HP EliteDesk 705 G1 Microtower PC
Referentni priručnik za hardver
HP EliteDesk 705 G1 Microtower
© Copyright 2014 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Microsoft i Windows registrirani su trgovački
znaci grupe Microsoft Corporation u SAD-u.
Ovdje sadržane informacije podložne su
izmjenama bez prethodne obavijesti.
Jedina jamstva za HP proizvode i usluge
iznesena su u izričitim jamstvenim izjavama
koje prate takve proizvode i usluge. Ništa
što se ovdje nalazi ne smije se smatrati
dodatnim jamstvom. HP ne snosi
odgovornost za tehničke ili uredničke
pogreške ili propuste u ovom tekstu.
Prvo izdanje: Lipanj 2014.
Kataloški broj dokumenta: 762919-BC1
Obavijest o proizvodu
Uvjeti korištenja softvera
Ovaj vodič opisuje zajedničke značajke
većine modela. Neke od značajki možda
nisu dostupne na vašem računalu.
Instalacijom, kopiranjem, preuzimanjem ili
drugim načinom upotrebe softvera
predinstaliranih na računalu, prihvaćate
uvjete Licencnog ugovora za krajnje
korisnike (EULA) tvrtke HP. Ako ne
prihvaćate ove lincenčne odredbe, vaš
jedini pravni lijek je vratiti cijeli nekorišteni
proizvod (hardver i softver) u okviru od 14
dana radi povrata u skladu s politikom
povrata mjesta vaše kupovine.
Sve značajke nisu prisutne u svim
izdanjima sustava Windows 8. Da bi
računalo moglo u potpunosti iskoristiti
mogućnosti sustava Windows 8, za
računalo će možda biti potreban
nadograđeni i/ili zasebno kupljeni hardver,
upravljački programi i/ili softver. Pogledajte
http://www.microsoft.com u vezi pojedinosti.
Za računalo je možda potrebna
nadogradnja i/ili zasebna kupovina
hardvera i/ili DVD pogona za instalaciju
softvera za Windows 7 i korištenje svih
prednosti funkcija sustava Windows 7.
Pogledajte http://windows.microsoft.com/
en-us/windows7/get-know-windows-7 u vezi
pojedinosti.
Za daljnje informacije ili zahtjev za
potpunim povratom novca za računalo
obratite se lokalnom mjestu prodaje
(prodavaču).
O ovom priručniku
Ovaj vodič nudi osnovne informacije za nadogradnju osobnih računala HP EliteDesk Business.
UPOZORENJE! Ovako obilježeni tekst ukazuje da nepridržavanje uputa može za posljedicu imati
tjelesne ozljede ili gubitak života.
OPREZ: Ovako obilježeni tekst ukazuje da nepridržavanje uputa može za posljedicu imati oštećenje
opreme ili gubitak podataka.
NAPOMENA:
Ovako obilježeni tekst pruža važne dodatne informacije.
iii
iv
O ovom priručniku
Sadržaj
1 Značajke proizvoda ........................................................................................................................................... 1
Uobičajene značajke konfiguracije ....................................................................................................... 1
Dijelovi s prednje strane ....................................................................................................................... 2
Dijelovi na stražnjoj strani ..................................................................................................................... 3
Mjesto serijskog broja ........................................................................................................................... 3
2 Nadogradnje hardvera ...................................................................................................................................... 5
Značajke upotrebljivosti ........................................................................................................................ 5
Upozorenja i opomene ......................................................................................................................... 5
Uklanjanje pristupne ploče računala .................................................................................................... 6
Zamjena pristupne ploče računala ....................................................................................................... 7
Uklanjanje prednjeg okvira ................................................................................................................... 8
Uklanjanje maske štitnika optičkog pogona ......................................................................................... 9
Zamjena prednjeg okvira .................................................................................................................... 10
Priključnice na matičnoj ploči ............................................................................................................. 10
Ugrađivanje dodatne memorije .......................................................................................................... 12
DIMM-ovi ........................................................................................................................... 12
DDR3-SDRAM DIMMs ...................................................................................................... 12
Popunjavanje DIMM utora ................................................................................................. 13
Ugradnja DIMM-ova ........................................................................................................... 13
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje ....................................................................................... 15
Položaji pogona .................................................................................................................................. 20
Ugradnja i uklanjanje pogona ............................................................................................................. 21
Uklanjanje tankog optičkog pogona ................................................................................... 22
Ugradnja tankog optičkog pogona ..................................................................................... 24
Uklanjanje tvrdog diska ...................................................................................................... 26
Ugradnja tvrdog diska ........................................................................................................ 27
Ugradnja sigurnosne blokade ............................................................................................................. 30
Kabelska blokada .............................................................................................................. 31
Lokot .................................................................................................................................. 32
Sigurnosna blokada poslovnog računala HP ..................................................................... 32
Dodatak A Zamjena baterije .............................................................................................................................. 37
Dodatak B Elektrostatičko pražnjenje ................................................................................................................ 40
Sprečavanje elektrostatičkog oštećenja ............................................................................................. 40
v
Načini uzemljenja ............................................................................................................................... 40
Dodatak C Smjernice za rad s računalom, rutinsko održavanje i priprema za transport ................................... 41
Smjernice za rad s računalom i rutinsko održavanje .......................................................................... 41
Mjere opreza za optički pogon ........................................................................................................... 42
Radni uvjeti ........................................................................................................................ 42
Čišćenje ............................................................................................................................. 42
Sigurnost ............................................................................................................................ 42
Priprema za transport ......................................................................................................................... 42
Kazalo ................................................................................................................................................................. 43
vi
1
Značajke proizvoda
Uobičajene značajke konfiguracije
Značajke ovise o modelu. Za pomoć za podršku i da biste saznali više o hardveru i softveru
instaliranom na vašem modelu računala, pokrenite uslužni program HP Support Assistant.
Uobičajene značajke konfiguracije
1
Dijelovi s prednje strane
Konfiguracija pogona može se razlikovati ovisno o modelu. Neki modeli imaju masku štitnika koja
prekriva odjeljak optičkog pogona.
1
Tanki optički pogon (dodatno)
6
Čitač SD kartica
2
Gumb za napajanje s dva stanja
7
Svjetlosni pokazivač aktivnosti tvrdog diska
3
USB 2.0 utičnica za punjenje (crna)
8
USB 2.0 ulaz (crni)
4
USB 3.0 ulazi (plavi)
9
Microphone/Headphone priključak
5
Priključnica za slušalice
NAPOMENA: Kad je uređaj priključen u priključak za mikrofon/slušalice, pojavit će se dijaloški okvir s upitom
želite li koristiti priključak za uređaj ulaza mikrofona ili slušalica. U bilo kojem trenutku možete konfigurirati
priključak tako da dvaput kliknete ikonu Audio Manager u alatnoj traci sustava Windows.
NAPOMENA: USB 2.0 utičnica za punjenje također daje struju za punjenje uređaja poput pametnih telefona.
Struja za punjenje je dostupna kad god je kabel za napajanje ukopčan u sustav, čak i kada je sustav isključen.
NAPOMENA: Kad je napajanje uključeno, svjetlo uključenog napajanja obično svijetli bijelo. Ako trepće crveno,
postoji problem s računalom i svjetlo tada prikazuje dijagnostički kod. Za interpretaciju kodova pogledajte
Maintenance and Service Guide (Vodič za održavanje i servisiranje).
2
Poglavlje 1 Značajke proizvoda
Dijelovi na stražnjoj strani
1
Priključnica za PS/2 tipkovnicu (ljubičasta)
7
Priključnica napojnog kabela
2
USB 2.0 ulazi (crni)
8
PS/2 priključnica za miša (zelena)
3
DisplayPort konektori za monitor
9
RJ-45 mrežna priključnica
4
VGA priključnica za monitor
10
Serijska priključnica
5
USB 3.0 ulazi (plavi)
11
Priključnica za ulaz zvuka (plava)
6
Izlazna priključnica za zvučne uređaje s
napajanjem (zelena)
NAPOMENA: Dodatni drugi serijski priključak i dodatni drugi paralelni priključak mogu se nabaviti u tvrtci HP.
Kad je uređaj priključen u plavi ulazni priključak za audio, pojavit će se dijaloški okvir s upitom želite li koristiti
priključak za ulazni uređaj ili mikrofon. U bilo kojem trenutku možete konfigurirati priključak tako da dvaput kliknete
ikonu Audio Manager u alatnoj traci sustava Windows.
Ako je u jedan od utora u matičnog ploči ugrađena grafička kartica, mogu se koristiti priključnice za video na
grafičkoj kartici i/ili integriranoj grafici na matičnoj ploči. Ponašanje će utvrditi određena instalirana grafička kartica i
konfiguracija softvera.
Grafika matične ploče može se onemogućiti promjenom postavki u Computer Setup.
Mjesto serijskog broja
Svako računalo ima jedinstveni serijski broj i identifikacijski broj proizvoda koji se nalaze s vanjske
strane računala. Neka vam ovi brojevi budu dostupni kada se obraćate za pomoć službi za podršku
korisnicima.
Dijelovi na stražnjoj strani
3
4
Poglavlje 1 Značajke proizvoda
2
Nadogradnje hardvera
Značajke upotrebljivosti
Ovo računalo sadrži značajke koje olakšavaju nadogradnju i servis. Za mnoge instalacijske postupke
opisane u ovom poglavlju trebat ćete alat Torx T15 ili odvijač s plosnatim vrhom.
Upozorenja i opomene
Prije nadogradnje pažljivo pročitajte sve primjenjive upute, pozive na oprez i upozorenja u ovom
vodiču.
UPOZORENJE! Kako biste uklonili opasnost od tjelesnih ozljeda zbog električnog udara, vrelih
površina ili vatre:
Isključite napojni kabel iz zidne utičnice i pustite unutarnje dijelove sustava da se dovoljno ohlade
prije nego što ih dodirnete.
Nemojte priključivati telekomunikacijske/telefonske priključke u priključnicu mrežne kartice (NIC).
Nemojte onemogućavati uzemljenje na kabelu za napajanje. Uzemljeni utikač vrlo je važna
sigurnosna značajka.
Napojni kabel priključite u uzemljenu električnu utičnicu koja je uvijek dostupna.
Kako biste smanjili opasnost od nastanka ozbiljnih ozljeda, pročitajte Priručnik za sigurnost i
udobnost. U njemu su opisani ispravni postupci za uporabu, položaj tijela te zdravstvene i radne
navike korisnika računala, kao i važne informacije o sigurnosnim mjerama u slučaju električnih i
mehaničkih kvarova. Ovaj priručnik nalazi se na web-adresi http://www.hp.com/ergo.
UPOZORENJE! Unutra se nalaze dijelovi pod naponom i pomični dijelovi.
Isključite napajanje opreme prije uklanjanja kućišta.
Vratite i učvrstite kućište prije ponovnog uključivanja napajanja.
OPREZ: Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala ili ostale opreme. Prije
provedbe ovih postupaka oslobodite se eventualnog statičkog naboja tako da nakratko dodirnete
uzemljeni metalni predmet. Dodatne informacije potražite u odjeljku Elektrostatičko pražnjenje
na stranici 40.
Kada je računalo priključeno na izvor napajanja, matična je ploča pod naponom. Prije otvaranja
računala morate odspojiti kabel od mrežne utičnice kako biste spriječili oštećivanje unutarnjih dijelova
računala.
Značajke upotrebljivosti
5
Uklanjanje pristupne ploče računala
Da biste pristupili unutarnjim dijelovima, morate skinuti pristupnu ploču:
1.
Uklonite/onemogućite sve sigurnosne uređaje koji sprečavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i isključite vanjske uređaje.
OPREZ: Sve dok je računalo priključeno na izvor mrežnog napajanja, matična će ploča biti pod
naponom, bez obzira je li računalo uključeno. Iskopčajte kabel za napajanje iz izvora napajanja
kako biste spriječili oštećenje internih komponenti računala.
5.
6
Podignite prema gore ručicu pristupne ploče (1), povucite računalo za približno12 mm (1/2 inča)
(2), a zatim podignite pristupnu ploču s računala (3).
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Zamjena pristupne ploče računala
Poravnajte jezičce na pristupnoj ploči s utorima na kućištu te pristupnu ploču postavite ravno dolje na
kućište (1), a zatim pomaknite ploču prema naprijed (2) dok ne sjedne na mjesto.
Zamjena pristupne ploče računala
7
Uklanjanje prednjeg okvira
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte napojni kabel iz utičnice, te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Kako biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala
morate iskopčati napojni kabel.
8
5.
Skinite pristupnu ploču računala.
6.
Podignite tri jezička na bočnoj strani površine (1) te zakrenite površinu s kućišta (2).
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Uklanjanje maske štitnika optičkog pogona
Neki modeli imaju masku štitnika koja prekriva odjeljak tankog optičkog pogona. Uklonite masku
štitnika prije instaliranja optičkog pogona. Da biste skinuli masku štitnika:
1.
Uklonite pristupnu ploču i prednju masku.
2.
Da biste uklonili masku štitnika, pritisnite prema gore na donjem jezičku i prema dolje na
gornjem jezičku na desnoj strani štitnika (1), a zatim zakrenite štitnik i skinite ga s prednje strane
maske (2).
Uklanjanje maske štitnika optičkog pogona
9
Zamjena prednjeg okvira
Umetnite tri kukice na donjem rubu maske štitnika u pravokutne rupe na kućištu (1) te zakrenite
gornju stranu maske štitnika na kućištu (2) kako bi sjela na mjesto.
Priključnice na matičnoj ploči
Pomoću ove slike i tablice prepoznat ćete priključnice na matičnoj ploči svojeg modela.
10
Br.
Priključnica na matičnoj ploči
Oznaka na matičnoj
ploči
Boja
Komponenta
1
PCI Express x16 spušten na
x4
X4PCIEXP
bijeli
Kartica za proširenje
2
PCI Express x1
X1PCIEXP2
crna
Kartica za proširenje
3
PCI Express x1
X1PCIEXP1
crna
Kartica za proširenje
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Br.
Priključnica na matičnoj ploči
Oznaka na matičnoj
ploči
Boja
Komponenta
4
PCI Express x16
X16PCIEXP
crna
Kartica za proširenje
5
Paralelna priključnica
PAR
crna
Dodatni paralelni priključak
6
Serijski priključak
COMB
crna
Dodatni drugi serijski priključak
7
DIMM4 (kanal A)
DIMM4
bijelo
Memorijski modul
8
DIMM3 (kanal A)
DIMM3
crna
Memorijski modul
9
DIMM2 (kanal B)
DIMM2
bijelo
Memorijski modul
10
DIMM1 (kanal B)
DIMM1
crna
Memorijski modul
11
SATA 3.0
SATA2
svijetloplavo
Bilo koji SATA uređaj drukčiji od
primarnog tvrdog diska
12
SATA 3.0
SATA1
svijetloplavo
Bilo koji SATA uređaj drukčiji od
primarnog tvrdog diska
13
SATA 3.0
SATA0
tamnoplavo
Primarni tvrdi disk
14
Baterija
BAT
crna
Baterija
Priključnice na matičnoj ploči
11
Ugrađivanje dodatne memorije
Računalo se isporučuje sa sinkroniziranom dinamičkom memorijom s izravnim pristupom i
dvostrukom brzinom prijenosa podataka 3 (DDR3-SDRAM) dvojnih memorijskih modula (DIMMs).
DIMM-ovi
Memorijski utori na matičnoj ploči mogu se popuniti s do četiri standardna DIMM modula. Ti su
memorijski utori popunjeni najmanje jednim tvornički ugrađenim DIMM-om. Kako biste postigli
najveću memorijsku podršku možete popuniti matičnu ploču s najviše 32 GB memorije koja je
konfigurirana u dvokanalnom načinu rada visokih performansi.
DDR3-SDRAM DIMMs
Za ispravan rad sustava DDR3-SDRAM DIMM-ovi moraju biti:
●
standardni 240-pinski
●
bez međuspremanja, ne-ECC, sukladno PC3-12800 DDR3-1600 MHz
●
1,5 volt DDR3-SDRAM DIMMs
Osim toga, DDR3-SDRAM DIMM-ovi moraju:
●
podrška za CAS latenciju 11 DDR3 1600 MHz (11-11-11 vremenska usklađenost)
●
sadržavati obvezne JEDEC SPD informacije
Računalo također podržava:
●
512-megabitnu, 1-gigabitnu i 2-gigabitnu ne-ECC memorijsku tehnologiju
●
jednostrane i dvostrane DIMM-ove
●
DIMM-ove koji koriste x8 i x16 DDR uređaje; DIMM-ovi koji koriste x4 SDRAM nisu podržani
NAPOMENA:
12
Sustav neće pravilno raditi ako ugradite nepodržane DIMM-ove.
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Popunjavanje DIMM utora
Postoje četiri DIMM utora na matičnoj ploči, dva utora po kanalu. Utori su označeni kao DIMM1,
DIMM2, DIMM3 i DIMM4. Utori DIMM1 i DIMM2 rade u memorijskom kanalu B. Utori DIMM3 i DIMM4
rade u memorijskom kanalu A.
Sustav će automatski raditi u jednokanalnom načinu, dvokanalnom asimetričnom načinu ili
isprepletenom načinu s većim performansama, ovisno o načinu na koji su DIMM-ovi ugrađeni.
NAPOMENA: Konfiguracije jednog kanala i nebalansirane dvostruke memorije kanala dovest će do
lošije izvedbe grafike.
●
Sustav će raditi u jednokanalnom načinu ako su utori za DIMM-ove popunjeni u samo jednom
kanalu.
●
Sustav će raditi u dvokanalnom načinu s boljim radnim svojstvima ako je ukupni kapacitet
memorije DIMM u kanalu A jednak ukupnom kapacitetu memorije DIMM u kanalu B. Tehnologija
i širina uređaja mogu se razlikovati među kanalima. Primjerice, ako je kanal A popunjen dvama
DIMM-ovima od 1 GB, a kanal B jednim DIMM-om od 2 GB, sustav će raditi u dvokanalnom
načinu.
●
Sustav će raditi u dvokanalnom isprepletenom načinu s boljim radnim svojstvima ako ukupni
kapacitet memorije DIMM u kanalu A nije jednak ukupnom kapacitetu memorije DIMM u kanalu
B. U isprepletenom načinu rada će kanal koji ima manje memorije predstavljati ukupnu količinu
memorije koja je dodijeljena dvokanalnom radu a ostatak će biti dodijeljen jednokanalnom radu.
Za optimalnu brzinu kanali moraju biti uravnoteženi tako da je najveća količina memorije
raširena između dva kanala. Ako jedan kanal ima više memorije od drugog, veću količinu
potrebno je dodijeliti kanalu A. Na primjer, ako u utore stavljate jedan DIMM od 2 GB i tri DIMMa od 1 GB, u kanalu A trebao bi se nalaziti DIMM od 2 GB i jedan od 1 GB, a u kanalu B dva
DIMM-a od 1 GB. U ovoj konfiguraciji 4 GB radit će dvokanalno, a 1-GB radit će jednokanalno.
●
U bilo kojem načinu rada najveća radna brzina određena je najsporijim DIMM-om u sustavu.
Ugradnja DIMM-ova
OPREZ: Prije nego što dodate ili izvadite memorijske module, morate odvojiti kabel napajanja i
pričekati najmanje 30 sekundi da zaostalni napon nestane. Sve dok je računalo priključeno u aktivnu
utičnicu izmjeničnog napona, memorijski su moduli pod naponom bez obzira je li računalo uključeno
ili isključeno. Dodavanje ili vađenje memorijskih modula dok je napon prisutan može dovesti do
nepopravljivog oštećenja memorijskih modula ili matične ploče.
Priključnice na memorijskome modulu imaju pozlaćene kontakte. Prilikom nadogradnje memorije, vrlo
je važno koristiti memorijske module s pozlaćenim kontaktima kako ne bi došlo do korozije i/ili
oksidacije izazvane međusobnim dodirom neuskladivih metala.
Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala ili dodatne kartice. Prije provedbe ovih
postupaka oslobodite se eventualnog statičkog naboja tako da nakratko dodirnete uzemljeni metalni
predmet. Više informacija potražite pod Elektrostatičko pražnjenje na stranici 40.
Pri rukovanju memorijskim modulom nemojte dodirivati kontakte. U suprotnome bi se modul mogao
oštetiti.
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
Ugrađivanje dodatne memorije
13
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Prije nego što dodate ili izvadite memorijske module, morate odvojiti kabel napajanja i
pričekati najmanje 30 sekundi da zaostalni napon nestane. Sve dok je računalo priključeno u
aktivnu utičnicu izmjeničnog napona, memorijski su moduli pod naponom bez obzira je li
računalo uključeno ili isključeno. Dodavanje ili vađenje memorijskih modula dok je napon
prisutan može dovesti do nepopravljivog oštećenja memorijskih modula ili matične ploče.
5.
Skinite pristupnu ploču računala.
UPOZORENJE! Kako biste uklonili opasnost od tjelesnih ozljeda od vrućih površina, pustite
unutarnje dijelove sustava da se dovoljno ohlade prije nego što ih dodirnete.
6.
Otvorite oba zasuna utora za memorijski modul (1) i u utor uložite memorijski modul (2).
NAPOMENA: Memorijski se modul može ugraditi samo na jedan način. Zarezani dio na
modulu namjestite prema jezičcu memorijskog utora.
Prvo popunite crne DIMM utore, a tek potom bijele DIMM utore.
Za najbolju učinkovitost popunite utore tako da je kapacitet memorije razmješten što
ravnomjernije moguće između kanala A i kanala B. Za više informacija pogledajte Popunjavanje
DIMM utora na stranici 13.
7.
Pritisnite modul u utor i provjerite je li potpuno uvučen i pravilno ugrađen. Provjerite jesu li zasuni
u zatvorenom položaju (3).
8.
Ponovite korake 6 i 7 kako biste instalirali dodatne module.
9.
Vratite pristupnu ploču računala.
10. Spojite kabel za napajanje i uključite računalo.
11. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.
Računalo bi trebalo automatski raspoznati dodatnu memoriju prilikom sljedećeg uključivanja.
14
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje
Računalo ima dva PCI Express x1 utora za proširenje, jedan PCI Express x16 utor za proširenje i
jedan PCI Express x16 utor za proširenje koji je promijenjen u utor x4.
NAPOMENA: U računalo možete ugraditi PCI Express x1, x8 ili x16 karticu za proširenje u PCI
Express x16 utore.
Za konfiguracije s dvije grafičke kartice, prva (primarna) kartica se mora instalirati u PCI Express x16
utoru koji NIJE promijenjen u utor x4.
Za uklanjanje, zamjenu ili dodavanje kartice za proširenje:
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte napojni kabel iz utičnice, te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala
morate iskopčati napojni kabel.
5.
Skinite pristupnu ploču računala.
6.
Oslobodite zasun za zadržavanje poklopca utora koji osigurava poklopac utora, podižući jezičac
na zasunu i okrećući ga prema položaju otvoreno.
7.
Pronađite ispravni slobodni utor za proširenje na matičnoj ploči i odgovarajući utor za proširenje
na stražnjoj strani kućišta računala.
8.
Uklonite poklopac utora za proširenje ili postojeću karticu za proširenje prije ugradnje nove
kartice za proširenje.
NAPOMENA: Isključite sve priključene kabele prije uklanjanja ugrađene kartice za proširenje.
a.
Ako karticu za proširenje ugrađujete u slobodni utor, izvucite jedan od poklopaca utora za
proširenje iz kućišta ili običnim odvijačem na stražnjoj ploči izvadite jedan od metalnih
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje
15
štitova koji pokrivaju utor za proširenje. Obavezno uklonite odgovarajući štit kartice za
proširenje koju ugrađujete.
b.
16
Ako vadite PCI Express x1 karticu držite je za oba kraja i pažljivo je pomičite naprijed i
natrag dok se priključnice ne odvoje od utora. Povucite karticu ravno iz utičnice (1), a zatim
prema van iz kućišta (2) da bi se odvojila. Pazite da ne stružete karticom o ostale dijelove.
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
c.
9.
Ako vadite PCI Express x16 karticu, zadržnu ručicu na stražnjoj strani utora za proširenje
povucite od kartice i pažljivo je pomičite naprijed i natrag dok se kontakti ne izvuku iz utora.
Povucite karticu ravno iz utičnice, a zatim prema van iz kućišta da bi se odvojila. Pazite da
ne stružete karticom o ostale dijelove.
Pohranite uklonjenu karticu u antistatičku ambalažu.
10. Ako nećete ugrađivati novu karticu za proširenje, postavite poklopac utora na otvoreni utor.
OPREZ: Nakon vađenja kartice za proširenje, potrebno ju je zamijeniti s novom ili zatvoriti
poklopcem utora za proširenje kako bi se omogućilo pravilno hlađenje unutrašnjih dijelova
tijekom rada.
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje
17
11. Za ugradnju nove kartice za proširenje, držite je točno iznad utora za proširenje na matičnoj
ploči, a zatim pomaknite karticu prema stražnjoj strani kućišta (1), tako da dno nosača kartice
uđe u mali utor na kućištu. Pritisnite karticu ravno prema dolje u utičnicu za proširenje na
matičnoj ploči (2).
NAPOMENA: Prilikom ugradnje kartice za proširenje čvrsto utisnite karticu tako da sve nožice
pravilno sjednu u utor na matičnoj ploči.
12. Okrenite zasune za zadržavanje poklopca utora nazad na mjesto kako biste osigurali karticu za
proširenje.
13. Po potrebi povežite vanjske kablove s ugrađenom karticom. Po potrebi spojite unutarnje kablove
na matičnu ploču.
14. Vratite pristupnu ploču računala.
15. Ukopčajte napojni kabel i uključite računalo.
18
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
16. Pričvrstite sve sigurnosne uređaje koji su bili isključeni dok je pristupna ploča bila uklonjena.
17. Ako je potrebno, ponovo konfigurirajte računalo.
Uklanjanje ili ugradnja kartice za proširenje
19
Položaji pogona
1
Ležište za tanki optički pogon
2
Ležište za sekundarni pogon tvrdog diska od 3,5 inča
3
Ležište za primarni pogon tvrdog diska od 3,5 inča
NAPOMENA: Konfiguracija pogona na računalu može se razlikovati od gore prikazane konfiguracije pogona.
Da biste provjerili vrstu i veličinu uređaja za pohranu instaliranih na računalu, pokrenite Computer
Setup.
20
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Ugradnja i uklanjanje pogona
Prilikom ugradnje pogona, slijedite ove smjernice:
●
Primarni serijski ATA (SATA) tvrdi disk mora biti spojen na tamnoplavi primarni SATA konektor
na matičnoj ploči označen kao SATA0.
●
Povežite sekundarni tvrdi disk i optičke pogone na bilo koji svijetlo plavi SATA konektor na
matičnoj ploči (označen kao SATA1 i SATA2).
●
HP je osigurao četiri dodatna 6-32 srebrna učvrsna vijka ugrađena do ležišta za pogon tvrdog
diska (1). Učvrsni vijci potrebni su za tvrde diskove instalirane u gornjem (sekundarnom) pogonu
tvrdog diska. Ako zamjenjujete primarni tvrdi disk u donjem ležištu, uklonite srebrne i plave
učvrsne vijke sa starog tvrdog diska i instalirajte ih u novi tvrdi disk.
OPREZ: Kako ne bi došlo do oštećenja računala ili pogona i gubitka podataka:
Ako stavljate ili uklanjate pogon, pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava i isključite
kabel za napajanje. Pogon nemojte vaditi dok je računalo uključeno ili u mirovanju.
Prije rukovanja pogonom, svakako ispraznite statički elektricitet. Prilikom rukovanja pogonom
izbjegavajte dodirivanje priključnice. Dodatne informacije o sprječavanju elektrostatičkog oštećenja
potražite u odjeljku Elektrostatičko pražnjenje na stranici 40.
Pažljivo rukujte pogonom; nemojte ga ispustiti.
Ne rabite pretjeranu silu prilikom ugradnje pogona.
Izbjegavajte izlaganje tvrdog diska tekućinama, ekstremnim temperaturama ili proizvodima koji
emitiraju magnetska polja, kao što su monitori ili zvučnici.
Ako pogon trebate slati poštom, upakirajte ga u ambalažu s mjehurićima ili drugo prikladno zaštitno
pakiranje te na paketu naznačite "Lomljivo: pažljivo rukovati".
Ugradnja i uklanjanje pogona
21
Uklanjanje tankog optičkog pogona
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala,
morate iskopčati kabel za napajanje.
5.
Skinite pristupnu ploču i prednji štitnik.
6.
Iskopčajte kabel za napajanje (1) i podatkovni kabel (2) sa stražnje strane optičkog pogona.
OPREZ: Kada uklanjate kabele, povucite jezičak ili priključnicu umjesto kabela da biste izbjegli
oštećenje kabela.
22
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
7.
Pritisnite prema unutra zeleni zasun za otpuštanje na donjojj strani pogona (1) i pritisnite
stražnju stranu pogona prema naprijed da ga otključate (2), a zatim gurnite pogon van iz ležišta
(3).
Ugradnja i uklanjanje pogona
23
Ugradnja tankog optičkog pogona
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Kako biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala
morate iskopčati kabel za napajanje.
24
5.
Skinite pristupnu ploču računala.
6.
Uklonite prednji okvir. Ako instalirate uređaj u ležištu prekrivenom maskom štitnika, uklonite
masku štitnika. Dodatne informacije potražite u odjeljku Uklanjanje maske štitnika optičkog
pogona na stranici 9.
7.
Slijedite upute za uklanjanje optičkog pogona, ako je bio instaliran. Pogledajte pod Uklanjanje
tankog optičkog pogona na stranici 22.
8.
Poravnajte male iglice na zasunu za otpuštanje s malim rupama na bočnoj strani pogona i čvrsto
pritisnite zasun na pogon.
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
9.
Optički pogon gurnite skroz u ležište pogona (1) dok zeleni zasun ne sjedne na donji dio ležišta
pogona (2).
10. Priključite kabel za napajanje (1) i podatkovni kabel (2) na stražnju stranu optičkog pogona.
11. Ako instalirate novi pogon, priključite drugi kraj podatkovnog kabela na jednu svijetloplavu SATA
priključnicu (označene SATA1 i SATA2) na matičnoj ploči.
12. Zamijenite prednji okvir.
13. Zamijenite pristupnu ploču računala.
14. Spojite opet naponski kabel i sve vanjske uređaje te zatim uključite računalo.
15. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.
Ugradnja i uklanjanje pogona
25
Uklanjanje tvrdog diska
NAPOMENA: Napravite sigurnosne kopije podataka sa staroga tvrdog diska prije njegova vađenja
kako biste ih mogli prebaciti na novi tvrdi disk.
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operacijskog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte naponski kabel iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična ploča je pod naponom sve dok je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala,
morate iskopčati naponski kabel.
26
5.
Skinite pristupnu ploču računala.
6.
Iskopčajte naponski kabel (1) i podatkovni kabel (2) sa stražnje strane tvrdog diska.
7.
Povucite prema van zeleni zasun koji se nalazi do pogona (1) i gurnite pogon iz ležišta (2).
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Ugradnja tvrdog diska
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
S računala klonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Kako biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala
morate iskopčati kabel za napajanje.
5.
Uklonite pristupnu ploču.
6.
Također možete ugraditi 3,5-inčni tvrdi disk u 2,5-inčno ležište pogona, pomoću nosača
prilagodnika od 3,5 inča, slično primjeru u nastavku.
●
Umetnite pogon od 2.5 inča u ladicu adaptera, pazeći da je konektor na disku potpuno
umetnut u konektor na ladici adaptera.
Ugradnja i uklanjanje pogona
27
●
7.
Učvrstite disk za ladicu adaptera pomoću četiri crna M3 vijka za ladicu adaptera kroz bočne
strane ladice u disk.
Instalirajte četiri učvrsna vijka bočni dio pogona (dva sa svake strane).
NAPOMENA: Donje ležište za pogon tvrdog diska zahtijeva srebrni i plavi učvrsni vijak. Gornje
ležište za pogon tvrdog diska zahtijeva sve srebrne učvrsne vijke. HP je osigurao četiri dodatna
srebrna učvrsna vijka instalirana na kućištu pokraj tvrdih diskova koji se koriste prilikom
instaliranja tvrdog diska u gornjem ležištu. Pogledajte Ugradnja i uklanjanje pogona
na stranici 21 u vezi ilustracije položaja dodatnih učvrsnih vijaka. Prilikom zamjene tvrdog diska
u donjem ležištu, upotrijebite četiri srebrna i plava učvrsna vijka koji su uklonjeni sa starog
pogona da biste instalirali novi pogon.
●
28
Ako ugrađujete tvrdi disk u gornje (sekundarno) ležište za pogon diska, koristite dodatni
srebrni učvrsne vijke koje možete vratiti iz kućišta pokraj ležišta za pogon tvrdog diska.
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
●
8.
Ako ugrađujete tvrdi disk u donje (primarno) ležište za pogon diska, uklonite za srebrne i
plavie učvrsne vijke iz starog pogona i instalirajte ih u novi pogon.
Uvucite pogon u odjeljak za pogon poravnavajući učvrsne vijke s utorima za vodilice sve dok ne
sjednu na mjesto.
Ugradnja i uklanjanje pogona
29
9.
Na stražnjoj strani tvrdog diska spojite naponski kabel (1) i podatkovni kabel (2).
NAPOMENA: Kabel napajanja za tvrde diskove dvoglavi je kabel usmjeren iz matične ploče do
tvrdog diska, a potom do poleđine tvrdog diska.
10. Ako ugrađujete novi pogon, spojite suprotni kraj podatkovnog kabela na odgovarajuću
priključnicu matične ploče.
NAPOMENA: Da biste izbjegli probleme u radu tvrdog diska, podatkovni kabel za primarni tvrdi
disk mora biti priključen na tamno plavu priključnicu označenu sa SATA0. Ako dodajete drugi
tvrdi disk, spojite podatkovni kabel na jedna od svijetloplavih SATA konektora označen kao
SATA1 i SATA2.
11. Zamijenite pristupnu ploču računala.
12. Spojite opet kabel napajanja i sve vanjske uređaje te zatim uključite računalo.
13. Zabravite sve sigurnosne uređaje koji su bili otključani dok je pristupna ploča bila skinuta.
Ugradnja sigurnosne blokade
Sigurnosne brave prikazane u nastavku i na sljedećim stranicama mogu se koristiti za osiguranje
računala.
30
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
Kabelska blokada
Ugradnja sigurnosne blokade
31
Lokot
Sigurnosna blokada poslovnog računala HP
1.
32
Pričvrstite sigurnosni kabel omotavanjem oko fiksiranog objekta.
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
2.
Umetnite kabelsku blokadu u utor za kabelsku blokadu na stražnjoj strani monitora i učvrstite
blokadu za monitor tako da umetnete ključ u bravu na stražnjoj strani blokade i zakrenete ga za
90 stupnjeva.
3.
Provucite sigurnosni kabel kroz rupu u kabelskoj blokadi na stražnjoj strani monitora.
Ugradnja sigurnosne blokade
33
34
4.
Koristite priloženi okvir u paketu da biste učvrstili druge periferne uređaje tako da položite kabel
uređaja preko središta okvira (1) i umetnete sigurnosni kabel kroz jednu od dvije rupe u okviru
(2). Koristite onu rupu u okviru koja omogućuje najbolje učvršćivanje kabela perifernog uređaja.
5.
Kabele tipkovnice i miša provedite kroz bravu kućišta računala.
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
6.
Dobivenim vijkom pričvrstite lokot na kućište.
7.
Umetnite kraj utikača sigurnosnog kabela u lokot (1) i pritisnite gumb (2) da biste zakačili lokot.
Za odspajanje lokota koristite ključ koji ste dobili.
Ugradnja sigurnosne blokade
35
8.
36
Kada dovršite sve korake, svi uređaji vaše radne stanice će biti osigurani
Poglavlje 2 Nadogradnje hardvera
A
Zamjena baterije
Baterija koja je instalirana u računalu napaja sat stvarnog vremena. Prilikom zamjene baterije koristite
bateriju identičnu originalnoj bateriji ugrađenoj u računalo. S računalom se isporučuje tanka litijska
baterija od 3 volta.
UPOZORENJE! Računalo sadrži unutarnju litij-mangan-dioksidnu bateriju. U slučaju nepravilnog
rukovanja baterijom postoji opasnost nastanka požara i opekotina. Kako bi se smanjila opasnost od
tjelesnih ozljeda:
Nemojte pokušavati ponovno puniti bateriju.
Ne izlažite je temperaturama višim od 60°C (140°F).
Nemojte je rastavljati, razbijati ili bušiti, spajati vanjske kontakte ili je odlagati u vatru ili vodu.
Bateriju zamijenite samo zamjenskom HP-ovom baterijom prikladnom za ovaj proizvod.
OPREZ: Prije zamjene baterija važno je napraviti sigurnosnu kopiju CMOS postavki računala.
Prilikom uklanjanja ili zamjene baterije CMOS postavke računala bit će izbrisane.
Statički elektricitet može oštetiti elektroničke dijelove računala i drugih uređaja. Prije provedbe ovih
postupaka oslobodite se eventualnog statičkog naboja tako da nakratko dodirnete uzemljeni metalni
predmet.
NAPOMENA: Životni vijek litijske baterije može se produljiti priključivanjem računala u zidnu
električnu utičnicu. Litijska se baterija koristi samo dok računalo NIJE spojeno na električnu utičnicu.
HP preporučuje korisnicima recikliranje iskorištenih elektroničkih dijelova, HP-ovih originalnih
punjenja za pisače i baterija koje se mogu puniti. Detaljnije informacije o programima recikliranja
potražite na http://www.hp.com/recycle.
1.
Uklonite/isključite sve sigurnosne uređaje koji sprječavaju otvaranje računala.
2.
Iz računala uklonite sve uklonjive medije, poput kompaktnih diskova ili USB flash pogona.
3.
Pravilno isključite računalo putem operativnog sustava, a zatim isključite sve vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte napojni kabel iz utičnice, te iskopčajte sve vanjske uređaje.
OPREZ: Matična je ploča pod naponom uvijek kada je računalo priključeno na izvor napajanja,
bez obzira je li računalo uključeno. Da biste spriječili oštećenje unutarnjih dijelova računala
morate iskopčati napojni kabel.
5.
Skinite pristupnu ploču računala.
6.
Pronađite bateriju i držač baterije na matičnoj ploči.
NAPOMENA: Na nekim će modelima možda biti potrebno izvaditi neke unutarnje dijelove da
biste došli do baterije.
7.
Ovisno o vrsti držača baterije na matičnoj ploči, prilikom zamjene baterije slijedite sljedeće
upute.
Vrsta 1
a.
Podignite bateriju iz držača.
37
b.
Postavite zamjensku bateriju tako da strana s pozitivnim polom bude okrenuta prema gore.
Držač će automatski pritisnuti bateriju na njezino mjesto.
Vrsta 2
a.
Za otpuštanje baterije iz držača stisnite metalne stezaljke koje se protežu jednim rubom
baterije. Kada baterija iskoči, podignite je (1).
b.
Za umetanje nove baterije uvucite jedan rub zamjenske baterije pod rub držača, stranom s
pozitivnim polom okrenutom prema gore. Drugi rub pogurnite prema dolje dok stezaljke ne
škljocnu preko drugog ruba baterije (2).
Vrsta 3
a.
38
Povucite kvačicu (1) koja drži bateriju na mjestu i uklonite bateriju (2).
Dodatak A Zamjena baterije
b.
Umetnite novu bateriju i postavite kvačicu nazad na mjesto.
NAPOMENA: Nakon što je baterija zamijenjena, sljedećim koracima dovršite ovaj postupak.
8.
Vratite pristupnu ploču računala.
9.
Ukopčajte računalo i uključite ga.
10. Ponovo postavite datum i vrijeme, svoje lozinke i sve posebne postavke sustava pomoću
uslužnog programa Computer Setup.
11. Pričvrstite sve sigurnosne uređaje koji su bili isključeni dok je pristupna ploča bila uklonjena.
39
B
Elektrostatičko pražnjenje
Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih vodiča može oštetiti matičnu ploču ili ostale
osjetljive uređaje. Ovakva vrsta oštećenja može smanjiti vijek trajanja uređaja.
Sprečavanje elektrostatičkog oštećenja
Elektrostatičko oštećenje možete spriječiti poštivanjem ovih mjera opreza:
●
Proizvode što manje dirajte rukama i spremajte ih u spremnike zaštićene od elektrostatičkog
pražnjenja.
●
Dijelove osjetljive na elektrostatsko pražnjenje držite u spremnicima sve dok se ne budu
ugrađivali u računala bez statičkog elektriciteta.
●
Dijelove postavite na uzemljenu površinu prije vađenja iz spremnika.
●
Nemojte dodirivati nožice, vodiče ili elektroničke sklopove.
●
Uvijek budite električno neutralni prije dodirivanja osjetljivih dijelova ili sklopova.
Načini uzemljenja
Postoji nekoliko načina uzemljenja. Prilikom rukovanja dijelovima osjetljivima na statički elektricitet
koristite neki od sljedećih postupaka:
●
Koristite vrpcu za zglavak koja je kabelom za uzemljenje povezana s uzemljenim računalom ili
kućištem računala. Vrpce za zaglavak fleksibilne su vrpce s najmanje 1 megaomom +/- 10 posto
otpora u kabelima za uzemljenje. Da bi uzemljenje bilo što bolje, vrpcu zategnite da bude u što
boljem dodiru s kožom.
●
Koristite vrpce za petu, stopalo ili cipele. Vrpce nosite na obje noge dok stojite na provodljivim
podovima ili podnim prostirkama.
●
Koristite vodljive alate.
●
Koristite prijenosni servisni komplet sa savitljivom radnom prostirkom za odvođenje statičkog
elektriciteta.
Ako na raspolaganju nemate predloženi pribor za pravilno uzemljenje, obratite se ovlaštenu HP-ovom
zastupniku, prodavaču ili serviseru.
NAPOMENA: Detaljnije informacije o statičkom elektricitetu možete dobiti od ovlaštena HP-ova
predstavnika, prodavača ili servisera.
40
Dodatak B Elektrostatičko pražnjenje
C
Smjernice za rad s računalom, rutinsko
održavanje i priprema za transport
Smjernice za rad s računalom i rutinsko održavanje
Slijedite ove smjernice kako biste ispravno pripremili i održavali računalo i monitor:
●
Računalo ne izlažite pretjeranoj vlazi, izravnoj sunčevoj svjetlosti i ekstremnim temperaturama.
●
Računalo postavite na čvrstu i ravnu površinu. Sa svih strana računala i monitora na kojima
postoje otvori za prozračivanje ostavite oko 10,2 cm slobodnog prostora za potreban protok
zraka.
●
Nemojte blokirati bilo koje otvore za prozračivanje ili dotok zraka i tako blokirati protok zraka u
računalu. Nemojte postavljati tipkovnicu čije su nožice spuštene izravno ispred računala jer i to
ograničava protok zraka.
●
Ne koristite računalo kad je poklopac pristupne ploče ili bilo koji poklopac utora kartice za
proširenje uklonjen.
●
Ne stavljajte računala jedno na drugo i ne smještajte ih tako blizu da se topli zrak iz njihovih
sustava hlađenja miješa.
●
Ako će računalo raditi u zasebnom kućištu, na tom kućištu moraju postojati otvori za
prozračivanje i dotok zraka, a sve gore navedene smjernice za rad i dalje će vrijediti.
●
Tekućine držite podalje od računala i tipkovnice.
●
Ničime nemojte pokrivati otvore za prozračivanje na monitoru.
●
Instalirajte ili omogućite značajke za upravljanje napajanjem u sklopu operativnog sustava ili
drugog softvera, uključujući stanja mirovanja.
●
Uvijek isključite računalo prije nego što:
◦
Vanjski dio računala čistite mekom, vlažnom krpom. Korištenjem sredstva za čišćenje može
se oštetiti boja ili lak.
◦
Povremeno obrišete sve strane računala na kojima postoje otvori za prozračivanje. Níti,
prašina i ostala strana tijela mogu blokirati otvore i ograničiti protok zraka.
Smjernice za rad s računalom i rutinsko održavanje
41
Mjere opreza za optički pogon
Obvezno poštujte sljedeće smjernice prilikom rada ili čišćenja optičkog pogona.
Radni uvjeti
●
Nemojte pomicati pogon dok radi. To može uzrokovati probleme prilikom čitanja.
●
Pogon ne izlažite naglim promjenama temperature jer može doći do kondenzacije. Ako se
temperatura naglo promijeni dok pogon radi, prije isključivanja napajanja pričekajte barem jedan
sat. Ako pogon počnete odmah koristiti, može doći do problema prilikom čitanja.
●
Pogon nemojte izlagati velikoj vlazi, ekstremnim temperaturama, mehaničkim vibracijama ili
izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Čišćenje
●
Prednji dio i kontrole čistite mekom, suhom krpom ili mekom krpom malo namočenom u blagu
otopinu deterdženta. Nemojte rasprskavati sredstva za čišćenje izravno po uređaju.
●
Nemojte koristiti razrjeđivače, poput alkohola ili benzena, jer mogu oštetiti boju.
Sigurnost
Upadne li u pogon neki predmet ili tekućina, odmah iskopčajte računalo i odnesite ga u ovlašteni HPov servisni centar na provjeru.
Priprema za transport
Tijekom pripreme računala za prijevoz pridržavajte se ovih savjeta:
1.
Napravite sigurnosne kopije datoteka tvrdog diska na vanjski uređaj za pohranu. Provjerite jesu
li mediji sigurnosne kopije tijekom prijevoza ili pohranjivanja izloženi električnim ili magnetskim
impulsima.
NAPOMENA: Disk će se automatski blokirati kad se isključi napajanje računala.
2.
Uklonite i pohranite sve prijenosne medije.
3.
Isključite računalo i vanjske uređaje.
4.
Iskopčajte kabel za napajanje iz električne utičnice, a zatim iz računala.
5.
Iskopčajte dijelove sustava i vanjske uređaje iz izvora napajanja, a zatim iz računala.
NAPOMENA: Prije prijevoza računala provjerite jesu li sve kartice ispravno ugrađene i
učvršćene u utore na matičnoj ploči.
6.
42
Dijelove sustava i vanjske uređaje zapakirajte u originalno ili slično pakiranje, s dovoljno
zaštitnog materijala.
Dodatak C Smjernice za rad s računalom, rutinsko održavanje i priprema za transport
Kazalo
B
blokade
Sigurnosna blokada poslovnog
računala HP 32
D
dijelovi na stražnjoj strani 3
dijelovi s prednje strane 2
DIMM-ovi. vidi memorija
E
elektrostatičko pražnjenje,
sprečavanje oštećenja 40
I
instaliranje
baterije 37
optički pogon 24
tvrdog diska 27
K
kartica za proširenje
instalacija 15
uklanjanje 15
M
memorija
instalacija 12
Popunjavanje utora 13
specifikacije 12
mjesto serijskog broja 3
O
optički pogon
čišćenje 42
instalacija 24
mjere opreza 42
uklanjanje 22
P
pogoni
instalacija 21
položaji 20
priključivanje kabela
21
prednji okvir
uklanjanje 8
zamjena 10
priključnice na matičnoj ploči
priprema za transport 42
pristupna ploča
uklanjanje 6
zamjena 7
product ID location (mjesto
identifikacijskog broja
proizvoda) 3
10
Z
zaključavanje
kabelska blokada 31
lokot 32
zamjena baterije 37
S
sigurnost
kabelska blokada 31
lokot 32
Sigurnosna blokada poslovnog
računala HP 32
smjernice za rad s računalom 41
smjernice za ugradnju 5
smjernice za ventilaciju 41
specifikacije
memorija 12
T
tvrdi disk
instaliranje 27
uklanjanje 26
U
ugradnja
kabeli pogona 21
kartica za proširenje 15
memorija 12
uklanjanje
baterije 37
kartica za proširenje 15
maske štitnika 9
optički pogon 22
prednji okvir 8
pristupne ploče računala 6
tvrdog diska 26
uklanjanje prednje
maske štitnika 9
Kazalo
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising