AEG ÖKO_SANTO.3688-6.KG User manual

AEG ÖKO_SANTO.3688-6.KG User manual
ÖKO SANTO 3688-6 KG
Jää/pakastinkaappi
Kyl/frysskåp
2
26
Käyttöohje
Bruksanvisning
8181747-00/0
Turvallisuus
Uudessa jääkaappipakastimessasi saattaa olla toimintoja, joita edellisessä
laitteessasi ei ollut.
Tutustu näihin kaapin käyttö- ja huolto-ohjeisiin huolellisesti. Säilytä tämä
ohjekirjanen. Sitä tarvitaan, mikäli haluat myöhemmin myydä kaapin tai
antaa sen jollekulle.
Käyttö
· Tämä kaappi on tarkoitettu kotitalouden tavanomaisten elintarvikkeiden
säilytykseen tässä oppaassa kerrotulla tavalla.
· Jääkaappi- tai pakastinosassa ei tule säilyttää räjähtäviä kaasuja tai
nesteitä. Nämä saattavat räjähtää ja aiheuttaa henkilö- ja
materiaalivahinkoja.
· Kaapin takana ja sisällä olevat jäähdytysjärjestelmän osat eivät saa osua
teräviin esineisiin. Mikäli jäähdytysjärjestelmään tulee reikä, kaappi
vaurioituu ja sisällä olevat elintarvikkeet saattavat pilaantua.
· Älä säilytä pakastinosassa hiilihapotettuja juomia tai pulloja. Lasipullot
saattavat rikkoutua.
· Kaappi on painava. Kaapin reunat tai ulkonevat osat voivat olla teräviä.
Kaappia siirrettäessä on toimittava varoen ja käytettävä aina hansikkaita.
Lapset
· Huolehdi siitä, etteivät pikkulapset pääse käsiksi laitteen säätimiin tai
kaapin sisäosiin.
Vanhan kaapin romuttaminen
Irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise liitosjohto kaapin puoleisesta päästä.
Varmista, että kaikki lukot ja salvat on irrotettu estääksesi pikkulasten
joutumisen kaapin sisälle. Varminta on irrottaa koko ovi.
Varo, ettet vahingoita kaapin kylmäjärjestelmää. Kaapin eristeet ja
kylmäjärjestelmä saattavat sisältää aineita, jotka vahingoittavat
otsonikerrosta. Tämän vuoksi kaappi on vietävä asianmukaiseen
kierrätyskeskukseen.
HUOM! Uudessa kaapissa ei ole otsonikerrosta vahingoittavia aineita. Lisää
tietoa löydät käyttöohjeesta.
Asialliseen romuttamiseen liittyvää tietoa saat kuntasi jätehuoltoa hoitavalta
viranomaiselta.
2
AEG 818 17 47--00/0
Sisällysluettelo
Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vanhan kaapin romuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sisällysluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Jääkaapin/pakastimen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Säätölaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ennen kaapin käyttöönottoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Jääkaapin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kytke virta jääkaappiin ja säädä oikea lämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jääkaapin sisälämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lämpötilan mittaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hälytykset ja muut ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virran katkaiseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaapin sisätilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kytke virta pakastimeen ja säädä oikea lämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakastimen sisälämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virran katkaiseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hälytykset ja muut ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakasteiden säilytysaikoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sulattaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaapin sisätilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
8
9
9
10
10
10
11
11
12
12
13
Käytännön ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Energiansäästövihjeitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ympäristönäkökohtia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ympäristön säästämiseksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hoito ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ilmanvaihtosäleikön irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jääkaapin sulatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sisävalo - lampun vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakastimen sulatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kun kaappi on pois käytöstä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
17
18
Jos kaappi ei toimi tyydyttävästi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kuluttajaneuvonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3
AEG 818 17 47--00/0
Huolto ja varaosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pakkauksen purkaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuljetustuet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhdistus ennen käyttöä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vetimen kiinnitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oven kätisyyden vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sähköliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
23
23
24
26
Jääkaapin/pakastimen kuvaus
Malli Öko Santo 3688--6 KG
4
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pullohylly
Lasihylly
Vihannneslaatikko
Voilokero
Ovihylly + munalokero
Ovihylly
Riippuva puolihylly
Alahylly
Pakastuslevy +
Kylmävaraaja
10. Pakastimen laatikko
11. Ilmanvaihtosäleikkö
12. Pakastimen kalenteri
5
1
2
7
2
6
2
3
3
10
9
8
****
12
10
10
11
4
AEG 818 17 47--00/0
Säätölaitteet
c_
AEG
COOL/FROSTMATIC
ALARM
+5 -18
ON/OFF
AB
ON/OFF
CD
E
F G H
I J
K L
A. Vihreä merkkivalo
Palaa aina kun jääkaappi on toiminnassa.
B. Jääkaapin virtakytkin
Käytetään jääkaapin toimintaan ja toiminnasta pois kytkemiseen.
C. Vihreä merkkivalo
Palaa aina kun pakastin on toiminnassa.
D. Pakastimen virtakytkin
Käytetään pakastimen toimintaan ja toiminnasta pois kytkemiseen.
E. Lämpötilanvalitsin/termostaatti
Käytetään jääkaapin lämpötilan säätämiseen.
F. Lämpömittarinäyttö
Osoittaa jääkaapin keskilämpötilan.
G. Lämpömittarinäyttö
Osoittaa pakastimen lämpimimmän lämpötilan.
H. Lämpötilanvalitsin/termostaatti
Käytetään pakastimen lämpötilan säätämiseen.
I. Keltainen merkkivalo
Palaa, kun pikajäähdytys on toiminnassa.
J. Pikajäähdytyspainike (Action cool)
Käytetään pikajäähdytyksen toimintaan ja toiminnasta pois kytkemiseen.
K. Punainen varoitusvalo
Vilkkuu, kun kaapin hälytys on toiminut.
L. Akustisen hälytyksen kuittauspainike
Käytetään akustisen hälytyksen kuittaamiseen.
5
AEG 818 17 47--00/0
Ennen kaapin käyttöönottoa
Laita kaappi paikalleen ja puhdista
se kappaleen "Asennus" mukaisesti.
Varmista, että kaapin takana oleva
sulavesiletku johtaa
haihdutuskaukaloon.
Ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan
ja kaapin käynnistämistä ensimmäistä
kertaa on kaapin annettava seistä paikoillaan
noin 30 minuuttia, tai mikäli kaappia on
kuljetettu kyljellään, noin neljä tuntia.
Tässä ajassa jäähdytysjärjestelmän neste
ehtii vakaantua.
Muussa tapauksessa kaapin kompressori
saattaa vaurioitua.
Jääkaapin käyttö
Kytke virta jääkaappiin
ja säädä oikea lämpötila
c_
Virran kytkeminen:
Kytke virta jääkaappiin
virtakytkimestä.
Lämpötilan asetus:
Paina nappia kunnes haluttua
lämpötilaa osoittava numero vilkkuu
näytöllä (Lämpötila voidaan säätää
välillä +1°C - - +9°C.)
"+" nostaa lämpötilaa.
"-" laskee lämpötilaa.
Kun asetus on annettu, pysyy
näytöllä merkki "-" siihen saakka,
kunnes jääkaapin sisälämpötila
laskee +9°C:een tai tämän alle.
c_
6
AEG 818 17 47--00/0
Jääkaapin sisälämpötila
Sopiva jääkaappilämpötila on noin
+5°C. Mikäli lämpötilanvalitsin on
säädetty liian kylmälle, saattavat
vesipitoiset ruokatarvikkeet alkaa
jäätyä, mikäli ne on sijoitettu
jääkaapin kylmimpiin paikkoihin.
Jääkaapin kylmimmät ja
lämpimimmät paikat näkyvät
kuvasta.
Liha-, kala- ja maitotuotteet tulee
sijoittaa kaapin kylmimpään osaan.
(-)
+
+
---
--
-+
+
+
Lämpötilan mittaaminen
Jos lämpötila mitataan tavallisella
lämpömittarilla, tulee se sijoittaa
vesilasiin keskelle kaappia. Silloin
se vastaa parhaiten
ruokatarvikkeiden lämpötilaa.
Älä sijoita irrallista lämpömittaria
riippumaan tai pitkälleen hyllylle.
Neuvoja:
· Asettele ruokatarvikkeet erilleen
toisistaan siten, että kylmä ilma
pääsee kiertämään niiden ympärillä.
· Älä laita ruokatarvikkeita suoraan
kiinni kaapin takaseinän
jäähdytyslevyyn, sillä ne saattavat
jäätyä.
· Älä milloinkaan laita
ruokatarvikkeita kaappiin
lämpimänä. Niiden tulee ensin
jäähtyä.
· Peitä kaikki elintarvikkeet
asianmukaisesti, jotta maut ja
tuoksut eivät pääse sekoittumaan.
7
AEG 818 17 47--00/0
Hälytykset ja muut ominaisuudet
"Ovi auki" hälytin
Jos ovi on auki yli 5 minuuttia alkaa
punainen varoitusvalo vilkkua ja
äänimerkki kuulua.
Hälytyksen sulkeminen:
Paina kuittauspainiketta.
Punainen varoitusvalo sammuu, kun
ovi suljetaan.
Lämpötilahälytys
Punainen varoitusvalo vilkkuu ja
äänimerkki kuuluu, kun kaapissa on
liian lämmintä. Samanaikaisesti
alkaa lämpömittarinäyttö vilkkua.
Lämpötilahälytyksen sulkeminen:
Paina kuittauspainikkeesta
kuitataksesi hälytyksen.
Lämpömittarinäyttö lakkaa
vilkkumasta.
Punainen varoitusvalo sammuu kun
lämpötila pakastimessa on jälleen
kylmempi kuin -11°C.
Yritä saada selville hälytyksen
aiheuttaja.
Katso kohdasta "Jos kaappi ei toimi
tyydyttävästi" .
Pikajäähdytys (Action Cool)
Pikajäähdytystä voidaan käyttää, kun
halutaan jäähdyttää suurempia
ruokatarvikemääriä.
Kun pikajäähdytys on toiminnassa,
asettuu lämpötila +2ºC:een.
Lämpömittarinäytössä näkyy "A" ja
keltainen merkkivalo palaa.
Noin 6 tunnin jälkeen sammuu
pikajäähdytys automaattisesti ja
lämpötila palautuu vähitellen
aikaisemmin valituksi.
c_
c_
c_
IC
Pikajäähdytys voidaan halutessa
katkaista aikaisemmin, painamalla
pikajäähdytyspainiketta.
8
AEG 818 17 47--00/0
Virran katkaiseminen
c_
Katkaise virta virtakytkimestä.
Häiriöiden välttämiseksi pidä nappi
alas painettuna noin yhden sekunnin
ajan.
Kaappi on jännitteetön vasta, kun pistoke on irrotettu pistorasiasta
tai kun sulake on poistettu. Vedä pistokkeesta, älä johdosta.
Kaapin sisätilat
Hyllyt ja ovilokerot ovat
irrotettavissa ja niiden paikkaa
voidaan helposti vaihtaa.
Joitakin hyllyjä on nostettava
takareunasta, jotta ne voidaan vetää
ulos.
Alempaa ovilokeroa ja
vihanneslokeron yläpuolella olevaa
lasilevyä ei saa siirtää. Niitä
tarvitaan, jotta ilma kaapin sisällä
pääsee kiertämään kunnolla.
Pystyreunaiset hyllyt tulee asettaa
siten, että reuna tulee kaapin
takaseinää vasten. Tämä estää
ruokatarvikkeiden pääsyn
kosketuksiin kylmän jäähdytyslevyn
kanssa.
Riippuva puolihylly
Puolihylly liukuu sivusuunnassa. Se
voidaan sijoittaa kaikkien muiden
ovihyllyjen alle paitsi alimmaisen.
Vihanneslaatikko on jaettu osiin,
jotta eri vihannekset voidaan pitää
erillään.
9
AEG 818 17 47--00/0
Kytke virta pakastimeen
ja säädä oikea lämpötila
c_
Virran kytkeminen
Kytke virta pakastimeen
virtakytkimestä.
Lämpötilan säätö
Paina painikkeita kunnes toivottu
lämpötila vilkkuu näytöllä.
(Lämpötila voidaan säätää välillä
-15°C - -24°C.)
"+" nostaa lämpötilaa.
"-" laskee lämpötilaa.
Kun lämpötila-asetus on tehty,
näyttää lämpötilanosoitin
pakastimen kulloisenkin lämpötilan.
c_
Pakastimen
sisälämpötila
Jotta ruokatarvike säilyy pitkään, on pakastimen sisälämpötilan oltava -18°C
tai alhaisempi. Huomaa, että virrankulutus kasvaa lämpötilan laskiessa.
Lämpötilanäyttö ilmoittaa pakastimen lämpimimmän kohdan lämpötilan.
Mikäli lämpötila halutaan mitata lämpömittaria käyttäen, on tämä
sijoitettava pakastettujen tuotteiden väliin, jolloin se osoittaa niiden
todellisen lämpötilan. Lämpötilanäyttö ilmoittaa muulla tavalla mitattua
lämpötilaa hieman korkeamman arvon.
Virran katkaiseminen
c_
IC
Katkaise virta virtakytkimestä.
Häiriöiden välttämiseksi pidä nappi
alas painettuna noin yhden sekunnin
ajan.
Kaappi on jännitteetön vasta, kun pistoke on irrotettu pistorasiasta
tai kun sulake on poistettu. Vedä pistokkeesta, älä johdosta.
10
AEG 818 17 47--00/0
Hälytykset ja muut
ominaisuudet
Lämpötilahälytys
Punainen varoitusvalo vilkkuu ja
äänimerkki kuuluu, kun kaapissa on
liian lämmintä. Samanaikaisesti
alkaa lämpömittarinäyttö vilkkua.
Lämpötilahälytyksen sulkeminen:
Paina kuittauspainikkeesta
kuitataksesi hälytyksen.
Lämpömittarinäyttö lakkaa
vilkkumasta.
Punainen varoitusvalo sammuu kun
lämpötila pakastimessa on jälleen
kylmempi kuin -11°C.
Yritä saada selville hälytyksen
aiheuttaja.
Katso kohdasta "Jos kaappi ei toimi
tyydyttävästi" .
c_
Pakastus
Pikapakastuspainiketta ei tarvitse
painaa, mikäli pakastettavana on 24
tunnin aikana ainoastaan pieniä
ruokatarvikemääriä.
Muissa tapauksissa paina
pikapakastuspainiketta noin 24
tuntia ennen pakastettavan
ruokatarvikkeen laittamista
pakastimeen.
Sulkeminen:
Pikapakastusvaihe päättyy
automaattisesti 48 tuntia painikkeen
painamisen jälkeen.
Pikapakastusvaihe voidaan lopettaa
painamalla pika pakastuspainiketta
uudelleen.
Keltainen pikapakastuksen
merkkivalo palaa niin kauan kuin
pakastusvaihe on päällä.
c_
11
AEG 818 17 47--00/0
Pakastamiseen liittyviä käytännön ohjeita
· Tuotteiden pakastaminen tapahtuu ylähyllyllä, tai tämän alla olevalla
hyllyllä.
Pakastettaessa suurenpia ruokatarvike määriä siirretään kylmävaraaja
pakastehyllyn alla olevaan laatikkoon/tilaan.
· Laita ruokatarvikkeet suoraan pakastushyllyille.
· Asettele ruokatarvikkeet siten, että kylmä ilma pääsee kiertämään
vapaasti niiden välissä.
· Älä laita pakastettavaa ruokatarviketta suoraan kiinni jo pakastuneeseen
tuotteeseen.
Pakastettavan ruokatarvikkeen lämpö saattaa sulattaa jo pakastunutta
ruokatarviketta.
· Kun ruokatarvikkeet ovat pakastuneet, laita ne mahdollisimman tiiviisti
toisiaan vasten. Näin ne säilyvät mahdollisimman pitkään kylminä esim.
sähkökatkoksen sattuessa.
· Älä pakasta liian suuria määriä kerrallaan. Laitteen pakastusteho on
ilmoitettu teknisissä tiedoissa.
Varmista, että kaappi toimii ja että lämpötila pysyy asetetun
mukaisena vuorokauden ensikäynnistyksestä. Käytä pakastinta
tuoreiden ruokatarvikkeiden pakastukseen vasta tämän jälkeen.
Pakasteiden säilytysaikoja
Kaupasta ostetut valmiit pakasteet: Noudata pakkauksessa annettuja ohjeita.
Kotona pakastetut ruokatarvikkeet:
Rasvaisia ja suolaisia ruokatarvikkeita ei tule säilyttää pakastettuna
kauempaa kuin kolme kuukautta. Keitetty ja vähärasvainen ruoka säilyy
pakastettuna noin kuusi kuukautta. Rasvaton ruoka ja marjat säilyvät
pakastimessa noin vuoden.
Sulattaminen
Ruokatarvikkeet on parasta sulattaa jääkaapissa. Aseta ruokatarvike syvälle
lautaselle, jotta sulavasta tuotteesta irtoava neste ei pääse valumaan kaapin
sisätiloihin. Ruoan nopea sulattaminen tapahtuu asettamalla se
huoneenlämpöön tai kylmään veteen. Mikäli ruoan sulattaminen tapahtuu
mikroaaltouunissa, noudata laitteen valmistajan ohjeita.
12
AEG 818 17 47--00/0
Kaapin sisätilat
Pakastimen laatikot
Pakastimen laatikoiden ansiosta on
halutun tuotteen löytäminen nopeaa
ja helppoa. Tilan lisäämiseksi
voidaan laatikot poistaa ja tuotteet
sijoittaa suoraan hyllyille. Ylähyllyä
lukuun ottamatta voidaan kaikille
hyllyille sijoittaa tuotteita, jotka
tulevat 20 mm hyllyn etureunan yli.
Näin saadaan pakastimen suurin
mahdollinen tila käyttöön.
Alinta laatikkoa ei tule poistaa. Se
on tarpeen, jotta varmistetaan
riittävä ilmankierto.
Jääpalarasiat
Täytä jääastiat korkeintaan ¾, koska
vesi jäätyessään laajenee. Irrota
jääpalat vääntämällä rasiaa varovasti.
Mikäli jääpaloja säilytetään pitkään,
ne kuivahtavat ja niiden maku kärsii.
Poista vanhat jääkuutiot ja valmista
uusia tarpeen mukaan.
Pakastuslevy
Käytä pakastuslevyä marjojen ja
vihannesten pakastamiseen. Tuotteet
pakastuvat täysin noin neljässä
tunnissa, jonka jälkeen ne voidaan
pakata tavalliseen tapaan. Näin
pakastettu ruoka ei tartu yhteen,
jolloin pakkauksen sisällöstä on
helpompi käyttää vain tarvittava
määrä.
13
AEG 818 17 47--00/0
Kylmävaraaja
Kylmävaraaja pitää elintarvikkeet
pidempään kylminä esim.
sähkökatkoksen sattuessa.
Kylmävaraaja toimii tehokkaimmin,
kun se laitetaan pakastuslevyn eteen.
Sulatuksen yhteydessä:
Pane kylmävaraaja pakasteiden
päälle sulatuksen aikana. Näin
elintarvikkeet pysyvät kylminä
pitempään.
Käytännön ohjeita
Energiansäästövihjeitä
· Kaapin sijoituspaikka on valittava huolella. Katso kappale "Asennus".
Oikein sijoitettuna laite kuluttaa vähemmän energiaa.
· Vältä kaapin oven tarpeetonta avaamista, älä myöskään pidä sitä auki
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
pitkiä aikoja.
Tarkista, että kaapin ovi on kunnolla kiinni.
Sulata pakastetut ruokatarvikkeet jääkaapissa; näiden kylmyys vähentää
jääkaapin virrankulutusta.
Imuroi kaapin takana sijaitsevat kompressori ja jäähdytysjärjestelmä noin
kerran vuodessa.
Anna lämpimien elintarvikkeiden jäähtyä ennen kuin laitat ne
jääkaappiin.
Jäähdytä ruokatarvikkeet jääkaapissa ennen kuin laitat ne pakastimeen.
Vältä tarpeetonta huurtumista pakkaamalla kaikki ruokatarvikkeet
tiiviisti.
Pakastuksen yhteydessä noudata tarkasti kappaleessa "Pakastimen
käyttö" annettuja ohjeita. Näin säästyt turhalta energiankulutukselta.
Älä käytä pakastinta tarpeettoman kylmänä. Sopiva pakastinlämpötila on
-18°C - -20°C .
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on 3-5 mm.
Varmista, että oven tiiviste on ehjä ja pidä se aina puhtaana.
Ympäristönäkökohtia
· Kaapin eriste ja laitteen kylmäaine eivät vahingoita otsonikerrosta.
· Pakkauksen kaikki osat ovat kierrätettäviä.
· Kaappi on suunniteltu siten, että se on helppo purkaa kierrätystä varten.
14
AEG 818 17 47--00/0
Ympäristön säästämiseksi
· Vie pakkaus sekä käytetyt jääkaapit ja pakastimet kierrätyslaitokseen.
Kysy lisätietoja paikkakuntasi viranomaisilta tai laitteen jälleenmyyjältä.
· Säilytä elintarvikkeet purkeissa, astioissa ja pakkauksissa, joita voidaan
käyttää monta kertaa.
· Käytä kaapin puhdistukseen mietoa astianpesuainetta.
· Noudata "Energiansäästövihjeitä"
Hoito ja puhdistus
Ilmanvaihtosäleikön
irrotus
Ilmanvaihtosäleikkö voidaan irrottaa
esim. puhdistusta varten.
Ilmanvaihtosäleikön irrotuksen
yhteydessä tulee oven olla auki.
Napsauta säleikön yläreuna auki
vetämällä säleikköä samanaikaisesti
ulos- ja alaspäin. Vedä säleikkö
tämän jälkeen suoraan ulos, jolloin
se irtoaa.
Puhdistus
Puhdista kaappi säännöllisesti.
Kytke virta pois kaapista ja irrota
pistoke pistorasiasta tai,
vaihtoehtoisesti, poista sulake.
Poista irtonaiset osat ja pese ne
käsin. Pyyhi kaappi ulkoa ja sisältä
sekä oven tiiviste. Käytä pehmeää
riepua ja haaleaan veteen lisättyä
mietoa pesuliuosta. Älä sulje ovea
ennen kuin kaappi on sisältä
kokonaan kuiva.
Puhdista jääkaapin sisällä oleva
sulavesikanava pumpulipuikkoa tai
piipunpuhdistinta käyttäen. Mikäli
kanava on tukossa, voidaan käyttää
muovista verhosilmukkaa ilman
terävää päätä.
15
AEG 818 17 47--00/0
Irrota ilmanvaihtosäleikkö (katso
kappale "Ilmanvaihtosäleikön
irrotus") ja imuroi kaapin alla oleva
alue. Siirrä kaappi etäämmälle
seinästä ja imuroi sen takana oleva
alue, jäähdytysjärjestelmä sekä
kompressori.
Kaappia siirrettäessä on lattian
naarmuttamisen välttämiseksi
suositeltavaa nostaa kaappia
etureunasta.
Jääkaapin sulatus
Jääkaapin sulatus toimii automaattisesti aina, kun kompressori pysähtyy.
huurteen muodostamista voidaan ehkäistä:
· laittamalla kaappiin ainoastaan jäähtyneitä elintarvikkeita
· välttämällä oven tarpeetonta avaamista ja sen pitämistä auki liian pitkiä
aikoja.
· älä laita elintarvikkeita kiinni jäähdytyslevyyn.
Sisävalo - lampun vaihto
Kaapin sisävalo syttyy
automaattisesti, kun kaapin ovi
avataan. (Valo sammuu jos ovi on
auki yli 20 min.) Irrota pistoke
pistorasiasta ennen lampun
vaihtamista.
Jotta jääkaapin lampunkupu voidaan
vaihtaa täytyy lampunkupu ruuvata
irti ruuvimeisselillä.
Käytä samantyyppistä halogeenilamppua, jännite 220-240V, kanta
E14, teho enintään 25 W.
16
AEG 818 17 47--00/0
Pakastimen sulatus
Pakastimen hyllyille ja yläosaan
kertyy huurretta.
Sulata pakastelokero, kun
huurrekerroksen paksuus on noin 3-5
mm.
Poista pakastimen laatikot. Käännä
laatikoita puoli kierrosta siten, että
ylempi laatikko toimii alemman
laatikon kantena. Suojaa laatikot
esim. käärimällä ne sanomalehteen
tai huovan sisään.
Pakasteet voi pakata tiiviisti toisiaan
vasten ja pitää ne viileässä paikassa,
esim. jääkaapissa.
Sulatusta voidaan nopeuttaa
asettamalla pakastimeen kuumalla,
ei kiehuvalla, vedellä täytetty astia
tai astioita.
Vedä tyhjennysnokka ulos ja aseta
sen alle pakastimen alalaatikko,
jonne sulavesi voidaan kerätä.
Irrota ilmanvaihtosäleikkö, jotta
tyhjennysnokan alle mahtuu astia.
Irrota jää varovasti muovi- tai
puukaapimella, kun jää on alkanut
sulaa. Älä koskaan käytä teräviä tai
naarmuttavia välineitä.
Kun jää on kokonaan sulanut, kuivaa
pakastin ja työnnä tyhjennysnokka
takaisin paikalleen.
Kytke virta pakastimeen ja laita
pakastetut ruokatarvikkeet takaisin.
Sulatuksen nopeuttamiseenei saa käyttää hiustenkuivaajaa tai
muuta lämmityslaitetta. Liika kuumuussaattaa vahingoittaa
kaapin sisätilojen muoviosia ja laitteen sähköosiin voi päästä
kosteutta, jolloin on olemassa sähköiskun vaara.
17
AEG 818 17 47--00/0
Kun kaappi on pois käytöstä
Kytke virta pois kaapista ja irrota pistoke pistorasiasta tai, vaihtoehtoisesti,
poista sulake.
Puhdista kaappi kappaleen "Puhdistus" mukaisesti. Jätä ovi raolleen, sillä
muuten kaappiin saattaa muodostua ummehtunut haju.
Mikäli kaappi pidetään toiminnassa, pyydä jotakuta tarkistamaan tilanne,
jotta elintarvikkeet eivät pääse pilaantumaan esim. sähkökatkoksen
sattuessa.
Jos kaappi ei toimi tyydyttävästi
Kun kaappi ei toimi niinkuin pitäisi, voi syynä olla asia, jonka itse voit
korjata. Lue tarkoin ja noudata seuraavaa taulukkoa, niin vältyt turhilta
huoltokäynneiltä.
Ongelma
Jääkaapissa on liian
lämmintä.
Mahdollinen syy/Toimenpide
ehdotus
Aseta kylmempi lämpötila.
Sijoita elintarvikkeet oikein jääkaapissa.
Katso kohdasta "Jääkaapin sisälämpötila".
Laita ruokatarvikkeet niin, että kylmä ilma
pääsee kiertämään niiden välissä.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että
tiivistelista on ehjä ja puhdas.
Jääkaapissa on liian kylmä. Aseta lämpöisempi lämpötila.
Vihannekset ja ruokatarvikkeet, jotka
jäätyvät helposti on ehkä sijoitettu "liian
kylmälle hyllylle". Katso kohdasta
"Jääkaapin sisälämpötila".
Jääkaapin sisällä olevaa
Se on täysin normaalia. Automaattisen
jäähdytyslevyä pitkin valuu sulatuksen aikana jäähdytyslevyn pinnalla
vettä.
oleva huurre sulaa.
Jääkaappiin valuu vettä.
Puhdista jääkaapin sulavesikouru ja
tyhjennysreikä vanupuikolla tai
piipunpuhdistajalla.
Tarkista, ettei ruokatarvikkeita ole
sijoitettu siten, että ne estävät veden
valumisen sulavesikouruun.
18
AEG 818 17 47--00/0
Lattialle valuu vettä.
Tarkista, että kaapin takana oleva
sulavesiletku johtaa haihdutuskaukaloon.
Katso kohdasta "Ennen kaapin
käyttöönottoa".
Pakastimessa on liian
lämmintä.
Aseta kylmempi lämpötila.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että
tiivistelista on ehjä ja puhdas.
Lämpöisiä ruokatarvikkeita on laitettu
pakastimeen. Odota muutama tunti ja
tarkista lämpötila uudelleen.
Laita ruokatarvikkeet niin, että kylmä ilma
pääsee kiertämään niiden välissä.
Pakastimessa on liian
kylmää.
Aseta lämpöisempi lämpötila.
Pakastus voi olla toiminnassa.
Lämpömittarinäyttö näyttää kaapin
lämpöisimmän lämpötilan.
Poikkeama lämpötilassa
lämpömittarinäytön ja muutoin mitatun
lämpötilan välillä on normaalia.
Muodostuu paljon
huurretta ja jäätä.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että
tiivistelista on ehjä ja puhdas.
Aseta lämpöisempi lämpötila.
Kompressori käy
jatkuvasti.
Aseta lämpöisempi lämpötila.
Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni ja että
tiivistelista on ehjä ja puhdas.
Kaapin ympäristön lämpötila on normaalia
huonelämpötilaa korkeampi.
Kaappi ei toimi lainkaan.
Jäähdytys ja valo eivät
toimi. Merkkivalot eivät
toimi.
Pistotulppa ei ole kunnolla pistorasiassa.
Sulake on rikki.
Kaappiin ei ole kytketty virtaa.
Kaappiin ei tule virtaa (kokeile liittämällä
pistorasiaan jokin muu sähkölaite).
19
AEG 818 17 47--00/0
Kaapin äänitaso on liian
korkea.
Jäähdytysjärjestelmässä muodostuu
jonkunverran ääntä. Sykkivä ääni syntyy,
kun kaappi on käynnissä ja kylmäaine
kiertää jäähdytysjärjestelmässä. Kun
kompressori käynnistyy ja pysähtyy saattaa
termostaatista kuulua napsahduksia.
Jos äänitaso koetaan häiritseväksi:
Taivuta varovasti putkisilmukoita kaapin
takana niin että ne eivät kosketa toisiaan.
Aseta mahdollisesti pudonneet
vaimentimet (kaapin ja putkiston välissä)
takaisin paikoilleen.
Noudata tarkoin kappaleen "Asennus"
ohjeita.
Virtakatkos
Älä avaa kaappia turhaan. Jos katkoksen
oletetaan kestävän kauan, tulee
ruokatarvikkeet mahdollisuuksien mukaan
siirtää toimivaan kaappiin.
Jos ruokatarvikkeet ovat kovia
sähkökatkoksen jälkeen, voidaan ne
pakastaa heti uudelleen. Jos elintarvikkeet
ovat sulaneet ja näyttävät edelleen
hyvälaatuisilta ja tuoksuvat niin kuin
pitäisi, ne on kypsennettävä ennen käyttöä
tai uudelleen pakastamista.
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen
kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,95mk/min +
pvm).
Takuu
Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu.
Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa myyjäliikkeestä tai maahantuojalta. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen
määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta voidaan periä myös
takuuaikana:
* aiheettomasta valituksesta
* ellei käyttöohjetta ole noudatettu.
20
AEG 818 17 47--00/0
Huolto ja varaosat
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen
tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
soittamalla numeroon 0200-2662 (0,95 mk/min + pvm).
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi
sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Huollosta ja varaosienmyynnistä vastaa
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab - HUOLTOLUX, Porissa,
puh. (02) 622 3300 (Ruotsissa AB Elektroservice).
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot
alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa
yhteys huoltoliikkeeseen.
MOD (Malli):.....................................................
PROD.NO (Tuotenumero):..................................
SER:NO (Sarjanumero):.....................................
Ostopäivä............................................................
Tekniset tiedot
Malli
ÖS3688--6 KG
Nettotilavuus jääkaappi
Nettotilavuus pakastin
239 l
82 l
Leveys
595 mm
Korkeus
1800 mm
Syvyys
600 mm
Energiankulutus
343 kWh/vuosi
Energialuokka
A
Nimellisteho
160 W
Paino
84 kg
Pakastusteho
12 kg/24tuntia
Kompressorien lukumäärä
2
21
AEG 818 17 47--00/0
Asennus
Pakkauksen purkaminen
Tarkista, että kaappi on virheetön ja vahingoittumaton. Kuljetusvaurioista on
välittömästi ilmoitettava kaapin jälleenmyyjälle. Vie pakkaus
kierrätyspisteeseen. Pyydä lisätietoja paikkakuntasi vastaavalta
viranomaiselta tai laitteen jälleenmyyjältä.
Älä anna lasten leikkiä pakkauksella.
Muovikelmu saattaa aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
Kuljetustuet
Irrota teipit ja kuljetustuet:
· oven sivuilta
· oven saranoiden sisältä
· hyllyistä
Poista lasihyllyn kuljetustuki
vetämällä kuljetustukia ensin
eteenpäin ja sen jälkeen hyllyjä ja
kuljetustukia eteenpäin niin pitkälle,
että se pysähtyy hyllyn nystyröihin.
Tartu hyllyn takareunaan ja vedä
hylly kuljetustukineen eteenpäin
kunnes hyllyä voi kallistaa ja
kuljetustuki poistaa. Eräiden
kaappimallien alla on
vaimennustyyny. Älä poista sitä.
Puhdistus ennen käyttöä
Puhdista kaapin sisäosat käyttäen
haaleaa vettä, mietoa pesuainetta ja
pehmeää riepua.
22
AEG 818 17 47--00/0
3
1
Vetimen kiinnitys
1. Kiinnitä vetimen kiinnike
tankoon.
2. Kiinnitä toinen kiinnike oveen.
3. Asenna tanko ja kiinnike oveen ja
ruuvaa kiinni.
HUOM! Älä vedä ruuveja liian
tiukkaan (max 2 Nm) ettei oven
muovi vauriodu.
2
Asennus
Jotta laite toimisi kunnolla, varmista
että:
· kaappi sijoitetaan kuivaan ja
viileään paikkaan ja ettei siihen
pääse kohdistumaan suoraa
auringonvaloa.
· kaappi tulee etäälle lämmönlähteistä, kuten esim. liesi tai
astianpesukone.
· kaapin ympäristön lämpötila on
välillä +16°C - +32°C.
· kaappi on sijoitettu suoraan ja
kaikkien neljän kulmansa varassa.
Kaappi ei saa nojata seinään. Säädä
jalkojen korkeus tarpeen mukaan
toimitukseen kuuluvalla
säätöavaimella.
· ilma pääsee kiertämään vapaasti
kaapin ympärillä
· kaapin alla ja takana olevat
ilmakanavat eivät peity. Kaapin
yläpuolella olevan ilmatilan tulee
olla vähintään 200 cm2. Tämä
ilmatilan tulee sijaita joko
a) suoraan kaapin yläpuolella, tai
b) kaapin yläosan takana ja
yläpuolella. Tässä tapauksessa
kaapin takana tulee olla vapaata
ilmatilaa vähintään 50 mm.
a)
23
b)
50mm
AEG 818 17 47--00/0
Varmista, että kaapin takana oleva
sulavesiletku johtaa
haihdutuskaukaloon.
Mikäli kaappi sijoitetaan nurkkaan
siten, että oven saranapuoli on
seinään päin, tulee seinän ja kaapin
väliin jäädä vähintään 10 mm rako.
Näin ovi aukeaa riittävästi, jotta
hyllyt saadaan vedettyä ulos.
1
Oven kätisyyden vaihto
2
1. Sulje kaappi ja irrota pistoke
pistorasiasta.
2. Irrota vedin. Irrota ensin tanko
ylinmäisetä pitimestä. Irrota sen
jälkeen kumpikin pidike ovesta.
3. Irrota ilmanvaihtosäleikkö.
Säleikössä on irrotettava osa. Irrota
se asenna vstakkaiselle puolelle.
3
4. Kaappia kyljelleen laskettaessa on
suositeltavaa laittaa sen alle pehmeä
tuki, joka pitää sen irti lattiasta. Näin
menetellen kaapista saa paremman
otteen ja sen nostaminen takaisin
pystyyn on helpompaa.
4
5. Avaa alasaranan ruuvit ja irrota
alaovi.
Kierrä yläsaranan tappi auki ja irrota
yläovi.
5
6. Välipalkki:
Irrota muovitulpat tuurnaa apuna
käyttäen.
Siirrä keskimmäinen sarana
vastakkaiselle puolelle. Tasoita
saranan aukoista esiin työntyvät
kuidut ja sulje aukot uusilla
muovitulpilla.
6
24
AEG 818 17 47--00/0
7. Ovet: Käännä oven varusteet
toiseen asentoon. Laita uusi tulppa
alemman oven reikään.
7
8. Aseta yläovi paikoilleen ja
kiinnitä ylemmän saranan tappi.
Aseta alaovi paikoilleen. Laita
alemman saranan saranatappi toiseen
asentoon. Kiinnitä sarana
paikoilleen.
Poista mahdollinen oven välys
säätämällä alasaranan korkeutta
toimituksen mukana olevalla
säätöavaimella. Lukitse ovi
asentoonsa lukitusmutterilla.
8
9. Siirrä ilmanvaihtosäleikön
peitinlevyä ja pane säleikkö takaisin
paikoilleen.
10. Kiinnitä vedin. Katso kappale
"Vetimen kiinnitys".
11. Nosta kaappi takaisin
pystyasentoon. Varmista että se
seisoo suorassa. Katso kappale
"Asennus".
Sähköliitäntä
Kytke kaappi maadoitettuun
pistorasiaan.
Jännite: 230 V.
Sulake: 10 A.
Katso tiedot laitteen arvokilvestä.
Kilpi sijaitsee kaapin sisällä
vasemmalla puolella.
25
AEG 818 17 47--00/0
Mariestad DD-AV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement