Indesit FIM 53 K.A IX S Kullanici rehberi

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Indesit FIM 53 K.A IX S Kullanici rehberi | Manualzz
FIM 53 K.A IX S
Türkçe
Kullanım talimatları
FIRIN
İçindekiler
Kullanım talimatları,1
Uyarı,2
Teknik Servis,4
Cihazın tanıtımı,5
Cihazın tanıtımı,6
Montaj,7
Başlatma ve kullanım,9
Programlar,9
Elektronik programlayıcı,11
Önlemler ve tavsiyeler,12
Servis ve bakım,13
CUPTOR
Sumar
Uyarı
DİKKAT: Bu cihaz ve erişilebilen bölümleri, kullanım
sırasında çok sıcak olur.
Dikkat etmek ve ısıtılan parçalara dokunmaktan
kaçınmak gerekir.
Eğer sürekli olarak gözetim altında değiller ise, 8
yaşından küçük çocukları uzak tutunuz.
Bu cihaz, eğer uygun şekilde gözetim altında
bulunuyorlar ise veya güvenli şekilde cihazın
kullanımı hakkında eğitim almışlar ise ve ilişkin
tehlikeler göz önünde bulundurulur ise, 8 yaşından
itibaren çocuklar ve fiziksel, duyusal veya mental
kapasitelerden yoksun veya tecrübe ve bilgi
sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar, cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım
işlemleri, denetimsiz olarak çocuklar tarafından
gerçekleştirilmemelidir.
Camın parçalanmasına neden olarak yüzeyi
çizebileceğinden, fırının cam kapağını temizlemek
için aşındırıcı ürünler ve kesici metal spatulalar
kullanmayınız.
Cihazı temizlerken asla buharlı yada yüksek basınçlı
temizleyiciler kullanmayınız.
DİKKAT: Muhtemel elektrik çarpmalarının önüne
geçmek için lambayı yenisi ile değiştirmeden önce,
cihazın sönük olduğundan emin olunuz.
! Izgara takıldığı zaman, kilidin yukarı doğru dönük
ve yuvanın arka tarafında olduğundan emin olunuz.
2
3
Teknik Servis
Bu durumda şu bilgileri veriniz:
! Yetkili olmayan teknisyenlerden asla yardım almayınız.
• Arıza tipi;
• Cihazın modeli (Mod.)
• Seri numarası (S/N)
Bu bilgiler cihazın üzerinde yer alan özellikler etiketinde belirtilmiştir
-
Service
4
Cihazın tanıtımı
Beskrivning av maskinen
Genel görünüm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KONUM 1
KONUM 2
KONUM 3
KONUM 4
KONUM 5
Açılır kapanır raf KILAVUZLARı
YAĞ DAMLAMA TENCERESi
IZGARA
Kontrol Paneli
Vedere de ansamblu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
6
8
5
7
3
1
4
2
5
Cihazın tanıtımı
Beskrivning av maskinen
Kontrol Paneli
Kontrollpanel
1
2
3
4
1
2
3
4
PROGRAMLAR düğmesi
ELEKTRONİK programlayıcı
TERMOSTAT düğmesi
Uyarı ışığı TERMOSTAT
Panoul de control
1
2
3
4
1
2
3
4
1
6
2
Selector PROGRAME
Programator ELECTRONIC
Selector TERMOSTAT
Indicator TERMOSTAT
3
4
Montaj
! Her gerektiğinde başvurulabilmesi için bu el kitapçığının muhafaza edilmesi
önemlidir. Cihazın satılması, başkasına verilmesi ya da taşınması durumunda
yeni kullanıcının işleyiş ve ilişkin uyarılar hakkında bilgi edinmesi için el
kitapçığının cihazla birlikte verildiğinden emin olunuz.
Ortalama ve sabitleme
Cihazı dolaba sabitlemek için: fırın kapağını açınız ve 4 adet ahşap vidayı
perimetrik çerçeve üzerinde yer alan 4 adet deliğe vidalayınız.
! Talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz: kurulum, kullanım ve emniyet
hakkında önemli bilgiler içermektedir.
Yerleştirme
! Ambalajlar çocukların oyuncağı değildir ve ayrıştırılmış çöp için belirlenen
kurallara uygun olarak imha edilmelidirler (bakınız Önlem ve tavsiyeler).
! Kurulum işlemi bu talimatlar doğrultusunda ve profesyonel olarak kalifiye
personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı yapılan bir kurulum, insan ve hayvan
sağlığına ya da mala zarar verebilir.
Yuvaya oturtma
Cihazın düzgün bir şekilde çalışması için fırın yuvasının yer aldığı dolabın
uygun özellikleri taşıması gerekir:
• fırına yapışık konumdaki paneller ısıya dayanıklı malzemeden olmalıdır;
• ahşap kaplama dolapların söz konusu olduğu durumlarda, kullanılan tutkal
100°C ısıya dayanıklı olmalıdır;
• fırının yuvasına yerleştirilmesi durumunda, işlem ister masa altında (şekle
bakınız) ister kolon üzerinde yapılacak olsun, dolapların ebatları şöyle
olmalıdır:
560
567 mm.
1. Bir tornavida yardımıyla, kapağın
yan uzantılarını kaldırıp terminal kutu
kapağını açınız: kapağı çekiniz ve
açınız (şekle bakınız);
mm
.
N
.
N
mm
.
mm
! Cihaz yuvasına yerleştirildikten sonra elektrikli bölümler ile hiçbir şekilde
temas etmemelidir. Özellikler etiketinde belirtilmiş olan tüketime ilişkin bilgiler
bu kurulum tipine göre ölçülmüştür.
Havalandırma
İyi bir havalandırma sağlanması için yuvanın arka duvarının çıkarılması
gerekir. Fırının kurulumun iki ahşap pervaz üzerine ya da en az 45 x 560
mm ebatlarında bir açıklığı olan bir zemine yaslanacak şekilde yapılması
tercih edilir (şekillere bakınız).
560
mm
.
45 m
m.
L
25
545
.
Besleme kablosu montajı
.
m.
5 mm.
mm
Üç kutuplu besleme kablosuyla donatılmış fırınlar, cihazın üzerindeki özellikler
etiketinde belirtilmiş olan gerilim ve frekans değerlerinde dalgalı akımla
çalışacak şekilde üretilmiştir (aşağıya bakınız).
. min
mm
45 m
595 mm.
595
Elektrik bağlantısı
575-585 mm.
23 mm.
547
! Cihazın korunmasını sağlayan tüm bölümler, bir alet yardımı olmadan
çıkarılamayacak şekilde sabitlenmelidir.
2. Besleme kablosunu şu şekilde
devreye alınız: Kablo bağlama
üç adet temas
vidası ile L-Nvidasını sökünüz, daha sonra Mavi
(N), Kahverengi (L), Sarı-Yeşil
kablolarını (renk tablosuna bakarak)
vida kafaları altına sabitleyiniz (bkz.
şekil).
3. Kabloyu kablo bağlayıcısına
sabitleyiniz.
4. Terminal kapağını kapatınız.
L
Besleme kablosunun şebekeye bağlantısı
Kablo üzerine özellikler etiketi üzerinde belirtilen yüke uygun bir fiş monte
ediniz (yana bakınız).
Şebekeye doğrudan bağlantı yapılması halinde, cihaz ile şebeke arasına
minimum temas aralığı 3 mm olan ve yürürlükteki normlara uygun nitelikte çok
kutuplu bir anahtar takmak gerekmektedir (toprak kablosu elektrik anahtarı
tarafından kesintiye uğratılmamalıdır). Besleme kablosu, hiçbir aşamada ortam
ısısını 50°C geçmeyecek şekilde yerleştirilmelidir (örneğin fırının arka tarafı).
! Elektrik bağlantısının doğru yapılmasından ve güvenlik kurallarına
uyulmasından kurulumu yapan kişi sorumludur.
7
TR
TR
Şebekeye bağlamadan önce aşağıdaki durumları kontrol ediniz:
• prizin topraklamasının yürürlükteki normlara uygun olduğunu;
• prizin, cihazın özellikler etiketi üzerinde belirtilen maksimum güç miktarını
destekleyecek şekilde olduğunu;
• besleme geriliminin özellikler etiketi üzerinde belirtilmiş olan değerler
arasında olduğunu;
• cihaz fişinin prizle uyumlu olduğunu. Aksi hallerde prizi ya da fişi değiştiriniz;
uzatma kabloları ya da çoklu prizler kullanmayınız.
! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz kolay erişilebilecek
yerlerde olmalıdır.
! Kablo kıvrılmalara, bükülmelere veya ezilmelere maruz kalmamalıdır.
! Kablo periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili teknik personel
tarafından değiştirilmelidir (Destek bölümüne bakınız).
ÖZELLİKLER ETİKETİ
Ebatlar*
genişlik 43,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 40,6 cm
Hacim*
lt. 58
Ebatlar**
genişlik 45,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 40,6 cm
Hacim**
lt. 60
Elektrik
bağlantıları
Gerilim 220-240V ~ 50/60Hz
(özellikler etiketine bakınız)
emilen azami güç 2250W
AB Yönetmelik No. 65/2014 tümleyici
Yönetmelik 2010/30/EU.
AB Yönetmelik No. 66/2014
tümleyici Yönetmelik 2009/125/EC.
EN 60350-1 standardı,
EN 50564 standardı
! Bu kurallara uyulmaması halinde firma hiç bir sorumluluk kabul etmez.
ENERGY
LABEL
ve ECODESIGN
Klasik enerji tüketimi Doğal – ısıtma
fonksiyonu:
Geleneksel;
Enerji tüketimi beyanı
Güçlendirilmiş klasik sınıf – ısıtma
fonksiyonu:
çoklu pişirme
programı
Bu cihaz aşağıdaki Topluluk
Direktiflerine uygundur:
- 12/12/06 tarihli 2006/95/CE
(Alçak Gerilim) ve sonraki değişiklikler
- 15/12/04 tarihli 2004/108/CE
(Elektromanyetik Uygunluk)
ve sonraki değişiklikler
- 22/07/93 tarihli 93/68/CEE ve sonraki
değişiklikler.
- 2012/19/EU ve sonraki değişiklikler.
- 1275/2008 standby/off modu
AEEE Yönetmeliğine uygundur
* Sadece çekilen kılavuzlara sahip modeller için.
** Sadece sıralı kılavuzlara sahip modeller için.
8
Başlatma ve kullanım
DİKKAT ! Fırın, ızgaraları durdurma
sistemi ile donatılmıştır, bu sistem
ızgaralar fırından dışarı çıkmadan
bunları çıkarmayı sağlar (1).
Izgaraları tamamen çıkarmak için,
çizimde belirtildiği gibi, bunları ön
taraftan alarak yukarı kaldırmak ve
çekmek yeterlidir (2).
! Fırını ilk kez kullandığınızda, içi boşken termostatı maksimuma getirerek
kapağı kapalı vaziyette en az bir saat çalıştırınız. Sonra fırını kapatıp kapağını
açınız ve mekanı havalandırınız. Duyulan koku, fırını korumak için kullanılan
maddelerin buharlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Fırının yakılması
1. PROGRAM düğmesini döndürerek istenilen pişirme programını seçiniz.
2. TERMOSTAT düğmesini döndürerek istenilen ısıyı seçiniz. Pişirilecek
yemek türleri ile bunlar için önerilen sıcaklıklar listesi, pişirme Tablosunda
mevcuttur (bakınız Programlar).
3. TERMOSTAT uyarı lambasının yanık olması, ayarlanan sıcaklığa kadarki
ısınma aşamasını gösterir.
4. Pişirme sırasında aşağıdaki işlemleri yerine getirmek mümkündür::
- PROGRAM düğmesini döndürerek pişirme programını değiştirmek;
- TERMOSTAT düğmesini döndürerek ısıyı değiştirmek;
- PROGRAM düğmesini “0” pozisyonuna getirerek pişirme sürecini durdurmak.
! Fırın tabanına asla herhangi bir cisim koymayınız, emayesine zarar
verebilirsiniz.
! Pişirme kaplarını daima teçhizattaki ızgara üzerine koyunuz.
Soğutma fanı
Harici sıcaklık derecesinin düşürülmesi için bir soğutma fanı tarafından atılan
hava, kontrol paneli ve fırın kapağı arasından ve aynı zamanda fırın kapağının
alt tarafından çıkar.
! Pişirme sonunda fırın yeterince soğuyana kadar bu fan çalışır durumda kalır.
Fırın lambası
PROGRAMLAR düğmesi ile
seçildiğinde yanık kalır.
seçilerek yakılır. Bir pişirme programı
Programlar
Pişirme programları
! Tüm programlar için 60°C ile MAX arasında bir ısı ayarlanabilir, tek bunun
dışında kalan:
• IZGARA (Yalnız MAX’a ayarlanması tavsiye edilir);
• GRATEN (200°C ısının üzerine çıkılmaması tavsiye olunur).
ÇOKLU PİŞİRME programı
Tüm ısıtma elemanları (alt, üst ve yuvarlak ısıtma) devreye girer, fan da
çalışmaya başlar. Tüm fırında ısı sabit olduğundan, hava yemeği eşit bir
şekilde pişirir ve kızartır. Aynı anda en fazla iki pişirme rafını kullanmak
mümkündür.
ÜST FIRIN programı
Üst isitma elemani yanar. Bu fonksiyon pisirme rötuslari için kullanilabilir.
IZGARA programı
Üst isitma elemani yanar. Izgaranin oldukça yüksek ve direkt isisi yemeklerin
yüzeylerinin hizli bir sekilde kizarmasini mümkün kilarken sivi çikisini
engelleyerek içlerinin yumusak kalmasini saglar. Izgarada pisirme özellikle
yüksek yüzey isisina ihtiyaç duyan yemekler için tavsiye edilir: Dana ve sigir
biftekleri, antrikot, fileto, hamburger vb...
Bazi kullanim sekilleri “Pisirme için pratik öneriler” bölümünde verilmistir.
Pisirme esnasinda firininizin kapagini kapali olarak muhafaza ediniz.
GRATEN programı
Üst ısıtma elemanı yanar ve fan devreye girer. Tek yönlü termik yansımayla
birlikte fırın içindeki havanın güçlendirilmiş sirkülasyonu başlar. Bu ısının iç
kısımlara işleme gücünü artırarak gıda yüzeylerinin yanmasını önler. Pişirme
esnasında fırınınızın kapağını kapalı olarak muhafaza ediniz.
Pratik pişirme önerileri
! Fan çalışırken yapılan pişirmelerde 1 ve 5. pozisyonları kullanmayınız:
bunlar direkt olarak sıcak hava gönderdiklerinden, hassas gıdaların üstlerinde
yanmaya neden olabilir.
! IZGARA ve GRATEN pişirmelerde, özellikle bu işlemler rosto çevirme
ünitesiyle yapılıyorsa, pişirmeden çıkan atıkları (su ve/veya yağ) toplaması
için yağ toplama tepsisini 1 pozisyonuna getiriniz.
ÇOKLU PİŞİRME
• 2 ve 4. raf pozisyonlarını kullanınız ve daha fazla ısı gerektiren yemekleri
2 rafta pişiriniz.
• Yağ toplama tepsisini en alta, ızgarayı ise üste koyunuz.
IZGARA
• Pişirilecek gıdaları ızgaranın ortasına koyarak ızgarayı 3 veya 4
pozisyonuna yerleştiriniz.
• Enerji seviyesinin maksimuma ayarlanması tavsiye edilir. Üst rezistans
sürekli olarak yanık kalmazsa endişelenmeyiniz: bu parçanın çalışması
bir termostat tarafından kontrol edilir.
PİZZA
• Iyi bir pizza hazirlamak için ÇOKLU PISIRME programini kullaniniz.
• Hafif alüminyum bir tepsiyi cihazinizla birlikte verilmis olan izgaraya
yerlestiriniz.
Yag toplama tepsisi ile pisirme süresi uzar ve pizzaniz çitir çitir olmaz.
• Çok malzemeli pizzalarda mozzarella pisirme isleminin tam ortasinda
eklenebilir.
Program GELENEKSEL FIRIN
Alt ve üst ısıtma elemanları devreye girer. Bu geleneksel pişirme konumu ile bir
tek pişirme rafının kullanılması daha uygundur: birden fazla kat kullanıldığında
ısı dağılımı kötü olur.
9
TR
TR
Pişirme tablosu
Programlar
Yemekler
Ağırlık
(Kg)
Rafların
pozisyonu
Ön ısıtma
(dakika)
Tavsiye edilen
sıcaklık derecesi
Pişirme süresi
(dakika)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2 ve 4
3
2
2 ve 4
2
2
2 ve 4
2 ve 4
2
2 ve 4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
Geleneksel
Fırın
Ördek
Dana veya sığır rosto
Domuz rosto
Bisküvi (ev yapımı)
Turtalar
Çoklu
Pişirme
Pizza (2 raf üzerinde)
Lazanya
Kuzu
Kızarmış tavuk + patates
Uskumru
Plum-cake
Profiterol hamuru (2 raf üzerinde)
Bisküvi (2 raf üzerinde)
Pandispanya (1 raf üzerinde)
Pandispanya (2 raf üzerinde)
Tuzlu tartlar
Üst fırın
Pişirme rötuşları
-
3/4
15
220
-
Izgara
Dil balığı ve ahtapot
Kalamar ve karides şiş
Morina fileto
Izgara sebze
Dana biftek
Pirzola
Hamburger
Uskumru
Tost
1
1
1
1
1
1
1
n.° 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Graten
10
Izgara tavuk
Ahtapot
Elektronik programlayıcı
•• ••
Saati ayarlama
! Saat, fırın kapatıldığında veya açıldığında, pişirme programının bitiş saati
önceden ayarlanmadığı takdirde ayarlanabilir.
Cihaz elektriğe bağlandıktan sonra veya elektrik kesildikten sonra,
EKRANDAKİ
başlayacaktır.
simgesi ve dört basamaklı rakam yanıp sönmeye
1. Ekrandaki
simgesi ve dört rakam yanıp sönmeye başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. Saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın; düğmelerden herhangi
birini basılı tutarsanız, ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece istenen
değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Pişirme modu için bitiş süresini ayarlama
! Pişirme bitimi süresi programlanmadan önce pişirme süresi ayarlanmalıdır.
1. Süreyi ayarlamak için 1 ila 3. adımları yukarıda belirtildiği gibi ayarlayın.
2. Ardından, EKRANDAKİ
simgesi ve dört rakam yanıp sönmeye
başlayıncaya kadar
düğmesine basın.
3. Pişirme bitimi süresini ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın;
düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız, ekran değerleri daha hızlı
kaydıracaktır, böylece istenen değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
4. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
5. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı görünür, fırın pişirmeyi
bırakır ve alarm çalar. Durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
ve
düğmeleri yandığında.programlama ayarlanmış olur. EKRANDA
sırasıyla pişirme bitimi süresi ve pişirme süresi gösterilir.
• Örneğin: Saat ö.ö. 9:00 ve 1 saatlik süre programlanmış. Bitiş süresi olarak
12:30 planlanmış. Program ö.ö. 11:30’da otomatik olarak başlayacaktır.
Bir programı iptal etme
Bir programı iptal etmek için:
• İptal etmek istediğiniz ayarla ilgili simge ve ekrandaki rakamların yanıp
sönmesi bitene kadar
düğmesine basın. 00:00 rakamları ekranda
görünene kadar “ ” düğmesine basın.
• “ ” ve “ ” düğmelerini basılı tutarsanız zamanlayıcı ayarları dahil önceden
seçilen tüm ayarlar iptal edilecektir.
Zamanlayıcıyı ayarlama
! Bu fonksiyon pişirmeyi durdurmaz ve fırını etkilemez; ayarlanan zaman
süresi geçtiğinde alarmı etkin hale getirmek için kullanılır.
1. Ekrandaki
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. İstenen saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın; düğmelerden
herhangi birini basılı tutarsanız, ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır,
böylece değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Saat geri sayarken ekranda gösterilecektir. Bu saat süresi geçtiğinde, alarm
etkin hale gelecektir.
Pişirmeyi programlama
! Programlama yapılmadan önce pişirme modu seçilmelidir.
Pişirme süresini programlama
1. EKRANDAKİ
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. İstenen süreyi ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın; düğmelerden
herhangi birini basılı tutarsanız, ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır,
böylece değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
4. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı görünür, fırın pişirmeyi
bırakır ve alarm çalar. Durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
• Örneğin: Saat 9:00 ö.ö ve 1 saat 15 dakikalık bir süre programlandı.
Program ö.ö. 10:15’ de otomatik olarak duracaktır.
11
TR
TR
Önlemler ve tavsiyeler
! Cihaz uluslararası emniyet mevzuatlarına uygun olarak projelendirilmiş ve
üretilmiştir. Bu uyarılar güvenlik amaçlı olup dikkatlice okunmalıdır.
Genel emniyet
• Cihaz, meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup profesyonel
kullanım amaçlı değildir.
• Yağmur ve fırtınaya maruz kalması son derece tehlikeli olduğundan cihaz,
üzeri kapalı bile olsa açık alanlara monte edilemez.
• Cihazı yerinden hareket ettirirken daima fırının yan taraflarında bulunan
tutma kulplarından yararlanınız.
• Cihaza ayaklarınız çıplakken ya da elleriniz veya ayaklarınız ıslak ya da
nemliyken dokunmayınız.
• Cihaz, sadece yetişkin kişiler tarafından ve bu kitapçıkta aktarılan
talimatlara göre, yemek pişirmek amaçlı kullanılmalıdır. Her
türlü diğer kullanımlar (örneğin: ortam ısıtması) uygunsuz ve bu
nedenle tehlikeli bulunur. Üretici firma uygunsuz, hatalı ve mantık
dışı kullanımlardan kaynaklanan muhtemel zararlardan sorumlu
tutulamaz.
• Cihazın kullanımı sırasında ısıtma elemanları ile fırının bazı kısımları
çok sıcak duruma gelir. Bunlara dokunmamaya dikkat ediniz ve
çocukları uzak tutunuz.
• Diğer beyaz eşyalara ait kabloların fırının sıcak kısımlarına temas etmesini
önleyiniz.
• Havalandırma ve ısı dağılma noktalarını tıkamayınız.
• Fırın kapağını açma kulpunu tam ortasından tutunuz: yan tarafları sıcak
olabilir.
• Kapları fırına sürerken veya fırından çıkartırken daima fırın eldiveni
kullanınız.
• Fırının alt kısmını alüminyum folyo ile örtmeyiniz.
• Tutuşabilen maddeleri fırın içinde bulundurmayınız: bunlar fırın yanlışlıkla
çalıştırılacak olursa alev alabilirler.
• Cihazın kullanılmadığı zamanlarda düğmelerin daima “●”/“○” konumunda
olduğundan emin olunuz.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin kendisinden tutarak çekiniz.
• Fişi elektrik şebekesinden çekmeden, temizlik veya bakım müdahalelerinde
bulunmayınız.
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları kurcalamayınız. Teknik
servis ile irtibata geçiniz (Teknik servis bölümüne bakınız).
• Fırının kapağı açıkken kapak üzerine ağır cisimler koymayınız.
• Çocukların cihaz ile oynamasını önleyiniz.
• Cihaz; (çocuklar dahil) fiziki, duyusal ya da zihinsel kapasiteleri kısıtlı kişiler
tarafından kullanılamayacağı gibi, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
gözetimi altında bulunmadıkça veya cihazın kullanımı hakkında ön bilgiler
almış olmadıkça, deneyimsiz ve ürüne fazla bir alışkanlığı bulunmayan
kimseler tarafından da kullanılmamalıdır.
• Cihaz harici bir otomatik zaman ayarı veya ayrı bir uzaktan kumanda
sistemi ile çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.
İmha
• Ambalaj malzemelerinin imha edilmesi: ambalajların geri dönüşümünü
sağlayan yerel düzenlemelere uyunuz.
• Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme konusunu
düzenleyen 2012/19/UE sayılı Avrupa Birliği mevzuatında; beyaz eşyaların
kentsel katı atık genel yöntemi ile imha edilmemesi öngörülmüştür.
Kullanılmayan cihazlar, madde geri kazanım ve geri dönüşüm oranını
en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan sağlığına olası zararları
engellemek için ayrı ayrı toplanması gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde;
ayrıştırılmış atık hükümlerini hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı işareti
olan sepet sembolü yer almaktadır.
Kullanılmayan beyaz eşyalar belediye atık toplama servisine teslim
12
edilebilecektir, bunları belediyenin bunun için özel olarak belirlediği yerlere
ya da konuyla ilgili ulusal düzenlemelerin mevcut olduğu durumlarda,
benzer tipte yeni bir ürün aldığınız satıcılara verebilirsiniz.
Belli başlı tüm beyaz eşya üreticileri kullanılmayan cihazların toplanması
ve imha edilmesi için öngörülen sistemlerin oluşturulması ve idaresi
konusunda faaliyet göstermektedir.
Tasarruf ve çevreye saygı
• Mümkün olan yerlerse, fırının önceden ısıtılmasından kaçının ve her zaman
fırının dolu olmasına çalışın. Fırının kapağını mümkün olduğunca az açın,
kapak her açıldığında ısı kaybı olacaktır. Önemli oranda enerji tasarrufu
sağlamak için, sadece fırını planlanan pişirme süresinden 5 ila 10 dakika
öncesinde kapatın ve fırının içindeki sıcaklığı kullanın.
• Otomatik programlar standart yiyecekler baz alınarak oluşturulmuştur.
• Kapa ktan dolayı enerji kayıpları yaşamamak için cıntaları temiz ve düzenli
tutun.
• Eğer zaman tarifeli bir elektrik sözleşmeniz varsa, elektriğin daha ucuz
saatlerde pişirim yapmak için “gecikmeli pişirme” seçeneğini kullanabilir
ve kolaylıkla tasarruf sağlayabilirsiniz.
! Bu ürün, standby konumda enerji tüketiminin sınırlanması hakkındaki yeni
Avrupa Direktifi tarafından belirlenmiş gereklilikleri karşılamaktadır.
Servis ve bakım
Elektrik akımının devre dışı bırakılması
Herhangi bir işlem yapmadan önce cihazın elektrik şebekesine bağlantısını
kesiniz.
Cihazın temizlenmesi
• Emayeli veya inox dış kısımlar ile lastik contalar ılık su ve nötr sabunla
ıslatılmış bir sünger yardımıyla temizlenebilir. Lekeler çok zor çıkan
türdense özel ürünler kullanınız. Bol su ile durulayıp temizlikten
sonra kurulamanız tavsiye edilir. Çizici tozlar ve aşındırıcı maddeler
kullanmayınız.
• Fırının içi mümkünse her kullanımdan sonra, daha henüz ılıkken
temizlenmelidir. Sıcak su ile deterjan kullanınız, durulayınız ve yumuşak
bir bezle kurulayınız. Çizici maddelerden kaçınınız.
• Aksesuarlar normal mutfak eşyaları gibi ve hatta bulaşık makinesinde bile
yıkanabilirler.
Ampulün yenisi ile değiştirilmesi
TR
Fırının aydınlatma lambasını
değiştirmek için:
1. Lamba tutucusunun cam kapağını
gevşetip çıkarınız.
2. Ampulü sökünüz ve aynı özelliklere
sahip bir ampul ile değiştiriniz: güç 25
W, bağlantı E 14.
3. Kapağı yerine takınız (şekle
bakınız);
! Ortamı aydınlatmak amacıyla fırın lambasını kullanmayınız.
! Cihazın temizliği için asla buharlı ya da yüksek basınçlı temizleyiciler
kullanmayınız.
Kapağın temizliği
Kapağın cam olan kısmı aşındırıcı olmayan ürün ve sünger kullanılarak
temizlenmeli ve yumuşak bir bezle kurutulmalıdır; yüzeyi çizebilecek ya da
camın kırılmasına neden olabilecek aşındırıcı pürüzlü malzeme veya keskin
madeni kazıyıcı kullanılmamalıdır. Daha özenli bir temizlik için fırın kapağını
sökmek mümkündür:
1. kapağı tamamen açınız (şekle bakınız);
2. bir tornavida yardımıyla, iki adet menteşe
üzerinde yer alan kolları F yukarı kaldırarak
döndürünüz (şekle bakınız);
3. kapağı iki dış yanından tutarak, aralık
kalacak şekilde yavaşça kapatınız. Sonra
kapağı kendinize doğru çekip yuvasından
çıkartınız (şekle bakınız).
Kapağı aynı işlemleri tersten uygulayarakyerine monte ediniz.
Contaların kontrolü
Fırın kapağını çevreleyen contanın durumunu periyodik olarak kontrol ediniz.
Hasarlı olması halinde en yakın Teknik Servise başvurunuz (bakınız Teknik
Servis). Bu durumda onarım yapılıncaya kadar fırını kullanmamanız tavsiye
edilir.
13
45
mm
.
N
.
N
mm
.
mm
560
mm
.
45 m
m.
L
25
545
.
.
.
mm
560
567 mm.
mm
. min
mm
5 mm.
595
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
PL
L
14
TABLICZKA ZNAMIONOWA
PL
l 58
l 60
15
PL
16
Grill
Zapiekanki
Waga
(kg)
Zalecana
temperatura
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2i4
3
2
2i4
2
2
2i4
2i4
2
2i4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
szt. 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
17
PL
PL
•• ••
oraz
PL
PL
20
.
. min
mm
m.
45 m
560
mm
.
5 mm.
567 mm.
595 mm.
575-585 mm.
23 mm.
547
Montering av elkabeln
25
545
.
N
.
mm
N
mm
.
mm
560
mm
.
45 m
m.
L
595
21
SE
SE
Volym*
lt. 58
Mått**
Volym**
lt. 60
EU-direktiv nr. 65/2014 integrerande
direktiv 2010/30/EU. EU-bestämmelse
nr. 66/2014 integrerande
direktiv 2009/125/EC.
EN 60350-1 bestämmelse,
EN 50564 bestämmelse
22
Programmes
Tillagningsprogram
SE
SE
Tillagningstabell
Program
Traditionell
ugn
Övre ugn
Grill
Gratinera
24
Vikt
(kg)
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
4 st.
1,5
1,5
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Rekommenderad
temperatur
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
200
200
•• ••
Ställa in timern
25
SE
SE
26
Byte av lampan
27
SE
Amplasare
.
. min
mm
m.
45 m
560
mm
.
5 mm.
567 mm.
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
mm
25
.
545
.
mm
N
m.
m
N
595
560
mm
.
45 m
m.
L
RO
28
PLĂCUŢA DE CARACTERISTICI
RO
Volum*
litri 59
Dimensiuni**
Volum**
litri 62
29
RO
Programe
Programe de coacere
30
RO
Greutate
(Kg)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
nr. 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Grill
Gratin
31
RO
Programator de coacere electronic
DISPL
•• ••
Pictograma
CEAS
Pictograma
CONTOR MINUTE
32
RO
RO
34
RO
35
195122446.00
05/2014 - XEROX FABRIANO
RO
Indesit Company S.p.A.
Viale Aristide Merloni,47
60044 Fabriano (AN)
www.indesit.com
36

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric Blue, Metallic
  • Convection cooking Grill
  • Built-in display LED Control type: Buttons, Rotary
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Turkish were displayed