Сушилка для овощей и фруктов MW-3852 W

Сушилка для овощей и фруктов MW-3852 W
4
10
15
21
27
32
37
43
49
MW-3852.indd 1
22.11.2013 15:46:49
MW-3852.indd 2
22.11.2013 15:46:49
5
1
4
45
50 55 60
C
°
35
2
MW-3852.indd 3
65
70
40
3
22.11.2013 15:46:49
MW-3852.indd 4
22.11.2013 15:46:50
•
•
•
•
•
•
•
MW-3852.indd 5
22.11.2013 15:46:50
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6
MW-3852.indd 6
22.11.2013 15:46:50
Температура (°С)
35-40
40-45
50-55
55-60
65-70
13-28
8-16
6-36
8-38
Вишня
8-26
8-38
Груши
Удалите кожуру и нарежьте ломтиками
8-30
Инжир
6-26
Клюква
6-26
10-34
4-6
6-14
8-30
7
MW-3852.indd 7
22.11.2013 15:46:50
6-16
8-30
Лук
8-14
8-14
6-18
Болгарский
перец
4-14
8-14
Петрушка
2-10
Удалите кожицу, нарежьте
8-24
Свекла
8-26
6-14
Спаржа
6-14
6-16
Шпинат
6-16
Грибы
6-14
8
MW-3852.indd 8
22.11.2013 15:46:50
–
–
–
–
9
MW-3852.indd 9
22.11.2013 15:46:50
10
MW-3852.indd 10
22.11.2013 15:46:50
11
MW-3852.indd 11
22.11.2013 15:46:50
Herbs, greens
35-40
Baked breads
40-45
Vegetables
50-55
Fruits
55-60
65-70
13-28
soft
Citrus zest
8-16
brittle
Pine apples
6-36
hard
Bananas
8-38
crispy
8-26
hard
Grapes
Whole
8-38
soft
Pears
8-30
soft
Fig
Whole
6-26
hard
Whole
6-26
soft
10-34
soft
Apples
4-6
soft
6-14
hard
Vegetables, herbs, spices
Cabbage
12
MW-3852.indd 12
22.11.2013 15:46:50
ENGLISH
Brussels sprout
8-30
crispy
6-16
hard
Potatoes
8-30
brittle
8-14
brittle
Carrots
8-14
brittle
Cucumbers
6-18
hard
Sweet pepper
4-14
brittle
Hot pepper
Whole
8-14
hard
Parsley
2-10
brittle
Tomatoes
8-24
hard
Beetroot
8-26
brittle
Celery
6-14
brittle
Asparagus
6-14
brittle
6-16
hard
6-16
brittle
6-14
brittle
13
MW-3852.indd 13
22.11.2013 15:46:51
14
MW-3852.indd 14
22.11.2013 15:46:51
15
MW-3852.indd 15
22.11.2013 15:46:51
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
16
MW-3852.indd 16
22.11.2013 15:46:51
17
MW-3852.indd 17
22.11.2013 15:46:51
Temperatur (ºс)
35-40
40-45
50-55
Obst
55-60
65-70
18
MW-3852.indd 18
22.11.2013 15:46:51
bröcklige
Ananas
6-36
harte
Bananen
8-38
knusprige
8-26
harte
8-38
8-30
6-26
harte
Moosbeeren
6-26
10-34
Äpfel
4-6
6-14
harte
8-30
knusprige
Blumenkohl
6-16
harte
8-30
bröcklige
8-14
bröcklige
Karotte
8-14
bröcklige
Gurken
6-18
harte
Paprika
4-14
bröcklige
Gewürzpaprika
8-14
harte
2-10
bröcklige
8-24
harte
Rübe
8-26
bröcklige
Sellerie
6-14
bröcklige
Spargel
6-14
bröcklige
6-16
harte
Spinat
6-16
bröcklig
Pilze
6-14
bröcklige
19
MW-3852.indd 19
22.11.2013 15:46:51
20
MW-3852.indd 20
22.11.2013 15:46:51
Қазақша
КӨКӨНІСТЕР МЕН ЖЕМІСТЕРГЕ АРНАЛҒАН
КЕПТІРГІШ
• Желілік баудың оқшаулануының күйін
уақытылы тексеріп тұрыңыз.
• Желілік айыртетіктің немесе электрлік баудың
бүлінулері болса, егер құрылғы іркілістермен
жұмыс істесе, сонымен қатар ол құлағаннан
кейін, құрылғыны пайдалануға тыйым салынады. Барлық жөндеу сұрақтары бойынша туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
• Желілік
баудың
айыртетігін
электрлік
ашалықтан суырғанда, баудан тартпаңыз, ал
айыртетіктен ұстаңыз.
• Желілік баудың айыртетігінен сулы қолмен
ұстамаңыз.
• Ешқашан жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз
қалдырмаңыз.
• Үздіксіз жұмыс істеу уақыты 40 сағаттан аспауы керек. 40 сағат өткеннен кейін құрылғыны
сөндіріңіз, оны электрлік желіден ажыратыңыз
және салқындауға уақыт беріңіз.
• Құрылғыны суға толы ваннағыв немесе қолжуғышқа түсіп кет алатын жерде
пайдаланбаңыз және сақтамаңыз, құрылғыны
суға немесе кез-келген басқа сұйықтыққа
салмаңыз.
• Егер құрылғы суға түсіп кетсе, дереу желілік
баудың айыретігін электрлік ашалықтан
суырыңыз, және содан кейін ғана аспапты
судан шығаруға болады.
• Аспаптың желдетіс саңылауларына судың
тиюіне жол бермеңіз.
• Құрылғыны балаларға ойыншық ретінде
пайдалануға рұқсат етпеңіз.
• Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау
ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды
қараусыз қалдырмаңыз.
Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен
қаптармен немесе орайтын үлдірмен ойнауға
рұқсат етпеңіз. Тұншығу қаупі бар!
• Балалардың және мүмкіндігі шектеулі
адамдардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін
тұлғамен оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы және оны дұрыс пайдаланбаған
кезде пайда болатын қауіптер туралы сәйкес
және түсінікті нұсқаулықтар берілген болмаса, берілген құрылғы олардың пайдалануына
арналмаған.
• Кептіргішті жоғарғы қақпақсыз пайдалануға
тыйым салынады, аспап жұмыс істегенде
қақпақты ұзақ уақытқа шешпеңіз.
• Егер сіз кептіру поцесін бақылау үшін қақпақты
шешсеңіз, онда сақ болыңыз және бетіңіз
бен дененің басқа ашық бөліктерін кепітурге
арналған секциялардың үстіне таямаңыз.
• Құрыллғының ыстық бететріне қолыңызды
тигізбеңіз.
Кептіргішті
көкөністер
мен
жемістерді
консерванттарды
пайдаланбай
дайындау
үшін пайдаланыңыз. Сонымен қатар дәрілік
өсімдіктерді, хош иісті шөптерді, гүлдерді және т.б.
кептіруге болады.
Сипаттамасы
Корпусы
«I/0» қоректендіру сөндіргіші
Температура реттегіші
Кептіруге арналған секциялар
Қақпақ
1.
2.
3.
4.
5.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
• Көкөністер мен жемістерге арналған кептіргішті
(қолжуғыш, ванна, хауыз және т.б. сияқты) суы
бар ыдыстардың қасында пайдалнуға тыйым
салынады.
• Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру
тізбегінде 30 мА аспайтын номиналды іске
қосылу тоғы бар қорғаныс сөну құрылғысын
(ҚСҚ) орнату жөн; орнату үшін маманға хабарласу керек.
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны
пайдалану
алдында
берілген
пайдалану бойынша нұсқаулықты зейін қойып
оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал
ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны
тек
оның
тікелей
міндеті
бойынша берілген нұсқаулықта жазылғандай
пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау
оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның
мүлкіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.
• Іске қосу алдында электр желісіндегі кернеу
құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
• Аспапты тек оның тікелей міндет бойынша
ғана пайдаланыңыз, Жеткізілім жинағына
кіретін жабдықтарды ғана қолданыңыз.
• Құрылғыны жылуға төзімді түзу тұрақты бетке,
жылу, ылғал және тікелей күн сәулелері
көздерінен алшақ орнатыңыз.
• Аспапты сепкіштер себілетін немесе тез
тұтанатын сұйықтықтар пайдаланылатын жерлерде іске қоспаңыз.
• Аспапты бөлмелерден тыс пайдаланбаңыз.
• Аспапты пайдаланғанда желілік бауды оның
толық ұзындығына тарқату ұсынылады.
• Желілік бау:
– ыстық беттермен жанаспауы,
– үшкір шеттермен тартылмауы керек.
21
MW-3852.indd 21
22.11.2013 15:46:51
ТҰРМЫСТА
болса немесе кейбір секциялар (4) бос болса,
төмен температураны белгілеңіз. Қалың және
үлкен бөліктер үшін жоғары температураны
белгілеңіз («Дайындау температурасы және
ұзақтығы» тарауын қар.).
– Сөндіргішті (2) «І» күйіне белгілеп, құрлығны
іске қосыңыз, сол кезде сөндіргіштегі (2)
көрсеткіш жанады.
Ескерту: Кептіргіш ауаның табиғи конвекциясы
қағидасы бойынша жұмыс істейді, сондықтан
төменгі секцияларда орналасқан құрамдас
бөліктерге анағұрлым ыстық және құрғақ
ауаның әсері тиеді және олар тезірек кебеді.
Кептірудің ең жақсы нәтижелерін қамтамасыз
ету үшін анағұрлым дымқыл құрамдас бөліктерді
төенгі секцияларға салу және жоғарғы және
төменгі секциялардың орнын үнемі ауыстыру
ұсынылады. Секциялардың орнын ауыстыру
алдында, сөндіргішіт «0» күйіне белгілеп,
құрылғыны сөндіріңіз.
– Таңдалған құрамдас бөліктерді кептіру үшін
қажет уақыт өткеннен кейін сөндіргішіті (2) «0»
белгілеп, құрылғыны сөндіріңіз.
Ескерту:
– Әр сағат сайын тағамдардың дайындығын
тексеріңіз.
Егер
тағамдар
біркелкі
кептірілмесе, сіз анағұрлым біркелкі кептіру
үшін құрамдас бөліктерді аудара немесе
секциялардың (4) орнын ауыстыра аласыз.
– Әрбір құрамдас бөліктің кептіру уақыты
жеке таңдалады және сапасына, көлеміне,
бөлмедегі температура мен ылғалдылыққа
байланысты болады. Анағұрлым нақты
ақпаратты «Дайынау температурасы мен
ұзақтығы» тарауынан қараңыз.
– Құрылғыға
және
құрамдас
бөліктерге
салқындауға уақыт беріңіз.
– Дайын құрмадас бөліктерді қаптарға немесе
банкаларға салыңыз және оларды сақтауға
салып қойыңыз («Тағамдарды сақтау» тарауын қар.).
ПАЙДАЛАНУҒА
ҰСЫНЫСТАР
Тағамдық улануға және ішек ауруларына жол
бермеу үшін төменде келтірілген ұсыныстарды
қатаң сақтаңыз.
– Тағамдарды кептіруге дайындау алдында
қолыңызды жақсылап жуыңыз.
– Жұмыс бететрінің тазалығын сақтаңыз.
Кептіргішті әр пайдаланған сайын секциялар (4) мен қақпақты (5) бейтаап жуғыш
заты бар жылы сумеен жуыңыз. Егер сіздің
қолыңызда кесілулер, жаралар болса, немесе
сіз тері ауруларымен ауырсаңыз, тағамдарға
қолыңызды тигізбеңіз.
22
MW-3852.indd 22
22.11.2013 15:46:52
езіңіз, жемістерді ерітіндіге 2 сағатқа сллалып
қойыңыз.
– Кейбір жемістер (құрма, жүзім, мүкжидек,
алхоры) табиғи балауызбен қапталған.
Балызды жою және кептіру процесін тездету үшін тағамдарды қайна жатқан суға 1-2
минутқа салыңыз.
Кептіруге арналған көкөністер мен жемістерді
таңдау
– Жаңа жұлынған жемістер ме көкөністерді
пайдаланыңыз.
– Тек піскен жемістер кептіруге жарамды,
піспеген жемістерде бөтен дәм пайда болуы
мүмкін.
– Пісіп кеткен жемістер кептіргеннен кейін өзінің
түсін өзгертуі мүмкін. – Барлық бүлінген жерлерін кесіп тастаңыз.
– Барлық көкөністер кептіруге жарамды емес,
себебі жемістерге қарағанда олардың
қүрамында қант пен қышқылдар аз. Кейбір
көкөністерді, мысалы, брокколи немесе спаржаны, кептіру емес, мұздату ұсынылады.
– Көкөністер құрғақ және қатты болғанда, дайын
болады.
Көкөністерді алдын-ала өңдеу
Көкөністерді алдын-ала өңдеу кептіру және
сақтау процесінде дәмнің өзгеруіне әкелетін
ферменттерді жояды.
Көкөністерді бумен немесемикротолқынды пеште
өңдеу қайнаған сумен өңлегеннен тиімдірек.
– Көкөністерді буға пісіргіштің жрғағы табағына
салыңыз және 2-3 минут жылытыңыз.
Көкөністерді секцияларға (4) бірден салыңыз.
– Көкөністерді АЖЖ-пештерінде пайдалануға
жарамды ыдысқа салыңыз және оған шамалы
су қосыңыз. Ыдысты қақпақпен жабыңыз және
оны микротолқынды пешке салыңыз. Сіздің
АЖЖ-пешіңіздің нұсқаулығында көрсетілген
пісіру уақытынан ¼ бөлігін белгілеңіз. Дайын
тағамдарды секцияларға (4) салыңыз.
– Туралған көкөкністерді қайнап жатқан
суға салыңыз, 3-4 минуттан кейін оларды
шығарыңыз, қағаз сүлгімен құрғатыңыз, содан
кейін секцияларға (4) салыңыз.
Тaғамдарды дайындау
– Тағамдарды жақсылап жуыңыз.
– Жемістерден сүйектерді және бүлінген
бөліктерді жойыңыз.
– Қажет болғанда көкөністердің қалың қабығын
жойыңыз. Егер көкөністерге балауыз жағылған
болса, қабығын міндетті жойыңыз.
– Жемістердің сабақтарын жойыңыз.
– Көкөністерді немес жемістерді тілімдерге
немесе текшелерге тураңыз.
– Жидектерді немесе жүзімді тұтас кепітіріңіз.
– Жасыл-көкті немесе хош иісті шөптерді
сабақатарымен бірге кептіріңіз.
– Тағамдардың дәмдік қасиеттерін жақсарту
және сақталу мерзімін ұзарту үшін оларды
алдын-ала өңдеңіз. Берілген қадам міндетті
болып есептелмейді.
– Тағамдарды алдын-ала өңдеп және өңдемей
кепітіріп көріңіз, сізге жарамды әдісті таңдаңыз.
Жемістерді алдын-ала өңдеу
– Жемістердің табиғи түсін сақтау үшін
ананастың, лимонның, апельсиннің немес
лаймның шырынын пайдаланыңыз. Жеміс
бөліктерін шырынға 2 минутқа салыңыз,
содан кейін оларға кебуге уақыт беріңіз және
секцияларға (4) кептіру үшін салыңыз.
– Жемістердің дәмін күшейту үшін кептіріліп
жатқан жемістердің шырыын пайдаланыңыз
(мысалы, алма шырынын алма үшін).
Шырынның төрттен бір бөлігін екі стакан суға
Тағамдар
Шөптер, жасыл-көк
Нан қытырлақтары
Көкөністер
Жемістер
Ет, Балық
Температура (ºС)
35-40
40-45
50-55
55-60
65-70
23
MW-3852.indd 23
22.11.2013 15:46:52
Көкөністер/жемістер
Дайындау
көрсеткіші
Өрік
Сүйегін жойыңыз, бөліктерге
немесе дөңгелекшелерге бөліңіз
13-28
жұмсақ
Қабығын жұқа тілімдерге
тураңыз
Тазалаңыз және сақиналарға
немес текшелерге тураңыз
8-16
6-36
қатты
Банандар
8-38
Шие
Сүйектерін кептіру ортасында
жоюға болады
Тұтас
8-26
қатты
8-38
жұмсақ
8-30
жұмсақ
Інжір
Қабығын жойыңыз және
тілімдерге бөліңіз
Тұтас
6-26
қатты
Тұтас
6-26
жұмсақ
Қақ бөліңіз, сүйектерін жойыңыз
(сүйектерін дайындау процсеәіің
ортасында жоюға болады)
Қабығын және өзегін жойыңыз,
тураңыз
Көкөністер, шөптер,
дәмдеуіштер
Тазалаңыз, сабағын жойыңыз,
қалыңдығы 3 мм тілімдерге
бөліңіз
Гүлдерін қақ бөліңіз
10-34
жұмсақ
4-6
жұмсақ
6-14
қатты
8-30
6-16
қатты
8-30
8-14
8-14
6-18
қатты
4-14
8-14
2-10
қатты
нәзік
Жемістер, жидектер
Ананастар
Жүзім
Алмұрт
Алма
Гүлдерін бөліңіз, бумен
жұмсарғанға дейін өңдеңіз
Тураңыз, 10 минутқа таяу бумен
өңдеңіз
Сақиналарға тураңыз
Бумен өңдеңіз, Сақиналарға
бөіліңіз немесе ұсақтаңыз
Қабығын жойыңыз және
қалыңдығы шамамен 1 см
сақиналарға бөліңіз
Тұқымдарын жойыңыз,
тілімдерге немесе сақиналарға
тураңыз
Тұтас
Жапырақтарды сабқтармен бірге
құрғату
24
MW-3852.indd 24
22.11.2013 15:46:52
8-24
8-26
6-14
6-14
6-16
қатты
6-16
6-14
нәзік
нәзік
0,5 шай қасық ұнтақталған бұрыш
Сүрленген еті дайындау
Сиыр
етін
тарамдарда
көлденең
шағын
бөліктерге тураңыз. Ет бөліктерін тұздыққа 3
сағатқа салып қойыңыз, содан кейін шығарыңыз
және құрғатыңыз. Бөліктерді кептіруге арналған
секцияларға салыңыз, 8-15 сағат бойы кепітірңіз.
Сүрленген етті бөлме температурасында 2
аптадан асырмай сақтаңыз, тоңызытқышта – 3
айдан асырмай.
Қосымша мүмкіндіктер
Шөптер, гүлдер, хош иістер
– Тәжірибеде барлық шөптер кептіруге жарамды.
– Хош иісті шөптерді сабақтарымен бірге
кептіріңіз, кептіргенннен кейін жапырақтарды
сабақатарынан бөліңіз.
– Шөптердің жақсы кептірілегніне көз жеткізіңіз,
кері жағдайда шіру процесі бастала алады.
– Кептірілген гүлдерді хош иісті сашеларды
құрау үшін пайдалнуға болады.
Сүрленген балықты дайындау
Сүрленге балықты дайындау үшін мұздатылған
балықты пайдаланбаңыз. Сүйектерін жойыңыз,
балықты бөліктреге бөліңіз. Балықты тұз
ерітіндісіне (жарты стакан тұз 1 литр суға)
салыңыз және 30 минутқа тоңазытқышқа салыңыз,
балық бөлітерін шығарыңыз және құрғатыңыз. Балық бөліктерін тиабаққа салыңыз тұз бен
дәмдеуіштерді (1 шай қасық тұз 1 кг балыққа)
себіңіз. табақты жабыңыз және тоңазытқашқа 6
сағатқа салыңыз.
Балық бөліктерін кептіруге арналған секцияларға
(4) салыңыз және сөл бөлінбегенге дейін
кептіріңіз. Балықты тоңазытқышта 3 айдан артық
сақтамаңыз.
Ет пен балықты кептіру
– Шикі немесе піскен ет немесе балықты
кепітіріңіз. Ет немесе балықты алдын-ала дайындау сіздің денсаулығыңызды сақтайды және
міндетті болып есептеледі.
– Сүрленген ет немесе балықты бірінші
немсе екінші тағамдарды дайындау үшщін
пайдалануға болады. Қабылдау алдында
оларды суға немесе сорпаға 1 сағатқа салып
қойыңыз.
– Кептіру үшін майсыз етті (мысалы, сиыр, құс)
және жаңа ауланған балықты таңдаңыз.
– Балықты және етті алдын-ала тұздаңыз немесе пісіріңіз.
25
MW-3852.indd 25
22.11.2013 15:46:52
Қазақша
– Кептірілген тағамдар сақталатынтағамдық контейнерлерде немесе қаптарда тағамның атауын және кептіру уақытын жазыпа қойыңыз.
– Тағамдардың бұзылу уақытын алдын-алу
үшін кептірілген тағамдары бар ораудларда
ылғалдың пайда болуын тексеріп тұрыңыз. Ылғал табылса, тағамдарды қайталап
құрғатыңыз.
– Тағамдарды қараңғы салқын жерде сақтаңыз.
Кепітірлген тағамдарды сақтаудың оптималды температурасы 15°С-ден аспауы керек. Кептірілген тағамдарды сақтау
үшін тоңазытқыштың тоңазытатын немесе
мұздататын бөлігін пайдаланыңыз.
– Көкөкністерге қарағанда, жемістердің қант
пен қышқылдары көбірек, сондықтан кептіруге
және сақтауға анағұрлым жарамдырақ.
кепітірлген жемітсредің күйін үнемі тексеріп
тұрыңыз.
– Кептірілген жемістерді, көкөністерді, жасылкөкті, дәрілік шөптерді, жаңғақтарды және анн
қытырлақтарын тоңазытқышта/мұздатқышта 1
жылдан асырмай сақтаңыз.
Тазалау және күтімі
– Құрылғыны сөндіргішпен (2) сөндіріңіз желілік
баудың айыретігін электрлік ашалықтан
шығарыңыз, қүұрылғыға салқындауға уақыт
беріңіз.
– Секцияларды (4) және қақпақты (5) бейтарап жуғыш заты бар жылы смуен жуыңыз,
құрғатыңыз.
– Корпусты (1) немесе секцияларды (4) атазалау үшін қажайтын жуғыш заттарды немее
ерітініділерді пайдаланбаңыз.
– Кептіргші корпусын (1) жұмсақ, сәл дымқыл
матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
– Корпусты (1) су,ға немесе кез-келген
сұйықтықарға салмаңыз. Корпустың (1)
26
MW-3852.indd 26
22.11.2013 15:46:52
1.
2.
3.
4.
5.
27
MW-3852.indd 27
22.11.2013 15:46:52
28
MW-3852.indd 28
22.11.2013 15:46:52
Temperatura (ºС)
35-40
40-45
Legume
50-55
55-60
65-70
13-28
moale
8-16
Ananaşi
6-36
tare
Banane
8-38
crocant
29
MW-3852.indd 29
22.11.2013 15:46:52
8-26
tare
8-38
moale
Pere
8-30
moale
6-26
tare
6-26
moale
Piersici
10-34
moale
Mere
4-6
moale
6-14
tare
8-30
crocant
6-16
tare
Cartofi
8-30
Ceapă
8-14
8-14
6-18
tare
Ardei gras
4-14
8-14
tare
Pătrunjel
2-10
fragil
Roşii
8-24
tare
8-26
6-14
fragil
Sparanghel
6-14
6-16
tare
Spanac
6-16
fragil
6-14
fragil
30
MW-3852.indd 30
22.11.2013 15:46:52
modifice
31
MW-3852.indd 31
22.11.2013 15:46:53
1.
2.
3.
4.
5.
32
MW-3852.indd 32
22.11.2013 15:46:53
33
MW-3852.indd 33
22.11.2013 15:46:53
Teplota (°C)
35-40
40-45
Zelenina
50-55
Ovoce
55-60
Maso, ryby
65-70
Ovoce, bobule
Meruňky
13-28
měkké
8-16
lámavá
Ananasy
6-36
tvrdé
Banány
8-38
Višně
8-26
tvrdé
Víno
8-38
měkké
Hrušky
Odstranit slupku, nakrájet na plátky
8-30
měkké
Fíky
6-26
tvrdé
Klikvy
6-26
měkké
Broskve
10-34
měkké
34
MW-3852.indd 34
22.11.2013 15:46:53
4-6
měkké
Očistit, odstranit košťál, nakrájet na proužky
3 mm široké
6-14
tvrdé
8-30
6-16
tvrdý
8-30
lámavé
8-14
lámavá
Mrkev
8-14
lámavá
Okurky
6-18
tvrdé
Paprika
4-14
lámavá
Paprika pálivá
8-14
tvrdá
Petržel
Sušit listy spolu se stonky
2-10
Rajčata
Odstranit slupku, nakrájet
8-24
tvrdá
Zpracujeme párou, nakrájet
8-26
lámavá
Celer
6-14
6-14
6-16
tvrdý
Špenát
6-16
Houby
6-14
35
MW-3852.indd 35
22.11.2013 15:46:53
36
MW-3852.indd 36
22.11.2013 15:46:53
УКРАЇНЬСКИЙ
• Забороняється використовувати прилад за
наявності пошкоджень мережевої вилки або
електричного шнура, якщо прилад працює з
перебоями, а також після його падіння. З усіх
питань ремонту звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
• Виймаючи вилку мережного шнура з розетки, не тягніть за шнур, а тримайтеся за вилку.
• Не беріться за вилку мережевого шнура
мокрими руками.
• Ніколи не залишайте працюючий прилад без
нагляду.
• Час безперервної роботи не повинен перевищувати 40 годин. Після закінчення 40
годин роботи вимкніть пристрій, відключите
його від електричної мережі і дайте приладу
остигнути.
• Не використовуйте та не зберігайте пристрій
у місцях, де він може впасти у ванну або
раковину, наповнену водою, не занурюйте
пристрій у воду або у будь-яку іншу рідину.
• Якщо пристрій впав у воду, негайно витягніть
мережеву вилку з електричної розетки, і лише
після цього можна дістати прилад з води.
• Не допускайте потрапляння води в вентиляційні отвори приладу.
• Не дозволяйте дітям використовувати пристрій в якості іграшки.
• З міркувань безпеки дітей не залишайте
поліетиленові пакети, що використовуються
як упаковка, без нагляду.
Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Загроза ядухи!
• Цей прилад не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особою, яка відповідає
за їх безпеку, їм не дано відповідні і зрозумілі
інструкції про безпечне користування приладом і тієї небезпеки, яка може виникати при
його неправильному використанні.
• Забороняється використовувати сушарку
без верхньої кришки, під час роботи приладу
не знімайте кришку на тривалий час.
• Якщо ви зняли кришку, щоб проконтролювати процес сушіння, то дотримуйтеся обережності, не розташовуйте обличчя та інші відкриті ділянки тіла над секціями для сушіння.
• Не торкайтеся гарячих поверхонь пристрою.
• Секції для сушки під час роботи нагріваються. Перед зняттям дайте їм охолонути.
• Не вставляйте сторонні предмети в будь-які
отвори корпусу приладу.
• Кожного разу після використання і перед
чищенням вимикайте пристрій від електричної мережі.
СУШАРКА ДЛЯ ОВОЧIВ ТА ФРУКТIВ
Використовуйте сушарку для заготовлення овочів та фруктів без використання консервантів.
Можна також сушити лікарські рослини, пряні
трави, квітки і т.ін.
Опис
Корпус
Вимикач живлення «I/0»
Регулятор температури
Секції для сушіння
Кришка
1.
2.
3.
4.
5.
УВАГА!
• Не дозволяється використовувати сушарку
поблизу ємностей з водою (таких як раковина, ванна, басейн тощо).
• Для додаткового захисту доцільно в ланцюг
живлення встановити пристрій захисного
відключення (ПЗВ) з номінальним струмом
спрацьовування, що не перевищує 30 мА; для
установки слід звернутися до фахівця.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Перед початком експлуатації пристрою уважно
прочитайте цю інструкцію з експлуатації і збережіть її для використання в якості довідкового
матеріалу.
Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як викладено в даній інструкції. Неправильне поводження з приладом може
привести до його поломки, спричинення шкоди
користувачеві або його майну.
• Перед вмиканням переконайтеся в тому, що
напруга електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
• Використовуйте прилад лише по його прямому призначенню, застосовуйте лише ті аксесуари, які входять в комплект постачання.
• Встановлюйте пристрій на теплостійкій,
рівній і стійкій поверхні, далеко від джерел
тепла, вологи і прямого сонячного світла.
• Не вмикайте прилад в місцях, де розпилюються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
• Не використовуйте прилад поза приміщеннями.
• При експлуатації приладу рекомендується розмотати мережевий шнур на всю його
довжину.
• Мережевий шнур не має:
– стикатися з гарячими предметами,
– протягуватися через гострі кромки.
• Періодично перевіряйте стан ізоляції мережевого шнура.
37
MW-3852.indd 37
22.11.2013 15:46:53
УКРАЇНЬСКИЙ
• Щоб уникнути пошкоджень перевозьте пристрій тільки в заводській упаковці.
• Зберігайте пристрій у місцях, недоступних
для дітей.
ташовані на нижніх секціях, схильні до дії найгарячішого і сухішого повітря і висихають швидше.
Для забезпечення найкращих результатів рекомендується укладати вологіші інгредієнти на
нижні секції і періодично міняти нижні і верхні
секції місцями. Перед тим, як поміняти секції
місцями, вимкніть пристрій, перевівши вимикач
у положення «0».
– Після закінчення часу, необхідного для сушіння вибраних інгредієнтів, вимкніть пристрій,
перевівши вимикач (2) в положення «0».
Примітки:
– Кожну годину перевіряйте продукти на готовність. Якщо продукти сушаться нерівномірно, ви можете перевернути інгредієнти або
міняти місцями секції (4) для більш рівномірного сушіння.
– Час сушіння кожного інгредієнта підбирається експериментально і залежить від якості,
розміру, температури і відносної вологості в
приміщенні. Докладнішу інформацію дивитеся в розділі «Температура та тривалість
приготування».
– Дайте пристрою і висушеним інгредієнтам
остигнути.
– Розфасуйте готові інгредієнти у пакети або
банки та приберіть на зберігання (див. розділ
«Зберігання продуктів»).
ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛИШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
Перед першим використанням
Після транспортування або зберігання приладу при зниженій температурі необхідно
витримати його при кімнатній температурі не
менше двох годин.
– Видалите будь-які наклейки і елементи упаковки, що заважають роботі пристрою.
– Переконайтеся у тому, що робоча напруга
пристрою відповідає напрузі електромережі
у вашому будинку.
– Промийте секції для сушіння (4) і кришку (5)
теплою водою з нейтральним миючим засобом, ретельно просушіть.
– Корпус приладу (1) протріть вологою тканиною, потім витріть досуха.
Увага! Забороняється занурювати корпус
приладу у воду або в будь-які інші рідини. Не
допускайте потрапляння води у вентиляційні
отвори корпусу пристрою.
Використання пристрою
Примітка: При першому використанні можлива
поява стороннього запаху при роботі нагрівального елемента, це допустимо.
– Продукти перед сушінням необхідно промити,
висушити та порізати на невеликі шматочки.
– Розкладіть продукти на секціях для сушіння
(4) так, щоб забезпечити вільний прохід гарячого повітря між шматочками. Пам’ятайте, що
повітря має вільно циркулювати у секціях (4).
– Установіть секції (4) одну на одну.
Встановлюйте всі 5 секції, навіть якщо деякі з
них не заповнені.
– Накрийте секції (4) кришкою (5).
– Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
– Установіть необхідну температуру нагріву
регулятором (3) Установіть низьку температуру, якщо шматочки тонкі та маленькі або
деякі секції (4) порожні. Для товстих та великих шматочків установіть високу температуру
(див. розділ «Температура та тривалість приготування»).
– Увімкніть пристрій, перевівши вимикач (2) у
положення «I», при цьому загориться індикатор у вимикачі (2).
Примітка: Сушарка працює за принципом природної конвекції повітря, тому інгредієнти, роз-
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Щоб уникнути харчових отруєнь і кишкових захворювань строго дотримуйтеся наступних рекомендацій.
– Ретельно мийте руки перед підготуванням
продуктів до сушіння.
– Дотримуйтеся чистоти робочих поверхонь.
Після кожного використання сушарки промивайте секції (4) і кришку (5) теплою водою
з нейтральним миючим засобом. Не торкайтеся продуктів голими руками, якщо у вас на
руках є порізи, виразки або якщо ви страждаєте шкірними захворюваннями.
– Перевіряючи, чи готові продукти, не торкайтеся їх руками, а використовуйте для цього
вилку, кухонну лопатку або і інші приладдя.
– Не допускайте домашніх тварин на кухню під
час використання сушарки.
Вибір овочів і фруктів для сушіння
– Використовуйте тільки свіжі фрукти або
овочі.
– Лише стиглі фрукти придатні для сушіння,
неспілі плоди можуть отримати сторонній
присмак.
– Перезрілі фрукти можуть змінити свій колір
після сушіння.
38
MW-3852.indd 38
22.11.2013 15:46:53
УКРАЇНЬСКИЙ
– Вирізуйте будь-які зіпсовані місця.
– Не всі овочі придатні для сушіння, так як на
відміну від фруктів вони містять меншу кількість цукрів і кислот. Деякі овочі, наприклад,
броколі і спаржу, рекомендується не сушити,
а заморожувати.
– Овочі готові, якщо вони стали сухими та твердими.
ти процес сушіння, опустіть продукти у киплячу воду на 1-2 хвилини.
Попередня обробка овочів
Попередня обробка овочів руйнує ферменти, які
викликають зміну смаку в процесі сушіння та зберігання.
Обробка паром або в мікрохвильовій печі переважна обробки окропом.
– Покладіть овочі на верхній лоток пароварки і
прогрійте їх протягом 2-3 хвилин. Зразу перекладіть овочі на секції (4).
– Покладіть овочі в відповідну ємність для
використання у НВЧ-печах та додайте до неї
невелику кількість води. Закрийте ємність
кришкою і помістіть її в мікрохвильову піч.
Установіть час, який складає ¼ від часу варіння, вказаного в інструкції до вашої НВЧ-печі.
Готові овочі перекладіть на секції (4).
– Опустіть порізані овочі у киплячу воду, через
3-4 хвилини дістаньте їх, обсушіть паперовим
рушником, потім розкладіть на секціях (4).
Підготування продуктів
– Ретельно промийте продукти.
– Видаліть у фруктів кісточки та ушкоджені частини.
– При необхідності видаліть з овочів товсту
шкурку. Обов’язково зрізуйте шкірку, якщо
овочі покриті воском.
– Видаліть плодоніжки у фруктів.
– Поріжте овочі або фрукти скибочками або
кубиками.
– Ягоди або виноград можна сушити цілком.
– Зелень або пряні трави сушіть разом зі стеблами.
– Щоб поліпшити смакові якості продуктів і
збільшити їх термін зберігання, заздалегідь
обробіть їх перед сушінням. Даний крок не є
обов’язковим.
– Спробуйте сушити продукти з попередньою
обробкою і без неї і вирішите, який спосіб
приготування личить саме вам.
Температура та тривалість приготування
Наступні дані про температуру та тривалість приготування носять рекомендаційний характер,
оскільки час сушіння кожного інгредієнта підбирається індивідуально і залежить від якості і розміру продуктів, а також від температури і відносної вологості в приміщенні.
У міру освоєння сушарки для овочів і фруктів ви
сами зможете підібрати бажаний час сушіння.
Готові фрукти мають бути м’якими, без вологи.
Пересушені фрукти гірше зберігаються і містять
менше живильних речовин.
Овочі повинні мають бути твердими та ламкими.
Попередня обробка фруктів
– Щоб зберегти природний колір фруктів використовуйте сік ананаса, лимона, апельсина
або лайму. Занурте шматочки фруктів в сік на
2 хвилини, потім дайте їм обсохнути і викладіть на секції (4) для сушіння.
– Щоб підсилити натуральний смак фруктів,
використовуйте натуральний сік, приготований з того типа фруктів, який піддається сушінню (наприклад, яблучний сік - для
яблук). Чверть стакана натурального соку
розведіть в двох стаканах води, замочіть
фрукти в розчині на 2 години.
– Деякі фрукти покриті захисним шаром натурального воску (фініки, виноград, журавлина,
сливи тощо). Щоб видалити віск та прискори-
Рекомендована температура приготування
Продукти
Температура (°С)
Трави, зелень
35-40
Сухарики з хліба
40-45
Овочі
50-55
Фрукти
55-60
65-70
39
MW-3852.indd 39
22.11.2013 15:46:54
УКРАЇНЬСКИЙ
Тривалість приготування
Приблизний
час
приготування
(у годинах)
Показник
готовності
Овочі/фрукти
Попередня обробка
Видалити кісточку, нарізати шматочками або
13-28
кружками
м'який
Цедра цитрусових
Нарізати шкурку тонкими смужками
8-16
ламкий
Ананаси
Почистити і нарізати кільцями або кубиками
6-36
Банани
Видалити шкірку, нарізати кружками товщиною
8-38
2-4 мм
Вишня
Кісточки можна видалити в середині сушіння
8-26
Цілком
8-38
м'який
Груші
Видаліть шкурку і наріжте скибочками
8-30
м'який
Інжир
Цілком
6-26
Журавлина
Цілком
6-26
м'який
Розрізати на половинки, видалити кісточки
(можна видалити кісточки в середині процесу 10-34
приготування)
м'який
Видалити шкірку і серцевину, нарізувати
м'який
Фрукти, ягоди
4-6
Овочі, трави, приправи
Капуста
Очистити, видалити качан, нарізувати смужками
6-14
шириною 3 мм
Брюссельська капуста Розрізати суцвіття навпіл
8-30
Цвітна капуста
Розділити на суцвіття, обробити паром до
6-16
розм'якшення
Картопля
Нарізувати, обробити паром близько 10 хвилин
8-30
ламкий
Цибуля
Нарізувати кільцями
8-14
ламкий
Морква
Обробити паром, нарізати кільцями або натерти 8-14
ламкий
Огірки
Видалити шкірку і нарізувати
товщиною близько 1 см
Болгарський перець
Видалити насіння, нарізувати смужками або
4-14
кільцями
ламкий
Гострий перець
Цілком
8-14
Петрушка
Сушити листя разом із стеблами
2-10
Помідори
Видаліть шкурку, наріжте
8-24
Буряк
Обробити паром, нарізати
8-26
ламкий
Селера
Нарізати шматочками товщиною 6 мм
6-14
Спаржа
Наріжте на шматочки товщиною 2,5 мм
6-14
ламкий
Часник
Почистіть і наріжте кільцями
6-16
Шпинат
6-16
Гриби
Сушіть цілком або поріжте
6-14
кільцями
6-18
40
MW-3852.indd 40
22.11.2013 15:46:54
УКРАЇНЬСКИЙ
Примітка: Якщо ви не встигли висушити продукти за одним разом, ви можете продовжити
сушіння в зручний для вас час. У цьому разі остудіть продукти у секціях сушарки (4) до кімнатної
температури, перекладіть продукти у поліетиленові пакети або харчові контейнери та помістіть
їх в морозильну камеру холодильника.
ріжте рибу на шматочки. Помістіть рибу у розчин солі (півстакана солі на 1 літр води) та на 30
хвилин поставте в холодильник, витягніть шматочки риби і обсушіть Покладіть шматочки риби
на блюдо і посипте сіллю з приправами (1 чайна
ложка солі на 1 кг риби). Закрийте блюдо і поставте в холодильник на 6 годин.
Шматочки риби викладіть в секції для сушіння
і (4) сушіть до тих пір, поки не перестане виділятися сік. Зберігайте рибу в холодильнику не
більше 3 місяців.
Додаткові можливості
Трави, квіти, прянощі
– Практично будь-які трави придатні для сушіння.
– Сушіть пряні трави разом із стеблами, після
сушіння від’єднайте листя від стебел.
– Переконайтесяу тому, що трави добре висушені, інакше може початися процес гниття.
– Висушені квіти можна використовувати для
складання ароматних саше.
Сушіння готової риби або м’яса
Заздалегідь відварите рибу або м’ясо. Видалите жир, поріжте кубиками. Сушіть до готовності.
Зберігайте в герметичній упаковці при кімнатній
температурі не більше 2 тижнів, в холодильнику
– не більше 3 місяців.
Сушіння м’яса і риби
– Сушіть сире або приготоване м’ясо або рибу.
Попереднє підготування м’яса або риби зберігає ваше здоров’я та є обов’язковим.
– В’ялене м’ясо або рибу можна використовувати для приготування перших та других
страв. Перед споживанням замочіть їх у воді
або бульйоні на 1 годину.
– Вибирайте для сушіння тільки пісне м’ясо без
жиру (наприклад, яловичину, птицю) і лише
свіжу рибу.
– Рибу і м’ясо заздалегідь замаринуйте або
відваріть.
Зберігання продуктів
Правильне упакування сушених продуктів збільшує термін зберігання.
– Дайте продуктам повністю остигнути після
сушки, потім помістите їх в герметичні пластикові пакети. Найкращий результат дає зберігання продуктів у вакуумній упаковці.
– На харчових контейнерах та пакетах, у яких
будуть зберігатися висушені продукти, зробіть позначку з назвою продукту та поставте
дату сушіння.
– Щоб запобігти псуванню продуктів, періодично перевіряйте,чи не утворилася волога у упаковках з сушеними продуктами.
Виявивши вологу, повторно висушіть продукти.
– Зберігаєте продукти в сухому прохолодному
місці. Оптимальна температура для зберігання сушених продуктів має бути не вище 15°С.
Для зберігання сушених продуктів використовуйте холодильне або морозильне відділення холодильника.
– В порівнянні з овочами фрукти містять більше цукру і кислот, тому більш придатні для
сушіння і зберігання. Регулярно перевіряйте
стан сушених продуктів.
– Зберігайте сушені фрукти, овочі, зелень,
лікувальні трави, горіхи та сухарі у холодильнику/морозильнику не більш 1 року.
Рецепт маринаду:
0,5 стакана соєвого соусу
1 чайна ложка нарізаного часнику
2 столових ложки томатної пасти
1,25 чайної ложки солі
0,5 чайної ложки меленого перцю
Приготування в’яленого м’яса
Яловичину поріжте проти волокон на невеликі
шматочки. Покладіть скибочки м’яса в маринад
на 3 години, потім витягніть і обсушіть. Розкладіть шматочки на секції для сушіння, сушіть протягом 8-15 годин. В’ялене м’ясо зберігайте в
герметичній упаковці при кімнатній температурі
не більше 2 тижнів, в холодильнику – не більше
3 місяців.
Чищення та догляд
– Вимкніть пристрій вимикачем (2) та витягніть
вилку мережевого шнура з електричної розетки, дайте пристрою остигнути.
Приготування в’яленої риби
Для приготування в’яленої риби не використовуйте заморожену рибу. Видалите кістки, по-
41
MW-3852.indd 41
22.11.2013 15:46:54
УКРАЇНЬСКИЙ
– Промийте секції (4) і кришку (5) теплою
водою з нейтральним миючим засобом, просушіть.
– Забороняється використовувати для чищення корпусу (1) або секцій (4) абразивні миючі
засоби та розчинники.
– Корпус сушарки (1) протріть м’якою, злегка
вологою тканиною, потім витріть досуха.
– Не занурюйте корпус (1) у воду або будь-які
інші рідини. Не допускайте потрапляння води
у вентиляційні отвори корпусу (1).
Технiчнi характеристики
Електроживлення: 220-240 В ~50 Гц
Потужність: 250 Вт
Об’єм 1 секції - 2 л
Виробник залишає за собою право змінювати
характеристики пристроїв без попереднього
повідомлення
Термін служби приладу – 3 роки
Гарантія
Докладні умови гарантії можна отримати в дилера,
що продав дану апаратуру. При пред’явленні будьякої претензії протягом терміну дії даної гарантії
варто пред’явити чек або квитанцію про покупку.
Зберігання
– Перед тим, як прибрати пристрій на зберігання зробить чищення пристрою.
– Зберігайте пристрій в сухому, прохолодному
місці, недоступному для дітей.
Даний виріб відповідає вимогам
до
електромагнітної
сумісності,
що
пред’являються
директивою
2004/108/EC Ради Європи й розпорядженням 2006/95/EC по низьковольтних апаратурах.
Комплект постачання
Сушарка – 1 шт.
Інструкція з експлуатації – 1 шт.
42
MW-3852.indd 42
22.11.2013 15:46:54
Беларусская
• Перыядычна правярайце стан ізаляцыі
сеткавага шнура.
• Забараняецца выкарыстоўваць прыладу пры
наяўнасці пашкоджанняў сеткавай вілкі ці
электрычнага шнура, калі прылада працуе
з перабоямі, а таксама пасля яе падзення.
Па ўсіх пытаннях рамонту звяртайцеся ў
аўтарызаваны (упаўнаважаны) сэрвісны
цэнтр.
• Вымаючы вілку сеткавага шнура з
электрычнай разеткі, не цягніце за шнур, а
трымайцеся за вілку.
• Не бярыцеся за вілку сеткавага шнура
мокрымі рукамі.
• Ніколі не пакідайце працавальны прыбор без
нагляду.
• Час бесперапыннай працы не павінен
перавышаць 40 гадзін. Па заканчэнні 40 гадзін
працы выключыце прыладу, адключыце яе ад
электрычнай сеткі і дайце прыбору астыць.
• Не выкарыстоўвайце і не захоўвайце прыладу
ў месцах, дзе яна можа зваліцца ў ванну ці
ракавіну, напоўненую вадой, не апускайце
прыладу ў ваду ці любую іншую вадкасць.
• Калі прылада звалілася ў ваду, неадкладна
выміце сеткавую вілку з электрычнай разеткі,
і толькі пасля гэтага можна дастаць прыбор
з вады.
• Не дапушчайце траплення вады ў
вентыляцыйныя адтуліны прылады.
• Не дазваляйце дзецям выкарыстоўваць
прыладу ў якасці цацкі.
• З меркаванняў бяспекі дзяцей не
пакідайце поліэтыленавыя пакеты, якія
выкарыстоўваліся ў якасці пакавання, без
нагляду.
Ўвага! Не дазваляйце дзецям гуляць з
поліэтыленавымі пакетамі ці ўпаковачнай
плёнкай. Небяспека ўдушша!
• Дадзеная
прылада
не
прызначана
для выкарыстання дзецьмі і людзьмі з
абмежаванымі магчымасцямі, калі толькі
асобам, якія адказваюць за іх бяспеку, не
дадзены адпаведныя і зразумелыя інструкцыі
пра бяспечнае карыстанне прыладай і тых
небяспеках, якія могуць узнікаць пры яе
няправільным карыстанні.
• Забараняецца выкарыстоўваць сушылку без
верхняга вечка, падчас працы прыбора не
здымайце вечка на працяглы час.
• Калі вы знялі вечка, каб пракантраляваць
працэс сушкі, то выконвайце асцярожнасць
і не размяшчайце асоба або іншыя адкрытыя
ўчасткі цела над секцыямі для сушкі.
• Не датыкайцеся да гарачых паверхняў
прылады.
Сушылка для гародніны і садавіны
Выкарыстоўвайце сушылку для нарыхтоўкі
гародніны і садавіны без выкарыстання
кансервантаў. Можна таксама сушыць лекавыя
расліны, рэзкія травы, кветкі і да т.п.
Апісанне
1. Корпус
2. Выключальнік сілкавання «I/0»
3. Рэгулятар тэмпературы
4. Секцыі для сушкі
5. Вечка
ЎВАГА!
• Не дазваляецца выкарыстоўваць сушылку
для гародніны і садавіны зблізку ёмістасцяў
з вадой (такіх як ракавіна, ванна, басейн і
да т.п.).
• Для дадатковай абароны мэтазгодна ў сетку
сілкавання ўсталяваць прыладу ахоўнага
адключэння (ПАА) з намінальным токам
спрацоўвання, які не перавышае 30 ма; для
ўсталёўкі трэба звярнуцца да адмыслоўца.
МЕРЫ БЯСПЕКІ
Перад
пачаткам
эксплуатацыі
прылады
ўважліва прачытайце дадзеную інструкцыю па
эксплуатацыі і захавайце яе для выкарыстання ў
якасці даведкавага матэрыялу.
Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прамым
прызначэнні, як выкладзена ў дадзенай
інструкцыі. Няправільны зварот з самаварам
можа прывесці да яго паломкі, прычыніць шкоду
карыстачу ці яго маёмасці.
• Перад уключэннем пераканайцеся ў тым,
што напруга электрычнай сетцы адпавядае
працоўнай напрузе прылады.
• Выкарыстоўвайце прыбор толькі па яго
прамым прызначэнні, ужывайце толькі тыя
аксэсуары, якія ўваходзяць у камплект
пастаўкі.
• Усталёўвайце прыладу на цеплаўстойлівай
роўнай ўстойлівай паверхні, удалечыні ад
крыніц цяпла, вільгаці і прамога сонечнага
святла.
• Не ўключайце прыбор у месцах, дзе
распыляюцца аэразолі ці выкарыстоўваюцца
лёгкаўзгаральныя вадкасці.
• Не
выкарыстоўвайце
прыбор
па-за
памяшканнямі.
• Пры эксплуатацыі прыбора рэкамендуецца
разматаць сеткавы шнур на ўсю яго даўжыню.
• Сеткавы шнур не павінен:
– датыкацца да гарачых прадметаў,
– працягвацца праз вострыя беражкі.
43
MW-3852.indd 43
22.11.2013 15:46:54
секцыі (4) пустыя. Для тоўстых і вялікіх
кавалачкаў ўсталюеце высокую тэмпературу
(гл. частку «Тэмпература і працягласць
прыгатавання»).
– Уключыце прыладу, перавёўшы выключальнік
(2) у становішча «I», пры гэтым загарыцца
індыкатар ў выключальніку (2).
Нататка: Сушылка працуе па прынцыпу
натуральнай канвекцыі паветра, таму прадукты,
размешчаныя на ніжніх секцыях, схільныя
ўздзеянню больш гарачага і сухога паветра і
гатуюцца хутчэй. Для забеспячэння найлепшых
вынікаў сушкі рэкамендуецца ўкладваць больш
вільготныя інгрэдыенты на ніжнія секцыі і
перыядычна змяняць ніжнія і верхнія секцыі
месцамі. Перад тым, як памяняць секцыі
месцамі, выключыце прыладу, перавядучы
выключальнік у становішча «0».
– Па заканчэнні часу, неабходнага для
сушкі выбраных інгрэдыентаў, выключыце
прыладу, перавядучы выключальнік (2) у
становішча «0».
Нататкі:
– Кожную гадзіну правярайце прадукты
на гатоўнасць. Калі прадукты сушацца
нераўнамерна, вы можаце перавярнуць
інгрэдыенты або мяняць месцамі секцыі (4)
для больш раўнамернай сушкі.
– Час сушкі кожнага інгрэдыента падбіраецца
індывідуальна і залежыць ад якасці і
памеру прадуктаў, тэмпературы і адноснай
вільготнасці ў памяшканні. Падрабязную
інфармацыю глядзіце ў частцы «Тэмпература
i працягласць прыгатавання».
– Дайце прыладзе і высушаным інгрэдыентаў
астыць.
– Расфасуйте гатовыя інгрэдыенты ў пакеты
або банкі і прыбярыце іх на захоўванне (гл.
частку «Захоўванне прадуктаў»).
ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ БЫТАВОГА
ВЫКАРЫСТАННЯ
Перад першым выкарыстаннем
Пасля транспартавання ці захоўвання
прылады пры паніжанай тэмпературы
неабходна вытрымаць яе пры пакаёвай
тэмпературы не менш за дзве гадзіны.
– Выдаліце любыя элементы пакавання
і наклейкі, якія перашкаджаюць працы
прылады.
– Пераканайцеся ў тым, што працоўнае
напружанне прылады адпавядае напружанню
электрычнай сеткі ў вашай хаце.
– Прамыйце секцыі для сушкі (4) і вечка (5)
цёплай вадой з нейтральным мыйным
сродкам, старанна прасушыце.
– Корпус прылады (1) пратрыце вільготнай
тканінай, затым вытрыце насуха.
Ўвага! Забараняецца апускаць корпус
прылады ў ваду або ў любыя іншыя
вадкасці. Не дапушчайце траплення вады ў
вентыляцыйныя адтуліны корпуса прылады.
Выкарыстанне прылады
Нататка: Пры першым выкарыстанні магчыма
з’яўленне
старонняга
паху
пры
працы
награвальнага элемента, гэта дапушчальна.
– Прадукты перад сушкай неабходна прамыць,
высушыць і парэзаць на невялікія кавалачкі.
– Раскладзіце прадукты на секцыях для сушкі (4)
так, каб забяспечыць вольны праход гарачага
паветра паміж кавалачкамі. Памятаеце, што
гарачае паветра павінен вольна цыркуляваць
у секцыях (4).
– Усталюйце секцыі (4) адну на адну.
Усталёўвайце ўсе 5 секцый, нават калі
некаторыя з іх не запоўненыя.
– Накрыйце секцыі (4) вечкам (5).
– Устаўце вілку сеткавага шнура ў электрычную
разетку.
– Усталюйце тэмпературу нагрэву рэгулятарам
(3). Усталюйце нізкую тэмпературу, калі
кавалачкі тонкія і маленькія або калі некаторыя
44
MW-3852.indd 44
22.11.2013 15:46:54
Беларусская
для гэтага відэлец, кухонную лапатку або
іншыя прыстасаванні.
– Не дапушчайце хатніх жывёл на кухню падчас
выкарыстання сушылкi.
– Некаторая садавіна пакрыта пластом
натуральнага воску (фінікі, вінаград,
журавіны, слівы і г.д.). Каб выдаліць воск і
паскорыць працэс сушкі, апусціце прадукты
у кіпячую ваду на 1-2 хвіліны.
Выбар гародніны і садавіны для сушкі
– Выкарыстоўвайце толькі свежую гародніну ці
садавіну.
– Толькі саспелыя садавіна, прыдатныя для
сушкі, неспелые плён могуць набыць старонні
прысмак.
– Пераспелыя садавіна могуць змяніць свой
колер пасля сушкі.
– Выразайце любыя сапсаваныя месцы.
– Не ўсе гародніна прыдатныя для сушкі, бо ў
адрозненне ад садавіны яны ўтрымліваюць
меншая колькасць цукроў і кіслот. Некаторую
гародніну, напрыклад, брокалі і спаржу,
рэкамендуецца замарожваць, а не сушыць.
– Гародніна гатовыя, калі яны сталі сухімі і
цвёрдымі.
Папярэдняя апрацоўка гародніны
Папярэдняя апрацоўка гародніны знішчае
ферменты, якія выклікаюць змену смаку падчас
сушкi i захоўвання.
Апрацоўка гароднiны парай ці ў мікрахвалевай
печы лепш за апрацоўку кіпенем.
– Пакладзіце гародніну на верхні латок
параваркі і прагрэйце яе на працягу 2-3
хвілін. Адразу перакладзеце гародніна на
секцыі (4).
– Пакладзеце
гародніна
ў
прыдатную
ёмістасць для выкарыстання ў ЗВЧ-печах
і дадайце ў яе невялікая колькасць вады.
Зачыніце ёмістасць вечкам і змясціце яе
ў мікрахвалевую печ. Усталюйце час, які
складае ¼ ад часу варэння, паказанага ў
інструкцыі да вашай печы. Гатовая гародніна
перакладзеце на секцыі (4).
– Апусціце парэзаныя гародніна ў кіпячую
ваду, праз 3-4 хвіліны дастаньце іх, абсушыце
папяровым ручніком, затым раскладзеце на
секцыях (4).
Падрыхтоўка прадуктаў
– Старанна прамыйце прадукты.
– Выдаліце ​​ў садавіны костачкі і пашкоджаныя
часткі.
– Пры неабходнасці выдаліце ​​з гародніны
тоўстую скурку. Абавязкова зразайце скурку,
калі гародніна пакрытыя воскам.
– Выдаліце пладаножкі ў садавіны.
– Парэжце гародніна або садавіна лустачкамі
або кубікамі.
– Ягады цi вінаград сушыце цалкам.
– Зеляніна або рэзкія травы сушыце разам са
сцебламі.
– Кабы палепшыць смакавыя якасці і павялічыць
тэрмін захоўвання прадуктаў, папярэдне
апрацуйце iх перад сушкай. Дадзены крок не
з‘яўляецца абавязковым.
– Паспрабуйце сушыць прадукты з папярэдняй
апрацоўкай і без яе і вырашыце, які спосаб
прыгатавання падыходзіць менавіта вам.
Тэмпература i працягласць сушкi
Прыведзеныя
ніжэй
дадзеныя
аб
тэмпературы
і
працягласці
падрыхтоўкі
носяць рэкамендацыйны характар, паколькі
час сушкі кожнага інгрэдыента падбіраецца
індывідуальна і залежыць ад якасці і памеру
прадуктаў, тэмпературы і адноснай вільготнасці
ў памяшканні.
Па меры засваення сушылкі гародніны і садавіны
вы зможаце самі падбіраць жаданы час сушкi.
Гатовая садавіна павінна быць мяккай,
без вільгаці. Перасушаная садавіна горш
захоўваецца і ўтрымоўвае менш пажыўных
рэчываў.
Высушаныя гародніна павінны быць цвёрдымі і
ломкі.
Папярэдняя апрацоўка садавіны
– Для захавання натуральнага колеру садавіны
выкарыстоўвайце сок ананаса, цытрыны,
апельсіна ці лайма. Акуніце кавалачкі садавіны
ў сок на 2 хвіліны, затым дайце ім абсохнуць і
выкладзіце на секцыі (4) для сушкі.
– Для
ўзмацнення
густу
садавіны
выкарыстоўвайце натуральны сок з тых
садавіны,
якія
падвяргаюцца
сушцы
(напрыклад, яблычных сок для яблыкаў).
Чвэрць шклянкі соку развядзіце ў дзвюх
шклянках вады, замачыце садавіну ў
растворы соку на 2 гадзіны.
Трава, зеляніна
35-40
Сухарыкі з хлеба
40-45
Гародніна
50-55
Садавіна
55-60
65-70
45
MW-3852.indd 45
22.11.2013 15:46:54
Беларусская
Працягласць прыгатавання
Га р о д н і н а / Папярэдняя апрацоўка
садавіна
Прыблізны час Паказчык
прыгатавання гатоўнасці
(у гадзінах)
Садавіна, ягады
Выдаліць костачку, нарэзаць кавалачкамі цi кружкамі
13-28
мяккі
Нарэзаць лупіну тонкімі палоскамі
8-16
ломкі
Пачысціць і нарэзаць кольцамі ці кубікамі
6-36
Выдаліць лупіну, нарэзаць кружкамі таўшчынёй 2-4 мм
8-38
хрумсткі
Вішня
Костачкі можна выдаліць ў сярэдзіне сушкі
8-26
Вінаград
Цалкам
8-38
мяккі
Грушы
Выдаліце лупіну і нарэжце лустачкамі
8-30
мяккі
Інжыр
Цалкам
6-26
Журавіны
Цалкам
6-26
мяккі
Персікі
Разразаць на палоўкі, выдаліць костачкі (можна выдаліць
костачкі ў сярэдзіне працэсу прыгатавання)
10-34
мяккі
Яблыкі
Выдаліць скурку і асяродак, нарэзаць
4-6
мяккі
Гародніна, трава, заправы
Капуста
Ачысціць, выдаліць храпку, нарэзаць палоскамі шырынёй
3 мм
6-14
Разразаць суквецці напалову
8-30
хрумсткі
Падзяліць на суквецці, апрацаваць парам да
размякчэння
6-16
Нарэзаць, апрацаваць парам каля 10 хвілін
8-30
ломкі
Нарэзаць кольцамі
8-14
ломкі
Морква
Апрацаваць парам, нарэзаць кольцамі ці нацерці
8-14
ломкі
Агуркі
Выдаліць лупіну і нарэзаць кольцамі таўшчынёй каля 1 см
6-18
Балгарскі
перац
Выдаліць насенне, наразаць палоскамі ці кольцамі
4-14
ломкі
8-14
Пятрушка
2-10
далікатны
Сушыць лісце разам са сцебламі
Памідоры
Выдаліце скурку, нарэжце
8-24
Бурак
Апрацаваць парам, нарэзаць
8-26
ломкі
Салера
Наразаць кавалачкамі таўшчынёй 6 мм
6-14
далікатны
Спаржа
Нарэжце на кавалачкі таўшчынёй 2,5 мм
6-14
ломкі
Пачысціце і нарэжце кольцамі
6-16
Шпінат
Апусціць у кіпячую ваду
6-16
далікатны
Грыбы
Сушыце цалкам ці парэжце
6-14
далікатны
46
MW-3852.indd 46
22.11.2013 15:46:54
Беларусская
Нататка: Калі вы не паспелі высушыць прадукты
за адзін прыём, вы можаце працягнуць сушку ў
зручны для вас час. У гэтым выпадку астудзіце
прадукты ў секцыях сушылкі (4) да пакаёвай
тэмпературы,
перакладзеце
прадукты
ў поліэтыленавыя пакеты або харчовыя
кантэйнеры і змесціце іх у маразільную камеру
халадзільніка.
рыбу ў раствор солi (паўшклянкі солі на 1 літр
вады) і на 30 хвілін пастаўце ў халадзільнік,
выміце кавалачкі рыбы і абсушыце. Пакладзіце
кавалачкі рыбы на блюда і пасыпце соллю з
заправамі (1 чайная лыжка солі на 1 кг рыбы).
Накрыйце блюда і пастаўце ў халадзільнік на 6
гадзін.
Кавалачкі рыбы выкладзіце ў секцыі для сушкі (4)
і сушыце датуль, пакуль не перастане вылучацца
сок. Захоўвайце рыбу ў халадзільніку не больш
за 3 месяцаў.
Дадатковыя магчымасці
Трава, кветкі, вострыя прыправы
– Практычна любая трава прыдатна для сушкі.
– Сушыце рэзкія травы разам са сцебламі,
пасля сушкі адлучыце лісце ад сцеблаў.
– Пераканайцеся, што трава добра высушана,
у адваротным выпадку яна пачне гнісці.
– Высушаныя кветкі можна выкарыстоўваць
для складання духмяных сашэ.
Сушэнне гатовай рыбы ці мяса
Загадзя адварыце рыбу і мяса. Выдаліце
тлушч, парэжце кубікамі. Сушыце да гатовасці.
Захоўвайце ў герметычным пакаванні пры
пакаёвай тэмпературы не больш за 2 тыдні, у
халадзільніку - не больш за 3 месяцы.
Захоўванне прадуктаў
Правільнае пакаванне сушоных прадуктаў
павялічвае тэрмін захоўвання.
– Дайце прадуктам цалкам астыць пасля
сушкі, затым змясціце іх у герметычныя
пластыкавыя пакеты. Найлепшы вынік дае
захоўванне прадуктаў у вакуумным пакаванні.
– На харчовых кантэйнерах альбо ў пакетах, у
якіх будуць захоўвацца высушаныя прадукты,
зрабіце адзнаку аб найменне прадукту і
паставіце дату сушкі.
– Каб папярэдзіць псаванне прадуктаў,
перыядычна правярайце, не ўтварылася ці
вільгаць у ўпакоўках з сушанымі прадуктамі.
Выявіўшы вільгаць, паўторна высушыце
прадукты.
– Захоўвайце прадукты ў сухім прахалодным
месцы. Аптымальная тэмпература для
захоўвання сушаных прадуктаў павінна быць
не вышэй за 15°С. Для захоўвання сушаных
прадуктаў выкарыстоўвайце халадзільнае
або маразільнае аддзяленне халадзільніка.
– У параўнанні з гароднінай садавіна
ўтрымоўвае больш цукару і кіслаты, таму
больш прыдатна для сушкі і захоўвання.
Рэгулярна правярайце стан сушоных
садавіны.
– Захоўвайце сушаныя садавіна, гародніна,
зеляніна, лячэбныя травы, арэхі і сухары ў
халадзільніку / маразільніку не больш за 1
года.
Сушэнне мяса і рыбы
– Сушыце сырое ці гатовае мяса ці рыбу.
Папярэдняя падрыхтоўка мяса ці рыбы
захоўвае ваша здароўе і з’яўляецца
абавязковай.
– Вяленае мяса або рыбу можна выкарыстаць
для падрыхтоўкі першых ці другіх страў.
Перад ужываннем замочыце іх у вадзе або ў
булёне на 1 гадзіну.
– Выбірайце для сушэння толькi нішчымнае
мяса без тлушчу (напрыклад, ялавічыну,
птушку) і толькі свежую рыбу.
– Рыбу і мяса папярэдне вытрымайце ў
марынадзе ці адварыце.
Рэцэпт марынаду:
0,5 шклянкі соевага соусу
1 чайная лыжка нарэзанага часныку
2 сталовыя лыжкі таматнай пасты
1,25 чайнай лыжкі солі
0,5 чайнай лыжкі молатага перцу
Прыгатаванне вяленага мяса
Ялавічыну парэжце папярок валокнаў на
невялікія кавалачкі. Пакладзіце лустачкі мяса ў
марынад на 3 гадзіны, затым выміце і абсушыце.
Раскладзіце кавалачкі на секцыі для сушкі,
сушыце на працягу 8-15 гадзін. Вяленае мяса
захоўвайце ў герметычным пакаванні пры
пакаёвай тэмпературы не больш за 2 тыдняў, у
халадзільніку - не больш за 3 месяцаў.
Чыстка і догляд
– Выключце
прыладу
выключальнікам
(2), дастаньце вілку сеткавага шнура з
электрычнай разеткі і дайце прыладзе
астыць.
47
MW-3852.indd 47
22.11.2013 15:46:54
Тэрмін службы прыбора – 3 гады
Гарантыя
Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага
абслугоўвання могут быць атрыманы у таго
дылера, ў якога была набыта тэхніка. Пры
звароце за гарантыйным абслугоўваннем
абавязкова павінна быць прад'яўлена купчая
альбо квітанцыя аб аплаце.
48
MW-3852.indd 48
22.11.2013 15:46:54
Sаbzаvоt quritgichni kоnsеrvаnt ishlаtmаsdаn
sаbzаvоt vа mеvа quritishgа ishlаting. Jihоzni yanа
dоrivоr giyohlаr, zirаvоr o’tlаr, gul vа hk. quritishgа
ishlаtsа bo’lаdi.
АSОSIY QISMLАRI
1. Kоrpus
2. Ishlаtish tugmаsi «I/0»
3. Hаrоrаtni o’zgаrtirаdigаn murvаt
4. Quritish bo’lmаsi
5. Qоpqоq
DIQQАT!
• Jihоzni suv sоlingаn idishlаr, suvli hаvzаlаr,
idishlаr (qo’l yuvgich, vаnnа, bаssеyn vа hk.)
yaqinidа ishlаtish tа’qiqlаnаdi.
• Qo’shimchа himоya bo’lishi uchun jihоz quvvаt
оlаdigаn elеktr mаnbаigа nоminаl ishlаb
kеtаdigаn tоk kuchi 30 mА dаn оshmаydigаn
himоya o’chirish mоslаmаsini (HO’M) o’rnаtish
to’g’ri bo’lаdi; HO’Mni o’rnаtish uchun
mutахаssisni chаqiring.
EHTIYOT CHОRАLАRI
Elеktr jihоzni ishlаtishdаn оldin qo’llаnmаsini diqqаt
bilаn o’qib chiqing, kеyinchаlik kеrаk bo’lgаndа o’qib
bilish uchun qo’llаnmаni sаqlаb оlib qo’ying.
Jihоzni fаqаt bеvоsitа mаqsаdigа muvоfiq,
qo’llаnmаsidа аytilgаndеk ishlаting. Jihоz nоto’g’ri
ishlаtilsа buzilishi, fоydаlаnuvchi yoki uning mulkigа
zаrаr qilishi mumkin.
• Ishlаtishdаn оldin elеktr mаnbаidаgi tоk kuchi
jihоz ishlаydigаn tоk kuchigа to’g’ri kеlishini
tеkshirib ko’ring.
• Jihоzni fаqаt mаqsаdigа muvоfiq, o’zigа qo’shib
bеrilаdigаn qismlаr bilаn ishlаting.
• Jihоzni issiqqа chidаmli, tеkis, qimirlаmаydigаn,
o’zidаn issiq chiqаrаdigаn vоsitаlаr, suvdаn
nаrirоqqа, quyosh nuri tushmаydigаn jоygа
qo’ying.
• Jihоzni аerоzоl sеpilаyotgаn yoki tеz yonаdigаn
suyuqliklаr ishlаtilаyotgаn jоydа ishlаtmаng.
• Jihоzni хоnаdаn tаshqаridа ishlаtmаng.
• Jihоzni ishlаtgаndа elеktr shnurini to’liq o’rаmidаn
chiqаrib qo’ying.
• Elеktr shnuri:
– - qizigаn buyumlаrgа tеgmаsin,
– - o’tkir qirrаlаrdаn o’tmаsin.
• Elеktr shnur izоlyatsiyasi butunligini tеkshirib
turing.
• Elеktr vilkаsi, elеktr shnuri shikаstlаngаn, ishlаbishlаmаyotgаn, tushib kеtgаn jihоzni ishlаtish
49
MW-3852.indd 49
22.11.2013 15:46:54
TАVSIYA
Оvqаtdаn zахаrlаnmаslik vа ichаk kаsаlligigа
chаlinmаslik uchun хo’l vа quritilgаn mаhsulоt bilаn
ishlаgаndа quyidаgi tаvsiyalаrgа аmаl qiling:
– Mаhsulоtni quritishgа tаyyorlаshdаn оldin
qo’lingizni tоzаlаb yuving.
– Ish yuzаlаri tоzа bo’lishigа qаrаb turing. Hаr
sаfаr ishlаtilgаndаn kеyin ish bo’lmаlаri (4) bilаn
qоpqоg’ini (5) mo’’tаdil yuvish vоsitаsi qo’shilgаn
iliq suvdа yuving. Аgаr qo’lingizdа tilingаn, yarа
jоylаr bo’lsа yoki tеringiz kаsаl bo’lsа mаhsulоtgа
qo’l tеkkizmаng.
– Mаhsulоt tаyyor bo’lishigа qаrаgаndа ungа qo’l
tеkkizmаng, sаnchqi, kаftgir yoki bоshqа аsbоb
ishlаting.
– Quritgich
ishlаyotgаndа
оshхоnаgа
uy
hаyvоnlаrini kiritmаng.
Quritilаdigаn mеvа, sаbzаvоtni tаnlаsh
– Mеvа, sаbzаvоt yangi uzilgаn bo’lishi kеrаk.
– Fаqаt yеtilib pishgаn, quritsа bo’lаdigаn mеvаni
ishlаting, chаlа pishgаn bo’lsа qurigаnidаn kеyin
mеvаning mаzаsi yaхshi bo’lmаydi.
– Pishib o’tib kеtgаn mеvа qurigаnidаn kеyin
qоrаyib qоlishi mumkin.
– Mеvаning buzilgаn jоylаrini оlib tаshlаng.
– Hаmmа sаbzаvоtni hаm quritib bo’lmаydi, sаbаbi,
mеvаlаrdаn fаrq qilib ulаrning tаrkibidа shаkаr
bilаn kislоtа kаm bo’lаdi. Bа’zi sаbzаvоtni, misоl
uchun, brоkkоli bilаn sаrsаbilni quritgаndаn ko’rа
muzlаtgаn yaхshi.
– Tаyyor sаbzаvоt quruq, qаttiq bo’lаdi.
Mаhsulоtni tаyyorlаsh
– Mаhsulоtni tоzаlаb yuving.
– Mеvаning dаnаgini, buzilgаn
tаshlаng.
jоylаrini
оlib
50
MW-3852.indd 50
22.11.2013 15:46:54
O’zbekcha
– Аgаr zаrur bo’lsа sаbzаvоt po’chоg’ini аrching.
Аgаr mаhsulоt mumlаngаn bo’lsа аlbаttа
po’chоg’ini tilib qo’ying.
– Mеvаning bаndini оlib tаshlаng.
– Sаbzаvоt, mеvаni tiliklаb yoki to’rtburchаk qilib
to’g’rаng.
– Dаlа mеvаlаri, uzumni butun quritish mumkin.
– Ko’kаtlаrni, zirаvоr giyohlаrni pоyasi bilаn quriting.
– Qurigаn mеvа, sаbzаvоt mаzаsi yaхshirоq
bo’lishi, ko’prоq sаqlаnishi uchun quritishdаn
оldin ishlоv bеring. Lеkin ishlоv bеrilishi shаrt
emаs.
– Mаhsulоtgа ishlоv bеrib vа ishlоv bеrmаsdаn
quritib ko’ring, qаysi usulni tаnlаshni o’zingiz hаl
qilаsiz.
Qaynatgandan ko’ra bug’da yoki mikroto’lqinli
pechkada ishlov bergan yaxshiroq.
– Sabzavotni qasqonning ustki lappagiga qo’yib
2-3 daqiqa qiziting. Sabzavotni iloji boricha tezroq
bo’lmaga (4) oling.
– Sabzavotni O’YUCH pеchkаdа ishlаtsа bo’lаdigаn
idishga solib ozrоq suv quying. Idish qopqog’ini
yopib mikroto’lqinli pechkaga qo’ying. Vaqtni
O’YUCH pechka qo’llanmasida aytilgan qaynatish vaqtining ¼ qismiga qo’ying. Tаyyor sabzavotni bo’lmaga (4) oling.
– To’g’rаlgаn sabzavot bo’laklarinin 3-4 daqiqa
qaynab turgan suvga soling, so’ng qаynоq
suvdаn оlib quriting va bo’lmaga (4) tеrib chiqing.
Quritish vаqti vа hаrоrаti
Jаdvаldа ko’rsаtilgаn quritish vаqti vа hаrоrаti
tаvsiya qilib bеrilgаn, sаbаbi sаbzаvоt yoki mеvа
quriydigаn vаqt mаhsulоtning sifаti, bo’lаklаrining
o’lchаmi, хоnаdаgi hаrоrаti vа nisbiy nаmlikkа qаrаb
bоshqаchа bo’lishi mumkin.
Quritgichni ishlаtishni bilib оlgаningizdаn kеyin
tаyyor bo’lаdigаn vаqtni, хоhishingizgа qаrаb,
o’zingiz bеlgilаydigаn bo’lаsiz.
Tаyyor mеvа yumshоq, suvsiz bo’lishi kеrаk.
Оrtiqchа quritilgаn mеvа qаttiq, chаyir bo’lib qоlаdi,
yaхshi sаqlаnmаydi, оziqlik mоddаlаri kаm bo’lаdi.
Qurigаn sаbzаvоt mo’rt, qаttiq bo’lishi kеrаk.
Mеvаlаrgа dаstlаbki ishlоv bеrish
– Mеvаning tаbiiy rаngi sаqlаnishi uchun аnаnаs,
limоn, аpеlsin, lаym shаrbаtini ishlаtishingiz
mumkin. Mеvа bo’lаklаrini 2 dаqiqа mеvа
shаrbаtigа sоling, оlib shаrbаti qurishini kutib
turing, so’ng quritish uchun bo’lmаgа (4) tеring.
– Mеvаning tаbiiy mаzаsini quritilаyotgаn mеvа
shаrbаti bilаn kuchаytirishingiz mumkin (misоl
uchun, оlmаgа оlmа shаrbаti ishlаtilаdi).
Chоrаk stаkаn tаbiiy shаrbаtni ikki stаkаn
suvgа аrаlаshtiring, mеvаlаrni 2 sоаt shаrbаt
аrаlаshmаsigа sоlib qo’ying.
– Bа’zi mеvаlаrgа tаbiiy mum qоplаngаn bo’lаdi
(хurmо, uzum, klyukvа, оlхo’ri vа hk.). Tаbiiy mum
qоplаmаsini kеtkаzib mеvаni tеzrоq qurishi uchun
ulаrni 1-2 dаqiqа qаynаyotgаn suvgа sоling.
Tаvsiya qilinаdigаn quritish hаrоrаti
Sabzavotga dastlabki ishlov berish
Sabzavotga dastlabki ishlov berish quritilgаndа vа
saqlanganda mazaga ta’sir qiladigan fermentlarni
parchalaydi.
Hаrоrаt (ºC)
Ko’kаt, giyohlаr
35-40
Qоq nоn
40-45
Sаbzаvоt
50-55
Mеvа
55-60
Go’sht, bаliq
65-70
Tахminаn tаyyor
bo’lаdigаn vаqti
(sоаt)
Tаyyor
bo’lgаni
аlоmаti
O’rik
Dаnаgini оlib tаshlаng, to’rtburchаk yoki pаrrаk
qilib to’g’rаng
13-28
yumshоq
Sitrusli mеvаlаr
po’chоg’i
Po’chоqni yuqа qilib to’g’rаng
8-16
mo’rt
Аnаnаs
Po’chоg’ini tоzаlаb, хаlqа yoki to’rtburchаk qilib
to’g’rаng
6-36
qаttiq
Bаnаn
Po’chоg’ini tоzаlаb 2-4 mm хаlqа qilib to’g’rаng
8-38
Оlchа
8-26
qаttiq
Uzum
Butun
8-38
yumshоq
Mеvа, dаlа mеvаlаri
51
MW-3852.indd 51
22.11.2013 15:46:55
O’zbekcha
Nоk
Po’chоg’ini tоzаlаb bo’lаklаb to’g’rаng
8-30
yumshоq
Аnjir
Butun
6-26
qаttiq
Klyukvа
Butun
6-26
yumshоq
SHоftоli
10-34
yumshоq
Оlmа
Po’chоg’ini tоzаlаng, o’zаgini оlib tаshlаng,
bo’lаklаng
4-6
yumshоq
Kаrаm
Tоzаlаng, o’zаgini оlib tаshlаng, enini 3 mm qilib
to’g’rаng
6-14
qаttiq
Ikkigа bo’linаdi
8-30
Bo’lаklаrgа аjrаtib yumshаgunchа bug’gа qo’yilаdi
6-16
qаttiq
Kаrtоshkа
To’g’rаng, 10 dаqiqа bug’gа qo’ying
8-30
mo’rt
Piyoz
Хаlqа qilib to’g’rаng
8-14
mo’rt
Sаbzi
Bug’gа qo’ying yoki хаlqа qilib to’g’rаng, qirg’ichdаn
8-14
o’tkаzing
mo’rt
Bоdring
Po’chоg’ini аrching, tахminаn 1 cm хаlqа qilib
to’g’rаng
6-18
qаttiq
Bulg’оr qаlаmpiri
Urug’ini оlib tаshlаng, tiliklаb yoki хаlqа qilib
to’g’rаng
4-14
mo’rt
Gаrmdоri
Butun
8-14
qаttiq
Pеtrushkа
Bаrgi pоyasi bilаn quritilаdi
2-10
mo’rt
Po’chоg’ini аrching, to’g’rаng
8-24
qаttiq
Bug’gа qo’ying, to’g’rаng
8-26
mo’rt
6 mm qilib to’g’rаng
6-14
mo’rt
Sаrsаbil
2,5 mm qilib to’g’rаng
6-14
mo’rt
6-16
qаttiq
6-16
mo’rt
Qo’ziqоrin
Butunlаy quriting yoki to’g’rаng
6-14
mo’rt
Sabzavot, ko’kat, ziravor
Quritilgаn go’sht, bаliq
– Go’sht yoki bаliqning хоmini hаm pishgаnini hаm
quritsа bo’lаdi. Quritishdаn оldin bаliq yoki go’sht
to’g’ri tаyyorlаnsа sоg’liqqа fоydаli bo’lаdi vа
mаjburiy hisоblаnаdi.
– Quritilgаn go’sht yoki bаliqni quyuq vа suyuq
оvqаtlаr pishirishgа ishlаtsа bo’lаdi. Ishlаtishdаn
оldin mаsаlliqni suv yoki sho’rvа suvidа 1 sоаt
ivitib оling.
– Quritishgа fаqаt yog’siz go’sht ishlаting (mаsаlаn,
mоl go’shti yoki pаrrаndа go’shti ishlаtsа bo’lаdi),
bаliq muzlаtilmаgаn bo’lishi kеrаk.
– Bаliq bilаn go’shtni оldin mаrinаdlаb qo’ying.
Eslаtmа: Аgаr bir mаrtаdа quritishgа ulgurmаsаngiz
mаhsulоtni o’zingizgа qulаy vаqtdа quritsаngiz
bo’lаdi. SHundаy qilish kеrаk bo’lsа quritgich
bo’lmаlаridаgi (4) mаhsulоtni хоnа hаrоrаtigаchа
sоvuting, mаhsulоtni pоlietilеn хаltаgа yoki оvqаt
idishgа оlib sоvutgich muzlаtgichigа sоlib qo’ying.
Qo’shimchа imkоniyatlаri
Ko’kаt, gul, zirаvоr
– Dеyarli hаmmа ko’kаtlаrni quritsа bo’lаdi.
– Ko’kаtning bаrgi bilаn gulini pоyasigа qo’shib
quriting, quritib bo’lgаndаn kеyin guli bilаn bаrgini
pоyasidаn аjrаtib оlаsiz.
– Ko’kаt to’liq qurigаn bo’lishi kеrаk, аgаr shundаy
bo’lmаsа ko’kаt chiriydi.
– Quritilgаn gulni хushbo’y sаshе tаyyorlаshgа
ishlаtsа bo’lаdi.
Mаrinаd rеsеpti
0,5 stаkаn sоya qаylаsi
1 chоy qоshiq to’g’rаlgаn sаrimsоq
2 оsh qоshiq tоmаt pаstаsi
52
MW-3852.indd 52
22.11.2013 15:46:55
O’zbekcha
1,25 chоy qоshiq tuz
0,5 chоy qоshiq mаydа murch
sаqlаshgа ko’prоq yarаydi. Sаqlаb оlib qo’yilgаn
quritilgаn tаоmlаr qаndаy turgаnigа qаrаb turing.
– Quritilgаn mеvа, sаbzаvоt, dоrivоr giyohlаr,
yong’оq, qоq nоnni sоvutgich/muzlаtgichdа 1
yildаn ko’p sаqlаmаng.
Sur go’sht tаyyorlаsh
Mоl go’shtini tоlаsigа ko’ndаlаng qilib kichirоq
to’g’rаb оling. Go’sht bo’lаklаrini 3 sоаt mаrinаdgа
sоlib qo’ying, so’ng mаrinаddаn оlib quriting. Go’sht
bo’lаklаrini quritish bo’lmаsigа tеrib chiqing, 8-15
sоаt quriting. Sur go’sht gеrmеtik хаltаgа sоlinib
хоnа hаrоrаtidа 2 хаftаdаn оshirmаy sаqlаnаdi,
sоvutgichdа esа 3 оygаchа sаqlаsh mumkin.
Sur bаliq tаyyorlаsh
Sur bаliq tаyyorlаshgа muzlаgаn bаliq ishlаtmаng.
Bаliqning suyagini оlib tаshlаb, to’g’rаng. To’g’rаlgаn
bаliqni 30 dаqiqа nаmоkоbgа sоlib qo’ying (1 litr
suvgа yarim stаkаn tuz sоlinаdi), bаliq sоlingаn
idishni sоvutgichgа оlib qo’ying, mаrinаdlаngаn
bаliqni оlib, quriting. Bаliq bo’lаklаrini birоr idishgа
sоling, zirаvоr аrаlаshtirilgаn tuz sеping (1 kg
bаliqqа 1 chоy qоshiq tuz sеpilаdi). Idishni yopib 6
sоаt sоvutgichgа оlib qo’ying.
Bаliq bo’lаklаri quritish bo’lmаsigа (4) tеrib suvi
chiqishi to’хtаgunchа quritilаdi. Bаliqni sоvutgichdа 3
оydаn оshirmаy sаqlаng.
Sаqlаsh
– Sаqlаb оlib qo’yishdаn оldin jihоzni tоzаlаng.
– Jihоzni quruq, sаlqin, bоlаlаrning qo’li
yеtmаydigаn jоygа оlib qo’ying.
To’plаmi
Quritgich – 1 dоnа.
Qo’llаnmа – 1 dоnа.
Pishgаn bаliq yoki go’shtni quritish
Bаliq yoki go’shtni qаynаtib оling. Yog’ini оlib
tаshlаng, to’rtburchаk qilib to’g’rаng. Tаyyor
bo’lgunchа quriting. Gеrmеtik хаltаgа sоlinib
хоnа hаrоrаtidа 2 хаftаdаn оshirmаy sаqlаnаdi,
sоvutgichdа esа 3 оygаchа sаqlаsh mumkin
Ishlаb chiqаruvchining оldindаn хаbаr bеrmаy jihоz
хususiyatlаrini o’zgаrtishgа huquqi bo’lаdi.
Jihоzning ishlаsh muddаti – 3 yil
Kafolat shartlari
Ushbu jihozga kafolat berish masalasida hududiy diler yoki ushbu jihoz xarid qiningan kompaniyaga murojaat qiling. Kassa cheki yoki xaridni tasdiqlaydigan
boshqa bir moliyaviy hujjat kafolat xizmatini berish
sharti hisoblanadi.
Ushbu jihoz 2004/108/EC Ko’rsatmasi
asosida belgilangan va Quvvat kuchini
belgilash Qonunida 2006/95/EC aytilgan
YAXS talablariga muvofiq keladi
53
MW-3852.indd 53
22.11.2013 15:46:55
rus
Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными.
Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры
которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606ххххххх означает, что
изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.
gb
A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606ххххххх means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.
de
Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das
Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxxx, dass die Ware im Juni (der
sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.
kz
Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген.
Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы,
сериялық нөмір 0606ххххххх болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай)
жасалғанын білдіреді.
RO/md
Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie
reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicînd data fabricării. De exemplu,
dacă numărul de serie este 0606xxxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a
asea) 2006.
cz
Datum výroby spotřebiče je uveden v sériovém čísle na výrobním štítku s technickými údaji. Sériové
číslo je jedenáctimístní číslo, z nichž první čtyři číslice znamenají datum výroby. Například sériové číslo
0606xxxxxxx znamená, že spotřebič byl vyroben v červnu (šestý měsíc) roku 2006.
ua
Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають
дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606ххххххх означає, що виріб був виготовлений
в червні (шостий місяць) 2006 року.
bel
Дата вытворчасці вырабу паказана ў серыйным нумары на таблічке з тэхнічнымі дадзенымі.
Серыйны нумар прадстаўляе сабою адзінаццатае чысло, першыя чатыры лічбы якога абазначаюць
дату вытворчасці. Напрыклад, серыйны нумар 0606ххххххх азначае, што выраб быў зроблен ў
чэрвені (шосты месяц) 2006 года.
uz
Mаhsulоt ishlаb chiqаrilgаn muddаt tехnik хususiyatlаri yozilgаn yorliqdаgi sеriya rаqаmidа ko’rsаtilgаn.
Sеriya rаqаmi o’n bittа rаqаmdаn ibоrаt bo’lаdi, birinchi to’rttа sоn ishlаb chiqаrilgаn sаnаni bildirаdi.
Misоl uchun, sеriya rаqаmi 0606ххххххх bo’lsа, mаhsulоt iyun (оltinchi оy) 2006 yili ishlаb chiqаrilgаn
bo’lаdi.
MW-3852.indd 54
22.11.2013 15:46:55
MW-3852.indd 55
22.11.2013 15:46:55
© ООО ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС, 2013
© GOLDER-ELECTRONICS LLC, 2013
MW-3852.indd 56
22.11.2013 15:46:55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Ukrainian were displayed