ESAB | LAF 631 | Instruction manual | ESAB LAF 631 User manual

ESAB LAF 631 User manual
LAF 631
Kezelési utasítás
0449 501 201 HU 20181228
Valid for: serial no. 744-xxx-xxxx
TARTALOMJEGYZÉK
1
BIZTONSÁG ................................................................................................
4
1.1
Jelmagyarázat.........................................................................................
4
1.2
Biztonsági óvintézkedések....................................................................
4
2
BEVEZETÉS ................................................................................................
8
3
MŰSZAKI ADATOK .....................................................................................
9
4
TELEPÍTÉS ..................................................................................................
11
4.1
Helyszín ...................................................................................................
11
4.2
Csatlakozások ........................................................................................
12
ÜZEMELTETÉS ...........................................................................................
14
5.1
Vezérlés ...................................................................................................
14
KARBANTARTÁS........................................................................................
15
6.1
Tisztítás ...................................................................................................
15
6.1.1
Hegesztő áramforrás ............................................................................
15
6.1.2
Kontaktor ..............................................................................................
15
5
6
7
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE .............................................................
DIAGRAM ............................................................................................................
UTASÍTÁSOK A CSATLAKOZÁS KIALAKÍTÁSÁHOZ ......................................
RENDELÉSI SZÁM..............................................................................................
16
17
19
20
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0449 501 201
© ESAB AB 2018
1 BIZTONSÁG
1
BIZTONSÁG
1.1
Jelmagyarázat
A kézikönyvben mindenütt: Veszélyre hívja fel a figyelmet! Legyen óvatos!
VESZÉLY!
Közvetlen veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okoz, ha nem kerülik el.
FIGYELMEZTETÉS!
Potenciális veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okozhat.
VIGYÁZAT!
Olyan veszélyt jelez, ami kisebb személyi sérülést eredményezhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Használat előtt olvassa el és ismerje meg a használati
útmutatót, valamint kövesse a címkéken szereplő
utasításokat, munkáltatója biztonsági előírásait és a
biztonsági adatlapokat (SDSs).
1.2
Biztonsági óvintézkedések
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
2.
3.
Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt
beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor
A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
0449 501 201
-4-
© ESAB AB 2018
1 BIZTONSÁG
4.
5.
Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ívhegesztés és vágás sérülést okozhat. Hegesztés és vágás esetén tegyen
óvintézkedéseket.
AZ ÁRAMÜTÉS – halálos lehet!
•
•
•
•
A hegesztőkészüléket a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően
telepítse és földelje.
Ne érjen puszta kézzel, illetve nedves kesztyűvel vagy ruhával az áram
alatt álló elektromos alkatrészekhez vagy elektródákhoz.
Szigetelje magát a munkadarabtól és a földtől.
Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés helye biztonságos legyen
AZ ELEKTROMOS ÉS A MÁGNESES MEZŐK (EMF) – veszélyeztethetik az
egészséget
•
•
•
A szívritmus-szabályozóval rendelkező hegesztő hegesztés előtt
konzultáljon orvosával. Az EMF és egyes szívritmus-szabályozók között
interferencia jöhet létre.
Az EMF-nek más, eddig ismeretlen egészségügyi hatásai is lehetnek.
A hegesztő az alábbi eljárások alkalmazásával minimalizálhatja az EMF
hatásainak való kitettségét:
○ Vezesse az elektródát és a munkakábeleket együtt, teste azonos
oldalán. Ha lehetséges, rögzítse ragasztószalaggal azokat. Ne
helyezkedjen a hegesztőpisztoly és a munkakábelek közé. Figyeljen
arra, hogy a hegesztőpisztoly kábele vagy a munkakábelek ne
tekeredjenek a teste köré. Tartsa a hegesztőpisztoly áramforrását és
a kábeleket olyan távol a testétől, amennyire csak lehetséges.
○ Csatlakoztassa a munkakábelt a munkadarabhoz minél közelebb a
hegesztendő felülethez.
A GŐZÖK ÉS GÁZOK – veszélyeztethetik az egészséget.
•
•
Tartsa a fejét a füsttől távol.
Alkalmazzon szellőztetést, elszívást az ívnél vagy egyszerre mindkét
megoldást, hogy eltávolítsa a füstöket és gázokat a belélegzés helyéről és
a környezetből.
AZ ÍV FÉNYE – szemsérülést és bőrégést okozhat.
•
•
0449 501 201
Védje szemét és testét. Használjon megfelelő védőpajzsot és
védőszemüveget, valamint viseljen védőruházatot.
Védje a közelben tartózkodókat megfelelő paravánnal vagy függönnyel.
-5-
© ESAB AB 2018
1 BIZTONSÁG
ZAJ – a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
Védje hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet.
MOZGÓ ALKATRÉSZEK - sérülést okozhatnak
•
•
•
Valamennyi ajtó, panel és fedőlap legyen zárva és biztonságos helyzetben.
Karbantartás és hibaelhárítás esetén kizárólag szakképzett személy
távolíthatja el a fedőlapokat. A szervizelés végeztével, a motor elindítása
előtt helyezze vissza a paneleket vagy fedőlapokat, és zárja be az ajtókat.
Az egység üzembe helyezése vagy csatlakoztatása előtt állítsa le a motort.
Kezét, haját, laza ruhadarabjait és a szerszámokat tartsa a mozgó
alkatrészektől távol.
TŰZVESZÉLY!
•
•
A szikra (a szétfröccsenő anyag) tüzet okozhat. Győződjön meg arról,
hogy nincs a közelben gyúlékony anyag.
Ne használja zárt tartályok közelében.
MEGHIBÁSODÁS – meghibásodás esetén kérje szakértő segítségét.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!
VIGYÁZAT!
A termék kizárólag ívhegesztésre szolgál.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használja a hegesztőkészüléket befagyott csövek kiolvasztására!
VIGYÁZAT!
Az A osztályú berendezés nem használható
lakókörnyezetben, ahol az áramellátás a kisfeszültségű
hálózaton keresztül biztosított. A vezetett, valamint a
sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
esetleg nehézséget okozhat az A osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvre és annak a
nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel
az elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket
hasznos élettartamuk leteltével újrahasznosító
létesítményben kell elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
0449 501 201
-6-
© ESAB AB 2018
1 BIZTONSÁG
Az ESAB-nál hegesztési tartozékok és személyi védőfelszerelések széles választéka
kapható. Rendeléssel kapcsolatos információkért forduljon a helyi ESAB
forgalmazóhoz, vagy látogasson el weboldalunkra.
0449 501 201
-7-
© ESAB AB 2018
2 BEVEZETÉS
2
BEVEZETÉS
A LAF 631 3 fázisú távvezérlésű hegesztő áramforrást nagy termelékenységű, gépesített,
védőgázas fogyóelektródás ívhegesztéshez (MIG/MAG) és fedettívű hegesztéshez (SAW)
tervezték.
A hegesztő áramforrás hűtőventilátorral, valamint túlmelegedés elleni hővédelemmel
rendelkezik. Ha a hővédelem működésbe lép, az elülső panelen lévő sárga lámpa
automatikusan világítani kezd. A visszaállítás automatikusan, a hőmérséklet megengedett
szintre történő csökkenésével megy végbe.
A hegesztő áramforrások és a vezérlőegység egy kétvezetékes busz segítségével
kapcsolódik egymáshoz, amely a hegesztési eljárás precíz szabályozását teszi lehetővé.
A kezelő a vezérlőegység elülső paneljén végezheti el az áramforrásra vonatkozó hegesztési
paraméterek beállítását.
Az áramforrás működését teljes mértékben ezen egység szabályozza és felügyeli. A
vezérlőegység használatával még az indítási és leállítási jellemzők is beállíthatók. Az
hegesztési műveletek közben a hegesztőáram előre beállított paramétereinek felügyelete is
lehetséges.
0449 501 201
-8-
© ESAB AB 2018
3 MŰSZAKI ADATOK
3
MŰSZAKI ADATOK
LAF 631
Hálózati csatlakozás
380/400/415 V 3~50 Hz
440 V 3~60 Hz
Primér áram Imax :
SAW
69 A
MIG
69 A
A hagyományos terhelő feszültség értékei:
SAW (működési ciklus 40 °C környezeti hőmérséklet esetén)
60%
800 A, 44 V
100%
630 A, 44 V
MIG (működési ciklus 40 °C környezeti hőmérséklet esetén)
60%
800 A, 44 V
100%
630 A, 44 V
Beállítási tartomány:
SAW
60 A/22 V – 800 A/44 V
MIG
75 A/18 V – 800 A/44 V
Üresjárási feszültség (U0 )
56 V
Terhelés nélküli áramfelvétel
172 W
Hatékonyság max. áramerősség esetén (I2 ):
SAW
84%
MIG
84%
Teljesítménytényező max. áramerősség esetén (I2 ):
SAW
0,91
MIG
0,91
Észlelhető teljesítmény max. áramerősség
esetén (I2 )
46,4 kVA
Aktív teljesítmény max. áramerősség
esetén (I2 )
42 kW
Ssc min (MVA)
5,6 MVA
Üzemi hőmérséklet
-10 °C és +40 °C között
Folyamatos hangnyomás terhelés nélküli
állapotban
<70 dB (A)
Tömeg (szállítási módban)
260 kg
Méretek H × Sz × M
652 × 483 × 800 mm
652 × 483 × 916 mm (lábbal)
Szigetelési fokozat (transzformátor)
H
A készülékház érintésvédelmi osztálya
IP 23
Alkalmazási osztály
Korlátozott használat
0449 501 201
A. osztály
-9-
© ESAB AB 2018
3 MŰSZAKI ADATOK
A készülékház érintésvédelmi osztálya
Az IP kód a készülékház érintésvédelmi osztályát jelöli, vagyis a szilárd testek, illetve a víz
behatolása elleni védelem mértékét.
Az IP23 jelű berendezés beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
Alkalmazási osztály
A
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrást fokozottan veszélyes környezetben történő
használatra tervezték.
0449 501 201
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 TELEPÍTÉS
4
TELEPÍTÉS
A telepítést szakembernek kell végeznie.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos hálózatra vonatkozó követelmények
E berendezés megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak azzal, hogy a zárlati áram
meghaladja vagy azonos az Sscmin értékkel a felhasználó igénybevételi pontja és a
nyilvános hálózat közötti csatlakozási ponton. A berendezés telepítője vagy
használója felelős azért, hogy – szükség esetén a hálózat üzemeltetőjével való
konzultáció révén is – biztosítsa, hogy a berendezést a fentiek szerint csak
Sscmin-nél nagyobb vagy azzal azonos zárlati árammal jellemezhető hálózathoz
csatlakoztassák. Tekintse meg a műszaki adatokat a MŰSZAKI ADATOK c.
fejezetben.
4.1
Helyszín
FIGYELMEZTETÉS!
Rögzítse a berendezést, különösen,
ha a talaj egyenetlen, vagy lejtős.
•
Helyezze fel a mellékelt támasztékokat. A hegesztő áramforrás elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a hűtőlevegő bemeneti és kimeneti nyílásai szabadon maradjanak.
Emelési utasítások
0449 501 201
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 TELEPÍTÉS
4.2
•
•
Csatlakozások
A hegesztő áramforrás szállításkor 400 V-ra van
csatlakoztatva. Más tápfeszültség használatához
állítsa be a kívánt tápfeszültséget a fő
transzformátoron és a vezérlő transzformátoron az
„UTASÍTÁSOK A CSATLAKOZÁS
KIALAKÍTÁSÁHOZ” fejezetben ismertetett, a
csatlakozás kialakítására vonatkozó utasításoknak
megfelelően.
Győződjön meg arról, hogy megfelelő
keresztmetszetű hálózati kábelt használ, majd
lássa el a kábelt egy, az érvényben lévő helyi
szabályozásoknak megfelelő biztosítékkal (lásd a
„Hálózati csatlakozás” c. résznél található
táblázatot).
•
•
•
•
•
•
Csatlakoztassa a földkábelt a
szimbólummal
jelölt csavarhoz.
Csatlakoztassa a hálózati kábelt az L1, L2 és L3
gyorscsatlakozókhoz.
Szorítsa meg a hegesztő áramforrás hátsó oldalán
található kábeltartót.
Csatlakoztassa a hegesztő áramforrást és a
vezérlőegységet összekötő vezérlőkábelt a
hegesztő áramforrás elülső részén található 28
pólusú csatlakozóhoz (1).
Csatlakoztassa az ívfeszültség mérésére szolgáló 1 pólusú mérőkábelt (2) a
testkábelhez/hegesztőfejhez.
Csatlakoztasson egy megfelelő hegesztő- és testkábelt a + és − jelzéssel ellátott
érintkezősínekhez. A sínek a hegesztő áramforrás elülső részén található fedél (3)
alatt helyezkednek el.
Hálózati csatlakozás
Ajánlott biztosítékméret és minimális kábelkeresztmetszet
Hálózati feszültség
380 V ±10%, 3~50 Hz
Kábel-keresztmetszeti értékek
4 × 16 mm2
Primér áram Imax
69 A
Fázisáram I1eff
55 A
Biztosíték, lassú (túláramvédelem)
63 A
C MCB típus
63 A
Hálózati feszültség
400 V ±10%, 3~50 Hz
Kábel-keresztmetszeti értékek
4 × 16 mm2
Primér áram Imax
67 A
Fázisáram I1eff
54 A
Biztosíték, lassú (túláramvédelem)
63 A
C MCB típus
63 A
Hálózati feszültség
415 V ±10%, 3~50 Hz
0449 501 201
- 12 -
© ESAB AB 2018
4 TELEPÍTÉS
Ajánlott biztosítékméret és minimális kábelkeresztmetszet
Kábel-keresztmetszeti értékek
4 × 16 mm2
Primér áram Imax
66 A
Fázisáram I1eff
52 A
Biztosíték, lassú (túláramvédelem)
63 A
C MCB típus
63 A
Hálózati feszültség
440 V ±10%, 3~60 Hz
Kábel-keresztmetszeti értékek
4 × 16 mm2
Primér áram Imax
66 A
Fázisáram I1eff
52 A
Biztosíték, lassú (túláramvédelem)
63 A
C MCB típus
63 A
MEGJEGYZÉS!
A fentiekben bemutatott kábel-keresztmetszeti értékek és biztosítékméretek
megfelelnek a svéd előírásoknak. Egyéb régiók esetén a műveletre alkalmas,
valamint a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelő tápkábeleket kell alkalmazni.
0449 501 201
- 13 -
© ESAB AB 2018
5 ÜZEMELTETÉS
5
ÜZEMELTETÉS
A készülék kezelésére vonatkozó általános biztonsági szabályok e kézikönyv
"BIZTONSÁG" c. fejezetében találhatók. A berendezés használata előtt tanulmányozza
alaposan!
MEGJEGYZÉS!
Soha ne használja a hegesztő áramforrást, ha az oldalsó lemezek nincsenek a
helyükön.
MEGJEGYZÉS!
A PEI vezérlőegység használatához a hegesztő áramforrást analóg módra kell
állítani.
5.1
Vezérlés
Az elülső panelen a következők találhatók:
1.
2.
Főáramköri megszakító a hálózati
feszültség, valamint a hegesztő
áramforrásban található ventilátor be- és
kikapcsolásához.
• „1” pozíció: Be
• „0” pozíció: Ki
•
A (fehér színű) jelzőlámpa a
főkapcsoló bekapcsolásakor
világítani kezd.
3.
Túlhevülést jelző (sárga színű) jelzőlámpa
• A jelzőlámpa világítani kezd, amikor
a hegesztő áramforrás túl magas
hőmérséklete miatt működésbe lép
a hővédelem.
• A jelzőlámpa kialszik, amikor a
hegesztő áramforrás hőmérséklete
a megengedett szintre csökken.
4.
Nyomógomb az FU2 automatikus
biztosíték 42 V-os tápfeszültségre történő
visszaállításához.
5.
Nyomógombok az FU3 automatikus
biztosíték 230 V-os tápfeszültségre
történő visszaállításához.
0449 501 201
- 14 -
© ESAB AB 2018
6 KARBANTARTÁS
6
KARBANTARTÁS
VIGYÁZAT!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszűnik, ha a vevő a garanciális
időszak alatt megkísérli, hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki.
6.1
Tisztítás
6.1.1
Hegesztő áramforrás
FIGYELMEZTETÉS!
Az elzáródott légbemenetek vagy - kimenetek az áramforrás túlhevüléséhez
vezetnek.
•
Szükség szerint tisztítsa meg az áramforrást.
Erre a célra száraz sűrített levegő ajánlott.
6.1.2
Kontaktor
FIGYELMEZTETÉS!
A kontaktort kizárólag akkor tisztítsa sűrített levegővel, ha előtte teljesen szétszerelte.
MEGJEGYZÉS!
A kontaktor megbízható működésének biztosítása érdekében tartsa tisztán a
mágneses részeket.
Amennyiben a kontaktor tisztítása szükséges, mindenképpen szerelje szét, és külön
tisztítsa meg az egyes részeket.
Ehelyett ki is cserélheti a kontaktort.
0449 501 201
- 15 -
© ESAB AB 2018
7 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
7
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
VIGYÁZAT!
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB szerviztechnikus
végezhet. Csak eredeti ESAB cserealkatrészeket használjon.
A LAF 631 kialakítása és tesztelése az EN 60974-1 és EN 60974-10 nemzetközi és
európai szabványnak megfelelően történt. A szervizelést vagy javítást végző
szervizcsapat feladata annak ellenőrzése, hogy a termék továbbra is megfeleljen az
említett szabványnak.
Pót- és kopó alkatrészek a legközelebbi ESAB forgalmazótól rendelhetőek. Lásd: esab.com.
Rendeléskor adja meg a termék típusát, sorozatszámát, megnevezését és a pótalkatrész
listának megfelelően a pótalkatrész számát. Ez lehetővé teszi a rendelés összeállítását és a
pontos szállítást.
0449 501 201
- 16 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAM
DIAGRAM
0449 501 201
- 17 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAM
0449 501 201
- 18 -
© ESAB AB 2018
UTASÍTÁSOK A CSATLAKOZÁS KIALAKÍTÁSÁHOZ
UTASÍTÁSOK A CSATLAKOZÁS KIALAKÍTÁSÁHOZ
0449 501 201
- 19 -
© ESAB AB 2018
RENDELÉSI SZÁM
RENDELÉSI SZÁM
Ordering number
Denomination
Type
0460 512 880
Welding power source LAF 631
0459 839 056
Spare parts list
Notes
LAF 631
Az alkatrészlistát külön dokumentum tartalmazza, amely letölthető az internetről:
www.esab.com
0449 501 201
- 20 -
© ESAB AB 2018
RENDELÉSI SZÁM
0449 501 201
- 21 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising