Bauknecht | MHCK5 2138 PT | Setup and user guide | Bauknecht MHCK5 2138 PT Setup and user guide

Bauknecht MHCK5 2138 PT Setup and user guide
NL
SNELLE REFERENTIE GIDS
WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN
EEN BAUKNECHT PRODUCT
Voor meer gedetailleerde hulp en
assistentie, registreer uw product op
www.‌bauknecht.‌eu/‌register
WWW
U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids
voor Gebruik en Onderhoud downloaden
van onze website docs.bauknecht.eu en de
instructies aan de achterzijde van dit boekje
opvolgen.
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor
Gezondheid en Veiligheid.
PRODUCTBESCHRIJVING
1
2
4
1. Bedieningspaneel
2. Identificatieplaatje
(niet verwijderen)
3. Deur
4. Lamp
5. Draaiplateau
5
3
BEDIENINGSPANEEL
1 2
3
1. LAMP
Indrukken om het licht in de kap in
of uit te schakelen.
2. VENTILATOR
Regelt de ventilatorsnelheid door
herhaaldelijk op de knop te drukken.
4
5
6
3. STOP
Voor het stoppen van een functie of
een geluidssignaal, het wissen van
de instellingen en uitschakelen van
de oven.
4. MAGNETRONFUNCTIE/
VERMOGEN
Voor het selecteren van de
magnetronfunctie en het instellen
van het gewenste vermogensniveau.
5. ONTDOOIEN
6. DISPLAY
7
8
7. + / - TOETSEN
Om de instellingen van een functie
(bv. lengte, gewicht) aan te passen.
8. START
Om een functie te starten. Wanneer
de oven is uitgeschakeld, wordt
de magnetronfunctie "Jet Start"
ingeschakeld.
1
ACCESSOIRES
NL
DAGELIJKS GEBRUIK
DRAAIPLATEAU
VETFILTER
Wanneer het glazen draaiplateau op
de plateaudrager wordt gezet kan
het voor alle bereidingsmethoden
worden gebruikt. Het draaiplateau
moet altijd als basis voor andere
schalen of accessoires worden gebruikt.
PLATEAU DRAGER
Voor het verwijderen van rook,
geuren en stoom uit de lucht door
uitblazen en filtratie.
BINNENFILTER
Het filter bevindt zich in het vetfilter
en is verwijderbaar voor reiniging.
Gebruik de plateaudrager alleen als
steun voor het glazen draaiplateau.
Laat er geen andere accessoires
tegen rusten.
Andere accessoires die niet zijn meegeleverd, kunnen
afzonderlijk bij de klantenservice worden gekocht.
Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar.
Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt
zijn voor gebruik in de magnetron en bestand tegen
oventemperaturen.
Altijd zorgen dat de voedingsmiddelen en accessoires
niet in contact met de binnenwanden van de oven
komen.
Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien
voordat u de oven start. Let op dat het draaiplateau
niet losraakt bij het plaatsen of verwijderen van
andere accessoires.
VERLICHTING KAP
De ventilator wordt in- of uitgeschakeld en de
ventilatorsnelheid wordt geregeld door meerdere
malen op de ventilatorknop te drukken. De ventilator
start altijd met de snelheid ingesteld op het minimum.
Door meerdere malen te drukken wordt de snelheid
van de ventilator verhoogd. Wanneer de maximale
ventilatiesnelheid bereikt is, wordt bij de volgende druk
op de knop de ventilator uitgeschakeld.
Wanneer de oven is uitgeschakeld, drukt u op om het
bereiden met de magnetronfunctie in te schakelen, op
volle kracht (750 W) voor 30 seconden.
. INSTELLEN VAN DE TIJDSDUUR
Nadat u de gewenste functie heeft
of
om de
geselecteerd gebruikt u
gewenste duur in te stellen.
De tijd kan tijdens de bereiding worden gewijzigd door
op
of
te drukken of door de tijdsduur elke keer 30
seconden te verlengen door op te drukken.
. PAUZE
. I NSTELLEN VAN HET VERMOGEN VAN DE
. VEILIGHEIDSSLOT
Druk het gewenste aantal keren op
voor het selecteren van het
vermogensniveau van de magnetron.
Let op: U kunt deze instelling ook wijzigen door tijdens de
bereiding op
te drukken.
. ONTDOOIEN
Druk op
, gebruik daarna
of
om
het gewicht van het voedsel in te
stellen. Tijdens het ontdooien wordt de
functie kort onderbroken, zodat het gerecht kan
worden gedraaid. Na deze handeling de deur sluiten en
drukken op .
. DE FUNCTIE INSCHAKELEN
FUNCTIES VAN DE KAP
VENTILATOR KAP
. JET START
Wanneer u de gewenste functie wilt selecteren drukt u
gewoon op de toets.
MAGNETRON
Het aantal en type van accessoires is afhankelijk van het
model dat u aangekocht hebt.
Er mogen nooit metalen schalen voor voedsel of
drank voor bereiding in de magnetron worden
gebruikt.
. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE
e lichtfunctie van de kap wordt in- en
D
uitgeschakeld door op de lichtknop te drukken.
lage, gemiddelde en hoge
Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt,
druk op om de functie te activeren.
Telkens wanneer de toets opnieuw wordt ingedrukt
wordt de bereidingstijd met nog eens 30 seconden
verhoogd.
U kunt op elk gewenst moment op drukken om de
functie die momenteel actief is te onderbreken.
Als u een actieve functie wilt onderbreken, bijvoorbeeld
om het voedsel te roeren of te draaien, kunt u gewoon
de deur openen.
Om opnieuw op te starten sluit u de deur en drukt u
nogmaals op .
Deze functie wordt automatisch
ingeschakeld, om te voorkomen dat de
oven per ongeluk wordt ingeschakeld.
Open en sluit de deur, druk vervolgens op om de
functie te starten.
. DE DAGTIJD INSTELLEN
Druk op totdat de twee cijfers die de
uren aangeven (aan de linkerkant)
beginnen te knipperen.
Gebruik of om het juiste uur in te stellen en druk
op om te bevestigen: De minuten knipperen op de
of
om de minuten in te stellen en
display. Gebruik
druk op om te bevestigen.
Let op: Wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de
tijd mogelijk opnieuw instellen.
. KOOKWEKKER
Wanneer de oven uitgeschakeld is, kan het display
gebruikt worden als kookwekker. Om de functie te
activeren en de gewenste duur in te stellen drukt u
of
. Druk op
om het vermogen op 0 W
op
in te stellen, druk daarna op om het aftellen in te
schakelen.
Let op: De kookwekker schakelt geen bereidingscycli in.
Druk op om de kookwekker op een willekeurig moment
te stoppen.
snelheid
FUNCTIES
MAGNETRON
m voedsel en dranken snel te bereiden en op te
O
warmen.
VERMOGEN
(W)
750 W
500 W
350 W
160 W
0W
2
AANBEVOLEN VOOR
Snel opwarmen van dranken of andere
voedingsmiddelen met een hoog watergehalte of
vlees en groenten.
Bereiden van vissausen, vleessausen of sauzen met
kaas of ei. Afwerken van vleespasteien of pasta uit de
oven.
Langzame, voorzichtige bereiding. Perfect voor het
laten smelten van boter of chocolade.
Ontdooien van ingevroren voedsel of zacht laten
worden van boter en kaas.
Alleen bij gebruik van de kookwekker.
ONTDOOIEN
Voor het snel ontdooien van voedsel als vlees,
gevogelte en vis met een gewicht tussen 100 g en
2 kg. Het voedsel moet rechtstreeks op het glazen
draaiplateau worden geplaatst. Draai het voedsel om als
dit wordt aangegeven.
3
REINIGEN
Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld is vooraleer
te onderhouden of te reinigen.
Gebruik geen stoomreinigers.
Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende/
bijtende reinigingsproducten, omdat deze het
oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.
OPPERVLAKKEN BINNENKANT EN BUITENKANT
onderkant van de oven schoon te maken en verwijder
alle voedselresten.
• Reinig de oppervlakken met een vochtig
microvezeldoekje. Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een
paar druppels neutraal afwasmiddel toe aan het water.
Droog af met een droge doek.
• Maak het glas van de deur schoon met een geschikt
vloeibaar reinigingsmiddel.
• Verwijder het draaiplateau en de steun op gezette
tijden, of wanneer er vloeistoffen gemorst zijn, om de
ACCESSOIRES
Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig, met
uitzondering van de crisp-plaat.
De crisp-plaat moet worden afgewassen met water en
een mild afwasmiddel. Bij hardnekkig vuil zachtjes met
een doek wrijven. Laat de crisp-plaat altijd afkoelen
voordat u deze schoonmaakt.
FILTER REINIGEN
Reinig het vetfilter regelmatig
met heet zeepwater: Verwijder
het vetfilter door de
handgreep omlaag te trekken,
zodat het loskomt uit zijn
gemonteerde positie.
Monteer het vetfilter weer in
de omgekeerde volgorde
nadat het is
gereinigd.
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven werkt niet.
Stroomonderbreking.
Koppel het los van het
elektriciteitsnet.
Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de
oven is aangesloten.
Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het
probleem opgelost is.
Op de display verschijnt de letter "F"
gevolgd door een nummer.
Softwarefout.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Consumentenservice en vermeld het nummer dat volgt op
de letter "F".
PRODUCTFICHE
WWW De productfiche met energiegegevens van dit
apparaat kan gedownload worden van de Bauknechtwebsite docs.bauknecht.eu
HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
TE VERKRIJGEN
> WWW Download de Gids voor Gebruik
en Onderhoud van onze website
docs‌.‌bauknecht‌.‌eu (u kunt deze QR
code gebruiken), onder vermelding van
de handelscode van het product.
> U kunt ook contact opnemen met onze
Consumentenservice.
CONTACT OPNEMEN MET
CONSUMENTENSERVICE
Onze contactgegevens
staan in de
garantiehandleiding.
Wanneer u contact
opneemt met de
Consumentenservice
gelieve de codes te
vermelden die op het
identificatieplaatje van het apparaat staan.
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXX/XXX
400011309849
Gedrukt in Italië
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising