ES EN FR PT DE RU UK PL ZH

ES EN FR PT DE RU UK PL ZH
PL
ZH
ES
S
FR
R
UK
ЦЕЙ ЕЛЕКТРОПРИЛАД РОЗРОБЛЕНИЙ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ
ПОБУТОВОГО
КОРИСТУВАННЯ.
ВИРОБНИК
НЕ
ПОВИНЕН НЕСТИ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
БУДЬ-ЯКІ ТРАВМИ АБО ЗБИТКИ, СПРИЧИНЕНІ
НЕПРАВИЛЬНОЮ УСТАНОВКОЮ АБО НЕНАЛЕЖНИМ,
НЕПРАВИЛЬНИМ
КОРИСТУВАННЯМ
АБО
ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ.
Виробник заявляє, що цей продукт відповідає усім основним
вимогам щодо низьковольтного електроустаткування, які визначені
в Директиві 2006/95/ЕЕС від 12 грудня 2006 року і
електромагнітної сумісності, визначені і Директиві 2004/108/EEC
від 15 грудня 2004 року.
Принцип роботи (Малюнок 1)
Цей електроприлад працює завдяки своїм електромагнітним
характеристикам, стосовно до нього можна використовувати
більшість сковорідок і кастрюль.
Електронна схема керує роботою спіралі (індуктора), яка створює
магнітне поле.
Їжа, що міститься в кастрюлі/сковорідці розігрівається у мірі того,
як нагрівається кастрюля/сковорідка. Індукційний метод нагріву їжі
має наступні характеристики.
- Мінімальна дисперсія (висока продуктивність)
- Зона приготування автоматично припиняє свою роботу відразу, як
тільки кастрюля/сковорідка забирається (або піднімається) з
комфорки.
- Електронна система забезпечує експлуатаційну гнучкість і точне
керування.
(Малюнок 1)
1 Кастрюля/сковорідка
2 Ундукований струм
3 Магнітне поле
4 Індуктор
5 Електронна схема
6 Джерело електроживлення
Інструкція для експлуатації (Малюнок 2)
1 Кнопка "ON/OFF"
2 Окрема зона приготування
3 Повзунковий регулятор
4 Індикатор повзунковий регулятор
5 Загальна зона приготування
6 Кнопка "Lock"
7 Дисплей рівня настройки
8 Дисплей таймера
9 Індикатор комбінованої зони
10 Індикатор зони з відліком часу
11 Індикатор загальної зони приготування
12 Індикатор блокування
13 Функції температури
14 Індикатор функцій температури
15 Менше (таймер)
16 Більше (таймер)
17 Індикатор автономного таймера
Yстановка
Всі роботи щодо монтажу (електричних з'єднань) повинні
виконуватись кваліфікованим персоналом відповідно до чинних
правил.
Дивіться частину для спеціалістів з установки і монтажу
електроустаткування для більш точних інструкцій.
Вмикання/вимикання сенсорної панелі за допомогою кнопки
on/off
Після того, як почала подаватись напруга мережі, сенсорна панель
буде вмикатись приблизно одну секунду перед тим, як її можна
буде використовувати.
Всі дисплеї і світлодіодні індикатори спалахують приблизно одну
секунду після повернення в вихідне положення. Як тільки цей час
сплинув, всі дисплеї і світлодіодні індикатори вимикаються і
сенсорна панель переходить у режим очікування.
Натисніть кнопку ON/OFF (1), щоб увімкнути сенсорну панель
протягом 1 секунди.
Для всіх зон приготування індикатор повзункового регулятора (4)
мигає, чекаючи вибору потрібної функції. У разі роботи однієї із
зон приготування (висока температура) на індикаторі (7) з'явиться
миготливий символ «Н».
Після того, як сенсорна панель увімкнулась, вона буде залишатись
активною протягом 20 секунд. Якщо ні зона приготування ані
функція таймера не обрані, сенсорна панель автоматично
повернеться в режим очікування.
Сенсорну панель можна увімкнути тільки натиснувши кнопку
вмикання.
Якщо кнопку вмикання натиснуто одночасно з іншими кнопками, не
відбувається жодної дії і сенсорна панель залишається в режимі
очікування.
Сенсорна панель може бути вимкнена у будь-який час за
допомогою кнопки вмикання. Навіть у тому випадку, коли сенсорну
панель булу заблоковано за допомогою функції забезпечення
безпеки дітей.
Для кнопки вмикання пріоритетною функцію є вимикання.
Автоматичне вимикання
Якщо електроприлад увімкнено і він не використовується, сенсорна
панель автоматично вимкнеться через 20 секунд.
Вмикання/вимикання зони приготування за допомогою кнопки
on\off
Поставте кастрюлю/сковорідку на відповідну зону приготування.
Якщо кастрюля/сковорідка знаходиться не на місці, система не
активує відповідну зону нагріву і відобразиться наступний символ.
Коли сенсорну панель увімкнено, будь-яка з зон приготування
може бути активована шляхом натискання на відповідний
повзунковий регулятор, (3). Шляхом натискання і ковзання пальцем
уздовж повзункового регулятора, (3), існує можливість вибрати
рівень настройки в діапазоні від 0 до 9. Рівень настройки
відображається на відповідному дисплеї, (7).
Для вимкнення зони приготування, просто оберіть рівень настройки
0 натиснувши відповідний повзунковий регулятор. Якщо
залишкове тепловиділення від зони приготування високе, на
відповідному дисплеї, (7), відображається Н.
Інтелектуальне виявлення посуду
Система керування автоматично визначає наявність/відсутність
посуду для кожної зони приготування. У разі виявлення посуду на
дисплеї (7) відповідної зони постійно відображається «0», поки не
буде обраний потрібний рівень настройки. Якщо посуд не буде
виявлений, дисплей (7) буде залишатися відключеним і на ньому не
буде нічого відображатися. У разі установлення/знімання посуду
система керування виявляє це й відображає/гасить символ «0» на
відповідному дисплеї (7).
Зони приготування
Існує декілька можливих комбінацій зон приготування:
Окрема зона приготування (Малюнок 7-A)
У наявності є 6 окремі прямокутні зони приготування (A,B,C,D,E,F),
які можна використовувати незалежно одну від одної шляхом
застосування відповідного повзункового регулятора для кожної
зони приготування.
Приблизні діаметри основ кастрюль/сковорідок: 12-20 см
Подвійна зона приготування (Малюнок 7-В)
Дві окремі зони приготування також можуть використовуватись
разом для утворення єдиної зони приготування, що контролюється
одним повзунковим регулятором. Можна реалізувати такі
комбінації зон: A+D, B+E або C+F. Для цього необхідно одночасно
натиснути на повзунковий регулятор (3) тих зон, які потрібно
об'єднати. Потім на індикаторі (9) обраних зон з'явиться символ.
Активними залишаються тільки повзунковий регулятор (3) і
дисплей (7), розташовані ліворуч на панелі керування. Таким чином
утворюється зона приготування у формі прямокутника, яка
надзвичайно підходить для прямокутних або овальних
кастрюль/сковорідок.
Приблизні діаметри основ кастрюль/сковорідок: 20-25 см
Загальна зона приготування (Малюнок 7-С)
Є можливість зробити так, щоб усі 4 зони приготування,
розташовані ліворуч, використовувалися як єдина зона (A+B+D+E),
керована одним повзунковим регулятором. Натисніть кнопку (5),
щоб утворити велику прямокутну зону приготування, яка підходить
для великих прямокутних або круглих кастрюль/сковорідок
Приблизні діаметри основ кастрюль/сковорідок: 30-40 см
Функція підсилення
Функція підсилення може бути обрана шляхом натискання кнопки
"Р", що знаходиться крайній правій частині сенсорної панелі, (3),
для потрібної зони приготування.
За допомогою цієї функції можна забезпечити електроживлення зон
приготування вище за номінальне (кількість зон з одночасним
підсиленням буде залежати від потужності, що подається у різні
зони приготування і яка завжди має бути меншою за максимальну
потужність комфорки). Якщо потрібна зона приготування може
активувати функцію підсилення, відобразиться символ "Р".
Час активації функції підсилення обмежується 10 хвилинами, для
того, щоб захистити кухонний посуд. Після того, як підсиленя
вимкнулось автоматично, зона приготування продовжує працювати
на рівні настройки "9". Підсилення можна активувати повторно
через декілька хвилин.
Якщо кастрюлю/сковорідку забрано з зони приготування під час
підсилення, функція підсилення залишається активною і відлік часу
відключення продовжується у зворотному напрямку.
Керування споживанням потужності грунтується на тому принципі,
що остання зміна, яку було внесено в рівень настройки різних зон
приготування має перщочерговий пріоритет. Це означає, що рівні
настройки, які попередньо були установлені в інших зонах
приготування можуть бути зменшені автоматично
- Якщо електромагнітна індукція визначає, що потужність будь-якої
з зон приготування необхідно зменшити, дисплей для цієї зони
спалахує пртоягом 3 секунд для корекції перед початком внесення
зміни.
- Якщо обрана зона повторно регулюється під час періоду корекції,
функція керування споживанням потужності повторно аналізує
розподілення потужності. Якщо в зменшенні потужності немає
необхідності спалахи припиняються і початковий рівень настройки
продовжує відображатись на відповідному дисплеї.
- Якщо існує необхідність повторної зміни розподілення потужності
користувачем, рівень настройки за жодних обставин не збільшиться
автоматично в зонах приготвання, у яких він був зменшений
автоматично.
Функції температури
Є три функції температури, що дозволяють вибрати певний рівень
температури для потрібної зони приготування. Ця температура буде
залишатися незмінною.
Для активації цієї функції досить натиснути кнопку (13), що
відповідає потрібній зоні приготування. На індикаторі (14) з'явиться
символ, що відповідає обраному рівню температури, а на дисплеї (7)
буде відображатися такий символ:
Є 3 рівні температури:
1-й рівень: 42ºC
Рекомендується для розморожування й плавлення (наприклад,
шоколаду).
Один раз натисніть на кнопку (13).
2-й рівень: 70ºC
Рекомендується для розігріву їжі або для підтримки її у гарячому
стані.
Два рази натисніть на кнопку (13).
3-й рівень: 94ºC
Рекомендується для кип'ятіння на повільному вогні.
Три рази натисніть на кнопку (13).
Для скасування цієї функції потрібно кілька разів натиснути на
кнопку (13), поки не зникне символ індикатора (14), або ж вибрати
рівень настройки за допомогою повзункового регулятора (3).
Індикатор залишкового тепловиділення
Цей індикатор повідомляє користувача, що температура скла
навколо зони приготування є надто високою, щоб доторкатись до
неї.
Після вимикання зони приготування, на відповідному дисплеї (7)
буде відображено "Н" поки температура в зоні приготування не
понизиться до критичного рівня.
Автоматичне відключення (обмеження часу роботи)
Максимальний робочий час визначається для кожної активованої
зони приготування. Максимальний час роботи залежить від обраної
потужності приготування. Коли максимальний час роботи сплинув,
зона приготування вимикається автоматично.
Кожен раз, коли активується режим зони приготування (зміна
потужності приготування і т.д.) таймер повертається в вихідне
положення. Настройки таймера передують обмеженню часу роботи
при настройці потужності приготування.
Захист проти ненавмисного ввімкнення
Якщо натискання на кнопку на сенсорній панелі триває більше 10
секунд:
- Якщо натиснуто кнопку "ON/OFF", (1), на всіх дисплеях спалахує
символ, який вказано нижче, доки тиск не понизиться і будь-яка з
кнопок не буде натиснута знову.
-Якщо натиснуто повзунковий регулятор, лунає довгий звуковий
сигнал і символ, який вказано нижче спалахує на відповідному
дисплеї. Якщо тиск підтримується, сенсорна панель вимкнеться
після наступних 20 секунд.
Вода або їжа, що потрапила на скло в зоні керування може бути
виявлена як тривале натискання на одну або більше кнопок.
Якщо жодна з зон приготування не активована протягом 20 секунд
після вмикання сенсорного керування, воно повернеться в режим
очікування.
· Коли керування увімкнено, кнопка "ON/OFF" (1) вмикається
раніше інших кнопок, щоб керування вимкнулось у будь-який час у
випадку численного або тривалого натискання на кнопки.
· В режимі очікування натиснуті кнопки не викликають жодного
ефекту. У будь-якому випадку, щоб знову увімкнути електронне
керування, керування повинно виявити, що жодну кнопку не
натиснуто.
Кнопка блокування (функція забезпечення безпеки дітей)
Активація блокуючої кнопки (6) в режимі очікування або
активному режимі, заблокує кнопки і світлодіод блокування, (12),
продовжить світитися. Плита продовжує працювати у
відрегульованному режимі, але більше неможливо використовувати
будь-які кнопки окрім кнопки блокування або кнопки On/Off (1).
Коли кнопки заблоковані, кнопку On/Off, (1) можна вимкнути.
Світлодіод кнопки блокування, (12) гасне, коли керування
вимикається. Світлодіод функції блокування кнопки активується
повторно коли вона увімкнена (в режимі очікування - 20 с), поки
вона вимикається повторним натисканням кнопки блокування.
Активація/деактивація функції блокування кнопки є неможливою
коли прилад вимкнено. По завершенні відліку запрограмованих
таймерів можна підтвердити сигнали відповідного таймера шляхом
натискання кнопок (15) або (16) або шляхом відключення пристрою
кнопкою (1). Повторна активація блокуючої кнопки в режимі
очікування або активному режимі розблокує кнопки і світлодіод
блокування згасне. Всі сенсорні кнопки можуть використовуватись
як зазвичай.
Автоматичне розігрівання
Ця функція спрщує процес приготування, тому що немає
необхідності контролювати усю тривалість приготування. Функція
розігріває зону приготування при максимальній потужності, щоб
швидко досвести зону приготвання до температури системи. Через
деякий час, рівень настроцки повертається у програмований рівень.
Активація автоматичного різігрівання
У потрібній зоні приготування, оберіть рівень настройки для
приготування на сенсорній панелі (3) і зачекайте 3 секунди. Символ
"А" змінюється на дісплеї (7) на обраний ріаень настройки.
Звуковий сигнал (зумер)
Під час користування електроприладом, наступні дії озвучуються
зумером:
· Звичайне натискання кнопки - короткий сигнал.
· Кнопки залишаються натиснутими більше 10 секунд тривалий
сигнал.
Функція таймера
Функція таймера дозволяє використовувати максимум до 7 окремих
таймерів. А саме, один таймер для кожної окремої зони
приготування і один автономний таймер (автономно для зон
приготування).
Автономний таймер
-Якщо включене сенсорне керування й не працює жодна зона
приготування (усі індикатори (4) мигають), можна активувати
автономний таймер шляхом одночасного натискання кнопок (15) і
(16); після цього увімкнеться індикатор (17). Якщо ж у якій-небудь
із зон рівень настройки відрізняється від «0», автономний таймер
можна активувати шляхом одночасного натискання кнопок (15) і
(16) кілька разів, поки не увімкнеться індикатор (17). На дисплеї
таймера (8) відображається "0.00" і на дисплеї з'являється десяткова
кома. Тепер можна обрати необхідний час між 0 і 119 хвилинами.
Якщо не обрано жодного значення, таймер буде деактивовано після
5 секунд.
-Щоб вибрати потрібний час, досить натиснути на кнопку Більше
(16), щоб збільшити час, або на кнопку Менше (15), щоб зменшити
його.
-Після того, як сплинув запрограмований час, активується
переривчастий звуковий сигнал і на дисплеї (8) відображається
"0.00". Після натискання кожної із кнопок (15), (16), (1) або після 2
хвилин зникає «0.00» і припиняється подача звукового сигналу.
-Якщо таймер активний, коли сенсорна панель вимкнена за
допомогою кнопки "ON/OFF" (1), автономний таймер продовжує
зворотний відлік часу.
Таймер для зон приготування
-Якщо працює як мінімум одна зона приготування, таймер можна
активувати шляхом одночасного натискання кнопок (15) і (16).
-На дисплеї таймера (8) відображається «0.00» і загоряється символ
таймера (10), що відповідає працюючій зоні приготування, що
розташована ліворуч. Після цього протягом 5 секунд необхідно
вибрати час для потрібної зони приготування за допомогою кнопок
Більше (16) або Менше (15). При виконанні цієї операції усі
повзункові регулятори (3) продовжують залишатися активованими
для вибору рівня настройки зон приготування.
-Щоб замінити таймер, призначений одній зоні приготування, на
таймер, призначений іншій зоні, досить одночасно кілька разів
натиснути кнопки (15) і (16), поки не увімкнеться символ таймера
(10) потрібної зони.
-В кінці запрограмованного часу активується переривчастий
звуковий сигнал і на дисплеї (8) спалахує "0.00", відповідна зона
приготування вимикається і на дисплеї (7) відображається "0"
(змінюється на "Н", якщо залишається будь-яке залишкове
тепловиділення). Після натискання кожної із кнопок (15), (16), (1)
або після 2 хвилин зникає «0.00» і припиняється подача звукового
сигналу.
Використання таймера
-Потрібне значення часу можна вибрати за допомогою кнопок
Більше (16) і Менше (15).
-Максимальний час, який можна вибрати, становить 1 годину 59
хвилин.
-Щоб відключити таймер, потрібно вибрати значення «0.00»
шляхом багаторазового або тривалого натискання кнопки Менше
(15).
кухонного посуду і не використовуйте агресивні хімічні чистячі
речовини або плямовивідники.
Інструкції для спеціалістів з установки і монтажу
Заходи обережності
- Тримайте усі об'єкти, які намагнічуються подалі (кредитні картки,
гнучкі диски і калькулятори і т.д.) під час користування комфоркою.
- Не використовуйте алюмінієву фольгу і не кладіть продукти
харчування, обгорнені в алюмінієву фольгу безпосередньо на
комфорку.
- Не кладіть будь-які металеві предмети такі, як ножі, вилки, ложеи
або кришки на поверхню комфорки тому що вони можуть нагрітись.
- Використовуючи кастрюлі/сковорідки з антипригарним покриттям,
перед тим, як додавати приправи обмежте час розігрівання однією
або двома хвилинами.
- Коли ви готуєте їжу, яка швидко загусає, почніть з нижчої
настройки і поступово збільшуйте її постійно помішуючи їжу.
- Після користування електроприладом, вимкніть його
використовуючи відповідну функцію (переключіть на "0") не
зважаючи на показання датчика температури кастрюлі/сковорідки.
- Якщо поверхня комфорки розбилась, негайно від'єднайте
електроприлад від електромережі, щоб унікнути ризику ураження
електричним струмом.
- Не застосовуйте пароочисники для чищення комфорки.
- Цей електроприлад не призначений для користування особами
(включаючи дітей) з обмеженими физичними, чуттєвими або
розумовими здібностями, або тими особами, які не мають
достатнього досвіду або знання, за виключенням випадків, коли
такі особи користуються приладом під наглядом особи,
відповідальної за їх безпеку або після інструктування такою особою
щодо використання приладу.
- Діти повинні бути під наглядом для запобігання пустощам з
приладом.
Кастрюлі/сковорідки (Малюнок 3)
- Кастрюля/сковорідка, що притягує магніт може застосовуватись
для індукційного приготування їжі.
- Краще використовувати кастрюлі/сковорідки, на яких зазначено,
що вони підходять для індукційного приготування їжі
- Кастрюлі/сковорідки з пласкою і товстою основою
- Кастрюля/сковорідка з таким самим діаметром, що й зона
приготування, забезпечує використання максимальної потужності.
- Менша кастрюля/сковорідка зменшує потужність, але не призведе
до втрати енергії. У будь-якому випадку, ми не рекомендуємо
використовувати кастрюлі/сковорідки з діаметром менше ніж 10 см.
- Кастрюлі/сковорідки з нержавіючої сталі з багатошаровими
основами або основами з ферритної нердавіючої сталі, якщо на
основі зазанчено: для індукційного приготування.
- Якщо використовуються чавунні кастрюлі/сковорідки, вони
переважно мають дно вкрите емаллю, щоб запобігти утворенню
подряпин на поверхні керамічної комфорки.
- Наступні типи кастрюль/сковорідок не підходять для
використання: скляні, керамічні, глиняні, алюмінієві, мідні або з
немагнітної (аустенітної) нержавіючої сталі.
Догляд і експлуатація (Малюнок 4)
Шматки алюмінієвої фольги або їжі, плями жиру, розсипаний цукор
або продукти з високим вмістом цукру необхідно негайно усунути з
поверхні для приготування їжі за допомогою лопаточки-шпателя,
щоб уникнути подряпин на поверхні комфорки. А потім очистіть
поверхню за допомогою підходящого чистячого засобу і салфеток,
промийте водою і витріть за допомогою чистої тканини. Ніколи не
застосовуйте абразивні губки або металічні мочалки для чистки
Установка
Ці інструкції мають використовуватись спеціалістами з установки і
монтажу як посібник з монтажу, установки і технічного
осблуговування відповідно з чинними правилами і стандартами.
Електроприлад необхідно від'єднати від електричної мережи перед
виконенням будь-яких робіт.
Установка (Малюнок 5)
Електроприлад розроблено спецально для вбудовування в
стільницю, як показано на малюнку.
Помістіть ущільнюючий матеріал, що входить в комплект поставки
навколо периметра комфорки.
Комфорка не повинна бути установлена на поверхні духової шафи,
а у випадку, якщо установлена, переконайтесь, що:
- духова шафа обладнана відповідною системою охолодження
- з духової шафи немає витоку теплого повітря у напрямку
комфорки.
- є підходящі вентиляційні отвори, як показано на малюнку.
(Малюнок 5)
1 Вид спереду
2 Вид ззаду
3 Духова шафа або зона вбудованої шафи
4 Подача повітря
Електричні з'єднання (Малюнок 6)
Перевірте наступне перед монтажем електричних з'єднань:
- чи відповідають характеристики установки тим, що зазначені на
табличці специфікації, яка прикріплена на поверхні комфорки
- установка заземлюючого з'єднання повинна виконуватись
відповідно до чинних правил і законодавства. Заземлення є
законодавчою вимогою.
Якщо в комплект поставки електроприлада не включено кабель або
штепсельна вилка, застосуйте підходящий матеріал для
електричного струму, який зазначено на табличці специфікації, а
також для робочої температури. Кабель не повинен нагріватись до
температури не вище 50 °C.
Забезпечте на пристрої для відключення електроживлення від
мережі на встановленому кабелі, зазор між між замикаючими
контактами на всіх полюсах, щоб забезпечити повне відключення у
випадку підвищення напруги у мережі III-ї категорії, відповідно до
правил монтажу електропроводки.
Штепсельна вилка або пакетний вимикач повинні бути
легкодоступними, коли електроприлад встановлено.
Цей електроприлад не розрахований для використання разом з
зовнішнім таймером або окремою дистанційною системою
керування.
Виробники не повинні нести жодної відповідальністі у випадку
недотримання вищезазначеного і порушення правил техніки
безпеки.
Щоб уникнути усіх ризиків, у випадку, якщо кабель живлення
пошкоджений, то його може замінити тільки кваліфікований
електромонтер. Також новий кабель живлення можна
щамовити у виробника або в авторизованому сервісному центрі.
Fig.1 - Abb.1 - Afb. 1 -
. 1 - Rys. 1 - Kuva 1. -
1 - 1. ábra -
. 1.
Fig.2 - Abb.2 - Afb. 2 -
. 2 - Rys. 2 - Kuva 2. -
2 - 2. ábra -
. 2.
Fig.3 - Abb.3 - Afb. 3 -
. 3 - Rys. 3 - Kuva 3. -
3 - 3. ábra -
. 3.
Fig.4 - Abb.4 - Afb. 4 -
. 4 - Rys. 4 - Kuva 4. -
A
770
Fig.5 - Abb.5 - Afb. 5 -
4 - 4. ábra -
B
520
. 5 - Rys. 5 - Kuva 5. -
C
755
5 - 5. ábra -
. 4.
D
495
. 5.
E
50
60811205.30.11.2010
60812355.17.06.2013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising

Languages

Only pages of the document in Ukrainian were displayed