Electrolux EJF4340AOW Kullanım kılavuzu

Electrolux EJF4340AOW Kullanım kılavuzu
EJF4340AOW
EN No Frost Freezer-Fridge
USER MANUAL
PT No Frost Freezer-Fridge
TR No Frost Buzdolabı
KULLANMA KILAVUZU
2
Temperature indicator ................................................................................................... 10
BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE ......................................... 14
Tips for saving energy ................................................................................................... 16
THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE COMPARTMENTS ....................... 17
3
4
5
6
7
8
9
10
www.electrolux.com
11
12
13
B
B
A
C
Freez er compartment
lamp
C
Fridge compartment
lamp
14
PART- 5.
TRANSPORTATION AND CHANGING OF INSTALLATION POSITION
15
16
www.electrolux.com
PART- 7.
17
1
14
2
3
4
5
7
6
15
8
16
9
17
11
10
18
12
13
11) Refrigerator shelves
12) Crisper cover
13) Crisper
5) Freezer shelf
14) Freezer door shelf
6) Freezer compartment
15) Egg holder
7) Freezer lamp box / cover
16) Butter - cheese shelf
18
www.electrolux.com
ΕΛΛΑΣ 19
20
www.electrolux.com
ΕΛΛΑΣ 21
22
24
www.electrolux.com
26
Σχήμα : 1
Σχήμα : 2
Σχήμα : 3
28
30
www.electrolux.com
B
B
A
C
C
ΕΛΛΑΣ 31
ΜΕΡΟΣ -6
32
34
www.electrolux.com
ΕΛΛΑΣ 35
14
2
3
4
5
7
6
15
8
16
9
11
17
10
18
12
13
36
www.electrolux.com
ANTES DE LLAMAR A SU SERVICIO POSTVENTA .......................................... 49
Consejos Para Ahorrar Energía ...................................................................................... 51
37
PARTE- 1. ANTES DE USAR EL ELECTRODOMESTICO
38
www.electrolux.com
39
40
41
42
3–4
43
Figura 1
Figura 2
Figura 3
44
www.electrolux.com
45
46
47
LA CORRIENTE DEBE ESTAR DESCONECTADA.
48
www.electrolux.com
B
B
Luz LED
49
50
51
Este
52
14
2
3
4
5
7
6
15
8
16
9
17
11
10
18
12
13
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
PORTUGUÊS
53
DESCRIÇÃO GERAL DO APARELHO ................................................................ 69
54
PORTUGUÊS
55
56
www.electrolux.com
PORTUGUÊS
57
58
www.electrolux.com
PORTUGUÊS
59
60
www.electrolux.com
Figura 1
Figura 2
Figura 3
PORTUGUÊS
61
62
PORTUGUÊS
63
64
PORTUGUÊS
65
B
B
Luz Led
66
www.electrolux.com
PARTE- 5.
PORTUGUÊS
67
68
www.electrolux.com
PORTUGUÊS
69
14
2
3
4
5
7
6
15
8
16
9
17
11
10
18
12
13
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
70
www.electrolux.com
İçindekiler
BUZDOLABINIZI KULLANMADAN ÖNCE .................................................... 71
Genel uyarılar ................................................................................................................... 71
Eski ve Kullanım Dışı Buzdolapları ................................................................................. 73
Güvenlik Uyarıları ............................................................................................................. 73
Buzdolabınızın Yerleştirilmesi ve Çalıştırılması ............................................................. 74
Buzdolabınızı Çalıştırmaya Başlamadan Önce ............................................................. 75
KULLANIM BİLGİLERİ ................................................................................... 75
NO FROST Teknolojisi Hakkında Bilgi ........................................................................... 75
KULLANIM BİLGİLERİ ................................................................................... 76
Sıcaklık Ayarları ................................................................................................................. 76
Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar ...................................................................................... 76
Aksesuarlar ....................................................................................................................... 77
Buzmatik ..................................................................................................................................... 77
Hızlı Dondurma Bölmesi ........................................................................................................... 77
Sıfır Derece Bölmesi ................................................................................................................. 78
Sürgülü raf .................................................................................................................................. 78
Sıcaklık göstergesi ........................................................................................................... 79
YİYECEKLERİN YERLEŞTİRİLMESİ ............................................................ 79
Soğutucu Bölme ............................................................................................................... 79
Derin Dondurucu Bölme .................................................................................................. 80
TEMİZLİK VE BAKIM ..................................................................................... 81
Ampulün Değiştirilmesi ................................................................................................... 82
LED Lambaların Değiştirilmesi (Aydınlatma LED lambalarla yapılıyorsa) ................. 82
TAŞINMA VE YER DEĞİŞTİRME .................................................................. 83
Kapının Açılış Yönünün Değiştirilmesi ........................................................................... 83
SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE ...................................................................... 83
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler .......................................................................................... 86
BUZDOLABI PARÇALARI VE BÖLÜMLERİ .................................................. 87
TÜRKÇE
BÖLÜM- 1.
71
BUZDOLABINIZI KULLANMADAN ÖNCE
Genel uyarılar
UYARI: Cihazın mahfazasında veya gövdesinde bulunan
havalandırma deliklerini açık tutunuz.
UYARI: Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik araçlar
veya başka yapay yöntemler kullanmayın.
UYARI: Üretici tarafından önerilmedikçe, cihazın yiyecek saklanan
kısımlarında elektrikli cihazlar kullanmayın.
UYARI: Buzdolabının soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.
UYARI: Ürünün dengesizliğinden kaynaklanabilecek zararlardan
kaçınmak için, talimatlara uygun olarak ürün sabitlenmelidir.
• Eğer ürününüz soğutucu akışkan olarak R600a kullanıyorsa –
bu bilgiyi soğutucudaki etiketten görebilirsiniz- taşıma ve montaj
sırasında soğutma elemanlarının hasar görmemesi için dikkatli
olunması gerekir. R600a çevre dostu ve doğal bir gaz olmasına
karşın patlayıcı özelliğe sahip olduğundan, soğutma
elamanlarındaki herhangibir hasar nedeniyle oluşacak bir sızıntı
sırasında buzdolabınızı açık alev veya ısı kaynağından
uzaklaştırıp cihazın bulunduğu ortamı birkaç dakika süreyle
havalandırınız.
• Buzdolabını taşırken ve yerleştirirken soğutucu gaz devresine
zarar vermeyin.
• Cihazın içerisinde yanıcı içeriği bulunan aerosol kutuları gibi
patlayıcı maddeler bulundurmayın.
• Bu cihaz ev ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Örneğin;
- mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında bulunan
personel mutfakları;
72
- çiftlik evlerinde, otel, motel ve diğer ikamet ortamlarındaki
müşteriler tarafından;
- oda - kahvaltı tipi ortamlarda;
- catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar
• Eğer besleme kablonuz prize uygun değilse, herhangi bir tehlikeyi
önlemek amacıyla besleme kablosu üretici firma tarafından ya
da yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
• Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden sorumlu olacak veya onlara
cihazın kullanımıyla ilgili gerekli talimatları verecek bir kişi
bulunmadığı sürece fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklerinde
yetersizlik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan kişiler
(çocuklar da dahil) tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.
Çocuklar denetlenerek cihazla oynamaları önlenmelidir.
• Buzdolabınızın şebeke kablosuna topraklı özel fiş takılmıştır. Bu
fiş en az 16 amper değerinde topraklı özel priz ile kullanılmalıdır.
Evinizde böyle bir priz yok ise, ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
• Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel
yetenekleri eksik veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından bir gözetmen ile birlikte veya cihazın güvenli bir şekilde
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve tehlikeli oluşabilecek
durumların anlaşılmasıyla kullanılabilir. Çocuklar ürün ile
oynamamalıdırlar. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
• Elektrik kablosu zarar görmüşse üretici, servis temsilcisi veya
yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
TÜRKÇE
73
Eski ve Kullanım Dışı Buzdolapları
• Eski buzdolabınız kilidi olan bir buzdolabıysa, atmadan önce kilidini kırın veya çıkartın;
çünkü çocuklar oynarken içine girerek kendilerini kilitleyebilir ve bir kazaya neden
olabilir.
• Eski soğutucu ve dondurucular, izolasyon malzemeleri ve CFC içeren soğutma gazı
ihtiva etmektedirler. Bu nedenle eski buzdolabınızı elden çıkartırken çevreye zarar
vermemeye özen gösterin.
Elektrikli ve elektronik ev eşyalarında bulunabilecek zararlı maddelerin
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerini en aza indirmek
amacıyla atık haline gelmiş olan ürününüzü,
- diğer evsel atıklardan ayrı toplayınız,
- yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım veya bertarafına
katkıda bulunmak için belirlenen toplama noktalarına götürünüz,
- kayıt dışı toplama yapanlara vermeyiniz.
Toplama noktaları ile ilgili olarak bağlı bulunduğunuz belediyeler veya ürünü satın aldığınız
dağıtıcı ile görüşünüz.
Önemli Notlar:
• Lütfen cihazınızı yerleştirmeden ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle
okuyun. Hatalı kullanımlarından doğacak zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz.
• Cihazınızın üzerindeki ve kullanma kılavuzundaki tüm uyarıları dikkate alınız ve bu
kitapçığı ilerde çıkabilecek bazı sorunlara ışık tutması amacı ile saklayınız.
• Bu ürün evlerde kullanım için üretilmiş olup, yalnızca evde ve belirtilen amaçlar için
kullanılabilir. Ticari ya da toplu kullanıma uygun değildir. Böyle bir kullanım, ürünün
garantisinin iptaline neden olacağı gibi doğacak zararlardan da şirketimiz sorumlu
olmayacaktır.
• Bu ürün evlerde kullanım için üretilmiş olup, yalnızca gıdaların soğutulması /
muhafazası için uygundur. Ticari yada toplu kullanıma ve / veya gıda harici maddelerin
muhafazasına uygun değildir. Aksi halde doğacak zararlardan şirketimiz sorumlu
değildir.
Güvenlik Uyarıları
• Çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız.
• Hasarlı, yırtılmış veya eskimiş kablolu fişi prize sokmayınız.
• Asla kabloyu çekmeyiniz,bükmeyiniz veya hasar vermeyiniz.
• Bu ürün, yetişkinlerin kullanımına göre tasarlanmıştır, çocukların
cihazla oynamasına veya kapıya tutunup sarkmalarına izin
vermeyiniz.
74
www.electrolux.com
• Bıçak ve benzeri sivri uçlu aletlerle buzu kırmayınız veya
kazımayınız.
• Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için fişi
prizden kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız!
• Buzdolabınızın derin dondurucu bölmesine cam şişe ve
kutulardaki asitli içecekleri kesinlikle koymayınız. Şişe ve kutular
patlayabilir.
• Patlayıcı ve yanıcı maddeleri emniyetiniz açısından buzdolabınıza
koymayınız. Alkol oranı yüksek içkileri, cihazınızın soğutucu
bölmesine ağızlarını sıkı bir şekilde kapatarak ve dik olarak
yerleştirin.
• Derin dondurucu bölmesi içinde üretilen buzu çıkarırken elinizin
temas etmesinden sakınınız, buz yanıklara ve/veya kesiklere
neden olabilir.
• Dondurulmuş yiyeceklere ıslak elle dokunmayın! Dondurma ve buz küplerini, derin
dondurucu bölmesinden çıkarır çıkarmaz yemeyin!
• Dondurulan yiyecekler çözüldüğünde tekrar dondurmayınız. Gıda zehirlenmesi gibi
sorunlara sebep olabileceğinden sağlığınız açısından tehlike yaratabilir.
• Taşınırken ürünün içerisindeki aksesuarların zarar görmemesi için aksesuarları
sabitleyiniz.
Buzdolabınızın Yerleştirilmesi ve Çalıştırılması
Buzdolabınızı kullanmadan önce şu noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir.
• Buzdolabınızın kullanma voltajı 220-240 V ve 50Hz’dir.
• Buzdolabınızı kullanmaya başlamadan önce yetkili teknik servisi arayarak
buzdolabınızın kurulması, çalıştırılması ve kullanılması konusunda yardım talebinde
bulunabilirsiniz.
• DİKKAT! Buzdolabı içerisindeki elektrikli hiçbir parçayı (ampul hariç) değiştirmeyiniz.
Değiştirilmesi gereken durumlarda Yetkili Teknik Servisi çağırınız.
• Topraklama yapılmadan kullanma sonucu meydana gelebilecek zararlardan
şirketimiz sorumlu olmayacaktır.
• Buzdolabınızı doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak uygun bir yere yerleştiriniz.
• Ocak, fırın, kalorifer peteği ve soba gibi ısı kaynaklarından en az 50 cm, elektrikli
fırınlardan ise en az 5 cm uzakta olmalıdır.
• Buzdolabınızın üstüne ağır eşya koymayınız ve üstten en az 15
cm boşluk kalacak şekilde uygun bir yere yerleştiriniz.
• Buzdolabınız açık havada kullanılmamalı ve yağmur altında
kalmamalıdır.
• Buzdolabınız, bir derin dondurucu ile yan yana yerleştirilirse
aralarında en az 2 cm açıklık bırakılması, dış yüzeyde nem
yoğuşmasını önlemek açısından gereklidir.
TÜRKÇE
•
75
Kondenserin (ark adak i siyah k anatlı kısım ) duvara
dayanmaması için size verilen mesafe ayar plastiğini şekilde
gösterildiği gibi 90° döndürerek takınız.
• Buzdolabı m ontajında duvar ile buzdolabının ark a bölgesi
arasındaki boşluk 75 mm’yi aşmamalıdır.
• Buzdolabınızın üstüne ağır eşya koymayınız ve üstten en az 15
cm boşluk kalacak şekilde uygun bir yere yerleştiriniz.
• Buzdolabınızın düzgün ve sarsıntısız çalışması için ayarlanabilir ön ayakların uygun
yüksekliğe getirilerek karşılıklı olarak dengelenmesi gerekir. Bunu, ayarlı ayakları
saat yönünde (yada ters yönde) çevirerek sağlayabilirsiniz. Bu işlem, yiyecekler dolaba
yerleştirilmeden önce yapılmalıdır.
• Buzdolabınızı kullanmadan önce, bir çay kaşığı yemek sodası katacağınız ılık su ile
bütün parçalarını silip daha sonra temiz su ile durulayarak kurulayınız. Temizlik işlemi
bittikten sonra tüm parçaları yerlerine yerleştiriniz.
• Buzdolabınızın altında hava dolaşımını engelleyecek hali, kilim vs. olmamalıdır.
Buzdolabınızı Çalıştırmaya Başlamadan Önce
• İlk çalıştırıldığında veya taşınma işlemlerini takiben cihazınızın
verimli çalışabilmesi için, buzdolabınızı 3 saat (dik konumda)
beklettikten sonra fişi prize takınız. Aksi taktirde kompresöre zarar
verebilirsiniz.
• Buzdolabınızı ilk çalıştırdığınızda koku duyulabilir; koku buzdolabınız
soğutmaya geçince kaybolacaktır.
BÖLÜM- 2.
KULLANIM BİLGİLERİ
NO FROST Teknolojisi Hakkında Bilgi
No-Frost buzdolapları, çalışma sistemi ile diğer statik dolaplardan
farklıdır.
Normal buzdolaplarında, dondurucu bölümde, kapı açılmalarında
buzdolabının içine giren nem ile gıdaların nemi, dondurucu bölme
içerisinde buz oluşmasına neden olur. Oluşan kar ve buzun belirli
zaman aralıklarında eritilmesi için, buzdolabının durdurulması,
bu işlem sırasında soğukluğunun korunması gereken besinlerin
dışarıya çıkartılması, biriken buzun temizlenmesi gibi işlemlerin
yapılması gerekmektedir.
No-frost dolaplarda ise, durum tamamen farklıdır. Fan yardımı ile
kuru ve soğuk hava soğutucu ve dondurucu bölümlere birçok
noktadan homojen olarak üflenir. Raf aralarına dahi homojen
olarak dağılan soğuk hava sayesinde bütün yiyecekleriniz eşit
oranda ve düzgün olarak soğumasını sağladığı gibi, nem ve buz
oluşmasına imkan vermez.
Bu nedenle sahip olduğunuz No-frost buzdolabınız, geniş hacim
ve estetik görüntüsünün yanı sıra size büyük bir kullanım kolaylığı
sağlar.
76
www.electrolux.com
BÖLÜM- 2.
KULLANIM BİLGİLERİ
Sıcaklık Ayarları
Soğutucu ve Dondurucu Termostat Düğmesi
Dondurucu Bölüm Termostat Düğmesi
Soğutucu Bölüm Termostat Düğmesi
• Buzdolabınızın soğutucu ve dondurucu bölümlerindeki sıcaklık ayarlarının otomatik
olarak yapılmasını sağlar. 1 ve 5 değerleri arasında istenilen herhangi bir değere
ayarlanabilir.Termostat ayar düğmesini 1’den 5’e doğru çevirdikçe soğutma derecesi
artar. Kış aylarında enerji tasarufu sağlamak amacıyla buzdolabınızı daha düşük
konumda çalıştırabilirsiniz.
Dondurucu bölme termostat düğmesi;
5 : Yeni konulan yiyeceklerin hızlı dondurulması ve hızlı buz elde etmek içindir.
Buzdolabınız uzun süreli çalışacaktır. Dondurucu bölüm yeterince soğuduğunda
tekrar eski konumuna getirilmelidir.
3 - 4 : Normal kullanım ve donmuş yiyeceklerin uzun süre saklanması içindir.
1 - 2 : Oluşan buz küplerinin saklanması ve kış aylarında enerji tasarrufu sağlamak
içindir.
Soğutucu bölme termostat düğmesi;
5 - MAX : Daha fazla soğutma içindir.
3 - 4 : Normal kullanım içindir ve en iyi performansı bu konumda alabilirsiniz.
1 - 2 : Daha az soğutma içindir.
Sıcaklık Ayarları İle İlgili Uyarılar
• Termostat ayarı, soğutucu ve dondurucu kapısının ne kadar sıklıkla açılıp kapandığı,
içerisinde ne kadar yiyecek saklandığı ve buzdolabınızın bulunduğu ortam sıcaklığı
göz önüne alınarak yapılmalıdır.
• Buzdolabınızın 10°C den daha soğuk ortamlarda çalıştırılması verimliliği açısından
tavsiye edilmez.
• Buzdolabınızın, prize ilk takıldıktan sonra tamamen soğuyabilmesi için, ortam
sıcaklığına bağlı olarak 24 saate kadar kesintisiz çalışması gerekir. Bu süre zarfında,
buzdolabınızın kapılarını sık açıp kapamayınız ve aşırı doldurmayınız.
• Ani elektrik kesilmesinde veya fişi prizden takıp çıkarmalarda buzdolabınızın soğutma
sistemindeki gazın basıncı henüz dengelenmemiş olduğundan, cihazınıza zarar
vermemek için 5-10 dakika bekledikten sonra çalışmasını sağlayınız.
TÜRKÇE
• Buzdolabınız, bilgi etiketinde belirtilen iklim
sınıfına göre, standartlarda belirtilmiş ortam
sıcaklık aralıklarında çalışacak şekilde
tasarlanmıştır. Buzdolabının belirtilen sıcaklık
değerlerinin
dışındaki
ortamlarda
çalıştırılırması, soğutma verimliliği açısından
tavsiye edilmez.
İklim Sınıfı
T
ST
N
SN
77
Ortam Sıc. (°C)
16 ile 43 arası
16 ile 38 arası
16 ile 32 arası
10 ile 32 arası
Aksesuarlar
Buzmatik
• Buzmatiğin buzluk kısmını su ile doldurup yerine yerleştiriniz.
• Yaklaşık 2 saat sonra buzlarınızı alabilirsiniz.
• Buzluğu yerinden çıkartmadan, buzluk düğmesini, buzlar buz
kabına tamamıyla dökülene kadar sağa doğru çeviriniz.
• Buz kabını çıkartarak servis yapabilir veya buzları biriktirebilirsiniz.
! Buz kabı sadece buz biriktirmek içindir. İçine su koyup buz yapmak
için kullanmayınız. Aksi takdirde kırılabilir.
Hızlı Dondurma Bölmesi
• Hızlı dondurma bölmesini taze gıdaları
dondurmak için kullanınız. Bu şekilde
yeni dondurulacak gıdaların daha çabuk
donması
sağlanarak,
donmuş
yiyeceklerle olan teması önlenmiş olur.
Yiyecekler donduktan sonra; hızlı
dondurma rafından alarak dondurucu
bölmedeki diğer raflara yerleştirebilirsiniz.
• Hızlı dondurucu bölme kapağını açmak
için, yukarı kaldırıp, raylar üzerinde
hareket ettirerek ileri sürebilir, aynı
şekilde geri çekerek kapatabilirsiniz.
• Buzdolabınızın üst kapısını kapatmadan önce, hızlı dondurucu kapağının kapalı
olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde istenilen hızlı dondurma özelliğini
gösteremez.
78
www.electrolux.com
Sıfır Derece Bölmesi
KLAPE
Sıfır Derece Bölmesi, besinlerinizin 0°C’de kalmasını sağlar. Derin dondurucu
bölmesinden çıkardığınız donmuş gıdanın çözülmesi için veya 1-2 gün içerisinde
tüketeceğiniz et ve temizlenmiş balıkları (plastik torba veya paketler halinde)vb. bu bölmede
ayrıca dondurmaya gerek duymadan saklayabilirsiniz. (Su 0°C’de donar ancak, tuz veya
şeker içeren yiyecekler daha soğuk ortamlarda donabilir. )
! Bu raflara donmasını istediğiniz gıdaları veya buzlukları koymayınız.
Sıfır derece bölmesi isteğe bağlı olarak, hava kanalının üzerinde bulunan klape (kapak)
yardımıyla kahvaltılık bölmesi olarak kullanılabilir. Bunun için bu klapeyi açık konumdan
kapalı konuma getirmeniz yeterli olacaktır.
Not: Klape bazı modellerimizde bulunmamaktadır.
Sürgülü raf (Bazı modellerde)
Şekil: 1
Şekil: 2
Şekil: 3
Sebzelik üstü rafın üzerindeki sürgülü raf (bazı modellerde cam, bazı modellerde tel, bazı
modellerde de plastik raftır), size yer ve kolaylık kazandırması için tasarlanmıştır. İstenildiği
zaman öne doğru çekilerek (Şekil 1) diğer raflar gibi geniş alanlar yaratmak ya da geriye
sürülerek (Şekil 2) yüksek kapların da yerleştirilebileceği alanlar yaratmak amacıyla
kullanılabilir. (Şekil 3)
Bu opsiyon cam raflarda bulunmaz.
ÖNEMLİ NOT: Sürgülü plastik raflarınızın üzerindeki mavi folyo paslanmaz çelik raf
profilinizin çizilmeden son kullanıcıya ulaşmasını sağlamak amacı ile yapıştırılmıştır ve
sökülüp çıkartılabilir.
TÜRKÇE
79
Sebzelik Hava Ayar Düğmesi
Sebzelikteki yiyeceklerinizin daha uzun süre
dayanması için, sebzeliğin arka tarafında
bulunan sebzelik klapesi açık konuma
alınmalıdır. Bu sayede sebzeliğe giren hava
kontrol edilerek nem oranı ayarlanır ve
yiyeceklerin dayanım ömürleri arttırılır.
Ayrıca, cam rafta yoğunlaşma görürseniz rafın
arkasında bulunan bu klapeyi açmalısınız.
Sebzelik hava ayar düğmesi
Aksesuarlar Bölümündeki Tüm Yazılı ve görsel anlatımlar, cihazınızın
modeline göre değişkenlik gösterebilir.
Sıcaklık göstergesi
Bu cihaz Fransada satılmaktadır. Ülkenin yasal
düzenlemelerine uygun olarak buzdolabınızın soğutucu
bölmesinin alt kısmına yerleştirilen bu etiket (şekilde
gösterilen etiket), cihazın soğukluğunun uygunluğunu
belirtir.
BÖLÜM- 3.
YİYECEKLERİN YERLEŞTİRİLMESİ
Soğutucu Bölme
• Normal çalışma koşulları için buzdolabı bölmesini 2-3 grafik çubuğa ayarlamak yeterli
olacaktır.
• Nem ve koku oluşmasını önlemek için besinlerin buzdolabına kapalı kaplarda veya
üzerleri örtülerek yerleştirilmelidir.
• Sıcak yiyecek ve içeceklerin buzdolabına yerleştirilmeden önce oda sıcaklığına
soğutulması gerekir.
• Meyve ve sebzeler: ayrıca sarmadan doğrudan sebzelik bölmesine yerleştirilebilir.
• Soğutucu hava kanalı, soğutucu bölüme soğuk hava dağıtır. Kanalların önünün
yiyeceklerle kapatılıp, hava akışının engellenmesinden kaçınılmalıdır. Paketlenmiş
yiyecekleri ve kapları soğutucu bölümün lamba ve kapağına dayamayınız.
Önemli Not:
• Buzdolabına konan sıvıların ve sulu yiyeceklerin üstü kapatılmalıdır. Aksi takdirde
dolabın içindeki nem oranı artar. Bu da buzdolabının daha fazla çalışmasına sebep
olur. Yiyeceklerin ve içeceklerin üstlerinin kapatılması ile ayrıca tat ve lezzetlerinin de
korunması sağlanmış olur.
• Patates, soğan ve sarımsak buzdolabında saklanmamalıdır.
80
www.electrolux.com
Derin Dondurucu Bölme
• Normal çalışma koşulları için dondurucu bölmesini 2-3 grafik çubuğa ayarlamak
yeterli olacaktır.
• Dondurucu, derin dondurulmuş ya da dondurulmuş yiyecekleri uzun süre saklamak
ve buz üretmek için kullanılır.
• Taze ve sıcak yiyecekleri dondurmak için dondurucu kapısının raflarına koymayın.
Yalnızca donmuş yiyecekleri saklamak için kullanın.
• Taze ve sıcak yiyecekleri dondurulmuş yiyeceklerle yan yana koymayın, dondurulmuş
yiyecekler eriyebilir.
• Evde pişirilen (ve dondurulması gereken) yiyeceği daha hızlı dondurmak için hızlı
dondurma rafını kullanın, çünkü dondurma bölmesinin daha yüksek dondurma
kapasitesi vardır.
• Taze yiyeceği dondururken (örn., et, balık ve kıyma) bunları bir kerede kullanacağınız
miktarlara bölün.
• Taze yiyecekleri dondururken; 24 saat içerisinde dondurulabilecek maksimum yiyecek
miktarı cihazın etiketinde (kg cinsinden) gösterilmiştir.
• Maksimum dondurma kapasitesine ulaşmanızı sağlayacak ideal cihaz kapasitesi
için, taze yiyecekleri dondurucu bölmesine yerleştirmeden 24 saat önce dondurucu
bölmesi termostat düğmesini max konumuna çevirin.
• Taze yiyecekleri dondurucu bölmesine yerleştirdikten sonra, max konumunda 24
saat bekletmek genellikle yeterlidir. 24 saatten sonra, dondurucu bölmesi termostat
düğmesinin max konumuna ayarlanması gerekmez.
• Dikkat; Küçük miktarlardaki yiyecekleri dondururken dondurucu bölmesi termostat
düğmesinin max konumuna ayarlanması gerekmez. Bu enerji tasarrufu yapmanızı
sağlayacaktır.
• Dondurulmuş yiyecekleri saklamak için; dondurulmuş yiyecek paketlerinin üstündeki
talimatlara dikkatle uyulmalıdır, yiyecek üzerinde bir talimat yoksa satın alınma
tarihinden itibaren en fazla 3 ay saklanmalıdır.
• Dondurulmuş yiyecek satın alırken bunların uygun sıcaklıklarda dondurulduğundan
ve paketlerinin bozulmadığından emin olun.
• Dondurulmuş yiyecekler, kalitenin korunması için uygun kaplarda taşınmalı ve
mümkün olan en kısa zamanda cihazın dondurucu bölmesine yerleştirilmelidir.
• Dondurulmuş yiyeceğin paketinde nem ve anormal şişme işaretleri varsa,
muhtemelen daha önce uygun olmayan bir sıcaklıkta saklanmıştır ve içeriği
bozulmuştur.
• Dondurulmuş yiyeceğin saklama ömrü oda sıcaklığına, termostat ayarına, buzdolabı
kapağının açılma sıklığına, yiyeceğin türüne ve yiyeceğin marketten eve taşınması
için geçen süreye bağlıdır. Her zaman paket üzerindeki talimatlara uyun ve belirtilen
saklama süresini hiçbir zaman geçirmeyin.
Önemli Not:
• Buzdolabındaki derin dondurucudan çıkarılan donmuş yiyecekler, bir gün önceden
alt bölmeye konulursa, orada çözülerek buzdolabında soğutmaya destek olur. Enerji
tasarrufu sağlanır. Buzluktaki malzeme doğrudan açığa konulursa enerji kaybına
sebep olur.
• Dondurulmuş et çözüldüğünde aynen taze et gibi pişirilmelidir. Etler, çözüldükten
sonra pişirilmemişse kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır.
TÜRKÇE
81
• Yumurta, Kabuklu olarak dondurulmamalıdır. Yumurtanın sarısı ve beyazı ayrı ayrı ya
da iyice karıştırılmış şekilde dondurulmalıdır.
• Pişmiş yemeklerde bulunan bazı baharatların (anason, fesleğen, dereotu, sirke,
baharat karışımı, zencefil, sarımsak, soğan, hardal, kekik, mercanköşk, karabiber
vb.) uzun süre saklandığında tadları değişir ve kuvvetli bir tad kazanır. Bu yüzden
dondurulacak yiyecekler az baharatlanmalı ya da arzu edilen baharat, yiyecek
çözüldükten sonra eklenmelidir.
• Yiyeceklerin depolanma süresi kullanılan yağa bağlıdır. Uygun olan yağlar; margarin,
dana yağı, zeytinyağı ve tereyağ, uygun olmayan yağlar ise yerfıstığı yağı ve domuz
yağıdır.
• Sıvı şekilde olan yemekler plastik kaplarda, diğer yiyecekler ise plastik folyo veya
torbada dondurulmalıdır.
BÖLÜM- 4.
TEMİZLİK VE BAKIM
• Temizliğe başlamadan önce fişi mutlaka prizden çekin.
• Buzdolabınızı su dökerek yıkamayın.
• Cihazınızın iç ve dış kısmını ılık ve sabunlu su ile yumuşak bir
bezle veya süngerle silin.
• Parçaları tek tek çıkartıp, sabunlu su ile temizleyin.
Bulaşık makinasında yıkamayın.
• Temizlik için tiner, benzin, asit gibi yanıcı, parlayıcı ve eritici
malzemeler asla kullanmayın.
• Yılda en az bir kere kondenser (arkada siyah kanatlı kısım)
elektrikli süpürge ya da kuru bir fırça kullanılarak
temizlenmelidir. Bu, buzdolabınızın daha verimli
çalışmasını ve enerji tasarrufu yapmanızı
sağlayacaktır.
82
www.electrolux.com
Ampulün Değiştirilmesi
Dondurucu ve Soğutucu bölmesindeki
Ampulün değiştirilmesi için;
1- Buzdolabınızın
çıkartınız.
B
B
fişini
prizden
2- Kutunun kapağını, altaki tırnaklardan
bir
tornovida yardımı ile çıkartınız.(A)
B
4- Kapağı yerine takınız.(C)
C
C
Dondurucu Bölme
3- Gücü 15 Watt’ tan fazla olmayan yeni
bir ampul ile değiştiriniz.(B)
Soğutucu Bölme
Not: Bazı modellerde dondurucu bölme
lambası yoktur.
A
LED Lambaların Değiştirilmesi (Aydınlatma LED lambalarla yapılıyorsa)
Lütfen servis teknisyenini çağırın.
LED lamba
TÜRKÇE
BÖLÜM- 5.
83
• Orjinal ambalaj ve köpükler, tekrar taşınma için (isteğe bağlı olarak) saklanabilir.
• Tekrar taşınma durumunda buzdolabınızı kalın ambalaj, bant veya sağlam iplerle
bağlamalı ve ambalaj üzerindeki taşıma kurallarına mutlaka uymalısınız.
• Yer değiştirme ve taşınma sırasında önce buzdolabınızın içindeki hareket edebilen
parçaları (raflar, aksesuarlar, sebzelik vs.) çıkartınız veya dolap içine bantlayıp
sarsıntıya karşı sağlamlaştırınız.
Buzdolabınızın dik şekilde taşınmasına özen gösteriniz.
Kapının Açılış Yönünün Değiştirilmesi
• Buzdolabınızın kapaklarındaki kapı kollarının montajı buzdolabınızın ön yüzeyinden
yapılmışsa, buzdolabınızın kapısının açılış yönü değişemez.
• Ayrıca kapı kolu bulunmayan modellerde de kapı açılış yönü değişimi mümkündür.
• Eğer sahip olduğunuz buzdolabının kapısının açılma yönü değişebiliyorsa, kapı yönü
değişimi için en yakın Yetkili Teknik Servise başvurmanız gerekmektedir.
BÖLÜM- 6.
SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE
Buzdolabınız çalışmıyorsa
• Elektrik arızası var mı?
• Fiş prize doğru takılmış mı?
• Fişin takıldığı prizin sigortası ya da ana sigorta atmış mı?
• Termostat ayarı “•” konumunda mı?
• Prizde arıza var mı? Bunun için buzdolabınızın fişini çalıştığına emin olduğunuz bir
prize takarak deneyiniz.
Buzdolabınız yeterli soğutma yapmıyorsa
• Termostat ayarı doğru yapılmış mı?
• Buzdolabınızın kapıları sık açılıyor veya uzun süre açık kalıyor mu?
• Buzdolabınızın kapıları tam olarak kapanıyor mu?
• Buzdolabınıza, hava dolaşımını engelleyecek şekilde arka duvarına temas eden kap
veya yiyecek yerleştirilmiş mi?
• Buzdolabınız aşırı derecede dolu mu?
84
www.electrolux.com
• Buzdolabınız ile arka ve yan duvarlar arasında yeterli mesafe var mı?
• Çalışma ortam sıcaklığı kullanma kılavuzunda belirtilen limitlerin içinde mi?
Soğutucu bölmesindeki yiyecekler gereğinden fazla soğuyorsa
• Termostat ayarı doğru yapılmış mı?
• Derin dondurucu bölmesinde çok miktarda yeni yerleştirilmiş yiyecek var mı? Eğer
varsa, onları dondurmak için kompresör daha uzun çalışacağından soğutma
bölmesindeki yiyecekleri de gereğinden fazla soğutması mümkün olabilir.
Buzdolabınız sesli çalışıyorsa
Ayarlanan soğukluk seviyesinin sabit kalabilmesi için, kompresör zaman zaman devreye
girecektir. Bu sırada buzdolabınızdan gelecek sesler fonksiyon gereği normaldir. Gereken
soğukluk seviyesine ulaştığı zaman , sesler otomatik olarak azalacaktır. Yine de ses
varsa;
• Cihazınız dengede mi? Ayakları ayarlanmış mı?
• Cihazınızın arkasında bir şey var mı?
• Cihazınızdaki raflar veya raflardaki tabaklar titreşiyor mu? Bu durum sözkonusu ise
rafları ve/veya tabakları yeniden yerleştirin.
• Cihazınızın üstüne konan eşyalar titreşiyor mu?
Normal Sesler;
Çıtırtı (Buz Kırılma) Sesi:
• Otomatik buz çözme işlemi esnasında.
• Cihaz soğuduğu veya ısındığı zaman (cihaz malzemesindeki genleşmeler).
Kısa çıtlama
Komprasörü açılıp kapandığı zaman duyulur.
Kompresör sesi
Normal motor sesi:
Bu ses, kompresörün normal çalıştığı anlamına gelir. Kompresör, devreye girerken,
kısa süreli olarak biraz daha sesli çalışabilir.
Fokurtu ve şırıltı sesi:
Bu ses, sistem içerisindeki soğutucu akışkanın borular içinde akması esnasında
oluşur.
Su akış sesi: Buz çözme işlemi esnasında, buharlaştırma kabına akan suyun normal
sesi. Cihazda buz çözme işlemi yapılırken bu ses duyulabilir.
Hava Üfleme Sesi:
Normal fan sesi. No-Frost buzdolaplarında sistem normal çalışırken hava
sirkülasyonundan dolayı bu ses duyulabilir.
Buzdolabınızın iç kısımlarında nem oluşuyorsa;
• Yiyecekler düzgün ambalajlanmış mı? Buzdolabına koymadan önce kaplar iyice
kurulandı mı?
• Buzdolabının kapıları çok sık açılıyor mu? Kapı açıldığında, odadaki havada bulunan
nem buzdolabına girer. Özellikle odanın nem oranı çok yüksek ise, kapıyı ne kadar
sık açarsanız, nem birikimi o kadar hızlı olur.
TÜRKÇE
85
• Otomatik buz çözme işleminden sonra arka duvarda su damlalarının oluşması
normaldir. (Statik Modellerde)
Kapılar düzgün bir şekilde açılıp kapanmıyorsa;
• Yiyecek paketleri kapıların kapanmasını engelliyor mu?
• Kapı bölmeleri, raflar ve çekmeceler düzgün yerleştirilmiş mi?
• Kapı contaları bozuk mu veya yırtılmış mı?
• Buzdolabınız düz bir zeminde mi?
Kapı contasının temas ettiği, buzdolabı kabininin kenarları sıcak ise;
Özellikle yaz aylarında (sıcak havalarda), komprasör çalışması esnasında, dolap üzerinde
contanın temas ettiği yüzeylerde ısınma oluşabilir, bu normaldir.
ÖNEMLİ NOTLAR:
• Ani elektrik kesilmesinde herhangi bir sorun yaşamamak için fişi pirizden çıkartın.
Elektriktrikler geldikten sonra fişi pirize takın.
• Herhangi bir sebepten dolayı fişi prizden çıkarttığınızda, buzdolabınızın soğutma
sistemine zarar vermemek için yaklaşık 5-10 dakika bekledikten sonra tekrar fişi
pirize takabilirsiniz.
• Buzdolabınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız (yaz tatillerinde gibi), fişi prizden
çıkartın veya termostat düğmesini “•” konumuna getiriniz, eritme işleminden (bakınız
4.BÖLÜM) sonra temizleyip nem ve koku oluşmasını engellemek için kapıyı açık
bırakın.
• Bu uyarıların hepsini yerine getirdiğiniz halde buzdolabınızda hala sorun varsa, lütfen
yetkili teknik servisi arayıp teknik destek talep ediniz.
• Aldığınız cihaz, ev tipi kullanım için üretilmiş olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar
için kullanılabilir. Ticari yada toplu kullanıma uygun değildir. Tüketicinin buna aykırı
kullanımında, TKHK hükümlerinde belirlenmiş, ücretsiz onarım ve garanti süresi
içinde arızalardan üretici ve satıcının mesuliyetinin kalktığını önemle belirtiriz.
• Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını
yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.
Uyumluluk Bilgileri
• Ürününüz 16°C ile 43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında çalışması için tanımlanmıştır.
• Ürün IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/108/EC standartlarına uygun olarak
tasarlanmıştır.
• Ürün “AEEE” yönetmeliğine uygundur.
• Ürün “PCB” içermez.
86
www.electrolux.com
Enerji Tasarrufu İçin Öneriler
1- Cihazı serin, havalandırması iyi bir odaya yerleştirin, direkt güneş ışığına maruz
kalmasından ve ısı kaynaklarının (radyatör, fırın ....vb.) yakınına koymaktan sakının.
Aksi taktirde yalıtım plakası kullanın.
2- Sıcak yiyecek ve içeceklerin cihaz dışında soğumasını bekleyin.
3- Donmuş gıdaları, çözülmesi için buzdolabına koyun. Donmuş bir gıda çözülürken
mevcut düşük ısısı buzdolabının soğumasına yardımcı olur. Böylece enerjiden
tasarruf edilmiş olur. Donmuş gıdanın dışarıya konulması enerji israfına neden
olur.
4- İçecekleri ve sulu yemekleri buzdolabına koyarken kapalı bir kapta olmalarına
dikkat edin. Aksi takdirde cihaz içindeki nem artacaktır. Bu ise çalışma süresini
uzatır. İçeceklerin ve sulu yemeklerin kapalı kaplarda muhafaza edilmeleri ayrıca
kokularının ve tatlarının bozulmasını engeller.
5- İçecekleri ve gıdaları buzdolabına koyarken, cihazın kapısını mümkün olduğunca
kısa süre açık tutun.
6- Cihaz içinde farklı sıcaklık değerlerine sahip bölümleri kapalı tutun. (sebzelik,
chiller bölümü ....vb.)
7- Kapı contası temiz ve esnek olmalıdır. Eskimiş contaları değiştirin.
TÜRKÇE
BÖLÜM- 7.
87
BUZDOLABI PARÇALARI VE BÖLÜMLERİ
1
14
2
3
4
5
7
6
15
8
16
9
17
11
10
18
12
13
Bu sunum yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.
Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir.
1) Hızlı Dondurma Rafı
10) Soğutucu Bölme Lambası ve Kapağı
2) Buzmatik
11) Soğutucu Bölme Rafı
3) Buz Kabı
12) Sebzelik üstü cam raf
4) Dondurucu Termostat
13) Sebzelik
5) Dondurucu Bölme Rafı
14) Dondurucu Kapı Rafları
6) Dondurucu Bölme
15)Yumurtalık
7) Dondurucu Lambası ve Kapağı
16) Peynir Tereyağı rafı
8) Sıfır Derece Rafı
17) Soğutucu kapı rafları
9) Soğutucu Termostat Düğmesi
18) Şişelik Rafı
52162697
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Turkish were displayed