Gigaset | Book Case SMART | User guide | Gigaset Book Case SMART Gebruikershandleiding

Gigaset Book Case SMART Gebruikershandleiding
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / Cover_front_c.fm / 9/9/19
GS195
U kunt de gebruikshandleiding
ook online op uw smartphone vinden
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / _GS195_LUGIVZ.fm / 9/9/19
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
De Gigaset GS195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Het startscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Weergave in de bedieningshandleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
De eerste stappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Toestel bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toestel leren kennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Startscherm indelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meldingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Downloads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vingerafdruksensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Niet storen” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
20
23
25
29
30
31
33
Communicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berichten (sms/mms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
36
40
45
Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accounts en locatiebepaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netwerkverbindingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
49
55
63
66
68
80
Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opmerking van de fabrikant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
84
86
89
Trefwoordenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle
landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.
2
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / overview.fm / 9/9/19
De Gigaset GS195
Overzicht
De Gigaset GS195
1
2 3 4
5
11
12
6
13
7
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
8
1
2
3
4
5
6
9
10
Houder voor SIM-kaart/SD-kaart
Headset-aansluiting
Camera voorzijde
Handset
Flitser
Volume +: boven indrukken
Volume –: onder indrukken
7 In-/uitschakelen
8 Microfoon
9 USB-type C-aansluiting
10 Luidspreker
11 Dual-camera
12 Flitser
13 Vingerafdruksensor
3
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / overview.fm / 9/9/19
Het startscherm
Het startscherm
Meldingenpaneel en statusbalk
Symbolen geven de ontvangst van meldingen en
diverse bedrijfsstatussen weer ( pag. 89)
Toegang tot meldingen (
pag. 23)
Toegang tot snelle instellingen (
Plaats voor apps en widgets
Vrij plaatsbaar (
pag. 20)
Favorietenbalk
Vaak gebruikte apps (
Google
TM
Zoeken (
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Navigatiebalk (
4
pag. 20)
pag. 22)
pag. 16)
pag. 17)
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / user_guide_operating_steps.fm / 9/9/19
Weergave in de bedieningshandleiding
Weergave in de bedieningshandleiding
Symbolen
Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of
schade aan het toestel.
Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
Aanvullende nuttige informatie.
Procedures
Voorbeeld: Tijdstip voor de overgang naar de slaapmodus wijzigen
¤
Instellingen
Weergave
Geavanceerd
Slaapstand
selecteer de
periode
Stap
Dit moet u doen
¤
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
¤
¤
¤
¤
Startscherm twee keer vanuit de Home-toets
vegen
naar boven
Opmerking: wanneer de app die u wilt openen op een startscherm
staat, kunt u deze stap overslaan.
Instellingen
Weergave
Geavanceerd
Tik op de app Instellingen. Het instellingenmenu wordt geopend.
Op de menu-optie Weergave tikken.
Tik op Geavanceerd. Overige instellingen worden weergegeven.
Slaapstand
Tik op Slaapstand.
Selecteer de
periode
Tik op de gewenste periode
= geselecteerd,
= niet geselecteerd
5
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / security_LUG.fm / 9/9/19
Veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies
Lees de volgende aanwijzingen zorgvuldig door. Wanneer deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan apparaten, en wordt mogelijk geldende
wetgeving niet nageleefd.
Leg de inhoud van dit document en de gevaren die het gebruik van dit apparaat met zich mee
kan brengen uit aan uw kinderen.
Algemene instructies
Inleveren van gebruikte batterijen volgens de richtlijnen (hoofdstuk Afval en milieubescherming
pag. 86).
•
•
•
•
•
•
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
•
•
6
Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend goedgekeurde, originele Gigaset-accessoires voor uw
mobiele telefoon. Door gebruik van niet-compatibele accessoires kan de mobiele telefoon beschadigd
raken en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Originele accessoires zijn verkrijgbaar via de klantenservice van Gigaset (zie Klantenservice pag. 84).
De mobiele telefoon is niet waterdicht. Het apparaat en de accessoires mogen niet worden bewaard of
opgeladen in een vochtige omgeving (bijv. in een badkamer, doucheruimte, keuken). Regen, vocht en
vloeistoffen kunnen mineralen bevatten die kunnen leiden tot corrosie van de elektrische componenten.
Tijdens het laden bestaat gevaar op een elektrische schok, brand en beschadiging.
Toegelaten temperatuurbereik tijdens opladen en bedrijf: 0-40 °C.
Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, de batterij beschadigen en kunststof onderdelen kunnen vervormen of smelten. Indien de mobiele telefoon bij temperaturen onder 0 °C wordt gebruikt of bewaard, kan condensatie optreden in de telefoon en kunnen de elektronische componenten beschadigd raken.
Gebruik of bewaar de mobiele telefoon niet in een stoffige of vuile omgeving. Stof kan storingen in de
mobiele telefoon veroorzaken.
Schakel de mobiele telefoon uit op locaties waar ontploffingsgevaar bestaat en neem alle waarschuwingen in acht. Locaties waar ontploffingsgevaar bestaat, zijn ook locaties waar normaal gesproken wordt
aanbevolen voertuigmotoren uit te zetten. Op dergelijke locaties kunnen vonken explosies of brand
veroorzaken, die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of levensbedreigende situaties.
Dergelijke locaties zijn onder andere: tankstations, chemische installaties, transport- of opslaginstallaties
voor gevaarlijke chemicaliën, ruimten onder een scheepsdek, locaties waar de lucht chemische bestanddelen of fijnstof bevat (bijv. stof- of metaaldeeltjes).
Het kortsluiten, demonteren of veranderen van de mobiele telefoon is verboden. Dit kan leiden tot
persoonlijk letsel, een elektrische schok, brand of beschadiging van de lader.
Maak alleen een USB-verbinding met USB-versie 2.0 of hoger.
Als de mobiele telefoon tijdens gebruik, opladen of bewaren heet wordt, verkleurt, vervormt of ondicht
wordt, dient u direct contact op te nemen met de klantenservice van Gigaset.
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / security_LUG.fm / 9/9/19
Veiligheidsinstructies
Batterij en laadproces
•
•
•
•
•
•
•
•
De batterij kan niet worden verwijderd. Demonteer of verander de batterij niet en las niet aan de batterij.
Bewaar de mobiele telefoon niet in een omgeving met blootstelling aan sterke mechanische invloeden.
Wanneer elektrolyt van de batterij in de ogen komt, kan dit leiden tot verlies van het gezichtsvermogen.
Wanneer elektrolyt in aanraking komt met de ogen, wrijf dan niet met de handen in het oog. Spoel het
betreffende oog onmiddellijk grondig uit met schoon water en raadpleeg een arts. Wanneer elektrolyt in
aanraking komt met de huid (of met kleding) bestaat gevaar voor brandwonden. Spoel de huid of het
kledingstuk onmiddellijk grondig af met schoon water met zeep en raadpleeg indien nodig een arts.
De temperatuur van de mobiele telefoon stijgt tijdens het laden. Bewaar de mobiele telefoon niet op
dezelfde plek als ontvlambare producten; hierdoor ontstaat brandgevaar.
Laad de batterij niet langer dan 12 uur op.
Laad het apparaat alleen binnenshuis. Voer tijdens het laden geen telefoongesprekken en kies geen
nummers.
Tijdens het laden moet het stopcontact goed toegankelijk zijn.
Tijdens onweer bestaat gevaar voor een elektrische schok.
Gebruik de lader niet wanneer het snoer beschadigd is. Hierdoor bestaat kans op een elektrische schok en
brandgevaar.
Koptelefoon
Hoge geluidsniveaus kunnen het gehoor beschadigen.
Het luisteren naar muziek of gesprekken via een koptelefoon met een hoog volume kan onprettig
zijn en kan het gehoor permanent beschadigen.
Om verlies van het gehoor te voorkomen, dient u het luisteren naar hoge geluidsniveaus gedurende langere tijd te vermijden.
•
•
Wanneer u de koptelefoon gebruikt tijdens het lopen, let er dan op dat het snoer van de koptelefoon niet
rond uw lichaam of rond voorwerpen wordt gewikkeld.
Gebruik de koptelefoon uitsluitend in een droge omgeving. De statische elektriciteit die in de koptelefoon
wordt opgebouwd, kan ontladen via een elektrische schok naar uw oren. Door aanraking van de koptelefoon met de hand of met blank metaal vóór de verbinding met uw mobiele telefoon, kan de statische elektriciteit ontladen.
Gebruik in ziekenhuizen/medische apparaten
•
•
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
•
•
•
Het functioneren van medische apparatuur kan worden beïnvloed door de nabijheid van dit product.
Houd rekening met technische omstandigheden in de omgeving waarin u zich bevindt, bijvoorbeeld in
dokterspraktijken.
Wanneer u een medisch product gebruikt (bijv. een pacemaker), raadpleeg dan voor gebruik de fabrikant
van het product. Deze kan u informeren over de gevoeligheid van het apparaat met betrekking tot
externe, hoogfrequente energiebronnen.
Pacemakers, geïmplanteerde cardioverter-defibrillatoren:
Let er bij het inschakelen van de mobiele telefoon op dat de afstand tussen de mobiele telefoon en het
implantaat ten minste 152 mm bedraagt. Gebruik de mobiele telefoon aan de aan het implantaat tegenoverliggende zijde om mogelijke storingen te reduceren. Schakel de mobiele telefoon onmiddellijk uit in
geval van mogelijke storing. Draag de telefoon niet in een borstzak.
Gehoorapparaten, cochleaire implantaten:
Sommige draadloze apparaten kunnen storing veroorzaken in gehoorapparaten en cochleaire implantaten. Neem contact op met de fabrikant van het betreffende product indien storingen optreden.
Andere medische apparaten:
Wanneer u of anderen in uw omgeving medische apparaten gebruiken, informeer dan bij de fabrikant van
het betreffende apparaat of dit is beschermd tegen radiosignalen. U kunt ook uw arts raadplegen.
7
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / security_LUG.fm / 9/9/19
Veiligheidsinstructies
Noodoproepen
•
•
•
Controleer of de mobiele telefoon is ingeschakeld en of deze verbinding heeft met het gsm-netwerk. Voer
het betreffende alarmnummer in en voer het gesprek.
Laat aan de medewerker van de alarmcentrale weten waar u zich bevindt.
Beëindig het gesprek pas nadat de medewerker van de alarmcentrale u hiertoe opdracht heeft gegeven.
Kinderen en huisdieren
•
Bewaar de mobiele telefoon, laders en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen
en/of huisdieren kunnen kleine onderdelen inslikken, waardoor onder andere kans op verstikking bestaat.
Kinderen dienen de mobiele telefoon alleen onder toezicht van een volwassene te gebruiken.
Games
•
Langdurig spelen van games op de mobiele telefoon kan leiden tot een ongezonde lichaamshouding.
Houd na een uur steeds 15 minuten pauze. Als u zich tijdens het spelen van games onwel voelt, dient u
het spel onmiddellijk te onderbreken. Wanneer deze toestand voortduurt, dient u onmiddellijk een arts te
raadplegen.
Vliegtuigen, voertuigen en verkeersveiligheid
•
•
Schakel de mobiele telefoon uit in het vliegtuig.
Volg de geldende beperkingen en voorschriften op. Draadloze apparaten kunnen de werking van luchtvaartapparatuur verstoren. Volg bij het gebruik van de mobiele telefoon te allen tijde de aanwijzingen van
het vliegtuigpersoneel op.
Als bestuurder/-ster van een voertuig draait het allereerst om het volgende: veiligheid in het wegverkeer
en van de verkeersdeelnemers.
Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden kan de aandacht afleiden en daardoor tot gevaarlijke situaties leiden. Bovendien kan dit een overtreding betekenen van geldende wetgeving.
Simkaart, geheugenkaart en datakabel
•
•
Neem de kaart niet uit de mobiele telefoon tijdens het verzenden of ontvangen van data: hierdoor kan
data verloren gaan of kan de mobiele telefoon of de geheugenkaart beschadigd raken.
Voor het maken van een internetverbinding via de simkaart kunnen kosten in rekening worden gebracht.
Defecte apparaten
•
•
•
•
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
•
Installatie of reparatie van producten mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Lever defecte apparaten volgens de geldende richtlijnen in of laat ze door onze klantenservice repareren:
defecte apparaten kunnen storing veroorzaken bij andere draadloze diensten.
Bij een ruwe behandeling van de mobiele telefoon, bijv. door de telefoon te laten vallen, kan het display
breken en kunnen de elektronische schakelingen en de kwetsbare onderdelen in het toestel beschadigd
raken.
Gebruik het apparaat niet wanneer het display is gescheurd of gebroken. Glas- of kunststofsplinters
kunnen letsel aan handen en gezicht veroorzaken.
Neem bij storingen van de mobiele telefoon, batterij en accessoires contact op met een Gigaset Service
Center voor onderzoek.
Overige belangrijke informatie
•
•
•
•
8
Richt het flitslicht nooit op de ogen van mensen of dieren. Als het flitslicht te dicht op een mensenoog
wordt gericht, kan dit leiden tot tijdelijk verlies van het zicht of tot schade aan het gezichtsvermogen.
Bij het langdurig uitvoeren van energie-intensieve apps of programma's op het apparaat kan het apparaat
warm worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.
Wanneer het apparaat heet wordt, legt u het enige tijd weg en onderbreekt u het gebruik van het betreffende programma. Bij contact met een heet apparaat kunnen lichte huidirritaties optreden, de huid kan
bijvoorbeeld rood worden.
Verf de mobiele telefoon niet. Door lak/verf kunnen onderdelen van de mobiele telefoon beschadigd
raken en kunnen storingen optreden.
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / starting.fm / 9/9/19
De eerste stappen
De eerste stappen
Inhoud van de verpakking
•
•
•
•
een smartphone Gigaset GS195
een laadkabel met netadapter
een naald voor de SIM-kaart
een headset
Toestel in gebruik nemen
Sim- en SD-kaart plaatsen
U kunt twee nano-simkaarten en een micro-SD-kaart in de smartphone plaatsen.
¤
¤
¤
Plaats hiertoe het meegeleverde SIM-pennetje in de
kleine opening van de houder en druk.
Verwijder de houder.
Nano-SIM-kaart(en)/micro-SD-kaart in de houder
plaatsen.
Gebruik geen kracht tijdens het plaatsen van de
simkaart of de geheugenkaart. Hierdoor kan schade
ontstaan aan de houder.
2
SD-kaart
¤
1
SIM-kaarten
Houder voor sim-/SD-kaart weer aanbrengen en
indrukken tot hij vastklikt.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Hierbij wijst de voorzijde van de smartphone naar boven.
Het toestel herkent SD-kaarten met een opslagcapaciteit van 32 GB. Grotere kaarten
(tot 256 GB) kunnen worden geplaatst, als deze in de Gigaset GS195 zijn geformatteerd
(niet via de pc).
9
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / starting.fm / 9/9/19
De eerste stappen
Batterij opladen
¤
¤
De batterij kan niet worden verwijderd. Hierdoor is een hogere batterijcapaciteit bij
dezelfde toestelafmetingen mogelijk.
Sluit de USB-type C-stekker van de meegeleverde laadkabel aan op de USB-type C-aansluiting van de smartphone
Sluit de USB-aansluiting van de laadkabel aan
op de netadapter en steek deze in een stopcontact.
Het toestel is opgeladen wanneer het laadsymbool
in de statusbalk volledig is gevuld.
Om de telefoon tijdens het instellen niet te ontladen, wordt het aanbevolen de
stroomvoorziening aan te sluiten totdat de instellingen zijn voltooid.
Toestel inschakelen
¤
Druk op de aan/uit-knop tot het toestel trilt.
Wanneer u dit gevraagd wordt, ontgrendelt u de simkaart:
¤
Voer de pincode van de simkaart via het toetsenbord in
Bij de eerste keer inschakelen start een wizard die u door de eerste configuratie leidt.
Wizard voor het instellen van het toestel
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Wanneer u uw toestel voor de eerste keer inschakelt, wordt u automatisch door de belangrijkste
installatiestappen geleid.
<
Terug: controleer de al uitgevoerde instellingen en wijzig ze indien nodig.
Volgende >
Neem de instelling van de pagina over en ga naar de volgende pagina.
Overslaan
Voer de instelling later uit.
Taal selecteren
De ingestelde taal wordt weergegeven.
¤
Selecteer evt. een andere taal
op Starten tikken
Simkaarten plaatsen
Deze pagina verschijnt alleen wanneer er nog geen simkaart is geplaatst:
¤
Plaats de kaart nu (
Simkaart later plaatsen:
10
pag. 9)
Overslaan
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / starting.fm / 9/9/19
De eerste stappen
WLAN-verbinding maken
De draadloze netwerken (WLAN) in de omgeving worden weergegeven.
¤
Tik op het gewenste WLAN
voer het wachtwoord van het WLAN in
de verbinding met het geselecteerde WLAN wordt gemaakt
Verbinden . . .
Apps & gegevens kopiëren
U kunt het toestel nu volledig nieuw configureren of persoonlijke gegevens (zoals apps, foto's,
muziek) van een ander toestel of van de Google Cloud overnemen.
Gegevens kopiëren
¤
¤
U heeft al een Android-smartphone, beschikt over een Google-account of u heeft een
iPhone.
Gewenste optie selecteren
gewenste gegevensbron selecteren
Volg de instructies op het beeldscherm
Configureren als nieuw toestel
Aanmelden bij bestaand Google-account
¤
Voer het e-mailadres en wachtwoord van uw Google-account in
of
Nieuw account maken
¤
¤
Op Account aanmaken tikken
nieuw Google-account.
Voer een e-mailadres en wachtwoord in voor een
Overige gegevens invoeren om het aanmaken van het Google-account af te sluiten.
Gebruik van Google-diensten
Diverse diensten worden weergegeven.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Activeer/deactiveer met de schakelaar de dienst die u wilt gebruiken Volgende
Met deze stap accepteert u ook de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van
Google.
11
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / starting.fm / 9/9/19
De eerste stappen
Beveiliging voor de telefoon instellen
Beveilig de smartphone tegen onbevoegd gebruik.
Vingerafdruk
¤
Vingerafdruk toevoegen
kelijke stappen leidt
Volgende
Gedetailleerde informatie
pag. 30
. . . er verschijnt een wizard die u door de noodza-
of
¤
PIN invoeren
of
¤
¤
¤
Opties voor de displayvergrendeling selecteren
Patroon | Pincode | Wachtwoord selecteren
Volgende
Ontgrendelingspatroon, PIN-code of wachtwoord invoeren
Bevestigen
Volgende
herhalen
Google Assistent activeren
De Google Assistent biedt antwoorden op vragen en voert diverse taken voor u uit. De pagina
bevat informatie over de autorisaties die Google Assistent nodig heeft.
Google Assistent activeren:
op Ja, activeren tikken.
Google Assistent niet activeren:
op Nee, dank je wel tikken.
De gegevens die voor deze instellingen gelden, kunnen van elk apparaat afkomstig zijn dat in
de Google-account is aangemeld. De instellingen kunt u op elk gewenst moment in uw Googleaccount wijzigen onder myaccount.google.com.
Overige functies configureren
U kunt vervolgens nog aanvullende instellingen invoeren, bijv. Google Pay configureren, de
achtergrond voor het display of de lettergrootte definiëren of nog een e-mailaccount
aanmaken.
Gmail is ingesteld als u zich bij uw Google-account heeft aangemeld. Als u e-mailadressen voor
overigen mailaccounts definieert, worden de mails ook in de app Gmail weergegeven.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Selecteer een provider
voer toegangsgegevens in
Als u op dit moment geen overige instellingen wilt invoeren:
Tenslotte kunt u nog de gezichtsherkenning configureren.
Voor meer informatie hierover pag. 57
Uw smartphone is nu klaar voor gebruik.
12
Volgende
Gereed
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Toestel leren kennen
Toestel bedienen
Toestel leren kennen
Toestel in-/uitschakelen
Inschakelen
¤
Druk de aan/uit-knop lang in . . . het toestel start op
Simkaart ontgrendelen
¤
voer pincode voor de simkaart in
Meldingen verwijderen (indien aanwezig)
Melding wissen:
Melding later bewerken:
Meldingen:
¤
¤
veeg naar rechts of links
veeg omhoog naar het meldingenpaneel
pag. 23
Wanneer een displayvergrendeling tegen onbevoegd gebruik is ingesteld
¤
Naar boven vegen
gegeven
Displayvergrendeling:
Ontgrendel de displayvergrendeling . . . het startscherm wordt weerpag. 55
Uitschakelen
¤
Druk de aan/uit-knop lang in
tik op
Uitschakelen
OK
U kunt de smartphone ook in de Vliegtuigmodus zetten. De mobiele functies
worden hiermee gedeactiveerd, de overige functies blijven beschikbaar.
Gepland in- /uitschakelen
U kunt de smartphone op een bepaald tijdstip uit- en weer inschakelen.
Gepland in- /uitschakelen activeren/deactiveren
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Instellingen Scheduled power on/off Vakje naast de gewenst optie (set
time for power on | set time for power off) markeren . . . de smartphone wordt op de ingestelde tijd in-/uitgeschakeld
Tijd instellen
¤
Instellingen Scheduled power on/off gewenste optie aanraken op Time
tikken tijd selecteren OK op Repeat tikken dagen markeren waarvoor de instellingen moeten gelden OK DONE
13
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Toestel leren kennen
Toestel in slaapmodus zetten/slaapmodus beëindigen
Toestel in slaapmodus zetten
¤
Druk de aan/uit-knop kort in
Als het toestel gedurende een vooraf ingestelde periode niet wordt bediend, schakelt
het automatisch naar de slaapmodus.
Periode van inactiviteit instellen, voordat het toestel naar de slaapmodus schakelt
¤
Instellingen
Weergave
Geavanceerd
Slaapstand
selecteer de
periode
Slaapmodus beëindigen
¤
Druk de aan/uit-knop kort in
displayvergrendeling
verwijder evt. de meldingen
naar boven vegen
wis de
Smartphone door optillen uit de ruststand halen
Als u de tijd, berichten en andere informatie wilt bekijken terwijl de smartphone zich in de ruststand bevindt, schakelt u de volgende functie in.
¤
Instellingen
kelaar inschakelen
Smart controls
Oppakken om telefoon te checken met scha-
Sommige apps kunnen direct met een vingerafdruk (
uit de slaapmodus worden gewekt.
pag. 30) of met een sneltoets
Touchscreen bedienen
Bewegingen en gebaren voor het bedienen van het touchscreen:
Tikken
¤
Raak het scherm met de vinger kort aan
Voorbeeld:
Voor het starten van een app of het selecteren van een functie of instelling:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Voor het invoeren van tekst:
tik op het element
tik op een tekstveld . . . een toetsenbord verschijnt
Aanraken en vasthouden
¤
Houd uw vinger zo lang op het element totdat het reageert.
Slepen en neerzetten
¤
Raak een element aan en houd vast
plek zet het element neer
beweeg uw vinger over het scherm naar de gewenste
Voorbeeld: apps op het scherm verschuiven
Vegen of schuiven
¤
Beweeg uw vinger zonder onderbreking snel over het scherm
Voorbeeld: tussen startschermen wisselen
14
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Toestel leren kennen
Dubbeltikken
¤
Tik twee keer kort achter elkaar op het scherm.
Voorbeeld: zoomen. Alleen mogelijk op speciale pagina's, bijv. websites of kaarten.
¤
¤
Inzoomen:
Weer uitzoomen:
tik twee keer kort achter elkaar
dubbeltik nog een keer
Spreiden/samenknijpen
¤
Plaats twee of meer vingers tegelijkertijd op het scherm
¤
¤
Beeld vergroten:
Beeld verkleinen:
spreid de vingers uit elkaar
knijp de vingers samen
Voorbeeld: schalen van pagina-inhoud. Alleen mogelijk bij speciale pagina's, bijv. Google Maps
en Chrome.
Onbedoeld bedienen door aanraken voorkomen als de smartphone zich in uw zak
bevindt:
¤
Instellingen Smart controls
disable met schakelaar inschakelen
Pocket mode
Functie Touch
Toestel met bewegingen bedienen
Sommige functies kunnen worden bediend door het toestel op te tillen, te draaien of te
schudden. Hiervoor moet u de functie Smart motion vrijschakelen en de gewenste acties
inschakelen.
¤
Instellingen Smart controls Smart motion Functie met schakelaar inschakelen . . . de mogelijke acties worden nu weergegeven gewenste acties met schakelaar
inschakelen
Volume en trilstand instellen via de volumeknop
Volume van oproepsignaal, muziek en wekker wijzigen.
¤
Druk op de volumeknop rechts op het toestel . . . de schuifbalk voor het volume
wordt geopend stel het volume met de schuifbalk in
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Oproepsignaal uitschakelen
¤
Schuifbalk helemaal naar beneden slepen
of:
op
tikken
Trillen activeren/deactiveren en microfoon uit (mute)
¤
¤
¤
op
tikken . . . het oproepsignaal wordt uitgeschakeld, trillen wordt ingeschakeld
op
tikken . . . trillen wordt uitgeschakeld, het oproepsignaal wordt uitgeschakeld
op
tikken . . . het oproepsignaal wordt ingeschakeld
Geavanceerde audio-instellingen invoeren:
¤
Op
tikken . . . het menu Instellingen – Profielen wordt geopend (
pag. 50)
15
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Toestel leren kennen
Het startscherm
Een startscherm wordt weergegeven wanneer u het toestel
inschakelt of vergrendelt en er geen app is geopend.
U kunt meerdere startschermen maken en naar wens vormgeven
om snel naar voorkeursapps en -inhoud te kunnen gaan
( pag. 20).
Van een willekeurige bedieningssituatie naar het startscherm terugkeren
¤
Tik op de Home-toets
in de navigatiebalk tikken . . . het
startscherm dat als laatste open was, wordt weergegeven
Tussen startschermen wisselen
¤
Veeg naar rechts of naar links om naar het gewenste startscherm te gaan.
Helemaal links op de pagina wordt Google Feed weergegeven.
Om de berichten in de Feed te selecteren, gebruikt Google informatie van uw
toestel, van andere Google-producten en gegevens die in uw Google-account zijn
opgeslagen.
U kunt in de instellingen aangeven, welke informatie in uw Feed moet worden weergegeven.
Tussen startschermen en apps wisselen
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Onderin elk beeldscherm bevinden zich afhankelijk van de situatie één of meerdere navigatietoetsen.
Opent het laatst bekeken scherm. U kunt meerdere keren terugkeren, tot en met het
startscherm.
Home-toets
Kort tikken:
Aanraken en vasthouden:
Naar boven vegen:
opent het als laatste gebruikte startscherm.
opent de Google-assistent Google-Hilfe
Opent een overzicht van de apps en de browsertabs die
u het laatst hebt gebruikt.
App openen: ¤ tik op de app
App sluiten: ¤ App naar boven vegen
Twee keer naar boven vegen: Er verschijnt een lijst met alle apps
16
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Toestel leren kennen
Navigatiebalk aanpassen
¤
Instellingen
Navigatiebalk
Navigatiemenu weergeven/verbergen
¤
Navigatiebalk weergeven/verbergen met schakelaar inschakelen/uitschakelen
(
= de navigatiebalk wordt weergegeven;
= de navigatiebalk wordt verborgen)
Als de navigatiebalk verborgen is:
¤ van onder naar boven vegen
Weergeven:
¤ op
tikken
Verbergen:
Positie van de navigatietoetsen wijzigen
Navigatietoets
¤
aan de rechter kant weergeven.
Gewenste combinatie selecteren, bijv.
Knop toevoegen voor het openen van het meldingenpaneel en de
statusbalk
¤
Een combinatie met het symbool
selecteren, bijv.
Navigatiebalk terugzetten op het klassieke thema
Als u de voorkeur geeft aan het klassieke thema van de navigatiebalk met de drie knoppen, schakelt u deze optie uit:
¤
Instellingen Systeem Gebaren
Functie met schakelaar uitschakelen
Omhoog vegen over de startknop
Snelle instellingen
Met de snelle instellingen kunt u vanuit alle bedieningssituaties naar veelgebruikte instellingen
gaan, bijv. voor schermverlichting, WLAN of Bluetooth.
Snelle instellingen openen
¤
Vanaf de statusbalk naar beneden vegen
of, als het symbool
¤
op
zich op de navigatiebalk bevindt:
tikken
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
. . . de belangrijkste snelle instellingen worden weergegeven
¤
Nog een keer naar beneden vegen . . . overige snelle instellingen worden weergegeven
Evt. naar links/rechts vegen om alle snelle instellingen weer te geven
Symbolen van de snelle instellingen
pag. 89
Functie in-/uitschakelen
¤
Op de instelling tikken . . . het symbool van de instelling is gekleurd als ze ingeschakeld is, en
grijs als ze uitgeschakeld is
Instellingen wijzigen
¤
Symbool aanraken en vasthouden
pas de instelling naar wens aan
17
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Toestel leren kennen
Snelle instellingen bewerken
U kunt andere snelle instellingen oproepen, niet gebruikte instellingen verwijderen en de
symbolen anders rangschikken.
¤
Op
tikken . . . snelle instellingen die momenteel niet worden gebruikt, worden beneden
weergegeven Symbool aanraken, vasthouden en naar de gewenste positie slepen
Bewerken beëindigen
Links boven op
Instellingen bij levering herstellen:
tikken
Tik op
Resetten
De gewenste instelling staat niet als snelle instelling ter beschikking:
¤
op tikken . . . de app Instellingen wordt geopend; hier heeft u toegang tot alle
instellingen van uw toestel.
Tekst typen en bewerken
Voor het typen van tekst gebruikt u het Googletoetsenbord.
Toetsenbord openen
¤
Tik op de plek waar u de tekst wilt invoeren.
U kunt letters, cijfers en speciale tekens invoeren.
Tussen de invoer van letters en cijfers/speciale
tekens wisselen: tik op
Toetsenbord sluiten
¤
In de navigatiebalk op
tikken.
Tekst toevoegen
Letters of symbolen invoeren:
Hoofdletters invoeren:
Capslock activeren/deactiveren:
Accent toevoegen:
¤
¤
¤
¤
tik op een toets
tik op de shift-toets
dubbeltik op de shift-toets
raak de letter aan en houd vast
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Als u typt, worden via het toetsenbord voorstellen gedaan uit het woordenboek dat bij het toetsenbord hoort.
Voorstel overnemen:
18
¤
tik op het woord . . . het woord wordt overgenomen en er
wordt automatisch een spatie toegevoegd.
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Toestel leren kennen
Tekst bewerken
¤
¤
¤
¤
Cursor positioneren:
Cursor verplaatsen:
Tekens wissen:
Tekst selecteren:
Alles selecteren:
Geselecteerde tekst knippen:
Geselecteerde tekst kopiëren:
Tekst invoegen:
¤
¤
¤
¤
Tik op het tekstvak waar u de cursor wilt positioneren
Veeg op de tekst naar links of naar rechts
Raak de backspace aan en houd vast
Raak een woord aan en houd vast selecteer met tabs
aan beide kanten meer of minder tekst
Raak een woord aan en houd vast
Alles selecteren
Op Knippen tikken
Op Kopiëren tikken
Cursor positioneren
op cursor tikken
Plakken
Als vanwege ontbrekende ruimte niet alle opties worden weergegeven:
op
tikken
Toetsenbordinstellingen wijzigen
U kunt diverse instellingen voor het toetsenbord wijzigen, bijv. de taal van de toetsenbordindeling, de reactie op een toetsdruk of het ontwerp van het toetsenbord.
¤
Instellingen
Systeem
Talen en invoer
Virtueel toetsenbord
Gboard
Gesproken invoer instellen
Bij sommige apps kunt u tekst ook via de microfoon inspreken. Deze functie is standaard ingeschakeld.
Gesproken invoer in-/uitschakelen
¤
Instellingen Systeem Talen en invoer Virtueel toetsenbord Toetsenborden beheren Google Spraakinvoer met schakelaar uitschakelen/inschakelen
Instellingen voor de gesproken invoer:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Instellingen
Spraakinvoer
Systeem
Talen en invoer
Virtueel toetsenbord
Google
19
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Startscherm indelen
Startscherm indelen
U kunt meerdere startschermen maken en deze naar wens vormgeven om snel naar voorkeurapps en -inhoud te kunnen gaan.
Favorietenbalk aanpassen
Onderin het scherm bevindt zich de favorietenbalk, die u kunt gebruiken om snel naar de meest
gebruikte apps te gaan.
Menu met alle apps openen:
¤
Scherm twee keer vanuit de Home-toets
naar boven vegen
De apps in het app-menu zijn alfabetisch gerangschikt.
Door de lijst bladeren:
veeg omhoog of omlaag
App uit favorietenbalk verwijderen
¤
Raak de app in de favorietenbalk aan en naar boven slepen
¤
sleep naar de toets Vergeten bovenaan de schermrand en laat los
of
¤
sleep naar een andere plek op het scherm en laat los
App toevoegen
¤
Selecteer de gewenste app raak de app aan en houd vast . . . op de achtergrond
wordt het startscherm weergegeven sleep de app naar een vrije plek in de favorietenbalk.
Achtergrond wijzigen
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Raak de achtergrond aan en houd vast tik op Achtergrond
Selecteer een foto uit de
tik op
vooraf ingestelde achtergronden of selecteer een eigen foto uit de fotogalerij
Achtergrond kiezen uit
U kunt meer achtergrondfoto's van Google Play downloaden.
App aan een startscherm toevoegen
¤
20
Open het app-menu zoek naar de gewenste app de app aanraken en slepen . . . op
de achtergrond wordt het startscherm weergegeven sleep de app naar een vrije plek in de
favorietenbalk.
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Startscherm indelen
Widget aan een startscherm toevoegen
Widgets zijn elementen die speciaal voor weergave op een startscherm zijn bedoeld, bijv. een
klok, een agenda-item voor de huidige dag, een belangrijk contact of een directe netlijn.
¤
¤
Raak een vrije plek op een startscherm aan en houd vast
tik op Widgets
Raak de gewenste widget aan en houd vast . . . op de achtergrond wordt het startscherm
weergegeven sleep de widget naar een vrije plek op een startscherm en laat los
Sommige widgets zijn in grootte aan te passen:
¤
Raak de widget aan en houd vast laat los . . . als de grootte van de widget kan worden
aangepast, ziet u een punt en kader om de widget door de punten te slepen, verandert u
de grootte van de widget
Wanneer de juiste grootte is ingesteld:
tik op een plaats buiten de widget
Apps en widgets verplaatsen
¤
Raak de app/widget op het startscherm aan en houd vast sleep de app/widget naar de
gewenste plek en laat los of sleep naar rechts of links naar een ander startscherm en laat los
Map voor apps maken
¤
Raak de app op het startscherm aan en houd vast sleep het app-symbool over een ander
app-symbool . . . Er wordt een gemeenschappelijk symbool voor beide apps aangemaakt
Apps toevoegen:
¤
raak de app aan en houd vast
sleep naar de map
App verwijderen:
¤
Map ореnеn
App aanraken en vasthouden
uit de map naar de achtergrond slepen
Map hernoemen:
¤
open de map tik op de naam . . . het toetsenbord wordt geopend
voer de nieuwe naam in
wis de oude naam
App of widget verwijderen
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Raak de app/widget op het startscherm aan en houd vast
Verwijderen en laat los
sleep omhoog naar de optie
Startschermen toevoegen, opnieuw rangschikken of verwijderen
Als u meerdere startschermen heeft aangemaakt, verschijnt er een dunne witte balk boven de
favorietenbalk als u naar rechts of links over het scherm veegt. Deze balk geeft het aantal startschermen en de positie van het actuele startscherm weer.
21
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Startscherm indelen
Startschermen toevoegen
¤
Raak de app aan en houd vast sleep de app helemaal naar rechts totdat een leeg
startscherm verschijnt laat los . . . een nieuw startscherm wordt gemaakt, waarop de app
wordt geplaatst
Startscherm verwijderen
¤
Verwijder alle apps en widgets van het startscherm (wis de widgets of verschuif ze naar een
ander startscherm) . . . wanneer de laatste app/widget is verwijderd, verdwijnt ook het startscherm
Overige instellingen voor het startscherm
U kunt nog meer instellingen voor het vormgeven van het startscherm instellen, bijv. hoe de
app-symbolen eruit moeten zien.
¤
Raak een vrije plek op een startscherm aan en houd vast
tikken gewenste optie selecteren en instellen
op Instellingen startscherm-
Smartphone en internet doorzoeken
Onderin elk startscherm bevindt zich de widget Google Zoeken, waarmee u in de smartphone
of op internet kunt zoeken.
Zoekbegrip invoeren
¤
Tik op de zoekbalk
voer het zoekbegrip via het toetsenbord in
Met spraakinvoer zoeken
¤
Tik op het microfoonsymbool
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Zie voor meer informatie
22
spreek het zoekbegrip in
Google Help
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Meldingen
Meldingen
Meldingen informeren u over verschillende gebeurtenissen, bijv. de ontvangst van een nieuw
voicemail- of e-mailbericht, afspraken of een alarm.
Meldingen worden als volgt weergegeven.
• In het meldingenpaneel: veeg van boven naar beneden over het scherm
Een symbool in het meldingenpaneel geeft aan welke meldingen er zijn ( pag. 89).
• Op het vergrendelingsscherm: bij het opstarten van het toestel of wanneer het toestel uit de
slaapmodus wordt geactiveerd
• Bovenaan het scherm, wanneer u iets anders doet op het toestel, bijv. een e-mail leest of een
video bekijkt
• Als meldingsstipjes zijn toegestaan: door een gekleurd stipje op het symbool van de app die
een melding heeft gestuurd.
• Kort op het rustscherm
Instellingen voor de weergave van meldingen wijzigen:
pag. 24
U kunt een knop
voor het snelle weergeven van meldingen aan de navigatiebalk
toevoegen ( pag. 17).
Meldingen bewerken
Meldingen bekijken/beantwoorden
¤
Op de melding tikken . . . de inhoud van het bericht wordt in de bijbehorende app weergegeven. Als er meerdere apps zijn, kunt u er een selecteren.
Welke informatie wordt weergegeven en welke acties mogelijk zijn, hangt af van de app die de
melding heeft gegeven.
Bij sommige apps is het mogelijk op de melding te reageren. U kunt bijvoorbeeld een e-mail
direct beantwoorden, een alarm uitschakelen of een trefpunt voor een afspraak op de kaart
weergeven.
Weergaveopties van de app voor meldingen wijzigen:
pag. 24
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Meldingen wissen/herstellen
Melding wissen:
¤
veeg de melding naar rechts of links
Alle meldingen op het meldingenpaneel wissen:
¤
schuif omlaag naar het einde van de meldingen
Alles wissen
Melding op het vergrendelingsscherm of aan de bovenkant van de schermrand herstellen om
ze later te lezen:
¤
veeg de melding omhoog
23
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Meldingen
Laatst ontvangen meldingen weergeven:
¤
Instellingen
Apps en meldingen
Meldingen
Onder Recent verzonden wordt een lijst met apps weergegeven die de laatste meldingen
hebben gestuurd.
Instellingen voor meldingen
Standaard meldingstoon wijzigen
¤
Instellingen Apps en meldingen Meldingen Standaard
meldingsgeluid Bron voor ringtones selecteren (uit het mediageheugen of eigen
ringtones) Meldingstoon selecteren OK
of
¤
Instellingen Profielen Algemeen Bewerken
meldingsgeluid Meldingstoon selecteren OK
Geen meldingstoon:
Standaard
Geen selecteren (eerste melding in de lijst)
• Als u niet gestoord wilt worden, kunt u het geluid van uw toestel dempen. Er
•
•
wordt dan geen meldingstoon meer gegeven.
Het geluid van het toestel dempen kan via de modus “Niet storen”. pag. 31
Bij sommige apps kunnen geluids- en trillingsinstellingen voor meldingen direct
in de app worden ingesteld via het menu Instellingen.
Wanneer het volume voor de beltoon tot het trillingsniveau wordt verlaagd
( pag. 51), trilt het toestel bij meldingen in plaats van een geluid te geven. Als de
trillingsmodus al voor een melding was ingesteld, blijft de smartphone bij die
melding trillen.
Instellingen voor app-meldingen wijzigen
Stel in hoe en wanneer meldingen van een app moeten worden weergegeven
¤
Instellingen
Meldingen
Apps en meldingen
alle apps weergeven:
app selecteren
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
of
¤
Raak de melding van een app aan en houd vast
op
tikken
Meldingen
De mogelijke meldingen van de app worden weergegeven. U kunt definiëren, welke meldingen
van de app moeten worden weergegeven.
Meldingsstipjes toestaan/weigeren
Nieuwe berichten van een app worden weergegeven met een gekleurd meldingsstipje op het
app-symbool.
Standaardinstelling voor alle apps:
¤
24
Instellingen Apps en meldingen
met schakelaar in-/uitschakelen
Meldingen
Meldingsstipjes toestaan
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Apps
Eigen instelling voor afzonderlijke app:
¤
Instellingen Apps en meldingen alle apps weergeven app selecteren
App-meldingen Meldingsstipjes toestaan met schakelaar in-/uitschakelen
Meldingen op het vergrendelingsscherm
Het vergrendelingsscherm kent de volgende instellingen:
• Helemaal geen meldingen weergeven
• Content van alle meldingen weergeven
• Gevoelige content verbergen
U kunt deze instellingen als standaardinstelling voor alle apps gebruiken.
¤
Instellingen
vergrendelingsscherm
Apps en meldingen Meldingen
de gewenste optie selecteren
Op
Instellingen
vergrendelingsscherm
Beveiliging en locatie Instellingen voor
Op vergrendelingsscherm
of
¤
Apps
De op het toestel beschikbare apps worden in het app-menu geplaatst. Het toestel wordt met
een aantal standaard-apps geleverd. Zodra u een simkaart plaatst, worden extra apps van uw
mobiele aanbieder geïnstalleerd.
U kunt meer apps downloaden en installeren of aanwezige apps deactiveren of deïnstalleren.
Veelgebruikte apps kunt u direct op het startscherm plaatsen (
belangrijkste in de favorietenbalk ( pag. 20).
pag. 20), de vijf
App openen en afsluiten
App in het app-menu openen
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Het startscherm moet zijn geopend. Als dit niet het geval is:
¤
tik op
twee keer van onder naar boven vegen . . . alle apps worden weergegeven (alfabetisch
gerangschikt) tik op de app die u wilt openen
Tussen apps wisselen
¤
Vanuit de Home-toets
naar boven vegen . . . de laatst gebruikte apps worden
weergegeven naar links/rechts vegen om door de lijst te bladeren tik op de app die u wilt
openen
Navigatiebalk:
pag. 16
25
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Apps
Apps verlaten/afsluiten
App verlaten
¤
Tik op
in de navigatiebalk . . . het startscherm wordt weergegeven. De app blijft
geopend en wordt in het app-overzicht opgenomen.
App afsluiten
¤
Vanuit de Home-toets
naar boven vegen . . . alle recent geopende apps worden in
een overzicht weergegeven de app die u wilt wissen naar boven vegen
Alle apps afsluiten:
helemaal naar links vegen
Alle apps afsluiten
App beveiligen
Een beveiligde app wordt niet beëindigd.
¤
App naar beneden vegen . . . rechts boven wordt het symbool
Beveiliging weer opheffen:
symbool
weergegeven
weergegeven
nog een keer naar beneden vegen . . . rechts boven wordt het
App zoeken
¤
. . . alle apps worden weergegeven
boven de app-lijst op Apps zoeken tikken
beginletter van de gewenste app invoeren . . . alle bijbehorende apps worden weergegeven
Apps installeren/deïnstalleren
Nieuwe apps installeren
Apps van Google Play downloaden:
¤
Play Store . . . Google Play Store wordt geopend
de pagina van de app Installeren
zoek de gewenste app
open
Apps deïnstalleren of deactiveren
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Apps die u niet meer gebruikt, kunt u van het toestel verwijderen
Apps die zijn gedownload, kunt u deïnstalleren. Deze apps worden volledig van uw toestel
verwijderd. Apps die vooraf op het toestel zijn geïnstalleerd (systeem-apps), kunt u deactiveren,
maar niet volledig verwijderen. Zodra een app wordt gedeactiveerd, wordt deze inactief
gemaakt op het toestel.
Het deactiveren van een systeem-app kan bij andere apps tot storingen leiden.
¤
26
Instellingen Apps en meldingen alle apps weergeven
u wilt verwijderen Verwijderen / Uitschakelen
app selecteren die
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Apps
of (voor apps die kunnen worden gedeïnstalleerd)
¤
Instellingen
Systeem weergeven
Apps en meldingen
alle apps weergeven
op
tikken
Systeem-apps en -processen weergeven:
¤
Instellingen
Apparaat – App-info
op
tikken
Systeem weergeven
Vooraf geïnstalleerde standaard Google-apps
De smartphone gebruikt diverse standaard-apps van Google, o.a.:
zoeken
internet en smartphone doorzoeken
Chrome
browser om op internet te surfen
Gmail
e-mails ontvangen, opstellen en versturen
Maps
plaatsen over de hele wereld zoeken en verkennen
YouTube
YouTube-video's en Playlists afspelen
Files
Bestandsbeheer
Drive
gegevens centraal opslaan
Play Music
Muziek beluisteren
Play Films
films en series afspelen
Foto's
foto's centraal opslaan en beheren
Duo
telefoneren met videobeelden
Play Store
apps downloaden
Zie voor gedetailleerde informatie over Google-apps
Google Help
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Twee apps tegelijkertijd gebruiken
Met de splitscreen-modus kunt u twee apps boven of naast elkaar op het scherm laten weergeven en zo beide apps tegelijk gebruiken.
Beide apps moeten deze functie ondersteunen.
Splitscreen-modus starten
Selecteer de eerste app
¤
Eerste app vanuit een startscherm of uit het app-menu openen vanuit de Home-toets
naar boven vegen Pictogram bovenin de app-afbeelding aanraken en
vasthouden op Scherm delen tikken . . . de app wordt boven (of aan de zijkant) weergegeven
27
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Apps
Selecteer de tweede app
¤
tweede app uit een startpagina of uit het app-menu openen . . . de app wordt in het tweede
schermgedeelte geladen
of
¤
In het tweede schermgedeelte in de lijst met als laatste gebruikte apps op de titel van de
tweede app tikken . . . de app wordt in het tweede schermgedeelte geladen
Veranderen van tweede app
¤
Op
tikken
andere app uit een startpagina of een app-menu selecteren
of
¤
Vanuit de Home-toets
naar boven vegen
op een andere app tikken
Splitscreen-modus beëindigen
¤
Zwarte balk tussen beide apps volledig naar boven/beneden resp. volledig naar rechts/links
slepen . . . de tweede app wordt beëindigd, het toestel schakelt weer over op de standaardmodus
Beveiliging tegen schadelijke apps
Apps van andere bronnen dan Google Play downloaden
Wanneer u apps van andere aanbieders dan Google Play wilt downloaden, moet u dit nadrukkelijk toestaan. U vindt deze functie bij de instellingen van apps met een downloadfunctie, bijv.
browsers of mailprogramma's.
¤
Instellingen Apps en meldingen alle apps weergeven app selecteren
waarmee u apps van andere aanbieders wilt laden Geavanceerd Onbekende apps
installeren schakelaar Toestaan van deze bron activeren.
Als u apps wilt gebruiken die door Google als minder veilig worden aangemerkt, dient u het
gebruik van deze apps nadrukkelijk goed te keuren. Zoek eerst bij Google naar de mogelijke
veiligheidsrisico's.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Apps van onbekende bronnen kunnen een veiligheidsrisico voor de smartphone met
zich meebrengen. Het downloaden van deze apps kan de smartphone beschadigen,
persoonlijke gegevens kunnen worden misbruikt of verloren gaan.
App-controle activeren
Als deze functie is geactiveerd, controleert uw toestel de apps bij de installatie en zoekt het
toestel regelmatig naar mogelijk schadelijke apps.
¤
28
Instellingen Google Beveiliging
toets Toestel op veiligheidsrisico's doorzoeken
Google Play Project
activeer de
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Downloads
Wanneer u een app installeert die niet van Google Play komt, zijn de volgende acties mogelijk:
• U wordt geadviseerd de app niet te installeren.
• De installatie van de app wordt volledig geblokkeerd wanneer een risico voor de veiligheid van het toestel aanwezig is.
• Informatie over de ID van de app wordt naar Google gestuurd, bijv. protocolinformatie,
met de app samenhangende URL's, de toestel-ID, uw versie van het besturingssysteem en
het IP-adres.
De op het toestel geïnstalleerde apps worden regelmatig gecontroleerd. Als er een mogelijk
schadelijke app wordt ontdekt, kan de app-controle de volgende maatregelen nemen:
• U wordt geadviseerd de app te deïnstalleren.
• Een app waarvan bekend is dat deze schadelijk is, van uw toestel verwijderen.
Herkenning schadelijke apps verbeteren
De functie Toestel op veiligheidsrisico's doorzoeken moet zijn geactiveerd.
Als de functie actief is, verzamelt Google ook anonieme informatie over alle geïnstalleerde apps
die niet van Google Play Store komen. Dit helpt Google gebruikers beter tegen schadelijke apps
te beschermen.
¤
Instellingen Google Beveiliging
toets Herkenning schadelijke apps verbeteren
Google Play Project
activeer de
Deze optie functioneert mogelijk niet bij alle apps, aangezien ontwikkelaars deze
functie kunnen deactiveren om te voorkomen dat hun app aan een controle wordt
onderworpen.
Downloads
U kunt bestanden van websites op het toestel downloaden. Gedownloade bestanden worden
hoofdzakelijk in de beschikbare app voor bestandsbeheer geplaatst, bijv.
Files.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Content zoals muziek, tv-uitzendingen of boeken worden over het algemeen niet in
het bestandbeheer geplaatst, maar in de app waarmee de download werd uitgevoerd.
Met gedownloade bestanden werken
¤
Files
Met grote/kleine
symbolen weergeven:
Downloads
¤
Bestand openen:
¤
Bestand wissen:
¤
¤
Bestand delen:
Op
/
tikken
Tik op het bestand app selecteren waarmee de download moet
worden weergegeven
raak het bestand aan en houd vast
tik op
raak het bestand aan en houd vast
tik op
29
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Vingerafdruksensor
Vingerafdruksensor
Het toestel beschikt over een vingerafdruksensor. Hiermee kunt u bijvoorbeeld aankopen goedkeuren, zich bij bepaalde apps aanmelden of een contact snel uit de ruststand openen.
Vingerafdruk instellen
¤
Instellingen Beveiliging en locatie Vingerafdruk . . . er wordt een wizard
geopend die u door de noodzakelijke stappen leidt Volgende
Wanneer een displayvergrendeling is ingesteld:
of het wachtwoord in
voer het ontgrendelingspatroon, de pincode
Wanneer er nog geen displayvergrendeling is ingesteld:
( pag. 55)
Schermvergrendeling instellen
Het ontgrendelingspatroon, de pincode of het wachtwoord dienen ter vervanging
van de vingerafdruk.
In de volgende gevallen moet de vervangingsmethode worden gebruikt:
• wanneer de vingerafdruk na herhaalde pogingen niet wordt herkend
• bij het bewerken van vingerafdrukken
• wanneer meer dan 48 uur zijn verstreken sinds de vervangingsmethode werd
gebruikt voor het vergrendelen
Vingerafdruk scannen
¤
¤
Plaats uw vinger op de sensor aan de achterzijde van het toestel. Houd het toestel zo vast,
zoals u het later ook bij het ontgrendelen zult vasthouden. Volgende
Tik net zolang op de sensor tot de melding Vingerafdruk toegevoegd verschijnt. Verander
hierbij de stand van uw vinger voortdurend.
Scannen beëindigen:
Gereed
Andere vingerafdrukken toevoegen
Vingerafdruk
Vingerafdruk toevoegen
U kunt tot vijf vingerafdrukken toevoegen. Deze worden onder de namen Vinger 1 –
Vinger 5 opgeslagen.
Houd er rekening mee dat alle personen van wie u vingerafdrukken toevoegt, in staat
zijn het toestel te ontgrendelen en aankopen kunnen doen op uw naam.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
De vingerafdruk wordt veilig en nooit buiten het toestel opgeslagen.
Namen van de vingerafdrukken wijzigen
Geef passende namen voor de vingerafdruk, bijv. “wijsvinger links”.
¤
30
Instellingen Beveiliging en locatie Vingerafdruk gebruik de vervangingsmethode (ontgrendelingspatroon, pincode of wachtwoord) voor het ontgrendelen
Namen aanraken
voer de nieuwe naam in het tekstveld in (max. 15 tekens) OK
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
“Niet storen”
Vingerafdruk gebruiken
Als een actie met een vingerafdruk kan worden geautoriseerd, wordt het symbool
of het
vervangingspatroon weergegeven als een displayvergrendeling met een vingerafdruk is ingesteld.
¤
Tik met de vinger waarvan een afdruk is gescand op de vingerafdruksensor
nodig
herhaal indien
Als de vingerafdruk na herhaalde pogingen niet wordt herkend, dan wordt de vervangingsmethode automatisch geactiveerd.
“Niet storen”
De functie “Niet storen” dempt het geluid van het toestel: er klinkt geen beltoon en het toestel
trilt niet. Hiermee voorkomt u dat de beltoon bijvoorbeeld 's nachts afgaat of tijdens een
afspraak of bij alle storingen een signaal geeft, met uitzondering van het alarm.
“Niet storen” in-/uitschakelen
¤
Vanaf de statusbalk naar beneden vegen . . . de belangrijkste snelle instellingen worden
weergegeven
Inschakelen:
¤
op
Niet storen tikken . . . “Niet storen” wordt met de momenteel ingestelde regels ingeschakeld; het symbool wordt gekleurd; in de statusbalk wordt
weergegeven
Uitschakelen:
¤
op
tikken . . . alle signalen worden weer ingeschakeld, het symbool wordt grijs
Regels voor “Niet storen” definiëren
¤
Symbool
/
aanraken . . . de pagina met instellingen voor Niet storen wordt geopend
Functies van de smartphone waarvoor “Niet storen” niet moet gelden
U kunt hier bijvoorbeeld instellen dat voor “Niet storen” een uitzondering moet gelden voor de
wekker.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Op Geluid en trillen tikken
(
geluid en trillen voor de gewenste functie inschakelen
= ingeschakeld, d.w.z., “Niet storen” geldt niet voor deze functie)
Regels voor meldingen
U kunt uitgebreide instellingen gebruiken om aan te geven, hoe meldingen moeten worden
behandeld als de functie “Niet storen” ingeschakeld is.
¤
Op Meldingen tikken
instelling selecteren; volg de beschrijving en instructies op het display
31
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
“Niet storen”
Oproepen toestaan
U kunt selecteren of en welke oproepen ook in de stand “Niet storen” toegestaan zijn.
¤
Op Oproepen tikken Oproepen toestaan toegestane oproepen selecteren (Van
iedereen, Alleen van contacten, Alleen van contacten met ster, Geen)
Lijst met favoriete contacten bewerken
Als u Alleen van contacten met ster geselecteerd heeft, kunt u de lijst van deze contacten
bewerken. Gemarkeerde contacten zijn de favorieten in uw lijst met contactpersonen.
¤
Op Oproepen tikken
geopend
Contacten met ster . . . er wordt een lijst met uw favoriete contacten
Markering verwijderen:
¤
op contact tikken
op
tikken . . . het contact wordt uit de lijst verwijderd
Nieuw contact aanmaken:
¤
op
tikken
contact aanmaken (
pag. 42)
als favoriet markeren (
pag. 43)
Herhaalde oproepen toestaan
Om belangrijke oproepen niet te missen, kunt u herhaalde oproepen binnen 15 seconden
toestaan.
¤
Op Oproepen tikken
schakelaar naast Terugkerende bellers toestaan inschakelen
Berichten, afspraken en herinneringen toestaan
¤
Op Meldingen, afspraken en herinneringen tikken
toegestaan moeten worden
definiëren welke gebeurtenissen
Tijdschema definiëren
Definieer hoelang de functie “Niet storen” ingeschakeld moet blijven:
¤
Op Duur tikken
selecteer de gewenste instelling
Regels voor automatisch inschakelen definiëren:
¤
Op Automatisch inschakelen tikken . . . de standaardregels Slapen en Gebeurtenis worden
aangeboden standaardregels aanpassen of eigen regels toevoegen regel met Regel
gebruiken inschakelen
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Regel inschakelen
¤
32
Op NU INSCHAKELEN tikken . . . de functie “Niet storen” wordt met alle gedefinieerde regels
ingeschakeld
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Overige functies
Overige functies
Meerdere gebruikers configureren
U kunt het toestel voor meerdere gebruikers configureren. Elke gebruiker krijgt zijn eigen
gebied dat hijzelf kan configureren. Zo kan hij zijn eigen startscherm, eigen apps, accounts,
contacten en dergelijke instellen. De verschillende gebruikers worden weergegeven door een
andere kleur van het gebruikerssymbool.
Gebruiker configureren
¤
Instellingen Systeem Geavanceerd Meerdere gebruikers . . . alle beschikbare gebruikers worden weergegeven Gebruiker toevoegen OK . . . een gebruiker
wordt ingevoerd Nu instellen . . . het toestel schakelt over naar het gebied van de nieuwe
gebruiker
De configuratie-wizard wordt geopend.
¤
De specifieke instellingen voor de gebruikers invoeren met de wizard. Als u de wizard heeft
afgesloten, wordt de gebruiker bij de snelle instellingen weergegeven.
Naam wijzigen:
¤
Symboolbalk met twee vingers naar beneden vegen
instellingen naam invoeren
op
tikken
Meer
Gebruiker wisselen
¤
Symboolbalk met twee vingers naar beneden vegen Op
tikken . . . alle beschikbare
gebruikers worden weergegeven Op de gewenste gebruiker tikken . . . de instellingen van
de geselecteerde gebruiker worden geladen
Het configureren van nieuwe gebruikers is alleen mogelijk in het instellingenmenu
van de hoofdgebruiker.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Het actualiseren van apps kan door alle gebruikers worden uitgevoerd en geldt voor
alle gebruikers.
33
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Overige functies
Screenshots maken
Een foto van de scherminhoud van de smartphone maken, bewerken, delen en verzenden.
Screenshot maken
¤
¤
Open het scherm waarvan u het screenshot wilt maken.
Druk de aan/uit-knop lang in
Screenshot
of
¤
Druk tegelijkertijd de aan/uit-knop en de volumeknop omlaag in.
De scherminhoud wordt in het interne geheugen van het toestel geplaatst. In het meldingenpaneel wordt het symbool
weergegeven.
Screenshot bekijken
¤
Veeg het meldingenpaneel omlaag
gegeven
op de melding tikken . . . het screenshot wordt weer-
Wanneer meerdere apps voor het bewerken van foto's beschikbaar zijn, bijv. Foto's en Galerij:
¤
selecteer de gewenste app
Screenshots kunnen met de tools van de app worden bewerkt.
Zie voor gedetailleerde informatie van de app Foto's
Google help
Bestanden van/naar computer en smartphone overzetten
Zet via een USB-kabel foto's, muziek, beltonen en andere bestanden over van/naar een
computer en de smartphone.
De computer herkent het toestel via de USB-aansluiting. Het wordt als schijf geaccepteerd.
USB-kabel aansluiten
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Sluit het toestel met de meegeleverde USB-kabel aan op
een computer
34
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / operating.fm / 9/9/19
Overige functies
Bestanden overzetten
¤
Bij de uitwisseling van bestanden met een Mac: op de computer moet Android File
Transfer zijn geïnstalleerd en opgestart.
Veeg het meldingenpaneel omlaag
selecteer
tik op de USB-melding
Media-apparaat (MTP)
of
¤
Instellingen
Verbonden apparaten
USB
Media-apparaat (MTP)
Windows: de computer herkent de schijf automatisch open Windows Explorer
bestanden net als bij andere apparaten met slepen en neerzetten
Mac: op de computer wordt het scherm Android File Transfer geopend
met slepen en neerzetten
sleep
sleep de bestanden
Muziek beheren
Upload muziek van de computer met behulp van de muziekmanager van Google Play-mediatheek.
Zie voor informatie over het beheren van muziek met Google Play Music:
Google Help
Afdrukken
Met behulp van apps met afdrukfunctie kunt u via het toestel bestanden afdrukken.
Er moet een printer zijn aangesloten die de afdrukgegevens via een WLAN-verbinding of een mobiel netwerk kan ontvangen.
De procedure voor het afdrukken hangt af van de gebruikte app.
¤
Open het menu via het symbool
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Scherminhoud afdrukken:
of
tik op Afdrukken
maak een screenshot (
pag. 34) en druk dit vervolgens af.
35
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / telephony.fm / 9/9/19
Telefoneren
Communicatie
Telefoneren
Om te telefoneren, gebruikt u de app
het startscherm ( pag. 20).
Telefoon. Deze staat standaard in de favorietenbalk op
Telefoneren
¤
Telefoon . . .
Telefoonnummer invoeren
¤
Tik op
. . . de cijfertoetsen worden weergegeven
tik het telefoonnummer in
tik
op
Tijdens het invoeren worden contacten met mogelijk passende telefoonnummers
weergegeven. Als er geen passende resultaten zijn, kunt u het ingevoerde telefoonnummer in de contactenlijst opnemen.
Telefoonnummer van een contact gebruiken
¤
Tik op
. . . de contactenlijst wordt geopend selecteer een invoer . . . alle voor het
contact opgeslagen telefoonnummers worden weergegeven tik op het gewenste telefoonnummer
Contacten
pag. 40
Telefoonnummer van een favoriet contact gebruiken
¤
Tik op
. . . de favorietenbalk wordt geopend tik op het gewenste contact . . . het
hoofdtelefoonnummer van het contact wordt gekozen
Contact aan favorieten toevoegen
pag. 43
Telefoonnummer uit de oproepenlijst gebruiken
¤
Tik op
. . . de oproepenlijst wordt geopend
Oproepenlijst
tik op het gewenste telefoonnummer
pag. 39
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Oproep beëindigen
¤
Tik op
Oproepen kunnen ook vanuit enkele andere apps of widgets worden geplaatst, bijv.
vanuit de app
Contacten.
36
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / telephony.fm / 9/9/19
Telefoneren
Inkomende oproepen
Bij een inkomende oproep wordt het nummer van de beller weergegeven, indien dit beschikbaar is. Er kan ook informatie over het contact of de nummerweergave worden weergegeven.
Oproep aannemen
Displayvergrendeling geactiveerd:
Geen displayvergrendeling:
Oproep weigeren
Displayvergrendeling geactiveerd:
Geen displayvergrendeling:
¤
¤
Wit kruisje aanraken en naar boven vegen
Tik op Beantwoorden
¤
¤
Wit kruisje aanraken en naar beneden vegen
Tik op Weigeren
Oproep weigeren en een SMS naar de beller verzenden
¤
Op het berichtsymbool
tikken een vooringesteld kort antwoord selecteren of een
eigen bericht opstellen . . . de beller ontvangt een bericht met de geselecteerde tekst
Vooringestelde berichten wijzigen
pag. 38
Wanneer uw mobiele aanbieder een mailbox voor u heeft gemaakt, kunnen bellers
van wie u de oproep heeft geweigerd een bericht achterlaten.
Wanneer u een oproep aanneemt terwijl u met een ander persoon telefoneert, wordt
de huidige oproep in de wacht gezet.
Opties tijdens een oproep
Keuzetoetsen tijdens een oproep weergeven
¤
Tik op
Tussen hoofdtelefoons, luidsprekers en aangesloten Bluetooth-headset wisselen
¤
Tik op
Microfoon dempen/weer inschakelen
¤
Tik op
/
Gesprek onderbreken/hervatten
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Tik op
Ruggespraak, wisselgesprek
¤
Op
tikken
met
het telefoonnummer voor de tweede deelnemer invoeren of met
uit de contacten selecteren
op
tikken . . . de oproep wordt geplaatst. De eerste
oproep wordt in de wacht gezet.
De oproep in de wacht wordt met telefoonnummer boven in het scherm als In de wacht weergegeven.
De gesprekken afwisselen (wisselgesprek):
¤
op
tikken . . . de in de wacht staande oproep wordt nu de actieve oproep
37
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / telephony.fm / 9/9/19
Telefoneren
Twee gesprekken in een telefoonconferentie samenvoegen
Eén gesprek is actief, één gesprek staat in de wacht.
¤
Op
tikken . . . de gesprekken worden samengevoegd
Conferentie beëindigen:
weergegeven
¤
op
tikken . . . de telefoonnummers van de deelnemers worden
Op
naast een telefoonnummer tikken . . . de verbinding met dit telefoonnummer wordt
verbroken
of
¤
Op
naast een telefoonnummer tikken . . . de gesprekken worden weer verbroken, de
verbindingen blijven bestaan
Oproepinstellingen
Weergave van de naam van de beller in de oproepbalk en contactenlijst
van de telefoon-app
¤
Telefoon
tik op
Instellingen
Weergaveopties . . .
Stel in hoe oproepen moeten worden gesorteerd:
¤
Selecteer Sorteren op
Voornaam of Achternaam
Stel in hoe de namen van de contacten moeten worden weergegeven:
¤
Naamindeling
Voornaam eerst of Achternaam eerst selecteren
Beltonen en trillen instellen
¤
Telefoon
Beltoon wijzigen:
tik op
Instellingen
Beltoon telefoon
Bij een oproep trillen:
Geluiden en trillingen . . .
selecteer de beltoon
Beltonen bij tikken op de keuzetoetsen:
activeer de optie Toetsenbloktonen
Overige instellingen voor geluidssignalen via de app
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
OK
activeer de optie Ook trillen voor oproepen
Instellingen
pag. 50
Korte antwoorden (SMS) bewerken
Wanneer u een oproep niet kunt of wilt aannemen, kunt u in plaats hiervan een vooraf ingestelde SMS verzenden ( pag. 37).
Automatisch verstuurde SMS-tekst bewerken:
¤
38
Telefoon tik op
Instellingen Snelle reacties . . . vier vooraf ingestelde
berichten worden weergegeven tik op een antwoord
bewerk het antwoord
OK
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / telephony.fm / 9/9/19
Telefoneren
Telefoonnummers blokkeren
Bescherming tegen ongewenste oproepen en SMS-berichten
¤
Telefoon op tikken Instellingen Geblokkeerde nummers . . . de geblokkeerde nummers worden in een lijst weergegeven
Telefoonnummer toevoegen:
¤
Nummer toevoegen
telefoonnummer invoeren
BLOKKEREN
Telefoonnummer weer vrijgeven:
¤
op
naast het nummer tikken
BLOKKERING OPHEFFEN
TTY voor oproepen gebruiken
In de TTY-modus (Telephone TYpewriter) kunnen slechthorenden met behulp van tekstinvoer
via de smartphone communiceren.
De smartphone dient via de USB-aansluiting met een speciale teksttelefoon of een
andere TTY-dienst te zijn verbonden.
TTY-modus activeren:
¤
Telefoon tik op
gewenste modus
Instellingen
Toegankelijkheid
TTY-modus
selecteer de
TTY (volledig)
Gesprek als tekst zien en als audio beluisteren.
TTY HCO
Horen wat de gesprekspartner zegt, via tekstinvoer antwoorden.
TTY VCO
Tekst zien als uw gesprekspartner spreekt, antwoorden spreken.
Netwerkafhankelijke instellingen
Afhankelijk van uw mobiele aanbieder kunt u andere netwerkdiensten gebruiken, bijv. een emailbox, oproepen doorschakelen, aankloppen en meer. U kunt deze diensten via het instellingenmenu van de telefoon-app instellen of evt. activeren of deactiveren.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Telefoon tik op
Instellingen
u de netwerkdiensten wilt bewerken
Oproepaccounts
tik op de SIM-kaart waarvan
Oproepenlijst
De oproepenlijst toont alle uitgaande, aangenomen en geweigerde oproepen.
Oproepenlijst weergeven
¤
Telefoon tik op
. . . de oproepen worden met naam of telefoonnummer, plaats en
tijd weergegeven. Pijlsymbolen geven de soort oproep weer:
gemiste oproep
aangenomen oproep
uitgaande oproep
39
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / telephony.fm / 9/9/19
Contacten
Oproepdetails weergeven
¤
Tik op de oproep Oproepdetails . . . informatie over de oproep wordt weergegeven, bijv.
het tijdstip en de duur van de oproep
Contact opnemen met de beller
¤
Telefoon
Bellen:
Sms verzenden:
tik op
¤
¤
...
Tik op
naast de invoer
Tik op de oproep
op
Een bericht verzenden
voer het bericht in
tik
Telefoonnummer aan contacten toevoegen
¤
Telefoon op
contact maken
tikken
op de oproep tikken
Aan contact toevoegen of Nieuw
Oproepen uit de oproepenlijst wissen
¤
Telefoon
Oproep wissen:
tik op
...
tik op de oproep
Oproepdetails
tik op
Alle invoeren wissen:
¤
Tik op
Oproepen
tik op
Oproepgeschiedenis wissen
bevestig met OK
Contacten
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Met de app
Contacten verzamelt en beheert u alle informatie van uw contacten, zoals de
verschillende telefoonnummers, adressen, e-mailadressen en meer. Andere apps, bijv. de app
Telefoon, maken gebruik van de informatie en stellen deze beschikbaar zodat deze kan
worden gebruikt.
40
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / telephony.fm / 9/9/19
Contacten
Contacten gebruiken
Contacten bekijken
¤
Contacten . . . Favorieten worden als eerste weergegeven. Daarna volgen alle
contacten in alfabetische volgorde.
Stel in hoe de contacten moeten worden gesorteerd:
¤
Op
tikken
Instellingen
Sorteren op
Voornaam of Achternaam selecteren
Stel in hoe de namen van de contacten moeten worden weergegeven:
¤
Op
tikken
selecteren
Instellingen
Naamindeling
Voornaam eerst of Achternaam eerst
Weergave aanpassen
Contacten kunnen op verschillende plaatsen zijn opgeslagen: lokaal op de smartphone, op de
SIM-kaart of in de cloud van een account. Standaard worden alle contacten weergegeven. U
kunt de weergave beperken, bijv. bepaalde labels (groepen) onderdrukken.
Alleen bepaalde contacten weergeven:
¤
¤
Op
tikken Instellingen Zichtbare contacten
contacten worden weergegeven.
Aanpassen . . . alle bronnen voor
met
de opties voor een contactbron openen gewenste opties markeren
. . . alleen de geselecteerde contacten worden nog weergegeven
Opslaan
Contact voor communicatie gebruiken
Contact oproepen, een e-mail of SMS naar een contact verzenden.
¤
Contacten
...
Bellen:
Sms verzenden:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
E-mail verzenden:
blader door de lijst, selecteer het gewenste contact
¤
¤
¤
Tik op het telefoonnummer of
Tik op
. . . de oproep wordt gestart
. . . voer een tekstbericht in
Tik op het mailadres of op
selecteer de actie
tik op
type een e-mail
tik op
41
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / telephony.fm / 9/9/19
Contacten
Contacten groeperen
Contacten onder een gemeenschappelijk label samenvatten tot groepen. Naar de leden van een
label kunt u bijv. een groeps-bericht of een groeps-mail verzenden. Er zijn verschillende labels
vooraf ingesteld, bijv. familie en vrienden.
¤
Contacten
op
tikken . . . de bestaande labels worden weergegeven
Nieuw label aanmaken:
¤
Label maken
naam voor het label invoeren OK Contacten toevoegen
selecteren . . . het label wordt voor dit contact aangemaakt
contact
Contacten toevoegen aan een label:
¤
Contacten
op
tikken
label selecteren
Nieuw contact toevoegen:
¤
Op
tikken
contactgegevens invoeren
Opslaan
Contact toevoegen uit de lijst met contacten:
¤
Op
teren
tikken . . . alle contacten van het account worden weergegeven
Contact selec-
of
¤
Contacten Contact selecteren
meerdere labels selecteren OK
op
tikken
Aan label toevoegen
één of
Een contact kan aan meerdere groepen worden toegevoegd.
Contact uit een label verwijderen:
¤
Op label tikken
contact aanraken en vasthouden
op
tikken
Verwijderen uit label
op
op
tikken
Label verwijderen
Label wissen:
¤
Contacten
tikken
label selecteren
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Contacten toevoegen
Wanneer u een Google-account heeft ingesteld, kunt u uw contacten ook op uw
computer instellen en beheren. De contacten worden automatisch met uw smartphone gesynchroniseerd.
Contact maken
¤
42
Contacten op
tikken
voor het contact
Opslaan
voer naam, telefoonnummer en andere gegevens in
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / telephony.fm / 9/9/19
Contacten
Contacten importeren/exporteren
Contacten kunnen uit elke opslaglocatie worden geëxporteerd en in een andere opslaglocatie
worden geïmporteerd. U kunt bijv. op de SIM-kaart opgeslagen contacten importeren in uw
Google-account of contacten van het Google-account als vCards in het interne geheugen van
het apparaat plaatsen.
¤
Contacten
op
tikken
Instellingen
Import/Export contacts
Contact naar een andere opslaglocatie kopiëren
Contact naar een ander account, het interne geheugen of naar een SIM-kaart kopiëren.
¤
Copy to
Bestemming selecteren
contact selecteren
Contact naar VCF-bestand exporteren:
¤
Exporteren naar VCF Contact selecteren
naam voor het bestand invoeren (standaardinstelling: contacts.vcf ) . . . het VCF-bestand wordt in het interne geheugen van de
smartphone opgeslagen onder Downloads
Contact uit VCF-bestand importeren
¤
VCF-bestand selecteren . . . VCF-bestanden in het interne geheugen worden
weergegeven bestand selecteren
Contact delen
Contact via een app (bijv. Messenger), via Bluetooth of een mailprogramma delen met andere
gebruikers.
¤
Share visible contacts selecteren
app doorsturen
contact selecteren
app selecteren
contact met de
Contacten bewerken
Contactgegevens bewerken
¤
¤
Contacten
selecteer het contact dat moet worden bewerkt
Tik op het veld dat u wilt bewerken
wijzig de inhoud
tik op
Opslaan
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
of
¤
Schuif omlaag
op Meer velden tikken
vul de gewenste velden in
Opslaan
Contact aan favorieten toevoegen
Personen die u vaak benadert, kunt u als favoriet markeren. Favorieten worden in de app
Telefoon in een eigen lijst weergegeven ( pag. 36). Bovendien kunnen ze voor de regels
van de functie “Niet storen” worden gebruikt ( pag. 32).
¤
Contacten
contact selecteren
op
tikken . . . het contact wordt in de app
Telefoon in de lijst met favorieten weergegeven
43
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / telephony.fm / 9/9/19
Contacten
Speciale beltoon voor contact instellen
¤
Contacten selecteer het contact
selecteren OK
op
tikken
Beltoon instellen
beltoon
Oproepen van een contact naar mailbox omleiden
¤
Contacten
selecteer het contact
op
tikken
Doorsturen naar voicemail
op
tikken
Verwijderen
Contacten wissen
¤
Contacten
selecteer het contact
OK
Meerdere contacten tegelijkertijd wissen:
¤
Contact aanraken en vasthouden . . . naast alle contacten worden selectievakjes
weergegeven
contacten selecteren
op
tikken
OK
Contact als snelkiesnummer op het startscherm opslaan
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
44
Contacten selecteer het contact
matisch toevoegen
op
tikken
Snelkoppeling maken
Auto-
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / messages.fm / 9/9/19
Berichten (sms/mms)
Berichten (sms/mms)
Voor het verzenden en ontvangen van berichten gebruikt u de app
standaard in de favorietenbalk op het startscherm ( pag. 20).
Messages. Deze staat
In plaats van Messages een andere app als standaard-app voor het uitwisselen van berichten
gebruiken.
Er is ten minste één andere sms-app geïnstalleerd.
¤
Messages
selecteren
Op
tikken
Instellingen
Standaard sms-app
Andere sms-app
OK
Informatie over de app Messages:
¤
Messages
Op
tikken
Help en feedback
Hier vindt u ook informatie over de mogelijke instellingen van de app.
Bericht verzenden of beantwoorden
Vaak verzenden apps sms-berichten via betaalde premiumdiensten. Android herkent
iedere poging van een app om een sms in zijn naam te verzenden. Wanneer de
verdenking bestaat dat de sms extra kosten genereert, wordt een waarschuwing
weergegeven. In dit geval kunt u de sms verwijderen of toch verzenden.
Sms-bericht typen
Tekstberichten (sms) mogen tot 160 tekens bevatten. Wanneer u meer tekens invoert, wordt het
bericht in meerdere deelberichten verdeeld, voor zover uw mobiele telefoon deze functie
ondersteunt.
¤
Messages . . . de lijst met conversaties wordt weergegeven
Bericht in een bestaande conversatie
Nieuwe conversatie aanmaken:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Op de conversatie tikken
Tik op
Telefoonnummer, naam of e-mailadres invoeren . . . tijdens de invoer worden mogelijk
passende contacten uit de contactenlijst weergegeven Tik op het voorstel of ga verder
met de invoer
of
¤
Het contact (of meerdere contacten) selecteren naar wie u een bericht wilt verzenden
Bericht invoeren:
Tekst invoeren
Smiley (emoticon) toevoegen
¤
Bij het schrijven van een bericht links naast het tekstveld op
gewenst symbool selecteren
Terug naar het toetsenbord:
Op
tikken
op
tikken
tikken
45
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / messages.fm / 9/9/19
Berichten (sms/mms)
Bericht als concept opslaan
¤
Tijdens het typen van de tekst op
als concept opgeslagen
Verdergaan met de invoer:
tikken . . . het bericht wordt in de lijst met conversaties
Tik op deze conversatie.
Mms typen
Multimedia-berichten (MMS) kunnen tekst, afbeeldingen, gesproken berichten, foto's of video's,
bestaande stickers (bewegende symbolen) of informatie over een locatie bevatten.
¤
Bij het schrijven van een bericht links naast het tekstveld op
selecteren; meerdere bijlagen zijn mogelijk . . .
tikken
Gewenste bijlage
GIF-video's (gifjes)
¤
op
tikken . . . er worden diverse categorieën weergegeven (bijv. enthousiast, treurig, ja,
nee, ...) Categorie selecteren GIF-video selecteren
Stickers
¤
Op
teren
tikken . . . de stickers (bewegende symbolen) worden weergegeven
Sticker selec-
Kaart met locatie
¤
Op
¤
tikken . . . er verschijnt een kaart met uw huidige locatie.
Locatie versturen
Of:
Kaart naar boven slepen, locatie verplaatsen, andere positie selecteren
Voice messages (gesproken berichten)
¤
Microfoonsymbool
symbool loslaten
aanraken en vasthouden
gesproken bericht inspreken
Gesproken berichten worden niet op het toestel opgeslagen.
Contacten
¤
op
tikken . . . de lijst met contacten wordt weergegeven
contact selecteren
Bestand
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
op
tikken . . . de bestanden in het interne opslaggeheugen van uw smartphone worden
weergegeven evt. via
andere bron selecteren bestand selecteren
Foto's en video's
¤
op
tikken . . . beschikbare foto's en video's worden weergegeven, bovendien wordt de
camera geopend foto of video selecteren of de camera gebruiken
De toegevoegde bestanden worden in het bericht weergegeven.
Voorbeeld weergeven:
Bijlage wissen:
46
Op
Op bijlage tikken
rechts boven tikken
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / messages.fm / 9/9/19
Berichten (sms/mms)
Bericht verzenden
¤
Type het tekst- of multimediabericht
Terug naar de lijst met conversaties:
Tik op
Op
. . . het bericht wordt verzonden
tikken
Het bericht is het begin van een conversatie. Dit wordt in de lijst met berichten onder de naam
of het telefoonnummer van de ontvanger opgeslagen. Antwoorden van de ontvanger van het
bericht worden in dezelfde conversatie weergegeven.
Op ontvangen berichten antwoorden
Wanneer een nieuw bericht binnenkomt, ontvangt u een melding en het symbool
het meldingenpaneel weergegeven.
¤
wordt in
Tik op de melding . . . het bericht wordt geopend
of
¤
¤
Messages . . . de lijst met conversaties wordt weergegeven
Op de conversatie met
het nieuwe bericht tikken
Antwoord invoeren
Op
tikken
Berichten lezen en beheren
Berichten lezen
¤
Messages . . . de lijst met conversaties wordt weergegeven
Op een conversatie tikken
. . . alle berichten van dit gesprek worden chronologisch weergegeven
Berichten beheren
¤
Bericht aanraken en vasthouden . . . aan de bovenste rand verschijnt een optiebalk
selecteren . . .
Optie
Berichten delen:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Op
tikken Delen . . . de apps waarmee u het bericht kunt bewerken en doorsturen
worden weergegeven, bijv. Messenger, E-Mail, Google Drive en dergelijke.
Bericht naar een contact of een andere ontvanger doorsturen:
¤
op
tikken Doorsturen ontvanger selecteren . . . met de tekst wordt een nieuwe
conversatie gestart evt. tekst voltooien en met
versturen
Berichttekst kopiëren:
¤
Op
tikken . . . de tekst wordt naar het tijdelijk geheugen gekopieerd. U kunt dit bij een
andere tekstinvoer gebruiken.
Meer informatie over het bericht en de afzender weergeven:
¤
Op
tikken Details weergeven . . . afhankelijk van het bericht wordt gedetailleerde
informatie weergegeven
47
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / messages.fm / 9/9/19
Berichten (sms/mms)
Foto's of video's uit een mms op het toestel opslaan
¤
Op
tikken . . . de foto wordt in het interne geheugen van het apparaat in Pictures/
Messages opgeslagen
Bericht uit de conversatie verwijderen:
¤
Op
tikken
Met Verwijderen bevestigen
Zoeken in berichten
¤
Messages
Op
tikken
Zoekwoord invoeren . . . berichten waarin het zoek-
woord voorkomt, worden weergegeven
Conversaties beheren
¤
Messages . . . de lijst met conversaties wordt weergegeven
Raak een (of meerdere)
conversatie(s) aan en vasthouden
. . . alle geselecteerde conversaties worden gemarkeerd met
een optiebalk weergegeven Gewenste optie selecteren . . .
. Aan de bovenste rand wordt
Conversatie(s) wissen
¤
Op
tikken
Met Verwijderen bevestigen
Conversatie archiveren
Gearchiveerde conversaties zijn niet meer zichtbaar op het startscherm van de app. U kunt ze
echter nog wel lezen.
¤
Op
tikken . . . de geselecteerde conversaties worden gearchiveerd
Archief openen: Op
tikken Gearchiveerd . . . de geselecteerde conversaties worden
weergegeven
Conversatie(s) ophalen uit het archief: Conversatie(s) aanraken en vasthouden Op
tikken . . . de conversatie(s) worden weer op de startpagina weergegeven
Conversaties blokkeren
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Als u van bepaalde contacten geen oproepen en berichten meer wilt ontvangen, kunt u deze
blokkeren
¤
Amusement aanraken en vasthouden Op
tikken BLOKKEREN . . . oproepen en
berichten van de geselecteerde contacten worden niet meer gesignaleerd
Contact weer vrijgeven: Op tikken Geblokkeerde contacten
nummer tikken BLOKKERING OPHEFFEN
48
Op
naast het
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Toestel
Instellingen
Toestel
Taal
Taal voor displaymeldingen wijzigen.
¤
Instellingen Systeem Talen en invoer Talen . . . alle beschikbare talen
worden weergegeven in een lijst. De taal die momenteel is ingesteld, staat bovenaan.
Meer talen toevoegen:
¤
Een taal toevoegen Door de lijst bladeren en taal selecteren
wordt aan de lijst toegevoegd
Land selecteren . . . de taal
Taal selecteren:
¤
Vermelding aanraken en vasthouden
Naar boven slepen en loslaten
Taal uit lijst verwijderen:
¤
Op
tikken
Verwijderen
Taal markeren die u wilt wisssen
Op
tikken
OK
Display
Helderheid
Wijzig de helderheid van het scherm of pas deze aan de omgeving aan.
¤
Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag . . . de snelle instellingen worden
geopend
of
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
¤
Instellingen
Weergave
Helderheidsniveau
Stel het helderheidsniveau in met de schuifbalk
Helderheidsniveau automatisch aanpassen aan beschikbaar omgevingslicht
¤
Instellingen
kelen/uitschakelen
Weergave
Automatische helderheid
met schakelaar inscha-
U kunt het helderheidsniveau met de schuifbalk aanpassen - ook als de helderheid op
automatisch aanpassen is ingesteld.
49
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Toestel
Nachtmodus
Om uw ogen te beschermen tegen te fel licht, kunt u de displayverlichting tijdgestuurd dimmen.
¤
¤
Instellingen
Weergave
Nachtverlichting
gewenste lichtintensiteit instellen met de schuifbalk
Inschakelen:
¤
op Nu inschakelen tikken . . . de functie Nachtmodus wordt direct ingeschakeld
Tijdgestuurd inschakelen:
¤
Planning gewenste instelling selecteren evt. begin-- en eindtijd invoeren functie
inschakelen . . . de functie Nachtmodus wordt volgens uw instellingen ingeschakeld
Lettergrootte
Weergavegrootte van tekst wijzigen.
¤
Instellingen Weergave
selecteren met schuifbalk (4 niveaus)
Geavanceerd
Lettergrootte
Lettergrootte
Displaystand
Stel in hoe de scherminhoud zich gedraagt wanneer het toestel wordt gedraaid.
¤
Instellingen
Weergave
Geavanceerd
Scherm autom. draaien inscha-
kelen/uitschakelen
Deze optie kan ook in de bedieningshulpmiddelen en de snelle instellingen worden
ingeschakeld/uitgeschakeld.
Beltonen en volume
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
De audio-instellingen voor uw smartphone voert u in het profiel Algemeen in. Hier stelt u bijv.
ringtones en andere tonen in of schakelt u de trilfunctie in of uit. Met de profielen Stil en Trillen
kunt u de instellingen van het profiel Algemeen onderdrukken als u niet wilt worden gestoord.
Het profiel Buiten gebruikt u als u zich in een rumoerige omgeving bevindt.
Voor speciale rustinstellingen staat de functie “Niet storen” ter beschikking (
Audio-instellingen via de volumeknop invoeren:
pag. 31).
pag. 15
Volume instellen
Volume voor oproepsignaal, meldingen, muziek en overige media en wekker onafhankelijk van
elkaar instellen.
¤
instellen
50
Instellingen
OK
Profielen
Volume
Volume telkens met de schuifbalken
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Toestel
Microfoon uitschakelen (mute)
¤
Instellingen Profielen Profiel Stil selecteren . . . alle geluidssignalen van de
smartphone worden uitgeschakeld, in de statusbalk wordt het symbool
weergegeven
Trillen inschakelen
¤
Instellingen Profielen Profiel Trillen selecteren . . . gebeurtenissen (inkomende oproepen, meldingen, ...) worden alleen nog met de trilfunctie aangegeven, in de
weergegeven
statusbalk wordt het symbool
Maximaal volume en trillen
¤
Instellingen
Profielen
Profiel Buiten selecteren
Beltonen
Standaardbeltoon wijzigen
¤
Instellingen Profielen Algemeen Bewerken
meldingen SIM-kaart selecteren ringtone selecteren OK
onder Beltoon en
Nieuwe beltonen toevoegen
Beltoon-apps:
download de beltoon-app uit de Google Play Store
en installeer deze
Muziekbestand (mp3) van een computer overzetten:
¤
¤
¤
sluit het toestel met de meegeleverde USB-kabel aan op een computer
pag. 34
Muziekbestand (mp3) in het bestandsbeheer naar de map Ringtones kopiëren
Instellingen Profielen Algemeen Bewerken onder Beltoon en
meldingen SIM-kaart selecteren volledig naar beneden bladeren Beltoon
toevoegen ringtone-bestand selecteren OK
Trilfunctie in combinatie met het oproepsignaal inschakelen
¤
Instellingen
Profielen
Algemeen
Bewerken
Optie Trillen markeren
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Overige tonen activeren/deactiveren
Stel in of u bij het gebruik van de keuzetoetsen, bij iedere aanraking, bij ingeschakelde displayvergrendeling een geluid wilt horen of dat het toestel moet trillen.
¤
Instellingen
opties markeren.
Profielen
Algemeen
Bewerken
onder Systeem gewenste
Oproepsignaal voor zakfunctie
Automatisch aanzwellend oproepsignaal en trilfunctie als het toestel zich in uw zak bevindt.
¤
Instellingen
schakelaar inschakelen
Smart controls
Pocket mode
Functie Pocket Ringing met
51
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Toestel
Toetsenbordgeluiden instellen
U gebruikt het standaard Android-toetsenbord.
¤
Instellingen Systeem Talen en invoer Virtueel toetsenbord Gboard
Voorkeuren onder toetsdruk instellingen voor de toetsenbordgeluiden invoeren
Energiebeheer
Voor een zo lang mogelijke werking van uw smartphone biedt het apparaat diverse mogelijkheden om de batterijcapaciteit optimaal te benutten.
Laadstatus batterij weergeven
De laadstatus wordt in de statusbalk met het symbool
weergegeven (
pag. 89).
De laadstatus naast het batterijsymbool in procent weergeven:
¤
Instellingen
kelen/uitschakelen
Batterij
functie Batterijpercentage met schakelaar inscha-
Energieverbruik weergeven
¤
Instellingen
Batterij . . . het actuele laadniveau en resterende tijd worden weer-
gegeven
Meer informatie weergeven:
¤
op tikken Batterijgebruik . . . er wordt extra informatie over het laadniveau en het
verbruik van diverse apps weergegeven
Energiebesparingsmodus gebruiken
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Bespaar energie totdat het toestel weer moet worden opgeladen.
In de energiebesparingsmodus kunnen sommige functies van het toestel beperkt worden
gebruikt:
• Google Maps Navigation kan niet worden gebruikt.
• De trilfunctie, de locatieservices en de meeste achtergrondgegevens zijn beperkt.
• De e-mail-, SMS/MMS- en andere apps die gebruik maken van de synchronisatiefunctie,
worden pas geactualiseerd als ze worden geopend.
Energiebesparingsmodus inschakelen/uitschakelen:
¤
Vanuit de statusbalk naar beneden vegen op het symbool voor energiebesparing
tikken . . . de energiespaarstand wordt in- of uitgeschakeld.
of
¤
52
Instellingen
kelen/uitschakelen
Batterij
Batterijbesparing
Functie met schakelaar inscha-
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Toestel
Energiebesparingsmodus bij laag laadniveau automatisch inschakelen
¤
Instellingen Batterij Batterijbesparing Automatisch inschakelen met
schuifbalk instellen bij welk laadniveau de batterijbesparing ingeschakeld moeten worden
Bij ingeschakelde energiebesparing wordt het batterijsymbool in de modus Energiebesparing weergegeven en rood ingekleurd.
De energiebesparingsmodus wordt automatisch afgesloten als het toestel wordt
opgeladen.
Energie besparen als het toestel zich in uw zak bevindt.
Bluetooth en WLAN-zoeken worden automatisch uitgeschakeld als de smartphone zich in uw
zak bevindt.
¤
Instellingen
schakelaar inschakelen
Smart controls
Pocket mode
Functie Power saving met
Geheugen
Het toestel maakt onderscheid tussen een permanent toestelgeheugen dat kan worden uitgebreid met een SD-kaart, en een werkgeheugen. Het permanente toestelgeheugen dient voor
het opslaan van gegevens, zoals muziek en foto's. Het werkgeheugen is een tijdelijk geheugen
dat het toestel gebruikt voor het uitvoeren van apps en het volledige systeem.
Beheer van toestelgeheugen zonder SD-kaart
Controleer de beschikbare opslagruimte en het geheugenverbruik van de apps.
¤
Instellingen Opslag . . . de in totaal beschikbare en de op dat moment
gebruikte opslagruimte worden weergegeven, evenals een lijst met componenten die
geheugen gebruiken
Meer informatie weergeven:
tik op een invoer
Beheer van toestelgeheugen met SD-kaart
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Het toestel herkent SD-kaarten met een opslagcapaciteit van 32 GB. Grotere kaarten
(tot 256 GB) kunnen worden geplaatst, als deze in de Gigaset GS195 worden geformatteerd (niet via de pc).
¤
Instellingen
Opslag . . .
De beschikbare opslagruimte en het geheugenverbruik van apps controleren:
¤
naast
op Interne gedeelde opslag tikken
Inhoud van de SD-kaart weergeven:
¤
Op SD-kaart... tikken . . . de inhoud van de SD-kaart wordt in het bestandsbeheer geopend.
53
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Toestel
SD-kaart uitwerpen:
¤
tik naast SD-kaart... op
. . . de SD-kaart wordt gedeactiveerd. De kaart kan niet meer als
geheugen worden gebruikt, gegevens op de SD-kaart staan niet meer ter beschikking.
SD-kaart weer in gebruik nemen:
¤
tik op SD-kaart ...
Koppelen
Opslagruimte in toestelgeheugen vrijmaken
¤
¤
¤
¤
Deïnstalleer niet gebruikte apps (
pag. 26)
Wis opgeslagen foto's en video's en/of bewaar ze in de cloud, bijv. met Google Foto's
Verwijder gedownloade muziek, films en andere media
Leeg de cache of wis de gegevens van afzonderlijke apps (
pag. 66)
Toegankelijkheid
Voor personen met een handicap zijn er een aantal nuttige instellingen om de bediening van de
smartphone aan de persoonlijke behoeften aan te passen.
¤
Instellingen
stel deze in
Toegankelijkheid
activeer/deactiveer de gewenste functie of
Voorbeeld:
Spraakuitvoer
Voer uitgebreide instellingen uit voor de taalweergave.
Lettergrootte
Gebruik een grote letter voor tekst op het display.
Weergavegrootte
Beeldschermelementen groter weergeven.
Vergroting
Vergroot met de vergrotingsgebaren tijdelijk de inhoud op het scherm.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Kleurcorrectie
Hef de uitwerkingen van kleurenblindheid op.
Kleurinversie
Omwisseling van kleurwaarden. Zwarte tekst op een witte ondergrond wordt bijvoorbeeld
een witte tekst op een zwarte ondergrond.
Grote muisaanwijzer
Muiswijzer vergroten.
54
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Beveiliging
Assistant
Wizard weergeven voor het snel weergeven van functies en apps op
het scherm. U kunt de functies en apps configureren die u met de
wizard wilt bedienen.
Als de functie ingeschakeld is, bevindt zich het symbool voor de
wizard zich links bovenin op elk pagina
¤ op het symbool tikken om de wizard te starten
Aan/uit-knop beëindigt oproep
Sluit oproepen af door de aan/uit-knop in te drukken.
Scherm autom. draaien
Wissel automatisch tussen staand en liggend als de smartphone wordt gedraaid.
Vertraging voor blijven aanraken
Pas de tijd aan waarna door het aanraken van het scherm "Aanraken en vasthouden" wordt
geactiveerd.
Monogeluid
Kanalen bij de audioweergave verbinden.
Ondertiteling
Activeer ondertiteling voor het apparaat en voer instellingen uit voor taal, tekstgrootte en
stijl van de ondertiteling.
Tekst met hoog contrast
Gebruik afhankelijk van de oorspronkelijke tekstkleur zwart of wit als tekstkleur.
Zie voor meer informatie over de toegankelijkheid:
Google Help
Beveiliging
Displayvergrendeling
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
De displayvergrendeling beveiligt het toestel tegen onbevoegde bediening. Als u het toestel
inschakelt of het display activeert, wordt u gevraagd het toestel te ontgrendelen.
De displayvergrendeling wordt na een ingestelde tijdsduur actief, waarna het toestel in de
slaapmodus wordt gezet.
De displayvergrendeling wordt ingesteld met een ontgrendelings-/vergrendelingspatroon, een
pincode of een wachtwoord.
Het is eveneens mogelijk om een vingerafdruk als displayvergrendeling te gebruiken
( pag. 30). In dit geval dient de ingestelde displayvergrendeling als vervangingsmethode.
55
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Beveiliging
Displayvergrendeling instellen
¤
Instellingen Beveiliging en locatie Schermvergrendeling voer de
pincode, het ontgrendelingspatroon of het wachtwoord in, als u al een vergrendeling hebt
ingesteld selecteer de methode . . .
. . . geen beveiliging
Geen
Vegen
. . . het display kan worden vergrendeld door over het scherm te vegen.
Voor Patroon:
¤
maak een ontgrendelingspatroon door minimaal vier punten met elkaar te verbinden
Doorgaan herhaal het patroon Bevestigen
Voor Pincode:
¤
voer minimaal vier letters of cijfers in
tigen
Doorgaan
herhaal de pincode
Beves-
Doorgaan
herhaal het wachtwoord
Voor Wachtwoord:
¤
voer minimaal vier letters of cijfers in
Bevestigen
Instellingen voor de displayvergrendeling
¤
tikken
Instellingen Beveiliging en locatie
Instelling invoeren
Op
naast Schermvergrendeling
Patroon zichtbaar/onzichtbaar maken
Alleen bij displayvergrendeling met een patroon. Bij de invoer van een ontgrendelingspatroon
wordt standaard het patroon als lijn zichtbaar gemaakt. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u dit
voorkomen.
¤
De schakelaar naast Patroon zichtbaar maken inschakelen/uitschakelen
Tijdstip voor automatische displayvergrendeling instellen
De displayvergrendeling wordt actief wanneer het apparaat een bepaalde tijd in de slaapmodus
staat.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Automatisch vergrendelen
duur van de slaapmodus selecteren
Displayvergrendeling bij in-/uitschakelen activeren
¤
De schakelaar naast Aan/uit-knop vergrendelt direct inschakelen/uitschakelen
De instellingen voor Automatisch vergrendelen en Aan/uit-knop vergrendelt
direct kunnen met Smart Lock worden opgeheven.
56
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Beveiliging
Instellingen voor het vergrendelingsscherm
¤
Instellingen
Beveiliging en locatie
Instellingen voor vergrendelings-
scherm
Vergrendelingsschermbericht invoeren
Voer de tekst in die bij een actieve schermvergrendeling moet worden weergegeven, bijv. uw
naam en adres of een noodbericht. Ieder persoon die de telefoon oppakt, kan het bericht lezen
zonder de smartphone te ontgrendelen.
¤
Bericht schermvergr.
tekst invoeren
Opslaan
Instellingen voor meldingen op het vergrendelingsscherm:
pag. 25
Toestel met Smart Lock automatisch vergrendelen
Met behulp van Smart Lock kan de smartphone onder bepaalde omstandigheden automatisch
worden vergrendeld, bijv. wanneer u hem bij u draagt of wanneer het toestel zich in uw huis
bevindt.
Er is een schermvergrendeling ingesteld.
Smart Lock moet als vertrouwde functie (Trust Agent) zijn vrijgegeven:
¤
Instellingen
Beveiliging en locatie
Trust-agents
Smart Lock configureren:
¤
Instellingen
Beveiliging en locatie
Zie voor meer informatie over Smart Lock:
Smart Lock
Google Help
Displayvergrendeling opheffen door gezichtsherkenning
Het display wordt vrijgegeven zodra de smartphone een bekend gezicht herkent. Hiervoor scant
u uw eigen gezicht en evt. het gezicht van andere personen. Bij het inschakelen voert het toestel
een gezichtsherkenning uit en wordt ontgrendeld zodra een gezicht wordt herkend.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Gezichtsherkenning is minder veilig dan een PIN-code, een ontgrendelingspatroon
of een wachtwoord. Iemand die op u lijkt, zou uw toestel eventueel kunnen
ontgrendelen.
Gezichtsherkenning configureren
¤
Instellingen Beveiliging en locatie Gezichtsontgrendeling Gezichtsgegevens registreren actuele ontgrendelingsmethode van het scherm gebruiken (ontgrendelingspatroon, PIN, wachtwoord) . . . de wizard voor het configurerenvan de gezichtsontgrendeling wordt geopend volg de instructies op het scherm
Gezichtsherkenning uitschakelen
¤
Instellingen
gevens wissen
Beveiliging en locatie
Gezichtsontgrendeling
Gezichtsge-
57
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Beveiliging
Gezichtsontgrendeling activeren/deactiveren
¤
Instellingen Beveiliging en locatie Gezichtsontgrendeling Scherm
ontgrendelen met schakelaar inschakelen/uitschakelen . . . de gezichtsherkenning vindt
plaats als u na het inschakelen van onder naar boven veegt
Overige instellingen
De gezichtsontgrendeling vindt direct plaats zodra u het toestel inschakelt:
¤
Gezichtsherkenning bij actief scherm gebruiken met schakelaar inschakelen/uitschakelen
Om ervoor te zorgen dat de gezichtsherkenning ook in het donker functioneert, moet de
schermverlichting ingeschakeld worden:
¤
Schermverlichting inschakelen bij donkerheid met schakelaar inschakelen/uitschakelen
Als de gezichtsherkenning niet lukt, wordt dit aangegeven met de trilfunctie:
¤
Trilalarm met schakelaar inschakelen/uitschakelen
De gegevens voor de gezichtsherkenning worden alleen op het toestel opgeslagen.
De gegevens zijn niet toegankelijk voor apps en worden niet op de servers van
Google opgeslagen.
Vastzetten van het beeldscherm
Wanneer u de smartphone aan iemand geeft, kunt u de bediening tot afzonderlijke apps
beperken. Hiervoor zet u bepaalde weergaven van de app vast.
Vastzetten van het beeldscherm activeren/deactiveren
¤
¤
Instellingen Beveiliging en locatie
veer de functie met de schakelaar
Scherm vastzetten
activeer/deacti-
Stel met de schakelaar in of voor het opheffen van het vastzetten van het beeldscherm de
pincode, het ontgrendelingspatroon of het wachtwoord moet worden ingevoerd.
Beeldscherm vastzetten
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Open het scherm dat moet worden vastgezet navigatietoets
naar boven vegen om
het app-overzicht te openen pictogram bovenin de app-afbeelding aanraken en
vasthouden op Vastzetten tikken . . . alleen deze app kan nog worden gebruikt
Vastzetten van het beeldscherm opheffen
¤
58
Raak de navigatietoetsen
en
tegelijkertijd aan en houd vast voer evt. pincode,
ontgrendelingspatroon of wachtwoord in . . . het vastzetten van het beeldscherm wordt
opgeheven
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Beveiliging
Simkaartvergrendeling
De simkaartvergrendeling voorkomt het onbevoegde gebruik van het toestel. Voor iedere
vergrendelde simkaart moet bij het starten van het toestel een pincode worden ingevoerd.
De vergrendeling met pincode is bij levering van het toestel uitgeschakeld. De pincode
ontvangt u van uw mobiele aanbieder.
¤
Instellingen Beveiliging en locatie Simkaartvergrendeling wanneer
twee simkaarten worden gebruikt, selecteer in de kopregel de mobiele aanbieder van de
simkaart
Simkaartvergrendeling activeren/deactiveren:
¤
Activeer/deactiveer de schakelaar naast Simkaart vergrendelen
pincode in OK
voer de huidige
Pincode wijzigen:
¤
Pincode simkaart wijzigen
pincode in (vier cijfers) OK
voer de huidige pincode in
OK
voer de nieuwe
App-machtigingen
Bij het downloaden van een app via Google Play stelt u in tot welke functies of gegevens deze
app toegang krijgt, bijv. tot contacten of tot uw locatie.
U kunt machtigingen voor apps op het toestel controleren en wijzigen. Met het app-machtigingenbeheer kunt u snel toegang krijgen tot alle machtigingen die aan apps op uw toestel zijn
toegekend.
Machtigingen bij de installatie van apps
Voor veel apps die van Play Store worden gedownload, is al bij de installatie toegang tot
bepaalde gegevens vereist. Voor apps die voor Android 6.0 of hoger zijn ontwikkeld, kunt u de
machtigingen voor het eerste gebruik toestaan of weigeren.
Machtigingen voor apps op de smartphone activeren/deactiveren
¤
Instellingen
Apps en meldingen
alle geïnstalleerde apps worden weerge-
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
geven
Machtigingen van een app instellen:
¤
Selecteer de app waarvoor de machtigingen moeten worden gewijzigd Machtigingen . . .
alle voor de app relevante machtigingen worden weergegeven verleen/weiger de
gewenste machtiging met de schakelaar
59
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Beveiliging
Alle machtigingen gedetailleerd weergeven:
¤
tik op
Alle machtigingen
Wanneer u aan een app machtigingen toekent of deze intrekt, functioneert de app
mogelijk niet meer naar behoren.
Toestelbeheer Android
Wanneer u de smartphone bent verloren, kunt u deze met behulp van het Android Apparaatbeheer lokaliseren, laten overgaan, vergrendelen of gegevens wissen.
Het toestel moet zijn aangemeld bij een Google-account (
De locatiebepaling moet zijn geactiveerd (
pag. 63)
pag. 65).
Bewaking door het apparaatbeheer van Android activeren/deactiveren:
¤
Instellingen Google
kelaar inschakelen/uitschakelen
Beveiliging
Mijn toestel vinden
functie met scha-
Instellingen Beveiliging en locatie
kelaar inschakelen/uitschakelen
Mijn toestel vinden
Functie met scha-
of
¤
¤
¤
¤
Dienst selecteren die u wilt gebruiken om de lokatie van het toestel te bepalen, eventueel de
app installeren en aanmelden met uw Google-account.
Controleren of het apparaatbeheer van Android het apparaat kan lokaliseren:
Meld u aan bij de geselecteerde dienst met uw Google-account en controleer of het apparaat wordt weergegeven
U kunt het toestelbeheer van Android ook op mobiele apparaten installeren, bijv. op
uw smartphone en een tablet (downloaden van Google Play).
Toestelbeheerders
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Toestelbeheerders zijn apps met de machtiging om verbinding te maken met uw smartphone
en gegevens uit te wisselen, bijv. via synchronisatie. Deze machtiging kent u toe wanneer u een
commercieel gehost account instelt, bijv. voor een e-mail-, agenda- of bedrijfsapp.
¤
Instellingen Beveiliging en locatie Apparaatbeheer-apps beheren . . . een
lijst met toestelbeheerders wordt weergegeven schakel het selectievakje in naast de apps
die als toestelbeheerder moeten worden toegelaten
Informatie over toestelbeheerder weergeven:
¤
Raak de dienst in de app aan en houd vast
Wanneer u een toestelbeheerder deactiveert, trekt u de machtigingen in die de
bijbehorende diensten gebruiken om gegevens met uw telefoon te synchroniseren.
Google-diensten (Gmail, contacten, agenda, ...) worden niet als toestelbeheerder
behandeld. De machtiging dat deze diensten wijzigingen in de smartphone kunnen
aanbrengen, wordt via de instellingen van het Google-account geregeld.
60
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Beveiliging
Certificaten
Digitale certificaten worden gebruikt om de smartphone bij veilige netwerkverbindingen te
identificeren. U hebt een certificaat voor bijv. VPN- of WLAN-verbindingen nodig of voor de
autorisatie bij e-mailservers, browser- of andere apps. Sommige certificaten zijn bij levering al
op uw telefoon opgeslagen. U kunt andere installeren.
Ondersteunde indelingen:
• DER-gecodeerde X.509-certificaten in bestanden met de extensie .CRT- of .CER.
• X.509-certificaten PKCS#12-sleutelbestanden met de extensie .P12 of .PFX. Wanneer u een
certificaat van een PKCS#12-sleutelbestand installeert, worden de bijbehorende particuliere
sleutelcertificaten of certificaten van een certificaatautoriteit eveneens geïnstalleerd.
Bestanden met andere extensies kunnen niet worden geïnstalleerd. Wijzig evt. de extensie van
het bestand.
Certificaten beheren
¤
Instellingen
Beveiliging en locatie
Versleuteling en gegevens
Vertrouwde certificaatgegevens
De geïnstalleerde certificaten worden weergegeven.
Systeem:
bevat alle door een certificaatautoriteit (CA) uitgegeven certificaten die permanent
in het alleen-lezengeheugen van uw telefoon zijn geïnstalleerd.
Gebruiker: bevat alle CA-certificaten die u zelf hebt geïnstalleerd, bijvoorbeeld bij het installeren van een clientcertificaat.
Als een certificaat beschadigd is of u vertrouwt een certificaat niet, dan kunt u het deactiveren
of wissen.
¤
Tik op het certificaat . . . informatie over het certificaat wordt weergegeven
beneden
Systeemcertificaat:
schuif naar
Uitschakelen/Inschakelen
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Gebruikerscertificaat: Verwijderen OK . . . het certificaat wordt definitief gewist en moet
indien gewenst opnieuw worden geïnstalleerd
61
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Beveiliging
Client- en CA-certificaten installeren
Installeer andere certificaten van een SD-kaart, het interne geheugen, de download-map of van
Google Drive.
¤
¤
Sla het certificaat- of sleutelbestand op een of beide genoemde media op.
Instellingen Beveiliging en locatie Versleuteling en gegevens Installeren vanaf SD-kaart open het menu
open het menu
selecteer de opslaglocatie
van het certificaat tik op de bestandsnaam van het gewenste certificaat of
sleutelbestand voer het wachtwoord van het sleutelbestand in OK voer de naam van
het certificaat in OK
CA-certificaten waarop de clientcertificaten zijn gebaseerd, worden samen hiermee geïnstalleerd.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Er moet een displayvergrendeling met hoge beveiliging worden geïnstalleerd
(pincode of wachtwoord), wanneer u certificaten wilt installeren. Evt. wordt u
gevraagd een displayvergrendeling in te stellen ( pag. 55).
62
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Accounts en locatiebepaling
Accounts en locatiebepaling
Accounts
Om persoonlijke gegevens, zoals contacten, foto's of een e-mailbox op meerdere apparaten te
kunnen gebruiken, gebruikt u een of meerdere accounts. Via een account wordt de informatie
gesynchroniseerd en aan alle aangemelde apparaten ter beschikking gesteld.
Accounttypen
Google-account
U hebt een Google-account nodig voor Google-diensten zoals Gmail™, Google+™ of YouTube™
en voor het downloaden van apps van Google Play™. Wanneer u zich aanmeldt bij uw Googleaccount, worden e-mails, contacten, agenda-items en andere gegevens van dit account automatisch met uw telefoon gesynchroniseerd. U kunt een nieuw account op de smartphone
maken of de smartphone bij het bestaande account aanmelden.
E-mailaccount
Wanneer u voor uw e-mailverkeer niet het Google-account wilt gebruiken, moet u de smartphone bij uw mailserver aanmelden. De telefoon ondersteunt POP3-, en IMAP-mailservers.
Desondanks kunt u e-mail via de app Gmail ontvangen en verzenden.
U hebt informatie nodig over de dienst die het account gebruikt, bijv. het serveradres,
de ID en een wachtwoord. De telefoon moet via WLAN verbinding met internet
kunnen maken.
Exchange-account
U stelt een Exchange-account in voor het synchroniseren van contacten, agenda, taken en email met Microsoft Outlook™.
Account toevoegen
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Instellingen Accounts Account toevoegen tik op het accounttype dat
moet worden toegevoegd voer de accountgegevens in. Volg de aanwijzingen op het
scherm
Account verwijderen
Als een account van het toestel wordt verwijderd, worden alle bijbehorende gegevens eveneens verwijderd, zoals e-mail, contacten en instellingen.
¤
Instellingen
Accounts
tik op het account dat moet worden verwijderd
Verwijderen
63
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Accounts en locatiebepaling
Synchroniseren
U kunt instellen hoe apps berichten, e-mail en andere actuele gegevens in uw Google-account
synchroniseren.
Google-apps worden standaard met het Google-account gesynchroniseerd. U kunt de automatische synchronisatie voor afzonderlijke Google-apps activeren of deactiveren.
Apps die niet van Google zijn, kunnen niet via een Google-account worden gesynchroniseerd. Zoek evt. voor deze apps in het bijbehorende instellingenmenu een
optie voor synchronisatie.
Automatische synchronisatie activeren/deactiveren
Synchronisatie voor het Google-account instellen:
¤
Instellingen
uitschakelen
Accounts
optie Gegevens autom. synchroniseren inschakelen/
Door de automatische synchronisatie uit te schakelen, kunt u de levensduur van de
batterij verlengen. U kunt de automatische synchronisatie weer activeren, als u deze
na het opladen van de batterij wilt voortzetten.
Synchronisatie voor afzonderlijke apps instellen:
¤
Instellingen Accounts account selecteren Accountsynchronisatie . . . een
lijst met Google-apps en het tijdstip van de laatste synchronisatie wordt weergegeven de
synchronisatie van een app telkens met de schakelaar inschakelen/uitschakelen
Het synchroniseren voor afzonderlijke apps kan alleen worden ingesteld als de automatische synchronisatie ingeschakeld is
Account handmatig synchroniseren
Bij de handmatige synchronisatie worden de gegevens van alle Google-apps bijgewerkt als de
automatische synchronisatie niet is ingeschakeld. Als automatische synchronisatie ingeschakeld is, worden alleen de apps gesynchroniseerd waarvoor de automatische synchronisatie niet
uitgeschakeld is.
¤
Instellingen
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
op
64
tikken
Accounts
Nu synchroniseren
account selecteren
Accountsynchronisatie
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Accounts en locatiebepaling
Locatiebepaling
Apps met machtiging voor Locatiebepaling kunnen aan de hand van de locatie-informatie van
het toestel plaatsbepaalde diensten aanbieden, bijv. check-in-opties of verkeersinformatie of
restaurants in de omgeving.
Locatiebepaling activeren/deactiveren
¤
Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag . . . de snelle instellingen worden
weergegeven
op het symbool
tikken
of
¤
Instellingen
Google
Locatie
functie met schakelaar inschakelen/uitscha-
kelen
of
¤
Instellingen
kelen/uitschakelen
Beveiliging en locatie
Locatie
functie met schakelaar inscha-
Locatiebepaling via apps controleren
Controleer welke apps nu toegang tot uw locatie hebben of het laatst gebruik hebben gemaakt
van de locatiebepaling.
¤
Instellingen Google Locatie . . . onder Recente locatieverzoeken worden de
apps weergegeven die het laatst gebruik hebben gemaakt van de locatie van het toestel.
Locatiegeschiedenis beheren
Bij een geactiveerde locatiegeschiedenis kan Google de locatie van het toestel ook achterhalen
wanneer er geen Google-account actief is. Informatie over de locatiegeschiedenis wordt in uw
Google-account opgeslagen voor alle apparaten die bij het account horen.
¤
Instellingen
Google
Locatie
Google-Locatiegeschiedenis
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
De pagina is het uitgangspunt voor alle activiteiten die betrekking hebben op de locatiegeschiedenis. U kunt bijv. de locatiegeschiedenis van afzonderlijke of alle apparaten uitschakelen,
de door u bezochte locaties van een bepaalde periode inzien, informatie over de bezochte locaties weergeven of alle informatie met betrekking tot de locatiegeschiedenis wissen.
Zie voor meer informatie over de locatiegeschiedenis
Google Help
65
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Apps
Apps
Zie voor uitgebreide informatie over de omgang met apps
pag. 25
Standaardapp
Wanneer u meerdere apps met gelijke functies hebt, kunt u selecteren welke app standaard voor
een handeling moet worden gebruikt. Wanneer u bijv. van Google Play een andere agenda of
een andere app voor telefonie hebt gedownload, kunt u deze apps als standaard instellen.
Standaardapp voor een handeling selecteren
Als er voor een handeling meerdere apps ter beschikking staan en er is geen standaardapp ingesteld, dan wordt u gevraagd een app te selecteren.
¤
¤
Tik op de app die u wilt gebruiken.
Selecteer of deze app Één keer of Altijd voor de handeling moet worden gebruikt.
Wanneer u Altijd selecteert, wordt de app als standaardapp voor alle handelingen van deze
soort ingesteld.
Instelling als standaardapp resetten
¤
Instellingen Apps en meldingen alle apps weergeven app selecteren
waarvoor al eerder de optie Altijd is geselecteerd Standaard openen Standaardwaarden wissen
Wanneer u de handeling aansluitend opnieuw opstart, wordt u opnieuw gevraagd
welke app moet worden gebruikt.
Standaardapp voor veelgebruikte functies instellen
Voor sommige functies kunt u altijd een standaardapp selecteren zonder een bijbehorende
handeling uit te voeren:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Instellingen Apps en meldingen Geavanceerd Standaard-apps . . . er
worden diverse functies weergegeven functie selecteren . . . als er meerdere apps voor
deze functie zijn, worden deze weergegeven app selecteren
Instellingen van een app wijzigen
Huidige app-instellingen controleren en indien nodig wijzigen
¤
Instellingen
Apps en meldingen
alle apps weergeven
Welke instellingen beschikbaar zijn, hangt van de desbetreffende app af.
Verwijderen / Uitschakelen
App van toestel verwijderen/app buiten bedrijf stellen
66
pag. 26
app selecteren
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Apps
Nu stoppen
Stopt de app inclusief alle achtergrondprocessen. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een
app niet meer reageert of op de achtergrond draait en te veel systeemcapaciteit (bijv. opslagruimte) verbruikt. De app kan in het app-menu eenvoudig weer worden gestart.
Meldingen
Stel in hoe met meldingen van de app moet worden omgegaan (
Machtigingen
Apps of systeemresources waartoe de app toegang heeft (
pag. 24)
pag. 59)
Opslagruimte
Opslagruimte die de app in het interne geheugen inneemt.
Opslagruimte vrijmaken: tik op Opslagruimte Opslag wissen
Tijdelijk geheugen van de app vrijmaken: tik op Opslagruimte Cache wissen
Datagebruik
Hoeveelheid gegevens die de app via het mobiele netwerk of WLAN down- of uploadt
( pag. 72).
Batterij
Batterijverbruik sinds de laatste keer dat het toestel volledig is opgeladen (
pag. 52).
Standaard openen
Stel in hoe de app met koppelingen moet omgaan.
Systeeminstellingen aanpassen
Definiëren of de app wijzigingen in de systeeminstellingen mag aanbrengen.
Algemene app-instellingen
Controleer en wijzig de machtigingen en standaardwaarden voor apps.
¤
Instellingen
Apps en meldingen
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Meldingen
Meldingen voor apps instellen (
pag. 23).
Standaard-apps
Wanneer meerdere apps met dezelfde functie ter beschikking staan, selecteert u welke app
standaard moet worden gebruikt ( pag. 66).
Speciale app-toegang
Bevat gedetailleerde informatie over de toegangsmogelijkheden van apps op gegevens en
systeemressources.
67
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Netwerkverbindingen
App-instellingen resetten
Alle uitgevoerde wijzigingen van een app-instelling resetten.
¤
Instellingen
Apps en meldingen
alle apps weergeven
op
tikken
App-voorkeuren resetten
Netwerkverbindingen
De smartphone kan via Bluetooth verbinding maken met mobiele netwerken, WLAN en andere
apparaten.
Mobiele netwerken
Om met de smartphone via mobiele netwerken te bellen, hebt u een simkaart van een mobiele
aanbieder nodig. Welke diensten onder welke voorwaarden ter beschikking worden gesteld,
kunt u bij uw mobiele aanbieder opvragen.
U kunt twee simkaarten in het toestel plaatsen, d.w.z. twee mobiele netwerken naast elkaar
gebruiken.
Mobiele dataverbinding activeren/deactiveren
Definiëren of gegevens ook via de mobiele dataverbinding mogen worden verstuurd als er geen
wifi (WLAN) aanwezig is.
¤
Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag . . . de snelle instellingen worden
weergegeven op het symbool / tikken
of
¤
Instellingen Netwerk en internet
schakelaar inschakelen/uitschakelen
Mobiel netwerk
Mobiele data
met
of
¤
Instellingen Netwerk en internet
kelaar inschakelen/uitschakelen
Datagebruik
Mobiele data
met scha-
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Instellingen aanpassen
¤
Instellingen
Netwerk en internet
Mobiel netwerk
Wanneer twee SIM-kaarten in het apparaat zijn geplaatst, wordt op de pagina een
registratie voor elke SIM-kaart aangemaakt selecteer evt. de juiste registratie.
Roaming
Sta toe dat het toestel gegevens via het mobiele netwerk van andere aanbieders stuurt, als
u zich in een gebied bevindt waarin het netwerk van uw aanbieder niet beschikbaar is.
Afhankelijk van uw abonnement bij uw mobiele aanbieder kan gegevensroaming
tot extra kosten leiden.
68
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Netwerkverbindingen
Datagebruik van app
Geeft het totale dataverbruik weer en de verdeling ervan over de afzonderlijke apps.
Geoptimaliseerde 4G LTE-modus
Verbeter de spraakkwaliteit en de overige communicatie.
Voorkeursnetwerktype
Selecteer het standaard voorkeursnetwerk, zoals 2G, 3G, 4G. De smartphone gebruikt standaard het best bereikbare netwerk.
Bellen via wifi (afhankelijk van de provider)
Oproepen via WLAN voeren
Netwerk automatisch selecteren
Standaard wordt het netwerk automatisch geselecteerd.
Netwerk zelf selecteren: Functie uitschakelen provider zelf uit de beschikbare
netwerken selecteren.
Namen van toegangspunten
Aan de hand van deze instellingen kan uw mobiele aanbieder de juiste IP-adressen voor uw
toestel doorsturen en een veilige verbinding voor uw toestel tot stand brengen.
Twee simkaarten gebruiken
¤
Instellingen Netwerk en internet
plaats 1 en 2 worden weergegeven
Simkaart buiten bedrijf nemen/in bedrijf stellen:
Simkaarten . . . herkende simkaarten op
activeer/deactiveer met de schakelaar
Informatie weergeven:
¤
tik op een invoer . . . de naam van de simkaart, de kleur die voor de kaart wordt gebruikt, de
mobiele aanbieder en het telefoonnummer worden weergegeven. U kunt de naam en de
weergavekleur wijzigen.
Voor de volgende functies de voorkeurs-simkaart instellen:
• Mobiele data
Voor de mobiele gegevensoverdracht kan slechts één simkaart worden gebruikt.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
• Oproepen
•
U kunt een simkaart voor alle uitgaande oproepen instellen of voor elke oproep laten vragen
welke simkaart moet worden gebruikt.
Sms'jes
Voor het verzenden van SMS-berichten kan één simkaart worden ingesteld.
Wanneer u een nieuwe simkaart plaatst of een aanwezige vervangt, moet u de
toewijzing evt. opnieuw uitvoeren.
69
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Netwerkverbindingen
WLAN
Maak met de smartphone een verbinding met een WLAN en gebruik de verbinding voor het
verzenden van gegevens of voor het surfen op internet.
Als de smartphone zich in de omgeving van een geregistreerd WLAN bevindt en de WLANfunctie is ingeschakeld, wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht.
WLAN-functie in-/uitschakelen
¤
Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag . . . de snelle instellingen worden
weergegeven tik op het WLAN-symbool
of
¤
Instellingen
uitschakelen
Netwerk en internet
Wifi
WLAN met schakelaar inschakelen/
Wanneer WLAN is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool
symbool geeft de signaalsterkte in vier stappen weer.
weergegeven. Het
Deactiveer de WLAN-functie wanneer u deze niet gebruikt om de levensduur van de
batterij te verlengen. WLAN wordt in de vliegtuigmodus gedeactiveerd.
Verbinding met een WLAN maken
¤
Instellingen
weergegeven.
Netwerk en internet
Wifi . . . alle WLAN in de omgeving worden
Netwerken die met een wachtwoord zijn beveiligd, hebben een slotsymbool
naam. Netwerken zonder slotsymbool zijn openbare hotspots.
¤
naast hun
Tik op het gewenste WLAN
voer het wachtwoord van het netwerk in Verbinden . . .
wanneer verbinding tot stand is gebracht, wordt onder de netwerknaam Verbonden weergegeven
WLAN's die voor de smartphone zijn geregistreerd, worden aan het einde van de lijst onder
Opgeslagen netwerken weergegeven, ook als ze momenteel buiten bereik zijn en er geen
verbinding bestaat.
Opgeslagen WLAN's weergeven:
Opgeslagen netwerken
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Andere WLAN's toevoegen
WLAN's die hun naam (de SSID) niet doorgeven of niet binnen bereik zijn, worden niet in de
WLAN-lijst weergegeven. Ze kunnen desondanks met een naam en wachtwoord worden opgeslagen. Bevindt het WLAN zich binnen bereik, dan wordt er verbinding gemaakt.
¤
70
Instellingen Netwerk en internet Wifi evt. naar beneden scrollen
netwerk toevoegen
voer de netwerknaam (SSID) en beveiligingsgegevens in
Opslaan . . . het netwerk wordt in de lijst Opgeslagen netwerken opgenomen
Een
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Netwerkverbindingen
WLAN verwijderen
Als het toestel niet automatisch verbinding moet maken met een opgeslagen WLAN, dan kunt
u dit uit de met lijst opgeslagen netwerken verwijderen.
¤
Instellingen
Netwerk en internet
Wifi
het opgeslagen netwerk dat moet worden verwijderd
Opgeslagen netwerken
tik op
Vergeten
WLAN-gegevens bekijken
¤
Instellingen Netwerk en internet Wifi tik op de netwerknaam van het
verbonden WLAN . . . informatie over de verbinding wordt weergegeven, zoals verbindingsstatus, signaalsterkte, overdrachtssnelheid
Netwerkinstellingen wijzigen:
op
tikken
Configuratie van de verbinding
Pas de netwerkinstellingen aan de eisen van de WLAN aan waarmee een verbinding moet
worden gemaakt.
¤
tik op
Instellingen Netwerk en internet Wifi tik op de naam van het netwerk
Geavanceerde opties op de pijl omlaag . . .
Omgang met betaalde netwerken
Als uw netwerk van een datalimiet is voorzien, kunt u het WLAN als 'betaald' definiëren. U heeft
dan een betere controle over het datagebruik bij downloads en andere apps.
¤
Onder Betaald de optie Als “betaald" markeren selecteren
Opslaan
Proxy
Wanneer de verbinding met een WLAN via een proxy wordt gemaakt:
Proxy-gegevens handmatig invoeren:
Automatische proxy-configuratie:
bestand in Opslaan
Handmatig
Autom. Proxy-config.
tik op Proxy
Gegevens invoeren
Opslaan
voer de URL van een PAC-
Aan de hand van een proxy-auto-config-bestand (PAC-bestand) kan een webbrowser
automatisch de juiste proxyserver voor een gewenste URL vinden.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
DHCP
Wanneer er in het WLAN geen actieve DHCP-server is: Op DHCP tikken
gegevens voor de netwerkconfiguratie invoeren Opslaan
Statisch
71
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Netwerkverbindingen
Geavanceerde opties
¤
Instellingen
Netwerk en internet
Wifi
Wifi-instellingen
selecteer een
optie . . .
WLAN automatisch inschakelen als het zich in de buurt van opgeslagen netwerken bevindt.
Hiervoor moet de locatiebepaling ingeschakeld zijn.
¤
Wifi automatisch inschakelen via de schakelaar inschakelen/uitschakelen
Openbaar netwerk weergeven.
¤
Meldingen van open netwerk via de schakelaar inschakelen/uitschakelen
Digitale certificaten dienen voor de identificatie van het toestel voor de WLAN-toegang. Indien
niet alle verplichte certificaten aanwezig zijn, kunt u meer certificaten installeren.
¤
Certificaten installeren
Certificaten
selecteer een bron voor het certificaat
pag. 61
Verbinding maken tussen het toestel en andere met Wi-Fi Direct compatibele apparaten.
¤
Wifi Direct . . . WiFi Direct compatibele apparaten of groepen in de omgeving worden
weergegeven selecteer het gewenste toestel of de gewenste groep
Gegevensverbruik
Het gegevensverbruik is een mix aan gegevens die het toestel tijdens een bepaalde periode via
de mobiele gegevensverbinding of WLAN down- of uploadt. Bij de meeste tarieven betekent dit
een beperking van de hoeveelheid gegevens. Om geen extra kosten te veroorzaken, kunt u het
datagebruik van het apparaat controleren en evt. beperken.
Gegevensverbruik controleren
¤
Instellingen
Netwerk en internet
Datagebruik
Mobiel netwerk
Het datagebruik in het mobiele netwerk wordt voor een bepaalde periode in een balk weergegeven, waarbij rekening wordt gehouden met het limiet voor mobiel datagebruik.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Op Datagebruik van app tikken . . . er wordt aanvullende informatie weergegeven, bijv.
welke apps data hebben verbruikt.
Andere periode weergeven:
¤
Op de pijl naast de weergegeven periode tikken
periode selecteren
WLAN
¤
Op Wifi-datagebruik tikken . . . u ziet de hoeveelheid data die tijdens de ingestelde periode
via WLAN is verstuurd. Daaronder staan de apps vermeld die data via WLAN hebben
verstuurd, inclusief het datavolume.
Andere periode weergeven:
¤
72
Op de pijl naast de weergegeven periode tikken
periode selecteren
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Netwerkverbindingen
Limiet en waarschuwing voor mobiel datagebruik instellen
Dataverbruikscyclus definiëren
Het dataverbruik wordt per maand geregistreerd; standaard vanaf de eerste van elke maand. Als
de factureringscyclus van uw mobiele provider hiervan afwijkt, kunt u een andere dag als startpunt selecteren.
¤
limiet
Instellingen Netwerk en internet Datagebruik Datawaarschuwing en Gebruikscyclus app-data Dag selecteren met het cijferwiel Instellen
Gegevenslimiet invoeren
Stel de maximale hoeveelheid gegevens die uw provider ter beschikking stelt in als gegevenslimiet. Zodra het ingestelde limiet voor datagebruik wordt bereikt, wordt het mobiele datagebruik automatisch uitgeschakeld. U ontvangt een melding.
¤
¤
limiet
Instellingen Netwerk en internet Datagebruik
Functie Datalimiet instellen met schakelaar activeren
Op Datalimiet tikken
wijzigen Instellen
Datawaarschuwing en OK
Evt. wisselen tussen megabyte en gigabyte
Waarde
. . . het limiet wordt opgenomen in de grafiek Gebruik van mobiele data.
Datagebruik weer inschakelen:
¤
Functie Datalimiet instellen met schakelaar deactiveren
OK
Er kunnen nu kosten ontstaan voor de gegevensoverdracht.
Waarschuwing voor gegevensoverdracht instellen
Voer een waarde voor de hoeveelheid verbruikte gegevens in waarbij u een melding wenst te
ontvangen.
¤
limiet
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Instellingen Netwerk en internet Datagebruik Datawaarschuwing en Functie Datawaarschuwing instellen met schakelaar inschakelen
Op Datawaarschuwing tikken
en gigabyte Instellen
waarde veranderen
evt. wisselen tussen megabyte
. . . zodra de waarde voor de ingestelde hoeveelheid gegevens wordt bereikt, ontvangt u een
melding.
Databesparingsmodus inschakelen/uitschakelen
Bij ingeschakelde databesparingsmodus wordt het mobiele datagebruik gereduceerd. De
meeste apps en diensten kunnen achtergrondgegevens alleen nog via WLAN oproepen.
¤
Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag . . . de snelle instellingen worden
weergegeven
Op
/
tikken (
= ingeschakeld)
of
¤
Instellingen Netwerk en internet
met schakelaar inschakelen/uitschakelen
Datagebruik
Databesparing
Functie
73
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Netwerkverbindingen
De beperking van de achtergrondgegevens kan de prestatie van de app negatief
beïnvloeden. U ontvangt bijv. geen meldingen meer tot de app de volgende keer
wordt geopend.
Overige maatregelen voor het reduceren van het datagebruik
Automatische synchronisatie uitschakelen
Als de automatische synchronisatie is geactiveerd, worden de gegevens van apps automatisch
bijgewerkt, bijv. contacten of afspraken.
Automatische synchronisatie deactiveren:
pag. 64
Roaming uitschakelen
Als het netwerk van uw provider niet beschikbaar is, kan het toestel met behulp van roaming de
netwerken van andere mobiele aanbieders gebruiken.
¤
Instellingen Netwerk en internet
laar naast Roaming inschakelen/uitschakelen
Mobiele netwerken
Optie met schake-
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Roaming kan extra kosten veroorzaken, maar is op bepaalde locaties de enige
mogelijkheid om een internetverbinding tot stand te brengen.
74
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Netwerkverbindingen
Bluetooth
Met een smartphone een verbinding met een Bluetooth-toestel tot stand brengen.
Wanneer u de eerste keer een Bluetooth-toestel gebruikt, moet het eerst middels een zogeheten pairing-procedure aan de smartphone worden gekoppeld. Hiermee is een veilige verbinding tussen de twee apparaten mogelijk. Vervolgens wordt de verbinding automatisch tot stand
gebracht.
Bluetooth activeren/deactiveren
¤
Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag . . . de snelle instellingen worden
weergegeven tik op het Bluetooth-symbool
of
¤
Bluetooth
Instellingen Verbonden apparaten Verbindingsvoorkeuren
Bluetooth met schakelaar inschakelen/uitschakelen
Wanneer Bluetooth is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool
weergegeven.
Het toestel is voor alle apparaten met Bluetooth-functie in de omgeving zichtbaar.
Deactiveer de Bluetooth-functie wanneer u deze niet gebruikt om de levensduur van
de batterij te verlengen. Bluetooth wordt in de vliegtuigmodus gedeactiveerd.
Pairing uitvoeren
Voordat u een telefoon of een tablet met een Bluetooth-toestel kunt verbinden, moet u eerst
een pairing tussen de twee apparaten uitvoeren. Nadat een dergelijke pairing is voltooid,
behouden de apparaten deze status totdat u de pairing opheft.
¤
Instellingen Verbonden apparaten Nieuw apparaat koppelen . . . de
beschikbare Bluetooth-apparaten in de omgeving worden weergegeven tik op de naam
van het gewenste Bluetooth-toestel volg de aanwijzingen op het scherm om de pairing af
te ronden . . . bij een succesvolle pairing wordt het toestel in de lijst Momenteel verbonden
opgenomen
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Als u hierom wordt gevraagd, moet u een pincode invoeren. Probeert u het met de
gangbare pincodes 0000 of 1234 of lees de documentatie van het Bluetooth-toestel.
Naam van de aangesloten Bluetooth-apparaten wijzigen of de pairing
opheffen
¤
Instellingen
Naam wijzigen:
Pairing opheffen:
Verbonden apparaten
op het verbonden apparaat tikken
Naam voor het apparaat invoeren
Naam wijzigen
Vergeten
Contacten vrijgeven voor overdracht
Bluetooth-apparaten toegang tot uw contacten geven.
¤
Instellingen Verbonden apparaten op het verbonden apparaat tikken
Contacten delen met schakelaar inschakelen/uitschakelen
75
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Netwerkverbindingen
Bluetooth-naam van de smartphone wijzigen
De smartphone is voor andere Bluetooth-apparaten onder de naam Gigaset GS195 zichtbaar. U
kunt de naam wijzigen.
¤
Bluetooth
wijzigen
Instellingen Verbonden apparaten Verbindingsvoorkeuren
Apparaatnaam
voer de nieuwe naam voor het toestel in
Naam
Informatie over gegevensoverdracht weergeven
¤
Instellingen Verbonden apparaten Verbindingsvoorkeuren
bestanden . . . de via Bluetooth ontvangen gegevens worden weergegeven
Ontvangen
Vliegtuigmodus
In de vliegtuigmodus worden WLAN, mobiele netwerken en Bluetooth gedeactiveerd.
¤
Veeg vanaf de statusbalk met twee vingers omlaag . . . de snelle instellingen worden
weergegeven tik op het symbool vliegtuigmodus
of
¤
Instellingen Netwerk en internet
vliegtuigmodus met de schakelaar
Vliegtuigmodus
activeer/deactiveer de
of
¤
Druk de aan/uit-knop lang in
tik op
Vliegtuigmodus
OK
Wanneer de vliegtuigmodus is geactiveerd, wordt in de statusbalk het symbool
geven.
weerge-
Virtuele privénetwerken (VPN)
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Via een virtueel privénetwerk (VPN) verbindt u de smartphone met uw eigen of een zakelijk
netwerk. Wanneer u onderweg bent en toegang tot een WLAN hebt, kunt u de VPN-verbinding
gebruiken om veilig te surfen, gratis via uw vaste nummer te bellen of om uw mailbox of gegevens van het bedrijfsnetwerk te openen.
In het privé- of bedrijfsnetwerk is een VPN-server ingesteld.
Op de smartphone is een VPN-client vooraf geïnstalleerd. Voor het maken van een VPN-verbinding hebt u de configuratiegegevens van de VPN nodig.
Mogelijk hebt u voor het VPN waarmee u de smartphone wilt verbinden, een andere
VPN-client nodig. In Google Play Store worden diverse VPN-apps aangeboden. Als u
een VPN-app hebt geïnstalleerd, vindt de configuratie via de app plaats.
76
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Netwerkverbindingen
VPN toevoegen
¤
Instellingen Netwerk en internet
ratiegegevens in Opslaan
VPN
tik op
voer de configu-
Verbinding met een VPN maken
¤
Instellingen Netwerk en internet VPN . . . de ingestelde VPN's worden
weergegeven selecteer een VPN
voer Gebruikersnaam en Wachtwoord in
Verbinding maken
Als het toestel met een VPN is verbonden, wordt in de statusbalk het symbool
weergegeven.
VPN-verbinding verbreken
¤
op
Instellingen Netwerk en internet VPN
tikken VPN met schakelaar uitschakelen
naast de VPN die u wilt verbreken
VPN wissen
¤
Instellingen
weergegeven
Netwerk en internet
VPN . . . de ingestelde VPN's worden
tik naast het VPN dat moet worden gewist op
Vergeten
VPN-instellingen bewerken
¤
Instellingen
gewijzigd op
Netwerk en internet
VPN
bewerk de VPN-instellingen
tik naast het VPN dat moet worden
Opslaan
Als u een VPN-app gebruikt, wordt deze geopend en kunt u vervolgens de gewenste
wijzigingen doorvoeren.
Permanent actief VPN activeren/deactiveren
Bij sommige VPN's blijft het toestel permanent verbonden wanneer de VPN-verbinding niet
inactief is. Dit kan nuttig zijn als u zich tussen twee onveilige openbare WLAN's bevindt.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Instellingen Netwerk en internet VPN naast de VPN die moet worden
gewijzigd op
tikken Always-on VPN met schakelaar inschakelen/uitschakelen
Opslaan
U ontvangt een melding dat een permanent actief VPN ingeschakeld is en wanneer de verbinding tot een permanent actief VPN wordt onderbroken.
Als u een VPN via een app hebt ingesteld, wordt de optie Always-on VPN niet weergegeven.
77
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Netwerkverbindingen
Tethering met WLAN-hotspot, Bluetooth of USB
Met een mobiele WLAN-hotspot, Bluetooth-tethering of USB-tethering kunt u de gegevensverbinding van de smartphone op andere apparaten vrijgeven. U gebruikt bijvoorbeeld een verbinding van de smartphone om met uw notebook op internet te surfen.
Er kunnen kosten ontstaan, wanneer u hotspot- of tethering-verbindingen gebruikt.
Neem voor meer informatie contact op met uw mobiele aanbieder.
Hotspots en tethering kunnen de batterij sterk belasten.
¤
¤
Sluit tijdens het gebruik van een hotspot en tethering de smartphone aan op de
stroomvoorziening.
Deactiveer hotspot en tethering als u deze niet meer gebruikt.
WLAN-hotspot activeren of deactiveren
Het eigen toestel als WLAN-hotspot instellen.
¤
Instellingen Netwerk en internet Hotspot en tethering
activeer/deactiveer de functie met de schakelaar
Als de hotspot is geactiveerd, wordt het symbool
In het meldingenpaneel wordt het symbool
verbonden en geblokkeerde gebruikers.
Wifi-hotspot
op de statusbalk weergegeven.
weergegeven. In het bericht ziet u het aantal
Instellingen van de WLAN-hotspot aanpassen
U kunt de netwerknaam, veiligheid, wachtwoord, frequentie voor het toegangspunt wijzigen.
¤
Instellingen
Netwerk en internet
pas de gewenste opties aan
Hotspot en tethering
Wifi-hotspot
Opslaan
Een toestel met de WLAN-hotspot verbinden
Om de verbinding tot stand te brengen, heeft u de naam en het wachtwoord nodig van de
hotspot. De naam wordt onder Naam hotspot weergegeven. Wachtwoord weergeven:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
Instellingen Netwerk en internet Hotspot en tethering Wifi-hotspot
op Wachtwoord hotspot tikken . . . het wachtwoord wordt wordt weergegeven
Op andere apparaten verbinding met de hotspot maken:
¤
78
Open de lijst met WLAN's in de omgeving selecteer het netwerk met de netwerknaam van
de hotspot voer het wachtwoord van de hotspot in maak verbinding.
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Netwerkverbindingen
Bluetooth-tethering instellen en gebruiken
Deel een internetverbinding via Bluetooth met andere apparaten.
De mobiele gegevensverbinding moet zijn geactiveerd
¤
¤
pag. 68
Voer een pairing uit tussen de smartphone en het toestel waarmee u de internetverbinding
wilt delen ( pag. 75)
Stel het andere toestel zo in, dat dit een netwerkverbinding via Bluetooth maakt. Lees eventueel de gebruikshandleiding van het andere toestel.
Internetverbinding van de telefoon via Bluetooth-tethering vrijgeven/vrijgave beëindigen:
¤
Instellingen Netwerk en internet Hotspot en tethering activeer/deactiveer de functie Bluetooth-tethering met de schakelaar . . . nu kunt u met het andere toestel
een verbinding met internet maken
USB-tethering instellen en gebruiken
Deel een internetverbinding via een USB-kabel met een ander toestel.
De mobiele gegevensverbinding moet zijn geactiveerd
¤
pag. 68
Sluit de smartphone met een USB-kabel aan op een ander toestel open het bericht via de
USB-verbinding en zorg ervoor dat Media-apparaat (MTP) of Camera (PTP) is ingesteld
( pag. 34)
USB-tethering activeren/deactiveren:
¤
Instellingen Netwerk en internet Hotspot en tethering activeer/deactiveer de functie USB-tethering met de schakelaar . . . nu kunt u met het andere toestel een
verbinding met internet maken
Wanneer USB-tethering is geactiveerd, wordt in het meldingenpaneel het symbool
gegeven.
weer-
USB-tethering wordt permanent gedeactiveerd als u de USB-kabel verwijdert.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
USB-tethering is niet beschikbaar op Mac-computers.
79
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Systeem
Systeem
Datum en tijd
¤
Instellingen
Systeem
Datum en tijd . . .
Automatisch instellen
Datum en tijd automatisch via een tijdserver laten instellen:
¤
of:
Autom. tijd en datum inschakelen
schakel uit en stel de datum en tijd handmatig in
Handmatig instellen
¤
¤
¤
Datum instellen
Tijd instellen
selecteer de datum in de kalender
zet de urenaanduiding in de juiste stand
OK
OK
Gebruik voor de 12-uurs aanduiding de buitenste ring
Gebruik voor de 24-uurs aanduiding de binnenste en buitenste ring
tik op de minutenweergave van de getoonde tijd
stand OK
sleep de wijzers naar de juiste
Tijdzone instellen
De tijdzone wordt standaard automatisch ingesteld. Tijdzone zelf selecteren:
¤
deactiveer de schakelaar naast Automatische tijdzone
selecteer een tijdzone uit de lijst
tik op Tijdzone selecteren
Tijd- en datumweergave instellen
Tijd in 24-uurs weergave (bijv. 18:30)/12-uurs weergave (6:30 a.m.) weergeven:
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
80
activeer/deactiveer de schakelaar naast 24-uurs klok gebruiken
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Systeem
Software-updates
Android-versie controleren
¤
Instellingen Systeem
geven onder Android-versie
Telefooninfo . . . de huidige versie wordt weerge-
Actuele Android-updates downloaden
Als er een nieuwe systeemupdate van Android voor uw toestel beschikbaar is, ontvangt u een
melding.
De update verbruikt energie en heeft een hoog gegevensvolume.
Controleer daarom vóór de installatie de laadstatus van de batterij ( pag. 52) en het
gegevensverbruik ( pag. 72). Sluit evt. het toestel aan op de stroomvoorziening en
breng een WLAN-verbinding tot stand.
Update na ontvangst van een melding installeren
Display niet vergrendeld:
¤
Display vergrendeld:
¤
¤
Installatie starten:
veeg vanaf het meldingenpaneel omlaag
ding
tik op de updatemel-
dubbeltik op het vergrendelingsscherm op de updatemelding
tik op Download
Update zonder ontvangst van een melding installeren
¤
Instellingen
wordt gecontroleerd
Systeem
Telefooninfo
Als er een nieuwere versie beschikbaar is:
Systeem bijwerken . . . het systeem
tik op Download
Instellingen voor het bijwerken van het systeem
Voor het downloaden van updates kunt u de volgende instellingen invoeren:
¤
Instellingen
Systeem
Telefooninfo
Systeem bijwerken
op
tikken
Instellingen
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
• Tijdschema definiëren voor het automatisch zoeken naar updates
• Optie selecteren als updates automatisch moeten worden gedownload als een WLANverbinding beschikbaar is.
81
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Systeem
Back-up maken van systeem en systeem herstellen
Back-up maken van gegevens en instellingen
Maak via de Android Backup Service een back-up van de met een of meerdere Google-accounts
gekoppelde gegevens. Als u het toestel omruilt of gegevens moet wissen, kunt u de gegevens
herstellen van ieder Google-account waarvan u eerder een back-up hebt gemaakt
Van de volgende gegevens wordt een back-up gemaakt:
• Instellingen Google Kalender
• WLAN-netwerken en -wachtwoorden
• Achtergronden van het startscherm
• Instellingen Gmail
• Via Google Play geïnstalleerde apps (waarvan in Play Store-app een back-up is gemaakt)
• Scherminstellingen, d.w.z. helderheid en slaapmodus
• Spraak- en invoerinstellingen
• Datum/tijd
• Instellingen van gegevens van apps van derden, die per app verschillend zijn
De Android Backup Service wordt niet door alle apps gebruikt. Bij bepaalde apps
wordt daarom mogelijk niet van alle gegevens een back-up gemaakt en hersteld.
¤
Instellingen Systeem
kelaar inschakelen/uitschakelen
Back-up
Functie In Google Drive opslaan met scha-
Overige back-up-account instellen:
¤
Account aanraken en vasthouden Account toevoegen voer PIN-code, ontgrendelingspatroon of wachtwoord in voer de gegevens van het account in
U kunt meerdere back-up-accounts instellen.
Netwerkinstellingen resetten
Reset de gegevens van WLAN, mobiele netwerk en Bluetooth.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
¤
resetten
Instellingen Systeem
Instellingen resetten
Opties voor resetten
Wifi, mobiel en Bluetooth
App-instellingen resetten
Instellingen voor apps resetten, zoals uitschakelingen, meldingen, standaardinstellingen. Alle
app-gegevens blijven behouden.
¤
82
Instellingen
Apps resetten
Systeem
Opties voor resetten
App-voorkeuren resetten
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / settings.fm / 9/9/19
Systeem
Toestel naar fabrieksinstellingen terugzetten
Wanneer u het toestel aan een ander persoon doorgeeft, kunt u alle persoonlijke gegevens
verwijderen.
Bij het herstellen van de fabrieksinstellingen wordt het interne geheugen gewist,
gedownloade apps, muziek en foto's worden verwijderd, de aanmelding bij Googleaccounts wordt opgeheven.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
¤
Instellingen Systeem
(fabrieksinstellingen terugzetten)
Opties voor resetten
Telefoon resetten
Alle gegevens wissen
83
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / appendix_legal.fm / 9/9/19
Klantenservice
Bijlage
Klantenservice
Reserveonderdelen en accessoires voor uw producten kunt u verkrijgen onder www.gigaset.com.
Help kunt u aanvragen onder www.gigaset.com/service of telefonisch:
Klantenservice Nederland
0900-3333102
Klantenservice België
07815 6679
De lokale/nationale tarieven zijn van toepassing. Voor gesprekken via mobiele netwerken kunnen afwijkende
tarieven gelden.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Garantie
Communications Nederland B.V. verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te
rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of
productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden
opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te
worden aangemeld.
Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.
Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.
De garantie vervalt indien:
• Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
• Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
• Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
• Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
• Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
• Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik
van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
• Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
• Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities
zijn aangegeven;
• Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
• De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.
De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien
verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.
Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service
op de onderdelen en/of reparatie gegeven.
Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de
verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.
Deze garantie wordt verleend door:
Gigaset Communications Nederland B.V.
84
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / appendix_legal.fm / 9/9/19
Klantenservice
Garantiecertificaat voor België
Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een
garantie onder de onderstaande voorwaarden:
• Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten
vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze
het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de
techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt
deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
• Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
• Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf
(zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
• Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie
vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
• Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset
Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
• Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor
toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
• Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover
aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
• De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de
duur van de garantie worden verleend.
• Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de
klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
• De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.
Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.
Disclaimer
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Het display bestaat uit beeldpunten (pixels). Iedere pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).
Het kan voorkomen dat een subpixel uitvalt of een kleurafwijking vertoont.
Garantie wordt alleen verleend indien het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.
Beschrijving
max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurde oplichtende subpixels
1
Donkere subpixels
1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels
1
Gebruikssporen op het display en de behuizing zijn van de garantie uitgesloten.
Bepaalde inhoud en diensten waartoe toegang kan worden verkregen via dit apparaat, zijn als eigendom van
derden beschermd via auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetten ter bescherming van
intellectueel eigendom. Dergelijke inhoud en diensten worden uitsluitend voor niet-commercieel privégebruik ter beschikking gesteld. U mag inhoud en diensten niet op een wijze gebruiken die door de eigenaar van
bepaalde inhoud of aanbieder van een dienst niet is toegestaan.
Onverminderd de geldigheid van de voorafgaande bepalingen, en met uitzondering van wat door de eigenaar van de inhoud of aanbieder van een dienst uitdrukkelijk is vastgelegd, is verandering, kopiëren, doorgifte, uploaden, openbaarmaking, overdracht, vertaling, verkoop, opstellen van afgeleide werken, verspreiding of verdeling van de op dit apparaat beschreven inhoud of diensten in welke vorm en op welk medium
dan ook, verboden.
85
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / appendix_legal.fm / 9/9/19
Opmerking van de fabrikant
Opmerking van de fabrikant
Goedkeuring
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in alle lidstaten van de EU en in Zwitserland.
Voor gebruik buiten de Europese Economische Ruimte (EER), uitgezonderd Zwitserland, is nationale goedkeuring vereist.
Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset GS195 voldoet aan
Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:
www.gigaset.com/docs.
Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of
"Europese verklaringen van overeenstemming".
Raadpleeg daarom al deze bestanden.
Afval en milieubescherming
Correcte afvoer van dit product
(Richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA))
(Van toepassing in landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking)
Deze aanduiding op het product, accessoires of in de literatuur duidt erop dat het product en de
bijbehorende elektronische accessoires (bijv. lader, koptelefoon, USB-kabel) niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd.
Recycle op verantwoorde wijze om mogelijke milieu- en gezondheidsschade door ongecontroleerde afvalverwerking te vermijden en duurzaam hergebruik van grondstoffen te stimuleren.
Particuliere gebruikers dienen contact op te nemen met de verkoper waarbij het apparaat is gekocht, of met
de verantwoordelijke autoriteiten voor informatie over waar de onderdelen kunnen worden afgegeven voor
een milieuvriendelijke afvoer.
Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de algemene voorwaarden van het
koopcontract te raadplegen.
Dit product en de elektronische accessoires mogen niet samen met ander bedrijfsafval worden afgevoerd.
Deze “EEE” is compatibel met de RoHS-richtlijn.
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Correcte afvoer van de batterijen in dit product
(Van toepassing in landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking)
Deze aanduiding op de batterij, in de handleiding of op de verpakking duidt erop dat de batterij in
dit product niet mag worden afgevoerd via het huishoudelijk afval.
Wanneer de batterijen niet correct worden afgevoerd, kunnen de stoffen in de batterijen gevaar
opleveren voor de menselijke gezondheid en het milieu.
Ter bescherming van natuurlijke hulpbronnen en stimulering van milieuvriendelijk hergebruik van materialen, dient u batterijen te scheiden van andere afvalsoorten. U kunt de batterijen gratis inleveren bij uw plaatselijke inzamelpunt voor oude batterijen.
86
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / appendix_legal.fm / 9/9/19
Opmerking van de fabrikant
Over de straling
Informatie over de SAR-certificering (specific absorption rate, specifiek absorptiegehalte)
DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.
Deze mobiele telefoon is zo ontwikkeld dat deze de internationaal aanbevolen limieten voor blootstelling aan
radiogolven niet overschrijdt.
Deze richtlijnen zijn vastgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten
een ruime veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te garanderen, ongeacht hun leeftijd en
gezondheidstoestand. Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt een meeteenheid
gebruikt, de SAR (specific absorption rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg. De hoogste SARwaarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:
Hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon en de voorwaarden voor vaststelling van deze waarde
SAR hoofd
1,459 W/kg (10g)
SAR lichaam
0,985 W/kg (10g)
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
SAR-waarden voor het dragen op het lichaam zijn gemeten op een afstand van 5 mm. Om te voldoen aan de
RF-blootstellingsrichtlijnen voor het dragen op het lichaam, moet het apparaat minstens deze afstand van het
lichaam zijn verwijderd.
87
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / appendix_legal.fm / 9/9/19
Opmerking van de fabrikant
Technische gegevens
Algemene technische gegevens
Frequentie
2G
3G
4G
WLAN
BT
Band
1900 MHz
1800 MHz
850 MHz
900 MHz
B1
B8
B1
B3
B7
B8
B20
11B: 16,5 dBm
8,0 dBm
Maximaal vermogen
30,0 dBm
30,0 dBm
33,0 dBm
33,0 dBm
22,0 dBm
22,0 dBm
23,0 dBm
23,5 dBm
23,0 dBm
23,5 dBm
23,0 dBm
11G: 16,0 dBm 11N: 16,0 dBm
Accessoires
Gebruik alleen door Gigaset goedgekeurde opladers, accu’s en kabels. Niet goedgekeurde accessoires kunnen
het apparaat beschadigen.
Netadapter
Ingang:
Uitgang:
100-240V 50/60Hz
5V 2000mA
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Batterij
Technologie:
Li-Polymer
Capaciteit:
4000 mAh
Productnummer:
V30145-K1310-X473
88
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / appendix_symbols.fm / 9/9/19
Symbolen
Symbolen
Statusbalk en snelle instellingen
Gekleurde achtergrond: ingeschakeld; grijze achtergrond: uitgeschakeld
WLAN
Locatiebepaling
Bluetooth
automatisch draaien van
het beeldscherm
Mobiele data
Zaklamp
Batterijbesparing
Locatiebepaling
Gegevensbesparing
"Niet storen”-functie
Vliegtuigmodus
WLAN-hotspot
Statusbalk
Laadstatus van de batterij / batterij wordt geladen
/
Batterijbesparing ingeschakeld
/
/
/
/
De ontvangstkwaliteit van de WLAN-verbinding, vier niveaus
/
/
/
/
Ontvangstkwaliteit van het mobiele netwerk Vijf niveaus of geen
verbinding.
Bluetooth ingeschakeld
VPN-verbinding actief
Gegevensbesparing ingeschakeld
Vliegtuigmodus ingeschakeld
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
/
Oproepsignaal uitgeschakeld / alleen trillen
“Niet storen”-functie ingeschakeld
WLAN-hotspot geactiveerd
89
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / appendix_symbols.fm / 9/9/19
Symbolen
Meldingen
App-machtigingenbeheer
Gemiste oproep
Nieuw tekstbericht
Nieuwe e-mail
Nieuwe SD-kaart gedetecteerd
Screenshot gemaakt
USB-tethering geactiveerd
WLAN-hotspot geactiveerd
Meerdere tethering-verbindingen geactiveerd (USB en/of WLAN)
/
Gegevens downloaden/gegevens uploaden
/
Update voor Google beschikbaar/Google-apps bijgewerkt
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
. . . overige app-specifieke meldingen
90
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / _GS195_LUGSIX.fm / 9/9/19
Trefwoordenregister
Trefwoordenregister
Numerisch
4G LTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
A
Aan-/uit-knop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Aanraken en vasthouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Aansluiten
USB-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
synchroniseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
toevoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Accounttypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Achtergrond
wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Afvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Android-versie
controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Antwoorden via sms/mms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
App
afsluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
beëindigen afdwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
controle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
deactiveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
deïnstalleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
gegevensverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
in map op scherm plaatsen. . . . . . . . . . . . . . . . 21
installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
laatst geopend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
onbekende herkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
op het startscherm verplaatsen . . . . . . . . . . . . 21
op startscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
schadelijke apps herkennen . . . . . . . . . . . . . . . 29
standaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
twee apps tegelijkterijd gebruiken . . . . . . . . . 27
van andere bron installeren . . . . . . . . . . . . . . . 28
veiligheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
verlaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Apparaatbeheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Apparaatbeheer Android . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
App-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
resetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
App-machtigingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 67
bij de installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
toekennen/weigeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
App-meldingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 67
Apps
Dataverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Autorisaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
B
Batterij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
afvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
laden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Beltonen keuzetoetsen
activeren in de telefoon-app . . . . . . . . . . . . . . . 38
Beltoon
voor contact instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38, 51
Bericht
beheren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
lezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Bestand van internet downloaden . . . . . . . . . . . . 29
Bestand versturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Bestanden van/naar computer overzetten . . . . . . 34
Beveiliging tegen onbevoegd gebruik . . . . . . . . . 55
instellen met wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Blokkeren van telefoonnummers . . . . . . . . . . . . . . 39
Bluetooth
activeren/deactiveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
naam van het eigen toestel wijzigen . . . . . . . . 76
Namen van verbonden apparaten wijzigen . . 75
pairing opheffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
pairing uitvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
tethering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
C
CA-certificaat installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Camera
voorzijde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Certificaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
activeren/deactiveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
lijst weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
van SD-kaart installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
WLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Cijfertoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Clientcertificaat installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Concept, sms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Conferentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Contact
aan groep toevoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
aanmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
als favoriet markeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
beltoon instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
meerdere wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
oproep naar mailbox omleiden. . . . . . . . . . . . . 44
oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
opslaan op startscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
versturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
91
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / _GS195_LUGSIX.fm / 9/9/19
Trefwoordenregister
Contacten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
delen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
groeperen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
importeren/exporteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
naamsindeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sorteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
voor Bluetooth-apparaten vrijgeven . . . . . . . .
Contactgroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Controleren van apps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conversatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conversaties
blokkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
43
42
43
41
41
75
42
28
47
48
G
Databesparingsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Dataverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Dataverbruikscyclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Datum en tijd
automatisch instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
handmatig instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Datumweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
DHCP, in WLAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Disclaimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Display
draaien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
groter lettertype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
helderheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
slaapmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Displayvergrendeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
automatisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Gezichtsherkenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
ontgrendelingspatroon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
pincode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
vervanging voor vingerafdruk . . . . . . . . . . . . . 30
wachtwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Download. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Downloaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Dual-camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Dubbeltikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Gebruiker
configureren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
wisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Gegevens
back-up maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
op afstand wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Gegevens, via Bluetooth gedownload . . . . . . . . . 76
Gegevensroaming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Gegevensverbinding
verbruik controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
vrijgeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Gegevensverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67, 72
limiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
reduceren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
waarschuwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Geheugen, permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Geheugen, tijdelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Geluiden keuzetoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Geoptimaliseerde 4G LTE-modus . . . . . . . . . . . . . . 69
Gepland in- /uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gesproken weergave
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Gezichtsherkenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Gezichtsontgrendeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Google Zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 22
Google-account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Google-apps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Google-diensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
activeren/deactiveren met wizard . . . . . . . . . . 11
Google-toetsenbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Groter lettertype instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
E
H
48
D
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
Flitser
achterzijde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
voorzijde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Foto's en video's versturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Functie
via snelle instellingen in-/uitschakelen . . . . . . 17
E-mail naar contact verzenden . . . . . . . . . . . . . . .
E-mailaccount
configureren via instellingen . . . . . . . . . . . . . .
instellen met wizard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emoticon in sms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Energiebesparingsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
automatisch inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Energieverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exchange-account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exporteren van contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
63
12
45
52
53
52
63
43
Handset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Headset-ingang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Helderheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
aanpassen aan omgevingsomstandigheden . 49
Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Help voor app Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Home-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Hotspot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Houder voor SD-kaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Houder voor SIM-kaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
F
Fabrieksinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Favoriet, in contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Favorietenbalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
92
I
Importeren van contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
In-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / _GS195_LUGSIX.fm / 9/9/19
Trefwoordenregister
Inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 13
gepland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Installatie, app . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
K
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Kort antwoord
bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
versturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
L
Laadstatus batterij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Laadsymbool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lettergrootte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 54
Locatiebepaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Locatiegeschiedenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Luidspreker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
M
Machtigingen voor apps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Map voor apps maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Melding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
toon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
trillingsmodus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Meldingenpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Meldingsstipje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Microfoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
dempen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Microfoon uitschakelen (mute)
met toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
via menu instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Mms
alles doorzoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Mobiel netwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Mobiele dataverbinding activeren/deactiveren . 68
Multimediabericht, zie mms
Muziek
beheren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
N
Naamsindeling
contact in de contacten-app. . . . . . . . . . . . . . . 41
contact in telefoon-app . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Nachtmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Navigatiebalk
aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
klassieke thema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Navigatietoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 16
Netadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Netwerkdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Netwerkinstellingen resetten . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Netwerkverbindingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Niet storen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Regels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Noodbericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
O
Ondertiteling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ontgrendelingspatroon
displayvergrendeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
instellen met wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Oproep
aannemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
uit de oproepenlijst wissen . . . . . . . . . . . . . . . . 40
vanuit contacten plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
vanuit de oproepenlijst plaatsen . . . . . . . . . . . 40
weigeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
weigeren met SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Oproepaccount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Oproepbalk
beller terugbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Oproepdetails. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Oproepen, sorteren in de telefoon-app . . . . . . . . 38
Oproepenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
oproep wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Oproepsignaal
via volumeknop uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . 15
voor zakfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Opslagruimte
beschikbaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
in gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
vrijmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
P
Pairing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
opheffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Patroon
zichtbaar/onzichtbaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
PIN
instellen met wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pincode
displayvergrendeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
PKCS#12-sleutelbestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Premium-sms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Proxy, WLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
R
Regels voor “Niet storen” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Roaming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ruggespraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ruststand
door optillen beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
93
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / _GS195_LUGSIX.fm / 9/9/19
Trefwoordenregister
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019,
S
SAR-certificering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Schalen van pagina-inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Scherminhoud
draaien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
screenshot maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Schermvergrendeling, zie displayvergrendeling
Screenshot maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
SD-kaart
opslagcapaciteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
uitwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 54
weer in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
SIM-kaart
plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Simkaart
ontgrendelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
twee gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
voorkeurs- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Simkaartvergrendeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Slaapmodus
activeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
periode van inactiviteit instellen . . . . . . . . . . . 14
Slepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Smart Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Smiley in sms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Sms
alles doorzoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
als concept opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
betaald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
naar een contact verzenden . . . . . . . . . . . . . . . 41
typen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
SMS/MMS
antwoorden op. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Sms/mms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
verzenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Snelle instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Software-update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Sorteren, contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Sorteren, telefoon-app . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Splitscreen-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Spraakuitvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Spreiden/samenknijpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Standaardapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Startscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
achtergrond wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
apps toevoegen, verwijderen, verplaatsen . . . 20
contact voor snelkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
indelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
terugkeren naar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
toevoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
widget toevoegen, verwijderen, verplaatsen . 21
wisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Statusbalk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
94
Straling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Symbolen
bedieningshandleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
meldingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Snelle instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
snelle instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Statusbalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
statusbalk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Synchronisatie
automatisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Synchroniseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Systeem
back-up maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
T
Taal
instellen met wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
instellen via het instellingenmenu . . . . . . . . . . 49
Tekst
lettergrootte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
typen en bewerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tekstbericht, zie sms
Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
via headset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
via hoofdtelefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
via luidspreker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Telefoonnummer
uit de oproepenlijst aan contacten
toevoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
via toetsenveld invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Telefoonnummers
blokkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Tethering
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Tijdserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Tijdweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Tijdzone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Tikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Toegankelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Toelating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Toestel
inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
lokaliseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
op afstand laten overgaan . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
op afstand vergrendelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Toestelbeheerder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Toestelgeheugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Toetsenbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Toetsenbordgeluiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Toetsenbordinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Touchscreen bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Trillen
activeren/deactiveren in de telefoon-app . . . . 38
via menu instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
via volumeknop in-/ uitschakelen. . . . . . . . . . . 15
Trust Agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
TTY-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / _GS195_LUGSIX.fm / 9/9/19
Trefwoordenregister
Twee simkaarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
U
Uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
gepland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
USB-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
USB-kabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 34
USB-tethering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
V
Template Module, Version 1.3, 11.04.2019
Vastzetten van het beeldscherm . . . . . . . . . . . . . . 58
vCards importeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Vegen of schuiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Verbinding
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
gegevensverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
mobiel netwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
VPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
WLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Vergrendelingsschermbericht . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vingerafdruk
bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
instellen met wizard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
instellen via instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
namen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
vervangingsmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Vingerafdruksensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 30
Virtueel privénetwerk, zie VPN
Vliegtuigmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Volume
via menu instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
via volumeknop instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Volumetoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Voorkeurs-simkaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
VPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
toevoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
verbinding maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Verbinding verbreken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
W
Wachtwoord
displayvergrendeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
instellen met wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Weergavegrootte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Werkgeheugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Widget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
grootte aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
op het startscherm verplaatsen . . . . . . . . . . . . 21
op startscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Wi-Fi Direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Wisselgesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Wizard voor instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
WLAN
certificaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
configuratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
hotspot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
toevoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
verbinding maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11, 70
verbinding maken met wizard . . . . . . . . . . . . . 11
verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
X
X.509-certificaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Z
Zoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zoomen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.
95
Gigaset GS195 / LUG BE-NL nl / A31008-N1514-R101-1-5419 / Cover_back_c.fm / 9/9/19
Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2019
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
Template Go, Version 1, 01.07.2014
Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising