Domo DO7287S Vacuum cleaner Bedienungsanleitung

Domo DO7287S Vacuum cleaner Bedienungsanleitung
DO7287S
Handleiding
Stofzuiger
Mode d’emploi
Aspirateur
Gebrauchsanleitung
Staubsauger
Instruction booklet
Vacuum cleaner
Manual de instrucciones
Aspiradora
Návod k použití
Sáčkový vysavač
Návod na použitie
Vreckový vysávač
PRODUCT OF
Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.
Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d’emploi pour utilisation ultérieur.
Lesen Sie genau die Anweisungen - bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere
heranziehung.
Read all instructions carefully - save this instruction manual for future reference.
Lea detenidamente todas las instrucciones - Conserve este manual para futura referencia.
Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál - manuál si uschovejte i pro případ
budoucího nahlédnutí.
Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál - manuál si uschovajte aj pre prípad
budúceho nahliadnutie.
NL
Nederlands
3
FR
Français
11
DE
Deutsch
19
EN
English
27
ES
Espagnol
35
CZ
Čeština
43
SK
Slovenčina
51
NL
GARANTIE
Geachte klant,
Al onze producten ondergaan steeds een strenge kwaliteitscontrole,
alvorens ze aan je worden aangeboden. Mocht je desondanks toch nog
problemen hebben met jouw toestel, dan betreuren wij dit ten zeerste.
In dat geval verzoeken wij je contact op te nemen met onze klantendienst.
Onze medewerkers zullen je met plezier verder helpen.
+32 14 21 71 91
[email protected]
Maandag – Donderdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 17.00u
Vrijdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 16.30u
Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende
de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor
gebreken die aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke
gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig, vervangen of gerepareerd worden. De
garantieperiode van 2 jaar zal op dit moment niet terug beginnen, maar loopt verder tot 2
jaar na de aankoop van het toestel. De garantie wordt verleend op basis van het kassaticket.
Indien je apparaat defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je het toestel
samen met het originele kassaticket binnenbrengen in de winkel waar je het toestel hebt
aangekocht.
De garantie op accessoires en onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, bedraagt 6
maanden.
De garantie en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de leverancier en fabrikant
vervallen automatisch in de volgende gevallen:
· Bij het niet naleven van de instructies in deze handleiding.
· Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
· Bij verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik.
· Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
· Bij herstelling of wijziging van het toestel door de consument of niet gemachtigde derden.
· Bij gebruik van onderdelen of accessoires welke niet worden aanbevolen of geleverd door
de leverancier / fabrikant.
www.domo-elektro.be
DO7287S
3
NL
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
· Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en ouder, en door personen
met een fysieke of sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit
of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of
instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat
ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.
· Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
· Onderhoud en reiniging van het toestel mogen niet gebeuren door kinderen, tenzij ze
ouder zijn dan 16 jaar en toezicht krijgen.
· Hou het toestel en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige
omgevingen zoals:
· Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele
omgevingen
· Boerderijen
· Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter
· Gastenkamers, of gelijkaardige
Opgelet: het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte
afstandsbediening.
· Lees alle instructies voor gebruik.
· Kijk voor gebruik na of het voltage vermeld op het toestel overeenkomt met het voltage
van het elektriciteitsnet bij je thuis.
· Laat het snoer niet op een heet oppervlak of over de rand van een tafel of aanrecht
hangen.
· Gebruik het toestel nooit wanneer het snoer of de stekker beschadigd is, na een slechte
werking van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar
het dichtsbijzijnde gekwalificeerde service center voor nazicht en reparatie.
· Streng toezicht is noodzakelijk wanneer het toestel door of in de buurt van kinderen
gebruikt wordt.
· Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan
brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
· Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vooraleer
onderdelen te monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Zet alle
knoppen in de ‘uit’-stand en trek de stekker bij de stekker zelf uit het stopcontact. Trek
nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
· Laat een werkend toestel niet zonder toezicht achter.
· Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats
waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel.
4
DO7287S
NL
· Gebruik het toestel niet buiten.
· Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is.
· Gebruik het toestel altijd op een stevig, droog, effen oppervlak.
· Gebruik het toestel alleen voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor ongelukken die een gevolg zijn van verkeerd gebruik van het toestel, of het niet
naleven van de regels zoals ze vermeld zijn in deze handleiding.
· Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd
worden door de fabrikant of zijn dienst na verkoop.
· Dompel het toestel, het elektrisch snoer of de stekker nooit onder in water of een andere
vloeistof.
· Zorg ervoor dat kinderen het elektrisch snoer of het toestel niet kunnen aanraken.
· Hou het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen of andere
warmtebronnen.
· Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele
stickers.
Om de kans op brand, elektrocutie en verwondingen te verminderen:
· Om de kans op elektrocutie te vermijden, mag je de stofzuiger niet buiten of op natte
oppervlakken gebruiken.
· Gebruik de stofzuiger alleen zoals beschreven in de handleiding. Gebruik alleen accessoires
aanbevolen door de fabrikant.
· Gebruik het toestel niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd is. Wanneer de
stofzuiger niet naar behoren functioneert, wanneer hij gevallen is, beschadigd is, buiten
heeft gestaan of in het water gevallen is, moet je hem naar een service center brengen
voor controle.
· Trek niet aan het snoer. Gebruik het snoer niet als handvat. Klem het snoer niet tussen een
deur of trek het niet rond hoeken of scherpe kanten. Trek de stofzuiger niet over het snoer.
Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.
· Raak de stekker of de stofzuiger niet aan wanneer je natte handen hebt.
· Steek geen voorwerpen in de openingen van de stofzuiger. Gebruik het toestel niet
wanneer er een opening geblokkeerd is.
· Houd haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen weg van de openingen van de
stofzuiger en van bewegende delen.
· Wees extra voorzichtig wanneer je een trap stofzuigt.
· Gebruik de stofzuiger nooit om brandbare of ontvlambare vloeistoffen zoals benzine op te
zuigen, of gebruik het toestel niet op plaatsen waar zulke stoffen aanwezig kunnen zijn.
· Verwijder grote of scherpe voorwerpen van de vloer vooraleer de vloer te stofzuigen om
mogelijke schade te voorkomen.
· Hou de stekker vast bij het oprollen van het snoer. Laat de stekker niet heen en weer
slingeren bij het oprollen.
www.domo-elektro.be
DO7287S
5
NL
· Trek de stekker uit het stopcontact alvorens de slang aan te sluiten op het toestel.
· Zuig geen brandende of rokende voorwerpen op, zoals sigaretten, lucifers of hete assen.
· Gebruik de stofzuiger niet zonder stofzak en/of filters.
· Sluit het toestel altijd aan op een geaard stopcontact.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
ONDERDELEN
1.
Vloerzuigmond
2.
Knop in- en uittrekken borstels
3.
Schuifknop voor lengte buis
4.
Telescopische buis
5.
Slang
6.
Verbindingsopening voor de slang
7.
Handvat
8.
Klep deksel stofzakreservoir
9.
Indicator volle stofzak
16
14
15
3
4
10. Knop voor automatische snoerhaspel
5
11. Zuigkrachtregelaar
12. Aan-uitknop
6
10
12
13. HEPA 12-filter achter grill
13
14. Stofzak: 2 l
15. Stofzakhouder
11
16. Extra zuigkrachtregeling
13
7
8
9
1
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Trek altijd de stekker uit het stopcontact vooraleer onderdelen te (de)monteren.
SLANG
· Montage: Steek het koppelstuk aan het uiteinde van de slang in de
verbindingsopening in de stofzuiger en draai naar rechts zodat de slang
vast komt te zitten.
6
· Demontage: Trek de stekker uit het stopcontact. Draai het koppelstuk
aan het uiteinde van de slang naar links en verwijder uit de
verbindingsopening.
DO7287S
2
NL
TELESCOPISCHE BUIS
1.
Steek het handvat van de slang in de telescopische buis.
2.
Zet de telescopische buis op de gewenste lengte. Duw hiervoor de schuifknop op de buis
naar beneden en trek aan het bovenste deel van de buis om ze langer te maken. Laat
hierna de schuifknop los en laat de buis op zijn plaats klikken.
3.
Schuif de telescopische buis in de vloerzuigmond tot hij vast zit.
1
2
3
2
ACCESSOIRES
1. Kierenzuiger: voor moeilijk bereikbare plaatsen
zoals radiatoren, kieren, hoeken, tussen
kussens,...
2. Stofborstel: voor meubels, schappen,...
1
GEBRUIK
1.
Rol eerst het snoer af tot op een voldoende lengte en steek de stekker in het stopcontact.
Het gele label op het snoer duidt de maximumlengte van het snoer aan, die niet
overschreden mag worden.
2.
Om het toestel aan en uit te zetten, druk op de voetpedaal met het
3.
Om de zuigkracht in te stellen, schuif de zuigkrachtregelaar naar boven of beneden
tussen de aanduidingen MIN en MAX. Voor delicate materialen gebruik je best de
minimumkracht, een mediumkracht is aan te raden voor matrassen, meubels en tapijten
en een maximumkracht gebruik je best voor tegels, hout en andere harde vloeren.
4.
Wanneer je harde vloeren wilt schoonmaken, zorg er dan voor dat de borstels in de
vloerzuigmond naar beneden zijn.
5.
Wanneer je tapijt wilt schoonmaken, zorg er dan voor dat de borstels in de
vloerzuigmond ingetrokken zijn.
6.
Wanneer je stopt met stofzuigen, trek dan de stekker uit het stopcontact en rol het snoer
automatisch op door op de voetpedaal met het
symbool te drukken. Zorg ervoor
dat de stekker niet heen en weer slingert tijdens het oprollen, door de kabel door je hand
te leiden. Dit om mogelijke schade te voorkomen.
symbool.
5
2
3
6
4
www.domo-elektro.be
DO7287S
7
NL
REINIGING EN ONDERHOUD
Check regelmatig de slang, de stofzak en de filters. Maak de slang leeg wanneer ze verstopt
zit, vervang de stofzak wanneer hij vol is en maak de filters schoon wanneer ze vuil zijn.
WEGWERPSTOFZAKKEN EN FILTERS
· De stofzak en de motorfilter spelen een erg belangrijke rol in de efficiëntie van de
stofzuiger. De stofzak vangt het stof op, maar tegelijkertijd moet de papieren zak poreus
genoeg zijn om de lucht erdoor te laten. Als de zak of de filter verstopt raakt, kan er geen
lucht door de stofzuiger stromen en kan er niet gestofzuigd worden, hoe krachtig het
toestel ook is.
· Om de stofzuiger zo efficiënt mogelijk te laten werken, is het nodig de stofzak regelmatig
te vervangen en de filter schoon te maken wanneer het nodig is. Sommige kleine deeltjes
kunnen de luchtstroom heel snel beperken, waardoor de prestaties van de stofzuiger zullen
verminderen nog voordat de stofzak vol lijkt.
· De stofzak en de filter zullen daarom vaker vervangen/schoongemaakt moeten worden
wanneer er tapijtverfrissers, -schoonmaakmiddelen, poeder, stof van plaaster of
gelijkaardige fijne substanties opgezogen worden.
DE STOFZAK VERVANGEN EN DE MOTORFILTER SCHOONMAKEN
Je moet de stofzak vervangen als de indicator rood is.
Denk eraan: zet de stofzuiger uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens de stofzak
te vervangen of de motorfilter schoon te maken. Stofzuig nooit zonder een stofzak of zonder
filters.
1.
Zet de stofzuiger uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2.
Haal de slang uit de verbindingsopening en open het stofzakreservoir door met je vingers
de klep naar boven te duwen en het deksel op te heffen.
3.
Schuif de stofzak uit de houder.
4.
Als je de motorfilter wilt schoonmaken, haal dan nu de filter eruit door hem naar boven te
schuiven. Maak de filter schoon door hem af te spoelen onder warm water. Laat de filter
volledig drogen aan de lucht vooraleer hem opnieuw te installeren. Installeer de filter
opnieuw vooraleer de stofzak in de stofzuiger te plaatsen.
5.
Schuif een nieuwe stofzak (2 l) in de stofzakhouder.
6.
Sluit het stofzakreservoir en duw het deksel terug op zijn plaats. De veer aan de
stofzakhouder zorgt ervoor dat de opening van de stofzak bij het sluiten van het deksel
op de juiste plaats geduwd wordt.
2
8
DO7287S
3
4
NL
DE HEPA 12-FILTER SCHOONMAKEN
De HEPA 12-filter reinigt de lucht een laatste keer voordat de lucht de stofzuiger verlaat. Deze
filter en de grill die de filter bedekt, moeten regelmatig schoongemaakt worden. Je kan deze
filter als volgt schoonmaken:
1.
Zet de stofzuiger uit en trek de stekker uit het stopcontact. Trek hierbij altijd aan de
stekker zelf en nooit aan de kabel.
2.
Open de grill van de filter door hem bij het klepje naar links te duwen. De filter is
zichtbaar wanneer de grill er is afgehaald.
3.
Neem de filter eruit.
4.
Spoel de filter af onder koud stromend water en laat hem aan de lucht drogen.
5.
Zet de filter opnieuw op zijn plaats of vervang de filter door een nieuwe. Zorg ervoor dat
de filter goed op zijn plaats zit.
6.
Sluit opnieuw af met de grill. Zorg dat de grill weer vast klikt.
2
3
OPGELET:
· Gebruik de stofzuiger altijd met de filters op hun plaats. Indien je dit niet doet, kan dit
leiden tot verlies van zuigkracht of beschadiging van de motor.
· Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat je de filters schoonmaakt.
· Plaats de filters niet in de vaatwasmachine.
· Gebruik geen haardroger om de filters te drogen.
www.domo-elektro.be
DO7287S
9
NL
MILIEURICHTLIJNEN
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat
dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld.
Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische
en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als je ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recycleren van dit product, neem je best contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met
de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het
product hebt gekocht.
Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de
verpakking milieubewust.
10
DO7287S
GARANTIE
Cher client,
Tous nos produits sont soumis à des contrôles qualité stricts avant
FR
d’être proposés à la vente. Si vous deviez toutefois rencontrer
un problème avec votre appareil, nous le déplorons vivement.
Dans ce cas, nous vous invitons à prendre contact avec notre service à la clientèle.
Nos collaboratrices se feront un plaisir de vous aider !
+32 14 21 71 91
[email protected]
Du lundi au jeudi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 17 h
Vendredi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 16 h 30
Cet appareil est garanti 2 ans à compter de la date d’achat. Durant la période de garantie, le
distributeur assumera l’entière responsabilité en cas de défauts de fonctionnement (matériel)
ou de fabrication. Si un tel problème survient, l’appareil sera remplacé ou réparé. La période
de garantie de 2 ans ne reprend pas à zéro, mais se poursuit (jusqu’à 2 ans à compter de la
date d’achat de l’appareil). La garantie est accordée sur la base du ticket de caisse.
Pour les accessoires et les éléments d’usure, une garantie de 6 mois s’applique.
La garantie et la responsabilité du fournisseur et du fabricant n’ont plus effet dans les cas
suivants :
· Les instructions du manuel n’ont pas été suivies.
· Mauvais raccordement, par ex. tension électrique trop forte.
· Utilisation contraire, brutale ou anormale.
· Entretien insuffisant ou non conforme.
· Réparation ou modification de l’appareil par le consommateur ou un tiers non autorisé.
· Utilisation d’éléments ou d’accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le
fournisseur/fabricant.
www.domo-elektro.be
DO7287S
11
FR
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
· Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 16 ans et par des personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience
ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions
relatives à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques
encourus ont été appréhendés.
· Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil. L’entretien et le nettoyage
de l’appareil ne peuvent pas s’effectuer par des enfants, à moins qu’ils aient plus de 16 ans
et qu’ils soient sous surveillance.
· Gardez l’appareil et le cordon électrique hors de la portée d’enfants de moins de 16 ans.
Cet appareil est destiné à un usage domestique ou à d’autres usages comme:
· Dans la cuisine du personnel dans des magasins, des bureaux ou d’autres lieux mis en
rapport avec l’environnement de travail.
· Dans les fermes.
· Dans les chambres d’hôtels, de motels et d’autres lieux avec un caractère résidentiel.
· Dans les chambres d’hôtes ou similaires.
Attention: l’appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à
distance séparée.
· Veuillez lire toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil.
· Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l’appareil correspond à la tension du réseau
électrique de votre domicile.
· Ne laissez pas le cordon pendre sur une surface chaude ou sur le rebord d’une table.
· N’utilisez jamais l’appareil lorsque le cordon ou la fiche sont endommagés, après un
mauvais fonctionnement de l’appareil ou lorsque l’appareil est endommagé. Amenez alors
l’appareil au centre de services le plus proche pour contrôle et réparation.
· Soyez très attentif lorsque l’appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d’enfants.
· L’utilisation d’accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une
électrocution ou des blessures.
· Retirez la fiche de la prise lorsque l’appareil n’est pas utilisé, avant d’installer ou d’enlever
des pièces et avant de nettoyer l’appareil. Mettez tous les boutons en position « arrêt » et
retirez la fiche de la prise. Ne tirez jamais sur le câble pour retirer la fiche de la prise.
· Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
· Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d’un feu au gaz ou d’un feu électrique où il
pourrait entrer en contact avec un appareil chaud.
· N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
· Utilisez l’appareil uniquement dans le but auquel il est destiné.
· Utilisez toujours l’appareil sur une surface solide, sèche et plane.
· Cet appareil ne convient qu’à un usage domestique. Le fabricant décline toute
12
DO7287S
responsabilité pour des accidents qui découleraient d’un mauvais usage de l’appareil ou du
non-respect des instructions fournies dans ce manuel.
· N’immergez jamais le cordon électrique, la fiche ou l’appareil lui-même dans l’eau ou tout
autre milieu liquide.
· Veillez à ce que les enfants ne puissent pas toucher à l’appareil ou au cordon électrique.
FR
· Toutes les réparations, en dehors de l’entretien ordinaire de l’appareil, doivent être
réalisées par le fabricant ou son service après-vente.
· Tenez le cordon éloigné de rebords tranchants et de pièces brûlantes ou d’autres sources
de chaleur.
· Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d’emballage et les éventuels
autocollants promotionnels.
Lisez attentivement ce mode d’emploi. Il contient des indications importantes concernant la
sécurité et l’utilisation de votre appareil. Afin de diminuer le risque d’incendie, d’électrocution
ou de blessures:
· Afin d’éviter le risque d’électrocution, n’utilisez jamais l’aspirateur dehors ou sur des
surfaces humides.
· L’aspirateur ne peut être utilisé que selon les indications données dans ce mode d’emploi.
N’utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
· N’utilisez jamais l’appareil si le cordon ou la prise sont endommagés. Si l’aspirateur ne
fonctionne pas convenablement, s’il est tombé ou endommagé, si l’appareil a été mis
dehors ou s’il a été immergé, emportez votre appareil à un électricien qualifié.
· Ne tirez pas au cordon électrique. Le cordon n’est pas une manette. Veillez à ce que le
cordon ne soit pas pressé dans une porte et qu’il ne soit pas déroulé le long des coins ou
des objets aigus.
· Ne touchez jamais la prise ou l’aspirateur lorsque vous avez les mains humides.
· Ne rien enfoncer dans les orifices de l’aspirateur. Veillez à ce qu’aucun des orifices ne soit
obstrué. Si cela serait quand même le cas, n’utilisez pas l’appareil.
· Evitez le contact entre les vêtements flottants, vos cheveux, vos doigts ou d’autres parties
de votre corps et l’aspirateur ou ses pièces mouvantes.
· Soyez très prudent lorsque vous passez les escaliers à l’aspirateur.
· N’utilisez jamais l’aspirateur pour aspirer des substances combustibles ou inflammables
telles que de l’essence et n’utilisez pas l’appareil dans des endroits où de telles substances
peuvent être présentes.
· Avant d’aspirer le sol, veillez à ce qu’aucun objet imposant ou aux arêtes vives ne soit dans
le chemin afin d’éviter tout dommage potentiel.
· Tenez la fiche pendant l’enroulage du câble électrique. Ne la laissez pas se balancer.
· Retirez la fiche de la prise de courant avant de raccorder le flexible à l’appareil.
· N’aspirez aucun objet qui se consume ou dégage de la fumée (cigarettes, allumettes,
cendres chaudes, etc.)
· N’utilisez pas l’aspirateur sans sac et/ou sans filtre.
www.domo-elektro.be
DO7287S
13
· Branchez toujours l’appareil sur une prise de courant reliée à la terre.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
FR
PARTIES
1.
Suceur pour le sol
2.
(Dé)verrouillage des brosses
3.
Réglage de la longueur du tube
télescopique
4.
Tube télescopique
5.
Flexible
6.
Ouverture raccordement du
flexible
7.
Poignée
8.
Clapet du compartiment pour sac
9.
Indicateur sac plein
16
14
15
3
4
5
10. Enroulage automatique du câble
6
10
12
11. Réglage de l’aspiration
12. Bouton marche/arrêt
13
13. Filtre HEPA 12 derrière la grille
11
14. Sac à poussières: 2 l
15. Cassette du sac à poussières
16. Réglage de l’aspiration
supplémentaire
7
13
8
9
1
2
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Tirez toujours la fiche hors de la prise de courant avant de (dé)monter les différents éléments.
FLEXIBLE
· Montage : Placez la pièce d’accouplement à l’extrémité du flexible
dans l’ouverture de raccordement de l’aspirateur et tournez vers la
droite afin de bloquer le flexible.
· Démontage : Débranchez la fiche de la prise de courant. Tournez
la pièce d’accouplement à l’extrémité du flexible vers la gauche et
retirez-la de l’ouverture de raccordement.
14
DO7287S
1.
Enfoncez la poignée du flexible dans le tube télescopique.
2.
Réglez le tube télescopique afin qu’il atteigne la longueur souhaitée. Pour ce faire,
poussez la glissière située sur le tube vers le bas et tirez sur la partie supérieure du tube
pour l’allonger. Lâchez ensuite la glissière et laissez le tube s’encliqueter.
3.
Enfoncez le tube télescopique dans le suceur pour sols jusqu’à ce qu’il soit bien fixé.
1
2
3
FR
TUBE TÉLESCOPIQUE
ACCESSOIRES
1.
Embout suceur avec brosse à poussières :
pour des endroits difficiles d’accès tels que
les radiateurs, les fentes, les coins, entre des
coussins, etc.
2.
Brosse à poussières : pour les meubles, les
étagères, etc.
2
1
UTILISATION
1.
Déroulez d’abord le câble électrique jusqu’à ce qu’il atteigne une longueur suffisante et
branchez la fiche dans la prise de courant. L’étiquette jaune sur le câble électrique indique
sa longueur maximale, qui ne peut être dépassée.
2.
Pour allumer et éteindre l’appareil, appuyez sur la pédale portant le symbole
3.
Pour régler la puissance d’aspiration, faites glisser le bouton de réglage de la puissance
d’aspiration vers la bas ou la haute, c’est-à-dire vers l’indication MIN ou vers l’indication
MAX. Pour les matériaux délicats, utilisez de préférences la puissance minimale. Une
puissance moyenne est recommandée pour les matelas, les meubles et les tapis. La
puissance maximale est quant à elle préférée pour aspirer sur des surfaces dallées, des
surfaces en bois ou tout autre sol constitué d’un matériau dur.
4.
Lorsque vous nettoyez un sol dur, assurez-vous que les brosses à l’intérieur du suceur
soient positionnées vers le bas.
5.
Lorsque vous nettoyez un tapis, assurez-vous que les brosses à l’intérieur du suceur
soient rentrées.
6.
Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’aspirateur, tirez la fiche hors de la prise de courant
et utilisez l’enroulage automatique du câble électrique en appuyant sur la pédale portant
le symbole
.
Assurez-vous que la fiche ne se balance pas pendant l’enroulage en guidant le câble avec
votre main afin d’éviter tout dommage.
www.domo-elektro.be
.
DO7287S
15
5
2
3
6
FR
4
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Vérifiez régulièrement le flexible, le sac à poussière et les filtres. Videz le flexible lorsqu’il est
obstrué, remplacez le sac à poussière lorsqu’il est plein et nettoyez les filtres lorsqu’ils sont
sales.
SACS À POUSSIÈRES JETABLES ET FILTRES
· Le sac à poussières et le filtre du moteur jouent un rôle très important dans l’efficacité de
l’aspirateur. Le sac à poussières capture la poussière mais le sac en papier doit également
être assez poreux pour laisser passer l’air. Si le sac ou le filtre est obstrué, l’air ne peut
plus circuler dans l’aspirateur et l’aspiration est impossible, peu importe la puissance de
l’appareil.
· Pour que l’aspirateur fonctionne aussi efficacement que possible, il est nécessaire de
remplacer régulièrement le sac à poussières et de nettoyer le filtre dès que nécessaire.
Certaines particules peuvent rapidement réduire la circulation d’air, ce qui réduit les
performances de l’aspirateur avant même que le sac à poussières soit plein.
· Le sac à poussières doit donc être changé et le filtre nettoyé plus souvent lorsque vous
aspirez des détergents ou des poudres destinées à rafraîchir vos tapis, de la poussière de
plâtre ou des substances fines de ce type.
REMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRES ET NETTOYAGE DU FILTRE
Remplacez le sac à poussières si le témoin lumineux s’allume rouge.
N’oubliez pas : éteignez l’aspirateur et tirez la fiche hors de la prise de courant avant de
remplacer le sac à poussière ou de nettoyer le filtre du moteur. N’utilisez jamais l’aspirateur
sans sac à poussières ou sans filtres.
16
1.
Éteignez l’aspirateur et tirez la fiche hors de la prise de courant.
2.
Retirez le flexible de l’ouverture de raccordement et ouvrez le compartiment du sac à
poussières en rabattant le clapet et en tirant vers le haut, soulevant ainsi le couvercle.
3.
Dégagez le sac à poussières de la cassette et tirez-le hors de l’aspirateur.
4.
Si vous souhaitez nettoyer le filtre du moteur, retirez le filtre en le faisant glisser vers
le haut. Nettoyez le filtre en le rinçant sous l’eau chaude. Attendez que le filtre soit
entièrement sec avant de le réinstaller et réinstallez-le avant de placer un nouveau sac à
poussières dans l’aspirateur.
5.
Glisser le nouveau sac à poussières (2 l) dans la cassette.
DO7287S
6.
Fermez le compartiment pour sac à poussières et remettez le couvercle à sa place. Grâce
au ressort de la cassette, l’ouverture du sac à poussière est replacée dans la position
adéquate lors de la fermeture du couvercle.
2
3
FR
4
NETTOYAGE DU FILTRE HEPA 12
Le filtre à air ou filtre HEPA 12 nettoie l’air une dernière fois avant que celui-ci ne sorte de
l’aspirateur. Ce filtre et la grille qui le couvre doivent être nettoyés régulièrement. Vous pouvez
les nettoyer comme suit:
1.
Éteignez l’aspirateur et tirez la fiche hors de la prise de courant. Pour ce faire, tirez
toujours sur la fiche elle-même, et jamais sur le câble.
2.
Ouvrez la grille du filtre en appuyant sur le petit clip vers le haut. Le filtre est visible une
fois la grille enlevée.
3.
Retirez le filtre.
4.
Rincez le filtre sous l’eau froide et laissez-le sécher à l’air.
5.
Remettez le filtre en place ou remplacez-le par un nouveau filtre. Assurez-vous que le
filtre soit bien en place.
6.
Refermez la grille. Assurez-vous que la grille soit bien encliquetée.
2
3
ATTENTION:
· Veillez à ce que les filtres soient positionnés correctement avant d’utiliser l’aspirateur.
Sinon, la force aspiratrice pourrait s’affaiblir ou le moteur pourrait être endommagé.
· Débranchez toujours l’appareil avant de nettoyer les filtres.
· Ne placez jamais les filtres dans la lave-vaisselle.
· Ne séchez pas les filtres à l’aide d’un sèche-cheveux.
www.domo-elektro.be
DO7287S
17
MISE AU REBUT
FR
Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que
ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il
doit plutôt être remis au point de ramassage concerné,
se chargeant du recyclage du matériel électrique et
électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé
correctement, vous favorisez la prévention des conséquences
négatives pour l’environnement et la santé humaine qui,
sinon, seraient le résulat d’un traitement inapproprié des
déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le
recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le
bureau municipal de votre région, votre service d’éliminiation
des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le
produit.
L’emballage est recyclable. Traitez l’emballage
écologiquement.
18
DO7287S
GARANTIE
Sehr geehrter Kunde,
Sämtliche unserer Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle,
bevor Sie Ihnen angeboten werden. Sollten dennoch
Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, bedauern wir dies zutiefst.
Wir möchten Sie in diesem Fall bitten, unseren Kundenservice zu kontaktieren.
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gern weiter!
[email protected]
DE
+32 14 21 71 91
Montag – Donnerstag: 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 17:00 Uhr
Freitag: 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 16:30 Uhr
Dieses Gerät hat eine Garantiefrist von 2 Jahren ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit
übernimmt der Hersteller die vollständige Verantwortung für Mängel, die nachweislich auf
Material- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Wenn derartige Mängel auftreten,
wird das Gerät wenn nötig ausgetauscht oder repariert. Die Garantiezeit von 2 Jahren beginnt
in diesem Moment nicht erneut, sondern sie läuft bis 2 Jahre nach dem Kaufdatum weiter. Die
Garantie wird auf der Grundlage des Kassenbons gewährt.
Die Garantie auf Accessoires und Verschleißteile beträgt 6 Monate.
Die Garantie und die Verantwortung/Haftung des Lieferanten und Herstellers entfallen
automatisch in den folgenden Fällen:
· Bei Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
· Bei falschem Anschluss, z.B. bei einer zu hohen Stromspannung.
· Bei falscher, grober oder abnormaler Verwendung.
· Bei unzureichender oder falscher Wartung.
· Bei vom Verbraucher oder von nicht ermächtigten Dritten vorgenommenen Reparaturen
oder Änderungen am Gerät.
· Bei der Verwendung von Ersatzteilen oder Accessoires, die nicht vom Lieferanten /
Hersteller empfohlen oder geliefert werden.
www.domo-elektro.be
DO7287S
19
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
· Dieses Gerät darf von Kindern ab 16 Jahren oder älter gebraucht werden. Ebenso dürfen
Personen mit körperlicher bzw. leichter geistiger Behinderung sowie Personen mit
eingeschränkter Erfahrung das Gerät betätigen. Dies unter der Voraussetzung, dass diese
Personen ausreichende Anweisungen sowohl zum Gebrauch des Gerätes, als auch zu den
hiermit verbundenen Gefahren erhalten haben.
DE
· Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Pflege und Wartung des Gerätes darf
nicht von Kindern ausgeführt werden, es sei denn, dass dies unter Aufsicht passiert und
es sich um Kinder handelt, die älter als 16 Jahre sind und im Voraus ausreichend über den
Gebrauch/die Wartung informiert worden sind.
· Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät nicht in Anwesenheit von Kindern unter 16 Jahren
befindet.
Dieses Gerät eignet sich zum Gebrauch im Haushalt oder ähnlichen Umgebungen, wie z.B.:
· Küchenzeile für Personal in Geschäften, Büros oder anderen professionellen Umgebungen
· Bauernhöfe
· Hotel-/Motel-/Gästezimmer u.ä.
Achtung: das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung gebraucht
werden.
· Bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch durchlesen.
· Vor der Benutzung prüfen, ob die Spannung, die auf dem Gerät angegeben ist, mit der
Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
· Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Tisch oder die Anrichte hängen, oder in Kontakt
mit heißen Oberflächen kommen.
· Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn die Kabelschnur oder der Stecker beschädigt
ist, nach beeinträchtigtem Funktionieren des Gerätes, oder wenn das Gerät beschädigt
ist. Bringen Sie in solchen Fällen das Gerät zur nächsten qualifizierten Servicestelle zur
Überprüfung und/oder Reparatur.
· Beim Einsatz des Gerätes in Anwesenheit von Kindern ist strenge Aufsicht geboten.
· Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird,
besteht die Gefahr von Brand, elektrischen Schlages oder von Verletzungen.
· Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht im Einsatz ist, Einzelteile
montiert oder demontiert werden, oder das Gerät gereinigt wird. Ziehen Sie den Stecker
direkt am Stecker selber und nicht an der Kabelschnur aus der Steckdose.
· Lassen Sie das im Betrieb befindliche Gerät nicht unbeaufsichtigt.
· Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder auf einer Gasflamme, einer elektrischen Platte
oder an einer Stelle ab, auf der es in Kontakt mit einem Elektroofen oder einem anderen
heißen Geräten kommen kann.
· Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
20
DO7287S
· Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den Zweck, für den es gedacht ist.
· Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, flache und trockene Oberfläche.
· Das Gerät ist nur auf den privaten Gebrauch ausgelegt. Der Hersteller ist nicht
verantwortlich für Unfälle, die als Folge von unsachgemäßem Gebrauch des Geräts oder
Nichtbefolgen der in dieser Anleitung aufgeführten Regeln entstehen.
· Sämtliche Reparaturen, abgesehen von der gewöhnlichen Pflege, sind durch den Hersteller
oder dessen Kundendienst zu übernehmen.
· Das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten
tauchen.
· Netzkabel vor scharfen Kanten, heißen Gegen-ständen oder anderen Wärmequellen
schützen.
· Beim ersten Gebrauch Verpackungsmaterial und mögliche Werbeaufkleber komplett
entfernen.
DE
· Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Netzkabel oder das Gerät nicht berühren können.
Zur Verringerung des Feuer-, Elektroschock- und Verletzungsrisikos:
· Um das Elektroschockrisiko zu minimieren, darf der Staubsauger nicht im Freien bzw. auf
nassen Flächen benutzt werden.
· Benutzen Sie den Staubsauger ausschließlich gemäß den Angaben in dieser
Bedienungsanleitung. Benutzen Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile.
· Benutzen Sie das Gerät nicht mit beschädigter Netzschnur bzw. beschädigtem
Netzstecker. Wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen
bzw. beschädigt ist oder ins Wasser gefallen ist, muss das Gerät in Service Center überprüft
werden.
· Ziehen Sie das Gerät nie an der Schnur. Benutzen Sie die Schnur nicht als Henkel zum
Tragen des Geräts. Klemmen Sie die Schnur nicht zwischen einer Tür ein und legen Sie
diese nicht um Ecken bzw. scharfe Kanten. Ziehen Sie den Staubsauger nie über die
Schnur. Legen Sie die Schnur nicht in die Nähe von heißen Flächen.
· Berühren Sie den Stecker bzw. den Staubsauger nicht, wenn Sie nasse Hände haben.
· Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Staubsaugers ein. Benutzen Sie das
Gerät nicht, wenn eine Öffnung blockiert ist.
· Bringen Sie Haare, lockere Kleidung, Finger oder andere Körperteile nicht in die Nähe der
Staubsaugeröffnungen bzw. der beweglichen Teile.
· Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie Treppen saugen.
· Benutzen Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von brennbaren oder entflammbaren
Flüssigkeiten, wie z.B. Benzin. Benutzen Sie das Gerät ebenfalls nicht in der Nähe von
solchen Stoffen.
· Entfernen Sie grosse und scharfe Teile vom Boden, bevor Sie diesen staubsaugen, um zu
vermeiden, dass das Gerät beschädigt werden könnte.
· Halten Sie den Stecker beim Aufrollen fest und lassen Sie diesen nicht hin- und
herschlingern.
www.domo-elektro.be
DO7287S
21
· Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Schlauch anschliessen.
· Saugen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände, wie z.B. Zigarettenkippen,
Streichhölzer oder heisse Asche, mit dem Gerät auf.
· Benutzen Sie den Staubsauger nicht ohne Staubsaugerbeutel oder Filter.
· Schließen Sie das Gerät immer an einer geerdeten Steckdose an.
BEWAHREN SIE DIESE INSTRUKTIONEN GUT AUF.
DE
TEILE
1.
Staubsaugerfuss
2.
Knopf zum Einziehen und
Herausdrücken der Bodenbürste
3.
Schiebeknopf, um die Rohrlänge
einzustellen
4.
Teleskoprohr
5.
Schlauch
6.
Kupplungsöffnung für Schlauch
7.
Tragegriff
8.
Öffnungsklappe für
Staubsaugerbeutelfach
9.
Kontrolllanzeige für vollen
Staubsaugerbeutel
16
14
15
3
4
5
6
10. Knopf zum Aufrollen des Kabels
10
12
11. Saugkraftregler
13
12. An-/Ausschalter
11
13. HEPA 12-Filter hinter
Kunststoffrost
14. Staubsaugerbeutel: 2 l
7
15. Halter für Staubsaugerbeutel
16. Zusätzliche Saugkraftreglung
13
22
DO7287S
8
9
1
2
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Einzelteile des Gerätes
zusammenmontieren.
SCHLAUCH
· Zusammenbau: Den Kupplungsstück am Ende des Schlauchs in
die Anschlussöffnung des Staubsaugers stecken und nach rechts
drehen, bis der Schlauch festen Halt hat.
DE
· Auseinandernehmen: Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Den
Kupplungsstück am Ende des Schlauchs nach links drehen und aus
der Anschlussöffnung herausziehen.
TELESKOPROHR
1.
Stecken Sie den Handgriff des Schlauchs in das Teleskoprohr.
2.
Stellen Sie beim Teleskoprohr die gewünschte Länge ein. Hierzu wird die Schiebetaste
auf dem Rohr nach unten geschoben und der obere Teil des Rohres durch Herausziehen
verlängert. Lassen Sie den Schiebeknopf los, wenn die gewünschte Länge erreicht ist und
lassen Sie das Rohr einrasten.
3.
Schieben Sie das Teleskoprohr in den Staubsaugerfuss, bis dass es fest sitzt.
1
2
ZUBEHÖR
1.
Spaltensauger mit Staubbürstchen: für schwer
erreichbare Plätze, wie z.B. Heizkörper, Spalten,
Ecken, zwischen Kissen, etc.
2.
Staubbürste: für Möbel, Regale...
3
2
1
GEBRAUCH
1.
Ziehen Sie als Erstes das Kabel aus dem Gerät, bis dass Sie eine ausreichende Länge
haben. Stecken Sie danach den Stecker in die Steckdose. Die gelbe Markierung auf dem
Kabel gibt die maximale Länge an. Diese darf nicht überschritten werden.
2.
Um das Gerät anzuschalten drücken Sie auf das auf das Fusspedal mit dem Symbol
3.
Um die Saugkraft einzustellen, schieben Sie den Saugkraftregler zwischen den
Markierungen MIN und MAX nach oben oder unten. Für empfindliche Materialien saugen
Sie am Besten mit minimaler Saugkraft (z.B. Matratzen, Möbel, Teppiche, etc.). Die
www.domo-elektro.be
.
DO7287S
23
maximale Saugkraft eignet sich am Besten für Fliesen, Holzfussböden und andere harte
Untergründe.
4.
Wenn Sie harte Untergründe saugen wollen empfiehlt es sich die Fussbodenbürste
herauszuschieben.
5.
Wenn Sie Teppiche saugen wollen empfiehlt es sich, die Fussbodenbürste einzuklappen.
6.
Wenn Sie fertig sind mit dem Staubsaugen ziehen Sie erst den Stecker aus der Steckdose
und rollen Sie anschliessend das Kabel automatisch auf, indem Sie mit dem Fuss auf das
Pedal mit dem
Symbol drücken. Achten Sie darauf, dass der Stecker nicht hin- und
herschlingert während des Aufrollens. Dies können Sie kontrollieren, indem Sie das Kabel
durch Ihre Hand laufen lassen während des Aufrollens. So können Sie Schäden am Gerät
vermeiden.
DE
5
2
3
6
4
REINIGUNG UND WARTUNG
Schlauch, Staubbeutel und Filter sollten regelmäßig überprüft werden. Den Schlauch
reinigen, wenn er verstopft ist, volle Staubbeutel müssen ersetzt werden und die Filter
müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind.
WEGWERFSTAUBSAUGERBEUTEL UND FILTER
· Der Staubsaugerbeutel und der Motorfilter spielen eine sehr wichtige Rolle in der Effizienz
des Staubsaugers. Der Staubsaugerbeutel fängt Staub auf, aber gleichzeitig muss der
Papiersack luftdurchlässig genug sein, um die Luft zirkulieren zu lassen. Wenn der Beutel
oder der Filter verstopftsind kann keine Luft mehr durch den Staubsauger strömen und
kann das Gerät nicht funktionieren, egal wie kräftig das Gerät ist.
· Um den Staubsauger so effizient wie möglich arbeiten zu lassen, ist es nötig den
Staubsaugerbeutel regelmässig auszuwechseln und den Filter zu reinigen. Manche kleine
Teilchen können den Luftstrom schnell eindämmen, wodurch die Saugkraft nachlässt,
bevor der Staubsaugerbeutel voll ist.
· Darum müssen der Beutel und Filter regelmässiger gewechselt/gereinigt werden, wenn
Teppichreiniger benutzt worden sind oder grössere Staubmengen aufgesaugt worden sind.
DEN STAUBSAUGERBEUTEL WECHSELN UND DEN MOTORFILTER REINIGEN
Sie müssen den Staubbeutel wechseln, wenn die Kontrollleuchte Rot aufleuchtet.
Denken Sie bitte daran: ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den
Staubsaugerbeutel wechseln oder den Motorfilter reinigen. Staubsaugen Sie nicht ohne
Staubsaugerbeutel oder Filters.
24
DO7287S
Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2.
Entkoppeln Sie den Schlauch und öffnen Sie das Staubsaugerbeutelfach, indem Sie mit
dem Finger die Klappe nach oben drücken und gleichzeitig den Deckel nach oben heben.
3.
Schieben Sie den Staubsaugerbeutel aus der Halterung und nehmen Sie den
Staubsaugersack aus dem Behälter.
4.
Falls Sie den Motorfilter reinigen möchten entfernen Sie ihn aus dem Staubsauger.
Reinigen Sie den Filter, indem Sie ihn mit Wasser abspülen Lassen Sie den Filter
vollkommen trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Platzieren Sie den Motorfilter
wieder, bevor Sie einen neuen Staubsaugerbeutel einsetzen.
5.
Schieben Sie den neuen Staubsaugerbeutel (2 l) in die Halterung.
6.
Schliessen Sie das Staubsaugerbeutelfach und drücken Sie den Deckel wieder zu.
Die Feder an der Staubsaugerbeutelhalterung dient dazu, um die Öffnung des
Staubsaugerbeutels beim Schliessen des Gerätes in die richtige Position zu bringen.
2
3
DE
1.
4
DEN HEPA-12 FILTER REINIGEN
Der HEPA 12-Filter reinigt die Luft zum letzten Mal, bevor sie den Staubsauger verlässt.
Dieser Filter und der Plastikrost, unter dem sich der Filter befindet, muss regelmäßig sauber
gemacht werden. Sie können diesen Filter folgendermassen reinigen:
1.
Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Ziehen
Sie dabei nicht am Kabel, sondern am Stecker.
2.
Öffnen Sie das Gitter des Filters durch Linksschieben am Haltepunkt. Wenn der Grill
entfernt ist wird der Filter sichtbar.
3.
Nehmen Sie den Filter aus der Halterung.
4.
Den Filter unter fließendem kaltem Wasser ausspülen und an der Luft trocknen lassen.
5.
Legen Sie den Filter wieder ein oder oder tauschen Sie ihn durch einen neuen Filter aus.
Achten Sie darauf, dass der Filter richtig eingelegt worden ist.
6.
Befestigen Sie den Grill wieder und sorgen Sie, dass er eingerastet ist.
2
www.domo-elektro.be
3
DO7287S
25
ACHTUNG:
· Benutzen Sie das Gerät nur, wenn die Filter montiert sind.
· Andernfalls kann die Saugkraft zurückgehen bzw. der Motor beschädigt werden.
· Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Filter reinigen.
· Reinigen Sie die Filter nicht in der Spülmaschine.
· Trocken Sie die Filter nicht mit einem Föhn.
ENTSORGEN
DE
Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recyling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren
Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen
Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen
gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihren Rathaus, Ihrer Müllabfuhr
oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen
Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der
Wertstoffsammlung zu.
26
DO7287S
WARRANTY
Dear client ,
All of our products are always submitted to a strict quality control before they are sold to you.
Should you nevertheless experience problems with your device, we sincerely regret this.
In that case, we kindly request you to contact our customer service.
Our staff will gladly assist you.
+32 14 21 71 91
[email protected]
Monday – Thursday: 8.30 – 12.00 and 13.00 – 17.00
This appliance has a two year warranty period. During this period the manufacturer is
responsible for any failures that are the direct result of construction failure. When these
failures occur the appliance will be repaired or replaced if necessary. The warranty will not be
valid when the damage to the appliance is caused by wrong use, not following the instructions
or repairs executed by a third party. The guarantee is issued with the original till receipt. All
parts, which are subject to wear, are excluded from the warranty.
EN
Friday: 8.30 – 12.00 and 13.00 – 16.30
If your device breaks down within the 2-year warranty period, you can return the device
together with your receipt to the shop where you purchased it.
The guarantee on accessories and components that are liable to wear-and-tear is only 6
months.
The guarantee and responsibility of the supplier and manufacturer lapse automatically in the
following cases:
· If the instructions in this manual have not been followed.
· In case of incorrect connection, e.g., electrical voltage that is too high.
· In case of incorrect, rough or abnormal use.
· In case of insufficient or incorrect maintenance.
· In case of repairs or alterations to the device by the consumer or non-authorised third
parties.
· If the customer used parts or accessories that are not recommended or provided by the
supplier / manufacturer.
www.domo-elektro.be
DO7287S
27
SAFETY INSTRUCTIONS
· This appliance may be used by children from the age of 16 and up, and also by persons with
a physical or sensorly limitation, as well as mentally limited persons or persons with a lack
of experience and knowledge. But only on the condition that these persons have received
the necessary instructions on how to use this appliance in a safe way and know the dangers
that can occur by using this appliance.
· Children cannot be allowed to play with the appliance.
· Maintenance and cleaning of the appliance may not be done by children, unless they are
older than 16 years old and are under supervision.
· Keep the appliance out of reach of children younger than 16 years old.
This appliance is suitable to be used in a household environment and in similar surroundings
such as:
· Kitchen for personnel of shops, offices or other similar professional surroundings
· Farms
EN
· Hotel or motel rooms and other surroundings with a residential character
· Guest rooms or similar
Attention: This appliance cannot be used with an external timer or a separate remote control.
· Read all instructions before use.
· Before use, check if the voltage stated on the appliance corresponds with the voltage of
the power net at your home.
· Do not let the cord hang on a hot surface or on the edge of a table or counter top.
· Never use the appliance when the cord or plug is damaged, after malfunction or when the
appliance itself is damaged. In that case, take the appliance to the nearest qualified service
center for check-up and repair.
· Close supervision is necessary when the appliance is used near or by children.
· The use of accessories that are not recommended or sold by the manufacturer can cause
fire, electrical shock or injuries.
· Unplug the appliance when it is not in use, before assembling or disassembling any parts
and before cleaning the appliance. Put all buttons and knobs into the ‘off’ position and
unplug the appliance by grasping the plug. Never unplug by pulling the cord.
· Do not leave a working appliance unattended.
· Never place this appliance near a gas stove or electrical stove or in a place where it may
come into contact with a warm appliance.
· Do not use the appliance outdoors.
· Only use the appliance for its intended use.
· Always use the appliance on a steady, dry and level surface.
· Only use the appliance for domestic use. The manufacturer can not be held responsible for
28
DO7287S
accidents that result from improper use of the appliance or not following the instructions
described in this manual.
· All repairs should be carried out by the manufacturer or its aftersales service.
· Never immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other liquid.
· Make sure that children do not touch the cord or appliance.
· Keep the cord away from sharp edges and hot parts or other heat sources.
· Before use, remove all packaging materials and any promotional stickers.
· To prevent the risk of electrocution, do not use the vacuum cleaner outdoors or on wet
surfaces.
· Only use the vacuum cleaner as described in this instruction booklet. Only use accessories
recommended by the manufacturer.
· Do not pull the cord. Do not use the cord as a handle. Do not jam the cord between a door
or do not pull it around corners or sharp edges. Do not run the vacuum cleaner over the
cord. Keep the cord away from hot surfaces.
· Do not touch the plug or the vacuum cleaner when you have wet hands.
EN
· Do not use the appliance when the plug or cord is damaged, when the vacuum cleaner
malfunctions, when it has been dropped, has been damaged, has been left outside or has
been dropped in water. In that case, take your vacuum cleaner to a service center for a
check-up and/or repair.
· Do not put any objects in the openings of the vacuum cleaner. Do not use the appliance
when an opening is blocked.
· Keep hair, loose clothing, fingers and other body parts away from openings of the vacuum
cleaner and from moving parts.
· Be extra careful when cleaning stairs.
· Never use the vacuum cleaner to pick up any combustible or inflammable liquids like
gasoline, or do not use the appliance in places where such substances might be present.
· Remove large and sharp objects from the floor before vacuuming it to prevent possible
damage.
· Hold the plug while rewinding the cord onto the cord reel. Do not let the plug whip back
and forth during rewinding.
· Unplug the appliance before connecting the hose.
· Do not pick up any burning or smoking objects, like cigarettes, matches or hot ashes.
· Do not use the vacuum cleaner without dust bag and/or filter.
· Always connect the appliance to an earthed socket.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
www.domo-elektro.be
DO7287S
29
PARTS
1.
Floor nozzle
2.
Button to pull out or retract
brushes
3.
Slide button to set length of tube
4.
Telescopic tube
5.
Hose
6.
Connection for hose
7.
Handle
8.
Handle lid dust bag compartment
9.
Full dust bag indicator
16
14
15
3
4
10. Button for automatic cord
rewinding
5
6
11. Button to set the suction power
10
12
EN
12. On/off button
13
13. HEPA 12 filter behind grid
11
14. Dust bag: 2 l
15. Dust bag frame
16. Additional suction power control
13
7
8
9
BEFORE THE FIRST USE
Always unplug the vacuum cleaner before (dis)assembling any parts.
HOSE
· Assembly: Put the connection ring at the end of the hose into the
hose connection in the vacuum cleaner and turn to the right so
that it is locked into place.
· Disassembly: Unplug the vacuum cleaner. Turn the connection
ring at the end of the hose to the left and remove from the hose
connection.
30
DO7287S
1
2
TELESCOPIC TUBE
1.
Put the handle of the hose into the telescopic tube.
2.
Set the telescopic tube to the desired length. For this, push the slide on the wand
downwards and pull on the upper part of the wand to extend it. Release the slide button
and let the tube snap into place.
3.
Attach the floor nozzle to the telescopic tube by firmly sliding the tube into the nozzle.
2
ACCESSORIES
1.
Crevice nozzle: for hard to reach areas like
radiators, crevices, corners, in between
pillows,...
2.
Dust brush: for furniture, shelves,...
3
2
1
EN
1
USE
1.
Unwind the cord to a substantial length and plug in the vacuum cleaner. The yellow label
on the cord indicates the maximum length of the cord, that should not be exceeded.
2.
To turn the vacuum cleaner on and off, press the foot pedal with the
3.
To set the suction power, slide the suction power button upwards or downwards
in between the MIN and MAX indicators. For delicate materials it is best to use the
minimum power level, a medium power is recommended for matresses, furniture and
carpets and the maximum power level should be used for tiles, wood and other hard
floors.
4.
When you want to clean hard floors, make sure that the brushes in the floor nozzle are
down.
5.
When you want to clean carpet, make sure that the brushes in the floor nozzle are
retracted.
6.
When you have finished vacuuming, unplug the vacuum cleaner and automatically
rewind the cord by pressing the foot pedal with the
symbol. Make sure that the plug
does not whip back and forth while rewinding the cord, by guiding the cord with your
hand. This to prevent possible damage.
symbol.
5
2
3
6
4
www.domo-elektro.be
DO7287S
31
CLEANING AND MAINTENANCE
Check the hose, dust bag and filters regularly. Empty the hose when it is clogged, replace the
dust bag when it is full and clean the filters when they are dirty.
DISPOSABLE DUST BAGS AND FILTERS
· The dust bag and the motor filter play a very important roll in the efficiency of the vacuum
cleaner. The purpose of the dust bag is to capture dirt, but at the same time the filter needs
to be porous enough to allow air to pass through. If the bag or motor filter get clogged, no
air can pass through the cleaner and no cleaning can take place regardless of how powerful
the unit is.
· To keep the cleaner operating at maximum efficiency, change the dust bag frequently and
clean the filter when needed. Some fine particles can restrict the air flow very quickly and
will decrease the performance even before the bag appears to be full. For that reason, the
bag and filter may need to be changed more often when vacuuming carpet fresheners or
cleaners, powder, plaster dust or similar fine substances.
EN
REPLACING THE DUST BAG AND CLEANING THE MOTOR FILTER
The dust bag must be replaced if the indicator turns red.
Be sure to turn off and unplug the vacuum cleaner before replacing the dust bag or cleaning
the filter. Never vacuum without the dust bag or filters in place.
1.
Turn off and unplug the vacuum cleaner.
2.
Remove the hose from the hose connection and open the dust bag compartment by
pushing the handle upwards and lifting the lid.
3.
Slide the dust bag out of the frame and remove the dust bag from the dust bag
compartment.
4.
If at this point you want to clean the motor filter, take out the filter by sliding it
upwards. Clean the filter by rinsing it under warm water. Let the filter air dry completely
before reinstalling it. Reinstall the filter before placing the dust bag into the dust bag
compartment.
5.
Slide a new dust bag (2 l) in the dust bag frame.
6.
Close the dust bag compartment and push the lid back into place. The spring on the
dust bag frame will make sure that the opening of the dust bag is pushed into the right
position when closing the lid.
2
32
DO7287S
3
4
CLEANING THE HEPA 12 FILTER
The HEPA 12 filter cleans the air a final time before it leaves the vacuum cleaner. This filter and
the grid that covers the filter should be cleaned regularly. You can clean the filter as follows:
1.
Turn off and unplug the vacuum cleaner. Always pull the plug itself, never pull the cord.
2.
Open the grid that covers the filter by pushing it left at the clip. The filter is visible when
the grid is removed.
3.
Take out the filter.
4.
Rinse the filter under cold water and let it air dry completely.
5.
Put the filter back into place or replace the filter by a new one. Make sure that the filter is
placed properly.
6.
Seal with the grid. Make sure that the grid clicks into place.
3
EN
2
CAUTION:
· Always use the vacuum cleaner with the filters in place. If not, this can lead to loss of power
or damage to the motor.
· Remove the plug from the socket before cleaning the filters.
· Do not place the filters in the dishwasher.
· Do not use a hair dryer to dry the filters.
www.domo-elektro.be
DO7287S
33
ENVIRONMENTAL GUIDELINES
This symbol on the product or on its packaging indicates
that this product may not be treated as household waste.
Instead it must be brought to the applicable collection point
for recycling of electrical and electronic equipment. By
ensuring this product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this product, please
contact your local city office, your household waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
EN
The packaging is recyclable. Please treat the packaging
ecologically.
34
DO7287S
GARANTIA
Este aparato tiene un periodo de garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante
el periodo de garantía, el distribuidor será completamente responsable de los defectos
directamente asignables a errores del material y fabricación. Cuando se detecten este tipo de
errores, y siempre que se estime necesario, el aparato se sustituirá o reparará. A partir de ese
momento, el periodo de garantía de 2 años no volverá a iniciarse, sino que seguirá siendo de 2
años a partir del momento de compra. La garantía se concede sobre la base del recibo de caja.
La garantía de los accesorios y componentes sujetos a desgaste es de 6 meses.
La garantía y la responsabilidad/imputabilidad del proveedor y el fabricante expiran
automáticamente en los siguientes casos:
· Cuando no se cumplan las instrucciones que aparecen en este manual.
· En el caso de una conexión inadecuada, por ejemplo, a una tensión eléctrica demasiado
alta.
· En caso de uso incorrecto, brusco o anormal.
· En caso de insuficiente o incorrecto mantenimiento.
· Si el consumidor o un tercero no autorizado realizan reparaciones o modificaciones en el
aparato.
ES
· Si se usan componentes o accesorios que no están recomendados o que no son
suministrados por el proveedor/fabricante.
www.domo-elektro.be
DO7287S
35
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
· Este aparato está diseñado para ser utilizado por niños a partir de 16 años de edad y
por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas que no
dispongan de suficiente experiencia y conocimientos, a no ser que sean supervisados o
instruidos inicialmente en la utilización segura del aparato y los posibles peligros.
· Los niños deben estar siempre bajo supervisión, para asegurar que no juegan con el
aparato.
· El mantenimiento y la limpieza del aparato no pueden efectuarse por niños, a no ser que
tengan más de 16 años de edad y sean supervisados.
· Mantenga el aparato y el cordón eléctrico fuera del alcance de niños menores de 16 años.
Este aparato está diseñado para ser utilizado en un entorno doméstico y en entornos similares
como:
· En la cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares.
· En las fincas.
· En las habitaciones de hoteles y moteles y otros entornos con un carácter residencial.
· En los cuartos de huéspedes o similares.
Atención: el aparato no puede ser utilizado con un temporizador externo o un mando a
distancia separado.
ES
· Lea todas las instrucciones antes del uso.
· Antes de utilizarlo, compruebe si el voltaje indicado en el aparato corresponde al voltaje de
la electricidad de su casa.
· No permita que el cable cuelgue sobre una superficie o el borde de una mesa o encimera.
· No utilice nunca el aparato si el cable o el enchufe están dañados, después de un mal
funcionamiento de la unidad o si están dañados. Lleve el aparato al distribuidor autorizado
más cercano centro para la inspección y reparación.
· Se requiere supervisión cuando el aparato es usado por o cerca de niños.
· El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar
incendios, descargas eléctricas o lesiones.
· Desenchufe la toma de corriente cuando no se usa, para montar o desmontar piezas y
antes de limpiarlo. Ponga todos los botones en posición desconectado (“off”) y desconecte
el enchufe de la toma de corriente. Nunca tire del cable para desenchufarlo.
· No deje que el aparato funcione sin supervisión.
· No encienda nunca el aparato cerca de una estufa de gas o eléctrica, ni en un lugar donde
pueda entrar en contacto con un horno eléctrico o con otro aparato caliente.
· No utilice el aparato en el exterior.
· Utilice el aparato sólo para el fin para el que se ha fabricado.
· Coloque siempre el aparato sobre una superficie firme, horizontal y seca.
36
DO7287S
· Utilice el aparato sólo para uso doméstico. El fabricante no es responsable de los
accidentes que resulten del uso incorrecto del aparato, ni del incumplimiento de las normas
establecidas en este manual.
· Todas las reparaciones aparte del mantenimiento ordinario de la unidad deben ser
efectuadas por el fabricante o por su servicio post-venta.
· No sumerja nunca el aparato, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
· Asegúrese de que los niños no puedan tocar el cable eléctrico o el aparato.
· Mantenga el cable alejado de bordes afilados y piezas calientes u otras fuentes de calor.
· Antes del primer uso retire todos los materiales de embalaje y etiquetas de promoción.
· Para prevenir el riesgo de electrocución, no use el aparato en exteriores o sobre superficies
mojadas o húmedas.
· Use el aparato sólo como se indica en este manual de instrucciones. Utilice sólo los
accesorios recomendados por el fabricante.
· No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato no funciona de forma
correcta, se le ha caído, ha sido dañado, ha sido dejado en exteriores o se le ha caído en
agua, llévelo al servicio técnico para ser reparado.
· No tire del cable. No use el cable como un asa. No coloque el cable entre una puerta ni lo
arrastre por superficies afiladas o en punta. No tire de la aspiradora por el cable. Mantenga
el cable alejado de las superficies calientes.
· No toque el enchufe o el aparato con las manos mojadas o húmedas.
· Mantenga el pelo, trozos de tela, los dedos u otras partes del cuerpo alejados de las
oberturas y de las partes móviles del aparato.
· Tenga especial cuidado cuando limpie las escaleras.
ES
· No introduzca ningún objeto en las oberturas del aparato. No use el aparato si algunas de
las oberturas está obstruida.
· Nunca use la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o combustibles como gasolina, ni
utilice el aparato en lugares en los que pueda haber estas sustancias.
· Retire los objetos grandes o afilados del suelo antes de aspirar para evitar posibles daños.
· Sujete el enchufe al enrollar el cable. No deje oscilar el enchufe al enrollar el cable.
· Saque el enchufe de la toma de corriente antes de conectar el tubo flexible al aparato.
· No aspire objetos ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
· No use la aspiradora sin la bolsa de polvo y/o filtro.
· Conecte siempre el horno a una toma de corriente con conexión a tierra.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
www.domo-elektro.be
DO7287S
37
PIEZAS
1.
Boquilla de aspiración
2.
Cepillos extraíbles
3.
Botón para la longitud del tubo
telescópico
4.
Tubo telescópico
5.
Tubo flexible
6.
Abertura de conexión para el tubo
flexible
7.
Asa
8.
Tapa del depósito de polvo
9.
Indicador de ”bolsa de polvo llena”
16
14
15
3
4
10. Botón para la bobina de enrollado
5
11. Regulador de fuerza de aspiración
6
12. Botón de encendido/apagado
10
12
13. Filtro HEPA 12 detrás de la parrilla
13
14. Bolsa de polvo: 2 l
11
15. Soporte de la bolsa de polvo
16. Regulador adicional de fuerza
de aspiración
ES
13
7
8
9
ANTES DEL PRIMER USO
Saque siempre el enchufe de la toma de la pared antes del montaje
MANGUERA
· Montaje: Inserte el anillo del extremo de la manguera en la
abertura de la conexión de la aspiradora y gire a la derecha para
que la manguera quede fijada.
· Desmontaje: Desconecte el enchufe de la toma de corriente. Gire
el anillo del extremo de la manguera a la izquierda y retírela de la
abertura de conexión.
38
DO7287S
1
2
TUBO TELESCÓPICO
1.
Inserte el mango del tubo flexible en el tubo telescópico.
2.
Ponga el tubo telescópico a la longitud deseada. Empuje el botón deslizante del tubo
hacia abajo y tire de la parte superior del tubo para hacerlo más largo. Entonces suelte el
botón deslizante y deje que el tubo haga clic en su lugar.
3.
Inserte el tubo telescópico en la boquilla para suelos hasta que encaje.
1
2
ACCESORIOS
1.
Boquilla con cepillo para polvo: para lugares de
difícil acceso, tales como radiadores, grietas,
esquinas, entre cojines,...
2.
Cepillo de limpieza: para muebles, estanterías,
...
3
2
1
1.
Desenrolle primero el cable hasta una longitud suficiente e inserte el enchufe en la toma
de corriente. La etiqueta amarilla del cable indica la longitud máxima del cable, que no se
puede exceder.
2.
Para encender o apagar presiona el pedal con el símbolo
3.
Para ajustarla fuerza de succión, deslice el regulador de succión entre las marcas MIN y
MAX. Para materiales delicados se debe utilizar la fuerza mínima, se recomienda fuerza
media para colchones, muebles y alfombras, y la fuerza máxima es mejor para azulejos,
madera y otros suelos duros.
4.
Para limpiar suelos duros, asegúrese de que el cepillo de la boquilla de esté sacado.
5.
Si desea limpiar alfombras, asegúrese de que el cepillo de la boquilla esté retraído.
6.
Cuando termine de pasar la aspiradora, saque el enchufe de la toma de corriente y
enrolle el cable automáticamente presionando el pedal con el símbolo
. Asegúrese
de que el enchufe no escila mientras se enrolla dirigiéndolo con la mano para evitar
posibles daños.
.
ES
USO
5
2
3
6
4
www.domo-elektro.be
DO7287S
39
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Compruebe regularmente la manguera, la bolsa de polvo y los filtros. Debe vaciar la manguera
cuando está obstruida, y reemplazar la bolsa cuando está llena y los filtros cuando están
sucios.
BOLSAS DE POLVO Y FILTROS DESECHABLES
· La bolsa de polvo y el filtro del motor son muy importantes para la eficiencia de la
aspiradora. La bolsa de polvo elimina el polvo, pero al mismo tiempo la bolsa de papel
debe ser porosa para permitir que el aire pase a través. Si la bolsa o los filtros se saturan,
no habrá flujo de aire a través de la aspiradora y no podrá aspirar por mucha potencia que
tenga.
· Para que la aspiradora funcione de la forma lo más eficiente posible, es necesario sustituir
periódicamente la bolsa del polvo y limpiar el filtro cuando sea necesario. Las partículas
finas pueden restringir el flujo de aire muy rápidamente, haciendo que el rendimiento de la
aspiradora se reduzca incluso antes de que la bolsa parezca llena.
· La bolsa y el filtro por lo tanto se deben cambiar / limpiar más a menudo si se aspiran
acondicionadores de alfombras, productos de limpieza, polvo, polvo de yeso o sustancias
finas similares.
CAMBIO DE LA BOLSA DE POLVO Y LIMPIEZA DEL FILTRO DEL MOTOR
ES
Debe cambiar la bolsa de la aspiradora cuando se encienda la lámpara indicadora.
Nota: Apague la aspiradora y quite el enchufe de la toma de la red eléctrica antes de cambiar
la bolsa del polvo o limpiar el filtro del motor. Nunca pase la aspiradora sin la bolsa de polvo o
los filtros.
1.
Encienda la aspiradora y saque el enchufe de la toma de la red eléctrica.
2.
Saque el tubo flexible de la abertura de conexión y abra el compartimento de la bolsa de
polvo alzando el pestillo y la tapa.
3.
Deslice la bolsa en el soporte y saque la bolsa de polvo del recipiente del polvo.
4.
Si desea limpiar el filtro del motor, retire el filtro tirando hacia arriba. Limpie el filtro
enjuagándolo con agua tibia. Deje que el filtro se seque completamente al aire antes de
volver a instalarlo. Instale el filtro nuevo antes de poner la bolsa nueva en la aspiradora.
5.
Inserte la bolsa nueva (2 l) en el soporte.
6.
Cierre el compartimento de la bolsa de polvo y empuje la tapa a su lugar. El resorte del
soporte de la bolsa de polvo asegura que la abertura de la bolsa de polvo encaje en su
lugar cuando se cierra la tapa.
2
40
DO7287S
3
4
LIMPIEZA DEL FILTRO HEPA 12
El filtro HEPA 12(filtro de alta eficacia) limpian el aire una última vez antes de que el aire salga
de la aspiradora. Este filtro y la rejilla que cubre el filtro se deben limpiar con regularidad.
Puede limpiar el filtro la de la siguiente manera:
1.
Apague la aspiradora y saque el enchufe de la toma de la red eléctrica. Al hacer esto tire
siempre del enchufe y no del cable.
2.
Abra la rejilla del filtro empujando la valvulita a la izquierda. El filtro es visible cuando se
quita la rejilla.
3.
Saque el filtro.
4.
Enjuague el filtro bajo agua corriente tibia y déjelo secar al aire.
5.
Vuelva a colocar el filtro en su lugar o cambie el filtro por uno nuevo. Asegúrese de que el
filtro esté bien colocado.
6.
Vuelva a cerrar con la rejilla. Asegúrese de que la rejilla encaje de nuevo haciendo clic.
2
3
ATENCIÓN:
· Use siempre la aspiradora con los filtros en su lugar. Si no es así, puede disminuir la
potencia y dañar el motor.
ES
· Desenchufe el aparato antes de limpiar los filtros.
· No los coloque en el lavavajillas.
· No utilice un secador de pelo para secar los filtros.
www.domo-elektro.be
DO7287S
41
DIRECTRICES MEDIOAMBIENTALES
El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este
producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Se
debe llevar a un lugar en el que se reciclan equipos eléctricos
y electrónicos. Si se asegura de que este producto se desecha
correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para las personas y el medio ambiente que serían
causadospor un tratamiento de residuos inadecuado. Para
obtener información más detallada sobre el reciclaje de
este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, o
con la empresa o departamento responsable del servicio de
recogida de basura doméstica, o con la tienda donde adquirió
el producto.
ES
El material de embalaje es reciclable. Trate el embalaje de una
manera medioambientalmente responsable.
42
DO7287S
ZÁRUKA
Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.
1.
Trvání záruky: 2 roky
2.
Záruka se nevztahuje
a) na mechanické poškození
b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití
3.
Záruka zaniká:
- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávným postupem)
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším
servisem
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
· má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
· se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,
· zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
· zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž
je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle
nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající
obdržel od kupujícího reklamované zboží.
CZ
Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet
od převzetí věci kupujícím.
Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle
783, 345 06 Kdyně, Česká republika, tel. (+420) 379 422 550, [email protected]
Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi
a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.
www.domo-elektro.be
DO7287S
43
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
· Přečtěte si pečlivě tento návod k použití a uschovejte si jej pro pozdější nahlédnutí a radu.
· Tento přístroj byl vyroben pouze pro využití v domácnosti a smí být používán výhradně
podle pokynů uvedených níže.
· Tento přístroj nesmí být samostatně obsluhován osobami s mentální nebo motorickou
poruchou a také lidmi bez základních zkušeností pro obsluhu. Obsluhu je nutno řádně
proškolit, seznámit ji s možnými riziky nebo nechat pracovat pod dozorem. Zvláště dětem
není dovoleno si s přístrojem hrát nebo jej samostatně obsluhovat. Údržbu a čištění
přístroje nesmí provádět děti mladší 16 let.
· Přístroj nesmí být používán po extrémně dlouhou dobu jako profesionální přístroje. Je
určen zvláště do kuchyněk pracovních kolektivů, kanceláří, hotelových pokojů nebo
podobných zařízení pro nárazové použití.
· Pozor: Tento přístroj je zakázáno používat s externím časovačem nebo jiným dálkovým
ovládáním.
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte všechny instrukce k použití.
· Před použitím si zkontrolujte, zda napětí Vaší elektrické sítě odpovídá napětí uvedenému
na štítku přístroje. Přístroj vždy připojujte pouze na uzemněnou elektrickou zásuvku.
· Nedovolte, aby se elektrický kabel přístroje dotýkal horkých ploch a aby nevisel přes ostré
rohy stolů, nebo pracovních desek. Nepřivírejte kabel do dveří a neohýbejte jej přes ostré
rohy.
· Nepoužívejte přístroj, pokud má poškozený kabel, nebo zástrčku. Pokud vysavač nepracuje
správně, nebo Vám upadl na zem, je poničený, nechali jste jej venku, nebo Vám upadl do
vody, nechte jej zkontrolovat v autorizovaném servisu.
· Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud používáte přístroj v blízkosti dětí.
CZ
· Používejte pouze originální příslušenství dodané výrobcem. Použití jiného příslušenství
může způsobit požár, elektrický zkrat, nebo zranění.
· Nenechávejte vysavač bez dozoru, pokud je stále připojený do elektrické sítě. Pokud
vysavač nepoužíváte, nebo jej chcete přenášet, či provést údržbu, vytáhněte zástrčku
ze zásuvky a nastavte všechny ovladače do základní polohy. Před vytažením zástrčky za
zásuvky vysavač vypněte.
· Nenoste přístroj za kabel, nepoužívejte kabel místo rukojeti. Nevytahujte zástrčku ze
zásuvky tažením za kabel. Vždy tahejte pouze za samotnou zástrčku.
· Vysavač nepoužívejte venku, nebo na mokrých površích. Nepoužívejte vysavač v blízkosti
zdrojů tepla jako je například elektrická trouba, či plynový sporák.
· Používejte přístroj pouze na stabilních, suchých a rovných plochách.
· Používejte vysavač pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Přístroj je určený pouze pro
použití v domácnosti. Výrobce nemůže ručit za škody způsobené nevhodným použitím
přístroje, či nedodržením zde popsaných instrukcí.
· Veškeré opravy svěřte pouze autorizovanému servisu.
· Nikdy přístroj, kabel ani zástrčku neponořujte do vody ani jiných tekutin.
· Zajistěte, aby si s přístrojem nemohly hrát děti.
44
DO7287S
· Dávejte pozor, aby se děti nedotýkali elektrického kabelu vysavače.
· Před prvním použitím odstraňte veškeré obalové materiály a reklamní samolepky.
· Nepoužívejte přístroj a neberte do rukou zástrčku, pokud máte mokré ruce.
· Do otvorů ve vysavači nestrkejte žádné předměty. Nepoužívejte vysavač, pokud má
některé otvory ucpané. Dbejte na to, aby žádné otvory vysavače nebyly ucpané prachem,
látkou, vlasy, nebo jinými objekty, které mohou zabránit proudění vzduchu.
· Ihned vysavač vypněte, pokud je zablokován výstup vzduchu, podlahová hubice, nebo
teleskopická trubice. Před znovuspuštěním vysavače odstraňte všechny objekty, které
blokaci způsobily.
· Dejte pozor, aby se Vám vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla, nedostaly do otvorů
vysavače, nebo jeho pohyblivých částí.
· Zvýšené opatrnosti dbejte zejména při vysávání schodů.
· Nikdy nepoužívejte vysavač k vysávání hořlavých kapalin jako benzín, a nepoužívejte jej ani
v místech, kde se tyto látky mohou nacházet.
· Před vysávání odstraňte z vysávaných ploch a podlahy veškeré ostré a velké předměty,
abyste předešli možnému poškození přístroje.
· Při navíjení kabelu přidržte kabel za zástrčku. Nedovolte, aby se kabel nekontrolovatelně a
prudce navinul a aby zástrčka narazila do vysavače.
· Před nasazováním sací hadice mějte vysavač odpojený od elektrické sítě.
· Nevysávejte žádné hořící, nebo kouřící objekty, jako jsou cigarety, zápalky, nebo horký
popel.
· Nikdy nepoužívejte vysavač bez prachové nádoby a filtrů.
CZ
ULOŽTE SI TENTO NÁVOD K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ
www.domo-elektro.be
DO7287S
45
ČÁSTI
1.
Podlahová hubice
2.
Výsuvník kartáčů
3.
Tlačítko na prodloužení trubice
4.
Výsuvná trubice
5.
Hadice
6.
Konektor pro hadici
7.
Rukojeť
8.
Rukojeť víka prachového sáčku
9.
Kontrolka plného prachového
sáčku
16
14
15
3
4
10. Tlačítko pro navíjení kabelu
5
11. Tlačítko pro nastavení sacího
výkonu
6
10
12
12. Tlačítko zapnutí/vypnutí
13
13. HEPA 12 filtr
11
14. Prachový sáček: 2 litry
15. Rámeček prachového sáčku
16. Sekundární regulace sacího
výkonu
13
7
8
9
CZ
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Před montáží (demontáží) vždy vysavač odpojte z elektrické sítě.
HADICE
· Sestavení: Černý okroužek na konci hadice zasaďte do
připraveného konektoru na vysavači. Otočte směrem doprava až
se okroužek zajistí (uzamkne)
· Rozebrání: Odpojte vysavač z elektrické sítě. Černou koncovku
hadice u těla vysavače otočte doleva. Hadice se uvolní a můžete ji
odejmout.
46
DO7287S
1
2
TELESKOPICKÁ TRUBICE
1.
Konec plastové hadice spojte s teleskopickou trubicí.
2.
Nerezovou trubici si pomocí posuvného tlačítka prodlužte na požadovanou délku.
Posunutím černého tlačítka uvolníte trubici a můžete ji volně vytáhnout/zasunout.
3.
Podlahovou hubici pevně nasaďte na konec nerezové teleskopické trubice.
1
2
3
2
PŘÍSLUŠENSTVÍ
1.
Šterbinová hubice – pro těžko přístupná místa
jako jsou radiátory, rohy, zákoutí gauče atd...
2.
Prachový kartáč – na nábytek, na regály
1
1.
Vytáhněte kabel z úložného prostoru a zapojte zástrčku do zásuvky. Žlutá značka na
kabelu udává maximální délku kabelu. Dbejte na to, abyste nepřekročili tuto značku.
2.
Vysavač zapnete/vypnete pomocí tlačtka se symbolem
3.
Posunutím regulátoru zespodu nahoru nastavíte sací výkon od MIN do MAX. Pro hladké
povrchy je ideální minimální výkon, střední sací výkon je doporučen na matrace a
koberce Maximální sací výkon je vhodný na dřevěné a jiné pevné povrchy.
4.
Prachový sáček měňte vždy, jakmile se rozsvítí kontrolka plného sáčku.
5.
Pro vysávání koberců naopak tyto kartáče musí být zataženy.
6.
Po skončení vysávání vysavač odpojte z elektrické sítě, kabel naviňte stlačením tlačítka
se symbolem
Před navíjením se ujistěte, že na kabelu není nikde žádná smyčka ani
uzel.
CZ
POUŽITÍ
5
2
3
6
4
www.domo-elektro.be
DO7287S
47
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Vysavač používejte jen když je kompletně sestavený. Pravidelně kontrolujte prachový sáček,
filtry, průchodnost hubice i trubice. V případě ucpání hadice ji pročistěte, plný prachový sáček
případně vyměňte a filtry měňte (čistěte) pokaždé, když jsou zanešené.
JEDNORÁZOVÉ PRACHOVÉ SÁČKY A FILTRY
· Prachové sáčky a filtry jsou velmi důležitým faktorem pro efektivitu vysavače. Prachový
sáček zachycuje nečistoty, ale zároveň filtr musí být dostatečně průchozí pro sací vzduch.
Pokud je prachový sáček nebo filtr plný či částečně ucpaný, efektivita vysavače bude nižší
bez ohledu na nastavený sací výkon.
· Chcete-li zachovat a zaručit maximální sací účinek, měňte včas prachové sáčky a dbejte na
čistotu filtrů. Některé jemné nečistoty mohou ucpat prachový filtr ještě dříve, než je sáček
zcela plný. Při vysávání koberců, prachu z omýtek atd. proto bývá nutné tyto komponenty
měnit častěji.
VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU A ČIŠTĚNÍ MOTOROVÉHO FILTRU
Prachový sáček měňte vždy, jakmile se rozsvítí kontrolka plného sáčku
Před rozebraním vždy vysavač vypojte z elektrické sítě. Nikdy vysavač nepoužívejte bez
správně nasazeného sáčku nebo filtru.
Vypojte vysavač z elektrické sítě.
2.
Flexibilní hadici odpojte od vysavače. Víko prostoru prachového sáčku otevřete
zatažením rukojiti směrem nahoru. Celé víko následně zvedněte.
3.
Prachový sáček vytáhněte z rámečku a celý sáček vyjměte z úložného prostoru.
4.
Nyní můžete vyčistit i motorový filtr. Vysuňte ho směrem nahoru. Filtr propláchněte a
omyjte pod tekoucí vodou a nechte důkladně vyschnout. Filtr musíte vrátit před vložením
sáčku. Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtru.
5.
Nový prachový sáček nasuňte opět do plastového rámečku.
6.
Zavřete víko prostoru. Pružiny na rámečku prachového sáčku zajistí jeho správnou pozicí,
proto se ujistětě, že víko prostoru je dostatečně zacvaknuté (dotlačené).
CZ
1.
2
48
DO7287S
3
4
ČISTĚNÍ HEPA 12 FILTRU
Vzduchový neboli HEPA 12 filtr čistí vycházející vzduch naposledy před výstupem z vysavače.
Filtr a jeho mřížku je potřeba čistit pravidelně. Postupujte dle návodu:
1.
Vypněte a vypojte vysavač z elektrické sítě. Kabel naviňte zpět do vyasvače.
2.
Sundejte zadní krycí mřížku, tak že zatlačíte do levé strany bezpečnostního klipu. Po
odejmutí mřížky je vidět celý HEPA 12 filtr.
3.
Vyjměte filtr.
4.
Filtr důkladně propláchněte pod studenou vodou a nechte důkladně vyschnout.
5.
Suchý a čistý (nebo nový) filtr vložte zpět do určeného prostoru.
6.
Zavřete prostor krycí mřížkou. Ujistěte se, že mřížka je dostatečně zacvaknutá.
2
3
UPOZORNĚNÍ:
· Vysavač používejte pouze s filtry. Při použítí bez filtrů hrozí porucha motoru.
· Před čistěním filtrů vždy odpojte vysavač z elektrické sítě.
· Filtry nevkládejte do myčky na nádobí.
CZ
· Na vysoušení filtrů nepoužívejte vlasové fény.
www.domo-elektro.be
DO7287S
49
OHLED NA ŽÍVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto
výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním
odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených
ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení.
Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a
zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace
nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských
úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj
zakoupili.
CZ
Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi
podle předpisů pro životní prostředí.
50
DO7287S
ZÁRUKA
Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi
príslušnými všeobecne záväznými predpismi podľa občianskeho zákonníka.
1.
Trvanie záruky: 2 roky
2.
Záruka sa nevzťahuje
a) na mechanické poškodenie
b) nesprávne používanie v rozpore s návodom na použitie
3.
Záruka zaniká:
- pri použití spotrebiča inak ako v je uvedené v manuále (nesprávnym postupom)
- pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči osobou inou než poverenou
naším servisom
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci
zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
· má tovar také vlastnosti, ktoré výrobca v tomto návode popisuje,
· sa tovar hodí k účelu, ku ktorému výrobca uvádza,
· tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola
akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
· tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný
už pri prevzatí.
Pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak, je záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína
plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v
ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj
v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy
predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.
Pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie odporúčame priložiť k reklamácii doklad o kúpe
a sprievodný list s popisom závady a spiatočnou adresou s telefonickým kontaktom.
www.domo-elektro.be
DO7287S
SK
Reklamáciu možno tiež uplatniť v servisnom stredisku na adrese DOMO-elektro s.r.o.,
Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika, tel. (+420) 379 422 550, [email protected]
51
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte si ho pre neskoršie nahliadnutie a
radu.
Tento prístroj bol vyrobený iba pre využitie v domácnosti a smie byť používaný výhradne
podľa pokynov uvedených nižšie.
Tento prístroj nesmie byť samostatne obsluhovaný osobami s mentálnou alebo motorickou
poruchou a tiež ľuďmi bez základných skúseností pre obsluhu. Obsluhu je nutné riadne
preškoliť, zoznámiť ju s možnými rizikami alebo nechať pracovať pod dozorom. Zvlášť deťom
nie je dovolené si s prístrojom hrať alebo ho samostatne obsluhovať. Údržbu a čistenie
prístroja nesmie vykonávať deti mladšie 16 rokov.
Prístroj nesmie byť používaný po extrémne dlhú dobu ako profesionálne prístroje. Je určený
najmä do kuchyniek pracovných kolektívov, kancelárií, hotelových izieb alebo podobných
zariadení pre nárazové použitie.
Pozor: Tento prístroj je zakázané používať s externým časovačom alebo iným diaľkovým
ovládaním.
· Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte všetky inštrukcie na použitie.
· Pred použitím si skontrolujte, či napätie Vašej elektrickej siete zodpovedá napätiu
uvedenému na štítku prístroja. Prístroj vždy pripájajte iba na uzemnenú elektrickú
zásuvku.
· Nedovoľte, aby sa elektrický kábel prístroja dotýkal horúcich plôch a aby nevisel cez ostré
rohy stolov, alebo pracovných dosiek. Neprivierajte kábel do dverí a neohýnajte ho cez
ostré rohy.
· Nepoužívajte prístroj, ak má poškodený kábel, alebo zástrčku. Pokiaľ vysávač nepracuje
správne, alebo Vám spadol na zem, je zničený, nechali ste ho vonku, alebo Vám spadol do
vody, nechajte ho skontrolovať v autorizovanom servise.
· Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak používate prístroj v blízkosti detí.
· Používajte len originálne príslušenstvo dodané výrobcom. Použitie iného príslušenstva
môže spôsobiť požiar, elektrický skrat, alebo zranenie.
SK
· Nenechávajte vysávač bez dozoru, pokiaľ je stále pripojený do elektrickej siete. Pokiaľ
vysávač nepoužívate, alebo ho chcete prenášať, či vykonať údržbu, vytiahnite zástrčku
zo zásuvky a nastavte všetky ovládače do základnej polohy. Pred vytiahnutím zástrčky za
zásuvky vysávač vypnite.
· Nenoste prístroj za kábel, nepoužívajte kábel miesto rukoväte. Nevyťahujte zástrčku zo
zásuvky ťahaním za kábel. Vždy ťahajte iba za samotnú zástrčku.
· Vysávač nepoužívajte vonku, alebo na mokrých povrchoch. Nepoužívajte vysávač v
blízkosti zdrojov tepla ako je napríklad elektrická rúra, či plynový sporák.
· Používajte prístroj iba na stabilných, suchých a rovných plochách.
52
DO7287S
· Používajte vysávač iba tak, ako je opísané v tomto návode. Prístroj je určený iba na použitie
v domácnosti. Výrobca nemôže ručiť za škody spôsobené nevhodným použitím prístroja, či
nedodržaním tu popísaných inštrukcií.
· Všetky opravy zverte len autorizovanému servisu.
· Nikdy prístroj, kábel ani zástrčku neponárajte do vody ani iných tekutín.
· Zabezpečte, aby sa s prístrojom nemohli hrať deti.
· Dávajte pozor, aby sa deti nedotýkali elektrického kábla vysávača.
· Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály a reklamné samolepky.
· Nepoužívajte prístroj a neberte do rúk zástrčku, ak máte mokré ruky.
· Do otvorov vo vysávači nestrkajte žiadne predmety. Nepoužívajte vysávač, ak má niektoré
otvory upchaté. Dbajte na to, aby žiadne otvory vysávače neboli upchaté prachom, látkou,
vlasy, alebo inými objekty, ktoré môžu zabrániť prúdenie vzduchu.
· Ihneď vysávač vypnite, ak je zablokovaný výstup vzduchu, podlahová hubica, alebo
teleskopická trubica. Pred opätovným spustením vysávača odstráňte všetky objekty, ktoré
blokáciu spôsobili.
· Dajte pozor, aby sa Vám vlasy, voľné oblečenie, prsty a iné časti tela, nedostali do otvorov
vysávača, alebo jeho pohyblivých častí.
· Opatrnosť dbajte najmä pri vysávaní schodov.
· Nikdy nepoužívajte vysávač na vysávanie horľavých kvapalín ako benzín, a nepoužívajte ho
ani v miestach, kde sa tieto látky môžu nachádzať.
· Pred vysávanie odstráňte z vysávaných plôch a podlahy všetky ostré a veľké predmety, aby
ste predišli možnému poškodeniu prístroja.
· Pri navíjaní kábla pridržte kábel za zástrčku. Nedovoľte, aby sa kábel nekontrolovateľne a
prudko navinul a aby zástrčka narazila do vysávača.
· Pred nasadzovaním sacej hadice majte vysávač odpojený od elektrickej siete.
· Nevysávajte žiadne horiace, alebo dymiace objekty, jako sú cigarety, zápalky, alebo horúci
popol.
· Nikdy nepoužívajte vysávač bez prachovej nádoby a filtrov.
SK
ULOŽTE SI TENTO NÁVOD NA NESKORŠIEMU NAHLIADNUTIU
www.domo-elektro.be
DO7287S
53
ČASTI
1.
Podlahová hubica
2.
Výsuvník kiefů
3.
Tlačidlo na predĺženie trubice
4.
Výsuvná trubice
5.
Hadica
6.
Konektor pre hadicu
7.
Rukoväť
8.
Rukoväť veka prachového vrecka
9.
Kontrolka plného prachového
vrecka
16
14
15
3
4
10. Tlačidlo pre navíjanie kábla
5
11. Tlačidlo pre nastavenie sacieho
výkonu
6
10
12
12. Tlačidlo zapnutia / vypnutia
13
13. HEPA 12 filter
11
14. Prachový sáčok: 2 litre
15. Rámček prachového vrecka
16. Sekundárne regulácia sacieho
výkonu
13
7
8
9
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Pred montážou (demontážou) vždy vysávač odpojte z elektrickej siete.
SK
HADICA
54
· Zostavenie: Čierny okruh na konci hadice zasaďte do pripraveného
konektora na vysávači. otočte smerom doprava až sa tesniaci
krúžok zaistí (uzamkne)
· Rozobratie: Odpojte vysávač z elektrickej siete. Čiernu koncovku
hadice pri tele vysávača otočte doľava. hadica sa uvoľní a môžete
ju odňať.
DO7287S
1
2
TELESKOPICKÁ TRUBICA
1.
Koniec plastové hadice spojte s teleskopickou trubicou.
2.
Nerezovú trubicu si pomocou posuvného tlačidla predĺžte na požadovanú dĺžku.
Posunutím čierneho tlačidla uvoľníte trubicu a môžete ju voľne vytiahnuť / zasunúť.
3.
Podlahovú hubicu pevne nasaďte na koniec nerezové teleskopické trubice.
1
2
3
2
PRÍSLUŠENSTVO
1.
Štrbinová hubica - pre ťažko prístupné miesta
ako sú radiátory, rohy, zákutia gauča atd ...
2.
Prachový kefa - na nábytok, na regály
1
POUŽITIE
1.
Vytiahnite kábel z úložného priestoru a zapojte zástrčku do zásuvky. Žltá značka na kábli
udáva maximálnu dĺžku kábla. Dbajte na to, aby ste neprekročili túto značku.
2.
Vysávač zapnete / vypnete pomocou tlačtka so symbolom
3.
Posunutím regulátora zospodu nahor nastavíte sací výkon od MIN do MAX. Pre hladké
povrchy je ideálny minimálny výkon, stredný sací výkon je doporučený na matrace a
koberce Maximálny sací výkon je vhodný na drevené a iné pevné povrchy.
4.
U vysávanie pevných povrchov vždy musí byť vysunuté kefy.
5.
Pre vysávanie kobercov naopak tieto kefy musia byť zatiahnuté.
6.
Po skončení vysávania vysávač odpojte z elektrickej siete, kábel naviňte stlačením
tlačidla so symbolom
. Pred navíjaním sa uistite, že na kábli nie je nikde žiadna
slučka ani uzol.
.
2
3
SK
5
6
4
www.domo-elektro.be
DO7287S
55
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Vysávač používajte len keď je kompletne zostavený. Pravidelne kontrolujte prachové vrecko,
filtre, priechodnosť hubica aj trubice. V prípade upchatia hadice ju prečistite, plný prachový
sáčok prípadne vymeňte a filtre meňte (čistite) vždy, keď sú zanesené.
JEDNORAZOVÉ PRACHOVÉ VRECKA A FILTRE
· Prachové vrecka a filtre sú veľmi dôležitým faktorom pre efektivitu vysávače.
· Prachový sáčok zachytáva nečistoty, ale zároveň filter musí byť dostatočne priechodná
pre sací vzduch. Ak je prachové vrecko alebo filter plný alebo čiastočne upchatý, efektivita
vysávače bude nižšia bez ohľadu na nastavený sací výkon.
· Ak chcete zachovať a zaručiť maximálnu saciu účinok, meňte včas prachové vrecká a dbajte
na čistotu filtrov. Niektoré jemné nečistoty môžu upchať prachový filter ešte skôr, ako
je sáčok úplne plný. Pri vysávaní kobercov, prachu z omýtek atď. Preto býva nutné tieto
komponenty meniť častejšie.
VÝMENA PRACHOVÉHO VRECKA A ČISTENIE MOTOROVÉHO FILTRA
Vrecko na prach meňte vždy, akonáhle sa rozsvieti kontrolka plného vrecka
Pred rozobratím vždy vysávač vypojte z elektrickej siete. Nikdy vysávač nepoužívajte
bez správne nasadeného sáčku alebo filtra.
1.
Vypojte vysávač z elektrickej siete.
2.
Flexibilné hadicu odpojte od vysávača. veko priestoru prachového vrecka otvorte
zatiahnutím rukojiti smerom hore. Celé veko následne zdvihnite.
3.
Prachový sáčok vytiahnite z rámčeka a celý sáčok vyberte z úložného priestoru.
4.
Teraz môžete vyčistiť aj motorový filter. Vysuňte ho smerom nahor. Filter prepláchnite
a umyte pod tečúcou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť. Filter musíte vrátiť pred
vložením vrecka. Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtra.
5.
Nový prachový sáčok nasuňte opäť do plastového rámčeka.
6.
Zatvorte veko priestoru. Pružiny na rámčeku prachového vrecka zaistí jeho správnu
pozíciou, preto sa uistite, že veko priestoru je dostatočne zacvaknuté (dotlačený).
SK
2
56
DO7287S
3
4
ČISTENIE HEPA 12 FILTRU
Vzduchový čiže HEPA 12 filter čistí vychádzajúci vzduch naposledy pred výstupom z vysávača.
Filter a jeho mriežku je potrebné čistiť pravidelne. Postupujte podľa návodu:
1.
Vypnite a odpojte vysávač z elektrickej siete. Kábel naviňte späť do vyasvače.
2.
Otvorte mriežku, ktorá pokrýva filter zatlačením vľavo na klipe. Filter je viditeľný, keď je
sieť odstránená.
3.
Vyberte filter.
4.
Filter dôkladne prepláchnite pod studenou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť.
5.
Suchý a čistý (alebo nový) filtrov vložte do určeného priestoru.
6.
Zatvorte priestor krycou mriežkou. Uistite sa, že mriežka je dostatočne zacvaknutie.
2
3
UPOZORNENIE:
· Vysávač používajte iba s filtrami. Pri použítí bez filtrov hrozí porucha motora.
· Pred čistením filtrov vždy odpojte vysávač z elektrickej siete.
· Filtre nevkladajte do umývačky riadu.
SK
· Na vysúšanie filtrov nepoužívajte vlasovej fény.
www.domo-elektro.be
DO7287S
57
OHĽAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s
týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s domovým
odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených
na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.
Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie
a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach
likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo
mestských úradoch, zberných dvoroch alebo v predajni, kde
ste prístroj zakúpili.
SK
Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa
predpisov pre životné prostredie.
58
DO7287S
SK
www.domo-elektro.be
DO7287S
59
Webshop
BESTEL
de originele
Domo-accessoires
en -onderdelen
online via:
COMMANDEZ
d’authentiques
accessoires et
pièces Domo en
ligne sur:
BESTELLEN SIE
die Domo
Original-Zubehör
und -Ersatzteile
online über:
ORDER
the original
Domo
accessories and
parts online at:
webshop.domo-elektro.be
of scan hier:
ou scannez ici:
oder hier scannen:
or scan here:
LINEA 2000 BV - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium - Tel: +32 14 21 71 91 - Fax: +32 14 21 54 63
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement