Moulinex FT362811 Kullanım kılavuzu

Moulinex FT362811 Kullanım kılavuzu
FR
EN
NL
DE
IT
ES
PT
EL
TR
DA
NO
SV
FI
AR
FA
AM
PM
f
c
g
j
h
k
i
l
(*) : selon modèle - depending on model - afhankelijk van het model - je nach
Modell - a seconda del modello - en función del modelo - consoante o modelo
- Ανάλογα το μοντέλο - modele bağlı olarak - afhænger af model - avhengig av
modell - Beroende på modell - mallista riippuen - ‫ حسب الموديل‬- ‫بسته به مدل‬
fig.1
fig.2
fig.3
AM
PM
AM
PM
AM
PM
fig.4
fig.5
PROG
PROG
AM
PM
AM
PM
AM
PM
AM
PM
Beep
fig.7
*
fig.8
PROG
AM
PM
(*) : selon modèle - depending on model - afhankelijk van het model - je nach
Modell - a seconda del modello - en función del modelo - consoante o modelo
- Ανάλογα το μοντέλο - modele bağlı olarak - afhænger af model - avhengig av
modell - Beroende på modell - mallista riippuen - ‫ حسب الموديل‬- ‫بسته به مدل‬
Description
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Touche Marche / Arrêt
Touche H (Heure)
Témoin de programmation (vert)
Touche Programmation
Touche MIN (Minutes)
FR
5
Nettoyage
FR
7
Description
a.
b.
c.
d.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
EN
8
11
13
g.
h.
i.
j.
NL
NL
19
NL
20
vom
g.
h.
i.
j.
k.
l.
DE
26
27
g.
h.
i.
j.
k.
l.
di
28
IT
IT
34
ES
ES
•
•
•
•
•
•
•
38
40
g.
h.
i.
j.
k.
l.
de
PT
46
47
48
EL
•
•
•
•
49
EL
52
54
Ürünün tanıtımı
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Kapak
Hazne
LCD kontrol ekranı
Ölçme kaşığı (modele bağlı)
Filtre desteği
Termal sürahi
Açık/Kapalı göstergesi (kırmızı)
Cihazı ilk defa kullanmadan önce lütfen
kullanım talimatlarını dikkatle okuyun
ve ileride başvurmak için saklayın:
Üretici uygun olmayan cihaz kullanımı
için herhangi bir sorumluluk kabul
edemez.
G ü v e n l i k
Talimatları
• Bu cihaz, gözetim
altında olmaksızın
veya emniyetlerinden
sorumlu bir kişi
tarafından cihazın
kullanımına ilişkin
bilgilendirilmeksizin
fiziksel, duyusal veya
zihinsel kapasiteleri
zayıf veya deneyim
ve bilgi eksikliği
olan kişiler (çocuklar
dahil) tarafından
kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
55
h.
i.
j.
k.
l.
Açma/Kapama düğmesi
H (Saat) düğmesi
Programlama göstergesi (yeşil)
Programlama düğmesi
MIN düğmesi (Dakika)
• Ço c u k l a r,
aletle
oynamamalarını
garanti etmek için
her zaman gözetim
altında tutulmalıdırlar.
• Elektrik kablosu veya
fişi hasar görmüş ise
asla kullanmayın.
Te h l i k e l e rd e n
kaçınmak için elektrik
kablosunu her zaman
üretici, üreticinin satış
sonrası servisi veya
benzer şekilde kalifiye
kişilere değiştirtin.
• Cihazınız sadece
2000m'nin altındaki
yüksekliklerde ev
içinde şahsi kullanım
için tasarlanmıştır.
• Cihazı,
elektrik
kablosunu veya fişini
suya veya başka bir −−Nemli bir bez veya
sıvıya daldırmayın.
sünger ile temizleyin.
• Cihazınız
sadece −−C i h a z ı
suya
evde kullanım için
daldırmayın veya
tasarlanmıştır.
akan suyun altına
• Cihazınız garanti
tutmayın.
k apsamı
dışında • UYARI: Cihazı doğru
k alan,
aşağıdak i şekilde kullanmazsanız
u y g u l a m a l a r d a yaralanma riski doğar.
kullanım
i ç i n • UYARI: Kullandıktan
tasarlanmamıştır:
sonra, artan ısıya
−−mağazalar, ofisler maruz kalan sıcak
ve diğer çalışma tutma
plak asına
alanlarındaki d o k u n m a y ı n .
personel mutfak S o ğ u ya n a
kadar
alanları;
sadece sürahinin
−−çiftlik evleri;
sapını ellediğinizden
−−otel, motel ve diğer emin olun.
konut tipi ortamlarda • Bu cihaz 8 yaş ve üzeri
m ü ş t e r i l e r çocuklar tarafından,
tarafından;
güvenliklerinden
−−yatak ve kahvaltı sorumlu bir kişinin
türü hizmet verilen gözetimi
altında
yerler.
bulunmaları veya bu
• Cihazı temizlemek için kişi tarafından cihazın
her zaman temizlik kullanımı konusunda
talimatlarına uyun;
eğitilmeleri koşuluyla
−−Cihazın fişini çekin.
kullanılabilir.
−−Cihazı sıcak iken Temizlik ve kullanıcı
temizlemeyin.
bakımı 8 yaşından
56
TR
büyük
ve
bir
yetişkin tarafından
denetlenmed i k ler i
müddetçe çocuklar
tarafından yapılamaz.
• Cihazı ve kablosunu
8 yaşın altındaki
ç o c u k l a r ı n
ulaşamayacağı
yerlerde saklayınız.
• Bu cihaz, fiziksel,
duyusal veya zihinsel
yetenek leri
zayıf
kişilerce veya yeterince
bilgi ve deneyim
sahibi olmayan kişiler
tarafından, cihazı
emniyetli bir şekilde
nasıl kullanacakları
k o n u s u n d a
bilgilendirilmiş
olmaları veya gözetim
altında olmaları ve
tehlikelerini anlamaları
koşuluyla kullanılabilir.
• Çocuklar bu cihazı
oyuncak
olarak
kullanmamalıdır.
• Cihazı prize takmadan önce, voltajın
sizin elektrik tesisatınıza uygun ve prizin
topraklanmış olduğundan emin olun.
57
• Elektrik bağlantısında herhangi
bir hata varsa garantiniz geçersiz
olacaktır.
• Kullandıktan sonra ve temizlerken
cihazın fişini çekin.
• Düzgün çalışmıyorsa veya hasar
görmüşse cihazı kullanmayın. Bu
durumda yetkili servis merkezine
başvurun.
• Cihazın kullanıcı tarafından
yapılan günlük bakımı ve temizliği
dışındaki tüm işlemlerin yetkili bir
servis tarafından gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
• Elektrik kablosu asla ısı kaynaklarının
yakınında veya keskin bir kenar
üzerinde ya da cihazın sıcak
parçalarına yakın bir yerde veya
temas halinde olmamalıdır.
• Güvenliğiniz için, yalnızca cihaz için
tasarlanmış olan üreticinin aksesuar
ve yedek parçalarını kullanın.
• Cihazı fişten çekmek için kablosunu
çekmeyin.
• Kahve sürahisini asla alevin veya
eletrikli bir ocağın üzerine ya da
mikrodalga fırına koymayın.
• Cihaz hala sıcak ise su ile
doldurmayın.
• Tüm cihazlar sıkı kalite kontrol
işlemlerine tabi tutulmaktadır. Bu
rastgele seçilen cihazların gerçek
kullanım testlerini de içermektedir,
bu sebeple cihazlarda kullanım izi
olabilir.
• Her zaman kahve makinesi çalışırken
kapağını kapatın.
• Sürahiyi kapaksız olarak kullanmayın.
• Tanklara sıcak su dökmeyin.
Kullanım
İlk kullanım öncesi
• F
iltre kahve makinenizi ilk
defa kullanmadan önce, kahve
kullanmadan, bir ölçek su ile
çalıştırarak, durulayın.
Kahve hazırlama
(1 ila 8 talimatlarını uygulayın)
• Yalnızca soğuk su ve 4 numara bir
kâğıt filtre kullanın.
• Haznenin su seviyesi için belirtilen
maksimum su seviyesini aşmayın.
• Bu kahve makinesi, kahve
hazırlanmaya devam ederken
kahve servisi yapılmasına izin veren
bir damlama önleme sistemi ile
donatılmıştır. Herhangi bir taşmaya
karşı, cam sürahiyi çabuk bir şekilde
yerine yerleştirin.
• İkinci bir defa kahve hazırlamadan
önce, birkaç dakika bekleyin.
• Sürahi zaten kahve içeriyorsa başka
bir demlik kahve yapmayın.
Termal demlik
• Termal demliği kapağı olmadan
kullanmayın.
• İzotermal demliğin kapağı kahveyi
hazırlamak ve sıcak tutmak için
düzgün bir şekilde kapatılmalıdır.
• Kahve ikram etmek için kapağı
yarısına kadar kaldırın.
• Termal demliği mikrodalga ya da
bulaşık makinesine koymayın.
• Daha iyi ısı koruması için termal
demliği kullanmadan önce sıcak su
ile durulayın ve kahve hazırladıktan
sonra tekrardan kahve makinesinin
içine koymayın.
• Termal demlik kahvenizi maksimum
dört saat sıcak tutar.
Programlama
Saat ayarı
• Kahve makinesini fişe takın. LCD
ekran (c) 12.00’yi gösterir ve birkaç
saniye için yanıp söner.
• Saati seçmek için, H düğmesine
basın; tekrarlı olarak veya daha çabuk
listelenmesini arzu ederseniz sürekli
olarak basabilirsiniz.
• AM sabah saatlerini, PM ise öğleden
sonrayı ifade eder.
• Saat ayarlandıktan sonra, aynı şekilde
MIN düğmesine basın.
• Dakika ayarı gerçekleştirildiğinde,
yanıp sönmenin sonlanmasını
bekleyin, tam saat onaylanır veya
düğmesine basın (h).
• Bu işlemin elektrik kesilmesi veya
kahve makinesinin fişinin prizden TR
çıkarılması durumunda tekrar
edilmesi gerekir.
• LÜTFEN DİKKAT EDİN: Saati
dilediğiniz zaman ayarlayabilirsiniz.
Düğmeyi
minimum 3 saniye süre
ile basılı tutun. Ekranda saat yanıp
söndüğünde H ve Min düğmelerini
kullanarak ayarlayabilirsiniz.
Programlama modunda
çalışma
• Kahve makinenizi programlamak için,
PROG düğmesine 1 defa basın.
• Kahve makinenizin çalışmaya
başlamasını arzu ettiğiniz saate göre,
saat ve dakika ayarını gerçekleştirin
(Yukarıdaki “Saat ayarı” paragrafına bkz.).
• Yeniden PROG düğmesine basarak,
ayarı onaylayın.
58
• Ekranda programlama saati
görüntülenir ve yeşil ışıklı gösterge
(j) yanar.
• Güncel saati yeniden görüntülemek
için, düğmesine kısa süre ile basın.
• Programlanan saatte, kırmızı
gösterge yanacak ve kahve makineniz
çalışmaya başlayacaktır.
DİKKAT: Kahve hazırlama işleminin
sonunda, programlama otomatik
olarak etkisiz duruma gelir, ancak
programladığınız saat hafızada
saklanır. PROG tuşuna basarak
programı her gün etkin duruma
getirebilirsiniz. Yeni bir saat
programlamak için, “Programlama
modunda çalışma” paragrafına bkz.
Yine de, arzuladığınız zaman:
•
düğmesini kullanarak, kahve
makinenizi çalıştırabilir veya
durdurabilirsiniz.
• PROG düğmesi üzerine uzun süreli
olarak (3 saniye) basarak (yeşil
gösterge ışığı (j) söner) programı iptal
edebilirsiniz.
• PROG düğmesine bir defa basarak,
programı yeniden etkin duruma
getirebilirsiniz.
• PROG düğmesine 2 saniye basarak,
programlama saatini değiştirin.
Manuel çalışma
1 ila 8 şekillerini takip edin.
•
düğmesine basın, kahve
makinesinin kırmızı gösterge ışığı
yanıp sönmeye başlar ve kahve
makinesi çalışmaya başlar.
• Çalışmayı durdurmak için,
düğmesine yeniden basın.
59
UNUTMAYIN
• Kahve makinenizi ister elle ister
program modunda kullanın ,
demlendikten birkaç dakika sonra
otomatik olarak kapanacaktır.
(Örneğin tankta su kalmadıktan
birkaç dakika sonra). Açma kapama
düğmesindeki ışık sönecektir.
• Kahve makineniz açıldığında tek bir
“bip” sesi ve kapatıldığında ise iki “bip”
sesi duyulur (modele bağlı olarak).
Temizlik
• Kahve telvesini boşaltmak için,
telvenin bulunduğu kağıt filtreyi
çıkarın.
• Kahve makinesinin fişini prizden
çıkarın ve soğumaya bırakın.
• Nemli bir bez veya sünger ile
temizleyin.
• Cihazı sıcakken temizlemeyin.
• Cihazı asla su içine daldırmayın.
• Kahve makinenizin hiçbir parçası
bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.
Termal sürahi
• Aşındırıcı temizlik ürünleri ile
temizlemeyin.
• Temizlemek için elinizi içine sokmayın
(Kırılma riski vardır).
• Termal sürahinizi temizlemek için
sabunlu su ile doldurun ve sonra iyice
durulayın.
• Sürahi içinde yoğun bir kahve lekesi
varsa, önce ılık su ile doldurun, içine
bulaşık makinesi deterjan tableti
atın ve bekletin. Daha sonra iyice
durulayın.
Kireçten arındırma Çevre korumasına katkıda
veya her 40 kullanımda bir bulunalım!
• Her ay
kahve makinenizi kireçlerinden
arındırın.
Bunun için şunları kullanabilirsiniz:
−−2 büyük bardak suda eritilmiş bir
torba kireç çözücü.
−−2 büyük bardak dolusu beyaz sirke.
• Hazne (b) içine dökün ve kahve
makinesini çalıştırın (kahve
koymadan).
• Cam sürahi içine bir bardak kadar
boşalmasını bekleyin, ardından kahve
makinesini durdurun.
• Bir saat etki etmesini bekleyin.
• Akmasını tamamlaması için, kahve
makinesini yeniden çalıştırın.
• Kahve makinenizi durulamak için, 2
veya 3 defa bir sürahi dolusu su ile
çalıştırın.
Kireçlenme nedeniyle çalışmayan
veya düzgün çalışmayan cihazlar,
garanti kapsamı dışındadırlar.
i C i h a z ı n ı z
yeniden
kullanılabilir veya geri
dönüştürebilir malzemeler
içermektedir.

Gerekli işlemlere tabi
tutulabilmesi için, bu
amaca yönelik oluşturulmuş
toplama noktalarına veya bu
tip kuruluşların olmaması
halinde tescilli bir hizmet
servisine teslim edin.
Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman
(WEEE) Avrupa direktifi 2012/19/
UE eski elektrikli ev aletlerinin
belediye atıkları ile normal şekilde
atılmamasını gerektirir. Eski cihazlar,
içerdikleri malzemelerin geri kazanım
ve geri dönüşümünün en iyi şekilde
sağlanması ve insan sağlığı ve çevre
üzerindeki etkisini azaltmak için ayrıca TR
toplanmalıdır.
60
h. Tænd/sluk-knap
i. H-tast (tid)
j. Kontrollampe for programmering
(grøn)
k. Programmeringsknap
l. MIN-knap (Minutter)
DA
Manuel funktion
Følg illustrationerne fra 1 til 8.
• Tryk på tasten
:Den røde
ko n t r o l l a m p e
tændes
og
kaffemaskinen går i gang.
• Tryk på tasten
igen, for at stoppe
kaffemaskinen.
65
iApparatet
DA
66
g.
h.
i.
j.
k.
l.
NO
70
71
NO
72
h.
i.
j.
k.
l.
SV
75
77
SV
78
Kuvaus
a.
b.
c.
d.
e.
f.
FI
83
FI
84
‫‪87‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪h‬‬
‫‪i‬‬
‫‪j‬‬
‫‪k‬‬
‫‪l‬‬
‫‪89‬‬
‫‪FA‬‬
‫‪90‬‬
‫‪93‬‬
‫‪FA‬‬
‫‪g‬‬
‫‪h‬‬
‫‪i‬‬
‫‪j‬‬
‫‪k‬‬
‫‪l‬‬
‫‪95‬‬
GUARANTEE COUNTRY LIST



ARGENTINA
0800-122-2732
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ARMENIA
010 55-76-07
2 տարի 2 years
ՓԲԸ <<ԳՐՈՒՊՊԱ ՍԵԲ>>
125171,ՄՈՍԿՎԱ, ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ
ԽՃՈՒՂԻ, 16A, ՇԻՆ.3
AUSTRALIA
1300307824
1 year
ÖSTERREICH
AUSTRIA
01 890 3476
2 Jahre
2 years
17716666
1 year
БЕЛАРУСЬ
BELARUS
017 2239290
2 года
2 years
ЗАО «Группа СЕБ-Восток»,
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.
16А, стр. 3
BELGIQUE BELGIE
BELGIUM
070 23 31 59
2 ans
2 jaar
2 years
Info-linija za
potrošače
033 551 220
2 godine
2 years
SEB Developpement
Predstavništvo u BiH
Vrazova 8/II
71000 Sarajevo
11 2915-4400
1 ano
1 year
БЪЛГАРИЯ
BULGARIA
0700 10 330
2 години
2 years
1-800-418-3325
1 an
1 year
CHILE
12300 209207
018000520022
01 30 15 294
2 godine
2 years
SEB mku & p d.o.o.
Vodnjanska 26, 10000 Zagreb
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
731 010 111
2 roky
2 years
Groupe SEB ČR s.r.o.
Futurama Business Park (budova A)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8
44 663 155
2 år
2 years
GROUPE SEB NORDIC AS
Tempovej 27
2750 Ballerup
16622
‫ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ‬
1year



668 1286
2 aastat
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b
02-703 Warszawa
09 622 94 20
09 74 50 47 74
1 an
1 year
0212 387 400
2 Jahre
2 years
ELLADA
GREECE
2106371251
香港
HONG KONG
8130 8998
1 year
06 1 801 8434
2 év
2 years
GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft.
Távíró köz 4 2040 Budaörs
INDONESIA
+62 21 5793 7007
1 year
ITALIA
ITALY
1 99 207 354
日本
JAPAN
0570-077772
1 year
‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬
JORDAN
GROUPE SEB ITALIA S.p.A.
Via Montefeltro, 4
20156 Milano
株式会社グループセブジャパン
〒144-0042
東京都大田区羽田旭町11-1
羽田クロノゲート事務棟5F
5665505
1 year
ҚАЗАҚСТАН
KAZAKHSTAN
727 378 39 39
2 жыл
2 years
ЖАҚ «Группа СЕБ- Восток»
125171, Мәскеу, Ленинградское
шоссесі,16А, 3 үйі
한국어
KOREA
1588-1588
1 year
(유)그룹 세브 코리아
서울시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 2층 110790
‫ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ‬
KUWAIT
24831000
1 year
6 616 3403
2 gadi
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
4414727
1 year
5 214 0057
2 metai
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
0032 70 23 31 59
Groupe SEB Bulgaria EOOD
Office 1, floor 1, 52G Borovo St.,
1680 Sofia - Bulgaria
ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ДООЕЛ
Ул. Борово 52 Г, сп. 1, офис 1, 1680
София, България
МАКЕДОНИЈА
MACEDONIA
(02) 20 50 319
2 години
2 years
MALAYSIA
603 7802 3000
1 year
MEXICO
(01800) 112 8325
MOLDOVA
22 929249
2 роки
2 years
ТОВ «Груп СЕБ Україна»
02121, Харьківське шосе, 201-203, 3
поверх, Київ, Україна
0318 58 24 24
2 jaar
2 years
NEW ZEALAND
0800 700 711
1 year
NORGE
NORWAY
815 09 567
2 år
2 years
24703471
1 year
801 300 420
koszt jak za
połączenie lokalne
2 lata
2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b
02-703 Warszawa
PORTUGAL
808 284 735
2 anos
2 years
‫ﻗﻁﺭ‬
QATAR
44485555
1 year
GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD
Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2,
No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown,
47400, Petaling Jaya, Selangor D.E Malaysia
GROUPE SEB NEW ZEALAND
PO Box 17 – 298, Greenlane, 1546 Auckland
New Zealand
GROUPE SEB NORDIC AS
Tempovej 27
2750 Ballerup
01 677 4003
1 year
0 21 316 87 84
2 ani
2 years
GROUPE SEB ROMÂNIA
Str. Daniel Constantin nr. 8
010632 București
РОССИЯ
RUSSIA
495 213 32 30
2 года
2 years
ЗАО «Группа СЕБ-Восток»,
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.
16А, стр. 3
‫ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ‬
SAUDI ARABIA
920023701
1 year
2 godine
2 years
SEB Developpement
Đorđa Stanojevića 11b
11070 Novi Beograd



060 0 732 000
6550 8900
1 year
GROUPE SEB SINGAPORE Pty Ltd.
59 Jalan Pemipin,
#04-01/02 L&Y Building
Singapore 577218
232 199 930
2 roky
2 years
GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava
02 234 94 90
2 leti
2 years
SOUTH AFRICA
0100202222
1 year
902 31 24 00
08 594 213 30
2 år
2 years
044 837 18 40
ประเทศไทย
THAILAND
02 769 7477
2 years
GROUPE SEB THAILAND
2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02,
New Phetchburi Road,
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320
TÜRKIYE
TURKEY
444 40 50
2 YIL
2 years
GROUPE SEB ISTANBUL AS
Dereboyu Cd. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 K:2
Maslak/IST
‫ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ‬
UAE
8002272
1 year
www.tefal-me.com
ТОВ «Груп СЕБ Україна»
02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх,
Київ, Україна
Україна
UKRAINE
044 300 13 04
2 роки
2 years
UNITED KINGDOM
0345 602 1454
1 year
U.S.A.
800-395-8325
1 year
0800-7268724
FR
p1
– p7
EN
p8
– p13
NL
p14 – p20
DE
p21 – p27
IT
p28 – p33
ES
p34 – p40
PT
p41 – p47
EL
p48 – p54
TR
p55 – p60
DA
p61 – p66
NO
p67 – p72
SV
p73 – p78
FI
p79 – p84
AR
p89 – p85
FA
p95 – p90
NC00132076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement