Samsung | GT-B3410 | Samsung Samsung B3410 Kullanım kılavuzu

GT-B3410
Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu
Bu kılavuzu
kullanma
Talimat simgeleri
Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri
tanıyın:
Uyarı—sizin veya başkalarının
yaralanmasına neden olabilecek durumlar
Dikkat—telefonunuzun veya diğer
ekipmanın zarar görmesine neden
olabilecek durumlar
Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun
işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek
için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak için
"Cep telefonunuzu tanıyın", "Cep telefonunuzu
birleştirme ve hazırlama", ve "Temel fonksiyonları
kullanma" konularına bakın.
Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek
bilgiler
X
ii
Bakınız—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin:
u sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)
Telif hakkı bilgisi
→
]
Köşeli ayraçlar—telefon tuşları; örneğin:
[
] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)
Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti
ilgili sahiplerine aittir:
• Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc.
firmasının tescilli ticari markasıdır— Bluetooth QD
ID: B016017.
• Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli
ticari markasıdır.
iii
Bu kılavuzu kullanma
[
İşlem sırası—bir adımı gerçekleştirmek için
seçenekler veya menülerde izlemeniz
gereken sıra; örneğin: Menü modunda,
Mesajlar → Mesaj oluştur seçeneğini
belirleyin. (Mesajlar tuşuna, ardından
Mesaj oluştur tuşuna basınız)
İçerik
Güvenlik ve kullanım bilgileri ..................... 2
Güvenlik uyarıları ............................................2
Güvenlik önlemleri ...........................................5
Önemli kullanım bilgileri ..................................7
Cep telefonunuzu tanıyın .......................... 12
Paketi açma ...................................................12
Telefon düzeni ...............................................13
Tuşlar ............................................................14
Q klavye ........................................................15
Simgeler ........................................................16
Cep telefonunuzu birleştirme ve
hazırlama .................................................... 18
SIM kart ve pili takma ....................................18
Pili şarj etme ..................................................20
Bellek kartı takma (isteğe bağlı) ....................21
Temel fonksiyonları kullanma .................. 23
Telefonunuzu açma ve kapatma ...................23
Dokunmatik ekranı kullanma .........................24
Menülere erişme ............................................25
Mesaj oluşturma ekranını hızlı açma .............25
iv
Gelişmiş fonksiyonları kullanma .............. 38
Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma ..... 38
Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma ..... 41
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma ...... 42
Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma ... 43
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma ...... 46
Araçları ve uygulamaları kullanma ........... 49
Sahte arama yapma ......................................52
Sesli not kaydetme ve dinleme ......................53
Resim yazdırma ............................................53
Web'de fotoğraf ve video görüntüleme ..........54
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları
kullanma ........................................................54
Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme ..55
Alarmları ayarlama ve kullanma ....................56
Hesap makinesini kullanma ...........................56
Kur ve ölçümleri dönüştürme .........................56
Geri sayan süreölçeri ayarlama .....................57
Kronometre kullanma ....................................57
Yeni bir görev oluşturma ...............................57
Metin notu oluşturma .....................................57
Takviminizi yönetme ......................................58
İçerik
Widget öğelerini kullanma ............................ 25
Telefonunuzu kişiselleştirme ........................ 26
Temel arama fonksiyonlarını kullanma ......... 28
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme . 29
Kişi ekleme ve bulma .................................... 32
Temel kamera fonksiyonlarını kullanma ....... 32
Müzik dinleme ............................................... 34
Web'de gezinme ........................................... 36
Google servislerini kullanma ......................... 37
Sorun giderme ............................................. a
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma ......... 49
Acil durum mesajını etkinleştirme ve
gönderme ..................................................... 51
Mobil izleyiciyi etkinleştirme .......................... 51
v
Güvenlik ve
kullanım bilgileri
Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve
cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak
için aşağıdaki uyarılara uyun.
Güvenlik uyarıları
Telefonu küçük çocuklardan ve evcil
hayvanlardan uzak tutun
Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların
veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük
parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli
yaralanmalara neden olabilir.
İşitme yeteneğinizi koruyun
Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz
kalmak işitme kaybına neden olabilir.
Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan
önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve
yalnızca konuşma veya müziği duymanızı
mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını
kullanın.
2
Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli
bir şekilde takın
Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken
ve atarken dikkatli olun
• Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve
Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj
cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj
cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya
cihazınıza zarar verebilir.
• Bataryaları asla ateşe atmayın. Kullanılan
bataryaları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin
Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan
Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp
pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep
telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç)
mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer
tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa,
telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin
veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.
3
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili
donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin
olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının
bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru
takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde
ciddi yaralanmalara neden olabilir.
• Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın,
soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın.
Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
• Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik
açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın,
aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı
ısınmasına neden olur.
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu
kapatın
Ekran kırık veya çatlaksa telefonu
kullanmayın
Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları)
veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında
kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen
yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya
kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve
taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin
olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya
neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı
maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya
aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.
Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü
yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu
Samsung servis merkezine götürün. Özensiz
kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini
geçersiz kılar.
Sürekli aynı hareketleri yapmaktan
kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma
riskini azaltın
Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde
tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş
sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin
şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.
4
Güvenlik önlemleri
Aracınızı her zaman güvenli sürün.
Tüm güvenlik uyarılarına ve
düzenlemelere uyun
Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan
tüm düzenlemelere uyun.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan
aksesuarları kullanın
Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık
kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm
düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin
talimatlarına uyun.
Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya
kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı
bırakın
Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir.
Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve
havayolu personeli tarafından belirtildiğinde
telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı
bırakan bir moda geçirin.
Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza
zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.
5
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş
sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm
düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için
mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.
Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu
kapatın
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak
hasar görmelerini önleyin
Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde
kullanın
• Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara
maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/
113° F'nin üstü).
Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve
bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
• Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini
engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında
bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir
şekilde hasar görmesine neden olabilir.
• Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla
kullanmayın.
• Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu
parçalamayın.
• Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara
yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su
hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak
ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar
görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
• Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına
zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde
kullanmayın ve bırakmayın.
• Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu
nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu
çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
• Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları
tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını
engelleyebilir.
6
Diğer elektronik aygıtlarla parazit
yapmasından kaçının
Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları, evde yada
araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik
aygıtlar gibi korunması olmayan veya yeterli
derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit
oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar.
Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için
elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.
Önemli kullanım bilgileri
Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın
Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.
Güvenlik ve kullanım bilgileri
• Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa,
çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın
olacak şekilde kullanmayın.
• Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar
görebili. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları
veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun
uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin
vermeyin.
Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili
elemanlara yaptırın
Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya
çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz
olur.
Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü
uzatın
• Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin;
fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
• Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve
kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
• Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç
kaynağından çıkarın.
• Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.
7
Güvenlik ve kullanım bilgileri
SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir
şekilde tutun
Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası
bilgileri
• Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken
kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/
veya kart ya da telefon zarar görebilir.
• Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer
aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
• Çok sık yapılan yazma ve silme işlemi hafıza
kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
• Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken
uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle
dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle
silin.
Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon
cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine
maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB)
standartlarına uygundur. Bu standartlar, kilogram
başına en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül
Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır)
2,0 W/Kg düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının
satışını yasaklar.
Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek
SAR değeri kilogram başına 0,354 W/Kg olarak
belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz
istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi
yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda,
gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur.
Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda
otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz
kaldığınız RF enerjisini azaltır.
Acil servislere erişim sağlayın
Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil
aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya
gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil
servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir
yöntem belirleyin.
8
Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı,
telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal
Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine
uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları
hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon
web sitesini ziyaret edin.
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan
diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin
üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve
elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev
atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve
insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için
lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme
kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
EEE Yönetmeliğine uygundur.
9
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir
geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın
aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat
kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma
sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu
ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer
ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Güvenlik ve kullanım bilgileri
Bu ürünün doğru şekilde atılması
Yasal Uyarı
(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan
diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu
işaret bu üründeki pillerin kullanım
ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb
kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da
belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum
veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa,
bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar
verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden
kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık
türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade
sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler
üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari
marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile
korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari
olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır.
Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin
sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız.
Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik
sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin
verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya
hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden
yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez,
çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz,
kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda
dağıtamazsınız.
“ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER
"OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE
SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA,
AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ
ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA,
10
Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son
verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik
ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca
kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta
veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler,
Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar
ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından
iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini
sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt
yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya
da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü
reddetmektedir.
Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri
hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya
hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler,
doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına
yapılmalıdır.
11
Güvenlik ve kullanım bilgileri
BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA
GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ
TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU
AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA
HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ,
GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ
GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL
OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR
SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU
TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE
SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR
İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR
SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE
BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN
KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ,
ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA
ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ,
MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN
SORUMLU TUTULAMAZ."
Cep
telefonunuzu
tanıyın
Bu bölümde cep telefonunuzun’düzenini, tuşları ve
kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.
12
Paketi açma
Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını
kontrol edin:
• Cep telefonu
• Pil
• Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
• Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu
• Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler
bölgenizde kullanılan veya servis
sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve
aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek
aksesuar temin edebilirsiniz.
• Sunulan aksesuarlar telefonunuz için en iyi
performansı verir.
Telefon düzeni
Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler
bulunur:
Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler
bulunur:
Kulaklık girişi
Ses seviyesi
tuşu
Bekletme
tuşu
Kaydedici
tuşu
Arama tuşu
Kulaklık
Kamera merceği
Çok işlevli
giriş
Dokunmatik
ekran
Geri tuşu
Kamera tuşu
Hoparlör
Pil kapağı
Dahili anten
Güç/Menüden
çıkış tuşu
Mikrofon
Bölgenize bağlı olarak, Q klavye düzeni değişik
olabilir.
Telefonun istenmeyen şekilde çalışmasını
engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları
kilitleyebilirsiniz. Kilitlemek için, bekletme tuşuna
basın.Kilidi açmak için bekletme tuşuna basın ve
anahtarı kaldırın veya dokunmatik ekranda
bulunan kilit ikonuna dokunun.
13
Cep telefonunuzu tanıyın
Q klavye
Tuşlar
Tuş
Tuş
Cep telefonunuzu tanıyın
Arama
14
İşlev
Arama yapmanızı veya gelen
aramaları cevaplamanızı sağlar;
Bekleme modunda, son aranan,
cevaplanmayan veya gelen
aramaları görmenizi sağlar
Geri
Bir önceki seviyeye dönmenizi
sağlar
Güç/
Menüden
çıkış tuşu
Telefonu açıp kapatmanızı sağlar
(tuşuna uzun basın); Bir aramayı
bitirmenizi sağlar; Menü modunda,
girişi iptal etmenizi ve Bekleme
moduna dönmenizi sağlar
Ses
seviyesi
Telefonun ses seviyesini
ayarlamanızı sağlar
Beklet
İşlev
Dokunmatik ekranı ve tuşları
kilitlemenizi; Dokunmatik ekranın ve
tuşların kilidini kaldırmanızı sağlar
(tuşuna uzun basın)
Kaydedici
Ses kaydedici ekranını açmanızı
sağlar; Bir sesli not kaydetmeye
başlamanızı sağlar (tuşuna uzun
basın); FM radyo ekranından
şarkıları kaydetmeye başlamanızı
sağlar; Bir arama sırasında, bir
arama oturumunu kaydetmenizi
sağlar (tuşuna uzun basın)
Kamera
Bekleme modunda, kamerayı
açmanızı sağlar (tuşuna uzun
basın); Kamera modunda, fotoğraf
çekmenizi veya video kaydetmenizi
sağlar
Q klavye
Tuş
Bölgenize bağlı olarak, Q klavye düzeni değişik
olabilir.
Tuş
Üst
Karakter
Metin giriş alanında büyük/küçük
harf değişimi yapmanızı sağlar
Alt
Metin giriş alanında tuşların üst
yarısında karakterler kullanmanızı
sağlar
Sembol
Metin giriş alanına sembol
girmenizi sağlar
İletiler
Boşluk
Metin giriş alanında bir boşluk
girmenizi sağlar; Bekleme
modunda, sessiz profile geçmenizi
sağlar (tuşuna uzun basın)
4 yönlü
gezinti
Bekleme modunda, kullanıcı
tanımlı menülere erişmenizi sağlar
(servis sağlayıcınıza bağlı olarak
önceden tanımlı menüler
değişebilir); Menü modunda,
menü seçenekleri arasında
ilerlemenizi sağlar
15
Cep telefonunuzu tanıyın
İşlev
Numara, harf ve özel karakter
girmenizi sağlar; Bekleme
modunda, sesli postaya erişmek
Alfanümerik
için [1] tuşuna uzun basın ve
uluslararası arama önekini girmek
için [0] tuşuna uzun basın
İşlev
Bekleme modunda, yeni bir mesaj
oluşturma penceresi açmanızı
sağlar; Bekleme modunda,
Mesajlar menüsünün gelen
kutusu klasörüne erişmenizi sağlar
(tuşuna uzun basın)
Tuş
Geri al
Cep telefonunuzu tanıyın
Giriş
İşlev
Karakterleri silmenizi sağlar; Menü
modunda, bir önceki seviyeye
dönmenizi sağlar
Metin giriş alanında yeni bir satır
açmanızı sağlar; Menü modunda,
vurgulanan menü seçeneğini
belirlemenizi veya bir girişi
onaylamanızı sağlar
Simgeler
Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.
Simge
Tanım
Sinyal gücü
GPRS şebekesi bağlı
EDGE şebekesi bağlı
Arama devam ediyor
Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
Arama yönlendirme etkinleştirildi
PC ile senkronize edildi
Dolaşım (normal servis alanının dışında)
Bluetooth etkinleştirildi
Müzik çalma devrede
16
Simge Tanım
Müzik çalma duraklatıldı
FM radyo açık
Bellek kartı takıldı
Cep telefonunuzu tanıyın
Yeni metin mesajı
Yeni multimedya mesajı
Yeni e-posta mesajı
Yeni sesli posta mesajı
Alarm etkinleştirildi
Normal profil etkinleştirildi
Sessiz profil etkinleştirildi
Pil gücü seviyesi
Güncel saat
17
Cep
telefonunuzu
birleştirme ve
hazırlama
SIM kart ve pili takma
Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel
tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler
gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik
Modülü (SIM) alırsınız.
SIM kartı ve pili takmak için,
1. Pilin kapağını çıkarın.
Cep telefonunuzu ilk kullanım için hazırlayın ve
ayarlarını yapın.
Telefon açık ise kapatmak için [
basın.
18
] tuşuna uzun
2. SIM kartı takın.
Hafıza kartı tutucusunun kilitli olduğundan emin
olun ve pili takın.
4. Pil kapağını yerine takın.
19
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama
• SIM kartı, sarı renkli temas noktaları aşağı
bakacak şekilde telefona yerleştirin.
• SIM kartı takmadan telefonunuzun şebeke
harici servislerini ve bazı menülerini
kullanabilirsiniz.
3. Pili takın.
Pili şarj etme
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama
Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz
gerekir.
1. Telefonun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını
açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe
takın.
Üçgen yukarı
bakacak şekilde
Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun
ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir.
Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti
kapsamında değildir.
20
3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine
takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda (
simgesi hareket
etmediğinde), seyahat adaptörünü elektrik prizinden
çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.
Zayıf pil göstergesi hakkında
Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf
pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak
yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice
zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır.
Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj
edin.
Bellek kartı takma (isteğe bağlı)
Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı
takmanız gerekir. Telefonunuzda 8 GB'ye kadar
microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek
kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.
3. Bellek kartı soketini kaldırın ve bellek kartını
gösterildiği gibi takın.
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama
Bellek kartını bir bilgisayarda formatlama
telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek
kartını yalnızca telefonunuzda formatlayın.
1. Batarya kapağını ve bataryayı çıkarın.
2. Bellek kartı soketinin kilidini açın.
4. Bellek kartı soketini kapatın.
21
5. Bellek kartı soketini kilitleyin.
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama
6. Pili ve pil kapağını yerine takın.
Bellek kartını çıkarmak için, pil kapağını ve pili
çıkardıktan sonra, bellek kartı soketinin kilidini açın,
soketi kaldırın ve ardından bellek kartını çıkarın.
22
Temel
fonksiyonları
kullanma
Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun
temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.
Telefonunuzu açma ve kapatma
Telefonunuzu açmak için,
1. [
] tuşuna uzun basın.
2. PIN kodunuzu girin ve Tamamlandı seçeneğini
belirleyin (gerekirse).
Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı
tekrarlayın.
Çevrimdışı profile geçme
Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi
kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde
telefonunuzun şebeke harici servislerini
kullanabilirsiniz.
Çevrimdışı profile geçmek için Menü modunda,
Ayarlar → Telefon profilleri → Çevrimdışı → Kaydet
seçeneğini belirleyin.
Kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu
yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve
talimatlarına uyun.
23
Dokunmatik ekranı kullanma
Telefonunuzun dokunmatik ekranı kolaylıkla öğeleri
seçmenize veya fonksiyonları gerçekleştirmenize
olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili
temel işlemleri öğrenin.
• Dikey listelerde ilerlemek için parmağınızı yukarı
veya aşağı sürükleyin.
Temel fonksiyonları kullanma
Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için,
telefonunuzu kullanmadan önce ekran koruma
filmini kaldırın.
• Bir menüyü açmak veya bir uygulamayı başlatmak
için bir simgeye dokunun.
• Yatay listelerde ilerlemek için parmağınızı sola veya
sağa sürükleyin.
24
Menülere erişme
Mesaj oluşturma ekranını hızlı açma
Telefonunuzu kaydırarak açmak suretiyle mesaj
oluşturma ekranını açmayı öğrenin.
1. Menü modunda, Ayarlar → Ekran ve aydınlatma
→ Hızlı erişim → Açık → Kaydet seçeneğini
belirleyin (gerekirse).
2. Bekleme moduna dönmek için [
] tuşuna basın.
3. Telefonu kaydırarak açın.
Widget öğelerini kullanma
Widget araç çubuğundaki widget öğelerini kullanmayı
öğrenin.
• Widget öğelerinizden bazıları web servislerine
bağlanır. Web tabanlı bir pencere öğesi
seçmek ilave ücrete tabi tutulabilir.
• Kullanabileceğiniz widget öğeleri bölgenize
veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak
değişebilir.
Widget araç çubuğunu açma
Bekleme modunda, widget araç çubuğunu açmak için
ekranın sol alt tarafındaki oku seçin. Widget araç
çubuğundaki widget öğelerini yeniden düzenleyebilir
veya bekleme ekranına taşıyabilirsiniz.
25
Temel fonksiyonları kullanma
Telefonunuzun menülerine erişmek için,
1. Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için
Menü seçeneğini belirleyin.
2. Bir menü veya seçenek belirleyin.
3. Bir düzey yukarı çıkmak için Geri tuşuna basın;
Bekleme moduna geri dönmek için [
] tuşuna
basın.
4. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay
görünüme getirin.
5. Yeni bir metin veya multimedya mesajı oluşturun.
Widget öğelerini bekleme ekranına taşıma
1. Widget araç çubuğunu açın.
2. Bir widget öğesini, widget araç çubuğundan
bekleme ekranına sürükleyin. Widget öğesini
ekranda herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz.
Widget öğelerini değiştirme
Temel fonksiyonları kullanma
1. Menü modunda, Ayarlar → Ekran ve aydınlatma
→ Widget seçeneğini belirleyin.
2. Widget araç çubuğuna dahil etmek istediğiniz
widget öğelerini seçin ve Kaydet seçeneğini
belirleyin.
Telefonunuzu kişiselleştirme
Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek
daha fazla keyif alın.
Tuş seslerinin seviyesini ayarlama
Bekleme modunda, tuşların ses seviyesini ayarlamak
için [ / ] tuşuna basın.
26
Dokunmatik ekranda titreşim
yoğunluğunu ayarlama
Telefon ekranına dokunarak titreşim yoğunluğunu
ayarlayabilirsiniz.
1. Bekleme modunda, [ / ] tuşuna basın.
2. Titreşim seçeneğini belirleyin ve titreşim
yoğunluğunu ayarlayın.
Sessiz profile/profilden geçiş yapma
Menü modunda, Ayarlar → Telefon profilleri →
Sessiz → Kaydet seçeneğini belirleyin.
Telefon profili ayarlama
Geçerli profilin zil sesini değiştirmek için,
1. Menü modunda, Ayarlar → Telefon profilleri
seçeneğini belirleyin.
2. Kullanıyor olduğunuz profile ilerleyin.
Sessiz veya çevrimdışı profil kullanıyorsanız, zil
sesini değiştiremezsiniz.
Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)
1. Menü modunda, Ayarlar → Ekran ve aydınlatma
→ Duvar kağıdı seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa ilerleyerek bir görüntüye gidin.
3. Ayarla seçeneğini belirleyin.
Ekran için bir tema seçme
1. Menü modunda, Ayarlar → Ekran ve aydınlatma
→ Temam seçeneğini belirleyin.
2. Bir tema seçin ve Kaydet seçeneğini belirleyin.
Telefonunuzu kilitleme
1. Menü modunda, Ayarlar → Güvenlik → Telefon
kilidi → Açık → Kaydet seçeneğini belirleyin.
2. 4 - 8 basamaklı yeni bir parola girin ve Tamamlandı
seçeneğini belirleyin.
3. Yeni parolayı tekrar girin ve Tamamlandı
seçeneğini belirleyin.
• Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde
bir parola oluşturmanız ve bu parolayı
onaylamanız istenir.
• Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu
hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da
diğer zararlardan sorumlu değildir.
27
Temel fonksiyonları kullanma
3. Düzenle → Sesli arama zil sesi seçeneğini
belirleyin.
4. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
5. Kaydet veya Ayarla → Kaydet seçeneğini iki kez
belirleyin.
Başka bir profile geçmek için listeden seçin ve
Kaydet’e basın.
Telefon profili oluşturmak için,
1. Menü modunda, Ayarlar → Telefon profilleri
seçeneğini belirleyin.
2. Oluştur seçeneğini belirleyin.
3. Profil için isim girin ve Tamamlandı seçeneğini
belirleyin.
4. Ses ayarlarını istediğiniz şekilde kişiselleştirin.
5. İşiniz bittiğinde Kaydet seçeneğini belirleyin.
Temel arama fonksiyonlarını
kullanma
Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel
arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.
Arama yapma
Temel fonksiyonları kullanma
1. Bekleme modunda, Tuşlar seçeneğini belirleyin ve
bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [
] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [
] tuşuna basın.
Aramayı cevaplama
1. Birisi aradığında [
] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [
] tuşuna basın.
Ses seviyesini ayarlama
Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için [ / ]
tuşuna basın.
28
Bir arama oturumu kaydetme
Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak
bu özellik kullanılamayabilir.
1. Arama sırasında kayıt işlemini başlatmak için [
tuşuna uzun basın.
2. Bitirdiğinizde [
] tuşuna tekrar basın.
Hoparlör özelliğini kullanma
1. Görüşme yaparken hoparlörü etkinleştirmek için
→ Evet seçeneğini belirleyin.
2. Tekrar kulaklığa geçiş yapmak için yeniden
seçeneğini belirleyin.
Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini
kullanırken aramayı duymakta zorluk
yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir performans için
normal telefon modunu kullanın.
]
Metin veya multimedya mesajı gönderme
Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona bağlayarak
arama yapabilir/cevaplayabilirsiniz:
• Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine
basın.
• Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine
basın.
• Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine
basın.
1. Menü modunda, Mesajlar → Mesaj oluştur →
Mesaj seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı eklemek için dokun → Manuel giriş
seçeneğini belirleyin.
3. Bir hedef numara girin ve Tamamlandı seçeneğini
belirleyin.
4. Metin eklemek için dokunun seçeneğini belirleyin.
5. Mesaj metnini girin ve Tamamlandı seçeneğini
belirleyin.
X sf. 30
Metin mesajı göndermek için 7. adıma geçin.
Multimedya eklemek için 6. adımla devam edin.
6. Multimedya ekle seçeneğini belirleyin ve bir öğe
ekleyin.
7. Mesajı göndermek için Gönder seçeneğini
belirleyin.
Mesaj gönderme ve mesajları
görüntüleme
Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS)
veya e-posta mesajları göndermeyi ve bunları
görüntülemeyi öğrenin.
Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva
eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS
123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
29
Temel fonksiyonları kullanma
Kulaklığı kullanma
Temel fonksiyonları kullanma
E-posta gönderme
Metin girme
1. Menü modunda, Mesajlar → Mesaj oluştur →
E-posta seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı eklemek için dokun → Manuel giriş
seçeneğini belirleyin.
3. Bir e-posta adresi girin ve Tamamlandı seçeneğini
belirleyin.
4. Konu ek için dokun seçeneğini belirleyin, bir konu
girin ve Tamamlandı seçeneğini belirleyin.
5. Metin eklemek için dokunun seçeneğini belirleyin,
e-posta metninizi girin ve Tamamlandı seçeneğini
belirleyin.
6. Multimedya ekle seçeneğini belirleyin ve bir dosya
ekleyin (gerekirse).
7. Mesajı göndermek için Gönder seçeneğini
belirleyin.
Telefonunuzun dokunmatik ekranını veya Q klavyeyi
kullanarak metin girebilir ve mesaj ya da not
oluşturabilirsiniz.
Sanal tuşları kullanarak metin girme
Metin giriş alanını açtığınızda sanal tuşlar görüntülenir.
• T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için T9
seçeneğini belirleyin. Bölgenize bağlı olarak kendi
diliniz için giriş moduna erişebilirsiniz.
• Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara
moduna geçmek için Abc veya T9Ab seçeneğini
belirleyin.
• Sembol moduna geçmek için
seçeneğini
belirleyin.
• Giriş dilini değiştirmek için Türkçe seçeneğini
belirleyin.
Aşağıdaki metin giriş modlarını kullanabilirsiniz:
Mod
ABC
30
İşlev
İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene
kadar ilgili sanal tuşu seçin.
İşlev
T9
1. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili
sanal tuşları seçin.
2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk
girmek için
seçeneğini belirleyin.
Doğru sözcük görüntülenmezse, başka
bir sözcük seçmek için 0 seçeneğini
belirleyin.
Numara Numara girmek için ilgili sanal tuşu seçin.
Sembol
Sembol girmek için ilgili sanal tuşu seçin.
Q klavyede metin girme
Telefonu kaydırarak açtığınızda, Q klavyeyi
kullanabilirsiniz.
• Büyük/küçük harf değişimi yapmak için [ ] tuşuna
basın.
• Tuşların üst yarısındaki karakterleri girmek için [Alt]
tuşuna basın.
• Sembol moduna geçmek için [Sym] tuşuna basın.
• Bir karakter, numara ve sembol girmek için uygun
tuşa basın.
Metin veya multimedya mesajlarını
görüntüleme
1. Menü modunda, Mesajlar → Mesajlarım → Gelen
kutusu seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.
Messenger gibi belirli bir kişiye gönderilen veya söz
konusu kişiden alınan tüm metin veya multimedya
mesajlarını görüntüleyebilirsiniz.
1. Telefonu kaydırarak açın.
2. Bekleme moduna dönmek için [
] tuşuna basın.
3. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay
görünüme getirin.
4. Görşmler seçeneğini belirleyin.
5. Kişi seçin.
Bir e-postayı görüntüleme
1. Menü modunda, Mesajlar → Mesajlarım →
E-posta gelen kutusu seçeneğini belirleyin.
2. Bir hesap seçin.
3. İndir seçeneğini belirleyin.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
31
Temel fonksiyonları kullanma
Mod
5. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek
için Al seçeneğini belirleyin.
Kişi ekleme ve bulma
Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri
öğrenin.
Temel fonksiyonları kullanma
Yeni kişilerin kaydedileceği bellek konumu, servis
sağlayıcınıza bağlı olarak önceden ayarlanabilir.
Menü modunda, bellek konumunu değiştirmek
için, Rehber → Diğer → Ayarlar → Kişileri
kaydet → bir bellek konumu seçin.
Yeni kişi ekleme
1. Bekleme modunda, Tuşlar seçeneğini belirleyin ve
bir telefon numarası girin.
2. Diğer → Rehbere ekle → bir bellek konumu seçin
(gerekirse) → Yeni seçeneğini belirleyin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için Kaydet seçeneğini
belirleyin.
32
Kişi bulma
1. Menü modunda, Rehber seçeneğini belirleyin.
2. Bul seçeneğini belirleyin.
3. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin ve
Tamamlandı’i seçin.
4. Arama listesinden kişinin adını seçin.
Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:
• [
] tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz
• Düzenle seçeneğini belirleyerek kişi bilgilerini
düzenleyebilirsiniz.
Temel kamera fonksiyonlarını
kullanma
Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları
görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.
Fotoğraf çekme
1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [
tuşuna uzun basın.
]
Fotoğrafları görüntüleme
Menü modunda, Dosyalarım → Resimler →
Fotoğraflarım → bir fotoğraf dosyasını seçin.
Fotoğrafları görüntülerken, yakınlaştırmak veya
uzaklaştırmak için
→
veya
seçeneğini
belirleyin. Yakınlaştırma ekranından çıkmak için Geri
tuşuna basın.
Video çekme
1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [
]
tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay
görünüme getirin.
3. Kayıt moduna geçmek için
→
seçeneğini
belirleyin.
4. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları
yapın.
• Poz değerini ayarlamak için,
seçeneğini
belirleyin veya Q klavyeden Yukarı veya Aşağı
gezinti tuşuna basın.
• Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, [ / ]
tuşuna veya Q klavyeden Sol veya Sağ gezinti
tuşuna basın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için [
] tuşuna basın.
Ayrıca kayıt işlemini başlatmak için Q klavyeden
[ ] tuşuna basabilirsiniz.
33
Temel fonksiyonları kullanma
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay
görünüme getirin.
3. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları
yapın.
• Poz değerini ayarlamak için,
seçeneğini
belirleyin veya Q klavyeden Yukarı veya Aşağı
gezinti tuşuna basın.
• Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, [ / ]
tuşuna veya Q klavyeden Sol veya Sağ gezinti
tuşuna basın.
4. Fotoğraf çekmek için [ ] tuşuna basın. Ayrıca
fotoğraf çekmek için Q klavyeden [ ] tuşuna
basabilirsiniz.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için Geri tuşuna veya
[ ] tuşuna basın (3. adım).
Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için
seçeneğini belirleyin.
Temel fonksiyonları kullanma
6. Kayıt işlemini durdurmak için [
] tuşuna basın
veya
seçeneğini belirleyin.
Video otomatik olarak kaydedilir. Kaydı durdurmak
için Q klavyeden [ ] tuşuna da basabilirsiniz.
7. Başka bir video kaydetmek için Geri tuşuna veya
[ ] tuşuna basın (4. adım).
Video çektikten sonra, videoları görüntülemek için
seçeneğini belirleyin.
Videoları görüntüleme
Menü modunda, Dosyalarım → Videolar → Video
kliplerim → bir video dosyasını seçin.
Telefonunuz 320 x 240 çözünürlüklü bir video
dosyasını 12 kare/saniye de oynatma
yeteneğine sahiptir.
Müzik dinleme
Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik
dinleyeceğinizi öğrenin.
34
FM radyo dinleme
1. Tedarik edilen kulaklığı telefona takın.
2. Menü modunda, Uygulamalar → FM radyo
seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu açmak için
seçeneğine basın.
Ayrıca FM radyoyu açmak için Q klavyeden [ ]
veya [
] tuşuna basabilirsiniz.
4. Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için Evet
seçeneğini belirleyin.
Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar
otomatik olarak kaydedilir.
FM radyoyu ilk açtığınızda ,sizden otomatik
ayarlamayı başlatmanız istenir.
5. Aşağıdaki simgeleri ve tuşları kullanarak FM
radyoyu denetleyin:
Simge/Tuş İşlev
/
Ses çıkışını değiştirmenizi sağlar
Simge/Tuş İşlev
Bir radyo istasyonunu manuel olarak
ayarlamanızı sağlar; Bir radyo
istasyonunu otomatik olarak
ayarlamanızı sağlar (uzun dokunun)
FM radyoyu açmanızı sağlar
FM radyoyu kapatmanızı sağlar
FM radyoyu açıp kapatmanızı sağlar
/
Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar
/
Bir radyo istasyonunu manuel olarak
ayarlamanızı sağlar; Bir radyo
istasyonunu otomatik olarak
ayarlamanızı sağlar (tuşuna uzun
basın)
Müzik dosyalarını dinleme
Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına
aktarın:
• Kablosuz web'den yükleme. X sf. 33
Simge/Tuş İşlev
Çalmayı duraklatmanızı sağlar
Çalmayı sürdürmenizi sağlar
Tekrar çalmayı başlatın;Geriye
atlayın(3 saniye içinde seçin);
Dosyada geri gitmenizi (uzun basın)
sağlar
İleri atlamanızı ve ileri gitmenizi
(uzun basın) sağlar
35
Temel fonksiyonları kullanma
/
• İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak
bilgisayardan yükleme. X sf. 46
• Bluetooth ile alma. X sf. 50
• Bellek kartınıza kopyalama. X sf. 46
Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan
sonra,
1. Menü modunda, Müzik seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri ve
tuşları kullanabilirsiniz:
Simge/Tuş İşlev
Ses efektini değiştirmenizi sağlar
Tekrarlama modunu değiştirmenizi
sağlar
Karışık modunu etkinleştirmenizi
sağlar
Temel fonksiyonları kullanma
/
/
Çalmayı duraklatmanızı veya devam
ettirmenizi sağlar
Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar
Tekrar çalmayı başlatın;Geriye
atlayın(3 saniye içinde seçin); Geri
atlamanızı ve geri gitmenizi (uzun
basın) sağlar
İleri atlamanızı ve ileri gitmenizi
(uzun basın) sağlar
Dosyalarım seçeneğini ve bir müzik dosyasını
seçerseniz, çalma sırasında ileri veya geri
atlayamazsınız.
36
Web'de gezinme
Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu
sayfaları işaretlemeyi öğrenin.
• Web'e erişmek ve medya indirmek için ek
ücrete tabi tutulabilirsiniz.
• Tarayıcı menüsü servis sağlayıcısına bağlı
olarak farklı etiketlenebilir.
• Kullanabileceğiniz simgeler servis
sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak
değişebilir.
Web sayfalarına göz atma
1. Menü modunda, servis sağlayıcınızın ana sayfasını
açmak için İnternet → Anasayfa seçeneğini
belirleyin.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki simgeleri
kullanın:
Simge
İşlev
Web sayfasında geri veya ileri gitmenizi
sağlar
Web sayfasını yüklemeyi durdurmayı
sağlar.
Web sayfasını yakınlaştırma
Görünüm modunu değiştirmenizi sağlar
Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi
sağlar
Sık kullandığınız web sayfalarını
işaretleme
1. Menü modunda, İnternet → Yer imleri seçeneğini
belirleyin.
2. Oluştur seçeneğini belirleyin.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
4. Kaydet seçeneğini belirleyin.
Çeşitli Google servislerini kullanmayı öğrenin.
• Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı
olarak bu özellik kullanılamayabilir.
• Bu özelliği kullanmak için seçmeniz gereken
adımlar, bölgenize veya servis sağlayıcınıza
göre değişebilir.
Temel fonksiyonları kullanma
Geçerli web sayfasını yenilemenizi sağlar
Google servislerini kullanma
Google Search'e Bağlanma
1. Menü modunda, Google → Bul seçeneğini
belirleyin.
2. Arama alanına bir anahtar sözcük girin.
Google Mail'e Bağlanma
1. Menü modunda, Google → Posta seçeneğini
belirleyin.
2. Google hesabınızı oluşturun ve oturum açın.
3. E-posta gönderin veya alın.
37
Gelişmiş
fonksiyonları
kullanma
Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep
telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı
öğrenin.
Gelişmiş arama fonksiyonlarını
kullanma
Telefonunuzun ek arama özelliklerini öğrenin.
Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri
arama
Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir.
Cevapsız arama numaralarını aramak için,
1. Olay uyarı penceresinden aramayı seçin ve
Görüntüle'yi seçin.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramayı kaydırın.
3. Aramak için [
]'e basın.
Son aranan numaralardan birini arama
1. Bekleme modunda, son aranan numaraların
listesini görüntülemek için [
] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numarayı seçin ve aramak için Arama
seçeneğini belirleyin veya [
] tuşuna basın.
38
Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir
aramayı geri alma
Bir aramayı bekletmek için
seçeneğini veya
bekletilen bir aramayı geri almak için
seçeneğini
belirleyin.
İkinci bir arama yapma
Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir
aramayı cevaplayabilirsiniz.
1. İkinci aramayı cevaplamak için [
] tuşuna basın.
İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için
seçeneğini
belirleyin.
Konferans görüşme yapma
1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi
arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın.
İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda Diğer → Katıl
seçeneğini belirleyin.
4. (Gerekirse) başka kişi eklemek için 2. ve 3. adımları
tekrarlayın.
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [
] tuşuna
basın.
39
Gelişmiş fonksiyonları kullanma
Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında
başka bir numarayı arayabilirsiniz:
1. İlk aramayı beklemeye almak için
seçeneğini
belirleyin.
2. Tuşlar' ı seçin ve aramak istediğiniz ikinci numarayı
girin ve [
] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için
seçeneğini
belirleyin.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için Diğer → Bitiş →
Bekletilen arama seçeneğini belirleyin.
5. Görüştüğünüz aramayı bitirmek için [
] tuşuna
basın.
İkinci aramayı cevaplama
Uluslararası bir numarayı arama
1. Bekleme modunda, Tuşlar seçeneğini belirleyin ve
+ karakteri girmek için 0 tuşuna uzun dokunun.
2. Aramak istediğiniz numarayı girin (ülke kodu, alan
kodu ve telefon numarası) ve ardından aramak için
Diğer → Arama seçeneğini belirleyin veya [
]
tuşuna basın.
Gelişmiş fonksiyonları kullanma
Rehber'den bir kişiyi arama
İçinde kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı doğrudan
rehberden arayabilirsiniz. X sf. 32
1. Menü modunda, Rehber seçeneğini belirleyin.
2. Aramak istediğiniz numarayı seçin ve aramak için
[
] tuşuna basın.
Aramayı reddetme
Gelen aramayı reddetmek için, [
Arayan meşgul tonu duyacaktır.
40
] tuşuna basın.
Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak
reddetmek için, otomatik reddetme özelliğini kullanın.
Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve
reddetme listesini ayarlamak için,
1. Menü modunda, Ayarlar → Uygulama ayarları →
Arama → Tüm aramalar → Otomatik reddet
seçeneğini belirleyin.
2. Aktifleştirme altındaki Açık seçeneğini belirleyin.
3. Reddedilenler listesi seçeneğini belirleyin.
4. Oluştur seçeneğini belirleyin.
5. Numara giriş alanını seçin.
6. Reddedilecek numarayı seçin ve Tamamlandı
seçeneğini belirleyin.
7. Eşleşme kriterleri → Bir seçenek → Seç
seçeneğini belirleyin.
8. Kaydet seçeneğini belirleyin.
9. Başka numaralar eklemek için 4-8. adımları
tekrarlayın.
10.Kaydet seçeneğini iki kez belirleyin.
Gelişmiş rehber fonksiyonlarını
kullanma
Kartvizit oluşturmayı, hızlı arama numaralarını
ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.
Kartvizitinizi oluşturma
Menü modunda, Rehber seçeneğini belirleyin.
Diğer → Kartvizitim seçeneğini belirleyin.
Kişisel bilgilerinizi girin.
Kaydet seçeneğini belirleyin.
Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek
gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile
aktarabilirsiniz.
Hızlı arama numaralarını ayarlama
1. Menü modunda, Rehber seçeneğini belirleyin.
2. Diğer → Ayarlar → Hızlı arama seçeneğini
belirleyin.
3. Ayarlamak istediğiniz hızlı numarayı seçin.
Atanan hızlı arama numarasına uzun basarak bu
kişiyi arama ekranından arayabilirsiniz.
Kişi grupları oluşturma
Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara zil sesleri ve
arayanı gösteren fotoğraflar atayabilir veya tüm gruba
mesaj gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:
1. Menü modunda, Rehber seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa Gruplar seçeneğine ilerleyin.
3. Oluştur seçeneğini belirleyin.
4. Bir grup adı girin ve Tamamlandı seçeneğini
belirleyin.
5. Arayanın kimlik resmini ayarlamak için, yeni grup →
Grup ayarları → görüntü alanı → bir görüntü
kategorisi → bir görüntü → Ayarla seçeneğini
belirleyin (gerekirse).
41
Gelişmiş fonksiyonları kullanma
1.
2.
3.
4.
4. Numaraya atamak için bir kişi → telefon numarası
(gerekirse) seçin.
Kişi hızlı arama numarasına kaydedilir.
6. Grup zil sesi ayarlamak için, zil sesi alanı → bir zil
sesi kategorisi → bir zil sesi → Seç veya Ayarla
seçeneğini belirleyin (gerekirse).
7. Kaydet seçeneğini belirleyin.
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını
kullanma
Gelişmiş fonksiyonları kullanma
Yeni mesajlar için şablon oluşturmayı ve kullanmayı ve
messenger servislerini kullanmayı öğrenin.
Metin şablonu oluşturma
1. Menü modunda, Mesajlar → Şablonlar → Metin
şablonları seçeneğini belirleyin.
2. Oluştur seçeneğini belirleyin.
3. Metninizi girin ve şablonu kaydetmek için
Tamamlandı seçeneğini belirleyin.
Multimedya şablonu oluşturma
1. Menü modunda, Mesajlar → Şablonlar →
Multimedya mesaj şablonları seçeneğini
belirleyin.
42
2. Oluştur seçeneğini belirleyin.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon
olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı
oluşturun. X sf. 29
4. Şablonu kaydetmek için Diğer → Kayıt yeri →
Şablonlar seçeneğini belirleyin.
Yeni mesajlara metin şablonu ekleme
1. Menü modunda, Mesajlar → Mesaj oluştur → bir
mesaj tipi seçin.
2. Metin alanında, Diğer → Ekle → Şablon → bir
şablon seçin.
Multimedya şablonu kullanarak mesaj
oluşturma
1. Menü modunda, Mesajlar → Şablonlar →
Multimedya mesaj şablonları seçeneğini
belirleyin.
2. İsteğiniz şablonu seçin.
3. Diğer → Düzenle seçeneğini belirleyin.
Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak
açılır.
Palringo messenger'ı kullanma
Bluetooth kablosuz özelliği ile aileniz ve
arkadaşlarınıza anlık sohbet etmeyi öğrenin.
1. Menü modunda, Mesajlar → Bluetooth
messenger seçeneğini belirleyin.
2. Ara seçeneğini belirleyin.
3. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için Evet
seçeneğini belirleyin.
4. Bir aygıt seçin.
5. Mesaj giriş alanını seçin.
6. Mesajınızı girin ve Tamamlandı seçeneğini
belirleyin.
7. Gönder seçeneğini belirleyin.
8. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya
varsa diğer aygıtın’ Bluetooth PIN'ini girin ve Tmm
seçeneğini belirleyin.
Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya
bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi
tamamlanır.
Ailenizle veya arkadaşlarınızla sohbet etmeyi öğrenin.
1. Menü modunda, Messenger seçeneğini belirleyin.
2. Menu → Sign In seçeneğini belirleyin.
3. Bir kullanıcı adı ve parola girin ve Sign In
seçeneğini belirleyin.
Messenger'da oturum açtığınızda, kişi listesi tüm
messenger kişilerinizi gösterir.
4. Sohbet etmek istediğiniz kişiyi seçin. Sohbet ekranı
açılır.
5. Mesajınızı girin ve gönderin.
Aygıta bağlı olarak bir PIN girmeniz
gerekmeyebilir.
Gelişmiş kamera fonksiyonlarını
kullanma
Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekileceğini ve kamera
ayarlarını özelleştirmeyi öğrenin.
Seri fotoğraf çekme
1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [
tuşuna uzun basın.
]
43
Gelişmiş fonksiyonları kullanma
Bluetooth messenger'i kullanma
Gelişmiş fonksiyonları kullanma
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay
görünüme getirin.
3.
→ Çekim modu → Çoklu çekim seçeneğini
belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. İstediğiniz sayıda fotoğraf çekilene kadar [
]
tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay
görünüme getirin.
3.
→ Çekim modu → Çerçeveli çekim seçeneğini
belirleyin.
4. Bir çerçeve seçin.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Çerçeveli fotoğraf çekmek için [ ] tuşuna basın.
Bölünmüş fotoğraf çekme
Kamera seçeneklerini kullanma
1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [
]
tuşuna uzun basın.
2.
→ Çekim modu → Mozaik çekim seçeneğini
belirleyin.
3. Bir resim düzeni seçin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Her bölüm için fotoğraf çekmek üzere [
] tuşuna
basın.
Bir fotoğraf çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere
erişmek için
seçeneğini belirleyin:
Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekme
1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [
tuşuna uzun basın.
44
]
Seçenek
Çekim modu
İşlev
Çekim modunu değiştirmenizi sağlar
Çözünürlük
Çözünürlük seçeneğini
değiştirmenizi sağlar
Süreölçer
Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar
Beyaz dengesi
Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler
Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Seçenek
Vizör modu
Diğer ayarlar
İşlev
Önizleme ekranını değiştirmenizi
sağlar
Ayar
Varsayılan
depolama
İşlev
Yeni fotoğrafların kaydedileceği bir
hafıza yeri seçme
Kamera ayarlarını değiştirmenizi
sağlar
Varsayılan ad
Yeni fotoğraflar için varsayılan adı
düzenlemenizi sağlar
Ayar
Kalite
İşlev
Fotoğraflarınızın kalitesini
belirlemenizi sağlar
Bir video çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere
erişmek için
seçeneğini belirleyin:
Seçenek
Kayıt modu
İşlev
Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar
Çözünürlük
Çözünürlük seçeneğini
değiştirmenizi sağlar
Poz ölçümü
Bir ışık ölçer tipi seçmenizi sağlar
Tek çekim modu
Kameranın çekilen fotoğrafları nasıl
kaydedeceğini ayarlamanızı sağlar
Süreölçer
Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar
Beyaz dengesi
Renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Deklanşör sesi
Çekim hareketine eşlik edecek bir
ses seçmenizi sağlar
Efektler
Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Gece modunun kullanılıp
kullanılmayacağını ayarlamanızı
sağlar
Ses kayıt
Gece modu
Sesi açmanızı veya kapatmanızı
sağlar
45
Gelişmiş fonksiyonları kullanma
Bir fotoğraf çekmeden önce, aşağıdaki ayarlar a
erişmek için
→ Diğer ayarlar seçeneğini belirleyin:
Seçenek
Vizör modu
İşlev
Önizleme ekranını değiştirmenizi
sağlar
Gelişmiş fonksiyonları kullanma
Kalite
Video kliplerinizin kalitesini
ayarlamanızı sağlar
Varsayılan
depolama
Yeni video kliplerin saklanacağı bir
bellek konumu seçmenizi sağlar
Varsayılan ad
Yeni video klipler için varsayılan adı
düzenlemenizi sağlar
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını
kullanma
Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı
ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.
Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik
dosyası kopyalama
1. Menü modunda, Ayarlar → PC bağlantısı →
Samsung PC stüdyo → Kaydet seçeneğini
belirleyin.
46
2. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak
telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara
bağlayın.
3. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve
dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın.
Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun
yardımına bakın.
Müzik dosyalarını bellek kartına
kopyalama
1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, Ayarlar → PC bağlantısı → Yığın
bellek → Kaydet seçeneğini belirleyin.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak
telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara
bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere
görüntülenir.
4. Dosyaları görüntülemek bir klasör açın.
5. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.
Çalma listesi oluşturma
Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirme
Müzik çalarınızın çalma ve ses ayarlarını değiştirmeyi
öğrenin.
1. Menü modunda, Müzik seçeneğini belirleyin.
2. Ayarlar seçeneğini belirleyin.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre
değiştirin:
Seçenek
Tekrarlama
modu
İşlev
Tekrarlama modunu değiştirmenizi
sağlar
Karışık
Karışık modunu etkinleştirmenizi
sağlar
Arkaplanda
yürütme
Müzik çaları sonlandırdığınızda
arkaplanda müzik çalınıp
çalınmayacağını ayarlamanızı
sağlar
Ses efektleri
Ses efektini değiştirir
Müziği
otomatik
kapat
Müzik çalar otomatik olarak
kapandığında zamanlayıcıyı
ayarlamanızı sağlar
Gelişmiş fonksiyonları kullanma
1. Menü modunda, Müzik → Parça listeleri
seçeneğini belirleyin.
2. Oluştur seçeneğini belirleyin.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve
Tamamlandı seçeneğini belirleyin.
4. Yeni çalma listesini seçin.
5. Ekle → Parçalar seçeneğini belirleyin.
6. Dahil edilmesini istediğiniz dosyaları seçin ve Ekle
seçeneğini belirleyin.
4. Kaydet seçeneğini belirleyin.
47
FM radyosundan şarkı kaydetme
Gelişmiş fonksiyonları kullanma
1. Tedarik edilen kulaklığı telefona takın.
2. Menü modunda, Uygulamalar → FM radyo
seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için
seçeneğini belirleyin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için Diğer → Kayıt
seçeneğini belirleyin.
Ayrıca kayıt işlemini başlatmak için [
] tuşuna
basabilirsiniz.
5. Kayıt işleminiz bittiğinde Dur seçeneğini belirleyin.
Müzik dosyası FM radyo klipleri konumuna
kaydedilir (Menü modunda, Dosyalarım → Müzik
seçeneğini belirleyin).
Kayıt özelliği yalnızca ses kaydı için
geliştirilmiştir. Kayıt kalitesi, dijital medyadan çok
daha düşük olacaktır.
48
Radyo istasyonlarını otomatik olarak
kaydetme
1. Tedarik edilen kulaklığı telefona takın.
2. Menü modunda, Uygulamalar → FM radyo
seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için
seçeneğini belirleyin.
4. Diğer → Otomatik ayarlama seçeneğini belirleyin.
5. Onaylamak için Evet seçeneğini belirleyin
(gerekirse).
Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar
otomatik olarak kaydedilir.
Araçları ve
uygulamaları
kullanma
Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını
nasıl kullanacağınızı öğrenin.
Bluetooth kablosuz özelliğini
kullanma
Telefonunuzun veri alışverişi yapmak için diğer
kablosuz aygıtlara bağlanıp bağlanamayacağını ve
ahizesiz kullanım özelliklerini öğrenin.
Bluetooth kablosuz özelliğini açma
1. Menü modunda, Uygulamalar → Bluetooth →
Aktifleştirme seçeneğini belirleyin.
2. Açık → Kaydet seçeneğini belirleyin.
3. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için
Telefonumun görünürlüğü → Açık → Kaydet
seçeneğini belirleyin.
Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları
bulma ve eşleşme
1. Menü modunda, Uygulamalar → Bluetooth →
Aygıtlarım → Yeni aygıt ara seçeneğini belirleyin.
2. Bir aygıt seçin.
49
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya
varsa diğer aygıtın’ Bluetooth PIN'ini girin ve
Tamamlandı seçeneğini belirleyin.
Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya
bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi
tamamlanır.
Araçları ve uygulamaları kullanma
Aygıta bağlı olarak bir PIN girmeniz
gerekmeyebilir.
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak
veri gönderme
1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından
göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. Gönder → Bluetooth veya Diğer → Kartviziti
gönder → Bluetooth seçeneğini belirleyin
(kişi verileri gönderirken hangi verilerin
gönderileceğini belirtin).
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak
veri alma
1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve Tmm
seçeneğini belirleyin (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için Evet
seçeneğini belirleyin (gerekirse).
Uzak SIM modunu kullanma
Uzak SIM modunda, telefonunuzun SIM kartını
kullanarak yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç
kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları
cevaplayabilirsiniz.
Uzak SIM modunu etkinleştirmek için,
1. Menü modunda, Uygulamalar → Bluetooth →
Uzak SIM modu seçeneğini belirleyin.
2. Açık → Kaydet seçeneğini belirleyin.
Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz
araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.
Bluetooth ahizesiz araç kitine izin verilmelidir. İzin
vermek için aygıtı seçin ve Aygıtı onayla
seçeneğini belirleyin.
50
Acil durum mesajını etkinleştirme ve
gönderme
Acil durum mesajı gönderdiğinizde, siz Bekletme
tuşuna uzun basana kadar tüm telefon işlevleri
askıya alınır.
Mobil izleyiciyi etkinleştirme
Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında,
telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza
yardımcı olmak için mobil izleyici, kişinin numarasını iki
alıcıya otomatik olarak gönderir.
Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,
1. Menü modunda, Ayarlar → Güvenlik → Mobil
izleyici seçeneğini belirleyin.
2. Parolanızı girin ve Tamamlandı seçeneğini
belirleyin.
3. Mobil izleyiciyi açmak için Açık seçeneğini
belirleyin.
4. Alıcı listesini açmak için Alıcılar altındaki Boş
seçeneğini belirleyin.
51
Araçları ve uygulamaları kullanma
Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum
mesajı gönderebilirsiniz.
1. Menü modunda, Mesajlar → Acil durum mesajları
→ Gönderme seçenekleri seçeneğini belirleyin.
2. Acil durum mesajı özelliğini açmak için Açık
seçeneğini belirleyin.
3. Alıcı listesini açmak için Alıcılar altındaki Boş
seçeneğini belirleyin.
4. Kişi listenizi açmak için Alıcı ekle → Rehber
seçeneğini belirleyin.
5. İstediğiniz kişileri seçin.
6. Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
7. Kişi seçmeyi tamamladığınızda, alıcı listesine
dönmek için Ekle seçeneğine basın.
8. Alıcıları kaydetmek için Kaydet seçeneğini
belirleyin.
9. Aşağı ilerleyin ve acil durum mesajının kaç kez
tekrarlanacağını ayarlayın.
10. Kaydet → Evet seçeneğini belirleyin.
Bir acil durum mesajı göndermek için telefonunun
kapalı ve tuşların kilitli olması gerekir. [ / ] tuşuna
dört kez basın.
Araçları ve uygulamaları kullanma
5. Kişi listenizi açmak için Alıcı ekle → Rehber
seçeneğini belirleyin.
6. İstediğiniz kişileri seçin.
7. Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
8. Kişi seçmeyi tamamladığınızda, alıcı listesine
dönmek için Ekle seçeneğini belirleyin.
9. Alıcıları kaydetmek için Kaydet seçeneğini
belirleyin.
10. Gönderen giriş alanını seçin.
11. Gönderenin’ adını girin ve Tamamlandı seçeneğini
belirleyin.
12. Kaydet → Kabul et seçeneğini belirleyin.
Sahte arama yapma
Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden
kaçınmak istediğinizde arama gelmesini
sağlayabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı bir sesi yürüterek
telefonda konuşuyormuşsınız gibi görünmesini de
sağlayabilirsiniz.
52
Sahte arama yapma
Bekleme modunda, [ ] tuşuna uzun basın.
Ses kaydetme
1. Menü modunda, Ayarlar → Uygulama ayarları →
Arama → Sahte arama → Sahte arama sesi
seçeneğini belirleyin.
2. Sahte arama sesi altındaki Açık seçeneğini
belirleyin.
3. Ses kaydı seçeneğini belirleyin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için
seçeneğini
belirleyin.
5. Mikrofona doğru konuşun.
6. Konuşmanız bittiğinde
seçeneğini belirleyin.
7. Kaydı sahte aramaya bir cevap olarak ayarlamak
için Geri → Kaydet seçeneğini belirleyin.
Sahte aramalardan önce beklenecek
süreyi değiştirme
1. Menü modunda, Ayarlar → Uygulama ayarları →
Arama → Sahte arama → Sahte arama
zamanlayıcı seçeneğini belirleyin.
2. Bir seçenek belirleyin ve Kaydet seçeneğini
belirleyin.
Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı
öğrenin.
Sesli not kaydetme
1. Bekleme modunda, ses kaydediciyi açmak için
[
] tuşuna basın.
2. Kayıt işlemini başlatmak için
veya Kayıt
seçeneğini belirleyin.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmanız bittiğinde
veya Kaydet seçeneğini
belirleyin.
1. Bekleme modunda, [
] tuşuna basın ve Ses
kliplerim seçeneğini belirleyin.
2. Bir dosya seçin.
Çalma sırasında sesi ayarlamak için [ / ]
tuşuna basın.
Resim yazdırma
Bir USB bağlantısı veya Bluetooth kablosuz özelliğini
kullanarak resminizi yazdırmayı öğrenin.
Bir USB bağlantısını kullanarak resim yazdırmak için,
1. Menü modunda, Ayarlar → PC bağlantısı → Yazıcı
→ Kaydet seçeneğini belirleyin.
2. Telefonunuzun çok işlevli girişini uyumlu bir yazıcıya
bağlayın.
3. Bir resim açın. X sf. 33
4. Diğer → Yazdır → USB seçeneğini belirleyin.
5. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.
53
Araçları ve uygulamaları kullanma
Sesli not kaydetme ve dinleme
Sesli notu dinleme
Araçları ve uygulamaları kullanma
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak bir resim
yazdırmak için,
1. Bir resim açın. X sf. 33
2. Diğer → Yazdır → Bluetooth → Yazdır seçeneğini
belirleyin.
3. Bluetooth özelliğine sahip bir yazıcı seçin ve
yazıcıyla eşleştirin. X sf. 49
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.
Web'de fotoğraf ve video
görüntüleme
Fotoğraf paylaşım sitelerine, bloglara erişmeyi ve
fotoğraf ve videoları görüntülemeyi öğrenin.
Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak
bu özellik kullanılamayabilir.
1. Menü modunda, Uygulamalar → Topluluklar
seçeneğini belirleyin.
54
2. Görüntülemek istediğiniz bir hedef seçin.
3. Hedef kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin
(gerekirse).
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları
kullanma
Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve
uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.
Telefonun yazılımına bağlı olarak Java
oyunlarının veya Java uygulamalarının indirilmesi
desteklenmeyebilir.
Oyun veya uygulama indirme
1. Menü modunda, Uygulamalar → Oyunlar ve daha
fazlası → Daha fazla oyun seçeneğini belirleyin.
Telefonunuz, servis sağlayıcınızın önceden
ayarlanmış web sitesine bağlanır.
2. Bir oyun veya uygulamayı aradıktan sonra
telefonunuza yükleyin.
Dünya saati oluşturma
1. Menü modunda, Uygulamalar → Oyunlar ve daha
fazlası seçeneğini belirleyin.
2. Listeden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri
uygulayın.
1. Menü modunda, Ajanda → Dünya saati seçeneğini
belirleyin.
2. Ekle seçeneğini belirleyin.
3. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa ilerleyin.
4. Gün ışığı tasarruf modunu ayarlamak için
seçeneğini belirleyin.
5. Dünya saatinizi oluşturmak için Ekle seçeneğini
belirleyin.
6. Daha çok dünya saati eklemek için 2 - 5 arasındaki
adımları tekrarlayın.
Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı
olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve
seçenekleri değişebilir.
Uygulamaları başlatma
1. Menü modunda, Uygulamalar → Oyunlar ve daha
fazlası → bir uygulamayı seçin.
2. Uygulamanız için çeşitli seçenek ve ayarların
listesine erişmek için Diğer seçeneğini belirleyin.
Dünya saatlerini oluşturma ve
görüntüleme
Başka bir şehirdeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya
saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde
ayarlamayı öğrenin.
Ekranınıza bir dünya saati ekleme
Çift saat widget öğesiyle, iki farklı saat dilimine ait
saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.
Dünya saatlerini oluşturduktan sonra,
1. Menü modunda, Ajanda → Dünya saati seçeneğini
belirleyin.
2. Eklemek istediğiniz dünya saatine ilerleyin ve Diğer
→ 2. saat olarak ayarla seçeneğini belirleyin.
55
Araçları ve uygulamaları kullanma
Oyun oynama
Alarmları ayarlama ve kullanma
Alarmı devre dışı bırakma
Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve
denetlemeyi öğrenin.
1. Menü modunda, Alarmlar seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin ve
Alarm altındaki Kapalı seçeneğini belirleyin.
3. Kaydet seçeneğini belirleyin.
Yeni alarm ayarlama
Araçları ve uygulamaları kullanma
1.
2.
3.
4.
Menü modunda, Alarmlar seçeneğini belirleyin.
Oluştur seçeneğini belirleyin.
Alarm bilgilerini ayarlayın.
Kaydet seçeneğini belirleyin.
Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması
gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun
otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını
sağlar.
Alarmı durdurma
Alarm çaldığında,
• Alarmı ertelemeden durdurmak için Tmm seçeneğini
belirleyin.
• Alarmı erteleyerek durdurmak için Tmm seçeneğini
belirleyin veya uyku modu süresince susturmak için
Erteleme seçeneğini belirleyin.
56
Hesap makinesini kullanma
1. Menü modunda, Ajanda → Hesap makinesi
seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap
makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.
Kur ve ölçümleri dönüştürme
1. Menü modunda, Ajanda → Dönüştürücü → bir
dönüştürme türünü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve
birimleri girin.
Geri sayan süreölçeri ayarlama
Yeni bir görev oluşturma
1. Menü modunda, Ajanda → Görevler seçeneğini
belirleyin.
2. Oluştur seçeneğini belirleyin.
3. Görevin ayrıntılarını girin Kaydet seçeneğini
belirleyin.
Kronometre kullanma
Metin notu oluşturma
1. Menü modunda, Uygulamalar → Kronometre
seçeneğini belirleyin.
2. Tur sürelerini başlatmak ve kaydetmek için Başlat
seçeneğini belirleyin.
3. Tur sürelerini kaydetmek için Tur seçeneğini
belirleyin.
1. Menü modunda, Ajanda → Not seçeneğini
belirleyin.
2. Oluştur seçeneğini belirleyin.
3. Not metninizi girin ve Tamamlandı seçeneğini
belirleyin.
Araçları ve uygulamaları kullanma
1. Menü modunda, Uygulamalar → Zamanlayıcı
seçeneğini belirleyin.
2. Ayarla seçeneğini belirleyin.
3. Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve
Tamamlandı seçeneğini belirleyin.
4. Geri sayımı başlatmak veya duraklatmak için
Başlat seçeneğini belirleyin.
5. Zamanlayıcı geri saymayı bitirdiğinde uyarıyı
durdurmak için Tmm seçeneğini belirleyin.
4. İşiniz bittiğinde Dur seçeneğini belirleyin.
5. Kaydedilen süreleri silmek için Sıfırla seçeneğini
belirleyin.
57
Takviminizi yönetme
Etkinlikleri görüntüleme
Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler
oluşturmayı öğrenin.
Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,
1. Menü modunda, Ajanda → Takvim seçeneğini
belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.
Etkinlikleri türlerine göre görüntülemek için,
1. Menü modunda, Ajanda → Takvim seçeneğini
belirleyin.
2. Diğer → Etkinlik listesi → bir etkinlik türü seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.
Takvim görünümünü değiştirme
Araçları ve uygulamaları kullanma
1. Menü modunda, Ajanda → Takvim seçeneğini
belirleyin.
2. Görüntüle → Gün veya Hafta seçeneğini belirleyin.
Etkinlik oluşturma
1. Menü modunda, Ajanda → Takvim seçeneğini
belirleyin.
2. Oluştur → bir etkinlik türünü seçin.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin ve Kaydet
seçeneğini belirleyin.
58
Sorun giderme
Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını
deneyin.
Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu
kullanırken, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi
ister:
Kod
Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola
Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse,
telefon için ayarlamış olduğunuz
parolayı girmeniz gerekir.
PIN
Telefonu ilk kez kullandığınızda veya
PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM
veya USIM kartı birlikte verilen PIN'i
girmeniz gerekir. PIN kilidi menüsünü
kullanarak bu özelliği devre dışı
bırakabilirsiniz.
Kod
Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK
Genellikle PIN kodunun birkaç kez
yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya
USIM kartı bloke olur. Servis
sağlayıcınız tarafından verilmiş olan
PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2
PIN2 gerektiren bir menüye
eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı
ile birlikte verilen PIN2 kodunu
girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis
sağlayıcınıza başvurun.
a
Telefon sizden SIM kart takmanızı istiyor.
Arayan size erişemiyor.
SIM veya USIM kartı doğru yerleştirildiğinden emin olun.
• Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
• Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
• Telefon numarası için arama engelleme özelliği
ayarlamadığınızdan emin olun.
Telefonunuzda "Hiçbir şebeke bulunamadı,"
veya "Şebeke hatası," görüntüleniyor.
• Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir
yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere
geçin ve tekrar deneyin.
• Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz.
Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.
Sorun giderme
Bir numara giriyorsunuz, ancak arama
yapılmıyor.
• Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [
].
• Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
• Aramak istediğiniz numara için arama engelleme
özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.
b
Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.
• Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin
olun.
• Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
• Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde
bağlandığından emin olun.
Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi
yanıp sönüyor.
Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için
bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.
Görüşmenin ses kalitesi düşük.
Telefonunuz dokunulmayacak kadar sıcak.
• Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin
olun.
• Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir
yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere
geçin ve tekrar deneyin.
Birkaç uygulamayı birden kullandığınızda telefonunuz
fazla güce ihtiyaç duyar ve ısınabilir.
Bu normal olup telefonunuzun ömrünü ve performansını
etkilemez.
Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama
yapılmıyor.
Sorun giderme
• Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan
emin olun.
• Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon
bazen kendi kendine kapanıyor.
• Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli
temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve
bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
• Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski
bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.
c
Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)
Samsung Electronics
Biz,
olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere
GSM Cep Telefonu : GT-B3410
bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/
veya diğer normatif belgelere uygundur.
Güvenlik
EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EN 50332-2 : 2003
EMC
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
SAR
Radio
Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak
yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine
uygun olduğu garanti edilir.
1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve
Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki
Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168
Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:
Samsung Electronics QA Lab.
ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.11
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(yayın yeri ve tarihi)
(yetkili kişinin adı ve imzası)
* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin
adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın
aldığınız bayi ile görüşünüz.
* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-26064A
Turkish.12/2010. Rev. 1.2
Download PDF