Scarlett SC-149 Посібник користувача

Scarlett SC-149 Посібник користувача
SC-149
INSTRUCTION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
GB
RUS
CZ
BG
UA
SCG
EST
LV
LT
H
KZ
SL
IM010
GB DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
CZ POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
UA ОПИС
SCG ОПИС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
EST KIRJELDUS
LV APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Вимикач / Реверс
Перемикач швидкостей
Завантажувальна горловина
Завантажувальний лоток
Штовхальник
Металевий шнек
Ніж
Решітка з середніми отворами
Решітка з великими отворами
Насадка «КУББЕ»
Кільцева гайка
Насадка для готування домашньої ковбаси
Корпус електродвигуна
Насадки для тертки та шатківниці
Завантажувальна горловина для тертки та
шатківниці
16. Штовхач для тертки та шатківниці
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
LT APRAŠYMAS
H LEÍRÁS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
SL STAVBA VÝROBKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
IM010
295
3.6 / 3.85 kg
155
345
3
SC-149
IM010
4
SC-149
IM010
5
IM010
6
SC-149
IM010
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
SC-149
IM010
8
SC-149
IM010
9
SC-149
IM010
UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Перш ніж увімкнути прилад, перевірте, чи
відповідають технічні характеристики, вказані на
виробі, параметрам електромережі.
• Використовувати тільки в побутових цілях у
відповідності до даного Порадника з експлуатації.
Прилад не призначений для промислового
використання.
• Використовувати тільки у приміщенні.
10
SC-149
• Забороняється розбирати пристрій, якщо він
підключений до електромережі. Перед
очищенням, або якщо Ви не використовуєте
пристрій – завжди відключайте його з
електромережі.
• Прилад не призначений для використання
особами (включаючи дітей) зі зниженими
фізичними, чуттєвими або розумовими
здібностями або у разі відсутності у них опиту або
знань, якщо вони не знаходяться під контролем
або не проінструктовані про використання
приладу особою, що відповідає за їх безпеку.
• Діти повинні знаходитись під контролем, задля
недопущення ігор з приладом.
• У разі пошкодження кабелю живлення, його
заміну, з метою запобігання небезпеці, повинен
виконувати виробник або уповноважений їм
сервісний центр, або аналогічний кваліфікований
персонал.
• Щоб уникнути враження електричним струмом і
займання, не занурюйте прилад у воду, чи іншу
рідину. Якщо це відбулося, потрібно негайно
відключити пристрій від електромережі та
звернутися до Сервісного центру для перевірки.
• Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.
• Не залишайте увімкнений прилад без догляду.
• Не використовуйте комплектуючі, що не входять
до комплекту.
• Не використовуйте прилад з ушкодженим шнуром
живлення.
• Не намагайтеся самостійно ремонтувати
пристрій. У разі виникнення несправностей
звертайтеся до найближчого Сервісного центру.
• Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався
гострих крайок та гарячих поверхонь.
• Не тягніть, не перекручуйте та ні на що не
намотуйте шнур живлення.
• Не ставте прилад на гарячу газову чи електричну
плиту, не розташовуйте його поблизу теплових
джерел.
• Не торкайтеся до частин приладу, що рухаються.
• Будьте обережні при використанні ножа – він
дуже гострий.
• Не проштовхуйте продукти у горловину
пальцями, користуйтеся для цього
штовхальником. Якщо це не допомогло, потрібно
вимкнути прилад та відключити його з
електромережі, розібрати і прочистити місця, що
забилися.
• При перенесенні тримайте прилад двома руками
за корпус, та ні в якому разі за лоток для
продуктів, чи горловину.
• При використанні насадки "КУББЕ" не
встановлюйте ніж та решітки.
• Не подрібнюйте в м'ясорубці тверді продукти
(кістки, горіхи, імбир та ін.).
• Якщо спрацювала система захисту двигуна від
перегріву, не вмикайте прилад до тих пір, поки він
повністю не охолоне.
• Максимально дозволений час безперервної
роботи не має перевищувати 10 хвилин з
обов'язковою перервою не меншою за 10
хвилин.
• Щоразу після закінчення роботи, перш ніж
розбирати пристрій, переконайтеся, що прилад
вимкнений, відключений від електромережі та
двигун повністю зупинився.
www.scarlett.ru
IM010
• Не перевантажуйте прилад продуктами.
• Обладнання відповідає вимогам Технічного
регламенту обмеження використання деяких
небезпечних речовин в електричному та
електронному обладнанні.
• Якщо виріб деякий час знаходився при
температурі нижче 0ºC, перед увімкненням його
слід витримати у кімнаті не менше 2 годин.
• Виробник залишає за собою право без
додаткового повідомлення вносити незначні зміни
до конструкції виробу, що кардинально не
впливають на його безпеку, працездатність та
функціональність.
ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
• Всі частини м'ясорубки, що будуть контактувати з
продуктами (окрім корпуса), вимийте теплою
водою з миючим засобом.
• Перед підключенням приладу до електромережі
необхідно перевірити, чи вимкнений він.
РОБОТА
ЗБОРКА (Мал.1-7)
• Уставте в блок м'ясорубки шнек довгим кінцем, і
повертайте його, поки він не встане на місце.
• Надягніть на шнек спочатку ніж, а потім – одну з
решіток так, щоб її виступи ввійшли до пазiв на
корпусі блоку м'ясорубки, а ріжучі крайки ножу
щільно прилягли до її поверхні, інакше м'ясо не
буде перемелюватися.
• Затягніть (не перетягуючи) кільцеву гайку.
• Уставте блок м’ясорубки у гніздо на корпусі,
трошки поверніть по ходу годинникової стрілки,
притисніть до упору и поверніть у зворотному
напрямку, поки не клацне фіксатор.
• Установіть на блок м'ясорубки лоток для
продуктів.
• Поставте м'ясорубку на рівну поверхню.
• Не перекривайте вентиляційні отвори на нижній і
боковій панелях.
ОБРОБКА М'ЯСА
• Подрібніть м'ясо на шматки такого розміру, щоб
вони легко проходили у завантажувальну
горловину.
• Під'єднайте м'ясорубку до електромережі та
увімкніть її перемкнувши перемикач швидкостей
(2) у положення Ι, а вимикач (1) в положення On.
• Покладіть м'ясо на піддон та потрохи додавайте
до м'ясорубки штовхачем.
• Після закінчення роботи вимкніть м'ясорубку та
вимкніть її з електромережі.
ПРИГОТУВАННЯ КУББЕ (Мал.8-10)
• Куббе – це традиційне близькосхідне блюдо. Його
зазвичай готують з баранини і пшеничної крупи,
які перекручують в однорідний фарш. З фаршу
роблять порожнисті трубочки, начиняють їх
грубішим фаршем із спеціями і обсмажують в
маслі.
• Перекрутіть заздалегідь приготований фарш
через насадку для приготування куббе.
• Поріжте порожнисту трубку, що вийшла, на
шматочки бажаної довжини.
• Наповніть трубочки начинкою і заліпіть їх кінці.
• Обсмажте куббе в маслі.
ПРИГОТУВАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОВБАСИ (Мал.11)
• Потримайте оболонку для ковбаси в теплій воді
10 хвилин, потім надіньте вологу оболонку на
насадку для приготування ковбаси.
11
SC-149
• Помістіть подрібнене м’ясо в лоток. Наповніть
оболонку, м’яко проштовхуючи м’ясо в горловину
за допомогою штовхача.
• Якщо оболонка прилипне до насадки, змочить її
водою.
НАСАДКИ ДЛЯ ТЕРТКИ ТА ШАТКІВНИЦІ (Мал.1214)
• Ці насадки використовуються для шаткування
овочів та фруктів.
• Вставте завантажувальну горловину для тертки
та шатківниці в гніздо на корпусі. Закріпіть її,
повернувши проти годинникової стрілки.
• Покладіть одну з трьох насадок у барабан
завантажувальної горловини.
• Подавайте овочі в завантажувальну горловину
штовхачем для тертки та шатківниці.
РЕВЕРС
• Якщо у м'ясорубці застрягли продукти, вимкніть її
та, не вимикаючи з електромережі, перемкніть
перемикач швидкостей (2) в положення ΙΙ, а
вимикач (1) в положення R.
• Шнек почне обертатися у зворотному напрямку
та виштовхне продукти, що застрягли.
• Якщо це не помагає, вимкніть м'ясорубку з
електромережі, розберіть та прочистіть її.
ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
РОЗБИРАННЯ
• Вимкніть м'ясорубку та прослідкуйте, щоби
двигун повністю зупинився.
• Відключіть прилад з електромережі.
• Розбирання потрібно проводити у зворотньому
від зборки порядку (мал.1-5).
• Для полегшення розбирання на кільцевій гайці
передбачені спеціальні виступи.
ОЧИЩЕННЯ
• Звільніть прилад від залишків продуктів.
• Вимийте теплою водою з миючим засобом всі
контактуючі з продуктами деталі.
• Не застосовуйте органічних розчинників,
абразивних та агресивних речовин.
• Забороняється мити металеві деталі
м’ясорубки в посудомийній машині!
• Не використовуйте гарячу воду для миття
металевих частин м’ясорубки, якщо її
температура вище 50℃, оскільки це
прискорить їх окислення.
• Після миття протріть металеві частини сухою
тканиною.
• Якщо ви не плануєте використовувати
м’ясорубку тривалий час, протріть всі її
металеві частини тканиною, яка змочена в
рослинній олії.
• Не занурюйте корпус електродвигуна у воду.
Протирайте його вологою тканиною.
• Чисті і висушені ніж з решітками протріть
тканиною, просоченою рослинною олією.
ЗБЕРЕЖЕННЯ
• Перед збереженням переконайтеся, що прилад
відключений від електромережі та повністю
охолонув.
• Виконайте усі вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА
ДОГЛЯД.
• Змотайте шнур живлення.
• Зберігайте прилад у сухому, прохолодному місці.
IM010
SC-149
IM010
13
SC-149
IM010
14
SC-149
IM010
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
15
SC-149
IM010
LT VARTOTOJO INSTRUKCIJA
SC-149
IM010
SC-149
IM010
18
SC-149
IM010
KZ ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
• Алғаш рет іске қосар алдында бұйымда
көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр
желісінің
параметрлеріне
сәйкес
келетінкелмейтінін тексеріңіз.
• Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана
тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал
өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
• Бөлмелерден тыс қолданбаңыз.
• Электр желісіне қосылмаған жағдайда
аспапты бөлшектеуге тыйым салынады.
Тазалау алдында немесе пайдаланбаған уақытта
аспапты электр желісінен үнемі ағытып
отырыңыз.
• Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар,
немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін
тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың
(соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап
беретін адам қадағаламаса немесе құрылғыны
пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың
бұл құрылғыны қолдануына болмайды.
• Балалар құрылғымен ойнамауы үшін оларды
үнемі қадағалап отыру керек.
• Қуат сымы бүлінген жағдайда, қатерден аулақ
болу үшін оны ауыстыруды өндіруші немесе ол
уәкілеттік берген сервис орталығы немесе соған
ұқсас білікті қызметкерлер іске асыруға тиіс.
• Электр тогының ұрынуы мен жануына тап болмау
үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға
түсірмеңіз. Егер ондай жағдай болса, оны электр
жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және қызмет
көрсету орталығына тексертіңіз.
• Аспаппен ойнауға балаларға рұқсат бермеңіз.
• Желіге қосылған құралды бақылаусыз
қалдырмаңыз.
• Жеткізу жинағына енгізілмеген керек-жарақтарды
қолданбаңыз.
• Қоректену баусымы зақымдалған аспапты
қолданбаңыз.
• Аспапты өз бетіңізше жөндеуге талпынбаңыз.
Олқылықтар пайда болса, жақын арадағы қызмет
көрсету орталығына апарыңыз.
• Қоректену баусымы өткір жиектер мен ыстық
үстілерге тигізбеуін қадағалаңыз.
• Қоректену баусымын тартпаңыз, орамаңыз және
кез-келген затқа орамаңыз.
• Аспапты ыстық газды немесе электрлік плитаға
қоймаңыз, жылы орындар маңына жақын
орналастырмаңыз.
• Аспаптың жылжымалы бөлшектеріне қол
тигізбеңіз.
• Өткір пышақпен жұмыс істегенде сақ болыңыз.
• Азықты өңдіршекке саусақпен итермелеңіз, ол
үшін итергішті пайдаланыңыз. Егер ол
көмектеспесе, аспапты электр желісінен
ағытыңыз, оны бөлшектеңіз және оның
тығындалып қалған орындарын тазалап жіберіңіз.
• Аспапты тасымалдаған кезде азыққа арналған
лоток немесе өңдіршегінен емес, корпусын екі
қолмен ұстағаныңыз жөн.
• “КУББЕ” саптамаларды пайдаланғанда пышақ
пен торыларды орнатпаңыз.
19
SC-149
IM010
• Түтіктерді толтырғыштармен толтырыңыз және
шеттерін жапсырыңыз.
• Куббені майға қуырыңыз.
ҮЙ ШҰЖЫҒЫН ДАЙЫНДАУ (11 сур.)
• Шұжыққа арналған қабыршақты жылы суда 10
минуттай ұстаңыз, содан соң шұжықты
дайындауға арналған саптамаға дымқыл
қабыршықты кигізіңіз.
• Ұсатылған етті жаймаға салыңыз. Итергішпен
тамақшаға етті итеріп, қабыршақты толтырыңыз.
• Егер қабыршақ саптамаға жабысып қалса, оны
сумен сулаңыз.
ҮККІШ ПЕН МАЙДАЛАП ТУРАУҒА АРНАЛҒАН
ҚОНДЫРМАЛАР (12-14 сур.)
• Осы қондырмалар көкөніс пен жеміс-жидектерді
майдалап турау үшін пайдаланылады.
• Корпустағы үккіш пен майдалап турауға арналған
ет салатын ұңғыны салыңыз. Сағат бағытына кері
бұрып, бекітіңіз.
• Үш қондырманың біреуін ет салатын ұңғының
барабанына орналастырыңыз.
• Көкөністерді үккіш пен майдалап турауға
арналған ет тартқышпен ет салатын ұңғыға
салыңыз.
РЕВЕРС
• Егер ет тартқыш бітеліп қалса, оны өшіріңіз де,
электр желісінен ажыратпастан, жылдамдықты
ажыратып-қосқышты (2) ΙΙ қалпына, ал қосқышты
(1) R қалпына қойыңыз.
• Бұрама кері бағытта айнала бастайды да,
кептеліп қалған өнімді итеріп шығарады.
• Егер мұның көмегі болмаса, ет тартқышты электр
желісінен ажыратыңыз да, бөлшектеп, тазалаңыз.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ
БӨЛШЕКТЕУ
• Қозғалтқыштың толық тоқталғанын анықтап,
еттартқышты сөндіріңіз.
• Аспапты электр жүйесінен ағытып тастаңыз.
• Бөлшектеуді керісінше тәртіпте орындаңыз (сурет
1-5).
• Бөлшектеуді жеңілдету үшін сақиналы
сомындардың арнайы ойықтар арналған.
ТАЗАЛАУ
• Азық қалдықтарынан тазалаңыз.
• Азықпен шектескендер бөлшектерді жуу
құралдармен жылы суда жуыңыз.
• Абразивті және хлор бар заттарды немесе
органикалық ерітінділерді пайдаланбаңыз.
• Электр қозғалтқыш корпусын суға түсірмеңіз. Оны
ылғалды сүлгімен сүртіңіз.
• Еттартқыштың металл бөлшектерін ыдыс
жуғыш машинада жууға тыйым салынады!
• Еттартқыштың металл бөлшектерін жуу үшін
температурасы 50℃-тан жоғары ыстық суды
қолданбаңыз, себебі бұл олардың тотығуын
тездетеді.
• Жуып болғаннан кейін металл бөлшектерін
құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
• Егер еттартқыш ұзақ уақыт бойы
пайдаланылмайтын болса, оның барлық
металл бөлшектерін өсімдік майына
шыланған шүберекпен сүртіңіз.
• Таза және кептірілген пышақ пен торларды
өсімдік майымен сіңдірілген сүлгімен сүртіңіз.
20
SC-149
IM010
21
SC-149
IM010
22
SC-149
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Ukrainian were displayed