Samsung | HW-D700 | Samsung HW-D700 Bruksanvisning

HW-D700
HW-D770S
AV-vastaanotinjärjestelmä
käyttöopas
kaikki on mahdollista
Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.
Saat lisäpalveluita rekisteröimällä
tuotteesi osoitteessa
www.samsung.com/register
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 1
2011-06-09
6:37:32
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusvaroitukset
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
EI SAA AVATA
Tämä symboli ilmaisee, että laitteen
sisällä on vaarallinen jännite, joka voi
aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahingon.
Tämä symboli kehottaa katsomaan
laitteen mukana toimitettuja tärkeitä
ohjeita.
VAROITUS
• Suojaa laite sateelta ja kosteudelta, jotta tulipalo- ja sähköiskuvaara voidaan välttää.
MUISTUTUS
VOIT VÄLTÄÄ SÄHKÖISKUVAARAN SOVITTAMALLA PISTOKKEEN LEVEÄN KOSKETTIMEN PISTORASIAN
LEVEÄÄN AUKKOON.
• Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Jotta laite saadaan irti verkkovirrasta, pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta. Pistokkeen tulee olla tämän
vuoksi paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä astioita,
kuten maljakkoja.
• Virtapistoketta käytetään virrankatkaisuun, joten sen tulee olla aina käytettävissä.
2
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 2
2011-06-09
6:37:54
Varotoimet
• Varmista, että käytettävän verkkovirran arvot vastaavat laitteen takana olevassa tarrassa ilmoitettuja arvoja.
• Aseta tuote soveltuvalle alustalle (kaluste) vaakatasoon siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa ilmanvaihdolle
(7,5 - 10 cm).
• Älä aseta tuotetta vahvistimen tai muiden mahdollisesti kuumenevien laitteiden päälle.
Varmista, että ilmanvaihtoaukkoja ei ole peitetty tai tukittu.
• Älä aseta tuotteen päälle mitään.
• Voit kytkeä tuotteen kokonaan irti virtalähteestä irrottamalla virtajohdon pistorasiasta.
- Irrota virtajohto pistorasiasta, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
• Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosella. Salamaniskun aikaansaama jännitepiikki voi vahingoittaa tuotetta.
• Älä jätä tuotetta suoraan auringonvaloon tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Tämä voi johtaa tuotteen
ylikuumentumiseen tai toimintahäiriöön.
• Älä altista tuotetta kosteudelle, kuumuudelle tai voimakkaita sähkö- tai magneettikenttiä aiheuttaville laitteille
(esim. kaiuttimet).
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos tuotteeseen tulee vika
• Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Laite on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
• Tuotteeseen voi tiivistyä kosteutta, jos sitä säilytetään kylmässä. Jos siirrät tuotteen paikasta toiseen talviaikaan,
odota ennen käyttöä, että tuote lämpenee huoneenlämpöiseksi noin 2 tunnissa.
• Tässä tuotteessa käytetään paristoja, joiden sisältämät kemikaalit ovat vahingollisia luonnolle.
Paristoja ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 3
3
2011-06-09
6:37:54
Sisällys
2
3
Turvallisuusvaroitukset
Varotoimet
ENNEN ALOITUSTA
6
6
6
8
9
10
Tarvikkeet
Kuvaus
Etupaneeli
Näyttö
Takapaneeli
Kaukosäädin
LIITÄNNÄT
14
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
29
29
Kaiuttimien sijoittaminen
Kaiuttimien kytkeminen
Bi-AMP-kaiuttimen kytkeminen
Ulkoisten laitteiden/TV:n kytkeminen HDMI:n kautta
HDMI-toiminto
Kytkeminen televisioon
DVD- tai BD- (Blu-ray) -soittimen kytkeminen
Kaapeli-, satelliitti- tai digisovittimen kytkeminen
CD-soittimen kytkeminen
Kytkentä käyttäen ulkoista vahvistinta (Esim. toinen huone)
iPod-laitteen kytkeminen
FM-Antennin kytkeminen
AUX-laitteiden kytkeminen
ASETUKSET
30
30
31
32
35
35
Ennen AV-vastaanottimen käyttöönottoa
Päävalikko
Digitaalisen/HDMI-/Analogisen tulon valinta
Asetusten valikkopuu
Ääniasetukset
Lähdelaitteen ja liitännän valitseminen (Digitaalinen
äänitulo)
Kaiutinkoon asettaminen
Surround-takakaiuttimen kytkentäasetukset
Kaiuttimien kuunteluetäisyyden määrittäminen
Kaiutintason asettaminen
Testiäänitoiminnon määrittäminen
Dolby Pro Logic -tilan asettaminen
Surround-asetukset
Dolby Pro Logic IIx:n asettaminen
NEO:6-tilan asettaminen
EX/ES-tilan asettaminen
Muut asetukset
Äänen synkr.
Äänensävyn asetukset
MP3-parannus
Älykäs äänenvoimakkuus
Automaattinen kalibrointi -asetukset
DRC-määritys
Dual Mono -asetukset
HDMI-määritys
Videon muuntaminen -asetukset
TURVALLISUUSOHJEET
2
6
14
30
35
37
38
39
40
41
41
41
42
42
43
43
43
44
44
44
46
46
46
47
4
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 4
2011-06-09
6:37:54
MUUTA
59
60
Television ohjaus kaukosäätimellä
DVD- tai BD-soittimen ohjaus kaukosäätimellä
MUUTA TIETOA
61
62
63
64
Vianmääritys
Laitteen suojaustoiminto
Automaattisen kalibroinnin virheluettelo
Tekniset tiedot
49
59
61
49
49
50
51
51
52
52
53
53
•
Tämän käyttöoppaan kuvitus on vain viitteeksi, ja se saattaa erota varsinaisen tuotteen ulkonäöstä.
•
Palvelumaksu voidaan periä, jos
a. kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa
(eli et ole lukenut tätä käyttöopasta)
b. tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa
(eli et ole lukenut tätä käyttöopasta).
•
Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 5
SUOMI
53
54
55
55
55
56
56
57
57
57
58
58
Surround-tilojen käyttäminen
S.DIRECT-painikkeen käyttö
Päälaitteen edessä olevan AUDIO EFFECT painikkeen käyttäminen
Paina SUBWOOFER -painiketta.
Radion kuunteleminen
Kuunteleminen mono-/stereotilassa
Radioasemien esiasetus
Tietoa RDS-lähetyksistä
RDS-järjestelmän (Radio Data System) käyttäminen
FM-asemien vastaanottamiseen
RDS-signaalien näyttäminen
PTY-ilmaisin (Ohjelmatyyppi) ja PTY-SEARCH-toiminto
iPod-laitteen käyttäminen
Musiikin kuunteleminen (iPod-äänitoiminto)
Elokuvan katseleminen (iPod Video -toiminto)
Käyttömukavuutta lisäävät toiminnot
Uniajastin -toiminto
Mykistystoiminto
Näytön säätämineny
Palautustoiminto
Kuulokkeiden käyttäminen
Ohjelmiston päivitys
KÄYTTÄMINEN
5
2011-06-09
6:37:55
Ennen aloitusta
Tarvikkeet
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
AMP
TV
BD
DVD
TA
RDS DISPLAY
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
6
SLEEP
DIMMER
NEO:6
3
PTY+
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
S.DIRECT
TONE
MO/ST
TUNER MEMORY
SETUP/MENU
INFO
RETURN
BD/DVD
AV SYNC
ASC
EXIT
SAT
AUX
SUB
WOOFER
GAME/TV
CD
iPod
TUNER
CROSS
OVER
3D SOUND
Kaukosäädin/
AAA-paristot
FM-antenni
Käyttöopas
(Kaiutinkaapelia varten)
iPod-telakka
ASC-mikrofoni
Ferriittisydän
Kuvaus
Etupaneeli
1
2 3
4 5
6
7
8 9 10 11
12
13
Bi-AMP
14
6
15
16
17 18 19
20
21 22
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 6
2011-06-09
6:37:55
01
Ennen aloitusta
1
INPUT SELECT
HALLINTAPAINIKE
Voit valita lähteen.
FM TV BD/DVD SAT GAME AUX CD IPOD AUDIO IPOD VIDEO
2
3
4
5
6
SETUP -PAINIKE
Näyttää SETUP-valikon.
AUDIO ASSIGN -PAINIKE
Voit valita tulotilan valitulle lähteelle.
AUDIO EFFECT -PAINIKE
Käytetään surround-äänitilan valitsemiseen.
3D SOUND -PAINIKE
Ota 3D Sound käyttöön.
NÄYTTÖ
Näyttää kaiutin-/äänitulon tilan, kuuntelutilan jne.
YLÖS(,), ALAS(.),
VASEN(<), OIKEA(>)
PAINIKKEET
Käytetään kohdistimen liikuttamiseen ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.
Käytetään myös yksityiskohtaisten asetusten valitsemiseen AUDIO EFFECT -tilassa
ja äänentason muuttamiseen.
8
9
10
11
Bi-AMP -MERKKIVALO
Merkkivalo syttyy, kun otat Bi-AMP-toiminnon käyttöön.
ENTER -PAINIKE
Kohteen valinta SETUP-valikossa.
TONE CONTROL -PAINIKE
Basson, diskanttitason ja äänensävyn ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.
ASC -PAINIKE
Auto Calibration (Automaattinen kalibrointi) -tilan valinta.
12
MASTER VOLUME
HALLINTAPAINIKE
Voit säätää äänenvoimakkuutta.
13
14
VIRTAPAINIKE (
Vastaanottimen kytkeminen päälle/pois päältä.
PHONES -LIITÄNTÄ
Käytetään kuulokkeiden kytkemiseen.
15
AUX IN -LIITÄNNÄT
Lisälaitteen AV-tuloliitäntä, jota käytetään videokameran, kannettavan DVDsoittimen tai pelikonsolin kytkemiseen.
16
ASC MIC -LIITÄNTÄ
Käytetään ASC-mikrofonin kytkemiseen Auto Calibration (Automaattinen kalibrointi)
-tilan asettamiseksi.
17
18
19
20
21
RETURN -PAINIKE
Palaa edelliseen valikkoon.
AV SYNC -PAINIKE
Voit valita Audio Delay -tilan.
TUNING MODE -PAINIKE
Käytetään manuaalisen tai esiasetetun FM-radion tilan valitsemiseen
SELECT -PAINIKE
Käytetään radiotaajuuden vaihtamiseen.
TUNER MEMORY -PAINIKE
Asetetaan esiasetettu radiotaajuus.
22
S.DIRECT -PAINIKE
Voit valita S.DIRECT-tilan.
(Lähettää alkuperäisen signaalin sellaisenaan käyttämättä äänikenttätehostetta tai
muita äänitehosteita.)
7
)
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 7
7
2011-06-09
6:37:56
Ennen aloitusta
Näyttö
1
2
3
4
5
7
6
1
KAIUTINILMAISIMET
Näyttää kytketyt kaiuttimet.
2
KUUNTELUTILAN ILMAISIMET
Näyttää käytössä olevan kuuntelutilan.
3
VIRITINILMAISIMET
Näyttää käytössä olevan radiolähetyksen tilan.
4
ÄÄNITULON ILMAISIMET
Näyttää sillä hetkellä kytketyn ulkoisen äänilähteen äänitulosignaalin tyypin.
5
KAIUTINTASON ILMAISIN
Näyttää kaiutintason.
6
RADIOTAAJUUSILMAISIMET
Näyttää sillä hetkellä käytetyn radiotaajuuden.
7
VIESTINÄYTTÖ
Antaa tietoja vastaanottimen tilasta.
8
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 8
2011-06-09
6:37:56
01
Ennen aloitusta
Takapaneeli
1
2
3
4
5
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VIDEO IN -LIITÄNNÄT
Vastaanottaa videosignaalin videosoittimesta (BD/DVD, SAT, TV).
USB-PORTTI
Voidaan käyttää vain laiteohjelmiston päivityksiin.
HDMI OUT -LIITÄNNÄT
Lähettää digitaalista video- ja äänisignaalia samanaikaisesti HDMI-kaapelilla.
HDMI IN -LIITÄNNÄT
Vastaanottaa digitaalista video- ja äänisignaalia samanaikaisesti HDMI-kaapelilla.
VIDEO OUT -LIITÄNNÄT
Lähettää videosignaalin videolaitteisiin (TV, projektori jne.)
FM-ANTENNI -LIITÄNTÄ
Liitetään FM-antenniin.
iPod -LIITÄNTÄ
Vastaanottaa ääni-/videosignaalin iPod-laitteesta.
ONLY FOR SERVICE -LIITÄNTÄ
Käytetään huoltokorjauksessa.
AUDIO IN -LIITÄNNÄT
Vastaanottaa äänisignaalin videosoittimesta (BD/DVD, SAT, TV).
10
15
KOMPONENTTIVIDEON
TULOLIITÄNNÄT
KOMPONENTTIVIDEON
LÄHTÖLIITÄNNÄT
OPTISET TULOLIITÄNNÄT
(DIGITAALINEN ÄÄNITULO)
KOAKSIAALISEN TULOLIITÄNTÄ
(DIGITAALINEN ÄÄNITULO)
LINE OUT (ULOSTULO) LIITÄNNÄT
BASSOKAIUTTIMEN
ÄÄNILÄHTÖLIITÄNNÄT
16
KAIUTTIMIEN LÄHTÖLIITÄNNÄT
11
12
13
14
Vastaanottaa komponenttivideosignaalin.
Lähettää komponenttivideosignaalin.
Vastaanottaa digitaalisen optisen äänisignaalin.
Vastaanottaa digitaalisen koaksiaalisen äänisignaalin.
Lähettää analogisen äänisignaalin ulkoiseen vahvistimeen.
Digitaalista lähtösignaalia ei tueta.
Kytketään bassokaiuttimeen. (Vain aktiivinen bassokaiutin)
Kaiutinliitännät.
Etukaiuttimen ja surround-takakaiuttimien liitännät voidaan kytkeä bi-AMPtoimintoa tukevaan vahvistimeen. Katso sivulta 18 ohjeet bi-AMPvahvistimen kytkemiseksi.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 9
9
2011-06-09
6:37:57
Ennen aloitusta
Kaukosäädin
Kaukosäätimen toiminnot
1
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
20
21
2
3
4
5
AMP
TV
BD
DVD
TA
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
NEO:6
SLEEP
DIMMER
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
6
22
23
24
25
26
7
27
28
8
29
MUTE
9
10
TUNING
/CH
VOL
S.DIRECT
11
12
TONE
MO/ST
TUNER MEMORY
32
INFO
33
34
14
16
31
SETUP/MENU
13
15
30
RETURN
EXIT
BD/DVD
SAT
GAME/TV
CD
AV SYNC
AUX
iPod
TUNER
ASC
SUB
WOOFER
35
17
10
CROSS
OVER
3D SOUND
18
36
19
37
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 10
2011-06-09
6:37:58
01
Ennen aloitusta
1
POWER -PAINIKE
Vastaanottimen kytkeminen päälle/pois päältä.
2
TV -PAINIKE
Voit vaihtaa TV-tilaan painamalla TV-painiketta.
3
AMP -PAINIKE
Voit vaihtaa AMP-tilaan painamalla AMP-painiketta.
4
NUMEROPAINIKKEET
Käytetään TV-kanavan valintaan.
5
NEO : 6 -PAINIKE
Valitaan haluttu NEO:6-tila.
6
PROLOGIC -PAINIKE
Valitaan haluttu Dolby Pro Logic II -äänitila.
7
OHITUSPAINIKKEET
Siirry taakse- tai eteenpäin kytketyllä DVD-/BD-soittimella tai iPodilla.
8
PYSÄYTYS-/TOISTOPAINIKE
Pysäytä / aloita toisto kytketyllä DVD-/BD-soittimella tai iPodilla.
9
MUTE -PAINIKE
Mykistää kytketyn laitteen äänen.
10
ÄÄNENVOIMAKKUUSPAINIKKEET
Säätää valitun laitteen äänenvoimakkuutta.
11
MO/ST -PAINIKE
MONO- tai STEREO-tilan valinta radiolähetyksissä.
12
TONE -PAINIKE
Käytetään basso- ja diskanttitasojen määrittämiseen.
13
SETUP/MENU -PAINIKE
Näyttää ASETUKSET-valikon.
14
YLÖS-/ALAS-/VASEN-/OIKEAPAINIKKEET
Painikkeilla siirrytään valikoissa.
15
RETURN -PAINIKE
Palataan takaisin edelliseen valikkoon SETUP-valikosta.
16
TOIMINNON VALINTAPAINIKKEET
Käytetään tulolähteen valintaan.
17
AV SYNC -PAINIKE
Voit valita Audio Delay -tilan.
18
ASC -PAINIKE
ASC (Auto Sound Calibration) -toiminnon asetuspainike.
19
SUBWOOFER -PAINIKE
Valitsee bassokaiuttimen.
20
INPUT SELECT,
TV SOURCE -PAINIKE
Etsii ja valitsee tulolähteen.
Valitse kytketyn television videotila.
21
BD -PAINIKE
Voit vaihtaa BD-tilaan painamalla BD-painiketta.
22
DVD -PAINIKE
Voit vaihtaa DVD-tilaan painamalla DVD-painiketta.
23
RDS-VALINTAPAINIKKEET
Käytetään RDS-toimintojen valintaan.
24
SLEEP -PAINIKE
Käytetään Uniajastimen asettamiseen.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 11
11
2011-06-09
6:37:58
Ennen aloitusta
25
DIMMER -PAINIKE
Tällä asetuksella voit säätää näytön kirkkautta.
26
DSP -PAINIKE
Valitsee SFE-tilan.
27
AUDIO ASSIGN -PAINIKE
Voit valita tulotilan valitulle lähteelle.
28
HAKUPAINIKE
Näillä painikkeilla voit hakea taakse- tai eteenpäin.
29
TAUKOPAINIKE
Keskeyttää toiston kytketyssä laitteessa.
30
VIRITYS/KANAVAPAINIKKEET
Käytetään radiolähetystaajuuden tai TV-kanavan vaihtamiseen.
31
S.DIRECT -PAINIKE
Valitse S.DIRECT-tila.
32
TUNER MEMORY -PAINIKE
Asetetaan esiasetettu radiotaajuus.
33
INFO -PAINIKE
Näytä tiedot käytössä olevalla kytketyllä laitteella.
34
ENTER-PAINIKE
Kohteen valinta SETUP-valikossa.
35
EXIT -PAINIKE
Poistuu SETUP-valikosta.
36
3D SOUND -PAINIKE
Ota 3D Sound käyttöön.
37
CROSS OVER -PAINIKE
Jakotaajuuden määrittäminen.
12
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 12
2011-06-09
6:37:59
01
Ennen aloitusta
Kaukosäätimen paristojen asettaminen
* Paristot (koko AAA)
✎ HUOMAUTUS
Noudattamalla näitä varotoimenpiteitä vältyt kennojen vuotamiselta tai halkeamiselta:
 Aseta paristot kaukosäätimeen niin, että paristojen navat ovat oikein: (+)-napa (+)-napaan ja (–)-napa (–)



napaan.
Paristot kestävät normaalissa AVR-käytössä noin vuoden.
oikeantyyppisiä paristoja. Samannäköisillä paristoilla voi olla eri jännite.
Vaihda molemmat paristot aina samaan aikaan.
Älä altista paristoja kuumuudelle tai liekille.
Kaukosäätimen toimintaetäisyys
Kaukosäädin toimii suorassa linjassa noin 7 metrin etäisyydelle asti. Kaukosäädintä voidaan käyttää
enintään 30° pystykulmassa kaukosäätimen tunnistimeen nähden.
Bi-AMP
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 13
13
2011-06-09
6:37:59
Liitännät
Tässä osassa esitetään erilaisia tapoja, joilla AV-vastaanotin voidaan kytkeä muihin laitteisiin.
Laitteen virta täytyy katkaista ja sen virtajohto irrottaa ennen laitteen asennusta tai siirtoa.
Kaiuttimien sijoittaminen
On kaksi tapaa sijoittaa kaiuttimet.
Kun Dolby Pro Logic IIz -tilaa käytetään, aseta Surround-kaiuttimet FHL, FHR -sijaintiin ja kytke ne
SURROUND BACK/ FRONT HEIGHT-liitäntöihin.
* Kaiuttimet tulevat vain HW-D770S-mallin mukana. HW-D700-mallin mukana ei tule kaiuttimia.
FHL
FHR
6.6~9.8 feet (2~3m)
6.6~9.8 feet (2~3m)
AV-VASTAANOTIN
AV-VASTAANOTIN
Bi-AMP
Bi-AMP
SL
SR
SBL
SL
SR
SBR
L, R, C, SW, SL, SR, SBL, SBR ( Dolby Pro Logic IIx )
L, R, C, SW, SL, SR, FHL, FHR( Dolby Pro Logic IIz)
AV-vastaanottimen sijainti
Aseta AV-vastaanotin tarkoituksenmukaiselle alustalle tai telineelle.
Bassokaiutin g
Bassokaiuttimen sijoittaminen on muita vapaampaa. Voit sijoittaa sen haluamaasi paikkaan.
Bassokaiutintoiminto (Vain HW-D770S)
Aktiivinen bassokaiutin, jossa on sisäänrakennettu 150
W vahvistin, tarjoaa runsaan bassoäänen.
• Kytke vahvistimen SW OUT -liitäntä bassokaiuttimen
INPUT -liitäntään.
• Kytke bassokaiuttimeen virta painamalla kaiuttimen
takana sivussa olevaa POWER -painiketta.
• Voit asettaa haluamasi bassotason käyttämällä
bassokaiuttimen VOLUME -säädintä (Katso sivulta 39
kohdasta "Kaiutintason asettaminen", kuinka bassotaso
asetetaan valikosta).
Etukaiuttimet
Sijoita nämä kaiuttimet kuuntelupaikan eteen kuulijaa kohden käännettyinä (noin 45°).
Sijoita kaiuttimet siten, että niiden diskanttielementit ovat kuulijan korvien tasalla.
Sijoita etukaiuttimen etureunat samalle tasolle tai hieman edemmäs kuin keskikaiuttimen etureuna.
14
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 14
2011-06-09
6:38:00
02
Liitännät
Keskikaiutin
Keskikaiutin kannattaa sijoittaa etukaiuttimien korkeudelle.
Se voidaan sijoittaa myös television päälle tai alle.
Surround-kaiuttimet
Aseta surround-kaiuttimet kuuntelupaikan taakse.
Jos tilaa ei ole riittävästi, aseta surround-kaiuttimet vastakkain.
Surround-kaiuttimien oikea paikka on noin 60–90 cm korvan yläpuolella kohdistettuina hieman alaspäin.
Toisin kuin etu- ja keskikaiuttimet, surround-kaiuttimet käsittelevät lähinnä äänitehosteita, joten niistä ei
kuulu ääntä koko ajan.
Surround-takakaiuttimet
SBL SBR
(Käytössä Dolby Pro Logic IIx)
Jos käytät kahta takakeskisurround-kaiutinta, aseta ne kuuntelupaikan taakse.
Aseta surround-takakaiutin 70 cm - 1 m etäisyydelle.
Korkeat etukaiuttimet
FHL FHR
(Käytössä Dolby Pro Logic IIz)
Kun Dolby Pro Logic IIz on käytössä, aseta Surround-takakaiuttimet FHL-, FHR-sijaintiin vasemman ja
oikean etukaiuttimen yläpuolelle vähintään 1 metriä korkeammalle..
✎ HUOMAUTUS
 Kun kiinnität kaiuttimet seinään, varmista että ne ovat tiukasti kiinni, jotta ne eivät putoa.
Kaiuttimien määrittäminen
Saat aikaan parhaan surround-äänikokemuksen kytkemällä viisi kaiutinta sekä bassokaiuttimen.
Seuraava taulukko näyttää, mitä kanavia sinun tulisi käyttää kaiuttimien lukumäärästä riippuen.
2 kaiutinta
3 kaiutinta
4 kaiutinta
5 kaiutinta
7 kaiutinta
7 kaiutinta
(DPL IIx)
(DPL IIz)
SBL
FHL
SBR
FHR
✎ HUOMAUTUS
 Huolimatta siitä, kuinka monta kaiutinta sinulla on käytössä, bassokaiutinta suositellaan voimakkaan ja järeän
äänen saamiseksi.
 Jos sijoitat kaiuttimen television lähelle, ruudun värit voivat vääristyä kaiuttimen magneettikentän
vaikutuksesta. Jos näin käy, siirrä kaiutin kauemmas televisiosta.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 15
15
2011-06-09
6:38:01
Liitännät
Kaiuttimien kytkeminen
Kaiutinjohtojen kytkeminen
1. Löysää nuppia kääntämällä vastapäivään.
2. Aseta johdon paljas osa kunkin liitännän sivussa olevaan
reikään.
3. Aseta johto kiinni kiristämällä nuppia kääntämällä sitä
myötäpäivään.
ETU (R)
SURROUND (R)
SURROUND-TAKA (R)
SURROUND-TAKA (L)
ETU (L)
AKTIIVIBASSOKAIUTIN
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
UPDATE
KESKIKAIUTIN
LINE OUT
SURROUND (L)
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
16
HW-D700 -malli
AV-vastaanotin
HW-D700
HW-D770S -malli
AV-vastaanotin
ETUKAIUTIN
KESKIKAIUTIN
SURROUND-KAIUTIN
SURROUND-TAKAKAIUTIN
AKTIIVINEN BASSOKAIUTIN
HW-D700
PS-FC770S
PS-CC770S
PS-RC770S
PS-BC770S
PS-AW730
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 16
2011-06-09
6:38:04
02
 Kaiuttimet tulevat vain HW-D770S-mallin mukana. HW-D700-mallin mukana ei tule kaiuttimia.
 Mukana tulee yksi aktiivinen bassokaiutin. Jos haluat käyttää toista, voit ostaa sen jälleenmyyjältä
Liitännät
✎ HUOMAUTUS
ja kytkeä sen toiseen SUBWOOFER OUT -liitäntään.
 Pidä bassokaiutin poissa lasten ulottuvilta, jotta he eivät työnnä käsiään tai esineitä putkeen
(reikään).
 Älä koske kaiutinliitäntöihin, kun laitteen virta on kytkettynä. Muutoin voit saada sähköiskun.
 Varmista, että napaisuudet (+ ja -) ovat oikein.
 Jos haluat käyttää kahta aktiivista bassokaiutinta, kytke molemmat bassokaiuttimet takapaneelin
SUBWOOFER OUT -liitäntöihin.
 Kun käytät Dolby Pro Logic IIz -tilaa, kytke korkeat etukaiuttimet (FHL, FHR, vasen ja oikea)
Surround-takakaiuttimien liitäntöihin.
Ferriittisydämen kiinnittäminen kaiutinkaapeliin
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
1. Avaa ferriittisydämet vetämällä lukitusvivusta.
2. Järjestä kaikki laitteeseen kytketyt johdot yhteen ja tee silmukka.
• Kiinnitä ferriittisydän mahdollisimman lähelle laitetta.
3. Aseta ferriittisydän kaiutinkaapeliin (johon on tehty silmukat) kuvan näyttämällä tavalla ja paina se
kiinni, kunnes kuulet napsahduksen.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 17
17
2011-06-09
6:38:08
Liitännät
Bi-AMP-kaiuttimen kytkeminen
Kytke diskanttielementin (korkea taajuus) ja bassoelementin (matala taajuus) liitännät etuliitäntään ja
surround-takakaiuttimen liitäntä asianmukaiseen liitäntään. Tämän jälkeen voit käyttää Bi-AMP-toimintoa,
joka tukee parannettuja korkeita ja matalia ääniä.
Bi-AMP-kaiutin R
Bi-AMP-kaiutin L
Diskanttielementti
Diskanttielementti
Bassoelementti
Bassoelementti
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
1. Kytke FRONT L -liitin (pääyksikön takaosassa) vasemman etukaiuttimen diskanttielementti liitäntään.
2. Kytke FRONT R -liitin (pääyksikön takaosassa) oikean etukaiuttimen diskanttielementti liitäntään.
3. Kytke SURROUND BACK L -liitin (pääyksikön takaosassa) vasemman etukaiuttimen
bassoelementti -liitäntään.
4. Kytke SURROUND BACK R -liitin (pääyksikön takaosassa) oikean etukaiuttimen
bassoelementti-liitäntään.
! VAROITUS
 Bi-AMP-toiminnon ollessa päällä käyttö voi olla rajoitettua, jos et ole irrottanut välijohdinta
etukaiuttimen sekä diskanttielementin että bassoelementin liitännöistä.
 Varmista, että käytät Bi-AMP-toimintoa tukevaa kaiutinta ennen toiminnon käyttämistä.
✎ HUOMAUTUS
 Voit ottaa Bi-AMP-toiminnon käyttöön asettamalla 7.1 CHANNEL -kohdan Bi-AMP-tilaan SETUP -valikosta.
Lisätietoja on sivulla 37.
 Voit käyttää jopa 5.1-kanavaista pääyksikön kaiuttimien ulostuloa käyttäen Bi-AMP-toimintoa.
18
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 18
2011-06-09
6:38:11
02
HDMI on digitaalinen liitäntä, joka mahdollistaa laitteiden, kuten TV:n, projektorin, DVD-soittimen, Blu-raysoittimen, digisovittimen sekä muiden laitteiden kytkennän.
Liitännät
Ulkoisten laitteiden/TV:n kytkeminen HDMI:n kautta
HDMI poistaa analogisen muuntamisen signaalihäiriöt, jotta voit nauttia videokuvasta ja äänenlaadusta niin
kuin se on alunperin luotu digitaalisessa lähteessä.
Kytkemällä HDMI-liitännän (High-Definition Multimedia Interface) kautta, voit toistaa digitaalista videokuvaa ja
ääntä.
DVD- tai Blu-ray-soitin
SAT
(Kaapeli/satelliitti/
digisovitin)
Pelikonsoli
tai
HDTV-viritin
(HDTVantennivastaanotin)
Videokamera
ONLY FOR
UPDATE
• Voit kytkeä kaksi
TV:tä tai projektoria
samanaikaisesti
käyttäen kahta HDMI
OUT -liitäntää.
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
OPTICAL
OUT
• Kytke tämä, jos haluat käyttää
Anynet+-toimintoa. (Jos kytketty
TV tukee ARC:tä, OPTICAL OUT
-liitäntää ei tarvitse kytkeä.)
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 19
19
2011-06-09
6:38:14
Liitännät
MAIN Liitin
• Tukee toimintoja Anynet+ ja ARC.
• Tukee Full HD- ja 3D-toimintoja.
SUB Liitin
• Ei tue toimintoja Anynet+ ja ARC.
• Kun sekä pää- että alaliitin on kytketty samaan aikaan, alaliitännän lähtösignaali on sama kuin pääliitännän.
Tämä vastaa pääliittimeen kytketyn TV:n tietoja.
LIITIN
Anynet+
ARC
Resoluutio
3D
MAIN
O
O
1080p
O
SUB
X
X
1080p
O
✎ HUOMAUTUS
 Kun 3D TV on kytketty pääliittimeen ja 2D TV on kytketty alaliittimeen samanaikaisesti, sekä pää- että
alaliitännät lähettävät 3D-signaalia, ja alaliitäntään kytketty TV ei näytä kuvaa tai ääntä.
 Jos TV:si tukee ARC-toimintoa, kytke TV:n ARC-liitäntään. (Jotta ARC-toiminto voidaan ottaa käyttöön
alaliitäntään kytkettyyn TV:hen, ARC-toimintoa tukeva TV täytyy kytkeä pääliitäntään.)
HDCP-tuki (High-bandwidth Digital Content Protection System)
Jotta voit toistaa digitaalista sisältöä HDMI-liitännän kautta, sekä kytketyn ulkoisen laitteen että TV:n täytyy
tukea HDCP:tä (High-bandwidth Digital Content Protection System). Tämä tuote tukee HDCP:tä.
Yhteensopivuus HDMI:tä tukevan TV:n kanssa
TV, jossa on HDMI-liitäntä.
Video/ääni
TV, jossa on DVI-D-liitin (HDCP:tä tukeva TV)
Video
TV, jossa on DVI-D-liitin (HDCP:tä tukematon TV)
-
✎ HUOMAUTUS
 SACD-levyjen ääntä ei voi kuunnella tällä liitännällä. Voit toistaa CPPM:llä suojatun DVD-levyn käyttämällä
CPPM:ää tukevaa soitinta.
 Äänenlaatu HDMI-liitännän kautta (näytteenottotaajuus sekä bittinopeus) voi olla rajoitettu kytketyn laitteen
suorituskyvystä riippuen.
 Koska HDMI tukee sekä videokuvaa että ääntä, sinun ei tarvitse kytkeä ylimääräistä äänijohtoa.
20
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 20
2011-06-09
6:38:19
02
Liitännät
HDMI-toiminto
Anynet+-toiminnon (HDMI-CEC) käyttäminen
Anynet+ on toiminto, jonka avulla voit ohjata muita Samsung-laitteita Samsung-TV:n kaukosäätimellä.
Anynet+-toimintoa voidaan käyttää kytkemällä tämä AV-vastaanotin SAMSUNG-televisioon HDMIkaapelin kautta. Ominaisuus on käytettävissä ainoastaan Anynet+-toimintoa tukevissa SAMSUNGtelevisioissa ja SAMSUNGin AV-tuotteissa.)
1. Kytke AV-vastaanotin Samsung-televisioon HDMI-kaapelin kautta. (Lisätietoja on sivulla 19.)
2. Aseta television Anynet+-toiminto.
(Saat lisätietoja television käyttöoppaasta.)
• Voit säätää AV-vastaanottimen äänenvoimakkuutta käyttämällä television kaukosäätimen
äänenvoimakkuuspainikkeita.
Anynet+-toiminnon käyttöönotto
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja SETUP OFF -tilojen välillä.
2. Valitse OPTION painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
3. Valitse HDMI SETUP painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
4. Valitse HDMI ANYNET+ painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
5. Painamalla ▲▼ -painikkeita voit asettaa ANYNET+-toiminnon ON-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Asetustilasta poistuminen
• Paina kaukosäätimen SETUP/MENU- tai EXIT -painiketta.
Näyttöön tulee SETUP OFF ja laite poistuu asetustilasta
✎ HUOMAUTUS
 Jos kytket Samsung-television AV-vastaanottimeen HDMI-kaapelin kautta, voit ohjata AV-vastaanotinta
käyttämällä television kaukosäädintä. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Samsung-televisioissa ja
DVD-soittimissa, jotka tukevat Anynet+ (HDMI-CEC) -toimintoa.
 Tarkista onko televisiossa ANYNET+-logo. Jos televisiossa on ANYNET+-logo, se tukee Anynet+toimintoa.
 Kun luot Anynet+-yhteyden, älä kytke useampaa kuin kahta AV-vastaanotinta (Anynet+ asennettuna).
Muussa tapauksessa laitteeseen voi tulla toimintahäiriö.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 21
21
2011-06-09
6:38:19
Liitännät
Kytkeminen televisioon
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
tai
VIDEO
IN
COMPONENT
IN
OPTICAL
OUT
AUDIO
OUT
Videoliitäntä
Jos televisiossa on komponenttivideotuloliitännät, kytke AV-vastaanottimen takana olevat
komponenttivideliitännät (PR, PB ja Y) television komponenttivideotuloliitäntöihin
komponenttivideokaapelilla (lisävaruste).
TAI
Kytke videokaapeli (lisävaruste) AV-vastaanottimen takana oleva VIDEO OUT-liitäntä (MONITOR) television
videotuloliitäntään.
Ääniliitäntä
Kytke AV-vastaanottimen digitaalinen tulo (OPTICAL 3) television digitaaliseen lähtöön.
TAI
Kytke AV-vastaanottimen AUDIO IN (TV) television äänilähtöön.
22
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 22
2011-06-09
6:38:19
02
Liitännät
DVD- tai BD- (Blu-ray) -soittimen kytkeminen
VIDEO
IN
COMPONENT
IN
tai
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
tai
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
COMPONENT
OUT
OPTICAL
OUT
DVD- tai BD-soitin
tai
Videoliitäntä
Kytke komponenttivideokaapeli (lisävaruste) AV-vastaanottimen takana olevista COMPONENT IN
(BD/DVD) (PR, PB ja Y) -liitännöistä DVD/BD-soittimen komponenttivideolähtöliitäntöihin.
TAI
Kytke videokaapeli (lisävaruste) AV-vastaanottimen takana olevasta VIDEO IN (BD/DVD) -liitännästä
BD/DVD-soittimen videolähtöliitäntään.
Ääniliitäntä
Kytke AV-vastaanottimen digitaalinen tulo (OPTICAL 1) DVD/BD-soittimen digitaaliseen lähtöön.
TAI
Kytke AV-vastaanottimen AUDIO IN (BD/DVD) DVD/BD-soittimen äänilähtöön.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 23
23
2011-06-09
6:38:23
Liitännät
Kaapeli-, satelliitti- tai digisovittimen kytkeminen
VIDEO
IN
COMPONENT
IN
tai
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
tai
SAT(Kaapeli/satelliitti/digisovitin)
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
COMPONENT OPTICAL
OUT
OUT
tai
Videoliitäntä
Kytke komponenttivideokaapeli (lisävaruste) AV-vastaanottimen takana olevista COMPONENT IN (SAT)
(PR, PB ja Y) -liitännöistä SAT-komponenttivideolähtöliitäntöihin.
TAI
Kytke videokaapeli (lisävaruste) AV-vastaanottimen takana oleva VIDEO IN-liitäntä SAT-videolähtöliitäntään.
Ääniliitäntä
Kytke AV-vastaanottimen digitaalinen tulo (OPTICAL 2) SAT-digitaalilähtöön.
TAI
Kytke AV-vastaanottimen AUDIO IN (SAT) SAT-äänilähtöön.
✎ HUOMAUTUS
 Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
 Jos kaapeli-/digisovittimessa on vain yksi äänilähtöliitäntä, kytke se päälaitteen joko vasempaan tai oikeaan
äänituloliitäntään. Kytke äänikaapelin punainen liitin punaiseen liitäntään ja valkoinen liitin valkoiseen liitäntään.
24
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 24
2011-06-09
6:38:27
02
Liitännät
CD-soittimen kytkeminen
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
tai
AUDIO
OUT
OPTICAL
OUT
COAXIAL
OUT
CD-soitin
Ääniliitäntä
Kytke AV-vastaanottimen digitaalinen tulo (COAXIAL, OPTICAL1~3) CD-soittimen digitaaliseen lähtöön.
TAI
Kytke AV-vastaanottimen AUDIO IN (CD) CD-soittimen äänilähtöön.
✎ HUOMAUTUS
 Kytke äänikaapelin punainen liitin punaiseen liitäntään ja valkoinen liitin valkoiseen liitäntään.
 Jos CD-soittimessa on vain yksi äänilähtöliitäntä, kytke se päälaitteen joko vasempaan tai oikeaan
äänituloliitäntään.
 Jos CD-soittimessa on vain OPTICAL digitaalinen lähtöliitäntä, kytke se pääyksikön OPTICAL1
(OPTICAL1 tai 2) -liitäntään. Katso lisätietoja sivun 35 kohdasta "Ääniasetukset".
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 25
25
2011-06-09
6:38:31
Liitännät
Kytkentä käyttäen ulkoista vahvistinta (Esim. toinen huone)
Tällä tavoin voit kuunnella 7.1-kanavaista ääntä pääkuunteluhuoneessa ja 2-kanavaista stereoääntä
toisessa huoneessa samasta lähteestä.
• Kytke AV-vastaanottimen LINE OUT L/R -liitännät toisen huoneen vahvistimen analogiseen
äänilähtöön.
• Kytke toisen huoneen kaiuttimet toisen huoneen vahvistimen kaiutinliitäntöihin.
Aseta kaiutin
alatilaan
AV-VASTAANOTIN
Bi-AMP
SL
SR
SBL
B
Toinen huone
Kytkentä käyttäen ulkoista vahvistinta
SBR
R
Aseta kaiutin päätilaan
LINE OUT
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
✎ HUOMAUTUS
Toinen huone




Toissijaista vahvistinta käytetään yleensä toisessa huoneessa.
Line Out lähettää vain analogisen signaalin.
Line Out ei tue äänenvoimakkuuden säätöä.
Tällöin tulee käyttää ulkoista vahvistinta, jossa on äänenvoimakkuuden säätö (kuten AVvastaanotin tai Pre-Main (Esipää) -vahvistin).
 Äänenvoimakkuutta voidaan säätää ulkoisesta vahvistimesta.
26
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 26
2011-06-09
6:38:35
02
Liitännät
iPod-laitteen kytkeminen
Voit kuunnella ääntä iPod-laitteesta päälaitteen kautta. Saat lisätietoa iPod-laitteen käyttämisestä
vastaanottimen kanssa tältä sivulta sekä sivuilta 55–56.
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
1. Kytke iPod-telakan liitin vastaanottimen iPod-liitäntään.
2. Aseta iPod telakkaan.
• Jos haluat toistaa iPod-soittimessa olevan elokuvan, aseta soittimen TV Out -asetus On-tilaan
ennen kuin asetat sen telakkaan. Lisätietoja on sivuilta 55–56.
3. Paina kaukosäätimen iPod-painiketta.
• Voit myös käyttää päälaitteen INPUT SELECT -painiketta.
Tila vaihtuu seuraavasti :
FM TV BD/DVD SAT GAME AUX CD IPOD AUDIO IPOD VIDEO
✎ HUOMAUTUS
 VIDEO (Monitor tai TV) -lähdön täytyy olla kytkettynä televisioon, jotta voit katsella iPod-videoita.
Lisätietoja on sivulla 22.
 Säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle ennen kuin kytket iPod-laitteen AV-vastaanottimeen.
 Kun laitteeseen on kytketty virta ja laitteeseen liitetään iPod-laite, laite lataa iPodin akun.
 Muista kytkeä telakkaliitin siten, että “SAMSUNG”-merkki on ylöspäin.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 27
27
2011-06-09
6:38:39
Liitännät
iPod-laitteen kytkeminen irti
Noudata seuraavia ohjeita, jotta iPod-laite tai tiedot eivät vahingoittuisi, kun irrotat laitteen
AV-vastaanottimesta.
1. Painamalla pääyksikön INPUT SELECT -painiketta voit vaihtaa tilaksi muun kuin IPOD AUDIO tai
IPOD VIDEO.
TAI
1. Kytke AV-vastaanotin pois päältä.
2. Kytke iPod-laite irti iPod-telakasta tai poista iPod-telakan liitin AV-vastaanottimesta.
Tämän tuotteen kanssa käytettävissä olevat iPod/iPhone-mallit
 iPod touch (3. sukupolvi)
 iPod touch (2. sukupolvi)
 iPod touch (1. sukupolvi)
 iPod classic
 iPod videonäytöllä
 iPod telakointijalustalla
 iPod vierityspyörällä





iPod nano (5. sukupolvi)
iPod nano (4. sukupolvi)
iPod nano (3. sukupolvi)
iPod nano (2. sukupolvi)
iPod nano (1. sukupolvi)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
✎ HUOMAUTUS
 “Made for iPod” (iPodille suunniteltu) tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti iPodiin
kytkettäväksi, ja se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset.
 “Made for iPhone” (iPhonelle suunniteltu) tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti
iPhoneen kytkettäväksi, ja se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset.
 Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toimivuudesta tai sen turvallisuus- ja muiden säädösten mukaisuudesta.
iPod on Apple Incin tavaramerkki, joka on rekisteröity USA:ssa ja muissa maissa.
iPhone on Apple Inc.:n tavaramerkki.
28
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 28
2011-06-09
6:38:43
02
Liitännät
FM-Antennin kytkeminen
1. Kytke FM-antenni (sisältyy pakettiin) FM-ANTENNA-liitäntään väliaikaisesti.
2. Siirrä johtoantennia hitaasti, kunnes vastaanotto on hyvä ja kiinnitä antenni sitten seinään tai
vastaavaan.
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
FM-antenni (sisältyy pakettiin)
✎ HUOMAUTUS
 Älä aseta antennikaapelia lähelle virtajohtoa. Pidä se mahdollisimman kaukana virtajohdosta.
 Jos FM-vastaanotto on huono, käytä ulkoista antennia.
AUX-laitteiden kytkeminen
Voit kytkeä ulkoisia laitteita lyhytaikaista käyttöä varten (videokamera, pelikonsoli, mobiilivarusteet, jne.) tämän
laitteen etuosaan.
Bi-AMP
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
Videokamera
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 29
29
2011-06-09
6:38:43
Asetukset
Voit asettaa AV-vastaanottimen asetukset haluamallasi tavalla.
Ennen AV-vastaanottimen käyttöönottoa
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kytke virtajohto pistorasiaan.
Laite asetetaan Valmius -tilaan.
Pidä päälaitteen POWER-painiketta painettuna 2 sekuntia.
• Laite käynnistetään.
• Voit myös käynnistää/sammuttaa laitteen painamalla kaukosäätimen POWER-painiketta.
Kaukosäätimen toiminnot
Voit käyttää AV-vastaanotinta / televisiota ja BD- (vain Samsungin) / DVD-soitinta tällä kaukosäätimellä.
Lisätietoja on sivuilla 59-60.
Toiminnon valitseminen
Tapa 1
Paina kaukosäätimen INPUT SELECT -painiketta.
• Aina, kun painat tätä painiketta, FM TV BD/DVD SAT GAME AUX CD IPOD AUDIO
IPOD VIDEO valitaan tässä järjestyksessä.
Tapa 2
Paina BD/DVD, SAT, GAME/TV, CD, iPod tai TUNER-painiketta.
• Voit valita halutun toiminnon suoraan
Päävalikko
Kytke pääyksikkö ja näyttö käyttäen HDMI-kaapelia.
Paina SETUP/MENU -painiketta, jolloin ”INPUT”-viesti
näkyy näytöllä. Näyttövalikko tulee näkyviin muutaman
sekunnin kuluttua.
✎ HUOMAUTUS
 Näyttövalikko näytetään vain, jos olet käyttänyt
HDMI-kaapelia kytkennässä.
INPUT
INPUT SELECTION
SPEAKER
Q SURROUND
OPTION
> MOVE
SELECT
' RETURN
EXIT
 Katso lisätietoja näyttövalikoiden käytöstä näytön
valikoista.
 Näyttövalikko voi muuttua tässä soittimessa ohjelmistoversion päivittämisen jälkeen.
30
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 30
2011-06-09
6:38:46
03
Asetukset
Digitaalisen/HDMI-/Analogisen tulon valinta
Voit kuunnella analogisen tai optisen tulon tai HDMI-tulon ääntä
käyttäen tätä laitetta.
1. Valitse haluamasi toiminto (BD/DVD, SAT, TV, CD, AUX) painamalla
INPUT SELECT -painiketta. Lisätietoja on sivulla 30.
2. Valitse kytkemäsi ulkoisen laitteen äänen tulolähde painamalla
kaukosäätimen AUDIO ASSIGN -painiketta.
• Tulotila muuttuu kullakin painikkeen painalluksella seuraavasti:
• BD/DVD-toiminto






• SAT-toiminto
• TV-toiminto
• CD-toiminto

• AUX-toiminto

✎ HUOMAUTUS
 Voit vaihtaa tulotilaa myös painamalla AV-vastaanottimen edessä olevaa AUDIO ASSIGN painiketta.
 Voit kuunnella ääntä Dolby Digital- tai DTS-muodossa, jos kytket ulkoisen äänilaitteen digitaalisen
äänilähtöliitännän päälaitteen optiseen tai koaksiaaliseen digitaalituloliitäntään.
 TV-toiminnossa TV ARC -valikko näytetään vain silloin, kun ARC-yhteensopiva TV on kytketty.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 31
31
2011-06-09
6:38:47
Asetukset
Asetusten valikkopuu
Alla on kuvattu AV-vastaanottimen asetusvalikoiden järjestys.
INPUT
INPUT SELECTION
BD/DVD
OPTICAL1, 2
COAXIAL
OPTICAL1, 2
COAXIAL
OPTICAL1, 2
COAXIAL
SAT
CD
SPEAKER
SPEAKER SIZE
7.1 CHANNEL
SPEAKER DISTANCE
SPEAKER LEVEL
TEST TONE
SURROUND
DPLIIx
DTS NEO:6
EX/ES
OPTION
AUDIO SYNC
TONE CONTROL
MP3 ENHANCER
SMART VOLUME
AUTO CALIBRATION
DRC
DUAL MONO
HDMI SETUP
CONVERT VIDEO
32
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 32
2011-06-09
6:38:50
03
Asetukset
SPEAKER
SPEAKER SIZE
FRONT
LARGE
SMALL
CENTER
LARGE
SMALL
NONE
SURROUND
LARGE
SMALL
NONE
SURROUND BACK
LARGE
SMALL
NONE
FRONT HEIGHT
LARGE
SMALL
SUBWOOFER
YES
NO
CROSSOVER
7.1 CHANNEL
60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 180Hz, 200Hz
SURR.BACK
PLIIz
BI-AMP
SPEAKER DISTANCE
FRONT LEFT
FRONT RIGHT
CENTER
SURROND LEFT
0,3–9,0 m (0,3 m:n välein) , oletusarvo: 3,0 m
SURROUND RIGHT
SURROUND BACK LEFT
FRONT HEIGHT LEFT
SURROUND BACK RIGHT
FRONT HEIGHT RIGHT
SUBWOOFER
SPEAKER LEVEL
FRONT LEFT
FRONT RIGHT
CENTER
SURROND LEFT
SURROUND RIGHT
-10 - +10dB (1 dB:n välein), oletusarvo: 00 dB
SURROUND BACK LEFT
FRONT HEIGHT LEFT
SURROUND BACK RIGHT
FRONT HEIGHT RIGHT
SUBWOOFER
TEST TONE
AUTO
siirry "Testiäänen tarkistus -sivulle"
MANUAL
✎ HUOMAUTUS
 Jos Dolby Pro Logic IIz on asetettu päälle, Surround-takakaiutin (SBL/SBR) muutetaan korkeaksi
etukaiuttimeksi (FHL/FHR).
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 33
33
2011-06-09
6:38:50
Asetukset
SURROUND
DPLIIx
PANORAMA
OFF
ON
DIMENSION
-7~+7
CENTER WIDTH
0~7
DTS NEO:6
CENTER IMAGE
0~5
EX/ES
AUTO
OFF
ON
OPTION
AUDIO SYNC
TONE CONTROL
0–240 ms (10 ms:n porras)
TONE
OFF
ON
BASS
-6dB ~ +6dB (1dB:n välein)
TREBLE
-6dB ~ +6dB (1dB:n välein)
MP3 ENHANCER
OFF
ON
SMART VOLUME
OFF
ON
AUTO CALIBRATION
MODE
OFF
siirry "Automaattisen kalibroinnin mittaussivulle"
MEASUREMENT
DRC
AUTO
DUAL MONO
CH1
HDMI SETUP
AUTO SYNC
ON
MINIMUM
STANDARD
MAXIMUM
CH2
BOTH
OFF
ON
AVR
TV
OFF
ON
OFF
AUTO
HDMI AUDIO
HDMI ANYNET+
ARC
CONVERT VIDEO
34
AUTO
BYPASS
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 34
2011-06-09
6:38:50
03
Asetukset
Ääniasetukset
Lähdelaitteen ja liitännän valitseminen (Digitaalinen äänitulo)
Valitse vastaanottimeen kytketyt ulkoiset laitteet.
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja
SETUP OFF -tilojen välillä.
2. Valitse INPUT painamalla ENTER-painiketta.
3. Valitse INPUT SELECTION painamalla ENTER-painiketta.
4. Valitse haluamasi liitäntä painamalla ▲▼ -painikkeita.
• Lähde vaihtuu seuraavasti; BD/DVD, SAT, CD

✎ HUOMAUTUS

 Voit myös käyttää AV-vastaanottimen edessä olevia
painikkeita SETUP, ,,., ENTER, RETURN.
Kaiutinkoon asettaminen
Kaiuttimen lähtösignaali ja taajuusvaste säädetään kaiutinkokoonpanon sekä käytettävien kaiuttimien
mukaan.
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja
SETUP OFF -tilojen välillä.
2. Valitse SPEAKER painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.

3. Valitse SPK SIZE painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
4. Valitse haluamasi kaiutin painamalla ▲▼-painikkeita ja paina
sitten ENTER-painiketta.
• Joka kerta, kun painat ▲▼ -painikkeita, FRONT
CENTER  SURR  SBACK(DPLIIx) / FRONTH(DPLIIz) 
 SUBW  CROVR valitaan tässä järjestyksessä.

5. Aseta valitsemallesi kaiuttimelle jokin tila (LARGE, SMALL esim.)
▲▼ -painikkeilla.
6. Aseta muiden kaiuttimien tilat toistamalla vaiheet 2-5.
SPEAKER SIZE
USER
> MOVE
FRONT
: SMALL
LARGE
CENTER
: SMALL
SMALL
SURROUND
:
SMALL
SURROUND BACK
:
SMALL
SUBWOOFER
:
YES
CROSSOVER
:
100Hz
SELECT
' RETURN
EXIT
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 35
35
2011-06-09
6:38:51
Asetukset
- Asetustilasta poistuminen • Paina kaukosäätimen SETUP/MENU- tai EXIT -painiketta.
Näyttöön tulee SETUP OFF ja laite poistuu asetustilasta.
Kaiuttimen asetus
KAIUTIN
Asetusvaihtoehdot
Oletusasetukset
FRONT (Etu)
LARGE, SMALL
SMALL
CENTER (Keskikaiutin)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
SURR (Surround)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
SBACK (Surround-taka)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
FRONTH (Korkea etu)
LARGE, SMALL
SMALL
SUBW (Bassokaiutin)
YES, NO
YES
CROVR (Jakotaajuus)
60, 80, 100,120, 150, 180, 200(Hz)
100Hz
•
•
•
•
•
•
LARGE : Valitse, jos käytössä on suuret kaiuttimet. Voit kuunnella ääntä täydellä äänialueella.
SMALL : Valitse, jos käytössä on pienet kaiuttimet.
NONE : Valitse, kun mitään kaiuttimia ei käytetä
YES (subwoofer) : Valitse, jos käytössä on bassokaiutin.
NO (subwoofer) : Valitse, jos käytössä ei ole bassokaiutinta.
CROVR : Valitse jakotaajuus, joka vastaa parhaiten kaiuttimiesi bassovastetta.
✎ HUOMAUTUS
 Voit myös käyttää AV-vastaanottimen edessä olevia painikkeita SETUP, ,,., ENTER,
RETURN.
 Kun etukaiutin on asetettu vain tilaan SUURI, voit valita muiden kaiuttimien tilaksi SUURI.
 Kun Surround-kaiutin on asetettu tilaan LARGE, voit valita SBACK (Surround-taka) -kaiuttimen tilaksi
LARGE.
 Kun 7.1 CHANNEL on asetettu tilaan PLIIz, et voi valita NONE surround- tai korkean
etukaiuttimen asetukseksi.
 Voit vaihtaa jakotaajuutta myös käyttäen kaukosäätimen CROSS OVER, <, > -painikkeita
36
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 36
2011-06-09
6:38:51
03
Surround-takakaiuttimen asetukset eroavat kytkentätavasta ja kytkettävän kaiuttimen asennuspaikasta
riippuen. Sinun täytyy määrittää kytketyn kaiuttimen mukaiset 7.1 CHANNEL -kohdan asetukset ennen
kuin voit kuunnella musiikkia tarkoitetulla tavalla.
Asetukset
Surround-takakaiuttimen kytkentäasetukset
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja
SETUP OFF -tilojen välillä.

2. Valitse SPEAKER painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3. Valitse 7.1 CHANNEL painamalla ▲▼-painikkeita ja paina
sitten ENTER-painiketta.
4. Valitse surround-takakaiuttimelle sopiva asetus ▲▼-painikkeilla.
• SURR.BACK : Valitse tämä asetus, jos haluat asentaa
surround-takakaiuttimen oletusasetuksilla. Käyttäessäsi tätä
asetusta voit ottaa Dolby Pro Logic IIx -tilan käyttöön.
• PLIIz : Valitse tämä asetus, jos haluat asentaa
surround-takakaiuttimen yläetukulmaan.
Käyttäessäsi tätä asetusta voit ottaa Dolby Pro
Logic IIz -tilan käyttöön.
INPUT
• BI-AMP : Valitse tämä asetus, jos haluat kytkeä
SPEAKER
Bi-AMP-yhteensopivan kaiuttimen surroundtakakaiuttimen liitäntään. Käyttäessäsi tätä asetusta
Q SURROUND
voit ottaa Bi-AMP-toiminnon käyttöön.

SPEAKER SIZE
7.1 CHANNEL
SURR.BACK
SPEAKER DISTANCE
PLIIz
SPEAKER LEVELBI-AMP
TEST TONE
OPTION
> MOVE
SELECT
' RETURN
EXIT
✎ HUOMAUTUS
 7.1 CHANNEL -kohdan asetuksista riippuen surround-takakaiuttimen tai korkeiden etukaiuttimien
valikot eivät välttämättä ole käytössä tai ne voivat näyttää erilaisilta kaiutinvalikossa: SPEAKER
SIZE, SPEAKER LEVEL, SPEAKER DISTANCE.
 Asetuksista riippuen et välttämättä voi käyttää eri toimintoja samanaikaisesti. Jos käytät esim.
asetusta SURRBACK, et voi käyttää seuraavia toimintoja: PLIIz ja BI-AMP.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 37
37
2011-06-09
6:38:52
Asetukset
Kaiuttimien kuunteluetäisyyden määrittäminen
Jos kaiuttimia ei ole mahdollista sijoittaa yhtä kauas kuuntelupaikasta, keski- ja surround-kaiuttimista toistettavia
äänisignaaleja voidaan viivyttää.
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja
SETUP OFF -tilojen välillä.

2. Valitse SPEAKER painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3. Valitse SPK DISTANCE painamalla ▲▼-painikkeita ja paina
sitten ENTER-painiketta.
4. Valitse haluamasi kaiutin ▲▼-painikkeilla.
• Vaihtoehdot F.L  F.R CEN  S.L  S.R  SBL  SBR
 S.W valitaan järjestyksessä kullakin ▲▼ -painikkeiden
painalluksella.
5. Valitse kaiutinetäisyys ◄► -painikkeilla.
• Voit asettaa FRONT LEFT, FRONT RIGHT,
CENTER, SURR. LEFT, SURR. RIGHT,
SURRBACK.LEFT, SURRBACK.RIGHT- sekä
SUBWOOFER kuunteluetäisuuden kaiuttimesta
kuuntelupisteeseen (0,3-9,0 m) 0,3 metrin välein.

SPEAKER DISTANCE
FRONT LEFT
3.0m
FRONT RIGHT
3.0m
CENTER
3.0m
SURROUND LEFT
3.0m
SURROUND RIGHT
3.0m
►
▼
> MOVE
SELECT
' RETURN
EXIT
- Kaiuttimien etäisyyksien asettaminen Voit valita kaiuttimen ja kuuntelupaikan välisen etäisyyden 0,3 m välein.
• F.L (vasen etukaiutin) : 0,3 m - 9 m
• SW (bassokaiutin) : 0,3 m - 9 m
• F.R (oikea etukaiutin) : 0,3 m - 9 m
• SBL (surround-takavasen): 0,3 m - 9 m
• S.L (vasen surround-kaiutin) : 0,3 m - 9 m
• SBR (surround-takaoikea): 0,3 m - 9 m
• S.R (oikea surround-kaiutin) : 0,3 m - 9 m
• FHL (korkea vasen etukaiutin): 0,3 m - 9 m
• CEN (keskikaiutin) : 0,3 m - 9 m
• FHR (korkea oikea etukaiutin): 0,3 m - 9 m
✎ HUOMAUTUS
 Jos kuuntelupaikka on etäämpänä kuin kaiuttimien etäisyysasetuksissa on säätovaraa, valitse
kaiuttimelle suurin mahdollinen etäisyysasetus.
 Jos Dolby Pro Logic IIz on asetettu päälle, Surround-takakaiutin (SBL/SBR) muutetaan korkeaksi
etukaiuttimeksi (FHL/FHR).
38
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 38
2011-06-09
6:38:52
03
Asetukset
Kaiutintason asettaminen
Voit määrittää kaiuttimien tasapainon ja äänenvoimakkuudet.
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja
SETUP OFF -tilojen välillä.
2. Valitse SPEAKER painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.

3. Valitse SPK LEVEL painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
4. Valitse haluamasi kaiutin ▲▼-painikkeilla.
• Vaihtoehdot F.L  F.R CEN  S.L  S.R  SBL  SBR
 S.W valitaan järjestyksessä kullakin painikkeen
painalluksella.
5. Valitse kaiutintason tila ◄ ►-painikkeilla.
• Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuutta yhden
yksikön välein asteikolla -10...+10 dB.
• Ääni hiljenee -10 dB:ssä ja kovenee +10 dB:ssä.

SPEAKER LEVEL
FRONT LEFT
◄
0dB
FRONT RIGHT
0dB
CENTER
0dB
SURROUND LEFT
0dB
SURROUND RIGHT
0dB
►
▼
> MOVE
SELECT
' RETURN
EXIT
- Kaiutintasojen asettaminen • F.L (vasen etukaiutin): -10...+10 dB
• SW (bassokaiutin): -10...+10 dB
• F.R (oikea etukaiutin): -10...+10 dB
• SBL (surround-takavasen): -10...+10 dB
• S.L (vasen surround-kaiutin): -10...+10 dB
• SBR (surround-takaoikea): -10...+10 dB
• S.R (oikea surround-kaiutin): -10...+10 dB
• FHL (korkea vasen etukaiutin): -10...+10 dB
• CEN (keskikaiutin): -10...+10 dB
• FHR (korkea oikea etukaiutin): -10...+10 dB
✎ HUOMAUTUS
 Jos Dolby Pro Logic IIz on asetettu päälle, Surround-takakaiutin (SBL/SBR) muutetaan korkeaksi
etukaiuttimeksi (FHL/FHR).
 Voit myös vaihtaa bassokaiuttimen tasoa käyttäen kaukosäätimen SUBWOOFER, <, > -painikkeita.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 39
39
2011-06-09
6:38:53
Asetukset
Testiäänitoiminnon määrittäminen
Testiäänen avulla voit tarkastaa kaiuttimien kytkennät ja tasot.
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja
SETUP OFF -tilojen välillä.
2. Valitse SPEAKER painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.

3. Valitse TEST TONE painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
4. Valitse haluamasi asetus painamalla ▲▼-painikkeita ja paina
sitten ENTER-painiketta.
• AUTO : Testiääni toistetaan automaattisesti seuraavassa
järjestyksessä; F.L  CEN  S.W  F.R  S.R  SBR 
SBL  S.L.
- Testiäänen toiston aikana voit säätää kaiuttimien
äänenvoimakkuutta yhden yksikön välein asteikolla 10...+10 dB painamalla ▲▼ -painikkeita.
• MANUAL : Voit määrittää kaiuttimien
äänenvoimakkuuden manuaalisesti.
1) Valitse haluamasi kaiutin ENTER-painikkeella.
Vaihtoehdot, F.L  CEN  S.W  F.R  S.R
 SBR  SBL S.L valitaan järjestyksessä
kullakin ENTER-painikkeen painalluksella.
2) Voit asettaa haluamasi testiäänitilan painamalla
▲▼ -painikkeita.
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuutta
yhden yksikön välein asteikolla -10...+10 dB.
Ääni hiljenee -10 dB:ssä ja kovenee +10 dB:ssä.

MANUAL
▲FL
C
0dB
0dB
▼
SL
0dB
FR
0dB
SW
0dB
SR
0dB
USER
SBL
0dB
> MOVE
SBR
0dB
SELECT
' RETURN
EXIT
- Testiäänen voimakkuus • F.L (vasen etukaiutin): -10...+10 dB
• F.R (oikea etukaiutin): -10...+10 dB
• S.L (vasen surround-kaiutin): -10...+10 dB
• S.R (oikea surround-kaiutin): -10...+10 dB
• CEN (keskikaiutin): -10...+10 dB
• S.W (bassokaiutin): -10...+10 dB
• SBL (surround-takavasen): -10...+10 dB
• SBR (surround-takaoikea): -10...+10 dB
- Testiäänen toiston lopettaminen • Paina SETUP/MENU-painiketta kerran.
Näyttöön tulee SETUP OFF ja testiäänen toisto loppuu.
✎ HUOMAUTUS
 Dolby Pro Logic IIz -tilassa testisignaali lähetetään automaattisesti seuraavasti : F.L  FHL 
CEN  S.W  FHR  F.R  S.R  S.L.
40
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 40
2011-06-09
6:38:53
03
Tämän tilan avulla voit kuunnella 7.1-kanavaista ääntä 2-kanavaisesta lähteestä tai 7.1-kanavaista
ääntä 5.1-kanavaisista lähteistä musiikki- ja elokuvatiloissa.
Paina kaukosäätimen PROLOGIC-painiketta.
Asetukset
Dolby Pro Logic -tilan asettaminen
• MOVIE : Lisää elokuvan ääniraitaan todentuntua.
• MUSIC : Antaa 7.1-kanavaisen surround-äänen digitaalisille, analogisille tai käytössä oleville
stereolähteille.
• GAME : Tehostaa pelien ääntä.
• MATRIX : Ääni toistetaan 7.1-kanavaisena surround-äänenä.
• PL (Pro Logic) : Saa aikaan 5.1-kanavaisen tilaäänen.
• OFF : Lähettää alkuperäisen signaalin sellaisenaan käyttämättä äänikenttätehostetta tai muita
äänitehosteita.
Surround-asetukset
Dolby Pro Logic IIx:n asettaminen
Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan Dolby Pro Logic IIx MUSIC -tilassa.
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja
SETUP OFF -tilojen välillä.
2. Valitse SURROUND painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3. Valitse DPLIIx painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten

ENTER-painiketta.
4. Valitse haluamasi asetus painamalla ▲▼-painikkeita ja paina
sitten ENTER-painiketta.
• PANORAMA : Valitse ON tai OFF painamalla ▲▼painikkeita.

(Tämä tila laajentaa etukanavien stereokuvaa käsittämään
surround-kaiuttimet jännittävän äänenkiertotehosteen
aikaansaamiseksi sivuseinäkaiutuksella.)
• DIMENSION : Valitse asetus väliltä -7 – 7 ◄ ► -painikkeilla.
(Säätää äänikenttää (DSP) asteittain etu- tai surround-kaiuttimessa.)
• C- WIDTH : Valitse asetus väliltä 0 – 7 ◄ ► -painikkeilla.
(Tämä asetus säätää äänikuvan leveyttä. Mitä suurempi arvo, sitä vähemmän ääni kuuluu
keskikaiuttimesta.)
✎ HUOMAUTUS
 PANORAMA-, DIMENSION- ja CENTER WIDTH -asetukset ovat käytössä vain jos Dolby Pro
Logic -tila on MUSIC.
 Et voi käyttää Dolby Pro Logic IIx -tilaa monikanavasignaaleille, kuten Dolby Digital, Dolly Digital +,
Dolby true HD, DTS, DTS-HD Master Audio.
 Pro Logic toimii ainoastaan sellaisten PCM-audiosignaalien kanssa, joiden näytteenottotaajuudet
ovat 32 kHz, 44 kHz tai 48 kHz.
 Kun Dolby Pro Logic IIz on päällä, Dolby Pro Logic IIx:ää ei voida käyttää.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 41
41
2011-06-09
6:38:54
Asetukset
NEO:6-tilan asettaminen
Voit toistaa 2-kanavaista ääntä 5.1- tai 7.1-kanavaisesti, kun nautit musiikista tai elokuvasta.
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja SETUP OFF -tilojen välillä.
2. Valitse SURROUND painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3. Valitse DTS NEO:6 painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.

4. Voit asettaa haluamasi C-IMAGE -tilan painamalla ENTERpainikkeita. Valitse C-IMAGE -asetus väliltä 0–5 ◄ ► painikkeilla. Tämä muuttuja säätää keskikuvaa etu- ja
keskikaiuttimien avulla. "5" edustaa leveintä asetusta.
NEO:6-tilan käyttö

Paina kaukosäätimen NEO:6-painiketta.
• MUSIC : Kun kuuntelet musiikkia, voit kokea äänitehosteet aivan
kuin olisit kuuntelemassa varsinaista esitystä.
• CINEMA : Lisää elokuvan ääniraitaan todentuntua.
• OFF : Lähettää alkuperäisen signaalin sellaisenaan käyttämättä äänikenttätehostetta tai muita
äänitehosteita.
✎ HUOMAUTUS
 NEO:6 toimii vain sellaisten 2-kanavaisten audiosignaalien kanssa, joiden näytteenottotaajuudet
ovat 32 kHz, 44 kHz tai 48 kHz.
EX/ES-tilan asettaminen
Kun surround-takakaiuttimet on kytketty, voit kuunnella 7.1-monikanavaääntä käyttäen
sisäänrakennettua Dolby Digital Surround EX- tai DTS ES -koodaajaa. Tämä ominaisuus on käytössä
vain silloin, kun Dolby Digital- tai DTS-lähde (esim. DVD-soitin) on kytketty, eikä se toimi L.PCM- tai
Dolby Digital 2-kanavaisissa lähteissä.
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja SETUP OFF -tilojen välillä.
2. Valitse SURROUND painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3. Valitse EX/ES painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
4. Voit asettaa haluamasi EX/ES-asetustilan painamalla ▲▼ 
painikkeita.
• AUTO : Jos laite vastaanottaa äänisignaalin, jonka se
tunnistaa, se valitsee ihanteellisen koodaajan 7.1kanavaiseen toistoon.
Jos vahvistin ei tunnista äänisignaalia, se ei toista 7.1
kanavaista ääntä automaattisesti.
• OFF : Dolby Digital Surround EX- / DTS ES -koodaajaa ei
käytetä toistoon.
• ON : Dolby Digital- tai DTS-signaali toistetaan 7.1kanavaisesti käyttäen Dolby Digital Surround EX- / DTS ES -koodaajaa.
✎ HUOMAUTUS
 Et voi käyttää DTS-ES-tilaa kytkemättä surround-takakaiuttimia.
42
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 42
2011-06-09
6:38:54
03
Asetukset
Muut asetukset
Äänen synkr.
Jos laite kytketään digitaaliseen televisioon, kuva voi vaikuttaa hitaammalta kuin ääni. Säädä tällöin
äänen viiveaika vastaamaan kuvan viiveaikaa.
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja
SETUP OFF -tilojen välillä.
2. Valitse OPTION painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.

3. Valitse AUDIO SYNC painamalla ▲▼-painikkeita ja paina
sitten ENTER-painiketta.
4. Valitse haluamasi AUDIO SYNC viiveaika painamalla ◄ ► painikkeita.
• Voit määrittää sen 0-tilasta 240 MS:ään 10 MS:n askelissa.

Äänensävyn asetukset
Voit määrittää basso- ja diskanttitasot.
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja
SETUP OFF -tilojen välillä.
2. Valitse OPTION painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3. Valitse TONE CONTROL painamalla ▲▼-painikkeita ja paina
sitten ENTER-painiketta.
4. Valitse TONE painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten ENTERpainiketta.


5. Valitse ON tai OFF ▲▼ -painikkeilla ja paina ENTER -painiketta.
• Jos asetukseksi valitaan TONE OFF, äänensävyasetus
poistetaan käytöstä.
6. Voit asettaa haluamasi äänensävytilan painamalla ▲▼ -painikkeita.
• BASS & TREBLE : Valitse asetus väliltä -6–6 ◄ ► -painikkeilla.
• Toiminnoksi valitaan järjestyksessä TONE  BASS  TREBLE kullakin painikkeen painalluksella.
• Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuuksia yhden yksikön välein asteikolla -6...+6 dB.
• Ääni hiljenee -6 dB:ssä ja kovenee +6 dB:ssä.
✎ HUOMAUTUS
 Tone Control -toimintoa voidaan käyttää vain etukanavissa.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 43
43
2011-06-09
6:38:55
Asetukset
MP3-parannus
Tämä toiminto parantaa äänenlaatua (esim. mp3-musiikkia). Tämän toiminnon avulla voit parantaa
heikkotasoisten mp3-lähteiden äänenlaatua.
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja
SETUP OFF -tilojen välillä.
2. Valitse OPTION painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.

3. Valitse MP3 ENHANCER painamalla ▲▼-painikkeita ja paina
sitten ENTER-painiketta.
4. Valitse ON tai OFF painamalla ▲▼ -painikkeita.

Älykäs äänenvoimakkuus
Tämä toiminto säätelee ja tasapainottaa äänenvoimakkuutta, kun äänenvoimakkuus muuttuu äkillisesti
esimerkiksi kanavaa vaihdettaessa tai kohtauksen vaihtuessa.
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja
SETUP OFF -tilojen välillä.
2. Valitse OPTION painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.

3. Valitse SMART VOLUME painamalla ▲▼-painikkeita ja paina
sitten ENTER-painiketta.
4. Valitse ON tai OFF painamalla ▲▼ -painikkeita.

Automaattinen kalibrointi -asetukset
Jos kalibrointi tehdään vain kerran yksikköä siirrettäessä tai asennettaessa, toiminto tunnistaa
automaattisesti kaiuttimien välisen etäisyyden, kanavien väliset tasot ja taajuusominaisuudet sekä
optimoi 7.1-kanavaisen äänikentän käyttöympäristön mukaan.
- Ennen asentamista 1. Kytke ASC-mikrofoni ASC-MIC-liitäntään.
2. Aseta ASC-mikrofoni kuunteluasentoon.
3. Paina etupaneelin ASC-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
44
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 44
2011-06-09
6:38:55
03
Bi-AMP
ASC-mikrofoni
SL
0dB
0.3m
FR
0dB
0.3m
SW
0dB
0.3m
C
0dB
0.3m
SR
0dB
0.3m
USER
SBL
0dB
0.0m
> MOVE
Asetukset
CALIBRATION
FL
0dB
0.3m
SBR
0dB
0.0m
SELECT
' RETURN
EXIT
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja SETUP OFF -tilojen välillä.
2. Valitse OPTION painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3. Valitse AUTO CALIBRATION painamalla ▲▼-painikkeita ja
paina sitten ENTER-painiketta.
4. Valitse MEASUREMENT painamalla ▲▼-painikkeita ja paina
sitten ENTER-painiketta.
• Jos haluat luoda optimaalisen 7.1-kanavaisen äänikentän,
valinnat on tehtävä seuraavassa järjestyksessä:
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SBR ➞ SBL ➞ SL ➞ SW
• MODE ON : Automaattinen kalibrointitila on käytössä.


MODE OFF: Automaattinen kalibrointitila ei ole käytössä.
Automaattinen kalibrointi -määrityksen peruuttaminen.
Määritys peruutetaan automaattisesti, jos painat RETURN-painiketta.
• Jos virheitä esiintyy automaattisessa kalibroinnissa, katso ohjeet sivun 63 Automaattisen kalibroinnin
virheluettelo -kohdasta.
✎ HUOMAUTUS
 Kalibroinnin määrittäminen kestää noin 3 minuuttia.
 Koska äänenvoimakkuus on kiinteä Auto Calibration (Automaattinen kalibrointi) -määrityksen
aikana, äänenvoimakkuutta ei voi säätää äänenvoimakkuuspainikkeilla.
 Jos ASC-mikrofoni irrotetaan Auto Calibration (Automaattinen kalibrointi) -määrityksen aikana,
asetus peruuntuu.
 Voit myös käyttää tätä toimintoa painamalla kaukosäätimen ASC-painiketta.
 Jos Dolby Pro Logic IIz on asetettu päälle, valinnat tapahtuvat seuraavassa järjestyksessä :
FL  CEN  FR  SR  FHR  FHL  SL  SW.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 45
45
2011-06-09
6:38:56
Asetukset
DRC-määritys
Tästä toiminnosta on hyötyä, kun katselet elokuvia yöaikaan hiljaisella äänenvoimakkuudella Dolby
Digital -ääntä käyttäen. DRC pakkaa äänen niin, että kovimmat äänet kuulostavat hiljaisemmilta ja
hiljaisimmat äänet kovemmilta.
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja
SETUP OFF -tilojen välillä.
2. Valitse OPTION painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3. Valitse DRC painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten ENTERpainiketta.
4. Valitse haluamasi DRC-asetus ▲▼-painikkeilla.
• AUTO : Dynamic Range Control (Dynaaminen äänialueen
hallinta) asetetaan automaattisesti Dolby TrueHD -ääniraidan
tietojen perusteella.
• MIN : Valitsee heikoimman DRC-tehosteen
• STD : Valitsee normaalin DRC-tehosteen.
• MAX : Valitsee voimakkaimman DRC-tehosteen.


Dual Mono -asetukset
Dual Mono -ohjelmissa on kaksi itsenäistä monokanavaa.
Voit käyttää tätä toimintoa toistaessasi dual mono -ohjelmia.
Valitse äänikanavat CH1, CH2 tai molemmat kanavat käyttäessäsi tätä toimintoa.
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja
SETUP OFF -tilojen välillä.
2. Valitse OPTION painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.

3. Valitse DUAL MONO painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
4. Valitse haluamasi DUAL MONO -asetus ▲▼ -painikkeilla.
• CH1 : Ääni kuuluu vain kanavasta 1.
• CH2 : Ääni kuuluu vain kanavasta 2.
• BOTH : Molemmat kanavat kuuluvat etukaiuttimista.

HDMI-määritys
Käytä tätä toimintoa, jos haluat vastaanottaa ääntä HDMI:n kautta kytketyistä ulkoisista laitteista.
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja SETUP OFF -tilojen välillä.
46
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 46
2011-06-09
6:38:57
03
Asetukset
2. Valitse OPTION painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3. Valitse HDMI SETUP painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
4. Valitse haluamasi HDMI Setup -tila painamalla ▲▼-painikkeita
ja paina sitten ENTER-painiketta.
5. Valitse haluamasi asetus ▲▼-painikkeilla.
• AUTO SYNC : ON, OFF
AV-vastaanotin voidaan asettaa korjaamaan automaattisesti
viiveen videokuvassa tai äänessä kytketyn television datan
perusteella.
- ON : HDMI-Synkronointi on käytössä.
- OFF : HDMI-Synkronointi ei ole käytössä.


• HDMI AUDIO : AVR(Audio Video Receiver), TV
Tämä asetus määrittää lähetetäänkö HDMI TULO -liitännän ääni HDMI LÄHTÖ -liitännän kautta.
Jos haluat kuunnella ääntä HDMI:n kautta kytketyistä ulkoisista laitteista HDMI-kytketyn television
kaiuttimien kautta, aseta se TV-tilaan. Muussa tapauksessa jätä se AVR-tilaan, jotta voit
kuunnella ääntä AV-vastaanottimesta.
- AVR : HDMI-ääntä ei lähetetä
- TV : HDMI-ääntä lähetetään
• HDMI ANYNET+ : ON, OFF
Anynet+ on toiminto, jonka avulla voit ohjata muita Samsung-laitteita Samsung-TV:n
kaukosäätimellä.
- ON : Anynet+ on käytössä.
- OFF : Anynet+ on pois käytöstä.
• ARC : AUTO , OFF
Jos käytät HDMI-kaapelia kytkeäksesi Audio Return Channel -yhteensopivan TV:n HDMI IN liitännän ja pääyksikön HDMI OUT (ARC) -liitännän välillä, voit kuunnella TV:n ääntä pääyksikön
kaiuttimista ilman muita kytkentöjä.
- AUTO : TV:n äänisignaali voidaan lähettää pääyksikön HDMI OUT -liitäntään.
- OFF : Kytke TV ARC -toiminto pois päältä.
✎ HUOMAUTUS
 HDMI-ääni on käytössä vain jos sekä HDMI-INPUT että HDMI-OUT on kytketty oikein ja toimivat
normaalisti.
 HDMI Sync -toiminto toimii vain, jos HDMI-yhteensopiva TV tukee toimintoa.
 Jos toiminto HDMI ANYNET+ on asetettu OFF -tilaan, TV ARC asetetaan OFF -tilaan tämän
mukaisesti, eikä sitä voida muuttaa AUTO-tilaan.
 ARC-toiminto on käytettävissä vain HDMI OUT -liitännän kautta.
Videon muuntaminen -asetukset
Voit muuntaa tulevan komposiitti- tai komponenttivideosignaalin kytketyn TV:n parasta laatua
vastaavaksi, jos lähetät muunnetun videon HDMI OUT -liitännän kautta.
1. Paina kaukosäätimen SETUP/MENU -painiketta.
• Joka kerta, kun painiketta painetaan, tila vaihtuu INPUT- ja SETUP OFF -tilojen välillä.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 47
47
2011-06-09
6:38:58
Asetukset
2. Valitse OPTION painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3. Valitse CONV. VIDEO painamalla ▲▼-painikkeita ja paina
sitten ENTER-painiketta.

4. Valitse BYPASS tai AUTO ▲▼ -painikkeilla.
• BYPASS : Muuntaa videon tulolähteen sitä vastaavaksi
digitaaliseksi lähteeksi muuttamatta resoluutiota.
• AUTO : Muuntaa tulevan videosignaalin ennen kuin se
lähettää signaalin kytketyn TV:n tukevalla
enimmäisresoluutiolla.

Videon muuntovirta kytketyn liitännän mukaan
Kuten kuvassa on näytetty, jos laitteen HDMI Out on kytketty TV:hen tai näyttöön, videolaitteen
analoginen videolähde (komposiitti tai komponentti) käsitellään ylöspäin muunnettavaksi automaattisesti
HDMI output -tilassa.
Jos kytkentä on tehty TV:hen tai näyttöön komposiitti- tai komponenttiliitäntöjen kautta, vastaava
analoginen signaali lähetetään niitä vastaavalla tavalla ilman muuntoa. Jos laite ja videolähde on
kytketty useilla tavoilla (HDMI, komponentti- ja komposiittivideo) samanaikaisesti: Videotulon signaali
valitaan automaattisesti järjestyksessä Component Video Composite Video.
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
Lähtösignaali
Tulosignaali
Videon
muunto
HDMI OUT
HDMI IN
HDMI OUT
HDMI IN
COMPONENT OUT
COMPONENT IN
COMPONENT OUT
COMPONENT IN
VIDEO OUT
VIDEO IN
VIDEO OUT
VIDEO IN
✎ HUOMAUTUS
 Muunto ylöspäin resoluutioon 1080p asti.
 Automaattista muuntoa ei käytetä HDMI IN (HDMI-TULO) -liitännästä tulevaan videolähteeseen.
48
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 48
2011-06-09
6:38:58
04
Käyttäminen
Käyttäminen
Surround-tilojen käyttäminen
S.DIRECT-painikkeen käyttö
Lähettää alkuperäisen signaalin sellaisenaan käyttämättä äänikenttätehostetta tai muita äänitehosteita.
Paina S.DIRECT-painiketta.
✎ HUOMAUTUS
 Näytöllä näkyy viesti “DIRECT” viestin “S.DIRECT” sijaan.
Tulosignaali ja Surround-kaavio
o = inactive, – = ei käytössä
Tulosignaali
Dolby Digital
Surround-tila
Lähtökanava
SL SBL
SR SBR
Näytön tiedot
SUBW
Signaalin muoto
L/R
C
Dolby Digital
O
O
O
–
O
Digitaalinen + Dolby Digital
Dolby Digital EX
O
O
O
O
O
Digitaalinen +Dolby Digital EX
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
Kanavien tila
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby Digital + ProLogic IIx
O
O
O
O
O
Digitaalinen + Dolby Digital + ProLogic IIx
Dolby Digital + ProLogic IIz
O
O
O
O (Korkeus)
O
Digitaalinen + Dolby Digital + ProLogic IIz
Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus
O
O
O
O
O
Digitaalinen + Dolby Digital Plus
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD
O
O
O
O
O
Dolby TrueHD
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS (5.1-ch)
DTS Surround
O
O
O
–
O
DTS
DTS-ES
DTS Digital + ProLogic IIx
O
O
O
O
O
DTS + ProLogic IIx
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS Digital + ProLogic IIz
O
O
O
O (Korkeus)
O
DTS + ProLogic IIz
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS-ES
O
O
O
O
O
DTS ES
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS 96/24
O
O
O
–
O
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio
O
O
O
O
O
DTS-HD MSTR
Dolby Digitital EX
DTS 96/24
DTS-HD
LPCM Multi-Channel
2-ch PCM
Analogue 2-ch
L, C, R, SL, SR, H, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS-HD High Resolution
O
O
O
O
O
DTS-HD
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
Multi-Channel
O
O
O
O
O
Digitaalinen + LPCM
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, H, SW
Multi-Channel
O
O
O
O (Korkeus)
O
Digitaalinen + LPCM
Stereo
O
–
–
–
O
ProLogic IIx
O
O
O
O
O
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
ProLogic IIz
O
O
O
O (Korkeus)
O
NEO:6
O
O
O
O
O
Digitaalinen + LPCM
Digitaalinen + LPCM + Dolby Digital +
ProLogic IIx
Digitaalinen + LPCM + Dolby Digital +
ProLogic IIz
Digitaalinen + LPCM + DTS + NEO:6
SFE
O
O
O
O
O
Digitaalinen + LPCM + LIVE SURR
Stereo
O
–
–
–
O
Analoginen
ProLogic IIx
O
O
O
O
O
Analoginen + Dolby Digital + ProLogic IIx
L, R, SW
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, H, SW
L, R, SW
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
ProLogic IIz
O
O
O
O (Korkeus)
O
Analoginen + Dolby Digital + ProLogic IIz
NEO:6
O
O
O
O
O
Analoginen + DTS NEO:6
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
SFE
O
O
O
O
O
Analoginen + LIVE SURR
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
• L/R : Etukaiutin (vasen/oikea)
C : Keskikaiutin
SL/SR : Surround-kaiutin (vasen/oikea)
SBL/SBR : surround-takakaiutin (vasen/oikea)
H = FHL/FHR : korkeat etukanavat (vasen/oikea)
SW : Bassokaiutin
L, C, R, SL, SR, H, SW
• LIVE SURR : LIVE SURROUND
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 49
49
2011-06-09
6:39:00
Käyttäminen
✎ HUOMAUTUS
 Kanavien tila -näkymät vaihtelevat kaiutinkokoonpanojen mukaan.
 SFE-tila toimii vain 2-kanavaisten signaalien kanssa.
 Jos Dolby Pro Logic IIz on kytketty päälle, Surround-takakaiutin (SBL/SBR) vaihdetaan korkeaksi
etukaiuttimeksi (FHL/FHR), Dolby true HD, Dolby plus, DTS-HD Audio, SFE ja NE0:6 lähetetään
5.1-kanavaisena.
 ProLogic IIx- ja ProLogic IIz -tilat toimivat vain äänisignaaleilla, joiden näytteenottotaajuus on 32
KHz, 44 KHz tai 48KHz.
Päälaitteen edessä olevan AUDIO EFFECT -painikkeen käyttäminen
DPLIIx-tilan valitseminen
1. Valitse DPLIIx-tila painamalla AUDIO EFFECT -painiketta.
• Toiminnoksi valitaan järjestyksessä

kullakin painikkeen painalluksella.

 3D SOUND
2. Paina <, > -painiketta.
• Joka kerran, kun painat <, > painiketta, toiminnoksi valitaan järjestyksessä MUSIC  GAME
 MATRIX  PL  PL OFF  MOVIE.
• Jos otat Dolby Pro Logic IIz -tilan käyttöön, HEIGHT  PL OFF valitaan.
• Voit valita DPLIIx-tilan myös painamalla kaukosäätimen PROLOGIC-painiketta.
NEO:6-tilan valitseminen
1. Valitse NEO:6-tila painamalla AUDIO EFFECT -painiketta.
• Toiminnoksi valitaan järjestyksessä

kullakin painikkeen painalluksella.

 3D SOUND
2. Paina <, > -painiketta.
• Joka kerran, kun painat <, > painiketta, toiminnoksi valitaan järjestyksessä MUSIC  CINEMA
 OFF.
• Voit valita NEO:6-tilan myös painamalla kaukosäätimen NEO:6-painiketta.
DSP-tilan valitseminen
1. Valitse DSP-tila painamalla AUDIO EFFECT -painiketta.
• Toiminnoksi valitaan järjestyksessä

kullakin painikkeen painalluksella.

 3D SOUND
2. Paina <, > -painiketta.
• Joka kerran, kun painat <, > painiketta, toiminnoksi valitaan järjestyksessä STEREO 
HALL 1 HALL 2  J.CLUB  CHURCH  ROCK  CLASSIC  LIVE  GAME 
MOVIE  CONCERT  STADIUM.
• Voit valita DSP-tilan myös painamalla kaukosäätimen DSP-painiketta.
50
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 50
2011-06-09
6:39:00
04
1. Valitse 3D SOUND-tila painamalla AUDIO EFFECT -painiketta.


• Toiminnoksi valitaan järjestyksessä
kullakin painikkeen painalluksella.
 3D SOUND
Käyttäminen
3D SOUND-tilan valitseminen
2. Paina <, > -painiketta.
• Joka kerran, kun painat <, > painiketta, toiminnoksi valitaan järjestyksessä 3D SOUND ON 
3D SOUND OFF.
• Voit valita 3D SOUND-tilan myös painamalla kaukosäätimen 3D SOUND-painiketta.
✎ HUOMAUTUS
 3D-äänitehoste ei ole käytettävissä Dolby TrueHD-, Dolby Digital Plus-, DTS-HD Master Audio- tai
DTS-HD High Resolution Audio -tilassa.
 Et voi käyttää Dolby Pro Logic llx -tilaa analogisille monikanavasignaaleille, LPCMmonikanavasignaaleille HDMI-, Dolby TrueHD-, Dolby Digital Plus-, DTS-HD Master Audio- tai
DTS-HD High Resolution Audio -signaaleilta.
 Pro Logic toimii ainoastaan sellaisten audiosignaalien kanssa, joiden näytteenottotaajuus on 32
kHz, 44 kHz tai 48 kHz.
 3D-äänitehoste ei ole käytettävissä FM-tilassa.
Paina SUBWOOFER -painiketta.
Voit asettaa bassokaiuttimen tason.
1. Paina SUBWOOFER -painiketta.
2. Valitse Subwoofer LEVEL ◄ ► -painikkeilla Näyttö ja S.W. (Näyttö
katoaa näkyvistä automaattisesti.)
- Bassokaiutintason asettaminen• SW (Subwoofer, bassokaiutin): -10...+10 dB
Radion kuunteleminen
Voit kuunnella radioita käyttämällä joko automaattista tai manuaalista viritystä.
1. Valitse FM painamalla INPUT SELECT -painiketta.
2. Valitse taajuus (radiolähetys).
• Esiasetettu viritys :
Voit valita esiasetetut taajuudet painamalla kaukosäätimen #,$ painikkeita.
• Manuaalinen viritys 1 (Automaattinen viritys) :
Voit virittää taajuuden automaattisesti painamalla ja pitämällä pohjassa kaukosäätimen TUNING/
CH ( .,, ) -painikkeita.
• Manuaalinen viritys 2 :
Voit lisätä tai vähentää taajuutta askel kerrallaan painamalla kaukosäätimen TUNING/CH ( .,, )
-painikkeita.
✎ HUOMAUTUS
 Voit myös vaihtaa radiotaajuutta käyttämällä päälaitteen SELECT ( .,, ) -painikkeita.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 51
51
2011-06-09
6:39:00
Käyttäminen
Kuunteleminen mono-/stereotilassa
Paina kaukosäätimen MO/ST-painiketta.
• Tilaksi valitaan järjestyksessä STEREO tai MONO kullakin painikkeen painalluksella.
• Jos valitset tilaksi MONO alueella, jossa on heikko signaali, kohina vähentyy.
• Tämä toiminto on käytössä vain kaukosäätimellä.
Radioasemien esiasetus
Voit esiasettaa enintään 15 FM-asemaa.
Esim: Aseman FM 89,10 asettaminen esiasetukseen 2.
1. Valitse FM painamalla INPUT SELECT -painiketta.
2. Valitse taajuudeksi 89.10 painamalla kaukosäätimen TUNING/
CH ( .,, )-painikkeita.
• Saat lisätietoja automaattisesta ja manuaalisesta
virittämisestä katsomalla ylläolevan vaiheen 2.
3. Paina pääyksikön TUNER MEMORY -painiketta.
• Voit myös käyttää kaukosäätimen TUNER MEMORY painiketta.
• Virittimen numero välkkyy näytöllä.
4. Voit valita esiasetuksen 2 painamalla kaukosäätimen TUNING/
CH ( .,, )-painikkeita.
• Voit valita esiasetuksista 1-15.
3. Paina pääyksikön TUNER MEMORY -painiketta.
• Virittimen numero katoaa näkyvistä, ja asema 89,10
tallennetaan esiasetukseksi 2.
6. Voit esiasettaa muita asemia toistamalla vaiheet 2-5.



Esiasetettujen asemien kuunteleminen
• Valitse PRESET painamalla TUNING MODE -painiketta ja painamalla sitten SELECT ( .,, )-painikkeita.
52
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 52
2011-06-09
6:39:00
04
Käyttäminen
Tietoa RDS-lähetyksistä
RDS-järjestelmän (Radio Data System) käyttäminen FM-asemien
vastaanottamiseen
RDS-toiminto mahdollistaa FM-asemille normaalin ohjelmasignaalin
ohessa lähetettävän ylimääräisen signaalin käytön. Asemat lähettävät
esimerkiksi aseman nimen sekä tietoa lähettämistään ohjelmatyypeistä,
kuten urheilu, musiikki jne.
Kun viritin on viritetty RDS-palvelua lähettävän FM-aseman kohdalle,
RDS-ilmaisin syttyy näytössä.
RDS-toiminnon kuvaus
• PTY (Program Type) : Näyttää parhaillaan lähetettävän ohjelman tyypin.
• PS NAME (Program Service Name) : Näyttää parhaillaan lähetettävän ohjelman tyypin.
• RT (Radio Text) : Purkaa radioaseman laatiman tekstin (jos sellaista käytetään) koodauksen ja
koostuu korkeintaan 64 kirjainmerkistä.
• CT (Clock Time) : Purkaa ja esittää FM-aseman lähettämän senhetkisen kellonajan. Jotkin asemat
eivät ehkä lähetä PTY-, RT- tai CT-tietoja, joten nämä tiedot eivät välttämättä aina
näy näytössä.
• TA (Traffic Announcement) : Kun "TA ON" tulee näkyviin, liikennetiedotus on meneillään.
✎ HUOMAUTUS
 RDS ei välttämättä toimi kunnolla, jos senhetkinen radioasema ei lähetä kunnollista RDS-signaalia
tai jos signaali ei ole riittävän voimakas.
RDS-signaalien näyttäminen
Voit nähdä aseman lähettämät RDS-signaalit näytössä.
Paina RDS DISPLAY -painiketta FM-asemaa kuunnellessasi.
• Näyttö vaihtuu jokaisella painikkeen painalluksella ja esittää
vuorotellen seuraavat tiedot:
PS NAME  RADIO TEXT  CLOCK/TIME  FREQUENCY
• PS (Program Service) : Haun aikana <PS NAME> ilmestyy näytölle ja
asemien nimet näytetään.
<NO PS NAME> ilmestyy näkyviin, jos signaalia ei lähetetä.
• RT(RadioText) : haun aikana <RADIO TEXT> ilmestyy näytölle ja asemien lähettävät radiotekstit
näkyvät.
<NO RT> ilmestyy näkyviin, jos signaalia ei lähetetä.
• Frequency : aseman taajuus (ei-RDS-palvelu)
Näytöllä näkyvistä kirjainmerkeistä
Kun näytössä näkyy PS- tai RT-signaaleja, seuraavat kirjainmerkit ovat käytössä.
• Näyttöikkuna ei pysty erottamaan toisistaan isoja ja pieniä kirjaimia ja se käyttää aina isoja kirjaimia.
• Näyttöikkuna ei pysty näyttämään painollisia kirjaimia. <A> voi esimerkiksi tarkoittaan <A’s> kirjaimia,
kuten <À, Â, Ä, Á, Å ja Ã.>
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 53
53
2011-06-09
6:39:01
Käyttäminen
PTY-ilmaisin (Ohjelmatyyppi) ja PTY-SEARCH-toiminto
Eräs RDS-palveluista saatava etu on se, että voit paikantaa tietyntyyppistä ohjelmaa lähettävät
radioasemat valitsemalla tietyn PTY-koodin.
Ohjelman haku PTY-koodin avulla
Ennen kuin aloitat, muista...
• PTY-HAKU-toiminnolla voidaan etsiä ainoastaan esivalintapaikoilla olevia asemia.
• Jos haluat pysäyttää haun missä tahansa kohdassa, paina PTY-HAKU-painiketta haun aikana.
• Seuraavien toimien tekemisessä on aikaraja. Jos asetus peruuntuu ennen kuin sen tekeminen on
valmis, aloita uudelleen vaiheesta 1.
• Painaessasi pääkaukosäätimen painikkeita, tarkista, että olet valinnut FM-aseman käyttämällä
pääkaukosäädintä.
1. Paina PTY SEARCH -painiketta, kun kuuntelet FM-asemaa.
2. Paina PTY- tai PTY+ -painiketta kunnes haluamasi PTY-koodi ilmestyy
näyttöön.
• Näytössä näkyvät oikealla esitetyt PTY-koodit.
3. Paina PTY SEARCH –painiketta uudelleen silloin, kun edellisessä
kohdassa valittu PTY-koodi näkyy yhä näytössä.
• Pääyksikkö käy läpi 29 esivalittua FM-asemaa ja pysähtyy
löytäessään valitsemasi tyypin ja virittää sen sitten kohdalleen.
Näyttö
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
Ohjelmatyyppi
Näyttö
Uutiset, mielipiteet sekä reportaasit
Ajankohtaisia tapahtumia, dokumenttiohjelmia, keskustelua ja analyysiä.
LIGHT M
Tietoa mm. painoista ja mitoista, paluuliikenteestä, sääennuste, kuluttaja-asiat,
lääketieteellinen tieto jne.
CLASSICS
Klassisen musiikin suurteoksia - orkesteri-,
sinfonia, kamari- ja oopperamusiikkia
OTHER M
Muu musiikki - Jazz, R&B, kantri
Urheilu
WEATHER
Sää
Koulutus
FINANCE
Talous
Draama - radiosarjat jne.
Kansallinen kulttuuri tai paikallinen kulttuuri, mukaan lukien uskonnolliset ohjelmat, sosiaalitiede, kieli, elokuva, jne.
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
Uskonto
Suora linja
TRAVEL
LEISURE
VARIED
Muut - Puheohjelmat, viihdeohjelmat
(tietovisat), haastattelut, komedia, satiiri,
jne.
POP M
Pop-musiikki
ROCK M
Rock-musiikki
M.O.R.M
Nykymusiikki, "easy listening" -musiikki.
Lastenohjelmat
Sosiaaliset suhteet
PHONE IN
Luonnontieteet ja teknologia
54
Ohjelmatyyppi
Kevyt klassinen musiikki - Klassinen
musiikki sekä instrumentaali- ja
kuoromusiikki
JAZZ
Matkailu
Vapaa-aika
Jazz-musiikki
COUNTRY
Kantrimusiikki
NATION M
Kotimainen musiikki
OLDIES
Oldies-musiikki
FOLK M
Folk-musiikki
DOCUMENT
Dokumentaarit
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 54
2011-06-09
6:39:02
04
Käyttäminen
iPod-laitteen käyttäminen
Voit toistaa iPod-laitteen musiikkia mukana toimitettavalla kaukosäätimellä.
Musiikin kuunteleminen (iPod-äänitoiminto)
Voit toistaa iPod-laitteessa olevia musiikkitiedostoja kytkemällä soittimen AVvastaanottimeen.
1. Kytke iPod-telakan liitin AV-järjestelmän iPod-liitäntään.
2. Aseta iPod telakkaan.
• iPod käynnistyy automaattisesti.
3. Valitse IPOD AUDIO -tila painamalla kaukosäätimen INPUT SELECT painiketta.
4. Aloita toisto painamalla kaukosäätimen TOISTO -painiketta.
• AV-vastaanotin aloittaa toiston iPod-laitteen ensimmäisestä raidasta.
5. Voit käyttää kaukosäädintä yksinkertaisten toistotoimintojen suorittamiseen, kuten TOISTO,
TAUKO, PYSÄYTÄ, OHITA (#,$) -painikkeet.
✎ HUOMAUTUS
 Yhteensopivat iPod-laitteet näet sivulla 28.
Yhteensopivuus riippuu iPod-laitteesi ohjelmistoversiosta.
 Voit valita iPod-laitteen myös painamalla kaukosäätimen iPod-painiketta.
Elokuvan katseleminen (iPod Video -toiminto)
Voit toistaa iPod-soittimessa olevia videotiedostoja kytkemällä
soittimen AV-vastaanottimeen.
1. Kytke iPod-telakan liitin AV-järjestelmän iPod-liitäntään.
2. Siirry iPod-ruudulla kohtaan Videos > Settings ja aseta TV Outkohdan valinnaksi On.
3. Aseta iPod telakkaan.
4. Valitse IPOD VIDEO -tila painamalla kaukosäätimen INPUT SELECT painiketta.
5. Aseta AV-TULO-asetus AV-vastaanottimeen kytketystä
televisiosta KOMPOSIITTI-tilaan.
<iPod-näyttö>
Noudata iPod-laitteen näytöllä näkyviä ohjeita seuraavien
vaiheiden läpi.
6. Valitse Videos painamalla kaukosäätimen painikkeita, ja paina sitten
ENTER-painiketta.
7. Valitse Movies painamalla kaukosäätimen painikkeita , ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 55
55
2011-06-09
6:39:02
Käyttäminen
8. Valitse toistettava tiedosto painamalla painikkeita , ja paina sitten
ENTER-painiketta.
• iPod-soittimen videotiedostot toistetaan TV-ruudulla.
9. Voit käyttää kaukosäädintä yksinkertaisten toistotoimintojen
suorittamiseen, kuten TOISTO, TAUKO, PYSÄYTÄ, OHITA
(#,$)-painikkeet.
• Jos painat PREV-painiketta toiston jälkeen, siirrytään nykyisen
tiedoston aloitusruutuun.
<iPod-näyttö>
• Voit keskeyttää toiston ja palata luettelonäyttään painamalla PYSÄYTÄ-painiketta.
• Palaa edelliseen valikkoon painamalla RETURN-painiketta.
✎ HUOMAUTUS
 Television ääni- ja videoliitännät tulee yhdistää komposiittikaapelilla (A/V) ennen kuin voit toistaa
videotiedostoja iPod-soittimella.
 Yhteensopivat iPod-laitteet näet sivulla 28.
Yhteensopivuus riippuu iPod-laitteesi ohjelmistoversiosta.
 Kun nykyinen tiedosto on toistettu loppuun, seuraavaa tiedostoa ei toisteta automaattisesti.
Jos haluat toistaa seuraavan tiedoston, valitse toistettava tiedosto iPod-soittimen luetteloruudulta.
 TV-ruudulla näytetään vain tiedoston toistoruutu. Näet muut ruudut iPod-soittimesta.
Käyttömukavuutta lisäävät toiminnot
Uniajastin -toiminto
Voit määrittää ajan, jonka kuluttua laitteen virta katkeaa automaattisesti.
Paina SLEEP-painiketta
• SLEEP : OFF  10M  20M  30M  60M  90M  120M 
150M valitaan järjestyksessä.
Uniajastimen tarkastaminen
Paina SLEEP-painiketta.
• Näyttöön tulee näkyviin aika, joka on jäljellä, ennen kuin laitteen virta
katkaistaan.
• Jos painat painiketta uudelleen, edellisellä kerralla asetettu uniaika
muuttuu.
Uniajastimen peruuttaminen
• Paina SLEEP-painiketta, kunnes näkyviin tulee SLEEP OFF.
56
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 56
2011-06-09
6:39:03
04
Käyttäminen
Mykistystoiminto
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun täytyy vastata esimerkiksi puhelimeen tai avata ovi.
Paina MUTE-painiketta.
• Näyttöön tulee näkyviin MUTE.
Mykistyksen peruuttaminen
Paina MUTE -painiketta uudelleen tai paina Äänenvoimakkuus painiketta.
• MUTE katoaa näkyvistä ja ääni kuuluu jälleen.
Näytön säätäminen
Voit säätää näytön kirkkautta.
Paina DIMMER-painiketta
• Kirkkaus muuttuu kullakin painikkeen painalluksella seuraavasti:
Tumma  Kirkas.
✎ HUOMAUTUS
 SLEEP-, mykistys- ja näytönsäätötoimintoja voi käyttää ainoastaan
kaukosäätimellä.
Palautustoiminto
Kun virta on päällä,
1. Paina MUTE-painiketta.
• Näyttöön tulee näkyviin MUTE.
2. Paina 2-painiketta viisi kertaa ja paina sitten ENTER-painiketta
• INITIAL : NO tulee näkyviin näyttöön
3. Valitse YES ◄ ► -painikkeilla.
• Laitteen virta katkaistaan 5 sekunnin kuluttua.
Kun virta on pois päältä,
1. Pidä AV-vastaanottimen etuosan TUNER MEMORY -painiketta
painettuna yli viisi sekuntia.
• VIRRAN MERKKIVALO välähtää kerran
✎ HUOMAUTUS
 RESET-toiminnon käyttäminen poistaa kaikki tallennetut asetukset.
 Käytä tätä toimintoa vain jos se on välttämätöntä.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 57
57
2011-06-09
6:39:04
Käyttäminen
Kuulokkeiden käyttäminen
Kuulokkeiden (lisävaruste) käyttäminen takaa yksityisen kuuntelunautinnon.
Kytkemällä kuulokkeet kuulokeliitäntään (PHONES) voit kuunnella musiikkia.
✎ HUOMAUTUS
 Älä säädä äänenvoimakkuutta liian voimakkaaksi kuulokkeita käyttäessäsi, sillä kuulosi voi
vahingoittua.
Ohjelmiston päivitys
Samsung saattaa tarjota AV-vastaanottimen laiteohjelmiston päivityksiä.
Vieraile osoitteessa Samsung.com tai ota yhteyttä Samsungin
asiakaspalveluun, jotta saat tietoa päivitysten lataamisesta ja USBaseman käyttämisestä. Päivitykset voidaan suorittaa kytkemällä USBasema AV-vastaanottimen USB-porttiin.
ONLY FOR
UPDATE
✎ HUOMAUTUS
 Aseta laiteohjelmistopäivityksen sisältävä USB-asema päälaitteen
takaosan USB-porttiin.
 Varmista, että et kytke virtaa pois tai poista USB-asemaa, kun
päivityksiä sovelletaan. Päälaitteen virta kytkeytyy pois päältä
automaattisesti, kun laiteohjelmistopäivitys on suoritettu.
Kun ohjelmisto päivitetään, muuttamasi asetukset palautetaan
oletusasetuksiksi (tehdasasetuksiksi). Suosittelemme, että kirjoitat
käyttämäsi asetukset muistiin, jotta voit ottaa ne uudestaan käyttöön päivityksen jälkeen.
 Jos ohjelmistopäivitys epäonnistuu, on erittäin suositeltua alustaa koko USB-laitteen
tiedostojärjestelmäksi FAT16 ja yrittää ohjelmistopäivitystä uudelleen.
 USB-laitteiden NTFS-tiedostojärjestelmää ei tueta.
 USB-laitetta ei ehkä tueta valmistajasta riippuen.
ONLY FOR
SERVICE
58
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 58
2011-06-09
6:39:05
05
Muuta
Muuta
Television ohjaus kaukosäätimellä
1.
2.
3.
4.
Kytke televisio päälle painamalla POWER-painiketta.
Aseta kaukosäädin TV-tilaan painamalla TV-painiketta.
Suuntaa kaukosäädin televisiota kohti.
Kirjoita oman televisiosi merkkiä vastaava koodi samalla, kun pidät POWER-painikkeen painettuna.
• Jos luettelossa on useita koodeja oman televisiomerkkisi kohdalla, kokeile niitä yksi kerrallaan,
kunnes löydät toimivan koodin.
• Jos koodi on sama kuin television koodi, televisio kytkeytyy pois päältä.
5. Asetus on valmis jos television virta kytkeytyy päälle tai pois päältä, kun painat kaukosäätimen
POWER-painiketta.
• Voit käyttää TV POWER-, VOLUME-, CHANNEL-, MENU- ja numeropainikkeita (0-9).
✎ HUOMAUTUS
 Kaukosäädin ei välttämättä toimi kaikkien televisiomerkkien kanssa. Televisiosi merkistä riippuen
voi myös olla, että kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä.
 Kaukosäädin toimii oletusarvoisesti Samsungin televisioiden kanssa.
Televisiomerkkien koodilista
Merkki
Koodi
Merkki
Koodi
Merkki
Koodi
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Realistic
03, 19
A Mark
01, 15
Inkel
45
Sampo
40
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12, 13, 14
JC Penny
56, 59, 67, 86
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49, 59, 60, 98
AOC
01, 18, 40, 48
Bell & Howell
(M.Wards)
Brocsonic
Candle
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
57, 58, 81
KEC
03, 15, 40
59, 60
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44
Luxman
18
18
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Classic
03
Concerto
18
Contec
46
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature 2000
(M.Wards)
57, 58
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Soundesign
03, 40
Marantz
40, 54
Spectricon
01
Matsui
54
SSS
18
MGA
18, 40
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
Symphonic
61, 95, 96
Croslex
62
MTC
18
Tatung
06
Crown
03
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Techwood
18
Curtis Mates
59, 61, 63
Nikei
03
Teknika
03, 15, 18, 25
CXC
03
Onking
03
TMK
18, 40
Onwa
03
Toshiba
19, 57, 63, 71
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Vidtech
18
Daytron
40
Penney
18
Videch
59, 60, 69
Dynasty
03
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
15, 17, 18, 40, 48, 54,
60, 64
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82,
83, 84, 85
Philips
Pioneer
63, 66, 80, 91
Yamaha
18
Fisher
19, 65
Portland
15, 18, 59
York
40
Funai
03
Proton
40
Futuretech
03
Quasar
06, 66, 67
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
40
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Emerson
Hall Mark
Yupiteru
03
Zenith
58, 79
Zonda
01
Dongyang
03, 54
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 59
59
2011-06-09
6:39:07
Muuta
DVD- tai BD-soittimen ohjaus kaukosäätimellä
1. Kytke virta DVD- tai BD-soittimeen painamalla POWER-painiketta.
2. Aseta kaukosäädin DVD (BD) -tilaan painamalla kaukosäätimen BD/DVD-painiketta.
3. Suuntaa kaukosäädin DVD (BD) -soitinta kohti.
4. Pidä POWER-painike painettuna ja kirjoita DVD (BD) -soittimen merkkiä vastaava koodi.
• Jos taulukossa on useita koodeja DVD- tai BD-soittimesi kohdalla, kokeile niitä yksi kerrallaan,
kunnes löydät toimivan koodin.
• Jos koodi on sama kuin DVD- tai BD-soittimen koodi, DVD- tai BD-soitin kytkeytyy pois päältä.
5. Asetus on valmis jos DVD-soittimen virta kytkeytyy päälle tai pois päältä, kun painat kaukosäätimen
POWER-painiketta.
• Voit käyttää seuraavia painikkeita: DVD (BD) POWER, TOISTO, TAUKO, PYSÄYTÄ, OHITA,
MENU ja numeropainikkeet (0 - 9).
✎ HUOMAUTUS
 Kaukosäädin ei välttämättä toimi kaikkien DVD-soitinmerkkien kanssa.
DVD-soittimen merkistä riippuen voi myös olla, että kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä.
 Kaukosäädin toimii Samsungin DVD-soittimien (BD) kanssa oletusarvoisesti.
DVD-soittimien merkkikoodiluettelo
Merkki
DENON
DOONOON
DMTECH
FISHER
GE
HARMAN/KARDON
JVC
KENWOOD
LG
MAGNAVOX
MITSUBISHI
Koodinumero
003, 032
019
017
002
006
012
010, 013
008
001
004
005, 016
Merkki
Koodinumero
ONKYO
OPTIMUS
PANASONIC
PROSCAN
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
SANYO
SONY
THETA DIGITAL
004, 014
011
021
006
004, 023
007, 011, 022, 025
006
000, 027
002
015, 020
011
Merkki
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
TAEGWANG
PS2
X-BOX
APEX
Marantz
Koodinumero
004, 018
009, 033
004, 024
026
028
029
030
031
BD-soittimien merkkikoodiluettelo
Merkki
SAMSUNG
Koodinumero
000, 001, 002, 003, 004
✎ HUOMAUTUS
 Kaukosäädin ohjaa vain Samsungin BD-soittimia.
60
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 60
2011-06-09
6:39:07
06
Muuta tietoa
Muuta tietoa
Vianmääritys
Ennen huoltoon hakeutumista, tarkista seuraavat.
Vika
Tarkastuskohde
Korjaustoimi
Laitteeseen ei tule virtaa.
• Onko virtajohto kytketty pistorasiaan?
• Kytke virtajohto pistorasiaan.
Toiminto ei toimi
painiketta painettaessa.
• Onko olemassa staattista sähköä?
• Irrota virtajohto ja kytke se sitten
uudelleen.
Ääntä ei kuulu.
• Ovatko kaiuttimet ja ulkoiset laitteet
kytketty oikein?
• Onko mykistystoiminto käytössä?
• Onko äänenvoimakkuus nollassa?
• Onko kaiutinkoko virheellisesti NONE?
Kuva ei tule näkyviin TV:
ssä, kun toiminto
valitaan.
• Onko ulkoisen laitteen kytkentä tehty
oikein?
• Kytke ne oikein.
• Peruuta mykistystoiminto painamalla
MUTE-painiketta.
• Säädä äänenvoimakkuutta.
• Lisätietoja asetuksen LARGE, SMALL
tai YES valitsemisesta on sivulla 36.
• Tee kytkennät oikein.
Kaukosäädin ei toimi.
• Onko paristojen varaus päässyt
loppumaan?
• Onko kaukosäädin liian kaukana
laitteesta?
• Ovatko vasemman- ja oikeanpuoleiset
kaiuttimet sekä tulo-/lähtökaapelit
kytketty oikein?
• Vaihda tilalle uudet paristot.
• Käytä kaukosäädintä lähempänä
laitetta.
Radiolähetyksen
vastaanotto ei onnistu.
• Onko FM-antenni kytketty oikein?
Surround-kaiuttimista ei
kuulu ääntä.
• Ovatko surround-kaiuttimet kytketty
oikein?
• Onko kaiutinkoon SURR (surround) asetuksena virheellisesti NONE?
• Onko surround-tilan asetuksena
stereo?
• Ovatko surround-takakaiuttimet
kytketty oikein?
• Onko kaiutinkoon SBACK (Surroundtaka) -asetuksena virheellisesti NONE?
• Onko surround-tilan asetuksena
EX/ES?
• Kytke antenni oikein.
• Jos antennin tulosignaalin vahvuus
on heikko, asenna FM-antenni
sellaiseen paikkaan, missä on hyvä
vastaanotto.
• Lisätietoja oikeasta kytkentätavasta
on sivulla 16.
• Lisätietoja asetuksen LARGE tai
SMALL valitsemisesta on sivulla 36.
• Lisätietoja oikean Surround-tilan
valitsemisesta on sivuilla 49-51.
• Lisätietoja oikeasta kytkentätavasta on
sivulla 16.
• Lisätietoja asetuksen LARGE tai
SMALL valitsemisesta on sivulla 36.
• Katso lisätietoa Surround-tilan
asettamisesta EX/ES-tilaan sivulta 42.
Oikean/vasemman
kanavan äänet menevät
ristiin.
Surround-takakaiuttimista
ei kuulu ääntä.
• Tarkasta vasemman- ja
oikeanpuoleisten kanavien liitännät ja
kytke kaapelit uudelleen oikein.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 61
61
2011-06-09
6:39:07
Muuta tietoa
Vika
En voi valita EX/EStilaa.
Tarkastuskohde
Korjaustoimi
• Onko kaiutinkoon SBACK (Surroundtaka) -asetuksena virheellisesti
NONE?
• Lisätietoja asetuksen LARGE tai
SMALL valitsemisesta on sivulla
36.
• Onko tulosignaali valittu oikein?
• Käytä 7.1-kanavaista ulkoista
laitetta.
Dolby Pro Logic llx -tilaa
ei voi valita.
• Onko tulosignaali valittu oikein?
• Vain 2-kanavainen signaali voidaan
valita Dolby Pro Logic II -tilassa.
(esim. Dolby Digital, PCM, 2kanavainen analoginen
tulosignaali.)
En voi valita NEO:6-tilaa.
• Onko tulosignaali valittu oikein?
• Käytä PCM- ja Analogue tulosignaalia.
Ääntä ei kuulu DTSkoodatun DVD-levyn
toiston aikana.
• Onko digitaalinen tulo valittuna?
• Tarkista, onko DVD-soitin kytketty
oikein ja katso sitten lisätietoja
digitaalisen tulon valitsemisesta
sivulta 31.
Laitteen suojaustoiminto
Kuumenemissuoja
• Suojaustoiminto tulee käyttään, jos päälaite tai muuntaja ylikuumenee
Näyttöön tulee näkyviin "
".
Toiminto tulee käyttöön, jos
- Kaiutinliitäntään tulee oikosulku
- Jos laitteessa ei ole toimintahäiriötä, kun sen virta kytketään katkaisemisen jälkeen uudelleen päälle,
näytössä näkyvä PROTECTION-ilmaisin katoaa näkyvistä ja laite toimii normaalisti.
62
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 62
2011-06-09
6:39:07
06
Muuta tietoa
Automaattisen kalibroinnin virheluettelo
Virheen nro.
Automaattisen kalibroinnin virheilmoitus kuvaruutunäytössä
E02 NO MIC
Kytke kalibrointimikrofoni.
E03 NOISY
Pyri pitämään ympäristö hiljaisena mittauksen aikana.
E04 MIC LEVL
Kaiutin on liian lähellä mikrofonia.
Aseta kaikki kaiuttimet ja kalibrointimikrofoni asianmukaiseen sijaintiin.
E05 NO FRONT
Kytke etukaiutin oikein.
E07 LEVL OVR
Aseta kaikki kaiuttimet ja kalibrointimikrofoni asianmukaiseen sijaintiin.
E08 DIST OVR
Jotkin kaiuttimet ovat liian kaukana kalibrointimikrofonista.
Aseta kaikki kaiuttimet ja kalibrointimikrofoni asianmukaiseen sijaintiin.
E13 TIME OVR
Kytke virtajohto irti ja takaisin kiinni.
Suorita sitten mittaus uudelleen.
E14 CODE ERR
Kytke virtajohto irti ja takaisin kiinni.
Suorita sitten mittaus uudelleen.
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 63
63
2011-06-09
6:39:08
Muuta tietoa
Tekniset tiedot
Paino
GEN YLEISTÄ ERAL
FM-VIRITIN
VAHVISTIN
TAAJUUSVASTE
HDMI
VIDEOLÄHTÖ
6,2 kg
Mitat (leveys x korkeus x syvyys)
429,2 x 165,1 x 360,6 mm
Käyttölämpötila
+5°C~+35°C
Käyttökosteusprosentti
10%~75%
Taajuusvaste
87,5~108,0MHz
Kättökelpoinen herkkyys
12dBf
Signaalikohinasuhde (S/N)
MONO/STEREO 55/55dB
Särö
MONO/STEREO 0,3/0,8%
Stereo-erotus
30dB
Virittimen lähtötaso
1kHz, 75kHz Dev
Nimellinen lähtöteho
20Hz~20kHz/THD = 0,9%
Etukaiutin (vasen ja oikea)
6 Ω 120W/CH
Keskikaiutin
6 Ω 120W/CH
Surround-kaiutin (vasen ja oikea)
6 Ω 120W/CH
Surround-takakaiutin (vasen+oikea)
6 Ω 120W/CH
Subwoofer-kaiutin
8 Ω 150W/CH
Tulosignaalin herkkyys ja impedanssi
450mV/47kΩ
Signaalikohinasuhde (analoginen tulo)
80dB
Erotus (1 kHz)
60dB
Analoginen tulo
20Hz~20kHz(±3dB)
Digitaalinen syöttö / 96 kHz PCM
20Hz ~44kHz(±3dB)
Tulo
Yhteensopiva 1080p
Lähtö
Yhteensopiva 1080p
Television muoto
NTSC/PAL
Tulosignaalin taso ja impedanssi
1Vp-p/75 Ω
Lähtösignaalin taso ja impedanssi
1Vp-p/75 Ω
Kuvan taajuusvaste
5Hz -10kHz(-3dB)
S/N Ratio
60dB
* Signaalikohinasuhde, häiriöt, erotus ja käytettävä herkkyys perustuvat mittauksiin, joissa on käytetty
AES (Audio Engineering Society):n ohjeita.
- Samsung Electronics Co., Ltd pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman
ennakkoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
- Ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Sähkötiedot ja virrankulutus on merkitty tuotteeseen kiinnitettyyn tarraan.
64
Suomi
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 64
2011-06-09
6:39:08
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 65
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-06-09
6:39:08
Tämän tuotteen paristojen hävittäminen oikein
(Koskee Euroopan unionin maita sekä sellaisia Euroopan maita, joissa on erilliset paristojen
palautusjärjestelmät.)
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai paketissa merkitsee, että tämän tuotteen paristoja ei tule
hävittää muiden talousjätteiden mukana, kun niitä ei enää käytetä. Jos merkitty, kemialliset symbolit Hg, Cd
tai Pb merkitsevät, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EC-direktiivin 2006/66 mukaisen
viitetason. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat aiheuttaa vaurioita terveydelle tai ympäristölle.
Jotta luonnon resursseja voidaan suojata sekä edistää materiaalien uudelleenkäyttöä, erittele paristot
muuntyyppisestä jätteestä, ja kierrätä ne paikallisen ilmaisen paristojen palautusjärjestelmän kautta.
Tämän tuotteen oikea hävittäminen (Sähkö- ja elektroniikkajätteet)
(Koskee Euroopan unionin maita sekä sellaisia Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteessa tai kirjallisuudessa merkitsee sitä, että tuotetta ja sen sähköisiä lisävarusteita
(esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei tule hävittää muun talousjätteen mukana, kun niitä ei enää käytetä. Voit torjua
jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä aiheutuvat haitat ympäristölle ja ihmisille erottelemalla tämän jätteen muista
jätteistä ja kierrättämällä sen oikeiden menettelytapojen mukaisesti ja vastuullisesti. Näin voit edistää materiaalien ja
resurssien kestävää uudelleenkäyttöä.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikalliseen viranomaiseen tietojen
saamiseksi siitä, kuinka tuotteet tulisi toimittaa ympäristöystävälliseen jälleenkäsittelyyn.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttää tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot.
Tuotetta ja sen sähköisiä lisävarusteita ei tule sekoittaa muihin hävitettäviin yritysjätteisiin.
HW-D700_D770S_FIN_0609.indd 66
2011-06-09
6:39:08
Download PDF

advertising