LANAFORM Lily Kullanım kılavuzu

LANAFORM Lily Kullanım kılavuzu
2
EN
LILY
3
EN
6 7
3
2
1
4
8
9
10
5
13
14 12 11
4
EN
LILY
5
EN
PROBLEMS AND SOLUTIONS
Problem
No wind, no mist
No electric current
Strange mist smell
Mist adjustment is set at a minimum
6
EN
LILY
7
LILY for Kids
MANUEL D’INSTRUCTION
FR
8
6 7
3
2
FR
1
4
8
9
10
5
13
14 12 11
LILY
9
FR
10
FR
Pas de courant
Allumez l’interrupteur principal
Bruit
LILY
11
FR
12
GELIEVE ALLE INSTRUCTIES TE LEZEN ALVORENS U UW LUCHTBEVOCHTIGER GEBRUIKT, MET
NAME DE VOLGENDE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:
DU
LILY
13
DU
6 7
3
2
1
4
8
9
10
5
13
14 12 11
14
DU
LILY
15
DU
Haal water uit de gleuf
Lek in het waterreservoir
Zwakke intensiteit
Te veel water in de gleuf
Stel af met de controleknop
Het water is te koud
Gebruik water op kamertemperatuur
Stel af met de controleknop
16
Lawaai
Voeg water toe aan het reservoir
DU
LILY
17
18
6 7
3
2
1
4
8
9
10
5
SP
13
14 12 11
LILY
19
SP
20
SP
Intensidad débil
Demasiada agua en la ranura
LILY
21
Ruido
SP
22
LILY
GE
23
KOMPONENTEN
GE
6 7
3
2
1
4
8
9
10
5
13
14 12 11
24
GE
LILY
25
GE
26
GE
LILY
27
IT
28
6 7
3
2
1
4
8
9
10
5
13
14 12 11
IT
LILY
29
ATTENZIONE :
IT
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE :
30
Rimedi
Vapore con un odore strano
LILY
IT
31
Rumore
IT
32
PS
LILY
33
6 7
3
2
1
4
8
9
10
5
13
PS
34
14 12 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
PS
LILY
35
PS
36
PS
LILY
37
RU
38
6 7
3
2
1
4
8
9
10
5
13
14 12 11
RU
LILY
39
УХОД И ХРАНЕНИЕ :
RU
40
Решения
Нет дуновения ни пара
Нет тока
Подсоедините аппарат к сети
Наполните резервуар
RU
Отложения на преобразователе
Очистите резервуар и налейте в
него свежую воду
LILY
41
Шум
RU
42
LILY
PL
43
6 7
3
2
1
4
8
9
10
5
13
14 12 11
PL
44
PL
LILY
45
Temperatura aparatu jest zbyt niska
Podmuch obecny ale brak pary
PL
Para nie unosi się
Hałas
46
PL
LILY
47
CR
KOMPONENTE
1- Spremnik za aromatično ulje
2- mlaznica
3- pokrov
48
6 7
3
2
1
4
8
9
10
5
13
14 12 11
CR
LILY
49
CR
50
Ne puše, ne vlaži
Puše, ali ne vlaži
Spremnik vode curi
Dobro zatvorite poklopac
Napunite spremnik
Čudan miris pare
Voda je predugo stajala u spremniku
Očistite spremnik i dodajte čistu vodu
Koristite vodu normalne temperature
Buka
CR
LILY
51
CR
52
LILY za otroke
SN
LILY
53
SN
6 7
3
2
1
4
8
9
10
5
13
14 12 11
54
SN
OPOZORILO:
ETERIČNIH OLJ NE SMETE VLIVATI NEPOSREDNO V REZERVOAR ZA VODO. TO BI LAHKO TRAJNO
POŠKODOVALO NAPRAVO.
KLJUB TEMU, DA VARNOSTNA NAPRAVA USTAVI DELOVANJE PRETVORNIKA, ČE JE LE MOGOČE NE PUŠČAJTE
NAPRAVE PRIKLOPNLJENE.
NE vključujte NITI izključujte NAPRAVE Z MOKRIMI ROKAMI.
LILY
55
SN
56
LILY
SN
57
LILY for Kids
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HU
58
6 7
3
2
HU
1
4
8
9
10
5
13
14 12 11
LILY
59
HU
FIGYELEM !
NE ÖNTSE AZ ILLÓOLAJAKAT KÖZVETLENÜL A VÍZTARTÁLYBA, MERT EZZEL A KÉSZÜLÉKBEN
HELYREHOZHATATLAN KÁROSODÁST OKOZHAT !
BÁR A BIZTONSÁGI MEGSZAKÍTÓ A TRANSZDUKTOR MŰKÖDÉSÉT LEÁLLÍTJA, LEHETŐLEG NE HAGYJA A
KÉSZÜLÉKET FESZÜLTSÉG ALATT !
VIZES KÉZZEL NE DUGJA BE, NE HÚZZA KI A CSATLAKOZÓ DUGASZT !
60
Teendők
Fúj, de nincs pára
HU
Learkódás a transzduktoron
LILY
61
HU
62
AR
LILY
63
6 7
3
2
1
4
AR
8
9
10
5
13
64
14 12 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
AR
LILY
65
AR
66
AR
LILY
67
LILY for Kids
KULLANMA KILAVUZU
LANAFORM ® Lily for Kids’e gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bu nemlendirici, suyu 1 ilâ 5 μm çapındaki ufak
parçacıklara bölebilmek için, ultrason üreten yüksek frekanslı bir osilatör kullanır.
Havalandırma sistemi suyu soğuk buhar şeklinde yayar, bu da istenilen nem oranını sağlar. Buhar, dağıtıcıdan hafif bir sis
olarak çıkar.
LÜTFEN NEMLENDİRİCİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN GÜVENLİK TALİMATLARINI
OKUYUNUZ:
TU
• Nemlendiriciyi her zaman düz, yatay ve sert bir satıh üzerine ve duvardan en az 15 cm. uzaklığa yerleştiriniz. Isı kaynağı
soba ve radyatörden uzak tutunuz. Nemlendirici, tamamıyla yatay olmayan satıhlarda düzgün çalışmayabilir.
• Şebeke voltajının cihaz voltajına uygun olmasına dikkat ediniz.
• Cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyiniz.
• Kullanmadan önce kabloyu kontrol ediniz, kabloda hasar varsa cihazı kullanmayınız.
• Cihazı fişe takarken veya fişten çıkarırken ellerinizin ıslak olmamasına dikkat ediniz.
• Cihazın ana ünitesini sökmeyiniz.
• Fişi veya kablosu hasarlı bir cihazı kullanmayınız. Herhangi bir hasar veya bozulma olduğunda uzman bir yetkili
tarafından kontrol, ayar veya tamirat yapılmak üzere servisine götürünüz.
• Su haznesine kesinlikle baz maddeler koymayınız.
• Cihazı çalkalamayınız. Ana üniteye su kaçırıp cihazın çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilirsiniz.
• Cihazı uzun süre güneş altında bırakmayınız.
• Cihaz çalışırken anormal bir koku olduğu takdirde cihazı söndürün, fişten çekin ve uzman yetkili bir kişi tarafından
kontrol ettiriniz.
• Temizlemeden veya su haznesini çıkarmadan önce cihazı fişten çekiniz.
• Cihaz çalışırken suya veya su içindeki parçalara dokunmayınız.
• Haznede su yokken cihazı asla çalıştırmayınız.
• Transdüktör’ü (ufaltıcı) kesinlikle kazımayınız.
• Parçaların zarar görmemesi için ana ünitenin içine su kaçırmayınız.
• Cihazı hiçbir zaman tamamen suya daldırmak suretiyle yıkamayınız.
• Ultrasonlu nemlendirici düzenli olarak temizlenmelidir. Bunun için bu kılavuzun temizlik talimatlarına uyunuz.
• Nemlendiricinin kullanıldığı odadaki nem oranı yeterliyse (minimum % 50) cihazı kullanmayınız. Aşırı nem odadaki
soğuk satıhlar ve duvarlar üzerinde buğu meydana getirecektir. Odadaki nem oranını doğru ölçebilmek için elektronik
cihaz satan mağazalarda bulabileceğiniz higrometreyi kullanınız.
PARÇALAR
1- Esans haznesi
2- Jiklör (püskürtme memesi)
3- Kapak
4- Hazne
5- Hazne tıpası
68
6- Hava çıkışı
7- Şamandıra
8- Transdüktör (ufaltıcı)
9- Gösterge (lamba kırmızıysa hazne boş
demektir)
10- Buhar ayarı
11- Ana ünite
12- Ana anahtar
13- Filtre
14- Kablo
KULLANMA ÖNERİLERİ
6 7
3
2
1
4
8
9
10
5
Özellikler :
13
14 12 11
• 3.5 litre kapasite
• Maksimum buhar ayarında 8 saat çalışabilir
• Bolca anyon üretir, hücre metabolizmasını destekler, iştah ve canlılık üzerinde olumlu etkileri vardır, kanı temizler ve
sinirleri yatıştırır.
• Doldurması çok kolay su haznesi
• Su haznesi boş olduğunda cihazı otomatik olarak durduran emniyet mekanizması. Bu durumda fonksiyon lambası yanık
pozisyonda olmasına rağmen cihaz çalışmaz.
• Sessiz ve ekonomik
• Üstün kaliteli transdüktör (ufaltıcı) sayesinde iyi ve uzun ömürlü çalışma.
• Balzam esansları yayması mümkün olan esans haznesi
TU
Fonksiyonları :
• Odanın higrometresini (nem oranı) yükseltme ve dengeleme
• Elektrostatik yükleri yok etme
• Oda içi havanın kalitesini arttırmak
• Tenin ve ten sağlığının korunması
• Odanın ısısını ayarlamak
Kullanım şekli :
Oda ısısına uyabilmesi için cihazı çalıştırmadan yarım saat önce kullanılacağı mekana yerleştiriniz.
Cihazı ısısı 5 ilâ 40°C arasında ve nem oranı 50%RH’dan düşük seviyede olan mekanlarda kullanınız.
Cihazın su haznesini yerinden çıkarınız, tıpasını sökünüz.
Su haznesini temiz ve maximum 40°C’deki suyla doldurunuz. Silikon contanın yerinde olduğunu kontrol ettikten sonra
tıpayı saat yönünde döndürmek suretiyle kapatınız.
Temiz olduğundan ve su kaçırmadığından emin olduğunuzda su haznesini ana ünitedeki yerine yerleştiriniz.
Kuru ellerle cihazı fişe takıp çalıştırınız. Işıklı gösterge yanar. Cihaz çalışmaya başlar. Düğmeyi çevirerek buhar ayarını
yapınız.
LILY
69
Aromatik Esansların Kullanımı
Aromatik esansları yaymak için yalnızca cihazın
esans haznesini kullanınız. Esans haznesine birkaç
damla esans koyduktan sonra hazneyi püskürtücü
kapağının altına yerleştiriniz.
TU
Esansı kesinlikle su haznesine koymayınız ; bu, cihazı tamir edilemeyecek şekilde bozabilir.
Dikkat : TRANSDÜKTÖRÜ OTOMATİK OLARAK DURDURAN MEKANİZMAYA RAĞMEN, CİHAZ
KULLANILMADIĞINDA MÜMKÜN OLDUĞUNCA FİŞTE TAKILI BIRAKMAYINIZ.
ISLAK ELLERLE FİŞE TAKIP ÇIKARTMAYINIZ.
BAKIM VE YERLEŞTİRME :
Su sertse yani fazla kalsiyum ve magnezyum içeriyorsa, cihaz içinde, su haznesi çevresinde ve transdüktör (ultrasonları
yapan metal parça) üzerinde beyaz bir tortu veya kireç bırakacaktır. Bu tortu, cihazın düzgün çalışmasına engel olacaktır.
Tavsiyemiz :
• Kaynamış ve soğutulmuş vu veya saf su kullanınız,
• Su haznesini her 3 günde bir, transdüktörü ise haftada bir temizleyiniz,
• Haznedeki suyu sık sık değiştirin ( iki günden fazla bekletmeyiniz),
• Tüm cihazı temizleyip, çalışmıyorken parçaların kuru olmasına dikkat ediniz.
Transdüktörü temizlemek için :
Üzerine 2 ilâ 5 damla sirke döküp 2 ilâ 5 dakika bekleyiniz.
Üzerindeki tortuyu yumuşak bir fırça ile temizleyiniz. Kazımak için sert aletler kullanmayınız.
Temiz suyla durulayınız.
Sabun veya başka baz maddelerle temizlemeyiniz.
Su haznesini temizlemek için :
Hazneyi suyla, yumuşak bir bezle temizleyiniz ; tortu veya kireç varsa sirke kullanınız.
Eğer tortu emniyet anahtarını kaplamışsa birkaç damla sirke koyup fırça ile temizleyiniz.
Hazneyi temiz suyla çalkalayınız.
Saklama :
Cihazı bakım talimatları doğrultusunda temizleyip kurulayınız.
Saklamadan önce tamamen kurutunuz. Ana ünitede su kalmamasına dikkat ederek saklayınız.
Cihazı kuru, serin ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
70
ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ
Normal koşullarda kullanıldığında cihazın çalışmasında aksaklık olursa aşğıdaki tabloya bakınız :
Arıza
Olası nedenler
Çözümü
Esinti yok, buhar yok
Elektrik akımı yok
Cihazı fişe takınız
Ana anahtar sönük
Ana anahtarı açınız
Oluktaki su seviyesi çok yüksek
Oluktan su boşaltınız
Su haznesinde kaçak var
Kapağı düzgünce kapatınız
Su haznesinde su yok
Hazneyi doldurunuz
Su seviyesi ölçücüsü (dedektör)
yerinde değil
Dedektörü yerine yerleştiriniz
Ünite ısısı çok düşük
Kullanmadan önce üniteyi oda
ısısında yarım ssat bekletiniz
Buhar acayip kokuyor
Su, haznede çok uzun süre beklemiş
Hazneyi temizleyip taze su koyunuz
Düşük şiddet
Olukta çok su var
Oluktan biraz su boşaltıp yerine
yerleştiriniz
Buhar şiddet ayarı en düşükte
Butonu ayarlayınız
Transdüktörde tortu var
Transdüktörü temizleyiniz
Su çok soğuk
Normal ısıda su kullanınız
Su pis
Hazneyi temizleyip taze su koyunuz
Buhar şiddet ayarı en düşükte
Butonu ayarlayınız
Hazne ile ana ünite bağlantısı tam
değil
Bağlantıyı yapınız
Vantilatör düzgün çalışmıyor
Uzman bir kişiye vantilatörü kontrol
ettiriniz
Su miktarı çok düşük olduğu için
çınlama var
Hazneye su ekleyiniz
Cihazın bulunduğu satıh düzgün
olmadığı için çınlama var
Cihazı düzgün bir satıha koyunuz
Esinti var ama buhar yok
Buhar çıkmıyor
Gürültü
TU
LILY
71
LİMİTLİ GARANTİ :
LANAFORM® bu ürünü gizli bir parça ve fabrikasyon hatası olmaksızın size sunmuştur. Satın alma tarihinden itibaren 2 yıl
süreyle garantilidir. Sadece aşağıdaki durumlar bu garanti haricindedir :
LANAFORM®, yanlış ve kötü kullanım sonucunda veya izinsiz eklenmiş aksesuarlar yüzünden oluşabilecek arızaları ve
LANAFORM®’un sorumlu tutulamayacağı diğer durumları garanti etmez.
LANAFORM® kaza sonucu doğabilecek ve bunun neden olabileceği zararların sorumluluklarını kabul etmez.
Bütün rahatlatıcı ürünlerin garantileri satın alım tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.
LANAFORM® şirketi, « Lily for Kids » Ultrasonlu Nemlendiriciniz eline geçer geçmez tamiratını veya değiştirilmesini yapıp
posta masrafları kendine ait olmak üzere size gönderecektir. Garanti, tamirat sadece LANAFORM® Tamirat Merkezi’nde
yapıldığında geçerlidir. LANAFORM® Tamirat Merkezi haricinde gerçekleştirilecek tamiratlar garantiyi geçersiz kılar.
TU
72
LILY
GK
73
GK
6 7
3
2
1
4
8
9
10
5
13
14 12 11
74
GK
LILY
75
GK
Βλάβη
76
LILY
GK
77
PO
78
6 7
3
2
1
4
8
9
10
5
13
14 12 11
PO
LILY
79
PO
80
Active o interruptor principal
Limpe o transdutor
Ruído
LILY
PO
81
PO
82
LILY
CZ
83
6 7
3
2
1
4
8
9
10
5
13
14 12 11
POUŽITÍ
CZ
84
CZ
LILY
85
Vanutí funguje, ale ne pára
Slabá intenzita páry
Regulátor páry je nastaven na
minimum
Usazeniny na transduktoru
Vyčistěte transduktor
Regulátor intenzity páry je nastaven
na minimum
CZ
86
Hluk
CZ
LILY
87
1754banG
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement