ESAB | G30 | Instruction manual | ESAB G30 Handleiding

ESAB G30 Handleiding
G30
Helm voor slijpen en
lasbranden
Lashelm van
professionele kwaliteit
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN - DOORLEZEN VÓÓR GEBRUIK
WAARSCHUWING
Zorg dat u vóór gebruik alle instructies goed hebt doorgelezen en begrepen
Lashelmen kunnen slechts een beperkte hoeveelheid warmte verdragen. Leg geen hete
elektrodehouders in de helm en leg de helm niet in de buurt van open vuur of hete
werkoppervlakken. Bekraste of beschadigde laskappen en lenzen moeten altijd worden
vervangen als ze zodanig defect, beschadigd of met spatten bedekt zijn dat het zicht wordt
belemmerd.
De gebruiker moet dagelijks op zichtbare schade controleren. Materialen die in contact
kunnen komen met de huid van de drager, kunnen bij personen met een gevoelige huid
allergische reacties veroorzaken. Oogbescherming tegen deeltjes met hoge snelheid die over
een gewone bril wordt gedragen, kan de impact doorgeven en dus een gevaar vormen voor
de drager.
Wij bevelen aan dat de helm en de laskappen 5 jaar lang gebruikt worden. De gebruiksduur
hangt af van diverse factoren, zoals gebruik, reiniging, opslag en onderhoud.
Controleer de verbruikscomponenten regelmatig en vervang ze als u vermoedt dat ze niet
meer gerepareerd kunnen worden of het zicht wordt belemmerd. Gooi producten uiteindelijk
weg als er voor essentiële componenten geen reserve-exemplaren worden aangeboden, of
als u vermoedt dat het product zodanig beschadigd is dat het niet meer kan worden
gerepareerd.
WAARSCHUWING
 Deze lashelm is niet geschikt voor laserlassen.
 Plaats deze helm nooit op een warme ondergrond.
 Deze helm biedt geen bescherming tegen explosieve apparaten of corrosieve vloeistoffen.
 Voer geen wijzigingen uit aan de lens of de helm, tenzij dit wordt gespecificeerd in deze
handleiding.
 Gebruik alleen de vervangende onderdelen die worden gespecificeerd in deze handleiding.
Door ongeoorloofde wijzigingen en het gebruik van verkeerde vervangende onderdelen komt
de garantie te vervallen en kan de gebruiker letsel oplopen.
 Dompel de helm niet onder in water.
 Gebruik geen oplosmiddelen op het filterscherm of de onderdelen van de helm.
 Opslagtemperatuur: -20 °C ~ +85 °C (-4 °F ~ +185 °F). Als de helm langere tijd niet wordt
gebruikt, moet hij worden opgeborgen op een droge, koele en donkere plek.
 Reinig het lensoppervlak regelmatig; gebruik geen sterke reinigingsmiddelen. Vervang het
vizier als het gebarsten/bekrast/ingedeukt is.
1
GEBRUIKSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING! Voordat u de lashelm gebruikt, moet u de veiligheidsinstructies goed hebben doorgelezen.
Informatiehandleiding voor de G30 beschermende lashelmen die voldoen aan paragraaf 1.4
van Bijlage II van de EC-voorschriften.
G30-helmen bieden permanent bescherming tegen UV/IR-straling en beschermen het gezicht
en de ogen ook tegen vonken die door het lasproces worden veroorzaakt.
Kijk niet met onbeschermde ogen direct naar de lasstraling wanneer de boog wordt ontstoken.
Dit kan pijnlijke inbranding van het hoornvlies veroorzaken en kan ook de lens van het oog
onherstelbaar beschadigen, wat tot staar leidt.
TOEPASSINGSGEBIED
WAARSCHUWING! Voordat u de lashelm gebruikt, moet u de veiligheidsinstructies goed hebben doorgelezen.
De G30 is een universele gezichtsbescherming voor lasbranden en slijpen. Met het kantelbare
vizier helemaal naar boven kan de gebruiker kiezen voor de bescherming van een transparant
vizier dat geschikt is voor slijpen, of voor een UV/IR-bescherming voor snijden of gaslassen,
afhankelijk van de IR-classificatie.
Met het kantelbare vizier naar beneden kan de gebruiker een IR-classificatie tot een
verduistering van 14 behalen.
Bij lassen moet de gebruiker onder het kantelbare vizier door kijken om eerst de lasdraad of
het lasmondstuk op de juiste plek te brengen, voordat de boog wordt ontstoken. Als het
hoofdvizier UV/IR geclassificeerd is, dan beschermt het filter de ogen en huid van de
gebruiker volledig tegen schadelijke straling.
De aanbevolen veilige minimale werkafstand van de boog is 500 mm.
Let op: wanneer u de hoogste en laagste verduistering bij elkaar optelt, dan is de werkelijke
verduistering een punt lager. Dus een hoofdvizier met een verduistering van 3 en een
kantelbaar vizier met een verduistering van 8 bieden een gecombineerde bescherming met
een verduistering van 10. Zie het onderstaande diagram voor aanbevolen
filterverduisteringen.
Afhankelijk van de toepassingsomstandigheden kan het naastgelegen hogere of lagere niveau worden gebruikt.
De donkere velden corresponderen met die gebieden waarvoor het betreffende lasproces niet kan worden gebruikt.
2
Inwendige stroom in Ampère
Lasproces of gerelateerde
technieken
0,5
2,5
1
Handmatig booglassen met een elektrode
Poedergevulde elektroden
Vloeistaafelektroden
MIG / Metal inert gas Argon (Ar/He)
Staalsoorten, gelegeerde staalsoorten
Koper en koperlegeringen, enz.
MIG / Metal inert gas Argon (Ar/He)
Aluminium, koper, nikkel en andere legeringen
10
5
20
15
8
40
80
30
60
9
10
125 175 225 275 350 450
100
150 200 250 300 400
500
11
10
11
10
11
12
11
12
12
13
14
12
13
14
13
14
TIG / Tungsten inert gas Argon (Ar/H₂) (Ar/He)
Alle lasbare metalen, zoals: staalsoorten,
aluminium, koper, nikkel en de legeringen van
deze metalen
MAG / Metal active gas (Ar/Co₂O₂)
(Ar/Co₂/He/H₂)
Constructiestaal, gehard staal en getemperd
staal
Cr-Ni-staal, Cr-staal en andere staallegeringen
Elektrische boog, perslucht w ordt toegevoegd
(smeltlassen) koolstofelektroden (O₂)
Maken van lasvoegen, perslucht (O₂)
Plasmasnijden (naadsnijden)
Alle lasbare metalen, zie WIG
Midden- en buitengas: Argon (Ar/H₂) (Ar/He)
Plasmasnijden (naadsnijden)
Microplasmalassen
4
Midden- en buitengas: Argon (Ar/H₂) (Ar/He)
8
9
10
10
11
12
13
10
11
11
5
6 7
1
0,5
8
9
5
2,5
10
15
10
11
30
20
12
60
40
80
13
12
13
12
14
13
14
13
14
100
150 200 250 300 400
500
125 175 225 275 350 450
VOORBEREIDING EN GEBRUIK
De G30-lashelmen van ESAB zijn volledig gemonteerd en zijn na wat kleine aanpassingen
klaar voor gebruik. Alle lashelmen zijn voorzien van een comfortabele hoofdband die op vier
manieren kan worden afgesteld:
• Drukken en verschuiven voor "hoogte op het hoofd"
• "Afstelling hellingshoek" om de hoogste en laagste stand van de helm te begrenzen
• Drukken en draaien voor "grootte van het hoofd"
• Draaien voor "afstand tot het gezicht"
3
1.
2.
3.
4.
Draaien voor "afstand tot het gezicht"
Drukken en verschuiven voor "hoogte op het hoofd"
"Afstelling hellingshoek"
Drukken en draaien voor "grootte van het hoofd"
Voordat u met werkzaamheden begint, moet u de lashelm en het passieve glas zorgvuldig
inspecteren op zichtbare krassen, scheuren en gedeukte of beschadigde oppervlakken; zelfs
als het oppervlak van beschermplaten beschadigd is, belemmert dit het zicht, wat de
bescherming beperkt. Vervang beschermplaten als ze bekrast of beschadigd zijn, of als er
veel spatten op zitten.
Lashelmen mogen niet vallen. Plaats geen zware voorwerpen of gereedschap op of in de
helm: dit kan de onderdelen beschadigen. Bij juist gebruik heeft het lasfilter gedurende zijn
levensduur geen verder onderhoud nodig.
SERVICE EN ONDERHOUD
Reinig de G30 alleen met milde zeep en water. Afdrogen met een schone katoenen doek.
Let op: het gebruik van oplosmiddelen is streng verboden omdat hierdoor het masker en de
filters beschadigd raken.
Bekraste of beschadigde laskappen moeten altijd worden vervangen.
De gebruiker moet dagelijks op zichtbare schade controleren. Kappen aan de buitenkant en
binnenkant zijn verbruiksartikelen en moeten regelmatig worden vervangen door originele en
gecertificeerde reserveonderdelen van ESAB.
GROTE VIZIER VERVANGEN
Het grote vizier aan de binnenkant is een beschermende lens en deze moet worden
vervangen als hij zodanig defect, beschadigd of met lasspatten bedekt is dat het zicht wordt
belemmerd.
Het vizier aan de binnenkant kan gemakkelijk worden verwijderd door dit vanaf de binnenkant
van de helm naar buiten te duwen.
Om de lens te plaatsen, moet de lip aan de onderkant in de bijbehorende sleuf in de helm
worden geplaatst, vervolgens plaatst u de twee grotere lippen aan de zijkant en als laatste klikt
u de lip aan de bovenkant erin.
4
De gebruiker moet er altijd voor zorgen dat het vizier goed is aangebracht, dat alle lippen op
hun plek zitten en dat er geen openingen zichtbaar zijn.
Zie onderstaande afbeelding.
1.
Bovenste lip en sleuf
KANTELBARE VIZIER AAN DE BUITENKANT VERVANGEN
Het kantelbare vizier aan de buitenkant is een beschermende lens en deze moet worden
vervangen als hij zodanig defect, beschadigd of met lasspatten bedekt is dat het zicht wordt
belemmerd.
Het kantelbare vizier aan de buitenkant wordt op zijn plaats gehouden door twee lippen die
een kwartslag moeten worden gedraaid. Om het vizier te verwijderen, opent u het kantelbare
vizier zover mogelijk en draait u de lippen zodat ze in de sleuven op het vizier zelf vallen (zie
afbeelding 2). Vervolgens kan het vizier worden verwijderd.
Om het vizier terug te plaatsen, plaatst u het in de sleuven binnenin het kantelbare vizier (zie
afbeelding 3), vervolgens plaatst u de twee lippen in de twee sleuven in het vizier en draait u
ze een kwartslag om ze vast te zetten.
5
ONDERDELENLIJST & MONTAGE
Onderdelenlijst
ARTIKEL BESCHRIJVING
1
2
2
2
2
3
3
3
4
5
6
G30 verduistering 10 (3+8-1)
G30 verduistering 11 (2+10-1)
Hoofdkap
Groot vizier aan de binnenkant G30, transparant
(163 x 54 x 2,2 mm)
Groot vizier aan de binnenkant G30, DIN 2
(163 x 54 x 2 mm)
Groot vizier aan de binnenkant G30, DIN 3
(163 x 54 x 2 mm)
Groot vizier aan de binnenkant G30, DIN 5
(163 x 54 x 2 mm)
Kantelbaar vizier aan de buitenkant G30, DIN 5
(163 x 54 x 2 mm)
Kantelbaar vizier aan de buitenkant G30, DIN 8
(163 x 54 x 2 mm)
Kantelbaar vizier aan de buitenkant G30, DIN 10
(163 x 54 x 2 mm)
Kantelbare houder G30 inclusief schroeven
Hoofdband G30
Zweetband Pro
6
ONDERDEELNR.
0700 000 430
0700 000 431
0700 000 515
0700 000 501
0700 000 502
0700 000 503
0700 000 504
0700 000 505
0700 000 506
0700 000 507
0700 000 508
0700 000 415
0700 000 414
UITLEG VAN MARKERING HELM
Voorbeeld voor uitleg van markering helm:
ESAB EN175 B CE
ESAB - aanduiding fabrikant
EN175 - nummer van de norm
B - Symbool van bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid (120 m/s)
Voorbeeld voor uitleg van markering vizier aan de binnenkant:
ESAB
1
B
CE
F
CE
Producent
Optische classificatie
Mechanische sterkte bij 120
m/sec
Markering conformiteit EC
Voorbeeld voor uitleg van markering vizier aan de buitenkant:
ESAB
1
Producent
Optische classificatie
Mechanische sterkte bij 45
m/sec
Markering conformiteit EC
Symbolen voor mechanische sterkte
Symbool
Eis mechanische sterkte
Geen symbool
Minimale robuustheid
S
Verhoogde robuustheid
F
Lage impactenergie (45 m/s)
B
Gemiddelde impactenergie (120 m/s)
Als de letter F, B of A niet op zowel het glas als het frame staat, dan geldt het lagere niveau
voor de gehele oogbescherming.
De oogbescherming mag alleen bij kamertemperatuur worden gebruikt als bescherming tegen
deeltjes met hoge snelheid, niet bij extreme temperaturen.
7
CERTIFICERING EN CONTROLELABELS
De G30-lasfilters zijn door de volgende aangemelde instantie getest op oogbescherming: DIN
Prüf- und Zertifizierungsstelle für Augenschutz, Alboinstr. 56, D-12103 Berlijn, aangemelde
instantie 0196 die goedkeuring verleent en voortdurende kwaliteitscontroles uitvoert onder
toezicht van de Europese Commissie, het Duitse ministerie voor werkgelegenheid en het
Zentralamt van de deelstaten
Daardoor mogen we de volgende markeringen gebruiken:
EN 166:2002
Europese conformiteitsmerk.
Dit geeft aan dat het product
voldoet aan de vereisten van
richtlijn 89/686/EEG
Adres van
DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstr. 56,
D-12103 Berlijn
ESAB AB
Lindholmsallén 9
Box 8004
402 77 Göteborg
Zweden
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising