Samsung | RSA1ZHPE | Samsung RSA1ZHPE Handleiding

Over Megakeuze
Megakeuze is opgericht in 2010
en is een vergelijkingswebsite
op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is
professioneel gereviewd en
beschikt over vele specificaties
en duidelijke afbeeldingen. Zo
kunt u alle informatie inwinnen
die u nodig heeft om over te
gaan tot een goede aankoop.
Bedankt voor het downloaden
van deze handleiding.
Megakeuze Sitemap
• Home
• Beeld en Geluid
• Computer en Telefonie
• Huishoudelijk
• Keukenapparatuur
• Verzorging
Deze handleiding heeft u gedownload van Megakeuze.nl. Zoekt u meer informatie
over het desbetreffende product, bekijk dan hiernaast de sitemap van
www.megakeuze.nl.
Deze handleiding is geen eigendom van Megakeuze en is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud.
34";
34"4
34"6
34"%
34"/
KOELKAST
Gebruiksaanwijzing
NL
stel u de mogelijkheden voor
Dank u voor het aanschaffen van een Samsung product.
Om een betere service te verkrijgen, kunt u uw product registreren op
www.samsung.com/global/register
Kenmerken van uw nieuwe
koelkast
DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN UW NIEUWE KOELKAST
Uw Samsung Side-By-Side koelkast is uitgerust met vele ruimtebesparende, innovatieve opslag en energie
efficiënte eigenschappen.
• WEGGEWERKTE SCHARNIEREN EN KNOPPEN
De weggewerkte scharnieren en knoppen zorgen voor een Neat & Stylish vooraanzicht.
• Coolselect Duo (optioneel)
De aanpasbare CoolSelect Duo geeft u de mogelijkheid te kiezen tussen vlees- en groenteinstellingen afhankelijk van uw behoefte. In de vleesinstelling behouden uw delicatessen en
vleeswaren hun sappige textuur en versheid. In de groente-instelling handhaaft de kast de
optimale luchtvochtigheid voor fruit en groenten en veranderd in een perfecte bewaarplaats
waar zij langer vers blijven. Nu heeft u altijd voedsel op zijn verst.
• ZWART HELDER LED-SCHERM
Met een luxe zwart venster, geniet u van het neat & clear ontwerp.
Om eenvoudig te kunnen raadplegen in de toekomst kunt u hier
het model- en serienummer opschrijven. U kunt deze vinden aan
de linkerzijkant van de koelkast.
2_kenmerken
Model #...........................
Serie #............................
veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
• Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en
bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
• Omdat de volgende gebruiksaanwijzingen van toepassing zijn op diverse modellen, kunnen de
eigenschappen van uw koelkast ietwat afwijken van de beschrijving in deze handleiding.
GEBRUIKTE WAARSCHUWINGSYMBOLEN
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
Geeft aan dat levensgevaar dreigt of gevaar op ernstige verwondingen.
Geeft aan dat de kans aanwezig is op verwondingen of materiële schade.
ANDERE GEBRUIKTE SYMBOLEN
Geeft aan dat u dit NIET moet doen.
Geeft aan dat u dit NIET uit elkaar moet halen.
Geeft aan dat u dit NIET moet aanraken.
Geeft aan dat u dit moet opvolgen.
Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact moet halen.
Geeft aan dat aarding noodzakelijk is om een elektrische schok te voorkomen.
Het wordt aanbevolen dat dit onderdeel wordt behandeld door een technicus.
Deze waarschuwingtekens zijn er om verwondingen van u en anderen te voorkomen.
Volg ze alstublieft expliciet op.
Bewaar deze handleiding na het lezen voor toekomstig gebruik.
• Deze koelkast moet op de juiste wijze worden geïnstalleerd volgens de aanwijzingen in deze
handleiding, voordat het kan worden gebruikt.
• Gebruik dit apparaat alleen waar het voor bedoeld is, zoals beschreven staat in deze
handleiding.
• Wij raden ten zeerste aan om onderhoud te laten uitvoeren door een gekwalificeerde
technicus.
• R600a of R134a kunnen worden gebruikt als koelvloeistof. Controleer het etiket op de
compressor aan de achterkant van het apparaat en de classificatie in de koelkast om uit te
vinden welke koelvloeistof kan worden gebruikt voor deze koelkast.
• In het geval van R600a koelvloeistof, dit gas is een natuurlijk gas met een hoge
omgevingscompatibiliteit en tevens ontvlambaar. Bij transport en installatie van het
apparaat, dient u er voor te zorgen dat geen onderdelen van het koelcircuit worden
beschadigd.
• Ontsnappende koelvloeistoffen kunnen ontbranden of een oogbeschadiging opleveren.
Indien u een lek bemerkt, vermijdt dan open vuur of potentiële ontstekingsbronnen en
ventileer de ruimte waar het apparaat staat gedurende verscheidene minuten.
veiligheidsinformatie _3
veiligheidsinformatie
• Om het totstandkomen van een brandbaar luchtgasmengsel te voorkomen indien er lekkage
optreedt, moet u rekening houden met de grootte van de ruimte waarin de koelkast staat en de
WAARSCHUWING
hoeveelheid ontsnapt gas.
• Neem nooit een apparaat in gebruik dat tekenen vertoond van beschadiging. Neem in het
geval van twijfel contact op met uw leverancier.
• De kamer moet 1m3 bevatten voor elke 8g R600a koelvloeistof in de koelkast.
• De hoeveelheid koelvloeistof in uw koelkast staat vermeldt op de identificatiesticker binnenin
de koelkast.
• Verwerk het verpakkingsmateriaal van dit product op een milieuvriendelijke wijze.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de interieurlamp van de koelkast gaat vervangen.
- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok.
ERNSTIGE WAARSCHUWINGSTEKENS
• Installeer de koelkast nooit in een vochtige ruimte of op een plek waar het in contact kan
komen met water.
WAARSCHUWING
- Beschadiging van isolatiemateriaal of elektrische onderdelen kunnen een elektrische schok
of brand veroorzaken.
• Plaats de koelkast nooit in direct zonlicht en stel het evenmin bloot aan warmtebronnen zoals
ovens, verwarmingen of andere apparaten.
• Zorg voor het plaatsen van het apparaat voor een vlakke ondergrond.
- Indien uw koelkast niet waterpas staat, kan het zijn dat het interne koelsysteem niet juist
functioneert.
• Sluit nooit meerdere apparaten aan op hetzelfde stopcontact. De koelkast dient altijd te
worden aangesloten op een eigen stopcontact met het juiste voltage dat overeenkomt met de
identificatiesticker.
- Dit levert de beste prestaties en voorkomt tevens het overbelast raken van de elektrische
bedrading, dit zou kunnen leiden tot brand door oververhitte kabels.
• Haal nooit de stekker uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Neem de stekker stevig
vast en trek deze recht uit het stopcontact.
• Beschadiging van het snoer kan leiden tot kortsluiting, brand en/of een elektrische schok.
• Zorg ervoor dat de stekker niet verwrongen of beschadigd raakt door de achterkant van de
koelkast.
• Het snoer mag niet dubbel gebogen worden en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Dit kan leiden tot brand.
• Laat het elektriciteitssnoer onmiddellijk repareren of vervangen door de leverancier of diens
onderhoudsdienst indien het beschadigd is.
• Gebruik geen snoer dat scheuren of slijtage vertoond.
• Indien het snoer beschadigd is, laat het dan onmiddellijk vervangen door de leverancier of
diens onderhoudsdienst.
• Wanneer u de koelkast gaat verplaatsen, wees dan voorzichtig met het snoer.
• Steek nooit de stekker in het stopcontact met vochtige handen.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de koelkast gaat schoonmaken of repareren.
• Gebruik geen natte of vochtige doek wanneer u de stekker gaat schoonmaken.
• Verwijder alle verontreiniging of stof van de contactpinnen van de stekker.
- U riskeert anders een brand.
• Indien de koelkast is afgesloten van het elektriciteitsnet, dient u tenminste tien minuten te
wachten voor u het weer aansluit.
• Steek geen stekker in een stopcontact dat niet goed vast zit.
- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok of brand.
• Het apparaat moet op zodanige wijze worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is.
veiligheidsinformatie
4_ veiligheidsinformatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• De koelkast moet worden geaard.
- U dient de koelkast te aarden om elektriciteitslekkage of elektrische schokken veroorzaakt
door elektriciteitsverlies te voorkomen.
• Gebruik geen gasleidingen, telefoonlijnen of andere potentiële bliksemgeleiders als aarde.
- Onjuist gebruik van een geaarde stekker kan leiden tot een elektrische schok.
Haal de koelkast niet uit elkaar en probeer het apparaat niet zelf te repareren.
- U loopt het risico op brand, defecten en/of verwondingen.
Indien u chemicaliën ruikt of rook, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem
contact op met uw Samsung electronics onderhoudsdienst.
Houd ventilatieopeningen in de behuizing of de inbouwconstructies vrij van blokkeringen.
Gebruik geen mechanische hulpmiddelen om het ontdooiproces te versnellen, volg de
aanbevelingen van de leverancier.
Beschadig het koelcircuit niet.
Plaats of gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast/vriezer, tenzij deze zijn aanbevolen
door de leverancier.
Haal voordat u de lamp(en) gaat vervangen, de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
Indien u moeilijkheden ondervind bij het vervangen van de lamp neem dan contact op met een
onderhoudsdienst.
Deze koelkast is niet bedoeld voor mensen (inclusief kinderen) met een handicap of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij zij begeleid worden of instructies hebben gekregen omtrent het
gebruik van dit apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Op kinderen dient te worden toegezien zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
Laat kinderen niet aan een deur hangen. Er kan anders een ernstig ongeluk worden
veroorzaakt.
Raak de binnenkant van de vriezer of producten die worden bewaard in de vriezer nooit aan
met natte handen.
- Dit kan leiden tot bevriezingen.
Indien de koelkast gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het
stopcontact.
- Beschadiging van de isolatie kan brand veroorzaken.
Plaats geen artikelen op het apparaat.
- Wanneer u de deur opent of sluit kunnen deze artikelen vallen en verwondingen of
beschadigingen veroorzaken.
Waarschuwingstekens
• Dit product is alleen bedoeld voor opslag van voedsel in een huiselijke omgeving.
• Volg altijd de bewaarschema‘s van de producenten.
VOORZICHTIG
Raadpleeg de relevante instructies
• Flessen dien stevig tezamen worden opgeslagen zodat zij niet uit de koelkast kunnen vallen.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak
• Bewaar niet te veel voedsel in de koelkast.
- Wanneer u de deur opent kan een artikel uit de koelkast vallen en verwondingen of
beschadigingen veroorzaken.
• Plaats geen glazen flessen of andere glazen voorwerpen in de vriezer.
- Wanneer de inhoud bevriest, kan het glas breken en verwondingen veroorzaken.
• Spuit geen brandbare gassen in de nabijheid van de koelkast.
- Dit kan leiden tot een explosie of brand.
• Spuit geen water in of buiten de koelkast.
- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok of brand.
• Bewaar geen vluchtige of brandbare stoffen in de koelkast.
- Opslag van benzeen, thinner, alcohol, ether, LPG en soortgelijke producten kunnen
explosies veroorzaken.
• Indien u een langdurige vakantie heeft gepland leeg dan de koelkast en schakel deze uit.
• Bevries geen artikelen die reeds compleet ontdooit zijn.
• Bewaar geen farmaceutische producten, wetenschappelijke materialen of
temperatuurgevoelige producten in de koelkast.
- Producten die een strikte temperatuurcontrole vereisen mogen niet worden bewaard in de
koelkast.
• Plaats geen container met water op de koelkast.
- Bij vermorsen bestaat een kans op een elektrische schok of brand.
veiligheidsinformatie _5
veiligheidsinformatie
WAARSCHUWINGSTEKENS BIJ HET SCHOONMAKEN
• Steek uw handen niet in het gebied onder het apparaat.
- Scherpe randen kunnen verwondingen veroorzaken.
• Steek nooit uw vingers in de dispenser of de vulklep.
- Het kan leiden tot verwondingen of beschadigingen.
• Gebruik geen natte of vochtige doek wanneer u de stekker gaat schoonmaken, verwijder vuil
en stof van de contactpinnen van de stekker.
- U riskeert ander een brand.
• Indien de koelkast is afgesloten van het elektriciteitsnet, dient u tenminste tien minuten te
wachten voor u het weer aansluit.
WAARSCHUWINGSTEKENS BIJ VERWIJDERING
• Wanneer u deze koelkast wilt afvoeren, verwijder dan de deurrubbers en de klink zodat kleine
kinderen of dieren niet gevangen kunnen raken in de koelkast.
• Laat de plateaus in de koelkast zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen komen.
• R600a of R134a kunnen worden gebruikt als koelvloeistof. Controleer het etiket op de
compressor aan de achterkant van het apparaat en de classificatie in de koelkast om uit te
vinden welke koelvloeistof kan worden gebruikt voor deze koelkast. Wanneer dit product
brandbaar gas (Refrigerant R600a) bevat, neem dan contact op met de lokale overheid om
zorg te dragen voor een veilige verwerking van dit product.
• Cyclopentaan wordt gebruikt als isolatie vulgas. De gassen in isolatie materiaal vergen een
speciale verwijderingprocedure. Neem contact op met uw lokale overheid zodat dit product op
milieuvriendelijke wijze kan worden verwijderd. Zorg ervoor dat geen van de leidingen aan de
achterkant van het apparaat beschadigd raken voordat u het gaat verwijderen. Wanneer de
leiding breekt dient u het apparaat naar buiten te verplaatsen, vanwege het brandbare gas.
Bel in het geval van een stroomstoring het elektriciteitsbedrijf en vraag hoe lang het gaat duren.
De meeste stroomstoringen die binnen één of twee uur worden hersteld zullen de temperatuur
VOORZICHTIG van uw koelkast niet beïnvloeden.
U dient echter het aantal keren dat de deur wordt geopend tot het minimum te beperken.
Indien de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, verwijder dan al het bevroren voedsel.
Houd bij alle deuren en deksels die voorzien zijn van sloten, de sleutels buiten het bereik van
kinderen en niet in de nabijheid van het apparaat, om zo te voorkomen dat kinderen kunnen
worden opgesloten in de koelkast.
6_ veiligheidsinformatie
veiligheidsinformatie
AANVULLENDE INFORMATIE VOOR JUIST GEBRUIK
• Laat het apparaat 2 uur rusten voordat u het in gebruik gaat nemen:
• Om de beste prestaties te verkrijgen van het product,
- Plaats geen voedsel bij de ventilatieopeningen aan de achterkant van het apparaat omdat
dit de vrije luchtcirculatie in het vriesvak kan belemmeren,
- Wikkel het voedsel goed in of plaats het in luchtdichte bewaardozen voordat u het in de
vriezer plaatst,
- Plaats geen vers bereid voedsel nabij reeds bevroren voedsel,
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak.
• Let op de maximale bewaartijd en de uiterste houdbaarheids data op de bevroren goederen.
• Er is geen noodzaak om de koelkast uit te schakelen wanneer u tot drie weken weg gaat.
Echter, verwijder al het voedsel indien u langer dan drie weken weg blijft. Haal de stekker uit
het stopcontact, maak deze schoon, spoel na en droog deze af.
• De meeste stroomstoringen die binnen een of twee uur worden hersteld zullen de temperatuur
van uw koelkast niet beïnvloeden. U dient echter het aantal keren dat de deur wordt geopend
tot het minimum te beperken. Indien de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, verwijder dan al
het bevroren voedsel.
• Indien een sleutel is bijgeleverd dient deze buiten het bereik van kinderen worden bewaard en
niet in de nabijheid van het apparaat.
• Het apparaat functioneert wellicht onjuist (mogelijkheid van ontdooiing van de inhoud of een te
hoge temperatuur in het vriesvak) wanneer het gedurende een langere tijd wordt geplaatst in
een temperatuur die lager is dan waarvoor de koelkast is ontworpen.
• Plaats geen voedsel dat snel bederft bij lage temperaturen, zoals bananen en meloenen.
• Plaats het ijsbakje in de hiertoe ontworpen plaats voor een optimale ijsproductie.
• Uw apparaat blijft ijsvrij, dit betekent dat u het niet handmatig hoeft te ontdooien, dit zal
automatisch worden uitgevoerd.
• De temperatuur stijging tijdens het ontdooien blijft binnen de ISO vereisten. Als u zich er van
wilt verzekeren dat de temperatuur van uw bevroren voedsel constant blijft gedurende het
ontdooien, wikkel het voedsel dan in enkele lagen papier zoals krantenpapier.
• Een toename van de temperatuur van het bevroren voedsel gedurende het ontdooien kan
leiden tot een vermindering van de houdbaarheid.
veiligheidsinformatie_7
inhoud
9
HET INSTELLEN VAN UW SIDE-BY-SIDE KOELKAST
9
10
13
16
Voorbereidingen voor het installeren van uw koelkast
Het verwijderen van de deuren
Het plaatsen van de deuren
Het horizontaal plaatsen van de koelkast
17 HET INSTELLEN VAN UW SIDE-BY-SIDE KOELKAST
17
18
19
Kleine aanpassingen maken aan de deuren
Controleer de watertoevoer (optioneel)
Het instellen van de watertoevoer
22 HET GEBRUIK VAN UW SIDE-BY-SIDE KOELKAST
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
De koelkast instellen
De koelkast bedienen
Het digitale scherm
Controleer de temperatuur
Gebruik de ijs- en koud water dispenser
Plateaus en laden
Voedsel bewaren
Coolselect Duo (optioneel)
Verwijder de vriezeraccessoires
Verwijder de koelkastaccessoires
De koelkast reinigen
De binnenlampen vervangen
Het gebruik van de deuren
36 PROBLEMEN OPLOSSEN
8_ inhoud
Het instellen van uw
koelkast
VOORBEREIDINGEN VOOR HET INSTALLEREN VAN UW KOELKAST
Selecteer de beste locatie voor de koelkast
• Selecteer een locatie met eenvoudige toegang tot een waterleiding.
• Selecteer een locatie zonder direct zonlicht.
• Selecteer een locatie met een vlakke (of bijna vlakke) vloer.
• Selecteer een locatie met voldoende ruimte voor de deuren om gemakkelijk te kunnen openen.
Zorg voor het plaatsen van het apparaat voor een vlakke ondergrond.
- Indien uw koelkast niet waterpas staat, kan het zijn dat het interne koelsysteem niet juist
functioneert.
- Gebruikte ruimte bij ingebruikname. Raadpleeg de onderstaande tekening en afmetingen.
25mm
1163mm
ten minste 50mm
25mm
1546mm
• Houd ruimte vrij rondom de koelkast. Dit zal het energieverbruik verminderen en uw
elektriciteitrekening lager maken.
• Plaats de koelkast niet op een plek waar de temperatuur beneden de 10°C kan komen.
• Sluit eerst de watertoevoer af VOORDAT u de deur van de vriezer gaat verwijderen.
Lees het volgende onderdeel over “Verwijder de watertoevoer” om schade te voorkomen.
instellingen _9
01 INSTELLINGEN
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Samsung Side-By-Side koelkast. Wij hopen dat u van de vele state-ofthe-art extra‘s en doelmatigheden zult genieten die dit apparaat heeft te bieden.
HET VERWIJDEREN VAN DE DEUREN
Indien uw deuropening te smal is om de koelkast door te laten, kunt u de deuren verwijderen.
1. Verwijder de dorpel
Open de deuren van de koelkast en de vriezer, verwijder vervolgens de dorpel door de drie
schroeven tegen de klok in te draaien.
Verwijder de watertoevoer van de koelkast
1. Verwijder de watertoevoer door op de koppeling 1 te drukken en de slang 2 weg te trekken.
Snijd de slang niet los, trek deze zachtjes uit de koppeling.
10_ instellingen
Het instellen van uw sideby-side koelkast
2. Verwijder de vriezerdeur
1. Terwijl de vriezerdeur gesloten is, verwijderd u het deksel op het bovenste scharnier 1 met
behulp van een schroevendraaier, scheidt dan de bedrading door deze zachtjes uit elkaar te
trekken 2.
2
1
2. Verwijder de schroeven 3 en 4 door deze tegen de klok in te draaien en verwijder het
bovenste scharnier 5. Wees voorzichtig zodat de deur niet op u valt wanneer u het scharnier
verwijderd.
4
3
5
3. Verwijder de deur voorzichtig van het onderste scharnier 6 door de deur rechtop te tillen 7.
7
6
Wees voorzichtig
met de waterbuis en
draadbescherming van
de deur.
instellingen_11
01 INSTELLINGEN
Een paar opmerkingen vooraf.
• Zorg ervoor dat u de deur rechtop houd, zodat u de scharnieren niet verbuigt of afbreekt.
• Wees voorzichtig met de waterbuis en draadbescherming van de deur.
• Plaats de deuren op een afgedekt oppervlak om krassen en beschadiging te voorkomen.
Verwijder de koelkastdeur
1. Terwijl de deur gesloten is, verwijderd u het bovenste scharnier 1 met behulp van een
schroevendraaier.
1
2. Verwijder de schroeven 2 en 3 door deze tegen de klok in te draaien en verwijder het
bovenste scharnier 4. Wees voorzichtig zodat de deur niet op u valt wanneer u het scharnier
verwijderd.
2
3
4
3. Verwijder de deur voorzichtig van het onderste scharnier 5 door de deur rechtop te tillen 6.
12_ instellingen
Het instellen van uw sideby-side koelkast
HET PLAATSEN VAN DE DEUREN
01 INSTELLINGEN
Wanneer de koelkast eenmaal geplaatst is, kunt u de deuren weer bevestigen.
Het plaatsen van de vriezerdeur
8
7
1. Plaats de deurduim 3 in het gat in de hoek van de
vriezerdeur 4. Zorg ervoor dat de gaten in het scharnier 5
precies boven de gaten in de kast 6 passen en bevestig de
schroeven 7 en 8 door deze met de klok mee te draaien.
5
3
6
4
2. Sluit de bedrading aan.
3. Bevestig de klep 9 op het bovenste
scharnier q; en bevestig het met de
schroef.
10
9
instellingen_13
Het plaatsen van de koelkastdeur
1. Plaats het gat in de hoek van de deur 3 boven de as
van het onderste scharnier 4.
3
4
2. Plaats de verticale as 5 in het gat in de hoek van
de deur 6. Zorg ervoor dat de gaten in het scharnier
7 precies boven de gaten in de kast 8 passen en
bevestig de schroeven 9 en q; door deze met de klok
mee te draaien.
3. Bevestig de klep qa op het bovenste
scharnier qs en bevestig het met de
schroef.
14_ instellingen
12
11
Het instellen van uw sideby-side koelkast
Het aansluiten van de watertoevoer
01 INSTELLINGEN
1. Steek de slang 1 in de koppeling 2.
2
1
Plaats de dorpel
Controleer op lekkage voordat u de dorpel bevestigd.
Bevestig de dorpel door de drie schroeven met de klok mee te draaien, zoals is afgebeeld in
de afbeelding.
Dorpel
Schroef
instellingen_15
HET HORIZONTAAL PLAATSEN VAN DE KOELKAST
Nu de deuren weer bevestigd zijn op de koelkast, gaat u de koelkast waterpas plaatsen, zodat u de laatste
aanpassingen kunt maken. Wanneer de koelkast niet waterpas is geplaatst kan het moeilijk zijn om de deuren
helemaal gelijk te krijgen.
De voorkant van de koelkast is ook aanpasbaar.
Wanneer de vriezerdeur lager is dan de koelkast.
Steek een schroevendraaier met een platte kop in een ribbel van een pootje en draai deze met de
klok mee of ertegen in om de koelkast waterpas te plaatsen.
Pootje
Schroevendraaier
Wanneer de vriezerdeur hoger is dan de koelkast.
Steek een schroevendraaier met een platte kop in een ribbel van een pootje en draai deze met de
klok mee of ertegen in om de koelkast waterpas te plaatsen.
Pootje
Schroevendraaier
Lees het volgende gedeelte voor informatie om kleine aanpassingen aan de deur te maken.
16_ instellingen
Het instellen van uw sideby-side koelkast
KLEINE AANPASSINGEN MAKEN AAN DE DEUREN
Wanneer de vriezerdeur hoger is
dan de koelkast.
Hier afregelen
De werkwijze om de deuren op gelijke hoogte te brengen is voor de linker- en de rechterdeur
hetzelfde. Open de deuren en pas deze als volgt één voor één aan:
1. Draai de moer 1 van het onderste scharnier tot het de bovenkant van de bout 2 bereikt.
3 Inbussleutel
2 Bout
1 Moer
Wanneer u de moer 1 los draait, zorg er dan voor dat u de bijgeleverde inbussleutel 3
gebruikt om de bout 2 tegen de klok in te draaien. Daarna kunt u de moer 1 met uw vingers
verwijderen.
2. Pas het hoogteverschil aan door de bout 2 met de klok mee
.
draaien
of tegen de klok in te
3 Inbussleutel
2 Bout
Wanneer u met de klok meedraait
, zal de deur omhoog gaan.
instellingen _17
01 INSTELLINGEN
Denk erom dat het noodzakelijk is dat de koelkas waterpas staat om de deuren gelijk te laten aansluiten. Indien
u daar hulp bij nodig heeft raadpleeg dan het vorige onderdeel over het horizontaal plaatsen van de koelkast.
3. Draai, na het aanpassen van de deuren, de moer 1 met de klok mee
totdat het de
onderkant van de bout heeft bereikt, draai daarna de bout aan met behulp van de inbussleutel
3 om de moer 1 vast te zetten.
3 Inbussleutel
2 Bout
1 Moer
Indien u de moer niet stevig vast zet, kan de bout los komen.
CONTROLEER DE WATERDISPENSER (OPTIONEEL)
Een waterdispenser is een van de handige extra’s van uw nieuwe Samsung koelkast. Om voor een betere
gezondheid te zorgen, verwijderd het Samsung waterfilter ongewenste deeltjes uit het water. het steriliseert het
water echter niet. U zult hiertoe een extra water reinigingsysteem moeten aanschaffen.
Om de ijsmaker goed te laten functioneren is een waterdruk van 138 ~ 862 Kpa vereist. Onder normale
omstandigheden, kan een 170 cc kartonnen bekertje worden gevuld in 10 seconden.
Indien de koelkast is geïnstalleerd in een gebied met een lage waterdruk (onder 138 Kpa), kunt u een
aanjaagpomp installeren om de lage druk te compenseren.
Zorg ervoor dat de wateropslagtank in de koelkast goed is gevuld. Hiertoe drukt u op de waterdispenser hendel
totdat het water uit de waterafvoer stroomt.
Het watertoevoer installatiepakket is bijgesloten bij het apparaat. U kunt het vinden in de
vriezerlade.
HET INSTELLEN VAN DE WATERTOEVOER
Onderdelen voor de watertoevoer installatie
Waterleiding klemmen
en schroeven
Pijpaansluiting
Waterleiding
Het aansluiten van de watertoevoer
Sluit de waterleiding aan op de koppeling en
de kraan.
1. Sluit de watertoevoer.
2. Verbind de koppeling “A” met de kraan.
Opmerking:
GARANTIEINFORMATIE
Deze waterleiding installatie wordt niet gedekt door de garantie van
de producent van de koelkast of ijsmaker.
Volg deze instructies zorgvuldig op om de kans op kostbare
waterschade te verminderen.
Opmerking:
Indien de koppeling niet past op de kraan, ga dan naar de
dichtstbijzijnde geautoriseerde onderhoudsdienst en schaf een
geschikt tussenstuk aan.
18_ instellingen
Filterinstallatiebeugel
Filter
VOORZICHTIG
De waterleiding moet worden aangesloten
op de koudwaterleiding.
Indien het wordt aangesloten op de
heetwaterleiding, kan het ertoe leiden dat de
filter niet goed functioneert.
KOPPELING “A”
KRAAN
Het instellen van uw sideby-side koelkast
-
-
Indien u de watertoevoer en -afvoer van
de filter wilt aanpassen
raadpleeg dan de informatieafbeelding.
Knip de waterleiding die vast zit aan de
filter door om deze op de
gewenste lengte te brengen.
KANT VAN DE
FILTER
90 graden
INFORMATIE
FILTER
WATERTOEVOERKANT
VAN DE FILTER
KOPPELING
Verwijder alle aanwezige deeltjes uit de filter.
(Model met filter)
-
-
Open de waterkraan om te controleren
of er water door de leiding stroomt
aan de watertoevoerkant van de
filter.
Indien er geen water door de leiding
stroom controleer dan of de kraan open is.
Laat de kraan open totdat er schoon water
uitstroomt en alle van het fabricageproces
achtergebleven deeltjes verwijderd zijn.
AFVOERKANT VAN DE
FILTER
FILTER
WATERLEIDING
WATER
Bevestig de beugels voor de filter.
-
Houd de beugels voor de
filter in de gewenste positie
(onder de gootsteen bijvoorbeeld) en
schroef deze vast.
TWEE BEUGELS
TWEE BEUGELS
Plaats de filter in de gewenste positie.
-
Plaats de zuiveringsinstallatie,
zoals hiernaast is afgebeeld.
WATERLEIDING
FILTER
FILTERINSTALLATIEBEUGELS
BEVESTIGINGSRIEM
instellingen _19
01 INSTELLINGEN
Selecteer de locatie waar de filter moet worden geplaatst.
AFVOER
(Model met filter)
Sluit de waterleiding aan op de koelkast.
-
Verwijder de compressor afdekplaat van de
koelkast.
Sluit de waterleiding aan op de afsluiter zoals is
afgebeeld.
Controleer op lekkage na het aansluiten.
Bij lekkage, bevestig de leiding opnieuw.
Plaats de compressor afdekplaat van de koelkast.
WATERLEIDING
BEVESTIGINGSMOER
INSTRUCTIES COMPRESSOR
AFDEKPLAAT VAN DE
KOELKAST
Bevestig de waterleiding.
-
Gebruik klem ”A”, bevestig de waterleiding aan de muur
(de achterkant van de koelkast).
Wanneer de waterleiding is vastgezet, controleer deze
dan of deze is dubbel gebogen,dichtgedrukt of geplet.
20_ instellingen
KLEM A
WATERLEIDING
Het instellen van uw sideby-side koelkast
1. Draai de waterkraan open en draai de klep van de
watertoevoerleiding dicht.
2. Laat water door de dispenser stromen tot het water
schoon is (ong. 1l). Dit zal het wateraanvoersysteem
schoonmaken en luchtbellen verwijderen.
3. In sommige gevallen zal het nodig zijn vaker te
spoelen.
4. Open de koelkastdeur en controleer of er water uit het
filter lekt.
IJs
Water
Een nieuw geïnstalleerd waterfilterpatroon kan ertoe leiden dat er eventjes water uit de
dispenser spuit. Dit komt door dat er lucht in de leiding komt. Dit leid niet tot problemen bij
het gebruik.
Controleer de hoeveelheid water die wordt toegevoerd aan het ijsbakje. (Optioneel)
1. Til de ijsemmer op en haal deze rustig uit de vriezer.
2. Wanneer u gedurende 1.5 seconden op de testtoets drukt, zal de ijsblokjes container worden
gevuld met water uit de toevoerleiding. Controleer of de hoeveelheid water correct is (zie de
afbeelding hieronder).
Indien het waterniveau te laag is, zullen de ijsklontjes klein zijn. Dit is een waterdruk probleem
van de waterleiding, niet van de koelkast.
2
Tastarm
IJsmaker
Controleer het waterniveau
Testtoets
instellingen _21
01 INSTELLINGEN
Verwijder alle achtergebleven deeltjes uit de watertoevoerleiding na het installeren
van het filter.
Het gebruik van uw SAMSUNG
side-by-side koelkast
DE KOELKAST INSTELLEN
Nu uw nieuwe koelkast is geïnstalleerd bent u klaar om te genieten van de vele extra‘s en functies van dit
apparaat.
Door de volgende stappen uit te voeren zal uw koelkast klaar voor gebruik zijn. Indien dit niet het geval is
controleer dan de elektriciteitstoevoer of raadpleeg het gedeelte met de probleemoplosser achterin deze
handleiding. Indien u nog verdere vragen heeft kunt u contact opnemen met uw Samsung Electronics
onderhoudsdienst.
1. Plaats de koelkast op een geschikte plaats met voldoende ruimte tussen de muur en de
koelkast. Raadpleeg hiertoe de installatie-instructies in deze handleiding.
2. Wanneer de koelkast is aangesloten, controleer dan of de verlichting aan gaat wanneer u een
deur opent.
3. Stel de temperatuurregelaar in op de laagste temperatuur en wacht gedurende een uur.
De vriezer moet nu afkoelen en de motor moet rustig draaien.
4. Na het inschakelen van het apparaat zal het enige uren duren om de gewenste temperatuur te
bereiken.
Wanneer de koelkast afdoende gekoeld is kunt u uw etenswaren in de koelkast plaatsen.
22_ instellingen
DE KOELKAST GEBRUIKEN
Het bedieningspaneel gebruiken
02 GEBRUIK
34";6%
34"4/
1
2
3
4
5
6
7
Verkort de tijd die nodig is om producten in de vriezer in te vriezen. Dit
kan handig zijn wanneer u producten wilt invriezen die snel bederven of
POWER FREEZE TOETS
wanneer de temperatuur in de vriezer drastisch gestegen is (bijvoorbeeld
omdat de deur was opengelaten).
Druk op de Freezer toets om de vriezer in te stellen op de door u gewenste
FREEZER TOETS
temperatuur, u kunt de temperatuur instellen tussen -14°C (8°F) en -25ºC
(-14°F).
Gebruik deze toets om te kiezen tussen Cubed, Crushed of om de
ICE TYPE TOETS
ijsmachine uit te schakelen.
Wanneer u het filter gaatvervangen, druk dan gedurende 3 seconden op
FILTER CHANGE TOETS
deze toets om het filterschema opnieuw in te stellen.
Indien u op vakantie of een zakenreis gaat of wanneer u de koelkast niet
nodig heeft druk dan op de Vacation toets. Wanneer u op de vacation toets
VACATION TOETS
heeft gedrukt zal het Vacation symbool verlicht worden.
Het is belangrijk om geen voedsel in de versvoedsel afdeling te laten
en houd de deur gesloten wanneer u de Vacation functie kiest.
Door gelijktijdig op de Power Cool toets en de Fridge toets te drukken
gedurende 3 seconden, zullen alle toetsen worden geblokkeerd. De
CHILD LOCK FUNCTIE
waterdispenser en de ijsmachine zullen nu niet werken. Om deze functie
uit te schakelen, drukt u opnieuw gedurende 3 seconden op deze toetsen.
Druk op de Fridge toets om de koelkast in te stellen op de door u
FRIDGE TOETS
gewenste temperatuur.
U kunt de temperatuur instellen tussen 1°C en 7°C (34°F en 45°F).
gebruik_23
Het gebruik van uw SAMSUNG
side-by-side koelkast
GEBRUIK VAN HET DIGITALE SCHERM
“88” deel op de vriezer geeft de huidige vriezertemperatuur aan.
“88” deel op de koelkast geeft de huidige koelkasttemperatuur aan.
RSA1Z/U/D
RSA1S/N
Power Freeze
Dit icoon zal branden wanneer u de “Power Freeze” optie activeert. “Power Freeze” is ideaal
wanneer u veel ijs nodig heeft. Druk op de Power Freeze toets en de ijsproductie zal toenemen.
Wanneer u genoeg heeft, druk dan opnieuw op deze toets deze “Power Freeze” optie uit te
schakelen.
Wanneer u deze functie gaat gebruiken zal het energieverbruik van de koelkast omhoog gaan.
Deze functie dient ten minste 24 uur voordat u grote hoeveelheden voedsel in de vriezer gaat
plaatsen te worden geactiveerd.
24_ gebruik
Filter aanduiding
Wanneer de filter indicator brand is het tijd om het filter te vervangen. Dit gebeurt normaal
gesproken elke 6 maanden.
Na het verwijderen van het oude waterfilter en het plaatsen van een nieuw (zie pagina 18 voor
instructies hoe u dit doet), stelt u het filter statuslampje opnieuw in door gedurende 3 seconden op
de Ice Type toets te drukken.
Het licht gaat weer branden na ongeveer 6 maanden om u te laten weten dat u het waterfilter
dient te vervangen.
Kinderslot
Dit icoon zal branden wanneer de kinderslotfunctie heeft ingeschakeld door gedurende 3
seconden op de Vacation toets en de Fridge toets te drukken.
Druk opnieuw gedurende 3 seconden op deze toetsen om het te deactiveren.
Cubed ijs, Crushed ijs en de ijsmaker uitschakelen.
Geniet van cubed (blokjes) of crushed (verbrijzeld) ijs door
uw voorkeur te kiezen op het digitale bedieningspaneel.
Indien u geen ijs nodig heeft kunt u deze optie uitschakelen
om water en energie te besparen.
Het ijstype licht geeft het type ijs aan (of geen ijs) dat u heeft
gekozen.
IJs type
Cubed
(blokjes)
Crushed
(verbrijzeld)
Ice Off
(geen ijs)
CONTROLEER DE TEMPERATUUR
Controleer de vriezertemperatuur
De vriezertemperatuur kan worden ingesteld tussen -14°C (8°F) en -25ºC (-14°F) om aan uw
behoeften te voldoen. Druk herhaaldelijk op de Freezer toets totdat de gewenste temperatuur
wordt getoond in het temperatuurvenster. Denk erom dat voedsel zoals roomijs kan smelten bij
-16ºC (4°F).
Het temperatuurvenster zal opeenvolgend de temperatuur weergeven van -14°C (8°F) tot -25ºC
(-14°F). Wanneer het scherm -14ºC (8°F) heeft bereikt, zal het opnieuw beginnen bij -25ºC
(-14°F).
Vijf seconden nadat de nieuwe temperatuur is ingesteld zal het scherm de huidige temperatuur
weergeven. Dit getal zal wijzigen wanneer de vriezer de nieuwe temperatuur aan gaat nemen.
Controleer de koelkasttemperatuur
De koelkasttemperatuurkan worden ingesteld tussen 7C (46°F) en 1ºC (34°F) om aan uw
behoeften te voldoen. Druk herhaaldelijk op de Fridge toets totdat de gewenste temperatuur
wordt getoond in het temperatuurvenster.
Het temperatuur controleproces voor de koelkast werkt net zoals bij het vriezerproces.
Druk op de Fridge toets om de door u gewenste temperatuur in te stellen. Na een aantal
seconden zal de temperatuur van de koelkast richting de nieuw ingestelde temperatuur gaan. Dit
zal worden weergegeven op het digitale venster.
De temperatuur van de vriezer of de koelkast kan stijgen wanneer de deuren te vaak worden
geopend, of wanneer er een grote hoeveelheid warm of heet voedsel in wordt geplaatst.
Dit kan er toe leiden dat het digitale venster gaat knipperen. Wanneer de vriezer en de
koelkast terug zijn op hun ingestelde temperaturen zal het knipperen stoppen.
Indien het knipperen doorgaat, kan het noodzakelijk zijn om uw koelkast opnieuw in te stellen.
Verwijder de stekker uit het stopcontact, wacht ongeveer 10 minuten en steek hem dan weer in
het stopcontact.
gebruik_25
02 GEBRUIK
Wanneer u het waterfilter niet gebruikt, druk dan langer dan 5 seconden op de Ice Typetoets, het
Filter lampje en de tekst Filter Change zullen uit gaan.
Het gebruik van uw SAMSUNG
side-by-side koelkast
GEBRUIK DE IJS- EN KOUDWATERDISPENSER
Druk op de Ice Type toets om het type ijs van uw keuze te selecteren
Geen ijs
Selecteer dit wanneer u de
ijsmaker uit wilt schakelen
IJs wordt gemaakt in blokjes. Wanneer u “Crushed” selecteert, zal de ijsmaker de blokjes
verbrijzelen.
IJs produceren
Plaats uw glas onder de opening en druk zachtjes tegen de
hendel met uw glas. Zorg ervoor dat uw glas recht onder de
opening is om te voorkomen dat het ijs wegschiet.
Duw
Gebruik de waterdispenser
Plaats uw glas onder de opening en druk zachtjes tegen de
hendel met uw glas. Zorg ervoor dat uw glas recht onder de
opening is om te voorkomen dat het water wegspat.
Duw
• Houd uw vingers, handen en alle ongeschikte objecten uit de ijsgoot en de ijsemmer.
- Dit kan leiden tot verwondingen of materiële schade.
WAARSCHUWING • Steek nooit een vinger of een object in de opening van de dispenser.
- Dit kan leiden tot verwondingen.
• Gebruik alleen de ijsmaker die geleverd is bij de koelkast.
• De watervoorraad van de koelkast mag alleen worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde
technicus en alleen maar worden aangesloten op drinkwater.
• Om de ijsmaker goed te laten functioneren is een waterdruk van 138 ~ 862 Kpa vereist.
• Wanneer u op een lange vakantie of zakenreis gaat en de ijsdispenser niet zal gebruiken, sluit
dan de waterkraan.
VOORZICHTIG
- Anders kan er lekkage optreden.
• Veeg een teveel aan vocht weg van de binnenkant en laat de deuren open.
- Anders kunnen zich schimmels en een onaangename geur ontwikkelen.
26_ gebruik
PLATEAUS EN LADEN
Vriezer
IJsgoot(optioneel)
02 GEBRUIK
IJsemmer (optioneel)
Lampbedekking
Glazenplateaus
Deurvakken
Laden (optioneel)
Dorpel
Koelkast
Lampbedekking
Melkproduktenvak
Wijnplank
Glazenplateau
Opbergbakje
Flessenhouder (optioneel)
Deurvakken
Groenten- & fruitladen
(optioneel)
CoolSelect Duo
(optioneel)
gebruik_27
Het gebruik van uw SAMSUNG
side-by-side koelkast
VOEDSEL BEWAREN
Voedsel in de vriezer bewaren
De Samsung Side-By-Side koelkast is ontworpen met maximale ruimtebesparende functies en
extra’s. Hier zijn enkele van de aangepaste compartimenten die wij hebben gecreëerd om uw
voedsel verser en langer te bewaren. Denk er om dat om te voorkomen dat allerlei luchtjes in het
ijs trekken, bewaard voedsel nauwgezet dient te worden ingepakt en zo luchtdicht als mogelijk is.
Om meer ruimte te krijgen kunt u de bovenste vriezerladen verwijderen want die beïnvloeden
de thermische en mechanische eigenschappen niet. Het volume voor opslag in de vriezer is
berekend zonder deze laden te gebruiken.
10
5
1
6
7
2
12
3
9
11
4
28_ gebruik
8
Voedsel in de vriezer bewaren
IJSGOOT
1
WAARSCHUWING
Houd uw vingers, handen en alle ongeschikte objecten uit de ijsgoot en de
ijsemmer. - Dit kan leiden tot verwondingen of materiële schade.
Deze kunnen worden gebruikt om alle typen bevroren
voedsel in op te slaan.
3 DEURVAKKEN
Deze kunnen worden gebruikt voor kleine hoeveelheden
bevroren voedsel.
4 LADEN
Deze kunnen het beste worden gebruikt voor vlees of
droog voedsel.
Verpak deze producten zorgvuldig in diepvriesfolie of
ander geschikt verpakkingsmateriaal of bakjes.
02 GEBRUIK
2 PLATEAUS
Voedsel in de vriezer bewaren
5 PLATEAUS
Ontworpen om breukbestendig te zijn. Deze kunnen worden
gebruikt voor alle typen voedsel en dranken.
Cirkelvormige sporen op het glas zijn een normaal fenomeen
en kunnen worden verwijderd met een vochtige doek.
6 WIJNHOUDER
Helpt wijn om de smaak te behouden door een optimale
plaats voor uw wijnfles te bieden.
7 OPBERGBAKJE
De beste plaats om eieren in te bewaren.
Plaats het opbergvakje op de plank zodat u er gemakkelijk
bij kunt.
COOLSELECT DUO
8 (OPTIONEEL)
Helpt om de smaak te bewaren en de versheid van uw
voedsel te verlengen. Gebruik het om vlees, groenten, kip,
vis of ander voedsel dat regelmatig gebruikt wordt in te
bewaren.
FRUIT & GROENTE
9 LADE
Gebruik deze om de versheid van uw groente en
fruit te verlengen. Het is speciaal ontworpen om het
vochtigheidsniveau in de lade te handhaven.
Kan worden gebruikt om kleine melkproducten zoals boter
q; MELKPRODUCTENVAK of margarine, yoghurt of kaas in te bewaren.
qa DEURVAKKEN
FLESSENVAK
qs (OPTIONEEL)
Ontworpen om grote, onhandige eenheden zoals grote
flessen en bewaardozen in te bewaren.
Kan worden gebruikt om veel gebruikte producten zoals
blikjes en snacks in op te bergen en geeft toegang tot
deze artikelen zonder de deur te hoeven openen.
Flessen dienen dicht op elkaar te worden gepakt zodat zij niet kantelen en omvallen wanneer de
koelkastdeur wordt geopend.
• Indien u van plan bent gedurende een langere tijd weg te gaan, leeg dan de koelkast en schakel
deze uit. Veeg overmatig vocht weg van de binnenkant van het apparaat en laat de deuren open.
Dit helpt de ontwikkeling van schimmels en een onaangename geur te voorkomen.
WAARSCHUWING
• Indien de koelkast gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het
stopcontact.
- beschadiging van de isolatie kan brand veroorzaken.
gebruik_29
Het gebruik van uw SAMSUNG
side-by-side koelkast
HET GEBRUIK VAN DE COOLSELECT DUO (OPTIONEEL)
De COOLSELECT Duo is ontworpen om uw drukke leven iets eenvoudiger te maken.
Vlees
Wanneer MEAT is geselecteerd, zal de temperatuur van
de CoolSelect Duo geschikt zijn voor de opslag van vlees
of ham door koude van de vriezer binnen te laten. Deze
optie helpt tevens om vlees of ham langer vers te houden.
Groenten
Wanneer GROENTEN is geselecteerd, zal de temperatuur
van de CoolSelect Duo geschikt zijn voor de opslag van
groente of fruit door geen koude van de vriezer binnen te
laten. Deze optie helpt tevens om groente of fruit langer
vers te houden.
Wanneer “VLEES of GROENTEN” in gebruik is, dient u alle producten die u niet wilt laten
beïnvloeden uit de lade te halen.
30_ gebruik
VERWIJDER DE VRIEZERACCESSOIRES
Het schoonmaken en herinrichten van de vriezer gebeurt in een handomdraai.
1. Verwijder het glasplateau door het plateau zover
naar buiten te trekken als mogelijk is. Til het
plateau vervolgens omhoog en haal het eruit.
Haak
02 GEBRUIK
VOORZICHTIG
Het plateau kan zijn uitgevoerd met of zonder
haken. In het geval dat het geen haken heeft moet
het plateau diep in de vriezer worden geplaatst, zie
afbeeldingZo niet kan het plateau uit de koelkast
vallen.
Blok
2. Verwijder het deurvak door het deurvak met beide handen
vast te nemen en dan voorzichtig op te tillen.
3. Verwijder de kunststoflade door deze naar buiten te trekken
en dan rustig op te tillen.
4. Verwijder de ijsemmer door deze op te tillen en dan naar
buiten te trekken.
5. Verwijder de dorpel door zowel de vriezer- als de
koelkastdeur te openen en de drie schroeven te verwijderen.
Wanneer de schroeven zijn verwijderd, neem dan het paneel
weg. Om het terug te plaatsen, duwt u het eerst terug in de
originele positie en draai de drie schroeven vast.
Gebruik niet te veel kracht wanneer u de dorpel verwijderd.
Anders kan de dorpel breken en verwondingen veroorzaken.
gebruik_31
Het gebruik van uw SAMSUNG
side-by-side koelkast
VERWIJDER DE KOELKASTACCESSOIRES
1. Verwijder het glasplateau door het plateau zover
naar buiten te trekken als mogelijk is. Til het
plateau vervolgens omhoog en haal het eruit.
VOORZICHTIG
Het plateau kan zijn uitgevoerd met of zonder
haken. In het geval dat het geen haken heeft moet
het plateau diep in de vriezer worden geplaatst, zie
afbeelding. Zo niet kan het plateu uit de koelkast
vallen.
Haak
Blok
2. Verwijder de groente & fruit lade door op de inspringing aan
de linker en rechter binnenkant van de groente ladedeksel te
drukken en deze naar u toe te trekken.
Houd de lade vast met één hand, til het enigszins op terwijl u
het voorwaarts trekt en neem het uit de koelkast.
3. Verwijder het deurvak door het deurvak met beide handen
vast te nemen en dan voorzichtig op te tillen.
4. De Wijnhouder is bevestigd aan de wand van de behuizing.
Verwijder de wijnhouder door deze omhoog te schuiven en til
het dan rustig uit de uitsteeksels.
Voordat u accessoires gaat verwijderen, dient u eerst al het voedsel uit de weg te halen.
Indien mogelijk verwijder dan al het voedsel om de kans op ongelukken te verminderen.
32_ gebruik
Het gebruik van uw SAMSUNG
side-by-side koelkast
DE KOELKAST REINIGEN
HET INTERIEUR REINIGEN
Reinig de binnenkant en de accessoires met een mild
reinigingsmiddel en veeg het daarna droog met een zachte doek.
U kunt de laden en plateaus verwijderen om beter te kunnen
reinigen. Zorg ervoor dat zij droog zijn voordat u ze weer terug
plaatst.
HET EXTERIEUR REINIGEN
Reinig het digitale paneel en het scherm met een schone, zachte
doek.
Spuit water op de schoonmaakdoek in plaats van het direct
op het oppervlak van de koelkast te sproeien. Dit help met het
gelijkmatig verspreiden van het vocht op het oppervlak. De
deuren, handvatten en oppervlak van de behuizing dienen te
worden gereinigd met een mild reinigingsmiddel en daarna
gedroogd met een zachte doek. Om ervoor te zorgen dat uw
apparaat er op zijn best uitziet dient het twee keer per jaar te
worden gepoetst.
Gebruik geen benzeen, thinner of Clorox™ voor reiniging.
Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen
WAARSCHUWING en u riskeert de kans op brand.
HET REINIGEN VAN DE RUBBEREN
DEURAFSLUITING
Als de rubberen deurafsluitingen vies zijn kunnen de deuren niet
goed sluiten en kan de koelkast niet goed functioneren. Houd de
deurafsluitingen vrij van gruis of vuil door de deuren te reinigen
met een mild reinigingsmiddel en een vochtige doek. Veeg het
droog met een schone, zachte doek.
Sproei geen water op de koelkast terwijl deze is ingeschakeld, dit
kan leiden tot een elektrische schok. Reinig de koelkast niet met
VOORZICHTIG benzeen, thinner of autoreinigingsmiddel vanwege de kans op
brand.
HET REINIGEN VAN DE THUISBAR
Gebruik een vochtige doek om de ijs- en waterdispenser te
reinigen.
Veeg het droog met een schone, zachte doek.
gebruik_33
02 GEBRUIK
Uw Samsung Side-By-Side koelkast verzorgen verlengt de levensduur van het apparaat en houdt het geur- en
kiemvrij.
Het gebruik van uw SAMSUNG
side-by-side koelkast
DE BINNENLAMPEN VERVANGEN
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de interieurlamp van de koelkast gaat vervangen.
- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok.
WAARSCHUWING
Indien u moeilijkheden ondervind bij het vervangen van de lamp neem dan contact op met een
onderhoudsdienst.
Vervangende lampen voor de vriezer en de koelkast zijn verkrijgbaar bij de detailhandel.
Gebruik een vervangende lamp met maximaal 40 Watt voor het koelkastgedeelte en maximaal 40
Watt voor de vriezergedeelte.
Vervang de binnenlamp in de koelkast.
De koelkastverlichting bevind zich onder de behuizing van de leidingen.
1. Til de beschermkap op door op beide markeringen te drukken en trek het met beide handen in
de richting van de pijlen naar buiten.
2. Vervang de lamp.
3. Bevestig de beschermkap.
34_ gebruik
Vervang de binnenlamp in de vriezer.
02 GEBRUIK
De vriezerverlichting bevind zich aan de onderkant van de motorbehuizing.
1. Houd de lamp vast en trek met beide handen in de richting van de pijlen.
2. Vervang de lamp.
3. Bevestig de beschermkap.
HET GEBRUIK VAN DE DEUREN
De deuren van de koelkast zijn voorzien van een speciale open- en sluitfunctie om te garanderen dat de
deuren goed dicht gaan en volledig afsluiten.
Nadat de deur tot een bepaald punt is geopend, blokkeert deze en blijft open staan. Als de deur op een kier
staat voorbij de blokkering, gaat hij automatisch dicht.
gebruik_35
probleemoplosser
PROBLEEM
De koelkast werkt
helemaal niet of koelt
niet voldoende.
De voedingswaren in de
koelkast zijn bevroren.
U hoort vreemde
geluiden.
De voorste hoeken en
zijkanten van de kast
zijn warm; er treedt
condens op.
Er komt geen ijs uit de
dispenser.
U hoort borrelen in de
koelkast.
Er hangt een
onaangename geur in
de
koelkast.
De wanden van de
vriezer vriezen aan..
Waterdispenser werkt
niet.
36_ probleemoplosser
OPLOSSING
• Controleer of de stekker correct op het stopcontact is aangesloten.
• Is de temperatuur op het display correct ingesteld? Probeer een lagere
temperatuur.
• Staat de koelkast in direct zonlicht of staan er warmtebronnen in de buurt?
• Staat de achterkant van de koelkast te dicht bij de muur en kan daarom de lucht
niet goed circuleren?
• Is de temperatuur op het display correct ingesteld? Probeer een warmere
temperatuur.
• Is de omgevingstemperatuur te laag?
• Hebt u voedingswaren met een hoog watergehalte in het koudste gedeelte
van de koelkast geplaatst? Probeer deze producten te verplaatsen naar de
hoofdruimte van de koelkast en laat ze niet in de CoolSelect Duo™ lade staan.
• Controleer of het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond staat.
• Staat de achterkant van de koelkast te dicht bij de muur en kan daarom de lucht
niet goed circuleren?
• Is er iets achter of onder de koelkast gevallen?
• U hoort een tikkend geluid van binnenuit de koelkast. Dit is normaal. Het komt
omdat verschillende onderdelen krimpen of uitzetten door de temperatuur in de
koelkast.
• De warmte wordt gedeeltelijk veroorzaakt door anticondensators die zijn
geïnstalleerd in de voorste hoeken van de koelkast ter voorkoming van
condensvorming.
• Is de koelkastdeur op een kier? Er kan condensvorming optreden als de deur
langere tijd open blijft staan.
• Hebt u 12 uur na installatie van de waterleiding gewacht met aanzetten van de
ijsmaker?
• Is de waterleiding aangesloten en staat de afsluitkraan open?
• Hebt u de ijsfunctie handmatig uitgeschakeld? Let erop dat ijstype is ingesteld
op Cubed of Crushed.
• Is er ijs dat de ijsruimte blokkeert?
• Is de temperatuur van de vriezer te hoog? Probeer de vriezertemperatuur te
verlagen.
• Dit is normaal. Het borrelen wordt veroorzaakt door koelvloeistof die door de
koelkast circuleert.
• Is er eten gemorst?
• Let erop dat sterk ruikende voedingswaren (bijvoorbeeld vis) luchtdicht worden
verpakt.
• Maak uw koelkast regelmatig schoon en gooi bedorven of verdacht voedsel
weg.
• Is de ventilator geblokkeerd? Verwijder eventuele voorwerpen die de vrije
luchtdoorstroming hinderen.
• Zorg dat er genoeg ruimte is tussen opgeslagen voedingswaren, zodat er
voldoende ventilatie is.
• Is de vriezerdeur goed gesloten?
• Is de waterleiding aangesloten en staat de afsluitkraan open?
• Is de waterleiding verbogen of ingedeukt?
Zorg ervoor dat de buizen niet afgekneld worden.
• Is het waterreservoir bevroren, doordat de koeltemperatuur te laag is?
Selecteer een hogere instelling op het LED-scherm.
Nederlands
Correcte afvalverwerking van dit product
(Elektrisch & elektronisch afval)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden afvalverwerking)
Dit symbool, dat op het product of de bijbehorende documentatie is aangebracht,
geeft aan dat dit apparaat wanneer het wordt afgedankt niet met het gewone huisvuil
meegegeven mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product
van
andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het
duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Voor meer informatie waar en hoe dit product op een milieuvriendelijke wijze
gerecycled kan worden kunt u als consument contact opnemen met de dealer waar u
het product gekocht heeft, of met de betreffende instantie in uw woonplaats.
Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de
voorwaarden en condities van het koopcontract in acht te nemen. Dit product mag niet
met ander bedrijfsafval meegegeven worden.
MEMO
MEMO
Suggesties of vragen?
Code nr. DA68-01777D REV(0.0)
EGAKEUZE
)
Nederlands winkelplatform
Bedankt voor het bekijken van deze handleiding.
Voor meer informatie, ga naar www.megakeuze.nl
Over Megakeuze
Sitemap
Alle bedrijven
RSS feeds
Download PDF