Braun | 1370, 1170, Silk-épil 1 | User manual | Braun 1370, 1170, Silk-épil 1 User Manual

Braun 1370,  1170,  Silk-épil 1 User Manual
91151616/IX-16
Leporello, 100 x 480 mm, 18 pages, 1/1c = black
Silk • épil 1
®
1370
Silk • épil 1
Type 5316
1170
www.braun.com
aun com
English
3
Polski
3
âesk˘
4
Slovensk˘
5
Magyar
6
Hrvatski
7
Slovenski
7
Türkçe
8
Românå (RO/MD)
9
Srpski
10
Lietuvi˜
10
Latviski
11
Eesti
12
Bosanski
13
Македонски
13
Å˙΄‡ÒÍË
14
êÛÒÒÍËÈ
15
ìÍ‡ªÌҸ͇
16
Braun Infolines
UK
0800 783 7010
IE
1 800 509 448
PL
801 127 286
801 1 BRAUN
CZ
221 804 335
SK
02/5710 1135
HU
(06-1) 451-1256
HR
01/6690 330
SI
080 2822
TR
0 800 261 63 65
RO
021.224.30.35
RU
8 800 200 20 20
UA
0 800 505 000
HK
2926 2300
(Jebsen Consumer
Service Centre)
ZA
0860 112 188
(Sharecall charged at
local rates)
www.service.braun.com
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com
UK/PL/CZ/SK/HU/HR/Sl/TR/RO/MD/RS/LT/
LV/EE/BA/MK/BG/RU/UA
91151616_SE1170/1370_CEEMEA.indd 19
11.10.16 11:10
VED
Effective Date 26Oct2016 GMT - Printed 06Apr2017
only with model 1370
1
6
2
2
3
5
a
b
Silk • épil 1
4
a
c
b
90°
90°
d
e
2
91151616_SE1170/1370_CEEMEA.indd 2
11.10.16 11:10
VED
Effective Date 26Oct2016 GMT - Printed 06Apr2017
English
Please read the use instructions
carefully and completely before
using the appliance.
Please be aware that especially at
the beginning these areas are
particularly sensitive to pain. With
repeated usage the pain sensation
will diminish.
Before epilating, thoroughly clean
the respective area to remove
residue (like deodorant). Then
carefully dab dry with a towel.
When epilating the underarm, keep
your arm raised up and guide the
appliance in different directions.
Warning
• For hygienic reasons, do
not share this appliance
with other people.
• Keep the appliance dry.
Cleaning (e)
• This appliance can be
After epilating, unplug the appliance
and clean the epilation head (1).
used by children aged
Thoroughly clean the tweezer
from 8 years and above
element using the cleaning brush
into alcohol (e). While
and persons with reduced dipped
cleaning, you can turn the tweezer
physical, sensory or
element manually.
To remove the epilation head, press
mental capabilities or
the release buttons (2) on the left and
lack of experience and
right and pull it off. After cleaning,
place the epilation head back on the
knowledge if they have
housing.
been given supervision
or instruction concerning Subject to change without notice.
the safe use of the appli- Please do not dispose of the
product in the household
ance and understand
waste at the end of its useful
the hazards involved.
life. Disposal can take place
a Braun Service Centre or at
Children should not play at
appropriate collection points
with the appliance.
provided in your country.
Cleaning and user mainGuarantee
tenance should not be
We grant a 2 year guarantee on the
product commencing on the date of
made by children unless
purchase. Within the guarantee
they are older than 8 years period we will eliminate any defects
in the appliance resulting from
and supervised.
faults in materials or workmanship,
• When switched on, the
free of charge either by repairing or
replacing the complete appliance at
appliance must never
our discretion.
come in contact with the This guarantee extends to every
country where this appliance is
hair on your head, eyesupplied by Braun or its appointed
lashes, ribbons, etc. to
distributor.
This guarantee does not cover:
prevent any danger of
damage due to improper use, normal
injury as well as to prewear or use as well as defects that
a negligible effect on the value
vent blockage or damage have
or operation of the appliance. The
to the appliance.
guarantee becomes void if repairs
are undertaken by unauthorised
• This appliance is propersons and if original Braun parts
vided with an integrated
are not used.
obtain service within the
Safety Extra Low Voltage To
guarantee period, hand in or send
power supply. Do not
the complete appliance with your
sales receipt to an authorised Braun
exchange or manipulate
Customer Service Centre (address
any part of it. Otherwise
information available online at
www.service.braun.com).
there is risk of electric
For UK only:
shock. For electric speci- This guarantee in no way affects
fications, please see type your rights under statutory law.
plate on the special cord
set. The special cord set
automatically adapts to
any worldwide AC voltage. Polski
General information on epilation
All methods of hair removal at the
root can lead to in-growing hair and
irritation (e.g. itching, discomfort or
reddening of the skin), depending on
the condition of the skin and hair.
This is a normal reaction and should
quickly disappear, but may be
stronger when you are removing
hair at the root for the first few times
or if you have sensitive skin.
If, after 36 hours, the skin still shows
irritation, we recommend that you
contact your physician.
In general, the skin reaction and the
sensation of pain tend to diminish
considerably with the repeated use
of Silk·épil. In some cases inflammation of the skin could occur when
bacteria penetrate the skin (e.g. when
sliding the appliance over the skin).
Thorough cleaning of the epilation
head before each use will minimize
the risk of infection.
If you have any doubts about using
this appliance, please consult your
physician. In the following cases, this
appliance should only be used after
prior consultation with a physician:
– eczema, wounds, inflamed skin
reactions such as folliculitis
(purulent hair follicles) and varicose
veins
– around moles
– reduced immunity of the skin,
e.g. diabetes mellitus, during
pregnancy, Raynaud’s disease
– haemophilia or immune deficiency.
Fine, re-growing hair might not grow
up to the skin surface. The regular
use of massage sponges (e.g. after
showering) or exfoliation peelings
help to prevent in-growing hair as
the gentle scrubbing action removes
the upper skin layer and fine hair can
get through to the skin surface.
Description
1 Epilation head with tweezer
element
2 Release buttons
3 On/off switch
4 Socket
5 Special cord set (a or b,
depending on model)
6 Underarm cap (only with model
1370)
How to epilate
• Your skin must be dry and free
from grease or cream.
• Before starting off, thoroughly
clean the epilation head (1).
a) To turn on the appliance, slide up
the on/off switch (3).
b) Rub your skin to lift short hairs.
For optimal performance, hold the
appliance at a right angle (90°)
against your skin and guide it
without pressure against the hair
growth, in the direction of the
switch.
c) Leg epilation
Epilate your legs from the lower
leg in an upward direction. When
epilating behind the knee, keep
the leg stretched out straight.
d) Underarm and bikini line
epilation
For this specific application, the
underarm cap (6) has been developed as an optional attachment to
be placed on the epilation head (1).
Proszę dokładnie zapoznać się z
instrukcją obsługi urządzenia przed
rozpoczęciem użytkowania.
UWAGA
• Ze względów higienicznych urządzenie powinno
być użytkowane przez
jedną osobę.
• Należy zwrócić szczególną
uwagę, by urządzenie nie
uległo zamoczeniu.
• To urządzenie może być
używane przez dzieci w
wieku od 8 lat oraz przez
osoby o ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej
lub nieposiadające
doświadczenia i wiedzy,
jeśli są nadzorowane lub
zapoznały się z instrukcją
bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały zagrożenia związane z użytkowaniem.
Dzieci nie mogą bawić
się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja
urządzenia nie może być
wykonana przez dzieci
chyba że są one starsze
niż 8 lat i nadzorowane.
• Należy zwrócić szczególną
uwagę, aby włączone
urządzenie nie weszło w
kontakt z rzęsami, włosami
na głowie, wstążkami itp.
Pozwoli to uniknąć niebezpieczeństwa zranienia
oraz zablokowania lub
uszkodzenia urządzenia.
• Urządzenie jest wyposażone w zintegrowany,
bezpieczny obwód niskiego
napięcia. Proszę nie
wymieniać i nie manipulować żadną z jego części. W przeciwnym razie
istnieje ryzyko porażenia
elektrycznego. Specyfikacje elektryczne znajdują
się na wtyczce przewodu
elektrycznego. Specjalny
przewód automatycznie
dostosowuje się do
napięcia elektrycznego.
Podstawowe informacje o depilacji
W zależności od kondycji skóry i
włosów wszystkie metody usuwania
włoskówz cebulkami mogą powodować ich wrastanie i podrażnienia
3
91151616_SE1170/1370_CEEMEA.indd 3
11.10.16 11:10
VED
Effective Date 26Oct2016 GMT - Printed 06Apr2017
(np. uczucie dyskomfortu, swędzenie
i zaczerwienienia skóry). To normalna
reakcja, która powinna szybko zniknąć,
jednak objawy te mogą być nasilone
przy kilku pierwszych użyciach
urządzenia lub przy wrażliwej skórze.
Zalecamy kontakt z lekarzem, jeżeli
po upływie 36 godzin, skóra nadal
będzie zaczerwieniona. Zazwyczaj
reakcja skóry i uczucie dyskomfortu
towarzyszące depilacji powinny
zmniejszać się wraz z każdym
kolejnym użyciem depilatora Silk·épil.
W wyjątkowych przypadkach w
wyniku infekcji bakteryjnej może
pojawić się stan zapalny skóry.
Dokładne czyszczenie głowicy
depilatora przed każdym użyciem
zmniejszy ryzyko infekcji.
W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących użytkowania
urządzenia, skontaktuj się z lekarzem.
W poniższych przypadkach urządzenie
może być używane jedynie po
wcześniejszej konsultacji:
– egzema, rany, stany zapalne np.
zapalenie mieszków włosowych
(ropiejące mieszki włosowe)
– w okolicach pieprzyków
– zmniejszona odporność skóry np.
w przypadku cukrzycy, ciąży,
choroby Raynauda, hemofilii lub
przy niedoborach immunologicznych.
Odrastające delikatne włoski
czasami nie mogą przedostać się
na powierzchnię skóry. Regularne
masaże gąbką (np. po prysznicu)
lub stosowanie peelingu pomogą
zapobiec wrastaniu włosków.
Łagodny masaż usunie martwy
naskórek, a delikatne włoski wyjdą
na powierzchnię.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Opis
1
2
3
4
5
Głowica depilująca
Przycisk zwalniający głowicę
Włącznik/wyłącznik
Gniazdo
Specjalny kabel zasilający (a lub b,
w zależności od modelu)
6 Nasadka UnderArm do depilacji
miejsc wrażliwych (tylko z
modelem 1370)
Jak depilować?
• Skóra musi być sucha. Nie stosuj
depilatora na skórze nawilżonej
balsamem lub kremem.
• Przed rozpoczęciem depilacji
dokładnie wyczyść głowicę
depilującą (1).
a) Włącz urządzenie, przesuwając
włącznik (3).
b) Potrzyj skórę, aby podnieść krótkie
włoski. Dla uzyskania najlepszych
efektów trzymaj urządzenie pod
kątem (90°) i kieruj je w przeciwną
stronę do kierunku wzrostu
włosków.
c) Depilacja nóg
Nogi należy depilować od dołu w
kierunku uda. Depilując odcinek
pod kolanem, trzymaj nogę
wyprostowaną.
d) Depilacja okolic bikini i pod
pachami
Do depilacji tych obszarów
dołączono nasadkę UnderArm (6).
Nasadkę należy umieścić na
głowicy depilatora (1).
Pamiętaj, że te miejsca,
szczególnie przy kilku pierwszych
depilacjach są wyjątkowo wrażliwe
na ból. Z każdym kolejnym
użyciem uczucie bólu powinno się
zmniejszać. Przed rozpoczęciem
depilacji, dokładnie oczyść te
miejsca, usuwając pozostałości
kosmetyków np. dezodorantu,
a następnie osusz ręcznikiem.
Depilując ciało pod pachami,
trzymaj ręce podniesione.
Czyszczenie głowicy depilatora (e)
Po depilacji wyłącz urządzenie z
kontaktu i oczyść głowicę depilatora
(1). Używając szczoteczki do
czyszczenia zanurzonej w alkoholu,
dokładnie oczyść pęsety. W trakcie
czyszczenia możesz obracać pęsety
ręcznie. Aby usunąć głowicę depilatora, naciśnij przycisk zwalniający (2)
po lewej i prawej stroniei zdejmij
głowicę. Po oczyszczeniu, umieść
głowicę z powrotem na depilatorze.
Zastrzega się prawo do dokonywania
zmian bez uprzedniego informowania
na piśmie.
Ten symbol oznacza, że
zużytego sprzętu nie można
wyrzucać łącznie z odpadami
socjalnymi. Zużyty produkt
należy zostawić w jednym z punktów
zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Odpowiednie przetworzenie zużytego
sprzętu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
lub zdrowie ludzi, wynikającym
z obecności składników
niebezpiecznych w sprzęcie.
Warunki gwarancji
1. Procter & Gamble International
Operation SA, z siedzibą w
Route de St-Georges 47, 1213
Petit Lancy 1 w Szwajcarii,
gwarantuje sprawne działanie
sprzętu w okresie 24 miesięcy od
daty jego wydania
Konsumentowi. Ujawnione w tym
okresie wady będą usuwane
bezpłatnie przez autoryzowany
punkt serwisowy, w terminie 14
dni od daty dostarczenia sprzętu
do autoryzowanego punktu
serwisowego.
2. Konsument może wysłać sprzęt
do naprawy do najbliżej
znajdującego się
autoryzowanego punktu
serwisowego lub skorzystać z
pośrednictwa sklepu, w którym
dokonał zakupu sprzętu. W takim
wypadku termin naprawy ulegnie
wydłużeniu o czas niezbędny do
dostarczenia i odbioru sprzętu.
3. Konsument powinien dostarczyć
sprzęt w opakowaniu należycie
zabezpieczonym przed
uszkodzeniem. Uszkodzenia
spowodowane niedostatecznym
zabezpieczeniem sprzętu nie
podlegają naprawom
gwarancyjnym. Naprawom
gwarancyjnym nie podlegają
także inne uszkodzenia powstałe
w następstwie okoliczności, za
10.
które Gwarant nie ponosi
odpowiedzialności, w
szczególności zawinione przez
Pocztę Polską lub firmy
kurierskie.
Niniejsza gwarancja jest ważna
jedynie z dokumentem zakupu i
obowiązuje w każdym kraju, w
którym, to urządzenie jest
rozprowadzane przez jednostkę
organizacyjną firmy Procter &
Gamble lub upoważnionego
przez nią dystrybutora.
Dokument zakupu musi być
opatrzony datą i numerem oraz
określać nazwę i model sprzętu.
Okres gwarancji przedłuża się o
czas od zgłoszenia wady lub
uszkodzenia do naprawy sprzętu
i zwrotnego postawienia go do
dyspozycji Konsumenta.
Naprawa gwarancyjna nie
obejmuje czynności
przewidzianych w instrukcji, do
wykonania których, Konsument
zobowiązany jest we własnym
zakresie i na własny koszt.
Ewentualne oczyszczenie
sprzętu dokonywane jest na
koszt Konsumenta według
cennika danego autoryzowanego
punktu serwisowego i nie będzie
traktowane jako naprawa
gwarancyjna, chyba, że
oczyszczenie jest niezbędne do
usunięcia wady w ramach
świadczeń objętych niniejszą
gwarancją i nie stanowi
czynności, o których mowa w p.
7.
Gwarancją nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia
sprzętu spowodowane w
czasie jego użytkowania lub
w czasie dostarczania sprzętu
do naprawy;
b) uszkodzenia i wady wynikłe
na skutek:
– używania sprzętu do celów
innych niż osobisty użytek;
– niewłaściwego lub
niezgodnego z instrukcją
użytkowania, konserwacji,
przechowywania lub
instalacji;
– używania niewłaściwych
materiałów
eksploatacyjnych;
– napraw dokonywanych
przez nieuprawnione
osoby; stwierdzenie faktu
takiej naprawy lub
samowolnego otwarcia
sprzętu powoduje utratę
gwarancji;
– przeróbek, zmian
konstrukcyjnych lub
używania do napraw
nieoryginalnych części
zamiennych firmy Braun;
– części szklane, żarówki
oświetlenia;
– ostrza i folie do golarek,
wymienne końcówki do
szczoteczek elektrycznych
i irygatorów oraz materiały
eksploatacyjne.
Niniejsza gwarancja na
sprzedany towar konsumpcyjny
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień Kupującego
wynikających z przepisów o
rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej.
âesk˘
Než začnete přístroj používat, přečtěte
si pečlivě celý návod k použití.
Upozornění
• Dbejte na to, aby z hygienických důvodů tento přístroj kromě vás nepoužívala jiná osoba.
• Uchovávejte přístroj v
suchu.
• Děti starší 8 let a osoby
se sníženou fyzickou
pohyblivostí, schopností
vnímání či mentálním
zdravím a osoby bez zkušeností nebo odpovídajícího povědomí mohou
tento spotřebič používat
pod dohledem nebo po
obdržení pokynů k jeho
bezpečnému používání
a seznámení se s možnými riziky. Spotřebič
není určen jako hračka
pro děti. Děti bez dozoru
a mladší 8 let nesmí provádět čištění a údržbu
přístroje.
• Zapnutý přístroj nesmí
nikdy přijít do kontaktu
s vlasy na hlavě, řasami,
stužkami ve vlasech,
apod., aby nedošlo
k úrazu nebo zablokování
či poškození přístroje.
• Tento přístroj je vybaven
speciálním síťovým přívodem s integrovaným
bezpečnostním síťovým
adaptérem. Žádnou z
jeho částí nevyměňujte,
ani s ní nemanipulujte.
Jinak by mohlo dojít k
úrazu elektrickým proudem. Podrobné technické
údaje jsou uvedeny na
typovém na štítku speciálního síťového adaptéru.
Speciální síťový přívod
se automaticky přizpůsobí jakémukoliv napětí
střídavého proudu, použí-
4
91151616_SE1170/1370_CEEMEA.indd 4
11.10.16 11:10
VED
Effective Date 26Oct2016 GMT - Printed 06Apr2017
vaného celosvětově
v domovních rozvodech.
Všeobecné informace o epilaci
Při všech způsobech odstraňování
chloupků od kořínků může docházet
k zarůstání chloupků a k podráždění
pokožky (např. svědění, pocit
nepohodlí nebo zčervenání pokožky)
v závislosti na stavu a typu vaší
pokožky a chloupků.
Je to běžná reakce, která by měla
rychle pominout. Může být však
výraznější v případě, že si
odstraňujete chloupky od kořínků
poprvé nebo pokud máte citlivou
pokožku. Jestliže bude vaše pokožka
vykazovat známky podráždění i po
uplynutí 36 hodin, doporučujeme
vám navštívit lékaře.
Obecně platí, že opakovaným
používáním epilátoru Silk·épil se
podráždění pokožky a pocit bolesti
většinou výrazně snižují. V některých
případech může dojít k zánětlivým
projevům, pokud do pokožky
proniknou bakterie (např. při pohybu
přístroje po pokožce). Důkladné
vyčištění epilační hlavy před každým
použitím riziko vzniku infekce
minimalizuje.
Máte-li v souvislosti s používáním
tohoto přístroje jakékoli pochybnosti,
poraďte se se svým lékařem. V níže
uvedených případech by měl být
přístroj používán jen po předchozí
poradě s lékařem:
– ekzémy, poranění pokožky,
zánětlivé reakce pokožky, jako
např. folikulitida (zánět vlasového
váčku) a výskyt křečových žil,
– výskyt mateřských znamének,
– snížená imunita pokožky, např.
při cukrovce, během těhotenství a
při Raynaudově syndromu,
– hemofilie nebo snížená imunita.
Jemné, dorůstající chloupky mohou
zarůstat do pokožky. Aby se tomu
předešlo, doporučujeme pravidelně
používat masážní žínky (např. po
osprchování) nebo tělový peeling,
protože jemný masážní pohyb
odstraní horní vrstvu pokožky a
jemné chloupky se tak dostanou na
povrch.
Popis
1
2
3
4
5
Epilační hlava s pinzetami
Uvolňovací tlačítka
Spínač zapnutí/vypnutí
Zdířka pro napájení
Speciální síťový přívod (a nebo b
v závislosti na modelu)
6 Nástavec pro epilaci podpaží
(pouze u modelu 1370)
Jak epilovat
• Vaše pokožka musí být suchá a
zbavená zbytků mastnoty a krému.
• Než začnete, důkladně vyčistěte
epilační hlavu (1).
a) Přístroj zapnete posunutím
spínače zapnutí / vypnutí směrem
nahoru (3).
b) Přejeďte si rukou po pokožce,
abyste nadzvedla krátké chloupky.
Pro optimální výsledky epilace
držte přístroj k pokožce v pravém
úhlu (90°) a pohybujte jím proti
směru růstu chloupků ve směru
spínače, aniž byste na něj tlačila.
c) Epilace nohou
Nohy epilujte směrem odspodu
nahoru. Při epilaci v oblasti za
kolenem držte nohu rovně
napnutou.
d) Epilace podpaží a linie bikin
K tomuto specifickému použití je
určený nástavec pro epilaci
podpaží (6), který se jako přídavný
nástavec nasazuje na epilační
hlavu (1).
Upozorňujeme, že zvláště zpočátku
jsou tato místa velmi citlivá na
bolest. Opakovaným používáním
bude pocit bolesti ustupovat.
Před epilací danou oblast pokožky
důkladně vyčistěte a odstraňte
z ní zbytky nečistot (jako např.
deodorant). Poté ji pečlivě osušte
ručníkem.
Při epilaci podpaží držte paži
zvednutou nahoru, aby byla
pokožka napnutá a přístrojem
pohybujte různými směry.
Čištění epilační hlavy (e)
Po epilaci přístroj odpojte z elektrické
sítě a vyčistěte epilační hlavu (1).
Pomocí čisticího kartáčku namočeného v lihu důkladně vyčistěte
pinzetové kotoučky. Při čištění
můžete pinzetami otáčet manuálně (e).
Epilační hlavu uvolněte stisknutím
uvolňovacích tlačítek (2) na levé a
pravé straně epilátoru a vytáhněte ji.
Po vyčištění epilační hlavu nasaďte
zpět na epilátor.
Deklarovaná hodnota emise hluku
tohoto spotfiebiãe je 78 dB(A), coÏ
pfiedstavuje hladinu A akustického
v˘konu vzhledem na referenãní
akustick˘ v˘kon 1 pW.
Změny jsou vyhrazeny.
Po skonãení Ïivotnosti
neodhazujte prosím tento
v˘robek do bûÏného domovního
odpadu. MÛÏete jej odevzdat do
servisního stfiediska Braun nebo na
pfiíslu‰ném sbûrném místû zfiízeném
dle místních pfiedpisÛ.
Záruka
Poskytujeme dvouletou záruku na
výrobek s platností od data jeho
zakoupení. V záruční lhůtě bezplatně
odstraníme všechny vady přístroje
zapříčiněné chybou materiálu nebo
výroby, a to buď formou opravy,
nebo výměnou celého přístroje
(podle našeho vlastního uvážení).
Uvedená záruka je platná v každé
zemi, ve které tento přístroj dodává
společnost Braun nebo její pověřený
distributor.
Záruka se netýká následujících
případů: poškození zapříčiněné
nesprávným použitím, běžné
opotřebování (například plátků
holicího strojku nebo pouzdra
zastřihovače), jakož i vady, které
mají zanedbatelný dosah na
hodnotu nebo funkci přístroje.
Pokud opravu uskuteční
neautorizovaná osoba a nebudou-li
použity původní náhradní díly
společnosti Braun, platnost záruky
bude ukončena.
Pokud v záruční lhůtě požadujete
provedení servisní opravy,
odevzdejte celý přístroj s potvrzením
o nákupu v autorizovaném servisním
středisku společnosti Braun nebo jej
do střediska zašlete.
Slovensk˘
Pred použitím prístroja si pozorne
a dôkladne prečítajte návod na
použitie.
Dôležité upozornenia
• Z hygienických dôvodov
dbajte na to, aby tento
prístroj, okrem vás,
nepoužívala iná osoba.
• Prístroj udržujte suchý.
• Toto zariadenie môžu
používať deti staršie ako
8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo
osoby bez skúseností a
znalostí, ak sú pod
dohľadom alebo ak boli
poučené o bezpečnom
používaní tohto zariadenia a ak porozumeli
nebezpečenstvám, ktoré
sú s tým spojené.
Nedovoľte deťom, aby sa
s týmto zariadením hrali.
Deti mladšie ako
8 rokov alebo ak nie sú
pod dohľadom nesmú
vykonávať čistenie a
údržbu tohto zariadenia.
• Zapnutý prístroj sa
nesmie nikdy dostať do
kontaktu s vlasmi na
hlave, mihalnicami, so
stužkami vo vlasoch a
pod., aby nedošlo k
úrazu alebo zablokovaniu,
či poškodeniu prístroja.
• Tento prístroj je vybavený špeciálnym prevodníkom na nízke napätie
(špeciálnym sieťovým
káblom so sieťovým
adaptérom). Žiadnu jeho
časť nesmiete meniť ani
ho rozoberať, inak by
mohlo dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
Podrobné technické špecifikácie sa nachádzajú
na špeciálnom sieťovom
kábli. Špeciálny sieťový
kábel sa automaticky prispôsobuje akémukoľvek
napätiu striedavého prúdu.
Všeobecné informácie o epilácii
Pri všetkých spôsoboch odstraňovania
chĺpkov pri korienkoch sa môže
objaviť zarastanie chĺpkov do
pokožky a podráždenie (napr.
svrbenie, nepohodlie a začervenanie
pokožky) v závislosti od stavu vašej
pokožky a chĺpkov.
Ide o normálnu reakciu, ktorá by
nemala dlho trvať, ale môže byť
výraznejšia, keď si chĺpky pri
korienkoch odstraňujete prvýkrát
alebo máte citlivú pokožku.
Ak pokožka aj po 36 hodinách po epilácii preukazuje znaky podráždenia,
odporúčame vám navštíviť lekára.
Vo všeobecnosti platí, že opakovaným
používaním epilátora Silk·épil sa
reakcia pokožky a pocit bolesti
výrazne zmierňujú.
V niektorých prípadoch môže dôjsť
k zápalovým prejavom, keď baktérie
preniknú do pokožky (napr. pri pohybe
prístroja po pokožke). Dôkladným
vyčistením epilačnej hlavy pred
každým použitím minimalizujete
riziko vzniku infekcie.
Ak máte akékoľvek pochybnosti
o používaní tohto prístroja, poraďte
sa so svojím lekárom. Za nižšie
uvedených okolností by ste prístroj
mali používať iba po konzultácii
s lekárom:
– ekzémy, poranenia, zápalové
reakcie pokožky, ako napríklad
folikulitída (zápal vlasového
mieška) a výskyt kŕčových žíl,
– epilácia v okolí kožných
znamienok,
– znížená imunita pokožky, napr.
pri cukrovke, počas tehotenstva
a pri Raynaudovom syndróme,
– hemofília alebo nedostatočná
imunita.
Jemné chĺpky, ktoré znova vyrastú,
môžu vrastať do pokožky. Pravidelné
používanie masážnych špongií
(napr. po sprchovaní) alebo telového
peelingu pomáha predchádzať
vrastaniu chĺpkov do pokožky, pretože
jemný masážny pohyb odstráni
vrchnú vrstvu pokožky a jemné
chĺpky sa tak dostanú na povrch.
Popis
1
2
3
4
Epilačná hlava s pinzetami
Tlačidlá na uvoľnenie hlavy
Spínač zapnutia/vypnutia
Zástrčka na konektor sieťového
kábla
5 Špeciálny sieťový kábel (a alebo b
v závislosti od modelu)
6 Nadstavec na podpazušie
(iba model 1370)
Ako epilovať
• Vaša pokožka musí byť suchá
a zbavená zvyškov mastnoty
5
91151616_SE1170/1370_CEEMEA.indd 5
11.10.16 11:10
VED
Effective Date 26Oct2016 GMT - Printed 06Apr2017
a telových mliek.
• Pred začatím dôkladne vyčistite
epilačnú hlavu (1).
a) Epilátor zapnite posunutím spínača
zapnutia/vypnutia (3) smerom
hore.
b) Pošúchajte pokožku, aby ste
nadvihli krátke chĺpky.
Pre optimálny výsledok epilácie
držte epilátor v pravom uhle (90°)
k pokožke a bez vyvíjania tlaku ho
posúvajte proti smeru rastu chĺpkov
v smere spínača.
c) Epilácia nôh
Nohy si epilujte smerom zdola
nahor. Pri epilácii oblasti za
kolenom držte nohu vystretú.
d) Epilácia podpazušia a línie
plaviek
Na toto špecifické použitie sme
vyvinuli nadstavec na podpazušie
(6), ktorý sa ako prídavný nadstavec
nasadzuje na epilačnú hlavu (1).
Uvedomte si, prosím, že najmä na
začiatku sú tieto telesné partie
zvlášť citlivé na bolesť.
Opakovaným používaním však
bude pocit bolesti ustupovať.
Pred epiláciou si príslušné oblasti
dôkladne očistite, aby ste odstránili
zvyšky nečistôt (napr. dezodorant).
Potom ich dôkladne vysušte
uterákom. Pri epilácii podpazušia
držte ruku vystretú nahor, aby bola
pokožka napnutá, a epilátor veďte
rôznymi smermi.
Čistenie epilačnej hlavy (e)
Po epilácii odpojte epilátor z elektrickej
siete a vyčistite epilačnú hlavu (1).
Pinzetový valček vyčistite pomocou
čistiacej kefky namočenej v liehu.
Počas čistenia môžete valček
s pinzetami otáčať manuálne.
Epilačnú hlavu snímete tak, že
stlačíte tlačidlá na uvoľnenie hlavy
(2) na ľavej a pravej strane epilátora
a potiahnete. Po vyčistení dajte
epilačnú hlavu späť na epilátor.
Deklarovaná hodnota emisie hluku
tohto spotrebiča je 78 dB(A), ão
predstavuje hladinu A akustického
v˘konu vzhºadom na referenãn˘
akustick˘ v˘kon 1 pW.
Právo na zmeny vyhradené.
Po skonãení Ïivotnosti
neodhadzujte zariadenie do
beÏného domového odpadu.
Zariadenie odovzdajte do
servisného strediska Braun alebo
na príslu‰nom zbernom mieste
zriadenom podºa miestnych
predpisov a noriem.
Záruka
Poskytujeme dvojročnú záruku na
výrobok s platnosťou od dátumu
jeho zakúpenia. V záručnej lehote
bezplatne odstránime všetky
poruchy prístroja zapríčinené
chybou materiálu alebo výroby, a to
buď formou opravy, alebo výmenou
celého prístroja (podľa nášho
vlastného uváženia). Uvedená
záruka je platná v každom štáte,
v ktorom tento prístroj dodáva
spoločnosť Braun alebo jej poverený
distribútor.
Záruka sa netýka nasledujúcich
prípadov: poškodenie zapríčinené
nesprávnym použitím, normálne
opotrebovanie (napríklad plátkov
holiaceho strojčeka alebo puzdra
zastrihávača), ako aj poruchy, ktoré
majú zanedbateľný účinok na
hodnotu alebo funkciu prístroja. Ak
opravu uskutoční neautorizovaná
osoba a ak sa nepoužijú pôvodné
náhradné súčiastky spoločnosti
Braun, platnosť záruky bude
ukončená.
Ak v záručnej lehote požadujete
vykonanie servisnej opravy,
odovzdajte celý prístroj s potvrdením
o nákupe v autorizovanom
servisnom stredisku spoločnosti
Braun alebo ho do strediska zašlite.
Magyar
A használat megkezdése előtt kérjük,
hogy olvassa végig figyelmesen a
használati útmutatót, és szükség
esetére őrizze meg azt!
Figyelem!
• Higiéniai okból kérjük,
hogy ne adja kölcsön
készülékét másnak!
• A készüléket tartsa szárazon!
• A 8 évesnél idősebb
gyermekek, illetve a
csökkent fizikai, érzékelő
vagy mentális képességekkel vagy tapasztalat
vagy tudás hiányával
rendelkező személyek
csak felügyelet mellett
akkor használhatják ezt
a készüléket, ha tájékoztatták őket a biztonságos
használatról, és megértették a lehetséges
veszélyeket.
Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
A készülék tisztítását és
karbantartását nem
végezhetik 8 év alatti és
felügyelet nélküli gyerekek.
• Veszély illetve baleset,
továbbá az alkatrészek
és a készülék sérüléseinek megakadályozása
érdekében kérjük, hogy
ügyeljen arra, hogy a
készülék bekapcsolt állapotban ne kerüljön kontaktusba hajjal, szemöl-
dökkel vagy szempillával!
• A készüléket egy különleges csatlakozókábellel
láttuk el, amely egy integrált kisfeszültségű biztonsági rendszerrel rendelkezik. Semmilyen
alkatrészét ne cserélje
vagy alakítsa át, ellenkező
esetben áramütés veszélye áll fenn! A feszültségre vonatkozó műszaki
adatokat a csatlakozón
tüntettük fel. A csatlakozókábel használható
bármilyen feszültségű
hálózatban.
Általános tudnivalók az epilálásról
Minden a szőrszál gyökerétől fogva
történő szőrtelenítési eljárás
eredményezhet szőrbenövést és
bőrirritációt (pl. viszketést, kellemetlen
érzést, bőrpírt), függően a bőr
érzékenységétől és a szőrszálak
erősségétől.
Amennyiben 36 óra elteltével még
mindig észlelhető bőrirritáció,
javasoljuk, hogy forduljon
szakorvoshoz! Általában a
bőrreakciók és a fájdalomérzet a
Silk·épil többszöri használata során
jelentősen csökkenek.
Néhány esetben kórokozó bőrbe
kerülésekor gyulladás alakulhat ki a
készülék bőrrel érintkezése során.
Az epilátorfej alapos tisztítása
minden egyes epilálás előtt csökkenti
a fertőzés kockázatát.
Ha a készülék használatával
kapcsolatosan bármilyen kérdése
merülne fel, kérje ki szakorvosa
véleményét! Az alábbi esetekben a
készüléket csak bőrgyógyásszal
történő egyeztetés után kezdje el
használni!
– ekcéma, sebes bőr, gyulladásos
bőrreakció pl. folliculitis (gennyes
szőrtüszőgyulladás), visszértágulat
– szemölcsök környékén
– a bőr csökkent ellenállóképessége
pl. cukorbetegség, terhesség,
Raynaud kór
– vérzékenység vagy immunrendszerelégtelenség.
Előfordulhat, hogy az egészen vékony
szálú szőrszál újranövéskor befelé
nő. Masszírozó- illetve hámlasztókrém
rendszeres használatával (pl.
zuhanyzás után) ez a folyamat
megakadályozható, mivel a gyengéd
dörzsölés eltávolítja a felső
hámréteget, így a szőrszál át tud
bújni a bőrfelületen.
Termékleírás
1
2
3
4
5
Epilátorfej csipeszekkel
Kioldó-gombok
Kapcsoló
Hálózati vezeték bemenet
Különleges csatlakozókábel
(modelltől függően a vagy b)
6 Hónaljepiláló sapka (kizárólag a
1370-es modellhez)
Hogyan végezzük az
epilálást
• Az epilálandó bőrfelület legyen
száraz, krém- ill. olajmentes!
• A használat megkezdése előtt
alaposan tisztítsa meg az
epilátorfejet! (1).
a) A készülék elindításához csúsztassa
fel a működéskapcsoló gombot! (3)
b) A rövid szőrszálak megemeléséhez
dörzsölje át a bőrfelületet! Az
optimális teljesítmény érdekében
tartsa a készüléket a megfelelő
(a bőrre 90°-os) szögben, és így
vezesse végig nyomás nélkül
a szőr növekedési irányával
ellentétesen a kapcsológomb
irányába!
c) A lábak epilálása
Az epilálást az alsó lábszáron
kezdje, és innen haladjon fölfelé!
A térdhajlat epilálásánál tartsa
lábait egyenesen és kinyújtva!
d) A hónalj és a bikinivonal
epilálása
Az epilátorfejre (1) fölhelyezhető
hónaljepiláló fejet (6) kifejezetten
erre a célra fejlesztették ki. Kérjük,
hogy vegye figyelembe, hogy a
hónalj és bikinivonal területei –
különösen az első néhány epilálás
alkalmával – fokozottan érzékenyek
a fájdalomra. Többszöri használat
után ez a fájdalomérzet jelentősen
csökken. Epilálás előtt alaposan
tisztítsa meg a bőrfelületet,
eltávolítva ezzel minden
szennyeződést (pl. dezodorokét),
majd törölközővel óvatosan törölje
át! A hónalj epilálása közben tartsa
a karját felfelé annak érdekében,
hogy a bőr feszes legyen, és a
készüléket több irányból is
vezesse végig az epilálandó
felületen!
Az epilátor fej tisztítása (e)
Minden egyes használat befejezése
után húzza ki a készüléket a
hálózatból!
A csipeszsor tisztításához használja
a tisztítókefét alkoholba mártva (e)! A
csipeszsor kézzel történő elforgatása
közben tisztítsa meg a csipeszsort a
tisztítókefe segítségével, belülről
kifelé haladva!
Az epilátorfej eltávolításához nyomja
be a kioldó-gombokat (2), és húzza
le az epilátorfejet! A tisztítást
követően helyezze vissza az
epilátorfejet a készülékre!
A változtatás joga fenntartva.
A környezetszennyezés
elkerülése érdekében arra
kérjük, hogy a készülék
hasznos élettartalma végén ne
dobja azt a háztartási szemétbe.
A mıködésképtelen készüléket
leadhatja a Braun szervizközpontban,
vagy az országa szabályainak
megfelelŒ módon dobja a
hulladékgyıjtŒbe.
Garancia
6
91151616_SE1170/1370_CEEMEA.indd 6
11.10.16 11:10
VED
Effective Date 26Oct2016 GMT - Printed 06Apr2017
A vásárlás napjától számított 2 évig
tartó garanciát biztosítunk a
termékre. A garancia-időszakon
belül minden anyag- és kivitelezési
hibát díjmentesen helyrehozunk,
belátásunk szerint vagy javítva, vagy
cserélve a készüléket. Ez a garancia
minden olyan országra kiterjed, ahol
a készülék a Braun vagy annak
kijelölt viszonteladója
forgalmazásában kapható.
A garancia nem fedi a következőket:
nem rendeltetésszerű használat
miatt bekövetkező károsodás; kopás
és elhasználódás (pl. a borotva
szita- és vágókazettája); illetve a
készülék értéke és működése
szempontjából elhanyagolható
jellegű hibák. A garancia érvényét
veszti, ha a javítást erre nem jogosult
személy végzi, és ha nem Braun
alkatrészeket használnak.
A garancia-időszakon belüli
javításhoz adja le vagy küldje el a
teljes készüléket a vásárláskor
kapott számlával együtt valamely
hivatalos Braun Ügyfélszolgálati
Szervizközpontnak vagy a vásárlás
helyén.
Hrvatski
Molimo vas da prije upotrebe uređaja
pažljivo pročitate ove upute.
Upozorenja
• Iz higijenskih razloga ne
dijelite ovaj uređaj s drugim osobama.
• Neka uređaj uvijek bude
suh.
• Ovaj uređaj mogu koristiti
djeca starija od 8 godina
te osobe sa smanjenim
fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima,
kao i osobe koje nemaju
prethodno dostatno iskustvo i znanje, pod uvjetom da su pod nadzorom
osobe zadužene za njihovu sigurnost odnosno
ako im je objašnjeno
kako se uređaj koristi na
siguran način tako da oni
u potpunosti razumiju
moguće rizike prilikom
korištenja. Djeca se ne
smiju igrati s uređajem.
Djeca ne smiju čistiti i
održavati uređaj osim ako
nisu starija od 8 godina te
pod nadzorom odrasle
osobe.
• Kad je uključen, uređaj
nikada ne smije doći u
dodir s vašom kosom,
trepavicama, vrpcama,
itd. kako bi se spriječila
bilo kakva ozljeda kao i
da bi se spriječilo blokiranje ili oštećivanje uređaja.
• Ovaj uređaj ima ugrađen
posebni sigurnosni niskonaponski adapter. Nemojte
mijenjati ili samostalno
rukovati bilo kojim dijelom
adaptera, jer se tako izlažete opasnosti od strujnog udara. Specifikacije
u vezi električne energije
otisnute su na posebnom
sigurnosnom niskonaponskom adapteru.
Posebni sigurnosni niskonaponski adapter automatski se prilagođava
svakom naponu u svijetu.
Opće informacije o epilaciji
Sve metode uklanjanja dlačica mogu
dovesti do urastanja dlačica i iritacije
(npr. peckanja, boli, crvenila kože i
sl.), a mogućnost takve reakcije
prvenstveno ovisi o stanju kože i
dlačica.
To je normalna reakcija i trebala bi
brzo prestati, no ako uklanjate dlačice
epilatorom po prvi put ili imate osjetljivu
kožu, reakcija zna biti i malo jača od
uobičajene.
Ako iritacija potraje i nakon 36 sati,
preporučujemo posjetite svog
liječnika.
Općenito se iritacija kože, kao i
osjećaj boli s vremenom, uz stalno
korištenje epilatora Silk·épil, značajno
smanjuju.
U nekim slučajevima zna doći do
manje kožne upale kao posljedice
kontakta s bakterijama (npr. dok
uređaj klizi niz kožu).
Redovito detaljno čišćenje glave
uređaja prije upotrebe umnogome
će smanjiti rizik infekcije.
Imate li neke sumnje u pogledu
korištenja ovog uređaja, razgovarajte
sa svojim liječnikom.
Prije korištenja uređaja obavezno je
konzultirati liječnika u slučaju:
– ekcema, rana, upalnih kožnih procesa kao što je foliculitis (gnojna
upala folikula) i proširenih vena,
– ispupčenih madeža,
– smanjenog imuniteta kože, npr.
diabetes mellitus, u vrijeme
trudnoće, Raynaudove bolesti
– hemofilije ili nedostatka imuniteta.
Nove tanke dlačice ponekad će
ostajati ispod površine kože.
Redovita upotreba spužvi za masažu
(npr. nakon tuširanja) ili peelinga za
uklanjanje mrtvih površinskih stanica
kože umnogome će pomoći u
sprečavanju urastanja dlačica, jer
fino trljanje skida gornji sloj kože pa
se dlačice mogu probiti do površine.
Opis
1 Epilacijska glava s pincetama
2 Prekidač za otpuštanje
3 Prekidač za uključivanje/
isključivanje
4 Utičnica
5 Posebni sigurnosni niskonaponski
adapter (a ili b, ovisno o modelu)
6 Nastavak za epliaciju pazuha
(samo s modelom 1370)
Kako se epilirati
• Vaša koža mora biti suha i
nemasna.
• Prije početka temeljito očistite
epilacijsku glavu (1).
a) Kako biste uključili uređaj gurnite
prekidač za uključivanje na
poziciju «nahoru» (3).
b) Protrljajte kožu kako biste podigli
kratke dlačice. Kako bi epiliranje
bilo što bolje preporučujemo da
držite uređaj pod pravim kutem
(90°) u odnosu na kožu. Pomičite
ga polako i bez ikakvog pritiska, u
smjeru suprotnom od rasta dlačica,
odnosno u smjeru prekidača.
c) Epilacija nogu
Epilirajte noge od članaka prema
gore. Ispružite nogu kada epilirate
područje iza koljena.
d) Epilacija pazuha i bikini-zone
Za ovu posebnu uporabu razvijen
je nastavak za epilaciju pazuha (6),
kao posebni dodatak koji se može
postaviti na epilacijsku glavu (1).
Zapamtite da epiliranje ovih
zona može biti podosta bolno.
S vremenom, ako stalno koristite
epilator, osjećaj boli značajno će
se smanjiti.
Prije epilacije temeljito očistite
područja koja ćete epilirati (npr. da
ne bude ostataka dezodoransa i sl.).
Zatim ih pažljivo osušite ručnikom
– nemojte trljati kožu već je osušite
tapkanjem.
Kad epilirate pazuh podignite
ruku tako da je koža u potpunosti
rastegnuta i pomičite uređaj u
različitim smjerovima.
Čišćenje epilacijske glave (e)
Nakon epilacije isključite uređaj iz
struje i očistite epilacijsku glavu (1).
Dio s pincetama temeljito očistite
četkicom prethodno uronjenom u
alkohol (e). Da bi čišćenje bilo što
uspješnije možete rukom okretati dio
s pincetama.
Epilacijsku glavu skidate tako što
je povučete prema gore nakon što
pritisnete prekidač za otpuštanje (2) s
lijeve i desne strane. Nakon čišćenja
vratite epilacijsku glavu na kućište
uređaja.
Podložno promjenama bez prethodne
najave.
Molimo Vas da ne bacate
ure∂aj u kuçni otpad nakon
prestanka njegovog radnog
vijeka. Ostaviti ga moÏete
u Braun servisnom centru ili
na odgovarajuçim odlagali‰tima
u Va‰oj zemlji.
Jamstvo
Za ovaj proizvod jamčimo jamstveno
razdoblje od 2 godine od dana
kupnje. U okviru tog razdoblja
besplatno ćemo otkloniti bilo kakvu
neispravnost uređaja do koje je
došlo zbog zamora materijala ili
pogrešaka u radu ili popravkom ili
zamjenom uređaja ovisno o procjeni.
Ovo jamstvo vrijedi za svaku zemlju u
kojoj ovaj uređaj distribuira Braun ili
njegov ovlašteni distributer.
Ovo jamstvo ne pokriva: štetu
nastalu zbog nepravilne upotrebe,
normalno trošenje materijala (npr. u
slučaju trošenja mrežice na uređaju
za brijanje), kao i oštećenja koja
imaju neosporan utjecaj na
vrijednost ili rad uređaja. Jamstvo
prestaje vrijediti ako popravke vrše
neovlaštene osobe te ako se ne
koriste originalni Braunovi dijelovi.
Ako tijekom jamstvenog razdoblja
zatrebate servis, donesite ili pošaljite
cijeli uređaj zajedno s računom na
adresu Braunovog ovlaštenog
servisnog centra.
Napomena : Ukoliko niste u
mogućnosti riješiti Vaš problem
putem priložene servisne mreže ili na
prodajnom mjestu molimo Vas da
nazovete broj 01 66 26 555 ili 091 66
01 777 kako bi dobili daljnje upute.
SINGULI D.O.O., www.singuli.hr
10000, Zagreb, Primorska 3,
) 01 37 72 644
10000, Zagreb, CMP, Savica Šanci
145, ) 01 24 04 451
10000, Zagreb, Jospia Strganca 12,
) 01 37 79 029
JEŽIĆ COLOR SERVIS,
43000, Bjelovar, Petra Zrinskog 13,
) 043 243 500
ELMIN, 48350, Đurđevac, R.
Boškovića 20, ) 048 813 365
MAGREL vl.Grković Marko,
51211, Rijeka / Matulji, Frana Supila
11, ) 095 911 0009
RTV SERVIS KALAICA,
34310, Pleternica, A.M.Relkovića 6,
) 034 252 000
SORIĆ ELEKTRONIKA, 44000,
Sisak, A.Starčevića 35,
) 044 549 117
MERC&DUJMOVIĆ, 21000, Split,
Alojzija Stepinca 6,
) 021 537 780
ELEKTRO OBRT MARKOVIĆ,
42000, Varaždin, K.Filića 9,
) 042 210 588
ALTA, 23000, Zadar, Vukovarska 3c,
) 023 327 666
Slovenski
Prosimo vas, da pred uporabo
epilatorja pozorno in v celoti
preberete navodila za uporabo.
Opozorilo
• Iz higienskih razlogov ni
priporočljivo, da aparat
uporablja več oseb.
7
91151616_SE1170/1370_CEEMEA.indd 7
11.10.16 11:10
VED
Effective Date 26Oct2016 GMT - Printed 06Apr2017
• Pazite, da aparat ne
pride v stik z vodo.
• Aparat lahko uporabljajo
otroci, starejši od 8 let,
in osebe z zmanjšanimi
fizičnimi, senzoričnimi
ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem
izkušenj in znanja, če
so pod nadzorom ali so
dobili navodila glede
varne uporabe aparata
in razumejo povezane
nevarnosti. Otroci se z
aparatom ne smejo igrati.
Čiščenja in vzdrževanja
ne smejo izvajati otroci,
razen če so starejši od
8 let in so pod nadzorom.
• Ko je aparat vključen, ne
sme priti v stik s trepalnicami ali lasmi na glavi,
trakovi ipd., ker se lahko
poškodujete ali povzročite škodo na aparatu.
• Aparat je opremljen z
vgrajenim varnostnim
nizkonapetostnim
napajanjem. Ne menjajte
in ne spreminjajte nobenega njegovega dela.
V nasprotnem primeru
obstaja nevarnost električnega udara. Podrobnejša električna specifikacija je na tipski ploščici
na posebni priključni
vrvici. Posebna priključna
vrvica se samodejno prilagodi katerikoli napetosti
izmeničnega električnega
toka po svetu.
Splošne informacije o postopku
epilacije
Pri vseh metodah odstranjevanja
dlačic pri korenini se lahko zgodi,
da začnejo dlačice rasti navznoter,
pojavi pa se lahko tudi razdraženost
kože (srbenje, neprijeten občutek in
pordela koža), kar je odvisno od
stanja kože in dlačic.
To je povsem normalna reakcija, ki
kmalu izzveni. Vendar je lahko pri
prvih postopkih odstranjevanja dlačic
z epilatorjem in pri občutljivi koži ta
reakcija bolj izrazita. Če je po 36-ih
urah koža še vedno razdražena, vam
priporočamo, da se posvetujete
s svojim zdravnikom. Na splošno
velja, da se reakcija kože in občutek
bolečine po večkratni uporabi
Silk·épila občutno zmanjšata.
V nekaterih primerih se lahko pojavi
vnetje kože, če vanjo prodrejo
bakterije (npr. ko z epilatorjem drsite
preko kože). S temeljitim čiščenjem
glave epilatorja pred vsako uporabo
boste občutno zmanjšali tveganje
infekcij.
Če ste v dvomih glede uporabe
aparata, se posvetujte z zdravnikom.
V naslednjih primerih se pred uporabo
epilatorja obvezno posvetujte z
zdravnikom:
– če imate ekcem, rane, vnetne
reakcije kože (npr. folikulitis –
gnojno vnetje foliklov), krčne žile,
– okrog znamenj,
– pri zmanjšani odpornosti kože,
npr. zaradi sladkorne bolezni,
Raynaudove bolezni, med
nosečnostjo,
– če imate hemofilijo ali imunsko
pomanjkljivost.
Lahko se zgodi, da tanke dlačice,
ki zrastejo po epilaciji, ne morejo
prodreti skozi kožo. Redna uporaba
masažnih gobic (npr. po prhanju) ali
pilingov za odstranjevanje odmrlih
celic pomaga preprečiti vraščanje
dlačic, saj z nežnim drgnjenjem
odstranite zgornjo plast kože in tako
dlačice lažje prodrejo na površje.
Opis
1 Epilacijska glava z enoto s
pincetami
2 Tipki za sprostitev
3 Stikalo za vklop/izklop
4 Vtičnica
5 Posebna priključna vrvica (a ali b,
odvisno od modela)
6 Nastavek za pazduhe (samo pri
modelu 1370)
Postopek epilacije
• Koža mora biti suha in na njej ne
sme biti sledov maščobe ali kreme.
• Pred pričetkom temeljito očistite
epilacijsko glavo (1).
a) Aparat vključite tako, da premaknete
stikalo za vklop/izkolop (3).
b) Zdrgnite kožo, da se kratke dlačice
postavijo pokonci. Za optimalni
učinek epilacije držite napravo
pravokotno na kožo. Aparat brez
pritiskanja vodite v nasprotni smeri
rasti dlačic, v smer, kamor je
obrnjeno stikalo.
c) Odstranjevanje dlačic na nogah
Z epilacijo začnite na spodnjem
delu noge in se počasi pomikajte
navzgor. Pri odstranjevanju dlačic
za kolenom naj bo noga iztegnjena.
d) Odstranjevanje dlačic pod
pazduhami in na bikini predelu
Za ta specifičen namen je bil razvit
dodatni nastavek za pazduhe (6),
ki ga namestite na epilacijsko
glavo (1).
Prosimo, upoštevajte, da je koža
na teh predelih zlasti na začetku
zelo občutljiva.
Po nekajkratni uporabi se bo
občutek bolečine zmanjšal.
Pred začetkom epilacije temeljito
umijte predel, s katerega boste
odstranjevali dlačice, da odstranite
morebitne ostanke dezodoranta
in podobnih sredstev.
Nato kožo nežno otrite z brisačo.
Med odstranjevanjem dlačic pod
pazduho naj bo vaša roka ves
čas dvignjena, aparat pa vodite
v različne smeri.
Čiščenje epilacijske glave (e)
Po uporabi aparat izključite iz
električnega omrežja in očistite
epilacijsko glavo (1).
Enoto s pincetami temeljito očistite
s ščetko, ki ste jo namočili v alkohol.
Med čiščenjem lahko enoto
s pincetami ročno obračate.
Za odstranitev epilacijske glave
pritisnite tipki za sprostitev (2) na
obeh straneh naprave in jo izvlecite.
Po končanem čiščenju epilacijsko
glavo ponovno namestite.
Pridržujemo si pravico do sprememb
brez predhodnega opozorila.
OdsluÏene naprave ne
smete odvreãi skupaj z
gospodinjskimi odpadki.
Odnesite jo v Braunov
servisni center ali na ustrezno zbirno
mesto v skladu z veljavnimi predpisi.
Garancijski list
Za izdelek velja dveletna garancija,
ki začne veljati z datumom izročitve
blaga. Proizvajalec jamči, da bo
izdelek deloval v garancijskem roku
ob pravilni uporabi v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.
V garancijski dobi bomo brezplačno
odpravili vse okvare izdelka, ki so
posledica napak v materialu ali izdelavi, tako da vam bomo izdelek po
naši presoji popravili ali v celoti
zamenjali.
Če pooblaščeni servis vašega
izdelka ne popravi v 45 dneh, imate
pravico zahtevati nov izdelek. Za
sprejem v reklamacijo se šteje dan,
ko je izdelek sprejet v pooblaščeni
servis, pri prodajalcu (distributerju)
ali v trgovino, kjer ste izdelek kupili.
Čas zagotavljanja servisa, vzdrževanja, nadomestnih delov in priklopnih
aparatov je 3 leta po preteku garancijskega roka.
Popravila na domu zaradi zahtevnosti in neprenosljivosti sodobne
servisne opreme in razpoložljivosti
rezervnih delov niso mogoča.
Garancija velja na območju Republike Slovenije, pa tudi v vseh državah, kjer izdelek dobavlja podjetje
Braun ali njegov pooblaščeni distributer.
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti
prodajalca za napake na blagu.
Garancija ne velja:
– Za okvare, ki so posledica nepravilne uporabe, normalne obrabe
ali rabe oziroma napake, ki imajo
zanemarljiv učinek na vrednost in
delovanje izdelka.
– Ob vsakem posegu nepooblaščene osebe ali kakršnekoli druge
predelave izdelka in če pri popravilu niso uporabljeni originalni
Braunovi rezervni deli.
Za popravilo v garancijski dobi
celotno napravo skupaj z računom
in/ali izpolnjenim garancijskim listom
odnesite ali pošljite na pooblaščeni
servisni center Braun:
Jože Ježek
Cesta 24. junija 21
1231 Črnuče – Ljubljana
Tel. št.: +386 1 561 66 30
E-mail: jezektrg.servis@siol.net
Potrošnik lahko zahtevo za popravilo
v garancijski dobi za celotno
napravo, skupaj z računom in/ali
izpolnjenim garancijskim listom, prav
tako uveljavlja tudi pri prodajalcu ali
pri proizvajalcu (distributerju).
Za dodatne informacije smo vam na
voljo na brezplačni telefonski številki
080 2822.
Distributer: Orbico, d. o. o.,
Verovškova ul. 72, 1000 Ljubljana
Proizvajalec: Braun GmbH,
Frankfurter Str. 145, 61476
Kronberg, Nemčija
Türkçe
Cihazınızı kullanmadan önce lütfen
bu kullanma kılavuzunu dikkatlice ve
eksiksiz okuyunuz.
Önemli
• Hijyen açısından sakıncalı
olacağından cihazınızı başkalarıyla
paylaşmayınız.
• Cihazınızın su ile temas etmesini
önleyiniz.
• Bu aygıt, 8 yaş ve üzerindeki
çocuklar tarafından kullanılabilir.
Hafif fiziksel ya da ruhsal engelli
kişiler veya deneyimi ve bilgisi
olmayan kişiler ise; gözetim
altında ya da cihazın güvenli kullanımı hakkında eğitim gördükten ve
yanlış kullanımı durumunda oluşabilecek zararlar hakkında bilgi
sahibi olduktan sonra cihazı kullanabilirler. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve bakım
işlemleri, gözetim altında ve 8
yaşından büyük olmayan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
• Cihaz çalışmaya başladığı andan
itibaren cihazın bloke olmaması
veya bozulmaması ve her türlü
yaralanmayı önlemek için cihazı
asla başınızdaki tüyler, kirpikleriniz,
kordon vb. ile temas ettirmeyiniz.
• Cihazınızda, ekstra düşük voltaj
koşullarında güvenlik sağlayan
adaptör içeren özel kablo seti
vardır. Bu setin hiçbir parçasını
değiştirmeyiniz veya başka
amaçlarla kullanmayınız. Aksi
halde elektrik şoku riski vardır.
Özel kablo setinin üzerinde elektrik
ile ilgili ayrıntılar yer almaktadır.
Özel kablo seti tüm dünyada her
AC voltaja otomatik olarak uyum
sağlar.
Epilasyon hakkında genel bilgi
Tüyleri kökünden alan tüm epilasyon
metodları, cilt ve tüylerin durumuna
bağlı olarak, hafif tahrişlere (Kaşıntı,
rahatsızlık ve ciltte kızarma vb.) ve
kıl dönmelerine neden olabilir.
Bunlar olağan tepkilerdir ve çabucak
yok olacaklardır, fakat ürünü ilk
8
91151616_SE1170/1370_CEEMEA.indd 8
11.10.16 11:10
VED
Effective Date 26Oct2016 GMT - Printed 06Apr2017
kullanmaya başladığınızda veya
hassas bir cildiniz varsa etkisi daha
güçlü hissedilebilir.
Eğer 36 saat sonra cildinizde hala
tahriş varsa, doktorunuza danışmanızı
tavsiye ederiz. Genel olarak, cilt
reaksiyonları ve acı hissi Silk·épil’in
düzenli kullanımından sonra azalma
gösterir. Bazı durumlarda bakteri
cilde nüfuz ettiğinde (örneğin, cihazın
deri üzerinde dolaşımı sırasında)
ciltte iltihaplanma görülebilir.
Bu nedenle, her kullanımdan önce
epilasyon başlığını temizleyerek
enfeksiyon riskini en aza
indirebilirsiniz.
Eğer bu ürünün kullanımıyla ilgili
herhangi bir şüpheniz varsa, lütfen
doktorunuza danışınız. Aşağıdaki
durumlarda, cihaz sadece doktora
danışıldıktan sonra kullanılmalıdır:
– egzama, yaralar, folliculitis (kıl kökü
iltihabı) gibi iltihaplı cilt
reaksiyonları ve varisli damarlar
– ciltteki benlerin çevresi
– derinin dayanıklılığını kaybetmesi
(örneğin şeker hastalığı, hamilelik,
Raynaud hastalığı)
– hemofili, vücut bağışıklık sisteminde
sorun olması.
Tekrar uzayan ince tüyler cildin
yüzeyine ulaşamayabilir.
Kıl dönmelerini önlemek için size
düzenli olarak masaj süngeri
(özellikle duştan sonra) veya kese
gibi ölü deriyi giderici metodlar
kullanmanızı öneririz. Nazik ovalama
hareketleri ile derinin ölü olan üst
tabakası soyulur ve böylece ince
tüyler cilt yüzeyine ulaşabilir.
Tanımlama
1
2
3
4
5
Cımbızlı epilasyon başlığı
Çıkartma düğmesi
Açma/kapama anahtarı
Soket
Özel kablo Seti (Modeline bağlı
olarak a veya b)
6 Koltukaltı ataçmanı (yalnızca 1370
modelinde)
Silk·épil’inizi nasıl
kullanacaksınız
• Cildiniz kuru ve yağdan/kremden
arınmış olmalıdır.
• Epilasyona başlamadan önce
epilasyon başlığını (1) iyice
temizleyiniz.
a) Cihazı çalıştırmak için açma/
kapama (3) anahtarını yukarı itiniz.
b) Kısa tüyleri yukarı kaldırmak için
cildinizi ovunuz. yi performans için
cihazı cildinize uygun olan (90°)
açıda tutunuz. Tüylerin çıktığı
yönün tersine ve açma/kapama
anahtarının yönünde bastırmadan
yönlendiriniz.
c) Bacak epilasyonu
Bacağınızdaki tüyleri aşağıdan
yukarıya doğru alınız. Dizlerin
arkasındaki tüyleri alırken bacağınızı
düz ve gergin olarak tutunuz.
d) Koltuk altı ve bikini bölgesi
epilasyonu
Koltukaltı uygulaması için, tercihe
göre epilasyon başlığının (1)
üzerine yerleştirilmek üzere koltukaltı
ataçmanı (6) geliştirilmiştir.
Lütfen bu bölgelerin, özellikle
başlangıçta acıya duyarlı olduğuna
dikkat ediniz. Bu acı hissi Silk·épil’in
düzenli kullanımından sonra azalma
gösterir.
Epilasyona başlamadan önce
gerekli bölgeyi, deodorant gibi
maddelerden arındırmak için iyice
temizleyiniz.
Daha sonra cildinizi hafif
dokunuşlarla dikkatlice havlu ile
kurulayınız.
Koltuk altınızdaki tüyleri alırken
kolunuzu yukarı kaldırınız ve
cihazı değişik yönlerde kullanınız.
Temizleme (e)
Epilasyondan sonra cihazınızı fişten
çekiniz ve epilasyon başlığını (1)
temizleyiniz.
Cımbız bölümünü alkole batırılmış
fırça ile iyice temizleyiniz (e).
Temizleme sırasında cımbız
bölümünü elinizle de çevirebilirsiniz.
Epilasyon başlığını çıkartmak için
sağda ve solda bulunan çıkarma
düğmelerine (2) basınız ve başlığı
yukarı doğru çekiniz.
Temizleme işlemi tamamlandıktan
sonra epilasyon başlığını tekrar yerine
takınız.
Bu bilgiler bildirim yapılmadan
değiştirilebilir.
AEEE Yönetmeliğine
Uygundur
Bakanlıkça tespit ve ilan
edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Üretici firma ve CE uygunluk
değerlendirme kuruluşu:
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany
İthalatçı Firma: Procter & Gamble
Satış ve Dağıtım Ltd. Şti. Nida Kule
– Kuzey, Barbaros Mahallesi
Begonya Sokak No:3 34746
Ataşehir, İstanbul tarafından ithal
edilmiştir. P&G Tüketici İlişkilerine,
mesai günleri saat 09.00 ile 17.00
arasında sabit hattınızdan ücretsiz
0800 261 63 65 veya GSM dahil
tüm hatlardan şehir içi ücretli 0216
463 83 83 numaralı telefonlardan
ulaşabilirsiniz. www.pg.com.tr
Românå (RO/MD)
Va rugăm citiţi cu atenţie şi în
totalitate instrucţiunile înainte de
utilizarea aparatului.
Atenţie
• Din motive de igienă personală, nu împrumutaţi
aparatul unei alte persoane.
• Păstraţi aparatul uscat.
• Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau care nu dispun de
experienţa şi cunoştinţele
necesare, cu condiţia ca
astfel de utilizatori să
beneficieze de supraveghere sau instruire în privinţa utilizării aparatului
în siguranţă şi să înţeleagă pericolele implicate. Copiii nu trebuie
lăsaţi să se joace cu
aparatul. Curăţarea şi
întreţinerea de către utilizatori nu trebuie efectuate de către copii decât
dacă au vârsta mai mare
de 8 ani şi sunt supravegheaţi.
• Atunci când este pornit,
aparatul nu trebuie să
intre niciodată în contact
cu părul capului, genelor,
şireturi sau cordoane,
etc. pentru a preveni
orice pericol de accidentarea precum şi pentru a
preveni blocarea sau
deteriorarea aparatului.
• Aparatul este prevăzut
cu un cablu special ce
include un sistem suplimentar de siguranţă
pentru tensiuni joase.
Nu schimbaţi nici o parte
din acest cablu. În caz
contrar, există riscul de
şoc electric. Pentru
specificaţii electrice, vă
rugăm consultaţi eticheta
de pe cablul special.
Cordonul special se
adaptează automat la
orice tensiune la nivel
mondial de curent alternativ.
Informaţii generale privind epilarea
Toate metodele de eliminare a
părului de la rădăcină pot duce la
creşterea părului sub piele sau la
apariţia iritaţiilor (de exemplu:
mâncărime, discomfort şi înroşirea
pielii), în funcţie de tipul pielii şi al
părului.
Aceasta este o reacţie normală care
va dispărea repede, dar poate fi mai
puternică la îndepărtarea părului de
la rădăcină pentru prima dată sau
dacă aveţi o piele sensibilă.
Dacă, după 36 de ore, pielea
dumneavoastră încă prezintă iritaţii,
vă recomandăm să consultaţi un
medic.
În general, reacţiile pielii şi senzaţia
de durere tind să se diminueze
considerabil odată cu utilizarea
repetată a epilatorului Silk·épil.
În unele cazuri pot apărea inflamaţii
la nivelul epidermei, cauzate de
contactul pielii cu bacterii (de
exemplu: când aparatul alunecă
deasupra pielii). Curăţarea atentă,
minuţioasă a capului de epilare
înainte de fiecare utilizare va
diminua riscul de infectare.
Dacă aveţi nelămuriri cu privire la
utilizarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi medicul. În următoarele
cazuri descrise mai jos, acest aparat
trebuie folosit numai după o
consultare prealabilă la doctorul
dumneavoastră:
– Eczeme, răni, reacţii inflamate ale
pielii precum foliculita (foliculi
purulenţi ai firelor de păr) şi vase
de sânge cu varice
– Aluniţe
– Imunitate redusă a pielii, de
exemplu, diabetul, pe durata
sarcinii, boala Raynaud
– Hemofilie sau deficienţă imunitară.
Părul fin care reapare poate să
crească în interiorul suprafeţei pielii.
Utilizarea regulată a bureţilor de
masaj (de exemplu: după duş) sau
a loţiunilor de exfoliere ajută la
prevenirea creşterii părului sub piele
întrucât acţiunea blândă de periere
îndepărtează stratul superficial de
piele, iar firele fine de păr pot ieşi la
suprafaţă.
Descriere
1
2
3
4
5
Cap de epilare tip pensetă
Buton de eliberare
Comutator pornit/oprit
Mufa alimentare
Cablu special de alimentare
(a sau b, în funcţie de model)
6 Accesoriu pentru îndepărtarea
părului axial (doar pentru modelul
1370)
Cum să ne epilăm
• Pielea dumneavoastră trebuie să
fie uscată şi curată, şi lipsită de
uleiuri sau creme.
• Înainte de a vă epila, curăţaţi capul
de epilare (1).
a) Pentru a porni aparatul, glisaţi
comutatorul pornit/oprit (3).
b) Masaţi-vă pielea pentru a ridica
firele scurte de păr. Pentru a obţine
performanţa optimă, menţineţi
aparatul la un unghi drept (90°)
faţă de suprafaţa pielii. Ghidaţi-l
printr-o mişcare continuă şi
uşoară, fără a face presiune,
opusă direcţiei de creştere a
părului, pe linia întrerupătorului.
c) Epilarea picioarelor
Epilaţi piciorul pornind de jos în
sus. Când epilaţi porţiunea din
spatele genunchiului, ţineţi piciorul
întins drept.
9
91151616_SE1170/1370_CEEMEA.indd 9
11.10.16 11:10
VED
Effective Date 26Oct2016 GMT - Printed 06Apr2017
d) Epilarea axilara şi inghinală
Pentru îndepărtarea părului din
aceste zone folosiţi ataşamentul
(6). Acordaţi o atenţie deosebită
deoarece aceste zone sunt, în
special la început, foarte sensibile
la durere. Senzaţia de durere se
va diminua în timp, în urma folosirii
repetate. Înainte de a va epila,
curăţaţi foarte bine zona respectivă
şi îndepărtaţi toate reziduurile
(precum deodorantul). Apoi uscaţi
foarte bine folosind un prosop.
Când vă epilaţi la sub-braţ,
menţineţi braţul ridicat astfel încât
pielea să fie întinsă şi ghidaţi
aparatul în diferite direcţii.
Curăţarea capului de epilare (e)
După epilare, deconectaţi aparatul de
la priză şi curăţaţi capul de epilare
(1).
Pentru a curăţa capul de epilare cu
pensete, folosiţi o perie înmuiată în
alcool (e).
Rotiţi aparatul şi curăţaţi cu peria
capetele cu pensete în timp ce rotiţi
manual cilindrul.
Pentru a detaşa capul de epilare,
apăsaţi butoanele de eliberare (2) şi
ridicaţi ataşamentul. După curăţare
reataşaţi capul de epilare.
Conform Hotãrârii nr. 672 din 19 iulie
2001 privind stabilirea conditiilor de
introducere pe piatã a aparatelor
electrocasnice în functie de nivelul
zgomotului transmis prin aer,
valoarea de zgomot dB(A) pentru
acest aparat este de 78 dB(A).
Instrucţiunile se pot schimba fără o
notificare prealabilă.
A nu se arunca produsul
împreunå cu deμeurile
menajere; a se preda la
centrele de colectare
specializate.
Garanţie
Acordăm o garanţie de 2 ani pentru
acest produs, de la data livrării
produsului. Durata medie de
utilizare: 5 ani, cu condiţia
respectării instrucţiunilor de utilizare
si efectuării intervenţiilor tehnice
numai de către personalul service
autorizat.
În perioada de garanţie vom remedia
gratuit neconformităţile aparatului,
prin repararea sau înlocuirea
produsului, după caz. Această
garanţie este valabilă în orice ţara în
care acest aparat este furnizat de
către compania Braun sau de către
distribuitorul desemnat al acesteia.
Repararea sau înlocuirea produselor
se va efectua în cadrul unei perioade
rezonabile de timp (maxim 15 zile de
la data aducerii la cunoştinţă a
neconformităţii).
Prezenta garanţie nu acoperă:
defectele datorate utilizării
necorespunzatoare, uzurii normale,
precum si defectele care au un efect
neglijabil asupra valorii sau
funcţionării aparatului. Garanţia
devine nulă dacă se efectuează
reparaţii de către persoane
neautorizate şi dacă nu se utilizează
componente originale Braun.
Pentru a beneficia de service în
perioada de garanţie, prezentaţi
produsul împreună cu factura
(bonul/chitanţa de cumpărare) la
una dintre unităţile service agreate.
PUNCT CENTRAL DE SERVICE
BRAUN
Şos. Viilor, Nr.14, Corp Clădire C2,
Etaj 2, Biroul nr. 3, Sector 5,
București (acces din Str. Năsăud)
Tel: 021.224.30.35
Mobil: 0722.541.548
E-mail: service.braun@interbrands.
ro
Srpski
Molimo Vas da pažljivo i potpuno
pročitate uputstvo za upotrebu pre
korišćenja uređaja.
Upozorenje
• Iz higijenskih razloga, ne delite
uređaj sa drugim osobama.
• Održavajte uređaj suvim.
• Ovaj uredjaj mogu da koriste deca
starija od 8 godina i osobe sa
smanjenim fizičkim, motornim i
mentalnim sposobnostima ili sa
nedovoljno iskustva ili znanja ako
su pod nadzorom i ako su im
predočena uputstva o bezbednom
korišćenju uredjaja i ako razumeju
eventualne opasnosti. Deca ne
treba da se igraju sa uredjajem.
Čišćenje i održavanje ne bi trebalo
da obavljaju deca, osim u slučaju
da su starija od 8 godina i pod
nadzorom.
• Kad je uključen, uređaj nikada ne
sme doći u kontakt sa Vašom
kosom, trepavicama, trakom za
kosu I sl. kako bi se sprečila
povreda kao i da se spreči
blokiranje ili oštećenje uređaja.
• Ovaj uređaj je obezbeđen sa
integrisanim priključnim kablom sa
nisko-naponskim napajanjem.
Nemojte menjati ili manipulisati ni
sa jednim njegovim delom.
U protivnom, postoji rizik od
električnog udara. Za električne
specifikacije molimo pogledajte
štampu na kablu. Specijalni kabl
se automatski adaptira na bilo koju
AC voltažu u svetu.
Generalne informacije o epilaciji
Sve metode uklanjanja dlačica iz
korena mogu voditi urastanju dlaka i
iritaciji (svrab, neugodnost ili crvenilo),
zavisno od stanja kože i dlačica.
To je normalna reakcija i trebalo bi
da nestane brzo, ali može biti i jača
kad uklanjate dlake iz korena prvih
par puta ili ako Vam je koža osetljiva.
Ako, nakon 36 sati, koža i dalje
pokazuje znake iritacije, preporučujemo
Vam da kontaktirate svog lekara.
Generalno, reakcija kože i osećaj
bola teže da značajno iščeznu sa
ponavljanjem upotrebe Silk·épil-a.
U nekim slučajevima upala kože
može nastati kada bakterija prodre u
kožu (kada uređaj klizi niz kožu).
Potpunim čišćenjem glave epilatora
pre svake upotrebe minimiziraćete
rizik od infekcije.
Ukoliko imate bilo koje sumnje u vezi
korišćenja uređaja, molimo konsultujte
Vašeg lekara. U sledećim slučajevima
ovaj uređaj treba koristiti jedino uz
prethodno konsultovanje lekara:
– ekcema, povreda, reakcija na
upaljenu kožu kao na primer
folikulitis (zagnojena folikula dlake)
i proširene vene
– oko mladeža
– umanjen imunitet kože, na primer
kod dijabetesa, tokom trudnoće,
Rejnoove bolesti
– hemofilija ili nedostatka imuniteta.
Fino, ponovno izrastanje dlake
možda neće voditi izrastanju na
površini kože. Redovnom upotrebom
sunđera za masažu (npr. posle
tuširanja) ili pilinga za uklanjanje
odumrlih ćelija kože pomažete da
se spreči urastanje dlaka blagim
ribanjem kojim se uklanja površinski
sloj kože i nežna dlaka tada može
proći do površine kože.
Opis
1
2
3
4
5
Epilatorska glava sa pincetama
Dugme za skidanje glave epilatora
Uključeno/isključeno dugme
Utičnica
Specijalan kabl (a ili b, zavisno od
modela)
6 Dodatak za pazuh (samo kod
modela 1370)
Kako da se epilirate
• Vaša koža mora biti suva i da nije
masna ili namazana kremom.
• Pre nego počnete, temeljno
očistite glavu epilatora (1).
a) Da biste ga uključili pomerite na
gore on/off dugme (uključeno/
isključeno (3).
b) Trljajte kožu da podignete kratke
dlake. Za optimalne performance,
držite uređaj pod pravim uglom
(90°) u odnosu na kožu i pomerajte
aparat polako bez pritiskanja
u smeru suprotnom od rasta dlaka
u pravcu prekidača.
c) Epilacija nogu
Započnite sa potkolenicom i to u
smeru odozdo prema gore. Kada
epilirate zonu iza kolena, zategnite
i dobro ispružite nogu.
d) Epilacija pazuha i bikini zone
Za ove specifične delove tela,
razvijen je nastavak (6) kao
opcioni dodatak koji se postavlja
na glavu epilatora (1).
Napominjemo da, naročito u
početku, epiliranje ovih područja
može da bude dosta bolno. Pre
epilacije temeljno očistite datu
površinu da uklonite nečistoće
(npr. da ne bude ostataka
dezodoransa i sl.). Zatim osušite
kožu tapkanjem suvim peškirom.
Kada epilirate pazuh podignite
ruku tako da je koža u potpunosti
rastegnuta i pomerajte aparat u
različitim smerovima.
Čišćenje epilacione glave (e)
Nakon epiliranja, isključite epilator i
očistite epilacionu glavu (1).
Za potpuno čišćenje pinceta koristite
četkicu koju ste prethodno umočili u
alkohol (e). Lagano rukom pomerajte
valjak sa pincetama i prelazite
četkicom preko pinceta sa zadnje
strane. Da uklonite glavu epilatora,
pritisnite dugmad za otpuštanje (2)
na levo i desno i skinite ga. Nakon
čišćenja, vratite nastavak na
epilacionu glavu.
Podložno promenama bez prethodne
najave.
Molimo Vas da ne bacate
proizvod u kućni otpad na
kraju korištenja. Odlaganje
možete vršiti u Braun servisu
u Vašoj zemlji.
Garancija
Garancija za ovaj proizvod važi
2 godine od dana kupovine.
U okviru garantnog perioda mi ćemo
besplatno ukloniti bilo kakve
nedostatke na proizvodu koji su
rezultat greške u materijalu ili izradi,
bilo popravkom ili zamenom celog
proizvoda ukoliko je to potrebno. Ova
garancija se odnosi na sve zemlje
gde je proizvod isporučen od strane
Braun-a ili ovlašćenog distributera.
Ova garancija ne pokriva: oštećenja
nastala usled nepravilne upotrebe,
normalnog habanja ili upotrebe (na
primer mrežice i kućišta nožića), kao
i nedostatke koji imaju zanemarljiv
uticaj na vrednost ili funkcionisanje
aparata. Ova garancija prestaje da
važi ukoliko su popravke vršene od
strane neovlašćenih lica i ako nisu
upotrebljeni originalni Braunovi
rezervni delovi.
Kako biste obavili servis u okviru
garantnog perioda, donesite ili
pošaljite ceo aparat zajedno sa
računom/fakturom ovlašćenom
Braunovom servisnom centru.
Lietuvi˜
Prieš naudodamos epiliatorių, įdėmiai
perskaitykite jo naudojimo instrukciją.
Dėmesio!
• Higienos sumetimais
nesidalinkite šiuo prietaisu su kitais.
• Laikykite prietaisą sausoje vietoje.
• Šį prietaisą gali naudoti
vaikai nuo 8-erių metų ir
asmenys su fizine, jutikline ar protine negalia
arba neturintys pakankamai patirties, jei tokie
asmenys yra prižiūrimi ar
apmokyti, kaip saugiai
naudoti prietaisą, ir
supranta galimus pavojus. Neleiskite vaikams
žaisti su prietaisu.
Prietaiso neturėtų valyti ir
naudoti vaikai, jei jiems
10
91151616_SE1170/1370_CEEMEA.indd 10
11.10.16 11:10
VED
Effective Date 26Oct2016 GMT - Printed 06Apr2017
nėra 8 metų ir jų neprižiūri suaugęs asmuo.
• Norint išvengti susižalojimo ar prietaiso pažeidimo ar užblokavimo
pavojaus, įjungtas prietaisas niekuomet neturi liesti
galvos plaukų, blakstienų,
kaspinų ir pan.
• Šis prietaisas turi specialų
laidą su integruota «Safety
Extra Low Voltage»
srovės tiekimo sistema.
Nekeiskite ir nepertvarkykite jokios jo dalies, nes
rizikuojate patirti elektros
šoką. Elektros specifikacijas
žiūrėkite ant specialaus
laido. Specialus laidas
automatiškai prisitaiko
prie bet kokios kintamosios
srovės įtampos pasaulyje.
garantija, skaičiuojant nuo jo įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu
mes nemokamai pašalinsime bet
kokius prietaiso defektus, atsiradusius dėl gamybos ir medžiagų broko.
Priklausomai nuo gedimo mes
nusprendžiame, ar prietaisas turi
būti taisomas arba keičiamos jo
dalys, ar visas prietaisas turi būti
pakeistas nauju. Garantija galioja
kiekvienoje šalyje, kur šis prietaisas
tiekiamas „Braun“ ar jo paskirto platintojo.
Garantija negalioja šiais atvejais:
gedimai, atsiradę dėl netinkamo
prietaiso naudojimo, įprastinis nusidėvėjimas, taip pat defektai, neturintys įtakos prietaiso funkcionalumui.
Garantija nustoja galioti, jei prietaiso
remontas vykdytas tai daryti neįgaliotų asmenų ir jei naudotos neoriginalios „Braun“ dalys.
Bendra informacija apie epiliaciją
Naudojant bet kokias priemones
plaukeliams su šaknimis šalinti gali
įaugti plaukeliai ir sudirgti oda (pvz:
niežėjimas, paraudimas, nemalonūs
pojūčiai) priklausomai nuo odos ir
plaukų tipo.
Tai normali reakcija, kuri turėtų greitai
praeiti, tačiau šalinant plaukelius
pirmuosius keletą kartų ar turint jautrią
odą, reakcija gali būti stipresnė.
Jei po 36 valandų Jūsų oda vis dar
sudirgusi, rekomenduojame kreiptis
į gydytoją.
Odos reakcija ir skausmo pojūtis
žymiai sumažėja panaudojus Silk·épil
keletą kartų.
Kartais odos uždegimas sukeliamas
bakterijoms prasiskverbus į odą
(pvz. vedžiojimo prietaisą oda metu).
Kruopštus epiliuojamosios galvutės
valymas prieš kiekvieną naudojimą
smarkiai sumažins infekcijos riziką.
Gamintojas „Braun GmbH“,
Frankfurter Str. 145, Kronberg,
Vokietija.
Jei turite dvejonių dėl prietaiso
naudojimo, pasitarkite su gydytoju.
Žemiau išvardintais atvejais šiuo
prietaisu galima naudotis tik
pasitarus su gydytoju:
– egzema, žaizdos, uždegiminės
odos reakcijos, tokios kaip
folikulitas (pūliuojantys plauko
folikulai) ir išsiplėtusios venos;
– iškilę apgamai;
– sumažėjęs odos atsparumas, pvz.
sergant cukriniu diabetu, nėštumo
metu, ar sergant Reino liga;
– hemofilija ar imunodeficitas.
Kartais atsitinka, kad ataugantys
ploni plaukeliai neprasiskverbia pro
odos paviršių. Reguliarus masažinės
kempinės naudojimas (pvz., po dušo)
ar specialūs odos šveitikliai padės
išvengti įaugančių plaukelių. Švelnus
odos šveitimas pašalina viršutinį
odos sluoksnį, todėl ploni plaukeliai
gali prasiskverbti pro odos paviršių.
Aprašymas
1
2
3
4
5
Epiliuojamoji galvutė su pincetais
Nuėmimo mygtukai
Įjungimo/išjungimo jungiklis
Lizdas
Specialus laidas (a arba b,
priklausomai nuo modelio)
6 Antgalis pažastims (tik modelyje
1370)
Kaip epiliuoti
• Oda turi būti sausa, švari ir
nepatepta kremu.
• Prieš pradėdamos epiliuoti,
kruopščiai išvalykite epiliuojamąją
galvutę (1).
a) Paslinkite įjungimo/išjungimo
jungiklį (3) į viršų, kad įjungtumėte
prietaisą.
b) Patrinkite odą, kad pakeltumėte
trumpus plaukelius.
Veiksmingiausiai atliksite epiliaciją
laikydamos prietaisą 90° kampu.
Judinkite epiliatorių nespausdamos,
prieš plauką, jungiklio kryptimi.
c) Kojų epiliavimas
Epiliuokite kojas iš apačios į viršų.
Šalindamos plaukelius palei kelio
sritį, ištieskite koją.
d) Pažastų ir bikinio srities
epiliavimas
Šioms sritims epiliuoti buvo
specialiai sukurtas antgalis
pažastims (6), kurį pasirinktinai
galite užsidėti ant epiliuojamosios
galvutės (1).
Atsiminkite, kad šios vietos yra itin
jautrios, ypač šalinant plaukelius
pirmaisiais kartais. Panaudojus
epiliatorių keletą kartų, skausmas
sumažės.
Prieš procedūrą rūpestingai
nuvalykite vietą, kurią ketinate
epiliuoti, pašalindamos kosmetinių
priemonių likučius (pvz: dezodoranto). Tuomet atsargiai
nusausinkite rankšluosčiu.
Šalindamos plaukelius pažastų
srityje, laikykite iškėlusios ranką,
kad oda įsitemptų ir vedžiokite
prietaisą skirtingomis kryptimis.
Epiliuojamosios galvutės
valymas (e)
Po procedūros išjunkite prietaisą iš
elektros tinklo ir išvalykite galvutę (1).
Kruopščiai išvalykite pincetus
šepetėliu, pamirkytu alkoholyje (e).
Valydamos, rankomis sukite detalę
su pincetais. Tam, kad nuimtumėte
epiliuojamąją galvutę, paspauskite
nuėmimo mygtukus (2), esančius
kairiajame ir dešiniajame epiliatoriaus
šonuose, ir nuimkite galvutę. Išvalę
galvutę, uždėkite ją atgal ant
korpuso.
Turinys gali būti keičiamas atskirai
neįspėjus.
Elektros ir elektroninės
įrangos atliekas reikia rinkti
atskirai ir nešalinti su kitomis
komunalinėmis atliekomis.
Jas galite priduoti į «Braun»
aptarnavimo centrą arba specialų
surinkimo punktą.
Garantija
Šiam prietaisui suteikiama 2 metų
Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, atveškite visą prietaisą arba
atsiųskite jį su pirkimo kvitu į „Braun“
įgaliotąjį klientų aptarnavimo centrą.
Garantija galioja tik tuo atveju, jei
pirkimo data patvirtinta pardavėjo
spaudu ir parašu garantinėje ir registracijos kortelėse.
Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų
įstatymų nustatytų teisių.
Atstovas:
AbeStock AS, Laki 25, 12915 Tallinn,
Estija.
info@abestock.ee
Garantinis aptarnavimas:
UAB „Baltic Continent“
P. Lukšio g. 23,
LT-09132 Vilnius
Tel. (8 5) 274 1788
www.service.braun.com
Pagaminta Vokietijoje.
Latviski
Lūdzu, pirms ierīces lietošanas rūpīgi
izlasiet visu lietošanas instrukciju.
Uzmanību!
• Higiēnisku iemeslu dēļ
nedodiet ierīci lietot citām
personām.
• Turiet ierīci sausu.
• Šo ierīci drīkst lietot
bērni, kas sasnieguši
vismaz 8 gadu vecumu,
un personas, kuru fiziskās, uztveres vai garīgās
spējas ir ierobežotas vai
kurām trūkst pieredzes
un zināšanu, ja šīs personas uzrauga vai ja tās ir
apmācītas lietot šo ierīci
droši un izprot iespējamo
bīstamību. Bērni nedrīkst
rotaļāties ar ierīci. Bērni
drīkst tīrīt un kopt ierīci
vien tad, ja ir sasnieguši
vismaz 8 gadu vecumu
un tiek uzraudzīti.
• Ierīce ieslēgtā režīmā
nedrīkst nonākt kontaktā
ar galvas matiem, skropstām, uzacīm un tml., lai
novērstu savainošanās
draudus, kā arī, lai novērstu ierīces bloķēšanos
vai bojājumu.
• Šī ierīce ir aprīkota ar
iebūvētu, drošu, īpaši
zema sprieguma barošanas sistēmu. Neapmainiet
vai nepārveidojiet nevienu
no tās daļām. Pretējā
gadījumā iespējami
elektriskā šoka draudi.
Elektriskās specifikācijas
lūdzu skatīt uz kontaktspraudņa. Kontaktspraudnis automātiski pielāgojas
jebkuram maiņstrāvas
spriegumam visā pasaulē.
Vispārīga informācija par epilāciju
Visi matiņu likvidēšanas veidi, izraujot
tos ar visu sakni, var izraisīt matiņu
ieaugšanu un ādas kairinājumu
(piemēram, nieze, diskomforts,
apsārtusi āda), atkarībā no ādas un
matiņu stāvokļa.
Tā ir normāla reakcija un tai būtu ātri
jāizzūd, taču tā var būt vairāk izteikta
pirmajās epilācijas reizēs vai arī, ja
Jums ir jutīga āda.
Ja pēc 36 stundām uz ādas vēl
joprojām ir redzamas kairinājuma
pazīmes, iesakām konsultēties ar
ārstu.
Ādas reakcija un sāpju sajūta
mazināsies, atkārtoti lietojot Silk·épil
epilatoru. Dažreiz ādas iekaisuma
iemesls var būt baktērijas, kas izkļūst
cauri ādas aizsargbarjerai (piemēram,
virzot epilatoru pa ādas virsmu).
Rūpīga epilējošās galviņas tīrīšana
pirms katras lietošanas reizes var
samazināt infekcijas risku.
Ja Jums rodas šaubas par ierīces
lietošanu, vienmēr konsultējieties ar
savu ārstu.
Zemāk minētajos gadījumos pirms
epilatora lietošanas ir nepieciešama
ārsta konsultācija:
– ekzēma, brūces, iekaisušas ādas
reakcijas, piemēram, folikulīts
(sastrutojuši matu folikuli) un
varikozas vēnas;
– ap dzimumzīmēm;
– samazināta ādas imunitāte,
piemēram, cukura diabēts,
grūtniecības laikā, Reinauda
slimība;
11
91151616_SE1170/1370_CEEMEA.indd 11
11.10.16 11:10
VED
Effective Date 26Oct2016 GMT - Printed 06Apr2017
– hemofīlija vai imūndeficīts.
Smalkie matiņi, kas ataug, var
neizspraukties ādas virspusē.
Regulāra masāžas sūkļa (piemēram,
pēc dušas) vai pīlinga krēma lietošana
palīdz aizkavēt ieaugušu matiņu
veidošanos, jo maiga berzējoša
darbība noņem ādas virsējo slāni
un smalkie matiņi var izkļūt ādas
virspusē.
Apraksts
1
2
3
4
5
Epilējošā galviņa ar pincetēm
Atvienotājpogas
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
Kontaktligzda
Kontaktspraudnis (a vai b, atkarībā
no modeļa)
6 Uzgalis padušu epilācijai (tikai
modelim 1370)
Kā veikt epilāciju
• Ādai pirms epilācijas jābūt sausai,
bez taukvielām vai krēma.
• Pirms lietošanas rūpīgi iztīriet
epilējošo galviņu (1).
a) Lai ieslēgtu ierīci, pabīdiet uz
augšu slēdzi (3).
b) Paberzējiet ādu, lai paceltu īsos
matiņus. Optimālam sniegumam
turiet ierīci 90° leņķī pret ādu un
virziet to nespiežot, pretēji matiņu
augšanas virzienam slēdža
virzienā.
c) Kāju epilācija
Epilējiet kājas no lejas uz augšu.
Epilējot aiz ceļgala, kāju turiet
izstieptu taisni.
d) Padušu un bikini zonas epilācija
Šim nolūkam ir izveidots īpašs
uzgalis (6) kā papildpiederums, ko
var uzlikt uz epilējošās galviņas (1).
Lūdzu ņemiet vērā, ka šīs ķermeņa
vietas, it īpaši sākumā, ir sevišķi
jutīgas. Pēc atkārtotas lietošanas
sāpju sajūta samazināsies.
Pirms epilācijas rūpīgi notīriet
attiecīgo zonu, lai noņemtu vielu
paliekas (piem. no dezodoranta).
Tad rūpīgi nosusiniet ar dvieli.
Epilējot paduses, turiet roku
paceltu uz augšu un virziet ierīci
dažādos virzienos.
Epilējošās galviņas tīrīšana (e)
Pēc epilēšanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla un iztīriet epilējošo
galviņu (1).
Rūpīgi notīriet pincetes ar alkoholā
samērcētu birstīti (e). Tīrīšanas laikā
Jūs variet ar roku grozīt pincetes.
Lai noņemtu epilējošo galviņu,
nospiediet atvienotājpogas (2) labajā
un kreisajā pusē. Pēc tīrīšanas
uzlieciet epilējošo galviņu atpakaļ uz
korpusa.
Šeit minētā informācija var tikt
mainīta, iepriekš nebrīdinot.
Lai aizsargātu apkārtējo
vidi – ja ierīce ir nolietojusies
un Jūs to vairs nelietosiet,
lūdzu, neizmetiet to sadzīves
atkritumos. Par iespējām bez
maksas nodot lietotās elektropreces,
lūdzu, interesējieties veikalā, kurā
Jūs nopirkāt produktu.
Servisa nodrošināšana
Šim produktam mēs nodrošinām
2 gadu bezmaksas servisu no produkta iegādes dienas. Servisa
nodrošināšanas laikā,
veicot remontu vai nomainot bojātās
produkta detaļas, mēs bez maksas
novērsīsim visus defektus, kas radušies ražošanas procesā. Ja produktu
nav iespējams salabot, to var apmainīt pret jaunu vai analoģisku produktu. Šī servisa nodrošināšana ir
spēkā jebkurā valstī, kurā šo produktu piedāvā Braun vai tā pilnvaroti
izplatītāji.
Servisa nodrošināšana neattiecas
uz 1) bojājumiem, kas radušies
nepareizas lietošanas rezultātā;
2) normālu ierīces nolietojumu;
3) defektiem, kuri būtiski neietekmē
ierīces darbību vai tās vērtību.
Servisa nodrošināšana nav spēkā, ja
remontu ir veikusi persona, kura nav
pilnvarota to darīt, kā arī ja remonta
laikā nav izmantotas oriģinālās
Braun detaļas. Lai veiktu bezmaksas
ierīces remontu servisa nodrošināšanas laikā, griezieties Braun pilnvarotā servisa centrā, līdzi ņemot ierīci
un pirkuma čeku. Patērētājam ir
noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šie noteikumi
neietekmē patērētāja ar likumu
noteiktās tiesības.
Ražotājs – Braun GmbH, Frankfurter
Straße 145, Kronberg, Vācija.
Pārstāvis:
AbeStock AS, Laki 25, 12915 Tallinn,
Igaunija.
info@abestock.ee
Braun servisa centrus skatieties
www.service.braun.com vai zvaniet pa
tālruni 67425232 vai 26304860.
Vairāk informācijas par Braun produktiem – www.braun.com
Eesti
Enne seadme kasutamist lugege
kasutusjuhend hoolikalt läbi.
Hoiatused
• Hügieenilistel põhjustel ei
ole soovitav seadet
jagada teiste isikutega.
• Seade ei tohi märjaks
saada.
• Lapsed alates 8 eluaastast ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või kogemuste ja
väljaõppeta isikud võivad
seadet kasutada, kui on
tagatud järelvalve ning on
antud juhised seadme
ohutuks kasutamiseks ja
nad mõistavad kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei
tohi seadmega mängida.
Seadet võivad puhastada
ja hooldada ainult üle
8 aastased järelvalvega
lapsed.
• Töötav seade ei tohi
kokku puutuda juuste,
ripsmete, paeltega jms,
kuna see võib teid vigastada ning samas ka
seadme ummistada ja
rikkuda.
• Seadmel on spetsiaalne
juhtmekomplekt, millele
on kinnitatud toiteallikas
Safety Extra Low Voltage.
Ärge vahetage välja ega
muutke ühtegi selle osa.
Vastasel korral tekib
elektrilöögi saamise oht.
Elektrilise spetsifikatsiooniga tutvumiseks vaadake juhtmekomplekti
peale trükitud andmeid.
Juhtmekomplekt kohandub automaatselt mis
tahes vahelduvvoolu pingega.
Üldinfo epileerimise kohta
Kõik epilatsioonimeetodid, kus
karvad eemaldatakse koos juurtega,
võivad põhjustada komplikatsioone,
nt karvade sissepoole kasvamist
ja nahaärritust (nt kihelust,
ebamugavustunnet ja punetust).
See on loomulik reaktsioon ja kaob
kiiresti. Esimestel kordadel või eriti
tundliku naha puhul võib reaktsioon
olla tugevam.
Kui nahaärritus ei kao 36 tunni jooksul,
on soovitatav pöörduda arsti poole.
Pärast Silk•épili korduvat kasutamist
väheneb naha põletikuline reaktsioon
ning valutundlikkus tunduvalt.
Kui nahale on sattunud baktereid,
võib nahk mõningatel juhtudel
põletikuliseks muutuda (nt kui
libistada seadet mööda nahapinda).
Epileerimispea igakordne põhjalik
puhastus vähendab oluliselt
põletikuohtu.
Kui teil tekivad mingidki kahtlused
seadme kasutamisel, on soovitatav
nõu pidada arstiga. Enne Silk·épili
kasutamist peab arstiga nõu pidama
juhul, kui teil on:
– ekseemid, haavad, nahapõletikud,
nt follikuliit (karvanääpsupõletik)
või veenilaiendid;
– sünnimärgid;
– nõrgenenud nahaimmuunsus
(suhkurtõbi, rasedus, Raynaud’
sündroom);
– hemofiilia või immuunpuudulikkus.
Võib juhtuda, et uued kasvavad
karvad on nii õrnad, et need ei suuda
tungida läbi nahapinna. Karvade
sissekasvamise vältimiseks on hea
kasutada regulaarselt masseerimiskäsna (nt pärast dušši) või
koorimiskreemi. Õrn hõõrumine
eemaldab nahalt õhukese pealmise
kihi ja kergendab kasvavatel karvadel
läbi naha pealiskihi tungida.
Seadme osad
1
2
3
4
5
Pintsettketastega epileerpea
Vabastusnupud
Lüliti
Seadme pistikupesa
Spetsiaalne juhtmekomplekt
(a või b sõltuvalt mudelist)
6 Kaenlaaluse kork (ainult mudelil
1370)
Epileerimine
• Epileeritav nahk peab olema kuiv
ja puhas ning kreemitamata.
• Enne kasutamist puhastage
hoolikalt epileerpead (1).
a) Käivitage seade, libistades lülitit
(3) ülespoole.
b) Hõõruge nahka lühikeste karvade
tõstmiseks. Parima tulemuse
saamiseks hoidke seadet õige
nurga (90°) all vastu nahka ja
liigutage seda ilma surveta
vastukarva lüliti suunas.
c) Jalgade epileerimine
Epileerige jalgu altpoolt ülespoole.
Põlveõndla epileerimisel sirutage
jalg välja.
d) Kaenlaaluste ja bikiinipiirkonna
epileerimine
Selleks otstarbeks kasutage
kaenlaaluste korki (6), mis tuleb
kinnitada epileerpeale (1).
Enne epileerimist tasub teada, et
need piirkonnad on esimestel
epileerimiskordadel eriti
valutundlikud. Valutundlikkus
väheneb iga epileerimiskorraga.
Enne epileerimist puhastage
piirkond põhjalikult (nt deodorandi
jääkidest). Kuivatage nahka
hoolikalt rätikuga vajutades.
Kaenla alt epileerimiseks sirutage
käsivars üles ning liigutage
epilaatorit mitmes suunas.
Epileerpea puhastamine (e)
Pärast kasutamist eemaldage seade
vooluvõrgust ja puhastage epileerpea
(1).
Puhastage pintsettkettaid hoolikalt
puhastusharjaga, mis on eelnevalt
kastetud alkoholisse (e).
Puhastamise ajal võite pintsettkettaid
käega pöörata.
Epileerpea eemaldamiseks vajutage
korraga vasakul ja paremal küljel
olevale vabastusnupule (2) ja
tõmmake epileerpea ära. Pärast
puhastamist asetage epileerpea oma
kohale tagasi.
Toodud andmed võivad muutuda
ilma etteteatamiseta.
Valmistaja: Braun GmbH.
Valmistatud Saksamaal.
Antud toodet ei tohi visata
segaolmejäätmete hulka. Kõik
kasutuselt kõrvaldatud elektrija elektroonikaseadmed ning
patareid ja akud tuleb koguda
12
91151616_SE1170/1370_CEEMEA.indd 12
11.10.16 11:10
VED
Effective Date 26Oct2016 GMT - Printed 06Apr2017
lahus ja viia selleks ettenähtud
lähimasse tasuta vastuvõtu punkti.
Kasutuselt kõrvaldatud elektrija
elektroonika-seadmete ning
patareide ja akude lahuskogumine
ning materjalide ringlussevõtt aitavad
vähendada keskkonnale ja tervisele
kohalduvaid riske. Lisainformatsiooni
kasutuselt kõrvaldatud seadmete
lahuskogumise kohta saad kohalikust
omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõtetelt või seadmeid müüvatelt
kauplustelt.
Garantii
Seadmel on kaheaastane garantii,
mis hakkab kehtima seadme müügipäevast (müügitempel talongil).
Garantiiaja jooksul kõrvaldatakse
tasuta kõik seadmel ilmnenud vead,
mis on tingitud ebakvaliteetsest
materjalist või valmistamisest ja
koostamisest, vahetatakse välja
vigased detailid või kogu seade, kui
praak on tekkinud tootja süü tõttu.
Garantiiparandust ei tehta juhul, kui
rikke on põhjustanud seadme vale
kasutamine (juhendi järgimata jätmine), ebaõige voolupinge või kui
seade on purunenud. Samuti ei kehti
garantii seadme normaalse kulumise
ning vigade korral, mis ei halvenda
seadme väärtust ega kasutust.
Garantii ei kehti, kui seadet ei ole
parandatud Brauni ametlikus hooldus- ja parandustöökojas ega Brauni
varuosadega.
Garantiiparanduse alla ei käi seadme
puhastamine.
Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste pardlite võrgukasseti ja lõiketera kohta ning elektriliste hambaharjade harjapeade kohta.
Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev garantii- ja registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi
ja müüja allkirjaga.
Garantii ei anna seadme kasutajale
ja teistele isikutele õigust nõuda
väärast kasutamisest johtuvate
materiaalsete ja isiklike kahjude korvamist.
Garantii kehtib riikides, kus käesolevat seadet müüakse kas Brauni
tütarfirma või selle ametliku esindaja
kaudu ja kus ei ole kehtestatud
impordipiiranguid ega muid seadusi,
mis takistavad seadmele lubatud
garantiiteenindust.
Garantiiparandusse viidav seade
peab olema komplektne. Klient toimetab seadme parandustöökotta
omal kulul.
Seadme garantiiaeg pikeneb garantiiparanduses oldud aja võrra.
Seadme üksikute ümbervahetatud
osade või kogu ümbervahetatud
seadme garantii lõpeb kogu seadme
garantiiaja lõppemisega (2 aastat).
Simson OÜ
Türi 5, 11313 Tallinn, Tel: 645 3347
Aleksandri 6, 51004 Tartu, Tel: 734
3494
Laine 4, 80016 Pärnu, Tel: 442 7231
Esindaja: AbeStock AS, Laki 25,
12915 Tallinn, www.abestock.ee
+372 6505 555
Bosanski
Molimo Vas da pažljivo i potpuno
pročitate uputstvo za upotrebu prije
korištenja uređaja.
Upozorenje
• Iz higijenskih razloga, ne dijelite
uređaj sa drugim osobama.
• Održavajte uređaj suhim.
• Djeca starija od 8 godina i osobe
sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili s
manjkom iskustva ili znanja, mogu
koristiti aparat samo pod uslovom
da im se osigura nadzor i daju
uputstva o njegovom sigurnom
korištenju i da razumiju moguće
opasnosti. Djeca se ne smiju igrati
s aparatom. Djeca ne smiju
provoditi postupke čišćenja ili
održavanje aparata, ukoliko to ne
čine pod nadzorom odgovorne
osobe.
• Kad je uključen, uređaj nikada ne
smije doći u kontakt s Vašom
kosom, trepavicama, trakom za
kosu i sl. kako bi se spriječila
povreda, kao i da se spriječi
blokiranje ili oštećenje uređaja.
• Ovaj uređaj posjeduje integrisan
priključni kabal sa niskonaponskim
napajanjem. Nemojte mijenjati ili
rukovati ni sa jednim njegovim
dijelom. U suprotnom, postoji rizik
od električnog udara. Za električne
specifikacije, molimo pogledajte
štampu na kablu. Specijalni kabal
se automatski adaptira na bilo koju
AC voltažu u svijetu.
Generalne informacije o epilaciji
Sve metode uklanjanja dlačica iz
korijena mogu voditi urastanju dlaka i
iritaciji (svrab, neugodnost ili crvenilo),
zavisno od stanja kože i dlačica.
To je normalna reakcija i trebalo bi
da nestane brzo, ali može biti i jača
kad uklanjate dlake iz korijena prvih
nekoliko puta ili ako Vam je koža
osjetljiva.
Ako i nakon 36 sati koža i dalje
pokazuje znakove iritacije,
preporučujemo Vam da kontaktirate
svog ljekara.
Generalno, reakcija kože i osjećaj
bola će se značajno smanjiti sa
ponavljanjem upotrebe Silk·épila.
U nekim slučajevima upala kože
može nastati kada bakterija prodre u
kožu (kada uređaj klizi niz kožu).
Potpunim čišćenjem glave epilatora
prije svake upotrebe rizik od infekcije
ćete svesti na minimum.
Ukoliko imate bilo koje sumnje u
vezi sa korištenjem uređaja, molimo
konsultujte Vašeg ljekara.
U sljedećim slučajevima ovaj uređaj
treba koristiti jedino uz prethodno
konsultovanje s ljekarom:
– ekcema, povreda, upale kože, kao
što je npr. folikulitis (zagnojena
folikula dlake) i proširenih vena
– oko mladeža
– smanjene otpornosti kože, npr.
kod dijabetesa, tokom trudnoće,
Rejnoove bolesti
– hemofilije ili slabljenja imuniteta.
Ponovno izrastanje dlake možda
neće voditi izrastanju na površini
kože. Redovnom upotrebom spužve
za masažu (npr. poslije tuširanja) ili
pilinga za uklanjanje odumrlih ćelija
kože, pomažete da se spriječi
urastanje dlaka blagim trljanjem
kojim se uklanja površinski sloj kože
i nježna dlaka tada može proći do
površine kože.
Opis
1 Glava epilatora sa pincetama
2 Dugmad za skidanje glave
epilatora
3 Uključeno/isključeno dugme
4 Utičnica
5 Specijalni kabal (a ili b, zavisno od
modela)
6 Dodatak za pazuh (samo kod
modela 1370)
Kako se epilirati
• Vaša koža mora biti suha i ne smije
biti masna ili namazana kremom.
• Prije nego počnete, temeljno očistite
glavu epilatora (1).
a) Da biste ga uključili, pomjerite na
gore on/off dugme (uključeno/
isključeno) (3).
b) Trljajte kožu da podignete kratke
dlake. Za optimalne rezultate,
držite uređaj pod pravim uglom
(90°) u odnosu na kožu i
pomjerajte aparat polako bez
pritiskanja u smjeru suprotnom od
rasta dlaka, u pravcu prekidača.
c Epilacija nogu
Započnite sa potkoljenicom i to u
smjeru odozdo prema gore. Kada
epilirate zonu iza koljena, zategnite
i dobro ispružite nogu.
d) Epilacija pazuha i bikini zone
Za ove specifične dijelove tijela
razvijen je nastavak (6) kao
dodatak koji se postavlja na glavu
epilatora (1).
Napominjemo da, naročito u
početku, epiliranje ovih područja
može da bude dosta bolno. Prije
epilacije temeljno očistite datu
površinu da bi uklonili nečistoće
(npr. da ne bude ostataka
dezodoransa i sl.). Zatim osušite
kožu tapkanjem suhim peškirom.
Kada epilirate pazuh, podignite
ruku tako da je koža u potpunosti
zategnuta i pomjerajte aparat u
različitim smjerovima.
Čišćenje glave epilatora (e)
Nakon epiliranja isključite epilator
i očistite glavu epilatora (1).
Za potpuno čišćenje pinceta koristite
četkicu koju ste prethodno umočili u
alkohol (e). Lagano rukom pomjerajte
valjak sa pincetama i prelazite
četkicom preko pinceta sa zadnje
strane. Da uklonite glavu epilatora,
pritisnite dugmad za otpuštanje (2)
i lijevo i desno te je skinite. Nakon
čišćenja, vratite glavu epilatora na
njeno mjesto.
Podložno promjenama bez prethodne
najave.
Molimo Vas da ne bacajte
proizvoda u kućni odpad na
kraju korištenja. Odlaganje
možete vršiti u Braun servisu
u Vašoj zemlji.
Garancija
Odobravamo garanciju proizvoda
2 godine od datuma kupovine. Unutar
garantnog perioda eliminisaćemo bilo
koje greške na aparatu usljed
grešaka u materijalu ili izradi, bez
ikakve naknade, kao i popravku ili
zamjenu kompletnog aparata u našoj
diskreciji. Ova garancija se odnosi na
sve zemlje koje uređajima snadbijeva
Braun ili njegovi ovlašteni distributeri.
Ova garancija ne pokriva: oštećenja
prilikom nepravilne upotrebe,
normalnog trošenja ili korištenja, kao
i nedostataka koje imaju zanemariv
utjecaj na vrijednost ili korištenje
aparata. Garancija ne vrijedi ako su
popravke vršene kod neovlaštene
osobe i ako nisu korišteni originalni
rezervni dijelovi Brauna.Da biste
dobili uslugu unutar garancijskog
perioda, predajte ili pošaljite
kompletan aparat zajedno sa
računom u ovlašteni Braunov servisni
centar za podršku korisnicima.
Македонски
Ве молиме внимателно и целосно
прочитајте го упатството пред да
го користите апаратот.
Опомена
• Поради хигиенски причини не го
делете апаратот со други луѓе.
• Чувајте го апаратот сув.
• Деца над 8 години и лица со
намалени физички, сетилни
или психички способности или
лица кои немаат доволно
искуство или знаење, може да
го користат апаратот само под
надзор и ако им се објасни
како безбедно да го користат и
им е објаснета потенцијалната
опасност. Не е дозволено деца
да играат со апаратот. Деца
над 8 години може чистат или
одружаваат апаратот само кога
се под надзор.
• Кога е уклучен, апаратот не
смее да дојде во контакт со
косата на главата, трепките,
лента за коса и сл. за да се
спречи било каква повреда како
и да се спречи блокирање или
оштетување на апаратот.
• Овој апарат e обезбеден со
вграден кабел за ниско напонско
напојување. Да не се заменува
или управува со ниту еден негов
дел. Во спротивно постои ризик
од електричен удар.
За електричните инструкции Ве
молиме Погледнете го натписот
на кабелот. Специјалниот кабел
автоматски се прилагодува на
било која АС волтажа во светот.
Основни информации за
епилација
Сите методи на отстранување на
влакната од коренот може да
предизвикаат растење на влакната
и иритација (на пр. чешање,
неудобност или црвенило), во
зависност од состојбата на
влакното и кожата.
Ова е нормална реакција и треба
13
91151616_SE1170/1370_CEEMEA.indd 13
11.10.16 11:10
VED
Effective Date 26Oct2016 GMT - Printed 06Apr2017
брзо да исчезне, но може да биде
посилна кога ги отстранувате
влакната од коренот првите
неколку пати или ако имате
чувствителна кожа. Ако, по 36
часа кожата сеуште е иритирана,
Ви препорачуваме да контактирате
со Вашиот лекар.
Генерално, реакцијата на кожата
и чувството на болка значително
ке се намалат со постојаната
употреба на Silk·épil. Во некои
случаи воспаление на кожата
може да настане кога бактерија ке
навлезе во кожата (на пр.кога
апаратот се лизга на кожата).
Целосното чистење на главата на
епилаторот ке го намали ризикот
од инфекција.
Ако имате некаков сомнеж за
употребата на апаратот, Ве
молиме консултирајте се со
Вашиот лекар.
Во следниве случаи, овој апарат
треба да се употребува исклучиво
со претходна консултација на
лекар:
– егзема, повреда, црвенило на
кожата како фоликулитис
(загноени фоликули на влакната)
и проширени вени
– околу бемки
– намален имунитет на кожата ,
на пр. дијабетес за време на
бременост, Рејнова болест
– хемофилија или недостаток на
имунитет.
Фино, повторното растење на
влакната може нема да води до
површината на кожата.Со редовна
употреба на сунѓери за масажа
(на пр. по туширање) или пилинзи
за отстранување на изумрените
клетки, помагате да се спречи
растењето на влакната, со благо
триење се отстранува горниот слој
на кожата и нежните влакна тогаш
можат да продрат до површината
на кожата.
Опис
1 Глава на епилаторот со пинцета
2 Копче за отстранување на
главата од епилаторот
3 Копче за уклучување/
исклучување
4 Штекер
5 Специјален кабел (а или б,во
зависност од моделот)
6 Додаток за пазуви (само за
модел 1370)
Како да се епилирате
• Вашата кожа мора да е сува и
да не е мрсна или намачкана со
крем.
• Пред да започнете темелно
исчистете ја главата на
епилаторот (1).
а) За да го уклучите апаратот,
поместете го на горе копчето за
уклучување/исклучување (3).
b) Протријте ја кожата за да ги
подигнете кратките влакна.За
најпогодни резултати, држете
го апаратот под прав агол (90°).
во однос на Вашата кожа и
поместете го нежно без притисок
во правец спротивен на растот
на влакната, во насока на
прекинувачот.
c) Епилација на нозе
Започнете од подколеницата
во правец од долу на горе.
Кога епилирате зад коленото
добро затегнете и испружете ја
ногата.
d) Епилација на пазувите и
препоните
За овие специфични делови,
развиен е додаток (6) како
опционен додаток кој може
да се стави на главата на
епилаторот (1). Да спомнеме
дека особено во почетокот
епилирањето на овие области
може да биде болно.
Со повторно користење болката
ќе се намалува. Пред епилирање,
целосно исчистете ја површината
(на пр. да нема остатоци од
деодоранси и сл).Потоа исушете
ја кожата тапкајќи со сува крпа.
Кога се епилирате под пазувите,
држете ја раката крената и
насочувајте го апаратот во
различни правци.
Чистење на главата на
епилаторот (е)
По епилацијата, исклучете го
апаратот и исчистете ја главата за
епилирање (1).
Целосно исчистете ја пинцетата
користејќи ја четката за чистење
натопена во алкохол (e). Додека
чистите можете да го завртите
ваљакот со пинцети.
За да ја отстраните главата на
епилаторот, притиснете на копчето
за отпуштање (2) на лево и десно
и извадете го. По чистењето ,
вратете ја главата за епилирање
на истото место.
Предмет на измени без претходна
најава.
Ве молиме не фрлајте го
апаратот во отпад, по
неговото користење.
Можете да го доставите во
Braun сервис центрите или
на соодветните места кои се
обезбедени во Вашата држава.
Гаранција
2 годишна гаранција за производот
од датумот на купување. Во
периодот од времетраењето на
гаранцијата, доколку се појават
дефекти на самиот апарат,
бесплатно ќе ги отстраниме или
поправиме/замениме истите во
целост. Оваа гаранција важи во
секоја држава каде апаратите се
дистрибуирани од страна на Braun
или нивниот назначен дистрибутер.
Оваа гаранција не важи доколку:
апаратот е оштетен поради
неправилно користење, при
редовна употреба или појава на
недостатоци кои незначително
влијаат на вредноста на самиот
апарат.
Гаранцијата престанува да важи
доколку поправките се направени
од страна на неовластени лица
или не се користени оригинални
Braun делови за нивна замена.
За да добиете соодветен сервис,
во периодот на времетраењето на
гаранцијата, доставете го или
испратете го апаратот, заедно со
сметката до овластените сервисни
центри на Braun.
Å˙΄‡ÒÍË
Моля преди да изполвате уреда
прочетете Инструкциите за
употреба.
Внимание:
• От Гледна точка на
хигиената не предоставяйте уреда за употреба на други хора.
• Не моркрете уреда.
• Този уред може да се
използва от деца на
възраст 8 и повече
години и от хора с ограничени физически,
сетивни или умствени
способности или без
опит и познания, ако се
наблюдават или са
инструктирани относно
безопасната употреба
на уреда и разбиране
на рисковете. Децата
не трябва да играят с
уреда. Почистването и
поддръжката от потребителя не бива да се
извършват от деца,
освен ако не са над
8-годишна възраст и в
присъствието на възрастен.
• Когато уредът в включен, не трябва да
докосва косата на главата, мигли, панделки
и т.н., за да се предпазите от нараняване или
блокиране или повреда
на уреда.
• Този уред работи с
вградено Безопасно
Ниско захранващо
напрежение. Не заменяйте или променяте
която и да е част от
уреда. В противен случай има риск от токов
удар. За информация
относно електрическите спецификации
моля вижте етикета на
специалния кабел от
комплекта. Специалният
кабел от комплекта
може да се използва за
всички системи за променливио напрежение
по света.
Обща информация за
елипацията
Всички методи на премахване на
Окосмяване от корен могат да
доведат до Растеж на космите
навътре или раздразнение (например: сърбеж, дискомфорт и зачервяване на кожата), в зависимост
от състоянието на кожата и космите. Това е естествена реакция и
би трябвало бързо да премине, но
може да бъде по-болезнено ако
премахвате космите за първи път
или ако имате чувствителна кожа.
Ако след 36 часа кожата все още
е раздразнена препоръчваме да
се консултирате с лекар.
Като цяло, реакцията на кожата
и усещането на болка до
голяма степен намаляват след
продължителна употреба на
Silk·épil. В някои случаи може да
се появи възпаление ако в кожата
проникнат бактерии (например
когато плъзгате уреда по кожата)
Цялостното почистване на главата
на епилатора преди всяко използване на уреда намалява риска от
инфекция.
Ако имате въпроси относно
начина на използване на уреда,
моля консултирайте се с вашия
лекар. В следните случаи този
уред трябва да бъде използван
само след консултация с лекар:
– екзема, рани, възпалена кожа
като образуване на фоликули
(гнойни фоликули на косми) или
разширени вени
– около бенки
– намален имунитет на кожата
(например при диабет,
бременност и т.н.) Болест на
Рейно
– хемофилия или синдром на
имунната недостатъчност.
Тънките, повторно израстващи
косми може да не се появят
на повърността на кожата.
Регулярната употреба на
масажиращи гъби за баня
(например докато си взимате душ)
или ексфолиращи пилинг маски
ви помагат да се предпазите от
растящи навътре косми, като
нежният пилинг премахва горния
слой на кожата и нежните
косъмчета могат да се покажат
на повърхността.
Описание
1
2
3
4
5
Епилираща глава с пинцети
Бутони за освобождаване
Бутон вкл./изкл.
Щепсел
Специален кабел (а или b,
в записимост от модела)
6 Капачка за епилация на
подмишници (само за модел
1370)
14
91151616_SE1170/1370_CEEMEA.indd 14
11.10.16 11:10
VED
Effective Date 26Oct2016 GMT - Printed 06Apr2017
Как да се епилирате
• Кожата ви трябва да е суха да
не е мазна и да не е намазнена
с крем
• Преди да започнете добре
почистете епилиращата глава
(1).
а) За да включите уреда плъзнете
бутона вкл/изкл (3).
b) Разтъркайте кожата, за да
повдигнете късите косми. За
опималнo представяне дръжте
уреда перпендикулярно (90°) на
кожата и го плъзгайте с известен
натиск срещу посоката на растеж
на космите.
c) Епилация на крака
Епилирайте краката си от
долната част нагоре. Когато
епилирате от задната страна на
коляното, дръжте крака
изправен.
d) Епилация на подмишниците и
бикини линията
Специално за това приложение
служи капачката за епилация на
подмишници (6), разработена
като допълнителна приставка,
която се поставя на епилиращата
глава (1). Моля имайте превид,
че в началото тези зони са
доста чувствителни към
болката. С честата употреба
чувството на болка ще намалее.
Преди епилация почистете
добре съответното място, за да
премахнете остатъчни вещества
(като дезедорант). След това
внимателно избършете мястото
със суха кърпа. По време на
епилация на подмишниците,
дръжте ръката си изправена и
движете уреда в различни
посоки.
Почистване на епилиращата
глава (е)
След епилиране, изключете
уреда от контакта и почистете
епилиращата глава (1). Почистете
добре пинцетите, като използвате
четка за почистване напоена със
спирт (e). Докато я почиствате
можете да движите пинцетите
ръчно.
За да махнете епилиращата глава
натиснете бутоните за освобождаване (2) от ляво и от дясно. След
като почистите епилиращата
глава, поставете я обратно върху
уреда.
Подлежи на промяна без
уведомяване.
Когато приключи употребата
на продукта, Отпадъкът
който се образува се
събира разделно.
Забранява се изхвърлянето
му в контейнери за смесени
битови отпадъци. Изхвърляйте
продукта само в определените за
това контейнери. Потърсете
информация за възможна
повторна употреба.
Гаранция
Нашите продукти са с гаранция
2 години, считано от датата на
покупката. В рамките на
гаранционния срок безплатно се
отстраняват дефектите в
материалите и производството чрез
поправка, смяна на части или целия
уред, по преценка на сервизния
център. Тази гаранция се признава
във всички страни, където Braun и
неговият изключителен дистрибутор
продават този уред и няма
ограничение за внос или официална
разпоредба не забранява да се
извърши предвиденото гаранционно
обслужване.
Гаранцията не покрива: повреди от
неправилна употреба (работа при
неподходящо напрежение,
включване в неподходящ източник
на електрически ток, счупване);
износване и незначителни дефекти,
които не пречат на нормалната
работа на уреда. Гаранцията не се
признава при поправка на уреда от
неоторизирани лица или ако не са
използвани оригинални резервни
части на Braun.
Гаранцията е валидна при правилно
попълнени: дата на покупката, печат
и подпис в гаранционната карта.
За всички рекламации, възникнали в
гаранционния срок, изпратете уреда
както и гаранционната му карта в
най-близкия сервиз на Braun. За
справки 0800 11 003 – национален
телефон на БГ сервиз без
увеличение на телефонната услуга
или www.bgs.bg.
êÛÒÒÍËÈ
Руководство по эксплуатации
Перед тем, как воспользоваться
этим прибором, пожалуйста,
тщательно и полностью изучите
данное Руководство по
эксплуатации.
Предупреждение.
• По гигиеническим соображениям не предлагайте другим
людям пользоваться этим прибором.
• Держите прибор в сухом состоянии.
• Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от
8 лет и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или
умственными возможностями,
или лицами, не имеющими
достаточного опыта и знаний,
только если они находятся под
присмотром, или получили
необходимые инструкции по
безопасному использованию и
понимают потенциальный риск,
связанный с применением прибора. Дети не должны играть с
прибором. Чистка и техническое
обслуживание могут проводиться детьми старше 8 лет и
только под присмотром взрослых.
• Во включенном состоянии прибор никогда не должен контактировать с волосами на Вашей
голове, бровях, пучками волокон и т.д. для того, чтобы предотвратить любую опасность
причинения вреда или же бло15
кировку/повреждение самого
прибора.
• Данный прибор комплектуется
встроенным безопасным источником силового питания сверхнизкого напряжения (сетевой
адаптер).
Во избежание риска поражения
электротоком не заменяйте
какие-либо его части и не манипулируйте ими. Электрические
характеристики прибора см. на
табличке на сетевом проводе.
Сетевой адаптер автоматически настраивается на любое
значение переменного напряжения, используемое
в мире.
Общая информация по
эпиляции.
В зависимости от состояния кожи
и волос, любые методы удаления
волос с корнем могут приводить
к их врастанию и раздражению
кожи (например, к зуду,
дискомфорту или покраснению
кожи). Это нормальная реакция,
которая быстро проходит; тем не
менее, когда Вы удаляете волосы
с корнем первые несколько раз,
или если у Вас чувствительная
кожа, то реакция может быть
сильнее. Если по истечении 36
часов кожа все еще раздражена,
мы рекомендуем Вам обратиться
к своему врачу. В целом при
повторном использовании
прибора Silk·épil реакция кожи и
чувствительность к боли
значительно уменьшаются.
В некоторых случаях, при
проникновении в кожу бактерий,
может возникать воспаление
(например, при скольжении
прибора по коже).
Риск занесения инфекции можно
минимизировать посредством
очистки эпилирующей головки
перед каждым применением
прибора.
Если у Вас есть какие-либо
сомнения относительно
пользования данным прибором,
пожалуйста, обратитесь к своему
врачу. В перечисленных ниже
случаях данным прибором можно
пользоваться только после
предварительной консультации с
врачом:
– экзема, раны и реакция кожи на
воспаления – такие, как
фолликулит (гноящиеся
волосяные фолликулы) и
варикозное расширение вен;
– родинки на коже;
– пониженный кожный иммунитет
– например, вследствие сахарного диабета, беременности
или болезни Рейно;
– гемофилия или же
иммунодефицит.
Тонкие отросшие волосы не
должны врастать в поверхность
кожи. Регулярное использование
массажных губок (например,
после ванной) или же пилинг
отшелушивающейся кожи помогает
предотвратить врастание волос,
так как подобная мягкая очистка
удаляет верхний огрубевший слой
кожи, и тонкие волосы могут
прорастать через ее поверхность.
Описание и
комплектность.
1 Эпилирующая головка с
микропинцетом -1 шт
2 Кнопки отпирания
3 Переключатель вкл./выкл.
4 Электрический разъем
5 Сетевой адаптер (в
зависимости от модели,
(a) или (b)
6 Подмышечная насадка (только
с моделью 1370). – 1 шт
Как проводить эпиляцию.
• Ваша кожа должна быть чистой,
безо всяких масел или кремов.
• Перед началом работы прибора
тщательно очистить его
эпилирующую головку (1).
а) Для включения прибора
передвиньте его переключатель
вкл./выкл. (3).
b) Потрите кожу с тем, чтобы
поднять с нее короткие волосы.
Для оптимального эффекта
держите прибор по отношению
к коже под прямым углом (90°)
и проводите им без давления
против роста волос в направлении переключателя.
c) Эпиляция ног
Проводите эпиляцию ног,
начиная с их нижней части в
верхнем направлении. При
проведении эпиляции под
коленом держите ногу
вытянутой вперед.
d) Эпиляция подмышечных
областей и по линии бикини
Для данного специфического
применения разработана
подмышечная насадка (6), т.е.
опционная принадлежность,
надеваемая на эпилирующую
головку (1). Пожалуйста, имейте
в виду, что в самом начале
эпиляции эти области особенно
чувствительны к боли. При
повторном применении прибора
чувство боли уменьшается.
Перед эпиляцией следует
тщательно очистить
соответствующую зону для
удаления с нее остатков
каких-либо кожных средств
(например, дезодорантов),
после чего насухо вытереть
ее полотенцем. При эпиляции
подмышечных областей
держите руку поднятой вверх, и
водите прибором в различных
направлениях.
Очистка эпилирующей
головки (e)
После эпиляции отсоедините
шнур прибора от сети и очистите
эпилирующую головку (1).
Тщательно очистите микропинцет,
пользуясь для этого щеточкой для
чистки, смоченной алкоголем (e).
В ходе очистки микропинцет
можно поворачивать руками. Для
снятия эпилирующей головки
следует нажать кнопки отпирания
(2) на левой и правой частях
91151616_SE1170/1370_CEEMEA.indd 15
11.10.16 11:10
VED
Effective Date 26Oct2016 GMT - Printed 06Apr2017
прибора, и вытянуть ее. После
очистки вставить эпилирующую
головку обратно в корпус прибора.
Утилизация
Продукт содержит аккумуляторы и/или перерабатываемые отходы электрического оборудования.
В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами.
Передайте его в пункты сбора
отходов электрического оборудования в вашей стране.
По вопросам выполнения гарантийного или послегарантийного
обслуживания, а также в случае
возникновения проблем при
использовании продукции,
просьба связываться с Информационной Службой Сервиса BRAUN
по телефону 8 800 200 2020.
В изделие могут быть внесены
изменения без предварительного
уведомления.
Электрический эпилятор Braun
тип 5316 с сетевым блоком
питания тип 5499.
7 Ватт, 100-240 Вольт, 50-60 Герц.
Произведено в Германии для
Braun GmbH, Frankfurter Strasse
145, 61476 Kronberg, Germany/
Браун ГмбХ, Франкфуртер
штрассе 145, 61476 Кронберг,
Германия
RU: Импортер/Служба потребителей:
OOO «Проктер энд Гэмбл
Дистрибьюторская Компания»,
Россия, 125171, Москва,
Ленинградское шоссе, 16А, стр.2.
Тел. 8-800-200-20-20.
BY: Поставщики в Республику
Беларусь: ООО «Электросервис и
Ко», Беларусь, 220012, г. Минск,
ул. Чернышевского, 10А, к. 412А3.
Сервисный центр: ООО «Катрикс»,
Беларусь, 220012, г. Минск, ул.
Чернышевского, 10А, к. 115Б.
Для определения года изготовления см. трехзначный код на задней
части корпуса изделия: первая
цифра = последняя цифра года,
последующие 2 цифры = порядковый номер недели года производства. Например, код «345» означает, что продукт произведен в
45-ю неделю 2013 года.
Гарантийный срок/Срок службы
2 года.
Гарантийные обязательства
Braun
На данное изделие распространяется гарантия в течение 2 лет с
момента покупки.
В течение гарантийного периода
мы бесплатно устраним путем
ремонта, замены деталей или
замены всего изделия любые
заводские дефекты, вызванные
недостаточным качеством материала или сборки.
В случае невозможности ремонта
в гарантийный период, изделие
может быть заменено на новое
или аналогичное в соответствии с
законом «О защите прав потребителей».
Гарантия обретает силу только,
если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера
(магазина) на последней странице оригинальной инструкции по
эксплуатации BRAUN, которая
является гарантийным талоном.
Данные гарантийные обязательства действуют во всех странах,
где изделие распространяется
самой фирмой Braun или назначенным дистрибьютором, и где
никакие ограничения по импорту
или другие правовые положения
не препятствуют предоставлению
гарантийного обслуживания.
Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным
использованием (см. также список ниже) и нормальный износ
бритвенных сеток ножей,
дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество
работы прибора.
Эта гарантия теряет силу, если
ремонт производится не уполномоченным на то лицом, и если
использованы не оригинальные
детали Braun. В случае предъявления рекламации по условиям
данной гарантии, передайте
изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания
Braun.
Все другие требования, включая
требования возмещения убытков,
исключаются, если наша ответственность не установлена в
законном порядке.
Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом, не попадают под эту гарантию.
Случаи, на которые гарантия не
распространяется:
– дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
– использование в профессиональных целях;
– нарушение требований
инструкции по эксплуатации;
– неправильная установка напряжения питающей сети (если это
требуется);
– внесение технических изменений;
– механические повреждения;
– повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в
том числе случаи нахождения
грызунов и насекомых внутри
приборов);
– для приборов, работающих от
батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения,
вызванные истощенными или
текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от протекания
батарейками);
– для бритв – смятая или порванная сетка.
Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию
при обращении в сервисный
центр для гарантийного ремонта.
После проведения ремонта
Гарантийным Талоном будет
являться заполненный оригинал
Листа выполнения ремонта со
штампом сервисного центра и
подписанный потребителем по
получении изделия из ремонта.
Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии
продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.
ìÍ‡ªÌҸ͇
Інструкція з експлуатації
Перед тим, як скористатися цим
приладом, будь ласка, уважно і
повністю ознайомтесь з цією
Інструкцією з експлуатації.
Попередження
• З гігієнічних міркувань не пропонуйте іншим людям користуватися цим приладом.
• Тримайте прилад у сухому стані.
• Даний прилад можуть використовувати діти віком від
8 років та особи з обмеженими
фізичними, сенсорними та розумовими можливостями, або
особи без досвіду та знань відносно поводження з такою технікою, за умови, що вони знаходяться під наглядом, або їм
було надано необхідні інструкції
щодо безпечного застосування
пристрою, і вони усвідомлюють
потенційний ризик. Діти не
повинні гратися з пристроєм.
Чищення та технічне обслуговування можуть здійснюватися
дітьми, які досягли 8-річного віку,
тільки під наглядом дорослих.
• В увімкненому стані прилад у
жодному разі не повинен контактувати з волоссям на Вашій
голові, бровах, з пучками волокон тощо, для того, щоб уникнути імовірного спричинення шкоди або заблокування/
пошкодження самого приладу,
• Цей прилад укомплектований
вмонтованим безпечним силовим джерелом живлення наднизької напруги (мережевий
адаптер). Для уникнення ризику
ураження електрострумом не
замінюйте ніякі частини приладу
і не маніпулюйте ними. Електричні характеристики приладу
див. на табличці на мережевому
проводі. Мережевий адаптер
автоматично настроюється на
кожне значення перемінної
напруги, що використовується у
світі.
Загальна інформація щодо
епіляції
Всі методи видалення волосся з
коренем можуть призвести до
його вростання і подразнення
шкіри (наприклад, до свербежу,
дискомфорту чи почервоніння
шкіри), залежно від стану шкіри і
волосся. Це нормальна реакція,
яка швидко проходить; тим не
менш, коли Ви видаляєте волосся
з коренем перші кілька разів або
якщо у Вас вразлива шкіра, то
реакція може бути сильнішою.
Якщо через 36 годин шкіра все ще
подразнена, ми рекомендуємо
Вам звернутися до свого лікаря.
Загалом при повторному
використанні приладу Silk·épil
реакція шкіри і вразливість до
болю значно зменшується.
В деяких випадках при
проникненні у шкіру бактерій може
виникнути запалення (наприклад,
при ковзанні приладу по шкірі).
Ризик занесення інфекції можна
мінімізувати завдяки очищенню
епіляційної голівки перед кожним
застосуванням приладу.
Якщо у Вас є якісь сумніви щодо
користування даним приладом,
будь ласка, зверніться до свого
лікаря. В наведених нижче
випадках даним приладом
можна користуватися лише після
попередньої консультації з
лікарем:
– екзема, рани і запальні реакції
шкіри – такі як фолікуліт
(нагноєння волосяних фолікулів)
і варикозне розширення вен;
– родимки на шкірі;
– знижений імунітет шкіри
– наприклад, внаслідок
цукрового діабету, вагітності
або хвороби Рейно;
– гемофілія або імунодефіцит.
Тонкі відрослі волоски не повинні
вростати у поверхню шкіри.
Регулярне використання масажних
губок (наприклад, після ванни)
або ж злущуючий пілінг шкіри
запобігає вростанню волосків,
адже завдяки такому м’якому
очищенню усувається верхній
загрубілий шар шкіри, і тонкі
волоски можуть проростати на
поверхню.
Опис приладу і
комплектність
1 Епіляційна голівка з
мікропінцетом – 1 шт.
2 Кнопки вивільнення
3 Перемикач увімк./вимк.
4 Електричний рознім
5 Мережевий адаптер (залежно
від моделі, a або b)
6 Підпахвова насадка (лише з
моделлю 1370) – 1 шт.
Як проводити епіляцію
• Ваша шкіра має бути чистою,
без жодних олійок і кремів.
• Перед початком роботи
приладу ретельно очистіть його
епіляційну голівку (1).
а) Щоб увімкнути прилад,
перемістіть перемикач увімк./
вимк. (3).
b) Потріть шкіру, щоб підняти
короткі волоски.
Для оптимального ефекту
тримайте прилад під прямим
кутом до шкіри (90°) і проводьте
ним, не надавлюючи, проти
росту волосся, у напрямку
перемикача.
16
91151616_SE1170/1370_CEEMEA.indd 16
11.10.16 11:10
VED
Effective Date 26Oct2016 GMT - Printed 06Apr2017
c) Епіляція ніг
Проводите епіляцію ніг,
починаючи з їх нижньої частини
у напрямку догори. При
проведенні епіляції під коліном
витягніть ногу вперед.
d) Епіляція пахвових ділянок
і лінії бікіні
Для даного специфічного
застосування опрацьовано
підпахвову насадку (6), тобто
опційний аксесуар, який
надягається на епіляційну
голівку (1). Будь ласка, майте
на увазі, що на самому початку
епіляції ці ділянки особливо
вразливі на біль.
При повторному застосуванні
приладу відчуття болю
зменшується. Перед епіляцією
слід ретельно очистити
відповідну зону, усунувши з неї
рештки засобів для догляду за
шкірою (наприклад, дезодорантів), після чого насухо
витерти її рушником. При
епіляції пахвових ділянок
тримайте руку піднятою вгору і
проводьте приладом у різних
напрямах.
Очищення епіляційної
голівки (e)
Після епіляції від’єднайте шнур
приладу від мережі і очистіть
епіляційну голівку (1). Ретельно
очистіть мікропінцет, користуючись
для цього щіточкою для чищення,
змоченою спиртом. В ході
очищення мікропінцет можна
обертати руками. Щоб зняти
епіляційну голівку, треба натиснути
на кнопки вивільнення (2) на лівій і
правій частинах приладу, і витягти
її. Після очищення вставити
епіляційну голівку назад у корпус
приладу
Утилізація
Продукт містить електропобутові відходи, що підлягають вторинній переробці.
На користь захисту
довкілля, не викидайте його
разом із домашнім сміттям.
Утилізація може бути здійснена у
пунктах збору електропобутових
відходів Вашої країни.
Можлива зміна даного розділу без
попереднього повідомлення.
Електричний епілятор Braun
типу 5316 із джерелом живлення
типу 5499.
7 Ватт, 100-240 Вольт, 50-60 Герц.
Виготовлено Procter & Gamble
Manufacturing GmbH у Німеччині:
Procter & Gamble
Manufacturing GmbH Werk
Walldürn, Waldstr. 9, 74731
Walldürn, Germany.
Адреса в Україні: ТОВ “Проктер
енд Гембл Трейдінг Україна”,
Україна, 04070, м.Київ, вул.
Набережно-Хрещатицька, 5/13,
корпус літ. А. Тел. (0-800) 505-000.
www.pg.com.ua
частини виробника.
Cтрок служби продукції Braun
дорівнює гарантійному періоду у
два роки з моменту придбання
або з моменту виготовлення,
якщо дату продажу неможливо
встановити.
У випадку пред‘явлення рекламації за умовами даної гарантії,
передайте виріб у повному комплекті згідно опису в оригінальній
інструкції з експлуатації разом з
гарантійним талоном у будь-який
сервісний центр, який офіційно
вповноважений представником
компанії виробника.
Всі інші вимоги, разом з вимогами
відшкодування збитків, не дійсні,
якщо наша відповідальність не
встановлена законним чином.
Випадки, на які не розповсюджується гарантія:
– дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
– використання з професійною
метою або з метою отримання
прибутку;
– порушення вимог інструкції з
експлуатації;
– невірне встановлення напруги
мережі живлення (якщо це
вимагається);
– здійснення технічних змін;
– механічні пошкодження;
– для приладів, що працюють на
батарейках - робота з невідповідними або спрацьованими
батарейками, будь-які пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками;
– пошкодження з вини тварин,
гризунів та комах (в тому числі у
випадках знаходження гризунів
та комах усередині приборів)
– для бритв - зім‘ята або порвана
сітка.
Увага! Гарантійний талон підлягає
вилученню в разі звернення до
сервісного центру з проханням
про виконання гарантійного
ремонту. Після проведення
ремонту гарантійним талоном
буде вважатися заповнений оригінал листа виконаного ремонту зі
штампом сервісного центру та
підписаний споживачем про отримання виробу з ремонту. Гарантійний строк подовжується на термін, який даний виріб знаходився
в сервісному центрі в ремонті.
В разі виникнення складнощів з
виконанням гарантійного та післягарантійного обслуговування прохання звертатися до інформаційної служби сервісу представника
компанії виробника в Україні.
Телефон гарячої лінії 0 800 505
000. Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонних номерів є безкоштовними. Дзвінки з мобільних
телефонів оплачуються згідно
тарифів відповідного оператора.
Також можна отримати додаткову
інформацію на сервісному порталі
виробника в інтернеті www.service.
braun.com
Дата виготовлення вказана у
вигляді 3-х значного коду на
задній частині корпусу виробу:
перша цифра = остання цифра
року, наступні 2 цифри = порядковий номер тижня року виробництва. Наприклад, код «345» означає, що продукт вироблений в
45-й тиждень 2013 року.
Гарантійний термін/термін служби
– 2 роки.
Додаткову інформацію про сервісні центри Braun в Україні можна
отримати за телефоном гарячої
лінії, а також на сервісному
порталі виробника в інтернеті –
www.service.braun.com
Обладнання відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному обладнанні.
Гарантійні зобов‘язання виробника
Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з
моменту придбання виробу або з
дати його виробництва, у разі відсутності або неналежного оформлення гарантійного талону на
виріб.
Протягом гарантійного періоду ми
безкоштовно усуваємо шляхом
ремонту, заміни деталей або
заміни всього виробу будь-які
заводські дефекти, викликані
недостатньою якістю матеріалів
або складання.
У випадку неможливості ремонту в
гарантійний період виріб може
бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону
України «Про захист прав споживачів».
Гарантія набуває сили лише, якщо
дата купівлі підтверджується
печаткою та підписом дилера
(магазину) на гарантійному талоні
або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації
Braun, яка також може бути гарантійним талоном. Ця гарантія
дійсна у будь-якій країні, в яку цей
виріб поставляється представником компанії виробника або призначеним дистриб’ютором, та де
жодні обмеження з імпорту або
інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного
обслуговування.
Гарантія на замінені частини
закінчується в момент закінчення
гарантії на даний виріб.
Гарантія не стосується таких
випадків: ушкодження, викликані
неправильним використанням,
нормальне зношення деталей
(напр., сіточки для гоління або
ріжучого блока), дефекти, що
мають незначний вплив на якість
роботи пристрою. Ця гарантія
втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповноваженою для
цього особою та, якщо використовуються не оригінальні запасні
17
91151616_SE1170/1370_CEEMEA.indd 17
11.10.16 11:10
VED
Effective Date 26Oct2016 GMT - Printed 06Apr2017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising