Samsung | SM-G800F | Samsung SM-G800F Bruksanvisning (Lollipop)

SM-G800F
Bruksanvisning
Swedish. 06/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Innehållsförteckning
Läs detta först
Nätverksanslutning
43Mobildata
43Wi-Fi
45Internetdelning
47Internet
Komma igång
8 Förpackningens innehåll
9Enhetslayout
11 Använda SIM- eller USIM-kortet och
batteriet
17 Använda ett minneskort
19 Slå på och av enheten
20 Låsa eller låsa upp skärmen
Rörelser och
användningsfunktioner
49 Rörelser och gester
52Luftvy
52Verktygslåda
53 Öka pekskärmens känslighet
Grunder
21 Använda pekskärmen
24 Layout för hemskärm
29 Paneler för aviseringar och
snabbinställningar
32 Öppna program
33 Installera eller avinstallera program
35 Ange text
37Skärmbild
38 Mina filer
40Energisparfunktion
42 Visa hjälpinformation
Personanpassning
54 Hantera hem- och programskärmarna
57 Ställa in bakgrund och ringsignaler
58 Ändra skärmlåsningsmetod
59Fingerläsare
62Sekretessläge
64 Enkelt läge
64 Överföra data från din gamla enhet
66 Konfigurera konton
2
Innehållsförteckning
Telefon
Säkerhetsfunktioner
67 Ringa samtal
70 Ta emot samtal
71 Alternativ under samtal
105Nödläge
106Hjälpmeddelande
Användbara program och
funktioner
Kontakter
73 Lägga till kontakter
74 Hantera kontakter
107Barnläge
110 S Finder
111 S Kalender
114 S Health
117 S Voice
119Klocka
121Kalkylator
121Memo
123Röstinspelning
125Dropbox
126Flipboard
126 Smart Remote
128Ficklampa
129Förstoring
129Google-program
Meddelanden och e-post
77Meddelanden
80E-post
Kamera
83 Grundläggande fotografering
85Fotograferingslägen
90Kamerainställningar
Galleri
92 Visa foton eller videoklipp
94 Redigera foton eller videor
98Galleriinställningar
Ansluta till andra enheter
132Bluetooth
134 Wi-Fi Direct
136Snabbanslut
138 Screen Mirroring
140Mobilutskrift
Multimedia
99Musik
102Video
3
Innehållsförteckning
Enhets- och datahantering
183 Ställa in avisering för fotolampa
183 Stänga av alla ljud
183Textningsinställningar
184 Justera ljudbalansen
184Monoljud
185Hjälpmeny
187 Ställa in alternativ för fördröjning för
tryck och håll nedtryckt
187Interaktionskontroll
188 Besvara eller avsluta samtal
188 Använda enkel tryckning
188 Hantera inställningar för tillgänglighet
190 Använda andra användbara funktioner
141 Uppgradera enheten
142 Överföra filer mellan din enhet och en
dator
143 Säkerhetskopiera och återställa data
144 Göra en dataåterställning
Inställningar
145 Om inställningarna
145Snabbinställningar
145Nätverksanslutningar
149 Anslut och dela
150 Ljud & display
153Personifiering
155Rörelse
156 Användare och säkerhetskopiering
157System
163Program
Felsökning
Tillgänglighet
170 Om Tillgänglighet
171 Använda hemknappen för att öppna
tillgänglighetsmenyer
171 Röstfeedback (TalkBack)
181 Ändra teckenstorlek
181 Förstora skärmen
181 Ställa in aviseringspåminnelser
182 Kasta om bildskärmsfärgerna
182Färgjustering
4
Läs detta först
Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och
riktigt sätt.
• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
• Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör och
enhetens programvara.
• Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar
enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte
fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
• Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av program som tillhandahålls av
andra leverantörer än Samsung.
• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av
att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du
försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller
att programmen inte fungerar som de ska.
• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten
är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för
kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.
Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
• Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel
snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och
användning av platstjänster, beroende på ditt dataabonnemang. För stora dataöverföringar
rekommenderas användning av Wi-Fi-funktionen.
• Standardprogram som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas.
Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsungservicecenter. Vad gäller användarinstallerade program ska du kontakta tjänsteleverantören.
• Ändringar i enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor
kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data skadas eller förloras. Dessa
åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.
5
Läs detta först
Bevara vatten- och dammskydd
Skador kan uppstå om vatten eller damm kommer in i enhetens inre. Följ tipsen nedan för att
undvika skador på enheten och för att bevara dess vatten- och dammskydd.
• Sänk inte ned enheten i vatten djupare än 1 m och håll den inte under vattenytan i längre än
30 minuter.
• Kontrollera att bakstycket är ordentligt förslutet. Annars skyddar det inte mot vatten och
damm.
• Sänk inte ner enheten i vatten under några längre tidsperioder.
• Enheten får inte utsättas för vatten som rör sig med stor kraft, t.ex. rinnande vatten från en
kran, havsvågor eller vattenfall.
• Öppna inte bakstycket eller locken på enheten när den befinner sig i vatten eller i mycket
fuktiga miljöer, som t.ex. en swimmingpool eller ett badrum.
• Du bör inte öppna bakstycket med våta händer eller när själva enheten är blöt.
• Gummiförseglingen på bakstycket är en viktig komponent för enheten. Var försiktig
när du öppnar bakstycket så att du inte skadar gummiförseglingen. Försäkra dig om att
gummiförseglingen är fri från smuts, t.ex. sand eller damm, så att inga skador kan uppstå på
enheten.
• Om enheten utsätts för vanligt vatten ska du torka den noggrant med en ren, torr trasa.
Om enheten utsätts för någon annan vätska än vanligt vatten ska du omedelbart skölja
av den med vanligt vatten och torka den noggrant med en ren, torr trasa. Om du inte
sköljer av enheten med vanligt vatten kan enheten komma att sluta fungera eller få
missfärgningar.
• Bakstycket kan lossna om enheten tappas eller utsätts för stötar. Kontrollera att alla lock
och bakstycket är korrekt inriktade och sluter tätt.
6
Läs detta först
• Om enheten har sänkts ned i vatten eller om mikrofonen eller högtalaren är blöt hörs
ljudet eventuellt inte tydligt under ett samtal. Se till att mikrofonen eller högtalaren är ren
och torr genom att torka av den med en torr trasa.
• Enhetens vattentåliga utformning gör att den vibrerar något under vissa omständigheter.
Vibrationer under dessa omständigheter, t.ex. när volymnivån är hög, är normalt och
påverkar inte enhetens prestanda.
• Pekskärmen och andra funktioner fungerar eventuellt inte korrekt om enheten används i
vatten eller andra vätskor.
• Enheten har testats i en kontrollerad miljö och blivit certifierad att skydda mot vatten
och damm i specifika situationer (uppfyller klassifikationskraven IP67 i enlighet med
internationella standarden IEC 60529 – Degrees of Protection provided by Enclosures
[IP Code]; testförhållanden: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meter, i 30 minuter). Trots denna
klassificering är din enhet inte okänslig för vattenskada i någon situation.
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.
Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.
7
Komma igång
Förpackningens innehåll
Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:
• Enhet.
• Batteri.
• Snabbstartsguide.
• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende
på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske
inte kompatibla med andra enheter.
• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera
att de är kompatibla med enheten före köpet.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Vissa tillbehör, exempelvis
dockningsenheter, har eventuellt inte samma vatten- och dammskyddscertifiering.
• Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer
information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
8
Komma igång
Enhetslayout
Närhets-/ljussensor
Infraröd lampa
Aviseringslampa
Främre kamera
Öronhögtalare
Strömknapp
Pekskärm
Hemknapp
Knapp för senaste
programmen
Bakåtknapp
Mikrofon
Flerfunktionsuttag
Uttag för headset
Mikrofon
GPS-antenn
Bakre kamera
Volymknapp
Fotolampa
Bakstycke
NFC-antenn
(på batteriet)
Högtalare
Huvudantenn
9
Komma igång
• Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till
problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
• Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke
godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
Knappar
Knapp
Funktion
Ström
Senast
använda
program
Hem
• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.
• Tryck för att slå på eller låsa skärmen.
• Tryck här för att öppna listan över de senast använda
programmen.
• Tryck och håll nedtryckt för att komma åt ytterligare
alternativ för den aktuella skärmen.
• Tryck för att slå på skärmen medan skärmen är låst.
• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen.
• Tryck två gånger för att starta S Voice.
• Tryck och håll nedtryckt för att starta Google.
Åter
• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
Volym
• Tryck här för att justera enhetens volym.
10
Komma igång
Använda SIM- eller USIM-kortet och batteriet
Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri
Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänsteleverantören, samt det medföljande
batteriet.
• Endast microSIM-kort fungerar med enheten.
• Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör. Kontakta
din tjänsteleverantör för mer information om tillgängliga tjänster.
1 Ta bort bakstycket.
Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort bakstycket.
Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du gör det kan det skadas.
11
Komma igång
2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
• Sätt inte i ett minneskort i SIM-kortplatsen. Om ett minneskort fastnar i SIMkortplatsen, måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få
minneskortet borttaget.
• Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet.
Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller
stulna kort.
3 Sätt i batteriet.
2
1
12
Komma igång
4 Sätt tillbaka bakstycket.
2
1
Tryck
Rikta in
• Kontrollera så att bakstycket är ordentligt stängt.
• Använd endast bakstycken och tillbehör som godkänts av Samsung med enheten.
Ta bort SIM- eller USIM-kortet och batteriet
1 Ta bort bakstycket.
2 Ta ut batteriet.
13
Komma igång
3 Tryck på SIM- eller USIM-kortet med fingret och dra sedan ut det.
Ladda batteriet
Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen. En dator kan också
användas för att ladda batteriet om den ansluts via USB-kabel.
Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du
använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batterierna explodera eller så
kan enheten skadas.
• När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts.
Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
• Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver
en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frånkoppling
från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa
program när batteriet har laddats helt.
1 Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern.
14
Komma igång
2 Sätt i USB-kabeln i flerfunktionsuttaget.
• Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador
som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
• Se till att bakstycket är ordentligt förslutet så att vatten och damm inte kommer in i
enheten. Om bakstycket är öppet eller löst kan vatten och damm komma in i enheten
och orsaka skador.
3 Anslut sedan USB-strömadaptern till eluttaget.
• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan
batteriet blir fulladdat.
• Om strömkällan som enheten tar emot under laddning är instabil är det inte säkert att
pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
• Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens
livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta
ladda.
• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas
korrekt.
15
Komma igång
4 När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren
från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.
Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.
Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen
strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att
undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt
att komma åt under laddningen.
Minska batteriförbrukningen
Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara på batteriet. Genom att anpassa dessa
alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan
laddningarna:
• När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
• Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
• Inaktivera Bluetooth-funktionen.
• Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
• Inaktivera automatisk synkronisering av program.
• Minska tiden för bakgrundsljus.
• Minska skärmens ljusstyrka.
16
Komma igång
Använda ett minneskort
Sätta i ett minneskort
Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ
av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.
• Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett
inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
• Se till så att du sätter i minneskortet rättvänt.
• Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort
som formaterats med ett annat filsystem uppmanas du av enheten att formatera om
minneskortet.
• Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
• När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen
Mina filer → SD-kort.
1 Ta bort bakstycket.
2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
3 Sätt tillbaka bakstycket.
17
Komma igång
Ta ut minneskortet
Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På
hemskärmen trycker du lätt på Prog. → Inställningar → Lagring → Avinstallera SD-kort.
1 Ta bort bakstycket.
2 Dra ut minneskortet.
3 Sätt tillbaka bakstycket.
Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Det kan leda till
att data förloras eller skadas eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung
ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade
minneskort, inklusive dataförlust.
Formatera minneskortet
Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera
minneskortet med enheten.
På hemskärmen trycker du lätt på Prog. → Inställningar → Lagring → Formatera SD-kort →
FORMATERA SD-KORT → TA BORT ALLT.
Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet.
Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.
18
Komma igång
Slå på och av enheten
Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.
När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa
instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på Stäng av.
Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig
inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på
sjukhus.
19
Komma igång
Låsa eller låsa upp skärmen
Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och låses. Skärmen stängs också av och
försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid.
För att låsa upp skärmen ska du trycka på strömknappen eller hemknappen och snärta till med
fingret i valfri riktning inom skärmområdet för upplåsning.
Du kan ändra upplåsningskoden för upplåsning av skärmen. Se Ändra skärmlåsningsmetod för
mer information.
20
Grunder
Använda pekskärmen
• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska
urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
• För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst
föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
• Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom
de är utanför området för tryckinmatning.
• Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända
bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.
• Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen.
Tryck lätt
Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en
skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.
21
Grunder
Tryck lätt och håll nedtryckt
Tryck lätt på ett objekt eller på skärmen och håll nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna
tillgängliga alternativ.
Dra
Om du vill flytta ett objekt trycker du lätt på det, håller det nedtryckt och drar det till önskad
plats.
Dubbeltryck
Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.
22
Grunder
Snärta
Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan
panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista med objekt,
exempelvis för kontakter.
Föra ifrån och nypa ihop
För två fingrar ifrån varandra på en webbsida, karta eller bild för att zooma in en del. För dem
närmare varandra för att zooma ut.
23
Grunder
Layout för hemskärm
Hemskärm
Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas
widgetar, genvägar till program med mera. Widgetar är små program som startar specifika
programfunktioner för att ge dig information och bekväm åtkomst på din hemskärm.
Visa andra paneler genom att bläddra åt höger eller vänster, eller tryck på en skärmindikator
längst ner på skärmen. Information om hur du anpassar hemskärmen finns i Hantera
hemskärmen.
En widget
Ett program
En mapp
Skärmindikatorer
Favoritprogram
24
Grunder
Hemskärmsalternativ
Öppna tillgängliga alternativ genom att trycka på ett tomt område på hemskärmen och hålla det
nedtryckt eller nypa ihop fingrarna på skärmen.
25
Grunder
Använda Min tidskrift
Min tidskrift visar uppdateringar av sociala nätverk och nyheter som du är intresserad av live.
Du aktiverar Min tidskrift genom att hålla ned fingret på ett tomt område på hemskärmen. Tryck
sedan på Inst. för hemskärmen och markera Min tidskrift.
Tryck på
eller bläddra åt höger på hemskärmen för att öppna Min tidskrift.
Öppna ytterligare
alternativ.
Välj vilket innehåll som ska visas genom att trycka lätt på → Inställningar och sedan välja de
kategorier intresserar dig.
Uppdatera innehållet automatiskt när Min tidskrift öppnas genom att trycka lätt på →
Inställningar, och markera sedan Uppdatera automatiskt vid start.
26
Grunder
Programskärmen
På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.
På hemskärmen trycker du lätt på Prog. för att öppna programskärmen. Visa andra paneler
genom att bläddra åt höger eller vänster, eller välj en skärmindikator längst ner på skärmen.
Information om hur du anpassar programskärmen finns i Hantera programskärmen.
Öppna ytterligare
alternativ.
Ett program
Skärmindikatorer
27
Grunder
Indikatorikoner
Indikatorikoner visas på statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan
är de vanligast förekommande.
Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa program. Visa statusfältet
genom att dra nedåt från skärmens övre del.
Ikon
Betydelse
Ingen signal
Signalstyrka
Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
GPRS-nät anslutet
EDGE-nät anslutet
UMTS-nät anslutet
HSDPA-nät anslutet
HSPA-nät anslutet
/
LTE-nätverk anslutet
Wi-Fi anslutet
Bluetooth-funktion aktiverad
GPS aktiverat
Samtal pågår
Missat samtal
Funktionen Smart viloläge eller smart paus är aktiverad
28
Grunder
Ikon
Betydelse
Nytt text- eller multimediemeddelande
Larm aktiverat
Tyst läge aktiverat
Vibrationsläge aktiverat
Flygläge aktiverat
Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
Batteriets laddningsnivå
Paneler för aviseringar och snabbinställningar
Använda aviseringspanelen
När du tar emot nya aviseringar för meddelanden eller missade samtal, visas en indikatorikon
i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och se
detaljerna.
Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att
dra fältet uppåt från skärmens nedre del.
29
Grunder
Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.
Starta Inställningar.
Aktivera eller inaktivera alternativ.
Håll ned fingret på en knapp för
att visa detaljerade inställningar.
Visa alla
snabbinställningsknappar.
Ställ in ljusstyrkan.
Starta S Finder.
Starta Snabbanslut.
Tryck lätt på en avisering och utför
olika åtgärder.
Ta bort alla aviseringar.
Ställa in ljusstyrkan
För att ställa in enheten på att justera ljusstyrkan automatiskt markerar du Auto. Du kan justera
ljusstyrkan manuellt genom att dra justeringsreglaget för ljusstyrkan åt höger eller vänster.
När batterinivån är låg försvinner justeringsreglaget för ljusstyrkan från aviseringspanelen.
Ordna om snabbinställningsknappar
Ordna om snabbinställningsknapparna på aviseringspanelen genom att trycka lätt på
hålla ner ett objekt och därefter dra objektet till en annan plats.
30
→
,
Grunder
Använda panelen för snabbinställningar
Du kan aktivera eller inaktivera vissa funktioner på aviseringspanelen. Om du vill aktivera eller
inaktivera fler funktioner öppnar du snabbinställningspanelen.
Öppna panelen för snabbinställningar genom att dra statusfältet nedåt med två fingrar. Du kan
också trycka på på aviseringspanelen. Stäng panelen för snabbinställningar genom att dra
upp fältet från skärmens nedre del.
Tryck på följande alternativ för att aktivera eller inaktivera dem. Du kan visa mer utförliga
inställningar om du trycker på en knapp och håller den nedtryckt.
• Wi-Fi: Se Wi-Fi för mer information.
• Plats: Se Plats för mer information.
• Ljud / Vibrera / Ljud av: Välj ett ljudläge.
• Skärmrotation: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
Vissa program tillåter inte skärmrotation.
• Bluetooth: Se Bluetooth för mer information.
• Mobildata: Se Dataanvändning eller Mobilnätverk för mer information.
• U-energispar.: Se Ultraenergisparläge för mer information.
• Verktygslåda: Se Verktygslåda för mer information.
31
Grunder
• Mobil hotspot: Se Internetdelning för mer information.
• Screen Mirroring: Se Screen Mirroring för mer information.
• NFC: Se NFC för mer information.
• Synka: När du har aktiverat den här funktionen synkroniserar enheten automatiskt program,
såsom kalender eller e-post.
• Smart viloläge: När du aktiverar den här funktionen förblir skärmen på så länge du tittar på
den.
• Energisparläge: Se Energisparfunktion för mer information.
• Stör ej: När du aktiverar den här funktionen stängs ljudet av för alla aviseringar, utom de
undantag du tillåtit.
• Flygläge: Se Flygläge för mer information.
• Sekretessläge: Se Sekretessläge för mer information.
• Tryckkänslighet: Se Öka pekskärmens känslighet för mer information.
Öppna program
På hemskärmen eller programskärmen väljer du en programikon för att öppna programmet.
Öppna listan över nyligen använda program genom att trycka lätt på
programikonen du vill öppna.
och välja
Stänga ett program
→ och på AVSLUTA bredvid ett program för att stänga det. För att stänga alla
Tryck lätt på
→ .
program som körs trycker du lätt på AVSLUTA ALLA. Alternativt trycker du lätt på
32
Grunder
Installera eller avinstallera program
Galaxy Apps
Använd programmet för att köpa och hämta program.
Tryck lätt på Galaxy Apps på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera program
Bläddra bland program efter kategori eller tryck lätt på SÖK för att söka efter ett nyckelord.
Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt på
INSTALLERA. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på knappen som visar
programmets pris.
→
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka på
Inställningar → Uppdatera program automatiskt och välja ett alternativ.
Play Butik
Använd programmet för att köpa och hämta program.
Tryck lätt på Play Butik på programskärmen.
Installera program
Bläddra bland program efter kategori, eller tryck lätt på sökfältet för att söka efter ett nyckelord.
Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt
på INSTALLERA. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på priset och följa
instruktionerna på skärmen.
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka på
Inställningar → Uppdatera appar automatiskt och välja ett alternativ.
33
→
Grunder
Hämta föreslagna program
Du kan visa och hämta speciella program för Galaxy-enheter.
Tryck lätt på → GALAXY Essentials på programskärmen. Du kan också trycka på widgeten
GALAXY Essentials på hemskärmen och sedan trycka på bredvid ett program.
Hantera program
Avinstallera eller inaktivera program
Inaktivera standardprogram genom att trycka lätt på → Avinstallera/inaktivera program.
visas på de program som du kan inaktivera. Välj ett program och tryck sedan lätt på INAKTIVERA.
Avinstallera hämtade program genom att trycka lätt på → Hämtade program →
→ Avinstallera. Alternativt går du till programskärmen, trycker lätt på Inställningar →
Programhanterare, väljer ett program och trycker sedan på Avinstallera.
Aktivera program
På programskärmen trycker du lätt på → Visa inaktiverade program, väljer program och
trycker sedan lätt på KLAR. Alternativt går du till programskärmen, trycker lätt på Inställningar
→ Programhanterare, bläddrar till INAKTIVERAT, väljer ett program och trycker sedan lätt på
AKTIVERA.
• Dölja program: Dölj bara program på programskärmen. Du kan fortsätta att använda
dolda program.
• Inaktivera program: Inaktivera valda standardprogram som inte kan avinstalleras från
enheten. Du kan inte använda inaktiverade program.
• Avinstallera program: Avinstallera hämtade program.
34
Grunder
Ange text
Tangentbordslayout
Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka meddelanden, skapa memon
och annat.
Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de
språk som stöds.
Ändra
tangentbordsinställningarna.
Radera ett föregående tecken.
Ange versal. Om du vill ha versaler
för alla tecken tryck lätt två
gånger.
Hoppa till nästa rad.
Ange siffror och skiljetecken.
Infoga ett blanksteg.
Ändra inmatningsspråket
Tryck lätt på → Välj inmatningsspråk och välj sedan de språk du ska använda. Om du väljer
två eller flera språk kan du växla mellan inmatningsspråk genom att dra mellanslagstangenten
till vänster eller höger.
35
Grunder
Ändra tangentbordslayouten
Tryck lätt på , välj ett språk under Inmatningsspråk och välj sedan den tangentbordslayout
som ska användas.
På 3x4 tangentbord har en tangent tre eller fyra tecken. Ange ett tecken genom att
trycka lätt på motsvarande tangent upprepade gånger tills önskat tecken visas.
Använda ytterligare tangentbordsfunktioner
Tryck lätt på och håll nedtryckt för att använda följande funktioner: Andra ikoner kan visas i
stället för beroende på vilken funktion som senast användes.
• : Ange text med rösten.
Starta och pausa röstinmatning
av text.
Öppna tangentbordet.
• : Lägg till ett objekt från urklipp.
• : Ändra tangentbordsinställningar.
• : Ange känsloikoner.
36
Grunder
Kopiera och klistra in
1 Håll ner texten.
2 Dra eller för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på Välj alla för att markera
all text.
3 Tryck lätt på Kopiera eller Klipp ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.
4 Placera markören där texten ska infogas och tryck lätt på → Klistra in. Klistra in text som
du tidigare har kopierat genom att trycka lätt på
→ Urklipp och välja texten.
Skärmbild
Ta en skärmbild medan du använder enheten.
Tryck på och håll in hemknappen och strömknappen samtidigt. Bilden sparas i mappen Galleri
→
→ Album → Screenshots. När du har tagit en skärmbild kan du redigera bilden och dela
den med andra.
Du kan också ta skärmbilder med andra metoder. Se Dra handflatan för skärmbild för mer
information.
Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.
37
Grunder
Mina filer
Om Mina filer
Använd programmet för att få åtkomst till olika filer som är lagrade på enheten eller på andra
platser, t.ex. molnlagringstjänster.
Tryck lätt på Mina filer på programskärmen.
Sök efter filer eller mappar.
Öppna ytterligare alternativ.
Visa filer efter kategori.
Visa hämtningshistorik.
Visa filer som är lagrade på
enheten.
Visa filer som har sparats på
molnlagringstjänster.
Tryck lätt på och använd följande funktioner:
• Lägg till genväg: Lägg till en genväg till en mapp på huvudskärmen för Mina filer.
• Lägg till FTP-server: Lägg till en genväg till en FTP-server på huvudskärmen för Mina filer.
• Sök efter enheter i närheten: Sök efter enheter med aktiverad mediedelning.
• Inställningar: Ändra inställningarna för filhanteraren.
38
Grunder
Visa filer
Tryck lätt på Mina filer på programskärmen.
Välj en mapp som ska öppnas. Om du vill gå upp en nivå i katalogen trycker du lätt på
vill gå tillbaka till huvudskärmen för Mina filer trycker du lätt på .
. Om du
Välj en mapp, tryck på och använd sedan följande alternativ:
• Välj: Välj de filer eller mappar som alternativen ska användas på.
• Ta bort: Radera filer eller mappar.
• Skapa mapp: Skapa en mapp.
• Visa som: Ändra visningsläget.
• Sortera efter: Sortera filer eller mappar.
• Lägg till genväg: Lägg till en genväg till en mapp på huvudskärmen för Mina filer eller på
hemskärmen.
• Inställningar: Ändra inställningarna för filhanteraren.
Tryck på en fil eller mapp och håll den nedtryckt och välj sedan något av följande alternativ:
• : Dela filer med andra.
• : Radera filer eller mappar.
• → Flytta: Flytta filer eller mappar till en annan mapp.
• → Kopiera: Kopiera filer eller mappar till en annan mapp.
• → Byt namn: Ändra namn på en fil eller en mapp.
• → Lägg till genväg: Lägg till en genväg till en mapp på huvudskärmen för Mina filer eller
på hemskärmen.
• → Zip: Komprimera filer eller mappar och skapa en zip-fil.
• → Detaljer: Visa fil- eller mappdetaljer.
39
Grunder
Energisparfunktion
Energisparläge
Spara batteriladdning genom att begränsa enhetens funktioner.
På programskärmen trycker du på Inställningar → Energisparläge → Energisparläge,
och sedan på reglaget för Energisparläge för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du
snabbinställningspanelen och trycker lätt på Energisparläge för att aktivera det.
Välj bland följande alternativ:
• Begränsa bakgrundsdata: Hindra program som körs i bakgrunden från att använda en
mobildataanslutning.
• Begränsa prestanda: Begränsa olika alternativ, t.ex. att stänga av bakgrundsbelysning för
knappen för senaste program och bakåtknappen.
• Läge för gråskala: Visa färger på skärmen i gråskalor.
Ultraenergisparläge
Använd det här läget för att förlänga enhetens batteritid. I ultraenergisparläget utför enheten
följande:
• Visar färger på skärmen i gråskalor.
• Begränsar tillgängliga program till endast nödvändiga och markerade program.
• Inaktiverar mobildataanslutningen när skärmen stängs av.
• Inaktiverar Wi-Fi- och Bluetooth-funktionerna.
40
Grunder
På programskärmen trycker du på Inställningar → Energisparläge → Ultraenergisparläge, och
trycker sedan på relaget för Ultraenergisparläge för aktivera funktionen. Alternativt öppnar du
snabbinställningspanelen och trycker lätt på U-energispar. för att aktivera funktionen.
Öppna ytterligare alternativ.
Ring ett samtal.
Skicka ett meddelande.
Surfa på internet.
Lägg till fler program som du vill
använda.
Återstående batteriladdning
Beräknad maximal standby-tid
Om du vill lägga till ett program på hemskärmen trycker du på
och väljer ett program.
Ta bort ett program från hemskärmen genom att trycka lätt på → Ta bort, välja ett program
med och sedan trycka lätt på OK.
Om du vill ändra inställningarna för Ultraenergisparläge t.ex. nätverksanslutning eller ljud, trycker
du på → Inställningar.
Om du vill inaktivera Ultraenergisparläge trycker du på → Inaktivera Ultraenergisparläge.
Den beräknade maximala standbytiden visar den återstående batteriladdningen innan
batteriet tar slut om enheten inte används. Standbytiden kan variera beroende på
enhetsinställningarna och användningsförhållandena.
41
Grunder
Visa hjälpinformation
Om du vill visa hjälpinformation för att ta reda på hur du använder enheten och programmen
trycker du på Inställningar → Hjälp på programskärmen.
Om du vill visa hjälpinformation för ett program medan du använder det trycker du på →
Hjälp.
Vissa program kanske inte har hjälpinformation.
42
Nätverksanslutning
Mobildata
Anslut enheten till ett mobilnätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra
enheter. Se Dataanvändning för fler alternativ.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Dataanvändning, och markerar sedan
Mobildata. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på Mobildata för att
aktivera funktionen.
Wi-Fi
Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra
enheter. Se Wi-Fi för fler alternativ.
• Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla
europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus,
men inte utomhus.
• Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.
1 På programskärmen trycker du på Inställningar → Wi-Fi, och sedan på regalget för Wi-Fi för
att aktivera funktionen.
2 Välj ett nätverk i listan med upptäckta Wi-Fi-nätverk. Nätverk som kräver ett lösenord visas
med en låsikon.
3 Tryck lätt på ANSLUT. När enheten har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten
automatiskt till det så fort det är tillgängligt.
43
Nätverksanslutning
Lägga till Wi-Fi-nätverk
Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan trycker du lätt på Lägg till Wi-Fi-nätverk
längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i Nätverks-SSID, välj säkerhetstyp och ange
lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på ANSLUT.
Aktivera Wi-Fi Passpoint
Wi-Fi Passpoint tillåter enheten att söka efter och ansluta till ett certifierat Wi-Fi-nätverk. Du kan
använda Passpoint-funktionen för att ansluta till offentliga Wi-Fi-nätverk som stöder automatisk
autentisering. När du flyttar till en ny plats kommer funktionen att söka efter och ansluta till ett
annat certifierat Wi-Fi-nätverk.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner.
Tryck lätt på → Avancerat och markera sedan Passpoint.
Glömma bort Wi-Fi-nätverk
Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten
inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck lätt på GLÖM.
Använda Smart network switch
Använd den här funktionen för att bibehålla en stabil nätverksanslutning när du bläddrar på
webbsidor, hämtar innehåll och annat.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Wi-Fi, och sedan markerar du Smart
nätverksbyte. Enheten byter automatiskt från ett Wi-Fi-nätverk till ett mobilnätverk när det
aktuella Wi-Fi-nätverket är svagt eller instabilt. När Wi-Fi-nätverkets signal blir stark, byter
enheten tillbaka från mobilnätverket till Wi-Fi-nätverket.
44
Nätverksanslutning
Internetdelning
Om Internetdelning och mobil hotspot
Använd den här funktionen för att dela enhetens mobildataanslutning med datorer och andra
enheter om det inte finns någon Internetanslutning tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller
Bluetooth.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
Använda mobil hotspot
Använd enheten som en mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med andra
enheter.
1 Tryck lätt på Inställningar → Internetdelning → Mobil hotspot.
2 Tryck på reglaget för Mobil hotspot för att aktivera funktionen.
• visas i statusfältet. Andra enheter kan se din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.
• Om du vill ange ett lösenord för mobil hotspot trycker du på → Konfigurera hotspot
och anger säkerhetsnivån. Sedan anger du ett lösenord och trycker lätt på SPARA.
3 På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din enhet i listan med Wi-Finätverk.
4 På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt
Internet.
45
Nätverksanslutning
Använda USB-internetdelning
Dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter med hjälp av en USB-kabel.
1 Tryck lätt på Inställningar → Internetdelning på programskärmen.
2 Anslut din enhet till datorn med en USB-kabel.
3 Markera USB-internetdelning.
visas i statusfältet när en anslutning har upprättats mellan de båda enheterna.
4 På datorn använder du enhetens mobildataanslutning.
Använda Bluetooth-internetdelning
Dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter via Bluetooth. Se till att datorn som du
ansluter till stöder Bluetooth-funktionen.
1 Para ihop din enhet med den andra enheten via Bluetooth. Se Para ihop med andra
Bluetooth-enheter för mer information.
2 På programskärmen på din enhet trycker du på Inställningar → Internetdelning.
3 Markera Bluetooth-internetdelning.
4 Öppna Bluetooth-inställningsskärmen på den anslutna enheten och tryck lätt på
→
Internetåtkomst.
visas i statusfältet när en anslutning har upprättats mellan de båda enheterna.
5 På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt
Internet.
Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna.
46
Nätverksanslutning
Internet
Webbsökning på webbsidor
1 Tryck lätt på Internet på programskärmen.
2 Tryck lätt på adressfältet.
3 Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på Gå. Sök på webben med
rösten genom att trycka lätt på .
Visa verktygsfälten genom att dra nedåt en aning på skärmen med fingret.
Öppna ytterligare alternativ.
Uppdatera aktuell webbsida.
Öppna startsidan.
Visa dina bokmärken, sparade
sidor och senaste internethistorik.
Öppna webbfönsterhanteraren.
Gå till den tidigare besökta sidan.
47
Nätverksanslutning
Ställa in hemsidan
Tryck lätt på Internet på programskärmen.
Tryck lätt på MER → Inställningar → Startsida, och välj sedan en av följande åtgärder:
• Snabbåtkomst: Ange snabbåtkomstlistan som startsida.
• Denna sida: Ange enhetens aktuella webbsida som startsida.
• Mest besökta webbplatser: Ange listan med de mest besökta webbsidorna som startsida
• Annan webbsida: Ange en förinställd webbsida som startsida.
När du visar en webbsida trycker du på Startsida för att öppna startsidan.
Hantera snabbåtkomstlistan
Du kan snabbt komma åt webbsidor du besöker ofta genom att lägga till dem i
snabbåtkomstlistan.
Om du vill lägga till en webbsida i snabbåtkomstlistan öppnar du först den webbsida du vill
lägga till. Tryck sedan på MER → Lägg till i snabbåtkomst.
Om du vill ta bort en webbsida från snabbåtkomstlistan håller du ned fingret på symbolen för
den webbsidan. Tryck sedan lätt på → KLAR.
Hantera webbsidehistoriken
Tryck lätt på Internet på programskärmen.
Tryck lätt på Bokmärken → HISTORIK för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta
webbsidor.
Du tar bort webbsidor genom att trycka på MER → Ta bort eller Rensa historik.
48
Rörelser och
användningsfunktioner
Rörelser och gester
Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar.
Kontrollera rörelserna.
Direktsamtal
På programskärmen trycker du på Inställningar → Rörelser och gester → Direktsamtal, och
sedan på reglaget för Direktsamtal för att aktivera funktionen.
Vid visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter, håller du upp enheten och håller
den mot örat för att ringa ett samtal.
49
Rörelser och användningsfunktioner
Smart varning
På programskärmen trycker du på Inställningar → Rörelser och gester → Smart varning, och
sedan på reglaget för Smart varning för att aktivera funktionen.
Om du har missade samtal eller nya meddelanden vibrerar enheten när du tar upp den.
Den här funktionen kanske inte fungerar om skärmen är på eller om enheten inte ligger
på en plan yta.
Tysta/pausa
På programskärmen trycker du på Inställningar → Rörelser och gester → Tysta/pausa, och
sedan på reglaget för Tysta/pausa för att aktivera funktionen.
Håll handflatan på skärmen
Täck skärmen med handflatan för att tysta inkommande samtal eller alarm, eller för att pausa
medieuppspelning.
50
Rörelser och användningsfunktioner
Vända enheten
Vänd på enheten för att tysta inkommande samtal eller alarm, eller för att pausa
medieuppspelning.
Dra handflatan för skärmbild
På programskärmen trycker du på Inställningar → Rörelser och gester → Dra handflatan för
skärmbild, och sedan på reglaget för Dra handflatan för skärmbild för att aktivera funktionen.
Placera handens sida på skärmen och svep den över skärmen från höger till vänster eller tvärtom
→ Album → Screenshots. När du
för att ta en skärmbild. Bilden sparas i mappen Galleri →
har tagit en skärmbild kan du redigera bilden och dela den med andra.
Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.
51
Rörelser och användningsfunktioner
Luftvy
Håll ett finger på ett objekt eller på skärmen för att förhandsgranska innehållet eller visa
informationen i ett popup-fönster.
På programskärmen trycker du på Inställningar → Luftvy, och sedan på reglaget för Luftvy för
att aktivera funktionen.
Verktygslåda
Du kan på ett enkelt sätt starta olika program från verktygslådan medan du använder andra
program.
På programskärmen trycker du på Inställningar → Verktygslåda, och sedan på regalget för
Verktygslåda för att aktivera funktionen. Alternativt kan du öppna snabbinställningspanelen och
trycka lätt på Verktygslåda för att aktivera funktionen. visas på skärmen.
Om du vill starta ett program trycker du lätt på
Om du vill flytta verktygslådan trycker du på
och väljer ett program.
och drar den till en ny plats.
Om du vill ändra programmen i verktygslådan trycker du på och håller nedtryckt
sedan till Redigera.
Om du vill dölja verktygslådan håller du
, och drar den
nedtryckt, och sedan drar du den till Ta bort.
52
Rörelser och användningsfunktioner
Öka pekskärmens känslighet
Använd den här funktionen för att använda skärmen när du har handskar på dig.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Display, och sedan markerar du
Öka tryckkänsligheten. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på
Tryckkänslighet för att aktivera funktionen.
• Använd läderhandskar för bättre identifiering när du trycker på skärmen. Andra typer
av material kanske inte identifieras.
• För bästa resultat, tryck lätt med en fast rörelse när du har handskar på dig.
• Funktionen fungerar kanske inte om du använder S view.
53
Personanpassning
Hantera hem- och programskärmarna
Hantera hemskärmen
Lägga till objekt
Håll ett program eller en mapp från programskärmen lätt nedtryckt och dra sedan programmet
eller mappen till hemskärmen.
Lägg till widgetar genom att trycka lätt och hålla nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen
och sedan trycka lätt på Widgetar, trycka lätt och hålla nedtryckt på en widget och sedan dra
den till hemskärmen.
Flytta och ta bort ett objekt
Håll ett objekt på hemskärmen lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.
Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Du kan också flytta ofta använda program till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.
Ta bort ett objekt genom att hålla objektet lätt nedtryckt. Dra det sedan till Ta bort som visas
högst upp på skärmen.
Skapa en mapp
1 Håll ett program på hemskärmen lätt nedtryckt och dra det sedan till Skapa mapp som visas
högst upp på skärmen.
2 Ange ett mappnamn.
3 Tryck lätt på , välj programmen som ska flyttas till mappen och tryck sedan lätt på KLAR.
54
Personanpassning
Hantera mappar
Om du vill byta namn på en mapp väljer du den och trycker sedan på det befintliga namnet.
Skriv in ett nytt namn på mappen och tryck på Klar.
Om du vill byta färg på en mapp, väljer du den, trycker på , och väljer sedan en färg.
Om du vill flytta fler program till en mapp, trycker du på programmet och håller det nedtryckt
och drar det sedan till mappen.
Om du vill flytta ett program från en mapp, väljer du mappen, trycker på programmet och håller
det nedtryckt och drar det sedan till den nya platsen.
Hantera paneler
Lägg till, flytta eller ta bort en panel genom att trycka lätt och hålla nedtryckt på ett tomt område
på hemskärmen.
Lägg till en panel genom att bläddra åt vänster tills du kommer till den sista sidan och tryck
sedan lätt på .
Flytta en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och sedan dra den till
en ny plats.
Ta bort en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och sedan dra den
till Ta bort högst upp på skärmen.
Ange en panel som främsta hemskärm genom att trycka lätt på
.
Hantera programskärmen
Ändra visningsläge
På programskärmen trycker du lätt på → Visa som och väljer sorteringsmetod.
Dölja program
Dölj program som du inte vill se på programskärmen.
På programskärmen trycker du lätt på → Dölj program, väljer program och trycker sedan lätt
på KLAR.
Visa dolda program genom att trycka lätt på → Visa dolda program, välja program och sedan
trycka lätt på KLAR.
55
Personanpassning
Flytta objekt
På programskärmen trycker du lätt på → Redigera. Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till
en ny plats.
Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Flytta ett objekt till en ny panel genom att dra det till Skapa sida som visas högst upp på
skärmen.
Skapa mappar
1 På programskärmen trycker du lätt på
→ Skapa mapp. Alternativt trycker du lätt på →
Redigera, trycker lätt på ett program och håller det nedtryckt och drar det sedan till Skapa
mapp som visas längst upp på skärmen.
2 Ange ett mappnamn.
3 Tryck lätt på , välj programmen som ska flyttas till mappen och tryck sedan lätt på KLAR.
Hantera mappar
Om du vill byta namn på en mapp väljer du den och trycker på det befintliga namnet. Skriv in ett
nytt namn på mappen och tryck på Klar.
Om du vill byta färg på en mapp, väljer du den, trycker på , och väljer sedan en färg.
Om du vill flytta fler program till en mapp, trycker du på → Redigera, trycker på programmet
och håller det nedtryckt och drar det sedan till mappen.
Om du vill flytta ett program från en mapp, trycker du på → Redigera, väljer mappen, trycker
på programmet och håller det nedtryckt och drar det sedan till en programpanel.
56
Personanpassning
Ställa in bakgrund och ringsignaler
Ställa in bakgrund
Ange en bild eller ett foto som är lagrat i enheten som bakgrund för hemskärmen eller
låsskärmen.
1 Gå till hemskärmen och håll ned fingret på ett tomt område och tryck sedan på Bakgrunder.
Du kan också gå till programskärmen och trycka på Inställningar → Bakgrundsbild.
2 Välj skärmen som du vill ändra bakgrunden för eller använda bakgrunden på.
3 Bläddra åt höger eller vänster och välj bland de bilder som visas längst ner på skärmen.
Välj bilder som har tagits med enhetens kamera eller andra bilder genom att trycka lätt på
Från Galleri.
4 Tryck lätt på ANVÄND SOM BAKGRUNDSBILD eller KLAR.
Byta ringsignal
Du kan byta ringsignal för inkommande samtal och aviseringar.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Ljud och aviseringar.
Om du vill ställa in en ringsignal för inkommande samtal trycker du lätt på Ringsignaler, väljer
en ringsignal och trycker på OK. Använd en låt som är sparad på enheten eller på ditt konto som
ringsignal genom att trycka på LÄGG TILL.
För att ställa in en ringsignal för aviseringar trycker du lätt på Aviseringssignal, väljer en
ringsignal och trycker på OK.
57
Personanpassning
Ändra skärmlåsningsmetod
Du kan ändra sättet som du låser skärmen på för att förhindra att andra kommer åt din
personliga information.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Låsskärm → Skärmlås, och sedan väljer
du en skärmlåsningsmetod. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.
Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsungservicecenter för att återställa den.
Mönster
Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att
verifiera det. Ange en reservpinkod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.
PIN
En pinkod består endast av siffror. Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att
bekräfta det.
Lösenord
Ett lösenord består av tecken och siffror. Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler,
och ange lösenordet igen för att bekräfta det.
Fingeravtryck
Registrera dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen. Se Fingerläsare för mer information.
58
Personanpassning
Fingerläsare
För bästa igenkänning av fingeravtryck
När du skannar dina fingeravtryck på enheten ska du tänka på följande som kan påverka
funktionens prestanda:
• Hemknappen rymmer en sensor som känner igen fingeravtryck. Kontrollera att
hemknappen inte har blivit repad eller skadad av metallföremål såsom mynt, nycklar och
halsband.
• Skärmskyddet som medföljer enheten kan få sensorn för igenkänning av fingeravtryck att
fungera dåligt. Ta bort skärmskyddet för att öka känsligheten för fingeravtryck.
• Se till att avkänningsområdet är rent och tort och dina fingrar är rena och torra.
• Enheten kanske inte känner igen fingeravtryck med rynkor eller ärr.
• Enheten kan ha problem med att känna igen fingeravtryck från små eller smala fingrar.
• Förbättra igenkänningen genom att registrera fingeravtryck från handen som du oftast
använder när du gör något på enheten.
• Dra inte för fort eller överdrivet långsamt med fingret. Dra fingret i lagom hastighet så att
enheten hinner identifiera det.
• I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i enheten. Använd inte den här funktionen
i torra miljöer, eller ladda ur statisk elektricitet genom att ta på ett metallföremål innan du
använder funktionen.
Registrera fingeravtryck
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Fingerläsare →
Fingeravtryckshanterare.
2 Om du registrerar flera fingeravtryck, visas ett popup-fönster för igenkänning av
fingeravtryck. Skanna ett registrerat fingeravtryck på enheten och tryck lätt på
59
.
Personanpassning
3 Placera fingret på avkänningsområdet längst ner på skärmen.
4 Håll skärmen i avkänningsområdet nedtryckt och dra sedan fingret nedåt över hemknappen.
Upprepa den här åtgärden med samma finger tills fingeravtrycket är registrerat.
Om du böjer fingret eller bara använder en fingertopp kan enheten få problem med att
känna igen fingeravtrycken.
5 Tryck lätt på KLAR för att avsluta skanningen av fingeravtrycket. Eller tryck lätt på
REGISTRERA för att registrera ditt tumavtryck för tillfällen när du bara har en hand
tillgänglig.
6 Om ett popup-fönster som ber om ett lösenord visas så anger du det alternativa lösenordet,
trycker lätt på FORTSÄTT, anger det alternativa lösenordet igen för att verifiera det och
trycker sedan lätt på OK. Du kan använda det alternativa lösenordet i stället för att skanna
ditt fingeravtryck.
7 Om ett popup-fönster för fingeravtryckslås visas trycker du lätt på OK. Du kan använda dina
fingeravtryck för att låsa upp skärmen.
Hantera registrerade fingeravtryck
Du kan ta bort eller byta namn på dina registrerade fingeravtryck.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Fingerläsare →
Fingeravtryckshanterare.
Om du vill ta bort fingeravtryck trycker du lätt på → Avregistrera, väljer fingeravtryck och
trycker sedan lätt på KLAR.
Om du vill byta namn på ett fingeravtryck tycker du på fingeravtrycket och hålller nedtryckt,
trycker på , anger ett nytt namn och trycker sedan på OK.
60
Personanpassning
Ändra reservlösenordet
Du kan ändra lösenordet som du använder i stället för att skanna dina fingeravtryck.
1 På programskärmen, trycker du lätt på Inställningar → Fingerläsare → Ändra alt. lösenord.
2 Skanna ett registrerat fingeravtryck eller tryck på .
3 Ange ett nytt lösenord och tryck lätt på FORTSÄTT.
4 Ange lösenordet igen och tryck lätt på OK.
Låsa upp skärmen med fingeravtryck
Du kan låsa upp skärmen med det registrerade fingeravtrycket.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Fingerläsare → Skärmlås →
Fingeravtryck. Alternativt trycker du lätt på Inställningar → Låsskärm → Skärmlås →
Fingeravtryck på programskärmen.
Verifiera lösenordet till Samsung Account
Använd fingeravtryck för att bekräfta lösenordet till Samsung Account. Du kan använda
fingeravtryck i stället för att ange ditt lösenord, till exempel när du köper innehåll från Galaxy
Apps.
På programskärmen trycker du på Inställningar → Fingerläsare → Verifiera Samsung account,
och trycker sedan på reglaget för Verifiera Samsung account för att aktivera funktionen. Ange
lösenordet för ditt Samsung Account och tryck lätt på BEKRÄFTA.
61
Personanpassning
Använda fingeravtryck för att göra köp via PayPal
Du kan göra köp genom att skanna dina fingeravtryck.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
1 Tryck lätt på Inställningar → Fingerläsare → Betala med PayPal på programskärmen.
2 Markera Stöd för FIDO Ready™ och PayPal och tryck sedan lätt på INSTALLERA.
3 När installationen är klar trycker du på LÄNKA PAYPAL-KONTO.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att logga in på webbsidan för PayPal och registrera dina
fingeravtryck.
Sekretessläge
Om sekretessläge
Använd det här läget om du vill hindra andra från att använda eller komma åt specifikt innehåll,
såsom bilder och dokument, som är lagrat på enheten. Du kan spara innehåll på en specifik plats
och inaktivera sekretessläge för att dölja objekt säkert.
Dölja innehåll
1 På programskärmen trycker du på Inställningar → Sekretessläge, och sedan på reglaget för
Sekretessläge för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen
och trycker lätt på Sekretessläge för att aktivera funktionen.
När du aktiverar sekretssläge för första gången ska du ange en upplåsningskod och en
reservpinkod.
2 Ange upplåsningskoden för sekretessläge.
När det här läget är aktiverat, visas
längst upp på skärmen.
62
Personanpassning
3 Välj vilka objekt som ska döljas genom att trycka lätt på ett objekt i listan och hålla det
nedtryckt, markera de objekt som ska väljas och sedan trycka lätt på → Flytta till Privat
eller tryck lätt på Flytta → Privat → FLYTTA HIT.
Objekt som flyttas till sekretessläge visas med
på sig.
4 När du har valt vilka objekt som ska döljas trycker du på Inställningar → Sekretessläge på
programskärmen, och trycker sedan på Sekretessläge för att inaktivera det. Eller så öppnar
du snabbinställningspanelen och trycker lätt på Sekretessläge för att inaktivera det.
De valda objekten kommer att försvinna från skärmen.
Kontrollera att alla filer sparats eller flyttats korrekt innan du inaktiverar sekretessläge.
Visa dolt innehåll
Du kan bara visa dolda objekt när sekretessläge är aktiverat.
1 På programskärmen trycker du på Inställningar → Sekretessläge, och sedan på reglaget för
Sekretessläge för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen
och trycker lätt på Sekretessläge för att aktivera funktionen.
2 Ange upplåsningskoden för sekretessläge.
3 På programskärmen trycker du lätt på Mina filer → Privat.
Alla objekt som har flyttats till sekretessläge visas på skärmen.
63
Personanpassning
Enkelt läge
I enkelt läge förenklas användarens upplevelse med enklare layout och större ikoner på
hemskärmen. Du kan fortfarande komma åt de mest populära programmen och de mest
använda inställningarna och även lägga till genvägar till dina favoritkontakter.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Enkelt läge → Enkelt läge, väljer de
program du vill använda med enklare layout och trycker på KLAR.
Om du vill gå tillbaka till standardläget går du till hemskärmen, trycker lätt på Enkla inställningar
→ Enkelt läge → Standardläge → KLAR.
Hantera genvägar
Lägg till en genväg till ett program på hemskärmen genom att bläddra åt vänster och trycka lätt
på och sedan välja ett program.
Lägg till en genväg till en kontakt på hemskärmen genom att bläddra åt höger och trycka lätt på
.
Radera en genväg från hemskärmen genom att trycka lätt på → Redig. och välja ett program
eller en kontakt med .
Överföra data från din gamla enhet
Använda säkerhetskopieringskonton
Du kan överföra säkerhetskopierade data från din gamla enhet till din nya enhet genom
ditt Google-konto eller Samsung account. Se Säkerhetskopiera och återställa data för mer
information.
Använda Samsung Smart Switch
Du kan överföra data från den gamla enheten till en ny enhet via Smart Switch (för mobiler och
datorer). Gå till www.samsung.com/smartswitch där du hittar ytterligare information.
Samsung Smart Switch stöds inte på vissa enheter eller datorer.
64
Personanpassning
Använda Smart Switch Mobile
Använd programmet för att överföra data från din gamla iPhone eller Android-enhet till din nya
enhet. Det här programmet kan hämtas från Galaxy Apps eller Play Butik.
1 På din enhet ska du trycka lätt på Smart Switch.
2 På enheten väljer du ett alternativ beroende på den tidigare enhetstypen och följer
instruktionerna på skärmen.
Om den gamla enheten är en Android-enhet bör du se till att programmet Smart Switch
Mobile är installerat på enheten. Mer information finns i hjälpen.
Använda Smart Switch för PC
Använd den här funktionen för att importera en säkerhetskopia av dina data (från valda
tillverkares mobila enheter) från en dator till din enhet. Det här programmet kan hämtas från
www.samsung.com/smartswitch.
1 Säkerhetskopiera data från en gammal enhet till datorn. För mer information, kontakta
enhetens tillverkare.
2 Starta Smart Switch på datorn.
3 Anslut den enhet som du numera använder till datorn med en USB-kabel.
4 På datorn klickar du på tillverkaren av den gamla enheten och följer instruktionerna på
skärmen för att överföra data till din enhet.
Använda Samsung Kies
Om du vill återställa data på din enhet kan du importera en säkerhetskopieringsfil med data från
datorn via Samsung Kies. Du kan även säkerhetskopiera data till datorn med hjälp av Samsung
Kies. Se Ansluta med Samsung Kies för mer information.
65
Personanpassning
Konfigurera konton
Lägga till konton
Vissa program på enheten kräver ett registrerat konto. Skapa konton för att få en optimal
upplevelse med enheten.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Konton → Lägg till konto och väljer en
kontobaserad tjänst. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kontoregistreringen.
Synkronisera innehåll med dina konton genom att välja ett konto och markera de objekt som ska
synkroniseras.
Ta bort konton
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Konton, väljer ett konto och trycker på
→ Ta bort konto.
66
Telefon
Ringa samtal
Tryck lätt på Telefon på programskärmen.
Tryck lätt på Knappsats, ange ett telefonnummer och tryck sedan lätt på
röstsamtal, eller på
för att ringa ett videosamtal.
för att ringa ett
Du kan också ringa samtal till telefonnummer som anges i Loggar, Favoriter och Kontakter.
Visa samtals- och
meddelandeloggar.
Visa favoritkontakter.
Ange numret med knappsatsen.
Visa kontaktlistan.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till numret i kontaktlistan.
Förhandsgranska telefonnumret.
Radera ett föregående tecken.
67
Telefon
Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor
Tryck lätt på Loggar eller Kontakter, och dra sedan en kontakt eller ett telefonnummer åt höger
för att ringa ett samtal.
Avvisa samtalet genom att dra en ikon till höger, trycka lätt på → Inställningar → Kontakter,
och avmarkera Dra f. ringa/skicka medde.
Ringa samtal från favoritlistan
Du kan enkelt ringa upp kontakter som du ofta kommunicerar med genom att lägga till dem i
listan med favoritkontakter.
Lägg till kontakter i favoritlistan genom att trycka lätt på Kontakter, välja en kontakt och sedan
trycka lätt på .
Ring en favoritkontakt genom att trycka lätt på Favoriter och välja en kontakt.
68
Telefon
Nummerförutsägelse
Tryck lätt på Knappsats.
När du anger siffror på knappsatsen visas förutsägelser automatiskt. Välj en av dessa för att ringa
ett samtal.
Kortnummer
Tryck lätt på Knappsats.
För kortnummer, tryck lätt på motsvarande siffra och håll den nedtryckt.
Om du vill tilldela en kontakt till ett kortnummer trycker du lätt på ett tillgängligt kortnummer på
knappsatsen och håller nedtryckt och trycker sedan lätt på OK och väljer en kontakt. Alternativt
trycker du lätt på Kontakter → → Kortnummer, väljer ett nummer och sedan en kontakt.
Ringa ett utrikessamtal
Tryck lätt på Knappsats.
Tryck lätt på 0 och håll nedtryckt tills tecknet + visas. Ange landsnummer, riktnummer och
telefonnummer och tryck sedan lätt på .
Blockera utgående internationella samtal genom att trycka lätt på → Inställningar → Samtal
→ Fler inställningar → Samtalsspärrar. Välj sedan en samtalstyp och avmarkera Internationella
samtal.
69
Telefon
Ta emot samtal
Besvara ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Om ett popup-fönster med ett samtalsmeddelande visas när du använder ett program trycker du
lätt på ACCEPTERA i popup-fönstret.
Om tjänsten för samtal väntar är aktiverad kan ett annat samtal besvaras. När det andra samtalet
besvaras parkeras det första samtalet.
Avvisa ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Om ett popup-fönster med ett samtalsmeddelande visas när du använder ett program trycker du
lätt på AVVISA i popup-fönstret.
För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för
avvisningsmeddelande uppåt.
Skapa olika avvisningsmeddelanden genom att gå till programskärmen och trycka lätt på
Telefon → → Inställningar → Samtal → Samtalsavvisning → Avvisningsmeddelanden →
.
Avvisa samtal automatiskt från oönskade nummer
1 Tryck lätt på Telefon på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Inställningar → Samtal → Samtalsavvisning → Läge för automatisk
avvisning → Avvisa nummer.
3 Tryck lätt på Lista för automatisk avvisning →
, ange ett nummer och tilldela sedan en
kategori.
4 Tryck lätt på SPARA.
Missade samtal
Om du missar ett samtal visas
i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa listan över
missade samtal. Alternativt trycker du lätt på Telefon → Loggar på programskärmen för att visa
missade samtal.
70
Telefon
Alternativ under samtal
Under ett röstsamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
• : Öka volymen.
• L t samtal: Ring ett andra samtal.
• Knappsats: Öppna knappsatsen.
• Avsl. samt.: Avsluta det aktuella samtalet.
• Högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen används ska
du tala i mikrofonen högst upp på enheten och hålla enheten borta från öronen.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att den andra parten inte kan höra dig.
• Bluetooth: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant anslutits till enheten.
• → Parkera: Parkera ett samtal. Tryck lätt på Återuppta samtalet för att ta återuppta det
parkerade samtalet.
• → Kontakter: Öppna kontaktlistan.
• → Memo: Skapa ett memo.
• → Meddelanden: Skicka ett meddelande.
• → Eget samtalsljud: Välj eller anpassa ljudkvaliteten under samtal när ett headset är
anslutet.
• → Inställningar: Ändra samtalsinställningarna.
När du startar program under ett samtal visas ett popup-fönster för samtalsskärmen ( ). Du kan
fortsätta prata i telefon samtidigt som du använder program.
Om du vill flytta popup-fönstret drar du det till en annan plats.
Om du vill ta bort popup-fönstret trycker du lätt på det och håller det nedtryckt och trycker
sedan lätt på OK.
Om du vill gå tillbaka till samtalsskärmen trycker du lätt på popup-fönstret.
71
Telefon
Under ett videosamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
• → Dölj mig: Dölj din bild från den andra parten.
• → Utgående bild: Välj en bild för att visa den för den andra parten.
• → Ta bild: Ta en bild av den andra partens bild.
• → Spela in video: Spela in en video av den andra partens bilder.
• → Memo: Skapa ett memo.
• → Meddelanden: Skicka ett meddelande.
• → Knappsats: Öppna knappsatsen.
• → Stäng av högtalare / Slå på högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen.
När högtalartelefonen används ska du tala i mikrofonen högst upp på enheten och hålla
enheten borta från öronen.
• → Växla till headset: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant anslutits till enheten.
Tryck lätt på skärmen för att använda följande alternativ:
• Växla: Växla mellan den främre och bakre kameran.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att den andra parten inte kan höra dig.
• Avsl. samt.: Avsluta det aktuella samtalet.
72
Kontakter
Lägga till kontakter
Flytta kontakter från andra enheter
Du kan flytta kontakter från andra enheter till din enhet. Se Överföra data från din gamla enhet
för mer information.
Skapa kontakter manuellt
1 På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
2 Tryck lätt på och ange kontaktinformation.
• : Lägg till en bild.
• /
: Lägg till eller radera ett kontaktfält.
3 Tryck lätt på SPARA.
Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen trycker du lätt på
Knappsats, anger numret och trycker sedan lätt på Lägg till kontakter.
73
Kontakter
Hantera kontakter
Redigera en kontakt
1 På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
2 Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .
3 Redigera kontaktinformationen eller tryck lätt på LÄGG TILL ANNAT FÄLT för att lägga till
mer kontaktinformation.
4 Tryck lätt på SPARA.
Radera en kontakt
Välj en kontakt som du vill ta bort och tryck sedan på → Ta bort.
Dela en kontakt
Välj en kontakt som du vill dela, tryck lätt på → Dela namnkort och välj en delningsmetod.
74
Kontakter
Hantera grupper
På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
Tryck lätt på
.
Skapa en ny grupp
Tryck lätt på
, ange ett gruppnamn och tryck sedan lätt på SPARA.
Lägga till kontakter i en grupp
Välj en grupp och tryck sedan lätt på
sedan lätt på KLAR.
. Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck
Ta bort en grupp
Tryck lätt på → Ta bort grupp, välj grupper som lagts till av användaren och tryck sedan lätt på
.
Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till medlemmarna i en
grupp
Välj en grupp, tryck lätt på → Skicka meddelande eller e-post → Meddelande eller E-post,
välj medlemmar och tryck lätt på KLAR, ange ett meddelande och tryck sedan lätt på skickaknappen.
Slå samman kontakter med konton
Slå ihop kontakter som finns sparade på enheten med dina konton.
På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
Tryck på → Flytta enhetskontakter till → Google eller Samsung account.
Importera och exportera kontakter
Importera kontakter från lagringstjänster till din enhet eller exportera kontakter från enheten till
lagringstjänster.
På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
Tryck lätt på → Inställningar → Kontakter → Importera/exportera kontakter och välj sedan
ett alternativ för import eller export.
75
Kontakter
Söka efter kontakter
På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
Använd en av följande sökmetoder:
• Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
• Dra med fingret längs index på kontaktlistans högra sida om du vill bläddra igenom den
snabbt.
• Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.
När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:
• : Lägg till i favoritkontakter.
• /
: Ring ett röst- eller videosamtal.
• : Skriv ett meddelande.
• : Skriv ett e-postmeddelande.
Lägga till genvägar till kontakter på hemskärmen
Lägg till genvägar till kontakter du ofta kommunicerar med på hemskärmen.
1 På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
2 Välj en kontakt.
3 Tryck lätt på → Lägg till genväg på hemskärmen.
76
Meddelanden och e-post
Meddelanden
Skicka meddelanden
Skicka textmeddelanden (SMS) eller multimediemeddelanden (MMS).
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot
meddelanden vid roaming.
1 Tryck lätt på Meddelanden på programskärmen.
2 Tryck lätt på .
3 Ange mottagare och skriv ett meddelande.
Öppna ytterligare alternativ.
Ange mottagare.
Välj kontakter från kontaktlistan.
Bifoga filer.
Skicka meddelandet.
Skriv ett meddelande.
4 Tryck lätt på
för att skicka meddelandet.
77
Meddelanden och e-post
När du skriver ett meddelande trycker du lätt på för att använda ett av följande alternativ:
• Snabbsvar: Välj en meddelandemall och skriv ett meddelande.
• Infoga smiley: Ange känsloikoner.
• Lägg till rubrik: Ange ett ämne.
• Lägg till bild: Lägg till bildspel för meddelanden.
• Schemalägg meddelande: Ställ in klockslag och datum för när ett meddelande ska skickas.
• Avvisa: Sluta skriva meddelandet som du håller på att skriva.
• Teckenstorlek: Ändra teckenstorlek på texten i textfältet.
Skicka schemalagda meddelanden
När du skriver ett meddelande trycker du lätt på → Schemalägg meddelande. Ställ in tid och
datum och tryck lätt på ANGE.
• Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket
eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
• Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är
angivet i enheten. Meddelanden kan skickas vid felaktiga tider om du flyttar mellan
tidszoner eller om nätverket inte uppdaterar informationen.
Lägga till kontakter i prioritetslistan
Ställ in kontakter som du ofta kommunicerar med som prioriterade kontakter. Skicka
meddelanden till dem genom att välja kontakt-ikonen över meddelandelistan.
Tryck lätt på Tryck för att lägga till prioriterade avsändare. → INKORG eller KONTAKTER, välj
kontakter att lägga till och tryck sedan lätt på KLAR. För att lägga till fler kontakter trycker du lätt
på .
Om du vill ta bort kontakter från prioritetslistan trycker du på en kontakt, håller kvar fingret,
trycker på för varje kontakt och trycker sedan på KLAR.
78
Meddelanden och e-post
Visa inkommande meddelanden
Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt. Välj en kontakt för att visa
personens meddelanden.
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot
meddelanden vid roaming.
När du tittar på ett meddelande trycker du lätt på för att använda ett av följande alternativ:
• Videosamtal: Ring ett videosamtal till kontakten.
• Visa kontakter: Visa kontaktens information.
• Lägg till i Kontakter: Lägg till kontakten i kontaktlistan.
• Lägg till mottagare: Lägg till mottagare som meddelandet ska skickas till.
• Snabbsvar: Skriv ett meddelande genom att välja en av meddelandemallarna.
• Infoga smiley: Ange känsloikoner.
• Lägg till rubrik: Ange ett ämne.
• Lägg till bild: Lägg till bildspel för meddelanden.
• Schemalägg meddelande: Ställ in klockslag och datum för när ett meddelande ska skickas.
• Lägg till i priorit. avsändare / Ta bort från Priorit. avs.: Lägg till eller ta bort kontakter från
listan med prioriterade avsändare.
• Lägg till i skräppostnummer / Ta bort från skräppostnummer: Identifiera ett
telefonnummer som skräppost eller ta bort ett telefonnummer från skräppostlistan.
• Avvisa: Sluta skriva meddelandet som du håller på att skriva.
• Teckenstorlek: Ändra teckenstorlek på texten i textfältet.
79
Meddelanden och e-post
Hantera meddelanden
När listan med meddelanden visas trycker du lätt på och använder följande alternativ:
• Utkast: Visa meddelanden som sparats för att skickas vid ett senare tillfälle.
• Låsta meddelanden: Visa låsta meddelanden.
• Schemalagda meddelanden: Visa schemalagda meddelanden.
• Skräppostmeddelanden: Visa meddelanden som klassats som skräppost.
• Teckenstorlek: Ändra teckenstorlek på texten i textfältet.
• Inställningar: Ändra meddelandeinställningarna.
• Hjälp: Visa hjälpinformation om att skicka och hantera meddelanden.
E-post
Konfigurera e-postkonton
Tryck lätt på E-post på programskärmen.
Konfigurera ett e-postkonto när du använder E-post för första gången.
Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på NÄSTA för ett privat e-postkonto, exempelvis
Google Mail, eller tryck lätt på MANUELL INSTÄLLNING för ett e-postkonto för företag. Följ sedan
instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Om du vill konfigurera ett annat e-postkonto trycker du lätt på
→ HANTERA KONTON →
Om du har fler än två e-postkonton kan du ställa in ett som standardkontot. Tryck lätt på
HANTERA KONTON → → Ställa in standardkonto.
80
→
.
Meddelanden och e-post
Skicka meddelanden
Tryck lätt på E-post på programskärmen.
Tryck på
längst ned på skärmen för att skriva ett meddelande.
Spara meddelandet för senare
leverans.
Ta bort meddelandet.
Lägga till bilder, videor och
annat.
Skicka meddelandet.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägga till mottagare.
Lägga till kopia eller hemlig kopia.
Ange ett ämne.
Infoga filer i meddelandet eller
använda redigeringsalternativ.
Skriv ett meddelande.
Lägga till mottagare från
kontaktlistan.
Visa ytterligare alternativ
När du skriver ett meddelande kan du trycka på för att få tillgång till ytterligare alternativ.
• Skicka e-post till mig: Skicka meddelandet till mig själv.
• Schemalägg e-post: Skicka ett meddelande vid en planerad tidpunkt.
• Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket
eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
• Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är
angivet i enheten. Meddelanden kan skickas vid felaktiga tider om du flyttar mellan
tidszoner eller om nätverket inte uppdaterar informationen.
• Prioritet: Välja ett meddelandes prioritetsnivå.
• Säkerhetsalternativ: Ange säkerhetsalternativ för meddelandet.
81
Meddelanden och e-post
Läsa meddelanden
Tryck lätt på E-post på programskärmen.
Tryck lätt på
och välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden.
För att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på .
Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.
Radera meddelandet.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägga till den här e-postadressen
i kontaktlistan eller visa andra
alternativ.
Öppna bilagorna.
Markera meddelandet som en
påminnelse.
Vidarebefordra meddelandet.
Svara till alla mottagare.
Gå till föregående eller nästa
meddelande.
Svara på meddelandet.
Lägga till kontakter i prioritetslistan
Ställ in kontakter som du ofta kommunicerar med som prioriterade kontakter.
→ Prioriterade avsändare → Tryck för att lägga till prioriterade avsändare. →
Tryck lätt på
ANGE E-POST eller KONTAKTER, ange e-postadresser eller välj kontakter som ska läggas till och
tryck sedan lätt på OK eller KLAR.
Lägg till fler kontakter i prioritetslistan genom att trycka lätt på
.
Om du vill ta bort kontakter från prioritetslistan trycker du på en kontakt, håller kvar fingret,
trycker på för varje kontakt och trycker sedan på KLAR.
82
Kamera
Grundläggande fotografering
Ta foton eller spela in videoklipp
1 Tryck lätt på Kamera på programskärmen.
2 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
3 Tryck på för att ta en bild eller på för att spela in en video.
• För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra
för att zooma ut.
• Om du vill ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på
.
• Tryck lätt där du vill fokusera för att ändra fokus medan du spelar in en video. Fokusera på
mitten av skärmen genom att trycka lätt på .
Visa aktuellt läge.
Växla mellan den
främre och bakre
kameran.
Börja spela in en
video.
Ändra
blixtinställningarna.
Ta en bild.
Ändra fotoläge.
Ändra
kamerainställningar.
Visa bilder du har
tagit och videor du
har spelat in.
83
Kamera
• Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
• Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen
som kräver hög upplösning.
• Den främre kameralinsen är lämplig för vidvinkelfotografering. Mindre förvrängningar
kan förekomma i vidvinkelfoton och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.
Starta Kamera från låsskärmen
Ta bilder vid speciella ögonblick snabbt genom att starta Kamera på den låsta skärmen.
Dra utanför den stora cirkeln på den låsta skärmen. Om inte visas öppnar du
programskärmen, trycker på Inställningar → Låsskärm och markerar sedan Kameragenväg.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Ordna om kameragenvägar
Ordna om kameragenvägarna för att få snabb och enkel åtkomst till
förhandsgranskningsskärmen. Tryck på på förhandsgranskningsskärmen. Håll ett objekt
nedtryckt och dra det till en plats som visas till vänster på skärmen.
84
Kamera
Kameraetik
• Ta inte foton och spela inte in videor av andra personer utan deras samtycke.
• Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
• Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.
Fotograferingslägen
Auto
Använd det här läget för att tillåta att kameran utvärderar omgivningarna och avgör vilket läge
som är bäst för fotot.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → Läge → Auto.
Vackert ansikte
Använd det här läget om du vill få mjukare bilder med mjukare ansikten.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → Läge → Vackert ansikte.
Panorama
Använd det här läget för att ta ett foto som komponerats av många foton som sammanfogats.
Enheten identifierar bilden med
i Galleri.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → Läge → Panorama.
Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild:
• Flytta kameran långsamt i en riktning.
• Håll bilden inom ramen på kamerans sökare.
• Undvik att ta bilder med obestämda bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller platt vägg.
85
Kamera
Virtuell tur
Med det här fotoläget kan du ta bilder av ett rum genom att röra kameran framåt och rotera åt
vänster eller höger. Ta foton av rummet ur olika vinklar. Du kan visa bilderna i ett bildspel och
simulera att du verkligen rör dig genom utrymmet. Enheten identifierar bilden med i Galleri.
1 Tryck lätt på Kamera på programskärmen.
2 Tryck lätt på Läge → Virtuell tur.
3 Rör enheten så att den lilla cirkeln hamnar innanför den stora cirkeln mitt på
förhandsgranskningsskärmen.
När cirkelkanten blir blå börjar enheten ta foton.
86
Kamera
4 Rör enheten sakta framåt eller rotera åt höger eller vänster medan enheten tar bilder.
Så fort som cirkeln hamnar innanför den stora cirkeln tar enheten en bild automatiskt.
5 Upprepa åtgärden för att ta fler foton.
Om du vill se en förhandsgranskning trycker du lätt på längst ner till vänster på skärmen.
De olika förhandsgranskningsbilderna visar med vilken vinkel fotona tagits.
Ta bort den sist tagna bilden genom att trycka lätt på Ångra.
6 Slutför genom att trycka lätt på
.
Ta bilder kontinuerligt
Använd det här läget för att ta en serie bilder av motiv som rör sig.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → Läge → Ta bilder kontinuerligt.
87
Kamera
HDR (fyllig ton)
Använd det här läget för att ta foton med fylliga färger och återge detaljer även i ljusa och mörka
områden.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → Läge → HDR (fyllig ton).
Utan effekt
Med effekt
Foto och mer
Ta en serie bilder och lägg på olika effekter på dem med hjälp av fotolägena. Enheten identifierar
bilderna med
i Galleri.
Zoomfunktionen finns inte tillgänglig om du tar foton i det här läget.
1 Tryck lätt på Kamera på programskärmen.
2 Tryck lätt på Läge → Foto och mer.
88
Kamera
3 Tryck lätt på
.
Enheten tar en serie bilder och visar de tillgängliga fotolägena.
4 Välj ett fotoläge och använd en effekt på bilderna.
• Bästa foto: Ta en bildserie och spara den bästa bilden. Bläddra åt höger eller vänster för
att visa de övriga fotona i serien. Enheten rekommenderar det bästa fotot och markerar
det med .
• Bästa ansikte: Ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera dem för att skapa bästa
möjliga bild. Tryck på den gula ramen på varje ansikte och välj den bästa individuella
posen för varje objekt från poserna som visas längst ner på skärmen. Enheten
rekommenderar det bästa fotot och markerar det med .
• Dramabild: Ta en bildserie och kombinera bilderna för att skapa en bild som visar
rörelsesvängningar. Utöka rörelsespåret i bilden genom att välja fler foton längst ned på
skärmen. Redigera rörelsesvängningarna i de utvalda fotona genom att trycka lätt på
och välja ett foto. Tryck lätt på
för att visa objektets rörelsesvängningar eller tryck på
för att ta bort rörelsesvängningarna. Redigera fotot och tryck lätt på KLAR.
• Radera: Ta bort oönskade rörliga objekt. Tryck på för att ta bort oönskade rörliga
objekt. Tryck lätt på för att återställa det ursprungliga fotot.
• Panoreringsbild: Lägg på en effekt på bakgrunden som skapar intrycket av att
personen i motivet rör sig snabbt. Tryck lätt på Objekt för att välja ett motiv. Tryck lätt
på Rörelseoskärpa för att justera oskärpan som används på bakgrunden. Tryck lätt på
och rita en cirkel med fingret runt den stora cirkeln för att justera oskärpan. Justera
oskärpan på bakgrunden genom att dra skärmen åt höger eller vänster.
5 När du har slutat redigera foton, trycker du på
.
Hantera fotograferingslägen
Välj vilka fotolägen som ska visas på lägesväljarskärmen.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → Läge → Hant. lägen.
Hämta fotograferingslägen
Hämta fler fotograferingslägen från Galaxy Apps.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → Läge → Hämta.
89
Kamera
Kamerainställningar
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → . Alla de följande alternativen är inte
tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera
på grund av valt läge.
• Bildstorlek: Välj en upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock
mer minne.
• ISO: Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i motsvarande
filmkameror. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning.
Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning.
• Mätning: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. Centrerad mäter
bakgrundsljuset i mitten av motivet. Punkt mäter ljusvärdet vid en viss plats. Matris
tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
• Tryck för att ta bild: Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen för att ta bilder.
• Spara som: Ställ in att enheten ska spara både fotot med fyllig ton och originalfotot, eller
bara fotot med fyllig ton.
• Videostorlek: Välj en upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver
dock mer minne.
• Inspelningsläge: Ändra inspelningsläge.
• Effekter: Välj en filtereffekt som du vill använda när du tar foton eller spelar in videor.
• Blixt: Aktivera eller inaktivera blixten.
• Timer: Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
• Platstaggar: Koppla en GPS-platstagg till bilden.
• För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen
kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt
väder.
• Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPStagginställningarna för att undvika detta.
90
Kamera
• Lagringsplats: Välj minnesplatsen för lagring.
• Förh.gr. bild/video: Ställ in enheten på att visa foton eller videor efter att du tagit dem.
• Vitbalans: Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa
inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om
värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.
• Exponer.värde: Ändra exponeringsvärde. Detta avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar
emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
• Rutnät: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
• Volymknappen: Ställ in enheten på att du ska använda volymknappen för att styra slutaren
eller zoomfunktionen.
• Röststyrning: Ställ in enheten på att ta foton med röstkommando.
• Hjälp: Visa hjälpinformationen för att använda kameran.
• Återställ inställn.: Återställ kamerainställningarna.
91
Galleri
Visa foton eller videoklipp
Visa innehåll på Enheten
På programskärmen trycker du på Galleri och väljer en bild eller en video.
Videofiler visas med ikonen
på miniatyrbilderna i förhandsgranskningen.
Du döljer eller visar menyraden och miniatyrförhandsgranskningen genom att trycka på
skärmen.
Skicka bilden till andra.
Modifiera bilden.
Gå till föregående skärm.
Öppna ytterligare alternativ.
Radera bilden.
Sök efter andra enheter som kan
visa bilden.
Miniatyrförhandsgranskning av
bild och video
92
Galleri
Välj ett sorteringsalternativ
Bilder eller videor på din enhet kan sorteras efter tid eller album. Du kan också filtrera bilder och
videor efter kategori, t.ex. människor eller landskap.
På programskärmen trycker du på Galleri →
, och väljer sedan ett sorteringsalternativ.
Visa ytterligare alternativ
På programskärmen trycker du på Galleri och väljer en bild eller en video. Tryck lätt på och
använd följande funktioner. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald fil.
• Mer information: Visa mer information om filen.
• Studio: Redigera bilder eller videor i studioläget.
• Rotera moturs: Rotera motsols.
• Rotera medurs: Rotera medsols.
• Beskär: Beskär bilden.
• Byt namn: Döp om filen.
• Bildspel: Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
• Ange som: Ange bilden som bakgrund eller kontaktbild.
• Skriv ut: Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Se Mobilutskrift för mer
information.
• Inställningar: Ändra galleriinställningarna.
I listan över filer kan du välja flera filer genom att hålla ned fingret på en fil. Du kan dela eller ta
bort de valda filerna direkt och använda ytterligare alternativ genom att trycka på .
93
Galleri
Redigera foton eller videor
Fotostudio
Redigera bilder genom att använda olika effekter.
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Studio → Fotostudio.
3 Välj en bild som ska redigeras.
4 Redigera bilden genom att använda olika effekter.
Beskär, rotera eller ändra storlek
på bilden.
Justera mättnaden eller
ljusstyrkan för bilden.
Dekorera bilden med etiketter, en
ram eller genom att rita på den.
Lägg till effekter i en bild av en
person.
Använd effekter för bilden.
5 När du har slutat redigera bilden, trycker du på KLAR →
6 Välj ett alternativ för att spara och tryck lätt på SPARA.
.
Den redigerade bilden sparas i mappen Studio. Öppna mappen genom att trycka lätt på
→ Album → Studio.
Galleri →
94
Galleri
Collagestudio
Kombinera flera bilder för att skapa ett kollage.
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Studio → Collagestudio.
3 Välj bilder att kombinera och tryck sedan på KLAR.
4 Redigera bilden genom att använda olika effekter.
Blanda bilderna och använd en
slumpmässigt vald layout och
bakgrund.
Ändra bildformat.
Välj en bakgrund.
Justera marginalerna och hörnens
rundning.
Välj en layout.
5 När du har slutat redigera bilderna, trycker du på
.
Den redigerade bilden sparas i mappen Studio. Öppna mappen genom att trycka lätt på
→ Album → Studio.
Galleri →
95
Galleri
Foto och mer
Lägg på olika effekter på tagna foton.
Bara foton tagna i läget Foto och mer kan väljas.
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Studio → Foto och mer.
3 Välj en bild som ska redigeras.
4 Redigera bilden genom att använda olika effekter.
Spara bästa foto.
Få objektet att verka röra sig
snabbt.
Skapa bästa möjliga bild.
Ta bort rörliga objekt från
bakgrunden.
Skapa en bild som visar
rörelsespår.
5 När du har slutat redigera bilden, trycker du på
.
Den redigerade bilden sparas i mappen Studio. Öppna mappen genom att trycka lätt på
→ Album → Studio.
Galleri →
96
Galleri
Videobeskärare
Beskär videosegment.
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Studio → Videobeskärare.
3 Välj en video som du vill redigera.
4 Flytta startparentesen till önskad startpunkt, flytta slutparentesen till önskad slutpunkt och
tryck sedan på KLAR.
Aktuell position
Startparentes
Slutparentes
5 Ange ett filnamn och tryck sedan på OK för att spara videon.
97
Galleri
Galleriinställningar
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Inställningar.
3 Använd följande alternativ:
• Synka endast via Wi-Fi: Ställ in att enheten bara ska synkronisera innehåll när Wi-Fianslutningen är aktiverad.
• Relaterad sida: Tagga fotona med information, t.ex. datum och plats. Om du vill redigera
taggar, trycker du på informationen för en bild, trycker på , redigerar uppgifterna och
trycker sedan på KLAR.
• Ansiktstagg.: Tagga ansikten i en bild. En gul ram visas runt ett ansikte när det upptäcks.
Välj ansiktet, tryck på Lägg till namn och välj sedan en kontakt för att tagga ansiktet. När
ansiktstaggen visas på en bild kan du trycka på taggen för att visa olika alternativ, t.ex. ringa
eller skicka meddelanden.
När du använder Ansiktstagg., kanske ansiktsdetekteringen inte fungerar beroende på
ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer
som motivet har på sig.
98
Multimedia
Musik
Spela musik
Tryck lätt på Musik på programskärmen.
Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.
Sök efter andra enheter som kan
spela upp filen.
Öppna ytterligare alternativ.
Ställ in volymen.
Ange filen som favoritlåt.
Slå på slumpvis uppspelning.
Ändra upprepningsläge.
Lägg till låten i en spellista.
Öppna spellistan.
Hoppa till den föregående låten.
Tryck lätt och håll nedtryckt för att
gå snabbt bakåt.
Hoppa till nästa låt. Tryck lätt och
håll nedtryckt för att gå snabbt
framåt.
Pausa och återuppta
uppspelningen.
99
Multimedia
För att lyssna på låtar på lika höga volymnivåer trycker du lätt på → Inställningar och markerar
sedan Smart volym.
När Smart volym har aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik
att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.
Smart volym kanske inte är aktiverat för alla filer.
För att ange ett personligt ljud när du lyssnar på låtar med ett headset, tryck lätt på →
Inställningar → Adapt Sound → På.
När du aktiverar det här alternativet för första gången trycker du lätt på STARTA för att justera
ljudet. Enheten påbörjar en serie ljudtester för att justera ljudnivån och den börjar pipa. Tryck lätt
på JA om du kan höra pipet och NEJ om du inte hör det. Upprepa det här steget för varje test tills
ljudjusteringen är klar. Markera sedan Musikljud och tryck på KLAR för att tillämpa alternativet
när du lyssnar på musik.
När du vrider upp volymen till nivå 14 eller högre används inte det anpassade
ljudalternativet för musikuppspelning. Om du vrider ned volymen till nivå 13 eller lägre
tillämpas alternativet igen.
Visa en lista över rekommenderade låtar
Om du placerar enheten i liggande läge kan du visa en lista över rekommenderade låtar utifrån
den låt som spelas just nu.
Ställa in en låt som ringsignal eller alarmsignal
Om du vill använda den låt som spelas upp som ringsignal eller larmsignal trycker du lätt på →
Ange som, väljer ett alternativ och trycker på KLAR.
Skapa spellistor
Gör ditt eget urval av låtar.
Tryck lätt på Musik på programskärmen.
Tryck lätt på SPELLISTOR → → Skapa spellista. Ange en titel och tryck lätt på SKAPA. Tryck lätt
på , välj de låtar som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på KLAR.
Lägg till den låt som spelas just nu i en spellista genom att trycka lätt på
100
och välja spellista.
Multimedia
Spela upp musik efter humör
Den här funktionen kan du använda för att spela upp musik som passar in med ditt humör.
Tryck lätt på Musik på programskärmen.
Tryck lätt på → Musikväljare. Låtar kategoriseras automatiskt efter humör. Tryck lätt på en
humörcell eller dra fingret över flera celler för att lyssna på musiken i cellerna.
Låtkategorier baseras på tillgänglig information om låten. Vissa låtar kanske inte kan
kategoriseras i humörceller.
Spela upp musik som lagrats på andra enheter
Sök efter musik som lagrats på andra enheter och spela upp den på din enhet.
Tryck lätt på Musik på programskärmen.
Komma åt musik på en registrerad enhet
Tryck lätt på ENHETER och välj en enhet i Registrerade enheter för att komma åt och spela
upp musik. Du kan spela upp låten på de enheter som är registrerade på Samsung link. Mer
information finns på link.samsung.com. Se till att de registrerade enheterna är på och anslutna till
ett Wi-Fi-nätverk eller mobilnätverk.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du visar innehåll som finns lagrat på andra enheter
via mobilnätet.
Komma åt musik på en enhet i närheten
Tryck lätt på ENHETER och välj en enhet i Enheter i närheten för att komma åt och spela upp
musik. Du kan spela låten på enheter som har funktionen innehållsdelning aktiverad.
På programskärmen trycker du på Inställningar → Enheter i närheten, och sedan på reglaget
för Enheter i närheten för att aktivera funktionen. Se Enheter i närheten för fler inställningar.
101
Multimedia
Video
Spela upp videor
Tryck lätt på Video på programskärmen.
Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
Sök efter andra
enheter som kan
spela upp filen.
Ställ in volymen.
Öppna ytterligare
alternativ.
Flytta framåt eller
bakåt genom att dra
reglaget.
Pausa och återuppta
uppspelningen.
Ändra
skärmförhållande.
Växla till
popup-videospelaren.
Hoppa till den
föregående videon.
Tryck lätt och håll
nedtryckt för att gå
snabbt bakåt.
Hoppa till nästa
video. Tryck lätt och
håll nedtryckt för att
gå snabbt framåt.
Anpassa kontrollpanelens placering under uppspelning genom att trycka lätt på →
Inställningar, markera Minikontrollpanel och sedan trycka på STÄNG. Tryck lätt på eller
att flytta kontrollpanelen till någon sida av skärmen.
Den här funktionen är endast tillgänglig i liggande orientering.
102
för
Multimedia
Använda popup-videospelaren
Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid
visning av videor trycker du lätt på
för att använda popup-videospelaren.
För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra
för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.
Ta bilder
Om du vill använda den här funktionen ska du trycka lätt på → Inställningar under
uppspelning, markera Ta bild och sedan trycka lätt på STÄNG.
Tryck lätt på
för att ta en bild från videon under uppspelning.
Dela eller radera videor
Tryck lätt på Video på programskärmen.
Tryck på en video och håll den nedtryckt, tryck på
och välj sedan en delningsmetod.
Tryck på → Ta bort, markera videoklippen och tryck sedan på KLAR → TA BORT.
Redigera videor
Tryck lätt på Video på programskärmen.
Välj en video och tryck lätt på → Studio → Videobeskärare. Flytta startparentesen till önskad
startpunkt och flytta slutparentesen till önskad slutpunkt och tryck lätt på KLAR, ange ett filnamn
och tryck sedan lätt på OK för att spara videon.
103
Multimedia
Spela upp videor som lagrats på andra enheter
Sök efter videor som lagrats på andra enheter och spela upp dem på din enhet.
Tryck lätt på Video på programskärmen.
Komma åt en video på en registrerad enhet
Tryck lätt på ENHETER och välj en enhet i Registrerade enheter för att komma åt och spela
upp videon. Du kan spela upp videon på de enheter som är registrerade på Samsung link. Mer
information finns på link.samsung.com. Se till att de registrerade enheterna är på och anslutna till
ett Wi-Fi-nätverk eller mobilnätverk.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du visar innehåll som finns lagrat på andra enheter
via mobilnätet.
Komma åt en video på en enhet i närheten
Tryck lätt på ENHETER och välj en enhet i Enheter i närheten för att komma åt och spela upp
videon. Du kan spela upp videon på enheter med funktionen innehållsdelning aktiverad.
På programskärmen trycker du på Inställningar → Enheter i närheten, och sedan på reglaget
för Enheter i närheten för att aktivera funktionen. Se Enheter i närheten för fler inställningar.
104
Säkerhetsfunktioner
Nödläge
Om nödläge
Med det här läget kan du förlänga enhetens viloläge om du skulle råka hamna i en nödsituation.
När läget är aktiverat minskas ljusstyrkan på skärmen och batteriförbrukningen sänks genom
att vissa funktioner stängs av. Du kan slå på fotolampan, låta alarmet ljuda och skicka din
platsinformation till andra i form av ett meddelande.
Aktivera nödläge
Håll strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på Nödläge. Du kan också gå till
programskärmen och trycka på Inställningar → Säkerhetshjälp → Nödläge och sedan trycka
på Nödläge för att aktivera det.
Öppna ytterligare alternativ.
Aktivera fotolampan.
Aktivera ljudalarm.
Skicka din platsinformation till
någon i ett meddelande.
Ring ett samtal.
Surfa på internet.
Lägg till fler program som du vill
använda.
Återstående batteriladdning och
beräknad standby-tid för batteriet
Ring ett nödsamtal.
Den beräknade maximala standbytiden visar den återstående batteriladdningen innan
batteriet tar slut om enheten inte används. Standbytiden kan variera beroende på
enhetsinställningarna och användningsförhållandena.
105
Säkerhetsfunktioner
Inaktivera nödläge
Inaktivera nödläget genom att hålla strömknappen nedtryckt och sedan trycka lätt på Nödläge.
Alternativt trycker du lätt på → Inaktivera Nödläge. Nödläge inaktiveras.
Hjälpmeddelande
Om hjälpmeddelande
Du kan förinställa kontakter som du kan skicka meddelande till i en nödsituation. Skicka
meddelanden till dina huvudkontakter genom att trycka snabbt tre gånger på strömknappen.
Tryck lätt på Inställningar → Säkerhetshjälp på programskärmen.
Lägga till primära kontakter
1 Tryck lätt på Inställningar → Säkerhetshjälp på programskärmen.
2 Tryck lätt på Hantera primära kontakter → Skapa primär nödkontakt.
3 Tryck lätt på Skapa kontakt och ange kontaktinformationen eller tryck lätt på Välj från
kontakter för att lägga till en befintlig kontakt som primär kontakt.
Ställa in hjälpmeddelanden
På programskärmen trycker du på Inställningar → Säkerhetshjälp → Skicka
hjälpmeddelanden, och trycker sedan på reglaget för Skicka hjälpmeddelanden för att aktivera
funktionen. Välj innehåll som ska ingå i hjälpmeddelanden.
Skicka hjälpmeddelanden
Om du hamnar i en nödsituation trycker du snabbt tre gånger på strömknappen. Enheten skickar
då meddelanden till dina primära kontakter. Meddelandena innehåller även information om var
du befinner dig.
106
Användbara program och
funktioner
Barnläge
Starta barnläge
Använd den här widgeten för att tillhandahålla en rolig och säker miljö för barn genom att
begränsa barnens tillgång till vissa program eller visst innehåll.
Innan du använder den här widgeten måste du hämta och installera den. På hemskärmen
trycker du lätt på Barnläge → INSTALLERA. När den är installerad visas den på hem- och
programskärmarna.
Starta barnläget genom att trycka lätt på Barnläge på hem- eller programskärmen.
Första gången du startar den här widgeten trycker du lätt på ANGE PIN längst ned på skärmen.
Följ sedan instruktionerna på skärmen.
Om widgeten Barnläge av misstag råkar avinstalleras kan du installera om den. Tryck lätt
på ett tomt område på hemskärmen och håll nedtryckt, och tryck lätt på Widgetar, tryck
lätt på widgeten Barnläge och håll nedtryckt. Dra widgeten till hemskärmen och tryck
lätt på Barnläge för att installera om den.
107
Användbara program och funktioner
Hemskärmen i barnläget
Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla program i barnläget.
Barnmedia
Barngalleri
Barnteckning
Barnkamera
Barnröstinspelning
Stäng barnläget.
Använd föräldrakontroll.
Använd det här programmet för att visa sparade bilder, teckningar, röstinspelningar och
mediefiler som du låter ditt barn få åtkomst till.
Använd programmet för att spela upp videor. Lägg till videor som sparats på enheten i
programmet innan du använder programmet. Se Föräldrakontroll för mer information.
108
Användbara program och funktioner
Använd det här programmet för att rita en teckning med en penna, en pensel med mera.
Använd det här programmet för att spela in och spela upp röstinspelningar.
Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.
Spelområde i barnläget
Bläddra åt höger på hemskärmen för att öppna spelområdet i barnläget.
Du kan interagera med figurer, bakgrundsobjekt och annat.
109
Användbara program och funktioner
Föräldrakontroll
Använd den här funktionen för att ställa in vilket innehåll och vilka program som barnen kan
komma åt i barnläget. I barnläget kan du ändra inställningar, begränsa användningstid med
mera.
Tryck lätt på
på hemskärmen och ange pinkoden.
Avsluta föräldrakontroll genom att trycka på hemknappen.
Tryck lätt på
och använd följande:
• Barnens namn: Visa och redigera barnens profil.
• Daglig spelgräns: Du kan ställa in hur länge dina barn ska få använda enheten.
• Program: Visa och lägg till program som får användas i barnläget.
• Media: Gör det möjligt för barnen att komma åt vissa bilder och videor som finns sparade på
enheten.
• Butik: Hämta program från Galaxy Apps.
S Finder
Använd programmet för att söka efter innehåll på enheten. Du kan tillämpa olika filter och visa
sökhistoriken.
Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på S Finder.
Söka efter innehåll
Tryck lätt på sökfältet och ange ett nyckelord, eller tryck lätt på
och säg ett nyckelord.
Om du vill förbättra sökningen trycker du på filtren under sökfältet.
Du kan ställa in sökparametrarna med de tillgängliga filtren eller välja sökkategorier. Tryck lätt på
→ Inställningar → Välj sökkategori.
Hantera sökhistoriken
Du kan visa eller ta bort dina tidigare sökningar. Välj ett tidigare sökobjekt för att göra om
sökningen.
Om du vill ta bort sökhistoriken trycker du på
.
Om du vill ställa in enheten på att inte spara sökhistoriken trycker du på → Inställningar och
avmarkerar Använd sökhistorik.
110
Användbara program och funktioner
S Kalender
Starta S Kalender
Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.
Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
Ändra visningsläget.
Öppna ytterligare alternativ.
Gå till dagens datum.
Skapa händelser eller uppgifter.
Tryck lätt på och använd följande:
• Välj datum att visa: Gå till ett visst datum.
• Ta bort: Radera händelser eller uppgifter.
• Sök: Sök efter händelser eller uppgifter.
• Kalendrar: Välj kalendrarna som ska visas.
• Synkronisera nu: Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton.
• Inställningar: Ändra inställningarna för S Kalender.
111
Användbara program och funktioner
Skapa händelser eller uppgifter
1 Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
2 Tryck lätt på . Alternativt väljer du ett datum utan händelser eller uppgifter och trycker lätt
på datumet igen.
Om datumet redan har sparade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på datumet och
sedan på .
3 Välj antingen händelse eller uppgift och ange detaljer.
• Lägg till händelse: Ställ in start- och slutdatum för en händelse. Du kan ställa in en valfri
repetitionsinställning.
• Lägg till uppgift: Lägg till en uppgift för ett specifikt datum. Du kan ställa in en valfri
prioritetsinställning.
Välj ett objekt.
Välj en kalender som du vill
använda eller synkronisera med.
Ange en titel.
Bifoga en karta som visar platsen
för händelsen.
Ställ in start- och slutdatum för
händelsen.
Lägg till fler detaljer.
4 Tryck lätt på SPARA för att spara händelsen eller uppgiften.
112
Användbara program och funktioner
Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton
Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton genom att trycka lätt på →
Synkronisera nu.
Lägg till konton att synkronisera med genom att trycka lätt på → Kalendrar → Lägg till konto.
Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga in. När ett konto läggs till visas en grön cirkel
bredvid kontonamnet.
Ändra ett kontos synkroniseringsalternativ genom att gå till programskärmen och trycka lätt på
Inställningar → Konton och sedan välja en kontotjänst.
Radera händelser eller uppgifter
Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
Ta bort händelser eller uppgifter genom att trycka lätt på → Ta bort, välj händelserna eller
uppgifterna och tryck sedan på KLAR → TA BORT.
Ta bort en händelse eller uppgift när du ser på den genom att trycka lätt på
→ TA BORT.
För att markera att uppgifter är slutförda trycker du lätt på datumet med uppgifter och markerar
slutförda uppgifter.
Dela händelser eller uppgifter
Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
Dela en händelse eller uppgift när du ser på den genom att trycka lätt på
delningsmetod.
113
, och välj sedan en
Användbara program och funktioner
S Health
Introduktion
S Health hjälper dig att hålla koll på ditt välbefinnande och din kondition. Sätt upp träningsmål,
kontrollera dina framsteg och håll koll på ditt allmänna välbefinnande och din allmänna
kondition.
Starta S Health
När du kör det här programmet för första gången eller startar det igen efter att du har återställt
data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
1 Tryck lätt på S Health på programskärmen.
2 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Beroende på dina fysiska mått beräknar enheten din standard-BMR (basal metabolic
rate) och rekommenderar ett dagligt kaloriintag. Rekommendationerna kanske inte är
exakta för alla åldrar, kroppssammansättningar eller näringsbehov.
114
Användbara program och funktioner
Använda S Health
Du kan visa den viktigaste informationen från S Health-menyer och spårare för att övervaka ditt
välbefinnande och din kondition.
Tryck lätt på S Health på programskärmen.
Mål och program
Spårare
• SPÅRARE: Övervaka din aktivitet, din kost och dina kroppsmått.
• MÅL: Ange dina dagliga fitnessmål och visa dina framsteg.
• PROGRAM: Använd anpassningsbara träningsprogram.
Lägg till spårare, mål och program på S Health-skärmen genom att trycka lätt på MER → Hantera
objekt och sedan välja objekt under fliken SPÅRARE, MÅL eller PROGRAM.
Få åtkomst till mer information om S Health-funktioner genom att trycka lätt på MER →
Inställningar → Hjälp.
115
Användbara program och funktioner
Ytterligare information:
• Syftet med datainsamlingen är enbart att erbjuda den tjänst du har begärt, inklusive att
erbjuda ytterligare information för att förbättra din hälsa, säkerhetskopiera/synkronisera
data, analysera data och statistik eller att utveckla och erbjuda bättre tjänster. (Men om du
loggar in på ditt Samsung Account från S Health kan data sparas som säkerhetskopior på
servern.) Personlig information kan lagras tills sådana syften har uppfyllts. Du kan radera
personlig information som lagrats av S Health-programmet med alternativet för att återställa
data i inställningsmenyn. Vill du radera data som du delat med sociala nätverk eller överfört
till lagringsenheter, måste du göra det separat.
• Du tar hela ansvaret för olämplig användning av data som delas på sociala nätverk eller
överförs till andra. Var försiktig när du delar personlig information med andra.
• Om enheten är ansluten till mätinstrument, ska du kontrollera kommunikationsprotokollet
för att säkerställa att det fungerar på rätt sätt. Om du använder en trådlös anslutning, såsom
Bluetooth eller ANT+, kan enheten påverkas av elektroniska störningar från andra enheter.
Undvik att använda enheten nära andra enheter som sänder ut radiovågor.
• Innehållet som används i S Health-programmet kan variera beroende på programversionen.
Tjänsterna som tillhandahålls med programmet kan ändras eller upphöra utan föregående
meddelande.
• Tillgängliga S Health-funktioner och tjänster kan variera beroende på lokala lagar och
förordningar i din region.
• Vissa S Health-funktioner kanske inte erbjuds beroende på din region.
• S Health-funktionerna är enbart avsedda för hälso- och informationssyften och inte för att
diagnostisera sjukdomar eller andra hälsotillstånd. De är heller inte avsedda för att bota,
lindra, behandla eller förhindra sjukdomar.
116
Användbara program och funktioner
S Voice
Om S Voice
Använd det här programmet för att med rösten befalla enheten att utföra olika funktioner.
Tryck lätt på S Voice på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.
Inaktivera åtkomsten genom att trycka på hemknappen och sedan trycka lätt på → Settings,
och sedan avmarkera Open via the home key.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Ställa in språk
Tryck lätt på → Settings → Language, och välj sedan ett språk.
Det valda språket används enbart för S Voice, inte för språket som visas på enheten.
Använda S Voice
När du startar S Voice börjar enheten att lyssna på rösten och mikrofonikonen blir blå.
Säg ett röstkommando.
Om du säger ett röstkommando som enheten känner igen, blinkar mikrofonikonen längst ner på
skärmen med grön färg. Sedan utförs kommandot av enheten.
117
Användbara program och funktioner
Tips för bättre röstidentifiering:
• Tala tydligt.
• Tala på platser i tyst miljö.
• Använd inte kränkande ord eller slang.
• Undvik att tala med dialektal brytning.
Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende
på omgivningen och hur du pratar.
Väcka S Voice i standbyläge
Om inte S Voice används under en viss tid växlar funktionen automatiskt till standbyläge.
Tryck på mikrofonikonen eller säg ”Hi Galaxy” (Hej Galaxy) till enheten om du vill fortsätta
använda röstigenkänningen.
Ändra uppvakningskommando
Du kan byta ut uppvakningskommandot ”Hi Galaxy” (Hej Galaxy). Uppvakningskommandot
används för att starta S Voice när enheten är i standbyläge.
Tryck lätt på → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Inaktivera röståterkoppling
Tryck lätt på → Disable Voice feedback. Enheten slutar att ge röståterkoppling när du säger ett
kommando.
Korrigera oönskade röstkommandon
Om inte enheten känner igen dina kommandon så kan du redigera dem.
Korrigera ett röstkommando genom att trycka på den sista pratbubblan som innehåller din
talade text och redigera texten med tangentbordet.
118
Användbara program och funktioner
Klocka
Alarm
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → Alarm.
Ställa in alarm
Tryck lätt på i alarmlistan, ställ in en alarmtid, välj de dagar då alarmet ska upprepas, ställ in
olika alarmalternativ och tryck sedan lätt på KLAR. Aktivera eller inaktivera alarm genom att
trycka lätt på bredvid alarmet i alarmlistan.
• Snooze: Ange ett intervall och antalet gånger som alarmet ska upprepas efter den
förinställda tiden.
• Smart larm: Ställ in tid och alarmsignal för det smarta alarmet. Ett smart alarm startar med
låg volym några minuter innan ett förinställt alarm börjar låta. Volymen på det smarta
alarmet ökar gradvis tills du stänger av det eller det förinställda alarmet börjar låta.
Stoppa alarm
Dra utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Om du tidigare har aktiverat snoozealternativet drar du utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.
Radera alarm
Tryck på → Ta bort, välj alarm och tryck sedan på KLAR.
119
Användbara program och funktioner
Världsklocka
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → Världsklocka.
Skapa klockor
Tryck lätt på
och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.
Ställ in sommartid för klockorna genom att trycka lätt på en klocka och hålla den nedtryckt och
sedan trycka lätt på .
Radera klockor
Tryck lätt på → Ta bort, välj klockor och tryck sedan lätt på KLAR.
Stoppur
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → Stoppur.
Tryck lätt på BÖRJA för att ta tid på en händelse. Tryck lätt på VARV för att registrera varvtider.
Tryck lätt på STOPP för att stoppa tidtagningen. Rensa varvtider genom att trycka lätt på
ÅTERSTÄLL.
Timer
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → Timer.
Ställ in längden och tryck lätt på BÖRJA.
Dra
utanför den stora cirkeln när timern aktiveras.
Ändra larmsignalsinställningarna genom att trycka på → Inställningar.
120
Användbara program och funktioner
Kalkylator
Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.
Tryck lätt på Kalkylator på programskärmen.
Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om Skärmrotation är
inaktiverat trycker du lätt på → Vetenskaplig kalkylator.
Memo
Använd det här programmet för att skapa memon och sortera dem efter kategori.
Tryck lätt på Memo på programskärmen.
Skriva memon
Tryck lätt på
ett memo:
i memolistan och skriv ett memo. Använd ett av följande alternativ när du skriver
• : Skapa eller ställ in en kategori.
• : Infoga bilder.
• : Gör en röstinspelning som ska infogas.
Spara memot genom att trycka lätt på SPARA.
Om du vill redigera ett memo trycker du lätt på memot och sedan på memots innehåll.
Söka efter memon
Tryck lätt på
nyckelordet.
i memolistan och ange ett nyckelord för att söka efter memon som innehåller
121
Användbara program och funktioner
Lägga till och hantera kategorier
Skapa kategorier för att sortera och hantera dina memon.
I memolistan trycker du lätt på
→ HANTERA KATEGORIER.
Lägg till en ny kategori genom att trycka lätt på
på OK.
Ta bort en kategori genom att trycka på
, ange ett kategorinamn och sedan trycka lätt
bredvid kategorin. Tryck sedan på TA BORT.
Byt namn på en kategori genom att hålla ett kategorinamn lätt nedtryckt, ange ett nytt namn för
kategorin, och sedan trycka lätt på BYT NAMN.
Ändra kategoriordningen genom att trycka lätt på
nedåt till en annan plats.
vid en kategori och dra den uppåt eller
Visa ytterligare alternativ
Du kan öppna andra alternativ i memolistan och medan du läser memon.
Tryck på i memolistan och använd följande alternativ:
• Välj: Välj memon för att använda alternativ.
• Ta bort: Ta bort memon.
• Konto: Synkronisera memon med ditt Samsung account.
När du visar ett memo kan du trycka på för att använda följande alternativ:
• Ta bort: Radera memot.
• Dela via: Dela memot med andra.
• Skriv ut: Skriv ut memot genom att ansluta enheten till en skrivare. Se Mobilutskrift för mer
information.
122
Användbara program och funktioner
Röstinspelning
Spela in röstmemon
Tryck lätt på Röstinspelning på programskärmen.
Tryck lätt på för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen. Tryck lätt på för att pausa
inspelningen. Tryck lätt på för att avbryta inspelningen. Tryck lätt på för att slutföra
inspelningen.
Under tiden som du spelar in ett röstmemo trycker du lätt på
för att infoga ett bokmärke.
Öppna ytterligare alternativ.
Förfluten inspelningstid
Visa listan över röstmemon.
Ändra inspelningsläge.
Starta inspelning.
För att ställa in enheten på att ta bort bakgrundsljud trycker du lätt på → Inställningar och
markerar sedan Brusreducering.
Spara filer med sammanhangsberoende taggar
Lägg till sammanhangsberoende taggar, till exempel platser och datum, till filnamn när du sparar
röstmemon.
Tryck lätt på → Inställningar och markera sedan Kontextuellt filnamn. Enheten lägger till
inspelningsdatumet till filnamnen. Om du vill lägga till platsen där ett röstmemo spelas in trycker
du lätt på → Inställningar och väljer sedan Platstaggar.
123
Användbara program och funktioner
Spela upp röstmemon
Tryck lätt på Röstinspelning på programskärmen.
Tryck lätt på
och välj ett röstmemo som ska spelas upp.
• : Klipp i röstmemot.
• : Ställ in en del av röstmemot på upprepad uppspelning.
• : Justera uppspelningshastigheten.
• : Hoppa över en tyst del av röstmemot.
• : Infoga bokmärken i röstmemot.
• /
• : Pausa eller återuppta uppspelningen.
/
: Gå till föregående eller nästa röstmemo.
Använda bokmärkeslistan
Du kan märka särskilda punkter i ett röstmemo med bokmärken. Varje bokmärke är märkt med
en bokmärkesikon på röstmemot.
Visa bokmärkesdetaljerna när ett röstmemo spelas upp genom att trycka lätt på →
Bokmärken. Välj ett bokmärke från bokmärkeslistan för att spela upp röstmemot från den
positionen.
Hantera röstmemon
Tryck lätt på Röstinspelning →
på programskärmen.
Tryck lätt på
för att söka efter röstmemon.
Tryck lätt på
för att radera röstmemon.
Tryck lätt på och välj ett av följande:
• Välj: Välj röstmemon för att använda alternativ.
• Sortera efter: Sortera memon efter datum, namn eller kategori.
• Filtrera efter kategori: Visa memon filtrerade efter en kategori.
• Redigera kategorier: Lägg till, radera eller döp om kategorier.
• Inställningar: Ändra inställningarna för röstinspelning.
124
Användbara program och funktioner
Byta namn på röstmemon
Håll ned fingret på röstmemot och tryck på → Byt namn, ange ett nytt namn på röstmemot
och tryck sedan på BYT NAMN.
Hantera kategorier
Tryck lätt på → Redigera kategorier →
lätt på OK.
, ange ett kategorinamn, välj en färg och tryck sedan
Ändra eller tilldela röstmemokategorier genom att trycka lätt på röstmemot i listan över
röstmemon och hålla det nedtryckt. Tryck sedan lätt på → Byt kategori, och välj sedan
kategorin.
Filtrera röstmemon efter kategori genom att trycka lätt på → Filtrera efter kategori, och välj
sedan kategorin.
Dropbox
Använd det här programmet för att spara och dela filer med andra via Dropbox-molnlagring. När
du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra
enheter som har Dropbox.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
1 Tryck lätt på Dropbox på programskärmen.
2 Logga in på ditt Dropbox-konto. Om du inte har ett Dropbox-konto skapar du ett.
3 Tryck lätt på Turn on Camera Upload.
Enheten kommer nu att överföra foton som tagits med enhetens kamera till Dropbox. Om
du vill överföra videor trycker du på Include videos för att aktivera funktionen.
Om du vill överföra foton och videor manuellt trycker du lätt på Skip this.
4 Använd följande funktioner:
• : Överför eller öppna filer. Tryck lätt på → Upload here för att överföra filer.
• : Visa uppladdade foton eller videor. Tryck lätt på
eller skapa album.
• : Öppna filer från favoritlistan.
• : Visa aviseringar.
125
om du vill dela filer, ta bort filer
Användbara program och funktioner
Flipboard
Använd programmet för att visa uppdateringar i sociala medier direkt och nyheter i en personlig
tidskrift.
Tryck lätt på Flipboard på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
När du startar programmet för första gången eller startar om det efter att ha genomfört en
dataåterställning ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.
På huvudskärmen för Flipboard väljer du bland olika artiklar och prenumerationer.
Smart Remote
Om Smart Remote
Använd programmet för att ansluta till en TV och använda enheten som en fjärrkontroll. Du kan
söka efter och välja TV-program och styra kanaler med din enhet.
Tryck lätt på Smart Remote på programskärmen.
126
Användbara program och funktioner
Ansluta till en TV
1 Tryck lätt på Smart Remote på programskärmen.
2 Tryck på START och välj ett land.
3 Välj en region och välj sändningstjänst.
De tillgängliga TV-programmen visas.
Använda enheten som fjärrkontroll
Med enheten som fjärrkontroll kan du slå på och av TV:n, byta kanal eller justera volymen på
TV:n.
1 På enheten trycker du lätt på → Nästa.
2 Välj TV:ns fabrikat och tryck på Nästa.
3 Se till att enhetens infraröda port pekar mot TV:n och tryck lätt på
. Tryck sedan på JA om
enheten stänger av TV:n.
Om enheten inte stänger av TV:n trycker du på NEJ och upprepar det tills TV:n känner igen
signalen.
4 Välj en kanalkälla och tryck på Nästa.
Öppna ytterligare alternativ.
Slå på och av TV:n.
Ytterligare funktioner
Menyer för styrning av TV:n
127
Användbara program och funktioner
Se på TV med enheten
Välj ett TV-program från listan över tillgängliga program och titta på den anslutna TV:n. Se till att
enhetens infraröda port pekar mot TV:n.
1 Tryck lätt på TV-PROGRAM, FILMER eller SPORT och bläddra åt vänster eller höger för att
välja en kategori.
2 Välj ett TV-program och tryck på TITTA PÅ TV.
Det valda programmet visas på den anslutna TV:n.
3 Tryck lätt på
för att byta kanal eller justera volymen.
Fjärrkontrollpanelen visas på skärmen.
Ställa in programpåminnelser
1 Välj ett TV-program att titta på.
2 Tryck lätt på Ange påminnelse och ställ in ett alarm som påminner dig om TV-programmets
starttid.
Alarmet ljuder på det klockslag som du har ställt in.
Ficklampa
Använd den här widgeten för att slå på eller av fotolampan för bättre synlighet.
Lägg till den på hemskärmen genom att trycka lätt på ett tomt område på hemskärmen och
hålla nedtryckt och sedan trycka lätt på Widgetar, trycka lätt på widgeten Ficklampa och hålla
nedtryckt och sedan dra den till hemskärmen.
Tryck lätt på widgeten Ficklampa på hemskärmen för att slå på eller av den.
128
Användbara program och funktioner
Förstoring
Använd den här widgeten för att förstora text eller objekt med den bakre kameran.
Lägg till den på hemskärmen genom att trycka lätt på ett tomt område på hemskärmen och
hålla nedtryckt och sedan trycka lätt på Widgetar, trycka lätt på Förstoring och hålla nedtryckt
och sedan dra den till hemskärmen.
Tryck lätt på widgeten Förstoring på hemskärmen.
Tryck lätt på
eller
för att justera förstoringen.
Fokusera på mitten av skärmen genom att trycka lätt på Fokus. Du kan också justera fokus
manuellt genom att trycka lätt där du vill ha fokus.
Slå på fotolampan för att se text eller objekt i mörka miljöer genom att trycka på Ficklampa.
Ta en bild av text eller objekt genom att trycka lätt på Ta bild.
Google-program
Google erbjuder underhållnings- sociala nätverks- och affärsprogram. Du kan behöva ett
Google-konto för att få åtkomst till vissa program. Se Konfigurera konton för mer information.
Du kan visa mer programinformation genom att öppna varje programs huvudfönster och trycka
på → Hjälp.
Det här programmet kanske inte finns eller har ett annat namn beroende på region eller
tjänsteleverantör.
Chrome
Sök efter information och läs webbsidor.
Gmail
Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.
Google+
Dela dina nyheter och följ uppdateringar som din familj, dina vänner och andra delar. Du kan
även säkerhetskopiera dina foton och videoklipp med mera.
129
Användbara program och funktioner
Maps
Hitta din plats på kartan, sök efter platser och visa platsinformation för olika platser.
Play Musik
Upptäck, lyssna på och dela musik på din enhet.
Play Filmer
Se videor på din enhet och hämta mer innehåll att se från Play Butik.
Play Böcker
Hämta olika böcker från Play Butik och läs dem.
Play Tidningskiosk
Läs nyheter och tidskrifter som intresserar dig på ett lämpligt ställe.
Play Spel
Hämta spel från Play Butik och spela dem med andra.
Google Drive
Lagra innehåll i molnet, kom åt det från var som helst och dela det med andra.
YouTube
Titta på eller skapa videoklipp och dela dem med andra.
Foton
Hantera bilder, album och videoklipp som du har sparat på enheten och överfört till Google+.
130
Användbara program och funktioner
Hangouts
Chatta med dina vänner individuellt eller i grupper och använd bilder, känsloikoner och
videosamtal medan du chattar.
Google
Sök snabbt efter objekt på internet eller på enheten.
Röstsökning
Sök snabbt efter objekt genom att säga ett nyckelord eller en fras.
Google Inställningar
Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.
131
Ansluta till andra enheter
Bluetooth
Om Bluetooth
Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd.
Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.
• Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras,
avlyssnas eller missbrukas.
• Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och
som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG,
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer
eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.
132
Ansluta till andra enheter
Para ihop med andra Bluetooth-enheter
1 På programskärmen trycker du på Inställningar → Bluetooth, och sedan på reglaget för
Bluetooth för att aktivera funktionen och tryck sedan på SÖK.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
Om du vill att enheten ska vara synlig för andra enheter trycker du lätt på enhetsnamnet.
2 Välj en enhet för ihopparning.
Om din enhet har varit ihopparad med samma enhet tidigare trycker du bara lätt på
enhetsnamnet utan att behöva bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.
Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att
synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten.
3 Godkänn Bluetooth-förfrågningen på båda enheterna.
Skicka och ta emot data
Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Du kan dela data såsom kontakter eller
mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att
skicka en bild till en annan enhet.
Skicka en bild
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Välj en bild.
3 Tryck på → Bluetooth, och välj sedan en enhet att överföra bilden till.
Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att
synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten. Alternativt kan du ställa in din enhet
på att vara synlig för andra enheter.
4 Godkänn Bluetooth-förfrågningen på den andra enheten.
133
Ansluta till andra enheter
Ta emot en bild
När en annan enhet skickar en bild till dig måste du godkänna Bluetooth-förfrågningen. Den
mottagna bilden sparas i mappen Galleri → Download.
Koppla från Bluetooth-enheter
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Bluetooth.
Enheten visar alla sammankopplade enheter i en lista.
2 Tryck lätt på bredvid enhetens namn för att koppla från.
3 Tryck lätt på Avbryt sammankoppling.
Wi-Fi Direct
Om Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.
Ansluta till andra enheter
1 På programskärmen trycker du på Inställningar → Wi-Fi, och sedan på regalget för Wi-Fi för
att aktivera funktionen.
2 Tryck lätt på
→ Wi-Fi Direct.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
3 Välj en enhet att ansluta till.
Om du vill ändra enhetens namn trycker du på → Byt namn på enhet.
4 Acceptera begäran om auktorisering av Wi-Fi Direct på den andra enheten för att bekräfta.
134
Ansluta till andra enheter
Skicka och ta emot data
Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra enheter. Följande åtgärder är ett
exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.
Skicka en bild
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Välj en bild.
3 Tryck på → Wi-Fi Direct, och välj sedan en enhet att överföra bilden till.
4 Acceptera begäran om auktorisering av Wi-Fi Direct på den andra enheten.
Ta emot en bild
När en annan enhet skickar en bild till dig accepterar du begäran om auktorisering av Wi-Fi
Direct. Den mottagna bilden sparas i mappen Galleri → Download.
Avsluta enhetens anslutning
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Wi-Fi.
2 Tryck lätt på → Wi-Fi Direct.
Enheten visar alla anslutna enheter i en lista.
3 Tryck på AVSLUTA ANSLUTNING → OK för att koppla ifrån enheterna.
135
Ansluta till andra enheter
Snabbanslut
Om snabbanslut
Använd den här funktionen för att snabbt söka efter och ansluta till andra enheter i närheten.
Om du ansluter enheten till en TV kan du använda enheten som fjärrkontroll. Du kan även dela
innehåll på enheten med datorer.
• Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna eller det delade
innehållet.
• Enhetsnamn kan variera beroende på Bluetooth-enheterna som paras ihop.
Exempelvis kan enhetsnamnet visas som BT MAC.
Innan du använder den här funktionen
• När du ansluter till en enhet som stöder funktionen Snabbanslutning så sätter du på
enhetens skärm så att den går att upptäcka.
• När du ansluter till en enhet som inte stöder snabbanslutningsfunktionen ska du se till att
Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-funktionen är aktiverad.
Ansluta till andra enheter
1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Snabbanslut.
Om du använder den här funktionen för första gången väljer du ett synlighetsalternativ och
trycker lätt på AKTIVERA SNABBANSLUT.
När panelen öppnas aktiveras Wi-Fi-funktionen automatiskt och enheten söker efter enheter
i närheten.
2 Välj en enhet att ansluta till.
De efterföljande stegen kan variera beroende på vilken enhet som ska anslutas. Följ
instruktionerna på skärmen för att upprätta en anslutning mellan enheterna.
Om du vill att enheter i närheten ska kunna söka efter din enhet och ansluta till den,
trycker du på MER → Ställ in enhetens synlighet → Enhetens synlighet och väljer sedan
alternativ.
136
Ansluta till andra enheter
Söka efter samma enheter igen
Om önskad enhet inte visas på listan kan du söka efter den.
Tryck lätt på UPPDAT. och välj enheten i listan med identifierade enheter.
Dela innehåll
Du kan dela med dig av innehåll till andra anslutna enheter.
1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Snabbanslut.
2 Välj en enhet från listan med upptäckta enheter.
3 Tryck lätt på Dela innehåll och välj en mediekategori.
4 Välj innehåll som du vill dela och tryck lätt på KLAR.
Enheten skickar då innehållet till den anslutna enheten.
Ansluta till en TV
Anslut enheten till en TV och använd enheten som fjärrkontroll.
1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Snabbanslut.
Se till att TV:n är påslagen.
2 Välj en TV i listan över upptäckta enheter.
När enheten är ansluten till TV:n visas en fjärrkontrollslayout på skärmen.
När du ansluter enheten till en TV för första gången trycker du lätt på Ställ in fjärrkontr. Följ
sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra enhetsanslutningen.
3 Styr den anslutna TV:n med fjärrkontrollen.
137
Ansluta till andra enheter
Screen Mirroring
Om Screen Mirroring
Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Casthårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll. Du kan även använda den här
funktionen med andra enheter som stöder Wi-Fi Miracast-funktionen.
Enheter som möjliggör
Screen Mirroring
(AllShare-hårdvarunyckel,
HomeSync och Wi-Fi
Miracast)
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Miracast-aktiverade enheter som inte stöder HDCP 2.X (High-bandwidth Digital
Content Protection) kanske inte är kompatibla med den här funktionen.
• Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
• Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
• Om du anger en frekvens för Wi-Fi kanske AllShare Cast-hårdvarunycklar eller
HomeSync inte kan upptäckas eller anslutas.
• Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en
optimal upplevelse.
138
Ansluta till andra enheter
Visa innehåll på en TV
Innan du ansluter TV:n till din enhet kopplar du ihop TV:n och enheten som möjliggör Screen
Mirroring. Se enhetens bruksanvisning för mer information om anslutning. Nedanstående
åtgärder är exempel på hur man kan visa innehåll på en TV som är ansluten via en AllShare Casthårdvarunyckel.
1 Anslut enheten med aktiverad Screen Mirroring till TV:n med en HDMI-kabel.
2 Välj en anslutningstyp på TV:n, t.ex. HDMI-läge, för anslutning till en extern enhet.
3 Tryck lätt på Inställningar → Screen Mirroring på programskärmen.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
4 Välj en enhet att ansluta till.
Enhetens skärm visas då på TV-skärmen.
Om du ansluter enheten för första gången, trycker du på hårdvarunyckelns namn i listan och
håller nedtryckt och anger den pinkod som visas på TV-skärmen.
5 Öppna eller spela upp en fil och styr skärmen med knapparna på enheten.
Stoppa visning av innehåll
På programskärmen trycker du på Inställningar → Screen Mirroring, och sedan på reglaget för
Screen Mirroring för att inaktivera funktionen.
139
Ansluta till andra enheter
Mobilutskrift
Anslut enheten till en skrivare via Wi-Fi-funktionen eller Wi-Fi Direct, och skriv ut bilden eller
dokumenten.
Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
Ansluta till en skrivare
På programskärmen trycker du på Inställningar → Skriva ut, väljer en skrivartyp, och trycker
sedan på reglaget överst till höger på skärmen för att aktivera funktionen. Enheten söker efter
skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet. Välj en skrivare som du vill
använda som standardskrivare.
Lägg till skrivare manuellt genom att trycka lätt på → Lägg till skrivare → ADD PRINTER, ange
detaljer och tryck sedan lätt på OK.
Ändra skrivarinställningar genom att trycka lätt på → Inställningar.
Skriva ut innehåll
När du visar innehåll, exempelvis bilder eller dokument, trycker du lätt på → Skriv ut →
Alla skrivare, och väljer sedan en skrivare.
140
→
Enhets- och datahantering
Uppgradera enheten
Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.
Uppgradera trådlöst
Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air
(FOTA).
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Om enheten →
Programvaruuppdateringar → Uppdatera nu.
Uppgradera med Samsung Kies
Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung. Starta Samsung
Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar
tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i
dialogrutan för att börja uppgradera. Se hjälpavsnittet för Samsung Kies för mer information om
hur du uppgraderar.
• Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
• När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om
du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.
141
Enhets- och datahantering
Överföra filer mellan din enhet och en dator
Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.
Koppla inte bort USB-kabeln från enheten medan du överför filer. Om du gör det kan
data förloras eller så kan enheten skadas.
• Koppla inte bort enheten från datorn när du spelar upp filer som finns sparade på
enheten på den anslutna datorn. När du har spelat upp filen kopplar du bort enheten
från datorn.
• Enheterna ansluter eventuellt inte som de ska om de ansluts via en USB-hubb. Anslut
enheten direkt till datorns USB-port.
Ansluta som medieenhet
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Öppna aviseringspanelen och tryck sedan lätt på Ansluten som medieenhet →
Medieenhet (MTP).
Tryck lätt på Kamera (PTP) om datorn inte stöder medieöverföringsprotokoll (MTP) eller inte
har någon lämplig drivrutin installerad.
3 Överför filer mellan enheten och datorn.
142
Enhets- och datahantering
Ansluta med Samsung Kies
Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information
med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för
Samsung.
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska
du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
2 Överför filer mellan enheten och datorn.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.
Säkerhetskopiera och återställa data
Förvara alltid personlig information, programdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten.
Säkerhetskopiera känslig information och spara den på ett säkerhetskopieringskonto så att du
kan komma åt den senare.
Använda ett Google-konto
1 Tryck lätt på Inställningar på programskärmen.
2 Tryck lätt på Säkerhetskopiera och återställ och markera Säkerhetskopiera data.
3 Tryck lätt på Säkerhetskopieringskonto och välj ett konto som säkerhetskopieringskonto.
Om du vill återställa data måste du logga in på ditt Google-konto i installationsguiden.
Du kan starta och öppna installationsguiden genom att göra en fabriksdataåterställning
på enheten. Om du inte loggar in på ditt Google-konto från installationsguiden kan du
inte återställa säkerhetskopierade data.
143
Enhets- och datahantering
Använda ett Samsung account
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Konton → Lägg till konto →
Samsung account och loggar därefter in på ditt Samsung account.
2 Tryck lätt på Inställningar på programskärmen.
3 Tryck lätt på Moln → Säkerhetskopiering, markera de objekt som ska säkerhetskopieras,
och tryck sedan lätt på SÄKERHETSKOPIERA NU → SÄKERHETSKOP.
Om du vill återställa data går du till programskärmen, trycker på Inställningar → Moln
→ Återställ, markerar objekten och trycker på ÅTERSTÄLL NU.
Göra en dataåterställning
Radera alla inställningar och data på enheten. Tänk på att säkerhetskopiera alla viktiga data på
enheten innan du gör en återställning till fabriksdata. Se Säkerhetskopiera och återställa data för
mer information.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Säkerhetskopiera och återställ →
Återställning till fabriksdata → ÅTERSTÄLL ENHET → TA BORT ALLT. Enheten startas om
automatiskt.
144
Inställningar
Om inställningarna
Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till
konton.
Tryck lätt på Inställningar på programskärmen.
Tryck lätt på
för att söka efter inställningar med hjälp av nyckelord.
Snabbinställningar
Du kan visa en lista med dina favoritinställningar.
Om du vill redigera listan med favoritinställningar trycker du på → Redigera
snabbinställningarna, väljer ett alternativ och trycker på KLAR.
Nätverksanslutningar
Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra
nätverksenheter.
På inställningsskärmen trycker du på Wi-Fi, och trycker sedan på reglaget för Wi-Fi för att
aktivera funktionen.
Du kan se till att enheten alltid har en stabil nätverksanslutning genom att låta telefonen
automatiskt välja antingen Wi-Fi-nätverket eller mobilnätet beroende på vilket som har starkast
signal. Växla automatiskt mellan nätverk genom att markera Smart nätverksbyte.
145
Inställningar
Använd alternativen genom att trycka lätt på .
• Sök: Sök efter tillgängliga nätverk.
• Wi-Fi Direct: Aktivera Wi-Fi Direct och direktanslut enheter via Wi-Fi om du vill dela filer.
• Avancerat: Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
• WPS-tryckknapp: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
• Ange WPS PIN: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-pinkod.
• Hjälp: Visa hjälpinformation för Wi-Fi.
Ställa in Wi-Fi-vilopolicy
Tryck lätt på → Avancerat → Behåll Wi-Fi i viloläge.
När skärmen stängs av inaktiverar enheten automatiskt Wi-Fi-anslutningarna. När detta
händer öppnar enheten automatiskt mobilnätverk om den ställts in på att använda dem.
Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. Ställ in det här alternativet på Alltid för att
undvika ytterligare kostnader.
Ställa in nätverksaviseringar
Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de
är tillgängliga.
Tryck lätt på → Avancerat och markera kryssrutan Nätverksaviseringar för att aktivera den här
funktionen.
Bluetooth
Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.
På skärmen för inställningar trycker du på Bluetooth, och trycker sedan på reglaget för
Bluetooth för att aktivera funktionen.
Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .
• Timeout för synlighet: Ange under hur lång tid enheten ska vara synlig.
• Mottagna filer: Visa mottagna filer via Bluetooth.
• Byt namn på enhet: Ändra namnet på enheten.
• Hjälp: Visa hjälpinformation för Bluetooth.
146
Inställningar
Internetdelning
Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan dela enhetens mobildataanslutning med
andra enheter. Se Internetdelning för mer information.
Tryck lätt på Internetdelning på inställningsskärmen.
• Mobil hotspot: Använd Mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med
datorer eller andra enheter via Wi-Fi-nätverket. Den här funktionen kan vara praktisk när det
inte finns någon nätverksanslutning.
• USB-internetdelning: Använd USB-internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med en dator via USB. När du är ansluten till en dator används enheten
som ett trådlöst modem för en dator.
• Bluetooth-internetdelning: Använd Bluetooth-internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Bluetooth.
Flygläge
Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna
tjänster.
På inställningsskärmen tryck lätt på Flygläge.
Dataanvändning
Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.
På inställningsskärmen tryck lätt på Dataanvändning.
• Mobildata: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilnätverk.
• Ange gräns för mobildata: Ställ in en gräns för mobildataanvändning.
Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .
• Begränsa bakgrundsdata: Ställ in enheten på att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid
användning av ett mobilnätverk.
• Visa Wi-Fi-användning: Ställ in enheten på att visa dataanvändning via Wi-Fi.
• Mobila hotspots: Välj mobila hotspots för att förhindra att program som körs i bakgrunden
använder dem.
147
Inställningar
Plats
Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.
På skärmen för inställningar trycker du på Plats, och trycker sedan på reglaget för Plats för att
aktivera funktionen.
• Läge: Välj en metod för att samla in platsdata.
• Nyligen begärda platsuppgifter: Visa vilka program som begär information om din aktuella
plats och deras batteriförbrukning.
• Platstjänster: Visa vilka platstjänster din enhet använder.
• Mina platser: Ställ in profiler som ska användas för vissa platser när du använder GPS-, Wi-Fieller Bluetooth-funktioner för att hitta din nuvarande plats.
Fler nätverk
Anpassa inställningarna för att styra nätverken.
Tryck lätt på Fler nätverk på inställningsskärmen.
Standardprogram för meddelande
Välj ett standardprogram för att skicka och ta emot meddelanden.
Mobilnätverk
• Mobildata: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilnätverk.
• Dataroaming: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
• Åtkomstpunktsnamn: Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
• Nätläge: Välj en nätverkstyp.
• Nätverksoperatörer: Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.
VPN
Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).
148
Inställningar
Anslut och dela
NFC
Aktivera NFC-funktionen för att läsa eller skriva NFC-taggar som innehåller information.
På skärmen för inställningar trycker du på NFC, och trycker sedan på reglaget för NFC för att
aktivera funktionen.
• Android Beam: Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor
och kontakter till NFC-aktiverade enheter.
• S Beam: Med funktionen S Beam kan du skicka data, t.ex. videor, bilder och dokument till
enheter som stöder NFC och Wi-Fi Direct.
• Tryck och betala: Ställ in standardprogram för mobila betalningar.
Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga
betalningsprogram.
Enheter i närheten
Ändra inställningarna för att dela innehåll när enheten ansluter till andra enheter i närheten.
På skärmen för inställningar trycker du på Enheter i närheten, och trycker sedan på reglaget för
Enheter i närheten för att aktivera funktionen.
• Enhetsnamn: Ange ett medieservernamn för din enhet.
• Innehåll som ska delas: Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
• Tillåtna enheter: Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
• Nekade enheter: Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.
• Hämta till: Välj en minnesplats för att spara mediefiler.
• Ta emot filer från andra enheter: Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra
enheter.
Skriva ut
Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på enheten. Du
kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer via Wi-Fi eller
molntjänster.
Tryck lätt på Skriva ut på inställningsskärmen.
149
Inställningar
Screen Mirroring
Aktivera funktionen för Screen Mirroring och dela din skärm med andra.
Tryck lätt på Screen Mirroring på inställningsskärmen.
Ljud & display
Ljud och aviseringar
Ändra inställningar för olika ljud på enheten.
Tryck lätt på Ljud och aviseringar på inställningsskärmen.
• Ljudläge: Ställ in enheten på att använda ljudläge eller tyst läge.
• Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att
varna vid inkommande samtal.
• Ringsignaler: Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
• Vibrationer: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
• Aviseringssignal: Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden och
missade samtal.
Display
Ändra skärminställningarna.
På inställningsskärmen tryck lätt på Display.
• Ljusstyrka: Ställ in ljusstyrkan för displayen.
• Tecken:
– – Teckenstil: Ändra teckensnitt för skärmtexten.
– – Teckenstorlek: Ändra teckenstorleken.
• Skärmrotation: Ställ in innehållet på att rotera automatiskt när enheten vänds.
– – Smart rotation: Ställ in gränssnittet på att inte rotera i ditt ansiktes riktning.
• Smart viloläge: Ställ in att bakgrundsljuset inte ska slås av när du tittar på skärmen.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
150
Inställningar
• Skärmläge:
– – Adapt Display: Använd detta läge för att optimera skärmen enligt skärminställningarna.
– – Dynamisk: Använd detta läge för att göra skärmtonen mer intensiv.
– – Standard: Använd det här läget för normala omgivningar.
– – Professionellt foto: Använd det här läget för att få skärmen att visa en verklighetstrogen
färgton.
– – Biograf: Använd det här läget för dunkla omgivningar, till exempel ett mörkt rum.
• Autojustera skärmton: Ställ in enheten på att spara energi genom att justera ljusstyrkan på
skärmen.
• Dagdröm: Ange att en skärmsläckare ska aktiveras när enheten laddas.
• LED-indikator:
– – Laddar: Ställ in enheten på att slå på aviseringslampan när batteriet laddas.
– – Låg batterinivå: Ställ in enheten på att slå på aviseringslampan när batterinivån är låg.
– – Aviseringar: Ställ in enheten på att slå på aviseringslampan när du har missade samtal,
meddelanden eller aviseringar.
– – Röstinspelning: Ställ in enheten på att slå på aviseringslampan när du spelar in
röstmemon.
• Belysningstid för touchknappar: Ange hur länge bakgrundsljuset för knappen för senaste
program och bakåtknappen ska vara på.
• Öka tryckkänsligheten: Ställ in enheten på att tillåta användning av pekskärmen med
handskarna på.
Beroende på vilken typ av material du har på dig när du rör vid enheten, kanske vissa
kommandon inte känns igen.
151
Inställningar
Bakgrundsbild
Ändra bakgrundsbildinställningarna.
På inställningsskärmen tryck lätt på Bakgrundsbild.
• Hemskärm: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
• Låsskärm: Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
• Hem- och låsskärm: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
Låsskärm
Ändra inställningarna för den låsta skärmen.
Tryck lätt på Låsskärm på inställningsskärmen.
• Skärmlås: Aktivera skärmlåsfunktionen. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera,
beroende på valt skärmlås.
• Dubbel klocka: Ställ in enheten på att visa dubbel klocka.
• Klockstorlek: Ändra klockstorlek.
• Visa datum: Ställ in enheten på att visa datumet med klockan.
• Kameragenväg: Ställ in enheten på att visa genvägen till kameran på den låsta skärmen.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Ägarinformation: Ange din information som visas med klockan.
• Upplåsningseffekt: Välj en effekt som visas när du låser upp skärmen.
• Ytterligare information: Ställ in enheten på att visa ytterligare information på den låsta
skärmen.
• Hjälptext: Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.
152
Inställningar
Aviseringspanel
Anpassa alternativen som visas på aviseringspanelen.
Tryck lätt på Aviseringspanel på inställningsskärmen.
• Justering av ljusstyrka: Ställ in att enheten ska visa justeringsreglaget för ljusstyrka på
aviseringspanelen.
• Rekommenderade program: Ställ in enheten på att visa en lista över rekommenderade
program på aviseringspanelen baserat på dina åtgärder, såsom att ansluta ett headset till
enheten.
• Ange snabbinst.knappar: Ordna om snabbinställningsknapparna som visas på
aviseringspanelen.
Verktygslåda
Ställ in enheten på att använda verktygslådan.
På skärmen för inställningar trycker du på Verktygslåda, och trycker sedan på reglaget för
Verktygslåda för att aktivera funktionen.
• Program: Visa programlistan som ska finnas i verktygslådan.
• REDIG.: Välj vilka program som ska finnas i verktygslådan.
Personifiering
Enkelt läge
Ställ in enheten på enkelt läge.
Tryck lätt på Enkelt läge på inställningsskärmen.
• Standardläge: Ställ in enheten på att använda standardläget.
• Enkelt läge: Ställ in enheten på enkelt läge.
• Enkla program: Välj program för enklare layouter.
153
Inställningar
Tillgänglighet
Använd funktionen för att förbättra tillgängligheten till enheten. Se Om Tillgänglighet för mer
information.
På inställningsskärmen tryck lätt på Tillgänglighet.
Sekretessläge
Ställ in enheten på att hindra att andra kommer åt ditt personliga innehåll genom att aktivera
sekretessläge.
På skärmen för inställningar trycker du på Sekretessläge, och trycker sedan på reglaget för
Sekretessläge för att aktivera funktionen.
• Åtkomsttyp f. Privat läge: Ställ in eller ändra upplåsningsmetoden för att aktivera
sekretessläge.
Fingerläsare
Registrera dina fingeravtryck på enheten om du vill säkra enheten eller logga in på ditt Samsung
account på ett smidigt sätt.
Tryck lätt på Fingerläsare på inställningsskärmen.
• Fingeravtryckshanterare: Registrera eller ta bort fingeravtrycksinformation.
• Ändra alt. lösenord: Byt det reservlösenord som används om enheten inte känner igen dina
fingeravtryck.
• Skärmlås: Ange en upplåsningsmetod och ett alternativt lösenord.
• Verifiera Samsung account: Ställ in enheten på att verifiera ditt Samsung account med
fingeravtryck.
154
Inställningar
Rörelse
Rörelser och gester
Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering
på din enhet.
Tryck lätt på Rörelser och gester på inställningsskärmen.
• Direktsamtal: Ställ in enheten på att att du ska ringa ett röstsamtal genom att ta
upp enheten och hålla den nära örat under visning av samtals-, meddelande- eller
kontaktuppgifter.
• Smart varning: Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya
meddelanden när du tar upp enheten.
• Tysta/pausa: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal eller alarm, eller på att pausa
medieuppspelning när du använder handflaterörelser eller när du tittar bort från skärmen.
– – Håll handflatan på skärmen: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal eller
alarm, eller på att pausa medieuppspelning när du täcker skärmen med handflatan.
– – Vända enheten: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal eller alarm, eller på att
pausa medieuppspelning genom att du placerar enheten med framsidan nedåt.
• Dra handflatan för skärmbild: Ställ in att enheten ska ta en skärmbild när du sveper med
handen åt vänster eller höger över skärmen.
Luftvy
Håll ett finger på ett objekt eller på skärmen för att förhandsgranska innehållet eller visa
informationen i ett popup-fönster.
På skärmen för inställningar trycker du på Luftvy, och trycker sedan på reglaget för Luftvy för att
aktivera funktionen.
155
Inställningar
Användare och säkerhetskopiering
Konton
Lägg till e-post- eller SNS-konton.
Tryck lätt på Konton på inställningsskärmen.
Moln
Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller din
molnlagring för Dropbox.
Tryck lätt på Moln på inställningsskärmen.
Säkerhetskopiera och återställ
Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.
På inställningsskärmen tryck lätt på Säkerhetskopiera och återställ.
• Säkerhetskopiera data: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och
programinformation till Google-servern.
• Säkerhetskopieringskonto: Konfigurera eller redigera ditt Googlesäkerhetskopieringskonto.
• Automatisk återställning: Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata
när programmen installeras om på enheten.
• Återställning till fabriksdata: Återställ inställningarna till standardvärdena och radera alla
data.
156
Inställningar
System
Språk och inmatning
Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt
språk.
På inställningsskärmen tryck lätt på Språk och inmatning.
Språk
Välj ett skärmspråk för alla menyer och program.
Standard
Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.
Samsung-tangentbord
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
• Svenska: Välj en standardtangentbordslayout.
• Välj inmatningsspråk: Välj språk för textinmatning.
• Förutsedd text: Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag.
Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
• Autoersätt: Ställ in enheten så att felstavade eller ofullständiga ord rättas till när du trycker
på blankstegs- eller skiljeteckenstangenten.
• Stor bokstav automatiskt: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken
som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
• Automatiska mellanrum: Ange att enheten automatiskt ska infoga blanksteg mellan ord.
• Automatisk interpunktion: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger
på blanksteget.
157
Inställningar
• Tangentbordssvep:
– – Ingen: Ställ in enheten på att inaktivera tangentbordets svepfunktion.
– – Kontinuerlig inmatning: Ställ in enheten så att du kan ange text genom att svepa över
tangentbordet.
– – Markörkontroll: Aktivera funktionen smart tangentbordsnavigering för att flytta
markören med hjälp av tangentbordet.
• Ljud: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
• Förhandsgranska tecken: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje
bokstav du trycker på.
• Återställ inställningar: Återställ inställningarna för Samsung-knappsatsen.
Googles röstinmatning
• Språk: Välj språk för textinmatning.
• Taligenkänning offline: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
• Blockera stötande ord: Ställ in enheten på att hindra att den identifierar stötande ord i
röstinmatningar.
Alt. för text-till-tal
• Prioriterad TTS-motor: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer
genom att trycka på .
• Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
• Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
• Status för standardspråk: Välj status för standardspråket för funktionen text-till-tal.
Aviseringsuppläsning
Ställ in enheten på att läsa upp aviseringar om inkommande samtal, meddelanden eller
händelser.
Pekarhastighet
Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.
158
Inställningar
Datum och tid
Öppna och ändra följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.
På inställningsskärmen tryck lätt på Datum och tid.
Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.
• Automatiskt datum och automatisk tid: Uppdatera automatiskt tid och datum när du
förflyttar dig över tidszoner.
• Ställ in datum: Ange dagens datum manuellt.
• Ställ in tid: Ange aktuell tid manuellt.
• Automatisk tidszon: Ställ in enheten på att ta emot information om tidszonen från
nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
• Välj tidszon: Ange den tidszon du bor i.
• Använd 24-timmarsformat: Visa tiden i 24-timmarsformat.
Säkerhetshjälp
Aktivera nödläget och ställ in huvudkontakter och meddelanden. Se Nödläge för mer
information.
Tryck lätt på Säkerhetshjälp på inställningsskärmen.
• Nödläge: Ställ in enheten på att aktivera nödläget och minska batteriförbrukningen genom
att stänga av allt utom grundfunktionerna (t.ex. samtal).
• Skicka hjälpmeddelanden: Ställ in enheten på att skicka hjälpmeddelanden genom att
trycka tre gånger på strömknappen.
– – Skicka ljudinspelning: Ställ in enheten på att spela in ljud och skicka det tillsammans
med meddelandet till mottagarna.
• Hantera primära kontakter: Markera eller redigera mottagare för hjälpmeddelanden.
159
Inställningar
Batteri
Visa hur mycket batteriladdning enheten har förbrukat.
På inställningsskärmen tryck lätt på Batteri.
• Visa batteriprocent: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.
Energisparläge
Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge. Se Energisparfunktion för
mer information.
Tryck lätt på Energisparläge på inställningsskärmen.
• Energisparläge: Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.
– – Begränsa bakgrundsdata: Ställ in enheten på att hindra program som körs i bakgrunden
från att använda en mobildataanslutning.
– – Begränsa prestanda: Ange att enheten ska begränsa olika alternativ, t.ex. att stänga av
bakgrundsljuset för knappen för senaste program och bakåtknappen.
– – Läge för gråskala: Ställ in enheten på att visa färger på skärmen i gråskalor.
• Ultraenergisparläge: Förläng standbytiden och minska batteriförbrukning genom att
använda en enklare layout och tillåta begränsad åtkomst till ett program.
Den beräknade maximala standbytiden visar den återstående batteriladdningen innan
batteriet tar slut om enheten inte används. Standbytiden kan variera beroende på
enhetsinställningarna och användningsförhållandena.
Lagring
Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.
På inställningsskärmen tryck lätt på Lagring.
Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.
Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på
grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den
tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.
160
Inställningar
Säkerhet
Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.
Tryck lätt på Säkerhet på inställningsskärmen.
• Enhetsadministratörer: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan
tillåta enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
• Okända källor: Ställ in enheten på att tillåta att program från okända källor installeras.
• Kryptera enhet: Ange ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste
ange lösenordet varje gång du slår på enheten.
Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta
mer än en timme att kryptera enheten.
• Kryptera externt SD-kort: Ställ in enheten på att kryptera filerna på ett minneskort.
Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad
kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du
återställer enheten.
• Fjärrkontroller: Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller
stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först
logga in på ditt Samsung account.
– – Kontoregistrering: Lägg till eller visa ditt Samsung account.
– – Googles platstjänst: Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata och fastställa
platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi- eller mobilnät.
• Varning för SIM-kortsänd.: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet som
hjälper dig att hitta enheten när den är försvunnen eller stulen.
• Gå till webbplatsen: Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet
(findmymobile.samsung.com). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet
på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
• Ställ in SIM-kortslås:
– – Lås SIM-kort: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange
pinkoden innan enheten kan användas.
– – Byt SIM-pinkod: Ändra pinkoden som används för att öppna SIM- eller USIM-data.
161
Inställningar
• Gör lösenord synliga: Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
• Uppd. av säkerhetspolicy: Ställ in enheten på att kontrollera och hämta
säkerhetsuppdateringar.
• Skicka säkerhetsrapporter: Ställ in att enheten ska skicka uppdaterade säkerhetsrapporter
till Samsung automatiskt.
• Lagringstyp: Ställ in en lagringstyp för autentiseringsfilerna.
• Tillförlitliga uppgifter: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av
olika program.
• Installera från enhetslagring: Installera krypterade certifikat som lagrats i USB-lagringen.
• Rensa uppgifter: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.
Hjälp
Öppna hjälpinformationen för att ta reda på hur du använder enheten och programmen eller
konfigurerar viktiga inställningar.
Tryck lätt på Hjälp på inställningsskärmen.
Om enheten
Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera
enhetsprogramvaran.
På inställningsskärmen tryck lätt på Om enheten.
162
Inställningar
Program
Programhanterare
Visa och hantera programmen på enheten.
Tryck lätt på Programhanterare på inställningsskärmen.
Standardprogram
Välj standardinställningar för vissa program.
Tryck lätt på Standardprogram på inställningsskärmen.
Samtal
Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.
Tryck lätt på Samtal på inställningsskärmen.
• Samtalsavvisning: Avvisa samtal från angivna telefonnummer automatiskt. Lägg till
telefonnummer i avvisningslistan.
• Svara på och avsluta samtal:
– – Trycka på hemknappen: Ställ in enheten på att besvara ett samtal när du trycker på
hemknappen.
– – Använda röstkommandon: Ställ in enheten på att du ska besvara eller avvisa ett samtal
med röstkommandon.
– – Trycka på strömknappen: Ställ in enheten på att du ska avsluta ett samtal genom att
trycka på strömknappen.
163
Inställningar
• Samtalsrelaterade popup-fönster:
– – Popup-avisering för samtal: Ställ in enheten på att visa ett popup-fönster när du får ett
samtal när du använder program.
– – Popup för samtalsstatus: Ställ in enheten på att visa ett popup-fönster som visar
statusen på ett samtal när du använder program.
• Visa info om uppringare: Ställ in enheten på att visa den uppringande partens senaste
aktiviteter på sociala nätverk vid inkommande samtal.
• Samtalsaviseringar:
– – Vibrera vid svar: Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten besvarar ett samtal.
– – Vibrera när samt. avsl.: Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten avslutar ett
samtal.
– – Kopplingston: Aktivera eller inaktivera en ton när samtal kopplas fram.
– – Minutpåminnelse: Aktivera eller inaktivera minutpåminnelseton.
– – Avslutningston för samtal: Aktivera eller inaktivera samtalsfrånkopplingston.
– – Avisera under samtal: Ställ in enheten på att varna dig för händelser under ett samtal.
• Samtalstillbehör:
– – Automatiskt svar: Ställ in att enheten ska besvara ett samtal automatiskt när ett headset
är anslutet.
– – Tid för automatiskt svar: Ange hur lång tid det ska ta innan ett samtal besvaras av
enheten.
– – Villkor för utg. samtal: Ställ in enheten på att tillåta utgående samtal med ett Bluetoothheadset när enheten är låst.
– – Utgående samtalstyper: Välj typ av utgående samtal när du använder ett Bluetoothheadset.
164
Inställningar
• Fler inställningar:
– – Visa mitt uppringar-ID: Visa samtals-ID för andra parter vid utgående samtal.
– – Vidarekoppling av samtal: Vidarekoppla inkommande samtal till ett annat nummer.
– – Automatiskt riktnummer: Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett prefix
(riktnummer eller landskod) före ett telefonnummer.
– – Samtalsspärrar: Blockera inkommande eller utgående samtal.
– – Samtal väntar: Tillåt meddelanden om inkommande samtal när ett samtal pågår.
– – Återuppringning: Aktivera automatisk återuppringning för samtal som inte kopplats
fram eller som har brutits.
– – Förprogrammerade nummer: Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa
samtalen till nummer i FDN -listan. Ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet.
• Ringsignaler och knappljud:
– – Ringsignaler: Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
– – Vibrationer: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
– – Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att
varna vid inkommande samtal.
– – Knappljud: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
• Eget samtalsljud: Välj eller anpassa ljudkvaliteten under samtal när ett headset är anslutet.
• Dölj min video: Välj en bild som ska visas för den andra parten.
165
Inställningar
Kontakter
Ändra inställningarna för användning av kontakter.
Tryck lätt på Kontakter på inställningsskärmen.
• Importera/exportera kontakter: Importera eller exportera kontakter.
• Kontakter som ska visas: Välj vilka kontakter som ska visas.
• Dra f. ringa/skicka medde: Ställ in enheten på att ringa ett samtal eller skicka ett
meddelande när du drar en kontakt åt vänster eller höger i kontaktlistan.
• End. kontakter m. telef.: Ställ in enheten på att visa kontakter som bara har ett
telefonnummer.
• Sortera efter: Välj ett alternativ för att sortera kontakter.
• Visa kontakter efter: Välj ett visningsalternativ för kontaktnamnen.
• Skicka flera visitkort: Välj en metod för att dela kontakter.
• Konton: Lägg till eller redigera konton att synkronisera kontakter med.
E-post
Ändra inställningarna för hantering och sändning av e-post.
Tryck lätt på E-post på inställningsskärmen.
• Hantera konton: Hantera befintliga e-postkonton eller lägg till nya konton.
• Visa: Ändra inställningarna för visning av e-post.
• Standardvisning: Ställ in enheten på att öppna en viss skärm när du har raderat e-post.
• Inställningar för prioriterad avsändare: Ändra inställningar för prioriterade avsändare.
• Skräppostadresser: Lägg till e-postadresser som du vill blockera.
• Fördröj e-postsändning: Ställ in hur länge enheten ska vänta innan den skickar iväg
e-postmeddelanden när du har tryckt på Skicka-knappen.
166
Inställningar
Galleri
Ändra inställningarna för Galleri.
Tryck lätt på Galleri på inställningsskärmen.
• Synka endast via Wi-Fi: Ställ in att enheten bara ska synkronisera innehåll när Wi-Fianslutningen är aktiverad.
• Relaterad sida: Ställ in enheten på att visa sammanhangsberoende taggar.
• Ansiktstagg.: Du kan registrera ansikten i bilden som ansiktstaggar.
Internet
Ändra inställningarna för användning av Internet.
Tryck lätt på Internet på inställningsskärmen.
• Startsida: Ange en standardstartsida.
• Fyll i profilen automatiskt: Ställ in enheten på att automatiskt fylla i användarinformation
som t.ex. namn och telefonnummer när du fyller i webbformulär.
• Integritet: Hantering av personlig information när du besöker olika webbsidor.
Meddelanden
Ändra inställningarna för användning av meddelanden.
Tryck lätt på Meddelanden på inställningsskärmen.
• Standardprogram för meddelande: Välj ett standardprogram för att skicka och ta emot
meddelanden.
• Display: Ändra inställningarna för meddelandefönstret, som t.ex. teckenstorlek,
bakgrundsfärg med mera.
• Snabbsvar: Lägg till eller redigera meddelandemall.
• SMS: Ändra inställningarna för textmeddelanden.
• MMS: Ändra inställningarna för multimediemeddelanden.
• Radera gamla meddelanden: Ställ in enheten på att radera gamla meddelanden.
• Prioriterade avsändare: Ställ in enheten på att visa listan med prioriterade avsändare.
• Push-meddelanden: Ställ in ett intervall för visning av popup-aviseringar om nya
meddelanden.
167
Inställningar
• Cellsändning: Ställ in enheten på att ta emot cell broadcast-meddelanden.
• Aviseringar: Ställ in enheten på att göra dig uppmärksam på nya meddelanden.
• Signatur: Ställ in enheten på att visa din signatur i meddelandet.
• Skräppostfilter: Ställ in enheten på att blockera meddelanden från vissa nummer eller om
de innehåller vissa ord.
• Tillåt åtk. t alla länkar: Tillåt att enheten öppnar en länk i ett meddelande när du trycker på
länken.
S Kalender
Ändra inställningarna för S Kalender.
På skärmen för inställningar trycker du på S Kalender.
• Första dagen i veckan: Ange första veckodagen.
• Visa veckonummer: Ställ in enheten på att visa veckonummer under året.
• Dölj avböjda händelser: Ställ in enheten på att dölja inaktuella händelser.
• Dölj slutförda uppgifter: Ställ in enheten på att dölja slutförda uppgifter.
• 7-dagarsväderprognos: Ställ in enheten på att visa väderprognosen.
• Lås tidszon: Ställ in för att tidzonsinställningen inte ska ändras när du förflyttar dig över
tidszoner.
• Välj tidszon: Ange tidszon.
• Visa idag enligt: Ställ in kalendern på att använda din tidszon eller en vald tidszon.
• Välj varningstyp: Välj inställningar för aviseringar om olika händelser.
• Aviseringsljud: Välj en ringsignal för händelser eller uppgifter.
• Vibration: Ställ in enheten på att vibrera för att göra dig uppmärksam på en händelse eller
en uppgift.
• Snabbsvar: Skapa meddelandemallar för utskick till deltagare i en händelse.
168
Inställningar
S Voice
Ändra inställningar för röstigenkänning.
På skärmen för inställningar trycker du på S Voice.
• Voice wake-up: Ställ in enheten på att starta röstigenkänning genom att du säger ett
uppvakningskommando under användning av S Voice.
• Open via the home key: Ställ in att enheten ska starta S Voice när du trycker två gånger på
hemknappen.
• Language: Välj språk för röstigenkänning.
• Auto start speakerphone: Ställ in enheten på att automatiskt slå på högtalartelefonen när
du ringer ett samtal med S Voice.
• Erase S Voice data: Ta bort data som använts av S Voice från S Voice-servern.
• About S Voice: Visa versionsinformation.
169
Tillgänglighet
Om Tillgänglighet
Tillgänglighetsmenyerna är specialfunktioner för dem med vissa fysiska handikapp, exempelvis
nedsatt syn eller hörsel. Du kan använda följande funktioner:
• TalkBack.
• Ändra teckenstorlek.
• Förstora skärmen.
• Aviseringspåminnelser.
• Kasta om bildskärmsfärgerna.
• Färgjustering.
• Stänga av alla ljud.
• Blixtavisering.
• Justera ljudbalansen.
• Monoljudläge.
• Anpassa textaviseringsinställningar.
• Assistentmenyer.
• Ställa in alternativ för fördröjning för tryck och håll nedtryckt.
• Interaktionskontrolläge.
• Ändra metod för att besvara eller avsluta samtal.
• Läge för enkel tryckning.
• Hantera inställningar för tillgänglighet.
Om du vill använda tillgänglighetsmenyer trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet på
programskärmen.
170
Tillgänglighet
Använda hemknappen för att öppna
tillgänglighetsmenyer
Du kan komma åt följande tillgänglighetsmenyer genom att snabbt trycka tre gånger på
hemknappen:
• Tillgänglighet.
• TalkBack.
• Negativa färger.
• Interaktionskontroll.
På programskärmen trycker du på Inställningar → Tillgänglighet → Direktåtkomst, och sedan
på reglaget för Direktåtkomst för att aktivera funktionen. Välj därefter en tillgänglighetsmeny
som ska öppnas när du trycker på hemknappen tre gånger i snabb följd.
Om du väljer fler än en meny, visar enheten ett popup-fönster som frågar vilken meny
som ska användas varje gång du trycker på hemknappen tre gånger i snabb följd. Aktivera
Interaktionskontroll på tillgänglighetsmenyerna genom att aktivera funktionen. På
programskärmen trycker du på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet och
interaktion → Interaktionskontroll, och sedan på reglaget för Interaktionskontroll för att
aktivera funktionen.
Röstfeedback (TalkBack)
Aktivera eller inaktivera TalkBack
När du aktiverar TalkBack läser enheten upp texten på skärmen eller namnen på de valda
funktionerna högt. Funktionen är användbar om du har svårt att se på skärmen.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → TalkBack.
2 Tryck på reglaget för TalkBack för att aktivera funktionen.
Om du vill inaktivera TalkBack trycker du på TalkBack och trycker sedan var som helst på
skärmen två gånger i snabb följd.
3 Tryck lätt på OK.
Om du vill inaktivera TalkBack, trycker du på OK och trycker sedan var som helst på skärmen
två gånger i snabb följd.
171
Tillgänglighet
När du aktiverar TalkBack ger enheten återkoppling och läser upp namnen på funktionerna som
du väljer högt. Enheten ger också röståterkoppling när skärmen stängs av, när det finns nya
aviseringar med mera.
När du aktiverar Upptäck genom beröring när du använder TalkBack, läser enheten upp
namnen på valda objekt högt. Först läser enheten upp namnen på objekten på skärmen högt
när du trycker på dem. Sedan kommer enheten utföra funktionen eller öppna programmet om
du trycker lätt någonstans på skärmen snabbt två gånger. Om Upptäck genom beröring är
inaktiverat kan enheten inte utföra olika funktioner som kräver fingergester.
Aktivera Upptäck genom beröring genom att trycka lätt på Inställningar → Tillgänglighet →
Syn → TalkBack → INSTÄLLNINGAR på programskärmen och sedan markera Upptäck genom
beröring.
Vissa funktioner är inte tillgängliga när du använder TalkBack.
Styra skärmen med fingergester
Du kan använda olika fingergester för att styra skärmen när du använder TalkBack. Om Upptäck
genom beröring är inaktiverat kan enheten inte utföra vissa av de funktioner som kräver
fingergester.
Aktivera Upptäck genom beröring genom att trycka lätt på Inställningar → Tillgänglighet →
Syn → TalkBack → INSTÄLLNINGAR på programskärmen och sedan markera Upptäck genom
beröring.
• Utforska skärmen: Placera ett finger på skärmen och rör det för att utforska skärmen. Om du
väljer ett objekt och håller det nedtryckt läser enheten upp objektet högt. När du släpper
fingret väljs objektet under ditt finger.
• Välja objekt: Tryck lätt på ett objekt för att välja det. Eller välj ett objekt och håll det nedtryckt
medan du utforskar skärmen och lyft sedan fingret.
• Öppna valt objekt: När valda objekt läses upp högt ska du lyfta fingret från objektet när du
hör det objekt som du vill ha. Tryck sedan lätt var som helst på skärmen två gånger i snabb
följd.
• Välja tidigare objekt: Bläddra snabbt uppåt eller åt vänster på skärmen med ett finger.
172
Tillgänglighet
• Välja nästa objekt: Bläddra snabbt nedåt eller åt höger på skärmen med ett finger.
• Bläddra i listor: Bläddra uppåt och nedåt på skärmen med två fingrar.
• Gå tillbaka till föregående sida: Bläddra åt höger på skärmen med två fingrar.
• Gå till nästa sida: Bläddra åt vänster på skärmen med två fingrar.
• Låsa upp skärmen: Bläddra på skärmen i valfri riktning med två fingrar innanför
låsskärmsområdet.
• Öppna aviseringspanelen: Dra den övre delen av skärmen nedåt med två fingrar.
• Öppna snabbinställningspanelen. Dra den övre delen av skärmen nedåt med tre fingrar.
Du kan konfigurera fingergestinställningar för TalkBack i Hantera rörelser. Se Konfigurera
fingergestinställningar för mer information.
Konfigurera fingergestinställningar
När du använder TalkBack kan du utföra åtgärder med hjälp av fingergester. Du kan utföra
åtgärder som t.ex. att gå tillbaka till föregående skärm, öppna hemskärmen med mera.
Konfigurera fingergester innan du använder dem.
Konfigurera inställningar för genvägsgester
Använd den här funktionen för att konfigurera åtta genvägsgester. Du kan konfigurera gester
som t.ex. dra fingret uppåt och sedan åt höger utan att lyfta det med mera. Du kan ändra
genvägsgester eller tilldela funktioner till tomma genvägar.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → TalkBack →
INSTÄLLNINGAR → Hantera rörelser. Välj en gest och tilldela sedan en funktion till den.
Följande funktioner är tillgängliga:
• Knappen Tillbaka: Gå till föregående skärm.
• Knappen Startsida: Öppna hemskärmen.
• Knappen Översikt: Öppna listan med senast använda program.
• Öppna aviseringar: Öppna aviseringspanelen.
173
Tillgänglighet
• Öppna den globala snabbmenyn: Öppna den globala sammanhangsberoende menyn. Håll
ett finger på skärmen för att öppna en cirkelformad global sammanhangsberoende meny.
Du kan använda funktioner såsom Snabbnavigering, Läs uppifrån, Stava senaste yttrande
och Läs från nästa objekt. Utforska sedan menyerna genom att rita en cirkel med fingret
utan att lyfta det. När du hittar önskad meny väljer du den genom att lyfta fingret.
Tryck lätt på Pausa feedback längst upp till vänster på skärmen för att pausa
röståterkoppling.
Tryck lätt på Inställningar för TalkBack längst upp till höger på skärmen för att komma åt
inställningarna för TalkBack. Se Konfigurera inställningar för TalkBack för mer information.
• Öppna lokal snabbmeny: Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn. Du kan välja
en enhet för textuppläsning på skärmen. När du använder den här funktionen medan du
anger text så är sammanhangsberoende menyer tillgängliga, t.ex. markörstyrningsmenyn.
Håll ett finger på skärmen för att öppna en cirkelformad sammanhangsberoende meny.
Utforska sedan menyerna genom att rita en cirkel med fingret utan att lyfta det. När du hittar
önskad meny väljer du den genom att lyfta fingret.
• Läs uppifrån: Läs upp objekten högt i ordning från det första objektet till det sista.
• Läs från nästa objekt: Läs upp objekt med början från objektet bredvid det markerade
objektet i ordning.
Ändra läsenheter
När du använder TalkBack kan du lyssna på texten på skärmen. Du kan dra fingret uppåt, nedåt,
åt höger eller åt vänster för att välja den text du vill ha. Som standard läser enheten upp text i det
markerade området högt. Du kan även ställa in enheten på att läsa upp text i andra läsenheter
såsom rader eller stycken.
Ändra läsenheter genom att använda lokal sammanhangsberoende meny
1 Markera text som ska läsas upp.
2 Dra fingret uppåt och sedan åt höger utan att lyfta det så öppnas den lokala
sammanhangsberoende menyn.
3 Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita sedan en cirkel med fingret för att visa olika
menyer. Släpp sedan fingret när du hör Ändra detaljnivå.
174
Tillgänglighet
4 Tryck lätt på skärmen igen och håll nedtryckt och rita en cirkel med fingret för att visa olika
menyer. Lyft sedan fingret när du hör den läsenhet du vill ha.
Anvisningar för hur du ändrar genvägsgesten som används för att öppna den lokala
sammanhangsberoende menyn finns i Konfigurera inställningar för genvägsgester.
Pausa röståterkoppling
Öppna den globala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret nedåt och sedan åt
höger på skärmen, utan att lyfta fingret. När du väljer Pausa feedback längst upp till vänster på
skärmen så pausas röståterkopplingen.
När röståterkopplingen har pausats kan du återuppta den genom att vrida på skärmen eller på
något annat sätt. Om du vill ändra metod för att återuppta TalkBack, öppnar du programskärmen
och trycker på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → TalkBack → INSTÄLLNINGAR →
Återuppta från avstängning. Välj sedan ett alternativ.
Anvisningar för hur du ändrar genvägsgesten som används för att öppna den globala
sammanhangsberoende menyn finns i Konfigurera inställningar för genvägsgester.
Använda snabbnavigeringsfunktionen
Med snabbnavigeringsfunktionen kan du öppna menyer genom att rita en cirkel på skärmen
utan att rulla uppåt eller nedåt för att välja ett objekt.
Öppna den globala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret nedåt och sedan
åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita
sedan en cirkel runt menyn med fingret för att visa olika menyer. Lyft sedan fingret när du hör
Snabbnavigering. Tryck lätt på skärmen igen och rita en cirkel runt menyn med fingret för att
visa olika menyer. Lyft sedan fingret när du hör den meny du vill ha.
Lägga till och hantera bildetiketter
Du kan tilldela etiketter till bilder på skärmen. Enheten läser upp etiketterna högt när
bilderna väljs. Lägg till etiketter till bilder som inte har någon etikett med den lokala
sammanhangsberoende menyn.
Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret uppåt och sedan åt
höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita sedan
en cirkel runt menyn med fingret för att visa olika menyer. När du hör menyn lägga till etikett
lyfter du fingret för att lägga till etiketter.
Om du vill visa etiketterna går du till programskärmen och trycker lätt på Inställningar →
Tillgänglighet → Syn → TalkBack → INSTÄLLNINGAR → Hantera anpassade etiketter.
175
Tillgänglighet
Konfigurera inställningar för TalkBack
Konfigurera inställningar för TalkBack efter egna önskemål.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → TalkBack →
INSTÄLLNINGAR. Alternativt öppnar du den globala sammanhangsberoende menyn genom att
dra fingret nedåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Dra sedan fingret till det
övre högra hörnet på skärmen och lyft det när du hör Inställningar för TalkBack.
• Talvolym: Justera volymen för röståterkoppling.
Röståterkopplingsvolymen kan variera beroende på medievolymen. Tryck volymknappen
uppåt eller nedåt när du lyssnar på röståterkoppling för att justera medievolymen. Tryck lätt
på Inställningar → Ljud och aviseringar på programskärmen och dra sedan volymreglaget
för medieinnehåll åt höger eller vänster.
• Använd ändringar i tonhöjd: Ställ in enheten på att läsa upp text högt med en mörk röst
när den anges med ett tangentbord.
• Tangentbordseko: Ställ in enheten så att text eller symboler som anges med tangentbordet
blir upplästa. Du kan också ställa in typen av tangentbord som funktionen ska tillämpas på.
• Tala med skärmen avstängd: Ställ in enheten så att den ger röståterkoppling när skärmen
är avstängd.
• Använd rörelsesensor: Ställ in enheten på att pausa röståterkoppling när du placerar
handen över sensorn på enhetens överkant. Tryck lätt på skärmen för att aktivera
röståterkopplingen igen.
• Starta löpande läsning genom att skaka mobilen: Ställ in enheten så att text som visas på
skärmen läses upp högt när du skakar enheten. Du kan välja mellan olika skakhastigheter.
• Läs upp inkommande nummer: Ställ in enheten så att namnet på den som ringer läses upp
högt vid inkommande samtal.
• Vibrationssignal: Ställ in enheten på att vibrera när du utforskar skärmen.
• Ljudsignal: Ställ in enheten så att ett ljud avges när du styr skärmen, till exempel rullar eller
dylikt.
176
Tillgänglighet
• Prioritera tal: Ställ in enheten så att medievolymen sänks när enheten läser upp ett objekt
högt.
• Ljudvolym: Justera volymen så att ljud spelas upp när du vidrör skärmen för att styra den.
Den här funktionen är tillgänglig när Ljudsignal har markerats.
• Upptäck genom beröring: Ställ in enheten så att objekt som du trycker på läses upp högt.
När du till exempel trycker lätt på Prog. på hemskärmen med fingret läser enheten upp
”Prog.”. För att välja Prog. lyfter du fingret från det och trycker lätt var som helst på skärmen
snabbt två gånger. Du kan gå till önskad sida genom att bläddra åt vänster eller höger på
skärmen med två fingrar. Om du vill lära dig mer om att utforska med pekfunktioner på
skärmen finns mer information i Styra skärmen med fingergester.
• Rulla i listor automatiskt: Ställ in enheten så att resten av listan som inte visas på skärmen
rullas fram och innehållet läses upp högt.
• Välj genom att trycka en gång: Ställ in enheten så att det valda objektet öppnas med en lätt
tryckning.
• Starta självstudier för funktionen Explore by touch: Visa instruktionen om hur funktionen
”Utforska med tryck” används.
• Hantera rörelser: Gör så att åtgärder utförs med fingergester. Se Konfigurera
fingergestinställningar för mer information.
• Hantera anpassade etiketter: Visa etiketterna som du lade till.
• Återuppta från avstängning: Välj en metod för att fortsätta med röståterkoppling.
• Inställningar för utvecklare: Ställ in alternativ för programutveckling.
Använda enheten med skärmen avstängd
Ställ in enheten på att alltid stänga av skärmen för att hålla innehållet på skärmen privat.
Skärmen vrids inte när du trycker på externa knappar eller trycker lätt på skärmen. Funktioner
som är påslagna stängs inte heller av.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn och väljer
alternativet Mörk skärm. Om du vill aktivera eller inaktivera funktionen trycker du två gånger på
strömknappen.
177
Tillgänglighet
Använda funktionen för snabb knappinmatning
Ställ in enheten så att ett tecken anges när du lyfter fingret från tecknet på tangentbordet. Du
kan använda den här funktionen för att ange tecken i stället för att lyfta fingret och dubbeltrycka
på skärmen.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn och väljer
alternativet Snabb knappinmatning.
Läsa upp lösenord högt
Ställ in enheten så att lösenordet läses upp högt när du anger lösenordet när TalkBack har
aktiverats. Använd den här funktionen för att vara säker på att du anger rätt lösenord.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn och väljer
alternativet Säg lösenord.
Ställa in text-till-tal-funktioner
Ändra inställningarna för text-till-tal-funktioner som används när TalkBack har aktiverats, t.ex.
språk, hastighet med mera.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → Alt. för text-tilltal och använder sedan följande funktioner:
• Samsung text-till-tal-motor / Googles text-till-tal-motor: Välj en motor för text-till-talfunktionen.
• Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
• Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel. Om enheten inte
kan läsa upp exempel högt trycker du lätt på → Installera röstdata för att hämta och
installera röstdata för text-till-tal-funktionen.
• Status för standardspråk: Visa status på aktuellt inställt språk för text-till-tal-funktionen.
178
Tillgänglighet
Ange text med tangentbordet
Om du vill visa tangentbordet trycker du lätt på textinmatningsfältet och sedan trycker du
snabbt två gånger var som helst på skärmen.
När du rör tangentbordet med fingret läser enheten högt upp tecknet under fingret. Lyft fingret
från skärmen för att välja tecknet som du hör. Tecknet anges och enheten läser upp texten högt.
Om Snabb knappinmatning inte är aktiverat lyfter du fingret från det tecken du vill ha och
trycker därefter var som helst på skärmen två gånger. Om du vill aktivera funktionen för
snabbinmatning, går du till programskärmen och trycker lätt på Inställningar → Tillgänglighet
→ Syn och markerar alternativet Snabb knappinmatning.
Ange ytterligare tecken
Tryck på en knapp på tangentbordet och håll den nedtryckt. Om ytterligare tecken är tillgängliga
via en knapp visas ett popup-fönster med tecknen ovanför tangentbordet. Om du vill välja ett
tecken drar du med fingret på skärmen tills du hör det tecken du vill ha och släpper sedan.
Ändra inmatningsspråket
Om du vill lägga till inmatningsspråk går du till programskärmen och trycker lätt på Inställningar
→ Språk och inmatning. Tryck sedan på Samsung-tangentbord → Välj inmatningsspråk och
välj vilka språk som ska användas.
Om du vill ändra inmatningsspråk trycker du på
två gånger i snabb följd.
, och trycker sedan var som helst på skärmen
Redigera text
Flytta markören eller kopiera och klistra in text med den lokala sammanhangsberoende menyn.
Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret uppåt och sedan åt
höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita en cirkel
runt menyn med fingret för att visa menyn. Släpp sedan fingret när du hör Ändra detaljnivå.
Tryck lätt på skärmen igen och rita en cirkel runt menyn för att visa olika menyer. Släpp sedan
fingret när du hör den läsenhet du vill ha.
När du redigerar text ska du ställa in läsenheten på antingen ord eller tecken. I markeringsläget
markerar enheten text enligt läsenheten som du har valt.
179
Tillgänglighet
Dra fingret uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster för att lyssna på texten. När texten du vill
redigera läses upp högt använder du följande åtgärder:
• Radera text: Tryck lätt på raderingsknappen på tangentbordet.
• Välj text med markeringsläge: Aktivera markeringsläget för att markera och lyssna på texten.
Aktivera markeringsläget genom att öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och
välja Markörstyrning → Starta textvalsläget. Bläddra åt vänster eller höger för att lyssna på
texten före eller bredvid den text som för tillfället har markerats. Inaktivera markeringsläget
genom att öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välja Markörstyrning →
Avsluta textvalsläget.
• Markera hela texten: Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välj
Markörstyrning → Välj alla. All text i dokumentet markeras.
• Kopiera eller beskära text: Markera text med den lokala sammanhangsberoende menyn.
Öppna därefter den lokala sammanhangsberoende menyn och välj Markörstyrning.
Välj Kopiera för att kopiera den markerade texten eller välj Klipp ut för att klippa ut den
markerade texten. Den markerade texten kopieras till urklipp.
• Klistra in text: Placera markören där texten ska infogas och öppna den lokala
sammanhangsberoende menyn och välj sedan Markörstyrning → Klistra in.
Ange text med rösten
Du kan ange text med rösten. Om du vill visa tangentbordet trycker du lätt på
textinmatningsfältet och sedan trycker du snabbt två gånger var som helst på skärmen.
Om du trycker lätt på och håller nedtryckt visar enheten ett popup-fönster med
tangentbordsalternativ. Dra fingret på skärmen utan att lyfta det. När har valts lyfter du fingret.
Säg sedan orden som du vill skriva i textfältet. De sagda orden visas som text på skärmen och
enheten läser upp dem högt.
Ange ytterligare text genom att välja mikrofonknappen och säga orden.
180
Tillgänglighet
Ändra teckenstorlek
Använd den här funktionen för att ändra teckenstorleken. Enheten tillhandahåller olika
teckenstorlekar för att göra enheten bekvämare att använda för synskadade användare.
Teckenstorleken Mycket stor kanske inte kan användas i en del program.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → Teckenstorlek.
Förstora skärmen
Använd den här funktionen för att förstora skärmen och zooma in på ett specifikt område.
På programskärmen trycker du på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → Förstoringsgester,
och sedan på reglaget för Förstoringsgester för att aktivera funktionen.
• Zooma in och ut: Tryck snabbt tre gånger på skärmen för att zooma in på ett visst område.
Tryck snabbt tre gånger på skärmen igen för att gå tillbaka.
• Utforska skärmen med bläddring: Bläddra med två fingrar på den förstorade skärmen.
• Justera zoomnivå: Tryck två gånger lätt med två fingrar på den förstorade skärmen. För två
fingrar ifrån varandra eller nyp ihop dem för att justera nivån.
• Tangentbord på skärmen kan inte förstoras.
• När den här funktionen är aktiverad kan vissa program, såsom Telefon och Kalkylator,
fungera på annat sätt.
Ställa in aviseringspåminnelser
Använd den här funktionen för att göra dig uppmärksam på aviseringar som du inte gått igenom
under intervallet.
På programskärmen trycker du på Inställningar → Tillgänglighet → Syn →
Aviseringspåminnelse, och sedan på reglaget för Aviseringspåminnelse för att aktivera
funktionen.
Ange ett intervall mellan meddelanden genom att trycka lätt på Påminnelseintervall.
181
Tillgänglighet
Kasta om bildskärmsfärgerna
Använd den här funktionen för att öka skärmens läsbarhet och hjälpa användarna att känna
igen text. När den här funktionen har aktiverats visar enheten en negativ bild, där färgerna är
omkastade. När färgerna kastas om ökar kontrasten mellan svart och vitt.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn och väljer
alternativet Negativa färger.
Färgjustering
Använd den här funktionen för att justera hur färger visas på skärmen, om du har svårt att
särskilja färger. Enheten ändrar färgerna till andra färger som är lättare att känna igen.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn →
Färgjustering.
2 Tryck på reglaget för Färgjustering för att aktivera funktionen.
3 Tryck lätt på STARTA.
4 Ordna färgrutorna i likhetsordning. Börja med basfärgen.
5 När du är klar med färgjusteringen trycker du lätt på KLAR.
Om du kan särskilja färgerna så behövs ingen ytterligare justering.
6 Om färgerna inte kan särskiljas trycker du lätt på Kamera eller Bild.
7 Dra reglaget för färgjustering åt vänster eller höger och tryck lätt på KLAR.
Justera färgen igen genom att trycka lätt på → Justera färg igen.
182
Tillgänglighet
Ställa in avisering för fotolampa
Ställ in enheten så att fotolampan blinkar vid inkommande samtal, nya meddelanden eller
aviseringar.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel och väljer
alternativet Blixtavisering.
Stänga av alla ljud
Ställ in enheten så att alla enhetsljud stängs av, t.ex. medieljud och samtalspartnerns röst under
ett samtal.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel och väljer
alternativet Stäng av alla ljud.
Textningsinställningar
Samsung-textning
På programskärmen trycker du på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel → Samsungtextning (CC), och sedan på reglaget för Samsung-textning (CC) för att aktivera funktionen.
Använd följande alternativ:
• Textplacering: Ändra textens position.
• Tecken: Ändra teckensnittet.
• Teckenstorlek: Ändra teckenstorleken.
• Kant: Ändra kanten på undertextningen.
• Tecken: Ändra färg och transparens för texten.
• Bakgrund: Ändra färg och transparens för textrutans bakgrund.
• Bildtextsfönster: Ändra färg och transparens för textfönstret.
183
Tillgänglighet
Google-textning
På programskärmen trycker du på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel → Googletextning (CC), och sedan på reglaget för Google-textning (CC) för att aktivera funktionen.
Använd följande alternativ:
• Språk: Välj ett visningsspråk för texten.
• Textstorlek: Ändra teckenstorleken.
• Bildtextsstil: Ändra bildtextsstil.
Justera ljudbalansen
Ställ in enheten så att ljudbalansen justeras vid användning av ett headset.
Justera ljudbalansen genom att ansluta ett headset till enheten. På programskärmen trycker du
lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel → Ljudbalans. Dra reglaget åt vänster eller
höger och justera ljudbalansen och tryck sedan lätt på OK.
Monoljud
Ställ in att enheten ska ska byta utgående ljud från stereo till mono när ett headset är anslutet.
Monoutgång kombinerar stereoljud till en signal som spelas upp via alla headsethögtalarna.
Använd detta om du har hörselproblem eller om en hörlur passar dig bättre.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel och väljer
alternativet Monoljud.
184
Tillgänglighet
Hjälpmeny
Visa ikonen för assistentgenväg
Ställ in enheten på att visa ikonen för assistentgenväg. Du kan använda ikonen för att öppna
program, funktioner och inställningar genom att trycka lätt på assistentmenyer i ikonen. Styr
enheten genom att trycka lätt på assistentmenyerna i ikonen utan att utforska skärmen. När den
här funktionen startas, aktiveras Läget Enkel tryckning.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet
och interaktion → Assistentmeny.
2 Tryck på reglaget för Assistentmeny för att aktivera funktionen.
Ikonen för assistentgenvägen visas nere till höger på skärmen.
3 Tryck lätt på Dominerande hand för att flytta assistentgenvägsikonen till en bekväm plats.
Öppna assistentmenyer
Ikonen för assistentgenvägen visas som en svävande ikon som gör det lätt att komma åt
assistentmenyer från vilken skärm som helst.
När du trycker lätt på ikonen för assistentgenvägen utvidgas ikonen något och
assistentmenyerna visas på ikonen. Tryck lätt på upp- eller nedpilen för att flytta till andra paneler
och bläddra uppåt eller nedåt på skärmen för att välja andra menyer.
185
Tillgänglighet
Använda markören
Tryck lätt på Markör på assistentmenyn. En markör och ett tryckområde där markören kan styras
visas på skärmen. Du kan styra skärmen med små fingerrörelser på tryckområdet. Dra fingret
på tryckområdet för att flytta markören. Du kan även trycka lätt på skärmen för att välja objekt
under markören.
Använd följande alternativ:
• /
: Välj ett objekt eller bläddra åt höger eller vänster på skärmen.
• /
: Bläddra uppåt eller nedåt på skärmen.
• : Flytta tryckområdet till en annan plats.
• : Stäng tryckområdet.
Om du vill ändra inställningarna för muspekaren öppnar du programskärmen, trycker på
Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet och interaktion → Assistentmeny och
trycker på Assistentmeny-knappen för att aktivera funktionen. Använd sedan alternativen under
Inst. för pekskärm och markör.
Använda utökade assistentmenyer
Ställ in enheten så att utökade assistentmenyer visas för utvalda program. När du till
exempel startar Meddelanden visas funktioner för att söka efter och skapa meddelanden i
assistentmenyn.
På programskärmen trycker du på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet och
interaktion → Assistentmeny → Assistent plus, trycker på Assistent plus-knappen för att
aktivera funktionen och väljer sedan program.
Redigera assistentmenyer
Med den här funktionen kan du redigera menyerna i ikonen för assistentgenvägen.
På programskärmen trycker du på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet och
interaktion → Assistentmeny, trycker på Assistentmeny-knappen för att aktivera funktionen
och trycker sedan på Redigera. Lägg till eller radera menyer genom att trycka lätt på eller .
186
Tillgänglighet
Ställa in alternativ för fördröjning för tryck och
håll nedtryckt
Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet och
interaktion → Fördröjning för tryck och håll nedtryckt och väljer sedan ett alternativ.
Interaktionskontroll
Aktivera läget för interaktionskontroll för att begränsa enhetens reaktion på inmatningar när
program används. Använd det här läget när du vill att andra bara ska ha begränsad åtkomst till
och möjlighet att kontrollera dina medier eller data.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet
och interaktion → Interaktionskontroll.
2 Tryck på reglaget för Interaktionskontroll för att aktivera funktionen.
3 Tryck på volymknappen och hemknappen samtidigt och håll dem nedtryckta när du
använder ett program.
4 Justera ramens storlek eller dra en linje runt ett område som du vill begränsa.
5 Tryck lätt på KLAR.
Enheten visar det begränsade området. Om du trycker lätt på skärmen eller några knappar,
t.ex. hemknappen, fungerar de inte i det här området.
Inaktivera interaktionskontrolläget genom att trycka på hemknappen och volymknappen
samtidigt och hålla dem nedtryckta.
187
Tillgänglighet
Besvara eller avsluta samtal
Ändra den metod som ska användas för att besvara eller avsluta samtal.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Svara på och avsluta
samtal.
Använd följande alternativ:
• Trycka på hemknappen: Ställ in enheten på att besvara ett samtal när du trycker på
hemknappen.
• Använda röstkommandon: Ställ in enheten på att besvara samtal med röstkommandon.
• Trycka på strömknappen: Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på
strömknappen.
Använda enkel tryckning
Ställ in enheten på att du ska styra inkommande samtal eller aviseringar genom att trycka på
knappen istället för att dra den. När ett alarm ljuder eller samtal kommer in kan du stoppa larmet
eller besvara samtalet genom att trycka lätt på knappen istället för att dra den.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet och markerar sedan Läget
Enkel tryckning.
Hantera inställningar för tillgänglighet
Spara tillgänglighetsinställningar i en fil
Exportera de aktuella tillgänglighetsinställningarna i en fil.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hantera tillgänglighet
→ Importera/Exportera och väljer ett exportalternativ. Filen med tillgänglighetsinställningar
sparas på vald lagringsplats.
188
Tillgänglighet
Importera en fil med tillgänglighetsinställningar
Importera en fil med tillgänglighetsinställningar och uppdatera de aktuella inställningarna.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hantera tillgänglighet
→ Importera/Exportera och väljer ett importalternativ. Välj en fil som ska importeras och tryck
på KLAR → OK. Tillgänglighetsinställningarna uppdateras enligt informationen i filen som
importeras.
Dela filer med tillgänglighetsinställningar
Dela tillgänglighetsinställningsfiler med andra via e-post, Wi-Fi Direct, Bluetooth med mera.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hantera tillgänglighet
→ Dela via. Välj sedan tillgänglighetsfiler och tryck lätt på KLAR. Välj en delningsmetod och följ
anvisningarna på skärmen för att dela filerna.
Visa tillgänglighetstjänster
Visa de tillgänglighetstjänster som är installerade på enheten.
Tryck lätt på Inställningar → Tillgänglighet på programskärmen och visa listan över
tillgänglighetstjänster som finns tillgängliga i Tjänster.
189
Tillgänglighet
Använda andra användbara funktioner
• Använda S Voice: Du kan använda S Voice för att utföra olika funktioner med
röstkommandon. Starta S Voice och ring samtal, skicka meddelanden och visa uppgifter. Se
S Voice för mer information.
• Söka med rösten: Använd röstkommandon för att söka efter innehåll på webbsidor. Använd
den här funktionen när du är på resande fot och inte kan ange text med händerna. Se
Röstsökning för mer information.
• Använda aviseringspanelen: Dra statusfältet nedåt för att öppna aviseringspanelen. Du kan
se missade samtal, nya meddelanden, justera skärmens ljusstyrka med mera. Se Paneler för
aviseringar och snabbinställningar för mer information.
• Byta till enkelt läge: I Enkelt läge används en enklare layout och stora ikoner för att ge
en enkel användarupplevelse. Du kan lägga till ofta använda program eller genvägar på
hemskärmen för enklare åtkomst. Se Enkelt läge för mer information.
• Använda kontrollrörelser: Styr enheten med handflaterörelser eller gester. Se Rörelser och
gester för mer information.
• Använda fingerläsaren: Registrera dina fingeravtryck på enheten för att låsa upp skärmen
eller verifiera lösenordet för Samsung account. Se Fingerläsare för mer information.
• Använda genvägar till kontakter: Lägg till genvägar till kontakter på hemskärmen för att på
ett enklare sätt ringa samtal eller skicka meddelanden. Se Lägga till genvägar till kontakter
på hemskärmen för mer information.
• Använda rösinspelning: Spela in eller spela upp röstmemon. Se Röstinspelning för mer
information.
190
Felsökning
Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa
situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.
När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du
ombedd att ange en av följande koder:
• Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för
enheten.
• PIN: När du använder enheten för första gången eller när pinkodsfunktioner är aktiverad
måste du ange pinkoden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen
genom att använda menyn Lås SIM-kort.
• PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel
pinkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
• PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 som medföljer SIMeller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.
Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas
upprepade gånger.
• Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör
för mer information.
Enheten slås inte på
• Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på
enheten.
• Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
• Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.
191
Felsökning
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt
• Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte
fungerar som den ska.
• Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker
på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar
som den ska.
• Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
• Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
• Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
• Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.
Din enhet slutar svara eller har allvarliga fel
Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i batteriet
igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du hålla
strömknappen och volymknappen nedtryckta samtidigt i mer än 7 sekunder för att starta om.
Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På programskärmen
trycker du lätt på Inställningar → Säkerhetskopiera och återställ → Återställning till
fabriksdata → ÅTERSTÄLL ENHET → TA BORT ALLT. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data
på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.
Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Samtal kopplas inte fram
• Se till att du har öppnat rätt mobilnätverk.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.
Andra kan inte höra dig under ett samtal
• Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
• Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
• Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.
192
Felsökning
Ljudet ekar under ett samtal
Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.
Ett mobilnätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är
ljudkvaliteten dålig
• Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens
basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
• När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av
problem med tjänsteleverantörens nätverk.
Batteriikonen är tom
Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.
Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)
• Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
• Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddas som det ska eller så stängs
kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet
igen.
• Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska
du besöka ett Samsung-servicecenter.
Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes
• När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara
laddningen minskas.
• Batteriförbrukningen ökar när du använder meddelandehanteringsfunktioner eller vissa
program såsom spel eller internet.
• Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med
tiden.
193
Felsökning
Enheten är mycket varm vid beröring
När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en
längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller
prestanda.
Felmeddelanden visas vid start av kameran
Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du
ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:
• Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Starta om enheten. Om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha
provat dessa tips, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen
• Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de
fotograferingstekniker du använder.
• Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan
bilderna bli oskarpa.
Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler
Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på
enheten ska du pröva följande:
• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRMskyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
• Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska du
installera ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att
besöka www.samsung.com.
194
Felsökning
• Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och
videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
• Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer
av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor
eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
En annan Bluetooth-enhet hittas inte
• Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
• Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
• Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för
Bluetooth (10 m).
Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.
Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator
• Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
• Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
• Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre
installerat på datorn.
• Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på
datorn.
Enheten hittar inte din nuvarande plats
GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller
ett mobilnätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.
195
Felsökning
Data som lagrats på enheten har förlorats
Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som är lagrade på enheten. Annars går det inte att
återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data
som är lagrade på enheten.
Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal
• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller
vibrationer i delar kan uppstå.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.
196
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn: 0771-SAMSUNG (7267864)
Upphovsrätt
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon
form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och
lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke
från Samsung Electronics.
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ och Wi-Fi-logtypen är registerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
Download PDF

advertising