Sony | DSC-TX7 | Sony DSC-TX7 TX7 Digitalni kompaktni fotoaparat Upute za upotrebu

Sadržaj
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
Priručnik za fotoaparat Cyber-shot
DSC-TX7/TX7C
© 2010 Sony Corporation
4-165-178-92(1)
HR
Kako se koristi ovaj priručnik
Sadržaj
Pritisnite gornju desnu tipku za prelazak na odgovarajuću stranicu.
To je praktično kad tražite funkciju koju želite pregledati.
Sadržaj
Pretraga podataka po funkciji.
Kazalo
Pretraga podataka pomoću ključne
riječi.
Korišteni znakovi i označavanje informacija
MENU/Pretraga
postavki
MENU/Pretraga
postavki
Pretraga podataka među opcijama
MENU/postavkama.
Pretraga
operacija
Pretraga
operacija
Pretraga podataka po operaciji.
Kazalo
U ovom priručniku redoslijed operacija
je prikazan strelicama (t). Objekte na
zaslonu molimo dodirivati naznačenim
redoslijedom. Prikazani znakovi
odgovaraju izvornim postavkama
fotoaparata.
Izvorne postavke označene su znakom
.
Označava upozorenja i ograničenja koja
su važna za pravilno rukovanje
fotoaparatom.
z Označava informacije koje je
korisno znati.
2HR
Napomene o bateriji
• Prije prvog korištenja fotoaparata napunite
bateriju (isporučeno).
• Možete puniti bateriju i kad nije potpuno
prazna. Osim toga, i kad baterija nije skroz
puna, možete koristiti njezin postojeći
kapacitet.
• Ako bateriju ne kanite koristiti tijekom
dužeg vremena, ispraznite upotrebom, zatim
je izvadite iz fotoaparata i pohranite na
suhom i hladnom mjestu. Cilj ovoga je
čuvanje funkcija baterije.
• Podrobnije informacije o baterijskoj jedinici
naći ćete na stranici 163.
Kazalo
Kod korištenja »Memory Stick Duo« s
»Memory Stick« utorom standardinh
dimenzija
»Memory Stick Duo« možete koristiti ako
ga prethodno umetnete u prilagodnik za
»Memory Stick Duo« (prodaje se
zasebno).
• Ovaj priručnik opisuje svaku od funkcija
aparata kompatibilnih/nekompatibilnih s
TransferJet-om, te kompatibilnih s 1080 60i i
1080 50i.
Kako biste utvrdili podržava li vaš
fotoaparat funkciju TransferJet i je li 1080
60i- ili 1080 50i-kompatibilan provjerite
sljedeće oznake na donjoj strani kućišta.
Aparat kompatibilan s TransferJet-om:
(TransferJet)
Aparat kompatibilan s 1080 60i: 60i
Aparat kompatibilan s 1080 50i: 50i
• DSC-TX7C digitalni fotoaparat ne podržava
TransferJet funkciju.
MENU/Pretraga
postavki
• Potvrđeno je da s fotoaparatom može
ispravno funkcionirati »Memory Stick Duo«
kapaciteta do 32 GB te SD kartica
kapaciteta do 64 GB.
• Kad snimate videozapise, preporuča se
korištenje sljedećih memorijskih kartica:
–
(Mark2) (»Memory
Stick PRO Duo« (Mark2))
–
(»Memory Stick PROHG Duo«)
– SD memorijska kartica, SDHC
memorijska kartica ili SDXC memorijska
kartica (Class 4 ili brža)
• Podrobnije informacije o »Memory Stick
Duo« naći ćete na stranici 161.
Funkcije ugrađene u ovaj fotoaparat
Pretraga
operacija
Napomene vezane za vrste kartica
koje možete koristiti (prodaje se
zasebno)
S ovim fotoaparatom kompatibilne su
sljedeće vrste kartica: »Memory Stick
PRO Duo«, »Memory Stick PRO-HG
Duo«, »Memory Stick Duo«, SD
memorijska kartica, SDHC memorijska
kartica i SDXC memorijska kartica.
MultiMediaCard se ne može koristiti.
U ovom priručniku pojam »Memory Stick
Duo« označava »Memory Stick PRO
Duo«, »Memory Stick PRO-HG Duo« i
»Memory Stick Duo«, a pojam »SD
kartica« označava SD memorijsku karticu,
SDHC memorijsku karticu i SDXC
memorijsku karticu.
Sadržaj
Napomene vezane za korištenje
fotoaparata
Objektiv Carl Zeiss
Fotoaparat je opremljen objektivom Carl
Zeiss koji može reproducirati oštre slike
izvrsnog kontrasta. Objektiv fotoaparata
proizvela je uz strogu kontrolu tvrtka Carl
Zeiss sukladno standardima tvrtke Carl
Zeiss iz Njemačke.
Prilagodnik za
»Memory Stick Duo«
3HR
Nastavak r
Napomene o LCD zaslonu i objektivu
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
• Kad kapljice vode ili neke druge tekućine
poprskaju i smoče LCD zaslon, odmah ga
obrišite mekom krpom. Zaostala tekućina na
površini LCD zaslona može loše utjecati na
kvalitetu prikaza i prouzročiti neispravan
rad.
• Izlaganje suncu LCD zaslona ili objektiva
tijekom dužeg vremena može za posljedicu
imati neispravan rad. Pazite na to prilikom
odlaganja fotoaparata blizu prozora ili na
otvorenom.
• Ne izlažite LCD zaslon pritisku. Zaslon
može promijeniti boju, što za posljedicu
može imati neispravan rad.
• Slike se mogu razmazati prema hladnijem
dijelu LCD zaslona. Ne radi se o
neispravnom radu.
• Čuvajte objektiv od slučajnih udaraca i
čuvajte se da ne primijenite silu.
Ovaj fotoaparat snima videozapise u
formatu MP4 koristeći MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile razine.
Stoga se videozapisi u MP4 formatu
snimljeni ovim fotoaparatom ne mogu
reproducirati na aparatima koji ne
podržavaju MPEG-4 AVC/H.264.
Pretraga
operacija
Crne, bijele, crvene, plave
ili zelene točke
– Ostali aparati kompatibilni s AVCHD koji
ne podržavaju High Profile razinu
– Aparati nekompatibilni s AVCHD
formatom
Sadržaj
• LCD zaslon proizveden je tehnologijom
najveće preciznosti tako da je ispravnost
piksela iznad 99,99%. Usprkos tome, na
LCD zaslonu ipak se može pojaviti nekoliko
crnih ili svijetlih točaka (bijele, crvene, plave
ili zelene boje). Ove točke su normalni
rezultat proizvodnog postupka i ne utječu na
kvalitetu snimka.
Napomene vezane za reprodukciju
videozapisa na drugim aparatima
Ovaj fotoaparat snima videozapise u
formatu AVCHD koristeći MPEG-4
AVC/H.264 High Profile razine.
Videozapisi snimljeni u AVCHD formatu
ne mogu se reproducirati na sljedećim
aparatima.
O kondenzaciji vlage
• Ako se fotoaparat prenese s hladnog na
toplo mjesto, u unutrašnjosti ili na površini
fotoaparata može se kondenzirati vlaga.
Kondenzirana vlaga može prouzročiti
neispravnosti u radu fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije pare isključite
fotoaparat i pričekajte oko sat vremena da
vlaga ispari. Ako pokušate snimati dok je
unutrašnjost objektiva zamagljena od vlage,
slika koju snimite neće biti jasna.
Fotografije korištene u ovom
priručniku
Fotografije u ovom priručniku samo su
primjeri i nisu stvarne slike snimljene
ovim fotoaparatom.
4HR
Sadržaj
Sadržaj
Napomene vezane za korištenje
fotoaparata
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
Kako se koristi ovaj priručnik ································ 2
Napomene vezane za korištenje fotoaparata········ 3
Pretraga operacija················································· 8
MENU/Pretraga postavki ···································· 11
Nazivi dijelova ····················································· 16
Pregled ikona koje se pojavljuju na zaslonu ······· 18
Korištenje zaslona na dodir································· 20
Korisnička prilagodba MENU opcija ··················· 22
Korištenje tipke za foto/video način snimanja ···· 23
Korištenje unutarnje memorije ···························· 24
Kazalo
Snimanje
Način snimanja···················································· 25
Inteligentno autom. podeš. ································· 26
Programska automatika ······································ 27
Inteligentno panoramsko snimanje ····················· 28
Snimanje filma····················································· 30
Bez zamaglj. u pokretu ······································· 31
Sumrak iz ruke ···················································· 32
Korekcija protusvjetl. HDR ·································· 33
Odabir scene······················································· 34
Zum ····································································· 36
5HR
MENU (snimanje)
MENU (pregledavanje)
Opcije MENU (pregledavanje) ····························· 13
MENU/Pretraga
postavki
Opcije MENU (snimanje) ····································· 11
Pretraga
operacija
Pregledavanje fotografija ···································· 37
Zum pri reprodukciji ············································ 38
Širokokutni zum ·················································· 39
Prikaz privremeno zakrenute slike ······················ 40
Reprodukcija videozapisa ··································· 41
Sadržaj
Pregledavanje
Kazalo
Postavke
Popis postavki····················································· 14
TV
Gledanje slike na TV prijemniku standardne
razlučivosti (SD) ················································ 128
Gledanje slike na TV prijemniku visoke
razlučivosti (HD) ················································ 129
Računalo
Uporaba s vašim računalom ····························· 133
Korištenje softvera ············································ 134
Povezivanje fotoaparata na računalo····················136
Učitavanje slika na medij ·································· 138
Snimanje video diska ········································ 140
6HR
Sadržaj
Ispis
Ispis fotografija·················································· 143
Rješavanje problema
Kazalo
Uporaba fotoaparata u inozemstvu ·················· 160
»Memory Stick Duo« ········································· 161
Baterijska jedinica ············································· 163
Punjač baterije ·················································· 164
Inteligentni zakretač ·········································· 165
AVCHD format ·················································· 166
TransferJet standard········································· 167
MENU/Pretraga
postavki
Ostalo
Pretraga
operacija
Rješavanje problema········································· 146
Poruke i indikatori upozorenja ·························· 155
Kazalo
Kazalo ······························································· 168
7HR
Pretraga operacija
Snimanje portreta
Meko snimanje ····················································· 34
Portret u sumrak ·················································· 34
Snimanje osmjeha ··············································· 45
Prepoznavanje scena ········································· 68
Otkrivanje lica ······················································· 70
Smanjenje zatvaranj. očiju ································ 72
Smanj. ef. crv. očiju ·········································· 102
Kazalo
Snimanje filma ······················································ 30
Tipka za snim. videozapisa ······························ 43
Format videozapisa ············································ 96
MENU/Pretraga
postavki
Snimanja videozapisa
Pretraga
operacija
Inteligentno autom. podeš. ······························ 26
Odabir scene ························································ 34
Prepoznavanje scena ········································· 68
Sadržaj
Sampodešavanje
postavki
Snimanje panoramskih Inteligentno panoramsko snimanje ················ 28
fotografija
Snimanje najboljih
fotografija kućnog
ljubimca
Kućni ljubimci ······················································· 34
Snimanje iz blizine
Makrosnimanje ····················································· 57
Blisko izoštravanje ·············································· 57
Snimanje pokretnih
objekata
Kratka ekspozicija ··············································· 35
Snimanje filma ······················································ 30
Brzo snimanje ······················································· 56
8HR
Visoka osjetljivost ················································ 34
Kratka ekspozicija ··············································· 35
Bez zamaglj. u pokretu ······································ 31
Sumrak iz ruke ····················································· 32
Samookidač sa zadrškom od 2 s ··················· 49
ISO ··········································································· 59
Prepoznavanje scena ········································· 68
Korekcija protusvjetl. HDR ······························· 33
Podešavanje
ekspozicije
EV ············································································· 58
Promjena položaja
žarišta
Korištenje zaslona na dodir ······························ 20
Izoštravanje ··························································· 65
Otkrivanje lica ······················································· 70
Promjena veličine/
kakvoće slike
Veličina slike/Kakvoća ······································· 53
Brisanje slika
Brisanje ··································································· 80
Format ·································································· 120
Uvećani prikaz slika
Zum pri reprodukciji ··········································· 38
Promjena veličin. (Rezanje) ······························ 85
Prikaz slika na cijelom
zaslonu
Širokokutni zum ··················································· 39
Prikaz privremeno zakrenute slike ················· 40
Veličina slike/Kakvoća ······································· 53
Kazalo
Visoka osjetljivost ················································ 34
Bez zamaglj. u pokretu ······································ 31
Polagana sinkronizacija ····································· 47
ISO ··········································································· 59
MENU/Pretraga
postavki
Snimanje na tamnim
mjestima
Pretraga
operacija
Snimanje u protusvjetlu Prisilno aktiviranje bljeskalice ·························· 47
Sadržaj
Snimanje bez
zamućenja
9HR
Uređivanje slika
Reprodukcija niza slika Dijaprojekcija ························································ 77
po redu
»PMB (Picture Motion Browser)« ·················· 134
Izmjena datuma i
vremena
Postavka područja ············································ 126
Postav. dat. i vrem. ··········································· 127
Povratak na izvorne
postavke
Pokretanje···························································· 108
Ispis slika
Ispis ······································································· 143
Pregledavanje na TV-u Gledanje slike na TV prijemniku standardne
Kazalo
Ispis slika s datumom
MENU/Pretraga
postavki
Način jednostavni ·········································· 42, 74
Pretraga
operacija
Korištenje s uvećanim
indikatorima
Sadržaj
Retuširanje····························································· 85
Slikanje ··································································· 84
razlučivosti (SD) ················································· 128
Gledanje slike na TV prijemniku visoke
razlučivosti (HD) ················································· 129
Snimanje AVCHD diska Snimanje video diska ······································· 140
Informacije o
dodatnom priboru
Inteligentni zakretač·········································· 165
10HR
MENU/Pretraga postavki
Sadržaj
Opcije MENU (snimanje)
Iz
možete lako odabrati različite funkcije snimanja.
2 Dodirnite
Pretraga
operacija
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
za zaslonski prikaz MENU.
Četiri opcije izbornika prikazane ispod
se na prikazu MENU.
ne pojavljuju
3 Dodirnite izborničku opciju t željeni mod.
MENU/Pretraga
postavki
Postavke koje se mogu promijeniti u donjoj su tablici označene znakom , a – označava
postavke koje se ne mogu mijenjati. Postavka može biti fiksirana ili ograničena u
ovisnosti o načinu snimanja. Za kompletnu informaciju vidjeti stranicu za odgovarajuću
postavku.
Ikone ispod
označavaju dostupne načine.
Kazalo
Tipka za foto/video
način snimanja
Način snimanja
Opcije izbornika
Način jednostavni
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Tipka za snim.
videozapisa
Snim. videozap. u
nač. scen.
—
—
—
—
Snimanje osmjeha
—
—
—
—
Bljeskalica
—
—
—
Samookidač
—
—
—
—
—
Smjer snimanja
—
—
—
—
—
—
Veličina slike/
Kakvoća
Brzo snimanje
—
—
—
Makrosnimanje
—
—
—
—
—
—
EV
—
ISO
—
Balans bijele boje
—
—
—
11HR
Nastavak r
Tipka za foto/video
način snimanja
Sadržaj
Način snimanja
Opcije izbornika
—
Izoštravanje
—
Način mjerenja
svjetla
—
Prepoznavanje
scena
—
—
Otkrivanje lica
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Prikaz postavki
Napomene
• [Kakvoća] je dostupno samo kad je funkcija [Format videozapisa] podešena na [AVCHD].
• Na zaslonu će biti prikazane samo opcije koje su dostupne u pojedinom modu.
• Četiri opcije izbornika prikazane ispod
razlikovat će se za svaki odabrani način snimanja.
MENU/Pretraga
postavki
Smanjenje
zatvaranj. očiju
—
Pretraga
operacija
Bijeli bal. za podv.
snimanje
Kazalo
12HR
Opcije MENU (pregledavanje)
Sadržaj
Iz
možete lako odabrati različite funkcije pregledavanja slika.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
2 Dodirnite
za zaslonski prikaz MENU.
ne pojavljuju
Pretraga
operacija
Četiri opcije izbornika prikazane ispod
se na prikazu MENU.
3 Dodirnite izborničku opciju t željeni mod.
Način prikaza
Unutarnja
memorija
Memorijska kartica
Prikaz
datuma
Prikaz mape Prikaz mape
(Fotografije)
(MP4)
Prikaz
mape
—
—
—
—
—
—
(Slikanje)
—
—
(Retuširanje)
—
—
—
—
—
—
—
—
(Ispis)
—
—
(Rotacija)
—
—
(Način jednostavni)
(Kalendar)
—
(Indeks slika)
Kazalo
AVCHD
prikaz
Opcije izbornika
MENU/Pretraga
postavki
Postavke koje se mogu promijeniti u donjoj su tablici označene znakom , a – označava
postavke koje se ne mogu mijenjati.
(Dijaprojekcija)
(Brisanje)
(Pošaljit. pomoću
TransferJet)
(Način prikaza)
—
(Prikažu gr. brzo snim. fotogr.)
—
(Zaštita)
DPOF
(Postavke glasnoće)
—
(Prikaz postavki)
(Ekspozic. podaci)
(Postavljanje indeksa slika)
(Odabir mape)
—
—
—
Napomene
• Na zaslonu će biti prikazane samo opcije koje su dostupne u pojedinom modu.
• Četiri opcije izbornika prikazane ispod
razlikovat će se za svaki odabrani način snimanja.
13HR
Popis postavki
1 Dodirnite
Sadržaj
Postavke možete izmijeniti na prikazu popisa
(Postavke).
za zaslonski prikaz MENU.
Pretraga
operacija
2 Dodirnite
(Postavke) t željena kategorija t
željena opcija t željena postavka.
Postavke snimanja
MENU/Pretraga
postavki
Kategorije
Opcije
Format videozapisa
AF osvjetljivač
Mreža
Digitalni zum
Autom. orijentacija
Vodič za prep. scene
Kazalo
Smanj. ef. crv. očiju
Upoz. o zatv. očima
Glavne postavke
Zvučni signal
Osvjetljenje LCD zas
Language Setting
Pokazni način rada
Pokretanje
HDMI razlučivost
KON. ZA HDMI
COMPONENT
Kućište
USB povezivanje
LUN postavke
Preuzimanje glazbe
Formatiranje glazbe
Ušteda energije
TransferJet
Kalibracija
14HR
Nastavak r
Kategorije
Format
Stvar. mape za sn.
Prom. mape za sn.
Sadržaj
Alat memorijske kartice
Opcije
Izbr. mapu za snim.
Kopiranje
Broj datoteke
Format
Broj datoteke
Postavke sata
Postavka područja
Postav. dat. i vrem.
Pretraga
operacija
Alat interne memorije
Napomene
MENU/Pretraga
postavki
• [Postavke snimanja] pojavljuje se samo kad se prikaz postavki otvori iz moda snimanja.
• [Alat memorijske kartice] prikazuje se samo kad je memorijska kartica umetnuta u fotoaparat,
dok se [Alat interne memorije] prikazuje samo kad memorijska kartica nije umetnuta.
Kazalo
15HR
Nazivi dijelova
Sadržaj
Fotoaparat
A Okidač
B Mikrofon
C Poklopac objektiva
D Tipka napajanja ON/OFF
E Svjetlo napajanja ON/OFF
G Svjetlo samookidača/indikator
okidanja na osmjeh/AF svjetlo
H Objektiv
Pretraga
operacija
F Bljeskalica
I LCD zaslon/zaslon na dodir
(reprodukcija) (37)
K Indikator
(foto) načina snimanja
L Indikator
(video) načina snimanja
M Tipka zuma (W/T) (36, 38)
N Tipka za
snimanja
(foto)/
(video) način
O Kukica za opasač*
MENU/Pretraga
postavki
J Tipka
P Polugica za vađenje baterije
R Navoj za tronožac
S Višenamjenska priključnica
Kazalo
Q Utor za umetanje baterije
T Poklopac baterije/memorijske kartice
U Svjetlo pristupa podacima
V Utor za memorijsku karticu
W Oznaka
(TransferJet™) (82, 118)
* Korištenje vrpce za nošenje
Vrpca za nošenje je tvornički pričvršćena na
fotoaparat. Provucite ruku kroz petlju da bi
spriječili pad i oštećenje fotoaparata.
Šipkica za pričvršćivanje vrpce
Prednja ploča
* Korištenje pisaljke
Pisaljka se koristi za rad na zaslonu na dodir.
Pričvršćena je za vrpcu za nošenje. Nemojte
nositi fotoaparat držeći ga za pisaljku.
Fotoaparat bi vam mogao ispasti.
16HR
Nastavak r
Višeizlazni stalak
Korištenje ispravljača AC-LS5
(prodaje se zasebno)
Sadržaj
Oznaka v
2 U zidni mrežni
priključak (utičnicu)
– Za spajanje USB kabela na računalo
– Za spajanje AV ili HDMI kabela na TV
prijemnik
– Za spajanje PictBridge na pisač
MENU/Pretraga
postavki
Višeizlazni stalak koristite u sljedećim
prilikama.
• Spajanjem fotoaparata na ispravljač AC-LS5
(prodaje se zasebno) ne može se puniti
baterija. Za punjenje koristite punjač
baterije.
Pretraga
operacija
1 U ulaznu priključnicu
istosmjerne struje
A Kao priključak fotoaparata
B Ulazna priključnica istosmjerne struje
D Kao HDMI priključnicu
E Kao A/V OUT (STEREO)
priključnicu
Kazalo
C USB priključnicu
17HR
Sadržaj
Pregled ikona koje se pojavljuju
na zaslonu
Ikone koje su prikazane na zaslonu pokazuju status fotoaparata. Položaji prikazanih
ikona mogu se razlikovati u ovisnosti o modu snimanja.
Za snimanje fotografija
1
Značenje
Ikona funkcije
prepoznavanja scene
Pretraga
operacija
Prikaz
Balans bijelog
Prepoznavanje scene
Vibracije
Scena videosnimanja
Reprodukcijski zum
Za snimanje videozapisa
MENU/Pretraga
postavki
Odredište
Mediji za snimanje/
reprodukciju (memorijska
kartica, interna memorija)
Broj slike / broj snimaka u
odabranoj mapi/za odabrani
datum
Kazalo
8/8
Mapa za snimanje
Mapa za reprodukciju
Veličina/kakvoća slike
Za reproduciranje
Burst snimanje slika
Glavna slika u skupini
TransferJet postavke
Mijenjanje mape
Zaštita
Oznaka naloga za ispis
(DPOF)
18HR
Nastavak r
2
Prikaz
Značenje
Končanica za mjerenje
ekspozicije u točki
Preostali kapacitet baterije
ISO400
ISO broj
AF osvjetljivač
+2.0EV
Vrijednost ekspozicije
Mapa za snimanje
125
Vrijeme ekspozicije
Mediji za snimanje/
reprodukciju (memorijska
kartica, interna memorija)
F3.5
Otvor zaslona
4
Prikaz
Izoštravanje
Datoteka baze podataka je
popunjena/Upozorenje o
pogrešci baze podataka
Smanjenje učinka crvenih
očiju
z
Smanjenje šuma kod dugog
vremena ekspozicije
Mod mjerenja
Bljeskalica
Balans bijelog
125
Vrijeme ekspozicije
F3.5
Otvor zaslona
ISO400
ISO broj
+2.0EV
Vrijednost ekspozicije
Blisko izoštravanje
3
Punjenje bljeskalice
Samodijagnostička funkcija
Upozorenje porasta
temperature
Samookidač
Mod mjerenja
SNIMANJE
Na čekanj.
Video snimanje aktivno / na
čekanju
0:12
Vrijeme snimanja (min:sek)
N
Reprodukcija
96
Broj slika koje se još mogu
snimiti
100 Min
Preostalo vrijeme snimanja
Azimutalni smjer
Detekcija lica
GPS podaci
Kazalo
Mod bljeskalice
Značenje
Burst mod
C:32:00
Indikator blokade AE/AF
MENU/Pretraga
postavki
Spajanje PictBridge
Značenje
Pretraga
operacija
Kapacitet baterije nizak
Omjer uvećanja zuma
Prikaz
Značenje
Sadržaj
Prikaz
Reprodukcijska traka
Datoteka baze podataka je
popunjena/Upozorenje o
pogrešci baze podataka
35° 37' 32" N Zemljopisna širina i dužina
139° 44' 31" E
0:00:12
Brojač
Veličina/kakvoća slike
101-0012
Broj mape-datoteke
2010 1 1
9:30 AM
Datum / vrijeme snimanja
reproducirane slike
Okvir AF tražila
19HR
Korištenje zaslona na dodir
/
/
/
Sadržaj
Fotoaparat vam omogućuje izvođenje operacija i odabir postavki dodirom tipki ili
povlačenjem prstom po LCD zaslonu.
Prikaz skrivenih opcija tako da možete
odabrati one koje želite.
Povratak na prethodni zaslonski prikaz.
• Za rad na zaslonu na dodir lagano pritisnite prstom ili isporučenom pisaljkom. Jaki pritisak prsta
ili korištenje bilo kojeg oštrog predmeta osim isporučene pisaljke mogu oštetiti zaslon na dodir.
• Ako tijekom snimanja dodirnete desni gornji dio zaslona tipke i ikone će odmah nestati. Ponovno
će se pojaviti kad maknete prst.
Rad povlačenjem prsta po LCD zaslonu
MENU/Pretraga
postavki
Napomene
Pretraga
operacija
Opisuje funkcije snimanja kad su je
prikazan izbornik snimanja, način
snimanja ili odabir scene.
Dodirnite
t opcije čiji opis želite
vidjeti.
Kazalo
Prikaz/skrivanje MENU
Funkcija
Za vrijeme
Prikaz MENU
snimanja/
reprodukcije Skrivanje MENU
Način rada
Dodirnite lijevu stranu LCD zaslona i
povucite udesno
Dodirnite desnu stranu LCD zaslona i
povucite ulijevo
Skrivanje radnih tipki
Dodirnite lijevu stranu LCD zaslona i
povucite ulijevo
Prikaz radnih tipki
Dodirnite lijevu stranu LCD zaslona i
povucite udesno
20HR
Nastavak r
Funkcija
Način rada
Povucite udesno ili ulijevo
Povucite udesno ili ulijevo i ne
ispuštajte
Povucite prema gore
Prikaz prethodne/sljedeće slike u
indeksnom načinu
Povucite prema dolje ili prema gore
Prikaz kalendara za vrijeme
reprodukcije u datumskom načinu
pregledavanja
Povucite prema dolje
Podešavanje izoštravanja dodirom
Tipka/način rada
Funkcija
Dodirnite objekt
Podešavanje izoštravanja.
Poništavanje brisanja.
• Izoštravanje kadra dodirom na zaslon nije moguće u sljedećim slučajevima:
– U načinu panoramskog snimanja
– U snimanju videozapisa
– U jednostavnom načinu
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmjeh
– Kad je u modu odabira scene odabrano
(Krajolik), (Sumrak), (Sladokusac),
(Vatromet) ili
(Podvodno)
– Kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.]
– Kad se koristi [Digitalni zum]
Kazalo
Napomena
MENU/Pretraga
postavki
Dodirom objekta na zaslonu prikazat će se kadar, pritiskom na okidač dopola kadar će se
izoštriti. Ako u kadru postoji lice, uz izoštravanje će se automatski podesiti optimalna
svjetlina i nijanse.
Pretraga
operacija
Prikaz indexa slika tijekom
reprodukcije
Sadržaj
Za vrijeme
Prikaz sljedeće/prethodne slike
reprodukcije
Stalna izmjena slika (prethodna/
sljedeća)
21HR
1 Dodirnite
MENU/Pretraga
postavki
2
za zaslonski prikaz MENU.
Pretraga
operacija
Za vrijeme snimanja / reprodukcije četiri MENU opcije pojavljuju se ispod
na LCD
zaslonu. Ove četiri tipke možete podesiti na željene MENU opcije i prikladno ih
razmjestiti kako bi se mogli lako snaći s tipkama koje često koristite.
Ove tipke se mogu prilagoditi i sačuvati za sve načine snimanja i za unutranju memoriju i
memorijsku karticu tijekom reprodukcije.
Sadržaj
Korisnička prilagodba MENU
opcija
(Prilagođavanje) t [OK]
3 Odaberite MENU ikonu i povucite je na željeni
položaj na lijevoj strani LCD zaslona.
Kazalo
MENU ikona na području za prilagodbu je premještena.
4 Za poništavanje pritisnite
.
Područje za prilagodbu
Napomena
• MENU ikonu ne možete prilagoditi u jednostavnom načinu.
z Korištenje prilagođavanja
MENU ikone unutar područja za prilagodbu ne samo da mogu međusobno
zamijeniti položaj već je moguće i smanjiti broj MENU ikona.
Zamjena položaja MENU ikona unutar područja za
prilagodbu
Dodirnite MENU ikonu unutar područja za
prilagodbu i povucite je na željeni položaj.
Smanjenje broja ikona u području za prilagodbu
Dodirnite MENU ikonu unutar područja za
prilagodbu i povucite je udesno van područja.
22HR
Sadržaj
Korištenje tipke za foto/video
način snimanja
Način snimanja možete odabrati prema vlastitoj želji.
Okidač
/
način snimanja za prelazak na
način snimanja
(foto) ili
Omogućuje snimanje fotografija.
Prelazak na opcije načina foto snimanja pomoću
(Način snimanja) (str. 25).
(Videozapis)
Omogućuje vam da snimate videozapise.
Prelezak na opcije scene video snimanja pomoću
t [Snim. videozap. u nač. scen.] (str. 44).
Kazalo
(foto)
MENU/Pretraga
postavki
1 Pritisnite tipku za
(video) način.
/
Pretraga
operacija
Tipka za
23HR
Korištenje unutarnje memorije
B
Unutarnja
memorija
Preporučujemo vam da napravite sigurnosnu kopiju podataka bez pogrešaka korištenjem
jednog od sljedećih postupaka.
Kazalo
O slikovnim podacima pohranjenim u unutarnjoj
memoriji
MENU/Pretraga
postavki
B
Ako nema umetnute memorijske kartice
[Snimanje]: Slike se snimaju u unutarnju memoriju.
[Reprodukcija]: Slike snimljene u unutarnju memoriju se
reproduciraju.
[Izbornik, postavke, itd.]: Na slikama iz unutarnje
memorije mogu se primjenjivati različite funkcije.
Pretraga
operacija
Ako je umetnuta memorijska kartica
[Snimanje]: Slike su snimljene na memorijskoj kartici.
[Reprodukcija]: Reproduciraju se slike na memorijskoj
kartici.
[Izbornik, postavke, itd.]: Na slikama na memorijskoj
kartici moguće su različite radnje.
Sadržaj
Fotoaparat ima približno 45 MB unutarnje memorije. To je memorija koja se ne može
izvaditi. Ako i nema umetnute memorijske kartice u fotoaparatu, možete snimati slike
koristeći internu memoriju.
Sigurnosno kopiranje podataka na tvrdi disk računala
Obavite postupak sa stranice 136 bez umetnute memorijske kartice u fotoaparatu.
Za kopiranje (pohranjivanje) podataka na memorijsku karticu
Pripremite memorijsku karticu s dovoljno slobodnog prostora da biste obavili postupak
objašnjen u [Kopiranje] (str. 124).
Napomene
• Slikovni podaci s memorijske kartice ne mogu se kopirati u unutarnju memoriju.
• USB spajanjem fotoaparata i računala kabelom možete prebaciti podatke pohranjene u
unutarnju memoriju na računalo. Podaci s računala ne mogu se prebacivati u unutranju
memoriju.
24HR
Način snimanja
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2 Dodirnite
Sadržaj
Način snimanja možete odabrati na osnovu uvjeta i cilja.
(Način snimanja) t željeni mod.
(Programska
automatika)
Omogućuje snimanje s automatskim podešavanjem ekspozicije
(podešavanje vremena ekspozicija i otvora zaslona). Također
možete odabrati odgovarajuće postavke preko izbornika.
(i-Panoramsko
snimanje)
Omogućava snimanje panoramske slike spajanjem uzastopno
snimljenih kadrova.
(Snimanje filma)
(Bez zamaglj. u
pokretu)
(Sumrak iz ruke)
(Odabir scene)
Omogućava snimanje sa smanjenjem zamućenja bez bljeskalice
kad se uzastopni kadrovi snimaju velikom brzinom.
Omogućava snimanje sa smanjenjem zamućenja kod slabog
osvjetljenja bez tronošca kad se uzastopni kadrovi snimaju
velikom brzinom.
Omogućuje snimanje s većim gradacijskim rasponom
kombinirajući dva snimka s različitim expozicijama.
Omogućuje snimanje s postavkama podešenim prema vrsti
scene.
Kazalo
(Korekcija
protusvjetl. HDR)
Omogućuje vam da snimate videozapise.
MENU/Pretraga
postavki
Omogućuje snimanje fotografija s automatskim podešavanjem
postavki.
Pretraga
operacija
(Inteligentno autom.
podeš.)
25HR
Inteligentno autom. podeš.
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(Inteligentno
3 Pritisnite okidač dokraja.
Napomena
Pretraga
operacija
(Način snimanja) t
autom. podeš.)
Sadržaj
Omogućuje snimanje fotografija s automatskim podešavanjem postavki.
• Bljeskalica je postavljena na [Autom.] ili [Isključeno].
Funkcija prepoznavanja scene radi u modu inteligentnog samopodešavanja. Pomoću
ove funkcije fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i snima sliku.
Ikona prepoznavanja scene i vodič
Kazalo
• Fotoaparat prepoznaje (Sumrak),
(Portret u sumrak),
(Sumrak pomoću stativa),
(Protusvjetlo),
(Portret na protusvjetlu),
(Krajolik),
(Makrosnimanje),
(Blisko izoštravanje) ili (Portret) i na zaslonu prikazuje pripadajuću ikonu i upute
nakon što prepozna scenu.
Podrobnije informacije naći ćete na stranici 68.
MENU/Pretraga
postavki
zO funkciji prepoznavanja scene
zAko je na objektu kojeg snimate teško izoštriti
• Najmanja udaljenost snimanja je oko 8 cm (1 cm u načinu inteligentnog samopodešavanja ili
jednostavnog snimanja) (W), 50 cm (T) (od objektiva). Kad je udaljenost snimanja manja,
snimajte u modu bliskog izoštravanja.
• Kad fotoaparat ne može automatski izoštriti, indikator blokade AE/AF počinje polagano
treperiti i nema zvučnog signala. Tada je potrebno prilagoditi kadar ili promijeniti način
izoštravanja (str. 65).
• Izoštravanje može biti otežano u sljedećim prilikama:
– Osvijetljenost je slaba i udaljenost do objekta jako velika.
– Slab je kontrast između objekta i pozadine.
– Objekt se nalazi iza stakla.
– Objekt se brzo kreće.
– Površine objekta su sjajne ili se snima u reflektirajućem svjetlu.
– Objekt je osvijetljen odostraga ili se snima pri isprekidanom svjetlu.
26HR
Programska automatika
Sadržaj
Omogućuje snimanje s automatskim podešavanjem ekspozicije (podešavanje vremena
ekspozicija i otvora zaslona). Također možete odabrati odgovarajuće postavke preko
izbornika.
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
(Način snimanja) t
automatika)
3 Pritisnite okidač dokraja.
(Programska
Pretraga
operacija
2
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
27HR
Sadržaj
Inteligentno panoramsko
snimanje
Omogućava snimanje panoramske slike spajanjem uzastopno snimljenih kadrova.
Fotoaparat također automatski prepoznaje lica ili pokretne objekte.
Pretraga
operacija
2
(Način snimanja) t
snimanje)
MENU/Pretraga
postavki
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
(i-Panoramsko
3 Usmjerite fotoaparat prema kraju objekta koji se
snima i pritisnite okidač dokraja.
4 Zakrenite fotoaparat horizontalno
dokraja slijedeći upute na LCD zaslonu.
Kazalo
Ovaj dio neće biti snimljen
Traka
uputa
Napomene
• Ako ne napravite puni horizontalni okret fotoaparata oko objekta unutar zadanog vremena, na
konačnoj snimci će se pojaviti siva površina. U tom slučaju ponovite snimanje bržim okretanjem
fotoaparata kako bi panoramska slika bila kompletna.
• Budući je nekoliko snimaka spojeno zajedno, dijelovi koji se preklapaju neće biti jasni.
• U uvjetima slabog osvjetljenja, panoramske slike mogu biti zamućene ili snimanje možda neće
biti uspješno.
• Pod treperavim svjetlom, primjerice fluorescentnim, svjetlina ili boja spojene slike neće uvijek
biti jednolika.
• Kad se puni kut kod panoramskog snimanja jako razlikuje od AE/AF fiksnog kuta što se tiče
osvjetljenja, boje i oštrine, snimanje neće biti uspješno. U tom slučaju promijenite AE/AF fiksni
kut i ponovite snimanje.
• Inteligentno panoramsko snimanje nije pogodno za:
– Snimanje bliskih objekata
– Prizora s premalo kontrasta, primjerice neba, pješčane plaže ili travnjaka
– Snimanje prizora koje se stalno mijenjaju, primjerice valova ili vodopada.
• Panoramske slike nije moguće snimiti u sljedećim slučajevima:
– Prebrzog ili presporog horizontalnog zakretanja fotoaparata
– Prevelikog potresanja fotoaparata
28HR
Nastavak r
Smjer snimanja:
Veličina slike:
(Smjer snimanja) t [Desno], [Lijevo], [Gore] ili [Dolje]
(Veličina slike) t [Standardno] ili [Široki]
Sadržaj
zPromjene smjera snimanja ili veličine panoramske slike
zSavjeti za snimanje panoramskih slika
Vertikalni smjer
Horizontalni smjer
• Odaberite kadar i pritisnite okidač dopola kako biste fiksirali ekspoziciju i balans bijelog.
• Prilagodite spajanje kadrova tako da najraznolikiji prizor bude središte slike.
Kazalo
zPomicanje panoramskih slika za prikaz
MENU/Pretraga
postavki
Najmanji mogući promjer
Pretraga
operacija
Zakrenite fotoaparat stalnom brzinom u smjeru prikazanom na LCD zaslonu.
Mirujući objekti pogodniji su za panoramske snimke nego pokretni.
Pomičite panoramske slike dodirom na
dok se prikazuju. Za prikaz radnih tipki
tijekom reprodukcije, dodirnite LCD zaslon.
Prikaz uvećanog dijela
panoramske slike
Radna tipka/način
rada
Funkcija
Dodirnite
LCD zaslon
Reprodukcija slika jedne za
drugom / pauziranje
ili
Dodirnite
/ / / Pomicanje slika
ili povucite prema
gore/dolje, udesno/
ulijevo
• Panoramske slike također se mogu reproducirati pomoću isporučenog softvera »PMB«
(str. 134).
• Panoramske slike snimljene drugim fotoaparatom prilikom reprodukcije se možda neće
ispravno pomicati.
29HR
Snimanje filma
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(Način snimanja) t
Sadržaj
Omogućuje vam da snimate videozapise.
(Snimanje filma)
Videozapise također možete snimati pritiskom na
.
4 Za zaustavljanje snimanja ponovno dokraja pritisnite okidač.
Pretraga
operacija
3 Pritisnite okidač dokraja.
zPromjena formata videozapisa te kakvoće ili veličine slike
Kakvoća
(AVCHD):
Veličina slike
(MP4):
t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [Format
videozapisa] t [AVCHD] ili [MP4]
(Kakvoća) t [AVC HD 17M FH] ili [AVC HD 9M HQ]
(Veličina slike) t [MP4 12M], [MP4 6M] ili [MP4 3M]
MENU/Pretraga
postavki
Format
videozapisa:
Kazalo
30HR
Bez zamaglj. u pokretu
Sadržaj
Prikladno za snimanje u zatvorenom prostoru bez bljeskalice za smanjenje zamućenja
objekta.
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
(Način snimanja) t
pokretu)
(Bez zamaglj. u
3 Pritisnite okidač dokraja.
Snima se brzi niz slika i primjenjuje obrada slike za smanjenje zamućenja i šuma.
Pretraga
operacija
2
Napomene
MENU/Pretraga
postavki
• Zvučni signal okidanja oglasit će se 6 puta ali će biti snimljena samo jedna slika.
• Šum se neće moći dovoljno smanjiti u sljedećim slučajevima:
– Prizora s objektima koji se previše pomiču
– Prizora s glavnim objektom preblizu fotoaparatu
– Prizora s premalo kontrasta, primjerice neba, pješčane plaže ili travnjaka
– Snimanje prizora koje se stalno mijenjaju, primjerice valova ili vodopada
• Okidanje na osmjeh ne može se koristiti.
• Kod korištenja treperavog izvora svjetla, primjerice fluorescentnog, može doći do kompresijskog
šuma. U tim slučajevima podesite funkciju odabira scene na
(Visoka osjetljivost).
Kazalo
31HR
Sumrak iz ruke
Sadržaj
Iako su noćni prizori podložni zamućenju zbog potresanja fotoaparata, ovaj mod vam
omogućava snimanje noćnih scena s manje šuma i zamućenja bez korištenja tronošca.
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
(Način snimanja) t
(Sumrak iz ruke)
3 Pritisnite okidač dokraja.
Snima se brzi niz slika i primjenjuje obrada slike za
smanjenje zamućenja i šuma.
Pretraga
operacija
2
Napomene
MENU/Pretraga
postavki
• Zvučni signal okidanja oglasit će se 6 puta ali će biti snimljena samo jedna slika.
• Šum se neće moći dovoljno smanjiti u sljedećim slučajevima:
– Prizora s objektima koji se previše pomiču
– Prizora s glavnim objektom preblizu fotoaparatu
– Prizora s premalo kontrasta, primjerice neba, pješčane plaže ili travnjaka
– Snimanje prizora koje se stalno mijenjaju, primjerice valova ili vodopada
• Okidanje na osmjeh ne može se koristiti.
• Kod korištenja treperavog izvora svjetla, primjerice fluorescentnog, može doći do kompresijskog
šuma. U tim slučajevima podesite funkciju odabira scene na
(Visoka osjetljivost).
Kazalo
32HR
Korekcija protusvjetl. HDR
Sadržaj
Možete snimiti dva snimka s različitim ekspozicijama kako biste dobili jednu sliku većeg
gradacijskog raspona kombiniranjem tamnih dijelova snimka velike ekspozicije sa
svijetlim dijelovima snimka male ekspozicije.
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
(Način snimanja) t
protusvjetl. HDR)
(Korekcija
3 Pritisnite okidač dokraja.
Pretraga
operacija
2
Napomene
MENU/Pretraga
postavki
• Iako se zvučni signal zatvarača oglasi dvaput, snimi se samo jedna slika.
• [Korekcija protusvjetl. HDR] neće biti učinkovito u sljedećim slučajevima:
– Kad se koristi bljeskalica
– Prizora s objektima koji se previše pomiču
– Prevelikog potresanja fotoaparata
– Kod slika objekata čije je okruženje krajnje svijetlo ili tamno
– Snimanje prizora koje se stalno mijenjaju, primjerice valova ili vodopada
• Funkcija okidanja na osmjeh nije dostupna kad je aktivirano [Korekcija protusvjetl. HDR].
Kazalo
33HR
Odabir scene
Sadržaj
Omogućuje snimanje s postavkama podešenim prema vrsti scene.
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(Visoka
osjetljivost)
(Odabir scene) t
Pretraga
operacija
(Način snimanja) t
željeni mod
Omogućuje snimanje bez bljeskalice
u uvjetima slabog osvjetljenja
smanjujući zamućenje.
MENU/Pretraga
postavki
(Meko snimanje) Omogućuje snimanje slika s mekšim ozračjem,
prikladno za portrete, cvijeće i sl.
(Krajolik)
(Sumrak)
(Sladokusac)
(Kućni ljubimci)
(Plaža)
(Snijeg)
Omogućuje snimanje oštrih slika osoba na noćnoj
pozadini bez gubitka kvalitete slike pozadine.
Kazalo
(Portret u
sumrak)
Omogućuje jednostavno snimanje udaljenih prizora,
izoštrava na udaljenim objektima. Snima nebesko
plavetnilo i drveće i cvijeće u živim bojama.
Omogućuje snimanje jako udaljenih noćnih prizora
bez gubitka kvalitete slike okruženja.
Može se prijeći na makro mod koji omogućuje
snimanje serviranih jela u prekrasnim jarkim
bojama.
Omogućuje snimanje slika vašeg kućnog ljubimca s
najboljim postavkama.
Kod snimanja na obali mora ili jezera omogućuje
vjerno snimanje plavetnila vode.
Omogućuje snimanje jasnih i oštrih slika kod
snježnih ili drugih scena kad cijeli zaslon izgleda
bijelo.
34HR
Nastavak r
(Vatromet)
Omogućuje podvodno snimanje u prirodnim bojama
fotoaparatom u kućištu za podvodno snimanje
(Marine pack i sl.).
Omogućuje snimanje objekata koji se brzo kreću na
otvorenom ili drugim mjestima s dobrim
osvjetljenjem.
• Brzina zatvarača se poveća pa slike snimljene na
slabo osvijetljenim mjestima postaju tamnije.
Pretraga
operacija
(Kratka
ekspozicija)
Sadržaj
(Podvodno)
Omogućuje snimanje vatrometa u svoj njegovoj
ljepoti.
Napomena
Funkcije dostupne u modu prepoznavanja scene
Blisko
Bljeskalica
izoštravanje
Otkrivanje
lica/
Samookidač
Snimanje
osmjeha
—
—
—
Balans
bijele boje
*1
—
*2
Smanjenje
zatvaranj.
očiju
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Brzo
snimanje
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
*
—
—
—
—
—
Kazalo
Za ispravno snimanje slike u skladu s uvjetima scene, fotoaparat određuje kombinaciju
funkcija. Postavke koje se mogu promijeniti su označene znakom , a – označava
postavke koje se ne mogu mijenjati.
Ikone ispod »Bljeskalica« i »Samookidač« prikazuju dostupne načine. Neke funkcije nisu
dostupne, ovisno o odabranoj vrsti scene.
MENU/Pretraga
postavki
• Kod snimanja slika u
(Portret u sumrak), (Sumrak) ili
(Vatromet) modu, vrijeme
ekspozicije je duže i slike su podložne zamućenju. Za sprečavanje nastanka zamućenja
preporučuje se uporaba tronošca.
*1 Funkcija [Bljeskalica] nije dostupna u [Balans bijele boje].
*2 Funkcija [Prema mjestu dodira] nije dostupna u [Otkrivanje lica].
*3 Umjesto [Balans bijele boje], možete koristiti [Bijeli bal. za podv. snimanje].
35HR
Zum
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
Sadržaj
Dok snimate, možete povećati sliku. Funkcija optičkog zuma fotoaparata može povećati
slike do 4 puta.
T strana
Pretraga
operacija
2 Namjestite tipku zuma (W/T).
Pritisnite T stranu tipke zuma (W/T) za povećanje, a W
stranu za smanjenje slike.
• Ako raspon zuma prelazi 4×, pogledajte stranicu 99.
W strana
MENU/Pretraga
postavki
Napomene
• Kod snimanja videozapisa fotoaparat će zumirati malom brzinom.
• Prilikom snimanja u načinu panoramskog snimanja tipka zuma je fiksno na W strani.
Kazalo
36HR
Pregledavanje fotografija
2 Odeberite sliku pomoću
/
Sadržaj
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
.
Način rada
Prikaz MENU
Dodirnite lijevu stranu LCD zaslona i povucite
udesno
Skrivanje MENU
Dodirnite desnu stranu LCD zaslona i povucite
ulijevo
Skrivanje radnih tipki
Dodirnite lijevu stranu LCD zaslona i povucite
ulijevo
Prikaz radnih tipki
Dodirnite lijevu stranu LCD zaslona i povucite
udesno
Prikaz sljedeće/prethodne slike
Povucite udesno ili ulijevo
Stalna izmjena slika (prethodna/
sljedeća)
Povucite udesno ili ulijevo i ne ispuštajte
Prikaz indexa slika tijekom
reprodukcije
Povucite prema gore
Prikaz prethodne/sljedeće slike u
indeksnom načinu
Povucite prema dolje ili prema gore
Prikaz kalendara za vrijeme
reprodukcije u datumskom načinu
pregledavanja
Povucite prema dolje
Kazalo
Funkcija
MENU/Pretraga
postavki
Prikaz/skrivanje MENU
Pretraga
operacija
zNaputci za povlačenje po zaslonu
zPregledavanje slika snimljenih drugim fotoaparatom
Fotoaparat na memorijskoj kartici izrađuje datoteku slikovne baze podataka za
snimanje i prikaz slika. Kad fotoaparat naiđe na sliku koja nije registrirana u datoteci
slikovne baze podataka na memorijskoj kartici, na zaslonu će se pojaviti poruka
»Pronađene su neprepoznatljiv. datotek. Uvezite datoteke«. Kako biste mogli vidjeti
neregistrirane slike trebate ih registrirati odabirom [OK].
• Kako biste uspješno registrirali slike, baterija mora imati dostatan kapacitet. Ako baterija
prilikom registriranja slika nema dostatan kapacitet možda nećete moći prebaciti podatke ili
će podaci biti pokvareni ako se baterija isprazni.
37HR
Zum pri reprodukciji
Sadržaj
Reproducira uvećanu sliku.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite
tipku
(reprodukcija).
2 Dodirnite mjesto koje želite uvećati.
3 Podesite omjer uvećanja i položaj na slici.
Označava dio slike koji je
uvećan
Slika će se nastaviti povećavati svaki put kad
dodirnete zaslon.
Funkcija
Povucite gore/dolje/desno/
lijevo
Promjena mjesta zuma.
/
MENU/Pretraga
postavki
Tipka/način rada
Pretraga
operacija
Slika je uvećana dva puta, mjesto koje ste dodirnuli
je u njezinom središtu. Sliku također možete uvećati
namještanjem tipke zuma (W/T) na T stranu.
Promjena omjera zuma.
Poništavanje reprodukcijskog zuma.
zPohranjivanje uvećanih slika
t
Kazalo
Uvećanu sliku možete spremiti u memoriju uz pomoć trimming funkcije (
[Retuširanje] t [Promjena veličin. (Rezanje)]).
38HR
Širokokutni zum
2 Dodirnite
Pretraga
operacija
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
Sadržaj
U modu pojedinačne slike, fotografije 4:3 bit će reproducirane preko cijelog LCD
zaslona. U tom slučaju će gornji i donji rub slike biti neznatno odrezan.
(širokokutni zum).
Napomena
• Širokokutni zum nije dostupan za sljedeće vrste slikovnih datoteka:
– Videozapisi
– Panoramske slike
– Slike prikazane u burst skupini
– 16:9 slike
MENU/Pretraga
postavki
3 Za poništavanja širokokutnog zuma ponovno
dodirnite
(širokokutni zum).
Kazalo
39HR
Sadržaj
Prikaz privremeno zakrenute
slike
To se koristi u modu pojedinačne slike za njezino privremeno zakretanje i uvećanje na
zaslonu.
Pretraga
operacija
2 Odaberite okomitu orijentaciju slike t dodirnite
(privremeno zakrenuti prikaz).
3 Za poništavanje prikaza, ponovno dodirnite
(privremeno zakrenuti prikaz).
MENU/Pretraga
postavki
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
Napomene
Kazalo
• Privremeno zakrenuti prikaz nije dostupan za sljedeće vrste slika:
– Videozapisi
– Panoramske slike
– Slike vodoravne orijentacije
• Dodirom na / poništava se privremeno zakrenuti prikaz.
40HR
Reprodukcija videozapisa
Sadržaj
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
2 Odaberite videozapis pomoću
3 Dodirnite
/
.
na LCD zaslonu.
Tipka/način rada
Pretraga
operacija
Ako dodirnete LCD zaslon tijekom reprodukcije na
njemu će se pojaviti radne tipke.
Funkcija
Kontrola glasnoće
Podešavanje glasnoće pomoću
m
Premotavanje unatrag
Dodirnite u ili LCD zaslon
Obična reprodukcija/pauziranje
y
Spora reprodukcija
M
Premotavanje unaprijed
/
.
Napomena
MENU/Pretraga
postavki
.
Povratak na početak videozapisa
• Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći izravno reproducirati.
Kazalo
41HR
Način jednostavni
Sadržaj
Omogućuje vam da snimate fotografije koristeći minimalan broj potrebnih funkcija.
Veličina teksta se poveća, te se indikatori bolje vide.
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
3
t
/
tipku načina na
(foto).
(Način jednostavni) t [OK]
Napomene
zFunkcije dostupne u jednostavnom načinu (snimanje)
Kazalo
Snimanje osmjeha: Dodirnite (osmjeh).
Veličina slike:
t [Veličina slike] t Odaberite
[Velika] ili [Mala]
Bljeskalica:
t [Bljeskalica] t Odaberite
[Autom.] ili [Isključeno]
Samookidač:
t [Samookidač] t Odaberite
[Isključeno] ili [Uključeno]
Izlazak iz nač. jedn. snim.:
t [Izlazak iz nač.
jedn. snim.] t [OK]
MENU/Pretraga
postavki
• Razina napunjenosti baterije može se brže smanjivati jer se osvijetljenost zaslona automatski
povećava.
• Način reprodukcije također će se promijeniti u [Način jednostavni].
Pretraga
operacija
2 Podesite
zO funkciji prepoznavanja scene
Funkcija prepoznavanja scene aktivna je u jednostavnom načinu. Pomoću ove
funkcije fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i snima sliku.
Ikona funkcije prepoznavanja scene
• Fotoaparat prepoznaje (Sumrak),
(Portret u sumrak),
(Sumrak pomoću stativa),
(Protusvjetlo),
(Portret na protusvjetlu),
(Krajolik),
(Makrosnimanje),
(Blisko
izoštravanje) ili
(Portret) i ako prepozna scenu, prikazuje ikonu na LCD zaslonu.
Podrobnije informacije naći ćete na stranici 68.
42HR
Tipka za snim. videozapisa
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2 Dodirnite
.
.
Također se može izići iz načina snimanja videozapisa
pritiskom na okidač dokraja.
Napomena
zPromjena formata videozapisa te kakvoće ili veličine slike
Kazalo
t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [Format
videozapisa] t [AVCHD] ili [MP4]
Kakvoća
(Način snimanja) t
(Snimanje filma) t
(Kakvoća) t
(AVCHD):
[AVC HD 17M FH] ili [AVC HD 9M HQ]
Veličina slike
(Način snimanja) t
(Snimanje filma) t
(Veličina
(MP4):
slike) t [MP4 12M], [MP4 6M] ili [MP4 3M]
MENU/Pretraga
postavki
• Tipka video snimanja nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmjeh
– U jednostavnom načinu
– Kod korištenja samookidača
Pretraga
operacija
3 Za prestanak snimanja videozapisa pritisnite
Format
videozapisa:
Sadržaj
Videozapisi se izravno mogu snimati u svim REC načinima.
43HR
Snim. videozap. u nač. scen.
Sadržaj
Omogućuje snimanje s prethodno odabranim postavkama u ovisnosti o sceni kad je
fotoaparat u načinu snimanja videozapisa.
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
3
(Način snimanja) t
t
željeni mod
(Snimanje filma)
(Snim. videozap. u nač. scen.) t
4 Pritisnite okidač dokraja.
Pretraga
operacija
2
5 Za prestanak snimanja videozapisa ponovno pritisnite okidač dokraja.
Automatski podešava postavke.
(Podvodno)
Omogućuje podvodno snimanje u prirodnim bojama fotoaparatom u
kućištu za podvodno snimanje (Marine pack i sl.).
MENU/Pretraga
postavki
(Autom.)
Kazalo
44HR
Snimanje osmjeha
Sadržaj
Kad fotoaparat detektira osmjeh dolazi do automatskog okidanja.
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
t
(Snimanje osmjeha)
Pretraga
operacija
3 Pričekajte da fotoaparat detektira osmjeh.
4 Za izlazak iz okidanja na osmjeh dodirnite
t
(Snimanje osmjeha).
Indikator osjetljivosti
detekcije osmjeha
Okvir detekcije lica
Napomene
Snimanje osmijeha automatski završava ako se popune memorijska kartica ili interna memorija.
Ovisno o uvjetima, fotoaparat možda neće pravilno prepoznati osmjeh.
Ne može se koristiti digitalni zum.
Funkcija okidanja na osmjeh nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– U načinu panoramskog snimanja
– U snimanju videozapisa
– U modu sprečavanja zamućenja zbog pomicanja
– U modu sumraka iz ruke
– U modu HDR korekcije pozadinskog svjetla
Kazalo
•
•
•
•
MENU/Pretraga
postavki
Kad razina osmjeha prijeđe V točku na indikatoru,
fotoaparat automatski snima sliku.
Ako se slučajno pritisne okidač dok traje detekcija
osmjeha, fotoaparat će snimiti sliku, a zatim se vratiti u
mod okidanja na osmjeh.
zPodešavanje osjetljivosti prepoznavanja osmjeha
U modu okidanja na osmjeh bit će prikazana tipka za podešavanje osjetljivosti
prepoznavanja osmjeha.
: Detektira široki osmjeh.
: Detektira normalni osmjeh.
: Detektira lagani osmjeh.
• U jednostavnom načinu, osjetljivost prepoznavanja osmjeha fiksno je postavljena na
[Normalan osmijeh].
• Kad je [Prikaz postavki] podešeno na [Isključeno] neće biti prikazana tipka za podešavanje
osjetljivosti prepoznavanja osmjeha.
45HR
Nastavak r
Neka vam pramenovi kose ne pokrivaju na oči.
Neka vam lice ne zaklanjaju šeširi, maske, naočale i
sl.
2 Okrenite lice prema fotoaparatu tako da bude što
više u razini s njim. Blago spustite kapke.
3 Nasmijte se jasno, otvorenih usta. Smijeh se lakše
detektira kad se vide zubi.
1
Pretraga
operacija
• Zatvarač se otvara kad se nasmije bilo koja osoba u kadru.
• Pomoću [Otkrivanje lica] možete odabrati ili registrirati osobu kojoj ćete dati prednost pri
detekciji osmjeha. Kad se odabrano lice registrira u memoriji fotoaparata, funkcija detekcije
osmjeha bit će primijenjena samo na njega. Ako želite primijeniti prepoznavanje osmjeha na
nekom drugom licu, dodirnite to lice (str. 70).
• Ako fotoaparat ne prepozna osmjeh podesite osjetljivost prepoznavanja osmjeha.
Sadržaj
zSavjeti za bolju detekciju osmjeha
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
46HR
Bljeskalica
2
Sadržaj
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
(Bljeskalica) t željeni mod
Kad tipke nisu prikazane na lijevoj strani LCD zaslona,
dodirnite
.
(Uključeno)
(Polagana
sinkronizacija)
Bljeskalica je uvijek uključena.
Bljeskalica je uvijek uključena.
Vrijeme ekspozicije je dugo da bi se na tamnom mjestu jasno
snimila pozadina do koje ne dopire svjetlo bljeskalice.
Bljeskalica nije uključena.
Napomene
•
•
•
•
Kazalo
Bljeskalica se aktivira dva puta. Prvim bljeskom se povećava osvijetljenost objekta.
Dok se bljeskalica puni na zaslonu je prikazano
.
Bljeskalica se ne može koristiti kod burst snimanja.
[Uključeno] i [Polagana sinkronizacija] nisu dostupni kad je fotoaparat u modu inteligentnog
samopodešavanja.
• [Autom.] i [Polagana sinkronizacija] nisu dostupni kad je fotoaparat u modu HDR korekcije
pozadinskog svjetla.
• [Bljeskalica] je fiksno podešen na [Isključeno] u sljedećim slučajevima:
– U načinu panoramskog snimanja
– U modu sprečavanja zamućenja zbog pomicanja
– U modu sumraka iz ruke
MENU/Pretraga
postavki
(Isključeno)
Bljeska u uvjetima slabog osvjetljena ili pozadinskog svjetla.
Pretraga
operacija
(Autom.)
zPojava »bijelih točaka« na slikama snimljenim s
bljeskalicom
Uzrok su čestice prašine, polena i sl., koje lebde blizu objektiva. Kad se osvijetle
bljeskom, na slici ostanu bijele točke.
Fotoaparat
Objekt
Čestice prašine, polena i sl.
u zraku
Kako se mogu izbjeći »bijele točke«?
• Osvijetlite sobu i snimite objekt bez bljeskalice.
• Odaberite (Visoka osjetljivost) u modu odabira scene. (Bljeskalica je postavljena na
[Isključeno].)
47HR
Bljeskalica
.
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
t
(Način jednostavni) t [OK]
3
t [Bljeskalica] t željeni mod
Bljeska u uvjetima slabog osvjetljena ili pozadinskog svjetla.
Isključeno
Bljeskalica nije uključena.
MENU/Pretraga
postavki
Autom.
Pretraga
operacija
2
Sadržaj
U jednostavnom načinu, postavku za bljeskalicu odaberite iz
Kazalo
48HR
Samookidač
Sadržaj
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(Samookidač) t željeni mod
Kad tipke nisu prikazane na lijevoj strani LCD zaslona,
dodirnite
.
Bez samookidača.
Podešavanje samookidača na vremenski odmak od 10
sekundi.
Kad pritisnete gumb okidača zatreperit će indikator
samookidača i oglasiti zvučni signal (bip) koji će prestati kad
dođe do okidanja.
Za poništavanje pritisnite
.
(2 sekundi)
Podešavanje samookidača na vremenski odmak od 2 sekundi.
(Snim. 1
osob.
samookidač.)
(Snim. 2
osob.
samookidač.)
Podešavanje samookidača na samookidač za autoportret.
Kad fotoaparat prepozna odabrani broj lica oglasi se zvučni
signal i 2 sekunde kasnije dolazi do okidanja. U tom trenutku
ne pomičite fotoaparat.
Kazalo
Napomene
• U načinu snimanja videozapisa nije dostupno [Snim. 1 osob. samookidač.] i [Snim. 2 osob.
samookidač.].
• Samookidač neće raditi u modu inteligentnog panoramskog snimanja.
MENU/Pretraga
postavki
(10 sekundi)
Pretraga
operacija
(Isključeno)
z Automatsko snimanje samookidačem za autoportret
Usmjerite objektiv prema sebi tako vam se lice vidi na LCD zastoru. Fotoaparat
prepozna predmet, zatim aktivira okidač. Fotoaparat određuje optimalnu
kompoziciju slike i sprečava da dio lica ostane van LCD zaslona.
• Sliku također možete snimiti protiskanjem okidača ova radnja traje.
49HR
Nastavak r
Ako pomaknete ruke ili tijelo dok držite fotoaparat i pritišćete okidač dogodit će se
»Potresanje fotoaparata«. Potresanje fotoaparata često nastaje u uvjetima slabog
osvjetljenja i dugog vremena ekspozicije za koje se primjerice koristi
(Portret u
sumrak) ili (Sumrak) mod. U tom slučaju snimajte vodeći računa o savjetima koji
slijede.
Pretraga
operacija
• Snimajte pomoću samookidanja sa zadrškom
od 2 sekunde i stabilizirajte fotoaparat u
mjestu tako što ćete ga nakon pritiskanja
okidača rukama čvrsto držati sa strane.
• Koristite stativ ili stavite fotoaparat na ravnu
površinu kako se ne bi micao.
Sadržaj
z Savjeti za sprečavanje zamućenja
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
50HR
Samookidač
.
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
t
(Način jednostavni) t [OK]
3
t [Samookidač] t željeni mod
Bez samookidača.
Uključeno
Podešavanje samookidača na vremenski odmak od 10
sekundi.
Kad pritisnete gumb okidača zatreperit će indikator
samookidača i oglasiti zvučni signal (bip) koji će prestati kad
dođe do okidanja.
Za poništavanje pritisnite
.
MENU/Pretraga
postavki
Isključeno
Pretraga
operacija
2
Sadržaj
U jednostavnom načinu, postavku za samookidač odaberite iz
Kazalo
51HR
Smjer snimanja
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(i-Panoramsko
(Smjer snimanja) t željeni smjer
Horizontalno zakretanje slijeva nadesno.
(Lijevo)
Horizontalno zakretanje zdesna nalijevo.
(Gore)
Vertikalno zakretanje odozdo prema gore.
(Dolje)
Vertikalno zakretanje odozgo prema dolje.
MENU/Pretraga
postavki
(Desno)
Pretraga
operacija
3
(Način snimanja) t
snimanje)
Sadržaj
Za snimanje inteligentnih panoramskih slika podesite smjer zakretanja fotoaparata.
Kazalo
52HR
Veličina slike/Kakvoća
2
t (Veličina slike) ili
željena veličina
Pretraga
operacija
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
(Kakvoća) t
Ovisno o REC modu, ove tipke ovih opcija bit će
prikazane na lijevoj strani zaslona.
Upute za korištenje
Za ispis do veličine A3+
(2592×1944)
Za ispis do veličine L/2L/A4
(640×480)
Za privitke elektronske pošte
(3648×2056)
Za pregledavanje na televiziji
visoke razlučivosti i ispis do veličine
A4
(1920×1080)
Za pregledavanje na televiziji
visoke razlučivosti
Slike će biti prikazane u
formatu 4:3.
Kazalo
(3648×2736)
LCD zaslon
MENU/Pretraga
postavki
Kod snimanja fotografija
Veličina slike
Sadržaj
Veličina fotografije određuje veličinu pripadajuće slikovne datoteke koja će se snimiti
prilikom fotografiranja.
Što je slika veća, nakon ispisa na papiru velikog formata vidjet će se više detalja. Što je
slika manja, broj slika koje se mogu snimiti bit će veći.
Slike će biti prikazane na
cijelom zaslonu.
Napomena
• Kod ispisa slika snimljenih u formatu 16:9 možda će biti odrezana oba kraja.
U jednostavnom načinu
Velika
Snima slike u [10M] veličini.
Mala
Snima slike u [5M] veličini.
53HR
Prilikom snimanja inteligentnih panoramskih slika
(Vodoravno: 4912×1080)
(Okomito: 3424×1920)
Snimanje slika u širokom formatu.
(Široki)
Pretraga
operacija
(Vodoravno: 7152×1080)
(Okomito: 4912×1920)
Kod snimanja videozapisa
Format snimanja videozapisa (AVCHD)
Videozapisi snimljeni ovim fotoaparatom snimaju se u AVCHD formatu brzinom od
približno 60 polja u sekundi (kod 1080 60i kompatibilnih aparata) ili 50 polja u sekundi
(kod 1080 50i kompatibilnih aparata) s Dolby Digital zvukom, AVCHD format.
Opis
AVC HD 17M FH
17 Mb/s
Snimanje s maksimalnom kakvoćom
slike veličine 1920×1080
AVC HD 9M HQ
9 Mb/s
Snimanje s maksimalnom kakvoćom
slike veličine 1440×1080
Kazalo
Prosječni protok
bitova u sekundi
MENU/Pretraga
postavki
Što su veće dimenzije slike videozapisa, veća je kvaliteta. Što je veći broj podataka u
sekundi (prosječni protok bitova u sekundi) reproducirana slika bit će jasnija.
Format videozapisa odaberite dodirom na
t
(Postavke) t
(Postavke
snimanja) t [Format videozapisa] modu snimanja (str. 96).
Kakvoća videozapisa
Sadržaj
Snimanje slika u standardnom formatu.
(Standardno)
Format snimanja videozapisa (MP4)
Videozapisi snimljeni ovim fotoaparatom snimaju se u MPEG-4 formatu brzinom od
približno 30 kadrova u sekundi (kod 1080 60i kompatibilnih aparata) ili 25 polja u
sekundi (kod 1080 50i kompatibilnih aparata) na progresivan način s AAC zvukom, mp4
format.
Veličina videozapisa
Prosječni protok
bitova u sekundi
Opis
MP4 12M
12 Mb/s
Snimanje u 1440×1080 veličini
MP4 6M
6 Mb/s
Snimanje u 1280×720 veličini
MP4 3M
3 Mb/s
Snimanje u VGA veličini
Napomena
• Kad se za snimanje videozapisa odabere veličina slike [MP4 3M] rezultat će biti telefoto snimak.
54HR
Nastavak r
Digitalna slika sastoji se od malih točaka koje se zovu pikseli.
Što je veći broj piksela, slika je veća, zauzima više memorije i ima više detalja.
»Veličina slike« prikazuje se brojem piksela. Iako se na zaslonu fotoaparata ne vidi
nikakva razlika, razlika u preciznosti detalja i vremenu potrebnom za obradu
podataka postaje očita kod ispisa slike i njezinom prikazu na zaslonu računala.
Veličina slike: 10M
3648 piksela × 2736 piksela = 9.980.928 piksela
2 Veličina slike: VGA
640 piksela × 480 piksela = 307.200 piksela
1
Pikseli
Veliki broj piksela
(kvalitetnija slika i veća datoteka)
Mali broj piksela
(lošija kvaliteta slike i manja datoteka)
MENU/Pretraga
postavki
Piksel
Pretraga
operacija
Opis piksela i veličine slike
Sadržaj
zO »odnosu kvalitete« i »veličine slike«
Kazalo
55HR
Brzo snimanje
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
Sadržaj
Ako pritisnete i držite okidač fotoaparat snima do 10 kadrova u jednom mahu.
(Brzo snimanje) t željeni mod
Snima jednu slike.
(Visoka)
Snima u nizu do 10 slika u sekundi.
(Srednje)
Snima u nizu do 5 slika u sekundi.
(Niska)
Snima u nizu do 2 slika u sekundi.
Napomene
Kazalo
• Brzo snimanje nije dostupno u sljedećim slučajevima:
– U načinu panoramskog snimanja
– U snimanju videozapisa
– U modu sprečavanja zamućenja zbog pomicanja
– U modu sumraka iz ruke
– U modu HDR korekcije pozadinskog svjetla
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmjeh
– U jednostavnom načinu
• Bljeskalica je postavljena na [Isključeno].
• Kod snimanja sa samookidačem može se snimiti najviše pet slika.
• Vrijeme snimanja se povećava s povećanjem veličine slike.
• Kad su postavke [Izoštravanje], [Balans bijele boje] i [EV] podešene za prvu sliku također će biti
primijenjene na ostale snimke.
• Prilikom snimanja u unutranju memoriju, veličina slike bit će podešena na [VGA].
• Kad baterija oslabi ili kad se unutarnja memorija i napuni brzo snimanje će prestati.
• Kad je vrijeme ekspozicije veliko, učestalost okidanja kod burst snimanja može biti smanjena.
MENU/Pretraga
postavki
(Isključeno)
Pretraga
operacija
Kad tipke nisu prikazane na lijevoj strani LCD zaslona,
dodirnite
.
zO snimanju burst snimaka
Kod burst snimanja snimljene će se slike prikazati u okvirima na LCD zaslonu. Kad
se popune svi okviri, snimanje je završeno.
Pohranjivanje možete prekinuti dodirom na [Odustani od snimanja] t [OK].
Nakon toga će se snimiti slika u indeksnom prikazu i slike čija je obrada u tijeku.
56HR
Makrosnimanje
Sadržaj
Ovaj mod koristite za snimanje izbliza prekrasnih slika objekata malih dimenzija, npr.
kukaca i cvijeća.
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
t
(Makrosnimanje) t željeni mod
Ovisno o REC modu, ove tipke ovih opcija bit će
prikazane na lijevoj strani zaslona.
(Autom.)
Ovaj način koristite za snimanje na malim udaljenostima.
Fiksirano na W stranu: Približno 1 cm do približno 20 cm
Napomene
Kazalo
• [Makrosnimanje] je fiksno podešen na [Autom.] u sljedećim slučajevima:
– U načinu panoramskog snimanja
– U snimanju videozapisa
– U modu sprečavanja zamućenja zbog pomicanja
– U modu sumraka iz ruke
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmjeh
– U jednostavnom načinu
– Kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.]
• Kad koristite mod bliskog snimanja, imajte na umu sljedeće.
– Ne mogu se koristiti funkcije prepoznavanja scene ni prepoznavanja lica.
– Mod će se poništiti kad se fotoaparat isključi ili promijeni način snimanja.
– Jedine postavke za bljeskalicu koje se mogu koristiti u ovom modu su [Uključeno] ili
[Isključeno].
– Brzina izoštravanja se smanjuje.
MENU/Pretraga
postavki
(Blisko
izoštravanje)
Fotoaparat automatski pomiče žarište s udaljenih objekata na
objekte u blizini.
Pretraga
operacija
2
57HR
EV
Sadržaj
Ekspozicija se može podesiti ručno u koracima od 1/3 EV u intervalu od –2,0 EV do
+2,0 EV.
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
t
(EV)
Ovisno o REC modu, ove tipke ovih opcija bit će
prikazane na lijevoj strani zaslona.
3 Dodirnite
t [OK].
/
za podešavanje ekspozicije
Napomene
• [EV] nije dostupno u modu HDR korekcije pozadinskog svjetla niti u jednostavnom načinu
snimanja.
• Kod snimanja u pretjerano svijetlim ili tamnim uvjetima, ili kod uporabe bljeskalice, podešavanje
ekspozicije možda neće imati učinka.
Preeksponiranost = prevelika količina svjetlosti
Blijeda slika
Kazalo
zPodešavanje ekspozicije za bolji izgled slika
MENU/Pretraga
postavki
Ekspoziciju također možete podesiti dodirom na z na
traci za podešavanje i povlačenjem ulijevo ili udesno.
Pretraga
operacija
2
Smanjenje EV postavke –
Ispravna ekspozicija
Povećanje EV postavke +
Podeksponiranost = premala količina svjetlosti
Tamnija slika
58HR
ISO
Sadržaj
Podešavanje svjetlosne osjetljivosti kad je aparat u modu samoprogramiranja ili kad je
odabir scene podešen na
(Podvodno).
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
(ISO) t željeni broj
ISO osjetljivost se podešava automatski.
(Autom.)
/
/
/
Pretraga
operacija
t
2
/
Napomena
• Kad je način snimanja podešen na brzo snimanje može se odabrati samo između [ISO AUTO],
[ISO 125] i [ISO 800].
zPodešavanje ISO osjetljivosti (Preporučeni indeks
MENU/Pretraga
postavki
Možete smanjiti zamućenje slike zbog slabog osvjetljenja ili
micanja objekta povećanjem ISO osjetljivosti (odaberite veću
vrijednost).
/
ekspozicije)
Kazalo
ISO osjetljivost predstavlja raspon brzine za medij snimanja koji uključuje senzor
slike za primanje svjetlosti. Ako je ekspozicija ista, slike se mogu razlikovati ovisno o
ISO osjetljivosti.
Visoka ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i pri uvjetima slabe svjetlosti a
smanjenjem vremena ekspozicije smanjuje se zamućenje.
Međutim velika će osjetljivost povećati šum slike.
Niska ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena.
Međutim, kad je ekspozicija nedostatna slika će biti tamnija.
59HR
Nastavak r
Iako je fotoaparat nepomičan, objekt se pomiče tijekom okidanja pa na slici izgleda
zamućeno. Potresanje fotoaparata se smanjuje automatski ali funkcija ne smanjuje
dovoljno zamućenje objekta.
Zamućenje objekta često nastaje u uvjetima smanjene osvijetljenosti ili dugog
vremena ekspozicije. U tom slučaju snimajte vodeći računa o savjetima koji slijede.
Pretraga
operacija
• Odaberite veću ISO osjetljivost kako bi
smanjili vrijeme ekspozicije i pritisnite okidač
prije nego što se objekt pomakne.
• Odaberite
(Visoka osjetljivost) u modu
odabira scene.
Sadržaj
z Savjeti za sprečavanje zamućenja
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
60HR
Balans bijele boje
Sadržaj
Podešava tonova boje prema postojećim uvjetima osvjetljenja. Koristite ovu funkciju kad
boje na snimku izgledaju neprirodno.
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
t
(Balans bijele boje)
Pretraga
operacija
2
3 Dodirnite željeni mod t [OK]
(Dnevno
svjetlo)
(Oblačno)
Automatski podešava balans bijelog pa boje na snimku
izgledaju prirodno.
Podešavanje kod snimanja na otvorenom pri sunčevoj
svjetlosti, snimanju večernjih prizora, noćnih scena, neonskih
znakova, vatrometa i sl.
Podešavanje kod snimanja pri oblačnom vremenu ili u sjeni.
[Balans bijel. za fluor. rasvj. 1]: Postavka za bijelo
fluorescentno osvjetljenje.
[Balans bijel. za fluor. rasvj. 2]: Postavka za prirodno bijelo
fluorescentno osvjetljenje.
[Balans bijel. za fluor. rasvj. 3]: Postavka za dnevno bijelo
fluorescentno osvjetljenje.
n (Svjetlo sa
žarnom niti)
Podešavanje za osvjetljenje električnom žaruljom ili jako
osvjetljenje, primjerice u fotografskom studiju.
(Bljeskalica)
Podešavanje prema statusu bljeskalice.
(Jedan dodir)
Podešavanje balansa bijeloga u ovisnosti o izvoru svjetla.
Bijela boja pohranjena u [Post. rada jednim dodirom] modu
postaje osnovna bijela boja. Ovaj mod koristite kad u
[Autom.] ili nekom drugom modu nije moguće ispravno
podesiti boju.
Kazalo
(Balans bijel.
za fluor. rasvj. 1)
(Balans bijel.
za fluor. rasvj. 2)
(Balans bijel.
za fluor. rasvj. 3)
(Post. rada
jednim dodirom)
MENU/Pretraga
postavki
(Autom.)
Pohranjuje osnovnu bijelu boju za uporabu u [Jedan dodir]
modu.
61HR
Nastavak r
Napomene
t
[Zadržava.]
(Balans bijele boje) t [Post. rada jednim dodirom] t
Kazalo
2
MENU/Pretraga
postavki
1 U kadar uhvatite neki bijeli objekt, primjerice list papira pod istim uvjetima
osvjetljenja pod kojima namjeravate snimati sliku.
Pretraga
operacija
Za hvatanje osnovne bijele boje u [Post. rada
jednim dodirom] modu
Sadržaj
• [Balans bijele boje] nije dostupno u sljedećim slučajevima:
– U inteligentnom automatskom podešavanju
– U jednostavnom načinu
• Kad je [Bljeskalica] podešeno na [Uključeno] u modu HDR korekcije pozadinskog svjetla,
funkcija [Balans bijele boje] nije dostupna.
• [Bljeskalica] u [Balans bijele boje] nije dostupno u sljedećim slučajevima:
– U načinu panoramskog snimanja
– U snimanju videozapisa
– U modu sprečavanja zamućenja zbog pomicanja
– U modu sumraka iz ruke
– Kad je odabir scene podešen na
(Visoka osjetljivost)
• Pod treperavim fluorescentnim svjetlom, funkcija balansa bijelog možda neće dati
zadovoljavajuće rezultate čak i ako se odabere [Balans bijel. za fluor. rasvj. 1], [Balans bijel. za
fluor. rasvj. 2] ili [Balans bijel. za fluor. rasvj. 3].
• Kod snimanja s bljeskalicom u bilo kojem modu osim [Bljeskalica] moda, [Balans bijele boje] će
biti podešen na [Autom.].
• Kad je bljeskalica podešena na [Uključeno] ili [Polagana sinkronizacija], balans bijelog može se
podesiti samo na [Autom.], [Bljeskalica], [Jedan dodir], ili [Post. rada jednim dodirom].
• [Post. rada jednim dodirom] se ne može odabrati dok se bljeskalica puni.
Zaslon snimanja će se odmah zacrniti da bi se ponovno pojavio nakon što balans
bijelog bude podešen i pohranjen u memoriju.
Napomene
• Ako za vrijeme snimanja treperi indikator
, balans bijelog ili nije podešen ili se ne može
podesiti. Koristite automatsko podešavanje balansa bijelog.
• Nemojte tresti ni udarati po fotoaparatu dok je aktivno [Post. rada jednim dodirom].
• Kad je mod bljeskalice podešen na [Uključeno] ili [Polagana sinkronizacija], balans bijelog je
podešen na uvjete kad bljeskalica radi.
• Podaci za balans bijelog dobiveni pomoću [Balans bijele boje] i [Bijeli bal. za podv. snimanje]
pohranjeni su odvojeno.
62HR
Nastavak r
Uvjeti osvjetljenja utječu na boje objekta na snimku.
Nijanse boja se podešavaju automatski ali se mogu podesiti i ručno pomoću funkcije
balansa bijelog.
Dnevna svjetlost
Oblačno
Fluorescentno
Svjetlost žarulje
Značajke svjetlosti
Bijela
(standardna)
Plavkasta
Zelenkasta
Crvenkasta
Pretraga
operacija
Vrijeme/osvjetljenje
Sadržaj
zUčinci uvjeta osvjetljenja
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
63HR
Bijeli bal. za podv. snimanje
Sadržaj
Podešava tonove boje kad je fotoaparat u
(Podvodno) modu u odabiru scene ili u
(Podvodno) modu u [Snim. videozap. u nač. scen.].
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
t
(Bijeli bal. za podv. snimanje)
3 Željeni mod t [OK]
(Podvodno 1)
Podešavanje kod podvodnog snimanja kad je naglašena plava
boja.
(Podvodno 2)
Podešavanje kod podvodnog snimanja kad je naglašena
zelena boja.
(Jedan dodir)
Podešavanje balansa bijeloga u ovisnosti o izvoru svjetla.
Bijela boja pohranjena u [Post. rada jednim dodirom] modu
postaje osnovna bijela boja. Ovaj mod koristite kad u
[Autom.] ili nekom drugom modu nije moguće ispravno
podesiti boju.
(Post. rada
jednim dodirom)
Pohranjuje osnovnu bijelu boju za kasniju uporabu u [Jedan
dodir] modu (str. 62).
Kazalo
Automatski podešava tonove boje na podvodne uvjete kako
bi boje izgledale prirodno.
MENU/Pretraga
postavki
(Autom.)
Pretraga
operacija
2
Napomene
• Ovisno o boji vode, podvodni balans bijelog možda neće dati očekivani rezultat čak i ako
odaberete [Podvodno 1] ili [Podvodno 2].
• Kad je bljeskalica podešena na [Uključeno], podvodni balans bijelog može se podesiti samo na
[Autom.], [Jedan dodir] ili [Post. rada jednim dodirom].
• [Post. rada jednim dodirom] se ne može odabrati za vrijeme punjenja bljeskalice.
• Podaci za balans bijelog dobiveni pomoću [Balans bijele boje] i [Bijeli bal. za podv. snimanje]
pohranjeni su odvojeno.
64HR
Izoštravanje
Sadržaj
Možete promijeniti način izoštravanja. Ako automatsko izoštravanje ne daje dovoljno
oštru sliku, upotrijebite izbornik.
AF je kratica za »Auto Focus«, funkciju za automatsko izoštravanje.
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
Pretraga
operacija
t
2
(Izoštravanje) t željeni mod
(Višestruki
AF)
• Kad je aktivna funkcija detekcije lica, prednost
Okvir AF tražila
kod automatskog izoštravanja imaju lica.
• Kad je odabir scene podešen na
(Podvodno), izoštravanje je
prilagođeno podvodnim uvjetima snimanja. Kad je slika izoštrena
pritiskom dopola na gumb okidača veliki okvir promijenit će boju u
zelenu.
Kazalo
(Središnji AF) Automatski izoštrava središnji dio slike u
okviru tražila. U kombinaciji s funkcijom
blokade AF omogućuje kadriranje slike
po želji.
MENU/Pretraga
postavki
Automatski izoštrava sve dijelove slike
unutar okvira tražila.
Prilikom snimanja fotografija, kad se
okidač pritisne dopola, pojavi se zeleni
okvir oko pravilno izoštrenog dijela slike.
Okvir AF tražila
(Spot AF)
Automatski izoštrava na objektima i
površinama malih dimenzija. U
kombinaciji s funkcijom blokade AF
omogućuje kadriranje slike po želji.
Kako objekt ne bi izišao iz okvira AF
tražila, fotoaparat mora biti potpuno
stabilan.
Okvir AF tražila
Napomene
• Kad se odabere [Digitalni zum] ili [AF osvjetljivač], okvir AF tražila nestaje i na njegovom
mjestu se pojavljuje točkasta crta. U tom slučaju fotoaparat će izoštravati na objektima u središtu
kadra.
• Ako način izoštravanja podesite na bilo koju opciju osim [Višestruki AF], [Otkrivanje lica] bit će
fiksno podešeno na [Prema mjestu dodira].
• [Izoštravanje] je fiksno podešen na [Višestruki AF] u sljedećim slučajevima:
– U inteligentnom automatskom podešavanju
– U snimanju videozapisa
– U modu sprečavanja zamućenja zbog pomicanja
– U modu sumraka iz ruke
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmjeh
– U jednostavnom načinu
– Kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.]
– Kad izoštravanje podesite dodirom na LCD zaslon
Nastavak r
65HR
Dodirom objekta na zaslonu prikazat će se kadar,
pritiskom na okidač dopola kadar će se izoštriti.
Sadržaj
zBrzo biranje objekta s prednošću
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
66HR
Način mjerenja svjetla
Sadržaj
Odabir načina mjerenja svjetla koji određuje koji dio objekta će služiti za podešavanje
ekspozicije.
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
(Način mjerenja svjetla) t željeni
mod
Dijeli kadar u više područja i vrši mjerenje u svakom od njih.
Fotoaparat određuje ravnomjernu ekspoziciju (mjerenje na
više uzoraka).
(Središnje)
Mjeri svjetlo u središtu slike i na osnovu rezultata određuje
ekspoziciju (mjerenje u središtu).
(Spot)
Mjeri svjetlo samo na dijelu objekta
(mjerenje u točki). Ova funkcija je
korisna kad je objekt osvijetljen
odostraga ili kad postoji jak kontrast
između objekta i pozadine.
MENU/Pretraga
postavki
(Višestruko)
Pretraga
operacija
t
2
Končanica za mjerenje
ekspozicije u točki
Napomene
Kazalo
Određuje dio objekta
• Opcija [Spot] ne može se odabrati u video modu.
• [Način mjerenja svjetla] je fiksno podešen na [Višestruko] u sljedećim slučajevima:
– U inteligentnom automatskom podešavanju
– U modu HDR korekcije pozadinskog svjetla
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmjeh
– U jednostavnom načinu
– Kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.]
– Kad dodirnete LCD zaslon da biste podesili točku žarišta
• Ako bljeskalicu podesite na bilo koju opciju osim [Višestruko], [Otkrivanje lica] bit će fiksno
podešeno na [Prema mjestu dodira].
67HR
Prepoznavanje scena
MENU/Pretraga
postavki
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
(Način snimanja) t
autom. podeš.)
t
3
Pretraga
operacija
Primjer slike snimljene
s
(Protusvjetlo).
Ikona prepoznavanja scene i vodič
Fotoaparat prepoznaje sljedeće vrste scena.
Kad fotoaparat 'odluči' koja je scena
najprikladnija, na zaslonu se pojavi
pripadajuća ikona scene i upute.
(Sumrak),
(Portret u sumrak),
(Sumrak pomoću stativa),
(Protusvjetlo),
(Portret na protusvjetlu),
(Krajolik),
(Makrosnimanje),
(Blisko izoštravanje),
(Portret)
Sadržaj
Fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i snima.
Kad se prepozna pokret, ISO osjetljivost će se povećati u ovisnosti o pomaku da bi se
smanjila zamućenost slike (detekcija pomaka).
(Inteligentno
(Prepoznavanje scena) t željeni
mod
Kazalo
(Autom.)
Kad fotoaparat prepozna scenu prelazi na najprikladnije
postavke i snima sliku.
(Napredno)
Kad fotoaparat prepozna scenu prelazi na najprikladnije
postavke. Kad fotoaparat prepozna scenu kao (Sumrak),
(Portret u sumrak),
(Sumrak pomoću stativa),
(Protusvjetlo) ili (Portret na protusvjetlu), automatski
mijenja postavke i snima sljedeću sliku.
• Kad uzastopno snimite dvije slike, znak + na ikoni
promijenit
će boju u zelenu.
• Kad snimite dva kadra, odmah po snimanju prikazat će se obje
slike jedna do druge.
• Kad je na zaslonu prikazano [Smanjenje zatvaranj. očiju]
automatski se snimaju 2 slike i automatski odabire slika s
otvorenim očima. Podrobnije informacije o funkciji detekcije
zatvorenih očiju (anti blink), naći ćete u odjeljku »Što je funkcija
detekcije zatvorenih očiju (anti blink)?«.
68HR
Nastavak r
Napomene
Sadržaj
Pretraga
operacija
• Funkcije odabira scene nije dostupna kod snimanja slika s digitalnim zumom.
• [Prepoznavanje scena] je fiksno podešeno na [Autom.] u sljedećim slučajevima:
– Tijekom burst snimanja
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmjeh
– Kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.]
• Za bljeskalicu su dostupne opcije [Autom.] i [Isključeno].
• Prepoznavanje scene kao
(Sumrak pomoću stativa) neće biti uspješno u uvjetima kad se
okolne vibracije prenose na fotoaparat iako je pričvršćen na stativ.
(Sumrak pomoću stativa) može biti povećanje vremena
• Rezultat prepoznavanja scene kao
ekspozicije. Pobrinite se da se fotoaparat ne pomiče tijekom snimanja.
• Pojavit će se ikona prepoznavanja scene bez obzira na [Prikaz postavki].
• U ovisnosti o uvjetima, scenu možda neće biti moguće prepoznati.
zSnimanje dviju slika s različitim postavkama i odabir bolje
U [Napredno] modu, fotoaparat snima dvije slike zaredom s različitim postavkama
kad prepoznata scene (Sumrak), (Portret u sumrak),
(Sumrak pomoću
stativa), (Protusvjetlo) ili (Portret na protusvjetlu) koje su podložne zamućenju.
Od dvije snimljene slike možete izabrati onu koju želite.
Prva slika*
Druga slika
MENU/Pretraga
postavki
slike (napredni mod)
Snimanje s polaganom sinkronizacijom Snimanje s povećanom osjetljivošću i
smanjenjem učinka potresanja
Kazalo
Snimanje s polaganom sinkronizacijom Snimanje s povećanom osjetljivošću s
uz korištenje lica na koje bljeskalica
referentnim licem i smanjenjem učinka
bljesne kao referentnog
potresanja
Snimanje s polaganom sinkronizacijom Snimanje s još većim vremenom ekspozicije
bez povećanja osjetljivosti
Snimanje s bljeskalicom
Snimanje s podešenim pozadinskim
osvjetljenjem i kontrastom
Snimanje s korištenjem lica na koje
bljeskalica bljesne kao referentnog
Snimanje s podešenim osvjetljenjem i
kontrastom referentnog lica i pozadine
* Bljeskalica je postavljena na [Autom.].
zŠto je funkcija detekcije zatvorenih očiju (anti blink)?
Kad je podešen na [Napredno], fotoaparat automatski snima dvije slike zaredom*
kad prepozna
(Portret). Fotoaparat će odabrati, prikazati, i snimiti sliku na kojoj
se oči nisu automatski zatvorile. Ako su oči zatvorene na obje slike, pojavit će se
poruka »Otkriveno zatvoreno oko«.
* osim kad bljeskalica bljesne/kod male brzine zatvarača
69HR
Otkrivanje lica
Sadržaj
Detektira lica osoba koje snimate i podešava postavke za izoštravanje, bljeskalicu,
ekspoziciju, balans bijelog i smanjenje učinka crvenih očiju.
Okvir detekcije lica (narančasti)
Okvir detekcije lica (bijeli)
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
t
(Otkrivanje lica) t željeni mod
(Prema mjestu
dodira)
(Autom.)
Prepoznaje lice kad se na zaslonu dodirne mjesto s licem.
Odabire lice na kojem će fotoaparat automatski izoštravati.
Detektira i snima s prednošću izoštravanja na dječjem licu.
(Odrasli kao
prioritet)
Detektira i snima s prednošću izoštravanja na licu odrasle
osobe.
Kazalo
(Djeca kao
prioritet)
MENU/Pretraga
postavki
2
Pretraga
operacija
Kad fotoaparat detektira više od jedne osobe u kadru donijet će odluku kojoj će
od njih dati prednost pri izoštravanju. Okvir detekcije lica za odabranu osobu
postat će narančast. Ako pritisnete okidač dopola okvir za koji je izoštravanje
podešeno postat će zelen.
Napomene
• [Otkrivanje lica] nije dostupno u sljedećim slučajevima:
– U načinu panoramskog snimanja
– U snimanju videozapisa
– U jednostavnom načinu
• [Prema mjestu dodira] nije dostupno kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob.
samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.].
• [Otkrivanje lica] se može odabrati samo kad je mod izoštravanja podešen na [Višestruki AF] ili
mod mjerenja na [Višestruko].
• Funkcija detekcije lica nije dostupna kad se koristi digitalni zum.
• Može detektirati do 8 lica.
• Ovisno o uvjetima snimanja, lica odraslih i djece možda neće biti ispravno detektirana.
• Tijekom snimanja s funkcijom okidanja na osmjeh, funkcija [Otkrivanje lica] se automatski
podešava na [Autom.] čak i ako je prethodno bila podešena na [Prema mjestu dodira].
70HR
Nastavak r
Kad je aktivna funkcija [Otkrivanje lica] fotoaparat automatski odabire lice na kojem
će izoštravati, ali lice s prednošću izoštravanja možete odabrati i markirati i ručno.
1Dodirnite lice koje želite markirati kao lice s prednošću
tijekom prepoznavanja lica.
Time je prvo lice slijeva markirano kao lice s prednošću i
okvir mijenja boju u narančastu
.
3Za poništavanje markiranja lica pritisnite
.
MENU/Pretraga
postavki
• Prilikom vađenja baterije markiranje lica će se poništiti.
• Kad narančasti okvir nestane s LCD zaslona, odabir lica za izoštravanje ponovno će vršiti
funkcija [Otkrivanje lica]. Kad se narančasti okvir ponovno pojavi na LCD zaslonu,
fotoaparat će izoštravati na markiranom licu.
• U nekim slučajevima neće biti moguće detektirati markirano lice, npr. u uvjetima jakog
svjetla, kad osoba ima neobičnu frizuru i sl. U tom slučaju promijenite mjesto snimanja i
markirajte lice u novim uvjetima.
• Kad se koristi funkcija okidanja na osmjeh skupa s okvirom detekcije lica, detekcija osmjeha
vršit će se samo na markiranom licu.
• U načinu jednostavnog snimanja ili kad je [Samookidač] podešen na [Snim. 1 osob.
samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.], ne može se markirati lice s prednošću.
Pretraga
operacija
2Svaki put kad dodirnete neko drugo lice markirate ga
kao lice s prednošću.
Sadržaj
zMarkiranje lica s prednošću (Pohranjivanje odabranog lica)
Kazalo
71HR
Smanjenje zatvaranj. očiju
Sadržaj
Kod snimanja fotografija, kad je odabir scene podešen na
(Meko snimanje) fotoaparat
će automatski snimiti dvije slike zaredom. Fotoaparat će odabrati, prikazati i snimiti sliku
na kojoj se oči nisu automatski zatvorile.
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
3
(Način snimanja) t
(Meko snimanje)
(Odabir scene) t
t
(Smanjenje zatvaranj. očiju) t
željeni mod
Kad je aktivna detekcija lica, funkcija sprečavanja zatvorenih
očiju osigurava snimanje slika osobe sa otvorenim očima.
(Isključeno)
Bez funkcije sprečavanja zatvorenih očiju.
MENU/Pretraga
postavki
(Autom.)
Pretraga
operacija
2
Napomene
Kazalo
• Funkcija sprečavanja zatvorenih očiju neće raditi u sljedećim slučajevima.
– Kad se koristi bljeskalica
– Tijekom burst snimanja
– Kad nije aktivna funkcija detekcije lica
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmjeh
• Ponekad funkcija sprečavanja zatvorenih očiju neće radi u ovisnosti o situaciji.
• Kad je funkcija sprečavanja zatvorenih očiju podešena na [Autom.] i kad se unatoč tome snimaju
samo slike na kojima osoba ima zatvorene oči, na LCD zaslonu će se pojaviti poruka »Otkriveno
zatvoreno oko«. Po potrebi ponoviti snimanje.
72HR
Prikaz postavki
1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda
snimanja.
2
t
Sadržaj
Podešava hoće li prilikom snimanja na LCD zaslonu biti prikazane radne tipke.
(Prikaz postavki) t željeni mod
(Isključeno)
Bez prikaza radnih tipki.
[Isključeno]
Kazalo
zZa prikaz radnih tipki kad je [Prikaz postavki] podešeno na
MENU/Pretraga
postavki
Prikaz radnih tipki.
Pretraga
operacija
(Uključeno)
Dodirnite lijevu stranu LCD zaslona i povucite udesno
za prikaz radnih tipki.
73HR
Način jednostavni
Sadržaj
Prilikom pregledavanja slika u jednostavnom načinu, zaslonski prikaz reprodukcije je
povećan, indikatori su uočljiviju i broj funkcija koje se mogu koristiti je manji.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
t
(Način jednostavni) t [OK]
Napomene
Pretraga
operacija
2
• Baterija se brže troši zbog automatskog povećanja osvjetljenja zaslona.
• Način snimanja također će se promijeniti u [Način jednostavni].
(pregledavanje)
Kazalo
(Brisanje) : Brisanje trenutno odabrane slike.
(Zum) : Uvećanje prikazane slike.
• Povucite prema gore, prema dolje, udesno ili ulijevo
ilo dodirnite / / / za promjenu mjesta za
zumiranje. Dodirnite / za promjenu uvećanja.
:
Dodirnite [Izbriši jednu sliku] za brisanje slike
trenutno prikazane na zaslonu.
Dodirnite [Izbriši sve slike] za brisanje svih slika iz
aktualnog raspona datuma ili mape.
Dodirnite [Izlazak iz nač. jedn. snim.] za izlazak iz
jednostavnog načina.
MENU/Pretraga
postavki
zFunkcije dostupne u jednostavnom načinu
• Kad se u fotoaparat umetne memorijska kartica [Način prikaza] je podešeno na [Prikaz
datuma].
74HR
Kalendar
Sadržaj
Ova značajka omogućuje odabir datuma za reprodukciju u kalendaru kad se koristi
datumski prikaz.
Korak 2 nije potreban kad je odabran [Prikaz datuma].
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
t
datuma)
3 Dodirnite
(Način prikaza) t
Pretraga
operacija
2
(Prikaz
(Kalendar).
Kad tipke nisu prikazane na lijevoj strani LCD zaslona,
dodirnite
.
MENU/Pretraga
postavki
4 Odaberite mjesec koji želite prikazati pomoću
/ , zatim dodirnite željeni datum.
Povucite minijature slika za odabrani datum prema gore
ili prema dolje za promjenu stranice. Dodirnite jednu od
slika za povratak na njezin pojedinačni zaslonski prikaz.
Napomena
• Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija.
Kazalo
Slike za odabrani datum
75HR
Indeks slika
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
2 Dodirnite
Sadržaj
Prikazuje više slika istovremeno.
(Indeks slika).
3 Dodirnite zaslon i povucite prema gore ili dolje
za promjenu stranice.
Pretraga
operacija
Kad tipke nisu prikazane na lijevoj strani LCD zaslona,
dodirnite
.
Dodirnite jednu od slika u indeksnom prikazu za
povratak na njezin pojedinačni zaslonski prikaz.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
76HR
Dijaprojekcija
Sadržaj
Slike se automatski reproduciraju jedna za drugom.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
(Dijaprojekcija) t željeni mod.
2 Dodirnite
Reproducira sve slike jednu za drugom.
(Dijaprojekcija s
glazbom)
Automatski reproducira slike jednu za drugom uz specijalne
efekte i glazbu.
Kontinuirana reprodukcija
1 Odaberite sliku za početak prezentacije.
(Dijaprojekcija) t [Kontinuirana reprodukcija].
2 Dodirnite
MENU/Pretraga
postavki
(Kontinuirana
reprodukcija)
Pretraga
operacija
Kad tipke nisu prikazane na lijevoj strani LCD zaslona,
dodirnite
.
3 Za završetak neprekidne prezentacije dodirnite LCD zaslon, zatim
dodirnite [Izlazak iz kontinuiran. reprodukc.].
/
na LCD zaslonu za podešavanje jačine zvuka videozapisa.
Napomena
• Kad je [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] podešeno na [Prikaži samo glavnu sliku], bit će prikazana
samo glavna slika.
Kazalo
• Dodirnite
zPregledavanje panoramskih slika u neprekinutoj
reprodukciji
Cijela panoramska slika prikazana je tijekom 3 sekunde.
Panoramsku sliku možete pomicati gore-dolje dodirom na
.
77HR
Dijaprojekcija s glazbom
Sadržaj
1 Dodirnite
(Dijaprojekcija) t [Dijaprojekcija s glazbom].
2 Dodirnite željeni mod t [Početak].
3 Za izlazak iz prezentacije dodirnite zaslon, zatim odaberite [Izlazak iz
dijaprojekcije].
• [Dijaprojekcija s glazbom] nije dostupno za sljedeće vrste slika i u sljedećim slučajevima:
– Panoramske slike
– Kad je [Način prikaza] podešeno na [Prikaz mape (MP4)] ili [AVCHD prikaz]
Sve
Prezentacija svih fotografija po redu.
Ovaj datum
Prezentacija svih fotografija snimljenih unutar odabranog
raspona datuma kad je mod pregledavanja podešen na
(Prikaz datuma).
Mapa
Prezentacija slika u trenutno odabranoj mapi u modu prikaza
mape.
Kazalo
Efekti
Odabire brzinu izmjene slajdova i atmosferu za prezentacije. Ako je vrijeme
reprodukcije videozapisa dugo, bit će snimljen i prikazan kadar iz njega.
MENU/Pretraga
postavki
Slika
Odabire grupu fotografija za prezentaciju. Kad se za pohranjivanje slika koristi
unutarnja memorija, fiksni odabir ove postavke je [Mapa].
Pretraga
operacija
Napomena
Jednostavno
Jednostavna prezentacija gdje je prethodno podešen interval
između slajdova.
Interval između slajdova može se podesiti u [Interval] pa
možete istinski uživati u svojim slikama.
Nostalgično
Prezentacija koja reproducira atmosferu filmske scene.
Elegantno
Elegantna prezentacija koja se odvija umjerenom brzinom.
Aktivno
Brza prezentacija prikladna za prikaz aktivnosti.
Napomena
• Kad je [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] podešeno na [Prikaži samo glavnu sliku] slike iz burst
skupine bit će prikazane na sljedeći način.
– Kad je [Efekti] podešeno na [Jednostavno], bit će prikazana samo glavna slika.
– Kad je [Efekti] podešeno na bilo koju opciju osim [Jednostavno] i kad nema više od dviju burst
slika, bit će prikazana samo glavna slika.
– Kad je [Efekti] podešeno na bilo koju opciju osim [Jednostavno] i kad ima više od tri burst
slike, bit će prikazane tri slike uključujući glavnu.
78HR
Nastavak r
Izvorna postavka za [Jednostavno] prezentaciju.
Music2
Izvorna postavka za [Nostalgično] prezentaciju.
Music3
Izvorna postavka za [Elegantno] prezentaciju.
Music4
Izvorna postavka za [Aktivno] prezentaciju.
Isključi zvuk
Bez BGM.
Napomena
Pretraga
operacija
Music1
Sadržaj
Glazba
Određuje popratnu glazbu za prezentaciju. Možete odabrati više od jednog popratnog
glazbenog zapisa. Dodirnite
za slušanje svakog BGM-s (popratnog glazbenog
zapisa). Dodirnite / za podešavanje glasnoće BGM-a.
• Videozapisi se reproduciraju bez pripadajućeg zvuka.
1 sekunda
3 sekunde
Podešava interval između slajdova za [Jednostavno]
prezentaciju.
5 sekundi
MENU/Pretraga
postavki
Interval
Interval između slajdova. Kad [Jednostavno] prezentacija nije podešena na [Efekti],
fiksni odabir postavke je [Autom.].
10 sekundi
Autom.
Napomena
Kazalo
Podešena vrijednost intervala odgovara odabiru opcije
[Efekti].
• Ova postavka za raspon ne vrijedi za reprodukciju videozapisa.
Ponavljanje
Isključuje i uključuje ponavljanje prezentacije.
Uključeno
Neprekidno ponavlja prezentaciju.
Isključeno
Nakon što se izmijene svi slajdovi prezentacija završava.
zOdabir popratne glazbe
Željenu glazbenu datoteku sa CD-ova ili iz MP3 mape možete prebaciti na
fotoaparat i iskoristiti za popratnu glazbu uz prezentaciju. Za prijenos glazbe,
instalirajte »Music Transfer« softver (isporučeno) za računalo. Podrobnije
informacije naći ćete na stranicama 134 i 135.
• U fotoaparat možete pohraniti najviše četiri glazbena broja. (Četiri glazbena broja koja se
već nalaze u fotoaparatu (Music1 – Music4) možete zamijeniti prebačenim glazbenim
datotekama.)
• Na fotoaparatu se mogu reproducirati glazbene datoteke u trajanju do oko 5 minuta.
• Ako glazbenu datoteku ne možete reproducirati zbog oštećenja ili loše kvalitete, pokrenite
program [Formatiranje glazbe] (str. 116) i ponovite prijenos.
79HR
Brisanje
Sadržaj
Omogućava odabir slika koje želite izbrisati.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
2
(Brisanje) t željeni mod
(Sve u toj grupi)
Brisanje svih slika iz odabrane mape odjednom.
Nakon koraka 2, dodirnite [OK].
(Ova slika)
Briše sliku prikazanu u pojedinačnom načinu prikaza.
(Višestruke slike)
Možete odabrati i izbrisati više slika odjednom.
Nakon koraka 2 postupite na sljedeći način.
1Dodirnite sliku koju želite izbrisati.
Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika za
brisanje. Ponovno dodirnite sliku s oznakom
za
skidanje oznake .
(Sve u rasponu datuma) Brisanje odjednom svih slika u odabranom, datuma,
mapi ili svih AVCHD videozapisa.
(Sve u ovoj mapi)
Nakon koraka 2, dodirnite [OK].
(Sve AVCHD dato.)
Kazalo
2Dodirnite [OK] t [OK].
MENU/Pretraga
postavki
Briše sve slike iz burst skupine osim slike koja je
odabrana u prikazu burst skupine.
Nakon koraka 2, dodirnite [OK].
Pretraga
operacija
(Sve slike osim ove)
Napomena
• Kod korištenja unutarnje memorije, mod prikaza mape se koristi za prikaz fotografija i
videozapisa iz iste mape.
U jednostavnom načinu
Izbriši jednu sliku
Brisanje trenutno odabrane slike.
Izbriši sve slike
Brisanje svih slika iz aktualnog raspona datuma ili
mape.
80HR
Nastavak r
pojedinačnog i indeksnog prikaza
Dodirnite
za povratak na pojedinačni zaslonski
prikaz i
na pojedinačnom zaslonskom prikazu za
povratak na indeksni prikaz.
Sadržaj
zPrilikom odabira slika možete prelaziti između
• Prelazak između indeksnog i moda pojedinačnog prikaza
također je moguć u [Zaštita], [DPOF] i [Ispis] načinima.
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
81HR
Pošaljit. pomoću TransferJet
(Pošaljit. pomoću TransferJet) t željeni mod
Kad tipke nisu prikazane na lijevoj strani LCD zaslona,
dodirnite
.
3 Prenesite slike tako da blisko poravnate oznaku
fotoaparatu s oznakom na drugom uređaju.
(TransferJet) na
Kad se uspostavi veza oglasit će se obavijesni zvučni signal.
Brisanje slike prikazane u pojedinačnom načinu
prikaza.
(Višestruke slike)
Možete odabrati i poslati više slika odjednom.
Nakon koraka 2, proslijedite na sljedeći način.
1Odaberite sliku koju želite poslati, zatim je
dodirnite.
Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika
koju želite poslati.
Ponovno dodirnite sliku s oznakom
za skidanje
oznake .
Kazalo
(Ova slika)
MENU/Pretraga
postavki
2
Pretraga
operacija
1 Umetnite Memory Stick s TransferJet funkcijom
u fotoaparat i pritisnite tipku
(reprodukcija).
Sadržaj
TransferJet je tehnologija za bežični prijenos iz neposredne blizine koja omogućuje
prijenos vaših podataka bliskim poravnanjem dvaju aparata između kojih želite
uspostaviti komunikaciju.
Kako biste utvrdili raspolaže li vaš fotoaparat TransferJet funkcijom, potražite oznaku
(TransferJet) na donjoj strani fotoaparata.
Korištenje Memory Stick kartica s TransferJet funkcijom (prodaje se zasebno)
omogućuje prijenos slika između aparata kompatibilnih s TransferJet-om.
Više pojedinosti o TransferJet funkciji naći ćete u uputama za rad isporučenim uz
Memory Stick s TransferJet funkcijom.
2Dodirnite [OK] t [OK].
Napomene
• Moguć je prijenos isključivo fotografija.
• Moguć je prijenos do 10 slika odjednom.
t
(Postavke) t (Glavne
• Najprije podesite [TransferJet] na [Uključeno] odabirom
postavke) (str. 118).
• Kad ste u zrakoplovu podesite [TransferJet] na [Isključeno] odabirom
t
(Postavke)
t (Glavne postavke) (str. 118). I inače uvijek slijedite sva pravila koja vrijede na mjestima na
kojima koristite fotoaparat.
• Ako se prijenos nije moguć tijekom 30 sekundi, veza će se prekinuti. U tom slučaju odaberite
[Da] i ponovno poravnajte oznaku
(TransferJet) na kameri s oznakom na drugom uređaju.
• Memory Stick kartica s TransferJet funkcijom i modeli fotoaparata s TransferJet-om u nekim
zemljama nisu u prodaji zbog lokalnih zakona i propisa.
• Podesite [TransferJet] funkciju na [Isključeno] u drugim zemljama i područjima gdje niste kupili
svoj fotoaparat. Ovisno o zemlji ili području korištenje TransferJet funkcije može biti kažnjivo
zbog lokalnih ograničenja na prijenos elektromagnetskih valova.
82HR
Primanje slika pomoću TransferJet-a
(reprodukcija).
2 Da biste primili slike, blisko poravnajte oznaku
(TransferJet) na
fotoaparatu s oznakom na uređaju koji šalje slike.
Sadržaj
1 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku
Kad se uspostavi veza oglasit će se obavijesni zvučni signal.
Napomene
Blisko poravnajte oznaku
uređaju.
(TransferJet) na fotoaparatu s oznakom na drugom
• Brzina i doseg prijenosa ovisit će o kutu između poravnanih oznaka
(TransferJet).
• Odašiljanje i primanje podataka bit će olakšano ako
(TransferJet) oznake poravnate kad su fotoaparati u međusobno
usporednom položaju, kao što je prikazano na slici.
Kazalo
z Korištenje TransferJet kompatibilnih uređaja koji se
MENU/Pretraga
postavki
z Savjeti za uspješno odašiljanje i primanje podataka
Pretraga
operacija
• Mogu se reproducirati samo slike koje se mogu prikazati na zaslonu fotoaparata.
• Ako tijekom pohranjivanja dođe do pogreške datoteke slikovne baze podataka, pojavit će se
zaslonski prikaz obnove datoteke slikovne baze podataka.
• Slike koje se ne mogu registrirati u datoteci slikovne baze podataka mogu se reproducirati
korištenjem [Prikaz mape (Fotografije)].
prodaju zasebno
Korištenje TransferJet kompatibilnih uređaja koji se prodaju zasebno omogućit će
vam prijenos slika na osobno računalo i vjerojatno povećati uživanje u prijenosu
podataka.
Podrobnije informacije naći ćete u uputama za uporabu isporučenim s vašim
TransferJet kompatibilnim uređajem.
• Kod korištenja TransferJet kompatibilnih uređaja imajte na umu sljedeće.
– Prije korištenja podesite fotoaparat na mod reprodukcije.
– Ako se slika ne prikaže odaberite
t
(Postavke) t
(Glavne postavke), zatim
podesite [LUN postavke] na [Jedno].
– Podaci se ne mogu izbrisati s fotoaparata dok je spojen.
– Ne prekidajte vezu dok traje prebacivanje slika u »PMB«.
83HR
Slikanje
Pretraga
operacija
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
t
2
(Slikanje)
(Slikanje)
MENU/Pretraga
postavki
Kad koristite unutarnju memoriju dodirnite
na lijevoj strani LCD zaslona.
3 Crtajte po slici koristeći pisaljku (isporučeno).
4 Dodirnite tipku
/
t odaberite veličinu snimljene slike.
Funkcija
Pohrani
Pohranjuje sliku u VGA ili 5M formatu u
unutranju memoriju ili na karticu.
2
Pisaljka
Crta znakove ili slike.
3
Gumica
Ispravite crtež.
4
Oznaka
Stavite oznaku na sliku.
Debljina/oznake
Odabertite debljinu traga pisaljke ili gumice,
ili oznaku.
6
Boja
Odaberite boju.
7
Izlazak
Izlazak iz moda crtanja.
8
Okvir
Dodajte okvir.
Odaberite željeni okvir pomoću
5
/
Kazalo
Tipka
1
/
Sadržaj
Crtanje ili dodavanje oznake na fotografiju i pohranjivanje kao nove datoteke.
9
Vrati natrag
Poništi zadnju radnju.
0
Izbriši
Izbriši cijeli crtež.
/ .
Napomena
• Ne možete crtati ni dodavati oznake na panoramske slike, slike prikazane u burst skupini i
videozapise.
84HR
Retuširanje
Sadržaj
Retuširanje snimljene sliku i pohranjivanje kao nove datoteke.
Izvorna snimka ostaje.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
t
(Retuširanje) t željeni mod
3 Obradite sliku prema postupku u ovisnosti o
modu.
(Ispravak
efekta crvenih
očiju)
Dodirnite / t odaberite točku
pomoću v/V/b/B t
t
odaberite veličinu slike za
pohranjivanje pomoću / t
t [OK]
• Uvećana slika može biti slabije kvalitete od izvorne.
• Veličina izreza slike ovisit će o izvornoj slici.
Ispravlja učinak crvenih očiju
prilikom upotrebe bljeskalice.
Nakon što se izvrši korekcija
crvenih očiju dodirnite [OK].
• U ovisnosti o slici možda nećete
moći ispraviti učinak crvenih očiju.
Izoštrava sliku unutar
odabranog okvira.
Kazalo
(Maskiranje
neoštrina)
Sprema sliku uvećanu
reprodukcijskim zumom.
MENU/Pretraga
postavki
(Promjena
veličin.
(Rezanje))
Pretraga
operacija
2
Dodirnite mjesto (okvir) željene
slike za retuširanje t
t [OK]
• Ovisno o slici, možda
primijenjena obrada neće dati
zadovoljavajući rezultat i
kvaliteta slike će se pogoršati.
Napomena
• Ne možete retuširati panoramske slike, slike prikazane u burst skupini i videozapise.
85HR
Način prikaza
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
2
t
Sadržaj
Omogućuje odabir formata prikaza za pregledavanje slika.
(Način prikaza) t željeni mod
Prikazuje slike po datumu snimanja.
Prikaz fotografija.
(Prikaz mape
(MP4))
Prikaz videozapisa u MP4 formatu.
(AVCHD prikaz) Prikaz videozapisa u AVCHD formatu.
Napomene
• Kod korištenja unutarnje memorije, mod prikaza mape se koristi za prikaz fotografija i
videozapisa iz iste mape.
• Pregledavanje slika po događaju nije dostupno na ovom fotoaparatu.
Fotoaparat na memorijskoj kartici izrađuje datoteku slikovne baze podataka za
snimanje i prikaz slika. Kad fotoaparat naiđe na sliku koja nije registrirana u datoteci
slikovne baze podataka na memorijskoj kartici, na zaslonu će se pojaviti poruka
»Pronađene su neprepoznatljiv. datotek. Uvezite datoteke«. Kako biste mogli vidjeti
neregistrirane slike trebate ih registrirati odabirom [OK].
Kazalo
zPregledavanje slika snimljenih drugim fotoaparatom
MENU/Pretraga
postavki
(Prikaz mape
(Fotografije))
Pretraga
operacija
(Prikaz datuma)
• Kako biste uspješno registrirali slike, baterija mora imati dostatan kapacitet. Ako baterija
prilikom registriranja slika nema dostatan kapacitet možda nećete moći prebaciti podatke ili
će podaci biti pokvareni ako se baterija isprazni.
86HR
Prikažu gr. brzo snim. fotogr.
Sadržaj
Tijekom reprodukcije možete odabrati prikaz burst slika po skupinama ili prikaz svih
slika.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
2
t
datuma)
(Način prikaza) t
3
t
željeni mod
(Prikažu gr. brzo snim. fotogr.) t
Grupira burst slike, zatim reproducira samo glavnu sliku.
• Kad se prepoznavanje lica vrši u modu burst snimanja
fotoaparat odabire najuspjeliju sliku kao glavnu i prikazuje je.
Ako nije aktivno prepoznavanje lica, prva slika u burst skupini
se prikazuje kao glavna slika.
Reproducira sve burst slike pojedinačno.
zPrikaz slika snimljenih brzim načinom jedne uz drugu
Glavna slika
Prikaz minijatura
Prikaz pojedinačne slike
Kazalo
Kad je odabrano [Prikaži samo glavnu sliku], bit će prikazana samo glavna slika.
Možete prikazati sve slike jednu uz drugu slijedeći niže opisan postupak.
MENU/Pretraga
postavki
(Prikaži sve)
Pretraga
operacija
(Prikaži samo
glavnu sliku)
(Prikaz
Slika koja je prikazana iznad
1Prikažite glavnu sliku u reprodukcijskom modu, zatim je dodirnite.
Slike su prikazane u indeksnom prikazu.
2Dodirnite
/
za prikaz željene slike.
• Sliku također možete prikazati dodirom na njezinu minijaturu na dnu LCD zaslona.
3Prilikom svakog dodira zaslona izmjenjivat će se prikaz pojedinačne slike s
prikazom minijatura.
4Za poništavanje prikaza pritisnite
.
87HR
Zaštita
Sadržaj
Zaštita snimaka protiv nenadanog brisanja.
Označene slike bit će obilježene znakom .
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
t
(Zaštita) t željeni mod
(Ova slika)
Možete odabrati i zaštititi više slika odjednom.
Nakon koraka 2, proslijedite na sljedeći način.
1Odaberite sliku koju želite zaštititi, zatim je dodirnite.
Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika koju biste
željeli zaštititi. Ponovno dodirnite sliku s oznakom
za
skidanje oznake .
2Dodirnite [OK] t [OK].
(Postavi sve u
rasp. datuma)
(Podeš. sv.
AVCHD dat.)
(Ukloni sve u
rasp. datuma)
(Uklanjanje
svega iz mape)
Kazalo
(Postavljanje
svega u mapu)
Zaštita svih slika u odabranom rasponu datuma, mapi ili svih
AVCHD videozapisa.
Nakon koraka 2 dodirnite [OK].
MENU/Pretraga
postavki
(Višestruke
slike)
Zaštita slike trenutno prikazane u pojedinačnom načinu
prikaza.
Pretraga
operacija
2
Skidanje zaštite sa svih slika u odabranom rasponu datuma,
mapi ili sa svih AVCHD videozapisa.
Nakon koraka 2 dodirnite [OK].
(Uklanj. sv.
AVCHD dato.)
Napomena
• Kod korištenja unutarnje memorije, mod prikaza mape se koristi za prikaz fotografija i
videozapisa iz iste mape.
88HR
DPOF
Sadržaj
DPOF (Digital Print Order Format) je funkcija koja omogućuje da unaprijed odredite
slike na memorijskoj kartici za kasniji ispis.
Na označenim slikama pojavit će se oznaka naloga za ispis
.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
t
t željeni mod
(Ova slika)
Daje nalog za ispis slike trenutno prikazane u pojedinačnom
načinu prikaza.
Možete odabrati i naložiti ispis više slika odjednom.
Nakon koraka 2, proslijedite na sljedeći način.
1Odaberite sliku koju želite ispisati, zatim je dodirnite.
Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika koju biste
željeli ispisati. Ponovno dodirnite sliku s oznakom
za
skidanje oznake .
2Dodirnite [OK] t [OK].
(Postavljanje
svega u mapu)
(Ukloni sve u
rasp. datuma)
(Uklanjanje
svega iz mape)
Postavljanje naloga za ispis svih slika unutar raspona datuma
ili mape.
Nakon koraka 2 dodirnite [OK].
Kazalo
(Postavi sve u
rasp. datuma)
MENU/Pretraga
postavki
(Višestruke
slike)
Pretraga
operacija
2
Poništavanje naloga za ispis svih slika unutar raspona datuma
ili mape.
Nakon koraka 2 dodirnite [OK].
Napomene
• Oznaku naloga za ispis
• Oznakom naloga za ispis
ne možete dodati videozapisima ni slikama u unutarnjoj memoriji.
može se označiti najviše 999 slika.
89HR
Rotacija
t
2
/
(Rotacija)
t [OK]
Napomene
• Ne možete zakretati videozapise, slike prikazane u burst skupini i zaštićene fotografije.
• Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći zakrenuti.
• Ovisno o softveru, podatak o zakrenutosti slike možda neće biti dostupan prilikom pregledavanja
slika na računalu.
MENU/Pretraga
postavki
3
Pretraga
operacija
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
Sadržaj
Služi za zakretanje fotografija. Koristi se za prikaz u vodoravnoj orijentaciji slike u
okomitoj orijentaciji.
Kazalo
90HR
Postavke glasnoće
Sadržaj
Podešavanje jačine zvuka za prezentaciju i reprodukciju videozapisa.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
2
t
(Postavke glasnoće)
/
Pretraga
operacija
3 Podesite jačinu zvuka dodirom na
t
Jačinu zvuka također možete podesiti dodirom na z na
traci za podešavanje i povlačenjem ulijevo ili udesno.
videozapisa ili prezentacije
Reprodukcija
videozapisa:
Prezentacija:
Dodirnite LCD zaslon za prikaz radnih tipki, zatim dodirnite
za podešavanje jačine zvuka.
i
/
Dodirnite zaslon za prikaz kontrole jačine zvuka, zatim dodirnite
tipke za podešavanje jačine.
/
MENU/Pretraga
postavki
zPodešavanje jačine zvuka tijekom reprodukcije
Kazalo
91HR
Prikaz postavki
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
2
t
Sadržaj
Podešava hoće li tijekom pregledavanja na LCD zaslonu biti prikazane radne tipke.
(Prikaz postavki) t željeni mod
(Isključeno)
Bez prikaza radnih tipki.
na [Isključeno]
Kazalo
zZa prikaz radnih tipki kad je [Prikaz postavki] podešeno
MENU/Pretraga
postavki
Prikaz radnih tipki.
Pretraga
operacija
(Uključeno)
Dodirnite lijevu stranu LCD zaslona i povucite udesno
za prikaz radnih tipki.
92HR
Ekspozic. podaci
Sadržaj
Podešava hoće li ili neće biti prikazani podaci o snimanju trenutno prikazane datoteke.
Ekspozic. podaci
2
t
Pretraga
operacija
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
(Ekspozic. podaci) t željeni mod
Prikaz podataka o snimanju na LCD zaslonu.
(Isključeno)
Bez prikaza prikaza podataka o snimanju.
MENU/Pretraga
postavki
(Uključeno)
Kazalo
93HR
Postavljanje indeksa slika
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
2
(Postavljanje indeksa slika) t
(12 slika)
Prikaz iznad 12 slika.
(28 slika)
Prikaz iznad 28 slika.
Pretraga
operacija
t
željeni mod
Sadržaj
Podešava broj slika prikazanih na zaslonu u indeksnom načinu.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
94HR
Odabir mape
Sadržaj
Kad je na memorijskoj kartici izrađeno više mapa, pomoću ove funkcije možete odabrati
mapu sa slikom koju želite reproducirati.
Korak 2 nije potreban kad je odabran [Prikaz mape].
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
t
(Način prikaza) t [Prikaz mape
(Fotografije)] ili [Prikaz mape (MP4)]
3
t
pomoću
(Odabir mape) t odaberite mapu
/ t [OK]
• Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija.
zPregledavanje slika kroz više mapa
Kazalo
Kad postoji više mapa, prilikom prikaza prve i posljednje slike u mapi pojavit će se
sljedeći indikatori.
: Povratak na prethodnu mapu
: Prelazak na sljedeću mapu
: Prelazak na prethodnu ili sljedeću mapu
MENU/Pretraga
postavki
Napomena
Pretraga
operacija
2
95HR
Format videozapisa
1
t
(Postavke) t
(Postavke
snimanja) t [Format videozapisa] t željeni
mod
MP4
Ovaj način snimanja pogodan je za prijenos na Internet i
privitke e-pošte.
Snimljeni su mp4 (AVC) videozapisi.
MENU/Pretraga
postavki
Ovaj način snimanja pogodan je za gledanje jasnih video slika
na televizoru visoke razlučivosti.
Snimljeni su AVCHD videozapisi.
Pretraga
operacija
AVCHD
Sadržaj
Možete podesiti način snimanja koji se koristi za snimanje videozapisa.
Kazalo
96HR
AF osvjetljivač
1
Sa AF osvjetljenjem.
Isključeno
Bez AF osvjetljenja.
Napomene
Kazalo
• Sliku je moguće izoštriti uvijek kad AF osvjetljenje dosegne objekt iako ne dosegne njegovo
središte.
• AF osvjetljenje ne radi kad je:
– Inteligentno panoramsko snimanje
–
(Krajolik), (Sumrak),
(Kućni ljubimci), (Vatromet) ili (Kratka ekspozicija) je
postavljeno u modu odabira scene.
– [Kućište] je podešen na [Uključeno].
– [Samookidač] je podešen na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.]
• Kad koristite AF osvjetljenje, umjesto uobičajenog okvira AF tražila pojavit će se isprekidana
crta. Objekti bliži središtu okvira imaju prednost pri izoštravanju AF funkcijom.
• AF osvjetljenje vrlo je snažno. Iako nije štetno po zdravlje, ipak nemojte izravno gledati izbliza u
emitirani snop svjetlosti.
MENU/Pretraga
postavki
Autom.
Pretraga
operacija
t
(Postavke) t
(Postavke
snimanja) t [AF osvjetljivač] t željeni mod
Sadržaj
AF osvjetljenje priskrbljuje dodatno svjetlo za lakše izoštravanje u tamnim uvjetima.
Kad se okidač pritisne dopola, AF osvjetljenje emitira crvenu svjetlost pomoću koje
fotoaparat lakše izoštrava, dok se ne podesi fiksno žarište. Tada će se pojaviti indikator
.
97HR
Mreža
1
t
(Postavke) t
(Postavke
snimanja) t [Mreža] t željeni mod
Prikazuje mrežu linija. Mreža linija neće se vidjeti na snimci.
Isključeno
Bez mreže linija.
Pretraga
operacija
Uključeno
Sadržaj
Pomoću mreže linija moguće je lakše okomito i vodoravno poravnanje objekta na snimci.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
98HR
Digitalni zum
1
Sadržaj
Odabire mod digitalnog zuma. Pomoću optičkog zuma fotoaparat uvećava sliku do 4×.
Za veća uvećanja koristit će ili inteligentni ili precizni digitalni zum.
t
(Postavke) t
(Postavke
snimanja) t [Digitalni zum] t željeni mod
Preciznost (
)
Uvećava slike svih veličina sa skalom uvećanja od približno 8×,
uključujući optički zum 4×. Imajte na umu da će se kvaliteta
slike pogoršati kad se premaši skala optičkog zuma. (Precizni
digitalni zum)
Bez digitalnog zuma.
Napomene
Kazalo
• Funkcija digitalnog zuma nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– U načinu panoramskog snimanja
– U snimanju videozapisa
– U modu HDR korekcije pozadinskog svjetla
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmjeh
– Kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.]
• Inteligentni zum nije dostupan kad je veličina slike podešena na [10M] ili [16:9(7M)].
• Funkcija detekcije lica nije dostupna kad se koristi digitalni zum.
MENU/Pretraga
postavki
Isključeno
Digitalno uvećava sliku unutar raspona u kojem se neće
izobličiti, ovisno o veličini slike. (Inteligentni zum)
)
Pretraga
operacija
Pametno (
Raspon ukupnog zuma kada se koristi pametni
zum (uključujući optički zum 4×)
Podržani omjeri uvećanja se razlikuju u ovisnosti o veličini slike.
Veličina
Ukupna skala uvećanja
5M
Približno 5,6×
VGA
Približno 22×
16:9(2M)
Približno 7,6×
99HR
Autom. orijentacija
1
Sadržaj
Kad zakrenete fotoaparat za snimanje portreta (okomita orijentacija), uređaj detektira
promjenu položaja i prikazuje sliku u okomitoj orijentaciji.
t
(Postavke) t
(Postavke
snimanja) t [Autom. orijentacija] t željeni mod
Snima slike pravilne orijentacije.
Isključeno
Bez automatske orijentacije.
• Slijeva i zdesna okomito orijentirane slike prikazat će se crni rub.
• U ovisnosti o kutu za koji je zakrenuta fotoaparat, slike možda neće biti pravilno orijentirane.
• Ne možete koristiti [Autom. orijentacija] kad je u modu odabira scene ili kod snimanja
videozapisa odabrano
(Podvodno).
zZakretanje već snimljenih slika
Kazalo
U slučaju nepravilne orijentacije slike možete koristiti opciju [Rotacija] na MENU
zaslonu za prikaz slike u okomitoj orijentaciji.
MENU/Pretraga
postavki
Napomene
Pretraga
operacija
Uključeno
100HR
Vodič za prep. scene
Sadržaj
Možete odabrati želite li ili ne da se prikažu upute uz ikonu prepoznavanja scene kad se
aktivira prepoznavanje scene.
Upute za funkciju prepoznavanja scene
t
(Postavke) t
(Postavke
snimanja) t [Vodič za prep. scene] t željeni
mod
Prikaz uputa za funkciju prepoznavanja scene.
Isključeno
Bez prikaza uputa za funkciju prepoznavanja scene.
MENU/Pretraga
postavki
Uključeno
Pretraga
operacija
1
Kazalo
101HR
Smanj. ef. crv. očiju
1
Sadržaj
Bljeskalica bljesne dva ili više puta prije okidanja kako bi se smanjio učinak crvenih očiju
od bljeska pri okidanju.
t
(Postavke) t
(Postavke
snimanja) t [Smanj. ef. crv. očiju] t željeni
mod
Uključeno
Bljeskalica će uvijek bljesnuti kako bi se smanjio učinak
crvenih očiju.
Isključeno
Bez smanjenja učinka crvenih očiju.
Napomene
Kazalo
• Za smanjenje zamućenja slike za vrijeme okidanja treba čvrsto držati fotoaparat. Obično je
potrebna jedna sekunda do otpuštanja okidača i ne dozvolite objektu da se pomiče u tom
trenutku.
• Funkcija smanjenja učinka crvenih očiju možda neće postići očekivani rezultat. To će ovisiti
pojedinačnim razlikama i uvjetima kao što su udaljenost objekta, je li osoba u trenutku
predbljeska skrenula pogled i sl.
• Ako ne koristite funkciju detekcije lica, funkcija smanjenja učinka crvenih očiju neće raditi čak ni
kad je podešena na [Autom.].
• [Smanj. ef. crv. očiju] je fiksno podešen na [Isključeno] u sljedećim slučajevima:
– U modu sprečavanja zamućenja zbog pomicanja
– U modu sumraka iz ruke
– Kad je odabir scene podešen na
(Visoka osjetljivost)
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmjeh
MENU/Pretraga
postavki
Kad se aktivira funkcija detekcije lica, bljeskalica automatski
bljesne kako bi se smanjio učinak crvenih očiju.
Pretraga
operacija
Autom.
zŠto uzrokuje učinak crvenih očiju?
U tami se zjenice rašire. Svjetlost bljeskalice odbija se od kapilara u pozadini oka
(mrežnica) uzrokujući »učinak crvenih očiju«.
Fotoaparat
Oko
Mrežnica
Drugi načini da se smanji učinak crvenih očiju
• Odaberite (Visoka osjetljivost) u modu odabira scene. (Bljeskalica je automatski
postavljena na [Isključeno]).
• Pojavu crvenih očiju na slici možete ispraviti pomoću funkcije [Retuširanje] t [Ispravak
efekta crvenih očiju] u izborniku pregledavanja slika ili pomoću isporučenog softvera
»PMB«.
102HR
Upoz. o zatv. očima
1
Sadržaj
Kad se snimi slika lica sa zatvorenim očima dok je aktivno prepoznavanje lica, na LCD
zaslonu će se pojaviti poruka »Otkriveno zatvoreno oko«.
t
(Postavke) t
(Postavke
snimanja) t [Upoz. o zatv. očima] t željeni
mod
Prikaz poruke »Otkriveno zatvoreno oko«.
Isključeno
Nema prikaza poruke.
Pretraga
operacija
Autom.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
103HR
Zvučni signal
1
t
(Postavke) t
(Glavne
postavke) t [Zvučni signal] t željeni mod
Uključuje zvučni signal kod otvaranja zaslona prilikom
okidanja.
VIsoko
Uključuje zvučne signale za pritisak na okidač/dodir na zaslon.
Ako želite smanjiti glasnoću signala, odaberite [Nisko].
Isključeno
Isključuje bip/zvučne signale.
MENU/Pretraga
postavki
Nisko
Pretraga
operacija
Zatvarač
Sadržaj
Odabire ili isključuje zvučne signale koji prate rad fotoaparata.
Kazalo
104HR
Osvjetljenje LCD zas
1
t
(Postavke) t
(Glavne
postavke) t [Osvjetljenje LCD zas] t željeni
mod
Podešava LCD zaslon na normalnu svjetlinu.
Svijetlo
Podešava LCD zaslon na veliku svjetlinu.
Pretraga
operacija
Uobičajeno
Sadržaj
Podešava svjetlinu LCD zaslona.
• Ova funkcija se koristi kod pregledavanja slika pri jakom vanjskom
scjetlu.
• U [Svijetlo] modu će se brže trošiti baterija.
• Ako se uključeni fotoaparat određeno vrijeme ne koristi zaslon će se zatamniti.
• U video modu, fiksna postavka za [Osvjetljenje LCD zas] je [Uobičajeno].
MENU/Pretraga
postavki
Napomene
Kazalo
105HR
Language Setting
1
t
(Postavke) t
(Glavne
postavke) t [Language Setting] t željeni mod
Sadržaj
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
106HR
Pokazni način rada
t
(Postavke) t
(Glavne
postavke) t [Pokazni način rada] t željeni
mod
2
(Način snimanja) t
autom. podeš.)
(Inteligentno
Demo način 2
Automatski aktivira demo okidanja na osmjeh kad se s
fotoaparatom ne radi tijekom 15 sekundi.
Demo način 3
Ako se fotoaparat ne koristi tijekom podešenog vremenskog
intervala dok je kamera spojena na HD TV prijemnik preko
HDMI kabela (prodaje se zasebno), automatski će započeti
demo reprodukcije AVCHD videozapisa.
Isključeno
Bez demonstracije.
Napomena
Kazalo
Prikazuje demo moda prepoznavanja scene.
MENU/Pretraga
postavki
Demo način 1
Pretraga
operacija
1
Sadržaj
Možete podesiti želite li ili ne koristiti demonstraciju rada funkcija okidanja na osmjeh i
prepoznavanja scene. Ako vam demonstracija nije potrebna, odaberite [Isključeno].
• Pritiskom na okidač tijekom demonstracije funkcije okidanja na osmjeh okidač se aktivira ali se
neće snimiti slika.
107HR
Pokretanje
1
Sadržaj
Resetira na tvorničke postavke.
Uporabom ove funkcije ne brišu se slike pohranjene u fotoaparatu.
t
(Postavke) t
(Glavne
postavke) t [Pokretanje] t [OK]
Pretraga
operacija
Napomena
• Pazite da za vrijeme resetiranja ne isključite fotoaparat.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
108HR
HDMI razlučivost
1
Sadržaj
Kod pregledavanja slika podešava razlučivost izlaznog signala iz HDMI priključnice
višeizlaznog stalka (isporučeno) ovog fotoaparata kad je spojen na HDMI priključnicu
TV prijemnika visoke razlučivosti pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno).
t
(Postavke) t
(Glavne
postavke) t [HDMI razlučivost] t željeni mod
Pretraga
operacija
Ovaj fotoaparat automatski prepoznaje HD TV prijemnik i
podešava razlučivost.
1080i
Izlazni signal će odgovarati HD kakvoći slike (1080i).
480p/576p
Izlazni signal će odgovarati SD kakvoći slike (480p/576p).
• Ako fotoaparat nije 1080 60i kompatibilan, za izlazne signale se
koristi 480p, dok se za slučaj 1080 50i kompatibilnosti koristi 576p.
Napomene
Kazalo
• Ako s postavkom [Autom.] ne možete dobiti dobar prikaz na zaslonu, odaberite [1080i] ili [480p/
576p] ovisno o vrsti TV prijemnika koji se spaja.
• Prilikom snimanja videozapisa kad je fotoaparat spojen s TV prijemnikom putem HDMI kabela
(prodaje se zasebno), videozapis čije je snimanje u tijeku neće se vidjeti na zaslonu TV
prijemnika.
MENU/Pretraga
postavki
Autom.
109HR
KON. ZA HDMI
1
Sadržaj
Ova postavka omogućuje (TV) daljinsko upravljanje fotoaparatom kad je priključen na
»BRAVIA« Sync TV prijemnik pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno). Podrobnije
informacije o »BRAVIA« Sync naći ćete na stranici 131.
t
(Postavke) t
(Glavne
postavke) t [KON. ZA HDMI] t željeni mod
Pretraga
operacija
Uključeno
Omogućuje daljinsko upravljanje fotoaparatom.
Isključeno
Onemogućuje daljinsko upravljanje fotoaparatom.
• Fotoaparatom možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za TV prijemnik ako je priključen
na TV prijemnik koji je kompatibilan s »BRAVIA« Sync.
MENU/Pretraga
postavki
Napomena
Kazalo
110HR
COMPONENT
1
Ovu opciju odaberite za spajanje fotoaparata s TV
prijemnikom koji može prikazivati 1080i HD signal.
SD
Ovu opciju odaberite za spajanje fotoaparata s TV uređajem
koji ne može prikazivati HD(1080i) signal.
Napomena
• Prilikom snimanja videozapisa kad je fotoaparat spojen s TV prijemnikom HD izlaznim
adapterskim kabelom (prodaje se zasebno), videozapis čije je snimanje u tijeku neće se vidjeti na
zaslonu TV prijemnika.
MENU/Pretraga
postavki
HD(1080i)
Pretraga
operacija
t
(Postavke) t
(Glavne
postavke) t [COMPONENT] t željeni mod
Sadržaj
Odabire vrstu izlaznog videosignala između SD ili HD (1080i) sukladno tipu TV
prijemnika koji priključite na fotoaparat pomoću HD izlaznog adapterskog kabela
(prodaje se zasebno).
Upotrijebiti Type2c-kompatibilan HD izlazni adapterski kabel (prodaje se zasebno).
Kazalo
111HR
Kućište
1
Sadržaj
Prikaz namjenskih radnih tipki kad se fotoaparat instalira u kućište (Marine Pack).
Vidjeti također upute za rukovanje priložene uz kućište.
t
(Postavke) t
(Glavne
postavke) t [Kućište] t željeni mod
Izmjena funkcije tipki.
Isključeno
Bez izmjene funkcije tipki.
• Nije moguće izoštriti predmete dodirom na zaslon.
• Neke funkcije gube opcije i položaj ikona na LCD zaslonu se mijenja.
MENU/Pretraga
postavki
Napomene
Pretraga
operacija
Uključeno
Kazalo
112HR
USB povezivanje
1
Sadržaj
Odabir moda kod spajanja fotoaparata s računalom ili PictBridge kompatibilnim pisačem
pomoću USB kabela.
t
(Postavke) t
(Glavne
postavke) t [USB povezivanje] t željeni mod
PictBridge
Povezuje fotoaparat s PictBridge-odgovarajućim pisačem.
PTP/MTP
Kad spojite fotoaparat s računalom, pokrenut će se AutoPlay
Wizard i slike iz mape za snimanje fotoaparata bit će kopirane
u računalo (s Windows 7/Vista/XP, Mac OS X).
Mass Storage
Uspostavlja vezu za prijenos podataka između fotoaparata i
medija velikog kapaciteta pohranjivanja tj. računala ili USB
uređaja.
MENU/Pretraga
postavki
Fotoaparat automatski prepoznaje i uspostavlja vezu s
računalom ili pisačem koji podržava PictBridge.
Pretraga
operacija
Autom.
Napomene
Kazalo
• Ako ne možete spojiti fotoaparat s pisačem koji podržava PictBridge pomoću postavke [Autom.],
odaberite postavku [PictBridge].
• Ako ne možete spojiti fotoaparat s računalom ili USB uređajem pomoću postavke [Autom.],
odaberite postavku [Mass Storage].
• Videozapisi se ne mogu prebaciti na računalo kad je odabrano [PTP/MTP]. Za prebacivanje
videozapisa na računalo odaberite [Autom.] ili [Mass Storage].
113HR
LUN postavke
1
Sadržaj
Podešava način prikaza za medij snimanja koji se prikazuje na zaslonu računala ili
drugom monitoru, ako je fotoaparat povezan s računalom ili AV komponentom pomoću
USB veze.
t
(Postavke) t
(Glavne
postavke) t [LUN postavke] t željeni mod
Pretraga
operacija
Prikazuju se slike na memorijskoj kartici i slike u internoj
memoriji. Ovu postavku odaberite kada povezujete fotoaparat
s računalom.
Jedno
Ako je memorijska kartica umetnuta u fotoaparat, prikazuju
se slike na memorijskoj kartici; ako nije umetnuta, prikazuju
se slike u internoj memoriji. Odaberite ovu postavku u
slučajevima da nisu prikazane slike ni na memorijskoj kartici,
niti u internoj memoriji, ako je fotoaparat povezan s nekim
drugim uređajem osim računala.
MENU/Pretraga
postavki
Više
Napomena
Kazalo
• Postavite [LUN postavke] na [Više] za učitavanje slika na medij pomoću »PMB Portable«.
114HR
Preuzimanje glazbe
1
t
(Postavke) t
(Glavne
postavke) t [Preuzimanje glazbe]
Sadržaj
Možete koristiti »Music Transfer« na CD-u (isporučeno) za promjenu popratne glazbe.
Prikazana poruka »Promjena glazbe za dijaprojekciju
Povezivanje s računalom«.
3 Za promjenu glazbenih datoteka slijedite upute
na zaslonu.
Pretraga
operacija
2 Uspostavite USB vezu između fotoaparata i
računala, zatim pokrenite »Music Transfer«.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
115HR
Formatiranje glazbe
1
Sadržaj
Možete izbrisati sve datoteke s popratnom glazbom koje se nalaze u fotoaparatu. Može se
koristiti u slučajevima kad su datoteke s popratnom glazbom oštećene ili se ne mogu
reproducirati.
t
(Postavke) t
(Glavne
postavke) t [Formatiranje glazbe] t [OK]
Pretraga
operacija
zVraćanje na izvorne glazbene datoteke
1Pokrenite [Preuzimanje glazbe] i uspostavite USB vezu između fotoaparata i
računala.
2Pokrenite »Music Transfer«, zatim povratite izvorne glazbene datoteke.
• Za podrobnije informacije o korištenju funkcije »Music Transfer« vidjeti »help« u »Music
Transfer«.
MENU/Pretraga
postavki
Za vraćanje na izvorne glazbene datoteke možete koristiti »Music Transfer« na CD-u
(isporučeno).
Kazalo
116HR
Ušteda energije
1
LCD zaslon automatski potamni ako se fotoaparat ne koristi
oko 30 sekundi, a isključuje se ako se fotoaparat ne koristi više
od 30 sekundi.
Standardno
LCD zaslon automatski potamni ako se fotoaparat ne koristi
oko 1 minute, a isključuje se ako se fotoaparat ne koristi više
od 1 minute.
Isključeno
LCD zaslon se ne zatamnjuje niti se fotoaparat sam isključuje.
MENU/Pretraga
postavki
Snažno
Pretraga
operacija
t
(Postavke) t
(Glavne
postavke) t [Ušteda energije] t željeni mod
Sadržaj
Podešava vrijeme dok LCD zaslon ne potamni i vrijeme potrebno za isključivanje
fotoaparata. Ako tijekom određenog vremena ne koristite uključeni fotoaparat kad se
napaja iz baterije, zaslon će se zatamniti i fotoaparat će se kasnije sam isključiti kako bi se
spriječilo trošenje baterije (funkcija samoisključivanja).
Kazalo
117HR
TransferJet
t
(Postavke) t
(Glavne postavke)
t [TransferJet] t željeni mod
Komunicira pomoću TransferJet-a.
Isključeno
Ne komunicira pomoću TransferJet-a.
MENU/Pretraga
postavki
Uključeno
Pretraga
operacija
1
Sadržaj
Možete odabrati komunikacijske postavke za TransferJet. TransferJet je tehnologija za
bežični prijenos iz neposredne blizine koja omogućuje prijenos vaših podataka bliskim
poravnanjem dvaju aparata između kojih želite uspostaviti komunikaciju. Kako biste
utvrdili raspolaže li vaš fotoaparat TransferJet funkcijom, potražite oznaku
(TransferJet) na donjoj strani fotoaparata.
Korištenje Memory Stick kartica s TransferJet funkcijom (prodaje se zasebno)
omogućuje prijenos slika između aparata kompatibilnih s TransferJet-om.
Više popjedinosti o TransferJet funkciji naći ćete u Korisničkim uputama isporučenim uz
Memory Stick s TransferJet funkcijom.
Napomene
Kazalo
• [TransferJet] je uvijek podešeno na [Isključeno] u načinu jednostavnog snimanja.
• Kad ste u zrakoplovu podesite [TransferJet] na [Isključeno]. I inače uvijek slijedite sva pravila
koja vrijede na mjestima na kojima koristite fotoaparat.
• Ako se prijenos nije moguć tijekom 30 sekundi, veza će se prekinuti. U tom slučaju odaberite
[Da] i ponovno poravnajte oznaku
(TransferJet) na kameri s oznakom na drugom uređaju.
• Memory Stick kartica s TransferJet funkcijom i modeli fotoaparata s TransferJet-om u nekim
zemljama i regijama nisu u prodaji zbog lokalnih zakona i propisa.
• Podesite [TransferJet] funkciju na [Isključeno] u drugim zemljama i područjima gdje niste kupili
svoj fotoaparat. Ovisno o zemlji ili području korištenje TransferJet funkcije može biti kažnjivo
zbog lokalnih ograničenja na prijenos elektromagnetskih valova.
zŠto je TransferJet?
TransferJet vam omogućuje razmjenu slika odašiljanjem i
primanjem slikovnih podataka. Umetnite Memory Stick s
TransferJet-om u svoj fotoaparat i međusobno poravnajte
(TransferJet) oznake na fotoaparatu i drugom uređaju koji
podržava ovu funkciju.
Podrobnije informacije o prijenosu slika naći ćete na stranici 82.
118HR
Kalibracija
1
t
(Postavke) t
postavke) t [Kalibracija]
Sadržaj
Omogućuje kalibriranje kad tipke zaslona na dodir ne reagiraju u odgovarajućim
točkama koje dodirujete.
(Glavne
MENU/Pretraga
postavki
Napomene
• Za prekidanje postupka kalibriranja dodirnite [Odustani]. Ne utječe na prethodno odabrane
postavke.
• Ako promašite kalibracijsku točku, kalibriranje se neće izvršiti. Ponovno dodirnite središte znaka
×.
Pretraga
operacija
2 Pisaljkom dodirnite središte oznake × prikazane
na zaslonu po redu.
Kazalo
119HR
Format
t
kartice) ili
t [OK]
(Postavke) t
(Alat memorijske
(Alat interne memorije) t [Format]
• Imajte na umu da formatiranje nepovratno briše sve podatke uključujući i zaštićene slike.
MENU/Pretraga
postavki
Napomena
Pretraga
operacija
1
Sadržaj
Formatira memorijsku karticu ili internu memoriju. Da biste osigurali normalan rad
memorijske kartice, preporučujemo vam da koristite ovaj fotoaparat za formatiranje bilo
koje memorijske kartice koja se koristi po prvi puta s tim fotoaparatom. Obratite
pozornost da će formatiranje izbrisati sve snimljene podatke na memorijskoj kartici. Ovi
se podaci ne mogu vratiti. Vratite sve važnije podatke na osobno računalo ili drugu
lokaciju pohrane.
Kazalo
120HR
Stvar. mape za sn.
1
Sadržaj
Stvara mapu u memorijskoj kartici za pohranu snimljenih slika.
Slike se snimaju u novu mapu dok ne izradite sljedeću ili odaberete drugu postojeću.
t
(Postavke) t
(Alat memorijske
kartice) t [Stvar. mape za sn.] t [OK]
zO mapama
• Nakon izrade nove mape možete promijeniti mapu za pohranu (str. 122) i odabrati mapu za
pregledavanje slika (str. 95).
MENU/Pretraga
postavki
• Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija.
• Ako u fotoaparat umetnete memorijsku karticu koja je korištena s drugom opremom i snimate
slike, može se automatski stvoriti nova mapa.
• U jednu mapu moguće je snimiti do 4.000 slika. Kad se premaši kapacitet mape, automatski se
izrađuje nova.
Pretraga
operacija
Napomene
Kazalo
121HR
Prom. mape za sn.
1
t
(Postavke) t
(Alat memorijske
kartice) t [Prom. mape za sn.]
/
• Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija.
• Sljedeće mape se ne mogu koristiti kao mape za snimanje.
– Mapa »100«
– Samo za mape s brojevima »sssMSDCF« ili »sssANV01«.
• Snimljene slike ne možete premjestiti u drugu mapu.
MENU/Pretraga
postavki
Napomene
Pretraga
operacija
2 Odaberite mapu za pohranu slika pomoću
t [OK].
Sadržaj
Mijenja mapu na memorijskoj kartici koja se trenutno koristi za pohranu snimljenih slika.
Kazalo
122HR
Izbr. mapu za snim.
1
t
(Postavke) t
(Alat memorijske
kartice) t [Izbr. mapu za snim.]
/
MENU/Pretraga
postavki
Napomene
• Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija.
• Ako pomoću [Izbr. mapu za snim.] izbrišete mapu koja je postavljena kao mapa za snimanje,
automatski se odabire mapa s najvećim brojem kao nova mapa za snimanje.
• Možete izbrisati samo prazne mape. Ako mapa sadrži slike ili čak datoteke koje se ne mogu
reproducirati na fotoaparatu, najprije izbrišite slike i datoteke, zatim izbrišite mapu.
Pretraga
operacija
2 Odaberite mapu koju želite izbrisati pomoću
t [OK].
Sadržaj
Briše mapu na memorijskoj kartici koja se koristila za pohranu snimljenih slika.
Kazalo
123HR
Kopiranje
1 U fotoaparat umetnite memorijsku karticu
dostatnog slobodnog kapaciteta.
2
Napomene
MENU/Pretraga
postavki
• Neka baterija bude napunjena do kraja. Ako pokušate kopirati slikovne datoteke baterijom
slabog kapaciteta može doći do njezinog pražnjenja te kopiranje neće uspjeti a datoteke će se
vjerojatno oštetiti.
• Slike ne možete pojedinačno kopirati.
• Slike izvorno snimljene u unutarnju memoriju ostaju u njoj čak i nakon kopiranja. Da biste
izbrisali sadržaje interne memorije, nakon kopiranja uklonite memorijsku karticu, te zatim
formatirajte internu memoriju ([Format] u [Alat interne memorije]).
• Stvori se nova mapa na memorijskoj kartici i svi će se podaci kopirati na nju. Kopirati ne možete
u mapu odabranu po vašoj želji.
Pretraga
operacija
t
(Postavke) t
(Alat memorijske
kartice) t [Kopiranje] t [OK]
Sadržaj
Kopira sve slike s interne memorije na memorijsku karticu.
Kazalo
124HR
Broj datoteke
1
t
(Postavke) t
(Alat memorijske
kartice) ili
(Alat interne memorije) t [Broj
datoteke] t željeni mod
Vrati izvorno
Svaki put kad se promijeni mapa počinje od 0001. (Ako u
mapi za snimanje već postoji datoteka, novoj datoteci bit će
pridijeljen broj za jedan veći najvećeg do tada pridijeljenog
broja.)
MENU/Pretraga
postavki
Dodjeljuje brojeve datotekama po redu, iako je izmijenjena
mapa za snimanje ili memorijska kartica. (Kada zamijenjena
memorijska kartica sadrži datoteku s višim brojem od zadnjeg
koji je dodijeljen, dodjeljuje se broj za jedan veći od
posljednjeg.)
Pretraga
operacija
Serija
Sadržaj
Odabire način pridjeljivanja brojeva slikovnim datotekama.
Kazalo
125HR
Postavka područja
Sadržaj
Podešava vrijeme na lokalno vrijeme odabranog područja.
1
t
(Postavke) t
(Postavke sata)
t [Postavka područja] t željeni mod
Odredište
Fotoaparat koristite podešen na vrijeme odredišta.
Podesite odredišno područje.
zPromjena lokalne postavke
Postavka odredišta koje često posjećujete omogućava lako podešavanje vremena
prilikom posjete.
Kazalo
Ikona ljetnog/zimskog
računanja vremena
MENU/Pretraga
postavki
Fotoaparat obično koristite u području u kojem živite.
Kad se područje na koje je fotoaparat podešen razlikuje od
vašeg morate promijeniti lokalnu postavku.
Pretraga
operacija
Početna str.
1Dodirnite »Odredište« područje.
2Odaberite područje pomoću
/ .
3Dodirnite ikonu ljetnog/zimskog računanja vremena, zatim odaberite ljetno/
zimsko računanje uključeno/isključeno.
4Dodirnite [OK].
126HR
Postav. dat. i vrem.
1
t
(Postavke) t
(Postavke sata)
t [Postav. dat. i vrem.] t željeni mod
Možete odabrati ljetno/zimsko računanje vremena
[Uključeno]/[Isključeno].
Dat. i vrijeme
Možete podesiti datum i vrijeme.
Napomena
• Fotoaparat nema mogućnost umetanja datuma u slike. Korištenjem »PMB« s CD-a (isporučeno),
možete tiskati ili pohranjivati slike s datumom.
MENU/Pretraga
postavki
Možete odabrati format prikaza datuma i vremena.
Ljetno vrijeme
Pretraga
operacija
Format dat. i vrem.
Sadržaj
Ponovno podešava datum i vrijeme.
Kazalo
127HR
Sadržaj
Gledanje slike na TV prijemniku
standardne razlučivosti (SD)
Slike pohranjene u fotoaparatu možete reproducirati u standardnoj kakvoći spajanjem na
TV prijemnik standardne razlučivosti (SD). Vidjeti također upute za rukovanje priložene
uz TV prijemnik.
2 Umetnite fotoaparat u višeizlazni stalak (isporučeno).
3 Spojite višeizlazni stalak i TV prijemnik pomoću AV kabela (isporučeno).
Tipka
(reprodukcija)
Višeizlazni stalak
Kazalo
2 U A/V OUT (STEREO)
priključnicu
AV kabel
4 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.
5 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku za reprodukciju
Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV zaslonu. Dodirnite
LCD zaslonu ovog fotoaparata za odabir željene slike.
MENU/Pretraga
postavki
1 U A/V ulazne
priključnice
Pretraga
operacija
1 Isključite fotoaparat i TV prijemnik.
.
/
prikazan na
Napomene
• Kad reproducirate pojedinačnu sliku, na TV prijemniku neće niti prikazane ikone.
• Ne možete reproducirati slike u [Način jednostavni] dok postoji veza s TV prijemnikom.
• Slika videozapisa koji se snimaju dok je fotoaparat priključen na TV prijemnik neće biti
prikazana na TV zaslonu.
128HR
1 Isključite fotoaparat i HD TV prijemnik.
2 Spojite fotoaparat na TV prijemnik pomoću HDMI kabela (prodaje se
zasebno) ili HD izlaznog adapterskog kabela (prodaje se zasebno).
Kad reproducirate pojedinačnu sliku, na TV prijemniku neće niti prikazane ikone.
Ne možete reproducirati slike u [Način jednostavni] dok postoji veza s TV prijemnikom.
Slike snimljene u [VGA] veličini ne mogu se reproducirati u HD formatu.
Slika videozapisa koji se snimaju dok je fotoaparat priključen na TV prijemnik pomoću HDMI
kabela (prodaje se zasebno) ili HD izlaznog adapterskog kabela (prodaje se zasebno) neće biti
prikazana na TV zaslonu.
MENU/Pretraga
postavki
Napomene
•
•
•
•
Pretraga
operacija
Slike snimljene ovim fotoaparatom mogu se gledati na TV prijemniku visoke razlučivosti
(HD) kad se spoji s fotoaparatom pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno) ili HD
izlaznog adapterskog kabela (prodaje se zasebno). Upotrijebiti HD izlazni adapterski
kabel kompatibilan s Type2c. Vidjeti također upute za rukovanje priložene uz TV
prijemnik.
Sadržaj
Gledanje slike na TV prijemniku
visoke razlučivosti (HD)
z»PhotoTV HD«
Kazalo
Ovaj fotoaparat kompatibilan je s »PhotoTV HD« standardom.
Spajanjem Sony »PhotoTV HD« kompatibilnih uređaja pomoću HDMI kabela
(prodaje se zasebno) ili HD izlaznog adapterskog kabela (prodaje se zasebno)
možete uživati u blještavom novom svijetu fotografije u punoj HD kvaliteti od koje
zastaje dah.
• PhotoTV HD vam pruža kvalitetan prikaz detalja, blagih tekstura i boja u fotokvaliteti.
• Kad je fotoaparat spojen na Sony TV kompatibilan TV prijemnik s Video A modom
pomoću HDMI kabela, vaš prijemnik će automatski podesiti kakvoću slike pogodnu za
fotografije. Kad je TV prijemnik podešen na Video, podesit će se kakvoća slike pogodna za
videozapise.
• Više detalja naći ćete u priručniku za korištenje TV prijemnika.
129HR
Sadržaj
Pregledavanje slika kad je fotoaparat spojen s HD
TV prijemnikom pomoću HDMI kabela (prodaje se
zasebno)
Priključite kameru u HDMI utičnicu HD TV prijemnika pomoću HDMI kabela (prodaje
se zasebno).
1 Umetnite fotoaparat u višeizlazni stalak (isporučeno).
Tipka
Pretraga
operacija
2 Spojite višeizlazni stalak i TV prijemnik pomoću HDMI kabela (prodaje se
zasebno).
(reprodukcija)
1 U HDMI priključnicu
Višeizlazni stalak
MENU/Pretraga
postavki
HDMI priključnica
2 U HDMI priključnicu
Kazalo
HDMI kabel
3 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.
4 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku za reprodukciju
Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV zaslonu. Dodirnite
LCD zaslonu ovog fotoaparata za odabir željene slike.
.
/
prikazan na
Napomene
• Dodirnite
t
(Postavke) t (Glavne postavke) za odabir opcija [Autom.] ili [1080i]
za [HDMI razlučivost].
• Fiksna postavka zvučni signal je [Zatvarač].
• Fotoaparat i priključnu opremu nemojte spajati preko priključnica za izlazne signale. Ako se TV
prijemnik i fotoaparat spoje preko priključnica za izlazne signale neće biti ni slike ni zvuka.
Takvo spajanje također može oštetiti fotoaparat i priključenu opremu.
• Ova funkcija možda neće raditi ispravno kod nekih HD TV prijemnika. Primjerice možda nećete
moći vidjeti sliku ili čuti zvuk na vašem HD TV prijemniku.
• Koristite HDMI kabel s HDMI logotipom.
• Nakon nekog vremena snimanje se može automatski prekinuti za zaštitu fotoaparata u slučaju
kad je spojen na TV prijemnik preko HDMI kabela (prodaje se zasebno).
130HR
Korištenje »BRAVIA« Sync
Sadržaj
Kad koristite TV prijemnik koji ima »BRAVIA« Sync (kompatibilan s SYNC MENU)
podršku, reprodukcijskim funkcijama fotoaparata možete upravljati daljinskim
upravljačem isporučenim s TV prijemnikom tako da fotoaparat spojite na prijemnik
pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno).
1 Umetnite fotoaparat u višeizlazni stalak (isporučeno).
3 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.
4 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku
5
(Glavne postavke) t [KON. ZA HDMI] t
6 Pritisnite tipku SYNC MENU na daljinskom upravljaču TV prijemnika i
odaberite željeni mod.
Funkcija
Dijaprojekcija s glazbom
Prezentacija slika sa zvučnim efektima ili pozadinskom
glazbom, koja se neprekidno ponavlja.
Pojedinačna slika
Reprodukcija jedne po jedne slike.
Indeks slika
Prikazuje više slika istovremeno.
Široki zum
Reprodukcija slika izvorno 4:3 formata u 16:9 formatu kod
prikaza pojedinačne slike. U tom slučaju će gornji i donji rub
slike biti neznatno odrezan.
Brisanje
Brisanje snimljenih slika.
Zum pri reprodukciji
Reprodukcija uvećanih slika.
Rotacija
Služi za zakretanje fotografija.
Način prikaza
Odabir formata prikaza za pregledavanje više slika odjednom.
Kazalo
Izbornik
MENU/Pretraga
postavki
t
(Postavke) t
[Uključeno]
(reprodukcija).
Pretraga
operacija
2 Spojite višeizlazni stalak i TV prijemnik pomoću HDMI kabela (prodaje se
zasebno).
Napomene
• Kad je kamera spojena na TV prijemnik pomoću HDMI kabela, funkcije koje možete koristiti bit
će ograničene.
• Dodirom na LCD zaslon dok upravljate fotoaparatom pomoću daljinskog upravljača privremeno
ćete prekinuti rad upravljača.
• Fotoaparatom možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za TV prijemnik ako je priključen
na TV prijemnik koji je kompatibilan s »BRAVIA« Sync. Više detalja naći ćete u priručniku za
korištenje TV prijemnika.
• Ako fotoaparat ne radi na zadovoljavajući način kad je upravljan daljinskim upravljačem,
primjerice kad je spojen pomoću HDMI kabela na TV prijemnik drugog prizvođača, dodirnite
t
(Postavke) t (Glavne postavke) t [KON. ZA HDMI] t [Isključeno].
131HR
Sadržaj
Pregledavanje slika kad je fotoaparat spojen s HD
TV prijemnikom pomoću HD izlaznog
adapterskog kabela (prodaje se zasebno)
Spojite fotoaparat na HD TV prijemnik preko HD izlaznog adapterskog kabela (prodaje
se zasebno).
Upotrijebiti HD izlazni adapterski kabel kompatibilan s Type2c.
Tipka
Zelena/Plava/Crvena
(reprodukcija)
Bijela/Crvena
2 U višenamjensku priključnicu
Kazalo
HD izlazni adapterski kabel
MENU/Pretraga
postavki
1 U A/V ulazne priključnice
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Pretraga
operacija
1 Spojite fotoaparat na TV prijemnik pomoću HD izlaznog adapterskog
kabela (prodaje se zasebno).
2 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.
3 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku za reprodukciju
Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV zaslonu. Dodirnite
zaslonu fotoaparata za odabir željene slike.
.
/
na LCD
Napomena
• Prije korištenja ove funkcije odaberite
[HD(1080i)] za [COMPONENT].
t
(Postavke) t
(Glavne postavke) za odabir
132HR
Uporaba s vašim računalom
Sadržaj
CD (isporučeno) sadrži »PMB« i druge aplikacije koje omogućuju raznovrsniju uporabu
slika snimljenih vašim Cyber-shot fotoaparatom.
Preporučena konfiguracija računala (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Ostalo
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ili brža (za
reprodukciju/uređivanje videozapisa u visokoj
razlučivosti: Intel Core Duo 1,66 GHz ili brža/ Intel
Core 2 Duo 1,66 GHz ili brža)
Radna memorija: 512 MB ili više (za reprodukciju /
uređivanje videozapisa u visokoj razlučivosti: 1 GB ili
više)
Čvrsti disk: kapacitet diska potreban za instalaciju—
približno 500 MB
Zaslon: rezolucija: 1.024 × 768 ili više
MENU/Pretraga
postavki
OS (instaliran)
Pretraga
operacija
Za korištenje isporučenog softvera »PMB«, »Music Transfer« i »PMB Portable« ili za
prebacivanje slika USB vezom, preporučuje se sljedeća konfiguracija računala.
*1 64-bitne inačice i Starter (Edition) (inačica za početnike) nisu podržane.
Kazalo
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ili kasnija kako bi se mogla koristiti funkcija za
izradu diskova.
*2 Starter (Edition) (inačice za početnike) nisu podržane.
Preporučena konfiguracija računala (Macintosh)
Za korištenje isporučenog softvera »Music Transfer« i »PMB Portable« ili za
prebacivanje slika USB vezom, preporučuje se sljedeća konfiguracija računala.
OS (instaliran)
USB veza: Mac OS X (v10.3 do v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 do
v10.6)
Napomene
• Nije zajamčen pravilan rad kod nadograđenih konfiguracija navedenih operativnih sustava ni
konfiguracija od više operativnih sustava.
• Ako istovremeno priključite dva ili više USB uređaja na isto računalo, neki uređaji, uključujući
fotoaparat, možda neće pravilno raditi, ovisno o vrsti USB uređaja.
• Povezivanje fotoaparata pomoću USB sučelja kompatibilnog s Hi-Speed USB (USB 2.0
odgovarajući) pruža napredniji prijenos (transfer velike brzine), kao i ako je fotoaparat
kompatibilan s Hi-Speed USB (USB 2.0 odgovarajući).
• Kad računalo nastavi rad nakon prekida ili moda mirovanja, veza s fotoaparatom možda neće biti
uspostavljena u istom trenutku.
133HR
Korištenje softvera
Sadržaj
Instalacija »PMB (Picture Motion Browser)« i
»Music Transfer« (Windows)
1 Uključite računalo i umetnite CD (isporučeno) u CD pogon.
• Ako se prikaz ne pojavi, dvaput kliknite na [Computer] (računalo) (u Windows XP, [My
Computer] (moje računalo)) t
(SONYPMB).
• Ako se pojavi izbornik AutoPlay, odaberite »Run Install.exe« i slijedite upute na zaslonu.
2 Kliknite na [Instaliranje].
Pretraga
operacija
Pojavit će se prikaz izbornika za instalaciju.
Pojavit će se izbornik »Choose Setup Language« (postavi jezik).
Na zaslonu će se pojaviti »License Agreement« (licenčni ugovor).
4 Pažljivo pročitajte ugovor, označite odgovarajući kružić (
prihvaćanje uvjeta, zatim pritisnite [Next] (sljedeće).
t
) za
5 Za dovršenje instalacije slijedite upute na zaslonu.
• Za uspješnu instalaciju spojite fotoaparat i računalo tek u sredini instalacije (str. 136).
• Kad se pojavi poruka da potvrdite ponovno pokretanje računala, učinite to slijedeći upute na
zaslonu.
• DirectX je možda već instaliran, ovisno o sistemskoj konfiguraciji vašeg računala.
7 Pokrenite softver.
• Za pokretanje »PMB«, kliknite na
(PMB) na radnoj površini. Za detaljan opis načina rada
vidjeti stranicu za PMB podršku (http://www.sony.co.jp/pmb-se/) (samo na engleskom jeziku)
ili
(PMB Help).
• Za pristup »PMB« programu iz izbornika Start, odaberite [Start] (početak) t [All Programs]
(svi programi) t
(PMB).
• Ako je »PMB« bio instaliran na vašem računalu, kad ponovno instalirate »PMB« koristeći
isporučeni CD, iz »PMB Launcher« možete pokrenuti sve aplikacije. Za pokretanje »PMB
Launcher«, dvaput kliknite na
(PMB Launcher) na radnoj površini.
Kazalo
6 Kad instalacija završi izvadite CD.
MENU/Pretraga
postavki
3 Odaberite jezik a zatim prijeđite na sljedeći zaslonski prikaz.
Napomene
• Prijavite se kao administrator.
• Prilikom prvog pokretanja »PMB« na zaslonu će se pojaviti poruka za potvrdu Informacijskog
uslužnog programa. Odaberite [Start] (početak).
134HR
Instalacija »Music Transfer« (Macintosh)
2 Dvaput kliknite na
(SONYPMB).
Sadržaj
1 Uključite Macintosh računalo i umetnite CD (isporučeno) u CD pogon.
3 Dvaput kliknite na datoteku [MusicTransfer.pkg] u mapi [Mac].
Započinje instalacija softvera.
• »PMB« nije kompatibilan s računalima Macintosh.
• Prije nego što započnete s instalacijom »Music Transfer« softvera zatvorite sve aplikacijske
programe.
• Ako želite izvršiti instalaciju morate se prijaviti kao administrator.
Kazalo
• »PMB« vam omogućuje kopiranje slika snimljenih s kamerom za prikaz na
računalu. Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala i kliknite na
[Import] (kopiraj).
• Slike na računalu mogu se izvesti na memorijsku karticu i prikazati na fotoaparatu.
Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala, kliknite na [Export]
(kopiraj) t [Easy Export (PC Sync)] (jednostavno kopiranje (PC sinkronizacija))
u izborniku [Manipulate] (primijeni), zatim kliknite na [Export] (kopiraj).
• Slike možete pohraniti i ispisati s datumom.
• Slike pohranjene u računalu možete prikazati po datumu snimanja u prikazu
kalendara.
• Možete ispraviti greške na fotografijama (smanjenje učinka crvenih očiju, i sl.) i
promijeniti datum i vrijeme snimanja.
• Možete izraditi diskove s CD ili DVD pogonom za snimanje.
• AVCHD videozapisi kopirani na računalo mogu se snimiti kao Blu-ray, AVCHD i
DVD video diskovi. (Za prvo snimanje Blu-ray i DVD video diskova bit će
potrebna internetska veza i odgovarajuća konfiguracija računala.)
• Možete prenijeti sliku na medijski servis. (Potrebna je veza s Internetom.)
• Za ostale pojedinosti, pogledajte
(PMB Help).
MENU/Pretraga
postavki
zUvod u primjenu »PMB«
Pretraga
operacija
Napomene
zUvod u primjenu »Music Transfer«
»Music Transfer« vam omogućuje zamjenu glazbenih datoteka tvornički pohranjenih
u fotoaparat vašim omiljenim melodijama te brisanje i dodavanje glazbenih datoteka.
Također je moguće povratiti melodije tvornički pohranjene u fotoaparat.
• Pomoću »Music Transfer« mogu se kopirati sljedeće vrste glazbenih zapisa.
– MP3 datoteke pohranjene na tvrdom disku računala
– Glazbeni CD zapisi
– Glazba tvornički pohranjena u fotoaparatu
• Prije pokretanja »Music Transfer«, izvršite
t
(Postavke) t
postavke) t [Preuzimanje glazbe] i spojite fotoaparat na računalo.
(Glavne
Za podrobnije informacije vidjeti »help« u »Music Transfer«.
135HR
Sadržaj
Povezivanje fotoaparata na
računalo
2 Uključite računalo, zatim pritisnite tipku za reprodukciju
.
3 Spojite fotoaparat na računalo.
• Kad se USB veza uspostavi prvi put, računalo odmah pokreće program za prepoznavanje
fotoaparata. Pričekajte trenutak.
Pretraga
operacija
1 U fotoaparat umetnite dostatno napunjenu baterijsku jedinicu ili
priključite na AC-LS5 ispravljač (prodaje se zasebno) na višeizlazni stalak
(isporučeno) i u zidnu utičnicu, zatim stavite fotoaparat u višeizlazni
stalak.
MENU/Pretraga
postavki
1 U USB priključnicu računala
2 U USB priključnicu
Kazalo
Višeizlazni
stalak
USB kabel
Prebacivanje slika na računalo (Windows)
»PMB« vam omogućuje jednostavno prebacivanje slika na računalo.
Za pojedinosti »PMB« funkcija uključivanja, pogledajte »PMB Help«.
Kopiranje slika na računalo bez »PMB«
Kad se nakon uspostavljanja USB veze između fotoaparata i računala pojavi AutoPlay
Wizard, kliknite na [Open folder to view files] (otvorite mapu za pregled datoteka) t
[OK] t [DCIM] ili [MP_ROOT] t presnimite željene slike na računalo.
Napomene
• Za radnje kao što je kopiranje AVCHD videozapisa na računalo kristite »PMB«.
• Ako se obavljaju radnje na AVCHD videodatoteci ili mapi s fotoaparata pomoću računala dok je
fotoaparat spojen s njim, posljedica može biti uništenje slikovne datoteke ili nemogućnost
njezinog reproduciranja. Nemojte brisati ili kopirati AVCHD videozapise na memorijskoj kartici
fotoaparata pomoću računala. Sony neće snositi odgovornost za posljedice takve vrste radnji.
136HR
Prebacivanje slika na računalo (Macintosh)
Sadržaj
1 Najprije spojite fotoaparat na vaše Macintosh računalo. Dvaput kliknite
na novonastalu ikonu na radnoj površini t mapa u koju se kopiraju slike.
2 Slikovne datoteke dovucite mišem i ispustite na ikonu tvrdog diska.
Slikovne datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
Fotografija je prikazana.
Brisanje USB veze
•
•
•
•
Odspajanje USB kabela.
Uklanjanje memorijske kartice.
Umetanje memorijske kartice u fotoaparat nakon kopiranja slika iz interne memorije.
Isključite fotoaparat.
1 Dvaput kliknite na ikonu za sigurno odspajanje
u statusnom retku.
3 Potvrdite u prozoru, zatim kliknite na [OK].
Windows XP
Ikona za sigurno odspajanje
Kazalo
2 Kliknite na (USB Mass Storage Device) (USB
uređaj za brzi prijenos podataka) t [Stop]
(stani).
Windows Vista
MENU/Pretraga
postavki
Primijenite postupak od 1 do 3 prije nego:
Pretraga
operacija
3 Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska t željena slikovna datoteka u mapi
s kopiranim datotekama.
Napomena
• Prvo odvucite i spustite ikone memorijske kartice ili pogona u ikonu »Trash« ako koristite
računalo Macintosh i ako fotoaparat nije povezan s računalom.
137HR
Učitavanje slika na medij
Ako »PMB Portable« koristite prvi puta, morate odabrati jezik. Slijedite postupak u
nastavku da biste odabrali. Kada ste završili odabir jezika, koraci 3 do 5 nisu potrebni
sljedeći put kada koristite »PMB Portable«.
Kada povežete fotoaparat i svoje računalo, prikazuje se AutoPlay Wizard (Čarobnjak
za automatsku reprodukciju).
Kliknite [×] da biste zatvorili AutoPlay Wizard (Čarobnjak za automatsku
reprodukciju) za bilo koji nepotrebni pogon.
• Ako se traženi AutoPlay Wizard (Čarobnjak za automatsku reprodukciju) ne prikaže, kliknite
[Computer] (Računalo) (u Windows XP, [My Computer] (moje računalo)) t
[PMBPORTABLE], te zatim dvostruko kliknite »PMBP_Win.exe«.
• Ako se u AutoPlay Wizard aplikaciji se ne prikaže »PMB Portable«, kliknite na [Computer]
(računalo) t [PMBPORTABLE], zatim dvaput kliknite na »PMBP_Win.exe«.
Kazalo
2 Kliknite na »PMB Portable«.
(U Windows XP, kliknite na »PMB Portable« t [OK].)
MENU/Pretraga
postavki
1 Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala.
Pretraga
operacija
Pokretanje PMB Portable (Windows)
Sadržaj
Ovaj fotoaparat ima ugrađenu aplikaciju »PMB Portable«.
Možete koristiti ovu aplikaciju za sljedeće radnje:
• Lako možete učitati slike na blog ili drugi medij.
• Možete učitati slike s računala povezanog na Internet, iako niste kod kuće ili u uredu.
• Lako možete registrirati medije koje često koristite (kao što su blogovi).
Za pojedinosti »PMB Portable«, vidjeti »help« u »PMB Portable«.
Prikazuje se zaslon za odabir jezika.
3 Odaberite željeni jezik, a zatim kliknite [OK].
Prikazuje se zaslon za odabir regije.
4 Odaberite odgovarajuće [Region] (Regija) i [Country/Area] (Zemlja/
Područje) te zatim kliknite [OK].
Prikazuje se zaslon s korisničkim ugovorom.
5 Pažljivo pročitajte ovaj ugovor o uvjetima korištenja softvera. Ako
prihvaćate uvjete ugovora, kliknite [I Agree] (Prihvaćam).
»PMB Portable« se pokreće.
138HR
Pokretanje programa PMB Portable (Macintosh)
Ako povežete fotoaparat i svoje računalo, na radnoj površini se prikazuje
[PMBPORTABLE]. Kliknite na [×] za uklanjanje nepotrebnih pogona.
Sadržaj
1 Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala.
2 Kliknite na [PMBP_Mac] u mapi [PMBPORTABLE].
Prikazuje se zaslon za odabir regije.
Prikazuje se zaslon s korisničkim ugovorom.
4 Pažljivo pročitajte ovaj ugovor o uvjetima korištenja softvera. Ako
prihvaćate uvjete ugovora, kliknite [I Agree] (Prihvaćam).
Pretraga
operacija
3 Odaberite odgovarajuće [Region] (Regija) i [Country/Area] (Zemlja/
Područje) te zatim kliknite [OK].
»PMB Portable« se pokreće.
•
•
•
•
»PMB Portable« nije podržan za AVCHD videozapise.
Podesite [LUN postavke] u [Glavne postavke] na [Višestruko].
Uvijek se spojite na mrežu ako koristite »PMB Portable«.
Ako učitavate slike putem Interneta, na računalu koje ste koristili može ostati skrivena
memorija, ovisno o davatelju mrežnih usluga. To se također događa kada se fotoaparat koristi u
tu svrhu.
• Kada se pojavi pogreška u »PMB Portable« ili pogreškom izbrišete »PMB Portable«, možete
ispraviti »PMB Portable« ažuriranjem instalacijskog programa PMB Portable s web stranice.
Kazalo
Napomene za »PMB Portable«
MENU/Pretraga
postavki
Napomene
»PMB Portable« omogućuje ažuriranje URL-ova s nekoliko web stranica od poslužitelja
kojima upravlja tvrtka Sony (»Sony server«).
Za ispravno korištenje »PMB Portable« da biste uživali u prednostima usluge učitavanja
ili nekim drugim uslugama (»services«) koje nudi ova i druge web stranice, morate
pristati na sljedeće.
• Pojedine web stranice zahtijevaju postupak registracije i/ili korištenje njihovih usluga. Pri
korištenju takvih usluga morate se složiti s uvjetima i odredbama utvrđenima za određene web
stranice.
• Usluge se mogu utvrditi ili mijenjati u skladu s pogodnostima operatera web stranice. Tvrtka
Sony neće biti odgovorna za bilo koji problem nastao između korisnika i trećih strana ili zbog
nastalih neugodnosti korisnicima, vezano uz upotrebu usluga uključenih u otkazivanje i promjene
takvih usluga.
• Da biste pogledali web stranicu, Sony poslužitelj će vas preusmjeriti na nju. Možda ponekad
nećete moći pristupiti web stranici zbog održavanja poslužitelja ili nekih drugih razloga.
• Ako će se rad poslužitelja tvrtke Sony obustaviti, bit ćete unaprijed obaviješteni na web stranici
tvrtke Sony, itd.
• URL-ovi na koje vas je preusmjerio poslužitelj tvrtke Sony i ostale informacije mogu se snimiti u
svrhu poboljšanja budućih proizvoda i usluga tvrtke Sony. Međutim, u takvim okolnostima neće
se snimati osobni podaci.
139HR
Snimanje video diska
Sadržaj
AVCHD videozapise snimljene ovom kamerom možete snimiti na disk.
Odabir načina snimanja video diska
Način snimanja
Reproduktor za Blu-ray disk
(Blu-ray reproduktor,
PlayStation®3 uređaj, itd.)
Kopiranje videozapisa na računalo
pomoću »PMB« i snimanje Blu-ray
diska
Reprodukcijski uređaji za
AVCHD format
(Sony Blu-ray reproduktor,
PlayStation®3 uređaj, itd.)
Kopiranje videozapisa na računalo
pomoću »PMB« i snimanje
AVCHD diska
Obični uređaji za reprodukciju
DVD-a
(DVD reproduktor, računalo
koje reproducira DVD-e, itd.)
Kopiranje videozapisa na računalo
pomoću »PMB« i snimanje diska s
kakvoćom slike standardne
razlučivosti (SD)
Vrsta diska
MENU/Pretraga
postavki
Reproduktor
Pretraga
operacija
Odaberite način prikladan za vaš reproduktor.
Za pojedinosti o načinu snimanja diska »PMB« vidjeti »PMB Help«.
Za kopiranje videozapisa na računalo vidjeti str. 136.
Izrada diska AVCHD formata
pomoću DVD pisača/snimača, osim
DVDirect Express
Kazalo
Napomena
• Ako izrađujete disk pomoću Sony DVDirect (DVD pisač), koristite utor za umetanje
memorijske kartice u DVD pisač ili spojite DVD pisač USB vezom za prijenos podataka.
zZnačajke vrsta diskova
Korištenje Blu-ray diska omogućuje vam snimanje videozapisa s kakvoćom slike
visoke razlučivosti (HD) i duljeg trajanja, za razliku od DVD diska.
Videozapisi s kakvoća slike visoke razlučivosti (HD) mogu se snimiti na DVD
medije, primjerice DVD-R diskove, čime se dobije disk s kakvoćom slike visoke
razlučivosti (HD disk).
• Disk s kakvoćom slike visoke razlučivosti (HD disk) može se reproducirati na
AVCHD reprodukcijskim uređajima, primjerice na Sony Blu-ray reproduktoru
i PlayStation®3 uređaju. Disk se ne može reproducirati na običnim DVD
reproduktorima.
Videozapisi s kakvoćom slike standardne razlučivosti (SD) prethodno
konvertirani iz videozapisa s kakvoćom slike visoke razlučivosti (HD) mogu se
snimiti na DVD medije, primjerice DVD-R diskove, čime se dobije disk s
kakvoćom slike standardne razlučivosti (SD disk).
140HR
Nastavak r
S programom »PMB« mogu se koristit sljedeći 12-centimetarski diskovi. Pojedinosti
o Blu-ray diskovima naći ćete na stranici 142.
Vrsta diska
Značajke
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DL
Nije moguće ponovno pisanje.
DVD-RW/ DVD+RW
Moguće je ponovno pisanje i korištenje.
AVCHD disk s HD kakvoćom slike može se načiniti od AVCHD videozapisa kopiranih
na računalo pomoću isporučenog softvera »PMB«.
1 Uključite računalo i umetnite nekorišteni disk u DVD pogon.
2 Pokrenite »PMB«.
MENU/Pretraga
postavki
Snimanje AVCHD diskova
Pretraga
operacija
• Neprekidno ažurirajte sistemski softver za PlayStation®3 uređaj na najnoviju
inačicu.
• PlayStation®3 uređaj možda neće biti dostupan u nekim zemljama/regijama.
Sadržaj
zVrste diskova za korištenje s »PMB«
3 Odaberite AVCHD videozapis koji želite snimiti na disk.
5 Izradite disk slijedeći upute na zaslonu.
Kazalo
4 Kliknite na
, zatim odaberite [Create AVCHD Format Discs (HD)]
(izradi (HD) disk AVCHD formata).
Napomene
• Uvjerite se prije toga da je instaliran »PMB« (str. 134).
• Fotografije i MP4 videozapisi ne mogu se snimiti na AVCHD disk.
• Izrada diska može potrajati.
zReprodukcija AVCHD diska na računalu
AVCHD diskovi mogu se reproducirati na računalu na koje su instalirani »Player for
AVCHD« i »PMB«. Za pokretanje sotvera kliknite na [Start] (početak) t [All
Programs] (svi programi) t [PMB] t [PMB Launcher] t [View] (prikaz) t
[Player for AVCHD].
Za pojedinosti postupka vidjeti »help« za »Player for AVCHD«.
• Ovisno o konfiguraciji računala slike se možda neće jasno reproducirati.
141HR
Nastavak r
Snimanje Blu-ray diskova
1 Uključite računalo i umetnite nekorišteni disk u DVD pogon.
• Ako se automatski pokrene neki drugi program osim »PMB«, zatvorite taj program.
2 Pokrenite »PMB«.
3 Odaberite AVCHD videozapis koji želite snimiti na disk.
5 Izradite disk slijedeći upute na zaslonu.
Napomene
Kazalo
4 Kliknite na
, zatim odaberite [Create DVD-Video Format Discs
(STD)] (izradi (STD) disk DVD video formata).
MENU/Pretraga
postavki
DVD diskovi s kakvoćom slike standardne razlučivosti (SD diskovi) mogu se izraditi
pomoću isporučenog »PMB« softvera i odabirom AVCHD videozapisa kopiranog na
računalo.
Pretraga
operacija
Izrada diskova s kakvoćom slike standardne
razlučivosti (SD diskovi)
Sadržaj
Blu-ray disk možete izraditi od AVCHD videozapisa kopiranih na računalo.
Računalo o kojem se radi mora imati mogućnost izrade Blu-ray diskova. Mogu se koristiti
BD-R (nije re-writable) ili BD-RE (re-writable) diskovi. Nije moguće naknadno
dosnimavanje.
Za izradu Blu-ray diska morate instalirati [BD add-on software] pomoću »PMB«
zaslonskog prikaza za instalaciju. Za instalaciju je neophodno da računalo bude spojeno
na Internet.
Za podrobnije informacije vidjeti »PMB Help«.
• Uvjerite se prije toga da je instaliran »PMB« (str. 134).
• Diskovi se ne mogu izraditi s MP4 videozapisima.
• Izrada diska može potrajati zbog konverzije AVCHD videozapisa na kakvoću slike standardne
razlučivosti (SD).
• Tijekom prvog snimanja DVD video diska računalo mora biti spojeno na Internet.
142HR
Ispis fotografija
Pretraga
operacija
Napomene
Sadržaj
Fotografije možete ispisivati koristeći jedan od sljedećih postupaka.
• Izravan ispis pomoću PictBridge-odgovarajućeg pisača
• Izravan ispis pomoću odgovarajućeg pisača za memorijsku karticu
Podrobnije informacije naći ćete u uputama za uporabu pisača.
• Ispis preko računala
Pomoću isporučenog softvera »PMB« možete kopirati slike na računalo i ispisati ih.
Fotografije također možete ispisati s datumom.
Za pojedinosti, pogledajte »PMB Help«.
• Ispis u fotolaboratoriju (str. 145)
• Ako ispisujete slike u načinu 16:9, mogu biti odrezana oba ruba.
• Ovisno o pisaču, možda se neće moći ispisivati panoramske slike.
Za ispis fotografija nije nužno imati računalo. Fotoaparat se može izravno spojiti na pisač
koji podržava PictBridge.
MENU/Pretraga
postavki
Izravan ispis pomoću PictBridge-odgovarajućeg
pisača
»PictBridge« se temelji na CIPA standardu. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Kazalo
1 U fotoaparat umetnite dostatno napunjenu baterijsku jedinicu.
2 Spojite fotoaparat na pisač.
Višeizlazni
stalak
1 U USB priključnicu
pisača
2 U USB priključnicu
USB kabel
3 Uključite fotoaparat i pisač.
Nakon uspostavljanja veze na zaslonu će se pojaviti indikator .
Ako na zaslonu fotoaparata treperi indikator
(obavijest o pogrešci), provjerite
pisač.
143HR
Nastavak r
4
t
(Ispis) t željeni mod
Ispisuje sliku prikazanu u pojedinačnom načinu
prikaza.
Višestruke slike
Za ispis možete odjednom odabrati više slika.
Nakon koraka 4, proslijedite na sljedeći način.
2Dodirnite [OK] t [OK].
Sve u rasponu datuma
Sve u ovoj mapi
Ispis svih slika u odabranoj mapi i rasponu datuma
odjednom.
Nakon koraka 4 dodirnite [OK].
Količina
Odabir broja primjeraka željene slike.
• Ovisno o broju slika, svi primjerci možda neće stati na
jedan list.
Odabir broja slika koje želite ispisati na jedan list.
Veličina
Odabir željene veličine papira.
Datum
Odabir [Datum] ili [Dan i vrijeme] za dodavanje
datuma i vremena na slike.
• Kad odaberete [Datum], datum će biti dodan u formatu
podešenom na fotoaparatu pomoću [Postav. dat. i vrem.].
Ovisno o pisaču, ova funkcija možda neće biti dostupna.
Kazalo
Izgled
MENU/Pretraga
postavki
5 Željena postavka t [Početak]
Pretraga
operacija
1Dodirnite sliku za ispis.
Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika
koju biste željeli ispisati.
Ponovno dodirnite sliku s oznakom za skidanje
oznake .
Sadržaj
Ova slika
Napomene
• Videozapisi se ne mogu ispisivati.
• Ako niste uspjeli spojiti fotoaparat na pisač, provjerite da je [USB povezivanje] u izborniku
[Glavne postavke] podešeno na [PictBridge].
• Nemojte odspajati USB kabel dok je na zaslonu prikazan indikator
(PictBridge se spaja).
144HR
Ispis u fotolaboratoriju
Sadržaj
Možete odnijeti memorijsku karticu koja sadrži slike snimljene fotoaparatom u tiskaru
koja pruža usluge ispisa. Ako uređaj za ispis fotografija u fotolaboratoriju podržava
DPOF, na željene slike možete unaprijed staviti
(nalog za ispis) znak u izborniku
načina prikaza tako da ih ne morate ponovno odabirati u fotolaboratoriju.
Napomene
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
• Na uređajima za ispis u fotolaboratoriju nije moguće ispisati slike pohranjene u unutarnjoj
memoriji fotoaparata. Kopirajte slike na memorijsku karticu (str. 124), te zatim odnesite
memorijsku karticu u tiskaru.
• Pitajte svojeg pružatelja usluga ispisa koje tipove memorijske kartice mogu obraditi.
• Možda će biti potreban adapter memorijske kartice (prodaje se zasebno). Raspitajte se u
lokalnom fotolaboratoriju.
• Prije odlaska obvezno napravite sigurnosnu kopiju podataka na tvrdom disku.
• Ne možete podesiti broj ispisa.
• Ako želite na fotografije staviti datume, raspitajte se u fotolaboratoriju je li to moguće.
Kazalo
145HR
Rješavanje problema
1 Identificirajte problem na stranicama 146 do 154.
Sadržaj
U slučaju problema s fotoaparatom isprobajte sljedeća rješenja.
Ako se na zaslonu pojavi šifra »C/E:ss:ss« vidjeti
stranicu 155.
4 Obratite se ovlaštenom prodavaču ili Sony tehničkom
servisu.
Morate znati da ćete slanjem fotoaparata na popravak dati pristanak za provjeru sadržaja
interne memorije i muzičkih datoteka.
Kazalo
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovori na najčešća pitanja mogu se naći
na internetskim stranicama tvrtke Sony za podršku korisnicima (Sony Customer
Support Website).
http://www.sony.net/
MENU/Pretraga
postavki
3 Vratite postavke na tvorničke vrijednosti (str. 108).
Pretraga
operacija
2 Izvadite baterijsku jedinicu, pričekajte oko minutu,
vratite baterijsku jedinicu i uključite fotoaparat.
Baterijska jedinica i napajanje
Baterijska jedinica se ne može umetnuti.
• Umetnite bateriju u ispravnom smjeru dok je polugica za izbacivanje blokirana.
Fotoaparat se ne može uključiti.
• Nakon umetanja baterijske jedinice potrebno je neko vrijeme dok fotoaparat ne proradi.
• Pravilno umetnite baterijsku jedinicu.
• Baterijska jedinica je ispražnjena. Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu.
• Priključci za baterije su prljavi. Mekanom krpom lagano obrišite svu prljavštinu.
• Koristite preporučenu baterijsku jedinicu.
Fotoaparat se neočekivano isključuje.
• Ovisno o fotoaparatu i temperaturi baterije, fotoaparat se može automatski isključiti iz
sigurnosnih razloga. U tom će se slučaju na LCD zaslonu prethodno pojaviti obavijest o
sigurnosnom isključivanju.
• Ako neko vrijeme ne koristite uključeni fotoaparat dok je [Ušteda energije] podešeno na
[Standardno] ili [Snažno], fotoparat će se automatski isključiti kako bi se spriječilo trošenje
baterijske jedinice. Ponovno uključite fotoaparat.
146HR
• Ova pojava nastaje kad se fotoaparat koristi na pretjerano hladnim ili pretjerano toplim
mjestima.
• Kad dođe do odstupanja između prikaza preostalog vremena rada baterije i stvarnog stanja.
Da biste uklonili odstupanje između prikaza preostalog vremena rada baterije i stvarnog
stanja, ispraznite bateriju do kraja. Ovisno o uvjetima korištenja, prikaz preostalog kapaciteta
može i dalje biti netočan.
• Baterijska jedinica je istrošena (str. 163). Zamijenite je novom.
• Baterijsku jedinicu ne možete puniti pomoću ispravljača (prodaje se zasebno). Za punjenje
koristite punjač baterije.
Pretraga
operacija
Baterijska jedinica se ne puni.
Sadržaj
Došlo je do odstupanja između prikaza preostalog trajanja baterije i stvarnog
stanja.
Tijekom punjenja baterije treperit će CHARGE indikator.
Snimanje fotografija/videozapisa
MENU/Pretraga
postavki
• Izvadite baterijsku jedinicu i ponovno je umetnite pazeći da to učinite ispravno.
• Možda je temperatura neprimjerena za punjenje. Ponovite punjenje baterijske jedinice pri
temperaturi unutar odgovarajućeg raspona (10°C – 30°C).
• Podrobnije informacije naći ćete na stranici 163.
Fotoaparat ne snima slike.
Kazalo
• Kad ne možete snimati slike na memorijsku karticu iako je umetnuta u fotoaparat nego se
snimaju u unutarnju memoriju pobrinite se da memorijsku kartica gurnute do kraja.
• Provjerite slobodan kapacitet interne memorije ili memorijske kartice. Ako nema slobodnog
prostora, postupite na jedan od sljedećih načina:
– Izbrišite nepotrebne slike (str. 80).
– Promijenite memorijsku karticu.
• Fotoaparat ne može snimati slike dok se puni bljeskalica.
• Pritisnite tipku za
(foto)/ (video) način snimanja.
• Kad snimate videozapise, preporuča se korištenje sljedećih memorijskih kartica:
– »Memory Stick PRO Duo« (Mark2), »Memory Stick PRO-HG Duo«
– SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica ili SDXC memorijska kartica (Class 4 ili
brža)
• Podesite [Pokazni način rada] na [Isključeno] (str. 107).
Ne radi funkcija okidanja na osmjeh.
• Ako se ne detektira osmjeh ne može se snimiti slika.
• Podesite [Pokazni način rada] na [Isključeno] (str. 107).
Ne radi funkcija za sprečavanje zamućenja.
• Kod noćnog snimanja funkcija sprečavanja zamućenja možda neće raditi ispravno.
• Snimajte nakon što pritisnete okidač dopola.
Snimanje predugo traje.
• Kad brzina zatvarača padne ispod izvjesne granice, primjerice kod snimanja na tamnim
mjestima, fotoaparat automatski smanjuje šum slike. Ova se funkcija zove smanjenje šuma pri
malim brzinama zatvarača i snimanje duže traje.
• Aktivna je funkcija sprečavanja snimanja zatvorenih očiju. Kad je [Smanjenje zatvaranj. očiju]
podešeno na [Autom.], resetirajte na [Isključeno] (str. 72).
147HR
Slika nije izoštrena.
Sadržaj
• Objekt je preblizu. Prilikom snimanja udaljenost od objektiva do predmeta mora biti veća od
najmanje udaljenosti snimanja (oko 1 cm (W)/50 cm (T) u modu inteligentnog
samopodešavanja ili oko 8 cm (W)/50 cm (T) u drugim načinima snimanja). Ili podesite blisko
izoštravanje i snimajte s udaljenosti od oko 1 cm do 20 cm od W strane.
• Kod snimanja u modu odabira scene odabrano je
(Krajolik) ili (Sumrak) ili
(Vatromet).
Ne radi zum.
• Detekcija lica može se odabrati samo kad je mod izoštravanja podešen na [Višestruki AF], a
mod mjerenja na [Višestruko].
• Ne možete odabrati prepoznavanje lica kad je aktivan mod bliskog izoštravanja.
Ne radi bljeskalica.
Kazalo
• Bljeskalica se ne može koristiti u sljedećim slučajevima:
– Burst snimanje slika (str. 56).
– Kad je u modu odabira scene odabrano (Visoka osjetljivost) ili (Sumrak) ili (Vatromet).
– U načinu panoramskog snimanja
– U snimanju videozapisa
– U modu sprečavanja zamućenja zbog pomicanja
– U modu sumraka iz ruke
• Podesite bljeskalicu na [Uključeno] (str. 47) u modu bliskog izoštravanja ili kad je odabir
scene podešen na (Krajolik), (Sladokusac),
(Kućni ljubimci),
(Plaža), (Snijeg),
(Podvodno) ili (Kratka ekspozicija).
MENU/Pretraga
postavki
Funkcija detekcije lica nije dostupna.
Pretraga
operacija
• U modu inteligentnog panoramskog snimanja ne možete koristiti zum.
• Inteligentni zum ne radi za neke veličine slike (str. 99).
• Digitalni zum ne može se koristiti u sljedećim slučajevima:
– U snimanju videozapisa
– U modu HDR korekcije pozadinskog svjetla
– Kad je aktivirana funkcija okidanja na osmjeh.
Na slikama snimljenim s bljeskalicom pojavljuju se »bijele točke«.
• Čestice koje lebde u zraku (prašina, polen, itd.) reflektiraju svjetlost bljeskalice i pojavljuju se
na slici kao bijele točke. Ne radi se o neispravnom radu.
Ne radi funkcija snimanja izbliza (macro/izoštravanje na).
• U modu odabira scene odabrano je
(Krajolik), (Sumrak) ili (Vatromet).
• Kad je odabran mod bliskog izoštravanja, udaljenost snimanja je oko 1 cm do 20 cm.
• [Makrosnimanje] je fiksno podešen na [Autom.] u sljedećim slučajevima:
– U načinu panoramskog snimanja
– U snimanju videozapisa
– U modu sprečavanja zamućenja zbog pomicanja
– U modu sumraka iz ruke
– Kad je aktivirana funkcija okidanja na osmjeh.
– U jednostavnom načinu
– Kad je [Samookidač] podešeno na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob.
samookidač.].
148HR
Funkcija snimanja izbliza ne može se isključiti.
Na LCD zaslonu nisu prikazani datum i vrijeme.
Sadržaj
• Ne postoji funkcija za prisilno isključivanje snimanja izbliza. U modu [Autom.] se može
snimati i udaljeni objekt.
• Datum i vrijeme se ne prikazuju za vrijeme snimanja. Prikazuju se samo za vrijeme
reprodukcije.
• Fotoaparat nema mogućnost stavljanja datuma na slike. Pomoću »PMB« mogu se tiskati ili
pohranjivati slike s datumom (str. 134).
Pretraga
operacija
Na slike se ne može dodati datum.
Indikatori otvora zaslona (F) i brzine zatvarača trepere kad se dopola pritisne
okidač.
Boje slike nisu prirodne.
• Podesite [Balans bijele boje] (str. 61).
U uvjetima lošeg osvjetljenja na slici reproduciranoj na zaslonu vidi se šum.
MENU/Pretraga
postavki
• Ekspozicija nije ispravno podešena. Podesite ekspoziciju (str. 58).
• Fotoaparat pokušava povećati vidljivost zaslona privremenim posvjetljivanjem slike u
uvjetima slabog svjetla. To nema nikakvog utjecaja na snimljenu sliku.
• Podesite [Smanj. ef. crv. očiju] na [Autom.] ili [Uključeno] (str. 102).
• Kad koristite bljeskalicu snimajte objekt s udaljenosti manjoj od dosega bljeska.
• Osvijetlite prostor i snimite objekt.
• Retuširajte sliku pomoću [Retuširanje] t [Ispravak efekta crvenih očiju] u izborniku
pregledavanja ili je popravite pomoću »PMB«.
Kazalo
Pojavljuje se učinak crvenih očiju.
Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.
• Ne radi se o neispravnom radu. Ove točke nisu snimljene.
Nije moguće uzastopno snimanje slika.
• Ne možete snimati slike u nizu dok je aktivna funkcija okidanja na osmjeh.
• Popunjena je interna memorija ili memorijska kartica. Izbrišite nepotrebne slike (str. 80).
• Kapacitet baterije je nizak. Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu.
Više puta se snima ista slika.
• Podesite [Brzo snimanje] na [Isključeno] (str. 56).
• [Prepoznavanje scena] je podešen na [Napredno] (str. 68).
149HR
Pregledavanje slika
Datum i vrijeme nisu prikazani.
• [Prikaz postavki] je podešen na [Isključeno].
Pretraga
operacija
• Pobrinite se da memorijska kartica bude gurnuta do kraja u fotoaparat.
• Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
• Ne daju se nikakva jamstva da će na ovom fotoaparatu biti moguća reprodukcija slikovnih
datoteka obrađenih na računalu ili snimljenih drugim fotoaparatima.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Brisanje USB veze (str. 137).
• Za reprodukciju slika pohranjenih na računalu s ovim fotoaparatom koristite »PMB«.
Sadržaj
Nije moguće reproducirati slike.
Slijeva i zdesna slike prikazan je crni rub.
Više se ne pojavljuju ikone i tipke.
• Ako tijekom snimanja dodirnete desni gornji dio zaslona tipke i ikone će odmah nestati.
Ponovno će se pojaviti kad maknete prst.
• U izbornicima snimanja ili pregledavanja [Prikaz postavki] je podešeno na [Isključeno].
Dodirnite lijevu stranu LCD zaslona i povucite udesno.
MENU/Pretraga
postavki
• [Autom. orijentacija] je podešen na [Uključeno] (str. 100).
Tijekom prezentacije ne čuje se glazba.
Kazalo
• Za prebacivanje glazbenih datoteka u fotoaparat upotrijebite »Music Transfer« (str. 134, 135).
• Provjerite jesu li postavke jačinu zvuka i prezentaciju ispravne (str. 78, 91).
• Prezentacija se reproducira pomoću [Kontinuirana reprodukcija]. Odaberite [Dijaprojekcija s
glazbom] i reproducirajte.
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
• Fotoaparat i TV prijemnik moraju koristiti isti sustav televizije u boji (str. 160).
• Provjerite ispravnost priključka (str. 128, 129).
• Ako je USB kabel priključen na USB priključnicu, odspojite kabel (str. 137).
• Slika videozapisa koji se snimaju dok je fotoaparat priključen na TV prijemnik neće biti
prikazana na TV zaslonu.
Brisanje
Fotoaparat ne može izbrisati sliku.
• Isključite zaštitu slike (str. 88).
Računala
Računalo s »Memory Stick« utorom ne prepoznaje »Memory Stick PRO Duo«.
• Provjerite podržavaju li računalo i »Memory Stick« čitač/pisač »Memory Stick PRO Duo«
karticu. Korisnici računala i »Memory Stick« čitača/pisača koji nisu marke Sony, trebaju se
raspitati kod proizvođača.
• Ako »Memory Stick PRO Duo« nije podržan, spojite fotoaparat na računalo (str. 136).
Računalo prepoznaje »Memory Stick PRO Duo«.
150HR
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
• USB spajanje fotoaparata i računala izvedite pravilno (str. 136).
• Ako snimate slike memorijskom karticom koju je formatiralo računalo, možda nećete moći
uvesti slike na računalo. Snimajte pomoću memorijske kartice koju je formatirao fotoaparat
(str. 120).
• Izvršite USB spajanje s uključenim računalom.
Nakon uspostavljanja USB veze, »PMB Portable« se ne pokreće.
• Podesite [LUN postavke] na [Više].
• Podesite [USB povezivanje] na [Autom.] ili [Mass Storage].
• Povežite računalo s mrežom.
MENU/Pretraga
postavki
Nakon izvršenog USB spajanja »PMB« se ne pokreće automatski.
Pretraga
operacija
Ne možete kopirati slike.
Sadržaj
• Kad je baterija prazna umetnite punu ili koristite ispravljač (prodaje se zasebno).
• Podesite [USB povezivanje] na [Autom.] ili [Mass Storage] (str. 113).
• Za spajanje računala i fotoaparata koristite USB kabel.
• Odspojite USB kabel s oba uređaja, s računala i fotoaparata i ponovno ga čvrsto priključite.
• Odspojite svu opremu osim fotoaparata, tipkovnice i miša s USB priključnica računala.
• Spojite fotoaparat izravno na računalo bez uporabe USB huba ili drugih uređaja.
Računalo ne može reproducirati slike.
Reprodukciju videozapisa na računalu prate smetnje slike i zvuka.
Kazalo
• Ako koristite »PMB«, vidjeti »PMB Help« (str. 134).
• Obratite se proizvođaču računala ili softvera.
• Videozapis se reproducira izravno s unutarnje memorije ili memorijske kartice. Pomoću
»PMB« kopirajte videozapis na računalo, zatim ga reproducirajte (str. 134).
Slike prethodno prebačene na računalo ne mogu se pregledavati na fotoaparatu.
• Za reprodukciju slika pohranjenih na računalu s ovim fotoaparatom koristite »PMB«.
• Registrirajte sliku u datoteci slikovne baze podataka i reproducirajte u [Prikaz datuma]
(str. 86).
• Pregledavanje slika po događaju nije dostupno na ovom fotoaparatu.
Memorijska kartica
Nije moguće umetnuti memorijsku karticu.
• Umetnite s prave strane.
Pogreškom ste formatirali memorijsku karticu.
• Formatiranjem su izbrisani svi podaci na memorijskoj kartici. Nema načina da ih povratite.
Podaci se snimaju u unutarnju memoriju iako ste umetnuli memorijsku karticu.
• Provjerite je li memorijska kartica umetnuta do kraja na siguran način.
151HR
Unutarnja memorija
• U fotoaparatu se nalazi memorijska kartica. Izvadite je.
Sadržaj
Slike se ne mogu snimati u unutranju memoriju niti reproducirati iz nje.
Nije moguće kopirati podatke pohranjene u internoj memoriji na memorijsku
karticu.
• Memorijska kartica je puna. Kopirajte na memorijsku karticu s dovoljno kapaciteta.
• Ova značajka nije dostupna.
Vidjeti »PictBridge-odgovarajući pisač« i nastavak.
Nije moguće ispisati sliku.
• Vidjeti korisnički priručnik pisača.
MENU/Pretraga
postavki
Ispis
Pretraga
operacija
Nije moguće kopirati podatke s memorijske kartice ili računala na internu
memoriju.
Slike se ispisuju odrezanih rubova.
Kazalo
• Kod nekih pisača može se dogoditi da budu odrezani svi rubovi slika. Posebno će biti odrezani
bočni rubovi snimaka veličine [16:9].
• Kod ispisa slika na pisaču poništite opcije trimming i ispis bez rubova. Provjerite kod
proizvođača raspolaže li pisač ovim funkcijama ili ne raspolaže.
• Kad slike dajete na ispis u digitalni fotolaboratorij, po mogućnosti zatražite ispis bez rezanja
bočnih rubova.
Na slikama se ne može ispisati datum.
• Datum će se moći ispisivati ako koristite »PMB« (str. 134).
• Fotoaparat nema mogućnost umetanja datuma u slike. S obzirom da slike snimljene ovim
fotoaparatom već uključuju podatak o datumu snimanja, ispis datuma na slikama bit će moguć
ako pisač ili softver podržava Exif format. Raspitajte se kod proizvođača podržava li pisač ili
softver Exif format.
• Ako koristite uslugu ispisa fotografija u fotolaboratoriju, zatražite ispis datuma na slikama.
PictBridge-odgovarajući pisač
Veza se ne može uspostaviti.
• Fotoaparat se ne može izravno spojiti na pisač koji ne podržava PictBridge standard.
Provjerite kod proizvođača podržava li pisač PictBridge ili ne podržava.
• Provjerite je li pisač uključen i može li se priključiti na fotoaparat.
• Podesite [USB povezivanje] na [PictBridge] (str. 113).
• Odspojite i ponovno spojite USB kabel. Ako pisač dojavi pogrešku, vidjeti upute za uporabu
pisača.
152HR
Nije moguć ispis slika.
• Nemojte odspajati USB kabel prije neko se ugasi indikator
(PictBridge se spaja).
Pretraga
operacija
Ispisivanje je poništeno.
Sadržaj
• Provjerite jesu li fotoaparat i pisač pravilno spojeni USB kabelom.
• Uključite pisač. Podrobnije informacije naći ćete u uputama za uporabu isporučenim uz pisač.
• Ako tijekom ispisa odaberete [Izlaz], slike se vjerojatno neće ispisati. Odspojite i ponovno
spojite USB kabel. Ako i dalje ne možete ispisivati slike, odspojite USB kabel, isključite pa
uključite pisač, zatim ponovno spojite kabel.
• Videozapisi se ne mogu ispisivati.
• Slike snimljene drugim fotoaparatima ili obrađene na računalu možda se neće moći ispisivati.
• Ovisno o printeru panoramske slike možda neće biti ispisane ili će im biti odrezana oba kraja.
Ne može se dodati datum niti ispisivati slike u indeksnom prikazu.
Na mjestu za ispis datuma pojavljuje se »---- -- --«.
• Slika nema datuma snimanja pa ne može ni biti dodan. Podesite [Datum] na [Isključeno] i
ponovite ispis (str. 143).
• Kad papir pisača zamijenite papirom drugog formata nakon spajanja pisača na fotoaparat
odspojite USB kabel s pisača i ponovno ga spojite.
• Postavke za ispis fotoaparata razlikuju se od postavki na pisaču. Promijenite postavke
fotoaparata (str. 143) ili pisača.
• Raspitajte se kod proizvođača pisača o mogućnosti ispisa željenog formata.
Kazalo
Ne može se ispisati slika odabranog formata.
MENU/Pretraga
postavki
• Pisač ne raspolaže ovim funkcijama. Provjerite kod proizvođača raspolaže li pisač ovim
funkcijama ili ne raspolaže.
• Ovisno o pisaču, datum se možda neće moći dodati u indeksnom prikazu. Raspitajte se kod
proizvođača printera.
Nije moguće upravljati fotoaparatom nakon otkazivanja ispisa.
• Pričekajte dok pisač ne završi poništenje. To može potrajati, ovisno o pisaču.
Zaslon na dodir
Ne možete ispravno raditi sa svim tipkama na zaslonu na dodir.
• Izvršite [Kalibracija] (str. 119).
• [Kućište] je podešen na [Uključeno] (str. 112).
Pisaljka ne radi ispravno u odgovarajućim točkama.
• Izvršite [Kalibracija] (str. 119).
153HR
Ostalo
• U objektivu je došlo do kondenzacije vlage. Isključite fotoaparat i pričekajte oko sat vremena
prije ponovne uporabe.
Sadržaj
Objektiv je zamagljen.
Nakon duže uporabe fotoaparat se zagrijava.
• Ne radi se o neispravnom radu.
• Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 127).
• Unutarnja punjiva sigurnosna baterija se ispraznila. Umetnite napunjenu bateriju i nemojte
uključivati fotoaparat 24 sata.
• Lokalne postavke ne odgovaraju vašoj trenutnoj lokaciji. Promijenite postavke s
(Postavke) t (Postavke sata) t [Postavka područja].
t
MENU/Pretraga
postavki
Datum i vrijeme nisu točni.
Pretraga
operacija
Prikaz za podešavanje vremena pojavljuje se nakon uključivanja fotoaparata.
Kazalo
154HR
Poruke i indikatori upozorenja
C:32:ss
Pretraga
operacija
Kad se na zaslonu pojavi šifra koja počinje abecednim znakom, aktivirana je
samodijagnostička funkcija fotoaparata. Dvije zadnje znamenke (umjesto kojih stoji ss)
razlikovat će se u ovisnosti o problemu.
Ako problem ne uspijete riješiti ni ponovljenim izvođenjem opisanih postupaka,
vjerojatno se radi o ozbiljnom kvaru. Obratite se ovlaštenom prodavaču ili Sony
tehničkom servisu.
Sadržaj
Samodijagnostička funkcija
• Problem je fizičke prirode. Isključite i uključite fotoaparat.
• Fotoaparat ne može čitati/zapisivati podatke na memorijsku karticu. Ponovno isključite i
uključite fotoaparat ili nekoliko puta izvadite i umetnite memorijsku karticu.
• Došlo je do greške pri formatiranju unutarnje memorije ili umetnuta kartica nije formatirana.
Formatirajte unutranju memoriju ili memorijsku karticu (str. 120).
• Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti s ovim fotoaparatom ili su podaci na njoj
oštećeni. Umetnite novu memorijsku karticu.
MENU/Pretraga
postavki
C:13:ss
E:61:ss
E:91:ss
Kazalo
E:62:ss
• Došlo je do nepravilnosti u radu fotoaparata. Vratite fotoaparat na izvorne postavke
(str. 108), zatim je uključite.
E:94:ss
• Došlo je o neispravnosti u radu kod zapisivanja ili brisanja podataka. Potreban je popravak.
Obratite se ovlaštenom prodavaču ili Sony tehničkom servisu. Pripremite se da ćete morati
reći sve brojeve iz koda pogreške počevši od E.
Poruke
U slučaju pojave sljedećih poruka, slijedite navedene upute.
• Kapacitet baterije je nizak. Odmah napunite baterijsku jedinicu. Ovisno o uvjetima i vrsti
baterijske jedinice, moguće je da indikator započne treperiti, iako je preostalo kapaciteta za
još 5 do 10 minuta rada.
Koristi se samo s kompatibilnom baterijom
• Umetnuta baterija nije NP-BN1 (isporučeno) baterijska jedinica.
Pogreška sustava
• Isključite i uključite fotoaparat.
155HR
• Fotoaparat se zagrijao. Fotoaparat će se vjerojatno sam isključiti ili neće biti moguće snimanje
videozapisa. Odložite fotoaparat na hladno mjesto dok mu se temperatura ne spusti.
Sadržaj
Aparat se pregrijava
Pustite da se ohladi
Pogreška u internoj memoriji
• Isključite i uključite fotoaparat.
• Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu (str. 3).
• Utor memorijske kartice je prljav.
• Memorijska kartica je oštećena.
Pretraga
operacija
Ponovno umetnite memorij. karticu
Pogrešna vrsta memorijske kartice
Ta memorijska kartica možda neće snimati ili reproducirati
• Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu (str. 3).
Pogreška pri formatiranju interne memorije
Pogreška pri formatiranju memorijske kartice
MENU/Pretraga
postavki
• Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu (str. 3).
• Ponovno formatirajte memorijski medij (str. 120).
• Koristite memorijsku karticu s preklopnikom zaštite teksta, pa je preklopnik postavljen u
položaj LOCK. Prebacite preklopku u položaj za snimanje.
Kazalo
Memorijska kartica je zaključana
Memorijska kartica samo za čitanje
• Fotoaparat ne može snimiti ili izbrisati slike na memorijskoj kartici.
Zapis na memorijsku karticu nije izvršen ispravno
Regenerirajte podatake
• Ponovno umetnite memorijsku karticu i slijedite upute na zaslonu.
Nema slika
• U unutarnjoj memoriji nema snimljenih slika koje se mogu reproducirati.
• Na memorijskoj kartici nema snimljenih slika koje se mogu reproducirati.
Nema fotografija
• Odabrana mapa ne sadrži datoteku koja se može reproducirati u prezentaciji.
Pronađena je datoteka koja nije prepoznata
• Pokušali ste izbrisati mapu s datotekom koja se ne može reproducirati na ovom fotoaparatu.
Izbrišite datoteku u računalu, zatim izbrišite mapu.
156HR
Pogreška u mapi
Stvaranje dodatnih mapa nije moguće
Sadržaj
• Mapa s prva tri ista digitalna broja već postoji na memorijskoj kartici (na primjer: kao
123MSDCF i 123ABCDE). Odaberite ili izradite drugu mapu (str. 121, 122).
• Mapa koja počinje nazivom s »999« postoji na memorijskoj kartici. U tom slučaju ne možete
izrađivati mape.
• Pokušali ste izbrisati mapu koja sadrži jednu ili više datoteka. Najprije izbrišite sve datoteke u
mapi, zatim izbrišite mapu.
Pretraga
operacija
Isprazni sadržaj mape
Zaštićena mapa
• Pokušali ste izbrisati mapu koja je zaštićena od izmjena na računalu.
• Došlo je do greške kod reprodukcije slike.
Ne daju se nikakva jamstva da će na ovom fotoaparatu biti moguća reprodukcija slikovnih
datoteka obrađenih na računalu ili snimljenih drugim fotoaparatima.
Mapa samo za čitanje
MENU/Pretraga
postavki
Pogreška u datoteci
• Odabrali ste mapu koja se ne može postaviti kao mapa za snimanje na ovom fotoaparatu.
Odaberite drugu mapu (str. 122).
• Isključite zaštitu slike (str. 88).
Kazalo
Datoteka zaštićena
Veličina slike prekoračila je ograničenje
• Pokušali ste reproducirati sliku veličine koju ovaj fotoaparat ne može reproducirati.
Nije moguće otkriti lice za retuširanje
• U ovisnosti o slici, možda neće biti moguće retuširanje.
(indikator vibracija)
• Fotoaparat je osjetljiviji na pomicanje u uvjetima nedovoljnog osvjetljenja. Koristite
bljeskalicu ili pričvrstite fotoaparat na tronožac.
Ova memorijska kartica ne podržava MP4 12M
Ova memorijska kartica ne podržava MP4 6M
• Preporučujemo korištenje memorijske kartice od najmanje 1 GB memorijskog kapaciteta.
Nije dostupno snimanje u ovom formatu videozapisa
• Podesite [Format videozapisa] na [MP4] (str. 96).
157HR
Najveći broj slika već je odabran
Sadržaj
• Kad koristite [Višestruke slike], možete odabrati do 100 datoteka.
• Do 999 se može odabrati kad se koristi [Sve u rasponu datuma] ili [Sve u ovoj mapi] za DPOF,
zaštitu ili ispis.
• Možete dodati
(nalog za ispis) oznake na najviše 999 datoteka. Poništite odabir.
• Nije još završen prijenos podataka u pisač. Nemojte odspajati USB kabel.
• Pisač poništava ispis koji je u tijeku. Ne možete koristiti pisač dok postupak poništavanja ne
završi. Vrijeme koje je potrebno ovisi o pisaču.
Pretraga
operacija
Obrada…
Pogreška pri reprodukciji glazbe
Pogreška pri formatiranju glazbe
• Pokrenite [Formatiranje glazbe].
Postupak se ne može izvršiti
na datotekama koje nisu podržane
Priprema datoteke slikov. baz. podatak.
Kazalo
• Nije moguća obrada niti primjena drugih funkcija uređivanja na slikovne datoteke prethodno
obrađene na računalu ili snimljene drugim fotoaparatima.
MENU/Pretraga
postavki
• Izbrišite glazbenu datoteku ili je zamijeniti sa drugom glazbenom datotekom.
• Pokrenite [Formatiranje glazbe], zatim učitajte novu glazbenu datoteku.
• Kad se slike izbrišu pomoću računala i sl., fotoaparat će povratiti podatke o datumu i sl.
• Nakon formatiranja memorijske kartice bit će izrađena neophodna datoteka slikovne baze
podataka.
• Broj slika je prevelik da bi fotoaparat mogao izvršiti njihovu organizacija po datumu u
datoteci baze podataka. Da biste registrirali dodatne slike u datoteci slikovne baze podataka,
izbrišite slike u [Prikaz datuma].
U slikovnoj bazi podataka pronađene
su proturječnosti. Obnovite podatke
• AVCHD videozapisi ne mogu se reproducirati jer je oštećena datoteka slikovne baze
podataka. Za popravak datoteke slikovne baze podataka slijedite upute na zaslonu.
• Nije moguće snimanje u datoteku slikovne baze podataka fotoaparata niti reprodukcija iz
[Prikaz datuma] moda. Pomoću »PMB« na računalu napravite sigurnosnu kopiju svih slika i
iskoristite je za obnovu podataka na memorijskoj kartici ili unutarnjoj memoriji.
158HR
Pogreška datoteke slikov. baze podat. Podatke je nemoguće povratiti
• Fotoaparat se zagrijao. Pohranjivanje slika nije moguće dok se fotoaparat dovoljno ne ohladi.
Snimanje je zaustavljeno zbog
povišene temperature fotoaparata
• Fotoaparat će se početi zagrijavati ako video snimanje predugo traje. Prekinite video
snimanje.
MENU/Pretraga
postavki
• Snimanje je zaustavljeno zbog porasta temperature tijekom video snimanja. Molimo pričekati
dok temperatura ne padne.
Pretraga
operacija
Funkcija snimanja nije dostupna
zbog povišene interne temperature
Sadržaj
• Kopirajte sve slike na računalo pomoću »PMB«, zatim formatirajte memorijsku karticu ili
unutranju memoriju (str. 120).
Ako ne možete kopirati sve slike na računalo pomoću »PMB«, učinite to bez »PMB«
(str. 136).
Za ponovno pregledavanje svih slika na fotoaparatu, prebacite kopirane slike na njega
pomoću »PMB«.
Spajanje nije uspjelo
• Provjerite TransferJet prijemnu jedinicu i ispravno prenesite podatke (str. 16).
• Ili se tijekom prijenosa slike veza prekinula ili je prijenos prekinut jer se napunila memorija
uređaja. Provjerite raspoloživi memorijski kapacitet i ponovno pokušajte prenijeti podatke
pomoću TransferJet-a.
Kazalo
Neke datoteke nisu poslane
Neke datoteke nisu primljene
159HR
Sadržaj
Uporaba fotoaparata u
inozemstvu
Punjač baterije (isporučeno) i AC-LS5 ispravljač (prodaje se zasebno) u bilo kojoj državi
ili regiji s mrežnim naponom u rasponu od 100 V do 240 V izmjenično, 50/60 Hz.
Napomena
O TV sustavima boje
Pretraga
operacija
• Nemojte koristiti elektronski transformator (putni pretvarač) jer može uzrokovati kvar.
Za gledanje videozapisa s ovog fotoaparata na TV prijemniku oba uređaja moraju
koristiti isti sustav televizije u boji.
PAL-M sustav (1080 50i)
Brazil
Kazalo
PAL sustav (1080 50i)
Australija, Austrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Hong Kong, Hrvatska, Indonezija,
Italija, Kina, Kuvajt, Mađarska, Malezija, Nizozemska, Norveška, Novi Zeland,
Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska,
Švicarska, Tajland, Turska, Velika Britanija, Vijetnam, itd.
MENU/Pretraga
postavki
NTSC sustav (1080 60i)
Bahami, Bolivija, Čile, Ekvador, Filipini, Jamajka, Japan, Kanada, Kolumbija, Koreja,
Meksiko, Peru, SAD, Srednja Amerika, Surinam, Tajvan, Venezuela, itd.
PAL-N sustav (1080 50i)
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav (1080 50i)
Bugarska, Francuska, Grčka, Gvajana, Irak, Iran, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
160HR
»Memory Stick Duo«
Vrsta »Memory Stick« kartice
Memory Stick Duo (bez MagicGate)
Sadržaj
»Memory Stick Duo« je kompaktan, prenosiv IC memorijski medij. Vrste »Memory Stick
Duo« koje se mogu koristiti s ovim fotoaparatom navedene su u donjoj tablici. Ne
možemo jamčiti ispravan rad svih funkcija »Memory Stick Duo« kartice.
Snimanje/reprodukcija
a*1
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Pretraga
operacija
Memory Stick Duo (sa MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
Napomene
Kazalo
• Ovaj proizvod podržava »Memory Stick Micro« (»M2«). »M2« je oznaka za »Memory Stick
Micro«.
• »Memory Stick Duo« kartica formatirana na računalu možda neće raditi u ovom fotoaparatu.
• Brzina čitanja/zapisivanja podataka će se razlikovati u ovisnosti o korištenoj kombinaciji
»Memory Stick Duo« i ostale opreme.
• Nemojte vaditi »Memory Stick Duo« dok traje čitanje/zapisivanje podataka.
• Podaci se mogu oštetiti u sljedećim slučajevima:
– Kad se iz fotoaparata izvadi »Memory Stick Duo« ili kad se fotoaparat isključi tijekom
postupka čitanja/zapisivanja
– Kod uporabe »Memory Stick Duo« na mjestima jakog statičkog elektriciteta ili električnog
šuma
• Preporučuje se napraviti sigurnosnu kopiju važnih podataka.
• Naljepnicu nemojte lijepiti izravno na »Memory Stick Duo« ni na »Memory Stick Duo«
prilagodnik.
• Ne dodirujte kontakte »Memory Stick Duo« kartice rukom ni metalnim predmetima.
• Nemojte udarati, savijati ni bacati »Memory Stick Duo«.
• Nemojte rastavljati ni mijenjati »Memory Stick Duo«.
• Čuvajte »Memory Stick Duo« da se ne smoči u vodi.
• Ne ostavljajte »Memory Stick Duo« karticu u blizini male djece. Mogli bi je slučajno progutati.
• U »Memory Stick Duo« utor nemojte umetati ništa osim »Memory Stick Duo« kartice. U
protivnom ćete prouzrokovati kvar.
• Nemojte koristiti niti držati »Memory Stick Duo« na sljedećim mjestima:
– Vrućim mjestima, npr. u vozilu parkiranom na suncu
– Mjestima izravno izloženim suncu
– Vlažnim mjestima ili mjestima na kojima ima korozivnih tvari
MENU/Pretraga
postavki
*1 Nije podržan brzi prijenos podataka putem paralelnog priključka.
*2 »Memory Stick Duo«, »MagicGate Memory Stick Duo«, »Memory Stick PRO Duo« i »Memory
Stick PRO-HG Duo« raspolažu MagicGate funkcijama. MagicGate je tehnologija zaštite
intelektualnog vlasništva koja koristi enkripciju. Snimanje/reprodukcija podataka za koje su
potrebne MagicGate funkcije nije moguća ovim fotoaparatom.
*3 [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ], [MP4 12M] ili [MP4 6M] videozapisi ne mogu se
snimiti u unutarnju memoriju niti na Memory Stick kartice osim »Memory Stick PRO Duo«.
*4 Fotoaparat ne podržava 8-bitni paralelni prijenos podataka. Podržava isti 4-bitni paralelni
prijenos podataka kao »Memory Stick PRO Duo«.
161HR
Nastavak r
• Za korištenje »Memory Stick Micro« u fotoaparatu pazite da umetnete »Memory Stick Micro« u
»M2« prilagodnik koji je istih dimenzija kao i za Duo. Ako u fotoaparat umetnete »Memory Stick
Micro« bez »M2« prilagodnika istih dimenzija kao za Duo, možda ga više nećete moći izvaditi iz
fotoaparata.
• Ne ostavljajte »Memory Stick Micro« karticu u blizini male djece. Mogli bi je slučajno progutati.
MENU/Pretraga
postavki
Napomene o korištenju »Memory Stick Micro« (prodaje se
zasebno)
Pretraga
operacija
• Kod uporabe »Memory Stick Duo« s »Memory Stick« kompatibilnim uređajima uvijek umetnite
»Memory Stick Duo« u »Memory Stick Duo« prilagodnik. Ako umetnete »Memory Stick Duo« u
»Memory Stick« kompatibilan uređaj bez »Memory Stick Duo« prilagodnika, možda ga više
nećete moći izvaditi iz uređaja.
• Kod umetanja »Memory Stick Duo« u »Memory Stick Duo« prilagodnik pazite da »Memory
Stick Duo« umetnete na pravu stranu, zatim gurnite do kraja. Nepravilno umetnuta kartica može
prouzročiti kvar.
• Kod korištenja »Memory Stick Duo«, umetnutog u »Memory Stick Duo« prilagodnik, s
»Memory Stick« kompatibilnim uređajem, pazite da »Memory Stick Duo« prilagodnik umetnete
na pravu stranu. Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje opreme.
• Nemojte umetati »Memory Stick Duo« prilagodnik bez »Memory Stick Duo« kartice u »Memory
Stick« kompatibilan uređaj. To može prouzročiti neispravan rad jedinice.
Sadržaj
Napomene vezane za korištenje »Memory Stick Duo«
prilagodnika (prodaje se zasebno)
Kazalo
162HR
Baterijska jedinica
• Preporučujemo punjenje baterijske jedinice pri okolnoj temperaturi od 10°C do 30°C. Izvan ovog
raspona temperatura baterijska jedinica se možda neće napuniti do punog kapaciteta.
Sadržaj
O punjenju baterijske jedinice
Pravilno korištenje baterijske jedinice
Kazalo
• Ako baterijsku jedinicu ne planirate koristiti na duže vrijeme, ispraznite je do kraja i pohranite
na hladnom i suhom mjestu. Kako biste očuvali funkcije baterije preporučljivo je barem jednom
godišnje dokraja napuniti bateriju i potpuno je isprazniti u fotoaparatu.
• Za pražnjenje baterije u fotoaparatu uključite mod prezentacije (str. 77) i pričekajte dok se
baterija ne istroši.
• Za sprečavanje prljanja i kratkog spajanja kontakata baterijske jedinice prilikom prenošenja i
odlaganja spremite je u plastičnu vrećicu ili sl. kako bi je izolirali od drugih metalnih predmeta i
sl.
MENU/Pretraga
postavki
Čuvanje baterijske jedinice
Pretraga
operacija
• Niske okolne temperature smanjuju kapacitet baterije. Zato će na hladnim mjestima vrijeme
rada baterije biti kraće. Za produžetak vremena rada baterije preporučujemo sljedeće:
– Držite baterijsku jedinicu u unutarnjem džepu, blizu tijelu i umetnite je u fotoaparat
neposredno prije upotrebe.
• Imajte na umu da će se baterija brzo potrošiti ako često koristite bljeskalicu ili zum.
• Preporučujemo da pripremite rezervne baterije ukupnog vremena rada dva ili tri puta većeg od
planiranog vremena snimanja i da ih isprobate prije snimanja.
• Čuvajte baterijsku jedinicu da se ne smoči u vodi. Jedinica nije vodootporna.
• Ne ostavljajte baterijsku jedinicu na iznimno toplim mjestima, primjerice u automobilu ili na
suncu.
• Kad se priključci baterija zaprljaju, fotoaparat se možda neće uključiti, puniti ili se mogu javiti
drugi simptomi. U tim slučajevima mekanom krpom lagano obrišite svu prljavštinu.
O vremenu trajanja baterije
• Vrijeme trajanja baterije je ograničeno. Kapacitet punjenja baterije opada s vremenom i čestom
uporabom. Ako dođe do značajnog pada vremena rada baterije između punjenja, vjerojatno je
treba zamijeniti novom.
• Vrijeme trajanja baterije ovisi o načinu pohranjivanja, uvjetima rada i okolini u kojoj se koristi.
Kompatibilnost baterije
• Baterijska jedinica NP-BN1 (isporučeno) može se koristiti samo za Cyber-shot modele
kompatibilne s tipom N.
163HR
Punjač baterije
Sadržaj
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
• U punjaču baterije (isporučeno) mogu se puniti samo baterijske jedinice tipa NP-BN (i nijedne
druge). Ostale baterije mogu procuriti, pregrijati se i rasprsnuti u punjaču i tako prouzročiti
ozljede i opekotine.
• CHARGE indikator na isporučenom punjaču baterije može treperiti na sljedeća dva načina.
Brzo treperenje: Indikator treperi s vremenskim razmakom od približno 0,15 sekundi.
Sporo treperenje: Indikator treperi s vremenskim razmakom od približno 1,5 sekundi.
• Izvadite napunjenu bateriju iz punjača baterije. Ako napunjena baterija ostavite u punjaču može
joj se smanjiti vrijeme trajanja.
• Kad indikator CHARGE treperi brzo, izvadite bateriju koja se puni i ponovno je umetnite u
punjač dok ne klikne. Ako indikator CHARGE nastavi brzo treperiti, može značiti da je došlo do
greške baterije ili je umetnut pogrešan tip baterije. Provjerite tip baterije. Ako je baterija tipa
koji se može puniti, izvadite je, zamijenite novom i provjerite radi li punjač ispravno. Ako punjač
radi ispravno znači da je možda došlo do greške baterije.
• Ako indikator CHARGE sporo treperi znači da je u modu čekanja i da je punjenje privremeno
prekinuto. Punjenje se privremeno prekida i punjač prelazi u mod čekanja kad je temperatura
izvan intervala pogodnog za punjenje. Punjenje se nastavlja i indikator CHARGE se pali kad se
temperatura opet vrati u interval pogodan za punjenje. Preporučujemo punjenje baterijske
jedinice pri okolnoj temperaturi od 10°C do 30°C.
Kazalo
164HR
Inteligentni zakretač
Sadržaj
Inteligentni zakretač (prodaje se zasebno) vam omogućuje automatsko snimanje slike
kad fotoaparat prepozna lice osobe.
Podrobnije informacije naći ćete u uputama za uporabu inteligentnog zakretača.
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
165HR
AVCHD format
Zahvaljujući AVCHD formatu vaš fotoaparat snima u kakvoći slike visoke razlučivosti (HD)
navedenoj niže.
Pretraga
operacija
Snimanje i reprodukcija na fotoaparatu
Sadržaj
AVCHD format razvijen je za digitalne video kamere visoke razlučivosti za snimanje HD (visoka
razlučivost) signala razlučivosti 1080i*1 ili 720p*2 s korištenjem visokoučinkovite tehnologije
kompresijskog kodiranja. MPEG-4 AVC/H.264 format je usvojen za kompresiju video podataka a
Dolby Digital ili linearni PCM sustav za kompresiju zvučnih podataka.
MPEG-4 AVC/H.264 format slike komprimira učinkovitije nego konvencionalni formati za
kompresiju. MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje snimanje video signala visoke razlučivosti,
snimljenog digitalnom video kamerom, na 8 cm DVD diskove, tvrdi disk, flash memoriju,
memorijsku karticu, itd.
Video signal*3: Uređaj kompatibilan s 1080 60i
Uređaj kompatibilan s 1080 50i
Zvučni signal:
Memorijski
mediji:
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1440×1080/50i
Dolby Digital 2-kanalni
Memorijska kartica
Kazalo
*1 1080i razlučivost
Razlučivost visoke definicije kod koje se koristi 1.080 crta za skeniranje isprepletenim načinom.
*2 720p razlučivost
Razlučivost visoke definicije kod koje se koristi 720 crta za skeniranje progresivnim načinom.
*3 Podaci snimljeni u drugim AVCHD formatima koji nisu navedeni gore ne mogu se reproducirati
na vašem fotoaparatu.
MENU/Pretraga
postavki
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1440×1080/60i
166HR
TransferJet standard
TransferJet standard:
Udovoljava PCL Spec. Rev. 1.0
• Kod spajanja s TransferJet kompatibilnim uređajem (prodaje se zasebno) koristite gore
spomenuti »SCSI« komunikacijski protokol. Ili koristite »OBEX« komunikacijski protokol kod
razmjene podataka između fotoaparata.
Pretraga
operacija
Naziv klase protokola (vrsta komunikacije):
SCSI Block Device Target
OBEX Push Server
OBEX Push Client
Sadržaj
TransferJet komunikacija udovoljava dolje navedenom standardu.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
167HR
Kazalo
A/V OUT (STEREO) priključnicu ..................128
Indeks slika........................................................................76
AF osvjetljivač .................................................................97
Inteligentni zakretač ..................................................165
Autom. orijentacija.....................................................100
Inteligentni zum..............................................................99
Autoportret .......................................................................49
Inteligentno autom. podeš. ......................................26
AVCHD format ...........................................................166
Inteligentno panoramsko snimanje.....................28
ISO .........................................................................................59
B
Ispis ................................................................................89, 143
Balans bijele boje...........................................................61
Ispravak efekta crvenih očiju..................................85
Baterijska jedinica .......................................................163
Izbr. mapu za snim. .....................................................123
Bez zamaglj. u pokretu ...............................................31
Izoštravanje .......................................................................65
Blisko izoštravanje ........................................................57
K
Bljeskalica .....................................................................47, 48
Kakvoća...............................................................................53
Brisanje ................................................................................80
Kalendar .............................................................................75
Broj datoteke .................................................................125
Kalibracija ........................................................................119
Brzo snimanje ..................................................................56
KON. ZA HDMI .........................................................110
MENU/Pretraga
postavki
Bijeli bal. za podv. snimanje....................................64
Pretraga
operacija
I
Sadržaj
A
Kopiranje ..........................................................................124
Korekcija protusvjetl. HDR ....................................33
COMPONENT .............................................................111
Krajolik ................................................................................34
D
Datum.................................................................................144
Kratka ekspozicija .........................................................35
Kućište ...............................................................................112
Kazalo
C
Kućni ljubimci..................................................................34
Digitalni zum ....................................................................99
Dijaprojekcija ..................................................................77
L
DPOF ...................................................................................89
Language Setting .........................................................106
E
LUN postavke ...............................................................114
Ekspozic. podaci.............................................................93
M
Ekspozicija.........................................................................58
Macintosh računalo ....................................................133
EV...........................................................................................58
Makrosnimanje ...............................................................57
F
Mapa
Brisanje ......................................................................123
Format ................................................................................120
Izrada mape .............................................................121
Format videozapisa ......................................................96
Odabiranje..................................................................95
Formatiranje glazbe ...................................................116
Promjena mape ......................................................122
H
Maskiranje neoštrina ...................................................85
Mass Storage ..................................................................113
HD(1080i) ........................................................................111
Meko snimanje ................................................................34
HDMI razlučivost........................................................109
Memorijska kartica .........................................................3
»Memory Stick Duo« ................................................161
Mjerenje na više uzoraka ..........................................67
Mjerenje u središtu .......................................................67
168HR
Prepoznavanje scena....................................................68
Mreža ....................................................................................98
Preuzimanje glazbe .....................................................115
MTP .....................................................................................113
Prikaz MENU ............................................................11, 13
Music Transfer ..............................................................134
Prikaz postavki
Pregledavanje ...........................................................92
N
Sadržaj
Mjerenje u točki .............................................................67
Snimanje ......................................................................73
Način mjerenja svjetla.................................................67
Prikaz privremeno zakrenute slike......................40
Način jednostavni
Prikažu gr. brzo snim. fotogr. .................................87
Prilagođavanje .................................................................22
Snimanje ......................................................................42
Programska automatika.............................................27
Način prikaza ...................................................................86
Prom. mape za sn.........................................................122
Način snimanja ................................................................25
Promjena veličin. (Rezanje) ....................................85
Nazivi dijelova .................................................................16
PTP.......................................................................................113
Punjač baterije ...............................................................164
Odabir mape .....................................................................95
R
Odabir scene .....................................................................34
Računalo
Okvir AF tražila .............................................................65
Prebacivanje slika.........................................136, 137
Optički zum .................................................................36, 99
Preporučena konfiguracija ..............................133
OS .........................................................................................133
Računalo sa sustavom Macintosh ...............133
Računalo sa sustavom Windows .................133
Otkrivanje lica .................................................................70
Računalo sa sustavom Windows .........................133
Oznaka naloga za ispis..............................................145
Reprodukcija
Fotografije ..................................................................37
P
Videozapisi .................................................................41
PC .........................................................................................133
Retuširanje ........................................................................85
PictBridge.................................................................113, 143
Rješavanje problema .................................................146
Piksel .....................................................................................55
Rotacija ...............................................................................90
Kazalo
Osvjetljenje LCD zas.................................................105
MENU/Pretraga
postavki
O
Pretraga
operacija
Pregledavanje ...........................................................74
Plaža ......................................................................................34
PMB.....................................................................................134
S
PMB Portable ................................................................138
Samodijagnostička funkcija ...................................155
Podvodno ...........................................................................35
Samookidač .................................................................49, 51
Pohranjivanje odabranog lica .................................71
SD .........................................................................................111
Pokazni način rada ......................................................107
Sladokusac .........................................................................34
Pokretanje ........................................................................108
Slikanje ................................................................................84
Polagana sinkronizacija..............................................47
Smanj. ef. crv. očiju.....................................................102
Portret u sumrak ............................................................34
Smanjenje zatvaranj. očiju........................................72
Poruke i indikatori upozorenja............................155
Smjer snimanja ................................................................52
Postav. dat. i vrem. ......................................................127
Snim. videozap. u nač. scen. ....................................44
Postavka područja .......................................................126
Snimanje
Postavke ..............................................................................14
Fotografije ..................................................................26
Postavke glasnoće..........................................................91
Videozapisi .................................................................30
Postavke sata ..................................................................127
Postavljanje indeksa slika .........................................94
Snimanje filma
Pregledavanje ...........................................................41
Pošaljit. pomoću TransferJet ..................................82
Snimanje ......................................................................30
Precizni digitalni zum ..................................................99
Snimanje osmjeha..........................................................45
169HR
Snijeg.....................................................................................34
Softver ................................................................................134
Pisač..............................................................................143
Računalo....................................................................136
Sadržaj
Spajanje
TV..................................................................................128
Spot AF ...............................................................................65
Središnji AF ......................................................................65
Sumrak .................................................................................34
Sumrak iz ruke ................................................................32
Pretraga
operacija
Stvar. mape za sn. ........................................................121
Š
Širokokutni zum .............................................................39
Tipka za foto/video način snimanja ....................23
Tipka za snim. videozapisa.......................................43
TransferJet.......................................................................118
TransferJet standard ..................................................167
MENU/Pretraga
postavki
T
TV .................................................................................128, 129
Unutarnja memorija ....................................................24
Uporaba fotoaparata u inozemstvu ..................160
Kazalo
U
Upoz. o zatv. očima ....................................................103
USB povezivanje..........................................................113
USB priključnicu..................................................136, 143
Ušteda energije .............................................................117
V
Vatromet.............................................................................35
Veličina slike ....................................................................53
VGA......................................................................................53
Visoka osjetljivost .........................................................34
Višenamjenska priključnica ...................................132
Višestruki AF ...................................................................65
Vodič za prep. scene ..................................................101
Z
Zaslon na dodir ...............................................................20
Zaštita...................................................................................88
Zum .......................................................................................36
Zum pri reprodukciji ...................................................38
Zvučni signal ..................................................................104
170HR
Napomene o licencama
Kazalo
U fotoaparatu je isporučen softver kompatibilan s sljedećim GNU General Public
License (u nastavku »GPL«) ili GNU Lesser General Public License (u nastavku
»LGPL«).
Ovim vas obavještavamo da imate pravo na pristup, preinake i distribuciju izvornog koda
za ovaj softver u skladu s uvjetima GPL/LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo vas da nas ne kontaktirate u vezi sa sadržajem izvornog koda.
MENU/Pretraga
postavki
O softveru na koji se primjenjuje GNU GPL/LGPL
Pretraga
operacija
OVAJ JE PROIZVOD LICENCIRAN POD AVC PATENT PORTFOLIO
LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD STRANE
KORISNIKA ZA
(i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA AVC STANDARDU (»AVC VIDEO«)
I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJE JE KORISNIK KODIRAO I
SNIMIO U OSOBNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI KOJE NABAVLJA
DOBAVLJAČ KOJI RASPOLAŽE LICENCOM ZA DISTRIBUCIJU AVC
VIDEOZAPISA.
NE PODRAZUMIJEVA SE NITI IZDAJE LICENCA U BILO KOJE DRUGE
SVRHE. DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD MPEG LA, L.L.C.
POGLEDAJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Sadržaj
Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver pod licencama »C Library«, »Expat«, »zlib«,
»dtoa«, »pcre« i »libjpeg«. Navedeni softver isporučen je na temelju licenčnih ugovora s
vlasnicima autorskih prava. U skladu sa zahtjevima vlasnika ovih programskih aplikacija
dužni smo vas obavijestiti o sljedećem. Molimo vas da pročitate sljedeće dokumente.
Pročitajte »license1.pdf« u mapi »License« na priloženom CD-u. Naći ćete licenčne
ugovore (eng. verzija) za »C Library«, »Expat«, »zlib«, »dtoa«, »pcre« i »libjpeg« softver.
Pročitajte »license2.pdf« u mapi »License« na priloženom CD-u. Naći ćete licenčne
ugovore (eng. verzija) za »GPL«, i »LGPL« softver.
Za čitanje .pdf datoteka potreban je Adobe Reader. Ako ga nemate na računalu, možete
ga preuzeti s Adobe Systems stranice:
http://www.adobe.com/
On licenci za »Music Transfer« na CD-u (isporučeno)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
171HR
Download PDF

advertising