Sony | DR-EX12iP | Sony DR-EX12iP Слушалки за во уво EX12IP Упатства за употреба

4-270-283-35(1)
4-270-283-35(1)
Упатство за употреба
Упатство за употреба
Стерео
слушалки
Стерео
слушалки
DR-EX12iP
DR-EX12iP
©2010 Sony Corporation
Печатено во Македонија
©2010 Sony Corporation
Печатено во Македонија
Македонски
Македонски
Стерео слушалки
Стерео слушалки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување ризик од пожар или
електричен шок, овој апарат не го
изложувајте на дожд или влага.
За намалување на ризик од шок, не го
отворајте куќиштето. Однесете го само на
овластен и квалификуван сервис.
За намалување ризик од пожар или
електричен шок, овој апарат не го
изложувајте на дожд или влага.
За намалување на ризик од шок, не го
отворајте куќиштето. Однесете го само на
овластен и квалификуван сервис.

》
『
「
」

Ве предупредуваме дека било какви промени
или модификации кои не се одобрени со ова
упатство може да доведат до оштетување на
апаратот.

》
Валидноста на CE ознаката е ограничена
само на оние земји каде што законски се
спроведува, главно во земји EEA (Европски
Економски подрачја).
『
「
」

2 линии

S
3 линии
M
2 линии

Овој симбол на производот или
неговото пакување покажува дека овој
производ не треба да се третира како домашен
отпад. Наместо тоа, треба да се однесе во
собирен центар за рециклирање на
електронска и електрична опрема. Со правилно
отстранување на овој производ, ќе помогнете
спречување на потенцијални негативни
последици за околината и човековото здравје,
кои може да бидат предизвикани од
несоодветно отстранување на овој производ. Со
рециклирање се обезбедува зачувување на
природните извори. За подетални информации
на рециклирање на овој производ контактирајте
ја соодветната служба или продавницата каде
што сте го купиле овој производ.
S
3 линии
M
L
4 линии

Преглед на дел по дел
Обоени делови
L


Обоени делови

Овој симбол на производот или
неговото пакување покажува дека овој
производ не треба да се третира како домашен
отпад. Наместо тоа, треба да се однесе во
собирен центар за рециклирање на
електронска и електрична опрема. Со правилно
отстранување на овој производ, ќе помогнете
спречување на потенцијални негативни
последици за околината и човековото здравје,
кои може да бидат предизвикани од
несоодветно отстранување на овој производ. Со
рециклирање се обезбедува зачувување на
природните извори. За подетални информации
на рециклирање на овој производ контактирајте
ја соодветната служба или продавницата каде
што сте го купиле овој производ.
Уредот можете да го користите само со
следните модели на далечински управувач.
Надградете го Вашиот iPod, iPhone или iPad со
најнова верзија на програм пред да го
употребувате. Во упатството за употреба,
iPod, iPhone и iPad заедно се наречени како
“iPod” освен во специјални случаи.
* iPod touch (5-та генерација)
* iPod touch (4-та генерација)
* iPod touch (3-та генерација)
* iPod touch (2-ра генерација)
* iPod nano (7-ма генерација)
* iPod nano (6-та генерација)
* iPod nano (5-та генерација)
* iPod nano (4-та генерација)
* iPod classic 120GB 160GB (2009)
* iPod shuffle (4-та генерација)
* iPod shuffle (3-та генерација)
* iPhone 5
* iPhone 4S
* iPhone 4
* iPhone 3GS
* iPad (4-та генерација)
* iPad (3-та генерација)
* iPad 2
* iPad
* iPad mini
За авторските права

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle и iPod touch се заштитни знаци на Apple
Inc., регистрирани во САД и други земји.
“Made for iPod,” “Made for iPhone” и “Made for
iPad” значи дека електронските додатоци се
дизајнирани за поврзување само со iPod,
iPhone или iPad, соодветно и ги исполнуваат
стандардите на Apple. Apple не е одговорен за
функционирањето на овој уред или неговата
усогласеност со безбедноста и регулаторните
стандарди.
Карактеристики
Карактеристики
* Далечинско лесно за употреба (само за
iPod, iPhone и iPad).
* Линиски микрофон за повици преку
интерфон на iPhone.
* 400 kJ/m3 висока моќност на неодимиум
магнети кои произведуваат висока
резолуција на високиот и среден опсег со
моќен бас.
*Хибриден силиконски јастучиња за
слушалки за безбедно и удобност при
нивно употребување.
4 линии
Преглед на дел по дел
За авторските права
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle и iPod touch се заштитни знаци на Apple
Inc., регистрирани во САД и други земји.
“Made for iPod,” “Made for iPhone” и “Made for
iPad” значи дека електронските додатоци се
дизајнирани за поврзување само со iPod,
iPhone или iPad, соодветно и ги исполнуваат
стандардите на Apple. Apple не е одговорен за
функционирањето на овој уред или неговата
усогласеност со безбедноста и регулаторните
стандарди.
Отстранување на стара
електронска и електрична
опрема (Се применува во
ЕУ и други Европски земји
со одвоен систем за
отстранување)
Компатибилни iPod/iPhone/iPad модели
Компатибилни iPod/iPhone/iPad модели
Уредот можете да го користите само со
следните модели на далечински управувач.
Надградете го Вашиот iPod, iPhone или iPad со
најнова верзија на програм пред да го
употребувате. Во упатството за употреба,
iPod, iPhone и iPad заедно се наречени како
“iPod” освен во специјални случаи.
* iPod touch (5-та генерација)
* iPod touch (4-та генерација)
* iPod touch (3-та генерација)
* iPod touch (2-ра генерација)
* iPod nano (7-ма генерација)
* iPod nano (6-та генерација)
* iPod nano (5-та генерација)
* iPod nano (4-та генерација)
* iPod classic 120GB 160GB (2009)
* iPod shuffle (4-та генерација)
* iPod shuffle (3-та генерација)
* iPhone 5
* iPhone 4S
* iPhone 4
* iPhone 3GS
* iPad (4-та генерација)
* iPad (3-та генерација)
* iPad 2
* iPad
* iPad mini
Валидноста на CE ознаката е ограничена
само на оние земји каде што законски се
спроведува, главно во земји EEA (Европски
Економски подрачја).
Забелешка за потрошувачите: следнава
информација се однесува само за опрема
продадена во земји кои ги применуваат ЕУ
директивите
Овој производ е произведен од Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Јапонија. Прашања во врска со
усогласеност на производот врз основа на
законодавството на ЕУ упатете ги кон
овластениот претставник, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгард,
Германија. За сервис или во врска со гаранцијата, обратете се на обезбедените адреси.
Забелешка за потрошувачите: следнава
информација се однесува само за опрема
продадена во земји кои ги применуваат ЕУ
директивите
Овој производ е произведен од Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Јапонија. Прашања во врска со
усогласеност на производот врз основа на
законодавството на ЕУ упатете ги кон
овластениот претставник, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгард,
Германија. За сервис или во врска со гаранцијата, обратете се на обезбедените адреси.
Отстранување на стара
електронска и електрична
опрема (Се применува во
ЕУ и други Европски земји
со одвоен систем за
отстранување)
Ве предупредуваме дека било какви промени
или модификации кои не се одобрени со ова
упатство може да доведат до оштетување на
апаратот.

* Далечинско лесно за употреба (само за
iPod, iPhone и iPad).
* Линиски микрофон за повици преку
интерфон на iPhone.
* 400 kJ/m3 висока моќност на неодимиум
магнети кои произведуваат висока
резолуција на високиот и среден опсег со
моќен бас.
*Хибриден силиконски јастучиња за
слушалки за безбедно и удобност при
нивно употребување.
Како да го користите
Носење на слушалките (видете сл.
)
Слушалки ставете ги правилно означени (R)
во десното уво и (L) во левото уво. Има
тактична точка на уредот означен со (L) за да
правите разлика за левата страна.
Како да го користите лизгачот за
кабел (видете сл. - )
Поместувајте горе и долу за менување на
позицијата за поделба на кабелот.
Како да ги користите далечинскиот и
микрофонот за (видете сл.
- )
Можете да го контролирате поврзаниот iPod.
Делови и контроли
Volume +
Зголемување на јачината на поврзаниот iPod.
Копче во средина
Репродукција/пауза на песна од поврзаниот
iPod со еден допир. Два пати допрете за прескокнување на следна песна. Три пати допрете
за прескокнување на претходна песна. Држете
подолго за започнување со “VoiceOver*”
карактеристиката (ако е достапно).
Допрете еднаш да одговорите на повик.
Повторно допрете за завршување на повикот.
Држете две секунди за отфрлање на повикот.
Кога ќе го пуштите копчето, ќесе слушнат два звучни
сигнали за потврда за отфрлање на повикот.
Volume –
Намалување на јачината на поврзаниот iPod.
Микрофон
* Достапноста на “VoiceOver” карактеристиката зависи од iPod и верзијата на програмот.
Како правилно да ги ставите јастучињата
за слушалките (видете сл. )
Ако јастучињата не Ви одговараат, нискиот бас
звук може нема да се слуша. Да уживате во
подобар квалитет на звукот, заменете ги
јастучињата со друга големина или
прилагодете ја позицијата на јастучињата да
Ви одговараат.
Ако слушалките не Ви одговараат, пробајте
друга големина. Кога ќе ги смените
слушалките, инсталирајте ги правилно во
случај да не се откачат од Вашето уво.
За проверка на големина на проѕирните
јастучиња
Големината на проѕирните јастучиња се
разликува по линиите (види сл.
-).
За проверка на големина на црни јастучиња
Големината на црните јастучиња се разликува
по внатрешната боја (видете сл.
-).
Големина на црни јастучиња (во боја)
Мали
Големи
S
M
(Портокалови) (Зелени)
L
(Светло сини)
Како да го користите
Носење на слушалките (видете сл.
)
Слушалки ставете ги правилно означени (R)
во десното уво и (L) во левото уво. Има
тактична точка на уредот означен со (L) за да
правите разлика за левата страна.
Како да го користите лизгачот за
кабел (видете сл. - )
Поместувајте горе и долу за менување на
позицијата за поделба на кабелот.
Како да ги користите далечинскиот и
микрофонот за (видете сл.
- )
Можете да го контролирате поврзаниот iPod.
Делови и контроли
Volume +
Зголемување на јачината на поврзаниот iPod.
Копче во средина
Репродукција/пауза на песна од поврзаниот
iPod со еден допир. Два пати допрете за прескокнување на следна песна. Три пати допрете
за прескокнување на претходна песна. Држете
подолго за започнување со “VoiceOver*”
карактеристиката (ако е достапно).
Допрете еднаш да одговорите на повик.
Повторно допрете за завршување на повикот.
Држете две секунди за отфрлање на повикот.
Кога ќе го пуштите копчето, ќесе слушнат два звучни
сигнали за потврда за отфрлање на повикот.
Volume –
Намалување на јачината на поврзаниот iPod.
Микрофон
* Достапноста на “VoiceOver” карактеристиката зависи од iPod и верзијата на програмот.
Како правилно да ги ставите јастучињата
за слушалките (видете сл. )
Ако јастучињата не Ви одговараат, нискиот бас
звук може нема да се слуша. Да уживате во
подобар квалитет на звукот, заменете ги
јастучињата со друга големина или
прилагодете ја позицијата на јастучињата да
Ви одговараат.
Ако слушалките не Ви одговараат, пробајте
друга големина. Кога ќе ги смените
слушалките, инсталирајте ги правилно во
случај да не се откачат од Вашето уво.
За проверка на големина на проѕирните
јастучиња
Големината на проѕирните јастучиња се
разликува по линиите (види сл.
-).
За проверка на големина на црни јастучиња
Големината на црните јастучиња се разликува
по внатрешната боја (видете сл.
-).
Големина на црни јастучиња (во боја)
Мали
Големи
S
M
(Портокалови) (Зелени)
L
(Светло сини)
За откачување најастучињата (видете сл. -)
Додека ги држите слушалките, завртете и
повлечете ги јастучињата.
Совет
Ако јастучињата се лизгаат и не можете да ги
извадите, избришете ги со сува мека ткаенина.
За прикачување јастучиња (видете сл. -)
Притиснете ја внатрешноста на јастучињата
се додека испакнатиот дел од слушалките
целосно не се покрие.
Чистење на јастучињата
Извадете ги јастучињата од слушалките и
исчистете ги со благ раствор со детергент.
За откачување најастучињата (видете сл. -)
Додека ги држите слушалките, завртете и
повлечете ги јастучињата.
Совет
Ако јастучињата се лизгаат и не можете да ги
извадите, избришете ги со сува мека ткаенина.
За прикачување јастучиња (видете сл. -)
Притиснете ја внатрешноста на јастучињата
се додека испакнатиот дел од слушалките
целосно не се покрие.
Чистење на јастучињата
Извадете ги јастучињата од слушалките и
исчистете ги со благ раствор со детергент.
Спецификации
Спецификации
Ресивер
Тип: Затворен, динамичен/ Звучник: 9 mm, свод
тип (CCAW) /Капацитет на моќ за прием: 100 mW
(IEC*)/ Импенданса: 16 Ω at 1 kHz / Осетливост:
100 dB/mW / Фреквенција: 8 – 22,000 Hz / Кабел:
1.2 m (Y-тип) / Мара: Приближ. 3 g (без кабел) /
Приклучок: Четири - спроводен позлатен стерео
мини приклучок за iPod со далечинска функција
Микрофон
Ниво на отворено коло за напон: –42 dB (0
dB=1 V/Pa)
Испорачани додатоци
Јастучиња (S (2), M (2), L (2)), Упатство за
употреба (1)
* IEC = International Electrotechnical
Commission
Дизајнот и спецификациите се предметна
измена без претходна најава.
Мерки на претпазливост
* Слушалките одржувајте ги чисти цело
време, особено внатрешноста на слушалките
(видете сл.
).
Ако во слушалките влезе прашина или восок
од уво, може да не се слуша добро.
* Слушање јака музика преку слушалки
може да Ви го оштети слухот. Заради
безбедност во сообраќајот, не ги носете
додека возите автомобил или велосипед.
* Не ставајте ништо тешко врз слушалките
или да ги притискате, на тој начин можете
да ги деформирате.
*Јастучињата може да се уништат поради
долго чување или користење.
* Внатрешниот дел од слушалките цврсто
прикачете ги. Во спротивно, може несакајќи
да се откачат или да ви останат во уво, ова
може да предизвика повреда.
Забелешка за статичен електрицитет
При многу сув воздух, може да почувствувате
благо боцкање во ушите. Ова е резултат од
статичен електрицитет акумулиран во телото
и не претставува дефект на слушалките.
Ефектот може да се намали со носење облека
која е направена од природни материјали.
Замена за јастучињата можете да набавите
од Sony продавачот.
Ресивер
Тип: Затворен, динамичен/ Звучник: 9 mm, свод
тип (CCAW) /Капацитет на моќ за прием: 100 mW
(IEC*)/ Импенданса: 16 Ω at 1 kHz / Осетливост:
100 dB/mW / Фреквенција: 8 – 22,000 Hz / Кабел:
1.2 m (Y-тип) / Мара: Приближ. 3 g (без кабел) /
Приклучок: Четири - спроводен позлатен стерео
мини приклучок за iPod со далечинска функција
Микрофон
Ниво на отворено коло за напон: –42 dB (0
dB=1 V/Pa)
Испорачани додатоци
Јастучиња (S (2), M (2), L (2)), Упатство за
употреба (1)
* IEC = International Electrotechnical
Commission
Дизајнот и спецификациите се предметна
измена без претходна најава.
Мерки на претпазливост
* Слушалките одржувајте ги чисти цело
време, особено внатрешноста на слушалките
(видете сл.
).
Ако во слушалките влезе прашина или восок
од уво, може да не се слуша добро.
* Слушање јака музика преку слушалки
може да Ви го оштети слухот. Заради
безбедност во сообраќајот, не ги носете
додека возите автомобил или велосипед.
* Не ставајте ништо тешко врз слушалките
или да ги притискате, на тој начин можете
да ги деформирате.
*Јастучињата може да се уништат поради
долго чување или користење.
* Внатрешниот дел од слушалките цврсто
прикачете ги. Во спротивно, може несакајќи
да се откачат или да ви останат во уво, ова
може да предизвика повреда.
Забелешка за статичен електрицитет
При многу сув воздух, може да почувствувате
благо боцкање во ушите. Ова е резултат од
статичен електрицитет акумулиран во телото
и не претставува дефект на слушалките.
Ефектот може да се намали со носење облека
која е направена од природни материјали.
Замена за јастучињата можете да набавите
од Sony продавачот.
Download PDF