Fellowes L125-A4 Veri Sayfası

Fellowes L125-A4 Veri Sayfası
RE
AD
Y
PO
WE
R
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
RU
GR
DE
TR
IT
Kullanmadan önce lutfen bu talimatlari
okuyen.
CZ
NL
SK
HU
SE
PT
DK
BG
FI
RO
N0
HR
PL
SI
GB
FR
ES
40-42
4-6
3
TÜRKÇE
43-45
7-9
ČESKY
46-48
10-12
49-51
13-15
MAGYAR
52-54
ITALIANO
16-18
PORTUGUÊS
55-57
NEDERLANDS
19-21
58-60
22-24
61-63
DANSK
25-27
HRVATSKI
64-66
SUOMI
28-30
67-69
NORSK
31-33
POLSKI
34-36
37-39
B
F
RE
AD
Y
PO
WER
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
D
A
1
4
3
READY
READ
Y
POWER
m
c
50
READY
A4
A5
POWER
A6
A5
A4
READY
A6
POWER
A6
A6
ER
A4
A4
A5
A6
POW
A5
A5
A5
A4
A4
5
6
READY
READY
7
8
A4
A5
POWER
POWER
READY
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
READY
READY
POWER
POWER
A6
A6
A5
9
READY
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
3
A5
A4
A4
A4
GB
LAMINATOR CONTROLS
A
B
C
D
E
F
FEATURES & TIPS
•
•
•
•
•
•
SETTING UP THE LAMINATOR
3.
8.
9.
HOW TO LAMINATE
Solution
Jamming
Damaged rollers or adhesive on rollers
FR
•
•
•
•
•
•
PRÉPARATION DE LA PLASTIFIEUSE
POUR PLASTIFIER
8.
9.
ES
CONTROLES DE LA PLASTIFICADORA
A
B
C
)
D
E
F
Ranura de entrada de bolsa / documento
Salida de bolsa / documento
Luz LED de encendido
4 minutos
aprox. 30 cm/min
(velocidad fija)
2
Luz (verde)
Sí
Sí
10
•
•
•
•
•
•
CONFIGURACIÓN DE LA PLASTIFICADORA
3.
8.
9.
11
Posible causa
La bolsa tiene ondas o burbujas
DE
BEDIENELEMENTE
A
B
C
D
E
F
220-240 V AC, 50/60 Hz,
1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
0,4mm
•
•
•
•
•
•
3.
9.
FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG
Problem
Folienstärke eventuell falsch.
ITALIANO
IT
COMANDI DELLA PLASTIFICATRICE
A
B
C
D
E
F
Sì
16
Auto
Shut
Off
•
•
•
•
•
•
COME PLASTIFICARE
8.
9.
17
18
NEDERLANDS
NL
BEDIENINGSKNOPPEN LAMINEERMACHINE
A
B
C
D
E
F
Technische gegevens
Spanning / Frequentie /
Stroomsterkte (amp.)
220-240 VAC, 50/60 Hz,
1,5 A
Elektrisch vermogen
300 watt
Afmetingen (HxBxD)
66mm x 356mm x 158mm
Netto gewicht
1,3 kg
Maximale documentdikte
(lamineercapaciteit)
0,02” / 0,4 mm
19
KENMERKEN & TIPS
•
•
•
•
•
•
INSTELLEN VAN LAMINEERMACHINE
3.
HOE TE LAMINEREN
9.
20
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
Hoes sluit het item niet volledig af
Item is te dik om te lamineren
Maximale documentdikte is ,40mm
Hoesdikte is onjuist
Vastloop
Druk op de ontgrendeling en trek de hoes er
handmatig uit
SV
)
D
E
F
SPECIFIKATIONER
Kapacitet
220−240 V AC, 50/60 Hz
1,5 A
300 W
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
0,02 tum/0,4 mm
•
•
•
•
•
•
23
DANSK
DK
)
D
E
F
KAPACITET
Ydeevne
220-240 V AC, 50/60 Hz
1,5 A
300 watt
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
Effekt
Mål (HxBxD)
Nettovægt
Maks. dokumenttykkelse
(lamineringskapacitet)
0,4 mm
•
•
•
•
•
•
3.
nu.
26
Flyt maskinen til et køligere og tørt sted
Laminatormaskinen er slukket
automatisk
Laminatormaskinen er slukket
automatisk
Genstanden kan være for tyk til at
blive lamineret
Beskadigede ruller eller lim på rullerne
Maksimal dokumenttykkelse er ,40mm
SUOMI
FI
D
E
F
28
•
•
•
•
•
•
LAMINAATTORIN ASENNUS
3.
maan.
29
Tukos
NORSK
N
)
D
E
F
KAPASITET
Kapasitet
9,5" / 241 mm
A4 = 241 mm
75 mikroner (per side)
125 mikroner (per side)
4 minutter
ca. 30 cm/min.
(fast hastighet)
2
Lys (grønt)
Ja
Ja
•
•
•
•
•
•
KLARGJØRE LAMINERINGSMASKINEN
3.
6. Når maskinen er klar, lyser den grønne ”Klar”-
HVORDAN LAMINERE
opp.
lampen kontinuerlig.
9.
FEILRETTING
Problem
Laminatoren har gått i modusen
Automatisk avstenging.
Elementet kan være for tykt til å
lamineres
Posetykkelsen kan være feil
Laminatoren godtar poser på 75–125 mikron
33
POLSKI
PL
Tak
34
FUNKCJE I PORADY
•
•
•
•
•
•
3.
HOW TO LAMINATE
35
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
36
RU
D
E
F
37
•
•
•
•
•
•
3.
8.
9.
38
Способ устранения
Нажмите на рычаг освобождения и извлеките
пакет вручную
39
GR
220-240 V AC,
50/60 Hz,
1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x
158mm
1,3 Kg
•
•
•
•
•
•
9.
41
Λύση
42
TÜRKÇE
TR
Açma / kapama düğmesi
Hazır LED’i (Yeşil)
Serbest bırakma kolu (
)
D
E
F
Kaplama / doküman girişi yuvası
Kaplama / doküman çıkışı
Güç Açma LED’i (Kırmızı)
ÖZELLİKLER
Performans
Biçim
Giriş genişliği
Kaplama kalınlığı (min.)
Kaplama kalınlığı (maks.)
Isınma süresi (tahmini)
Laminasyon hızı
(+/- %5)
Merdane adedi
Hazır göstergesi
Serbest bırakma kolu
Tıkanmaz Girişli /
Otomatik Kapatma
9,5” / 241mm
A4 = 241mm
75 mikron (taraf başına)
125 mikron (taraf başına)
4 dakika
yaklaşık 30cm/dak
(sabit hız)
2
Lamba (Yeşil)
Evet
Teknik Veriler
Voltaj / Frekans /
Akım (Amper)
Watt Gücü
Boyutlar (YxGxD)
Net ağırlık
Maks. doküman kalınlığı
(laminasyon kapasitesi)
220-240V AC, 50/60Hz,
1,5A
300 Wat
66mm x 356mm x 158mm
1,3 Kg
0.02” / 0.4mm
Evet
ÖNEMLİ GÜVENLİK YÖNERGELERİ - GELECEKTE KULLANMAK İÇİN SAKLAYIN
- Bu makine kapalı mekanlarda kullanım içindir. Makinenin fişini, kolaylıkla erişilebilen bir prize takın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için - cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın, cihaza, elektrik kablosuna veya prize su dökmeyin.
HER ZAMAN makinenin düzgün bir yüzeyde bulunduğundan
emin olun.
HER ZAMAN son laminasyon işleminden önce boş kağıtlarda
laminasyon testi yapın ve makineyi ayarlayın.
HER ZAMAN laminasyon öncesinde zımba ve benzeri metal
parçaları çıkartın.
HER ZAMAN makineyi su ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
HER ZAMAN kullandıktan sonra makineyi kapatın.
HER ZAMAN uzun süre kullanmayacaksanız makinenin fişini
prizden çekin.
HER ZAMAN uygun ayarlarda tasarlanmış kaplamalar kullanın.
HER ZAMAN kullanım sırasında evcil hayvanlardan uzak tutun.
HİÇBİR ZAMAN elektrik kablosunu sıcak yüzeylerle temas
ettirmeyin.
HİÇBİR ZAMAN elektrik kablosunu dolap ya da raf üzerine asılı
bırakmayın.
HİÇBİR ZAMANelektrik kablosu hasarlıysa cihazı kullanmayın.
HİÇBİR ZAMAN makineyi açmaya veya tamir etmeye
çalışmayın.
HİÇBİR ZAMAN makinenin belirtilen performans değerlerini
aşmayın.
HİÇBİR ZAMAN çocukların yetişkin gözetimi olmadan
kullanmasına izin vermeyin.
HİÇBİR ZAMANkeskin veya metal nesneleri kaplamayın (örn:
zımba, ataç).
HİÇBİR ZAMANısıya karşı hassas dokümanları (örn: bilet,
ultrason vb.) sıcak ayarlarla lamine etmeyin.
HİÇBİR ZAMAN kendinden yapışkanlı kaplamaları sıcak ayarlarla lamine etmeyin.
HİÇBİR ZAMAN boş kaplamaları lamine etmeyin.
43
ÖZELLİKLER & İPUÇLARI
‘Serbest Bırakma’ işlevi
Laminasyon sırasında bir kaplamayı çıkartmak
ya da yeniden hizalamak için makinenin
arkasına yerleştirilen serbest bırakma
kolunu etkinleştirin. Kaplama yalnızca
kol etkinleştirildiğinde giriş yuvasından
çıkarılabilir.
Otomatik Kapatma
30 dakika sonra makine otomatik olarak
Otomatik Kapanma moduna geçecektir.
Güç LED’i 5 dakika boyunca kırmızı yanıp
sönecek ve ardından kapanacaktır. Hazır LED’i
kapanacaktır. Makineyi kullanmaya devam
etmek için, AÇIK/KAPALI düğmesine basın.
Makine kendisini sıfırlayacaktır.
•
•
•
•
•
•
En iyi sonuçları elde etmek için, Fellowes ® marka
kaplamalar kullanın: 80 - 125 mikron.
Bu makine, laminasyon için bir taşıyıcıya ihtiyaç duymaz.
Taşıyıcısız mekanizmaya sahiptir.
Kaplanacak öğeyi her zaman uygun boyutta bir kaplama
içine yerleştirin.
Son işlemden önce her zaman benzer boyut ve kalınlıkta
test laminasyonu yapın.
Laminasyon kaplamasını ve öğeyi hazırlayın. Öğeyi,
kaplamayı ortalayarak ve ön kapalı kenara dokunacak
şekilde yerleştirin. Kaplamanın öğe için çok geniş
olmadığından emin olun.
Gerekirse, laminasyon ve soğuma işleminden önce
öğenin çevresindeki malzeme fazlalığını kırpın.
LAMİNASYON MAKİNESİNİ AYARLAMA
1. Makinenin düzgün bir yüzeyde bulunduğundan emin olun. 3.
serbestçe geçebilmesi için makinenin arkasında
2. Öğelerin
yeterli boşluk mesafesi (min. 50 cm) olup olmadığını
Makinenin fişini, kolaylıkla erişilebilen bir prize takın.
kontrol edin.
LAMİNASYON İŞLEMİ
4. Makineyi açın (makinenin yan tarafında bulunmaktadır). 8.
‘Güç açık’ lambası yanacaktır. Makine bu durumda
5. Kırmızı
ısınıyordur.
6. Makine hazır olduğunda yeşil ‘Hazır’ lambası yanık
kalacaktır.
7. Dokümanı açık kaplamaya yerleştirin. Doküman kapalı
kenara ortalandığından emin olun. Doküman için uygun
boyutta kaplama kullanın.
9.
Kaplamanın makineye önce kapalı kenarı girecek şekilde
yerleştirildiğinden emin olun. Kaplamayı yuvaya açılı
olacak şekilde değil, düz ve ortalı bir şekilde yerleştirin.
Giriş işaretlerini kılavuz olarak kullanın.
Lamine edilen kaplama, sıcak ve yumuşak bir halde
çıkabilir. Sıkışmayı önlemek için kaplamayı derhal çıkartın.
Kaplamayı soğuması için düz bir yüzeye bırakın. Sıcak
kaplamayı tutarken dikkatli olun.
YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?
Uzmanlarımız sizin için en uygun çözümü bulsun.
Müşteri Hizmetleri...
Ürünü satın aldığınız yeri aramadan önce her zaman Fellowes'i arayın, iletişim bilgileri arka kapakta bulunmaktadır.
Güncellemeler ve ek bilgileri almak için makinenizi www.fellowes.com/register adresinde kaydettirmeyi unutmayın.
44
Olası neden
Çözüm
'Kırmızı' güç LED'i yanmıyor
Makine açılmamıştır
Makineyi yan tarafından ve duvardaki elektrik
prizinden açın
Uzun süre bekledikten sonra 'Yeşil' hazır
lambası yanmıyor
Makine sıcak veya nemli bir alandadır
Makineyi daha serin ve kuru bir alana taşıyın
Güç LED’i kırmızı yanıp sönüyor ve Hazır
LED’i (yeşil) kapandı
Laminasyon makinesi Otomatik Kapatma
moduna girmiştir
AÇIK/KAPALI düğmesine basın. Makine kendisini
sıfırlayacaktır
Hazır lambası (yeşil) ve Güç LED’i (kırmızı)
kapandı
Laminasyon makinesi Otomatik Kapatma
modundadır
AÇIK/KAPALI düğmesine basın. Makine kendisini
sıfırlayacaktır
Kaplama maddeye tam olarak yapışmıyor
Madde laminasyon için fazla kalın olabilir
Maksimum doküman kalınlığı: ,40 mm
Kaplamada dalgalanma veya hava
kabarcıkları oluyor
Kaplama kalınlığı yanlış olabilir
Laminasyon makinesinde 75-125 mikron kaplama
kullanılır
Kaplama makinenin içinde kayboldu
Kaplama sıkışmıştır
Kaplamanın açık ucu önce yerleştirilmiştir
Kaplama girişte ortalanmamıştır
Sıkışma
Ters düğmesine basın ve maddeyi elinizle çekerek
çıkarın.
Kaplama girişe düz sokulmamıştır
Boş kaplama kullanılmıştır
Laminasyon sonrası kaplama hasar görüyor
Merdaneler hasarlıdır veya merdanelerde
yapıştırıcı kalmıştır
Merdaneleri test edip temizlemek için makineden
temizleme yaprakları geçirin
SAKLAMA VE TEMİZLİK
Makinenin elektrik kablosunu prizden çıkarın. Makineyi soğumaya bırakın. Makinenin dış yüzeyi, nemli bir bezle temizlenebilir. Makineyi
parlatmak için çözücü veya yanıcı malzemeler kullanmayın. Makinede kullanım için temizlik kağıtları satın alınabilir. Makine sıcak
durumdayken - kağıtları makineye yerleştirerek merdanelerdeki kalıntıları temizleyin. Optimum performans için, temizlik kağıtları
kullanılarak makinenin düzenli aralıklarla temizlenmesi önerilir. (Temizleme kağıdı sipariş kodu 5320604).
ÜRÜN KAYDI / DÜNYA ÇAPINDA GARANTİ
Bir Fellowes ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen www.fellowes.com/register adresini ziyaret ederek ürününüzü kaydedin
ve ürün haberleri, geri bildirim ve tekliflerden yararlanın. Ürün ile ilgili ayrıntılı bilgileri, makinenin arka tarafında veya altında bulunan
anma değerleri plakasında bulabilirsiniz.
Fellowes, son tüketici tarafından satın alım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere laminasyon makinesinin tüm parçaları için 1 yıllık
malzeme ve işçilik garantisi sağlamaktadır. Garanti süresi boyunca herhangi bir arızalı parça bulunursa, tek ve yegane çözümünüz
masrafları Fellowes tarafından karşılanmak üzere arızalı parçayı onarmak veya değiştirmektir. Arızanın hatalı kullanım, yanlış taşıma
veya izinsiz onarımdan kaynaklandığı durumlarda, bu garanti geçerli değildir. Ticari olarak satılabilirlik ya da belli bir amaca uygunluk
garantisi de dahil olmak üzere tüm dolaylı garantiler, yalnızca yukarıda belirtilen makul garanti süresi boyunca geçerlidir. Fellowes,
hiçbir durumda bu üründen kaynaklanan dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu garanti size belirli yasal haklar tanır. Bu garantiden
farklı başka yasal haklarınız olabilir. Bu garantinin süresi, şartlar ve koşulları, yerel yasaların farklı sınırlamalar, kısıtlamalar veya koşullar
gerektirdiği yerler dışında tüm dünya çapında geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgi veya bu garanti kapsamında hizmet alabilmek için, lütfen
Fellowes'a veya bayiinize başvurun.
W.E.E.E.
Bu ürün, Elektrikli ve Elektronik Ekipman olarak sınıflandırılmaktadır. Bu ürünü atacağınız zaman
geldiğinde, lütfen ürünü Avrupa Birliği'nin Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Atılması (WEEE) Direktifi'ne
ve bu direktifle ilgili yerel düzenlemelere uygun şekilde atın.
WEEE Direktifi ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen www.fellowesinternational.com/WEEE
45
ČESKY
CZ
220-240V AC,
300 wattů
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
46
VLASTNOSTI & TIPY
•
•
•
•
•
•
NASTAVENÍ LAMINÁTORU
3.
8.
47
48
SK
D
E
F
1,5 A
300 W
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
•
•
•
•
•
•
NASTAVENIE LAMINÁTORA
POSTUP LAMINOVANIA
9.
50
Riešenie
Zaseknutie
MAGYAR
HU
LAMINÁLÓGÉP VEZÉRLŐI
A
B
C
D
E
F
220-240 V AC,
50/60 Hz, 1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
52
•
•
•
•
•
•
HOGYAN LAMINÁLJUNK
8.
9.
53
Max. dokumentumvastagság: ,40 mm
54
PORTUGUÊS
P
)
D
E
F
CAPACIDADES
Desempenho
•
•
•
•
•
•
1.
3.
4. Ligue o aparelho (interruptor situado na parte lateral do 8.
2.
9.
DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
O laminador encontra-se no modo de
encerramento automático
Encravamento
W.E.E.E.
Este equipamento está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Caso seja necessário eliminar este
equipamento, certifique-se de que procede em conformidade com a Directiva Europeia relativa a Equipamento Eléctrico e
Electrónico (REEE) e de acordo com a legislação local relativa a esta directiva.
Para mais informações sobre a Directiva REEE, visite www.fellowesinternational.com/WEEE
57
BG
БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАМИНАТОРА
A
B
C
D
E
F
9.5” / 241 mm
A4 = 241 mm
75 микрона
(на страна)
125 микрона
(на страна)
4 минути
прибл. 30 cm/min
(фиксирана
220-240 V AC,
50/60 Hz, 1.5 A
300 вата
66mm x 356mm x
158mm
Нетно тегло
1,3 Kg
Максимална дебелина на документа
(капацитет на ламиниране)
0.02” / 0,4mm
58
•
•
•
•
•
•
НАСТРОЙВАНЕ НА ЛАМИНАТОРА
3.
2. Проверете дали има достатъчно пространство зад машината
(мин. 50 см), за да могат документите да преминават
свободно.
9.
59
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
RO
D
E
F
Da
Da
•
•
•
•
•
•
9.
62
63
HRVATSKI
HR
KONTROLE PLASTIFIKATORA
Sklopka uključeno/isključeno
LED-žaruljica pripravnosti (zelena)
)
Otpusna poluga (
A
B
C
D
E
F
64
•
•
•
•
•
•
3.
8.
9.
LED-žaruljica napajanja treperi crveno,
a LED-žaruljica pripravnosti (zelena) je
isključena
Folija nije potpuno zatvorila artikl
66
SI
D
E
F
ZMOGLJIVOST
Zmogljivost
•
•
•
•
•
•
3.
68
Napravo prestavite na hladnejše in bolj suho mesto
Lučka stanja pripravljenosti (zelena) in LED
za napajanje (rdeča) sta ugasnili
Maksimalna debelina dokumenta je lahko ,40 mm
69
+1-800-33-11-77
+1-800-665-4339
00-800-1810-1810
+001-800-514-9057
+1-800-955-0959
+61-3-8336-9700
+31-(0)-13-458-0580
+1-905-475-6320
+ 49-(0)-511-545-489-0
+34-91-748-05-01
+33-(0)-1-78-64-91-00
+39-071-730041
Japan
Korea
Malaysia
Polska
Russia
Singapore
United Kingdom
+81-(0)-3-5496-2401
+82-2-3462-2884
+60-(0)-35122-1231
+48-(22)-2052110
+7-495-280-7180
+65-6221-3811
+44-(0)-1302-836800
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement