Zanussi | TA522 | User manual | ZANUSSI TA522 Ohjekirja

ZANUSSI TA522 Ohjekirja
KÄYTTÖOHJE
PYYKINPESUKONE
TA 522
TEKNISET TIEDOT
MITAT
korkeus
leveys
syvyys
850 mm
400 mm
600 mm
JÄNNITE
LIITÄNTÄTEHO
LÄMMITYSVASTUKSEN TEHO
230 V / 10 A
2300 W
1950 W
LIITOSJOHDON PITUUS
VEDENOTTOLETKUN PITUUS
LIITIN
POISTOLETKUN PITUUS
2.45 m
1.50 m
3/4" (1/2")
1.35 m
MAKSIMITÄYTTÖ
valkopesu
hienopesu
villapesu
5,0 kg
2,5 kg
1,0 kg
LINKOUS
500 kierr/min
-Tämä laite täyttää seuraavat EEC- määräykset :
- 73/23 EEC 19.02.1973 - määräys alijännitteestä
- 89/336 EEC 03.05.1989 (sekä muutosmääräys 92/31 EEC) EMV-määräys. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TURVAMÄÄRÄYKSIÄ
Lue käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää konetta.
Ohjeessa kerrotaan koneen käytöstä, asennuksesta ja hoidosta.
Tällöin kone toimii oikein ja saat siitä suurimman hyödyn.
Kaikkien, jotka käyttävät konetta, täytyy tuntea koneen käyttö ja
turvaratkaisut. Säilytä käyttöohje, jotta mahdollisen koneen käyttäjän
vaihtuessa uusi käyttäjä voi tutustua ohjeeseen.
Asennusta ja huoltoa koskevia:
- Pesukone on tarkoitettu normaalissa kotitalouskäytössä vaatteiden pesuun tämän käyttöohjeen mukaan. Mikäli konetta käytetään muuhun
tarkoitukseen, saattaa syntyä sekä henkilö- että aineellisia vaurioita.
- Katso aina, että rumpu on tyhjä, ennen kuin aloitat sen täyttämisen ja
käynnistät koneen.
- Pesukonetta saa käyttää vain aikuinen. Älä anna lasten leikkiä koneella,
sen valitsimilla tai siirrettävillä/liikkuvilla osilla.
- Kaikki asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Ammattitaidottoman henkilön tekemät työt voivat heikentää laitteen toimintaa
ja aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vaurioita.
- Huoltotehtävät saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Varmistaaksesi
laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis
alkuperäistä varaosaa. Älä koskaan itse yritä korjata konetta.
- Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole koneen alla eivätkä otto- ja poistoletkut ole mutkalla tai painuneet kokoon.
Käyttöön liittyviä:
- Älä ylikuormita konetta. (Ks. koneen täyttäminen.)
- Pidä koneen luukku avoinna, kun et käytä konetta. Tällöin luukun tiiviste
säilyy kimmoisana.
- Napita napit ja sulje vetoketjut ennen kuin laitat vaatteet koneeseen.
- Älä pese koneessa repaleisia tai hyvin kuluneita vaatteita.
- Poista ruoste-, väri-, muste- ja ruohotahrat vaatteista ennen konepesua.
- Rintaliivejä, joissa on kaarituet ei pidä pestä pesukoneessa.
- Pikkuesineet, esim. kolikot, hakaneulat, naulat ja ruuvit tai vastaavat
esineet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle. Tyhjennä kaikki
vaatteessa olevat taskut ennen kuin laitat vaatteen koneeseen.
- Nauhat, vyöt ja sukat on pestävä pesupussissa tai tyynyliinassa, muuten
ne saattavat joutua pesualtaan ja rummun väliin.
- Koneessa saa pestä ainoastaan sellaisia vaatteita, jotka kestävät konepesua. Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Noudata aina valmistajan antamia annostusohjeita käyttäessäsi huuhteluainetta. Liian suuri annostus saattaa vaurioittaa vaatteita.
- Öljyssä tms. likaantuneita vaatteita ei saa pestä koneessa. Käyttäessäsi
liuotinpitoista tahranpoistoainetta kuivata käsitellyt tahrakohdat ennen
konepesua.
- Höyhenpeitteitä ym. isokokoisia vaatekappaleita ei saa pestä koneessa,
vaikka ne painonsa puolesta vastaisivatkin oikeaa täyttömäärää. Ks.
valmistajan antamia pesuohjeita.
- Katkaise aina virta koneesta ja sulje vesihana, kun lopetat koneella pesemisen. Irrota pistotulppa pistorasiasta, mutta älä vedä liitäntäjohdosta.
- Katkaise aina virta koneesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin
puhdistat konetta tai ennen huoltotoimenpiteitä. Muista, ettet vedä
liitäntäjohdosta, vaan tartu pistotulpasta. Irrota sulake, mikäli pistotulppa
on hankalassa paikassa.
Koneen romuttamisen yhteydessä:
- Auta ehkäisemään vahinkoja koneen romutuksen yhteydessä. Irrota
pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto pesukoneen puoleisesta
päästä. Ota yhteyttä kuntasi jäteasioita hoitavaan viranomaiseen
tarvittaessa.
-1-
ASENNUS
HUOM! Kuljetuksen aikana koneen sisäosia suojaavat kuljetustuet ovat punaisia. Ne on kaikki poistettava ennen koneen
käyttöönottoa. Välttyäksesi vahingoittamasta konetta poista pohjan polystyreeninen kuljetusalusta, kaksi pulttia ja
punaiset holkit koneen takaosasta sekä kuljetustuki rummun päältä (noudata erillsiä pakkauksen purkuohjeita). Peitä
tyhjäksi jääneet reiät suojatulpilla. Älä unohda suojatulpan keskiötä.
Pesukoneen siirtäminen ja vaaittaminen Viemäriliitäntä
Pesukoneesi on varustettu kahdella kiinteällä pyörällä,
jotka on sijoitettu koneen alle takaosaan ja yhdellä
sisäänvedettävällä koneen alla sijaitsevalla pyörällä.
Pyörän saat esiin kääntämällä koneen etuosassa olevaa
vipua vasemmalle. Nyt voit liikutella konettasi esimerkiksi
siivouksen aikana. Pyörä ei saa olla ulkoasennossaan,
kun käytät konetta.
Aseta kone vaakatasoon ruuvaamalla koneen etuosassa
olevia säätöjalkoja auki tai kiinni. Täsmällinen vaaitus
vähentää heilahtelua, ääntä ja koneen siirtymistä
paikaltaan käytön aikana.
Vaaituksen jälkeen lukitse säätöjalat kiristämällä
lukitusmutterit.
Koneesta tyhjentyvän veden pitää voida valua esteittä.
Mikäli koneen tyhjennysletkua joudutaan pidentämään,
on muistettava, että jo yhden metrin jatkeesta ja varsinkin
mikäli jatke on halkaisijaltaan pienempi kuin koneen
letku, koneen tyhjennyspumppu ei ehkä enää toimi
moitteettomasti.
Koneen tyhjennysletku voidaan sijoittaa kolmella tavalla:
A. Altaan yli
Tällöin tyhjennysletku kiinnitetään koukulla seinään tai
kiinnitetään vesihanaan niin,
ettei tyhjennys-letku pääse
liikkumaan koneen tyhjentyessä.
ilmarako
∆
Ø 40 mm
70-100cm
Sähköliitäntä
Ennen kuin kone liitetään sähköverkkoon, tarkistetaan:
• Että sähköverkon jännite on sama kuin koneen arvokilpeen merkitty 230 V.
• Että maadoitettua pistorasiaa suojaa nimellisarvoltaan
vähintään 10 A sulake.
Liitäntäjohdon vaihto- ja asennustyöt on annettava
ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
Vesiliitäntä
Tiiviste, joka on koneen mukana
muovipussissa, laitetaan vedenottoletkun
vesihanan
puoleiseen liittimeen tiiviin
liitännän saavuttamiseksi. Kytke
sen jälkeen vedenottoletku
hanaan
3/4"
kierteellä.
Tarvittava vedenpaine on 0,1-1
MPa (1-10 bar). Vedenottoletkua ei saa venyttää. Jos se on liian lyhyt ja haluat
muuttaa pesukoneen paikkaa, vaihda ottoletku uuteen
erikoisvalmisteiseen letkuun.
Vedenottoletkun koneeseen liitettävää päätä voi kääntää.
Löysäät vain liitososan, kierrät letkun haluttuun asentoon
ja kiristät uudelleen.
Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.
B. Lattiakaivoon
Kiinnitä putki seinään,
vähintään 70 cm ja enintään
100 cm korkeudelle lattiasta.
Tyhjennysletkun ja putken
väliin on jätettävä ilmarako.
Putken halkaisija on oltava
vähintään 40 mm. Tarkista,
että tyhjennysletku on
kunnolla kiinnitetty.
C. Vesilukkoon
Kun tyhjennysletku liitetään pesu- tai tiskialtaan alle
vesilukkoon, on viemäröintihaara avattava niin, että kone
pääsee tyhjentymään kunnolla. Tyhjennysletku on 135
cm pitkä, letku voidaan pidentää enint. 200 cm saakka.
Käytä silloin pidennysletkuna läpimitaltaan vastaavan
kokoista letkua.
Sijoita tyhjennysletku aina lattiaa pitkin ja nosta sitä
vähintään 70 cm ja enintään 100 cm korkeudelle. Tarkista,
ettei tyhjennysletku ole mutkalla.
Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.
Sijoittaminen
Sijoita kone tukevasti tasaiselle alustalle.
Kone ei saa koskettaa seinää eikä muita kalusteita.
Vesihanan, viemärin ja pistorasian tulee olla helposti
ulottuvilla koneen letkuihin ja liitäntäjohtoon nähden.
Kutsu tarvittaessa asentaja.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tämän
käyttöja
asennusohjeen
noudattamatta
jättämisestä.
-2-
KÄYTTÖPANEELIN TOIMINNOT
Älä koskaan käännä ohjelmanvalitsinta ohjelman ollessa käynnissä.
1
2
3
1. Ohjelman käynnistäminen "
4
Pesuainelokerot
"
Painamalla verkkokytkin sisään, ohjelma alkaa.
Halutessasi lisätä pyykkiä koneeseen ohjelman aikana,
voit painaa verkkokytkimen ulos. Tällöin kone lakkaa
toimimasta. Hetken kuluttua voit avata koneen luukun
pyykin lisäämiseksi. Koneen käynnistämiseksi, paina
verkkokytkin uudelleen sisään. Kun ohjelma on
päättynyt, paina verkkokytkin ulos, jolloin virta katkeaa
koneesta.
I
I
II
lI
5
5
Esipesu
Pesu
Valkaisuaine
Huuhtelu
Huuhteluaineen ylitäyttö
Jos käytät nestemäistä pesuainetta :
2. Vajaatäyttöpainike "
"
Tätä painettaessa vähenee huuhteluiden määrä valkoja kirjopesuohjelmissa (ohjelmat 1, 2, 3 ja 4) kolmesta
kahteen, suositeltava täyttömäärä 2,5 kg.
Huuhteluohjelmassa (ohjelma 5) vähenee huuhteluiden
määrä neljästä kolmeen.
3. Ohjelman valitseminen
- Valitse ohjelma ilman esipesua.
- Kaada valmistajan ilmoittama määrä pesuainetta
pesuainelokeroon (II) tai aseta muovipallo (nestemäisen
pesuaineen annostelija) suoraan rumpuun.
Suosittelemme koneen esikäyttöä tyhjänä, ilman
pyykkiä, ennen ensimmäistä pesua. Esikäyttö
puhdistaa rummun, ja pesuainelokerot mahdollisista
valmistusvaihejäämistä.
Valitse ohjelma pyykin laadun ja likaisuuden mukaan.
Käännä ohjelmanvalitsinta myötäpäivään haluamaasi
asentoon.
4. Lämpötilan valitseminen
Lämpötila valitaan lämpötilan valitsimella.
Käyttöohjeen ohjelmataulukossa on eri ohjelmien
suosituslämpötilat.
HUOM ! Lämpötilanvalitsinta voi kääntää
kylmäasennosta 90°C : seen ja takaisin.
-3-
1. Annostele pesuainetta lokeroon II.
2. Valitse VALKOPESU 90°C-ohjelma.
3. Paina VIRTA-painiketta " ".
OHJELMATAULUKKO
VALKO-KIRJOPESU
Valitse
ohjelma
Ohjelmat
Valitse
lämpötila
Ohjelman kuvaus
(ei lisäpainikkeita valittuna)
Täyttömäärä
enintään
Ohjeelliset kulutusarvot *
vesi
(litra)
energia
(kWh)
aika
(min.)
Valkopesu + esipesu
60° - 90°
Esipesu 40°
Pesu 60°- 90°
4 huuhtelua
Linkous
Valkopesu
60° - 90°
Pesu 60°- 90°
4 huuhtelua
Linkous
5,0
76
2,20
135
3
Kirjopesu
40° - 60°
Pesu 40°- 60°
4 huuhtelua
Linkous
5,0
76
1,30
135
4
Kirjopesu, lyhyt
30° - 40°
Pesu 30°- 40°
4 huuhtelua
Linkous
5,0
76
0,80
90
5
Huuhtelua
4 huuhtelua
Linkous
5,0
60
0,20
50
6
Linkous
Linkous 500 kierr/min
5,0
0
0,03
5
1
2
( )
5,0
90
2,50
150
( ) Energia-merkki : ohjelmat 2 "Valkopesu 60°C" on viiteohjelma energiamerkille (1,30 kWh / 76 l / 135 min).
SILIÄVÄT, HIENOPESU
7
8
9
Siliävienpesu + esipesu
Siliävienpesu
Hienopesu
40° - 60°
Esipesu 40°
Pesu 40°- 60°
3 huuhtelua
Viimeinen huuhteluvesi jää
koneeseen
2,5
72
1,20
85
40° - 60°
Pesu 40°- 60°
3 huuhtelua
Viimeinen huuhteluvesi jää
koneeseen
2,5
58
1,10
75
30° - 40°
Pesu 30°- 40°
3 huuhtelua
Viimeinen huuhteluvesi jää
koneeseen
2,5
58
0,60
55
- 40°
Pesu
- 40°
3 huuhtelua
Viimeinen huuhteluvesi jää
koneeseen
1,0
63
0,45
45
10
Villa
11
Huuhtelua
3 huuhtelua
Viimeinen huuhteluvesi jää
koneeseen
2,5
42
0,01
20
12
Tyhjennys
Tyhjennys
2,5
0
0,002
5
(*) Nämä kulutusarvot ovat viitteellisiä ja riippuvat pyykin määrästä ja laadusta, veden ja ympäristön lämpötilasta. Nämä
viittavat aina kunkin ohjelman kuumimpaan sallittuun lämpötilaan.
Ylläolevat lämpötilat ovat viitteellisiä: voit halutessasi muuttaa lämpötilaa lämpötilanvalitsimella.
KANSI AVAUTUU VASTA 1...2 MINUUTTIA SEN JÄLKEEN, KUN KONE ON LAKANNUT TOIMIMASTA.
-4-
Pesukoneen käyttö
1. Koneen täyttäminen
A
5. Paina tarvittaessa painikkeita
Avaa koneen kansi.
Avaa rummun luukut molemmin
käsin painamalla nappia A ja
molempia luukkuja alaspäin. Pane
pyykki koneeseen. Sulje pesukoneen rummun luukut ja kansi.
Paina yhtä tai useampaa painiketta pestävästä pyykistä
riippuen.
6. Valitse haluamasi pesulämpötila
Katso ohjelmataulukko, sivu 4.
7. Valitse haluamasi pesuohjelma
Käännä valitsinta myötäpäivään haluttuun ohjelmaan.
8. Käynnistä kone
Huom ! Tarkista, että rummun luukut on suljettu kunnolla
ennen kuin suljet koneen kannen:
molemmat puolikkaat ovat kiinni,
lukitusnappi A on ylöspainettu.
2. Annostele pesuaine koteloon
Mittaa pesuaine ja kaada se kotelon keskiosaan. Katso sivu
3. Kohta pesuainelokerot.
Mikäli valitset ohjelman, johon kuuluu esipesu, katso tarkemmat
ohjeet kohdasta "Tärkeitä ohjeita ja vihjeitä koneen käyttäjälle".
3. Annostele valkaisuaine tarvittaessa
Voit käyttää valkaisuainetta valko- ja kirjopesuohjelmissa.
Varmista kuitenkin, että vaatteita saa käsitellä valkaisuaineella.
Varmista, että neste ei koskaan ylitä lokeron MAX-rajaa.
4. Annostele huuhteluaine tarvittaessa
Kaada huuhteluaine kotelon
MAX- tasoon.
-osaan.Täytä korkeintaan
Työnnä pistotulppa pistorasiaan.
Avaa vesihana.
Tarkista tyhjennysletkun asento.
Tarkista, että koneen luukku on kunnolla suljettu.
Paina verkkokytkintä : Kone käynnistyy.
9. Pesuohjelman päätyttyä
Kun valittu ohjelma on päättynyt, kone lakkaa toimimasta
automaattisesti. Ohjelmanvalitsin pysähtyy kohtaan "I". Kytke
virta pois koneesta painamalla
-painiketta.
Siliävien ja hienopesuohjelmat päättyvät huuhtelunkeskeytykseen " " , jolloin vältetään pyykin rypistyminen.
Voit poistaa veden koneesta valitsemalla linkouksen (ohjelma
6) tai tyhjennyksen (ohjelma 12). Vapauta käynnistyspainike
" " siksi ajaksi, kun teet valintasi.
Kannen voi avata vasta 1-2 minuutin kuluttua koneen
pysähtymisestä.
Ellei kone linkoa ohjelman lopussa, tarkista että pyykki on
tasaisesti jakautunut rummussa ja käynnistä linkousohjelma
uudelleen.
TÄRKEITÄ OHJEITA JA VIHJEITÄ KONEEN KÄYTTÄJÄLLE
Likaista pyykkiä ei tule säilyttää liian kauan. Tämä koskee
erityisesti kosteita vaatteita, joihin saattaa tulla hometta.
Hometahrat eivät lähde pois pesussa.
Pyykin lajittelu
Tutustu huolellisesti tämän ohjekirjasen merkkien selvityksiin,
jotka koskevat vaatteissa olevia pesuohjeita.
Kiinnitä erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:
Astian alla oleva viiva merkitsee sitä, että vaatekappaletta ei
tule pestä lujille kangaslaaduille kuten puuvillalle ja pellavalle
tarkoitetuilla ohjelmilla.
Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen.
Pese siliävät, käsitellyt vaatekappaleet hienopesuohjelmilla (esim. polyesteri/puuvilla).
Arat materiaalit kuten akryyli ja useimmat verhokankaat tulee
pestä hienopesussa.
Villaohjelma on tarkoitettu lähinnä <<uuden konepestävän
villan>> pesuun. Muut villatyypit tai sekoitteet saattavat
kutistua ja vanuuntua konepesussa.
Villaiset vaatekappaleet lingotaan lyhyesti heti pesun jälkeen.
Esipesu
Lämpötila
Valkoiselle puuvillalle ja pellavalle suosittelemme 60°C:tta
95°C:n sijasta. Jos pyykki ei ole kovin likaista, se puhdistuu
yhtä tehokkaasti kuin korkeammassa lämpötilassa, ja
energiaa säästyy jopa 30%. Sama koskee osittain myös
väriäpäästämätöntä kirjopyykkiä, joka pestään normaalisti
60°C:ssa. Mikäli pyykki ei kuitenkaan ole erityisen likaista,
riittää lämpötilaksi 40°C.
Väriäpäästävät vaatekappaleet pestään korkeintaan 40°C:ssa.
Jos väriäpäästäviä ja väriäpäästämättömiä vaatekappaleita
pestään yhdessä, lämpötila valitaan väriäpäästävien
vaatekappaleiden mukaan, eli enint. 40°C.
Lujat valkoiset vaatekappaleet ja värilliset keinokuidut voidaan
yleensä pestä 60°C:ssa, mutta normaalisti riittää tällöinkin
40°C, mikäli pyykki ei ole erityisen likaista.
Koneen enimmäistäyttömäärä
Noudata puuvillan ja pellavan suhteen alla ilmoitettuja määriä.
Pyykki tulisi itse asiassa aina punnita, mutta koska se on
vaivalloista, annamme seuraavassa joitakin
nyrkkisääntöjä:
puuvilla, pellava, sekoitekuidut:
Esipesu on normaalisti tarpeeton. Uusi moderni pesukoneesi Pesu : täysi rumpu täyttämättä liikaa (5,0 kg).
yhdessä nykyaikaisten pesuaineiden kanssa antaa täydellisen siliävät tekstiilit:
pesutuloksen ilman esipesua. Näin säästät energiaa, aikaa, Pesu : rumpu korkeintaan 2/3 täynnä (2,5 kg).
vettä ja pesuainetta.
Erittäin likaantuneet vaatekappaleet, esim suojahaalarit, hienopesu ja villa:
Pesu : rumpu puoliksi täynnä (1-2,5 kg).
esiliinat jne. tulee esipestä biologisella pesuaineella.
-5-
Ennen pyykin koneeseen laittamista:
Jauhemainen pesuaine
- Korjaa vaatteissa olevat repeytymät
- Napita napit, painonapit ja sulje vetoketjut
- Tyhjennä taskut. Neulat ja muut terävät esineet saattavat
vaurioittaa pesukonetta ja vaatteita
- Irrota verhokoukut
- Pese värilliset ja erityisesti väriäpäästävät vaatekappaleet
ensimmäisen kerran erikseen, sillä niistä irtoaa todennäköisesti
väriä ensimmäisessä pesussa.
Pesuaine on annosteltava sille varattuun lokeroon ennen
ohjelman käynnistämistä.
Eri pesutyypeille on saatavana juuri niihin sopivia pesuaineita.
Poista maalitahrat esim. tärpätillä. Odota, että tärpätti on
täysin haihtunut ennen pesua.
Pesukoneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka
aiheutuvat haihtuvien, tulenarkojen tai myrkyllisten aineiden
käytöstä.
Nestemäiset pesuaineet
Pesuaineet ja lisäaineet
Pesutulos riippuu mm. käytetystä pesuaineesta ja sen
määrästä. Liian suuri annostus ei paranna pesutulosta, lisäksi
se rasittaa luontoa. Myös biologisesti hajoavissa pesuaineissa
on lisäaineita, jotka suurina määrinä voivat vahingoittaa
ekologista tasapainoa.
Käytä vain korkeatasoisia konepesuun tarkoitettuja
pesuaineita.
Noudata valmistajan pesuohjeita ja annostele pesuaine
pestävien vaatteiden määrän, niiden likaisuuden ja veden
kovuusasteen mukaan. Jollet tiedä kotipaikkasi veden
kovuutta, tiedustele vesilaitokselta.
Tiivistetty pesuaine
Tiivistettyä pesuainetta annostellaan pesupalloon, joka
asetetaan pyykin päälle suoraan pesurumpuun.
Tiivistettyjä pesuaineita käytettäessä ei tule valita esipesua.
Jauhemaisen pesuaineen sijasta voidaan käyttää sopivaa
nestemäistä pesuainetta matalia ja keskikorkeita lämpötiloja
käyttävissä ohjelmissa.
Tällöin ei tarvita esipesua. Kaada nestemäistä pesuainetta
pesuainekotelon lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.
Nestemäiset huuhteluaineet
Pyykin pehmentämiseksi voidaan haluttaessa lisätä
huuhteluainetta huuhteluainekotelon lokeroon " " ennen
ohjelman käynnistämistä. Jos vaatteet pesun jälkeen kuivataan
kuivausrummussa, poistaa huuhteluaine staattisen sähkön.
Valkaisuaine
Voit käyttää valkaisuainetta valko- ja kirjopesuohjelmissa.
Varmista kuitenkin, että vaatteita saa käsitellä valkaisuaineella.
Kone annostelee valkaisuaineen automaattisesti
pesurumpuun. Kaada ennen koneen käynnistystä 1/4...1
lasillista kloorivalkaisuainetta sille tarkoitettuun lokeroon " ".
Varmista, ettei valkaisuaine ylitä MAX-rajaa.
PESUMERKINNÄT
Useimmissa vaatteissa on nykyään pesu- ja hoitomerkinnät. Ne auttavat saavuttamaan hyvän pesutuloksen.
Normaali ohjelma
VESIPESU
Vesipesu 95°C
Vesipesu 60°C
Vesipesu 40°C
Vesipesu 30°C
Vesipesu
kielletty
Käsinpesu
Hellävarainen
ohjelma
KLOORIVALKAISU
Kloorivalkaisu sallittu
Kloorivalkaisu kielletty
SILITYS
Silitys kosteana
enintään 200°C
Silitys kosteana tai kostean
liinan läpi enintään 150°C
Silitys kuivana
enintään 100°C
Silitys
kielletty
KUIVAPESU
Normaali
kuivapesu
Erikoiskuivapesu
Erikoiskuivapesu
Kuivapesu
kielletty
Normaali
rumpukuivaus
Mieto
rumpukuivaus
KUIVAUS
(vapaaehtoinen)
Kuivaus tasaisella
alustalla
Kuivaus
ripustamalla
Kuivaus vaateripustimessa
-6-
Rumpukuivaus
sallittu
Rumpukuivaus
kielletty
HOITO
Varmista, että koneen pistoke on irrotettu pistorasiasta
ja vesihana on suljettu, ennen kuin ryhdyt puhdistamaan konetta.
Koneen ulko-osat
Puhdista koneen ulkopuoli ja kone lämpimällä vedellä,
johon on lisätty mietoa, hankaamatonta pesuainetta.
Pyyhi lopuksi puhtaalla vedellä ja kuivaa.
Tärkeää! Älä koskaan käytä denaturoitua spriitä,
liuottimia tai vastaavia puhdistusaineita.
Silloin tällöin kannattaa koneesta puhdistaa
kalkkisaostumat pyörittämällä pesuohjelma ilman
pyykkiä ja lisäämällä koneeseen kalkinpoistoainetta.
Nukkasuodattimen puhdistus
Puhdista säännöllisesti koneen etuosassa alhaalla
pienen luukun takana sijaitseva suodatin. Jos peset
pyykkiä, josta lähtee paljon nukkaa, puhdista suodatin
joka pesun yhteydessä. Vedä tyhjennysletku alas
lattiakaivon yläpuolelle tyhjentääksesi pesukoneen
vedestä, sitten:
- Avaa suodattimen luukku painamalla luukun oikealta
reunalta. Aseta alapuolelle astia, johon mahdollinen
vesi voi valua. Tyhjentääksesi suodattimen täysin,
poista keltainen kansi ja vedä esiin pieni letku, joka
sijaitsee suodattimen vasemmalla puolella.
-Kierrä suodatin auki kääntämällä sitä vastapäivään ja
huuhtele se huolellisesti juoksevalla vedellä.
- Aseta suodatin paikoilleen ja kierrä se kiinni
myötäpäivään.
-Kiinnitä pieni letku ja sulje luukku.
Pesu- ja huuhteluainekotelon
puhdistaminen
Jonkin ajan kuluttua saattavat pesu- ja huuhteluaineet
aiheuttaa saostumia koteloon. Kotelon lokerot
puhdistetaan säännöllisesti.
Käännä kahta ruuvia neljänneksen irrottaaksesi
pesuainekotelon.
Pesuainekotelo on erittäin helppo irrotto, sinun pitää
vain työntää sitä ylöspäin.
Pese pesuainekotelo juoksevan veden alla harjan tai
kierretyn rievun avulla.
Aseta pesuainekotelo paikoilleen toimimalla
päinvastaisesti kuin edellä.
-7-
KONEENTOIMINTAHÄIRIÖT
ONGELMA
MAHDOLLINEN SYY
Kone ei käynnisty.
Tarkista, että sulake ei ole palanut.
Tarkista, että pistotulppa on kunnolla pistorasiassa.
Koneen kansi on kunnolla suljettu.
Ohjelma on valittu oikein.
Sähkövirta on kytketty koneeseen.
Kone ei tyhjennä vettä eikä linkoa.
Tarkista, että tyhjennysletku on oikein sijoitettu ja vesi virtaa letkussa esteittä.
Nukkasihti on puhdas.
Huuhtelun keskeytyspainike ei ole alaspainettuna.
Kone ei ota vettä.
Tarkista, että vesihana on avattu ja vesiverkon paine on riittävä.
Koneen kansi on kunnolla suljettu.
Kone tärisee liian äänekkäästi.
Tarkista, että kuljetustuet on poistettu käyttöohjeessa annetun ohjeen mukaisesti.
Kone on sijoitettu suoraan käyttöohjeessa annetun ohjeen mukaan.
Koneella on riittävästi tilaa, eikä kosketa esim., seinää tai kalusteita.
Vaatteet ovat jakautuneet epätasaisesti rummussa.
Kone ottaa vettä, mutta tyhjentää samanaikaisesti.
Tarkista, että koneen tyhjennysletku on sijoitettu oikealle korkeudelle
ks. käyttöohjeesta kohta "Viemäriliitäntä".
Koneen ympärillä on vettä.
Tarkista, että annosteltu pesuainemäärä on oikea. Ylivaahtoamisesta
(liian suuri annostus) tulee vettä lattialle.
Pesuaine on konepesuun sopiva.
Pesuainekotelo on puhdas.
Tyhjennysletkun pää on oikein sijoitettu.
Vedenottoletkun liitoskohdat ovat tiiviit.
Pesutulos ei tyydytä.
Tarkista, että pesuaine on konepesuun sopivaa.
Tarkista, että pyykkimäärä on oikea.
Tarkista, että valittu ohjelma ja lämpötila ovat oikeat.
Koneen pesuohjelma kestää huomattavasti
pidempään kuin normaalisti.
Tarkista, että vesiverkon paine on riittävä.
Tarkista, että vesiverkon vedenotossa ei ole häiriötä.
Tarkista, että nukkasihti on puhdas.
Tarkista, että sähköverkon virranjakelu toimii.
Kone pysähtyy kesken pesuohjelman.
Tarkista, että vesiverkon paine on riittävä.
Tarkista, että nukkasihti on puhdas.
Tarkista, että sulake on ehjä.
Tarkista, onko ohjelma valittu siten, että viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen.
Huuhteluainetta valuu ulos ylivuotoputkesta täytön
aikana.
Varmista, että:
olet noudattanut huuhteluaineen täyttöohjetta, ks. kohta "Pesukoneen käyttö",
että putket pesuainekotelon takaosassa eivät ole tukkeutuneet.
Takuu
Pesukoneella on kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat
alan yleisiä takuuehtoja.
Näitä on saatavissa myyjäliikkeistä ja maahantuojilta.
Arvokilpi sijaitsee nukkasihdin peiteluukun sisäpuolella. Kopioi
arvokilvestä tuotteen tiedot, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää
ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
- aiheettomasta valituksesta
- ellei käyttöohjetta ole noudatettu.
Malli: ..............................................
Tuotenumero: ................................
HUOM ! Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivästä, josta takuu
määritetään alkavaksi.
Ostopäivä: ......................................
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava
valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun
huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662
(0,1597 /min (0,95 mk/min) + pvm), *tai katsomalla puhelinluettelon
keltaisilta sivuilta kohdasta "kodinkoneiden huoltoa".
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina
käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Huollosta vastaa
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab-HUOLTOLUX, Porissa, puh.
(02) 622 3300.
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki.
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen
kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662
(0,1597 /min (0,95 mk/min) + pvm) tai sähköpostitse osoitteessa:
-8-
carelux.fsh@electrolux.fi
146 3837 00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising