E-MANUAL
imagine the possibilities
Hvala što ste kupili ovaj Samsung proizvod.
Da biste dobili kompletniju uslugu, registrujte
svoj proizvod na adresi
www.samsung.com/register
Modela__________Serijski br._____________
Sadržaj
• Prebacivanje između Anynet+ uređaja
229
88
• Slušanje preko risivera
231
• Podešavanje mreže
92
• Korišćenje multimedijalnih sadržaja
234
4
• Povezivanje na bežičnu mrežu
99
• Povezivanje USB uređaja
235
• Korišćenje funkcije Kanal
14
• Podešavanje vremena
118
• Povezivanje sa računarom preko mreže
236
• Korišćenje omiljenih kanala
24
• Zaključavanje programa
127
• Snimljeni TV program
245
• Memorisanje kanala
26
• Ekonomična rešenja
131
• Vid. zapisi
256
• Automatsko traženje
28
• Ostale funkcije
138
• Muzika267
• Ostale funkcije
43
• Slika u slici (PIP)
149
• Fotografije273
• Podrška152
• Multimedijalni sadržaji – dodatne funkcije 275
• Promena unapred podešenog režima slike 46
Napredne funkcije
Ostale informacije
• Podešavanje postavki slike
47
• Korišćenje 3D funkcije
161
• Rešavanje problema
289
• Menjanje veličine slike
48
• Korišćenje 3D funkcije na televizoru
162
• Menjanje opcija slike
56
• Upoznavanje sa funkcijom SMART HUB
178
• Povezivanje pomoću otvora
COMMON INTERFACE
317
• Podešavanje funkcije SMART HUB
190
• Funkcija teleteksta
322
• Korišćenje usluge SMART HUB
193
• Kensington Lock za sprečavanje krađe
327
• Više informacija o funkciji AllShare™
214
• Podešavanje funkcije AllShare™
216
Kanal
Preference
• Korišćenje dugmeta „INFO“
(Vodič Now & Next)
• Povezivanje na žičnu mrežu
3
• Korišćenje menija „Kanal“
Osnovne funkcije
• Podešavanje televizora
za rad sa računarom
68
• Promena unapred
podešenog režima zvuka
72
• Podešavanje postavki zvuka
73
• Izbor režima zvuka
86
• Licenca329
• Anynet+222
e-priručnik
• Podešavanje sistema Anynet+
• Kako da prikažete e-priručnik
227
331
Kanal
❑❑ Korišćenje dugmeta „INFO“ (Vodič Now & Next)
Na ekranu se prikazuje oznaka trenutnog kanala i status određenih postavki slike i
zvuka.
Vodič Now & Next prikazuje dnevne informacije o TV programu za svaki kanal,
prema vremenu emitovanja.
●● Krećite se pomoću dugmeta l ili r da biste prikazali informacije za željeni
program dok gledate neki kanal.
●● Krećite se pomoću dugmeta u ili d da biste prikazali informacije za druge
kanale. Ako želite da pređete na trenutno izabrani kanal, pritisnite dugme
ENTERE.
abc1
18:11 čet 6. jan
DT zemaljski
, Life On Venus Avenue
15
Neklasif.
Nema detaljnih informacija
18:00 ~ 6:00
a Informacije
Srpski
▶
❑❑ Korišćenje menija „Kanal“
Pritisnite dugme SMART HUB da biste izabrali
meni koji želite da koristite. Prikazaće se svaki
ekran.
■■ Vodič
Pretraga
Your Video
Samsung Apps
Povežite se na Internet i uživajte u različitim sadržajima pomoću funkcije SMART HUB.
Ova funkcija možda nije podržana u nekim zemljama.Za neke zemlje iz liste, znakovi iz lokalnog
jezika možda se neće ispravno prikazivati.
Omiljeno
Kanal
Fotografije
Muzika
Vodič
Web pregledač
Vid. zapisi
Menadžer rasporeda Spoljni izvor
Informacije u elektronskom TV vodiču
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
(Electronic Programme Guide – EPG)
modela.
obezbeđuju emiteri programa. Pomoću
rasporeda koje su obezbedili emiteri programa unapred možete da izaberete
programe koje želite da gledate tako da se kanal automatski promeni na izabrani u
određeno vreme. Stavke programa mogu da budu prazne ili zastarele u zavisnosti
od statusa kanala.
a Prij. se
◀
Snimljeni TV program
Srpski
b Sortiraj po
{ Režim izmene
} Podešavanja
▶
Korišćenje prikaza kanala
a Crveno (Mngr rasp.): Prikazivanje
ekrana Menadžer rasporeda.
b Zelena (-24 sata): Prikazivanje liste
programa koji će se emitovati 24 sata
ranije.
◀
{ Žuta (+24 sata): Prikazivanje liste
programa koji će se emitovati nakon
24 sata.
Vodič
Pet, 1. jan, 2:10
DTV zemaljski, 05.1 Globo HD
TELA QUENTE (HD)
22:05 – 00:10
10
DESVENTURAS EM SERIE (HD)
Prikaz kan. - Svi kanali
Danas
22:00 – 23:00
04
Globo HD
American Chopper
05
DiscoveryH&L
Program se nastavlja u 06:00
06
TV GloboSD
Home and...
07
price-drop.tv
Nema informacija
08
QVC
QVC izbor
09
R4DTT
Nema informacija
23:00 – 24:00
Tine Team
Nema informacija
Fiv...
Dark Angel
a Upravljač rasp. b -24 sata { +24 sata } Ch režim ` Informacije k Stranica E Gledaj
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Srpski
▶
} Plava (CH režim): Izaberite tip kanala koje želite da prikažete u prozoru „Prikaz
kanala“.
`Informacije: Prikazivanje detaljnih informacija o izabranom programu.
k Stranica: prelazak na sledeću/prethodnu stranicu.
E Gledaj: Kada izaberete trenutni program, možete da ga gledate.
◀
▶
Srpski
■■ Menadžer rasporeda
OO SMART HUB → Menadžer rasporeda → ENTERE
Možete da gledate, izmenite ili izbrišete kanal koji ste rezervisali za gledanje.
Korišćenje funkcije Progr. Gledanje
Željeni kanal možete da podesite tako da se automatski prikaže u izabrano vreme.
Podesite trenutno vreme da biste koristili ovu funkciju.
◀
1. Pritisnite dugme ENTERE da biste izabrali opciju Menadžer rasporeda.
Prikazaće se ekran Menadžer rasporeda.
2. Pritisnite dugme ENTERE da biste ručno obavili zakazivanje. Pojaviće se iskačući
prozor.
3. Pritisnite dugme l ili r da biste izabrali opciju Progr. Gledanje.
Srpski
▶
4. Pritisnite dugme l / r / u / d da biste podesili opciju Antena, Kanal,
Ponavljanje ili Vreme početka.
●● Antena: Izaberite željeni antenski izvor.
●● Kanal: Izaberite željeni kanal.
●● Ponavljanje: Izaberite Jednom, Ručno, Sub~Ned, Pon~Pet ili Svakodn. po
želji. Ako izaberete Ručno, možete da podesite željeni dan.
NN Oznaka c ukazuje na to da je datum izabran.
◀
●● Datum: Možete da podesite željeni datum.
NN Dostupno je kada izaberete opciju Jednom za Ponavljanje.
●● Vreme početka: Možete da podesite željeno vreme početka.
Srpski
▶
NN Pritisnite dugme INFO da biste uneli Detaljne informacije. Na ekranu Detaljne
informacije možete da promenite rezervaciju ili da je otkažete.
●● Otkaži rasporede: otkažite emisiju koju ste rezervisali za gledanje.
●● Uredi: promenite emisiju koju ste rezervisali za gledanje.
●● Nazad: Vratite se na prethodni ekran.
NN Moguće je rezervisati samo memorisane kanale.
◀
▶
Srpski
Korišćenje funkcije „Tajmer snimanje“ (samo za digitalne kanale)
Omogućava pravljenje rezervacije za snimanje programa čije je emitovanje zakazano.
Podesite trenutno vreme da biste koristili ovu funkciju.
OO Dugme ∏ takođe služi za upravljanje snimanjem.
1. Pritisnite dugme ENTERE da biste izabrali opciju Menadžer rasporeda.
Prikazaće se ekran Menadžer rasporeda.
◀
2. Pritisnite dugme ENTERE da biste ručno obavili zakazivanje. Pojaviće se iskačući
prozor.
Srpski
▶
3. Pritisnite dugme l ili r da biste izabrali opciju Tajmer snimanje.
NN Preporučuje se korišćenje USB čvrstog diska najmanje brzine 5,400 obrtaja u
minuti, ali nisu podržani USB čvrsti diskovi u RAID konfiguraciji.
NN Nije moguće snimati na USB uređaj za skladištenje dok ne obavite Test
performansi uređaja.
NN USB memorijski uređaj nije kompatibilan.
◀
4. Pritisnite dugme l / r / u / d da biste podesili opciju Antena, Kanal,
Ponavljanje, Datum, Vreme početka / Vreme završetka.
NN Ako želite da reprodukujete snimljeni program, pogledajte odeljak Snimljen TV
u e-priručniku.
Srpski
▶
■■ Lista kanala
Možete da vidite sve kanale iz pretrage.
OO Ako pritisnete dugme CH LIST na
daljinskom upravljaču, možete direktno da
prikažete ekran Lista kanala.
Lista kanala
Svi kanali
6
Zemaljska
6-1
TV #6
7
Zemaljska
8
Zemaljska
9
Zemaljska
Nema informacija.
9-2
TV #10
9-3
TV #11
9
Zemaljska
10-1
TV #12
10-2
TV #13
10
Zemaljska
11
Zemaljska
Zemaljska
a Antena { Program L CH režim E Gledaj U Stranica
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
◀
▶
Srpski
NN Korišćenje komandne dugmadi sa funkcijom Lista kanala.
●● a Crvena (Antena): Izaberite željeni antenski izvor. Ova opcija može da se
razlikuje u zavisnosti od zemlje.
●● { Žuta (Prikaz prog. / Prikaz kan.): Prikazivanje programa kada je izabran
digitalni kanal.Povratak na prikaz kanala.
●● l r CH režim: Prelazak na tip kanala koji želite da prikažete na ekranu Lista
kanala. (Svi, Analogni, TV, Radio, Podaci / ostalo, Omiljeni 1~5)
◀
●● E Gledaj / Informacije: Gledanje izabranog kanala. / Prikazivanje detaljnih
informacija o izabranom programu.
●● k Stranica: prelazak na sledeću/prethodnu stranicu.
Srpski
▶
❑❑ Korišćenje funkcije Kanal
■■ Kanal
◀
Izbrišite dodate kanale ili podesite omiljene
kanale i koristite programski vodič za digitalno
emitovanje. Izaberite kanal na ekranu Svi
kanali, Analogni, TV, Radio i Podaci/ostalo.
Promenite postavke antene ili kanala pomoću
menija u gornjem desnom uglu ekrana.
Kanal
Svi kanali
6
Zemaljska
10
Zemaljska
6-1
TV #6
10-1
TV #13
7
Zemaljska
10-2
TV #14
8
Zemaljska
11
Zemaljska
9
Zemaljska
12
Zemaljska
9-1
TV #9
13
Zemaljska
9-2
TV #10
13-1
TV #15
9-3
TV #11
14
Zemaljska
9-4
TV #12
15
Zemaljska
TV
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
Srpski
▶
Antena: Izaberite željeni antenski izvor. Ova opcija može da se razlikuje u
zavisnosti od zemlje.
Sortiranje: Promenite redosled u listi prema imenu ili broju kanala.
Režim izmene: Izbrišite kanale iz liste Omiljeni. Detaljne informacije o tome
kako da kanal dodate u omiljene potražite u odeljku „Korišćenje omiljenih
kanala“.Kanale koje često gledate postavite kao omiljene.
◀
1. Izaberite ikonu
Režim izmene u gornjem desnom uglu ekrana, a
zatim pritisnite dugme ENTERE.
Srpski
▶
2. Pomoću dugmadi sa strelicama izaberite kanal kao omiljeni, a zatim
pritisnite dugme ENTERE. Sa leve strane kanala će se pojaviti znak za
potvrdu.
NN Možete da izaberete više kanala.
NN Ako ponovo pritisnete dugme ENTERE, opozvaćete izbor kanala.
3. Izaberite opciju Izmena omiljen. na dnu ekrana, a zatim pritisnite dugme
ENTERE. Pojaviće se iskačući prozor Izmena omiljen.
◀
▶
Srpski
4. Označite grupu u listi omiljenih, a zatim pritisnite dugme ENTERE.
NN Ekran Izmena omiljen. sadrži pet grupa (Omiljeni 1, Omiljeni 2 itd.).
Omiljeni kanal možete da dodate u bilo koju grupu. Izaberite grupu
pomoću dugmadi sa strelicom nagore i nadole na daljinskom upravljaču.
5.Izaberite U redu, pritisnite dugme ENTERE, pa ponovo pritisnite
ENTERE.
6. Ponovo pritisnite dugme ENTERE da biste izašli iz Režim izmene.
◀
NN Ekran Izmena omiljen. sadrži pet grupa (Omiljeni 1, Omiljeni 2 itd.).
Omiljeni kanal možete da dodate u bilo koju grupu. Izaberite grupu
pomoću dugmadi sa strelicom nagore i nadole na daljinskom upravljaču.
Srpski
▶
●● Korišćenje Režim izmene za brisanje kanala iz liste kanala
1. Izaberite ikonu Režim izmene u gornjem desnom uglu ekrana, a zatim
pritisnite dugme ENTERE.
2. Pritisnite dugme l / r / u / d da biste izabrali kanal, a zatim pritisnite
dugme ENTERE. Sa leve strane kanala će se pojaviti znak za potvrdu.
NN Možete da izaberete više kanala.
NN Ako ponovo pritisnete dugme ENTERE, opozvaćete izbor kanala.
◀
3. Izaberite opciju Izbriši na dnu ekrana, a zatim pritisnite dugme
ENTERE. Pojaviće se iskačući prozor sa pitanjem da li želite da
izbrišete stavku.
Srpski
▶
4.Izaberite U redu, pritisnite dugme ENTERE, pa ponovo pritisnite
ENTERE. Kanal će biti izbrisan iz prozora Lista kanala.
5. Ponovo pritisnite dugme ENTERE da biste izašli iz Režim izmene.
NN Funkcija za opoziv izbora svega koja će se pojaviti sa funkcijom za
brisanje omogućava vam da opozovete izbor svih kanala.
●● Izbor svih: Izaberite sve kanale.
◀
▶
Srpski
Korišćenje dugmeta TOOLS u meniju Kanal
●● Izmena omiljen.: Kanale koje često gledate postavite kao omiljene.
1. Izaberite opciju Izmena omiljen., a zatim pritisnite dugme ENTERE.
2. Pritisnite dugme ENTERE da biste izabrali opciju Omiljeni 1-5, a zatim
pritisnite dugme U redu.
NN Pomoću opcije Omiljeni 1-5 moguće je dodati jedan od više omiljenih
kanala.
◀
●● Zaključaj / Otključ.: Zaključajte kanal kako ga ne bi bilo moguće izabrati i
gledati.
Srpski
▶
NN NAPOMENA
●● Ova funkcija dostupna je samo kada je opcija Zaključani kanali
podešena na Uklj..
●● Uređivanje imena kanala (samo za analogne kanale): Sami dodelite ime
kanala.
NN Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od regiona.
◀
▶
Srpski
●● Uredi broj kanala: promenite broj kanala pomoću numeričke dugmadi.
NN Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od regiona.
●● Naredni program (samo za digitalne kanale): Promenite redosled u listi prema
imenu ili broju kanala.
●● Pretraga (kada je opcija Antena podešena na Satelit): Pokrenuće se pretraga
kanala.
●● Promeni raspored (kada je opcija Antena podešena na Satelit): menjanje
◀
rasporeda u upravljaču kanalima na osnovu numeričkog redosleda.
●● Izbriši: Izbrišite kanal kako biste prikazali željene kanale.
Srpski
▶
Ikone za prikaz statusa kanala
Ikona
Funkcije
a
Analogni kanal.
c
Izabrani kanal.
F
Kanal koji je postavljen kao Omiljeno.
\
Zaključan kanal.
◀
▶
Srpski
❑❑ Korišćenje omiljenih kanala
■■ Omiljeno
OO SMART HUB → Omiljeno → ENTERE
Prikazivanje svih omiljenih kanala.
●● Izmena omiljen. t: Izabrane kanale
možete da postavite u željenu grupu
omiljenih kanala.
◀
Omiljeno
Omiljeno 1
6
Zemaljska
10
▶
NN Prikazaće se simbol „F“, a kanal će biti
postavljen kao omiljeni.
Omiljeno 2
Srpski
Zemaljska
1. Na ekranu Kanal izaberite kanal i
pritisnite dugme TOOLS.
NN Ako želite da dodate više kanala,
upotrebite meni Režim izmene u
gornjem desnom uglu ekrana Kanal.
Kanal
◀
Izabrane stavke: 1
6
Zemaljska
10
Zemaljska
6-1
TV #6
10-1
TV #12
7
Zemaljska
10-2
TV #13
8
Zemaljska
11
Zemaljska
9
Zemaljska
12
Zemaljska
9-1
TV #9
13
Zemaljska
9-2
TV #10
13-1
TV #14
9-3
TV #11
14
Zemaljska
Režim izmene
Izmena omiljen.
2. Dodajte kanal u željenu grupu omiljenih
kanala (1, 2, 3, 4 ili 5) ili ga iz nje
izbrišite.
Svi kanali
Izbor svih
Uredi broj kanala
Zaključaj
Otključ.
Izbriši
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
NN Možete da izaberete jednu ili više grupa kanala.
NN Sa leve strane izabranih datoteka pojaviće se oznaka c.
3. Početno podešavanje ROVI elektronskog TV vodiča (EPG) može da potraje
u zavisnosti od regiona ili uslova emitovanja.
Srpski
▶
❑❑ Memorisanje kanala
OO MENUm → Kanal → ENTERE
■■ Antena t
NN Ova opcija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
Da bi vaš televizor mogao da počne sa memorisanjem dostupnih kanala, morate
da definišete tip izvora signala koji je povezan na televizor.
◀
▶
Srpski
■■ Zemlja
NN Izaberite zemlju kako bi televizor mogao ispravno automatski da pretraži kanale
koji se emituju.
●● Digitalni kanal: Promenite zemlju za digitalne kanale.
●● Analogni kanal: Promenite zemlju za analogne kanale.
◀
▶
Srpski
❑❑ Automatsko traženje
Automatsko skeniranje kanala i njihovo memorisanje na televizoru.
NN Automatski dodeljeni brojevi programa možda neće odgovarati stvarnim
ili željenim brojevima programa. Ako je kanal zaključan pomoću funkcije
Zaključani kanali, prikazaće se prozor za unos PIN koda.
●● Zemaljska / Kablovska / Satelit: Izaberite antenski izvor koji želite da
memorišete. Ova opcija može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
◀
●● Opc. za pretr. kabl. kan.
▶
(u zavisnosti od zemlje)
Podešavanje dodatnih opcija, kao što su frekvencija i oznaka simbola, za
pretraživanje kablovske mreže.
Srpski
Kada je Antena podešeno na Zemaljska ili Kablovska:
●● Digitalni i analogni / Digitalno / Analogni: Izaberite izvor kanala koji želite
da memorišete. Prilikom izbora opcije Kablovska → Digitalni i analogni ili
Digitalno: Unesite vrednost za skeniranje kablovskih kanala.
●● Režim pretrage (Potpuno / Mreža / Brzo): Skeniranje svih kanala sa aktivnim
stanicama za emitovanje i njihovo memorisanje na televizoru.
NN Ako izaberete Brzo, možete ručno da podesite opcije Mreža, ID mreže,
◀
Frekvencija, Modulacija i Oznaka simbola tako što ćete pritisnuti dugme
na daljinskom upravljaču.
Mreža (Aut. / Ručno): Izbor postavke za ID mreže između Aut. ili Ručno.
Srpski
▶
ID mreže: Kada je opcija Mreža podešena na Ručno, pomoću numeričke
dugmadi možete da podesite ID mreže.
Frekvencija: Prikazivanje frekvencije kanala. (razlikuje se u zavisnosti od zemlje)
Modulacija: Prikazivanje dostupnih vrednosti modulacije.
Oznaka simbola: Prikazivanje dostupnih oznaka simbola.
◀
▶
Srpski
Kada je Antenna podešeno na Satelit:
●● Tip kanala (Svi / TV / Radio): Izaberite opciju Tip kanala da biste memorisali.
●● Satelit: Izbor satelita za pretragu. Ova opcija može da se razlikuje u zavisnosti
od zemlje.
●● Režim skeniranja (Svi kanali / Samo bespl. kanali): Izbor režima skeniranja
za izabrani satelit.
◀
▶
Srpski
■■ Ručno traženje
Ručno skeniranje kanala i njihovo memorisanje na televizoru.
NN Ako je kanal zaključan pomoću funkcije Zaključani kanali, prikazaće se prozor
za unos PIN koda.
NN Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od regiona.
Kada je Antena podešeno na Zemaljska ili Kablovska:
◀
●● Podešavanje digitalnih kanala: Skeniranje digitalnih kanala.
1. Pritisnite dugme u / d / l / r da biste izabrali opciju Novo.
NN Kada izaberete Antena → Zemaljska: Kanal, Frekvencija, Širina
pojasa
NN Kada izaberete Antena → Kablovska: Frekvencija, Modulacija,
Oznaka simbola
Srpski
▶
2. Pritisnite dugme d da biste izabrali opciju Pretraga. Nakon završetka
skeniranja, kanal će biti ažuriran u listi kanala.
●● Podešavanje analognih kanala: Skeniranje analognih kanala.
1. Pritisnite dugme u / d / l / r da biste izabrali opciju Novo.
2. Podesite opcije Program, Sistem boja, Zvučni sistem, Kanal i Pretraga.
3. Pritisnite dugme d da biste izabrali opciju Memoriši. Nakon završetka
skeniranja, kanal će biti ažuriran u listi kanala.
◀
▶
Srpski
NN Režim kanala
●● P (režim programa): Po završetku memorisanja, stanicama koje emituju
program u vašoj oblasti biće dodeljeni brojevi od P0 do P99. Možete da
izaberete kanal tako što ćete u ovom režimu uneti broj pozicije.
●● C (režim antenskog kanala) / S (režim kablovskog kanala): Ova dva režima
omogućavaju vam da izaberete kanal unošenjem dodeljenog broja za svaku
antenski emitovanu stanicu ili kablovski kanal.
◀
▶
Srpski
Kada je Antena podešeno na Satelit:
●● Primopredajnik: Izbor primopredajnika pomoću dugmadi za navigaciju nagore/
nadole.
●● Režim skeniranja (Svi kanali / Samo bespl. kanali): Izbor besplatnih ili svih
kanala za memorisanje.
●● Pretraga mreže (Onemogući / Omogući): Omogući / Onemogući
◀
Omogućavanje/onemogućavanje pretrage mreže pomoću dugmadi za
navigaciju nagore/nadole.
●● Kvalitet signala: Prikazivanje trenutnog statusa emitovanog signala.
NN Informacije o satelitu i njegovom primopredajniku podložne su promenama, jer
zavise od uslova emitovanja.
NN Kada završite podešavanje, pređite na Pretraga i pritisnite dugme ENTERE.
Pokrenuće se pretraga kanala.
Srpski
▶
■■ Satelitski sistem
Satelitski sistem je dostupan kada je opcija Antena podešena na Satelit. Pre
pokretanja opcije Autom. programiranje podesite opciju Satelitski sistem. Zatim
će biti moguće normalno obaviti skeniranje kanala.
●● Izbor satelita: Možete da odaberete satelite za ovaj televizor.
●● LNB napajanje (Isklj. / Uklj.): Omogućavanje/onemogućavanje napajanja za
LNB.
◀
▶
Srpski
●● LNB postavke: Konfigurisanje spoljne opreme.
–– Satelit: Izbor satelita za prijem digitalnog signala.
–– Primopredajnik: Izbor primopredajnika iz liste ili dodavanje novog
primopredajnika.
–– Režim DiSEqC: Izbor režima DiSEqC za izabrani LNB.
–– Niža fr. LNB osc.: Podešavanje LNB oscilatora na nižu frekvenciju.
–– Viša fr. LNB osc.: Podešavanje LNB oscilatora na višu frekvenciju.
◀
–– Ton 22 kHz (Isklj. / Uklj. / Aut.): Izbor tona od 22 kHz u zavisnosti od LNB
tipa. Za univerzalni LNB trebalo bi da bude podešeno na Aut.
–– Kvalitet signala: Prikazivanje trenutnog statusa emitovanog signala.
Srpski
▶
●● Postavke SatCR/Unicable: Konfigurišite instalaciju pomoću jednog kabla.
NN Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od regiona.
–– SatCR/Unicable: Omogućavanje/onemogućavanje podrške za instalaciju
pomoću jednog kabla.
–– Broj slota: Izbor broja SatCR korisničkog slota za izabrani risiver.
–– Frekvencija slota: Unesite odgovarajuću frekvenciju za prijem signala sa
SatCR.
◀
–– Otkrij frekven. slota: Automatsko detektovanje frekvencije signala za
izabrani broj slota.
–– Proveri frekv. slota: Proverite da li navedena frekvencija odgovara
izabranom slotu.
Srpski
▶
●● Postavke uređaja za pozicioniranje: Konfigurisanje uređaja za pozicioniranje
antene.
Uređaj za pozicioniranje (Uklj. / Isklj.): Omogućavanje/onemogućavanje
kontrole položaja.
Tip ur. za pozic. (USALS / DiSEqC 1.2): Izbor tipa uređaja za pozicioniranje
između DiSEqC 1.2 i USALS (Univerzalni satelitski automatski lokacioni sistem).
–– Geog. duž.: Podešavanje geografske dužine vaše lokacije.
◀
–– Geog. šir.: Podešavanje geografske širine vaše lokacije.
–– Podeš. geog. dužine satelita: Podešavanje geografske dužine satelita koje
je odredio korisnik.
Srpski
▶
Korisnički režim: Podešavanje položaja satelitske antene prema svakom
satelitu. Ako memorišete trenutni položaj satelitske antene prema određenom
satelitu, kada bude potreban signal sa tog satelita, satelitsku antenu je moguće
pomeriti u prethodno definisani položaj.
–– Satelit: Izbor satelita za koji ćete podesiti položaj.
–– Primopredajnik: Izbor primopredajnika iz liste za prijem signala.
–– Režim pomeranja: Izbor režima pomeranja između diskretnog i
◀
neprekidnog.
–– Veličina koraka: Podešavanje veličine koraka za rotaciju antene. Opcija
„Veličina koraka“ omogućena je kada je „Režim pomeranja“ podešen na
„Korak“.
Srpski
▶
–– Idi na sačuvani položaj: Rotiranje antene prema sačuvanom položaju
satelita.
–– Položaj antene: Prilagođavanje i čuvanje položaja antene za izabrani satelit.
–– Memoriši trenutni položaj: Memorisanje trenutnog položaja kao
ograničenja za izabrani primopredajnik.
–– Kvalitet signala: Prikazivanje trenutnog statusa emitovanog signala.
◀
▶
Srpski
Režim za instalaciju: Postavljanje ograničenja raspona pomeranja satelitske
antene ili resetovanje položaja. Ova funkcija se obično koristi u vodiču za
instalaciju.
–– Ograniči položaj (Istok / Zapad): Izbor smera ograničenja za uređaj za
pozicioniranje.
–– Položaj antene: Prilagođavanje i čuvanje položaja antene za izabrani satelit.
–– Memoriši trenutni položaj: Memorisanje trenutnog položaja kao
◀
ograničenja za izabrani primopredajnik.
–– Resetuj poziciju: Pomeranje antene u referentni položaj.
–– Resetuj ogran. uređ. za poz.: Omogućavanje rotacije antene u punom
luku.
●● Resetuj sva podešavanja (Da / Ne): Sva podešavanja satelita biće resetovana
na početne vrednosti.
Srpski
▶
❑❑ Ostale funkcije
OO MENUm → Kanal → ENTERE
■■ Tip vodiča (Samsung / Rovi On Screen)
(u zavisnosti od zemlje)
Možete da izaberete drugi tip za Vodič.
●● Samsung: Korišćenje programskog vodiča kompanije Samsung.
◀
●● Rovi On Screen: Korišćenje programskog vodiča kompanije Rovi International
Solutions.
NN Vreme početnog podešavanja ROVI elektronskog TV vodiča (EPG) može da
bude dugačko u zavisnosti od regiona ili uslova emitovanja.
Srpski
▶
■■ Prenos liste kanala
Uvoz/izvoz mape kanala. Da biste koristili ovu funkciju, trebalo bi da priključite USB
uređaj za skladištenje.
●● Uvoz sa USB uređaja: Uvoz liste kanala sa USB uređaja.
●● Izvoz na USB uređaj: Izvoz liste kanala na USB uređaj. Ova funkcija je
dostupna kada je povezan USB uređaj.
◀
▶
Srpski
■■ Fino podešavanje
(samo za analogne kanale)
Ako je prijem dobar, nema potrebe da fino podešavate kanal, pošto se to obavlja
automatski tokom pretrage i memorisanja kanala. Ako je signal slab ili izobličen,
ručno obavite fino podešavanje kanala. Pomerajte nalevo ili nadesno dok ne
dobijete jasnu sliku.
NN Postavke se primenjuju na kanal koji trenutno gledate.
◀
NN Fino podešeni kanali koje ste sačuvali označeni su zvezdicom („*“) sa desne
strane broja kanala na traci kanala.
NN Da biste resetovali fino podešavanje, izaberite opciju Resetuj.
Srpski
▶
Osnovne funkcije
❑❑ Promena unapred podešenog režima slike
OO MENUm → Slika → Režim slike → ENTERE
■■ Režim slike t
Izaberite željeni tip slike.
NN Kada je izvor signala podešen na PC, za funkciju Režim slike dostupne su
samo opcije Standardno i Zabava.
◀
●● Dinamična: Pogodno za dobro osvetljene prostorije.
●● Standardno: Pogodno za prostorije sa normalnim osvetljenjem.
●● Prirodno za LED televizore / Opuštanje za plazma televizore : Pogodno za manje
naprezanje očiju.
●● Film: Pogodno za gledanje filmova u zamračenoj prostoriji.
●● Zabava: Pogodno za gledanje filmova i igranje igara.
NN Dostupno je samo kada je povezan računar.
Srpski
▶
❑❑ Podešavanje postavki slike
OO MENUm → Slika → ENTERE
■■ Poz. svetlo za LED televizore / Svetlo ćelija za plazma televizore / Kontrast /
Osvetljenje / Oštrina / Boja / Past. (Z/C)
Vaš televizor ima nekoliko opcija za kontrolu kvaliteta slike.
NN U analognim režimima TV, Spoljni, AV PAL sistema nije moguće koristiti
funkciju Past. (Z/C).
◀
NN U režimu PC možete da promenite samo opciju Poz. svetlo za LED televizore
, opciju Svetlo ćelija
Oštrina.
za plazma televizore ,
kao i opcije Kontrast, Osvetljenje i
NN Postavke mogu da se podese i sačuvaju za svaki spoljni uređaj koji je povezan
sa televizorom.
Srpski
▶
❑❑ Menjanje veličine slike
OO MENUm → Slika → Podešavanje ekrana → ENTERE
■■ Podešavanje ekrana
●● Veličina slike: Vaš kablovski uređaj / satelitski risiver može takođe da ima
poseban skup veličina ekrana. Međutim, preporučuje se da uglavnom koristite
režim 16:9.
–– Automatska širina: Automatsko podešavanje veličine slike na odnos širine i
◀
▶
visine od 16:9.
–– 16:9: Podešavanje veličine slike na režim 16:9, pogodan za reprodukciju
DVD diskova i televizijskih programa širokog formata.
–– Široki zum: Povećavanje veličine slike na više od 4:3.
Srpski
–– Zum: Uvećavanje slike širokog formata 16:9 po vertikali radi uklapanja na
veličinu ekrana.
–– 4:3: Podrazumevana postavka za reprodukciju filmova i normalne televizijske
programe.
NN Nemojte da gledate program u formatu 4:3 duže vreme. Tragovi ivica
na levoj strani, desnoj strani ili na sredini ekrana mogu da izazovu
zadržavanje slike na ekranu („sagorevanje“ ekrana), a to nije pokriveno
garancijom.
◀
–– Screen Fit: Prikazivanje cele slike, bez isecanja, kada se koristi HDMI (720p
/ 1080i / 1080p) ili komponentni (1080i / 1080p) signal.
Srpski
▶
–– Pametni prikaz 1: Smanjivanje slike u režimu 16:9 za 50% za LED televizore
–– Pametni prikaz 2: Smanjivanje slike u režimu 16:9 za 25% za LED televizore
NN Pametni prikaz 1 je omogućen samo u HDMI režimu.
NN Pametni prikaz 2 je omogućen samo u režimu HDMI ili DTV.
NN Veličina slike može da se razlikuje u zavisnosti od ulazne rezolucije kada
se sadržaj reprodukuje pomoću opcije Vid. zapisi iz menija SMART
HUB.
◀
▶
Srpski
NN NAPOMENA
●● Kada je za PIP (slika u slici) postavljen režim „Dvostruko“ (à, Œ), nije moguće
podesiti veličinu slike.
●● Opcije za veličinu slike mogu da se razlikuju u zavisnosti od izvora ulaznog
signala.
●● Dostupne stavke mogu da se razlikuju u zavisnosti od izabranog režima.
●● U režimu PC moguće je podesiti samo opcije 16:9 i 4:3.
◀
●● Postavke možete da podesite i sačuvate za svaki spoljni uređaj koji je povezan
na televizor.
Srpski
▶
●● Nakon što izaberete Zum ili Široki zum:
1. Pritisnite dugme d da biste izabrali Položaj.
2. Pritisnite dugme ENTERE.
3. Pritisnite dugme u ili d da biste pomerili ekran nagore ili nadole.
4. Pritisnite dugme ENTERE.
5. Izaberite opciju Zatvori pomoću dugmadi d i u. Da biste resetovali položaj
slike, pritisnite Resetuj.
◀
▶
Srpski
●● Nakon izbora opcije Screen Fit u režimu HDMI (1080i / 1080p) ili Komponentni
(1080i / 1080p), možda ćete morati da centrirate sliku:
1. Pritisnite dugme d da biste izabrali Položaj.
2. Pritisnite dugme ENTERE.
3. Pritisnite dugme u, d, l ili r da biste pomerali sliku.
4. Pritisnite dugme ENTERE.
◀
5. Izaberite opciju Zatvori pomoću dugmadi d i u. Da biste resetovali položaj
slike, pritisnite Resetuj.
Srpski
▶
●● HD (visoka rezolucija): 16:9 – 1080i / 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
●● Postavke možete da podesite i sačuvate za svaki spoljni uređaj koji je povezan
na televizor.
◀
Izvor signala
Veličina slike
ATV, EXT
AV, Komponenta (480i, 480p, 576i, 576p)
Automatska širina, 16:9, Široki zum, Zum, 4:3
DTV (720p, 1080i, 1080p)
Komponenta (720p, 1080i, 1080p)
HDMI (720p, 1080i, 1080p)
Automatska širina, 16:9, Široki zum, Zum, 4:3,
Screen Fit za DTV
HDMI (720p, 1080i, 1080p)
Pametni prikaz 1 za LED televizore
DTV (1080i), HDMI (720p, 1080i, 1080p)
Pametni prikaz 2 za LED televizore
Računar
16:9, 4:3
Srpski
▶
●● Velič. ekrana 4:3 (16:9 / Široki zum / Zum / 4:3): Dostupno samo kada je
veličina slike podešena na opciju „Automatska širina“. Možete da odredite
željenu veličinu slike prema formatu 4:3 WSS (Wide Screen Service) ili prema
originalnoj veličini. Veličina slike se razlikuje u svakoj evropskoj zemlji.
NN Ova opcija nije dostupna u režimu PC, komponentnom niti HDMI režimu.
◀
▶
Srpski
❑❑ Menjanje opcija slike
■■ Napredna podešavanja
OO MENUm → Slika → Napredna podešavanja →
ENTERE
Nijansa crne
(Napredna podešavanja su dostupna u režimu
Standardno / Film)
◀
Napredna podešavanja
Možete da podesite detaljne postavke ekrana, što
podrazumeva boju i kontrast.
NN U režimu PC možete da promenite samo opcije
Gamma i Bal. bele boje.
Srpski
Dinam. kontrast
Detalj senke
Isklj.
Srednje
-2
Gamma0
Ekspertski obrazac
Isklj.
Samo režim RGB
Isklj.
Područje boje
Originalni
●● Prikazani meni može da se razlikuje u
zavisnosti od modela.
▶
●● Nijansa crne (Isklj. / Tamno / Tamnije / Najtamnije): Izaberite nivo crne boje
kako biste podesili dubinu prikaza na ekranu.Dinam. kontrast (Isklj. / Nisko /
Srednje / Visoko): Podesite kontrast ekrana.
●● Detalj senke (-2~+2) za LED televizore : Povećajte nivo osvetljenosti za tamne
slike.
●● Gamma: Podesite intenzitet primarnih boja.
●● Ekspertski obrazac (Isklj. / Obrazac1 / Obrazac2): Funkcija Ekspertski
◀
obrazac omogućava kalibraciju slike bez generatora ili filtera. Ako meni na
ekranu nestane ili otvorite neki meni osim menija „Slika“, kalibracija će biti
sačuvana, a prozor Ekspertski obrazac će nestati.
NN Zvuk se ne reprodukuje dok je aktivna funkcija Ekspertski obrazac.
NN Dostupno samo na modelima sa podrškom za DTV / Komponentni / HDMI.
NN Onemogućeno je za kanale koji podržavaju MHEG ako je omogućen digitalni
tekst.
Srpski
▶
●● Samo režim RGB (Isklj. / Crvena / Zelena / Plava): Prikazivanje boje
Crvena,Zelena i Plava radi finog podešavanja nijanse i zasićenosti.
●● Područje boje (Aut. / Originalni / Po izboru): Podesite opseg boja koje su
dostupne za kreiranje slike.
NN Ako želite da prilagodite opcije Boja, Crvena, Zelena, Plava i Resetuj,
podesite Područje boje na Po izboru.
●● Bal. bele boje: Podesite temperaturu boje radi dobijanja što prirodnije slike.
◀
Odst. crvene / Odst. zelene / Odst. plave: Podesite zatamnjenost svake boje
(crvene, zelene i plave).
Jark. crvene / Jark. zelen / Jark. plave: Podesite intenzitet svake boje (crvene,
zelene i plave).
Resetuj: Resetovanje opcije „Bal. bele boje“ na podrazumevane postavke.
Srpski
▶
10t balans bele (Isklj. / Uklj.): upravljanje balansom bele u intervalu od deset
tačaka podešavanjem osvetljenosti crvene, zelene i plave boje.
NN Dostupno je kada je režim slike podešen na Film i kada je izabran bilo koji
spoljni ulaz.
NN Neki spoljni uređaji ne podržavaju ovu funkciju.
Interval: Izbor intervala za podešavanje.
Crvena: Podešavanje nivoa crvene boje.
◀
Zelena: Podešavanje nivoa zelene boje.
Plava: Podešavanje nivoa plave boje.
Resetuj: Resetovanje opcije 10t balans bele na podrazumevane postavke.
Srpski
▶
●● Boja kože: Naglašavanje roze „boje kože“.
●● Poboljšavanje ivica (Isklj. / Uklj.): Naglašavanje ivica objekta.
●● Osvetlj. pri kret. (Isklj. / Uklj.): Smanjivanje potrošnje energije kontrolisanjem
osvetljenosti.
NN 3D funkcija nije podržana.
NN Prilikom promene postavke za Poz. svetlo za LED televizore / Svetlo
◀
ćelija za plazma televizore , Osvetljenje ili Kontrast, funkcija Osvetlj. pri kret.
će biti podešena na Isklj.
Srpski
▶
●● xvYCC (Isklj. / Uklj.): Aktiviranjem režima xvYCC povećava se nivo detalja i
prostor boje prilikom gledanja filmova sa spoljnog uređaja (npr. DVD plejera) koji
je povezan na HDMI priključak ili komponentni ulazni priključak.
NN Dostupno je kada je režim slike podešen na Film, a spoljni ulaz na HDMI ili
Komponentni.
NN Neki spoljni uređaji ne podržavaju ovu funkciju.
●● LED Motion Plus (Isklj. / Uklj.) za LED televizore : Ubrzavanje prikazivanja brzih
◀
scena sa puno pokreta kako bi slika bila jasna.
Srpski
▶
■■ Opcije slike
OO MENUm → Slika → Opcije slike → ENTERE
NN U režimu PC možete da promenite samo opciju
Nijansa boje.
Nijansa boje
●● Nijansa boje (Hladna / Standardno / Tople boje1
/ Tople boje2)
deaktivirana kada je režim slike podešen na
Dinamična.
NN Postavke možete da podesite i sačuvate za
svaki spoljni uređaj koji je povezan na televizor.
Srpski
Standardno
Digital. filter buke
Aut.
MPEG filter buke
Aut.
HDMI crna
NN Opcija Tople boje1 ili Tople boje2 biće
◀
Opcije slike
Normalno
Slika za film
Isklj.
Motion Plus
Standardno
▶
●● Prikazana slika može da se razlikuje u
zavisnosti od modela.
●● Digital. filter buke (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko / Aut. / Autom.
vizuelizacija): Kada je emitovani signal slab, može da dođe do pojave šuma i
dvostruke slike na ekranu. Birajte opcije dok ne dobijete najbolji kvalitet slike.
Autom. vizuelizacija: prikazivanje intenziteta trenutnog signala i definisanje
filtera za šum prilikom menjanja analognih kanala.
NN Ova funkcija je dostupna samo za analogne kanale.
◀
▶
Srpski
●● MPEG filter buke (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko / Aut.): Smanjivanje MPEG
šuma kako bi se obezbedio bolji kvalitet slike.
●● HDMI crna (Nisko / Normalno): Izbor nivoa crne boje na ekranu radi
podešavanja dubine prikaza.
NN Ova funkcija je dostupna samo u režimu HDMI (RGB signali).
●● Slika za film (Isklj. / Auto1 / Auto2 / Cinema Smooth za plazma televizore ):
◀
Podešavanje televizora tako da automatski detektuje i obrađuje filmske signale
(bez obzira na izvor), pa da sliku podešava tako da se postigne optimalan
kvalitet. Funkcija Cinema Smooth dostupna je samo kada se koristi ulazni
signal HDMI 24 Hz.
NN dostupna je samo kada se koristi ulazni signal HDMI 24 Hz.Ovo je dostupno
u režimima AV, KOMPONENTNI (480i / 1080i) i HDMI (1080i).
NN Ako prikaz na ekranu nije ugodan za gledanje, podesite opciju Slika za film
na Isklj., Auto1 ili Auto2.
Srpski
▶
●● Motion Plus (Isklj. / Obriši / Standardno / Glatko / Po izboru / Demonstr.)
za LED televizore :
Ubrzavanje prikazivanja brzih scena sa puno pokreta kako bi
slika bila jasna.
NN Na ekranu sa informacijama na televizoru prikazuju se rezolucija i frekvencija
ulaznog signala (60 Hz), ali ne i frekvencija koju televizor generiše za sliku
koju prikazuje pomoću funkcije Motion Plus.
NN Ako dođe do pojave šuma na ekranu, podesite Motion Plus na Isklj..
◀
Ako je Motion Plus podešeno na Po izboru, možete ručno da podesite
Smanjivanje zamuć., Smanj. podrht. ili Resetuj.
NN Ako je Motion Plus podešeno na Demonstr., možete da uporedite stanje
kada je ta funkcija uključena i kada je isključena.
Srpski
▶
Smanjivanje zamuć.: Podešavanje nivoa smanjivanja zamućenja slike iz video
izvora.
Smanj. podrht.: prilagođavanje nivoa podrhtavanja slike iz video izvora prilikom
gledanja filma.
Resetuj: Resetujte prilagođene postavke.
◀
▶
Srpski
■■ Resetovanje slike (Da / Ne)
Resetovanje trenutnog režima slike na podrazumevane postavke.
◀
▶
Srpski
❑❑ Podešavanje televizora za rad sa računarom
Podesite ulazni izvor na PC.
■■ Aut. podešavanje t
OO MENUm → Slika → Aut. podešavanje → ENTERE
Podešavanje vrednosti/položaja frekvencija i automatsko fino podešavanje
postavki.
◀
NN Ova funkcija nije dostupna kada je veza ostvarena pomoću HDMI-na-DVI kabla.
Srpski
▶
■■ Podešavanje PC ekrana
OO MENUm → Slika → Podešavanje ekrana → Podešavanje PC ekrana →
ENTERE
●● Grubo / Fino: Uklanjanje ili smanjivanje šuma na slici. Ako se šum ne ukloni
finim podešavanjem, podesite frekvenciju što je bolje moguće (Grubo) i ponovo
izvršite fino podešavanje. Nakon smanjenja šuma, ponovo podesite sliku tako
da bude poravnata na sredini ekrana.
◀
●● Položaj: podesite položaj ekrana računara pomoću dugmadi za navigaciju (u /
d / l / r).
●● Reset slike: Resetovanje slike na podrazumevane postavke.
Srpski
▶
Korišćenje televizora kao monitora za računar
Podešavanje softvera na računaru (na osnovu operativnog sistema Windows XP)
U zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows i video kartice, prikaz ekrana
na računaru može da se razlikuje i u tom slučaju će neke osnovne informacije o
podešavanju skoro uvek biti primenjene. (Ako to nije slučaj, obratite se proizvođaču
računara ili prodavcu Samsung proizvoda.)
1. Kliknite na stavku „Kontrolna tabla“ u meniju Start operativnog sistema Windows.
◀
2. Kliknite na stavku „Izgled i teme“ u prozoru „Kontrolna tabla“ i prikazaće se dijalog.
3. Kliknite na opciju „Prikaz“ i prikazaće se dijalog.
Srpski
▶
4. Izaberite karticu „Postavke“ u dijalogu.
●● Ispravno podešavanje veličine (rezolucija) [optimalno: 1920 X 1080 piksela]
●● Ako u dijalogu za postavke prikaza postoji opcija vertikalne frekvencije, ispravna
vrednost je „60“ ili „60 Hz“. U suprotnom, samo kliknite na dugme „U redu“ i
izađite iz dijaloga.
◀
▶
Srpski
❑❑ Promena unapred podešenog režima zvuka
OO MENUm → Zvuk → Režim zvuka → ENTERE
■■ Režim zvuka t
●● Standardno: Izbor standardnog režima zvuka.
●● Muzika: Naglašavanje muzike u odnosu na glasove.
●● Film: Pruža najbolji zvuk za gledanje filmova.
◀
●● Clear Voice: naglašavanje glasova u odnosu na ostale zvukove.
●● Pojačavanje: Povećavanje intenziteta zvuka visoke frekvencije radi pružanja
boljeg doživljaja slušanja osobama sa oštećenim sluhom.
NN Ako je opcija Izaberite zvučnik podešena na Spoljni zvučnik, funkcija
Režim zvuka je onemogućena.
Srpski
▶
❑❑ Podešavanje postavki zvuka
OO MENUm → Zvuk → ENTERE
■■ Zvučni efekat
●● SRS TruSurround HD (Isklj. / Uklj.)
(samo standardni režim zvuka)
◀
Ova funkcija pruža iskustvo virtuelnog 5.1-kanalnog zvučnog okruženja preko
para zvučnika koji koriste tehnologiju HRTF (Head Related Transfer Function).
NN Ako je opcija Izaberite zvučnik podešena na Spoljni zvučnik, funkcija SRS
TruSurround HD je onemogućena.
Srpski
▶
●● SRS TruDialog (Isklj. / Uklj.)
(samo standardni režim zvuka)
Ova funkcija vam omogućava da povećate intenzitet glasa u odnosu na
pozadinsku muziku ili zvučne efekte, tako da se dijalog čuje jasnije.
NN Ako je opcija Izaberite zvučnik podešena na Spoljni zvučnik, funkcija SRS
TruDialog je onemogućena.
●● SRS CS Headphone: Možete da slušate virtuelni 5.1-kanalni okružujući zvuk
◀
preko slušalica.
▶
Srpski
●● Ekvilajzer
Podešavanje režima zvuka (samo standardni režim zvuka).
–– Balans L/D: podešavanje balansa između desnog i levog zvučnika.
–– 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (podešavanje propusnog opsega):
Podešavanje nivoa određenih frekvencija propusnog opsega.
–– Resetuj: Resetovanje ekvilajzera na podrazumevane postavke.
NN Ako je opcija Izaberite zvučnik podešena na Spoljni zvučnik, funkcija
◀
Ekvilajzer je onemogućena.
▶
Srpski
■■ 3D Audio (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko)
Tehnologija 3D audio pomoću kontrole dubine zvuka pruža obuhvatajući zvuk koji
odgovara iskačućim efektima 3D video zapisa.
NN Ova funkcija je dostupna samo prilikom reprodukcije 3D sadržaja.
◀
▶
Srpski
■■ Audio opcije emitovanja
●● Audio jezik
(samo za digitalne kanale)
Promenite podrazumevanu vrednost za audio jezik.
NN Dostupni jezik može da se razlikuje u zavisnosti od programa.
◀
▶
Srpski
●● Audio format
(samo za digitalne kanale)
Kada se zvuk emituje sa glavnog zvučnika i sa audio risivera, može da dođe do
pojave odjeka zbog razlike u brzini dekodiranja zvuka od strane glavnog zvučnika i
audio risivera. U tom slučaju, koristite zvučnike na televizoru.
NN Opcija Audio format može da se razlikuje u zavisnosti od programa. 5.1-kanalni
◀
Dolby Digital zvuk dostupan je samo ako je televizor povezan na spoljne
zvučnike preko optičkog kabla.
Srpski
▶
●● Audio opis
(nije dostupno na svim lokacijama) (samo za digitalne kanale)
Ova funkcija služi za upravljanje zvučnim zapisom za audio opis koji se šalje uz
glavni zvučni zapis od strane emitera programa.
NN Audio opis (Isklj. / Uklj.): Uključite ili isključite funkciju audio opisa.
NN Volume: Podešavanje jačine zvuka audio opisa.
◀
▶
Srpski
■■ Još podešavanja
(samo za digitalne kanale)
●● DTV nivo zvuka (MPEG / HE-AAC): Pomoću ove funkcije možete da smanjite
neusaglašenost glasovnog signala (to je jedan od signala koji se primaju tokom
emitovanja digitalnog TV programa) na željeni nivo.
NN U zavisnosti od tipa emitovanog signala, MPEG / HE-AAC može da se
podesi između -10 dB i 0 dB.
◀
NN Da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka, podesite na vrednost između 0 i
-10.
Srpski
▶
●● SPDIF izlaz: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) služi za pružanje digitalnog
zvuka, smanjujući smetnje koje stvaraju zvučnici i različiti digitalni uređaji, kao
što je DVD plejer.
Audio format: Možete da izaberete format digitalnog audio izlaza (SPDIF).
NN Dostupni format digitalnog audio izlaza (SPDIF) može da se razlikuje u
zavisnosti od ulaznog izvora
◀
Kašnjenje zvuka: Ispravljanje neslaganja audio-video signala prilikom gledanja
TV programa/video zapisa i prilikom slušanja zvuka preko digitalnog audio
izlaza pomoću spoljnog uređaja, kao što je AV prijemnik (0 ms ~ 250 ms).
Srpski
▶
●● Dolby Digital Comp (Line / RF): Pomoću ove funkcije možete da smanjite
neusaglašenost između Dolby Digital signala i glasovnog signala (tj. MPEG
audio, HE-AAC, ATV zvuk).
NN Izaberite opciju „Linijski“ da biste dobili dinamičan zvuk, a „RF“ kako biste
smanjili razliku između glasnih i tihih zvukova noću.
Line: Podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale čija je jačina veća ili
manja od -31 dB (referenca) na -20 dB ili na -31 dB.
◀
RF: Podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale čija je jačina veća ili manja
od -20 dB (referenca) na -10 dB ili na -20 dB.
Srpski
▶
■■ Postavke zvučnika
●● Izaberite zvučnik (Spoljni zvučnik / Zvučnik TV-a)
Može da dođe do pojave odjeka zbog razlike u brzini dekodiranja zvuka od
strane glavnog zvučnika i audio risivera. U tom slučaju, podesite televizor na
Spoljni zvučnik.
NN Kada je opcija Izaberite zvučnik podešena na Spoljni zvučnik, dugmad
◀
za jačinu zvuka i dugme MUTE neće raditi, a postavke za zvuk će biti
ograničene.
NN Kada je Izaberite zvučnik podešeno na Spoljni zvučnik.
●● Zvučnik TV-a: Isklj., Spoljni zvučnik: Uklj.
Srpski
▶
NN Kada je Izaberite zvučnik podešeno na Zvučnik TV-a.
●● Zvučnik TV-a: Uklj., Spoljni zvučnik: Uklj.
NN Ako nema video signala, biće isključen zvuk na oba zvučnika.
●● Automatska jačina (Isklj. / Normalno / Noćni režim)
Da biste izjednačili nivo jačine zvuka na svakom kanalu, podesite na Normalno.
Noćni režim: ovaj režim omogućava poboljšano iskustvo zvuka u poređenju sa
režimom Normalno, skoro sasvim bez šuma. Veoma je koristan noću.
◀
NN Kada upravljate jačinom zvuka spoljnih uređaja (set-top box uređaj ili DivX
plejer) koji su povezani na televizor, isključite režim Automatska jačina.
Ako je uključen režim Automatska jačina, nećete moći da osetite efekat
promene jačine zvuka.
Srpski
▶
■■ Resetovanje zvuka (Da / Ne)
Vraćanje svih postavki zvuka na podrazumevane fabričke vrednosti.
◀
▶
Srpski
❑❑ Izbor režima zvuka t
Kada podesite na Dual f-g, na ekranu će se prikazati trenutni režim zvuka.
NICAM Stereo
Mono
MONO
Stereo
STEREO ↔ MONO
Dual
DUAL f ↔ DUAL g
Mono
MONO
Stereo
MONO ↔ STEREO
Dual
MONO → DUAL f
DUAL g
Srpski
←
◀
Dual 1/2
↑
A2 Stereo
Tip zvuka
Dual 1/2
Automatska promena
DUAL f
Automatska promena
DUAL f
▶
NN Ako je stereo signal slab, pa dolazi do automatske promene, pređite na režim
mono.
NN Aktivira se samo za stereo zvučni signal.
NN Ova funkcija je dostupna samo kada je Spoljni izvor podešeno na TV.
◀
▶
Srpski
Preference
❑❑ Povezivanje na žičnu mrežu
Televizor možete da povežete na mrežu pomoću kabla na tri načina:
●● Televizor možete da povežete na mrežu tako što ćete LAN priključak sa
zadnje strane televizora povezati sa spoljnim modemom pomoću LAN kabla.
Pogledajte donji dijagram.
Zidna utičnica za modem
◀
Spoljni modem
(ADSL / VDSL / kablovska televizija)
Kabl za modem
LAN kabl
Srpski
Tabla na zadnjoj strani
televizora
▶
●● Televizor možete da povežete na mrežu tako što ćete LAN priključak sa zadnje
strane televizora povezati sa ruterom koji je povezan na spoljni modem. Za
povezivanje koristite LAN kabl. Pogledajte donji dijagram.
Zidna utičnica za
modem
Tabla na zadnjoj strani
televizora
Spoljni modem
Ruter
(ADSL / VDSL / kablovska televizija) (sa DHCP serverom)
◀
▶
Kabl za modem
LAN kabl
Srpski
LAN kabl
●● U zavisnosti od toga kako je mreža konfigurisana, televizor ćete možda
moći da povežete na mrežu tako što ćete LAN priključak sa zadnje strane
televizora direktno povezati sa zidnom mrežnom utičnicom pomoću LAN kabla.
Pogledajte donji dijagram. Imajte u vidu da je mrežna utičnica povezana sa
modemom ili ruterom koji se nalazi negde u kući.
Zidna mrežna utičnica
Tabla na zadnjoj strani televizora
◀
▶
LAN kabl
Srpski
●● Ako imate dinamičku mrežu, trebalo bi da koristite ADSL modem ili ruter koji
podržava Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemi i ruteri koji
podržavaju DHCP automatski dodeljuju IP adresu, podmrežnu masku, mrežni
prolaz i DNS vrednosti koje su potrebne da bi se televizor povezao na Internet,
čime se uklanja potreba za ručnim unošenjem tih parametara. Većina kućnih
mreža su dinamičke mreže.
◀
Neke mreže zahtevaju statičku IP adresu. Ako vaša mreža zahteva statičku
IP adresu, morate ručno da unesete IP adresu, podmrežnu masku, mrežni
prolaz i DNS vrednosti na ekranu za podešavanje mreže na televizoru prilikom
podešavanja mrežne veze. Da biste saznali IP adresu, podmrežnu masku,
mrežni prolaz i DNS vrednosti, obratite se dobavljaču Internet usluga (ISP).
Ako imate računar sa operativnim sistemom Windows, te vrednosti možete da
saznate i na računaru.
NN Ako vaša mreža zahteva statičku IP adresu, možete da koristite ADSL
modeme koji podržavaju DHCP. ADSL modemi koji podržavaju DHCP
omogućavaju i korišćenje statičkih IP adresa.
Srpski
▶
❑❑ Podešavanje mreže
■■ Postavke mreže
OO MENUm → Mreža → Postavke mreže → ENTERE
Podesite mrežnu vezu kako biste koristili različite Internet usluge, kao što su
SMART HUB i AllShare™, kao i da biste obavili nadogradnju softvera.
■■ Status mreže
◀
OO MENUm → Mreža → Status mreže → ENTERE
Možete da proverite trenutni status mreže i Internet veze.
Srpski
▶
■■ AllShare postavke
OO MENUm → Mreža → AllShare postavke → ENTERE
Možete da izaberete da li želite da koristite multimedijalne funkcije na mreži.
■■ SWL(Samsung Wireless Link)
OO MENUm → Mreža → SWL(Samsung Wireless Link) → ULAZE
Možete jednostavno da povežete televizor sa bežičnim mobilnim uređajem.
◀
▶
Srpski
■■ Podešavanje mreže (Aut.)
Ako televizor povezujete na mrežu koja podržava DHCP, koristite funkciju za
automatsko podešavanje mreže. Pratite sledeće korake da biste povezivanje
televizora na žičnu mrežu obavili automatski:
Kako da podešavanje obavite automatski
◀
1. Idite na ekran Postavke mreže. Da biste
obavili podešavanje, pratite uputstva na
ekranu Postavke mreže.
Postavka mreže
Izaberite tip mrežne veze.
Kabelska TV
Bežično (Opšte postavke)
WPS(PBC)
2. Izaberite opciju Kabelska TV.
One Foot Connection
3. Pojaviće se ekran za testiranje mreže, nakon
čega će podešavanje mreže biti završeno.
Srpski
Preth.
Povežite se sa mrežom pomoću
LAN kabla. Uverite se da je LAN
Dalje
kabl povezan.
Otkaži
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
▶
NN Ako automatsko podešavanje ne uspe,
proverite vezu sa LAN priključkom.
Postavka mreže
Bežična mrežna veza i Internet veza su uspostavljene.
MAC adresa
NN Ako ne možete da pronađete parametre
mrežne veze ili ako želite ručno da podesite
vezu, izaberite opciju „Ručno“. Pogledajte
odeljak „Kako da podešavanje obavite
ručno“.
◀
IP adresa
Podmrežna maska
SEC_LinkShare
00:12:fb:2b:56:4d
192.168.11.4
255.255.255.0
Mrežni prolaz
192.168.11.1
DNS server
192.168.11.1
Pok. opet
IP Setting
Uspešno je ostvarena veza sa Internetom.
Ako imate problema sa korišćenjem Internet usluge, obratite se dobavljaču
U redu
Internet usluga.
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
▶
Srpski
■■ Postavke mreže (Ručno)
Ako televizor povezujete na mrežu koja zahteva statičku IP adresu, koristite funkciju
za ručno podešavanje mreže.
Preuzimanje mrežnih parametara
Pratite sledeće korake da biste preuzeli mrežne parametre na većini Windows
računara:
1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu „Mreža“ u donjem desnom uglu ekrana.
◀
2. Iz iskačućeg menija koji će se pojaviti izaberite stavku „Status“.
3. U dijalogu koji će se prikazati kliknite na karticu „Podrška“.
4. Na kartici „Podrška“ kliknite na dugme „Detalji“. Prikazaće se mrežni parametri.
Srpski
▶
Kako da podešavanje obavite ručno
Pratite sledeće korake da biste povezivanje televizora na žičnu mrežu obavili ručno:
1. Pratite korake 1 i 2 iz procedure „Kako da
podešavanje obavite automatski“
2. Na ekranu za testiranje mreže izaberite opciju IP
postavke.
3. IP režim podesite na Ručno.
◀
4. Pritisnite dugme d na daljinskom upravljaču da
biste prešli na stavku IP adresa.
IP postavke
IP režim
Ručno
IP adresa
0.0.0.0
Podmrežna maska
0.0.0.0
Mrežni prolaz
0.0.0.0
DNS režim
Aut.
DNS server
0.0.0.0
U redu
● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti
od modela.
Srpski
▶
5. Unesite vrednosti za IP adresa, Podmrežna maska, Mrežni prolaz i DNS server.
Pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču unosite brojeve, a pomoću
dugmadi sa strelicama se krećite kroz meni.
6. Kada završite, izaberite opciju U redu.
7. Pojaviće se ekran za testiranje mreže, nakon čega će podešavanje mreže biti
završeno.
◀
▶
Srpski
❑❑ Povezivanje na bežičnu mrežu
Televizor možete da povežete na mrežu putem standardnog bežičnog rutera ili
modema.
Zidna mrežna utičnica
Bežični ruter
(ruter sa DHCP serverom)
◀
TV
▶
LAN kabl
Srpski
TV podržava protokole za komunikaciju IEEE 802.11a/b/g i n. Kompanija Samsung
preporučuje korišćenje protokola IEEE 802.11n. Ako video zapis reprodukujete
putem IEEE 802.11b/g veze, reprodukcija možda neće biti glatka.
NN NAPOMENA
●● Da biste koristili bežičnu mrežu, neophodno je da televizor bude povezan sa
bežičnim ruterom ili modemom. Ako bežični ruter podržava DHCP, televizor
može da koristi DHCP ili statičku IP adresu za povezivanje na bežičnu mrežu.
◀
●● Izaberite kanal za bežični ruter koji se trenutno ne koristi. Ako drugi uređaj u
blizini koristi kanal koji je postavljen za bežični ruter, to će izazvati smetnje, a
možda će i onemogućiti komunikaciju.
Srpski
▶
●● Ako primenite bezbednosni sistem koji nije naveden ispod, on neće raditi sa
televizorom.
●● Ako je izabran režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, a tip šifrovanja
za pristupnu tačku je podešen na WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed),
Samsung televizori neće podržavati vezu u skladu sa novim specifikacijama za
Wi-Fi sertifikaciju.
●● Ako pristupna tačka podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup), na mrežu možete
◀
da se povežete pomoću PBC (Push Button Configuration) ili PIN (Personal
Indentification Number). WPS će automatski podesiti SSID i WPA ključ u oba
režima.
NN Ako vaš ruter, modem ili uređaj nije sertifikovan, možda nećete moći da ga
povežete sa televizorom.
Srpski
▶
●● Načini povezivanja: Bežičnu mrežnu vezu možete da podesite na šest načina.
–– Automatsko podešavanje (pomoću funkcije za automatsko pretraživanje
mreža)
–– Ručno podešavanje
–– WPS(PBC)
–– Ad Hoc
–– One Foot Connection
◀
–– SWL(Samsung Wireless Link)
Srpski
▶
■■ Podešavanje mreže (Aut.)
Većina bežičnih mreža poseduje opcionalni bezbednosni sistem koji od uređaja
koji pristupaju mreži zahteva da pošalju šifrovan bezbednosni kôd koji se naziva
pristupni ili bezbednosni ključ. Bezbednosni ključ zasnovan je na pristupnoj frazi,
što je obično reč ili serija slova i brojeva određene dužine koju ste uneli prilikom
podešavanja bezbednosnih postavki za bežičnu mrežu. Ako koristite ovaj način
podešavanja mrežne veze i znate bezbednosni ključ za svoju bežičnu mrežu,
tokom procesa podešavanja moraćete da unesete pristupnu frazu.
◀
▶
Srpski
Kako da podešavanje obavite automatski
1. Idite na ekran Postavke mreže. Da biste
obavili podešavanje, pratite uputstva na
ekranu Postavke mreže.
2. Izaberite opciju Bežično(Opšte postavke).
Postavka mreže
Izaberite tip mrežne veze.
Kabelska TV
Bežično (Opšte postavke)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Preth.
Podesite bežičnu mrežu tako
što ćete izabrati bežični ruter.
Dalje
Možda ćete morati da unesete
bezbednosni ključ u zavisnosti
Otkaži
od postavki bežičnog rutera.
◀
3.Funkcija Mreža će pretražiti dostupne
bežične mreže. Nakon toga će biti
prikazana lista dostupnih mreža.
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
4. U listi mreža pritisnite dugme u ili d da biste izabrali mrežu, a zatim pritisnite
dugme ENTERE.
NN Ako je bežični ruter podešen kao skriven (nevidljiv), morate da izaberete
opciju Dodaj mrežu i da unesete ispravno Naziv mreže (SSID) i Bezbed.
ključ da biste uspostavili vezu.
Srpski
▶
5. Ako se pojavi iskačući prozor Bezbednost, pređite na 6. korak. Ako izaberete
bežični ruter koji ne poseduje bezbednosnu zaštitu, pređite na 7. korak.
6. Ako bežični ruter poseduje bezbednosnu zaštitu, unesite bezbednosni ključ (šifra
ili PIN), a zatim izaberite opciju Dalje.
NN Prilikom unošenja bezbednosnog ključa
(šifra ili PIN), pomoću dugmadi u / d
/ l / r na daljinskom upravljaču birajte
brojeve/znakove.
◀
NN Pristupnu frazu možete da pronađete na
jednom od ekrana za podešavanje rutera
ili modema.
Srpski
Postavke mreže
Unesite ime pristupne tačke (SSID) za povezivanje.
a
b
c
d
e
f
1
2
3
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0
a/A
Izbriši
Preth.
Dalje
Otkaži
Razmak
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
▶
7. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti
završeno.
NN Ako podešavanje bezbednosnog ključa (šifra ili PIN) ne uspe, izaberite
Resetuj ili IP postavke.
NN Ako vezu želite da podesite ručno, izaberite IP postavke. Pogledajte odeljak
„Kako da podešavanje obavite ručno“.
◀
▶
Srpski
Preuzimanje mrežnih parametara
Pratite sledeće korake da biste preuzeli mrežne parametre na većini Windows
računara:
1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu „Mreža“ u donjem desnom uglu ekrana.
2. Iz iskačućeg menija koji će se pojaviti izaberite stavku „Status“.
3. U dijalogu koji će se prikazati kliknite na karticu „Podrška“.
4. Na kartici „Podrška“ kliknite na dugme „Detalji“. Prikazaće se mrežni parametri.
◀
▶
Srpski
Kako da podešavanje obavite ručno
Pratite sledeće korake da biste povezivanje
televizora na žičnu mrežu obavili ručno:
1. Pratite korake 1 i 7 iz procedure „Kako da
podešavanje obavite automatski“
2. Na ekranu za testiranje mreže izaberite opciju
IP postavke.
◀
IP postavke
IP režim
Ručno
IP adresa
0.0.0.0
Podmrežna maska
0.0.0.0
Mrežni prolaz
0.0.0.0
DNS režim
Aut.
DNS server
0.0.0.0
U redu
3. IP režim podesite na Ručno.
4. Pritisnite dugme d na daljinskom upravljaču
da biste prešli na prvo polje za unos.
Srpski
● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti
od modela.
▶
5. Unesite vrednosti za IP adresa, Podmrežna maska, Mrežni prolaz i DNS
server. Pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču unosite brojeve,
a pomoću dugmadi sa strelicama se krećite kroz meni.
6. Kada završite, izaberite opciju U redu.
7. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti
završeno.
◀
▶
Srpski
■■ Podešavanje mreže (WPS (PBC))
Kako da podešavanje obavite pomoću funkcije WPS (PBC)
Ako se na vašem ruteru nalazi dugme
WPS(PBC), pratite sledeće korake:
1. Idite na ekran Postavke mreže. Da biste
obavili podešavanje, pratite uputstva na
ekranu Postavke mreže.
◀
2. Izaberite opciju WPS(PBC).
Postavka mreže
Izaberite tip mrežne veze.
Kabelska TV
Bežično (Opšte postavke)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Preth.
Jednostavno se povežite na
bežični ruter tako što ćete
Dalje
pritisnuti dugme WPS (PBC).
Odaberite ovu opciju ako bežični
Otkaži
ruter podržava konfigurisanje
pomoću jednog dugmeta (Push
button configuration – PBC).
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
3. Pritisnite dugme WPS(PBC) na ruteru u
roku od 2 minuta. Televizor će automatski
preuzeti sve potrebne mrežne parametre i povezaće se na mrežu.
4. Pojaviće se ekran za testiranje mreže, nakon čega će podešavanje mreže biti
završeno.
Srpski
▶
■■ Podešavanje Ad-Hoc mreže
Televizor omogućava povezivanje sa mobilnim uređajima koji podržavaju Ad-hoc
vezu bez upotrebe bežičnog rutera ili pristupne tačke. Kada je ostvarena veza sa
mobilnim uređajem, možete da koristite datoteke sa uređaja ili da se povežete na
Internet pomoću funkcije AllShare™ / Multimedija.
NN Ova funkcija je dostupna kada je SWL (Samsung Wireless Link) podešeno na
Isklj.
◀
Kako da podešavanje obavite pomoću funkcije Ad-Hoc
1. Idite na ekran Postavke mreže. (MENUm → Mreža → Postavke mreže →
ENTERE).
2. Izaberite opciju Bežično (Opšte postavke), a zatim pritisnite dugme
ENTERE, pa ponovo ENTERE.
Srpski
▶
3. Izaberite opciju Ad-Hoc. Prikazaće se poruka “Ad hoc usluga podržava
direktnu vezu sa Wi-Fi kompatibilnim uređajima kao što su mobilni
telefon i računar. Druge mrežne usluge mogu biti ograničene. Želite li da
promenite mrežnu vezu?”.
4.Izaberite U redu, pritisnite dugme ENTERE. Televizor će obaviti pretragu
mobilnih uređaja.
◀
5. Kada televizor završi pretragu mobilnih uređaja, unesite generisani Naziv mreže
(SSID) i Bezbed. ključ na uređaju koji želite da povežete, a zatim obavite
povezivanje na mrežu
NN Ako mreža ne radi pravilno, ponovo proverite Naziv mreže (SSID) i
bezbednosni ključ. Neispravan bezbednosni ključ može da izazove kvar.
NN Nakon prvog povezivanja uređaja, on će biti prikazan u listi u odeljku za
podešavanje mreže. Prilikom sledećeg povezivanja možete da ga pronađete
u toj listi.
Srpski
▶
■■ Postavke mreže (One Foot Connection)
Funkcija One Foot Connection olakšava povezivanje Samsung televizora i
bežičnog rutera koji je postavljen na udaljenosti do 25 cm od televizora. Ako
bežični ruter ne podržava funkciju One Foot Connection, povezivanje morate da
obavite na neki od preostalih načina.
NN Spisak opreme koja podržava funkciju One Foot Connection potražite na Web
lokaciji www.samsung.com
◀
▶
Srpski
Kako da povezivanje obavite pomoću funkcije One Foot Connection
Uključite bežični ruter i televizor.
Postavka mreže
1. Idite na ekran Postavke mreže. Da biste
obavili podešavanje, pratite uputstva na ekranu
Postavke mreže.
Izaberite tip mrežne veze.
Kabelska TV
Bežično (Opšte postavke)
WPS(PBC)
Preth.
Povežite se automatski sa
bežičnom mrežom ako vaš
One Foot Connection
Dalje
bežični ruter podržava One Foot
Connection. Izaberite ovaj tip
Otkaži
veze nakon postavljanja bežičnog
2. Izaberite opciju One Foot Connection.
◀
3. Postavite bežični ruter u blizini televizora,
pored bežičnog odašiljača, tako da razdaljina
između njih ne bude veća od 25 cm.
Srpski
rutera na razdaljinu manju od 10
inča (25 cm) od TV-a.
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
▶
NN Ako ne uspete da povežete televizor sa pristupnom tačkom pomoću
funkcije One Foot Connection, na ekranu će se pojaviti iskačući prozor sa
obaveštenjem o neuspehu. Ako želite ponovo da pokušate sa funkcijom
One Foot Connection, resetujte bežični ruter, isključite TV, a zatim ponovite
proceduru od 1. koraka. Možete da odaberete i neki od preostalih načina
podešavanja mreže.
4. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.
5. Postavite bežični ruter na željeno mesto.
◀
NN Ako se postavke bežičnog rutera promene ili ako instalirate novi bežični ruter,
neophodno je da ponovo obavite proceduru One Foot Connection, od 1.
koraka.
Srpski
▶
■■ SWL(Samsung Wireless Link)
Ova funkcija omogućava povezivanje Samsung uređaja koji podržavaju funkciju
WPS(PBC) sa televizorom. Uređaje možete da povezujete sa televizorom čak i ako
televizor nije povezan sa ruterom.
NN Da bi televizor koristio funkciju SMART HUB, ruter mora da bude povezan na
bežičnu mrežu.
NN Podržani su samo ruteri koji koriste opseg 2,4 GHz. Nisu podržani ruteri koji
◀
koriste opseg od 5 GHz.
▶
Srpski
Ako televizor ne uspe da se poveže na Internet
Vaš televizor možda ne može da se poveže na Internet zato što je dobavljač Internet usluga
trajno registrovao MAC adresu (jedinstveni identifikacioni broj) vašeg računara ili modema,
pa obavlja njenu proveru pri svakom povezivanju na Internet kao način za sprečavanje
neovlašćenog pristupa. Pošto televizor ima drugu MAC adresu, vaš dobavljač Internet usluga ne poseduje podatke o njegovoj MAC adresi, pa televizor ne može da se poveže.
Da biste rešili ovaj problem, raspitajte se kod dobavljača Internet usluga u vezi sa procedurama za povezivanje drugih uređaja (kao što je televizor) na Internet.
◀
Ako dobavljač Internet usluga zahteva ID ili lozinku za povezivanje na Internet, televizor
možda neće moći da se poveže na Internet. U tom slučaju, prilikom povezivanja na Internet
morate da unesete svoj ID i lozinku.
Uzrok problema pri povezivanju na Internet može da bude zaštitni zid. U tom slučaju, obratite se dobavljaču Internet usluga.
Ako ne možete da se povežete na Internet ni nakon što ste postupili prema uputstvima koje
ste dobili od dobavljača Internet usluga.
Srpski
▶
❑❑ Podešavanje vremena
OO MENUm → Sistem → Vreme → ENTERE
■■ Vreme
●● Sat: Podešavanje sata omogućava korišćenje različitih funkcija na televizoru u
vezi sa tajmerom.
OO Trenutno vreme će se prikazati svaki put kada pritisnete dugme INFO.
◀
NN Nakon isključivanja kabla za napajanje morate ponovo da podesite sat.
–– Mod sata (Aut. / Ručno)
Aut.: Podešavanje trenutnog vremena automatski, pomoću časovnika iz
digitalnog kanala.
NN Za automatsko podešavanje vremena neophodno je da bude povezana
antena.
Srpski
▶
Ručno: Ručno podesite trenutno vreme.
NN U zavisnosti od televizijske stanice i signala, automatski podešeno vreme
možda neće biti tačno. U tom slučaju, podesite vreme ručno.
–– Podešavanje sata: Podesite Datum i Vreme.
NN Ova funkcija je dostupna samo ako je Mod sata podešen na Ručno.
NN Datum i Vreme možete da podesite direktno pomoću numeričke
dugmadi na daljinskom upravljaču.
◀
–– Vremenska zona: Izaberite vremensku zonu.
NN Ova funkcija je dostupna samo kada je Mod sata podešen na Aut.
Srpski
▶
–– GMT (GMT-3:00 / GMT-2:00 / GMT-1:00 / GMT / GMT+1:00 / GMT+2:00
/ GMT+3:00 / GMT+4:00 / GMT+5:00 / GMT+6:00 / GMT+7:00 /
GMT+8:00 / GMT+9:00 / GMT+10:00 / GMT+11:00 / GMT+12:00):
Izaberite svoju vremensku zonu.
NN Ovu funkciju možete da koristite kada je Zemlja podešeno na Ostalo.
–– DST (Daylight Saving Time) (Isklj. / Uklj.): Uključivanje/isključivanje funkcije
„Letnje/zimsko računanje vremena“.
◀
▶
Srpski
Korišćenje programiranog isključivanja
OO MENUm → Sistem → Vreme → Prog. isključ. → ENTERE
●● rog. isključ. t: Automatsko isključivanje televizora nakon određenog
vremena. (30, 60, 90, 120, 150 i 180 minuta)
NN Da biste otkazali funkciju Prog. isključ., izaberite opciju Isklj.
◀
▶
Srpski
Podešavanje tajmera za uključivanje / isključivanje
O MENUm → Sistem → Vreme → ENTERE
● Tajmer uključiv. 1 / Tajmer uključiv. 2 /
Tajmer uključiv. 3: Moguće je podesiti tri
odvojene postavke za uključivanje pomoću
tajmera. Prvo morate da podesite sat.
◀
Podešavanje: Izaberite Isklj., Jednom,
Svakodn., Pon~Pet, Pon~Sub, Sub~Ned
ili Ručno po želji. Ako izaberete Ručno,
možete da izaberete dan kada želite da se
aktivira tajmer.
N Oznaka c ukazuje na to da je dan
izabran.
Srpski
Tajmer uključiv. 1
Podešavanje
Ned
Isklj.
Pon
Uto
Sre
Vreme
Čet
Pet
Sub
12:00
Volume
20
Spoljni izvor
TV
Antena
DTV
Kanal
3
Zatvori
● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti
od modela.
▶
Vreme: Podesite sate i minute.
Volume: Podesite željeni nivo jačine zvuka.
Spoljni izvor: Izaberite TV ili USB sadržaj koji želite da reprodukujete kada se
televizor automatski uključi. (funkciju USB moguće je izabrati samo ako je USB
uređaj povezan na televizor)
Antena (kada je Spoljni izvor podešeno na TV): Izaberite ATV ili DTV.
Kanal (kada je Spoljni izvor podešeno na TV): Izaberite željeni kanal.
◀
Muzika / Foto (kada je Spoljni izvor podešeno na USB): Izaberite fasciklu na
USB uređaju koja sadrži muzičke datoteke ili datoteke fotografija koje će se
reprodukovati kada se televizor automatski uključi.
Srpski
▶
NN NAPOMENA
●● Ako na USB uređaju nema muzičkih datoteka ili fascikla koja sadrži
muzičke datoteke nije izabrana, funkcija tajmera neće raditi pravilno.
●● Ako na USB uređaju postoji samo jedna datoteka fotografije, neće se
pokrenuti prezentacija.
●● Nećete moći da izaberete fascikle sa predugačkim imenom.
◀
▶
Srpski
●● Svakom USB uređaju koji koristite dodeljuje se posebna fascikla. Kada
koristite više USB uređaja istog tipa, proverite da li fascikle koje su
dodeljene svakom USB uređaju imaju različita imena.
●● Preporučuje se da koristite USB memorijski uređaj ili čitač više tipova
◀
kartica za funkciju Tajmer uključiv. Funkcija Tajmer uključiv. možda
neće raditi sa USB uređajima koji imaju ugrađenu bateriju, MP3 plejerima
ili PMP plejerima nekih proizvođača, zato što prepoznavanje ovih uređaja
dugo traje.
Srpski
▶
● Tajmer isključ. 1 / Tajmer isključ. 2 /
Tajmer isključ. 3: Moguće je podesiti tri
odvojene postavke za isključivanje pomoću
tajmera. Prvo morate da podesite sat.
◀
Podešavanje: Izaberite Isklj., Jednom,
Svakodn., Pon~Pet, Pon~Sub, Sub~Ned
ili Ručno po želji. Ako izaberete Ručno,
možete da izaberete dan kada želite da se
aktivira tajmer.
N Oznaka c ukazuje na to da je dan izabran.
Vreme: Podesite sate i minute.
Srpski
Tajmer isključ. 1
Podešavanje
Ned
Isklj.
Pon
Uto
Sre
Vreme
Čet
Pet
Sub
12:00
Zatvori
● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti
od modela.
▶
❑❑ Zaključavanje programa
OO MENUm → Sistem → Bezbednost → ENTERE
■■ Bezbednost
NN Pre nego što se prikaže ekran za podešavanje, pojaviće se ekran za unos PIN
koda.
NN Unesite četvorocifreni PIN kôd. Promenite PIN pomoću opcije Promena PIN-a.
◀
▶
Srpski
●● Zaključani kanali (Isklj. / Uklj.): Zaključajte kanale u meniju Kanal kako
biste sprečili neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju neprikladne
programe.
NN Ova funkcija je dostupna samo ako je Spoljni izvor podešen na TV.
●● Zaklj. ocenjenih pr. (u zavisnosti od zemlje):Sprečite neovlašćene korisnike,
kao što su deca, da gledaju neprikladne programe pomoću korisnički
definisanog četvorocifrenog PIN koda. Ako je izabrani kanal zaključan,
prikazaće se simbol „\“.
◀
NN Stavke opcije Zaklj. ocenjenih pr. razlikuju se u zavisnosti od zemlje.
Srpski
▶
●● Promena PIN-a: Promenite lični ID broj koji je neophodan za podešavanje
televizora.
●● Omog. žanra za odr. (Isklj. / Uklj.): Možete da podesite Omog. žanra za odr.
NN Omog. žanra za odr. dostupno je samo za antenu Freesat.
◀
▶
Srpski
Gledanje zaključanih programa
Ako na televizoru izaberete zaštićen kanal, funkcija Zaklj. ocenjenih pr. će ga
blokirati. Slika će nestati sa ekrana i pojaviće se sledeća poruka:
Funkcija Zaklj. ocenjenih pr. blokira kanal. Unesite PIN kôd da biste ga deblokirali.
◀
▶
Srpski
❑❑ Ekonomična rešenja
■■ Eko rešenje
OO MENUm → Sistem → Eko rešenje → ENTERE
●● Šted. energije (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko / Bez slike) t: Ova
◀
funkcija podešava osvetljenost televizora i na taj način smanjuje potrošnju
energije. Ako izaberete opciju Bez slike, ekran će se isključiti, ali će zvuk ostati
uključen. Pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za jačinu zvuka da biste
uključili ekran.
Srpski
▶
●● Eko senzor (Isklj. / Uklj.): Postavke slike će se automatski prilagoditi
osvetljenju u prostoriji kako bi se povećala ušteda energije.
NN Ako podesite Poz. svetlo za LED televizore ili Svetlo ćelija za plazma televizore ,
Eko senzor biće podešen na Isklj..
Min. svetlo ćelija za plazma televizore :
Kada je funkcija Eko senzor podešena na Uklj., možete ručno da podesite
minimalnu osvetljenost ekrana.
VäljasMin. poz. osvetlj.
◀
za LED televizore ,
NN Ako je Eko senzor podešeno na Uklj., osvetljenost ekrana može da se
promeni (da postane malo tamnija ili svetlija) u zavisnosti od intenziteta
svetla u okruženju.
Srpski
▶
●● Isklj. bez signala (Isklj. / 15 min / 30 min / 60 min): Da biste izbegli
nepotrebnu potrošnju energije, podesite vremenski interval nakon kojeg će se
televizor isključiti ako ne prima signal.
NN Ova funkcija je onemogućena kada se računar nalazi u režimu za uštedu
energije.
●● Aut. uk. isk. (Isklj. / Uklj.): Televizor će se automatski isključiti nakon 4 sata od
kada je stavljen u stanje čekanja kako bi se sprečilo pregrevanje.
◀
▶
Srpski
■■ Period aut. zaštite (2 sata / 4 sata / 8 sati / 10 sati / Isklj.)
za LED televizore
U slučaju da se na ekranu prikazuje statična slika tokom određenog perioda koji je
definisano korisnik, aktiviraće se čuvar ekrana kako bi se sprečila pojava zaostale
slike na ekranu.
◀
▶
Srpski
■■ Zaštita ekrana
za plazma televizore
Da bi se smanjio rizik od oštećenja ekrana, ovaj uređaj opremljen je tehnologijom
za zaštitu od oštećenja ekrana. Postavka za vreme omogućava vam da podesite
vreme u minutima između pomeranja slike.
●● Pomak u piks. (Isklj. / Uklj.): pomoću ove funkcije, možete minimalno pomerati
piksele na PDP ekranu u horizontalnom ili vertikalnom smeru kako biste smanjili
zaostalu sliku na ekranu.
◀
NN Optimalni uslovi za pomeranje piksela
Stavka
TV/AV/komponentni/HDMI/PC
Horizontalno
0~4
4
Vertikalno
0~4
4
Vreme (u minutima)
1~4 min
4 min
Srpski
▶
NN Vrednost funkcije Pomak u piks. može da se razlikuje u zavisnosti od
veličine ekrana (u inčima) i režima.
NN Ova funkcija nije dostupna u režimu Screen Fit.
●● Period aut. zaštite (Isklj. / 10 min / 20 min / 40 min / 1 sat): U slučaju da se
na ekranu prikazuje statična slika tokom određenog perioda koji je definisano
korisnik, aktiviraće se čuvar ekrana kako bi se sprečila pojava zaostale slike na
ekranu.
◀
●● Kretanje po ekranu: Ova funkcija služi za uklanjanje zaostale slike sa ekrana
pomeranjem svih piksela na plazma ekranu prema šablonu. Ovu funkciju
koristite kada primetite zaostale slike ili simbole na ekranu, posebno ako ste
duže vreme prikazivali statičnu sliku na ekranu.
Srpski
▶
NN Funkcija uklanjanja zaostale slike mora da bude aktivirana duže vreme
(otprilike 1 sat) da bi uklanjanje slika sa ekrana bilo efikasno. Ako se zaostala
slika i dalje vidi nakon korišćenja ove funkcije, ponovo je aktivirajte.
NN Da biste otkazali ovu funkciju, pritisnite bilo koje dugme na daljinskom
upravljaču.
●● Sive margine (Svetlo / Tamno): Kada gledate TV u režimu slike 4:3, oštećenje
ekrana se sprečava podešavanjem balansa bele boje duž krajnje leve i desne
ivice.
◀
▶
Srpski
❑❑ Ostale funkcije
OO MENUm → Sistem → ENTERE
■■ Jezik
●● Jezik menija: Podesite jezik menija.
●● Jezik teleteksta: Izaberite željeni jezik za teletekst.
NN Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.
◀
●● Preference (Primarni audio jezik / Sekundarni audio jezik / Primarni jezik
titla / Sekundarni jezik titla / Primarni jezik teleteksta / Sekundarni jezik
teleteksta): Izaberite jezik koji će se podrazumevano koristiti prilikom izbora
kanala.
Srpski
▶
■■ Titlovi
Pomoću ovog menija podesite režim Titlovi.
●● Titlovi (Isklj. / Uklj.): Uključivanje/isključivanje titlova.
●● Režim (Normalno / Za oštećeni sluh): Podešavanje režima funkcije „Titl“.
●● Jezik titlova: Podešavanje jezika titlova.
NN Ako program koji gledate ne podržava funkciju Za oštećeni sluh,
◀
automatski će se aktivirati funkcija Normalno, iako je izabran režim Za
oštećeni sluh.
NN Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.
Srpski
▶
■■ Digitalni tekst (Onemogući / Omogući)
za U.K
Ako se program emituje sa digitalnim tekstom, ova funkcija je omogućena.
◀
MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group):
Međunarodni standard za sisteme za kodiranje podataka koji se koriste u
multimedijima i hipermedijima. Ovo je viši nivo od MPEG sistema koji uključuju
hipermedije za povezivanje podataka kao što su slike, usluge u vezi sa znakovima,
animacije, grafički prikazi i video datoteke, kao i multimedijalne podatke. MHEG
je tehnologija u direktnoj vezi sa korisnikom i koristi se za različite namene, što
podrazumeva VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic
Commerce), tele-obrazovanje, tele-konferencije, digitalne biblioteke i igre na mreži.
Srpski
▶
■■ Opšte postavke
●● Mod igranja (Isklj. / Uklj.): Ako na televizor povežete konzolu za igru, kao što
je PlayStation™ ili Xbox™, moći ćete da uživate u realističnijem doživljaju igre
tako što ćete izabrati režim za igre.
NN NAPOMENA
●● Mere predostrožnosti i ograničenja režima za igre
–– Da biste isključili konzolu za igru i povezali neki drugi spoljni uređaj,
◀
podesite Mod igranja na Isklj. u meniju za podešavanje.
–– Ako prikažete meni televizora dok je izabran Mod igranja, doći će do
blagog podrhtavanja slike na ekranu.
Srpski
▶
●● Mod igranja nije dostupan kada je izvor signala podešen na TV ili PC.
●● Nakon što povežete konzolu za igru podesite Mod igranja na Uklj..
Nažalost, možda ćete primetiti opadanje kvaliteta slike.
●● Ako je Mod igranja podešen na Uklj.:
–– Režim slike je podešeno na Standardno, a Režim zvuka na Film.
–– Ekvilajzer nije dostupan.
◀
▶
Srpski
●● BD Wise (Isklj. / Uklj.): Obezbeđuje optimalan kvalitet slike za Samsung
DVD plejere, Blu-ray plejere i proizvode za kućni bioskop koji podržavaju
funkciju BD Wise. Kada je opcija BD Wise podešena na Uklj., režim
slike se automatski menja na optimalnu rezoluciju.
NN Funkcija je dostupna kada pomoću HDMI kabla povežete Samsung
proizvode koji podržavaju funkciju BD Wise.
◀
▶
Srpski
●● Svetlosni efekat (Isklj. / Standby rež. / Gledanje TV-a / Uvek) za seriju LED 8000
: Možete da uključite/isključite LED diodu sa prednje strane televizora. Isključite
je da biste uštedeli energiju ili ako vam smeta intenzitet svetla.
NN Podesite Svetlosni efekat na Isklj. da biste smanjili potrošnju energije.
NN Boja svetla može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
●● Prikaz logotipa (Isklj. / Uklj.): Prikazivanje logotipa kompanije Samsung
prilikom uključivanja televizora.
◀
●● Naziv TV-a: Dodeljivanje naziva televizoru da biste ga lakše pronašli pomoću
mobilnog uređaja.
NN Ako izaberete „Korisnički unos“, naziv televizora možete da unesete pomoću
tastature na ekranu.
Srpski
▶
■■ Anynet+ (HDMI-CEC)
Detaljna uputstva za podešavanje opcija potražite u priručniku za „Anynet+ (HDMICEC)“.
◀
▶
Srpski
■■ DivX® vid. na zah.
Prikazivanje registracionog koda koji je odobren za televizor. Ako obavite
registraciju na Web lokaciji DivX, moći ćete da preuzmete registracionu VOD
datoteku. Ako reprodukujete VOD registraciju pomoću opcije Vid. zapisi u funkciji
SMART HUB, registracija će biti kompletna.
NN Više informacija o tehnologiji DivX® VOD potražite na Web lokaciji „http://vod.
divx.com“.
◀
▶
Srpski
■■ Mrežni daljinski upravljač (Isklj. / Uklj.)
Uključite / isključite ili izdajte dozvole Samsung mobilnim telefonima / uređajima.
Neophodno je da posedujete Samsung mobilni telefon / uređaj koji podržava
bežično daljinsko upravljanje. Detaljne informacije potražite u priručniku za uređaj.
◀
▶
Srpski
■■ Uobičajeni interfejs
●● Ci meni: Ova opcija omogućava korisniku da izabere CAM meni. Izaberite CI
meni na osnovu menija PC kartica.
●● Informacije aplikacije : Prikažite informacije o CAM modulu koji je ubačen u
CI otvor i o „CI ili CI+ KARTICI“ koja je ubačena u CAM modul. CAM modul
možete da instalirate bez obzira da li je televizor uključen ili isključen.
1. CI CAM modul kupite kod najbližeg prodavca ili ga naručite telefonom.
◀
2. Čvrsto ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u CAM modul u pravcu strelice.
3. Ubacite CAM modul sa „CI ili CI+ KARTICOM“ u otvor zajedničkog interfejsa
u smeru strelice, tako da bude paralelan sa otvorom.
4. Proverite da li imate sliku na kanalima sa šifrovanim signalom.
Srpski
▶
❑❑ Slika u slici (PIP)
OO MENUm → Sistem → PIP → ENTERE
■■ PIP t
Ova funkcija vam omogućava da istovremeno gledate program sa TV tjunera i
sa jednog spoljnog izvora video signala. PIP (slika u slici) ne funkcioniše u istom
režimu.
NN NAPOMENA
◀
●● Kada je za funkciju PIP postavljen režim Dvostruko (à, Œ), veličinu slike
nije moguće podesiti.
●● Informacije o zvuku u režimu PIP potražite u uputstvima za Izbor zvuka.
●● Ako isključite televizor dok gledate program u režimu PIP, PIP prozor će
nestati.
●● Funkcija SUS nije podržana u 3D režimu.
Srpski
▶
●● Možda ćete primetiti da slika u PIP prozoru postaje malo neprirodna kada je
u glavnom prozoru prikazana neka igra ili karaoke.
●● Kada su aktivne funkcije Zaključani kanali i SMART HUB, nije moguće
koristiti funkciju PIP.
●● Postavke slike u slici
Glavna slika
Podslika
Komponentni, HDMI, PC
TV
◀
▶
Srpski
●● PIP (Isklj. / Uklj.): Aktiviranje/deaktiviranje PIP funkcije.
●● Kanal: Izbor kanala za podsliku.
●● Veličina (õ / ã / à / Œ): Izaberite veličinu za podsliku.
●● Položaj (ã / – / — / œ): Izaberite položaj za podsliku.
●● U režimu Dvostruko (à, Œ) nije moguće birati položaj.
●● Izbor zvuka (Glavna slika / Sus): Možete da izaberete željeni zvuk (Glavna
◀
slika / Sus) u režimu PIP.
▶
Srpski
❑❑ Podrška
■■ e-Manual
OO MENUm → Podrška → e-Manual → ENTERE
Na televizoru možete da pročitate uvodne informacije i uputstva u vezi sa
funkcijama televizora.
NN Detaljne informacije o e-priručniku potražite u korisničkom priručniku „Kako da
prikažete e-priručnik“.
◀
▶
Srpski
■■ Sam. dijagnost.
OO MENUm → Podrška → Sam. dijagnost. → ENTERE
NN Sam. dijagnost. može da potraje nekoliko sekundi, što je deo normalnog rada
televizora.
●● Test slike (Da / Ne): Omogućava vam da proverite da li postoje problemi sa
slikom.
●● Da: Ako se probni šablon ne pojavi ili se prikazuje sa šumom, izaberite opciju
◀
„Da“. Možda postoji problem sa televizorom. Zatražite pomoć od korisničkog
centra kompanije Samsung.
●● Ne: Ako se probni šablon pravilno prikaže, izaberite opciju „Ne“. Možda postoji
problem sa spoljnom opremom. Proverite kablove. Ako se problem i dalje javlja,
pogledajte korisnički priručnik za spoljni uređaj.
Srpski
▶
●● Test zvuka (Da / Ne): Pomoću ugrađene melodije proverava da li postoje
problemi sa zvukom.
NN Ako se sa zvučnika televizora ne čuje zvuk, pre testiranja zvuka proverite da
li je opcija Izaberite zvučnik podešena na Zvučnik TV-a u meniju Zvuk.
NN U toku testiranja, melodija će se čuti čak i ako je opcija Izaberite zvučnik
podešena na Spoljni zvučnik ili je zvuk isključen pritiskom na dugme
MUTE.
◀
●● Da: Ako se u toku testiranja zvuka zvuk čuje samo sa jednog zvučnika ili se
uopšte ne čuje, izaberite opciju „Da“. Možda postoji problem sa televizorom.
Zatražite pomoć od korisničkog centra kompanije Samsung.
●● Ne: Ako se sa zvuč nika čuje zvuk, izaberite opciju „Ne“. Možda postoji
problem sa spoljnom opremom. Proverite kablove. Ako se problem i dalje
javlja, pogledajte korisnički priručnik za spoljni uređaj.
Srpski
▶
●● Informacije o signalu: (samo za digitalne kanale) kvalitet prijema HDTV kanala
je besprekoran ili ga uopšte nema. Podesite antenu da biste povećali jačinu
signala.
●● Rešavanje problema: Ukoliko se javljaju problemi u funkcionisanju televizora,
pogledajte ovo uputstvo.
NN Ukoliko nijedan od ovih saveta za rešavanje problema nije primenljiv, obratite
se Samsung centru za korisničke usluge.
◀
▶
Srpski
■■ Nadogradnja softvera
Nadogradnja softvera može da se obavi preko emitovanog signala ili mrežne
veze, kao i preuzimanjem najnovijeg firmvera sa Web lokacije „www.samsung.
com“ na USB memorijski uređaj.
◀
▶
Srpski
Instaliranje najnovije verzije
●● Preko USB veze: Priključite na televizor
◀
USB uređaj na kojem je sačuvana datoteka
za nadogradnju firmvera preuzeta sa Web
lokacije „www.samsung.com“. Obratite
USB
pažnju na to da ne smete da isključite
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
napajanje niti USB uređaj dok nadogradnja
modela.
ne bude dovršena. Televizor će se
automatski isključiti i uključiti nakon obavljanja nadogradnje firmvera. Nakon
nadogradnje softvera, postavke za sliku i zvuk koje ste promenili vratiće se na
podrazumevane vrednosti. Preporučuje se da zapišete svoje postavke kako
biste ih lakše vratili nakon nadogradnje.
Srpski
▶
●● Preko Interneta: Nadogradite softver putem Interneta.
NN Prvo konfigurišite mrežu. Detaljne procedure za korišćenje opcije
Podešavanje mreže potražite u uputstvima u odeljku „Mrežna veza“.
NN Ako Internet veza ne radi pravilno, može da dođe do prekida veze. Ponovo
pokušajte preuzimanje. Ako problem i dalje postoji, preuzmite datoteku za
nadogradnju na USB memorijski uređaj i instalirajte je.
●● Preko kanala: Nadogradite softver pomoću signala koji se emituje.
◀
NN Ako je funkcija izabrana tokom perioda prenosa softvera, softver će
automatski biti pronađen i preuzet.
NN Vreme koje je potrebno za preuzimanje softvera utvrđuje se na osnovu
statusa signala.
Srpski
▶
●● Alternativni softver (rezervna kopija): Ukoliko imate problema sa novim
firmverom ili ako firmver ometa rad televizora, možete vratiti prethodnu verziju
softvera.
NN Ako je softver promenjen, biće prikazan softver koji se trenutno koristi.
●● Režim mirovanja: Nadogradnja će biti automatski obavljena u izabrano vreme.
Pošto je napajanje uređaja uključeno iznutra, kod proizvoda ekran će možda
izgledati kao da je uključen. Ovo može da potraje duže od jednog časa, dok se
ne dovrši nadogradnja softvera.
◀
▶
Srpski
■■ Obratite se kompaniji Samsung
Pročitajte ove informacije ako vaš televizor ne radi ispravno ili ako želite da
nadogradite softver. Možete da pronađete informacije u vezi sa našim pozivnim
centrima i načinom preuzimanja proizvoda i softvera.
◀
▶
Srpski
Napredne funkcije
❑❑ Korišćenje 3D funkcije
OO MENUm → Slika → 3D → ENTERE
■■ 3D
Ova uzbudljiva nova funkcija omogućava gledanje 3D sadržaja. Da biste u
potpunosti uživali u ovoj funkciji, morate da kupite Samsung aktivne 3D naočare za
gledanje 3D video zapisa. Samsung aktivne 3D naočare se prodaju odvojeno.
◀
▶
Srpski
❑❑ Korišćenje 3D funkcije na televizoru
VAŽNE INFORMACIJE U VEZI SA ZDRAVLJEM I BEZBEDNOŠĆU ZA 3D
SLIKU.Pažljivo pročitajte sledeće bezbednosne informacije pre nego što
počnete da koristite 3D funkciju na televizoru.
[[ UPOZORENJE
●● Neke osobe prilikom gledanja 3D sadržaja mogu da iskuse nelagodnost,
◀
kao što je vrtoglavica, mučnina ili glavobolja. Ako iskusite bilo koji od tih
simptoma, prestanite sa gledanjem 3D sadržaja, skinite aktivne 3D naočare
i odmorite se.
●● Gledanje 3D sadržaja duže vreme može da izazove naprezanje očiju. Ako
osetite naprezanje očiju, prestanite sa gledanjem 3D sadržaja, skinite aktivne
3D naočare i odmorite se.
Srpski
▶
●● Odgovorna odrasla osoba trebalo bi redovno da nadgleda decu koja koriste
3D funkciju. Ako postoji nagoveštaj zamora očiju, glavobolje, vrtoglavice
ili mučnine, dete bi trebalo da prestane sa gledanjem 3D sadržaja i da se
odmori.
●● Aktivne 3D naočare nemojte da koristite ni u koju drugu svrhu (kao naočare
za vid, naočare za sunce, zaštitne naočare itd.)
●● Nemojte da koristite 3D funkciju niti aktivne 3D naočare dok hodate ili se
◀
pomerate. Korišćenje 3D funkcije ili aktivnih 3D naočara dok se krećete
može da dovede do povreda izazvanih naletanjem na predmete, saplitanjem
i / ili padanjem.
Srpski
▶
●● 3D režim: Izbor ulaznog 3D režima.
NN Ako želite u potpunosti da doživite 3D efekat, prvo stavite aktivne 3D
naočare, a zatim iz donje liste izaberite 3D režim koji pruža najbolji 3D
doživljaj gledanja.
NN Uključite aktivne 3D naočare prilikom gledanja 3D sadržaja.
3D režim
3D
◀
Funkcija
Isklj.
Isključivanje 3D funkcije.
2D → 3D
Konvertovanje 2D slike u 3D.
Uporedo
Prikazivanje dve slike uporedo.
Gore i dole
Prikazivanje jedne slika iznad druge.
Linija po linija
za LED televizore
Naizmenično prikazivanje slike za levo i desno oko u redovima.
Srpski
▶
3D režim
Funkcija
Vertikalne linije
za LED televizore
Naizmenično prikazivanje slike za levo i desno oko u
kolonama.
Karirano
za LED televizore
Naizmenično prikazivanje slike za levo i desno oko u pikselima.
Sekvencijalni kadrovi
za LED televizore
Naizmenično prikazivanje slike za levo i desno oko u
kadrovima.
◀
▶
Srpski
NN Neki formati datoteka možda ne podržavaju funkciju „2D → 3D“.
NN Opcije „Uporedo“ i „Gore i dole“ dostupne su kada je rezolucija podešena
na 720p, 1080i i 1080p u režimima DTV, HDMI i USB ili kada je podešena
na PC, a veza sa računarom je ostvarena preko HDMI/DVI kabla.
NN Opcije „Vertikalne linije“, „Linija po linija“ i „Karirano“ dostupne su kada je
rezolucija podešena na PC, a veza sa računarom je ostvarena preko HDMI/
DVI kabla.
◀
NN Opcija „Sekvencijalni kadrovi“ služi za prikazivanje frekvencije (samo 60 Hz)
kada je rezolucija podešena na PC.
Srpski
▶
●● 3D efekat za LED televizore : Podesite 3D efekte, kao što su perspektiva i dubina,
kako biste 3D doživljaj prilagodili svojim potrebama.
3D efekat (Aut. / Ručno)
–– Aut.: Automatsko podešavanje postavki perspektive i dubine u skladu sa
ulaznim 3D signalom.
–– Ručno: Ručno podešavanje postavki perspektive i dubine.
●● 3D perspektiva (-5~+5): Podešavanje opšte 3D perspektive prikaza na ekranu.
◀
●● Dubina (1~10): Podešavanje opšte dubine.
●● L/D promena (L/D slika / D/L slika): Zamena leve i desne slike.
Srpski
▶
●● 3D → 2D (Isklj. / Uklj.): Prikazivanje slike samo za levo oko.
●● Ova funkcija je deaktivirana kada je 3D režim podešen na „2D → 3D“ ili isklj..
Automat. 3D prikaz (Isklj. / Obaveštenje / Uklj.): Ako je Automat. 3D prikaz
podešeno na Uklj., HDMI signal formata „Uporedo“ sa jednom od sledećih
rezolucija biće automatski prebačen u 3D. Ako opciju Automat. 3D prikaz
podesite na Obaveštenje, prilikom prijema 3D signala pojaviće se iskačući
prozor sa porukom. U tom slučaju, pritisnite dugme 3D zato što televizor neće
preći u 3D režim.
◀
NN Ako do 3D otkazivanja dođe usled greške sa 3D informacijama, podesite
Automat. 3D prikaz na Isklj., a zatim ručno izaberite 3D režim pomoću
dugmeta 3D ili odgovarajućeg menija.
NN U režimu USB, ova funkcija je dostupna samo za rezolucije 1280 X 720p,
1920 X 1080i i 1920 X 1080p.
●● 3D optimizacija za LED televizore : Opšte podešavanje 3D efekta.
Srpski
▶
NN Podržane rezolucije (samo 16:9)
◀
Rezolucija
Frekvencija (Hz)
1280 x 720p
25 / 50 Hz
1920 x 1080i
25 / 50 Hz
1920 x 1080p
25 / 50 Hz
Podržane rezolucije za režim HDMI PC
Rezolucija za režim HDMI PC optimizovana je za 1920 x 1080 ulaz. Druga ulazna
rezolucija osim 1920 x 1080 možda neće biti ispravno prikazana u 3D režimu ili u
režimu preko celog ekrana.
Srpski
▶
Kako da gledate 3D sadržaj
●● 1. metod
NN Neki 3D režimi možda neće biti dostupni u zavisnosti od izvornog formata slike.
NN Da biste gledali 3D sadržaj, stavite aktivne 3D naočare i pritisnite dugme za
napajanje na njima.
◀
1. Pritisnite dugme MENU na daljinskom upravljaču,
pomoću dugmeta u ili d izaberite opciju Slika, a
zatim pritisnite dugme ENTERE.
3D
3D režim
3D efekat
L/D promena
2. Pomoću dugmeta u ili d izaberite opciju 3D, a
zatim pritisnite dugme ENTERE.
3D
Ručno
L/D slika
3D → 2D
Isklj.
3D Automatski prikaz
Uklj.
3D optimizacija
0
●● Prikazana slika može da se razlikuje u
zavisnosti od modela.
Srpski
▶
3. Pomoću dugmeta u ili d izaberite
opciju 3D režim, a zatim pritisnite dugme
ENTERE.
4. Pomoću dugmeta l ili r na daljinskom
upravljaču izaberite opciju 3D režim za sliku
koju želite da prikažete.
◀
3D režim
Zatvori
● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
▶
Srpski
●● 2. metod
1. Pritisnite dugme 3D na daljinskom upravljaču kako biste omogućili prikaz 3D
slike.
2. Ako želite da promenite 3D opcije (kao što je 3D efekat), pritisnite dugme
MENU na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite opciju Slika.
3. Pređite na korak 3 iz odeljka „1. metod“ i pratite uputstva odatle.
NN Da biste izašli iz 3D režima, ponovo pritisnite dugme 3D na daljinskom
◀
upravljaču.
▶
Srpski
Podržani formati i radne specifikacije za standardni HDMI 3D format
NN Dole navedeni 3D formati preporučeni su od strane organizacije HDMI i moraju
da budu podržani.
Format izvornog signala
Standardni HDMI 1.4 3D
1920 x 1080p @ 24 Hz x 2
1920 x 2205p @ 24 Hz
1280 x 720p @ 50 / 60 Hz x 2
1280 x 1470p @ 50 / 60 Hz
◀
▶
Srpski
U slučaju standardnog HDMI 3D formata od 24 Hz, televizor je optimizovan na
sledeći način:
●● Režim prikaza originalne rezolucije: Ako je Motion Plus podešeno na Isklj.,
Obriši ili Standardno, video zapis možete da gledate u visokoj rezoluciji koja je
optimizovana za rezoluciju izvornog video zapisa.
●● Režim prikaza za smanjivanje podrhtavanja: kada je Motion Plus podešeno
na Glatko ili Po izboru, možete da gledate glatku sliku bez podrhtavanja.
◀
▶
Srpski
Pre korišćenja 3D funkcije...
NN NAPOMENA
●● 3D režim će biti automatski onemogućen u sledećim slučajevima: prilikom
menjanja kanala ili ulaznog izvora, ili pristupanja funkciji SMART HUB ili
e-Manual.
●● 3D režim je podešen tako da automatski memoriše vrednost konfiguracije
prilikom menjanja ulaznog signala.
◀
●● Neke funkcije u meniju Slika onemogućene su u 3D režimu.
●● Funkcija PIP nije podržana u 3D režimu.
Srpski
▶
●● Nisu podržane aktivne 3D naočare za prethodne proizvode (infracrveni tip)
kompanije Samsung ili nekog drugog proizvođača.
●● Optimizovanje 3D prikaza može da potraje nakon uključivanja televizora.
●● Aktivne 3D naočare možda neće ispravno raditi ako se u njihovoj blizini ili
u blizini televizora nalaze drugi 3D proizvodi ili elektronski uređaji koji su
uključeni. Ako postoji problem, druge elektronske uređaje držite na što većoj
udaljenosti od aktivnih 3D naočara.
◀
●● Prilikom gledanja 3D sadržaja frekvencije 50 Hz, gledaoci osetljivog vida
mogu da uoče neznatno treperenje u svetlim scenama.
Srpski
▶
●● Funkcija za konverziju iz 2D u 3D ne podržava neke datoteke.
●● Prilikom gledanja 3D sadržaja obavezno se pridržavajte ugla gledanja i
optimalne udaljenosti od televizora. U suprotnom, možda nećete moći u
potpunosti da uživate u 3D efektima.
●● Idealna udaljenost za gledanje je tri puta visina ekrana ili veća. Preporučuje
se da sedite tako da vam oči budu u nivou sa ekranom.
◀
▶
Srpski
❑❑ Upoznavanje sa funkcijom SMART HUB
Istaknute
◀
Pretraga
SOCIAL TV
Jednostavno pretražujte i
pristupajte sadržaju iz različitih
izvora (npr. aplikacije, Vaši
video zapisi, AllShare).
Delite doživljaj gledanja
televizije sa prijateljima
pomoću usluga za društveno
umrežavanje (Social
Networking Services – SNS).
Your Video
Web Browser
Uživajte u gledanju filmova
uz prilagođenu uslugu za
preporučivanje i pružanje video
zapisa na zahtev (Video On
Demand – VOD).
Istovremeno pristupajte Webu
i gledajte televiziju.
* Dostupnost ove funkcije
je ograničena na određene
regione
Srpski
▶
Funkcija SMART HUB omogućava direktno
pristupanje korisnom i zabavnom sadržaju i
uslugama sa Interneta na televizoru.
Omogućava pristup različitim sadržajima na
jednom mestu
Your Video
Samsung Apps
Povežite se na Internet i uživajte u različitim sadržajima pomoću funkcije SMART HUB.
Ova funkcija možda nije podržana u nekim zemljama.Za neke zemlje iz liste, znakovi iz lokalnog
jezika možda se neće ispravno prikazivati.
Omiljeno
Kanal
Fotografije
Muzika
Vodič
jednostavnijeg izbora različitih zabavnih
sadržaja.
Snimljeni TV program Web Browser
Vid. zapisi
Menadžer rasporeda Spoljni izvor
a Prij. se
●● Sve funkcije su integrisane radi
◀
Pretraga
b Sortiraj po
{ Režim izmene
} Podešavanja
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
●● Uživajte u zabavnim sadržajima pomoću jednostavnog i intuitivnog korisničkog
interfejsa.
●● Pristupajte raznovrsnim aplikacijama čiji se broj svakodnevno povećava.
●● Podesite televizor prema svom ukusu, grupisanjem i sortiranjem aplikacija.
Srpski
▶
Izgled ekrana
Možete da pretražujete
različite tipove sadržaja
koji mogu da se koriste
na televizoru. Unesite
ključnu reč da biste
pronašli multimedijalne
sadržaje, različite aplikacije
ili informacije na mreži koje
možete da koristite na
televizoru.
Ekran televizora:
Prikazivanje ekrana
trenutnog izvora signala.
◀
Pretraga
Vaš film
Samsung Apps
Povežite se na Internet i uživajte u različitim sadržajima pomoću funkcije SMART HUB.
Ova funkcija možda nije podržana u nekim zemljama.Za neke zemlje iz liste, znakovi iz
lokalnog jezika možda se neće ispravno prikazivati.
Omiljeno
Fotografije
Kanal
Muzika
Vodič
Snimljeni TV program
Web pregledač
Vid. zapisi
Menadžer rasporeda Spoljni izvor
a Prij. se
b Sortiraj po
Informacije: Prikazivanje
obaveštenja, novih
aplikacija i reklama koje
obezbeđuje odeljenje
kompanije Samsung za
predstavljanje proizvoda.
{ Režim izmene
} Podešav.
Exit: Izlazak iz funkcije
SMART HUB.
Usluga za aplikacije: Možete
da koristite različite usluge koje
pruža kompanija Samsung.
Preporučene aplikacije:
Prikazivanje preporučenih
usluga kompanije Samsung.
Ne možete da dodajete
usluge u ovu listu niti da ih iz
nje brišete.
Lista instaliranih aplikacija:
Prikazivanje aplikacija koje su
instalirane na televizoru.
Komande:
●● a Crveno (Prij. se): Prijavljivanje u funkciju SMART HUB.
●● b Zeleno (Sortiraj po): Sortiranje aplikacija po kategoriji.
●● { Žuto (Režim izmene): Možete da uređujete aplikacije (da
ih premeštate, pravite fascikle).
●● } Plavo (Podešav.): Uredite i konfigurišite aplikacije i SMART
HUB postavke.
NN Dugmad u boji će možda funkcionisati drugačije u zavisnosti
od aplikacije.
Srpski
▶
NN NAPOMENA
●● Pre korišćenja funkcije SMART HUB konfigurišite mrežne postavke. Više
informacija potražite u odeljku Postavke mreže.
●● Nepodržani fontovi iz sadržaja dobavljača neće biti normalno prikazani.
●● U zavisnosti od mreže koju koristite, može da dođe do sporog odziva i/ili
smetnji.
●● U zavisnosti od regiona, engleski će možda biti jedini podržani jezik za usluge
◀
aplikacije.
●● Ova funkcija nije dostupna na nekim lokacijama.
Srpski
▶
●● Ako imate problema prilikom korišćenja aplikacije, obratite se dobavljaču
sadržaja.
●● Dobavljač sadržaja može da odluči da prestane sa pružanjem ispravki za
aplikaciju ili same aplikacije.
●● U zavisnosti od zakonskih odredbi u vašoj zemlji, neke aplikacije će podržavati
samo ograničen izbor usluga ili neće biti podržane.
◀
▶
Srpski
Prijavljivanje na nalog
Za aplikaciju sa više naloga izaberite ^ da biste
pristupali različitim nalozima.
N Da biste mogli da pristupite svim opcijama
aplikacije, registrujte se i prijavite na svoj nalog.
N Uputstva za kreiranje naloga potražite u
odeljku „Kako da kreirate ID za pametni TV“.
◀
Prij. se
ID za pametni TV
Pritisn. [ENTER]
Lozinka
Pritisn. [ENTER]
Zapamti lozinku ID-a za pametni TV
Prij. se
Otkaži
Kreiraj nalog
Zab. lozinka
● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
▶
Srpski
1. Pritisnite crveno dugme na početnoj stranici SMART HUB.
2.Izaberite ^ pomoću dugmeta u/d/l/r. Prikazaće se lista naloga.
NN Ako želite da kreirate nalog, izaberite opciju Kreiraj nalog da biste prikazali
prozor za kreiranje naloga.
3. Izaberite željeni ID za pametni TV, a zatim pritisnite dugme ENTERE.
4. Nakon što izaberete ID za pametni TV, unesite vrednost za Lozinka pomoću
daljinskog upravljača.
◀
NN Ako se uspešno prijavite, na ekranu će se prikazati ID za pametni TV.
Srpski
▶
Kako da kreirate ID za pametni TV
Pre nego što kreirate ID za pametni TV, trebalo bi da preuzmete aplikaciju sa lokacije
Samsung Apps.
1. Pritisnite crveno dugme. Pojaviće se ekran za prijavljivanje.
2. Izaberite opciju Kreiraj nalog. Pojaviće se ekran Kreiraj nalog.
3. Pritisnite dugme ENTERE da biste uneli novi ID za pametni TV. Pojaviće se
ekran sa tastaturom.
◀ 4. Pomoću ekrana sa tastaturom unesite ID za pametni TV.
NN ID za pametni TV mora da bude u formatu „primer@primer.com“.
Srpski
▶
Korišćenje tastature
Ako pritisnete dugme / na daljinskom upravljaču dok koristite tastaturu na
ekranu, režim unosa u poljima za tekst možete da promenite na mala slova, velika
slova, brojeve ili ikone.
Pomoću zelenog dugmeta b na daljinskom upravljaču možete da promenite režim
unosa. (T9/ABC)
Tastaturu na ekranu možete da koristite u nekoliko SMART HUB aplikacija.
◀
Sledi procedura za unos znakova pomoću tastature tipa ABC.
4-1. Na primer, pretpostavimo da želite da unesete „105Chang“.
4-2. Tri puta pritisnite dugme / na daljinskom upravljaču da biste promenili
režim unosa iz malih slova u brojeve.
Srpski
▶
4-3. Pritisnite dugmad 1, 0 i 5 tim redosledom.
4-4. Četiri puta pritisnite dugme / na daljinskom upravljaču da biste
promenili režim unosa iz brojeva u velika slova.
4-5. Tri puta pritisnite dugme 2 na daljinskom upravljaču da biste uneli slovo C.
4-6. Tri puta pritisnite dugme / na daljinskom upravljaču da biste promenili
režim unosa iz velikih slova u mala slova.
◀
4-7. Pomoću dugmadi na daljinskom upravljaču unesite ostatak reči „Chang“.
Kada završite, pritisnite dugme ENTERE.
Srpski
▶
5. Pomoću daljinskog upravljača unesite vrednost za Lozinka.
●● Lozinka mora da bude dužine 6~12 znakova.
●● Pomoću dugmeta PRE-CH možete da izbrišete znak koji ste uneli.
●● Pomoću dugmeta � (PREM.) ili µ (FF) možete da izaberete ikonu koju želite
da unesete na ekranu tastature sa ikonama.
◀
6. Nalog je kreiran. Ako korisnički nalog povežete sa ID-om televizora, moći ćete da
koristite usluge svih korisnika vašeg Samsung televizora bez potrebe da se više
puta prijavljujete. Ako želite da registrujete ID lokacije usluge, izaberite opciju „Da“.
Na ekranu će se pojaviti lista lokacija usluga.
Srpski
▶
7. Izaberite opciju „Registruj“ za željenu lokaciju usluge, a zatim pritisnite dugme
ENTERE.
8. Pomoću numeričke dugmadi unesite ID lokacije aplikacije i lozinku. Zatim pritisnite
dugme ENTERE.
9. Uspešno ste obavili registraciju. Ako dodate drugu lokaciju usluge, izaberite „Da“,
a zatim pritisnite dugme ENTERE i pređite na 5. korak.
10.Kada završite izaberite „U redu“. Zatim pritisnite dugme ENTERE.
◀
▶
Srpski
❑ Podešavanje funkcije SMART HUB
■ Podešavanja
Na ovom ekranu možete da konfigurišete
postavke funkcije SMART HUB. Označite
opciju Podešavanja pomoću dugmadi u i d,
a zatim pritisnite dugme UstawieniaENTERE.
Podešavanja
Upravljanje nalogom
Menadžer usluge
Resetuj
Svojstva
● Upravljanje nalogom
◀
Registrujte nalog usluge: Registrovanje
podataka za prijavljivanje za lokacije usluga.
Zatvori
● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti
od modela.
Promeni lozinku: Menjanje lozinke naloga.
Uklonite sa liste TV naloga: Izbrišite nalog iz liste naloga
Deaktivirajte nalog: Poništavanje registracije za uslugu SMART HUB.
Srpski
▶
●● Menadžer usluge
Autom. pokr. trake (Isklj. / Uklj.): Možete da podesite Autom. pokr. trake tako
da se uključuje prilikom uključivanja televizora.
NN Funkcija Traka omogućava istovremeno prikazivanje sadržaja trenutnog izvora
signala i podataka trake.
NN Aplikacija Traka može da radi na drugačiji način ili da uopšte ne bude podržana
u zavisnosti od zemlje.
◀
Usluga vezanih kanala (Isklj. / Uklj.): neki kanali podržavaju aplikacije kao Internet
uslugu, tako da tokom gledanja televizije možete pristupiti Internetu.
NN Ova opcija je dostupna samo ako je podržava emiter programa
Srpski
▶
●● Resetuj: Resetovanje SMART HUB postavki na podrazumevane fabričke
vrednosti. Ako želite da resetujete SMART HUB postavke, unesite lozinku.
●● Svojstva
Nastavak menija: Prikazivanje informacija o funkciji SMART HUB.
Ugovor o korišćenju usluge: Prikažite Ugovor o korišćenju usluge.
◀
▶
Srpski
❑❑ Korišćenje usluge SMART HUB
■■ Samsung Apps
Samsung Apps je prodavnica za preuzimanje aplikacija koje su namenjene
Samsung televizorima/AV uređajima.
Preuzete aplikacije korisnicima omogućavaju da uživaju u različitim sadržajima, kao
što su video zapisi, muzika, fotografije, igre, korisne informacije itd.
◀
Dodatne aplikacije će biti dostupne u budućnosti.
Srpski
▶
NN Funkcije dugmadi u boji za Samsung Apps.
●● a Crvena (Prij. se): Prijavljivanje na
Internet uslugu.
Preporučeno
Šta je novo?
Video
Igra
Sport
Besplatno
You Tube
Najč. preuzimane
Najnovije
Naziv
YouTube
Test televizora u prodavnici
Korisnik002
Životni stil
Informacije
●● b Zeleno (Prikaz liste / Prikaz sličica):
romena režima prikaza.
Ostalo
Moj nalog
Pomoć
a Prij. se
●● R Nazad: Povratak na prethodni meni.
◀
b Prikaz sličica
R Nazad
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
▶
Srpski
Korišćenje funkcije Samsung Apps po kategorijama
Dostupne su sledeće kategorije:
●● Šta je novo?: Prikazivanje novih aplikacija.
●● Video: Prikazivanje različitih video sadržaja, kao što su filmovi, TV emisije i kratki
video zapisi.
●● Game: Prikazivanje različitih igara, kao što su sudoku i šah.
●● Sport: Prikazivanje različitih sportskih sadržaja, kao što su informacije o
◀
utakmicama, slike i kratki video zapisi.
●● Životni stil: obuhvata različite sadržaje u vezi sa životnim stilom, kao što su
muzika, alatke za upravljanje fotografijama i lokacije za društveno umrežavanje
poput Facebook-a i Twitter-a.
Srpski
▶
●● Informacije: obuhvata različite informativne usluge, kao što su vesti, informacije sa
berze i vremenska prognoza.
●● Ostalo: Obuhvata razne usluge.
●● Moj nalog: Prikaz liste aplikacija i stanja na vašem računu za aplikacije.
NN Od sredine 2010. (samo u SAD i Koreji) biće moguće kreirati elektronski račun
za kupovinu aplikacija preko Web lokacije tv.samsungapps.com.
●● Pomoć: Ako imate pitanja u vezi sa funkcijom Samsung Apps, prvo pogledajte
◀
ovaj odeljak.
▶
Srpski
■■ Web pregledač
(Možda neće biti dostupno, u zavisnosti od zemlje.)
Funkcija Web pregledač u režimu SMART HUB omogućava pregledanje Internet
sadržaja na televizoru.
◀
▶
Srpski
NN Kada se Web pregledač otvori, pokazivač je u režimu sa karticama. U režimu sa
karticama, pomoću pokazivača je moguće označavati tekst/objekte ili ih okruživati
pomoću plavog pravougaonika. Za pomeranje pokazivača u režimu sa karticama
koristite dugmad l / r / u / d. Pritisnite dugme ENTERE da biste izabrali
stavku. Za pomeranje prikaza na ekranu u ili d nadole koristite dugme l ili r.
NN Iz režima sa karticama možete da pređete u režim pokazivača tako što ćete
pritisnuti žuto dugme {. Za pomeranje pokazivača koristite dugmad sa strelicama.
Pritisnite dugme ENTERE da biste izabrali stavku.
◀
▶
Srpski
Web pregledač sadrži niz ikona duž gornje strane ekrana. Te ikone omogućavaju
jednostavno korišćenje aplikacije Web pregledač. Opisi ikona nalaze se u
nastavku, počev od krajnje leve ikone.
●● Nazad: Prelazak na prethodnu Web stranicu.
NN Ako nema sačuvane prethodne Web stranice, ova ikona neće funkcionisati.
●● Napred: Prelazak na sledeću Web stranicu ako postoje sačuvane URL adrese.
NN Ako nema sačuvane sledeće Web stranice, ova ikona neće funkcionisati.
◀
▶
Srpski
Osveži / Zaust.: Osvežavanje trenutne stranice ili zaustavljanje učitavanja trenutne
veze.
Početna: Prelazak na URL adresu koju ste izabrali kao početnu stranicu.
Zum: Možete da izaberete sledeće nivoe zuma: 50%, 75%, 100%, 125%, 150%,
200%, 400% i Uklopi na ekran.
◀
bookmarks: Prikazivanje ekrana Bookmarks List. Možete da postavite trenutnu
stranicu kao obeleživač ili da izaberete omiljenu stranicu koju želite da posetite iz
liste na stranici „Obeleživači“.
–– Uvezi obeleživače: Uvoz liste obeleživača sa USB uređaja. Da biste koristili
ovu funkciju, trebalo bi da priključite USB uređaj za skladištenje.
Istorija: Prikazivanje ekrana Istorija. Iz liste „Istorija“ možete da izaberete Web
stranicu koju želite da posetite. Sadržaj liste „Istorija“ takođe možete da sortirate
po sledećim kriterijumima: Datum, Naslov ili Frekvencija. Da biste sortirali,
izaberite dugme Kriterijum sortiranja u gornjem desnom uglu ekrana Istorija, a
zatim pritisnite dugme ENTERE.
Srpski
▶
Kada označite stranicu, sa desne strane će se prikazati dugme Opcije. Pristupite
opcijama pomoću dugmeta „Opcije“, a zatim pritisnite dugme ENTERE. U
iskačućem prozoru „Opcije“ možete da izaberete Izbriši za izabranu stranicu iz
liste istorije, Izbriši sve za stranice iz liste Istorija ili Dodaj u obeleživače kako
biste izabranu stranicu dodali u listu Bookmark.
◀
URL: Prikazivanje URL adrese trenutne stranice. Ako pritisnete dugme ENTERE,
prikazaće se iskačući prozor URL. Ponovo pritisnite dugme ENTERE da biste
direktno uneli novu URL adresu. Možete i da izaberete stranicu koju ćete posetiti iz
prikazane liste stranica.
Pored toga, listu stranica možete da sortirate po sledećim kriterijumima: Datum,
Naslov ili Frekvencija. Da biste sortirali, izaberite dugme Kriterijum sortiranja
u gornjem desnom uglu iskačućeg prozora URL, a zatim pritisnite dugme
ENTERE.
Srpski
▶
Lista prozora: Prikazivanje slika otvorenih prozora (Lista prozora). Možete
da dodate trenutnu stranicu u listu (pomoću opcije „Dodaj novu stranicu“), da
izaberete i pristupite stranici iz liste, da izaberete i zatvorite stranicu iz liste ili da
zatvorite sve stranice. Izabrana stranica će biti prikazana uvećana na sredini.
NN U novoj kartici Web pregledača automatski će biti prikazana početna stranica.
◀
Pretraga: Omogućava pretraživanje Weba. Kada pristupite polju za unos Pretraga
i pritisnete dugme ENTERE, u pregledaču će se prikazati iskačući prozor
sa tastaturom za unos teksta i polje za unos teksta sa desne strane. Funkcije
tastature su veoma slične tastaturi na mobilnom telefonu.
Sa leve strane iskačućeg prozora biće prikazan naziv trenutnog pretraživača.
Izaberite pretraživač i pritisnite dugme ENTERE, a možete i da izaberete drugi
pretraživač ili da dodate pretraživač u trenutnu listu.
Podešavanja: Možete da konfigurišete podešavanja za Web pregledač.
Srpski
▶
Korišćenje dugmadi u boji i funkcijske dugmadi u Web pregledaču
●● a Crvena (Nazad): Povratak na prethodnu stranicu. Ako nema sačuvane
prethodne Web stranice, ovo dugme neće funkcionisati.
●● b Zelena (Zum): : Možete da izaberete sledeće nivoe zuma: 50%, 75%,
100%, 125%, 150%, 200%, 400% i Uklopi na ekran.
●● { Žuta (Režim pokaziv. / Režim tab.): Pokazivač možete da promenite na
Režim pokazivača ili Režim sa karticama.
◀
●● } Plava (PIP): Uključivanje/isključivanje funkcije PIP. Ako je uključena funkcija
PIP, možete istovremeno da gledate televiziju i da koristite Web pregledač.
Srpski
▶
●● T TOOLS (Opcije): Prikazivanje ikona sa vrha stranice u traci sa alatkama na
sredini ekrana. Pritisnite dugme RETURN da biste zatvorili.
●●  (POMERI NAGORE / Nadole):Možete da pomerate prikaz stranice
nagore ili nadole.
●● R RETURN: Nazad na prethodnu stranicu ili zatvorite Web pregledač.
Pregledač možete da zatvorite i tako što ćete pritisnuti dugme EXIT.
Podešavanje Web pregledača
◀
Pritisnite dugme TOOLS da biste pokazivač pomerili na vrh ekrana, a zatim
izaberite ikonu Podešavanja.
●● Postav. za PIP: Omogućava podešavanje funkcije PIP.
PIP pozicija: Izaberite položaj za PIP podsliku.
Izbor zvuka : Izaberite izvor zvuka koji želite da slušate – Glavna slika ili Sus –
kada je uključena funkcija PIP.
Srpski
▶
●● Alatke za čitanje: Pruža prikaz koji je jednostavan za čitanje uvećavanjem
glavnog teksta.
●● Bezbedne lokacije: Kada je uključena funkcija Bezbedne lokacije, možete da
pristupate samo stranicama koje su registrovane u funkciji Bezbedne lokacije.
Funkciju „Bezbedne lokacije“ možete da koristite kako biste deci ograničili
pristup samo na odgovarajuće stranice.
Funkcija Bezbedne lokacije (Uklj. / Isklj.): Uklj. ili Isklj. funkciju Bezbedne
lokacije.
◀
Upravljanje lozinkom za funkciju Bezbedne lokacije: Unesite novu lozinku.
Srpski
▶
●● Dodaj trenutnu lokaciju: Omogućava dodavanje trenutno prikazane Web
lokacije u listu „Bezbedne lokacije“.
Upravljanje funkcijom Bezbedne lokacije: Omogućava unošenje URL adresa
radi dodavanja u listu Bezbedne lokacije i brisanje lokacija iz liste Bezbedne
lokacije.
NN Ako uključite funkciju Bezbedne lokacije, a niste dodali nijednu lokaciju u
listu Bezbedne lokacije, nećete moći da pristupite nijednoj Internet lokaciji.
◀
●● Privatno pregledanje: Omogućite/onemogućite Režim privatnosti za
pregledač. Kada je omogućen Režim privatnosti za pregledač, pregledač
ne čuva URL adrese posećenih lokacija. Ako želite da omogućite funkciju
Privatno pregledanje, izaberite opciju Da. Ako je pokrenuta funkcija Privatno
pregledanje, ispred URL adrese na vrhu ekrana pojaviće se ikona „Zaustavi“.
Da biste onemogućili funkciju Privatno pregledanje, ponovo je izaberite dok je
omogućena funkcija Privatno pregledanje.
Srpski
▶
●● Opcije: Možete da konfigurišete opcije za Web Browser.
Post. kao poč. str.: Možete da podesite početnu stranicu.
Najposećenije lokacije: Postavite najčešće posećivanu URL adresu kao
početnu stranicu.
Trenutna stranica: Postavljanje trenutne stranice kao početne.
◀
Unesite adresu: Omogućava vam da unesete URL adresu stranice koju želite
da postavite kao početnu. Funkcije tastature su slične tastaturi na mobilnom
telefonu.
Dodatak za blokiranje iskačućih prozora: Uključite/isključite Dodatak za
blokiranje iskačućih prozora.
Upravlj. blok. lokacijama: Možete da odredite da li želite da blokirate oglase i
da izaberete URL adrese za koje će oglasi biti blokirani.
Srpski
▶
–– Blokiranje oglasa (Uklj. / Isklj.): Uključite/isključite Blokiranje oglasa.
–– Blokiraj trenutnu lokaciju: Dodavanje trenutne stranice u listu blokiranih.
–– Upravljanje blokiranjem oglasa: Prikazivanje ekrana Upravljanje
lokacijama za blokiranje oglasa. Web lokaciju za koju bi trebalo blokirati
oglase možete da dodate tako što ćete direktno uneti URL adresu ili možete
da izbrišete Web lokaciju iz liste.
Opšte postavke: Možete da izbrišete svoje lične informacije.
◀
–– Izbriši istoriju posećenih lokacija: Brisanje istorije Web lokacija.
–– Izbrišite informacije o korišćenju Interneta: Brisanje informacija za
pristupanje Internetu, kao što su kolačići.
–– Resetuj sve: Vraćanje svih postavki Web pregledača na podrazumevane
fabričke vrednosti.
Srpski
▶
Šifrovanje: Možete da podesite postavku šifrovanja za Web stranice na
„Automatski“ ili „Ručno“.
–– Automatski izbor (Uklj. / Isklj.): Automatsko biranje postavki šifrovanja za
Web stranice.
–– Podešavanja: Ručno biranje postavki šifrovanja za Web stranice. Izaberite
format šifrovanja iz liste formata.
◀
Pointer: Možete da podesite brzinu pokazivača kada je pokazivač podešen na
Režim pokazivača.
–– Brzina pokaziv. (Sporije / Polako / Standard / Brzo / Brže): Izaberite
brzinu pokazivača.
Informacije o Web pregledaču: Možete da prikažete informacije o verziji za
Web Browser.
Srpski
▶
■■ Skype
Skype je kreirao malu aplikaciju koja olakšava
komunikaciju sa ljudima širom sveta i čini
je zabavnom. Skype vam omogućava da
razgovarate i zabavite se sa bilo kim, sa bilo
kojeg mesta. U slučaju da vi i vaš sagovornik
koristite Skype, razgovor je besplatan.
Komunicirajte sa ljudima širom sveta!
◀
NN Aplikaciju Skype na televizoru nije moguće
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
koristiti sa kamerama za televizor drugih proizvođača.
NN Više informacija potražite u korisničkom priručniku za Skype koji možete da
preuzmete sa Web lokacije „www.samsung.com“.
Srpski
▶
[Pravna izjava]
Zbog različitih mogućnosti uređaja koji poseduju funkciju za pružanje sadržaja
Samsung SMART HUB, kao i zbog ograničenja u vezi sa dostupnošću
sadržaja, neke funkcije, aplikacije i usluge možda neće biti dostupne na svim
uređajima ili u svim područjima.
◀
Za neke SMART HUB funkcije možda će biti potrebni dodatni spoljni uređaji
ili pretplata koja se kupuje odvojeno. Više informacija o određenim uređajima
i dostupnosti sadržaja potražite na Web lokaciji http://www.samsung.com.
Usluge i dostupnost sadržaja putem funkcije SMART HUB mogu povremeno
da se promene bez najave.
Srpski
▶
Sav sadržaj i usluge koje su dostupne preko ovog uređaja pripadaju nezavisnim proizvođačima i zaštićene su
autorskim pravima, patentnim pravima, zaštitnim žigom i/ili drugim zakonima o zaštiti intelektualne svojine.
Takav sadržaj i usluge namenjeni su isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Nije dozvoljeno korišćenje
bilo kog dela sadržaja ili usluga na način koji nije odobrio vlasnik sadržava ili dobavljač usluga. Prihvatajući
prethodna ograničenja, ukoliko nije izričito odobreno od strane odgovarajućeg vlasnika sadržaja ili
dobavljača usluga, nije dozvoljeno menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, učitavanje, objavljivanje,
prenošenje, prevođenje, prodaja, kreiranje izvedenih proizvoda, korišćenje niti distribucija na bilo koji način i
putem bilo kog medijuma nijednog dela sadržaja ili usluge prikazane putem ovog uređaja.
◀
U POTPUNOSTI STE SAGLASNI DA SVU ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE UREĐAJA SNOSITE VI
SAMI, KAO I SAV RIZIK PO PITANJU ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA, PERFORMANSI I PRECIZNOSTI.
UREĐAJ I SAV SADRŽAJ I USLUGE NEZAVISNOG PROIZVOĐAČA OBEZBEĐUJU SE U VIĐENOM
STANJU BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE. SAMSUNG SE IZRIČITO
ODRIČE SVAKE VRSTE GARANCIJE U ODNOSU NA OVAJ UREĐAJ, BILO KOJI DEO SADRŽAJA I
USLUGE, BILO DIREKTNE ILI INDIREKTNE, ŠTO OBUHVATA, ALI NIJE OGRANIČENO NA, GARANCIJU
MOGUĆNOSTI PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA, PODOBNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU,
PRECIZNOSTI, TIHOG KORIŠĆENJA I NEKRŠENJA PRAVA NEZAVISNIH PROIZVOĐAČA. SAMSUNG
NE GARANTUJE ZA TAČNOST, VALJANOST, AŽURNOST, ZAKONITOST NITI POTPUNOST BILO KOG
DELA SADRŽAJA ILI USLUGA KOJE SU DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA I NE GARANTUJE DA ĆE
UREĐAJ, SADRŽAJ ILI USLUGE ISPUNITI VAŠE ZAHTEVE, NITI DA ĆE RAD UREĐAJA ILI USLUGE BITI
BEZ PREKIDA ILI GREŠAKA.
Srpski
▶
NI POD KOJIM USLOVIMA, ŠTO PODRAZUMEVA NEMAR, KOMPANIJA SAMSUNG NEĆE SE SMATRATI
ODGOVORNOM, NI UGOVORNO NI KRIVIČNO ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI
POSLEDIČNU ŠTETU, NADOKNADU ZA ADVOKATA, TROŠKOVE NITI ZA BILO KOJU DRUGU VRSTU
ŠTETE KOJA JE NASTALA KAO POSLEDICA KORIŠĆENJA ILI U VEZI S INFORMACIJAMA KOJE SE
NALAZE NA UREĐAJU ILI KOJE SU NASTALE KAO REZULTAT KORIŠĆENJA OVOG UREĐAJA ILI
BILO KOG DELA SADRŽAJA ILI USLUGA KOJIMA STE PRISTUPILI VI ILI TREĆA STRANA, I NAKON
UPOZORENJA NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.
◀
Usluge treće strane mogu da budu promenjene, obustavljene, povučene, raskinute ili prekinute, odnosno
pristup uslugama može da bude onemogućen u bilo kom trenutku, a bez prethodnog obaveštenja, i
Samsung ne garantuje da će sadržaj ili usluge biti dostupne određeni vremenski period. Sadržaj i usluge
obezbeđuju nezavisni proizvođači putem mreže i sredstava za prenos nad kojima kompanija Samsung
nema kontrolu. Ne ograničavajući opšte odricanje od odgovornosti, Samsung se izričito odriče svake
odgovornosti za izmenu, pauziranje, ukidanje ili ponovno uvođenje bilo kog dela sadržaja ili usluga koje
su dostupne putem ovog uređaja. Samsung može uvesti ograničenja na korišćenje ili pristup određenim
uslugama ili sadržaju, u bilo kom slučaju, bez prethodnog obaveštenja i bez ikakve odgovornosti.
Samsung ne snosi nikakvu odgovornost za korisničke usluge koje su povezane sa ovim sadržajem ili
uslugama. Sva pitanja ili zahteve u vezi sa uslugom koja je povezana sa ovim sadržajem ili uslugama treba
uputiti odgovarajućem dobavljaču sadržaja ili usluga.
Srpski
▶
❑❑ Više informacija o funkciji AllShare™
Funkcija AllShare™ služi za povezivanje televizora sa kompatibilnim Samsung
mobilnim telefonima / uređajima preko mreže. Takođe, na televizoru možete putem
mreže da reprodukujete multimedijalni sadržaj, poput video zapisa, fotografija
i muzike, koji je sačuvan na mobilnom telefonu ili drugim uređajima (npr. na
računaru).
NN Više informacija potražite na Web lokaciji „www.samsung.com“ ili se obratite
◀
Samsung pozivnom centru. Za mobilne uređaje će možda biti potreban dodatni
softver. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za uređaj.
Srpski
▶
NN Ako se Samsung televizor povezuje na server koji nije Samsung DLNA, tokom
reprodukcije video zapisa može da dođe do problema sa kompatibilnošću.
NN Ako Samsung televizor povežete na mrežu pomoću softvera AllShare™, moći
ćete da koristite sledeće originalne funkcije kompanije Samsung:
–– reprodukcija različitih video formata (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV itd.);
–– funkcija sličica za video zapise;
–– funkcija obeleživača (za nastavljanje reprodukcije video zapisa);
–– automatsko označavanje poglavlja (navigacija kroz scene);
◀
–– upravljanje digitalnim sadržajem;
–– kompatibilnost sa različitim formatima titlova (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT);
–– pretraga sa imenima datoteka;
–– i mnoge druge.
NN Da biste u potpunosti iskoristili originalne DLNA funkcije kompanije Samsung,
preporučuje se da koristite softver AllShare™ koji se isporučuje sa televizorom.
Srpski
▶
❑❑ Podešavanje funkcije AllShare™
OO MENUm → Mreža → AllShare postavke → ENTERE
■■ AllShare postavke
●● Medij. (Uklj. / Isklj.): Uključivanje/isključivanje
◀
funkcije za multimediju. Kada je ova funkcija
uključena, reprodukciju multimedijalnih sadržaja
moguće je kontrolisati pomoću mobilnog telefona ili
drugih uređaja koji podržavaju DLNA DMC.
AllShare postavke
Medij.
▶
●● Prikazana slika može da se razlikuje u
zavisnosti od modela.
Srpski
■■ Medij.
Prikazivanje liste mobilnih telefona ili povezanih uređaja koji su podešeni za rad sa
televizorom pomoću funkcije Medij.
NN Funkcija „Medij.“ dostupna je na svim uređajima koji podržavaju DLNA DMC.
●● Omog. / Odbačeno: Omogućavanje/blokiranje uređaja.
●● Izbriši: Brisanje uređaja iz liste.
NN Pomoću ove funkcije briše se samo ime uređaja iz liste. U slučaju
◀
uključivanja izbrisanog uređaja ili pokušaja povezivanja sa televizorom, može
da bude ponovo prikazan u listi.
Srpski
▶
Korišćenje funkcije „Multimedija“
Prikazaće se prozor sa obaveštenjem koji korisnika obaveštava da će multimedijalni
sadržaj (video zapisi, fotografije, muzika) poslat sa mobilnog telefona biti prikazan na
televizoru. Sadržaj će se automatski prikazati 3 sekunde nakon što se pojavi prozor
sa obaveštenjem. Ako pritisnete dugme RETURN ili EXIT kada se pojavi prozor sa
obaveštenjem, multimedijalni sadržaj se neće reprodukovati.
NN NAPOMENA
◀
●● Prilikom prvog pokretanja funkcije za multimediju prikazaće se iskačući prozor
sa upozorenjem. Pritisnite dugme ENTERE da biste izabrali opciju Omogući,
a zatim ćete na tom uređaju moći da koristite funkciju Medij.
Srpski
▶
●● Da biste isključili prenos multimedijalnog sadržaja sa mobilnog telefona, funkciju
Medij. podesite na Isklj. u meniju AllShare postavke.
●● Sadržaj možda neće moći da se reprodukuje na televizoru, u zavisnosti od
rezolucije i formata.
●● Dugmad ENTERE i l / r možda neće raditi, u zavisnosti od tipa
multimedijalnog sadržaja.
●● Pomoću mobilnog uređaja možete da kontrolišete reprodukciju multimedijalnih
◀
datoteka. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za mobilni uređaj.
Srpski
▶
Kako da reprodukujete multimedijalni sadržaj sa povezanog uređaja
1. Pritisnite dugme MENU na daljinskom upravljaču, pomoću dugmeta u ili d
izaberite opciju Mreža, a zatim pritisnite dugme ENTERE.
2. Pomoću dugmeta u ili d izaberite opciju AllShare postavke u meniju Mreža,
a zatim pritisnite dugme ENTERE.
3. Pomoću dugmeta u ili d izaberite opciju Medij., a zatim pritisnite dugme
ENTERE.
◀
4.Podesite Medij. na Uklj..
5. Izaberite uređaj na kojem se nalazi multimedijalni sadržaj koji želite da
reprodukujete, a zatim izaberite opciju „Omog.“ pomoću dugmeta u ili d.
Srpski
▶
6. Pritisnite dugme EXIT da biste izašli iz menija, a zatim pritisnite dugme SMART
HUB.
7. Pomoću dugmeta l ili r izaberite opciju AllShare™, a zatim pomoću dugmeta
u ili d izaberite uređaj. Otvoriće se meni sa multimedijalnim sadržajem
pomoću kojeg možete da reprodukujete sačuvani sadržaj sa izabranog uređaja.
8. Izaberite multimedijalni sadržaj i reprodukujte ga. Više informacija o funkciji za
multimedijalne sadržaje potražite u odeljku „Korišćenje multimedijalnih sadržaja“
◀
▶
Srpski
❑❑ Anynet+
Šta je Anynet+? t
Anynet+ je funkcija koja vam omogućava da kontrolišete sve povezane Samsung
uređaje koji podržavaju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača za Samsung televizor.
Anynet+ sistem moguće je koristiti samo sa Samsung uređajima koji poseduju funkciju
Anynet+. Da biste se uverili da vaš Samsung uređaj poseduje ovu funkciju, proverite
da li se na njemu nalazi Anynet+ logotip.
◀
▶
NN NAPOMENA
●● Anynet+ uređajima ne možete da upravljate pomoću dugmadi na televizoru,
već samo pomoću daljinskog upravljača.
●● Daljinski upravljač za televizor možda neće raditi u određenim okolnostima. U
tom slučaju, ponovo izaberite Anynet+ uređaj.
●● Funkcija Anynet+ ne radi sa uređajima drugih proizvođača.
Srpski
Informacije o načinu povezivanja spoljnih uređaja potražite u korisničkom priručniku za
uređaj.
NN NAPOMENA
●● Optičkim kablom povežite priključak DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na
televizoru i digitalni audio ulaz na kućnom bioskopu.
●● Funkcija ARC omogućava digitalni prenos zvuka preko priključka HDMI IN
◀
2(ARC), a moguće ju je koristiti samo kada je televizor povezan na audio risiver
koji podržava funkciju ARC.
●● Ako povezivanje obavite na gore navedeni način, pomoću optičkog priključka
prenosiće se samo dvokanalni zvuk. Zvuk ćete čuti samo sa levog i desnog
zvučnika i niskotonca na kućnom bioskopu. Ako želite 5.1-kanalni zvuk,
povežite priključak DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na DVD plejeru/
satelitskom uređaju (tj. Anynet uređaju 1 ili 2) direktno na pojačalo ili na kućni
bioskop, a ne na televizor.
Srpski
▶
●● Možete da povežete samo jedan kućni bioskop.
●● Anynet+ uređaje možete da povežete pomoću HDMI kabla. Neki HDMI kablovi
možda ne podržavaju funkciju Anynet+.
●● Anynet+ radi kada je AV uređaj, koji podržava funkciju Anynet+, u stanju
mirovanja ili uključen.
●● Anynet+ podržava do 12 AV uređaja. Imajte u vidu da je moguće priključiti
najviše 3 uređaja istog tipa.
◀
▶
Srpski
Meni Anynet+
Meni Anynet+ se menja u zavisnosti od tipa i statusa Anynet+ uređaja koji su povezani
na televizor.
Meni Anynet+
Prikaži TV
Lista aparata
◀
Opis
Prelazak iz režima Anynet+ u režim TV programa.
Prikazivanje liste Anynet+ uređaja.
(ime_uređaja) MENU
Prikazivanje menija povezanog uređaja. Na primer, ako je povezan DVD
rikorder, prikazaće se meni DVD rikordera.
(ime_uređaja) TOOLS
Prikazivanje menija sa alatkama povezanog uređaja. Na primer, ako je
povezan DVD rikorder, prikazaće se meni sa alatkama DVD rikordera.
NN Ovaj meni možda neće biti dostupan, u zavisnosti od uređaja.
Srpski
▶
Meni Anynet+
(ime_uređaja) Meni naslova
Opis
Prikazivanje glavnog menija povezanog uređaja. Na primer, ako je povezan
DVD rikorder, prikazaće se glavni meni DVD rikordera.
NN Ovaj meni možda neće biti dostupan, u zavisnosti od uređaja.
Risiver
Zvuk se reprodukuje preko risivera.
◀
▶
Srpski
❑❑ Podešavanje sistema Anynet+
OO MENUm → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTERE
■■ Anynet+ (HDMI-CEC) (Isklj. / Uklj.) t
Da biste koristili funkciju Anynet+, opcija Anynet+ (HDMI-CEC) mora da bude
podešena na Uklj..
NN Kada je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) onemogućena, sve operacije u vezi sa
◀
funkcijom Anynet+ su deaktivirane.
Srpski
▶
■■ Automatsko isključivanje (Ne / Da)
Automatsko isključivanje Anynet+ uređaja prilikom isključivanja televizora.
NN Ako je opcija Automatsko isključivanje podešena na Da, spoljni uređaji će se
isključivati prilikom isključivanja televizora.
NN Možda neće biti omogućeno, u zavisnosti od uređaja.
◀
▶
Srpski
❑❑ Prebacivanje između Anynet+ uređaja
1. Pritisnite dugme TOOLS da biste izabrali opciju Anynet+ (HDMI-CEC). Zatim
pritisnite dugme ENTERE da biste izabrali opciju Lista aparata.
NN Ako ne možete da pronađete željeni uređaj, izaberite opciju Osveži da biste
osvežili prikaz liste.
2. Izaberite uređaj i pritisnite dugme ENTERE. Biće aktiviran izabrani uređaj.
NN Meni Lista aparata biće prikazan samo ako Anynet+ (HDMI-CEC)
◀
podesite na Uklj. u meniju Sistem.
Srpski
▶
●● Prebacivanje na izabrani uređaj može da potraje do 2 minuta. Tokom
prebacivanja nije moguće otkazati ovu operaciju.
●● Ako ste izabrali režim rada sa spoljnim izvorom pritiskom na dugme
SOURCE, ne možete da koristite funkciju Anynet+. Vodite računa da
Anynet+ uređaj izaberete pomoću menija Lista aparata.
◀
▶
Srpski
❑❑ Slušanje preko risivera
Zvuk možete da slušate preko risivera (tj. kućnog bioskopa) umesto preko Zvučnik
TV-a.
1. Izaberite opciju Risiver i podesite je na Uklj.
2. Pritisnite dugme EXIT da biste izašli.
NN Ako vaš risiver podržava samo rad sa zvukom, možda neće biti prikazan u
listi uređaja.
◀
NN Risiver će raditi ako ste ispravno povezali optički ulaz na risiveru sa
priključkom DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizoru.
Srpski
▶
NN Kada je risiver (tj. kućni bioskop) uključen, zvuk ćete moći da slušate preko
optičkog priključka na televizoru. Kada se na televizoru prikazuje DTV
(antenski) signal, televizor šalje 5.1-kanalni zvuk na risiver. Kada je izvor
digitalna komponenta poput DVD plejera i kada je taj uređaj sa televizorom
povezan putem HDMI veze, biće moguća reprodukcija samo 2 kanala
putem risivera.
◀
▶
Srpski
Korišćenje funkcije ARC
Zvuk možete da slušate preko risivera koji je povezan pomoću HDMI kabla, bez
potrebe za dodatnim optičkim kablom.
1. Izaberite opciju Risiver i podesite je na Uklj..
2. Pritisnite dugme EXIT da biste izašli.
NN Da biste koristili funkciju ARC, na priključak HDMI IN 2 (ARC) mora da bude
priključen risiver koji podržava funkcije HDMI-CEC i ARC.
◀
NN Da biste onemogućili funkciju ARC, opciju Risiver podesite na Isklj.. Čak i ako
televizor neprestano emituje ARC signal, risiver neće moći da prima signal.
Srpski
▶
❑❑ Korišćenje multimedijalnih sadržaja
Uživajte u fotografijama, muzici i/ili filmovima
koji su sačuvani na USB Mass Storage Class
(MSC) uređaju.
1. Pritisnite dugme SMART HUB.
◀
Pretraga
Your Video
Povežite se na Internet i uživajte u različitim sadržajima pomoću funkcije SMART HUB.
Ova funkcija možda nije podržana u nekim zemljama.Za neke zemlje iz liste, znakovi iz lokalnog
jezika možda se neće ispravno prikazivati.
Omiljeno
2. Pomoću dugmeta d ili u izaberite željeni
meni (Vid. zapisi, Fotografije, Muzika), a
zatim pritisnite dugme ENTERE.
Srpski
Samsung Apps
Fotografije
Kanal
Muzika
Vodič
Snimljeni TV program
Web Browser
Vid. zapisi
Menadžer rasporeda Spoljni izvor
a Prij. se
b Sortiraj po
{ Režim izmene
} Podešavanja
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
▶
❑❑ Povezivanje USB uređaja
1. Uključite televizor.
2. Povežite USB uređaj na kojem se nalazi
snimljeni TV program, fotografije, muzika i
/ ili video zapisi na priključak USB koji se
nalazi na zadnjoj ili bočnoj strani televizora.
◀
3. Kada povežete USB uređaj na televizor,
pojaviće se iskačući prozor. Zatim možete
da izaberete opciju Povezani uređaj.
Srpski
Tabla na zadnjoj strani
televizora
USB uređaj
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
▶
❑❑ Povezivanje sa računarom preko mreže
U režimu AllShare možete da reprodukujete slike, muziku i video zapise sačuvane
na računaru preko mrežne veze.
1. Više informacija o konfigurisanju mreže potražite u odeljku „Podešavanje
mreže“.
●● Preporučuje se da televizor i računar postavite u istu podmrežu. Prva 3 dela
◀
adrese podmreže na televizoru i IP adrese računara trebalo bi da budu ista,
a samo poslednji deo (adresa hosta) bi trebalo promeniti. (npr. IP adresa:
123.456.789.**)
Srpski
▶
2. Povežite spoljni modem i računar na koji će biti instaliran program AllShare PC
Software pomoću LAN kabla.
●● Televizor možete da povežete direktno sa računarom, bez potrebe za
korišćenjem rutera.
NN Funkcije koje nisu podržane kada je ostvarena veza sa računarom preko mreže:
●● Funkcije Muzika u pozadini i Postavka pozadinske muzike.
●● Sortiranje datoteka po omiljenosti u fasciklama Fotografije, Muzika i Vid.
◀
zapisi.
▶
●● Dugme π (PREM.) ili µ (FF) tokom reprodukcije video zapisa.
NN Nije podržano: Divx DRM, više audio zapisa, ugrađeni titlovi.
Srpski
NN Trebalo bi napraviti izuzetak za AllShare PC Software u zaštitnom zidu na
računaru.
NN Kada režim SMART HUB koristite preko mrežne veze, u zavisnosti od funkcija
navedenog servera:
●● Način sortiranja može da se razlikuje.
●● Funkcija Pretraga scene možda neće biti podržana.
●● Funkcija Nastavi, koja služi za nastavljanje reprodukcije video zapisa,
◀
možda neće biti podržana.
▶
–– Funkcija Nastavi ne podržava više korisnika. (Memorisaće samo tačku
na kojoj je poslednji korisnik zaustavio reprodukciju.)
●● Dugme l ili r možda neće raditi u zavisnosti od sadržaja.
Srpski
NN Prilikom reprodukcije video zapisa u režimu SMART HUB preko mrežne veze
može da dođe do privremenih prekida.
Pre korišćenja funkcija „Multimedijalni sadržaji “...
NN Možda neće ispravno raditi sa nelicenciranim multimedijalnim datotekama.
NN Šta je potrebno da znate pre korišćenja multimedijalnog sadržaja
●● MTP (Media Transfer Protocol) nije podržan.
◀
●● Sistem datoteka podržava FAT16, FAT32 i NTFS.
●● Neki tipovi digitalnih USB fotoaparata i audio uređaja možda nisu kompatibilni
sa ovim televizorom.
Srpski
▶
●● Funkcija za multimedijalne sadržaje podržava samo USB Mass Storage Class
(MSC) uređaje. MSC je Mass Storage Class Bulk-Only uređaj za prenos. Primeri
MSC uređaja su fleš memorije, čitači fleš kartica i USB čvrsti diskovi (USB
čvorišta nisu podržana). Uređaje treba povezati direktno na USB priključak
televizora.
●● Pre nego što uređaj povežete na televizor, napravite rezervnu kopiju datoteka
kako biste sprečili oštećenje podataka ili njihov gubitak. Kompanija SAMSUNG
nije odgovorna ni za kakvo oštećenje podataka niti za njihov gubitak.
◀
●● Povežite USB čvrsti disk na namenski priključak USB 1 (HDD).
●● Nemojte da isključujete USB uređaj dok je učitavanje u toku.
●● Što je rezolucija slike veća, duže će biti potrebno da se prikaže na ekranu.
Srpski
▶
●● Maksimalna podržana rezolucija za JPEG slike je 15360 X 8640 piksela.
●● U slučaju nepodržanih ili oštećenih datoteka prikazaće se poruka „Format
datoteke nije podržan“.
●● Ako su datoteke sortirane po kriterijumu Prikaz fascik., u svakoj fascikli može
biti prikazano do 1000 datoteka.
●● Ako broj datoteka i fascikli sačuvanih na USB uređaju za skladištenje prelazi
◀
8000, datoteke i fascikle možda se neće prikazivati i možda neće biti moguće
otvoriti neke fascikle.
●● Nije moguće reprodukovati MP3 datoteke sa DRM zaštitom preuzete sa
Web lokacije koja se plaća. Digital Rights Management (DRM) je tehnologija
koja podržava kreiranje, distribuciju i upravljanje sadržajem na integrisan
i sveobuhvatan način, što podrazumeva zaštitu prava i interesa onih koji
obezbeđuju sadržaj, sprečavanje ilegalnog kopiranja sadržaja, kao i upravljanje
računima i troškovima.
Srpski
▶
●● Ako je priključeno više od 2 PTP uređaja, nije moguće istovremeno koristiti više
uređaja.
●● Ako je priključeno više od dva MSC uređaja, neki uređaji možda neće biti
prepoznati. USB uređaj koji zahteva snažno napajanje (više od 500 mA ili 5 V)
možda neće biti podržan.
●● Ako se prilikom priključivanja ili korišćenja USB uređaja prikaže poruka
upozorenja o prejakom napajanju, uređaj možda neće biti prepoznat ili neće
ispravno raditi.
◀
▶
Srpski
●● Ako nema ulaznog signala na televizoru tokom intervala koji je podešen
pomoću opcije Period aut. zaštite, pokrenuće se čuvar ekrana.
●● Na nekim spoljnim čvrstim diskovima može da dođe do automatskog aktiviranja
režima za uštedu energije prilikom povezivanja na televizor.
●● Ako koristite USB produžni kabl, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili neće
biti moguće pročitati datoteke na njemu.
●● Ako USB uređaj koji priključite na televizor nije prepoznat, lista datoteka na
◀
uređaju je oštećena ili nije moguće reprodukovati datoteku iz liste, povežite
uređaj na računar, formatirajte ga i proverite vezu.
●● Ako se nakon pokretanja funkcije SMART HUB i dalje prikazuje datoteka koja
je izbrisana sa računara, upotrebite funkciju „Isprazni korpu za otpatke“ na
računaru da biste trajno izbrisali datoteku.
Srpski
▶
Izgled ekrana
Izaberite željenu datoteku pomoću dugmadi sa strelicom nagore / nadole / nadesno /
nalevo, a zatim pritisnite dugme ENTERE ili � (Reprodukuj). Datoteka će početi da
se reprodukuje.
Ime uređaja: Prikazivanje
imena povezanog uređaja.
◀
Odeljak sa listom datoteka:
Možete da izaberete
datoteke i grupe koje
se sortiraju po svakoj
kategoriji.
Muzika
Početna: Povratak na
početnu stranicu sadržaja
SUM
Glavna fascikla
Sweet Candy
I Love Music
Muzika_5
Ming
Nema pevača
Muzika_1
Muzika_6
Nema pevača
Nema pevača
Muzika_2
Muzika_7
Nema pevača
Nema pevača
Muzika_3
Muzika_8
Nema pevača
Nema pevača
Muzika_4
Muzika_9
Nema pevača
Nema pevača
Traka sa stranicama: Prelazak na drugu stranicu sa listom
datoteka.
Srpski
Promena sadržaja/uređaja:
Služi za promenu tipa
sadržaja ili povezanog
uređaja.
Sortir.: Prikazivanje pravila za
sortiranje. Pravila za sortiranje
se razlikuju u zavisnosti od
sadržaja.
Režim izmene: Izaberite i
reprodukujte više datoteka
ili ih dodajte u sopstvenu
listu numera. Ova funkcija je
dostupna samo za muziku.
▶
❑❑ Snimljeni TV program
Da biste koristili funkciju snimanja ili funkciju Pomeranje vremena, neophodno je
da povezani USB uređaj podržava snimanje. Preporučuje se formatiranje uređaja
ako koristite USB čvrsti disk.
NN Nemojte da isključujete uređaj dok je u toku formatiranje. Ako formatirate
uređaj, sve datoteke će biti izbrisane.
NN Pre nego što formatirate uređaj za upotrebu na televizoru, napravite rezervnu
◀
kopiju datoteka kako biste sprečili oštećenje podataka ili njihov gubitak.
Kompanija SAMSUNG nije odgovorna ni za kakvo oštećenje podataka niti za
njihov gubitak.
Srpski
▶
■■ Tajmer snimanje (na ekranu Menadžer rasporeda)
OO SMART HUB → Menadžer rasporeda → ENTERE
Omogućava pravljenje rezervacije za snimanje programa čije je emitovanje
zakazano. Podesite trenutno vreme da biste koristili ovu funkciju.
Korišćenje funkcije „Tajmer snimanje“ (samo za digitalne kanale)
1. Pritisnite dugme ENTERE da biste izabrali opciju Menadžer rasporeda.
Prikazaće se ekran Menadžer rasporeda.
◀
2. Pritisnite dugme ENTERE da biste ručno obavili zakazivanje. Pojaviće se
iskačući prozor.
Srpski
▶
3. Pritisnite dugme l ili r da biste izabrali opciju Tajmer snimanje.
NN Preporučuje se korišćenje USB HDD uređaja najmanje brzine 5,400 obrtaja
u minuti, ali nisu podržani USB HDD uređaji u RAID konfiguraciji.
NN Nije moguće snimati na USB uređaj za skladištenje dok ne obavite Test
performansi uređaja.
4. Pritisnite dugme l / r / u / d da biste podesili opciju Antena, Kanal, Datum
ili Vreme početka / Vreme završetka.
◀
▶
Srpski
Snimanje programa koji se trenutno emituje
Omogućava snimanje programa koji se trenutno emituje.
Podesite trenutno vreme da biste koristili ovu funkciju.
1. Pritisnite dugme ∏ (REC) na daljinskom upravljaču prilikom gledanja programa
da biste pokrenuli snimanje. Pojaviće se iskačući prozor.
NN Preporučuje se korišćenje USB čvrstog diska najmanje brzine 5.400 obrtaja
u minuti, ali nisu podržani USB HDD uređaji u RAID konfiguraciji.
◀
NN Nije moguće snimati na USB uređaj za skladištenje dok ne obavite Test
performansi uređaja.
2. Izaberite opciju Dužina da biste podesili dužinu snimanja, a zatim izaberite U
redu.
Srpski
▶
Korišćenje funkcije pomeranja vremena
Ako ste propustili neki program koji se emituje uživo, ova funkcija vam omogućava
da pogledate snimljeni program.
1. Pritisnite dugme � (Reprodukuj) na daljinskom upravljaču prilikom gledanja
programa da biste pokrenuli funkciju Timeshift.
2. Ako želite da zaustavite funkciju Timeshift, pritisnite dugme � (Zaustavi) na
daljinskom upravljaču.
◀
▶
Srpski
NN Maksimalno vreme rada režima Timeshift je 90 minuta.
NN Nakon isteka maksimalnog vremenskog intervala za režim Timeshift, vreme
će biti fiksirano na „01:30:00“.
NN Funkcija Timeshift nije podržana za analogne kanale.
NN Funkcije Timeshift su onemogućene za kanale koji su zaključani pomoću
funkcije Zaključani kanali.
◀
▶
Srpski
Pre korišćenja funkcije za pomeranje vremena i funkcije za snimanje...
[[ Snimljeni video zapisi zaštićeni su pomoću tehnologije DRM (Digital Rights
Management) i nije ih moguće reprodukovati na računaru niti na drugim
televizorima. Imajte u vidu da datoteke koje su sačuvane na televizoru nije
moguće koristiti nakon zamene matične ploče.
NN NAPOMENA
●● Preporučuje se korišćenje USB čvrstog diska najmanje brzine 5,400 obrtaja
◀
u minuti, ali nisu podržani USB čvrsti diskovi u RAID konfiguraciji.
●● Dostupnost funkcije za snimanje i funkcije Timeshift može da se razlikuje u
zavisnosti od kvaliteta slike i količine slobodnog prostora na čvrstom disku.
●● USB memorijski uređaj nije kompatibilan.
●● Kada se funkcija Timeshift maksimalno koristi, pauza će biti otkazana.
Srpski
▶
●● Ako na USB uređaju za skladištenje ostane manje od 5% slobodnog
prostora, trenutni proces snimanja će biti prekinut.
●● Kada se snimanje istovremeno obavlja pomoću funkcije PVR (Personal
Video Recorder) i uređaja koji podržava funkciju HDMI-CEC, prednost ima
snimanje pomoću funkcije PVR.
◀
▶
Srpski
●● Aplikacija koja ne podržava snimanje niti funkciju Timeshift automatski će
se zatvoriti ako pokušate da je koristite dok je aktivna bilo koja od te dve
funkcije.
●● U prozoru aplikacije može da prikaže poruka koja ukazuje na to da je
funkcija za snimanje ili funkcija Timeshift aktivna, što će dovesti do
zatvaranja aplikacije.
●● Ako USB uređaj nije prošao Test performansi uređaja, mora ponovo da
◀
prođe Form. uređ. i Test performansi uređaja pre snimanja pomoću
funkcije Vodič ili Kanal.
●● Funkcije Pomeranje vremena mogu da se koriste samo sa USB uređajem
za skladištenje koji je prošao Test performansi uređaja.
●● Ako pokušate da pokrenete funkciju snimanja ili funkciju Pomeranje
vremena sa uređajem koji nije prošao Test performansi uređaja, neće ih
biti moguće pokrenuti.
Srpski
▶
●● Ako pritisnete dugme � (REC) na daljinskom upravljaču dok je prikazan
ekran Kanal ili prilikom snimanja pomoću funkcije Tajmer snimanje,
televizor će možda pokrenuti ili zaustaviti snimanje jednu ili dve sekunde
kasnije nego što ste predvideli, zbog vremena koje je potrebno za obradu
komande.
●● Ako je tokom vremena snimanja podešena bilo koja funkcija za isključivanje
◀
televizora (Prog. isključ., Tajmer isključiv. itd.), televizor će se isključiti
nakon završetka snimanja.
Srpski
▶
Reprodukcija snimljenog TV programa
1. Pritisnite dugme l / r / u / d da biste izabrali željenu datoteku iz liste.
2. Pritisnite dugme ENTERE ili � (Reprodukuj).
●● Izabrana datoteka će biti prikazana na vrhu liste, kao i vreme trajanja
reprodukcije.
●● Tokom reprodukcije snimljenog TV programa možete da obavljate
pretraživanje pomoću dugmadi l i r.
◀
●● Tokom reprodukcije možete da koristite dugmad � (PREM.) i µ (FF).
Srpski
▶
❑❑ Vid. zapisi
Reprodukcija video zapisa
1. Pritisnite dugme l / r / u / d da biste
izabrali željenu datoteku iz liste.
1:02:15 / 2:04:10
3/15
1:02:15 / 2:04:10
2. Pritisnite dugme ENTERE ili �
(Reprodukuj).
◀
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
Srpski
▶
●● Izabrana datoteka će biti prikazana na vrhu liste, kao i vreme trajanja
reprodukcije.
●● Ako je trajanje video zapisa nepoznato, neće biti prikazano vreme trajanja
reprodukcije niti traka toka.
●● Tokom reprodukcije video zapisa možete da obavljate pretraživanje pomoću
dugmadi l i r.
●● Tokom reprodukcije možete da koristite dugmad � (PREM.) i µ (FF).
◀
▶
Srpski
NN U ovom režimu možete da uživate u video zapisima iz igre, ali ne možete da
igrate igru.
●● Podržani formati titlova
◀
Naziv
Oznaka tipa datoteke
Format
MPEG-4 tekst koji se zasniva na
vremenu
.txt
XML
SAMI
.smi
HTML
SubRip
.srt
zasnovan na niskama
SubViewer
.sub
zasnovan na niskama
Micro DVD
.sub ili .txt
zasnovan na niskama
Srpski
▶
●● Podržani video formati
Oznaka tipa
datoteke
*.avi
*.mkv
Kontejner
AVI MKV
◀
*.asf
*.wmv
*.mp4
ASF
ASF
Video kodek
Rezolucija
Broj
kadrova
u sekundi
(fps)
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
1920x1080
6 ~ 30
8
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
1920x1080
6 ~ 30
8
MP3/
AC3/
LPCM/
ADPCM/
WMA
Windows Media Video v9
1920x1080
6 ~ 30
25
WMA
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MP3/
ADPCM/
AAC
Brzina
reprodukcije
(Mb/s)
MP4
Srpski
Audio
kodek
MP3/
AC3/
LPCM/
ADPCM/
DTS Core
▶
Oznaka tipa
datoteke
*.3gp
*.vro
◀
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Kontejner
3GPP
VRO VOB
PS
TS
Video kodek
Rezolucija
Broj
kadrova
u sekundi
(fps)
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG1
352x288
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG1
352x288
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
Srpski
Brzina
reprodukcije
(Mb/s)
Audio
kodek
ADPCM/
AAC/HEAAC
AC3/
MPEG/
LPCM
AC3/
MPEG/
LPCM/
AAC
AC3/
AAC/
MP3/
DD+/HEAAC
▶
Video dekoder
Audio dekoder
•• Ima podršku za H.264, nivo 4.1
•• Nisu podržani H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/
MP/AP L4 i AVCHD.
•• Ima podršku za WMA 7, 8, 9, STD
•• WMA 9 PRO ne podržava dvokanalni, dodatni
višekanalni niti zvuk bez gubitka kvaliteta.
•• MPEG4 SP, ASP:
•• Nije podržana WMA brzina uzorkovanja 22.050
Hz.
−− Below 1280 x 720: 60 frame max
−− Above 1280 x 720: 30 frame max
•• Nije podržan GMC 2.
◀
▶
Srpski
Ostala ograničenja
NN NAPOMENA
●● Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti
reprodukovan ili se neće ispravno reprodukovati.
●● Možda neće biti moguće reprodukovati zvuk ili video zapis ako je standardna
brzina reprodukcije / broj kadrova sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova
u sekundi u gornjoj tabeli.
◀
●● Ako postoji greška sa indeksom, funkcija pretraživanja (preskakanja) neće biti
podržana.
●● Prilikom reprodukcije video zapisa preko mrežne veze može da dođe do
privremenih prekida.
●● Nije moguće reprodukovati video sadržaj ako jedna datoteka sadrži više stavki
sadržaja.
●● Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa plejerom.
Srpski
▶
Korišćenje funkcije neprekidne reprodukcije (nastavak reprodukcije)
Ako prekinete reprodukciju filma, kasnije možete da je nastavite od tačke na kojoj ste
je zaustavili.
NN Funkcija Nastavi ne podržava više korisnika. (Memorisaće samo tačku na kojoj je
poslednji korisnik zaustavio reprodukciju.)
1. Izaberite datoteku filma čiju ste reprodukciju zaustavili i želite da nastavite tako što
ćete pritisnuti dugme l ili r.
◀
2. Pritisnite dugme � (Reprodukuj) ili dugme ENTERE.
3. Pritisnite ikonu za nastavak na kontrolnoj tabli da biste nastavili. Reprodukcija video
zapisa nastaviće se od mesta na kojem je zaustavljena.
NN Opcija Nastavi dostupna je isključivo za nastavak reprodukcije filma koju ste
zaustavili.
Srpski
▶
Ponavljanje odeljka
1. Izaberite snimljenu stavku koju želite uzastopno da reprodukujete tako što ćete
pritisnuti dugme l ili r da biste je izabrali iz liste datoteka.
2. Pritisnite dugme � (Reprodukuj) / ENTERE.
NN Nakon početka reprodukcije na traci toka će se prikazati ikona u obliku trougla.
◀
3. Pritisnite dugme TOOLS, a zatim izaberite opciju Podesi Section Repeat.
Trebalo bi da izaberete početnu i krajnju tačku za reprodukciju pomoću funkcije
Ponavljanje odeljka.
Srpski
▶
Korišćenje funkcije Pretraga scene
Ako želite da koristite funkciju Pretraga scene
tokom reprodukcije, scenu možete da podelite na
5 poglavlja po želji.
NN Ako su informacije o indeksu oštećene ili nisu
podržane, nećete moći da koristite funkciju
„Pretraga scene“.
Pretraga scene
00:12:20
00:24:40
00:36:59
00:49:18
00:08:18
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
◀
Srpski
▶
1. Iz liste datoteka izaberite video zapis koji želite da reprodukujete.
2. Pritisnite dugme � (Reprodukuj) ili ENTERE.
3. Pritisnite dugme TOOLS, a zatim dugme l ili r da biste izabrali opciju Pretraga
scene. Pojaviće se iskačući prozor.
4. Pritisnite dugme l ili r da biste izabrali scenu koju želite da pretražite. Reprodukcija
će započeti od izabrane scene.
◀
▶
Srpski
❑❑ Muzika
Reprodukcija muzike
1. Pritisnite dugme l / r / u / d da biste izabrali
željenu muzičku datoteku iz liste.
2. Pritisnite dugme ENTERE ili � (Reprodukuj).
●● Tokom reprodukcije muzike možete da
◀
obavljate pretraživanje pomoću dugmadi
µ (FF) i � (PREM.).
Srpski
Rep. Lista
I Love You
Ming
Love
R&B
2011-01-01
tag
1.2MB
Muzika_1
Nema pevača
Muzika_2
Nema pevača
Muzika_3
Nema pevača
I Love You
Ming
01:01/03
/03:12
:12
Muzika_4
Nema pevača
Muzika_5
Nema pevača
Muzika_6
Nema pevača
Muzika_7
Nema pevača
Muzika_8
Nema pevača
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
▶
NN Prikazuju se samo datoteke sa oznakom tipa MP3. Datoteke sa drugim
oznakama tipa neće biti prikazane, čak i ako se nalaze na istom USB uređaju.
NN Ako je zvuk neobičan prilikom reprodukcije MP3 datoteka, podesite opciju
Ekvilajzer u meniju Zvuk. (MP3 datoteka sa previše modulacija može da
dovede do problema sa zvukom.)
◀
▶
Srpski
Kreiranje sopstvene liste numera
OO SMART HUB → Muzika → Moja lista num. → Režim izmene → ENTERE
1. Na ekranu Muzika u meniju SMART HUB pritisnite dugme l / r / u / d da biste
Režim izmene, a zatim pritisnite dugme ENTERE.
izabrali
2. Pritisnite dugme l / r / u /d da biste izabrali numere koje želite da dodate, a
zatim pritisnite dugme ENTERE.
NN Sa leve strane izabranih datoteka pojaviće se polje za potvrdu.
◀
NN Da biste izabrali sve datoteke na trenutnoj stranici, odaberite opciju Izbor svih
na vrhu stranice.
3. Pritisnite dugme l / r / u / d da biste izabrali opciju Dodaj u „Moju listu“.
NN Imajte u vidu da će izbor funkcije Obriši Moju listu dovesti do toga da Moja
lista num. ponovo postane podrazumevana lista numera.
Srpski
▶
4. Pritisnite dugme ENTERE. Prikazaće se poruka Izabran stavke su dodate u
Moju listu.
5. Nova ili ažurirana lista pojaviće se na glavnoj stranici Muzika.
Moja lista num. – reprodukcija
Izaberite fasciklu Moja lista num. da biste automatski reprodukovali njen sadržaj.
Pritisnite dugme u ili d da biste izabrali drugu muzičku datoteku u okviru liste
numera.
◀
NN Da biste izbrisali datoteku iz fascikle Moja lista num., pomoću dugmadi za
navigaciju izaberite ikonu korpe za otpatke pored datoteke koju želite da izbrišete.
Srpski
▶
Reprodukcija izabranih muzičkih datoteka
1. Na ekranu Muzika u meniju SMART HUB
pritisnite dugme l / r / u / d da biste izabrali
Režim izmene, a zatim pritisnite dugme
ENTERE.
Rep. Lista
I Love You
Ming
Love
R&B
2011-01-01
tag
1.2MB
I Love You
Ming
01:01/03
/03:12
:12
2. Pritisnite dugme l / r / u / d da biste izabrali
željenu muzičku datoteku iz liste, a zatim
pritisnite dugme ENTERE.
◀
Muzika_1
Nema pevača
Muzika_2
Nema pevača
Muzika_3
Nema pevača
Muzika_4
Nema pevača
Muzika_5
Nema pevača
Muzika_6
Nema pevača
Muzika_7
Nema pevača
Muzika_8
Nema pevača
●● Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od
modela.
▶
Srpski
NN NAPOMENA
●● Sa leve strane izabranih datoteka pojaviće se polje za potvrdu sa potvrđenim
izborom.
●● Da biste izabrali sve datoteke na trenutnoj stranici, odaberite opciju Izbor
svih na vrhu stranice.
●● Da biste otkazali izbor, ponovo pritisnite dugme ENTERE.
◀
3. Pritisnite dugme l / r / u / d da biste izabrali opciju Reprod. Počeće
reprodukcija izabranih muzičkih datoteka.
Srpski
▶
❑❑ Fotografije
Pregledanje fotografija (ili Prezentacija)
1. Pritisnite dugme l / r / u / d da biste izabrali
željenu datoteku iz liste.
Normalno
Prijatelji.jpg
1024 X 768
2011/01/03
2. Pritisnite dugme ENTERE.
●● Ako u listi datoteka pritisnete dugme �
◀
(Reprodukuj), odmah će biti pokrenut prikaz
prezentacije.
Srpski
▶
●● Sve datoteke iz odeljka sa listom datoteka biće prikazane u prezentaciji.
●● Tokom prezentacije, fotografije se prikazuju redom, počev od trenutno
prikazane fotografije.
NN Muzičke datoteke možete automatski da reprodukujete tokom prikazivanja
prezentacije ako je opcija Pozadinska muzika podešena na Uklj.
NN Opciju Muzika u pozadini nije moguće promeniti dok se ne završi učitavanje
pozadinske muzike.
◀
▶
Srpski
❑❑ Multimedijalni sadržaji – dodatne funkcije
Sortiranje liste datoteka
Da biste sortirali datoteke u listi, izaberite opciju
/ u / d. Zatim pritisnite dugme ENTERE.
Kategorija
◀
Sortir. pomoću dugmeta l / r
Snimljeni
TV
program
Funkcije
Podrazumevano
Podrazumevano se sortira po naslovu,
bez grupe.
Prikaz fascik.
Prikazivanje kompletne fascikle. Ime
datoteke i sličicu možete da prikažete
tako što ćete izabrati fasciklu.
Naslov
Sortiranje i prikazivanje naziva datoteka
po simbolu/broju/abecedi/posebnom
redosledu.
Najstarije
Sortiranje i prikazivanje datoteka po
najstarijem datumu.
Srpski
Vid.
zapisi
Muzika
Fotografije
▶
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Kategorija
◀
Funkcije
Snimljeni
TV
program
Vid.
zapisi
>
>
Muzika
Najnovije
Sortiranje i prikazivanje datoteka po
najnovijem datumu.
Izvođač
Sortiranje muzičkih datoteka po
izvođaču, abecednim redosledom.
>
Album
Sortiranje muzičkih datoteka po
albumu, abecednim redosledom.
>
Žanr
Sortiranje muzičkih datoteka po žanru.
>
Mesečno
Sortiranje i prikazivanje fotografija po
mesecima.
>
Sedmično
Sortiranje i prikazivanje fotografija po
nedeljama.
>
Kanal
Sortiranje datoteka snimljenog
materijala po nazivu kanala.
>
Srpski
Fotografije
>
>
▶
Meni sa opcijama za reprodukciju video zapisa / muzike / fotografija
Sledeće funkcije su omogućene tokom reprodukcije.
Kategorija
Funkcije
Snimljeni
TV
program
Vid.
zapisi
Muzika
Fotografije
>
>
Lista
Povratak u listu datoteka.
>
>
Play
continuosly
Reprodukcija video zapisa nastaviće se od
mesta na kojem je zaustavljena.
>
>
Reprod./ Pauza
Možete da pokrenete / pauzirate
reprodukciju video zapisa ili muzičke
datoteke. Možete da koristite i dugme ∂
(Reprodukuj) ili ∑ (Pauziraj) na daljinskom
upravljaču.
Ponavljanje
odeljka
Možete da podesite funkciju za ponavljanje
određenog odeljka. Možete i da prikažete
željeni odeljak.
◀
Srpski
▶
>
>
>
Kategorija
◀
Snimljeni
TV
program
Funkcije
Vid.
zapisi
Izmena omiljen.
Postavite datoteke koje često gledate kao
omiljene.
>
Pretraga scene
Tokom reprodukcije možete da koristite
funkciju Pretraga scene kako biste
reprodukciju filma započeli od scene po
svom izboru.
>
>
Potraži naslov
Možete direktno da pređete na sledeći
naslov.
>
>
Potraži vreme
Video zapis možete da pretražujete
pomoću dugmadi l i r u intervalima od
jednog minuta.
>
>
Režim
ponavljanja
Možete uzastopno da reprodukujete
datoteke video zapisa i muzičke datoteke.
>
>
Nasumičan
režim
Muziku možete da reprodukujete
uzastopno ili nasumično.
Srpski
Muzika
Fotografije
▶
>
>
Kategorija
◀
Snimljeni
TV
program
Funkcije
Vid.
zapisi
Veličina slike
Možete da podesite veličinu slike prema
svojim potrebama.
Režim zvuka
Možete da promenite Režim zvuka.
>
>
Režim slike
Možete da promenite Režim slike.
>
>
Titlovi
Možete da prikažete titl. Možete da
izaberete određeni jezik ako datoteka titla
sadrži više jezika.
>
>
Srpski
Muzika
Fotografije
>
>
>
>
▶
Kategorija
◀
Snimljeni
TV
program
Funkcije
Vid.
zapisi
Muzika
Fotografije
Preth. / Dalje
Prelazak na prethodnu / sledeću datoteku
fotografije.
Postavke titla
Prikažite Postavke titla. Možete da
podesite opcije za titlove.
Pokreni
projekciju
slajdova /
Zaustavi
projekciju
slajdova
Pokretanje / zaustavljanje prikaza
prezentacije. Možete da koristite i dugme
∂ (Reprodukuj) ili ∑ (Pauziraj) na
daljinskom upravljaču.
>
Brzina prezent.
Biranje brzine kojom će se prikazivati
prezentacija. Možete da koristite i dugme
� ili µ .
>
Prikaz
prezentacije
Biranje različitih efekata za prezentaciju.
>
Srpski
>
>
>
▶
Kategorija
◀
Snimljeni
TV
program
Funkcije
Vid.
zapisi
Muzika
Fotografije
Poz. muz. je
uključena /
Isklj.
Možete da pokrenete ili da zaustavite
muziku u pozadini.
>
Postavka
pozadinske
muzike
Možete da podesite i izaberete pozadinsku
muziku prilikom pregledanja fotografija ili
prikazivanja prezentacije.
>
Zum
Prikazivanje slika uvećanih preko celog
ekrana.
>
Okreni
Možete da rotirate slike.
>
NN Ako pritisnete dugme INFO dok je izabrano ime uređaja, prikazaće se
informacije o izabranom uređaju.
NN Ako pritisnete dugme INFO dok je izabrana datoteka, prikazaće se informacije
o izabranoj datoteci.
Srpski
▶
Ostale informacije
■■ Usluga za podatke
Korisnicima omogućava da koriste informacije (tekst, slike, grafika, dokumenti,
softver itd.) koje se prenose putem emitovanog signala.
Automatsko pokretanje usluge za podatke (Uklj. / Isklj.)
za područje Italije
Izaberite da li želite da se usluga za podatke automatski pokreće. Autom. pok.
usl. za pod. služi za automatsko pokretanje usluge za podatke bez intervencije
korisnika.
◀
NN Ako je neka druga funkcija pokrenuta, Autom. pok. usl. za pod. možda neće
raditi.
Srpski
▶
Korišćenje usluge za podatke
Ako kanal koji trenutno gledate pruža uslugu za podatke, u različitim uslugama
za podatke možete da uživate tako što ćete pritisnuti , za područje Italije ili crveno
dugme.
NN Dostupne informacije u usluzi za podatke mogu da se razlikuju u zavisnosti od
kanala.
NN Prilikom korišćenja usluge za podatke možda neće biti moguće menjanje
◀
kanala pomoću numeričke dugmadi, u zavisnosti od usluge.
1.Pritisnite , za područje Italije ili crveno dugme. Izaberite željenu uslugu pomoću
dugmadi u /d /l / r i OKE.
NN Ako je opcija Autom. pok. usl. za pod. podešena na Uklj., usluga za
podatke će se automatski pokrenuti sa trakom za učitavanje. U ovom
slučaju, , za područje Italije ili crveno dugme neće raditi.
Srpski
▶
2. Pritisnite crveno dugme. Prikazaće se ekran usluge za podatke.
3. Izaberite željenu opciju pomoću dugmeta u /d /l / r na ekranu usluge za
podatke, a zatim pritisnite dugme OKE. Izabrana usluga će se pokrenuti.
NN Ako se dugme u boji za određenu funkciju pojavi na ekranu, ponuđenu
funkciju možete da koristite tako što ćete pritisnuti odgovarajuće dugme.
4. Ako pritisnete dugme EXIT, usluga za podatke će se zatvoriti.
◀
▶
Srpski
Glavna dugmad za uslugu za podatke i njihove funkcije
dugme
, za područje Italije
ili crveno dugme.
(Usluga za podatke)
BACKR
◀
Dugme u boji
Funkcija
Prikazivanje liste Usluga za podatke i trenutno pokretanje funkcije Usluga za podatke.
Povratak na prethodni ekran.
Obavljanje funkcija koje odgovaraju slici dugmeta u boji koje je prikazano na ekranu dok
je aktivna funkcija Usluga za podatke.
NN Operacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od dobavljača usluga.
Simbol
Tekst možete da unosite pomoću brojeva i slova koji su odštampani na/iznad numeričke
dugmadi na daljinskom upravljaču. Ako redom budete pritiskali numeričku dugmad na
daljinskom upravljaču dok je na ekranu za unos teksta prikazan pokazivač, prikazivaće
se odgovarajuća slova, brojevi i specijalni znakovi. Na primer, ako uzastopno pritiskate
dugme sa brojem 3, naizmenično će se prikazivati dodeljena slova (D, E i F) i broj 3, tim
redosledom.
Srpski
▶
dugme
TEXT
u/d/l/r
OKE
EXIT e
Funkcija
Prelazak u režim teleteksta ili povratak na prethodni ekran.
NN Operacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od dobavljača usluga.
Pomeranje menija Usluga za podatke nagore, nadole, nalevo i nadesno.
Pokretanje izabrane stavke.
Zaustavljanje funkcije Usluga za podatke.
◀
▶
Srpski
HbbTV
za područje Francuske / Nemačke
Pomoću funkcije HbbTV moći ćete da pristupate uslugama dobavljača zabavnih
sadržaja, dobavljača na mreži i CE proizvođača.
NN Ova usluga je možda podržana u drugim zemljama.
NN Neki emitovani programi možda ne podržavaju HbbTV.
1. Funkcija HbbTV je podrazumevano isključena. Da biste koristili funkciju HbbTV,
idite u Sistem → Usluga za podatke i podesite na Uklj.
◀
2. Funkcija HbbTV nije dostupna dok je aktivna funkcija za pomeranje vremena
niti prilikom reprodukcije snimljenog video zapisa.
3. Aplikacija u funkciji HbbTV može privremeno da prestane sa radom u zavisnosti
od uslova emitovanja i dobavljača aplikacije.
4. Aplikaciju u funkciji HbbTV moguće je koristiti samo kada je mreža televizora
povezana na spoljnu mrežu. Aplikacija može da prestane sa radom u zavisnosti
od uslova mrežnog okruženja.
Srpski
▶
5. Ako je trenutni kanal kompatibilan sa HbbTV i ne-HbbTV režimima za unos
teksta, aktivirajte TTX tako što ćete dvaput pritisnuti dugme TTX.
●● Kada je na ekranu prikazano obaveštenje (pomoću crvenog dugmeta itd.) da je
u toku pristupanje funkciji HbbTV
●● Jedanput pritisnite dugme TTX da biste aktivirali režim za unos teksta HbbTV.
●● Dvaput pritisnite dugme TTX da biste aktivirali režim za unos teksta koji nije
HbbTV.
◀
▶
Srpski
❑❑ Rešavanje problema
■■ Rešavanje problema u vezi sa funkcijom SMART HUB
◀
Problem
Moguće rešenje
Sadržaj nekih aplikacija dostupan je
samo na engleskom jeziku. Kako da
promenim jezik?
Jezik sadržaja aplikacije može da se razlikuje od jezika
korisničkog interfejsa aplikacije.
Neke usluge za aplikacije ne rade.
Obratite se dobavljaču usluga.
Mogućnost promene jezika zavisi od dobavljača usluga.
Informacije o dobavljaču usluga za aplikacije potražite na Web
lokaciji za pomoć.
Kada dođe do greške na mreži
mogu da koristim samo meni za
podešavanje.
Ako mrežna veza ne radi, usluga će možda biti ograničena zbog
toga što sve funkcije, osim menija za podešavanje, zahtevaju
vezu sa Internetom.
Srpski
▶
■■ Web pregledač
1. Da biste otvorili Web pregledač, pritisnite dugme l / r / u / d kako biste
izabrali opciju Web pregledač, a zatim pritisnite dugme ENTERE. Web
pregledač može da bude prikazan drugačije nego na računaru.
2. Web pregledač nije kompatibilan sa aplikacijom Java.
3. Pokušao / la sam da preuzmem datoteku, ali je nije bilo moguće sačuvati i
pojavila se poruka o grešci.
◀
4. Možda će biti blokiran pristup nekim Web lokacijama ili Web pregledačima koje
koriste određene kompanije.
5. Reprodukcija Flash video zapisa može da bude ograničena.
6. E-trgovina (za kupovinu proizvoda na mreži) nije podržana.
Srpski
▶
7. Pomeranje prikaza Web stranice koje podrazumeva pomeranje samo dela
stranice može da dovede do pojave neispravnog prikazivanja znakova.
8. Tehnologija ActiveX nije podržana.
9. Neke opcije nisu dostupne u režimu sa karticama. (Da biste pristupili takvim
opcijama, pređite na režim pokazivača.)
10. Neki tekst se možda neće ispravno prikazivati zato što je ograničen broj
podržanih fontova.
◀
11. Odziv na naredbe sa daljinskog upravljača ili ekrana može privremeno da kasni
ako je u toku učitavanje Web stranice.
12. Učitavanje Web stranice može da bude odloženo ili zaustavljeno u nekim
operativnim sistemima.
Srpski
▶
13. Nisu podržane funkcije „Kopiraj“ i „Nalepi“.
14. Prilikom pisanja e-poruka ili postavljanja poruka, neke funkcije (kao što je
promena veličine ili boje) možda neće biti podržane.
15. Moguće je sačuvati ograničen broj obeleživača i datoteka evidencije.
16. Maksimalni broj istovremeno otvorenih prozora može da se razlikuje u zavisnosti
od uslova pregledanja i modela televizora.
17. Brzina pregledanja Weba zavisi od uslova mrežnog okruženja.
◀
18. Funkcija PIP automatski će biti deaktivirana ako se video zapis reprodukuje u
pregledaču. Reprodukcija video zapisa se možda neće nastaviti nakon prekida
funkcije PIP, a možda će biti potrebno i osvežiti stranicu.
Srpski
▶
19. Web pregledač može da reprodukuje samo MP3 audio datoteke.
20. Funkcija uvoza / izvoza obeleživača kompatibilna je samo sa određenim
formatom datoteka obeleživača. (Kompatibilni format: Netscape datoteka
obeleživača 1)
21. Stablo fascikli neće biti uključeno prilikom uvoza / izvoza obeleživača.
22. Ako uvezete datoteku obeleživača sa televizora na računar, datoteka
obeleživača će biti sačuvana u fascikli „Samsung SmartTV Bookmark“.
◀
23. Ako u meniju (Sistem → Vreme → Sat) nije podešeno vreme, informacije istorije
možda neće biti sačuvane.
Srpski
▶
24. Istorija posećenih Web lokacija čuva se hronološkim redosledom, a stavke će
se iz liste uklanjati od najstarije.
25. Možda neće biti moguće reprodukovati određene video / audio sadržaje
prilikom reprodukcije Flash sadržaja, u zavisnosti od podržanog video / audio
kodeka.
26. Iznenadna promena osvetljenosti slike unutar prozora u kojem se prikazuje
video zapis može da utiče na osvetljenost okolne statične slike. za plazma televizore
◀
▶
Srpski
■■ Rešavanje problema u vezi sa funkcijom Anynet+
Problem
Anynet+ ne radi.
Moguće rešenje
•• Proverite da li uređaj podržava Anynet+. Sistem Anynet+ podržava
samo uređaje kompatibilne sa tehnologijom Anynet+.
•• Moguće je povezati samo jedan risiver (kućni bioskop).
•• Proverite da li je kabl za napajanje Anynet+ uređaja pravilno
priključen.
•• Proverite video / audio / HDMI kabl Anynet+ uređaja.
•• Proverite da li je opcija Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na Uklj. u
◀
meniju za podešavanje funkcije Anynet+.
•• Proverite da li se daljinski upravljač nalazi u režimu za televizor.
•• Proverite da li daljinski upravljač podržava funkciju Anynet+.
•• Anynet+ ne radi u nekim situacijama. (pretraga kanala, rad sa
funkcijom „Moji sadržaji“ ili Plug & Play (početno podešavanje) itd.)
•• Prilikom priključivanja ili isključivanja HDMI kabla ponovo pretražite
uređaje ili isključite televizor, pa ga ponovo uključite.
•• Proverite da li je na Anynet+ uređaju uključena funkcija Anynet+.
Srpski
▶
Problem
Želim da pokrenem Anynet+.
Moguće rešenje
•• Proverite da li je Anynet+ uređaj pravilno povezan na televizor i da
li je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na Uklj. u meniju za
podešavanje funkcije Anynet+.
•• Pritisnite dugme TOOLS da biste prikazali meni Anynet+, a zatim
izaberite željeni meni.
Želim da isključim Anynet+.
•• Izaberite opciju Prikaži TV u meniju Anynet+.
•• Pritisnite dugme SOURCE na daljinskom upravljaču televizora i
izaberite neki uređaj koji nije Anynet+ uređaj.
◀
Na ekranu se prikazuje poruka
„Povezivanje sa Anynet+
uređajem...“.
•• Daljinski upravljač ne možete da koristite dok konfigurišete Anynet+
ili prelazite u režim gledanja.
•• Daljinski upravljač koristite po završetku Anynet+ podešavanja ili
prelaska u režim gledanja.
Anynet+ uređaj ne
reprodukuje.
•• Ne možete da koristite funkciju reprodukcije dok je aktivna funkcija
Plug & Play (početno podešavanje).
Srpski
▶
Problem
Priključeni uređaj nije prikazan.
Moguće rešenje
•• Proverite da li uređaj podržava Anynet+ funkcije.
•• Proverite da li je HDMI kabl pravilno povezan.
•• Proverite da li je opcija Anynet+ (HDMI-CEC) podešena na Uklj. u
meniju za podešavanje funkcije Anynet+.
•• Ponovo pretražite Anynet+ uređaje.
•• Anynet+ uređaj možete da povežete samo pomoću HDMI kabla.
Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkciju Anynet+.
•• Ako je veza prekinuta usled nestanka struje ili isključivanja HDMI
kabla, ponovite skeniranje uređaja.
◀
Zvuk sa televizora se ne
reprodukuje preko risivera.
•• Povežite televizor i risiver pomoću optičkog kabla.
•• Funkcija ARC omogućava digitalni prenos zvuka preko priključka
HDMI IN 2(ARC), a moguće ju je koristiti samo kada je televizor
povezan na audio risiver koji podržava funkciju ARC.
Srpski
▶
Ako imate pitanja u vezi sa televizorom, pogledajte ovu listu. Ako ne uspete da
pronađete odgovor u ovim savetima za rešavanje problema, posetite Web lokaciju
„www.samsung.com“ i izaberite opciju „Podrška“ ili se obratite pozivnom centru iz liste
na poslednjoj strani priručnika.
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Kvalitet slike
Prvo obavite test slike da biste proverili da li televizor ispravno prikazuje test
sliku.
(izaberite MENU – Podrška – Sam. dijagnost. – Test slike)
◀
Ako se test slika ispravno prikazuje, moguće je da je uzrok loš kvalitet
izvora ili signala.
Srpski
▶
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Slika na televizoru ne izgleda
tako dobro kao u prodavnici.
•• Ako koristite analogni kablovski / set top box uređaj, obavite nadogradnju
na digitalni set top box uređaj. Koristite HDMI ili komponentne kablove
da biste dobili HD (visoka rezolucija) kvalitet slike.
•• Kablovska/satelitska pretplata: Pokušajte sa HD stanicama iz liste
kanala.
•• Antenska veza: Pokušajte sa HD stanicama nakon obavljanja
automatskog programiranja.
NN Mnogi HD kanali emituju SD (standardna rezolucija) sadržaj sa
povećanom rezolucijom.
◀
•• Podesite izlaznu rezoluciju na kablovskom / set top box uređaju na 1080i
ili 720p.
•• Proverite da li se nalazite na minimalnoj preporučenoj udaljenosti od
televizora, u zavisnosti od veličine i rezolucije signala.
Srpski
▶
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Slika je izobličena: Makroblok
greška, mali blok, tačke,
pikselizacija
•• Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike,
posebno u brzim scenama poput onih u sportskim prenosima i akcionim
filmovima.
•• Slab signal ili loš kvalitet signala mogu da izazovu izobličenje slike.
Problem nije u televizoru.
•• Korišćenje mobilnih telefona u blizini televizora (približno do 1 m) može
da dovede do pojave šuma na analognim i digitalnim TV kanalima.
Boja je pogrešna ili nema boje.
◀
•• Ako koristite komponentnu vezu, proverite da li su komponentni kablovi
povezani na odgovarajuće priključke. Neispravno povezivanje može da
izazove probleme sa bojama ili prikazivanje praznog ekrana.
Srpski
▶
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Boje su loše ili previše svetle.
•• Podesite opcije za Slika u meniju televizora (izaberite režim Slika / Boja
/ Osvetljenje / Oštrina)
•• Podesite opciju Šted. energije u meniju televizora (izaberite MENU –
Sistem – Eko rešenje – Šted. energije)
•• Resetujte postavke slike na podrazumevane vrednosti (izaberite MENU
– Slika – Resetovanje slike)
Na ivici ekrana postoji
isprekidana linija.
◀
Slika je crno-bela.
•• Ako je veličina slike postavljena na Screen Fit, promenite je na 16:9.
•• Promenite rezoluciji kablovskog / satelitskog uređaja.
•• Ako koristite AV kompozitni ulaz, priključite video kabl (žuti) na zeleni
priključak komponentnog ulaza 1 na televizoru.
Srpski
▶
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Prilikom menjanja kanala
slika se zamrzava ili dolazi do
izobličenja/kašnjenja.
•• Ako je povezan na kablovski/set-top box uređaj, pokušajte da resetujete
kablovski/set-top box uređaj. Isključite, pa ponovo priključite kabl za
napajanje i sačekajte da se kablovski uređaj/set-top box uređaj pokrene.
•• Podesite izlaznu rezoluciju kablovskog uređaja na 1080i ili 720p.
Kvalitet zvuka
Prvo obavite Test zvuka da biste proverili da li televizor ispravno
reprodukuje zvuk. (izaberite MENU – Podrška – Sam. dijagnost. – Test
zvuka)
Ako je zvuk U redu, uzrok problema može da bude izvor ili signal.
◀
Nema zvuka ili je jačina zvuka
preslaba na najvećoj vrednosti.
•• Proverite jačinu zvuka na spoljnom uređaju koji je povezan na televizor.
Srpski
▶
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Kvalitet slike je dobar, ali nema
zvuka.
•• Podesite opciju „Izaberite zvučnik“ na Zvučnik TV-a u meniju za zvuk.
•• Ako koristite spoljni uređaj, proverite da li su audio kablovi povezani na
odgovarajuće audio priključke na televizoru.
•• Ako koristite spoljni uređaj, proverite opcije za audio izlaz na uređaju
(primer: možda ćete morati da promenite audio opcije kablovskog
uređaja na HDMI ako je HDMI kabl povezan na televizor).
•• Ako koristite DVI-na-HDMI kabl, neophodan je odvojen kabl za zvuk.
•• Ako televizor ima priključak za slušalice, proverite da li je nešto
priključeno na njega.
◀
▶
Srpski
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Zvučnici prave veliku buku.
•• Proverite kako su povezani kablovi. Uverite se da video kabl nije
povezan na audio priključak.
•• Proverite jačinu signala ako koristite antensku / kablovsku vezu. Slab
signal može da izazove izobličenje zvuka.
Nema slike, ne reprodukuje se video zapis
Televizor neće da se uključi.
•• Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu i
televizor.
◀
•• Proverite da li je zidna utičnica ispravna.
•• Pritisnite dugme POWER na televizoru kako biste proverili da li je
problem u daljinskom upravljaču. Ako se televizor uključi, pogledajte
odeljak „Daljinski upravljač ne radi“ u nastavku.
Srpski
▶
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Televizor se automatski
isključuje.
•• Proverite da li je opcija Prog. isključ. podešena na Isklj. u meniju za
podešavanje.
•• Ako je računar povezan na televizor, proverite postavke napajanja na
računaru.
•• Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu i
na televizor.
•• Kada gledate televiziju preko antenske ili kablovske veze, televizor će se
isključiti nakon 10 do 15 minuta ako nema signala.
Nema slike / video zapisa.
◀
•• Proverite da li su kablovi povezani (isključite, pa ponovo povežite sve
kablove koji su povezani na televizor i spoljne uređaje).
•• Podesite video izlaze na spoljnom uređaju (kablovski / set top box
uređaj, DVD plejer, Blu-ray itd.) tako da odgovaraju priključcima na
televizoru. Na primer, ako je izlaz spoljnog uređaja HDMI, trebalo bi da
se poveže na HDMI ulaz na televizoru.
•• Proverite da li su povezani uređaji uključeni.
•• Proverite da li ste izabrali odgovarajući izvor na televizoru tako što ćete
pritisnuti dugme SOURCE na daljinskom upravljaču.
Srpski
▶
Problemi
Rešenja i objašnjenja
RF (kablovska / antenska) veza
Televizor nema prijem svih
kanala.
•• Proverite da li je antenski kabl ispravno priključen.
•• Pokušajte da dodate dostupne kanale u listu kanala pomoću opcije
Plug & Play (početno podešavanje). Izaberite MENU – Sistem – Plug &
Play (početno podešavanje) i sačekajte da se obavi memorisanje svih
dostupnih kanala.
◀
Slika je izobličena: Makroblok
greška, mali blok, tačke,
pikselizacija
•• Proverite da li je antena ispravno postavljena.
•• Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike,
posebno u brzim scenama poput onih u sportskim prenosima i akcionim
filmovima.
•• Slab signal može da izazove izobličenje slike. Problem nije u televizoru.
Veza sa računarom
Pojavljuje se poruka „Režim nije
podržan“.
•• Izlaznu rezoluciju na računaru podesite u skladu sa podržanim
rezolucijama na televizoru.
Srpski
▶
Problemi
Rešenja i objašnjenja
„PC“ je uvek prikazan u listi
izvora, čak i ako računar nije
povezan sa televizorom.
•• To je normalno; „PC“ je uvek prikazan u listi izvora, bez obzira na to da li
Video signal je u redu, ali se ne
čuje zvuk.
•• Ako koristite HDMI vezu, proverite postavke audio izlaza na računaru.
je računar povezan sa televizorom.
Mrežna veza
Neuspešno povezivanje putem
bežične mreže.
•• Proverite da li je mrežna veza podešena na Bežično.
•• Proverite da li je televizor povezan na bežični ruter.
◀
▶
Srpski
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Snimanje / Pomeranje vremena
•• U priručniku za USB uređaj proverite da li podržava snimanje.
•• Ako USB uređaj poseduje funkciju za zaključavanje, uverite se da je
USB uređaj nije prepoznat ili
nije uspelo obavljanje funkcije
Form. uređ., Provera uređaja
ili Test performansi uređaja.
otključan.
•• Proverite da li je moguće formatirati USB uređaj kada ga povežete na
računar. Povežite USB uređaj na televizor i formatirajte ga. (Formatiranje
možda neće uspeti više puta uzastopno.)
•• Ako nije uspeo Test performansi uređaja ili formatiranje, to znači da
◀
postoji problem sa USB hardverom ili da je USB hardver previše spor.
Prikazuje se poruka u kojoj se
od mene traži da formatiram
USB uređaj koji ispravno radi.
•• Ako USB uređaj poseduje funkciju za zaključavanje, uverite se da je
otključan.
•• Obavite oporavak USB uređaja pomoću funkcije za oporavak u Provera
uređaja.
Srpski
▶
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Funkcija snimanja ne radi.
•• Proverite da li je povezan USB uređaj.
•• Proverite da li gledate digitalni kanal koji omogućava snimanje.
•• Ako je signal slab ili ne postoji, funkcija snimanja automatski će biti
zatvorena.
•• Televizor neće snimati ako na USB uređaju nema dovoljno slobodnog
prostora. Proverite da li ima dovoljno slobodnog prostora.
Režim Timeshift ne radi.
◀
••
••
••
••
Proverite da li je povezan USB uređaj.
Nisu podržani radio kanali niti analogni kanali.
Kanali za emitovanje podataka nisu podržani.
Ako je signal slab ili ne postoji, funkcija Režim Timeshift automatski će
biti zatvorena.
•• Režim Timeshift nije moguće aktivirati ako na USB uređaju nema
dovoljno slobodnog prostora. Proverite da li ima dovoljno slobodnog
prostora.
•• USB memorijski uređaj nije podržan. Koristite USB tip čvrstog diska.
Srpski
▶
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Pojavljuje se poruka koja
ukazuje na neuspeh testa
performansi uređaja, a funkcija
snimanja i funkcija Režim
Timeshift ne rade.
•• Do tih problema može da dođe ako koristite USB uređaj slabih
Zakazano snimanje nije uspelo.
•• Zakazano snimanje nije omogućeno tokom obavljanja nekih operacija
performansi koji ne podržava snimanje. Preporučuje se korišćenje USB
čvrstog diska najmanje brzine 5.400 obrtaja u minuti, ali nisu podržani
USB čvrsti diskovi u RAID konfiguraciji.
(formatiranje, test performansi, traženje grešaka, brisanje) koje zahtevaju
pristup sistemu datoteka i USB uređaju.
•• Ako USB uređaj nije povezan, televizor neće pokrenuti snimanje čak ni u
◀
slučaju da dođe vreme za zakazano snimanje.
•• Televizor neće snimati ako na USB uređaju nema dovoljno slobodnog
prostora. Proverite da li ima dovoljno slobodnog prostora.
•• Ako snimate kanal koji je zaključan pomoću opcije Zaklj. ocenjenih pr.,
kada budete pokušali da reprodukujete snimak pojaviće se prozor za
unos PIN koda.
Srpski
▶
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Na televizor je povezano
nekoliko uređaja za snimanje,
ali je snimanje prekinuto.
•• Ako je povezano više uređaja za snimanje, a na uređaju koji je podešen
kao podrazumevani uređaj za snimanje nema slobodnog prostora,
funkcija snimanja će biti zatvorena. Pokušajte ponovo da pokrenete
snimanje. Uređaj na kojem ima najviše slobodnog prostora automatski
će biti podešen kao podrazumevani uređaj za snimanje, a televizor će
pokrenuti snimanje.
Ostalo
Slika se ne prikazuje preko
celog ekrana.
◀
•• Crne trake sa svake strane prikazivaće se na HD kanalima koji emituju
SD sadržaj (4:3) povećane rezolucije.
•• Crne trake iznad i ispod pojaviće se u filmovima čiji se odnos širine/
visine razlikuje u odnosu na onaj na televizoru.
•• Podesite opcije za veličinu slike na spoljnom uređaju ili na televizoru na
ceo ekran.
Srpski
▶
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Daljinski upravljač ne radi.
•• Zamenite baterije u daljinskom upravljaču i postavite polove (+ / –) u
pravom smeru.
•• Očistite okno senzora na daljinskom upravljaču.
•• Uperite daljinski upravljač direktno u televizor sa udaljenosti od 1,5~1,8
metara.
◀
Nije moguće uključiti / isključiti
televizor niti podesiti jačinu
zvuka pomoću daljinskog
upravljača za kablovski / set
top box uređaj.
•• Programirajte daljinski upravljač kablovskog / set top box uređaja za
Pojavljuje se poruka „Režim nije
podržan“.
•• Proverite rezoluciju koju podržava televizor, pa u skladu sa tim podesite
Iz televizora se oseća miris
plastike.
•• Taj miris je normalna pojava i nestaće vremenom.
rad sa televizorom. Potražite kôd za SAMSUNG televizor u korisničkom
priručniku za kablovski / set top box uređaj.
izlaznu rezoluciju spoljnog uređaja.
Srpski
▶
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Opcija Informacije o signalu
na televizoru nije dostupna
u meniju za samostalnu
dijagnostiku.
•• Ova funkcija je dostupna samo za digitalne kanale kada se koristi
Televizor je nakrenut.
•• Skinite postolje televizora i ponovo ga montirajte.
•• Proverite da li je televizor postavljen na ravnu površinu. Ako ne možete
Imam problema prilikom
montiranja postolja za televizor.
◀
Meni za kanale je zatamnjen.
(nedostupan)
antenska (RF / koaksijalna) veza.
da uklonite zavrtnje iz televizora, moraćete da upotrebite namagentisan
odvijač.
•• Meni Kanal dostupan je samo kada je izabran TV izvor.
▶
Srpski
◀
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Postavke se resetuju nakon
30 minuta ili prilikom svakog
uključivanja televizora.
•• Ako je aktiviran režim Prodavnica, postavke zvuka i slike biće
Došlo je do privremenog
gubitka zvuka i slike.
•• Proverite kako su povezani kablovi i ponovo ih priključite.
•• Do gubitka zvuka ili slike može da dođe usled korišćenja previše krutih
resetovane na svakih 30 minuta. Promenite režim iz Prodavnica u
Kućna up. pomoću procedure Plug & Play (početno podešavanje).
Pritisnite dugme SOURCE da biste izabrali režim TV, a zatim izaberite
MENU → Sistem → Plug & Play (početno podešavanje) → ENTERE.
ili debelih kablova. Uverite se da su kablovi dovoljno fleksibilni za
dugotrajnu upotrebu. Ako montirate televizor na zid, preporučuje se
upotreba kablova sa utičnicama pod uglom od 90 stepeni.
Srpski
▶
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Kada izbliza pogledate ivice
okvira televizora, vide se sitne
čestice.
•• U pitanju je deo dizajna proizvoda, a ne defekt.
Meni PIP nije dostupan.
•• Funkcija PIP dostupna je samo kada se koristi HDMI, PC ili
komponentni izvor signala.
Prikazuje se poruka „Šifrovan
signal“ ili „Nema signala / slab
signal“.
◀
•• Ako koristite CAM KARTICU (CI / CI+), proverite da li je instalirana u
otvor zajedničkog interfejsa.
•• Ukoliko problem i dalje postoji, izvadite CAM KARTICU iz televizora, a
zatim je ponovo postavite u otvor.
Isključili ste televizor pre
45 minuta, a on se ponovo
uključio.
•• To je normalno. Televizor samostalno pomoću funkcije OTA (Over The
Aerial) nadograđuje firmver koji je preuzet dok ste gledali televiziju.
Srpski
▶
Problemi
Rešenja i objašnjenja
Postoje stalni problemi sa
slikom / zvukom.
•• Proverite i promenite signal / izvor.
Može da dođe do kontakta
između gumenih podmetača
na postolju i gornjih delova
nameštaja.
•• Da biste sprečili ovo, stavite filc podlogu na svaku površinu televizora
koja je u direktnom kontaktu sa nameštajem.
NN Da biste postigli optimalan rad televizora, preuzmite najnoviji firmver sa Web
◀
lokacije (samsung.com → Podrška → Preuzimanje) i obavite nadogradnju putem
USB memorijskog uređaja.
Srpski
▶
❑❑ Povezivanje pomoću otvora COMMON INTERFACE
■■ Povezivanje adaptera za CI karticu
Priključite adapter na način opisan u nastavku.
Pratite sledeće korake da biste povezali adapter
za CI KARTICU.
NN Preporučuje se da adapter povežete pre nego
<Zadnja strana
televizora>
što instalirate
◀
1. Postavite adapter za CI KARTICU u dva otvora na uređaju 1.
NN Ova dva otvora se nalaze na poleđini televizora. Otvori se nalaze pored
priključka COMMON INTERFACE.
Srpski
▶
2. Ubacite adapter za CI KARTICU u otvor COMMON INTERFACE na uređaju 2.
3. Umetnite „CI ili CI+ KARTICU“.
Preporučuje se da CI karticu ubacite pre nego što televizor montirate na zid. Ubacivanje
kartice može da bude otežano nakon montiranja televizora. Karticu ubacite nakon što
povežete CI modul sa televizorom. Povezivanje modula može da bude otežano ako ste
prethodno ubacili karticu.
◀
▶
Srpski
■■ Korišćenje „CI ili CI+ KARTICE“
Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate da ubacite „CI ili CI+
KARTICU“.
●● Ukoliko niste ubacili „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim
kanalima biće prikazana poruka „Kodiran signal“.
●● Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj
◀
telefona, ID „CI ili CI+ KARTICE“, ID korisnika i ostale
informacije, biće prikazane za približno 2~3 minuta.
Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluga.
●● Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka
„Ažuriranje je obavljeno“ koja označava da je lista kanala ažurirana.
Srpski
▶
NN NAPOMENA
●● „CI ili CI+ KARTICU“ morate kupiti od lokalnog dobavljača usluga kablovske
televizije.
●● Prilikom vađenja „CI ili CI+ KARTICE“ pažljivo je izvucite rukom, jer bi
eventualni pad mogao da je ošteti.
●● Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u pravcu koji je označen na njoj.
●● Položaj otvora COMMON INTERFACE može da se razlikuje u zavisnosti od
◀
▶
modela.
Srpski
●● Upotreba „CI ili CI+ KARTICA“ nije podržana u nekim državama i regionima;
proverite kod ovlašćenog distributera.
●● Ako imate problema, obratite se dobavljaču usluga.
●● Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Slika
na ekranu će biti izobličena ili se uopšte neće videti.
◀
▶
Srpski
❑❑ Funkcija teleteksta
(u zavisnosti od zemlje)
Početna stranica teletekst usluge sadrži informacije o načinu korišćenja usluge. Za
ispravan prikaz teletekst informacija, prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom,
informacije će možda nedostajati, a neke stranice se možda neće prikazati.
NN Stranice teleteksta možete da menjate pomoću numeričke dugmadi na
daljinskom upravljaču.
◀
▶
Srpski
(Teletekst uključen /
mešano / isključen)
Aktiviranje režima teleteksta za trenutni kanal. Pritisnite dugme dvaput ako želite da se
teletekst prikazuje preko ekrana u kojem se emituje program. Pritisnite ga još jednom da
biste isključili prikaz teleteksta.
8
Čuvanje stranica teleteksta.
/
(memorisanje)
4
(veličina)
Pritisnite ovo dugme da biste u gornjoj polovini ekrana prikazali teletekst dvostruke
veličine. Pritisnite ga ponovo
da biste tekst premestili u donju polovinu ekrana. Pritisnite ga još jednom da biste dobili
normalan prikaz.
◀
9
(zadržavanje)
Zadržavanje prikaza na trenutnoj stranici, u slučaju da postoji više sekundarnih stranica
koje se otvaraju automatski. Da biste opozvali ovu radnju, ponovo pritisnite dugme.
Srpski
▶
◀
Dugmad u boji
(crveno, zeleno,
žuto i plavo)
Ako dobavljač programa koristi sistem FASTEXT, teme na stranicama teleteksta
obeležene su bojama i možete ih izabrati pomoću dugmadi u boji. Pritisnite dugme
u boji koje odgovara željenoj temi. Prikazaće se nova stranica obeležena bojom. Na
isti način možete da birate i stavke. Da biste prikazali prethodnu ili sledeću stranicu,
pritisnite odgovarajuće dugme u boji.
0
(režim)
Izbor režima teleteksta (LISTA / FLOF). Ako ga pritisnete u režimu LISTA, aktiviraće
se režim čuvanja liste. U režimu čuvanja liste možete da sačuvate stranicu teleteksta
pomoću dugmeta 8 (memorisanje).
1
Prikazivanje dostupne podstranice.
(podstranica)
(veličina)
▶
Srpski
2
Prikazivanje sledeće stranice teleteksta.
(stranica nagore)
3
Prikazivanje prethodne stranice teleteksta.
(stranica nadole)
6
(indeks)
5
(otkrivanje)
◀
7
(otkaži)
Koristi se za prikazivanje stranice indeksa (sadržaja) u bilo kom trenutku tokom
pregledanja teleteksta.
prikazivanje skrivenog teksta (na primer, odgovora na pitanja iz kviza). Da biste prikazali
normalni ekran, pritisnite dugme još jednom.
Umanjivanje prikaza teleteksta tako da se preklapa sa prikazom programa koji se
emituje.
Srpski
▶
Tipična stranica teleteksta
Deo
◀
Sadržaj
A
Broj izabrane strane.
B
Oznaka TV kanala.
C
Broj trenutne stranice ili indikatori za pretraživanje.
D
Datum i vreme.
E
Tekst.
F
Statusne informacije. FASTEXT informacije.
Srpski
▶
❑❑ Kensington Lock za sprečavanje krađe
◀
Kompanija Samsung ne isporučuje Kensington
Lock. To je uređaj koji se koristi za fizičko
pričvršćivanje sistema prilikom upotrebe na
javnom mestu. Izgled i način zaključavanja
mogu da se razlikuju od ilustracije, u zavisnosti
od proizvođača. Dodatne informacije o
pravilnoj upotrebi uređaja Kensington Lock
potražite u priručniku koji ste dobili uz njega.
<Zadnja strana televizora>
1
<Opcionalno>
NN Pronađite ikonu „K“ na poleđini televizora. Kensington otvor se nalazi pored
ikone „K“.
Srpski
▶
Pratite sledeće korake da biste zaključali proizvod:
1. Kensington Lock kabl obmotajte oko velikog, fiksiranog premeta, kao što je sto
ili stolica.
2. Provucite kraj kabla na kojem se nalazi brava kroz kraj Kensington Lock kabla
sa omčom.
3. Ubacite uređaj za zaključavanje u Kensington otvor na proizvodu 1.
4. Zaključajte bravu.
◀
NN Ovo su opšta uputstva. Detaljna uputstva potražite u korisničkom priručniku
koji ste dobili uz uređaj za zaključavanje.
NN Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.
NN Kensington otvor može da ima različitu poziciju, u zavisnosti od modela.
Srpski
▶
❑❑ Licenca
TheaterSound, SRS and
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.
Proizvedeno u skladu sa licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol
dvostrukog D su zaštićeni žigovi kompanije Dolby Laboratories.
◀
Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and
the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are
trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
Srpski
▶
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used
under licence.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified®
device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your
files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD
section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your
registration.
◀
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Obaveštenje o licenciranju za softver otvorenog koda
U slučaju da koristite softver otvorenog koda, licence za otvoreni kôd dostupne su u meniju proizvoda.
Obaveštenje o licenciranju za softver otvorenog koda dostupno je samo na engleskom.
Srpski
e-priručnik
❑❑ Kako da prikažete e-priručnik
Na televizoru možete da pročitate uvodne
informacije i uputstva u vezi sa funkcijama
televizora.
Osnovne funkcije
Promena unapred podešenog režima slike
Prilagođavanje postavki slike
OO MENUm → Podrška → e-Manual →
Menjanje veličine slike
Menjanje opcija slike
ENTERE
Podešavanje televizora za rad sa računarom
Pomoć
Indeks
▶
Srpski
Izgled ekrana
Program koji se trenutno
emituje.
Promenite kategoriju.
Pritisnite dugme l ili r
da biste izabrali željenu
kategoriju.
Osnovne funkcije
Promena unapred podešenog režima slike
Prikazivanje liste podmenija.
Pritisnite dugme ENTERE
da biste izabrali željeni
podmeni.
Prilagođavanje postavki slike
Menjanje veličine slike
◀
Menjanje opcija slike
Podešavanje televizora za rad sa računarom
Pomoć
Indeks
Pomoć: Prikazivanje ekrana
Vo. za e-Manual ili Product
guide. Pritisnite dugme
ENTERE.
Komandna dugmad:
Indeks: Prikazivanje ekrana indeksa.
X: Izađite iz e-priručnika.
Srpski
▶
Korišćenje pomoći
E-priručnik i vodič za proizvod možete da prikažete pomoću dugmeta Pomoć.
❑❑ Kako da prikažete e-priručnik
Na televizoru možete da pročitate uvodne
informacije i uputstva u vezi sa funkcijama
televizora.
OO MENUm → Slika → Režim slike →
ENTERE
◀
Sinhronizujte multimedijalne sadržaje sa više uređaja pomoću funkcije AllShare
Osnovne funkcije
Funkcija AllShareTM omogućava sinhronizovanje
digitalnih uređaja kako biste mogli da uživate u
muzici, filmovima i fotografijama sa računara,
fotoaparata i mobilnih uređaja na velikom ekranu
televizora. Takođe omogućava povezivanje sa
nekoliko računara.
Promena unapred podešenog režima slike
Prilagođavanje postavki slike
Menjanje veličine slike
Menjanje opcija slike
Podešavanje televizora za rad sa računarom
Pomoć
Nazad
Nazad
<e-Manual>
Pojaviće se e-priručnik, kao što je prikazano iznad.
Srpski
Nazad
<Product Guide>
Prikazaće se vodič za uređaj kao na gornjoj slici.
▶
Kako da prelazite između e-priručnika i odgovarajućih menija.
Slika
Osnovne funkcije > Promena unapred podešenog režima slike (1/1)
❑❑ Promena unapred podešenog režima slike
Režim slike
Standardno
Poz. svetlo
14
Kontrast
99
Osvetljenje
45
Oštrina
50
Boja
50
OO MENUm → Slika → Režim slike → ENTERE
■■ Režim slike t
Izaberite željeni tip slike.
E-MANUAL
NN Kada je izvor signala podešen na PC, za funkciju Režim slike dostupne
◀
su samo opcije Standardno i Zabava.
◀
●● Dinamična: Pogodno za dobro osvetljene prostorije.
●● Standardno: Pogodno za prostorije sa normalnim osvetljenjem.
●● Prirodno za LED televizore / Opuštanje za plazma televizore :
Prob. sad
Pogodno za manje naprezanje očiju.
●● Film: Pogodno za gledanje filmova u zamračenoj prostoriji.
●● Zabava: Pogodno za gledanje filmova i igranje igara.
Nijansa (Z/C)
Pomoć
◀
Prob. sad
Početak
Zum
Z 50
C 50
Indeks
●● Prikazani meni može da se
razlikuje u zavisnosti od modela.
NNOva funkcija nije omogućena u nekim menijima.
1. metod
2. metod
1. Izaberite opciju Prob. sad ako želite da otvorite
odgovarajući meni.
2. Da biste se vratili na ekran e-priručnika, pritisnite
dugme E-MANUAL.
1. Pritisnite dugme ENTERE prilikom izbora
oblasti sa sadržajem. Prikazaće se poruka „Želite
li da izvršite ovo?“. Izaberite opciju Da, a zatim
pritisnite dugme ENTERE. Prikazaće se prozor
menija na ekranu.
2. Da biste se vratili na ekran e-priručnika, pritisnite
dugme E-MANUAL.
Srpski
▶
Prikazivanje sadržaja
Osnovne funkcije > Promena unapred podešenog režima slike (1/1)
❑❑ Promena unapred podešenog režima slike
OO MENUm → Slika → Režim slike → ENTERE
■■ Režim slike t
Izaberite željeni tip slike.
NN Kada
◀
je izvor signala podešen na PC, za funkciju Režim slike
dostupne su samo opcije Standardno i Zabava.
●● Dinamična: Pogodno za dobro osvetljene prostorije.
◀
Oblast sa sadržajem: Ako
ste izabrali podmeni, možete
da prikažete odgovarajući
sadržaj. Pritisnite dugme
l ili r da biste prešli na
prethodnu/sledeću stranicu.
●● Standardno: Pogodno za prostorije sa normalnim osvetljenjem.
●● Prirodno za LED televizore / Opuštanje za plazma televizore :
Pogodno za manje naprezanje očiju.
◀
●● Film: Pogodno za gledanje filmova u zamračenoj prostoriji.
●● Zabava: Pogodno za gledanje filmova i igranje igara.
Pomoć
Prob. sad
Početak
Zum
Indeks
Prob. sad: Prikazivanje odgovarajućih menija.
Početna: Prelazak na početni ekran e-priručnika.
Zum: Uvećavanje prikaza na ekranu.
Indeks: Prikazivanje ekrana indeksa.
Srpski
▶
Korišćenje režima za zumiranje
Prilikom pregledanja e-priručnika izaberite
opciju Zum da biste uvećali prikaz. Po ekranu
sa uvećanim prikazom možete da se pomerate
pomoću dugmeta u ili d.
NN Da biste se vratili na prethodni ekran, pritisnite
dugme RETURN.
❑❑ Promena unapred podešenog režima slike
OO MENUm → Slika → Režim slike → ENTERE
■■ Režim slike t
Izaberite željeni tip slike.
NN Kada
je izvor signala podešen na PC, za funkciju „Režim slike“
dostupne su samo opcije „Standardno“ i „Zabava“.
●● Dinamična: Pogodno za dobro osvetljene prostorije.
●● Standardno: Pogodno za prostorije sa normalnim osvetljenjem.
●● Prirodno za LED televizore / Opuštanje za plazma televizore :
Pogodno za manje naprezanje očiju
Nazad
◀
▶
Srpski
Kako da obavite pretragu pomoću ključne reči na stranici sa indeksom
1. Ako želite da obavite pretragu pomoću ključne reči, izaberite opciju Indeks da
biste otvorili ekran Indeks.
2. Pritisnite dugme l ili r da biste izabrali željeni redosled znakova, a zatim
pritisnite dugme ENTERE.
3. Pritisnite dugme u ili d da biste izabrali željenu ključnu reč, a zatim pritisnite
dugme ENTERE.
◀
4. Možete da pregledate odgovarajući ekran sa uputstvima u e-priručniku.
NN Da biste zatvorili ekran Indeks, pritisnite dugme RETURN.
Srpski
Download PDF

advertising