LG | 49SM9000PLA | User manual | LG 49SM8200PLA Інструкція користувача

LG 49SM8200PLA Інструкція користувача
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
Правила безпеки та довідкова інформація
LED TV*
* У LED-телевізорі LG встановлено рідкокристалічний дисплей зі світлодіодним підсвічуванням.
Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть
посібник для отримання необхідної інформації у майбутньому.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Усі права захищено.
Попередження! Інструкції з
техніки безпеки
УВАГА
УКРАЇНСЬКА
РИЗИК УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ НЕ
ВІДКРИВАЙТЕ
УВАГА : ЩОБ ЗАПОБІГТИ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ
(АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИСТРОЮ
НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯКИХ
МОЖЕ ЗДІЙСНИТИ КОРИСТУВАЧ. ЯКЩО ВИНИКАЄ
ПОТРЕБА В ОБСЛУГОВУВАННІ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.
Цей символ має на меті попередити користувача
про наявність неізольованої “небезпечної напруги”
у виробі, що може мати достатню магнітуду для
ураження людини електричним струмом.
Цей символ має на меті попередити користувача
про наявність важливих вказівок з експлуатації та
обслуговування у документах, які додаються до виробу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ : ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК
ЗАЙМАННЯ ЧИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ, УНИКАЙТЕ КОНТАКТУ ВИРОБУ З ДОЩЕМ
ЧИ ВОЛОГОЮ.
•• ЩОБ УНИКНУТИ ПОШИРЕННЯ ВОГНЮ, ТРИМАЙТЕ
СВІЧКИ ЧИ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ПОЛУМ’Я ПОДАЛІ
ВІД ВИРОБУ.
•• Не ставте телевізор і пульт дистанційного керування:
-- Уникайте контакту пристрою із прямим сонячним
промінням.
-- У місці з високою вологістю, наприклад, у ванній кімнаті
-- Поблизу джерел тепла, та пристроїв які виділяють
тепло.
-- Поблизу кухонних робочих столів або зволожувачів
повітря, де вони легко можуть контактувати з парою чи
олією.
-- У місці, яке зазнає впливу дощу чи вітру.
-- Не допускайте потрапляння на пристрій крапель або
бризок рідин, а також не ставте предмети з рідинами,
наприклад вази, чашки тощо, на пристрій або над ним
(наприклад на полицях над пристроєм).
-- Коло займистих речовин, наприклад бензину чи свічок.
Не піддавайте телевізор безпосередньому впливу
кондиціонера.
-- Не встановлюйте пристрій у місцях значного скупчення
пилу.
Інакше це може призвести до займання, ураження
електричним струмом, вибуху, а також неправильної
роботи чи деформації пристрою.
2
•• Вентиляція
-- Встановлюйте телевізор у місцях із належною
вентиляцією. Не встановлюйте телевізор усередині
обмеженого простору, наприклад у шафі.
-- Не встановлюйте виріб на килим або подушку.
-- Не накривайте пристрій тканиною чи іншими
матеріалами, коли він увімкнутий.
•• Не торкайтеся вентиляційних отворів. За тривалого
перегляду телевізора вони можуть дуже нагрітися.
•• Оберігайте кабель від фізичних чи механічних
пошкоджень. Стежте, щоб він не перекручувався,
не заплутувався, не торкався гострих предметів, не
затис- кався дверима і не лежав під ногами. Звертайте
особливу увагу вилки, розетки та місця з'єднання кабелю
із пристроєм.
•• Не переміщайте телевізор, якщо до розетки підключено
кабель живлення.
•• Не використовуйте кабель живлення, якщо він
пошкоджений або нещільно вставляється в розетку.
•• Відключаючи кабель живлення, тримайте його за вилку.
Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити телевізор.
•• Не підключайте надто багато пристроїв до однієї
мережевої розетки. Це може призвести до займання чи
ураження електричним струмом.
•• Відключення пристрою від живлення
-- Для відключення пристрою від живлення слугує
вилка кабелю живлення. На випадок виникнення
екстрених ситуацій доступ до вилки живлення повинен
залишатися вільним.
•• Слідкуйте, щоб діти на вилазили на телевізор і не
чіплялися за нього. Інакше телевізор може перевернутися,
що може призвести до серйозних травм.
•• Заземлення зовнішньої антени (може відрізнятися
залежно від країни):
-- Якщо встановлена зовнішня антена, дотримуйтеся
таких застережних заходів.
Система зовнішньої антени не повинна
розташовуватися коло повітряних ліній електропередачі
чи інших електричних систем освітлення чи живлення,
а також у місцях можливого контакту із такими
лініями електропередачі чи мережами живлення.
Недотримання цієї вимоги може призвести до смерті чи
серйозних травм.
Переконайтеся, що антенну систему заземлено для
захисту від стрибків напруги та власних статичних
зарядів.
У розділі 810 Національних електротехнічних
нормативів (США) указано відомості щодо належного
заземлення мачти та опори, заземлення ввідного
проводу на розрядному пристрої для антени, розміру
заземлювального проводу, розташування розрядного
пристрою для антени, підключення до заземлювальних
електродів і вимоги до заземлювального електрода.
Заземлення антени відповідно до Національних
електротехнічних нормативів (США), ANSI/NFPA 70
•• Користуйтеся адаптером обережно, не допускайте його
падіння та не піддавайте ударам. Від ударів адаптер може
пошкодитися.
•• Щоб знизити ризик займання чи ураження електричним
струмом, не торкайтеся телевізора руками. Якщо контакти
кабелю живлення вологі чи вкриті пилом, повністю
просушіть вилку чи зітріть із неї пил.
•• Батарейки
-- Зберігайте (батарейки тощо) у безпечному місці,
недоступному для дітей.
-- Не закорочуйте, не розбирайте батарейки та не
піддавайте їх надмірному нагріванню. Не утилізуйте
батарейки шляхом спалювання. Не піддавайте
батарейки надмірному нагріванню.
•• Перенесення
-- Перед перенесенням пристрою переконайтеся, що
він вимкнутий і відключений від мережі, а всі кабелі
від'єднані. Для перенесення великих телевізорів може
знадобитися 2 людей. Не тисніть на передню панель
телевізора та не навантажуйте її. Інакше це може
призвести до пошкодження пристрою, займання чи
травми.
•• Тримайте вологопоглинальний пакувальний матеріал і
вінілове пакування у місці, недоступному для дітей.
•• Не піддавайте пристрій ударам і не допускайте
потрапляння у нього сторонніх предметів. Не допускайте
падіння на екран будь-яких предметів.
•• Не натискайте сильно на панель рукою чи гострим
предметом (цвяхом, олівцем або ручкою). Не дряпайте
панель. Це може призвести до пошкодження екрана.
•• Чищення
-- Перед чищенням відключіть кабель живлення. Потім
обережно протріть пристрій м'якою/сухою тканиною.
Не розпилюйте воду чи інші рідини безпосередньо на
телевізор. У жодному разі не використовуйте засоби
для чищення скла, освіжувачі повітря, засоби від
комах, змащувальні речовини, віск (для автомобілів,
промисловий), абразивні засоби для чищення,
розчинники, бензол, спирт та інші засоби, які можуть
пошкодити виріб і його панель. Це може призвести
до ураження електричним струмом або пошкодження
пристрою.
УКРАЇНСЬКА
•• Заземлення (Окрім пристроїв без заземлення.)
-- Телевізор із заземленою вилкою із трьома контактами
слід підключати до заземленої розетки із трьома
контактами. Для запобігання можливого ураження
електричним струмом переконайтеся, що підключено
провід заземлення.
•• Не торкайтеся пристрою чи антени під час грози. Це може
призвести до ураження електричним струмом.
•• Переконайтеся, що кабель живлення щільно вставлено
у телевізор і настінну розетку. Недотримання цієї вимоги
може призвести до пошкодження вилки та розетки, а в
деяких випадках — і до займання.
•• Не вставляйте у пристрій металеві чи займисті предмети.
Якщо у пристрій потрапив сторонній предмет, відключіть
кабель живлення та зверніться до сервісного центру.
•• Не торкайтеся вільного кінця підключеного кабелю
живлення. Можливе ураження електричним струмом.
•• У будь-якому з указаних нижче випадків негайно
відключіть пристрій від живлення та зверніться до
сервісного центру.
-- Виріб було пошкоджено.
-- У разі потрапляння у пристрій (наприклад адаптер
змінного струму, кабель живлення чи телевізор) води чи
інших речовин.
-- У разі появи запаху диму чи інших запахів від телевізора
-- Під час грози або якщо пристрій не планується
використовувати тривалий час.
Навіть якщо телевізор вимкнуто за допомогою пульта
ДК чи кнопки, він усе одно залишається підключеним до
джерела живлення, доки не від'єднано кабель живлення.
•• Не використовуйте біля телевізора високовольтне
електрообладнання (наприклад електромухобійку).
Нехтування цією вимогою може призвести до
несправності.
•• Не намагайтеся будь-яким способом модифікувати цей
пристрій без письмового дозволу компанії LG Electronics.
Можливе випадкове займання чи ураження електричним
струмом. Зверніться до місцевого сервісного центру для
обслуговування чи ремонту. Несанкціонована модифікація
може позбавити користувача права на використання
цього пристрою.
•• Використовуйте лише додаткові пристрої / аксесуари,
схвалені компанією LG Electronics. Недотримання
цієї вимоги може призвести до займання, ураження
електричним струмом, неправильної роботи чи
пошкодження пристрою.
•• Не розбирайте адаптер змінного струму чи кабель
живлення. Це може стати причиною пожежі чи ураження
електричним струмом.
3
Підготовка
УКРАЇНСЬКА
•• Якщо вперше ввімкнути телевізор після доставки із
заводу, ініціалізація може тривати кілька хвилин.
•• Зображення може дещо відрізнятися від реального
вигляду вашого телевізора.
•• Екранне меню телевізора може дещо відрізнятися від
зображеного у цьому посібнику.
•• Доступні меню та параметри можуть відрізнятись залежно
від використовуваного джерела вхідного сигналу та
моделі пристрою.
•• У майбутньому до цього телевізора можуть бути додані
нові функції.
•• Доступ до пристрою та розетки повинен залишатися
вільним. У певних пристроїв немає кнопки ввімк./вимк. Їх
вимикають за допомогою від'єднання кабелю живлення.
•• Комплектація виробу може дещо відрізнятися залежно
від моделі.
•• Технічні характеристики пристрою чи вміст цього
посібника може бути змінено без попереднього
сповіщення задля покращення функцій пристрою.
•• Інтегрований модуль HDMI кабелі та USB з підтримкою
товщини приладів 10 мм, з можливістю підключення до 18
мм, а також для підключення до комп'ютера. Якщо USBкабель або USB-пристрій неможливо вставити в USBроз’єм телевізора, скористайтеся кабелем-подовжувачем,
який підтримує роз’єм
.
B
B
A
A
* A<
= 10 мм
* B<
= 18 мм
•• Використовуйте сертифікований кабель із логотипом
HDMI.
•• Нехтування цією вимогою може призвести до помилок
з’єднання або може не відображатися зображення.
(Рекомендовані типи кабелів HDMI)
-- Надшвидкісний кабель HDMI®/TM (3 м або коротший)
4
Приладдя, яке не входить у
комплект
Приладдя, яке не входить у комплект, може бути змінено або
вдосконалено без повідомлення. Щоб придбати це приладдя,
зверніться до дилера. Це приладдя сумісне лише з певними
моделями.
Назву моделі або дизайн може бути змінено через
покращення продукту та його функцій, або через зміну
політики компанії-виробника.
Пульт ДК Magic
AN-MR19BA
Перевірте у технічних характеристиках безпроводового
модуля, чи підтримує ваша модель телевізора Bluetooth,
щоб дізнатися, чи можна його використовувати із пультом ДК
Magic.
Настінний кронштейн
Використовуйте тільки гвинти та настінні кронштейни
стандарту VESA. Стандартні розміри наборів для настінного
кріплення описано в таблиці нижче.
A
B
VESA (A x B) (мм)
Стандартний гвинт
Кількість гвинтів
Настінний
кронштейн
Модель
VESA (A x B) (мм)
Стандартний гвинт
Кількість гвинтів
Настінний
кронштейн
55SM80*
55SM82*
55SM85*
55SM86*
55SM90*
300 x 300
M6
4
OLW480B
MSW240
OLW480B
LSW640B
Перш ніж піднімати чи переносити телевізор, незалежно
від його типу чи розміру, прочитайте подані нижче вказівки;
викладена далі інформація дозволить попередити
пошкодження телевізора чи появу подряпин, а також дасть
змогу безпечно транспортувати пристрій.
•• Транспортувати телевізор найкраще в коробці або
пакувальних матеріалах, у яких телевізор доставлено.
•• Перш ніж переносити чи піднімати телевізор, від’єднайте
кабель живлення та всі інші кабелі.
•• Тримайте телевізор екраном від себе, щоб не пошкодити
його.
УКРАЇНСЬКА
Модель
49SM80*
49SM82*
49SM85*
49SM86*
49SM90*
200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
65SM82*
65SM85*
65SM86*
65SM90*
55/65SM98*
300 x 300
M6
4
Піднімання та перенесення
телевізора
•• Міцно тримайте телевізор за корпус вгорі та знизу. У
жодному разі не тримайте пристрій за прозору частину,
динамік чи сітку динаміка.
75SM86*
75/86SM90*
600 x 400
M8
4
•• Щоб перенести великий телевізор, потрібно щонайменше
2 людини.
•• Переносячи телевізор у руках, тримайте його так, як
показано на малюнку нижче.
•• Переносьте телевізор обережно, без різких струсів і
сильних вібрацій.
•• Коли переносите телевізор, тримайте його вертикально,
ніколи не перевертайте на бік і не нахиляйте праворуч чи
ліворуч.
•• Не допускайте прикладання надмірних зусиль на
згинання рамки корпусу, оскільки це може спричинити
пошкодження екрана.
•• Розпаковуючи та пересуваючи телевізор, будьте обережні,
щоб не пошкодити кнопки, які виступають.
5
•• Не торкайтеся екрана, оскільки таким чином його
можна пошкодити.
•• Під’єднуючи підставку до телевізора, покладіть
телевізор екраном донизу на стіл із м’якою
поверхнею або рівну поверхню, щоб захистити
екран від подряпин.
УКРАЇНСЬКА
Встановлення на столі
1 Підніміть телевізор і поставте його вертикально на столі.
• Для належної вентиляції відстань від монітора до стіни
має становити не менше 10 см.
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
(Залежно від моделі)
2 Під’єднайте кабель живлення до розетки.
•• Не застосовуйте сторонні речовини (мастила,
змазки тощо) до гвинтів, збираючи виріб. (Інакше
можна пошкодити виріб.)
•• У разі встановлення телевізора на підставку
потрібно вжити відповідних заходів, щоб він не
впав. Інакше виріб може перевернутися, що може
призвести до травм.
•• Не використовуйте неліцензійне приладдя для
забезпечення безпеки та для продовження терміну
використання виробу.
•• На будь-які пошкодження або травми, які виникли
внаслідок використання неліцензійних компонентів,
гарантія не поширюється.
•• Переконайтеся, що гвинти правильно вставлено
та надійно затягнуто. (Якщо гвинти затягнути
недостатньо сильно, телевізор може нахилитися
вперед після встановлення.) Не застосовуйте
надмірну силу і не перетягуйте гвинти, щоб не
пошкодити їх.
6
Кріплення телевізора на стіні
(Залежно від моделі)
1 Надійно вкрутіть гвинти з кільцями або звичайні шурупи з
кронштейнами позаду телевізора.
• Якщо в отвори для гвинтів із кільцями вкручено інші
гвинти, викрутіть їх.
2 Прикріпіть кронштейни до стіни за допомогою шурупів.
Кронштейни мають бути розташовані на стіні приблизно
навпроти гвинтів із кільцями на задній панелі телевізора.
3 За допомогою міцного шнура прив’яжіть гвинти з
кільцями до кронштейнів на стіні. Шнур має натягуватися
горизонтально, перпендикулярно до стіни.
•• Ставте телевізор тільки на стійку та міцну підставку або
шафку, яка витримає вагу телевізора.
•• Кронштейни, шурупи та шнури для кріплень не входять
до комплекту поставки з ТВ. Якщо ви хочете придбати ці
аксесуари, зверніться до локальних постачальників.
Кріплення на стіні
10 см
10 см
УКРАЇНСЬКА
Обережно прикріпіть настінний кронштейн, що продається
окремо, до задньої панелі телевізора, після чого надійно
закріпіть його на міцній стіні, перпендикулярно до підлоги. З
питань кріплення телевізора до інших будівельних матеріалів
зверніться до кваліфікованого майстра. Компанія LG радить
залучати до встановлення телевізора на стіні кваліфікованого
спеціаліста. Рекомендуємо використовувати кронштейн
настінного кріплення LG. Кронштейн настінного кріплення
LG дозволяє легко під’єднувати кабелі та пересувати виріб.
Якщо ви не використовуєте кронштейн настінного кріплення
LG, використовуйте кронштейн, який надійно кріпить пристрій
до стіни, забезпечуючи достатньо простору для під’єднання
до зовнішніх пристроїв. Спершу під’єднайте усі кабелі, а тоді
встановлюйте кронштейн настінного кріплення.
м
10 с
10 см
10 см
(Залежно від моделі)
•• Перш ніж встановлювати телевізор на стіну,
зніміть із нього підставку, виконуючи кроки з її
встановлення у зворотному порядку.
•• Додаткові відомості щодо гвинтів і кронштейна
для настінного кріплення див. у розділі "Додаткові
компоненти, що купуються окремо".
•• Щоб прикріпити виріб до стіни, під’єднайте до
його задньої панелі стандартний кронштейн VESA
(продається окремо). Щоб телевізор не впав,
надійно закріпіть настінний кронштейн (продається
окремо).
•• Під час кріплення телевізора на стіні
переконайтеся, що кабель живлення та сигнальний
кабель не повисли на задній панелі телевізора.
•• Не встановлюйте виріб на стіні у місці, де на нього
може потрапити жир та жирові випари. Вони
можуть пошкодити виріб і спричинити падіння.
(Залежно від моделі)
•• Не використовуйте гострі предмети для
від’єднання кришки для кабелів. Інакше можна
пошкодити кабель або корпус виробу. Це також
може призвести до травмування користувача.
(Залежно від моделі)
•• У випадку встановлення пристрою на кронштейн
настінного кріплення рекомендовано за допомогою
стрічки заклеїти отвір для підставки на пристрої, щоб
запобігти потраплянню в нього пилу і комах. (Залежно від
моделі)
Отвір для підставки
7
Підключення
До телевізора можна під’єднувати різні зовнішні пристрої;
щоб вибрати зовнішній пристрій, слід змінити режим вхідного
сигналу. Детальніше про під’єднання зовнішнього пристрою
читайте в інструкції з використання кожного пристрою.
УКРАЇНСЬКА
Антена/кабель
За допомогою кабелю для передачі радіочастотного сигналу
під’єднайте телевізор до настінного гнізда для антени (75 Ω).
•• Для під’єднання двох і більше телевізорів використовуйте
розгалужувач сигналу.
•• Якщо зображення низької якості, для його покращення
встановіть підсилювач сигналу.
•• Якщо під’єднано антену і якість зображення погана,
спрямуйте її в сторону з належним прийомом сигналу.
•• Кабель антени і перетворювач сигналу не додаються.
•• У тих місцях, в яких не підтримується мовлення ULTRA
HD, телевізор не може отримувати напряму сигнал ULTRA
HD.
Супутникова антена
Під’єднайте телевізор до гнізда супутникової антени
за допомогою кабелю для передачі супутникового
радіочастотного сигналу (75 Ω). (Залежно від моделі)
Модуль CI
Дає змогу переглядати закодовані (платні) канали у режимі
цифрового мовлення. (Залежно від моделі)
•• Модуль стандартного інтерфейсу має бути встановлено
у гнізді для карт PCMCIA у правильному напрямку.
Якщо модуль не встановлено належним чином, це може
призвести до пошкодження телевізора чи гнізда для карт
PCMCIA.
•• Якщо після підключення CI+ CAM телевізор не відображає
ні відео, ні аудіо, слід звернутися до оператора послуг
наземного/кабельного/ супутникового мовлення.
8
Інші з’єднання
Використовуються для підключення телевізора до зовнішніх
пристроїв. Для кращої якості зображення і звуку з’єднуйте
зовнішній пристрій і телевізор за допомогою кабелю HDMI.
Окремий кабель не надається.
HDMI
•• Під час підключення кабелю HDMI цей пристрій та
зовнішні пристрої повинні бути вимкнуті та від’єднані від
живлення.
•• Підтримуваний аудіоформат HDMI (Залежно від моделі):
DTS (44,1 кГц / 48 кГц / 88,2 кГц / 96 кГц),
DTS HD (44,1 кГц / 48 кГц / 88,2 кГц / 96 кГц / 176,4 кГц /
192 кГц),
True HD (48 кГц),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц),
PCM (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц / 96 кГц / 192 кГц)
••
→ ( ) → [Зображення] → [Додаткові
налаштування] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
-- Ввімк.: Підтримка роздільної здатності 4K @ 50/60 Гц
(4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Вимк.: Підтримка роздільної здатності 4K @ 50/60 Гц 8
біти (4:2:0)
Якщо пристрій, підключений до порту Вхід, також
підтримує ULTRA HD Deep Colour, зображення може
бути чіткіше. Але якщо пристрій його не підтримує, він
може працювати неправильно. У такому разі вимкніть
параметр [HDMI ULTRA HD Deep Colour] у налаштуваннях
телевізора.
USB
Деякі USB-концентратори можуть не працювати. Якщо USBпристрій, підключений за допомогою USB-концентратора, не
виявлено, підключіть його безпосередньо до роз’єму USB на
телевізорі.
Зовнішні пристрої
Доступні такі зовнішні пристрої: Програвач Blu-ray, HDприймачі, DVD-програвачі, відеомагнітофони, аудіосистеми,
пристрої зберігання даних USB, ПК, ігрові приставки та інші
зовнішні пристрої.
Функціями телевізора можна керувати за допомогою кнопки.
УКРАЇНСЬКА
•• Спосіб під’єднання зовнішнього пристрою може бути
дещо іншим залежно від моделі.
•• Під’єднувати зовнішні пристрої до телевізора можна не
зважаючи на порядок роз’ємів телевізора.
•• Під час записування телепередачі за допомогою
пристрою записування Blu-ray/DVD або відеомагнітофона
переконайтеся, що вхідний кабель телевізійного сигналу
підключено до телевізора через пристрій записування
DVD або відеомагнітофон. Детальніше про запис читайте
в посібнику користувача під’єднаного пристрою.
•• Інструкції з експлуатації читайте в посібнику користувача
зовнішнього пристрою.
•• Під’єднуючи ігровий пристрій до телевізора,
використовуйте кабель, який додається в комплекті з
ігровим пристроєм.
•• У режимі комп’ютера можуть спостерігатися шуми,
що пов’язано з налаштуванням роздільної здатності,
вертикальної частоти, контрастності чи яскравості.
У такому разі виберіть для сигналу комп’ютера іншу
роздільну здатність, змініть частоту оновлення або
відрегулюйте яскравість і контрастність у меню
[ЗОБРАЖЕННЯ], щоб зображення стало чітким.
•• У режимі комп’ютера деякі налаштування роздільної
здатності можуть не спрацьовувати належним чином
залежно від відеокарти.
•• Якщо на ПК відтворюється вміст ULTRA HD, залежно
від ефективності ПК зображення або звук може
перериватися. (Залежно від моделі)
•• У разі підключення через дротову мережу LAN
рекомендовано використовувати кабель CAT 7. (Лише за
наявності роз'єму .)
Використання кнопки
Базові функції
Увімкнення живлення (натисніть)
Вимкнення живлення1 (натисніть і утримуйте)
Керування меню (натисніть2)
Вибір меню (натисніть і утримуйте3)
1 Усі відкриті програми закриються, а запис, що відбувається,
зупиниться. (Залежно від країни)
2 Коротко натисніть кнопку, коли телевізор увімкнено, щоб
переходити пунктами меню.
3 Цю функцію можна використовувати для доступу до
елементів керування меню.
Налаштування меню
Коли телевізор увімкнено, один раз натисніть кнопку .
Параметри меню можна регулювати за допомогою кнопки.
Вимкнення живлення телевізора.
Зміна джерела вхідного сигналу.
Регулювання рівня гучності.
Перегляд збережених каналів чи програм.
9
Використання пульта ДК
Magic
УКРАЇНСЬКА
(Залежно від моделі)
У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного
керування. Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте
телевізор належним чином.
За появи повідомлення “[Низький заряд батареї пульта ДК
Magic. Замініть батарею.]” необхідно замінити батареї.
Для заміни батарей відкрийте кришку відсіку для батарей,
замініть батареї (1,5 В AA), вставляючи їх з урахуванням
полярності (позначки та всередині відсіку) і закрийте
кришку відсіку. Натискаючи кнопки, спрямовуйте пульт
дистанційного керування на сенсор дистанційного керування
на телевізорі. Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у
зворотному порядку.
1
1
1
1
1
(Наявність окремих кнопок і послуг залежить від моделі та
регіону.)
10
Щоб скористатися кнопкою, натисніть і утримуйте її
впродовж понад 1 секунди.
(ЖИВЛЕННЯ) Увімкнення та вимкнення живлення
телевізора.
/
Приставку можна вмикати або вимикати, додавши
її до універсального пульта дистанційного керування
телевізора.
Кнопки з цифрами Введення цифр.
**
Перехід до меню [Коротка довідка].
(ТИРЕ) Ввід між цифрами, наприклад 2–1 і 2–2.
/
Доступ до списку збережених програм.
(ДОДАТКОВІ ДІЇ) Відображення додаткових функцій
дистанційного керування.
**
Редагування меню ШВИДКИЙ ДОСТУП.
-- ШВИДКИЙ ДОСТУП — це функція, що дає змогу
переходити до певної програми чи телетрансляції за
допомогою натискання та утримування відповідних кнопок
із цифрами.
**
Буде увімкнено функцію аудіоопису.
Регулювання рівня гучності.
(БЕЗ ЗВУКУ) Повне вимкнення звуку.
**
(БЕЗ ЗВУКУ) Перехід до меню [Доступність].
Перегляд збережених каналів чи програм.
**
(Розпізнавання голосу) Для використання функції
розпізнавання голосу потрібне підключення до мережі.
Після відображення на екрані телевізора панелі індикації
голосу натисніть та утримуйте кнопку та голосно провомте
команду.
(HOME) Доступ до основного меню.
**
(HOME) Відображення історії попередніх сеансів.
(Швидкі налаштування) Доступ до швидких
налаштувань.
**
(Швидкі налаштуванняs) Відображення меню [Усі
налаштування].
Коліщатко (OK) Щоб вибрати потрібне меню, натисніть
кнопку по центру. За допомогою можна перемикати
телепередачі.
(вгору/ вниз/вліво/вправо) Для прокручування
меню натискайте кнопки вгору, вниз, вліво або вправо. Якщо
натиснути кнопку
під час роботи із вказівником,
вказівник зникне з екрана, і пульт ДК Magic працюватиме як
звичайний пульт. Щоб знову відобразити вказівник на екрані,
струсніть пультом ДК Magic вліво-вправо.
/
Повернення до попереднього рівня.
**
**
/
Видалення екранних меню і повернення до
останнього перегляду.
/
Виклик довідника програм.
1 Кнопки потокових послуг Підключення до послуги
потокового відео.
(ВХІД) Зміна джерела вхідного сигналу.
**
(ВХІД) Перехід до меню [Панель керування домом].
Відображення головного меню приставки.
-- Коли приставка не використовується для перегляду:
відображається екран приставки.
,
,
,
Доступ до певних функцій у деяких
меню.
**
Запуск функції записування.
, (Кнопки керування) Управління мультимедійним
вмістом.
Реєстрація пульта ДК Magic
Посібник користувача
Реєстрація пульта ДК Magic
Додаткові відомості про телевізор див. у вбудованому
ПОСІБНИКУ КОРИСТУВАЧА. (Залежно від моделі)
Щоб користуватися пультом дистанційного керування Magic,
спочатку з’єднайте його в пару з телевізором.
Скасування реєстрації пульта ДК Magic
Щоб скасувати з’єднання пульта дистанційного керування
Magic із телевізором, одночасно натисніть та утримуйте
кнопки /
та (HOME) протягом п’яти секунд.
* Якщо натиснути й утримувати кнопку
/
, дію буде
скасовано, і пульт дистанційного керування Magic буде
одразу перереєстровано.
•• Не використовуйте одночасно нові та старі батареї.
Це може призвести до їх перегрівання і витікання із
них електроліту.
•• Недотримання правильної полярності може
призвести до вибуху батареї чи витоку електроліту
з батареї, що своєю чергою призведе до займання,
травмування користувача або забруднення
навколишнього середовища.
•• У цьому пристрої використовуються батарейки.
У вашій країні можуть діяти нормативні правила,
що регулюють утилізацію батарейок належним
чином для захисту навколишнього середовища.
Для отримання відомостей щодо утилізації та
перероблення зверніться до місцевого органу
влади.
•• Не піддавайте батарейки дії джерел надлишкового
тепла, наприклад сонця, вогню тощо.
Усунення несправностей
Не вдається керувати телевізором за допомогою пульта
дистанційного керування.
УКРАЇНСЬКА
1 Вставте батареї у пульт дистанційного керування Magic та
ввімкніть телевізор.
2 Спрямуйте пульт дистанційного керування Magic на
телевізор і натисніть на ньому
Коліщатко (OK).
* Якщо телевізору не вдасться зареєструвати пульт
дистанційного керування Magic, повторіть спробу після
вимкнення та увімкнення телевізора.
•• Щоб відкрити ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА, виберіть
→ ( ) → [Загальні] → [Відомості про телевізор] →
[Посібник користувача]
•• Перевірте сенсор пульта дистанційного керування на
виробі та спробуйте ще раз.
•• Усуньте будь-які перешкоди між пультом дистанційного
керування та телевізором.
•• Перевірте ресурс батарей та їх належне розташування (
до , до ).
Немає зображення та звуку.
•• Перевірте, чи виріб увімкнено.
•• Перевірте під’єднання кабелю живлення до розетки на
стіні.
•• Перевірте, чи справна розетка, під’єднавши до неї інші
пристрої.
Телевізор раптово вимикається.
•• Перевірте налаштування режиму управління живленням.
Може відбуватись збій подачі живлення.
•• Перевірте, чи не увімкнута функція автоматичного
вимкнення.
•• Якщо увімкнений телевізор не отримує сигналу, він
автоматично вимкнеться через 15 хвилин бездіяльності.
За підключення до ПК (HDMI) відображається повідомлення
“Немає сигналу”.
•• Вимкніть і увімкніть телевізор за допомогою пульта
дистанційного керування.
•• Знову під’єднайте кабель HDMI.
•• Перезавантажте комп’ютер з увімкненим телевізором.
11
Неналежне відображення
УКРАЇНСЬКА
•• Якщо виріб є холодним на дотик, після його вмикання
може спостерігатися незначне мерехтіння. Це звичне
явище, і воно не є ознакою несправності.
•• Ця панель є високотехнологічним виробом, що містить
мільйони пікселів. На екрані можна побачити маленькі
чорні точки та/або яскраві кольорові точки (червоні,
блакитні чи зелені) з концентрацією 1 частина на
мільйон. Це не є ознакою несправності виробу та
не впливає на його роботу і надійність. Таке явище
також спостерігається у виробах інших виробників і не
передбачає заміну або повернення грошей.
•• Яскравість і колір екрана можуть різнитися залежно
від вашого місцезнаходження під час перегляду (зліва/
справа/вгорі/внизу).
Це характерно для екрана.
Це явище не пов’язане з роботою виробу і не є ознакою
несправності.
•• Відображення статичного зображення упродовж
тривалого часу може призвести до залипання
зображення. Уникайте тривалого відображення на екрані
телевізора статичних зображень.
Чути шум
•• Звук потріскування: Звук потріскування, який чути під
час перегляду телепрограм або вимикання телевізора,
спричинений тепловим стисненням пластмаси через
зміну температури та вологості. Це звичайний звук для
виробів, у яких відбувається теплова деформація.
•• Електрична схема гуде/панель дзижчить: Тихий шум
виникає у схемі, яка перемикається з великою швидкістю
та пропускає струм великої сили для роботи продукту. Він
відрізняється залежно від виробу. Цей звук не впливає на
роботу та надійність виробу.
12
•• Коли чистите пристрій, слідкуйте, щоб будь-яка
рідина або сторонні предмети не потрапили
всередину щілин між верхньою, лівою чи правою
стороною панелі і напрямною панелі. (Залежно
від моделі)
•• Витисніть надлишок води чи засобу для чищення
з ганчірки.
•• Не розпилюйте воду чи засіб для чищення
безпосередньо на екран телевізора.
•• Розпиліть достатню кількість води чи засобу для
чищення на суху ганчірку, щоб витерти екран.
Технічні характеристики
(Залежно від країни)
Характеристики мовлення
DVB-S/S21
Покриття каналів
(Діапазон)
Максимальна кількість
каналів, які можна
зберегти
950 – 2150 МГц
Аналогове телебачення
(Залежно від країни)
DVB-S/S2
DVB-T/T2
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I
SECAM L
DVB-C1
DVB-T/T21
46 – 890 МГц
VHF III : 174 – 230 МГц
UHF IV : 470 – 606 МГц
UHF V : 606 – 862 МГц
Діапазон S II : 230 – 300 МГц
Діапазон S III : 300 – 470 МГц
6000
УКРАЇНСЬКА
Телевізійна система
Цифрове телебачення
(Залежно від країни)
46 – 862 МГц
3000
Опір зовнішньої антени
75 Ω
Модуль CI (Ш x В x Г)
100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
1 Лише для моделей із підтримкою DVB-T2/C/S2.
Бездротовий модуль(LGSBWAC92): технічні характеристики
Бездротового мережевого зв’язку (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Частотний діапазон
Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5725 МГц
5725 - 5850 МГц (Не для ЄС)
18 дБм
18 дБм
12 дБм
Bluetooth
Частотний діапазон
Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц
8 дБм
Оскільки в різних країнах використовуються різні діапазони каналів, користувач не може змінити чи налаштувати робочу
частоту. Цей виріб налаштовано відповідно до таблиці регіональних частот.
До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.
* Стандарт “IEEE 802.11ac” підтримується не у всіх країнах.
13
Умови зовнішнього середовища
УКРАЇНСЬКА
14
Робоча температура
від 0 °C до 40 °C
Робоча вологість
Менше 80 %
Температура зберігання
від -20 °C до 60 °C
Вологість зберігання
Менше 85 %
Повідомлення щодо
програмного забезпечення з
відкритим кодом
УКРАЇНСЬКА
Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL
чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому
виробі, відвідайте сторінку http://opensource.lge.com.
На додаток до вихідного коду можна завантажити усі
умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і
повідомлення про авторські права.
LG Electronics також надасть вам відкритий код на компактдиску за плату, що покриває пов’язані з цим витрати
(наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після
отримання від вас запиту за адресою opensource@lge.com.
Ця пропозиція дійсна протягом трьох років після нашої
останньої поставки цього виробу. Ця пропозиція діє для
кожного, хто одержав цю інформацію.
Ліцензії
(Тільки для моделей, що підтримують пульт Magic Remote)
15
Модель і серійний номер пристрою вказано на задній і
бічній панелях пристрою. Запишіть їх нижче на випадок,
якщо знадобиться технічне обслуговування.
Модель
Серійний номер
Короткий довідник із налаштування SMART TV
* Подані в цьому документі зображення можуть відрізнятися від дійсного вигляду вашого телевізора.
* Подані в цьому документі зображення на комп'ютері або мобільному телефоні можуть відрізнятися залежно від операційної системи.
* Положення піктограм програм на платформі може різнитися залежно від версії програмного
забезпечення.
НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ
1 Натисніть кнопку (Settings) на пульті ДК,
щоб перейти до меню налаштувань. Наведіть
фокус на піктограму
( ) [Усі налаштування]
і виберіть, натиснувши кнопку Коліщатко
(OK) на пульті дистанційного керування.
4 Коли з’єднання встановлено, відображається
повідомлення "[Підключено до Інтернету]".
Зображення
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Звук
Ім’я телевізора
Канали
Проводове підключення (Ethernet)
Не підключено
Підключення
З’єднання з мережею Wi-Fi
Підключено до Інтернету
Загальні
Підключення зовнішніх пристроїв
Функцію мобільного телебачення ввімкнуто
Безпека
( )
Усі налаштування
2 Виберіть у меню пункт [Підключення] → [Проводове підключення (Ethernet)] або [З’єднання з мережею Wi-Fi].
Зображення
Звук
Канали
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Ім’я телевізора
Проводове підключення (Ethernet)
Не підключено
Підключення
З’єднання з мережею Wi-Fi
Загальні
Підключення зовнішніх пристроїв
Безпека
Не підключено
Функцію мобільного телебачення ввімкнуто
Доступність
Налаштування пристрою HDMI
Стан з’єднання можна перевірити в меню
[Додаткові налаштування Wi-Fi].
Зображення
З’ЄДНАННЯ З МЕРЕЖЕЮ WI-FI
Підключення /
Звук
Канали
Підключення
Загальні
Додати приховану безпровідну мережу
Підключення через WPS-PBC
Безпека
Налаштування Screen Share
Налаштування пристрою HDMI
Налаштування Screen Share
Підключення за допомогою PIN-коду WPS
Додаткові налаштування Wi-Fi
Доступність
Доступність
3 Пристрій намагатиметься автоматично підключитися до наявних мереж (насамперед до кабельних).
Якщо вибрати пункт [З’єднання з мережею
Wi-Fi], буде відображено список доступних
мереж. Виберіть мережу, до якої ви бажаєте
підключитися.
Зображення
З’ЄДНАННЯ З МЕРЕЖЕЮ WI-FI
Підключення /
Звук
Канали
Підключення
Загальні
Додати приховану безпровідну мережу
Підключення через WPS-PBC
Безпека
Підключення за допомогою PIN-коду WPS
Додаткові налаштування Wi-Fi
Доступність
Для підключення до бездротових точок доступу
(маршрутизаторів), позначених символом ,
потрібно ввести ключ захисту.
www.lg.com
Усунення проблем із підключенням до мережі
1 Натисніть кнопку (Settings) на пульті
ДК, щоб перейти до меню налаштувань.
Наведіть фокус на піктограму
( ) [Усі
налаштування] і виберіть, натиснувши кнопку
Коліщатко (OK) на пульті дистанційного
керування.
Перевірте маршрутизатор або зверніться
до постачальника Інтернет-послуг.
Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми шлюзу:
( )
1 Від’єднайте кабель живлення точки доступу
(маршрутизатора) і під’єднайте через 5
секунд.
Усі налаштування
2 Ініціалізуйте (скиньте налаштування) точку
доступу (маршрутизатор).
2 Виберіть у меню пункт [Підключення] → [Проводове підключення (Ethernet)] або [З’єднання
з мережею Wi-Fi] → [Додаткові налаштування
Wi-Fi].
Зображення
Звук
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Ім’я телевізора
Канали
Проводове підключення (Ethernet)
Не підключено
Підключення
З’єднання з мережею Wi-Fi
Не підключено
Загальні
Підключення зовнішніх пристроїв
Зображення
Підключення /
Канали
 Підключення
Функцію мобільного телебачення ввімкнуто
Безпека
Налаштування Screen Share
Додати приховану безпровідну мережу
Підключення через WPS-PBC
Безпека
Підключення за допомогою PIN-коду WPS
Додаткові налаштування Wi-Fi
Налаштування пристрою HDMI
Доступність
З’ЄДНАННЯ З МЕРЕЖЕЮ WI-FI
Звук
Загальні
3 Зверніться до постачальника послуг
Інтернету або виробника точки доступу
(маршрутизатора).
Доступність
Виконайте вказівки нижче для відповідного стану
мережі.
Перевірте телевізор або точку доступу
(маршрутизатор).
Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми телевізора:
1 Перевірте стан під’єднання телевізора точки
доступу (маршрутизатора).
2 Вимкніть і увімкніть телевізор, точку доступу
(маршрутизатора).
3 У разі використання статичної IP-адреси
введіть IP-адресу безпосередньо.
4 Зверніться до постачальника послуг
Інтернету або виробника точки доступу
(маршрутизатора).
Якщо позначка "X" стоїть одразу після піктограми DNS:
1 Від’єднайте кабель живлення точки доступу
(маршрутизатора) і під’єднайте через 5
секунд.
2 Ініціалізуйте (скиньте налаштування) точку
доступу (маршрутизатор).
3 Перевірте, чи MAC-адресу телевізора/
марш- рутизатора зареєстровано в
постачальника Інтернет-послуги. (MACадресу, що відображається у правій частині
вікна стану мережі, має бути зареєстровано в
постачальника Інтернет-послуг).
4 Відвідайте веб-сайт виробника
маршрутизатора, щоб перевірити, чи
маршрутизатор використовує найновішу
версію програмного забезпечення.
З'єднання зі смартфоном за допомогою SmartShare
1 Перевірте, чи на смартфоні увімкнено модуль Wi-Fi. Для використання SmartShare обидва пристрої мають бути підключені до тієї самої мережі.
2 Встановіть/запустіть програму для надання доступу до вмісту на смартфоні (на телефонах LG це
програма LG TV Plus).
3 Увімкніть на смартфоні можливість надання доступу до файлів іншим пристроям.
4 Виберіть тип файлу для відтворення (фільм, музика або фотографія).
5 Виберіть фільм, музику або фотографію для відтворення на телевізорі.
6 Почніть відтворення мультимедійного файлу для перегляду або прослуховування за допомогою
телевізора.
Оновлення програмного забезпечення телевізора
* Якщо вперше ввімкнути телевізор після доставки із заводу, ініціалізація може тривати кілька
хвилин.
1
(Налаштування) →
[Перевірити оновлення]
(
) [Усі налаштування] →
[Загальні] → [Відомості про телевізор] →
2 У цьому меню можна перевірити версію програмного забезпечення та виконати оновлення.
Якщо ввімкнути «[Дозволити режим автоматичного оновлення]», ПЗ оновлюватиметься автоматично.
Зображення
Звук
Канали
ЗАГАЛЬНІ
Служба AI
Загальні
Безпека
Доступність
Загальні /
Версія ПЗ
Розташування
Таймери
Керування обліковим записом
Еко-режим
Відомості про телевізор
Додаткові налаштування
ВІДОМОСТІ ПРО ТЕЛЕВІЗОР
Звук
Мова
Час і дата
Підключення
Зображення
Канали

Підключення
Загальні
Безпека
Доступність
Дозволити режим автоматичного оновлення
ПЕРЕВІРИТИ ОНОВЛЕННЯ
Інформація про телевізор
Сповіщення
Посібник користувача
Коротка довідка
Якщо у вас виникають проблеми, зателефонуйте в центр обслуговування клієнтів компанії LG.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising