ZANUSSI ZKG2125 Uživatelský manuál

ZANUSSI ZKG2125 Uživatelský manuál
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
Návod k
použití
Pračkasušička
ZKG 2125
1
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
2
Vítejte ve světě Electroluxu
Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte.
Electrolux si klade za cíl nabízet široký sortiment výrobků, které mohou váš život učinit
pohodlnějším. Některé z nich vidíte na obálce tohoto návodu. Najděte si několik minut a prostudujte
si tento návod, abyste mohli začít nový spotřebič používat a využívat všech výhod, které nabízí.
Slibujeme vám vysokou uživatelskou spokojenost, přinášející pohodu při jeho používání. Hodně
štěstí!
Obsah
Instalace ........................................................38
Poznámky k ochraně životního prostředí.......42
Bezpečnostní informace ..................................4
Záruční podmínky ..........................................43
Popis výrobku ................................................ 7
Střediska služeb zákazníkům ........................46
Ovládací panel.................................................8
Použití ..............................................................9
Praní ........................................................11
Sušení .....................................................16
Tipy k praní a sušení ....................................17
Mezinárodní symboly kódů pro praní.............21
Prací programy ..............................................22
Sušicí programy .............................................25
Informace o programu ...................................26
Čištění a údržba.............................................28
Spotřebič nefunguje.......................................32
Technické údaje .............................................36
Údaje o spotřebě ...........................................37
2
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
3
V tomto návodu se používají následující symboly:
Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti a informace o ochraně spotřebiče před
poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
3
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu
spotřebiče si před jeho instalací a prvním
použitím pozorně přečtěte návod k použití
včetně rad a upozornění. K ochraně před
nežádoucími omyly a nehodami je důležité,
aby se všechny osoby, které budou používat
tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování na
jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby
se tak všichni uživatelé po celou dobu
životnosti spotřebiče mohli řádně informovat
o jeho používání a bezpečnosti.
Všeobecné bezpečnostní informace
● Změna technických parametrů, nebo jakákoli
jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
● V průběhu pracích i sušicích programů s
vysokou teplotou se skleněná dvířka mohou
ohřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se
dvířek!
● Zajistěte, aby se děti ani malá domácí
zvířata nemohly dostat do bubnu pračky.
Raději proto před praním vždy zkontrolujte
vnitřek bubnu.
● Předměty jako mince, zavírací špendlíky,
hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo
ostré předměty mohou způsobit značné
škody a nesmí se proto dostat do pračky.
● Používejte pouze doporučené množství
aviváže a pracího prostředku. Pokud
použijete větší množství než doporučené,
může se poškodit tkanina. Vždy používejte
množství doporučené výrobcem.
4
● Malé kousky prádla jako ponožky, tkaničky,
prací pásky atd. perte v pracím pytli k tomu
určeném nebo v povlečení na polštář,
protože jednotlivé kusy by mohly uvíznout
mezi vanou a otočným bubnem.
● Nepoužívejte pračku-sušičku na praní a
sušení prádla s kosticemi, nebo materiálu,
který není zaobroubený nebo který se
zatrhává.
● Po použití, při čištění a údržbě vždy odpojte
přístroj od zdroje napájení a vypněte přívod
vody.
● V žádném případě se nepokoušejte
opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné
nezkušenými osobami mohou vést ke
zranění nebo vážnému poškození
spotřebiče. S opravami se obraťte na místní
servisní středisko. Vždy žádejte originální
náhradní díly.
Instalace
● Spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
● Po odstranění obalu zkontrolujte, zda není
spotřebič poškozen. V případě pochybností
spotřebič nepoužívejte a obraťte se na
servisní středisko.
● Před použitím spotřebiče je nutné odstranit
všechny obalové a přepravní prvky. Pokud se
neodstraní, může se výrobek a jeho funkce
vážně poškodit. Viz příslušná část návodu k
použití.
● Když je instalace ukončena, zkontrolujte, zda
spotřebič nestojí na přívodní a vypouštěcí
hadici a vrchní deska netiskne elektrický
přívodní kabel.
● Pokud je spotřebič umístěn na koberci,
upravte nožičky tak, aby mohl kolem volně
proudit vzduch.
● Vždy zkontrolujte, zda po instalaci neuniká z
hadice ani z míst napojení voda.
4
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
● V případě, že je pračka umístěna v místnosti,
kde teplota klesá pod bod mrazu, přečtěte si
kapitolu “Nebezpečí zamrznutí”.
● Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro
zapojení pračky, smí provádět pouze
kvalifikovaný instalatér nebo osoba s
příslušným oprávněním.
● Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro
zapojení pračky, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
Použití
● Tento spotřebič je určen k domácímu použití.
Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty,
pro které byl vyroben.
● Perte a sušte jen tkaniny určené pro praní v
pračce a sušení v sušičce. Dodržujte pokyny
na visačce prádla.
● Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná část
tohoto návodu k použití.
● Před praním se přesvědčte, že jsou všechny
kapsy prázdné a knoflíky a zipy zapnuté.
Neperte roztrhané nebo natržené prádlo a
před praním odstraňte z prádla skvrny od
barvy, inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s
kovovými kosticemi se NESMÍ prát v pračce.
5
● Nikdy v bubnové sušičce nesušte prádlo,
které bylo v kontaktu s chemikáliemi, jako
např. chemickými čisticími roztoky. Jsou
těkavé a mohly by způsobit výbuch.
V sušičce sušte pouze prádlo, které bylo
vyprané
ve
vodě
nebo
vyžaduje
provzdušnění.
● Umělohmotné dávkovače na prací
prostředky by neměly zůstat v bubnu
během sušení, protože použitý plast není
odolný vůči teplu. Chcete-li prát a sušit,
měli byste použít normální zásuvku
dávkovače pracích prostředků.
● Oděvy, které přišly do styku s těkavými
ropnými produkty, se nesmí prát v pračce.
Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí
roztoky, musíte se přesvědčit, že byl roztok z
oděvu odstraněn před umístěním do pračky.
● Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
tahem za kabel, ale vždy uchopte za
zástrčku.
● Nikdy nepoužívejte pračku-sušičku, jestliže
jsou přívodní kabel, ovládací panel, pracovní
plocha nebo podstavec poškozené tak, že je
vnitřek pračky-sušičky přístupný.
● Mezi praním nechávejte otvor dvířek lehce
pootevřený, aby se ochránilo těsnění dvířek.
● Protože některé přikrývky a prachové
prošívané pokrývky by se měly prát a sušit
v profesionálních spotřebičích, zkontrolujte,
zda výrobce doporučuje prát určité prádlo
v domácí pračce.
● Uživatelé by měli rovněž zkontrolovat, zda v
prádle nezůstaly zapalovače (na jedno
použití i jiné).
5
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
Dětská pojistka
● Tuto pračku-sušičku by neměly používat děti
nebo postižené osoby bez dozoru.
● Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si s
pračkou nehrály.
● Obalový materiál (např. plastové fólie,
polystyrén) by mohl být nebezpečný pro děti nebezpečí udušení! Uložte je z dosahu dětí.
● Všechny prací prostředky uložte na bezpečné
místo, kde k nim děti nemají přístup.
● Zajistěte, aby se děti ani malá domácí zvířata
nemohly dostat do bubnu pračky. Aby k tomu
nedošlo, je pračka vybavena speciální funkcí.
Toto zařízení se aktivuje pootočením tlačítka
(bez stisknutí) uvnitř dvířek doprava, až je
zářez vodorovně. Podle potřeby použijte i
minci.
P1131
Zařízení se vypne pootočením tlačítka
doleva, až je zářez svisle; nyní se dvířka dají
opět zavřít.
6
6
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
7
Popis výrobku
Váš nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou
vody, energie a pracího prostředku.
Ventil Eco umožňuje plné využití pracího prostředku a snižuje spotřebu vody a šetří energii.
1
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
2
Ovládací panel
3
Držadlo dvířek
4
Vypouštěcí čerpadlo
5
Seřiditelné nožičky
1
2
3
4
5
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Předpírka
Praní
Avivážní prostředek
7
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
8
Ovládací panel
90° 60°
60°
1200
40°
40°
900
30°
700
90°
500
60°
40°
40°
60°
30°
40°
30° 40° 40° 30°
40°
1
ZKG 2125
2
1
Volič programu
2
Tlačítko Snížení rychlosti odstředění
3
Tlačítko Automatické sušení
4
Tlačítko Doba sušení
5
Tlačítko krátké praní
6
Tlačítko přídavného máchání
7
Displej
8
Tlačítko Start/Pauza
9
Kontrolka
10
Tlačítko Odložený start
8
3
4
5
6
7 8
9 10
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
9
Použití
Dětská bezpečnostní pojistka
První použití
Toto zařízení umožňuje ponechat pračku bez
dohledu a přitom bez obav, že se děti zraní
nebo spotřebič poškodí.
●
Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní
připojení v souladu s pokyny k instalaci.
●
Odstraňte polystyren a všechen další obalový
materiál z bubnu.
●
Nalijte 2 litry vody do komory pro hlavní praní
, zásuvky na prací prostředky, abyste
aktivovali ventil Eco. Pak spusťte cyklus pro
bavlnu na 95°C s prázdnou pračkou, aby se
z bubnu a vany odstranily poslední zbytky
pachů a mastnoty z výroby. Nalijte polovinu
dávky pracího prostředku do zásuvky
dávkovače a zapněte spotřebič.
Funkce dětské pojistky zůstává aktivní, i když
pračka-sušička zrovna nepere.
Dětskou pojistku můžete nastavit dvěma
způsoby:
1
Před stisknutím tlačítka Start/Pauza: pak
není možné pračku spustit.
2
Po stisknutí tlačítka Start/Pauza: pak
nebude možné změnit program ani funkci.
Pro aktivaci nebo zrušení této funkce tiskněte
současně asi na 6 vteřin tlačítka Automatické
sušení a Snížení rychlosti odstředění dokud
se na displeji neobjeví nebo nezmizí ikona
.
9
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
Denní používání
Vložení prádla
10
Jestližepoužijete aviváž, nalijte ji do komory
označené
(použité množství nesmí
přesáhnout značku “MAX” na dávkovači).
Dávkovač lehce zavřete.
Otevřete dvířka opatrným zatažením za držadlo
dvířek směrem ven. Prádlo vkládejte do bubnu po
jednotlivých kusech a důkladně ho protřepte.
Zavřete dvířka.
C0065
Volba požadovaného programu
P0004
Odměření pracího prostředku a aviváže
Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz.
Odměřte množství požadovaného pracího
prostředku, nalijte ho do komory na hlavní praní
a jestliže chcete spustit program s
předpírkou
, přidejte prací prostředek do
komory označené
.
Otočte voličem programu do požadované polohy.
Kontrolka Start/Pauza začne blikat a na displeji
se zobrazí doba trvání zvoleného programu.
Volič programu je rozdělen do následujících
částí:
Voličem programu je možné otáčet doprava i
doleva. Poloha O slouží k resetování
programu/vypnutí spotřebiče.
Na konci programu musíte pootočit voličem
programu do polohy O, aby se pračka vypnula.
Upozornění!
Pokud voličem programu otočíte za chodu
spotřebiče na jiný program, červená kontrolka
Start/Pauza 3x zabliká a na displeji se objeví Err
na znamení špatného výběru. Pračka nově
zvolený program neprovede.
C0064
Tlačítka funkcí programu
V závislosti na zvoleném programu lze
kombinovat různé funkce. Funkce je nutné zvolit
po výběru požadovaného programu a před
stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Po stisknutí těchto tlačítek se rozsvítí odpovídající
kontrolky. Opětným stisknutím tlačítek kontrolky
zhasnou.
10
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
Volba teploty
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete
zvýšit nebo snížit teplotu, chcete-li prádlo vyprat
v jiné teplotě, než je teplota navržená pračkousušičkou.
Maximální teploty jsou 95°C pro bavlnu, 60°C
pro syntetické tkaniny a snadné žehlení, 40°C
pro jemné tkaniny, vlnu a ruční praní, 30°C pro
hedvábí, zatímco
odpovídá studenému
praní.
Volba funkce Rychlost odstředění, Bez
odstředění nebo Zastavení máchání
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete
změnit rychlost odstředění, chcete-li prádlo
odstředit s jinou rychlostí, než je rychlost
navržená pračkou-sušičkou.
11
Při vypouštění vody postupujte takto:
● otočte programovým voličem na “O”
● zvolte program Čerpání
nebo Odstředění
●
●
●
pokud je to třeba, snižte rychlost
odstřeďování pomocí příslušného tlačítka
stiskněte tlačítko Start/Pauza
na konci programu se na displeji objeví 3
blikající nuly “0.00”. Dvířka je možné otevřít.
Volba Automatické sušení
Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat
požadovaný stupeň sušení pro bavlnu a
syntetiku:
Sušení k uložení (bavlna a syntetika)
Sušení k žehlení (bavlna)
Příslušná kontrolka se rozsvítí.
Příslušná kontrolka se rozsvítí.
Maximální rychlosti jsou:
pro bavlnu: 1200 ot/min;
Dobu sušení spotřebič automaticky upraví:
prádlo se usuší podle zvoleného stupně sušení.
●
Zastavení máchání
: jestliže zvolíte tuto
možnost, pračka neodčerpá vodu z posledního
máchání, aby se prádlo nezmačkalo.
Po skončení programu zhasne kontrolka tlačítka
Start/Pauza, na displeji se zobrazí 3 blikající
nuly”0.00” advířka zůstávají zablokovaná na
znamení, že se musí nejprve vypustit voda.
11
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
Volba Doby sušení
12
Volba odloženého startu
• Volba programu a požadované funkce.
Pokud chcete použít časový program sušení,
tiskněte tlačítko, dokud se doba sušení podle
druhu prádla, které chcete sušit (bavlna nebo
syntetika), neukáže na displeji.
Pro Bavlnu a Syntetiku zvolte dobu sušení od
10 minut do 130 minut 2.10).
Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, se doba
sušení prodlouží o 5 minut.
Poznámka.
Doba programu se automaticky zvýší o 2
minuty, což je v pořádku.
Volba Odložený start
Před spuštěním programu, pokud chcete
odložit start, stiskněte opakovaně tlačítko
Odložený start, k volbě požadovaného odkladu.
Příslušná kontrolka se rozsvítí.
Zvolená hodnota doby odložení (až 20 hodin) se
asi na 3 vteřiny objeví na displeji, potom se
znovu zobrazí délka programu.
Tuto možnost musíte zvolit po nastavení
programu a před stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Chcete-li do pračky přidat prádlo během doby
odložení startu, stiskněte tlačítko Start/Pauza k
uvedení spotřebiče do stavu pauzy. Přidejte
prádlo, zavřete dvířka a stiskněte opět tlačítko
Start/Pauza.
Zrušit Odložení startu je možné kdykoliv před
stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Pomocí tohoto tlačítka může být prací program
odložen o 30 - 60 - 90 minut, 2 hodiny, a dále po
1 hodině až o max. 20 hodin.
• Zvolte odložený start.
• Stiskněte tlačítko Start/Pauza: pračka zahájí
odpočítávání zbylé doby po hodinách.
Program se spustí po uplynutí nastaveného času
odložení.
Zrušení odloženého startu
• Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
• Stiskněte tlačítko Odložený start, dokud se
nezobrazí symbol 0’.
• Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.
Odložený start nelze zvolit s programem
Čerpání
.
Volba přídavného máchání
Tento spotřebič je navržen tak, aby šetřil vodou.
Pro lidi s velmi citlivou kůží (alergickou na prací
prostředky) je však nezbytné máchat prádlo ve
větším množství vody (extra máchání).
Displej
Na displeji se objevují následující údaje:
Délka zvoleného programu
Po volbě programu se na displeji zobrazí délka
praní v hodinách a minutách (například 2.05).
Délka praní se vypočítává automaticky na
základě doporučeného maximálního množství
prádla pro každý druh tkaniny.
2.05
Po spuštění programu se zbývající čas
aktualizuje každou minutu.
12
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
13
Zvolená doba sušení
Nesprávná volba funkce
Po volbě sušicího programu se na displeji
zobrazí doba sušení v minutách nebo v hodinách
a minutách (max. 130 minut).
Jestliže je vybrána možnost, která není slučitelná
se zvoleným programem, v dolní části displeje se
na 2 vteřiny zobrazí zpráva Err a příslušná
červená kontrolka Start/Pauza bliká.
Po spuštění programu se zbývající čas
aktualizuje každou minutu.
Poplachové kódy
Ikony fází pracího/sušicího programu
V případě provozních problémů se na displeji
mohou zobrazit poplachové kódy, např. E20 (viz
oddíl “Něco nefunguje”).
Po zvolení programu se ikony fází pracího
a/nebo sušicího programu odpovídající různým
fázím daného pracího programu začnou
zobrazovat dole na displeji.
2.05
2.05
Pokud jste stiskli tlačítko Start/Pauza a pračka se
spustila, je na displeji pouze ikona stávajícího
programu. Po skončení programu se na displeji
zobrazí 3 blikající nuly “0.00”.
Odložený start
E20
Konec programu
Po skončení programu se 3 blikající nuly “0.00”
zobrazí na displeji, kontrolka tlačítka Start/Pauza
zhasne a dvířka je možné otevřít.
0.00
Odložený start (max. 20 hodin) nastavený
pomocí příslušného tlačítka se objeví na displeji
asi na 3 vteřiny, potom se znovu zobrazí délka
zvoleného programu.
Doba se snižuje o jednu jednotku každou
hodinu, když zůstane pouze 1 hodina, snižuje
se čas každou minutu.
13
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
14
Volba funkce Start/Pauza
Přerušení programu
Zvolený program spustíte tlačítkem Start/Pauza;
zelená kontrolka přestane blikat. Spotřebič začne
prát a dvířka jsou zablokována.
Přerušení probíhajícího programu se provádí
stisknutím tlačítka Start/Pauza, příslušná
kontrolka začne blikat. Stiskněte stejné tlačítko k
restartování programu.
Přerušení probíhajícího programu se provádí
stisknutím tlačítka Start/Pauza: zelená kontrolka
začne blikat.
K opětovnému spuštění programu od místa, ve
kterém byl přerušen, stiskněte znovu tlačítko
Start/Pauza.
Pokud jste zvolili odložení startu, pračka zahájí
odpočítávání zbylé doby.
Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká
příslušná červená kontrolka tlačítka Start/Pauza
a asi na 2 vteřiny se zobrazí zpráva Err.
Změna funkce nebo probíhajícího programu
Každou funkci je možné změnit ještě před jejím
provedením programem. Předtím, než uděláte
jakoukoliv změnu, musíte chod pračky-sušičky
přerušit tlačítkem Start/Pauza.
Změna probíhajícího programu je možná pouze
jeho resetováním. Otočte programovým
voličem do polohy O a potom na nově zvolený
program. Spusťte nový program opětovným
stisknutím tlačítka Start/Pauza. Voda z bubnu se
nevypustí.
14
Zrušení programu
Otočte voličem programu na O, abyste zrušili
právě probíhající program. Nyní můžete zvolit
nový program.
Otevření dvířek po spuštění programu
Nejprve nastavte pračku do stavu pauzy stisknutím
tlačítka Start/Pauza.
Pokud dvířka nejdou otevřít,znamená to, že pračka
už hřeje a hladina vody je nad spodním okrajem
dvířek, nebo se otáčí buben.
Jestliže dvířka nelze otevřít, ale vy to nutně
potřebujete, vypněte pračku otočením voliče
programu na O. Asi po 3 minutách můžete dvířka
otevřít (dávejte pozor na hladinu vody a na
teplotu!).
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
15
Na konci programu
Pračka se automaticky zastaví. Zazní zvukový
signál. Tři blikající nuly “0.00” se zobrazí na
displeji, kontrolka tlačítka Start/Pauza zhasne:
dvířka lze otevřít.
Jestliže zvolíte funkci Zastavení máchání
,
kontrolka Start/Pauza zhasne, na displeji se
objeví tři blikající nuly “0.00” a dvířka zůstávají
zablokována na znamení, že vodu je nutné před
otevřením dvířek vypustit.
Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány
u funkce Zastavení máchání.
Na konci programu musíte pootočit
programovým voličem do polohy O, aby se
pračka vypnula.
Vyjměte prádlo z bubnu a pozorně zkontrolujte,
zda buben zůstal prázdný. Jestliže už nebudete
prát, zavřete přívod vody.
Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili
vzniku plísní a nepříjemných pachů.
15
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
Použití - sušení
Pouze sušení
Upozornění! Nepřekračujte následující množství
prádla:
- 3 kg pro len a bavlnu
- 2 kg pro syntetiku
Vodovodní kohoutek musí být otevřený a
vypouštěcí hadice musí být zavěšena do
výlevky nebo připojena na odpadní potrubí.
1. Vložte prádlo.
2. Zvolte sušicí program (pro bavlnu nebo
syntetiku v části voliče Sušení
).
3. Stiskněte tlačítko “Doba sušení”, dokud se
na displeji nezobrazí požadovaný čas (viz
sušicí programy).
16
16
Jestliže chcete provést elektronické sušení,
stiskněte tlačítko “Automatické sušení
,” až se kontrolka odpovídající
požadovanému stupni sušení rozsvítí
4. Stiskněte tlačítko “Start/Pauza” k zahájení
programu.
5. Na konci programu zazní signál. Tři blikající
nuly “0.00” se zobrazí na displeji.
6. Otočte programovým voličem do polohy “O”
k vypnutí pračky.
Vyndejte prádlo.
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
Automatické praní a sušení
(program NON-STOP)
Pro NON-STOP programy je důležité
nepřekračovat maximální náplň 3 kg pro bavlnu
a 2 kg pro syntetiku.
Pro prací a navazující sušicí program
nepoužívejte dávkovací kuličku.
1. Vložte prádlo.
17
Nejnižší hodnota, kterou můžete zvolit, je následující:
- 900 ot/min pro bavlnu a syntetiku při elektronickém sušení
- 900 ot/min pro bavlnu a 700 ot/min. pro
syntetiku s časovaným sušením.
5. Zvolte dobu sušení nebo stupeň sušení.
6. Spusťte program stisknutím tlačítka
“Start/Pauza” .
2. Přidejte prací prostředek a aviváž.
7. Na konci programu otočte voličem programu do polohy”O” k vypnutí spotřebiče..
3. Zapněte spotřebič otočením voliče programů na zvolený prací program/tkaninu.
8. Vyndejte prádlo.
4. Zvolte požadované funkce pomocí příslušných tlačítek. Pokud je to možné, nevolte
rychlost odstředění nižší než navrhovanou
spotřebičem, abyste se vyhnuli příliš dlouhé
době sušení a ušetřili tak energii.
V každém případě snížení rychlosti
odstředění je možné pouze po zvolení
sušení.
17
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
18
Rady pro praní a sušení
Před praním odstraňte silné skvrny.
Třídění prádla
Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před
praním speciálním čistidlem nebo čisticí pastou.
Sledujte symboly s kódy pro praní na každé
visačce oděvu a dodržujte pokyny výrobce pro
praní. Prádlo roztřiďte takto: bílé, barevné,
syntetické, jemné, vlněné.
Teploty
90°/95°
50°/60°
30°-40°
(studená)
pro normálně zašpiněné bílé
bavlněné a lněné prádlo (např.
utěrky, ručníky, ubrusy,
prostěradla...).
pro normálně zašpiněné, barevně
stálé oděvy (např. košile, noční
prádlo, pyžama...) ze lněných,
bavlněných nebo syntetických
tkanin a pro lehce zašpiněné bílé
bavlněné prádlo (např. spodní
prádlo)
pro choulostivé kousky prádla (např.
síťové záclony), smíšené prádlo
včetně syntetických vláken a vlny
se značkou “čistá střižní vlna,
možno prát v pračce, nesráží se”.
Před vložením prádla
Nikdy neperte bílé a barevné prádlo
dohromady. Bílé prádlo by při takovém praní
ztratilo svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu, a
proto by se poprvé mělo prát samostatně.
Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné
kovové předměty (např. sponky do vlasů,
špendlíky zavírací i obyčejné apod.).
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy,
zapněte háčky a patenty. Svažte všechny pásky
nebo dlouhé stužky.
18
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí.
Odstraňte háčky, nebo je vložte do nějakého
uzavřeného pytlíku nebo síťky.
Nesušte tmavé oděvy se světlými tkaninami s
vláknem, např. ručníky, protože by se na nich
mohla zachytit uvolněná vlákna.
Po skončení sušicího cyklu vyjměte prádlo.
Statickou elektřinu usušeného prádla odstraníte
použitím změkčovadla při praní prádla, nebo
speciální aviváže pro bubnové sušičky.
Obzvláště jemné prádlo jako syntetické záclony,
vlna a hedvábí, oděvy s kovovými vložkami,
nylonové punčochy, objemné oděvy jako větrovky, pokrývky, prošívané přikrývky, spací pytle a
prostěradla se v sušičce nesmí sušit.
V sušičce se nesmí sušit oděvy s vycpávkami z
pěnové pryže nebo z materiálů podobných této
pryži; představují nebezpečí požáru.
Rovněž tkaniny obsahující zbytky tužidla nebo
vlasových sprejů, odlakovačů nebo podobných
roztoků se nesmí v sušičce sušit, aby
nevznikaly škodlivé výpary.
Při sušení věnujte pozornost upozorněním
výrobce na visačkách.
Lze sušit v bubnové sušičce
Sušení při vysoké teplotě
Sušení při snížené teplotě
Nesušit v bubnové sušičce
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
Důležité upozornění
Jako sušička pracuje spotřebič na principu kondenzace.
Vodovodní kohoutek proto musí být
otevřený a vypouštěcí hadice musí
vypouštět vodu do výlevky nebo do
odpadního potrubí i během cyklu sušení.
Maximální náplň
Doporučené náplně jsou vyznačeny v tabulce
programů.
Obecné zásady:
Bavlna, len: plný buben, ale ne napěchovaný;
Syntetika: buben plný pouze do poloviny;
Jemné prádlo a vlna: buben plný do jedné
třetiny.
Praní s maximální náplní prádla v bubnu
umožňuje nejefektivnější využití vody a energie.
U silně zašpiněného prádla snižte množství
vloženého prádla.
Váhy prádla
Dále uvedené hodnoty jsou jen orientační:
Odstraňování skvrn
koupací plášť
ubrousek
povlak na přikrývku
prostěradlo
povlak polštáře
ubrus
osuška
utěrka
noční prádlo
dámské kalhotky
pánská pracovní košile
pánská košile
pánské pyžamo
blůza
pánské spodky
1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
200 g
100 g
200 g
100 g
600 g
200 g
500 g
100 g
100 g
19
Krev: čerstvé skvrny odstraňujte studenou
vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc
namočené ve speciálním pracím přípravku a
pak je odstraňte ručně vodou a mýdlem.
Olejové barvy: navlhčete benzinovým čističem
skvrn, položte kus na měkkou látku a skvrnu
vytřete; postup několikrát opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: navlhčete
terpentýnem a položte kus na měkkou látku.
Skvrnu vytírejte ručně pomocí klůcku bavlněné
látky.
Rez: použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou
v horké vodě, nebo odstraňovač rzi používaný
za studena. U starých rezavých skvrn si
počínejte opatrně, protože celulózová struktura
bude již poškozená a tkanina by se mohla
proděravět.
Plísňové skvrny: ošetřete je bělicím
prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé a
stálobarevné prádlo).
Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím
prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).
Skvrny od kuličkového pera a lepidel:
navlhčete acetonem (*), položte kus na měkkou
látku a skvrnu ručně vytřete.
Rtěnka: navlhčete acetonem jako v předchozím
případě a pak skvrny ošetřete metylalkoholem.
Z bílého prádla zbytky odstraňte pomocí
bělícího prostředku.
Červené víno: namočte do vody s pracím
prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou
octovou nebo citrónovou a vymáchejte. Zbylé
stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou a
pracím prostředkem. Doporučuje se proto
odstraňovat je již před praním.
19
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
Inkoust: podle druhu inkoustu navlhčete
tkaninu nejprve acetonem (*), pak kyselinou
octovou; zbylé stopy na bílém prádle ošetřete
bělicím prostředkem a pak řádně vymáchejte.
Skvrny od dehtu: nejprve skvrny ošetřete
odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým nebo
benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím
prostředkem.
(*) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte.
Prací prostředky a přísady
20
Tekutý prací prostředek nalijte do komory
zásuvky dávkovače označené
ještě před
spuštěním programu.
Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se musí
nalít do oddílu označeného
před spuštěním
pracího programu.
Dodržujte doporučení výrobce ohledně
množství použitého pracího prostředku a
nepřekračujte značku “MAX” na zásuvce
dávkovače pracího prostředku.
Dobré výsledky praní závisí také na volbě
pracího prostředku a použití správného
množství, aby nedocházelo k plýtvání a
poškozování životního prostředí. Ačkoli jsou
prací prostředky biologicky rozložitelné,
obsahují látky, které ve velkých množstvích
mohou změnit jemnou rovnováhu existující v
přírodě.
Množství použitého pracího prostředku
Volba pracího prostředku závisí na druhu
tkaniny (jemné, vlněná, bavlněná apod.), barvě,
prací teplotě a stupni zašpinění.
Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého
prostředku.
V tomto spotřebiči je možné použít všechny
běžně dostupné prací a sušicí prostředky:
• práškové prostředky pro všechny druhy
tkanin,
• práškové prostředky pro jemné tkaniny (max.
60 °C) a vlnu,
• tekuté prostředky, přednostně pro prací
programy s nízkou prací teplotou (max. 60
°C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální
prostředky pouze pro vlnu.
Prací prostředek a jakékoli přísady se musí
před spuštěním pracího programu dávkovat do
příslušné komory zásuvky dávkovače.
Jestliže použijete koncentrovaný práškový nebo
tekutý prací prostředek, musíte zvolit program
bez předpírky.
Pračka-sušička je vybavena systémem
recirkulace, který umožňuje optimální využití
koncentrovaného pracího prostředku.
20
Druh a množství pracího prostředku bude
záviset na druhu tkaniny, množství prádla,
stupni zašpinění a tvrdosti použité vody.
Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti.
Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u
místního vodárenského podniku, nebo na
místním úřadě.
Menší množství pracího prostředku použijte
tehdy, když:
• perete malé množství prádla,
• prádlo je lehce zašpiněné,
• při praní se tvoří velké množství pěny
Stupně tvrdosti vody
Stupně
Úroveň
německé
°dH
francouzské
°T.H.
1
měkká
0-7
0-15
2
střední
8-14
16-25
3
tvrdá
15-21
26-37
4
velmi tvrdá
> 21
> 37
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
21
21
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.24
Pagina
22
Prací programy
Program/
Teplota
Bavlna
90°C
Druh prádla
Bílá a barevná bavlna:
např. prostěradla, ubrusy,
lněné prádlo. košile, blůzy,
spodní prádlo.
Funkce
Zkrác. odstředění
Velmi zašpiněné bavlněné
Bavlna+ Předpírka
90°
prádlo: např. prostěradla,
Zkrác. odstředění
ubrusy, lněné prádlo. košile,
spodní prádlo.
Syntetika
60°
Syntetické nebo
směsové tkaniny, spodní
prádlo, barevné prádlo,
nemačkavé košile, blůzy.
Jemné
40°
Jemné tkaniny, např.
záclony.
Snadné žehlení
Syntetické nebo směsové
tkaniny k žehlení
Zkrác. odstředění
Zkrác. odstředění
Zkrác. odstředění
60°
22
Popis programu
Hlavní praní
3 máchání
dlouhé odstředění
Hlavní praní
3 máchání
dlouhé odstředění
Hlavní praní
3 máchání
krátké odstředění
Hlavní praní
3 máchání
krátké odstředění
Hlavní praní
4 máchání
Krátké odstředění
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
23
Prací programy
Program/
Teplota
Druh prádla
Funkce
Odstředění
Samostatné odstředění pro
bavlnu.
Zkrác. odstředění
Čerpání
K odčerpání poslední
máchací vody u programů
s funkcí Zastavení
máchání.
Máchání
Samostatný máchací
cyklus pro ručně prané
prádlo.
Sport
Speciální program pro
prané sport-tkaniny”.
40°
Ruční praní
40°-30°-studená
Speciální program pro
ručně prané tkaniny
Jeans
40°
Speciální program pro
prané jeans-tkaniny
Bavlna
Bílá a barevná bavlna,
úsporný, lehce zašpiněné
prádlo, košile, blůzy, spodní
prádlo.
60°
O
Čerpání a dlouhé
odstředění
Čerpání vody
Zkrác. odstředění
3 máchání
dlouhé odstředění
Zkrác. odstředění
Zkrác. odstředění
Zkrác. odstředění
Eco
Popis programu
Zkrác. odstředění
Hlavní praní
2 máchání
krátké odstředění
Hlavní praní
3 máchání
krátké odstředění
Hlavní praní
3 máchání
krátké odstředění
Hlavní praní
3 máchání
dlouhé odstředění
Ke zrušení probíhajícího
pracího programu a
vypnutí pračky.
23
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
Max. náplň:
Bavlna ..........................................................6.0 kg
Syntetika/Jemné ..........................................3.0 kg
Snadné žehlení ............................................1.0 kg
Vlna a ruční praní..........................................2.0 kg
24
24
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
25
Sušicí programy
Stupně sušení
Druh tkaniny
Max. náplň
Rychlost
odstředění
Čas sušení v
minutách
3 kg
1200 ot/min
85-95
1,5 kg
1200 ot/min
45-55
2 kg
900 ot/min
70-80
1 kg
900 ot/min
35-45
3 kg
1200 ot/min
70-80
1,5 kg
1200 ot/min
40-50
Bavlna a len (koupací pláště,
osušky, atd.)
Sušení k uložení
(*)
Vhodné pro prádlo,
které se nežehlí
Sušení k žehlení
Vhodné
pro žehlení
(*)
Syntetické a směsové tkaniny
(svetříky, blůzy, spodní prádlo,
ložní prádlo)
Bavlna a len (prostěradla,
ubrusy, košile, atd.)
Sušení k uložení sušicí program pro
“Bavlnu” je výchozím programem pro
údaje uvedené na energetickém štítku
podle směrnice ES 92/75.
25
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
26
Informace o programu
Snadné žehlení
Ruční praní
Eco
26
Jestliže zvolíte tento program, prádlo se vypere a odstředí šetrným způsobem, aby se nezmačkalo. Tímto způsobem je pak žehlení jednodušší.
Pračka navíc provede přídavná máchání. Tento program je možné použít
pouze pro bavlněné a syntetické tkaniny.
Tímto programem nastavíte obzvlášť šetrné praní, vhodné pro oděvy, na
jejichž visačce se doporučuje ruční praní
.
Tento program je vhodný pro lehce nebo normálně zašpiněnou bavlnu a
syntetické tkaniny. Teplota bude nižší a doba praní bude delší.. S tímto
programem dosáhnete dobrého pracího výsledku a ušetříte energii.
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
27
Informace o programu
Máchání
S tímto programem je možné vymáchat a odstředit bavlněné oblečení,
které bylo vyprané ručně.
Pračka provede 3 máchání a závěrečné odstředění s maximální rychlostí.
Rychlost odstředění může být zkrácena stisknutím tlačítka
.
Čerpání
Používá se pro odčerpání vody z posledního máchání u programů s
funkcí Stop máchání
.
Nejprve otočte voličem programu do polohy O, pak zvolte program
Čerpání a stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Odstředění
Samostatné odstředění pro ručně prané prádlo a po programech
Zastavení máchání
. Před zvolením tohoto programu je nutné pootočit
voličem programu do polohy O.. Můžete zvolit rychlost odstřeďování
prostřednictvím příslušného tlačítka podle typu prádla, které má být
odstředěno.
O = Zrušení/VYP
Vynulování programu a vypnutí pračky zajistíte otočením voliče programu
na O. Nyní můžete zvolit nový program.
27
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
Čištění a údržba
Před každou údržbou nebo čištěním musíte
spotřebič ODPOJIT od přívodu proudu.
Odvápnění
Běžně používaná voda obsahuje vápenec.
Doporučujeme proto pravidelně používat v pračce
práškový změkčovač vody. Tento postup
provádějte samostatně, nikoliv při praní, a
dodržujte pokyny výrobce ohledně změkčovacího
prášku. Tím se zabrání usazování vodního
kamene.
28
Čištění zásuvky dávkovače pracích
prostředků
Zásuvku dávkovače na prací prostředek a
přísady musíte čistit pravidelně.
Vyjměte zásuvku stisknutím páčky směrem dolů
a vytažením. Propláchněte ji pod kohoutkem a
odstraňte stopy nahromaděného prášku.
Po každém vyprání
Nechte dvířka na chvíli otevřená. To pomůže
zabránit vlhkosti a vytváření zápachu uvnitř v
pračce. Otevřením dvířek po praní se také chrání
dveřní těsnění.
C0066
Aby čištění bylo snazší, lze vrchní díl komor na
přísady vyjmout.
Údržbové praní
Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu
mohou vytvořit usazeniny.
Doporučujeme proto provádět pravidelně
údržbové praní.
K provedení údržbového praní:
• V bubnu nesmí být prádlo.
• Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší
teplotou.
• Použijte normální dávku pracího prostředku s
biologickými vlastnostmi.
Čištění vnějších ploch
Venkovní plochy pračky umývejte pouze vodou se
saponátem a poté důkladně vysušte.
28
C0067
Čištění prostoru pro zásuvku na prací
prostředky
Po vyjmutí zásuvky použijte malý kartáček na
čištění komor tak, aby všechny usazeniny pracího
prášku byly odstraněny z vrchních i spodních
částí.
Vraťte zásuvku na místo a nechte proběhnout
program máchání bez prádla v bubnu.
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
29
Čištění čerpadla
Vypouštěcí čerpadlo je nutné zkontrolovat,
jestliže
• pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje,
• pračka je během čerpání vody neobvykle
hlučná, což je způsobeno předměty, jako jsou
zavírací špendlíky, mince apod. které blokují
čerpadlo.
• z krytu filtru vytáhněte pomocí kleští nouzový
vypouštěcí uzávěr.
Postupujte následovně:
• Spotřebič odpojte od sítě.
• Jestliže je to nutné, počkejte, až se voda
ochladí.
•
Otevřete pákovým pohybem dvířka čerpadla
pomocí mince nebo k tomu určeného
nástroje v drážce. Tento nástroj naleznete
podle modelu spotřebiče v sáčku s návodem
k použití nebo uložený v prohlubni za
zásuvkou dávkovače pracích prostředků).
• k čerpadlu postavte plochou mísu na vodu,
která vyteče z pračky.
• když voda přestane vytékat, odšroubujte
kleštěmi kryt čerpadla a vyjměte filtr (obr.
Připravte si hadřík na utírání vody, která by
mohla vytéct při odmontování krytu.
• Otáčením vyjměte všechny předměty z
oběžného kola čerpadla.
29
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
• vraťte filtr zpět do tělesa čerpadla a dbejte na
jeho správné umístění. Po zasunutí ho pevně
zašroubujte
30
Čištění filtru přívodní hadice
Jestliže je voda příliš tvrdá, nebo obsahuje stopy
vápence, může se filtr přívodní hadice zanést.
Proto je dobré ho čas od času vyčistit.
• vraťte nouzový vypouštěcí uzávěr do krytu
filtru a dobře upevněte
• Zavřete dvířka čerpadla.
Zavřete vodovodní kohoutek. Odšroubujte
přívodní hadici od kohoutu. Vyčistěte filtr tvrdým
kartáčkem. Přívodní hadici opět upevněte.
Upozornění!
Jestliže je pračka v provozu, může být v
závislosti na vybraném programu v čerpadle
horká voda.
Nikdy nesnímejte kryt čerpadla během pracího
cyklu, vždy čekejte, dokud pračka neskončí
cyklus, a je prázdná. Jestliže nasazujete kryt
zpět, ujistěte se, že je bezpečně utažen tak,
aby nemohla prosakovat voda a malé děti ho
nemohly odšroubovat.
Nebezpečí zamrznutí
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod
0 °C, je třeba provést určitá opatření:
• vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
• zavřete vodovodní kohoutek.
• odšroubujte přívodní hadici.
• k čerpadlu postavte plochou mísu na vodu,
která vyteče z nouzové vypouštěcí hadičky.
Vložte konec přívodní hadice do mísy
postavené na podlaze a nechte vodu vytéct.
• přívodní hadici přišroubujte zpět a nouzový
vypouštěcí uzávěr vraťte zpět do krytu filtru.
• až budete chtít pračku znovu uvést do
provozu, zkontrolujte, jestli je okolní teplota
vyšší než 0 °C.
30
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
31
Důležité upozornění!
Pokaždé, když vypustíte vodu z pračky pomocí
nouzové vypouštěcí hadice, musíte nalít asi 2 l
vody do komory pro prací prostředek k hlavnímu
praní a zapnout čerpací program. Tím se aktivuje
ECO VENTIL, který zabrání tomu, aby při
následujícím praní část pracího prostředku
zůstala v pračce nevyužitá.
Nouzové vypouštění
Když se voda z pračky nevypustí, vypusťte ji
následujícím postupem:
• vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
• zavřete vodovodní kohoutek;
• podle potřeby počkejte, až se voda ochladí;
• otevřete dvířka čerpadla pomocí příslušného
nástroje;
• k čerpadlu postavte plochou mísu na vodu,
která vyteče z pračky. Z krytu filtru odstraňte
nouzový vypouštěcí uzávěr. Voda vyteče
sama do nádoby. Když je nádoba plná,
uzávěr opět zašroubujte na kryt filtru. Nádobu
vylijte. Opakujte postup, dokud voda vytéká;
• je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle dříve
uvedených pokynů.
• vraťte filtr zpět do tělesa čerpadla a pevně ho
zašroubujte podle výše uvedeného popisu;
• vraťte nouzový vypouštěcí uzávěr zpět do
krytu filtru a zavřete dvířka čerpadla.
31
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
32
Spotřebič nefunguje
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno
odstranit sami bez volání do servisu. Před zavoláním do servisního střediska proveďte nejprve níže
uvedené kontroly.
Je možné, že během provozu spotřebiče začne blikat červená kontrolka Start/Pauza, na displeji se
zobrazí jeden z následujících poplachových kódů a současně zazní každých 20 vteřin zvukové signály
na znamení, že pračka nefunguje:
E10: problém s přívodem vody
● E20: problém s vypouštěním vody
● E40: otevřená dvířka.
●
Po odstranění problému stiskněte tlačítko Start/Pauza k restartování programu. Pokud potíže
přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do místního servisního střediska.
Porucha
Pračku-sušičku nelze spustit:
Možná příčina
Řešení
●
Dvířka pračky nejsou správně
zavřená. E40
●
Zavřete dobře dvířka.
●
Zástrčka není řádně zasunuta do
síťové zásuvky.
●
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
●
Zkontrolujte elektrickou instalaci v
domácnosti.
●
Vyměňte pojistku.
●
Otočte voličem programu a stiskněte
opět tlačítko “Start/Pauza”.
●
Přejete-li si vyprat hned, zrušte
odložený start.
●
Vypněte funkci”Dětská pojistka”
.
●
V zásuvce není proud.
●
Je spálená hlavní pojistka nebo
pojistka v zástrčce.
●
Volič programu není správně
nastaven a tlačítko “Start/Pauza”
nebylo stisknuto.
●
Byl zvolen “Odložený start”.
●
Byla zvolena funkce”Dětská
pojistka”
.
Pračka napustí vodu a hned ji
vypustí:
●
Konec vypouštěcí hadice je příliš
nízko.
●
Viz příslušný odstavec v části
“čerpání vody”.
Pračka se nenaplňuje vodou:
●
Vodovodní kohout je zavřený. E10
●
Otevřete vodovodní kohout.
●
Přívodní hadice je někde přiskřípnutá
nebo zkroucená. E10
●
Zkontrolujte připojení přívodní
hadice.
●
Flitr v přívodní hadici je zanesený.
E10
●
Vyčistěte filtr v přívodní hadici.
●
Dvířka nejsou správně zavřena. E40
●
Zavřete dobře dvířka.
32
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Porucha
Pračka nevypouští vodu a/nebo
neodstřeďuje:
33
Řešení
Možná příčina
Hadice je přiskřípnutá nebo
přehnutá. E20
● Vypouštěcí filtr je ucpaný. E20
●
Zkontrolujte připojení vypouštěcí
hadice.
● Vyčistěte vypouštěcí filtr.
●
Zvolili jste funkci
.
Prádlo uvnitř pračky je
nesprávně rozloženo.
●
●
●
Program ještě běží.
●
●
Dvířka nejdou otevřít.
Pagina
Zablokování dvířek není
uvolněno.
● V bubnu je voda.
●
V bubnu není vidět žádnou
vodu.
●
Na podlaze je voda:
●
●
Zvolte program
nebo
Rozložte znovu prádlo.
.
Počkejte na konec pracího
cyklu.
● Počkejte několik minut, dokud
se dvířka neuvolní.
● Zvolte čerpání nebo odstředění
k vypuštění vody.
Spotřebiče s moderní
technologií fungují velmi
úsporně s menší spotřebou
vody při zachování stejného
výkonu.
Bylo použito nadměrné
množství pracího prostředku
nebo nevhodný druh (dochází k
nadměrné tvorbě pěny).
● Zkontrolujte, zda se nevyskytují
netěsnosti ve spojkách
přívodních hadic. V některých
případech není únik vody z
hadice bezprostředně viditelný;
zkontrolujte proto, zda není
vlhká.
● Vypouštěcí hadice je
poškozená.
● Uzávěr nouzové vypouštěcí
hadičky nebyl po vyčištění
čerpadla správně nasazen.
●
Snižte množství pracího
prostředku, nebo použijte jiný.
●
Zkontrolujte připojení přívodní
hadice.
●
Vyměňte za nový.
●
Nasaďte uzávěr na nouzovou
vypouštěcí hadičku a vraťte na
původní místo.
33
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Porucha
Špatné prací výsledky:
34
Možná příčina
Přidali jste málo pracího
prostředku, nebo nevhodný
prostředek.
● Odolné skvrny nebyly před
praním nijak ošetřeny.
● Nezvolili jste správnou teplotu.
●
●
Pračka vibruje nebo je hlučná:
Pagina
Nadměrné množství prádla.
Nebyly odstraněny přepravní
šrouby a obaly.
● Neseřídili jste nožičky.
●
Prádlo uvnitř pračky je
nesprávně rozloženo.
● V pračce může být příliš málo
prádla.
●
Pračka vydává zvláštní zvuk
Pračka nesuší vůbec nebo
nedostatečně
34
●
●
Zvyšte množství pracího
prostředku, nebo použijte jiný.
K odstranění odolných skvrn
používejte čisticí prostředky.
● Zkontrolujte, zda jste zvolili
správnou teplotu.
● Dejte do bubnu méně prádla.
●
Zkontrolujte správnou instalaci
spotřebiče.
● Zkontrolujte správné vyrovnání
spotřebiče.
● Rozložte znovu prádlo.
●
●
Vložte více prádla.
Pračka je vybavena typem
motoru, který vydává ve
srovnání s tradičními motory
nezvyklý zvuk. Nový motor
zajišťuje měkčí začátek a
rovnoměrnější rozdělení prádla
v bubnu při odstředění, a také
zvýšenou stabilitu pračky.
Nebyla nastavena doba sušení
či stupeň sušení
● Je zavřený vodovodní kohout
(E10)
● Došlo k ucpání vypouštěcího
filtru ( E20)
● Pračka je přeplněná.
● Nebyl zvolen vhodný sušicí
program, doba či stupeň sušení
pro dané prádlo
●
Řešení
Zvolte dobu anebo stupeň
sušení.
● Otevřete vodovodní kohoutek.
●
●
Vyčistěte vypouštěcí filtr.
●
Dejte do bubnu méně prádla.
Zvolte vhodný sušicí program,
dobu nebo stupeň sušení
prádla.
●
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Porucha
K zahájení odstřeďování dochází
později nebo vůbec:
Pagina
35
Možná příčina
●
Řešení
Elektronické zařízení na
kontrolu stability přerušilo
odstředění, protože prádlo není
v bubnu rovnoměrně rozloženo.
Otáčením bubnu v opačném
směru se systém snaží o lepší
rozložení prádla. Může se o to
pokusit několikrát, než
nerovnováha zmizí a může se
dokončit normální odstřeďování.
V případě, že ani po uplynutí 10
minut není prádlo rovnoměrně
rozloženo v bubnu, pračka
prádlo neodstředí. V tomto
případě rozložte prádlo ručně a
znovu zvolte program
odstředění.
●
Rozložte znovu prádlo.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit,
obraťte se prosím na naše servisní středisko.
Dříve než budete telefonovat do servisu,
poznamenejte si model, sériové číslo a datum
zakoupení pračky; servisní středisko se na tyto
údaje bude dotazovat.
.
Ser
. No
.....
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
35
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
36
Technické údaje
Rozměry
šířka
60 cm
výška
85 cm
hloubka
63 cm
Napětí elektrické sítě - Celkový
výkon - Pojistka
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na
typovém štítku na vnitřním okraji dveří pračky.
Tlak přívodu vody
minimální
0,05 MPa
maximální
0,8 MPa
Maximální náplň
Bavlna
6
kg
Maximální množství prádla
na sušení
Bavlna
Syntetika
3
2
kg
kg
Rychlost odstředění
maximální
36
1200 ot/min
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
37
Údaje o spotřebě
Spotřeba vody
(v litrech)
Spotřeba energie
(v kWh)
Bavlna 90°
61
2.0
Bavlna + Předpírka 90°
71
2,15
Syntetika 60°
54
1.0
Jemné 40°
60
0.55
Snadné žehlení 60°
60
0.35
Odstředění
-
-
Čerpání
-
-
Máchání
42
0,1
Sport 40°
59
0.65
Ruční praní 40°
53
0,4
Jeans 40°
55
0,55
54
1,02
Bavlna
Eco 60° (*)
Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou
čistě orientační, protože se mohou lišit podle
množství a druhu prádla, teploty přiváděné vody
a teploty prostředí. Údaje se vztahují k nejvyšší
teplotě každého pracího programu.
Délka programu
(v minutách)
Délku programů můžete vidět na displeji ovládacího
panelu.
Program
(*) Program “Bavlna Eco
“ se 6 kg při 60°C
je výchozí program pro údaje energetického
štítku podle směrnice EHS 92/75.
37
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
38
4. S použitím klíče odšroubujte a odstraňte dva
velké zadní šrouby B a šest menších šroubků
C.
Instalace
Vybalení
Před použitím spotřebiče je nutné odstranit
všechny přepravní šrouby a obaly.
Doporučujeme uschovat si všechny ochranné
přepravní prvky, abyste je mohli použít při
případné další dopravě spotřebiče.
1. Po úplném odstranění obalů položte pračku
opatrně na zadní stranu, abyste mohli
odstranit polystyrénový podstavec ze spodní
části spotřebiče.
C
HEC0003S
C
B
B
5. Odstraňte konzolu D a utáhněte šest menších
šroubků C. Vytáhněte příslušnou plastovou
rozpěrku E.
HEC0008
D
2. Vyjměte elektrický přívodní kabel a vypouštěcí
hadici z držáků na zadní straně pračky.
HEC0011S
E
C
HEC0001
HEC0023
3. S použitím klíče odšroubujte a odstraňte
prostřední zadní šroub A.
A
HEC00022
38
C
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
6. Otevřete dvířka, vytáhněte přívodní hadici z
bubnu a odstraňte polystyrénový blok, přilepený k
těsnění dvířek lepicí páskou.
39
Přesné vyrovnání zabraňuje vibracím, hluku a
pohybu pračky během provozu. Nikdy
nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy
podkládáním pračky kartónem, dřevem a
podobnými materiály.
HEC0010
7. Do malého horního otvoru a dvou širokých
otvorů vložte odpovídající plastové krytky,
které jsou uložené v sáčku s návodem k
použití.
HEC007S
Přívod vody
Přívodní hadice se dodává spolu se zařízením a
najdete ji v bubnu pračky. Pro přívod vody
nepoužívejte hadice z předchozího spotřebiče.
1. Otevřete dvířka a vytáhněte přívodní hadici.
2. Zapojte hadici k pračce s použitím úhlového
spoje.
HEC0005
Umístění
Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.
Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem
spotřebiče není znemožněno koberci, rohožemi
apod. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká
stěn nebo jiného kuchyňského nábytku.
Vyrovnejte pračku-sušičku zvýšením nebo
snížením nožiček. Nožičku lze někdy utáhnout jen
obtížně, protože je vybavena pojistnou maticí, ale
pračka MUSÍ být vyrovnaná a stabilní.
Podle potřeby zkontrolujte správné vyrovnání
pomocí vodováhy.
Nezbytné úpravy můžete provádět pomocí klíče.
Neumisťujte přívodní hadici směrem dolů.
Zahněte hadici doleva nebo doprava podle
polohy vodovodního kohoutku.
HEC0006QL
39
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
3. Nasaďte správně hadici utažením pojistné
matice.
Po umístění přívodní hadice se ujistěte, že jste
dotáhli matici, aby neunikala voda.
4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku s 3/4”
závitem. Vždy použijte hadici dodávanou s
pračkou.
40
Odbočkou v odpadu umyvadla. Tato odbočka
se musí nacházet nad sifonem tak, aby byl
oblouk hadice vzdálený minimálně 60 cm od
podlahy.
Přímo do odpadního potrubí, které se
nachází ve výšce minimálně 60 cm a
maximálně 90 cm od podlahy. Konec vypouštěcí
hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr
odpadního potrubí musí byt širší než vnější
průměr vypouštěcí hadice.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucená.
P1088
Přívodní hadici nelze nastavovat. Jestliže je příliš
krátká a nechcete přemístit kohoutek, musíte
koupit novou delší hadici, která je speciálně
určená pro tento účel.
Čerpání vody
Konec vypouštěcí hadice můžete umístit třemi
různými způsoby:
Zaháknutím umělohmotného kolena
dodávaného s pračkou za okraj umyvadla.
Důležité je, aby koleno se zahnutou částí hadice
nemohlo při vypouštění sklouznout z umyvadla.
Upevněte ho proto šňůrkou ke kohoutku nebo k
háčku na zdi.
P0022
40
P1118
Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici prodloužit
na maximálně 4 metry. Přídavnou vypouštěcí
hadici a spojovací díl můžete zakoupit v místním
servisním středisku.
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
41
Připojení k elektrické síti
Spotřebič je určen pro jednofázové napájení 220230 V a 50 Hz.
Ověřte si, že váš domácí elektrický rozvod unese
maximální zatížení pračky (2,2 kW) i případné
další současně zapnuté domácí
elektrospotřebiče.
Pračku zapojte na uzemněnou zásuvku.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné
poškození zdraví a za škody na majetku, k nimž
došlo v důsledku nedodržení výše uvedených
pokynů. Kdybyste potřebovali vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést naše servisní
středisko.
Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že je napájecí
kabel snadno přístupný.
41
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
42
Poznámky k ochraně
životního prostředí
Rady pro ochranu životního prostředí
Obalové materiály
• Normálně zašpiněné prádlo můžete prát bez
předpírky, ušetříte tak prací prostředek, vodu i
čas (a ochráníte tak i životní prostředí).
Materiály označené symbolem
recyklovatelné.
jsou
Abyste ušetřili vodu i energii a přispěli k ochraně
životního prostředí, doporučujeme dodržet
následující rady:
>PE<=polyetylen
• Praní je úspornější při plné náplni prádla.
>PS<=polystyrén
• Vhodným předběžným ošetřením můžete před
praním odstranit skvrny a zašpiněná místa;
prádlo pak můžete vyprat při nižší teplotě.
>PP<=polypropylen
Tyto materiály musí být vhozeny do příslušných
sběrných kontejnerů, aby mohlo dojít k jejich
druhotnému využití.
Starý spotřebič
K likvidaci starého spotřebiče využijte
schválených sběrných míst. Neznečišťuje svoji
zem!
Symbol
na výrobku nebo jeho obalu
znamená, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné ho odvézt k recyklaci do
příslušného sběrného dvora elektrických a
elektronických zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
případným negativním důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
spotřebiče získáte na místním obecním úřadu,
středisku pro likvidaci domácího odpadu nebo v
obchodě, kde jste tento spotřebič zakoupili.
42
• Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti vody,
množství praného prádla a stupně zašpinění.
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
43
Záruka/Zákaznická služba
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu
spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání
v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a
to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady,
popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrn právo na výměnu výrobku.
Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z
ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze
uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li
výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého
práva ze
Záruky přitom je, že:
– výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
– veškerě záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v
Autorizovaném servisním středisku,
– Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je
kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň
musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované
vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době
tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním
středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak
zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy
vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout
Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční
opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádněho uplatnění práva na odstranění vady
do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při
splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat
Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv
43
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
44
Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho
obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou
odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku
shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i
Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje e na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými
provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti
(který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží
podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání
Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních
středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:
– prodávající,
– Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
– Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
44
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
45
Evropská Záruka
Na tento spotřebič se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve všech zemích uvedených
v zadní části tohoto návodu během období stanoveného v záruce spotřebiče nebo jinak
zákonem. Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek:
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné doložit
předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a dílů, jako
platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není přenosná
na další osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými společností
Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke komerčním
účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi
pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se na Vás vztahují
podle zákona.
45
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
46
Střediska služeb zákazníkům
Potřebujete-li další pomoc, obraťte se na místního zástupce střediska služeb zákazníkům.
www.electrolux.com
à
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lituania
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Schweiz-Suisse-Svizzera
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
Türkiye
Россия
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
+30 23 10 56 19 70
+38 51 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 27 80 609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
+40 21 451 20 30
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
www.electrolux.fi
+46 (0)771 76 76 76
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
46
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Longmile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiu, 2 9, 09108 Vilnius, Lithuania
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Tarlabași caddesi no : 35 Taksim Istanbul
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ “Олимпик”
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
Pagina
47
47
132969870_CS.qxd
16/10/2007
18.25
www.electrolux.com
www.zanussi.cz
132 969 870 - 00 - 412007
Pagina
48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement