LG | FH6G1BCH2N | User manual | LG FH6G1BCH2N Ръководство на потребителя

LG FH6G1BCH2N Ръководство на потребителя
RELEASING THIS DRAWING
WITHOUT PERMISSION LG
Electronics SHOULD BE
ACCUSED ACCORDING TO THE
LAWS AND COMPANY RULES.
MFL70203808
WORK
SEC.
BRAND
08
LG
MODEL
LANGUAGE
P/NO.
MFL70203808
FH6G1BCH(0-9)N
1
FH6G1BCHK2N.ABWQKMR
A**QKMR
HU+BG
REMARK
PAGE
108
G+ Good
12/8kg HYBRID
210
작업처 : 인쇄물개발파트
양산처 : 국제인쇄
150
150
1.
2.
3.
4.
Material, printing and exterier size are refer to work tables.
Printing, text size and line are based on LG design film.
Exterier size on the drawing is cutting line.
Before product controlled by criteria sample.
should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34
PDF
ILLUSTRATOR
TRIG.
5
화학문구 변경
EAGJ700200
19/07/05
박선오
김남철
1
유럽 WD 신규격 대응 및 기타 업데이트
EAGHC00066
17/12/04
주연수
김현석
2
대기전력 및 에너지 표기치 현실화
EAGIC00109
18/12/07
주연수
김현석
3
누락부 현실화
EAGIC00423
18/12/13
주연수
김남철
REVISION DESCRIPTION
REF. NO.
DATE
4
REV. NO.
PREPARED APPROVED
UNIT
mm
SCALE
N
S
MODELING DESIGNED REVIEWED CHECKED APPROVED
주연수
17.07.27
전종묵
17.07.27
이갑선
17.07.27
김현석
17.07.27
RELATED DWG.
LG Electronics Inc.
T
I
T
L
E
DWG.
No.
DR COMPLETED
MANUAL,OWNER’S
DRUM-EXPORT 1/1
MFL70203808
KÉZIKÖNYV
MOSÓGÉP
A telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
Ez leegyszerűsíti a telepítést, és helyes, biztonságos üzembe helyezést
garantál. Telepítés után tartsa az utasításokat a készülék közelében.
HU HUNGARIAN BG BULGARIAN
FH6G1BCH(0-9)N
www.lg.com
MFL70203808
Rev.05_061219
Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
TARTALOMJEGYZÉK
A jelen kézikönyvben szereplő képanyag,
illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt
modelltől.
A kézikönyvet a gyártó bármikor
átdolgozhatja.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK........................................................4
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK......................................................... 4
A régi készülék ártalmatlanítása................................................................ 10
ÜZEMBE HELYEZÉS................................................................ 11
Alkatrészek.................................................................................................11
Tartozékok..................................................................................................11
Specifikációk.............................................................................................. 12
A telepítés helyével kapcsolatos követelmények....................................... 13
Kicsomagolás és a szállítócsavarok eltávolítása....................................... 14
Csúszásgátló alátétek használata (Opcionális)......................................... 15
Fapadlók (Álpadlók)................................................................................... 15
A készülék szintezése............................................................................... 16
A vízbevezető tömlő csatlakoztatása......................................................... 16
Vízleeresztő tömlő elhelyezése................................................................. 19
KEZELÉS..................................................................................20
A mosógép használata.............................................................................. 20
A ruhák kiválogatása................................................................................. 21
Tisztítószerek adagolása........................................................................... 22
Vezérlőpanel.............................................................................................. 24
Programtáblázat........................................................................................ 25
Opcionális program................................................................................... 30
Dry (Szárítás) (
)................................................................................... 34
INTELLIGENS FUNKCIÓK....................................................... 36
Smart ThinQ alkalmazás használata..........................................................36
A Smart Diagnosis™ használata................................................................38
KARBANTARTÁS..................................................................... 39
A mosógép tisztítása..................................................................................39
A vízbemeneti szűrő tisztítása....................................................................39
A leeresztő szivattyú szűrő tisztítása..........................................................40
Az adagoló-fiók tisztítása............................................................................41
Tub Clean (Dobtisztítás) (Opcionális).........................................................41
A fagypont alatti hőmérséklettel kapcsolatos figyelmeztetés......................42
HIBAELHÁRÍTÁS..................................................................... 44
Probléma azonosítás..................................................................................44
Hibaüzenetek..............................................................................................47
GARANCIA............................................................................... 49
ÜZEMI ADATOK....................................................................... 52
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
HU
A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos
vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy
sérülések megelőzése.
Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre
oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.
Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és
műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a
szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése
érdekében kövesse az utasításokat.
FIGYELMEZTETÉS
Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása
súlyos sérülést vagy halált okozhat.
VIGYÁZAT
Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása
kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELMEZTETÉS
A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi
sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa
be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Gyermekek a háztartásban
A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket
is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális
képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő
tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt
történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a
termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy
gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
4
HU
Európai felhasználás:
Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent
fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és
ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a
használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék
biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges
veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A takarítást
vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.
3 évnél fiatalabb gyermekeket ne hagyjon folyamatos felügyelet
nélkül.
Üzembe helyezés
•Ne
• próbálja meg üzemeltetni a készüléket, ha az sérült, nem
megfelelően működik, részlegesen szét van szerelve, vagy
valamely alkatrésze hiányzik vagy törött (beleértve a sérült kábelt
és csatlakozódugót is).
•A
• készülék mozgatását lehetőség szerint legalább két személy,
biztonságos módon végezze.
•Ne
• telepítse a készüléket nedves, poros helyre. Ne telepítse, illetve
tárolja a készüléket kültéren, illetve olyan helyen, ahol kedvezőtlen
időjárási körülményeknek, például közvetlen napfénynek, szélnek,
esőnek vagy fagypont alatti hőmérsékletnek lehet kitéve.
•A
• leválás elkerülése érdekében erősen húzza meg a leeresztő
tömlőt.
•Ha
• a tápkábel sérült, vagy a fali aljzat meglazult, ne használja
a tápkábelt, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos LG
szervizközponttal.
•A
• készülék elektromos hálózatra csatlakoztatásakor ne használjon
egyszerre több fali aljzatot, hosszabbítót, illetve adaptert.
5
HU
•Ne
• helyezze a berendezést zárható ajtó vagy tolóajtó, illetve a
készülék oldalával átellenes zsanérral ellátott ajtó mögé úgy, hogy
a készülék ajtajának nyitását ez korlátozza.
•Ezt
• a készüléket földelni kell. Hibás működés vagy meghibásodás
esetén a földelés az elektromos áram legkisebb ellenállás irányába
történő elvezetésével csökkenti az áramütés kockázatát.
•A
• készülék földelésre szolgáló vezetőkábellel rendelkező
tápkábellel és földelő hálózati csatlakozódugóval van felszerelve.
A tápkábel hálózati csatlakozódugóját egy, a helyi törvényeknek
és előírásoknak megfelelően telepített és földelt fali aljzatba kell
csatlakoztatni.
•A
• készülék földelésére szolgáló vezetőkábel helytelen
csatlakoztatása áramütés kockázatával járhat. Ha nem biztos
abban, hogy a készülék megfelelően van-e földelve, kérje
szakképzett villanyszerelő vagy szervizmunkatárs segítségét.
•Ne
• módosítsa a készülék hálózati csatlakozódugóját. Ha az nem
illeszkedik a fali aljzatba, szakképzett villanyszerelővel szereltessen
fel egy megfelelő aljzatot.
•Ne
• fektesse le a készüléket teljesen költöztetés közben, vagy a
készülék üzembe-helyezésekor. Zajt vagy a készülék károsodását
okozhatja.
Kezelés
•Ne
• kísérelje meg a panelek eltávolítását, illetve a készülék
szétszerelését. A készülék működtetésekor ne nyúljon éles vagy
hegyes tárggyal a vezérlőpanelhez.
•Ne
• szerelje, illetve cserélje ki a készülék alkatrészeit. Bármilyen
javítási, illetve karbantartási munkát kizárólag szakképzett
karbantartó végezhet, kivéve, ha erről a használati útmutató
kifejezetten másként nem rendelkezik. A javításhoz vagy
karbantartáshoz hivatalos, gyári pótalkatrészeket kell használni.
6
HU
•Ne
• tegyen élő állatot a termék belsejébe. Az állat megfulladhat.
•Ügyeljen
•
arra, hogy a készülék alatt és körülötte ne legyenek
gyúlékony anyagok, például textilek, papírok, szőnyegek, vegyi
anyagok stb.
•Soha
•
ne hagyja nyitva a készülék ajtaját. A gyermekek
felmászhatnak rá vagy bemászhatnak a készülék belsejébe, ami
károkat vagy sérüléseket okozhat.
•A
• készülékkel új vagy a készülékhez mellékelt tömlőt használjon.
Használt tömlők alkalmazása vízszivárgáshoz vezethet, ami anyagi
kárt okozhat.
•Soha
•
ne mosson vagy szárítson a készülékben olyan ruhaneműt,
amit korábban gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal tisztítottak,
mostak, abban áztatták vagy azzal szennyeződött (például viasz,
viaszeltávolító, olaj, festék, benzin, zsíroldó, vegytisztításhoz
használt oldószerek, kerozin, üzemanyag, folteltávolító, terpentin,
növényi olaj, sütőolaj, aceton, alkohol, stb.). A nem megfelelő
használat tüzet vagy robbanást okozhat.
•Soha
•
ne nyúljon a készülékbe üzemeltetés közben. Várja meg,
amíg a dob teljesen megáll.
•Vízkiömlés
•
esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
konnektorból, majd lépjen kapcsolatba az LG Electronics
vevőszolgálatával.
•Ha
• a készülék ajtaja nyitva van, ne nyomja le azt túl erősen.
•Ne
• érjen az ajtóhoz, ha magas hőfokú mosási program fut.
•A
• készülék közelében ne használjon gyúlékony gázokat vagy
éghető anyagot (benzolt, benzint, gázolajat, hígítót, petróleumot,
alkoholt stb.).
•Ha
• télen befagy a leeresztő tömlő vagy a bevezető tömlő,
használat előtt várja meg, amíg azok kiolvadnak.
•Tartson
•
távol a gyermekektől minden mosószert, öblítőt és
fehérítőt.
7
HU
•Ne
• érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozódugóhoz és a
készülék kezelőgombjaihoz.
•Ne
• hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz
tárgyat.
•Ezzel
•
a mosógéppel ruhán és ágyneműn kívül ne mosson mást,
például pokrócot, szőnyeget, cipőt, háziállat-takarót vagy egyéb
cikkeket.
•Ez
• a készülék kizárólag háztartási célra készült, ipari
felhasználásra nem alkalmas.
•Ha
• gázszivárgást (izobután, propán, földgáz, stb.) észlel, ne érintse
meg a készüléket, illetve a hálózati csatlakozódugót, és azonnal
szellőztesse ki a helyiséget.
A szárító használatának műszaki biztonsági előírásai
•Ne
• szárítson mosatlan ruhaneműket a készülékben.
•A
• sütőolajjal, növényi olajjal, acetonnal, alkohollal, benzinnel,
kerozinnal, folttisztítóval, terpentinnel, viasszal vagy
viaszeltávolítóval szennyeződött ruhaneműket mossa ki forró
vízben nagy mennyiségű mosószerrel, mielőtt a készülékben
szárítaná azokat.
•Soha
•
ne állítsa le a készüléket a szárítási ciklus befejezése
előtt. Ha mégis erre lenne szükség, azonnal távolítson el minden
ruhaneműt és terítse ki azokat, hogy a hő eltávozhasson.
•Ne
• szárítson a készülékben olyan tételeket, mint a habszivacs
(latex szivacs), zuhanyfüggöny, vízálló textíliák, gumibevonatos
ruhadarabok és habszivacs párnázással ellátott ruhaneműk vagy
párnák.
•Az
• öblítőket és hasonló termékeket mindig a terméken található
utasításoknak megfelelően használja.
•Távolítson
•
el a zsebekből minden tárgyat, például öngyújtót és
gyufát.
•A
• készülék nem használható, ha a tisztításhoz ipari vegyi
anyagokat használtak.
8
HU
Karbantartás
•A
• hálózati csatlakozódugót biztonságosan, valamint teljesen
szárazra törölve és portalanítva dugja be a fali aljzatba.
•A
• készülék tisztításának megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt
a konnektorból. A készülék bekapcsoló mechanizmusának „KI”
állásba kapcsolásakor, illetve a készülék készenléti módba
helyezésekor a készülék nem kerül leválasztásra az elektromos
hálózatról.
•Ne
• permetezzen vizet a készülék belsejébe vagy külsejére tisztítás
céljából.
•A
• tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból. Fogja
meg erősen a hálózati csatlakozódugót, majd egy határozott,
egyenes mozdulattal húzza ki azt a fali aljzatból.
Leselejtezés
•A
• régi gép leselejtezése előtt húzza azt ki. A helytelen használat
elkerülése érdekében vágja el a kábelt közvetlenül a készülék
mögött.
•A
• csomagolóanyagokat (például műanyag zacskókat
vagy hungarocell elemeket) tartsa gyermekektől távol. A
csomagolóanyagok fulladást okozhatnak.
•A
• készülék leselejtezése vagy elszállítása előtt távolítsa el az
ajtót, hogy gyermekek vagy kisebb állatok ne záródhassanak be
véletlenül a készülékbe.
9
HU
A régi készülék ártalmatlanítása
•• A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell
begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
•• Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre
vagy környezetre ártalmas hatásokat.
•• Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban,
lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi,
átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.
10
ÜZEMBE HELYEZÉS
HU
Alkatrészek
12
1
Szállítócsavarok
2
Tápcsatlakozó
3
Fiók
4
Vezérlőpanel
5
Dob
6
Ajtó
7
Leeresztő tömlő
8
Leeresztő dugó
9
Leeresztő szivattyú szűrő
10
Fedősapka (az elhelyezkedés
termékenként eltérő lehet)
11
Állítható lábak
12
Bekapcsoló (Bekapcsoló)
gomb
Tartozékok
Hidegvíz-bevezető tömlő
(1 EA) (Opcionális: Meleg
(1 EA))
Csavarkulcs
Könyökidom a
vízleeresztő tömlő
csatlakoztatásához
(Opcionális)
Rögzítőpánt (Opcionális)
A szállításhoz használt
átmenő csavarok
helyének elfedésére
szolgáló fedősapkák
(Opcionális)
Csúszásgátló lapok (2
EA) (Opcionális)
11
HU
Specifikációk
Modell
FH6G1BCH(0-9)N
Mosási kapacitás
12 kg (mosás) / 8 kg (szárítás)
Tápforrás
220-240 V~, 50 Hz
Méret
600 mm (szélesség) x 610 mm (mélység) x 850 mm
(magasság)
Súly
76 kg
Megengedett víznyomás
0,1-1,0 MPa (1,0-10,0 kgf/cm²)
••A készülék minőségének javítása érdekében a készülék megjelenése és műszaki jellemzői előzetes
értesítés nélkül módosulhatnak.
••A vízvezeték-rendszerhez történő csatlakozáshoz nem szükséges további visszaáramlás elleni védelemről
gondoskodni.
12
HU
A telepítés helyével kapcsolatos
követelmények
Hely
0.5 cm
••Ha elkerülhetetlen, hogy a készüléket gázsütő
vagy széntüzelésű tűzhely mellé telepítse,
helyezzen a két készülék közé alumíniumfóliával
borított (85x60 cm méretű) szigetelést úgy, hogy a
fóliázott felület a sütő vagy tűzhely felé nézzen.
••Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe,
ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet. A
fagyott tömlők nyomás alatt felrobbanhatnak.
Az elektromos vezérlőegység megbízhatósága
fagypont alatt jelentősen lecsökkenhet.
••A készülék telepítésekor ügyeljen arra, hogy
meghibásodás esetén az könnyen hozzáférhető
legyen a szerelő számára.
10 cm
2 cm
2 cm
Vízszintes talaj : A készülék alatt a megengedett
lejtés 1°.
Fali aljzat : A készülék bármelyik oldalától legfeljebb
1 méterre lehet.
••Ne csatlakoztasson az aljzathoz egynél több
készüléket.
Szabad hely a készülék körül : A faltól a készülék
mögött 10 cm, a jobb és bal oldalon 2 cm
••Soha ne tároljon mosószert vagy öblítőt a készülék
tetején. Ezek a termékek kárt tehetnek a mosógép
felületében vagy a kezelőszervekben.
••A készülék elhelyezése után állítsa be a négy lábat
az átmenő csavarokhoz mellékelt csavarkulccsal
úgy, hogy a készülék stabilan álljon, és a készülék
teteje, valamint az esetleges munkapult alsó
felülete között kb. 5 mm hely maradjon.
••Ha a készülék kiszállítására télen, fagypont
alatti hőmérséklet mellett kerül sor, a készülék
használata előtt hagyja azt néhány óráig
szobahőmérsékleten.
FIGYELMEZTETÉS
••A készülék nem alkalmas tengeri felhasználáshoz
vagy mobil járművekben pl. lakókocsikban,
repülőgépeken stb. való használatra.
Elektromos csatlakozás
FIGYELMEZTETÉS
••A csatlakozót egy, a helyi törvényeknek és
előírásoknak megfelelően telepített és földelt
aljzatba kell csatlakoztatni.
Elhelyezés
••A készüléket sima, kemény padlóra állítsa.
••Ügyeljen arra, hogy ne akadályozzák a levegő
keringését a készülék körül pl. szőnyegek.
••Ne próbálja meg kijavítani a padló
egyenetlenségeit fadarabokkal, kartonlapokkal
vagy hasonló anyagokkal.
••Ne használjon hosszabítókábelt vagy elosztót.
••Használat után mindig húzza ki a készülék
tápkábelét a konnektorból, és szüntesse meg a
vízellátást.
••A készüléket a hatályos elektromos előírásoknak
megfelelő földelt aljzatba csatlakoztassa.
••A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a
tápcsatlakozó könnyen hozzáférhető legyen.
••A készülék javítását csak szakképzett személyek
végezhetik. A tapasztalatlan személyek által
végzett javítások sérüléseket vagy a készülék
meghibásodását okozhatják. Vegye fel a
kapcsolatot a helyi szervizközponttal.
13
HU
Kicsomagolás és a
szállítócsavarok eltávolítása
1
Emelje le a készüléket a hungarocell alapról.
••Ha a csomagolás alapjának eltávolításához
el kell fektetnie a készüléket, ezt óvatosan,
körültekintően tegye, hogy megóvja a
készülék oldalát a sérülésektől. Ne fektesse a
készüléket az elülső vagy hátsó oldalára.
3
Erősítse fel a fedősapkákat.
••Helyezze fel a tartozék dobozban található,
vagy a gép hátoldalára felerősített
fedősapkákat.
Sapka
••A kartonok és egyéb csomagolóanyagok
eltávolítása után emelje le a készüléket a
hungarocell alapról. Ügyeljen arra, hogy a
dobtámasz is leváljon az alappal együtt, és így
ne szoruljon a készülék aljára.
MEGJEGYZÉS
••Őrizze meg a csavarokat, később még szüksége
lehet azokra. A belső alkatrészek sérülésének
elkerülése érdekében ne szállítsa a mosógépet a
szállítócsavarok visszahelyezése nélkül.
Dobtámasz Karton alap
(Opcionális)
2
14
Távolítsa el a csavarokat.
••A felső két szállítócsavarral kezdve, a mellékelt
csavarkulccsal az óramutató járásával
ellentétes irányba forgatva lazítsa meg
valamennyi szállítócsavart. Kissé mozgassa
meg, majd húzza ki a csavarokat.
••A készülékben hagyott szállítócsavarok és rögzítők
rezgést és zajokat okozhatnak, ami a mosógép
maradandó károsodását eredményezheti. A
hálózati kábelt szállítócsavar rögzíti a mosógép
hátuljához, így a mosógép csak a szállítócsavarok
eltávolítása után használható.
HU
Csúszásgátló alátétek
használata (Opcionális)
Fapadlók (Álpadlók)
••A fapadlók különösen érzékenyek a rezgésekre.
Ha a készüléket csúszós felületre telepíti, az
a túlzott rezgés következtében elmozdulhat.
A nem megfelelő szintezés zajokat és rezgést
eredményezhet. Ilyen esetben a szintbeállító lábak
alá helyezze be a csúszásgátló alátéteket, majd
állítsa ismét vízszintbe a készüléket.
••A megfelelő rezgéscsillapítás érdekében azt
javasoljuk, hogy helyezzen a készülék valamennyi
lába alá legalább 15 mm vastagságú, a padlózat
legalább két deszkájához csavarral rögzített
gumigyűrűt.
1
Gumigyűrű
A csúszásgátló alátétek elhelyezése előtt
tisztítsa meg alattuk a padlót.
••Egy nedves ronggyal távolítson el minden
idegen tárgyat és nedvességet. Ha a felület
nedves marad, a csúszásgátló alátétek
elcsúszhatnak.
2
Állítsa vízszintbe a készüléket, miután az a
helyére került.
3
A csúszásgátló alátéteket tapadós oldalukkal
lefelé helyezze a padlóra.
••Az optimális hatás érdekében a csúszásgátló
alátéteket az első lábak alá helyezze. Ha a
lapokat nehéz az első lábak alá helyezni, tegye
azokat a hátsó lábak alá.
Ezzel az
oldalával
felfelé
Tapadós oldal
••Ha lehetséges, a helyiség azon sarkába állítsa a
készüléket, ahol a padló a legstabilabb.
••A rezgés csökkentése érdekében használjon
gumigyűrűket.
MEGJEGYZÉS
••A mosógép megfelelő elhelyezése és szintezése
hosszan tartó és megbízható működést garantál.
••A mosógépnek teljesen vízszintesen és stabilan
kell állnia.
••Terhelés alatt nem „billeghet’” egyik oldalról a
másikra.
••A padlónak tisztának, faápoló viasztól és egyéb
fényesítő anyagtól mentesnek kell lennie.
••Ügyeljen arra, hogy a mosógép lábai ne legyenek
nedvesek. Ennek elmulasztása rezgést és zajos
működést eredményezhet.
••A gumigyűrűket (cikkszám: 4620ER4002B) az LG
Szervizközpontból szerezheti be.
4
Gondoskodjon róla, hogy a készülék vízszintben
legyen.
••Finoman nyomja vagy mozgassa meg a
készülék széleit és ellenőrizze, hogy nem
billeg-e. Amennyiben a készülék billeg,
végezze el ismét a vízszintezést.
MEGJEGYZÉS
••A csúszásgátló alátéteket az LG
Szervizközpontból szerezheti be.
15
HU
A készülék szintezése
Egyenetlen padló esetén fordítsa el szükség szerint
az állítható lábakat (ne tegyen a lábak alá fadarabot
stb.). Ügyeljen arra, hogy mind a négy láb stabilan
álljon a padlón, majd ellenőrizze, hogy a készülék
teljesen vízszintben van-e (használjon vízmértéket).
••Ha a készülék vízszintben van, húzza meg
szorosan a záróanyákat a készülék alapja felé
forgatva. Az összes záróanyát meg kell húzni.
A vízbevezető tömlő
csatlakoztatása
••A vízellátás nyomásának 0,1 MPa és 1,0 MPa
(1,0‒10,0 kgf/cm2) között kell lennie.
••Ügyeljen arra, hogy ne darálja le vagy csorbítsa
ki a menetet, amikor a vízbevezető tömlőt a
szelephez csatlakoztatja.
••Ha a vezetékből érkező víz nyomása meghaladja
az 1,0 MPa-t, akkor nyomáscsökkentőt kell
alkalmazni.
••Rendszeresen ellenőrizze a tömlő állapotát, és
szükség esetén cserélje ki.
Felemelés
Leengedés
Záróanya
Mind a 4
záróanyát húzza meg szorosan
Átlós ellenőrzés
••Ha a készülék tetején átlós irányban lenyomja a
széleket, a készülék nem mozdulhat el felfelé vagy
lefelé (ellenőrizze mindkét irányt). Ha a készülék a
tetőlemez átlós irányú mozgatására kileng, állítsa
be újra a lábakat.
A vízbevezető tömlő
gumitömítésének ellenőrzése
A vízbevezető tömlőkhöz két gumitömítés tartozik.
Ezek a vízszivárgás megakadályozását szolgálják.
Ügyeljen arra, hogy a csapoknál szoros legyen az
illeszkedés.
Tömlő csatlakozó
Gumitömítés
MEGJEGYZÉS
••Fapadlók vagy álpadlók esetén
gyakrabban előfordulhat túlzott rezgés és
kiegyensúlyozatlanság.
••Ha a mosógépet megemelt padlóra telepíti, a
leesés kockázatának elkerülése érdekében
biztonságosan rögzítse a készüléket.
Tömlő csatlakozó
Gumitömítés
16
HU
A tömlő csatlakoztatása a vízcsaphoz
3
Nyomja rá az adaptert a csap végére úgy, hogy
a gumitömítés vízzáró csatlakozást képezzen.
Húzza meg a négy rögzítőcsavart.
4
Tolja függőlegesen felfelé a bevezető tömlőt,
amíg a tömlőben lévő gumitömítés teljesen
a csaphoz nem szorul, majd jobbra csavarva
húzza meg szorosan a tömlő rögzítőanyáját.
Csavarmenetes tömlő csatlakoztatása
menetes vízcsaphoz
Csavarja rá a tömlő csatlakozást a vízcsapra.
Lemez
Csavarmenetes tömlő csatlakoztatása
Vízbevezető
tömlő
menet nélküli vízcsaphoz
1
Lazítsa meg a négy rögzítőcsavart.
Felső
csatlakozó
Gumitömítés
Gyorsrögzítésű tömlő csatlakoztatása
menet nélküli vízcsaphoz
Rögzítőcsavar
2
1
Csavarozza ki az adapter gyűrűs lemezét, és
lazítsa meg a négy rögzítőcsavart.
Ha csap mérete túl nagy az adapterhez, távolítsa
el vezetőlemezt.
Vezetőlemez
Gyűrűs lemez
2
Ha csap mérete túl nagy az adapterhez, távolítsa
el vezetőlemezt.
Vezetőlemez
17
HU
3
Nyomja rá az adaptert a csap végére úgy, hogy
a gumitömítés vízzáró csatlakozást képezzen.
Húzza meg az adapter rögzítőgyűrűjét és a négy
rögzítőcsavart.
A tömlő csatlakoztatása a
készülékhez
Csatlakoztassa a melegvíz-bevezető tömlőt a
mosógép hátlapján található melegvíz-bemeneti
csonkra. Csatlakoztassa a hidegvíz-bevezető tömlőt
a mosógép hátlapján található hidegvíz-bemeneti
csonkra.
Hidegvízbemenet
4
Melegvízbemenet
Húzza lefelé a csatlakozó rögzítőlemezét, tolja a
vízbevezető tömlőt az adapterre, majd engedje
fel a rögzítőlemezt. Ellenőrizze, hogy az adapter
a helyére kattant-e.
MEGJEGYZÉS
Rögzítőlemez
••Ha a csatlakoztatás elvégzése után a tömlőből
szivárog a víz, ismételje meg újra a lépéseket.
Hagyományos csaptípust használjon. Ha a
csap négyszögletű vagy túl nagy, távolítsa el
a vezetőlemezt, mielőtt a csapot az adapterbe
helyezi.
Vízszintes csap használata
Vízszintes csap
MEGJEGYZÉS
••Miután a vízbevezető tömlőt a vízcsaphoz
csatlakoztatta, nyissa meg a csapot és öblítse ki
a vízvezetékből az esetleges idegen anyagokat
(szennyeződést, homokot, fűrészport, stb.).
Hagyja a vizet kifolyni egy vödörbe, és ellenőrizze
a víz hőmérsékletét.
Hosszabbítós csap
Négyszögletű csap
18
HU
Vízleeresztő tömlő elhelyezése
••A leeresztő tömlőnek a padlótól maximum 100 cmre kell elhelyezkednie. Ellenkező esetben lassan,
vagy egyáltalán nem távozik a víz a készülékből.
••A leeresztő tömlő megfelelő rögzítése
megakadályozza a padló vízszivárgásból eredő
sérüléseit.
••Ha a vízleeresztő tömlő túl hosszú, ne próbálja
meg a felesleges tömlőszakaszt visszatolni a
készülékbe. Ez rendellenes zajokat okozhat.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Ha a leeresztő tömlőt mosdókagylóra erősíti,
szorosan rögzítse egy zsinórral.
••A leeresztő tömlő megfelelő rögzítése
megakadályozza a padló vízszivárgásból eredő
sérüléseit.
Mosókád
Tömlőtartó
max. 100 cm
Rögzítőpánt
max. 100 cm
19
KEZELÉS
A mosógép használata
HU
4
Válassza ki a kívánt programot.
5
Indítsa el a programot.
6
Program vége.
Az első mosás előtt válasszon ki egy programot,
majd ruhák betöltése nélkül indítsa el a mosógépet.
Ez eltávolítja a gyártás során visszamaradt
szennyeződéseket és vizet a dobból.
1
Válogassa szét a ruhaneműket és adagolja be
a gépbe.
••Szükség szerint válogassa szét a ruhaneműket
anyag, szennyezettség, szín és súly szerint.
Nyissa ki az ajtót és helyezze a ruhaneműket a
mosógépbe.
2
••A kívánt program kiválasztásához nyomja meg
többször a program gombot, vagy forgassa el a
programválasztó gombot.
••Ezt az Indítás/Szüneteltetés gomb
megnyomásával teheti meg. A mosógép
rövid ideig víz nélkül forgatja a ruhákat a
betöltött ruhák súlyának leméréshez. Ha 15
percen belül nem nyomja meg az Indítás/
Szüneteltetés gombot, a mosógép kikapcsol
és minden beállítás elveszik.
Adagoljon a gépbe tisztítószereket és/vagy
mosószert, valamint öblítőt.
••Adagoljon megfelelő mennyiségű mosószert
a mosószer-adagoló fiókba. Szükség esetén
öntsön fehérítőt vagy öblítőt az adagolófiók
megfelelő rekeszeibe.
3
20
••A mosási ciklus végén egy dallam hallatszik.
A gyűrődés elkerülése érdekében azonnal
vegye ki a ruhaneműket a mosógépből.
A ruhák eltávolításakor ellenőrizze, hogy
nem akadtak-e kisebb ruhaneműk az ajtó
szigetelésébe.
Kapcsolja be a mosógépet.
MEGJEGYZÉS
••A Bekapcsoló gomb megnyomásával
kapcsolja be a mosógépet.
••Nyitott ajtó esetén a Start gomb hatástalan. Zárja
be az ajtót, és nyomja meg újra a gombot.
HU
3
A ruhák kiválogatása
1
Mindig ellenőrizze a ruhákon az ápolásra
vonatkozó címkét.
••A címkéken használat szimbólumok.
Mosási hőmérséklet
Vasalást könnyítő
••Kombinálja a nagy és kisméretű tételeket.
Először a nagyobb méretű ruhákat töltse be.
••A nagy méretű ruhák maximum a teljes töltet
felét tegyék ki. Soha ne mosson egyetlen
ruhaneműt. Kiegyensúlyozatlan tölteteket
okozhat. Tegyen mellé egy vagy két hasonló
ruhaneműt.
••Így biztos lehet az adott ruhaneműk anyagát és
a szükséges mosási programot illetően.
Normál gépi mosás
Mosás előtti tennivalók.
••Ellenőrizze, hogy minden zseb üres-e. Az olyan
tárgyak, mint a szögek, hajcsattok, gyufák,
tollak, érmék és kulcsok a mosógépben és a
ruhákban is kárt tehetnek.
Delicate (Kímélő)
Kézi mosás
Ne mossa
2
••Húzza be a cipzárakat és rögzítse a kapcsokat
és madzagokat, hogy ne akadhassanak bele a
többi ruhába.
••A szennyeződések és foltok előkezeléséhez
dörzsöljön egy kevés mosószeres vizet a foltra.
A ruhák kiválogatása.
••A legjobb eredmények érdekében válogassa
szét az azonos programmal mosható ruhákat.
••A különböző anyagokat különböző
hőmérsékletű és centrifugálási sebességű
programmal kell mosni.
••Mindig válogassa szét a sötét és világos színű
ruhaneműket. A sötét ruhákat mindig külön
mossa, mivel azok elszínezhetik a fehér és
világos színű ruhákat. Ha lehetséges, ne
mosson egyszerre erősen szennyezett és
kevésbé szennyezett ruhákat.
−−Szennyezettség (erős, közepes, enyhe):
Válogassa szét a ruhákat a szennyezettség
mértéke szerint.
VIGYÁZAT
••Ellenőrizze a dob belsejét és távolítson el minden,
az előző mosásból maradt tételt.
−−Szín (fehér, világos, sötét):
Válogassa szét a fehér és színes ruhákat.
−−Szösz (szöszölő, szöszgyűjtő):
A szöszölő és a szöszt vonzó ruhákat mindig
külön mossa.
21
HU
Tisztítószerek adagolása
Mosószer adagolás
••A mosószert a mosószer gyártójának utasításai
szerint használja és mindig a ruha típusának,
színének és szennyezettség fokának és a mosási
hőmérsékletnek megfelelő mosószert válasszon.
••Ha túl sok mosószert használ, a túl sok keletkező
hab nem megfelelő mosási eredményhez vagy a
motor túlterheléséhez vezethet.
••Folyékony mosószer használata esetén kövesse a
mosószer gyártójának utasításait.
••Ha a mosási ciklust azonnal elindítja, a folyékony
mosószert közvetlenül a fő mosószer-adagoló
fiókba öntheti.
••Ne használjon folyékony mosószert a Késleltetett
és Előmosás funkciók használata esetén, mivel a
folyadék időközben megszilárdulhat.
••Ha túl sok hab képződik, csökkentse a mosószer
mennyiségét.
••A mosószer mennyiségét a víz hőmérsékletéhez,
keménységéhez, valamint a betöltött ruhák
méretéhez és szennyezettség szintjéhez kell
igazítani. A legjobb eredmények érdekében kerülje
a túlzott habképződést.
••A mosószer és a vízhőmérséklet kiválasztása előtt
ellenőrizze a ruha címkéjét.
••A mosógép használatakor mindig az adott
ruhatípusnak megfelelő mosószert használja:
−−Általános mosópor mindenfajta anyaghoz
−−Mosópor kényes anyagokhoz
−−Folyékony mosószer minden anyagtípushoz
vagy speciális mosószer gyapjúhoz
••A legjobb mosási és fehérítési eredmények
érdekében általános fehérítőt tartalmazó
mosószert használjon.
••A mosószer a mosási ciklus elején bekerül a
készülékbe az adagoló-fiókból.
22
MEGJEGYZÉS
••Ügyeljen arra, hogy a mosószer ne keményedjen
meg. Ez dugulásokhoz, nem megfelelő öblítéshez
és szagok kialakulásához vezethet.
••Teljes töltet: A gyártó javaslatainak megfelelően.
••Részleges töltet: A normál mennyiség 3/4 része
••Minimális töltet: A teljes töltet fele
Mosószer és öblítő adagolása
Mosószer adagolása
••Csak főmosás →
••Előmosás és főmosás →
MEGJEGYZÉS
••A túl sok mosószer, fehérítő vagy öblítő használata
vízszivárgást okozhat, ill. az öblítő idő előtt
lefolyhat.
••Ügyeljen arra, hogy mindig megfelelő mennyiségű
mosószert használjon.
Öblítő adagolása
••Az öblítőt legfeljebb a maximális jelzésig töltse.
A túltöltés következtében az öblítő túl hamar a
mosógépbe kerülhet, ami foltokat eredményezhet
a ruhákon. Lassan tolja be az adagoló-fiókot.
HU
••2 napnál hosszabb ideig ne hagyja az öblítőt az
adagoló-fiókban (az öblítő megszilárdulhat).
••Az öblítő adagolása automatikusan történik az
utolsó öblítési ciklusban.
Tablettás mosószer használata
1
Nyissa ki az ajtót és tegye a tablettákat a dobba.
2
Tegye a ruhákat a dobba, majd csukja be az
ajtót.
••A víz szivattyúzása közben ne nyissa ki a fiókot.
••Ne használjon oldószereket (benzint stb.).
MEGJEGYZÉS
••Az öblítőt ne öntse közvetlenül a ruhákra.
Vízlágyító adagolása
A vízlágyító (mint például a vízkő elleni szer)
használatával csökkenthető a mosószer
mennyisége kemény víz esetén. A vízlágyítót a
csomagoláson feltüntetett mennyiségben használja.
Először a mosószert, majd a vízlágyítót adagolja a
gépbe.
••Lágy vízhez javasolt mennyiségű mosószert
használjon.
23
HU
Vezérlőpanel
1
3
B
A
C
4
ㅁ
1
2
6
2
Bekapcsoló gomb
••A mosógép bekapcsolásához nyomja meg a
Bekapcsoló gombot.
••Az Indítás/Szüneteltetés gomb a mosási
ciklus elindítására és szüneteltetésére
szolgál.
4
Kijelző
••A kijelző a beállítások, a fennmaradó idő, az
opciók és az állapotüzenetek megjelenítésére
szolgál. A készülék bekapcsolásakor az
alapértelmezett beállítások világítanak a
kijelzőn.
••Mosás előtt megjeleníti a becsült energia- (
) és vízfogyasztási adatokat ( ), mosás után
pedig a tényleges adatokat.
: A becsült fennmaradó idő. A betöltött
ruhák súlyának kiszámítása közben egy
jelzés vagy a „Felismerés” üzenet
villogó
látható.
••
: A Temp. gomb megnyomásakor
megjelenik a vízhőmérséklet.
••
: A Spin gomb megnyomásakor
megjelenik a centrifuga fordulatszáma.
Program gomb
••A mosógépen különböző ruhatípusokhoz
alkalmas programok érhetők el.
••A kiválasztott programot egy felvillanó fény
jelzi.
5
Opciók
••Itt egy további ciklust választhat ki, melyet egy
felvillanó fény jelöl.
••Ezeket a gombokat a választott ciklus
kívánt programopcióinak kiválasztására
használhatja.
6
24
••
Indítás/Szüneteltetés gomb
••A mosási ciklus ideiglenes leállításához
nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés
gombot.
3
5
Wash+Dry( ) (Mosás+Szárítás( ))
••( ): a készülék szárítási kapacitása, amely
modellenként eltérő lehet.
HU
Programtáblázat
Mosási program
Program
Cotton (Pamut)
Utasítások
A többféle dob mozgás
kombinálásával jobb
eredményt biztosít.
Optimális mosási eredményt
biztosít nagy mennyiségű
Cotton+ (Pamut+)
szennyes esetén, alacsonyabb
energiafelhasználással.
Easy Care
(Szintetikus)
Mixed Fabric
(kevert anyagú
ruhák)
Anyagtípus
Színes ruhák (ingek,
hálóingek, pizsamák) és
közepesen szennyezett
pamut ruhaneműk
(alsóneműk).
Hőmérséklet
60 °C
(Hideg –
60 °C)
Poliamid, akril, műszál.
40 °C
(Hideg –
60 °C)
Többféle anyag egyidejű
mosását teszi lehetővé.
Többféle anyag, kivéve
a speciális ruhaneműket
(selyem/kényes,
sportruházat, sötét
ruhák, gyapjú, paplan/
függöny).
40 °C
(Hideg –
40 °C)
Allergy Care
(Antiallergén)
Wool (Gyapjú)
Lehetővé teszi gyapjú
textíliák mosását.
Gépben mosható,
(Használjon gépben mosható tisztán gyapjúból készült
gyapjú anyaghoz alkalmas
anyagokhoz.
mosószert).
Steam Refresh
(Gőz frissítés)
20 perces program a
gyűrődések gőzzel történő
eltávolításához. (A ruhák
nedvesek lehetnek.
10‒30 percre kiteregetve
megszáradnak, és utána
rögtön viselhetők).
Pamut, alsóneműk,
párnahuzatok,
ágyneműk, babaruhák
Vegyes pamut, műszál,
kevert ruhák, ingek,
blúzok
töltet
40 °C
(Hideg –
95 °C)
Ez a program olyan,
különleges bánásmódot
nem igénylő ingek mosására
alkalmas, melyeket mosás
után nem szükséges vasalni.
Segít az olyan allergén
anyagok hatékony
eltávolításában, mint
a poratka, pollen vagy
macskaszőr.
Maximális
Becslés
5 kg
4,5 kg
60 °C
(60 °C – 95
°C)
30 °C
(Hideg –
40 °C)
3 kg
Nem
választható
3 ruhadarab
25
HU
Program
Outdoor
(Sportruházat)
Utasítások
Anyagtípus
Sport ruházat, például
kocogáshoz használt
Coolmax, gore-tex,
ruhaneműk és futóruházat
gyapjú és sympatex
mosására alkalmas program.
Hőmérséklet
30 °C
(Hideg –
40 °C)
Maximális
töltet
3 kg
Quick 30 (Gyors
30)
Gyors program kis
mennyiségű, enyhén
szennyezett ruhához.
Enyhén szennyezett
ruhaneműk.
20 °C
(Hideg - 40 °C)
Gentle Care
(Kímélő mosás)
Finom ruhák pl. mosható
gyapjú, fehérnemű,
szoknyák, stb. kézi és gépi
mosásához. (Használja a
gépben mosható gyapjúhoz
való mosószert).
Gyapjú, kézzel
mosható ruhaneműk,
kényes, sérülékeny
ruhák
20 °C
(Hideg –
30 °C)
1,5 kg
Wash+Dry
(Mosás+Szárítás)
Megszakítás nélküli mosást
és szárítás biztosít egy
cikluson belül.
Kis mennyiségű,
szárítógépben
szárítható ruha.
40 °C
(Hideg –
95 °C)
8 kg
Download Cycle Letölthető programokhoz. Ha nem töltött le programot, az alapértelmezett beállítás az
(Letöltött program) Öblítés+Centrifugálás program lesz.
••Vízhőmérséklet: Állítsa be a választott mosóprogramnak megfelelő vízhőmérsékletet. Mosáskor mindig
kövesse a ruhanemű címkéjén található gyártói utasításokat és egyéb tájékoztatásokat.
MEGJEGYZÉS
••Semleges mosószer használata javasolt.
26
HU
Szárító program
Program
Normál (
Vasalás (
Utasítások
Maximális töltet
)
Pamut vagy lenvászon
anyagok, például
törölközők, pólók és
lenvászon ruhaneműk.
Becslés
)
A könnyű vasalhatóság
érdekében akkor fejezze
be a szárítást, amikor a
ruhák még nedvesek.
A program végére a
pamut vagy lenvászon
anyagú termékek
vasalásra kész
állapotban lesznek.
Becslés
Annak érdekében, hogy
kevésbé roncsolja a
ruhák anyagát, a gép
alacsony hőmérsékleten
szárít.
A Szintetikus és Mix
programokon mosható
textíliák és szintetikus
anyagok
3,5 kg
Alacsony hőmérséklet
(
Anyagtípus
Pamut anyagokhoz.
Ezzel a programmal
a szárítási idő és az
energiafelhasználás
egyaránt csökkenthető.
)
Idő: 30 perc (
)
Idő: 60 perc (
)
Idő: 120 perc (
)
A szárítási idő a
betöltött ruhamennyiség
függvényében
módosítható.
0,5 kg
Pamut, törölköző
1 kg
3 kg
••Állítsa be a következő programot: „Mosás: Cotton+ (Pamut+), 60 °C, 1600 ford./perc', „Dry (Szárítás):
Normál és Soil (Szennyezettség): Erős” az EN 50229 szabvány szerinti teszt végrehajtásához.
MEGJEGYZÉS
••A megfelelő szárítási eredmény érdekében a mosási programnál kiválasztható legmagasabb centrifugálási
sebességet válassza ki.
••Ha az egy programban mosandó és szárítandó ruhaneműk mennyisége nem haladja meg a szárítási
programhoz megengedett maximális súlyt, folyamatos mosási-szárítási ciklus használata javasolt.
27
HU
Extra opciók
Program
Pre Wash
(Előmosás)
Gőzmosás
Öblítés
gőzzel
Delay End
(Késleltetett
befejezés)
Rinse+
(Öblítés+)
EcoHybrid
Dry
(Szárítás)
Cotton (Pamut)
●
●
●
●
●
●
Cotton+
(Pamut+)
●
●
●
●
●
●
Easy Care
(Szintetikus)
●
●
●
●
●
●
Mixed Fabric
(kevert anyagú
ruhák)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Outdoor
(Sportruházat)
●
●
●
Quick 30 (Gyors
30)
●
●
●
Gentle Care
(Kímélő mosás)
●
●
●
●
Allergy Care
(Antiallergén)
●*
Wool (Gyapjú)
Steam Refresh
(Gőz frissítés)
Wash+Dry
(Mosás+Szárítás)
●
*
●
●
* : Ez az opció automatikusan benne van a ciklusban és nem lehet törölni.
28
●
●*
HU
Üzemeltetési adatok
Program
Max. fordulatszám
1600
Cotton (Pamut)
1600
Cotton+ (Pamut+)
1600
Easy Care (Szintetikus)
1200
Mixed Fabric (kevert anyagú ruhák)
1600
Allergy Care (Antiallergén)
1600
Wool (Gyapjú)
800
Steam Refresh (Gőz frissítés)
-
Outdoor (Sportruházat)
800
Quick 30 (Gyors 30)
1600
Gentle Care (Kímélő mosás)
800
Wash+Dry (Mosás+Szárítás)
1600
29
HU
Opcionális program
Steam (Gőz) (Opcionális)
Delay End (Késleltetett befejezés)
A Mosás gőzöléssel funkció alacsony
energiafogyasztás mellett tesz lehetővé jobb
mosási eredményeket. A Öblítés gőzzel funkció
gőzt permetez a ruhákra a centrifugálási ciklus után,
ezáltal csökkenti a gyűrődéseket és lágyabbá teszi
a ruhákat.
Beállíthat egy időkésleltetést, hogy a mosógép egy
bizonyos idő elteltével automatikusan elinduljon és
leálljon.
1
Nyomja meg a Bekapcsoló gombot.
2
Válasszon ki egy mosási programot.
3
Nyomja meg a Delay End gombot, és állítsa be
a hozzávetőleges befejezési időt.
4
Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot.
1
Nyomja meg a Bekapcsoló gombot.
2
Gőzmosás opció esetén válassza ki a gőz
programokat. Gőzlágyítás opció esetén válassza
a Pamut vagy Pamut+, Vegyes textília, Egyszerű
ápolás programot.
3
Attól függően, hogy hányszor nyomja meg a
Steam gombot, az alábbi programok közül
választhat.
••Egyszer: Gőzmosás
MEGJEGYZÉS
••A késleltetési idő a program végét, nem pedig
a program elejét jelöli. A tényleges mosási idő
a hőmérséklet, a betöltött ruhák mennyisége és
egyéb tényezők függvényében eltérő lehet.
••A késleltetés funkciót a készülék
bekapcsológombjának megnyomásával
kapcsolhatja ki.
••Ilyen opció alkalmazásakor kerülje a folyékony
mosószer használatát.
EcoHybrid
Használja a levegő kondenzációs szárítást a
vízfogyasztás nélküli szárításhoz.
1
Nyomja meg a Bekapcsoló gombot.
2
Válassza ki a szárítási programot.
3
4
Nyomja meg az EcoHybrid gombot.
Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot.
MEGJEGYZÉS
••Elérhető a Normál vagy Vasalás program.
30
••Kétszer: Öblítés gőzzel
••Háromszor: Gőzmosás és Gőzlágyító
4
Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot.
Steam Wash (Mosás gőzöléssel) (
)
••Erősen szennyezett ruhákhoz, alsóneműkhöz
vagy babaruhákhoz.
••A Pamut, Pamut+, Vegyes anyagok, szintetikus,
Allergy Care, Gőzfrissítés, Mosás+szárítás
programokhoz érhető el.
••Ne használja a Mosás gőzöléssel funkciót
könnyen elszíneződő ruhákhoz, valamint kényes
anyagokhoz, például gyapjúhoz és selyemhez.
Steam Softener (Gőz Softener) (
)
••Levegőn történő szárítás után a ruhák lágyítására
használható.
••A Pamut, Pamut+, Vegyes anyagok, szintetikus
programokhoz érhető el.
••Ne használja az Öblítés gőzzel funkciót könnyen
elszíneződő ruhákhoz, valamint kényes
anyagokhoz, például gyapjúhoz és selyemhez.
••Az anyag típusától függően a lágyítási eredmény
eltérő lehet.
HU
Add Item (Ruha behelyezése)
Remote Start (Távindítás)
A mosóprogram elindítása után is be lehet rakni
mosnivalókat a gépbe.
Használjon egy okos telefont készüléke
távvezérléséhez. Figyelheti a mosóciklus
működését, így megtudja mennyi idő maradt még a
ciklusból.
1
Nyomja meg az Add Item gombot, amikor a
LED-lámpa világít.
2
Az ajtózár kioldása után nyissa ki az ajtót.
MEGJEGYZÉS
3
Rakja be, vagy vegye ki az adott ruhadarabokat.
4
Nyomja meg újra a Indítás/
Szüneteltetés gombot a ciklus folytatásához. A
ciklus automatikusan folytatódik.
••A Távoli indítás funkció használatához
először kapcsolódnia kell egy Wi-Fi routerhez,
és regisztrálnia kell a készülékét. (Lásd:
„INTELLIGENS FUNKCIÓK”)
MEGJEGYZÉS
••Az ajtó biztonsági okokból zárva marad, amikor
a dobban magas a vízszint vagy a hőmérséklet.
Ilyenkor nem lehet újabb mosnivalókat berakni a
gépbe.
••Ha a dobban lévő víz forró, várni kell, amíg lehűl.
A távindítás használatához:
1
Nyomja meg a Bekapcsoló gombot.
2
Helyezze a ruhákat a hordóba.
3
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Remote
Start gombot 3 másodpercig távindítási funkció
bekapcsolásához.
4
Indítsa a ciklust az LG SmartThinQ
alkalmazással okostelefonjáról.
VIGYÁZAT
••A mosnivalók berakásakor ügyeljen arra, hogy
a ruhák egyetlen része se lógjon ki a dobból.
Ellenkező esetben a ruhák beszorulhatnak a
zárszerkezet nyílásába, ezáltal megsérülhet a
gumitömítés, ami vízszivárgást és meghibásodást
okozhat.
••Ha az ajtót feszítéssel nyitja ki, az alkatrészek
sérülhetnek, megsemmisülhetnek, illetve
biztonságtechnikai problémák léphetnek fel.
••Amennyiben akkor nyitja ki az ajtót, amikor
a dob habos vízzel van tele, az kiömölhet,
ami égési sérülést okozhat, és a járófelület is
csúszásveszélyessé válik.
MEGJEGYZÉS
••Ha nem indítja el a készüléket, a készülék
mindaddig várni fog a ciklus indításával, amíg
ki nem kapcsolja a készüléket az alkalmazásból
vagy le nem tiltja a Távoli indítás funkciót.
••Amikor a Távindítás be van kapcsolva, az ajtó
automatikusan zárol.
A távindítás letiltásához:
Amikor a Távindítás aktiválódik, nyomja meg
és tartsa lenyomva a Remote Start gombot 3
másodpercig.
MEGJEGYZÉS
••Ha az ajtó nyitva van, a Távoli indítás le van tiltva.
31
HU
Pre Wash (Előmosás) (
)
Erősen szennyezett ruhákhoz az Előmosás program
használata javasolt.
Rinse+ (Öblítés+) (
)
Plusz öblítés hozzáadása.
1
Nyomja meg a Bekapcsoló gombot.
1
Nyomja meg a Bekapcsoló gombot.
2
Válasszon ki egy mosási programot.
2
Válasszon ki egy mosási programot.
3
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Pre Wash
gombot 3 másodpercig.
3
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rinse+
gombot 3 másodpercig
4
Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot.
4
Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot.
Soil (Szennyezettség)
Spin (Centrifugálás)
••A kívánt centrifugálási sebesség a Spin gomb
többszöri megnyomásával választható ki.
1
Nyomja meg a Bekapcsoló gombot.
2
Válasszon ki egy mosási programot.
1
Nyomja meg a Bekapcsoló gombot.
3
Nyomja meg a Soil gombot.
2
A kívánt fordulatszám kiválasztásához nyomja
meg a Spin gombot.
4
Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot.
3
Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot.
••Spin Only (Csak centrifugálás)
Temp. (Víz hőmérséklet)
A Vízhőmérséklet gomb a választott program
mosási és öblítési hőmérsékletének kiválasztására
szolgál. Nyomja meg a gombot, amíg fel nem villan
a kívánt beállítás. Az öblítési ciklusok hideg vizet
használnak.
••A mosandó ruhaneműk típusának megfelelő
vízhőmérsékletet válasszon. A legjobb
eredmények érdekében kövesse a ruha címkéjén
látható utasításokat.
32
MEGJEGYZÉS
••Ha a No Spin (0) opció van kiválasztva, a dob
még rövid ideig forog a gyors leürítés érdekében.
HU
Child Lock (gyerekzár) (
)
Ezzel az opcióval a vezérlőgombokat zárolhatja.
Segítségével megakadályozható, hogy a
kisgyermekek véletlenül ciklust váltsanak vagy
másféleképp beavatkozhassanak a készülék
kezelésébe
A vezérlőpanel lezárása
1
Tartsa lenyomva 3 másodpercig az Child Lock
gombot.
2
A készülék sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn a
jelenik meg.
Amikor a Gyermekzár aktív, a Bekapcsoló
gomb kivételével minden gomb zárolva van.
MEGJEGYZÉS
••A gép kikapcsolásával nem kapcsolódik ki
a gyerekzár funkció. Ki kell kapcsolnia a
gyerekzárat, hogy hozzáférhessen az egyéb
funkciókhoz.
Beep On / Off (Hangjelzés be/
kikapcsolása)
1
Nyomja meg a Bekapcsoló gombot.
2
Nyomja meg az Indítás/Szüneteltetés gombot.
3
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Soil és Temp.
gombot egyszerre 3 másodpercig a Hangjelzés
be/ki funkció beállításához.
MEGJEGYZÉS
••A hangjelzés beállítása a készülék kikapcsolása
után is aktív marad.
••A hangjelzés kikapcsolásához ismételje meg a
folyamatot.
Wi-Fi(
)
A Wi-Fi-kapcsolat beindítása Amikor a WiFi csatlakoztatva van, világít a Wi-Fi ikon a
vezérlőpulton.
A vezérlőpanel feloldása
Tartsa lenyomva 3 másodpercig az Child Lock
gombot.
••Ekkor egy sípolás hallatszik és a kijelzőn
megjelenik az aktuális programból fennmaradó
idő.
33
HU
Dry (Szárítás) (
)
A legtöbb ruhanemű szárításához az automatikus
programok megfelelőek. Az elektromos érzékelők a
hőmérséklet függvényében növelik vagy csökkentik
a szárítási hőmérsékletet a gyorsabb reakcióidő és
a pontosabb hőmérsékletszabályozás érdekében.
••Hideg vizet kell hagyni a szárítás során ciklus.
••A mosógép automatikus munkafolyamatai
könnyedén kiválaszthatóak, a mosástól a
szárításig.
••Az egyenletes szárítás érdekében ügyeljen arra,
hogy a betöltött ruhák hasonló anyagúak és
vastagságúak legyenek.
••Ne terhelje túl a mosógépet azzal, hogy túl sok
ruhát tesz a dobba. A ruháknak szabadon kell
tudniuk forogni.
••Hogyha kinyitja az ajtót, és eltávolítja a ruhákat
mielőtt a mosógép befejezte volna a ciklust, ne
feledje el megnyomni a Indítás/Szüneteltetés
gombot.
••A Dry gomb megnyomásával a következők közül
választhat: Normál-Vasalás-Alacsony hőm.-Idő
(30-60-120).
••A szárítás vége után megjelenik a kijelzőn ' ' '
' a gyűrődés csökkentését jelenti. A szárítási
ciklus már megtörtént. Nyomja meg a szükséges
gombokat és vegye ki a ruhákat. Ha nem nyomja
le Indítás/leállítás gombra, a program körülbelül 4
óra után befejeződik be.
MEGJEGYZÉS
••Ha a szárítási ciklus közben kikapcsolja a
mosógépet, a szárító ventillátor motorja még
60 másodpercig üzemel. Ekkor a mosógép
panelén megjelenik a „ ” jelzés. A „ ” jelzés a
hűtőventilátort jelzi.
••Legyen óvatos a ruhák eltávolításakor, mivel a
mosógép vagy a ruhák forrók lehetnek.
34
Gyapjú ruhaneműk
••Ne szárítson a gépben gyapjú ruhaneműket. A
gyapjú tételeket kisimítva, vízszintes felületen
szárítsa.
Szőtt és horgolt anyagok
••Bizonyos szőtt és horgolt anyagok a minőségüktől
függően különböző mértékben összemehetnek.
••Közvetlenül szárítás után mindig nyújtsa ki az ilyen
ruhaneműket.
Vasalást könnyítő és szintetikus anyagok
••Ne töltse túl a mosógépet.
••A gyűrődés csökkentése érdekében a mosógép
leállása után azonnal vegye ki az ilyen ruhákat a
gépből.
Babaruhák és hálóingek
••Mindig kövesse a gyártó utasításait.
Gumi és műanyag
••Ne szárítson a gépben gumiból vagy műanyagból
készült vagy azt tartalmazó ruhákat, például:
−−kötények, előkék, székhuzatok
−−függönyök és asztalterítők
−−fürdőszobai szőnyegek
Üveggyapot
••Ne szárítson a mosógépben üveggyapot tételeket.
A mosógépben maradó üvegrészecskék a
következő mosáskor a ruhákhoz tapadhatnak és
bőrirritációt okozhatnak.
HU
Útmutató a szárítási időhöz
••A szárítási program időtartama akár a 7 órát is
elérheti.
••Az alábbi szárítási idők útmutatóként szolgálnak a
manuális szárítás idejének beállításához.
••Ha a szárítórendszer hőmérséklete nem elegendő
a szárítás befejezéséhez, a szárítási idő
automatikusan változik, melyről egy felugró ablak
tájékoztat.
MEGJEGYZÉS
••Automatikus programok alkalmazásakor, a becsült
szárítási idő eltérhet a tényleges szárítási időtől.
Az anyag típusa, a betöltött ruhák mennyisége
és a ruhák nedvességi szintje is befolyásolja a
szárítási időt.
••Ha csak szárítást választ, energiahatékonysági
okokból a centrifugálás automatikusan aktiválódik.
35
INTELLIGENS FUNKCIÓK
Smart ThinQ alkalmazás
használata
Smart ThinQ telepítése
Keresse meg az LG SmartThinQ alkalmazást
okostelefonján, a Google Play & Apple App
áruházban. Kövesse az utasításokat az alkalmazás
letöltéséhez és telepítéséhez.
Wi-Fi funkció
••Az
vagy
logóval ellátott készülékeknél
kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon
és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.
Kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon
és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.
Mosási ciklus (Távindítás, Letöltött
program ciklus)
Állítsa be vagy le kedvenc ciklusát és üzemeltesse
távirányítással.
HU
MEGJEGYZÉS
••A Wi-Fi kapcsolat ellenőrzéséhez, nézze
ikon a
meg, hogy a világít-e hogy Wi-Fi
kezelőpanelen.
••Az LG SmartThinQ nem vállal felelősséget
semmilyen hálózati probléma vagy hiba,
üzemzavar, vagy a hálózati kapcsolat gond
esetén.
••A készülék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat
támogatja.
••Amennyiben a router biztonsági protokollja WEP
értékre van beállítva, meghiúsulhat a hálózat
létrehozása. Kérjük, válasszon másik biztonsági
protokollt (ajánlott: WPA2) és regisztrálja ismét a
terméket.
••A router SSID esetében (routernek az a neve,
amely megjelenik Wi-Fi hálózat keresésekor),
kérjük, hogy csak az angol ábécé betűit és
számokat használjon. Más karakterek nem
támogatottak.
Dobtisztítás útmutatója
••Amennyiben a készülék nem tud kapcsolódni a
Wi-Fi hálózathoz, akkor lehet, hogy túl messze
van a jeladótól (router).A Wi-Fi jel erősségének
növeléséhez, szerezzen be egy Wi-Fi erősítőt
(hatótávnövelőt).
Ellenőrizze a megfelelő Dobtisztítási intervallumot a
mosási gyakoriság szerint.
••A Wi-Fi kapcsolat nem jön létre vagy
megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
Energiamonitorozás
Ellenőrizze a legutóbb használt ciklusok energia
fogyasztását és a havi átlagot.
Intelligens diagnózis
A használati mintázat alapján ez a funkció hasznos
információkat nyújt a készüléknél jelentkező
problémák diagnosztizálásánál és megoldásánál.
Beállítások
Különféle funkciók állnak rendelkezésre.
Figyelmeztetések gomb
Kapcsolja be a Figyelmeztetések gombot, hogy
értesítéseket kapjon a készülék állapotáról. Az
értesítések akkor is érkeznek, hogyha az LG
SmartThinQ alkalmazás ki van kapcsolva.
36
••Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem
működik megfelelően az internet szolgáltató miatt.
••A környező vezeték nélküli környezetben lehet,
hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
••Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé
irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az
applikációt módosítjuk készülék jobbá tétele
céljából.
••A tulajdonságok típusfüggők.
Vezetéknélküli LAN modul specifikáció
Modell
LCW-003
Frekvenciatartomány
2412~2472 MHz
Kimenő
teljesítmény
(max.)
IEEE 802.11 b : 18.37 dBm
IEEE 802.11 g : 17.67 dBm
IEEE 802.11 n : 17.67 dBm
Vezeték nélküli funkció szoftver verzió: V 1.0
A felhasználónak vigyáznia kell, hogy ezt a
készüléket úgy kell telepíteni és üzemeltetni egy
legalább 20 cm távolságot biztosítsanak a készülék
és a test között.
HU
Megfelelőségi tanúsítvány
Smart Diagnosis™ okostelefon
használatával
Ezennel az LG Electronics kijelenti, hogy a
mosógép rádió zavarszűrése megfelel az 2014/53
/EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi
nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő
internetes címen:
Ezt a funkciót akkor használja, ha az LG Electronics
vevőszolgálatának pontos diagnózisára van
szüksége, abban az esetben ha a készülék hibásan
működik vagy meghibásodik.
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
••Az
vagy
logóval ellátott készülékekhez
A Smart Diagnosis™ csak akkor kapcsolható be,
ha a készülék áram alatt van. Ha a készülék nem
képes bekapcsolni, akkor a Smart Diagnosis™
használata nélkül kell elvégezni a hibaelhárítást.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Hollandia
Információk a nyílt forráskódú szoftverrel
kapcsolatban
Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL,
MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt
forráskódú licencek alapján, látogasson el a
következő webhelyre: http://opensource.lge.com.
A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel,
jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény
letölthető.
Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROMon hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez
ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó
ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A
CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni
e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a
készülék megvásárolásától számított három (3) évig
érvényes.
Energiafogyasztás készenléti
állapotban (W) /
0.5 W
Hálózati készenlét
energiafogyasztás /
2.0 W
Az időtartam,
amelynek elteltével az
energiagazdálkodási vagy más
hasonló funkció a berendezést
automatikusan készenléti
és/vagy kikapcsolt és/vagy
hálózatvezérelt készenléti
üzemmódba állítja.
20 perc.
37
HU
A Smart Diagnosis™ használata
Smart Diagnosis™ a vevőszolgálaton
keresztül
Ezt a funkciót akkor használja, ha az LG Electronics
vevőszolgálatának pontos diagnózisára van
szüksége, abban az esetben ha a készülék hibásan
működik vagy meghibásodik. Ezt a funkciót csak
a szervizképviselővel való kapcsolatfelvételhez
használja, normál működés esetén ne.
1
Nyomja meg a Bekapcsoló gombot a mosógép
bekapcsolásához. Ne nyomjon meg másik
gombot, és ne fordítsa el a programkiválasztó
tárcsát.
2
Amikor a telefonos ügyfélszolgálat munkatársa
megkéri erre, tegye telefonjának mikrofon részét
a Bekapcsoló gomb közelébe.
x.
Ma
mm
0
1
3
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Temp.
gombot 3 másodpercig, és közben tartsa
telefonjának mikrofon részét az ikon vagy a
Bekapcsoló gomb közelében.
4
Tartsa a telefont ezen a helyen, amíg az
adattovábbítás be nem fejeződik. A kijelzőn
megjelenik az adattovábbítás fennmaradó ideje.
••A legjobb eredmények érdekében az
adattovábbítás közben ne mozdítsa el a
telefont.
••Ha az ügyfélszolgálati munkatárs nem tudja
pontosan rögzíteni az adatokat, elképzelhető,
hogy újra meg kell ismételni a műveletet.
5
38
Amikor a visszaszámlálás befejeződik és
az adatátviteli hang megszűnik, folytassa a
beszélgetést az ügyfélszolgálati munkatárssal,
aki az átküldött adatok alapján segít a probléma
megoldásában.
MEGJEGYZÉS
••A Smart Diagnosis™ funkció függ a helyi hivás
minőségétől.
••A kommunikációs teljesítmény javul, és jobb
szolgáltatást kaphat, ha a vezetékes telefont
használja.
••Ha a Smart Diagnosis™ adat továbbítás rossz a
hívás rossz minősége miatt, nem biztos, hogy a
legjobb Smart Diagnosis™ szolgáltatást kapja.
KARBANTARTÁS
FIGYELMEZTETÉS
••Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében
tisztítás előtt mindig húzza ki a mosógépet. Ennek
elmulasztása súlyos sérülést, tüzet, áramütést
vagy halált okozhat.
HU
A belső felületek tisztítása
••Egy puha törölközővel vagy törlőkendővel törölje
át a mosógép ajtajának keretét és az ajtó üveg
felületét.
••A mosógép tisztításához soha ne használjon
erős hatású vegyszereket, súroló hatású
tisztítószereket vagy oldószereket. Ezek kárt
tehetnek a készülék felületében.
••A mosási ciklus végén mindig azonnal vegye
ki a ruhákat a mosógépből. Ha nedves ruhákat
hagy a mosógépben, az a ruhák gyűrődéséhez,
elszíneződéséhez és szagok kialakulásához
vezethet.
A mosógép tisztítása
••A lerakódott mosószer és egyéb maradványok
eltávolítása érdekében havonta egyszer (vagy
szükség szerint gyakrabban) futtassa le a
Dobtisztítás programot.
Ápolás mosás után
••A mosási ciklus után törölje át az ajtót és az
ajtótömítés belsejét és távolítson el minden
nedvességet.
••Hagyja nyitva az ajtót, hogy a dob kiszáradhasson.
••A mosógép felületéről száraz törlőkendővel
távolítsa el a nedvességet.
A vízbemeneti szűrő tisztítása
••Ha a mosógépet hosszabb ideig nem használja
(pl. nyaralás alatt) zárja el a vízcsapot, különösen,
ha nincs padlólefolyó a mosógép közvetlen
közelében.
••Ha nem jut víz a mosószer-adagoló fiókba, a
vezérlőpanelen a ikon jelenik meg.
••Ha a víz nagyon kemény és vízkövet tartalmaz, a
vízbemeneti szűrő eldugulhat. Ezért azt javasoljuk,
hogy rendszeresen tisztítsa meg.
1
Zárja el a vízcsapot és csavarja le róla a
vízbevezető tömlőt.
2
Tisztítsa meg a szűrőt egy keménysörtéjű
kefével.
A külső felületek tisztítása
A megfelelő ápolással meghosszabbítható a gép
élettartama.
Ajtó:
••Törölje át a külső és belső felületét nedves
ronggyal, majd törölje szárazra egy puha, száraz
törlőkendővel.
Külső felület:
••Minden kifröccsent anyagot azonnal töröljön le.
••Törölje át nedves ronggyal.
••Soha ne nyúljon a mosógép felületéhez vagy a
kijelzőhöz éles tárgyakkal.
39
HU
A leeresztő szivattyú szűrő
tisztítása
4
A tisztítás után fordítsa el a szivattyú szűrőt és
helyezze vissza a leeresztő dugót.
5
Zárja vissza a fedőborítást.
••A leeresztő szűrő összegyűjti a szálakat és a
ruhák között maradt kis tárgyakat. A mosógép
megfelelő működése érdekében rendszeresen
ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta-e.
••A leeresztő szűrő tisztítása, a ruhák idő előtt
történő eltávolítása vagy az ajtó vészhelyzet
esetén történő kinyitása előtt várja meg, amíg a
víz lehűl.
1
Nyissa ki a fedőborítást és húzza ki a tömlőt.
2
Húzza ki a leeresztő szivattyú és balra elfordítva
nyissa ki a szűrőt.
2
A leeresztett vizet
összegyűjtő tartály.
1
3
40
Távolítson el minden idegen anyagot a szivattyú
szűrőjéből.
VIGYÁZAT
••Először eressze le a vizet a leeresztő tömlő
használatával, majd nyissa ki a szivattyú szűrőt az
összegyűlt szálak vagy tárgyak eltávolításához.
••Legyen óvatos a leeresztéskor, mivel a víz forró
lehet.
HU
Az adagoló-fiók tisztítása
A mosószer és az öblítő lerakódhat az adagolófiókban. Havonta kétszer távolítsa el a fiókot és
a betéteket és ellenőrizze, hogy nincs-e azokon
lerakódás.
1
Tub Clean (Dobtisztítás)
(Opcionális)
A Dobtisztítás a mosógép belsejének tisztítására
szolgáló speciális program.
Az adagoló-fiók eltávolításához húzza ki addig,
amíg meg nem akad.
A program több vizet és magasabb centrifugálási
sebességet használ. Javasoljuk, hogy rendszeresen
futassa ezt a programot.
••A fiók eltávolításához nyomja le erősen a
leválasztó gombot.
1
Távolítson el minden ruhaneműt a mosógépből
és csukja be az ajtót.
2
Nyissa ki az adagolófiókot és adagoljon
vízkőoldót a fő mosórekeszbe.
••Ha tablettás mosószert használ, helyezze a
terméket a mosódobba.
2
3
Távolítsa el a fiók betétjeit.
••A lerakódott termékek eltávolításához öblítse
el meleg vízzel a betéteket és a fiókot.
Az adagoló fiók tisztításához csak vizet
használjon. Törölje szárazra a betéteket
és a fiókot egy puha törlőkendővel vagy
törölközővel.
A fiók nyílásának tisztításához használjon
rongyot vagy kisméretű, nem fémből készült
kefét.
••Távolítson el minden lerakódást a nyílást felső
és alsó részeiről.
4
5
Törölje szárazra a nyílást egy puha
törlőkendővel vagy törölközővel.
Helyezze vissza a betéteket, majd tegye vissza
a fiókot a helyére.
3
Lassan tolja be az adagoló-fiókot.
4
Kapcsolja be a mosógépet, majd tartsa
lenyomva 3 másodpercig a Tub Clean gombot.
jelenik meg.
Ekkor a kijelzőn a
5
Indítsa el a programot az Indítás/Szüneteltetés
gomb megnyomásával.
6
A program befejezése után hagyja nyitva a
mosógép ajtaját, hogy az ajtónyílás, a rugalmas
tömítés és az ajtó üvege megszáradhasson.
VIGYÁZAT
••Ha gyermek is él a háztartásban, ne hagyja túl
sokáig nyitva az ajtót.
MEGJEGYZÉS
••Ne tegyen mosószert a mosószer-adagoló
rekeszekbe. Túl sok hab képződhet és
kiszivároghat a mosógépből.
41
HU
A fagypont alatti hőmérséklettel
kapcsolatos figyelmeztetés
••A vízcsap elzárása után válassza le a hidegvízbevezető tömlőt a csapról, és a tömlő szabad
végét lefelé tartva folyasson ki minden vizet belőle.
A
•
••Fagypont alatt a készülék nem üzemel
megfelelően. Olyan helyre telepítse a készüléket,
ahol télen nem fordulhat elő fagypont alatti
hőmérséklet.
••Ha a készüléket előtérbe vagy egyéb, a kültéri
hőmérsékleti viszonyok által érintett helyre kell
telepíteni, mindig ügyeljen az alábbiakra.
Vízbevezető tömlő
Hogyan akadályozható meg a
készülék befagyása
••Mosás után teljesen távolítsa el a szivattyúban
maradt vizet a visszamaradó víz eltávolítására
szolgáló tömlő dugóval. Miután a vizet eltávolította,
zárja le a fennmaradó víz eltávolítására szolgáló
tömlő dugót és fedősapkát.
Befagyás ellenőrzése
••Ha a visszamaradó víz eltávolítására szolgáló
tömlő dugó kinyitásakor nem folyik víz, ellenőrizze
a leeresztő egységet.
•
•
Leeresztő dugó
Borítás
Leeresztő dugó
Borítás
••Lógassa le a leeresztő tömlőt, hogy minden víz
kifolyhasson.
••Kapcsolja be a mosógépet, válassza ki a
kívánt programot, majd nyomja meg a Indítás/
Szüneteltetés gombot.
Leere
M
Leeresztő tömlő
•
Mosószer-adagoló fiók
VIGYÁZAT
••Ha a leeresztő tömlő hajlított alakzatban van
telepítve, a belső tömlő megfagyhat.
Leeresztő tömlő
••Ha működés közben a „ ” ikon jelenik meg
a kijelzőn, ellenőrizze a vízadagoló egységet
és a leeresztő egységet (néhány modell nem
rendelkezik a fagyásra figyelmeztető riasztási
funkcióval):
MEGJEGYZÉS
••Ellenőrizze, hogy öblítés közben a mosószeradagoló fiók megtelik-e vízzel, és centrifugálás
közben a víz áthalad-e a leeresztő tömlőn.
42
HU
A befagyás kezelése
••Ürítse ki a dobot, öntsön 50–60 °C hőmérsékletű
vizet a dob gumi részére, majd zárja be az ajtót és
várjon 1-2 órát.
••Amikor az összes víz kifolyt a dobból, zárja vissza
visszamaradó víz eltávolítására szolgáló tömlő
záródugóját, válassza ki a kívánt programot, majd
nyomja meg a Indítás/Szüneteltetés gombot.
50-60 °C
Mosószer-adagoló fiók
Leeresztő tömlő
MEGJEGYZÉS
VIGYÁZAT
••Ha a leeresztő tömlő hajlított alakzatban van
telepítve, a belső tömlő megfagyhat.
••Nyissa ki a fedőborítást és a visszamaradó víz
eltávolítására szolgáló tömlő dugót és engedje ki
az összes vizet.
••Ellenőrizze, hogy öblítés közben a mosószeradagoló fiók megtelik-e vízzel, és centrifugálás
közben a víz áthalad-e a leeresztő tömlőn.
••Ha probléma van a vízellátással, végezze el az
alábbi lépéseket.
−−Zárja el a csapot, és egy forró vizes ronggyal
olvassza ki a csapot és a vízbevezető tömlő és a
készülék közötti csatlakozást.
−−Távolítsa el a vízbevezető tömlőt és merítse 5060 °C alatti meleg vízbe.
Leeresztő dugó
Borítás
Vízbevezető tömlő
50-60 °C
MEGJEGYZÉS
••Ha a víz nem folyik ki teljesen, az azt jelenti, hogy
a jég nem olvadt fel teljesen. Várjon tovább.
43
HIBAELHÁRÍTÁS
HU
••A mosógép automatikus hibafigyelő rendszerrel van ellátva, mely a problémákat korai stádiumban
képes érzékelni és diagnosztizálni. Ha a mosógép nem megfelelően vagy egyáltalán nem működik, a
szervizközpont felkeresése előtt ellenőrizze az alábbiakat:
Probléma azonosítás
Tünetek
Ok
Megoldás
Csörgő és zörgő zajok
Idegen tárgyak, például érmék
vagy biztosítótűk lehetnek a
dobban vagy a szivattyúban.
••Ellenőrizze, hogy minden zseb
üres-e. A dobba kerülő tárgyak
– például hajcsat, gyufa, toll,
pénzérme, illetve kulcs – a
mosógépben és a ruhákban
egyaránt kárt tehetnek.
••A mosógépbe rakott ruhákon
található cipzárakat húzza be,
a kapcsokat kapcsolja össze, a
zsinórokat pedig húzza szorosra,
hogy a ruhák ne akadjanak
egymásba.
Dobogó hang
A nagy mennyiségű betöltött
ruhanemű dobogó hangot
okozhat. Ez általában normális
jelenség.
••Ha a hang nem szűnik meg, a
mosógép valószínűleg nincs
egyensúlyban. Állítsa meg a
gépet és ossza el újra a betöltött
ruhákat.
Eltávolította a szállítócsavarokat
és dobrögzítőt?
••Ha telepítéskor nem távolította
el ezeket, tekintse meg a
szállítócsavarok eltávolítására
vonatkozó fejezetet.
Biztosan állnak a lábak a
földön?
••Bizonyosodjon meg, hogy a
mosógép vízszintes és húzza
meg az ellenanyákat felfelé a
készülék talpa felé.
Előfordult már, hogy lefektette
a készüléket költöztetés vagy
telepítés közben?
••Kérjük, lépjen kapcsolatba az
ügyfélszolgálattal.
Laza a vízbevezető- vagy
a vízleeresztő tömlő
csatlakoztatása a csapnál vagy
a mosógépnél.
••Ellenőrizze és húzza meg a
tömlő csatlakozásokat.
A ház lefolyó csövei el vannak
dugulva.
••Szüntesse meg a dugulást.
Szükség esetén hívjon
vízvezeték szerelőt.
A túl sok vagy nem megfelelő
mosószer túlzott habképződést
és vízszivárgást okozhat.
••Ügyeljen rá, hogy mindig a
gyártó által javasolt mennyiségű
mosószert használjon.
Rezgő hang
Vízszivárgások
Túlzott habképződés
44
HU
Tünetek
Nem vagy csak lassan szívja fel
a mosógép a vizet
Lassan vagy egyáltalán
nem eresztődik le a víz a
mosógépből
Nem indul el a mosógép.
Ok
Megoldás
Nem megfelelő a vízellátás az
adott helyen.
••Ellenőrizze a többi csapot a
házban.
A vízcsap nincs teljesen
megnyitva.
••Nyissa ki teljesen a csapot.
Az egyik vagy mindkét
vízbevezető tömlő
megcsavarodott.
••Egyenesítse ki a tömlőt.
Eldugult a vízbevezető tömlő(k)
szűrője.
••Ellenőrizze a vízbevezető
tömlő(k) szűrőjét.
Megcsavarodott vagy eldugult a
leeresztő tömlő.
••Tisztítsa meg és egyenesítse ki
a leeresztő tömlőt.
Eldugult a leeresztő szűrő.
••Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.
Nincs bedugva a tápkábel
vagy nincs megfelelően
csatlakoztatva.
••Ellenőrizze, hogy a tápdugó
megfelelően csatlakoztatva
van-e a konnektorba.
Kiégett a biztosíték, kioldott
az áramköri megszakító vagy
áramkimaradás történt.
••Állítsa vissza az áramköri
megszakítót vagy cserélje
ki a biztosítékot. Ne növelje
a biztosíték kapacitását.
Ha a probléma az áramkör
túlterhelése miatt jelentkezett,
hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
Nincs megnyitva a vízcsap.
••Nyissa meg a vízcsapot.
A mosógép nem centrifugál
Ellenőrizze, hogy az ajtó
szorosan be van-e zárva.
••Csukja be az ajtót és nyomja
meg a Indítás/Szüneteltetés
gombot. A Indítás/Szüneteltetés
gomb megnyomása után
eltartat néhány másodpercig,
amíg a gép dobja forogni
kezd. A centrifugáláshoz az
ajtónak zárva kell lennie.
Tegyen a mosógépbe 1-2
hasonló ruhaneműt a terhelés
kiegyenlítéséhez. A megfelelő
centrifugálás érdekében
rendezze el újra a betöltött
ruhákat.
Az ajtó nem nyílik ki
Ha a mosógép működésben
van, az ajtó biztonsági okokból
nem nyitható ki.
••Ellenőrizze, hogy világít-e az
„ajtózár” ikon. Az ajtó akkor
nyitható ki biztonságosan, ha az
„ajtózár” ikon már nem világít.
Megnövekedett mosási idő
Ha a gép
kiegyensúlyozatlanságot észlel
vagy a habtalanító program be
van kapcsolva, a mosási idő
hosszabb lesz.
••Ez normális jelenség. A kijelzőn
feltüntetett hátralévő idő csupán
becsült érték. A tényleges
időtartam ettől eltérő lehet.
45
HU
Tünetek
Ok
Megoldás
••A megfelelő mennyiség
meghatározásához kövesse az
öblítő gyártójának utasításait.
Az öblítőt legfeljebb a maximális
jelzésig töltse.
Öblítő túlfolyás
A túl sok öblítő használata
esetén az öblítő lefolyhat a
dobba.
Az öblítő adagolása túl hamar
történik
••Kövesse a mosószer gyártójának
Ha túl sok öblítőt tölt az
utasításait.
adagolóba, az a mosás során túl ••Lassan tolja be az adagolófiókot. A mosási ciklus közben ne
hamar a dobba kerülhet.
nyissa ki a fiókot.
A gombok nem működnek
megfelelően.
Az osztó nem kell elszámolni,
amikor az ajtó nyitva van.
••Az ajtó becsukását követően,
programozza be a gépet.
Szárítási probléma
Ellenőrizze a vízcsapot.
••Ne töltse túl a gépet.‎Ellenőrizze,
hogy a mosógép megfelelően
leereszti-e a vizet. Túl kevés
a betöltött ruha a megfelelő
szárításhoz. Tegyen a gépbe
néhány törölközőt.
••Zárja el a vízcsapot.
A készülék hátsó részéből
meleg levegő áramlik ki.
A készülék meleg levegőt
generál a ruhák szárításához.
A meleg levegő megszárítja a
ruhákat, és a készülék hátsó
részén áramlik ki.
••Ez nem hibajelenség.
Ezt a szagot a mosógéphez
csatolt gumi okozza.
••Ez az új gumi normális szaga
és eltűnik, miután a mosógépet
néhányszor használják.
Amennyiben a gumi ajtótömítés
és az egész tömítési területet
nem tisztítja rendesen, penész
vagy idegen anyagok szaga
jelentkezhet.
••Ne feledkezzen meg a gumi
és ajtótömítés tisztításáról,
és amikor kiveszi a ruhákat
rendszeresen ellenőrizze, hogy
az ajtótömítésbe nem akadtak-e
bele kisebb tárgyak.
A szagokat az is okozhatja,
hogy idegen anyag marad
a vízelvezető szivattyú
szűrőjében.
••Rendszeresen tisztítsa meg a
vízelvezető szivattyú szűrőjét.
A szagokat az is okozhatja,
hogy a vízelvezető tömlő
nincs megfelelően szerelve,
ami szifonozást okozhat (víz
visszafolyik a mosógépbe).
••A vízelvezető tömlő szerelésekor,
bizonyosodjon meg, hogy az
nincs megcsavarodva vagy
elzáródva, megtörve.
A szárítási funkció használata
során, szagok fordulhatnak elő
a fűtőre tapadó szösz és egyéb
ruházati összetevők miatt.
(Csak a szárítós modellnél)
••Ez nem hibajelenség.
Különös szag fordulhat elő
amikor nedves ruhát forró
levegővel szárítanak . (Csak a
szárítós modellnél)
••Rövid idő után a szag el fog
tűnni.
Szag
46
HU
Hibaüzenetek
Tünetek
Ok
Megoldás
Nem megfelelő a vízellátás az
adott helyen.
••Ellenőrizze a többi csapot a
házban.
A vízcsapok nincsenek teljesen
megnyitva.
••Nyissa ki teljesen a csapot.
Az egyik vagy mindkét
vízbevezető tömlő
megcsavarodott.
••Egyenesítse ki a tömlőket.
Eldugult a vízbevezető tömlő(k)
szűrője.
••Ellenőrizze a vízbevezető
tömlő(k) szűrőjét.
Ha az aqua stop vízbevezető
tömlőből szivárog a víz, a
visszajelző pirosra vált.
••Használja az aqua stop
vízbevezető tömlőt.
Modellenként eltérhet.
Túl kevés ruhát töltött be.
••Tegyen a mosógépbe 1-2
hasonló ruhaneműt a terhelés
kiegyenlítéséhez.
Kiegyensúlyozatlan a töltet.
••Tegyen a mosógépbe 1-2
hasonló ruhaneműt a terhelés
kiegyenlítéséhez.
A készülék
kiegenysúlyozatlanságot
érzékelő és korrigáló
rendszerrel van ellátva. Ha
egy nehéz tételt tesz a gépbe
(pl. fürdőszobai szőnyeg,
fürdőköpeny stb.), a rendszer
leállíthatja a centrifugálást vagy
teljesen meg is szakíthatja a
centrifugálási ciklust.
••A megfelelő centrifugálás
érdekében rendezze el újra a
betöltött ruhákat.
Ha program végén túl
nedvesek a ruhák, a töltet
kiegyensúlyozásához tegyen
a gépbe kisebb tételeket és
ismételje meg a centrifugálást.
••A megfelelő centrifugálás
érdekében rendezze el újra a
betöltött ruhákat.
Megcsavarodott vagy eldugult a
leeresztő tömlő.
••Tisztítsa meg és egyenesítse ki
a leeresztő tömlőt.
Eldugult a leeresztő szűrő.
••Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.
47
HU
Tünetek
Ok
Ellenőrizze, hogy nincs-e nyitva
az ajtó.
dE4
48
Megoldás
••Csukja be teljesen az ajtót.
Amennyiben a ,
,
,
jelzés megmarad, úgy,
forduljon a szervizhez.
Ajtószenzor meghibásodott.
Vezérlési hiba.
••Húzza ki a készüléket és
forduljon a szervizközponthoz.
A gép túl sok vizet szivattyúz fel
a hibás vízszelepe miatt.
••Zárja el a vízcsapot.
••Húzza ki a készüléket.
••Forduljon a szervizközponthoz.
A vízszintérzékelő
meghibásodása.
••Zárja el a vízcsapot.
••Húzza ki a készüléket.
••Forduljon a szervizközponthoz.
Motor túlterhelés.
••A motor lehűtéséhez állítsa le
a gépet 30 percre, majd indítsa
újra a programot.
Vízszivárgás.
••Forduljon a szervizközponthoz.
A táptömlő vagy lefolyótömlő,
vagy leeresztő szivattyú
megfagyott?
••Eresszen meleg vizet a
forgódobba olvassza ki a
lefolyótömlőt és leeresztő
szivattyút. Nedvesítsen meg
egy törülközőt meleg vízzel, és
helyezze a táptömlőre.
Nem szárít.
••Forduljon a szervizközponthoz.
GARANCIA
HU
EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA NEM TERJED KI AZ ALÁBBIAKRA:
••Szervizhibák a készülék kiszállításakor, átvételekor, telepítésekor vagy javításakor; a vevő tájékoztatása
a készülék használatát illetően; biztosítékok javítása vagy cseréje, vezetékek vagy vízvezetékek javítása,
vagy jogosulatlan javítás/telepítés javítása.
••A termék hibás működése áramkimaradás, árammegszakadás vagy nem megfelelő elektromos szolgáltatás
miatt.
••Szivárgó vagy törött vízvezetékek, befagyott vízvezetékek, eldugult lefolyók, nem megfelelő vagy
megszakadt vízellátás vagy nem megfelelő levegőellátás miatt bekövetkező károk.
••A készülék korrozív környezetben vagy a használati útmutatóban foglalt utasításoknak nem megfelelő
használatából eredő károk.
••Balesetek, kártevők és élősködők, villámlás, szél, tűz, árvíz vagy természeti csapás miatt bekövetkező
károk.
••A készülék jogosulatlan módosítása, nem rendeltetésszerű használata vagy az egység nem megfelelő
telepítéséből következő vízszivárgás miatt bekövetkező károk vagy meghibásodások.
••Nem megfelelő áramerősség, feszültség, vezetékkódolás, kereskedelmi vagy ipari felhasználás vagy az LG
által nem jóváhagyott tartozékok, alkatrészek vagy tisztítószerek használata miatt bekövetkező károk vagy
meghibásodások.
••Szállítás és kezelés során bekövetkező sérülések, többek között karcolások, bemélyedések és/vagy a
felület egyéb sérülései, kivéve, ha a sérülés anyag- vagy gyártási hibákból ered, és a leszállítást követő egy
(1) héten belül bejelentik.
••Kiállítási darabként használt, nyitott dobozos, leárazott vagy felújított készülék hibái vagy hiányzó
alkatrészei,
••Eltávolított, módosított vagy nem azonosítható sorozatszámú készülékek. A garancia érvényesítéséhez a
vásárlást igazoló nyugta mellett a modellszám és a sorozatszám is szükséges.
••Közüzemi és egyéb költségek emelkedése.
••A készülék nem normál, háztartási célra (azaz kereskedelmi, irodai, vagy szórakoztató létesítményekben)
történő használatából vagy a használati útmutatóban meghatározottaknak nem megfelelő használatból
eredő javítások.
••A készülék javítási célból történő elszállításának költségei.
••A készülék elszállítása vagy ismételt telepítése, ha a telepítés nem elérhető helyen történik, vagy a
telepítés nem felel meg a közzétett telepítési utasításoknak, többek között az LG használati és telepítési
útmutatójának.
••Helytelen használatból, nem megfelelő telepítésből, javításból vagy karbantartásból eredő károk. A helytelen
javítás az LG által nem jóváhagyott vagy meghatározott alkatrészek használatát is magában foglalja.
49
HU
A szállítócsavarok vagy
dobtámasz eltávolításának
elmulasztásából adódó rezgés
vagy zaj.
Távolítsa el a
szállítócsavarokat és
Szállítócsavar dobtámasz.
Dobtámasz
A csomagolás
alsó része
Szivárgás a tömítésen vagy
az ajtóüvegen összegyűlt
szennyeződések (haj, szösz)
miatt.
Tisztítsa meg a tömítést
és az ajtóüveget.
A szivattyú szűrő dugulása
miatt a gép nem ereszti le a
vizet.
Tisztítsa meg a szivattyú
szűrőt.
A víz azért nem jön át a
csövön, mert a vízbevezető
szelep szűrői eldugultak,
vagy a vízbevezető tömlő
megtekeredett.
Tisztítsa meg a
vízbevezető szelep
szűrőjét, vagy igazítsa
meg a vízbevezető
tömlőket.
A túlzott mosószer használat
miatt nem folyik a víz.
Mosás után a ruhák forrók vagy
melegek, mert a vízbevezető
tömlők fordítva vannak
beszerelve.
A gép nem szivattyúz fel vizet,
mert a vízcsap nincs megnyitva.
50
Bemeneti szűrő
Tisztítsa meg a mosószeradagoló fiókot.
Adagoló
Hideg
Hidegvíz-bemenet
Vízcsap
Meleg
Melegvízbemenet
Igazítsa meg a
vízbevezető tömlőket.
Nyissa meg a vízcsapot.
HU
Szivárgás a leeresztő tömlő
helytelen telepítése vagy
eldugulása miatt.
Könyök konzol
Telepítse újra a leeresztő
tömlőt.
Rögzítőpánt
Szivárgás a vízbevezető tömlő
helytelen felszerelése vagy
más márkájú bevezető tömlő
használata miatt.
Igazítsa meg a
vízbevezető tömlőt.
Tápellátási probléma a tápkábel
nem megfelelő csatlakozása
vagy a konnektor hibája miatt.
Csatlakoztassa újra a
tápkábelt vagy cserélje ki
a konnektort.
Szint
Szerviz hibák a készülék
kiszállításakor, átvételekor,
telepítésekor vagy a termék
használatának bemutatásakor.
A készülék elszállítása vagy
ismételt telepítése.
A garancia csak a
gyártási hibákra terjed ki.
A helytelen telepítésből
eredő hibákra a garancia
nem vonatkozik.
Ha a csavarok nincsenek
megfelelően telepítve, az túlzott
rezgést eredményezhet (csak a
lábas modellnél).
Rögzítse mind a négy
csavart (Összes 16EA).
Vízlökés hangok, amikor a
mosógép vizet szivattyúz fel.
Magas
víznyomás
Ütés!! Hangos zaj
Természetes
vízáramlás
Vízáramlás
hirtelen
leállása
A vízszelep vagy a
vízcsap lecsavarásával
állítsa be a víznyomást.
51
ÜZEMI ADATOK
HU
Termék adatlap_96/60/EK Tanácsi Irányelv
A szállító neve vagy védjegye
LG
A szállító által megadott típusazonosító
FH6G1BCH(0~9)
N
A típusnak a IV. melléklet szerint meghatározott energiahatékonysági
osztálya, a következő formában: „Energiahatékonysági osztály…,
A-tól (hatékonyabb) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán”. Táblázat
formájában történő adatmegjelenítés esetén ezt más módon is ki lehet
fejezni, amennyiben egyértelmű marad, hogy a skála A-tól (hatékonyabb)
G-ig (kevésbé hatékony) terjed.
A
Ha az információ egy táblázatban van megadva, és a táblázatban felsorolt
készülékek közül néhány „közösségi ökocímkével” rendelkezik a 880/92/
EEC szabályozásnak megfelelően, ez az információ meg lehet itt adva.
Ebben az esetben a sor fejlécének „közösségi ökocímkének” kell lennie,
és a bejegyzésnek az ökocímke jelölés másolatát kell tartalmaznia. Ez a
rendelkezés nem befolyásolja az EU ökocímke séma követelményeit.
Nem
Energiafogyasztás mosásnál, centrifugálásnál és szárításnál, kWh-ban,
teljes mosási ciklusnál, az I. melléklet V. megjegyzésében meghatározottak 7.97
szerint.
kW/óra / ciklus
Energiafogyasztás mosási ciklusonként (csak mosás és centrifugálás),
kWh-ban, az I. melléklet VI. Megjegyzésében meghatározottak szerint.
1.26
kW/óra / ciklus
A IV. melléklet szerint meghatározott mosásiteljesítmény-osztály, a
következő formában: „Mosásiteljesítményosztály…, A-tól (magasabb) G-ig
(alacsonyabb) terjedő skálán”. Ez más módon is kifejezhető, amennyiben
biztosítják annak egyértelműségét, hogy a skála A-tól (jobb) G-ig
(gyengébb) terjed.
A
Az 1. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok vizsgálati
eljárásai szerint meghatározott centrifugálási hatékonyság, 60 ºCos normál pamutprogramon, a következő formában: „Centrifugálás
után megmaradó vízmenynyiség… % (a száraz ruhanemű súlyának
arányában)”.
44
%
Elért legnagyobb centrifugálási sebesség az I. melléklet VIII.
megjegyzésében meghatározottak szerint.
1600
ford./perc
52
HU
Termék adatlap_96/60/EK Tanácsi Irányelv
A készülék mosási kapacitása 60 ºC-os normál pamutprogramon az I.
mellékelt IX. megjegyzésében meghatározottak szerint.
12
kg
A készülék szárítási kapacitása „száraz pamut” szárítóprogramon az I.
melléklet X. megjegyzésében meghatározottak szerint.
8
kg
Vízfogyasztás (mosás, centrifugálás és szárítás) literben, teljes mosási
ciklusnál, az I. melléklet XI. Megjegyzésében meghatározottak szerint.
131
liter/ciklus
Az 1. cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok vizsgálati
eljárásai szerint meghatározott vízfogyasztás (csak mosás és
centrifugálás) literben, 60 ºC-os normál pamutmosási (és centrifugálási)
ciklusonként.
68
liter/ciklus
Mosási és szárítási idő. A teljes mosási ciklusra (60 ºC-os pamutmosás
és „száraz pamut” szárítás) névleges mosási kapacitás esetében, az 1.
cikk (2) bekezdésében említett harmonizált szabványok vizsgálati eljárásai
szerint meghatározott programidő.
725
perc
Az energia-és vízfogyasztás az 5. (energia) és 12. (víz) pontokban
meghatározott fogyasztások 200-szorosa. Ezt az alábbiak szerint
kell kifejezni: „négytagú háztartás becsült éves fogyasztás a szárító
használatával (200 ciklus)”.
1594
kW/óra / év
26200
liter/év
Az energia- és vízfogyasztás megegyezik a 6. (energia) és 13. (víz)
pontban kifejezett fogyasztás 200-szorosával. Ezt a „Négyszemélyes
háztartás becsült éves fogyasztása, sohasem használva a szárítót (200
ciklus)” formában kell kifejezni.
252
kW/óra / év
13600
liter/év
53
Megjegyzés
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ПЕРАЛНА
МАШИНА
Преди започването на монтажа прочетете внимателно тези
инструкции. Това ще опрости монтажа и ще гарантира, че продуктът е
монтиран правилно и безопасно. Оставете тези инструкции близо до
продукта след монтажа за бъдещи справки.
www.lg.com
Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. Всички права запазени.
СЪДЪРЖАНИЕ
Това ръководство може да съдържа
изображения или съдържание, различно
от модела, който сте закупили.
Ръководството подлежи на редакция от
производителя.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.........................................4
Важни инструкции за безопасност............................................................ 4
Изхвърляне на стария уред.................................................................... 10
МОНТИРАНЕ............................................................................ 11
Части..........................................................................................................11
Аксесоари..................................................................................................11
Спецификации......................................................................................... 12
Изисквания по отношение на мястото за монтаж................................. 13
Разопаковане и премахване на болтовете за предпазване при превоза
14
Използване на подложни листове против подхлъзване (По избор)
15
Дървени подове (окачени подове)......................................................... 15
Нивелиране на уреда.............................................................................. 16
Свързване на захранващия маркуч....................................................... 16
Монтиране на маркуча за мръсна вода................................................. 19
ЕКСПЛОАТАЦИЯ.....................................................................20
Употреба на пералната машина............................................................. 20
Сортиране на прането............................................................................. 21
Добавяне на почистващи продукти........................................................ 22
Контролен панел...................................................................................... 24
Таблица с програми................................................................................. 25
Опция на програма.................................................................................. 30
Dry (Сушене) (
)................................................................................... 34
ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ..................................................36
Използване на приложението Smart ThinQ............................................ 36
Използване на Smart Diagnosis™........................................................... 38
ПОДДРЪЖКА..........................................................................39
Почистване на вашата перална машина............................................... 39
Почистване на филтъра на маркуча за захранване с вода���������������� 39
Почистване на филтъра на дренажната помпа..................................... 40
Почистване на касетата за перилния препарат.................................... 41
Tub Clean (Почистване на барабана) (По избор).................................. 41
Внимание при замръзване през зимата................................................. 42
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.............................44
Диагностициране на проблеми............................................................... 44
Съобщения за грешка............................................................................. 47
ГАРАНЦИЯ...............................................................................49
ДАННИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА............................................52
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
BG
Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят
непредвидени рискове или увреждане поради опасна или
неправилна употреба на продукта.
Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и
„ВНИМАНИЕ", както е описано по-долу.
Този символ е използван за посочване на фактори
и употреби, които могат да носят риск. Прочетете
внимателно частта, обозначена с този символ, и
следвайте инструкциите, за да избегнете рискове.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Това показва, че неспазването на инструкциите може да
причини сериозни наранявания или смърт.
ВНИМАНИЕ
Това показва, че неспазването на инструкциите може
да причини леки наранявания или да нанесе повреда
продукта.
Важни инструкции за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар, електрически удар или
наранявания на хора при употреба на продукта, трябва да
се спазват основните предпазни мерки, включително и
следните :
Деца в домакинството
Този уред не е предназначен за използване от хора
(включително деца) с ограничени физически, сетивни или
умствени способности или липса на опит и познания, освен ако
не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на
уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва
да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
4
BG
За употреба в Европа:
Този уред може да се използва от деца на възраст над 8
години и лица с намалени физически, сензорни или умствени
способности или липса на опит и знания, стига да са под
наблюдение или да получават инструкции относно употребата
на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните
опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и
поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от уреда, освен
ако не са под непрекъснато наблюдение.
Монтиране
•Никога
•
не се опитвайте да използвате уреда, ако е повреден,
неправилно функциониращ, частично разглобен или ако има
липсващи или счупени части, включително повреден кабел или
щепсел.
•Този
•
уред трябва да се транспортира само от двама или повече
души, държащи здраво уреда.
•Не
• монтирайте уреда на влажно и прашно място. Не
монтирайте или съхранявайте уреда на открито място или на
място, което е изложено на атмосферни условия като директна
слънчева светлина, вятър, дъжд или температури под нулата.
•Затегнете
•
маркуча за мръсна вода, за да избегнете отделянето
му.
•Ако
•
захранващият кабел е повреден или ако отворите на
контакта са хлабави, не използвайте кабела и се свържете с
оторизиран сервизен център.
•Не
• включвайте няколко изводни гнезда, разклонител или
адаптер към този уред.
5
BG
•Този
•
уред не трябва да се инсталира зад врата, която
се заключва, плъзгаща се врата или врата с панта на
противоположната страна спрямо тази на уреда, така че
пълното отваряне на вратата на уреда да е ограничено.
•Този
•
уред трябва да бъде заземен. В случай на неизправност
или повреда заземяването ще намали риска от токов удар,
като предостави на електрическия ток пътя на най-малкото
съпротивление.
•Този
•
уред е оборудван със захранващ кабел с проводник
за заземяване на оборудването и със заземяващ щепсел.
Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е
монтиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и
наредби.
•Неправилното
•
свързване на проводника за заземяване
на оборудването може да доведе до риск от токов удар.
Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен
персонал, ако имате съмнения дали уредът е правилно
заземен.
•Не
• променяйте доставения с оборудването щепсел. Ако той не
е подходящ за контакта, квалифициран електротехник трябва
да монтира подходящ контакт.
•• Не поставяйте уреда легнал, когато го пренасяте или
монтирате. Това може да причини шум или повреда.
Експлоатация
•Не
• се опитвайте да отделяте плоскости или да разглобявате
уреда. Не използвайте остри инструменти за контролния панел,
за да работите с уреда.
•Не
• ремонтирайте или подменяйте никоя част на уреда. Всички
ремонти и цялото обслужване трябва да се извършват от
квалифициран сервизен персонал, освен ако не е специално
препоръчано в това ръководство за експлоатация. Използвайте
единствено оторизирани фабрични части.
6
BG
•Не
• поставяйте живо животно в продукта. Животното може да се
задуши.
•Не
• дръжте запалими материали като марли, хартия, парцали,
химикали и др. в зоната под и около уреда.
•Не
• оставяйте вратата на уреда отворена. Ако децата висят на
вратата или пропълзят вътре в уреда, могат да причинят щети
или наранявания.
•Използвайте
•
нов маркуч или комплект маркучи, доставени
с уреда. Повторното използване на стари маркучи може да
причини изтичане на вода и последваща щета на имуществото.
•Не
• поставяйте, не перете и не сушете изделия, които са
почистени, изпрани, напоени или напръскани със запалими
или взривоопасни вещества (като например восък, препарати
за почистване на восък, смазка, боя, бензин, обезмаслители,
разтвори за химическо чистене, керосин, петрол, растително
масло, олио, ацетон, спирт и т.н.). Неправилната употреба
може да доведе до пожар или експлозия.
•Никога
•
не бъркайте в уреда по време на работа. Изчакайте,
докато барабанът спре напълно.
•В
• случай на наводнение изключете щепсела и се свържете с
центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.
•Не
• натискайте вратата на уреда прекалено много надолу,
когато е отворена.
•Не
• докосвайте вратата по време на програма с висока
температура.
•Не
• използвайте запалим газ и горими вещества (бензол,
бензин, петрол, алкохол и т.н.) в близост до уреда.
•Ако
•
дренажният маркуч или захранващият маркуч е замръзнал
през зимата, може да го използвате единствено след
размразяване.
•Дръжте
•
всички перилни препарати, омекотители и белина
далеч от деца.
7
BG
•Не
• пипайте щепсела или стредствата за управление на уреда с
мокри ръце.
•Не
• огъвайте прекалено много захранващия кабел и не
поставяйте тежки предмети върху него.
•Не
• перете килими, постелки, обувки, одеяла за домашни
любимци или други предмети, различни от дрехи или чаршафи,
в тази пералня.
•Този
•
уред трябва да се използва само за домакински цели и не
трябва да се използва в мобилни инсталации.
•Ако
•
е налице изтичане на газ (изобутан, пропан, природен газ и
др.), не пипайте уреда, не включвайте веднага в захранването
и незабавно проветрете мястото.
Техническа безопасност за използване на сушилнята
•Не
• сушете неизпрани предмети в уреда.
•Артикули,
•
които са замърсени с вещества като готварско олио,
растително масло, ацетон, алкохол, петрол, керосин, препарати
за премахване на петна, терпентин, восък и препарати за
премахване на восък трябва да се изперат с гореща вода с
допълнително количество препарат, преди да бъдат изсушени
в уреда.
•Никога
•
не спирайте уреда преди края на цикъла на сушене,
освен ако всички предмети не се извадят бързо и не се
разстелят, така че топлината да се разсее.
•Предмети
•
като пореста гума (латексова пяна), шапки за баня,
водоустойчиви текстилни изделия, подплатени с гума изделия и
дрехи или възглавници, снабдени с подложки от пореста гума,
не трябва да се сушат в уреда.
•Омекотителите
•
за тъкани или подобни продукти трябва да се
използват, както е посочено в инструкциите за употреба на
омекотители.
•Премахнете
•
всички предмети от джобовете като запалки и
кибрит.
•Уредът
•
не трябва да се използва, ако за почистването му са
използвани индустриални химикали.
8
BG
Поддръжка
•Вкарайте
•
щепсела правилно в контакта, след като премахнете
напълно всякаква влага и прах.
•Изключете
•
уреда от електрозахранването, преди да го
почистите. Настройването на контролните бутони на позиция
„ИЗКЛ.“ или режим на готовност не изключва уреда от
електрозахранването.
•Не
• пръскайте вода във вътрешната или външна страна на
уреда, за да го почистите.
•Никога
•
не изключвайте уреда, като дърпате захранващия
кабел. Винаги хващайте щепсела здраво и дърпайте направо
от контакта.
Изхвърляне
•Преди
•
да изхвърлите стар уред, го изключете. Отрежете кабела
директно зад уреда, за да предотвратите неправилна употреба.
•Изхвърлете
•
целия опаковъчен материал (като пластмасови
чанти и стиропор) далече от деца. Опаковъчните материали
могат да причинят задушаване.
•Премахнете
•
вратата, преди да изхвърлите или оставите този
уред, за да избегнете опасността деца или малки животни да
бъдат затворени вътре в него.
9
BG
Изхвърляне на стария уред
•• Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и
електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
•• Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното
изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да
съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за
ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат
рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
•• Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете
да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация
за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална
информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling
10
МОНТИРАНЕ
BG
Части
12
1
Болтове за предпазване при
превоза
2
Захранващ щепсел
3
Касета за перилни препарати
4
Контролен панел
5
Барабан
6
Врата
7
Маркуч за мръсна вода
8
Изпускателна пробка
9
Филтър на дренажната помпа
10
Защитен капак
(Местоположението може
да варира в зависимост от
продукта)
11
Регулируеми крачета
12
Бутон за захранване
Аксесоари
Захранващ маркуч за
студена вода (1 EA) (По
избор: За гореща вода
(1 EA))
Гаечен ключ
Извита скоба за
закрепване на маркуча
за източване (по избор)
Ремък за завързване
(По избор)
Капачки за покриване на
отворите на болтовете
(по избор)
Подложни листове
против подхлъзване (2
EA) (По избор)
11
BG
Спецификации
Модел
FH6G1BCH(0-9)N
Капацитет за пране
12 кг (пране)/8 кг (сушене)
Електрозахранване
220 – 240 V~, 50 Hz
Размер
600 мм (Ш) х 610 мм (Д) х 850 мм (В)
Тегло на продукта
76 кг
Допустимо налягане на водата
0,1 – 1,0 MPa (1,0 – 10,0 kgf/cm²)
••Външният вид и спецификациите могат да се променят без предизвестие с цел подобряване на
качеството на продукта.
••Не е необходима допълнителна защита срещу обратен поток за връзка с подаването на вода.
12
BG
Изисквания по отношение на
мястото за монтаж
Местоположение
0.5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Равен под : Допустимият наклон под целия уред
е 1°.
Захранващ контакт : Трябва да е на
разстояние от макс. 1 м от двете страни на
местоположението на уреда.
••Не претоварвайте контакта с повече от един
уред.
Допълнително отстояние : За стената, 10 см:
отзад/2 см: отдясно и отляво
••Никога не поставяйте и не съхранявайте
перилни продукти върху капака на уреда. Тези
продукти могат да повредят покритието или
контролните бутони.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
••Щепселът трябва да бъде включен в подходящ
контакт, който е правилно монтиран и заземен
в съответствие с всички местни кодекси и
наредби.
Поставяне
••Монтирайте уреда върху равен твърд под.
••Уверете се, че циркулацията на въздуха около
уреда не е затруднена от килими, черги и др.
••Никога не се опитвайте да коригирате
неравностите на пода чрез поставяне на
парчета дърво, картон или други подобни
материали под уреда.
••Ако не е възможно да се избегне поставянето
на уреда в близост до готварска печка на газ
или до печка на въглища, между двата уреда
трябва да се постави изолация (85 x 60 см),
покрита с алуминиево фолио откъм страната,
която е близо до печката.
••Не поставяйте уреда в помещения, в които
температурата може да падне под нулата.
Замразените маркучи могат да се пръснат
под налягане. Надеждността на електронното
устройство за управление може да бъде
нарушена при температури под точката на
замръзване.
••Уверете се, че когато уредът е монтиран, той е
леснодостъпен за техник в случай на повреда.
••Когато уредът е монтиран, коригирайте
и четирите крачета, като използвате
предоставения гаечен ключ за болтове за
предпазване при превоз, за да се уверите, че
уредът е стабилен и че има приблизително
5 мм отстояние между горната част на уреда
и долната страна на всеки един предмет,
поставен над него
••Ако уредът се доставя през зимата и
температурите са под нулата, оставете
уреда на стайна температура в продължение
на няколко часа, преди да го пуснете в
експлоатация.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
••Това устройство не е предназначено за
употреба в морето или за употреба в мобилни
инсталации като каравани, самолети и т.н.
Свързване с електрическата мрежа
••Не използвайте удължителен кабел или двоен
адаптер.
••Винаги изключвайте уреда от контакта и
спирайте подаването на водата след употреба.
••Свържете уреда със заземен контакт в
съответствие с действащите разпоредби за
електрическите инсталации.
••Уредът трябва да бъде поставен така, че
щепселът му да е достъпен лесно.
••Ремонтите на уреда трябва да се извършват
само от квалифициран персонал. Ремонтите,
извършени от неопитни лица, могат да
причинят наранявания или сериозни повреди
на уреда. Свържете се с вашия местен
сервизен център.
13
BG
Разопаковане и премахване на
болтовете за предпазване при
превоза
1
3
Монтирайте капачките за отворите.
••Намерете капачките за отворите, включени
в пакета с аксесоарите или прикрепени от
задната страна.
Повдигнете уреда от пенопластовата основа.
••Ако трябва да поставите уреда в легнало
положение, за да премахнете картонената
основа, винаги предпазвайте стената на
уреда и го поставяйте внимателно на една
страна. Не поставяйте уреда легнал върху
предната или задната му страна.
••След отстраняване на картонената
опаковка и на използваните при
доставката материали повдигнете уреда
от пенопластовата основа. Уверете се, че
опората на барабана се изважда с основата
и не е залепнала към дъното на уреда.
Капачка
ЗАБЕЛЕЖКА
••Запазете болтовите сглобки за бъдеща
употреба. За да избегнете повреда на
вътрешните компоненти, не транспортирайте
пералната машина без повторно монтиране на
болтовете за предпазване при превоза.
Опора на барабана Картонена
(По избор)
основа
2
14
Премахване на болтовите сглобки.
••Започвайки с най-долните два болта за
предпазване при превоза, използвайте
гаечния ключ (предоставен), за да развиете
напълно всички болтове за предпазване
при превоза, като ги завъртите обратно
на часовниковата стрелка. Премахнете
болтовите сглобки, като ги въртите леко,
докато ги издърпвате.
••Неспазването на изискването за изваждане
на болтовете за предпазване при превоза и
фиксаторите може да причини силна вибрация
и шум, което може да доведе до трайно
повреждане на пералната машина. Кабелът
е закрепен към задната част на пералната
машина с транзитен болт, за да помогне за
предотвратяване на работата с машината с
монтирани транзитни болтове.
BG
Използване на подложни
листове против подхлъзване
(По избор)
Ако монтирате уреда върху хлъзгава повърхност,
той може да се премести поради прекомерни
вибрации. Неправилното нивелиране може да
причини неизправност чрез шум и вибрации. Ако
това се случи, поставете подложните листове
против подхлъзване под крачетата за нивелиране
и регулирайте нивото.
1
Почистете пода, за да поставите подложните
листове против подхлъзване.
••Използвайте суха кърпа, за да премахнете и
почистите външните предмети и влага. Ако
остане влага, подложните листове против
подхлъзване могат да се приплъзнат.
2
Настройте нивото след поставяне на уреда в
областта на монтажа.
3
Поставете залепващата част на подложните
листове против подхлъзване на пода.
••Най-ефективно е да поставите подложните
листове против подхлъзване под предните
крачета. Ако ви е трудно да поставите
подложките под предните крачета,
поставете ги под задните.
Тази страна
нагоре
Прилепваща страна
Дървени подове (окачени
подове)
••Дървените подове са особено податливи на
вибрации.
••За да предотвратите вибрациите, ви
препоръчваме да поставите гумени капачки
с дебелина минимум 15 милиметра на всяко
краче на уреда, като ги захванете за най-малко
две подови греди с помощта на винтове.
Гумена капачка
••Ако е възможно, монтирайте уреда в един от
ъглите на стаята, където подът е по-стабилен.
••Поставете гумени капачките, за да намалите
вибрациите.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Правилното позициониране и нивелиране на
пералната машина ще осигури нейната дълга,
правилна и надеждна експлоатация.
••Пералната машина трябва да бъде 100%
хоризонтална и да стои здраво на мястото си.
••Тя не трябва да се „люлее“ в ъглите под своя
товар.
••Повърхността на монтажа трябва да е чиста –
без паркетин и други смазочни покрития.
••Не позволявайте на крачетата на пералната
машина да се намокрят. Неспазването на това
изискване може да причини вибрации или шум.
••Можете да получите гумени капачки (номер на
част 4620ER4002B) от центъра за обслужване
на LG.
4
Уверете се, че уредът е нивелиран.
••Леко натиснете или разклатете горните
краища на уреда, за да се уверите, че не се
клати. Ако уредът се клати, го нивелирайте
отново.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Можете да получите подложни листове против
подхлъзване от центъра за обслужване на LG.
15
BG
Нивелиране на уреда
Ако подът е неравен, завъртете регулируемите
крачета, както се изисква (Не поставяйте парчета
дърво и др. под тях). Уверете се, че всички
четири крачета са стабилни и са стъпили върху
пода и след това проверете дали уредът е
нивелиран перфектно (използвайте нивелир).
••След като уредът бъде нивелиран, затегнете
контрагайките в посока към основата на уреда.
Всички контрагайки трябва да бъдат затегнати.
Свързване на захранващия
маркуч
••Налягането на водата трябва да бъде между
0,1 MPa и 1,0 MPa (1,0 –10,0 кгс/см2).
••Не оголвайте и не завивайте в погрешния отвор
захранващия маркуч, когато го свързвате с
клапана.
••Ако налягането на водата е повече от 1,0
MPa, трябва да се монтира устройство за
декомпресия.
••Периодично проверявайте състоянието на
маркуча и сменяйте маркуча, ако е необходимо.
Повдигане
Сваляне
Контрагайка
Затегнете здраво всички 4
контрагайки
Диагонална проверка
••Когато натискате ръбовете на горната плоскост
по диагонал, уредът не трябва да се движи
нагоре и надолу изобщо (проверете и в двете
посоки). Ако уредът се клати, когато бутате
горната плоча на машината по диагонал,
регулирайте крачетата отново.
Проверка на гуменото уплътнение
на захранващия маркуч
Две гумени уплътнения се доставят със
захранващите маркучи. Те се използват за
предотвратяване на изтичане на вода. Уверете
се, че свързването с крановете е достатъчно
здраво.
Съединител за маркуч
Гумено уплътнение
ЗАБЕЛЕЖКА
••Дървените или окачени подови настилки могат
да допринесат за прекомерни вибрации и
дисбаланс.
••Ако пералната машина е монтирана върху
издигната платформа, тя трябва да бъде
закрепена здраво, за да се елиминира рискът
от падане.
16
Съединител за маркуч
Гумено уплътнение
BG
Свързване на маркуча с кран за
вода
3
Натиснете адаптера към края на крана,
така че гуменото уплътнение да образува
непромокаема връзка. Завийте четирите
фиксиращи винта.
4
Натиснете захранващия маркуч вертикално
нагоре, така че гуменото уплътнение в
маркуча да се прикрепи напълно към крана
и след това го затегнете, като го завиете
надясно.
Свързване на винтов маркуч с кран с
резба
Завийте съединителя на маркуча към крана за
подаване на вода.
Пластина
Захранващ
маркуч
Свързване на винтов маркуч с кран без
резба
1
Развийте леко четирите фиксиращи винта.
Горен
съединител
Гумено
уплътнение
Свързване на маркуч, който се
присъединява с едно натискане, с кран
без резба
Фиксиращ винт
2
1
Развийте пръстеновидната пластина
на адаптера и развийте леко четирите
фиксиращи винта.
Премахнете водещата пластина, ако кранът е
твърде голям, за да побере адаптера.
Водеща пластина
2
Пръстеновидна
пластина
Премахнете водещата пластина, ако кранът е
твърде голям, за да побере адаптера.
Водеща пластина
17
BG
3
Свързване на маркуч към уреда
Натиснете адаптера към края на крана,
така че гуменото уплътнение да образува
непромокаема връзка. Затегнете четирите
фиксиращи винта и пръстеновидната
пластина на адаптера.
Поставете маркуча за гореща вода в
захранването с гореща вода на гърба на
пералнята. Поставете маркуча за студена вода
в захранването със студена вода на гърба на
пералнята.
Захранване със
студена вода
4
Издърпайте закопчаващата пластина на
съединителя надолу, бутнете захранващия
маркуч в адаптера и освободете
закопчаващата пластина на съединителя.
Уверете се, че адаптерът се е захванал
здраво на мястото си.
Закопчаваща
пластина
Захранване с
гореща вода
ЗАБЕЛЕЖКА
••След завършване на свързването, ако от
маркуча протече вода, повторете същите
стъпки. Използвайте най-конвенционалния
тип кран за захранването с вода. В случай че
кранът е квадратен или твърде голям, извадете
водещата пластина, преди да поставите крана
в адаптера.
Използване на хоризонталния кран
Хоризонтален кран
ЗАБЕЛЕЖКА
••Преди свързване на захранващия маркуч с
крана за водата, завъртете крана за водата,
за да отмиете чуждите вещества (прах, пясък,
дървени стърготини и т.н.), намиращи се във
водните линии. Оставете водата да изтече в
кофа и проверете нейната температура.
Удължителен кран
Квадратен кран
18
BG
Монтиране на маркуча за
мръсна вода
••Маркучът за мръсната вода не трябва да се
поставя на разстояние по-високо от 100 см над
нивото на пода. Водата в уреда може да не се
оттича или може да се оттича бавно.
••Правилното закрепване на маркуча за
мръсната вода защитава пода от повреди,
причинени от изтичане на вода.
••Ако маркучът за мръсната вода е твърде дълъг,
не го вкарвайте със сила обратно в уреда. Това
ще предизвика необичаен шум.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Когато монтирате маркуча за мръсната вода в
мивката, трябва да го завържете здраво за нея.
••Правилното закрепване на маркуча за
мръсната вода защитава пода от повреди,
причинени от изтичане на вода.
Вана за пране
Фиксатор за
маркуч
max. 100 cm
Ремък за
завързване
max. 100 cm
19
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Употреба на пералната
машина
BG
4
Изберете желания цикъл на пране.
5
Стартирайте цикъла.
6
Край на цикъла.
Преди първото пране изберете програма
за пране, оставете пералната машина да
изпере един път без дрехи. Това ще премахне
остатъчните вещества и вода от барабана,
които може да са останали по време на
производството.
1
Сортирайте прането и заредете нещата за
пране.
••Сортирайте прането по вид плат, ниво на
замърсяване, цвят и размер на товара,
както е необходимо. Отворете вратите и
заредете дрехите в пералната машина.
2
••Натиснете бутона за цикъл неколкократно
или завъртете копчето за избор на цикъл,
докато желаният цикъл не бъде избран.
••Натиснете бутона Старт/Пауза, за да
стартирате цикъла. Пералната машина
ще се разклати за кратко без вода, за да
измери теглото на заредения товар. Ако
бутонът Старт/Пауза не бъде натиснат в
рамките на 15 минути, пералната машина
ще се изключи и всички настройки ще бъдат
изтрити.
Добавете почистващи продукти и/или перилен
препарат и омекотител.
••Добавете необходимото количество перилен
препарат в касетата за дозиране на перилни
препарати. Ако е необходимо, добавете
белина или омекотител към съответните
части на дозатора.
••Когато цикълът завърши, ще прозвучи
мелодия. Незабавно извадете дрехите
от пералната машина, за да намалите
образуването на гънки. Когато сваляте
заредения товар, проверете уплътнението
на вратата за дребни предмети, които могат
да бъдат уловени в него.
ЗАБЕЛЕЖКА
3
20
••Бутонът не е активен, когато люкът е отворен,
Натиснете го отново, след като затворите люка.
Включете пералната машина.
••Натиснете бутона Вкл./Изкл., за да
включите пералната машина.
BG
3
Сортиране на прането
1
Потърсете етикет за грижа за дрехите ви.
••Комбинирайте големи и малки артикули в
товара. Първо заредете големите артикули.
••Големите артикули не трябва да са повече
от половината от общия товар на прането.
Не перете единични бройки. Това може да
доведе до небалансиран товар. Добавете
един или два подобни артикула.
••Той ще ви даде информация за
съдържанието на плата на дрехата ви и за
начина, по който трябва да се пере.
••Символи върху етикетите за грижа за
дрехите.
Температура на пране
Машинно изпиране – нормален
цикъл
Постоянно притискане
Грижа преди поставяне в пералната машина.
••Проверете всички джобове, за да се
уверите, че са празни. Предмети като
пирони, щипки за коса, кибрит, химикалки,
монети и ключове могат да увредят вашата
перална машина, както и вашите дрехи.
Delicate (Деликатни
тъкани)
Само ръчно пране
Не изпирай
2
Сортиране на прането.
••За да получите най-добри резултати,
разделете дрехите на тежести, които да
могат да се перат с еднакъв цикъл на пране.
••Затворете циповете и приберете кукичките и
шнуровете, за да се уверите, че няма да се
закачат в други дрехи.
••Направете предварителна обработка
на замърсяванията и петната с четка и
с малко количество вода с разтворен
препарат върху петната, за да помогнете за
премахването на мръсотията.
••Различните тъкани трябва да се перат
при различни температури и скорости на
центрофугиране.
••Винаги отделяйте тъмните цветове от
бледите и бели цветове. Изпирайте дрехите
поотделно, тъй като може да се получи
пренос на боя и мъх, което да причини
промяна в цвета на белите и светли дрехи.
Ако е възможно, не перете силно замърсени
дрехи с леко замърсени.
−−Замърсяване (силно, нормално, леко):
Отделяйте дрехите според степента на
замърсяване.
ВНИМАНИЕ
••Проверете вътре в барабана и отстранете
всички предмети, останали от предишното
пране.
−−Цветове (бели, светли, тъмни):
Отделяйте белите тъкани от цветните
материи.
−−Мъх (Дрехи, произвеждащи мъх, и дрехи,
събиращи мъх):
Изпирайте произвеждащите и събиращи
мъх дрехи поотделно.
ㅁ
ㅁ
21
BG
Добавяне на почистващи
продукти
Дозиране на перилния препарат
••Перилните препарати трябва да се използват в
съответствие с инструкциите на производителя
и трябва да се подбират според вида, цвета,
замърсяването на плата и температурата на
пране.
••Ако се използва твърде голямо количество
препарат, може да се образува твърде много
пяна и това ще доведе до лоши резултати при
изпирането или ще причини тежко натоварване
на мотора.
••Ако желаете да използвате течен перилен
препарат, следвайте указанията, предоставени
от производителя.
••Можете да поставите течен перилен препарат
директно в основната касета за перилни
препарати, ако стартирате цикъла незабавно.
••Не използвайте течни перилни препарати, ако
използвате Time Delay или ако сте избрали
„Предпране“, тъй като течността може да се
втвърди.
••Ако се появи прекалено много пяна, намалете
количеството на перилния препарат.
••Може да се наложи коригиране на употребата
на перилния препарат спрямо температурата
на водата, твърдостта на водата, размера и
степента на замърсяване на прането. За найдобри резултати избягвайте образуването на
прекалено много пяна.
••Направете справка с етикета върху дрехите,
преди да изберете температурата на водата и
перилния препарат.
••При употреба на пералната машина
използвайте само определения перилен
препарат за всеки вид облекло:
−−Обикновени прахообразни перилни препарати
за всички видове тъкани
−−Прахообразни перилни препарати за фини
тъкани
−−Течни перилни препарати за всички видове
тъкани или определени перилни препарати
само за вълна
••За по-добра ефективност на изпирането и
избелването използвайте перилен препарат
заедно с обикновена белина на прах.
••Перилният препарат се измива от дозатора в
началото на цикъла.
22
ЗАБЕЛЕЖКА
••Не позволявайте на препарата да се втвърди.
Това може да доведе до задръствания, слаба
ефективност на изплакването или неприятна
миризма.
••Пълен товар: Според препоръките на
производителя.
••Частичен товар: 3/4 от нормалното количество
••Минимален товар: 1/2 от пълния товар
Добавяне на перилен препарат и
омекотител за тъкани
Добавяне на перилен препарат
••Само основно пране →
••Предпране + Основно пране →
ЗАБЕЛЕЖКА
••Твърде голямото количество перилен препарат,
белина или омекотител може да предизвика
преливане.
••Не забравяйте да използвате подходящото
количество перилен препарат.
Добавяне на омекотител за тъкани
••Не надвишавайте максималната линия за
пълнене. Препълването може да предизвика
ранно изливане на омекотителя за тъкани,
което може да остави петна по дрехите.
Затворете бавно касетата за дозирането.
BG
••Не оставяйте омекотителя за тъканите в
касетата за дозиране на перилния препарат
повече от 2 дни (Омекотителят за тъкани може
да се втвърди).
Използване на таблетки
1
Отворете вратата и поставете таблетките в
барабана.
2
Поставете прането в барабана и затворете
вратата.
••Омекотителят автоматично ще бъде добавен по
време на последния цикъл на изплакване.
••Не отваряйте касетата, когато водата се
подава.
••Не трябва да се използват разтворители
(бензен и др.).
ЗАБЕЛЕЖКА
••Не изливайте омекотител за тъкани директно
върху дрехите.
Добавяне на омекотител за вода
Омекотител на водата, като например препарат
против котлен камък, може да се използва за
намаляване употребата на перилен препарат в
области с висока твърдост на водата. Дозирайте
в зависимост от количеството, посочено върху
опаковката. Първо поставете перилния препарат
и след това омекотителя за водата. .
••Използвайте количеството перилен препарат,
необходимо за мека вода.
23
BG
Контролен панел
1
3
B
A
C
4
1
2
6
2
Бутон Вкл./Изкл.
••Натиснете бутона Вкл./Изкл., за да
включите пералната машина.
••Този бутон Старт/Пауза се използва за
стартиране на цикъла на пране или за
поставяне на цикъла на пране на пауза.
4
Дисплей
••Дисплеят показва настройките,
приблизителното оставащо време,
опциите и съобщенията за статуса. Когато
устройството бъде включено, на дисплея
светват настройките по подразбиране.
••Приблизителната консумация на енергия(
) и вода( ) се показва на дисплея преди
изпиране, а реалната консумация се
показва на дисплея след изпиране.
: Дисплеят показва приблизителното
оставащо време. Докато размерът на
товара се изчислява автоматично, се
или „Разпознаване“.
появява мигащ
••
: Температурата на водата се показва,
когато натиснете бутона Temp..
••
: Скоростта на центрофугиране се
показва, когато натиснете бутона Spin.
Бутон за програма
••Налични са програми в зависимост от типа
на прането.
••Лампата ще светне, за да посочи
избраната програма.
5
Опции
••Това ви позволява да изберете
допълнителна програма и ще светне,
когато се избере.
••Използвайте тези бутони, за да изберете
желаните опции на програма за избрания
цикъл.
6
24
••
Бутон Старт/Пауза
••Ако е необходимо временно спиране на
цикъла на пране, натиснете бутона Старт/
Пауза.
3
5
Wash+Dry( ) (Пране и сушене( ))
••( ) показва капацитета за сушене, който е
различен в зависимост от модела.
BG
Таблица с програми
Програма за пране
Програма
Инструкции
Осигурява по-добра
ефективност чрез
Cotton (Памучни) комбиниране на
различните движения на
барабана.
Осигурява оптимална
ефективност на
изпирането за голямо
Cotton+ (Памук+)
количество пране с
по-ниска консумация на
енергия.
Easy Care
(Немачкаеми)
Mixed Fabric
(Смесени
тъкани)
Цветни издръжливи
облекла (ризи,
нощници, пижами и т.н.)
и нормално замърсен
памучен товар (бельо).
Правилна
Максимален
темп.
товар
40 °C
(От студена
до 95 °C)
Оценка
60 °C
(От студена
до 60 °C)
Подходяща за
ежедневни ризи, които
не се нуждаят от
гладене след пране.
Полиамид, акрил,
полиестер.
40 °C
(От студена
до 60 °C)
Позволява
едновременното
изпиране на различни
материи.
Различни видове
тъкани, с изключение
на специални облекла
(коприна/деликатни
материи, спортни
облекла, тъмни дрехи,
вълна, пухени завивки/
завеси).
40 °C
(От студена
до 40 °C)
Помага за отстраняване
Allergy Care
на алергени като
(Антиалергична) домашни акари, полени
и котешка козина.
Wool (Вълна)
Тип плат
Позволява изпиране
на вълнени тъкани.
(Използвайте перилен
препарат за вълнени
изделия, които могат
да се перат в перална
машина).
5 кг
4,5 кг
Памук, бельо, калъфки
за възглавници, спално
бельо, бебешки облекла
60 °C
(60 °C до
95°C)
Вълнени изделия, които
могат да се перат в
перална машина.
30 °C
(От студена
до 40 °C)
3 кг
Няма избор
3 артикула
Помага за премахване на
гънки в рамките на 20 минути с
помощта на пара (Дрехите могат
Steam Refresh
Смесени памучни, полиестерни
да бъдат мокри. Можете да ги
(Освежаване на пара)
смесени ризи, блузи
облечете, след като ги закачите
да съхнат в продължение на
10 – 30 мин).
25
BG
Максимален
Програма
Инструкции
Тип плат
Правилна темп.
Outdoor (Връхни
дрехи)
Подходяща за
спортни облекла
като дрехи за
джогинг и облекла
за тичане.
Coolmax, gore-tex,
руно и sympatex
30 °C
(От студена до
40 °C)
Quick 30 (Бързо
30)
Осигурява бързо
време за пране
за малки товари
и леко замърсени
дрехи.
Леко замърсено
цветно пране.
20 °C
(От студена до
40 °С)
За деликатни
тъкани, които
могат да се перат
на ръка или в
перална машина,
като вълна, дамско
бельо, рокли и
т.н. (Използвайте
препарат за
вълнени тъкани,
които могат да се
перат в машина.)
Вълна, дрехи
за ръчно пране,
деликатно, лесно
повреждащо се
пране.
20 °C
(От студена до
30 °C)
1,5 кг
Малко количество
пране, което може
да бъде изсушено.
40 °C
(От студена до
95 °C)
8 кг
Gentle Care
(Деликатно
изпиране)
Осигурява
непрекъснат
Wash+Dry (Пране
процес на пране
и сушене)
и сушене в една и
съща програма.
Download Cycle
(Изтегляне на
цикъл)
товар
3 кг
За програми за изтегляне. Ако не сте изтеглили никакви програми, програмата по
подразбиране е „Плакнене+Центрофуга“.
••Температура на водата: Изберете подходящата температура на водата за избраната програма на
пране. Винаги следвайте етикетите за грижа за дрехите или инструкциите за пране на производителя.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Препоръчва се употребата на неутрален перилен препарат.
26
BG
Програма за сушене
Програма
Нормално (
Гладене (
)
)
Ниска темп. (
)
Време 30 мин (
)
Време 60 мин (
)
Време 120 мин (
)
Инструкции
Тип плат
Максимален товар
За памучни изделия.
Изберете тази
програма, за да
намалите времето на
цикъла и използването
на енергия по време на
цикъла на сушене.
Пране на памучни или
ленени тъкани като
памучни кърпи, тениски
и спално бельо.
Оценка
За лесно гладене
при завършване на
сушенето дрехите
остават във влажно
състояние.
Готови за изглаждане
в края на програмата
памучни или ленени
тъкани.
Оценка
За по-малко
повреждане на дрехите
сушенето се извършва
при ниска температура.
Непретенциозни
тъкани, синтетични
тъкани, подходящи
за програмата за
немачкаеми дрехи,
дрехи, които могат да
се перат с програмата
за смесено пране
3,5 кг
Може да промените
времето за сушене
в зависимост от
максималното
количество пране.
Памучни изделия,
хавлии
0,5 кг
1 кг
3 кг
••Настройте програмата на „Пране: Cotton+ (Памук+), 60 °C, 1600 об/мин“, „Dry (Сушене): Нормално и
Soil (Петна): Силно замърсяване“ за изпитване в съответствие с EN 50229.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Изберете максималната избираема скорост на центрофугиране на програмата за пране, за да се
гарантира постигането на добри резултати при изсушаване.
••Когато количеството пране, което предстои да бъде изпрано и изсушено в една програма, не
превишава максималното позволено тегло за програмата за сушене, се препоръчва пране и
изсушаване в една непрекъсната последователност.
27
BG
Допълнителни опции
Delay End
Pre Wash
Изпиране
Омекотяване
(Предпране)
с пара
с пара
Cotton
(Памучни)
●
●
●
●
●
●
Cotton+
(Памук+)
●
●
●
●
●
●
Easy Care
(Немачкаеми)
●
●
●
●
●
●
Mixed Fabric
(Смесени
тъкани)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Outdoor
(Връхни
дрехи)
●
●
●
Quick 30
(Бързо 30)
●
●
●
Gentle Care
(Деликатно
изпиране)
●
●
●
●
Програма
Allergy Care
(Антиалергична)
●*
Wool
(Вълна)
Steam
Refresh
(Освежаване
на пара)
Wash+Dry
(Пране и
сушене)
(Отложен
край)
Rinse+
((Плакнене+))
Dry
(Сушене)
●*
●
●
* : Тази опция е автоматично включена в цикъла и не може да бъде премахната.
28
EcoHybrid
●
●*
BG
Данни за експлоатацията
Програма
Макс. ОБ./МИН.
1600
Cotton (Памучни)
1600
Cotton+ (Памук+)
1600
Easy Care (Немачкаеми)
1200
Mixed Fabric (Смесени тъкани)
1600
Allergy Care (Антиалергична)
1600
Wool (Вълна)
800
Steam Refresh (Освежаване на пара)
-
Outdoor (Връхни дрехи)
800
Quick 30 (Бързо 30)
1600
Gentle Care (Деликатно изпиране)
800
Wash+Dry (Пране и сушене)
1600
29
BG
Опция на програма
Steam (Пара) (По избор)
Delay End (Отложен край)
„Пране на пара“се характеризира с подобрена
ефективност на пране с ниска консумация на
енергия. „Омекотяване с пара“ разпръсква пара
след цикъла на центрофугиране за намаляване
на гънките и за придаване на пухкавост на
прането.
Можете да зададете интервал от време, така че
пералната машина да стартира автоматично и да
завърши след определен интервал от време.
1
Натиснете бутона Вкл./Изкл..
2
Изберете програма за пране.
3
Натиснете бутона Delay End и настройте
необходимото крайно време.
4
Натиснете бутона Старт/Пауза.
1
Натиснете бутона Вкл./Изкл..
2
За опцията „Пране с пара“ изберете програми
за пране на пара. За опцията „Омекотяване с
пара“ изберете „Памук“ или „Памучни голям
обем“, „Микс“, „Нежна грижа“
3
Следващата програма се избира в
зависимост от броя пъти, които натиснете
бутона Steam.
••Веднъж: „Пране с пара“
ЗАБЕЛЕЖКА
••Времето на забавяне е времето до края на
програмата, а не началото. Действителното
време на работа може да варира в зависимост
от температурата на водата, товара на прането
и други фактори.
••За да отмените функцията за отложен старт,
бутонът за захранване трябва да бъде натиснат.
••Избягвайте използването на течен перилен
препарат за тази опция.
EcoHybrid
Използвайте за въздух кондензация суха, без
консумация на вода, използвана за кондензиране.
1
Натиснете бутона Вкл./Изкл..
2
Изберете програма за сушене.
3
Натиснете бутона EcoHybrid.
4
Натиснете бутона Старт/Пауза.
••Три пъти: „Пране с пара“ и „Омекотяване с
пара“
4
Натиснете бутона Старт/Пауза.
Steam Wash (Пране на пара) (
)
••За силно замърсени дрехи, бельо или бебешки
дрехи.
••Налична с програмите „Памук“, „Памучни голям
обем“, „Микс“, „Нежна грижа“, „Антиалергична“,
„Освежаване с пара“, „Пране + Сушене“.
••Не използвайте „Пране на пара“ за лесно
обезцветяващи се дрехи и деликатни изделия
като вълна и коприна.
Steam Softener (Омекотяване с пара)
(
)
••Добра опция за омекотяване и придаване на
пухкавост на тъкани след изсушаването им на
въздух.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Предлага се с Нормално или Гладене
програма.
30
••Два пъти: „Омекотяване с пара“
••Налична с програмите „Памук“, „Памучни голям
обем“, „Микс“, „Нежна грижа“.
••Не използвайте „Омекотяване с пара“ за лесно
обезцветяващи се дрехи и деликатни изделия
като вълна, коприна.
••В зависимост от вида на тъканите, степента на
омекотяване може да бъде различна.
BG
Add Item (Добавяне на дреха)
Remote Start (Дистанционен старт)
След стартиране на програмата може да се
добавя или изважда пране.
Използвайте смартфон, за да контролирате
уреда си от разстояние. Можете също така да
наблюдавате протичането на цикъла си, за да
знаете колко време от него остава.
1
Натиснете бутона Add Item, когато
светодиодът светне.
2
Отворете вратата, след като ключалката на
вратата се освободи.
3
Добавете или махнете пране.
4
Натиснете бутона Старт/Пауза отново,
за да продължи програмата. Програмата
продължава автоматично.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Първо трябва да се свържете с gateway и
да регистрирате уреда си, за да можете да
използвате функцията „Дистанционен старт“.
(Вижте „ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ“)
За да използвате "Дистанционно
стартиране":
ЗАБЕЛЕЖКА
••Поради съображения за сигурност вратата
остава заключена, ако нивото на водата или
температурата са високи. През този период не
е възможно добавяне на пране.
••Ако температурата на водата в барабана е
висока, изчакайте, докато се охлади.
1
Натиснете бутона Вкл./Изкл..
2
Поставете прането в барабана.
3
Натиснете и задръжте бутона Remote Start
в продължение на 3 секунди, за да включите
функцията "Дистанционно стартиране".
4
Стартирайте цикъл от приложението LG
SmartThinQ на Вашия смартфон.
ВНИМАНИЕ
••Когато добавяте пране, натискайте го докрай в
барабана. Ако прането се захване в отвора за
заключване на вратата, гуменото уплътнение
може да се повреди и това да доведе до теч на
вода и неправилно функциониране.
••Насилването на вратата при отваряне може да
причини повреда на някоя част, счупване или
проблеми с безопасността.
••Ако отворите вратата, докато в барабана има
много пяна или вода, то пяната или водата
може да изтече и да причини изгаряне или да
намокри пода.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Ако не стартирате уреда, той ще чака да
стартирате програма, докато не го изключите
от приложението или докато не отмените
функцията „Дистанционен старт“.
••Когато "Дистанционно стартиране" и включено,
люкът се заключва автоматично.
За да изключите "Дистанционно
стартиране":
Когато "Дистанционно стартиране" е активирано,
натиснете и задръжте бутона Remote Start в
продължение на 3 секунди.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Когато вратата е отворена, функцията
„Дистанционен старт“ не е активна.
31
BG
Pre Wash (Предпране) (
)
Ако прането е силно замърсено, се препоръчва
програмата за предпране.
Rinse+ (Изплакване+) (
)
Добавете изплакване веднъж.
1
Натиснете бутона Вкл./Изкл..
1
Натиснете бутона Вкл./Изкл..
2
Изберете програма за пране.
2
Изберете програма за пране.
3
Натиснете и задръжте бутона Pre Wash за 3
секунди.
3
Натиснете и задръжте бутона Rinse+ за 3
секунди.
4
Натиснете бутона Старт/Пауза.
4
Натиснете бутона Старт/Пауза.
Soil (Петна)
1
Натиснете бутона Вкл./Изкл..
2
Изберете програма за пране.
3
Натиснете бутона Soil.
4
Натиснете бутона Старт/Пауза.
Темп.
Бутонът „Темп.“ избира комбинацията
температура на пране и температура на
изплакване за избраната програма. Натиснете
този бутон, докато желаната настройка светне.
Всички изплаквания използват студена вода от
крана.
••Изберете температурата на водата, подходяща
за вида на товара, който перете. Спазвайте
инструкциите на етикетите за грижа за дрехите
за най-добри резултати.
32
Spin (Центрофуга)
••Нивото на скоростта на центрофугиране може
да бъде избрано чрез натискане на бутона Spin
неколкократно.
••Spin Only (Само центрофуга)
1
Натиснете бутона Вкл./Изкл..
2
Натиснете бутона Spin, за да изберете ОБ./
МИН.
3
Натиснете бутона Старт/Пауза.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Когато изберете No Spin (0), уредът ще
продължи да се върти известно време, за да
може водата да се оттече бързо.
BG
Child Lock (
деца)
) (Заключване за
Използвайте тази опция, за да забраните
контролите. Тази функция може да предотврати
деца да променят циклите или да боравят с
уреда
Заключване на контролния панел
1
Beep On / Off (Сигнал вкл./изкл.)
1
Натиснете бутона Вкл./Изкл..
2
Натиснете бутона Старт/Пауза.
3
Натиснете и задръжте бутоните Soil и Temp.
едновременно за 3 секунди, за да настроите
функцията „Сигнал за вкл./изкл.“.
Натиснете и задръжте бутона Child Lock в
продължение на три секунди.
ЗАБЕЛЕЖКА
2
Ще прозвучи звук и на дисплея ще се появи
.
••След като функцията „Сигнал за вкл./изкл.“
бъде настроена, настройката се запаметява
дори и след като захранването бъде изключено.
Когато заключването за деца е зададено,
всички бутони са заключени освен бутона
Мощност.
••Ако искате да се изключите сигнала, просто
повторете този процес.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Изключването на захранването няма да
анулира функцията за заключване за
деца. Трябва да деактивирате child lock
(заключването за деца), преди да можете да
получите достъп до други функции.
Wi-Fi (
)
Настройте Wi-Fi връзката. Когато Wi-Fi мрежата
е свързана, Wi-Fi иконата на контролния панел
свети.
Отключване на контролния панел
Натиснете и задръжте бутона Child Lock в
продължение на три секунди.
••Ще прозвучи сигнал и оставащото време за
настоящата програма ще се появи отново на
дисплея.
33
BG
Dry (Сушене) (
)
Използвайте вашите автоматични програми,
за да изсушите повечето товари. Електронни
датчици измерват температурата на
отработените газове, за да увеличат или
намалят температурите на сушене за по-бързо
време за реакция и по-строго контролиране на
температурата.
••Студената вода от чешмата трябва да се
остави на време за сушене цикли.
••Автоматичният процес на тази перална машина
от изпирането до изсушаването може да бъде
избран лесно.
••За най-равномерното изсушаване се уверете,
че всички артикули в дрехите на товара са
сходни по материал и плътност.
••Не претоварвайте пералната машина, като
зареждате твърде много изделия в барабана.
Артикулите трябва да могат да се въртят и
падат свободно при сушенето.
••Ако отворите люка и извадите прането преди
пералната машина да е завършила цикъла
си, не забравяйте да натиснете бутона Старт/
Пауза.
••Чрез натискане на бутона Dry можете
да изберете: Нормално-Гладене-Ниска
температура-Време (30-60-120).
••След края на сушенето се показва ' '. '
' означава намаляване на гънките. Цикълът
на сушене вече е изпълнен. Натиснете някои
бутони и извадете дрехите. Ако не натиснете
бутона Старт/Пауза, програмата приключва
след около 4 часа.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Когато изключите пералната машина по време
на цикъла на сушене, вентилаторният мотор
може да продължи да работи, за да защити
себе си, в продължение на 60 секунди. След
това пералната машина ще покаже „ “ на
панела. „ “ означава охлаждащ вентилатор.
••Бъдете внимателни, когато изваждате дрехите
от пералната машина, тъй като дрехите или
пералната машина може да е гореща.
34
Вълнени изделия
••Не сушете в центрофугата вълнени изделия.
Поставете ги в първоначалната им форма и ги
сушете в хоризонтално положение.
Тъкани и плетени материали
••Някои тъкани и плетени материали могат да
се свият в различни степени в зависимост от
тяхното качество.
••Винаги простирайте тези материали веднага
след като изсъхнат.
Плисе и синтетика
••Не претоварвайте пералната машина.
••Извадете изделията от постоянната преса
веднага след като пералната машина спре, за
да намалите гънките.
Бебешки дрехи и нощници
••Винаги проверявайте инструкциите на
производителя.
Каучук и пластмаси
••Не сушете никакви продукти, произведени
или съдържащи каучук или пластмаси, като
например:
−−престилки, лигавници, тапицерия за мебели
−−пердета и покривки
−−килимчета за баня
Фибростъкло
••Не сушете изделия от фибростъкло във вашата
перална машина. Стъклени частици, останали
в пералната машина, може да се закачат на
дрехите ви следващия път, когато я използвате,
и да предизвикат дразнене на кожата.
BG
Ръководство за избор на периоди
на сушене
••Програмата за сушене може да продължи до
около 7 часа.
••Тези периоди на сушене са дадени като
ръководство, което да ви помогне да настроите
вашата перална машина на режим ръчно
сушене.
••Ако температурата на системата за сушене
не е достатъчна, за да се изсушат дрехите,
времето за сушене се променя автоматично и
за ваша информация се извежда в изскачащ
прозорец.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Приблизителното време за сушене се
различава от действителното време на сушене
по време на автоматичната програма. Типът
на тъканите, размерът на товара и избраното
сушене засягат времето на сушене.
••Когато изберете само сушене, центрофугата
стартира автоматично за енергийна
ефективност.
35
ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ
Използване на приложението
Smart ThinQ
Инсталиране на Smart ThinQ
Потърсете приложението LG SmartThinQ от
Google Play & Apple App Магазин на Вашия
смартфон. Следвайте инструкциите, за да
изтеглите и инсталирате приложението.
Wi-Fi функция
••За уреди с логото
или
Комуникирайте с уреда от смартфон, като
използвате удобните смарт функции.
Цикъл на изпиране (Дыстанцыйны
запуск, Спампоўка рэжыму мыцця)
Задавайте или изтегляйте предпочитан от Вас
цикъл и управлявайте дистанционно.
Инструктор за почистване на барабана
Изберете подходящия период на „Почистване на
барабана“ според честотата на пране.
Енергиен мониторинг
Проверявайте консумацията на енергия при
последно използваните цикли и средномесечно.
Умна диагностика
Тази функция предоставя полезна информация
за диагностициране и разрешаване на проблеми
с уреда въз основа на модела на използване.
Настройки
Налични са разнообразни функции.
Автоматични известия
Включете "Автоматични известия", за да
получавате уведомления за състоянието на
уреда. Известията се изпращат дори когато
приложението LG SmartThinQ е изключено.
BG
ЗАБЕЛЕЖКА
••За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали
на контролния панел свети.
иконата Wi-Fi
••LG SmartThinQ не носи отговорност за
проблеми в свързаността или за повреди,
неизправности или грешки, причинени от
мрежовата връзка.
••Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи.
••Ако протоколът за защита на рутера е настроен
на WEP, е възможно да не можете да настроите
мрежата. Моля, променете настройката на друг
протокол за защита (препоръчва се WPA2) и
регистрирайте продукта отново.
••За SSID на рутера (името на безжичния рутер,
което се появява при търсене на Wi-Fi), моля,
използвайте само цифри и латински букви.
Други знаци не се поддържат.
••Ако уредът изпитва трудности при
осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата,
може би е твърде далече от рутера. Купете
Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да
подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
••Wi-Fi връзката може да не се осъществи или
да бъде прекъсвана поради средата, в която е
домашната мрежа.
••Мрежовата връзка може да не работи правилно
поради доставчика на интернет.
••Обкръжаващата безжична среда може да
причини забавяне в безжичната мрежа.
••Приложението е предмет на промени с цел
подобряване на уреда, без предварително
уведомяване на потребителите.
••Функциите може да са различни при различните
модели.
Спецификации на безжичния LAN модул
Модел
LCW-003
Обхват на
честотата
2412~2472 MHz
Изходна
мощност (макс.)
IEEE 802.11 b: 18.37 dBm
IEEE 802.11 g: 17.67 dBm
IEEE 802.11 n: 17.67 dBm
Безжична функция S/W версия: V 1.0
С оглед безопасността на потребителя, това
устройство трябва да бъде инсталирано и
оперирано от минимално разстояние 20 см
между него и тялото.
36
BG
Smart Diagnosis™ с използване на
смартфон
Декларация за съответствие
С настоящото LG Electronics декларира, че
пералната машина от тип с радио оборудване е
в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният
текст на декларацията на EU за съответствие е
наличен на следния интернет адрес:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
••За уреди с логото
или
Използвайте тази функция, ако се нуждаете от
точна диагностика от център за информация за
клиенти на LG Electronics, в случай че уредът е
неизправен или спре да работи.
Smart Diagnosis™ не може да се активира, ако
уредът не е свързан към електричеството. Ако
уредът не може да се включи, отстраняването
на неизправности трябва да се извърши без
използване на Smart Diagnosis™.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Нидерландия
Информация за софтуер с отворен код
За да получите изходния код съгласно GPL,
LGPL, MPL и други лицензи с отворен код,
съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта
http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код можете да
изтеглите и всички споменати лицензионни
условия, откази от гаранции и известия във
връзка с авторски права.
LG Electronics ще ви предостави отворения
изходен код на компактдиск срещу заплащане
на разходите по осъществяване на дистрибуция,
като например разходите за носители, доставка
и обработка, след като изпратите имейл до
opensource@lge.com. Това предложение важи за
период от три (3) години от датата на закупуване
на продукта.
Консумация на енергия в
режим на готовност
0.5 W
Консумация на електроенергия
2.0 W
врежим ‘мрежова готовност’
Интервалът от време,
след който функцията за
управление на консумацията
или подобна функция
превключва автоматично
оборудването в режим на
готовност и/или изключен
режим и/или състояние,
осигуряващо режим на
готовност на мрежата.
20 мин.
37
BG
Използване на Smart
Diagnosis™
Smart Diagnosis™ през центъра за
информация за клиенти
Използвайте тази функция, ако се нуждаете от
точна диагностика от центъра за информация
за клиенти на LG Electronics, в случай че уредът
е неизправен или спре да работи. Използвайте
тази функция само за да се свържете с
представител по сервизното обслужване, а не
при нормална работа на уреда.
1
Натиснете бутона Вкл./Изкл., за да включите
пералната машина. Не натискайте никакви
други бутони и не завъртайте копчето за
програма.
2
Когато бъдете инструктирани от обслужващия
център, поставете говорителя на вашия
телефон в близост до бутона за захранване.
x.
Ma
mm
0
1
3
Натиснете и задръжте бутона Temp. за 3
секунди, докато държите говорителя на
телефона до иконата или до бутона за
захранване.
4
Дръжте телефона по този начин, докато не
приключи предаването на тона. Показва се
оставащото време за предаването на данни.
••За най-добри резултати не движете
телефона, докато тоновете се предадат.
••Ако агентът от обслужващия център не
е в състояние да получи точен запис на
данните, той/тя може да ви помоли да
опитате отново.
5
38
След като обратното броене приключи и
тоновете спрат, подновете разговора си с
агента от обслужващия център, който след
това ще може да ви помогне, като използва
информацията, предадена му/й за анализ.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Функцията Smart Diagnosis™ зависи от
качеството на локалното обаждане.
••Комуникацията ще е по-добра и ще получите
по-добро обслужване, ако използвате
домашния си телефон.
••Ако преносът на данни за Smart Diagnosis™
е некачествен поради лошо качество на
обаждането, може да не получите най-доброто
обслужване чрез Smart Diagnosis™.
ПОДДРЪЖКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
••Изключете пералната машина преди
почистване, за да избегнете риска от токов
удар. Неспазването на това предупреждение
може да доведе до сериозни наранявания,
пожар, токов удар или смърт.
••Никога не използвайте разяждащи химикали,
абразивни почистващи препарати или
разтворители за почистване на пералната
машина. Могат да повредят покритието.
Почистване на вашата
перална машина
Грижа след измиване
••След като цикълът завърши, избършете
вратата и вътрешната страна на уплътнението
на вратата, за да отстраните всякаква влага.
••Оставете вратата отворена, за да изсъхне
вътрешността на барабана.
••Избършете корпуса на пералната машина със
суха кърпа, за да премахнете влагата.
BG
Почистване на вътрешните части
••Използвайте хавлиена кърпа или мека кърпа,
за да избършете около отвора на вратата на
пералната машина и стъклена врата.
••Винаги изваждайте артикулите от пералната
машина, веднага след като цикълът завърши.
Оставянето на влажни предмети в пералната
машина може да предизвика нагъване,
промяна на цвета и неприятна миризма.
••Изпълнявайте програмата за почистване на
барабана веднъж месечно (или по-често, ако е
необходимо), за да премахнете събирането на
перилни препарати и други остатъци
Почистване на филтъра на
маркуча за захранване с вода
••Изключете крановете за захранване на
машината, ако пералната машина няма да
бъде използвана за какъвто и да е период
от време (например, когато сте на почивка),
особено ако няма дренажна система (канал) в
непосредствена близост.
••Иконата ще се покаже на контролния панел,
когато водата не влиза в касетата за дозиране
на перилния препарат.
••Ако водата е много твърда или съдържа следи
от варовик, филтърът на захранването с вода
може да се запуши. Ето защо е добра идея да
се почиства от време на време.
Почистване на външните части
1
Затворете крана за водата и развийте
захранващия маркуч.
2
Почистете филтъра с помощта на твърда
четка.
Правилната грижа за вашата перална машина
може да удължи живота й.
Врата:
••Измийте с влажна кърпа външната и
вътрешната страна на машината и след това
подсушете с мека кърпа.
Външна част:
••Незабавно избърсвайте всякакви разливи.
••Избърсвайте с влажна кърпа.
••Не натискайте повърхността или дисплея с
остри предмети.
39
BG
Почистване на филтъра на
дренажната помпа
4
След почистване включете филтъра на
помпата и поставете изпускателната пробка.
5
Затворете защитния капак.
••Дренажният филтър събира влакна и малки
предмети, останали в пералната машина.
Редовно проверявайте дали филтърът е чист,
за да гарантирате гладкото функциониране на
вашата перална машина.
••Оставете водата да се охлади, преди да
почистите дренажната помпа, като извършвате
аварийно изпразване или ако отворите вратата
в случай на авария.
1
Отворете защитния капак и извадете маркуча.
2
Извадете изпускателната пробка и отворете
филтъра, като го завъртите наляво.
2
Контейнер за
събиране на
източената вода.
1
3
40
Отстранете всички други примеси от филтъра
на помпата.
ВНИМАНИЕ
••Първо източете, като използвате маркуча за
мръсна вода, и след това отворете филтъра на
помпата, за да отстраните всички влакна или
предмети.
••Бъдете внимателни при източване, тъй като
водата може да е гореща.
BG
Почистване на касетата за
перилния препарат
Tub Clean (Почистване на
барабана) (По избор)
Перилният препарат и омекотителят могат да
се натрупат в касетата за дозиране. Изваждайте
касетата и вложките и проверявайте за
натрупване на препарат веднъж или два пъти
месечно.
Почистването на барабана е специална програма
за почистване на вътрешността на пералната
машина.
1
Извадете капака на отделението за перилен
препарат, като го издърпате навън, докато
спре.
••Натиснете силно бутона за освобождаване
и извадете касетата.
В тази програма се използва по-високо ниво на
водата с по-висока скорост на центрофугиране.
Изпълнявайте тази програма редовно.
1
Извадете всички дрехи или предмети от
пералната машина и затворете вратата.
2
Отворете касетата за перилен препарат
и добавете препарат за предотвратяване
образуването на котлен камък в отделението
за основно пране.
••За таблетки поставете в барабана.
2
3
Извадете вложките от касетата.
••Изплакнете вложките и касетата с топла
вода, за да отстраните натрупванията от
перилни препарати. Използвайте само
вода, за да почистите касетата дозатор.
Подсушете вложките и касетата с мека
кърпа или хавлия.
За почистване на отвора на касетата
използвайте кърпа или малка, неметална
четка за почистване на кухината.
••Премахнете всички остатъци от горните и
долните части на кухината.
4
Избършете влагата от кухината с мека кърпа
или хавлия.
5
Върнете вложките в правилните помещения и
заменете касетата.
3
Затворете бавно касетата за дозирането.
4
Включете и след това натиснете и задръжте
бутона Tub Clean в продължение на 3
секунди. След това на дисплея ще се появи
.
5
Натиснете бутона Старт/Пауза, за да
започне.
6
След завършването на програмата оставете
вратата на машината отворена, за да дадете
възможност на отвора на вратата, гъвкавото
уплътнение и стъклото на вратата да
изсъхнат.
ВНИМАНИЕ
••Ако има дете, внимавайте да не оставяте
вратата отворена твърде дълго време.
ЗАБЕЛЕЖКА
••Не добавяйте перилен препарат в отделенията
за перилен препарат. Може да се генерира
прекомерна пяна, която да изтече от пералната
машина.
41
BG
Внимание при замръзване
през зимата
••Когато замръзне, продуктът не работи
нормално. Уверете се, че ще монтирате
продукта на място, където няма да замръзне
през зимата.
••В случай че продуктът трябва да се монтира на
открито на верандата или в други условия на
открито, не забравяйте да проверите следното.
Как да пазите продукта от
замръзване
••След измиване, източете водата, останала
във вътрешността на помпата изцяло, като
отворите запушалката на маркуча, използван
за отстраняване на остатъчната вода.
Когато водата се източи напълно, затворете
запушалката за маркуча, използван за
отстраняване на остатъчната вода, и защитния
капак.
••След затваряне на крана разединете
захранващия маркуч за студена вода от крана
и източете водата, докато държите маркуча
обърнат надолу.
К
з
•
Захранващ маркуч
Проверете за замразяване
••Ако водата не се оттича при отваряне на
запушалката на маркуча, използван за
източване на остатъчната вода, проверете
дренажното устройство.
•
•
Изпускателна
пробка
Защитен капак
Изпускателна пробка
Защитен капак
••Спуснете надолу маркуча за мръсна вода, за
да източите напълно водата намираща се в
маркуча.
Маркуч за
мръсна вода
ВНИМАНИЕ
••Когато маркучът за мръсната вода бъде
монтиран в извита форма, вътрешният маркуч
може да замръзне.
••Включете захранването, изберете програма за
пране и натиснете бутона Старт/Пауза.
Касета за перилен
препарат
Маркуч за
мръсна вода
••Когато
се покаже в прозореца на
дисплея, докато продуктът работи, проверете
устройството за захранване с вода и
устройството за дрениране (Някои модели не
разполагат с алармена функция, която показва
замразяване).
ЗАБЕЛЕЖКА
••Уверете се, че водата влиза в касетата за
перилен препарат при изплакването и че
водата се дренира през маркуча за мръсна
вода, докато машината центрофугира.
42
Изп
З
•
BG
Как да се справим със
замразяването
••Уверете се, че сте изпразнили барабана,
налейте топла вода с температура от 50 до
60 °C до гумената част вътре в барабана,
затворете вратата и изчакайте 1 – 2 часа.
••Когато водата се оттече напълно от барабана,
затворете запушалката на маркуча, използван
за източване на остатъчната вода, изберете
програма за пране и натиснете бутона Старт/
Пауза.
50 – 60 °C
Касета за перилен
препарат
ЗАБЕЛЕЖКА
ВНИМАНИЕ
••Когато маркучът за мръсната вода бъде
монтиран в извита форма, вътрешният маркуч
може да замръзне.
••Отворете защитния капак и запушалката
на маркуча, използван за отвеждане на
остатъчната вода, за да източите водата
напълно.
Маркуч за мръсна
вода
••Уверете се, че водата влиза в касетата за
перилен препарат при изплакването и че
водата се дренира през маркуча за мръсна
вода, докато машината центрофугира.
••Когато възникнат проблеми със захранването с
вода, трябва да предприемете следните мерки.
−−Спрете крана и размразете крана и двете
свързващи области на захранващия маркуч
на продукта с помощта на кърпа, напоена с
топла вода.
−−Извадете захранващия маркуч и го потопете в
топла вода под 50 – 60 °C.
Изпускателна
пробка
Защитен капак
Захранващ маркуч
50 – 60 °C
ЗАБЕЛЕЖКА
••Ако водата не се оттича, това означава, че
ледът не се е разтопил напълно. Изчакайте
още.
43
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
BG
••Вашата перална машина е оборудвана със система за автоматично наблюдение на грешките за
откриване и диагностициране на проблеми в ранен етап. Ако пералната машина не функционира
правилно или изобщо не функционира, проверете следното, преди да се обадите в сервиза:
Диагностициране на проблеми
Симптоми
Причина
Решение
Тракащ и дрънчащ шум
Чужди предмети като монети
и безопасни игли могат да
бъдат в барабана или в
помпата.
••Проверете всички джобове, за
да се уверите, че са празни.
Предмети като щипки, кибрит,
химикалки, монети и ключове
могат да увредят вашата
перална машина, както и
вашите дрехи.
••Затворете циповете и
приберете кукичките
и шнуровете, за да
предотвратите тези елементи
да се закачат или заплетат в
други дрехи.
Тропащ звук
Тежки товари с пране могат
да доведат до тропащия звук.
Това обикновено е нормално.
••Ако звукът продължава,
пералната машина вероятно
не е балансирана. Спрете и
преразпределете товара на
прането.
Отстранени ли са всички
болтове за предпазване при
превоза и всички опори на
барабана?
••Ако не са отстранени по
време на монтажа, вижте
Ръководство за монтиране
за премахване на болтовете,
използвани за предпазване
при превоза.
Всички крачета на пералната
машина стъпили ли са здраво
на земята?
••Уверете се, че пералнята
е нивелирана и затегнете
гайките на крачетата към
основата на уреда.
Вибриращ шум
Поставяли ли сте някога уреда
••Моля, свържете се с центъра
легнал при пренасяне или
за обслужване на клиенти.
монтиране?
Има изтичане на вода
Образуване на прекалено
много пяна
44
Захранващите маркучи
или дренажният маркуч е
разхлабен в сглобката с крана
или с пералната машина.
••Проверете и затегнете
маркучите.
Тръбите за мръсна вода на
къщата са запушени.
••Отпушете тръбите за
мръсна вода. Свържете
се с водопроводчик, ако е
необходимо.
Твърде голямото количество
перилен препарат или
••Уверете се, че е използвано
неподходящ перилен
препоръчаното количество
перилен препарат
препарат може да предизвика
според препоръките на
прекомерно образуване на
производителя.
пяна, което може да доведе до
изтичане на вода.
BG
Симптоми
Причина
Решение
Водоснабдяването не е
достатъчно на това място.
••Проверете друг кран в къщата.
Кранът за захранване с вода
не е напълно отворен.
••Отворете крана докрай.
Захранващият маркуч или
маркучи са прегънати.
••Изправете маркуча.
Филтърът на захранващия
маркуч(и) е запушен.
••Проверете филтъра на
захранващия маркуч.
Маркучът за мръсна вода е
прегънат или запушен.
••Почистете и изправете маркуча
за мръсна вода.
Филтърът за източване е
запушен.
••Почистете филтъра за
източване.
Електрическият кабел за
захранване може да не е
включен в мрежата или
връзката може да е хлабава.
••Уверете се, че щепселът влиза
плътно в контакта на стената.
Предпазителят на къщата
е изгорял, автоматичният
прекъсвач се е активирал или
е имало прекъсване на тока.
••Нулирайте прекъсвача или
заменете предпазителя. Не
увеличавайте капацитета
на предпазителя. Ако
проблемът е претоварване на
електрическата инсталация,
отстранете го с помощта на
квалифициран електротехник.
Кранът за захранване с вода
не е отворен.
••Отворете крана за захранване
с вода.
Пералната машина не
центрофугира
Уверете се, че вратата е
плътно затворена.
••Затворете вратата и натиснете
бутона Старт/Пауза. След
натискане на бутона Старт/
Пауза може да минат няколко
минути, преди пералната
машина да започне да
центрофугира. Вратата
трябва да бъде заключена,
преди да може да се постигне
центрофугиране. Добавете 1
или 2 подобни артикула, за да
помогнете да се балансира
товара. Пренаредете товара,
за да дадете възможност за
правилно центрофугиране.
Вратата не се отваря
След като пералната машина
е започнала работа, вратата
не може да се отваря от
съображения за сигурност.
••Проверете дали иконата Door
Lock (Заключена врата) е
осветена. Можете безопасно
да отворите вратата, след като
иконата „Заключена врата“ се
изключи.
Забавено време на цикъла на
пране
Ако бъде открит дисбаланс
или ако е включена програма
за премахване на пяната,
времето за пране ще се
увеличи.
••Това е нормално. Оставащото
време, показано на дисплея,
е само приблизително.
Действителното време може
да варира.
Водата не влиза в пералната
машина или влиза бавно
Водата в пералната машина
не се източва или се източва
бавно
Пералната машина не започва
да работи
45
BG
Симптоми
Преливане на
омекотителя за
тъкани
Причина
Решение
••Следвайте указанията за употреба на
омекотителя, за да се уверите, че е
Твърде много омекотител може да
използвано правилното количество.
предизвика преливане.
Не надвишавайте максималната
линия за пълнене.
Твърде много омекотител може
Омекотителят се
да предизвика преждевременно
дозира твърде рано
изливане.
••Следвайте насоките, предоставени от
производителя на перилен препарат.
••Затворете бавно касетата за
дозирането. Не отваряйте касетата по
време на цикъла на пране.
Бутонът не може да бъде
разпознат, когато вратата е
отворена.
••Натиснете отново, след като затвори
вратата.
Проблем с
изсушаването
Проверете крана за захранване с
вода.
••Не претоварвайте. Уверете се, че
пералната машина източва водата
правилно, за да изтегли достатъчно
вода от товара. Товарът с дрехи е
твърде малък, за да центрофугира
правилно. Добавете няколко хавлиени
кърпи.
••Затворете крана за захранване с вода.
От задната страна
на уреда излиза
топъл въздух.
Този уред произвежда топъл
въздух за сушене на прането.
Този топъл въздух изсушава
прането и излиза от задната
страна на уреда.
••Ez nem hibajelenség.
Бутоните може
да не работят
правилно.
••Това е нормалната миризма на
Тази миризма е причинена от
нова гума, която изчезва, след като
гумата, прикрепена към пералната
пералнята бъде използвана няколко
машина.
пъти.
Ако гуменият уплътнител и
областта на уплътняване на люка
не се почистват редовно, може да
се появи миризма вследствие на
плесен или чужди вещества.
••Почиствайте уплътнителя и
областта на уплътняване редовно
и проверявайте за малки предмети,
попаднали в уплътнението при
изваждане на пране.
Може да се появи миризма, ако по
••Почиствайте редовно филтъра на
филтъра на водоотливната помпа
водоотливната помпа.
са останали чужди вещества.
Миризма
46
Могат да се появят миризми,
ако изпускателният маркуч
не е правилно монтиран,
причинявайки сифониране
(връщане на вода в пералната
машина).
••Когато монтирате изпускателния
маркуч, внимавайте той да не е
прегънат или притиснат.
При използване на функцията
за сушене могат да се появят
миризми от прилепването на мъх
и други материи от прането към
нагревателя.
(Само при модела със сушилня)
••Това не е неизправност.
Може да се появи миризма при
сушенето на мокри дрехи с топъл
въздух (само при модела със
сушилня).
••След кратко време миризмата
изчезва.
BG
Съобщения за грешка
Симптоми
Причина
Водоснабдяването в района не е
адекватно.
Решение
••Проверете друг кран в къщата.
Крановете за захранване с вода не са
••Отворете крана докрай.
напълно отворени.
Захранващият маркуч или маркучи
са прегънати.
••Изправете маркуча(ите).
Филтърът на захранващия(те)
маркуч(и) е запушен.
••Проверете филтъра на
захранващия маркуч.
Ако в захранващия маркуч с
аквастоп настъпи изтичане на вода,
индикаторът
ще стане червен.
••Използвайте захранващия маркуч
с аквастоп.
Може да варира в зависимост от
модела.
Товарът е твърде малък.
••Добавете 1 или 2 подобни
артикула, за да помогнете да се
балансира товара.
Товарът е небалансиран.
••Добавете 1 или 2 подобни
артикула, за да помогнете да се
балансира товара.
Уредът притежава система
за откриване и коригиране на
дисбаланс. Ако бъдат заредени
отделни тежки изделия (напр.
килимче за баня, халат за баня и
др), тази система може да спре да
центрофугира или дори да прекъсне
цикъла на центрофугиране напълно.
••Пренаредете товара, за да
дадете възможност за правилно
центрофугиране.
Ако прането е все още прекалено
мокро в края на цикъла, добавете
по-малки изделия за пране за
балансиране на товара и повторете
цикъла на центрофугиране.
••Пренаредете товара, за да
дадете възможност за правилно
центрофугиране.
Маркучът за мръсна вода е прегънат
или запушен.
••Почистете и изправете маркуча
за мръсна вода.
Филтърът за източване е запушен.
••Почистете филтъра за източване.
47
BG
Симптоми
Причина
Уверете се врата не е
отворена.
dE4
48
Решение
••Затворете люка напълно. Ако
,
,
,
не изчезне,
обадете се за сервиз.
Сензорът на люка е повреден.
Контролна грешка.
••Извадете щепсела от контакта
и се обадете в сервиза.
Водата се препълва поради
повреден клапан на водата.
••Затворете крана за водата.
••Изключете щепсела от
контакта.
••Обадете се в сервиза.
Неизправност в сензора за
нивото на водата.
••Затворете крана за водата.
••Изключете щепсела от
контакта.
••Обадете се в сервиза.
Претоварване в мотора.
••Оставете пералната машина
да престои 30 минути, за
да позволите на двигателя
да се охлади, след което
рестартирайте цикъла.
Има изтичане на вода.
••Обадете се в сервиза.
Има ли замръзване на
входящия/изходящия маркуч
или на водоотливната помпа?
••Сипете топла вода в барабана
и размразете изходящия
маркуч и водоотливната помпа.
Потопете кърпа в топла вода и
покрийте входящия маркуч.
Не изсушава.
••Обадете се в сервиза.
ГАРАНЦИЯ
BG
ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НЕ ПОКРИВА:
••Сервизни пътувания за доставка, вземане или ремонтиране на продукта; инструкция за клиента
при работа с продукта; ремонт или подмяна на предпазителите или корекция на кабелите или
водопровода, или корекция на неоторизиран ремонт/монтаж.
••Неуспешна работа на продукта по време на прекъсването на захранването и прекъсвания или
неадекватна електрическа сервизна услуга.
••Повреда, причинена от спукани или счупени водопроводни тръби, замразени водопроводни тръби,
неадекватно или прекъснато водоснабдяване или недостатъчно снабдяване с въздух.
••Повреда, причинена от работата с Продукта в корозивна атмосфера или противоречащи на
инструкциите действия, описани в посочени в Ръководството на притежателя на Продукта.
••Повреда на Продукта, причинена от аварии, паразити и вредители, светкавици, вятър, пожар,
наводнение или природни бедствия.
••Щета или повреда, причинена от неразрешени модификации или промени, или ако продуктът е
използван за цели, различни от неговото предназначение, или изтичане на вода, когато устройството
не е монтирано правилно.
••Повреда или авария, причинени от неправилен електрически ток, напрежение или водопроводни
кодове, търговска или промишлена употреба или употреба на аксесоари, компоненти или продукти за
почистване на консумативи, които не са одобрени от LG.
••Повреди, причинени от транспортиране и манипулиране, включително драскотини, вдлъбнатини,
отчупени парчета и/или друга повреда по повърхността на вашия продукт, освен ако тези резултати
не са причинени от дефекти в материалите и изработката и не са докладвани в рамките на една (1)
седмица след доставката.
••Повредени или липсващи елементи на който и да било дисплей, отворена кутия, ценово намален или
ремонтиран Продукт.
••Продукти с оригинални серийни номера, които са отстранени, променени или не могат лесно да бъдат
определени. Моделът и серийният номер, заедно с оригиналната квитанция за продажба на цени на
дребно, се изискват за валидиране на гаранцията.
••Нараснали разходи за комунални услуги и допълнителни разходи за тяхното покриване.
••Ремонти, когато вашият Продукт се използва в различна от нормалната и обичайна домашна
употреба (напр. търговска употреба, в офиси и места за отдих) или противоречат на инструкциите,
посочени в наръчника на потребителя на продукта.
••Разходи, свързани с отстраняването на вашия продукт от дома ви за ремонт.
••Премахването и повторното монтиране на продукта, ако той се монтира в непристъпно
местоположение или ако не е монтиран в съответствие с публикуваните инструкции за монтаж,
включително ръководствата на притежателя на LG и ръководствата за монтаж.
••Повредите, причинени от неправилна употреба, злоупотреба, неправилна инсталация, ремонт
или поддръжка. Неправилният ремонт включва използване на части, които не са одобрени или
определени от LG.
49
BG
Странни вибрации или шум,
причинени от оставянето на
болтовете за предпазване
при превоза или опората на
барабана.
Поддръжка
на барабана
Картонена
основа
Премахнете болтовете
за предпазване при
превоза и опората на
Болт за
барабана.
предпазване
при превоза
Теч, причинен от замърсяване
(коса, мъх) на уплътнението и
стъклените врати.
Почистете уплътнението
и стъклената врата.
Липса на отводняване,
причинено от запушване на
филтъра на помпата.
Почистете филтъра на
помпата.
Водата не постъпва, защото
филтрите на клапаните
за захранване с вода са
запушени или захранващите
маркучи са огънати.
Почистете филтъра на
клапана на захранването
с вода или монтирайте
повторно захранващите
маркучи.
Водата не постъпва, защото
са използвани прекалено
много почистващи препарати.
Прането е горещо или
топло след завършване
на изпирането, защото
захранващите маркучи са
монтирани в обратна посока.
Водата не е подадена, защото
кранът за водата не е пуснат.
50
Филтър на
захранването с вода
Почистете касетата за
дозиране на перилния
препарат.
Дозатор
Студена
Захранване със
студена вода
Кран за вода
Гореща
Захранване с
гореща вода
Поставете отново
захранващите маркучи.
Пуснете крана за водата.
BG
Теч, причинен от неправилен
монтаж на маркуча за мръсна
вода или от запушен маркуч
за мръсна вода.
Извита скоба
Поставете отново
маркуча за мръсна вода.
Ремък за
завързване
Теч, причинен от неправилен
монтаж на захранващите
маркучи или от употреба
на други марки захранващи
маркучи.
Поставете отново
захранващия маркуч.
Липса на електрозахранване,
причинена от слаба връзка
на захранващия кабел или
от проблем с електрическия
контакт.
Включете отново
захранващия кабел
или променете
електрическия контакт.
Ниво
Сервизни пътувания за
предоставяне, вземане,
монтиране на продукта
или за инструкции относно
употребата на продукта.
Премахване и повторно
монтиране на продукта.
Гаранцията покрива
само производствени
дефекти. Сервиз,
произтичащ от
неправилен монтаж, не
се покрива.
Ако всички винтове не са
монтирани правилно, това
може да предизвика силни
вибрации (Само за модел,
поставен върху подставка).
Хидравличен шум от удар
(чук), когато пералната
машина се пълни с вода.
Монтирайте 4 винта на
всеки ъгъл (Общо 16EA).
Вода под
високо
налягане
Естествен
воден поток
Внезапно
спиране
Удар Силен шум
на водния
поток
Регулирайте налягането
на водата чрез
завъртане на клапана за
водата или на крана за
водата у дома.
51
ДАННИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА
BG
Продуктов фиш_Директива на Европейската комисия 96/60/ЕО
Търговска марка на доставчика
LG
Идентификатор на модела на доставчика
FH6G1BCH(0~9)
N
Класът на енергийната ефективност на модела се определя в
съответствие с Приложение IV. Изразен като „Клас енергийна
ефективност... по скала от А (по-ефективен) до G (по-малко
ефективен)“. Когато тази информация е представена в табличен
вид, тя може да бъде изразена и по други начини, стига да е ясно, че
скалата е от А (най-ефективен) до G (по-малко ефективен).
A
Когато информацията е представена в табличен вид и когато някои
от уредите, изброени в таблицата, са получили „Екомаркировка
на Общността“ в съответствие с Регламент (ЕИО) № 880/92, тази
информация може да се включи тук. В този случай наименованието на Не
горния ред гласи „Екомаркировка на Общността“, а съответният запис
се състои от копие на знака за екомаркировка. Тази разпоредба не
засяга изискванията по програмата на ЕС за екомаркировка.
Потреблението на електроенергия за пране, центрофугиране и сушене
в кВтч за пълен цикъл на работа, определено в Приложение I, бележка 7.97
V.
kWh/цикъл
Потреблението на енергия само за пране и центрофугиране в кВтч за
цикъл на пране, определено в Приложение I, бележка VI.
1.26
kWh/цикъл
Клас на пране, определен в съответствие с Приложение IV. Изразен
като „Клас на пране... по скала от А (по-висок) до G (по-нисък)“. Това
може да бъде изразено и по други начини, при положение че е ясно,
че скалата е от А (най-висок) до G (по-нисък).
A
Ефективността на извличане на вода за стандартен цикъл на пране на
памучни изделия при 60 °С, определена в съответствие с процедурите
за изпитване на хармонизираните стандарти, посочени в член 1 (2).
44
Изразена като „Останала вода след центрофугиране ...% (като процент
от сухото тегло на прането)“.
%
Максимална скорост на центрофугиране, определена в Приложение I,
бележка VIII.
об./мин.
52
1600
BG
Продуктов фиш_Директива на Европейската комисия 96/60/ЕО
Капацитет на изпиране на уреда за стандартен цикъл на пране на
памучни изделия при 60 °С, определен в Приложение I, бележка IX.
12
кг
Капацитет на изсушаване на уреда за стандартен цикъл на
изсушаване от типа „сухи памучни тъкани“, определен в Приложение
I, бележка X.
8
кг
Консумация на вода за пране, центрофугиране и сушене в литри за
цялостен оперативен цикъл, определен в Приложение I, бележка XI.
131
литра/цикъл
Консумация на вода само за пране и центрофугиране в литри за
стандартен цикъл на пране на памучни изделия (и центрофугиране)
при 60 °C, определен в съответствие с процедурите за изпитване на
хармонизираните стандарти, посочени в член 1 (2).
68
литра/цикъл
Пране и време за изсушаване. Времетраене на програма за
цялостен операционен цикъл (пране на памучни изделия на 60 °C и
изсушаване от типа „сухи памучни изделия“). За класиран капацитет
725
на изпиране, определен в съответствие с процедурите за изпитване на
хармонизираните стандарти, посочен в член 1 (2).
мин
Потреблението на енергия и вода, равно на 200 пъти консумацията,
изразена в точка 5 (енергия) и точка 12 (вода). Това се изразява като
„приблизителна годишна консумация за четиричленно домакинство,
което винаги използва сушилнята (200 цикъла)“.
1594
кВтч/година
26200
литра/година
Потребление на енергия и вода, като потреблението по точка 6
(енергия) и точка 13 (вода) се умножава по 200. Изразява се по
следния начин: „Очаквано годишно потребление за четиричленно
домакинство, без използване на сушилката (200 цикъла)“.
252
кВтч/година
13600
литра/година
53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising