ESAB | Railtrac™ B42V | Instruction manual | ESAB Railtrac™ B42V Navodila za uporabo

ESAB Railtrac™ B42V Navodila za uporabo
Railtrac™ B42V
Navodila za uporabo
0463 465 001 SI 20161102
Valid for: 1634-xxx-xxxx
VSEBINA
1
2
VARNOST ....................................................................................................
4
1.1
Razlaga simbolov ...................................................................................
4
1.2
Varnostni ukrepi .....................................................................................
4
UVOD ...........................................................................................................
7
2.1
Tehnični podatki .....................................................................................
11
NAMESTITEV ..............................................................................................
12
3.1
Priključki .................................................................................................
12
3.2
Sestavljanje.............................................................................................
12
DELOVANJE................................................................................................
14
4.1
Predgrevanje...........................................................................................
14
4.2
Daljinski upravljalnik za digitalni podajalnik žice ...............................
14
4.3
Elektronsko – voziček ............................................................................
15
4.4
Daljinsko upravljanje .............................................................................
17
VZDRŽEVANJE ...........................................................................................
18
NADOMESTNI DELI ....................................................................................
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE ..............................................................................
PRIBOR ...............................................................................................................
19
20
21
3
4
5
6
Pridržane pravice do sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
0463 465 001
© ESAB AB 2016
1 VARNOST
1
VARNOST
1.1
Razlaga simbolov
Kot je uporabljeno v tem priročniku: Pomeni pozor! Bodite pozorni!
NEVARNOST!
Pomeni neposredno nevarnost, ki se ji je treba izogniti, sicer lahko
povzroči takojšnje, hude telesne poškodbe ali izgubo življenja.
POZOR!
Pomeni morebitno nevarnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali
izgubo življenja.
PREVIDNO!
Pomeni nevarnost, ki lahko povzroči lažje telesne poškodbe.
POZOR!
Pred uporabo morate prebrati in razumeti navodila za
uporabo, upoštevati podatke na nalepkah, upoštevati
varnostne predpise delodajalca in biti seznanjeni z
varnostnimi listi (SDS).
OPOMBA!
Navodila za uporabo izdelka si oglejte na priloženem pomnilniškem ključku USB.
1.2
Varnostni ukrepi
Za to, da vse osebe, ki delajo z varilno opremo ESAB ali okoli nje, upoštevajo vse ustrezne
varnostne ukrepe, odgovarja izključno uporabnik te opreme. Varnostni ukrepi morajo
ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip varilne opreme. Poleg standardnih predpisov za
varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem
varilne opreme. Nepravilno upravljanje opreme lahko izzove nevarnost, ki povzroči telesne
poškodbe delavca in škodo na opremi.
1.
2.
3.
Vsakdo, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
○ njenim upravljanjem;
○ razmestitvijo gumbov za ustavitev v sili;
○ njenim delovanjem;
○ ustreznimi varnostnimi ukrepi;
○ varjenjem, rezanjem oziroma drugim delom z opremo.
Upravljavec mora zagotoviti, da:
○ ob zagonu opreme v njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene
osebe;
○ nihče ni nezaščiten, ko se ustvari oblok oziroma se začne delo z opremo.
Delovno mesto mora biti:
○ ustrezno za dela, za katera je predvideno;
○ v njem ne sme biti prepiha.
0463 465 001
-4-
© ESAB AB 2016
1 VARNOST
4.
5.
Osebna varnostna oprema:
○ Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna
očala, ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
○ Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakor so šali, verižice, prstani ipd., saj
jih lahko oprema zagrabi ali vas opečejo.
Splošni varnostni ukrepi:
○ Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
○ Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen elektrikar.
○ Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
○ Mazanje in vzdrževanje opreme se ne sme izvajati med delovanjem.
POZOR!
Obločno varjenje in rezanje sta lahko nevarna za vas in druge osebe. Pri varjenju
in rezanju izvajajte varnostne ukrepe.
ELEKTRIČNI UDAR – lahko je smrtno nevaren
•
•
•
•
Napravo namestite in ozemljite v skladu z navodili za uporabo.
Ne dotikajte se električnih delov ali elektrod pod napetostjo z golo kožo,
mokrimi rokavicami ali mokrimi oblačili.
Izolirajte se od obdelovanca in ozemljitve.
Med delom bodite pozorni na varno ravnanje.
ELEKTRIČNA IN MAGNETNA POLJA – lahko škodujejo zdravju
•
•
•
Varilci s srčnimi spodbujevalniki se morajo pred varjenjem posvetovati s
svojim zdravnikom. Elektromagnetna polja lahko motijo delovanje
nekaterih spodbujevalnikov.
Izpostavljenost elektromagnetnim poljem ima lahko do zdaj še nepoznane
posledice.
Varilci morajo za zmanjšanje izpostavljenosti elektromagnetnim poljem
izvesti naslednje ukrepe:
○ Elektrodo in delovne kable speljite na isti strani telesa. Če je mogoče,
jih pritrdite s trakom. Telo se sme biti med gorilnikom in delovnimi
kabli. Varilnika ali delovnih kablov nikoli ne ovijte okrog svojega
telesa. Varilni transformator in kabli morajo biti čim bolj oddaljeni od
vašega telesa.
○ Delovni kabel namestite na obdelovanec tako, da bo čim bližje
delovnemu območju.
HLAPI IN PLINI – lahko škodujejo zdravju
•
•
Glava naj bo zunaj dosega hlapov.
S pomočjo prezračevanja, odsesovanja pri obloku ali obojega odstranite
hlape in pline iz območja dihanja in splošnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA – lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
•
•
Zaščitite si oči in telo. Uporabite ustrezno zaščito za varjenje in filtrirno
steklo ter zaščitna oblačila.
Ljudi v okolici zaščitite z ustreznimi pregradami ali zavesami.
HRUP – premočan hrup lahko poškoduje sluh.
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito za sluh.
0463 465 001
-5-
© ESAB AB 2016
1 VARNOST
Premikajoči deli – lahko povzročijo poškodbe
•
•
•
Vsa vratca, plošče in pokrovi morajo biti zaprti in varno pritrjeni. Pokrove
lahko z namenom izvajanja vzdrževalnih del in odpravljanja napak odstrani
le usposobljeno osebje. Po koncu servisnih del in pred zagonom motorja
znova namestite plošče ali pokrove in zaprite vratca.
Pred namestitvijo ali priklopom enote izklopite motor.
Z rokami, lasmi, ohlapnimi oblačili in orodji ne segajte v območje delovanja
gibljivih delov.
NEVARNOST POŽARA
•
•
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. V bližini ne sme biti
vnetljivih snovi.
Ne uporabljajte na zaprtih posodah.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA – ob morebitnem nepravilnem delovanju se
obrnite na strokovnjaka.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
PREVIDNO!
Ta izdelek je namenjen izključno obločnemu varjenju.
POZOR!
Ne uporabljajte varilnega transformatorja za taljenje zamrznjenih cevi.
PREVIDNO!
Oprema razreda A ni namenjena za uporabo v
stanovanjskih prostorih, kjer električno energijo zagotavlja
javno nizkonapetostno omrežje. V takih prostorih lahko
pride do težav pri elektromagnetni združljivosti opreme
razreda A zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
OPOMBA!
Odrabljeno elektronsko opremo oddajte ustanovi za
recikliranje!
Evropska Direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in
elektronski opremi ter njeni uvedbi v nacionalno zakonodajo
predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno predelavo
električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za
recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da
pridobite informacije o odobrenih zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca
ESAB.
ESAB vam zagotavlja vsa potrebna zaščitna sredstva in pribor za varjenje.
0463 465 001
-6-
© ESAB AB 2016
2 UVOD
2
UVOD
Railtrac™ B42V je sistem komponent, ki omogoča konfiguriranje optimalne rešitve za želeno
vrsto strojnega varjenja. Za čim manj težav v zahtevnih okoljih je večina mehanskih delov
izdelana iz aluminija ali nerjavnega jekla. Railtrac™ B42V je zasnovan za vodoravne in
navpične zvare (po potrebi navzgor in navzdol).
Značilnosti stroja Railtrac™ B42V
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Deluje na 42 V izmenični tok ali baterijo s standardnim 18 V sistemom Makita®.
Velika in majhna hitrost v eni enoti.
Vsa mikroprocesno upravljana elektronika je v enem ohišju na stroju.
Koračni motor za pogon in vodenje elektrode.
Samo en kabel za podajalno enoto za žice (ni potreben v primeru uporabe baterije) in
en za daljinski upravljalnik (če ga uporabljate), možna pa je tudi uporaba brez
daljinskega upravljalnika.
Če se daljinski upravljalnik izgubi, poškoduje ali ga ne želite uporabljati, lahko enoto
programirate in zaženete neposredno s kontrolniki na stroju Railtrac™.
Dva zaslona visoke vidljivosti za enostaven ogled pri kateri koli usmerjenosti.
Z daljinskim upravljalnikom je mogoče programirati vzorce vodenja elektrode in hitrost
pomikanja ter z njim krmiliti napetost in hitrost podajanja žice v do 5 standardnih
programih.
Tako Railtrac™ kot daljinski upravljalnik imata zaščito pred okoljskimi vplivi razreda
IP44.
Z daljinskim upravljalnikom lahko izberete varjenje na levi ali desni strani, s čimer
določite premikanje vozička.
Neposredna priključitev na vse nove, sodobne podajalne enote za žice ESAB
Railtrac™ B42V je mogoče brez večjih predelav enostavno priključiti na večino podajalnih
enot za žice ESAB. Na podajalne enote za žice je treba namestiti adapter za daljinski
upravljalnik (enote Aristo® Feed 3004, Aristo® Feed 4804, Origo™ Feed 304,
Origo™ Feed 484 in Warrior™ Feed 304).
Enostavno shranjevanje petih programov
Shranite lahko kar do pet različnih programov. Vsak program je drugačen in ga je mogoče
izbrati s kontrolnikom na glavni enoti ali z daljinskim upravljalnikom.
Oddaljeno upravljanje varilnih parametrov in takojšen preklop programa
Med varjenjem je mogoče nastavljati tako varilni tok (hitrost podajanja žice) kot napetost (v
%). Pomikanje navzgor ali navzdol po različnih programih premikanja je prav tako enostavno,
odvisno od položaja varjenja.
Prožni programatorji z velikim potencialom
S preprostimi, logično zasnovanimi programatorji nastavite vrednosti za pet različnih
programov. Vse hitrosti so umerjene v milimetrih (mm) za največjo možno natančnost in
kakovost varjenja.
Daljinski upravljalnik za najzahtevnejša okolja
Z lahkim, a trpežnim daljinskim upravljalnikom, ki je priložen stroju Railtrac™ B42V, lahko
dostopate do vseh funkcij in jih upravljate, ne da bi morali dvigniti vizir za varjenje.
Individualno oblikovano gumbi za:
•
•
•
•
Začetek in ustavitev
Preklop programa
Smer pomikanja ali varjenja (smer rezanja)
Hitrost pomikanja ali varjenja (hitrost rezanja)
0463 465 001
-7-
© ESAB AB 2016
2 UVOD
•
•
•
•
Širina vodenja elektrode
Zamik ničelne linije
Varilni tok (hitrost podajanja žice)
Varilna napetost
Sistem skupnega vodila za uporabo togih ali gibkih vodil
Podaljšljivo kombinirano vodilo stroja Railtrac™ omogoča delovanje premične enote na
gibkem vodilu ter istem vodilu, utrjenim z utrditvenim drogom. Utrditveni drog se prilega v
obstoječi odprtini na vodilu. To omogoča varjenje tako ravnih kot ukrivljenih površin (s
premerom najmanj 1600 mm). Kombinirano vodilo je prosto, brez stojala za poganjanje
premične enote. Če potrebujete daljša vodila, jih lahko enostavno združite več.
0463 465 001
-8-
© ESAB AB 2016
2 UVOD
1. Nastavitev višine sani
2. Držalo za nosilno kolesce
3. Nosilec za grobo nastavitev znotraj in
zunaj ter višine
4. Univerzalen nosilec gorilnika
5. Zaščitna plošča
6. 2 pogonski kolesci
0463 465 001
7. Zaklepno kolesce
8. Varovalni vijak
9. Elektronika
10. Nosilec baterije
11. Premikanje vodenja elektrode
12. Priključek za premikanje vodenja elektrode
-9-
© ESAB AB 2016
2 UVOD
Dimenzije
0463 465 001
- 10 -
© ESAB AB 2016
2 UVOD
2.1
Tehnični podatki
Napajalna napetost
24–70 V DC
20–50 V AC
18 V baterija (izbirno)
Električna poraba
največ 50 W
Čas delovanja baterije
3–4 h (5 Ah)
Teža
8 kg (17,63 lb)
Mere vozička (D x Š x V)
210 × 360 × 270 mm
(8,26 × 14,17 × 10,62 palca)
Najmanjši premer upogibanja vodila
Ø 1600 mm (62,99 palca)
Najvišja temperatura
magneta/vakuumskih pritrdilnih
elementov
70/90 °C (158/194 °F)
Največja obremenitev
10 kg (22,04 lb)
Največja obremenitev z baterijo
5 kg (11,02 lb)
Nastavitev višine sani
+/– 45 mm (± 1,77 palca)
Hitrost vozička
0,4–25 mm/s (0,01–0,98 palca/s)
Hitri premik, voziček
30 mm/s (1,18 palca/s)
Hitri premik, baterija
25 mm/s (0,98 palca/s)
Dolžina varjenja – samodejna vrnitev
10–9999 mm. Toleranca ± 1 mm
(0,39–393,66 palca. Toleranca ± 0,04 palca.)
Hitrost vodenja elektrode
10–50 mm/s (0,39–1,97 palca/s)
Vzorec vodenja elektrode
3
Širina vodenja elektrode
0–30 mm (0–1,18 palca)
Nastavitev ničelne linije
± 30 mm (± 1,18 palca)
Mehanska nastavitev za znotraj in zunaj
± 40 mm (± 1,57 palca)
Skupno premikanje enote za vodenje
elektrode
80 mm (3,15 palca)
Čas zadrževanja vodenja elektrode
0,0–5,0 s
Programi
5
Nastavitev hitrosti podajanja žice in
napetosti z daljinskim upravljalnikom
(ločena nastavitev v vsakem programu)
ESAB 0–10 V
Razred zaščite
DIN40050
Razred ohišja
IP44
0463 465 001
- 11 -
© ESAB AB 2016
3 NAMESTITEV
3
NAMESTITEV
Vgradnjo mora izvesti usposobljen strokovnjak.
3.1
Priključki
Informacije in risbe so na voljo pri družbi ESAB.
3.2
Sestavljanje
Za sestavo nosilcev, vozička in nosilca gorilnika ter priključitev krmilne enote sledite
naslednjim korakom.
1.
Namestite magnetne nosilce na aluminijevo vodilo.
Izbirno: namestite utrditveni drog.
1. Skočni magnet
2. Vijaka za sestavljanje
2.
3. Gibko vodilo
4. Utrditveni drog (izbirno)
Vodilo nastavite vzporedno s spojem.
0463 465 001
- 12 -
© ESAB AB 2016
3 NAMESTITEV
3.
Na vodilo namestite voziček.
4.
Privijte varovalni vijak (1).
5.
Priključite daljinski upravljalnik na voziček in krmilni kabel na podajalno enoto za žice
ESAB. Če ne uporabljate podajalne enote za žice ESAB, uporabljajte baterijo.
Namestite gorilnik in ga nastavite v pravilni položaj (2).
Vodilo pritrdite z žico ali podobnim, da ne bo padlo.
6.
7.
0463 465 001
- 13 -
© ESAB AB 2016
4 DELOVANJE
4
DELOVANJE
Splošni varnostni predpisi za ravnanje z opremo so opisani v poglavju »VARNOST« v
tem priročniku. Preden začnete uporabljati opremo, preberite to poglavje!
4.1
Predgrevanje
Prvi servisni meni je Predgrevanje. Zakasnitev začetka vozička po začetku varjenja.
WFS = Hitrost podajanja žice
1.
2.
3.
Pritisnite Stop (Ustavitev) in gumb pridržite 6
sekund za dostop do servisnega menija A.
Sprostite Stop (Ustavitev), ko je na zaslonu
prikazana možnost
Servisni meni A .
Elektronski deli ostanejo v načinu servisnega
menija še 5 sekund po zadnjem pritisku
gumba.
Privzeta nastavitev je 300 ms.
Pritisnite + ali - za prilagajanje nastavitev.
4.2
Daljinski upravljalnik za digitalni podajalnik žice
Najvišjo izhodno vrednost na daljinskem upravljalniku je mogoče nastaviti (0–10 V) tako za
hitrost podajanja žice kot za napetost. Najvišja vrednost je 0,5 V nižja od Vin (10 V) zaradi
padca napetosti opto-gonilnika.
Nastavite hitrost podajanja žice (WFS)
1.
2.
Enkrat pritisnite gumb Menu (Meni).
Na zaslonu je prikazano: DigF max WFS
(najv FFS DigF)
Pritisnite + ali - za prilagajanje nastavitev.
Vrednost na lestvici: 1–40
Višja vrednost omogoča višjo izhodno moč.
Nastavitev napetost (V)
1.
2.
Gumb Menu (Meni) pritiskajte, dokler ni na
zaslonu prikazano DigF max V (najv FFS
DigF).
Za nastavitev pritiskajte + ali -.
Vrednost na lestvici: 1–40
Višja vrednost omogoča višjo izhodno moč.
Splošni varnostni predpisi za ravnanje z opremo so opisani v poglavju »VARNOST« v
tem priročniku. Preden začnete uporabljati opremo, preberite to poglavje!
0463 465 001
- 14 -
© ESAB AB 2016
4 DELOVANJE
4.3
Elektronsko – voziček
En pritisk: začetek levo brez varjenja.
Začni levo
1
(START)
Dvojni pritisk: začetek levo z varjenjem.
Pridržite za 2 sekundi: začetek s hitrim
premikom levo.
En pritisk po začetku: – hitrosti vozička.
Pred začetkom: Stikalo za izbiro parametrov
programiranja. Utripajoči prikaz označuje
način programiranja. Parametre nastavljate z
Meni/ustavit
gumboma + in –.
ev
2
(MENU/STO Po začetku: ustavitev vozička in varjenja.
P)
Pri funkciji Length (Dolžina): pridržite za
3 sekunde za nastavitev začetnega položaja.
Na zaslonu se prikaže 0.
En pritisk: začetek desno brez varjenja.
Dvojni pritisk: začetek desno z varjenjem.
Začni desno
3
Pridržite za 2 sekundi: začetek s hitrim
(START)
premikom desno.
En pritisk po začetku: + hitrosti vozička.
Meniji
Program
Z možnostmi P1 do P5 lahko v stroju Railtrac™ shranite 5 različnih
programov.
Hitrost vozička
0,4–25 mm/s (0,01–0,98 palca/s)
Hitrost vodenja
elektrode
10–50 mm/s (0,39–1,97 palca/s)
Širina vodenja
elektrode
0–30 mm (0–1,18 palca)
Vzorec
3
Čas zadržanja, zunaj 0,0–5,0 s
Čas zadržanja,
znotraj
0,0–5,0 s
Hitrost podajanja žice Hitrost podajanja žice 1–99 % (samo pri podajalnih enotah za žice
ESAB)
Volt
1–99 % (samo pri podajalnih enotah za žice ESAB)
Dolžina
10–10000 mm (0,39–393,70 palca) – nastavite dolžino varjenja. Na
koncu se voziček hitro vrne v začetni položaj. 0 mm (0 palca) =
izklop funkcije.
0463 465 001
- 15 -
© ESAB AB 2016
4 DELOVANJE
0463 465 001
- 16 -
© ESAB AB 2016
4 DELOVANJE
1. Različica programske opreme/ure
delovanja
2. Priključena podajalna enote za žice
3. 4 nastavitve. Izberite z gumbom Začni
desno (START) .
4. Privzeto: številka programa/RS = varjenje
na desni
5. Privzeto: hitrost vozička/širina vodenja
elektrode, hitrost vodenja elektrode
6. Meni 1: številka programa
7. Meni 2: hitrost vozička
9. Meni 4: širina vodenja elektrode
10. Meni 5: vzorec vodenja elektrode
11. Meni 6: čas zadržanja vodenja elektrode
(zadržanje, zunaj)
12. Meni 7: čas zadržanja vodenja elektrode
(zadržanje, znotraj)
13. Meni 8: hitrost podajanja žice
14. Meni 9: volt
15. Meni 10: dolžina varjenja. 0 mm >
dolžina/izklop samodejne vrnitve
8. Meni 3: hitrost vodenja elektrode
4.4
Daljinsko upravljanje
1
Preklop
2
Zaustavitev
3
– širine vodenja elektrode
– hitrosti
podajanja žice
4
En pritisk: začetek zgoraj.
+ voltov
Dvojni pritisk: začetek zgoraj z
oblokom.
Pridržite za 2 sekundi: začetek
s hitrim premikom navzgor.
En pritisk po začetku: + hitrosti.
5
Ničelna linija, znotraj
6
En pritisk: začetek spodaj.
– voltov
Dvojni pritisk: začetek spodaj z
oblokom.
Pridržite za 2 sekundi: začetek
s hitrim premikom navzdol.
En pritisk po začetku: – hitrosti.
0463 465 001
7
– programov
– menijev
8
+ programov
+ menijev
9
Ničelna linija, zunaj
10
+ širine vodenja elektrode
- 17 -
+ hitrosti
podajanja žice
© ESAB AB 2016
5 VZDRŽEVANJE
5
VZDRŽEVANJE
OPOMBA!
Vsak kupčev poskus odprave napak na stroju v garancijski dobi izniči vse
dobaviteljeve garancijske obveznosti.
Dnevno
• Preverite, ali so vsi kabli in vtiči nepoškodovani.
• Očistite magnet, vakuumske prijemalke in zračne cevi ter preverite, ali so poškodovani.
• Preverite, ali je vodilo nepoškodovano.
• Očistite voziček in nosilec gorilnika.
0463 465 001
- 18 -
© ESAB AB 2016
6 NADOMESTNI DELI
6
NADOMESTNI DELI
Nadomestne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB – glejte
zadnjo stran tega zvezka. Pri naročanju navedite tip in serijsko številko izdelka ter oznake in
številke za naročanje s seznama nadomestnih delov. S tem poenostavite dobavo in si
zagotovite, da bo pravilna.
Vzdrževanje in popravila morajo izvajati izkušene osebe, dela na električnih komponentah
pa samo usposobljeni električarji. Uporabljajte samo priporočene nadomestne dele.
0463 465 001
- 19 -
© ESAB AB 2016
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
Ordering no.
Denomination
Product
0398 146 016
Welding tractor
Railtrac™ B42V
0463 467 001
Spare parts list
Railtrac™ B42V
Notes
Tehnična dokumentacije je na voljo na spletnem naslovu: www.esab.com
0463 465 001
- 20 -
© ESAB AB 2016
PRIBOR
PRIBOR
1. 0457 360 880 Control cable (12p- 23p) Railtrac™ - MEK
2. 0457 360 886 Universal connection cable 12-pin plug
3. 0457 467 880 Transformer 230/36 V AC with 12-pin plug
0457 467 882 Transformer 115 V AC
The work piece tractor is mounted on the rail. The light flexible aluminium rail can be used
on objects that are flat, curved or round and can be fitted to the surface in different ways. It
is supplied in standard 2.5 metre lengths and can be extended to any required length. The
rail can be mounted permanently on the work object or temporarily fixed with magnets or
vacuum fixtures. It may also be attached to the outside or inside of a tube. A stiffener bar
may be used to stiffen the flexible rail.Rails for tubes can be purchased at ESAB
distributors.
0398 146 115
Flexible alu rail 2.5 metres
0398 146 119
Flexible alu rail 5 metres
0398 146 112
Flexible alu rail 2.5 metres with 8 magnets
(FlipMag)
0398 146 113
Flexible alu rail 2.5 metres with vacuum
attachments
0398 146 116
Stiffener bar 2.5 metres
0398 146 100
Flip magnetic attachment at least 8 pcs per
2.5 metres
0398 146 104
Vacuum attachment 90°, at least 4 pcs per
2.5 metres
0398 146 105
Vacuum attachment 200°, at least 4 pcs per
2.5 metres
0398 146 114
Screw attachment for stiffened rail at least
8 pcs per 2.5 metres
0463 465 001
- 21 -
© ESAB AB 2016
PRIBOR
0398 145 211
Floating welding head
A floating welding head holds the torch of the
welding or cutting equipment at a constant
height above the surface during the work.
To enable correct weaving motions even in
troublesome positions the weaving unit can
be fitted with supports for turning and tilting.
0398 145 106
Torch holder universal Ø15-30 mm
System features different torch holders for
different torches and applications. Railtrac™
B42V comes with a universal torch holder
(Ø10-22 mm) and adjusters as standard.
0398 145 101
Torch holder for ESAB PSF torches
0398 145 202
Tilt bracket Railtrac™ B42V
The tilt bracket enables the Railtrac™ to
weave when welding fillet joints. It is mounted Release in November 2016
between drive and weaving unit. The weaving
unit can be tilted from 0 to 60 degrees.
0398 145 203
Turning bracket B42
The turning bracket is used to change the
Release in November 2016
angle of the weaving unit at ±22 degrees from
travel direction.
0398 145 211
Floating head
This component helps maintain constant
stick-out at the welding torch or cutting torch.
0457 467 880
Transformer 230 V AC
0457 467 882
Transformer 115 V AC
0457 360 880
Connection cable ESAB, 12 + 23-pin
0457 360 886
Connection cable universal, for start/stop
wire feeder, only with 12-pin
0398 146 120
Quick-extension bracket for flexible rail
The quick-extension bracket facilitates rapid
mounting and dismounting when using two
rails.
0463 465 001
- 22 -
© ESAB AB 2016
PRIBOR
0457 468 074
Battery 18 V / 5 Ah Makita®
0457 468 072
Battery charger 230 VAC Makita®
For local purchase at hardware store Makita®
196673-6
BL1850
18 V
18 V 5.0 Ah Li-ion.
195585-0
DC18RC
14,4 V - 18 V
Charger for 14,4 V - 18 V batteries.
0463 465 001
- 23 -
© ESAB AB 2016
PRIBOR
Cable key function diagram
0463 465 001
- 24 -
© ESAB AB 2016
PRIBOR
0463 465 001
- 25 -
© ESAB AB 2016
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising