Käyttöohje
Microsoft Portable Power (DC-21)
1.0. painos FI
Käyttöohje
Microsoft Portable Power (DC-21)
Sisältö
Turvallisuutesi vuoksi
3
Tietoja kannettavasta laturista
4
Näppäimet ja osat
5
Lataa kannettava laturisi
6
Lataa puhelin kannettavan laturin
avulla
7
Lataa puhelin ja kannettava laturi
yhdessä
8
Tuotetietoja ja turvallisuutta
koskevia tietoja
9
Tekijänoikeudet ja muita
huomautuksia
10
© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.
2
Turvallisuutesi vuoksi
Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai
lainvastaista.
VALTUUTETTU HUOLTO
Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.
AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET
Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Microsoft Mobile on
hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia
tuotteita toisiinsa.
PIDÄ LAITE KUIVANA
Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.
© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.
3
Tietoja kannettavasta laturista
Kannettava laturi mahtuu taskuun ja kulkee helposti mukana missä tahansa.
Microsoft Portable Power (DC-21) -laturilla voit ladata puhelimen tai yhteensopivan laitteen
akun silloin, kun tavanomaista virtalähdettä ei ole käytettävissä.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän
laitteen käyttöopas.
© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.
4
Näppäimet ja osat
Opi tuntemaan kannettava laturisi.
1
2
3
4
5
Lataus- ja datakaapeli CA-189CD
USB-portti
Laturiliitäntä
Varauksen ilmaisinpainike
Merkkivalot
Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.
Jotkin tässä käyttöoppaassa mainitut
lisälaitteet, esimerkiksi laturi, kuuloke
tai datakaapeli, myydään ehkä erikseen.
© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.
5
Lataa kannettava laturisi
Laitteen sisäiseen akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava
uudelleen, ennen kuin voit käyttää kannettavaa laturia.
Lataa kannettava laturi oikeassa lämpötilassa: 0 – +45 °C. Jos lämpötila on sallittujen rajojen
ulkopuolella, kaikki merkkivalot vilkkuvat nopeasti ja kannettava laturi lopettaa lataamisen.
1. Liitä yhteensopiva USB-laturi (myydään erikseen) pistorasiaan tai liitä CA-189CD-kaapelin
USB-liitin tietokoneeseen.
2. Liitä CA-189CD-kaapelin micro-USB-liitin kannettavan laturin laturiliitäntään.
Merkkivalot syttyvät ja 1 merkkivalo vilkkuu tasaisesti akun latautumisen aikana merkkinä
latauksen edistymisestä. Kun akku on latautunut täyteen, kaikki merkkivalot palavat 10
sekunnin ajan.
3. Kun akku on täynnä, irrota USB-laturi ensin kannettavasta laturista ja sitten pistorasiasta.
Akun varaustaso näkyy laturissa 10 sekunnin ajan.
Tarkista akun varaustaso
Paina varauksen ilmaisinpainiketta. Akun varaustason ilmaisevat merkkivalot syttyvät 10
sekunnin ajaksi.
Jos akku on tyhjä, ensimmäinen merkkivalo vilkkuu nopeasti. Lataa kannettava laturisi.
© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.
6
Lataa puhelin kannettavan laturin avulla
Onko puhelimen akku lopussa eikä lähistöllä ole pistorasiaa tai laturia? Kannettavan laturin
avulla voit ladata puhelimen tai muun yhteensopivan laitteen liikkeellä ollessasi.
Lataa puhelin kannettavan laturin avulla oikeassa lämpötilassa: -15 – +55 °C. Jos lämpötila on
sallittujen rajojen ulkopuolella, kaikki merkkivalot vilkkuvat nopeasti ja kannettava laturi
lopettaa lataamisen.
1. Liitä latauskaapelin USB-liitin kannettavan laturin USB-porttiin.
2. Liitä kaapelin toinen pää puhelimen laturiliitäntään.
Merkkivalot sammuvat latauksen ajaksi. Voit tarkistaa akun jäljellä olevan varaustason
painamalla varauksen ilmaisinpainiketta.
Tarkista latauksen edistyminen puhelimesta. Latausaika vaihtelee puhelimen ja käytön
mukaan.
© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.
7
Lataa puhelin ja kannettava laturi yhdessä
Onko sekä puhelimen akun että kannettavan laturin varaus vähissä? Etsi pistorasia tai
tietokone ja lataa molemmat laitteet yhdessä.
1. Liitä puhelin kannettavaan laturiin CA-189CD-kaapelin avulla.
2. Liitä kannettava laturi tietokoneeseen tai pistorasiaan kytkettyyn USB-yhteensopivaan
laturiin.
Jos kannettavassa laturissa on riittävästi virtaa, puhelin latautuu ensin. Muussa tapauksessa
kannettava laturi latautuu ensin, kunnes siinä on riittävästi virtaa.
Merkkivalot syttyvät ja 1 merkkivalo vilkkuu tasaisesti latautumisen aikana. Jos puhelin
kuluttaa enemmän virtaa kuin kannettava laturi saa verkkovirtalaturista tai tietokoneesta,
merkkivalot näyttävät laskevan varaustason. Kun kannettava laturi on latautunut täyteen,
kaikki merkkivalot palavat 10 sekunnin ajan.
© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.
8
Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja
Märät ja pölyiset olosuhteet
•
•
•
Jos laite on kastunut, kuivaa se kuivalla liinalla. Jos se on altistunut muulle nesteelle, pirskota siihen heti hieman
puhdasta makeaa vettä. Pyyhi laite huolellisesti kuivaksi.
Älä lataa laitetta tai kiinnitä mitään sen liittimiin, jos liittimet ovat pölyiset, märät tai kosteat.
Jos liittimet ovat pölyiset, pirskota niihin hieman puhdasta makeaa vettä. Kuivaa laite sekä liitinalue huolellisesti ja
anna liittimien kuivua.
Laitteen ylläpito ja huolto
Käsittele laitetta, akkua ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät
elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.
Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka
saattaa vahingoittaa laitetta.
Älä avaa laitetta.
Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten
vastaisia.
Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
Kierrätys
Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset
valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan
kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta
www.microsoft.com/mobile/recycle.
Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti
Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa,
että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä
tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa
lähimmän kierrätyspisteen sijainnin jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta
www.microsoft.com/mobile/support/. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa
www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.
Akku- ja laturitiedot
Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua, koska laite voi
vahingoittua.
Microsoft Mobile voi hyväksyä myös muiden akku- tai laturimallien käytön tämän laitteen kanssa.
© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.
9
Akkujen ja laturien turvallisuus
Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.
Jotta laitteen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, pidä akku aina 15–25 °C:n lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät
akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.
Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei
saa heittää talousjätteen sekaan.
Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä
kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtele kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.
Älä yritä muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista
akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.
Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai
yhteensopimattomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se
voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen,
vie se huoltoliikkeeseen, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia
vain sisällä. Älä lataa laitteen akkua ukonilmalla.
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä DC-21 -laite on direktiivin 2004/108/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin
muiden soveltuvien säännösten mukainen.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä,
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee
noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai
soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai
konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden
muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen
menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on
kielletty ilman Microsoft Mobilen myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti
ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.
Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta,
sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että
sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.
FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS
Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu
seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös
sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa
transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Muutokset, joita Microsoft Mobile ei ole nimenomaisesti hyväksynyt,
voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien
osassa 15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan
asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat
häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä
© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.
10
radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta),
yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:
•
•
•
•
Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.
TM © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft on Microsoft-konsernin tavaramerkki. Kolmannen
osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.
© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising