Samsung | SM-G870F | Samsung Galaxy S5 Active Instrukcja obsługi (LL)

SM-G870F
Instrukcja obsługi
Polish. 08/2015. Rev.1.1
www.samsung.pl
www.samsung.com
Spis treści
Przeczytaj najpierw
Połączenia sieciowe
39 Sieć komórkowa
39Wi-Fi
40 Przyspieszenie pobierania
40 Udostępnianie internetu
Wprowadzenie
8
9
11
17
18
19
Zawartość opakowania
Wygląd urządzenia
Korzystanie z karty SIM lub USIM i baterii
Korzystanie z karty pamięci
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Blokowanie i odblokowywanie ekranu
Ruchy i funkcje ułatwień
obsługi
43 Ruchy i gesty
47 Air view
47 Wiele okien
51Przybornik
52 Obsługa jedną ręką
53 Zwiększanie czułości ekranu dotykowego
Podstawowe informacje
20
23
27
30
31
33
35
36
37
38
Korzystanie z ekranu dotykowego
Układ ekranu startowego
Panele powiadomień i szybkich ustawień
Otwieranie aplikacji
Instalowanie lub odinstalowywanie
aplikacji
Wprowadzanie tekstu
Przechwytywanie ekranu
Moje pliki
Funkcja oszczędzania energii
Wyświetlanie informacji pomocy
Personalizacja
54
56
57
58
59
60
61
2
Zarządzanie ekranem startowym i
ekranem aplikacji
Ustawianie tapety i dzwonków
Zmienianie metody blokowania ekranu
Tryb prywatny
Tryb Ułatwienia
Przenoszenie danych z poprzedniego
urządzenia
Konfiguracja konta
Spis treści
Telefon
Przydatne aplikacje i funkcje
62
63
64
85 Tryb dzieci
87 S Szukacz
87 S Terminarz
89 S Health
90 S Voice
92Internet
93Muzyka
95Wideo
97Zegar
99Kalkulator
99Notatka
100Dyktafon
101Dropbox
102Flipboard
102 Smart Remote
104 Strefa aktywności
105 Aplikacje Google
Nawiązywanie połączeń
Odbieranie połączeń
Opcje dostępne w trakcie połączeń
Kontakty
66
67
68
Dodawanie kontaktów
Importowanie i eksportowanie
kontaktów
Wyszukiwanie kontaktów
Wiadomości i poczta e-mail
69Wiadomości
70E-mail
Aparat
72
75
79
Fotografia podstawowa
Tryby fotografowania
Ustawienia aparatu
Łączenie z innymi
urządzeniami
107Bluetooth
109 Wi-Fi Direct
111NFC
113 S Beam
114 Szybkie połączenie
116 Screen Mirroring
117 Drukowanie zdalne
Galeria
81
Wyświetlanie zawartości na urządzeniu
Wiadomość alarmowa
82
83
84
Tryb awaryjny
Wiadomość z prośbą o pomoc
Powiadomienia o niekorzystnych
warunkach atmosferycznych (Geo News)
3
Spis treści
Menedżer urządzenia i
danych
119 Aktualizowanie urządzenia
120 Przesyłanie plików pomiędzy
urządzeniem a komputerem
121 Wykonywanie kopii zapasowej i
przywracanie danych
122 Zerowanie danych
Ustawienia
123 Ustawienia — informacje
123 Szybkie ustawienia
123 Połączenia sieciowe
127 Połącz i udostępniaj
128 Dźwięk i wyświetlacz
133Personalizacja
136Ruch
137 Użytkownik i backup
138System
143Aplikacje
Rozwiązywanie problemów
4
Przeczytaj najpierw
Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
• Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
• W zależności od regionu, operatora sieci lub oprogramowania urządzenia opisana w instrukcji
zawartość może być inna od wyświetlanej na urządzeniu.
• Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i
pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością
mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska,
w jakim uruchomiono aplikacje.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z działaniem aplikacji dostarczonych
przez inne firmy niż Samsung.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością,
wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego.
Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia lub aplikacji.
• Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z
urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie
tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie
praw do własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za
niezgodne z prawem korzystanie z multimediów.
• Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie
danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane
dodatkowe opłaty, zależnie od posiadanej taryfy. Duże ilości danych lepiej jest przesyłać za
pomocą funkcji Wi-Fi.
• Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi
aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku
pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum
serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez
użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
• Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania
z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub
utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują
unieważnienie gwarancji.
5
Przeczytaj najpierw
Utrzymanie wodo- i pyłoszczelności
Urządzenie może zostać uszkodzone w wypadku kontaktu z wodą lub kurzem. Należy przestrzegać
tych wskazówek, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i zapewnić jego odporność na wodę i kurz.
• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie poniżej głębokości 1 m i utrzymywać go w zanurzeniu
przez ponad 30 minut.
• Należy upewnić się, że tylna pokrywa i pokrywa złącza wielofunkcyjnego zostały szczelnie
zamknięte. W przeciwnym razie mogą one przepuszczać wodę i pył.
• Nie należy trzymać urządzenia pod wodą przez dłuższy czas.
• Nie należy narażać urządzenia na kontakt z wodą poruszającą się z dużą siłą, na przykład wodą
płynącą z kranu, falami morskimi czy wodospadami.
• Nie należy otwierać pokryw urządzenia, gdy urządzenie znajduje się w wodzie lub bardzo
wilgotnych miejscach, na przykład na basenie lub w łazience.
• Nie należy otwierać tylnej pokrywy mokrymi rękami lub gdy urządzenie jest mokre.
• Gumowe uszczelki zamontowane na tylnej pokrywie to ważne komponenty urządzenia.
Podczas otwierania i zamykania tylnej pokrywy należy uważać, aby uniknąć uszkodzenia
gumowej uszczelki. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy się również upewnić, że
gumowych uszczelek nie pokrywają żadne nieczystości, takie jak piasek lub kurz.
• Nie odłączać ani nie wymontowywać z urządzenia pokrywy złącza wielofunkcyjnego.
• W wypadku kontaktu urządzenia ze słodką wodą należy dokładnie wytrzeć je czystą
miękką szmatką. W wypadku kontaktu urządzenia z cieczą inną niż słodka woda należy
bezzwłocznie spłukać je słodką wodą, po czym dokładnie wytrzeć czystą miękką szmatką.
Jeżeli pomimo tych zaleceń urządzenie nie zostanie odpowiednio spłukane słodką wodą i
wytarte, może to wpłynąć na jego działanie lub wygląd.
• Tylna pokrywa i pokrywa złącza wielofunkcyjnego mogą się poluzować, jeśli urządzenie
zostanie upuszczone lub coś w nie uderzy. Należy upewnić się, że wszystkie osłony dobrze
przylegają i są szczelnie zamknięte.
• Jeśli urządzenie było zanurzone w wodzie lub mikrofon albo głośnik są mokre, podczas
rozmowy dźwięk może być niewyraźny. Należy upewnić się, że mikrofon i mikrofon są czyste i
suche, wycierając je suchą szmatką.
• Wodoodporna konstrukcja urządzenia powoduje, że w niektórych warunkach wibruje ono
nieznacznie. Wibracje w takich sytuacjach, jak na przykład w przypadku ustawienia wysokiego
poziomu głośności, są normalne i nie wpływają na wydajność urządzenia.
6
Przeczytaj najpierw
• Ekran dotykowy i inne funkcje mogą nie działać prawidłowo, jeśli urządzenie jest używane w
wodzie lub innych cieczach.
• Na podstawie prób przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku potwierdzono
certyfikatem, że to urządzenie jest wodoszczelne i pyłoszczelne w określonych warunkach
(spełnia wymogi klasyfikacji IP67 zgodnie z międzynarodową normą IEC 60529 – Stopnie
ochrony zapewniane przez obudowy [Kod IP]; warunki próby: 15–35°C, 86–106 kPa, 1 metr,
30 minut). Urządzenie z tej kategorii nie są jednak nigdy całkowicie odporne na uszkodzenia
spowodowane przez wodę.
Ikony pomocnicze
Ostrzeżenie – Sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób
Przestroga – Sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu
Uwaga – Wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje
7
Wprowadzenie
Zawartość opakowania
Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:
• Urządzenie
• Bateria (litowo-jonową / 2800 mAh)
• Instrukcja obsługi
• Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić
w zależności od kraju lub operatora sieci.
• Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne
z innymi urządzeniami.
• Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
• Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed
zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
• Klasa wodo- i pyłoszczelności pewnych akcesoriów, jak np. stacje dokujące, może być
inna niż urządzenia.
• Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z
niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować problemy z wydajnością oraz usterki
nieobjęte gwarancją.
• Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej
informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy
Samsung.
8
Wprowadzenie
Wygląd urządzenia
Czujnik
zbliżeniowy/światła/
gestów
Nadajnik podczerwieni
LED
Głośnik
Przedni aparat
Ekran dotykowy
Przycisk
włączania/wyłączania
Przycisk ekranu
startowego
Przycisk ostatnich aplikacji
Przycisk Wstecz
Mikrofon
Złącze wielofunkcyjne
Złącze słuchawkowe
3,5mm
Mikrofon
Wbudowana antena GPS
Tylny aparat
Przycisk aktywności
Flesz
Przycisk regulacji
głośności
Tylna pokrywa
Antena NFC (w baterii)
Głośnik
Wewnętrzna antena
9
Wprowadzenie
• Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena.
Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
• Wskazane jest naklejenie na ekranie folii ochronnej atestowanej przez firmę Samsung.
Stosowanie folii ochronnych bez atestu może spowodować wadliwe działanie czujników.
Przyciski
Przycisk
Funkcja
Włączania /
wyłączania
• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Ostatnio
używane
aplikacje
• Dotknij, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
Ekran startowy
• Naciśnij, aby włączyć lub zablokować ekran.
• Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć listę dodatkowych opcji
dostępnych na bieżącym ekranie.
• Naciśnij, aby włączyć ekran, gdy jest zablokowany.
• Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego.
• Naciśnij dwukrotnie, aby uruchomić aplikację S Voice.
• Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić wyszukiwarkę Google.
Wstecz
• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Głośność
• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.
Aktywne
• Naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć
zaprogramowane aplikacje.
10
Wprowadzenie
Korzystanie z karty SIM lub USIM i baterii
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii
Należy zainstalować dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM oraz baterię z zestawu.
• Urządzenie obsługuje tylko karty microSIM.
• Niektóre usługi LTE mogą nie być dostępne w zależności od operatora sieci. W celu
uzyskania dalszych informacji o dostępności usług należy skontaktować się z operatorem
sieci.
1 Zdejmij tylną pokrywę.
Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.
Nie należy nadmiernie wyginać ani skręcać tylnej pokrywy. Może to spowodować
uszkodzenie pokrywy.
11
Wprowadzenie
2 Włóż kartę SIM lub USIM, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.
• Nie należy wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się
w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung
w celu wyjęcia karty pamięci.
• Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub
kradzieżą kart.
3 Włóż baterię pozłacanymi stykami odpowiednio ustawionymi w stosunku do styków urządzenia.
1
2
12
Wprowadzenie
4 Załóż tylną pokrywę.
2
Przyciśnij
1
Dopasuj
• Należy upewnić się, że tylna pokrywa jest szczelnie zamknięta.
• Należy korzystać wyłącznie z tylnych pokryw i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę
Samsung.
Wyjmowanie karty SIM lub USIM i baterii
1 Zdejmij tylną pokrywę.
2 Wyjmiij baterię.
13
Wprowadzenie
3 Wyjmij kartę SIM lub USIM.
Ładowanie baterii
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki. Baterię można
także ładować po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB.
Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź
uszkodzenie urządzenia.
• Gdy stan naładowania baterii jest niski, ikona baterii jest wyświetlana jako pusta.
• Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu
go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut
ładować wyczerpaną baterię.
• Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji,
aplikacji sieciowych lub aplikacji, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby
uniknąć zerwania połączenia z siecią lub zaniku zasilania podczas transmisji danych,
należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii urządzenia do pełna.
14
Wprowadzenie
1 Podłącz kabel USB do zasilacza USB.
2 Otwórz pokrywę złącza wielofunkcyjnego.
3 Podłączyć kabel USB do złącza wielofunkcyjnego.
• Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte
gwarancją.
• Należy się upewnić, że tylna pokrywa i pokrywa złącza wielofunkcyjnego są szczelnie
zamknięte, aby uniemożliwić wnikanie wody i kurzu do urządzenia. Otwarte lub
nieszczelne pokrywy mogą spowodować dostanie się wody i brudu do urządzenia i je
uszkodzić.
• Należy być ostrożnym, aby nie zniszczyć ani nie odłączyć pokrywy złącza
wielofunkcyjnego. Uszkodzenie lub zgubienie pokrywy może skutkować uszkodzeniami
urządzenia spowodowanymi kontaktem z wodą.
4 Podłącz zasilacz USB do gniazdka elektrycznego.
• Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu
ładowania baterii do pełna.
• Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii
ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od
urządzenia.
• Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które
nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się
bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
• Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz
z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.
15
Wprowadzenie
5 Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od
urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.
Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest
używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego też należy ją odłączać od
gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Uniemożliwi to marnowanie energii. Podczas
ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo
dostępna.
6 Zamknij pokrywę złącza wielofunkcyjnego.
Uważaj, aby szczelnie zamknąć pokrywę złącza wielofunkcyjnego.
Ograniczanie zużycia energii baterii
Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając
funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:
• Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/
wyłączania.
• Zamknij niepotrzebne aplikacje przy użyciu menedżera zadań.
• Wyłącz funkcję Bluetooth.
• Wyłącz funkcję Wi-Fi.
• Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
• Skróć czas podświetlenia.
• Zmniejsz jasność ekranu.
16
Wprowadzenie
Korzystanie z karty pamięci
Wkładanie karty pamięci
Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 128 GB. W zależności od producenta
karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.
• Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej
karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty
zapisanych na karcie danych.
• Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.
• Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie
włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie
wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
• Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
• Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w
folderze Moje pliki → Karta pamięci.
1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
2 Włóż kartę pamięci pozłacanymi stykami do dołu.
3 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.
17
Wprowadzenie
Wyjmowanie karty pamięci
W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym
dotknij Aplik. → Ustawienia → Pamięć → Odinstaluj kartę pamięci.
1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
2 Wyciągnij kartę pamięci.
3 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.
Nie należy wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła
dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty pamięci
bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z
nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.
Formatowanie karty pamięci
Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem.
Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.
Na ekranie startowym dotknij Aplik. → Ustawienia → Pamięć → Formatuj kartę pamięci →
FORMATUJ KARTĘ PAMIĘCI → USUŃ WSZYSTKO.
Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową
wszystkich ważnych danych zapisanych w urządzeniu. Gwarancja producenta nie
uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.
Po pierwszym włączeniu urządzenia lub po wykonaniu resetu danych skonfiguruj urządzenie,
wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.
Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij
Wyłączanie zasilania.
W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym
ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych
ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
18
Wprowadzenie
Blokowanie i odblokowywanie ekranu
Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie i zablokowanie ekranu. Ekran jest
również automatycznie wyłączany i blokowany, gdy urządzenie nie jest używane przez określony
czas.
Aby odblokować ekran, należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu
startowego i przesunąć palcem w dowolną stronę w obszarze ekranu odblokowania.
Kod służący do odblokowywania ekranu można zmienić. Więcej informacji można znaleźć w części
Zmienianie metody blokowania ekranu.
19
Podstawowe informacje
Korzystanie z ekranu dotykowego
• Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami
elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe
działanie ekranu dotykowego.
• Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi
przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.
• Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się
poza obszarem sterowania dotykiem.
• Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może
doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy
wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.
• Zalecana jest obsługa ekranu dotykowego za pomocą palców.
Dotknięcie
Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub
wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij elementu palcem.
20
Podstawowe informacje
Dotknięcie i przytrzymanie
Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.
Przeciąganie
Aby przenieść element, dotknij go i przytrzymaj, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.
Dwukrotne dotknięcie
Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby go powiększyć. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby
powrócić do normalnego wyświetlania.
21
Podstawowe informacje
Przesuwanie
Przesuń palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić
inny panel. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę elementów, np.
kontaktów.
Rozsuwanie i zsuwanie palców
Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć część obszaru. Zsuń
palce, aby pomniejszyć.
22
Podstawowe informacje
Układ ekranu startowego
Ekran startowy
Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji
urządzenia. Są na nim wyświetlane widgety, skróty do aplikacji i inne elementy. Widgety to małe
aplikacje, które wyświetlają informacje z aplikacji i umożliwiają dostęp do niektórych ich funkcji w
wygodny sposób na ekranie startowym.
Aby obejrzeć inne panele, przewiń w lewo lub w prawo lub dotknij jednego ze wskaźników ekranu
u dołu ekranu. Informacje na temat dostosowania ekranu startowego zawiera część Zarządzanie
ekranem startowym.
Widget
Aplikacja
Folder
Wskaźniki ekranu
Ulubione aplikacje
23
Podstawowe informacje
Opcje ekranu startowego
Na ekranie startowym dotknij pustego obszaru i przytrzymaj go lub zsuń palce, aby wyświetlić
dostępne opcje.
Mój magazyn
Moje czasopismo zawiera aktualności z sieci społecznościowych i serwisów informacyjnych na
interesujące Cię tematy.
Na ekranie startowym dotknij
lub przewiń w lewo, aby otworzyć opcję Moje czasopismo.
Aby wybrać zawartość do wyświetlenia, dotknij → Ustawienia, a następnie wybierz kategorie
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
Aby zawartość była aktualizowana automatycznie w momencie otwarcia funkcji Moje czasopismo,
dotknij → Ustawienia, a następnie zaznacz Automatyczne odświeżanie przy otwieraniu.
Aby wyłączyć opcję Moje czasopismo, naciśnij i przytrzymaj pusty obszar ekranu startowego.
Następnie dotknij Ust. Ekranu głównego i usuń zaznaczenie Moje czasopismo.
24
Podstawowe informacje
Ekran aplikacji
Na ekranie aplikacji wyświetlane są ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowanych aplikacji.
Na ekranie startowym dotknij Aplik., aby otworzyć ekran aplikacji. Aby obejrzeć inne panele,
przewiń w lewo lub w prawo lub wybierz wskaźnik ekranu u dołu ekranu. Informacje na temat
dostosowania ekranu aplikacji zawiera część Zarządzanie ekranem aplikacji.
Dostęp do
dodatkowych opcji.
Aplikacja
Wskaźniki ekranu
25
Podstawowe informacje
Ikony wskaźników
Ikony wskaźników są wyświetlane na pasku stanu u góry ekranu. W poniższej tabeli przedstawiono
najczęściej spotykane ikony.
W niektórych aplikacjach u góry ekranu nie jest wyświetlany pasek stanu. Aby pasek stanu
został wyświetlony, przeciągnij palcem w dół od górnej krawędzi ekranu.
Ikona
Znaczenie
Brak sygnału
Moc sygnału
Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
Połączenie z siecią GPRS
Połączenie z siecią EDGE
Połączenie z siecią UMTS
Połączenie z siecią HSDPA
Połączenie z siecią HSPA+
Połączono z siecią LTE
Połączenie z siecią Wi-Fi
Aktywna funkcja Bluetooth
Włączona funkcja GPS
Trwa połączenie
Połączenie nieodebrane
Włączono funkcję inteligentnego wyświetlania lub inteligentnego wstrzymania
Zsynchronizowano z Internetem
Podłączono do komputera
Brak karty SIM lub USIM
26
Podstawowe informacje
Ikona
Znaczenie
Nowa wiadomość SMS lub MMS
Alarm włączony
Włączony tryb cichy
Włączony tryb wibracji
Włączony tryb offline
Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
Poziom naładowania baterii
Panele powiadomień i szybkich ustawień
Korzystanie z panelu powiadomień
Informacje o otrzymaniu nowych powiadomień, na przykład o wiadomościach lub nieodebranych
połączeniach, są wyświetlane w postaci ikon wskaźników na pasku stanu. Jeśli chcesz dowiedzieć się
więcej o ikonach, otwórz panel powiadomień i przeczytaj szczegółowe informacje.
Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół. Aby zamknąć panel powiadomień,
przeciągnij pasek od dołu ekranu w górę.
27
Podstawowe informacje
Na panelu powiadomień można korzystać z następujących funkcji.
Uruchamianie aplikacji Ustawienia.
Włączanie lub wyłączanie opcji.
Dotknij i przytrzymaj przycisk, aby
wyświetlić szczegółowe ustawienia.
Wyświetlanie wszystkich
przycisków szybkich ustawień.
Dostosowywanie jasności.
Uruchamianie aplikacji S Szukacz.
Uruchamianie aplikacji Szybkie
połącz.
Dotknij powiadomienia, aby
wykonać różne czynności.
Usuwanie wszystkich
powiadomień.
Zmiana rozmieszczenia przycisków szybkich ustawień
Jeśli chcesz zmienić rozmieszczenie przycisków szybkich ustawień na panelu powiadomień, dotknij
→ , dotknij danego elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go w inne miejsce.
28
Podstawowe informacje
Posługiwanie się panelem szybkich ustawień
Niektóre funkcje na panelu powiadomień można włączać lub wyłączać. Aby włączyć lub wyłączyć
więcej funkcji, należy otworzyć panel szybkich ustawień.
Aby otworzyć panel szybkich ustawień, należy przeciągnąć pasek stanu w dół dwoma palcami.
Możesz również dotknąć na panelu powiadomień. Aby zamknąć panel szybkich ustawień, należy
przeciągnąć pasek od dołu ekranu w górę.
Dotknij następujących opcji, aby je włączyć lub wyłączyć. Bardziej szczegółowe ustawienia można
wyświetlić po dotknięciu i przytrzymaniu przycisku.
• Wi-Fi: więcej informacji można znaleźć w części Wi-Fi.
• Lokalizacja: więcej informacji można znaleźć w części Lokalizacja.
• Dźwięk / Wibracja / Wycisz: wybór trybu dźwięków.
• Obrót ekranu: określenie, czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.
W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.
• Bluetooth: więcej informacji można znaleźć w części Bluetooth.
• Dane komórkowe: więcej informacji znajduje się w rozdziale Licznik danych lub Sieci
komórkowe.
• Przysp. pobieran.: więcej informacji można znaleźć w części Przyspieszenie pobierania.
• B. nisk. zuż. en.: więcej informacji można znaleźć w części Tryb bardzo niskiego zużycia energii.
• Wiele okien: więcej informacji można znaleźć w części Wiele okien.
• Przybornik: więcej informacji można znaleźć w części Przybornik.
29
Podstawowe informacje
• Router Wi-Fi: więcej informacji można znaleźć w części Udostępnianie internetu.
• Screen Mirroring: więcej informacji można znaleźć w części Screen Mirroring.
• NFC: więcej informacji można znaleźć w części NFC.
• Synchron.: po włączeniu tej funkcji urządzenie automatycznie synchronizuje aplikacje, takie jak
kalendarz czy e-mail.
• Smart stay: gdy ta funkcja jest włączona, ekran pozostaje włączony, dopóki na niego patrzysz.
• Intelig. wstrz.: gdy ta funkcja jest włączona, odtwarzanie jest automatycznie wstrzymywane,
kiedy przestajesz patrzyć na ekran.
• Oszcz. energii: więcej informacji można znaleźć w części Funkcja oszczędzania energii.
• Tryb Offline: więcej informacji można znaleźć w części Tryb Offline.
• Tryb prywatny: więcej informacji można znaleźć w części Tryb prywatny.
• Czułość dotyku: więcej informacji można znaleźć w części Zwiększanie czułości ekranu
dotykowego.
Otwieranie aplikacji
Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.
Aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji, naciśnij
otworzyć.
i wybierz ikonę aplikacji, którą chcesz
Zamykanie aplikacji
→ , a następnie dotknij ZAKOŃCZ przy aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć
Naciśnij
→ .
wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij ZAKOŃCZ. Ewentualnie naciśnij
30
Podstawowe informacje
Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji
Aplikacje na telefon Samsung GALAXY
Ta aplikacja służy do kupowania oraz pobierania aplikacji.
Dotknij GALAXY Apps na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Instalowanie aplikacji
Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć
, aby wyszukiwać słowo kluczowe.
Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Jeśli chcesz pobrać bezpłatne aplikacje,
dotknij Instaluj. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając przycisku, na którym
jest podana cena aplikacji.
Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij opcji → Ustawienia →
Automatyczne aktualizowanie aplikacji, a następnie wybierz opcję.
Sklep Play
Ta aplikacja służy do kupowania oraz pobierania aplikacji.
Dotknij Sklep Play na ekranie aplikacji.
Instalowanie aplikacji
Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć
, aby wyszukiwać słowo kluczowe.
Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Jeśli chcesz pobrać bezpłatne aplikacje,
dotknij ZAINSTALUJ. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając ceny i postępując
według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij opcji
Aktualizuj aplikacje automatycznie, a następnie wybierz opcję.
31
→ Ustawienia →
Podstawowe informacje
Zarządzanie aplikacjami
Odinstalowywanie lub wyłączanie aplikacji
Aby wyłączyć domyślne aplikacje, otwórz ekran aplikacji i dotknij opcji → Odinstaluj/wyłącz
aplikacje. na nazwie oznacza, że można ją wyłączyć. Wybierz aplikację i dotknij WYŁĄCZ.
Aby odinstalować pobrane aplikacje, otwórz ekran aplikacji i dotknij opcji → Pobrane aplikacje
→ → Odinstaluj → → ODINSTALUJ. Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć Ustawienia →
Menadżer Aplikacji, wybrać aplikację, a następnie dotknąć ODINSTALUJ.
Włączanie aplikacji
Na ekranie aplikacji dotknij → Pokaż wyłączone aplikacje, wybierz aplikacje, a następnie dotknij
GOTOWE. Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć Ustawienia → Menadżer Aplikacji, przewijając
listę, znaleźć WYŁĄCZONE, wybrać aplikację, a następnie dotknąć WŁĄCZ.
• Ukrywanie aplikacji: ukrywanie aplikacji na ekranie aplikacji. Z ukrytych aplikacji nadal
można korzystać.
• Wyłączanie aplikacji: domyślnych aplikacji nie można odinstalować z urządzenia, ale
można je wyłączyć. Z wyłączonych aplikacji nie można korzystać.
• Odinstalowywanie aplikacji: pobrane aplikacje można odinstalować.
32
Podstawowe informacje
Wprowadzanie tekstu
Wygląd klawiatury
Gdy wysyłasz wiadomości, tworzysz notatki itp., automatycznie wyświetlana jest klawiatura, aby
można było wpisać tekst.
Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy
zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.
Wprowadzanie wielkich liter. Aby
pisać tylko wielkimi literami, dotknij
go dwukrotnie.
Wprowadzanie znaków
interpunkcyjnych.
Usuwanie poprzedniego znaku.
Przechodzenie do następnej linii.
Zmiana ustawień klawiatury.
Wstawianie odstępu.
Zmienianie języka wprowadzania
Dotknij → Wybór języków wpisywania, a następnie wybierz języki, którymi chcesz się
posługiwać. W przypadku wybrania więcej niż jednego języka można przełączać języki wpisywania,
przesuwając klawisz spacji w lewo lub w prawo.
Zmienianie układu klawiatury
Dotknij , wybierz język w sekcji Języki wpisywania, a następnie wybierz klawiaturę, której chcesz
używać.
W Klawiatura 3x4 do klawisza są przypisane trzy lub cztery znaki. Aby wprowadzić znak,
kilkakrotnie dotknij klawisza, aż do wyświetlenia odpowiedniego znaku.
33
Podstawowe informacje
Korzystanie z dodatkowych funkcji klawiatury
Dotknij symbolu i przytrzymaj go, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji. Zamiast ikony
być wyświetlane inne ikony, w zależności od ostatnio używanej funkcji.
mogą
• : głosowe wprowadzanie tekstu.
Zmiana języka.
Otwieranie klawiatury.
Rozpoczynanie lub wstrzymywanie
wprowadzania tekstu za pomocą
głosu.
• : przejście do trybu pisma ręcznego.
Włączanie standardowej
klawiatury.
Przełączanie pomiędzy trybem
rozpoznawania liczb i znaków.
• : dodawanie elementu ze schowka.
• : zmiana ustawień klawiatury.
• : wprowadzanie emotikon.
34
Podstawowe informacje
• : zmiana typu klawiatury. Klawiaturę można wtedy przemieszczać, przeciągając
.
Włączanie standardowej klawiatury.
Kopiowanie i wklejanie
1 Dotknij tekstu i przytrzymaj na nim palec.
2 Przeciągnij lub , aby wybrać fragment tekstu, lub dotknij Zaznacz wszystko, aby wybrać
cały tekst.
3 Dotknij Kopiuj lub Wytnij. Zaznaczony tekst zostaje skopiowany do schowka.
4 Umieść kursor w miejscu, gdzie tekst ma zostać wstawiony i dotknij → Wklej. Aby wkleić
wcześniej skopiowany tekst, dotknij
→ Schowek i wybierz tekst.
Przechwytywanie ekranu
Podczas korzystania z urządzenia można zapisać zrzut ekranu.
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ekranu startowego i przycisk włączania/wyłączania.
Obraz zostanie zapisany w folderze Galeria → → Album → Screenshots. Po wykonaniu zrzutu
ekranu można edytować obraz i współdzielić go z innymi.
Zrzuty ekranu można również wykonywać innymi sposobami. Więcej informacji można znaleźć w
części Przeciągnij dłonią, aby przechwycić.
W niektórych aplikacjach nie można zapisać zrzutu ekranu.
35
Podstawowe informacje
Moje pliki
Ta aplikacja służy do uzyskiwania dostępu do różnych plików zapisanych na urządzeniu lub w innych
miejscach, takich jak usługa chmury.
Dotknij Moje pliki na ekranie aplikacji.
Wyszukiwanie plików i folderów.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Wyświetlanie plików według
kategorii.
Wyświetlanie historii pobierania.
Wyświetlanie plików zapisanych na
urządzeniu.
Wyświetlanie plików zapisanych w
usłudze chmury.
36
Podstawowe informacje
Funkcja oszczędzania energii
Tryb oszczędzania energii
Urządzenie zużywa mniej energii baterii, jeśli niektóre jego funkcje są wyłączone.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Oszczędzanie energii → Tryb oszczędzania
energii, a następnie dotknij przełącznika Tryb oszczędzania energii, aby go włączyć. Możesz też
włączyć tę funkcję, otwierając panel szybkich ustawień i dotykając Oszcz. energii energii.
Dostępne są następujące opcje:
• Ogranicz. danych w tle: aplikacje działające w tle nie będą przesyłały danych za pomocą
połączenia komórkowego.
• Ograniczanie wydajności: zablokowanie pewnych opcji, jak wyłączenie podświetlenia
przycisku ostatnich aplikacji i przycisku Wstecz.
• Tryb skali szarości: wyświetlanie kolorów na ekranie jako odcienie szarości.
Tryb bardzo niskiego zużycia energii
Jeśli urządzenie działa w tym trybie, energia baterii wystarcza na jeszcze dłużej. Zachowanie
urządzenia w trybie maksymalnego oszczędzania energii jest następujące:
• Pozwala ograniczyć zakres dostępnych aplikacji wyłącznie do kluczowych i wybranych aplikacji.
• Gdy ekran jest wyłączony, transmisja danych przez połączenie komórkowe jest nieaktywna.
• Funkcje Wi-Fi i Bluetooth są nieaktywne.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Oszczędzanie energii → Tryb bardzo niskiego
zużycia energii, a następnie dotknij przełącznika Tryb bardzo niskiego zużycia energii, aby go
włączyć. Możesz też włączyć tę funkcję, otwierając panel szybkich ustawień i dotykając B. nisk. zuż.
en. energii.
Aby dodać aplikację do ekranu startowego, dotknij ikony
i wybierz aplikację.
Aby zmienić ustawienia trybu maksymalnego oszczędzania energii, na przykład dotyczące łączności
lub dźwięku, dotknij opcji → Ustawienia.
Aby wyłączyć tryb maksymalnego oszczędzania energii, dotknij opcji → Wył. Tryb b. nis. zuż.
energii.
Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza ile czasu upłynie do rozładowania się baterii,
o ile urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny zależnie od ustawień
urządzenia i warunków obsługi.
37
Podstawowe informacje
Wyświetlanie informacji pomocy
Aby wyświetlić informacje pomocy na temat korzystania z urządzenia i aplikacji, otwórz ekran
aplikacji i dotknij Ustawienia → Pomoc.
Aby wyświetlić informacje pomocy dla aplikacji podczas korzystania z niej, dotknij opcji → Pomoc.
Niektóre aplikacje mogą nie zawierać informacji pomocy.
38
Połączenia sieciowe
Sieć komórkowa
Urządzenie można połączyć z siecią telefonii komórkowej, aby korzystać z Internetu lub udostępniać
pliki multimedialne innym urządzeniom. Opis dodatkowych opcji zawiera część Licznik danych.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Licznik danych, a następnie zaznacz Sieć komórkowa.
Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij Dane komórkowe, aby włączyć tę funkcję.
Wi-Fi
Urządzenie można połączyć z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki
multimedialne innym urządzeniom. Opis dodatkowych opcji zawiera część Wi-Fi.
• Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do
użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez
ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
• Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.
1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Wi-Fi, a następnie dotknij przełącznika Wi-Fi,
aby go włączyć.
2 Wybierz sieć z listy sieci Wi-Fi. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z
ikoną kłódki.
3 Dotknij POŁĄCZ.
Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi urządzenie będzie nawiązywać połączenie z tą siecią,
jeśli będzie ona dostępna, bez konieczności podawania hasła. Aby urządzenie nie łączyło się
z siecią w sposób automatyczny, wybierz odpowiednią pozycję na liście sieci i dotknij opcji
ZAPOMNIJ.
39
Połączenia sieciowe
Przyspieszenie pobierania
Ta funkcja przyspiesza pobieranie dużych plików, wykorzystując do tego jednocześnie sieć Wi-Fi i
sieć komórkową. Mocny sygnał Wi-Fi sprawia, że pobieranie jest szybsze.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Przyspieszenie pobierania, a następnie dotknij
przełącznika Przyspieszenie pobierania, aby go włączyć. Ewentualnie otwórz panel szybkich
ustawień i dotknij Przysp. pobieran., aby wyłączyć tę funkcję.
• Za pobieranie plików za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone
dodatkowe opłaty.
• Podczas pobierania dużych plików urządzenie może się nagrzewać. Jeśli temperatura
urządzenia przekroczy ustawiony poziom, funkcja zostanie wyłączona.
• Niestabilność sygnałów sieci może negatywnie wpłynąć na szybkość i wydajność tej
funkcji.
• Jeśli sieć Wi-Fi i połączenia z sieciami komórkowymi mają znacząco różną szybkość
transmisji danych, na urządzeniu może być używane tylko najszybsze połączenie.
• Ta funkcja obsługuje tylko protokół transmisji hipertekstu (HTTP) w wersji 1.1. Tej funkcji
nie można używać w przypadku innych protokołów, takich jak HTTPS lub FTP.
Udostępnianie internetu
Informacje o udostępnianiu Internetu i routerach
bezprzewodowych
Dzięki tej funkcji można udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom lub innym
urządzeniom, jeśli inne połączenie z Internetem jest niedostępne. Połączenia można nawiązywać za
pomocą interfejsu Wi-Fi, USB lub Bluetooth.
Za korzystanie z tej funkcji mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
40
Połączenia sieciowe
Korzystanie z routera bezprzewodowego
Urządzenie może pełnić funkcję routera bezprzewodowego, co umożliwia udostępnianie transmisji
danych sieci komórkowych innym urządzeniom.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Udostępnianie internetu → Router Wi-Fi.
2 Dotknij przełącznika Router Wi-Fi, aby go włączyć.
• Ikona zostanie wyświetlone na pasku stanu. Twoje urządzenie będzie wyświetlane na
liście sieci Wi-Fi w innych urządzeniach.
• Aby ustawić hasło routera Wi-Fi, dotknij → Konfiguruj router i wybierz poziom
zabezpieczeń. Następnie wpisz hasło i dotknij ZAPISZ.
3 Na ekranie drugiego urządzenia wyszukaj i wybierz swoje urządzenie na liście sieci Wi-Fi.
4 Podłączone urządzenie zostanie połączone z Internetem za pośrednictwem transmisji danych
sieci komórkowych.
Korzystanie z routera USB
Ta funkcja umożliwia udostępnianie połączenia transmisji danych w sieci komórkowej innym
urządzeniom za pomocą kabla USB.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Udostępnianie internetu.
2 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
3 Zaznacz Router USB.
Ikona
zostanie wyświetlona na pasku stanu po połączeniu dwóch urządzeń.
4 Na komputerze możliwe będzie korzystanie z transmisji danych sieci komórkowych
udostępnionej z urządzenia.
41
Połączenia sieciowe
Korzystanie z routera Bluetooth
Ta funkcja umożliwia udostępnianie połączenia transmisji danych w sieci komórkowej innym
urządzeniom za pomocą Bluetooth. Upewnij się, że komputer, z którym nawiązano połączenie,
obsługuje funkcję Bluetooth.
1 Połącz swoje urządzenie z innym urządzeniem za pomocą funkcji Bluetooth. Więcej informacji
można znaleźć w części Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth.
2 Na ekranie aplikacji swojego urządzenia dotknij Ustawienia → Udostępnianie internetu.
3 Zaznacz Router Bluetooth.
4 Na podłączonym urządzeniu otwórz ekran ustawień Bluetooth i dotknij → Dostęp do
Internetu.
Ikona
zostanie wyświetlona na pasku stanu po połączeniu dwóch urządzeń.
5 Podłączone urządzenie zostanie połączone z Internetem za pośrednictwem transmisji danych
sieci komórkowych.
Metody połączenia mogą się różnić w zależności od połączonych urządzeń.
42
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Ruchy i gesty
Zbyt silne potrząsanie lub uderzanie urządzeniem może wywołać niezamierzone operacje.
Należy o tym pamiętać podczas sterowania.
Przeglądanie
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Ruchy i gesty → Przeglądanie, a następnie dotknij
przełącznika Przeglądanie, aby go włączyć.
Przewijaj strony lub listy, przesuwając rękę nad czujnikiem w kierunku, w którym chcesz przewijać.
43
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Bezpośrednie poł.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Ruchy i gesty → Bezpośrednie poł., a następnie
dotknij przełącznika Bezpośrednie poł., aby go włączyć.
Po wyświetleniu danych dotyczących połączenia, wiadomości lub kontaktu podnieś urządzenie i
przytrzymaj je w pobliżu ucha, aby wykonać połączenie głosowe.
Inteligentne powiadomienie
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Ruchy i gesty → Inteligentne powiadomienie, a
następnie dotknij przełącznika Inteligentne powiadomienie, aby go włączyć.
W przypadku nieodebranych połączeń lub nowych wiadomości urządzenie będzie wibrować po
podniesieniu.
Ta funkcja może nie działać, gdy ekran jest włączony lub urządzenie nie leży na płaskiej
powierzchni.
44
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Wycisz/wstrzymaj
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Ruchy i gesty → Wycisz/wstrzymaj, a następnie
dotknij przełącznika Wycisz/wstrzymaj, aby go włączyć.
Umieszczanie dłoni na ekranie
Zakrycie ekranu własną dłonią powoduje wyciszenie przychodzących połączeń lub alarmów albo
wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.
Przewrócenie urządzenia
Odwrócenie urządzenia powoduje wyciszenie przychodzących połączeń lub alarmów albo
wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.
45
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Inteligentne wstrzymywanie
Odtwarzanie jest automatycznie wstrzymywane, gdy odwrócisz wzrok od ekranu. Odtwarzanie
zostanie wznowione, kiedy ponownie spojrzysz na ekran.
Przeciągnij dłonią, aby przechwycić
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Ruchy i gesty → Przeciągnij dłonią, aby
przechwycić, a następnie dotknij przełącznika Przeciągnij dłonią, aby przechwycić, aby go włączyć.
Przystaw bok dłoni do ekranu i przeciągnij nim przez ekran od prawej do lewej strony lub odwrotnie,
aby wykonać zrzut ekranu. Obraz zostanie zapisany w folderze Galeria → → Album →
Screenshots. Po wykonaniu zrzutu ekranu można edytować obraz i współdzielić go z innymi.
W niektórych aplikacjach nie można zapisać zrzutu ekranu.
46
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Air view
Umieszczenie palca nad elementem lub ekranem powoduje wyświetlenie podglądu zawartości lub
informacji w wyskakującym okienku.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Air view, a następnie dotknij przełącznika Air view,
aby go włączyć.
Wiele okien
Informacje o funkcji Wiele okien
Funkcja ta umożliwia wyświetlanie na ekranie dwóch działających aplikacji równocześnie. Tej funkcji
można użyć do wyświetlania wiadomości e-mail lub korzystania z Internetu podczas wyświetlania
filmu.
Uruchamianie funkcji Wiele okien
1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Wiele okien, a następnie dotknij przełącznika
Wiele okien, aby go włączyć. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij Wiele
okien, aby włączyć tę funkcję.
47
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
2 Dotknij i przytrzymaj , aby otworzyć panel funkcji Wiele okien.
3 Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aby uruchomić aplikację z zasobnika Wiele okien.
Następnie należy przeciągnąć kolejną ikonę aplikacji do innego miejsca na ekranie.
Ikony aplikacji oznaczone
można otworzyć jednocześnie w oddzielnych oknach na ekranie.
48
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Tworzenie kombinacji funkcji Wiele okien
Ta funkcja służy do zapisywania kombinacji działających w danej chwili aplikacji Wiele okien.
1 Uruchom dwie aplikacje na ekranie podzielonym funkcji Wiele okien.
2 Otwórz panel Wiele okien i dotknij ikony → Utwórz.
Kombinacja funkcji Wiele okien jest dodawana na górze zasobnika funkcji Wiele okien.
Aby usunąć kombinacje funkcji Wiele okien, otwórz zasobnik funkcji Wiele okien, dotknij opcji
→ Edytuj, wybierz kombinację funkcji Wiele okien, a następnie dotknij opcji USUŃ.
Dostosowywanie rozmiaru okna
Przeciągając okrąg dzielący dwa okna aplikacji w górę i w dół, można regulować wielkość okien.
49
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Korzystanie z opcji funkcji Wiele okien
Podczas korzystania z aplikacji Wiele okien wybierz okno aplikacji, a dookoła niego wyświetlona
zostanie niebieska ramka. Dotknij okręgu pomiędzy oknami aplikacji, aby uzyskać dostęp do
następujących opcji:
• : przełączenie lokalizacji pomiędzy aplikacjami Wiele okien.
• : przeciąganie tekstu lub skopiowanych obrazów z jednego okna i upuszczanie ich w innym
oknie. Dotknij elementu w wybranym oknie i przeciągnij go, przytrzymując, do lokalizacji w
innym oknie.
50
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.
• : maksymalizacja okna.
• : zamykanie aplikacji.
Przybornik
Za pomocą przybornika można łatwo uruchamiać różne aplikacje podczas korzystania z innych
aplikacji.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Przybornik, a następnie dotknij przełącznika
Przybornik, aby go włączyć. Można również otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć opcji
Przybornik, aby go włączyć. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol .
Aby uruchomić aplikację, dotknij
i wybierz aplikację.
Aby przenieść przybornik, dotknij symbolu
i przeciągnij w nowe miejsce.
Aby zmienić aplikacje w przyborniku, dotknij symbolu
Aby ukryć przybornik, dotknij symbolu
i przytrzymaj go, a przeciągnij do opcji Ed.
i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do opcji Usuń.
51
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Obsługa jedną ręką
Włączenie trybu obsługi jedną ręką pozwala na wygodne obsługiwanie urządzenia jedną ręką.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Obsługa jedną ręką, a następnie dotknij
przełącznika Obsługa jedną ręką, aby go włączyć.
Aby przełączyć na tryb sterowania jedną ręką, przytrzymaj urządzenie jedną ręką. Następnie szybko
przeciągnij kciukiem od krawędzi ekranu do jego środka i z powrotem.
Powiększanie lub pomniejszanie
ekranu.
Otwieranie menu bocznego i
uzyskiwanie dostępu do
ulubionych aplikacji.
Powrót do trybu
pełnoekranowego.
Otwieranie menu bocznego i
uzyskiwanie dostępu do
ulubionych kontaktów.
Powrót do ekranu startowego.
Regulacja głośności.
Powrót do poprzedniego ekranu.
Otwieranie listy ostatnio
używanych aplikacji.
52
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Zarządzanie skrótami do kontaktów lub aplikacji
Zarządzać skrótami do kontaktów lub aplikacji można, otwierając menu boczne.
1 Dotknij lub , aby otworzyć menu boczne.
2 Dotknij na dole menu bocznego.
3 Dotknij obrazu kontaktu lub aplikacji i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do menu
bocznego.
Aby usunąć skrót do obrazu kontaktu lub aplikacji, dotknij
4 Dotknij
.
.
Zwiększanie czułości ekranu dotykowego
Ta funkcja umożliwia obsługiwanie ekranu w rękawiczkach.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wyświetlacz, a następnie zaznacz Zwiększ czułość
dotyku. Możesz też otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć Czułość dotyku, aby włączyć tę
funkcję.
• Najlepiej jest dotykać ekranu w skórzanych rękawiczkach. Inne materiały mogą nie być
rozpoznawane.
• Mając na sobie rękawiczki, należy dotykać ekranu mocniej.
53
Personalizacja
Zarządzanie ekranem startowym i ekranem
aplikacji
Zarządzanie ekranem startowym
Dodawanie elementów
Dotknij aplikacji lub folderu na ekranie aplikacji, a następnie, przytrzymując ten element, przeciągnij
go do ekranu startowego.
Aby dodać widget, otwórz ekran startowy, a następnie dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj
go, dotknij opcji Widgety, dotknij widgetu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do ekranu
startowego.
Przenoszenie elementów i zmienianie ich nazw
Dotknij elementu na ekranie startowym, a następnie, przytrzymując go, przeciągnij w nowe miejsce.
Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.
Często używane aplikacje można przenieść do obszaru skrótów znajdującego się na dole ekranu
startowego.
Jeśli chcesz usunąć element, dotknij elementu i go przytrzymaj. Następnie przeciągnij go do paska
Usuń, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.
Tworzenie folderu
1 Na ekranie startowym dotknij aplikacji, a następnie, przytrzymując, przeciągnij ją do paska
Utwórz katalog, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.
2 Wprowadź nazwę folderu.
3 Dotknij , wybierz aplikacje, które chcesz przenieść do folderu, a następnie dotknij GOTOWE.
54
Personalizacja
Zarządzanie panelami
Jeśli chcesz dodać, przenieść lub usunąć panel, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je
przytrzymaj.
Aby dodać panel, przewiń w lewo do ostatniego panelu, a następnie dotknij
.
Aby przenieść panel, dotknij podglądu panelu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij w nowe
miejsce.
Aby usunąć panel, dotknij jego podglądu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij do paska Usuń na
górze ekranu.
Jeśli chcesz ustawić panel jako główny ekran startowy, dotknij
.
Zarządzanie ekranem aplikacji
Zmiana metody sortowania
Na ekranie aplikacji dotknij → Wyświetl jako i wybierz metodę sortowania.
Ukrywanie aplikacji
Aplikacje, które są niepotrzebne na ekranie aplikacji, można ukryć.
Na ekranie aplikacji dotknij → Ukryj aplikacje, wybierz aplikacje, a następnie dotknij GOTOWE.
Jeśli chcesz, aby ukryte aplikacje zostały wyświetlone, dotknij → Pokaż ukryte aplikacje, wybierz
aplikacje, a następnie dotknij GOTOWE.
Przenoszenie elementów
Na ekranie aplikacji dotknij → Edytuj. Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przesuń w
nowe miejsce.
Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.
Jeśli chcesz przenieść element do nowego panelu, przeciągnij go do paska Utwórz stronę, który
zostanie wyświetlony na górze ekranu.
Foldery można przenosić wyłącznie w panelu folderów.
55
Personalizacja
Tworzenie folderów
1 Na ekranie aplikacji dotknij
→ Utwórz katalog. Ewentualnie dotknij → Edytuj, dotknij
aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją do obszaru Utwórz katalog wyświetlanego
na górze ekranu.
2 Wprowadź nazwę folderu.
3 Dotknij , wybierz aplikacje, które chcesz przenieść do folderu, a następnie dotknij GOTOWE.
Ustawianie tapety i dzwonków
Ustawianie tapety
Dowolny obraz lub zdjęcie zapisane w urządzeniu można ustawić jako tapetę ekranu startowego lub
ekranu blokady.
1 Na ekranie startowym dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go, a następnie dotknij opcji
Tapety. Możesz również na ekranie aplikacji dotknąć Ustawienia → Tapeta.
2 Wybierz ekran, który chcesz zmienić lub do którego chcesz zastosować tapetę.
3 Przewijając w lewo lub w prawo zdjęcia wyświetlone na dole ekranu, wybierz jedno z nich.
Aby wybrać zdjęcia zrobione aparatem w urządzeniu lub inne zdjęcia, dotknij Z Galerii.
4 Dotknij USTAW JAKO TAPETĘ lub ZAPISZ.
56
Personalizacja
Zmiana dzwonków
Dzwonki połączeń przychodzących i powiadomień można zmieniać.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dźwięki i powiadomienia.
Aby ustawić dzwonek połączeń przychodzących, dotknij Dzwonki, wybierz dzwonek, a następnie
dotknij OK. Jeśli chcesz użyć jako dzwonka utworu, który masz zapisany w urządzeniu lub na koncie,
dotknij DODAJ.
Aby ustawić dzwonek powiadomień, dotknij Dzwonek powiadomienia, wybierz dzwonek, a
następnie dotknij OK.
Zmienianie metody blokowania ekranu
Istnieją różne sposoby blokowania ekranu, aby nikt poza użytkownikiem nie miał dostępu do jego
osobistych informacji.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Ekran blokady → Blokada ekranu, a następnie wybierz
metodę blokowania ekranu. Do odblokowania jest wymagany kod odblokowania.
W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy się udać do centrum
serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.
Symbol
Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby
go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN, aby móc odblokować ekran w przypadku, gdy
zapomnisz wzoru.
PIN
PIN zawiera tylko cyfry. Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go
zweryfikować.
Hasło
Hasło zawiera litery i cyfry. Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie
hasło, aby je zweryfikować.
57
Personalizacja
Tryb prywatny
Informacje o trybie prywatnym
Ten tryb uniemożliwia innym osobom korzystanie z zapisanej na urządzeniu zawartości, takiej
jak obrazy i dokumenty, oraz odczytywanie jej. Można zapisać zawartość w określonym miejscu i
wyłączyć tryb prywatny, aby elementy zostały bezpiecznie ukryte.
Ukrywanie treści
1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Tryb prywatny, a następnie dotknij
przełącznika Tryb prywatny, aby go włączyć. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i
dotknij Tryb prywatny, aby włączyć tę funkcję.
Przy pierwszym włączeniu trybu prywatnego ustaw kod odblokowania i zapasowy kod PIN.
2 Wpisz kod odblokowujący trybu prywatnego.
Gdy ten tryb jest aktywny, na górze ekranu znajduje się
.
3 Aby wybrać elementy do ukrycia, dotknij elementu na liście i przytrzymaj go, zaznacz elementy
do wybrania, a następnie dotknij → Przenieś do Prywatnych lub dotknij → Przenieś →
Prywatne → PRZENIEŚ TUTAJ.
Na elementach przeniesionych do trybu prywatnego jest wyświetlana ikona
.
4 Gdy wybierzesz elementy, które chcesz ukryć, otwórz ekran aplikacji, dotknij opcji Ustawienia
→ Tryb prywatny, a następnie dotknij przełącznika Tryb prywatny, aby go wyłączyć. Możesz
też otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć Tryb prywatny, aby wyłączyć tę funkcję.
Wybrane elementy znikną z ekranu.
Zanim wyłączysz tryb prywatny, upewnij się, że wszystkie pliki zostały poprawnie zapisane
lub przeniesione.
58
Personalizacja
Wyświetlanie ukrytej zawartości
Ukryte elementy zostaną wyświetlone dopiero po włączeniu trybu prywatnego.
1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Tryb prywatny, a następnie dotknij
przełącznika Tryb prywatny, aby go włączyć. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i
dotknij Tryb prywatny, aby włączyć tę funkcję.
2 Wpisz kod odblokowujący trybu prywatnego.
3 Na ekranie aplikacji dotknij Moje pliki → Prywatne.
Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie elementy przeniesione do trybu prywatnego.
Tryb Ułatwienia
Korzystanie z trybu ułatwień upraszcza korzystanie z urządzenia — stosowany jest prostszy
wygląd, a ikony na ekranie startowym są większe. Istnieje możliwość uzyskiwania dostępu do
najpopularniejszych aplikacji i często używanych ustawień, a także dodawania skrótów do
ulubionych kontaktów.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Tryb Ułatwienia → Tryb Ułatwienia, wybierz aplikacje,
które mają mieć prostszy układ, a następnie dotknij GOTOWE.
Aby powrócić do trybu standardowego, otwórz ekran startowy i dotknij Ustawienia ułatwień →
Tryb Ułatwienia → Tryb Standardowy → GOTOWE.
Zarządzanie skrótami
Jeśli chcesz dodać skrót do aplikacji do ekranu startowego, przewiń w lewo, dotknij
wybierz aplikację.
Jeśli chcesz dodać skrót do kontaktu na ekranie startowym, przewiń w prawo, dotknij
, a następnie
.
Jeśli chcesz usunąć skrót z ekranu startowego, dotknij → Edytuj, wybierz aplikację lub kontakt z
59
.
Personalizacja
Przenoszenie danych z poprzedniego urządzenia
Korzystanie z kont kopii zapasowych
Dane kopii zapasowej z poprzedniego urządzenia można przenieść na nowe urządzenie przy użyciu
konta Google lub Samsung. Więcej informacji można znaleźć w części Wykonywanie kopii zapasowej
i przywracanie danych.
Korzystanie z aplikacji Samsung Smart Switch
Dane z poprzedniego urządzenia można przesłać na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Smart
Switch. Odwiedź stronę www.samsung.com/smartswitch, aby uzyskać więcej informacji.
Funkcja Samsung Smart Switch nie działa na niektórych urządzeniach i komputerach.
Korzystanie z aplikacji Smart Switch Mobile
Użyj tej aplikacji do przesłania danych ze starego do nowego urządzenia. Aplikację można pobrać ze
sklepu GALAXY Apps lub Sklep Play.
1 Na urządzeniu dotknij opcji Smart Switch Mobile.
2 Na urządzeniu wybierz odpowiednią dla poprzedniego typu urządzenia opcję i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jeśli poprzednio używane urządzenie to urządzenie z systemem Android, należy upewnić się,
że w urządzeniu zainstalowano aplikację Smart Switch Mobile. Więcej informacji znajduje się w
pomocy.
60
Personalizacja
Korzystanie z aplikacji Smart Switch za pomocą komputerów
Ta funkcja pozwala importować kopię zapasową kontaktów danych (z urządzeń przenośnych
wybranych producentów) z komputera na urządzenie. Aplikację można pobrać z witryny
www.samsung.com/smartswitch.
1 Zapisz na komputerze kopię zapasową danych ze starego urządzenia. Więcej informacji może
udzielić producent urządzenia.
2 W komputerze uruchom aplikację Smart Switch.
3 Podłącz swoje aktualne urządzenie do komputera kablem USB.
4 Na komputerze kliknij nazwę producenta starego urządzenia i przenieś dane do nowego
urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie z Samsung Kies
Aby przywrócić dane na urządzeniu, można za pomocą programu Samsung Kies zaimportować
kopię zapasową danych z komputera. Kopię zapasową danych można także wykonać na komputerze
za pomocą aplikacji Samsung Kies. Więcej informacji można znaleźć w części Łączenie z programem
Samsung Kies.
Konfiguracja konta
Dodawanie kont
Niektóre aplikacje używane na urządzeniu działają pod warunkiem zarejestrowania konta.
Utworzenie kont pozwala w pełni korzystać z funkcji urządzenia.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Konta → Dodaj konto i wybierz usługę konta. Postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.
Jeśli chcesz zsynchronizować zawartość z kontami, wybierz konto i zaznacz elementy, które mają
zostać zsynchronizowane.
Usuwanie kont
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Konta, wybierz konto, a następnie dotknij polecenia
→ Usuń konto.
61
Telefon
Nawiązywanie połączeń
Dotknij Telefon na ekranie aplikacji.
, aby wykonać połączenie
Dotknij Klawiatura, wpisz numer telefonu, a następnie dotknij
głosowe, lub dotknij , aby wykonać połączenie wideo. Możesz także dzwonić pod numery
telefonu z list Spis poł., Ulubione i Kontakty.
Wyświetlanie rejestrów połączeń i
wiadomości.
Wyświetlanie ulubionych
kontaktów.
Wprowadzanie numeru przy użyciu
klawiatury.
Wyświetlanie listy kontaktów.
Dodawanie numeru do listy
kontaktów.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Wyświetlanie podglądu numeru
telefonu.
Usuwanie poprzedniego znaku.
62
Telefon
Wykonywanie połączeń z dzienników połączeń lub listy kontaktów
Dotknij Spis poł. lub Kontakty, a następnie przeciągnij kontakt lub numer telefonu w prawo, aby
wykonać połączenie.
Aby wyłączyć funkcję nawiązywania połączenia przez przeciągnięcie ikony w prawo, dotknij →
Ustawienia → Kontakty, a następnie usuń zaznaczenie Przec.,by zadz./wys. SMS.
Nawiązywanie połączenia międzynarodowego
Dotknij Klawiatura.
Dotknij i przytrzymaj 0 do momentu wyświetlenia znaku +. Wprowadź numer kierunkowy kraju,
.
miejscowości i numer telefonu, a następnie dotknij
Jeśli chcesz zablokować wychodzące połączenia międzynarodowe, dotknij → Ustawienia →
Połączenie → Więcej ustawień → Blokowanie połączeń. Następnie wybierz typ połączenia i
zaznacz Połączenia międzynarodowe.
Odbieranie połączeń
Odbieranie połączenia
Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij
poza duży okrąg.
Odrzucanie połączenia
Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij
poza duży okrąg.
Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek wiadomości
odrzucenia w górę.
Jeśli chcesz utworzyć różne wiadomości odrzucenia, na ekranie aplikacji dotknij opcji Telefon → →
Ustawienia → Połączenie → Odrzucanie połączeń → Wiadomości odrzucenia → .
63
Telefon
Automatyczne odrzucanie połączeń z niepożądanych numerów
1 Dotknij Telefon na ekranie aplikacji.
2 Dotknij → Ustawienia → Połączenie → Odrzucanie połączeń → Tryb autom. odrzucania →
Autom. odrzucanie numerów.
3 Dotknij Lista autom. odrzucania →
4 Dotknij ZAPISZ.
, wprowadź numer, a następnie przypisz kategorię.
Nieodebrane połączenia
Jeśli nie odbierzesz połączenia, symbol
pojawi się na pasku stanu. Otwórz panel powiadomień,
aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń. Ewentualnie na ekranie aplikacji dotknij Telefon →
Spis poł., aby wyświetlić nieodebrane połączenia.
Opcje dostępne w trakcie połączeń
W trakcie połączenia głosowego
Dostępne są następujące czynności:
• : zwiększanie głośności.
• Dod. poł.: nawiązywanie drugiego połączenia.
• Klawiat.: otwarcie klawiatury.
• Rozłącz: zakończenie bieżącego połączenia.
• Wł. głośnik: włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu
głośnomówiącego należy mówić do mikrofonu znajdującego się u góry urządzenia, trzymając
urządzenie z dala od uszu.
• Wył. mikrofon: można wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał.
• Bluetooth: umożliwia przełączanie połączenia na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z
urządzeniem.
Aby wyświetlić więcej opcji, dotknij .
64
Telefon
W trakcie połączenia wideo
Dostępne są następujące czynności:
• → Ukryj mnie: aby ukryć swój obraz przed rozmówcą.
• → Obraz wychodzący: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
• → Przechwyć obraz: zrobienie zdjęcia drugiej osoby.
• → Nagraj wideo: nagranie filmu z obrazami drugiej osoby.
• → Notatka: tworzenie notatki.
• → Wiadomości: wysyłanie wiadomości.
• → Klawiatura: otwarcie klawiatury.
• → Wył. głośnik / Wł. głośnik: włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego. Podczas
korzystania z trybu głośnomówiącego należy mówić do mikrofonu znajdującego się u góry
urządzenia, trzymając urządzenie z dala od uszu.
• → Przełącz na słuchawki / Przełącz na telefon: ustawienie podłączonej słuchawki Bluetooth
lub głośnika urządzenia jako wyjścia dźwięku.
Dotknij ekranu, aby użyć następujących opcji:
• Przełącz: przełączanie między przednim i tylnym aparatem.
• Wył. mikrofon: można wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał.
• Rozłącz: zakończenie bieżącego połączenia.
65
Kontakty
Dodawanie kontaktów
Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń
Do tego urządzenia można przenieść kontakty z innych urządzeń. Więcej informacji można znaleźć w
części Przenoszenie danych z poprzedniego urządzenia.
Tworzenie kontaktów ręcznie
1 Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty → Kontakty.
2 Dotknij i wprowadź informacje o kontakcie.
• : dodawanie obrazu.
• /
: dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.
3 Dotknij ZAPISZ.
Aby za pomocą klawiatury dodać numer telefonu do listy kontaktów, dotknij Klawiatura, wpisz
numer, a następnie dotknij Dodawanie do Kontaktów.
66
Kontakty
Tworzenie kontaktów z wizytówki
Zrób zdjęcie wizytówki i wyodrębnij z niej informacje kontaktowe.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty → Kontakty.
2 Dotknij → Wizytówki → .
Aby wybrać lub dodać rozpoznawane języki, dotknij → Język docelowy.
3 Połóż wizytówkę na płaskiej powierzchni.
4 Ustaw urządzenie tak, aby wizytówka zmieściła się w ramkach na ekranie. Kiedy ramka zmieni
kolor na zielony, automatycznie zostanie zrobione zdjęcie. W urządzeniu odczytywane są także
informacje kontaktowe z wizytówki i następnie są konwertowane na wpis kontaktu.
• Jeśli zdjęcie nie zostanie wykonane automatycznie, dotknij
.
• Aby ręcznie wykonywać zdjęcia wizytówek, dotknij → Automatyczne przechwytywanie
→ Wyłączone.
• Aby wyodrębnić tekst z zapisanego obrazu, dotknij → Załaduj obraz.
5 Edytuj informacje lub dodaj więcej informacji, a następnie dotknij ZAPISZ.
Importowanie i eksportowanie kontaktów
Kontakty można zarówno importować do urządzenia z usług pamięci masowej, jak i eksportować je z
urządzenia do usług pamięci masowej.
Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty → Kontakty.
Dotknij → Ustawienia → Kontakty → Importuj/Eksportuj kontakty, a następnie wybierz opcję
importowania lub eksportowania.
67
Kontakty
Wyszukiwanie kontaktów
Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty → Kontakty.
Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:
• Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
• Przeciągnij palcem po wykazie po prawej stronie listy kontaktów, aby szybko ją przewinąć.
• Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria
wyszukiwania.
Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:
• : dodawanie do ulubionych kontaktów.
• /
: nawiązywanie połączenia głosowego lub wideo.
• : tworzenie wiadomości.
• : tworzenie wiadomości e-mail.
Dodawanie skrótów kontaktów do ekranu startowego
Na ekranie startowym możesz dodać skróty kontaktów, z którymi się często komunikujesz.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty → Kontakty.
2 Wybierz kontakt.
3 Dotknij → Dodaj skrót do ekranu startowego.
68
Wiadomości i poczta e-mail
Wiadomości
Wysyłanie wiadomości
Istnieje możliwość wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS).
• Za wysyłanie lub odbieranie wiadomości w roamingu mogą być naliczane dodatkowe
opłaty.
• Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci.
Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, urządzenie ją podzieli.
• Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu
Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z
alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania
Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około
połowę.
1 Dotknij Wiadomości na ekranie aplikacji.
2 Dotknij .
3 Dodaj odbiorców, aby wprowadzić wiadomość.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Wprowadzanie odbiorców.
Wybieranie kontaktów z listy
kontaktów.
Wpisywanie wiadomości.
Dołączanie plików.
Wysłanie wiadomości.
Dodawanie emotikon.
4 Dotknij
, aby wysłać wiadomość.
69
Wiadomości i poczta e-mail
Przeglądanie wiadomości przychodzących
Wiadomości przychodzące są grupowane w wątki według kontaktów. Wybierz kontakt, aby
wyświetlić wiadomości od danej osoby.
Za wysyłanie lub odbieranie wiadomości w roamingu mogą być naliczane dodatkowe
opłaty.
Podczas wyświetlania wiadomości dotknij , aby wyświetlić więcej opcji.
E-mail
Konfigurowanie kont e-mail
Dotknij E-mail na ekranie aplikacji.
Przy pierwszym otwarciu E-mail należy skonfigurować konto e-mail.
Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij DALEJ w przypadku prywatnych kont e-mail lub
KONFIGURACJA RĘCZNA w przypadku kont firmowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania.
Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij
→ ZARZĄDZAJ KONTAMI →
.
W przypadku posiadania więcej niż jednego konta e-mail można ustawić jedno jako konto
→ ZARZĄDZAJ KONTAMI → → Ustaw konto domyślne.
domyślne. Dotknij
70
Wiadomości i poczta e-mail
Wysyłanie wiadomości e-mail
Dotknij E-mail na ekranie aplikacji.
Dotknij ikony
na dole ekranu, aby utworzyć wiadomość.
Zapisywanie wiadomości do
późniejszego dostarczenia.
Odrzucenie wiadomości.
Dołączanie obrazów, filmów i
innych elementów.
Wysłanie wiadomości.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dodawanie odbiorców.
Dodawanie kopii lub ukrytej kopii.
Wpisywanie tematu.
Wstawianie plików do wiadomości
lub korzystanie z opcji edycji.
Wpisywanie wiadomości.
Dodawanie odbiorców z listy
kontaktów.
Odczytywanie wiadomości e-mail
Dotknij E-mail na ekranie aplikacji.
i wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać
Dotknij
nowe wiadomości, dotknij .
Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.
Usuwanie wiadomości.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dodawanie tego adresu e-mail do
listy kontaktów lub wyświetlanie
innych opcji.
Otwieranie załączników.
Oznaczanie wiadomości jako
przypomnienia.
Przekazywanie wiadomości.
Odpowiedź do wszystkich
odbiorców.
Przechodzenie do poprzedniej lub
następnej wiadomości.
Wysyłanie wiadomości z
odpowiedzią.
71
Aparat
Fotografia podstawowa
Robienie zdjęć lub nagrywanie filmów
1 Dotknij Aparat na ekranie aplikacji.
2 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.
3 Dotknij symbolu , aby zrobić zdjęcie, lub symbolu , aby nagrać film.
• Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją
pomniejszyć.
• Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij
.
• Aby zmienić ustawienia ostrości w trakcie nagrywania filmu, dotknij ekranu w miejscu, w
którym ma być ustawiona ostrość. Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij .
Wyświetlanie
bieżącego trybu.
Przełączanie między
przednim i tylnym
aparatem.
Rozpoczynanie
nagrywania filmu.
Robienie zdjęć.
Zmiana trybu
fotografowania.
Zmiana ustawień
aparatu.
Wyświetlanie
zrobionych zdjęć i
filmów.
72
Aparat
• Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
• Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać
poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.
• Obiektyw aparatu przedniego dobrze nadaje się do robienia zdjęć szerokokątnych. Na
zdjęciach szerokokątnych mogą pojawić się drobne zniekształcenia i nie są one oznaką
nieprawidłowości działania urządzenia.
• Maksymalny czas nagrywania może być krótszy w przypadku filmów w wysokiej
rozdzielczości.
Uruchamianie aparatu na zablokowanym ekranie
Jeśli wydarzy się coś specjalnego i chcesz szybko zrobić zdjęcie, uruchom Aparat na zablokowanym
ekranie.
poza duży okrąg. Jeśli ikona
się nie wyświetla, otwórz
Na zablokowanym ekranie przeciągnij
ekran aplikacji, dotknij opcji Ustawienia → Ekran blokady, a następnie dotknij opcji Skrót do
aparatu.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
Zwyczaje przy używaniu aparatu
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są prawnie zabronione.
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć
czyjąś prywatność.
Wyb. pole ostrości
Efekt nieostrości umożliwia rozmazanie tła i uwydatnienie głównego obiektu.
Bez efektu
Z efektem
73
Aparat
1 Dotknij Aparat na ekranie aplikacji.
2 Aby włączyć opcję, dotknij → Wyb. pole ostrości.
3 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.
Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony.
4 Dotknij , aby zrobić zdjęcie.
5 Dotknij miniatury w prawym dolnym rogu ekranu, aby edytować zdjęcie.
6 Dotknij i wybierz jedną z poniższych opcji:
• Ostr. w pobliżu: wyróżnienie fotografowanego obiektu i rozmycie tła dookoła niego.
• Ostrość w oddali: rozmycie fotografowanego obiektu i ustawienie ostrości na tło.
• Ostrość wszędzie: ustawienie ostrości zarówno na fotografowany obiekt, jak i jego tło.
7 Dotknij
.
• Zaleca się umieszczenie obiektów w odległości 10–50 cm od urządzenia. Ustaw blisko
urządzenia obiekty, na których chcesz ustawić ostrość.
• Robiąc zdjęcie, zachowaj wystarczającą odległość między obiektem a tłem. Odległość
powinna wynosić ponad dwukrotną długość dystansu między urządzeniem i obiektem.
• Jakość zdjęć wykonanych za pomocą urządzenia może być gorsza w następujących
sytuacjach:
– – Urządzenie lub obiekt się porusza.
– – Oświetlenie tła jest intensywne lub oświetlenie sceny jest niedostateczne bądź
zdjęcia są robione w pomieszczeniu.
– – Obiekt lub tło jest bez wzorów lub składa się z jednolitych kolorów.
74
Aparat
Tryby fotografowania
Auto
Ten tryb umożliwia automatyczną ocenę warunków przez aparat i wybór optymalnego trybu
fotografowania.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → TRYB → Auto.
Upiększanie twarzy
Ten tryb umożliwia fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania subtelniejszego zdjęcia.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → TRYB → Upiększanie twarzy.
Zdj. i więc.
Dzięki temu trybowi można wykonywać serię zdjęć i edytować je, stosując różne efekty za pomocą
w Galeria.
trybów fotografowania. Zdjęcia wykonane w tym trybie oznaczone są symbolem
W przypadku robienia zdjęć w tym trybie nie można korzystać z funkcji powiększenia.
1 Dotknij Aparat na ekranie aplikacji.
2 Dotknij TRYB → Zdj. i więc.
3 Dotknij .
W urządzeniu wykonywana jest seria zdjęć i wyświetlane są dostępne tryby fotografowania.
75
Aparat
4 Wybierz tryb fotografowania i zastosuj efekt na zdjęciach.
• Najlepsze zdjęcie: wykonanie serii zdjęć, a następnie zapisanie najlepszego z nich. Aby
wyświetlić inne zdjęcia w serii, przewiń w lewo lub w prawo. Na urządzeniu polecane jest
najlepsze zdjęcie, przy którym wyświetlana jest ikona .
• Najlepszy wyraz twarzy: robienie w tym samym czasie kilku zdjęć grupowych, a następnie
łączenie ich w celu uzyskania jak najlepszego zdjęcia. Dotknij białej ramki na jednej z twarzy
i wybierz najlepszą minę danej osoby z min, które zostaną wyświetlone na dole ekranu,
a następnie zrób to samo z pozostałymi twarzami. Na urządzeniu polecane jest najlepsze
zdjęcie, przy którym wyświetlana jest ikona .
• Zdj. dramat.: wykonywanie serii zdjęć i łączenie ich w celu otrzymania zdjęcia
przedstawiającego śladu ruchu. Ślad ruchu można zwiększyć, dodając więcej zdjęć z dołu
ekranu. Aby edytować ślady ruchu na wybranych zdjęciach, dotknij i wybierz zdjęcie.
Dotknij , aby wyświetlić ślady ruchu obiektu lub dotknij , aby usunąć ślady ruchu.
Edytuj zdjęcie zgodnie z wymaganiami i dotknij GOTOWE.
• Gumka: wymazywanie niechcianych ruszających się obiektów. Dotknij ikony
niechciane ruchome obiekty. Dotknij , aby przywrócić oryginalne zdjęcie.
, aby usunąć
• Zdjęcie panoramiczne: zastosowanie w tle obiektu efektu symulującego jego szybki
ruch. Dotknij Obiekty, aby wybrać temat. Dotknij Rozm. ruch, aby zmienić kąt rozmycia
zastosowanego na tło. Dotknij i narysuj palcem okrąg wokół dużego okręgu, aby
dostosować kąt rozmycia. Aby dostosować poziom rozmycia tła, przeciągnij ekran w lewo
lub w prawo.
5 Po zakończeniu edycji zdjęć dotknij opcji
.
Panorama
Ten tryb umożliwia zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć. Zdjęcie
w Galeria.
wykonane w tym trybie oznaczone jest symbolem
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → TRYB → Panorama.
Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad:
• Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
• Utrzymuj obraz w kadrze na wizjerze aparatu.
• Unikaj fotografowania niewyróżniającego się tła, na przykład czystego nieba lub
jednolitej ściany.
76
Aparat
Wirt. wyc.
W tym trybie fotografowania można robić zdjęcia przestrzenne, poruszając się w przód albo
obracając się w lewo lub w prawo. Wykonane zdjęcia przestrzenne robione są z różnych kątów
widzenia. Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć w formie pokazu slajdów i symulowania poruszania
się w przestrzeni. Zdjęcie wykonane w tym trybie oznaczone jest symbolem w Galeria.
1 Dotknij Aparat na ekranie aplikacji.
2 Dotknij TRYB → Wirt. wyc.
3 Przesuń urządzenie, aby umieścić kropkę w dużym okręgu na środku ekranu podglądu. Zmiana
koloru okręgu na niebieski oznacza rozpoczęcie fotografowania przez urządzenie.
4 Podczas robienia zdjęć przesuwaj się powoli w przód albo obracaj w lewo lub w prawo. Za
każdym razem, kiedy kropka znajdzie się w dużym okręgu, w urządzeniu automatycznie
wykonywane jest zdjęcie.
77
Aparat
5 Powtarzaj to działanie, aby robić więcej zdjęć.
Aby wyświetlić podgląd zdjęcia, dotknij w lewej dolnej części ekranu. Kierunek robienia zdjęć
jest wyświetlany na każdej miniaturze.
Jeśli chcesz usunąć zdjęcie, które zostało zrobione ostatnie, dotknij Cofnij.
6 Aby zakończyć, dotknij
.
Podw.aparat
Podczas robienia zdjęcia poziomego przy użyciu tylnego aparatu zdjęcie lub film zarejestrowany
przez przedni aparat jest wyświetlany w wewnętrznym okienku lub odwrotnie. Ta funkcja umożliwia
jednoczesne zrobienie pięknego zdjęcia krajobrazu i autoportretu.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → TRYB → Podw.aparat, aby włączyć tryb Dual Camera. Dotknij
, aby zrobić zdjęcie, lub dotknij , aby nagrać film.
Przełączanie między
aparatem przednim i
tylnym.
Dotknij, aby zmienić
rozmiar lub przenieść
w inne miejsce.
Wybór różnych
dostępnych stylów.
• W trybie dwóch aparatów można nagrywać filmy Full HD o maksymalnej długości
5 minut i filmy HD lub VGA o maksymalnej długości 10 minut.
• Podczas nagrywania filmów w tym trybie dźwięk jest nagrywany przez wewnętrzny
mikrofon.
Zarządzanie trybami fotografowania
Wybierz tryby fotografowania wyświetlane na ekranie wyboru trybu.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → TRYB → Zarz. tryb.
78
Aparat
Pobieranie trybów robienia zdjęć
Pobieranie dalszych trybów fotografowania ze sklepu GALAXY Apps.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → TRYB → Pobierz.
Ustawienia aparatu
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → . Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie
fotografowania, jak i nagrywania filmu.
• Rozmiar obrazu: można wybrać rozdzielczość. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu
uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
• Zdjęcia seryjne: zrobienie serii zdjęć ruchomych obiektów.
• Autom. wykrywanie nocy: ustawienie, czy ma być automatycznie rozpoznawana ciemność i
dostosowywana jasność zdjęcia bez użycia lampy błyskowej.
Ta opcja nie jest dostępna podczas nagrywania filmów.
• Wykrywanie twarzy: skonfigurowanie aparatu do rozpoznawania ludzkich twarzy, aby ułatwić
ich fotografowanie.
• ISO: wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Jest mierzone w
wartości odpowiednika dla konwencjonalnego aparatu na film. Niskie wartości można stosować
do nieruchomych i dobrze oświetlonych obiektów. Wyższe wartości można stosować do
poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów.
• Tryby pomiaru: wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości
oświetlenia. Centralnie-ważony umożliwia pomiar oświetlenia tła w środku sceny. Punktowy
umożliwia pomiar ilości światła w okreslonej lokalizacji. Matrycowy umożliwia uśrednienie
wartości dla całej sceny.
• Dotk., aby zrobić zdj.: dotknij obrazu na ekranie podglądu, aby wykonać zdjęcie.
• Wyb. pole ostrości: robienie zdjęć z efektem nieostrości. Więcej informacji można znaleźć w
części Wyb. pole ostrości.
• Rozmiar filmu: można wybrać rozdzielczość. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu
uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
• Tryb nagrywania: zmiana trybu nagrywania.
• Stabilizacja wideo: włączenie lub wyłączenie funkcji stabilizacji obrazu. Funkcja stabilizacji
obrazu ułatwia ustawienie ostrości, gdy poruszamy aparatem.
• Zmiana głośności: zwiększenie głośności dźwięku przybliżonego obszaru podczas nagrywania.
• Efekty: wybór filtra do zastosowania podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania filmów.
79
Aparat
• Lampa błyskowa: włączenie lub wyłączenie lampy błyskowej.
• Licznik: można użyć tego trybu do robienia zdjęć z opóźnieniem czasowym.
• HDR (bog. kol.): ten tryb umożliwia wykonywanie zdjęć w bogatych barwach i z wieloma
szczegółami nawet w jasnych i ciemnych miejscach.
• Etykiety lokalizacji: ustawienie dodawania etykiety lokalizacji do zdjęcia.
• Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie
może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko
położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
• W przypadku udostępniania zdjęcia zawierającego etykietę lokalizacji informacje o
lokalizacji mogą być widoczne dla innych osób. Aby tego uniknąć, podczas oglądania
zdjęć należy dotknąć → Więcej informacji → , a następnie dotknąć w polu
Lokalizacja, aby usunąć informacje o lokalizacji.
• Zapisz odwrócony: odwrócenie obrazu w celu utworzenia odbicia lustrzanego fotografowanej
sceny podczas robienia zdjęć przednim aparatem.
• Położenie pamięci: wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
• Przejrzyj obr./filmy: ustawienie wyświetlania zdjęć i filmów na urządzeniu po ich zrobieniu/
nagraniu.
• Zdalny wizjer: można wtedy sterować tym urządzeniem zdalnie, aby robić zdjęcia lub nagrywać
filmy na odległość.
Ta funkcja może być niedostępna w zależności od urządzenia, z którym chcesz się połączyć.
• Balans bieli: można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów.
Ustawienia są przeznaczone do użycia w określonych warunkach oświetlenia. Te ustawienia są
podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.
• Wartość ekspozycji: zmiana wartości ekspozycji. Służy do określenia ilości światła, która dociera
do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość
ekspozycji.
• Linie siatki: wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie zdjęcia
podczas wybierania obiektów.
• Klawisz głośności: ustawianie przycisku głośności jako przycisku kontrolującego migawkę lub
funkcję powiększania.
• Sterowanie głosem: ustawienie urządzenia tak, aby robiło zdjęcia na polecenie głosowe.
• Pomoc: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących korzystania z aparatu.
• Zeruj ustawienia: zerowanie ustawień aparatu.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.
80
Galeria
Wyświetlanie zawartości na urządzeniu
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Galeria i wybierz obraz lub film.
Pliki filmów są wyświetlane z ikoną
na miniaturze podglądu.
Aby ukryć lub wyświetlić pasek menu i miniatury, dotknij ekranu.
Wysyłanie obrazu do innych osób.
Edycja obrazu.
Przechodzenie do poprzedniego
ekranu.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Wyszukiwanie innych urządzeń do
wyświetlenia obrazu.
Usuwanie obrazu.
Miniatury zdjęć i filmów
81
Wiadomość alarmowa
Tryb awaryjny
Informacje o trybie ratunkowym
Dzięki temu trybowi można wydłużyć czas czuwania urządzenia w sytuacji awaryjnej. Po włączeniu
tego trybu jasność ekranu jest zmniejszana, a zużycie baterii jest redukowane przez ograniczenie
niektórych funkcji. Istnieje także możliwość włączenia flesza, emitowania alarmu akustycznego lub
wysłania w wiadomości współrzędnych swojego położenia do innych osób.
Włączanie trybu ratunkowego
Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij Tryb awaryjny.
Ewentualnie na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wiadomość alarmowa → Tryb awaryjny, a
następnie dotknij przełącznika Tryb awaryjny, aby włączyć tryb awaryjny.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Włączanie flesza.
Włączanie dźwięku alarmu.
Wysyłanie informacji o aktualnej
lokalizacji w wiadomości.
Wykonaj połączenie.
Przeglądanie Internetu.
Dodawanie większej liczby aplikacji
do użycia.
Poziom naładowania baterii i
szacowany czas czuwania baterii
Wykonywanie połączenia
alarmowego.
82
Wiadomość alarmowa
Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza ile czasu upłynie do rozładowania się baterii,
o ile urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny zależnie od ustawień
urządzenia i warunków obsługi.
Wyłączanie trybu ratunkowego
Aby wyłączyć tryb ratunkowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie
dotknij Tryb awaryjny. Możesz też dotknąć → Wyłączenie trybu awaryjnego. Tryb ratunkowy
zostanie wyłączony.
Wiadomość z prośbą o pomoc
Informacje o wiadomości z prośbą o pomoc
Można zaprogramować kontakty, do których ma zostać wysłana wiadomość w razie zagrożenia. Aby
wysłać wiadomości pod numery kontaktów podstawowych, naciśnij trzykrotnie przycisk włączania/
wyłączania.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wiadomość alarmowa.
Dodawanie kontaktów podstawowych
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wiadomość alarmowa.
2 Dotknij Zarządzaj kontaktami głównymi → Tworzenie kontaktu głównego.
3 Dotknij Utwórz kontakt i wprowadź informacje o kontakcie lub dotknij Wybierz z kontaktów,
aby dodać istniejący kontakt jako kontakt podstawowy.
Ustawianie wiadomości z prośbą o pomoc
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Wiadomość alarmowa → Wysyłanie wiadomości
pomocy, a następnie dotknij przełącznika Wysyłanie wiadomości pomocy, aby go włączyć. Wybierz
zawartość wiadomości z prośbą o pomoc.
Wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc
W sytuacji zagrożenia naciśnij trzykrotnie przycisk włączania/wyłączania. Z urządzenia wysyłane
są wiadomości do kontaktów podstawowych. W wiadomościach zawarte są informacje na temat
lokalizacji.
83
Wiadomość alarmowa
Powiadomienia o niekorzystnych warunkach
atmosferycznych (Geo News)
Informacje o powiadomieniach o niekorzystnych warunkach
atmosferycznych (Geo News)
Dzięki tej funkcji można otrzymywać powiadomienia o wystąpieniu w pobliżu danego miejsca
niekorzystnych warunków atmosferycznych.
• Funkcja rozpoznaje położenie telefonu i przekazuje informacje o trudnych warunkach
pogodowych, jeśli występują w danej okolicy. Przekazywane informacje mogą być różne
zależnie od operatora sieci obsługującego dane miejsce.
Informacje o niekorzystnych warunkach atmosferycznych oraz regionach i językach, w
których te informacje są dostępne, są podane na stronie www.samsung.com/geonews.
• Aby otrzymać powiadomienia o niekorzystnych warunkach atmosferycznych, połącz
urządzenie z siecią Wi-Fi lub siecią mobilną.
• Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
Otrzymywanie powiadomień
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Wiadomość alarmowa → Wiadomości Geo, a
następnie dotknij przełącznika Wiadomości Geo, aby go włączyć.
Powiadomienia wyskakujące
Zaznacz Okna z pow. funkcji Wiad. Geo.
Urządzenie wyświetla powiadomienia o trudnych warunkach pogodowych w oknie wyskakującym.
Z tego okna wyskakującego można wykonać połączenie alarmowe lub wysłać wiadomości alarmowe
do zaprogramowanych kontaktów.
Korzystanie z widgetu Geo News
Swoje bieżące położenie i informacje o trudnych warunkach pogodowych w danej okolicy można
wyświetlić w widgecie Wiadomości Geo.
Na ekranie startowym przewiń w lewo i dotknij widgetu Wiadomości Geo.
84
Przydatne aplikacje i funkcje
Tryb dzieci
Włączanie trybu dzieci
Ten widget pozwala dzieciom bawić się w bezpiecznym środowisku, zakazując im dostępu do
pewnych aplikacji lub rodzajów zawartości.
Przed skorzystaniem z tego widgetu należy go pobrać i zainstalować. Na ekranie startowym dotknij
opcji Tryb dzieci → INSTALUJ. Po zainstalowaniu widget jest wyświetlany na ekranie startowym i
aplikacji.
Aby uruchomić tryb dzieci, dotknij Tryb dzieci na ekranie startowym lub ekranie aplikacji.
Gdy uruchomisz ten widget po raz pierwszy, dotknij USTAW KOD PIN na dole ekranu. Następnie
należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jeżeli widget Tryb dzieci zostanie przypadkowo odinstalowany, będzie go można
zainstalować ponownie. Na ekranie startowym dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go,
dotknij opcji Widgety, a następnie dotknij i przytrzymaj widget Tryb dzieci. Przeciągnij
widget na ekran startowy i dotknij opcji Tryb dzieci, aby zainstalować go ponownie.
85
Przydatne aplikacje i funkcje
Ekran startowy w trybie dziecięcym
Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji
w trybie dzieci.
Odtwarzacz dla dzieci
Kids Store
Galeria dla dzieci
Muzyka dla dzieci
Rysowanie dla dzieci
Aparat dla dzieci
Dyktafon dla dzieci
Wyjście z trybu dziecięcego.
Dostęp do kontroli rodzicielskiej.
Obszar gier w trybie dziecięcym
Przewiń w prawo na ekranie startowym, aby otworzyć obszar gier w trybie dziecięcym.
Na tym ekranie można sterować postaciami, obiektami tła i nie tylko.
Kontrola rodzicielska
Ta aplikacja służy do kontrolowania dostępu do zawartości i aplikacji w trybie dziecięcym. Można w
niej zmienić m.in. ustawienia trybu dziecięcego i limity czasu używania.
Na ekranie startowym dotknij
i wprowadź PIN.
Aby wyjść z kontroli rodzicielskiej, naciśnij przycisk ekranu startowego.
86
Przydatne aplikacje i funkcje
S Szukacz
Ta aplikacja służy do wyszukiwania zawartości w urządzeniu. Można nakładać różne filtry i
przeglądać historię wyszukiwania.
Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij S Szukacz.
Wyszukiwanie zawartości
Dotknij pola wyszukiwania i wpisz słowo kluczowe lub dotknij
i powiedz słowo kluczowe.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki, dotknij filtrów w polu wyszukiwania.
Można ustawić parametry wyszukiwania przy użyciu dostępnych filtrów lub wybrać kategorie
wyszukiwania. Dotknij → Ustawienia → Wybór kat. wyszukiwania.
S Terminarz
Tworzenie zdarzeń lub zadań
1 Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.
2 Dotknij . Możesz też wybrać datę bez żadnych zdarzeń lub zadań i dotknąć jej ponownie.
Jeśli dla daty zapisano już zdarzenia lub zadania, dotknij daty i dotknij
87
.
Przydatne aplikacje i funkcje
3 Wybierz zdarzenie lub zadanie i podaj szczegóły.
• Dodaj wydarzenie: wyznaczanie daty rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia. Opcjonalnie
można ustawić powtarzanie.
• Dodaj zadanie: dodawanie zadania do określonej daty. Opcjonalnie można ustawić
priorytet.
Wybór elementu.
Wybór kalendarza, który będzie
używany lub z którym zostanie
przeprowadzona synchronizacja.
Wprowadzanie tytułu.
Dołączanie mapy przedstawiającej
miejsce zdarzenia.
Wyznaczanie daty rozpoczęcia i
zakończenia zdarzenia.
Dodawanie dalszych szczegółów.
4 Dotknij ZAPISZ, aby zapisać zdarzenie lub zadanie.
Synchronizowanie zdarzeń i zadań z kontami
Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.
Jeśli chcesz zsynchronizować zdarzenia i zadania ze swoimi kontami, dotknij → Synchronizuj teraz.
Jeśli chcesz dodać konta, z którymi będą synchronizowane dane, dotknij → Kalendarze → Dodaj
konto. Następnie wybierz konto, z którym chcesz synchronizować dane, i zaloguj się na nim. Gdy
konto jest dodane, obok jego nazwy jest wyświetlony zielony okrąg.
Aby zmienić opcje synchronizowania konta, otwórz ekran aplikacji, dotknij opcji Ustawienia →
Konta, a następnie wybierz usługę konta.
88
Przydatne aplikacje i funkcje
S Health
Wprowadzenie
Aplikacja S Health ułatwia zarządzanie informacjami na temat zdrowia. Umożliwia definiowanie
celów ćwiczeń, sprawdzanie postępu oraz monitorowanie ogólnego stanu zdrowia.
Uruchamianie aplikacji S Health
W przypadku pierwszego uruchomienia tej aplikacji lub jej ponownego uruchomienia po resecie
danych postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zakończenia konfiguracji.
1 Dotknij S Health na ekranie aplikacji.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.
Na podstawie parametrów fizycznych obliczany jest standardowy wskaźnik BMR
(podstawowa przemiana materii) oraz zalecana jest dzienna dawka kalorii. Zalecenie może
nie być dokładne dla wszystkich osób w zależności od wieku, budowy ciała i potrzeb
żywieniowych.
Ekran główny aplikacji S Health
Menu aplikacji S Health wyświetlają informacje podstawowe i można uzyskać do nich bezpośredni
dostęp za pomocą skrótów.
Dotknij S Health na ekranie aplikacji. Dotknij
→ Ekran główny.
Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach aplikacji S Health, otwórz ekran główny aplikacji
S Health i dotknij → Pomoc.
89
Przydatne aplikacje i funkcje
Informacje dodatkowe
• Cel gromadzenia danych jest ograniczony do świadczenia zleconej usługi, w tym do
udostępniania dodatkowych informacji w celu poprawy zdrowia, tworzenia kopii zapasowych
i synchronizacji danych, analizowania danych i statystyk oraz opracowywania i świadczenia
lepszych usług. (Niemniej jednak w przypadku logowania się do konta Samsung za pomocą
aplikacji S Health dane użytkownika mogą zostać zapisane na serwerze w charakterze kopii
zapasowej). Dane osobowe mogą być przechowywane, aż przestanie to być wymagane. Dane
osobowe zapisane przez aplikację S Health można usunąć za pomocą opcji resetowania danych
w menu ustawień. Wszelkie dane udostępniane za pomocą sieci społecznościowych albo
przesyłane do urządzeń pamięci masowej należy usuwać osobno.
• Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za niewłaściwe użycie danych udostępnionych
w sieciach społecznych lub przeniesionych do innych urządzeń. Udostępniając własne dane
osobowe, należy zachować szczególną ostrożność.
• Jeśli urządzenie jest podłączone do urządzeń pomiarowych, upewnij się, że łączność działa
poprawnie. W przypadku połączenia bezprzewodowego, jak Bluetooth lub ANT+, na pracę
urządzenia mogą mieć wpływ zakłócenia elektroniczne wywoływane przez inne urządzenia. Nie
należy używać urządzenia w pobliżu urządzeń emitujących fale radiowe.
• Zawartość używana w aplikacji S Health może różnić się zależnie od wersji aplikacji. Usługi
dostarczane wraz z aplikacją mogą ulec zmianie lub ich świadczenie może zostać przerwane bez
powiadomienia.
• Dostępne funkcje i usługi aplikacji S Health zależą od lokalnych praw i przepisów
obowiązujących w danym regionie.
• Niektóre funkcje aplikacji S Health mogą nie być dostępne w zależności od regionu.
• Funkcje aplikacji S Health są przeznaczone wyłącznie do udostępniania informacji na temat
zdrowia. Nie są one przeznaczone do diagnozowania chorób lub innych stanów, do leczenia i
łagodzenia chorób ani im zapobiegania.
S Voice
Informacje o aplikacji S Voice
Ta aplikacja umożliwia uruchamianie różnych funkcji urządzenia za pomocą poleceń głosowych.
Dotknij S Voice na ekranie aplikacji. Możesz też dwa razy nacisnąć przycisk ekranu startowego.
Jeśli chcesz zablokować dostęp przez naciśnięcie przycisku ekranu startowego, dotknij → Settings
i usuń zaznaczenie Open via the home key.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
90
Przydatne aplikacje i funkcje
Ustawianie języka
Dotknij → Settings → Language, a następnie wybierz język.
Wybrany język odnosi się tylko do aplikacji S Voice i nie jest językiem stosowanym do
wyświetlania informacji na urządzeniu.
Korzystanie z aplikacji S Voice
Po uruchomieniu aplikacji S Voice w urządzeniu włączany jest mechanizm rozpoznawania głosu, a
ikona mikrofonu zmienia kolor na czerwony.
Wypowiedz polecenie głosowe.
Jeśli wypowiedziane polecenie zostanie rozpoznane przez urządzenie, ikona mikrofonu na dole
urządzenia zaświeci się na zielono. Następnie polecenie jest wykonywane przez urządzenie.
Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu:
• Mów wyraźnie.
• Mów w cichych miejscach.
• Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
• Unikaj mówienia w dialekcie.
Urządzenie może nie rozpoznać wypowiadanych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w
zależności od otoczenia i sposobu wypowiadania poleceń.
Włączanie aplikacji S Voice w trybie czuwania
Jeśli aplikacja S Voice nie jest używana przez określony czas, automatycznie uruchamiany jest tryb
czuwania.
Dotknij ikony mikrofonu lub wypowiedz w stronę urządzenia „Hi Galaxy”, aby wznowić
rozpoznawanie głosu.
Zmienianie polecenia odblokowania
Zamiast „Hi Galaxy” można ustawić inne polecenie odblokowania. Polecenie odblokowania służy do
uruchamiania aplikacji S Voice, gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania.
Dotknij → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
91
Przydatne aplikacje i funkcje
Internet
1 Dotknij Internet na ekranie aplikacji.
2 Dotknij pola adresu. Aby zmienić wyszukiwarkę, dotknij ikony wyszukiwarki obok pola adresu
WWW.
Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają
korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym
związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie
synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
3 Wprowadź adres strony WWW lub słowo kluczowe, a następnie dotknij Idź.
Aby wyświetlić paski narzędzi, przeciągnij nieznacznie palcem w dół na ekranie.
Odczytywanie artykułu w trybie
odczytywania.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dodawanie zakładki do aktualnie
wyświetlanej strony WWW.
Otwieranie menedżera okien stron
WWW.
Odświeżanie bieżącej strony WWW.
Otwieranie strony domowej.
Wyświetlanie zapisanych stron.
Przechodzenie do poprzednio
oglądanej strony.
Wyświetlanie stron WWW z
dodanymi zakładkami.
92
Przydatne aplikacje i funkcje
Muzyka
Odtwarzanie muzyki
Dotknij Muzyka na ekranie aplikacji.
Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.
Wyszukiwanie innych urządzeń do
odtwarzania pliku.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Regulacja głośności.
Ustawianie pliku jako ulubionego
utworu.
Włączanie kolejności losowej.
Zmiana trybu powtarzania.
Otwieranie listy odtwarzania.
Dodawanie utworu do listy
odtwarzania.
Przechodzenie do poprzedniego
utworu. Dotknij i przytrzymaj, aby
szybciej przewijać do tyłu.
Przejście do następnego utworu.
Dotknij i przytrzymaj, aby szybciej
przewijać do przodu.
Wstrzymywanie i wznawianie
odtwarzania.
Aby przesłuchiwać utwory przy takim samym natężeniu głośności, dotknij opcji → Ustawienia, a
następnie zaznacz opcję Głośność inteligentna.
Gdy funkcja Głośność inteligentna jest włączona, rzeczywista głośność może być większa
niż ustawiony poziom w urządzeniu. Należy unikać długotrwałej ekspozycji na głośne
dźwięki, aby zapobiec utracie słuchu.
Opcja Głośność inteligentna może nie być dostępna w przypadku niektórych plików.
93
Przydatne aplikacje i funkcje
Aby ustawić spersonalizowany dźwięk w trakcie słuchania muzyki przez słuchawki, dotknij →
Ustawienia → Adapt Sound → Włączony.
Gdy włączasz tę opcję po raz pierwszy, musisz dotknąć START, aby dostosować dźwięk. Urządzenie
rozpocznie wydawanie serii testowych sygnałów dźwiękowych, aby dostosować poziom dźwięku.
Dotknij TAK, jeśli słyszysz sygnał, lub NIE, jeśli go nie słyszysz. Powtarzaj to z każdym razem sygnałem
testowym, aż dostosowywanie dźwięku zostanie zakończone. Następnie zaznacz opcję Dźwięk
muzyki i dotknij opcji OK, aby zastosować opcję podczas słuchania muzyki.
Od 14. poziomu głośności wzwyż odtwarzana muzyka nie jest poddawana opcji
dostosowywania dźwięku. Jeśli poziom głośności zostanie zmniejszony do 13. lub niższego,
opcja ta zacznie ponownie być stosowana.
Odtwarzanie muzyki przechowywanej na innych urządzeniach
Jeśli przechowujesz muzykę na innych urządzeniach, możesz jej wyszukiwać i odtwarzać ją na tym
urządzeniu.
Dotknij Muzyka na ekranie aplikacji.
Uzyskiwanie dostępu do muzyki na zarejestrowanym urządzeniu
Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
Na głównym ekranie aplikacji Music dotknij URZĄDZENIA i wybierz urządzenie w sekcji
Zarejestrowane urządzenia, aby uzyskać dostęp do muzyki i ją odtwarzać. Istnieje możliwość
odtwarzania utworów znajdujących się na urządzeniach zarejestrowanych w aplikacji Samsung Link.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź link.samsung.com.
• Zarejestrowane urządzenia muszą być włączone i połączone z siecią Wi-Fi lub
komórkową.
• Z tytułu uzyskiwania dostępu do zawartości przechowywanej na innych urządzeniach za
pomocą sieci telefonii komórkowej naliczane mogą być dodatkowe opłaty.
Znajdowanie muzyki na pobliskim urządzeniu
Aby użyć tej funkcji, otwórz ekran aplikacji i dotknij Ustawienia → Urządzenia w pobliżu, a
następnie dotknij przełącznika Urządzenia w pobliżu, aby go włączyć. Dalsze ustawienia są opisane
w części Urządzenia w pobliżu.
Na głównym ekranie aplikacji Music dotknij URZĄDZENIA i wybierz urządzenie w sekcji Urządzenia
w pobliżu, aby uzyskać dostęp do muzyki i ją odtwarzać. Istnieje możliwość odtwarzania utworów
znajdujących się na urządzeniach z włączoną funkcją udostępniania zawartości.
94
Przydatne aplikacje i funkcje
Wideo
Odtwarzanie filmów
Dotknij Wideo na ekranie aplikacji.
Wybierz film, który chcesz odtworzyć.
Wyszukiwanie innych
urządzeń do
odtwarzania pliku.
Regulacja głośności.
Przechodzenie w
przód lub w tył przez
przeciągnięcie paska.
Wstrzymywanie i
wznawianie
odtwarzania.
Dostęp do
dodatkowych opcji.
Zmiana współczynnika
kształtu ekranu.
Przełączanie na
podręczny odtwarzacz
wideo.
Przechodzenie do
poprzedniego filmu.
Dotknij i przytrzymaj,
aby szybciej przewijać
do tyłu.
Przechodzenie do
następnego filmu.
Dotknij i przytrzymaj,
aby szybciej przewijać
do przodu.
Aby dostosować usytuowanie panelu sterowania podczas odtwarzania, dotknij opcji →
Ustawienia, zaznacz opcję Minikontroler, a następnie dotknij opcji ZAMKNIJ. Następnie dotknij
lub , aby przenieść panel sterowania w wybraną stronę ekranu.
Ta funkcja jest dostępna tylko w orientacji poziomej.
95
Przydatne aplikacje i funkcje
Odtwarzanie filmów przechowywanych na innych urządzeniach
Jeśli przechowujesz filmy na innych urządzeniach, możesz je wyszukiwać i odtwarzać na tym
urządzeniu.
Dotknij Wideo na ekranie aplikacji.
Znajdowanie filmu na zarejestrowanym urządzeniu
Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
Na głównym ekranie aplikacji Video dotknij URZĄDZENIA i wybierz urządzenie w sekcji
Zarejestrowane urządzenia, aby uzyskać dostęp do filmów i je odtwarzać. Istnieje możliwość
odtwarzania filmów znajdujących się na urządzeniach zarejestrowanych w aplikacji Samsung Link.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź link.samsung.com.
• Zarejestrowane urządzenia muszą być włączone i połączone z siecią Wi-Fi lub
komórkową.
• Z tytułu uzyskiwania dostępu do zawartości przechowywanej na innych urządzeniach za
pomocą sieci telefonii komórkowej naliczane mogą być dodatkowe opłaty.
Znajdowanie filmu na pobliskim urządzeniu
Aby użyć tej funkcji, otwórz ekran aplikacji i dotknij Ustawienia → Urządzenia w pobliżu, a
następnie dotknij przełącznika Urządzenia w pobliżu, aby go włączyć. Dalsze ustawienia są opisane
w części Urządzenia w pobliżu.
Na głównym ekranie aplikacji Video dotknij URZĄDZENIA i wybierz urządzenie w sekcji Urządzenia
w pobliżu, aby uzyskać dostęp do filmów i je odtwarzać. Możesz odtwarzać filmy znajdujące się na
urządzeniach z włączoną funkcją udostępniania zawartości.
96
Przydatne aplikacje i funkcje
Zegar
Alarm
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → Alarm.
Ustawianie alarmów
Dotknij na liście alarmów, ustaw czas alarmu, wybierz dni, w które alarm ma się powtarzać, ustaw
różne inne opcje alarmu, a następnie dotknij GOTOWE. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć alarm,
dotknij obok alarmu na liście alarmów.
• Drzemka: ustawienie odstępu czasu i liczby powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
• Alarm inteligentny: ustawienie godziny i sygnału inteligentnego alarmu. Inteligentny alarm
zaczyna się od wydawania cichszych sygnałów na kilka minut przed zaplanowaną godziną
alarmu. Głośność inteligentnego alarmu stopniowo narasta, dopóki go nie wyłączysz lub nie
rozlegnie się zaplanowany alarm.
Wyłączanie alarmów
Przeciągnij
przeciągnij
poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Jeśli wcześniej włączono opcję drzemki,
poza duże koło, aby powtórzyć alarm po upływie określonego czasu.
Usuwanie alarmów
Dotknij → Usuń, wybierz alarmy, a następnie dotknij GOTOWE.
97
Przydatne aplikacje i funkcje
Czas na świecie
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → Czas na świecie.
Tworzenie zegarów
Dotknij
i prowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy.
Aby zastosować czas letni, dotknij zegara, przytrzymaj go i dotknij
.
Usuwanie zegarów
Dotknij → Usuń, wybierz zegary, a następnie dotknij GOTOWE.
Stoper
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → Stoper.
Dotknij START, aby zarejestrować czas zdarzenia. Dotknij POMIAR, aby zarejestrować czasy okrążeń.
Dotknij STOP, aby zatrzymać liczenie czasu. Aby wyzerować czasy okrążeń, dotknij ZERUJ.
Czasomierz
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → Czasomierz.
Ustaw czas trwania, a następnie dotknij START.
Przeciągnij
poza duży okrąg po odliczeniu czasu przez czasomierz.
Aby zmienić ustawienia dzwonka alarmu, dotknij → Ustawienia.
98
Przydatne aplikacje i funkcje
Kalkulator
Ta aplikacja służy do wykonywania prostych lub złożonych obliczeń matematycznych.
Dotknij Kalkulator na ekranie aplikacji.
Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie do orientacji poziomej. Jeśli opcja Obrót ekranu
jest wyłączona, dotknij → Kalkulator naukowy.
Aby wyświetlić historię działań kalkulatora, dotknij
Aby wyczyścić historię, dotknij
, aby ukryć klawiaturę.
→ Wyczyść historię.
Notatka
Ta aplikacja służy do tworzenia notatek i grupowania ich według kategorii.
Dotknij Notatka na ekranie aplikacji.
Redagowanie notatek
Dotknij na liście notatek i wpisz notatkę. Podczas redagowania notatek możesz korzystać z
następujących opcji:
• : tworzenie lub ustawianie kategorii.
• : wstawianie obrazów.
• : utworzenie nagrania głosu do wstawienia.
Aby zapisać notatkę, dotknij ZAPISZ.
Jeśli chcesz edytować notatkę, dotknij notatki, a następnie dotknij treści notatki.
Wyszukiwanie notatek
Dotknij na liście notatek i wpisz słowo kluczowe, aby wyszukać notatki zawierające to słowo
kluczowe.
99
Przydatne aplikacje i funkcje
Dyktafon
Nagrywanie notatek głosowych
Dotknij Dyktafon na ekranie aplikacji.
Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie. Powiedz coś do mikrofonu. Dotknij , aby wstrzymać
nagrywanie. Jeśli chcesz anulować nagrywanie, dotknij . Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie.
Podczas nagrywania notatki głosowej możesz wstawić zakładkę, dotykając .
Dostęp do dodatkowych opcji.
Czas nagrywania
Wyświetlenie listy notatek
głosowych.
Zmiana trybu nagrywania.
Rozpoczynanie nagrywania.
Aby urządzenie usuwało szumy tła, dotknij → Ustawienia, a następnie zaznacz Redukcja szumu.
100
Przydatne aplikacje i funkcje
Odtwarzanie notatek głosowych
Dotknij Dyktafon na ekranie aplikacji.
i wybierz notatkę głosową do odtworzenia.
Dotknij
• : przycięcie notatki głosowej.
• : wybranie fragmentu notatki głosowej do odtwarzania w pętli.
• : zmiana szybkości odtwarzania.
• : pomiń ciche fragmenty w notatce głosowej.
• : wstawianie zakładek w notatce głosowej.
• • /
: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
/
: przechodzenie do poprzedniej lub następnej notatki głosowej.
Dropbox
Ta aplikacja służy do zapisywania i udostępniania plików innym osobom za pośrednictwem
usługi pamięci masowej w chmurze Dropbox. Jeśli zapisujesz pliki w usłudze Dropbox, urządzenie
automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi urządzeniami z zainstalowanym
programem Dropbox.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Dotknij Dropbox na ekranie aplikacji.
W przypadku pierwszego uruchomienia tej aplikacji lub jej ponownym uruchomieniu po resecie
danych postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia konfiguracji.
Skorzystaj z następujących funkcji:
• : przesyłanie lub otwieranie plików. Dotknij → Prześlij tutaj, aby przesłać pliki.
• : wyświetlanie przesłanych zdjęć lub filmów. Dotknij
utworzyć albumy.
• : otwieranie plików na liście ulubionych.
• : wyświetlanie powiadomień.
101
, aby udostępnić pliki, usunąć je lub
Przydatne aplikacje i funkcje
Flipboard
Ta aplikacja służy do wyświetlania aktualizacji z portali społecznościowych i wiadomości w trybie
rzeczywistym w spersonalizowanej formie magazynu.
Dotknij Flipboard na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
W przypadku pierwszego uruchomienia tej aplikacji lub jej ponownym uruchomieniu po resecie
danych postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia konfiguracji.
Na głównym ekranie aplikacji Flipboard wybierz spośród różnych artykułów i subskrypcji.
Smart Remote
Informacje o aplikacji Smart Remote
Ta aplikacja służy do używania urządzenia jako pilota do telewizora. Za pomocą urządzenia można
wyszukiwać programy telewizyjne i je wybierać oraz zmieniać kanały.
Dotknij Smart Remote na ekranie aplikacji.
102
Przydatne aplikacje i funkcje
Łączenie z telewizorem
1 Dotknij Smart Remote na ekranie aplikacji.
2 Dotknij POCZĄTEK.
3 Wybierz region i usługę emisji.
Zostaną wyświetlone dostępne programy telewizyjne.
Używanie urządzenia jako pilota
Gdy urządzenie pełni funkcję pilota, można nim włączać lub wyłączać telewizor, przeglądać kanały
lub regulować poziom głośności na telewizorze.
1 Na urządzeniu dotknij → Dalej.
2 Wybierz markę producenta telewizora → dotknij Dalej.
3 Upewnij się, że port podczerwieni urządzenia jest skierowany w stronę telewizora i dotknij
Przycisk 1. Następnie dotknij opcji TAK, jeśli telewizor zostanie wyłączony przy użyciu
urządzenia.
Jeśli telewizor nie zostanie wyłączony za pomocą urządzenia, dotknij opcji NIE i powtarzaj ten
krok, aż do momentu wykrycia sygnału przez telewizor.
4 Wybierz źródło kanału.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Włączanie lub wyłączanie
telewizora.
Dodatkowe funkcje
Menu sterowania telewizorem
103
Przydatne aplikacje i funkcje
Oglądanie telewizji za pomocą urządzenia
Dzięki tej funkcji można wybrać program telewizyjny z listy dostępnych programów, aby obejrzeć go
na połączonym telewizorze. Upewnij się, że port podczerwieni urządzenia jest skierowany w stronę
telewizora.
1 Dotknij PROGRAMY TELEWIZYJNE, FILMY lub SPORTOWE i przewijaj w górę i w dół, aby
wybrać kategorię.
2 Wybierz program telewizyjny i dotknij opcji OBEJRZYJ W TV.
Wybrany program zostanie wyświetlony na połączonym telewizorze.
3 Dotknij
, aby zmienić kanały lub dostosować poziom głośności.
Na ekranie wyświetlony zostanie panel zdalnego sterowania.
Strefa aktywności
Ta aplikacja umożliwia dostęp do funkcji związanych z czynnościami wykonywanymi na zewnątrz
budynków, takich jak barometr czy kompas.
Na ekranie aplikacji dotknij Strefa aktywności.
Dostęp do ekranu menu.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Bieżąca wysokość i informacje o
warunkach atmosferycznych
Bieżący azymut i współrzędne
Włączenie lub wyłączenie lampy
błyskowej.
Pomiar czasu trwania czynności.
104
Przydatne aplikacje i funkcje
Aplikacje Google
Firma Google dostarcza aplikacje rozrywkowe, społecznościowe i biznesowe. Do dostępu do
niektórych aplikacji może być wymagane konto Google. Więcej informacji można znaleźć w części
Konfiguracja konta.
Aby wyświetlić więcej informacji o aplikacji, otwórz główny ekran każdej aplikacji i dotknij →
Pomoc.
Niektóre aplikacje mogą być niedostępne lub mieć inne nazwy w zależności od regionu i
operatora sieci.
Chrome
Ta aplikacja umożliwia wyszukiwanie informacji i przeglądanie stron internetowych.
Gmail
Ta aplikacja umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail za pośrednictwem usługi Google
Mail.
Google+
Ta aplikacja umożliwia udostępnianie wiadomości i śledzenie aktualizacji udostępnianych przez
rodzinę, znajomych i inne osoby. Można również za jej pomocą tworzyć kopie zapasowe zdjęć i
filmów i korzystać z wielu innych funkcji.
Mapy
Ta aplikacja umożliwia znalezienie własnej lokalizacji na mapie i wyświetlanie informacji o lokalizacji
dla różnych miejsc.
Muzyka Play
Ta aplikacja umożliwia odkrywanie, słuchanie i udostępnianie muzyki na urządzeniu.
Filmy i TV Play
Ta aplikacja umożliwia oglądanie filmów przechowywanych na urządzeniu i pobieranie różnych
treści ze sklepu Sklep Play.
105
Przydatne aplikacje i funkcje
Książki Play
Ta aplikacja umożliwia pobieranie różnych książek ze sklepu Sklep Play oraz ich czytanie.
Kiosk Play
Ta aplikacja umożliwia czytanie interesujących wiadomości i magazynów w jednym wygodnym
miejscu.
Gry Play
Ta aplikacja umożliwia pobieranie gier ze sklepu Sklep Play oraz granie w nie innymi osobami.
Dysk
Ta aplikacja umożliwia przechowywanie zawartości w chmurze, uzyskiwanie do niej dostępu z
dowolnego miejsca i udostępnianie jej innym.
YouTube
Ta aplikacja umożliwia oglądanie oraz tworzenie filmów, a także udostępnianie ich innym.
Zdjęcia
Ta aplikacja służy do zarządzania zdjęciami, albumami i filmami, które zapisano na urządzeniu i
przesłano do Google+.
Hangouts
Ta aplikacja umożliwia czatowanie ze znajomymi pojedynczo oraz w grupach oraz używanie podczas
czatu zdjęć, emotikon oraz połączeń wideo.
Google
Ta aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie elementów w Internecie lub na urządzeniu.
Wyszukiwanie głosowe
Ta aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie elementów przez wypowiadanie słów kluczowych oraz
fraz.
Ustawienia Google
Ta aplikacja umożliwia konfigurację ustawień niektórych funkcji udostępnianych przez firmę Google.
106
Łączenie z innymi urządzeniami
Bluetooth
Informacje o funkcji Bluetooth
Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy
dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub
plików multimedialnych z innymi urządzeniami.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani
nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem łączności
Bluetooth.
• Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz
odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się
przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
• Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała
grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
• Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia
pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania
funkcji Bluetooth.
107
Łączenie z innymi urządzeniami
Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth
1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Bluetooth, dotknij przełącznika Bluetooth, aby
go włączyć, a następnie dotknij opcji SKANUJ.
Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.
Aby ustawić urządzenie jako widoczne dla innych urządzeń, dotknij nazwy urządzenia.
2 Wybierz urządzenie do połączenia.
Jeśli urządzenie zostało połączone z danym urządzeniem wcześniej, wystarczy dotknąć nazwy
urządzenia; nie ma konieczności potwierdzania wygenerowanego automatycznie klucza
dostępu.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji
widoczności na urządzeniu.
3 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth na obu urządzeniach, aby potwierdzić.
Wysyłanie i odbieranie danych
W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Istnieje
możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym urządzeniom
Bluetooth. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.
Wysyłanie obrazu
1 Na ekranie aplikacji dotknij Galeria.
2 Wybierz obraz.
3 Dotknij opcji → Bluetooth, a następnie wybierz urządzenie, na które chcesz przesłać obraz.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji
widoczności na urządzeniu. Ewentualnie możesz także ustawić swoje urządzenie jako widoczne
dla innych urządzeń.
4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth na drugim urządzeniu.
108
Łączenie z innymi urządzeniami
Otrzymywanie obrazu
Jeśli z innego urządzenia zostanie przesłany obraz, zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth.
Otrzymany obraz zostanie zapisany w folderze Galeria → Download.
Anulowanie połączenia urządzeń Bluetooth
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Bluetooth.
Na urządzeniu w formie listy wyświetlane są sparowane urządzenia.
2 Dotknij obok nazwy urządzenia, aby anulować połączenie.
3 Dotknij Anuluj powiązanie.
Wi-Fi Direct
Informacje o funkcji Wi-Fi Direct
Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez
konieczności stosowania punktu dostępu.
Łączenie z innymi urządzeniami
1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Wi-Fi, a następnie dotknij przełącznika Wi-Fi,
aby go włączyć.
2 Dotknij opcji
→ Wi-Fi Direct.
Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.
3 Wybierz urządzenie do połączenia.
Aby zmienić nazwę urządzenia, dotknij opcji → Zmień nazwę urządzenia.
4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji funkcji Wi-Fi Direct na drugim urządzeniu, aby potwierdzić.
109
Łączenie z innymi urządzeniami
Wysyłanie i odbieranie danych
Istnieje możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym
urządzeniom. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.
Wysyłanie obrazu
1 Na ekranie aplikacji dotknij Galeria.
2 Wybierz obraz.
3 Dotknij → Wi-Fi Direct, wybierz urządzenie, na które chcesz przesłać obraz i dotknij
GOTOWE.
4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji funkcji Wi-Fi Direct na drugim urządzeniu.
Otrzymywanie obrazu
Jeśli z innego urządzenia zostanie przesłany obraz, zaakceptuj żądanie autoryzacji Wi-Fi Direct.
Otrzymany obraz zostanie zapisany w folderze Galeria → Download.
Zakańczanie połączenia z urządzeniem
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wi-Fi.
2 Dotknij opcji → Wi-Fi Direct.
Na urządzeniu w formie listy wyświetlane są połączone urządzenia.
3 Dotknij opcji ZAKOŃCZ POŁĄCZENIE → OK, aby rozłączyć urządzenia.
110
Łączenie z innymi urządzeniami
NFC
Informacje o technologii NFC
To urządzenie umożliwia odczyt znaczników komunikacji o krótkim zasięgu (NFC, Near Field
Communication), które zawierają informacje o. Ta funkcja może również służyć do dokonywania
płatności, np. kupowania biletów w środkach komunikacji lub na imprezy, po pobraniu właściwej
aplikacji.
Antena NFC jest wbudowana w baterię. Z baterią należy obchodzić się ostrożnie, aby nie
uszkodzić anteny NFC.
Korzystanie z funkcji NFC
Funkcja NFC służy do przesyłania obrazów lub kontaktów do innych urządzeń oraz do odczytywania
informacji o produktach z tagów NFC. Po włożeniu karty SIM lub USIM obsługującej funkcję płatności
możesz korzystać z urządzenia, aby wygodnie dokonywać płatności.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → NFC, a następnie dotknij przełącznika NFC, aby go
włączyć. Można również otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć opcji NFC, aby go włączyć.
Umieść antenę NFC znajdującą się z tyłu urządzenia w pobliżu tagu NFC. Pojawią się informacje ze
znacznika.
Upewnij się, że ekran urządzenia jest odblokowany. W przeciwnym razie urządzenie nie
będzie odczytywało tagów NFC ani odbierało danych.
111
Łączenie z innymi urządzeniami
Kupowanie przy użyciu funkcji NFC
Aby można było używać funkcji NFC podczas zakupów, należy zarejestrować się w usłudze
mobilnych płatności. Aby się zarejestrować lub uzyskać więcej informacji na temat usługi, skontaktuj
się z operatorem sieci.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → NFC, a następnie dotknij przełącznika NFC, aby go
włączyć. Można również otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć opcji NFC, aby go włączyć.
Dotknij anteną NFC z tyłu urządzenia czytnika kart NFC.
Aby ustawić domyślną aplikację płatniczą, dotknij Dotknij i zapłać i wybierz aplikację.
Lista usług płatności może nie zawierać wszystkich dostępnych aplikacji płatniczych.
Wysyłanie danych
Przy użyciu funkcji Android Beam można wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony
WWW i kontakty.
1 Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → NFC, a następnie dotknij przełącznika NFC,
aby go włączyć. Można również otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć opcji NFC, aby go
włączyć.
2 Dotknij opcji Android Beam, a następnie dotknij przełącznika Android Beam, aby go włączyć.
3 Wybierz element i dotknij anteny NFC drugiego urządzenia anteną NFC swojego urządzenia.
4 Gdy na ekranie zostanie wyświetlone Dotknij, aby przesłać., dotknij ekranu urządzenia, aby
wysłać element.
112
Łączenie z innymi urządzeniami
S Beam
Przy użyciu tej funkcji można wysyłać dane, jak na przykład filmy, obrazy i dokumenty.
1 Włącz funkcję S Beam na urządzeniu odbiorczym.
2 Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → NFC, a następnie dotknij przełącznika NFC,
aby go włączyć. Można również otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć opcji NFC, aby go
włączyć.
3 Dotknij opcji S Beam, a następnie dotknij przełącznika S Beam, aby go włączyć.
4 Wybierz plik i dotknij anteny NFC drugiego urządzenia anteną NFC swojego urządzenia.
5 Gdy na ekranie zostanie wyświetlone Dotknij, aby przesłać., dotknij ekranu urządzenia, aby
wysłać plik.
• Nie należy wysyłać danych chronionych prawami autorskimi za pośrednictwem funkcji
S Beam. Może się to wiązać z naruszeniem praw autorskich. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za szkody w wyniku nielegalnego używania danych chronionych
prawami autorskimi.
• Jeśli oba urządzenia podejmą próbę jednoczesnego wysyłania danych, przesyłanie może
się nie powieść.
113
Łączenie z innymi urządzeniami
Szybkie połączenie
Informacje o funkcji Szybkie połączenie
Ta funkcja umożliwia łatwe wyszukiwanie urządzeń znajdujących się w pobliżu i nawiązywanie z
nimi połączenia. Istnieje możliwość łatwego udostępniania komputerom zawartości zapisanych na
urządzeniu.
• W przypadku łączenia z urządzeniem, które nie obsługuje funkcji Quick Connect, upewnij
się, że funkcja Wi-Fi Direct lub Bluetooth jest włączona.
• Metody połączenia mogą różnić się w zależności od typu połączonych urządzeń lub
udostępnionej zawartości.
• Nazwa urządzenia może być inna zależnie od tego, jakie urządzenia Bluetooth mają
zostać połączone. Nazwa urządzenia może być wyświetlana na przykład jako BT MAC.
Łączenie z innymi urządzeniami
1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij Szybkie połącz.
Po otwarciu panelu funkcje Wi-Fi i Bluetooth zostaną automatycznie włączone, a urządzenie
rozpocznie wyszukiwanie urządzeń znajdujących się w pobliżu.
2 Wybierz urządzenie do połączenia.
Następne kroki mogą się różnić w zależności od połączonego urządzenia. Postępuj według
instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby nawiązać połączenie między urządzeniami.
Aby umożliwić pobliskim urządzeniom wyszukiwanie urządzenia i nawiązywanie z nim
połączeń, dotknij → Ustaw widoczność urządzenia → Ustaw urz. jako widoczne, a następnie
wybierz opcję.
Ponowne wyszukiwanie urządzeń
Jeśli żądane urządzenie nie jest uwzględnione na liście, wyszukaj je.
Dotknij
i wybierz urządzenie z listy wykrytych urządzeń.
Rozłączanie urządzeń
Aby wyłączyć funkcję Szybkie połączenie, dotknij
114
na górze ekranu. Ewentualnie naciśnij
.
Łączenie z innymi urządzeniami
Udostępnianie zawartości
Ta funkcja umożliwia udostępnianie zawartości połączonym urządzeniom.
1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij Szybkie połącz.
2 Wybierz urządzenie z listy wykrytych urządzeń.
3 Wybierz kategorię plików multimedialnych.
4 Wybierz zawartość do udostępnienia i dotknij GOTOWE.
Z urządzenia użytkownika zawartość wysyłana jest do połączonego urządzenia.
Łączenie z telewizorem
Połącz urządzenie z telewizorem i steruj telewizorem, używając urządzenia jako pilota.
1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij Szybkie połącz.
Upewnij się, że telewizor jest włączony.
2 Wybierz telewizor z listy wykrytych urządzeń.
Jeśli urządzenie jest połączone z telewizorem, na ekranie wyświetlany jest układ pilota.
Przy pierwszym połączeniu urządzenia z telewizorem dotknij Skonfiguruj pilota. Postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć łączenie urządzeń.
3 Steruj połączonym telewizorem za pomocą pilota.
115
Łączenie z innymi urządzeniami
Screen Mirroring
Informacje o funkcji Kopia ekranu
Ta funkcja umożliwia podłączenie urządzenia do dużego ekranu przy użyciu klucza AllShare Cast lub
urządzenia HomeSync i udostępnianie zawartości.
Urządzenia umożliwiające
wykonanie kopii ekranu
(klucz AllShare Cast,
HomeSync)
• Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
• Niektóre pliki mogą być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju
połączenia z siecią.
• Aby nie marnować energii, funkcja ta powinna być wyłączona, gdy nie jest używana.
• Jeśli zostanie określona częstotliwość Wi-Fi, urządzenie HomeSync lub klucze AllShare
Cast mogą nie zostać wykryte lub podłączone.
• Jeśli filmy lub gry są odtwarzane na ekranie telewizora, należy wybrać odpowiedni tryb
telewizora, aby uzyskać jak najlepszą jakość.
116
Łączenie z innymi urządzeniami
Wyświetlanie zawartości na telewizorze
Przed połączeniem urządzenia z telewizorem połącz telewizor i urządzenie umożliwiające wykonanie
kopii ekranu. Informacje na temat konfiguracji połączenia zostały zawarte w instrukcji obsługi
urządzenia. Następujące działania stanowią przykład wyświetlania zawartości na telewizorze
połączonym za pomocą klucza AllShare Cast.
1 Podłącz klucz AllShare Cast do telewizora za pomocą kabla HDMI.
2 Wybierz na telewizorze tryb połączenia, na przykład tryb HDMI, aby nawiązać połączenie z
urządzeniem zewnętrznym.
3 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Screen Mirroring.
Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.
4 Wybierz urządzenie do połączenia.
Ekran urządzenia użytkownika zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.
Jeśli połączenie z urządzeniem jest nawiązywane po raz pierwszy, dotknij nazwy klucza na liście
i przytrzymaj ją, a następnie wprowadź kod PIN wyświetlony na ekranie telewizora.
5 Otwórz plik lub odtwórz go, a następnie steruj wyświetlaniem za pomocą przycisków na swoim
urządzeniu.
Drukowanie zdalne
Urządzenie można połączyć z drukarką za pomocą połączenia Wi-Fi lub Wi-Fi Direct w celu
drukowania obrazów lub dokumentów.
Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
Dodawanie wtyczek drukarki
Ta funkcja umożliwia dodawanie wtyczek drukarek, z którymi chcesz połączyć urządzenie.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Drukowanie →
serwisie Sklep Play. Wybierz wtyczkę drukarki i zainstaluj ją.
117
i wyszukaj wtyczki drukarki w
Łączenie z innymi urządzeniami
Łączenie z drukarką
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Drukowanie, wybierz wtyczkę drukarki, a następnie
dotknij przełącznika znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu, aby go włączyć. Urządzenie
wyszuka drukarki podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie. Wybierz drukarkę, która będzie
drukarką domyślną.
Jeśli chcesz dodać drukarki ręcznie, wybierz wtyczkę drukarki, dotknij → Dodaj drukarkę →
wprowadź szczegóły, a następnie dotknij OK.
Aby zmienić ustawienia drukowania, wybierz wtyczkę drukarki i dotknij → Ustawienia.
Drukowanie zawartości
Wyświetlając zawartość, np. obrazy lub dokumenty, dotknij → Drukuj, a następnie wybierz
drukarkę.
118
,
Menedżer urządzenia i danych
Aktualizowanie urządzenia
Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.
Aktualizowanie bezprzewodowe
Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą
usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Informacje o urządzeniu → Aktualizacje oprogramow.
→ Aktualizuj teraz.
Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies
Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung. Uruchom
program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie
rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij
przycisk Uaktualnij w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na
temat aktualizacji można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.
• Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania
urządzenia.
• Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń
multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.
119
Menedżer urządzenia i danych
Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniem a
komputerem
Pliki audio, wideo, obrazy i inne można przesyłać z urządzenia do komputera i odwrotnie.
Nie odłączaj kabla USB od urządzenia podczas przenoszenia plików. Mogłoby to
spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia.
• Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas odtwarzania na podłączonym
komputerze plików zapisanych na urządzeniu. Po zakończeniu odtwarzania pliku odłącz
urządzenie od komputera.
• Urządzenia mogą nie zostać właściwie połączone, jeśli są połączone za pomocą
koncentratora USB. Podłącz urządzenie bezpośrednio do portu USB komputera.
Podłączanie jako urządzenie multimedialne
1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
2 Otwórz panel powiadomień i dotknij Podłączono jako urządzenie multimedialne →
Urządzenie multimedialne (MTP).
Dotknij Aparat (PTP), jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP (Media Transfer Protocol) lub
nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.
3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.
120
Menedżer urządzenia i danych
Łączenie z programem Samsung Kies
Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie zawartością multimedialną
i informacjami prywatnymi na urządzeniach Samsung. Najnowszą wersję programu Samsung Kies
można pobrać z witryny firmy Samsung.
1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
Dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze, aby włączyć program Samsung Kies.
2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.
Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie
danych
Ta funkcja umożliwia ochronę informacji osobistych, danych aplikacji i ustawień w urządzeniu.
Istnieje możliwość zabezpieczenia poufnych informacji na koncie kopii zapasowej, aby uzyskiwać do
nich dostęp w późniejszym czasie.
Korzystanie z konta Google
1 Dotknij Ustawienia na ekranie aplikacji.
2 Dotknij Backup i zerowanie i zaznacz Utwórz kop. zap. danych.
3 Dotknij Konto kopii zapasowej i wybierz swoje konto, które ma zostać ustawione jako konto
kopii zapasowej.
Aby odtworzyć dane, należy zalogować się do konta Google za pomocą kreatora
konfiguracji. Można uruchomić i otworzyć kreatora konfiguracji, przywracając ustawienia
fabryczne urządzenia. Jeśli nie zalogujesz się do konta Google za pomocą kreatora
konfiguracji, nie będzie można przywrócić danych kopii zapasowej.
121
Menedżer urządzenia i danych
Korzystanie z konta Samsung
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Konta → Dodaj konto → Konto Samsung, a następnie
zaloguj się do konta Samsung.
Dotknij Konto Samsung → Kopia zapasowa, zaznacz elementy, których kopię zapasową chcesz
wykonać, a następnie dotknij UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ → UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ.
Aby odtworzyć dane, przejdź do ekranu aplikacji, dotknij opcji Konta → Konto Samsung →
Przywróć, wybierz odpowiednie pozycje, a następnie dotknij opcji PRZYWRÓĆ TERAZ.
Zerowanie danych
Z urządzenia można usunąć wszystkie ustawienia i dane. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne,
wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Więcej informacji
można znaleźć w części Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Backup i zerowanie → Ustawienia fabryczne →
RESETUJ URZĄDZ. → USUŃ WSZYSTKO. Urządzenie jest automatycznie ponownie uruchamiane.
122
Ustawienia
Ustawienia — informacje
Ta aplikacja służy do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont.
Dotknij Ustawienia na ekranie aplikacji.
Aby wyszukiwać ustawienia poprzez wpisywanie słów kluczowych, dotknij
.
Tryb wyświetlania można zmienić na układ siatki, osobne zakładki lub listę. Dotknij → Wyświetl
jako, i wybierz tryb wyświetlania.
Szybkie ustawienia
Ta funkcja umożliwia wyświetlanie listy ulubionych opcji ustawień.
Aby edytować listę ulubionych opcji ustawień, dotknij → Edytuj szybkie ustawienia, wybierz
opcję ustawienia, a następnie dotknij GOTOWE.
Połączenia sieciowe
Wi-Fi
Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do
Internetu i innych urządzeń sieciowych.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Wi-Fi, a następnie dotknij przełącznika Wi-Fi, aby go włączyć.
Urządzenie może utrzymywać stabilne połączenie z siecią, wybierając sieć Wi-Fi lub sieć komórkową,
zależnie od tego, który sygnał jest silniejszy. Jeśli chcesz, aby sieć była przełączana automatycznie,
zaznacz Inteligentne przełączanie sieci.
123
Ustawienia
Aby użyć opcji, dotknij .
• Skanuj: wyszukiwanie dostępnych sieci.
• Wi-Fi Direct: włączenie funkcji Wi-Fi Direct i bezpośrednie połączenie urządzeń za pomocą sieci
Wi-Fi w celu udostępniania plików.
• Zaawansowane: dostosowanie ustawień funkcji Wi-Fi.
• Połącz za pomocą WPS: połączenie się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
• Przycisk systemu WPS: połączenie się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS.
• Pomoc: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących funkcji Wi-Fi.
Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi
Dotknij → Zaawansowane → Podtrzymanie połączenia Wi-Fi.
Gdy ekran jest wyłączony, połączenia Wi-Fi są automatycznie wyłączane. W takiej
sytuacji urządzenie automatycznie uzyskuje dostęp do sieci komórkowych, jeśli zostało
skonfigurowane korzystanie z nich. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat za
transmisję danych. Aby nie ponosić dodatkowych opłat, wybierz ustawienie tej opcji jako
Zawsze.
Przyspieszenie pobierania
Ustawienie urządzenia pozwalające na jednoczesne pobieranie plików za pośrednictwem sieci Wi-Fi i
komórkowej.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Przyspieszenie pobierania, a następnie dotknij przełącznika
Przyspieszenie pobierania, aby go włączyć.
Za pobieranie plików za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone
dodatkowe opłaty.
124
Ustawienia
Bluetooth
Włączenie funkcji Bluetooth umożliwia wymianę danych na niewielką odległość.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Bluetooth, a następnie dotknij przełącznika Bluetooth, aby go
włączyć.
Aby użyć innych opcji, dotknij .
• Limit czasu widoczności: ustawianie czasu widoczności urządzenia.
• Odebrane pliki: wyświetlanie plików otrzymanych za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
• Zmień nazwę urządzenia: zmiana nazwy urządzenia.
• Pomoc: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących funkcji Bluetooth.
Udostępnianie internetu
Urządzenie może pełnić funkcję przenośnego punktu dostępu, co umożliwia udostępnianie
transmisji danych sieci komórkowych innym urządzeniom. Więcej informacji można znaleźć w części
Udostępnianie internetu.
Na ekranie ustawień dotknij Udostępnianie internetu.
• Router Wi-Fi: za pomocą routera bezprzewodowego można udostępniać transmisję danych
sieci komórkowych komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi. Z tej funkcji
można korzystać, jeśli połączenie z siecią nie jest dostępne.
• Router USB: po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych przez USB można
udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom za pomocą funkcji USB.
Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego
modemu.
• Router Bluetooth: po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych sieci komórkowych
przez Bluetooth można udostępniać transmisję danych innym urządzeniom za pomocą funkcji
Bluetooth.
Tryb Offline
Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług
urządzenia innych niż sieciowe.
Na ekranie ustawień dotknij Tryb Offline.
125
Ustawienia
Licznik danych
Można śledzić ilość przesyłanych danych i dostosować ustawienia limitu danych.
Na ekranie ustawień dotknij Licznik danych.
• Sieć komórkowa: określenie używania połączeń transmisji danych w dowolnej sieci
komórkowej.
• Ustaw limit transmisji danych po sieci: ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.
Aby użyć innych opcji, dotknij .
• Ogranicz. danych w tle: wyłączenie synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci
komórkowej.
• Pokaż użycie Wi-Fi: opcja wyświetlania stopnia wykorzystania danych przez sieć Wi-Fi.
• Routery bezprzewodowe: wybór routerów bezprzewodowych, których aplikacje działające w
tle nie będą używać.
Lokalizacja
Zmień ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Lokalizacja, a następnie dotknij przełącznika Lokalizacja, aby go
włączyć.
• Tryb: wybór metody gromadzenia informacji o lokalizacji.
• Ostatnie żądania dostępu do lokalizacji: wyświetlenie listy aplikacji, które wymagają informacji
na temat obecnej lokalizacji użytkownika oraz zużycia baterii przez te aplikacje.
• Usługi lokalizacji: wyświetlenie usług lokalizacji, z których korzysta urządzenie.
• Moje miejsca: ustawianie profili, które będą używane dla określonych lokalizacji przy
korzystaniu z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do określania bieżącej lokalizacji.
126
Ustawienia
Więcej sieci
Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie sieciami.
Na ekranie aplikacji dotknij Więcej sieci.
Domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości
Wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.
Sieci komórkowe
• Dane pakietowe: określenie używania połączeń transmisji danych w dowolnej sieci
komórkowej.
• Roaming danych: określenie używania połączeń transmisji danych w roamingu.
• Nazwy punktów dostępu: określanie nazw punktów dostępu (APN).
• Tryb pracy sieci: wybór typu sieci.
• Operatorzy sieci: wyszukiwanie dostępnych sieci i ręczna rejestracja sieci.
VPN
Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.
Połącz i udostępniaj
NFC
Można włączyć funkcję odczytywania tagów NFC, które zawierają informacje.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji NFC, a następnie dotknij przełącznika NFC, aby go włączyć.
• Android Beam: można włączyć funkcję Android Beam i przy jej użyciu wysyłać do urządzeń z
funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.
• S Beam: funkcja S Beam umożliwia wysłanie danych, takich jak np. filmów, obrazów lub
dokumentów, do urządzeń, które obsługują funkcję NFC oraz Wi-Fi Direct.
• Dotknij i zapłać: ustawienie domyślnej aplikacji płatniczej do wykonywania płatności za
pomocą telefonu komórkowego.
Lista usług płatności może nie zawierać wszystkich dostępnych aplikacji płatniczych.
127
Ustawienia
Urządzenia w pobliżu
Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień udostępniania zawartości po połączeniu urządzenia z
urządzeniami znajdującymi się w pobliżu. Wszystkie urządzenia muszą obsługiwać funkcję Wi-Fi
Direct lub być podłączone do jednego punktu dostępu.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Urządzenia w pobliżu, a następnie dotknij przełącznika
Urządzenia w pobliżu, aby go włączyć.
• Nazwa urządzenia: wyświetlanie nazwy serwera multimedialnego dla urządzenia.
• Zawart. do udostępnienia: udostępnianie zawartości innym urządzeniom.
• Dozwolone urządzenia: wyświetlanie listy urządzeń, które mają dostęp do urządzenia
użytkownika.
• Niedozwolone urządzenia: wyświetlanie listy urządzeń, które nie mają dostępu do urządzenia
użytkownika.
• Pobierz do: wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
• Odbieraj pliki z innych urządzeń: akceptowanie plików przekazywanych z innych urządzeń.
Drukowanie
Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Aby drukować pliki,
można wyszukać dostępne drukarki lub dodać je ręcznie.
Na ekranie ustawień dotknij Drukowanie.
Screen Mirroring
Uaktywnienie funkcji kopii ekranu umożliwia udostępnianie swojego ekranu innym osobom.
Na ekranie aplikacji dotknij Screen Mirroring.
Dźwięk i wyświetlacz
Dźwięki i powiadomienia
W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.
Na ekranie ustawień dotknij Dźwięki i powiadomienia.
• Dźwięk: zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki i filmów, dźwięków systemowych i
powiadomień.
128
Ustawienia
• Intensywność wibracji: dostosowanie intensywności wibracji.
• Wibr. podczas dzwonienia: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i
odtworzeniem dźwięku dzwonka.
• Dzwonki: dodanie lub wybór dzwonka połączeń przychodzących.
• Wibracje: dodanie lub wybór wzoru wibracji.
• Dzwonek powiadomienia: wybieranie dźwięku dzwonka informującego o zdarzeniach, takich
jak wiadomości przychodzące i nieodebrane połączenia.
Wyświetlacz
Ustawienia wyświetlacza można zmieniać.
Na ekranie ustawień dotknij Wyświetlacz.
• Jasność: ustawianie jasności wyświetlacza.
• Czcionka:
– – Styl czcionki: zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
– – Rozmiar tekstu: zmiana rozmiaru czcionki.
• Obrót ekranu: skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania
urządzenia.
• Smart stay: uniemożliwienie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na niego.
• Wygaszenie ekranu: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem
podświetlenia wyświetlacza.
• Tryb ekranu:
– – Dostosuj wyświetlanie: można użyć tego trybu do optymalizacji wyświetlania zgodnie z
ustawieniami wyświetlania.
– – Dynamiczny: można użyć tego trybu do ożywienia tonacji wyświetlania.
– – Standardowy: można użyć tego trybu do wyświetlania w normalnym otoczeniu.
– – Profesjonalne zdjęcie: skorzystaj z tego trybu, aby kolory wyświetlacza wyglądały jak
prawdziwe.
– – Kino: można użyć tego trybu do wyświetlania w przyciemnionym otoczeniu, takim jak
ciemny pokój.
129
Ustawienia
• Aut. dost. tonację ekranu: ustawienie urządzenia na oszczędzanie energii przez zmianę jasności
wyświetlacza.
• Wygaszacz ekranu: umożliwianie włączania wygaszacza ekranu przy ładowaniu urządzenia.
• Wskaźnik LED:
– – Ładowanie: włączanie diody powiadamiającej podczas ładowania baterii.
– – Bateria rozładowana: włączanie diody powiadamiającej, gdy bateria jest bliska
rozładowania.
– – Powiadomienia: włączanie diody powiadamiającej w przypadku nieodebranych połączeń,
wiadomości lub powiadomień.
– – Nagranie głosowe: włączanie diody powiadamiającej podczas nagrywania notatek
głosowych.
• Zwiększ czułość dotyku: ustawienie urządzenia umożliwiające posługiwanie się ekranem
dotykowym w rękawiczkach.
W zależności od materiału, z którego wykonane są rękawiczki, niektóre polecenia mogą nie
zostać rozpoznane.
Tapeta
Zmiana ustawień tapety.
Na ekranie aplikacji dotknij Tapeta.
• Ekran startowy: wybór obrazu tła ekranu startowego.
• Ekran blokady: wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
• Ekrany startowy i blokowania: wybór obrazu tła ekranu startowego i ekranu blokady.
130
Ustawienia
Ekran blokady
Zmiana ustawień ekranu blokady.
Na ekranie aplikacji dotknij Ekran blokady.
• Blokada ekranu: zmiana metody blokowania ekranu. Poniższe opcje mogą się różnić w
zależności od wybranej funkcji blokady ekranu.
• Zegar podwójny: ustawienie wyświetlania podwójnego zegara na urządzeniu.
• Rozmiar zegara: zmiana rozmiaru zegara.
• Pokaż datę: wyświetlanie daty wraz z zegarem.
• Skrót do aparatu: ustawienie wyświetlania skrótu do aparatu na ekranie blokady.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
• Informacje o właścicielu: wprowadzenie informacji, które są wyświetlane z zegarem.
• Efekt odblokowania: wybierz efekt odblokowania ekranu.
• Dodatkowe informacje: włączenie w urządzeniu wyświetlania na zablokowanym ekranie
informacji o pogodzie lub liczby kroków podczas korzystania z asystenta spacerów w aplikacji
S Health.
• Tekst pomocy: wyświetlanie tekstu pomocy na ekranie blokady.
Wiele okien
Ustawianie korzystania z funkcji Wiele okien.
Na ekranie ustawień dotknij opcji Wiele okien, a następnie dotknij przełącznika Wiele okien, aby go
włączyć.
• Otw. w tryb. Wiele okien: ustawienie aktywowania funkcji Wiele okien po otwarciu plików
w folderze Moje pliki lub Wideo. Ponadto funkcja ta jest włączana w urządzeniu podczas
oglądania załączników do wiadomości.
131
Ustawienia
Panel powiadomień
Wybieranie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.
Na ekranie ustawień dotknij Panel powiadomień.
• Dostosowanie jasności: ustaw wyświetlanie paska regulacji jasności na panelu powiadomień.
• Polecane aplikacje: włączenie w urządzeniu wyświetlania na panelu powiadomień listy
polecanych aplikacji na podstawie wykonywanych czynności, takich jak podłączenie złącza
słuchawkowego do urządzenia.
• Ustaw. panelu powiadomień: zmień układ przycisków szybkich ustawień wyświetlanych na
panelu powiadomień.
Przybornik
Dzięki tej opcji można na urządzeniu korzystać z przybornika.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Przybornik, a następnie dotknij przełącznika Przybornik, aby go
włączyć.
Wyświetlanie listy aplikacji w przyborniku. Aby edytować listę aplikacji, dotknij EDYTUJ.
Obsługa jedną ręką
Można uaktywnić tryb obsługi jedną ręką dla wygody użytkownika.
Na ekranie ustawień dotknij Obsługa jedną ręką, a następnie dotknij przełącznika Obsługa jedną
ręką, aby go włączyć.
132
Ustawienia
Personalizacja
Tryb Ułatwienia
Przestawienie urządzenia na tryb ułatwień.
Na ekranie ustawień dotknij Tryb Ułatwienia.
• Tryb Standardowy: ustawienie na urządzeniu trybu standardowego.
• Tryb Ułatwienia: przestawienie urządzenia na tryb ułatwień.
• Aplikacje w trybie Ułatwienia: wybór ustawień, które będą wyświetlane w prostszym układzie.
Dostępność
Ta funkcja służy do zwiększania dostępności do urządzenia.
Na ekranie ustawień dotknij Dostępność.
• Widoczność: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi urządzenia osobom z
wadami wzroku.
– – TalkBack: włączenie aplikacji Talkback, która powiadamia użytkownika głosowo. Aby
wyświetlić pomoc dotyczącą korzystania z tej funkcji, dotknij USTAWIENIA → Uruchom
samouczek „Czytanie dotykiem“.
– – Ciemny ekran: ekran urządzenia może być przez cały czas wyłączony, aby zachować
prywatność zawartości ekranu.
– – Szybkie wprowadzanie z klawiatury: urządzenie może wprowadzać znak po dotknięciu go
na klawiaturze i podniesieniu palca. Można wprowadzać znaki za pomocą tej funkcji zamiast
podnoszenia palca i dwukrotnego dotykania ekranu.
– – Wypowiadaj hasła: dzięki tej funkcji na urządzeniu hasła odczytywane są na głos, gdy
włączona jest funkcja TalkBack.
– – Rozmiar tekstu: zmiana rozmiaru czcionki.
133
Ustawienia
– – Gesty powiększenia: ustawienie w urządzeniu powiększania ekranu oraz przybliżania
określonego obszaru.
– – Przypomnienie o powiadom.: ustawienie w urządzeniu regularnego przypominania o
nieprzeczytanych powiadomieniach.
– – Kolory w negatywie: odwrócenie kolorów w celu zwiększenia czytelności.
– – Regulacja koloru: dostosowanie schematu kolorów dla ekranu, kiedy przez urządzenie
wykryty zostanie u Ciebie daltonizm lub trudność z odczytaniem zawartości.
– – Skrót dostępności: ustawienie aktywacji aplikacji Talkback po naciśnięciu i przytrzymaniu
przycisku zasilania, a następnie dotknięciu i przytrzymaniu ekranu dwoma palcami.
– – Opcje syntezatora mowy: istnieje możliwość zmiany ustawień funkcji zamiany tekstu na
mowę używanych przy włączonej funkcji TalkBack, takich jak języki, szybkość i inne.
• Słuch: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi urządzenia osobom z wadami
słuchu.
– – Powiadomienie świetlne: dzięki tej funkcji można ustawić miganie flesza, aby
zasygnalizować przychodzące połączenia, nowe wiadomości lub powiadomienia.
– – Wyłącz wszystkie dźwięki: ta funkcja umożliwia wyciszenie wszystkich dźwięków
urządzenia, takich jak dźwięki odtwarzanych plików multimedialnych, a także głosu
dzwoniącego podczas połączenia.
– – Napisy Samsung (kodowane): ustawienie wyświetlania zamkniętych napisów w treściach z
serwisów Samsung oraz zmiana ustawień zamkniętych napisów.
– – Napisy Google (kodowane): ustawienie wyświetlania zamkniętych napisów w treściach z
serwisów Google oraz zmiana ustawień zamkniętych napisów.
– – Balans dźwięku: ta funkcja umożliwia dostosowanie balansu dźwięku podczas używania
zestawu słuchawkowego.
– – Dźwięk mono: istnieje możliwość ustawienia w urządzeniu monofonicznego dźwięku
wyjściowego w przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego.
– – Wykrywacz płaczu dziecka: ustawienie wykrywania płaczu dziecka przez urządzenie i
informowanie o tym za pomocą wibracji.
– – Autom. funkcja Haptic: ta funkcja umożliwia ustawienie wibrowania przy odtwarzaniu
dźwięków w pobranych aplikacjach, takich jak gry.
134
Ustawienia
• Możliwości manualne i interakcja: dostosowywanie ustawień w celu ułatwienia obsługi
urządzenia osobom z ograniczeniami sprawności.
– – Menu asystenta: wyświetlanie wspomagających ikon skrótów, które pomagają uzyskać
dostęp do funkcji obsługiwanych przez przyciski zewnętrzne lub do funkcji na panelu
powiadomień. Można również edytować menu ikony skrótu.
– – Budzenie w powietrzu: włączenie ekranu urządzenia poprzez przesunięcie ręki nad
czujnikiem znajdującym się na górze urządzenia. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
wbudowanego ekranu dotykowego.
– – Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji: ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i
przytrzymania ekranu.
– – Kontrola interakcji: włączenie trybu sterowania interakcją umożliwia ograniczenie reakcji
urządzenia na działania podczas korzystania z aplikacji.
• Dostęp bezpośredni: ustawienie w urządzeniu otwierania menu dostępności po trzykrotnym
szybkim naciśnięciu przycisku ekranu startowego.
• Odbieranie i kończenie połączeń: istnieje możliwość zmiany metody odbierania lub kończenia
połączeń.
• Tryb jednego dotknięcia: ustawienie tego trybu umożliwia sterowanie przychodzącymi
połączeniami lub powiadomieniami za pomocą dotknięcia przycisku zamiast przeciągania go.
• Zarządzaj dostępnością: eksport lub import ustawień dostępności, aby udostępnić je innym
urządzeniom.
• Usługi: usługi dostępności zainstalowane na urządzeniu możesz przeglądać.
Tryb prywatny
Włączenie w urządzeniu trybu prywatnego uniemożliwia innym osobom dostęp do Twojej
prywatnej zawartości.
Na ekranie ustawień dotknij opcji Tryb prywatny, a następnie dotknij przełącznika Tryb prywatny,
aby go włączyć.
• Typ dostępu do tr. pryw.: ustawienie lub zmiana metody odblokowywania w celu włączenia
trybu prywatnego.
135
Ustawienia
Klawisz aktywny
Można dostosować klawisz aktywny, tak aby otwierał ulubione aplikacje.
Na ekranie ustawień dotknij Klawisz aktywny.
Ruch
Ruchy i gesty
Włączanie funkcji rozpoznawania ruchu i zmienianie jej ustawień w urządzeniu.
Na ekranie ustawień dotknij Ruchy i gesty.
• Przeglądanie: przesuń rękę w lewo lub w prawo nad czujnikiem, aby przeglądać obrazy, strony
WWW lub utwory.
• Bezpośrednie poł.: ustawianie nawiązywania połączenia poprzez podniesienie i przytrzymanie
urządzenia w pobliżu ucha podczas przeglądania danych szczegółowych połączenia,
wiadomości lub danych kontaktu.
• Inteligentne powiadomienie: powiadamianie o nieodebranych połączeniach lub nowych
wiadomościach po podniesieniu urządzenia.
• Wycisz/wstrzymaj: włączenie w urządzeniu wyciszania przychodzących połączeń lub alarmów
albo wstrzymywania odtwarzania plików multimedialnych poprzez ruchy dłoni lub odwrócenie
wzroku od ekranu.
• Przeciągnij dłonią, aby przechwycić: ustawianie rejestrowania zrzutu ekranu po przesunięciu
dłonią po ekranie w lewo lub w prawo.
Air view
Umieszczenie palca nad elementem lub ekranem powoduje wyświetlenie podglądu zawartości lub
informacji w wyskakującym okienku.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Air view, a następnie dotknij przełącznika Air view, aby go włączyć.
136
Ustawienia
Użytkownik i backup
Konta
Dodawanie kont e-mail lub SNS.
Na ekranie ustawień dotknij Konta.
Chmura
Zmiana ustawień synchronizowania danych lub plików z kontem Samsung lub pamięcią masową
Dropbox w chmurze.
Na ekranie ustawień dotknij Chmura.
Backup i zerowanie
Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.
Na ekranie ustawień dotknij Backup i zerowanie.
• Utwórz kop. zap. danych: określenie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych
aplikacji na serwerze Google.
• Konto kopii zapasowej: konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
• Automatyczne przywracanie: włączenie w urządzeniu przywracania ustawień i danych
aplikacji, gdy są ponownie instalowane na urządzeniu.
• Ustawienia fabryczne: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i
usunięcie wszystkich danych użytkownika.
137
Ustawienia
System
Język i wprowadzanie
Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w
zależności od wybranego języka.
Na ekranie ustawień dotknij Język i wprowadzanie.
Język
Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.
Domyślnie
Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.
Klawiatura Samsung
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.
• Polski: wybór domyślnego układu klawiatury.
• Wybór języków wpisywania: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
• Przewidywanie tekstu: można uaktywnić tryb przewidywaniem, aby urządzenie przewidywało
i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia
przewidywania wpisywanych słów.
• Automatyczne zastępowanie: ustaw urządzenie, aby poprawiało niepełne i niepoprawnie
napisane słowa przez dotknięcie przycisku spacji lub znaku interpunkcyjnego.
• Moje klawisze skrótów: ustawienie skrótów numerycznych do często używanych tekstów.
Zaprogramowany tekst można wstawić, dotykając klawisza numeru i przytrzymując go.
• Autom. wielkie litery: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym
znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
• Automatyczne spacje: automatyczne wstawianie spacji między wyrazami.
• Automatyczna interpunkcja: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu
klawisza spacji.
138
Ustawienia
• Przeciąganie po klawiat.:
– – Brak: wyłączenie ustawienia wpisywania ciągłego za pomocą klawiatury.
– – Wpisywanie ciągłe: wprowadzenie tekstu poprzez przesuwanie palcem po klawiaturze.
– – Sterowanie kursorem: włączanie inteligentnej funkcji nawigacji klawiatury, tak aby
przesuwać kursor przewijając klawiaturę.
• Dźwięk: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem operacji dotykania klawiszy.
• Wibracja: ustawianie sygnalizowania wibracjami operacji dotykania klawiszy.
• Podgląd znaków: włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
• Zeruj ustawienia: zerowanie ustawień klawiatury Samsung.
Pisanie głosowe Google
• Wybierz języki: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
• Blokuj obraźliwe słowa: zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiadanych
obraźliwych słów.
• Rozpoznawanie mowy offline: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania
głosowego w trybie offline.
Opcje syntezatora mowy
• Preferowany moduł TTS: zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić
ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij .
• Szybkość mówienia: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
• Posłuchaj przykładu: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
• Stan domyślnego języka: wyświetlenie statusu języka domyślnego funkcji syntezatora mowy.
Odczyt powiadomień
W urządzeniu można włączyć odczytywanie na głos powiadomień o przychodzących połączeniach,
wiadomościach lub zdarzeniach.
Szybkość wskaźnika
Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonego do urządzenia.
139
Ustawienia
Data i godzina
Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania daty i
godziny.
Na ekranie ustawień dotknij Data i godzina.
Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i
daty są resetowane.
• Autom. data i godzina: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
• Ustaw datę: ręczne ustawienie bieżącej daty.
• Ustaw godzinę: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
• Autom. strefa czasowa: ustawienie pobierania informacji o strefie czasowej z sieci podczas
zmiany strefy.
• Wybierz strefę czasową: wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
• Format 24-godzinny: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
• Wybierz format daty: umożliwia wybranie formatu daty.
Wiadomość alarmowa
Istnieje możliwość włączenia trybu ratunkowego i ustawienia kontaktów podstawowych oraz
wiadomości ratunkowych. Więcej informacji można znaleźć w części Tryb awaryjny.
Na ekranie ustawień dotknij Wiadomość alarmowa.
• Tryb awaryjny: ustawienie włączenia trybu awaryjnego na urządzeniu, aby zmniejszyć zużycie
baterii przez podstawowe funkcje, takie jak wykonywanie połączeń.
• Wiadomości Geo: ustawienie urządzenia pozwalające otrzymywać powiadomienia o trudnych
warunkach atmosferycznych.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
• Wysyłanie wiadomości pomocy: ustawienie urządzenia, aby wysyłało wiadomości z prośbą o
pomoc po trzykrotnym naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania.
• Zarządzaj kontaktami głównymi: wybór lub edycja odbiorców wiadomości z prośbą o pomoc.
140
Ustawienia
Akcesoria
Zmiana ustawień akcesoriów.
Na ekranie ustawień dotknij Akcesoria.
• Wyjście audio: wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączania
urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia
dźwięku przestrzennego.
Bateria
Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.
Na ekranie ustawień dotknij Bateria.
• Wyświetl naład. baterii w %: wyświetlanie stanu baterii.
Oszczędzanie energii
Uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu. Więcej informacji można
znaleźć w części Funkcja oszczędzania energii.
Na ekranie ustawień dotknij Oszczędzanie energii.
• Tryb oszczędzania energii: uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego
trybu.
• Tryb bardzo niskiego zużycia energii: czas czuwania można wydłużyć przez wyświetlanie
prostszego układu i ograniczenie dostępu do aplikacji w celu zmniejszenia zużycia baterii.
Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza ile czasu upłynie do rozładowania się baterii,
o ile urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny zależnie od ustawień
urządzenia i warunków obsługi.
Pamięć
Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.
Na ekranie ustawień dotknij Pamięć.
Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej
danych.
Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość,
ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna
pojemność może ulec zmianie po uaktualnieniu urządzenia.
141
Ustawienia
Bezpieczeństwo
W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM lub USIM.
Na ekranie ustawień dotknij Bezpieczeństwo.
• Administratorzy urządzenia: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na
urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad
dotyczących urządzenia.
• Nieznane źródła: zezwolenie urządzeniu na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.
• Zaszyfruj urządzenie: określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu.
Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.
Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie
danych trwa ponad jedną godzinę.
• Szyfrowanie karty pamięci: ustawienie szyfrowania plików na karcie pamięci.
Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu,
urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem
ustawień fabrycznych urządzenia.
• Zdalna kontrola: konfiguracja umożliwiająca kontrolę urządzenia przez Internet, w przypadku
jego zgubienia lub kradzieży. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta
Samsung.
• Powiad. zmiany karty SIM: aktywacja lub dezaktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie
wspomagającej lokalizację urządzenia w przypadku jego kradzieży bądź zagubienia.
• Przejdź do witryny: otwarcie witryny Znajdź moje urządzenie (findmymobile.samsung.com).
W witrynie Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym
urządzeniem.
• Skonfiguruj blokadę karty SIM:
– – Zablokuj kartę SIM: włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o kod PIN przed użyciem
urządzenia.
– – Zmień kod PIN karty SIM: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub
USIM.
• Widoczne hasła: używając tej opcji, można skonfigurować urządzenie do wyświetlania hasła
podczas wprowadzania.
142
Ustawienia
• Aktualizac. zasad zabezp.: ustawienie automatycznego sprawdzania i pobierania aktualizacji
zabezpieczeń przez urządzenie.
• Wyślij raporty zabezpieczeń: ustawienie automatycznego wysyłania zaktualizowanych
raportów zabezpieczeń do firmy Samsung przez urządzenie.
• Typ pamięci: ustaw typ przechowywania dla plików poświadczających.
• Zaufane poświadczenia: określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia
bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
• Instalac. z pamięci urządzenia: instalacja certyfikatów szyfrowania zapisanych w pamięci USB.
• Wyczyść poświadczenia: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.
Pomoc
Wyświetlanie informacji dotyczących sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat
konfigurowania ważnych ustawień.
Na ekranie ustawień dotknij Pomoc.
Informacje o urządzeniu
Dostęp do informacji o urządzeniu, edycja nazwy urządzenia lub aktualizacja oprogramowania
urządzenia.
Na ekranie ustawień dotknij Informacje o urządzeniu.
Aplikacje
Menadżer Aplikacji
Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.
Na ekranie ustawień dotknij Menadżer Aplikacji.
Aplikacje domyślne
Wybór ustawień domyślnych podczas korzystania z aplikacji.
Na ekranie ustawień dotknij Aplikacje domyślne.
143
Rozwiązywanie problemów
Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania.
Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.
Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest
monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:
• Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
• PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu
PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję,
skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
• PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek
kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony
przez dostawcę usług.
• PIN2: jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy
wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania dalszych informacji
należy skontaktować się z operatorem sieci.
Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci
• W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata
połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą
być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
• Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania dalszych
informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.
Nie można włączyć urządzenia
• Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Przed
włączeniem urządzenia należy w pełni naładować baterię.
• Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
• Przetrzyj pozłacane styki i włóż ponownie baterię.
144
Rozwiązywanie problemów
Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo
• Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne
opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
• Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi
palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
• Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej
wilgotności.
• Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
• Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
• Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy
Samsung.
Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne
W razie zawieszenia lub braku odpowiedzi urządzenia, może być konieczne zamknięcie aplikacji
lub wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia. Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje,
zrestartuj je, naciskając równocześnie przycisk włączania/wyłączania i przycisk regulacji głośności w
dół i przytrzymując te przyciski przez ponad 7 sekund.
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij
Ustawienia → Backup i zerowanie → Ustawienia fabryczne → RESETUJ URZĄDZ. → USUŃ
WSZYSTKO. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, należy wykonać kopię zapasową wszystkich
ważnych danych zapisanych na urządzeniu.
Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.
Połączenia nie dochodzą do skutku
• Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
• Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
• Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego
numeru.
Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia
• Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
• Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
• Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.
145
Rozwiązywanie problemów
Podczas połączenia rozlega się echo
Wyreguluj głośność, naciskając przycisk regulacji głośności lub przechodząc do innego miejsca.
Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub
jakość dźwięku jest niska
• Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
• W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata
połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci.
Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
• Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być
nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.
Ikona baterii jest pusta
Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj baterię.
Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez
firmę Samsung)
• Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
• Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać.
Przetrzyj pozłacane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.
Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo
• W przypadku narażenia urządzenia lub baterii na bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury
czas działania baterii może ulec skróceniu.
• Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak
gry lub Internet.
• Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.
146
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie jest gorące w dotyku
W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji
w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie
powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu
Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować
wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia
komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
• Naładuj baterię.
• Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
• Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po
wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie
• Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
• Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub
mogą wystąpić na nich szumy.
Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych
Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu wyświetlane są komunikaty o błędzie
lub pliki nie są odtwarzane, wypróbuj następujące rozwiązania:
• Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
• Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management
(DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję
lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
• Upewnij się, że formaty plików są obsługiwane przez urządzenie. Jeśli dany format pliku nie jest
obsługiwany, na przykład DivX lub AC3, zainstaluj aplikację z jego obsługą. Aby sprawdzić, jakie
formaty pliki obsługuje urządzenie, odwiedź stronę www.samsung.pl.
147
Rozwiązywanie problemów
• W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego
pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie
odtwarzane.
• To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub
dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub
tapety, mogą nie działać poprawnie.
Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth
• Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
• Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z
którym chcesz się połączyć.
• Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności
bezprzewodowej Bluetooth (10 m).
Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum
serwisowym firmy Samsung.
Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera
• Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
• Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
• W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został
zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
• Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies lub
Windows Media Player 10 lub nowszy.
Urządzenie nie może ustalić położenia
W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS.
W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub
sieci komórkowej.
148
Rozwiązywanie problemów
Utrata danych zapisanych w urządzeniu
Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych
w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub
zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w
urządzeniu.
Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia
• Ta szczelina jest związana z procesem produkcji i potrzebna ze względu na pewne drobne
przemieszczenia lub drgania części.
• W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego
zwiększenia tej szczeliny.
149
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na
ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.
Prawa autorskie
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Niniejsza instrukcja jest chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi.
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani
przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub
mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie
archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.
Znaki towarowe
• SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym
świecie.
®
™
™
™ i logo Wi-Fi są
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
• Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.
Download PDF

advertising