Indesit FIMS 20 K.A AX S, FIM 20 K.A (WH) S, FIM 20 K.A (BK) S, FIM 20 K.A IX S Kullanici rehberi


Add to my manuals
40 Pages

advertisement

Indesit FIMS 20 K.A AX S, FIM 20 K.A (WH) S, FIM 20 K.A (BK) S, FIM 20 K.A IX S Kullanici rehberi | Manualzz
FIM 20 K.A S
FIM 20 K.A IX S
FIM 23 K.A S
FIM 23 K.A IX S
FIMS 20 K.A S
FIMS 20 K.A AX S
Svenska
Bruksanvisning
UGN
Türkçe
Kullanım talimatları
FIRIN
İçindekiler
Kullanım talimatları,1
Uyarı,2
Teknik Servis,5
Cihazın tanıtımı,6
Cihazın tanıtımı,7
Montaj,8
Başlatma ve kullanım,10
Programlar,10
Önlemler ve tavsiyeler,12
Servis ve bakım,12
Қазақша
Зміст
Uyarı
DİKKAT: Bu cihaz ve erişilebilen bölümleri,
kullanım sırasında çok sıcak olur.
Dikkat etmek ve ısıtılan parçalara
dokunmaktan kaçınmak gerekir.
Eğer sürekli olarak gözetim altında
değiller ise, 8 yaşından küçük çocukları
uzak tutunuz.
Bu cihaz, eğer uygun şekilde gözetim
altında bulunuyorlar ise veya güvenli
şekilde cihazın kullanımı hakkında
eğitim almışlar ise ve ilişkin tehlikeler
göz önünde bulundurulur ise, 8 yaşından
itibaren çocuklar ve fiziksel, duyusal
veya mental kapasitelerden yoksun veya
tecrübe ve bilgi sahibi olmayan kişiler
tarafından kullanılabilir. Çocuklar, cihaz
ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım
işlemleri, denetimsiz olarak çocuklar
tarafından gerçekleştirilmemelidir.
Camın parçalanmasına neden olarak
yüzeyi çizebileceğinden, fırının cam
kapağını temizlemek için aşındırıcı ürünler
ve kesici metal spatulalar kullanmayınız.
Cihazı temi zl e rke n a sl a b u h a rlı
yada yüksek basınçlı temizleyiciler
kullanmayınız.
DİKKAT: Muhtemel elektrik çarpmalarının
önüne geçmek için lambayı yenisi ile
değiştirmeden önce, cihazın sönük
olduğundan emin olunuz.
! Izgara takıldığı zaman, kilidin yukarı
doğru dönük ve yuvanın arka tarafında
olduğundan emin olunuz.
2
Ескертулер
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол
жететін бөліктері жұмыс кезінде қызуы
мүмкін.
Қыздыру элементтеріне тимеуге назар
аударыңыз.
8-ге толмаған балаларға үздіксіз
бақылау болмаса, құрылғыдан аулақ
ұстау керек. Бұл құрылғыны қауіпсіз
түрде қолдану бойынша кеңес не
нұсқау берілген және ықтимал қауіпқатерлерді түсінетін жағдайда, оны 8-ге
толған балалар мен дене, сезіну немесе
ой қабілеті төмен немесе тәжірибесі
мен білімі жеткіліксіз адамдар қолдана
алады. Балаларға құрылғымен ойнауға
болмайды. Балаларға бақылаусыз
құрылғыны тазалауға және оған қызмет
көрсетуге болмайды.
Пеш есігінің шынысын тазалау үшін қатты
ысқыш тазалағыштарды немесе өткір
метал ысқыщтарды пайдаланбаңыз,
себебі олар шыныны сызып, оның
шағылуына әкелуі мүмкін.
Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты
немесе шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
ЕСКЕРТУ: Тоқ соғу мүмкіндігінің алдын
алу үшін шамды ауыстырмас бұрын
құрылғы өшірілгеніне көз жеткізіңіз
! Тартпаны ішке салған кезде шектегіш
жоғары қарап, қуыстың артқы жағында
тұрғанына көз жеткізіңіз.
4
Teknik Servis
Bu durumda şu bilgileri veriniz:
! Yetkili olmayan teknisyenlerden asla yardım almayınız.
• Arıza tipi;
• Cihazın modeli (Mod.)
• Seri numarası (S/N)
Bu bilgiler cihazın üzerinde yer alan özellikler etiketinde
belirtilmiştir
-
Service
5
Cihazın tanıtımı
Опис приладу
Genel görünüm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KONUM 1
KONUM 2
KONUM 3
KONUM 4
KONUM 5
Açılır kapanır raf KILAVUZLARı
YAĞ DAMLAMA TENCERESi
IZGARA
Kontrol Paneli
Beskrivning av maskinen
Översiktsvy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
9
6
8
5
7
3
1
4
2
Cihazın tanıtımı
Опис приладу
Kontrol Paneli
1 PROGRAMLAR düğmesi
2 TERMOSTAT düğmesi
3 Uyarı ışığı TERMOSTAT
1 Реґулятор ПРОГРАМ
2 Реґулятор ТЕРМОСТАТУ
3 Індикатор ТЕРМОСТАТУ
1
2
3
7
Montaj
! Her gerektiğinde başvurulabilmesi için bu el kitapçığının
muhafaza edilmesi önemlidir. Cihazın satılması, başkasına
verilmesi ya da taşınması durumunda yeni kullanıcının
işleyiş ve ilişkin uyarılar hakkında bilgi edinmesi için el
kitapçığının cihazla birlikte verildiğinden emin olunuz.
! Talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz: kurulum, kullanım
ve emniyet hakkında önemli bilgiler içermektedir.
Yerleştirme
! Ambalajlar çocukların oyuncağı değildir ve ayrıştırılmış
çöp için belirlenen kurallara uygun olarak imha edilmelidirler
(bakınız Önlem ve tavsiyeler).
560
mm
.
45 m
m.
Ortalama ve sabitleme
Cihazı dolaba sabitlemek için: fırın kapağını açınız ve 4
adet ahşap vidayı perimetrik çerçeve üzerinde yer alan 4
adet deliğe vidalayınız.
! Kurulum işlemi bu talimatlar doğrultusunda ve profesyonel
olarak kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı yapılan bir
kurulum, insan ve hayvan sağlığına ya da mala zarar verebilir.
Yuvaya oturtma
Cihazın düzgün bir şekilde çalışması için fırın yuvasının yer
aldığı dolabın uygun özellikleri taşıması gerekir:
• fırına yapışık konumdaki paneller ısıya dayanıklı
malzemeden olmalıdır;
• ahşap kaplama dolapların söz konusu olduğu durumlarda,
kullanılan tutkal 100°C ısıya dayanıklı olmalıdır;
• fırının yuvasına yerleştirilmesi durumunda, işlem ister
masa altında (şekle bakınız) ister kolon üzerinde
yapılacak olsun, dolapların ebatları şöyle olmalıdır:
! Cihazın korunmasını sağlayan tüm bölümler, bir alet
yardımı olmadan çıkarılamayacak şekilde sabitlenmelidir.
Elektrik bağlantısı
Üç kutuplu besleme kablosuyla donatılmış fırınlar, cihazın
üzerindeki özellikler etiketinde belirtilmiş olan gerilim ve
frekans değerlerinde dalgalı akımla çalışacak şekilde
üretilmiştir (aşağıya bakınız).
Besleme kablosu montajı
1. Bir tornavida yardımıyla,
kapağın yan uzantılarını
kaldırıp terminal kutu
kapağını açınız: kapağı
çekiniz ve açınız (şekle
bakınız);
.
23 mm.
5
m.
45 m
mm
.
5 mm.
567 mm.
560
575-585 mm.
. min
m
47 m
595 mm.
mm
25
545
.
.
mm
.
mm
! Cihaz yuvasına yerleştirildikten sonra elektrikli bölümler
ile hiçbir şekilde temas etmemelidir.
Özellikler etiketinde belirtilmiş olan tüketime ilişkin bilgiler
bu kurulum tipine göre ölçülmüştür.
Havalandırma
İyi bir havalandırma sağlanması için yuvanın arka duvarının
çıkarılması gerekir. Fırının kurulumun iki ahşap pervaz
üzerine ya da en az 45 x 560 mm ebatlarında bir açıklığı
olan bir zemine yaslanacak şekilde yapılması tercih edilir
(şekillere bakınız).
8
N
N
595
L
TR
L
2. Besleme kablosunu şu
şekilde devreye alınız: Kablo
bağlama vidası ile L-Nüç adet temas vidasını
sökünüz, daha sonra Mavi
(N), Kahverengi (L), SarıYeşil
kablolarını (renk
tablosuna bakarak) vida
kafaları altına sabitleyiniz
(bkz. şekil).
3. Kabloyu kablo
bağlayıcısına sabitleyiniz.
4 . Te r m i n a l k a p a ğ ı n ı
kapatınız.
Besleme kablosunun şebekeye bağlantısı
Kablo üzerine özellikler etiketi üzerinde belirtilen yüke uygun bir
fiş monte ediniz (yana bakınız).
Şebekeye doğrudan bağlantı yapılması halinde, cihaz ile şebeke
arasına minimum temas aralığı 3 mm olan ve yürürlükteki
normlara uygun nitelikte çok kutuplu bir anahtar takmak
gerekmektedir (toprak kablosu elektrik anahtarı tarafından
kesintiye uğratılmamalıdır). Besleme kablosu, hiçbir aşamada
ortam ısısını 50°C geçmeyecek şekilde yerleştirilmelidir (örneğin
fırının arka tarafı).
! Elektrik bağlantısının doğru yapılmasından ve güvenlik
kurallarına uyulmasından kurulumu yapan kişi sorumludur.
Şebekeye bağlamadan önce aşağıdaki durumları kontrol
ediniz:
• prizin topraklamasının yürürlükteki normlara uygun
olduğunu;
• prizin, cihazın özellikler etiketi üzerinde belirtilen
maksimum güç miktarını destekleyecek şekilde
olduğunu;
• besleme geriliminin özellikler etiketi üzerinde belirtilmiş
olan değerler arasında olduğunu;
• cihaz fişinin prizle uyumlu olduğunu. Aksi hallerde prizi
ya da fişi değiştiriniz; uzatma kabloları ya da çoklu prizler
kullanmayınız.
! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz kolay
erişilebilecek yerlerde olmalıdır.
! Kablo kıvrılmalara, bükülmelere veya ezilmelere maruz
kalmamalıdır.
ÖZELLİKLER ETİKETİ
Ebatlar*
genişlik 43,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 43,5 cm
Hacim*
lt. 62
Ebatlar**
genişlik 45,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 43,5 cm
Hacim**
lt. 65
TR
Gerilim 220-240V ~ 50/60Hz
Elektrik
(özellikler etiketine bakınız)
bağlantıları emilen azami güç 2250W
Elektrikli fırınların etiketi hakkındaki
2002/40/CE Direktifi.
EN 50304 Düzenlemesi
ENERGY
LABEL
Klasik enerji tüketimi Doğal – ısıtma
fonksiyonu:
Geleneksel;
Bu cihaz aşağıdaki Topluluk
Direktiflerine uygundur:
- 12/12/06 tarihli 2006/95/CEE
(Alçak Gerilim) ve sonraki değişiklikler
- 15/12/04 tarihli 2004/108/CEE
(Elektromanyetik Uygunluk)
ve sonraki değişiklikler
- 22/07/93 tarihli 93/68/CEE ve sonraki
değişiklikler.
- 2012/19/CE ve sonraki değişiklikler.
AEEE Yönetmeliğine uygundur
* Sadece çekilen kılavuzlara sahip modeller için.
** Sadece sıralı kılavuzlara sahip modeller için.
! Kablo periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili teknik
personel tarafından değiştirilmelidir (Destek bölümüne bakınız).
! Bu kurallara uyulmaması halinde firma hiç bir
sorumluluk kabul etmez.
9
TR
Başlatma ve kullanım
Programlar
DİKKAT ! Fırın, ızgaraları
durdurma sistemi ile
donatılmıştır, bu sistem
ızgaralar fırından dışarı
çıkmadan bunları çıkarmayı
sağlar (1).
Izgaraları tamamen
çıkarmak için, çizimde
belirtildiği gibi, bunları ön
taraftan alarak yukarı kaldırmak ve çekmek yeterlidir (2).
Pişirme programları
! Fırını ilk kez kullandığınızda, içi boşken termostatı
maksimuma getirerek kapağı kapalı vaziyette en az bir saat
çalıştırınız. Sonra fırını kapatıp kapağını açınız ve mekanı
havalandırınız. Duyulan koku, fırını korumak için kullanılan
maddelerin buharlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Program TATLİ FİRİNİ
Alt ısıtma elemanı yanar. Bu fonksiyon, özellikle kabarması
gereken ve bu nedenle aşağıdan gelen en fazla ısıya ihtiyaç
duyan tartlar gibi hassas yiyecekleri pişirmek için kullanılabilir.
Fırının yakılması
1. PROGRAM düğmesini döndürerek istenilen pişirme
programını seçiniz.
2. TERMOSTAT düğmesini döndürerek istenilen ısıyı seçiniz.
Pişirilecek yemek türleri ile bunlar için önerilen sıcaklıklar
listesi, pişirme Tablosunda mevcuttur (bakınız Programlar).
3. TERMOSTAT uyarı lambasının yanık olması, ayarlanan
sıcaklığa kadarki ısınma aşamasını gösterir.
4. Pişirme sırasında aşağıdaki işlemleri yerine getirmek
mümkündür::
- PROGRAM düğmesini döndürerek pişirme programını
değiştirmek;
- TERMOSTAT düğmesini döndürerek ısıyı değiştirmek;
- PROGRAM düğmesini “0” pozisyonuna getirerek pişirme
sürecini durdurmak.
! Fırın tabanına asla herhangi bir cisim koymayınız,
emayesine zarar verebilirsiniz.
! Pişirme kaplarını daima teçhizattaki ızgara üzerine koyunuz.
! Tüm programlar için, sadece MAX üzerinde ayarlamanız
tavsiye edildiği için GRILL programı hariç 60°C e MAX
arasında bir sıcaklık derecesi ayarlanabilir.
Program GELENEKSEL FIRIN
Alt ve üst ısıtma elemanları devreye girer. Bu geleneksel
pişirme konumu ile bir tek pişirme rafının kullanılması daha
uygundur: birden fazla kat kullanıldığında ısı dağılımı kötü olur.
ÜST FIRIN programı
Üst isitma elemani yanar. Bu fonksiyon pisirme rötuslari
için kullanilabilir.
IZGARA programı
Üst isitma elemani yanar. Izgaranin oldukça yüksek ve direkt
isisi yemeklerin yüzeylerinin hizli bir sekilde kizarmasini
mümkün kilarken sivi çikisini engelleyerek içlerinin yumusak
kalmasini saglar. Izgarada pisirme özellikle yüksek yüzey
isisina ihtiyaç duyan yemekler için tavsiye edilir: Dana ve
sigir biftekleri, antrikot, fileto, hamburger vb...
Bazi kullanim sekilleri “Pisirme için pratik öneriler”
bölümünde verilmistir. Pisirme esnasinda firininizin kapagini
kapali olarak muhafaza ediniz.
Pratik pişirme önerileri
! IZGARA’da pişirmelerde, pişirmeden çıkan atıkları (su ve/
veya yağ) toplaması için yağ toplama tepsisini 1 konumuna
getiriniz.
Soğutma fanı
Harici sıcaklık derecesinin düşürülmesi için bir soğutma fanı
tarafından atılan hava, kontrol paneli ve fırın kapağı arasından
ve aynı zamanda fırın kapağının alt tarafından çıkar.
IZGARA
! Pişirme sonunda fırın yeterince soğuyana kadar bu fan
çalışır durumda kalır.
• Enerji seviyesinin maksimuma ayarlanması tavsiye
edilir. Üst rezistans sürekli olarak yanık kalmazsa
endişelenmeyiniz: bu parçanın çalışması bir termostat
tarafından kontrol edilir.
Fırın lambası
PROGRAMLAR düğmesi ile
seçilerek yakılır. Bir
pişirme programı seçildiğinde yanık kalır.
10
• Pişirilecek gıdaları ızgaranın ortasına koyarak ızgarayı
3 veya 4 pozisyonuna yerleştiriniz.
Pişirme tablosu
Programlar
Yemekler
Ağırlık
(Kg)
Rafların
pozisyonu
Ön ısıtma
(dakika)
Tavsiye edilen
sıcaklık
derecesi
Pişirme
süresi
(dakika)
Geleneksel
Ördek
Dana veya sığır rosto
Domuz rosto
Bisküvi (ev yapımı)
Turtalar
Lazanya
Kuzu
Uskumru
Plum-cake
Profiterol topları
Pandispanya
Tuzlu tartlar
1
1
1
1
1
1
1
1
0.3
0.5
1.5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
15
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
35-40
50-60
30-35
40-50
30-35
20-25
30-35
Tatlı Fırını
Mayalı tartlar
Turtalar
Meyveli turtalar
Çörekler
0,5
1
1
0,5
3
3
3
3
15
15
15
15
160
180
180
160
30-40
35-40
50-60
25-30
Üst Fırın
Pişirme rötuşları
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
no 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Izgara
Dil balığı ve ahtapot
Kalamar ve karides şiş
Morina fileto
Izgara sebze
Dana biftek
Pirzola
Hamburger
Uskumru
Tost
TR
! Pişirme süreleri bilgi amaçlı olup kişisel zevke göre değiştirilebilir.
Izgarada pişirme işlemlerinde yağ toplama tepsisi her zaman aşağıdan 1. rafa yerleştirilmelidir.
11
TR
Önlemler ve tavsiyeler
! Cihaz uluslararası emniyet mevzuatlarına uygun olarak
projelendirilmiş ve üretilmiştir. Bu uyarılar güvenlik amaçlı
olup dikkatlice okunmalıdır.
Genel emniyet
• Cihaz, meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup
profesyonel kullanım amaçlı değildir.
• Yağmur ve fırtınaya maruz kalması son derece tehlikeli
olduğundan cihaz, üzeri kapalı bile olsa açık alanlara
monte edilemez.
• Cihazı yerinden hareket ettirirken daima fırının yan
taraflarında bulunan tutma kulplarından yararlanınız.
• Cihaza ayaklarınız çıplakken ya da elleriniz veya
ayaklarınız ıslak ya da nemliyken dokunmayınız.
• Cihaz, sadece yetişkin kişiler tarafından ve bu
kitapçıkta aktarılan talimatlara göre, yemek pişirmek
amaçlı kullanılmalıdır. Her türlü diğer kullanımlar
(örneğin: ortam ısıtması) uygunsuz ve bu nedenle
tehlikeli bulunur. Üretici firma uygunsuz, hatalı ve
mantık dışı kullanımlardan kaynaklanan muhtemel
zararlardan sorumlu tutulamaz.
• Cihazın kullanımı sırasında ısıtma elemanları ile
fırının bazı kısımları çok sıcak duruma gelir. Bunlara
dokunmamaya dikkat ediniz ve çocukları uzak tutunuz.
• Diğer beyaz eşyalara ait kabloların fırının sıcak
kısımlarına temas etmesini önleyiniz.
• Havalandırma ve ısı dağılma noktalarını tıkamayınız.
• Fırın kapağını açma kulpunu tam ortasından tutunuz:
yan tarafları sıcak olabilir.
• Kapları fırına sürerken veya fırından çıkartırken daima
fırın eldiveni kullanınız.
• Fırının alt kısmını alüminyum folyo ile örtmeyiniz.
• Tutuşabilen maddeleri fırın içinde bulundurmayınız:
bunlar fırın yanlışlıkla çalıştırılacak olursa alev alabilirler.
• Cihazın kullanılmadığı zamanlarda düğmelerin daima
“●”/“○” konumunda olduğundan emin olunuz.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin kendisinden
tutarak çekiniz.
• Fişi elektrik şebekesinden çekmeden, temizlik veya
bakım müdahalelerinde bulunmayınız.
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları
kurcalamayınız. Teknik servis ile irtibata geçiniz (Teknik
servis bölümüne bakınız).
• Fırının kapağı açıkken kapak üzerine ağır cisimler
koymayınız.
• Çocukların cihaz ile oynamasını önleyiniz.
• Cihaz; (çocuklar dahil) fiziki, duyusal ya da zihinsel
kapasiteleri kısıtlı kişiler tarafından kullanılamayacağı
gibi, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında
bulunmadıkça veya cihazın kullanımı hakkında ön bilgiler
almış olmadıkça, deneyimsiz ve ürüne fazla bir alışkanlığı
bulunmayan kimseler tarafından da kullanılmamalıdır.
• Cihaz harici bir otomatik zaman ayarı veya ayrı bir
uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılacak şekilde
tasarlanmamıştır.
12
İmha
• Ambalaj malzemelerinin imha edilmesi: ambalajların geri
dönüşümünü sağlayan yerel düzenlemelere uyunuz.
• Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme
konusunu düzenleyen 2012/19/CE sayılı Avrupa
Birliği mevzuatında; beyaz eşyaların kentsel katı atık
genel yöntemi ile imha edilmemesi öngörülmüştür.
Kullanılmayan cihazlar, madde geri kazanım ve geri
dönüşüm oranını en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre
ve insan sağlığına olası zararları engellemek için ayrı ayrı
toplanması gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrıştırılmış
atık hükümlerini hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı
işareti olan sepet sembolü yer almaktadır.
Kullanılmayan beyaz eşyalar belediye atık toplama
servisine teslim edilebilecektir, bunları belediyenin bunun
için özel olarak belirlediği yerlere ya da konuyla ilgili
ulusal düzenlemelerin mevcut olduğu durumlarda, benzer
tipte yeni bir ürün aldığınız satıcılara verebilirsiniz.
Belli başlı tüm beyaz eşya üreticileri kullanılmayan cihazların
toplanması ve imha edilmesi için öngörülen sistemlerin
oluşturulması ve idaresi konusunda faaliyet göstermektedir.
Tasarruf ve çevreye saygı
• Fırın ikindi saatleri ile sabahın ilk saatleri arasında kalan
zaman diliminde çalıştırıldığı takdirde elektrik şirketlerinin
emilim yükünün azaltılmasına katkı sağlanır. Program
planlama seçenekleri, özellikle de “gecikmiş pişirme”
(Programlara bakınız) ve “gecikmiş otomatik temizleme”
(Temizlik ve Bakım’a bakınız ), bunu mümkün kılar.
• IZGARA pişirmelerinin daima fırın kapağı kapalı vaziyette
yapılması önerilir: bu hem daha iyi sonuç elde edilmesini
hem de enerji tasarrufu sağlar (yaklaşık %10).
• Contaların temiz ve bakımlı tutulması, bunların kapağa
tam olarak yapışarak ısı kaybını önlemesini sağlar.
Servis ve bakım
Elektrik akımının devre dışı bırakılması
Herhangi bir işlem yapmadan önce cihazın elektrik
şebekesine bağlantısını kesiniz.
Cihazın temizlenmesi
• Emayeli veya inox dış kısımlar ile lastik contalar ılık
su ve nötr sabunla ıslatılmış bir sünger yardımıyla
temizlenebilir. Lekeler çok zor çıkan türdense özel
ürünler kullanınız. Bol su ile durulayıp temizlikten sonra
kurulamanız tavsiye edilir. Çizici tozlar ve aşındırıcı
maddeler kullanmayınız.
• Fırının içi mümkünse her kullanımdan sonra, daha henüz
ılıkken temizlenmelidir. Sıcak su ile deterjan kullanınız,
durulayınız ve yumuşak bir bezle kurulayınız. Çizici
maddelerden kaçınınız.
• Aksesuarlar normal mutfak eşyaları gibi ve hatta bulaşık
makinesinde bile yıkanabilirler.
! Cihazın temizliği için asla buharlı ya da yüksek basınçlı
temizleyiciler kullanmayınız.
Kapağın temizliği
TR
Kapağın cam olan kısmı aşındırıcı olmayan ürün ve
sünger kullanılarak temizlenmeli ve yumuşak bir bezle
kurutulmalıdır; yüzeyi çizebilecek ya da camın kırılmasına
neden olabilecek aşındırıcı pürüzlü malzeme veya keskin
madeni kazıyıcı kullanılmamalıdır. Daha özenli bir temizlik için fırın kapağını sökmek mümkündür:
1. kapağı tamamen açınız (şekle
bakınız);
2. bir tornavida yardımıyla, iki adet
menteşe üzerinde yer alan kolları F
yukarı kaldırarak döndürünüz (şekle
bakınız);
3. kapağı iki dış yanından tutarak,
aralık kalacak şekilde yavaşça
kapatınız. Sonra kapağı kendinize
doğru çekip yuvasından çıkartınız
(şekle bakınız).
Kapağı aynı işlemleri tersten uygulayarakyerine monte
ediniz.
Contaların kontrolü
Fırın kapağını çevreleyen contanın durumunu periyodik
olarak kontrol ediniz. Hasarlı olması halinde en yakın
Teknik Servise başvurunuz (bakınız Teknik Servis). Bu
durumda onarım yapılıncaya kadar fırını kullanmamanız
tavsiye edilir.
Ampulün yenisi ile değiştirilmesi
Fırının aydınlatma
lambasını değiştirmek için:
1. Lamba tutucusunun
cam kapağını gevşetip
çıkarınız.
2. Ampulü sökünüz ve aynı
özelliklere sahip bir ampul
ile değiştiriniz: güç 25 W,
bağlantı E 14.
3. Kapağı yerine takınız
(şekle bakınız);
! Ortamı aydınlatmak amacıyla fırın lambasını kullanmayınız.
13
560
mm
.
45 m
m.
m.
45 m
560
mm
.
5 mm.
567 mm.
.
. min
mm
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
m.
mm
25
m
545
.
.
mm
14
N
N
595
L
PL
L
TABLICZKA ZNAMIONOWA
l 62
PL
ENERGY
LABEL
15
PL
16
Grill
Waga
(kg)
1
1
1
1
1
1
1
1
0.3
0.5
1.5
0,5
1
1
0,5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
160
180
180
160
-
3/4
15
220
-
1
4
5
Max
8-10
1
1
1
1
1
1
1
n.° 4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Zalecana
temperatura
PL
17
PL
PL
19
560
mm
.
45 m
m.
.
. min
mm
m.
45 m
560
mm
.
5 mm.
567 mm.
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
mm
25
.
545
.
mm
.
mm
N
N
595
L
SE
L
MÄRKSKYLT
SE
Mått*
Volym*
lt. 62
Mått**
Volym**
lt. 65
21
SE
22
Övre ugn
Grill
4
5
Max.
8-10
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
23
SE
SE
24
SE
25
560
mm
.
45 m
m.
.
in
m. m
m
m.
45 m
mm
.
5 mm.
567 mm.
560
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
595
.
m
5m
mm
25
.
54
.
mm
N
N
L
UA
L
ширина 43,5 см
висота 32,4 см
глибина 43,5 см
Об’єм*
62 л
ширина 45,5 см
висота 32,4 см
глибина 43,5 см
Об’єм**
65 л
напруга при 220-240В ~ 50/60Гц
(див. табличку з технічними даними)
максимальна споживана
потужність 2250Вт
UA
27
UA
28
Рекомендована
температура
Вага (
кг)
1
1
1
1
1
1
1
1
0,3
0,5
1,5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
15
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
35-40
50-60
30-35
40-50
30-35
20-25
30-35
Обережна
духовка
0,5
1
1
0,5
3
3
3
3
15
15
15
15
160
180
180
160
30-40
35-40
50-60
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
4 шт.
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Гриль
29
UA
UA
30
Як очистити прилад
Як очистити дверцята
UA
2.    
    
  ;
31
Орнату
! Жаңа құрылғымен жұмысты бастамастан бұрын осы
пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұнда
құрылғыны қауіпсіз қолдану, орнату және оны күту
туралы маңызды ақпараттар қамтылған.
! Келешекте анықтама ретінде қарау үшін пайдалану
нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Оны құрылғының кез
келген жаңа иесіне беріңіз.
! Орау материалдарын балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз. Тыныс тарылу немесе тұншығып қалу
қаупін туғызуы мүмкін. (Сақтандырулар мен кеңестер
бөлімін қараңыз).
560
mm
.
45 m
m.
! Құрылғыны нұсқауларға сәйкес арнайы біліктілігі бар
маман орнатуға тиіс. Құрылғы дұрыс орнатылмаған
жағдайда, адамдар мен жануарлар өміріне қауіп төндіруі
немесе мүлікті зақымдауы мүмкін.
Құрылғыны орнату
Құрылғының дұрыс жұмыс жасайтынын тексеру үшін
қолайлы шкафты қолданыңыз.
• Пешке жақын қабырғалар ыстыққа төзімді
материалдан жасалған болуы қажет.
• Сыртқы қабығы бар шкафтарды жинағанда 100°C
температураға төзетін желімдер қолданылуы қажет.
• пешті ас үй үстелінің астына (сызбаны қараңыз)
немесе ас үй жиһазының ішіне орнату үшін шкафтың
өлшемдері төмендегідей болуы қажет:
! Құрылғының қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін
барлық бөліктері арнайы құралдардың көмегімен ғана
алынуы тиіс.
.
23 mm.
5
m.
45 m
mm
.
5 mm.
567 mm.
560
575-585 mm.
. min
m
47 m
595 mm.
mm
25
.
545
.
mm
m.
m
! Құрылғы орнатылған кезде кез келген электрлі
заттардан алыс болуы қажет.
Негізгі деректер кестесінде берілген пайдалану
ортасының көрсеткіштері осы орнату түрі үшін
есептелген.
Желдету
Лайықты желдетудің орнатылғанын тексеру үшін
шкафтың артқы қабырғасын алып тастау қажет. Пешті
екі ағаш тақтайға немесе кемінде 45 x 560 мм ашық
тұрған тегіс жерде орналастыру ұсынылады (сызбаны
қараңыз).
32
595
L
KZ
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
KZ
62 л
65 л
ҚУАТ
БЕЛГІСІ
Табиғи конвекция класы – қыздыру
күйіне арналған қуат тұтыну:
Дағдылы режим
Бұл құрылғы Еуропа экономикалық
қауымдастығының келесі
нұсқауларына сай келеді:
12.12.06 2006/95/EEC
(Төменгі кернеу) жəне түзетулер;
-2004 жылғы 15-желтоқсандағы
2004/108/EEC (электромагниттік
үйлесімділік туралы) жəне одан
кейінгі түзетулер;
-1993 жылдың 22 шілдесіндегі
93/68/EEC жəне одан кейінгі
түзетулер;
- 2012/19/ЕEC жəне одан кейінгі
түзетулер.
-1275/2008 күту/өшу режимі
33
KZ
Қосу және пайдалану
Тағам дайындау режимдері
ЕСКЕРТУ!
Пеш
тартпаларды алып
шығуға арналған және
пештен шығып кетуіне
жол бермейтін шектегіш
жүйемен жабдықталған
(1).
Сызбада көрсетілгендей,
толығымен шығарып алу
үшін тартпаларды алдыңғы шетінен ұстап көтеріп,
тартсаңыз (2) болғаны.
! Төмендегілерден басқа тағам дайындау режимдерінің
барлығына 60°C пен МАКС аралығында кез келген
температура мәні орнатылуы мүмкін
! Құрылғыны алғаш рет пайдаланғанда оны бос күйінде
есігін жауып, ең жоғарғы температурада кемінде жарты
сағаттай қыздырыңыз. Пешті өшіріп, оның есігін ашпастан
бұрын бөлменің жақсы желдетілгенін тексеріңіз. Өндіру
кезінде қолданылған қорғағыш заттардың жанып кетуіне
байланысты жеңіл жағымсыз иіс шығуы мүмкін.
• ГРИЛЬ (кеңес: тек МАКС деңгейін орнатыңыз)
TRADITIONAL OVEN (ДАҒДЫЛЫ ПЕШ) режимі
Үстіңгі және астыңғы қыздыру э лементтері қосылады.
Тағам дайындаудың дағдылы режимін пайдаланғанда тек
бір тағам дайындау тартпасын пайдаланған дұрыс, бірден
көп тартпа қолданылғанда пеш ішіндегі температура
бірдей болмауы мүмкін.
КОНДИТЕР ТАҒАМДАРЫ режимі
Астыңғы қыздыру элементі іске қосылады.
Бұл режим жеңіл тағамдарды, әсіресе көтерілетін
торттарды (себебі астыдан келетін ыстық ашу процессіне
көмектеседі) пісіруге өте ыңғайлы.
ҮСТІҢГІ ПЕШ режимі
Үстіңгі қыздыру элементі іске қосылады. Бұл режимді
тағамды дайындаудың аяғында қызарт у үшін
пайдалануға болады.
GRILL (ГРИЛЬ) режимі
Үстіңгі қыздыру элементі іске қосылады. Грильдің аса
жоғары әрі тіке температурасы ет пен қақталған етті
жұмсақ түрде қалдыру үшін нәрін ішінде ұстай отырып,
олардың бетін қызартуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ,
жоғары бет температурасын қажет ететін тағамдарға
грильді пайдаланған абзал: бифштекс, сиыр еті,
қабырға стейкі, белдеме, гамбургерлер және т.б...
Кейбір мысалдар “Тағам дайындау бойынша кеңес”
параграфында берілген. Осы режимде ас пісіргенде
пештің есігін әрқашанда жабық ұстаңыз.
Салқындату желдеткіші
Пештің сыртқы температурасын салқындату үшін
кейбір модельдер басқару тақтасы мен пеш есігінің
арасына жел айдайтын салқындату желдеткішімен
жабдықталады.
34
Кəміл тағам дайындау үшін тағамды
қызарту
Гриль
Камбала мен каркатица
Кальмар мен асшаян кебабы
Треска белдемесі
Грильде пісірілген көкөністер
Бұзау етінен пісірілген стейк
Котлет
Гамбургер
Скумбрия
Қызартылған нан мен бутерброд
KZ
Салмақ
(кг)
1
1
1
1
1
1
1
1
0.3
0.5
1.5
0,5
1
1
0,5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
160
180
180
160
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
№°4
4
4
4
¾
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
! Пісіру уақыттары шамалап берілген жəне оларды жеке қалауға қарай өзгертуге болады.
Грильді пайдаланып тағам дайындаған кезде, тұтқалы таба пештің түбінен санағанда бірінші тартпада орналастырылуы тиіс.
35
KZ
Сақтандырулар мен кеңестер
! Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына
сай өңделіп шығарылған. Төмендегі ескертулер
қауіпсіздік ережелерін ескерту мақсатында берілген
және оны мұқият оқып шығу қажет.
• Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны коммерциялық
немесе өндірістік тұрғыда қолдануға болмайды.
• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта қолданбау
қажет. Құрылғыны қорғаусыз жаңбыр мен боранда
қалдыру аса қауіпті.
• Құрылғыны жылжытқанда немесе орналастырғанда
пештің бүйіріндегі тұтқаларды пайдаланыңыз.
• Құрылғыны жалаң аяқ немесе ылғал не дымқыл
қолмен, аяқпен түртпеңіз.
• Құрылғыны кітапшада берілген нұсқауларға сай, тек
ересек адамдар ғана тағам дайындау мақсатында
пайдалануы тиіс.
• Құрылғыны пайдаланған уақытта қыздыру
элементтерін немесе пеш есігінің белгілі
бөліктерін ұстамаңыз, бұл бөліктер қатты қызады.
Құрылғыны балалар қолы жетпейтін жерге
қойыңыз.
• Басқа электр құрылғыларына арналған
электр кабельдері пештің ыстық бөліктеріне
жақындамайтынын тексеріңіз.
• Желдету және ыстықты салқындатуға арналған ашық
жерлерді ешқашан жаппау керек.
• Пеш есігінің тұтқасын әрқашан ортасынан ұстаңыз:
шеттері ыстық болуы мүмкін.
• Пешке асханалық ыдысты қоярда немесе оны алған
кезде әрдайым пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.
• Пеш түбін туралау үшін алюминий фольганы
пайдаланбаңыз.
• Пешке жанғыш заттарды қоймаңыз. Егер байқаусызда
құрылғы қосылса, бұл заттардың жануы мүмкін.
• Құрылғыны қолданбаған кезде түймешіктерінің “●”/“○”
орнында екенін тексеріңіз.
• Құрылғыны өшіргенде айырғышты әрдайым желі
розеткасынан алыңыз, кабельден тартып суырмаңыз.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратпастан ешқашан
тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын жасамаңыз.
• Егер құрылғы істен шыққан болса, ешбір жағдайда жөндеу
жұмысын өзіңіз жасамаңыз. Тәжірибесіз адам тарапынан
жасалған жөндеу жұмыстарынан құрылғының істен шығуы
немесе жарамсыз болып қалуы мүмкін. Қызмет көрсету
орталығымен байланысыңыз (“Көмек” бөлімін қараңыз).
• Ашық пештің есігіне ауыр заттарды қоймаңыз.
• Құрылғыны физикалық, сезімталдық және психикалық
қабілеттері төмен адамдар (балалар да кіреді), тәжірибесіз
немесе өнімнен хабары жоқ кез келген адамның қолданбауы
тиіс. Мұндай адамдарға, кем дегенде, қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін біреулер жетекші болуы керек немесе
құрылғының жұмысына қатысты кіріспе нұсқаулары берілуі
тиіс.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Жою
• Орау материалдарын тастаған кезде: ораманың қайта
пайдаланылуы мүмкін болатындай жергілікті заңды
қадағалаңыз.
• Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына
(WEEE) қатысты 2012/19/EC Еуропа заңнамасына
сәйкес үй құрылғылары қалыпты толық қалалық қалдық
айналымын пайдаланып жойылмауы тиіс. Қоршаған
орта мен халық денсаулығына тиетін зиянның алдын
ала отырып, жарамсыз құрылғылар қайта пайдалану
мен машина ішіндегі материалдарды өңдеу құнын
оңтайландыру мақсатында бөлек жиналуы керек. Барлық
өнімдердегі сызылған қоқыс жәшігі өнім иесінің бөлектелген
қоқыс жинауға қатысты міндетін еске салады. Жарамсыз
үй құрылғыларын дұрыс жоюға қатысты қосымша ақпарат
алу үшін өнім иелері халыққа қызмет көрсету орталығына
немесе олардың жергілікті өкілдеріне хабарласа алады.
• Пешті таңертең ерте немесе түстен кейін кешірек
пайдалану арқылы электр қуатын қамтамасыз етуші
желілік компаниялардың ең жоғары жүктемесін
азайтуға көмектесе аласыз. Пісіру функциясын
бағдарламалау параметрлері – әсіресе, “кейінге
қалдырылған пісіру” режимі (“Пісіру функциялары”
бөлімін қараңыз) және “кейінге қалдырылған
автоматты түрде тазалау” режимі (“Күтім және
пайдалану” бөлімін қараңыз) – пайдаланушының
уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
• Жақсы нәтиже алу үшін және энергияны үнемдеу
үшін (шамамен 10%). GRILL (ГРИЛЬ) режимдерін
пайдаланғанда пештің есігін жабық ұстаңыз.
• Есік тығыздағыштарын жиі тексеріңіз, олар есікке тығыз
келетіндей етіп, қалдық болмауы үшін тазалап сүртіп тұрыңыз,
осылайша ыстықтың сыртқа шығуын болдырмайсыз.
Күтім және пайдалану
Құрылғыны өшіру
• Тот баспайтын болат немесе эмальданған сыртқы
бөліктер және резеңке тығыздағыштар салқын
малынып, түссіз сабын жағылған гу бк амен
тазартылады. Қиын дақтарды кетіру үшін арнайы
өнімдерді пайдаланыңыз. Жуып болған соң оны
шайып, мұқият құрғатыңыз. Қатты ұнтақтарды немесе
таттандыратын заттарды пайдаланбаңыз.
• Пештің іші әрбір қолданғаннан кейін жылы кезінде
мұқият тазалануы тиіс. Ыстық су мен тазартқышты
пайдаланыңыз, одан кейін шайып, жұмсақ шүберекпен
құрғатып сүртіңіз. Қырғыш заттарды пайдаланбаңыз.
• Сырғымалы тартпалардан басқа барлық керекжарақтар күнделікті ыдыстар сияқты жуылуы мүмкін,
тіпті оларды ыдыс жуғыш машинаға жууға болады.
! Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты немесе
шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
36
KZ
Пеш есігінің әйнегін ысқышпен және қырғыш емес
тазартқыш құралдармен тазалап, жұмсақ шүберекпен
мұқият құрғатыңыз. Қатты қырғыш затты немесе өткір
темір қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар әйнек
бетін тырнап, оның сынуына әкелуі мүмкін.
Мұқият тазалау үшін пештің есігін алып тастауға болады:
1. Пеш есігін толық ашыңыз
(суретті қараңыз);
2 . Е к і і л м е к те о р н а л а с қ а н
тұтқаларды көтеріп, бұрыңыз
(сызбаны қараңыз);
3. Есікті екі жағынан қатты ұстап,
жартылай жабыңыз. Орнынан
көтеріп, өзіңізге қарай тартыңыз
(суретті қараңыз).
Есікті орнына қою үшін осы іс ретін кері орындаңыз.
Тығыздағыштарды тексеру
Пештегі есік тығыздағыштарын жиі тексеріп тұрыңыз.
Егер тығыздағыштар зақымдалған болса, жақын
жердегі Сатудан кейін қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз (“Көмек” бөлімін қараңыз). Тығыздағыштар
ауыстырылғанға дейін пешті пайдаланбауды ұсынамыз.
37
KZ
38
KZ
39
195102263.02
10/2013 - XEROX FABRIANO
KZ
40

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric 62 L Stainless steel
  • Convection cooking Grill
  • Control type: Rotary
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

advertisement

Languages

Only pages of the document in Turkish were displayed