NEX-7
De nieuwe functies die deze firmware-update biedt en de bijbehorende
bedieningshandelingen worden hier beschreven.
Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzing" en het "α-handboek" die op de
bijgeleverde CD-ROM staan.
© 2012 Sony Corporation
4-455-901-71(1)
Geboden functies
De volgende nieuwe functies worden bij deze firmware-update geleverd.
Toegevoegde nieuwe items
Functies
Knop MOVIE
U kunt instellen of de MOVIE-knop wordt geactiveerd of
niet.
(Bracket: continu: 1,0 EV)
(Bracket: continu: 2,0 EV)
(Bracket: continu: 3,0 EV)
Hiermee kunt u 3 beelden opnemen, elk met een verschillend
helderheidsniveau.
2NL
Knop MOVIE
Stelt in of de MOVIE-knop is geactiveerd of niet.
1 MENU t [Instellingen] t [Knop MOVIE] t gewenste instelling.
Aan
Activeert de MOVIE-knop.
Uit
Deactiveert de MOVIE-knop.
3NL
Bracket: continu
Maakt 3 opnamen terwijl automatisch de belichting wordt verschoven van normale
belichting, naar donkerder en vervolgens naar lichter. Houd de opnameknop ingedrukt
totdat de bracket-opname is voltooid.
U kunt na het maken van de opnamen het beeld kiezen dat het beste overeenkomt met uw
bedoeling.
1
(Transportfunctie) op de draaiknop t [Bracket: continu].
Of MENU t [Camera] t [Transportfunctie] t [Bracket: continu].
2 Option t stand van uw keuze.
Druk op
annuleren.
(Transportfunctie) en selecteer [Enkele opname] als u bracketing wilt
(Bracket:
continu: 0,3 EV)
Beelden worden vastgelegd met een ingestelde waarde voor de
afwijking (stappen) vanaf de basisbelichting.
(Bracket:
continu: 0,7 EV)
(Bracket:
continu: 1,0 EV)
(Bracket:
continu: 2,0 EV)
(Bracket:
continu: 3,0 EV)
Opmerkingen
• U kunt [Bracket: continu] niet gebruiken in combinatie met de volgende functies:
– [Slim automatisch]
– [Scènekeuze]
– [Anti-bewegingswaas]
– [Panorama d. beweg.]
– [3D-panor. d. beweg.]
– [Lach-sluiter]
– [Auto HDR]
• De laatste opname wordt getoond in de automatische weergave.
• In [Handm. belichting] wordt de belichting verschoven doordat de sluitertijd wordt aangepast.
• Bij aanpassing van de belichting, wordt de belichting verschoven aan de hand van de gecompenseerde
waarde.
4NL
Download PDF

advertising