LG BB4330A Owner's manual

LG BB4330A Owner's manual
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
3D Blu-ray Disc™ / Бездротова
звукова панель
Перед використанням виробу уважно прочитайте даний посібник та
збережіть його для звернень у майбутньому.
BB4330A (BB4330A, S43A3-D)
Початок роботи
3
Заходи безпеки
УВАГА
УВАГА: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ СЛІД ВІДКРИВАТИ
КОРПУС (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ
ПРИЛАДУ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ
ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ. ДЛЯ
ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ
СПЕЦІАЛІСТІВ.
Символ із зображенням блискавки
зі стрілкою в рівносторонньому
трикутнику призначений для
попередження користувача про
наявність у корпусі приладу
неізольованих деталей, що перебувають під
високою напругою, величина якої достатня,
щоб становити ризик ураження електричним
струмом.
Знак оклику в рівносторонньому
трикутнику призначений для того,
щоб попередити користувача про
наявність важливих вказівок по
експлуатації й обслуговуванню в
документації з комплекту пристрою.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ
АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ
ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ НА ПРИСТРІЙ ДОЩУ
АБО ВОЛОГИ.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не встановлюйте пристрій у
замкнутому просторі, наприклад, на полиці між
книжок та т.п.
УВАГА: Не закривайте вентиляційні отвори.
Встановлюйте пристрій згідно вказівок
виробника.
Отвори і прорізи в корпусі призначені для
вентиляції, необхідної для надійної роботи
пристрою та для захисту від перегріву. У жодному
разі не ставте прилад на ліжко, диван, килим
або іншу подібну поверхню, де вентиляційні
отвори можуть бути заблоковані. Виріб можна
встановлювати на книжкову полицю або на
стелаж тільки за умов забезпечення належної
вентиляції і дотримання інструкцій виробника.
УВАГА: ПРИ ВІДКРИТТІ КОРПУСУ
ПРИСУТНЄ ВИДИМЕ Й НЕВИДИМЕ ЛАЗЕРНЕ
ВИПРОМІНЮВАННЯ КЛАСУ 1М. НЕ ДИВІТЬСЯ
БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ОПТИЧНИЙ ПРИЛАД.
Використання органів керування, або
виконання настройок чи процедур способом,
не передбаченим даним посібником, може
призвести до небезпечного опромінення.
УВАГА Шнур живлення
Більшість електроприладів рекомендується
підключати до окремої лінії електромережі:
Тобто, одна лінія живить тільки один пристрій
і не має додаткових розеток або відгалужень.
Переконайтеся, що параметри електромережі
відповідають технічним даним, наведеним у
даній інструкції. Не перевантажуйте розетки.
Перевантажені, незакріплені або ушкоджені
штепсельні розетки, подовжувачі, зношені
шнури живлення та ушкоджена або тріснута
ізоляція є джерелом небезпеки. Будь-яка з
цих обставин може стати причиною ураження
електричним струмом або пожежі. Періодично
перевіряйте шнур живлення вашого пристрою,
та, якщо його зовнішній вигляд свідчить про
пошкодження або зношення, від’єднайте його,
припиніть використання виробу та замініть шнур
живлення його точним аналогом, звернувшись
до авторизованого сервісного центру. Бережіть
шнур живлення від фізичного і механічного
ушкодження, не допускайте сплутування,
згинання, затискання, защемлення дверима,
не наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте
стан штепселів, розеток та місця з’єднання
шнура з пристроєм. Щоб відключити прилад
від електромережі, від’єднайте вилку шнура від
розетки. При встановленні виробу забезпечте
легкий доступ до розетки.
1
Початок роботи
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ
ВІДКРИВАТИ
4
Початок роботи
Даний прилад обладнаний портативною
батарейкою або акумулятором.
1
Початок роботи
Безпечний спосіб видалення батарейок
або батарейного блоку із приладу: Видаліть
стару батарейку або батарейний блок у порядку,
зворотному до порядку їх встановлення. З
метою запобігання забрудненню навколишнього
середовища та уникнення потенційної загрози
здоров’ю людини та тварин, старі елементи
живлення повинні бути здані до спеціалізованих
пунктів прийому, де вони будуть належним чином
утилізовані. Утилізація батарейок та акумуляторів
разом з іншими видами сміття забороняється.
Батарейки і акумулятори рекомендується здавати
до місцевих безоплатних пунктів прийому. Не
допускайте надмірного нагріву батарей під дією
сонячного світла, вогню тощо.
УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи
(водяних крапель або бриз) на пристрій, і не
ставте на пристрій предмети, заповнені рідиною,
наприклад, вази.
Утилізація вашого старого приладу
1. Якщо на приладі є знак
перехресленого баку для сміття на
колесах, це означає, що даний виріб
підпадає під Европейську директиву
2002/96/EC.
2. Всі електричні та електронні вироби
слід викидати окремо від побутового
сміття, здавати до спеціальних місць
збору, встановлених урядом або
місцевими органими управління.
3. Правильна утилізація вашого старого
приладу допоможе попередити
потенційні негативні наслідки для
природи та здоров’я людини.
4. Для отримання більш детальної
інформації про утилізацію вашого
старого приладу зверніться до
органу міської влади, служби збору
сміття або магазину, де ви придбали
виріб.
Устаткування відповідає вимогам
технічногорегламенту щодо обмеженного
використання небезпечних речовин в
електричному і електронному обладнанні
Утилізація старих батарейок/акумуляторів
1. Якщо на батарейках/
акумуляторах вашого виробу є
знак перехресленого баку для
сміття на колесах, це означає, що
вони підпадають під Европейську
директиву 2006/66/EC.
2. Поряд із цим знаком можуть бути
також хімічні позначки ртуть (Hg),
кадмій (Cd) або свинець (Pb), якщо
батарейка містить більше 0,0005%
ртуті, 0,002% кадмію або 0,004%
свинцю.
3. Всі батарейки/акумулятори слід
викидати окремо від побутового
сміття, здавати до спеціальних місць
збору, встановлених урядом або
місцевими органими управління.
4. Правильна утилізація ваших старих
батарейок допоможе попередити
потенційні негативні наслідки для
природи, здоров’я людей і тварин.
5. Для отримання більш детальної
інформації про утилізацію ваших
старих батарейок зверніться до
органу міської влади, служби збору
сміття або магазину, де ви придбали
виріб.
Початок роботи
Примітки щодо авторських прав
yy Крім того, додатково в якості системи захисту
формату Blu-ray Disc використовується знак
BD-ROM Mark або BD+, що також накладає
певні обмеження на відтворення контенту,
включаючи обмеження на відтворення
контенту, захищеного BD-ROM Mark і/або BD+.
За додатковою інформацією про систему AACS,
BD-ROM Mark, BD+ або про даний прилад
звертайтеся до авторизованого Центру
технічної підтримки.
yy Більшість дисків BD-ROM/DVD закодовані для
захисту від копіювання. Через це ви повинні
підключати програвач тільки безпосередньо
до телевізора, а не до відеомагнітофона. При
підключенні до відеомагнітофона зображення,
відтворюване з дисків, що мають захист від
копіювання, буде непридатним для перегляду.
yy У даному виробі використовується технологія
захисту авторських прав, захищена патентами
США й іншими правами на інтелектуальну
власність. Використання даної технології
захисту авторських прав має бути
санкціоноване корпорацією Rovi, і дозволене
тільки для домашнього й іншого обмеженого
перегляду, якщо немає іншого дозволу від
корпорації Rovi. Зворотне декодування і
демонтаж заборонені.
yy Відповідно до законодавства США по захисту
авторських прав і законодавству по захисту
авторських прав інших країн, несанкціоновані
запис, використання, демонстрація,
розповсюдження або редагування
телепрограм, відеокасет, дисків BD-ROM, DVD,
CD й інших матеріалів може стати предметом
цивільної й/або кримінальної відповідальності.
Важливе зауваження стосовно
системи кольорового
телебачення
Кольорова система вихідного сигналу
програвача може бути різною в залежності від
системи поточного відтворюваного диска.
Наприклад, при відтворенні диска в системі
NTSC, зображення також буде виводитись у
вигляді сигналу в системі NTSC.
Усі вихідні сигнали програвача можуть бути
відтворені тільки на мультисистемному
кольоровому телевізорі.
yy Якщо ваш телевізор підтримує тільки
систему кольорового телебачення PAL, при
відтворенні дисків та відеозаписів у системі
NTSC зображення на екрані телевізора буде
викривлене.
yy Мультисистемний кольоровий телевізор
автоматично вибирає систему кольорового
телебачення у відповідності до вхідного
сигналу. Якщо кольорова система не була
встановлена автоматично, для відтворення
нормального зображення на екрані вимкніть і
ввімкніть телевізор.
yy Навіть якщо диск, записаний в системі NTSC,
коректно відтворюється на вашому телевізорі,
при його перезаписі на рекордер можуть
виникнути перешкоди.
>>Увага!
yy Перегляд 3D-контенту протягом
тривалого часу може викликати
запаморочення або відчуття втоми.
yy Не рекомендується перегляд фільмів
у 3D-режимі людям з обмеженими
можливостями, дітям і вагітним жінкам.
yy Якщо під час перегляду 3D-контенту
ви відчуваєте головний біль, втому або
запаморочення, настійно рекомендується
припинити перегляд та перепочити.
1
Початок роботи
yy Оскільки для формату Blu-ray Disc в якості
системи захисту даних затверджена система
AACS (Advanced Access Content System),
аналогічно застосуванню системи CSS
(Content Scramble System) для формату DVD,
на відтворення, вивід аналогового сигналу та
інші операції з контентом, захищеним AACS,
накладаються певні обмеження. Порядок
використання й обмеження у відношенні
даного приладу можуть бути різними залежно
від часу придбання, оскільки такі обмеження
можуть бути прийняті й/або змінені AACS після
виготовлення приладу.
5
6
Зміст
Зміст
1 Початок роботи
3
8
8
9
9
9
10
11
12
12
Заходи безпеки
Вступ
– Відтворювані диски і символи, що
використовуються у даній інструкції
– Символ 7 на екрані
– Регіональний код
– Вибрати телевізійну систему
Пульт дистанційного керування
Передня панель
Активний сабвуфер
Задня панель
2 Підключення
13
15
15
16
17
17
18
19
19
19
20
20
21
21
22
Кріплення основного пристрою на
стіну
Налаштування
– Бездротове з’єднання
Підключення до телевізора
– Що таке SIMPLINK?
– Функція «зворотній аудіоканал»
(ARC - Audio Return Channel)
– Настройка роздільної здатності
Підключення антени
Зовнішні підключення
– Підключення до входу PORT. IN
– Підключення до входу OPTICAL IN
– Підключення до входів HDMI IN
Підключення до домашньої локальної
мережі
– Підключення до кабельної
локальної мережі
– Налаштування для кабельної
мережі
3 Налаштування системи
24
25
25
26
Початкове налаштування
Установки
– Виконання настройок
– Меню [МЕРЕЖА]
27
28
29
30
31
– Меню [ПОКАЗ]
– Меню [МОВА]
– Меню [Аудіо]
– Меню [ЗАМОК]
– Меню [ІНШІ]
4 Експлуатація
34
34
35
35
35
36
36
36
37
38
39
39
39
39
40
40
41
41
41
41
42
42
43
43
44
45
45
45
45
46
Звукові ефекти
Режим 3D Sound
Екран з головним меню
– Робота в меню [Головна]
– Використання функції Smart Share
Відтворення файлів з підключених
пристроїв
– Відтворення дисків
– Відтворення дисків Blu-ray 3D
– Відтворення файлу з диска/USBпристрою
– Відтворення файлу з сервера в
мережі
Підключення до сервера домашньої
мережі для ПК
– Installing Nero MediaHome 4
Essentials
– Установка Nero MediaHome 4
Essentials
– Спільний доступ до файлів і папок
– Про Nero MediaHome 4 Essentials
– Системні вимоги
Загальні функції відтворення
– Основні операції при відтворенні
відео- і аудіоконтенту
– Основні операції при відтворенні
фотографій
– Використання меню диска
– Продовження відтворення
– Пам’ять останньої сцени
Меню на екрані
– Керування відтворенням відео
– Регулювання способу перегляду
фотографій
Розширені функції відтворення
– Повторне відтворення
– Повторення вибраного фрагмента
– Відтворення від заданого часу
– Вибір мови субтитрів
Зміст
46
46
46
47
47
47
48
48
49
49
50
50
50
51
51
51
51
51
51
52
52
53
53
54
54
– Вибір звукової доріжки
– Вибір іншого ракурсу
– Вибір формату екрана телевізора
– Змінення кодової сторінки
субтитрів
– Налаштування режиму зображення
– Перегляд даних контенту
– Змінення режиму відображення
каталогу контенту
– Вибір файлу субтитрів
– Прослуховування музики під час
показу слайдів
– Перетворення 2D-контенту у 3D
Розширені функції
– Використання функції BD-Live™
– LG AV Remote
Користування радіо
– Прослуховування радіо
– Програмування радіостанцій
– Видалення запрограмованої станції
– Видалення всіх запрограмованих
станцій
– Поліпшення якості прийому FMтрансляції при слабкому сигналі
Робота з USB-клавіатурою або мишею
Користування сервісом Преміум
Доступ до магазину LG Smart World
– Вхід до системи
– Пошук контенту через Інтернет
Робота в меню Мої програми
5 Пошук і усунення
несправностей
55
55
56
57
57
57
57
7
6 Додаток
58
58
59
59
59
61
61
62
63
63
63
64
65
66
67
69
71
71
71
72
Керування телевізором за допомогою
пульта дистанційного керування
програвача
– Програмування пульта
дистанційного керування для
керування телевізором
Оновлення програмного забезпечення
через мережу
– Повідомлення про наявність
в Інтернеті оновлення для
програмного забезпечення
– Оновлення програмного
забезпечення
Додаткові відомості
– Вимоги до файлів
– AVCHD (Advanced Video Codec
High Definition – Прогресивний
відеокодек високої чіткості)
– Про DLNA
– Основні системні вимоги
– Зауваження стосовно сумісності
Характеристики аудіовиходу
Список кодів регіонів
Коди мови
Торгові марки і ліцензії
Технічні характеристики
Обслуговування
– Поводження з виробом
– Інформація про диски
Важлива інформація стосовно
Інтернет-послуг
Пошук і усунення несправностей
– Загальні
– Мережа
– Зображення
– Звук
– Технічна підтримка
– Інформація про відкриті програмні
засоби
Залежно від постачальника послуг і програмного забезпечення програвача деякі відомості, що
містяться в цьому посібнику, можуть не відповідати конфігурації вашого пристрою.
1
2
3
4
5
6
8
Початок роботи
Вступ
1
Початок роботи
Відтворювані диски і символи, що використовуються у
даній інструкції
Носій/назва
Логотип
Символ
e
Пояснення
yy Диски з фільмами, які можна купити або взяти
напрокат.
yy Диски «Blu-ray 3D» і «Blu-ray 3D ONLY».
yy Диски BD-R/RE, записані у форматі BDAV.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy Диски BD-R/RE, що містять відео-, аудіо- або
файли фотографій.
yy Формат ISO 9660+JOLIET, UDF і UDF Bridge
yy Диски з фільмами, які можна купити або взяти
напрокат.
yy Тільки фіналізовані диски у форматі Video
yy Підтримуються також двошарові диски
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Аудіо CD
(12 cm)
CD-R/RW
(12 cm)
o
Фіналізовані диски у форматі AVCHD
y
u
i
yy Диски DVD±R/RW, що містять відео-, аудіо- або
файли фотографій.
yy Формат ISO 9660+JOLIET, UDF і UDF Bridge
r
Тільки фіналізовані диски у форматі VR
t
Аудіо CD
y
u
i
yy Диски CD-R/RW, що містять відео-, аудіо- або
файли фотографій.
yy Формат ISO 9660+JOLIET, UDF і UDF Bridge
Примітка
–
,
Указує на особливі зауваження та функціональні
особливості.
Увага!
–
>
Указує на застереження для уникнення
потенційних ушкоджень внаслідок
неправильних дій.
Початок роботи
,,Примітка
yy У залежності від стану записуючого
устаткування або самого CD-R/RW (або
DVD±R/RW) диска, пристрій може не
відтворювати деякі CD-R/RW (або DVD±R/
RW) диски.
yy Диски DVD-R/RW, DVD+R/RW та CD-R/RW,
записані на персональному комп’ютері або
DVD- чи CD- рекордері, можуть виявитися
непридатними для відтворення, якщо вони
пошкоджені або забруднені, а також якщо
лазерна головка програвача забруднена
пилом або покрита конденсатом.
yy Навіть якщо диск записаний на комп’ютері
у сумісному форматі, він може виявитися
непридатним для відтворення через
настройки програмного забезпечення, яке
використовувалося для запису диска. (За
більш детальною інформацією зверніться
до виробника програмного забезпечення).
yy Для отримання оптимальної якості
відтворення на даному пристрої, диски
і записи повинні відповідати певним
технічним стандартам.
yy Фабричні DVD-диски відповідають таким
стандартам за умовчанням. Існує велика
кількість різноманітних форматів запису
дисків (включаючи диски CD-R з файлами
МРЗ або WMA), і для їх сумісності при
відтворенні необхідне виконання певних
умов.
yy Споживачі повинні звернути увагу на те,
що для завантаження МРЗ / WMA - файлів
і музики через Інтернет потрібен дозвіл.
Наша компанія не має права надавати
такі дозволи. Дозвіл може бути отримано
тільки у власника авторського права.
yy Для забезпечення сумісності з
програвачами LG форматуйте диски
багаторазового запису у файловій
системі [Mastered]. Диски, записані у
файловій системі Live System, не будуть
відтворюватися на програвачах LG.
(Mastered/Live File System: формати
файлової системи для дисків у Windows
Vista)
Символ 7 на екрані
Під час роботи на екрані телевізора може
з’явитися символ «7», який указує на те, що
виконання функції, описаної в інструкції з
експлуатації, недоступне для даного носія.
Регіональний код
Регіональний код пристрою вказаний на задній
панелі. На даному пристрої можна відтворювати
тільки DVD-диски з кодом регіону, ідентичним
коду, вказаному на задній панелі, або з позначкою
«ALL».
Вибрати телевізійну
систему
Натисніть B (OPEN/CLOSE) після вставлення
диску та не виймайте диск. Натисніть та
утримуйте M (PAUSE) більше п’яти секунд, коли на
дисплеї відображатиметься [OPEN].
1
Початок роботи
yy Залежно від програмного забезпечення,
яке використовувалося для запису диска,
та від фіналізації диска, деякі записані
диски (CD-R/RW, DVD±R/RW або BD-R/
RE) можуть виявитися непридатними для
відтворення на даному програвачі.
9
10
Початок роботи
Пульт дистанційного керування
1
• • • • • • a • • • • • • Початок роботи
1 (POWER): Вмикання і
вимикання програвача.
B (OPEN/CLOSE): Вийміть та
вставте диск.
FUNCTION: Вибір джерела
вхідного сигналу.
Цифрові кнопки від 0 до 9:
Вибір пронумерованих пунктів
меню.
CLEAR: видалення цифри при
введенні пароля або параметрів
мережі.
REPEAT (h): Повтор
вибраного фрагменту або
послідовності.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Пошук назад
або вперед.
C/V (SKIP): Перехід до
попереднього або наступного
епізоду/треку/файлу.
Z (STOP): Зупинка відтворення.
z (PLAY): Початок відтворення.
M (PAUSE): Пауза під час
відтворення.
SPEAKER LEVEL: Установка рівня
гучності для вибраної АС.
Установка елементів
живлення
SOUND EFFECT: Вибір режиму
обробки звуку.
VOL +/-: Регулювання гучності
звуку в АС.
OPTICAL/TV SOUND: Прямий
вибір оптичного входу, як
джерела вхідного сигналу.
MUTE: Приглушення звуку.
• • • • • • c • • • • • •
Відкрийте кришку відсіку для
батарейок на зворотній стороні
пульта дистанційного керування
та вставте дві батарейки R03
(розмір AAA), дотримуючись
полярності 4 i 5.
HOME ( ): Відкриття і вихід із
[Головна].
3D SOUND: Вибір звукового
режиму 3D SOUND.
INFO/MENU (m): Відкриття
екранного меню і вихід із нього.
Кнопки напрямку: Вибір опції в
меню.
PRESET +/-: Вибір
запрограмованої радіостанції.
TUNING +/-: Налаштування на
потрібну радіостанцію.
ENTER (b): Підтвердження
вибору пункту меню.
BACK ( ): Виходить з меню або
повертається до попереднього
екрану.
TITLE/POPUP: Відображення
меню розділу DVD або
спливаючого меню BD-ROM,
якщо доступне.
DISC MENU: Відкриття меню
диска.
• • • • • • d • • • • • •
Кольорові кнопки (R, G, Y, B):
- використовуються для навігації
в меню BD-ROM. Ними також
можна користуватися як
кнопками дії.
- Кнопка B: Використовується
для вибору режиму моно/
стерео при прослуховуванні
FM-радіо.
SUBTITLE: Вибір мови субтитрів.
AUDIO: Вибір мови звукової
доріжки або аудіоканалу.
SLEEP: Установка проміжку
часу, через який пристрій
автоматично вимкнеться.
MIC/ECHO (Опція):
Вибір режиму відтворення
сигналу з мікрофона або режиму
відлуння при відтворенні
сигналу з мікрофона. Вибравши
потрібний режим, натискайте
VOL+/-, щоб відрегулювати
гучність голосу і відлуння.
Кнопки TV (керування
телевізором): Див. стор. 58.
Початок роботи
11
Передня панель
a
b
c
d
a Дисковод
b Кнопки керування
1/! (Живлення)
R (Відкриває / Закриває)
F (Функція)
Вибір джерела вхідного сигналу або функції.
DM (Програти / Пауза)
Z (Стоп)
-/+ (Гучність)
c USB-порт
d Дисплей
e MIC 1/2 (Опція)
>>Увага!
Застереження щодо користування
сенсорними кнопками
yy Торкайтеся сенсорних кнопок тільки
чистими й сухими руками.
- У вогкому середовищі витріть з кнопок
вологу перед користуванням.
yy Не застосовуйте зусиль при натисканні
сенсорних кнопок.
- Натискаючи на сенсорну кнопку занадто
сильно, ви можете пошкодити її датчик.
yy Для коректного виконання функції
акуратно торкніться кнопки.
yy Будьте обережні й не допускайте контакту
сенсорних кнопок з електропровідними
матеріалами, наприклад, з металевими
предметами. Це може призвести до
несправності.
Початок роботи
e
1
12
Початок роботи
Задня панель
1
Початок роботи
a
b
d
e
f
c
a LAN-порт
b HDMI OUT TO TV
d Роз’єм для підключення антени
e PORT. IN
c HDMI IN
f OPTICAL IN
Активний сабвуфер
a
b
a Індикатори (стан з’єднання)
Жовто-зелений: З’єднання встановлене.
Жовто-зелений (блимання): Сабвуфер у
процесі встановлення з’єднання.
Червоний: З’єднання в режимі очікування
або розірване.
c
b Отвір динаміка
>>Увага!
Не дозволяйте дітям просувати руки або
сторонні предмети в отвір фазоінвертора
акустичної системи.
c Кнопка СПОЛУЧЕННЯ
Підключення
Кріплення
основного
пристрою на стіну
Ви можете закріпити основний пристрій на стіні.
Приготуйте саморізи і кронштейни, що входять в
комплект.
2. При кріпленні на бетонну стіну
використовуйте дюбелі (в комплект не
входять). Необхідно просвердлити кілька
отворів. В комплект входить шаблон (WALL
BRACKET INSTALL GUIDE), за допомогою
якого визначаються місця, в яких потрібно
свердлити отвори. За допомогою шаблону
позначте місця, де треба просвердлити
отвори.
2
Підключення
підготовка
Пристрій
Настінний
кронштейн
WALL BRACKET
INSTALL GUIDE
1. Сумістіть TV BOTTOM LINE WALL BRACKET
INSTALL GUIDE з нижньою частиною
телевізійного приймача і закріпіть в цьому
положенні.
Телевизор
13
,,Примітка
Саморізи і дюбелі не входять в комплект
кріплення пристрою. Для кріплення
рекомендується використовувати шурупи
Hilti (HUD-1 6 x 30). Придбайте їх.
3. Зніміть WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
4. Закріпіть його за допомогою саморізів
(в комплект не входять), як показано на
наведеному нижче малюнку.
14
Підключення
5. Встановіть основний пристрій на
кронштейни, як показано на наведеному
нижче малюнку.
>>Увага!
yy Не опирайтеся на встановлений пристрій
і оберігайте його від будь-яких ударів.
yy Міцно закріпіть пристрій на стіні, щоб
не допустити його падіння. При падінні
пристрій може спричинити травму або
пошкодитися.
2
Підключення
yy При кріпленні пристрою на стіну
переконайтеся в тому, що діти не зможуть
потягнути за один зі з’єднувальних
кабелів, оскільки це може спричинити
падіння пристрою.
,,Примітка
Від’єднайте прилад від кріпильної скоби, як
показано нижче.
Підключення
Налаштування
Створення пари для
бездротового сабвуфера
Світлодіодний індикатор
бездротового сабвуфера
Значення
Жовто-зелений
Бездротовий сабвуфер
отримує сигнал від
пристрою.
Жовто-зелений
(блимання)
Бездротовий сабвуфер
виконує спробу встановити
з’єднання.
Червоний
Бездротовий сабвуфер
знаходиться в режимі
очікування.
Вимкнено
(відображення
відсутнє)
Шнур живлення
бездротового сабвуфера
вийнято.
Перше налаштування
бездротового сабвуфера
1. Ввімкніть кабель живлення бездротового
сабвуфера в розетку.
2. Ввімкніть основний пристрій: З’єднання
основного пристрою і бездротового
сабвуфера виконується автоматично.
Ручне парування бездротового
сабвуфера
Коли підключення не виконано, на сабвуфері
горить червоний індикатор і відсутній звук. Щоб
вирішити проблему, виконайте наведені нижче
дії.
1. Одночасно натисніть та утримуйте на
пристрої кнопку Z STOP (Стоп), а на пульті ДК
– кнопку MUTE (Вимкнути звук).
- Відобразиться повідомлення «REMATE»
(Вторинне парування).
2. Натисніть кнопку PAIRING (Створення пари) з
тильного боку сабвуфера.
- Почне мигати жовто-зелений світлодіодний
індикатор.
3. Вимкніть і увімкніть пристрій.
- Якщо ви бачите, що світить жовто-зелений
світлодіодний індикатор, сполучення
відбулося успішно.
4. Якщо жовто-зелений світлодіодний індикатор
не світить, повторіть кроки 1 - 3.
,,Примітка
yy Якщо поруч знаходиться пристрій, що
створює сильне електромагнітне поле, він
може стати причиною завад. Приберіть від
нього пристрій (бездротовий сабвуфер та
основний пристрій).
yy При ввімкненні основного пристрою
бездротовий сабвуфер (задні колонки)
будуть через кілька секунд ввімкнені в
режимі очікування.
yy Забезпечте відстань між цим пристроєм
та приймачем сабвуфера в межах 10 м (32
фути).
yy Оптимальна продуктивність досягається
лице за умови розташування пристрою і
бездротового сабвуфера на відстані від 2
м (6 футів) до 10 м (32 фути), оскільки при
збільшенні відстані можливі переривання
зв’язку.
yy Для встановлення зв’язку між
бездротовим передавачем та сабвуфером
може знадобитися декілька секунд (а іноді
– навіть більше).
2
Підключення
кольорів
світлодіода
15
16
2
Підключення
Підключення до
телевізора
Додаткова інформація стосовно
підключення через інтерфейс
HDMI
Якщо у вас є телевізор або монітор з підтримкою
HDMI, ви можете підключити його до
програвача за допомогою HDMI-кабелю (тип A,
Високошвидкісний кабель HDMI™). Підключіть
роз’єм HDMI програвача до роз’єму HDMI на
HDMI-сумісному телевізорі або моніторі.
yy При підключенні HDMI- або DVI-сумісного
пристрою виконайте наступне:
Підключення
Задня панель
пристрою
-- Вимкніть HDMI/DVI-пристрій і програвач.
Далі, увімкніть HDMI/DVI-пристрій,
зачекайте приблизно 30 секунд та ввімкніть
програвач.
-- Переконайтеся, що відеовхід підключеного
пристрою коректно налаштований для
прийому сигналу від програвача.
-- Переконайтеся, що підключений пристрій
підтримує роздільну здатність вхідного
відеосигналу 720x576p, 1280x720p,
1920x1080i або 1920x1080p.
yy Не всі HDCP-сумісні HDMI- або DVI-пристрої
можуть працювати з цим програвачем.
HDMI-кабель
-- Зображення не буде відтворене належним
чином на пристрої, що не підтримує
стандарт HDCP.
,,Примітка
Телевізор
Виберіть на телевізорі джерело вхідного
сигналу HDMI (див. інструкцію з експлуатації до
телевізора).
,,Примітка
Для вибору найкращого способу
підключення зверніться до інструкції з
експлуатації телевізора, стереосистеми та
іншої апаратури.
yy Якщо підключений HDMI-пристрій не
сумісний з форматом виводу звуку
програвача, звук на HDMI-пристрої може
бути викривлений або відсутній.
yy При використанні HDMI-підключення
можна міняти роздільну здатність на
HDMI-виході. (Див. «Настройка роздільної
здатності» на стор. 18).
yy В опції [Встан.Кольору HDMI] в меню
[Налаштування] виберіть тип відеосигналу
на виході HDMI OUT (див. стор. 28).
yy Зміна роздільної здатності після того,
як з’єднання було встановлене, може
призвести до некоректної роботи. Для
усунення проблеми вимкніть й увімкніть
систему.
yy Якщо HDMI-з’єднання з HDCP не
підтверджується, зображення на екрані
телевізора зникає. У цьому випадку
перевірте HDMI-з’єднання або від’єднайте
HDMI-кабель.
yy Якщо на екрані присутні шуми або смуги,
перевірте HDMI-кабель (його довжина, як
правило, не повинна перевищувати 4,5 м
(15 ft.)).
Підключення
Що таке SIMPLINK?
Деякі функції даного пристрою контролюються
через пульт дистанційного керування телевізора,
якщо пристрій підключений до телевізора LG з
функцією SIMPLINK через інтерфейс HDMI.
Детальніше про функцію SIMPLINK див. у
інструкції з експлуатації телевізора.
Телевізори LG з функцією SIMPLINK мають
логотип, як показано вище.
,,Примітка
У залежності від типу диска або режиму
відтворення, деякі функції SIMPLINK можуть
виконуватись неправильно або бути
недоступними.
Функція «зворотній
аудіоканал» (ARC - Audio
Return Channel)
Функція ARC дозволяє направляти аудіосигнал з
телевізора з підтримкою HDMI у програвач через
вихід HDMI OUT.
Щоб скористатися цією функцією:
-- Телевізор повинен підтримувати функції HDMICEC і ARC, і ці функції повинні бути ввімкнуті.
-- Спосіб увімкнення функцій HDMI-CEC і ARC
може відрізнятися в залежності від моделі
телевізора. Детальніше про функцію ARC див. у
Інструкції з експлуатації до вашого телевізора.
-- Підключення повинне бути здійснене
за допомогою HDMI-кабеля (Тип А,
високошвидкісний HDMI™-кабель з Ethernet).
-- Необхідно з’єднати роз’єм HDMI IN на пристрої
з підтримкою функції ARC з роз’ємом HDMI
OUT на програвачі.
-- Можна підключити тільки одну систему
домашнього кінотеатру до телевізора з
підтримкою функції ARC.
,,Примітка
Щоб увімкнути функцію [SIMPLINK / ARC],
виберіть параметр [Увім.]. (сторінка 33)
2
Підключення
За допомогою пульта дистанційного керування
телевізора LG можна контролювати наступні
функції: Відтворення, Пауза, Пошук, Пропуск,
Стоп, Вимикання тощо.
17
18
Підключення
Настройка роздільної
здатності
Програвач підтримує декілька установок
роздільної здатності для виходів HDMI OUT.
Зміна роздільної здатності виконується в меню
[Налаштування].
1. Натисніть HOME ( ).
2
Підключення
2. За допомогою кнопок A/D виберіть
[Налаштування] і натисніть ENTER (b).
Відкриється меню [Налаштування].
3. За допомогою кнопок W/S виберіть опцію
[ПОКАЗ], а потім натисніть D для переходу на
другий рівень.
4. За допомогою кнопок W/S виберіть опцію
[Роздільна здатність], а потім натисніть ENTER
(b) для переходу на третій рівень.
5. За допомогою кнопок W/S виберіть
потрібне значення роздільної здатності та
натисніть ENTER (b) для підтвердження.
,,Примітка
yy Якщо підключений телевізор не підтримує
роздільну здатність, установлену на
програвачі, можна повернути роздільну
здатність 576p наступним способом:
1. Натисніть кнопку HOME ( ), щоб
покинути меню HOME.
2.Натисніть Z (STOP) і утримуйте не
менше 5-ти секунд.
yy Якщо роздільна здатність установлена
вручну, і при підключенні до роз’єму
HDMI телевізор не підтримує установлену
роздільну здатність, вона буде
установлена в [Авто].
yy При виборі роздільної здатності, яку
телевізор не підтримує, з’явиться
попереджувальне повідомлення. Якщо
після зміни роздільної здатності на екрані
відсутнє зображення, зачекайте 20 секунд,
після чого відбудеться автоматичне
повернення до попередньо встановленої
роздільної здатності.
yy У режимі 1080p може бути автоматично
встановлена частота кадрів 24 Гц або
50 Гц залежно від можливостей і
настройок підключеного телевізора, а
також відповідно частоті кадрів контенту
BD-ROM диска.
Підключення
Підключення
антени
Щоб слухати радіо, підключіть FM-антену із
комплекту.
Зовнішні
підключення
Підключення до входу
PORT. IN
Через акустичні системи домашнього кінотеатру
можна відтворювати звук з портативних
аудіоплеєрів.
Підключіть роз’єм для навушників (або лінійний
вихід) портативного аудіоплеєра по входу PORT.
IN програвача. Потім виберіть опцію [PORTABLE],
натиснувши FUNCTION.
Для вибору джерела сигналу можна також
скористатися кнопкою F (Функція) на панелі
пристрою.
Задня панель пристрою
,,Примітка
Підключивши дротову FM-антену, повністю її
розпряміть.
МР3-плеєр та т.п.
2
Підключення
Задня панель
пристрою
19
20 Підключення
2
Підключення до входу
OPTICAL IN
Підключення до входів
HDMI IN
Через акустичні системи домашнього кінотеатру
можна відтворювати звук з апаратури, що має
цифрові оптичні виходи.
За допомогою цього способу підключення
ви зможете відтворювати зображення і звук з
зовнішньої апаратури.
Підключіть оптичний вихідний роз’єм зовнішньої
апаратури до входу OPTICAL IN програвача. Потім
кнопкою FUNCTION виберіть параметр [OPTICAL].
або натисніть OPTICAL/TV SOUND, щоб вибрати
оптичний вхід напряму.
Підключіть вихідний HDMI-роз’єм зовнішньої
апаратури до входу HDMI IN програвача. Потім
кнопкою FUNCTION виберіть параметр [HDMI IN].
Підключення
Для вибору джерела сигналу можна також
скористатися кнопкою F (Функція) на панелі
пристрою.
Для вибору джерела сигналу можна також
скористатися кнопкою F (Функція) на панелі
пристрою.
Задня панель
пристрою
Задня панель
пристрою
До цифрового
оптичного виходу
зовнішньої апаратури
До виходу HDMI OUT зовнішньої
апаратури (телевізійної
приставки, цифрового
супутникового ресивера,
ігрової приставки тощо).
,,Примітка
yy У режимі HDMI IN змінити роздільну
здатність зображення неможливо.
Роздільну здатність потрібно змінювати на
підключеному пристрої.
yy Якщо при підключенні комп’ютера через
HDMI IN зображення відтворюється
некоректно, установіть на комп’ютері
роздільну здатність 576p, 720p, 1080i або
1080p.
yy Аудіосигнал, що поступає на входи HDMI,
одночасно виводиться на HDMI-вихід і на
акустичні системи.
Підключення
Підключення
до домашньої
локальної мережі
Широкосмужний
доступ до мережі
Програвач можна підключити до локальної
мережі (LAN) через LAN-порт на задній панелі.
При підключенні пристрою до широкосмужної
домашньої мережі можна отримати можливість
скористатися такими функціями, як оновлення
програмного забезпечення, інтерактивні служби
BD-LIVE та доступ до онлайнових служб.
Маршрутизатор
DLNA-сертифікований
сервер
Більш детальні інструкції див. у документації до
мережних пристроїв.
Підключіть LAN-порт програвача до
відповідного порту модему або маршрутизатора,
скориставшись доступним у продажу LAN- або
Ethernet-кабелем.
,,Примітка
yy Підключаючи або відключаючи LANкабель, тримайте його за штекер.
Відключаючи, не тягніть за LAN-кабель,
а від’єднайте штекер, натиснувши на
фіксатор.
yy Не підключайте до LAN-порту кабель
телефонної лінії.
yy Оскільки існує багато конфігурацій
підключення, дотримуйтеся специфікацій
вашої телекомунікаційної компанії або
постачальника Інтернет-послуг.
yy Для забезпечення доступу до контенту,
розташованого на DLNA-серверах,
програвач повинен бути підключений
до тієї ж локальної мережі через
маршрутизатор.
yy Щоб зробити з вашого ПК DLNA-сервер,
встановіть на ПК Nero MediaHome 4 з
комплекту. (дивіться стор. 39)
2
Підключення
Підключення до кабельної
локальної мережі
Використання кабельної мережі забезпечує
найкращу функціональність, оскільки пристрої
підключаються безпосередньо до мережі і не
піддаються впливу радіоперешкод.
21
Задня панель пристрою
22 Підключення
Налаштування для
кабельної мережі
2
При наявності DHCP-сервера у локальній мережі,
до якої програвач підключений через кабельне
з’єднання, програвачу буде автоматично
присвоєна IP-адреса. Після установки фізичного
з’єднання, потреба у здійсненні налаштувань
виникає лише у малої кількості домашніх мереж.
Виконайте налаштування в меню [МЕРЕЖА], як
показано нижче.
Розширені налаштування
Якщо ви бажаєте вручну налаштувати параметри
мережі, за допомогою W/S виберіть [Розширені
налаштування] в меню [Налаштування мережі] та
натисніть ENTER (b).
1. За допомогою кнопок W/S/A/D виберіть,
чи буде IP-адреса [Динаміч] або [Статичн.].
Як правило, слід вибирати [Динаміч] для
автоматичного присвоювання IP-адреси.
Підключення
Підготовка
Перед виконанням налаштування кабельної
мережі потрібно підключити домашню мережу
до широкосмужного доступу в Інтернет.
1. Виберіть опцію [Налашт. з’єднання] в меню
[Налаштування] і натисніть ENTER (b).
2. Прочитайте про підготовчі заходи для
параметрів мережі та натисніть ENTER (b),
коли [Початок] буде виділено.
Мережа автоматично з’єднається з апаратом.
,,Примітка
Якщо у мережі відсутній DHCP-сервер, і ви
бажаєте задати IP-адресу вручну, виберіть
[Статичн.] і введіть [IP Адреса], [Subnet
Mask], [Шлюз] та [DNS Сервер] за допомогою
кнопок W/S/A/D і цифрових кнопок.
Якщо ви помилилися при введенні цифри,
натисніть CLEAR для видалення виділеної
частини.
2. Виберіть [Слідуюч.] та натисніть ENTER (b)
для активації параметрів мережі.
На екрані висвітиться статус підключення до
мережі.
3. Натисніть ENTER (b), виділивши [OK], щоб
закінчити налаштування кабельної мережі.
Підключення 23
Примітки стосовно підключення
до мережі
yy Деякі Інтернет-провайдери можуть
обмежувати кількість пристроїв, що можуть
бути одночасно підключені до мережі. За
більш детальною інформацією зверніться до
свого Інтернет-провайдера.
yy Наша компанія не несе відповідальності за
неправильну роботу програвача і/або функції
підключення до мережі внаслідок збоїв/
неполадок, пов’язаних з широко смужним
підключенням до мережі Інтернет або роботою
іншого зовнішнього обладнання.
yy Наша компанія не є автором і постачальником
функцій дисків BD-ROM, пов’язаних з
використанням Інтернет-підключення, тому
наша компанія не несе відповідальності за їх
працездатність або доступність. Додатковий
матеріал для деяких дисків, що постачається
через Інтернет, може бути несумісним з цим
програвачем. З питаннями стосовно такого
матеріалу слід звертатися до виробника диска.
yy Для деякого Інтернет-контенту може
знадобитися більша пропускна здатність
мережного підключення.
yy Навіть якщо програвач правильно
підключений і налаштований, деякий Інтернетконтент може відображатися неправильно
внаслідок перевантаження, низької якості
або обмежень пропускної здатності мережі,
проблем у постачальника контенту.
yy Деякі операції в мережі можуть бути
неможливими внаслідок певних обмежень,
установлених Інтернет-провайдером.
yy Користувач несе повну відповідальність за
оплату всіх рахунків від Інтернет-провайдера,
включаючи плату за з’єднання, але не
обмежуючись нею.
yy Для підключення до мережі xDSL потрібен
маршрутизатор.
yy Для підключення до мережі DSL потрібен DSLмодем, а для підключення до кабельної мережі
потрібен кабельний модем. У залежності від
способу підключення та абонентської угоди з
Інтернет-провайдером, використання функції
Інтернет-підключення даного програвача
може бути неможливим або буде обмежена
кількість пристроїв, які можна підключити
одночасно. (Якщо ваш Інтернет-провайдер
установлює обмеження в один пристрій, ви
не зможете підключити програвач, якщо до
мережі вже підключений комп’ютер).
2
Підключення
yy Багато проблем з підключенням до мережі,
що виникають у процесі налаштування,
можуть бути усунуті шляхом повернення у
початковий стан маршрутизатора або модему.
Після підключення програвача до домашньої
мережі, швидко вимкніть маршрутизатор або
кабельний модем і/або від’єднайте від нього
шнур живлення. Потім знов увімкніть і/або
підключіть кабель живлення.
yy Для підключення програвача потрібен LANпорт 10 Base-T або 100 Base-TX. Якщо ваш
Інтернет-провайдер не забезпечує таке
підключення, ви не зможете підключити
програвач до мережі.
24 Налаштування системи
Початкове
налаштування
Під час першого ввімкнення пристрою на екрані
з’явиться помічник з початкового налаштування.
Виберіть мову відображення та параметри
мережі в початковому налаштуванні.
4. Виберіть [Слідуюч.] і натисніть ENTER (b).
5. На колонки системи може автоматично
передаватися аудіосигнал з телевізора при
його увімкненні. Для цього телевізор і система
повинні бути підключені через волоконнооптичний кабель.
1. Натисніть 1 (POWER).
На екрані з’явиться помічник з початкового
налаштування.
2. За допомогою W/S/A/D виберіть мову
відображення та натисніть ENTER (b).
3
Налаштування системи
Пересування по меню здійснюється кнопкою
W, а вибір параметрів [Увім.] або [Вимк.] —
кнопками A/D. Виберіть елемент [Слідуюч.]
і натисніть кнопку ENTER (b).
6. Перевірте всі параметри, які ви
налаштовували в попередніх кроках.
3. Прочитайте про підготовчі заходи та подбайте
про все необхідне для параметрів мережі
та натисніть ENTER (b), коли [Початок] буде
виділено.
Натисніть ENTER (b), виділивши [Завершити],
щоб завершити налаштування початкових
параметрів. Якщо якісь налаштування
необхідно змінити, за допомогою W/S/A/
D виберіть 1 та натисніть ENTER (b).
Якщо кабельне з’єднання встановлено,
налаштування параметрів мережі закінчиться
автоматично.
Якщо ваша точка доступу має налаштування
безпеки, доведеться ввести код безпеки.
7. Показати вказівки до режиму приватного
прослуховування. Натисніть ENTER (b).
Налаштування системи 25
Установки
Виконання настройок
Настройка програвача здійснюється в меню
[Налаштування].
1. Натисніть HOME ( ).
3
3. За допомогою кнопок W/S виберіть першу
опцію настройки, а потім натисніть D для
переходу на другий рівень.
4. За допомогою кнопок W/S виберіть другу
опцію настройки, а потім натисніть ENTER (b)
для переходу на третій рівень.
5. За допомогою кнопок W/S виберіть
потрібну установку та натисніть ENTER (b)
для підтвердження.
Налаштування системи
2. За допомогою кнопок A/D виберіть
[Налаштування] і натисніть ENTER (b).
Відкриється меню [Налаштування].
26 Налаштування системи
Меню [МЕРЕЖА]
Назва пристрою
Настройки [МЕРЕЖА] необхідні для використання
функцій оновлення програмного забезпечення і
BD-Live, а також для доступу до онлайнових служб.
Ви можете задати мережне ім’я пристрою за
допомогою віртуальної клавіатури. Програвач
буде ідентифікуватися в мережі за введений
мережним ім’ям.
Налашт. з’єднання
Якщо конфігурація домашньої мережі допускає
підключення програвача, необхідно ввести в
програвач мережні налаштування для роботи
в мережі. (Див. «Підключення до домашньої
мережі» на стор. 21.)
Статус З’єднання
3
Налаштування системи
Якщо ви бажаєте перевірити стан мережі,
виберіть [Статус З’єднання] та натисніть ENTER
(b). Це дасть змогу перевірити наявність
підключення до мережі та Інтернету.
BD-LIVE з’єднання
Ви можете обмежити доступ до Інтернет при
використанні функції BD-Live.
[Дозволений]
Доступ до Інтернет дозволений для всього
BD-Live контенту.
[Частково дозволен.]
Доступ до Інтернет дозволений тільки для
того BD-Live контенту, у якого є сертифікат
власника контенту. Інтернет-доступ і онлайнові
функції AACS заборонені для всього BD-Live
контенту, у якого відсутні сертифікати.
[Заборонений]
Доступ до Інтернет заборонений для всього
BD-Live контенту.
Параметри Smart Service
[Налаштування країни]
Для відображення переліку відповідних
інтернет-служб доступу до контенту потрібно
вибрати регіон.
[Ініціалізувати]
Можливість підтримки функції [Ініціалізувати]
залежить від регіону.
Мережеве відтворення
Ця функція дозволяє за допомогою DLNAсертифікованого смартфону керувати
відтворенням контенту, що передається з DLNAмедіасервера. Більшість DLNA-сертифікованих
смартфонів обладнані функцією керування
відтворенням у домашній мережі. Щоб дозволити
керування програвачем за допомогою
смартфону, установіть цю опцію в [Увім.]. Більш
докладну інформацію див. у інструкції до вашого
DLNA-сертифікованого смартфону або до
додатку.
,,Примітка
yy Програвач і DLNA-сертифікований
смартфон повинні бути підключені до
однієї мережі.
yy Щоб скористатися функцією [Мережеве
відтворення] за допомогою DLNAсертифікованого смартфону, перед
підключенням відкрийте головне меню,
натиснувши HOME ( ).
yy Якщо ви керуєте пристроєм за допомогою
функції [Мережеве відтворення], пульт
дистанційного керування не буде
працювати.
yy Сумісні формати файлів, наведені на
стор. 61, не завжди підтримуються
при використанні функції [Мережеве
відтворення].
Налаштування системи 27
Меню [ПОКАЗ]
Роздільна здатність
Спів-ня. формату TV
Встановлення вихідної роздільної здатності
відеосигналу HDMI. Детальніше про
налаштування роздільної здатності див. на 18.
Виберіть формат ТВ-екрана, що відповідає
вашому телевізору.
[4:3 Letter Box]
Виберіть це співвідношення сторін екрана,
якщо підключений стандартний телевізор
з екраном формату 4:3. Широкоформатне
зображення виводиться з чорними смугами
вгорі і внизу екрана.
[4:3 Pan Scan]
[16:9 Original]
Виберіть це співвідношення сторін екрана,
якщо підключений широкоформатний
телевізор 16:9. Зображення формату
4:3 відтворюється з оригінальним
співвідношенням сторін 4:3, але з чорними
смугами по лівому і правому краях.
[1080p]
Прогресивний відеосигнал з роздільною
здатністю 1080 рядків.
[1080i]
Черезрядковий відеосигнал з роздільною
здатністю 1080 рядків.
[720p]
Прогресивний відеосигнал з роздільною
здатністю 720 рядків.
[576p]
Прогресивний відеосигнал з роздільною
здатністю 576 рядків.
[16:9 Full]
Ultra HD мacштaбувaння
Виберіть це співвідношення сторін екрана,
якщо підключений широкоформатний
телевізор 16:9. Зображення формату 4:3
розтягується по горизонталі (в лінійній
пропорції) для заповнення всього екрану.
За допомогою цієї функції можна збільшити
вихідну роздільну здатність зображення до Ultra
HD і виводити його через HDMI-порт.
,,Примітка
Якщо встановлена роздільна здатність, вища
за 720p, опції [4:3 Letter Box] і [4:3 Pan Scan]
недоступні.
[Авто]
Якщо підключений дисплей підтримує
роздільну здатність Ultra HD, система
розпочне автоматично передавати
відеосигнал в режимі Ultra HD.
[Вимк.]
Функцію збільшення роздільної здатності
буде вимкнуто.
,,Примітка
yy Система виводитиме відеосигнал
у роздільній здатності Ultra HD при
відтворенні диску BD-ROM (24 Гц).
yy Під час змінення роздільної здатності
можливі короткочасні затримки у
відображенні зображень.
3
Налаштування системи
Виберіть це співвідношення сторін екрана,
якщо підключений стандартний телевізор
з екраном формату 4:3. Широкоформатне
зображення обрізається, щоб поміститися на
екрані. Зображення обрізається з обох боків.
[Авто]
При підключенні роз’єму HDMI OUT до
телевізора з функцією повідомлення
розширених даних ідентифікації дисплея
(EDID), відбувається автоматичний вибір
роздільної здатності, що найбільш відповідає
характеристикам підключеного телевізора.
28 Налаштування системи
Режим Показу 1080р
При установленій роздільній здатності 1080p,
виберіть установку [24 Гц] для більш плавного
відтворення кіноматеріалу (1080p/24 Гц) на
HDMI-телевізорі з підтримкою вхідного сигналу
1080p/24 Гц.
,,Примітка
3
Налаштування системи
yy При виборі [24 Гц] можуть виникати
незначні викривлення зображення при
переході між переглядом відеоматеріалу і
фільмів. У цьому випадку виберіть [50 Гц].
yy Навіть якщо для опції [Режим Показу
1080р] установлено [24 Гц], при
підключенні до телевізора, що не
підтримує відеосигнал 1080p/24 Гц, на
відеовиході буде встановлена фактична
частота кадрів 50 Гц відповідно до
формату джерела відеосигналу.
Встан.Кольору HDMI
Виберіть формат виводу відеосигналу через вихід
HDMI OUT. Перед виконанням цієї настройки
зверніться до інструкції з експлуатації вашого
телевізора.
[YCbCr]
Виберіть при підключенні до телевізора з
HDMI-входом.
[RGB]
Виберіть при підключенні до телевізора з
DVI-входом.
Режим 3D
Виберіть режим виводу сигналу при відтворенні
дисків Blu-ray 3D.
[Вимк.]
Диски Blu-ray 3D відтворюються у режимі 2D,
як звичайні диски BD-ROM.
[Увім.]
Диски Blu-ray 3D відтворюються у режимі 3D.
Підказки у Головному меню
Ця функція дозволяє викликати на дисплей або
прибирати з дисплея у Головному меню вікно з
підказками. Виберіть для опції установку [Увім.]
для відображення підказок.
Меню [МОВА]
Меню Показу
Виберіть мову для меню [Налаштування] і
відображення інформації на екрані.
Меню Диску / Аудіо Диску /
Субтитри диску
Вибір мови звукової доріжки (звукового
супроводу), субтитрів і меню диска.
[Стандартний]
Установлює оригінальну мову, на якій
записаний диск.
[Інша]
Натисніть ENTER (b) для вибору іншої мови.
За допомогою цифрових кнопок введіть
чотиризначний код мови згідно списку кодів
мов на стор. 66 і натисніть ENTER (b).
[Вимк.] (тільки для субтитрів диска)
Вимкнути субтитри.
,,Примітка
На деяких дисках ваші установки мови
можуть не діяти.
Налаштування системи 29
Меню [Аудіо]
Кожен диск має різноманітні опції виводу
аудіосигналу. Налаштуйте звукові настройки
програвача відповідно до типу підключеної
аудіосистеми.
,,Примітка
Оскільки тип вихідного аудіосигналу
залежить від багатьох чинників, ознайомтеся
з розділом «Характеристики вихідного
аудіосигналу» (стор. 64).
Цифровий Вихід
[PCM Стерео] (тільки HDMI)
[PCM Multi-Ch] (тільки HDMI)
Виберіть цю опцію при підключенні виходу
HDMI OUT програвача до аудіопристрою з
багатоканальним цифровим декодером.
[DTS Перекодування] (тільки HDMI)
Виберіть цю опцію при підключенні виходу
HDMI OUT програвача до аудіопристрою з
багатоканальним цифровим декодером.
[Бітовий потік] (тільки HDMI)
Виберіть цю опцію при підключенні виходу
HDMI OUT програвача до аудіопристрою з
декодером LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS та DTS-HD.
,,Примітка
yy Коли для опції [Цифровий Вихід]
установлено [PCM Multi-Ch], звук може
виводитись у форматі PCM Stereo, якщо
HDMI-пристрій з функцією EDID не
розпізнає дані PCM Multi-Ch.
yy Якщо опція [Цифровий Вихід] установлена
в [DTS re-encode], при відтворенні дисків
BD-ROM з додатковою аудіодоріжкою
виводитиметься аудіосигнал DTS Reencode, а при відтворенні інших дисків
виводитиметься оригінальна аудіодоріжка
(як у випадку [Бітовий потік]).
yy Цей параметр не доступний для вхідного
сигналу з зовнішнього пристрою.
Ця функція дозволяє передивлятися фільми з
низькою гучністю, але без втрати якості звучання.
[Авто]
Динамічний діапазон вихідного аудіосигналу
Dolby TrueHD установлюється автоматично.
При цьому для звуження динамічного
діапазону аудіосигналу Dolby Digital і Dolby
Digital Plus потрібно вибрати установку
«Увім.».
[Увім.]
Звуження динамічного діапазону вихідного
аудіосигналу Dolby Digital, Dolby Digital Plus
або Dolby TrueHD.
[Вимк.]
Вимкнення функції.
,,Примітка
Установку DRC можна змінити тільки за
відсутності диска в пристрої або в режимі
повної зупинки.
3
Налаштування системи
Виберіть цю опцію при підключенні виходу
HDMI OUT програвача до аудіопристрою з
багатоканальним цифровим декодером.
DRC (Контроль динамічного
діапазону)
30 Налаштування системи
HD AV Sync
Меню [ЗАМОК]
Іноді при прийомі Digital TV трансляції (трансляції
цифрового телебачення) спостерігається
розбіжність між звуком і зображенням. У
цьому випадку розбіжність між ними можна
компенсувати, виставивши затримку звуку так,
щоб звук «очікував» на зображення. Ця функція
називається HD AV Sync (HD AV синхронізація).
За допомогою кнопок A D виберіть величину
затримки від 0 до 300 мс.
Установки функції [ЗАМОК] мають ефект тільки
при відтворенні дисків Blu-ray Disc і DVD.
Авто-гучність
3
Налаштування системи
При увімкненні цього режиму система
автоматично регулює рівень гучності: збільшує,
якщо він занизький, і зменшує, якщо зависокий.
Буде вибрано комфортний рівень гучності (не
надто тихий і не надто гучний).
Semi Karaoke (Напівкараоке)
По закінченні епізоду / розділу на екран
виводиться бал під звук фанфар.
Для доступу до будь-якої з опцій в меню [ЗАМОК]
потрібно ввести заданий вами 4-значний пароль.
Якщо ви ще не ввели пароль, система видасть
запит на його введення. Щоб створити новий
пароль, двічі введіть чотиризначний пароль та
натисніть ENTER (b).
Пароль
Ви можете створити або змінити пароль.
[Відсутній]
Щоб створити новий пароль, двічі введіть
чотиризначний пароль та натисніть ENTER (b).
[Змініть]
Уведіть поточний пароль і натисніть ENTER
(b). Щоб створити новий пароль, двічі введіть
чотиризначний пароль та натисніть ENTER (b).
[Увім.]
Якщо Ви забули свій пароль
Коли ви закінчите співати, на екрані буде
відображений бал.
Якщо ви забули свій пароль, його можна
видалити наступним способом:
[Вимк.]
1. Вийміть диск із програвача.
Звук фанфар і бал не виводитимуться.
2. Виберіть опцію [Пароль] в меню
[Налаштування].
,,Примітка
3. За допомогою цифрових кнопок введіть
«210499». Пароль буде видалено.
yy Якщо під час перегляду фільму при
переході до наступного епізоду звучать
фанфари, відключіть в меню настройки
функцію Semi Karaoke або від’єднайте
мікрофони від системи.
yy Функція «Напівкараоке» доступна тільки
при підключеному мікрофоні.
yy Фанфари та показник застосовується
тільки до відображення назв з BD-ROM та
DVD.
,,Примітка
Якщо ви зробили помилку, натисніть CLEAR,
а потім натисніть ENTER (b). Потім введіть
правильні цифри.
DVD Rating
Блокування відтворення DVD-дисків, яким
присвоєно рейтинг, у залежності від їхнього
вмісту. (Рейтинг присвоюється не всім дискам).
[Рейтинг 1-8]
Рейтинг «одиниця» (1) має максимальну
кількість обмежень, а рейтинг «вісім» (8) є
найменш обмежуючим.
[Зніміть блокування]
При виборі цієї опції батьківський
контроль буде відключено і диски будуть
відтворюватися без обмежень.
Налаштування системи
Диск Blu-ray Rating
Установка вікових обмежень при відтворенні
дисків BD-ROM. За допомогою цифрових
кнопок введіть цифру, що відповідає віковому
обмеженню при перегляді дисків BD-ROM.
[255]
Дозволяється відтворення всіх дисків
BD-ROM.
[0-254]
Забороняється відтворення дисків BD-ROM з
відповідним рейтингом.
,,Примітка
Меню [ІНШІ]
Вказівник
Налаштування швидкості та розміру курсору
USB-миші.
[Швидкість]
Налаштування швидкості пересування USBмиші.
[Розмір]
Вибір розміру курсору USB-миші.
,,Примітка
Параметри курсору оптимізовано для
зручної роботи в Інтернеті.
DivX(R) VOD
Код Городу
Введіть регіональний код місцевості, стандарти
якої використовуються для визначення рейтингу
DVD-диска. Список регіональних кодів див. на
стор. 65.
ПРО DIVX ВІДЕО: DivX® є цифровим відео
форматом, створений компанією DivX LLC, яка є
дочірньою компанією Rovi Corporation. Цей прилад
є офіційно сертифікованим компанією DivX, що
програє DivX відео формат. Для отримання більш
детальної інформації та програмного забезпечення
для конвертації ваших файлів у формат DivX-відео,
відвідайте веб-сайт divx.com,.
ПРО СЕРВІС DIVX VIDEO-ON-DEMAND (Відео на
замовлення): Цей DivX-сертифікований (DivX
Certified ®) пристрій необхідно зареєструвати,
щоб мати можливість відтворювати придбані
фільми DivX Video-on-Demand (VOD) («відео на
замовлення»). Щоб отримати реєстраційний
код, знайдіть розділ DivX VOD у меню настройки
приладу. Відвідайте vod.divx.com за подальшою
інформацією стосовно завершення реєстрації.
[Зареєструйтеся]
Виведення на екран реєстраційного коду
програвача.
[Перереєструйтеся]
Скасування реєстрації і виведення на екран
коду деактивації.
,,Примітка
Усі відеоматеріали, завантажені з DivX(R) VOD
з використанням реєстраційного коду цього
програвача, можна відтворювати тільки на
цьому програвачі.
3
Налаштування системи
Установка [Диск Blu-ray Rating]
застосовується лише до Blu-ray дисків, що
підтримують Advanced Rating Control.
31
32 Налаштування системи
Швидкий старт
Підключення звуку телевізора
Цей програвач може знаходитися в режимі
очікування з низьким рівнем витрати енергії для
того, щоб він міг запуститися відразу ж після його
ввімкнення. Встановіть цю опцію в режим [Вкл.]
для активації функції [Швидкий старт]
На колонки системи може автоматично
передаватися аудіосигнал з телевізора при його
увімкненні. Для цього телевізор і система повинні
бути підключені через волоконно-оптичний кабель.
,,Примітка
yy Функція [Швидкий старт] може бути наразі
недоступною. Цією функцією можна
буде скористатися після оновлення
програмного забезпечення.
3
Налаштування системи
yy Якщо опція [Швидкий старт] встановлена ​​
в режим [Вкл.], а мережа змінного
струму повторно підключилася до
програвача під час перебою енергії тощо,
програвач автоматично переходить в
режим очікування. Перед ввімкненням
програвача необхідно почекати якийсь
час, поки він перейде в режим очікування.
yy При увімкнутій [Увім.] функції [Швидкий
старт] споживання електроенергії буде
вищим, ніж якщо її вимкнути [Вимк.].
Вимк. Автом. Потужн.
Приблизно через п’ять хвилин перебування
програвача в режимі зупинки на екрані
з’являється екранна заставка. Якщо ввімкнути
цю опцію установити в [Увім.], пристрій буде
автоматично вимикатися через 15 хвилин
перебування в режимі відображення екранної
заставки. Для того, щоб екранна заставка
залишалася на екрані до втручання користувача,
функцію потрібно вимкнути (установити у [Вимк.]).
, Примітка
Якщо в меню настройок активувати функцію
[Вимк. Автом. Потужн.], цей пристрій
вимкнеться з метою економії електроенергії,
але за умови, що головну систему не
підключено до зовнішнього пристрою і вона
не використовувалася впродовж 20 хвилин.
Вимкнення також відбувається через шість
годин після підключення головної системи
до іншого пристрою через аналоговий вхід.
Пересування по меню здійснюється кнопкою W,
а вибір параметрів [Увім.] або [Вимк.] — кнопками
A/D. Виберіть елемент [OK] і натисніть кнопку
ENTER (b).
Розмічати
[Встан.при виготовл]
Ви можете повернути всі заводські установки
програвача.
[Очист.Blu-ray Пристр.]
Обнуління даних BD-Live на підключеному
USB-накопичувачі.
,,Примітка
Після скидання всіх установок програвача та
повернення їх до заводських за допомогою
команди меню [Встан.при виготовл], вам
доведеться заново ввести всі реєстраційні
дані для активації онлайнових послуг і
налаштувати підключення до мережі.
Налаштування системи 33
Прогр. забезпечення
[Інформація]
Відображення поточної версії програмного
забезпечення.
[Відновити]
Ви можете оновити програмне забезпечення
програвача, установивши напряму з’єднання
з сервером оновлення (див. стор. 59).
SIMPLINK / ARC
3
Налаштування системи
-- Функція SIMPLINK дає змогу керувати системою
за допомогою пульта ДК для телевізора LG.
-- Функція ARC дає змогу телевізору з портом
HDMI надсилати аудіопотік на порт HDMI OUT
цього програвача.
Щоб увімкнути функцію [SIMPLINK / ARC], виберіть
параметр [Увім.]. (стор. 17)
34 Експлуатація
Звукові ефекти
Ручна настройка еквалайзера
[Екв. Корис.]
Ви можете вибрати бажаний режим звучання.
Послідовно натискайте SOUND EFFECT, поки на
дисплеї або на екрані телевізора не з’явиться
позначення потрібного режиму. Доступні
установки еквалайзера можуть бути різними в
залежності від джерела звукового сигналу та
ефектів.
[Прир.плюс]: ефект природного звучання,
аналогічний 3.1-канальному звуку.
[Природній]: Комфортний, природний звук.
1. За допомогою кнопок W/S виберіть
потрібну частоту.
[Байпас]: Багатоканальний об’ємний аудіосигнал
відтворюється в тому вигляді, в якому він був
записаний.
2. За допомогою кнопок A/D виберіть
потрібний рівень гучності.
[Порив Басу]: Підсилення звучання низьких
частот на фронтальних АС і сабвуфері.
4
[Clear Voice]: Цей режим підвищує якість
звуку голосу, чим забезпечує його більш чітке
відтворення.
Експлуатація
[Гра]: Створення ефекту оточуючого звуку для
відеоігор.
[Нічний]: Корисна функція для перегляду фільмів
у нічний час з низьким рівнем гучності.
[Масштаб.]: Підвищення якості звучання при
прослуховуванні MP3-файлів або музики в інших
форматах з компресією. Цей режим доступний
тільки для двоканальних джерел аудіосигналу.
[Гучність]: Підвищує якість звучання високих і
низьких частот.
[Екв. Корис.]: Налаштування якості звуку шляхом
збільшення або зменшення гучності певної смуги
частотного діапазону.
Щоб скасувати установки, виберіть опцію
[Відміняти] і натисніть ENTER (b).
Щоб обнулити всі установки, виберіть опцію
[Відновлення] і натисніть ENTER (b).
Режим 3D Sound
Звукові характеристики 3D передають звук,
створюючи значно ширшу площу, таким чином
Ви можете насолоджуватися більш імерсивним та
кіноматографічно об’ємним звуком. Послідовно
натискайте 3D SOUND, поки на дисплеї або
на екрані телевізора не з’явиться позначення
потрібного режиму.
[3D Музика]: Цей режим забезпечує
неперевершений об’ємний звук, створюючи
ефект справжньої концертної зали у вас вдома.
[3D Кінофільм]: Цей режим забезпечує
неперевершений об’ємний звук, створюючи
ефект справжнього кінотеатру у вас вдома.
Експлуатація 35
Екран з головним
меню
Робота в меню [Головна]
Щоб відкрити меню [Головна], натисніть кнопку
HOME ( ). Кнопками W/S/A/D виберіть
категорію і натисніть кнопку ENTER (b).
Використання функції
Smart Share
На програвачі можна відтворювати відео-, фотота аудіоконтент зі вставлених дисків, підключених
USB-пристроїв або через домашню мережу
(DLNA).
1. Натисніть кнопку HOME ( ), щоб викликати
меню з головним екраном.
2. Виберіть піктограму [Smart Share] і натисніть
кнопку ENTER (b).
4
Доступність служб [LG Smart World] і [Мої
програми], а також функції [Пошук] залежить
від регіону.
a Відображення усіх підключених пристроїв.
a [Smart Share] - Відображення меню Smart
Share.
b Відображення відео-, фото- та
аудіоконтенту.
b [Premium] - Відкриття головної сторінки
сервісу Преміум. (стор. 52)
c Відображення файлу або папки на
підключеному пристрої.
c [LG Smart World] - Відображення назв LG
Apps, передбачених для пристрою. (стор.
53)
d [Мої програми] - Відображення екрана
[Мої програми]. (стор. 54)
e [Уведення] - Вибір джерела вхідного
сигналу.
f [Налаштування] - Налаштування
параметрів системи.
g [Пошук] - Пошук потрібних LG Apps та
іншого контенту.
h [Log In] - Відображення меню входу.
Експлуатація
,,Примітка
36 Експлуатація
Відтворення файлів
з підключених
пристроїв
Відтворення дисків
erot
1. Вставте диск в дисковод.
Більшість аудіо компакт-дисків, а також
дисків BD-ROM і DVD-ROM, починають
відтворюватися автоматично.
2. Натисніть кнопку HOME ( ) і виберіть
піктограму [Smart Share].
3. Виберіть піктограму диска.
,,Примітка
4
Експлуатація
yy Функції відтворення, наведені в цьому
посібнику, можуть бути доступні не в
повному обсязі й залежать від файлу
або носія. Залежно від великої кількості
різних чинників деякі функції можуть бути
недоступними.
yy Для належного відтворення деяких
матеріалів, записаних на BD-ROM, може
знадобитися підключення USB-пристрою.
yy Програвач може не відтворювати
нефіналізовані диски DVD VR.
yy При створенні деяких дисків DVDVR пристрої записування DVD
використовують дані CPRM. Цей
програвач не підтримує відтворення
таких дисків.
Відтворення дисків Blu-ray
3D
e
На цьому програвачі можна відтворювати диски
Blu-ray 3D, що містять окреме відеозображення
для лівого і правого ока.
Підготовка
Для відтворення контенту Blu-ray 3D у
стереоскопічному 3D-режимі потрібно:
еревірити, чи підтримує ваш телевізор
yy П
режим 3D та чи обладнаний він гніздами
HDMI.
дягнути 3D-окуляри, щоб відчути
yy О
справжній реалізм тривимірного
зображення.
ереконатися, що на диску BD-ROM
yy П
записано контент Blu-ray 3D.
ідключити HDMI-кабель (тип А,
yy П
високошвидкісний кабель HDMI™) до
HDMI-виходу програвача і HDMI-входу
телевізора.
1. Натисніть кнопку HOME ( ) і для елемента
[Режим 3D] в меню [Налаштування] виберіть
параметр [Увім.] (стор. 28).
2. Вставте диск в дисковод.
Відтворення розпочнеться автоматично.
3. Подальші кроки містяться в інструкції з
експлуатації 3D-телевізора.
Для отримання кращого 3D-ефекту потрібно
налаштувати параметри зображення і
фокусування телевізора.
>>Увага!
yy Перегляд 3D-контенту протягом
тривалого часу може викликати
запаморочення або відчуття втоми.
yy Не рекомендується перегляд фільмів у
3D-режимі особам з поганим здоров'ям,
дітям і вагітним жінкам.
yy Якщо під час перегляду 3D-контенту
ви відчуваєте головний біль, втому або
запаморочення, настійно рекомендується
припинити перегляд та перепочити.
Експлуатація 37
Відтворення файлу з
диска/USB-пристрою
yui
Програвач дає змогу відтворювати відео-, аудіота графічні файли, записані на диску або USBпристрої.
1. Вставте диск з даними в дисковод або
підключіть пристрій USB.
Примітки щодо USB-пристрою
yy Програвач може зчитувати файли (музика,
фотографії, фільми) з флеш-накопичувачів
USB і зовнішніх жорстких дисків,
відформатованих у системі FAT32 або NTFS.
Однак при використанні функції BD-Live флешнакопичувачі USB і зовнішні жорсткі диски
повинні бути відформатовані в системі FAT32.
yy Програвач підтримує до 4-х розділів на USBнакопичувачі.
yy Не відключайте USB-пристрій під час його
роботи (відтворення тощо).
yy USB-пристрої, при підключенні яких до
комп’ютера необхідно інсталювати додаткове
програмне забезпечення, не підтримуються.
yy USB-пристрій: USB-пристрій з підтримкою
USB1.1 і USB2.0.
Якщо підключити USB-пристрій у той час,
коли відкритий головний екран (HOME),
програвач автоматично розпочне відтворення
аудіофайлів, що містяться на USB-пристрої. Якщо
на USB-пристрої записані файли різних типів,
відкриється меню вибору типу файлів.
Зчитування каталогу файлів може тривати до
декількох хвилин залежно від кількості файлів на
USB-накопичувачі. Щоб припинити зчитування,
виберіть піктограму [Відміняти] та натисніть
кнопку ENTER (b).
2. Натисніть кнопку HOME ( ).
3. Виберіть піктограму [Smart Share] і натисніть
кнопку ENTER (b).
4. У переліку виберіть потрібний підключений
пристрій.
5. Перейдіть на вкладку [Кінофільм], [Фото] або
[Музика].
6. Кнопками W/S/A/D виберіть файл і
натисніть кнопку d(PLAY) або ENTER (b), щоб
розпочати відтворення файлу.
yy Для запобігання втраті даних рекомендується
регулярно робити резервні копії.
yy Якщо ви використовуєте USB-подовжувач,
концентратор USB або мультиформатний USBпристрій читання карток, пристрій USB може
бути не розпізнаний.
yy Деякі USB-пристрої можуть виявитися
несумісними з цим програвачем.
yy Пристрій не підтримує роботу з цифровими
камерами та мобільними телефонами.
yy USB-порт програвача не можна підключити
до комп’ютера. Програвач не можна
використовувати як пристрій збереження
даних.
4
Експлуатація
yy Можливе відтворення відео-, аудіо- та
графічних файлів. Детальні вказівки щодо
операцій з кожним типом файлів наведено у
відповідних розділах.
38 Експлуатація
Відтворення файлу з
сервера в мережі
yui
Програвач дає змогу відтворювати відеофайли,
аудіофайли і фотографії, розташовані на DLNAсервері у домашній мережі.
1. Перевірте підключення до мережі і її
настройки (стор. 21).
2. Натисніть кнопку HOME ( ).
3. Виберіть піктограму [Smart Share] і натисніть
кнопку ENTER (b).
,,Примітка
yy Вимоги до файлів наведені на стор. 61.
yy На екрані можуть відображатися
піктограми несумісних файлів, проте такі
файли відтворюватися на програвачі не
будуть.
yy Назва файлу субтитрів повинна збігатися
з назвою файлу фільму, а обидва ці файли
повинні міститися в одній папці.
yy На якість відтворення і виконання функцій
може негативно впливати стан вашої
домашньої мережі.
yy Залежно від програмного середовища
вашого сервера можуть виникати деякі
проблеми з підключенням.
yy Щоб зробити з вашого ПК DLNAсервер, інсталюйте на ПК програму Nero
MediaHome 4 з комплекту. (стор. 39)
4
4. Зі списку виберіть DLNA-медіасервер.
Експлуатація
5. Перейдіть на вкладку [Кінофільм], [Фото] або
[Музика].
6. Кнопками W/S/A/D виберіть файл і
натисніть кнопку d(PLAY) або ENTER (b), щоб
розпочати відтворення файлу.
Експлуатація 39
Підключення до
сервера домашньої
мережі для ПК
DLNA означає Альянс Цифрових Мереж для
Дому, що дозволяє користувачам користуватися
відео-/ музичними/ фото-файлами, що
зберігаються на сервері та відтворювати їх на
телевізорі через домашню мережу.
Перш ніж підключитися до ПК для відтворення
файлу, необхідно встановити програму Nero
MediaHome 4 Essentials на ваш ПК.
Installing Nero MediaHome 4
Essentials
Windows
Запустіть ваш комп'ютер, вставте CD-диск з
комплекту в дисковод CD-ROM вашого ПК.
Майстер налаштування надасть вам змогу легко
і швидко виконати встановлення програми.
Щоб установити Nero MediaHome 4 Essentials,
виконайте наступні дії:
1. Закрийте всі програми Microsoft Windows
та антивірусне ПЗ, що можуть працювати у
комп’ютері.
2. Вставте компакт-диск із комплекту в привід
CD-ROM комп’ютера.
3. Натисніть [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Натисніть [Run], щоб розпочати встановлення.
5. Натисніть [Nero MediaHome 4 Essentials]. Буде
здійснено підготовку до установки, та на
екрані з’явиться майстер установки.
6. Натисніть кнопку [Слідуюч.], відкриється вікно
вводу серійного номера. Натисніть [Слідуюч.]
для переходу до наступного кроку.
7. Якщо ви погоджуєтеся з усіма умовами,
поставте прапорець напроти [I accept the
License Conditions] та натисніть [Слідуюч.].
Без погодження з цими умовами установка
програми неможлива.
8. Натисніть [Typical], а потім [Слідуюч.].
Почнеться процес установки.
Mac OS X
1. Завантажте операційну систему комп’ютера,
вставте компакт-диск із комплекту в привід
CD-ROM комп’ютера.
2. На компакт-диску знайдіть та відкрийте папку
“MediaHome_4_Essentials_MAC”.
3. Двічі клацніть на файлі зображення “Nero
MediaHome.dmg”. Відкриється вікно Nero
MediaHome.
4. У вікні Nero MediaHome перетягніть значок
Nero MediaHome або до папки з програмою,
або в будь-яке відповідне місце.
5. Тепер ви можете запустити програму, двічі
клацнувши по значку Nero MediaHome там,
куди ви його перетягли.
4
Спільний доступ до файлів
і папок
Експлуатація
Установка Nero MediaHome
4 Essentials
9. Якщо ви бажаєте взяти участь в анонімному
зборі даних, поставте прапорець у віконці та
натисніть [Слідуюч.].
10.Натисніть [Exit] для завершення процесу
установки.
Щоб мати можливість відтворювати на
програвачі відео, музику і/або фотографії з
комп’ютера, необхідно відкрити спільний доступ
до папки, де вони зберігаються.
У цьому розділі описаний порядок організації
спільного доступу до папок на комп’ютері.
1. Двічі клацніть по значку “Nero MediaHome 4
Essentials”.
2. Натисніть значок [Network] ліворуч та введіть
назву мережі у полі [Network name]. Введена
назва мережі буде використовуватися
програвачем для розпізнавання.
3. Натисніть значок [Shares] ліворуч.
4. Виберіть вкладку [Local Folders] у вікні [Shares].
5. Натисніть значок [Add], щоб відкрити вікно
[Browse Folder].
6. Виберіть папку, що містить файли, до яких
потрібно відкрити спільний доступ. Вибрана
папка буде додана до каталогу папок
спільного доступу.
7. Натисніть значок [Start Server], щоб розпочати
роботу сервера.
40 Експлуатація
,,Примітка
yy Якщо папки або файли спільного доступу
не виводяться програвачем на екран,
виберіть папку на вкладці [Local Folders]
та натисніть [Rescan Folder] у полі [More].
yy Відвідайте сайт www.nero.com для
отримання додаткової інформації і
програмних засобів.
Про Nero MediaHome 4
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials - це програмне
забезпечення для організації доступу програвача
до фільмів, музики і фотографій, які зберігаються
на комп’ютері, що виконує роль DLNA-сумісного
цифрового медіасервера.
,,Примітка
yy Компакт-диск з ПЗ Nero MediaHome 4
Essentials призначений тільки для РСсумісних комп’ютерів, і не буде працювати
при встановленні у програвач або
інший пристрій, що не є РС-сумісним
комп’ютером.
yy Компакт-диск Nero MediaHome 4
Essentials, що входить до комплекту,
містить спеціальний випуск програмного
забезпечення, призначений для
забезпечення доступу програвача до
файлів та каталогів.
yy ПЗ Nero MediaHome 4 Essentials
не підтримує наступні функції:
Перекодування, дистанційний інтерфейс
користувача, керування ТВ, Інтернетпослуги та Apple iTunes.
yy Програмне забезпечення Nero
MediaHome 4 Essentials, що входить до
складу комплекту, можна завантажити за
адресою
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
yy Ця інструкція описує використання
англійської версії Nero MediaHome 4
Essentials в якості прикладу. Виконуйте
інструкції, що додаються до версії
програми вашою мовою.
Системні вимоги
Windows ПК
yy Windows® XP (Service Pack 2 або вище),
Windows Vista® (Service Pack не обов’язковий),
Windows® 7 (Service Pack не потрібен),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service
Pack 2 або вище), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64-bit edition (програма працює
у 32-розрядному режимі)
yy Версія Windows® 7 64-біт (програма працює в
режимі 32-біт)
yy Місце на жорсткому диску: 200 МБ для
стандартної установки Nero MediaHome.
yy Процесор 1.2 ГГц Intel® Pentium® III або AMD
Sempron™ 2200+
yy Пам’ять: 256 МБ RAM
yy Графічна карта не менше ніж з 32 МБ
відеопам’яті, мінімальна роздільна здатність
800 x 600 пікселів, установка кольору 16 біт
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 або вище
yy DirectX® 9.0c ред. 30 (Серпень 2006) або вище
yy Мережне середовище: 100 Mb Ethernet, WLAN
Macintosh
yy Mac OS X 10,5 (Leopard) або 10,6 (Snow
Leopard)
yy Комп’ютер Macintosh з процесором Intel x86
yy Місце на жорсткому диску: 200 МБ для
стандартної установки Nero MediaHome
yy Пам’ять: 256 МБ RAM
Експлуатація
Загальні функції
відтворення
Основні операції при
відтворенні відео- і
аудіоконтенту
Щоб зупинити відтворення
Під час відтворення натисніть кнопку Z (STOP).
Щоб призупинити відтворення
Під час відтворення натисніть кнопку M (PAUSE).
Натисніть d (PLAY), щоб відновити відтворення.
Покадровий перегляд (відео)
Пошук вперед і назад
Для швидкого пошуку назад або вперед під час
відтворення натисніть кнопку c або v.
Для вибору швидкості пошуку послідовно
натискайте кнопки c або v.
Відтворення з уповільненою
швидкістю
Під час паузи послідовно натискайте кнопку
v для вибору швидкості уповільненого
відтворення.
Перехід до попереднього/
наступного епізоду/треку/файлу
У процесі відтворення натисніть C або V
для переходу до наступного епізоду/треку/файлу
або повернення до початку поточного епізоду/
треку/файлу.
Двічі швидко натисніть C для переходу до
попереднього епізоду/треку/файлу.
У каталозі файлів на сервері можуть одночасно
міститися файли різних типів. У цьому випадку
натискайте кнопки C або V для переходу
до попереднього або наступного файлу одного
типу.
Основні операції при
відтворенні фотографій
Щоб переглянути слайд-шоу
Натисніть d (PLAY), щоб розпочати слайд-шоу.
Щоб зупинити слайд-шоу
Під час перегляду слайд-шоу натисніть Z (STOP).
Тимчасово призупинити слайдшоу
Під час перегляду слайд-шоу натисніть M (PAUSE).
Натисніть d (PLAY), щоб відновити відтворення
слайд-шоу.
Перехід до наступної/
попередньої фотографії
Під час повноекранного перегляду фотографій
натисніть A або D для переходу для
попередньої або наступної фотографії.
Використання меню диска
ero
Виклик меню диска
Одразу після завантаження диска, що містить
меню, на екрані буде відображене меню диска.
Щоб відкрити меню диска під час відтворення,
натисніть DISC MENU.
Навігація в меню здійснюється за допомогою
кнопок W/S/A/D.
Виклик спливаючого меню
Деякі BD-ROM диски містять спливаюче меню, що
виводиться під час відтворення.
Натисніть TITLE/POPUP під час відтворення
і користуйтеся кнопками W/S/A/D для
навігації в меню.
4
Експлуатація
Натисніть M (PAUSE) під час відтворення фільму.
Для перегляду кадр за кадром послідовно
натискайте кнопку M (PAUSE).
41
42 Експлуатація
Продовження відтворення
eroyt
u
У залежності від диска, програвач може
запам’ятати місце, де була натиснута кнопка
Z (STOP).
Якщо на екрані з’являється «MZ (Тимчасова
зупинка)», то при натисканні d (PLAY)
відтворення буде продовжене з місця зупинки.
При повторному натисканні кнопки Z (STOP) або
вивантаженні диска на екрані з’являється
«Z (Повна зупинка)». Точка зупинки буде стерта з
пам’яті програвача.
,,Примітка
4
Експлуатація
yy Точку зупинки можна стерти, натиснувши
будь-яку кнопку (наприклад, 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE) тощо).
yy На дисках BD-ROM, що містять контент
BD-J, функція відновлення відтворення не
працює.
yy При одноразовому натисканні кнопки
Z (STOP) під час відтворення
інтерактивного контенту BD-ROM,
пристрій перейде в режим повної
зупинки.
Пам’ять останньої сцени
er
Пристрій запам’ятовує останню сцену з
останнього диска, що був переглянутий. Остання
сцена залишається в пам’яті, навіть якщо вийняти
диск або вимкнути пристрій. При завантаженні
диска, що містить збережену в пам’яті сцену,
відбудеться автоматичний перехід до цієї сцени.
,,Примітка
yy При відтворенні наступного диска пам’ять
останньої сцени для попереднього диска
стирається.
yy Ця функція може бути недоступною для
деяких дисків.
yy На дисках BD-ROM, що містять контент
BD-J, функція пам’яті останньої сцени не
працює.
yy Прилад не запам’ятовує установки диска,
якщо вийняти диск, не розпочавши його
відтворення.
Експлуатація 43
Меню на екрані
Відображення на екрані
інформації про контент
Ви можете переглядати різноманітну інформацію
та виконувати налаштування, що стосуються
контенту.
eroy
Керування відтворенням
відео
eroy
2.Кнопками A/D виберіть елемент [Опція] і
натисніть кнопку ENTER (b).
1. Під час відтворення натисніть кнопку INFO/
MENU (m).
Ви можете керувати відтворенням відео та
виконувати налаштування під час перегляду
відеофайлів.
Під час відтворення натисніть кнопку INFO/MENU
(m).
4
b [Фото] - Відкриття меню диска.
c [Title/popup] - Відображення меню розділу
DVD або спливаючого меню BD-ROM, якщо
доступне.
d [Опція] - Відображення відомостей про
відтворення.
a Заголовок – номер поточного розділу /
загальна кількість розділів.
b Тема– номер поточного епізоду / загальна
кількість епізодів.
c Час – час від початку відтворення /
загальний час відтворення.
d Аудіо – мова звукової доріжки або
аудіоканал.
e Підзаголовок – вибрані субтитри.
e [Повтор] - Повторення вибраного
фрагмента або послідовності. (стор. 45)
f Кут – вибраний ракурс / загальна кількість
ракурсів.
f [3D] - Налаштування параметрів 3D. (стор.
49)
g Спів-ня. формату TV – вибраний формат
екрана телевізора.
h Режим зображення – вибраний режим
зображення.
Експлуатація
a Індикатор перебігу - Відображення
поточного положення індикатора та
загального часу відтворення.
44 Експлуатація
,,Примітка
yy Якщо протягом декількох секунд не буде
натиснуто жодну кнопку, екранне меню
зникне.
yy На деяких дисках вибрати номер розділу
неможливо.
yy Доступні пункти в екранному меню
можуть бути різними для деяких дисків і
розділів.
Налаштування параметрів
показу слайдів
Під час повноекранного перегляду фотографій
доступні різноманітні опції.
1. Під час перегляду зображень натисніть
кнопку INFO/MENU (m).
2.Кнопками A/D виберіть елемент [Опція] і
натисніть кнопку ENTER (b).
yy Під час відтворення інтерактивного диска
Blu-ray на екрані відображаються деякі
відомості про настройки, проте змінити їх
неможливо.
4
Регулювання способу
перегляду фотографій
i
Експлуатація
Контроль відтворення та налаштування
параметрів під час перегляду зображень у
повноекранному режимі.
a [Швидкість] - Кнопками A/D виберіть
швидкість переходу між фотографіями в
режимі показу слайдів.
Ви зможете керувати відтворенням і змінювати
параметри під час перегляду зображень у
повноекранному режимі.
b [Ефект] - Кнопками A/D виберіть ефект
переходу між фотографіями в режимі показу
слайдів.
Під час перегляду зображень натисніть кнопку
INFO/MENU (m).
c [Вибір музики] - Вибір фонової музики для
показу слайдів (стор. 49).
a [Слайд-шоу] - Початок або призупинення
показу слайдів.
b [Музика] - Вибір фонової музики для показу
слайдів. (стор. 49)
c [Опція] - Відображення параметрів показу
слайдів.
d [Обертати] - Обертання фотографії за
годинниковою стрілкою.
e [Масштаб] - Відображення меню [Масштаб].
Експлуатація 45
Розширені функції
відтворення
Повторне відтворення
erotu
y
Повторення вибраного
фрагмента
eroty
У програвачі реалізовано функцію повторного
відтворення вибраного фрагмента.
Диск Blu-ray / DVD / відеофайли
1. Під час відтворення натисніть кнопку REPEAT
(h), щоб вибрати [A-B], після чого натисніть
кнопку ENTER (b) на початку фрагмента, який
потрібно повторити.
Під час відтворення натисніть кнопку REPEAT
(h), щоб вибрати потрібний режим
повторення.
2. У кінці фрагмента натисніть кнопку ENTER (b).
Вибраний фрагмент буде відтворюватися з
повторенням.
A-B – Вибраний фрагмент відтворюватиметься з
повторенням.
3. Для повернення до звичайного режиму
відтворення натисніть кнопку CLEAR.
Chapter – Поточний епізод відтворюватиметься
з повторенням.
Title – Поточний розділ відтворюватиметься з
повторенням.
Off – Повернення до звичайного режиму
відтворення.
Для повернення до звичайного режиму
відтворення натисніть кнопку CLEAR.
Аудіо компакт-диски / аудіофайли
Під час відтворення послідовно натискайте
кнопку REPEAT (h), щоб вибрати потрібний
режим повторення.
– Вибраний фрагмент відтворюватиметься з
повторенням. (Тільки аудіо компакт-диски)
Track– Поточний трек або файл
відтворюватиметься з повторенням.
All – Усі треки або файли
відтворюватимуться з повторенням.
All – Усі треки або файли
відтворюватимуться з повторенням у довільному
порядку.
– Треки або файли відтворюватимуться в
довільному порядку.
Для повернення до звичайного режиму
відтворення натисніть кнопку CLEAR.
,,Примітка
Ця функція може бути недоступною на
деяких дисках або фільмах.
yy Ця функція може бути недоступною на
деяких дисках або фільмах.
Відтворення від заданого
часу
eroy
1. Під час відтворення натисніть кнопку INFO/
MENU (m).
2.Кнопками A/D виберіть елемент [Опція] і
натисніть кнопку ENTER (b).
3. Виберіть пункт [Час], а потім введіть час
у форматі години, хвилини, секунди зліва
направо.
Наприклад, щоб знайти фрагмент за 2 години,
10 хвилин і 20 секунд від початку, введіть
«21020».
Кнопками A/D можна перейти на 60 секунд
уперед або назад.
4. Натисніть кнопку ENTER (b), щоб розпочати
відтворення з вибраного місця.
,,Примітка
yy Ця функція може бути недоступною на
деяких дисках або фільмах.
yy Ця функція може бути недоступною
залежно від типу файлу або можливостей
DLNA-сервера.
4
Експлуатація
All – Усі розділи або файли відтворюватимуться з
повторенням.
,,Примітка
yy Фрагмент не може бути коротшим за 3
секунди.
46 Експлуатація
Вибір мови субтитрів
eroy
Вибір іншого ракурсу
er
1. Під час відтворення натисніть кнопку INFO/
MENU (m).
Якщо диск містить сцени, записані різними
камерами з різних ракурсів, можна змінювати
ракурс перегляду під час відтворення.
2.Кнопками A/D виберіть елемент [Опція] і
натисніть кнопку ENTER (b).
3. Кнопками W/S виберіть елемент [Підзаголовок].
4. За допомогою кнопок A/D виберіть
потрібну мову субтитрів.
2.Кнопками A/D виберіть елемент [Опція] і
натисніть кнопку ENTER (b).
3.Кнопками W/S виберіть елемент [Кут].
Установлення параметрів субтитрів
здійснюється кнопкою ENTER (b).
5. Щоб вийти з екранного меню, натисніть
кнопку BACK (1).
,,Примітка
4
1. Під час відтворення натисніть кнопку INFO/
MENU (m).
На деяких дисках субтитри можна вибрати
лише через його меню. У такому разі
натисніть кнопку TITLE/POPUP або DISC
MENU і виберіть потрібні субтитри в меню
диска.
Експлуатація
Вибір звукової доріжки
eroy
4. За допомогою кнопок A/D виберіть
потрібний ракурс.
5. Щоб вийти з екранного меню, натисніть
кнопку BACK (1).
Вибір формату екрана
телевізора
eoy
Співвідношення сторін екрана телевізора можна
змінювати під час відтворення.
1. Під час відтворення натисніть кнопку INFO/
MENU (m).
1. Під час відтворення натисніть кнопку INFO/
MENU (m).
2.Кнопками A/D виберіть елемент [Опція] і
натисніть кнопку ENTER (b).
2.Кнопками A/D виберіть елемент [Опція] і
натисніть кнопку ENTER (b).
3.Кнопками W/S виберіть елемент [Спів-ня.
формату TV].
3.Кнопками W/S виберіть елемент [Аудіо].
4. За допомогою кнопок A/D виберіть
потрібний параметр.
4. За допомогою кнопок A/D виберіть
потрібну мову, звукову доріжку або
аудіоканал.
,,Примітка
yy На деяких дисках аудіодоріжку можна
змінювати лише через його меню. У
такому разі натисніть кнопку TITLE/
POPUP або DISC MENU і виберіть потрібні
параметри аудіо в меню диска.
yy Одразу після перемикання параметрів
аудіо може виникнути тимчасова
невідповідність між зображенням і звуком.
yy При відтворенні дисків BD-ROM
багатоканальний аудіоформат (5.1CH
або 7.1CH) на екрані підтверджується
повідомленням [MultiCH].
yy Ви можете вибрати опцію [Аудіо]
безпосередньо в екранному меню,
натиснувши кнопку AUDIO.
5. Щоб вийти з екранного меню, натисніть
кнопку BACK (1).
,,Примітка
Якщо змінити параметри [Спів-ня. формату
TV] в екранному меню, параметри [Спів-ня.
формату TV] в меню [Налаштування] змінені
не будуть.
Експлуатація 47
Змінення кодової сторінки
субтитрів
y
Налаштування параметрів меню
[Налаштування]
Якщо субтитри відображаються як нечитабельні
символи, можна змінити кодову сторінку для
коректного відображення субтитрів.
2.Кнопками A/D виберіть елемент [Опція] і
натисніть кнопку ENTER (b).
1. Під час відтворення натисніть кнопку INFO/
MENU (m).
2.Кнопками A/D виберіть елемент [Опція] і
натисніть кнопку ENTER (b).
1. Під час відтворення натисніть кнопку INFO/
MENU (m).
4.Кнопками W/S виберіть елемент [Режим
зображення].
5. За допомогою кнопок A/D виберіть пункт
[Налаштування] і натисніть кнопку ENTER (b).
3.Кнопками W/S виберіть елемент [Кодова
сторінка].
4. За допомогою кнопок A/D виберіть
потрібну кодову сторінку.
Щоб скинути усі параметри режиму
зображення, натисніть кнопку [За
промовчанням], а потім — кнопку ENTER (b).
5. Щоб вийти з екранного меню, натисніть
кнопку BACK (1).
Налаштування режиму
зображення
eroy
Параметри режиму зображення можна змінювати
під час відтворення.
1. Під час відтворення натисніть кнопку INFO/
MENU (m).
2.Кнопками A/D виберіть елемент [Опція] і
натисніть кнопку ENTER (b).
3.Кнопками W/S виберіть елемент [Режим
зображення].
4. За допомогою кнопок A/D виберіть
потрібний параметр.
5. Щоб вийти з екранного меню, натисніть
кнопку BACK (1).
6.Кнопками W/S/A/D перейдіть на
елемент [Закрити] і натисніть кнопку ENTER
(b), щоб завершити налаштування.
Перегляд даних контенту
y
Програвач може відображати відомості про
контент.
1. Виберіть файл, скориставшись кнопками
W/S/A/D.
2. Кнопкою INFO/MENU (m) викличте меню з
параметрами.
На екрані буде відображена інформація про
файл.
Під час відтворення відео інформацію про файл
можна вивести за допомогою кнопки TITLE/
POPUP.
,,Примітка
Інформація, що відображається на екрані,
може не відповідати дійсним даним контенту.
4
Експлуатація
5.Кнопками W/S/A/D змініть параметри
режиму зображення в меню [Режим
зображення].
48 Експлуатація
Змінення режиму
відображення каталогу
контенту
yui
Спосіб відображення каталогу з контентом
можна змінити в меню [Smart Share].
Послідовно натискайте червону кнопку (R).
Вибір файлу субтитрів
y
Якщо назва файлу субтитрів відрізняється від
назви відеофайлу, перед відтворення відеофайлу
потрібно буде вибрати файл субтитрів у меню
[Кінофільм].
1.Кнопками W/S/A/D виберіть у меню
[Кінофільм] потрібний файл субтитрів.
2. Натисніть кнопку ENTER (b).
4
Експлуатація
Щоб скасувати вибір файлу субтитрів,
натисніть кнопку ENTER (b) ще раз. Субтитри
із вибраного файлу будуть відтворюватися
при перегляді відеофайлу.
,,Примітка
yy Якщо під час відтворення натиснути
кнопку Z (STOP), вибрані субтитри буде
скасовано.
yy Ця функція недоступна при відтворенні
файлів з сервера через домашню мережу.
Експлуатація 49
Прослуховування музики
під час показу слайдів
i
Перетворення 2D-контенту
у 3D
eroy
Ви можете переглядати фотографії під музичний
супровід.
Ця функція дає змогу перетворити 2D контент
у формат 3D. Під час відтворення в меню
[3D] можна налаштувати глибину та відстань
3D-зображення.
1. Під час повноекранного перегляду фотографії
натисніть кнопку INFO/MENU (m), щоб
викликати меню з параметрами.
2.Кнопками A/D виберіть елемент [Опція] і
натисніть кнопку ENTER (b).
3. За допомогою кнопок W/S виберіть
елемент [Вибір музики] і натисніть кнопку
ENTER (b), щоб відкрити меню [Вибір музики].
4.Кнопками W/S виберіть пристрій і натисніть
кнопку ENTER (b).
Перелік доступних пристроїв може бути
іншим і залежить від розташування поточного
файлу фотографії.
Доступні пристрої
Диск, USB
Диск, USB
DLNA-сервер
DLNA-сервер
5.Кнопками W/S виберіть файл або папку для
відтворення.
Виберіть елемент g і натисніть кнопку ENTER
(b), щоб перейти до каталогу вищого рівня.
,,Примітка
При виборі аудіофайлу на сервері функція
вибору папок недоступна. Доступна тільки
функція вибору файлу.
6. Для завершення вибору музики кнопкою
D виберіть елемент [OK] і натисніть кнопку
ENTER (b).
2. Виберіть пункт [3D] і натисніть кнопку ENTER
(b).
3.Кнопками W/S/A/D виберіть потрібний
параметр.
Щоб скинути всі параметри, виберіть опцію
[За промовчанням] і натисніть кнопку ENTER
(b).
4. Для завершення налаштування за допомогою
кнопок W/S/A/D виберіть опцію
[Закрити] і натисніть кнопку ENTER (b).
,,Примітка
yy Якщо в системі встановлено роздільну
здатність Ultra HD і в меню [3D] вибрано
пункт [Увім.], роздільну здатність Ultra
HD буде автоматично змінено на вихідну
роздільну здатність.
yy Відеофайли з частотою понад 30 кадрів/с
не можуть бути перетворені в режим 3D.
4
Експлуатація
Місце
розташування
фотографії
1. Під час відтворення натисніть кнопку INFO/
MENU (m).
50 Експлуатація
Розширені функції
Використання функції BDLive™
e
4
Експлуатація
Диски BD-ROM із підтримкою BD-Live і
функцією мережного доповнення дають змогу
при підключенні програвача до Інтернету
користуватися багатьма додатковими
можливостями (наприклад, завантаження
трейлерів нових фільмів).
1. Перевірте підключення до мережі і її
настройки (стор. 21).
2. Підключіть USB-пристрій до системи.
USB-накопичувач потрібен для завантаження
бонусного контенту.
3. Натисніть кнопку HOME ( ) і в меню
[Налаштування] налаштуйте параметри
елемента [BD-LIVE з’єднання] (стор. 26).
На деяких дисках функція BD-Live може бути
недоступною, якщо для елемента [BD-LIVE
з’єднання] вибрано параметр [Частково
дозволен.].
4. Вставте диск BD-ROM з підтримкою BD-Live.
Залежно від диска можливі відмінності в
операціях. Див. інструкцію до диска.
>>Увага!
Не відключайте підключений USB-пристрій
під час завантаження контенту або якщо
в лотку перебуває Blu-ray-диск. Це може
призвести до ушкодження даних на
підключеному USB-пристрої, внаслідок
чого функції BD-Live не будуть працювати
правильно. При ознаках ушкодження
даних на підключеному USB-пристрої
в такій ситуації, USB-пристрій можна
відформатувати на комп’ютері і продовжити
його використання з програвачем.
,,Примітка
yy Доступ до деякого контенту за допомогою
функції BD-Live може бути обмежений
залежно від регіону на розсуд власника
такого контенту.
yy Для завантаження і початку відтворення
контенту BD-Live може знадобитися до
декількох хвилин.
yy Щоб користуватися функцією BD-Live,
флеш-накопичувачі USB і зовнішні жорсткі
диски повинні бути відформатовані лише
в системі FAT32.
LG AV Remote
Програвачем можна керувати через домашню
мережу за допомогою iPhone або телефону на
базі ОС Android. Програвач і телефон повинні
бути підключені до бездротового мережевого
пристрою, наприклад, до точки доступу.
Докладніші відомості про програму «LG AV
Remote» можна отримати на веб-сайті магазинів
«Apple iTunes» або «Google Android Market
(Google Play Store)».
Експлуатація
51
Користування радіо
Видалення
запрограмованої станції
Переконайтеся, що антени підключені.
(Див. стор. 19)
1. Натискайте PRESET (-/+) для вибору номеру
станції, яку потрібно видалити.
Прослуховування радіо
2. Натисніть CLEAR, номер для програмування
станції буде мигати на дисплеї.
1. Натискайте FUNCTION, поки на дисплеї не
з’явиться TUNER (FM). Тюнер налаштується на
радіостанцію, яку ви слухали останньою.
3. Ще раз натисніть CLEAR, щоб видалити
станцію під вибраним номером.
2. Натисніть і утримуйте TUNING (-/+) протягом
приблизно двох секунд, поки індикатор
частоти станції не почне змінюватися.
Сканування припиняється, коли приймач
настроюється на канал. Як варіант, послідовно
натискайте TUNING (-/+).
Видалення всіх
запрограмованих станцій
3. Відрегулюйте гучність натисненням VOL (+/-).
Програмування
радіостанцій
1. Натискайте FUNCTION, поки на дисплеї не
з’явиться TUNER (FM).
2. За допомогою кнопок TUNING (-/+) виберіть
потрібну частоту.
3. Натисніть ENTER (b), на дисплеї почне мигати
номер для програмування станції.
4. Натисніть PRESET (-/+) для вибору номеру, під
яким буде запрограмована станція.
5. Натисніть ENTER (b). Станція запрограмована.
6. Для програмування інших станцій повторіть
кроки з 2 по 5.
Поліпшення якості
прийому FM-трансляції при
слабкому сигналі
Натисніть кнопку B (синя) (MONO/STEREO) на
пульті дистанційного керування. Це переводить
приймач з режиму стерео в режим моно, що, як
правило, поліпшує якість прийому.
4
Експлуатація
Можна запрограмувати до 50 FM радіостанцій.
Перед налаштуванням радіостанцій потрібно
понизити гучність.
Натисніть і утримуйте CLEAR протягом двох
секунд. З’явиться надпис «ERASE ALL» (Видалити
все). Ще раз натисніть CLEAR. Усі запрограмовані
станції видалені.
52 Експлуатація
Робота з USBклавіатурою або
мишею
Для введення тексту і навігації по меню можна
підключити USB-клавіатуру та/або мишу.
1. Підключіть USB-клавіатуру або мишу до USBпорту.
2. За допомогою клавіатури можна набирати
текст, а миші — пересуватися по меню.
,,Примітка
4
Експлуатація
Нижче наведено перелік рекомендованих
клавіатур і мишей.
-- Logitech Wireless Combo MK520
-- Logitech Wireless Combo MK320
-- Logitech Wireless Combo MK260
-- Microsoft Wireless Desktop 5000
-- Microsoft Wireless Desktop 3000
-- Microsoft Wireless Desktop 2000
-- Microsoft Wireless Desktop 800
Користування
сервісом Преміум
За допомогою функції Преміум ви можете
користуватися різноманітними інтернетслужбами.
1. Перевірте підключення до мережі і її
настройки (стор. 21).
2. Натисніть кнопку HOME ( ).
3.Кнопками A/D виберіть елемент [Premium] і
натисніть кнопку ENTER (b).
4. За допомогою кнопок W/S/A/D виберіть
інтернет-службу та натисніть кнопку ENTER
(b).
,,Примітка
yy За детальною інформацією стосовно
кожної зі служб звертайтеся до
постачальника контенту або відвідайте
сторінку підтримки відповідної служби.
yy Перелік послуг Преміум та пов’язана з
ним інформація, включаючи інтерфейс
користувача, може піддаватися змінам.
Найактуальнішу інформацію про
відповідні служби можна знайти на вебсайті такої служби.
yy Щоб змінити настройки країни,
перейдіть за шляхом [Налаштування] >
[МЕРЕЖА] > [Параметри Smart Service]
> [Налаштування країни]. У меню
[Налаштування країни] виберіть пункт
[В ручну.] і натисніть кнопку ENTER (b).
Експлуатація 53
Доступ до магазину
LG Smart World
У програвачі реалізовано доступ до програм
LG через Інтернет. Ви зможете легко знайти та
завантажити різноманітні програми з магазина
LG Smart World.
1. Перевірте підключення до мережі і її
настройки (стор. 21).
2. Натисніть кнопку HOME ( ).
3. Виберіть елемент [LG Smart World] і натисніть
кнопку ENTER (b).
Вхід до системи
Щоб користуватися функцією [LG Smart World],
потрібно увійти у свій обліковий запис.
1. У головному меню виберіть піктограму [ ] і
натисніть кнопку ENTER (b).
2. Заповніть поля [ID] і [Пароль], користуючись
віртуальною клавіатурою.
Якщо у вас ще немає свого облікового
запису, натисніть червону кнопку (R), щоб
зареєструватися.
3.Кнопками W/S/A/D виберіть елемент
[OK] і натисніть кнопку ENTER (b), щоб увійти
в свій обліковий запис.
Установіть прапорець [Автоматич. вхід], щоб
зберегти в пам’яті ідентифікатор і пароль для
автоматичного входу.
,,Примітка
5. За допомогою кнопок W/S/A/D виберіть
програму й натисніть кнопку ENTER (b), щоб
відобразити відповідні відомості.
6. При виділеній піктограмі [встановити]
натисніть кнопку ENTER (b). Програму буде
інстальовано на програвачі.
Щоб інсталювати програми на програвачі,
користувач повинен увійти в свій обліковий
запис. Докладніша інформація про вхід до
системи міститься на стор. 53.
7. Червоною кнопкою (R) відкрийте сторінку
[Мої програми].
8. Виберіть інстальовану програму та натисніть
кнопку ENTER (b), щоб запустити її.
,,Примітка
yy Доступність служб [LG Smart World] і
[Мої програми], а також функції [Пошук]
залежить від регіону.
yy Інсталяція платних програм доступна
лише для власників платних облікових
записів. Докладнішу інформацію можна
отримати на веб-сайті www.lgappstv.com.
4
Експлуатація
4.Кнопками A/D з переліку виберіть
потрібний пункт і натисніть кнопку ENTER (b).
Щоб переглянути відомості про свій
обліковий запис і програми, у головному
меню виберіть піктограму [ ] і натисніть
кнопку ENTER (b), після чого виберіть опцію
[My Page].
54 Експлуатація
Пошук контенту через
Інтернет
Якщо у вас виникають труднощі при пошуку
контенту онлайн, ви можете скористатися
функцією універсального пошуку, ввівши ключові
слова в меню [ ].
Робота в меню Мої
програми
В меню [Мої програми] можна переміщати або
видаляти інстальовані програми.
1. Натисніть кнопку HOME ( ).
1. Натисніть кнопку HOME ( ).
2.Кнопками W/S/A/D виберіть піктограму
[ ] і натисніть кнопку ENTER (b).
2. Виберіть елемент [Мої програми] і натисніть
кнопку ENTER (b).
На екрані з’явиться меню [ ] з віртуальною
клавіатурою.
3. Натисніть кнопку ENTER (b). На екрані
автоматично з’явиться віртуальна клавіатура.
4. За допомогою кнопок W/S/A/D
вибирайте літери на віртуальній клавіатурі,
після чого натисніть кнопку ENTER (b) для
підтвердження.
4
Експлуатація
5. Ввівши ключове слово, виберіть елемент [ ] і
натисніть кнопку ENTER (b), щоб відобразити
результат пошуку.
6.Кнопками W/S/A/D виберіть потрібний
контент і натисніть кнопку ENTER (b),
щоб перейти безпосередньо до вибраних
програм.
,,Примітка
yy Доступність служб [LG Smart World] і
[Мої програми], а також функції [Пошук]
залежить від регіону.
yy Функція пошуку не дає змоги шукати
контент на всіх онлайнових службах. Вона
працює лише з деякими зі служб.
3. Коли на екрані відкрита сторінка [Мої
програми], натисніть червону кнопку (R).
Переміщення програми
1. Виберіть програму і натисніть кнопку ENTER
(b), щоб відобразити доступні пункти меню.
2.Кнопками W/S виберіть пункт [Хід] і
натисніть кнопку ENTER (b).
3.Кнопками W/S/A/D виберіть місце
призначення і натисніть кнопку ENTER (b).
Видалення програми
1. Виберіть програму і натисніть кнопку ENTER
(b), щоб відобразити доступні пункти меню.
2.Кнопками W/S виберіть пункт [Видаліть] і
натисніть кнопку ENTER (b).
3. За допомогою кнопок A/D виберіть пункт
[Так] і натисніть кнопку ENTER (b) для
підтвердження.
,,Примітка
Доступність служб [LG Smart World] і [Мої
програми], а також функції [Пошук] залежить
від регіону.
Пошук і усунення несправностей 55
Пошук і усунення несправностей
Загальні
Ситуація
Причина і спосіб усунення
Не вмикається живлення.
yy Надійно підключіть штепсельну вилку шнура живлення до розетки.
Пристрій не розпочинає
відтворення.
yy Вставте диск, придатний для відтворення на цьому апараті.
(Перевірте тип диска, систему кольорового телебачення,
регіональний код)
yy Установіть диск робочою стороною донизу.
yy Очистіть диск.
yy Відключіть функцію контролю рейтингу або змініть рейтинг.
Підключений USBнакопичувач не
розпізнається.
yy Спробуйте скористатися іншим USB-кабелем, оскільки деякі USBкабелі можуть не підтримувати струм, необхідний для нормальної
роботи USB-пристрою.
yy Якщо використовується USB-подовжувач або концентратор USB,
USB-пристрої можуть бути нерозпізнані.
yy USB-пристрої, при підключенні яких до комп’ютера необхідно
інсталювати додаткове програмне забезпечення, не
підтримуються.
Неможливо змінити ракурс.
yy Можливість зміни ракурсу не передбачена на DVD-диску, що
відтворюється.
Не відтворюються аудіо-,
відео- та графічні файли.
yy Файли записані у форматі, що не підтримується програвачем.
Пульт дистанційного
керування не працює
належним чином.
yy Пульт дистанційного керування не направлений на датчик
дистанційного керування на пристрої.
yy Програвач не підтримує кодек, що використовується у відеофайлі.
yy Занадто велика відстань від пульта дистанційного керування до
пристрою.
yy Між пультом дистанційного керування та апаратом знаходиться
перешкода.
yy Батарейка в пульті ДК розряджена.
Пристрій підключено до
електричної розетки, але
він не вмикається та не
вимикається.
Пристрій не працює
належним чином.
Ви можете повернути пристрій до початкових установок, як
показано нижче:
yy Відключіть шнур живлення від електричної розетки, зачекайте
щонайменше п’ять секунд, та знову підключіть його до розетки.
5
Пошук і усунення несправностей
yy Цей програвач підтримує лише USB-накопичувачі та зовнішні
жорсткі USB-диски з файловими системами FAT32 або NTFS.
56 Пошук і усунення несправностей
Мережа
Ситуація
Причина і спосіб усунення
Функція BD-Live не працює.
yy На підключеному USB-накопичувачі недостатньо вільного місця.
Підключіть USB-накопичувач не менше ніж з 1 ГБ вільної пам’яті.
yy Переконайтеся, що пристрій правильно підключений до
локальної мережі з виходом в Інтернет (див. стор. 21).
yy Швидкість Інтернет-підключення недостатньо висока для роботи
функцій BD-Live. Зверніться до вашого Інтернет-провайдера
з питання підвищення швидкості Інтернет-з’єднання до
рекомендованої.
yy Опція [BD-LIVE з’єднання] у меню настройок установлена в [Setup].
Установіть опцію в [Permitted].
5
Потокове відео зі служб,
таких як YouTube™ та т.п.,
часто призупиняється або
«буферизується» під час
відтворення.
yy Швидкість широкосмужного з’єднання недостатня для потокового
відео. Зверніться до вашого Інтернет-провайдера з питання
підвищення швидкості Інтернет-з’єднання до рекомендованої.
В списку пристроїв
медіа-сервери не
відображатимуться.
yy На медіасервері працює мережний екран або антивірусна
програма. Працює мережний екран або антивірусне програмне
забезпечення на медіа-сервері.
yy Програвач не підключений до тієї ж локальної мережі, до якої
підключений медіа-сервер.
Пошук і усунення несправностей
Пошук і усунення несправностей 57
Зображення
Ситуація
Причина і спосіб усунення
Відсутнє зображення.
yy Виберіть відповідний режим відеовходу телевізора, при якому
зображення з пристрою видиме на екрані телевізора.
yy Надійно підключіть відеокабель.
yy Переконайтеся, що опція [Встан.Кольору HDMI] в меню
[Налаштування] правильно налаштована у відповідності з типом
відеопідключення.
yy Телевізор не підтримує роздільну здатність, установлену на
програвачі. Установіть роздільну здатність, яку підтримує
телевізор.
yy Роз’єм HDMI OUT програвача підключений до DVI-пристрою, що
не підтримує захист від копіювання.
Шуми на зображенні.
yy Відтворюваний диск записаний у системі кольорового
телебачення, що не підтримується телевізором.
yy Установіть роздільну здатність, яку підтримує телевізор.
При відтворенні дисків
Blu-ray 3D не виводиться
3D-зображення.
yy Підключіть програвач до телевізора за допомогою HDMI-кабеля
(тип A, Високошвидкісний кабель HDMI™).
yy Можливо, телевізор не підтримує формат «HDMI 3D mandatory
format».
yy Опція [Режим 3D] в меню [Налаштування] установлена у [Вимк.].
Установіть опцію в [Увім.].
Ситуація
Причина і спосіб усунення
Звук відсутній або
викривлений.
yy Програвач виконує пошук, відтворює з повільною швидкістю,
перебуває в стані паузи.
yy Низька гучність звуку.
Технічна підтримка
Ви можете оновити програмне забезпечення програвача до останньої версії, щоб вдосконалити його
робочі характеристики та/або додати нові функції. Щоб завантажити останню версію програмного
забезпечення програвача (якщо вийшли оновлення), відвідайте сайт http://www.lg.com або зверніться
до Центру технічної підтримки LG.
Інформація про відкриті програмні засоби
Щоб отримати відповідний вихідний код за ліцензіями GPL, LGPL та інші ліцензовані вихідні коди,
відвідайте сайт http://opensource.lge.com. Усі стосовні ліцензійні умови, відмови від гарантійних
зобов’язань та повідомлення про авторські права доступні для завантаження разом із вихідним кодом.
Пошук і усунення несправностей
Звук
5
58 Додаток
Керування
телевізором за
допомогою пульта
дистанційного
керування
програвача
Керування телевізором за допомогою пульта
дистанційного керування програвача.
При натисканні
Виконується функція
1 (TV POWER)
Вмикання й вимикання
телевізора.
AV/INPUT
Вибір режиму роботи
телевізора між прийомом
ТВ-сигналу й сигналу від
інших зовнішніх джерел.
PR/CH W/S
Пошук вгору і вниз серед
запрограмованих каналів.
VOL +/–
Регулювання гучності
телевізора
6
Додаток
,,Примітка
Залежно від підключеного приладу,
можливо, ви не зможете скористатися
окремими клавішами для керування вашим
телевізором.
Програмування
пульта дистанційного
керування для керування
телевізором
Ви можете керувати вашим телевізором за
допомогою пульта дистанційного керування
програвача.
Якщо ваш телевізор указаний в таблиці нижче,
введіть відповідний код виробника.
1. Утримуючи натиснутою кнопку
1 (TV POWER), за допомогою цифрових
кнопок введіть код виробника вашого
телевізора (див. таблицю нижче).
Виробник
Код
LG
1(за умовчанням), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Для завершення настройки відпустіть кнопку
1 (TV POWER).
У залежності від моделі телевізора, окремі або
всі кнопки можуть не працювати навіть після
вводу правильного коду виробника. Після заміни
батарей у пульті дистанційного керування,
замість введеного вами коду буде встановлений
код за умовчанням. У цьому випадку буде
необхідно повторно ввести цифровий код.
Додаток 59
Оновлення
програмного
забезпечення через
мережу
Повідомлення про
наявність в Інтернеті
оновлення для
програмного забезпечення
Періодично для пристроїв, що підключаються
до широкосмужної домашньої мережі, можуть
пропонуватися вдосконалення робочих
характеристик і/або додаткові функції чи
служби. Якщо програвач підключений до
високошвидкісної домашньої мережі, і доступне
оновлення для його програмного забезпечення,
він проінформує про це користувача одним із
способів, як показано нижче.
Варіант 1:
1. При ввімкненні програвача на екрані
з’являється меню оновлення.
2. За допомогою кнопок A/D виберіть
потрібну опцію та натисніть ENTER (b).
Розпочати оновлення
програмного забезпечення.
[Відміняти]
Виходить з меню оновлення та
вимикає живлення.
Варіант 2:
Якщо на сервері доступна нова версія
програмного забезпечення, внизу головного
меню з’явиться іконка «Відновити». Натисніть синю
(B) кнопку, щоб розпочати процес оновлення.
Ви можете оновити програмне забезпечення
програвача до останньої версії, щоб поліпшити
функціональність пристрою та/або додати нові
можливості. Ви можете оновити програмне
забезпечення програвача, установивши напряму
з’єднання з сервером оновлення.
,,Примітка
yy Перед тим, як розпочати оновлення
програмного забезпечення програвача,
вийміть диск і відключіть USB-накопичувач.
yy Перед тим, як розпочати оновлення
програмного забезпечення програвача,
вимкніть і знову ввімкніть живлення
програвача.
yy Під час процедури zоновлення
програмного забезпечення не
вимикайте програвач, не відключайте
його від електромережі та не
натискайте жодних кнопок.
yy У випадку скасування процесу оновлення
вимкніть та ввімкніть живлення програвача
для забезпечення його стабільної роботі.
yy Установка попередніх версій програмного
забезпечення не підтримується.
1. Перевірте підключення до мережі і мережні
настройки (стор. 21).
2. Виберіть опцію [Прогр. забезпечення] в меню
[Налаштування] і натисніть ENTER (b).
3. Виберіть опцію [Відновити] і натисніть ENTER
(b).
Програвач виконає перевірку наявності
нових версій програмного забезпечення.
6
Додаток
[OK]
Оновлення програмного
забезпечення
60 Додаток
,,Примітка
yy При натисканні кнопки ENTER (b) під час
перевірки наявності оновлених версій
процес припиняється.
yy Якщо нові версії програмного забезпечення
не знайдені, з’являється повідомлення
«Оновленнь не знайдено». Натисніть ENTER
(b) для повернення до [Головне меню].
4. Якщо знайдене оновлення, з’явиться
повідомлення «Бажаєте відновити?».
5. Виберіть [OK] , щоб розпочати процес
оновлення. (Щоб зупинити оновлення,
виберіть [Відміняти]).
6. Програвач розпочне завантаження нової
версії з сервера. (Завантаження може тривати
до декількох хвилин у залежності від стану
вашої домашньої мережі).
7. По завершенні завантаження з’являється
повідомлення «Завантаження завершено.
Бажаєте відновити?».
8. Виберіть [OK], щоб розпочати процес
оновлення. (Щоб відмінити оновлення,
виберіть [Відміняти]. Завантажений файл буде
непридатний для повторного використання.
Щоб оновити програмне забезпечення іншим
разом, процедуру оновлення потрібно буде
розпочати з самого початку).
6
Додаток
>>Увага!
Не вимикайте живлення в процесі
оновлення програмного забезпечення.
9. Через кілька секунд після завершення
оновлення автоматично вимкнеться
живлення.
10. Знову ввімкніть живлення. Тепер система
працює з новою версією програмного
забезпечення.
,,Примітка
Функція оновлення програмного
забезпечення може працювати неправильно
в залежності від конфігурації мережі.
У цьому випадку ви можете отримати
останню версію програмного забезпечення
від офіційного сервісного центру LG
Electronics, і використати її для оновлення
вашого програвача. (Див. розділ «Технічна
підтримка» на стор. 57).
Додаток
61
Додаткові відомості
Вимоги до файлів
Відеофайли
Файл
Розташування
Файл
Розширення
Формат кодека
Диск,
USB
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (без DRM),
“.vob”, “.3gp”, “.mov”,
“.trp”, “.m2t”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”, “.wm”,
”.flv”, “.ts”, “.dat”
DIVX 3.11, DIVX4,
DIVX5. DIVX6
(тільки стандартне
відтворення)
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2
TS, VC-1 SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”,
“.mp4”, “.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (без DRM),
“.mov”, “.trp”, “.m2t”,
“.mpe”, “.m1v”, “.m2v”,
”.flv”, “.ts”
DIVX 3.11, DIVX4,
DIVX5. DIVX6
(тільки стандартне
відтворення)
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2
TS, VC-1 SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer 2.0
(.sub/.txt), TMPlayer (.txt),
DVD Subtitle System
(.txt)
Аудіоформат
Субтитри
Аудіофайли
Файл
Розширення
Частота
дискретизації
Диск,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(без DRM),
“.flac”
від 32 до 48 кГц
(WMA), від 16 до 48
кГц (MP3)
від 32 до 192 кбіт/
с (WMA), від 32 до
320 кбіт/с (MP3)
Деякі файли формату
«wav» не підтримуються
програвачем.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(без DRM)
від 32 до 48 кГц
(WMA), від 16 до 48
кГц (MP3)
від 32 до 192 кбіт/
с (WMA), від 32 до
320 кбіт/с (MP3)
Деякі файли формату
«wav» не підтримуються
програвачем.
Бітрейт
Примітка
Файли фотографій
Файл
Розташування
Файл
Розширення
Рекомендований
розмір
Диск,
USB,
DLNA
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Не більше 4 000 x 3 000 x 24 біт/піксель
Не більше 3 000 x 3 000 x 32 біт/піксель
Примітка
Файли зображень з
прогресивною і безвтратною
компресією не підтримуються.
yy Наданий пакет DLNA-сервера для версії Macintosh має обмеження сумісності файлів, наприклад ASF,
WMA та WMV.
6
Додаток
Файл
Розташування
62 Додаток
,,Примітка
6
Додаток
yy Максимальна довжина назви файлу – 180
символів.
yy Максимальна кількість файлів/папок: Не
більше 2000 (загальна кількість файлів і
папок)
yy Залежно від розміру і кількості файлів
зчитування заголовку носія може зайняти
до декількох хвилин.
yy Сумісність файлів може бути різною в
залежності від сервера.
yy Оскільки сумісність файлів на DLNAсервері була перевірена тільки для
середовища DLNA-сервера із комплекту
(Nero MediaHome 4 Essentials), вимоги
до файлів і функції відтворення
можуть відрізнятися залежно від
використовуваного медіа-сервера.
yy Відповідність файлів вимогам, наведеним
на стор 61., не завжди забезпечує
сумісність. Певні обмеження можуть
накладатися властивостями файлу або
можливостями медіа-сервера.
yy Воспроизведение файлов видео субтитров
доступно только на медиа-сервере DLNA,
созданном поставляемым программным
обеспечением Nero MediaHome 4
Essentials для пакета этого плеера.
yy Спільний доступ до файлів на знімних
носіях, таких як USB-пристрій, DVD-диск
тощо, установлених на медіа-сервері,
може працювати некоректно.
yy Цей пристрій не підтримує теги ID3 Tag у
файлах MP3.
yy Для файлів у кодуванні VBR загальний час
відтворення, що відображається на екрані,
може відрізнятися від дійсного.
yy Відеофайли високої роздільної здатності
(HD), записані на компакт-диску або на
карті пам’яті з інтерфейсом USB 1.0/1.1,
можуть не відтворюватися коректно.
Для відтворення відеофайлів високої
роздільної здатності (HD) рекомендується
використовувати BD- і DVD-диски або
носії з інтерфейсом USB 2.0.
yy Цей програвач підтримує формат H.264/
MPEG-4 AVC з профілем Main і High, рівень
4.1. Файл з профілем вищого рівня може не
підтримуватися.
yy Програвач не підтримує файли, записані
з використанням технології кодування
GMC*1 і Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
,,Примітка
yy Файл “avi” у кодуванні “WMV 9 codec” не
підтримується.
yy Програвач підтримує файли у кодуванні
UTF-8, навіть якщо вони містять субтитри у
кодуванні Unicode. рогравач не підтримує
файли субтитрів у кодуванні «чистий»
Unicode.
yy Деякі файли можуть виявитися
непридатними для відтворення через тип
файлу або спосіб запису.
yy Записані на ПК мультисесійні диски не
підтримуються програвачем.
yy Для правильного відтворення відеофайлу
його назва повинна співпадати з назвою
файлу субтитрів.
yy У разі відтворення на програвачі
відеофайлів із розширенням «.ts», «.m2ts»,
«.mts», «.tp», «.Trp» або «.m2t» файли із
субтитрами можуть не підтримуватися.
yy Для файлів у кодуванні VBR загальний
час відтворення, що відображається на
екрані, може відрізнятися від дійсного.
yy Сумісність із Відео/ Аудіокодеком
залежить від файлу відео.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition –
Прогресивний відеокодек
високої чіткості)
yy На цьому програвачі можна відтворювати
диски у форматі AVCHD. Як правило такі диски
використовуються для запису у відеокамерах.
yy Формат AVCHD призначений для запису відео
високої чіткості у відеокамерах.
yy Формат MPEG-4 AVC/H.264 забезпечує більш
ефективну компресію зображення, ніж звичайні
формати компресії.
yy На цьому програвачі можна відтворювати
AVCHD-диски, у яких використовується
технологія «x.v.Colour».
yy У залежності від режиму запису, деякі диски
формату AVCHD можуть не відтворюватися на
програвачі.
yy Диски формату AVCHD повинні бути фіналізовані.
yy Технологія x.v.Colour забезпечує ширшу кольорову
палітру, ніж звичайний DVD-формат відеокамер.
Додаток 63
Про DLNA
Цей програвач є DLNA-сертифікованим
цифровим мультимедійним програвачем,
який може виводити на екран та відтворювати
фільми, фотографії і музичний контент з DLNAсумісного цифрового мультимедійного сервера
(комп’ютерна та побутова електроніка)
Альянс цифрових мереж для дому (Digital
Living Network Alliance - DLNA) – це міжгалузева
організація, яка об’єднує компанії, що працюють
у сфері побутової електроніки, комп’ютерів та
мобільного обладнання. Digital Living пропонує
споживачам прості способи організації спільного
доступу до цифрового мультимедіа у домашніх
мережах.
Логотип DLNA-сертифікації дозволяє
легко знайти вироби, що відповідають
рекомендаціям по функціональній сумісності
DLNA Interoperability Guidelines. Даний
пристрій відповідає вимогам рекомендацій по
функціональній сумісності DLNA Interoperability
Guidelines v1.5.
При підключенні програвача до комп’ютера, на
якому працює ПЗ DLNA-сервера, або до іншого
DLNA-сумісного пристрою, може виникнути
потреба у здійсненні деяких змін настройки
програмного чи апаратного забезпечення. За
більш детальною інформацією зверніться до
інструкції до ПЗ або пристрою.
Основні системні вимоги
yy Пристрій відображення високої чіткості з
HDMI-входом.
yy Диск BD-ROM з матеріалом високої чіткості.
yy Для відтворення деякого контенту пристрій
відображення повинен бути обладнаний
HDMI-входом або HDCP-сумісним DVI-входом
(задається авторами диска).
yy Оскільки BD-ROM є новим форматом, то
можливі проблеми з окремими дисками,
цифровими з’єднаннями, а також інші
проблеми, пов’язані із сумісністю. Якщо ви
зазнаєте проблем із сумісністю, будь ласка,
зверніться в авторизований Центр технічної
підтримки.
yy Цей програвач дозволяє використовувати
такі функції, як картинка-в-картинці, додаткова
аудіодоріжка, віртуальні пакети тощо при
відтворенні дисків BD-ROM з підтримкою
BONUSVIEW (BD-ROM Версія 2 Профіль 1,
версія 1.1). Додаткові відео- і аудіоматеріали
можна відтворювати при використанні
дисків, що підтримують функцію «картинкав-картинці». За вказівками по відтворенню
зверніться до інструкції до диска.
yy Для перегляду контенту високої чіткості та
масштабування стандартного DVD-контенту
пристрій відображення повинен бути
обладнаний HDMI-входом або HDCP-сумісним
DVI-входом.
yy Деякі диски BD-ROM і DVD можуть накладати
обмеження відносно використання окремих
команд або функцій.
yy Ви можете використовувати USB-пристрої
для зберігання інформації, пов’язаної з
диском, включаючи завантажений Інтернетконтент. Термін збереження цієї інформації
визначається диском, для якого вона
призначена.
6
Додаток
Для відтворення відео високої чіткості:
Зауваження стосовно
сумісності
64 Додаток
Характеристики аудіовиходу
Роз’єм/
Установка
Джерело
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS Перекодування *3
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Якщо опція [Цифровий Вихід] установлена
в [Бітовий потік], додаткова й інтерактивна
звукові доріжки можуть бути не включені у
вихідний цифровий потік. (Окрім кодека LPCM:
вихідний сигнал завжди містить інтерактивну і
додаткову аудіодоріжки).
*2 Програвач автоматично вибирає режим
виводу звуку через інтерфейс HDMI відповідно
до можливостей декодування підключеного
HDMI-пристрою, навіть якщо опція [Цифровий
Вихід] установлена в [Бітовий потік].
6
Бітовий потік *1 *2
Додаток
*3 Якщо опція [Цифровий Вихід] установлена
в [DTS Перекодування], для вихідного
аудіосигналу встановлюються обмеження
по частоті дискретизації (48 кГц) і кількості
каналів (5.1). Якщо опція [Цифровий Вихід]
установлена в [DTS Перекодування], при
відтворенні дисків BD-ROM виводитиметься
аудіосигнал DTS Re-encode, а при відтворенні
інших дисків виводитиметься оригінальна
аудіодоріжка (як у випадку [Бітовий потік]).
yy При відтворенні MP3/WMA-файлів звук
виводиться у форматі PCM 48 кГц/16 біт, при
відтворенні аудіо компакт-дисків – у форматі
PCM 44,1 кГц/16 біт.
yy При цифровому підключенні аудіо (HDMI
OUT), звук кнопок меню диска BD-ROM може
бути відсутній, якщо опція [Цифровий Вихід]
установлена в [Бітовий потік].
yy Якщо аудіоформат цифрового виходу не
відповідає можливостям ресивера, ресивер
буде відтворювати гучний, спотворений звук
або ніякого звуку взагалі.
yy Шестиканальний цифровий об’ємний звук
Digital Surround Sound через цифрове
підключення буде доступний тільки за
умови, що ресивер обладнаний цифровим
багатоканальним декодером.
yy Цей параметр не доступний для вхідного
сигналу з зовнішнього пристрою.
Додаток 65
Список кодів регіонів
Виберіть код регіону з даного списку.
Регіон Код Регіон Код Регіон Код Регіон Код
Афганістан AF Фіджі FJ Монако MC Сінгапур SG
Аргентина AR Фінляндія FI Монголія Австралія AU Франція FR Марокко MN Словацька
MA Республіка SK
NP Словенія NL Південна Африка ZA
Австрія AT Німеччина DE Непал Бельгія BE Великобританія GB Нідерланди Бутан BT Греція GR Нідерландські
GL Антильські
острови HK
Нова Зеландія HU
Нігерія IN
Норвегія ID
Оман IL
Пакистан IT
Панама JM
Парагвай JP
Філіппіни KE
Польща KW
Португалія LY
Румунія LU
Російська
MY Федерація MV Саудівська Аравія Болівія BO Гренландія Бразилія BR Гонконг Камбоджа KH Угорщина Канада CA Індія Чілі CL Індонезія Китай CN Ізраїль Колумбія CO Італія Конго CG Ямайка Коста-Ріка CR Японія Хорватія HR Кенія Чеська Республіка CZ Кувейт DK Лівія Еквадор EC Люксембург Єгипет EG Малайзія Сальвадор SV Мальдіви Ефіопія ET Мексика MX Сенегал Іспанія KR
ES
AN Шрі-Ланка NZ Швеція LK
NG Швейцарія NO Тайвань CH
OM Таїланд PK Туреччина PA Уганда PY Україна PH США PL Уругвай PT Узбекистан RO В’єтнам RU
SA
SN
Зімбабве SE
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
6
Додаток
Данія Південна Корея SI
66 Додаток
Коди мови
Використовуйте даний список для вибору мови в таких початкових установках: [Аудіо Диску], [Субтитри
диску], [Меню Диску].
6
Мова код
Афар 6565
Мова код
Мова код
Мова код
Додаток
Французька 7082
Литовська 7684
Сіндхі 8368
Африкаанс6570
Фризька 7089
Македонська 7775
Сингальська 8373
Албанська 8381
Галісійська 7176
Малагасійська 7771
Словацька 8375
Амхарська 6577
Грузинська 7565
Малайська 7783
Словенська 8376
Арабська 6582
Німецька 6869
Малайаламська 7776
Іспанська 6983
Вірменська 7289
Грецька 6976
Маорі 7773
Суданська 8385
Ассамі 6583
Гренландська 7576
Маратхі 7782
Суахілі 8387
Аймара 6588
Гуарані 7178
Молдавська 7779
Шведська 8386
Азербайджанська 6590
Гуджараті 7185
Монгольська 7778
Тагальська 8476
Башкирська 6665
Хауса 7265
Науру 7865
Таджицька 8471
Баскська 6985
Іврит 7387
Непалі 7869
Тамільська 8465
Бенгалі; Бангла 6678
Хінді 7273
Норвезька 7879
Телугу 8469
Бутані 6890
Угорська 7285
Орія 7982
Тайська 8472
Біхарі 6672
Ісландська 7383
Пенджабі 8065
Тонга 8479
Бретонська 6682
Індонезійська 7378
Пашто, Пушту 8083
Турецька 8482
Болгарська 6671
Інтерлінгва 7365
Перська 7065
Туркменська 8475
Бірманська 7789
Ірландська 7165
Польська 8076
Тві 8487
Білоруська 6669
Італійська 7384
Португальська 8084
Українська 8575
Китайська 9072
Японська 7465
Кечуа 8185
Урду 8582
Хорватська 7282
Каннада 7578
Ретороманська 8277
Узбецька 8590
Чеська 6783
Кашмірі 7583
Румунська 8279
В’єтнамська 8673
Датська 6865
Казахська 7575
Російська 8285
Воляпюк 8679
Голландська 7876
Киргизька 7589
Самоанська 8377
Валійська 6789
Англійська 6978
Корейська 7579
Санскрит 8365
Волоф 8779
Есперанто 6979
Курдська 7585
Кхоса 8872
Естонська 6984
Лаоська 7679
Шотландськогаельська 7168
Їдиш 7473
Фарерська 7079
Латинська 7665
Сербська 8382
Йоруба 8979
Зулуська 9085
Фіджі 7074
Фінська 7073
Сербохорватська 8372
Латвійська,
Латиська 7686
Лінгала 7678
Шона 8378
Додаток 67
Торгові марки і
ліцензії
Логотипи Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™,
BD-Live™, BONUSVIEW™ є торговими марками
Blu-ray Disc Association.
Логотип DVD є торговою маркою DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
Java є торговою маркою компанії Oracle та/або
її дочірніх компаній.
«x.v.Colour» є торговою маркою Sony Corporation.
Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories.
«Dolby» і знак у вигляді подвійної літери
«D» є торговими марками компанії Dolby
Laboratories.
DLNA®, логотип DLNA і DLNA CERTIFIED® є
торговими марками, знаками обслуговування
або знаками сертифікації Альянсу цифрових
мереж для дому (Digital Living Network Alliance).
«AVCHD» і логотип «AVCHD» є торговими
марками корпорації Panasonic і корпорації Sony.
DivX®, DivX Сертифіковані та асоціативні
логотипи є торговими марками Rovi
Corporation, або її дочірніх компаній та
використовуються з ліцензією.
6
Додаток
Терміни HDMI і мультимедійний інтерфейс
високої чіткості HDMI та логотип HDMI є
торговими марками або зареєстрованим
торговими марками компанії HDMI Licensing
LLC у США та інших країнах.
Виготовлено за патентною ліцензією патентів
США № 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 та
інших патентів, виданих та заявлених у США
й інших країнах. DTS-HD, the Symbol, DTSHD разом із the Symbol є зареєстрованими
торговими марками, а DTS-HD Master Audio
| Essential є торговою маркою DTS, Inc. В
комплекті з виробом постачається програмне
забезпечення. © DTS, Inc. Усі Права Захищені.
68 Додаток
Примітка Cinavia
Цей продукт використовує технологію Cinavia
для обмеження використання неавторизованих
копій деяких фільмів та відеороликів, а також
саундтреків до них, створених у комерційних
цілях. У випадку виявлення забороненого
використання неавторизованої копії
відображується відповідне повідомлення, та
переривається відтворення чи копіювання.
Більш детальну інформацію про технологію
Cinavia можна знайти в Он-лайн Центрі
Інформування Споживачів(Online Consumer
Information Center) Cinavia за адресою http://
www.cinavia.com. Для запиту додаткової
інформації про Cinavia поштою надішліть
відкритку з вашою поштовою адресою до Cinavia
Центрі Інформування Споживачів(Consumer
Information Center): п/с 86851, Сан-Дієго,
Каліфорнія, 92138 США
Цей продукт поєднує патентовану технологію,
ліцензовану корпорацією Verance та захищеною
патентом США № 7369677 та іншими патентами
США і загальносвітовими патентами, вже
виданими та такими, що розглядаються, а
також авторським правом і правилами захисту
комерційних таємниць, що регулюють окремі
аспекти цієї технології. Cinavia є товарним знаком
корпорації Verance. Авторське право 2004-2012
Verance. Всі права належать Verance. Інженерний
аналіз та розбирання заборонені.
6
Додаток
Додаток 69
Технічні характеристики
Загальні характеристики
Електроживлення
Див. головну етикетку.
Споживана потужність
Див. головну етикетку.
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
Прибл. 950 мм x 136 мм x 75 мм
Вага нетто (прибл.)
4,5 кг
Діапазон робочих температур
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Робочий діапазон відносної
вологості
5 % - 90 %
Входи/Виходи
HDMI IN/OUT (Відео/Аудіо)
19-контактний (тип A, HDMI™ Connector)
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 В (p-p), Оптичний роз’єм x 1
PORT. IN
0,5 Вскв. (3,5 мм стерео роз’єм) x 1
MIC IN
роз’єм 6,3 мм
Тюнер
Діапазон настройки FM
87,5 – 108,0 МГц або 87,50 – 108,00 МГц
Підсилювач
Вихідна потужність, (скв.), КНВ 10 %
330 W
Фронтальні
60 W x 2
Центральний канал
30 W x 2
Сабвуфер
150 W
6
Додаток
Загальна
70 Додаток
Система
Лазер
Напівпровідниковий лазер
довжина хвилі
405 nm / 650 nm
Система ТВ-сигналу
Стандартна система кольорового телебачення PAL/NTSC
LAN-порт
Роз’єм Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Бездротовий LAN
(вбудована антена)
Вбудований бездротовий мережний адаптер IEEE 802.11n
(діапазони 2,4 і 5 ГГц), сумісний з Wi-Fi мережами 802.11a/b/g.
Живлення на шині даних (USB)
DC 5 V 0 500 mA
Акустичні системи
Сабвуфер
Тип
Номінальний
повний імпеданс
Вхідна потужність
Електроживлення
1 смуга, 1 динамік
3Ω
150 W
Див. головну етикетку.
Максимальна
вхідна потужність
Габаритні розміри
(Ш x В x Г)
Вага нетто
Споживана
потужність
yy Дизайн і характеристики можуть бути змінені без попередження.
6
300 W
196 мм x 390 мм x 398 мм
7,4 кг
Див. головну етикетку.
Додаток
Додаток
Обслуговування
71
Інформація про диски
Поводження з дисками
Поводження з виробом
Під час транспортування виробу
Оригінальну картонну коробку та інші пакувальні
матеріали потрібно зберегти. Якщо вам
потрібно перевезти виріб, для забезпечення
максимального захисту запакуйте його тим же
чином, яким він був запакований виробником.
Чищення приладу
Для чищення виробу використовуйте м’яку
суху тканину. Якщо поверхні сильно забруднені,
очистіть їх м’якою тканиною, злегка зволоженою
в слабкому миючому розчині. Не застосовуйте
сильні розчинники, такі як спирт, бензин або
розчинник, оскільки вони можуть пошкодити
поверхню пристрою.
Підтримка чистоти лицьових поверхонь
yy Забороняється використовувати біля виробу
леткі речовини, такі як інсектицидні аерозолі.
Не торкайтеся робочої сторони диска. Щоб на
поверхні не з’явилися відбитки пальців, беріть
диск за краї. Забороняється наклеювати на диск
папір або клейку стрічку.
Зберігання дисків
Після користування зберігайте диски у футлярах.
Бережіть диски від прямої дії сонячного світла
або джерел тепла, ніколи не залишайте їх
у припаркованому автомобілі під прямим
сонячним світлом.
Чищення дисків
Відбитки пальців і пил на диску можуть
спричинити зниження якості зображення і звуку.
Перед відтворенням очистіть диск чистою м’якою
тканиною. Протирайте диск від центру до країв.
Не використовуйте для чищення дисків сильні
розчинники, такі як спирт, бензин, ацетон,
побутові чистильні засоби, а також антистатичні
аерозолі для грамплатівок.
yy Сильний тиск при протиранні може зіпсувати
поверхню.
yy Не допускайте тривалого контакту з
поверхнею виробу предметів з гуми або
пластмаси.
Даний прилад є високотехнологічним
прецизійним виробом. Даний прилад є
високотехнологічним прецизійним виробом.
За більш детальною інформацією зверніться до
найближчого офіційного сервісного центру.
6
Додаток
Технічне обслуговування
приладу
72 Додаток
Важлива
інформація
стосовно Інтернетпослуг
Відповідальність за будь-яку інформацію, дані,
документи, повідомлення, завантаження, файли,
тексти, зображення, фотографії, відео, трансляції,
публікації, інструменти, програмне забезпечення,
коди, програми, аплети, віджети, додатки,
продукти та інший контент (надалі «Контент»)
та будь-які послуги та пропозиції (надалі
«Пропозиції»), що надаються або постачаються
від або за посередництвом будь-якої третьої
сторони (надалі «Постачальник Послуги»), цілком
і повністю покладається на Постачальника
Послуги.
Наявність та доступ до Контенту та Послуг, що
постачаються Постачальником Послуг через
пристрій LGE, можуть бути обмежені у будьякий час без попередження, в тому числі,
але не обмежуючись, з причини видалення,
призупинення або скасування постачання
повного обсягу або будь-якої частини Контенту
або Послуги.
6
Додаток
У випадку виникнення запитань або проблем у
зв’язку з постачанням Контенту або Послуг, ви
можете звернутися до веб-сайту Постачальника
Послуги за самою останньою інформацією.
LGE не несе відповідальності або зобов’язань,
пов’язаних з наданням користувачам технічної
підтримки стосовно Контенту або Послуг. Будь-які
питання стосовно доступу до такого Контенту або
Послуг повинні адресуватися безпосередньо до
Постачальників такого Контенту або Послуг.
Зауважте, що LGE не несе відповідальності за
будь-який Контент або Послуги, що постачаються
Постачальниками Послуги, або за будь-які зміни,
видалення або припинення постачання такого
Контенту або Послуг, та не забезпечує і не
гарантує доступ до такого Контенту і Послуг.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement