Hama 00053837 El kitabı

Hama 00053837 El kitabı
00053837_66053837_67053837_89053837_R1053837_S2053837/04.10
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
P
C
-
H
A
R
D
W A
R
E
00053837
2
3
4
5
6
t Kullanma kılavuzu
KLAVYENİN (USB) KURULMASI
Klavyenin USB bağlantısını PC veya bir USB-Hub‘ın USB arabirimine bağlayın.
Klavye işletim sistemi tarafından otomatik olarak tanınır ve kurulur. Bu işlem birkaç
saniye sürebilir.
Uyarı
PS/2 arabirimi üzerinden kurulmadan farklı olarak, PC‘nin kapatılmasına gerek yoktur.
7
f
e
o
i
k
s
8
q
h
c
v
p
u
t
Çevre koruma uyarısı:
Avrupa Birliği Direktifi 2002/96/EU ve 2006/66/EU ulusal yasal uygulamalar için de geçerli olduğu tarihten itibaren:
Elektrikli ve elektronik cihazlarla piller normal evsel çöpe atılmamalıdır. Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrikli ve elektronik cihazları piller,
kamuya ait toplama yerlerine götürme veya satın alındıkları yerlere geri verme yasal bir zorunluluktur. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ulusal yasalarla
düzenlenmektedir. Ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol tüketiciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların geri
kazanımı, yapıldıkları malzemelerin değerlendirilmesi veya diğer değerlendirme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz.
Yukarıda adı geçen atık toplama kuralları Almanya’da piller ve aküler için de geçerlidir.
r
j
n
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement