Acer | KG281K | Acer KG281K Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A talp felszerelése
1.
2.
3.
4.
Vegye ki a monitort a csomagolásból.
Illessze az állványt a talpra. (csak bizonyos típusok esetében)
Fordítsa el az óramutató járásával megegyez ő irányba, hogy a helyére rögzítse. Győződjön meg arról, hogy a talp
megfelelően rögzült az állványon. (csak bizonyos típusok esetében)
Rögzítse a talpat az állványra a csavar elfordításával, a beépített pecek vagy egy pénzérme segítségével. (csak
bizonyos típusok esetében)
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
Csatlakoztassaajelkábelegyikvégétamonitorhátuljánlévő
HDMI (opcionális) és/vagy DP (opcionális) csatlakozóhoz,majda
másikvégétaszámítógépgrafikuskártyájának HDMI (opcionális)
és/vagy DP (opcionális)csatlakozójához.Eztkövetőenszorítsa
megajelkábelcsatlakozójának csavarjait.
2
3.
4.
5.
2
Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti aljzatát
(AUDIO IN) és a számítógép vonalszintű kimeneti csatlakozóját a
hangkábellel.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő
tápcsatlakozó porthoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugójátegy
közeli konnektorba.
Megjegyzés: Audió kimenet csak az audió kimenetes modelleknél van. Kérjük, tekintse meg a felhasználói útmutatót
a részletes utasításokért.
FreeSync :
Lehetővé teszi, hogy egy FreeSync-kompatibilis grafikai forrás dinamikusan állítsa a képfrissítési sebességéet a
tartalom jellemző képsebességétől függően az energiahatékony, gyakorlatilag rázkódásmentes és alacsony késlekedésű
képfrissítéshez.
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
Magyar
Külső kezelőszervek
1&2 Főkapcsoló gomb Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A sárga az
energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
a. Nyomja meg a Main page (Főoldal) megtekintéséhez. Nyomja meg újra,
3
Funkciógomb
hogy belépjen a Function (Funkciók) menü következő elemébe.
/
b. Ha a Function (Funkciók) menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztásához vagy a következő funkcióra lépéshez.
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra a
4
Funkciógomb
Bemenetválasztás funkció megnyitásához.
/
/
b. Ha a Function (Funkciók) menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
kiválasztásához vagy az előző funkcióra lépéshez.
5
Funkciógomb
a. Nyomja meg a Főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra a Hangerőbeállítás funkció megnyitásához.
/
b. Ha a Function (Funckiók) menü aktív, ezzel a gombbal beléphet az OSD
választható elemei közé.
a. Nyomja meg a Main page (Főoldal) megtekintéséhez. Nyomja meg ismét a
6
Funkciógomb
fényerő-beállítás funkció használatához.
/
b. Ha a Function (Funkció) menü aktív. Nyomja meg az előző menübe történő
visszatéréshez vagy a jelenlegi menüből történő kilépéshez.
7
Funkciógomb
a. Ha a Main page (Főoldal) aktív, nyomja meg a Game (Játék) mód vezérlő
aktiválásához.
/
b. Ha a Function (Funkciók) menü aktív, nyomja meg ezt a gombot az
aktuális menüből történő kilépéshez.
Input
Előírások és biztonsági megjegyzések
FCC-megjegyzés
A készüléket tesztelték, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó előírásoknak. A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor
megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát
hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják,
akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a
készülék káros interferenciát okoz
a rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával
győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket
hajtsa végre:
● Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
● Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
● Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
● Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavart okozó
berendezésekre vonatkozó 2014/30/EU irányelv, a kisfeszültségű villamossági termékekre vonatkozó
2014/35/EU irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben
való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával kapcsolatos termékek
környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló
2009/125/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek.
Megjegyzés:
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Az elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt
kábelekkel szabad más számítástechnikai eszközökhöz csatlakoztatni.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériát (bemeneti/kimeneti eszközt, terminált, nyomtatót stb.) szabad
csatlakoztatni, amely megfelel a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem
megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a
Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére
biztosított jogát.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék
működtetése a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek
minden zavart tűrnie kell, beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási
szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést
a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt
begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített
begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat
és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják újra.
További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy
azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
MŰSZAKI ADATOK
Megjelenítő-rendszer
Méret
Képpont-méret
Képpont-méret
LCD-kijelzőpanel
Kontraszt
Látószög
Válaszidő
Paneltípus
Videó
V frekvencia
F frekvencia
Megjeleníthető színek száma
Képpont-órajel
Max. felbontás
TFT Color LCD
28"W (71cm)
0.16(H) x 0.16(V)mm
330cd/m2(Typical)
100,000,000:1Max. (ACM)
170° (H) 160° (V) (CR=10)
1ms (G to G)
TN
R, G, B analóg csatoló
HDMI:30~160KHz,DP:160KHz
HDMI:40~60KHz,DP:40~60KHz
1.07B szín
600MHz
3840x2160@30Hz,3840x2160@60Hz,
Magyar
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Magyar
Plug & Play
Energiagazdaságossági besorolás
*Éves energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Áramfogyasztás
Alvó mód
@200cd/m2
Kikapcsolt állapot
Bemeneti csatlakozó
VESA DDCCI/DDC2B
B
58 (kWh) (a HDMI bemenettel rendelkező típus esetén)
34W(typ.)
0.37W(typ.)
0.3W(typ.)
DP(kizárólagDPrendelkezőtípusnál)
HDMI(kizárólagHDMIrendelkezőtípusnál)
Bemeneti videojel
DPjel(kizárólagDPrendelkezőtípusnál)
HDMIjel(kizárólagHDMIrendelkezőtípusnál)
Hangszórók
2W x 2(kizárólag Audio-Input rendelkező típusnál)
Audió bemenet (Audió bemenettel rendelkező típus esetén)
Audió
Audió kimenet (Audió kimenettel rendelkező típus esetén)
Maximális képernyőméret
Áramforrás
Környezeti feltételek
Méretek
Tömeg (nettó tömeg)
Szerkezet adatai
Vízszintes:620.9mm
Függőleges:341.2mm
100-240V~, 50/60Hz
Működési hőmérséklet: 5°C és 35°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C és 60°C
Működési páratartalom: 10% és 85%
659 (Sz) x 482(Ma) x 241(Mé)mm
5.49kg készülék (nettó)
Döntés: -5° és +15° között
Elforgatás: Nem
Magasság-állítás: Nem
Forgatás: Nem
Leszerelhető talp: Igen
Kapcsoló/Gombok
Külső
Kezelőszervek:
Functions (Funkciók)
Főkapcsoló gomb
Bemenetválasztó kapcsoló
Hangerő
Fényerő
Kontraszt
Fekete erősítése
Kékfény
ACM
Szuperélesség
Gamma
Színhőmérséklet
Módok
sRGB mód
6 tengelyes árnyalat
6 tengelyes telítettség
Hangerő
Túlhajtás
FreeSync
Fényesség
módok
Főmenü OSD
Oldal jobb / bal
Célpont
Nyelv
OSD időtúllépése
Átlátszóság
Képfrissítési sebesség
Bemenet
Automatikus forrás
DP-formátum
Széles mód
PIP/PBP
Gyorsgomb-kiosztás
DDC/CI
HDMI-feketeszint
Gyorsindítási mód
Alaphelyzet
* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Acer termékéhez az Acer hivatalos támogatási webhelyén találhat kézikönyveket és egyéb dokumentumokat.
*Az éves energiafogyasztás kiszámítása az év 365 napján napi 4 óra használatot feltételezve történik.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising