DW03201 | DeWalt DW03201 LASER DISTANCE METER instruction manual

DEWALT DW03201
İçindekiler
TR
Cihazın Kurulumu- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Giriş- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genel bakış - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Temel ölçüm ekranı - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seçim ekranı - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nokta vizör (Görüntü ekranı) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pillerin takılması - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İşlemler
------------------------------------Açma/Kapama İşlemi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Silme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mesaj Kodları - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Çok işlevsel uç parça - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kesintisiz / Minimum-Maksimum ölçüm - - - - - - - - - - - - - - - Ekleme / Çıkarma - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nokta vizör (Görüntü ekranı) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
Ayarlar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
Genel bakış - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Eğim birimleri - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Uzaklık birimleri - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Bip Açık/Kapalı - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Dijital tesviye Açık/Kapalı - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Tuş kilidini etkinleştirme/devre dışı bırakma- - - - - - - - - - - - - - 9
Tuş kilidini açma- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Bluetooth Smart'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma - - - - - - - - - 9
Eğim sensörünün ayarlanması (Eğim Kalibrasyonu) - - - - - - - - 10
Kişiselleştirilmiş sık kullanılanlar- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Işıklandırma - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Ofset - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Sıfırlama - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
İşlevler
------------------------------------Genel bakış - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zamanlayıcı - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hesap Makinesi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ölçüm referansının ayarlanması / üçayak - - - - - - - - - - - - - - -
Dewalt DW03201
13
13
13
13
14
Bellek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Münferit uzaklık ölçümü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Akıllı Yatay Mod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Eğim izleme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Alan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Hacim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17
Üç köşeli alan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Uzun menzil modu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Kot-profil ölçümü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Eğimli nesneler - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Yükseklik izleme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Trapez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
İşaretleme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
Pisagor (2 noktalı) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
Pisagor (3 noktalı) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Teknik Veriler - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Mesaj Kodları - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Bakım - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Garanti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Emniyet Talimatnamesi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Sorumluluk Alanları - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Cihazın uygun kullanım şekilleri - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Aykırı kullanım - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Kullanırken Ortaya Çıkabilecek Tehlikeler - - - - - - - - - - - - - - - 28
Kullanım Alanı Sınırları - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elden çıkarma - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
Ürünün Bluetooth® ile kullanımı - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Lazer Sınıfı - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
Etiket Yazıları - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29
1
Cihazın Kurulumu
Giriş
TR
Genel bakış
İlk kullanımdan önce, güvenlik talimatlarının ve kullanma kılavuzunun dikkatle okunması gerekmektedir.
Üründen sorumlu kişinin, tüm kullanıcıların ilgili yönergeleri
anladığından ve uyguladığından emin olması gerekmektedir.
Ekran
Kullanılan simgelerin anlamları aşağıda açıklanmıştır:
 UYARI
Potansiyel olarak tehlikeli bir duruma veya dikkat edilmez ise, ölüme
ya da ciddi yaralanmaya yol açabilecek türden amaç dışı kullanıma
dikkati çeker.
 DİKKAT
Potansiyel olarak tehlikeli bir duruma veya dikkat edilmez ise, hafif
yaralanmalara ve/veya malzeme, finans ve çevre açısından zarara
yol açabilecek türden amaç dışı kullanıma dikkati çeker.
Ürünün, teknik olarak doğru ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için, kullanıcıya yardımcı olacak kullanım bilgileri.
i
Açma /
Ölçüm
Nokta vizör
(Görüntü ekranı)
Gezinme
Üstteki simgelerle bağlantılı
seçim tuşları
İşlev ekranı
Geri Dön /
Eşittir
Silme /
Kapatma
Dewalt DW03201
Ekleme /
Çıkarma
2
Cihazın Kurulumu
Temel ölçüm ekranı
Durum
çubuğu
TR
Seçim ekranı
Sayfa
göstergesi
FUNC
İşlev / Ayarlar
Ana satır
Etkin işlev
Sık
kullanılanlar
Dewalt DW03201
Ayarlar
Yardım işlevi
3
Cihazın Kurulumu
Nokta vizör (Görüntü ekranı)
Zumlama
kademesi
Sol ve sağ
gezinme
tuşlarıyla ışık
ayarlaması
Etkin işlev
TR
Pillerin takılması
i
1x
Güvenilir bir kullanım
sağlamak için, çinkokarbon pilleri kullanmayın. Yüksek kalite
pillerin kullanılmasını
öneriyoruz. Pil simgesi yanıp söndüğünde pilleri değiştirin.
Artı işareti
Yukarı ve aşağı
gezinme tuşlarıyla
zum (1x, 2x, 4x)
Sık
kullanılanlar
Dewalt DW03201
4
İşlemler
Açma/Kapama İşlemi
AÇIK
TR
Silme
KAPALI
i
2 sn
180 sn boyunca
hiçbir tuşa basılmazsa cihaz otomatik olarak
kapanır.
Cihaz kapanır.
Mesaj Kodları
1 defa
2 defa
Son eylemi geri alır.
Süren işlevi bırakır,
varsayılan işletim
moduna gider.
Bir sayıyla birlikte bilgi simgesi görüntülenirse, "Mesaj Kodları" bölümündeki talimatları takip edin.
Örnek:
Çok işlevsel uç parça
i
Uç parçanın yönelimi otomatik
olarak saptanır
ve sıfır noktası
buna göre ayarlanır.
Kesintisiz / Minimum-Maksimum ölçüm
min.
1
2
maks.
Ölçülen minimum ve maksimum
mesafe görüntülenir (min, maks.).
Son ölçülen değer, ana satırda görüntülenir.
2 sn
Kesintisiz / minimum-maksimum ölçümü durdurur.
Oda çapraz mesafelerinin (maksimum değer) ya da
yatay mesafelerinin (minimum değer) ölçümünde
kullanılır
Dewalt DW03201
3
8.532 m
5
İşlemler
Ekleme / Çıkarma
TR
2 defa
1
2
7.332 m
3
Bir sonraki ölçüm,
bir öncekine eklenir.
i
4
Bir sonraki ölçüm,
bir öncekinden çıkarılır.
7.332 m
Bu prosedür, işlem tamamlanıncaya kadar tekrarlanabilir. Aynı işlem, alanlar veya hacimlerin
toplanması veya çıkarılması için de
kullanılabilir.
20.179 m
12.847 m
Nokta vizör (Görüntü ekranı)
4x
1x
1
4
1x
2
3
4
2x
2
1
i
1x
Nokta vizörden
(görüntü ekranı)
çıkış.
Bu, dış mekanlardaki ölçümler için muhteşem bir yardımcıdır. Entegre nokta vizör (görüntü ekranı), hedefi ekranda görüntüler. Lazer noktası görünmese bile cihaz, artı işaretinin
ortasını ölçer. Nokta vizörlü kamera yakın hedeflerde kullanıldığında paralaks hataları meydana gelir; sonuç olarak lazer, artı işaretinde yer değiştirmiş görünür. Bu durumda,
gerçek lazer noktasına güvenin.
Dewalt DW03201
6
Ayarlar
Genel bakış
TR
Eğim birimleri
1
2
Uzaklık birimleri
“Bip“ ikazı
Dijital tesviye
Tuş kilidi
Bluetooth®
Eğim kalibrasyonu
Sık kullanılanlar
Işıklandırma
Ofset
Sıfırla
Bilgi
Eğim birimleri
1
2
3
Aşağıdaki birimler arasında geçiş sağlar:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft
Dewalt DW03201
4
5
Ayarı onaylayın.
Ayarlardan çıkın.
7
Ayarlar
Uzaklık birimleri
1
TR
2
3
Aşağıdaki birimler arasında geçiş sağlar:
0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm
4
0.00 ft
0.00 in
0 1/32 in
0'00" 1/32
5
Ayarı onaylayın.
Ayarlardan çıkın.
Bip Açık/Kapalı
1
2
3
Ayarlardan çıkın.
Açmak için, işlemi
tekrarlayın.
KAPALI
AÇIK
Dijital tesviye Açık/Kapalı
1
2
Açmak için, işlemi
tekrarlayın.
AÇIK
Dewalt DW03201
i
3
Dijital tesviye,
durum çubuğunda görüntülenir.
Ayarlardan çıkın.
KAPALI
8
Ayarlar
Tuş kilidini etkinleştirme/devre dışı bırakma
1
Devre dışı bırakmak için, işlemi
tekrarlayın.
2
TR
Tuş kilidini açma
3
1
2
2 sn. içinde
Ayarlardan çıkın.
AÇIK
KAPALI
Bluetooth Smart'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma
1
2
Açmak için, işlemi
tekrarlayın.
AÇIK
i
i
3
Ayarlardan çıkın.
KAPALI
Ayarlardan Bluetooth Smart'ı açın.
Cihazı akıllı telefonunuza, tabletinize, dizüstü bilgisayarınıza vb.'ne bağlayın.
Bluetooth bağlantısı kurulursa asıl ölçüm otomatik olarak aktarılır. Ana
hattan bir ölçüm aktarmak için, ='ye basın.
Lazerli uzaklık ölçer kapatılınca Bluetooth da kapanır.
Etkin ve yenilikçi Bluetooth Smart modülü (yeni Bluetooth standardı
V4.0 ile) tüm Bluetooth Smart Ready cihazlarıyla çalışır. Başka hiçbir
Bluetooth cihazı, cihaza entegre olan Bluetooth Smart enerji tasarrufu
modülünü desteklemez.
Dewalt DW03201
Varsayılan modu: Bluetooth açılır.
Cihaz Bluetooth ile bağlantılı ise
durum satırında Bluetooth simgesi
görüntülenir.
Bu ücretsiz yazılımın kullanılması konusunda hiçbir yükümlülüğü kabul
etmemekteyiz; yazılımda herhangi bir düzeltme yapma veya sürümünü
yükseltme mecburiyetimiz yoktur. Android® veya Mac iOS için uygulamalara, özel internet mağazalarından ulaşılabilir.
9
Ayarlar
Eğim sensörünün ayarlanması (Eğim Kalibrasyonu)
1
2
3
TR
4
180°
Cihazı tam olarak düz bir zemin üzerine yerleştirin.
180°
5
6
7
Cihazı yatay olarak 180° döndürün ve
tekrar tam olarak düz bir zemin üzerine yerleştirin.
8
Cihazı tam olarak düz bir zemin üzerine yerleştirin.
9
180°
180°
10
i
2 sn. sonra
cihaz temel
moda geri
döner.
Cihazı yatay olarak 180° döndürün ve
tekrar tam olarak düz bir zemin üzerine yerleştirin.
Dewalt DW03201
10
Ayarlar
Kişiselleştirilmiş sık kullanılanlar
TR
Favorite
1
2
3
4
Sol veya sağ seçim
tuşuna basın. İşlev,
ilgili seçim tuşunun
üzerinde sık kullanılan olarak ayarlanır.
Sık kullanılan işlevi
seçin.
i
5
Hızlı erişim için
sık kullandığınız
işlevleri seçin.
Kısayol:
Ölçüm modunda bir seçim tuşuna 2 sn süreyle
basın.
Ayarlardan çıkın.
Işıklandırma
1
2
3
1/6
Dewalt DW03201
4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Ayarı onaylayın.
Parlaklığı seçin.
i
5
Ayarlardan çıkın.
Güç tasarrufu için, gerekli değilse
parlaklığı
azaltın.
11
Ayarlar
Ofset
1
TR
2
3
4
Basamağı
seçin.
i
6
Ayarlardan çıkın.
1.012 m
5
1.012 m
Basamağı
ayarlayın.
Değeri
onaylayın.
Ofset işlevi, otomatik olarak tüm
ölçümlere belli bir değer ekler ya
da tüm ölçümlerden bir değer çıkarır. Bu işlev, toleransların dikkate alınmasını sağlar. Ofset simgesi
görüntülenir.
Sıfırlama
Seçim tuşları ile ikinci onaylama:
1
2
3
Reddet:
Onayla:
i
4
Sıfırlama, cihazı fabrika ayarlarına
geri getirir. Tüm özelleştirilmiş
ayarlar ve bellek verileri kaybolur.
Ayarlardan çıkın.
Dewalt DW03201
12
İşlevler
Genel bakış
TR
Zamanlayıcı
Eğim İzleme
Eğimli nesneler üzerinde ölçüm
Hesap Makinesi
Alan
Yükseklik İzleme
Ölçüm referansının ayarlanması
Hacim
Trapez
Bellek
Üçgen alanı
İşaretleme
Münferit Mesafe Ölçümü
Uzun Menzil Modu
Pisagor 1
Akıllı Yatay Mod
Kot-profil Ölçümü
Pisagor 2
Zamanlayıcı
1
2
3
4
30 sec
5 sec
2 sec
Off
Serbest bırakma
zamanını seçin.
i
Açma/Ölçüm
tuşuna basılırsa
kendiliğinden
serbest bırakma başlar.
i
Ana satırdaki ölçüm sonucu, hesap makinesine alınır ve sonraki
hesaplamalarda kullanılabilir.
Ft/in küsüratları ft/in ondalık sayılara çevrilir.
Ayarı onaylayın.
Hesap Makinesi
1
2
Ekranda tuşu
seçin.
3
Her tuşu onaylayın.
C/CE
Dewalt DW03201
=
Silme veya sonuç için seçim tuşlarını kullanın.
13
İşlevler
Ölçüm referansının ayarlanması / üçayak
1
2
3
TR
Mesafe, cihazın arkasından ölçülür (standart ayar).
Uzaklık, cihazın önünden ölçülür (kilit simgesi = sürekli)
Uzaklık, üçayak vida dişinden kalıcı olarak
ölçülür.
i
4
Cihaz kapatılırsa referans, standart ayara (cihazın arkası) geri döner.
Ayarı onaylayın.
Bellek
1
2
3
12.208 m
6.554 m
23.8899 m
8.449 m
Dewalt DW03201
Ölçümler arasında geçiş yapın.
4
Belleği silin.
Değeri diğer işlemler için alın.
Özgü ölçüme ilişkin
daha ayrıntılı sonuçlar görmek için Yukarı/Aşağı gezinme
tuşlarını kullanın.
i
Kısayol
14
İşlevler
Münferit uzaklık ölçümü
1
2
TR
3
i
4
8.532 m
Aktif lazeri hedefe yöneltin.
Hedef yüzeyler:
Renksiz sıvılara, cama, suni köpük
ya da yarı geçirgen yüzeylere doğru ölçüm alınırken veya çok parlak
yüzeyler hedef alındığında ölçüm
hataları meydana gelebilir. Karanlık yüzeylerde, ölçüm süresi artar.
Akıllı Yatay Mod
2
3
4
5.204 m
0.032 m
4.827 m
Lazeri hedefe
yöneltin.
x
y
z
x
y
40.8 °
1
z
(360° ve ±10° enine eğime kadar)
Eğim izleme
1
2
3
89.3°
i
Eğim sürekli olarak görüntülenir. Cihaz 0° ve 90°'de bap ikazı verir. Yatay
veya dikey ayarlamalar için idealdir.
90°
0°
Dewalt DW03201
15
İşlevler
Alan
TR
1
2
3
4
5
Aktif lazeri ilk hedef noktasına yöneltin.
6.228 m
6
3.9I0 m
20.276 m
24.352 m
2
Dewalt DW03201
İlk mesafe
İkinci mesafe
Çevre
Aktif lazeri ikinci
hedef noktasına
yöneltin.
i
Sonuç, ana satırda; ölçülen değer ise üzerinde görüntülenir.
Kısmi Ölçümler / Boyacı işlevi:
İlk ölçümü başlatmadan önce + veya - tuşuna
basın. Mesafeleri ölçüp toplayın veya çıkarın.
= ile bitirin. 2'nci uzunluğu ölçün.
Alan
16
İşlevler
Hacim
TR
1
2
3
4
Aktif lazeri ilk hedef noktasına yöneltin.
5.744 m
8
İkinci mesafe
2.431 m
Üçüncü mesafe
32.653 m
3
Dewalt DW03201
6
7
Aktif lazeri ikinci
hedef noktasına
yöneltin.
İlk mesafe
2.338 m
5
9
Diğer sonuçları
görmek için Yukarı/Aşağı gezinme
tuşlarını kullanın.
Aktif lazeri üçüncü
hedef noktasına
yöneltin.
2
13.430 m
2
Tavan/zemin alanı
39.300 m
Duvar alanları
16.164 m
Çevre
Hacim
17
İşlevler
Üç köşeli alan
1
TR
2
3
4
5
Aktif lazeri ikinci
hedef noktasına
yöneltin.
Aktif lazeri ilk hedef noktasına yöneltin.
8
4.248 m
İlk mesafe
4.129 m
İkinci mesafe
2.425 m
Üçüncü mesafe
4.855 m
2
6
9
Diğer sonuçları görmek için Yukarı/Aşağı gezinme tuşlarını
kullanın. Etkinleştirilmiş ise, Nokta vizörü
kapatın.
7
Aktif lazeri üçüncü
hedef noktasına
yöneltin.
Birinci ve ikinci ölçüm arasındaki açı
33.60°
10.802 m
Çevre
Üç köşeli alan
Uzun menzil modu
1
Dewalt DW03201
2
i
Uzun menzil modu, zorlu hedeflerin
parlak ortam ışığı veya hedefin kötü
yansıtıcılık özelliği gibi elverişsiz koşullarda ölçülmesini sağlar. Ölçüm süresi
uzar.
İşlev etkinse durum satırında bir simge
gözükür.
18
İşlevler
Kot-profil ölçümü
1
TR
2
3
4
3
1
0
REF
REF
0.054 m
Dewalt DW03201
i
7
2.042 m
h
d
Lazeri ilave noktalara 1-x yöneltin.
2 defa
d
2
h
0
Lazeri referans noktasına (REF) yöneltin.
6
5
4
5
Cihaza olan yatay mesafe
İşlevden çıkın.
Bir referans noktası ile olan kot farklarının ölçümü için idealdir. Aynı zamanda profilleri ve
arazi kesitlerini ölçmek için kullanılır. Referans noktası ölçüldükten sonra, takip eden
her nokta için yatay mesafe ve yükseklik gösterilir.
Referans noktasına
(REF) olan kot farkı.
19
İşlevler
Eğimli nesneler
1
2
TR
3
4
5
Lazeri üst hedef
noktasına yöneltin.
11.00 °
30.367 m
-3.440 m
6
5.452 m
i
P2 açısı
P2 mesafesi
İki nokta arasındaki düşey yükseklik
7
Diğer sonuçları görmek için Yukarı/Aşağı gezinme
tuşlarını kullanın. Etkinleştirilmiş ise,
Nokta vizörü kapatın.
Lazeri alt hedef
noktasına yöneltin.
39.10 °
-4.230 m
İki nokta arasındaki iç
açı
İki nokta arasındaki yatay mesafe
İki nokta arasındaki
mesafe
İlave sonuçlarla birlikte 2 nokta
arasında dolaylı mesafe ölçümü.
Çatı uzunluğu ve eğimi, bacanın
yüksekliği vb. uygulamalar için idealdir.
Cihazın ölçülen bu 2 nokta ile aynı
dikey düzlemde konumlandırılması önemlidir. Düzlem, 2 nokta arasındaki hatta belirlenir.
Dewalt DW03201
20
İşlevler
Yükseklik izleme
TR
Px
Px
1
2
3
4
5
P0
P0
Lazeri yukarıdaki noktalara yöneltin,
açı/yükseklik izleme otomatik olarak
başlar.
Lazeri aşağıdaki noktaya
yöneltin.
Px
-10.55 °
29.89 °
3.475 m
P0
x
6.271 m
-10.55 °
7
= Cihazın bir üçayak üzerinde açık konuma getirilmesi durumunda izleme açısı
z
y
6
y = Cihazın bir üçayak üzerinde açık konuma getirilmesi durumunda izleme yüksekliği
Yükseklik izlemesini durdurur.
6.271 m
44.80 °
8.478 m
P0
8
Diğer sonuçları görmek için Yukarı/Aşağı gezinme tuşlarını
kullanın. Etkinleştirilmiş ise, Nokta vizörü
kapatın.
Dewalt DW03201
i
7.160 m
z
Uygun yansıtıcı noktaları olmayan binaların veya ağaçların yükseklikleri belirlenebilir. Alt noktada, mesafe ve eğim
ölçülür - bu, yansıtıcı bir lazer hedefini
gerektirir. Üst nokta, nokta vizör / artı
işareti ile hedeflenebilir ve sadece eğim
ölçüldüğünden yansıtıcı bir lazer hedefi
gerektirmez.
21
İşlevler
Trapez
TR
1
2
3
4
Lazeri yukarıdaki noktaya yöneltin.
h
y
5.790 m
7
Diğer sonuçları görmek için Yukarı/Aşağı gezinme
tuşlarını kullanın. Etkinleştirilmiş ise,
Nokta vizörü kapatın.
Dewalt DW03201
x
h
y
70.80°
Lazeri 2. noktaya
yöneltin.
x
13.459 m
16.440 m
6
5
78.383 m2
20.9 °
Trapez alanı
22
İşlevler
İşaretleme
i
TR
Tanımlanarak
ölçülen uzunlukları işaretlemek için iki
farklı mesafe (a
ve b) girilebilir.
a=b
1
1
2
3
a
2
1
2
b
a
b
3
4
1.012 m
Basamağı
seçin.
7
8
Değer "b"yi onaylayın ve ölçümü
başlatın.
Dewalt DW03201
5
Basamağı
ayarlayın.
Cihazı, işaretleme
çizgisi boyunca yavaşça hareket ettirin. Sonraki
işaretleme noktasına olan mesafe
görüntülenir.
1.012 m
Bir sonraki
0.625 m'lik
mesafeye
0,240 m kaldı.
6
Değer "a"yı
onaylayın
Bir sonraki
işaretleme
mesafesi
0.625 m
0.240 m
Değer
ayarlayın.
i
0.625 m
Bir işaretleme noktasına 0,1
m'den daha fazla yaklaşıldığında cihazdan “bip” ikaz sesi duyulmaya başlar. Bu işlev,
SİLME/KAPATMA (CLEAR/OFF) düğmesine basarak
durdurulabilir.
23
İşlevler
Pisagor (2 noktalı)
1
2
TR
3
4
5
Lazeri ikinci hedefe
yöneltin.
Lazeri birinci hedefe yöneltin.
6
25.133 m
21.383 m
13.207 m
Dewalt DW03201
i
Sonuç, ana satırda gösterilir.
İşlev sırasında ölçüm tuşuna 2 sn süreyle basılırsa, Minimum veya Maksimum ölçüm otomatik olarak etkinleşir.
Pisagorun sadece dolaylı yatay ölçümler için kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yükseklik ölçümü (düşey) için, eğim ölçümü olan bir işlevin kullanılması daha doğru olacaktır.
24
İşlevler
Pisagor (3 noktalı)
1
2
TR
3
4
Lazeri birinci hedefe yöneltin.
24.298 m
8
21.264 m
23.018 m
20.571 m
Dewalt DW03201
5
6
Lazeri ikinci hedefe yöneltin.
i
7
Lazeri üçüncü
hedefe yöneltin.
Sonuç, ana satırda gösterilir.
İşlev sırasında ölçüm tuşuna 2 sn süreyle basılırsa, Minimum veya Maksimum ölçüm otomatik olarak etkinleşir.
Pisagorun sadece dolaylı yatay ölçümler için kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yükseklik ölçümü (düşey) için, eğim ölçümü olan bir
işlevin kullanılması daha doğru olacaktır.
25
Teknik Veriler
TR
Mesafe ölçümü
Elverişli koşullarda hassasiyet * ± 1.0 mm / ~1/16" ***
Elverişsiz koşullarda hassasiyet ± 2.0 mm / 0.08 in ***
**
Elverişli koşullarda erim *
200 m / 660 ft
Elverişsiz koşullarda erim **
80 m / 260 ft ****
Görüntülenen en küçük birim
0.1 mm / 1/32 in
Güç Erimi Teknolojisi™
evet
Uzaklıklarda lazer
noktası Ø
6 /30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Eğim ölçümü
Lazer ışını için ölçüm toleransı ± 0.2°
****
Mahfaza için ölçüm toleransı
****
± 0.2°
Erim
360°
* elverişli koşullar şunlardır: beyaz ve dağınık yansıma yaratan
hedef (beyaz boyalı duvar), düşük artalan aydınlatması ve
orta sıcaklık düzeyleri.
** elverişsiz koşullar şunlardır: düşük veya yüksek yansıtıcı
nitelikteki hedefler veya yüksek artalan aydınlatması veya
belirtilen sıcaklık aralığının üst veya alt ucundaki sıcaklıklar.
*** Toleranslar, %95 güven düzeyi ile 0,05 m ile 10 m
arasında geçerlidir.
Elverişli koşullar ile tolerans, 10 m ile 30 m arasında
0.05 mm/m, 30 m ile 100 m arasında 0.10 mm/m ve
100 m'nin üzerindeki uzaklıklar için 0.20 mm/m düşebilir.
Elverişsiz koşullar ile tolerans, 10 m ile 30 m arasında
0.10 mm/m, 30 m ile 100 m arasında 0.20 mm/m ve
100 m'nin üzerindeki uzaklıklar için 0.30 mm/m düşebilir.
**** kullanıcı kalibrasyonundan sonra. Kadran başına
+/-45°'ye kadar, derece başına +/- 0.01° ek açısal sapma.
Oda sıcaklığında geçerlidir. Tüm çalıştırma sıcaklığı aralığı
için, maksimum sapma şu şekilde artış gösterir: +/-0.1°.
Genel
Lazer sınıfı
2
Lazer türü
635 nm, < 1 mW
Koruma sınıfı
IP54
Otomatik lazer kapama
90 sn sonra
Otomatik güç kapama
180 sn sonra
Bluetooth® Smart
Bluetooth v4.0
Bluetooth® Erimi
10 m
Pil ömrü (2 x AA)
5000 ölçüm işlemine
kadar
Boyutlar (Y x D x G)
149 x 61 x 31 mm
5.9 x 2.4 x 1.2 in
Ağırlık (piller ile birlikte)
Sıcaklık aralığı:
- Saklama koşulları
- İşletim
Dewalt DW03201
209 g / 7.22 oz
-25 ila 70 °C
-13 ila 158 °F
-10 ila 50 °C
14 ila 122 °F
Hassas dolaylı sonuçlar için bir üçayağın
kullanımı önerilmektedir. Hassas eğim
ölçümleri için enine eğimden kaçınılmalıdır.
i
İşlevler
Mesafe ölçümü
evet
Min/Maks ölçümü
evet
Kesintisiz ölçüm
evet
İşaretleme
evet
Ekleme/Çıkarma
evet
Alan
evet
Üçgen alanı
evet
Hacim
evet
Trapez
evet
Boyacı işlevi (kısmi ölçümlü
alan)
evet
Pisagor
2 noktalı, 3 noktalı
Akıllı Yatay Mod /
Endirekt yükseklik
evet
Kot-profil ölçümü
evet
Eğim izleme
evet
Eğimli nesneler
evet
Yükseklik izleme
evet
Bellek
30 gösterim
“Bip“ ikazı
evet
Işıklı renkli ekran
evet
Çok işlevsel uç parça
evet
Nokta vizör (Görüntü ekranı)
4xZum
Dijital Tesviye
evet
Bluetooth® Smart
evet
Kişiselleştirilmiş Sık Kullanılanlar
evet
Zamanlayıcı
evet
Uzun Menzil Modu
evet
Hesap Makinesi
evet
26
Mesaj Kodları
Bakım
Emniyet Talimatnamesi
Cihazın birden fazla defa açılmasına karşın
Error (Hata) mesajı görünmezse bayinize
başvurun.
Bir sayıyla birlikte InFo mesajı görüntülenirse, Silme düğmesine basın ve aşağıdaki talimatları takip edin:
• Cihazı nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.
• Cihazı asla suya sokmayın.
• Agresif temizleyici veya çözücü maddeleri
kesinlikle kullanmayın.
Bu cihazdan sorumlu şahıs, tüm kullanıcıların
bu talimatları okumalarını ve gözetmelerini
sağlamalıdır.
Garanti
No.
Nedeni
Düzeltme İşlemi
156
10° değerinden daha
büyük çapraz eğim
Cihazı çapraz eğimsiz
tutun.
162
Kalibrasyon hatası
Cihazın tam olarak yatay
ve düz bir zemin üzerine
yerleştirildiğinden emin
olun. Kalibrasyon işlemini
tekrarlayın. Hata tekrar
meydana gelirse bayiinizle
görüşün.
204
Hesaplama hatası
Ölçümü tekrarlayın.
240
Veri aktarım hatası
Prosedürü tekrarlayın.
252
Sıcaklık çok yüksek
Cihazı soğutun.
253
Sıcaklık çok düşük
Cihazı ısıtın.
255
Alınan sinyal çok zayıf, Hedef yüzeyi değiştirin
ölçüm süresi çok uzun (örneğin, beyaz kağıt).
Avrupa:
• 30 gün süreli risksiz memnuniyet garantisi
• Bir yıl süreyle ücretsiz servis
• Bir yıl süreli tam garanti
Ayrıntılı bilgilere internet üzerinden
www.2helpU.com adresinden ulaşılabilir.
Kuzey Amerika:
• Üç yıl süreli sınırlı garanti
• Bir yıl süreyle ücretsiz servis
• 90 gün süreli para iade garantisi
Ayrıntılı bilgilere internet üzerinden
www.dewalt.com adresinden ulaşılabilir.
Orijinal ekipman üreticisinin sorumluluk alanları:
Avrupa:
DEWALT
D-65510 Idstein, Germany
www.2helpU.com
www.dewalt.eu
256
Alınan sinyal çok
yüksek
Hedef yüzeyi değiştirin
(örneğin, beyaz kağıt).
257
Artalan ışığı çok fazla
Hedef alana gölge yapın.
258
Ölçüm aralığı dışında
ölçüm
Aralığı düzeltin.
260
Lazer ışınında kesintiler oluşuyor
Ölçümü tekrarlayın.
Dewalt DW03201
TR
Sorumluluk Alanları
Kuzey Amerika:
DEWALT Industrial Tool Co.
Baltimore, MD21286, USA
Servis için 1-800-4-DEWALT'ı arayın.
www.dewalt.com
Yukarıda adı geçen şirket, Kullanma Kılavuzu
dahil olmak üzere, ürünün tam emniyetli
olarak teslim edilmesinden sorumludur. Söz
konusu şirket, üçüncü şahıslara ait aksesuarlardan sorumlu değildir.
İşletmecinin sorumluluk alanları:
• Ürün üzerindeki emniyet talimatlarını ve
kullanma kılavuzundaki talimatları anlamak.
• Kazaların önlenmesi ile ilgili yerel güvenlik
yönetmeliklerine aşina olmak.
27
Emniyet Talimatnamesi
• Yetkili personel haricinde hiç kimsenin
ürüne erişmesine izin vermemek.
Cihazın uygun kullanım şekilleri
• Mesafelerin ölçülmesi
• Eğim ölçümü
• Bluetooth® ile veri aktarımı
Aykırı kullanım
• Cihazı talimatnameyi öğrenmeden
kullanmak
• Öngörülen sınırlar dışında kullanım
• Güvenlik sistemlerinin devre dışı bırakılması; ikaz ve dikkat etiketlerinin çıkarılması
• Cihazın alet (tornavida vs.) kullanılarak açılması
• Ürünü onarmak veya üzerinde değişiklik
yapmak
• Onay almaksızın diğer imalatçıların aksesuarlarının kullanılması
• Kasıtlı olarak başkasının gözüne
doğrultmak; karanlıkta doğrultulsa bile
• Çalışma sahasında yetersiz güvenlik tedbirleri (örneğin, yollarda, inşaat sahalarında
vb.)
• Merdiven kullanırken, faal makinelerin yakınında çalışırken veya korumasız makine
parçalarının ya da tesislerin yakınında çalışırken, iskele üzerinde kasıtlı veya
sorumsuz davranışlarda bulunulması
• Ürünün doğrudan güneşe doğrultulması
Dewalt DW03201
TR
Kullanırken Ortaya Çıkabilecek
Tehlikeler
 UYARI
Cihazın düşürülmesinden veya uygun
olmayan alanda kullanılmasından ya da
üzerinde yapılan değişiklikten kaynaklanan bir
arıza sebebiyle, hatalı ölçümlerden sakınınız.
Periyodik olarak denetleme ölçümleri
yapınız.
Bu denetimi, cihazın aşırı kullanımında,
önemli ölçümlerden önce, önemli ölçüm sırasında ve sonrasında özellikle tekrarlayınız.
 DİKKAT
Cihazı hiçbir zaman kendiniz tamir etmeyiniz.
Bir arıza halinde, bölge bayiine başvurunuz.
 UYARI
Açıkça onaylanmayan değişiklikler ya da
modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.
Kullanım Alanı Sınırları
Ayrıca “Teknik bilgiler” bölümüne
bakın.
Cihaz, insanlar tarafından sürekli olarak
ikamet edilen alanlarda kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Patlayıcı ya da agresif ortamlarda kullanmayın.
i
Elden çıkarma
 DIKKAT
Bitmiş piller, evsel atıkla birlikte elden çıkarılmamalıdır. Çevreye karşı gereken özeni
göstererek, bitmiş pilleri ulusal ya da yerel
yönetmeliklere uygun olarak temin edilen atık
toplama merkezlerine bırakın.
Ürün, evsel atıkla birlikte elden çıkarılmamalıdır.
Ürünü ülkenizde yürürlükte bulunan
ulusal yönetmeliklere uygun olarak
elden çıkarın.
Ulusal ve spesifik yönetmeliklere göre
hareket edin.
Ürünün kullanımına özgü ve atık yönetimi ile
ilgili bilgiler, ana sayfamızdan indirilebilir.
Elektromanyetik Uyumluluk
(EMC)
 UYARI
Bu cihaz, ilgili standartlarda ve yönetmeliklerde yer alan en katı gerekliliklere uygundur.
Bununla birlikte, cihazın diğer cihazlara
parazit yapma olasılığı tam olarak ortadan
kaldırılamaz.
28
Emniyet Talimatnamesi
®
Ürünün Bluetooth ile kullanımı
TR
Lazer Sınıfı
 UYARI
Maksimum tepe ışın yayma çıkış
gücü:
Elektromanyetik radyasyon, diğer ekipmanda, aygıtta (örneğin, kalp pilleri ve işitme
cihazları gibi tıbbi cihazlar) ve uçakta parazitlenmeye yol açabilir. İnsan ve hayvanlar
üzerinde de etkili olabilir.
Önlemler:
Bu ürün en katı standartlara ve yönetmeliklere uygun olmakla birlikte, insanlara ve
hayvanlara zarar verme olasılığı tamamen
ortadan kaldırılamaz.
• Ürünü benzin istasyonlarının, kimyasal
tesislerinin yakınında, potansiyel patlayıcı
ortama sahip ve patlama gerçekleşen alanlarda kullanmayın.
• Ürünü tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın.
• Ürünü uçaklarda kullanmayın.
• Ürünü uzun süre vücudunuza yakın kullanmayın.
Cihazın ön tarafından dışarıya çıkan ve görülebilen bir lazer ışını üretir.
Bu ürün, aşağıdaki talimatnamelere göre, Sınıf
2 lazer kategorisine girer:
• IEC60825-1 : 2014 "Lazer Cihazları Güvenliği"
Lazer Sınıfı 2 Ürünleri:
Gözünüzü, gereksiz yere lazer ışınına dikmeyiniz ve bu ışınları başkalarının üzerine tutmayınız. Göz, normal halde kendini, sakınarak ve
göz kapaklarını kapatma (göz kırpma) refleksi
ile korur.
0.95 mW
Dalga boyu:
635 nm
Vuruş Süresi:
>400ps
Nabız tekrarlama frekansı:
320 MHz
Işın Sapması:
0,16mrad x 0,6mrad
Değişiklikler (çizimlerde, açıklamalarda ve
teknik özelliklerde) önceden bildirimde
bulunmaksızın yapılabilir.
Etiket Yazıları
 UYARI
Lazer ışınına, optik bir araçla (teleskop,
dürbün gibi) direkt olarak bakmak, tehlikeli
olabilir.
 DİKKAT
Lazer ışınına bakmak, göz için tehlike yaratabilir.
Dewalt DW03201
Değişiklikler (çizimlerde, açıklamalarda ve
teknik özelliklerde) önceden bildirimde
bulunmaksızın yapılabilir.
29
Download PDF

advertising