Sony | KDL-32W705C | Sony KDL-32W705C W70C LED телевизор с Full HD дисплей i-Manual

KDL­48W705C/40W705C/32W705C
Основни дейности
Гледане на телевизия
Възпроизвеждане на филми/музика/снимки
Използване на интернет услуги, приложения
Гледане на ТВ с близки и далечни приятели
Използване на други устройства
Използване на BRAVIA Sync устройства
Полезни функции
Свързване към Интернет
Използване на домашна мрежа
Конфигуриране на различни настройки
Отстр. на неизправности
Как се използват Отметките
Съдържание
1
Основни дейности
Как да използваме дистанц.
Насладете се на “Discover”
Екран меню Home
Настройка на картината
Как да използваме i­Manual
Гледане на свързано уст­во
Използване на Социален преглед
Използване на приложения
Нагоре
2
Как да използваме дистанц.
Използване на бутоните / / / и Основните действия с функциите и настройките на този телевизор могат да се извършат чрез използване на бутоните / / /
и .
За да се върнете към предишния екран
Натиснете бутона RETURN.
Бутон OPTIONS
Като натиснете бутона OPTIONS, се появява меню Опции, което предоставя бърз достъп до функциите, които са налични за
показвания в момента екран. (Елементите в меню Опции са различни в зависимост от избрания екран.) Това предоставя по­бърз
достъп до функциите, отколкото от меню Home.
Работни функции с цветни бутони
Цветните бутони и наличните функции са указани в дъното на екрана.
Натиснете цветния бутон, който отговаря на функцията, която желаете да използвате.
Наличните функции се различават в зависимост от екрана.
Съвети
Пример е илюстрацията отдясно. Подреждането на цветните бутони е различно в зависимост от вашия регион/държава.
Забележки
Вашият телевизор не поддържа действията с тъчпад дистанционното управление, описани в този i­Manual.
Свързана информация
Как да използваме i­Manual
Нагоре | Основни дейности
3
Насладете се на “Discover”
Общ преглед
Можете да използвате Discover, за да търсите съдържание (например ТВ програми, интернет съдържание и др.).
Съдържанието, което се появява в Discover, зависи от вашия модел/регион/държава.
Стъпки
1. Натиснете бутона DISCOVER, за да стартирате приложението Discover. (Когато използвате тъчпад дистанционното управление, докоснете и плъзнете с пръст от долната част.)
2. Маркирайте желаната категория с помощта на бутоните / .
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, плъзнете бързо нагоре/надолу.)
3. Маркирайте желания елемент с бутоните / , после натиснете бутона , за да изберете. (Когато използвате тъчпад дистанционното управление, плъзнете наляво/надясно, за да маркирате елемента, после
натиснете тъчпада, за да изберете.)
Показва се избраното съдържание.
За бързо преместване на фокуса на екрана при използване на тъчпад дистанционно
Преместете фокуса към ръба на екрана, като държите пръста си върху тъчпада.
За да промените настройките на Discover
За да промените настройките на Discover, натиснете бутона OPTIONS, докато е показано Discover, после изберете желания
елемент.
Съвети
Някои опции изискват настройка на часовника на телевизора.
Нагоре | Основни дейности
4
Екран меню Home
Общ преглед
Можете да покажете меню Home, като натиснете бутона HOME. Категориите, например [Канал], [Филми] и [Приложения], са показани в горната част на меню Home. Можете да възпроизвеждате съдържание, като изберете миниатюрата
му от подкатегорията. Можете също да използвате функции (например за промяна на настройки), като изберете иконите им.
Броят на категориите и наличните елементи зависи от вашия регион/държава.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME.
2. Изберете желаната категория с помощта на бутоните / .
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, плъзнете наляво/надясно.)
3. Натиснете бутона , после изберете желаната подкатегория като използвате бутоните / .
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, плъзнете надолу, после наляво/надясно.)
Когато преместите курсора извън левия/десния край на подкатегорията, се показва следващата подкатегория.
4. Изберете миниатюрата на желаното съдържание.
Съдържанието ще бъде възпроизведено.
Категории в меню Home
[Канал]
Можете да видите миниатюри за предавания на живо, бъдещи предавания и записано съдържание. Изберете желаната
подкатегория, за да промените източника. Можете също да промените системата за разпространение, като използвате [Списък
с канали] в долната част на меню Home.
[Филми]
Можете да гледате филми от доставчици на онлайн филмови услуги, свързани USB устройства или вашата домашна мрежа.
Изберете желаната подкатегория, за да промените източника.
[Албум]
Можете да преглеждате снимки от доставчици на онлайн услуги, свързани USB устройства или вашата домашна мрежа.
Изберете желаната подкатегория, за да промените източника.
[Музика]
Можете да възпроизвеждате музикално съдържание от доставчици на музикални онлайн услуги, свързани USB устройства или
вашата домашна мрежа. Изберете желаната подкатегория, за да промените източника.
[Приложения]
Можете да стартирате приложения. Показани са миниатюрите на актуални приложения ([Актуални]) и на вашите любими
приложения ([Моите приложения]). За да видите всички приложения, изберете [Всички приложения] в долната част на меню
Home.
Съвети
Подкатегориите може да бъдат променени без уведомяване.
Икони в меню Home
[Search]
Можете да въвеждате ключови думи за търсене на съдържание. Можете също да изберете ключови думи, с които сте търсили
5
преди.
(Наличността на тази функция зависи от вашия регион/държава.)
[Входове]
Можете да изберете входно устройство, свързано към телевизора.
[Медиен сървър]
Можете да изберете мултимедиен сървър (напр. USB флаш памет, домашна мрежа), за да преглеждате съдържание, като
използвате Медия плейър.
[Настройки]
Можете да смените настройките на телевизора (напр. Екран, Звук, Канал).
[Помощ]
Можете да преглеждате информация за самодиагностика и поддръжка за клиенти. Можете също да видите това i­Manual.
/ /
[Състояние на мрежата]
Можете да видите състоянието на мрежовата връзка. Можете да видите описание на състоянието на връзката с мрежата, като изберете иконата. : Свързан към кабелна LAN. : Свързан към безжична LAN. Броят на вълнообразните линии показва силата на сигнала. : Свързан към мобилна мрежа. Броят на чертичките показва силата на сигнала. (Тази функция е налична в зависимост от
вашия регион/държава.) Към иконата са добавени следните знаци за показване на конкретно състояние. : Този знак означава грешка в мрежовата връзка. Този знак се появява и когато настройката на мрежата не е била
завършена. (В този случай пояснението на екрана показва [Няма настройка на мрежата].) : Този знак означава, че телевизорът е свързан към вашата домашна мрежа, но не може да се свърже с интернет. : Този знак означава, че телевизорът е временно прекъснат от мрежата, или в момента се опитва да се свърже към мрежата.
Ако мрежата е настроена правилно, връзката ще се възстанови автоматично. Ако се показва или , проверете състоянието и настройките на вашата мрежа. Натиснете бутона HOME, след това изберете
[Настройки] → [Мрежа] → [Настройка на мрежата] → [Вижте настройките и статуса на мрежата].
Свързана информация
Слушане на музика
Разглеждане на снимки
Използване на приложения
Нагоре | Основни дейности
6
Как да използваме i­Manual
Търсене на информация
Това i­Manual обяснява как да използвате всички функции на телевизора. От главната страница на i­Manual можете да изберете
желания начин за търсене на информация.
Съдържание: Търси в списъка със заглавия.
Отстр. на неизправности: Търси решения на проблеми.
Индекс: Търси по име на функция/свойство.
Изберете от разделите /
/
.
Съвети
Доставеното хартиено ръководство съдържа важна информация, като например предупреждения и инструкции за работа, за
предотвратяване на инциденти. Прочетете доставеното хартиено ръководство внимателно, за да използвате телевизора
безопасно.
Стъпки
Пример за работа: Търсене в “Съдържание”
1. От главната страница на това ръководство маркирайте раздела “Съдържание”, като използвате бутоните / . (Когато използвате тъчпад дистанционното управление, плъзнете наляво/надясно.)
2. Маркирайте заглавие отляво на екрана с бутоните / , после натиснете бутона , за да изберете.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, плъзнете нагоре/надолу, за да маркирате заглавие, после натиснете
тъчпада, за да изберете.)
Заглавията вдясно на екрана се променят в зависимост от избраното вляво на екрана заглавие.
3. Маркирайте заглавие от дясната страна на екрана с бутоните / , после натиснете бутона , за да изберете.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, плъзнете нагоре/надолу, за да маркирате заглавие, после натиснете
тъчпада, за да изберете.)
Появява се страницата с избраното заглавие.
4. Натиснете бутона , за да продължите към следващата страница.
За да се върнете към предишната страница, натиснете бутона .
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, плъзнете наляво/надясно.)
За да отидете на главната страница
Натиснете съответния цветен бутон, указан в дъното на екрана.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
екрана, после изберете съответния цветен бутон.)
), за да отворите клавиатурата на
За да затворите i­Manual
Натиснете бутона i­MANUAL.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
екрана, после изберете бутона i­MANUAL.)
), за да отворите клавиатурата на
Ако натиснете бутона i­MANUAL отново, показаната преди това страница отново се показва. Ако натиснете бутона i­MANUAL,
след като изключите и включите отново телевизора, ще се появи главната страница.
Показване на страницата отново, докато работите с телевизора
Натиснете бутона i­MANUAL неколкократно, за да превключите между екрана на телевизора и показаната преди това страница
от i­Manual. Така можете да използвате i­Manual за справка, докато работите с телевизора.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
7
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате
бутона i­MANUAL, после натиснете тъчпада, за да изберете.)
Запазване на често преглеждани страници (Отметка)
Можете да запазите често преглежданите страници в това ръководство, като използвате цветен бутон. За подробности относно
създаване на отметки, натиснете цветния бутон, който отговаря на [Покажи Отметка] в дъното на екрана.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента ( ), плъзнете по тъчпада, за да маркирате
цветния бутон, който отговаря на [Покажи Отметка], после натиснете тъчпада, за да изберете.)
Нагоре | Основни дейности
8
Гледане на свързано уст­во
Общ преглед
Свързвайте различни устройства (като например BD записващо устройство, цифров фотоапарат, персонален компютър,
смартфон, таблет) към телевизора. Можете да възпроизвеждате съдържание, като например картини и музика, на свързаното
устройство.
Има два начина за свързване.
Нагоре | Основни дейности
9
Гледане на телевизия
Избор на канали
По­голямо удоволствие от футбола
Показване на текстова информация
Използване на справочник на програми
Използване на функцията за търсене в ТВ справочника
Гледане на двойна картина
Показване картина в картина (PIP)
Показване на лява и дясна картина (P&P)
Смяна на Информация на дисплей/Размер на картина/Аудио
Показвана информация
Субтитри
Формат на екран/Широк режим
Аудио
Гледане на услугата NVOD/MF
Нагоре
10
Избор на канали
Общ преглед
Можете да изберете канали, като използвате Discover, меню Home или цифровите бутони.
Избор на канали с Discover
1. Натиснете бутона DISCOVER, за да стартирате приложението Discover. (Когато използвате тъчпад дистанционното управление, докоснете и плъзнете с пръст от долната част.)
2. Изберете желаната система за ТВ разпространение, като използвате бутоните / .
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, плъзнете бързо нагоре/надолу.)
3. Изберете желаната миниатюра с бутоните / , после натиснете бутона .
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, плъзнете наляво/надясно, за да маркирате миниатюрата, после
натиснете тъчпада, за да изберете.)
Избор на канали от меню Home
1. 2. 3. 4. Натиснете бутона HOME.
Изберете [Канал] в горната част на меню Home.
Изберете желаната система за разпространение, като използвате [Списък с канали] в долната част на меню Home.
Изберете желания канал.
Избор на канали с цифровите бутони
1. Натиснете бутона DIGITAL/ANALOG, за да изберете цифров/аналогов режим.
2. Натиснете един или няколко от цифровите бутони, за да изберете канал.
За канали с номера 10 и нагоре натиснете втория цифров бутон бързо след първата цифра.
Относно информационната лента
Когато сменяте канала, за кратко се появява информационна лента. На лентата може да са показани следните икони.
: Услуга за данни (приложение на предаването)
: Радио услуга
: Кодирана услуга/услуга с абонамент
: Налични са няколко езика за звука
: Налични са субтитри
: Налични са субтитри и/или звук за хора с увреден слух
: Препоръчителна минимална възраст за текущата програма (от 3 до 18 години)
: Родителски контрол
: Заключване на цифрова програма
: Наличен звук за хора с увредено зрение
: Налично е изговаряне на субтитрите
: Наличен е многоканален звук
Нагоре | Гледане на телевизия
11
По­голямо удоволствие от футбола
Общ преглед
Можете да получите по­реалистична картина и звук, сякаш гледате от пейките на стадиона. Можете също да гледате филми и
информация, свързана с футбола.
Стъпки
1. Натиснете бутона FOOTBALL.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
маркирате бутона FOOTBALL, после натиснете тъчпада.)
), плъзнете по тъчпада, за да
2. Натиснете бутона .
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада.)
Режим Футбол на живо се включва. Звукът на тълпата се усилва и [Режим картина] е настроен на [Ярък] или [Стандартен].
За да изключите Режим Футбол на живо, натиснете бутона FOOTBALL, после изберете бутона .
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
бутона FOOTBALL, натиснете тъчпада, после натиснете тъчпада отново.)
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате
Режим Футбол на живо се изключва. [Избор на сцена] се връща в оригиналното си състояние.
За да гледате филми и информация, свързана с футбола
Натиснете бутона FOOTBALL, после изберете желаната услуга (например [Футболни видео клипове]).
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
бутона FOOTBALL, натиснете тъчпада, плъзнете по него, за да маркирате желаната услуга, после натиснете тъчпада.)
За използване на тази функция се изисква връзка към интернет.
Услугите може да се променят или прекратяват без предварително известие.
Забележки
Тази функция се изключва при промяна на канала, смяна на входа или изключване на телевизора.
Нагоре | Гледане на телевизия
12
Показване на текстова информация
Общ преглед
Можете да преглеждате различна текстова и текст­базирана графична информация, включително национални новини,
информация за времето и ТВ програми. Информацията, която ви интересува, може да бъде избрана от няколко страници, като
въведете номер.
Стъпки
Натиснете бутона за показване на текстова информация.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
бутона , после натиснете тъчпада, за да изберете.)
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате
За да затворите текстовата информация, натиснете бутона .
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
бутона , после натиснете тъчпада, за да изберете.)
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате
Относно екрана за текстова информация
Въвеждане на номер на страница
Прескача директно на страницата чрез избор на номера на страницата на
екрана или въвеждане на номера директно.
Курсор на страница
Изберете нова текстова страница с курсора, като натиснете бутона натиснете тъчпада на тъчпад дистанционното управление).
(или
Fastext
Бърз достъп до желаната страница чрез натискане на съответния цветен
бутон, ако такъв е наличен.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете
контролната лента (
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате съответния
цветен бутон, после натиснете тъчпада, за да изберете.)
Натиснете бутона /
, за да задържите страницата.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете
контролната лента (
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате бутона , после натиснете тъчпада, за да изберете.)
Натиснете бутона / за разкриване на скрита информация (често
използвана при страници с викторини).
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете
контролната лента (
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате бутона после натиснете тъчпада, за да изберете.)
,
Относно цифровата услуга за текстова информация
Цифровата текстова услуга предлага графично съдържание с плавни графики и изображения. Можете да използвате различни
функции като връзки към страници и лесен метод за навигация. Тази услуга се поддържа от множество разпространители.
(Тази функция е налична в зависимост от вашия модел/регион/държава.)
Относно цифровото интерактивно приложение
13
Интерактивното приложение предлага висококачествен цифров текст и графика заедно с разширени опции. Тази услуга се
поддържа от разпространителите. (Тази функция е налична в зависимост от вашия модел/регион/държава.)
Забележки
Интерактивната услуга е налична само ако се предоставя от разпространителя.
Наличните функции и съдържание на екрана се различават в зависимост от разпространителя.
Ако са избрани субтитри и потребителят стартира приложение за цифров текст от бутона “text”, при определени обстоятелства
субтитрите може да спрат да се показват. Когато потребителят затвори приложението за цифров текст, декодирането на
субтитрите ще се възстанови автоматично.
Нагоре | Гледане на телевизия
14
Използване на справочник на програми
Общ преглед
Можете бързо да намирате вашите предпочитани програми и подробна информация за тях. Предоставена е информация за
текущата програма и седмични справочници на програмите за следващите осем дни. (Тази функция е налична само за цифрово
разпространение и зависи от вашия регион/държава. В някои държави е налична само при настройване на [Настройки] → [Системни настройки] → [Общи настройки] → [Функция на бутона GUIDE] → [Стартира справочника].)
Стъпки
1. Натиснете бутона GUIDE, за да се покаже справочникът на цифровите програми.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
маркирате бутона GUIDE, после натиснете тъчпада, за да изберете.)
), плъзнете по тъчпада, за да
2. Изберете програмата, която ще гледате.
За да затворите цифровия справочник на програми, натиснете бутона GUIDE.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
бутона GUIDE, после натиснете тъчпада, за да изберете.)
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате
За да търсите програма по жанр
Натиснете бутона OPTIONS, изберете [Жанровете на програмите], желания жанр, после желаната програма.
За да регистрирате вашите предпочитани канали
Натиснете бутона OPTIONS, изберете [Настр. Справочник ­ предпочит.]/[Предпочитани]*, желаната категория, после следвайте
инструкциите на екрана, за да регистрирате канали.
* Името на опцията може да се различава според вашия регион/държава.
За да настроите подсещания
Можете да настроите подсещания за предстоящи програми. След избор на предстояща програма в справочника, изберете
[Подсещане].
За да видите списък на програмите с настроено подсещане, натиснете бутона HOME, след това изберете [Записи] → [Списък таймер].
(Тази функция може да не е налична според вашия модел/регион/държава.)
Относно екрана на цифровия справочник на програми
Категория
Показва името на категорията (напр. [Предпочитани 1]), която съдържа
всички канали, отговарящи на категорията.
Информационна кутия
Показва информация относно маркираната програма.
Информация за канал
Показва информация за името на канала и номера при разпространителя.
Програмна мрежа
Позволява избор на програма за гледане или за задаване на подсещане*.
* Наличността на задаване на подсещане зависи от вашия регион/държава.
15
[Канал] → Нагоре | Гледане на телевизия
16
Използване на функцията за търсене в ТВ справочника
Общ преглед
Можете да търсите информация за телевизионни програми и подробности за актьорите/екипа.
Съвети
От март 2014 г. тази функция е налична в регионите/държавите по­долу.
Република Чехия / Дания / Германия / Швейцария / Австрия / Великобритания / Ирландия / Испания / Франция / Италия /
Холандия / Белгия / Люксембург / Норвегия / Полша / Русия / Словакия / Финландия / Швеция / Нова Зеландия / Австралия /
САЩ / Канада / Бразилия
Справочник и Търсене може да се стартира само когато [Функция на бутона GUIDE] е [Пусни Справочник и Търсене].
Стъпки
1. Свържете се към широколентова интернет връзка.
Натиснете бутона , за да прескочите към списъка със заглавия. След това натиснете бутона отново, за да отидете на
“Свързване към Интернет” за подробности.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада. След това натиснете тъчпада отново, за да
отидете на “Свързване към Интернет” за подробности.)
2. Натиснете бутона HOME, после изберете 3. Изберете [Guide].
[Канал].
Показва подробна информация относно ТВ програмите.
За да се върнете към последно гледаното съдържание, натиснете бутона RETURN няколко пъти.
Търсене на ТВ програма чрез въвеждане на ключова дума.
Можете да изберете [Търсене събитие] от меню Опции, за да търсите ТВ програми чрез въвеждане на ключова дума (заглавие и
т.н.).
За да промените показването на Справочника на програми чрез натискане на бутона GUIDE или иконата GUIDE
Можете да настроите Справочника на програми, както следва:
Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] → [Системни настройки] → [Общи настройки] → [Функция на
бутона GUIDE] → [Пусни Справочник и Търсене].
Можете също да изберете [Стартира справочника] от меню Опции, за да превключите към справочника на излъчваните
програми.
Съвети
Ако показаният канал се различава от избрания канал, изберете [Присвояване на програма] чрез натискане на бутона
OPTIONS, след което изберете желания канал от списъка с канали. Ако желаният канал не е в списъка, потърсете го чрез
въвеждане на ключова дума (име на разпространителя). Тази функция не е налична за канали от декодера.
Докато се показва Справочникът на програми, чрез натискане на бутона OPTIONS можете да създадете списък с предпочитани
канали или да превключите между справочник на цифрови/сателитни/от декодера програми.
Превключването към справочник на цифрови/сателитни/от декодер програми е налично само при модели, съвместими със
сателит или IR Blaster.
Забележки
ТВ програмата ще изглежда празна, ако няма данни в канала.
Информацията за канала може да не се показва правилно.
Нагоре | Гледане на телевизия
17
Показване картина в картина (PIP)
Общ преглед
Можете да гледате две картини (основна и второстепенна) едновременно. Основната картина може да се показва на цял екран,
а второстепенната картина може да се показва във вграден прозорец (напр. HDMI вход (PC формат) и ТВ програма).
Стъпки
1. Натиснете бутона OPTIONS, после изберете [Двойна картина]. Ако показваният източник не е компютър, изберете [PIP].
2. Натиснете бутоните / , за да превключите аудио изхода между двете картини.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, плъзнете наляво/надясно, за да превключите аудио изхода.)
За да излезете от режим PIP, натиснете бутона RETURN.
За да преместите вградения прозорец
Натиснете бутоните / .
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, плъзнете нагоре/надолу.)
Възможни комбинации от две картини
Когато основният източник на картината е цифрова програма, второстепенният източник на картината може да бъде:
­ Видео вход
­ Компонентен вход
­ HDMI вход (видео формат)
Когато основният източник на картината е аналогова програма, второстепенният източник на картината може да бъде:
­ HDMI вход (видео формат)
Когато основният източник на картината е видео вход, второстепенният източник на картината може да е:
­ Цифрова програма
­ HDMI вход (видео формат)
Когато основният източник на картината е компонентен вход, второстепенният източник на картината може да е:
­ Цифрова програма
Когато основният източник на картината е HDMI вход (видео формат или PC формат), второстепенният източник на картината
може да бъде:
­ Цифрова програма
­ Аналогова програма
­ Видео вход
Забележки
Ако две картини със сигнали с различна вертикална честота (напр. картина на цял екран с 24p и картина във вграден прозорец с
60i) се показват едновременно, гладкото движение на картината във вградения прозорец може да се наруши.
Ако [Motionflow] не е [Импулсно]/[Изкл.], плавното движение на картината във вградения прозорец може да се наруши. (Само за
модели, съвместими с [Motionflow].) За да поправите това, настройте на [Изкл.]. Натиснете бутона OPTIONS, след това изберете
[Картина] → [Motionflow] → [Изкл.].
Нагоре | Гледане на телевизия
18
Показване на лява и дясна картина (P&P)
Общ преглед
Можете да гледате две картини (лява и дясна) едновременно (напр. свързано устройство и ТВ програма).
Стъпки
1. Натиснете бутона OPTIONS, после изберете [Двойна картина] → [P&P].
2. Натиснете бутоните / , за да превключите аудио изхода между двете картини.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, плъзнете наляво/надясно, за да превключите аудио изхода.)
Чува се звукът от маркираната картина.
За да излезете от режим P&P, натиснете бутона RETURN.
За да промените размера на картините
Натиснете бутоните / неколкократно за промяна на размера.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, плъзнете нагоре/надолу няколко пъти, за да промените размера.)
Възможни комбинации от две картини
(Лява и дясна или обратното)
Цифрова програма и видео вход
Цифрова програма и компонентен вход
Цифрова програма и HDMI вход (видео формат)
Аналогова програма и HDMI вход (видео формат)
Видео вход и HDMI вход (видео формат)
Забележки
Тази функция не е налична за сигнали в PC формат.
Ако се показват една до друга две картини със сигнали с различна вертикална честота (напр. лява картина с 24p и дясна картина
с 60i), гладкото движение на дясната картина може да се наруши.
Нагоре | Гледане на телевизия
19
Показвана информация
Стъпки
1. Докато гледате програма, натиснете бутона . (Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
, после натиснете тъчпада, за да изберете.)
маркирате бутона ), плъзнете по тъчпада, за да
В цифров режим: Показват се детайли за текущата програма.
В аналогов режим: Показва номера на текущия канал и режима на екрана.
За да затворите показаната информация, натиснете бутона .
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
, после натиснете тъчпада, за да изберете.)
бутона ), плъзнете по тъчпада, за да маркирате
Съвети
Ако преглеждате текстова информация, натискането на бутона / показва скрита информация (напр. отговори на
викторина).
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
), плъзнете по тъчпада, за да
, после натиснете тъчпада, за да изберете.)
маркирате бутона Нагоре | Гледане на телевизия
20
Субтитри
Стъпки
1. Докато гледате програма със субтитри, натиснете бутона . (Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
маркирате бутона , после натиснете тъчпада, за да изберете.)
), плъзнете по тъчпада, за да
2. Изберете желания език или изключете.
За да затворите списъка, натиснете бутон RETURN или .
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете бутона RETURN или тъчпада.)
Забележки
Ако са избрани субтитри и потребителят стартира приложение за цифров текст от бутона “text”, при определени обстоятелства
субтитрите може да спрат да се показват. Когато потребителят затвори приложението за цифров текст, декодирането на
субтитрите ще се възстанови автоматично.
Нагоре | Гледане на телевизия
21
Формат на екран/Широк режим
Стъпки
Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки] → [Екран] → [Екран] → [Формат на екрана] → желаната опция.
Достъпни опции (4:3 Оригинален източник)
[Широко увел.]
Увеличава картината, за да запълни екран 16:9, като я запазва възможно най­близо до оригиналната картина.
[Нормален]
Показва картина 4:3 в оригиналния ѝ размер. Извеждат се странични ленти, за да запълнят екран 16:9.
[Пълен]
Разпъва картина 4:3 хоризонтално, за да запълни екран 16:9.
[Лупа]
Показва картина 16:9, която е била конвертирана във формат 4:3, в правилно съотношение на ширина спрямо височина.
[14:9]
Показва картина 14:9 в оригиналния ѝ размер. Извеждат се странични ленти, за да запълнят екран 16:9. (Тази опция е налична
в зависимост от вашия регион/държава.)
[Заглавия]
Разпъва картината хоризонтално, за да запълни екран 16:9, като регулира надписите на екрана.
Ако е избран компонентен вход (480p) и [Избор на сцена] е настроен на [Игра] или [Графика], наличните опции се променят на
[Фина­нормално]/[Фина­пълно]/[Пренос. игра 1]/[Пренос. игра 2].
[Фина­нормално]
Показва картина 4:3 в оригиналния ѝ размер. Извеждат се странични ленти, за да запълнят екран 16:9.
[Фина­пълно]
Разпъва картина 4:3 хоризонтално, за да запълни екран 16:9.
[Пренос. игра 1]
Разпъва, с черна рамка, картината на играта от PlayStation®Portable.
[Пренос. игра 2]
Разпъва картина с черна рамка (напр. от браузър) от PlayStation®Portable.
22
Достъпни опции (16:9 Оригинален източник)
[Широко увел.]
Увеличава картината, като я запазва възможно най­близко до оригиналната картина.
[Нормален]
Показва картина 4:3 във формат 4:3, която е хоризонтално разширена до 16:9.
[Пълен]
Показва 16:9 картина в оригиналния ѝ размер.
[Лупа]
Показва картина 16:9, която е била конвертирана във формат 4:3, в правилно съотношение на ширина спрямо височина.
[Заглавия]
Разширява картината хоризонтално, като регулира надписите на екрана.
Достъпни опции (PC тайминг)
Нагоре | Гледане на телевизия
23
Аудио
Стъпки
Докато гледате програма, натиснете бутона AUDIO неколкократно, за да изберете желания аудио сигнал.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
бутона AUDIO, после натиснете тъчпада, за да изберете.)
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате
Съвети
Можете също да промените режима на звука в меню Home. Натиснете бутона HOME, изберете [Избор на звук] → желаната опция.
[Настройки] → [Звук] →
Нагоре | Гледане на телевизия
24
Гледане на услугата NVOD/MF
Общ преглед
NVOD (Близко видео по заявка) и MF (Многопоточно) са стандарти за разпространение на няколко програми едновременно на
един канал.
NVOD предоставя няколко копия от програмата по разпределен график, а MF ви позволява да изберете желаната програма от
няколко програми в един канал.
Стъпки
1. Докато гледате NVOD/MF услугата, натиснете бутона OPTIONS.
2. Изберете [Допълнителни услуги] → желаната програма.
Забележки
Тази функция е налична, когато разпространителят предоставя NVOD/MF услуга.
Нагоре | Гледане на телевизия
25
Възпроизвеждане на филми/музика/снимки
Гледане на филми
Слушане на музика
Разглеждане на снимки
Нагоре
26
Гледане на филми
Общ преглед
Можете да гледате филми от доставчици на онлайн услуги, свързани USB устройства или вашата домашна мрежа.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Филми].
2. Изберете желаната подкатегория.
3. Изберете желаната умалена картинка, за да гледате филма.
Нагоре | Възпроизвеждане на филми/музика/снимки
27
Слушане на музика
Общ преглед
Можете да възпроизвеждате музикално съдържание от доставчици на музикални онлайн услуги, свързани USB устройства или
вашата домашна мрежа.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Музика].
2. Изберете желаната подкатегория.
3. Изберете желаната умалена картинка, за да започнете възпроизвеждане на музикалното съдържание.
Нагоре | Възпроизвеждане на филми/музика/снимки
28
Разглеждане на снимки
Общ преглед
Можете да преглеждате снимки от доставчици на онлайн услуги, свързани USB устройства или вашата домашна мрежа.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Албум].
2. Изберете желаната подкатегория.
3. Изберете желаната умалена картинка, за да видите съдържанието.
Нагоре | Възпроизвеждане на филми/музика/снимки
29
Използване на интернет услуги, приложения
Използване на приложения
Преглед на уеб сайтове
Гледане на интернет видео
Нагоре
30
Използване на приложения
Общ преглед
Натиснете бутона SEN/APPS или изберете [Приложения] от Меню Home, за да отворите категорията Приложения, която
служи като портал към интернет съдържанието. От този екран имате достъп до различни услуги и приложения. Елементите в
категорията Приложения се различават в зависимост от вашия регион/държава и подлежат на промяна.
Стъпки
1. Свържете се към широколентова интернет връзка.
Натиснете бутона , за да прескочите към списъка със заглавия. След това натиснете бутона отново, за да отидете на
“Свързване към Интернет” за подробности.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада. След това натиснете тъчпада отново, за да
отидете на “Свързване към Интернет” за подробности.)
2. Натиснете бутона SEN/APPS или изберете [Приложения] от Меню Home, за да отворите категорията Приложения.
3. Изберете желаната миниатюра, за да стартирате приложението.
Можете да изберете [Всички приложения] в долната част на Меню Home, за да видите всички приложения.
Съвети
В зависимост от услугата може да се изисква предварителна регистрация.
За да добавите приложение към [Моите приложения]
Изберете иконата +, за да видите всички приложения, изберете желаното приложение, после изберете [Добави в Мои
приложения]. Или изберете [Всички приложения] в долната част на Меню Home, за да видите всички приложения, изберете
желаното приложение, после изберете [Добави в Мои приложения].
Нагоре | Използване на интернет услуги, приложения
31
Преглед на уеб сайтове
Общ преглед
Когато телевизорът е свързан с интернет, можете да разглеждате сайтове.
Стъпки
1. Свържете се към широколентова интернет връзка. Натиснете бутона , за да прескочите към списъка със заглавия. След това натиснете бутона отново, за да отидете на
“Свързване към Интернет” за подробности.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада. След това натиснете тъчпада отново, за да
отидете на “Свързване към Интернет” за подробности.)
2. Натиснете бутона HOME, после изберете [Приложения].
3. Изберете [Всички приложения] → [Интернет браузър].
За да се върнете към последно гледаното съдържание, натиснете бутона HOME.
За да промените размера на символите
Натиснете бутона OPTIONS, изберете [Покажи] → [Лупа], после желаната опция.
Забележки
Ако телевизорът не поддържа функциите, предоставяни от определени интернет услуги (напр. Adobe Flash Player, PDF viewer),
уеб съдържанието може да не се показва правилно или е възможно някои функции да не работят правилно. Освен това,
телевизорът може да не поддържа функции, разработени след датата му на производство.
При никакви обстоятелства Sony не носи отговорност за никаква вреда, причинена или свързана с използването на интернет
браузъра, неизправност (включително на софтуера) или неосъществена комуникация.
Нагоре | Използване на интернет услуги, приложения
32
Гледане на интернет видео
Общ преглед
Можете да се наслаждавате на интернет видео съдържание, включително филми и анимации, като се свържете с
разпространител на развлекателни програми по поръчка.
Стъпки
1. Свържете се към широколентова интернет връзка. Натиснете бутона , за да прескочите към списъка със заглавия. След това натиснете бутона отново, за да отидете на
“Свързване към Интернет” за подробности.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада. След това натиснете тъчпада отново, за да
отидете на “Свързване към Интернет” за подробности.)
2. Натиснете бутона HOME, после изберете [Приложения].
3. Изберете [Всички приложения] → желаната услуга → желаното съдържание.
За да търсите напред/назад във видео съдържание
Натиснете бутоните на дистанционното, които отговарят на индикациите за управление на екрана.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате
бутоните, които отговарят на индикациите за управление на екрана, после натиснете тъчпада, за да изберете.)
За да избегнете прекъсвания във видеото/звука
В зависимост от мрежовото обкръжение или размера на данните на съдържанието, може да възникнат прекъсвания във видеото
или звука.
Прекъсванията могат да бъдат избегнати, като запишете временно съдържанието на USB устройство (не се доставя), за да се
насладите на гладко възпроизвеждане на видео. Тази функция е налична за услуги, които са обозначени с иконата , когато
ги изберете.
За да използвате тази функция, изпълнете следното.
Връзка на USB устройство
Свържете USB устройство, което поддържа USB версия 2.0 или по­висока към USB порта на телевизора.
Регистрация на USB устройство
Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] → [Системни настройки] → [Настрoйки на поточното предаване]
→ [Регистриране на USB устройство].
Имайте предвид, че след регистрацията USB устройството ще бъде форматирано и всички записани данни ще бъдат изтрити.
За да отмените регистрацията на USB устройство изберете [Дерегистриране на USB устройство].
Когато преглеждате съдържанието на наличната услуга, свържете регистрирано USB устройство към USB порта на телевизора.
Съдържанието ще бъде временно записано на USB устройството, ако по време на възпроизвеждането възникне прекъсване.
Регистрираното USB устройство няма да се покаже в списъка с устройства, свързани към телевизора.
За да обновите услугите за интернет видео съдържание
Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] → [Мрежа] → [Обнови Интернет съдържание].
Съвети
Информация относно маркираната икона се появява в информационната лента.
Интерфейсът към интернет съдържанието зависи от доставчиците на интернет съдържание.
Забележки
Ако срещнете трудности, проверете дали интернет връзката е правилно настроена.
Някои услуги блокират видео съдържанието на база на настройката [Родителски контрол] на телевизора. Някои доставчици на
услуги не поддържат тази функция.
Нагоре | Използване на интернет услуги, приложения
33
Гледане на ТВ с близки и далечни приятели
Разговори с приятелите, докато гледате ТВ
Покана към приятели при гледане на ТВ
Покана към приятели от програмния справочник
Нагоре
34
Разговори с приятелите, докато гледате ТВ
Общ преглед
Социален преглед ви позволява са използвате услугите за социални мрежи, докато гледате съдържание на вашия телевизор.
Разговаряйте с приятели и разберете какво казват другите за шоуто от коментарите на екрана.
(Функциите, които може да се използват със Социален преглед, са различни в зависимост от вашия модел/регион/държава.)
Стъпки
1. Свържете се към широколентова интернет връзка.
Натиснете бутона , за да прескочите към списъка със заглавия. След това натиснете бутона отново, за да отидете на
“Свързване към Интернет” за подробности.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада. След това натиснете тъчпада отново, за да
отидете на “Свързване към Интернет” за подробности.)
2. Натиснете бутона SOCIAL VIEW, за да стартирате Социален преглед.
Появява се екранът Социален преглед. (Размерът на изображението на програмата, която гледате, се намалява и се
показва зоната за tweet.)
3. Натиснете отново бутона SOCIAL VIEW, за да отворите екрана с менюто, после се регистрирайте в желаната социална
мрежа.
След като се регистрирате, името на вашия акаунт се показва до името на услугата в екрана с менюто.
За да спрете Социален преглед, докато е показан екранът Социален преглед, натиснете бутона SOCIAL VIEW, за да
отворите екрана с менюто, после изберете отново бутона SOCIAL VIEW.
За да видите програмата на цял екран
Натиснете бутона SOCIAL VIEW, за да отворите екрана с менюто, после изберете [Изглед] → [Екран:] → [Застъпване].
Имайте предвид, че когато тази настройка е разрешена, екранът Социален преглед може да скрива субтитри или друга
информация.
За да въведете ключова дума за търсене
Зоната за социални мрежи показва tweet, свързани с програмата, която гледате. Можете също да въведете ключова дума за
търсене. Докато е показан екранът Социален преглед, натиснете бутона SOCIAL VIEW, за да отворите екрана с менюто,
изберете [Задаване на ключова дума за Tweet], после въведете желаната ключова дума.
Съвети
Можете да използвате Twitter без да се регистрирате, но можете да използвате допълнителни функции на Twitter и да се
забавлявате повече, ако се регистрирате в него.
Забележки
Ако нямате акаунт за социална мрежа, създайте такъв, като използвате компютър.
3D изображенията не могат да се показват по време на Социален преглед.
[Формат на екрана] се променя на [Пълен] по време на Социален преглед.
Когато стартирате приложението Discover по време на Социален преглед, някои категории не се показват.
BRAVIA Sync устройство не може да бъде управлявано от дистанционното на телевизора по време на Социален преглед.
Използвайте дистанционното на устройството, за да го управлявате.
Нагоре | Гледане на ТВ с близки и далечни приятели
35
Покана към приятели при гледане на ТВ
Общ преглед
Докато гледате програма, можете да покажете, че я харесвате. Можете също да поканите приятели да гледат същата програма.
Съвети
От март 2014 г. тази функция е налична в регионите/държавите по­долу.
Република Чехия / Дания / Германия / Швейцария / Австрия / Великобритания / Ирландия / Испания / Франция / Италия /
Холандия / Белгия / Люксембург / Норвегия / Полша / Русия / Словакия / Финландия / Швеция / Нова Зеландия / Австралия /
САЩ / Канада / Бразилия
Стъпки
1. Свържете се към широколентова интернет връзка.
Натиснете бутона , за да прескочите към списъка със заглавия. След това натиснете бутона отново, за да отидете на
“Свързване към Интернет” за подробности.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада. След това натиснете тъчпада отново, за да
отидете на “Свързване към Интернет” за подробности.)
2. Докато гледате телевизия, натиснете бутона OPTIONS, после изберете [Хубаво].
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете във вашия Facebook акаунт.
Съвети
Можете да регистрирате до шест Facebook акаунта в телевизора.
След като регистрирате вашия акаунт, можете да го изберете от списъка с акаунти и да влезете.
За да поканите приятели да гледат същата програма
Докато гледате програма, натиснете бутона OPTIONS, после изберете [Покани приятели], за да поканите приятели да гледат
същата програма.
За да прегледате историята
Натиснете бутона HOME, след това изберете [Канал] → [Приятели] в долната част на меню Home → [Хубаво] или [Покана].
Нагоре | Гледане на ТВ с близки и далечни приятели
36
Покана към приятели от програмния справочник
Общ преглед
Можете да използвате справочника на програмите, за да поканите приятели да гледат същата програма като вас или да
покажете, че харесвате определени програми.
Съвети
От март 2014 г. тази функция е налична в регионите/държавите по­долу.
Република Чехия / Дания / Германия / Швейцария / Австрия / Великобритания / Ирландия / Испания / Франция / Италия /
Холандия / Белгия / Люксембург / Норвегия / Полша / Русия / Словакия / Финландия / Швеция / Нова Зеландия / Австралия /
САЩ / Канада / Бразилия
Стъпки
1. Свържете се към широколентова интернет връзка.
Натиснете бутона , за да прескочите към списъка със заглавия. След това натиснете бутона отново, за да отидете на
“Свързване към Интернет” за подробности.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада. След това натиснете тъчпада отново, за да
отидете на “Свързване към Интернет” за подробности.)
2. Натиснете бутона HOME, после изберете 3. Изберете [Guide].
[Канал].
Показва се подробна информация за ТВ програмите.
4. Изберете желаната програма.
Появява се подробна информация за програмата.
5. Изберете [Покани приятели].
6. Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете във вашия Facebook акаунт от телевизора.
Появява се екранът за избор на приятели.
7. Следвайте инструкциите на екрана, за да изпратите покани.
Съвети
Можете да регистрирате до шест акаунта в телевизора.
След като регистрирате вашия акаунт, можете да го изберете от списъка с акаунти и да влезете.
Забележки
Справочник и Търсене може да се стартира само когато [Функция на бутона GUIDE] е [Пусни Справочник и Търсене].
Нагоре | Гледане на ТВ с близки и далечни приятели
37
Използване на други устройства
BD/DVD плейър
HDMI връзка
Компонентна видео връзка
SCART връзка
Композитна връзка
USB HDD записващо устройство
Извършване на начална настройка
Запис с едно докосване
Таймер за запис
Гледане на записано съдържание
Изтриване на записано съдържание
Пауза на текущо гледана програма
Цифров фотоапарат/камера
USB устройство
PC
Аудио система
HDMI връзка
Оптична аудио връзка
Връзка с аудио кабел
MHL устройство (смартфон, таблет и др.)
Безжичен субуфер (допълнителен)
Файлови формати за възпроизвеждане (DLNA, USB устройства и др.)
Нагоре
38
HDMI връзка
Осъществяване на връзка
HDMI връзката се препоръчва за оптимално качество на картината. Ако вашият BD/DVD плейър има HDMI жак (гнездо),
свържете го чрез HDMI кабел.
* Уверете се, че използвате одобрен HIGH SPEED HDMI кабел, който има HDMI лого.
Стъпки
1. След като свържете, включете свързания BD/DVD плейър.
2. Натиснете бутона неколкократно, за да изберете свързания BD/DVD плейър.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
), плъзнете по тъчпада, за да
маркирате бутона , натиснете тъчпада, плъзнете по тъчпада, за маркирате свързания BD/DVD плейър, после натиснете
тъчпада.)
3. Стартирайте възпроизвеждане от свързания BD/DVD плейър.
Съвети
Ако свържете устройство, съвместимо с BRAVIA Sync, можете да го управлявате чрез дистанционното на телевизора.
Нагоре | Използване на други устройства
39
Компонентна видео връзка
Осъществяване на връзка
Ако вашият BD/DVD плейър има жакове (гнезда) за компонентно видео, свържете го към телевизора, като използвате
компонентен видео кабел и аудио кабел.
Стъпки
1. След като свържете, включете свързания BD/DVD плейър.
2. Натиснете бутона неколкократно, за да изберете свързания BD/DVD плейър.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
), плъзнете по тъчпада, за да
маркирате бутона , натиснете тъчпада, плъзнете по тъчпада, за маркирате свързания BD/DVD плейър, после натиснете
тъчпада.)
3. Стартирайте възпроизвеждане от свързания BD/DVD плейър.
Нагоре | Използване на други устройства
40
SCART връзка
Осъществяване на връзка
Ако вашият BD/DVD плейър има SCART жак (гнездо), свържете го чрез SCART кабел.
Стъпки
1. След като свържете, включете свързания BD/DVD плейър.
2. Натиснете бутона неколкократно, за да изберете свързания BD/DVD плейър.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
), плъзнете по тъчпада, за да
, натиснете тъчпада, плъзнете по тъчпада, за маркирате свързания BD/DVD плейър, после натиснете
маркирате бутона тъчпада.)
3. Стартирайте възпроизвеждане от свързания BD/DVD плейър.
Съвети
Когато гледате цифрово предаване, можете да запишете текущо гледаната програма на устройство, свързано със SCART
връзка. Натиснете бутона OPTIONS, изберете [SCART REC вкл.], после започнете записване на свързаното устройство.
Забележки
SCART връзката може да предостави същото качество на картината, както и композитната връзка в зависимост от свързания
BD/DVD плейър.
Нагоре | Използване на други устройства
41
Композитна връзка
Осъществяване на връзка
Ако вашият BD/DVD плейър има композитни жакове (гнезда), свържете го чрез композитен видео/аудио кабел.
Стъпки
1. След като свържете, включете свързания BD/DVD плейър.
2. Натиснете бутона неколкократно, за да изберете свързания BD/DVD плейър.
), плъзнете по тъчпада, за да
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
, натиснете тъчпада, плъзнете по тъчпада, за маркирате свързания BD/DVD плейър, после натиснете
маркирате бутона тъчпада.)
3. Стартирайте възпроизвеждане от свързания BD/DVD плейър.
Нагоре | Използване на други устройства
42
Извършване на начална настройка
Осъществяване на връзка
Свържете външно USB HDD устройство към телевизора и се наслаждавайте на записите на цифрови предавания. Ако вашият
телевизор има два или повече USB порта, свържете USB HDD устройството към порта, означен “HDD REC.”
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Настройка на запис] → [Регистрация на HDD].
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате USB HDD устройството.
За да отмените регистрацията на USB устройство
Натиснете бутона HOME, изберете [Настройки] → [Системни настройки] → [Настройка на запис] → [Дерегистрация на
HDD] → устройството, чиято регистрация ще отмените.
Забележки
Поддържат се USB HDD с капацитет по­голям от 32 GB.
Връзка с USB HDD устройство през USB хъб не се поддържа. Свържете устройството директно към телевизора.
Всички данни, записани на USB HDD устройството ще бъдат изтрити, когато бъде форматирано по време на процеса на
регистрация. USB HDD устройството не може да се използва с компютър, след като е регистрирано в телевизора. За да
разрешите използването на USB HDD устройство на компютър, форматирайте го от компютъра. (Имайте предвид, че всички
данни на USB HDD устройството ще бъдат изтрити).
Максимално могат да бъдат регистрирани 8 USB HDD устройства.
Само този телевизор може да възпроизвежда данните, записани на USB HDD устройството.
Функцията за запис се поддържа само за цифрови телевизионни предавания. Записът на предавания на данни или на радио не
се поддържа.
Кодирани сигнали не могат да се записват.
Записът не може да се осъществи в следните случаи:
­ Телевизорът не може да разпознае регистрираното USB HDD устройство.
­ Повече от 1 000 програми са записани на USB HDD устройството.
­ USB HDD устройството е пълно.
Записът на USB HDD устройство не може да се осъществи, ако е избрано [SCART REC вкл.].
Автоматичният избор на програма може да не е възможен, докато тя се записва.
Записът е невъзможен, ако програмата не е разрешена за запис от оператора.
Ако използвате Модул за условен достъп (CAM), избягвайте да използвате родителски контрол, който може да не работи по
време на запис. Като алтернатива можете да използвате блокирането на програми или родителския контрол на самия
телевизор, ако той се поддържа от разпространителя.
В Норвегия някои програми не могат да се записват поради законови ограничения.
Ако телевизорът е подложен на удар по време на USB HDD запис, може да има смущения в записаното съдържание.
Sony не носи отговорност при никакви обстоятелства за неуспешен запис, всяка щета или загуба на записано съдържание,
причинено или свързано с неизправност на телевизора, смущения в сигнала или всеки друг проблем.
Нагоре | Използване на други устройства
43
Запис с едно докосване
Стъпки
Докато гледате програма, която искате да запишете, натиснете бутона REC.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
бутона REC, после натиснете тъчпада, за да изберете.)
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате
Записът започва и спира автоматично в края на програмата.
За да спрете ръчно записа, натиснете бутона .
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
бутона , после натиснете тъчпада, за да изберете.)
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате
Нагоре | Използване на други устройства
44
Таймер за запис
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Канал].
2. Изберете [Guide] → програма за записване → [Таймер за запис].
3. Натиснете бутона , конфигурирайте настройката за таймера с бутоните / / / , после натиснете бутона .
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада, плъзнете нагоре/надолу/наляво/надясно, за да
конфигурирате настройката на таймера, после натиснете тъчпада.)
Телевизорът ви информира, ако избраната програма е разделена на части. Можете да запишете всички части, ако
интервалът между тях е по­малък от 3 часа. (Тази функция е налична в зависимост от вашия регион/държава.)
4. Изберете [Настрой таймер].
Ако избраната програма е част от серии, можете да запишете сериите, като изберете [Сложи таймера в група]. (Тази
функция е налична в зависимост от вашия регион/държава.)
За да настроите ръчно таймера чрез указване на дата, час и канал
Натиснете бутона HOME, след това изберете [Канал] → [Записи] → [Списък таймер] → [Ръчен таймер за запис].
Конфигурирайте настройките на таймера, после изберете [Настрой таймер].
За да проверите, промените или изтриете настройките на таймера
Натиснете бутона HOME, след това изберете [Канал] → [Записи] → [Списък таймер].
Съвети
Могат да бъдат настроени до 32 таймера.
Ако записът е неуспешен, резултатът ще бъде показан в [Списък на грешки] в меню [Записи].
Забележки
Таймерът за запис не може да се стартира, ако захранващият кабел е изваден.
Ако настройките на таймера се препокриват, програмата, която стартира първа, е с приоритет и записът на следващата
програма започва след края на първата.
Нагоре | Използване на други устройства
45
Гледане на записано съдържание
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете 2. Изберете [Канал].
[Записи] → [Списък заглавия] → съдържанието.
Нагоре | Използване на други устройства
46
Изтриване на записано съдържание
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Канал].
2. Изберете [Записи] → [Списък заглавия] → съдържанието.
3. Натиснете бутона OPTIONS, след това изберете [Изтрий] → [Едно]/[Избирателно]/[Всички].
Съвети
Можете също така да избирате няколко елемента и да ги изтривате наведнъж.
Нагоре | Използване на други устройства
47
Пауза на текущо гледана програма
Общ преглед
Можете да спрете на пауза програмата, която гледате в момента. Тази функция е удобна, ако се нуждаете от почивка при
гледане.
Стъпки
1. Докато гледате програма, натиснете бутона TV PAUSE.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
маркирате бутона TV PAUSE, после натиснете тъчпада, за да изберете.)
), плъзнете по тъчпада, за да
Телевизорът започва да записва временно програмата на USB HDD устройството.
2. Натиснете бутона , за да продължите да гледате програмата.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
маркирате бутона , после натиснете тъчпада, за да изберете.)
), плъзнете по тъчпада, за да
За да се върнете към програмата на живо, натиснете бутона .
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
бутона , после натиснете тъчпада, за да изберете.)
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате
Съвети
Програмата ще бъде спряна на пауза (записана временно) не повече от 8 часа.
Забележки
Временно записаното съдържание ще бъде изтрито от USB HDD устройството, след като излезете от режим пауза, като
натиснете бутона или превключите канала.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате
бутона , после натиснете тъчпада, за да изберете.)
Режимът пауза ще бъде прекъснат, ако започне таймерът за запис. Но можете да гледате програмата, която е спряна на пауза
до момента, в който започне таймерът за запис.
Нагоре | Използване на други устройства
48
Цифров фотоапарат/камера
Осъществяване на връзка
Свържете вашия цифров фотоапарат Sony или камера с HDMI кабел. Използвайте кабел, който има мини HDMI жак от страната
на цифровия фотоапарат/камерата и стандартен HDMI жак от страната на телевизора.
* Уверете се, че използвате одобрен HIGH SPEED HDMI кабел, който има HDMI лого.
Стъпки
1. След като свържете, включете свързания цифров фотоапарат/камера.
2. Натиснете бутона неколкократно, за да изберете свързания цифров фотоапарат/камера.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
), плъзнете по тъчпада, за да
маркирате бутона , натиснете тъчпада, плъзнете по тъчпада, за маркирате свързания цифров фотоапарат/камера,
после натиснете тъчпада.)
3. Стартирайте възпроизвеждане от свързания цифров фотоапарат/камера.
Съвети
Ако свържете устройство, съвместимо с BRAVIA Sync, можете да го управлявате чрез дистанционното на телевизора.
Проверете дали вашето устройство е BRAVIA Sync съвместимо. Някои устройства може да не са съвместими с BRAVIA Sync
дори ако разполагат с HDMI жак.
Нагоре | Използване на други устройства
49
USB устройство
Осъществяване на връзка
Свържете USB памет, за да се насладите на снимки, музика и видео файлове, записани на устройството.
Стъпки
1. След като осъществите връзка, включете свързаното USB устройство.
2. Натиснете бутона HOME, после изберете [Медиен сървър].
3. Изберете [USB] → папката или файла от списъка.
Ако изберете папка, изберете желания файл.
Възпроизвеждането започва.
За да проверите поддържаните файлови формати
Codec List
Съвети
Ако разполагате с файл със субтитри на USB, можете да гледате програма със субтитри. В този случай файлът със субтитри
трябва да се намира в същата папка и да е със същото име, както филмовия файл.
(В зависимост от файла със субтитрите, те може да не се показват правилно дори, ако форматът се поддържа.)
Забележки
USB прегледът поддържа файлови системи FAT16, FAT32, exFAT, NTFS.
При свързване на Sony цифров фотоапарат към телевизора с USB кабел, настройките за USB връзка на фотоапарата трябва да
са настроени на режим [Автом.] или [Памет].
Ако вашата цифрова камера не работи с вашия телевизор, опитайте следното:
­ Настройте USB връзката на камерата на [Памет].
­ Копирайте файловете от камерата на USB флаш памет, после свържете паметта към телевизора.
[Лице под лупа] и [Увеличение и изрязване] в менюто с опции на [Изрязване] може да не работят за някои файлове с
изображения.
Само панорамни JPEG файлове със следните хоризонтални/вертикални размери могат да се превъртат с плъзгач. (Ако JPEG
файлът се редактира на компютър и др., може да не е възможно превъртането с плъзгач.)
­ За хоризонтално превъртане: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160,
10480/4096, 11520/1080
­ За вертикално превъртане: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872,
4096/10480, 1080/11520
Видео файловете са разположени в следната структура от папки (йерархична позиция):
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
Можете да избегнете загубата на файлове, като архивирате всички ваши мултимедийни файлове, записани на USB устройство.
Sony не носи отговорност за загубени или повредени данни, записани на USB устройство.
В зависимост от файла, възпроизвеждането може да не е възможно дори когато използвате поддържани формати.
Нагоре | Използване на други устройства
50
PC
Осъществяване на връзка
Свържете вашия персонален компютър с HDMI кабел, за да се наслаждавате на музика, снимки и друго съдържание, записано
на него.
* Уверете се, че използвате одобрен HIGH SPEED HDMI кабел, който има HDMI лого.
Съответен сигнал от PC вход
(Резолюция, Хоризонтална честота/Вертикална честота)
640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
1280 x 768, 47,4 kHz/60 Hz и 47,8 kHz/60 Hz
1360 x 768, 47,7 kHz/60 Hz
1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (само за модел с Full HD)
1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (само за модел с Full HD)*
* Форматът 1080p, приложен към HDMI вход, се третира като видео формат, а не като PC тайминг. Това се отразява на
настройките [Системни настройки] и [Екран]. За да прегледате съдържанието на компютъра, настройте [Избор на сцена] в
положение [Графика], [Формат на екрана] в положение [Пълен] и [Зона на екрана] в положение [Всички пиксели]. ([Зона на
екрана] може да се конфигурира само, когато [Автоматична зона на екрана] е зададено на [Изкл.].)
Забележки
Този телевизор не поддържа презредова развивка.
За оптимално качество на картината се препоръчва да се използват сигналите от таблицата. При “plug and play”, сигналите с
вертикална честота 60 Hz се откриват автоматично. (Може да се наложи рестарт на компютъра.)
В зависимост от състоянието на връзката изображението може да е замъглено или размазано. В такъв случай променете
настройките на компютъра, след което изберете друг входен сигнал в “Съответен сигнал от PC вход”.
Изход с 1 920 пиксела x 1 080 линии/60Hz може да не е наличен в зависимост от компютъра. Дори ако изберете изход с 1 920
пиксела x 1 080 линии/60Hz, действителният изходен сигнал може да се различава. В такъв случай променете настройките на
компютъра, след което изберете друг входен сигнал в “Съответен сигнал от PC вход”.
Нагоре | Използване на други устройства
51
HDMI връзка
Осъществяване на връзка
Свържете аудио система (напр. система за домашно кино) с HDMI изход към телевизора, като използвате HDMI кабел.
* Уверете се, че използвате одобрен HIGH SPEED HDMI кабел, който има HDMI лого.
Съвети
Когато свързвате BRAVIA Sync­съвместима цифрова аудио система с Audio Return Channel (ARC) технология, намерете HDMI
жака (гнездото) със знак “ARC” (HDMI IN 1 или HDMI IN 2 в зависимост от вашия модел/регион/държава), после свържете към
този HDMI жак (гнездо) с HDMI кабел. Ако обаче свързвате система, която не е съвместима с BRAVIA Sync или няма Audio
Return Channel, е необходима допълнителна аудио връзка през DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Вижте ръководството за употреба на аудио системата за подробности относно свързването на други устройства и за
първоначална настройка.
Стъпки
1. След свързване натиснете бутона HOME, след това изберете 2. Изберете [Звук] → [Говорител] → [Аудио система].
[Настройки].
Свързаната аудио система се включва автоматично. Силата на звука може да се управлява през дистанционното на
телевизора.
Съвети
Ако свържете устройство, съвместимо с BRAVIA Sync, можете да го управлявате чрез дистанционното на телевизора.
Забележки
Трябва да конфигурирате [Цифров аудио изход] настройките според аудио системата. Натиснете бутона (или натиснете
тъчпада на тъчпад дистанционното управление), за да отидете на “Настройка на звука за цифров аудио изход” за подробности.
Отиди в страницата
Нагоре | Използване на други устройства
52
Оптична аудио връзка
Осъществяване на връзка
Свържете аудио система (напр. система за домашно кино) с цифров вход към телевизора, като използвате оптичен аудио
кабел.
Съвети
Вижте ръководството за употреба на аудио системата за подробности относно свързването на други устройства и за
първоначална настройка.
Стъпки
1. 2. 3. 4. След свързване натиснете бутона HOME, след това изберете Изберете [Настройки].
[Звук] → [Говорител] → [Аудио система].
За да се върнете към последно гледаното съдържание, натиснете бутона HOME два пъти.
Включете свързаната аудио система, после регулирайте силата на звука.
Забележки
Трябва да конфигурирате [Цифров аудио изход] настройките според аудио системата. Натиснете бутона (или натиснете
тъчпада на тъчпад дистанционното управление), за да отидете на “Настройка на звука за цифров аудио изход” за подробности.
Отиди в страницата
Нагоре | Използване на други устройства
53
Връзка с аудио кабел
Осъществяване на връзка
Свържете аудио система (напр. усилвател) към телевизора чрез аудио кабел.
Съвети
Вижте ръководството за употреба на аудио системата за подробности относно свързването на други устройства и за
първоначална настройка.
Стъпки
1. 2. 3. 4. След свързване натиснете бутона HOME, след това изберете Изберете [Настройки].
[Звук] → [Слушалки/Аудио изход] → [Аудио изход].
За да се върнете към последно гледаното съдържание, натиснете бутона HOME два пъти.
Включете свързаната аудио система, после регулирайте силата на звука.
Съвети
Когато използвате външна аудио система, аудио изходът на телевизора може да се управлява от дистанционното на
телевизора, ако [Аудио изход] е настроен на [Променлив]. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] → [Звук] → [Аудио изход] → [Променлив].
Когато свързвате субуфер, натиснете бутона HOME, след това изберете → [Събуфер].
[Настройки] → [Звук] → [Слушалки/Аудио изход]
Нагоре | Използване на други устройства
54
MHL устройство (смартфон, таблет и др.)
Осъществяване на връзка
Свържете вашето MHL устройство (като например смартфон, таблет) с MHL изход към HDMI IN 1/MHL порта на телевизора,
като използвате MHL кабел.
* Уверете се, че използвате одобрен MHL 2 кабел, който има MHL лого.
Стъпки
1. След свързване натиснете бутона HOME, след това изберете 2. Изберете [HDMI 1/MHL].
[Входове].
За автоматично превключване към MHL вход
Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] → [Външни входове] → [Настройки за BRAVIA Sync] →
[Автоматична смяна на вход (MHL)] → [Вкл.]. (В зависимост от MHL устройството входният сигнал може да не се превключи.)
Ако телевизорът е в режим Готовност, няма да превключи автоматично.
Зареждане на MHL устройство
Когато телевизорът е включен, MHL устройство може да се зарежда от телевизора с помощта на MHL кабел.
Съвети
Когато телевизорът е в режим Готовност, ако опцията [MHL зареждане в режим Готовност] е зададена на [Вкл.], можете да
заредите MHL устройството и от телевизора чрез MHL кабел.
Натиснете бутона HOME, след това изберете [Вкл.].
[Настройки] → [Външни входове] → [MHL зареждане в режим Готовност] →
Нагоре | Използване на други устройства
55
Безжичен субуфер (допълнителен)
Общ преглед
Можете да използвате допълнителния безжичен субуфер SWF­BR100, за да засилите басовите честоти на звука на телевизора.
Свържете безжичния трансивер, доставен с безжичния субуфер SWF­BR100, за да използвате безжичния субуфер.
Осъществяване на връзка
1. Свържете аудио кабела (доставен) към безжичния трансивер.
2. Свържете другия край на аудио кабела към жака AUDIO OUT/ на телевизора.
3. Свържете безжичния трансивер към USB (
) порта на телевизора.
[Слушалки/Аудио изход] автоматично се настройва на [Събуфер].
4. Разположете безжичния субуфер и го свържете към променливотоково захранване.
Препоръчва се да поставите безжичния субуфер възможно най­близо до телевизора.
Съвети
Когато безжичният трансивер е изваден, оригиналната настройка на [Слушалки/Аудио изход] се възстановява автоматично.
За подробности относно настройката на безжичния субуфер, вижте ръководството за употреба, доставено с безжичния
субуфер.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Звук] → [Безжичен събуфер].
Достъпни опции
Препоръчителните стойности за вашия телевизор вече са настроени.
[Ниво на събуфер]
Регулира нивото на силата на звука на безжичния субуфер.
[Гранична честота]
Регулира граничната честота на безжичния субуфер. Всички честоти под граничната честота се извеждат към безжичния
субуфер, вместо към високоговорителите на телевизора.
[Фаза]
Задава поляритета на фазата. Изберете настройката според вашите предпочитания. [Мощност]
Настройва начина за управление на мощността на безжичния субуфер. Когато не използвате безжичния субуфер, изберете [Изкл.]. Можете също да настроите тази опция от меню Опции.
[Нулиране]
Нулира настройките за безжичния субуфер до началните им стойности.
Нагоре | Използване на други устройства
56
Файлови формати за възпроизвеждане (DLNA, USB устройства и др.)
Проверка на поддържаните файлови формати
Codec List
Нагоре | Използване на други устройства
57
Използване на BRAVIA Sync устройства
Настройка на BRAVIA Sync
Използване на Sync Menu
Наст. на бут. за управ. на HDMI/MHL устр.
Показване на списък с BRAVIA Sync устройства
Нагоре
58
Настройка на BRAVIA Sync
Общ преглед
Ако BRAVIA Sync­съвместимо устройство (напр. BD плейър, AV усилвател) е свързано с HDMI кабел, или ако BRAVIA Sync­
съвместимо устройство (напр. смартфон, таблет) е свързано с MHL кабел, този телевизор ви позволява да управлявате
устройството с дистанционното на телевизора.
Стъпки
1. Включете свързаното устройство.
2. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
3. Изберете [Външни входове] → [Настройки за BRAVIA Sync] → [Управление на BRAVIA Sync] → [Вкл.].
4. Активирайте BRAVIA Sync на свързаното устройство.
Когато дадено устройство, съвместимо със Sony BRAVIA Sync, е свързано и включено, а [Управление на BRAVIA Sync] е
зададено на [Вкл.], BRAVIA Sync се активира автоматично на това устройство.
За подробности вижте ръководството за употреба на свързаното устройство.
За да не се изключва свързаното устройство автоматично при изключване на телевизора
Натиснете бутона HOME, след това изберете автоматично изкл.] → [Изкл.].
[Настройки] → [Външни входове] → [Настройки за BRAVIA Sync] → [Уреди ­
За да не се включва телевизора автоматично при включване на свързаното устройство
Натиснете бутона HOME, след това изберете автоматично вкл.] → [Изкл.].
[Настройки] → [Външни входове] → [Настройки за BRAVIA Sync] → [ТВ ­
За да превключите входа на телевизора към сигнала от съответното устройство, свързано с MHL кабел
Натиснете бутона HOME, след това изберете [Автоматична смяна на вход (MHL)] → [Вкл.].
[Настройки] → [Външни входове] → [Настройки за BRAVIA Sync] →
Налични BRAVIA Sync действия
BD/DVD плейър
Автоматично включва BRAVIA Sync­съвместимото устройство и превключва на входния сигнал от това устройство, когато го
изберете от меню Home или Sync Menu.
Автоматично включва телевизора и превключва на входния сигнал от свързаното устройство, когато устройството започне да
възпроизвежда.
Автоматично изключва свързаното устройство, когато изключите телевизора.
Управлява работата на менютата (бутони / / / ), възпроизвеждането (като например бутон свързаното устройство чрез дистанционното на телевизора.
) и избора на канал на
AV усилвател
Автоматично включва свързания AV усилвател и превключва изхода на звука от високоговорителите на телевизора към аудио
системата, когато включите телевизора. Тази функция е налична, само ако преди това сте използвали AV усилвателя за
извеждане на звука на телевизора.
Автоматично превключва изхода на звука към AV усилвател чрез включване на AV усилвателя, когато включите телевизора.
Автоматично изключва свързания AV усилвател, когато изключите телевизора.
Регулира силата на звука (бутони телевизора.
+/–) и заглушава звука (бутон ) на свързания AV усилвател през дистанционното на
Видео камера
Автоматично включва телевизора и превключва на входния сигнал от свързаната видео камера, когато свързаната видео
камера се включи.
Автоматично изключва свързаната видео камера, когато изключите телевизора.
Управлява работата на менютата (бутони / / / ), възпроизвеждането (напр. бутон видео камера през дистанционното на телевизора.
Забележки
59
) и избора на канали на свързаната
“Управление на BRAVIA Sync” (BRAVIA Sync) е налично само за свързано BRAVIA Sync­съвместимо устройство, което има
логото BRAVIA Sync.
Нагоре | Използване на BRAVIA Sync устройства
60
Използване на Sync Menu
Стъпки
1. Натиснете бутона SYNC MENU.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
маркирате бутона SYNC MENU, после натиснете тъчпада, за да изберете.)
), плъзнете по тъчпада, за да
2. Изберете желания елемент от Sync Menu.
За да излезете от Sync Menu, натиснете бутона SYNC MENU.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
бутона SYNC MENU, после натиснете тъчпада, за да изберете.)
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате
Съвети
Ако натиснете бутона SYNC MENU, помощният екран се показва в случаите описани по­долу.
­ Няма свързано HDMI или MHL устройство.
­ [Управление на BRAVIA Sync] е [Изкл.].
Налични елементи
[Избор на устройство]
Позволява избор на устройство, съвместимо с BRAVIA Sync, за управление през дистанционното на телевизора.
[Контрол на устройства]
Показва менюто, опциите и списък със заглавия на свързаното устройство или изключва устройството.
[Слушайте звука от ТВ говорителите]/[Слушайте звука от аудио система]
Превключва изхода на високоговорителя между телевизора и свързаното аудио устройство.
[ТВ контрол]
Показва менюто и опциите на телевизора или показва/скрива показваните елементи на екрана на телевизора.
[Връни към ТВ]
Връща към ТВ каналите.
[ТВ контрол с дистанционното на ТВ]/[Контрол на у­ва от дистанц. на ТВ]
Превключва управлението от дистанционното между телевизора и свързаното устройство.
Съвети
Всяко устройство, съвместимо с BRAVIA Sync (с изключение на аудио система), е изброено като нов източник на входен сигнал
в [Входове] в меню Home.
Нагоре | Използване на BRAVIA Sync устройства
61
Наст. на бут. за управ. на HDMI/MHL устр.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете 2. Изберете [Настройки].
[Външни входове] → [Настройки за BRAVIA Sync] → [Бутони за контрол на устройства] → желаната опция.
Достъпни опции
[Няма]
Деактивира управлението през дистанционното на телевизора.
[Нормални]
Позволява основни действия, като бутони за навигация (горе, долу, ляво, дясно и др.).
[Бутони за настройка]
Позволява основни действия и управление на бутоните, свързани с каналите, като бутони PROG +/– или бутони 0 ­ 9 и др.
Полезно при управление на тунер или декодер и др. през дистанционното.
[Бутони за меню]
Позволява основни действия и управление на бутоните HOME/OPTIONS.
Полезно при управление на менюта на BD плейър и др. през дистанционното.
[За настройка и меню]
Позволява основни действия и работа с бутоните HOME/OPTIONS, както и с бутоните, свързани с каналите.
Нагоре | Използване на BRAVIA Sync устройства
62
Показване на списък с BRAVIA Sync устройства
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете 2. Изберете [Настройки].
[Външни входове] → [Настройки за BRAVIA Sync] → [Списък на BRAVIA Sync yстройства].
Нагоре | Използване на BRAVIA Sync устройства
63
Полезни функции
Автоматична настройка на картина/звук
Избор на настройка на картина и звук, подходящи за съдържанието
Автом. регулиране на яркостта на картината според околното осветление
Добавяне на предпочитани приложения
Използване на функция за търсене
Търсене на информ. за текущо изoбр.
Търсене по ключова дума
Енергоспестяване
Енергоспестяване чрез яркостта на картината
Изключване на телевизора чрез следене на време, в което не се използва
Използване на часовник/таймери
Ръчна настройка на текущо време
Настройка на таймер
Настройка на таймер за заспиване
Нагоре
64
Избор на настройка на картина и звук, подходящи за съдържанието
Общ преглед
Можете да изберете предварителна настройка за картина и звук (напр. [Автомат.], [Кино], [Спорт]), която отговаря на
съдържанието.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Избор на сцена] → желаната опция.
Достъпни опции
[Автомат.]
Избира автоматично сцената, в зависимост от гледаното съдържание.
[Авто (24p синхр.)]
Автоматично избира "Кино" за съдържание с 24 Hz сигнал. Действа като "Автомат." за всички останали сигнали.
[Общи]
Изключване на Избор на сцена за общо съдържание.
[Кино]
Оптимална картина и звук за гледане на филми.
[Спорт]
Оптимална картина и звук за гледане на спортни предавания.
[Музика]
Оптимален звук за слушане на музика.
[Анимация]
Оптимална картина за гледане на анимация.
[Снимки]
Оптимална картина за преглед на снимки. Тази настройка ще се приложи само за формати 1080i/p (50/60Hz) и 480/576p.
(1080i/p (50Hz) и 576p са налични в зависимост от вашия регион/държава.)
[Игра]
Оптимална картина и звук за видео игри.
[Графика]
Оптимална картина за разглеждане на таблици и символи.
Нагоре | Полезни функции
65
Автом. регулиране на яркостта на картината според околното осветление
Общ преглед
Яркостта на картината може да се настройва автоматично според околното осветление. Можете да намалите консумацията на
енергия, оптимизирайки яркостта на картината.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Еко] → [Светлинен сензор] → [Вкл.].
Нагоре | Полезни функции
66
Добавяне на предпочитани приложения
Стъпки
1. Показване на приложение за добавяне в [Моите приложения].
Натиснете бутона HOME, после изберете [Приложения] → [Всички приложения] → желаното приложение.
2. Натиснете бутона , после изберете [Добави в Мои приложения].
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада.)
За достъп до елементите, добавени в [Моите приложения]
Натиснете бутона HOME, изберете [Приложения], после желания елемент.
За премахване на елемент от [Моите приложения]
Покажете елемента за изтриване, натиснете бутона OPTIONS, после изберете [Изтрий от Мои приложения].
За сортиране на списъка с приложения
Натиснете бутона HOME, после изберете [Приложения].
Маркирайте желания елемент, натиснете бутона OPTIONS, после изберете [Премести приложение]. Избраното приложение се
мести към желаната позиция чрез използване на бутоните / / / в екрана за подреждане на приложения. Натиснете бутона , за да приложите промяната.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, плъзнете наляво/надясно/нагоре/надолу, за да преместите на желаните
позиции, после натиснете тъчпада.)
Нагоре | Полезни функции
67
Търсене на информ. за текущо изoбр.
Общ преглед
Тази функция търси в база данни в интернет информация за телевизионната програма, която гледате, или за заглавието/името
на изпълнителя на музиката, текущо възпроизвеждана на телевизора. Музика, която се възпроизвежда на устройство, свързано
с телевизора, също може да бъде търсена.
Можете също да търсите свързана информация в резултатите от търсенето.
Съвети
От март 2014 г. тази функция е налична в регионите/държавите по­долу.
Република Чехия / Дания / Германия / Швейцария / Австрия / Великобритания / Ирландия / Испания / Франция / Италия /
Холандия / Белгия / Люксембург / Норвегия / Полша / Русия / Словакия / Финландия / Швеция / Нова Зеландия / Австралия /
САЩ / Канада / Бразилия
Стъпки
1. Свържете се към широколентова интернет връзка.
Натиснете бутона , за да прескочите към списъка със заглавия. След това натиснете бутона отново, за да отидете на
“Свързване към Интернет” за подробности.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада. След това натиснете тъчпада отново, за да
отидете на “Свързване към Интернет” за подробности.)
2. По време на възпроизвеждане на телевизионна програма, видео или музика, натиснете бутона RELATED SEARCH.
3. Когато гледате телевизионна програма, ще се появи свързана с нея информация. Преминете на стъпка 4.
За съдържание, различно от телевизионни програми, ще се показва информация за текущо възпроизвежданата музика.
Преминете на стъпка 3.
4. След като в долния десен ъгъл на екрана се появи съобщение, което указва, че търсенето е приключило, натиснете бутона .
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада.)
5. Ще се появи подробна информация за текущо възпроизвежданата програма или музика.
За преглед на свързаната подробна информация, превключвайте разделите чрез бутоните / .
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, плъзнете наляво/надясно, за да превключвате между разделите.)
Работа с резултата от търсенето
Можете да използвате различни действия (напр. [Възпроизвеждане] и [Настройка]). Наличните действия зависят от
обстоятелствата.
Забележки
Информацията може да не е налична в зависимост от това, което гледате.
Когато гледате телевизия през външен вход, не можете да търсите информация за телевизионните програми.
За клиенти в САЩ или Канада: когато гледате телевизия чрез кабелен сигнал, не можете да търсите информация за
телевизионните програми.
Нагоре | Полезни функции
68
Търсене по ключова дума
Общ преглед
Можете да търсите информация относно телевизионни програми, музика и видеоклипове чрез въвеждане на ключова дума
(заглавие на песен, име на албум, заглавие на видеоклип и др.). Можете също така да търсите и възпроизвеждате интернет
видео. Целта на търсенето може да се различава в зависимост от вашия регион/държава.
Стъпки
1. Свържете се към широколентова интернет връзка.
Натиснете бутона , за да прескочите към списъка със заглавия. След това натиснете бутона отново, за да отидете на
“Свързване към Интернет” за подробности.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада. След това натиснете тъчпада отново, за да
отидете на “Свързване към Интернет” за подробности.)
2. Натиснете бутона HOME, после изберете [Търсене].
3. Изберете областта за въвеждане на текст, въведете ключова дума, после изберете [Въведи].
Можете също да изберете ключови думи, с които сте търсили преди.
Резултатът от търсенето ще бъде категоризиран по типа съдържание, след което ще се покаже. Изберете категория, за да
се покажат резултатите от търсенето за тази категория.
4. Изберете резултат от търсенето.
За да се върнете към последно гледаното съдържание, натиснете бутона RETURN няколко пъти.
Нагоре | Полезни функции
69
Енергоспестяване чрез яркостта на картината
Общ преглед
Можете да намалите консумацията на енергия чрез промяна на яркостта на картината.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Еко] → [Енергоспестяване] → желаната опция.
Достъпни опции
[Картина изключена]
Максимално спестяване на енергия. Картината се изключва; звукът остава включен.
[Силен]
Високо спестяване на енергия. Картината потъмнява.
[Ниско]
Малко спестяване на енергия. Картината потъмнява леко.
[Изкл.]
Няма спестяване на енергия.
Съвети
Ако бъде изключено захранването при зададена [Картина изключена], [Енергоспестяване] ще бъде настроено на [Изкл.] при
следващото включване.
Нагоре | Полезни функции
70
Изключване на телевизора чрез следене на време, в което не се използва
Общ преглед
Можете да настроите телевизора да се изключва автоматично, ако не се използва за предварително зададен период от време.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Еко] → [Изключва, ако ТВ не се използва] → периода.
Когато зададеното време изтече, захранването ще се изключи автоматично. Ако е избрано [Изкл.], захранването няма да се
изключи.
Нагоре | Полезни функции
71
Ръчна настройка на текущо време
Общ преглед
Текущото време се настройва автоматично, ако телевизорът получава времето от цифров сигнал. Ако телевизорът не може да
приеме цифров сигнал, задайте текущото време ръчно.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Часовник/Таймери] → [Сверяване на часовника].
3. Натиснете бутона от [Дата], после настройте датата → изберете [Час] → настройте часа.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете [Дата] от тъчпада.)
За да зададете часовата зона, в която се намирате
Натиснете бутона HOME, изберете желаната опция.
[Настройки] → [Системни настройки] → [Часовник/Таймери] → [Времева зона] →
(Тази настройка е налична в зависимост от вашия регион/държава.)
За да превключите автоматично между зимно и лятно време според календара
Натиснете бутона HOME, след това изберете лятно време] → [Вкл.].
[Настройки] → [Системни настройки] → [Часовник/Таймери] → [Автоматично
(Тази настройка е налична в зависимост от вашия регион/държава.)
Нагоре | Полезни функции
72
Настройка на таймер
Общ преглед
Можете да настроите телевизора да се включва от режим на готовност в избрано време.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Часовник/Таймери] → [Автоматично включване].
3. Натиснете бутона от [Автоматично включване], после изберете [Вкл.] → настройката → настройте елемента.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете [Автоматично включване] от тъчпада.)
Нагоре | Полезни функции
73
Настройка на таймер за заспиване
Общ преглед
Можете да настроите телевизора да се изключва след предварително настроен период от време.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Часовник/Таймери] → [Автоматично изключване] → желаната опция.
Забележки
Когато изключите телевизора и го включите отново, [Автоматично изключване] се нулира на [Изкл.].
Нагоре | Полезни функции
74
Свързване към Интернет
Безжична връзка (вградена безжична LAN)
Кабелна връзка (с LAN кабел)
Настройване на IPv6
Нагоре
75
Безжична връзка (вградена безжична LAN)
Осъществяване на връзка
Вграденото безжично мрежово устройство ви позволява достъп до интернет и до предимствата на мрежа в среда без кабели.
Стъпки
1. Настройте безжичния рутер (или точка на достъп).
За подробности вижте ръководството за работа на вашия безжичен рутер (или точка за достъп) или се свържете с лицето,
което е настроило мрежата (мрежов администратор).
2. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
3. Изберете [Мрежа] → [Настройка на мрежата] → [Настройте връзката с мрежата] → [Лесно].
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
5. След приключване на настройката, изберете [Обнови Интернет съдържание].
За да изключите вградената безжична LAN
Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] → [Мрежа] → [Вградена Wi­Fi] → [Изкл.].
Съвети
За плавно поточно видео:
­ Променете настройката на вашия безжичен рутер (или точка за достъп) на 802.11n, ако е възможно. За подробности как да
промените настройката, вижте ръководството за работа на вашия безжичен рутер (или точка за достъп) или се свържете с
лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
­ Ако горното не доведе до подобрение, променете настройката на вашия безжичен рутер (или точка на достъп) на 5GHz, което
може да помогне за подобряване на качеството на поточното видео.
­ 5GHz честотна лента може да не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава. Ако не се поддържа 5GHz честотна
лента, телевизорът може да се свързва към безжичен рутер (точка за достъп) само като използва 2,4GHz честотна лента.
За да използвате WEP защита с безжичния рутер (или точка за достъп) изберете [Експерт] → [Настройка Wi­Fi] → [Сканирай].
За да използвате метода WPS PIN, изберете [Експерт] → [Настройка Wi­Fi] → [WPS (PIN)].
Забележки
Елементите от настройката (напр. IP адрес, маска на подмрежа, DHCP) може да варират в зависимост от интернет доставчика
или рутера. За подробности вижте ръководството с инструкции, предоставено от интернет доставчика, или това на рутера. Или
се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
Нагоре | Свързване към Интернет
76
Кабелна връзка (с LAN кабел)
Осъществяване на връзка
Кабелната LAN връзка ви позволява достъп до Интернет и вашата домашна мрежа. Свържете LAN кабел към вашия телевизор.
Стъпки
1. Настройте LAN рутера.
За подробности вижте ръководството за работа на вашия LAN рутер или се свържете с лицето, което е настроило мрежата
(мрежов администратор).
2. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
3. Изберете [Мрежа] → [Настройка на мрежата] → [Настройте връзката с мрежата] → [Лесно].
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
5. След приключване на настройката, изберете [Обнови Интернет съдържание].
Забележки
Елементите от настройката (напр. IP адрес, маска на подмрежа, DHCP) може да варират в зависимост от интернет доставчика
или рутера. За подробности вижте ръководството с инструкции, предоставено от интернет доставчика, или това на рутера. Или
се свържете с лицето, което е настроило мрежата (мрежов администратор).
Нагоре | Свързване към Интернет
77
Настройване на IPv6
Осъществяване на връзка
Ако услугата на доставчика ви е съвместима с IPv6, можете да свържете телевизора с интернет чрез IPv6.
Пример за безжична връзка:
Стъпки
1. Свържете се към широколентова интернет връзка.
Натиснете бутона , за да прескочите към списъка със заглавия. След това натиснете отново бутона , за да отидете на
“Безжична връзка” или “Кабелна връзка” в “Свързване към Интернет” за подробности.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада. След това натиснете отново тъчпада, за да
отидете на “Безжична връзка” или “Кабелна връзка” в “Свързване към Интернет” за подробности.)
2. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
3. Изберете [Мрежа] → [IPv6 настройки] → [Настройка на IPv6 връзка].
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
Забележки
Ако вашата мрежова среда не поддържа IPv6, изключете IPv6 на телевизора.
Нагоре | Свързване към Интернет
78
Използване на домашна мрежа
Възпроизвеждане на съдържание от PC
Настройка на домашна мрежа
Разрешаване на функция за визуализация
Разрешаване/блокиране на достъп от контролер
Разширени настройки за визуализация
Избор на показани сървъри
Проверка на връзка към сървър
Свързване през Wi­Fi Direct (без безжичен рутер)
Възпроизвеждане с функция за визуализация
Използване смартфон/таблет като дистанц.
Показване на екрана на смартфона на ТВ (Дублиране на екрана)
Споделяне на снимки
Нагоре
79
Възпроизвеждане на съдържание от PC
Общ преглед
Можете да възпроизвеждате снимки/музика/видео файлове, записани на сървър (напр. компютър), който е свързан към същата
домашна мрежа, към която е свързан телевизора.
Стъпки
1. Свържете телевизора към домашната мрежа, следвайки стъпките в “Свързване към Интернет”.
Натиснете бутона , за да прескочите към списъка със заглавия. След това натиснете бутона отново, за да отидете на
“Свързване към Интернет” за подробности.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада. След това натиснете тъчпада отново, за да
отидете на “Свързване към Интернет” за подробности.)
2. Натиснете бутона HOME, после изберете [Приложения].
3. Изберете [Всички приложения] → [Mедиен плейър] → [Снимки], [Музика] или [Видео] → сървърът, съдържащ файла за
възпроизвеждане → папката или файла от списъка.
Ако изберете папка, изберете желания файл.
Възпроизвеждането започва.
За да проверите поддържаните файлови формати
Codec List
Забележки
Сървърът трябва да е DLNA­сертифициран (напр. VAIO).
В зависимост от файла, възпроизвеждането може да не е възможно дори когато използвате поддържани формати.
Само панорамни JPEG файлове със следните хоризонтални/вертикални размери могат да се превъртат с плъзгач. (Ако JPEG
файлът се редактира на компютър и др., може да не е възможно превъртането с плъзгач.)
­ За хоризонтално превъртане: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160,
10480/4096, 11520/1080
­ За вертикално превъртане: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872,
4096/10480, 1080/11520
[Лице под лупа] и [Увеличение и изрязване] в менюто с опции на [Изрязване] може да не работят за някои файлове с
изображения.
Нагоре | Използване на домашна мрежа
80
Разрешаване на функция за визуализация
Общ преглед
Чрез разрешаване на функцията за визуализация (renderer) можете да възпроизвеждате снимки/музика/видео файлове от
контролер (напр. цифров фотоапарат) на екрана на телевизора, като работите директно с устройството. Освен това, мобилно
устройство (напр. смартфон) може да работи като дистанционно за телевизора през домашната мрежа.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Мрежа] → [Настройка на домашната мрежа] → [Отдалечено у­во/Функция Renderer] → [Отдалечено у­во/
Функция Renderer] → [Вкл.].
Нагоре | Използване на домашна мрежа
81
Разрешаване/блокиране на достъп от контролер
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Мрежа] → [Настройка на домашната мрежа] → [Отдалечено у­во/Функция Renderer] → [Renderer ­ управление
на достъпа] → контролерът за промяна на настройката за разрешаване на достъп → [Вкл.] или [Изкл.].
Изберете [Вкл.], за да разрешите достъпа от контролера. Изберете [Изкл.], за да блокирате достъпа от контролера.
Нагоре | Използване на домашна мрежа
82
Разширени настройки за визуализация
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Мрежа] → [Настройка на домашната мрежа] → [Отдалечено у­во/Функция Renderer] → [Настройка на Renderer]
→ желаната опция.
Достъпни опции
[Автоматично разрешение за достъп]
Позволява достъп до телевизора автоматично, когато контролер поиска достъп до телевизора за първи път.
[Интелигентен избор]
Отговаря на инфрачервени сигнали, изпратени от контролери.
Нагоре | Използване на домашна мрежа
83
Избор на показани сървъри
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Мрежа] → [Настройка на домашната мрежа] → [Списъка на сървърите] → сървърът, който да се показва или да
не се показва → [Да] или [Не].
Нагоре | Използване на домашна мрежа
84
Проверка на връзка към сървър
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Мрежа] → [Настройка на домашната мрежа] → [Диагностика на сървърите].
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите диагностика.
Нагоре | Използване на домашна мрежа
85
Свързване през Wi­Fi Direct (без безжичен рутер)
Общ преглед
Телевизорът може да бъде свързан директно към Wi­Fi/Wi­Fi Direct устройство (напр. смартфон, компютър), което поддържа
също функцията “DLNA Push контролер”. Съдържание, като например снимки/музика/видео, от устройството може да се
възпроизвежда на телевизора. За тази функция не се изисква безжичен рутер (или точка на достъп).
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Мрежа] → [Wi­Fi Direct] → [Вкл.].
3. Изберете [Настройки за Wi­Fi Direct].
4. Изберете името на телевизора, показано на телевизионния екран, с помощта на Wi­Fi Direct устройството.
Ако устройството не поддържа Wi­Fi Direct, натиснете бутона OPTIONS, после изберете [Ръчно].
5. Използвайте Wi­Fi Direct/Wi­Fi устройството за свързване с телевизора.
6. Изпратете съдържание от Wi­Fi Direct/Wi­Fi устройството към телевизора.
За подробности вижте ръководството с инструкции на устройството.
Ако връзката е неуспешна
Когато е показан екранът за готовност на Wi­Fi Direct настройките, натиснете бутона OPTIONS, след което изберете [Ръчно].
Изберете [WPS (бутон)], ако устройството поддържа WPS. В противен случай изберете [Други начини] и следвайте
инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
За да свържете друго устройство
Следвайте горните стъпки, за да свържете устройствата. Могат да бъдат свързани до 10 устройства едновременно. За да
свържете друго устройство, когато вече са свързани 10 устройства, изключете ненужното устройство, след което свържете
другото.
За да промените името на телевизора, което се показва на свързаното устройство
Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] → [Мрежа] → [Име на устройство].
За да покажете списък на свързаните устройства/отмяна на регистрация на устройства
Когато е показан екранът за готовност на Wi­Fi Direct настройките, натиснете бутона OPTIONS, след което изберете [Покажи
списъка на у­ва / Изтрий].
За да отмените регистрация на устройство, изберете устройството от списъка за изтриване, после натиснете бутона (или
натиснете тъчпада на тъчпад дистанционното управление). После изберете [Да] на дисплея, за да потвърдите.
За да отмените регистрацията на всички устройства, натиснете бутона OPTIONS в списъка, изберете [Изтрий всички], после
[Да] на дисплея, за да потвърдите.
Иконите отляво на списъка показват следното.
(икона отметка): Свързани устройства
(икона дисплей): Устройства, съвместими с Дублиране на екрана
За да се покаже диалогов прозорец при опит за свързване на устройство с телевизора
Активирането на тази функция може да попречи на свързването на нежелани устройства.
Когато е показан екранът за готовност на Wi­Fi Direct настройките, натиснете бутона OPTIONS, след което изберете
[Известяване за регистрация].
Имайте предвид, че след като откажете заявката за регистрация от устройство, няма да можете да свържете устройството,
освен ако не го изтриете от списъка с устройства.
За да свържете устройство, което сте отказали, натиснете бутона OPTIONS, изберете [Покажи списъка на у­ва / Изтрий], после
изтрийте отказаното устройство. След това направете ново свързване с устройството.
За да промените настройките за честотната лента (за експерти)
Когато вашият телевизор не е свързан безжично към рутер, можете да изберете честотна лента за функцията Wi­Fi Direct.
Когато е показан екранът за готовност на Wi­Fi Direct настройката, натиснете бутона OPTIONS, след което изберете [Настройка
на честотата].
[Автомат.]: Обикновено използвайте тази опция. Тя автоматично избира подходяща честотна лента за функцията Wi­Fi Direct.
[Автомат. (2.4 GHz)]: Използвайте тази опция, когато се свързвате към устройства, които поддържат само 2,4GHz. Тази опция
може да поддържа повече устройства от другите опции.
86
[Автомат. (5 GHz)]: Използвайте тази опция, когато се свързвате към устройства, които поддържат само 5GHz. Тази опция може
да подобри качеството на поточното видео.
Имайте предвид, че когато изберете тази опция, телевизорът не може да се свърже с устройства, които поддържат само
2,4GHz.
[Избор на канал]: Използвайте тази опция, за да изберете конкретен безжичен канал.
Съвети
За информация относно поддържаната от вашето устройство безжична честотна лента, вижте ръководството на вашето
устройство.
5GHz честотна лента може да не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава. Ако не се поддържа честотна лента
5GHz, можете да използвате само [Автомат.] и [Избор на канал].
Забележки
Ако телевизорът е свързан с безжичен рутер (или точка на достъп) на 5GHz:
­ Връзката на честота 5GHz ще бъде прекъсната, когато [Wi­Fi Direct] е [Вкл.]. Докато връзката е прекъсната, комуникацията през
интернет (например входящи повиквания*) е спряна.
* Входящо повикване е налично в зависимост от модела на телевизора.
­ Връзката ще бъде възстановена, когато [Wi­Fi Direct] е [Изкл.].
5GHz честотна лента може да не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава. Ако не се поддържа 5GHz честотна
лента, телевизорът може да се свързва към безжичен рутер (точка на достъп) само като използва 2,4GHz честотна лента.
Нагоре | Използване на домашна мрежа
87
Възпроизвеждане с функция за визуализация
Общ преглед
Можете да възпроизвеждате снимки/музика/видео файлове от контролер (напр. цифров фотоапарат) на екрана на телевизора,
като работите директно с контролера. Контролерът трябва също да е съвместим за визуализация.
Стъпки
1. Свържете телевизора към домашната мрежа, следвайки стъпките в “Свързване към Интернет”.
Натиснете бутона , за да прескочите към списъка със заглавия. След това натиснете бутона отново, за да отидете на
“Свързване към Интернет” за подробности.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада. След това натиснете тъчпада отново, за да
отидете на “Свързване към Интернет” за подробности.)
2. Работете с контролера, за да започнете възпроизвеждане на съдържание на екрана на телевизора.
Нагоре | Използване на домашна мрежа
88
Използване смартфон/таблет като дистанц.
Общ преглед
Можете да управлявате телевизора от сензорния екран на мобилно устройство (например смартфон или таблет) чрез
инсталираното приложение “TV SideView”. За да използвате мобилно устройство като дистанционно управление на телевизора,
регистрирайте го на телевизора като отдалечено устройство. (Регистрацията е необходима само първия път.)
Налични операции при използване на мобилно устройство с инсталирано приложение “TV SideView”
Включване и управление на телевизора като дистанционно
Въвеждане на текст чрез клавиатурата на мобилното устройство
Пълната информация за приложението “TV SideView” ще намерите на следния уебсайт:
http://info.tvsideview.sony.net
За подробности как да използвате приложението “TV SideView”, вижте в помощта на приложението.
Съвети
Можете да намерите и свалите приложението “TV SideView” от:
­ Google Play (за операционна система Android)
­ App Store (за iOS)
Стъпки
1. Свържете телевизора към домашната мрежа, следвайки стъпките в “Свързване към Интернет”.
Натиснете бутона , за да прескочите към списъка със заглавия. След това натиснете бутона отново, за да отидете на
“Свързване към Интернет” за подробности.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада. След това натиснете тъчпада отново, за да
отидете на “Свързване към Интернет” за подробности.)
2. Свържете мобилното устройство към домашната мрежа, към която е свързан телевизорът.
3. Стартирайте приложението “TV SideView” на мобилното устройство, след това потърсете телевизора в домашната мрежа
или в наличните Wi­Fi Direct устройства.
На мобилното устройство се появява списък с откритите устройства.
4. Изберете телевизора от списъка с откритите устройства, след това изпълнете необходимото действие на устройството.
Взаимно регистриране (горните стъпки) се изисква само първия път.
Съвети
Можете също да свържете приложението “TV SideView” към телевизора чрез Wi­Fi Direct. Включете функцията Wi­Fi Direct на
телевизора, като изберете [Настройки] → [Мрежа] → [Wi­Fi Direct] → [Вкл.], после отидете на страницата [Настройки за
Wi­Fi Direct] на телевизора, като изберете [Настройки] → [Мрежа] → [Настройки за Wi­Fi Direct].
За да включите телевизора от “TV SideView” на вашето мобилно устройство
Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] → [Мрежа] → [Настройка на домашната мрежа] →
[Дистанционно включване] → [Вкл.].
Потреблението на енергия в режим Готовност ще се повиши, ако е зададено на [Вкл.].
Забележки
Проверете дали [Отдалечено у­во/Функция Renderer] е настроено на [Вкл.]. За да потвърдите настройката, натиснете бутона
HOME, след това изберете [Настройки] → [Мрежа] → [Настройка на домашната мрежа] → [Отдалечено у­во/Функция
Renderer] → [Отдалечено у­во/Функция Renderer].
Името и наличните функции на “TV SideView” подлежат на промяна.
Нагоре | Използване на домашна мрежа
89
Показване на екрана на смартфона на ТВ (Дублиране на екрана)
Общ преглед
Можете да покажете екрана на мобилно устройство (например смартфон или таблет) на телевизора, за да преглеждате снимки,
видео или уебсайтове.
“Дублиране на екрана” е функция за показване на екрана на устройство, съвместимо с Дублиране на екрана (например
смартфон или компютър) на телевизора чрез технологията Miracast. За използването на тази функция не се изисква безжичен
рутер (точка на достъп).
Стъпки
1. Натиснете бутона , после изберете [Дублиране на екрана].
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
), плъзнете по тъчпада, за да
, натиснете тъчпада, плъзнете по тъчпада, за маркирате [Дублиране на екрана], после натиснете
маркирате бутона тъчпада.)
2. Настройте смартфона за свързване с телевизора.
Когато смартфонът е свързан с телевизора, екранът, показан на смартфона, ще се показва също и на телевизора.
За подробности вижте ръководството с инструкции на смартфона.
За да промените името на телевизора, което се показва на свързаното устройство
Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] → [Мрежа] → [Име на устройство].
За да покажете списък на свързаните устройства/отмяна на регистрация на устройства
Когато е показан екранът за готовност за Дублиране на екрана, натиснете бутона OPTIONS, след което изберете [Покажи
списъка на у­ва / Изтрий].
За да отмените регистрация на устройство, изберете устройството от списъка за изтриване, после натиснете бутона (или
натиснете тъчпада на тъчпад дистанционното управление). После изберете [Да] на дисплея, за да потвърдите.
За да отмените регистрацията на всички устройства, натиснете бутона OPTIONS в списъка, изберете [Изтрий всичко], после
[Да] на екрана, за да потвърдите.
Иконите отляво на списъка показват следното.
(икона отметка): Свързани устройства
(икона екран): Устройства, съвместими с Дублиране на екрана
За да се покаже диалогов прозорец при опит за свързване на устройство с телевизора
Активирането на тази функция може да попречи на свързването на нежелани устройства.
Когато е показан екранът за готовност за Дублиране на екрана, натиснете бутона OPTIONS, след което изберете [Известяване
за регистрация] → [Вкл.].
Имайте предвид, че след като откажете заявката за регистрация от устройство, няма да можете да свържете устройството,
освен ако не го изтриете от списъка с устройства.
За да свържете устройство, което сте отказали, натиснете бутона OPTIONS, изберете [Покажи списъка на у­ва / Изтрий], после
изтрийте отказаното устройство. След това направете ново свързване с устройството.
За да промените настройките за честотната лента (за експерти)
Когато е показан екранът за готовност за Дублиране на екрана, натиснете бутона OPTIONS, след което изберете [Настройка на
честотата].
[Автомат.]: Обикновено използвайте тази опция. Тя автоматично избира подходящата честотна лента за функцията Дублиране
на екрана.
[Автомат. (2.4 GHz)]: Използвайте тази опция, когато се свързвате към устройства, които поддържат само 2,4GHz. Тази опция
може да поддържа повече устройства от другите опции.
[Автомат. (5 GHz)]: Използвайте тази опция, когато се свързвате към устройства, които поддържат само 5GHz. Тази опция може
да подобри качеството на поточното видео.
Имайте предвид, че когато изберете тази опция, телевизорът не може да се свърже с устройства, които поддържат само 2,4GHz
(с изключение на екрана за готовност за Дублиране на екрана).
[Избор на канал]: Използвайте тази опция, за да изберете конкретен безжичен канал.
Имайте предвид, че когато вашият телевизор е свързан към безжичен рутер (точка на достъп), [Настройка на честотата] не
може да се променя.
Съвети
За информация относно поддържаната от вашето устройство безжична честотна лента, вижте ръководството на вашето
устройство.
5GHz честотна лента може да не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава. Ако не се поддържа честотна лента
5GHz, можете да използвате само [Автомат.] и [Избор на канал].
Може да се използва различна честотна лента в зависимост от свързаното безжично устройство.
90
Забележки
Докато е показан екранът за готовност за Дублиране на екрана, безжичната връзка между вашия телевизор и вашия безжичен
рутер (точка за достъп) е прекъсната. Поради тази причина комуникация през интернет (като входящи повиквания*) е спряна.
* Входящо повикване е налично в зависимост от модела на телевизора.
Нагоре | Използване на домашна мрежа
91
Споделяне на снимки
Общ преглед
Съберете се около телевизора със семейството и приятели, свържете вашите смартфони/таблети към телевизора и
разглеждайте вашите любими снимки на големия екран на телевизора. Освен това, ако харесате снимка на смартфона/таблета
на някой друг, можете да я копирате на вашето устройство.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Приложения] → [Фото споделяне].
Появява се въведение към стъпките за свързване на вашия смартфон/таблет към телевизора.
2. Натиснете бутона (или натиснете тъчпада на тъчпад дистанционното управление), за да започнете.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете всеки смартфон/таблет към телевизора.
4. След като всички връзки са установени, натиснете .
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, плъзнете надясно.)
5. Отворете уеб браузъра на вашия смартфон/таблет и следвайте инструкциите на екрана за достъп до URL адреса, показан
на екрана на телевизора.
6. За да покажете снимка на телевизора, натиснете [Започни] на вашия смартфон/таблет, натиснете , изберете снимката на
вашия смартфон/таблет, после натиснете . Снимката се появява на екрана на телевизора и на всеки смартфон/таблет се
показва миниатюра на снимката.
7. За да запишете снимка, показана на телевизора, натиснете нейната умалена картинка на вашия смартфон/таблет, после
натиснете и задръжте върху снимката, за да се отвори контекстното меню. Изберете [Запис], за да запишете снимката.
Можете да докоснете , за да видите снимката отново на екрана на телевизора.
Забележки
Историята на миниатюрите пази до 5 снимки. Можете също да свържете USB флаш памет към телевизора, за да запишете до
55 снимки.
Не изваждайте USB флаш паметта, докато използвате приложението Фото споделяне. Иначе данните в устройството може да
се повредят.
Ако телевизорът използва 5GHz честотна лента за свързване към безжичен рутер (или точка за достъп), при стартиране на
Фото споделяне връзката се прекъсва.
Могат да бъдат свързани до 10 смартфона/таблета към телевизора едновременно. За да свържете друго устройство, когато
вече са свързани 10 устройства, изключете ненужното устройство, след което свържете другото.
Поддържа се браузърът по подразбиране за Android 2.3 или по­нов.
Поддържа се браузърът по подразбиране за iOS, но някои функции не могат да се използват в зависимост от вашата версия на
iOS.
Максималният размер на снимка е 10MB.
Нагоре | Използване на домашна мрежа
92
Конфигуриране на различни настройки
Настройки на картина/екран
Избор на режим на картина
Регулиране на различни настройки на картина (напр. яркост/цвят на картина)
Настройка на размер/позиция на екран
Настройка на звук
Регулиране на различни настройки за звук (напр. бас/високи/баланс)
Настройка на звука според положението на телевизора
Настройка на цифрови канали
Настройка на субтитри
Aудио настройка на цифровото излъчване
Автоматична настройка на цифрови канали
Ръчна настройка на цифрови канали
Подобряване на качеството на картината на избран канал
Записване на нови цифрови услуги автоматично
Сортиране на цифрови канали
Прехвърляне на списък с програми чрез USB устройство
Автоматична настройка на сателитни канали
Подреждане на сателитни канали
Автоматично запазване на нови сателитни услуги
Настройка на аналогов канал
Автоматична настройка на аналогови канали
Ръчна предварителна настройка на аналогови канали
Смяна на канали само с 1­цифрени бутони
Подреждане на аналогови канали
Редактиране на етикети на програми
Програмна информация и настр. услуги
Показване на списък с аналогови програми
Настройка на информационна лента
Показване на тапет за радио предавания
Автоматично замяна на канали
Достъп до платена ТВ услуга
Настройка на интерактивни приложения
Настройка на родителски контрол
Настройка на парола за родителски контрол
Настройка на възрастово ограничение
Блокиране на конкретни програми
Блокиране на интерактивни канали
Блокиране на записано съдържание
Общи настройки
Изключване на тонове на клавиши при работа с дистанционно
Изключване на начално лого
Включване/изключване и регулиране на яркостта на осветлението
Настройка на известяване
Настройка на език на менюта
Възстановяване на фабрични настройки
Настройки на изход за външен звук
Избор на високоговорители за извеждане на звук
Извеждане на звук от слушалки или друга аудио система
Управление на силата на звука на аудио системи с дистанционното на ТВ
Настройка на звука за цифров аудио изход
93
Настройка на връзка между слушалки и високоговорител
Настройка на звук за управление на домашно кино
Настройки външен вход
Управление на външни входове
Превключване на видео вход
Подробна настройка на видео вход
Стартиране на първоначална настройка
Поддръжка
Проверка на системната информация
Качване на история на работа
Актуализация на софтуер
Актуализация на софтуер за предавания/услуги
Актуализация на софтуера на телевизора
Нагоре
94
Избор на режим на картина
Общ преглед
Можете да изберете режим на картината според предпочитанията си. Настройката [Режим картина] работи в съответствие с
настройката [Избор на сцена].
Стъпки
1. Настройте [Избор на сцена].
Натиснете бутона , за да прескочите към списъка със заглавия. След това натиснете бутона отново, за да отидете на
“Избор на настройка на картина и звук, подходящи за съдържанието” за подробности.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете тъчпада. След това натиснете тъчпада отново, за да
отидете на “Избор на настройка на картина и звук, подходящи за съдържанието” за подробности.)
2. Натиснете бутона HOME, после изберете 3. Изберете [Настройки].
[Екран] → [Картина] → [Режим картина] → желаната опция.
Отбележете, че опциите се променят в зависимост от настройката [Избор на сцена]. (напр. ако [Избор на сцена] е в
положение [Общи], опциите в [Режим картина] ще бъдат [Ярък], [Стандартен] и [Потребителски].)
Достъпни опции
[Ярък]
Подобрява контраста и остротата на картината.
[Стандартен]
Предоставя стандартна картина за стандартно домашно използване.
[Потребителски]
Запазва вашите предпочитани настройки.
[Кино 1]
Предоставя филмово съдържание за обстановка, наподобяваща кино салон.
[Кино 2]
Предоставя филмово съдържание за стандартна домашна употреба.
[Спорт]
Оптимизира качеството на картината за гледане на спорт.
[Игра ­ стандарт]
Предоставя стандартна картина, подходяща за игри.
[Игра ­ оригинал]
Регулира картината на играта според вашите предпочитания.
[Графика]
Оптимизира качеството на картината за гледане на графики.
[Снимки­ярки]
Подобрява контраста, остротата и цвета на фотографии.
[Снимки­стандарт]
Оптимизира качеството на картината за гледане на фотографии.
[Снимки­оригинал]
Подобрява визуалната топлина на фотографиите.
[Снимки­настроени]
Регулира настройката на детайли при разглеждане на фотографии и запазва вашите предпочитани настройки.
[Анимация]
Оптимизира качеството на картината за гледане на анимации.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
95
Регулиране на различни настройки на картина (напр. яркост/цвят на картина)
Общ преглед
Можете да регулирате различни настройки на картината, например яркост/цвят и др.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете 2. Изберете [Настройки].
[Екран] → [Картина] → желаната опция.
Достъпни опции
[Входове]
Прилага персонализирани настройки на картината според текущия вход или към общата памет, споделяна от други входове. За
да използвате същите настройки на картината за повече от един вход, изберете [Общи] и регулирайте настройките на
картината.
[Режим картина]
Позволява избор на режим на картината според предпочитанията ви. Натиснете бутона (или натиснете тъчпада на тъчпад дистанционното управление), за да отидете на “Избор на режим на
картина” за подробности. Отиди в страницата
[Нулиране]
Връща всички фабрично зададени настройки на [Картина] с изключение на [Входове], [Режим картина] и [Допълнителни
настройки].
[Подсветка]
Регулира яркостта на подсветката. Намаляването на яркостта на екрана намалява консумацията на енергия.
[Контраст]
Регулира контраста на картината.
[Яркост]
Регулира яркостта на картината.
[Цветност]
Регулира интензивността на цветовете.
[Нюанс]
Регулира зелените и червените тонове. ([Нюанс] е налично според цветовата система.)
[Цветна температура]
Регулира белотата на картината. [Студена]: Придава на белите цветове синкав нюанс. [Неутрална]: Придава на белите цветове неутрален нюанс. [Топла 1]/[Топла 2]: Придава на белите цветове червеникав нюанс. [Топла 2] придава по­червеникав нюанс от [Топла 1].
[Острота]
Регулира остротата на картината.
[Шумоподтискане]
[Автомат.]: Автоматично намалява шума в картината. [Силно]/[Средно]/[Слабо]: Променя ефекта от шумопотискането. [Интелигентно]: Оптимизира автоматично качеството на картината с шумопотискане. (Тази функция е налична само за аналогов RF вход, SCART връзка и композитен видео вход.)
Препоръчително е да изберете [Интелигентно] за аналогов входен сигнал с лошо качество. [Изкл.]: Изключва функцията.
[MPEG шумоподтискане]
[Автомат.]: Автоматично намалява шума при MPEG­компресирано видео. 96
[Силно]/[Средно]/[Слабо]: Намалява шума при MPEG­компресирано видео. [Изкл.]: Изключва функцията.
[Подтискане на точков шум]
[Автомат.]: Автоматично намалява шума (точките). [Изкл.]: Изключва функцията.
[Реално усещане]
Регулира детайлите и шума за реалистична картина.
[Резолюция]
Регулира детайлите и чистотата на картината.
[Филтър на шума]
Регулира шумопотискането на картината.
[Плавна градация]
Създава плавен преход при равни повърхности в картината.
[Режим Филм]
[Автомат.]: Показва филмово съдържание с картина, близка до оригинала чрез прилагане на специфична за филма обработка. [Изкл.]: Изключва функцията. (Ако изображението съдържа нередовни сигнали или твърде много шум, тази настройка се изключва автоматично дори ако е
избрано [Автомат.].)
[Допълнителни настройки]
[Нулиране]: Нулира всички [Допълнителни настройки] до стойностите по подразбиране (с изключение на [Баланс на бялото]). [Корекция на черното]: Усилва черните области в картината за по­силен контраст. [Доп. усилване на контраста]: Автоматично оптимизира [Подсветка] и [Контраст] според яркостта на екрана. Тази настройка е
ефективна за тъмни изображения и сцени. [Гама]: Регулира баланса между светлите и тъмни области в картината. [Авт. ограничение на светлината]: Намалява отблясъците, например при сцени, където целият екран е бял. [Чисто бяло]: Подчертава белотата в картината. [Живи цветове]: Прави цветовете по­живи. [Баланс на бялото]: Регулира червеното, зеленото и синьото ниво на картината. [Подобряване на детайлите]: Подчертава детайлите в картината. [Подобряване на преходите]: Подчертава краищата на обектите в картината. [Естествен цвят на кожата]: Открива лица и възпроизвежда естествен тон на кожата. [Предпочитана скорост дисплей]: Намалява забавянето на картината, за да се оптимизира реагирането на игрови контролери/
работата с компютърна мишка чрез избиране на [Вкл.]. [Режим LED движ.]: Намалява замъгляването при движение.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
97
Настройка на размер/позиция на екран
Общ преглед
Можете да настроите размера и позицията на екрана в зависимост от предпочитанията си.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете 2. Изберете [Настройки].
[Екран] → [Екран] → желаната опция.
Достъпни опции (за входове, различни от PC)
[Входове]
Прилага персонализирани настройки на екрана според текущия вход или към обща памет, споделяна от други входове.
[Формат на екрана]
[Широко увел.]: Увеличава картината, като я запазва възможно най­близко до оригиналната картина. [Нормален]: За оригинален източник 4:3 показва картина 4:3 в оригинален размер със странични ленти за запълване на екран
16:9. За оригинален източник 16:9 показва картина 4:3, която е хоризонтално разширена до 16:9, във формат 4:3. [Пълен]: Увеличава картината хоризонтално, за да запълни екрана, когато входящият сигнал е 4:3. Когато входящият сигнал е
16:9 (High­definition източник), изберете тази опция за показване на картина 16:9 в оригиналния ѝ размер. [Лупа]: Показва картина 16:9, която е била конвертирана във формат 4:3 в правилно съотношение на ширина спрямо височина. [14:9]: Показва картина 14:9 в правилна пропорция. В резултат на екрана се извеждат странични ленти. ([14:9] е налична
според вашия регион/държава.) [Заглавия]: Увеличава картината хоризонтално, като регулира надписите на екрана. Ако е избран компонентен вход (480p) и [Избор на сцена] е настроен на [Игра] или [Графика], наличните опции се променят на
[Фина­нормално]/[Фина­пълно]/[Пренос. игра 1]/[Пренос. игра 2]. [Фина­нормално]: Показва картина 4:3 в оригиналния ѝ размер. Извеждат се странични ленти, за да запълнят екран 16:9. [Фина­пълно]: Разпъва картина 4:3 хоризонтално, за да запълни екран 16:9. [Пренос. игра 1]: Разпъва картина на игра с черна рамка от PlayStation®Portable. [Пренос. игра 2]: Разпъва картина с черна рамка (напр. от браузър) от PlayStation®Portable.
[Автоматичен формат]
Автоматично променя [Формат на екрана], за да съвпадне с входящия сигнал.
[4:3 фиксиран]
Задава формат на екрана по подразбиране за входящ сигнал 4:3.
[Автоматична зона на екрана]
Автоматично регулира картината до най­подходящата зона на дисплея.
[Зона на екрана]
[Всички пиксели]: Показва оригиналната картина, когато части от картината са отрязани. [+1]: Показва картина, като използва максималната зона за гледане на телевизора. [Нормална]: Показва препоръчителния размер на картината. [­1]: Увеличава картината. ([Всички пиксели] е налично само когато входящият сигнал е 1080i/1080p и [Формат на екрана] е зададен на [Пълен].)
[Позиция на екрана]
Регулира вертикалната позиция и хоризонталната позиция на картината.
Вертикалната позиция не може да се регулира, когато [Формат на екрана] е настроен на [Широко увел.], [Нормален] или [Пълен].
[Вертикален размер]
Регулира вертикалния размер на картината.
Тази функция не е налична, когато [Формат на екрана] е настроен на [Нормален] или [Пълен].
Достъпни опции (за PC вход)
[Нулиране]
Възстановява всички настройки на компютърния екран до фабрично зададените.
98
[Формат на екрана]
[Нормален]: Показва оригиналната картина. [Пълен 1]: Увеличава картината, за да запълни зоната на дисплея, като запазва оригиналната картина. [Пълен 2]: Увеличава картината, за да запълни зоната на дисплея.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
99
Регулиране на различни настройки за звук (напр. бас/високи/баланс)
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете 2. Изберете [Настройки].
[Звук] → [Звук] → желаната опция.
Достъпни опции
[Входове]
Прилага персонализирани настройки на звука според текущия вход или към обща памет, споделяна от други входове.
[Режим на звука]
[Стандартен]: Оптимизира качеството на звука за общо съдържание. [Кино]: Оптимизира обемния звук за филми. [Спорт]: Възпроизвежда реалистичен звук, като този на стадион. [Музика]: Позволява ви да усетите динамичен и чист звук, като този на концерт. [Игра]: Увеличава удоволствието от играта с превъзходно звуково качество. [Компресиран звук]: Подобрява качеството на звука за компресирано аудио съдържание с нисък битрейт.
[Surround Effect]
Регулира ефекта на обемния звук.
Ако [Режим на звука] е настроен на [Кино], [Спорт], [Музика] или [Игра], технологията за обемен звук, разработена от Sony,
възпроизвежда обемно звуково поле.
[Автоматичен обемен звук]
Автоматично извежда обемен звук 5.1, когато телевизорът приеме 5.1 обемен звуков сигнал от входящ източник.
[Усилвател на звука]
[Вкл.]: Подсилва високите/басите и възпроизвежда динамичен звук. [Изкл.]: Предоставя естествен звук.
[Еквалайзер]
Регулира звука според конкретни честоти.
[Сила на гласа]
Подчертава гласа или околните звуци.
[Режим Футбол на живо]
Можете да усилите звука на тълпата на спортни събития, сякаш гледате от пейките на стадиона. [Вкл.]: Усилва звука на тълпата. [Изкл.]: Изключва функцията. Когато тази функция е включена, останалите настройки за звука с изключение на [Усилвател на звука] и [Еквалайзер], се
деактивират. Тази функция се изключва при промяна на канала, смяна на входа или изключване на телевизора.
[Автоматична сила на звука]
Автоматично компенсира силата на звука, която може да е различна според програмата или входа. [Изкл.]: Изключва функцията. [Нормален]: Нормален режим. [Нощ]: Компресира динамичния диапазон за по­еднакво ниво на звука за гледане през нощта.
[Изместване на усилването]
Регулира текущото ниво на звука спрямо други входове, когато [Входове] е настроен на текущия вход.
[Баланс]
Подчертава звука от левия или десния високоговорител.
[Нулиране]
Нулира настройките за избрания вход до началните стойности.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
100
Настройка на звука според положението на телевизора
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете 2. Изберете [Настройки].
[Звук] → [Позиция на телевизора] → желаната опция.
Достъпни опции
[Поставка за маса]
Предоставя най­доброто качество на звука, когато поставите телевизора на поставка за телевизор.
[Поставка за стена]
Предоставя най­доброто качество на звука, когато поставите телевизора на стена.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
101
Настройка на субтитри
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Цифрова настройка] → [Настройка на субтитрите] → желаната опция.
Достъпни опции
[Настройка на субтитрите]
[Изкл.]: Изключва субтитрите. [Основни]: Показва субтитрите. [За хора увреден слух]: Показва визуална помощ за хора с проблеми със слуха чрез субтитри (ако има налични).
[Първи предпочитан език]
Задава най­предпочитания език за субтитри.
[Втори предпочитан език]
Задава втория предпочитан език за субтитри.
Забележки
[Настройка на субтитрите] е налична според вашия регион/държава.
[Първи предпочитан език] и [Втори предпочитан език] са налични според вашия регион/държава.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
102
Aудио настройка на цифровото излъчване
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Цифрова настройка] → [Настройка на звука] → желаната опция.
Достъпни опции
[Аудио тип]
Превключва към предаване за хора с проблеми със слуха, когато изберете [За хора увреден слух].
[Първи предпочитан език]
Задава първия предпочитан език. Някои цифрови канали могат да предават няколко езика за програма.
[Втори предпочитан език]
Задава втория предпочитан език.
[Описание на звук]
Предоставя аудио описание (разказ) на визуална информация, ако има налично.
[Ниво на смесване]
Регулира нивата на основния ТВ звук и звука от [Описание на звук].
[Динамичен обхват]
Компенсира разликата в аудио нивото между различни канали (само за Dolby Digital аудио). (Ефектът от тази настройка може да варира според съдържанието на програмата.)
[MPEG аудио ниво]
Регулира нивото на звука за MPEG аудио.
[HE­AAC аудио ниво]
Регулира нивото на звука за HE­AAC аудио.
Забележки
Наличните опции може да варират според вашия регион/държава.
В зависимост от аудио сигнала, функцията [Описание на звук] може да не работи по време на Социален преглед.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
103
Автоматична настройка на цифрови канали
Стъпки
1. 2. 3. 4. Уверете се, че антената е свързана правилно към телевизора.
Натиснете бутона HOME, после изберете Изберете [Настройки].
[Цифрова настройка] → [Автомат. цифрова настройка].
Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите всички налични цифрови канали и да запазите настройките им в
телевизора.
За да промените диапазона, в който се търсят услугите (наличен в зависимост от вашия регион/държава)
Натиснете бутона HOME, след това изберете [Нормален]/[Пълен].
[Настройки] → [Цифрова настройка] → [Aвтоматична настройка ­ oбхват] →
[Нормален]: Търси налични канали във вашия регион/държава.
[Пълен]: Търси налични канали независимо от вашия регион/държава.
Съвети
Можете да стартирате [Автомат. цифрова настройка] след преместване в ново жилище, смяна на доставчици на услуги или да
търсите нови добавени канали.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
104
Ръчна настройка на цифрови канали
Стъпки
1. 2. 3. 4. 5. 6. Уверете се, че антената е свързана правилно към телевизора.
Натиснете бутона HOME, после изберете Изберете [Настройки].
[Цифрова настройка] → [Ръчна цифрова настройка].
Изберете [Начин на сканиране], после изберете [Канал] или [Честота].
Настройте съответно и другите елементи.
Изберете [Сканиране нагоре] или [Сканиране надолу].
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
105
Подобряване на качеството на картината на избран канал
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Цифрова настройка] → [LNA] → [Вкл.].
Забележки
[LNA] може да не е налична в зависимост от ситуацията.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
106
Записване на нови цифрови услуги автоматично
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Цифрова настройка] → [Обновяване на цифровите услуги] → [Вкл.].
Съвети
Препоръчително е да настроите [Обновяване на цифровите услуги] на [Вкл.], за да позволите на новите цифрови услуги да се
добавят автоматично, щом се появят. Ако настройката е [Изкл.], новите цифрови услуги няма да се добавят автоматично. (В
зависимост от вашия регион/държава, ще получавате съобщение на екрана за нови услуги.) Наличността на тази функция
зависи от вашия регион/държава. Ако не е налична, изпълнете [Автомат. цифрова настройка] за добавяне на нови услуги.
Забележки
[Обновяване на цифровите услуги] е налична според вашия регион/държава.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
107
Сортиране на цифрови канали
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Цифрова настройка] → [Подреждане на цифрови програми] → изберете програмата, която искате да
преместите на нова позиция → изберете новата позиция, където искате да преместите избраната програма.
Забележки
Наличните опции може да варират според вашия регион/държава.
[Подреждане на цифрови програми] е налична според вашия регион/държава.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
108
Прехвърляне на списък с програми чрез USB устройство
Стъпки
Можете да копирате вашия списък с настроени програми на друг телевизор или да редактирате списъка на компютър.
1. 2. 3. 4. Свържете USB устройство към телевизора, за да импортирате/експортирате списъка с настроени програми.
Натиснете бутона HOME, после изберете Изберете [Настройки].
[Цифрова настройка] → [Прехвърляне на списък с програми], после изберете [Импорт] или [Експорт].
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите прехвърлянето.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
109
Автоматична настройка на сателитни канали
Стъпки
1. 2. 3. 4. Уверете се, че антената е свързана правилно към телевизора.
Натиснете бутона HOME, после изберете Изберете [Настройки].
[Цифрова настройка] → [Автоматична сателитна настройка].
Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите всички налични сателитни канали и да запишете настройките им в
телевизора.
Съвети
Можете да стартирате [Автоматична сателитна настройка] след преместване в ново жилище, смяна на оператора или да
търсите нови добавени канали.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
110
Подреждане на сателитни канали
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Цифрова настройка] → [Подреждане на сателит. програми] → изберете програмата, която искате да
преместите на нова позиция → изберете новата позиция, където искате да преместите избраната програма.
За премахване на нежелани канали
Изберете програмата, която искате да изтриете, после натиснете синия бутон.
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
синия бутон, после натиснете тъчпада, за да изберете.)
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате
Наличността на тази функция зависи от вашия регион/държава.
Забележки
[Подреждане на сателит. програми] може да не е налична в зависимост от доставчика на услугата или вашия регион.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
111
Автоматично запазване на нови сателитни услуги
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Цифрова настройка] → [Обновяване на сателитните услуги], после изберете [Предпочитан сателит] или [Общи
сателит].
3. Изберете [Вкл.].
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
112
Автоматична настройка на аналогови канали
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Аналогова настройка] → [Автоматична настройка].
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите всички налични аналогови канали и да запазите настройките им в
телевизора.
Съвети
Можете да стартирате [Автоматична настройка] след преместване в ново жилище, смяна на оператора или да търсите нови
добавени канали.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
113
Ръчна предварителна настройка на аналогови канали
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Аналогова настройка] → [Ръчни настройки] → желаната опция.
Достъпни опции
[Програма]
Избира номер на програма за ръчна настройка.
[Телевизионна система]
Избира система за телевизионно разпространение.
[Канал]
Позволява избор на [S]/[Z]* за кабелни канали или [C]/[DS]* за наземни канали. * Името на опцията може да се различава според вашия регион/държава.
[Автомат. фина настройка]
Позволява фина настройка на аналогови канали за регулиране на качеството на картината.
[Аудио филтър]
Подобрява звука на избрани канали при моно предавания.
[Пропусни]
Пропуска неизползваните аналогови канали.
[LNA]
Подобрява качеството на картината на избраните канали, когато сигналът на предаване е слаб. ([LNA] може да не е налична в зависимост от ситуацията.)
[Цветова система]
Задава цветова система според канала.
[Ниво на сигнала]
Показва нивото на сигнала за текущата програма.
Забележки
Не можете да изберете номер на програма, който е зададен на [Пропусни].
Наличните опции може да варират според вашия регион/държава.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
114
Смяна на канали само с 1­цифрени бутони
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Аналогова настройка] → [Избор с 1 бутон] → [Вкл.].
Забележки
Не можете да избирате канали с номера 10 и нагоре чрез въвеждане на две цифри от дистанционното, ако [Избор с 1 бутон] е
[Вкл.].
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
115
Подреждане на аналогови канали
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Аналогова настройка] → [Подреждане на програми] → изберете програмата, която искате да преместите на
нова позиция → изберете новата позиция, където искате да преместите избраната програма.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
116
Редактиране на етикети на програми
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Аналогова настройка] → [Програмни етикети] → програмата, чието име искате да редактирате.
3. Въведете новото име, после натиснете бутона (или натиснете тъчпада на тъчпад дистанционното управление).
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
117
Показване на списък с аналогови програми
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Аналогова настройка] → [Списък на програмите] → [Вкл.].
Забележки
[Списък на програмите] е налична според вашия регион/държава.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
118
Настройка на информационна лента
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Информационен банер] → желаната опция.
Съвети
Тази настройка не се отразява на работата на бутона съдържание.
, който показва цялата информация относно текущо гледаното
Достъпни опции
[Скрит]
Скрива информация за текущо гледания ТВ канал, програма и външен вход, когато смените канала/програмата/входа.
[Малък]
Показва малка част от информацията за текущо гледания ТВ канал, програма и външен вход, когато смените канала/
програмата/входа.
[Голям]
Показва цялата информация за текущо гледания ТВ канал, програма и външен вход, когато смените канала/програмата/входа
(освен при аналогова програма).
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
119
Показване на тапет за радио предавания
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Радио скринсейвър] → желания мотив на тапет или [Слайдшоу ­ снимки].
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
120
Автоматично замяна на канали
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Цифрова настройка] → [Заместване на услугите] → [Вкл.].
Каналът ще се смени автоматично, ако операторът промени излъчването на гледаната програма на друг канал.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
121
Достъп до платена ТВ услуга
Общ преглед
Можете да използвате платени ТВ услуги след настройка на телевизора.
Поставете Модул за условен достъп (CAM) и карта за гледане в телевизора, после изпълнете настройката.
Наличността на тази настройка зависи от вашия регион/държава.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Цифрова настройка] → [Настройка на CA модула].
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
Забележки
Някои функции на CAM може да не са налични по време на Социален преглед.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
122
Настройка на интерактивни приложения
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Цифрова настройка] → [Настр. на интерактивна програма] → желаната опция.
Достъпни опции
[Интерактивна програма]
Позволява гледане на програми с интерактивни услуги. (Тази функция е в сила само за определени програми.)
[Програма с автом. стартиране]
Стартира автоматично приложения, свързани с предаването.
[Приложение за (настояща програма)]
Разрешава интерактивно приложение за текущата програма.
Забележки
[Настр. на интерактивна програма] е налична според модела на вашия телевизор/регион/държава.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
123
Настройка на парола за родителски контрол
Общ преглед
Настройте 4­цифрената парола за родителски контрол. Паролата ще се изисква, когато променяте настройките за родителски
контрол.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Родителски контрол] → [ПИН код] → въведете паролата.
3. Въведете повторно паролата за потвърждение, като използвате цифровите бутони, после натиснете бутона .
), плъзнете по тъчпада, за да
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
маркирате цифровите бутони, за да въведете паролата отново, после натиснете тъчпада.)
Съвети
Относно паролата, вижте Отстраняване на неизправности в хартиеното ръководство, доставено с телевизора ви.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
124
Настройка на възрастово ограничение
Общ преглед
Можете да заключите всяко събитие, определено като неподходящо за лица под определена възрастова граница. (Тази
функция е налична в зависимост от вашия регион/държава.)
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Родителски контрол].
3. Натиснете бутона от [ПИН код], въведете паролата, после изберете [Родителска оценка] → настройте възрастта.
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете [ПИН код] от тъчпада.)
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
125
Блокиране на конкретни програми
Общ преглед
Можете да блокирате програми чрез задаване на номера на програмата.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Родителски контрол].
3. Натиснете бутона от [ПИН код], въведете паролата, после изберете [Заключване на цифрова програма] или [Заключване
на сателит. програма] → програма за блокиране → [Заключено].
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете [ПИН код] от тъчпада.)
Можете също да изберете програма чрез въвеждане на номера на програмата от цифровите бутони.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
126
Блокиране на интерактивни канали
Общ преглед
Можете да блокирате интерактивните канали чрез показване на предупреждение, което изисква въвеждане на парола за достъп.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Родителски контрол].
3. Натиснете бутона от [ПИН код], въведете паролата, после изберете [Интерактивно заключ. на канал] → [Според
съдържанието].
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете [ПИН код] от тъчпада.)
Изберете [Никога], за да не се показва предупреждението.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
127
Блокиране на записано съдържание
Общ преглед
Можете да блокирате записаното съдържание чрез показване на предупреждение, което изисква въвеждане на парола за
достъп.
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Родителски контрол].
3. Натиснете бутона от [ПИН код], въведете паролата, после изберете [Блокиране за Записани заглавия] → [Вкл.].
(Когато използвате тъчпад дистанционното управление, натиснете [ПИН код] от тъчпада.)
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
128
Изключване на тонове на клавиши при работа с дистанционно
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Звук] → [Тон на бутоните] → [Изкл.].
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
129
Изключване на начално лого
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Общи настройки] → [Начално лого] → [Изкл.].
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
130
Включване/изключване и регулиране на яркостта на осветлението
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Общи настройки] → [LED осветление] → желаната опция.
Достъпни опции
[Демо]
Лампата мига през цялото време, докато телевизорът е включен.
[Авт. регулиране на яркостта]
Оптимизира яркостта според околната светлина.
[Тъмно]
Намалява яркостта на лампата.
[Проста реакция]
LED осветлението в долната част на екрана свети в отговор на действията. Свети само в отговор на действията на
потребителя, а не като индикация за таймера (като например таймер, таймер за запис* или подсещане*). * Тази функция е налична в зависимост от вашия регион/държава.
[Изкл.]
Лампата не свети при нормално използване.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
131
Настройка на известяване
Стъпки
Можете да разрешите тази функция, за да получавате известия от приложения и услуги. Маркирайте приложение или услуга в
областта за известяване, за да видите известието.
(Известията може да се различават в зависимост от вашия модел/регион/държава.)
1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] → [Системни настройки] → [Настройки за известяване].
2. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
Забележки
Когато получите известие, то може да скрие субтитри или друга информация.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
132
Настройка на език на менюта
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Език/Language] → желания език.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
133
Възстановяване на фабрични настройки
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Общи настройки] → [Фабрични настройки] → [Да] → [Да].
След приключване на този процес, се показва екранът за първоначална настройка.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
134
Избор на високоговорители за извеждане на звук
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Звук] → [Говорител] → [ТВ говорител] или [Аудио система].
Забележки
За да слушате многоканален звук, свържете външна аудио система, съвместима с Dolby Digital, като използвате оптичен кабел, и
изберете [Аудио система].
[Аудио система] трябва да е избрано, за да слушате 5.1­канален звук.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
135
Извеждане на звук от слушалки или друга аудио система
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Звук] → [Слушалки/Аудио изход] → [Слушалки], [Аудио изход] или [Събуфер].
За извеждане на звук от слушалките, изберете [Слушалки]. За извеждане от аудио система, свързана към телевизора,
изберете [Аудио изход]. За извеждане от субуфер, изберете [Събуфер].
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
136
Управление на силата на звука на аудио системи с дистанционното на ТВ
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Звук] → [Слушалки/Аудио изход] → [Аудио изход] → [Аудио изход] от менюто за настройка на звука →
[Постоянен] или [Променлив].
Изберете [Постоянен], за да регулирате силата на звука от дистанционното на свързана аудио система. Изберете
[Променлив], за да регулирате силата на звука от дистанционното на телевизора, когато има свързана външна аудио
система.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
137
Настройка на звука за цифров аудио изход
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Звук] → [Цифров аудио изход] → [Автомат.] или [PCM].
Изберете [Автомат.], ако устройството, свързано през DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), е съвместимо с Dolby Digital.
Изберете [PCM], ако устройството не е съвместимо с Dolby Digital.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
138
Настройка на връзка между слушалки и високоговорител
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Звук] → [Слушалки ­ връзка с ТВ] → [Вкл.] или [Изкл.].
Изберете [Вкл.], за да не се извежда звук от вътрешните високоговорители на телевизора, когато свържете слушалки към
телевизора. Изберете [Изкл.], за да се извежда звук от вътрешните високоговорители на телевизора и от слушалките.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
139
Настройка на звук за управление на домашно кино
Стъпки
Можете да свържете телевизора към интернет и да използвате инсталирани приложения за аудио системи (например Sound
Bars).
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Звук] → [Управление на Домашно кино].
Съвети
За настройка и използване на тази функция се изисква връзка към интернет.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
140
Управление на външни входове
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Външни входове] → [AV настройки] → вход → [Автомат.] или [Винаги].
Изберете [Автомат.], за да се показват иконите или имената само когато устройството е свързано, или [Винаги], за да се
показват независимо от свързването.
3. Изберете името на устройството.
Изберете [Редактирай], за да въведете желаното име. След като въведете името, натиснете бутона (или плъзнете
надясно от тъчпад дистанционното управление), после изберете иконата.
Забележки
За SCART връзка: не може да се зададе пропускане.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
141
Превключване на видео вход
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Външни входове] → [AV2/Component вход] → желаната опция.
Достъпни опции
[Автомат.]
Автоматично превключва входа към сигнал от [Component] или [AV2] входа, като открива кой куплунг е свързван.
[Component]
Превключва към сигнал от компонентен видео вход.
[AV2]
Превключва към сигнал от композитен видео вход.
Забележки
Не можете да използвате [Component] и [AV2] едновременно.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
142
Подробна настройка на видео вход
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Екран] → [Настройки на видео входa] → желаната опция.
Достъпни опции
[Видео цветно простр. (x.v.Colour)]
Регулира цветното пространство на оригиналното видео, за да се постигне качество на картината, подходящо за източника. [x.v.Colour]: Това е цветно пространство за видео, което поддържа международните стандарти xvYCC и позволява по­широка
гама на цветовете за живо пресъздаване на естествени цветове, например брилянтните нюанси на цветята и красивите
цветове на океана.
[Цветно простр. за снимки]
Регулира цветното пространство на фотографиите, за да се постигне качество на картината, подходящо за източника. [sRGB]: Цветно пространство за фотографии, специфицирано преди Exif версия 2.1; sRGB е международен стандарт с по­тясна
гама на възпроизвеждане на цветовете в сравнение с Adobe RGB и sYCC. [sYCC]: Цветно пространство за фотографии, специфицирано след Exif версия 2.2; sYCC е международен стандарт, който
покрива почти всички видими цветове, като запазва съвместимост с цветното пространство на sRGB. [Adobe RGB]: Цветно пространство за фотографии, специфицирано в Exif версия 2.21; Adobe RGB е международен стандарт,
който покрива цветовата гама за печатни устройства.
[Матрица на цветовете]
Възпроизвежда сигнали с цветови разлики. Препоръчително е да оставите тази настройка във фабричните ѝ стойности по
подразбиране.
[Динамичен обхват]
Създава естествена картина чрез промяна на възпроизвеждането на тоновете на входящите сигнали. За стандартно
използване на HDMI входен сигнал се препоръчва [Автомат.], тъй като променя автоматично възпроизвеждането на тоновете.
За вход при Дублиране на екрана се препоръчва [Ограничен]. Изберете [Пълен], ако се появяват размазани черни/бели
цветове.
[SBM]
Създава градации с технологията Super Bit Mapping.
[Цветова система]
Задава цветова система според сигнала от входящия източник.
Забележки
[Видео цветно простр. (x.v.Colour)], [Цветно простр. за снимки] и [Цветова система] са налични в зависимост от вашия модел на
телевизора/регион/държава.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
143
Стартиране на първоначална настройка
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Настройки].
2. Изберете [Системни настройки] → [Първоначална настройка].
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да стартирате началната настройка, която се появява, когато за първи път свържете
телевизора.
Съвети
Тази настройка е полезна, когато променяте настройката след преместване в ново жилище или когато търсите нови добавени
канали.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
144
Проверка на системната информация
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Помощ].
2. Изберете [Поддръжка за потребители] → [Информация за системата].
Показва се конкретна информация за телевизора, например сериен номер и версия на софтуера.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
145
Качване на история на работа
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Помощ].
2. Изберете [Поддръжка за потребители] → [Качване на ТВ употреба и статистика] → [Вкл.].
Съвети
Качената информация ще се използва като обратна връзка за проверка на качеството на софтуера, подобряване и
усъвършенстване на функциите.
Забележки
Тази функция може да не е налична в някои региони/държави.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
146
Актуализация на софтуер за предавания/услуги
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Помощ].
2. Изберете [Поддръжка за потребители] → [Автомат. изтегляне на софтуер] → [Вкл.] → [Час за изтегляне на софтуер] →
времето за проверка за актуализация на софтуера.
След приключване на изтеглянето, когато включите телевизора, се появява съобщение за потвърждение на стартиране на
актуализацията.
Забележки
Софтуерът се изтегля, когато телевизорът е в режим Готовност.
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
147
Актуализация на софтуера на телевизора
Стъпки
1. Натиснете бутона HOME, после изберете [Помощ].
2. Изберете [Поддръжка за потребители] → [Обновяване на софтуер].
Появява се съобщение за потвърждение на стартиране на актуализацията. Ако не е изтеглен софтуер, телевизорът ще
стартира търсене на актуализация през интернет (ако е свързан).
Нагоре | Конфигуриране на различни настройки
148
Отстр. на неизправности
Самодиагностика
Симптоми при захранване
Симптоми при картина/екран
Симптоми при приемане
Симптоми при звука
Симптоми при свързано устр.
Симптоми при USB записване
Резултати от тест на мрежа
Симптоми мрежа/приложения
Симптоми при дом. мрежа
Симптоми за дистанционното
Симптоми при Дублиране на екрана
Симптоми при TV SideView
Симптоми при Фото споделяне
Notes
Нагоре
149
Самодиагностика
Как да проверим дали телевизорът работи правилно.
Как да проверим дали телевизорът работи правилно.
Натиснете бутона HOME, след това изберете [Помощ] → [Поддръжка за потребители] → [Диагностика на проблем] →
[Самодиагностика].
Нагоре | Отстр. на неизправности
150
Симптоми при захранване
Телевизорът се изключва автоматично.
Телевизорът се включва автоматично.
Телевизорът се изключва автоматично.
Проверете дали [Автоматично изключване] е активирано или проверете настройката [Времетраене] на [Автоматично
включване].
Проверете дали [Изключва, ако ТВ не се използва] в [Еко] е активирано.
Телевизорът се включва автоматично.
Проверете дали [Автоматично включване] е активирано.
Нагоре | Отстр. на неизправности
151
Симптоми при картина/екран
Качеството на картината не е добро, както в магазина.
Изкривена картина.
Няма цвят/Тъмна картина/Грешни цветове/Мн. ярка картина
Тъмен екран. Как да осветлим екрана.
Цветът не е верен. Как да регулираме тона на цвета.
Има разминаване между видео и звук.
Формат на екрана/широк режим се сменят автоматично.
Внезапно картината става малка.
Черна лента в краищата на екрана.
На екрана се показва режимът на демонстрация.
Появява се съобщение и скрива субтитрите или друга информация.
Субтитрите или друга информация са скрити от екрана Социален преглед.
Качеството на картината не е добро, както в магазина.
Качеството на картината зависи от съдържанието на сигнала. Вижте спецификациите, за да покажете най­добрата възможна
картина за този сигнал.
Изкривена картина.
Проверете антената/кабелната връзка.
Дръжте антената/кабела настрани от други свързващи кабели.
Когато инсталирате допълнително устройство, оставете известно разстояние между устройството и телевизора.
Задайте [Motionflow] в положение [Стандартен] или [Изкл.]. (Само за модели, съвместими с [Motionflow].)
Променете текущата настройка от [Режим Филм] на друга настройка. (Името на опцията може да се различава според региона/
страната.)
Настройте [LNA] на [Изкл.], за да подобрите приемането на картината. ([LNA] може да не е налично в зависимост от ситуацията/
региона/държавата.)
Изпълнете [Автомат. фина настройка] от [Ръчни настройки] за подобряване на картината при аналогово приемане.
Уверете се, че антената е свързана посредством 75­омов коаксиален кабел.
Няма цвят/Тъмна картина/Грешни цветове/Мн. ярка картина
Натиснете бутона OPTIONS, после изберете [Картина], за да направите настройките.
Изберете [Нулиране] в [Картина].
Ако зададете [Енергоспестяване] на [Ниско] или [Силен], нивото на черното ще се подобри.
Тъмен екран. Как да осветлим екрана.
Настройте [Подсветка] или [Контраст] в [Картина].
Проверете настройката на опцията [Енергоспестяване]. Ако е [Ниско] или [Силен], екранът потъмнява. Задайте
[Енергоспестяване] на [Изкл.], за да осветлите екрана.
Цветът не е верен. Как да регулираме тона на цвета.
Настройте [Нюанс] или [Цветна температура] в [Картина].
За да направите тона на цвета по­дълбок, настройте [Цветност] или [Живи цветове] в [Картина].
Има разминаване между видео и звук.
Когато се наслаждавате на караоке от свързано устройство, настройте [Избор на сцена] на [Игра].
Формат на екрана/широк режим се сменят автоматично.
Когато сменяте канала или видео входа, ако [Формат на екрана] в [Екран] е настроен на [Вкл.], текущата настройка за [Формат на
екрана] автоматично се променя в зависимост от входния сигнал. За да заключите настройката [Формат на екрана], задайте
[Автоматичен формат] на [Изкл.].
Проверете настройката [Автоматичен формат] в [Екран].
Внезапно картината става малка.
152
Картината става по­малка по време на реклами поради метода за разпространение на съдържание, използван от доставчика.
Когато канали с HD съдържание се превключат на SD съдържание (реклами), картината може да е по­малка с черна рамка.
[Автоматичен формат] няма да разшири картината при превключване на съдържанието, защото информацията за
съдържанието се регулира от доставчика на сигнала за канала. Можете ръчно да промените настройката [Формат на екрана], ако
желаете, което ще остане в сила, докато промените канала/входа, или докато ръчно промените отново настройката [Формат на
екрана].
Черна лента в краищата на екрана.
Някои широкоекранни програми са заснети със съотношение на ширина спрямо височина, което е по­голямо от 16:9 (това е
особено често срещано при театрални постановки). Вашият телевизор ще изведе тези програми с черни ленти отгоре и отдолу
на екрана. За повече подробности вижте документацията, която придружава вашето DVD (или се свържете с вашия доставчик
на програмата).
Програми в съотношение 4:3 ще имат ленти от лявата и дясната стана на екрана.
Програми, разпространявани във формат HD (720p и 1080i) със съдържание 4:3, обикновено имат черни ленти от лявата и
дясната страна на екрана, които се добавят от разпространителя.
[Автоматичен формат] няма да разшири картината, когато черните ленти отстрани на екрана са добавени от разпространителя.
Можете ръчно да зададете [Формат на екрана] в положение [Широко увел.] или [Лупа], което ще остане в сила, докато промените
канала/входа, или докато ръчно промените отново настройката [Формат на екрана].
Някои кабелни и сателитни декодери могат също да управляват размера на картината. Ако използвате декодер, се обърнете към
производителя на декодера за повече информация.
На екрана се показва режимът на демонстрация.
Натиснете бутона OPTIONS на дистанционното управление и изберете [Забрани Демо режим]. После натиснете бутона HOME на
дистанционното управление и изберете [Настройки] → [Системни настройки] → [Общи настройки] → [Настройки за демо в
магазин]. Задайте [Демо режим] и [Режим Нулиране на картината] на [Изкл.].
Появява се съобщение и скрива субтитрите или друга информация.
Настройте известията да не се показват. Натиснете бутона HOME, след това изберете → [Настройки за известяване].
[Настройки] → [Системни настройки]
Субтитрите или друга информация са скрити от екрана Социален преглед.
Променете оформлението на екрана Социален преглед. Натиснете бутона SOCIAL VIEW, за да отворите екрана с менюто, после
изберете [Изглед] → [Екран:] → [Едно до друго].
Нагоре | Отстр. на неизправности
153
Симптоми при приемане
Първо проверете тези случаи, за да отстраните неизправностите в приемането на ТВ сигнала.
Появяват се размазани или двойни изображения.
На екрана се показва само шум или черна картина.
При гледане на ТВ канал има шум в картината или звука.
Смущения в картината.
Някои канали са празни.
Лошо приемане или лошо качество на картината при наземни цифрови предавания.
Не можете да гледате цифрови канали.
Лошо приемане или кач. на картината при сателитни предавания. (Само за модели със сателит)
Не се виждат сателитни канали. (Само за сател. модели)
Не всички канали са настроени.
Първо проверете тези случаи, за да отстраните неизправностите в приемането на ТВ сигнала.
Уверете се, че кабелът на антената е свързан здраво към телевизора.
­ Уверете се, че връзката на кабела на антената не е прекъсната или разхлабена.
­ Уверете се, че централният проводник на конектора на кабела на антената не е огънат.
Появяват се размазани или двойни изображения.
Проверете връзките на антената или кабела.
Проверете мястото и посоката на антената.
Задайте [Motionflow] в положение [Стандартен] или [Изкл.]. (Само за модели, съвместими с [Motionflow].)
На екрана се показва само шум или черна картина.
Проверете дали е изпълнена автоматичната настройка.
Проверете дали антената не е счупена или огъната.
Проверете дали антената не е достигнала края на работния си живот (3­5 години за нормална употреба, 1­2 години край море).
При гледане на ТВ канал има шум в картината или звука.
Изпълнете [Fine Tune]/[Автомат. фина настройка], за да получите по­добро приемане на картината. (Името на опцията може да
се различава според региона/страната.)
Задайте [Аудио филтър] на [Изкл.], [Слаб] или [Силен], за да подобрите звука при аналогов сигнал. ([Аудио филтър] може да не е
наличен в зависимост от вашия регион/държава.)
Настройте [LNA] на [Изкл.], за да подобрите приемането на картината. ([LNA] може да не е налично в зависимост от ситуацията/
региона/държавата.)
Смущения в картината.
Уверете се, че антената е свързана посредством 75­омов коаксиален кабел.
Дръжте кабела на антената настрани от други свързващи кабели.
За да избегнете смущения на телевизора, уверете се, че използвате здрав кабел за антена.
Някои канали са празни.
Каналът е само за кодирана услуга/услуга с абонамент. Абонирайте се за платена ТВ услуга.
Каналът се използва само за данни (без картина или звук).
Свържете се с разпространителя за подробности относно предаването.
Лошо приемане или лошо качество на картината при наземни цифрови предавания.
Променете позицията, посоката и ъгъла на наземната ТВ антена, за да увеличите до максимум нивото сигнала на антената.
Уверете се, че посоката на антената не е променена неволно (например от вятъра).
Ако използвате усилвател на ТВ сигнала, регулирайте коефициента му на усилване на сигнала.
Ако между антената и телевизора е свързано оборудване (например разпределител на ТВ сигнал), то може да се отрази на
приемането на ТВ сигнала. Свържете антената и телевизора директно, за да проверите дали това подобрява приемането.
Не можете да гледате цифрови канали.
154
Попитайте местния оператор дали във вашия район се предлагат цифрови предавания.
Обновете до антена с по­добро усилване.
Лошо приемане или кач. на картината при сателитни предавания. (Само за модели със сателит)
Лошите атмосферни условия могат да повлияят на системите за сателитно разпространение. Изчакайте времето да се подобри.
Не се виждат сателитни канали. (Само за сател. модели)
Попитайте местния оператор дали във вашия район се предлагат сателитни услуги.
Проверете вашето LNB устройство и настройките.
Ако телевизорът ви разполага с “MAIN” и “SUB” жакове и не се настройва към режим на двоен сателитен тунер с [Избор на
режим на сателитния тунер], жакът, обозначен с “SUB”, не може да бъде използван. В този случай свържете сателитната антена
към жака, обозначен с “MAIN”.
Не всички канали са настроени.
Опитайте да направите ръчна предварителна настройка на каналите, като конфигурирате настройките от [Ръчни настройки].
(Наличието на [Ръчни настройки] и техните опции може да е различно в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)
Нагоре | Отстр. на неизправности
155
Симптоми при звука
Няма звук, но картината е добра.
Аудио смущения.
Няма аудио или звукът е слаб при система за домашно кино.
Изкривен звук.
Няма звук, но картината е добра.
Проверете бутона за силата на звука.
Натиснете бутона или +, за да отмените заглушаването.
Задайте [Говорител] на [ТВ говорител] в настройката [Звук]. Ако е настроен на [Аудио система], високоговорителите на
телевизора не извеждат звук, независимо от управлението на силата на звука на телевизора.
Когато използвате HDMI вход със Super Audio CD или DVD­Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) може да не предоставя аудио
сигнал.
Аудио смущения.
Уверете се, че антената е свързана посредством 75­омов коаксиален кабел.
Дръжте кабела на антената настрани от други свързващи кабели.
За да избегнете смущения на телевизора, уверете се, че използвате здрав кабел за антена.
Няма аудио или звукът е слаб при система за домашно кино.
Задайте [Говорител] на [Аудио система] в настройката [Звук].
Задайте [Слушалки/Аудио изход] на [Аудио изход] и настройте [Аудио изход] на [Постоянен] в настройката [Звук].
Ако изберете аналогов (RF) канал и картината се показва правилно, променете системата за ТВ разпространение. Натиснете
бутона HOME, след това изберете [Настройки] → [Аналогова настройка] → [Ръчни настройки] → [Телевизионна система].
(Наличието на [Ръчни настройки] и името на опцията може да е различно в зависимост от региона/държавата/ситуацията.)
Изкривен звук.
Проверете антената/кабелната връзка.
Дръжте антената/кабела настрани от други свързващи кабели.
Пазете телевизора от източници на електрически смущения, например автомобили, сешоари, Wi­Fi устройства, мобилни
телефони или оптични устройства.
Когато инсталирате допълнително устройство, оставете известно разстояние между устройството и телевизора.
Изпълнете [Автомат. фина настройка] от [Ръчни настройки] за подобряване на звука при аналогово приемане.
Задайте [Аудио филтър] в положение [Слаб] или [Силен], за да подобрите звука при аналогово приемане. ([Аудио филтър] може
да не е наличен в зависимост от вашия регион/държава.)
Нагоре | Отстр. на неизправности
156
Симптоми при свързано устр.
Няма картина от свързаното устройство.
Не можете да изберете свързано устройство от меню Home.
Някои входни източници не могат да бъдат избрани.
Загуба на детайли при определени цифрови програми.
Фото изображенията изглеждат малки на екрана.
Отнема време за показване на фото изображения или папки.
Няма картина от свързаното през SCART устройство.
Не можете да намерите свързано BRAVIA Sync HDMI устройство.
Не можете да управлявате втори AV приемник.
Телевизорът не възпроизвежда картина и/или звук от MHL устройството.
Няма картина от свързаното устройство.
Включете свързаното устройство.
Проверете кабелната връзка между устройството и телевизора.
Натиснете бутона , за да се покаже списъкът с входовете, после изберете желания вход.
), плъзнете по тъчпада, за да маркирате
(Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (
бутона , после натиснете тъчпада, за да изберете.)
Свържете правилно USB устройството.
Уверете се, че USB устройството е правилно форматирано.
Работата с всички USB устройства не е гарантирана. Освен това, работата зависи от функциите на USB устройството или от
видео файловете, които се възпроизвеждат.
Не можете да изберете свързано устройство от меню Home.
Проверете кабелната връзка.
Някои входни източници не могат да бъдат избрани.
Изберете [AV настройки] и потвърдете, че настройката [Винаги] е избрана за източниците на входен сигнал. (Името на опцията
може да се различава според региона/страната.)
Загуба на детайли при определени цифрови програми.
На екрана може да се виждат по­малко детайли от обикновено или смущения (малки блокове, точки или пикселиране) поради
цифровата компресия на източника, използвана при някои цифрови предавания и DVD. Степента на видимите смущения зависи
от отчетливостта и резолюцията на телевизора.
Фото изображенията изглеждат малки на екрана.
Фото изображенията може да не се показват на цял екран в зависимост от резолюцията или съотношението ширина спрямо
височина на файла.
Отнема време за показване на фото изображения или папки.
В зависимост от размерите на изображението, размера на файла и броя файлове и папки, извеждането на някои фото
изображения или папки отнема по­дълго време.
При първото свързване на USB устройство към телевизора през USB кабел, показването на снимките може да отнеме до
няколко минути.
Няма картина от свързаното през SCART устройство.
Някои модели може да изискват следната операция: Натиснете бутона OPTIONS, после изберете [SCART REC вкл.].
Не можете да намерите свързано BRAVIA Sync HDMI устройство.
Проверете дали вашето устройство е съвместимо с BRAVIA Sync.
Уверете се, че [Управление през HDMI] е настроено на устройството, съвместимо с BRAVIA Sync, и [Управление на BRAVIA
Sync] е настроено на телевизора.
Не можете да управлявате втори AV приемник.
157
Може да се използва само един съвместим с BRAVIA Sync AV приемник.
Телевизорът не възпроизвежда картина и/или звук от MHL устройството.
Извадете MHL кабела, след което го свържете отново. Можете също така да изключите MHL устройството, след което да го
включите отново и да отключите екрана на устройството.
Нагоре | Отстр. на неизправности
158
Симптоми при USB записване
Не можете да използвате USB HDD устройство.
Записът не може да бъде изпълнен./Записът е неуспешен.
Записаното съдържание е изчезнало.
Режимът на пауза е прекъснат неволно.
USB HDD устройството работи дори, когато не е включено.
Не можете да използвате USB HDD устройство.
Проверете дали USB HDD устройството е:
­ свързано правилно.
­ включено.
­ регистрирано към телевизора.
Връзка с USB HDD устройство през USB хъб не се поддържа.
Изпълнете [Проверка на HDD], за да проверите дали спецификациите на USB HDD отговарят на изискванията.
Записът не може да бъде изпълнен./Записът е неуспешен.
Проверете оставащото пространство на HDD. Ако има малко място, изтрийте ненужното съдържание.
Следните програми не могат да бъдат записвани.
­ Програми със защита срещу копиране
­ Аналогови програми
­ Програми от външни входове (включително програми от свързан декодер)
­ Широколентово видео
Записът с таймер може да не е възможен, ако се промени времето на излъчване на програмата.
Записаното съдържание е изчезнало.
Записът не може да се изпълни, ако захранващият или свързвашият кабел бъдат прекъснати по време на записа. Не откачвайте
кабелите по време на запис. В противен случай съдържанието, което се записва, или цялото записано съдържание може да
бъдат загубени.
Режимът на пауза е прекъснат неволно.
Режимът пауза се отменя при натискане на следните бутони на дистанционното и временно записаното съдържание се изтрива.
, RETURN, GUIDE, i­MANUAL, HOME, PROG +/­, , цифрови бутони.
USB HDD устройството работи дори, когато не е включено.
Свързаното USB HDD може да се върти или светодиодният индикатор на устройството може да свети, докато телевизорът
получава EPG данни в режим на готовност.
Нагоре | Отстр. на неизправности
159
Резултати от тест на мрежа
Резултатите от теста са “Без успех”/“Без успех”/“Без успех”.
Резултатите от теста са “OK”/“Без успех”/“Без успех”.
Резултатите от теста са “OK”/“OK”/“Без успех” или “OK”/“OK (само IPv6)”/“Без успех”.
Резултатите от теста са “OK”/“OK (само IPv6)”/“OK (само IPv6)” или “OK”/“OK”/“OK (само IPv6)”.
Резултатите от теста са “Без успех”/“Без успех”/“Без успех”.
Когато използвате функцията за кабелна LAN мрежа, проверете дали кабелът е добре свързан.
Когато използвате функцията за безжична LAN мрежа, извадете захранващия кабел на телевизора от контакта, изчакайте малко
и го включете отново.
Резултатите от теста са “OK”/“Без успех”/“Без успех”.
Функцията на рутера може да е изключена. Включете и опитайте отново.
Когато използвате функцията за безжична LAN мрежа, проверете следните елементи:
­ Ако [Безжично у­во на ТВ] е настроено на [Изкл.], задайте [Вградена Wi­Fi] на [Вкл.].
­ Може би е въведен неправилен (WPA или WEP) ключ за сигурност. Проверете дали е въведен правилният ключ за сигурност.
­ Ако избирате мрежа (SSID) от сканирания списък, проверете дали сте избрали правилната мрежа (SSID). Ако сте въвели SSID
ръчно, проверете дали сте въвели правилния SSID.
­ За да намерите правилния ключ за сигурност и SSID, попитайте лицето, което е настроило вашата мрежа, вижте в
ръководството на рутера или уебсайта, или се свържете с производителя на рутера.
­ Ако сте конфигурирали безжичната LAN функция на телевизора за свързване към безжичен рутер (или точка на достъп) на
честота 5GHz, връзката с безжичния рутер се прекъсва, когато [Wi­Fi Direct] е [Вкл.]. Когато изключите [Wi­Fi Direct], връзката ще
се възстанови автоматично.
Резултатите от теста са “OK”/“OK”/“Без успех” или “OK”/“OK (само IPv6)”/“Без успех”.
Вашият рутер (широколентов рутер) може да е конфигуриран неправилно за свързване към вашия доставчик на Интернет
(например неправилна настройка на PPPoE). За да конфигурирате правилно рутера, вижте в ръководството на рутера или
уебсайта, или се свържете с производителя на рутера. Ако не сте сигурни относно информацията за настройка от вашия
доставчик (например потребителско име и парола), свържете се с вашия доставчик.
Резултатите от теста са “OK”/“OK (само IPv6)”/“OK (само IPv6)” или “OK”/“OK”/“OK (само IPv6)”.
Вашият телевизор използва само IPv6 за установяване на интернет връзка и е възможно да не може да използва определени
мрежови функции. Вашият рутер (широколентов рутер) или доставчикът на Интернет може да поддържат само IPv6. Вижте в
ръководството на рутера или уебсайта, или се свържете с производителя на рутера, за да проверите дали рутерът поддържа
IPv4. Ако не сте сигурни дали вашият договор включва IPv4 връзка, свържете се с вашия доставчик.
Нагоре | Отстр. на неизправности
160
Симптоми мрежа/приложения
Понякога лошо качество на видео потока при безжична LAN.
Неусп. безжична LAN или слаби условия за радио приемане.
ТВ няма връзка с безж. рутер (или точка достъп) при 5 GHz.
Лоша картина в Интернет видео.
Загуба на детайли при определено видео съдържание.
Картина с добро качество, но без звук при интернет видео.
Приложенията са недостъпни.
Някои приложения в [Приложения] не са налични./Изчезнали са от [Всички приложения].
Телевизорът не може да се свръже с интернет, когато е зададено IPv6.
Понякога лошо качество на видео потока при безжична LAN.
Качеството на безжичната мрежова връзка зависи от разстоянието или препятствията (напр. стена) между телевизора и
безжичния рутер (точка на достъп), влиянието на околната среда и качеството на безжичния рутер (точка на достъп). В този
случай използвайте кабелна връзка към интернет или опитайте честота 5GHz.
5GHz честотна лента може да не се поддържа в зависимост от вашия регион/държава. Ако не се поддържа 5GHz честотна
лента, телевизорът може да се свързва към безжичен рутер (точка за достъп) само като използва 2,4GHz честотна лента.
Неусп. безжична LAN или слаби условия за радио приемане.
Проверете мястото на монтиране на телевизора и безжичния рутер (точка на достъп). Състоянието на сигнала може да се
повлияе от следните причини.
­ Други безжични устройства, микровълнови печки, флуоресцентно осветление и др.които се намират в близост.
­ Има подове или стени между безжичния рутер (точка на достъп) и телевизора.
Ако проблемът продължава дори след като сте проверили горните точки, опитайте да направите кабелна LAN връзка.
ТВ няма връзка с безж. рутер (или точка достъп) при 5 GHz.
Докато [Wi­Fi Direct] е настроен на [Вкл.], не можете да се свържете към безжичен рутер (или точка на достъп) на 5GHz. Задайте
[Wi­Fi Direct] на [Изкл.]. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] → [Мрежа] → [Wi­Fi Direct] → [Изкл.].
Лоша картина в Интернет видео.
Качеството зависи от оригиналното видео, предоставяно от доставчика на видео съдържание, и от скоростта на връзката ви.
Загуба на детайли при определено видео съдържание.
Качеството на видеото и размерът на картината зависят от скоростта на предаване и доставка от доставчиците на съдържание.
Картина с добро качество, но без звук при интернет видео.
Качеството зависи от оригиналното видео, предоставяно от доставчика на видео съдържание, и от скоростта на връзката ви.
Поради природата на интернет видеото, не всяко видео съдържа звук.
Приложенията са недостъпни.
Проверете дали LAN кабелът или захранващият кабел на рутера/модема* са правилно свързани.
* Вашият рутер/модем трябва да е настроен предварително за връзка с интернет. Свържете се с интернет доставчика относно
настройките на рутера/модема.
Опитайте да използвате тези приложения по­късно. Сървърът на доставчика на приложението може да не работи.
Някои приложения в [Приложения] не са налични./Изчезнали са от [Всички приложения].
Изпълнете [Фабрични настройки], за да върнете телевизора към фабричните му настройки. Натиснете бутона HOME, след това
изберете [Настройки] → [Системни настройки] → [Общи настройки] → [Фабрични настройки] → [Да] → [Да].
Телевизорът не може да се свръже с интернет, когато е зададено IPv6.
IPv6 може да не е налично; в такъв случай задайте IPv6 на изкл. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Мрежа] → [IPv6 настройки] → [Настройка на IPv6 връзка] → [Не].
[Настройки] → Нагоре | Отстр. на неизправности
161
Симптоми при дом. мрежа
Вашият телевизор не може да се свърже със сървъра.
Излиза съобщение, че ТВ не може да се свърже с мрежата.
Сървърът е недостъпен.
Някои медийни файлове в USB или сървъра не се показват.
При функ. за визуализ. музик. файлове не се възпроизв.
Телевизорът не може да бъде намерен от Wi­Fi Direct устройство.
Вашият телевизор не може да се свърже със сървъра.
Проверете LAN кабела или безжичната връзка към вашия сървър и телевизора.
Проверете дали вашата мрежа е правилно конфигурирана на вашия телевизора.
Излиза съобщение, че ТВ не може да се свърже с мрежата.
Проверете текущите мрежови настройки. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] → [Мрежа] →
[Настройка на мрежата] → [Вижте настройките и статуса на мрежата]. Проверете вашите мрежови връзки и/или ръководството
за работа на сървъра за информация за свързване или се свържете с лицето, което е конфигурирало мрежата (мрежов
администратор).
Преконфигурирайте вашите мрежови настройки чрез натискане на бутона HOME, после изберете → [Настройка на мрежата].
[Настройки] → [Мрежа]
Ако LAN кабелът е свързан с активен сървър и телевизорът е получил IP адрес, проверете връзките и конфигурациите на
сървъра. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] → [Мрежа] → [Настройка на мрежата] → [Вижте
настройките и статуса на мрежата].
Сървърът е недостъпен.
Проверете вашия LAN кабела/безжичната връзка или вашия сървър. Телевизорът може да е загубил връзка със сървъра.
Изпълнете [Диагностика на сървърите], за да проверите дали вашият медиен сървър комуникира правилно с телевизора.
Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] → [Мрежа] → [Настройка на домашната мрежа] → [Диагностика
на сървърите].
Някои медийни файлове в USB или сървъра не се показват.
Неподдържани файлове може да не се показват.
Ограничението за достъп до файлове или папки в директорията е 1 000 за USB и 30 000 за сървър. В това ограничение се
включват и неподдържаните файлове или празните папки. Файловете или папките се пълнят според времето на създаване.
Снимки, музикални файлове или папки, които надвишават ограничението, няма да бъдат показвани.
При функ. за визуализ. музик. файлове не се възпроизв.
Някои приложения показват предварително инсталирани на компютъра фото файлове едновременно с възпроизвеждането на
музика при използване на функция за визуализация (renderer). В зависимост от предварително инсталирания фото файл,
възпроизвеждането на музика може да не е възможно, но ако се промени фото файлът, може да е възможно.
Телевизорът не може да бъде намерен от Wi­Fi Direct устройство.
Задайте [Wi­Fi Direct] на [Вкл.]. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Вкл.].
[Настройки] → [Мрежа] → [Wi­Fi Direct] →
Ако телевизорът не може да бъде намерен, въпреки че [Wi­Fi Direct] е [Вкл.], настройте [Настройка на честотата] на [Автомат.
(2.4 GHz)]. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] → [Мрежа] → [Настройки за Wi­Fi Direct] → натиснете
бутона OPTIONS → [Настройка на честотата] → [Автомат. (2.4 GHz)].
Нагоре | Отстр. на неизправности
162
Симптоми за дистанционното
Дистанционното не работи.
Дистанционното не работи.
Натиснете бутон на телевизора, за да определите дали проблемът е в дистанционното или не.
Проверете дали ориентацията на всяка батерия отговаря на положителния (+) и отрицателния (­) знак в отделението за
батерията.
Зарядът на батерията може да е нисък. Подменете батериите с нови.
За подробности относно поставянето на батериите вижте хартиеното ръководство, доставено с телевизора.
Насочете дистанционното към сензора за дистанционно управление, разположен в предната част на телевизора.
Освободете зоната на сензора за дистанционно управление от препятствия.
Флуоресцентната светлина може да повлияе на работата на дистанционното; опитайте да изключите флуоресцентното
осветление.
Нагоре | Отстр. на неизправности
163
Симптоми при Дублиране на екрана
Какви видове устройства могат да се свързват за използване на функцията Дублиране на екрана?
Телевизорът не може да се свърже към Miracast устройство.
Видеото или звукът понякога прекъсват.
Платено съдържание не може да се възпроизвежда.
Дублирането на екрана не работи./ТВ не може да бъде намерен от устройство, съвместимо с Дублиране на екрана.
Какви видове устройства могат да се свързват за използване на функцията Дублиране на екрана?
Могат да се свързват устройства на Sony, съвместими с Дублиране на екрана (като например някои модели на Xperia). Функцията за Дублиране на екрана работи с технологията Miracast, като дава възможност за свързване с устройство, което е
съвместимо с Miracast.
Телевизорът не може да се свърже към Miracast устройство.
Ако свързването на Miracast устройство (като например преносим компютър) е неуспешно, натиснете бутона HOME, след това
изберете [Входове] → [Дублиране на екрана], за да се покаже екранът за готовност на функцията Дублиране на екрана.
Видеото или звукът понякога прекъсват.
Възможно е устройства, излъчващи радиовълни, като например други безжични LAN устройства или микровълнови фурни, да
възпрепятстват функцията Дублиране на екрана, която използва безжичен LAN. Дръжте телевизора или устройства,
съвместими с Дублиране на екрана на Sony (като например някои модели на Xperia), далеч от такива устройства или ги
изключете, ако е възможно.
Скоростта на комуникация може да се променя в зависимост от разстоянието или препятствията между устройствата,
конфигурацията на устройствата, състоянието на радиовълните, задръствания по линията или от използваното устройство.
Комуникацията може да бъде прекъсната поради състоянието на радиовълните.
Платено съдържание не може да се възпроизвежда.
Устройството източник трябва да отговаря на стандартите HDCP (Широколентова система за защита на цифрово съдържание)
2.0/2.1/2.2. Някои платени съдържания може да не се показват от устройство източник, което не отговаря на стандартите HDCP
2.0/2.1/2.2.
Дублирането на екрана не работи./ТВ не може да бъде намерен от устройство, съвместимо с Дублиране
на екрана.
Ако използвате Дублиране на екрана с друго устройство, първо изключете Дублиране на екрана и опитайте отново.
Ако вашето устройство не поддържа 5GHz и настроите опцията [Настройка на честотата] на [Автомат. (5 GHz)], опитайте да я
промените на [Автомат.].
Натиснете бутона HOME, после изберете Дублиране на екрана и опитайте отново.
[Входове] → [Дублиране на екрана], за да се покаже екранът за готовност за
Нагоре | Отстр. на неизправности
164
Симптоми при TV SideView
Телевизорът не може да бъде включен и управляван чрез приложението TV SideView, когато [Дистанционен старт] е зададено
на [Вкл.].
Телевизорът не се вижда на TV SideView екрана. Той не може да бъде рег. в прил. TV SideView.
Телевизорът не може да бъде включен и управляван чрез приложението TV SideView, когато
[Дистанционен старт] е зададено на [Вкл.].
Когато наблизо са разположени устройства, които причиняват смущения с радиовълни (микровълнови фурни, безжични
телефони и др.), функцията TV SideView може да не работи. В такъв случай дръжте подобни устройства далеч от безжичния
рутер (точката за достъп) или телевизора или ги изключете.
В случаите по­долу е възможно функцията TV SideView да не работи. Включете телевизора и го свържете отново към безжичния
рутер (точката за достъп).
­ Включване/изключване на захранването на безжичния рутер (точката за достъп) по време на режим на готовност на
телевизора
­ Нулиране на безжичния рутер (точката за достъп) по време на режим на готовност на телевизора
­ Смяна на канала на безжичния рутер (точката за достъп) по време на режим на готовност на телевизора
Функцията TV SideView може да не работи с бизнес безжични рутери (точки за достъп), периодично изискващи повторно
свързване.
Функцията TV SideView може да не работи в зависимост от настройките на безжичния рутер (точката за достъп) (напр. Multi
SSID и режим Енергоспестяване).
Ако се използва Wi­Fi Direct за свързване на приложението TV SideView към телевизора, телевизорът може да не се включи от
режим на готовност в зависимост от вашия смартфон/таблет.
Телевизорът трябва да бъде включен или в режим на готовност. Не изключвайте телевизора чрез изключване на захранващия
кабел.
Проверете дали условията по­долу са изпълнени за вашия телевизор.
Когато безжичният рутер (точката за достъп) и телевизорът са свързани с безжичен LAN
­ Използва се модел телевизор с вграден безжичен LAN
­ [Вградена Wi­Fi] под [Мрежа] е зададено на [Вкл.]
­ [Дистанционно включване] от [Настройка на домашната мрежа] под [Мрежа] е зададено на [Вкл.]
­ Телевизорът е свързан към безжичен рутер (точка за достъп)
Когато безжичният рутер (точката за достъп) и телевизорът са свързани с кабелна LAN
­ [Дистанционно включване] от [Настройка на домашната мрежа] под [Мрежа] е зададено на [Вкл.]
Телевизорът не се вижда на TV SideView екрана. Той не може да бъде рег. в прил. TV SideView.
Проверете дали телевизорът е включен.
Проверете дали телевизорът и вашият смартфон/таблет са в една и съща домашна мрежа.
(Когато свързвате през Wi­Fi Direct, не е необходима връзка към домашната мрежа.)
Може да е достигнат максималният брой регистрирани устройства. Изтрийте ненужните регистрации, преди да регистрирате друг
смартфон/таблет.
За подробна информация, вижте следния уебсайт:
http://info.tvsideview.sony.net/faq/
Нагоре | Отстр. на неизправности
165
Симптоми при Фото споделяне
Поддържани фото формати
Поддържани фото формати
Поддържат се само jpeg файлове.
Максималният размер на снимка е 16 384 × 16 384.
Минималният размер на снимка е 16 × 16.
Не се поддържа панорамно превъртане.
Максималният размер на снимка е 10MB.
Нагоре | Отстр. на неизправности
166
Notes
Това ръководство представлява опростена версия на вграденото в телевизора i­Manual. По­подробна информация можете да
намерите в i­Manual.
Отстраняването на неизправности е общо за всички модели/региони/държави, затова някои описания може да не важат за
вашия телевизор.
Нагоре | Отстр. на неизправности
167
Download PDF