Samsung | WS-32Z409P | Samsung CW-29Z408T Наръчник за потребителя

ЦВЕТЕН
ТЕЛЕВИЗОР
Инструкции за притежателя
Преди да започнете да използвате уреда,
прочетете внимателно това ръководство,
и го запазете за бъдещи справки.
ЕКРАННИ МЕНЮТА
Картина в картина (КвК) (в зависимост от модела)
ТЕЛЕТЕКСТ (в зависимост от модела)
Регистрирайте продукта си на адрес www.samsung.com/global/register
AA68-03784R-Bul.indd
1
2006-05-26
ソタタ・11:49:42
Важна гаранционна информация за гледането на телевизионен
формат
Телевизорите със стандартен формат на екрана (4:3 – съотношението ширина-височина на екрана) са предназначени предимно
за гледане на движещи се телевизионни и видеопрограми в стандартен формат. Образите, показвани на тях, трябва да са
предимно в стандартния формат със съотношение 4:3 и постоянно да се движат. Показването на стационарни графики и образи
на екрана – например тъмни ленти в горната и долната част (при широкоекранни филми), трябва да се ограничава до не повече
от 15% от общото гледане на телевизия за седмица.
Телевизорите с широк формат на екрана (16:9 – съотношението ширина-височина на екрана) са предназначени предимно за
гледане на движещи се телевизионни и видеопрограми с широкоекранен формат. Образите, показвани на тях, трябва да са
предимно в широкоекранния формат със съотношение 16:9 или да са разширени, така че да запълват екрана, ако вашият модел
предлага такава функция, и постоянно да се движат. Показването на стационарна графика и изображения на екрана – например
тъмни странични ленти на неразширена телевизионна картина на телевизионни програми и програмиране, трябва да се
ограничава до не повече от 15% от общото гледане на телевизия за седмица.
Освен това, гледането на други стационарни образи и текст, например сведения за фондовите борси, изображения във
видеоигри, емблеми на телевизионни станции или компютърна графика и шарки, трябва да се ограничава, както е описано
по-горе, за всички телевизори. Показването на стационарни образи, което надхвърля стойностите, указани по-горе, може
да предизвика неравномерно стареене не електроннолъчевите тръби, при което остават едва доловими, но постоянни
прогорени образи върху телевизионната картина. За да се избегне това, сменяйте програмите и изображенията, като
показвате в предимно движещи се образи на цял екран, а не неподвижни шарки или тъмни ленти. На моделите телевизори,
които предлагат функции за смяна на размера на картината, използвайте тези органи за управление, за да гледате различните
формати като картина на цял екран.
Внимавайте при подбора и времетраенето на телевизионните формати, използвани за гледане. Неравномерното стареене
на електроннолъчевата тръба в резултат на подбора и използването на формати, а също и другите прогорени изображения,
несепокрива от вашата ограничена гаранция от Samsung.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Български - 2
AA68-03784R-Bul.indd
2
2006-05-26
ソタタ・11:49:42
Съдържание
Обща информация
Управление на звука
◆
◆
◆
◆
Принадлежности ......................................................... 4
Панел за управление (в зависимост от модела) .......... 4
Панел за свързване (в зависимост от модела) ............ 5
Разглеждане на дистанционното управление
(в зависимост от модела) ................................................. 7
◆ Поставяне на батериите в дистанционното управление ...8
◆ Смяна на стандарта на звука ................................... 21
◆ Регулиране на настройката на звука
(в зависимост от модела) ............................................... 21
◆ Допълнителни настройки на звука
(в зависимост от модела) .................................................. 22
◆ Избор на режим на звука (в зависимост от модела) . 23
Работа
Описание на функциите
◆ Включване и изключване на телевизора................... 8
◆ Поставяне на телевизора в режим готовност ........... 8
◆ Функция Plug & Play (Автодиалог)
(в зависимост от модела) ................................................. 9
◆ Гледане на външен източник на сигнал
(в зависимост от модела) ............................................... 10
◆ Редактиране на имената на устройствата
(в зависимост от модела) ............................................... 10
◆
◆
◆
◆
◆
Управление на каналите
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Автоматично запаметяване на канали .....................11
Ръчно запаметяване на канали ............................... 12
Пропускане на нежелани канали ............................. 13
Подреждане на запаметените канали ..................... 13
Присвояване на имена на каналите ........................ 14
Фина настройка на приемането на каналите .......... 14
Използване на функцията LNA (Нискошумов
усилвател) (в зависимост от модела) .......................... 15
Настройка на часовника ........................................... 24
Избор на език............................................................. 26
Задаване на “син екран” ........................................... 26
Избиране на мелодията............................................ 26
Функция телетекст (в зависимост от модела) ............. 27
Приложение
◆ Автоматично размагнитване за премахване на цветните
кръпки.......................................................................... 29
◆ Отстраняване на неизправности: Преди да се
обърнете към сервизен персонал ................................. 29
Управление на картината
Смяна на стандарта на картината ........................... 15
Регулиране на настройките на картината ............... 16
Избор на размера на картината (в зависимост от модела)17
Настройка на цифровото потискане на шума ......... 17
Използване на функцията управление на наклона
(в зависимост от модела) ............................................... 18
◆ Избиране на режима филм ...................................... 18
◆ Гледане на картина в картина (КвК)
(в зависимост от модела) ............................................... 19
◆ Стопиране на текущата картина .............................. 20
◆
◆
◆
◆
◆
Символи
Натиснете
☛
➢
Важно
Забележка
Български - 3
AA68-03784R-Bul.indd
3
2006-05-26
ソタタ・11:49:42
Обща информация
Принадлежности
Моля, проверете дали към вашия телевизор са приложени следните части.
Ако някоя част липсва, се обърнете към доставчика си.
Цветът и форматът на уреда може да се различават за различните модели.
➢
Дистанционно управление и батерии
(2 бр. AAA)
Инструкции за притежателя
Гаранционна карта / Регистрационна
карта / Ръководство за безопасност
(Не се предлага на всички места)
Панел за управление (в зависимост от модела)
➢
Цветът и форматът на елементите може да се различават за различните модели.
Лице на телевизора
1
2 3
4
4
5
5
1 23
6
7
32
7
5 6
1
1 Включване/изключване
Натиснете за включване и изключване на телевизора.
2 Индикатор за готовност
Мига и се изключва, когато захранването е включено и
свети в режим на готовност.
3 Сензор на дистанционното управление
Насочвайте дистанционното управление към тази
точка на телевизора.
4 SOURCE
Показва меню на всички налични входни източници
(TB, Ext.1, Ext.2, AV/S-Video, Компонент, HDMI).
6
7
5 MENU
Натиснете, за да видите екранно меню за функциите на
вашия телевизор.
6 +
Натиснете, за да намалите или увеличите силата на
звука.
От екранното меню, използвайте бутоните +, както
се използват бутоните ◄ и ►, или бутона ENTER (
)
на дистанционното управление.
7
C/P.
Натиснете, за да сменяте канали.
В екранното меню, използвайте бутоните
C/P.
по начина, по който използвате бутоните
▲ и ▼ на дистанционното управление.
Български - 4
AA68-03784R-Bul.indd
4
2006-05-26
ソタタ・11:49:44
Панел за свързване (в зависимост от модела)
➢
☛
Цветът и форматът на елементите може да се различават за различните модели.
Винаги, когато включвате аудио или видео система в телевизора, се уверете, че всички елементи са изключени.
Вж. приложената документация за повече информация за свързването и съответните мерки за безопасност.
Гръб на телевизора
4
2
1
или
3
Кабелна телевизионна мрежа
Отстрани на телевизора
5
или
Български - 5
AA68-03784R-Bul.indd
5
2006-05-26
ソタタ・11:49:47
1 Свързване към антена или кабелна телевизионна мрежа
Свържете антената или входния кабел на мрежата в гнездо за коаксиален кабел 75 Ω.
За добро гледане на телевизионни канали уредът трябва да приема сигнал от един от следните източници: външна
антена, антена на кабелна мрежа или сателитна мрежа. Ако използвате стайна антена, може да се наложи при
настройването на телевизора да я завъртите, докато получите картина, която е както рязка, така и ясна.
2 Свързване към компонентния вход
◆ Свържете компонентните видео кабели към съединителя за компоненти (Y, PB, PR) на гърба на телевизора, а другия
край – към съответния видео изход на компонента на DTV приемник или DVD плейър.
◆ Съединителите Y, PB и PR на вашите компонентни устройства (DTV приемник или DVD плейър) понякога са
означени с Y, B-Y и R-Y или Y, Cb и Cr.
◆ Свържете RCA аудио кабели към AUDIO (L/R) IN на гърба на телевизора, а другите краища свържете към
съответните съединители за аудиоизход на DTV приемника или DVD плейъра.
3 Свързване към вход/изход SCART
Свържете SCART кабела към съответно външно A/V устройство като видеорекордер (VCR), DVD плейър, декодер,
сателитен приемник, устройство за видео игри или видеодиск плейър.
- Съединителят EXT1 (RGB) се използва за оборудване с RGB изход, например устройство за видеоигри или видеодиск
плейъри.
- Съединителят EXT2 (AV) се използва за аудио/видео изход на текущата телевизионна програма.
4 Свързване към HDMI (в зависимост от модела)
◆ Поддържа връзките между AV устройства с възможност за HDMI свързване (Set-Top Box, DVD плейъри, AV
приемници и цифрови телевизори).
◆ За свързване от HDMI към HDMI не е необходима допълнителна аудио връзка.
Какво е HDMI?
◆ “Висококачествен мултимедиен интерфейс” – позволява прехвърлянето на висококачествена видеоинформация и
множество канали за цифрово аудио (5.1 канала).
Изводът HDMI/DVI поддържа свързване на DVI към разширително устройство с подходящия кабел (не е
предоставен). Разликата между HDMI и DVI е, че HDMI устройството е с по-малък размер, има инсталирана HDCP
Цифрова защита срещу копиране с широка честотна лента) и поддържа цифрово аудио с множество канали.
◆ За свързването трябва да използвате кабел от DVI към HDMI или DVI-HDMI адаптер, а извода AUDIO (L/R) на DVI
устройството – за звуков изход.
Когато свързвате този уред посредством HDMI или DVI към Set Top Box, DVD плейър или игрова конзола и подобни,
внимавайте да бъде зададен съвместим режим на видео изход, както е посочено в таблицата по-долу. Ако това не
бъде спазено, може да се получи изкривяване на картината, разкъсване на образа или липса на картина.
Поддържани режими за HDMI и COMPONENT
HDMI
COMPONENT
480i-60Hz
X
O
480p-60Hz
O
O
576i-50Hz
X
O
576p-50Hz
O
O
720p-50/60Hz 1080i-50/60Hz
O
O
O
O
Не се опитвайте да свържете съединителя HDMI към графична карта на компютър или лаптоп.
(Това ще доведе до показване на празен екран.)
5 Свързване към входа RCA/S-VIDEO
◆ Свържете RCA видео или S-Video кабел към VIDEO IN или S-VIDEO IN на гърба на телевизора, а другите краища
свържете към съответните съединители за видео или S-Video на A/V устройството.
◆ Свържете RCA аудио кабели към AUDIO (L/R) IN на гърба на телевизора, а другите краища свържете към
съответните съединители за аудио изход на A/V устройството.
Български - 6
AA68-03784R-Bul.indd
6
2006-05-26
ソタタ・11:49:47
Разглеждане на дистанционното управление (в зависимост от модела)
➢
◆ Действителната конфигурация на вашия телевизор може да е различна в зависимост от модела.
◆ Работата на дистанционното управление може да се влияе от ярка изкуствена светлина близо до телевизора.
◆ Това е специално дистанционно управление за хора с увредено зрение, с точки от брайловата азбука върху
бутоните за включване, канали и сила на звука.
1 Готовност на телевизора
d Изход от всяко меню
2 Директен избор на канали
e Потвърждаване на промяната
3 Избор на едно-/двуцифрен
канал
f Показване на информация
1
g Спиране на картината
4 Избор на тунер или кабелна
мрежа
h Избор на размера на картината
2
5 Управление на каналите
i Избор на канал на подкартина
(КвК)
3
6 Увеличаване силата на звука
7 Временно изключване на звука
8 Намаляване силата на звука
9 Показване на менюто
j Избор на разположение на
подкартина (КвК)
k Избор на размер на подкартина
(КвК)
0 Преминете към необходимата
опция от менюто/съответно
нагласете стойност на опцията
Телетекст функции
! Включване/изключване на
“картина в картина”
4 Изход от показване на
телетекст
@ Избор на звукови ефекти
9 Телетекст - индекс
# Избор на ефект на картината
! Задържане на страница на
телетекст
$ Избор на източник на
подкартина (КвК)
(Вж. стр. 27.)
$ Телетекст - избор на размер
% Избор на звуков режим
^ Телетекст - запаметяване
^ Размяна на главната картина и
подкартината (КвК)
* Избор на телетекст режим (LIST/
FLOF)
& Турбо звук
( Телетекст - подстраница
* Избор на външен вход.
b Телетекст – следваща страница
( Превключване между
последните два показвани
канала
c Телетекст – предишна страница
) Автоматично изключване
*
d Телетекст - отказ
f Телетекст - показване
a Изключване и включване на
SRS TruSurround XT
l Показване на телетекст/смес
от информация в телетекст и
нормално предаване
b Следващ канал
@#gh
c Предишен канал
Fastext – избор на тема
4
(
)
a
b
5
6
7
8
9
0
!
@
#
$
%
^
&
c
d
e
f
l
g
h
i
j
k
Български - 7
AA68-03784R-Bul.indd
7
2006-05-26
ソタタ・11:49:48
Поставяне на батериите в дистанционното управление
1
2
3
➢
Повдигнете нагоре капачето на гърба на дистанционното управление, както е
показано на фигурата.
Поставете две батерии размер ААА.
Уверете се, че “+” и “–” краищата на батериите съвпадат с диаграмата вътре в
отделението.
➢
Затворете капачето, както е показано на картината.
Извадете батериите и ги съхранявайте на студено, сухо място, ако няма да
използвате дистанционното управление за дълго време. Дистанционното
управление може да се използва от разстояние до 23 фута (7м) от телевизора.
(при стандартно използване на телевизора батериите издържат около една
година.)
➢
Ако дистанционното управление не работи! Проверете следното:
1. Телевизорът включен ли е?
2. Обърнати ли са плюс и минус краищата на батериите?
3. Батериите изтощени ли са?
4. Няма ли спиране на тока и не е ли изваден щепселът от контакта?
5. Има ли специална флуоресцентна светлина или неонов знак наблизо?
Работа
Включване и изключване на телевизора
Захранващият кабел се включва към гърба на телевизора.
1
Включете захранващия кабел в подходящ контакт.
Мрежовото напрежение е посочено на гърба на телевизора, а честотата е 50 или 60 Hz.
➢
2
Натиснете бутона “ ” (Вкл./Изкл.) на предното табло на телевизора.
Индикаторът за готовност на предното табло светва.
3
Натиснете бутона POWER на дистанционното управление, за да включите телевизора.
Автоматично се избира отново програмата, която сте гледали последна.
➢ Ако не сте запаметили никакви канали, не се появява ясна картина.
Вж. “Автоматично запаметяване на канали” на стр. 11 или “Ръчно запаметяване на канали” на стр. 12.
4
За да изключите телевизора, натиснете отново бутона “ ” (Вкл./Изкл.).
Поставяне на телевизора в режим готовност
Телевизорът може да се постави в режим готовност, за да се намали потреблението на електроенергия и износването на
кинескопа. Режимът готовност може да бъде полезен, когато желаете временно да прекъснете гледането (например през
време на хранене).
1
2
☛
Натиснете бутона POWER на дистанционното управление, докато гледате.
Телевизорът е в режим готовност.
За да включите телевизора отново, просто отново натиснете същия бутон.
Можете също да включите с натискане на TV ( ), P / , или цифров бутон.
➢
Не оставяйте вашия телевизор в режим на готовност за дълги периоди от време. Изключете телевизора с натискане
на бутона “ ” (Вкл./Изкл.) на предното табло на телевизора. Най-добре е да извадите щепсела от контакта и антената.
Български - 8
AA68-03784R-Bul.indd
8
2006-05-26
ソタタ・11:49:49
Функция Plug & Play (Автодиалог) (в зависимост от модела)
При първоначално включване на телевизора, автоматично една след друга се
появяват три основни настройки за индивидуален избор: настройка на езика,
канала и часовника.
1
2
3
Ако телевизорът е в режим Готовност, натиснете бутона POWER на
дистанционното управление.
Появява се съобщението Старт автодиалог
Менюто Език ще се появи автоматично след няколко секунди.
Уверете се, че антената е включена в телевизора.
Натиснете бутона ENTER (
).
Показва се менюто Автом. запам..
5
Изберете страна с натискане на бутона ▲ или ▼, след това натискане
на бутона ENTER (
).
Показва се менюто Търсене.
7
8
OK
Вход
Натиснете бутона ENTER (
), за да стартирате търсенето на канали.
Търсенето на канали започва и завършва автоматично. След
запаметяването на всички налични канали се появява менюто
Сверяване часовник.
➢ Вж. “Автоматично запаметяване на канали” на стр. 11.
Натиснете бутона ◄ или ►, за да се придвожите към часа или
минутите.
Задайте часа или минутите с натискане на бутона ▲ или ▼.
➢ ◆ Вж. “Сверяване и показване на точното време” на стр. 24.
◆ Можете да зададете час и минути директно с натискане на
цифровите бутони на дистанционното управление.
Когато завършите, натиснете бутона MENU ( ).
Появява се съобщението Приятно гледане! и каналът, който е
запаметен, ще се активира.
Връщане
Настройка
TV
Plug & Play
Hrvatski
Română
Език
: English
Magyar
Време
Polski
Pуccкий
Син екран
:Български
On
Türkçe
Мелодия
: On
Norsk
Изберете съответния език с натискане на бутона ▲ или ▼.
Натиснете бутона ENTER (
), за да въведете езика.
Появява се съобщението Проверете антенния вход.
➢ Ако не се избере никакъв език от менюто Език, менюто Език ще
изчезне след 30 секунди.
4
6
Plug & Play
Старт автодиалог
Dansk
Suomi
Премести
OK
Вход
Пропусни
Автом.запам.
TV
Държава
Търсене
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Настройка, и след това
натиснете бутона ENTER (
).
Избрано е Plug & Play.
3
Натиснете отново бутона ENTER (
).
Тази функция стартира с показване на съобщението Старт
автодиалог.
Белгия
: Белгия
Франция
Германия
Италия
Холандия
Испания
Швеция
Швейцария
Великобр.
Други
Източна Европа
Премести
Вход
Пропусни
Търсене
P 1 C−− −−−−−
87 MHz
Стоп
10%
Пропусни
Сверяване часовник
TV
1
Пропусни
Plug & Play
Проверете антенния вход
Вход
Ако искате да нулирате тази функция...
Вход
), за да се покаже менюто.
Час
--
Премести
Минути
--
Регулиране
Пропусни
Plug & Play
Приятно гледане!
OK
Български - 9
AA68-03784R-Bul.indd
9
2006-05-26
ソタタ・11:49:52
Гледане на външен източник на сигнал (в зависимост от модела)
Вход
TV
Източници
Промяна Име
Премести
:
TB
Вход


Връщане
С дистанционното управление може да се превключва между гледане на сигнал
от свързана апаратура – например видеорекордер, DVD, Set-Top-Box и източник
на телевизионен сигнал (ефирен или кабелен).
1
Натиснете бутона MENU (
), за да се покаже менюто.
2
Натиснете бутона ENTER (
), за да изберете Вход.
3
Натиснете отново бутона ENTER (
4
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете изисквания източник на
сигнал, след което натиснете бутона ENTER (
).
Наличен източник на сигнал: TB, Ext. 1, Ext. 2, AV/S-Video,
Компонент, HDMI
Източници
TV
TB
Ext.1
Ext.2
AV/S-Video
Компонент
HDMI
Премести
➢
: -----: -----: -----: -----: ------
Вход
Връщане
).
◆ Когато свързвате апаратура към телевизора, можете да избирате
между следните набори от гнезда: Ext. 1, Ext. 2, Компонент, или
HDMI на задното табло на телевизора и AV/S-Video на страничното
табло.
◆ Можете също за зададете тези опции с натискане на бутона TV ( )
или SOURCE (
). Ако смените външния източник, докато гледате, до
превключване на картините може да мине известно време.
Редактиране на имената на устройствата (в зависимост от модела)
Вход
TV
Източници
Промяна Име
Премести
:
Вход
TB


Връщане
Промяна Име
TV
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Компонент
HDMI
Премести
-----: -----Видео
DVD
: Кабелен
-----STB
HD STB
: -----Сателитен STB
AV
рисивър
: -----: -----: ------
Вход
Можете да дадете име на външния източник.
1
Натиснете бутона MENU (
), за да се покаже менюто.
2
Натиснете бутона ENTER (
), за да изберете Вход.
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Промяна Име, след това
натиснете бутона ENTER (
).
4
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете външен източник за
редактиране, след това натиснете бутона ENTER (
).
5
Изберете името на изискваното устройство с натискане на бутона ▲
или ▼ и след това натиснете бутона ENTER (
).
Налични имена на устройства: Видео, DVD, Кабелен STB, HD STB,
Сателитен STB, AV рисивър, DVD рисивър, Игри, Камера, DVD
комбо, DHR рекордер (DVD HDD рекордер), или PC.
6
Натиснете бутона EXIT (
) за излизане.
Връщане
Български - 10
AA68-03784R-Bul.indd
10
2006-05-26
ソタタ・11:49:55
Управление на каналите
Автоматично запаметяване на канали
Можете да преглеждате наличните честотни диапазони (наличността зависи
от страната ви). Автоматично определените номера на програми може да не
отговарят на действителните или желаните номера на програми. Можете обаче
ръчно да подредите номерата и да изтриете каналите, които не желаете да
гледате.
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Kанал, след което
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете отново бутона ENTER (
4
Натиснете отново бутона ENTER (
).
Появява се списък с наличните страни.
5
Изберете страна с натискане на бутона ▲ или ▼, след това
натискане на бутона ENTER (
).
6
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Търсене, след това
натиснете бутона ENTER (
).
7
Натиснете бутона ENTER (
) отново, за да започнете търсенето.
Търсенето ще спре автоматично.
➢ За да спрете търсенето преди да е завършило, натиснете бутона
MENU ( ) или ENTER (
).
8
Когато търсенето и запаметяването завършат, се появява менюто
Сортиране.
◆ За да подредите запаметените канали в желания числов ред, отидете
на стъпка 4 от процедурата “Подреждане на запаметените канали” на
стр. 13
◆ За да излезете от функцията запаметяване на канали, без да
подреждате канали, натиснете бутона MENU ( ) неколкократно,
докато менютата изчезнат.
Kанал
TV
Автом. запам.
Ръчно запам.
Мениджър канали
Сортиране
Име
 Oще
), за да се покаже менюто.
Премести
).





Вход
Връщане
Автом. запам.
TV
Държава : Източна Европа 
Търсене

Премести
Вход
Търсене
P 1 C−− −−−−−
Вход
Стоп
Връщане
87 MHz
10%
Връщане
Сортиране
TV
От
До
Запази
Премести
:
:
:
P 1 ----P-- ----?
Регулиране
Връщане
Български - 11
AA68-03784R-Bul.indd
11
2006-05-26
ソタタ・11:49:58
Ръчно запаметяване на канали
Kанал
TV
Автом.запам.
Ръчно запам.
Мениджър канали
Сортиране
Име
 Oще
Премести
Вход





Връщане
Ръчно запам.
TV
прог.
Цветова система
Сист. звук
Kанал
Търсене
Запази
Премести
:P 1
: Авто
: B/G
: C-: 98 MHz
:
?
Регулиране


Връщане
Можете да запаметите телевизионни канали, включително такива, приемани
чрез кабелни мрежи.
Когато запаметявате каналите ръчно, можете да избирате:
◆ Дали да запаметите всеки от намерените канали, или не.
◆ Номера на програма, с който искате да идентифицирате всеки запаметен
канал.
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Kанал, след което
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Ръчно запам., след това
натиснете бутона ENTER (
).
4
Изберете необходимата опция с натискане на бутона ▲ или ▼, след
което натиснете ENTER (
) или бутона ◄/► .
5
Натиснете бутона EXIT (
◆
прог. (Номер на програма, който да се даде на канала)
Натискайте ◄ или ►, докато намерите правилния номер.
◆
Цветова система: Авто/PAL/SECAM/NTSC 4.43
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете необходимия цветен
стандарт.
◆
Сист. звук: B/G, D/K, I, L
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете необходимия звуков
стандарт.
◆
Kанал (Когато знаете номера на канала, който да се запамети)
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете C (Ефирен канал) или
S (Кабелен канал).
Натиснете бутона ►, след това натиснете бутона ▲ или ▼, за да
изберете необходимия номер.
➢ Може също да изберете номер на канал директно с натискане на
цифровите бутони (0~9).
➢ Ако няма звук или звукът не е нормален, изберете отново
необходимия звуков стандарт.
◆
Търсене (Когато не знаете номерата на каналите)
Натиснете бутона ◄ или ►, за да започнете търсенето.
Тунерът сканира честотния диапазон, докато на екрана се получи
първият канал или канала, който сте избрали.
◆
Запази (Когато запаметявате канала със съответния номер на програма)
Настройте на OK с натискане на бутона ENTER (
).
☛
Режим канал
◆ P (Режим на програмиране): Когато завършите с настройката на
каналите, на излъчващите станции в региона ви се задават номера
на позиция от P00 до P99. Можете да изберете канал, като въведете
номера на позиция в този режим.
◆ C (Режим ефирен канал): Можете да изберете канал, като въведете
съответния номер за всяка излъчваща станция в този режим.
◆ S (Режим кабелен канал): Можете да изберете канал, като въведете
съответния номер за всеки кабелен канал в този режим.
), за да се покаже менюто.
) за излизане.
Български - 12
AA68-03784R-Bul.indd
12
2006-05-26
ソタタ・11:50:00
Пропускане на нежелани канали
Можете да изключвате каналите, които изберете, от каналите, които сте
прегледали. Когато преглеждате запаметените канали, онези, които сте избрали
да се пропускат, не се показват на екрана.
Всички канали, които не изберете изрично за пропускане, се показват през време
на преглеждането.
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Kанал, след което
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Мениджър канали, след
което натиснете бутона ENTER (
).
➢ Може да се покаже просто с натискане на бутона CH MGR (Мениджър
канали).
Автом.запам.
Ръчно запам.
Мениджър канали
Сортиране
Име
 Oще
), за да се покаже менюто.
4
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете канал за добавяне или
изтриване.
5
Натиснете бутона ENTER (
6
Натиснете бутона ENTER (
), за да добавите канал.
Символът (✓) близо до каналът се появява, когато каналът е добавен.
➢ Ако натиснете бутона ENTER ( ) отново, символът (✓) близо до
канала изчезва и каналът не се добавя.
7
Повторете стъпка 4 до 6 за всеки канал, който се изтрива или добавя.
8
Натиснете бутона EXIT (
Kанал
TV
Премести





Връщане
Вход
Мениджър канали
P 1 C 4
1/15
прог.
C 4
1

C-2
S 1
3
S 3
4
S 6
5
S 8
6
S10
7

Добави
Вход
Премести
Връщане
Страница
), за да се придвижите в полето ( ).
) за излизане.
Подреждане на запаметените канали
Тази операция ви позволява да променяте номерата на програми за запаметените
канали. Тази операция може да е необходима след използването на автоматично
запаметяване.
Kанал
TV
Автом.запам.
Ръчно запам.
Мениджър канали
Сортиране
Име
 Oще
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Kанал, след което
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Сортиране, след това
натиснете бутона ENTER (
).
4
Изберете номера на канал, който желаете да промените, като
натиснете неколкократно бутона ◄ или ►.
5
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете До. Изберете новия номер
на канал, който желаете да определите, като натиснете няколкократно
бутона ◄ или ►.
6
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Запази. Изберете OK за
да потвърдите размяната на номера на канали, с натискане на бутона
ENTER (
). Избраният канал се разменя с канала, който преди това
е бил запаметен с избрания номер.
7
За да се преместят всички канали към необходимите номера на
канали, повторете стъпки 4 до 6 след избиране на От с натискане на бутона ▲ или ▼.
8
Натиснете бутона EXIT (
), за да се покаже менюто.
Премести





Вход
Връщане
Сортиране
TV
От
До
Запази
Премести
:
:
:
P 1 ----P-- ----?
Регулиране
Връщане
) за излизане.
Български - 13
AA68-03784R-Bul.indd
13
2006-05-26
ソタタ・11:50:02
Присвояване на имена на каналите
Kанал
TV
Автом.запам.
Ръчно запам.
Мениджър канали
Сортиране
Име
 Oще
Премести





Вход
Връщане
Име
TV
прог.
13
14
15
16
17
Премести
Ch.
C21
C23
C25
C26
C28

Име
A
-----------------
Регулиране
Връщане
Имената на канали ще се присвоят автоматично, когато има излъчвана
информация за каналите. Тези имена могат да се променят, което ви дава
възможност да присвоявате нови имена.
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Kанал, след това
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Име, след това натиснете
бутона ENTER (
).
4
Изберете канала, на който ще присвоявате ново име, с натискане на
бутона ▲ или ▼.
5
Натиснете бутона ►.
6
Натиснете бутона▲ или ▼, за да изберете буква (A~Z), цифра
(0~9) или символ (интервал, -). Преминавайте към предишната или
следващата буква с натискане на бутона ◄ или ►.
7
Повторете стъпки 4 до 6 за всеки канал, на който трябва да се
присвои ново име.
8
Натиснете бутона EXIT (
), за да се покаже менюто.
) за излизане.
Фина настройка на приемането на каналите
Kанал
TV
 Oще
Фина
LNA
настр.
Премести
P 2
*
:
Вход
Фина
Изкл
Връщане
настр.
+2
Нулиране
Премести
Регулиране
Фина
P 2


Ако приемането е ясно, не е необходимо да настройвате фино канала, тъй
като това се извършва автоматично през време на операцията търсене и
запаметяване.
Ако сигналът е слаб или изкривен, може да се наложи ръчно да настроите фино
канала.
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Kанал, след това
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Фина настр., след това
натиснете бутона ENTER (
).
4
За да получите рязка и ясна картина и добро качество на звука,
натиснете бутона ◄ или ►, за да достигнете до необходимата
настройка.
Номерът на програма става червен и се маркира със символа “ ”.
5
За да върнете фината настройка на 0, изберете Нулиране с
натискане на бутона ▲ или ▼. Натиснете бутона ENTER (
).
6
Натиснете бутона EXIT (
Връщане
настр.
Нулиране
Премести
Вход
Връщане
0
), за да се покаже менюто.
*
) за излизане.
Български - 14
AA68-03784R-Bul.indd
14
2006-05-26
ソタタ・11:50:05
Използване на функцията LNA (Нискошумов усилвател) (в зависимост от модела)
Тази функция е много полезна в случай, че имате слаб сигнал.
LNA усилва телевизионния сигнал в зоната на слабия сигнал, а нискошумов
предусилвател усилва входящия сигнал.
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Kанал, след което
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете LNA, след това натиснете
бутона ENTER (
).
4
Изберете Изкл или Вкл с натискане на бутона ▲ или ▼, след това
натиснете бутона ENTER (
).
5
Натиснете бутона EXIT (
➢
 Oще
), за да се покаже менюто.
) за излизане.
Kанал
TV
Фина
LNA
настр.
Премести
:
Изкл
Вход


Връщане
Kанал
TV
 Oще
Задаване на опцията LNA на “Вкл” може да влоши качеството на
картината, поради състоянието на сигнала на текущия канал. По
тази причина LNA трябва да се включва на Вкл. или Изкл. по избор, в
съответствие с качеството на показваната в момента картина.
◆ В зависимост от областите, фабричната настройка на LNA ще бъде
зададена като Изкл или Вкл.
Фина
LNA
◆
настр.
Премести
Изкл
: Изкл
Вкл
Вход
Връщане
Управление на картината
Смяна на стандарта на картината
Можете да изберете типа картина, който най-добре съответства на вашите
изисквания за гледане.
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Картина, след това
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ENTER (
4
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете необходимата опция, след
това натиснете бутона ENTER (
).
Налични опции: Динамичен – Стандарт – Филми – По избор
5
Натиснете бутона EXIT (
➢
Можете също да зададете тези опции като просто натиснете бутона P.MODE
(
).
Режим
: Динамичен 
Размер
: Авто формат 
Цифров NR
:
Вкл

Наклон
:
0

Режим Филм :
Изкл

КВК
:
Изкл

) два пъти, за да изберете Режим.
) за излизане.
Картина
TV
), за да се покаже менюто.
Премести
Вход
Връщане
Режим
TV
Режим
Контраст
Яркост
Острота
Цвят
 Oще
Премести
:
:
:
:
:
Вход
Динамичен
Динамичен
Стандарт
Филми
90
По избор
50
50
50
Връщане
Български - 15
AA68-03784R-Bul.indd
15
2006-05-26
ソタタ・11:50:08
Регулиране на настройките на картината
Режим
TV
Режим
Контраст
Яркост
Острота
Цвят
 Oще
Премести
:
:
:
:
:
Вход
Динамичен
90
50
50
50
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Картина, след това
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ENTER (
Връщане
4
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете необходимата опция,
след това натиснете бутона ENTER (
).
Налични опции: Динамичен – Стандарт – Филми – По избор.
90
5
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете опция за регулиране,
след това натиснете бутона ENTER (
).
Налични опции: Контраст - Яркост - Острота - Цвят - Нюанс (само
NTSC)
6
Натиснете бутона ◄ или ►, за да достигнете необходимата
настройка.
7
Натиснете бутона MENU (
8
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Цветова схема, след
което натиснете бутона ENTER (
).
9
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете необходимата опция,
след това натиснете бутона ENTER (
).
Налични опции: Студена2 - Студена1 - Нормална - Топла1 - Топла2
Контраст
Премести





Регулиране
Режим
TV
 Oще
Цветова схема : Нормална 
Нулиране
Премести
Вход
Вашият телевизор има няколко настройки, които ви позволяват да управлявате
качеството на картината:
Връщане
Режим
TV
 Oще
Цветова схема : Нормална 
Нулиране
Премести
Вход
Връщане
), за да се покаже менюто.
) два пъти, за да изберете Режим.
).
Връщане на настройките на картината до фабричните
10
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Нулиране, след това
натиснете бутона ENTER (
).
Зададените преди това настройки ще се върнат към фабричните.
11
Натиснете бутона EXIT (
➢
) за излизане.
◆ Функцията за нулиране е зададена за всеки режим на картината.
◆ Телевизорът има система за “автоматично размагнитване”, която
се активира, ако има магнитни смущения. За да размагнитите
телевизионния екран, изключете захранването, като натиснете
бутона “ ” (Вкл./Изкл.) на предното табло. (Вж. “Автоматично
размагнитване за премахване на цветните кръпки” на стр. 29.)
Български - 16
AA68-03784R-Bul.indd
16
2006-05-26
ソタタ・11:50:11
Избор на размера на картината
(в зависимост от модела)
Можете да изберете формат на картина, който най-добре съответства на вашите
изисквания за гледане.
1
2
3
4
5
◆
◆
Натиснете бутона MENU ( ), за да се покаже менюто.
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Картина, след това
натиснете бутона ENTER (
).
Натиснете бутона ▲ или ▼ за да изберете Размер, след това
натиснете бутона ENTER (
).
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете необходимата опция,
след това натиснете бутона ENTER (
).
Налични опции:
◆ Нормален, Увеличение1, Увеличение2 (Нормален модел)
◆ Авто формат, 16:9, Увеличение1, Увеличение2, 4:3
(Широк модел)
Повдигане се предлага в режим Увеличение1 или Увеличение2 с
натискане на бутона ▲ или ▼.
Натиснете бутона EXIT ( ) за излизане.
Режим
: Динамичен 
Размер
: Авто формат 
Цифров NR
:
Вкл

Наклон
:
0

Режим Филм :
Изкл

КВК
:
Изкл

Премести
Връщане
Размер
Авто формат
16:9
Увеличение1
Увеличение2
4:3
Премести
Нормален модел
➢
Вход
TV
Нормален : Настройва картината в нормален режим 4:3.
Увеличение1 : Увеличава размера на картината на екрана.
Увеличение2 : Разширява формата на картината Увеличение 1.
Авто формат : Разширяване и разтегляне на картината от съотношение 4:3 в 16:9.
16:9: Настройва картината в режим 16:9.
Увеличение1 : Увеличава размера на картината на екрана.
Увеличение2 : Разширява формата на картината Увеличение 1.
4:3: Настройва картината в нормален режим 4:3.
✱ Наличен размер на картината за компонентен и HDMI режим.
Режим
Картина
TV
Вход
Връщане
Широк модел
Нормален Увеличение1 Увеличение2 Ширина
Авто формат
16:9 Увеличение1 Увеличение2
4:3
480i/576i
O
O
O
X
O
O
O
O
O
480p/576p
O
X
X
X
X
O
X
X
O
720p/1080i
O
X
X
O
X
O
X
X
X
Можете да изберете тези опции и просто като натиснете бутона P.SIZE.
Настройка на цифровото потискане на шума
Ако сигналът, приеман от вашия телевизор, е слаб, можете да активирате тази
функция, за да намалите шума и двойните образи, които може да се покажат на
екрана.
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Картина, след това
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Цифров NR, след това
натиснете бутона ENTER (
).
4
Изберете Изкл или Вкл с натискане на бутона ▲ или ▼, след това
натиснете бутона ENTER (
).
5
Натиснете бутона EXIT (
Режим
: Динамичен 
Размер
: Авто формат 
Цифров NR
:
Вкл

Наклон
:
0

Режим Филм :
Изкл

КВК
:
Изкл

), за да се покаже менюто.
) за излизане.
Картина
TV
Премести
Вход
Връщане
Картина
TV
Режим
: Динамичен
Размер
: Авто формат
Изкл
Цифров NR
:
Вкл
Вкл
Наклон
:
0
Режим Филм :
Изкл
КВК
:
Изкл
Премести
Вход
Връщане
Български - 17
AA68-03784R-Bul.indd
17
2006-05-26
ソタタ・11:50:13
Използване на функцията управление на наклона (в зависимост от модела)
Картина
TV
Режим
: Динамичен 
Размер
: Авто формат 
Цифров NR
:
Вкл

Наклон
:
- 1

Режим Филм :
Изкл

КВК
:
Изкл

Премести
Регулиране
Връщане
Ако видите, че картината е леко наклонена на една страна, можете да регулирате
настройката на наклона.
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Картина, след това
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Наклон.
4
Натиснете бутона ◄ или ►, за да достигнете необходимата
настройка от (-7 до +7).
5
Натиснете бутона EXIT (
), за да се покаже менюто.
) за излизане.
Избиране на режима филм
Картина
TV
Режим
: Динамичен 
Размер
: Авто формат 
Цифров NR
:
Вкл

Наклон
:
0

Режим Филм :
Изкл

КВК
:
Изкл

Премести
Вход
Връщане
Картина
TV
Режим
: Динамичен
Размер
: Авто формат
Цифров NR
:
Вкл
Наклон
:
0
Изкл
Режим Филм :
Изкл
Вкл
КВК
:
Изкл
Премести
Вход
Можете автоматично да установявате и обработвате филмови сигнали от някои
източници и да регулирате картината за оптимално качество.
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Картина, след това
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Режим Филм, след това
натиснете бутона ENTER (
).
4
Изберете Изкл или Вкл с натискане на бутона ▲ или ▼, след това
натиснете бутона ENTER (
).
5
Натиснете бутона EXIT (
➢
), за да се покаже менюто.
) за излизане.
◆ Не е налично в режим Компонент или HDMI.
◆ Несъответствия в режима, като например изключване на Режим
Филм, докато гледате филм или включване на Режим Филм, докато
не гледате филм, могат да повлияят на качеството на картината.
Връщане
Български - 18
AA68-03784R-Bul.indd
18
2006-05-26
ソタタ・11:50:16
Гледане на картина в картина (КВК) (в зависимост от модела)
Можете да покажете втора картина вътре в основната картина на телевизионната
програма или външните A/V устройства като видеокасетофон или DVD. По този
начин можете да гледате телевизионна програма или да следите видеосигнала
от всяко включено оборудване, като същевременно гледате телевизия или друг
видеосигнал.
Режим
: Динамичен 
Размер
: Авто формат 
Цифров NR
:
Вкл

Наклон
:
0

Режим Филм :
Изкл

КВК
:
Изкл

Активиране на картина в картина
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Картина, след това
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете КВК, след това натиснете
бутона ENTER (
).
4
Натиснете отново бутона ENTER (
5
Изберете Изкл или Вкл с натискане на бутона ▲ или ▼, след това
натиснете бутона ENTER (
).
➢
Картина
TV
), за да се покаже менюто.
Премести
Вход
Връщане
КВК
TV
КВК
Източник
КвК-вкл.
Размер
Позиция
прог.
).
Може да активирате КвК просто с натискане на бутона КВК.
За да я деактивирате, натиснете го отново.
Премести
: Вкл
: TB





: Голям
:
:P 1
Вход
Връщане
Таблица на КВК настройки
X: Тази КВК комбинация не е налична.
O: Тази КВК комбинация е налична.
Подкартина
Главна картина
TB
Ext.1
Ext.2
AV/S-Video
Компонентен
HDMI
TB
O
O
O
O
X
X
Ext.1
O
O
O
O
X
X
Ext.2
O
O
O
O
X
X
AV/S-Video
O
O
O
O
X
X
Компонентен
X
X
X
X
X
X
HDMI
X
X
X
X
X
X
Избиране на източник на сигнал за КвК
6
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Източник, след това
натиснете бутона ENTER (
).
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете източник на подкартината,
след което натиснете бутона ENTER (
).
➢
Можете да изберете тези опции и просто като натиснете бутона
SOURCE.
КВК
TV
КВК
Източник
КвК-вкл.
Размер
Позиция
прог.
Премести
: Вкл
: TB
: Голям
:
:P 1
Вход





Връщане
продължава...
Български - 19
AA68-03784R-Bul.indd
19
2006-05-26
ソタタ・11:50:18
КВК
TV
КВК
Източник
КвК-вкл.
Размер
Позиция
прог.
Премести
: Вкл
: TB
: Голям
:
:P 1
Вход





Връщане
КВК
TV
КВК
Източник
КвК-вкл.
Размер
Позиция
прог.
Премести
: Вкл
: TB
: Голям
:
:P 1
Вход
КВК
Източник
КвК-вкл.
Размер
Позиция
прог.
Премести
: Вкл
: TB
: Голям
:
:P 1
Вход
Връщане
Връщане
КВК
Източник
КвК-вкл.
Размер
Позиция
прог.
Премести
: Вкл
: TB
: Голям
:
:P 1
Регулиране
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете КвК-вкл. , след това
натиснете бутона ENTER (
).
Главната картина и подкартината се разменят.
➢ Можете също да разменяте местата на главната картина и
подкартината просто с натискане на бутона SWAP.
Смяна на размера на КвК прозореца
8
Натиснете бутона ▲ или ▼ за да изберете Размер, след това
натиснете бутона ENTER (
).
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете размер за подкартината,
след това натиснете бутона ENTER (
).
Налични опции: Голям - Малък - Двоен Прозорец
➢ Можете да изберете тези опции и просто като натиснете бутона SIZE.
Смяна на позицията на КвК прозореца
9





КВК
TV
7





КВК
TV
Размяна на съдържанието на КвК и главната картина.
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Позиция, след това
натиснете бутона ENTER (
).
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете позиция на подкартината,
и след това натиснете бутона ENTER (
)
Налични опции:
-
➢
Можете да изберете тези опции и просто като натиснете бутона
POSITION ( ).
Смяна на КвК канала
10





Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете прог., след това
натиснете бутона ENTER (
).
Натиснете бутона ◄ или ►, за да изберете канала на подкартината и
след това натиснете бутона ENTER (
).
➢
◆
◆
Връщане
Можете да изберете канала на подкартината просто като
натиснете бутона P или .
Когато Източник е зададено на TB, можете да изберете канала
на подкартината.
Стопиране на текущата картина
Можете да стопирате картината по време на гледане на програма, просто като
натиснете бутона STILL.
➢
◆ За да се върнете към нормално гледане, натиснете този бутон отново.
◆ Не е налично в Компонентен/HDMI режим.
Български - 20
AA68-03784R-Bul.indd
20
2006-05-26
ソタタ・11:50:21
Управление на звука
Смяна на стандарта на звука
Можете да избирате типа на специалния звуков ефект, който да се използва при
гледането на дадено предаване.
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Звук, след това натиснете
бутона ENTER (
).
3
Натиснете отново бутона ENTER (
4
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете необходимата опция, след
това натиснете бутона ENTER (
).
Налични опции: Стандарт – Музикален – Филмов - Говор – По избор
5
Натиснете бутона EXIT (
➢
Можете също да зададете тези опции, като просто натиснете бутона
S.MODE (
).
Звук
TV
Режим
:
По избор
Еквилайзер
SRS TruSurround XT : Изкл
Сила на звук
: Изкл
Турбо
: Изкл
Псевдо Стерео
: Изкл
), за да се покаже менюто.
), за да изберете Режим.
Премести
Вход
Връщане
Звук
TV
) за излизане.






Режим
:
ПоСтандарт
избор
Music
Филми
Еквилайзер
Говор
SRS TruSurround XT По: избор
Изкл
Сила на звук
: Изкл
Турбо
: Изкл
Псевдо Стерео
: Изкл
Премести
Вход
Връщане
Регулиране на настройката на звука (в зависимост от модела)
Настройките на звука могат да се регулират, така че да съответстват на личните ви
предпочитания.
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Звук, след това натиснете
бутона ENTER (
).
3
Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Еквилайзер, след което
натиснете бутона ENTER (
).
4
Натиснете бутона ◄ или ►, за да изберете опция за регулиране,
след това натиснете бутона ▲ или ▼, за да достигнете необходимата
настройка.
5
Натиснете бутона EXIT (
➢
Ако правите някакви промени на тези настройки, стандартът на звука се
превключва автоматично на По избор.
), за да се покаже менюто.
) за излизане.
Звук
TV
Режим
:
По избор
Еквилайзер
SRS TruSurround XT : Изкл
Сила на звук
: Изкл
Турбо
: Изкл
Псевдо Стерео
: Изкл
Премести
Вход






Връщане
Еквилайзер
TV
Д
Л
100 300 1K 3K 10K
Премести
Регулиране
Връщане
Български - 21
AA68-03784R-Bul.indd
21
2006-05-26
ソタタ・11:50:24
Допълнителни настройки на звука (в зависимост от модела)
Звук
TV
Режим
:
По избор
Еквилайзер
SRS TruSurround XT : Изкл
Сила на звук
: Изкл
Турбо
: Изкл
Псевдо Стерео
: Изкл
Премести
Вход






Връщане
Звук
TV
Режим
:
По избор
Еквилайзер
SRS TruSurround XT : Изкл
Сила на звук
: Изкл
Турбо
: Изкл
Псевдо Стерео
: Изкл
Премести
Вход






Връщане
Звук
TV
Режим
:
По избор
Еквилайзер
SRS TruSurround XT : Изкл
Сила на звук
: Изкл
Турбо
: Изкл
Псевдо Стерео
: Изкл
Премести
Вход






Връщане
Звук
TV
Режим
:
По избор
Еквилайзер
SRS TruSurround XT : Изкл
Сила на звук
: Изкл
Турбо
: Изкл
Псевдо Стерео
: Изкл
Премести
Вход






Връщане
◆ SRS TruSurround XT
TruSurround XT е патентована технология на SRS, която решава проблема с
изпълнение на многоканално 5.1 съдържание през два високоговорителя.
TruSurround предлага убедителен, виртуален съраунд звук през всяка
възпроизвеждаща система с два високоговорителя, включително двата
вътрешни високоговорителя на телевизора. Тя е напълно съвместима с
всички многоканални формати.
◆ Сила на звук
Всяка телевизионна станция има собствени условия на сигнал и затова не е
лесно да регулирате силата на звука при всяка смяна на канала. Тази функция
ви дава възможност автоматично да регулирате силата на звука на желания
канал, като издаваният звук се понижава, когато сигналът на модулация е
висок, или се повишава, когато сигналът на модулация е нисък.
◆ Турбо
Тази функция по подходящ начин набляга както на високите, така и на ниските
звуци (и включва други ефекти). Можете да се наслаждавате на по-красив и
динамичен звук, когато гледате музикални, филмови и други канали.
◆ Псевдо Стерео
Функцията Псевдо Стерео преобразува монофоничен сигнал в два
идентични ляв и десен сигнала. След като Псевдо Стерео се настрои на
Вкл или Изкл, следните настройки са приложими към звуковите ефекти:
Стандарт, Музикален, Филмов, и Говор.
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Звук, след това натиснете
бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете необходимата опция (SRS
TruSurround XT, Сила на звук, Турбо или Псевдо Стерео), след
което натиснете бутона ENTER (
).
4
Изберете Вкл или Изкл с натискане на бутона ▲ или ▼, след това
натиснете бутона ENTER (
).
5
Натиснете бутона EXIT (
➢
), за да се покаже менюто.
) за излизане.
◆ Можете да изберете функцията турбо звук и просто като натиснете
бутона TURBO.
◆ SRS TruSurround XT и Turbo Sound не може едновременно да са
настроени на “Вкл”.
◆ Можете да изберете тези опции и просто като натиснете бутона
SRS ( ).
◆ TruSurround XT, SRS и символът( ) са търговски марки на SRS Labs,
Inc. Технологията TruSurround XT е вградена по лиценз от SRS Labs,
Inc.
Български - 22
AA68-03784R-Bul.indd
22
2006-05-26
ソタタ・11:50:27
Избор на режим на звука (в зависимост от модела)
Бутонът DUAL I-II (ДВОЕН I-II) показва/управлява обработката и мощността на аудио сигнала. При включено захранване,
режимът автоматично е настроен на “Двоен I” или “Стерео”, в зависимост от текущото предаване.
NICAM
Стерео
Вид предаване
Индикация на екрана
Обикновено
предаване
(Стандартен
звук)
Mono (Нормално използване)
Нормално +
NICAM Моно
Моно
NICAM
↔
Моно
(Нормално)
NICAM Стерео
Стерео
NICAM
↔
Моно
(Нормално)
NICAM Двоен I/II
Обикновено
предаване
(Стандартен
звук)
A2
Стерео
➢
Двоен-I
NICAM
→
Двоен-II
NICAM
Моно
(Нормално)
→
Moнo (Нормален)
Двуезичен или
Dual-I/II
Двоен-I
↔
Двоен-II
Стерео
Стерео
↔
Моно
(Принудено моно)
◆ Ако сигналът на приемане се влоши, слушането ще е по-лесно, ако режимът се настрои на Моно.
◆ Ако стерео сигналът е слаб и възникне автоматично превключване, превключете на Моно.
◆ Когато получавате моно звук в режим AV, свържете към “AUDIO-L” входния конектор на таблото (предно или
странично). Ако моно звукът излиза само от левия високоговорител, натиснете бутона Двоен I-II.
Български - 23
AA68-03784R-Bul.indd
23
2006-05-26
ソタタ・11:50:28
Описание на функциите
Настройка на часовника
Време
TV
Сверяване часовник : -- : -Таймер заспиване: Изкл
Таймер Вкл.
: Изкл
Таймер Изкл. : Изкл
Премести
Вход




Връщане
Сверяване часовник
TV
Час
00
Премести
Минути
00
Регулиране
Връщане
Време
TV
Сверяване часовник : 00 : 00
Таймер заспиване: Изкл
Таймер Вкл.
: Изкл
Таймер Изкл. : Изкл
Премести
Вход




Връщане
Време
TV
Сверяване часовник : 00 : 00
Изкл
Таймер заспиване
:30мин
Изкл
60мин
Таймер Вкл.
: Изкл
90мин
120мин
Таймер Изкл. : Изкл
Сверяване и показване на точното време
Можете да сверите часовника на телевизора, така че точното време да се
показва, като натиснете бутона INFO ( ). Трябва да сверите часа и ако желаете
да използвате автоматичните таймери за включване или изключване.
➢ Когато натиснете бутона “ ”(Вкл./Изкл.) на предния панел на телевизора,
настройката на часовника ще се нулира.
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Настройка, след това
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Време, след което
натиснете бутона ENTER (
).
4
Натиснете отново бутона ENTER (
5
Натиснете бутона ◄ или ►, за да се придвижите до Час или Минути.
Задайте часа или минутите с натискане на бутона ▲ или ▼.
6
Натиснете бутона ENTER (
7
Натиснете бутона EXIT (
Вход
Връщане
).
).
) за излизане.
Настройка на таймера за заспи ване
Можете да настроите телевизора си автоматично да се изключва след зададен
интервал.
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Настройка, след това
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Време, след което
натиснете бутона ENTER (
).
4
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете бутона Таймер
заспиване, след това натиснете бутона ENTER (
).
5
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете предварително зададения
времеви интервал (Изкл, 30мин, 60мин, 90мин, 120мин, 150мин,
180мин за оставане, след това натиснете бутона ENTER (
).
6
Натиснете бутона EXIT (
➢
Можете да изберете период от време между 30 и 180 минути, след който
телевизорът автоматично се превключва на режим готовност, с натискане
на бутона SLEEP.
150мин
180мин
Премести
), за да се покаже менюто.
), за да се покаже менюто.
) за излизане.
Български - 24
AA68-03784R-Bul.indd
24
2006-05-26
ソタタ・11:50:31
Автоматично включване и изключване на телевизора
Можете да нагласите таймерите за включване/изключване, така че телевизорът да
се:
◆
Включи автоматично и настрои на избрания канал в избраното време.
◆
Изключи автоматично в избраното време.
➢
Първата стъпка е да сверите часовника на телевизора (вж. “Сверяване
и показване на точното време” на стр. 24). Ако още не сте настроили
часовника, се показва съобщението Задайте първо часа .
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Настройка, след това
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Време, след което
натиснете бутона ENTER (
).
4
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Таймер Вкл., след това
натиснете бутона ENTER (
).
5
Натиснете бутона ◄ или ►, за да се придвижите към Час, Минути,
прог., или Сила зв.
Задайте ги с натискане на бутона ▲ или ▼.
6
Натиснете бутона ◄ или ►, за да се придвижите към Активиране,
след това натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Да.
7
Натиснете бутона MENU (
8
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Таймер Изкл. . Както погоре, нагласете времето, в което желаете телевизорът да се изключи
автоматично.
9
Натиснете бутона EXIT (
➢
YМожете да зададете час и минути директно с натискане на цифровите
бутони на дистанционното управление.
➢
Изключване на захранването при отсъствия
Когато зададете таймерът “Включване”, но не използвате никакви органи
за управление в течение на 3 часа, след като телевизорът е включен
от таймера, той ще се изключи. Тази функция е достъпна само в режим
“Включено” на таймера и служи за предотвратяване на евентуална
злополука от контакт с проводници или прегряване, предизвикана от
продължителна работа на телевизора поради включен таймер (например
когато сте на почивка).
Време
TV
Сверяване часовник : 00 : 00
Таймер заспиване: Изкл
Таймер Вкл.
: Изкл
Таймер Изкл. : Изкл
Премести
Вход
), за да се покаже менюто.
Връщане
Таймер Вкл.
TV
Час
Минути
00
00
прог. Сила зв
P 1
10
Активиране
Не
Премести
Регулиране
Връщане
Време
TV
Сверяване часовник : 00 : 00
Таймер заспиване: Изкл
Таймер Вкл.
: 22 : 00
Таймер Изкл. : Изкл
).
) за излизане.




Премести
TV
Вход




Връщане
Таймер Изкл.
Час
Минути
00
00
Активиране
Не
Премести
Регулиране
Връщане
Български - 25
AA68-03784R-Bul.indd
25
2006-05-26
ソタタ・11:50:34
Избор на език
Настройка
TV
Plug & Play
Език
:
Време
Син екран
Мелодия
Премести

Български 

:
Вкл

:
Вкл

Вход
Връщане
Когато започнете да използвате телевизора за пръв път, трябва да изберете
езика, който ще се използва за показване на менюта и индикации.
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Настройка, след това
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Език, след това натиснете
бутона ENTER (
).
4
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете подходящия език, след
което натиснете бутона ENTER (
).
5
Натиснете бутона EXIT (
), за да се покаже менюто.
) за излизане.
Задаване на “син екран”
Настройка
TV
Plug & Play
Език
:
Време
Син екран
Мелодия
Премести
Български
:
:
Вход
Изкл
Вкл
Вкл
Вкл
Връщане
Ако не се приема никакъв сигнал или сигналът е много слаб, фонът на картината
с шум автоматично се замества със син екран. Ако желаете отново да видите
лошата картина, трябва да нагласите режима “Син екран” на “изкл”.
1
Натиснете бутона MENU (
2
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Настройка, след това
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Син екран, след това
натиснете бутона ENTER (
).
4
Изберете Изкл или Вкл с натискане на бутона ▲ или ▼, след това
натиснете бутона ENTER (
).
5
Натиснете бутона EXIT (
), за да се покаже менюто.
) за излизане.
Избиране на мелодията
Настройка
TV
Plug & Play
Език
:
Време
Син екран
Мелодия
Премести
Вход
Можете да чувате звук на мелодия, когато телевизорът се включва или изключва.
1
Натиснете бутона MENU (
Български
2
:
:
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Настройка, след това
натиснете бутона ENTER (
).
3
Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете Мелодия, след това
натиснете бутона ENTER (
).
4
Изберете Изкл или Вкл с натискане на бутона ▲ или ▼, след това
натиснете бутона ENTER (
).
5
Натиснете бутона EXIT (
Вкл
Изкл
Вкл
Вкл
Връщане
), за да се покаже менюто.
) за излизане.
Български - 26
AA68-03784R-Bul.indd
26
2006-05-26
ソタタ・11:50:36
Функция телетекст (в зависимост от модела)
Повечето телевизионни станции предоставят услуги с писмена информация
чрез телетекст.
Индексната страница на услугата телетекст ви дава информация как да
използвате тази услуга. Освен това можете да избирате различни опции, в
зависимост от изискванията си, като използвате бутоните на дистанционното
управление.
☛ За да се покаже правилно информацията от телетекста, сигналът
на приемане на канала трябва да е стабилен. В противен случай,
информацията може да липсва или някои страници да не се показват.
◆
(телетекст вкл./смесено)
Натиснете, за да активирате режима на телетекст, след като сте
избрали канала, предлагащ услуга телетекст. Натиснете го отново, за
да припокриете телетекста с излъчваната в момента програма.
◆
(подстраница)
Използва се за показване на подстраницата, ако има такава.
◆
(размер)
Натиснете, за да покажете букви с двоен размер в горната част на
екрана.
За долната част на екрана го натиснете отново. За да се покаже
нормален екран, го натиснете отново.
◆
(запаметяване)
Използва се за запаметяване на страници от телетекст.
◆
(задържане)
Използва се за задържане на показването на дадена страница, ако
избраната страница е свързана с няколко вторични страници, които
следват автоматично. За да възобновите, натиснете го отново.
◆
(страница нагоре)
Използва се за показване на следващата страница от телетекст.
◆
(режим)
Натиснете, за да изберете режима на телетекст (LIST/FLOF). Ако
го натиснете в режим LIST, той преминава в режим запаметяване
на списък. В режим запаметяване на списък може да запаметявате
страницата от телетекст, в списък, като използвате бутона
(запаметяване).
◆
(страница надолу)
Използва се за показване на предишната страница от телетекст.
◆
(индекс)
Използва се за показване на страницата на индекса (съдържанието)
във всеки момент, докато се показва телетекст.
◆
(покажи)
Използва се за показване на скрит текст (например отговори на
тестове)
За да се покаже нормален екран, го натиснете отново.
◆
Цветни бутони (червен/зелен/жълт/син)
Ако излъчващата компания използва системата FASTEXT,
различните теми в страницата с телетекста са с различни цветове
и могат да се изберат, като се натиснат бутоните със съответния
цвят. Натиснете ги според необходимостта. Страницата се показва
с допълнителна цветово кодирана информация, която може да се
избира по същия начин. За да покажете предишната или следващата страница, натиснете съответния цветен
бутон.
◆
(отказ)
Използва се за показване на предаването при търсене на страница.
➢
Можете да сменяте страниците на телетекста с натискане на цифровите бутони на дистанционното управление.
продължава...
Български - 27
AA68-03784R-Bul.indd
27
2006-05-26
ソタタ・11:50:39
Страниците на телетекста са организирани в шест категории:
Част
Съдържание
A
Номер на избраната страница.
B
Название на канала на излъчване.
C
Номер на текущата страница или състояние на търсенето.
D
Дата и час.
E
Текст.
F
Информация за състоянието.
FASTEXT информация.
➢
Информацията в телетекста често е разделена на няколко страници, които
се показват една след друга и могат да се видят като:
◆ Въведете номера на страницата
◆ Изберете заглавие от списък
◆ Изберете оцветено заглавие (система FASTEXT)
➢
Натиснете бутона TV (
), за да излезете от показването на телетекст.
Български - 28
AA68-03784R-Bul.indd
28
2006-05-26
ソタタ・11:50:41
Приложение
Автоматично размагнитване за премахване на цветните кръпки
Около електроннолъчата тръба е монтирана размагнитваща намотка, така че обикновено не е необходимо да
размагнитвате телевизора ръчно.
Ако преместите телевизора на друго място и на екрана се появят цветни кръпки, направете следното:
◆ Изключете телевизора с натискане на бутона “ ” (Вкл./Изкл.) на телевизора
◆ Изключете щепсела на телевизора от контакта
◆ Оставете телевизора изключен за около 30 минути, така че да може да се активира функцията за
автоматично размагнитване, а след това натиснете бутона “POWER” на дистанционното управление.
☛
Когато телевизорът остава без надзор, натиснете бутона “ ” (Вкл./Изкл.), за да изключите телевизора.
Отстраняване на неизправности: Преди да се обърнете към сервизен персонал
Преди да се обърнете към сервиз за поддръжка на Samsung, извършете следните прости проверки.
Ако не можете да решите проблема с помощта на инструкциите по-долу, отбележете модела и серийния номер на
телевизора и се обърнете към вашия местен доставчик.
Няма звук или картина
◆ Уверете се, че мрежовият кабел е включен в контакт на
електрозахранването.
◆ Уверете се, че сте натиснали бутона “ ” (Вкл./Изкл.) и бутона POWER.
◆ Проверете настройките на контраста и яркостта на картината.
◆ Проверете силата на звука.
Нормална картина, но няма звук
◆ Проверете силата на звука.
◆ Проверете дали бутонът MUTE (
натиснат.
) на дистанционното управление е бил
Няма картина или има черно-бяла
картина
◆ Регулирайте цветовите настройки.
◆ Уверете се, че избраната система на излъчване е правилна.
Смущения в звука и картината
◆ Опитайте се да установите електроуреда, който въздейства върху
телевизора, и го преместете по-далеч.
◆ Включете телевизора в друг контакт на електрозахранването.
Замъглена картина или снеговалеж,
изкривен звук
◆ Проверете посоката, разположението и свързването на вашата антена.
Това смущение често се дължи на използването на стайна антена.
Неизправности в дистанционното
управление
◆ Сменете батериите на дистанционното управление.
◆ Почистете горния край на дистанционното управление (прозорчето за
излъчване).
◆ Проверете контактите на батериите.
Български - 29
AA68-03784R-Bul.indd
29
2006-05-26
ソタタ・11:50:41
Тази страница нарочно е
оставена празна.
AA68-03784R-Bul.indd
30
2006-05-26
ソタタ・11:50:42
Тази страница нарочно е
оставена празна.
AA68-03784R-Bul.indd
31
2006-05-26
ソタタ・11:50:42
Свържете се със SAMSUNG WORLD WIDE (SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ)
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към
центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
Country
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
RUSSIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
UKRAINE
Customer Care Centre ☎
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
8-800-200-0400
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-502-0000
Web Site
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.ru
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ur
AA68-03784R-04
AA68-03784R-Bul.indd
32
2006-05-26
ソタタ・11:50:42
Download PDF

advertising