Gigaset | Motion | Quick Start Guide | Gigaset Motion Quick start guide

Gigaset Motion Quick start guide
Hej!
Roligt att du utökar Gigaset elements med en ny
rörelsesensor.
För att du ska kunna använda motion direkt följer du den korta
anvisningen. När du är klar med att ställa in motion kan Gigaset elements
ännu mer än tidigare. Läs även det medföljande informationsbladet ”Viktig
information om Gigaset elements rörelsesensor motion”. Om du har frågor
eller vill ha mer detaljerad information om Gigaset elements kan du läsa
mer under www.gigaset-elements.com/se/faq.
Du kan även kontakta oss när du vill via
www.gigaset-elements.com/se/kontakt när du vill.
Tack för att du är med!
Gigaset elements-teamet
Hei!
Det er bra at du utvider din Gigaset elements med en ny
bevegelsessensor.
For å kunne bruke motion med en gang følger du vår korte veiledning. Når
du har satt opp motion, kan din Gigaset elements enda mer enn før.
Se også det vedlagte informasjonsarket “Viktig informasjon om Gigaset
elements bevegelsessensor motion”. Hvis du har spørsmål, eller hvis du
ønsker å vite mer om Gigaset elements, finner du mye under
www.gigaset-elements.com/no/faq.
I tillegg er vi alltid tilgjengelig på
www.gigaset-elements.com/no/kontakt.
Vi er glad for at du er med!
Ditt Gigaset elements-team
Vad händer nu?
Slik fortsetter det?
Gör Gigaset elements ännu bättre, till exempel med:
Gjør din Gigaset elements enda finere, f.eks. med:
door
• känner skillnad på normal
Dörrsensor
Dørsensor
• sladdlös, batteridriven
öppning och inbrottsförsök
• registrerer vanlig åpning og forsøk
på innbrudd
• trådløs, batteridrevet
window
• känner av om ett fönster
Fönstersensor
Vindussensor
• informerar om fönstrets
öppnas eller vinklas
aktuella läge
• registrerer åpning og vipping
• informerer om vinduets momentane tilstand
siren
Larmsiren
Alarmsirene
• ger ifrån sig ett högt och
avskräckande larmljud vid
misstanke om inbrott
• gir fra seg en høy og avskrekkende alarmlyd ved mistanke om innbrudd
Steg 1 / Trinn 1
Leta först reda på rätt plats att placera motion:
Finne riktig plass for å plassere motion:
•
•
•
•
i hörnet av det rum som motion ska överblicka
som mest på 2,40 meters höjd med fri sikt i rummet
det ska inte finnas något fönster inom motions synfält
på maximalt 50 meters avstånd från base
Obs! Du kan klistra fast vägghållaren (vilket kan lämna spår efter sig) eller borra
och skruva fast hållaren med medföljande skruvar och plugg. Eller använd
stativet för en flyttbar placering.
•
•
•
•
i hjørnet av rommet som motion skal overvåke
maks. høyde 2,40 m, med fri sikt inn i rommet
det skal ikke være noe vindu i synsfeltet til motion
maks. 50 m unna base
Merk: Du kan feste veggholderen ved å lime den fast (kan sette igjen rester),
men den kan også festes ved å bore og skru den fast med de vedlagte skruene
og tappene. Eller du kan bruke foten for en fleksibel oppstilling.
Steg 2 / Trinn 2
Sedan måste du sätta ihop motion.
Följ dessa tre enkla steg:
Deretter må du montere sammen motion.
Utfør disse tre trinnene:
1. Sätt i batteriet och
2. Sätt fast motion på
vägghållaren. Se till att
framsidan av motion
är riktad mot rummets
mitt när du sen sätter
fast båda tillsammans på
deras plats.
3. Placera den
dubbelhäftande tejpen
på baksidan. Ta med dig
motion, hopmonterad
och klar, och gå till
basstationen där du
fortsätter med steg 3.
1. Legg i batteriet og
2. Nå stikker du motion
på veggholderen. Forsikre deg om at fronten
på motion peker inn i
rommet når du senere
plasserer begge på
plassen sin.
3. Plasser limremsene
på baksiden. Nå tar du
med motion ferdig
sammenmontert bort
til basestasjonen din og
fortsetter med trinn 3.
sätt fast det mindre
locket på framsidan
och det större locket på
baksidan av motion så
att de hakar i.
sett det lille dekslet på
framsiden og det større
dekslet på baksiden av
motion slik at det går
i lås.
Steg 3 / Trinn 3
Starta appen Gigaset elements App på din smartphone eller
logga in på webbappen under MINA ELEMENTS på
www.gigaset-elements.com/se.
Start Gigaset elements-appen på smarttelefonen din eller
logg deg inn på web-appen under MY ELEMENTS på
www.gigaset-elements.com/no.
Öppna appen i SYSTEMÖVERSIKT,
välj LÄGG TILL och följ anvisningarna
på bildskärmen.
I appen åpner du
SYSTEMOVERSIKTEN, velger LEGG
TIL og følger instruksjonene på
skjermen.
Sedan är motion ansluten till Gigaset elements och visas i appens
systemöversikt. Nu kan du när du vill se efter vad din nya dörrsensor
registrerar under HÄNDELSER. Under KONFIGURATION kan du ställa in om
du vid händelser vill få pushmeddelanden eller e-postmeddelanden.
Deretter er motion koblet til din Gigaset elements og vises i
systemoversikten til appen. Der kan du alltid under HENDELSER se hva din
nye bevegelsessensor registrerer.
Under KONFIGURASJON kan du stille inn om du ved hendelser ønsker å bli
varslet med Push-meldinger eller via e-post.
Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.
elements motion
Helppo käynnistää
Simply start
Ovitunnistimeen tarvitaan:
• paristo (1x)
• suojus (1x)
• liimanauha (1x)
• jalusta (lisävaruste)
• Gigaset elements -ohjelma
• pääsy base-tukiasemaan
Issued by:
Gigaset elements GmbH
Hansaallee 299, D-40549 Düsseldorf
This is what you need for your
motion sensor:
• Battery (1x)
• Faceplate (1x)
• Sticky tape (1x)
• Pedestal (optional)
• Gigaset elements app
• Access to the base (base station)
© Gigaset elements GmbH 2015
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modifications reserved.
www.gigaset-elements.com
*A31008-N2513-J101-2-5319*
A31008-N2513-J101-2-5319
Hei,
Hienoa, että laajennat Gigaset elements -järjestelmääsi
uudella liiketunnistimella
Saadaksesi motion-liiketunnistimen heti käyttöön tutustu lyhyeen
käyttöohjeeseemme. Kun olet ottanut motion-liiketunnistimen käyttöön,
Gigaset elements -järjestelmäsi on entistäkin monipuolisempi.
Tutustu myös oheiseen tietolehtiseen ”Tärkeitä Gigaset elements motion
-liiketunnistimeen liittyviä ohjeita”. Jos sinulla on kysyttävää tai jos haluat
tarkempia tietoja Gigaset elements -järjestelmästä, vieraile osoitteessa
www.gigaset-elements.com/fi/faq.
Voit myös ottaa yhteyttä meihin milloin tahansa osoitteessa
www.gigaset-elements.com/fi/contact.
Olemme iloisia, että olet yksi järjestelmämme käyttäjistä.
Gigaset elements -tiimi
Hello!
It’s great that you are extending your Gigaset elements
with a new motion sensor.
To use motion immediately, follow our short instructions. When you have
installed motion, your Gigaset elements is now able to do even more.
Please also note the information leaflet “Important notes on Gigaset
elements elements sensors and actuators”. If you have any questions or you
want more detailed information on Gigaset elements, have a look at
www.gigaset-elements.com/en/FAQ.
In addition you can contact us any time at
www.gigaset-elements.com/en/contact.
We’re delighted that you’re one of us.
Your Gigaset elements team
Näin edetään!
How does it continue?
Täydennä Gigaset elements -järjestelmääsi esimerkiksi
seuraavilla osilla:
Refine your Gigaset elements even further, for example with:
door
Ovitunnistin
Door sensor
• tunnistaa oven normaalin avaami
sen ja murtoyrityksen
• johdoton, paristokäyttöinen
• recognises normal opening
or forced entry attempt
• no cables, battery-powered
window
Ikkunatunnistin
Window sensor
• tunnistaa ikkunan avaamisen ja kallistamisen
• ilmaisee ikkunan senhetkisen tilan
• recognises opening
and tilting
• informs about current
position of the window
siren
Hälytyssireeni
Alarm siren
• päästää murtoepäilytapauksessa
kuuluvan ja säikäyttävän hälytysäänen
• if a burglary is suspected,
siren emits a loud and
frightening alarm
Vaihe 1 / Step 1
Etsi ensin oikea sijoituspaikka motion-liiketunnistimelle:
First find the right place to fix motion:
•
•
•
•
in the corner of the room where motion can best survey the area
at max. 2.40 m, with a clear view of the room
there should be no window in the direct field of vision
max. 50 m from the base
Please note: You can attach the wall mount with glue (this may leave a sticky
residue) but you can also fix it by drilling and screwing with the screws and
dowels included in the package. Or you can use the additional pedestal for a
more flexible location.
•
•
•
•
sen tilan nurkassa, jota motion-liiketunnistin valvoo
enintään 2,4 metrin korkeudella, esteetön näkymä tilaan
motion-liiketunnistimen näkökentässä ei tulisi olla ikkunoita
enintään 50 metrin etäisyydellä base-tukiasemasta
Huomautus: Seinäpidike voidaan kiinnittää liimaamalla (voi jättää jälkiä)
sekä poraamalla ja ruuvaamalla se kiinni toimitukseen kuuluvilla ruuveilla ja
ohjaustapeilla. Myös jalustaa voidaan käyttää, jolloin sijoituspaikkaa on helppo
muuttaa.
Vaihe 2 / Step 2
Sitten motion-liiketunnistin on koottava. Tämä tapahtuu
näiden kolmen helpon vaiheen mukaisesti:
You then need to assemble motion.
You can do this in three easy steps:
1. Aseta paristo
lokeroonsa, ja napsauta
sitten paikalleen
pienempi suojus
motion-liiketunnistimen
etupuolelle ja
suurempi suojus sen
taustapuolelle.
2. Aseta motion-liiketunnistin seinäpidikkeeseen. Varmista, että
tunnistimen etupuoli
on tilaan päin, kun
myöhemmin kiinnität
pidikkeen ja tunnistimen paikalleen.
3. Kiinnitä liimanauha
taustapuolelle. Ota
valmiiksi koottu
motion-liiketunnistin
käteesi, pysyttele
tukiaseman ulottuvilla ja
siirry vaiheeseen 3.
1. Insert the battery
and attach the smaller
faceplate to the front
and the larger faceplate
to the back of motion
by clicking them into
place.
2. Place motion in the
wall mount. Make sure
that the front is facing
the room when you
later attach both of
them.
3. Place the sticky tape
on the back. Take the
assembled motion
and near to your base
station and continue
with Step 3.
Vaihe 3 / Step 3
Käynnistä Gigaset elements -ohjelma älypuhelimessasi tai
kirjaudu sisään verkko-ohjelman kohdassa MY ELEMENTS
osoitteessa www.gigaset-elements.com/fi.
Start the Gigaset elements app on your smartphone or log
into the Web app under MY ELEMENTS at
www.gigaset-elements.com/en.
Avaa ohjelmassa SYSTEM OVERVIEW
(järjestelmän yleiskatsaus), valitse
ADD (lisää) ja seuraa näytössä olevia
ohjeita.
Open SYSTEM OVERVIEW in the
app, select ADD then follow the
instructions on the display.
Sen jälkeen motion-liiketunnistin on kytketty Gigaset elements
-järjestelmääsi ja se näkyy ohjelman järjestelmän yleiskatsauksessa. Sieltä
voit milloin tahansa tarkistaa kohdasta EVENT LOG (tapahtumaloki), mitä
uusi liiketunnistimesi rekisteröi.
Kohdassa CONFIGURATION (kokoonpano) voit määrittää, haluatko
tiedon tapahtumista push-viesteillä vai sähköpostiviesteillä.
motion is then connected to your Gigaset elements and appears in the
system overview in the app. There you can now check under EVENT LOG
what your new sensor is registering. Under CONFIGURATION you can set
whether you want to be notified of events by push notifications or by
e-mail.
Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.
elements motion
Det är enkelt att
komma igång
Starte helt enkelt
Detta behöver du för din
Dette trenger du til din
rörelsesensor:
dørsensor:
• batteri (1x)
• Batteri (1x)
• lucka (1x)
• Deksel (1x)
• dubbelhäftande tejp (1x)
• Limremser (1x)
• stativ (tillval)
• Fot (tillegg)
• appen Gigaset elements App
• Gigaset elements-appen
• tillgång till base (basstationen)
• Tilgang til base (basestasjon)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising