Hama 00052379 El kitabı

Hama 00052379 El kitabı
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
00052379/07.10
C
O
M
P
U
T
E
R
2
4
t Montaj uyarısı
Farenin USB fişini bilgisayarda/notebookta bulunan boş bir
USB soketine takın. Fare işletim sistemi tarafından otomatik
olarak tanınır ve kurulur. Bu işlem birkaç saniye sürebilir.
Uyarı: Yazılım üzerinden 3. tuşa (tekerlek tuş) ek işlevler
atanabilir. Bunun için gerekli olan harici fare sürücü
www.hama.com adresinden yüklenip kurulabilir.
f
e
o
i
k
s
5
q
h
c
v
p
u
t
Çevre koruma uyarısı:
Avrupa Birliği Direktifi 2002/96/EU ve 2006/66/EU ulusal yasal uygulamalar için de geçerli olduğu tarihten itibaren:
Elektrikli ve elektronik cihazlarla piller normal evsel çöpe atılmamalıdır. Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrikli ve elektronik cihazları piller, kamuya ait toplama
yerlerine götürme veya satın alındıkları yerlere geri verme yasal bir zorunluluktur. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ulusal yasalarla düzenlenmektedir. Ürün üzerinde,
kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol tüketiciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların geri kazanımı, yapıldıkları malzemelerin değerlendirilmesi veya
diğer değerlendirme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz. Yukarıda adı geçen atık toplama kuralları Almanya’da piller ve aküler için de
geçerlidir.
r
j
n
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement