Dell C1760NW Color Laser Printer User guide

Dell C1760NW Color Laser Printer User guide

Lovgivningsmæssig model: Dell C1760nw/Dell C1660w

Dell™ C1760nw/C1660w Color Printer

Brugervejledning

Indhold

Inden start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

A Bemærk, Forsigtig og Advarsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1 Dell™ C1760nw/C1660w Color Printer brugervejledning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Konventioner

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

2 Søgning efter oplysninger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

3 Produktegenskaber

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

4 Om printeren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Set forfra

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Set bagfra

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Plads krav

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Betjeningspanel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Fastlåsning af printeren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Bestilling af tilbehør

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Printerkonfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5 Tilslutning af printeren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Tilslutning af printer til computer eller netværk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Direkte tilslutning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Trådløs forbindelse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Ethernet-forbindelse (kun Dell C1760nw Color Printer)

. . . . . . . . . . . . .

35

Template Last Updated - 2/7/2007 Indhold

1

Omkonfigurering af den trådløse indstilling

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Sådan skal du tænde for printeren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

6 Opsætning af din Printer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Indstilling af startindstillinger på betjeningspanelet

(kun Dell™ C1660w Color Printer)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Opsætning af printer med Software and Documentation-disken

. . . . . . . . . .

40

7 Indstilling af IP-adressen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Tildeling af en IP-adresse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Betjeningspanel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Værktøjskasse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Kontrol af IP-indstillingerne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Betjeningspanel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Rapporten Systemindstillinger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Kommandoen ping

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

8 Ilægning af papir

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Ilægning af udskrivningsmedier i multifunktionsilæggeren (MPF)

. . . . . . . . .

45

Isætning af Udskrivningsmedier i prioritetsarkilægger (PSI)

(kun Dell C1760nw Color Printer)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

9 Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Identifikation af præ-installationsstatus for printerdrivere

. . . . . . . . . . . . .

53

Ændring af firewall-indstillinger forud for installation af din printer

. . . . . .

53

Opsætning af direkte forbindelse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

For installation af værtsbaseret printerdriver

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Til installation af XML-papirspecifikation (XPS)-printerdriver

. . . . . . . . .

54

Opsætning af netværksforbindelse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Opsætning af netværksprinter på et lokalt netværk

. . . . . . . . . . . . . . .

56

Opsætning af netværksprinter på et fjernt netværk

. . . . . . . . . . . . . . .

60

Opsætning for Web Services on Devices (WSD)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Tilføjelse af roller for udskriftstjenester

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

WSD Printerkonfiguration

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

2

Indhold Template Last Updated - 2/7/2007

Opsætning til Delt udskrivning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Peg og udskriv

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

Peer-to-Peer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

10 Installation af printerdrivere på Mac-computere

. . . . . . .

73

Installation af driverne og softwaren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

Tilføjelse af en printer på Mac OS X 10.5 eller en senere version

. . . . . . .

73

Tilføjelse af en printer på Mac OS X 10.4.11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Sådan bruges printeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

11 Betjeningspanel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Brug af betjeningspanelets knapper

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Status for Wi-Fi | WPS-knapbaggrundslys

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Brug af betjeningspanelet til at ændre printerindstillingerne

. . . . . . . . . . .

81

Udskrivning af en side med enhedsindstillinger

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Ændring af sproget

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

Betjeningspanel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

Værktøjskasse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

Indstilling af funktionen Energisparetid

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

12 Dell™ Printer Configuration Web Tool

. . . . . . . . . . . . . . . .

83

Oversigt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

Opsætning af Dell Printer Configuration Web Tool

. . . . . . . . . . . . . . . . .

83

Opsætning fra din webbrowser

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

Opsætning fra betjeningspanel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

Start af Dell Printer Configuration Web Tool

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

Overblik over menupunkterne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

Sidevisningsformat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Topramme

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Venstre ramme

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

Højre ramme

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Ændring af indstillingerne af menuposterne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Detaljer om menupunkterne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Template Last Updated - 2/7/2007 Indhold

3

Printerstatus

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

Printerjobs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

Printerindstillinger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Indstillinger for printserver

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Kopiering af printerindstillinger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

Udskrivningsvolumen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

13 Forklaring af Værktøjskassens menuer

. . . . . . . . . . . . . .

113

Start af Værktøjskasse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

Brug af Værktøjskassen til at ændre printerindstillingerne

. . . . . . . . . . . .

113

Rapport om printerindstillinger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

Printerinformation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

Menu-indstillinger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

Rapporter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116

TCP/IP-indstillinger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116

Vedligeholdelse af printer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116

Systemindstillinger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116

Papirdensitet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

Indstil BTR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

Indstil fikseringsenhed

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

Farveregistreringsindstilling

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

Indstil højde

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

Nulstil. stand.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

Ikke-Dell toner

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

BTR-genopfriskningsindstilling

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

TCP/IP-indstillinger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

Netværksindstilling

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

Diagnosticering

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Tabeludskrift

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Maskinkontrol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Omgivelsessensorinformation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Tilstanden omrør fremkalder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Genopfriskningsindstilling

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Nulstilling af standarder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

14 Forklaring af printermenuerne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Rapport/Liste

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Printerindstilling

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Enhedsindstillinger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

4

Indhold Template Last Updated - 2/7/2007

Template Last Updated - 2/7/2007

Jobhistorie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Fejlhistorie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Farvetestside

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Udskrivning af en Rapport/Liste med brug af betjeningspanel

. . . . . . . .

127

Udskrivning af en Rapport/Liste med brug af værktøjskasse

. . . . . . . . .

128

Administ. Menu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

Netværk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

USB-indstillinger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

Systemindstillinger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

Vedligeholdelse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135

Sikre indstillinger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140

Panelsprog

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

Panellås

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

Aktivering af Panellåsen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

Deaktivering af Panellåsen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

Nulstilling af standarder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143

15 Retningslinjer for udskrivningsmedier

. . . . . . . . . . . . . . .

145

Papir

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

Papiregenskaber

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

Anbefalet papir

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146

Uacceptabelt papir

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146

Valg af papir

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146

Valg af fortrykt medie og brevpapir

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147

Udskrivning på brevpapir

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147

Ilægning af brevpapir

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148

Valg af forhullet papir

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148

Konvolutter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148

Etiketter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149

Opbevaring af udskrivningsmedier

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Identifikation af udskrivningsmedier og specifikationer

. . . . . . . . . . . . .

150

Understøttede papirstørrelser

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Understøttede papirtyper

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151

Papirtypespecifikationer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151

16 Ilægning af udskrivningsmedier

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153

Kapacitet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153

Indhold

5

Mål for udskrivningsmedier

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153

Ilægning af udskrivningsmedier i multifunktionsilæggeren (MPF)

. . . . . . . .

153

Ilægning af Konvolutter i multifunktionsilæggeren (MPF)

. . . . . . . . . . .

158

Ilægning af brevpapir

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

Isætning af Udskrivningsmedier i prioritetsarkilægger (PSI) (kun Dell C1760nw

Color Printer)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

Ilægning af en konvolut i prioritetsarkilæggeren (PSI)

. . . . . . . . . . . .

163

Ilægning af brevpapir

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

Ilægning af udskrivningsmedier når ved manuel dupleksudskrivning

. . . . . .

166

Når multifunktionsilægger (MPF) anvendes

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

Ved brug af Brug af prioritetsarkilægger (PSI) (kun Dell C1760nw Color Printer)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

Brug af outputbakkeforlængelsen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168

Udskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

17 Udskrivning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171

Tips for en succesfuld udskrivning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171

Tips til opbevaring af udskrivningsmedier

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171

Forebyggelse af papirstop

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171

Afsendelse af et job til udskrivning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171

Annullering af et udskriftsjob

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172

Annullering fra betjeningspanelet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172

Annullering af et job fra en computer, som kører Windows

. . . . . . . . . .

172

Udskrivning af en rapport-side

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172

Bliv bekendt med din printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

18 Forklaring af din printersoftware

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

Windows

® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

Printerstatusvindue

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

Status Monitor Konsol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

Dell Supplies Management System

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

Hurtigstart hjælpeprogram

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

Macintosh

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

6

Indhold Template Last Updated - 2/7/2007

Status Monitor Widget

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

19 Forklaring af printermeddelelser

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179

20 Specifikationer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183

Kompatibilitet i forhold til operativsystemer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183

Strømforsyning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183

Mål

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183

Hukommelse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183

Sidebeskrivelsessprog (PDL)/emulering, operativsystem og interface

. . . . . .

184

MIB-kompatibilitet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184

Omgivelser

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184

Kabler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185

Vedligeholdelse af din printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

21 Vedligeholdelse af din printer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189

Bestemmelse af status for tilbehør

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189

Besparelse af tilbehør

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189

Opbevaring af udskrivningsmedier

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189

Opbevaring af forbrugsdele

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190

Udskiftning af tonerpatroner

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190

Fjernelse af tonerpatroner

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190

Installation af en tonerpatron

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192

Rengøring inde i printeren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194

Rengøring af CTD-sensoren (Color Toner Density)

. . . . . . . . . . . . . . . .

197

Indstilling af Farveregistreringen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198

Udførsel af Auto korriger.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198

Udskrivning af farveregistreringstabellen

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

198

Bestemmelse af værdier

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199

Indtastning af værdier

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Template Last Updated - 2/7/2007 Indhold

7

22 Afhjælpning af papirstop

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203

Forebyggelse af Papirstop

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203

Identifikation af Stedet for Papirstop

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204

Afhjælpning af papirstop fra forsiden af printeren

. . . . . . . . . . . . . . . . .

205

Afhjælpning af papirstop fra bagsiden af printeren

. . . . . . . . . . . . . . . .

206

Afhjælpning af papirstop fra outputbakke

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208

Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

23 Fejlfinding

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213

Basale printerproblemer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213

Display-problemer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213

Udskrivningsproblemer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213

Problemer med udskriftskvaliteten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215

Outputtet er for lyst

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215

Toneren tværer ud, eller udskriften smitter af/plet på bagsiden

. . . . . . .

216

Tilfældige pletter/slørede billeder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

217

Alt output er tomt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

217

Der er striber på outputtet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

217

Pitchede farveprikker

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218

Lodrette blanke dele

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218

Marmorering

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218

Skyggedannelse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

219

Slør

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220

Bead-Carry-Out (BCO)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220

Mærke fra printeren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221

Krøllet/skjoldet papir

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221

Topmarginerne er ikke korrekte

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222

Farveregistreringen er uden for justering

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223

Fremstående/ujævnt papir

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224

Støj

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

Papirstop

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

226

Stop ved forkert fremføring

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

226

Multi-fremføringsstop

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227

Trådløse problemer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227

8

Indhold Template Last Updated - 2/7/2007

Andre problemer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228

Kontakt til service

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228

Appendiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

B Appendiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Dell Politik for Teknisk Support

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231

Online tjenester

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231

Politik mht. Garanti og Returnering

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232

Genanvendelsesinformation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232

Kontakt Dell

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232

Indeks

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233

Template Last Updated - 2/7/2007 Indhold

9

10

Indhold Template Last Updated - 2/7/2007

Inden start

Bemærk, Forsigtig og Advarsel ..................................................... 13

1 Dell™ C1760nw/C1660w Color Printer brugervejledning...... 15

2 Søgning efter oplysninger ......................................................... 17

3 Produktegenskaber .................................................................... 19

4 Om printeren ................................................................................ 21

11

12

Bemærk, Forsigtig og Advarsel

BEMÆRK:

BEMÆRK angiver vigtig information, som hjælper dig med at gøre bedre brug af din printer.

FORSIGTIG:

FORSIGTIG angiver enten potentiel skade på hardwaren eller tab af data og informerer dig om, hvordan problemet undgås.

ADVARSEL:

ADVARSEL angiver potentiel materialeskade, personskade eller død.

Informationen i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2012 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle former for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker anvendt i denne tekst:

Dell

og

DELL

-logoet er varemærker under Dell Inc.;

Microsoft

,

Windows

,

Windows Server

,

Windows Vista og

Internet Explorer er enten varemærker eller registrerede varemærker under Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh og Mac

OS er varemærker under Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Wi-Fi er et registreret varemærke for Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Setup,

WPA og WPA2 er varemærker under Wi-Fi Alliance.

XPS (XML Paper Specification)

: Dette produkt kan omfatte immaterielle rettigheder, der ejes af Microsoft Corporation. De vilkår og betingelser, i henhold til hvilke Microsoft giver licens til sådan immateriel ejendom, kan findes på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369; produkt omfatter software, der er udviklet af Eric Young ([email protected]);

DES

: Dette

Storbritannien. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt anvender publiceret AES-software, der er stillet til rådighed af Dr. Brian Gladman i henhold til BSD-licensvilkårene;

(Little cms)

: Copyright

TIFF (libtiff)

: Copyright

©

1998-2004 Marti Maria.

AES

: Copyright

©

2003, Dr. Brian Gladman, Worcester,

©

1988-1997 Sam Leffler og Copyright

©

1991-1997 Silicon Graphics, Inc.;

ICC Profile

Andre varemærker og firmanavne kan være anvendt i dette dokument til at referere til enten de firmaer, som har mærkerne, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver ejendomsinteresse i andre varemærker og firmanavne end dets egne.

Printersoftwaren bruger nogle af de koder, der er defineret af Independent JPEG Group.

____________________

UNITED STATES GOVERNMENT BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER

Denne software og dokumentation leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, duplikation eller offentliggørelse af regeringen er underkastet begrænsninger som nedfældet i punkt (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software (Rettigheder i teknisk data og computersoftware) bestemmelsen i DFARS 252.227-7013 og er anvendelig i FRA-bestemmelserne: Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas,

78682, USA.

November 2012 Rev. A00

Bemærk, Forsigtig og Advarsel

13

14

Bemærk, Forsigtig og Advarsel

Dell™ C1760nw/C1660w Color Printer brugervejledning

Klik på linkene til venstre for oplysninger om egenskaberne, alternativerne og anvendelsen af din Dell

C1760nw/C1660w Color Printer. Oplysninger om anden dokumentation, som følger med din Dell

C1760nw/C1660w Color Printer, finder du under "Søgning efter oplysninger" på side 17.

BEMÆRK:

I denne vejledning kaldes Dell C1760nw/C1660w Color Printer for "printeren."

Konventioner

I det følgende beskrives meningen af symbolerne og skrifttyperne anvendt i denne vejledning:

Fed

tekst

Tekst med

Courier New skrifttype

: • Navne på knapper på betjeningspanelet.

• Skærmnavne på LCD-panelet.

• Menuer, kommandoer, vinduer eller dialogbokse vist på computerskærmen.

: • Menuer og meddelelser vist på LCD-displayet.

• Tegn indtastet fra computeren.

• Biblioteksstier.

<

>

" "

: • Tast på computerens tastatur.

: • Viser en sti til et bestemt punkt i en procedure på en computer.

: • Krydsreference i denne vejledning.

• Tegn indtastet fra betjeningspanelet.

• Meddelelser vist på computerskærmen.

1

Dell™ C1760nw/C1660w Color Printer brugervejledning

15

16

Dell™ C1760nw/C1660w Color Printer brugervejledning

Søgning efter oplysninger

BEMÆRK:

Billederne, der anvendes i denne brugervejledning Dell™ C1760nw Color Printer, er af medmindre andet er nævnt.

2

Hvad søger du efter?

• Drivere til min printer

• Min

Brugervejledning

Find det her

Disk med

Software and Documentation

Hvordan jeg anvender min printer

Disken med

Software and Documentation indeholder installationsvideo, dokumentation og drivere til din printer. Du kan anvende disken til at installere/geninstallere drivere eller få adgang til din installationsvideo og dokumentation.

Readme-filer kan være inkluderet på din disk for at give dig sidste øjebliksopdateringer om tekniske ændringer af din printer eller avanceret teknisk referencemateriale for erfarne brugere eller teknikere.

Kort referencevejledning

• Sikkerhedsinformation

• Garantioplysninger

Vigtig information

ADVARSEL:

Læs og følg alle sikkerhedsforskrifterne i

Vigtig information

, inden du sætter printeren op og anvender den.

Søgning efter oplysninger

17

Hvad søger du efter?

Hvordan min printer gøres klar til brug

Find det her

Klargøringsdiagram

Fejlfinding

Ekspres Servicekode og Servicetag

"Fejlfinding" på side 213

Servicetag xxxxxxx

Ekspres servicekode

000 000 000 00

• Sidste nye drivere til min printer

• Svar på spørgsmål om teknisk service og support

• Dokumentation til min printer

Ekspresservicekoden og servicetag er placeret inde bag printerens sidedør.

Gå til

support.dell.com

support.dell.com

yder adskillige online værktøjer, inklusiv:

• Løsninger – Råd og tip om fejlfinding, artikler af teknikere og online-kurser

• Opgraderinger – Opgraderingsoplysninger om komponenter, som f.eks. printerdriver

• Kundeservice – Kontaktoplysninger, oplysninger om bestillingsstatus, garanti og reparationer

• Downloads – Drivere

• Vejledninger – Printerdokumentation og produktspecifikationer

Gå til

support.dell.com

. Vælg din region, og udfyld de nødvendige oplysninger for at få adgang til hjælpeværktøjer og information.

18

Søgning efter oplysninger

Produktegenskaber

Dette kapitel beskriver produktegenskaberne og angiver deres links.

2-sidet udskrivning (manuel dupleksudskrivning) Prioritetsarkilægger (PSI) (kun Dell C1760nw Color Printer)

3

Manuel dupleksudskrivning er at udskrive to eller flere sider på for- og bag siden af et enkelt ark papir manuelt. Denne funktion gør det muligt at reducere papirforbruget.

Yderligere oplysninger finder du under "Ilægning af udskrivningsmedier når ved manuel dupleksudskrivning" på side 166.

Udskrivningsmediet lagt i PSI har fortrinsret i forhold til det som er lagt i MPF'en Ved at anvende PSI'en kan du give andre typer og størrelser af udskrivningsmedier fortrinsret frem for det almindelige udskrivningsmedie lagt i MPF'en.

Yderligere oplysninger finder du under "Isætning af

Udskrivningsmedier i prioritetsarkilægger (PSI) (kun Dell

C1760nw Color Printer)" på side 161.

Udskrivning via trådløs forbindelse (trådløs udskrivning) Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (Flere op)

Funktionen Trådløs LAN på din printer gør det muligt at installere printeren alle steder og gør det muligt at udskrive uden en kabelbaseret forbindelse til din computer.

Yderligere oplysninger finder du under "Trådløs forbindelse" på side 30.

Flere op-udskrivning gør det muligt at udskrive flere sider på et enkelt ark papir. Denne funktion gør det muligt at reducere papirforbruget.

For mere information henvises til printerdriverens hjælp.

Produktegenskaber

19

20

Produktegenskaber

Om printeren

Dette kapitel giver en oversigt over din Dell™ C1760nw/C1660w Color Printer.

BEMÆRK:

Billederne, der anvendes i denne brugervejledning Dell C1760nw Color Printer, er af medmindre andet er nævnt.

4

Set forfra

7 1 2 3 4

1 Betjeningspanel

3

Outputbakkeforlængelse

5 Adgangsdæksel til toner

7

Papirbreddestyr

9 Frontdæksel

11

Længdestyr

12 11 10 9 8 7 6 5

2 Outputbakke

4

Rensestang for printhoved

6 Tænd-sluk-knap

8

Multifunktionsilægger (MPF)

10 MPF-forlænger

12

Prioritetsarkilægger (PSI) (kun Dell C1760nw Color Printer)

Om printeren

21

Set bagfra

11

10

9

8

7

1 Strømtilslutning

3

USB-port

5 Sikkerhedsåbning

7

Overføringsrulle

9 Papirtilførselsvalse

11

Håndtag

6

1 2

2 Udløserhåndtag på bagdæksel

4

Ethernet-port (kun Dell C1760nw Color Printer)

6 Bagdæksel

8

Papirchute

10 Overføringsrem

3

4

5

22

Om printeren

Plads krav

Placer printeren på et sted, hvor der er tilstrækkelig plads for adgang til printerens dæksler og bakker.

218 mm

225 mm

295,5 mm

100 mm

394 mm

300 mm

307 mm

329,5 mm

FORSIGTIG:

For at forhindre uregelmæssige skærmbilleder eller funktionsfejl på din printer, skal du ikke stille printeren i direkte sollys med fordækslet åbent.

Betjeningspanel

For mere information om betjeningspanelet, se "Betjeningspanel" på side 79.

Om printeren

23

Fastlåsning af printeren

Du kan anvende den ekstra Kensington-lås til at beskytte din printer imod tyveri.

Monter Kensington-låsen på sikkerhedsåbningen på din printer.

Sikkerhedsåbning

Se i betjeningsinstruktionerne der følger med Kensington-låsen for yderligere oplysninger.

Bestilling af tilbehør

Du kan bestille forbrugsdele fra Dell på Internettet, hvis du anvender en netværkstilsluttet printer. Indtast din printers IP-adresse i din webbrowser, start

Dell Printer Configuration Web Tool

, og klik på

Bestil tilbehør på

: for at bestille toner til printeren.

Du kan også bestille tonerpatroner på følgende måde:

1

Klik på

Start

Alle programmer

Dell Printere

Supplerende farvesoftware

Dell Supplies Management System

.

Vinduet

Dell Supplies Management System

vises.

2

Vælg din printer på listen

Vælg printermodel

.

3

Hvis du bestiller fra webbet:

a b

Vælg en webadresse fra listen

Vælg genbestillings-URL

.

Klik på

Besøg Dell-websted for bestilling af printertilbehør

.

Skærmen

Dell C1760nw Color Printer/Dell C1660w Color Printer - Dell Supplies Management System

vises.

c

Indtast servicetag'et, og klik derefter på

OK

.

Servicetagnummeret er placeret på indersiden af printerens dæksel til tonerpåfyldning.

Dells websted for forbrugsdele vises.

24

Om printeren

Servicetag xxxxxxx

Ekspres servicekode

000 000 000 00

Hvis du bestiller pr. telefon, skal du ringe til det nummer, som vises i afsnittet

Bestil pr. telefon

.

Om printeren

25

26

Om printeren

Printerkonfiguration

5 Tilslutning af printeren ............................................................... 29

6 Opsætning af din Printer............................................................ 39

7 Indstilling af IP-adressen........................................................... 41

8 Ilægning af papir ......................................................................... 45

9 Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

........................................................................................................ 53

10 Installation af printerdrivere på Mac-computere

........................................................................................................ 73

27

28

Tilslutning af printeren

Kablet mellem computeren og Dell™ C1760nw/C1660w Color Printer skal opfylde de følgende krav:

Tilslutningstype

USB

Trådløs

Ethernet

Tilslutningsspecifikationer

USB 2.0-kompatibel

IEEE 802.11b/802.11g/802.11n

10 Base-T/100 Base-TX-kompatibel (kun Dell C1760nw Color Printer)

BEMÆRK:

Billederne, der anvendes i denne brugervejledning Dell™ C1760nw Color Printer, er af medmindre andet er nævnt.

5

1

2

1 USB-port

2

Ethernet-port

(kun Dell C1760nw Color Printer)

Tilslutning af printer til computer eller netværk

Direkte tilslutning

En lokal printer er en printer sluttet direkte til din computer ved hjælp af et USB-kabel. Hvis din printer er tilsluttet

et netværk, skal du gå til "Ethernet-forbindelse (kun Dell C1760nw Color Printer)" på side 35.

Sådan tilsluttes printeren en computer:

1

Sørg for, at printeren, computeren og alle andre tilsluttede enheder er slukkede og deres ledninger taget ud af strømforsyning/lysnetkontakt.

Tilslutning af printeren

29

2

Sæt det mindre USB-stik i USB-porten bag på printeren.

3

Sæt stikket i den anden ende af kablet i computerens USB-port.

FORSIGTIG:

Tilslut ikke printerens USB-kabel til USB-porten på tastaturet.

Trådløs forbindelse

Specifikationerne for den trådløse indstillingsfunktion er beskrevet nedenfor:

Menupunkt Specifikation

Netværksmulighed

Forbindelsesstandard

Båndbredde

Dataoverførselshastighed

Sikkerhed

Wi-Fi Protected Setup

®

(WPS)

*1

*1

Trådløs

IEEE 802.11b/802.11g/802.11n-kompatibel

2,4 GHz

IEEE 802.11b-tilstand: 11, 5,5, 2, 1 Mbps

IEEE 802.11g-tilstand: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

IEEE 802.11n-tilstand: 65 Mbps

64 (40-bit nøgle)/128 (104-bit nøgle) WEP, WPA-PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK (AES)

(svarer ikke til IEEE 802.1x attestation for WPA 1x), Blandet PSK

Push Button Configuration (PBC), Personal Identification Number (PIN)

WPS 2.0-kompatibel. WPS 2.0 kan anvendes på adgangspunkter med følgende krypteringstyper: Blandet tilstand PSK, WPA-PSK AES,

WPA2-PSK AES, WPA-PSK TKIP, Åben (ingen sikkerhed)

Du kan vælge en metode til konfiguration af en trådløs indstilling blandt følgende:

WPS-PBC (

Knappen

Wi-Fi | WPS)

*1

WPS-PBC (Betjeningspanelmenu)

*1

WPS-PIN

*2

Automatisk SSID-indstilling

Manuel SSID-indstilling

30

Tilslutning af printeren

*1

*2

WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) er en metode til at godkende og registrere enheder, der kræves til trådløs konfiguration, hvor man starter WPS-PBC på printeren med knappen (Wi-Fi | WPS) eller fra menuen i betjeningspanelet, og derefter trykker på knappen på det trådløse LAN-adgangspunkt (Registrar) eller routeren. Denne indstilling er kun tilgængelig, når adgangspunktet understøtter WPS-PBC.

WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number) er en metode til godkendelse og registrering af enheder, der er nødvendige for trådløs konfiguration, hvor man indtaster tildelte PIN-koder i printeren og computeren. Indstillingen, der udføres gennem et adgangspunkt, er kun tilgængelig når adgangspunktet for din trådløse router understøtter WPS.

WPS-PBC (Wi-Fi | WPS-knap)

Du kan starte WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) ved at trykke på knappen

| WPS).

(Wi-Fi

BEMÆRK:

WPS-PBC er kun tilgængelig, når det trådløse LAN-adgangspunkt (Registrar) eller routeren understøtter WPS-PBC.

BEMÆRK:

Før start af WPS-PBC med knappen (Wi-Fi | WPS) skal du bekræfte placeringen af WPS-knappen (knapnavnet kan variere) på det trådløse LAN-adgangspunkt (Registrar) eller routeren. For oplysninger om WPS-funktionen på det trådløse

LAN-adgangspunkt (Registrar) eller router, henvises til brugervejledningen, der følger med produktet.

BEMÆRK:

For flere oplysninger om knappen

(Wi-Fi | WPS), se "Status for Wi-Fi | WPS-knapbaggrundslys" på side 80.

Hvis der opstår problemer eller der bliver vist fejlmeddelelser på betjeningspanelet, se "Trådløse problemer" på side 227.

1

Tryk på og hold knappen (Wi-Fi | WPS) på printeren nede i 2 sekunder.

Sørg for, at knappen (Wi-Fi | WPS) begynder at blinke, og at

Tryk på WPS-knappen på routeren bliver vist på betjeningspanelet.

2

Start WPS-funktionen på det trådløse LAN-adgangspunkt (Registrar) eller routeren inden for to minutter.

3

Når WPS-funktionen er korrekt konfigureret, og printeren genstartes, er indstillingen af den trådløse LANforbindelse fuldført.

WPS-PBC (Betjeningspanelmenu)

Du kan starte WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) ved brug af betjeningspanelet.

BEMÆRK:

WPS-PBC er kun tilgængelig, når det trådløse LAN-adgangspunkt (Registrar) eller routeren understøtter WPS-PBC.

BEMÆRK:

Før start af WPS-PBC skal du bekræfte placeringen af WPS-knappen (knapnavnet kan variere) på det trådløse LANadgangspunkt (Registrar) eller routeren. For oplysninger om WPS-funktionen på det trådløse LAN-adgangspunkt (Registrar) eller router, henvises til brugervejledningen, der følger med produktet.

BEMÆRK:

Der skal indtastes et kodeord, før menuen

Administ. menu

kan åbnes, når

Panellåsindst. er indstillet til

Aktiver

. I dette tilfælde skal du indtaste det kodeord, du specificerede, og trykke på (Indstil)-knappen.

Tilslutning af printeren

31

1

Tryk på

(Menu)

-knappen.

2

Tryk på knappen , indtil

Administ. menu

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

3

Tryk på knappen , indtil

Netværk

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

4

Tryk på knappen , indtil

WPS-indstilling

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

5

Sørg for, at

Trykknaps kontrol

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

6

Sørg for, at

Er du sikker?

er vist og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

Sørg for, at

Tryk på WPS-knappen på routeren

bliver vist og start WPS-PBC på det trådløse LANadgangspunkt (Registrar) eller routeren inden for to minutter.

7

Når WPS-funktionen er korrekt konfigureret, og printeren genstartes, er indstillingen af den trådløse LANforbindelse fuldført.

WPS-PIN

PIN-koden for WPS-PIN kan kun konfigureres fra betjeningspanelet.

BEMÆRK:

WPS-PIN er kun tilgængelig, når det trådløse LAN-adgangspunkt (Registrar) eller routeren understøtter WPS-PIN.

BEMÆRK:

Der skal indtastes et kodeord, før menuen

Administ. menu

kan åbnes, når

Panellåsindst. er indstillet til

Aktiver

. I dette tilfælde skal du indtaste det kodeord, du specificerede, og trykke på (Indstil)-knappen.

1

Tryk på

(Menu)

-knappen.

2

Tryk på knappen , indtil

Administ. menu

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

3

Tryk på knappen , indtil

Netværk

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

4

Tryk på knappen , indtil

WPS-indstilling

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

5

Sørg for, at

PIN-kode

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

6

Skriv den viste 8-cifrede PIN-kode ned eller vælg

Udskriv PIN-kode

. PIN-koden bliver udskrevet.

7

Sørg for, at

Start konfig.

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

8

Sørg for, at

Betjen trådløs router

bliver vist og indtast PIN-koden, der blev vist i trin 6, til det trådløse

LAN-adgangspunkt (Registrar) eller routeren.

BEMÆRK:

For brug af WPS-funktionen på det trådløse LAN-adgangspunkt (Registrar) eller routeren, henvises til brugervejledningen, der følger med produktet.

9

Når WPS-funktionen er korrekt konfigureret, og printeren genstartes, er indstillingen af den trådløse LANforbindelse fuldført.

Automatisk SSID-indstilling

BEMÆRK:

Der skal indtastes et kodeord, før menuen

Administ. menu

kan åbnes, når

Panellåsindst. er indstillet til

Aktiver

. I dette tilfælde skal du indtaste det kodeord, du specificerede, og trykke på (Indstil)-knappen.

1

Tryk på

(Menu)

-knappen.

2

Tryk på knappen , indtil

Administ. menu

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

3

Tryk på knappen , indtil

Netværk

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

4

Tryk på knappen , indtil

Trådløs indstil.

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

Printeren søger automatisk efter adgangspunkterne på det trådløse netværk.

5

Tryk på knappen , indtil det ønskede adgangspunkt bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

Hvis det ønskede adgangspunkt ikke bliver vist skal du gå til "Manuel konfiguration af SSID" på side 34.

BEMÆRK:

Nogle skjulte SSID'er bliver muligvis ikke vist. Hvis SSID'et ikke registreres, skal du aktivere SSID-broadcast på routeren.

32

Tilslutning af printeren

6

Indtast kodesætningen eller WEP-nøglen.

Hvis krypteringstypen for det adgangspunkt, der blev valgt i trin 5, er WPA, WPA2 eller Blandet:

• Indtast kodesætningen og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

Hvis krypteringstypen for det adgangspunkt, der blev valgt i trin 5, er WEP:

• Indtast WEP-nøglen og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

BEMÆRK:

En kodesætning er en krypteringsnøgle for WPA- og WPA2-kryptering med 8 til 63 alfanumeriske tegn. På nogle adgangspunkter eller routere kaldes den en 'nøgle'. For yderligere oplysninger henvises til vejledningen, der fulgte med adgangspunktet eller routeren.

7

Sørg for, at

Genstart printeren for at anvende indstillinger

vises.

8

Sluk for printeren, og tænd for den igen for at anvende indstillingerne.

Indstillingen af trådløs LAN-forbindelse er fuldført.

Tilslutning af printeren

33

Manuel konfiguration af SSID

BEMÆRK:

Der skal indtastes et kodeord, før menuen

Administ. menu

kan åbnes, når

Panellåsindst. er indstillet til

Aktiver

. I dette tilfælde skal du indtaste det kodeord, du specificerede, og trykke på (Indstil)-knappen.

1

Tryk på

(Menu)

-knappen.

2

Tryk på knappen , indtil

Administ. menu

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

3

Tryk på knappen , indtil

Netværk

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

4

Tryk på knappen , indtil

Trådløs indstil.

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

5

Tryk på knappen , indtil

Manuel indst.

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

6

Indtast SSID'et og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

7

Vælg netværkstilstanden

Infrastruktur

og

Ad-hoc

afhængigt af dit miljø og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

Hvis du vælger

Infrastruktur

, skal du gå til trin 8.

Hvis du vælger

Ad-hoc

, skal du gå til trin 9.

8

Vælg krypteringstypen fra

Ingen sikkerhed

,

Blandet PSK

,

WEP

,

WPA-PSK-TKI

eller

WPA2-PSK-AES

.

Hvis du ikke indstiller sikkerhed for det trådløse netværk:

• Tryk på knappen

,

indtil

Ingen sikkerhed

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

For at anvende Blandet PSK-, WPA-PSK-TKIP- eller WPA2-PSK-AES-kryptering:

a b

Tryk på knappen , indtil

Blandet PSK

,

WPA-PSK-TKIP

eller

WPA2-PSK-AES

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

Indtast kodesætningen og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

BEMÆRK:

En kodesætning er en krypteringsnøgle for WPA- og WPA2-kryptering med 8 til 63 alfanumeriske tegn. På nogle adgangspunkter eller routere kaldes den en 'nøgle'. For yderligere oplysninger henvises til vejledningen, der fulgte med adgangspunktet eller routeren.

Hvis du vil bruge WEP-kryptering:

a b c

Tryk på knappen , indtil

WEP

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

Indtast WEP-nøglen og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

Tryk på knappen for at fremhæve den ønskede sendenøgle som

Auto

eller

WEP-nøgle 1

til

WEPnøgle 4

og tryk derefter på knappen

(Indstil).

Fortsæt til trin 10.

9

Vælg krypteringstypen som

Ingen sikkerhed

eller

WEP

.

Hvis du ikke indstiller sikkerhed for det trådløse netværk:

• Sørg for, at

Ingen sikkerhed

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

Hvis du vil bruge WEP-kryptering:

a b

Tryk på knappen , indtil

WEP

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

Indtast WEP-nøglen og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

c

Tryk på knappen for at fremhæve den ønskede sendenøgle som

WEP-nøgle 1

til

WEP-nøgle 4

og tryk derefter på knappen

(Indstil).

10

Sørg for, at

Genstart printeren for at anvende indstillinger

vises.

11

Sluk for printeren, og tænd for den igen for at anvende indstillingerne.

Indstillingen af trådløs LAN-forbindelse er fuldført.

34

Tilslutning af printeren

Ethernet-forbindelse (kun Dell C1760nw Color Printer)

Sådan tilsluttes printeren til et netværk:

1

Sørg for, at printeren, computeren og alle andre tilsluttede apparater er slukkede, og deres ledninger er taget ud af stikkene.

2

Tilslut Ethernet-kablet.

BEMÆRK:

Tilslut kun Ethernet-kablet, hvis du har brug for en kabelbaseret forbindelse.

For at slutte printeren til netværket skal du sætte stikket i den ene ende af et Ethernet-kabel i Ethernet-porten på printeren bagside og stikket i den anden ende til en LAN-port eller en LAN-hub.

For oplysninger om indstilling af trådløse forbindelser, se "Trådløs forbindelse" på side 30.

Tilslutning af printeren

35

Omkonfigurering af den trådløse indstilling

For at ændre den trådløse indstilling fra din computer via en Ethernet-forbindelse eller en trådløs forbindelse skal du gøre følgende.

BEMÆRK:

For at ændre den trådløse indstilling via en trådløs forbindelse skal du sørge for, at den indstillingen af trådløse

forbindelse er fuldført i "Trådløs forbindelse" på side 30.

BEMÆRK:

Følgende indstillinger er tilgængelige, når netværket er indstillet til infrastruktur i "Trådløs forbindelse" på side 30.

1

Kontrollér printerens IP-adresse.

For detaljer om, hvordan man kontrollerer printerens IP-adresse, se "Kontrol af IP-indstillingerne" på side 43.

2

Start

Dell Printer Configuration Web Tool

ved at indtaste printeren IP-adresse i din webbrowser.

3

Klik på

Udskrivningsserver-indstillinger

.

4

Klik på fanen

Udskrivningsserver-indstillinger

.

5

Klik på

Trådløst LAN

.

6

Skift printerens trådløse indstilling.

7

Genstart printeren.

8

Du skal ændre de trådløse indstillinger på din computer eller adgangspunktet i overensstemmelse hermed.

BEMÆRK:

For at ændre de trådløse indstillinger på din computer, henvises til de brugervejledninger, der følger med den trådløse adapter eller, hvis din computer har et softwareværktøj til brug for den trådløse adapter værktøj, skal du ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af dette værktøj.

36

Tilslutning af printeren

Sådan skal du tænde for printeren

ADVARSEL:

Brug ikke forlængerledninger eller stikdåser.

ADVARSEL:

Printeren bør ikke tilsluttes til et UPS-system (nødstrømsanlæg).

1

Sæt netledningen i strømstikket på bagsiden af printeren (se "Set bagfra" på side 22).

2

Sæt den anden ende af kablet i en stikkontakt.

3

Tænd for printeren.

Tilslutning af printeren

37

38

Tilslutning af printeren

6

Opsætning af din Printer

Indstilling af startindstillinger på betjeningspanelet

(kun Dell™ C1660w Color Printer)

Du skal indstille printerens sprog og om du vil aktivere trådløst LAN, når du tænder for printeren for første gang.

Når du tænder for printeren, vises guiden til udførelse af den indledende opsætning på betjeningspanelet. Følg trinnene nedenfor for at udføre startindstillingerne.

BEMÆRK:

Hvis du ikke starter konfigurerering af startindstillingerne, genstarter printeren automatisk efter tre minutter.

Derefter kan du udføre følgende startindstilling ved om nødvendigt at aktivere eller Dell Printer Configuration Web Tool.

Strømstartwizard

på betjeningspanelet

BEMÆRK:

For flere oplysninger om betjeningspanelet, se "Betjeningspanel" på side 79.

BEMÆRK:

For flere oplysninger om Dell Printer Configuration Web Tool, se "Dell™ Printer Configuration Web Tool" på side 83.

1

Sørg for, at

Sprog

vises. Tryk på knappen , indtil det ønskede sprog bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

English

Français

Italiano

Deutsch

Español

Dansk

Nederlands

Norsk

Svenska

2

Sørg for, at

Trådløs

vises. Tryk på knappen , indtil det ønskede valg bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

Printeren genstarter automatisk.

Opsætning af din Printer

39

Opsætning af printer med Software and Documentation-disken

1

Sæt disken

Software and Documentation

i din computer for at begynde

Dell-printerindstilling

.

2

Dobbeltklik på ikonet

Dell C1760/C1660 Installer

og følg anvisningerne på skærmen for at tilslutte printeren til computeren.

BEMÆRK:

Hvis disken

Software and Documentation

ikke starter automatisk, kan du prøve følgende trin.

For Windows

®

Server 2008 R2:

XP, Windows Vista

®

, Windows 7, Windows Server

®

2003, Windows Server 2008, og Windows

1

Klik på

Start

Alle programmer

(for Windows Vista og Windows 7)

Tilbehør

(for Windows Vista og

Windows 7)

Kør

.

2

Indtast

D:\setup_assist.exe

(hvor D er drevbogstavet for det optiske drev) og klik derefter på

OK

.

For Windows 8 og Windows Server 2012:

1

Peg på det nederste højre hjørne af skærmen, og klik derefter på

Søg

Indtast

Kør

i søgeboksen, klik på

Apps

og klik derefter på

Kør

.

2

Indtast

D:\setup_assist.exe

(hvor D er drevbogstavet for det optiske drev) og klik derefter på

OK

.

40

Opsætning af din Printer

7

Indstilling af IP-adressen

Tildeling af en IP-adresse

En IP-adresse er et unikt nummer, som består af fire afsnit, som er afgrænset med et punktum, og som kan indeholde op til tre cifre i hvert afsnit, fx

111.222.33.44

.

Du kan vælge IP-indstillingen fra Dual Stack, IPv4 og IPv6. Hvis netværket understøtter både IPv4 og IPv6, skal du vælge Dual stak.

FORSIGTIG:

Tildeling af en IP-adresse, som allerede er i brug, kan forårsage problemer med netværksydelsen.

BEMÆRK:

Tildeling af en IP-adresse anses for at være en avanceret funktion og udføres normalt af en systemadministrator.

BEMÆRK:

Når du tildeler en IP-adresse manuelt i IPv6-indstilling, skal du bruge Dell™ Printer Configuration Web Tool. Hvis du vil åbne Dell Printer Configuration Web Tool, skal du bruge Link lokal adresse. Du kan finde flere oplysninger om kontrol af link

lokal adresse under "Kontrol af IP-indstillingerne" på side 43.

BEMÆRK:

Afhængigt af adressens klasse kan den tildelte IP-adresses område være forskelligt. For klasse A tildeles f.eks. en

IP-adresse i området fra tildeling af IP-adresser.

0.0.0.0

til

127.255.255.255

. Kontakt din systemadministrator for yderligere oplysninger om

Du kan tildele en IP-adresse ved hjælp af betjeningspanelet eller

Værktøjskassen

.

Betjeningspanel

For yderligere oplysninger om brug af betjeningspanelet, se "Betjeningspanel" på side 79.

BEMÆRK:

Der skal indtastes et kodeord, før menuen

Administ. menu

kan åbnes, når

Panellåsindst. er indstillet til

Aktiver

. I dette tilfælde skal du indtaste det kodeord, du specificerede, og trykke på (Indstil)-knappen.

1

Tænd for printeren.

Klar at udsk.

bliver vist på betjeningspanelet.

2

Tryk på

(Menu)

-knappen.

3

Tryk på knappen , indtil

Administ. menu

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

4

Sørg for, at

Netværk

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

5

Tryk på knappen , indtil

TCP/IP

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

6

Tryk på knappen , indtil

IPv4

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

7

Sørg for, at

Hent IP-adresse

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

8

Tryk på knappen indtil

Panel

vises, og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

9

Tryk på knappen og sørg for at

Hent IP-adresse

bliver vist.

10

Tryk på knappen , indtil

IP-adresse

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

Markøren befinder sig ved det første ciffer i IP-adressen.

11

Tryk på en af knapperne eller for at indtaste tallene i IP-adressen.

12

Tryk på knappen .

Det næste ciffer bliver valgt.

13

Gentag trin 11og trin 12 for at indtaste alle cifrene i IP-adressen og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

14

Tryk på knappen og sørg for at

IP-adresse

vises.

15

Tryk på knappen , indtil

Subnet-maske

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

Markøren befinder sig ved det første ciffer i subnet-masken.

Indstilling af IP-adressen

41

16

Tryk på en af knapperne eller for at indtaste tallene i subnet-masken.

17

Tryk på knappen .

Det næste ciffer bliver valgt.

18

Gentag trin 16 og trin 17 for at indstille subnet-masken og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

19

Tryk på knappen og sørg for at

Subnet-maske

bliver vist.

20

Tryk på knappen , indtil

Gatewayadresse

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

Markøren befinder sig ved det første ciffer i gatewayadressen.

21

Tryk på en af knapperne eller for at indtaste tallene i gatewayadressen.

22

Tryk på knappen .

Det næste ciffer bliver valgt.

23

Gentag trin 21 og trin 22 for at indstille gatewayadressen og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

24

Sluk printeren og tænd den igen.

Værktøjskasse

BEMÆRK:

Når du bruger IPv6-indstilling til netværksudskrivning, kan du ikke bruge Værktøjskassen til at tildele en IP-adresse.

1

Klik på

Start

Alle programmer

Dell Printere

Dell C1760nw Color Printer

eller

Dell C1660w Color

Printer

Værktøjskasse

.

BEMÆRK:

Dialogboksen Vælg printer åbnes i dette trin, når flere printerdrivere er installeret på din computer. I dette tilfælde skal klikke på navnet Dell C1760nw Color Printer eller Dell C1660w Color Printer på listen Printernavn og derefter klikke på OK.

Værktøjskasse

åbnes.

2

Klik på fanen

Vedligeholdelse af printer

.

3

Vælg

TCP/IP-indstillinger

fra listen til venstre på siden.

Siden

TCP/IP-indstillinger

-bliver vist.

4

Vælg indstillingen fra

IP-adresseindstilling

og indtast derefter værdierne i

IP-adresse

,

Subnet-maske

og

gatewayadresse

.

5

Tryk derefter på knappen

Anvend nye indstillinger

for at anvende indstillingerne.

IP-adressen tildeles til printeren. Hvis du vil kontrollere indstillingen, skal du åbne webbrowseren på en computer, der er tilsluttet netværket og indtaste IP-adressen på browserens adresselinje. Hvis IP-adressen er konfigureret korrekt, vises

Dell Printer Configuration Web Tool

i browseren.

Du kan også tildele IP-adressen til printeren, når du installerer printerdriverne med installeren. Når du anvender

Netværkinstallation

-egenskaben, og

Hent IP-adresse

er sat til

AutoIP

på betjeningspanelmenuen, kan du indstille IP-adressen

0.0.0.0

til den ønskede IP-adresse på printervalgvinduet.

42

Indstilling af IP-adressen

Kontrol af IP-indstillingerne

Du kan bekræfte indstillingerne ved hjælp af betjeningspanelet, udskrive rapporten printerindstillinger eller bruge kommandoen ping.

BEMÆRK:

Der skal indtastes et kodeord, før menuen

Administ. menu

kan åbnes, når

Panellåsindst. er indstillet til

Aktiver

. I dette tilfælde skal du indtaste det kodeord, du specificerede, og trykke på (Indstil)-knappen.

Betjeningspanel

1

Tryk på (

Menu)

-knappen.

2

Tryk på knappen , indtil

Administ. menu

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

3

Sørg for, at

Netværk

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

4

Tryk på knappen , indtil

TCP/IP

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

5

Tryk på knappen , indtil

IPv4

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

Kontroller den IP-adresse, der vises på betjeningspanelet.

Rapporten Systemindstillinger

1

Udskriv rapporten Systemindstillinger.

For yderligere oplysninger om, hvordan du udskriver en rapport over systemindstillingerne, se "Udskrivning af en

Rapport/Liste med brug af betjeningspanel" på side 127.

2

Bekræft den korrekte IP-adresse, subnet-masken og gatewayadressen, der er anført i rapporten Systemindstillinger under

Tilsluttet netværk

eller

Trådløst netværk

.

Hvis IP-adressen viser 0.0.0.0 (fabriksstandarden), er der ikke blevet tildelt nogen IP-adresse. Flere oplysninger om

tildeling af en IP-adresse til printeren kan findes i "Tildeling af en IP-adresse" på side 41.

Kommandoen ping

Ping printeren, og kontroller, at den reagerer. For eksempel kan du ved en kommandoprompt på en netværkscomputer skrive ping efterfulgt af den nye IP-adresse (for eksempel 192.168.0.11): ping 192.168.0.11

Hvis printeren er aktiv på netværket, vil du modtage et svar.

Indstilling af IP-adressen

43

44

Indstilling af IP-adressen

Ilægning af papir

BEMÆRK:

Prioritetsarkilæggeren (PSI) er kun tilgængelig for Dell™ C1760nw Color Printer.

BEMÆRK:

Billederne, der anvendes i denne brugervejledning Dell C1760nw Color Printer, er af medmindre andet er nævnt.

BEMÆRK:

For at undgå papirstop må bakken ikke fjernes, imens der udskrives.

BEMÆRK:

Anvend kun laser-udskrivningsmedier. Brug ikke ink jet-papir i printeren.

BEMÆRK:

For oplysninger om udskrivning på konvolutter, se "Ilægning af udskrivningsmedier" på side 153.

8

Ilægning af udskrivningsmedier i multifunktionsilæggeren (MPF)

BEMÆRK:

PSI er kun tilgængelig for Dell C1760nw Color Printer.

1

Åbn frontdækslet ved at trække instruktionsarket ud.

2

Træk PSI ud.

Ilægning af papir

45

3

Fjern instruktionsarket, som er sat på prioritetsindføreren med tape.

BEMÆRK:

Læs instruktionsarket før du anvender prioritetsindføreren.

4

Træk længdestyret frem, indtil det standser.

5

Træk MPF-forlængelsen frem, indtil den standser.

46

Ilægning af papir

6

Juster papirbreddestyrene til deres maks. bredde.

7

Bøj arkene frem og tilbage, og "luft" dem, inden du lægger udskrivningsmedierne i. Ret kanterne på stakken ud på en plan flade.

8

Læg udskrivningsmediet på MPF med den øverste kant først og med den anbefalede udskrivningsside opad.

Ilægning af papir

47

9

Indstil breddestyrene, indtil de hviler let ind mod kanterne på stakken med udskrivningsmedier.

10

Skub længdestyret mod printeren, indtil det berører udskrivningsmediet.

BEMÆRK:

Afhængigt af udskrivningsmediets størrelse skal du først skubbe længdestyret, indtil det standser, og derefter skubbe MFP-forlængelsen, indtil den berører udskrivningsmediet.

48

Ilægning af papir

11

Sæt PSI ind i printeren, og justér derefter PSI i forhold til markeringen på papirbakken.

12

Vælg papirtypen fra printerdriveren, hvis det ilagte udskrivningsmedie ikke er almindeligt papir.

Hvis du lægger brugerdefinerede udskrivningsmedier i MPF'en, skal du angive papirstørrelsesindstillingen ved hjælp af printerdriveren.

Ilægning af papir

49

Isætning af Udskrivningsmedier i prioritetsarkilægger (PSI)

(kun Dell C1760nw Color Printer)

1

Åbn frontdækslet.

2

Skub PSI fremad, og juster derefter PSI i forhold til markeringen på papirbakken.

3

Bøj arkene frem og tilbage, og "luft" dem, inden du lægger udskrivningsmedierne i. Ret kanterne på stakken ud på en plan flade.

50

Ilægning af papir

4

Læg udskrivningsmediet på PSI med den øverste kant først og med den anbefalede udskrivningsside opad.

5

Indstil breddestyrene, indtil de hviler let ind mod kanterne på stakken med udskrivningsmedier.

6

Vælg papirtypen fra printerdriveren, hvis det ilagte udskrivningsmedie ikke er almindeligt papir.

Hvis du ilægger brugerdefinerede udskrivningsmedier i PSI, skal du angive papirstørrelsesindstillingen ved hjælp af printerdriveren.

Ilægning af papir

51

52

Ilægning af papir

Installation af printerdrivere på computere med

Windows

®

BEMÆRK:

Billederne, der anvendes i denne brugervejledning Dell™ C1760nw Color Printer, er af medmindre andet er nævnt.

9

Identifikation af præ-installationsstatus for printerdrivere

Før du installerer printerdriveren på din computer, skal du kontrollere printerens IP-adresse ved at udføre en af

procedurerne i "Kontrol af IP-indstillingerne" på side 43.

Ændring af firewall-indstillinger forud for installation af din printer

Hvis du anvender et af nedenstående operativsystemer, skal du ændre firewall-indstillinger forud for installation af

Dell-printersoftware:

• Microsoft

®

Windows XP

• Windows Vista

®

• Windows 7

• Windows 8

• Windows Server

®

2008

• Windows Server 2008 R2

• Windows Server 2012

BEMÆRK:

For Windows XP skal Service Pack 2 eller 3 være installeret.

Den følgende fremgangsmåde anvender Windows 7 som eksempel.

1

Indsæt disken

Software and Documentation

i din computer.

2

Klik på

Start

Kontrolpanel

.

3

Vælg

System og Sikkerhed

.

4

Klik på

Tillad, at et program passerer gennem Windows Firewall

.

5

Klik på

Ændr indstillinger

Tillad et andet program

.

6

Marker

Gennemse

.

7

D:\setup_assist.exe

(hvor D er bogstavet for det optiske drev) i tekstfeltet

Filnavn

og klik derefter på

Åbn

.

8

Klik på

Tilføj

, og klik derefter på

OK

.

Opsætning af direkte forbindelse

For installation af værtsbaseret printerdriver

1

Sæt disken

Software and Documentation

i din computer for at begynde

Dell-printerindstilling

.

2

Klik på

Installér printerdriver og software

.

3

Vælg

Personlig installation

, og klik derefter på

Næste

.

4

Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde computeren til printeren med et USB-kabel, og tænd derefter for printeren.

Plug and Play-installationen starter, og installationssoftwaren fortsætter automatisk til næste side.

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

53

5

Når skærmen

Klar til udskrivning

vises, skal du klikke på

Udfør

for at afslutte guiden. Klik om nødvendigt på

Udskriv testside

for at udskrive en testside.

Personlig installation

En personlig printer er en printer, som er sluttet til din computer eller en printerserver via et USB-kabel. Hvis din

printer er sluttet til et netværk og ikke til din computer, se "Opsætning af netværksforbindelse" på side 56.

Til installation af XML-papirspecifikation (XPS)-printerdriver

BEMÆRK:

Overfør og installer XPS-printerdriveren på support.dell.com.

BEMÆRK:

XPS-driveren understøttes på følgende styresystemer: Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7,

Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition,

Windows Server 2008 R2, og Windows Server 2012.

Windows Vista eller Windows Vista 64-bit version

1

Pak den zip-fil, du hentede, ud på den ønskede placering.

2

Klik på

Start

Kontrolpanel

Hardware og lyd

Printere

.

3

Klik på

Tilføj en printer

.

4

Klik på

Tilføj en lokal printer

.

5

Vælg porten, der er brugt til at tilslutte produktet, og klik på

Næste

.

6

Klik på

Har diskette/cd

for at vise dialogboksen

Installer fra diskette/cd

.

7

Klik på

Gennemse

, og vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1.

8

Klik på

OK

.

9

Vælg dit printernavn og klik på

Næste

.

10

Hvis du vil ændre printernavnet, indtast printernavnet i feltet

Printernavn

. Hvis du vil bruge printeren som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet, der er vist under

Printernavn

. Klik på

Næste

.

Installationen begynder.

Hvis dialogboksen

Brugerkontokontrol

vises, skal du klikke på

Fortsæt

.

BEMÆRK:

Hvis du er en administrator på computeren, skal du klikke på Fortsæt; ellers skal du kontakte din administrator for at fortsætte den ønskede handling.

11

Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på

Udskriv en testside

for at udskrive en testside.

12

Klik på

Udfør

.

Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 64-bit version

BEMÆRK:

Du skal logge ind som en administrator.

1

Pak den zip-fil, du hentede, ud på den ønskede placering.

2

Klik på

Start

Kontrolpanel

Hardware og lyd

Printere

.

3

Klik på

Tilføj en printer

.

4

Klik på

Tilføj en lokal printer

.

5

Vælg porten, der er brugt til at tilslutte produktet, og klik på

Næste

.

6

Klik på

Har diskette/cd

for at vise dialogboksen

Installer fra diskette/cd

.

7

Klik på

Gennemse

, og vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1.

8

Klik på

OK

.

9

Vælg dit printernavn og klik på

Næste

.

54

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

10

Hvis du vil ændre printernavnet, indtast printernavnet i feltet

Printernavn

.

Hvis du vil bruge printeren som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet

Indstil denne printer som standard

. Klik på

Næste

.

Installationen begynder.

11

Hvis du ikke deler din printer, skal du vælge

Del ikke denne printer

. Hvis du deler din printer, skal du vælge

Del denne printer, så andre i netværket kan finde og bruge den

. Klik på

Næste

.

12

Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på

Udskriv en testside

for at udskrive en testside.

13

Klik på

Udfør

.

Windows 7, Windows 7 64-bit version eller Windows Server 2008 R2

1

Pak den zip-fil, du hentede, ud på den ønskede placering.

2

Klik på

Start

Enheder og printere

.

3

Klik på

Tilføj en printer

.

4

Når du bruger Windows Server 2008 R2, skal du klikke på

Tilføj en lokal eller netværksprinter som en administrator

.

Hvis dialogboksen

Brugerkontokontrol

vises, skal du klikke på

Ja

.

BEMÆRK:

Hvis du er en administrator på computeren, skal du klikke på Ja; ellers skal du kontakte din administrator for at fortsætte den ønskede handling.

5

Klik på

Tilføj en lokal printer

.

6

Vælg porten, der er brugt til at tilslutte produktet, og klik på

Næste

.

7

Klik på

Har diskette/cd

for at vise dialogboksen

Installer fra diskette/cd

.

8

Klik på

Gennemse

, og vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1.

9

Klik på

OK

.

10

Vælg dit printernavn og klik på

Næste

.

11

Hvis du vil ændre printernavnet, skal du indtaste printernavnet i feltet Printernavn og derefter klikke på

Næste

.

Installationen begynder.

12

Hvis du ikke deler din printer, skal du vælge

Del ikke denne printer

. Hvis du deler din printer, skal du vælge

Del denne printer, så andre i netværket kan finde og bruge den

. Klik på

Næste

.

13

Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på

Udskriv en testside

for at udskrive en testside. Hvis du vil bruge printeren som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet

Indstil denne printer som standard

.

14

Klik på

Udfør

.

Windows 8, Windows 8 64-bit version eller Windows Server 2012

1

Pak den zip-fil, du hentede, ud på den ønskede placering.

2

Højreklik i skærmens nederste venstre hjørne og klik derefter på

Kontrolpanel.

3

Klik på

Hardware og lyd

(

Hardware

for Windows Server 2012) →

Enheder og printere

Tilføj en printer

.

4

Klik på

Har diskette/cd

for at vise dialogboksen

Installer fra diskette/cd

.

5

Klik på

Gennemse

, og vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1.

6

Klik på

OK

.

7

Vælg dit printernavn og klik på

Næste

.

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

55

8

Hvis du vil ændre printernavnet, skal du indtaste printernavnet i feltet Printernavn og derefter klikke på

Næste

.

Installationen begynder.

9

Hvis du ikke deler din printer, skal du vælge

Del ikke denne printer

. Hvis du deler din printer, skal du vælge

Del denne printer, så andre i netværket kan finde og bruge den

. Klik på

Næste

.

10

Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på

Udskriv en testside

for at udskrive en testside. Hvis du vil bruge printeren som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet

Indstil denne printer som standard

.

11

Klik på

Udfør

.

Opsætning af netværksforbindelse

Opsætning af netværksprinter på et lokalt netværk

For installation af værtsbaseret printerdriver

1

Sæt disken

Software and Documentation

i din computer for at begynde

Dell-printerindstilling

.

2

Klik på

Installér printerdriver og software

.

3

Vælg

Netværksinstallation

, og klik derefter på

Næste

.

4

Vælg

Lokal installation

, og klik derefter på

Næste

.

5

Vælg den printer, du ønsker at installere fra printerlisten, og klik derefter på

Næste

. Hvis den ønskede printer ikke vises på listen, skal du klikke på

Opfrisk

for at opdatere listen eller klikke på

Tilføj printer

for at føje en printer manuelt til listen. Du kan specificere IP-adressen og portnavnet her.

Hvis du har installeret denne printer på server-computeren, skal du markere afkrydsningsfeltet

Jeg gør denne printer klar på serveren

.

BEMÆRK:

Når du anvender AutoIP, vises 0.0.0.0 i installationsprogrammet. Inden du kan fortsætte, skal du indtaste en gyldig IP-adresse.

BEMÆRK:

Du kan installere WSD (Web Services on Devices)-printeren, men installation med Windows Server 2008 understøttes ikke.

BEMÆRK:

Hvis du anvender et af nedenstående operativsystemer, vises en Windows-sikkerhedsadvarsel:

• Windows Vista

• Windows Vista 64-bit Edition

• Windows 7

• Windows 7 64-bit Edition

• Windows 8

• Windows 8 64-bit Edition

• Windows Server 2008

• Windows Server 2008 64-bit Edition

• Windows Server 2008 R2 64-bit Edition

• Windows Server 2012

For at fortsætte installationen af en værtsbaseret printerdriver skal du klikke

Fjern blokering

eller

Tillad adgang

(for Windows Server 2008 R2 og Windows 7).

6

Angiv printerindstillingerne, og klik derefter på

Næste

.

a

Angiv printernavnet.

b

Hvis du ønsker, at andre brugere i netværket skal have adgang til denne printer, skal du vælge

Del denne printer med andre computere i netværket

og derefter indtaste et Fællesnavn, som brugerne nemt kan identificere.

56

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

c

Hvis du ønsker at indstille en printer som standard, skal du markere afkrydsningsfeltet

Indstil denne printer som standard

.

7

Vælg den software og dokumentation, du vil installere, og klik derefter på

Installer

. Du kan specificere destinationsmappen for at installere Dell-softwaren og dokumentationen. For at ændre mapperne skal du klikke på

Gennemse

.

8

Når skærmen

Klar til udskrivning

vises, skal du klikke på

Udfør

for at afslutte guiden. Klik om nødvendigt på

Udskriv testside

for at udskrive en testside.

Til installation af XML-papirspecifikation (XPS)-printerdriver

BEMÆRK:

Overfør og installer XPS-printerdriveren på support.dell.com.

BEMÆRK:

XPS-driveren understøttes på følgende styresystemer: Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7,

Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition,

Windows Server 2008 R2, og Windows Server 2012.

Windows Vista eller Windows Vista 64-bit version

1

Pak den zip-fil, du hentede, ud på den ønskede placering.

2

Klik på

Start

Kontrolpanel

Hardware og lyd

Printere

.

3

Klik på

Tilføj en printer

.

4

Klik på

Tilføj netværk

,

trådløst netværk eller Bluetooth-printer

.

5

Vælg printer, eller klik på

Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen

.

6

Vælg

Tilføj en printer ved hjælp af TCP/IP-adresse eller værtsnavn

, og klik derefter på

Næste

.

7

Vælg

TCP/IP-enhed

under

Enhedstype

, indtast IP-adressen for

Værtsnavn eller IP-adresse

, og klik derefter på

Næste

.

Hvis dialogboksen

Brugerkontokontrol fortsæt

vises, skal du klikke på

Fortsæt

.

BEMÆRK:

Hvis du er en administrator på computeren, skal du klikke på Fortsæt; ellers skal du kontakte din administrator for at fortsætte den ønskede handling.

8

Klik på

Har diskette/cd

for at vise dialogboksen

Installer fra diskette/cd

.

9

Klik på

Gennemse

, vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1, og klik på

OK

.

10

Vælg dit printernavn og klik på

Næste

.

11

Hvis du vil ændre printernavnet, skal du indtaste printernavnet i feltet

Printernavn

og derefter klikke på

Næste

.

Hvis du vil bruge printeren som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet

Indstil denne printer som standard

.

Installationen begynder.

Hvis dialogboksen

Brugerkontokontrol

vises, skal du klikke på

Fortsæt

.

BEMÆRK:

Hvis du er en administrator på computeren, skal du klikke på Fortsæt; ellers skal du kontakte din administrator for at fortsætte den ønskede handling.

12

Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på

Udskriv en testside

for at udskrive en testside.

13

Klik på

Udfør

.

Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 64-bit version

BEMÆRK:

Du skal logge ind som en administrator.

1

Pak den zip-fil, du hentede, ud på den ønskede placering.

2

Klik på

Start

Kontrolpanel

Hardware og lyd

Printere

.

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

57

3

Klik på

Tilføj en printer

.

4

Klik på

Tilføj netværk

,

trådløst netværk eller Bluetooth-printer

.

5

Vælg printer eller klik på

Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen

.

Når du vælger din printer, gå til trin 8.

Når du klikker på

Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen

, gå til trin 6.

6

Vælg

Tilføj en printer ved hjælp af TCP/IP-adresse eller værtsnavn

, og klik derefter på

Næste

.

7

Vælg

TCP/IP-enhed

under

Enhedstype

, og indtast IP-adressen for

Værtsnavn eller IP-adresse

, og klik derefter på

Næste

.

Hvis dialogboksen

Brugerkontokontrol fortsæt

vises, skal du klikke på

Fortsæt

.

8

Klik på

Har diskette/cd

for at vise dialogboksen

Installer fra diskette/cd

.

9

Klik på

Gennemse

, vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1, og klik på

OK

.

10

Vælg dit printernavn og klik på

Næste

.

11

Hvis du vil ændre printernavnet, skal du indtaste printernavnet i feltet

Printernavn

og derefter klikke på

Næste

.

Hvis du vil bruge printeren som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet

Indstil denne printer som standard

.

Installationen begynder.

12

Hvis du ikke deler din printer, skal du vælge

Del ikke denne printer

. Hvis du deler din printer, skal du vælge

Del denne printer, så andre i netværket kan finde og bruge den

. Klik på

Næste

.

13

Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på

Udskriv en testside

for at udskrive en testside.

14

Klik på

Udfør

.

Windows Server 2008 R2

1

Pak den zip-fil, du hentede, ud på den ønskede placering.

2

Klik på

Start

Enheder og printere

.

3

Klik på

Tilføj en printer

.

4

Klik på

Tilføj netværk

,

trådløst netværk eller Bluetooth-printer

.

5

Vælg printer eller klik på

Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen

.

BEMÆRK:

Når du klikker på Den printer jeg søger efter, findes ikke på listen, vises skærmen Søg efter en printer ved hjælp af navn eller TCP/IP, hvor du kan finde din printer ved hjælp af printernavnet eller TCP/IP.

Hvis dialogboksen

Brugerkontokontrol

vises, skal du klikke på

Ja

.

BEMÆRK:

Hvis du er en administrator på computeren, skal du klikke på Ja; ellers skal du kontakte din administrator for at fortsætte den ønskede handling.

6

Klik på

Har diskette/cd

for at vise dialogboksen

Installer fra diskette/cd

.

7

Klik på

Gennemse

, vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1, og klik på

OK

.

8

Vælg dit printernavn og klik på

Næste

.

9

Hvis du vil ændre printernavnet, skal du indtaste printernavnet i feltet

Printernavn

og derefter klikke på

Næste

.

10

Hvis du ikke deler din printer, skal du vælge

Del ikke denne printer

. Hvis du deler din printer, skal du vælge

Del denne printer, så andre i netværket kan finde og bruge den

.

11

Klik på

Næste

.

Installationen begynder.

58

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

12

Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på

Udskriv en testside

for at udskrive en testside. Hvis du vil bruge printeren som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet

Indstil denne printer som standard

.

13

Klik på

Udfør

.

Windows 7 eller Windows 7 64-bit version

1

Pak den zip-fil, du hentede, ud på den ønskede placering.

2

Klik på

Start

Enheder og printere

.

3

Klik på

Tilføj en printer

.

4

Klik på

Tilføj netværk

,

trådløst netværk eller Bluetooth-printer

.

5

Vælg printer eller klik på

Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen

.

Når du vælger din printer, gå til trin 8.

Når du klikker på

Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen

, gå til trin 6.

6

Vælg

Tilføj en printer ved hjælp af TCP/IP-adresse eller værtsnavn

, og klik derefter på

Næste

.

7

Vælg

TCP/IP-enhed

under

Enhedstype

, og indtast IP-adressen for

Værtsnavn eller IP-adresse

, og klik derefter på

Næste

.

Hvis dialogboksen

Brugerkontokontrol

vises, skal du klikke på

Ja

.

BEMÆRK:

Hvis du er en administrator på computeren, skal du klikke på Ja; ellers skal du kontakte din administrator for at fortsætte den ønskede handling.

8

Klik på

Har diskette/cd

for at vise dialogboksen

Installer fra diskette/cd

.

9

Klik på

Gennemse

, vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1, og klik på

OK

.

10

Vælg dit printernavn og klik på

Næste

.

11

Hvis du vil ændre printernavnet, skal du indtaste printernavnet i feltet

Printernavn

og derefter klikke på

Næste

.

Installationen begynder.

12

Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på

Udskriv en testside

for at udskrive en testside. Hvis du vil bruge printeren som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet

Indstil denne printer som standard

.

13

Klik på

Udfør

.

Windows 8, Windows 8 64-bit version eller Windows Server 2012

1

Pak den zip-fil, du hentede, ud på den ønskede placering.

2

Højreklik i skærmens nederste venstre hjørne og klik derefter på

Kontrolpanel.

3

Klik på

Hardware og lyd

(

Hardware

for Windows Server 2012)

Enheder og printere

Tilføj en printer

.

4

Klik på

Har diskette/cd

for at vise dialogboksen

Installer fra diskette/cd

.

5

Klik på

Gennemse

, og vælg derefter den udpakkede mappe i trin 1.

6

Klik på

OK

.

7

Vælg dit printernavn og klik på

Næste

.

8

Hvis du vil ændre printernavnet, skal du indtaste printernavnet i feltet

Printernavn

og derefter klikke på

Næste

.

Installationen begynder.

9

Hvis du ikke deler din printer, skal du vælge

Del ikke denne printer

. Hvis du deler din printer, skal du vælge

Del denne printer, så andre i netværket kan finde og bruge den

. Klik på

Næste

.

10

Når installationen af driveren er afsluttet, kan du klikke på

Udskriv en testside

for at udskrive en testside. Hvis du vil bruge printeren som standardprinter, skal du markere afkrydsningsfeltet

Indstil denne printer som standard

.

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

59

11

Klik på

Udfør

.

Brug

Dell Printer Configuration Web Tool

til at overvåge din netværksprinters status, uden at forlade skrivebordet.

Du kan se og/eller ændre printerindstillinger, overvåge tonerniveau og bekræfte timingen af bestillinger af nye forbrugsdele. Du kan klikke på linket Dell for at bestille forbrugsdele.

BEMÆRK:

Dell Printer Configuration Web Tool

er ikke tilgængeligt, når printeren er tilkoblet direkte til en computer eller en printerserver.

For at starte

Dell Printer Configuration Web Tool

skal du indtaste printerens IP-adresse i din webbrowser.

Printerkonfigurationen vises på skærmen.

Du kan indstille

Dell Printer Configuration Web Tool

til at sende dig en e-mail, når printeren behøver tilbehør eller indgreb.

Sådan konfigureres e-mail alarmer:

1

Start

Dell Printer Configuration Web Tool

.

2

Klik på linket

E-mail alarm

.

3

Under

E-mail server-indstillinger

indtaster du

Primær SMTP-protokolomsætter

,

Svaradresse

samt din egen eller den ønskede persons e-mail-adresse i feltet e-mail liste.

4

Klik på

Anvend nye indstillinger

.

BEMÆRK:

Forbindelse suspenderet, indtil printeren sender en alarm

vises på SMTP-serveren, indtil der opstår en fejl.

Opsætning af netværksprinter på et fjernt netværk

Inden installationen

Inden du starter fjerninstallation, skal du udføre følgende procedurer.

Tillad udskrivningsspooler at acceptere klienttilslutninger

BEMÆRK:

Dette trin skal anvendes for Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7,

Windows 7 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008

64-bit Edition og Windows Server 2008 R2.

For Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Server 2003 og Windows Server 2008:

1

Klik på

Start

Alle programmer

(kun Windows Vista) →

Tilbehør

(kun Windows Vista) →

Kør

.

2

Indtast gpedit.msc

og klik på

OK

.

3

Klik på

Computerkonfiguration

Administrative skabeloner

Printere

.

4

Højreklik på

Tillad, at udskriftskøen accepterer klientforbindelser

, og vælg

Egenskaber

.

5

Indstilling

fanen, vælg

Aktiveret

, og klik derefter på

OK

.

6

Start computeren igen.

For Windows Server 2008 R2 og Windows 7:

1

Klik på

Start

Alle programmer

(kun for Windows 7) →

Tilbehør

(kun for Windows 7) →

Kør

.

2

Indtast gpedit.msc

og klik på

OK

.

3

Klik på

Computerkonfiguration

Administrative skabeloner

Printere

.

4

Højreklik på

Tillad, at udskriftskøen accepterer klientforbindelser

, og vælg

Rediger

.

5

Vælg

Aktiveret

, og klik derefter på

OK

.

6

Start computeren igen.

60

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

Del firewall-fil og printer

BEMÆRK:

Dette trin er påkrævet for Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition,

Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit

Edition, Windows Server 2008 R2 og Windows Server 2012.

For Windows XP:

1

Klik på

Start

Kontrolpanel

.

2

Vælg

Sikkerhedscenter

.

3

Klik på

Windows Firewall

.

4

På fanen

Undtagelser

skal du markere afkrydsningsfeltet

Fil- og udskriftsdeling

og derefter klikke på

OK

.

For Windows Vista:

1

Klik på

Start

Kontrolpanel

.

2

Vælg

Sikkerhed

.

3

Klik på

Windows Firewall

.

4

Klik på

Skift indstillinger

.

5

Klik på

Fortsæt

.

6

På fanen

Undtagelser

skal du markere afkrydsningsfeltet

Fil- og udskriftsdeling

og derefter klikke på

OK

.

For Windows Server 2008:

1

Klik på

Start

Kontrolpanel

.

2

Dobbeltklik på

Windows Firewall

.

3

Klik på

Skift indstillinger

.

4

På fanen

Undtagelser

skal du markere afkrydsningsfeltet

Fil- og udskriftsdeling

og derefter klikke på

OK

.

For Windows Server 2008 R2 og Windows 7:

1

Klik på

Start

Kontrolpanel

.

2

Vælg

System og Sikkerhed

.

3

Klik på

Windows Firewall

.

4

Klik på

Tillad, at et program eller en funktion passerer gennem Windows Firewall

.

5

Hvis afkrydsningsfelterne under

Tilladte programmer og funktioner:

er svage, skal du klikke på

Skift indstillinger

.

6

Afkryds feltet

Fil- og printerdeling

.

Hjem/arbejde (privat)

eller

Offentligt

afkrydsningsfelterne bliver automatisk valgt alt efter dine indstillinger.

Hvis dialogboksen

Egenskaber for fil- og printerdeling

vises, skal du klikke på

OK

.

7

Klik på

OK

.

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

61

Start Remote Registry

BEMÆRK:

Dette trin kræves for Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows 8 og Windows 8 64-bit Edition.

1

Klik på

Start

Kontrolpanel

.

2

Vælg

System og Vedligeholdelse (System og Sikkerhed

for Windows 7

)

.

3

Klik på

Administration

.

4

Dobbeltklik på

Tjenester

.

5

Klik på

Fortsæt

(kun for Windows Vista).

6

Højreklik på

Remote Registry

, og vælg

Start

.

7

Højreklik på

Remote Registry

, og vælg

Egenskaber

.

8

Skift

Starttype:

til

Automatisk

, og klik så på

OK

.

Deaktiver Brugerkontokontrol

BEMÆRK:

Inaktivering af Brugerkontokontrol kan gøre systemet sårbart over for virusangreb.

BEMÆRK:

Dette trin skal anvendes for Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition,

Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition og Windows Server 2008 R2.

For Windows Vista:

1

Klik på

Start

Kontrolpanel

.

2

Vælg

Brugerkonti og familiesikkerhed

.

3

Klik på

Brugerkonti

.

4

Klik på

Slå Brugerkontostyring til eller fra

.

5

Klik på

Fortsæt

.

6

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet

Brug Brugerkontokontrol for at hjælpe med at beskytte computeren

.

7

Start computeren igen.

For Windows Server 2008:

1

Klik på

Start

Kontrolpanel

.

2

Dobbeltklik på

Brugerkonti

.

3

Klik på

Slå Brugerkontostyring til eller fra

.

4

Klik på

Fortsæt

.

5

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet

Brug Brugerkontokontrol for at hjælpe med at beskytte computeren

.

6

Klik på

OK

.

7

Start computeren igen.

For Windows Server 2008 R2:

1

Klik på

Start

Kontrolpanel

.

2

Vælg

Brugerkonti

.

3

Klik på

Brugerkonti

.

4

Klik på

Rediger indstillingerne for kontrol af brugerkonti

.

5

Flyt skyderen ned til bunden, og klik derefter på

OK

.

6

Klik på

Ja

.

7

Start computeren igen.

62

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

For Windows 7:

1

Klik på

Start

Kontrolpanel

.

2

Vælg

Brugerkonti og familiesikkerhed

.

3

Klik på

Brugerkonti

.

4

Klik på

Rediger indstillingerne for kontrol af brugerkonti

.

5

Flyt skyderen ned til bunden, og klik derefter på

OK

.

6

Klik på

Ja

i dialogboksen

Brugerkontokontrol

.

7

Start computeren igen.

Slå netværksregistrering og fildeling for alle offentligt tilgængelige netværk til

BEMÆRK:

Dette trin er nødvendigt, når du anvender Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server

2008 R2 og Windows Server 2012 til server-computeren.

For Windows 7, Windows 7 64-bit Edition og Windows Server 2008 R2:

1

Klik på

Start

Kontrolpanel

Netværk og internet

Netværks- og delingscenter

Skift indstillinger for avanceret deling

.

2

Klik

Slå netværksregistrering til

for at din computer kan blive identificeret i netværket, og for at andre computere i netværket kan dele deres filer og mapper med din computer.

3

Klik på

Gem ændringer

.

4

Hvis dialogboksen

Brugerkontokontrol

vises, skal du klikke på

Ja

.

For Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 64-bit Edition:

1

Klik på

Start

Netværk

.

2

Højreklik på

Netværk

og vælg

Egenskaber

.

Vinduet

Netværks- og delingscenter

åbnes.

3

Klik på ned-knappen ved siden af hver

Netværksregistrering

.

4

Klik

Slå netværksregistrering til

for at din computer kan blive identificeret i netværket, og for at andre computere i netværket kan dele deres filer og mapper med din computer.

5

Klik på

Anvend

.

6

Hvis dialogboksen

Brugerkontokontrol

vises, skal du klikke på

Fortsæt

.

Deaktiver enkelt fildeling

BEMÆRK:

Denne procedure er påkrævet for Windows XP og Windows XP 64-bit Edition.

1

Klik på

Start

Kontrolpanel

.

2

Vælg

Udseende og temaer

.

3

Vælg

Mappeindstillinger

.

4

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet

Brug enkel fildeling (anbefales)

fra fanen

Vis

, og klik derefter på

OK

.

5

Klik på

Start

Kontrolpanel

.

6

Vælg

Ydelse og vedligeholdelse

.

7

Vælg

Administration

.

8

Dobbeltklik på

Lokal sikkerhedspolitik

.

9

Klik på

Lokale politikker

Sikkerhedsindstillinger

.

10

Højreklik på

Netværksadgang: Deling- og sikkerhedsmodel for lokale konti

og vælg

Egenskaber

.

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

63

11

Sørg for at

Klassisk - lokale brugere godkendes som sig selv

er valgt.

12

Klik på

OK

.

Installation af printerdriveren

BEMÆRK:

Installation er ikke understøttet for Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home

Premium, Windows Vista x64 Home Basic, Windows Vista x64 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic,

Windows 7 Home Premium, Windows 7 x64 Home Basic, og Windows 7 x64 Home Premium, Windows 8, Windows 8 x64,

Windows 8 Pro, Windows 8 x64 Pro og Windows Server 2012.

1

Læg

Software and Documentation starter automatisk.

-disken, der fulgte med printeren, i computeren. Filen

Dell-printerindstilling

2

Klik på

Installér printerdriver og software

.

Vinduet

Vælg en installationstype

åbnes.

3

Vælg

Netværksinstallation

, og klik derefter på

Næste

.

4

Vælg

Fjerninstallation

, og klik derefter på

Næste

.

5

Indtast klientcomputerens administratornavn og -kodeord, vælg klienter og servere, og klik herefter på

Næste

.

BEMÆRK:

Hvis du anvender et af nedenstående operativsystemer, vises en Windows-sikkerhedsadvarsel:

Windows Vista

Windows Vista 64-bit Edition

Windows 7

Windows 7 64-bit Edition

Windows Server 2008

Windows Server 2008 64-bit Edition

Windows Server 2008 R2 64-bit Edition

For at fortsætte installationen af en værtsbaseret printerdriver skal du klikke

Fjern blokering

eller

Tillad adgang

(for Windows Server 2008 R2 og Windows 7).

6

Kontrollér, om den printer, der skal installeres, er med på listen under

Vælg printer

, og klik herefter

Næste

.

BEMÆRK:

Hvis den printer, der skal installeres, ikke er på listen under Vælg printer, kan du prøve følgende procedure:

• Klik på Opfrisk for at opdatere oplysningerne.

• Klik på Tilføj printer, og indtast et portnavn (enhver alfanumerisk kombination efter eget valg) og en eksisterende IPadresse for printeren.

7

Vælg de pågældende enheder under

Software og dokumentation

, og klik herefter på

Installer

.

8

Klik på

Udfør

for at forlade dette værktøj.

Opsætning for Web Services on Devices (WSD)

Dette afsnit giver oplysninger om netværksudskrivning med WSD, protokollen fra Microsoft til Windows Vista,

Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 og Windows Server 2012.

Tilføjelse af roller for udskriftstjenester

Når du anvender Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2, skal du tilføje udskriftsfunktionernes roller til

Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2 client.

64

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

For Windows Server 2008 R2:

1

Klik på

Start

Administration

Servermanager

.

2

Vælg

Tilføj Roller

fra menuen

Afhjælpning

.

3

Marker afkrydsningsfeltet

Udskrifts- og Dokumentfunktioner

i vinduet

Serverroller

i

Guiden Tilføj roller

og klik derefter på

Næste

.

4

Klik på

Næste

.

5

Marker

Udskrivningsserver

afkrydsningsfeltet og klik derefter på

Næste

.

6

Klik på

Installer

.

For Windows Server 2008:

1

Klik på

Start

Administration

Servermanager

.

2

Vælg

Tilføj Roller

fra menuen

Afhjælpning

.

3

Marker afkrydsningsfeltet

Udskriftsfunktioner

i vinduet

Serverroller

i

Guiden Tilføj roller

og klik derefter på

Næste

.

4

Marker

Udskrivningsserver

afkrydsningsfeltet og klik derefter på

Næste

.

5

Klik på

Installer

.

For Windows Server 2012:

1

Klik på

Serverstyring

Start

-skærmen.

2

Vælg

Tilføj roller og funktioner

fra menuen

Styring

.

3

Klik på

Næste

i vinduet

Inden du starter

Vælg installationstype i vinduet

Installationstype

Vælg destinationsserver i vinduet

Valg af server

i guiden

Tilføj Roller og funktioner

.

4

Marker

Udskrifts- og Dokumentfunktioner

afkrydsningsfeltet på vinduet

Serverroller

og klik derefter på

Næste

.

5

Vælg funktioner i vinduet

Funktioner

→ Bekræft installationsvalgene i vinduet

Bekræftelse

.

6

Klik på

Installer

.

WSD Printerkonfiguration

Du kan installere din nye printer på netværket vha. Windows-guiden

Tilføj printer

. Når du installerer vha. disken

Software and Documentation

, der fulgte med din printer, skal du se "Opsætning af netværksforbindelse" på side 56

for yderligere oplysninger.

BEMÆRK:

Installation af WSD-printer for Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 og Windows Server 2012 er kun tilgængelig med guiden Tilføj printer.

Installation af en Printerdriver ved hjælp af guiden Tilføj Printer

1

For Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2:

Klik på

Start

Enheder og printere

(

Start

Kontrolpanel

Hardware og lyd

Printere

for Windows Server

2008 og Windows Vista).

For Windows 8, Windows Server 2012:

Højreklik i skærmens nederste højre hjørne og klik på

Kontrolpanel

Hardware og lyd

(

Hardware

for Windows

Server 2012)

Enheder og printere

.

2

Klik på

Tilføj en printer

for at starte guiden

Tilføj Printer

.

3

Vælg

Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer

.

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

65

4

På listen med tilgængelige printere skal du vælge den, du vil bruge, og derefter klikke på

Næste

.

BEMÆRK:

På listen med tilgængelige printere vises WSD-printeren i formatet http://IP address/ws/.

BEMÆRK:

Hvis der ikke vises en WSD-printer i listen, skal du indtaste printerens IP-adresse manuelt for at oprette en

WSD-printer. Følg instruktionerne nedenfor for at indtaste printerens IP-adresse manuelt. For at skabe en WSD-printer for

Windows Server 2008 R2 skal du være medlem af administratorgruppen.

1. Klik på Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen.

2. Vælg Tilføj en printer ved hjælp af TCP/IP-adresse eller værtsnavn, og klik derefter på Næste.

3. Vælg Web Services Device fra Enhedstype.

4. Indtast printerens IP-adresse i tekstfeltet Værtsnavn eller IP-adresse og klik på næste.

BEMÆRK:

Udfør et af følgende, inden du installerer driveren ved hjælp af Tilføj printer-guiden på Windows Server 2008 R2 eller Windows 7:

• Etablér internetforbindelse, så Windows Update kan scanne din computer.

• Tilføj printerdriveren til din computer i forvejen.

5

Installer printerdriveren på din computer. Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller bekræfte.

6

Udfør de resterende trin i guiden og klik derefter på

Udfør

.

7

Udskriv en testside for at kontrollere printerinstallationen.

a

For Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2:

Klik på

Start

Enheder og printere

(

Start

Kontrolpanel

Hardware og lyd

Printere

for

Windows Server 2008 og Windows Vista).

b c

For Windows 8, Windows Server 2012:

Højreklik i skærmens nederste højre hjørne og klik på

Kontrolpanel

Hardware og lyd

(

Hardware

for

Windows Server 2012)

Enheder og printere

.

Højreklik på printeren, som du lige har oprettet, og klik derefter på

Printeregenskaber

(

Egenskaber

for

Windows Server 2008 og Windows Vista).

På fanen

Generelt

skal du klikke på

Udskriv Testside

. Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

Opsætning til Delt udskrivning

Du kan dele din nye printer på netværket ved at anvende

Software and Documentation

-disken.

Software and Documentation

-disken, som følger med din printer, eller anvende Windows-metoderne peg-og-udskriv eller peer-to-peer. Hvis du anvender en af Microsoftmetoderne, vil du dog ikke have alle funktionerne, som f.eks. statusmonitor og andre printerhjælpeprogrammer, som installeres vha.

Hvis du ønsker at bruge printeren i et netværk, skal du dele printeren og installere printerens drivere på alle computere i netværket.

BEMÆRK:

Du skal købe Ethernet-kablet særskilt for at dele printeren.

For Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 og Windows Server 2003 x64 Edition

1

Klik på

Start

Printere og faxenheder

.

2

Højreklik på dette printer-ikon og vælg

Egenskaber

.

3

Deling

fanen skal du vælge afkrydsningsfeltet

Del denne printer

og derefter skrive et navn i

Fællesnavn

tekstfeltet.

4

Klik på

Yderligere drivere

og vælg operativsystemerne for alle netværksklienter, som udskriver til denne printer.

5

Klik på

OK

.

Hvis filerne ikke forefindes på din computer, vil du blive bedt om at indsætte serveroperativsystem-cd'en.

66

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

For Windows Vista og Windows Vista 64-bit Edition

1

Klik på

Start

Kontrolpanel

Hardware og lyd

Printere

.

2

Højreklik på printer-ikonet og vælg

Deling

.

3

Klik på

Skift indstillinger for deling

.

4

Beskeden "

Windows behøver din tilladelse for at fortsætte

" vises.

5

Klik på

Fortsæt

.

6

Vælg afkrydsningsfeltet

Del denne printer

og skriv derefter et navn i tekstfeltet

Fællesnavn

.

7

Vælg

Yderligere drivere

og vælg operativsystemerne for alle netværksklienter, som udskriver til denne printer.

8

Klik på

OK

.

For Windows Server 2008 og Windows Server 2008 64-bit Edition

1

Klik på

Start

Kontrolpanel

Printere

.

2

Højreklik på printer-ikonet og vælg

Deling

.

3

Klik på

Skift indstillinger for deling

, hvis den findes.

4

Vælg afkrydsningsfeltet

Del denne printer

og skriv derefter et navn i tekstfeltet

Fællesnavn

.

5

Klik på

Yderligere drivere

og vælg operativsystemerne for alle netværksklienter, som udskriver til denne printer.

6

Klik på

OK

.

For Windows 7, Windows 7 64-bit Edition og Windows Server 2008 R2

1

Klik på

Start

Enheder og Printere

.

2

Højreklik på printer-ikonet, og vælg

Printer egenskaber

.

3

På fanen

Deling

, klik på

Skift indstillinger for deling

, hvis den findes.

4

Vælg afkrydsningsfeltet

Del denne printer

og skriv derefter et navn i tekstfeltet

Fællesnavn

.

5

Klik på

Yderligere drivere

og vælg operativsystemerne for alle netværksklienter, som udskriver til denne printer.

6

Klik på

Anvend

, og klik derefter på

OK

.

For Windows 8, Windows 8 64-bit version og Windows Server 2012

1

Højreklik i skærmens nederste højre hjørne og klik på

Kontrolpanel

Hardware og lyd

(

Hardware

for Windows

Server 2012)

Enheder og printere

.

2

Højreklik på printer-ikonet, og vælg

Printer egenskaber

.

3

På fanen

Deling

, klik på

Skift indstillinger for deling

, hvis den findes.

4

Vælg afkrydsningsfeltet

Del denne printer

og skriv derefter et navn i tekstfeltet

Fællesnavn

.

5

Klik på

Yderligere drivere

og vælg operativsystemerne for alle netværksklienter, som udskriver til denne printer.

6

Klik på

Anvend

, og klik derefter på

OK

.

Bekræftelse af, at printeren er delt:

• Sørg for, at printerobjektet i mappen

Printere, Printere og Faxenheder eller Enheder og Printere

viser, at printeren er delt. Ikonet for deling vises under printerikonet.

• Browse

Netværk eller Netværkssteder

. Find værtsnavnet på serveren og søg efter det delte navn, som du har forsynet printeren med.

Nu da printeren er delt, kan du installere printeren på netværksklienter, som enten anvender peg-og-udskriv- eller peer-to-peer-metoden.

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

67

Peg og udskriv

Peg og udskriv er en Microsoft Windows teknologi, som tillader dig at forbinde til en fjernprinter. Denne funktion henter og installerer automatisk printer driveren.

For Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 og Windows Server 2003 x64 Edition

1

Dobbeltklik på Windows skrivebordet på klient-computeren på

Netværkssteder

.

2

Lokaliser værtsnavnet på server-computeren, og dobbeltklik derefter på værtsnavnet.

3

Højreklik på den delte printers navn, og klik på

Opret forbindelse

.

Vent på at driverinformationen skal blive kopieret fra server-computeren til klient-computeren, og på at et nyt printerobjekt skal blive føjet til

Printere og Faxenheder

-mappen. Tiden til kopiering varierer, baseret på netværkstrafik.

Luk

Netværkssteder

.

4

Udskriv en testside for at verificere installationen.

a b

Klik på

Start

(

Start

for Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 Edition)

Indstillinger

(for

Windows XP / Windows XP 64-bit Edition)

Printere og Faxenheder

.

Vælg den printer, som du har installeret.

c d

Klik på

Fil

Egenskaber

.

På fanen

Generelt

skal du klikke på

Udskriv Testside

.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

For Windows Vista og Windows Vista 64-bit Edition

1

Klik på

Start

Netværk

.

2

Find og dobbeltklik på servercomputerens værtsnavn.

3

Højreklik på den delte printers navn, og klik på

Opret forbindelse

.

4

Klik på

Installer driver

.

5

Klik på

Fortsæt

i dialogboksen

Brugerkontokontrol

.

Vent, indtil driveren er blevet kopieret fra serveren til klientcomputeren. Et nyt printerobjekt føjes til

Printermappen. Varigheden af denne procedure afhænger af netværkstrafikken.

68

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

6

Udskriv en testside for at verificere installationen.

a

Klik på

Start

Kontrolpanel

Hardware og lyd

.

b c

Vælg

Printere

.

Højreklik på den printer, du lige oprettede, og vælg

Egenskaber

.

d

På fanen

Generelt

skal du klikke på

Udskriv Testside

.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

For Windows Server 2008 og Windows Server 2008 64-bit Edition

1

Klik på

Start

Netværk

.

2

Lokaliser værtsnavnet på server-computeren, og dobbeltklik derefter på værtsnavnet.

3

Højreklik på den delte printers navn, og klik på

Opret forbindelse

.

4

Klik på

Installer driver

.

5

Vent, indtil driveren er blevet kopieret fra serveren til klientcomputeren. Et nyt printerobjekt vil blive føjet til

Printer

mappen. Varigheden af disse aktiviteter afhænger af netværkstrafikken.

6

Udskriv en testside for at verificere installationen.

a

Klik på

Start

Kontrolpanel

.

b c

Vælg

Printere

.

Højreklik på den printer, du lige oprettede, og vælg

Egenskaber

.

d

På fanen

Generelt

skal du klikke på

Udskriv Testside

.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

For Windows 7, Windows 7 64-bit Edition og Windows Server 2008 R2

1

Klik på

Start

dit brugernavn

Netværk

(

Start

Netværk

for Windows Server 2008 R2).

2

Lokaliser værtsnavnet på server-computeren, og dobbeltklik derefter på værtsnavnet.

3

Højreklik på den delte printers navn, og klik på

Opret forbindelse

.

4

Klik på

Installer driver

.

5

Vent, indtil driveren er blevet kopieret fra serveren til klientcomputeren. Et nyt printerobjekt vil blive føjet til

Printermappen. Varigheden af disse aktiviteter afhænger af netværkstrafikken.

6

Udskriv en testside for at verificere installationen.

a

Klik på

Start

Enheder og Printere

.

b c

Højreklik på den printer, du lige oprettede, og vælg

Printeregenskaber

.

På fanen

Generelt

skal du klikke på

Udskriv Testside

.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

For Windows 8, Windows 8 64-bit version og Windows Server 2012

1

Peg på skærmens nederste højre hjørne og klik derefter på

Søg

Indtast

Netværk

i søgefeltet, klik på

Apps

og derefter på

Netværk

.

2

Lokaliser værtsnavnet på server-computeren, og dobbeltklik derefter på værtsnavnet.

3

Højreklik på den delte printers navn, og klik på

Opret forbindelse

.

4

Klik på

Installer driver

.

5

Vent, indtil driveren er blevet kopieret fra serveren til klientcomputeren. Et nyt printerobjekt vil blive føjet til

Printer

mappen. Varigheden af disse aktiviteter afhænger af netværkstrafikken.

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

69

6

Udskriv en testside for at verificere installationen.

a

Højreklik i skærmens nederste højre hjørne og klik på

Kontrolpanel

Hardware og lyd

(

Hardware

for

Windows Server 2012)

Enheder og printere

.

b c

Højreklik på den printer, du lige oprettede, og vælg

Printeregenskaber

.

På fanen

Generelt

skal du klikke på

Udskriv Testside

.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

Peer-to-Peer

Hvis du anvender peer-to-peer metoden, installeres printerdriveren på hver enkelt klientcomputer.

Klientcomputerne kan ændre på drivere og håndtere udskriftsjobs.

For Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 og Windows Server 2003 x64 Edition

1

Klik på

Start

(

Start

for Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 Edition)

Indstillinger

(for Windows

XP / Windows XP 64-bit Edition)

Printere og Faxenheder

.

2

Klik på

Tilføj en printer

for at starte

Tilføj printer

-guiden.

3

Klik på

Næste

.

4

Vælg

En netværksprinter eller en printer, der er sluttet til en anden computer

, og klik på

Næste

. Hvis printeren ikke er på listen, skal du skrive printerens sti i tekstboksen.

For eksempel:\\<serverværtsnavn>\<delt printers navn>

Server-værtsnavnet er navnet på den server-computer, som identificerer den til netværket. Den delte printers navn er det navn, som er tildelt under server-installationsprocessen.

5

Klik på

Søg efter en printer

, og klik derefter på

Næste

.

Hvis dette er en ny printer, kan du blive bedt om at installere en printerdriver. Hvis ingen systemdriver er til rådighed, specificeres den lokalitet, hvor en driver er til rådighed.

6

Vælg

Ja

hvis du ønsker, at denne printer skal være standardprinteren, og klik derefter på

Næste

.

Hvis du ønsker at bekræfte installationen, skal du klikke på

Ja

for at udskrive en testside.

7

Klik på

Udfør

.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

For Windows Vista og Windows Vista 64-bit Edition

1

Klik på

Start

Kontrolpanel

Hardware og Lyd

Printere

.

2

Klik på

Tilføj en printer

for at starte

Tilføj printer

-guiden.

70

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

3

Vælg

Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth printer

, og klik derefter på

Næste

. Hvis printeren er på listen, skal du vælge printeren og klikke på

Næste

eller vælge

Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen

og skrive maskinens sti i tekstboksen

Vælg en delt printer efter navn

og klikke på

Næste

.

For eksempel:\\<serverværtsnavn>\<delt printers navn>

Server-værtsnavnet er navnet på den server-computer, som identificerer den på netværket. Den delte printers navn er det navn, som er tildelt under server-installationsprocessen.

4

Hvis dette er en ny printer, kan du blive bedt om at installere en printerdriver. Hvis ingen systemdriver er til rådighed, specificeres den lokalitet, hvor en driver er til rådighed.

5

Vælg

Ja

hvis du ønsker, at denne printer skal være standardprinteren, og klik derefter på

Næste

.

6

Hvis du ønsker at bekræfte installationen, skal du klikke på

Udskriv en testside

.

7

Klik på

Udfør

.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

For Windows Server 2008 og Windows Server 2008 64-bit Edition

1

Klik på

Start

Kontrolpanel

Printere

.

2

Klik på

Tilføj en printer

for at starte

Tilføj printer

-guiden.

3

Vælg

Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth printer

, og klik derefter på

Næste

. Hvis printeren er på listen, skal du vælge printeren og klikke på

Næste

eller vælge

Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen

og skrive maskinens sti i tekstboksen

Vælg en delt printer efter navn

og klikke på

Næste

.

For eksempel:

\\<serverværtsnavn>\<delt printers navn>

Server-værtsnavnet er navnet på den server-computer, som identificerer den på netværket. Den delte printers navn er det navn, som er tildelt under server-installationsprocessen.

4

Hvis dette er en ny printer, kan du blive bedt om at installere en printerdriver. Hvis ingen systemdriver er til rådighed, specificeres den lokalitet, hvor en driver er til rådighed.

5

Vælg

Ja

hvis du ønsker, at denne printer skal være standardprinteren, og klik derefter på

Næste

.

6

Hvis du ønsker at bekræfte installationen, skal du klikke på

Udskriv en testside

.

7

Klik på

Udfør

.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

For Windows 7, Windows 7 64-bit Edition og Windows Server 2008 R2

1

Klik på

Start

Enheder og Printere

.

2

Klik på

Tilføj en printer

for at starte

Tilføj printer

-guiden.

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

71

3

Vælg

Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer

. Hvis printeren er på listen, vælg printeren og klik på

Næste

eller vælg

Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen

. Klik på

Vælg en delt printer ved navn

og skriv printerens sti i tekstboksen, og klik derefter på

Næste

.

For eksempel:

\\<serverværtsnavn>\<delt printers navn>

Server-værtsnavnet er navnet på den server-computer, som identificerer den til netværket. Den delte printers navn er det navn, som er tildelt under server-installationsprocessen.

4

Hvis dette er en ny printer, kan du blive bedt om at installere en printerdriver. Hvis ingen systemdriver er til rådighed, er du nødt til at specificere stien til disponible drivere.

5

Bekræft printernavnet, og klik derefter på

Næste

.

6

Vælg

Ja

hvis du ønsker, at denne printer skal være standardprinteren, og klik derefter på

Næste

.

7

Hvis du ønsker at bekræfte installationen, skal du klikke på

Udskriv en testside

.

8

Klik på

Udfør

.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

For Windows 8, Windows 8 64-bit version og Windows Server 2012

1

Højreklik i skærmens nederste højre hjørne og klik på

Kontrolpanel

Hardware og lyd

(

Hardware

for Windows

Server 2012)

Enheder og printere

.

2

Klik på

Tilføj en printer

for at starte

Tilføj printer

-guiden.

3

Vælg

Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer

Hvis printeren er på listen, vælg printeren og klik på

Næste

eller vælg

Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen

. Klik på

Vælg en delt printer ved navn

og skriv printerens sti i tekstboksen, og klik derefter på

Næste

.

For eksempel:

\\<serverværtsnavn>\<delt printers navn>

Server-værtsnavnet er navnet på den server-computer, som identificerer den til netværket. Den delte printers navn er det navn, som er tildelt under server-installationsprocessen.

4

Hvis dette er en ny printer, kan du blive bedt om at installere en printerdriver. Hvis ingen systemdriver er til rådighed, er du nødt til at specificere stien til disponible drivere.

5

Bekræft printernavnet, og klik derefter på

Næste

.

6

Vælg

Ja

hvis du ønsker, at denne printer skal være standardprinteren, og klik derefter på

Næste

.

7

Hvis du ønsker at bekræfte installationen, skal du klikke på

Udskriv en testside

.

8

Klik på

Udfør

.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

72

Installation af printerdrivere på computere med Windows

®

Installation af printerdrivere på Mac-computere

10

Installation af driverne og softwaren

1

Kør disken

Software and Documentation

på Mac-computeren.

2

Dobbeltklik på ikonet

Dell C1760/C1660 Installer

og klik derefter på

Fortsæt

.

3

Klik på

Fortsæt

i skærmbilledet

Introduktion

.

4

Klik på

Fortsæt

i skærmbilledet

Vigtig information

.

5

Vælg sprog til softwarelicensaftalen.

6

Når du har læst softwarelicensaftalen, skal du klikke på

Fortsæt

.

7

Hvis du accepterer betingelserne i softwarelicensaftalen, skal du klikke på

Jeg accepterer

for at fortsætte installationsprocessen.

8

Bekræft installationsmappen og klik derefter på

Fortsæt

.

9

Klik på

Installer

for at udføre standardinstallationen.

10

Skriv administratorens adgangskode og klik på

OK

.

11

Klik på

Luk

for at afslutte installationen.

Tilføjelse af en printer på Mac OS X 10.5 eller en senere version

Når du bruger en USB-forbindelse

1

Tænd for printeren.

2

Tilslut USB-kablet mellem printeren og Mac-computeren.

3

Åbn

Systemindstillinger

og klik på

Udskriv & fax

(

Udskriv & scanning

til Mac OS X 10.7).

4

Klik på plustegnet (+) og klik på

Standard

.

5

Vælg printeren, som er tilsluttet via USB, fra listen

Printernavn

.

Navn

og

Udskriv med

angives automatisk.

6

Klik på

Tilføj

.

Når du bruger Bonjour

1

Tænd for printeren.

2

Sørg for, at din Mac-computer er tilsluttet netværket.

Hvis du benytter et kabelbaseret netværk, skal du forbinde printeren med netværket ved hjælp af Ethernetkablet.

Hvis du benytter et trådløst netværk, skal du sørge for, at trådløs forbindelse er konfigureret korrekt på din Maccomputer og printer.

3

Åbn

Systemindstillinger

og klik på

Udskriv & fax

(

Udskriv & scanning

til Mac OS X 10.7).

4

Klik på plustegnet (+) og klik på

Standard

(Klik på plustegnet (+) og vælg printeren fra

Printere i nærheden

. Hvis der ikke er nogen printere i

Printere i nærheden

skal du vælge

Tilføj anden printer eller scanner

for Mac OS X

10.7).

5

Vælg printeren, som er tilsluttet via Bonjour, fra listen

Printernavn

.

Navn

og

Udskriv med

angives automatisk.

6

Klik på

Tilføj

.

Installation af printerdrivere på Mac-computere

73

Når du bruger IP-udskrivning

1

Tænd for printeren.

2

Sørg for, at din Mac-computer er tilsluttet netværket.

Hvis du benytter et kabelbaseret netværk, skal du forbinde printeren med netværket ved hjælp af Ethernetkablet.

Hvis du benytter et trådløst netværk, skal du sørge for, at trådløs forbindelse er konfigureret korrekt på din Maccomputer og printer.

3

Åbn

Systemindstillinger

og klik på

Udskriv & fax

(

Udskriv & scanning

til Mac OS X 10.7).

4

Klik på plustegnet (+), og klik på

IP

.

5

Vælg

Line Printer Daemon - LPD

for

Protokol

.

6

Skriv IP-adressen på printeren i området

Adresse

.

7

Vælg din printermodel for

Udskriv med

.

BEMÆRK:

Når udskrivningen er konfigureret vha. IP-udskrivning, er kønavnet tomt. Det er ikke nødvendigt at angive det.

8

Klik på

Tilføj

.

Tilføjelse af en printer på Mac OS X 10.4.11

Når du bruger en USB-forbindelse

1

Tænd for printeren.

2

Tilslut USB-kablet mellem printeren og Mac-computeren.

3

Start

Printerklargøringshjælpeprogram

.

BEMÆRK:

Du finder Værktøj til printerindstilling i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer.

4

Klik på

Tilføj

.

5

Klik på

Standardbrowser

i dialogboksen

Printerbrowser

.

6

Vælg printeren, som er tilsluttet via USB, fra listen

Printernavn

.

Navn

og

Udskriv med

angives automatisk.

7

Klik på

Tilføj

.

Når du bruger Bonjour

1

Tænd for printeren.

2

Sørg for, at din Mac-computer er tilsluttet netværket.

Hvis du benytter et kabelbaseret netværk, skal du forbinde printeren med netværket ved hjælp af Ethernetkablet.

Hvis du benytter et trådløst netværk, skal du sørge for, at trådløs forbindelse er konfigureret korrekt på din Maccomputer og printer.

3

Start

Printerklargøringshjælpeprogram

.

BEMÆRK:

Du finder Værktøj til printerindstilling i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer.

4

Klik på

Tilføj

.

5

Klik på

Standardbrowser

i dialogboksen

Printerbrowser

.

6

Vælg printeren, som er tilsluttet via Bonjour, fra listen

Printernavn

.

Navn

og

Udskriv med

angives automatisk.

7

Klik på

Tilføj

.

74

Installation af printerdrivere på Mac-computere

Når du bruger IP-udskrivning

1

Tænd for printeren.

2

Sørg for, at din Mac-computer er tilsluttet netværket.

Hvis du benytter et kabelbaseret netværk, skal du forbinde printeren med netværket ved hjælp af Ethernetkablet.

Hvis du benytter et trådløst netværk, skal du sørge for, at trådløs forbindelse er konfigureret korrekt på din Maccomputer og printer.

3

Start

Printerklargøringshjælpeprogram

.

BEMÆRK:

Du finder Værktøj til printerindstilling i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer.

4

Klik på

Tilføj

.

5

Klik på

IP-printer

i dialogboksen

Printerbrowser

.

6

Vælg

Line Printer Daemon - LPD

for

Protokol

.

7

Skriv IP-adressen på printeren i området

Adresse

.

8

Vælg din printermodel for

Udskriv med

.

BEMÆRK:

Når udskrivningen er konfigureret vha. IP-udskrivning, er kønavnet tomt. Det er ikke nødvendigt at angive det.

9

Klik på

Tilføj

.

Installation af printerdrivere på Mac-computere

75

76

Installation af printerdrivere på Mac-computere

Sådan bruges printeren

11 Betjeningspanel .......................................................................... 79

12 Dell™ Printer Configuration Web Tool..................................... 83

13 Forklaring af Værktøjskassens menuer................................. 113

14 Forklaring af printermenuerne................................................ 127

15 Retningslinjer for udskrivningsmedier................................... 145

16 Ilægning af udskrivningsmedier ............................................. 153

77

78

11

Betjeningspanel

Brug af betjeningspanelets knapper

Betjeningspanelet har et flydende krystaldisplay (LCD), syv knapper og en indikator.

8

1

2

7

6

3

4

5

1

Klar/fejl-indikator

• Lyser grønt, når printeren er klar eller i dvale, og blinker, når der modtages data.

• Lyser orange, når der opstår en fejl, og blinker, når der opstår en uoprettelig print fejl.

2

LCD-panel

3

Knappen

• Vælger undermenuer eller indstillingsværdier i Menutilstand.

4

Knappen

• Viser den valgte menu eller menupunkt, og bestemmer den valgte værdi i Menutilstand.

5

Knappen

(Annullerings)

• Annullerer det aktuelle udskriftsjob.

• Skifter til Udskrivningsindstilling fra den øverste menu i Menutilstand.

• Skifter til menuens øverste hierarki fra Menutilstandens undermenu.

6

Knappen

(Menu)

• Skifter til Menutilstanden fra Udskrivningstilstand.

• Skifter til Udskrivningstilstand fra Menutilstand.

7

Knappen

• Ruller igennem menuer eller menupunkter i menutilstand. For at indtaste tal eller kodeord, skal du trykke på disse knapper.

8

Knappen

(Wi-Fi | WPS)

• Starter Wi-Fi Protected Setup

® betingelser.

(trykknapkonfiguration). Lyser når den er aktiveret, og blinker under visse

Betjeningspanel

79

Status for Wi-Fi | WPS-knapbaggrundslys

I dette afsnit beskrives, hvad der sker, når baggrundslyset for knappen

Yderligere oplysninger finder du under "Trådløse problemer" på side 227.

(Wi-Fi | WPS) lyser eller blinker.

Wi-Fi | WPSknapbaggrundslys

Fra

Til

Trådløse LAN

indstillinger

*1

Printerstatus

Deaktiver

-

Tilsluttet netværket via Ethernetkabel;

Wi-

Fi -indstillinger er ikke tilgængelige, når et

Ethernet-kabel er tilsluttet printeren.

-

-

Fejlmeddelelse

Aktiver

Aktiver

Printeren skifter til dvaletilstand/Dyb dvaletilstand

Trådløs forbindelse etableret -

-

Blinker normalt

Aktiver

Blinker langsomt

Aktiver

Søgning efter trådløst LAN-adgangspunkt eller router

Søgning/forbindelse med WPSadgangspunkt eller router ved trådløs drift

-

-

Blinker hurtigt

Aktiver

Der er ikke fundet noget trådløst adgangspunkt eller en router inden for den angivne tid

WPS-tilslutningsfejl

Trådløs timeoutfejl

WirelessDownloadfejl

Trådløst adgangspunkt eller router fundet, men der opstår forbindelsesfejl

(Kodesætningsfejl)

Registrerede WPS-signaler fra flere adgangspunkter eller routere under trådløs drift (sessionsoverlapning)

WPS forbindelsesfejl; Sikkerhedsindstilling for det trådløse LAN-adgangspunkt eller routeren er WEP, som ikke er understøttet på WPS.

Forkert WEP-nøgle indtastet under trådløs indstilling

Trådløs kodeordsfejl

Trådløs sessionsoverlapningsfejl

Trådløs WEP APtilslutningfejl

WEPnøgleindtastningsfejl

*

1

Du kan aktivere/deaktivere indstillingerne for

Trådløst LAN

. Yderligere oplysninger finder du under "Trådløst LAN" på side 129.

80

Betjeningspanel

Brug af betjeningspanelet til at ændre printerindstillingerne

Du kan vælge menupunkter og tilsvarende værdier i betjeningspanelet.

Når du først gå ind i menuerne fra betjeningspanelet, vil du se en stjerne (*) ved siden af nogle af værdier i menuerne. Denne stjerne angiver fabriksindstillingen for den pågældende menuindstilling. Disse indstillinger er de oprindelige printerindstillinger.

BEMÆRK:

Fabriksstandarderne kan variere fra land til land.

Når du vælger en ny indstilling fra betjeningspanelet, vises en stjerne ved siden af indstillingen for at markere den som den aktuelle brugerstandard.

Disse indstillinger er gældende, indtil der vælges nye, eller fabriksstandarden gendannes.

Sådan vælges en ny værdi som en indstilling:

1

Tryk på

(Menu)

-knappen.

2

Tryk på knappen eller , indtil den ønskede menu bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

3

Tryk på knappen eller , indtil den ønskede menu eller menupunkt bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

• Hvis du vælger en menu, åbnes menuen, og den første systemindstilling i menuen bliver vist.

• Hvis du vælger et menupunkt, bliver menuens standardindstilling for menupunktet vist.

Hvert menupunkt har en liste med værdier for menupunktet. En værdi kan være:

• En sætning eller et ord som beskrivelse af en indstilling

• En numerisk værdi, som kan ændres

• En Til eller Fra indstilling

• Tryk samtidigt på knapperne og . Dette vil gendanne fabriksindstillingerne for menuen. Tryk på knappen

(Indstil)

for at vende tilbage til menuens fabriksindstillinger.

4

Tryk på en af knapperne eller knappen for at rulle, indtil den ønskede værdi vises.

5

Tryk på knappen

(Indstil)

.

Dette aktiverer den indstillingsværdi, der er angivet med en stjerne (*) ud for indstillingsværdien.

6

Tryk på knappen

(Annullér)

eller knappen for at vende tilbage til den foregående menu.

For at fortsætte med at indstille andre punkter, skal du vælge den ønskede menu. For at afslutte indstilling af nye værdier, skal du trykke på knappen

(Annullér)

.

Driverindstillinger kan have forrang over tidligere foretagne ændringer. I så fald skal du ændre standarderne i betjeningspanelet.

Udskrivning af en side med enhedsindstillinger

Siden med enhedsindstillinger viser de aktuelle indstillinger for printermenuerne. For yderligere oplysninger om,

hvordan du udskriver en rapport over panelindstillingerne, se "Forklaring af printermenuerne" på side 127.

Betjeningspanel

81

Ændring af sproget

Hvis du vil have vist et andet sprog i betjeningspanelet:

Betjeningspanel

1

Tryk på

(Menu)

-knappen.

2

Tryk på knappen , indtil

Panelsprog

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

3

Tryk på knappen , indtil det ønskede sprog bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

Værktøjskasse

1

Klik på

Start

Alle programmer

Dell-printere

Dell C1660w Color Printer

eller

Dell C1760nw Color

Printer

Værktøjskasse

.

BEMÆRK:

Yderligere oplysninger om start af værktøjskassen, se "Start af Værktøjskasse" på side 113.

Værktøjskasse

åbnes.

2

Klik på fanen

Vedligeholdelse af printer

.

3

Vælg

Systemindstillinger

på listen til venstre på siden.

Siden

Systemindstillinger

vises.

4

Vælg det ønskede sprog under

Panelsprog

, og tryk derefter på knappen

Anvend nye indstillinger

.

Indstilling af funktionen Energisparetid

Du kan indstille energisparetimeren for printeren. Printeren venter, før den gendanner standardindstillingerne for kopi, hvis du ikke begynder at kopiere efter at have ændret dem på betjeningspanelet.

1

Tryk på

(Menu)

-knappen.

2

Tryk på knappen , indtil

Administ. menu

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

3

Tryk på knappen , indtil

Systemindstillinger

vises, og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

4

Sørg for, at

Energisparetid

bliver vist og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

5

Tryk på knappen for at vælge

Dvale, Dyb dvale eller

Auto-sluk-tid

, og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

Når du har valgt

Dvale

eller

Dyb dvale

, skal du gå til trin 7.

Når du har valgt

Auto-sluk-tid

, skal du gå til trin 6.

6

Tryk på knappen for at vælge

Fra

eller

Til

, og tryk derefter på knappen (Indstil).

Hvis du valgte

Fra

, skal du gå til trin 8.

7

Tryk på knappen eller indtast den ønskede værdi med det numeriske tastatur, og tryk derefter på knappen

(Indstil)

.

Du kan vælge 5

-

30 minutter for

Dvale

, 1-6 minutter for

Dyb dvale

eller 60-1440 minutter for

Auto-sluk-tid

.

8

Tryk på knappen (Annullér) eller knappen for at vende tilbage til den foregående menu.

82

Betjeningspanel

12

Dell™ Printer Configuration Web Tool

BEMÆRK:

Billederne, der anvendes i denne brugervejledning, er af Dell C1760nw Color Printer medmindre andet er nævnt.

Oversigt

BEMÆRK:

Dette web tool er kun tilgængeligt, når printeren er forbundet til et netværk.

En af funktionerne i

Dell Printer Configuration Web Tool

er

e-mail-alarm-indstilling

, som sender en e-mail til dig eller nøgleoperatøren, når printeren har brug for forbrugsstoffer eller indgreb.

Hvis du vil udfylde printerfortegnelsesrapporter, som kræver tagnummeret for alle printere i dit område, skal du bruge funktionen

Printerinformation

i

Dell Printer Configuration Web Tool

. Angiv IP-adressen på hver printer i netværket for at få vist aktivtagnummeret.

Funktionen

Dell Printer Configuration Web Tool

giver dig også mulighed for at ændre printerindstillingerne og holde regnskab med udviklingen i udskrivningen. Hvis du er netværksadministrator, kan du kopiere printerindstillingerne til en eller alle printere på netværket ved hjælp af din webbrowser.

Opsætning af Dell Printer Configuration Web Tool

Sørg for at aktivere JavaScript i din browser inden du anvender

Dell Printer Configuration Web Tool

.

Det anbefales, at du konfigurerer din webbrowsers omgivelsesindstillinger, inden du begynder at anvende

Dell

Printer Configuration Web Tool

.

BEMÆRK:

Det er muligt, at Dell Printer Configuration Web Tool-siderne ikke kan læses, hvis sproget ikke er det samme som din webbrowsers.

Opsætning fra din webbrowser

Det anbefales, at du konfigurerer både din webbrowsers omgivelsesindstillinger og betjeningspanelet, inden du begynder at anvende

Dell Printer Configuration Web Tool

.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

83

For Internet Explorer

®

Indstilling af displaysproget

1

Vælg

Internetindstillinger

fra

Funktioner

på menulinjen.

2

Vælg

Sprog

på fanen

Generelt

.

3

Angiv displaysproget i prioriteret rækkefølge i listen

Sprog

.

For eksempel:

• Italiensk (Italien) [it-IT]

• Spansk (traditionelt) [es-ES tradnl]

• Tysk (Tyskland) [de-DE]

• Fransk (Frankrig) [fr-FR]

• Engelsk (USA) [en-us]

• Dansk [da-DK]

• Nederlandsk (Holland) [nl-NL]

• Norsk (Bokmål) [no]

• Svensk [sv-SE]

Indstilling af printerens IP-adresse til ikke proxy

1

Vælg

Internetindstillinger

fra menuen

Funktioner

.

2

Klik på

LAN-indstillinger

i

Indstillinger for lokalnetværk (LAN)

under fanen

Forbindelser

.

3

Du kan konfigurere LAN-indstillingerne på en af følgende måder:

• Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet

Brug en proxyserver til LAN

under

Proxyserver

.

• Klik på

Avanceret

, og indtast derefter printerens IP-adresse i feltet

Brug ikke proxyserveren til adresser, der begynder med

under

Undtagelser

.

Når du har indstillet sproget og proxyen, skal du skrive

<http://nnn.nnn.nnn.nnn/>

(printerens IP-adresse) i

URL-indtastningsfeltet i browseren for at aktivere

Dell Printer Configuration Web Tool

.

For Firefox

®

Indstilling af displaysproget

1

Vælg

Indstillinger

fra menuen

Værktøjer

.

2

Klik på

Vælg

i fanen

Indhold

.

3

Angiv displaysproget i prioriteret rækkefølge i listen

Sprog i prioriteret rækkefølge

.

For eksempel:

English [en]

eller

English/United States [en-us]

• Italian [it]

• Spanish [es]

• German [de]

• French [fr]

• Dutch [nl]

• Norwegian [no]

• Swedish [sv]

• Danish [da]

84

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Indstilling af printerens IP-adresse til ikke proxy

1

Vælg

Indstillinger

fra menuen

Værktøjer

.

2

Klik på fanen

Avanceret

.

3

Klik på

Netværk

i dialogboksen

Indstillinger

.

4

Klik på

Forbindelse

Indstillinger

.

5

Du kan konfigurere LAN-indstillingerne på en af følgende måder:

• Markér afkrydsningsfeltet

Ingen proxy

hvis du ikke vil bruge en proxy.

• Markér afkrydsningsfeltet

Auto-detekter proxyindstillinger for dette netværk

.

• Markér afkrydsningsfeltet

Manuel proxykonfiguration

, og indtast derefter et værtsnavn og et portnummer, hvis du har en liste med en eller flere proxyservere. Hvis du har en IP-adresse, der ikke anvender en proxy, skal du indtaste din printers IP-adresse i redigeringsfeltet

Ingen proxy for:

.

• Markér afkrydsningsfeltet

Automatisk proxykonfigurations-URL:

.

Når du har indstillet sproget og proxyen, skal du skrive

<http://nnn.nnn.nnn.nnn/>

(printerens IP-adresse) i

URL-indtastningsfeltet i browseren for at aktivere

Dell Printer Configuration Web Tool

.

Opsætning fra betjeningspanel

Du kan kun starte

Dell Printer Configuration Web Tool

når

EWS

er indstillet til

Tillad

(standard fabriksindstilling) på betjeningspanelet. Bekræft indstillingen i betjeningspanelet, hvis du ikke kan starte

Dell

Printer Configuration Web Tool

. Yderligere oplysninger finder du under "Forklaring af printermenuerne" på side 127.

Start af Dell Printer Configuration Web Tool

For at starte

Dell Printer Configuration Web Tool

, skal du indtaste printerens IP-adresse i din webbrowser.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, skal du udskrive siden Systemindstillinger eller få vist siden

TCP/IPindstillinger

, som indeholder IP-adressen. For yderligere oplysninger om, hvordan du finder printerens IP-adresse, se

"Kontrol af IP-indstillingerne" på side 43.

Overblik over menupunkterne

Brug af

Dell Printer Configuration Web Tool

til:

Printerstatus

Brug menuen

Printerstatus

til at få feedback på printerens status. Når en tonerpatron er ved at være opbrugt, skal du klikke på bestil tilbehør-linket på den første skærm for at bestille ekstra tonerpatroner.

Printerjobs

Brug menuen

Printerjobs

til at gemme information om siderne

Jobliste

og

Fuldførte jobs

.

Disse sider viser detaljer om status angående hver protokol eller job.

Printerindstillinger

Brug menuen

Printerindstillinger

til at ændre printerindstillinger og vise indstillinger i betjeningspanelet via fjernbetjening.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

85

Indstillinger for printserver

Brug menuen

Indstillinger for printserver

til at ændre printerinterfacetypen og de nødvendige betingelser for kommunikation.

Kopiering af printerindstillinger

Brug menuen

Kopiering af printerindstillinger

til at kopiere printerindstillingerne til en anden printer eller printere på netværket ved at indtaste IP-adressen for hver printer.

BEMÆRK:

Du skal logge på som administrator for at anvende denne egenskab.

Udskrivningsvolumen

Brug

Udskrivningsvolumen

til at kontrollere antal udskrevne sider for hver papirstørrelse.

Printerinformation

Brug menuen

Printerinformation

til at vise information om din printer.

E-mail-alarm

Brug menuen

E-mail-alarm

til at modtage en e-mail, når printeren har brug for tilbehør eller indgreb. Skriv dit navn eller tastoperatørens navn i den e-mail-listeboks, som skal underrettes.

Indstil kodeord

Brug menuen

Indstil kodeord

til at låse

Dell Printer Configuration Web Tool

med et kodeord, så andre brugere ikke uforvarende ændrer de printerindstillinger, du har valgt.

BEMÆRK:

Du skal logge på som administrator for at anvende denne egenskab.

Onlinehjælp

Klik på

Onlinehjælp

for at besøge Dell-supportwebstedet.

Bestil tilbehør på: www.dell.com/supplies

Kontakt Dell-support på: support.dell.com

86

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Sidevisningsformat

Sidens layout er opdelt i tre sektioner.

Topramme

Toprammen er placeret øverst på alle siderne. Når

Dell Printer Configuration Web Tool

er aktiveret, vises den aktuelle status og specifikationer for printeren i toprammen på hver side.

De følgende punkter vises i toprammen.

1

Dell C1760nw Color Printer

2

IP-adresse

3

Lokalitet

4

Kontaktperson

5

Tilstandspanel

6

Printerbitmap

Viser navnet på printeren.

Viser din printers IP-adresse.

Viser placeringen af printeren. Lokaliteten kan ændres i

Grundlæggende information

på siden

Indstillinger for printserver

.

Viser navnet på printerens administrator. Navnet kan ændres i

Grundlæggende information

på siden

Indstillinger for printserver

.

Viser din printers tilstand. Hvis der opstår en fejl, bliver fejlkoden og -meddelelsen vist.

For eksempel, 077-090: Papirstop. Åbn...

Viser bitmapbilledet af printeren. Menuen

Printerstatus

vises i den højre ramme, når du klikker på billedet.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

87

Venstre ramme

Den venstre ramme er placeret i venstre side på alle siderne. Menutitlerne, som vises i den venstre ramme, er lænket til tilsvarende menuer og sider. Du kan gå til den tilsvarende side ved at klikke på deres tegn.

De følgende menuer vises i den venstre ramme.

1

Printerstatus

2

Printerjobs

3

Printerindstillinger

4

Indstillinger for printserver

5

Kopiering af printerindstillinger

6

Udskrivningsvolumen

7

Printerinformation

8

E-mail-alarm

9

Indstil kodeord

10

Onlinehjælp

11

Bestil tilbehør på:

12

Kontakt Dell-support på:

Links til menuen

Printerstatus

.

Links til menuen

Printerjobs

.

Links til menuen

Rapport om printerindstillinger

.

Links til menuen

Printserverrapporter

.

Links til menuen

Kopiering af printerindstillinger

.

Links til menuen

Udskrivningsvolumen

.

Links til menuen

Printerstatus

.

Links til menuen

Indstillinger for printserver

.

Links til menuen

Sikkerhed

.

Links til Dell-supportwebstedet.

Links til Dell-websiden.

Links til webadressen for Dell-supportsiden:

support.dell.com

88

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Højre ramme

Den højre ramme er placeret i højre side på alle siderne. Indholdet af den højre ramme svarer til den menu, som du

vælger i den venstre ramme. For oplysninger om de punkter, der er vist i højre ramme, se "Detaljer om menupunkterne" på side 90.

Knapper i den højre ramme

1

Knappen Opfrisk

2

Knappen Anvend nye indstillinger

3

Knappen Gendan indstillinger

Modtager den aktuelle printerkonfiguration og opdaterer den sidste, nye information i den højre ramme.

Sender de nye indstillinger, som er foretaget på

Dell Printer Configuration Web

Tool

, til printeren. De ny indstillinger erstatter printerens gamle indstillinger.

Gendanner gamle indstillinger. Nye indstillinger sendes ikke til printeren.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

89

Ændring af indstillingerne af menuposterne

Visse menuer giver dig mulighed for at ændre adgangen til printerindstillingerne ved hjælp af

Dell Printer

Configuration Web Tool

. Når du åbner disse menuer, vises godkendelsesvinduet på skærmen. Skriv et brugernavn og et kodeord for printerens administrator ved at følge de instruktioner, som vises i dialogboksen.

Standardbrugernavnet er

admin

, og standardkodeordet er blankt (NUL). Du kan kun ændre kodeordet på siden

Indstil kodeord

i menuen

Sikkerhed

. Yderligere oplysninger finder du under "Indstil kodeord" på side 111.

Detaljer om menupunkterne

"Printerstatus"

"Printerjobs"

"Printerindstillinger" "Rapport om printerindstillinger"

"Printerstatus"

"Printerhændelser"

"Printerinformation"

"Jobliste"

"Fuldførte jobs"

"Menu-indstillinger"

"Rapporter"

"Printerindstillinger" "Systemindstillinger"

"USB-indstillinger"

"Sikre indstillinger"

"Vedligeholdelse af printer" "Papirdensitet"

"Indstil BTR"

"Juster fikseringsenhed"

"Autoregistreringsindstilling"

"Justeringer af farveregistrering"

"Rengør Fremkalder"

"BTR-opfriskning"

"Vedligeholdelsesoversigt"

"Nulstil standarder"

"Ikke-Dell toner"

"Indstil højde"

"Web Link-tilpasning"

90

Dell™ Printer Configuration Web Tool

"Indstillinger for printserver" "Printserverrapporter" "Indstillingsside for printserver"

"Indstillingsside for e-mail-alarm"

"Indstillinger for printserver" "Grundlæggende information"

"Port-indstillinger"

"TCP/IP"

"E-mail-alarm"

"Bonjour (mDNS)"

"SNMP"

"Trådløst LAN"

*1

"Sikkerhed"

"Nulstil printserver"

"Indstil kodeord"

"IP-filter (IPv4)"

"Kopiering af printerindstillinger" "Kopiering af printerindstillinger"

"Udskrivningsvolumen"

*

1

"Rapport om kopiering af printerindstillinger"

"Udskrivningsvolumen"

Dette punkt er kun tilgængeligt, når printeren er forbundet til et trådløst netværk.

Printerstatus

Brug menuen

Printerstatus

til at kontrollere status af forbrugsdele, hardware og printerens specifikationer.

De følgende sider vises i menuen

Printerstatus

.

Printerstatus

Formål:

At bekræfte status for forbrugsdele og bakker.

Værdier:

Viser procentdelen af toner, der er tilbage i hver tonerpatron. Når en patron er tom, vises der en meddelelse. Teksten

Ring eller bestil er et link til Dell-webstedet for printerforbrugsstoffer.

Cyan patron niveau

Magenta patron niveau

Gul patron niveau

Sort patron niveau

Papirbakker Status

Outputbakke

Dæksel

Printertype

Udskrivningshastighed

Kapacitet

Størrelse

Status

Kapacitet

Status

OK

Ilæg papir

OK

Lukket

Åben

Angiver, at der er papir i bakken, men mængden kendes ikke.

Angiver, at der ikke er noget papir i bakken.

Viser den maksimale kapacitetsstatus for papirbakken.

Viser størrelsen af papiret i bakken.

Angiver, at bakken er til rådighed.

Viser den maksimale kapacitetsstatus for papirbakken.

Angiver, at dækslet er lukket.

Angiver, at dækslet er åbent.

Viser printertypen.

Farvelaser

vises normalt.

Viser udskrivningshastigheden.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

91

Printerhændelser

Formål:

At vise oplysninger om alle alarmer eller fejlmeddelelser på siden

Printerhændelser

, når der opstår fejl, som f.eks.

Ikke mere papir

eller

Bagdæksel er åbent

.

Værdier:

Lokalitet

Detaljer

Viser den lokalitet, hvor fejlen opstod.

Viser oplysninger om fejlen.

Printerinformation

Formål:

At vise printerens systemoplysninger. Denne side kan også vises ved at klikke på

Printerinformation

i den venstre ramme.

Værdier:

Dell-servicetagnummer

Ekspresservicekode

Tag-nummer for aktiv

Printer-serienummer

Hukommelseskapacitet

Processorhastighed

Printerrevisionsniveauer

Viser Dell's servicetagnummer.

Viser printerens ekspresservicekode.

Viser printerens aktiv-tagnummer.

Viser printerens serienummer.

Viser hukommelseskapaciteten.

Viser processorhastigheden.

Firmware-version

Viser controllerversionen.

Netværk firmware-version

Viser netværkskortets version.

Printerjobs

Menuen

Printerjobs

indeholder information på siderne

Jobliste

og

Fuldførte jobs

. Disse sider viser oplysningsdetaljer om status angående hver protokol eller udskrivningsjobbene.

Jobliste

Formål:

At bekræfte de udskrivningsjob, som er ved at blive behandlet. Klik på

Opfrisk

for at opdatere skærmen.

Værdier:

ID

Jobnavn

Ejer

Værtsnavn

Jobstatus

Vært I/F

Tidspunkt for leveret job

Viser job-id'et.

Viser filnavnet på det job, som udskrives.

Viser navnet på jobejeren.

Viser navnet på værtscomputeren.

Viser status af det job, som er ved at udskrives.

Viser status af værtsinterfacet.

Viser den dato, hvor udskrivningsjobbet blev sendt.

92

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Fuldførte jobs

Formål:

At kontrollere de fuldførte job. De sidste op til 10 udskriftsjob vises. Klik på

Opfrisk

for at opdatere skærmen.

Værdier:

ID

Jobnavn

Ejer

Værtsnavn

Outputresultat

Aftryknummer

Antal ark

Vært I/F

Tidspunkt for leveret job

Viser job-id'et.

Viser filnavnet på jobbet.

Viser navnet på jobejeren.

Viser navnet på værtscomputeren.

Viser status for jobbet.

Viser det samlede antal sider for jobbet.

Viser det samlede antal ark for jobbet.

Viser status af værtsinterfacet.

Viser den dato, hvor jobbet blev sendt.

Printerindstillinger

Brug menuen

Printerindstillinger

til at vise

Rapporten om printerindstillinger

og til at konfigurere printerindstillingerne.

De følgende angivne sider med faner vises øverst i den højre ramme.

Rapport om printerindstillinger

Fanen

Rapport om printerindstillinger

indeholder siderne

Menuindstillinger

og

Rapporter

.

Menu-indstillinger

Formål:

For at vise printerens aktuelle indstillinger.

Værdier:

Systemindstillinger Energisparertid - Dvale

Viser den tid, som printeren bruger, før den skifter til Dvaletilstand, når den har afsluttet et job.

Energisparertid - Dyb dvale

Viser den tid, som printeren bruger, før den skifter til Dyb dvaletilstanden, når den har skiftet til Dvale-tilstanden.

Energisparertid - Auto-sluktid

*1

Fejl-time-out

Viser den tid, det tager for printeren at slukke efter den er skiftet til

Dyb dvale-tilstand.

Viser tiden, som printeren bruger, før den annullerer jobs, der slutter på unormal vis.

Job time-out mm/tomme

Standardpapirstørrelse

Viser, hvor lang tid printeren venter på ankomst af data fra computeren.

Viser måleenheden, der anvendes efter den numeriske værdi på betjeningspanelet.

Viser standardpapirstørrelsen.

Inaktiver udskrivning med store papirformater

Viser, om udskrivning skal deaktiveres, hvis papirstørrelsen indstillet i printerdriveren og papirstørrelsen i bakken ikke passer til hinanden (papiret i bakken er større).

Dell™ Printer Configuration Web Tool

93

USB-indstillinger

Sikre indstillinger

Papirdensitet

Indstil BTR

Juster fusermodul

Auto log udskr.

Advarsel om Lav Toner

Panelsprog

USB-port

Panellåsindst.

Loginfejl - Forsøg

Download af software

Almindeligt

Etikette

Almindeligt

Almindeligt, tykt

Omslag

Etikette

Bestrøget

Konvolut

Genbrugt

Almindeligt

Almindeligt, tykt

Omslag

Viser, om der automatisk skal udskrives en jobhistorikrapport for hvert 10. job.

Viser, om der skal vises en alarmmeddelelse, når der ikke er meget toner tilbage.

Viser det sprog, der anvendes på betjeningspanelskærmen.

Viser, om USB-interfacet er aktiveret.

Viser, om adgangen til Administ. Menu skal begrænses med et kodeord.

Viser det maksimale gange administratoren kan forsøge at logge på med forkert kodeord.

Viser download af softwareopdateringer skal aktiveres.

Viser papirdensiteten for plano-papir.

Viser papirdensiteten for etiketter.

Viser spændingsindstillingen for overføringsvalsen for plano-papir.

Viser spændingsindstillingen for overføringsvalsen for tykt, almindeligt papir.

Viser spændingsindstillingen for overføringsvalsen for omslagspapir.

Viser spændingsindstillingen for overføringsvalsen for etiketter.

Viser spændingsindstillingen for overføringsvalsen for bestrøget papir.

Viser spændingsindstillingen for overføringsvalsen for konvolutter.

Viser spændingsindstillingen for overføringsvalsen for genbrugspapir.

Viser temperaturindstillingen for fusermodul ved brug af almindeligt papir.

Viser temperaturindstillingen for fusermodul ved brug af tykt, almindeligt papir.

Viser temperaturindstillingen for fusermodul ved brug af omslagspapir.

Viser temperaturindstillingen for fusermodul ved brug af etiketter.

Autoregistreringsindstilling

Indstil højde

BTR-opfriskning

Ikke-Dell toner

Web Link-tilpasning

Etikette

Bestrøget

Konvolut

Genbrugt

Vælg genbestilling URL

Viser temperaturindstillingen for fusermodul ved brug af bestrøget papir.

Viser temperaturindstillingen for fusermodul ved brug af konvolutter.

Viser temperaturindstillingen for fusermodul ved brug af genbrugspapir.

Viser om farveregistreringen skal indstilles automatisk.

Viser højden på printerens installationslokalitet.

Viser, om der skal udføres forholdsregler for papir, der udskrives krøllet/adskilt.

Viser, om der skal bruges en tonerpatron fra en anden fabrikant.

Viser et link til bestilling af forbrugsdele, der kan fås adgang til fra

Bestil tilbehør på:

i den venstre ramme.

Almindelig

Premier

Viser den almindelige webadresse

(

http://accessories.us.dell.com/sna

), som kan linkes til

Bestil forbrugsstoffer på:

Viser Premier-webadressen (

http://premierdell.com

), som kan linkes til

Bestil tilbehør på:

*

1

Funktionen Timer for automatisk slukning er kun tilgængelig i bestemte områder.

94

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Rapporter

Formål:

At udskrive din printers indstillinger og historikinformation.

Værdier:

Printerindstillinger

Enhedsindstillinger

Jobhistorie

Fejlhistorie

Farvetestside

Klik på knappen

Start

for at udskrive siden med printerindstillinger.

Klik på knappen

Start

for at udskrive siden med enhedsindstillinger.

Klik på knappen

Start

for at udskrive Jobhistorikrapporten.

Klik på knappen

Start

for at udskrive Fejlhistorikrapporten.

Klik på

Start

for at udskrive farvetestsiden.

Printerindstillinger

Fanen

Printerindstillinger

indeholder siderne

Systemindstillinger

,

USB Indstillinger

og

Sikre indstillinger

.

Systemindstillinger

Formål:

At konfigurere de grundlæggende printerindstillinger.

Værdier:

Energisparertid - Dvale

*1

Specificerer tiden, som det tager printeren at skifte til dvaletilstand, når den har afsluttet et job.

Energisparertid - Dyb dvale

Specificerer tiden, som det tager printeren at skifte til dyb dvaletilstand, når den har skiftet til dvaletilstand.

Energisparertid - Auto-sluktid

*2

Fejl-time-out

Angiver den tid, det tager printeren at slukke automatisk, efter den har skiftet til Dyb dvaletilstand.

Specificerer hvor lang tid der går, før printeren annullerer jobs, der slutter på unormal vis. Jobbet annulleres ved time-out.

Job time-out mm/tommer

*3

Specificerer, hvor lang tid printeren venter på ankomst af data fra computeren. Jobbet annulleres ved time-out.

Specificerer måleenheden, der vises efter den numeriske værdi på betjeningspanelet.

Standardpapirstørrelse

Inaktiver udskrivning med store papirformater

Auto log udskr.

*4

Advarsel om Lav Toner

Panelsprog

Specificerer standardpapirstørrelsen.

Angiver, om job skal udskrives, hvis papiret i printerens bakke er større end den papirstørrelse, der er angivet i printerdriveren (papirstørrelserne behøver ikke være ens).

Angiver, om der skal udskrives en jobhistorik for hvert 10. job.

Advarer dig, hvis der ikke er ret meget toner tilbage.

Bruges til at angive sproget i betjeningspanelet.

*

1

Indtast 5 under Dvale for, at printeren skifter til Dvale-tilstanden efter fem minutter, når den har afsluttet et job. Dette anvender mindre energi, men kræver en længere opvarmningstid for printeren. Indtast 5, hvis din printer deler et elektrisk kredsløb med rumbelysningen, og du bemærker, at lyset flimrer.

Vælg en høj værdi, hvis din printer konstant er i brug. Under de fleste forhold vil dette holde printeren parat til betjening med et mindstemål af opvarmningstid. Vælg en værdi mellem 5 og 30 minutter for skift til Dvale-tilstand, hvis du ønsker en balance mellem energiforbrug og kortere opvarmningstid.

Printeren vender automatisk tilbage til standbyindstillingen fra Dvale-tilstanden, når den modtager data fra computeren. Du kan også genindstille printeren til standbyindstilling ved at trykke på en hvilken som helst knap på betjeningspanelet.

*

2

Funktionen Timer for automatisk slukning er kun tilgængelig i bestemte områder.

*

3

Standarden for mm/tommer og Standardpapirstørrelse varierer afhængigt af den landespecifikke fabriksstandard.

*

4

Inaktiver udskrivning med store papirformater er kun tilgængelig i Dell Printer Configuration Web Tool og Værktøjskassen.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

95

USB-indstillinger

Formål:

For at ændre printerens USB-indstillinger.

Værdier:

USB-port

Til aktivering af printerens USB-interface.

Sikre indstillinger

Panellås

Formål:

At begrænse adgang til

Administ. Menu

og

RAPPORT/LISTE

med et kodeord og for at indstille eller ændre kodeordet.

BEMÆRK:

Denne menu indstiller et kodeord til låsning af betjeningspanelet. Hvis du ændrer kodeordet for Dell Printer

Configuration Web Tool, skal du klikke på Indstil kodeord på den venstre ramme og indstille kodeordet.

Værdier:

Panellåsindst.

Nyt kodeord

Bekræft kodeord

Begrænser adgang til Admin. menu og Rapport/Liste med et kodeord.

Indstiller det kodeord, der kræves til for adgang til

Administ. Menu

og

Rapport/Liste

.

Indtast det nye kodeord igen for at bekræfte.

Login-fejl

Formål:

For at indstille det maksimale antal forkerte loginforsøg, inden en administrator nægtes adgang til

Administ. menu

og

Rapport/Liste

.

BEMÆRK:

Dette punkt er kun tilgængeligt, når Panellåsindstilling er indstillet til Aktivér.

Softwaredownload

Formål:

At indstille om download af softwareopdateringer skal aktiveres.

Vedligeholdelse af printer

Fanen

Vedligeholdelse af printer

indeholder siderne

Papirdensitet

,

Indstil BTR

,

Indstil fikseringsenhed

,

Autoregistreringsindstilling

,

Farveregistreringsindstillinger

,

Rengør fremkalder

,

BTR-opfrisk,

Vedligeholdelsesoversigt, Nulstil standarder, Ikke-Dell toner, Indstil højde

og

Web Link tilpasning.

Papirdensitet

Formål:

Til at angive papirdensiteten.

Værdier:

Almindeligt

Etikette

Angiver papirdensiteten for almindeligt papir.

Indstiller papirdensiteten for etiketter.

96

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Indstil BTR

Formål:

Til at specificere de optimale indstillinger for spændingen til overføringsvalsen (BTR). Spændingen sænkes ved at indstille til negative værdier. Spændingen øges ved at indstille til positive værdier.

Det er ikke sikkert, at standardindstillingerne giver det bedste resultat på alle papirtyper. Hvis du ser marmorering på udskriften, skal du hæve spændingen. Hvis du ser hvide prikker på udskriften, skal du sænke spændingen.

BEMÆRK:

Udskriftskvaliteten varierer afhængig af de værdier, du vælger for denne post.

Værdier:

Almindeligt

Almindeligt, tykt

Omslag

Etikette

Bestrøget

Konvolut

Genbrugt

Indstiller referencespændingsindstillingen for overføringsvalsen for almindeligt papir inden for området -3 til 3.

Indstiller referencespændingsindstillingen for overføringsvalsen for tykt, almindeligt papir inden for området -3 til 3.

Indstiller referencespændingsindstillingen for overføringsvalsen for omslagspapir inden for området -3 til 3.

Indstiller referencespændingsindstillingen for overføringsvalsen for etiketter inden for området -3 til 3.

Angiver referencespændingsindstillingen for overføringsvalsen for bestrøget papir inden for området fra -3 til 3.

Indstiller referencespændingsindstillingen for overføringsvalsen for konvolutter inden for området

-3 til 3.

Angiver referencespændingsindstillingen for overføringsvalsen for genbrugspapir inden for området fra -3 til 3.

Juster fikseringsenhed

Formål:

Til at specificere de optimale temperaturindstillinger for udskrivning for fuseren. Temperaturen sænkes ved at indstille til negative værdier. Temperaturen hæves ved at indstille til positive værdier.

Det er ikke sikkert, at standardindstillingerne giver det bedste resultat på alle papirtyper. Hvis det trykte papir bliver krøllet, kan du prøve at sænke temperaturen. Hvis toneren ikke indebrændes ordentligt på papiret, kan du prøve at hæve temperaturen.

BEMÆRK:

Udskriftskvaliteten varierer afhængig af de værdier, du vælger for denne post.

Værdier:

Almindeligt

Almindeligt, tykt

Omslag

Etikette

Bestrøget

Konvolut

Genbrugt

Indstiller temperaturen for fusermodul ved brug af almindeligt papir inden for området -3 til 3.

Indstiller temperaturen for fusermodul ved brug af tykt, almindeligt papir inden for området -3 til

3.

Indstiller temperaturen for fusermodul ved brug af omslagspapir inden for området -3 til 3.

Indstiller temperaturen for fusermodul ved brug af etiketter inden for området -3 til 3.

Indstiller temperaturen for fusermodul ved brug af bestrøget papir inden for området -3 til 3.

Indstiller temperaturen for fusermodul ved brug af konvolutter inden for området -3 til 3.

Indstiller temperaturen for fusermodul ved brug af genbrugspapir inden for området -3 til 3.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

97

Autoregistreringsindstilling

Formål:

Til at specificere, om farveregistreringen skal indstilles automatisk.

Justeringer af farveregistrering

Formål:

Til at specificere, om farveregistreringen skal indstilles manuelt.

Justeringer af farveregistrering skal vælges under printerens startopsætning, eller når printeren er blevet flyttet til et andet sted.

BEMÆRK:

Egenskaben Justering af farveregistrering kan konfigureres, når Automatisk registreringsjustering er sat til Fra.

Værdier:

Autokorrektion

Farveregistreringsoversigt

Justeringer af farveregistrering

Klik på

Start

for automatisk at korrigere farveregistrering.

Klik på

Start

for at udskrive en farveregistreringsoversigt. Farveregistreringstabellen udskriver et gittermønster af gule, magenta og cyan linjer. På tabellen skal du finde de værdier på højre side, der er ved siden af linjen, som er helt lige for hver af de tre farver. Hvis værdien for denne linje er 0, er der ikke brug for farveregistrering. Hvis værdien for linje er en anden end 0, skal du specificere justeringsværdierne under

Justeringer af farveregistrering

.

Indtast nummer

Angiver laterale (vinkelret på papirtilførselsretning) og proces

(papirtilførselsretning) farvejusteringsværdier individuelt for G

(gul), M (Magenta), C (Cyan), VG (Venstre Gul), VM (Venstre

Magenta), VC (Venstre Cyan), HG (Højre Gul), HM (Højre

Magenta), og HC (Højre Cyan) i området -5 til +5.

Rengør Fremkalder

Formål:

At rotere fremkaldermotoren og omrøre toneren i tonerpatronen for at opbruge en tonerpatron, når du har behov for at udskifte den før endt levetid, eller for at omrøre toneren i en ny tonerpatron.

Værdier:

Rengør Fremkalder

Opfrisk gul toner

Opfrisk magenta toner

Opfrisk cyan toner

Opfrisk sort toner

Klik på

Start

for at omrøre toneren i tonerpatronen.

Klik

Start

for at rense toneren i den gule tonerpatron.

Klik

Start

for at rense toneren i den magenta tonerpatron.

Klik

Start

for at rense toneren i den cyane tonerpatron.

Klik

Start

for at rense toneren i den sorte tonerpatron.

BTR-opfriskning

Formål:

At angive, om der automatisk skal anvendes modforholdsregler for krølning/separationsudladning for papiret.

98

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Vedligeholdelsesoversigt

Formål:

At udskrive forskellige oversigter, som kan anvendes til printerdiagnosticering.

Værdier:

Skyggebillede

4-farve

Justering

Tromlegenopfriskning

Klik på

Start

for at udskrive en oversigt til kontrol af skyggebillede.

Klik på

Start

for at udskrive bånd i gul, magenta, cyan og sort med varierende densitet.

Klik på

Start

for en oversigt, og kontrollér derefter for korrekt justering af udskriftsbilledet på papiret.

Klik på

Start

for at udskrive en oversigt til kontrol af lystræthed for tromleenheden.

Nulstil standarder

Formål:

Til at initialisere NVM (ikke-flygtig hukommelse) for systemparametre. Når denne funktion er udført, og printeren er genstartet, genindstilles alle menuparametre, dog ikke parametre for netværket, til deres standardværdier.

Værdier:

Nulstil standarder og genstart printer.

Klik på

Start

for at initialisere systemparametrene.

Ikke-Dell toner

Formål:

Til at bruge tonerpatron fra en anden fabrikant.

BEMÆRK:

Anvendelse af ikke-Dell tonerpatroner kan gøre visse printeregenskaber ubrugelige, reducere udskriftskvaliteten og forringe printerens driftssikkerhed. Dell anbefaler, at du kun anvender nye Dell tonerpatroner til din printer. Dell yder ingen garanti for problemer, som er forårsaget af anvendelse af tilbehør, dele og komponenter, der ikke er leveret af Dell.

BEMÆRK:

Før du anvender tonerpatroner fra en anden producent, skal du genstarte printeren.

Indstil højde

Formål:

Til at specificere højden på det sted, hvor printeren er installeret.

Udladningsfænomenet for opladning af fotolederen afviger med barometertrykket. Justeringer udføres ved at specificere højden på den lokalitet, hvor printeren anvendes.

BEMÆRK:

En ukorrekt højdeindstilling resulterer i dårlig udskrivningskvalitet, ukorrekt indikering af tilbageværende toner.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

99

Web Link-tilpasning

Formål:

Til at angive et link til bestilling af forbrugsdele, der kan fås adgang til fra

Bestil tilbehør på:

i den venstre ramme.

Værdier:

Vælg genbestilling URL

Almindelig

Premier

Vælger webadressen

Almindelig

eller

Premier

, der skal linkes til

Bestil forbrugsstoffer på:

.

Viser den almindelige webadresse (

http://accessories.us.dell.com/sna

), som kan linkes til

Bestil forbrugsstoffer på:

Viser Premier-webadressen (

http://premierdell.com

), som kan linkes til

Bestil tilbehør på:

Indstillinger for printserver

Brug menuen

Indstillinger for printserver

til at indstille typen af printerinterface og de nødvendige betingelser for kommunikation.

De følgende angivne sider med faner vises øverst i den højre ramme.

Printserverrapporter

Fanen

Printserverrapporter

indeholder

Indstillingsside for printserver

og

Indstillingsside for e-mail

.

Indstillingsside for printserver

Formål:

At verificere de aktuelle indstillinger af TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokol- og udskrivningsporte. På denne side kan du kun verificere indstillingerne af posterne. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du gå til siderne i fanen

Indstillinger for printserver

.

Værdier:

Ethernet

*

1

Trådløse indstillinger

*

2

Ethernet-indstillinger

Aktuelle Ethernetindstillinger

MAC-adresse

Trådløst LAN

SSID

Netværkstype

MAC-adresse

Linkkanal

Linkkvalitet

Viser de aktuelle indstillinger af Ethernettransmissionshastigheden og dupleksindstillingerne.

Viser de aktuelle Ethernet-indstillinger.

Viser printerens MAC-adresse (Media Access Control).

Viser om der skal aktiveres trådløs forbindelse.

Viser det navn, som identificerer netværket.

Viser netværkstypen fra enten Ad-Hoc eller Infrastrukturindstillingen.

Viser MAC-adressen for den trådløse printerindstilling.

Viser tilslutningens kanalnummer.

Viser tilslutningens kvalitet.

100

Dell™ Printer Configuration Web Tool

TCP/IP-indstillinger

DNS

LPD

Port9100

WSD

HTTP

IP-indstilling

Værtsnavn

IPv4

*3

IPv6

IPv4

IPv6

*4

*3

*4

Viser IP-indstillingen.

Viser værtsnavnet.

IP-adresseindstilling

IP-adresse

Subnet-maske

Viser IP-adresseindstillingen.

Viser IP-adressen.

Viser subnet-masken.

Protokolomsætter-adresse

Viser gatewayadressen.

Aktivér tilstandsløs adresse

Viser, om der skal aktiveres tilstandsløse adresser.

Anvend manuel adresse

Viser, om IP-adressen skal indstilles manuelt.

Manuel adresse

*5

Tilstandsløs adresse 1-3

*6

Link lokal adresse

*6

Manuel gatewayadresse

*5

Autokonfigurér gatewayadresse

*6

Viser IP-adressen.

Viser den tilstandsløse adresse.

Viser link lokal adresse.

Viser gatewayadressen.

Viser gatewayadressen.

Hent DNS-serveradresse fra

DHCP

Viser, om printeren automatisk modtager DNS-serveradressen fra

DHCP-serveren.

Aktuel DNS-serveradresse

Viser DNS-serveradressen.

Hent DNS-serveradresse fra

DHCPv6-lite

Viser, om printeren automatisk modtager DNS-serveradressen fra

DHCPv6-lite-serveren.

Aktuel DNS-serveradresse

Viser DNS-serveradressen.

Prioritering af IPv6 DNS navneoversættelsestjenesten

*7

Viser, om funktionen DNS navneoversættelse skal anvendes.

Portstatus

Viser portstatus.

Time-out for forbindelsen

Viser time-out-perioden for forbindelsen.

Portstatus

Portnummer

Viser portstatus.

Viser portnummeret.

Time-out for forbindelsen

Viser time-out-perioden for forbindelsen.

Portstatus

Viser portstatus for WSD (Web Services on Devices).

Portnummer

Viser WSD-portnummeret.

Time-Out ved modtagelse

Viser time-out-perioden ved modtagelse.

Time-out for meddelelse

Maksimalt antal TTL

Maksimalt antal notifikationer

Viser time-out-perioden for meddelelse.

Viser det maksimale antal TTL'er.

Viser det maksimale antal meddelelser.

Portstatus

Portnummer

Viser portstatus.

Viser portnummeret.

Samtidige tilslutninger

Viser antallet af tilslutninger modtaget samtidigt af klienten.

Time-out for forbindelsen

Viser time-out-perioden for forbindelsen.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

101

*1

*4

*5

*2

*3

*6

*7

*8

Bonjour (mDNS)

SNMP

IP Filter (IPv4)

*

8

Portstatus

Værtsnavn

Printernavn

Portstatus

Adresse

Adresse-maske

Viser portstatus.

Viser værtsnavnet.

Viser printerens navn.

Viser portstatus.

Viser listen over IP-adresser, der er tilladt eller nægtet adgang til printeren.

Viser listen over subnet-masker, der er tilladt eller nægtet adgang til printeren.

Viser, om adgang til printeren skal være tilladt eller nægtet.

Aktiv tilstand

Dette punkt kan kun vises, når printeren er forbundet til et kabelbaseret netværk.

Dette punkt er kun tilgængeligt, når printeren er forbundet til et trådløst netværk.

Dette punkt vises, når IPv4- eller Dual Stack-tilstand er valgt.

Dette punkt vises, når IPv6- eller Dual Stack-tilstand er valgt.

Dette punkt vises kun, når Brug Manuel adresse er Aktiveret.

Dette punkt vises kun, når en IP-adresse er blevet tildelt.

Dette punkt er kun tilgængeligt, når du bruger IPv6 dual mode.

Dette punkt er kun tilgængeligt for LPD eller Port9100.

Indstillingsside for e-mail-alarm

Formål:

At verificere de aktuelle indstillinger af SMTP/POP (Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol), som bruges til email-egenskaben og email-alarm-egenskaben. På denne side kan du kun verificere indstillingerne af punkterne. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du gå til siderne i fanen

Indstillinger for printserver

.

Værdier:

E-mail-server-indstillinger Portstatus

Primær SMTP-gateway

SMTP-portnummer

Godkendelse af e-mailafsendelse

POP3-serveradresse

POP3-portnummer

Svaradresse

SMTP-serverforbindelse

Viser portstatus.

Viser den primære SMTP-gateway.

Viser SMTP-portnummeret.

Viser godkendelsesmetoden til udgående e-mail.

Viser POP3-serveradressen.

Viser POP3-portnummeret.

Viser den email-svaradresse, som sendes med hver email-alarm.

Viser status til SMTP-serverforbindelsen.

102

Dell™ Printer Configuration Web Tool

E-mail-alarm-indstillinger E-mail-liste 1

Vælg alarmer for liste 1

E-mail liste 2

Vælg alarmer for liste 2

Viser de accepterede email-adresser for Email-alarm-egenskaben, som er specificeret i

email-liste 1

.

Alarmer for forbrugsstoffer

Viser status for modtagelse af alarm om forbrugsstoffer via e-mail .

Alarmer for papirhåndtering

Viser status for modtagelse af alarm om papirhåndtering via e-mail.

Servicekald

Viser status for modtagelse af alarm om servicekald via e-mail .

Viser de accepterede email-adresser for email-alarmegenskaben, som er specificeret i

email liste 2

.

Alarmer for forbrugsstoffer

Viser status for modtagelse af alarm om forbrugsstoffer via e-mail .

Alarmer for papirhåndtering

Viser status for modtagelse af alarm om papirhåndtering via e-mail.

Servicekald

Viser status for modtagelse af alarm om servicekald via e-mail .

Indstillinger for printserver

Fanen

Indstillinger for printserver

indeholder siderne

Grundlæggende oplysninger

,

Portindstillinger

,

TCP/IP

,

Email-advarsel

,

Bonjour (mDNS)

,

SNMP

,

Trådløst LAN

og

Nulstil printerserver

.

Grundlæggende information

Formål:

For at konfigurere grundlæggende information om printeren.

BEMÆRK:

Funktionen Auto-opfriskning for indholdet af toprammen, siderne Printerstatus, Jobliste og Fuldførte job.

Værdier:

Systemindstillinger

EWS-indstillinger

Printernavn

Lokalitet

Kontaktperson

Angiver navnet på printeren med op til 31 alfanumeriske tegn.

Angiver printerens placering med op til 63 alfanumeriske tegn.

Administrators e-mailadresse

Tag-nummer for aktiv

Auto-opfriskning

Angiver kontaktnavn, nummer og anden information om administratoren og servicecentret med op til 63 alfanumeriske tegn.

Angiver administratorens og servicecentrets kontaktadresse med op til 63 alfanumeriske tegn.

Indtast printerens aktiv-tagnummer.

Opfrisker automatisk indholdet på statusdisplaysiderne.

Auto-opfriskningsinterval

Angiver tidsintervallet for automatisk opfriskning af indholdet af statusdisplaysiderne fra 15 til 600 sekunder.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

103

Port-indstillinger

Formål:

Til at aktivere eller deaktivere funktioner til port- og administrationsprotokoller.

BEMÆRK:

Indstillingerne på siden Port-indstillinger er først gyldige, når printeren genstartes. Når du ændrer eller konfigurerer indstillingerne, skal du klikke på Anvend nye indstillinger for at anvende nye indstillinger.

Værdier:

Ethernet

*1

Portstatus

*

1

Ethernet-indstillinger

Aktuelle Ethernetindstillinger

MAC-adresse

LPD

Port9100

WSD

Bonjour (mDNS)

E-mail-alarm

SNMP

Auto

Registrerer automatisk Ethernettransmissionshastigheden og dupleksindstillingerne.

10Base-T halv dupleks

10Base-T fuld dupleks

100Base-TX halv dupleks

Vælger 10base-T halv dupleks som standardværdi.

Vælger 10base-T fuld dupleks som standardværdi.

100Base-TX fuld dupleks

Vælger 100Base-TX halv dupleks som standardværdi.

Vælger 100Base-TX fuld dupleks som standardværdi.

Viser de aktuelle indstillinger for Ethernet.

Viser printerens MAC-adresse.

Angiver, om LPD skal aktiveres.

Angiver, om Port 9100 skal aktiveres.

Angiver, om WSD-porten skal aktiveres.

Specificerer, om funktionen Bonjour (mDNS) skal aktiveres.

Specificerer, om funktionen email-alarm skal aktiveres.

Angiver, om SNMP skal aktiveres.

Dette punkt kan kun vises, når printeren er forbundet til et kabelbaseret netværk.

104

Dell™ Printer Configuration Web Tool

TCP/IP

Formål:

Til at konfigurere printerens IP-adresse, subnet-maske og gatewayadresse.

Værdier:

TCP/IP-indstillinger

DNS

LPD

Port9100

IP-indstilling

Værtsnavn

IPv4

IPv6

DNS-domænenavn

Angiver IP-indstillingen.

Angiver værtsnavnet.

IP-adresseindstilling

Manuel IP-adresse

Manuel subnet-maske

Manuel gatewayadresse

Vælger IP-adresseindstillingen.

Indstiller IP-adressen manuelt.

Indstiller manuelt subnet-masken.

Indstiller protokolomsætter-adressen manuelt.

Aktivér tilstandsløs adresse

Til at aktivere tilstandsløs adresse.

Anvend manuel adresse

Til manuel IP-adresse manuelt.

Manuel adresse

Indstiller IP-adressen manuelt. Hvis du vil angive en IPv6-adresse, skal du indtaste adressen. Efterfulgt af en skråstreg (/) og derefter "64". Du kan få flere oplysninger af systemadministratoren.

Manuel gatewayadresse

Indstiller protokolomsætter-adressen manuelt.

Angiver domænenavnet for domænenavnsserveren. Op til 255 alfanumeriske tegn, punktummer og bindestreger kan bruges. Hvis du har brug for at angive mere end et domænenavn, skal du adskille dem med et komma eller et semikolon.

IPv4

IPv6

Hent DNS-serveradresse fra

DHCP

Angiver, om printeren automatisk modtager DNS-serveradressen fra

DHCP-serveren.

Manuel DNS-serveradresse

Indstiller DNS-serveradressen.

Hent DNS-serveradresse fra

DHCPv6-lite

Angiver, om printeren skal modtage

DNS-serveradressen automatisk fra

DHCPv6-lite-serveren.

Manuel DNS-serveradresse

Indstiller DNS-serveradressen.

Prioritering af IPv6 DNS navneoversættelse

Angiver, om DNS-navneoversættelse skal aktiveres.

Time-out for forbindelsen

Indstiller time-out-perioden for forbindelser fra 1 til 1.000 sekunder.

IP-filter (IPv4)

Klik på

IP-filter (IPv4)

siden

IP-filter (IPv4)

.

for at indstille IP-filterindstillingerne på

Portnummer

IP-filter (IPv4)

Indstiller portnummeret fra 9000 til 9999.

Time-out for forbindelsen

Indstiller time-out-perioden for forbindelser til mellem 1 til 1.000 sekunder.

Klik på

IP-filter (IPv4)

siden

IP-filter (IPv4)

.

for at indstille IP-filterindstillingerne på

Dell™ Printer Configuration Web Tool

105

WSD

HTTP

Portnummer

Vælger portnummeret. Dette skal være 80 eller mellem 8000 og

9999.

Time-Out ved modtagelse

Indstiller modtagelsens time-out-periode for forbindelser fra 1 til

65535 sekunder.

Time-out for meddelelse

Angiver time-out-perioden for beskeder fra 1 til 60 sekunder.

Maksimalt antal TTL

Maksimalt antal notifikationer

Portnummer

Angiver det maksimale antal TTL fra 1 til 10.

Angiver det maksimale antal meddelelser fra 10 til 20.

Samtidige tilslutninger

Vælger portnummeret. Dette skal være 80 eller mellem 8000 og

9999.

Viser det maksimale antal tilslutninger modtaget samtidigt af klienten.

Time-out for forbindelsen

Angiver timeoutperioden for forbindelser fra 1 til 255 sekunder.

E-mail-alarm

Formål:

At konfigurere indstillinger for

Email-alarm

. Denne side kan også vises, ved at man klikker på

E-mail-alarm

i den venstre ramme.

Værdier:

E-mail-server-indstillinger Primær SMTP-gateway

SMTP-portnummer

Genindtast POPbrugerkodeord*

1

Svaradresse

SMTP-serverforbindelse

Indstiller den primære SMTP-gateway.

Angiver SMTP-portnummeret. Dette skal være 25, 587 eller mellem 5000 og 65535.

Angiver godkendelsesmetoden til udgående e-mail.

Godkendelse af e-mailafsendelse

SMTP-logind-bruger

SMTP-logind-kodeord

Genindtast SMTP-logindkodeord

POP3-serveradresse*

1

POP3-portnummer*

1

POP-brugernavn*

1

POP-brugerkodeord*

1

Angiver SMTP-login-brugeren. Op til 63 alfanumeriske tegn, punktummer, bindestreger, understregninger og (@) symboler kan anvendes. Hvis flere end en adresse angives, skal de adskilles med kommaer.

Angiver SMTP-kontokodeordet ved hjælp af op til 31 alfanumeriske tegn.

Indtast SMTP-konto-kodeordet igen for at bekræfte.

Angiver POP3-serveradressen i IP-adresseformatet "aaa.bbb.ccc.ddd" eller som et DNS-værtsnavn ved hjælp af op til 63 tegn.

Viser POP3-serverportnummeret. Dette skal være 110 eller mellem

5000 og 65535.

Angiver POP3-kontobrugernavnet. Op til 63 alfanumeriske tegn, punktummer, bindestreger, understregninger og (@) symboler kan anvendes. Hvis flere end en adresse angives, skal de adskilles med kommaer.

Angiver POP3-kontokodeordet ved hjælp af op til 31 alfanumeriske tegn.

Indtast POP3-kontokodeordet igen for at bekræfte.

Angiver den email-svaradresse, som sendes med hver email-alarm.

Viser status til SMTP-serverforbindelsen.

106

Dell™ Printer Configuration Web Tool

E-mail-alarm-indstillinger

*

1

E-mail-liste 1

Vælg alarmer for liste 1

E-mail liste 2

Vælg alarmer for liste 2

Indstiller acceptable email-adresser for funktionen email-alarm vha. op til 255 alfanumeriske tegn.

Alarmer for forbrugsstoffer

Angiver, om der skal modtages en email-alarm for forbrugsstoffer.

Alarmer for papirhåndtering

Servicekald

Angiver, om der skal modtages en email-alarm for papirhåndtering.

Angiver, om der skal modtages en email-alarm for servicehenvendelser.

Indstiller acceptable email-adresser for funktionen email-alarm vha. op til 255 alfanumeriske tegn.

Alarmer for forbrugsstoffer

Angiver, om der skal modtages en email-alarm for forbrugsstoffer.

Alarmer for papirhåndtering

Servicekald

Angiver, om der skal modtages en email-alarm for papirhåndtering.

Angiver, om der skal modtages en email-alarm for servicehenvendelser.

Dette punkt er kun tilgængeligt, når POP før SMTP for Godkendelse af e-mail-afsendelse er valgt.

Bonjour (mDNS)

Formål:

At konfigurere detaljerede indstillinger for Bonjour.

Værdier:

Værtsnavn

Printernavn

Angiver værtsnavnet med op til 63 alfanumeriske tegn og "-" (bindestreg). Den oprindelige indstilling forbliver gyldig, hvis der ikke udføres nogen indtastning.

Angiver værtsnavnet med op til 63 alfanumeriske tegn og symboltegnsæt.

SNMP

Formål:

At konfigurere detaljerede indstillinger for SNMP.

Værdier:

Gruppenavn Gruppenavn (kun læsning)

*1

Genindtast gruppenavn

(kun læsning)

*1

Gruppenavn

(Læsning/skrivning)

*1

Angiver gruppenavnet for at få adgang til data (kun læsning) ved hjælp af op til 31 alfanumeriske tegn.

Den oprindelige indstilling forbliver gyldig, hvis der ikke udføres nogen indtastning. Tegn, som er indtastet for gruppenavnet i de tidligere indstillinger, vil ikke blive vist på skærmen. Standardlæsegruppen er offentlig.

Genindtast det gruppenavn, der er nødvendigt for adgang til data

(kun læsning), for at bekræfte.

Angiver gruppenavnet for at få adgang til data (læsning/skrivning) ved hjælp af op til 31 alfanumeriske tegn.

Den oprindelige indstilling forbliver gyldig, hvis der ikke udføres nogen indtastning. Tegn, som er indtastet for gruppenavnet i de tidligere indstillinger, vil ikke blive vist på skærmen. Standardlæse/skrivegruppen er privat.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

107

Genindtast gruppenavn

(skrivning/læsning)

Gruppenavn (trap)

*1

*1

Genindtast det gruppenavn, der giver adgang til data

(læsning/skrivning), for at bekræfte.

Angiver det gruppenavn, der bruges til trap, med op til 31 alfanumeriske tegn.

Den oprindelige indstilling forbliver gyldig, hvis der ikke udføres nogen indtastning. Tegn, som er indtastet for gruppenavnet i de tidligere indstillinger, vil ikke blive vist på skærmen. Standard-trapsamfundet er " " (NULL).

Genindtast det gruppenavn, der bruges til trap, for at bekræfte.

Trap-meddelelse 1-4

Genindtast gruppenavn

(trap)

*1

Trap-adressetype

Trap-adresse

Angiver trap-adressetype fra listen. Ved at vælge

Fra

rydder indstillingerne i

Trap-adresse

,

Portnummer

og

Notificer

, og trapforekomst notificeres ikke. Valg af

IPv4

eller

IPv6

giver adgang til

Trap-adresse

.

Angiver IP-adressen og IP-socket i følgende format:

• IPv4

Angiver IP-adressen og IP-socket i nnn.nnn.nnn.nnn:mmmmmformatet. Hver sektion af "nnn" er en variabelværdi mellem 0 og

255. Bemærk, at værdierne 127 og 224-254 ikke er gyldige for de første tre-cifrede sektioner IP-socket mmmmm er en variabelværdi mellem 0 og 65535.

• IPv6

Angiver IP-adressen og IP-socket i formatet xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:mmmmm. Hver sektion af "xxxx" er en hexadecimal variabelværdi mellem 0 og ffff. IPsocket mmmmm er en variabelværdi mellem 0 og 65535.

Indtast portnummeret for SNMP-trap-destinationen.

Godkendelse af fejltrap

*

1

Portnummer

Notificer

Angiver, om trap-forekomst skal meddeles.

Angiver, om godkendelse af fejltrap skal meddeles.

Standardværdien kan ændres ved hjælp af Dell Printer Configuration Web Tool.

108

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Trådløst LAN

Formål:

At konfigurere de trådløse netværksindstillinger.

Hvis du vil slutte printeren til et trådløst netværk, skal du sørge for at tage Ethernet-kablet ud.

BEMÆRK:

Når trådløst LAN er aktiveret, deaktiveres kabelbaseret LAN-protokol.

Værdier:

Trådløse indstillinger

Sikkerhedsindstillinger

Trådløst LAN

SSID

Netværkstype

MAC-adresse

Linkkanal

Linkkvalitet

Kryptering

Angiver, om der skal aktiveres trådløs forbindelse.

Angiver navnet, som identificerer det trådløse netværk, med op til 32 alfanumeriske tegn.

Angiver netværkstypen fra enten

Ad-Hoc

eller

Infrastruktur

.

Viser MAC-adressen for printerens trådløse netværksindstilling.

Viser kanalnummeret for printerens trådløse forbindelse.

Viser kvaliteten af printerens trådløse netværksforbindelse.

Vælg sikkerhedsmetoden fra listen.

Ingen Sikkerhed

WEP

Angiver

Ingen sikkerhed

ved konfigurering af de trådløse indstillinger uden at angive en sikkerhedsmetode fra WEP, WPA-

PSK TKIP, WPA-PSK AES/WPA2-

PSK AES og Blandet PSK.

Angiver WEP-nøglen, der skal bruges i det trådløse netværk.

WPA-PSK TKIP

*

1

WPA-PSK AES/WPA2-

PSK AES

*

1

Angiver den WPA-PSK TKIP, der skal bruges over det trådløse netværk.

Angiver den WPA-PSK

AES/WPA2-PSK AES, der skal bruges over det trådløse netværk.

Blandet PSK

Angiver den Blandet PSK, der skal bruges over det trådløse netværk.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

109

WEP

WPA-PSK

*

1

Kryptering

WEP-nøgle 1

Genindtast WEP-nøgle 1

WEP-nøgle 2

Genindtast WEP-nøgle 2

WEP-nøgle 3

Genindtast WEP-nøgle 3

WEP-nøgle 4

Genindtast WEP-nøgle 4

Overførselsnøgle

Kodesætning

Genindtast kodesætning

Vælg WEP-nøglekoden fra listen.

Indtast WEP-nøglen, når

WEP

vælges i

Kryptering

fra

Sikkerhedsindstillinger

.

Indtast WEP-nøgle 1 igen for at bekræfte.

Indtast WEP-nøglen, når

WEP

vælges i

Kryptering

fra

Sikkerhedsindstillinger

.

Indtast WEP-nøgle 2 igen for at bekræfte.

Indtast WEP-nøglen, når

WEP

vælges i

Kryptering

fra

Sikkerhedsindstillinger

.

Indtast WEP-nøgle 3 igen for at bekræfte.

Indtast WEP-nøglen, når

WEP

vælges i

Kryptering

fra

Sikkerhedsindstillinger

.

Indtast WEP-nøgle 4 igen for at bekræfte.

Angiver overførselstasten fra listen.

Angiver kodesætningen.

Indtast kodesætningen igen for at bekræfte.

Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er valgt Infrastruktur-tilstand for netværkstype.

Nulstil printserver

Formål:

For at initialisere NVM (ikke-flygtig hukommelse) for netværksegenskaben og genstarte printeren. Du kan også initialisere printerens NVM fra

Nulstil standarder

i menuen

Printerindstillinger

.

Værdier:

Initialiser NIC NVRAM hukommelsen og start printeren igen.

Genstart printer

Klik på

Start

for at initialisere NVM. Netværksindstillingerne vil gå tilbage til fabriksstandardindstillingerne og genstarte netværksfunktionaliteten.

Klik på

Start

for at genstarte printeren.

110

Dell™ Printer Configuration Web Tool

Sikkerhed

Fanen

Sikkerhed

indeholder siderne

Indstil kodeord

og

IP-filter (IPv4)

.

Indstil kodeord

Formål:

At indstille eller ændre det kodeord, som er nødvendigt for at få adgang til printerens opsætningsparametre fra

Dell

Printer Configuration Web Tool

.

Denne side kan også vises ved, at man klikker på

Indstil kodeord

i den venstre ramme.

BEMÆRK:

Hvis du har glemt dit kodeord, skal du initialisere den ikke-flygtige hukommelse (NVM) for at gendanne kodeordet til

standard (NULL). Se "Nulstil printserver" på side 110.

BEMÆRK:

Når du ændrer kodeordet for at låse betjeningspanelet, anvendes kodeordet fra Panellås i Printerindstillinger.

Værdier:

Administratorkodeord

Bekræft

Administratorkodeord

Adgangsafvisning ved godkendelsesfejl for administrator

Angiver kodeordet ved hjælp af op til 10 alfanumeriske tegn. Kodeordet vil blive vist som stjerner

(*) i feltet, når det indtastes.

Indtast kodeordet igen for at bekræfte.

Indstiller det maksimale antal administratoren må få fejl ved login. Hvis du angiver 0, bliver denne funktion deaktiveret. Tælleren for mislykkedes forsøg nulstilles til 0 efter en vellykket godkendelse.

Alle administratorgodkendelser afvises, hvis tælleren overstiger det maksimale antal mislykkede login-forsøg.

IP-filter (IPv4)

Formål:

At angive IP-adressen og subnet-masken, der giver eller nægter adgang til printeren.

BEMÆRK:

Dette punkt er kun tilgængeligt for LPD eller Port9100.

Værdier:

Adresse

Adresse-maske

Aktiv tilstand

Angiver listen over IP-adresser, der er tilladt eller nægtet adgang til printeren. Indtast en numerisk værdi mellem 0 og 255 i hvert felt.

Angiver subnet-masken, der er tilladt eller nægtet adgang til printeren. Indtast en numerisk værdi mellem 0 og 255 i hvert felt.

Afvis

Afviser udskrivning fra den angivne netværksadresse.

Tilladelse

Deaktiveret

Tillader udskrivning fra den angivne netværksadresse.

Deaktiverer IP-filter-funktionen for den angivne IP-adresse.

Dell™ Printer Configuration Web Tool

111

Kopiering af printerindstillinger

Menuen

Kopiér printerindstillinger

indeholder siderne

Kopiér printerindstillinger

og

Rapport om kopiering af printerindstillinger

.

Kopiering af printerindstillinger

Formål:

At kopiere printerindstillingerne til en eller flere printere af samme model.

For at kopiere indstillingerne til en anden printer, skal du angive IP-adresse og kodeord for den printer, som indstillingerne skal kopieres til, i tekstfelterne

IP-adresse

og

Kodeord

. Klik derefter på

Kopiér indstillingerne til værten i ovenstående liste.

Kopiering af indstillingerne er fuldført. Time-out-perioden for forbindelsen er 60 sekunder. Derefter kan du kontrollere, om indstillingerne blev kopieret til denne side. Og du skal klikke på

Kopier indstillinger til Host i ovenstående liste, og genstart maskinen

for

Dell Printer Configuration Web Tool

i destinationsprinteren for at kontrollere, at indstillingerne rent faktisk blev kopieret eller ej.

Hvis indstillingerne kan kopieres, men printerkonfigurationen er anderledes, bliver kun de fælles punkter kopieret.

Printerindstillinger kan kopieres til op til 10 IP-adresser for printere samtidigt.

Rapport om kopiering af printerindstillinger

Formål:

At verificere kopieringshistorikken.

BEMÆRK:

Historikken bliver ryddet, når der slukkes for printeren.

Udskrivningsvolumen

Formål:

Brug menuen

Udskrivningsvolumen

til at bekræfte antal udskrevne sider.

Værdier:

Tæller for udskrevne sider

Viser det samlede antal sider, der er udskrevet, siden printeren blev leveret fra fabrikken.

Papir anvendt

Viser antallet af udskrevne sider for hver papirstørrelse.

112

Dell™ Printer Configuration Web Tool

13

Forklaring af Værktøjskassens menuer

Værktøjskassen

giver dig mulighed for at se eller specificere printerindstillingerne. Du kan også diagnosticere printerindstillingerne vha.

Værktøjskassen

.

Værktøjskassen

indeholder fanerne

Rapport om printerindstillinger

,

Vedligeholdelse af printer

og

Diagnosticering

.

BEMÆRK:

Dialogboksen Kodeord vises, første gang du forsøger at ændre indstillingerne på Værktøjskasse, mens Panellås er indstillet på printeren. I dette tilfælde skal du indtaste det kodeord, som du angav, og klikke på OK for at anvende indstillingerne.

Start af Værktøjskasse

Klik på

Start

Alle programmer

Dell Printere

Dell C1760nw Color Printer

eller

Dell C1660w Color Printer

Værktøjskasse

.

BEMÆRK:

Vinduet Vælg printer vises i dette trin, hvis der er installeret flere printerdrivere på computeren. I dette tilfælde skal du klikke på Dell C1760nw Color Printer eller Dell C1660w Color Printer på listen Printernavn og derefter klikke på OK.

Værktøjskasse

åbnes.

Brug af Værktøjskassen til at ændre printerindstillingerne

Du kan vælge menuposter og tilsvarende værdier fra

Værktøjskassen

.

Sådan vælges en ny værdi som en indstilling:

1

Klik på

Start

Alle programmer

Dell Printere

Dell C1760nw Color Printer

eller

Dell C1660w Color

Printer

Værktøjskasse

.

BEMÆRK:

Vinduet Vælg printer vises i dette trin, hvis der er installeret flere printerdrivere på computeren. I dette tilfælde skal du klikke på Dell C1760nw Color Printer eller Dell C1660w Color Printer på listen Printernavn og derefter klikke på OK.

Værktøjskasse

åbnes.

2

Klik på fanen

Vedligeholdelse af printer

.

3

Vælg den ønskede menupost.

Hvert menupunkt har en liste med værdier for menupunktet. En værdi kan være:

• En sætning eller et ord som beskrivelse af en indstilling

• En numerisk værdi, som kan ændres

• En Til eller Fra indstilling

4

Vælg den ønskede værdi, og klik derefter på den knap, der er tilknyttet til hver menupost.

Driverindstillinger kan have forrang for tidligere foretagne ændringer og kan kræve, at du ændrer

Værktøjskassens

standardindstillinger.

Forklaring af Værktøjskassens menuer

113

Rapport om printerindstillinger

Fanen

Rapport om printerindstillinger

inkluderer siderne

Printerinformation

,

Menu-indstillinger

,

Rapporter

,

TCP/IP-indstillinger

.

Printerinformation

Formål:

At vise printerens oplysninger.

Værdier:

Dell-servicetagnummer

Ekspresservicekode

Printer-serienummer

Printertype

Tag-nummer for aktiv

Hukommelseskapacitet

Processorhastighed

Firmware-version

Netværk firmware-version

MCU firmware-version

Udskrivningshastighed (Farve)

Udskrivningshastighed (Sort-hvid)

Menu-indstillinger

Formål:

For at vise printerens aktuelle indstillinger.

Værdier:

Viser printerens service-tagnummer.

Viser printerens ekspresservicekode.

Viser printerens serienummer.

Viser printertypen.

Viser printerens aktiv-tagnummer.

Viser hukommelseskapaciteten.

Viser processorhastigheden.

Viser controllerversionen.

Viser version for Netværkskort (NIC).

Viser MCU (Machine Control Unit) firmwarens version.

Viser hastigheden for farveudskrivning.

Viser hastigheden for monokrom udskrivning.

Systemindstillinger Strømsparetid – dvale

Aktivering af dvale - dyb dvale

Energisparertimer - Auto-sluk-tid

*1

Fejl-time-out

Job time-out

Auto log udskr.

mm/tommer

Panelsprog

Viser den tid, som printeren bruger, før den skifter til

Dvale-tilstand, når den har afsluttet et job.

Viser den tid, som printeren bruger, før den skifter til Dyb dvale-tilstanden, når den har skiftet til Dvale-tilstanden.

Viser den tid det tager automatisk at slukke for printeren efter at printeren er gået i tilstanden Indstilling for lavenergi.

Viser tiden, som printeren bruger, før den annullerer jobs, der slutter på unormal vis.

Viser, hvor lang tid printeren venter på ankomst af data fra computeren.

Viser, om der automatisk skal udskrives en jobhistorikrapport for hvert 10. job.

Viser måleenheden, der anvendes efter den numeriske værdi på betjeningspanelet.

Viser det sprog, der anvendes på betjeningspanelskærmen.

114

Forklaring af Værktøjskassens menuer

Standard for udskriftsstr.

Advarsel om Lav Toner

Inaktiver udskrivning med store papirformater

Viser standardpapirstørrelsen.

Viser, om der skal vises en alarmmeddelelse, når der ikke er meget toner tilbage.

Viser, om udskrivning skal deaktiveres, hvis papirstørrelsen indstillet i printerdriveren og papirstørrelsen i bakken ikke passer til hinanden (papiret i bakken er større).

Viser papirdensiteten for plano-papir.

Papirdensitet Almindeligt

Indstil BTR

Juster fusermodul

Autoregistreringsindstill ing

Indstil højde

Ikke-Dell toner

BTRgenopfriskningsindstilli ng

Etikette

Almindeligt

Almindeligt, tykt

Genbrugt

Omslag

Bestrøget

Konvolut

Etikette

Viser papirdensiteten for etiketter.

Viser spændingsindstillingen for overføringsvalsen for plano-papir.

Viser spændingsindstillingen for overføringsvalsen for tykt, almindeligt papir.

Viser spændingsindstillingen for overføringsvalsen for genbrugspapir.

Viser spændingsindstillingen for overføringsvalsen for omslagspapir.

Viser spændingsindstillingen for overføringsvalsen for bestrøget papir.

Viser spændingsindstillingen for overføringsvalsen for konvolutter.

Viser spændingsindstillingen for overføringsvalsen for etiketter.

Almindeligt

Almindeligt, tykt

Genbrugt

Omslag

Viser temperaturindstillingen for fusermodul ved brug af almindeligt papir.

Viser temperaturindstillingen for fusermodul ved brug af tykt, almindeligt papir.

Viser temperaturindstillingen for fusermodul ved brug af genbrugspapir.

Viser temperaturindstillingen for fusermodul ved brug af omslagspapir.

Bestrøget

Konvolut

Viser temperaturindstillingen for fusermodul ved brug af bestrøget papir.

Viser temperaturindstillingen for fusermodul ved brug af konvolutter.

Etikette

Viser temperaturindstillingen for fusermodul ved brug af etiketter.

Viser om farveregistreringen skal indstilles automatisk.

Viser højden på printerens installationslokalitet.

Viser, om der skal bruges en tonerpatron fra en anden fabrikant.

Viser, om der skal udføres forholdsregler for papir, der udskrives krøllet/adskilt.

*

1

Funktionen Timer for automatisk slukning er kun tilgængelig i bestemte områder.

Forklaring af Værktøjskassens menuer

115

Rapporter

Formål:

At udskrive din printers indstillinger og historikinformation.

Rapporterne udskrives på den papirstørrelse, der er specificeret i printerindstillinger.

Værdier:

Printerindstillinger

Enhedsindstillinger

Jobhistorie

Fejlhistorie

Farvetestside

Klik for at udskrive en detaljeret liste over printerindstillingerne.

Klik for at udskrive en detaljeret liste over enhedsindstillingerne.

Klik for at udskrive historien over fuldførte jobs.

Klik for at udskrive fejlhistorikken.

Klik på Start for at udskrive en farvetestside.

TCP/IP-indstillinger

Formål:

Til at vise de aktuelle indstillinger af TCP/IP-protokol (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Værdier:

IP-adresseindstilling

IP-adresse

Subnet-maske

Protokolomsætter-adresse

Viser metoden til erhvervelse af IP-adressen.

Viser din printers IP-adresse.

Viser subnet-masken.

Viser gatewayadressen.

Vedligeholdelse af printer

Fanen

Vedligeholdelse af printer

indeholder siderne

Systemindstillinger

,

Papirtæthed

,

Juster BTR, Indstil fikseringsenhed, Justering af farveregistrering

,

Indstil højde

,

Nulst. stand.

,

Ikke-Dell toner

,

BTRgenopfriskningsindstilling

,

TCP/IP-indstillinger

og

Netværksindstilling

.

Systemindstillinger

Formål:

For at konfigurere Energisparetilstand, Timeout tid, Autoudskrivning af job-log, Indstilling af millimeter/tommer,

Indstilling af betjeningspanelsprog, Indstilling af standard papirstørrelse og Advarsel om lav toner.

Værdier:

Dvale

*

1

Dyb dvale

Timer for automatisk slukning

*2

Fejl-time-out

Tilgængeligt interval:

5–30 minutter

Tilgængeligt interval:

1–6 minutter

0: Slukket

60–1.440 minutter

0: Slukket

Tilgængeligt interval:

3–300 sekunder

Specificerer tiden, som det tager printeren at skifte til dvaletilstand, når den har afsluttet et job.

Specificerer tiden, som det tager printeren at skifte til dyb dvaletilstand, når den har skiftet til dvaletilstand.

Specificerer tiden, som det tager før printeren automatisk slukker, efter at den er gået i dyb dvaletilstand.

Deaktiverer fejltime-out.

Specificerer hvor lang tid der går, før printeren annullerer jobs, der slutter på unormal vis. Jobbet annulleres ved time-out.

116

Forklaring af Værktøjskassens menuer

Job time-out

Auto log udskr.

mm/tommer

Panelsprog

0: Slukket

Tilgængeligt interval:

5–300 sekunder

Fra

Til millimeter (mm) tommer (")

English

Fransk

Tysk

Italiensk

Deaktiverer job time-out.

Specificerer, hvor lang tid printeren venter på ankomst af data fra computeren. Jobbet annulleres ved time-out.

Udskriver ikke automatisk en jobhistorie-rapport.

Udskriver automatisk en jobhistorie-rapport efter hvert 10. job.

Specificerer måleenheden, der vises efter den numeriske værdi på betjeningspanelet.

Angiver det sprog der anvendes på betjeningspanelet.

Spansk

Dansk

Hollandsk

Norsk

Svensk

Standard for udskriftsstr. A4

Brev

Advarsel om Lav Toner Til

Specificerer standardpapirstørrelsen.

Inaktiver udskrivning med store papirformater

*3

Fra

Fra

Viser meddelelsen, når toneren er lav.

Viser ikke alarmmeddelelsen

Udskriver selv hvis papiret i printerens bakke er større end den papirstørrelse angivet i printerdriveren (papirstørrelserne behøver ikke være ens).

Til

Viser om udskrivning skal inaktiveres hvis papirstørrelsen indstillet i printerdriveren og papirstørrelsen indstillet i printerens bakke ikke matcher (papiret indstillet i bakken er større).

Anvend nye indstillinger

Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på

Anvend nye indstillinger

for at anvende

ændringerne.

*

1

Indtast 5 under Dvale for, at printeren skifter til Dvale-tilstanden efter fem minutter, når den har afsluttet et job. Dette anvender mindre energi, men kræver en længere opvarmningstid for printeren. Indtast 5, hvis din printer deler et elektrisk kredsløb med rumbelysningen, og du bemærker, at lyset flimrer.

Vælg en høj værdi, hvis din printer konstant er i brug. Under de fleste forhold vil dette holde printeren parat til betjening med et mindstemål af opvarmningstid. Vælg en værdi mellem 5 og 30 minutter for skift til Dvale-tilstand, hvis du ønsker en balance mellem energiforbrug og kortere opvarmningstid.

Printeren vender automatisk tilbage til standbyindstillingen fra Dvale-tilstanden, når den modtager data fra computeren. Du kan også genindstille printeren til standbyindstilling ved at trykke på en hvilken som helst knap på betjeningspanelet.

*

2

*

3

Funktionen Timer for automatisk slukning er kun tilgængelig i bestemte områder.

Inaktiver udskrivning med store papirformater er kun tilgængelig i Dell Printer Configuration Web Tool og Værktøjskassen.

Forklaring af Værktøjskassens menuer

117

Papirdensitet

Formål:

Til at angive papirdensiteten.

Værdier:

Almindeligt Normal

Mager

Normal Etikette

Mager

Anvend nye indstillinger

Specificerer papirdensiteten for plano-papir.

Specificerer papirdensiteten for etiketter.

Starter printer igen for at anvende nye indstillinger

Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på

Anvend nye indstillinger

for at anvende ændringerne.

Klik på

Genstart printer for at anvende nye indstillinger

for at anvende

ændringerne.

Indstil BTR

Formål:

Til at specificere de optimale indstillinger for spændingen til overføringsvalsen (BTR). Spændingen sænkes ved at indstille til negative værdier. Hvis du vil øge den, skal du angive positive værdier.

Det er ikke sikkert, at standardindstillingerne giver det bedste resultat på alle papirtyper. Hvis du ser marmorering på udskriften, skal du hæve spændingen. Hvis du ser hvide prikker på udskriften, skal du sænke spændingen.

BEMÆRK:

Udskriftskvaliteten varierer afhængig af de værdier, du vælger for denne post.

Værdier:

Almindeligt

Almindeligt, tykt

Genbrugt

Omslag

Bestrøget

Konvolut

Etikette

Anvend nye indstillinger

Starter printer igen for at anvende nye indstillinger

Tilgængeligt interval:

-3 – +3

Tilgængeligt interval:

-3 – +3

Tilgængeligt interval:

-3 – +3

Tilgængeligt interval:

-3 – +3

Tilgængeligt interval:

-3 – +3

Tilgængeligt interval:

-3 – +3

Tilgængeligt interval:

-3 – +3

Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på

knappen Anvend nye indstillinger

for at anvende ændringerne.

Klik på knappen

Genstart printer for at anvende nye indstillinger

for at anvende

ændringerne.

118

Forklaring af Værktøjskassens menuer

Indstil fikseringsenhed

Formål:

Til at specificere de optimale temperaturindstillinger for udskrivning for fusermodul. Temperaturen sænkes ved at indstille til negative værdier. Hvis du vil øge den, skal du angive positive værdier.

Det er ikke sikkert, at standardindstillingerne giver det bedste resultat på alle papirtyper. Hvis det trykte papir bliver krøllet, kan du prøve at sænke temperaturen. Hvis toneren ikke indebrændes ordentligt på papiret, kan du prøve at hæve temperaturen.

BEMÆRK:

Udskriftskvaliteten varierer afhængig af de værdier, du vælger for denne post.

Værdier:

Almindeligt

Almindeligt, tykt

Genbrugt

Omslag

Bestrøget

Konvolut

Etikette

Anvend nye indstillinger

Starter printer igen for at anvende nye indstillinger

Tilgængeligt interval:

-3 – +3

Tilgængeligt interval:

-3 – +3

Tilgængeligt interval:

-3 – +3

Tilgængeligt interval:

-3 – +3

Tilgængeligt interval:

-3 – +3

Tilgængeligt interval:

-3 – +3

Tilgængeligt interval:

-3 – +3

Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på

knappen Anvend nye indstillinger

for at anvende ændringerne.

Klik på knappen

Genstart printer for at anvende nye indstillinger

fot at anvende

ændringerne.

Farveregistreringsindstilling

Formål:

At justere indstillingerne for

Farveregistreringsindstillinger

(individuel gul-, magenta-, cyankorrektion). Når

Autoregistreringsindstilling

er sat til

Til

, udskriver printeren farveregistreringsoversigten, og farveregistreringen justeres ved hjælp af oversigten. Justeringer af farveregistrering skal vælges under printerens startopsætning, eller når printeren er blevet flyttet til et andet sted.

Værdier:

Autoregistreringsindstil ling

Auto korriger.

*1

Udskriv farveoversigt

*1,*2

Til

Fra

Indstiller automatisk farveregistrering.

Indstiller ikke automatisk farveregistrering.

Klik på

Start

for automatisk at korrigere farveregistrering.

Klik på

Start

for at åbne vinduet

Udskriv farveoversigt

og vælg derefter papirstørrelse og klik på

OK

for at udskrive en farveoversigt.

Forklaring af Værktøjskassens menuer

119

Registreringsindstilling

*1

G (Gul)

M (Magenta)

C (Cyan)

Tilgængeligt interval:

-5–+5

Tilgængeligt interval:

-5–+5

Tilgængeligt interval:

-5–+5

VG (Venstre Gul) Tilgængeligt interval:

-5–+5

VM (Venstre Magenta) Tilgængeligt interval:

-5–+5

VC (Venstre Cyan)

HG (Højre Gul)

Tilgængeligt interval:

-5–+5

Tilgængeligt interval:

-5–+5

Specificerer laterale (lodret på papirtilførselsretning) farvejusteringsværdier individuelt.

Specificerer procesfarvejusteringsværdier

(papirtilførselsretning) individuelt.

Anvend nye indstillinger

HM (Højre Magenta) Tilgængeligt interval:

-5–+5

HC (Højre Cyan) Tilgængeligt interval:

-5–+5

Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på

Anvend nye indstillinger

for at anvende ændringerne.

Starter printer igen for at anvende nye indstillinger

Klik på

Genstart printer for at anvende nye indstillinger

ændringerne.

for at anvende

*1 Dette punkt er kun tilgængeligt, når Autoregistreringsindstilling er indstillet til Fra.

*2 Farveregistreringstabellen udskriver et gittermønster af gule, magenta og cyan linjer. På tabellen skal du finde de værdier på højre side, der er ved siden af linjen, som er helt lige for hver af de tre farver. Hvis værdien for denne linje er 0, er der ikke brug for farveregistrering. Hvis værdien for denne linje er en anden værdi end 0, skal du specificere justeringsværdierne under Registreringsindstilling.

120

Forklaring af Værktøjskassens menuer

Indstil højde

Formål:

Til at specificere højden på det sted, hvor printeren er installeret.

Udladningsfænomenet for opladning af fotolederen afviger med barometertrykket. Justeringer udføres ved at specificere højden på den lokalitet, hvor printeren anvendes.

BEMÆRK:

En ukorrekt højdeindstilling resulterer i dårlig udskrivningskvalitet, ukorrekt indikering af tilbageværende toner.

Værdier:

0 meter

1.000 meter

2.000 meter

3.000 meter

Anvend nye indstillinger

Specificerer højden på printerens installationslokalitet.

Starter printer igen for at anvende nye indstillinger

Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på

Anvend nye indstillinger

for at anvende ændringerne.

Klik på

Genstart printer for at anvende nye indstillinger

for at anvende ændringerne.

Forklaring af Værktøjskassens menuer

121

Nulstil. stand.

Formål:

Til at initialisere NVM (ikke-flygtig hukommelse) for systemparametre. Når denne funktion er udført, og printeren er genstartet, genindstilles alle menuparametre, dog ikke parametre for netværket, til deres standardværdier.

For flere oplysninger, se "Nulstilling af standarder" på side 126.

Værdier:

Start

Klik for at initialisere systemparametrene.

Ikke-Dell toner

Formål:

Til at bruge tonerpatron fra en anden fabrikant.

BEMÆRK:

Anvendelse af ikke-Dell™ tonerpatroner kan gøre visse printeregenskaber ubrugbare, reducere udskriftskvalitet og forringe printerens driftssikkerhed. Dell anbefaler, at du kun anvender nye Dell tonerpatroner til din printer. Dell yder ingen garanti for problemer, som er forårsaget af anvendelse af tilbehør, dele og komponenter, der ikke er leveret af Dell.

BEMÆRK:

Før du anvender tonerpatroner fra en anden producent, skal du genstarte printeren.

Værdier:

Ikke-Dell toner

Fra

Til

Anvend nye indstillinger

Starter printer igen for at anvende nye indstillinger

Anvender ikke tonerpatron fra en anden producent.

Anvend tonerpatron fra en anden producent.

Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på

Anvend nye indstillinger

for at anvende ændringerne.

Klik på

Genstart printer for at anvende nye indstillinger

for at anvende ændringerne.

BTR-genopfriskningsindstilling

Formål:

Til at udføre forholdsregler for papir, der udskrives krøllet/adskilt.

Værdier:

BTRgenopfriskningsind stilling

Fra

Til

Anvend nye indstillinger

Udfører ikke automatisk forbehold for buning/separering for papiret.

Udfører automatisk forbehold for buning/separering for papiret.

Starter printer igen for at anvende nye indstillinger

Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på

Anvend nye indstillinger

for at anvende ændringerne.

Klik på

Genstart printer for at anvende nye indstillinger

for at anvende ændringerne.

122

Forklaring af Værktøjskassens menuer

TCP/IP-indstillinger

Formål:

Til at konfigurere TCP/IP-indstillinger.

Værdier:

IPadresseindstilling

AutoIP

DHCP

BOOTP

Indstiller automatisk IP-adressen.

Bruger DHCP til indstilling af IP-adresse.

Bruger BOOTP til indstilling af IP-adresse.

Starter printer igen for at anvende nye indstillinger

RARP

Bruger RARP til indstilling af IP-adresse.

Manuelt indstillet

Indstiller IP-adressen manuelt.

IP-adresse

Subnet-maske

Protokolomsætter-adresse

Anvend nye indstillinger

Indstiller manuelt den IP-adresse, der er allokeret til printeren.

Indstiller manuelt subnet-masken.

Indstiller protokolomsætter-adressen manuelt.

Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på

Anvend nye indstillinger

for at anvende ændringerne.

Klik på

Genstart printer for at anvende nye indstillinger

for at anvende ændringerne.

Netværksindstilling

Formål:

Til at vise serverindstillingerne for

Dell Printer Configuration Web Tool

.

BEMÆRK:

Når printeren er tilsluttet USB-porten, kan denne indstilling ikke vises.

Værdier:

Indstillinger for printserver

Visning af Dell

Configuration Web

Tool

Visning

Fra

Til

Anvend nye indstillinger

Starter printer igen for at anvende nye indstillinger

Klik for at vise serverindstillinger for

Dell Printer Configuration Web Tool

.

Slukker for visningen af serverindstillingerne for

Dell Printer Configuration Web

Tool

.

Tænder for visningen af serverindstillingerne for

Dell Printer Configuration Web

Tool

.

Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på

Anvend nye indstillinger

for at anvende ændringerne.

Klik på

Genstart printer for at anvende nye indstillinger

for at anvende ændringerne.

Forklaring af Værktøjskassens menuer

123

Diagnosticering

Fanen

Diagnosticering

indeholder siderne

Tabeludskrift

,

Maskinkontrol

,

Omgivelsessensorinformation

,

Tilstanden omrør fremkalder

og

Genopfriskningsindstilling

.

Tabeludskrift

Formål:

At udskrive forskellige oversigter, som kan anvendes til printerdiagnosticering.

Værdier:

Papirstørrelse

Skyggekonfigurationstabel

4 farver-konfigurationstabel

Justeringstabel

A4

Brev

Konfigurations for genopfrisk valse

Vælger papirstørrelsen til at udskrive tabeller.

Klik for at udskrive en tabel til kontrol af skyggeudskrivning.

Klik for at udskrive bånd i gul, magenta, cyan og sort med varierende densitet.

Klik for at udskrive en tabel, og kontroller derefter for korrekt justering af udskrivningen på papiret.

Udskriver en tabel til kontrol af lystræthed i tromlepatronen.

Maskinkontrol

Formål:

Til at kontrollere driften af printerens forskellige komponenter.

Værdier:

Maskinkontrol Kontroller på hovedmotor

Driftskontrol af tilførselsvalsen

*1

Driftskontrol af REGI

CLUTCH

Kontrol af dispensermotor (Gul)

Kontrol af dispensermotor

(Magenta)

Kontrol af dispensermotor (Cyan)

Kontrol af dispensermotor (Sort)

Klik på

Klik på

Klik på klikke.

Klik

Start

motorlyden.

Start

Start

Start

for at betjene hovedmotoren inden i printeren. Bekræft

for at betjene tilførselsvalsen. Bekræft motorlyden.

for at betjene REGI CLUTCH Bekræft at du kan høre koblingen

for at betjene dispensermotoren for hver tonerpatron. Bekræft motorlyden.

Afspilning af lyd

Start

*1

Klik for at afspille en optagelse af den normale lyd for den aktuelt valgte

Maskinkontrol

gennem computerens højtalere.

Klik for at kontrollere driften af punktet valgt under

Maskinkontrol

og vise resultaterne i

Resultat

.

Når du udfører driftskontrollen af tilførselsvalsen, skal du fjerne papiret fra MPF'en.

124

Forklaring af Værktøjskassens menuer

Omgivelsessensorinformation

Formål:

At vise den interne omgivelsessensorinformation for printeren til

Resultat

.

Hent omgivelsessensorinformation

Klik for at bekræfte den interne omgivelsessensorinformation for printeren, såsom temperatur og fugtighed.

Tilstanden omrør fremkalder

Formål:

Til at rotere fremkaldermotoren og omrøre toneren i tonerpatronen.

Værdier:

Start

Klik for at omrøre toneren.

Genopfriskningsindstilling

Formål:

At opbruge en tonerpatron, når du behøver at udskifte den inden enden af dens levetid, eller til omrøre toneren i en ny tonerpatron.

BEMÆRK:

Anvendelse af Genopfriskningsindstilling bruger ekstra toner.

Værdier:

Gul

Magenta

Cyan

Sort

Klik for at rense toneren i den gule tonerpatron.

Klik for at rense toneren i den magenta tonerpatron.

Klik for at rense toneren i den cyane tonerpatron.

Klik for at rense toneren i den sorte tonerpatron.

Forklaring af Værktøjskassens menuer

125

Nulstilling af standarder

Efter at denne funktion er gældende, og genstart af printeren er fuldført, indstilles alle menuparametre igen til deres standardværdier.

Følgende menuparametre er undtagelser og nulstilles ikke.

• Netværksindstillinger

• Panellås-indstillinger og -kodeord

• Loginfejl-indstillinger

• USB-port-indstillinger

1

Klik på

Start

Alle programmer

Dell Printere

Dell C1760nw Color Printer

eller

Dell C1660w Color

Printer

Værktøjskasse

.

BEMÆRK:

Yderligere oplysninger om start af værktøjskassen, se "Start af Værktøjskasse" på side 113.

Værktøjskasse

åbnes.

2

Klik på fanen

Vedligeholdelse af printer

.

3

Vælg

Nulstil. stand.

fra listen til venstre på siden.

Siden

Nulst. stand.

vises.

4

Klik på

Start

.

For at anvende indstillingerne genstarter printeren automatisk.

126

Forklaring af Værktøjskassens menuer

14

Forklaring af printermenuerne

Når din printer er konfigureret som en netværksprinter, der er til rådighed for flere brugere, kan adgangen til menuerne

Administ. menu

begrænses. Dette forhindrer uautoriserede brugere i at anvende betjeningspanelet til uforvarende at ændre standardmenuindstillinger, som er valgt af administratoren. Du kan dog vælge indstillinger for individuelle printjob vha. printerdriveren. Udskriftsindstillinger, som er valgt fra printerdriveren, tilsidesætter de standard menuindstillinger, som er valgt fra betjeningspanelet.

Rapport/Liste

Brug

Rapport/Liste

for at udskrive din printers indstillinger og historikinformation.

BEMÆRK:

Der skal indtastes et kodeord for at kunne åbne

Rapport/Liste

-menuen, når

Panellåsindst.

er indstillet til

Aktiver

. I dette tilfælde skal du indtaste det kodeord, du specificerede, og trykke på (Indstil)-knappen.

Printerindstilling

Formål:

For at udskrive en liste over information, som f.eks. printernavn, servicetag, printerens status, forbrugsdele og netværksindstilinger.

Enhedsindstillinger

Formål:

Til at udskrive en detaljeret liste med alle indstillingerne på betjeningspanelmenuerne.

Jobhistorie

Formål:

Til at udskrive en detaljeret liste med de udskrivningsjob, der er behandlet. Denne liste indeholder de sidste 10 udskrivningsjob.

Fejlhistorie

Formål:

Til at udskrive en detaljeret liste over papirstop og alvorlige fejl.

Farvetestside

Formål:

Til at udskrive en side for at teste farver.

Udskrivning af en Rapport/Liste med brug af betjeningspanel

1

Tryk på

(Menu)

-knappen.

2

Tryk på knappen , indtil

Rapport/Liste

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

3

Tryk på knappen , indtil den ønskede rapport vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

Den valgte rapport eller liste udskrives.

Forklaring af printermenuerne

127

Udskrivning af en Rapport/Liste med brug af værktøjskasse

1

Klik på

Start

Alle programmer

Dell Printere

Dell C1760nw Color Printer

eller

Dell C1660w Color

Printer

Værktøjskasse

.

BEMÆRK:

Vinduet Vælg printer vises i dette trin, hvis der er installeret flere printerdrivere på computeren. I dette tilfælde skal du klikke på Dell C1760nw Color Printer eller Dell C1660w Color Printer på listen Printernavn og derefter klikke på OK.

Værktøjskasse

åbnes.

2

Klik på fanen

Rapport om printerindstillinger

.

3

Vælg

Rapporter

fra listen til venstre på siden.

Rapporter

-siden vises.

4

Klik på knappen for den ønskede rapport eller liste.

Rapporten eller listen udskrives.

Administ. Menu

Brug menuen

Administ. Menu

til at konfigurere forskellige printerfunktioner.

BEMÆRK:

Der skal indtastes et kodeord for at kunne åbne

Administ. menu

-menuen, når

Panellåsindst.

er indstillet til

Aktiver

. I dette tilfælde skal du indtaste det kodeord, du specificerede og trykke på (Indstil)-knappen.

Netværk

Brug menuen

Netværk

til at ændre de printerindstillinger, som har indflydelse på job, som sendes til printeren gennem et tilsluttet eller trådløst netværk.

BEMÆRK:

Værdier, som er mærket med en asterisk (*), er fabriksstandard-menuindstillinger.

Ethernet (kun Dell C1760nw Color Printer)

Formål:

Til at specificere kommunikationshastigheds- og dupleksindstillingerne for Ethernet. Ændringen bliver effektiv, når der slukkes og tændes for printeren.

Værdier:

Auto*

10Base Halv

10Base Fuld

100Base Halv

100Base Fuld

Detekterer automatisk Ethernet-indstillingerne.

Anvender 10base-T halv-dupleks.

Anvender 10base-T fuld-dupleks.

Anvender 100base-TX halv-dupleks.

Anvender 100base-TX fuld-dupleks.

BEMÆRK:

Dette vises ikke, når Ethernet-kablet er frakoblet, og

Trådløst LAN

er sat på

Aktiver

.

128

Forklaring af printermenuerne

Trådløst LAN

Formål:

For at aktivere den trådløse forbindelse.

Værdier:

Aktiver

Deaktiver

Aktiverer den trådløse forbindelse.

Deaktiverer den trådløse forbindelse.

BEMÆRK:

For Dell C1760nw Color Printer er fabriksindstillingen

Aktiver

. For Dell C1660w Color Printer er fabriksindstillingen

Deaktiver

.

BEMÆRK:

Når du bruger USB-forbindelsen og ikke bruger den trådløse forbindelse, skal du deaktivere det trådløse LAN.

Trådløs Status

Formål:

Til at vise oplysninger om styrken af det trådløse signal. Der kan ikke foretages ændringer på betjeningspanelet, der forbedrer status for den trådløse tilslutning.

Værdier:

God

Acceptabel

Lav

Ingen modtag.

Indikerer god signalstyrke.

Indikerer rimelig signalstyrke.

Indikerer utilstrækkelig signalstyrke.

Indikerer, at der ikke modtages noget signal.

BEMÆRK:

For Dell C1760nw Color Printer vises dette, når Ethernet-kablet er frakoblet, og

Trådløst LAN

er sat på

Aktiver

.

BEMÆRK:

For Dell C1660nw Color Printer vises dette kun, når

Trådløst LAN

er sat på

Aktiver

.

Trådløs indstilling

Formål:

At konfigurere det trådløse netværksinterface.

Værdier:

Vælg adgang

WEP-nøgle

Indtastning af kodesætning

Vælg adgangspunktet fra listen.

Når du vælger et adgangspunkt ved hjælp af WEP som sikkerhedsmetode, skal du indtaste WEP-nøglen. For 64 bit-nøgler kan der specificeres op til 10 hexadecimale tegn. For 128 bit-nøgler kan der specificeres op til 26 hexadecimale tegn.

Når du vælger et adgangspunkt ved hjælp af WPA, WPA2 eller

Blandet som krypteringstype, skal du indtaste kodesætningen på 8 til

63 alfanumeriske tegn.

Forklaring af printermenuerne

129

Manuel

Indstilling

Indlæs (SSID)

Infrastruktur

Ad-hoc

Ingen sikkerhed

Blandet PSK

*

Specificer et navn til identificering af det trådløse netværk. Der kan specificeres op til 32 alfanumeriske tegn.

Vælges, når du konfigurerer den trådløse indstilling gennem adgangspunktet, som f. eks. en trådløs router.

Angiv

Ingen Sikkerhed

til konfiguration af den trådløse indstilling uden at specificere en sikkerhedsmetode fra

WEP

,

WPA-PSK-TKIP

og

WPA2-PSK-AES

.

Vælges for at konfigurere den trådløse indstilling med krypteringstypen Blandet PSK. Blandet PSK vælger automatisk krypteringstypen fra enten WPA-PSK-TKIP, WPA-PSK-AES eller

WPA2-PSK-AES.

Indtastning af kodesætning

Angiver kodesætningen med alfanumeriske tegn fra

8 til 63.

WEP

Angiver, hvilken WEP-nøgle der skal bruges gennem det trådløse netværk. For 64 bit-nøgler kan der specificeres op til 10 hexadecimale tegn. For 128 bit-nøgler kan der specificeres op til 26 hexadecimale tegn.

Overførselsnøgle

Angiver nøglen fra

Auto

*

,

WEP-nøgle 1

,

WEPnøgle 2

,

WEP-nøgle 3

og

WEP-nøgle 4

.

WPA-PSK-TKIP

Vælges for at konfigurere den trådløse indstilling med sikkerhedsmetoden WPA-PSK-TKIP.

Indtastning af kodesætning

Angiv kodesætningen med alfanumeriske tegn fra 8 til 63.

WPA2-PSK-AES

Vælg for at konfigurere den trådløse indstilling med sikkerhedsmetoden WPA2-PSK-AES eller WPA-PSK-AES.

Indtastning af kodesætning

Angiv kodesætningen med alfanumeriske tegn fra 8 til 63.

Ingen sikkerhed

WEP

*

Vælges for at konfigurere den trådløse indstilling uden adgangspunktet, som f.eks. en trådløs router.

Specificer

Ingen sikkerhed

for at konfigurere den trådløse indstilling uden at specificere sikkerhedsmetoden fra WEP.

Angiver, hvilken WEP-nøgle der skal bruges gennem det trådløse netværk. For 64 bit-nøgler kan der specificeres op til 10 hexadecimale tegn. For 128 bit-nøgler kan der specificeres op til 26 hexadecimale tegn.

Overførselsnøgle

Angiver nøglen fra

WEP-nøgle 1

*

WEP-nøgle 3

og

WEP-nøgle 4

.

,

WEP-nøgle 2

,

BEMÆRK:

For Dell C1760nw Color Printer vises dette, når Ethernet-kablet er frakoblet, og

Trådløst LAN

er sat på

Aktiver

.

130

Forklaring af printermenuerne

WPS-opsætning

Formål:

Til at konfigurere det trådløse netværk ved hjælp af WPS.

Værdier:

Tryk på knappen Ctrl

PIN-kode

*1

PBC Start

Start konf.

*1

Udskriv PIN-kode

Du kan ligeledes starte WPS-PBC ved at trykke på

Konfigurerer den trådløse indstilling med sikkerhedsmetoden WPS-PBC.

Konfigurerer den trådløse indstilling med PIN-koden, der automatisk er tildelt til printeren.

Udskriver PIN-koden. Kontroller det, når du indtaster PIN-koden for din computer.

(Wi-Fi | WPS)-knappen og holde den inde.

BEMÆRK:

WPS 2.0-kompatibel. WPS 2.0 kan anvendes på adgangspunkter med følgende krypteringstyper: Blandet tilstand

PSK, WPA-PSK AES, WPA2-PSK AES, WPA-PSK TKIP, Åben (ingen sikkerhed)

BEMÆRK:

For Dell C1760nw Color Printer vises dette, når Ethernet-kablet er frakoblet, og

Trådløst LAN

er sat på

Aktiver

.

BEMÆRK:

For Dell C1660nw Color Printer vises dette kun, når

Trådløst LAN

er sat på

Aktiver

.

Nulstil trådløs

Formål:

Til at initialisere de trådløse netværksindstillinger. Efter at denne funktion er gældende, og genstart af printeren er fuldført, indstilles alle trådløse netværksindstillinger igen til deres standardværdier.

BEMÆRK:

For Dell C1760nw Color Printer vises dette, når Ethernet-kablet er frakoblet, og

Trådløst LAN

er sat på

Aktiver

.

BEMÆRK:

For Dell C1660nw Color Printer vises dette kun, når

Trådløst LAN

er sat på

Aktiver

.

TCP/IP

Formål:

Til at konfigurere TCP/IP-indstillinger. Ændringen bliver effektiv, når der slukkes og tændes for printeren.

Værdier:

IP-indstilling

IPv4

Dobbeltstak*

IPv4-indstilling

IPv6-indstilling

Hent IP-adresse AutoIP*

BOOTP

RARP

DHCP

Panel

IP-adresse

Subnet-maske

Protokolomsætter-adresse

Bruger både IPv4 og IPv6 til indstilling af IP-adresse.

Bruger IPv4 til indstilling af IP-adresse.

Bruger IPv6 til indstilling af IP-adresse.

Indstiller automatisk IP-adressen.

Bruger BOOTP til indstilling af IP-adresse.

Bruger RARP til indstilling af IP-adresse.

Bruger DHCP til indstilling af IP-adresse.

Aktiverer den IP-adresse, der er angivet på betjeningspanelet.

Indstiller manuelt den IP-adresse, der er allokeret til printeren.

Indstiller manuelt subnet-masken.

Indstiller protokolomsætter-adressen manuelt.

Forklaring af printermenuerne

131

Protokol

Formål:

Til at aktivere eller deaktivere hver protokol. Ændringen bliver effektiv, når der slukkes og tændes for printeren.

Værdier:

LPD

Port9100

WSD

SNMP UDP

Aktiver*

Deaktiver

Aktiver*

Deaktiver

Aktiver*

Deaktiver

Aktiver*

Deaktiver

E-mail-alarm

EWS

Aktiver*

Deaktiver

Aktiver*

Deaktiver

Bonjour (mDNS) Aktiver*

Deaktiver

Aktiverer Line Printer Daemon-porten (LPD).

Deaktiverer LPD-porten.

Aktiverer Port9100-porten.

Deaktiverer Port9100-porten.

Aktiverer Web Services on Devices (WSD)-porten.

Deaktiverer WSD-porten.

Aktiverer UDP-porten.

Deaktiverer UDP-porten.

Aktiverer funktionen E-mail-alarm.

Deaktiverer funktionen E-mail-alarm.

Aktiverer tilgang til

Dell™ Printer Configuration Web Tool

, som er indlejret i printeren.

Deaktiverer tilgang til

Dell Printer Configuration Web Tool

som er indlejret i printeren.

Aktiverer Bonjour (mDNS).

Deaktiverer Bonjour (mDNS).

IP-filter

Formål:

Til at blokere data fra visse IP-adresser via det tilsluttede eller trådløse netværk. Du kan indstille op til fem IPadresser. Ændringen bliver effektiv, når der slukkes og tændes for printeren.

Værdier:

Nr. n/Adresse

(n er 1-5.)

Nr. n/Maske

(n er 1-5.)

Nr. n/Tilstand

(n er 1-5.)

Fra*

Accepter

Afvis

Indstiller IP-adressen for filter

n

.

Indstiller adressemasken for filter

n

.

Deaktiverer funktionen for filter n

.

Accepterer en tilgang fra den angivne IP-adresse.

Afviser en tilgang fra den angivne IP-adresse.

BEMÆRK:

Dette punkt er kun tilgængeligt for

LPD

eller

Port9100

.

Nulstil LAN

Formål:

At initialisere netværksdata, som er gemt i den ikke-flygtige hukommelse (NVM). Efter at denne funktion er gældende, og genstart af printeren er fuldført, genindstilles alle netværksindstillinger til deres standardværdier.

132

Forklaring af printermenuerne

USB-indstillinger

Brug menuen

USB-indstil.

til at ændre de printerindstillinger, der påvirker en USB -port.

BEMÆRK:

Værdier, som er mærket med en asterisk (*), er fabriksstandard-menuindstillinger.

USB-port

Formål:

For at ændre printerens USB-indstillinger. Ændringen bliver effektiv, når der slukkes og tændes for printeren.

Værdier:

Aktiver*

Deaktiver

Aktiverer USB-interfacet.

Deaktiverer USB-interfacet.

Systemindstillinger

Brug menuen

Systemindstillinger

til at konfigurere forskellige printerfunktioner.

BEMÆRK:

Værdier, som er mærket med en asterisk (*), er fabriksstandard-menuindstillinger.

Energisparetid

Formål:

Til at specificere tidspunktet for overgang til strømspareindstilling.

Værdier:

Dvale

Dyb dvale

Auto-sluk-tid

*1

*1

5 min.*

Tilgængeligt interval:

5-30 min.

6 min.*

Tilgængeligt interval:

1-6 min.

Fra

Til

*

180 min.

*

Tilgængelige område:

60 -1.440 min.

Specificerer tiden, som det tager printeren at skifte til dvaletilstand, når den har afsluttet et job.

Specificerer tiden, som det tager printeren at skifte til dyb dvaletilstand, når den har skiftet til dvaletilstand.

Deaktiverer Auto-sluk-tid.

Angiver den tid, det tager printeren at slukke automatisk, efter den har skiftet til Dyb dvaletilstand.

Funktionen Timer for automatisk slukning er kun tilgængelig i bestemte områder.

Indtast 5 under

Dvale

for, at printeren skifter til Dvale-tilstanden efter fem minutter, når den har afsluttet et job.

Dette anvender mindre energi, men kræver en længere opvarmningstid for printeren. Indtast 5, hvis din printer deler et elektrisk kredsløb med rumbelysningen, og du bemærker, at lyset flimrer.

Vælg en høj værdi, hvis din printer konstant er i brug. Under de fleste forhold vil dette holde printeren parat til betjening med et mindstemål af opvarmningstid. Vælg en værdi mellem 5 og 30 minutter for skift til Dvale-tilstand, hvis du ønsker en balance mellem energiforbrug og kortere opvarmningstid.

Printeren vender automatisk tilbage til standbyindstillingen fra Dvale-tilstanden, når den modtager data fra computeren. Du kan også genindstille printeren til standbyindstilling ved at trykke på en hvilken som helst knap på betjeningspanelet.

Forklaring af printermenuerne

133

Hvis Auto-sluk-tid-funktionen deaktiverer printeren, kan printeren ikke startes igen automatisk. For at starte printeren igen skal printerens strømforsyning stå på Til.

Fejl-time-out

Formål:

Til angive, hvor lang tid der går, før printeren annullerer job, der slutter på unormal vis. Jobbet annulleres ved timeout.

Værdier:

Til* 60 sek.*

Tilgængelig tidsramme:

3–300 sek.

Specificerer hvor lang tid der går, før printeren annullerer jobs, der slutter på unormal vis.

Fra

Deaktiverer fejltime-out.

Job time-out

Formål:

Til at specificere, hvor lang tid printeren venter på ankomst af data fra computeren. Jobbet annulleres ved time-out.

Værdier:

Til* 30 sek.*

Tilgængelig tidsramme:

5–300 sek.

Specificerer, hvor lang tid printeren venter på ankomst af data fra computeren.

Fra

Deaktiverer job time-out.

mm/tommer

Formål:

Til at specificere måleenheden, vist efter den numeriske værdi på betjeningspanelet.

Værdier: millimeter (mm)

Specificerer standardmåleenheden.

tommer (")

BEMÆRK:

Standarden for mm/tomme-indstilling

varierer afhængigt af den lande-specifikke fabriksstandard.

Def. Papirstørrelse

Formål:

Til at specificere standardpapirstørrelsen.

Værdier:

A4

Brev

134

Forklaring af printermenuerne

BEMÆRK:

Standard for

Def. Papirstørrelse

varierer afhængigt af den lande-specifikke fabriksstandard.

Auto log udskr.

Formål:

Til automatisk at udskrive en jobhistorie-rapport efter hver 10. job.

Værdier:

Fra*

Til

Udskriver ikke automatisk en jobhistorie-rapport.

Udskriver automatisk en jobhistorie-rapport.

BEMÆRK:

Jobhistorie-rapporten kan også udskrives ved brug af menuen

Rapport/Liste

.

Lav toner-medd.

Formål:

Til at specificere, om der skal vises en alarmmeddelelse, når toneren er lav.

Værdier:

Til*

Fra

Viser meddelelsen, når toneren er lav.

Viser ikke alarmmeddelelsen, når toneren er lav.

Tændingsguide (kun Dell C1660w Color Printer)

Formål:

Sådan udføres opstartsopsætningen for printeren.

Værdier:

Nej

*

Ja

Udfører ikke opstartsopsætningen for printeren.

Udfører opstartsopsætningen for printeren.

Vedligeholdelse

Anvend

Vedligeholdelse

-menuen til at initialisere NV (ikke-flygtig) -hukommelse, konfigurere indstillingerne af planopapirets kvalitetsjusteringer og konfigurere sikkerhedsindstillingerne.

BEMÆRK:

Værdier, som er mærket med en asterisk (*), er fabriksstandard-menuindstillinger.

Firmware-version

Formål:

At vise controllerversionen.

Servicetag

Formål:

At vise printerens servicetag.

Forklaring af printermenuerne

135

Ekspreskode

Formål:

At vise printerens ekspresservicekode.

Papirdensitet

Formål:

Til at angive papirdensiteten.

Værdier:

Almindeligt

Etikette

Normal*

Mager

Normal*

Mager

Indstil BTR

Formål:

Til at specificere de optimale indstillinger for spændingen til overføringsvalsen (BTR). Spændingen sænkes ved at indstille til negative værdier. Spændingen øges ved at indstille til positive værdier.

Det er ikke sikkert, at standardindstillingerne giver det bedste resultat på alle papirtyper. Hvis du ser marmorering på udskriften, skal du hæve spændingen. Hvis du ser hvide prikker på udskriften, skal du sænke spændingen.

BEMÆRK:

Udskriftskvaliteten varierer afhængig af de værdier, du vælger for denne post.

Værdier:

Almindeligt 0*

Tilgængelig ramme: -3 – +3

Almindeligt, tykt 0*

Omslag

Etikette

Tilgængelig ramme: -3 – +3

0*

Tilgængelig ramme: -3 – +3

0*

Bestrøget

Konvolut

Genbrugt

Tilgængelig ramme: -3 – +3

0*

Tilgængelig ramme: -3 – +3

0*

Tilgængelig ramme: -3 – +3

0*

Tilgængelig ramme: -3 – +3

136

Forklaring af printermenuerne

Juster Fikseringsenhed

Formål:

Til at specificere de optimale temperaturindstillinger for udskrivning for fusermodul. Temperaturen sænkes ved at indstille til negative værdier. Temperaturen hæves ved at indstille til positive værdier.

Det er ikke sikkert, at standardindstillingerne giver det bedste resultat på alle papirtyper. Hvis det trykte papir bliver krøllet, kan du prøve at sænke temperaturen. Hvis toneren ikke indebrændes ordentligt på papiret, kan du prøve at hæve temperaturen.

BEMÆRK:

Udskriftskvaliteten varierer afhængig af de værdier, du vælger for denne post.

Værdier:

Almindeligt 0*

Tilgængelig ramme: -3 – +3

Almindeligt, tykt 0*

Omslag

Etikette

Tilgængelig ramme: -3 – +3

0*

Tilgængelig ramme: -3 – +3

0*

Bestrøget

Konvolut

Genbrugt

Tilgængelig ramme: -3 – +3

0*

Tilgængelig ramme: -3 – +3

0*

Tilgængelig ramme: -3 – +3

0*

Tilgængelig ramme: -3 – +3

Autoreg. indst.

Formål:

Til at specificere, om farveregistreringen skal indstilles automatisk.

Værdier:

Til*

Fra

Indstiller automatisk farveregistrering.

Indstiller ikke automatisk farveregistrering.

Forklaring af printermenuerne

137

Farvereg. indst.

Formål:

Til at specificere, om farveregistreringen skal indstilles manuelt.

Justeringer af farveregistrering skal vælges under printerens startopsætning, eller når printeren er blevet flyttet til et andet sted.

BEMÆRK:

Egenskaben

Farvereg. indst.

kan konfigureres, når

Autoreg. indst.

er sat til

Fra

.

Værdier:

Autokorrektion

Farvereg. tabel

Indtast nummer Y

M

C

VG

VM

VC

HG

HM

HC

Korrigerer automatisk farveregistrering.

Udskriver en farveregistreringstabel. Farveregistreringstabellen udskriver et gittermønster af gule, magenta og cyan linjer. På tabellen skal du finde de værdier på højre side, der er ved siden af linjen, som er helt lige for hver af de tre farver. Hvis værdien for denne linje er 0, er der ikke brug for farveregistrering. Hvis værdien for linje er en anden værdi end 0, skal du specificere justeringsværdierne under

Indtast nummer .

Specificerer laterale (lodret på papirtilførselsretning) farvejusteringsværdier individuelt for G (gul), M (magenta), C (cyan).

0

*

Tilgængelig ramme:

-5–+5

0

*

Tilgængelig ramme:

-5–+5

0

*

Tilgængelig ramme:

-5–+5

0

*

Tilgængelig ramme:

-5–+5

0

*

Tilgængelig ramme:

-5–+5

0

*

Tilgængelig ramme:

-5–+5

0

*

Tilgængelig ramme:

-5–+5

0

*

Tilgængelig ramme:

-5–+5

0

*

Tilgængelig ramme:

-5–+5

Specificerer procesfarvejusteringsværdier (papirtilførselsretning) individuelt for VG (Venstre Gul), VM (Venstre Magenta), VC

(Venstre Cyan) HG (Højre Gul), HM (Højre Magenta) og HC (Højre

Cyan).

138

Forklaring af printermenuerne

Rengør Fremkalder

Formål:

Til at rotere fremkaldermotoren og omrøre toneren i tonerpatronen.

Opfrisk toner

Formål:

At opbruge en tonerpatron, når du behøver at udskifte den inden enden af dens levetid, eller til omrøre toneren i en ny tonerpatron.

Værdier:

Gul

Magenta

Cyan

Sort

Renser toneren i den gule tonerpatron.

Renser toneren i den magenta tonerpatron.

Renser toneren i den cyan tonerpatron.

Renser toneren i den sorte tonerpatron.

BTR-opfriskning

Formål:

Specificerer, om der skal udføres forbehold for buning/separering for papiret.

Værdier:

Fra

*

Til

Udfører ikke automatisk forbehold for buning/separering for papiret.

Udfører automatisk forbehold for buning/separering for papiret.

Oversigt

Formål:

At udskrive forskellige oversigter, som kan anvendes til printerdiagnosticering.

Værdier:

Skyggebillede

4-farve

Justering

Tromlegenopfriskn ing

Udskriver en tabel til kontrol af skyggeudskrivning.

Udskriver bånd i gul, magenta, cyan og sort med varierende densitet.

Udskriver en tabel, og kontroller derefter for korrekt justering af udskrivningen på papiret.

Udskriver en tabel til kontrol af lystræthed i tromlepatronen.

Nulstil. stand.

Formål:

Til at initialisere NVM (ikke-flygtig hukommelse) for systemparametre. Når denne funktion er udført, og printeren er genstartet, genindstilles alle menuparametre, dog ikke parametre for netværket, til deres standardværdier.

For flere oplysninger, se "Nulstilling af standarder" på side 143.

Forklaring af printermenuerne

139

Ikke-Dell toner

Formål:

Til at bruge tonerpatron fra en anden fabrikant.

BEMÆRK:

Anvendelse af ikke-Dell tonerpatroner kan gøre visse printeregenskaber ubrugelige, reducere udskriftskvaliteten og forringe printerens driftssikkerhed. Dell anbefaler, at du kun anvender nye Dell tonerpatroner til din printer. Dell yder ingen garanti for problemer, som er forårsaget af anvendelse af tilbehør, dele og komponenter, der ikke er leveret af Dell.

BEMÆRK:

Før du anvender tonerpatroner fra en anden producent, skal du genstarte printeren.

Værdier:

Fra*

Til

Anvender ikke tonerpatron fra en anden producent.

Anvender tonerpatron fra en anden producent.

Indstil højde

Formål:

Til at specificere højden på det sted, hvor printeren er installeret.

Udladningsfænomenet for opladning af fotolederen afviger med barometertrykket. Justeringer udføres ved at specificere højden på den lokalitet, hvor printeren anvendes.

BEMÆRK:

En ukorrekt højdeindstilling resulterer i dårlig udskrivningskvalitet, ukorrekt indikering af tilbageværende toner.

Værdier:

0 m*

1.000 m

2.000 m

3.000 m

Specificerer højden på printerens installationslokalitet.

Sikre indstillinger

Anvend menuen

Sikkerhedsindst.

til at indstille et kodeord for at begrænse adgangen til menuerne. Dette forhindrer, at poster ændres ved et uheld.

BEMÆRK:

Værdier, som er mærket med en asterisk (*), er fabriksstandard-menuindstillinger.

Panellås

Panellåsindst.

Formål:

For at begrænse adgang til

Administ. menu

og

Rapport/Liste

.

For flere oplysninger, se "Panellås" på side 142.

Værdier:

140

Forklaring af printermenuerne

Deaktiver*

Aktiver

*1

Nyt kodeord

Indtast igen

Gældende kodeord

*1

Begrænser ikke adgang til Administ. menu og Rapport/Liste .

Begrænser adgang til kodeord.

Administ. menu

og

Rapport/Liste

med et

Indstiller det kodeord, der kræves til for adgang til

Administ. Menu

og

Rapport/Liste .

Indtaster det nye kodeord igen for at bekræfte.

Indtast det gældende kodeord for at deaktivere

Gældende kodeord vises kun, når indstillingen ændres fra Aktiver til Deaktiver .

Panel Lock Set .

Ændr kodeord

Formål:

For at ændre et kodeord til at begrænse adgang til menuerne.

Værdier:

Gældende kodeord

Indtast det gældende kodeord for at ændre kodeordet.

Nyt kodeord

Indtast igen

Indtast det nye kodeord.

Indtast det nye kodeord igen for at bekræfte.

BEMÆRK:

Dette punkt vises kun, når

Panel Lock set

er indstillet til

Aktiver

.

Login-fejl

Formål:

For at indstille det maksimale antal forkerte loginforsøg, inden en administrator nægtes adgang til

Administ. menu

og

Rapport/Liste

.

Værdier:

Fra

*

Til 5 gange

*

Tilgængelig ramme:

1 - 10 gange

Indstiller ikke det maksimale antal forkerte loginforsøg.

Indstiller det maksimale antal forkerte loginforsøg.

BEMÆRK:

Dette punkt er kun tilgængeligt, når

Panellåsindstilling er

indstillet til

Aktivér

.

S/W-indlæsning

Formål:

For at aktivere eller deaktivere indlæsning af firmware-opdateringer.

Værdier:

Aktiver

*

Deaktiver

Aktiverer firmware-opdateringer.

Deaktiverer firmware-opdateringer.

Forklaring af printermenuerne

141

Panelsprog

Formål:

At angive det sprog, der anvendes på betjeningspanelet.

Værdier:

English*

Français

Italiano

Deutsch

Español

Dansk

Nederlands

Norsk

Svenska

Panellås

Denne egenskab forhindrer uautoriserede brugere i at ændre de indstillinger, som er foretaget af administratoren. Du kan dog vælge indstillinger for individuelle printjob vha. printerdriveren.

Aktivering af Panellåsen

1

Tryk på

(Menu)

-knappen.

2

Tryk på knappen , indtil

Administ. menu

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

3

Tryk på knappen , indtil

Sikkerhedsindst.

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

4

Sørg for, at

Panellås

er vist, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

5

Sørg for, at

Panel Lock Set

er vist, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

6

Tryk på knappen , indtil

Aktiver

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

7

Indtast det nye kodeord, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

8

Indtast kodeordet igen for at bekræfte det kodeord, du har indtastet, og tryk herefter på

(Indstil)

-knappen.

BEMÆRK:

Hvis du glemmer dit kodeord, skal du slukke printeren. Hold derefter knappen (Menu) nede, mens du tænder for printeren. Fortsæt med at holde knappen (Menu) inde, indtil kodeordet er blevet ændret.

Nyt kodeord

vises. Udfør trin 7 og 8. Displayet viser kort, at

BEMÆRK:

Hvis du ændrer kodeordet, skal trin 1 og 2 udføres. Indtast det gældende kodeord, og tryk derefter på (Indstil) knappen. Udfør trin 3 og 4. Tryk på knappen , indtil

Ændr kodeord

vises, og tryk derefter på (Indstil)-knappen. Indtast det gældende kodeord, og tryk derefter på (Indstil) -knappen. Udfør trin 7 og 8. Dermed ændres kodeordet.

Deaktivering af Panellåsen

1

Tryk på

(Menu)

-knappen.

2

Tryk på knappen , indtil

Administ. menu

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

3

Indtast kodeordet, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

4

Tryk på knappen , indtil

Sikkerhedsindst.

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

5

Sørg for, at

Panellås

er vist, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

142

Forklaring af printermenuerne

6

Sørg for, at

Panel Lock Set

er vist, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

7

Tryk på knappen , indtil

Deaktiver

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

8

Indtast det gældende kodeord, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

Nulstilling af standarder

Efter at denne funktion er gældende, og genstart af printeren er fuldført, indstilles alle menuparametre igen til deres standardværdier.

Følgende menuparametre er undtagelser og nulstilles ikke.

• Netværksindstillinger

• Panellås-indstillinger og -kodeord

• Loginfejl-indstillinger

• USB-port-indstillinger

BEMÆRK:

Der skal indtastes et kodeord for at kunne åbne

Administ. menu

-menuen, når

Panellåsindst.

er indstillet til

Aktiver

. I dette tilfælde skal du indtaste det kodeord, du specificerede, og trykke på (Indstil)-knappen.

1

Tryk på

(Menu)

-knappen.

2

Tryk på knappen , indtil

Administ. menu

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

3

Tryk på knappen , indtil

Vedligeholdelse

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

4

Tryk på knappen , indtil

Nulstil. stand.

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

5

Sørg for, at

Er du sikker?

er vist, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

6

Sluk for printeren, og tænd for den igen for at anvende indstillingerne.

Forklaring af printermenuerne

143

144

Forklaring af printermenuerne

15

Retningslinjer for udskrivningsmedier

Udskrivningsmedier kan være papir, etiketter, konvolutter og bestrøget papir. Din printer sørger for en højkvalitetsudskrivning på mange forskellige udskrivningsmedier. Valg af de rigtige udskrivningsmedier til din printer bidrager til at undgå udskrivningsproblemer. Dette afsnit beskriver, hvordan du vælger udskrivningsmedier, behandler udskrivningsmedier og lægger udskrivningsmedier i multifunktionsilæggeren (MPF) eller PSI (Priority

Sheet Inserter).

BEMÆRK:

Billederne, der anvendes i denne brugervejledning Dell™ C1760nw Color Printer, er af medmindre andet er nævnt.

BEMÆRK:

PSI er kun tilgængelig for Dell C1760nw Color Printer

Papir

Den bedste udskrivningskvalitet opnås ved anvendelse af 75 g/m

2

(20 lb) xerografisk papir med lang fiberretning.

Den bedste udskrivningskvalitet i sort/hvid opnås ved anvendelse af 90 g/m

2

(24 lb) xerografisk papir med lang fiberretning. Det anbefales, at du foretager en prøve, inden du køber store mængder udskrivningsmedier.

Når du lægger papir i, skal du identificere den anbefalede udskrivningsside på papirpakken og ilægge papiret i

overensstemmelse hermed. Se "Ilægning af udskrivningsmedier i multifunktionsilæggeren (MPF)" på side 153 og

"Isætning af Udskrivningsmedier i prioritetsarkilægger (PSI) (kun Dell C1760nw Color Printer)" på side 161

angående detaljerede instruktioner om ilægning af papir.

Papiregenskaber

De følgende papiregenskaber har indflydelse på kvaliteten og pålideligheden af udskrivningen. Det anbefales, at du følger disse retningslinjer, når du evaluerer nyt papir.

Vægt

Både Multifunktionsilæggeren og PSI indfører automatisk papir med gramvægt fra 60 til 163 g/m

2 med lang fiberretning. Papir, der er lettere end 60 g/m

2 papirstop. Den bedste ydelse opnås ved anvendelse af 75 g/m

2

(16 til 44 lb bond)

(16 lb), indføres muligvis ikke korrekt, og kan forårsage

(20 lb bond) papir med lang fiberretning.

Krumning

Krumning er udskrivningsmediernes tendens til at krumme i kanterne. En kraftig krumning kan medføre problemer med papirfremføringen. Krumning opstår normalt efter papiret er passeret gennem printeren, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket, selv om der er i papirbakken, kan det bidrage til at papiret krummer inden udskrivningen og kan medføre problemer med udskrivningen, uanset luftfugtigheden. Når du udskriver på krummet papir, skal du strække papiret ud og derefter indsætte det i MPF eller PSI.

Glathed

Graden af papirets glathed har direkte indflydelse på udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, indbrændes toneren ikke ordentligt på papiret, hvilket giver en dårlig udskriftskvalitet. Hvis papiret er for glat, kan det give problemer med fremføringen af papiret. En glathed på mellem 150 og 250 Sheffield punkter giver den bedste udskriftskvalitet.

Fugtighedsindhold

Mængden af fugtighed i papiret påvirker både udskriftskvaliteten og printerens evne til at fremføre papiret på korrekt vis. Lad papiret ligge i dets originale emballage, indtil det skal anvendes. Dette begrænser papirets udsættelse for fugtighedsændringer, som kan forringe dets ydelse.

Retningslinjer for udskrivningsmedier

145

Fiberretning

Fiberretning hentyder til retningen af papirets fibre i et ark papir. Fiberretningen er enten lang (langbane) med forløb i papirets længderetning eller kort (bredbane) med forløb i papirets bredderetning. For 60 til 135 g/m

36 lb bond) papir, anbefales papir med lang fiberretning. For papir tungere end 135 g/m fiberretning.

2

2

(16 til

(36 lb bond), anbefales kort

Fiberindhold

Det meste xerografiske papir af høj kvalitet er lavet af 100% kemisk malet træ. Papir, der indeholder fibre, som f.eks. bomuld, har egenskaber, som kan resultere i forringet papirbehandling.

Anbefalet papir

Den bedste udskrivningskvalitet og fremføringspålidelighed opnås ved anvendelse af tørt 75 g/m

2

(20 lb) xerografisk papir. Forretningspapir, som er fremstillet til almindelige forretningsskrivelser, har ligeledes en acceptabel udskriftskvalitet. Anvend kun papir, som kan modstå høje temperaturer uden misfarvning, blødning eller afgivelse af farlig emission. Laserudskrivningsprocessen opvarmer papiret til høje temperaturer. Forhør dig hos fabrikanten eller forhandleren om, hvorvidt det papir du har valgt er acceptabelt til brug med laserprintere.

BEMÆRK:

Udskriv altid flere prøver, inden du køber nogen former for udskrivningsmedier i store mængder. Når du vælger udskriftsmedier, bør du overveje vægten, fiberindholdet og farven.

Uacceptabelt papir

Følgende papirtyper kan ikke anbefales til brug i denne printer:

• Kemisk behandlet papir, som bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kendt som selvkopierende papir, CCPpapir (Carbonless Copy Paper), eller NCR-papir (No Carbon Required)

• Fortrykt papir med kemikalier, som kan forurene printeren

• Fortrykt papir, som kan påvirkes af temperaturen i fusermodul

• Fortrykt papir, som kræver en registrering (det præcise udskrivningssted på siden), som er større end ±0,09 tommer, som f.eks. formularer til optisk tekstgenkendelse (OCR)

I nogle tilfælde kan du indstille registreringen med dit softwareprogram, så du kan opnå en korrekt udskrivning på disse formularer.

• Bestrøget papir (sletbart papir), syntetisk papir, termopapir

• Papirer med ru kanter, ru eller meget strukturerede overflader eller krummet papir

• Genbrugspapir, som indeholder mere end 25% efter-forbrugs affald, som ikke opfylder kravene i DIN 19 309

• Formularer og dokumenter i flere dele

• Udskriftskvaliteten kan forringes (der kan optræde blanke mellemrum eller pletter i teksten), når du udskriver på talkum- eller syrepapir.

• Fugtig papir kan krølle

Valg af papir

Korrekt papirvalg bidrager til at forhindre papirstop og sikre en problemfri udskrivning.

Følgende forholdsregler vil bidrage til at undgå papirstop og dårlig udskrivningskvalitet:

• Anvend altid nyt, tørt papir, som ikke er beskadiget.

• Identificer den anbefalede udskrivningsside på papiret, inden det lægges i. Denne information er normalt angivet på papirets emballage.

• Anvend ikke papir, som du selv har skåret eller klippet til.

• Bland ikke printmediestørrelser, -vægt eller -typer i den samme kilde. Dette kan føre til papirstop.

146

Retningslinjer for udskrivningsmedier

• Fjern ikke PSI under udskrivning af et job.

• Sørg for, at papiret er lagt korrekt i MPF eller PSI.

• Bøj papiret frem og tilbage og "luft" det derefter. Ret kanterne på stakken ud på en plan flade.

Valg af fortrykt medie og brevpapir

Når du vælger fortrykte medie- og brevpapir til printeren:

• Brug papir med lang fiberretning for at få det bedste resultat.

• Brug kun formularer og brevpapir, som er trykt med brug af en offset-litografisk eller graveringtryksproces.

• Vælg papir som absorberer blæk, men ikke løber ud.

• Undgå papir med en ru eller meget struktureret overflade.

• Brug papir, som er udskrevet med varmeresistent farve til brug i xerografiske kopimaskiner. Farven skal kunne modstå temperaturer på 225 °C uden at smelte eller afgive farlig emission.

• Brug farve, som ikke påvirkes af harpiksen i toneren eller silikonen i fusermodul. Farve, som er oxidationssat eller oliebaseret bør opfylde disse krav. Det er ikke sikkert, at latexfarve gør det. Kontakt din papirleverandør, hvis du er i tvivl.

Udskrivning på brevpapir

Forhør dig hos fabrikanten eller forhandleren om, hvorvidt det fortrykte brevpapir, du har valgt, er acceptabelt til brug med laserprintere.

Sideretningen er vigtig, når der udskrives på brevpapir. Brug følgende oversigt som hjælp, når du lægger brevpapir i udskrivningsmediekilden.

Retningslinjer for udskrivningsmedier

147

Ilægning af brevpapir

Læg papiret med brevpapir i printeren med udskrivningssiden vendt opad. Kontroller at titlen på brevpapiret fremføres først.

Multifunktionsilægger (MPF) PSI (Priority Sheet Inserter)

Valg af forhullet papir

De forskellige mærker af forhullet papir kan afvige med hensyn til antal og placering af huller og fabrikationsteknik.

Men det vil måske ikke være muligt at udskrive på papiret, afhængig af placeringen af hullerne i papiret.

Hvordan du vælger og anvender forhullet papir:

• Test papir fra flere fabrikanter, inden du bestiller og anvender store mængder af forhullet papir.

• Papir bør hulles af papirfabrikanten, og der bør ikke bores i papir, som allerede er emballeret. Boret papir kan medføre papirstop, når flere ark går gennem printeren. Dette kan føre til papirstop.

• Forhullet papir kan indeholde mere papirstøv end almindeligt papir. Det kan være nødvendigt at rengøre printeren oftere, og det er ikke sikkert, at fremføringspålideligheden er så god som med standardpapir.

• Retningslinjerne for forhullet papirs gramvægt er de samme som for ikke-hullet papir.

Konvolutter

Afhængigt af valget af konvolutter, kan der eventuelt forventes at forekomme forskellige grader af mindre rynker. Det

anbefales, at du foretager en prøve, inden du køber store mængder udskrivningsmedier. Se "Ilægning af

udskrivningsmedier i multifunktionsilæggeren (MPF)" på side 153 eller "Isætning af Udskrivningsmedier i prioritetsarkilægger (PSI) (kun Dell C1760nw Color Printer)" på side 161 angående instruktioner om ilægning af en

konvolut.

Når du udskriver på konvolutter:

• Anvend kun højkvalitets konvolutter, som er beregnet til brug i laserprintere.

• Indstil udskrivningsmediekilden til MPF eller PSI. Indstil papirtypen til

Konvolut

, og vælg den rigtige størrelse konvolut fra printerdriveren.

• Den bedste ydelse opnås ved anvendelse af 75 g/m

100% bomuldsindhold må ikke overstige 90 g/m

2

2

(20 lb bond) papir. Der kan anvendes op til 105 g/m

(24 lb bond) gramvægt.

2

(28 lb bond) gramvægt til konvolutilæggeren, så længe som bomuldsindholdet er 25% eller mindre. Konvolutter med

• Brug kun nye netop udpakkede konvolutter, som ikke er beskadigede.

• Anvend konvolutter, som kan modstå temperaturer på 205 °C uden at klæbe, krumme for meget, krølle eller frigøre farlige emissioner. Forhør dig hos konvolutleverandøren, hvis du har nogen tvivl om de konvolutter, du påtænker at anvende.

148

Retningslinjer for udskrivningsmedier

• Indstil styret, så det passer til konvolutbredden.

• Ved ilægning af konvolutter i MPF eller PSI skal udskrivningssiden vende opad.

• Se "Ilægning af Konvolutter i multifunktionsilæggeren (MPF)" på side 158 eller "Ilægning af en konvolut i prioritetsarkilæggeren (PSI)" på side 163 angående instruktioner om ilægning af en konvolut.

• Anvend kun én konvolutstørrelse under et udskriftsjob.

• Kontrollér at luftfugtigheden er lav, da en høj luftfugtighed (højere end 60%) og de høje udskrivningstemperaturer kan lukke konvolutterne.

• Det bedste resultat opnås, hvis man ikke anvender konvolutter, som:

– Er for krumme eller bøjede

– Er sammenklæbede eller på nogen måde beskadigede

– Indeholder vinduer, huller, perforeringer, udskæringer og prægetryk

– Har metalklips, bånd eller metalfoldeclips

– Har et låsedesign

– Har påklæbede frimærker

– Har flossede eller bøjede hjørner

– Har grov, bølget eller vandmærke-finish

Etiketter

Din printer kan udskrive på mange etiketter, som er beregnet til anvendelse i laserprintere.

Ved valg af etiketter:

• Etiketklæbestof, beskyttelsesark og toplag (udskrivbart papir) skal kunne modstå temperaturer på 205 °C og et tryk på 25 pund pr. kvadrattomme (psi).

• Anvend etiketter, som kan håndteres uden at klæbe, krumme for meget, krølle eller frigøre farlige emissioner.

• Anvend ikke etiketark med et glat bagsidemateriale.

FORSIGTIG:

Det anbefales, at du foretager en prøve, inden du køber store mængder udskrivningsmedier.

Når du udskriver på etiketter:

• Anvend etiketter, som kan modstå temperaturer på 205 °C uden at klæbe, krumme for meget, krølle eller frigøre farlige emissioner.

• Indstil papirtypen til

Etiket

i printerdriveren.

• Læg ikke etiketter i sammen med papir i den samme bakke.

• Udskriv ikke inden for 1 mm fra udstansningen.

• Udskriv ikke inden for 1 mm fra kanten af etiketten, af perforeringerne eller mellem udstansningen af etiketten.

• Kør aldrig etiketter igennem printeren mere end én gang.

• Portrætretning foretrækkes, specielt ved udskrivning af stregkoder.

• Anvend ikke etiketter, hvor klæbestoffet er synligt.

• Anvend hele etiketark. Delvise ark kan bevirke, at etiketterne går af under udskrivning, med papirstop som resultat.

• Anvend ikke etiketark, som har klæbestof på kanten af arket. Det anbefales at zonebestrygningen af klæbestoffet er mindst 1 mm fra kanterne. Klæbestof forurener din printer og kan ugyldiggøre din garanti.

ADVARSEL:

I modsat fald kan der forekommer papirstop i printeren, hvorved printeren og patronerne kan blive forurenet med klæbestof. Som følge deraf kan garantien på printeren og patronerne bortfalde.

Retningslinjer for udskrivningsmedier

149

Opbevaring af udskrivningsmedier

De følgende retningslinjer kan hjælpe dig med at undgå problemer og uensartet udskrivningskvalitet med hensyn korrekt opbevaring af udskrivningsmedier.

• Det bedste resultat opnås ved at opbevare udskrivningsmedier i omgivelser, hvor temperaturen er omkring 21 °C og fugtighedsgraden er 40%.

• Opbevar papkasser med udskrivningsmedier på en palle eller en hylde i stedet for direkte på gulvet.

• Hvis du opbevarer enkelte pakker med udskrivningsmedier uden for den originale emballage, skal du sikre dig, at de står på en plan flade, så kanterne ikke bøjes eller krølles.

• Anbring ikke noget oven på pakkerne med udskrivningsmedier.

Identifikation af udskrivningsmedier og specifikationer

Dette afsnit indeholder information om understøttede papirstørrelser, typer og specifikationer.

Understøttede papirstørrelser

A4 (210x297 mm)

B5 (182x257 mm)

A5 (148x210 mm)

C5 (162x229 mm)

Mon. (3,875x7,5 tommer)

Monarch LEF (7,5x3,875 tommer)

*1

Konv. #10 (4,125x9,5 tommer)

DL (110x220 mm)

DL LEF (220x110 mm)*

1

Letter (8,5x11 tommer)

Legal (8,5x14 tommer)

Folio (8,5x13 tommer)

Executive (7,25 x 10,5 tommer)

Brugerdefineret*

2

*

3

*

1

*

2

*

3

*

4

Multifunktionsilægger (MPF)

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

PSI (Priority Sheet Inserter)

J

J

J

J

*4

J

J

J

J

J

J

J

J

J

*4

J

Du kan ilægge originalerne med lang eller kort papirtilførselsretning. Følgende illustration viser SKF og LKF. Pilen i illustrationen viser retningen for papirindføring.

BEMÆRK:

Ikke tilgængelig, når XPS-printerdriveren anvendes.

Specialbredde: 76,2 mm til 215,9 mm

Maksimumbredde for konvolut (DL LKF): 220 mm

Brugerdefineret længde: 127 mm til 355,6 mm

Maksimumlængde for konvolut (Monarch LKF): 98,4 mm

Det er kun administratorbrugeren, der kan indstille specialstørrelsen fra printerdriveren.

Sørg for at lægge konvolutten helt i, indtil den standser. Ellers indføres udskrivningsmedier, der er lagt på MPF.

150

Retningslinjer for udskrivningsmedier

SKF LFK

Understøttede papirtyper

Medie Multifunktionsilægger (MPF)

Almindeligt

Almindeligt Side 2

Almindeligt, tykt

Almindeligt, tyk Side 2

Genbrugt

Genbrugt Side 2

Etikette

Omslag

J*

J

J

J

J

J

J

J

Omslag Side 2

Konvolut

Bestrøget

Bestrøget Side 2

J

J

J

J

* Værdier, som er mærket med en stjerne (*), er fabriksstandardens menuindstillinger.

Papirtypespecifikationer

Papirtype

Almindeligt papir

Almindeligt, tyk papir

Omslag

Bestrøget

Etikette

Konvolutter

Genbrugt

60-90

91-105

106-163

-

106-163

-

60-105

Vægt (g/m²)

PSI (Priority Sheet Inserter)

J*

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Bemærkninger

-

-

-

-

-

Inkjet-printerpapir kan ikke anvendes.

Inkjet-printerpapir kan ikke anvendes.

Retningslinjer for udskrivningsmedier

151

152

Retningslinjer for udskrivningsmedier

16

Ilægning af udskrivningsmedier

Korrekt ilægning af udskrivningsmedier bidrager til at forhindre papirstop og sikre en problemfri udskrivning.

Identificer udskrivningsmediernes anbefalede udskrivningsside, inden du lægger udskrivningsmedierne i. Denne information er normalt angivet på udskrivningsmediets emballage.

BEMÆRK:

Billederne, der anvendes i denne brugervejledning Dell™ C1760nw Color Printer, er af medmindre andet er nævnt.

BEMÆRK:

Prioritetsarkilægger (PSI) er kun tilgængelig kun for Dell C1760nw Color Printer.

Kapacitet

Multifunktionsilægger (MPF) kan indeholde:

• 150 ark standardpapir

• 16,2 mm tykt papir

• Et ark bestrøget papir

• 16,2 mm postkort

• Fem konvolutter

• 16,2 mm etiketter

Prioritetsarkilæggeren (PSI) kan indeholde:

• 10 ark standardpapir eller et ark andet papir

Mål for udskrivningsmedier

Både MPF og PSI accepterer udskrivningsmedier inden for de følgende mål:

• Bredde — 76,2 mm til 215,9 mm

• Længde — 127,0 mm til 355,6 mm

Ilægning af udskrivningsmedier i multifunktionsilæggeren (MPF)

BEMÆRK:

PSI er kun tilgængelig for Dell C1760nw Color Printer

BEMÆRK:

Anvend kun laser-udskrivningsmedier. Brug ikke ink jet-papir i denne printer.

1

Åbn frontdækslet.

Ilægning af udskrivningsmedier

153

2

Træk PSI ud.

3

Træk længdestyret frem, indtil det standser.

4

Træk MPF-forlængelsen frem, indtil den standser.

154

Ilægning af udskrivningsmedier

5

Juster papirbreddestyrene til deres maks. bredde.

6

Bøj arkene frem og tilbage, og "luft" dem, inden du lægger udskrivningsmedierne i. Ret kanterne på stakken ud på en plan flade.

7

Læg udskrivningsmediet på MPF med den øverste kant først og med den anbefalede udskrivningsside opad.

Ilægning af udskrivningsmedier

155

8

Indstil breddestyrene, indtil de hviler let ind mod kanterne på stakken med udskrivningsmedier.

9

Skub længdestyret mod printeren, indtil det berører udskrivningsmediet.

BEMÆRK:

Afhængigt af udskrivningsmediets størrelse skal du først skubbe længdestyret, indtil det standser, og derefter skubbe MFP-forlængelsen, indtil den berører udskrivningsmediet.

156

Ilægning af udskrivningsmedier

10

Sæt PSI ind i printeren, og justér derefter PSI i forhold til markeringen på papirbakken.

Ilægning af udskrivningsmedier

157

Ilægning af Konvolutter i multifunktionsilæggeren (MPF)

BEMÆRK:

Når du udskriver på konvolutter, skal du sørge for at specificere konvolutindstillingen på printerdriveren. Hvis den ikke specificeres, drejes udskrivningen 180 grader.

Ved ilægning af Konvolut #10, DL eller Monarch

Læg konvolutter i med siden, der skal udskrives på, opad, siden med flappen nedad og flappen drejet til højre.

For at forhindre, at DL og Monarch bliver krøllede, anbefales det, at de lægges i med udskrivningssiden opad, flappen åbnet og mod dig.

158

Ilægning af udskrivningsmedier

Ved ilægning af C5

Læg konvolutter i med siden, der skal udskrives på, opad og med flappen åben.

FORSIGTIG:

Anvend aldrig konvolutter med ruder eller bestrøget foring. Disse fører til papirstop og kan forårsage skade på printeren.

BEMÆRK:

Hvis du ikke lægger konvolutter i MPF, lige efter af de er fjernet fra emballagen, vil de muligvis bule ud. For at undgå papirstop skal du glatte dem ud som vist nedenfor, når du lægger dem i MPF.

Ilægning af udskrivningsmedier

159

BEMÆRK:

Hvis konvolutterne stadig ikke indføres korrekt, skal du bøje flappen på konvolutterne som vist på følgende illustration.

Bøjningen skal være 5 mm (0,20 tommer) eller mindre.

BEMÆRK:

For at bekræfte den korrekte orientering af hvert trykt medie såsom konvolutter, se instruktion i

Kuverten/Papiropsætningsnavigator i printerdriveren.

Ilægning af brevpapir

Læg papiret med brevpapir i printeren med udskrivningssiden vendt opad. Kontroller at titlen på brevpapiret fremføres først.

160

Ilægning af udskrivningsmedier

Isætning af Udskrivningsmedier i prioritetsarkilægger (PSI) (kun Dell

C1760nw Color Printer)

BEMÆRK:

For at undgå papirstop må PSI ikke fjernes, mens der udskrives.

BEMÆRK:

Anvend kun laser-udskrivningsmedier. Brug ikke ink jet-papir i denne printer.

1

Åbn frontdækslet.

2

Skub PSI fremad, og juster derefter PSI i forhold til markeringen på papirbakken.

3

Juster papirbreddestyrene til deres maks. bredde.

Ilægning af udskrivningsmedier

161

4

Bøj arkene frem og tilbage, og "luft" dem, inden du lægger udskrivningsmedierne i. Ret kanterne på stakken ud på en plan flade.

5

Læg udskrivningsmediet på PSI med den øverste kant først og med den anbefalede udskrivningsside opad.

6

Indstil breddestyrene, indtil de hviler let ind mod kanterne på stakken med udskrivningsmedier.

7

Vælg papirtypen fra printerdriveren, hvis det ilagte udskrivningsmedie ikke er almindeligt papir. Hvis du ilægger brugerdefinerede udskrivningsmedier i PSI, skal du angive papirstørrelsesindstillingen ved hjælp af printerdriveren.

162

Ilægning af udskrivningsmedier

Ilægning af en konvolut i prioritetsarkilæggeren (PSI)

BEMÆRK:

Sørg for at lægge konvolutten helt i, indtil den standser. Ellers indføres udskrivningsmedier, der er lagt på MPF.

BEMÆRK:

Når du udskriver på konvolutter, skal du sørge for at specificere konvolutindstillingen på printerdriveren. Hvis den ikke specificeres, drejes udskrivningen 180 grader.

Ved ilægning af Konvolut #10, DL eller Monarch

Læg en konvolut i med siden, der skal udskrives på, opad, siden med flappen nedad og flappen drejet til højre.

For at forhindre, at DL og Monarch bliver krøllede, anbefales det, at de lægges i med udskrivningssiden opad, flappen åbnet og mod dig.

Ilægning af udskrivningsmedier

163

Ved ilægning af C5

Læg konvolutter i med siden, der skal udskrives på, opad og med flappen åben.

FORSIGTIG:

Anvend aldrig konvolutter med ruder eller bestrøget foring. Disse fører til papirstop og kan forårsage skade på printeren.

BEMÆRK:

Hvis du ikke lægger konvolutter i PSI, lige efter af de er fjernet fra emballagen, vil de muligvis bule ud. For at undgå papirstop skal du glatte dem ud som vist nedenfor, når du lægger dem i PSI.

164

Ilægning af udskrivningsmedier

BEMÆRK:

Hvis konvolutterne stadig ikke indføres korrekt, skal du bøje flappen på konvolutterne som vist på følgende illustration.

Bøjningen skal være 5 mm (0,20 tommer) eller mindre.

BEMÆRK:

For at bekræfte den korrekte orientering af hvert trykt medie såsom konvolutter, se instruktion i

Kuverten/Papiropsætningsnavigator i printerdriveren.

Ilægning af brevpapir

Læg papiret med brevpapir i printeren med udskrivningssiden vendt opad. Kontroller at titlen på brevpapiret fremføres først.

Ilægning af udskrivningsmedier

165

Ilægning af udskrivningsmedier når ved manuel dupleksudskrivning

BEMÆRK:

Når du udskriver på krummet papir, skal du strække papiret ud og derefter indsætte det i ilæggeren.

Når du starter manuel dupleksudskrivning, vises instruktionsvinduet. Bemærk, at vinduet ikke kan åbnes igen, når det er lukket. Luk ikke vinduet, før dupleksudskrivningen er afsluttet.

Manuel dupleksudskrivning kan udføres ved hjælp af MPF eller PSI.

Når multifunktionsilægger (MPF) anvendes

1

Udskriv først de lige sider (bagsider).

For et dokument med seks sider udskrives bagsiderne i rækkefølgen side 6, side 4 og side 2.

Den orange LED blinker, og beskeden vises i betjeningspanelet, når de lige sider er udskrevet.

2

Efter de lige sider er udskrevet, skal du fjerne papirstakken fra outputbakken, og lægge dem som de er (med den tomme side opad) på MFP'en.

BEMÆRK:

Bøjede og krummede udskrifter kan forårsage papirstop. Glat dem ud, inden du lægger dem i.

BEMÆRK:

Udskrivning på begge sider af papiret er ikke mulig, hvis dokumentet består af flere papirstørrelser.

3

Sørg for, at

Indsæt output i papirbakke

vises, og tryk derefter på knappen

(Indstil)

. Udskriv siderne i rækkefølgen side 1 (bagside af side 2), side 3 (bagside af side 4) og side 5 (bagside af side 6).

166

Ilægning af udskrivningsmedier

Ved brug af Brug af prioritetsarkilægger (PSI) (kun Dell C1760nw Color Printer)

1

Udskriv først de lige sider (bagsider).

For et dokument med seks sider udskrives bagsiderne i rækkefølgen side 6, side 4 og side 2.

Den orange LED blinker, og beskeden vises i betjeningspanelet, når de lige sider er udskrevet.

2

Efter de lige sider er udskrevet, skal du fjerne papirstakken fra outputbakken, og lægge den som den er (med den tomme side opad) på PSI'en.

BEMÆRK:

Bøjede og krummede udskrifter kan forårsage papirstop. Glat dem ud, inden du lægger dem i.

BEMÆRK:

Udskrivning på begge sider af papiret er ikke mulig, hvis dokumentet består af flere papirstørrelser.

3

Sørg for, at

Indsæt output i papirbakke

vises, og tryk derefter på knappen

(Indstil)

. Udskriv siderne i rækkefølgen side 1 (bagside af side 2), side 3 (bagside af side 4) og side 5 (bagside af side 6).

Ilægning af udskrivningsmedier

167

Brug af outputbakkeforlængelsen

Outputbakkeforlængelsen bruges til at forhindre udskrivningsmedier i at falde ned fra printeren, når udskrivningsjobbet er fuldført.

Før du udskriver et dokument, skal du sørge for, at outputbakkeforlængelsen er trukket helt ud.

168

Ilægning af udskrivningsmedier

Udskrivning

17 Udskrivning ................................................................................ 171

169

170

17

Udskrivning

Dette kapitel dækker tips til udskrivning, hvordan du udskriver visse lister med information fra din printer, og hvordan et udskrivningsjob annulleres.

Tips for en succesfuld udskrivning

Tips til opbevaring af udskrivningsmedier

Opbevar dine udskriftsmedier på korrekt vis. Yderligere oplysninger finder du un "Opbevaring af udskrivningsmedier" på side 189.

Forebyggelse af papirstop

BEMÆRK:

Det anbefales, at du tester en begrænset prøve på et udskrivningsmedie, som du påtænker at anvende med printeren, inden du køber store mængder.

Ved at vælge det rigtige udskrivningsmedie og lægge det i på korrekt vis kan du undgå papirstop. Se de følgende instruktioner vedr. ilægning af udskrivningsmedier:

• "Ilægning af udskrivningsmedier i multifunktionsilæggeren (MPF)" på side 153

• "Isætning af Udskrivningsmedier i prioritetsarkilægger (PSI) (kun Dell C1760nw Color Printer)" på side 161

• "Forebyggelse af Papirstop" på side 203

Se "Papirstop" på side 226 angående instruktioner, hvis der opstår papirstop.

Afsendelse af et job til udskrivning

Brug printerdriveren til støtte for alle printerfunktioner. Når du vælger

Udskriv

fra en applikation, åbnes et vindue, som repræsenterer printerdriveren. Vælg de rigtige indstillinger for det bestemte job, du sender til udskrivning.

Udskriftsindstillinger, som er valgt fra driveren, tilsidesætter de standard menuindstillinger, som er valgt fra betjeningspanelet eller

Værktøjskassen

.

Det kan være nødvendigt at klikke på

Indstillinger

i den indledende

Udskriv

-boks for at få vist alle de disponible systemindstillinger, som du kan ændre. Hvis du ikke er bekendt med en egenskab i printerdrivervinduet, kan du åbne online-Hjælp for at få yderligere information.

Sådan udskrives et job fra et typisk Microsoft

®

Windows

®

-program:

1

Åbn den fil, du vil udskrive.

2

I menuen

Filer

skal du vælge

Udskriv

.

3

Kontrollér, at den rigtige printer er valgt i dialogboksen. Modificer systemindstillingerne efter behov (f.eks. de sider, du vil udskrive, eller antallet af eksemplarer).

4

Klik på

Indstillinger

for at tilpasse de systemindstillinger, som ikke ses på første skærm, og klik herefter på

OK

.

5

Klik på

OK

eller

Udskriv

for at sende jobbet til den valgte printer.

Udskrivning

171

Annullering af et udskriftsjob

Et udskriftsjob kan annulleres på flere forskellige måder.

Annullering fra betjeningspanelet

Sådan annulleres et udskrivningsjob, som allerede er påbegyndt:

1

Tryk på knappen

(Annuller)

.

BEMÆRK:

Udskrivningen annulleres kun for det aktuelle job. Alle de følgende job fortsætter med at blive udskrevet.

Annullering af et job fra en computer, som kører Windows

Annullering af et job fra proceslinjen

Når du sender et job til udskrivning, vises der et lille printer-ikon i det højre hjørne af proceslinjen.

1

Dobbeltklik på printer-ikonet.

En liste med udskrivningsjob vises i printervinduet.

2

Vælg det job, du vil annullere.

3

Tryk på <Slet> på tastaturet.

Annullering af et job fra skrivebordet

1

Minimer alle programmer for at synliggøre skrivebordet.

Klik på

Start

Enheder og printere

(for Windows 7 og Windows Server

®

2008 R2).

Klik på

Start

Printere og faxenheder

(for Windows XP)

.

Klik på

Start

Kontrolpanel

Hardware og lyd

Printere

(for Windows Vista

®

).

Klik på

Start

Kontrolpanel

Printere

(for Windows Server 2008).

Højreklik i skærmens nederste venstre hjørne, og klik derefter på

Kontrolpanel

Hardware og lyd

Enheder og printere

(for Windows 8).

Højreklik i skærmens nederste venstre hjørne, og klik derefter på

Kontrolpanel

Hardware

Enheder og printere

(for Windows Server 2012).

Der vises en liste med disponible printere.

2

Højreklik på den printer, du valgte, da du sendte et printjob af sted, og vælg herefter

Se, hvad der udskrives

.

3

Vælg printerdriveren.

En liste med udskrivningsjob vises i printervinduet.

4

Vælg det job, du vil annullere.

5

Tryk på <Slet> på tastaturet.

Udskrivning af en rapport-side

Du kan ved hjælp af

Rapport/Liste

-menuen printe flere indstillinger til din printer, herunder

printerindstillinger. Se "Rapport/Liste" på side 127 for oplysninger om, hvordan du udskriver rapporter eller lister.

172

Udskrivning

Bliv bekendt med din printer

18 Forklaring af din printersoftware............................................ 175

19 Forklaring af printermeddelelser............................................ 179

20 Specifikationer .......................................................................... 183

173

174

18

Forklaring af din printersoftware

Brug den

Software and Documentation

-cd, som blev leveret med din printer, til at installere en kombination af software-programmer, afhængigt af dit operativsystem.

BEMÆRK:

Billederne, der anvendes i denne brugervejledning Dell™ C1760nw Color Printer, er af medmindre andet er nævnt.

Windows

®

Printerstatusvindue

Vinduet

Printerstatus

gør dig opmærksom på en advarsel, eller når der opstår en fejl, hvis der f.eks. opstår papirstop, eller toneren er ved at være opbrugt.

Som standard starter vinduet

Printerstatus

kun, når der opstår en fejl. Når der opstår en fejl, vises fejlmeddelelsen på vinduet

Printerstatus

. Du kan indstille

Printerstatus

-vinduet til altid at starte, når der udskrives i

Egenskaber for udskrivningsstatusvindue

.

Du kan også kontrollere din printers tonerniveau.

Status Monitor Konsol

Brug

Status Monitor Konsol

til at styre flere eksemplarer af

Statusvindue

for en bestemt printer.

Vælg en printer fra listevisningen (eller

Printervalg

) ved at klikke på dens navn for at åbne et

Statusvindue

for en bestemt printer.

Dell Supplies Management System

Du kan åbne dialogboksen

Dell Supplies Management System

fra menuen

Alle programmer

eller skrivebordsikonet.

Du kan bestille tilbehør pr. telefon eller på internettet.

1

Klik på

Start

Alle programmer

Dell Printere

Supplerende farvelasersoftware

Dell Supplies

Management System

.

Vinduet

Dell Supplies Management System

vises.

2

Vælg din printer på listen

Vælg printermodel

.

3

Hvis du bestiller over internettet:

a b

Vælg en webadresse fra listen

Vælg genbestillings-URL

.

Klik på

Besøg Dell-websted for bestilling af printertilbehør

.

Dell C1760nw Color Printer/Dell C1660w Color Printer - Dell Supplies Management System

-vinduet vises.

c

Indtast servicetag'et, og klik derefter på

OK

.

Hvis du bestiller pr. telefon, skal du ringe til det nummer, som vises i afsnittet

Bestil pr. telefon

.

Forklaring af din printersoftware

175

Hurtigstart hjælpeprogram

Ved hjælp af

Hurtigstart hjælpeprogram

-vinduet kan du åbne

Statusvindue

,

Værktøjskasse

og

Fejlfinding

.

For at anvende

Hurtigstart hjælpeprogram

skal du vælge at installere

Hurtigstart hjælpeprogram

, når du installerer

Dell-softwaren.

For at åbne vinduet

Hurtigstart hjælpeprogram

:

1

Klik på

Start

Alle programmer

Dell Printere

Supplerende farvelasersoftware

Hurtigstart hjælpeprogram

.

Dialogboksen

Hurtigstart hjælpeprogram

åbner.

2

Hurtigstart hjælpeprogram

-vinduet omfatter tre knapper:

Statusvindue

,

Værktøjskasse

og

Fejlfinding

.

For at afslutte skal du trykke på

X

øverst til højre i vinduet.

For at få detaljer skal du klikke på

Hjælp

for hvert program.

Statusvindue

Værktøjskasse

Fejlfinding

*1

*

1

Klik for at åbne vinduet

Udskrivningsstatus

. Se "Printerstatusvindue" på side 175.

Klik for at åbne Værktøjskassen. Se "Forklaring af Værktøjskassens menuer" på side 113.

Klik for at åbne Fejlfindingsoversigten, som gør det muligt at løse problemer selv.

Fejlfindingsguiden er en PDF-fil. Der skal bruges en software til at se dokumentet.

Macintosh

Status Monitor Widget

Status Monitor Widget

er et printerhjælpeprogram, som letter effektiv brug af printeren ved at udveksle information mellem Macintosh og printeren.

For at åbne

Status Monitor Widget

:

1

Klik på instrumentbræt-ikonet i dokken til start af instrumentbrættet.

2

Klik på plus (+)-tegnet for at vise Widget-fanen.

3

Klik på ikonet

Status Monitor

i Widget-fanen. Vinduet

Printerstatus

vises.

BEMÆRK:

Hvis Vælg en printer. er vist, skal du vælge din printer under Indstillinger.

176

Forklaring af din printersoftware

Status Monitor

-vinduet vises.

1

2

3

4

1

Meddelelsesområde for printerstatus

Viser en meddelelse vedrørende den nuværende printerstatus.

BEMÆRK:

Status Monitor Widget indhenter automatisk printeroplysninger i det opdaterede interval, som kan specificeres under Indstillinger. Printerstatus genindlæses også, når instrumentbrættet startes, eller Indstillinger er lukket.

BEMÆRK:

Hvis Status Monitor Widget ikke modtager svar fra printeren, vises Kan ikke hente printerinformation..

BEMÆRK:

Når printeren er forbundet via USB-kabel, kan du kontrollere printerens status under et printjob.

2

Billedområde for printerstatus

Viser billedet af printertilstanden.

• Billede af anslået tonerniveau

Viser det anslåede tonerniveau for hver farve, hvis printeren fungerer korrekt.

Mindre end 29% Mindre end 9% Ukendt

BEMÆRK:

Hvis enheden ikke modtager et svar fra printeren, vises billedet Ukendt toner.

• Billede printerfejl

Viser et indikationsbillede, når der forekommer en fejl.

Der forekommer en fejl, og printeren kan ikke benyttes.

Forklaring af din printersoftware

177

3

Info (i)-knap

Klik på denne knap for at åbne

Indstillinger

.

BEMÆRK:

Info (i)-knappen vises i nederste højre hjørne af vinduet, når cursoren står over Status Monitor-vinduet.

Printer

Viser en liste over tilgængelige printernavne i drop down-listen. Den første printer som vist i listen er indstillet som standard.

Status opdateringsinterval

Du kan opdatere intervallet for printerstatus. Som standard er denne sat til at indhente printeroplysninger hvert 10. sekund. Intervallet varierer mellem 0 og 600.

SNMP-samfundsnavn

Du kan ændre SNMP (Simple Network Management Protocol)-samfundsnavnet, hvis du bruger standardsamfundsnavnet (offentlig). Der kan specificeres op til 31 tegn.

Servicetag-knap færdig-knap

Klik på

Hent tag

for at hente servicetag'et.

Klik på denne knap for at vende tilbage til

Printerstatus

-vinduet.

4

Bestil tilbehør-knap

Klik på denne knap for at se

Bestillings

-vinduet.

Vinduet giver dig oplysninger om bestilling af printertilbehør via telefon eller webstedet.

BEMÆRK:

Bestillings -vinduet vises automatisk, når der registreres lavt tonerniveau.

Onlinebestilling

Bestilling via telefon

Dell og miljøet

Vælg en hjemmeside fra drop down-listen, og klik på

Besøg Dell printertilbehør til onlinebestilling

-linket for at få adgang til hjemmesiden til bestilling af Dell printer-tilbehør.

Viser en liste over tilgængelige telefonnumre, som du kan ringe til for at bestille Dell printertilbehør.

Klik på linket for at få adgang til siden om genbrug.

178

Forklaring af din printersoftware

Fejlkode

016-385

016-386

016-387

016-391

016-392

016-393

016-394

016-700

016-720

016-340

016-344

016-345

016-346

016-347

016-370

016-383

016-384

010-354

010-377

016-302

016-313

016-315

016-317

016-324

016-338

001-360

003-340

003-356

006-370

007-340

007-371

009-654

19

Forklaring af printermeddelelser

Printerens betjeningspanel viser meddelelser, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, som du skal løse. Dette kapitel beskriver meddelelser og deres betydninger, samt hvordan du fjerner dem.

FORSIGTIG:

Når der vises en fejlkode, er de resterende udskrivningsdata på printeren, samt oplysningerne akkumuleret i printerens hukommelse, ikke sikrede.

Det kan du gøre

Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Dell™. Se "Kontakt

Dell" på side 232.

Tryk på knappen

(Indstil)

. Kontakt Dell, hvis denne meddelelse vises gentagne gange. Se "Kontakt Dell" på side 232.

Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Dell. Se "Kontakt

Dell" på side 232.

Tryk på knappen

(Indstil)

for at annullere det aktuelle udskriftsjob. Se "Annullering af et udskriftsjob" på side 172.

Forklaring af printermeddelelser

179

027-452

027-446

075-100

075-921

077-100

077-101

077-102

077-104

077-105

077-300

077-900

077-901

092-310

092-910

093-423

093-424

093-425

093-426

Fejlkode

016-746

016-799

016-920

016-921

016-922

016-923

016-924

024-360

024-914

024-969

Det kan du gøre

Tryk på knappen

(Indstil)

. Aktiver S/W-indlæsning

driftsproceduren. Se "Sikre indstillinger" på side 140.

, og udfør handlingen igen i henhold til

Tryk på knappen

(Indstil)

for at annullere det aktuelle udskriftsjob. Se "Annullering af et udskriftsjob" på side 172.

Tryk på knappen

(Indstil)

. Udfør handlingen igen, i overensstemmelse med handlingens procedure.

Tryk på knappen

(Indstil)

. Kontrollér, at ingen andre trådløse LAN-adgangspunkter (Registrar) eller routere er ved at oprette trådløs forbindelse med WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup handlingen igen i henhold til driftsproceduren.

®-

-trykknapkonfigurering) og udfør

Tryk på knappen

(Indstil)

. Kontrollér kodesætningen for det trådløse LAN's adgangspunkt (Registrar) eller router, og udfør handlingen igen i henhold til driftsproceduren.

Tryk på knappen

(Indstil)

. Kontrollér WEP-nøglen for det trådløse LAN's adgangspunkt (Registrar) eller router, og udfør handlingen igen i henhold til driftsproceduren.

Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Dell. Se "Kontakt

Dell" på side 232.

Ilæg det specificerede papir. Se "Ilægning af udskrivningsmedier i multifunktionsilæggeren (MPF)" på side 153

eller "Isætning af Udskrivningsmedier i prioritetsarkilægger (PSI) (kun Dell C1760nw Color Printer)" på side 161.

• Ilæg det passende papir. Se "Ilægning af udskrivningsmedier i multifunktionsilæggeren (MPF)" på side 153 eller

"Isætning af Udskrivningsmedier i prioritetsarkilægger (PSI) (kun Dell C1760nw Color Printer)" på side 161.

• For Dell C1660w Color Printer:

Hvis der er papir i MPF, og denne fejl vises, kan papiret være kommet i klemme. Kontrollér og ryd papirgangen, ilæg det specificerede papir, og tryk herefter på knappen

(Indstil)

. Se "Afhjælpning af papirstop fra forsiden af printeren" på side 205.

Skift IP-adressen for at undgå dobbeltforekomst. Sluk printeren, og tænd den derefter igen.

Kontrollér og ryd papirgangen, ilæg det specificerede papir, og tryk herefter på knappen

(Indstil)

. Se

"Afhjælpning af papirstop fra forsiden af printeren" på side 205.

Ilæg papir til de andre sider (ulige), og tryk på knappen

(Indstil)

. Se "Ilægning af udskrivningsmedier når ved manuel dupleksudskrivning" på side 166.

Kontrollér og ryd papirgangen. Se "Afhjælpning af papirstop" på side 203.

Kontrollér og ryd papirgangen. Se "Afhjælpning af papirstop fra bagsiden af printeren" på side 206.

Kontrollér og ryd papirgangen. Se "Afhjælpning af papirstop" på side 203.

Luk bagdækslet.

Kontrollér og ryd papirgangen. Se "Afhjælpning af papirstop fra outputbakke" på side 208.

Kontrollér og ryd papirgangen. Se "Afhjælpning af papirstop" på side 203.

Rens CTD-sensoren. Se "Rengøring af CTD-sensoren (Color Toner Density)" på side 197.

Udskift den specificerede tonerpatron snart. Bestil en ny forbrugsdel hos

www.dell.com/supplies

Se "Fjernelse af tonerpatroner" på side 190.

180

Forklaring af printermeddelelser

Fejlkode

093-940

093-941

093-942

093-943

093-960

093-961

093-962

093-963

093-919

093-920

093-921

093-922

093-930

093-931

093-932

093-933

093-970

093-971

093-972

093-973

093-974

116-399

124-333

191-310

193-700

Det kan du gøre

Geninstaller eller udskift den specificerede tonerpatron. Se "Udskiftning af tonerpatroner" på side 190.

Fjern den angivne tonerpatron, og installer en ny. Hvis du ikke udskifter tonerpatronen, kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten. Bestil en ny forbrugsdel hos

www.dell.com/supplies

Se "Udskiftning af tonerpatroner" på side 190.

Geninstaller den specificerede tonerpatron. Se "Installation af en tonerpatron" på side 192.

Udskift den specificerede tonerpatron med en understøttet. Bestil en ny forbrugsdel hos

www.dell.com/supplies

Se "Udskiftning af tonerpatroner" på side 190.

Geninstaller den specificerede tonerpatron. Se "Installation af en tonerpatron" på side 192.

Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Dell. Se "Kontakt

Dell" på side 232.

Denne meddelelse angiver, at printeren ikke er i Ikke-Dell tonerstatus.

Forklaring af printermeddelelser

181

182

Forklaring af printermeddelelser

20

Specifikationer

BEMÆRK:

Billederne, der anvendes i denne brugervejledning Dell™ C1760nw Color Printer, er af medmindre andet er nævnt.

Kompatibilitet i forhold til operativsystemer

Din Dell C1760nw/C1660w Color Printer er kompatibel med Microsoft

Edition, Windows Vista

®

, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows 8,

Windows 8 64-bit Edition, Windows Server

®

®

Windows

®

XP, Windows XP 64-bit

2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008,

Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Mac OS X Version 10.4.11,

10.5, 10.6 og 10.7.

Strømforsyning

Mærkespænding

Frekvens

Strøm

220-240 V AC

50/60 Hz

5,0 A

Mål

Højde: 225 mm Bredde: 394 mm Dybde: 300 mm

Vægt (inklusive tonerpatroner):

• Dell C1760nw Color Printer: 10,6 kg

• Dell C1660w Color Printer: 10,5 kg

Hukommelse

110-127 VAC

50/60 Hz

11,0 A

Basishukommelse 128 MB

Specifikationer

183

Sidebeskrivelsessprog (PDL)/emulering, operativsystem og interface

PDL/emuleringer

OS'er

Interfaces

Hostbaseret udskrivningssystem

Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7,

Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows

Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server

2008 R2, Windows Server 2012, Mac OS X Version 10.4.11, 10.5, 10.6 og 10.7.

Standard lokal: USB 2.0

Standardnetværk: 10Base-T/100Base-TX Ethernet (kun Dell C1760nw Color Printer)

IEEE 802.11b/802.11g/ 802.11n(trådløs)

MIB-kompatibilitet

En styringsinformationsbase (MIB) er en database, som indeholder information om netværksenheder (som f.eks. adaptere, broer, routere og computere). Denne information hjælper netværksadministratorer med at styre netværket

(analysere udførelser, trafik, fejl osv.). Dell C1760nw/C1660w Color Printer er i overensstemmelse med standardindustri-MIB-specifikationer, således at printeren kan genkendes og styres af forskellige softwaresystemer til printer- og netværksstyring.

Omgivelser

Anvendelse

Temperatur

Fugtighedsgrad

Garanti for udskrivningskvalitet

10-32 °C

10-85 % RH (uden kondens)

Temperatur

Fugtighedsgrad

Lager

Temperaturområde

Fugtighedsområde ved opbevaring

Højde

Anvendelse

15-28 °C

20-70 % RH (uden kondens)

-20-40 °C

5-85 % RH (uden kondens)

Op til 3.100 m

184

Specifikationer

Kabler

Dit mellemkabel skal opfylde de følgende krav:

Tilslutningstype

1 USB

Tilslutningsspecifikationer og symboler

USB 2.0

2 Ethernet

(kun Dell C1760nw Color Printer)

10 Base-T/100 Base-TX

1

2

Specifikationer

185

186

Specifikationer

Vedligeholdelse af din printer

21 Vedligeholdelse af din printer ................................................. 189

22 Afhjælpning af papirstop ......................................................... 203

187

188

21

Vedligeholdelse af din printer

For at opretholde optimal udskrivningskvalitet kræver din printer, at du udfører visse periodiske tiltag. Hvis printeren anvendes af flere personer, kan det være en god ide at vælge en nøgleoperatør til at vedligeholde din printer. Henvis udskrivningsproblemer og vedligeholdelsesopgaver til denne nøgleoperatør.

BEMÆRK:

Billederne, der anvendes i denne brugervejledning Dell™ C1760nw Color Printer, er af medmindre andet er nævnt.

Bestemmelse af status for tilbehør

Hvis din printer er sluttet til netværket, kan

Dell Printer Configuration Web Tool

give øjeblikkelig feedback angående resterende tonerniveauer. Skriv printerens IP-adresse i din webbrowser for at se denne information. For at anvende funktionen

E-mail alarm

, som fortæller dig, hvornår printeren kræver nyt tilbehør, skal du skrive dit navn eller navnet på nøgleoperatøren i e-mail-listefeltet.

På betjeningspanelet kan du også bekræfte følgende:

• Alt tilbehør eller vedligeholdelsesdele, som kræver udskiftning pr. meddelelse (printeren kan imidlertid kun vise information om en del ad gangen).

• Mængden af toner, der er tilbage i hver tonerpatron

Besparelse af tilbehør

Du kan ændre adskillige indstillinger i din printerdriver for at spare på tonerpatron og papir.

Tilbehør Indstilling Funktion

Tonerpatron

Tonerbesparelsesindstilli ng

på fanen

Andet

i printerdriveren

Udskrivningsmedier

Flere op

på fanen

Layout

i printerdriveren

Denne drop down-menu gør det muligt for brugerne at vælge en udskrivningsindstilling, som forbruger mindre toner. Når denne egenskab anvendes, er billedkvaliteten lavere, end når den ikke anvendes.

Printeren udskriver to eller flere sider på den ene side af et ark. Det antal, som hver printerdriver kan udskrive på ét ark papir, er følgende:

• Printerdriver til Microsoft

®

Windows

®

: 2, 4, 8, 16 eller 32 sider

• Printerdriver til Mac: 2, 4, 6, 9 eller 16 sider

Kombineret med dupleksindstillingen gør

Flere op

det muligt at udskrive 64 sider på et enkelt ark papir. (32 billeder på forsiden og 32 på bagsiden)

Opbevaring af udskrivningsmedier

Hvis du vil undgå potentielle problemer med papirfremføringen og en uensartet udskrivningskvalitet, skal du tage følgende forholdsregler:

• Du opnår den bedste udskriftskvalitet ved at gemme udskrivningsmedier i omgivelser, hvor temperaturen er omkring 21 °C (70 °F), og fugtighedsgraden er 40 %.

• Opbevar papkasser med udskrivningsmedier på en palle eller en hylde i stedet for direkte på gulvet.

• Hvis du opbevarer enkelte pakker med udskrivningsmedie uden for den originale emballage, skal du sikre dig, at de står på en plan flade, så kanterne ikke bøjes eller krølles.

• Anbring ikke noget oven på pakkerne med udskrivningsmedier.

Vedligeholdelse af din printer

189

Opbevaring af forbrugsdele

Opbevar forbrugsdele i deres originale emballage, indtil du skal bruge dem. Opbevar ikke forbrugsdele i:

• Temperaturer over 40 °C (104 °F).

• Under forhold med ekstreme ændringer i fugtighed og temperatur.

• Direkte sol.

• Steder med støv.

• En bil i et længere tidsrum.

• Under forhold, hvor der er korrosive gasser.

• Under forhold, hvor luften indeholder salt.

Udskiftning af tonerpatroner

ADVARSEL:

Inden du udskifter tonerpatroner, bør du læse og følge sikkerhedsforskrifterne i

Vigtig information

.

Dell tonerpatroner kan kun fås gennem Dell. Du kan bestille flere patroner online på

http://www.dell.com/supplies

eller pr. telefon. Se "Kontakt Dell" på side 232 angående bestilling pr. telefon.

Det anbefales, at du anvender Dell tonerpatroner til din printer. Dell yder ingen garanti for problemer, som er forårsaget af anvendelse af tilbehør, dele og komponenter, der ikke er leveret af Dell.

ADVARSEL:

Smid aldrig brugte tonerpatroner ind i åben ild. Der er risiko for, at den resterende toner eksploderer med forbrændinger og personskade til følge.

ADVARSEL:

Undlad at ryste den brugte tonerpatron, så du ikke spilder toner.

Fjernelse af tonerpatroner

1

Åbn dækslet til tonerpatroner.

190

Vedligeholdelse af din printer

2

Tag godt fat i tonerpatronen, som vist i illustrationen.

ADVARSEL:

Træk altid tonerpatronen ud langsomt, så du ikke spilder toner.

3

Træk tonerpatronen ud.

Vedligeholdelse af din printer

191

Installation af en tonerpatron

1

Udpak en ny tonerpatron med den ønskede farve, og ryst den fem eller seks gange for at fordele toneren.

BEMÆRK:

Sørg for, at farven på den nye tonerpatron svarer til den på håndtaget, inden du udskifter den.

BEMÆRK:

Håndter tonerpatronen forsigtigt, så du ikke spilder toner.

2

Fjern tapen fra tonerpatronen.

192

Vedligeholdelse af din printer

3

Sæt tonerpatronen i den tilhørende patronholder, og skub den ind på plads ved at trykke midt på mærkaten, indtil patronen klikker på plads.

4

Luk dækslet til tonerpatroner.

Vedligeholdelse af din printer

193

Rengøring inde i printeren

ADVARSEL:

For at forhindre elektrisk stød skal du altid slukke for printeren og tage netledningen ud fra det jordforbundne udtag, inden du udfører vedligeholdelse.

1

Bekræft, at printeren ikke kører, og åbn adgangsdækslet til toner.

2

Tag godt fat i tonerpatronen, som vist i illustrationen.

3

Træk tonerpatronen ud.

4

Træk også de andre tre patroner ud.

194

Vedligeholdelse af din printer

5

Træk rensestangen ud.

6

Sæt rensestangen helt ind i hullet ved siden af pilen på printeren, indtil dens spids rører ved printerens inderside, som vist herunder, og træk den derefter ud.

7

Brug samme metode til at rense i de tre andre huller.

8

Sæt derefter rensestangen tiilbage på plads.

Vedligeholdelse af din printer

195

9

Udskift den sorte patron ved at justere den efter den tilhørende patronholder, og skub den ind på plads ved at trykke midt på mærkaten, indtil patronen klikker på plads.

10

Udskift også de andre tre patroner.

11

Luk dækslet til tonerpatroner.

196

Vedligeholdelse af din printer

Rengøring af CTD-sensoren (Color Toner Density)

Du skal kun rengøre CTD-sensoren, når der vises en alarm for CTD-sensoren på Status Monitor eller betjeningspanelet.

1

Sørg for, at printeren er slukket.

2

Tryk på udløserhåndtaget for bagdækslet, og åbn bagdækslet.

3

Rengør CTD-sensoren inde i printeren med en ren tør vatpind.

4

Luk bagdækslet.

5

Tænd for printeren.

Vedligeholdelse af din printer

197

Indstilling af Farveregistreringen

Dette afsnit beskriver, hvordan du indstiller farveregistreringen, når du installerer printeren for første gang eller flytter den til et nyt sted.

BEMÆRK:

Der skal indtastes et kodeord for at kunne åbne

Administ. menu

-menuen, når

Panellåsindst.

er indstillet til

Aktiver

. I dette tilfælde skal du indtaste det kodeord, du specificerede, og trykke på (Indstil)-knappen.

Udførsel af Auto korriger.

Autokorrektion

lader dig korrigere farveregistrering automatisk.

Betjeningspanel

1

Tryk på

(Menu)

-knappen.

2

Tryk på knappen , indtil

Administ. menu

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

3

Tryk på knappen , indtil

Vedligeholdelse

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

4

Tryk på knappen , indtil

Farvereg. indst..

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

5

Sørg for, at

Auto korriger.

er vist, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

6

Sørg for, at

Er du sikker?

er vist, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

Der foretages auto korriger..

Værktøjskasse

1

Klik på

Start

Alle programmer

Dell Printere

Dell C1760nw Color Printer

eller

Dell C1660w Color

Printer

Værktøjskasse

.

BEMÆRK:

Vinduet Vælg printer vises i dette trin, hvis der er installeret flere printerdrivere på computeren. I dette tilfælde skal du klikke på Dell C1760nw Color Printer eller Dell C1660w Color Printer på listen Printernavn og derefter klikke på OK.

Værktøjskasse

åbnes.

2

Klik på fanen

Vedligeholdelse af printer

.

3

Vælg

Indstilling for farveregistrering

fra listen til venstre på siden.

Siden

Indstilling for farveregistrering

vises.

4

Fjern markeringen i

Til

for

Automatisk registreringsindstilling

.

5

Klik på

Start

ved siden af

Auto korrig.

.

Farveregistreringen korrigeres automatisk.

Udskrivning af farveregistreringstabellen

Betjeningspanel

1

Ilæg papir. Flere oplysninger om ilægning af papir fremgår under "Ilægning af udskrivningsmedier" på side 153.

2

Tryk på

(Menu)

-knappen.

3

Tryk på knappen , indtil

Administ. menu

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

4

Tryk på knappen , indtil

Vedligeholdelse

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

5

Tryk på knappen , indtil

Farvereg. indst..

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

6

Tryk på knappen , indtil

Farvereg.tabel

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

Farveregistreringstabellen udskrives.

198

Vedligeholdelse af din printer

Værktøjskasse

1

Klik på

Start

Alle programmer

Dell Printere

Dell C1760nw Color Printer

eller

Dell C1660w Color

Printer

Værktøjskasse

.

BEMÆRK:

Vinduet Vælg printer vises i dette trin, hvis der er installeret flere printerdrivere på computeren. I dette tilfælde skal du klikke på Dell C1760nw Color Printer eller Dell C1660w Color Printer på listen Printernavn og derefter klikke på OK.

Værktøjskasse

åbnes.

2

Klik på fanen

Vedligeholdelse af printer

.

3

Vælg

Indstilling for farveregistrering

fra listen til venstre på siden.

Siden

Indstilling for farveregistrering

vises.

4

Fjern markeringen i

Til

for

Automatisk registreringsindstilling

.

5

Klik på

Start

ved siden af

Udskriv farveoversigt

.

Farveregistreringstabellen udskrives.

Bestemmelse af værdier

I farveregistreringstabellen findes de mest lige linjer, hvor de to sorte linjer og den farvede linje er justeret tæt efter hver farve (G, M og C).

Hvis du finder den mest lige linje, skal du bemærke den værdi (-5–+5), der angives med den mest lige linje for hver farve.

Hvis værdien er 0 for hver farve, behøver du ikke at justere farveregistrering.

Når værdien ikke er 0, skal du indtaste værdien ved at følge proceduren i "Indtastning af værdier" på side 200.

Vedligeholdelse af din printer

199

Indtastning af værdier

Betjeningspanel

Indtast med brug af betjeningspanelet de værdier, som du har fundet i farveregistreringstabellen for at udføre indstillingerne.

1

Ilæg papir. Flere oplysninger om ilægning af papir fremgår under "Ilægning af udskrivningsmedier" på side 153.

2

Tryk på

(Menu)

-knappen.

3

Tryk på knappen , indtil

Administ. menu

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

4

Tryk på knappen , indtil

Vedligeholdelse

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

5

Tryk på knappen , indtil

Farvereg. indst..

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

6

Tryk på knappen , indtil

Indtast nummer

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

7

Sørg for, at

Indtast (G, M, C)

vises, og tryk herefter på eller -knappen, Farvereg.tabel

8

Tryk på knappen en gang, og flyt cursoren til næste værdi.

9

Gentag trin 7 og 8 for at indtaste tallene, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

10

Sørg for, at

Indtast (VG, VM, VC)

vises.

11

Tryk på knappen eller , indtil du når værdien (f.eks. +3) som vist i tabellen.

12

Tryk på knappen en gang, og flyt cursoren til næste værdi.

13

Gentag trin 11 og 12 for at indtaste tallene, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

14

Sørg for, at

Indtast (HG, HM, HC)

vises.

15

Tryk på knappen eller , indtil du når værdien (f.eks. +3) som vist i tabellen.

16

Tryk på knappen en gang, og flyt cursoren til næste værdi.

17

Gentag trin 15 og 16 for at indtaste tallene, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

18

Tryk på

(Menu)

-knappen.

19

Tryk på knappen , indtil

Administ. menu

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

20

Tryk på knappen , indtil

Vedligeholdelse

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

21

Tryk på knappen , indtil

Farvereg. indst..

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

22

Tryk på knappen , indtil

Farvereg.tabel

vises, og tryk derefter på

(Indstil)

-knappen.

Farveregistreringstabellen udskrives med de nye værdier.

23

Tilpas værdierne for hver farve, indtil linjerne ved 0 er de mest lige. Hvis en linje ikke er den mest lige ved 0, fastsættes værdien, og printeren justeres igen.

Værktøjskasse

Indtast med brug af

Værktøjskassen

de værdier, som du har fundet i farveregistreringstabellen for at udføre indstillingerne.

1

Klik på

Start

Alle programmer

Dell Printere

Dell C1760nw Color Printer

eller

Dell C1660w Color

Printer

Værktøjskasse

.

BEMÆRK:

Vinduet Vælg printer vises i dette trin, hvis der er installeret flere printerdrivere på computeren. I dette tilfælde skal du klikke på Dell C1760nw Color Printer eller Dell C1660w Color Printer på listen Printernavn og derefter klikke på OK.

Værktøjskasse

åbnes.

2

Klik på fanen

Vedligeholdelse af printer

.

200

Vedligeholdelse af din printer

3

Vælg

Indstilling for farveregistrering

fra listen til venstre på siden.

Siden

Indstilling for farveregistrering

vises.

4

Fjern markeringen i

Til

for

Automatisk registreringsindstilling

.

5

Vælg værdien med den lige linje og klik derefter på

Anvend nye indstillinger

.

6

Klik på

Start

ved siden af

Udskriv farveoversigt

.

Farveregistreringstabellen udskrives med de nye værdier.

7

Tilpas værdierne for hver farve, indtil linjerne ved 0 er de mest lige. Hvis en linje ikke er den mest lige ved 0, fastsættes værdien, og printeren justeres igen.

FORSIGTIG:

Når farveregistreringstabellen er udskrevet, må du ikke slukke for printeren, før printermotoren er standset.

Vedligeholdelse af din printer

201

202

Vedligeholdelse af din printer

22

Afhjælpning af papirstop

Omhyggeligt valg af udskrivningsmedie og korrekt papirilægning vil forebygge papirstop. Se "Retningslinjer for udskrivningsmedier" på side 145 angående yderligere oplysninger.

BEMÆRK:

Billederne, der anvendes i denne brugervejledning Dell™ C1760nw Color Printer, er af medmindre andet er nævnt.

BEMÆRK:

Prioritetsarkilægger (PSI) er kun tilgængelig kun for Dell C1760nw Color Printer.

BEMÆRK:

Det anbefales, at du foretager en prøve, inden du køber store mængder udskrivningsmedier.

Forebyggelse af Papirstop

• Anvend kun anbefalet udskrivningsmedie. Se "Retningslinjer for udskrivningsmedier" på side 145 angående

yderligere oplysninger.

• Se "Ilægning af udskrivningsmedier i multifunktionsilæggeren (MPF)" på side 153 og "Isætning af

Udskrivningsmedier i prioritetsarkilægger (PSI) (kun Dell C1760nw Color Printer)" på side 161 angående korrekt

ilægning af udskrivningsmedie.

• Overbelast ikke udskrivningsmediekilderne. Sørg for, at stakken af udskrivningsmedie ikke overstiger den maksimale højde, som er indikeret af en pil på hver breddestyring.

• Læg ikke rynket, furet, fugtigt og krøllet udskrivningsmedie i.

• Bøj, udluft og udret udskrivningsmedie, inden det lægges i. Hvis der opstår papirstop i udskrivningsmediet, kan du forsøge at ilægge et ark ad gangen gennem MPF eller PSI.

• Anvend ikke udskrivningsmedie, som du selv har beskåret eller trimmet.

• Bland ikke udskrivningsmediestørrelser, -vægt eller -typer i den samme udskrivningsmediekilde.

• Sørg for, at den anbefalede udskrivningsside vender opad, når du lægger udskrivningsmediet i.

• Opbevar altid udskrivningsmedie under acceptable forhold. Yderligere oplysninger finder du un "Opbevaring af udskrivningsmedier" på side 150.

• Fjern ikke PSI under et udskrivningsjob.

• Sørg for, at alle kabler, som er tilsluttet printeren, er korrekt tilsluttede.

• Overstramning af styrene kan medføre papirstop.

Afhjælpning af papirstop

203

Identifikation af Stedet for Papirstop

ADVARSEL:

Forsøg ikke at afhjælpe papirstop ved hjælp af værktøj eller instrumenter. Det kan permanent beskadige printeren.

Den følgende illustration viser, hvor der kan opstå papirstop langs udskrivningsmediestien.

1 2 3

4

1

Outputbakke

2 Fusermodul

3

Håndtag

4 Bagdæksel

5

Frontdæksel

6 Multifunktionsilægger (MPF)

6 5

204

Afhjælpning af papirstop

Afhjælpning af papirstop fra forsiden af printeren

ADVARSEL:

Inden du udfører nogen af de følgende procedurer, bør du læse og følge sikkerhedsforskrifterne i

Vigtig information .

BEMÆRK:

PSI er kun tilgængelig for Dell C1760nw Color Printer.

BEMÆRK:

For at afhjælpe fejlen, som vises på betjeningspanelet, skal du fjerne alle udskrivningsmedier fra udskrivningsmediestien.

1

Træk PSI ud.

2

Fjern alt fastklemt papir fra forsiden af printeren.

3

Sæt PSI tilbage i printeren.

Afhjælpning af papirstop

205

ADVARSEL:

Når PSI føres tilbage i printeren, må dette ikke gøres med for stor kraft. Dette kan medføre beskadigelse af

PSI'en eller printerens indre.

4

Tryk på knappen

(Indstil)

.

Afhjælpning af papirstop fra bagsiden af printeren

ADVARSEL:

Inden du udfører nogen af de følgende procedurer, bør du læse og følge sikkerhedsforskrifterne i

Vigtig information .

ADVARSEL:

For at forhindre elektrisk stød skal du altid slukke for printeren og tage netledningen ud fra det jordforbundne udtag, inden du udfører vedligeholdelse.

ADVARSEL:

For at undgå at blive forbrændt må du ikke fjerne papir, der sidder fast, straks efter udskrivning. Fusermodulet bliver meget varmt under brug.

BEMÆRK:

For at afhjælpe fejlen, som vises på betjeningspanelet, skal du fjerne alle udskrivningsmedier fra udskrivningsmediestien.

1

Tryk på udløserhåndtaget for bagdækslet, og åbn bagdækslet.

2

Løft op i håndtagene.

206

Afhjælpning af papirstop

3

Fjern alt fastklemt papir fra bagsiden af printeren.

4

Skub håndtagene ned på plads.

5

Luk bagdækslet.

Afhjælpning af papirstop

207

Afhjælpning af papirstop fra outputbakke

ADVARSEL:

Inden du udfører nogen af de følgende procedurer, bør du læse og følge sikkerhedsforskrifterne i

Vigtig information .

ADVARSEL:

For at forhindre elektrisk stød skal du altid slukke for printeren og tage netledningen ud fra det jordforbundne udtag, inden du udfører vedligeholdelse.

ADVARSEL:

For at undgå at blive forbrændt må du ikke fjerne papir, der sidder fast, straks efter udskrivning. Fusermodulet bliver meget varmt under brug.

BEMÆRK:

For at afhjælpe fejlen, som vises på betjeningspanelet, skal du fjerne alle udskrivningsmedier fra udskrivningsmediestien.

1

Tryk på udløserhåndtaget for bagdækslet, og åbn bagdækslet.

2

Løft op i håndtagene.

208

Afhjælpning af papirstop

3

Fjern alt fastklemt papir fra bagsiden af printeren. Hvis der ikke findes papir i papirgangen, skal fastklemt papir fjernes fra outputbakken.

4

Skub håndtagene ned på plads.

5

Luk bagdækslet.

6

Hvis du ikke kan fjerne det fastklemte papir, selv ved at udføre ovenstående trin, skal du trykke på og holde

(Annuller)

nede i 2 sekunder.

Meddelelsen

Afhjælpning af papirstop

vises, og det fastklemte papir skubbes ud sammen med et ark, som fremføres fra MPF eller PSI.

BEMÆRK:

Efter brug af denne funktion, bliver de igangværende udskriftsjob annulleret.

BEMÆRK:

For at bruge denne funktion skal der lægges papir i MPF eller PSI.

Afhjælpning af papirstop

209

210

Afhjælpning af papirstop

Fejlfinding

23 Fejlfinding ................................................................................... 213

211

212

23

Fejlfinding

BEMÆRK:

Priority Sheet Inserter (PSI) findes kun for Dell™ C1760nw Color Printer.

Basale printerproblemer

BEMÆRK:

Ethernet-forbindelse er kun tilgængelig for Dell C1760nw Color Printer

Nogle printerproblemer kan nemt løses. Kontrollér følgende, hvis der opstår et problem med din printer:

• Netledningen er tilsluttet printeren og en korrekt jordet elektrisk stikkontakt.

• Printeren er tændt.

• Stikkontakten er ikke slukket på en kontakt eller afbryder.

• Andet elektrisk udstyr, som er tilsluttet kontakten, fungerer.

• Når din printer er tilsluttet til netværket med Ethernet-kablet, er USB-kablet ikke tilsluttet mellem printeren og computeren.

• Når din printer er tilsluttet til computeren med USB-kablet, er Ethernet-kablet ikke tilsluttet mellem printeren og netværket.

Hvis du har kontrolleret alt ovenstående, og der stadig foreligger et problem, skal du slukke for printeren, vente 10 sekunder og derefter tænde for printeren igen. Dette løser ofte problemet.

BEMÆRK:

Hvis der vises fejlmeddelelser på betjeningspanelet eller din computerskærm, skal du følge instruktionen på

skærmen for at afhjælpe printerproblemerne. Se "Forklaring af printermeddelelser" på side 179 for yderligere oplysninger om

fejlmeddelelser og fejlkoder.

Display-problemer

Problem

Menuindstillinger, som er ændret fra betjeningspanelet, har ingen virkning.

Afhjælpning

Indstillinger i softwareprogrammet, printerdriveren eller printerhjælpeprogrammerne har forrang for de indstillinger, som er udført på betjeningspanelet.

Skift menuindstillinger fra printerdriveren, printerhjælpeprogrammerne eller softwareprogrammet i stedet for fra betjeningspanelet.

Udskrivningsproblemer

BEMÆRK:

Der skal indtastes et kodeord for at kunne åbne

Administ. menu

-menuen, når

Panellåsindst.

er indstillet til

Aktiver

. I dette tilfælde skal du indtaste det kodeord, du specificerede, og trykke på (Indstil)-knappen.

Problem

Jobbet blev ikke udskrevet, eller forkerte tegn blev udskrevet.

Afhjælpning

Kontroller, at

Klar til udskr.

et job til udskrivning. Tryk på knappen

(Menu)

for at vende tilbage til til udskr.

.

vises på betjeningspanelet, inden du sender

Klar

Kontroller, at der er lagt udskrivningsmedier i printeren. Tryk på knappen

(Menu)

for at vende tilbage til

Klar til udskr.

.

Bekræft, at du anvender den korrekte printerdriver.

Fejlfinding

213

Problem

Der forekommer forkert fremføring af udskrivningsmedier eller flere samtidige fremføringer.

Konvolutten er krøllet efter udskrivning.

Sideskift på uventede steder.

Udskrivningsmedier stakkes ikke pænt i outputbakken.

Printer udskriver ikke duplekssider.

Afhjælpning

Sørg for, at du anvender det korrekte Ethernet-kabel (kun Dell C1760nw Color

Printer) eller USB-kabel, samt at det er sat ordentligt ind i printeren.

Bekræft, at der er valgt udskrivningsmedie i den rigtige størrelse.

Hvis du anvender en printspooler, skal du kontrollere, at den ikke er stoppet.

Kontrollér printerens interface fra menuen Administ. menu .

Bestem den værtsinterface, du anvender. Udskriv en rapport med enhedsindstillinger for at verificere, at de aktuelle interfaceindstillinger er korrekte.

Se "Udskrivning af en Rapport/Liste med brug af betjeningspanel" på side 127

angående oplysninger om, hvordan du udskriver en rapport med enhedens indstillinger.

Sørg for, at de udskrivningsmedier, du anvender, opfylder specifikationerne for din

printer. Se "Understøttede papirstørrelser" på side 150 angående yderligere

oplysninger.

Luft udskrivningsmediet, inden det lægges i.

Sørg for, at udskrivningsmediet er ilagt korrekt.

Sørg for, at bredde- og længdestyrene er indstillet korrekt.

Sørg for, at PSI er isat ordentligt.

Overfyld ikke udskrivningsmediekilderne.

Tving ikke udskrivningsmedier ind i PSI eller multifunktionsilæggeren (MPF), når du lægger dem i. Ellers kan de blive skæve eller bøjede.

Sørg for, at udskrivningsmediet ikke er krøllet.

Læg den anbefalede udskrivningsside korrekt i for den type udskrivningsmedie, du

anvender. Se "Ilægning af udskrivningsmedier" på side 153 angående yderligere

oplysninger.

Vend udskrivningsmediet om, og prøv at udskrive igen for at konstatere, om fremføringen er blevet bedre.

Bland ikke forskellige typer udskrivningsmedier.

Bland ikke stakke af forskellige udskrivningsmedier.

Fjern de øverste og nederste krøllede ark i et bundt, inden du lægger udskrivningsmediet i.

Sæt kun en udskrivningsmediekilde i, hvis den er tom.

Sørg for, at konvolutten er lagt i som angivet i "Ilægning af Konvolutter i

multifunktionsilæggeren (MPF)" på side 158 eller "Ilægning af en konvolut i prioritetsarkilæggeren (PSI)" på side 163.

Forhøj indstillingen af

Time-out

i menuen

Printerindstillinger

i

Dell Printer Configuration Web Tool

.

Vend udskrivningsmediestakken i PSI og MPF.

Vælg

Vnd. på den k. kt.

eller

Vnd på den l. kt.

fra menuen

Dupleks

på fanen

Generelt

i printerdriveren.

214

Fejlfinding

Problemer med udskriftskvaliteten

BEMÆRK:

I dette afsnit kan nogle procedurer, der anvender Værktøjskassen, også udføres vha. betjeningspanelet eller

Dell Printer Configuration Web Tool. For oplysninger om brug af betjeningspanelet og Dell Printer Configuration Web Tool, se

"Forklaring af printermenuerne" på side 127 og "Dell™ Printer Configuration Web Tool" på side 83.

Outputtet er for lyst

Afhjælpning

1

Tonerpatronerne er ved at løbe tør eller skal udskiftes. Kontrollér den resterende mængde toner i hver enkelt tonerpatron.

a b

Kontrollér tonerniveauet på fanen

Status

i Status Monitor.

Udskift tonerpatronerne om nødvendigt.

2

3

Er problemet løst?

Kontroller, at udskrivningsmediet ikke er fugtigt, og at det korrekte

udskrivningsmedie anvendes. Se "Understøttede papirtyper" på side 151.

Hvis ikke, bør du anvende de udskrivningsmedier, der er anbefalet til printeren.

Er problemet løst?

Kontrollér, at indstillingen

Papirtype

i printerdriveren svarer til udskrivningsmediet, som du har lagt i.

a

Kontrollér indstillingen

Papirtype

på fanen

Generelt

i

Udskriftsindstillinger

i printerdriveren.

b

Læg det tørre (ikke fugtige) og korrigerede udskrivningsmedie i, og klik derefter på

Udskriv testside

i

Printeregenskaber

i printerdriveren.

4

Er problemet løst?

Deaktiver

Gem toner

i printerdriveren.

a

På fanen

Andet

i

Udskriftsindstillinger

i printerdriveren skal det sikres, at

Fra

er valgt i drop down-menuen

Gem toner

.

Er problemet løst?

Ja

Opgaven er fuldført.

Opgaven er fuldført.

Opgaven er fuldført.

Opgaven er fuldført.

Nej

Gå til handling 2.

Gå til handling 3.

Gå til handling 4.

Kontakt Dell.

Fejlfinding

215

Toneren tværer ud, eller udskriften smitter af/plet på bagsiden

Afhjælpning

1

2

3

Udskrivningsmedieoverfladen er muligvis uensartet. Prøv at ændre indstillingen

Papirtype

i printerdriveren. Skift f.eks. fra plano-papir til tykt.

a

Ændr indstillingen

Papirtype

på fanen

Generelt

i

Udskriftsindstillinger

i printerdriveren.

Er problemet løst?

Bekræft, at det er det korrekte udskrivningsmedie, der anvendes. Se

"Understøttede papirtyper" på side 151. Hvis ikke, bør du anvende de

udskrivningsmedier, der er anbefalet til printeren.

Er problemet løst?

Indstil fusertemperaturen.

a

Start

værktøjskassen

, klik på

Juster fusermodul

på fanen

Vedligeholdelse af printer

.

b c d

Indstil fikseringstemperaturen ved forøge værdien for dit udskrivningsmedium.

Klik på

Anvend nye indstillinger

.

Klik og luk boksen for at forlade

Værktøjskassen

.

Er problemet løst?

Ja

Opgaven er fuldført.

Opgaven er fuldført.

Opgaven er fuldført.

Nej

Gå til handling 2.

Gå til handling 3.

Kontakt Dell.

216

Fejlfinding

Tilfældige pletter/slørede billeder

Afhjælpning

1

2

3

Sørg for, at tonerpatronerne er isat korrekt. Se "Installation af en tonerpatron" på side 192.

Er problemet løst?

Installer tonerpatroner fra Dell, hvis du anvender tonerpatroner, som ikke er fra Dell.

Er problemet løst?

Rengør fusermodul.

a

Læg et ark papir på MPF, og udskriv derefter et ubrudt billede på hele papiret.

b

Læg det udskrevne ark i med siden, der skal udskrives, nedad, og udskriv derefter et blankt ark papir.

Er problemet løst?

Ja

Opgaven er fuldført.

Opgaven er fuldført.

Opgaven er fuldført.

Alt output er tomt

Nej

Gå til handling 2.

Gå til handling 3.

Kontakt Dell.

Kontakt Dell, hvor dette problem forekommer.

Der er striber på outputtet

Kontakt Dell, hvor dette problem forekommer.

Fejlfinding

217

Pitchede farveprikker

Kontakt Dell, hvor dette problem forekommer.

Lodrette blanke dele

Afhjælpning

1 Rengør inde i printeren, og udfør en testudskrivning.

a b

Rengør inde i printeren med rensestangen. Se "Rengøring inde i printeren" på side 194.

Klik på

Udskriv testside

i

Printeregenskaber

i printerdriveren.

Er problemet løst?

Marmorering

Ja

Opgaven er fuldført.

Nej

Kontakt Dell.

Afhjælpning

1 Juster overførselsretning.

a b

Start

værktøjskassen

, klik på

Indstil BTR

på fanen

Vedligeholdelse af printer

.

Tilpas indstillingen af den type printmedie, der benyttes.

Er problemet løst?

2

Hvis du anvender ikke-anbefalet udskrivningsmedie, skal du benytte det udskrivningsmedie, der er anbefalet for printeren.

Er problemet løst?

Ja

Opgaven er fuldført.

Opgaven er fuldført.

Nej

Gå til handling 2.

Kontakt Dell.

218

Fejlfinding

Skyggedannelse

Afhjælpning

1

2

3

4

Juster overførselsretning.

a b

Start

værktøjskassen

, klik på

Tabeludskrift

på fanen

Diagnosticering

.

Klik på

Skyggekonfigurationstabel

.

f c d e

Skyggekonfigurationstabel udskrives.

Start

værktøjskassen

, klik på

Genopfriskningsindstilling for BTR

på fanen

Vedligeholdelse af printer

.

Kontroller afkrydsningsfeltet ved siden af

Til

, og klik derefter på

Anvend nye indstillinger

.

Klik på

Tabeludskrift

på fanen

Diagnosticering

.

Klik på

Skyggekonfigurationstabel

.

Skyggekonfigurationstabel udskrives.

Er problemet løst?

Udskrivningsmedieoverfladen er muligvis uensartet. Prøv at ændre indstillingen

Papirtype

i printerdriveren. Skift f.eks. fra plano-papir til tykt.

a

Ændr indstillingen

Papirtype

på fanen

Generelt

i

Udskriftsindstillinger

i printerdriveren.

Er problemet løst?

Indstil fusertemperaturen.

a

Start

værktøjskassen

, klik på

Juster fusermodul

på fanen

Vedligeholdelse af printer

.

b c d

Indstil fikseringstemperaturen ved forøge værdien for dit udskrivningsmedium.

Klik på

Anvend nye indstillinger

.

Klik og luk boksen for at forlade

Værktøjskassen

.

Er problemet løst?

Hvis du anvender ikke-anbefalet udskrivningsmedie, skal du benytte det udskrivningsmedie, der er anbefalet for printeren.

Er problemet løst?

Ja

Opgaven er fuldført.

Opgaven er fuldført.

Opgaven er fuldført.

Opgaven er fuldført.

Nej

Gå til handling 2.

Gå til handling 3.

Gå til handling 4.

Kontakt Dell.

Fejlfinding

219

Slør

Afhjælpning

1

2

Er hele siden udskrevet lyst?

Start

Omrøringsindstilling for fremkalder

.

a b

Start

værktøjskassen

, klik på

Omrøringsindstilling for fremkalder

på fanen

Diagnosticering

.

Klik på

Start

.

Er problemet løst?

Ja

Kontakt Dell.

Opgaven er fuldført.

Bead-Carry-Out (BCO)

Nej

Gå til handling 2.

Kontakt Dell.

Afhjælpning

1 Hvis printeren er installeret på et højt sted (over vandoverfladen), skal du indstille højden på stedet.

a b

Start

værktøjskassen

, klik på

Indstil højde

på fanen

Vedligeholdelse af printer

.

Vælg en højde tæt på højden på det sted, hvor printeren er installeret.

Er problemet løst?

Ja

Opgaven er fuldført.

Nej

Kontakt Dell.

220

Fejlfinding

Mærke fra printeren

Afhjælpning

1

2

Tonerpatronerne er ved at løbe tør eller skal udskiftes. Kontrollér den resterende mængde toner i hver enkelt tonerpatron.

a b

Kontrollér tonerniveauet på fanen

Status

i Status Monitor.

Udskift tonerpatronerne om nødvendigt.

Er problemet løst?

Ja

Opgaven er fuldført.

Start

Omrøringsindstilling for fremkalder

.

a b

Start

værktøjskassen

, klik på

Omrøringsindstilling for fremkalder

på fanen

Diagnosticering

.

Klik på

Start

.

Er problemet løst?

Opgaven er fuldført.

Krøllet/skjoldet papir

Nej

Gå til handling 2.

Kontakt Dell.

Afhjælpning

1 Bekræft, at det er det korrekte udskrivningsmedie, der anvendes. Se

"Understøttede papirstørrelser" på side 150 og "Retningslinjer for udskrivningsmedier" på side 145. Hvis ikke, bør du anvende de

udskrivningsmedier, der er anbefalet til printeren.

Er problemet løst?

Ja

Opgaven er fuldført.

Nej

Hvis du udskriver på en konvolut, skal du gå til handling 2.

Hvis du udskriver på andre udskrivningsmedier end konvolutter, skal du kontakte Dell.

Fejlfinding

221

Afhjælpning

2

Kontrollér krølningen. Findes krølningen indenfor 30 mm af de fire kanter på konvolutten?

Ja

Denne type krølning anses som normal. Din printer er ikke defekt.

Nej

Hvis konvolutten er 220 mm eller længere (C5 eller Konvolut#10), skal du gå til handling

3a.

Hvis konvolutten er kortere end 220 mm

(Monarch eller DL), skal du gå til handling

3b.

Konvolutten er en C5.

Gå til handling 4a.

3a

Er flappen på konvoluttens lange side?

3b Læg konvolutten i MPF som lang kant-fremførsel, så den vender opad

og flappen er åben. For flere oplysninger, se "Ved ilægning af Konvolut

#10, DL eller Monarch" på side 158.

Er problemet løst?

4a Læg konvolutten i MPF, så den vender opad og flappen er åben. For flere

oplysninger, se "Ved ilægning af C5" på side 159.

Er problemet løst?

4b

Brug en anden størrelse konvolut.

Er problemet løst?

Konvolutten er

Konvolut#10.

Gå til handling 4b.

Opgaven er fuldført.

Opgaven er fuldført.

Opgaven er fuldført.

Gå til handling 4b.

Kontakt Dell.

Kontakt Dell.

Topmarginerne er ikke korrekte

Afhjælpning

1

Sørg for, at marginer er indstillet korrekt i det program, der anvendes.

Er problemet løst?

Ja

Opgaven er fuldført.

Nej

Kontakt Dell.

222

Fejlfinding

Farveregistreringen er uden for justering

Afhjælpning

1

2

3

Udfør automatisk farveregistreringsindstilling.

a b c

Start

værktøjskassen

, klik på

Indstilling for farveregistrering

på fanen

Vedligeholdelse af printer

.

Fjern markeringen i

Til

for

Automatisk registreringsindstilling

.

Klik på

Start

ved siden af

Auto korrig.

.

Ja

Opgaven er fuldført.

Er problemet løst?

Rens CTD-sensoren.

a

Rens CTD-sensoren. Se "Rengøring af CTD-sensoren (Color Toner

Density)" på side 197.

b c d

Start

værktøjskassen

, klik på

Indstilling for farveregistrering

på fanen

Vedligeholdelse af printer

.

Fjern markeringen i

Til

for

Automatisk registreringsindstilling

.

Klik på

Start

ved siden af

Auto korrig.

.

Opgaven er fuldført.

Er problemet løst?

Udskriv farveregistreringstabellen, og korriger farveregistreringen manuelt.

a b

Klik på

Indstilling for farveregistrering på fanen

på fanen

Vedligeholdelse af printer

.

Fjern markeringen i

Til

for

Automatisk registreringsindstilling

.

c

Klik på

Start

ved siden af

Udskriv farveoversigt

.

f e d g

Farveregistreringstabellen udskrives.

Vælg værdien med den lige linje. Se "Indstilling af

Farveregistreringen" på side 198 for detaljer.

Klik på

Anvend nye indstillinger

.

Klik på knappen

Start

ved siden af

Udskriv farveoversigt

for at udskrive farveregistreringstabellen igen.

Tilpas værdierne for hver farve, indtil linjerne ved 0 er de mest lige.

Er problemet løst?

Opgaven er fuldført.

Nej

Gå til handling 2.

Gå til handling 3.

Kontakt Dell.

Fejlfinding

223

Fremstående/ujævnt papir

Afhjælpning

1 Rengør fusermodul.

a b

Læg et ark papir på MPF, og udskriv derefter et ubrudt billede på hele papiret.

Læg det udskrevne ark i med siden, der skal udskrives, nedad, og udskriv derefter et blankt ark papir.

Er problemet løst?

Ja

Opgaven er fuldført.

Nej

Kontakt Dell.

224

Fejlfinding

Støj

BEMÆRK:

I dette afsnit kan nogle procedurer, der anvender Værktøjskassen, også udføres vha. betjeningspanelet eller

Dell Printer Configuration Web Tool. For oplysninger om brug af betjeningspanelet og Dell Printer Configuration Web Tool, se

"Forklaring af printermenuerne" på side 127 og "Dell™ Printer Configuration Web Tool" på side 83.

Afhjælpning

1

2

Find frem til årsagen til problemet ved at fjerne tonerpatronerne.

a

Fjern tonerpatronerne. Se "Udskiftning af tonerpatroner" på side 190.

b c d

Start

værktøjskassen

, klik på

Kontrol af maskine

på fanen

Diagnosticering

.

Vælg

Kontrol af hovedmotorfunktion

fra drop down-listeboksen, og klik på

Start

.

Klik på

Afspilning af lyd

for at kontrollere motorlyden.

Stemmer lyden fra printeren overens med lyden fra

Afspilning af lyd

knappen?

a b c d

Klik på

Kontrol af maskine

på fanen

Diagnosticering

.

Vælg

Kontrol af doseringsmotor (Gul)

,

Kontrol af doseringsmotor

(Magenta)

,

Kontrol af doseringsmotor (Cyan)

eller

Kontrol af doseringsmotor (Sort)

fra drop down-listeboksen, og klik på

Start

.

Klik på

Afspilning af lyd

for at kontrollere motorlyden.

Gentag trin

a

og

b

for at udføre Kontrol af doseringsmotor for resten af tonerpatronerne.

BEMÆRK:

Du kan udføre Kontrol af doseringsmotor for CMYK i den rækkefølge, du ønsker

BEMÆRK:

Kontrollér ikke driften af doseringsmotoren gentagne gange.

3

Stemmer lyden fra printeren overens med lyden fra

Afspilning af lyd

knappen?

a b

Genmonter tonerpatronerne.

Udfør trin 2 igen.

Stemmer lyden fra printeren overens med lyden fra

Afspilning af lyd

knappen?

Ja

Gå til handling 2.

Gå til handling 3.

Opgaven er fuldført.

Nej

Kontakt Dell.

Kontakt Dell.

Kontakt Dell.

Fejlfinding

225

Papirstop

BEMÆRK:

I dette afsnit kan nogle procedurer, der anvender Værktøjskassen, også udføres vha. betjeningspanelet eller

Dell Printer Configuration Web Tool. For oplysninger om brug af betjeningspanelet og Dell Printer Configuration Web Tool, se

"Forklaring af printermenuerne" på side 127 og "Dell™ Printer Configuration Web Tool" på side 83.

Stop ved forkert fremføring

Afhjælpning

1 Fjern papiret fra PSI, og sørg derefter for, at papirer lægges korrekt på

MPF.

Er problemet løst?

Ja

Opgaven er fuldført.

Nej

Fortsæt til den handling der svarer til den udskrivningstype, der anvendes:

• Tykt – 2a

• Tyndt – 2b

• Konvolut - 2c

Hvis du udfører manuel dupleksudskrivning, skal du gå til handling

2d.

Hvis du bruger andet papir end ovenstående, eller hvis du ikke udfører dupleksudskrivning, skal du gå til handling

2e.

Gå til handling 3a.

2a Brug tykt papir på 216 g/m² eller mindre.

Er problemet løst?

2b Brug tyndt papir på 60 g/m² eller mere.

Er problemet løst?

2c

Sørg for, at konvolutten er lagt rigtigt i MPF som beskrevet i "Ilægning af

Konvolutter i multifunktionsilæggeren (MPF)" på side 158.

Er problemet løst?

2d

Sørg for, at udskrivningsmediet ikke er krøllet.

Er problemet løst?

2e

Er udskrivningsmediet fugtigt?

3a Luft udskrivningsmediet.

Er problemet løst?

3b

Hvis konvolutten er deform, skal du rette den eller bruge en anden konvolut.

Er problemet løst?

Opgaven er fuldført.

Opgaven er fuldført.

Opgaven er fuldført.

Opgaven er fuldført.

Gå til handling 3c.

Opgaven er fuldført.

Opgaven er fuldført.

Gå til handling 3a.

Gå til handling 3b.

Gå til handling 3a.

Gå til handling 3a.

Gå til handling 3c.

Hvis du udfører en manuel dupleksudskrivning, eller hvis du benytter en konvolut, bedes du kontakte Dell.

Gå til handling 3a.

226

Fejlfinding

Afhjælpning

3c

Vend udskrivningsmediet om.

Er problemet løst?

4

Brug udskrivningsmedie der ikke er fugtigt.

Er problemet løst?

Multi-fremføringsstop

Ja

Opgaven er fuldført.

Nej

Gå til handling 4.

Opgaven er fuldført.

Kontakt Dell.

Afhjælpning

1 Fjern papiret fra PSI, og sørg derefter for, at papirer lægges korrekt i

MPF.

Er problemet løst?

2

Er udskrivningsmediet fugtigt?

3a Brug udskrivningsmedie der ikke er fugtigt.

Er problemet løst?

3b Luft udskrivningsmediet.

Er problemet løst?

Trådløse problemer

Ja

Opgaven er fuldført.

Nej

Gå til handling 2.

Gå til handling 3a.

Opgaven er fuldført.

Gå til handling 3b.

Gå til handling 3b.

Opgaven er fuldført.

Kontakt Dell.

Problem

Kan ikke oprette trådløs forbindelse.

Kan ikke opsætte trådløs forbindelse med

WPS (Wi-Fi Protected Setup

©

).

Afhjælpning

Sørg for at Ethernet-kablet (kun Dell C1760nw Color Printer) og USB-kabler er koblet fra printeren.

Sørg for, at

side 129.

Trådsløst LAN

er indstillet på

Aktiver

. Se "Trådløst LAN" på

Prøv at deaktivere firewallen på din computer. Firewallen på din computer kan blokere kommunikationen med printeren.

Sørg for at sikkerhedsindstillingerne for det trådløs LAN-adgangspunkt eller routeren er WPA eller WPA2. (WEP understøttes ikke på WPS.)

Sluk printeren, og tænd den derefter igen.

To eller flere trådløse LAN-adgangspunkter eller -routere udfører muligvis WPSopsætning samtidig. Vent et stykke tid, og prøv derefter igen.

Meddelelsen Overlapningsfejl i trådløs session

vises, når den trådløse forbindelse oprettes.

Kan ikke oprette trådløs forbindelse med

WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push

Button Configuration).

Kan ikke oprette trådløs forbindelse med

WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal

Identification Number).

Kan ikke forbinde til det trådløse netværk efter oprettelse af trådløs forbindelse.

Tryk på WPS-knappen på det trådløse LAN's adgangspunkt eller router inden for 2 minutter fra starten af WPS-driften på printeren. For det trådløse LAN's adgangspunkt eller router se vejledningen, der fulgte med det trådløse LANadgangspunkt eller -router.

Kontrollér, om den indtastede PIN på computeren er korrekt.

Kontrollér, om den indstillede kodesætning for WPA/WPA2-kryptering eller WEPnøglen på det trådløse LAN's adgangspunkt eller router er blevet ændret. (På nogle adgangspunkter eller routere kaldes kodesætningen en 'nøgle'.) For det trådløse

LAN's adgangspunkt eller router se vejledningen, der fulgte med det trådløse LANadgangspunkt eller -router.

Fejlfinding

227

Andre problemer

Problem

Der er dannet kondens inde i printeren.

Afhjælpning

Dette opstår inden for nogle timer, efter at du opvarmer rummet om vinteren.

Dette opstår også, når printeren anvendes på et sted, hvor den relative luftfugtighed når op på 85 % eller mere. Juster fugtigheden, eller flyt printeren til et passende sted.

Kontakt til service

Hvis du ringer efter printerservice, bør du være forberedt på at skulle beskrive det problem, du har, eller fejlmeddelelsen på displayet.

Du skal kende din printertypes model og serienummer. Se den mærkat, der sidder på indersiden af sidedøren på printeren.

228

Fejlfinding

Appendiks

Appendiks................................................................................... 231

Indeks.......................................................................................... 233

229

230

Appendiks

Dell Politik for Teknisk Support

Teknisk support med tekniker-assistance kræver samarbejde med og deltagelse af kunden under fejlfindingsprocessen og ved genoprettelse af operativsystemet, softwareprogrammet og hardwaredriverne til den oprindelige standardkonfiguration som ved leveringen fra Dell, såvel som verifikation af printerens funktionsdygtighed og al Dell-installeret hardware. I tilgift til denne tekniske support med tekniker-assistance, er teknisk support til rådighed online på Dell support. Yderligere teknisk support kan muligvis købes.

Dell giver en begrænset teknisk support for printeren og al Dell-installerede software og perifert udstyr. Support for tredjeparts software og perifert udstyr leveres af den oprindelige fabrikant, inklusive dem, der er købt og/eller installeret gennem Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare og Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Online tjenester

Du kan lære mere om Dells produkter og tjenester på følgende websider:

www.dell.com

www.dell.com/ap

(kun lande i Asien/Stillehavslande)

www.dell.com/jp

(kun Japan)

www.euro.dell.com

(kun Europa)

www.dell.com/la

(latinamerikanske og caribiske lande)

www.dell.ca

(kun Canada)

Du kan få tilgang til Dell support gennem følgende websider og e-mail-adresser:

• Dell supportwebsider

support.dell.com

support.euro.dell.com

(kun Europa)

• Dell support e-mail-adresser [email protected]

[email protected] [email protected] (kun i latinamerikanske og caribiske lande) [email protected]

(kun lande i Asien/Stillehavslande)

• E-mailadresser for Dell marketing og salg [email protected]

(kun lande i Asien/Stillehavslande) [email protected] (kun Canada)

• Anonym filoverførselsprotokol (FTP)

ftp.dell.com

Log ind som bruger: anonymt

, og brug din e-mail-adresse som dit kodeord.

Appendiks

231

Politik mht. Garanti og Returnering

Dell Computer Corporation ("Dell") fremstiller sine hardware-produkter af dele og komponenter, som er nye, eller som svarer til nye i overensstemmelse med industristandard-normer. For information om Dells garanti for din printer, se

support.dell.com

.

Genanvendelsesinformation

Det anbefales, at kunder skaffer sig af med brugt computerhardware, monitors, printere og andet perifert udstyr på en miljøvenlig måde.

Potentielle metoder inkluderer genbrug af dele eller hele produkter samt genanvendelse af produkter, komponenter og/eller materialer.

For specifik information om Dells verdensomspændende genanvendelsesprogrammer, se

www.dell.com/recyclingworldwide

.

Kontakt Dell

Du kan få adgang til Dell Support på

support.dell.com.

Vælg din region på siden WELCOME TO DELL

SUPPORT og udfyld de nødvendige oplysninger for at få adgang til hjælpeværktøjer og information.

Du kan kontakte Dell elektronisk ved hjælp af de følgende adresser:

• World Wide Web

www.dell.com

www.dell.com/ap

(kun lande i Asien/Stillehavslande)

www.dell.com/jp

(kun i Japan)

www.euro.dell.com

(kun Europa)

www.dell.com/la

(latinamerikanske og caribiske lande)

www.dell.ca

(kun Canada)

• Anonym filoverførselsprotokol (FTP)

ftp.dell.com

Log ind som bruger: anonymt, og brug din e-mail-adresse som dit kodeord.

• Elektronisk supportservice [email protected]

[email protected]

[email protected] (kun i latinamerikanske og caribiske lande) [email protected] (kun lande i Asien/Stillehavslande) support.jp.dell.com (kun i Japan) support.euro.dell.com (kun i Europa)

• Electronic Quote Service [email protected] (kun lande i Asien/Stillehavslande) [email protected] (kun i Canada)

232

Appendiks

Indeks

Talværdier

100Base-TX fuld dupleks, 104

100Base-TX halv dupleks, 104

10Base-T fuld dupleks, 104

10Base-T halv dupleks, 104

A

A4, 150

A5, 150

Adgangsdæksel til toner, 21

Ad-Hoc, 109

Administ. Menu, 128

Administratorkodeord, 111

Advarsel om Lav Toner, 94-95

Afhjælpning af papirstop, 203

Afhjælpning af papirstop fra bagsiden af printeren, 206

Afhjælpning af papirstop fra forsiden af printeren, 205

Afhjælpning af papirstop fra outputbakke, 208

Afsendelse af et udskrivningsjob, 171

Aftryknummer, 93

Aktuelle Ethernet-indstillinger, 104

Almindelig, 94

Almindeligt, 94, 97, 118-119, 136-137

Almindeligt, tykt, 94, 97, 118-119, 136-137

Anbefalet papir, 146

Annullering af et job, 172

Annulleringsknap, 79

Antal ark, 93

Anvendelse, 184

Appendiks, 231

Auto log udskr., 94-95, 135

Automatisk SSID-indstilling, 32

Autoreg. indst., 137

Autoregistreringsindstilling, 94, 98

B

B5, 150

Bagdæksel, 22, 204

Basale printerproblemer, 213

Basishukommelse, 183

Besparelse af tilbehør, 189

Bestemmelse af værdier, 199

Bestil tilbehør på, 86, 88

Bestilling af tilbehør, 24

Bestrøget, 94, 97, 118-119, 136-137

Betjeningspanel, 21, 79

knap, 79

Blandet PSK, 109

Bonjour (mDNS), 102, 104, 107, 132

Brev, 150

BTR-genopfriskningsindstilling, 122

BTR-opfriskning, 94, 98, 139

C

C5, 150

CCP, 146

D

Deaktivering af Panellåsen, 142

Def. Papirstørrelse, 134

Delenes navn, 21

Dell Politik for Teknisk Support, 231

Dell Printer Configuration Web Tool, 83

Dell Supplies Management System, 175

Dell-servicetagnummer, 92

Indeks

233

Delt udskrivning, 66

Detaljer, 92

Direkte tilslutning, 29

Disk med Software and Documentation, 17, 40

Display-problemer, 213

DL, 150

DL LKF, 150

DNS, 101, 105

Driver, 17

Dæksel, 91

E

Ejer, 92-93

Ekspreskode, 136

Ekspresservicekode, 92

E-mail-alarm, 86, 88, 104, 106, 132

E-mail-alarm-indstillinger, 103, 107

E-mail-server-indstillinger, 102, 106

Emuleringer, 184

Energisparertid - Dvale, 93, 95

Energisparertid - Dyb dvale, 93, 95

Energisparetid, 82, 133

Energisparetid - Auto-sluk-tid, 93, 95

Enhedsindstillinger, 95, 127

Ethernet, 100, 104, 185

Ethernet-forbindelse, 35

Ethernet-indstillinger, 104

Ethernet-port, 22, 29

Etikette, 94, 97, 118-119, 136-137, 149

EWS, 132

EWS-indstillinger, 103

Executive, 150

F

Farvereg. indst., 138

Farveregistreringsindstilling, 119

Farveregistreringsoversigt, 98

Farveregistreringstabel, 198

Farvetestside, 95, 127

Fejlfinding, 213

Fejlhistorie, 95, 127

Fejl-time-out, 93, 95, 134

Firmware-version, 92, 135

Fjernelse af tonerpatron, 190

Flere op, 189

Flydende krystaldisplay, 79

Folio, 150

Forebyggelse af papirstop, 171, 203

Frekvens, 183

Frontdæksel, 21, 204

Fugtighedsgrad, 184

Fugtighedsområde ved opbevaring, 184

Fuldførte jobs, 85, 93

Fusermodul, 204

Første indstillinger, 39

G

Garanti for udskrivningskvalitet, 184

Garantier, 232

Garantioplysninger, 17

Genanvendelsesinformation, 232

Genbrugt, 94, 97, 118-119, 136-137

Genopfriskningsindstilling, 125

Genstart printer, 110

Godkendelse af fejltrap, 108

Grundlæggende information, 103

Gruppenavn, 107

H

HTTP, 101, 106

Hukommelse, 183

Hukommelseskapacitet, 92

234

Indeks

Hurtigstart hjælpeprogram, 176

Højde, 184

Højre ramme, 89

Håndtag, 22, 204

I

ID, 92-93

Identifikation af udskrivningsmedier og specifikationer, 150

Ikke-Dell toner, 94, 99, 122, 140

Ilægning af brevpapir, 148, 160, 165

Ilægning af konvolutter, 158, 163

Ilægning af papir, 45

Ilægning af udskrivningsmedier, 153

Ilægning af udskrivningsmedier i multifunktionsilægger (MPF), 45, 153

Ilægning af udskrivningsmedier i prioritetsarkilægger (PSI), 50, 161

Inaktiver udskrivning med store papirformater, 93, 95

Indstil BTR, 94, 97, 118, 136

Indstil fikseringsenhed, 119, 137

Indstil højde, 94, 99, 121, 140

Indstil kodeord, 86, 88, 111

Indstilling af Farveregistreringen, 198

Indstilling af IP-adressen, 41

Indstillinger for printserver, 86, 88, 100, 103

Indstillingsside for e-mail-alarm, 102

Indstillingsside for printserver, 100

Indtastning af værdier, 200

Infrastruktur, 109

Ingen karbon påkrævet, 146

Initialisér NIC NVM, og genstart printeren, 110

Installation af en tonerpatron, 192

Installation af printerdrivere, 53, 73

Interfaces, 184

IP-adresse, 41, 85, 87, 108

IP-filter, 102, 132

IP-filter (IPv4), 111

IPv4, 101-102, 105, 108

IPv6, 101, 105, 108

J

Job time-out, 93, 95, 134

Jobhistorie, 95, 127

Jobliste, 85, 92

Jobnavn, 92-93

Jobstatus, 92

Juster fusermodul, 94, 97

Justeringer af farveregistrering, 98

K

Kabel, 185

Kensington-lås, 24

Klar/fejl-indikator, 79

Klargøringsdiagram, 18

Knappen Anvend nye indstillinger, 89

Knappen Gendan indstillinger, 89

Knappen Indstil, 79

Knappen Opfrisk, 89

Knappen Wi-Fi | WPS, 31, 79

Baggrundslys, 80

Kompatibilitet i forhold til operativsystemer, 183

Kontakt Dell-support på, 86, 88

Kontakt til service, 228

Kontaktperson, 87

Kontrol af IP-indstillingerne, 43

Konvolut, 94, 97, 118-119, 136-137, 148

Konvolut #10, 150

Kopiering af printerindstillinger, 86, 88, 112

Kort referencevejledning, 17

Kryptering, 109-110

Indeks

235

L

Lager, 184

Lav toner-medd., 135

LCD, 79

LCD-panel, 79

Legal, 150

Linkkanal, 109

Linkkvalitet, 109

Login-fejl, 96, 141

Loginfejl - Forsøg, 94

Lokalitet, 87, 92

LPD, 101, 104-105, 132

Længdestyr, 21

M

MAC-adresse, 104, 109

Manuel dupleksudskrivning, 166

Manuel SSID-indstilling, 34

Maskinkontrol, 124

Menu-indstillinger, 93, 114

Menu-knap, 79

Menuposter, 90

MIB-kompatibilitet, 184

mm/tommer, 93, 95, 134

Monarch, 150

Monarch LKF, 150

MPF-forlænger, 21

Multifunktionsilægger (MPF), 21, 204

Mærkespænding, 183

Mål, 183

Mål på udskrivningsmedier, 153

N

NCR, 146

Netværk, 128

Ethernet, 128

236

Indeks

Nulstil LAN, 132

Nulstil trådløs, 131

Protokol, 132

TCP/IP, 131

Netværk firmware-version, 92

Netværksindstilling, 123

Netværkstype, 109

Nulstil printserver, 110

Nulstil standarder, 99

Nulstil. stand., 122, 139

O

OCR, 146

Om printeren, 21

Omgivelser, 184

Omgivelsessensorinformation, 125

Omslag, 94, 97, 118-119, 136-137

Online tjenester, 231

Onlinehjælp, 86, 88

Opbevaring af forbrugsdele, 190

Opbevaring af udskrivningsmedier, 150, 171, 189

Opfrisk toner, 139

Opsætning af din Printer, 39

Opsætning af direkte forbindelse, 53

Opsætning af netværksforbindelse, 56

Outputbakke, 21, 91, 204

Outputbakkeforlængelse, 21, 168

Outputresultat, 93

Overføringsrem, 22

Overføringsrulle, 22

Oversigt, 139

P

Panellås, 140

Panellås-funktion, 142

Panellåsindst., 94, 140

Panelsprog, 82, 94-95, 142

Papir, 145

Egenskaber, 145

Fiberindhold, 146

Fiberretning, 146

Fugtighedsindhold, 145

Glathed, 145

Krumning, 145

Vægt, 145

Papir anvendt, 112

Papirbakker, 91

Papirbreddestyr, 21

Papirchute, 22

Papirdensitet, 94, 96, 118, 136

Papirstop, 226

Papirstørrelse, 150

Papirtilførselsvalse, 22

Papirtype, 151

PDL, 184

Peer-to-Peer, 70

Peg og udskriv, 68

Port9100, 101, 104-105, 132

Port-indstillinger, 104

Portstatus, 102, 104

Premier, 94

Printerbitmap, 87

Printerhændelser, 92

Printerindstillinger, 85, 88, 93, 95, 127

Printerinformation, 86, 88, 92, 114

Printerjobs, 85, 88, 92

Printermeddelelse, 179

Printernavn, 102

Printerrevisionsniveauer, 92

Printer-serienummer, 92

Printersoftware, 175

Printerspecifikation, 183

Printerstatus, 85, 88, 91

Printertype, 91

Printserverrapporter, 100

Problemer med udskriftskvaliteten, 215

Processorhastighed, 92

Produktegenskaber, 19

Præ-installationsstatus for printerdrivere, 53

PSI (Priority Sheet Inserter), 21

R

Rapport om kopiering af printerindstillinger, 112

Rapport om printerindstillinger, 93

Rapporter, 95, 116

Rapport-side, 172

Rengør Fremkalder, 98, 139

Rengøring af CTD-sensoren (Color Toner

Density), 197

Rengøring inde i printeren, 194

Rensestang for printhoved, 21

Retningslinjer for udskrivningsmedier, 145

Returneringspolitik, 232

S

S/W-indlæsning, 141

Selvkopierende papir, 146

Servicekode, 18

Servicetag, 18, 135

Side med enhedsindstillinger, 81

Sikkerhed, 111

Sikkerhedsindstillinger, 109

Sikkerhedsinformation, 17

Sikkerhedsåbning, 22

Sikre indstillinger, 94, 96, 140

SNMP, 102, 104, 107

SNMP UDP, 132

Softwaredownload, 94

SSID, 109

Standardpapirstørrelse, 93, 95

Status for tilbehøret, 189

Status Monitor Konsol, 175

Indeks

237

Status Monitor Widget, 176

Sted for papirstop, 204

Strøm, 183

Strømforsyning, 183

Strømstart-guide, 135

Strømtilslutning, 22

Support

Sådan kontakter du Dell, 232

Systemindstillinger, 93, 95, 103, 116, 133

Sådan skal du tænde for printeren, 37

Søgning efter oplysninger, 17

T

Tabeludskrift, 124

Tag-nummer for aktiv, 92

TCP/IP, 105

TCP/IP-indstillinger, 101, 105, 116, 123

Temperatur, 184

Tidspunkt for leveret job, 92-93

Tilslutning af printer til computer eller netværk, 29

Tilslutning af printeren, 29

Tilslutningsspecifikationer, 29, 185

Tilslutningstype, 29, 185

Tilstanden omrør fremkalder, 125

Tilstandspanel, 87

Topramme, 87

Trap-meddelelse 1-4, 108

Trådløs forbindelse, 30

Trådløs indstilling, 129

Trådløs Status, 129

Trådløse indstillinger, 100, 109

Trådløse problemer, 227

Trådløst LAN, 109, 129

Tæller for udskrevne sider, 112

Tænd-sluk-knap, 21

U

Uacceptabelt papir, 146

Udløserhåndtag på bagdæksel, 22

Udskrivning, 171

Udskrivning på brevpapir, 147

Udskrivningshastighed, 91

Udskrivningsmedier, 189

Udskrivningsproblemer, 213

Udskrivningsstatusvindue, 175

Udskrivningsvolumen, 86, 88, 112

UNITED STATES GOVERNMENT

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER, 13

USB, 185

USB-indstillinger, 94, 96, 133

USB-port, 22, 29, 94, 96, 133

V

Valg af forhullet papir, 148

Valg af fortrykt medie og brevpapir, 147

Valg af papir, 146

Vedligeholdelse, 135

Vedligeholdelse af din printer, 189

Vedligeholdelse af printer, 96

Vedligeholdelsesoversigt, 99

Venstre ramme, 88

Vigtig information, 17

Vælg genbestilling URL, 94

Værktøjskasse, 113

Vært I/F, 92-93

Værtsbaseret printerdriver, 53, 56

Værtsnavn, 92-93, 102

W

Web Link-tilpasning, 94, 100

WEP, 109-110

WPA-PSK, 110

238

Indeks

WPA-PSK AES/WPA2-PSK AES, 109

WPA-PSK TKIP, 109

WPS-opsætning, 131

WPS-PBC, 31

WPS-PIN, 32

WSD, 64, 101, 104, 106, 132

Æ

Ændr kodeord, 141

Indeks

239

240

Indeks

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents