Samsung | SM-R815F | User manual | Samsung Galaxy Watch LTE Kasutusjuhend

Samsung Galaxy Watch LTE Kasutusjuhend
SM-R800
SM-R805F
SM-R810
SM-R815F
Kasutusjuhend
Estonian. 11/2018. Rev.1.1
www.samsung.com
Sisukord
Alustamine
6
Galaxy Watchi teave
7
Üldteave
28 Galaxy Watchi kasutamine ilma
mobiilseadmeta
29 Ekraani kontrollimine
29
30
30
32
34
37
45
11 Seadme osad
11
12
15
Pakendi sisu
Galaxy Watch
Juhtmevaba laadimisdokk
15 Aku
15
17
18
Aku laadimine
Aku laadimise näpunäited ja
ettevaatusabinõud
Energiasäästurežiim
46 Kell
46
46
47
19 Galaxy Watchi kandmine
19
20
20
Galaxy Watchi randmele panemine
Nõuandeid ja hoiatusi rihma kohta
Rihma vahetamine
48
48
49
50
24 Galaxy Watch seadme ühendamine
mobiilsideseadmega
24
27
Kellakuva
Kella numbrilaua muutmine
Kella pideva kuvamise funktsiooni
kasutamine
Ainult kellarežiim
48 Teavitused
23 Galaxy Watch seadme sisse- ja
väljalülitamine
24
Ekraani osad
Ekraani sisse- ja väljalülitamine
Ekraani vahetamine
Äärise kasutamine
Puuteekraan
Kiirpaneel
Lukustusekraan
Teavituste paneel
Sissetulevate teavituste vaatamine
Sissetulevate teavituste jaoks
rakenduste valimine
50 Teksti sisestamine
Galaxy Wearable rakenduse
installimine
Galaxy Watchi ühendamine
mobiilseadmega Bluetoothi kaudu
Kaugühendus
50
51
52
52
2
Sissejuhatus
Häälsisestuse kasutamine
Emotikonide kasutamine
Käsitsi kirjutamise režiimi või
klaviatuuri kasutamine
Sisukord
Rakendused ja funktsioonid
88 Muusika
88
88
88
89
89
54 Sõnumid
56 Telefon
56
56
58
58
Sissejuhatus
Sissetulevad kõned
Helistamine
Valikud kõnede ajal
90
59 Kontaktid
90 Reminder
61 Samsung Health
61
64
65
66
68
73
75
77
79
81
82
83
83
84
Sissejuhatus
Muusika esitamine
Muusika importimine
Galaxy Watchiga muusika esitamine
Muusika taasesitus
mobiilsideseadmest
Muusika esitamine ilma
mobiilsideseadet ühendamata
91 Kalender
Sissejuhatus
Kalorid
Sammud
Korrused
Treening
Magamine
Süd. löög.
Stress
Toit
Vesi
Kofeiin
Väljakutsed
Seaded
Lisateave
92 Ilm
92 Alarm
93 Maailmakell
94 Galerii
94
95
95
Piltide importimine ja eksportimine
Piltide vaatamine
Piltide kustutamine
96 Uudiste kok.võte
97 Leia mu tel.
97 Leia minu kell
98 Hädaabisõnumid
85 GPS
100 E-post
85 Alti-barom.
100 PPT juhtseade
100 Sissejuhatus
100 Galaxy Watchi ühendamine arvutiga
Bluetoothi kaudu
102 Alarmi funktsioonide määramine
3
Sisukord
Galaxy Wearable rakendus
103 Samsung Flow
103 Sissejuhatus
103 Seadmete ühendamine Bluetoothi
kaudu
104 Arvuti või tahvelarvuti avamine
122 Sissejuhatus
123 TEAVE
124 SIHVERPLAADID
105 Galaxy Apps
125 SEADED
105 Seaded
105
105
106
107
107
109
114
116
117
117
118
119
120
120
121
125
126
127
127
128
128
129
130
130
131
131
131
132
132
132
134
Sissejuhatus
Sihverplaadid
Heli ja värin
Ekraan
Täpsem
Ühendused
Rakendused
Turvalisus
Konto ja varundamine (Konto)
Juurdepääs
Üldine
Aku
Kella teave
Uue telefoniga ühendamine
Telefoniga ühendamine
4
Teavitused
Rakendused
Vidinad
Heli ja värin
Ekraan
Täpsem
Sisu lisamine kella
Hädaabitaotluste saatmine
Leia minu kell
Kella ühendamine
Galaxy Apps
Samsung Health
SmartThings
Mobiilsidevõrgud
Kella teave
Rakenduse Galaxy Wearable teave
Sisukord
Galaxy Watchi kasutamine
135 Sissejuhatus
135 Kasutage kella planeerijana
135
137
139
140
Vaadake päeva andmeid
Igapäevaelu haldamine
Kahe kella kasutamine välismaal
Mugava meeldetuletuse kasutamine
141 Isikliku treeneri kasutamine
141 Stressi ja unekvaliteedi haldus
142 Päevase kalorite eesmärgi
saavutamine
143 Parem trenn
144 Kasutamine lihtsa avamisseadmena
144 Arvuti kiire ja lihtne avamine
Lisa
145 Tõrkeotsing
150 Aku eemaldamine
5
Alustamine
Galaxy Watchi teave
Galaxy Watch on nutikell, mis võimaldab analüüsida enda treeningut, hallata tervist ning
kasutada mitmeid mugavaid rakendusi telefonikõnede tegemiseks ja muusika esitamiseks.
Äärise pööramisega pääsete kiirelt ja hõlpsalt mugavatele funktsioonidele ligi. Lisaks saate oma
maitse järgi kella välimust muuta.
Ühendage Galaxy Watch oma mobiiliseadmega ja laiendage oma mobiiliseadme
kasutusvõimalusi või kasutage seadet Galaxy Watch iseseisvalt ilma seda mobiiliseadmega
ühendamata.
6
Alustamine
Üldteave
Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.
• Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
• Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või
seadme tarkvarast osaliselt erineda.
• Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja muutmälukasutust, mõjutab
seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei
pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
• Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud
probleemide eest.
• Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on
tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras.
Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada Galaxy Watchi või rakenduste
tööd.
• Käesolevas Galaxy Watch seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustpildid, pildid ja muu sisu
on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine
müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on
täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
• Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne
sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua
lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
• Galaxy Watchis olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada
ilma eelneva teavituseta. Kui teil on Galaxy Watchis olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke
ühendust Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke
ühendust teenusepakkujaga.
• Galaxy Watch seadme operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest
tarkvara laadimine võib tuua kaasa Galaxy Watchi rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist.
Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
• Kasutusjuhendis esitatud joonised põhinevad mudelitel SM-R800 ja SM-R805F.
• Mõned funktsioonid ei pruugi siin kasutusjuhendis kirjeldatud viisil töötada, sõltuvalt Galaxy
Watchiga ühendatud mobiiliseadme valmistajast ja mudelist.
7
Alustamine
Vee-ja tolmukindluse säilitamine
Teie seade toetab vee- ja tolmukindlust. Seadme vee- ja tolmukindluse säilitamiseks järgige
hoolikalt käesolevaid nõuandeid. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
• Ärge laske seadmel kokku puutuda jõuliselt liikuva veega.
• Ärge kasutage oma seadet, kui sukeldute vette, lähete ujumistoruga ujuma või harrastate
mõnd muud veesporti vees, millel on kiire vool.
• Kui seade või teie käed on märjad, kuivatage need enne seadme käsitsemist põhjalikult ära.
• Kui seade puutub kokku mageveega, kuivatage see põhjalikult puhta ja pehme riidega.
Kui seade puutub kokku muu vedelikuga, näiteks soolase vee, basseinivee, seebivee,
õli, parfüümi, päikesekaitsekreemi, kätepuhastusvahendi või keemiliste toodete, nt.
kosmeetikaga, loputage seda puhta veega ja kuivatage põhjalikult puhta ja pehme riidega.
Kui te neid juhiseid ei järgi, võib see mõjutada seadme jõudlust ja välimust.
• Kui seade kukub või saab löögi, võivad seadme vee- ja tolmukindlad funktsioonid
kahjustuda.
• Ärge võtke oma seadet osadeks koost lahti. Seadme vee- ja tolmukindlad funktsioonid
võivad saada kahjustada.
• Ärge laske oma seadmel kokku puutuda väga järskude õhu- ja veetemperatuuri muutustega.
• Ärge kuivatage oma seadet kuivatamiseks mõeldud masinatega nagu näiteks föön.
• Saun võib seadme veekindluse funktsiooni kahjustada.
• Mõned funktsioonid, nagu näiteks puuteekraan, ei pruugi korralikult toimida, kui seadet
kasutatakse vees.
• Teie seadet on kontrollitud tingimustes katsetatud ja selle vee- ja tolmukindlus kindlates
olukordades ja tingimustes on tõendatud. (Seadme veekindlus vastab rahvusvahelises
standardis ISO 22810:2010 toodud nõuetele veekindluse kohta 50 m sügavuses vees ja
seda seadet võib madalas vees kasutada. Seadme tolmukindlus vastab klassifikatsioonis
IEC 60529 IP6X toodud nõuetele.)
8
Alustamine
Ülekuumenemise ettevaatusabinõud
Kui tunnete seadet kasutades ülekuumenemisest põhjustatud ebamugavust, lõpetage kohe selle
kasutamine ja eemaldage see randmelt.
Selliste probleemide nagu seadme rikete, naha ebamugavustunde või kahjustuste ja aku
tühjenemise vältimiseks kuvatakse seadme konkreetse temperatuurini jõudes ekraanil hoiatus.
Esialgse hoiatuse ilmudes deaktiveeritakse kõik kõned peale hädaabikõnede ja muud seadme
funktsioonid, kuni seade konkreetse temperatuurini maha jahtub.
Kui seadme temperatuur jätkab tõusmist, kuvatakse teine hoiatus. Siis lülitub seade välja. Ärge
kasutage seadet enne, kui see on konkreetse temperatuurini maha jahtunud. Aga kui teil on teise
hoiatuse kuvamise ajal pooleli hädaabikõne, jääb kõne aktiivseks selle lõpetamiseni.
Juhendavad ikoonid
Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele
Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid
Märkus: märkused, nõuanded või lisainfo
Galaxy Watchi puhastamine ja haldamine
Järgmiseid punkte järgides veendute, et Galaxy Watch töötab korrektselt ja säilitab enda
välimuse. Vastupidisel korral võib Galaxy Watch kahjustatud saada ja põhjustada nahaärritust.
• Vältige seadme kokkupuudet tolmu, higi, tindi, õli ja keemiliste toodete, nt.
kosmeetika, antibakteriaalsete spreide, kätepuhastusvahendite, puhastusvahendite ja
putukatõrjevahenditega. Galaxy Watchi välised ja sisemised osad võivad kahjustuda või võib
seade halvasti töötama hakata. Kui teie Galaxy Watch puutub kokku mõne eelpool mainitud
ainega, kasutage selle puhastamiseks pehmet ebemevaba lappi.
9
Alustamine
• Ärge kasutage Galaxy Watchi puhastamiseks seepi, puhastusvahendeid, abrasiivseid
materjale või suruõhku ning ärge kasutage selle puhastamiseks ultraheli või väliseid
kuumusallikaid. See võib Galaxy Watchi kahjustada. Galaxy Watchile jäänud seep,
puhastusvahendid, käte desinfitseerimise vahendid või puhastusained võivad põhjustada
nahaärritust.
• Puhastage rannet ja käerihma pärast treeningut või higistamist. Puhastage Galaxy Watchi
värske veega, pühkige õrnalt piiritusega ja kuivatage põhjalikult.
• Päikesekaitse, ihupiima või õli eemaldamiseks tuleb kasutada seebivaba puhastusvahendit.
Seejärel loputage ja kuivatage Galaxy Watch põhjalikult.
• Kui Galaxy Watchil on plekid või võõrad materjalid, pühkige seda niiske ja pehmete
harjastega hambaharjaga.
Olge ettevaatlik, kui olete Galaxy Watchi materjalide suhtes allergiline.
• Samsung on testinud Galaxy Watchi kahjulike materjalide sisaldust ettevõttesiseste ja
-väliste sertifitseerivate asutustega, sealhulgas kõiki nahaga kokku puutuvaid materjale,
nahatoksilisust ja Galaxy Watchi kandmise katsed.
• Galaxy Watch sisaldab niklit. Kui teil on ülitundlik nahk või olete Galaxy Watchi materjalide
suhtes allergiline, rakendage vajalikke ettevaatusabinõusid.
– – Nikkel: Galaxy Watch sisaldab väikeses koguses niklit, mis jääb allapoole Euroopa REACHmääruse piirväärtuseid. Kasutaja ei puutu kokku Galaxy Watchi sisemuses oleva nikliga ja
Galaxy Watch on läbinud rahvusvahelised sertifitseeritud testid. Kui olete aga nikli suhtes
ülitundlik, olge siiski Galaxy Watchi kasutamisel ettevaatlik.
• Galaxy Watchi valmistamiseks on kasutatud vaid Ameerika Ühendriikide
tarbijakaitsekomisjoni (CPSC), Euroopa riikide seaduste ja määruste ning teiste
rahvusvaheliste standarditega kooskõlas olevaid materjale.
• Lisateavet selle kohta, kuidas Samsung kemikaale haldab, leiate Samsungi veebisaidilt
(https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/).
10
Alustamine
Seadme osad
Pakendi sisu
Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.
• Saadaval rihmad võivad sõltuvalt mudelist erineda. Kasutage iga mudeli suurusele
vastavat rihma.
• Galaxy Watch seadmega kaasasolevad ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt
regioonist või teenusepakkujast erineda.
• Kaasasolevad üksused on ettenähtud ainult käesolevale Galaxy Watch seadmele ja ei
pruugi sobida teiste seadmetega.
• Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
• Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et
need teie Galaxy Watchile sobivad.
• Mõned lisatarvikud, välja arvatud Galaxy Watch, nagu dokkimisseadmed, ei pruugi
omada sama vee- ja tolmukindluse sertifikaati.
• Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute
kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
• Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval
olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.
11
Alustamine
Galaxy Watch
► SM-R800, SM-R805F
SM-R800: GPS-antenn
SM-R805F: LTE/GPS antenn
NFC-antenn
Puuteekraan
Tagasiliikumisklahv
Ääris
Mikrofon
Valgussensor
Avakuvaklahv
(toitenupp)
Rõhualandusventiil
Atmosfääri rõhu
andur
Südame
löögisageduse
andur
Kõlar
Rihm
12
Alustamine
► SM-R810, SM-R815F
SM-R810: GPS-antenn
SM-R815F: LTE/GPS-antenn
NFC-antenn
Puuteekraan
Tagasiliikumisklahv
Ääris
Mikrofon
Valgussensor
Avakuvaklahv
(toitenupp)
Rõhualandusventiil
Atmosfääri rõhu
andur
Südame
löögisageduse
andur
Kõlar
Rihm
13
Alustamine
• Veenduge, et rihma hoitakse puhtana. Kokkupuude saasteainetega nagu tolm ja värv
võivad põhjustada rihmale plekke, mida ei ole võimalik täielikult eemaldada.
• Ärge sisestage atmosfääri rõhu andurisse, rõhualandusventiili, kõlarisse ega mikrofoni
teravaid esemeid. Galaxy Watch seadme sisemised osad ning veevastupidavuse
funktsioon võivad kahjustuda.
• Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevates olukordades:
– – Kui kinnitate Galaxy Watchi antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
– – Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või võrguühendus, kasutamise
ajal Galaxy Watchi antenni oma kätega või mõne muu esemega
• Veenduge, et Galaxy Watchi mikrofoni ees ei ole takistusi, kui te sellesse räägite.
• Rõhualandusventiil tagab, et Galaxy Watchi siseosad ja andurid töötavad õigesti ka
atmosfäärirõhu muutuste korral.
Klahvid
Klahv
Funktsioon
• Galaxy Watchi sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke
all.
• Vajutage ekraani sisselülitamiseks.
Avakuva/toide
• Vajutage ja hoidke Galaxy Watchi taaskäivitamiseks üle
7 sekundi all.
• Vajutage kellakuval olles rakenduste ekraani avamiseks.
• Vajutage ükskõik millisel muul kuval olles kellakuva
avamiseks.
Tagasi
• Vajutage eelmisele ekraanile naasmiseks.
14
Alustamine
Juhtmevaba laadimisdokk
Juhtmevaba
laadimispind
Laadija port
LED indikaator
Ärge lubage juhtmevaba laadimisdoki kokkupuudet veega, sest juhtmevaba
laadimisdoki vee- ja tolmukindlus ei ole Galaxy Watchiga samal tasemel.
Aku
Aku laadimine
Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.
Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või
kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie Galaxy Watchi kahjustada.
• Kasutage kaasasolevat juhtmevaba laadimisdokki ja laadurit. Teiste tootjate
laaduritega ei saa Galaxy Watchi korralikult laadida.
• Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest
tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril
puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks
pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja
lihtsalt ligipääsetav.
15
Alustamine
1
2
Sisestage laaduri väiksem ots juhtmevaba laadimisdoki laadija porti ja laaduri suurem ots
pistikupessa.
Asetage Galaxy Watch juhtmevaba laadimisdoki peale sedasi, et Galaxy Watchi tagumise
külje keskkoht jääb juhtmevaba laadimisdoki keskele.
Kui kasutate Galaxy Watchi metallist rihmaga (saadaval eraldi), suruge Galaxy
Watchi alumine osa all asuval joonisel asuva noole suunas, pärast selle juhtmevaba
laadimisdokki asetamist. Sedasi ühendate seadmed õigesti. Kui Galaxy Watch ja
juhtmevaba laadimisdokk ei ole korralikult ühendatud, ei pruugi Galaxy Watch korralikult
laadida.
16
Alustamine
Laadimisoleku kontrollimine
Kui ühendate Galaxy Watchi ja juhtmevaba laadimisdoki, vilgub juhtmevaba laadimisdoki LEDindikaator teatud värvides, näidates laadimise olekut.
Värv
Laadimisolek
Punane
Laeb
Roheline
Laetud
Oranž
Ühendatud madalpingeadapteriga
Juhtmevaba laadimisdoki vea korral hakkab LED-indikaator punaselt vilkuma.
Eemaldage Galaxy Watch juhtmevaba laadimisdoki pealt, oodake LED-indikaatori
kustumist ja ühendage seadmed uuesti. Kui viga ilmneb uuesti, võtke abi saamiseks
ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud
• Kui Galaxy Watchi ja juhtmevaba laadimisdoki vahel on võõrkehi, ei pruugi Galaxy
Watchi laadimine korralikult toimuda. Vältige Galaxy Watchi ja juhtmevaba laadimisdoki
kokkupuuteid higi, vedelike ja tolmuga.
• Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
• Kui aku on täiesti tühi, ei saa Galaxy Watchi kohe peale laadija ühendamist sisse lülitada.
Laske akul mõni minut laadida enne kui Galaxy Watchi sisse lülitate.
• Kui kasutate korraga mitut rakendust, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks
andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
• Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu
pikendada laadimisele kuluvat aega.
• Kui Galaxy Watchi laaditakse mitmiklaaduris koos teiste seadmetega, võib laadimiseks
kauem aega kuluda.
• Võite Galaxy Watchi laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
17
Alustamine
• Galaxy Watchi puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda.
Pärast aku täielikku laadimist eemaldage Galaxy Watch juhtmevabalt laadimisdokilt.
• Laadimise ajal võib Galaxy Watch kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie Galaxy
Watchi toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur teie ohutuse huvides
laadimise lõpetada. Sellisel juhul jätkake Galaxy Watchi laadimist pärast seda, kui olete
lasknud sel maha jahtuda, eemaldades selle juhtmevabast laadimisdokist.
• Kui Galaxy Watch ei lae õigesti, tooge Galaxy Watch Samsungi teeninduskeskusesse.
• Vältige kahjustatud USB-kaabli kasutamist. Lõpetage viivitamatult kahjustatud USB-kaabli
kasutamine.
Energiasäästurežiim
Aktiveerige energiasäästurežiim, et aku kasutusiga pikendada.
• Kuvab ekraanil värve halltoonides.
• Lülitab välja kõik funktsioonid välja arvatud hädaabikõned (mobiilsidevõrguga mudelit
kasutades) ja saadaval on vaid teavitused rakendustest, mis ei vaja võrguühendust. Telefon,
sõnumivahetus ja teavitused on aga saadaval vaid siis, kui Galaxy Watch on Bluetoothi abil
mobiilsideseadmega ühendatud.
• Desaktveerib Wi-Fi ja mobiilsidevõrgu.
• Piirab Galaxy Watchi keskprotsessori jõudlust.
Toksake rakenduste ekraanil
(Seaded) → Aku → Energiasääst → . Või toksake →
kiirpaneelilt ja aktiveerige energiasäästurežiim. Kiirpaneeli avamise kohta leiate lisateavet
jaotisest Kiirpaneel.
Selle režiimi deaktiveerimiseks toksake energiasäästurežiimi ekraani allosas VÄLJAS ja
toksake . Või toksake →
kiirpaneelilt ja desaktiveerige energiasäästurežiim.
18
Alustamine
Galaxy Watchi kandmine
Galaxy Watchi randmele panemine
Avage pannal ja asetage rihm ümber randme. Seadke rihm randmele, pange nõel
reguleerimisavasse ja kinnitage pannal, et seda sulgeda.
Ärge väänake rihma liigselt. See võib Galaxy Watchi kahjustada.
• Seadmega Galaxy Watch südame löögisageduse täpsemaks mõõtmiseks kandke
Galaxy Watchi kindlalt oma käsivarre alumises osas kohe randme kohal. Täpsemalt vt
Galaxy Watchi õige kandmine.
• Kui teatud materjalid puudutavad Galaxy Watchi tagumist külge, võib Galaxy Watch
ära tunda, et kannate seda oma randmel.
• Kui teie Galaxy Watch ei tuvasta 10 minuti jooksul liikumist, võib teie Galaxy Watch ära
tunda, et te ei kanna seda oma randmel.
19
Alustamine
Nõuandeid ja hoiatusi rihma kohta
• Galaxy Watchi pikaajalisel kandmisel või suure koormusega treeningu ajal võib surve ja
hõõrumise tõttu tekkida nahaärritus. Galaxy Watchi pikaajalise kandmise järel eemaldage
Galaxy Watch randmelt ja ärge kandke seda mitme tunni jooksul.
• Nahaärrituse põhjuseks võib olla allergia, keskkonnamõjurid, muud asjaolud või naha
pikaajaline kokkupuude seebi või higiga. Sellisel juhul lõpetage Galaxy Watchi kasutamine
ja oodake kaks või kolm päeva sümptomite leevenemist. Kui sümptomid püsivad, pidage
viivitamatult nõu arstiga.
• Veenduge, et nahk on enne Galaxy Watchi kandmist kuiv. Galaxy Watchi pikaajaline
kandmine võib põhjustada nahapõletikku.
• Galaxy Watchi vees kandmisel eemaldage nahalt ja Galaxy Watchilt võõras materjal ja
puhastage mõlemad põhjalikult. Sedasi väldite nahaärrituse teket.
• Ärge kasutage lisatarvikuid vees, välja arvatud Galaxy Watch.
Rihma vahetamine
Eemaldage Galaxy Watchilt rihm, et see uuega asendada.
Rihma välimus võib sõltuvalt teie mudelist erineda.
1
Libistage rihma vedrutihvti sissepoole.
20
Alustamine
2
Tõmmake rihm Galaxy Watchi korpusest eemale.
3
Sisestage vedrutihvti üks ots Galaxy Watchi eendisse.
21
Alustamine
4
Libistage vedrutihvti sissepoole ja ühendage rihm.
1
2
22
Alustamine
Galaxy Watch seadme sisse- ja väljalülitamine
Galaxy Watchi sisselülitamiseks vajutage ja hoidke avakuvaklahvi (toitenupp) mõni sekund all.
Kui lülitate Galaxy Watchi esimest korda sisse või lähtestate selle, ilmuvad juhised Galaxy
Wearable rakenduse allalaadimise ja installimise kohta teie mobiilseadmesse. Täpsemalt vt
Galaxy Watch seadme ühendamine mobiilsideseadmega.
Galaxy Watchi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke avakuvaklahvi (toitenupp) all ning seejärel
toksake Toide välja.
Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu
lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
Galaxy Watchi taaskäivitamine
Kui teie Galaxy Watch hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks avakuvaklahvi
(toitenuppu) kauem kui 7 sekundit all.
23
Alustamine
Galaxy Watch seadme ühendamine
mobiilsideseadmega
Galaxy Wearable rakenduse installimine
Pärast Galaxy Watchi mobiilseadmega ühendamist saate kasutada erinevaid funktsioone. Galaxy
Watch seadme ühendamiseks mobiilsideseadmega installige mobiilsideseadmesse Galaxy
Wearable rakendus.
Olenevalt oma mobiiliseadmest saate rakenduse Galaxy Wearable alla laadida järgmistest
kohtadest:
• Samsungi Android-seadmed: Galaxy Apps, Play pood
• Muud Android-seadmed: Play pood
Rakendust Galaxy Wearable ei saa installida mobiilseadmetesse, mis ei toeta Galaxy
Watchiga sünkroonimist. Veenduge, et teie mobiilsideseade ühildub Galaxy Watchiga.
Galaxy Watchi ühendamine mobiilseadmega Bluetoothi kaudu
Galaxy Watch
1
Lülitage Galaxy Watch seade sisse.
2
Toksake
Ilmub ekraan Galaxy Wearable rakenduse allalaadimise ja installimise kohta.
ja valige kasutatav keel.
Kui soovite kasutada oma Galaxy Watchi ilma seda mobiilseadmega ühendamata,
vaadake lisateavet jaotisest Galaxy Watchi kasutamine ilma mobiilseadmeta.
Mobiilsideseade
3
4
Käivitage rakendus Galaxy Wearable.
Vajadusel värskendage Galaxy Wearable rakendust uusimale versioonile.
Toksake ALUSTA REISI.
24
Alustamine
5
6
7
Valige ekraanil oma seadme tüüp.
Kui te ei leia oma seadet, toksake MINU OMA POLE SIIN.
Kui ilmub Bluetoothi aktiveerimise aken, toksake LÜLITA SISSE.
Pärast seda järgige ühendamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Ühenduse loomise lõpetamisel kuvatakse kasutusõpetus nii Galaxy Watch seadme kui
mobiilsideseadme ekraanile. Õppige ekraanile ilmuvaid juhiseid järgides selgeks Galaxy
Watchi peamised juhtnupud.
• Olenevalt teie mobiilseadmest ja tarkvaraversioonist võivad ühendusmeetodid ja
ekraan erineda.
• Galaxy Watch on väiksem kui tavalised mobiiliseadmed, seega võib võrgu kvaliteet
olla halvem, eriti piirkondades, kus signaal on nõrk või levi halb. Galaxy Watchi
kasutamisel ilma ühendatud mobiilseadmeta või Bluetooth-ühenduseta, võib
mobiilsidevõrk või Interneti-ühendus olla nõrk või katkeda.
• Galaxy Watchi esimest korda mobiilseadmega ühendamisel või pärast lähtestamist,
võib Galaxy Watchi aku andmete, nagu näiteks kontaktid, sünkroonimise ajal kiiremini
tühjeneda.
• Vastava toega mobiilseadmed ja funktsioonid võivad sõltuvalt teie asukohast,
teenusepakkujast ja seadme tootjast erineda.
25
Alustamine
Galaxy Watchi mobiilsidevõrgu aktiveerimine
Pärast aktiveerimist võite Galaxy Watchil kõnesid ja sõnumeid vastu võtta ilma mobiilseadmeta
ning kasutada erinevaid teisi teenuseid.
Alustuseks ühendage Galaxy Watch mobiilsideseadmega. Lisainfo saamiseks vaadake Galaxy
Watch seadme ühendamine mobiilsideseadmega.
• Veenduge, et teie Galaxy Watchi ja mobiilseadme teenusepakkuja on sama.
Ühendamismeetod võib teenusepakkujast ja piirkonnast sõltuvalt erineda.
• Teie seade peab olema ühendatud Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
• Mobiilsidevõrgu saate aktiveerida ainult, kui kasutate Android 5.0 või uuema versiooni
ja vähemalt 1,5 Gb püsimäluga mobiilseadet.
• Kui mobiilsidevõrgu aktiveerimine ei õnnestu, võtke ühendust enda
teenusepakkujaga.
• Galaxy Watchi mobiilseadmega ühendamisel aktiveerige mobiilsidevõrk ekraanilt
Mobiiliteenus teie kella jaoks.
• Toksake Galaxy Watchi Rakenduste ekraanil
(Seaded) → Ühendused →
Mobiilsidevõrgud ja järgige ühenduse lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
• Käivitage enda mobiilseadmes Galaxy Wearable, toksake SEADED → Mobiilsidevõrgud ja
järgige ühenduse lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
26
Alustamine
Galaxy Watchi ühendamine uue mobiilsideseadmega
Kui ühendate Galaxy Watchi uue mobiilsideseadmega, kuvatakse ekraanil juhised, kus palutakse
teil Galaxy Watch lähtestada. Veenduge, et teete Galaxy Watchis olevatest olulistest andmetest
enne uue mobiilseadme ühendamist varukoopia. Oma Galaxy Watchi kohta rohkema info
saamiseks vaadake Andmete varundamine ja taastamine.
1
2
Avage rakenduste ekraan, toksake
(Seaded) → Uue telefoniga ühendamine →
.
Teie Galaxy Watchi ja teie mobiilsideseadme vaheline ühendus katkestatakse. Pärast kerget
lähtestamist siseneb see automaatselt Bluetoothiga sidumise režiimi.
Uues mobiilseadmes käivitage Galaxy Wearable, et oma Galaxy Watchiga ühendada.
Kui ühendatav mobiilseade on juba teise seadmega ühendatud, käivitage
mobiilseadmes Galaxy Wearable ja toksake → Ühenda uus seade, et ühendada uus
seade.
Kaugühendus
Teie Galaxy Watch ja mobiilsideseade ühendatakse Bluetooth kaudu. Kui Bluetoothi ühendust
saadaval ei ole, saate Galaxy Watchi kaudselt oma mobiilisideseadmega ühendada, kasutades
oma Samsungi kontot Wi-Fi võrgu või mobiilsidevõrgu kaudu. See võimaldab teil endiselt võtta
vastu teavitusi oma mobiilsideseadmelt.
See funktsioon aktiveeritakse automaatselt, kui ühendate oma mobiilsideseadme esimest korda
Bluetoothi kaudu.
Kui see funktsioon ei ole sisse lülitatud, käivitage oma mobiiliseadmel Galaxy Wearable, toksake
SEADED → Kella ühendamine ja toksake seejärel lülitit Kaugühendus.
27
Alustamine
Galaxy Watchi kasutamine ilma mobiilseadmeta
Saate kasutada Galaxy Watchi ilma seda mobiiliseadmega ühendamata. Kasutage enda Galaxy
Watchi mugavalt ilma mobiilseadet ühendamata, näiteks välitegevuste, mägironimise või
treeningu ajal. Saate kasutada Galaxy Watchi ilma mobiiliseadmeta, kui Galaxy Watchi esimest
korda pärast lähtestamist sisse lülitate.
• Mõned Galaxy Watchi funktsioonid ei ole ilma mobiilseadmeta kasutades saadaval.
• Kui seadistate esimest korda režiimi „Telefoniühendus puudub”, külastage veebilehte
www.samsung.com, et vaadata kasutustingimusi.
1
2
3
4
5
6
7
8
Lülitage Galaxy Watch seade sisse.
Toksake
ja valige kasutatav keel.
Toksake
, kerige alla ja vajutage siia.
Lugege teadet ja toksake Jätka >.
Lugege läbi tingimused ja nõustuge nendega toksates EDASI.
Logige sisse enda Samsungi kontoga.
Andmete taastamise vajadusel taastage teise Galaxy Watchi seadme andmed enda
Samsungi kontolt.
Mobiilsidevõrgu ühendamine.
Bluetoothiga mudeli kasutamisel seda sammu ei kuvata.
9 Määrake ajavöönd.
10 Valige varundamise või andmete taastamise PIN.
Avage rakenduste ekraan, toksake
(Seaded) → Telefoniga ühendamine →
ja
sisestage PIN-kood, et Galaxy Watch mobiiliseadmega ühendada, sellal kui kasutate
Galaxy Watchi ilma mobiiliseadmeta.
28
Alustamine
Ekraani kontrollimine
Ekraani osad
Kellakuva on stardipunktiks Galaxy Watchi paljude ekraanide juurdepääsul.
Saate vaadata teisi ekraane, kui vajutate nupule, pöörate äärist või libistate ekraanil sõrmega.
Kell
Vidinad
Teavitused
Vidinate
lisamine.
Saadaolevad vidinad, teavitused ja nende paigutus võivad sõltuvalt tarkvaraversioonist
erineda.
Vidinate lisamine
Te saate avalehele veel vidinaid lisada.
Kerige ekraanil vasakule, toksake
ja valige vidin. Valitud vidin ilmub uuele paneelile.
Vidinate teisaldamine
Toksake ja hoidke vidinat ning lohistage see soovitud asukohta.
Vidinate eemaldamine
Toksake ja hoidke vidinat ning toksake seejärel
.
29
Alustamine
Ekraani sisse- ja väljalülitamine
Ekraani sisselülitamiseks keerake äärist. Samuti võite vajutada avakuvaklahvi või
tagasiliikumisklahvi.
Kui ekraan ei lülitu pärast äärise pööramist sisse, toksake rakenduste ekraanil
(Seaded),
toksake Täpsem → Rõngaga aktiveerimine ning seejärel toksake lülitit Rõngaga aktiveerimine,
et funktsiooni aktiveerida.
Ekraani väljalülitamiseks katke see oma peopesaga. Peale selle lülitub ekraan automaatselt välja,
kui Galaxy Watchi teatud aja jooksul ei kasutata.
Te saate ekraani äratusliigutusega sisse lülitada. Toksake rakenduste ekraanil
(Seaded) →
Täpsem → Aktiveerimise liigutus ja toksake selle aktiveerimiseks Aktiveerimise liigutus lülitit.
Ekraani vahetamine
Kella- ja rakenduste ekraani vahel liikumine
Vajutage kellakuval olles avakuvaklahvi rakenduste ekraani avamiseks.
Kellakuvale naasmiseks vajutage avakuvaklahvi.
Hiljutiste rakenduste
kuvamine.
Rakendus
Kellakuva
Rakenduste ekraan
Rakenduste ekraan
Rakenduste ekraan kuvab kõigi rakenduste ikoone.
Teiste paneelide vaatamiseks keerake äärist või libistage ekraanil vasakule või paremale.
Saadaolevad rakendused võivad sõltuvalt tarkvaraversioonist erineda.
30
Alustamine
Rakenduste avamine
Toksake rakenduse avamiseks rakenduste ekraanil vastavat ikooni.
Hiljuti kasutatud rakenduste loendist rakenduse avamiseks toksake rakenduste ekraanil
raken.-d).
(Hilj.
Kui lisate rakendused vidinale Rak. otseteed, saate need sealt otse käivitada. Toksake
ja valige soovitud rakendus. Kui sageli kasutatud rakenduse lisamiseks ruumi ei ole,
toksake ja hoidke ekraanil, toksake REDIGEERI ja seejärel varem lisatud rakendusel , et
lisada uus rakendus.
Rakenduste sulgemine
1
2
3
Toksake rakenduste ekraanil
(Hilj. raken.-d).
Keerake äärist või libistage ekraanil suletava rakenduse valimiseks vasakule või paremale.
Toksake
.
Kõigi töötavate rakenduste sulgemiseks toksake SULGE KÕIK.
Eelmisele ekraanile pöördumine
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage tagasiliikumisklahvi.
31
Alustamine
Äärise kasutamine
Galaxy Watchi mitmesuguseid funktsioone saate hõlpsasti juhtida äärist keerates.
• Veenduge, et ääris on võõrkehadest nagu tolm või liiv vaba.
• Ärge kasutage äärist magnetväljade läheduses, kuna need võivad häirida äärise
sisemisi magneteid ja põhjustada rikkeid.
Kui äärist ei saa keerata, viige see Samsungi hoolduskeskusse, ärge võtke Galaxy Watchi
ise osadeks.
Ekraanide lehitsemine
Teiste ekraanide vaatamiseks keerake äärist. Keerake kellakuval äärist vastupäeva, et näha
teavitusi.
32
Alustamine
Üksuse valimine
Keerake üksuste vahel liikumiseks äärist. Äärise keeramisel liigub samas suunas ka valiku
indikaator ja üksus tõstetakse esile.
Sisendväärtuse reguleerimine
Helitugevuse või heleduse reguleerimiseks keerake äärist. Heleduse reguleerimisel keerake
ekraani heledamaks muutmiseks äärist päripäeva.
33
Alustamine
Telefoni või alarmi funktsiooni kasutamine
Pöörake äärist päripäeva, et sissetulevale kõnele vastata või alarmi välja lülitada. Pöörake äärist
vastupäeva, et sissetulevast kõnest keelduda või alarmi edasi lükata.
Puuteekraan
• Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised
laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
• Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega
ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
• Galaxy Watch ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool
puutetundlikku piirkonda.
• Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.
• Kui veeluku režiim on aktiveeritud, ei pruugi puuteekraan olla saadaval.
34
Alustamine
Toksamine
Rakenduse avamiseks valige menüü üksus või ekraanil oleva nupu vajutamiseks toksake seda
oma sõrmega.
Toksamine ja hoidmine
Redigeerimisrežiimi pääsemiseks või kasutatavate valikute vaatamiseks toksake ekraanile hoidke
sellel sõrme vähemalt kaks sekundit.
35
Alustamine
Lohistamine
Üksusse teisaldamiseks toksake ja hoidke seda ning pukseerige see soovitud kohta.
Kaks korda toksamine
Topelttoksake pildil sisse suumimiseks. Naasmiseks topelttoksake uuesti.
36
Alustamine
Libistamine
Teiste paneelide vaatamiseks libistage vasakule või paremale.
Kiirpaneel
See paneel võimaldab vaadata Galaxy Watchi hetkeolekut ja muuta seadeid.
Libistage ekraani ülaosast allapoole.
Aku laetuse tase
ikoon
Indikaatorikoonid
Kiirseadete ikoonid
Galaxy Watch’i
ühenduse olek
37
Alustamine
Indikaatoriikoonide vaatamine
Indikaatoriikoonid kuvatakse kiirpaneeli ülaosas ja need annavad märku Galaxy Watchi olekust.
Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.
Olenevalt regioonist võivad kuvatavad indikaatorikoonid erineda.
Ikoon
Tähendus
Bluetooth on ühendatud
Bluetooth ei ole ühendatud
Signaali tugevus (ainult mobiilsidevõrguga mudelid)
Bluetoothi peakomplekt ühendatud
3G võrguühendus loodud (ainult mobiilsidevõrguga mudelid)
LTE võrguühendus loodud (ainult mobiilsidevõrguga mudelid)
Wi-Fi ühendatud
Kõne edastamine Galaxy Watchi
Aku laetuse tase
Kiirseadete ikoonide kontrollimine
Kiirseadete ikoonid kuvatakse kiirpaneelil. Põhiseadete muutmiseks või funktsiooni mugavaks
käivitamiseks toksake ikoonil. Kiirpaneelil kuvatakse kuni kaheksa ikooni.
Kiirpaneelile ikoonide lisamiseks vt Kiirseadete ikoonide muutmine.
Ikoon
Tähendus
Aktiveerige energiasäästurežiim
Aktiveerige lennurežiim
Avage helitugevuse menüü
Aktiveerige häirimiskeelurežiim
38
Alustamine
Ikoon
Tähendus
Aktiveerige kella pideva kuvamise funktsioon
Reguleerige heledust
Ühendage Wi-Fi võrk või aktiveerige Wi-Fi automaatne ühendamine
/
Avage seadete ekraan
Aktiveerige NFC funktsioon
Käivitage rakendus Leia mu tel.
Ühendage mobiilsidevõrk
Avage aku halduse menüü
Ühendage Bluetoothi peakomplekt
/
/
Aktiveerige heli, vaikne või vibratsioonirežiim
Aktiveerige teatrirežiim
Aktiveerige veeluku režiim
Aktiveerige asukoha andmete funktsioon
/
Esitage või peatage muusika
Aktiveerige hea une režiim
Aktiveerige puutetundlikkuse funktsioon
Kiirseadete ikoonide muutmine
Saate ikoone muuta kiirpaneelilt ja lisada saab kuni kaheksa ikooni. Uue ikooni saab lisada vaid
pärast seda, kui olete ühe olemasolevast kaheksast eemaldanud.
Kiirseadete ikooni eemaldamine
Toksake ja hoidke eemaldatavat kiirpaneeli ikooni ja toksake
Kiirseadete ikoon eemaldatakse.
39
.
Alustamine
Kiirseadete ikooni lisamine
Toksake ja hoidke kiirseadete ikooni ja toksake
, seejärel valige kiirpaneelile lisatav funktsioon.
Valitud funktsiooni ikoon lisatakse kiirpaneelile.
(Seaded) → Täpsem → Redigeeri
Kiirpaneeli saate muuta ka, kui toksate
kiirseadeid.
Energiasäästurežiimi aktiveerimine
Energiasäästurežiimi aktiveerimisel piiratakse mõned Galaxy Watchi funktsioonid ja aku
kasutamine väheneb.
Toksake kiirpaneelil
.
Pärast aktiveerimist kasutatakse vaid halltoone.
Lisateavet vaadake jaotisest Energiasäästurežiim.
Lennurežiimi aktiveerimine
Lennureisidel saate kasutada lennurežiimi. Selle funktsiooni aktiveerimisel piiratakse
võrguühenduse kasutamist, kuid teisi rakendusi saab kasutada tavapäraselt.
Toksake kiirpaneelil
.
Kellakuva ülaserva kuvatakse ikoon
.
Helitugevuse menüü avamine
Reguleerige helina, meedia, teavituste ja süsteemi helitugevust.
Toksake kiirpaneelil
.
Reguleerige helitugevust äärist pöörates või toksates
või
.
• Helina kuva ei näidata, kui kasutate Bluetoothi mudelit ilma mobiilseadet
ühendamata.
• Voice Assistant teenuse aktiveerimisel saate kasutada ka juurdepääsetavuse
funktsiooni.
40
Alustamine
Häirimiskeelurežiimi aktiveerimine
Teavituste, välja arvatud alarmid, vastuvõtmisel saate Galaxy Watchil keelata vibreerimise ja
ekraani sisse lülitamise.
Toksake kiirpaneelil
ja valige häirimiskeelurežiim.
Kellakuva ülaserva kuvatakse ikoon
.
Kella pideva kuvamise funktsiooni aktiveerimine
Saate Galaxy Watchi kandmise ajal sisse lülitada ka siis, kui te seda ei kasuta.
Toksake kiirpaneelil
.
Selle funktsiooni kasutamisel kulub aku tavapärasest kiiremini.
Heleduse reguleerimine
Te saate Galaxy Watchi ekraani heleduse keskkonnale sobivamaks reguleerida.
Toksake kiirpaneelil
ja reguleerige äärikut keerates heledust või toksake
või
.
Ühendamine Wi-Fi-võrguga
Ühendage manuaalselt Wi-Fi võrk või seadistage Wi-Fi automaatne ühendamine.
Toksake kiirpaneelil
või
.
Wi-Fi võrguühendus luuakse või katkestatakse. Wi-Fi ühenduse automaatse loomise
seadistamiseks toksake Wi-Fi ikoonil, kuni kuvatakse
.
ei kuvata ja Wi-Fi võri ei ühendu automaatselt, kui kasutate Galaxy Watchi ilma
mobiilseadet ühendamata.
Seadete ekraani avamine
Avage seadete ekraan ja seadistage Galaxy Watchi erinevaid ekraane ja rakendusi.
Toksake kiirpaneelil
.
Seejärel näete Seadete ekraani.
41
Alustamine
NFC aktiveerimine
Aktiveerige NFC funktsioon.
Toksake kiirpaneelil .
NFC-antenniga saab kasutada mugavat NFC funktsiooni. Lisainfo saamiseks vaadake NFC.
Rakenduse Leia minu telefon käivitamine.
Käivitage rakendus Leia mu tel., et leida enda kadunud telefon.
Toksake kiirpaneelil
.
Mobiilsideseade teeb häält ja lülitab ekraani sisse. Lisainfo saamiseks vaadake Leia minu kell.
Seda funktsiooni ei kuvata, kui kasutate Galaxy Watchi ilma mobiiliseadmega
ühendamata.
Mobiilsidevõrguga ühendamine
Mobiilsidevõrgu ühendamine või lahti ühendamine.
Toksake kiirpaneelil
.
Mobiilsidevõrk on ühendatud ja saate vastu võtta kõnesid ja sõnumeid.
Bluetoothi mudeli puhul seda funktsiooni ei kuvata.
Aku halduse menüü avamine
Avage aku halduse menüü ja hallake lihtsalt aku kasutamist.
Toksake kiirpaneelil .
Kuvatakse aku halduse menüü.
42
Alustamine
Bluetoothi peakomplekti ühendamine
Ühendage Bluetoothi peakomplekt ja kuulake selle läbi muusikat või kasutage seda
telefonivestluseks.
Toksake kiirpaneelil
.
Bluetoothi funktsioon aktiveeritakse ja otsitakse saadaval olevaid Bluetoothi peakomplekte. Kui
varem kasutatud Bluetoothi seade on saadaval, ühendatakse see automaatselt.
Heli, vaikse või vibratsioonirežiimi aktiveerimine
Aktiveerige heli, vaikne või vibratsioonirežiim.
Toksake kiirpaneelil
,
või
.
Teatrirežiimi aktiveerimine
Aktiveerige teatrirežiim, et vaadata filme.
Toksake kiirpaneelil
.
Kellakuva ülaserva kuvatakse ikoon
. Ekraan jääb välja, heli vaigistatakse ning äratusliigutus ja
alati sees oleva kella funktsioon lülitatakse automaatselt välja.
Veeluku režiimi aktiveerimine
Kui teete trenni vees, saate sisse lülitada veeluku režiimi.
Toksake kiirpaneelil
.
Puuteekraan, äratusliigutus ja alati sees oleva kella funktsioon lülitatakse välja.
Veeluku režiimi välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all avakuva nuppu, kuni ring kaob.
Asukoha andmete funktsiooni aktiveerimine
Aktiveerige mõningates rakendustes GPS andmete ja asukoha andmete kasutamiseks asukoha
andmete funktsioon.
Toksake kiirpaneelil .
43
Alustamine
Muusika esitamine või peatamine
Esitage või peatage muusikat.
Toksake kiirpaneelil
või
.
Ühendatud mobiilsideseadmest või Galaxy Watchist muusika esitamine käivitatakse või
peatatakse. Muusikat saate kuulata pärast Bluetooth peakomplekti ühendamist.
Hea une režiimi aktiveerimine
Aktiveerige hea une režiim.
Toksake kiirpaneelil
.
Kellakuva ülaserva kuvatakse ikoon . Kõik helid, välja arvatud puutehelid ja alarmid
vaigistatakse ning äratusliigutus ja alati sees oleva kella funktsioon lülitatakse automaatselt välja.
Puutetundlikkuse funktsiooni aktiveerimine
Aktiveerige puutetundlikkuse funktsioon ja kasutage puuteekraani kindaid kasutades.
Toksake kiirpaneelil
.
Sõltuvalt kinnaste tüübist ei pruugi puuteekraan puudutust tuvastada ja funktsiooni ei
aktiveerita.
44
Alustamine
Lukustusekraan
Kasutage lukustusekraani, et kaitsta enda isiklikku teavet ja hoida teised enda Galaxy Watchist
eemal. Pärast lukustusekraani aktiveerimist küsib Galaxy Watch avades alati avamiskoodi.
Ekraaniluku seadistamine
Rakenduste ekraanil toksake
lukustusmeetod.
(Seaded) → Turvalisus → Lukk → Tüüp ja valige
• Muster: ekraani avamiseks joonista ekraanile muster neljast või enamast punktist.
• PIN: ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast numbrist koosnev PIN.
PIN-koodi sisestamiseks saate kasutada äärist. Pöörake äärist, et märgistada rakendus,
mida soovite sulgeda. Number sisestatakse, kui selle värvus muutub.
45
Alustamine
Kell
Kellakuva
Vaadake kellaaega. Kui te ei viibi parajasti kellaekraanil, vajutage sellele naasmiseks
avakuvaklahvi.
Kella numbrilaua muutmine
Toksake ja hoidke kella ekraani ja keerake äärist või libistage ekraanil kella numbrilaua valimiseks
vasakule või paremale. Kella saab ka kohandada, toksates KOHANDA. Rohkemate kella
numbrilaudade alla laadimiseks rakendusest Galaxy Apps toksake Galaxy Apps.
Toksake kellakuval ja hoidke sellel sõrme, seejärel keerake äärist kiirelt. Saadaval olevad
numbrilauad kuvatakse ekraanil ja saate teha lihtsalt valiku. KOHANDA funktsioon ei ole
aga saadaval.
46
Alustamine
Samuti saate Galaxy Watchi kella numbrilauda muuta mobiilsideseadmest. Käivitage Galaxy
Wearable oma mobiilseadmes ja toksake SIHVERPLAADID. Rohkemate kellakuvade alla
laadimiseks keskkonnast Galaxy Apps käivitage Galaxy Wearable ja toksake POPULAARSED
KELLAD vahekaardil TEAVE → KUVA ROH.
Kella numbrilaua kohandamine pildiga
Pärast foto mobiilsideseadmest importimist saate seda kasutada ka kella numbrilauana.
Mobiilsideseadmest fotode importimise kohta saate lisateavet jaotisest Piltide importimine
mobiilsideseadmest.
1
2
3
Toksake ja hoidke kella ekraani ja keerake äärist või libistage ekraanil kella numbrilaua
valimiseks vasakule või paremale ning toksake KOHANDA My Photo+ kella numbrilaua
juures.
Toksake ekraanil ja seejärel Lisa foto.
Valige kellakuvana kasutatav foto ja toksake OK → OK.
Äärist pöörates saate fotol sisse või välja suumida. Sisse suumides libistage foto erinevate
osade ekraanil kuvamiseks.
Lisapiltide lisamiseks keerake äärist päripäeva või libistage vasakule ja valige Lisa foto.
Kella numbrilauale saab lisada kuni kakskümmend pilti. Pildid roteeruvad järjekorras.
4
Värvi või kirjatüübi muutmiseks libistage ekraanil ja toksake OK.
Teatud analoogkellaplaatide jaoks saate aktiveerida ka kella tiksumise heli. Pöörake
Tiksuv heli ekraanil heli sisse või välja lülitamiseks äärist.
Kella pideva kuvamise funktsiooni kasutamine
Galaxy Watchi seadistamine kella kuvama ka siis, kui ekraan on välja lülitatud aga kannate seda.
Toksake kiirpaneelil . Samuti võite toksata rakenduste ekraanil
ning toksake selle aktiveerimiseks Kell alati sees lülitit.
47
(Seaded) → Sihverplaadid
Alustamine
Ainult kellarežiim
Saate aktiveerida ka ainult kellarežiimi. Ainult kellarežiimis kuvatakse vaid kell ja kõik ülejäänud
funktsioonid lülitatakse välja.
Toksake rakenduste ekraanil
(Seaded) → Aku → Ainult kell.
Teavitused
Teavituste paneel
Teavituste paneelilt saate vaadata teavitusi, näiteks uusi sõnumeid või vastamata kõnesid.
Keerake kellakuval äärist vastupäeva või libistage paremale, et avada teavituste paneel.
Kontrollimata teadete korral on kella ekraanil nähtav oranž täpp.
Teavituste indikaator
48
Alustamine
Sissetulevate teavituste vaatamine
Kui saate teavituse, ilmub ekraanile teavituse teave, näiteks selle tüüp või vastuvõtmise aeg. Üle
kahe teavituse saamisel pöörake järgmiste teavituste vaatamiseks äärist.
Toksake üksikasjade kuvamiseks teavitust.
Ligipääs
lisavalikutele.
Teavituste kustutamine
Teavituse kustutamiseks libistage teavituse vaatamise ajal üles.
49
Alustamine
Sissetulevate teavituste jaoks rakenduste valimine
Valige mobiilsideseadme rakendus, millega soovite teavitusi vastu võtta.
1
2
Käivitage oma mobiiliseadmel Galaxy Wearable ja toksake SEADED → Teavitused ja
toksake lülitit.
Toksake Halda teavitusi ja toksake rakenduste kõrval olevat lülitit, et neilt oma Galaxy
Watchi teavitusi saada.
Teksti sisestamine
Sissejuhatus
Tekstisisestusekraan kuvatakse, kui saate teksti sisestada.
• Ekraanipaigutus võib olenevalt teie käivitatavast rakendusest olla erinev.
• Kui Galaxy Watch seade on Bluetoothi kaudu ühendatud mobiilsideseadmega,
rakendatakse Galaxy Watch seadmes mobiilsideseadmel rakendatud keeleseadeid.
Emotikonide sisestamine.
Häälsisestuse kasutamine.
Avab käsitsi kirjutamise režiimi või
klaviatuuri.
Tekstimalli sisestamine.
50
Alustamine
Häälsisestuse kasutamine
Toksake
ja rääkige, et oma sõnumit sisestada.
Toksake tuvastatava keele muutmiseks → Sisestuskeeled.
Ligipääs lisavalikutele.
Häälsisestuse tuvastamine.
• Seda funktsiooni ei toetata teatud keeltes.
• Nõuanded paremaks hääletuvastuseks
– – Rääkige selgelt.
– – Kasutage vaikses kohas.
– – Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
– – Katsuge hoiduda aktsendist.
Olenevalt sellest, kus ja kuidas te räägite, võib Galaxy Watch teie häälkäske mitte
mõista.
51
Alustamine
Emotikonide kasutamine
Toksake
ja valige kategooria. Kuvatakse valitud kategooria emotikonide nimekiri.
Pildi joonistamiseks toksake ekraani ülaosas Kritseldus ja joonistage oma sõnum.
Pöörake äärist vastupäeva, et joonistust joon joone haaval kustutada. Joone taastamiseks
keerake äärist päripäeva.
Käsitsi kirjutamise režiimi või klaviatuuri kasutamine
Toksake
ja avage käsitsi kirjutamise režiim ning kirjutage ekraanile.
See funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist saadaval olla.
52
Alustamine
Sisestusrežiimi muutmine
Pöörake teksti sisestamise ekraanil sisestusrežiimi muutmiseks äärist. Te saate ümber
lülituda käsitsi kirjutamise režiimi, tähemärgirežiimi, numbrirežiimi, kirjavahemärgirežiimi,
emotikonirežiimi ja häälsisestusrežiimi vahel.
Sisestuskeele muutmine
Libistage tühikuklahvi vasakule või paremale ja hoidke sisendkeele muutiseks all.
Keelte lisamiseks lülituge numbri-, kirjavahemärgi- või emotikonirežiimi. Seejärel toksake
Sisestuskeelte valim. ja valige lisatav keel. Kasutada saab kuni kaht keelt.
→
Klaviatuuri kasutamine
Pöörake äärist, et klaviatuuri kasutades teksti sisestada.
• Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma
mõnele toetatud keelele.
• Klaviatuuripaigutus võib sõltuvalt piirkonnast erineda.
Eelneva tähemärgi kustutamine.
Suure tähe sisestamine. Kõigi
tähtede suureks muutmiseks
toksake kaks korda.
Tühiku sisestamine.
53
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumid
Vaadake sõnumeid ja vastake neile Galaxy Watchi kasutades.
Sõnumite vaatamine
Rändluse ajal võib sõnumite vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.
1
2
Toksake rakenduste ekraanil
(Sõnumid).
Või libistage kellakuval paremale või keerake äärist vastupäeva, kui saate uue sõnumi
teavitust.
Kerige sõnumiloend läbi ja valige seejärel kontakt, kellega peetud sõnumivahetust soovite
vaadata.
Et lugeda sõnumit mobiilseadmest, toksake , pöörake äärist ja toksake Kuva telefonis.
Sõnumile vastamiseks valige sisendrežiim ja sisestage sõnum.
54
Rakendused ja funktsioonid
Sõnumite saatmine
Rändluse ajal võib sõnumite saatmine teile lisakulusid tekitada.
1
Toksake rakenduste ekraanil
(Sõnumid).
Uue sõnumi loomine.
Kontaktid
Sõnumite nimekiri
2
3
4
Toksake
.
Lisaks saate sõnumisaaja valida kontaktiloendis
toksates.
Lisage saaja ja toksake EDASI.
Sisestage tekst ühe saadaval oleva meetodiga ja toksake SAADA või Saada.
Kui valite tekstimalli või emotikoni, saadetakse sõnum saajatele automaatselt.
Kui te häälega teksti lisate, saate sõnumi formaadiks valida teksti või audio. Kui sõnumi
formaadi valimise ekraan ei ilmu, avage rakenduste ekraan, toksake
(Seaded) →
Rakendused → Sõnumid ja toksake aktiveerimiseks Helina saatmine lülitit.
55
Rakendused ja funktsioonid
Telefon
Sissejuhatus
Helistage Galaxy Watch seadmelt või võtke sellega kõnesid vastu. Saate teha kõnesid sisse
ehitatud mikrofoni, kõlari või Bluetoothi kaudu ühendatud peakomplekti abil.
Mobiilsidevõrguga mudelite puhul saate helistada ka ilma mobiilseadmega ühendust
loomata.
Sissetulevad kõned
Kõnele vastamine
Sissetuleva kõne puhul pöörake äärist päripäeva. Samuti võite
suurest ringist välja lohistada.
Saate teha kõnesid sisse ehitatud mikrofoni, kõlari või Bluetoothi kaudu ühendatud
peakomplekti abil.
Koputust kasutades saate kõnesid vastu võtta ka telefoni kasutamise ajal. Teisele kõnele vastates
saate aktiivse kõne ootele panna või lõpetada. Mobiilsidevõrguga mudelid saavad kõnesid
vastu võtta nii Galaxy Watchi kui ka ühendatud mobiilseadme numbrilt. Samas ei saa kõnet
ootele panna, kui sissetulev kõne on suunatud aktiivsest kõnest erinevale numbrile. Kõne lihtsalt
lõppeb.
56
Rakendused ja funktsioonid
Kõnest keeldumine
Keelduge sissetulevast kõnest ja saatke helistajale keeldumissõnum.
Sissetuleva kõne puhul pöörake äärist vastupäeva. Samuti võite
suurest ringist välja lohistada.
Sissetulevast kõnest keeldumisel sõnumi saatmiseks libistage ekraani alaservast ülespoole.
Vastamata kõned
Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal teavitus. Keerake kellakuval äärist vastupäeva või
libistage ekraani paremale, et näha teavitusi vastamata kõnede kohta. Või toksake vastamata
kõnede vaatamiseks rakenduste ekraanil
(Telefon).
57
Rakendused ja funktsioonid
Helistamine
Toksake rakenduste ekraanil
(Telefon).
Klaviatuur
Kontaktid
Logiloend
Kasutage ühte järgnevatest viisidest:
• Toksake
, sisestage klaviatuuri abil number ja toksake seejärel
• Toksake
, valige kontakt või otsige ja toksake seejärel
.
• Kerige läbi kõnelogi, valige logikanne ja toksake seejärel
.
.
Valikud kõnede ajal
Kõnekuva kasutamine
Võimalikud on järgnevad tegevused:
Helitugevuse reguleerimine.
Ligipääs lisavalikutele.
Kõnede suunamine
mobiilseadmesse
Lülitage mikrofon välja, et teine
pool teid ei kuuleks.
Praeguse kõne lõpetamine.
58
Rakendused ja funktsioonid
Lülitumine Bluetoothi peakomplektile
Lülitage Galaxy Watch Bluetoothi peakomplektile, et jätkata kõnet Bluetoothi peakomplektiga.
Kui Galaxy Watchiga on ühendatud Bluetoothi peakomplekt, toksake kõne ekraanil
kasutada helistamiseks Bluetoothi peakomplekti.
, et
Kui Bluetoothi peakomplekt ei ole Galaxy Watchiga ühendatud, toksake rakenduste ekraanil
(Seaded) → Ühendused → Bluetooth → BT-peakomplekt. Saadaval oleva Bluetoothi
peakomplekti ilmumusel valige soovitud Bluetoothi peakomplekt.
See funktsioon on saadaval ainult siis, kui kasutate mobiilsidevõrguga mudelit ilma
mobiilseadet ühendamata.
Klaviatuuri avamine
Toksake → Klahvist.
Kontaktid
Ühendage Galaxy Watch enda mobiilsideseadmega ja vaadake seadme kontaktiloendit. Saate
kontaktile helistada või sõnumit või e-kirja saata.
Toksake rakenduste ekraanil
(Kontaktid).
Kontaktide nimekirja ülaosas kuvatakse mobiiliseadme lemmikkontaktide loend.
Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:
• Toksake
ja sisestage kontaktiloendi ülaosas otsingukriteerium.
• Kerige läbi kontaktide loendi.
• Pöörake äärist. Kui äärist kiirelt pöörate, keritakse nimekirjas alla esimese tähe järgi
tähestikulises järjekorras.
Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:
•
: häälkõne tegemine.
•
: sõnumi koostamine.
59
Rakendused ja funktsioonid
Kontaktide lisamine
1
2
3
Toksake rakenduste ekraanil
Toksake kontaktiloendi ülaosas
(Kontaktid).
ja sisestage kontakti andmed.
Toksake SALVESTA.
Vidinas sageli kasutatud kontaktide valimine.
Pärast Kontaktid vidina lisamist saate lisada sageli kasutatavad kontaktid ja neile lihtsalt
sõnumeid saata või helistada. Toksake Lisa kontakte, valige kontakt ja toksake VALMIS. Vidinate
lisamise kohta rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist Vidinate lisamine.
Vidinasse saab lisada kuni neli kontakti.
Profiilile meditsiinilise teabe lisamine
Lisage profiilile meditsiinilist teavet, et abi osutaja saaks sellele hädaolukorras kiirelt ligi.
Käivitage mobiiliseadmel Kontaktid, valige oma profiil ja sisestage oma meditsiiniline teave.
Meditsiinilise teabe Galaxy Watchil vaatamiseks toksake rakenduste ekraanil
(Kontaktid) →
teie profiil ja libistage ekraani allservast ülespoole.
Hädaolukorras vajutage ja hoidke all Galaxy Watchi avakuvaklahvi (toitenupp) ja toksake Tähtis
meditsiiniline teave.
Olenevalt Galaxy Watchiga ühendatud mobiilseadmest, ei pruugi te saada seda
funktsiooni kasutada.
60
Rakendused ja funktsioonid
Samsung Health
Sissejuhatus
Samsung Health salvestab ja haldab teie tegevusi ööpäev läbi ja julgustab tervislikumat eluviisi.
Galaxy Watchi mobiilsideseadmetega ühendades saate salvestada ja hallata terviseandmeid ning
vastu võtta kasulikku terviseteavet terve päeva jooksul.
Kui te teete Galaxy Watchi kandes rohkem kui 10 minutit trenni, näitab see motiveerivat sõnumit.
Kui Galaxy Watch tuvastab, et te pole enam kui ühe tunni end liigutanud, annab ta sellest teile
märku ning näitab teile, milliseid sirutusliigutusi teha. Kui Galaxy Watch tuvastab, et juhite
sõidukit, ei pruugi see julgustavaid sõnumeid või sirutusliigutusi soovitada.
Toksake rakenduste ekraanil
(Samsung Health).
• Rakenduse Samsung Health funktsioonid on mõeldud vaid vaba aja, heaolu ja
treeningu eesmärkideks. Need ei ole ette nähtud meditsiinis kasutamiseks. Enne
nende funktsioonide kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.
• Kogu teave, mida saate seadet Galaxy Watch või Fit tarkvara või mistahes eelnevalt
peale laetud rakendust kasutades, ei pruugi olla nõuetekohane, täpne, täielik ega
usaldusväärne.
61
Rakendused ja funktsioonid
Galaxy Watchi õige kandmine
• Kui aktiveerite automaatse pulsi mõõtmise funktsiooni või kui Galaxy Watch teie treeningu
tuvastab, jälgib Galaxy Watch teie pulssi automaatselt. Kandke oma südame löögisageduse
mõõtmise ajal Galaxy Watch seadet tihedalt käsivarrel käelaba kohal, nagu joonisel näidatud.
• Galaxy Watchi liiga tugevalt kinnitades võib tekkida nahaärritus ja liiga vabalt kinnitades
võib tekkida hõõrumiskahjustus.
<Tagakülg>
Südame löögisageduse andur
• Südame löögisageduse anduri täpsus võib sõltuvalt mõõtmistingimustest ja
ümbrusest väheneda.
• Kasutage HR-funktsiooni ainult oma südame löögisageduse mõõtmiseks.
• Ärge vaadake otse südame löögisageduse anduri tuledesse. See võib kahjustada teie
nägemist. Veenduge, et lapsed ei vaata otse tuledesse.
• Külmad välitemperatuurid võivad mõõtmist mõjutada; hoidke end talvel või külma
ilma puhul südame löögisageduse mõõtmise ajal soojas.
• Mõõtke südame löögisagedust istuvas ja lõdvestunud asendis. Ärge liigutage südame
löögisageduse mõõtmise ajal oma keha. See võib põhjustada ebatäpseid südame
löögisageduse mõõtmistulemusi.
• Kui saate mõõtmistulemuse, mis erineb oodatud südame löögisagedusest väga palju,
puhake 30 minutit ja mõõtke seejärel uuesti.
62
Rakendused ja funktsioonid
• Enne mõõtmist suitsetamine või alkoholi tarbimine võib põhjustada teie tavalisest
südame löögisagedusest erinevaid tulemusi.
• Ärge, rääkige, haigutage ega hingake südame löögisageduse mõõtmise ajal sügavalt.
See võib põhjustada ebatäpseid südame löögisageduse mõõtmistulemusi.
• Kuna südame löögisageduse andur kasutab umbkaudse südame löögisageduse
mõõtmiseks valgust, võib selle täpsus sõltuvalt füüsilistest teguritest, mis mõjutavad
valguse neeldumist ja peegeldumist, nagu nt vereringe/vererõhk, naha seisund ja
asukoht ning veresoonte konsentratsioon, varieeruda. Lisaks ei pruugi mõõtmised olla
täpsed, kui teie südame löögisagedus on äärmiselt kõrge või madal.
• Kõhnade randmetega kasutajad võivad saada ebatäpsed südame löögisageduse
tulemused, kui seade on lõdvalt kinnitatud ning millest tingituna valgust
peegeldatakse ebaühtlaselt. Kui teie südame löögisageduse andur ei tööta korralikult,
kohandage seadme südame löögisageduse anduri asendit oma randmel paremale,
vasakule, üles või alla või pöörake seadet, et südame löögisageduse andur istub
kindalt vastu teie randme sisekülge.
• Kui südame löögisageduse andur on must, pühkige see puhtaks ning proovige uuesti.
Takistused seadme rihma ja teie randme vahel, nagu näiteks kehakarvad, mustus
või muud objektid, võivad takistada valguse ühtlast peegeldamist. Veenduge, et te
eemaldate sellised takistused enne kasutamist.
• Kui seade on puudutamisel kuum, eemaldage see, kuni see jahtub. Naha pikka aega
kestev kokkupuude seadme kuuma pinnaga võib põhjustada nahapõletust.
63
Rakendused ja funktsioonid
Kalorid
Saate vaadata oma kulutatud kaloreid päeva või nädala lõikes.
Toksake rakenduste ekraanil
(Samsung Health) ja avage kalorite ekraan. Samuti võite äärist
kellakuval päripäeva pöörata, valida vidina Terv. kokkuv. ja seejärel toksata kalorite menüüle.
Päeva andmete vaatamiseks toksake Kuva kõik kp-d.
• Põletatud kalorid arvestavad ka metabolismiga, mis on arvutatud vastavalt
registreeritud profiilile. Samsung Health rakenduse esimesel käivitamisel kuvatakse
põhiline metabolism põletatud kalorite asemel kuni rakenduse käivitamiseni.
• Aktiveerige oma mobiilseadme Samsung Healthi rakenduses kaalujälgimise
funktsioon, et näha kalorite saldo ekraanil oma kaalu. Te saate hallata päevas ja
nädalas kulutatavaid ja tarbitavaid kaloreid vastavalt seatud kaalueesmärgile.
64
Rakendused ja funktsioonid
Sammud
Galaxy Watch loendab teie tehtud sammud ja mõõdab läbitud vahemaa.
Sammude ja läbitud vahemaa mõõtmine.
Toksake rakenduste ekraanil
(Samsung Health) ja pöörake äärist päripäeva, et avada
sammulugeja ekraan. Samuti võite äärist kellakuval päripäeva pöörata, valida vidina Terv.
kokkuv. ja seejärel toksata sammulugeja menüüle.
Sammude koguarv hetkel
Eesmärk
Nädala andmete graafiku vaatamiseks libistage ekraanil üles või alla. Päeva andmete vaatamiseks
toksake Kuva kõik kp-d.
• Sammulugemisega alustamisel jälgib sammulugeja samme ja kuvab sammude
arvu väikese viivitusega, sest Galaxy Watch tuvastab liikumise täpselt alles pärast
mõningast ringi liikumist. Samuti võib tekkida väike viivitus täpse sammude arvu
kuvamisel, enne kui hüpikaken näitab, et teie eesmärk on saavutatud.
• Kui kasutate sammuloendurit auto- või rongisõidu ajal, võib vibratsioon mõjutada teie
sammude arvu.
65
Rakendused ja funktsioonid
Sammude eesmärgi seadmine
1
2
3
Toksake → Seaded.
Toksake Sammude eesm.
Eesmärgi seadmiseks keerake äärist ja toksake VALMIS.
Alarmi määramine
Sihtmärgini jõudmise alarmi saamiseks toksake → Seaded ja seejärel selle juures asuvat
Teavitused lülitit.
Korrused
Salvestage ja jälgige, kui palju korruseid te läbite.
Ronitud korruste mõõtmine
Toksake rakenduste ekraanil
(Samsung Health) ja pöörake äärist päripäeva, et avada korruste
lugeja ekraan. Samuti võite äärist kellakuval päripäeva pöörata, valida vidina Terv. kokkuv. ja
seejärel toksata korruste jälgimise menüüle.
Korruste koguarv hetkel
Eesmärk
66
Rakendused ja funktsioonid
Nädala andmete graafiku vaatamiseks libistage ekraanil üles või alla. Päeva andmete vaatamiseks
toksake Kuva kõik kp-d.
• Ühe korruse kõrguseks arvestatakse umbes 3 meetrit. Mõõdetud korrused ei pruugi
vastata tegelikult teie läbitud korrustele.
• Mõõdetud korrused ei pruugi olla täpsed, sõltuvalt keskkonnast, kasutaja liigutustest
ja hoonete tingimustest.
• Mõõdetud korruste arv ei pruugi olla täpne, kui vesi (vihm või dušh) või võõrkehad on
sisenenud atmosfääri rõhu andurisse. Kui Galaxy Watchile satub puhastusvahendit,
higi või vihmapiisku, loputage seda puhta veega ja laske atmosfääri rõhu anduril enne
kasutamist täielikult kuivada.
Korruste eesmärgi seadmine
1
2
3
Toksake → Seaded.
Toksake Korruste eesm.
Eesmärgi seadmiseks keerake äärist ja toksake VALMIS.
Alarmi määramine
Sihtmärgini jõudmise alarmi saamiseks toksake → Seaded ja seejärel selle juures asuvat
Teavitused lülitit.
67
Rakendused ja funktsioonid
Treening
Salvestage rakenduse Samsung Health treeningufunktsiooni abil oma treeninguteavet ja
põletatud kalorite hulka.
• Rasedatel naistel, eakatel ja noortel lastel ning teatud haiguste, nagu krooniline
südamehaigus või kõrge vererõhk, käes kannatavatel kasutajatel on soovitatav küsida
nõu litsentseeritud tervishoiutöötajalt.
• Kui te kogete pearinglust, valu või hingamisraskusi, lõpetage selle funktsiooni
kasutamine ning küsige nõu litsentseeritud tervishoiutöötajalt.
• Kui alles ostsite Galaxy Watchi või lähtestasite selle, looge profiil.
Külma ilmaga sportides arvestage järgmist:
• Vältige seadme kasutamist külma ilmaga. Võimalusel kasutage seadet siseruumides.
• Kui kasutate seadet külma ilmaga välistingimustes, katke Galaxy Watch seade enne
kasutamist varrukatega.
Treeningu alustamine
1
2
3
Toksake rakenduste ekraanil
(Samsung Health).
Keerake äärist päripäeva, et avada treeningumonitori kuva.
Toksake TREENING ja valige harjutuse tüüp. Täiendava treeningu tüübi lisamiseks toksake
.
Pöörake äärist päripäeva kella ekraanil ja saate alustada treeninguga otse
Mitmiktreen.-d vidinast. Toksake Lisa treeningu otseteid, et lisada kuni 4 erinevat
treeningu tüüpi.
4
Toksake eesmärgi tüübi ja sihtmärgi valimiseks Eesmärk.
Kui valite eesmärgiks Põhitreening saate trenni teha ilma aja või vahemaa piiranguta.
68
Rakendused ja funktsioonid
5
Treeningu andmete ekraani kohandamiseks toksake Treeningu ekraan.
• Lisainfo saamiseks vaadake Treeningu andmete ekraani kohandamine.
• Treeningu ajal ei saa treeningu andmete ekraani muuta.
6
Määrake iga treeningu tüübi jaoks valikud.
• Asukoht: määrake Galaxy Watchi GPS antenn jälgima välitreeningu ajal teie asukohta.
• Autom. peat.: määrake Galaxy Watchi treeningute funktsioon automaatselt peatuma, kui
treeninguga lõpetate.
• Juhendamise sagedus: määrake, et saada seadistatud vahemaa või aja saavutamisel
juhiseid.
• Basseini pikkus: määrake basseini pikkus.
7
Toksake treenimise alustamiseks
.
• Pärast Galaxy Watchi ostmist, esimest kasutamist või lähtestamist valige, kas soovite
kasutada Galaxy Watchi asukohateavet. Asukoha andmed on vaikimisi aktiveeritud.
• Teie pulsisagedust mõõdetakse sekundites, kui treenima hakkate. Seadmega Galaxy
Watch südame löögisageduse täpsemaks mõõtmiseks kandke Galaxy Watchi kindlalt
oma käsivarre alumises osas otse oma randme kohal.
• Ärge liigutage end enne, kui ekraanil kuvatakse teie pulssi, et seda saaks täpsemalt
mõõta.
• Erinevad tingimused, nagu näiteks keskkond, teie füüsiline seisund või Galaxy Watchi
kandmise viis, võivad pulsi näitamist ajutiselt takistada.
• Kui teete valiku Ujumine, aktiveeritakse veeluku režiim automaatselt.
69
Rakendused ja funktsioonid
8
Treeningu andmete ekraanilt näete treeningu andmeid, näiteks enda südame löögisagedust,
vahemaad, aega. Selleks tuleb pöörata äärikut või libistada ekraanil vasakule või paremale.
Ujumise ajal saate vaadata ka täiendavaid treeningandmeid, nagu näiteks oma eelmisi
tõmbeid ja tempot.
Muusika kuulamiseks keerake äärist vastupäeva.
• Kui valite Ujumine, aktiveeritakse veeluku režiim automaatselt ja puuteekraan
lülitatakse välja. Ekraan muutub automaatselt ja te saate oma treeningandmeid
vaadata.
• Kui valite Ujumine, ei pruugi järgmistel juhtudel tulemused täpsed olla:
– – lõpetate ujumise enne raja lõppu,
– – muudate ujumisliigutust keset harjutust,
– – lõpetate käte liigutamise enne raja lõppu,
– – kasutate ujumiseks ainult jalgu või liigute ilma käsi liigutamata.
– – kui te ei peata või taaskäivita harjutust tagasiliikumisklahviga, kuid lõpetate selle
tagasiliikumisklahvi ja LÕPP toksamisega.
9
Harjutusega alustamiseks või jätkamiseks vajutage tagasiliikumisklahvi.
Treeninguga lõpetamiseks toksake pärast treeningu peatamist LÕPP →
.
Ujumise lõpetamiseks toksake ja hoidke kõigepealt toitenuppu all, et veeluku režiim välja
lülitada, seejärel toksake LÕPP → .
70
Rakendused ja funktsioonid
10 Treeningu teabe vaatamiseks libistage pärast treeningu lõppu ekraanil üles või alla.
• Muusika jätkab mängimist ka siis, kui te treeningu lõpetate. Muusika peatamiseks
peatage taasesitus enne treeninguga lõpetamist või käivitage muusika peatamiseks
(Muusika).
• Kui Galaxy Watchi heli ei ole hea, saate kõlarisse kogunenud vee eemaldada valju
heliga. Toksake rakenduste ekraanil
(Seaded) → Täpsem → Veeluku režiim →
Vee väljut. → Esita heli.
Mitme treeningu tegemine
Saate logida erinevaid harjutusi ja läbida terve treeningukava, kui alustate uue treeninguga kohe
pärast aktiivse treeninguga lõpetamist.
1
2
3
Aktiivse treeningu peatamiseks vajutage Tagasiliikumise klahvi.
Toksake LÕPP → JÄRGMINE TREENING.
Valige treening ja alustage järgmise treeninguga.
Korduvate treeningutega alustamine
Saate teha korduvaid harjutusi, näiteks kükke või raskuste tõsteid. Teie Galaxy Watch loeb
korduvad liigutused kokku ning annab sellest märku helisignaaliga.
1
2
3
4
Toksake rakenduste ekraanil
(Samsung Health).
Keerake äärist päripäeva, et avada treeningumonitori kuva.
Toksake TREENING ja valige korduva harjutuse tüüp.
Toksake OK, kui kuvatakse valitud harjutuse juhis.
Kõigil harjutustel juhiseid ei ole.
71
Rakendused ja funktsioonid
5
Toksake eesmärgi tüübi ja sihtmärgi valimiseks Eesmärk.
• Kui valite eesmärgiks Põhitreening saate trenni teha ilma aja või korduste piiranguta.
• Teatud harjutuste puhul peab loendamiseks olema valitud vähemalt viis kordust.
6
Määrake iga treeningu tüübi jaoks valikud.
• Kord. loendur: lugege korduste arvu helisignaalidega.
• Kantakse randmel: lugemise täpsuse suurendamiseks valige ranne, millel Galaxy Watchi
kannate.
7
Toksake treenimise alustamiseks
8
Lugemine algab helisignaaliga.
9
.
Treening algab, kui olete sisse võtnud ekraanil näidatud algasendi.
Puhake pärast korduste lõpetamist. Samuti võite toksata JÄTA VAH., kui soovite edasi
liikuda järgmiste korduste juurde. Treening algab, kui olete sisse võtnud ekraanil näidatud
algasendi.
Harjutusega alustamiseks või jätkamiseks vajutage tagasiliikumisklahvi.
Treeninguga lõpetamiseks toksake pärast treeningu peatamist LÕPP →
.
10 Treeningu teabe vaatamiseks libistage pärast treeningu lõppu ekraanil üles või alla.
72
Rakendused ja funktsioonid
Treeningu andmete ekraani kohandamine
Kohandage treeningu andmete ekraani, mis kuvatakse treeningu ajal koos eelvaate teabega.
Treeningu ajal ei saa treeningu andmete ekraani muuta.
1
2
3
4
Toksake rakenduste ekraanil
(Samsung Health).
Keerake äärist päripäeva, et avada treeningumonitori kuva.
Toksake TREENING ja valige harjutuse tüüp.
Toksake Treeningu ekraan, valige treeningu ekraani tüüp, määrake selle kasutamine ja
ekraanil kuvatav teave.
Automaatne treeningutuvastus
Pärast treeningu tegemist üle kümne minuti ja Galaxy Watchi kandes, tuvastab seade
automaatselt, et olete trennis ja salvestab treeningu andmed, nagu näiteks treeningu tüüp,
kestvus ja põletatud kalorite arv.
Kui peatate treenimise enamaks kui üheks minutiks, tuvastab Galaxy Watch automaatselt, et
peatasite treenimise, ning see funktsioon lülitatakse välja.
• Saate vaadata nimekirja harjutustest, mida toetab automaatne harjutuste
tuvastamine, kui toksate Seaded → Treeningu tuvast. → Tuvastat. tegevused.
• Automaatne treeningutuvastus mõõdab läbitud vahemaad ja põletatud kaloreid,
kasutades kiirendussensorit. Mõõtmistulemused ei pruugi teie kõndimise, treeningu
või elustiili rutiinidest sõltuvalt täpsed olla.
Magamine
Analüüsige enda unemustreid ja jäädvustage need vastavalt südame löögisagedusele magamise
ajal.
73
Rakendused ja funktsioonid
• Unemuster koosneb neljast etapist (ärkamine, REM-uni, kerge uni, sügav uni), mida
analüüsitakse magamise ajal teie liikumise ja südame löögisageduse muutuste abil.
Samas peab südame löögisageduse magamise ajal mõõtmiseks olema aktiveeritud
Aut. pulsi seaded valik Alati. Lisainfo saamiseks vaadake Südame löögisageduse
jälgimine.
• Kui teie südame löögisagedus on ebaregulaarne, kui Galaxy Watch ei tuvasta
südame löögisagedust õigesti või kui te ei seadista Aut. pulsi seaded valikule Alati,
analüüsitakse unemustrit kolmes etapis (rahutu, kerge uni, liikumatu).
• Seadmega Galaxy Watch südame löögisageduse täpsemaks mõõtmiseks kandke
Galaxy Watchi kindlalt oma käsivarre alumises osas kohe randme kohal. Täpsemalt vt
Galaxy Watchi õige kandmine.
Unemustri mõõtmine
1
2
3
4
Magage Galaxy Watch randmel.
Galaxy Watch alustab unemustri mõõtmisega.
Pärast ärkamist toksake rakenduste ekraanil
(Samsung Health).
Keerake äärist päripäeva, et avada une jälgimise kuva.
Vaadake oma unemustrit ja -teavet.
74
Rakendused ja funktsioonid
Uneraporti teavituse seadistamine
1
2
Toksake → Teavitused.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Magamise aruande teavitused.
Teavitus kuvatakse pärast unemustri analüüsimist.
Süd. löög.
Mõõtke ja dokumenteerige oma südame löögisagedust.
• Galaxy Watchi pulsiandur on ette nähtud kasutamiseks ainult sportimise ja info
eesmärgil ning ei ole ette nähtud haiguste või muude seisundite diagnoosimiseks ega
raviks, leevenduseks või ennetamiseks.
• Seadmega Galaxy Watch südame löögisageduse täpsemaks mõõtmiseks kandke
Galaxy Watchi kindlalt oma käsivarre alumises osas kohe randme kohal. Täpsemalt vt
Galaxy Watchi õige kandmine.
• Kui te olete Galaxy Watchi just ostnud või lähtestanud, järgige ekraanil olevaid juhiseid
rakenduse kohta ning looge oma profiil.
Enne südame löögisageduse mõõtmist toimige järgmiselt.
• Puhake enne mõõtmisi 5 minutit.
• Kui mõõtmistulemus erineb oodatud südame löögisagedusest palju, puhake 30 minutit ja
mõõtke seejärel uuesti.
• Hoidke end talvel või külma ilmaga südame löögisageduse mõõtmisel soojas.
• Enne mõõtmist suitsetamine või alkoholi tarbimine võib põhjustada teie tavalisest südame
löögisagedusest erinevaid tulemusi.
• Ärge, rääkige, haigutage ega hingake südame löögisageduse mõõtmise ajal sügavalt. See
võib põhjustada ebatäpseid südame löögisageduse mõõtmistulemusi.
• Südame löögisageduse mõõtmistulemused võivad tulenevalt mõõtmisviisidest ja
keskkonnast erineda.
• Kui südame löögisageduse andur ei tööta, kontrollige Galaxy Watchi asendit oma randmel ja
veenduge, et miski ei takista anduri tööd. Kui sama probleem südame löögisageduse anduri
puhul püsib, külastage Samsungi teeninduskeskust.
75
Rakendused ja funktsioonid
Südame löögisageduse mõõtmine
1
2
3
Toksake rakenduste ekraanil
(Samsung Health).
Keerake äärist päripäeva, et avada pulsianduri kuva.
Toksake südame löögisageduse mõõtmise alustamiseks MÕÕDA.
Hetke pärast kuvatakse teie praegune südame löögisagedus.
Galaxy Watch kuvab teavet südame löögisageduse kohta. Südame löögisagedus
mõõdetakse vastavalt profiili sisestatud vanusele ja soole ning seade näitab, kas südame
löögisagedus jääb keskmise südame löögisageduse.
Südame löögisagedust saate mõõta ka otse. Pöörake äärist kellakuval, valige vidin Terv.
kokkuv. ja seejärel toksake südame löögisageduse jälgimise menüüle.
Nädala andmete graafiku vaatamiseks libistage ekraanil üles või alla. Päeva andmete vaatamiseks
toksake Kuva kõik kp-d.
76
Rakendused ja funktsioonid
Südame löögisageduse jälgimine
Galaxy Watch mõõdab ja salvestab pulsisageduse regulaarsete intervallidega automaatselt alati,
kui te ei kasuta eraldi treeningu mõõtmise rakendusi.
Toksake südame löögisageduse mõõtmise ekraanil , keerake äärist, et valida Aut. pulsi seaded
ja seejärel valige soovitud valik.
• Alati: südame löögisagedust mõõdetakse automaatselt pidevalt ja sõltumata liikumisest.
• Sagedane: Galaxy Watch mõõdab südame löögisagedust iga 10 minuti järel, kui te ei liigu.
• Mitte kun.: südame löögisagedust automaatselt ei mõõdeta.
Südame löögisagedust mõõdetakse treeningu ajal sõltumata Aut. pulsi seadetest.
Stress
Arvutage ja salvestage enda stressitase vastavalt enda südame löögisagedusele ja vähendage
stressi Galaxy Watchi hingamisharjutustega.
• Korduvad mõõtmised tagavad täpsemad tulemused.
• Stressitaseme mõõtmisel ei arvestata teie emotsioonidega.
• Seadmega Galaxy Watch südame löögisageduse täpsemaks mõõtmiseks kandke
Galaxy Watchi kindlalt oma käsivarre alumises osas kohe randme kohal. Täpsemalt vt
Galaxy Watchi õige kandmine.
Stressitaseme mõõtmine
1
2
Toksake rakenduste ekraanil
(Samsung Health).
Keerake äärist päripäeva, et avada stressi jälgimise kuva.
77
Rakendused ja funktsioonid
3
Toksake stressitaseme mõõtmise alustamiseks MÕÕDA.
Hetke pärast kuvatakse teie praegune stressitase.
Pöörake äärist päripäeva kella ekraanil ja saate mõõta stressitaset otse Stress vidinast.
Nädala andmete graafiku vaatamiseks libistage ekraanil üles või alla. Päeva andmete vaatamiseks
toksake Kuva kõik kp-d.
78
Rakendused ja funktsioonid
Stressi leevendamine
Galaxy Watchi abil saate stressi leevendamiseks kasutada sügava ja aeglase hingamise harjutusi.
1
2
3
4
5
Toksake pärast stressi mõõtmist HINGA >.
Toksake Eesmärk, valige äärist pöörates eesmärk ja toksake MÄÄRA.
Toksake Sissehing./Väljahing., et määrata sisse- ja väljahingamise aeg.
Toksake
ja alustage hingamist vastavalt helile.
Peatumiseks toksake
.
Stressitaseme jälgimine
Galaxy Watch mõõdab ja salvestab stressitaseme regulaarsete intervallidega automaatselt.
Toksake stressi jälgimise ekraanil , keerake äärist, et valida Autom. stressiseaded ja seejärel
valige aktiveerimiseks Alati.
Automaatset stressitaseme mõõtmist ei toimu, kui te magate või liigute aktiivselt.
Toit
Salvestage iga päev söödud kalorid ja võrrelge neid enda eesmärkide või päevaste soovitustega,
mis toetavad kaalu jälgimist.
Kui alles ostsite Galaxy Watchi või lähtestasite selle, looge profiil. Galaxy Watch näitab
päevas soovitatud kaloreid vastavalt profiilis määratud vanusele, soole ja füüsilisele
seisundile.
Kalorite salvestamine
1
2
Toksake rakenduste ekraanil
(Samsung Health).
Keerake äärist päripäeva ja avage toidu kuva.
79
Rakendused ja funktsioonid
3
Toksake LISA, valige äärist pöörates kalorid ja toksake VALMIS.
Eine tüübi muutmiseks toksake ekraani ülemises otsas asuval eine tüübil ja tehke
meelepärane valik.
Kande eemaldamiseks toksake toidu ekraanil , pöörake äärist, et valida Kustuta tänane logi,
valige andmed ja seejärel KUSTUTA.
Nädala andmete graafiku vaatamiseks libistage ekraanil üles või alla. Päeva andmete vaatamiseks
toksake Kuva kõik kp-d.
Kalorite eesmärgi määramine
1
2
Toksake toidu ekraanil, pöörake äärist ja valige Eesmärgi määr.
Seadistage päevane kalorite eesmärk ja toksake VALMIS.
Päevast kalorite eesmärki saate muuta ka ühendatud mobiilseadme rakendusest
Samsung Health.
80
Rakendused ja funktsioonid
Vesi
Salvestage ja jälgige, kui palju klaasitäisi vett te joote.
Veejoomise salvestamine
1
2
3
Toksake rakenduste ekraanil
(Samsung Health).
Keerake äärist päripäeva, et avada veemonitori kuva.
Kui joote klaasi vett, toksake
.
Kui sisestasite kogemata vale väärtuse, saate seda parandada, toksates
.
Nädala andmete graafiku vaatamiseks libistage ekraanil üles või alla. Päeva andmete vaatamiseks
toksake Kuva kõik kp-d.
Veejoomise eesmärgi seadmine
1
2
3
4
Toksake , pöörake äärist ja valige Eesmärgi määr.
Toksake lülitit Eesmärgi määr. funktsiooni aktiveerimiseks.
Toksake Päeva eesm.
Eesmärgi seadmiseks keerake äärist ja toksake VALMIS.
81
Rakendused ja funktsioonid
Kofeiin
Salvestage ja jälgige, kui palju tassitäisi kohvi te joote.
Kohvijoomise salvestamine
1
2
3
Toksake rakenduste ekraanil
(Samsung Health).
Keerake äärist päripäeva, et avada kofeiinimonitori kuva.
Kui joote tassi kohvi, toksake
.
Kui sisestasite kogemata vale väärtuse, saate seda parandada, toksates
.
Nädala andmete graafiku vaatamiseks libistage ekraanil üles või alla. Päeva andmete vaatamiseks
toksake Kuva kõik kp-d.
Kofeiinijoomise limiidi seadmine
1
2
3
4
Toksake , pöörake äärist ja valige Eesmärgi määr.
Toksake lülitit Eesmärgi määr. funktsiooni aktiveerimiseks.
Toksake Päeva eesm.
Eesmärgi seadmiseks keerake äärist ja toksake VALMIS.
82
Rakendused ja funktsioonid
Väljakutsed
Võrrelge oma sammulugeja nädala andmeid teiste Samsung Health kasutajatega. Saate seada
eesmärgi, võistelda oma sõpradega ja vaadata väljakutse olekut.
• Aktiveerige oma mobiilseadme Samsung Health rakenduses Koos-funktsioon, et
teavet oma Galaxy Watchist vaadata.
• See funktsioon ei ole saadaval, kui kasutate Galaxy Watchi ilma mobiiliseadmega
ühendamata.
1
2
Toksake rakenduste ekraanil
(Samsung Health).
Keerake äärist päripäeva ja avage kuva „Koos”.
Toksake üksikasjalike andmete vaatamiseks ekraanil. Näete näiteks sõprade väljakutsete olekut
või nende nädalast sammude edetabelit.
Seaded
Saate määrata erinevaid treeninguga seotud valikuid.
Toksake
(Samsung Health), keerake äärist päripäeva ja toksake Seaded.
• Profiil: sisestage oma profiili teave, näiteks oma sugu, pikkus ja kaal.
• Treeningu tuvast.: seadistage Galaxy Watch treeningut automaatselt tuvastama.
• Passiivse aja märguanded: annab teada passiivsest ajast, kui te ei ole Galaxy Watchi
kandmise ajal pikemalt liikunud.
• Spikker: vaadake teavet Samsung Health rakenduse kohta.
83
Rakendused ja funktsioonid
Lisateave
• Sellise andmekogumise eesmärk on üksnes pakkuda teile soovitud teenust, sh lisateavet,
mis suurendab teie heaolu, varundada ja sünkroonida andmeid, andmeid analüüsida ning
koostada statistikat, et arendada ja pakkuda paremaid teenuseid. (Kuid kui logite oma
Samsungi kontosse sisse rakendusest Samsung Health, võidakse andmete varundamise
eesmärgil andmed serverisse salvestada.) Isikuandmeid võib säilitada kuni selliste
eesmärkide lõpetamiseni. Kui olete andmeid suhtlusvõrkudes jaganud või mäluseadmetesse
edastanud, peate need eraldi kustutama.
• Teie võtate kogu vastutuse suhtlusvõrgustikes jagatud või teistele edastatud andmete
ebasobiva kasutamise eest. Olge isiklike andmete jagamisel ettevaatlik.
• Kui Galaxy Watch on ühendatud mobiilseadmega, kinnitage korrektseks töötamiseks
sideprotokoll. Kui kasutate juhtmevaba ühendust, nagu Bluetooth, võivad teiste seadmete
tekitatud elektroonilised häired Galaxy Watchi mõjutada. Vältige Galaxy Watchi kasutamist
teiste raadiolaineid edastavate seadmete läheduses.
• Rakenduses Samsung Health kasutatav sisu võib sõltuvalt rakenduse tarkvara versioonist
erineda. Rakendusega pakutavaid teenuseid võidakse eelneva etteteatamiseta muuta või
lõpetada.
• Rakenduse Samsung Health saadaolevad funktsioonid ja teenused võivad olenevalt teie
asukohariigis kehtivatest seadustest ja eeskirjadest erineda.
• Olenevalt teie asukohariigist ei pruugi mõned rakenduse Samsung Health funktsioonid
saadavad olla.
• Samsung Health rakenduse funktsioonid on ette nähtud kasutamiseks ainult sportimise ja
info eesmärgil ning ei ole mõeldud haiguste või muude seisundite diagnoosimiseks ega
raviks, leevenduseks või ennetamiseks.
• Mõõdetud vahemaa võib tegelikust vahemaast ebaühtlase sammu, kohalkõnni või
ringi kõndimise tõttu erineda.
• Salvestatakse ainult viimase kolmekümne päeva andmed. Vanemaid andmeid saate
oma mobiilseadmel vaadata sealt, kuhu Samsung Health rakendus installitud on.
84
Rakendused ja funktsioonid
GPS
Galaxy Watchil on GPS-andur, mis saab reaalajas teie asukoha teavet kontrollida ilma, et peaks
ühenduma mobiiliseadmega. Kui kasutate Galaxy Watchi ilma mobiilsideseadmega ühendamata
või kasutate rakendusi, nagu näiteks Alti-barom., aktiveeritakse Galaxy Watchi GPS-andur.
Samuti saate enda asukoha teha teistele saadavaks näiteks hädaabisõnumit saates.
Toksake rakenduste ekraanil
(Seaded) → Ühendused → Asukoht ning toksake selle
aktiveerimiseks Asukoht lülitit.
Asukoha määramise meetodi valimiseks kerige ekraanil alla ja valige suvand.
Kui Galaxy Watch ja mobiilsideseade on ühendatud, kasutab see funktsioon mobiilsideseadme
GPS-andurit. Aktiveerige mobiiliseadme asukohafunktsioon, et GPS-andurit kasutada.
GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu
ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
Alti-barom.
Mõõtke oma hetkeasukoha kõrgust ja atmosfääri rõhku, kasutades sisseehitatud armosfääri
andurit.
Toksake rakenduste ekraanil
(Alti-barom.). Või pöörake äärist päripäeva kella ekraanil ja
valige käivitamiseks Alti-baromeeter vidin.
Baromeetri vaatamiseks libistage vasakule või paremale.
Altimeeter
Baromeeter
85
Rakendused ja funktsioonid
Hetkekõrguse mõõtmine
Mõõtke oma hetkekõrgust ja vaadake graafikut viimase 6 tunni muutustest.
Toksake rakenduste ekraanil
(Alti-barom.). Või pöörake äärist päripäeva kella ekraanil ja
valige käivitamiseks Alti-baromeeter vidin.
• Kui ostsite või lähtestasite Galaxy Watchi hiljuti, toksake Galaxy Watchi GPSfunktsiooni aktiveerimiseks ALUSTA.
• Pärast altimeetri kalibreerimist muutuvad selle andmed aja jooksul vähem täpseks.
Täpse kõrguse mõõtmiseks toksake kiirelt mitu korda , et altimeeter uuesti
kalibreerida.
• Mõõdetud kõrgus ei pruugi olla täpne, kui vesi (vihm või dušh) või võõrkehad on
sisenenud atmosfääri rõhu andurisse. Kui Galaxy Watchile satub puhastusvahendit,
higi või vihmapiisku, loputage seda puhta veega ja laske atmosfääri rõhu anduril enne
kasutamist täielikult kuivada.
Praegune kõrgus
Muutus kõrguses
Viimase kalibreerimise aeg
Kalibreeri
Kõrguse kalibeerimine käsitsi
Saate mõõdetud kõrgust käsitsi kalibreerida.
1
2
3
4
Seadete ekraani avamiseks libistage vasakule või pöörake äärist päripäeva.
Toksake MUUDA >.
Toksake Käsitsi kalibreerimine ja aktiveerimiseks Käsitsi kalibreerimine lülitit.
Toksake Kõrgus ja sisestage kontrollväärtus.
Kõrgus kalibreeritakse vastavalt sisestatud kontrollväärtusele.
86
Rakendused ja funktsioonid
Praeguse atmosfääri rõhu mõõtmine
Mõõtke hetkel kehtivat atmosfääri rõhku ja vaadake graafikut viimase 6 tunni muutustest. Rõhu
prognoosi mõõteseadme abil saate valmistuda ilmamuutusteks.
1
2
Toksake rakenduste ekraanil
(Alti-barom.). Või pöörake äärist päripäeva kella ekraanil ja
valige käivitamiseks Alti-baromeeter vidin.
Baromeetri ekraani avamiseks libistage vasakule.
Mõõdetud atmosfääri rõhk ei pruugi olla täpne, kui vesi (vihm või dušh) või võõrkehad
on sisenenud atmosfääri rõhu andurisse. Kui Galaxy Watchile satub puhastusvahendit,
higi või vihmapiisku, loputage seda puhta veega ja laske atmosfääri rõhu anduril enne
kasutamist täielikult kuivada.
Praegune atmosfääri rõhk
Muutused atmosfääri rõhus
Rõhu prognoosi näidik
Alti-baromeetri konfigureerimine
Kerige ekraani seadete ekraani avamiseks ning toksake MUUDA >, et järgmisi suvandeid
kasutada.
• Autom. värskend.: pärast altimeetri reguleerimist kalibreeritakse see mõne aja möödudes
automaatselt uuesti.
• Käsitsi kalibreerimine: kalibreerige altimeetrit või rõhku vastavalt selle jaoks sisestatud
kontrollväärtusele või meretaseme rõhule.
• Rõhuhoiatused: määrake seadet teid teavitama äkilistest muutustest atmosfääri rõhus.
• Kõrguse ühik: muutke kõrgusühikut.
• Rõhuühik: muutke rõhuühikut.
• Spikker: kuvab infot kõrgusmõõturi abil.
87
Rakendused ja funktsioonid
Muusika
Sissejuhatus
Kuulake Galaxy Watchi ja mobiilseadmesse salvestatud muusikat.
Muusika esitamine
Toksake rakenduste ekraanil
käivitamiseks Muusika vidin.
(Muusika). Või pöörake äärist päripäeva kella ekraanil ja valige
Galaxy Watchi salvestatud muusikat kuulates libistage ekraani allservast ülespoole, et avada
muusikakogu ekraani. Teegi kuval saate vaadata hetkel mängitavat pala ja esitusloendit ning
sorteerida muusikat palade, albumite ja esitajate kaupa.
Taasesituse peatamine ja
jätkamine.
Helitugevuse reguleerimine.
Muusika edastamiseks kasutatava
seadme muutmine.
Taaskäivitab hetkel mängiva faili
või hüppab eelnevale failile.
Kiireks tagasikerimiseks toksake ja
hoidke.
Järgmisele failile hüppamine.
Kiireks edasikerimiseks toksake ja
hoidke.
Muusika importimine
Importige oma mobiilsideseadmesse salvestatud muusika Galaxy Watchi.
1
2
3
4
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable rakendus.
Toksake SEADED → Sisu lisamine kella.
Toksake Lugude lisamine.
Valige failid ja toksake VALMIS.
88
Rakendused ja funktsioonid
Selleks, et sünkroonida mobiiliseadmes olevat muusikat oma Galaxy Watchiga, toksake valiku
MUUSIKA all olevat lülitit Automaatne sünkroonimine. Teie mobiiliseadmes olev muusika
sünkroonitakse automaatselt Galaxy Watchiga, kui järelejääv akutase on rohkem kui 15%.
Galaxy Watchiga muusika esitamine
Esitage Galaxy Watchi salvestatud muusikat sisseehitatud kõlari kaudu. Lisaks saate kuulata
muusikat ühendatud Bluetoothi peakomplekti kaudu.
1
2
3
Toksake
(Muusika).
Toksake , et oma Galaxy Watchi salvestatud muusikat esitada.
Ikoon muutub
.
Toksake .
Muusika taasesitus mobiilsideseadmest
Esitage mobiiliseadmesse salvestatud muusikat ja kontrollige seda oma Galaxy Watchiga.
Mobiilsideseade
1
Käivitage muusikamängija rakendus.
Galaxy Watch
2
3
4
Toksake
Toksake
(Muusika).
, et oma mobiiliseadmesse salvestatud muusikat esitada.
Ikoon muutub .
Toksake .
Et vahetada Galaxy Watchi kasutatavat muusikamängijat toksake → Muusikamängija ja valige
rakendus mobiilseadmesse installitud muusikamängijate rakenduste hulgast.
89
Rakendused ja funktsioonid
Muusika esitamine ilma mobiilsideseadet ühendamata
Kuulake muusikat või raadiot, kasutades Galaxy Watchi iseseisvalt. Peate Galaxy Watchile laadima
muusika või raadio esitamise rakenduse.
Toksake rakenduste ekraanil
(Galaxy Apps). Sirvige ja laadige alla muusika või raadio
esitamise rakendus keskkonnas Galaxy Apps ja käivitage rakendus.
Reminder
Lisage meeldetuletusi sündmustele, näiteks piletite ostmine, pesumajja minemine või ravimi
ostmine, ilma et peaksite kalendrirakendust kasutama. Saate seadistada alarme, et kindlatel
aegadel meeldetuletusi saada.
Meeldetuletuse loomine
1
Toksake rakenduste ekraanil
(Reminder) → Loo meeldet. Või keerake äärist päripäeva
kellakuval ja toksake Loo meeldet. Reminder vidinal.
Kui teil on salvestatud meeldetuletus, toksake Loomine või
2
loendi ülaosas.
Kui teie Galaxy Watch toetab häälsisestust, rääkige meeldetuleseks ajakava. Kui olete
lõpetanud, toksake VALMIS.
Või toksake Kirjuta memo >, sisestage tekst ja toksake Teh.
3
4
Alarmi seadmiseks toksake Määra kellaaeg >, määrake alarmi aeg äärist pöörates ning
VALMIS.
Toksake SALVESTA.
90
Rakendused ja funktsioonid
Meeldetuletuse alarmi vaatamine
Alarmi ilmudes kontrollige meeldetuletuse andmeid.
Lisaks saate avada teavituste paneeli ja meeldetuletuste vaatamiseks äärist vastupäeva pöörata.
• Kõik Galaxy Watchil salvestatud meeldetuletused sünkroonitakse automaatselt
ühendatud mobiilsideseadmega ning saate alarme ning teavet ka mobiiliseadmelt.
• Meeldetuletuse uuesti seadmiseks toksake Redigeeri aega > või toksake ja keerake
äärist ning valige meeldetuletuse eemaldamiseks Kustuta.
Meeldetuletuse täitmine või kustutamine
Kui olete oma ülesande lõpetanud, saate määrata meeldetuletuse täidetuks või selle kustutada.
Lõpetamiseks toksake meeldetuletuse üksikasjade all Valmis.
Selle kustutamiseks toksake , keerake äärist ja toksake Kustuta.
Kalender
Vaadake mobiilsideseadmes ja Galaxy Watchis ajakavastatud sündmuseid.
Kõik Galaxy Watchil ajakavastatud sündmused sünkroonitakse automaatselt ühendatud
mobiilsideseadmega ning saate alarme ka mobiiliseadmelt.
1
2
3
Toksake rakenduste ekraanil
(Kalender).
Toksake kuukalendril ükskõik kuhu.
Kuvatakse käimasoleva päeva sündmuste loend.
Saabuvate sündmuste vaatamiseks keerake äärist päripäeva.
91
Rakendused ja funktsioonid
Ilm
Kui seadmed on ühendatud, saab Galaxy Watchis vaadata mobiilseadmes määratud asukohtade
ilmateadet.
Toksake rakenduste ekraanil
käivitamiseks Ilm vidin.
(Ilm). Või pöörake äärist päripäeva kella ekraanil ja valige
Käimasoleva päeva ilmateate vaatamiseks toksake ekraani ja keerake äärist.
Mõne teise linna ilmateate lisamiseks pöörake äärist päripäeva või libistage ekraanil vasakule,
toksake Lisa asukoht ja lisage seejärel linn ühendatud mobiilseadme kaudu.
Täiendavat linna ei saa lisada, kui kasutate Galaxy Watchi ilma mobiiliseadmega
ühendamata.
Alarm
Määrake alarme ja hallake neid.
Alarmide seadistamine
1
2
3
4
Toksake rakenduste ekraanil
(Alarm).
Toksake Lisa märguanne.
Kui teil on salvestatud alarm, toksake alarmide loendis Lisa.
Alarmi seadmiseks keerake äärist ja toksake EDASI.
Valige päevad, millal alarm peab korduma ja toksake SALVESTA.
Salvestatud alarm lisatakse alarmide loendisse.
Toksake alarmide loendis
, et alarmi aktiveerida, või
92
, et seda deaktiveerida.
Rakendused ja funktsioonid
Alarmide peatamine
Lohistage
alarmi peatamiseks suurest ringist välja. Selle asemel võite äärist päripäeva pöörata.
Kui soovite kasutada tukastamise nuppu, lohistage
võite äärist vastupäeva pöörata.
väljapoole suuremat ringi. Selle asemel
Alarmide kustutamine
Toksake ja hoidke alarmiloendis alarmi ning toksake seejärel KUSTUTA.
Maailmakell
Maailmakella loomine
1
2
Toksake rakenduste ekraanil
(Maailmakell).
Toksake Lisage linn.
Kui teil on salvestatud maailmakell, toksake kellade loendis Lisa.
3
Pöörake äärist, et gloobusel ajatsooni valida.
4
Toksake linna nimele, mis esindab valitud ajatsooni.
Lisaks saate toksata KÕIK LINNAD >, et linna otsida või loendist linna valida.
Maailmakella kustutamine
Toksake ja hoidke maailmakellade loendis kella ning toksake seejärel KUSTUTA.
93
Rakendused ja funktsioonid
Galerii
Piltide importimine ja eksportimine
Piltide importimine mobiilsideseadmest
1
2
3
4
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable rakendus.
Toksake SEADED → Sisu lisamine kella.
Toksake Piltide kopeerimine.
Valige failid ja toksake VALMIS.
Mobiilsideseadme piltide Galaxy Watchiga sünkroonimiseks toksake Automaatne
sünkroonimine lülitit valiku PILDID all, seejärel Sünkroonitavad albumid, valige Galaxy Watchi
imporditavad albumid ja toksake VALMIS. Valitud albumid sünkroonitakse Galaxy Watchiga
automaatselt ja kui selle järelejääv akutase on rohkem kui 15%.
Piltide eksportimine mobiilsideseadmesse
1
2
3
4
5
Toksake rakenduste ekraanil
(Galerii).
Toksake pildil.
Toksake ja hoidke sõrme pildil, mida soovite eksportida.
Keerake äärikut ja valige pildid, mida soovite eksportida.
Toksake → Saada telefoni.
Saate oma mobiiliseadet kasutades eksporditud pilte vaadata läbi rakenduste, nagu näiteks
Galerii.
94
Rakendused ja funktsioonid
Piltide vaatamine
Saate vaadata ja hallata Galaxy Watchis olevaid pilte.
1
2
Toksake rakenduste ekraanil
(Galerii).
Pildiloendis kerimiseks ja pildi valimiseks keerake äärist.
Suurendamine ja vähendamine
Tehke pildi vaatamise ajal selle suurendamiseks või vähendamiseks pildil topelttoks.
Kui pilt on suurendatud, saate vaadata ülejäänud pilti ekraani kerides.
Piltide kustutamine
1
2
3
4
5
Toksake rakenduste ekraanil
(Galerii).
Toksake pildil.
Toksake ja hoidke all pilti, mida soovite kustutada.
Keerake äärikut ja valige pildid, mida soovite kustutada.
Toksake KUSTUTA →
.
95
Rakendused ja funktsioonid
Uudiste kok.võte
Võimaldab vaadata viimaseid artikleid erinevatest kategooriatest. Saate hoida end kursis teid
huvitavate uudisekategooriatega.
1
2
3
4
Toksake rakenduste ekraanil
(Uudiste kok.võte). Või pöörake äärist päripäeva kella
ekraanil ja valige käivitamiseks Uudiste kok.võte vidin.
Uudiste kok.võte rakenduse esimesel kasutamisel lugege õiguslikku teadet ja toksake
NÕUSTUN.
Toksake ALUSTA, et valida kindla kategooria artikkel ja toksake OK.
Kategooriate muutmiseks toksake → Vali teema ja valige seejärel soovitud kategooriad.
Artikli lugemiseks toksake sellel.
Artikli täisteksti lugemiseks toksake
mobiilsideseadmes.
(Kuva telefonis) ja lugege seda oma
Regiooni valimine
Toksake , pöörake äärist, et valida Vali piirkond ja valige seejärel soovitud regioon.
Sedasi saate vaadata kohalikke uudiseid.
96
Rakendused ja funktsioonid
Leia mu tel.
Kui olete mobiilseadme ära kaotanud, aitab Galaxy Watch seda leida.
See funktsioon ei ole saadaval, kui kasutate Galaxy Watchi ilma mobiiliseadmega
ühendamata.
1
2
Toksake rakenduste ekraanil
Toksake
(Leia mu tel.).
.
Mobiilsideseade teeb häält ja lülitab ekraani sisse. Toksake
mobiilseadmele või toksake Galaxy Watchil .
ja lohistage see
Mobiilsideseadme asukoha vaatamine
Toksake → Leia telefon.
Galaxy Watch kuvab teie mobiilsideseadme asukoha.
Leia minu kell
Kui oma Galaxy Watchi kaotate, saate kasutada oma mobiiliseadmel rakendust Galaxy Wearable,
et seda otsida.
See funktsioon ei ole saadaval, kui kasutate Galaxy Watchi ilma mobiiliseadmega
ühendamata.
1
2
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable ja toksake SEADED → Leia minu kell.
Toksake
.
Galaxy Watch toob kuuldavale heli, väriseb ja ekraan lülitub sisse. Helo ja värina peatamiseks
lohistage väljapoole Galaxy Watchi suurt ringi või keerake äärist päripäeva või toksake
mobiilsideseadmes .
97
Rakendused ja funktsioonid
Galaxy Watchi kaugjuhtimine
Kui te enda Galaxy Watchi ei leia, toksake HANGI ASUKOHT, et vaadata enda Galaxy Watchi
asukohta.
Kui teie Galaxy Watch on kadunud või varastatud, saate seda kaudselt kontrollida. Käivitage oma
mobiiliseadmel Galaxy Wearable, toksake SEADED → Leia minu kell → MÄÄRA TURVALISUS,
valige funktsioon ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
See funktsioon on saadaval ainult pärast Samsungi konto registreerimist nii Galaxy
Watchil kui ka mobiilseadmel.
Hädaabisõnumid
Saate hädaolukorras saata hädaabisõnumi, kui vajutate Galaxy Watchi avakuvaklahvi kiirelt kolm
korda. Lisaks saate seadistada Galaxy Watchi automaatselt oma hädaabikontaktidele helistama.
Hädaabisõnumite seadistamine
1
2
Käivitage oma mobiiliseadmel Galaxy Wearable ja toksake SEADED → Hädaabitaotluste
saatmine ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Järgige ekraanil olevaid juhiseid, et lisada hädaabikontakte, kui te ei ole seda juba varem
teinud.
Hädaabikontaktide lisamine
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable ja toksake SEADED → Hädaabitaotluste
saatmine → Hädaabisõnumite saaja: → LISA.
Toksake Loo kontakt ja sisestage kontakti info või toksake Vali kontaktidest, et lisada
olemasolev kontakt esmase kontaktina.
98
Rakendused ja funktsioonid
Hädaabikõnede aktiveerimine
Seadistage Galaxy Watch automaatselt teie hädaabikontaktile helistama, kui olete saatnud
hädaabisõnumi. Saate helistada vaid ühele oma hädaabikontaktile.
Käivitage oma mobiiliseadmel Galaxy Wearable ja toksake SEADED → Hädaabitaotluste
saatmine. Toksake selle aktiveerimiseks Hädaabikõned kontaktile lülitit ning valige
hädaabikontakt.
Hädaabisõnumi viivituse seadistamine
Seadistage Galaxy Watch tühistama hädaabisõnumi saatmist veidi pärast seda, kui olete Galaxy
Watchi avakuvaklahvi kolm korda kiirelt vajutanud.
Käivitage oma mobiiliseadmel Galaxy Wearable ja toksake SEADED → Hädaabitaotluste
saatmine. Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Tagasiloen. enne saatmist.
Hädaabisõnumite saatmine
Vajutage hädaolukorras kiiresti kolm korda Galaxy Watchi avakuvaklahvi.
Sõnum, koos teie asukohaandmetega saadetakse varem seadistatud hädaabikontaktile ning
kuvatakse 60 minutiks. Kui on aktiveeritud funktsioon Hädaabikõned kontaktile, helistab Galaxy
Watch automaatselt valitud hädaabikontaktile.
Pärast hädaabisõnumi saatmist kuvatakse teavituste paneelil ikoon
vaadata hädaabisõnumi tulemust.
, millel toksates saate
Minu asukoha vaatamine
Kui olete saatnud oma asukohateavet sisaldava hädaabisõnumi, saate oma asukohta teavituste
paneelil vaadata. Libistage kella ekraanil paremale või keerake äärist vastupäeva ja toksake
hädaabisõnumi ekraanil, et näha kaardil enda asukohta.
Selleks, et lõpetada hädaabikontaktidega asukoha jagamine, kerige ekraanil alla ja toksake
(Lõpeta jagamine) → .
99
Rakendused ja funktsioonid
E-post
Vaadake mobiilseadmesse saabunud sõnumeid ja vastake neile.
E-kirjade lugemine
1
2
Toksake rakenduste ekraanil
(E-post).
E-posti kuva avamiseks valige e-kiri.
Et lugeda e-kirja mobiilseadmest, toksake , pöörake äärist ja valige Kuva telefonis.
E-kirjale vastamiseks valige sisendrežiim ja sisestage e-kiri.
Olenevalt Galaxy Watchiga ühendatud mobiilseadmest, ei pruugi e-kirjadele vastamine
võimalik olla.
PPT juhtseade
Sissejuhatus
Pärast Galaxy Watchi arvutiga ühendamist saate Galaxy Watchi abil juhtida arvutis PPT-slaide.
Galaxy Watchi ühendamine arvutiga Bluetoothi kaudu
1
Toksake rakenduste ekraanil
2
Toksake ÜHENDA.
(PPT juhtseade).
Õppige Galaxy Watchi ekraanil kuvatavate juhiste abil seadme põhifunktsioone ja juhikuid.
Teie Galaxy Watch siseneb Bluetoothi sidumise režiimi ja arvuti leiab Galaxy Watchi.
100
Rakendused ja funktsioonid
3
4
Otsige või valige Galaxy Watch arvuti Bluetoothi seadmete loendist.
Pärast seda järgige ühendamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui arvuti ja Galaxy Watch ei ühendu, tühistage mõlemal seadmel Bluetoothi päring.
Teise võimalusena eemaldage Galaxy Watch arvutist, mis varem Bluetoothi loendis kuvati
ja proovige uuesti. Lisateabe saamiseks vaadake arvuti kasutusjuhendit.
5
Toksake slaidide juhtimiseks SLAIDISEANSS.
Toksake järgmisele slaidile liikumiseks
või eelmisele slaidile liikumiseks
võimalusena keerake äärist päri- või vastupäeva, et liikuda slaidide vahel.
. Teise
Toksake PUUTEPADI > ja liigutage sõrme ekraanil, et juhtida arvuti kursorit.
Galaxy Watchi ekraan võib slaidide kontrollimisel välja lülituda. Alati sees püsiva ekraani
määramiseks toksake → Ekraan alati sisse lülit. ja toksake aktiveerimiseks lülitit Alati
sees.
6
Toksake slaidide juhtimise lõpetamiseks LÕPETA.
Galaxy Watchi ühendamine uue arvutiga
1
2
Galaxy Watchi uue arvutiga ühendamiseks toksake ja keerake äärist, et valida Ühenda uus
arvuti.
Toksake Galaxy Watchi eelmisest arvutist lahti ühendamiseks
ÜHENDA, et see uue arvutiga siduda.
101
ja toksake seejärel
Rakendused ja funktsioonid
Alarmi funktsioonide määramine
Lõpetamise märguande määramine
Slaidiesitlust tehes saate määrata Galaxy Watchil ettenähtud lõpetamise aja ja määrata Galaxy
Watchil vastava alarmi.
1
2
3
Toksake , pöörake äärist ja valige Lõpetamise märguanne.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Lõpetamise märguanne.
Toksake Kellaaja määramine ja keerake äärist, et määrata lõpetamise aeg ning toksake
MÄÄRA.
Intervalli märguannete määramine
Määrake Galaxy Watchil regulaarsed intervalli märguanded, et saada ettekande ajal teateid.
1
2
3
Toksake ja pöörake äärist, et valida Intervallmärguanded.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Intervallmärguanded.
Toksake Intervalli määramine ja keerake äärist, et määrata intervall ning toksake MÄÄRA.
102
Rakendused ja funktsioonid
Samsung Flow
Sissejuhatus
Rakenduse Samsung Flow abil saate Galaxy Watchiga avada oma Windowsi arvuti või
tahvelarvuti.
• See funktsioon on saadaval vaid siis, kui kasutate Windowsi arvutit või tahvelarvutit.
• Kui teie mobiilseadmes, Windowsi arvutis või tahvelarvutis ei ole Samsung Flow veel
installitud, laadige see alla Galaxy Apps, Play pood või Microsoft Store kaudu.
• Samsung Flow kasutamiseks seadistage ekraanilukk Galaxy Watchis ja mobiilseadmes.
Galaxy Watchi ja mobiilseadme ekraaniluku funktsiooni kasutamiseks vaadake
Lukustusekraan ja mobiilseadme kasutusjuhendit.
Seadmete ühendamine Bluetoothi kaudu
Ühendage oma Galaxy Watch ja mobiilseade Windowsi arvuti või tahvelarvutiga.
Galaxy Watch
1
2
Toksake rakenduste ekraanil
Toksake
(Samsung Flow).
.
Teie Galaxy Watch siseneb Bluetoothi sidumise režiimi ja Windowsi arvuti või tahvelarvuti
leiab Galaxy Watchi.
Mobiilsideseade
3
Käivitage Samsung Flow rakendus.
103
Rakendused ja funktsioonid
Arvuti või tahvelarvuti
4
5
6
Otsige või valige Galaxy Watch ja mobiilseade oma Windowsi arvuti või tahvelarvuti
Bluetoothi seadmete loendist.
Käivitage Samsung Flow rakendus ja valige ALUSTA, et registreerida Galaxy Watch ja
mobiilseade.
Pärast seda järgige ühendamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Arvuti või tahvelarvuti avamine
Arvuti või tahvelarvuti tavapärane avamine
1
2
Liigutage oma Galaxy Watch Windowsi arvuti või tahvelarvuti lukustusekraani lähedale.
Windowsi arvuti või tahvelarvuti avamiseks pöörake äärist päripäeva.
Arvuti või tahvelarvuti avamine lihtsa avamise meetodiga
1
2
3
Toksake Galaxy Watchi rakenduste ekraanil
(Samsung Flow).
Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Lihtne lukust avamine.
Liigutage oma Galaxy Watch Windowsi arvuti või tahvelarvuti lukustusekraani lähedale.
Windowsi arvuti või tahvelarvuti avatakse automaatselt.
104
Rakendused ja funktsioonid
Galaxy Apps
Laadige alla spetsiaalseid rakendusi ja kellaplaate Galaxy Watchist, mitte ühendatud
mobiiliseadme kaudu.
Toksake rakenduste ekraanil
(Galaxy Apps). Kerige loendis ja valige alla laetav rakendus või
kellaplaat või toksake
rakenduste märksõna järgi otsimiseks.
Toksake ja pöörake äärist, et valida Kuva telefonis ja käivitage mobiilseadmel Galaxy Apps.
Seejärel sirvige ja valige allalaadimiseks rakendus või kellaplaat.
Enne rakenduse kasutamist peate ühendatud mobiilsideseadmel registreerima enda
Samsungi konto.
Seaded
Sissejuhatus
Kohandage funktsioonide ja rakenduste seadeid. Mitmesuguseid seadesuvandeid
konfigureerides saate oma Galaxy Watchi rohkem isikupärastada.
Toksake rakenduste ekraanil
(Seaded).
Sihverplaadid
Kellakuvade kohandamine.
Toksake seadete ekraanil Sihverplaadid.
• Kellad: kella liigi valimine. Lisaks saate valida üksusi, mida kella numbrilaual kuvatakse ja
laadida alla rohkemaid numbrilaudasid keskkonnast Galaxy Apps.
• Kell alati sees: Galaxy Watchi seadistamine kella kuvama ka siis, kui ekraan on välja lülitatud.
Kell alati sees funktsioon töötab vaid Galaxy Watchi kandmise ajal.
105
Rakendused ja funktsioonid
• Sihverpl. järj.: valige kellaplaatide järjestus.
– – Uusim esimesena: määrake esimesena ilmuma viimati kasutatud kellaplaat.
– – Kohandatud: kohandage kellaplaat vastavalt enda eelistustele.
• Kõlin kord tunnis: seadistage Galaxy Watch iga tund heli või värinaga märku andma.
• Teavituste indikaator: seadistage Galaxy Watchi kuvama kella ekraanil oranži täppi märgina
sellest, et teil on kontrollimata teateid.
• Olekuindikaator: määrake kellakuval näidatavad olekuindikaatorid.
Heli ja värin
Muutke Galaxy Watchi heli ja värina seadistusi.
Toksake seadete ekraanil Heli ja värin.
Mõned valikud ei ole saadaval, kui kasutate Bluetoothiga mudelit ilma mobiilseadet
ühendamata.
• Helirežiim: Galaxy Watchi seadistamine helirežiimi, vaikse või värina režiimi kasutamiseks.
• Värin koos heliga: Galaxy Watchi seadistamine sissetulevate kõnede ja teavituste korral
värisema ja helisema.
• Helitugevus: reguleerige helina, meedia, teavituste ja süsteemi helitugevust.
• Helina kuva ei näidata, kui kasutate Bluetoothi mudelit ilma mobiilseadet
ühendamata.
• Voice Assistant teenuse aktiveerimisel saate kasutada ka juurdepääsetavuse
funktsiooni.
• Värina tugevus: teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
• Pikk värin: Galaxy Watchi seadistamine sissetulevate kõnede ja teavituste korral pikemalt
värisema.
• Helin: helina muutmine.
• Helina värin: valige sissetulevate kõnede jaoks vibreerimismuster.
• Teavituse heli: teavitamise helina muutmine.
• Teavituse värin: valige teavituste jaoks vibreerimismuster.
• Puuteheli: seadistage Galaxy Watch heli tekitama, kui puuteekraanil valitakse rakendusi või
suvandeid.
106
Rakendused ja funktsioonid
Ekraan
Muutke seda, kuidas Galaxy Watch kuvab seadeid ja rakenduste ekraani.
Toksake seadete ekraanil Ekraan.
• Heledus: ekraani heleduse reguleerimine.
• Automaatne madal heledus: Galaxy Watchi seadistamine automaatselt eredust
reguleerima, sõltuvalt ümbritsevatest valgustingimustest.
• Ekraani kuvalõpp: aja määramine, kui kaua Galaxy Watch ootab, enne kui ekraani
taustvalguse välja lülitab.
• Viim. rak. kuv.: valige aeg, kui kaua kuvatakse viimane kasutatud rakendus, kui ekraan on
pärast välja lülitamist tagasi sees.
• Tausta stiil: muutke taustapilti.
• Font: kirjatüübi ja -suuruse muutmine.
Täpsem
Aktiveerige Galaxy Watchi täpsemad funktsioonid ja muutke juhtimise seadeid.
Toksake seadete ekraanil Täpsem.
• Kahekordne avaekr. vajutamine: valige toiming, mis tehakse siis, kui vajutate kaks korda
Galaxy Watchi avakuvaklahvi.
• Aktiveerimise liigutus: seadke Galaxy Watch ekraani sisse lülitama siis, kui tõstate üles
randme, millel te Galaxy Watchi kannate.
107
Rakendused ja funktsioonid
• Rõngaga aktiveerimine: seadke Galaxy Watch lülitama äärist sisse, kui seda keeratakse.
• Veeluku režiim:
– – Veeluku režiim: aktiveerige enne vette minemist veeluku režiim. Puuteekraan,
äratusliigutus ja alati sees oleva kella funktsioon lülitatakse välja.
– – Vee väljut.: kui teie Galaxy Watchi heli on pärast veeall kasutamist kehv, saate kõlarisse
jäänud vee eemaldada valju heliga. Toksake Esita heli, et alustada sisemusse jäänud vee
eemaldamist.
– – Spikker: vaadake veeluku režiimi teavet.
• Puutetundlikkus: Galaxy Watchi seadistamine lubama puuteekraani kasutamist kinnastega.
• Mitte segada: Galaxy Watchi seadistamine kõnede või teavituste ajal mitte värisema,
erandiks on vaid alarmid.
• Teatrirežiim: aktiveerige teatrirežiim, et vaadata filme. Ekraan jääb välja, heli vaigistatakse
ning äratusliigutus ja alati sees oleva kella funktsioon lülitatakse automaatselt välja.
• Öörežiim: aktiveerige magamise ajaks hea une režiim. Kõik helid, välja arvatud puutehelid
ja alarmid vaigistatakse ning äratusliigutus ja alati sees oleva kella funktsioon lülitatakse
automaatselt välja.
• Redigeeri kiirseadeid: muutke Galaxy Watchi kiirpaneeli.
• Ekraani jäädvustamine: ekraani salvestamiseks hoidke avakuvaklahvi all ja libistage ekraanil
paremale.
108
Rakendused ja funktsioonid
Ühendused
Bluetooth
Ühendage mobiilsideseadmega Bluetoothi abil. Lisaks saate oma Galaxy Watchiga ühendada
Bluetoothi peakomplekti, kuulata muusikat või rääkida telefoniga.
• Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku,
edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
• Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud
seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub
takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
• Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei
pruugi teie seadmega ühilduda.
• Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest
piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).
Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Bluetooth.
• Bluetooth: Bluetooth funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
• BT-peakomplekt: Bluetooth peakomplektide ja otsimine ja Galaxy Watch seadmega
ühendamine.
109
Rakendused ja funktsioonid
Mobiilsidevõrgud
Kohandage võrkude juhtimise seadeid.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Mobiilsidevõrgud.
Mobiilsidevõrgud valikuid Bluetoothiga mudeli puhul ei kuvata.
• Mobiilsidevõrgud:
– – Aut. sisse/välja: seadistage Galaxy Watch mobiilvõrguga automaatselt ühenduma või
ühendust katkestama vastavalt sellele, kas Galaxy Watch on ühendatud mobiilseadmega
Bluetoothi kaudu.
• Kui Galaxy Watch on mobiilseadmega Bluetoothi abil ühendatud, on Galaxy
Watchi mobiilsidevõrk välja lülitatud, et säästa akut. Sel ajal ei võta Galaxy Watch
vastu sõnumeid ja kõnesid, mis on tulnud Galaxy Watchi telefoninumbrile.
• Galaxy Watchi mobiilsidevõrk lülitub hetke pärast automaatselt sisse, kui
Bluetooth-ühendust ei avastata. Seejärel saate vastu võtta sõnumeid ja kõnesid,
mis saabuvad Galaxy Watchi telefoninumbrile.
– – Alati sees: määrake, et Galaxy Watch ühenduks alati mobiilivõrguga.
Kui see valik on lubatud, saate te sissetulevaid kõnesid ja sõnumeid vastu võtta Galaxy
Watchi ja mobiilseadmete telefoninumbritele.
Kui lubate funktsiooni Alati sees, võib Galaxy Watchi akukasutus suureneda.
– – Alati väljas: määrake, et Galaxy Watch ei ühenduks kunagi mobiilivõrguga.
Kui see valik on lubatud, ei saa te sissetulevaid kõnesid ja sõnumeid vastu võtta
Galaxy Watchi telefoninumbrile. Kui Galaxy Watch on Bluetoothi abil mobiilseadmega
ühendatud, saate oma mobiilseadme numbrilt sissetulevaid kõnesid ja teavitusi vastu
võtta.
110
Rakendused ja funktsioonid
• Mob. a.side: Galaxy Watchi seadistamine kasutama muude mobiilsidevõrkude
andmeühendusi.
• Andmesiderändlus: Galaxy Watchi seadistamine kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
• Võrgurežiim: valige võrgu tüüp, et valida LTE ja 3G vahel.
• Võrguoperaatorid: saadaolevate võrkude otsimine ja võrgu käsitsi registreerimine.
• Pääsupunktide nimed: pääsupunktide nimede (APNid) määramine.
Wi-Fi
Aktiveerige Wi-Fi funktsioon, et ühenduda Wi-Fi võrguga.
See funktsioon on saadaval, kui Galaxy Watch ei ole ühendatud mobiilseadmega Bluetoothi abil.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Wi-Fi.
Toksake Wi-Fi ja valige Automaatne või Alati sees, et ühenduda Wi-Fi võrguga.
Kui valite Automaatne katkestatakse Wi-Fi ühendus automaatselt, kui Galaxy Watch on
Bluetoothi abil mobiilsideseadmega ühendatud. Kui valite Alati väljas, saate Galaxy Watchi
kasutada pärast selle mobiilsideseadmega ühendamist üle Bluetoothi selle asemel, et
kasutada Wi-Fi võrku.
• Alati sees funktsiooni valimisel kulub aku tavapärasest kiiremini.
• Automaatne valikut ei kuvata ja te ei saa automaatselt ühenduda Wi-Fi võrguga, kui
kasutate Galaxy Watchi ilma mobiilseadmega ühendust loomata.
3
Toksake Wi-Fi võrgud ja valige Wi-Fi võrkude loendist meelepärane võrk.
Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga.
111
Rakendused ja funktsioonid
4
Toksake ÜHENDA.
• Kui Galaxy Watch ühendub korra Wi-Fi võrguga, ühendub Galaxy Watch selle võrguga
iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval. Selleks, et takistada Galaxy Watchi
automaatset ühendumist võrguga, valige loendist võrk ja toksake UNUSTA.
• Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi
funktsioon või juhtmevaba marsruuter.
• Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.
NFC
Saate kasutada NFC funktsiooni.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → NFC.
Galaxy Watchis on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege Galaxy Watchi ettevaatlikult, et
vältida NFC-antenni kahjustamist.
• NFC: NFC-funktsiooni aktiveerimine.
• Toksa ja maksa: määrake vaikimisi rakendus NFC-funktsiooni kasutamiseks.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
NFC-funktsiooni kasutamine
Enne NFC-funktsiooni kasutamist peate registreeruma seotud teenuses. Registreerimiseks või
teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
1
2
Toksake seadete ekraanil Ühendused → NFC ja seejärel lohistage NFC lüliti paremale.
Puudutage Galaxy Watchi puuteekraani ülaosas asuva NFC-antenni piirkonnaga NFCkaardilugerit.
112
Rakendused ja funktsioonid
Vaikimisi rakenduse määramiseks avage seadete ekraan ja toksake Ühendused → NFC → Toksa
ja maksa ning seejärel valige rakendus.
Teenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid rakendusi.
NFC-antenn
Märguanded
Seadistage Galaxy Watch vibreerima, kui see teie mobiiliseadmest lahti ühendatakse.
Toksake seadete ekraanil Ühendused ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit Märguanded.
Märguanded valik kuvatakse ainult siis, kui kasutate Galaxy Watchi ilma
mobiiliseadmega ühendamata.
Lennurežiim
Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid
võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
Toksake seadete ekraanil Ühendused ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit Lennurežiim.
Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus on
lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
113
Rakendused ja funktsioonid
Andmekasutus
Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Andmekasutus.
Andmekasutus valikuid Bluetoothiga mudeli puhul ei kuvata.
• Mob. a.side: Galaxy Watchi seadistamine kasutama muude mobiilsidevõrkude
andmeühendusi.
• Andmepiirang: määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
• Andmekas.tsükkel: andmete lähtestamise tsükli seadistamine oma mobiilse andmeside
kasutuse jälgimiseks.
• Alguskuupäev: määrake andmekasutuse tsükli alguskuupäev.
• Kasut. üksikas.: vaadake oma praeguse tsükli andmekasutust.
Asukoht
Seadistage Galaxy Watch lubama rakendustel teie asukohateabe kasutamist.
Toksake seadete ekraanil Ühendused → Asukoht.
Toksake selle aktiveerimiseks lülitile Asukoht ja valige seejärel andmekogumise meetod.
Rakendused
Rak. järjestus
Valige rakenduste ekraanil kuvatavate rakenduste järjestamise meetod.
Toksake seadete ekraanil Rakendused → Rak. järjestus.
• Uusim esimesena: määrake esimesena ilmuma viimati kasutatud rakendus.
• Kohandatud: kohandage rakendused vastavalt enda eelistustele.
Rak. aut. avamine
Valige rakendus äärist keerates ja avage see ilma toksamata. Rakendus käivitatakse automaatselt,
kui äärise indikaatoriikoon sellele pidama jääb.
Toksake seadete ekraanil Rakendused ning aktiveerimiseks lülitit Rak. aut. avamine.
114
Rakendused ja funktsioonid
Õigused
Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie Galaxy Watchil olevaid
andmeid. Vaadake iga rakenduse privaatsussätteid ja muutke neid.
Toksake seadete ekraanil Rakendused → Õigused.
Kõne
Muutke kõnefunktsiooni seadeid.
Toksake seadete ekraanil Rakendused → Kõne.
Kõne valikuid Bluetoothiga mudeli puhul ei kuvata.
• Väljuv number: vaadake Galaxy Watchi telefoninumbrit.
Need valikud ei ole saadaval, kui kasutate mobiilsidevõrguga mudelit ilma
mobiilseadet ühendamata.
• Näita mu hel. ID: määrake enda Galaxy Watchi telefoninumber, mida näidatakse kõne
vastuvõtja ekraanil.
• Kõnepost: seadistage number, millega pääsete ligi kõnepostiteenusele, kasutage kõneposti.
• Blokeerit. loend: vaadake keelatud telefoninumbreid.
Sõnumid
Muutke sõnumi funktsiooni seadeid.
Toksake seadete ekraanil Rakendused → Sõnumid.
• Sõnumid valikud ei ole saadaval, kui kasutate Bluetoothiga mudelit ilma mobiilseadet
ühendamata.
• Bluetoothi mudeli puhul teatud valikuid ei kuvata.
• Helina saatmine: seadista Galaxy Watch häälsõnumit audiofailina saatma.
• Blokeeritute loend: vaadake blokeeritud numbreid ja blokeeritud numbritelt tulnud
sõnumeid.
115
Rakendused ja funktsioonid
Turvalisus
Lukk
Galaxy Watchi turvaliseks muutmiseks muutke seadistusi. Selle funktsiooni kasutamisel
lukustatakse Galaxy Watch pikemaajalisel liikumatusel automaatselt.
Toksake seadete ekraanil Turvalisus → Lukk.
• Tüüp: valige Galaxy Watchi lukustamise meetod.
• Spikker: vaadake teavet Galaxy Watchi lukustamise kohta.
Turvalisuse värskendusteenus
Saate turvapoliitikat uuendada nii käsitsi kui ka automaatselt.
Toksake seadete ekraanil Turvalisus → Turvalisuse värskendusteenus.
Bluetoothi mudeli kasutamisel ilma ühendatud mobiilsideseadmeta, saab turvapoliitikat
uuendada ainult siis, kui Galaxy Watch on ühendatud Wi-Fi võrku.
• Värskenduste kontrollimine: Galaxy Watchi turvapoliitika käsitsi uuendamine.
• Automaatvärskendus: Galaxy Watchi turvapoliitika automaatne uuendamine.
• Värskenduste allalaadimine: seadistage Galaxy Watch turvapoliisi automaatselt uuendama,
kui seade on Wi-Fi või mobiilivõrgus.
116
Rakendused ja funktsioonid
Konto ja varundamine (Konto)
Logige sisse enda Samsungi kontoga ja varundage Galaxy Watchi andmed Samsung Cloud
teenuses või taastage enda Samsungi kontol olevad andmed enda Galaxy Watchi.
Toksake seadete ekraanil Konto ja varundamine või Konto.
Kui kasutate enda Galaxy Watchi ilma mobiilseadmega ühendamata, saate siseneda
enda Samsungi kontole ja teil kuvatakse Varundamine ja taastamine valik. Kui kasutate
mobiilseadmega ühendatud Galaxy Watchi, varundage ja taastage mobiilseadmel
andmeid sama Samsungi kontoga, mida kasutate enda mobiilseadmes. Lisainfo
saamiseks vaadake Andmete varundamine ja taastamine.
• Samsung Account: sisestage enda Samsungi konto ja logige sisse.
• Varundamine ja taastamine: varundage Galaxy Watchi andmed Samsung Cloudi või
taastage Samsung Cloudi salvestatud andmed enda Galaxy Watchi.
• Kohandatud teenused: määrake Galaxy Watch pakkuna asjakohaseid funktsioone vastavalt
teie asukohale ja oludele pärast teie elustiili analüüsimist.
See funktsioon on saadaval pärast Galaxy Watchi ühendamist mobiilseadmega,
mis toetab kohandamise platvormi versiooni 2.2 või uuem. Pärast kohandamise
teenuse kasutamisega nõustumist avage rakendus Seaded, toksake Pilv ja kontod
→ Kontod → Samsung Account → Privaatsus → Kohandamisteenus ja seejärel
toksake aktiveerimiseks lülitit.
Juurdepääs
Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada Galaxy Watchile juurdepääsu.
Toksake seadete ekraanil Juurdepääs.
• Nägemine: kohandage seadeid, et parandada juurdepääsu nägemispuudega kasutajate
jaoks.
• Kuulmine: kohandage seadeid, et parandada juurdepääsu kuulmispuudega kasutajate
jaoks.
• Tekst kõneks: kõnesünteesi seadete muutmine.
• Otsene juurdepääs: määrake juurdepääsetavuse menüüsid kiiravama.
• Teavituse meeldetuletus: määrake Galaxy Watch teid regulaarselt teavitama, kui teil on
lugemata meeldetuletusi ja määrake intervalli aeg.
117
Rakendused ja funktsioonid
Üldine
Sisestus
Muutke teksti sisestamise seadeid.
Toksake seadete ekraanil Üldine → Sisestus.
• Vaikeklaviatuur: kontriollige sisestamiseks kasutatavat vaikimisi klaviatuuri.
• Klaviatuuri seaded: Samsungi klaviatuuri seadete muutmine.
Tekst kõneks
Muutke aktiveeritud tekst-kõneks funktsiooni seadeid, nagu keeled, kiirus jne.
Toksake seadete ekraanil Üldine → Tekst kõneks.
• Keel: valige kasutatav keel.
• Kõne kiirus: määrake lugemise kiirus.
• Teavituste ettelugemine: seadistage Galaxy Watch vastuvõetud teavitusi ette lugema.
• Värskenduste otsimine: toetatud keelte uuendamine.
Kpv ja kell
Saate määrata kuupäeva ja kellaaja käsitsi.
Toksake seadete ekraanil Üldine → Kpv ja kell.
Kpv ja kell valikud kuvatakse ainult siis, kui kasutate Galaxy Watchi ilma
mobiiliseadmega ühendamata.
• Automaatne: määrake teise ajavööndisse reisimisel kuvatavaks kellaajaks võrgu poolt antud
aeg.
See valik ei ole saadaval, kui kasutate Bluetoothiga mudelit ilma mobiilseadet
ühendamata.
• Kuupäeva määr.: kuupäeva käsitsi määramine.
• Aja määramine: kellaaja käsitsi määramine.
• Ajavöödi valim.: ajavööndi käsitsi valimine.
• Kasuta 24-tunnist vormingut: kellaaja kuvamine 24-tunni vormingus.
118
Rakendused ja funktsioonid
Keel
Valige Galaxy Watchis kasutatav keel.
Toksake seadete ekraanil Üldine → Keel.
Keel valik kuvatakse ainult siis, kui kasutate Galaxy Watchi ilma mobiiliseadmega
ühendamata.
Lähtestamine
Kustutage kõik enda Galaxy Watchis olevad andmed.
Toksake seadete ekraanil Üldine → Lähtestamine.
Kella tarkvara värskendamine
Galaxy Watchi seadme tarkvara värskendamine.
Toksake seadete ekraanil Üldine → Kella tarkvara värskendamine.
Kella tarkvara värskendamine valik kuvatakse ainult siis, kui kasutate Galaxy Watchi
ilma mobiiliseadmega ühendamata.
Aku
Valige Galaxy Watchi akutoite režiim. Mõne akurežiimiga saate vähendada akuenergia tarbimist.
Toksake seadete ekraanil Aku.
• Vaikimisi: valige Galaxy Watchi tavapärasel kasutamisel. Saate kasutada kõiki Galaxy Watchi
funktsioone.
• Energiasääst: valige energiasäästurežiimi aktiveerimiseks. Ekraani värvid kuvatakse
halltoonides ning mõned funktsioonid lükitatakse akuenergia tarbimise vähendamiseks
välja. Lisateavet vaadake jaotisest Energiasäästurežiim.
• Ainult kell: ekraanil kuvatakse ainult kell ning kõik teised funktsioonid lülitatakse akuenergia
tarbimise vähendamiseks välja. Vajutage kella vaatamiseks avakuva nuppu. Vajutage ja
hoidke ainult kella režiimi aktiveerimiseks all avakuvaklahvi.
119
Rakendused ja funktsioonid
Kella teave
Galaxy Watchi teabe vaatamine.
Toksake seadete ekraanil Kella teave.
• Kella telefoninumber: Galaxy Watchi telefoninumbri kuvamine.
Bluetoothi mudeli puhul seda valikut ei kuvata.
• Mudeli number: Galaxy Watchi mudeli numbri kuvamine.
• Seerianumber: Galaxy Watchi seerianumbri kuvamine.
• Mälu: vaadake kogu salvestusruumi ja kasutatud salvestusruumi.
• Seade: vaadake Galaxy Watchi andmeid, näiteks Wi-Fi MAC-aadressi, Bluetoothi aadressi ja
seerianumbrit.
• Tarkvara: vaadake enda Galaxy Watchi tarkvara versiooni ja turvaolekut.
• Aku: vaadake Galaxy Watchi aku pinget ja mahutavust.
• Avat. lähtek. lit.-d: vaadake juhist Galaxy Watchi avatud lähtekoodi litsentsi vaatamiseks.
• Saatke diagnostika- ja kasutusteave.: määrake Galaxy Watch automaatselt seadme
diagnostilist ja kasutusteavet Samsungile saatma.
• Silumine: aktiveerige või inaktiveerige silumisrežiim, kui loote Galaxy Watchile rakendusi.
Uue telefoniga ühendamine
Ühendage Galaxy Watch uue mobiilsideseadmega. Galaxy Watchi saab ühendada uue
mobiiliseadmega pärast kerge lähtestamise tegemist, millega kustutatakse andmed peale
meediafailide ja isiklike andmete.
Toksake seadete ekraanil Uue telefoniga ühendamine.
Uue telefoniga ühendamine valik on saadaval ainult siis, kui kasutate Galaxy Watchi
mobiiliseadmega ühendatuna.
120
Rakendused ja funktsioonid
Telefoniga ühendamine
Ühendage mobiiliseadmega, kui Galaxy Watchi iseseisvalt kasutate. Saate valida, kas taastada
Galaxy Watchi andmed, mis on mobiiliseadmesse salvestatud.
Toksake seadete ekraanil Telefoniga ühendamine.
•
: ühendage Galaxy Watch mobiiliseadmega ja sünkroonige tervisealane teave, seadete
väärtused ja kontaktide teave, mis on salvestatud Galaxy Watchi.
•
: ühendage Galaxy Watch mobiiliseadmega, kui olete kõik Galaxy Watchi salvestatud
andmed lähtestanud.
Telefoniga ühendamine valik kuvatakse ainult siis, kui kasutate Galaxy Watchi ilma
mobiiliseadmega ühendamata.
121
Galaxy Wearable rakendus
Sissejuhatus
Galaxy Watchi ühendamiseks mobiilsideseadmega peate installima mobiilsideseadmesse Galaxy
Wearablei rakenduse. Saate kontrollida Galaxy Watchi olekut ja laadida alla soovitatud kella
numbrilaudasid ning rakendusi. Lisaks saate kohandada erinevaid Galaxy Watchi seadeid, näiteks
teavituste seadeid.
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable rakendus.
Teatud funktsioonid ei pruugi sõltuvalt ühendatud mobiilsideseadmest saadaval olla.
Kellakuvade
kohandamine.
Galaxy Watch’i seadete
kohandamine.
Ligipääs
lisavalikutele.
Galaxy Watch’i
olek
Soovitatavad
kellakuvad ja
Samsung
Health/
rakendused
TEAVE
SIHVERPLAADID
122
SEADED
Galaxy Wearable rakendus
Toksake , et kasutada järgmisi suvandeid:
• Katkesta ühendus: ühendage oma Galaxy Watch lahti mobiiliseadmest, millega see praegu
ühendatud on.
• Ühenda uus seade: ühendage oma seade lahti mobiiliseadmest, millega see praegu
ühendatud on, ja ühendage uus seade. Toksake OTSI, et uut seadet otsida. Eelnevalt
ühendatud seadmega uuesti ühendamiseks valige see loendist SEOTUD SEADMED.
• Autom. vahetus: Galaxy Watch ühendub teie mobiilseadmega automaatselt ka randmel
kandes.
See valik kuvatakse ainult siis, kui teie mobiilseadmega on ühendatud rohkem kui
kaks Galaxy Watchi.
• Kasutusjuhend: vaadake kasutusjuhendit, et Galaxy Watchi kasutama õppida.
• Võtke meiega ühendust: Samsung Members pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks
seadme probleemide diagnostika, ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning
veaaruandeid. Lisaks saate teistega jagada teavet Galaxy kasutajate kogukonnas või vaadata
uusimaid Galaxy uudiseid ja nõuandeid. Samsung Members saab aidata lahendada teil
mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku puutuda.
See valik ei pruugi sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või Samsung Members
rakenduse toeta mudelist saadaval olla.
TEAVE
Vaadake oma Galaxy Watchi staatust, Samsung Health andmeid ja laadige alla populaarsed
kellakuvad ja rakendused.
Käivitage Galaxy Wearable oma mobiilseadmes ja toksake TEAVE.
KELLA TEAVE
Edastage oma Galaxy Watchi aku, mälu ja RAMi staatuse ülevaade.
Valige üksikasjade vaatamiseks üksus.
123
Galaxy Wearable rakendus
POPULAARSED KELLAD
Saate laadida alla populaarseid kellakuvasid keskkonnast Galaxy Apps.
Valige populaarsete kellakuvade seast üks, et see alla laadida. Rohkemate kellakuvade
nägemiseks toksake KUVA ROH.
PARIMAD KELLARAKENDUSED
Saate laadida alla populaarseid rakendusi keskkonnast Galaxy Apps.
Valige populaarsete rakenduste seast üks, et see alla laadida. Rohkemate rakenduste nägemiseks
toksake KUVA ROH.
TERVIS
Vaadake Samsung Healthi andmeid, nagu näiteks sammuloendur või südame löögisagedus.
Toksake AVA SAMSUNG HEALTH.
SIHVERPLAADID
Te saate kellakuval kuvatavat kellatüüpi muuta.
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable, toksake SIHVERPLAADID ja valige soovitud
kella tüüp. Valitud kella numbrilaud kuvatakse kellakuval.
Toksake tausta muutmiseks ja kellaplaadil näha olevate üksuste muutmiseks
124
.
Galaxy Wearable rakendus
SEADED
Teavitused
Võimaldab muuta teavitusfunktsiooni sätteid. Olge kursis mitmesuguste sündmustega, nagu
mobiilsideseadmesse saabunud uued sõnumid.
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable, toksake SEADED → Teavitused, toksake selle
aktiveerimiseks lülitil ja seejärel aktiveerige üksused.
• Halda teavitusi: valige mobiilsideseadmel rakendusi, mis saadavad teavitused Galaxy
Watchi.
• Kuva ainult kella kandmisel: seadista Galaxy Watch teavitusi näitama ainult kella kandes.
• Ühendatud telefoni vaigistamine: teavitage vaigistatud mobiilseadet, kui ühendatud
Galaxy Watch saab teavituse.
• Kuva üksikasju autom.: seadke Galaxy Watch kuvama teavituste üksikasju, kui need on
saabunud.
• Teavituste indikaator: seadistage Galaxy Watchi kuvama kella ekraanil oranži täppi märgina
sellest, et teil on kontrollimata teateid.
• Ekraani sisselülitumine: seadke Galaxy Watch lülitama ekraani sisse, kui saabub teavitus.
• Telefoni kasut. ajal kuvamine: seadista Galaxy Watch teavitusi näitama ainult mobiilseadet
kasutades.
• Nutikas edastamine: seadistage mobiilseade automaatselt käivitama rakendust, mis võtab
vastu Galaxy Watchi teavituse, kohe kui haarate mobiilseadme.
• Mõned mobiilsideseadmed ei toeta nutika edastuse funktsiooni.
• Kui ekraan on lukustatud, tuleb üksikasjade kuvamiseks esmalt mobiilsideseadme
lukustus avada.
125
Galaxy Wearable rakendus
Rakendused
Kohandage Galaxy Watchi rakenduste ekraani. Rakendused saab ka ümber korraldada.
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable ja toksake SEADED → Rakendused.
Rakenduste deinstallimine
Toksake → Desinstallimine ja toksake
eemaldada.
rakenduste kõrval, mida soovite Galaxy Watchist
Rakenduste ümberkorraldamine
1
2
Toksake → Ümberjärjestamine ja Kohandatud.
Toksake rakenduse kõrval
ja lohistage see üles või alla uude asukohta.
Kui valite Uusim esimesena või Kohandatud, saate rakendused ka ümber korraldada.
Rakenduste peitmine
Peitke rakendus rakenduste ekraanilt.
1
2
Toksake → Peida.
Valige rakendus ja toksake RAKENDA.
See rakendus kuvatakse edaspidi Peidetud rakendused nimekirjas ja Rakenduste ekraanil
seda ei näidata.
Peidetud rakenduste kuvamine
1
2
Toksake → Peida.
Valige peidetud rakendus ja toksake RAKENDA.
Rakendus kaob Peidetud rakendused nimekirjast ja ilmub Rakenduste ekraani viimasel
leheküljel viimasena.
Rakenduste kohandamine
Põhisätete kohandamiseks toksake rakenduse juures
126
.
Galaxy Wearable rakendus
Vidinad
Kohandage Galaxy Watchi vidinaid. Vidinad saab ka ümber korraldada.
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable ja toksake SEADED → Vidinad.
Vidinate lisamine või eemaldamine
Toksake
vidina juures, mida eemaldada soovite või toksake
lisatava vidina juures.
Vidinate ümber korraldamine
Toksake vidina kõrval
ja lohistage see üles või alla uude asukohta.
Heli ja värin
Muutke Galaxy Watchi heli ja värina seadistusi.
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable ja toksake SEADED → Heli ja värin.
• Helirežiim: Galaxy Watchi seadistamine helirežiimi, vaikse või värina režiimi kasutamiseks.
• Värin koos heliga: Galaxy Watchi seadistamine sissetulevate kõnede ja teavituste korral
värisema ja helisema.
• Helitugevus: reguleerige helina, meedia, teavituste ja süsteemi helitugevust.
• Värina tugevus: teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
• Pikk värin: Galaxy Watchi seadistamine sissetulevate kõnede ja teavituste korral pikemalt
värisema.
• Helin: helina muutmine.
• Helina värin: valige sissetulevate kõnede jaoks vibreerimismuster.
• Teavituse heli: teavitamise helina muutmine.
• Teavituse värin: valige teavituste jaoks vibreerimismuster.
• Puuteheli: seadistage Galaxy Watch heli tekitama, kui puuteekraanil valitakse rakendusi või
suvandeid.
127
Galaxy Wearable rakendus
Ekraan
Muutke seda, kuidas Galaxy Watch kuvab seadeid ja rakenduste ekraani.
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable ja toksake SEADED → Ekraan.
• Heledus: ekraani heleduse reguleerimine.
• Automaatne madal heledus: Galaxy Watchi seadistamine automaatselt eredust
reguleerima, sõltuvalt ümbritsevatest valgustingimustest.
• Ekraani kuvalõpp: aja määramine, kui kaua Galaxy Watch ootab, enne kui ekraani
taustvalguse välja lülitab.
• Viim. rak. kuv.: valige aeg, kui kaua kuvatakse viimane kasutatud rakendus, kui ekraan on
pärast välja lülitamist tagasi sees.
• Tausta stiil: muutke taustapilti.
Täpsem
Aktiveerige Galaxy Watchi täpsemad funktsioonid ja muutke juhtimise seadeid.
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable ja toksake SEADED → Täpsem.
• Kahekordne avaekr. vajutamine: valige toiming, mis tehakse siis, kui vajutate kaks korda
Galaxy Watchi avakuvaklahvi.
• Aktiveerimise liigutus: seadke Galaxy Watch ekraani sisse lülitama siis, kui tõstate üles
randme, millel te Galaxy Watchi kannate.
• Rõngaga aktiveerimine: seadke Galaxy Watch lülitama äärist sisse, kui seda keeratakse.
• Veeluku režiim: aktiveerige enne vette minemist veeluku režiim. Puuteekraan, äratusliigutus
ja alati sees oleva kella funktsioon lülitatakse välja.
• Puutetundlikkus: Galaxy Watchi seadistamine lubama puuteekraani kasutamist kinnastega.
• Mitte segada: Galaxy Watchi seadistamine kõnede või teavituste ajal mitte värisema,
erandiks on vaid alarmid.
• Teatrirežiim: aktiveerige teatrirežiim, et vaadata filme. Ekraan jääb välja, heli vaigistatakse
ning äratusliigutus ja alati sees oleva kella funktsioon lülitatakse automaatselt välja.
128
Galaxy Wearable rakendus
• Head ööd režiim: aktiveerige magamise ajaks hea une režiim. Kõik helid, välja arvatud
puutehelid ja alarmid vaigistatakse ning äratusliigutus ja alati sees oleva kella funktsioon
lülitatakse automaatselt välja.
• Ekraani jäädvustamine: ekraani salvestamiseks hoidke avakuvaklahvi all ja libistage ekraanil
paremale.
Sisu lisamine kella
Teisaldage salvestatud heli- või pildifailid oma mobiilsideseadmest Galaxy Watchi kas käsitsi või
automaatselt.
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable ja toksake SEADED → Sisu lisamine kella.
• MUUSIKA
– – Lugude lisamine: valige helifailid ja saatke need käsitsi mobiilsideseadmest Galaxy
Watchi.
– – Automaatne sünkroonimine: seadistage hiljuti lisatud helifailide automaatne
sünkroonimine Galaxy Watchi laadimise ajal ja siis, kui akutase on üle 15%.
Kui Galaxy Watchis on üle 1 Gb muusikafaile, kustutab see faile (alustades
vanematest kuni uuemate muusikafailideni), mida te ei ole lemmikuteks määranud.
– – Sünkr. esitusloendid: valige Galaxy Watchiga sünkroonitav esitusloend.
Sünkr. esitusloendid on saadaval vaid siis, kui olete mobiilsideseadmesse
paigaldanud Samsung Music rakenduse ja aktiveerinud Automaatne
sünkroonimine funktsiooni.
• PILDID
– – Piltide kopeerimine: valige pildifailid ja saatke need käsitsi mobiilsideseadmest Galaxy
Watchi.
– – Automaatne sünkroonimine: seadistage piltide automaatne sünkroonimine Galaxy
Watchi laadimise ajal ja siis, kui akutase on üle 15%.
– – Piltide piirang: valige piltide arv, mis Galaxy Watchist mobiilseadmesse edastatakse.
– – Sünkroonitavad albumid: valige Galaxy Watchiga sünkroonitav pildialbum.
129
Galaxy Wearable rakendus
Hädaabitaotluste saatmine
Seadke seade saatma hädaabisõnumeid, kui vajutate Galaxy Watchi avakuvaklahvi kolm korda.
Lisaks saate seadistada selle automaatselt oma hädaabikontaktidele helistama.
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable, toksake SEADED → Hädaabitaotluste
saatmine ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Lisateavet vaadake jaotisest Hädaabisõnumid.
Leia minu kell
Juhtige oma Galaxy Watchi kaugelt, kui see on kadunud.
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable ja toksake SEADED → Leia minu kell.
Enne funktsiooni kasutamist peate ühendatud mobiilsideseadmel registreerima enda
Samsungi konto.
• HANGI ASUKOHT: vaadake enda Galaxy Watchi asukohta.
• MÄÄRA TURVALISUS:
– – Kauglukk: kauglukustage Galaxy Watch, et vältida kõrvaliste isikute ligipääsu. Seda
funktsiooni saab kasutada, kui mobiilsideseade on Galaxy Watchiga ühendatud
üle Bluetoothi või kaugühenduse. Kui Galaxy Watch on lukustatud, ühendage
mobiilsideseade Galaxy Watchiga üle Bluetoothi. Lukustus desaktiveeritakse
automaatselt.
– – Kella lähtestamine: kaugkustutage kõik seadmes Galaxy Watch säilitatavad isiklikud
andmed. Pärast Galaxy Watchi lähtestamist ei saa te andmeid taastada ega kasutada
funktsiooni „Leia minu kell”.
– – Uuesti aktiveerimise lukk: seadke Galaxy Watch küsima teie Samsungi kontoteavet
pärast seadme lähtestamist. See takistab teistel teie kadunud või varastatud seadet uuesti
sisse lülitada.
130
Galaxy Wearable rakendus
Kella ühendamine
Kohandage Galaxy Watchi juhtmevaba ühenduse seadeid.
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable, toksake SEADED → Kella ühendamine ja
toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
• Kaugühendus: seadke Galaxy Watch kaugühenduma mobiilivõrguga või Wi-Fi võrguga, kui
seadmete vahel puudub Bluetoothi ühendus.
Enne funktsiooni kasutamist peate ühendatud mobiilsideseadmel registreerima
enda Samsungi konto.
• Ühenduse teavitus: seadistage Galaxy Watchi teavitus, kui Galaxy Watch on mobiilseadmest
lahti ühendatud.
• Wi-Fi profiilide sünkr.: seadke seade oma Galaxy Watchiga sünkroonima salvestatud Wi-Fivõrkude loendit.
Galaxy Apps
Ostke ja laadige Galaxy Apps alla rakendusi või kellaplaate, mis on mõeldud spetsiaalselt Galaxy
Watchile.
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable ja toksake SEADED → Galaxy Apps.
Otsige kategooriate järgi ja valige allalaadimiseks rakendus või kellaplaat.
Samsung Health
Vaadake rakenduses Samsung Health salvestatud andmeid.
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable ja toksake SEADED → Samsung Health.
131
Galaxy Wearable rakendus
SmartThings
Käivitage mobiilseadmes SmartThings, et juhtida ja hallata koduseadmeid ja asjade interneti
(IoT) tooteid.
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable ja toksake SEADED → SmartThings.
Mobiilsidevõrgud
Pärast mobiilse andmesidevõrgu Galaxy Watchil aktiveerimist saate kasutada erinevaid
täiendavaid teenuseid.
Käivitage Galaxy Wearable oma mobiilseadmes ja toksake SEADED → Mobiilsidevõrgud.
Mobiilsidevõrgud valikut Bluetoothiga mudeli puhul ei kuvata.
Kella teave
Vaadake oma Galaxy Watchi staatust, varundage ja taastage andmeid või uuendage Galaxy
Watchi tarkvara.
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable ja toksake SEADED → Kella teave.
• Aku: kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet Galaxy Watch veel kasutada
saab.
Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev
kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
• Hoiundamine: kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut. Ebavajalike failide
kustutamiseks toksake TÜHJEN. KOHE.
Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna
operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme
värskendamisel võib saadolev maht muutuda.
• RAM: kontrollige kasutatud ja saadaval oleva muutmälumahu olekut. Kasutatava muutmälu
arvelt Galaxy Watchi kiirendamiseks märgistage rakenduste loendis rakendused ja toksake
TÜHJEN. KOHE.
132
Galaxy Wearable rakendus
• Kella tarkvara värskendamine: Galaxy Watchi tarkvara värskendamine uusimale versioonile.
• Varunda ja taasta: varundage Galaxy Watchi andmed Samsung Cloudis või taastage
varundatud andmed. Lisateavet vaadake jaotisest Andmete varundamine ja taastamine.
• Juriidiline teave: Galaxy Watchi õigusalase teabe kuvamine.
• Tundmatud allikad: Galaxy Watchi seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste
paigaldamist.
• Samsung Account: vaadake Samsungi konto teavet.
• Seadme nimi: Galaxy Watchi nime muutmine.
• Seadme teave: vaadake Galaxy Watchi andmeid, näiteks Wi-Fi MAC-aadressi, Bluetoothi
aadressi ja seerianumbrit.
Tarkvara värskendamine rakenduse Galaxy Wearable kaudu
Galaxy Watchi saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse värskendada.
1
2
3
4
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable rakendus.
Toksake SEADED → Kella teave → Kella tarkvara värskendamine → Kohe
värskendamine.
Toksake LAADI ALLA ja installige uusim tarkvaraversioon oma mobiilsideseadmesse.
Lugege ekraanil kuvatavat teavet ja toksake INSTALLI KOHE.
Galaxy Watch kopeerib teie mobiilsideseadmest värskendatud tarkvara ja lähtestab end.
Kontrollimaks automaatselt, kas saadaval on värskendusi ja nende alla laadimiseks,
toksake selle aktiveerimiseks lülitit Automaatvärskendus. Uuendused laetakse alla ainult
siis, kui seade on ühendatud Wi-Fi võrguga.
133
Galaxy Wearable rakendus
Andmete varundamine ja taastamine
Hoiustage Galaxy Watchi seadete andmed ja teised rakenduse seaded ning taastage need hiljem.
Andmete varundamiseks käivitage mobiilseadmes Galaxy Wearable, toksake SEADED → Kella
teave → Varunda ja taasta → Varundamise seaded, toksake varundatava üksuse lülitit ja
seejärel VARUNDA KOHE. Siis salvestatakse andmed Samsung Cloudis.
• Muusikat ja pilte, mis on Galaxy Watchi salvestatud, ei varundata.
• Samsung Health rakenduse andmed salvestatakse automaatselt ühendatud
mobiilseadme Samsung Health rakendusse.
Taastamiseks käivitage mobiilseadmes Galaxy Wearable, toksake SEADED → Kella teave →
Varunda ja taasta → Taastamine, märgistage taastatavate andmete tüüp ja seejärel TAASTA
KOHE. Kõige hilisemad varundatud andmed taastatakse.
Rakenduse Galaxy Wearable teave
Vaadake Galaxy Wearablei rakenduse versiooniteavet.
Käivitage oma mobiilseadmes Galaxy Wearable ja toksake SEADED → Rakenduse Galaxy
Wearable teave.
134
Galaxy Watchi kasutamine
Sissejuhatus
Kasutage Galaxy Watchi kasulikke funktsioone enda igapäevaelu mugavamaks muutmiseks
ja tervise kontrolli all hoidmiseks. Galaxy Watchi kohandamise teenus analüüsib ja teie
kasutusmustrit ja olekut ning pakub teenuseid ja andmeid vastavalt teie asukohale.
Nautige Galaxy Watchi funktsioone.
Kasutage kella planeerijana
Vaadake päeva andmeid
Kasutage Galaxy Watchi olulisel päeval. Kella ekraanilt saate vaadata näiteks ajakavasid,
meeldetuletusi või alarmi aega ning seda ka siis, kui ükski rakendus ei tööta.
Toksake ja hoidke kella ekraani ja keerake seejärel äärist või libistage ekraanil kella numbrilaua
valimiseks vasakule või paremale ning valige kellaplaat Minu päev. Minu päev kellaplaadil näete
enda päeva ajakava ja saate seda hallata.
Kellaplaadilt näete järgmist teavet:
• kalendris määratud päeva ajakava,
• meeldetuletused,
• alarmi ajad.
135
Galaxy Watchi kasutamine
Ajakava või meeldetuletuse seadistamiseks või alarmi määramiseks vt Kalender, Reminder või
Alarm.
• Saate vaadata ajakava või alarmi andmeid, mis on määratud järgmiseks 10 tunniks.
• Kellakuval ei näidata mobiilseadmesse lisatud alarmi andmeid.
136
Galaxy Watchi kasutamine
Igapäevaelu haldamine
Galaxy Watch aitab nautida igapäevast elu. Galaxy Watchi kohandamise teenus tuvastab teie
elustiili ja maitse ning pakub asjakohaseid funktsioone vastavalt teie asukohale või olukorrale.
Alustage ja lõpetage päev Galaxy Watchiga. Galaxy Watch võimaldab seda, mida igal hetkel või
asukohas vajate.
• See funktsioon on saadaval pärast Galaxy Watchi ühendamist mobiilseadmega, mis
toetab kohandamise platvormi versiooni 2.2 või uuem. Pärast kohandamise teenuse
kasutamisega nõustumist avage rakendus Seaded, toksake Pilv ja kontod → Kontod
→ Samsung Account → Privaatsus → Kohandamisteenus ja seejärel toksake
aktiveerimiseks lülitit.
• Kui varem analüüsitud elustiili muster muutub, pakub Galaxy Watch teenuseid ja
funktsioone vastavalt uuele elustiilile.
Ülevaade kaks korda päevas
Kaks korda päevas, ärgates ja magama minnes, võite saada ülevaate päeva vajalikust teabest.
Ärgates annab Galaxy Watch teile ülevaate päeva olulisematest sündmustest või ilmast. Magama
minnes annab Galaxy Watch ülevaate treeningutest, homsest ilmast ja meenutab lõpetamata
meeldetuletusi.
Ajakava või meeldetuletuse ülevaatesse lisamise kohta vt Kalender või Reminder.
137
Galaxy Watchi kasutamine
Soovitatud rakenduste käivitamine vastavalt asukohale ja ajale
Vidinate abil saate lemmikrakendused käivitada mugavalt. Galaxy Watch analüüsib teie
kasutusmustreid vastavalt ajale ja asukohale ning lisab õigel ajal või asukohas lemmikrakendused
automaatselt vidinasse Rak. otseteed.
Näiteks, kui saabute tipptunnil bussipeatusesse, lisatakse vidinasse teie sageli kasutatud kaardid
või liiklusrakendused ja muusikarakendus.
Pöörake ääris kellakuvale, et käivitada rakendusi mis lisati Rak. otseteed vidinasse automaatselt.
Hea une režiimi käivitamine parema une tagamiseks
Enne uneaega tuletab Galaxy Watch magamaminekut meelde. Aktiveerige une jaoks
optimeeritud hea une režiim.
Kui saate hea une režiimi aktiveerimise teavituse, järgige aktiveerimiseks ekraanil kuvatud
juhiseid.
Järgmised funktsioonid lülitatakse välja:
• kõik helid, välja arvatud alarmid ja süsteemi alarmid,
• kella pidev kuvamine,
• äratusliigutus.
138
Galaxy Watchi kasutamine
Hea une režiim aktiveeritakse ärgates automaatselt.
Kui aktiveerite hea une režiimi teavituse asemel käsitsi, ei desaktiveerita seda ärkamisel
automaatselt.
Kahe kella kasutamine välismaal
Kui olete puhkusel või ärireisil, tuvastab Galaxy Watch automaatselt muutunud ajavööndi ja
soovitab lülituda kahe kellaga ekraanile, mis näitab kodust aega ja asukoha aega. Kahe kella
funktsiooni kasutamiseks vahetage teavituses soovitatud kellaplaadile.
See funktsioon on saadaval pärast Galaxy Watchi ühendamist mobiilseadmega, mis
toetab kohandamise platvormi versiooni 2.2 või uuem. Pärast kohandamise teenuse
kasutamisega nõustumist avage rakendus Seaded, toksake Pilv ja kontod → Kontod
→ Samsung Account → Privaatsus → Kohandamisteenus ja seejärel toksake
aktiveerimiseks lülitit.
139
Galaxy Watchi kasutamine
Mugava meeldetuletuse kasutamine
Registreerige meeldetuletus hääle abil kiirelt ja saage ülevaade päeva meeldetuletustest.
Meeldetuletuste registreerimine häälega
Meelde jätmiseks olulise salvestamine on häälkäskluste abil lihtne.
Öelge näiteks, „Helista emale kell kolm“ ja muutke see meeldetuletuseks. Kell kolm saate
meeldetuletuse emale helistamiseks.
Meeldetuletuste registreerimise kohta rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist Meeldetuletuse
loomine.
140
Galaxy Watchi kasutamine
Isikliku treeneri kasutamine
Hoidke Galaxy Watchiga enda tervist. Südame löögisageduse andur analüüsib aeg ajalt teie
südamerütmi, stressitaset ja unemustrit. Vastavalt sisestatud profiiliandmetele saate luua ka
isikliku treeningukava.
Kui Galaxy Watch on ühendatud mobiilseadmega, saate kasutada erinevaid harjutusi ja
tervise haldamise funktsioone.
Stressi ja unekvaliteedi haldus
Täpsem südame löögisageduse andur mõõdab pidevalt stressitaset ja unemustrit.
Kui stressitaseme mõõtmine on lõpetatud, toksake HINGA > ja lõõgastuge vastavalt Galaxy
Watchi juhistele. Koos heliga hingamine aitab langetada stressi.
141
Galaxy Watchi kasutamine
Hommikul ärgates analüüsib Galaxy Watch kuni nelja unemustri etappi. Pideva jälgimise abil
saate teada enda unemustri.
Unemuster koosneb neljast etapist (ärkamine, kerge uni, sügav uni, REM uni), mida
analüüsitakse magamise ajal teie liikumise ja südame löögisageduse abil. Samas peab
südame löögisageduse magamise ajal mõõtmiseks olema aktiveeritud Aut. pulsi seaded
valik Alati. Lisainfo saamiseks vaadake Südame löögisageduse jälgimine.
Päevase kalorite eesmärgi saavutamine
Galaxy Watch aitab tervist ja kaalu hallata vastavalt treeningumustrile ja päevasele kalorite
eesmärgile.
Sisestage päeva jooksul tarvitatud kalorite hulk. Kui tarbitud kalorite hulk ületab eesmärki, tehke
trenni. Tasakaalus ja terve keha hoidiseks alustage täiendava trenniga.
Kalorite sisestamise kohta leiate lisateavet jaotisest Toit.
142
Galaxy Watchi kasutamine
Parem trenn
Galaxy Watch toetab ligikaudu 40 sise- ja välistrenni ja tegevust. Galaxy Watch võimaldab tõhusat
trenni kodus, väljas või jõusaalis. Galaxy Watch aitab saavutada eesmärke tänu võimalusele
hoolikalt jälgida trenni aega, vahemaad, kiirust, südame löögisagedust ja trenniga põletatud
kaloreid.
Erinevate trennidega alustamiseks vaadake jaotist Treening.
Ühe sessiooni jooksul saate tõhusalt teha ka mitu erinevat harjutust. Pärast ühega lõpetamist,
alustage lihtsalt kohe järgmisega.
Lisainfo saamiseks vaadake Mitme treeningu tegemine.
143
Galaxy Watchi kasutamine
Kasutamine lihtsa avamisseadmena
Arvuti kiire ja lihtne avamine
Galaxy Watchi Samsung Flow Bluetooth funktsiooni abil saate lihtsalt avada enda arvuti, ilma
salasõna või biomeetrilisi andmeid kasutamata. Lihtsalt liigutage Galaxy Watch enda arvuti
lähedusse ja arvuti ongi avatud. Lisainfo saamiseks vaadake Samsung Flow.
144
Lisa
Tõrkeotsing
Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud
olukorrad ei tarvitse teie Galaxy Watchile kohalduda.
Kiirpaneel kuvab võrgu või teenuse veateateid
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja
proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
• Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke
ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie Galaxy Watch ei lülitu sisse
Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie Galaxy Watch sisse. Laadige aku enne Galaxy Watchi
sisselülitamist täiesti täis.
Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti
• Kui kinnitate puuteekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan
korralikult toimida.
• Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate
ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
• Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
• Taaskäivitage Galaxy Watch ajutiste programmivigade parandamiseks.
• Veenduge, et Galaxy Watchi tarkvara on värskendatud uusimasse versiooni.
• Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.
145
Lisa
Teie Galaxy Watch hangub või tekivad vead
Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi
Teeninduskeskusega.
Galaxy Watchi taaskäivitamine
Kui Galaxy Watch hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja Galaxy Watchi välja ja
seejärel uuesti sisse lülitama.
Taaskäivitama sundimine
Kui teie Galaxy Watch hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks avakuvaklahvi
(toitenuppu) kauem kui 7 sekundit all.
Galaxy Watch’i lähtestamine
Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.
Toksake rakenduste ekraanil
(Seaded) → Üldine → Lähtestamine. Pidage enne
tehaseandmete lähtestamist meeles Galaxy Watchis asuvatest olulistest andmetest varukoopia
teha.
Teine Bluetooth seade ei leia teie Galaxy Watchi.
• Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie Galaxy Watchis sisselülitatud.
• Lähtestage oma Galaxy Watch ja proovige uuesti.
• Veenduge, et Galaxy Watch ning teine Bluetooth-seade on Bluetoothi toimimisulatuses
(10 m). Kaugus võib varieeruda sõltuvalt keskkonnast, kus seadmeid kasutatakse.
Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.
146
Lisa
Bluetooth-ühendust pole loodud või teie Galaxy Watchi ja
mobiilsideseadme ühendus on katkestatud
• Veenduge, et mõlema seadme Bluetooth funktsioon on aktiveeritud.
• Veenduge, et seadmete vahel poleks takistusi, nagu seinad või elektriseadmed.
• Veenduge, et mobiilseadmele on paigaldatud rakenduse Galaxy Wearable uusim versioon.
• Veenduge, et Galaxy Watch ning teine Bluetooth-seade on Bluetoothi toimimisulatuses
(10 m). Kaugus võib varieeruda sõltuvalt keskkonnast, kus seadmeid kasutatakse.
• Taaskäivitage mõlemad seadmed ja käivitage Galaxy Wearable rakendus mobiilseadmes
uuesti.
Kõnesid ei ühendata
• Veenduge, et teie Galaxy Watch on ühendatud Bluetoothi kaudu mobiilsideseadmega. Kui
Galaxy Watch ei ole mobiilsideseadmega ühendatud, ei saa sissetulevaid kõnesid vastu
võtta.
• Veenduge, et teie mobiilseade ja Galaxy Watch on pääsenud õigesse mobiilsidevõrku.
• Veenduge, et te ei ole antud sissetulevat telefoninumbrit mobiilseadmel ja Galaxy Watchil
piiranud.
• Veenduge, et te ei ole antud telefoninumbrile helistamist mobiilseadmel ja Galaxy Watchil
piiranud.
• Kontrollige, et te ei ole aktiveerinud häirimiskeelurežiimi, hea une režiimi või teatrirežiimi.
Nendes režiimides puuteekraani aktiveerimisel ei lülitu ekraan sissetulevate kõnede ajal
sisse. Keerake äärist või vajutage avakuva nuppu või tagasiliikumise klahvi, et ekraan sisse
lülituda ja sissetulevale kõnele vastata.
Teised ei kuule teid kõnelemas
• Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
• Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
• Bluetoothi peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.
147
Lisa
Heli kajab kõne ajal
Reguleerige helitugevust või liikuge mujale.
Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli
ebakvaliteetne
• Veenduge, et te ei blokeeri Galaxy Watchi siseantenni.
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse
probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise
kohta ja proovige uuesti.
• Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja
tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.
Aku ikoon on tühi
Aku on tühi. Laadige aku.
Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)
• Veenduge, et ühendate Galaxy Watchi juhtmevaba laadimisdokiga ja ühendate doki
laaduriga õigesti.
• Külastage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.
Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt
• Kui Galaxy Watch või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib
laetuse tase väheneda.
• Aku tarbimine suureneb teatud rakenduste kasutamisega.
• Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.
148
Lisa
Teie Galaxy Watch on puudutamisel kuum
Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate Galaxy Watchil rakendusi
pika aja vältel, võib Galaxy Watch kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie Galaxy Watch
seadme eluiga või toimimist.
Kui Galaxy Watch kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage.
Kui Galaxy Watch jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
Alti-Barometer rakenduse andmed on valed
• Pärast altimeetri kalibreerimist muutuvad selle andmed aja jooksul vähem täpseks. Täpse
kõrguse mõõtmiseks toksake kiirelt mitu korda , et altimeeter uuesti kalibreerida.
• Mõõdetud kõrgus ei pruugi olla täpne, kui vesi (vihm või dušh) või võõrkehad on sisenenud
atmosfääri rõhu andurisse. Kui Galaxy Watchile satub puhastusvahendit, higi või vihmapiisku,
loputage seda puhta veega ja laske atmosfääri rõhu anduril enne kasutamist täielikult
kuivada.
Teie Galaxy Watch ei suuda tuvastada asukohta
Galaxy Watch kasutab teie mobiilsideseadme asukohateavet. Teatud asukohtades, nagu
sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake mobiilseade teie praeguse asukoha
tuvastamiseks kasutama Wi-Fi võrku või mobiilsidevõrku.
Galaxy Watchi salvestatud andmed on kadunud
Tehke kõigist Galaxy Watchi salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul
pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta Galaxy Watchi salvestatud
andmete kaotsimineku eest.
149
Lisa
Galaxy Watchi korpusesse tekib väike vahe
• See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
• Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.
Galaxy Watchi mälus ei ole piisavalt ruumi
Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades rakendust Galaxy Wearable, või
kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.
Aku eemaldamine
• Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise
juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Ohutuse huvides ei ole lubatud akut ise eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib
kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
• Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt,
sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata
jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on
põhjustanud Samsungi enda hooletus.
150
Copyright
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.
Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics'i eelneva kirjaliku loata
reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil,
olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või
talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.
Kaubamärgid
• SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on Wi-Fi
Alliance registreeritud kaubamärgid.
• Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising