Samsung 225MD User's guide

Samsung 225MD User's guide

SyncMaster 225MD

SyncMaster 225MD

Εγκαταστήστε τα προγράµµατα οδήγησης

Μοντέλο

SyncMaster 225MD

Σύvoλo Σuµόλωv

Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που έχουν αυτό το σύµβολο µπορεί να τραυµατιστείτε ή να

προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.

Απαγορεύεται

Μην το αποσυναρµολογήσετε.

Μην αγγίζετε.

Ειναι σηµαντικό να το έχετε διαβάσει και

κατανοήσει σε κάθε περίπτωση

Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα

Γείωση για την αποφυγή ηλεκτρικού

σοκ.

Πaροχή pεύµατpoς

Όταν δεν την χρησιµοποιείτε για παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα, ρυθµίστε τον

υπολογιστή σας στη DPM. Αν χρησιµοποιείτε προφύλαξη οθόνης, ρυθµίστε την στην

λειτουργία ενεργής οθόνης (active screen).

Οι εικόνες αυτές προορίζονται µόνον για αναφορά και δεν ισχύουν για όλες τις

περιπτώσεις (ή χώρες).

Μην χρησιµοποιείτε φθαρµένο ή χαλαρό φις. z

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβήξτε το φις από το καλώδιο και µην ακουµπήστε το φις µε βρεγµένα

χέρια. z

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Χρησιµοποιείτε ένα σωστά γειωµένο φις και υποδοχέα. z

Μια λανθασµένη γείωση µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη στη

συσκευή. (Μόνον εξοπλισµός Κατηγορίας l.)

Τοποθετήστε το βύσµα ρεύµατος στέρεα, ώστε να µην αποσυνδεθεί. z

Τυχόν κακή επαφή µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην λυγίζετε υπερβολικά το φις και το καλώδιο ούτε να βάζετε βαριά

αντικείµενα πάνω τους, καθώς µπορεί να προκληθεί βλάβη. z

Αν το κάνετε µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην συνδέετε πολλές µπαλαντέζες ή φις σε µια πρίζα. z

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύµατος ενόσω η οθόνη χρησιµοποιείται. z

Λόγω της αποσύνδεσης ενδέχεται να προκληθεί αύξηση της τάσης του

ρεύµατος και βλάβη στην οθόνη.

Μην χρησιµοποιείτε το καλώδιο ρεύµατος όταν το βύσµα ή η υποδοχή είναι

σκονισµένη. z z

Εάν το βύσµα ή η υποδοχή του καλωδίου ρεύµατος είναι σκονισµένη

καθαρίστε την µε ένα στεγνό πανί.

Η χρήση του καλωδίου ρεύµατος µε σκονισµένο βύσµα ή υποδοχή ενδέχεται

να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, θα πρέπει να τραβήξετε το

φις από την πρίζα και, ως εκ τούτου, η πρίζα θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί

αµέσως. z

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Εγκατάσταση

Φροντίστε να επικοινωνήσετε µε κάποιο εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις, όταν

εγκαθιστάτε την οθόνη σε χώρους όπου υπάρχει πολύ σκόνη, επικροτούν ακραία

υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες, υπάρχει υψηλή υγρασία ή χηµικές ουσίες, καθώς

και σε χώρους όπου θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, όπως σε αεροδρόµιο, σταθµό

τρένου κ.λπ.

Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζηµιά στην οθόνη.

Τοποθετήστε την οθόνη σας σε σηµείο µε χαµηλή υγρασία και την ελάχιστη

δυνατή σκόνη. z

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά εντός της οθόνης .

Μην ρίξτε κάτω την οθόνη όταν την µετακινείτε. z

Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυµατισµός.

Εγκαταστήστε τη βάση της οθόνης σε µια προθήκη ή σε κάποιο ράφι, έτσι ώστε να µην εξέχει από την προθήκη ή το ράφι.

z

Τυχόν πτώση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει ζηµιά ή τραυµατισµό.

Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή επιφάνεια ή επιφάνεια µε µικρό

εµβαδόν.

z

Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, καθώς το προϊόν

ενδέχεται να πέσει και να τραυµατίσει κάποιον περαστικό, ιδίως παιδιά.

Μην τοποθετείτε το προϊόν στο δάπεδο. z

Μπορεί κάποιος να σκοντάψει επάνω του, ιδίως παιδιά.

ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΊ Η ΕΚ∆ΉΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΆΤΕ

ΠΆΝΤΟΤΕ ΤΑ ΚΕΡΙΆ Ή ΆΛΛΕΣ ΑΝΟΙΚΤΈΣ ΕΣΤΊΕΣ ΦΩΤΙΆΣ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΌ ΤΟ

ΠΡΟΪΌΝ. z

∆ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην πλησιάζετε συσκευές θέρµανσης στο καλώδιο ρεύµατος.

z

Η τήξη του περιβλήµατος ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή επιφάνεια ή επιφάνεια µε µικρό

εµβαδόν. z

Η τυχόν άνοδος της εσωτερικής θερµοκρασίας µπορεί να προκαλέσει

πυρκαγιά.

Αφήστε την οθόνη κάτω προσεκτικά. z

Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή να σπάσει.

Μην τοποθετείτε την οθόνη µε την πρόσοψη προς τα κάτω. z

Μπορεί να πάθει βλάβη η επιφάνεια της οθόνης TFT-LCD.

Η εγκατάσταση επιτοίχιας βάσης πρέπει να γίνει από εξειδικευµένο

προσωπικό. z

Η εγκατάσταση από µη ειδικευµένο προσωπικό µπορεί να προκαλέσει

τραυµατισµό. z

Πάντα χρησιµοποιείτε τη συσκευή ανάρτησης που ορίζεται στο εγχειρίδιο του

κατασκευαστή.

Βεβαιωθείτε πως κατά την εγκατάσταση του προϊόντος υπάρχει απόσταση

από τον τοίχο (µεγαλύτερη από 10 cm) για αερισµό.

z

Ο κακός αερισµός µπορεί να προκαλέσει αύξηση της εσωτερικής

θερµοκρασίας του προϊόντος που έχει ως αποτέλεσµα µικρότερη διάρκεια

ζωής των εξαρτηµάτων και µειωµένη απόδοση.

Για να αποφύγετε την ροή του βρόχινου νερού κατά µήκος του καλωδίου της

εξωτερικής κεραίας και την είσοδο του στο σπίτι, βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικό

τµήµα του καλωδίου κρέµεται κάτω από το σηµείο εισόδου. z

Εάν µπει νερό µέσα στο προϊόν, ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή

πυρκαγιά.

Εάν χρησιµοποιείτε εξωτερική κεραία, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετή

απόσταση ανάµεσα στην κεραία σας και στα παραπλήσια ηλεκτρικά καλώδια έτσι ώστε να µην έρθουν σε επαφή σε περίπτωση που η κεραία παρασυρθεί

από δυνατό αέρα.

z

Μια κεραία που έχει παρασυρθεί ενδέχεται να προκαλέσει τραυµατισµό ή

ηλεκτροπληξία.

Κρατήστε την πλαστική συσκευασία (σακούλα) µακριά από τα παιδιά. z

Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας για τα παιδιά που παίζουν µε την πλαστική

συσκευασία (σακούλα).

Καθαρισµός

Για να καθαρίσετε το περίβληµα της οθόνης ή την επιφάνεια της οθόνης TFT-LCD,

σκουπίστε την µε ένα νωπό και απαλό ύφασµα.

Μην ψεκάζετε απορρυπαντικό απευθείας επάνω στη οθόνη. z

Μπορεί να προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Χρησιµοποιήστε το συνιστώµενο απορρυπαντικό µε ένα µαλακό πανί.

Αν ο ακροδέκτης µεταξύ του φις και της ακίδας είναι σκονισµένος ή λερωµένος,

καθαρίστε τον καλά µε ένα στεγνό πανί. z

Ένας λερωµένος ακροδέκτης µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή

πυρκαγιά.

Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύµατος προτού καθαρίσετε το

προϊόν. z

Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα και καθαρίστε το προϊόν µε

ένα µαλακό, στεγνό πανί. z

Μην χρησιµοποιείτε χηµικά όπως κερί, βενζίνη, οινόπνευµα, διαλυτικά,

εντοµοκτόνα, αποσµητικά χώρου, λιπαντικά ή απορρυπαντικά.

Επικοινωνήστε µε το Κέντρο Σέρβις ή µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών για

τον καθαρισµό του εσωτερικού τµήµατος, µία φορά κάθε χρόνο.

z

∆ιατηρείτε το εσωτερικό τµήµα του προϊόντος καθαρό.

Η σκόνη που συσσωρεύεται στο εσωτερικό τµήµα για παρατεταµένο χρονικό

διάστηµα, µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή φωτιά.

Λοιπές δηγίες

Μην αφαιρείτε το κάλυµµα (ή το πίσω µέρος). z z

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευµένο προσωπικό.

Αν η οθόνη σας δεν λειτουργεί κανονικά - πιο συγκεκριµένα, αν κάνει

ασυνήθιστους ήχους ή έχει κάποια περίεργη οσµή - αποσυνδέστε την αµέσως

από την πρίζα και

επικοινωνήστε µε έναν εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο ή σέρβις . z

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χώρους που εκτίθενται σε λάδια, καπνό ή

υγρασία. Μην το εγκαθιστάτε στο εσωτερικό οχήµατος.

z z

Αυτό µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αποφύγετε τη λειτουργία της οθόνης κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο όπου

µπορεί να εκτεθεί σε χιόνι ή βροχή.

Αν πέσει η οθόνη ή φθαρεί το περίβληµα, σβήστε την οθόνη και βγάλτε την

από την πρίζα. Στη συνέχεια επικοινωνήστε µε το Σέρβις

. z

Η οθόνη µπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία, προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αποσυνδέστε την οθόνη από την παροχή ρεύµατος σε περίπτωση καταιγίδας

και µην αφήνετε την οθόνη αχρησιµοποίητη για µεγάλο διάστηµα. z

Η οθόνη µπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία, προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην επιχειρήσετε να µετακινήσετε την οθόνη τραβώντας µόνο το καλώδιο ή το

καλώδιο σήµατος.

z

Μπορεί να προκληθεί διακοπή της λειτουργίας, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά

λόγω ζηµιάς στο καλώδιο.

Μην κινείτε την οθόνη δεξιά ή αριστερά τραβώντας µόνο το καλώδιο ή το

καλώδιο σήµατος. z

Μπορεί να προκληθεί διακοπή της λειτουργίας, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά

λόγω ζηµιάς στο καλώδιο.

Μην καλύπτετε τις οπές αερισµού του περιβλήµατος της οθόνης. z

Ο κακός αερισµός µπορεί να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας ή πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε δοχεία µε νερό, χηµικά προϊόντα ή µεταλλικά αντικείµενα

επάνω στην οθόνη. z z

Αυτό µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Εάν εισέλθει στην οθόνη κάποια ξένη ουσία, αποσυνδέστε το καλώδιο

ρεύµατος και επικοινωνήστε µε το Κέντρο Σέρβις .

Μην πλησιάζετε εύφλεκτα χηµικά σπρέι ή ουσίες στο προϊόν. z

Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.

Ποτέ µην εισάγετε µεταλλικά αντικείµενα στις εσοχές της οθόνης. z

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυµατισµός.

Μην εισάγετε στον αεραγωγό, στην υποδοχή ακουστικών και στις υποδοχές

AV µεταλλικά αντικείµενα, όπως ξυλάκια κινέζικου φαγητού ή καρφιά,

εύφλεκτα υλικά όπως χαρτιά και σπίρτα.

z

Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Εάν κάποιο ξένο αντικείµενο ή νερό εισέλθει στο προϊόν, θέστε το εκτός λειτουργίας, αποσυνδέστε το από

την πρίζα και καλέστε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Εάν η οθόνη σας είναι σταθερή για ένα εκτεταµένο χρονικό διάστηµα, µπορεί

να εµφανιστεί µια παγωµένη ή θαµπή εικόνα. z

Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας στην εξοικονόµηση ενέργειας ή ορίστε µια

κινούµενη εικόνα για την προφύλαξη της οθόνης όταν δεν χρησιµοποιείτε την

οθόνη για ένα εκτεταµένο χρονικό διάστηµα.

Ρυθµίστε την ανάλυση και συχνότητα στα κατάλληλα επίπεδα για το µοντέλο. z

Τα ακατάλληλα επίπεδα ανάλυσης και συχνότητας µπορούν να προκαλέσουν

προβλήµατα όρασης.

Πλάτος 22 ίντσες (55 cm) - 1680 x 1050

Ρυθµίστε τον ήχο στο κατάλληλο επίπεδο όταν χρησιµοποιείτε ακουστικά. z

Τα πολύ υψηλά επίπεδα ήχου µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα ακοής.

Η συνεχής παρακολούθηση της οθόνης από πολύ µικρή απόσταση ενδέχεται

να προκαλέσει βλάβη στην όραση.

Για να περιορίσετε την κούραση των µατιών, κάνετε ένα διάλειµµα

τουλάχιστον πέντε λεπτών κάθε µία ώρα, όταν χρησιµοποιείτε την οθόνη.

Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε ασταθή ή ανώµαλη επιφάνεια ή σε επιφάνεια

επιρρεπή σε δονήσεις. z

Τυχόν πτώση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει ζηµιά ή τραυµατισµό. Η

χρήση του προϊόντος σε σηµεία επιρρεπή σε δονήσεις ενδέχεται να µειώσει το

χρόνο ζωής του προϊόντος ή να προκαλέσει πυρκαγιά.

Όταν µετακινείτε την οθόνη σβήστε και αποσυνδέστε το καλώδιο

τροφοδοσίας.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια, συµπεριλαµβανοµένου του καλωδίου της

κεραίας και των καλωδίων που συνδέονται σε άλλες συσκευές, έχουν

αποσυνδεθεί, όταν µετακινείτε την οθόνη.

z

Αν δεν αποσυνδέσετε ένα καλώδιο µπορεί να καταστραφεί και να προκαλέσει

φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

Τοποθετήστε το προϊόν µακριά από τα παιδιά, καθώς µπορεί να κρεµαστούν

από αυτό και να προκαλέσουν ζηµιά.

z

Η πτώση του προϊόντος µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό, ακόµη και

θάνατο.

Όταν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε το προϊόν επί µεγάλο χρονικό

διάστηµα, αποσυνδέστε το από την πρίζα.

z

Αλλιώς, ενδέχεται να εκλυθεί θερµότητα από τη συσσωρευµένη σκόνη ή την

φθαρµένη µόνωση και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε αγαπηµένα αντικείµενα των παιδιών (ή ο,τιδήποτε µπορεί να

προσελκύσει) επάνω στο προϊόν. z

Τα παιδιά µπορεί να προσπαθήσουν να σκαρφαλώσουν στο προϊόν και να

πιάσουν το αντικείµενο. Το προϊόν µπορεί να πέσει, προκαλώντας

τραυµατισµό, ακόµη και θάνατο.

Όταν αφαιρείτε τις µπαταρίες από το τηλεχειριστήριο, να είστε προσεκτικοί ώστε να µην τις καταπιούν τα παιδιά. Φυλάξτε τις µπαταρίες µακριά από τα

παιδιά. z

Σε περίπτωση κατάποσης, επισκεφτείτε αµέσως έναν γιατρό.

Όταν αντικαθιστάτε τις µπαταρίες, βάλτε τις µε την σωστή θέση πολικότητας

+/- όπως υποδεικνύεται στην θήκη τους. z

Όταν αντικαθιστάτε τις µπαταρίες, βάλτε τις µε την σωστή θέση πολικότητας +/- όπως υποδεικνύεται στην θήκη τους.

Χρησιµοποιήστε µόνο καθορισµένες κανονικές µπαταρίες. Μην χρησιµοποιείτε

µαζί καινούργιες και µεταχειρισµένες µπαταρίες.

z

Αυτό µπορεί να προκαλέσει διαρροή ή θραύση της µπαταρίας και µπορεί να

οδηγήσει σε πυρκαγιά, τραυµατισµό, ή µόλυνση (βλάβη).

Η µπαταρία (και η επαναφορτιζόµενη µπαταρία) δεν αποτελεί κοινό

απόρριµµα και θα πρέπει να επιστρέφεται για ανακύκλωση.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιστροφή της χρησιµοποιηµένης ή της

επαναφορτιζόµενης µπαταρίας για ανακύκλωση, ως χρήστης της µπαταρίας.

z

Ο πελάτης µπορεί να επιστρέψει τη χρησιµοποιηµένη ή την επαναφορτιζόµενη

µπαταρία στο πλησιέστερο δηµόσιο κέντρο ανακύκλωσης ή σε κάποιο

κατάστηµα που πωλεί τον ίδιο τύπο µπαταριών ή επαναφορτιζόµενων

µπαταριών.

Όταν ανασηκώνετε ή µετακινείτε την οθόνη, µην ανασηκώνετε την οθόνη

ανάποδα, κρατώντας την µόνο από τη βάση της. z

Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει την πτώση της οθόνης και την πρόκληση

βλάβης ή και τον τραυµατισµό σας.

Σωστή στάση καθίσµατος κατά τη χρήση της οθόνης

Προσπαθήστε να κάθεστε σωστά κατά τη χρήση της οθόνης. z z z z z z z

∆ιατηρήστε την πλάτη σας σε όρθια θέση.

Κρατήστε µια απόσταση περίπου 45 ~ 50 cm ανάµεσα στα

µάτια σας και στην οθόνη. Να κοιτάζετε την οθόνη από ελαφρώς

υψηλότερη θέση και να την έχετε ακριβώς εµπρός σας.

∆ώστε στην οθόνη κλίση προς τα επάνω κατά 10~20 µοίρες.

Προσαρµόστε το ύψος της οθόνης, έτσι ώστε το επάνω µέρος

της να βρίσκεται ελαφρώς χαµηλότερα από το επίπεδο των

µατιών.

Προσαρµόστε τη γωνία της οθόνης, έτσι ώστε να µην αντανακλά

το φως.

Προσπαθήστε να διατηρείτε τους βραχίονές σας σε ορθή γωνία.

Να διατηρείτε τους βραχίονές σας στο ίδιο επίπεδο µε το πίσω

µέρος των χεριών σας.

∆ιατηρήστε τους αγκώνες σας σε ορθή γωνία.

∆ιατηρήστε τα γόνατά σας σε γωνία µεγαλύτερη από 90 µοίρες.

Μην αφήνετε τα πόδια σας να κρέµονται στο δάπεδο.

Προσαρµόστε τη θέση των βραχιόνων σας, έτσι ώστε να

βρίσκονται κάτω από το ύψος της καρδιάς.

Μοντέλο

SyncMaster 225MD

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά ψηφιακής εκποµπής

- Όλες οι διαδικασίες εκποµπής πολυµέσων περιλαµβανοµένης της δηµιουργίας, εκποµπής και λήψης

προγραµµάτων επεξεργάζονται ψηφιακά, γεγονός που επιτρέπει στους χρήστες να απολαύσουν

υψηλή ποιότητα οθόνης, χωρίς απώλεια σήµατος, καθώς και να επωφεληθούν από διάφορες

πρόσθετες συσκευές.

Προβολή ψηφιακής εκποµπής

- Για να προβάλλετε ψηφιακή εκποµπή, θα χρειαστείτε µια οθόνη που να µπορεί να λαµβάνει

ψηφιακές εκποµπές και να πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για τη

λήψη σηµάτων ψηφιακής εκποµπής.

Χαρακτηριστικά ΗDMI

- Πρόκειται για µια ευρέως αποδεκτή µέθοδο εκποµπής περιεχοµένου βίντεο και ήχου υψηλής

ανάλυσης, χωρίς απώλειες λόγω συµπίεσης.

- Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε τις συσκευές σας µε τη χρήση µονού καλωδίου και να τις ελέγξετε µε

ολοκληρωµένο τρόπο.

Καταπληκτική σχεδίαση

- Το προϊόν αυτό διαθέτει απλή, καθαρή σχεδίαση.

Λαµπερά, στιλπνά υλικά

- Το µαύρο και στιλπνό υλικό προϋποθέτει κοµψή και υψηλού επιπέδου διάθεση.

Κουµπί αφής υψηλής ευαισθησίας

- Τα κουµπιά λειτουργίας και ρύθµισης χρησιµοποιούν µια επιφάνεια αφής υψηλής ευαισθησίας, η

οποία όχι µόνον διαθέτει ποιοτική σχεδίαση αλλά και υψηλή ευχρηστία.

Υψηλή ταχύτητα απόκρισης

- Η ταχύτητα απόκρισης των 5 ms σας επιτρέπει να απολαµβάνετε ευκρινέστερες και ταχύτερες

εκποµπές.

Παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα αντικείµενα εσωκλείονται µε την οθόνη σας.

Αν λείπουν κάποια αντικείµενα, επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο

.

Ελάτε σε επαφή

µε κάποιον τοπικό αντιπρόσωπο για να αγοράσετε προαιρετικά στοιχεία.

Περιεχόµενα συσκευασίας

Χωρίς βάση Με βάση

Εγχειρίδιο

Καλώδι

Οδηγός γρήγορης

εγκατάστασης

Κάρτα εγγύησης

(∆ε διατίθεται σε όλες τις

χώρες)

Οδηγός Χρήσης, Πρόγραµµα

Οδήγησης Οθόνης

Λοιπά

Καλώδιο σήµατος Καλώδιο τροφοδοσίας

Καλώδιο Ήχουe

Τηλεχειριστήριο

Πωλείται χωριστά

Μπαταρίες (AAA X 2) Ύφασµα καθαρισµού

Καλώδιο κεραίας

τηλεόρασης

Καλώδιο RCA

Καλώδιο Συνιστωσών

Καλώδιο S-Video Ακουστικά

Βύσµα SCART

Καλώδιο DVI

καλώδιο DVI to HDMI Καλώδιο HDMI

καλώδιο RCA (για τον

υπολογιστή)

Οπτικό καλώδιο εξόδου

ψηφιακού σήµατος

Εφαρµόζεται µόνον σε µοντέλα που διαθέτουν µαύρο χρωµατισµό και σε µοντέλα µε γυαλιστερό φινίρισµα.

Mπροστιvή όψη

1. TV/DTV

2. PIP

3.

4. - +

5. MENU

6.

7. Αισθητήρας

τηλεχειριστηρίου

8. [ ] Πλήκτρο

λειτουργίας

9. Η λυχνία της ένδειξης

10. Ηχείο

1. TV/DTV

Αυτό το κουµπί χρησιµοποιείται για την εναλλακτική επιλογή κανονικών σηµάτων και

σηµάτων DTV.

[TV] → [DTV]

>>Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ένα κλιπ κινούµενων εικόνων.

2. PIP ( ∆ιαθέσιµες καταστάσεις λειτουργίας PC/DVI )

Στην κατάσταση λειτουργίας PC, ενεργοποιεί τις οθόνες TV ή βίνετο στην κατάσταση

λειτουργίας PIP.

3.

Μετακινείται κατακόρυφα από το ένα στοιχείο µενού στο άλλο ή ρυθµίζει επιλεγµένες τιµές

µενού. Στην κατάσταση λειτουργίας TV, επιλέγει τηλεοπτικά κανάλια.

4. - +

Μετακινείται οριζόντια από το ένα στοιχείο µενού στο άλλο ή ρυθµίζει επιλεγµένες τιµές

µενού. Ρυθµίζει επίσης την ένταση του ήχου.

5. MENU

Όταν το µενού ρύθµισης οθόνης είναι απενεργοποιηµένο: Χρησιµοποιήστε αυτό το

πλήκτρο για να ανοίξετε το OSD και να ενεργοποιήσετε ένα µαρκαρισµένο στοιχείο µενού.

6.

Χρησιµοποιείται για την επιλογή του µενού OSD.

Αλλάζει από κατάσταση λειτουργίας PC σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο.

Αλλαγή της πηγής επιτρέπεται µόνο σε εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεµένες, την

στιγµή εκείνη, µε την οθόνη.

Για να αλλάξετε καταστάσεις λειτουργίας οθόνης::

[PC] → [DVI] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]

>>Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ένα κλιπ κινούµενων εικόνων.

7. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς αυτό το σηµείο πάνω στην Οθόνη.

]

Χρησιµοποιήστε το κουµπί αυτό για να ανάψετε ή να σβήσετε την οθόνη.

9. Η λυχνία της ένδειξης

Έτσι θα µπορείτε υτό σας επιτρέπει να βλέπετε τη συνολική κατάσταση της ισχύος του

συστήµατος. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα PowerSaver

(εξοικονόµησης ενέργειας ).

10. Ηχείο

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο, αν συνδέσετε την κάρτα ήχου του υπολογιστή σας µε την

οθόνη.

Ανατρέξτε στηΛειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης για

περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις λειτουργίες εξοικονόµησης ενέργειας. Για την

εξοικονόµηση ενέργειας, κλείστε την οθόνη όταν δεν τη χρειάζεστε ή δεν τη χρησιµοποιείτε για µεγάλα

χρονικά διαστήµατα.

Πίσω όψη

(Η ρύθµιση παραµέτρων στο πίσω µέρος της οθόνης µπορεί να ποικίλλει από προϊόν σε προϊόν.)

1.

POWER

z

Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος της οθόνης στην

υποδοχή POWER που βρίσκεται στο πίσω µέρος της

οθόνης. Το προϊόν αυτό λειτουργεί µε εναλλασσόµενο

ρεύµα τάσης 100 ~ 240V (+/- 10%).

2.

DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

1. PC

: Συνδέστε το καλώδιο σήµατος στη θύρα PC που

βρίσκεται στο πίσω µέρος της οθόνης.

2. DVI-D

: υνδέστε το καλώδιο DVI στη θύρα DVI-D που

βρίσκεται στο πίσω µέρος της οθόνης.

3. HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN

: Συνδέστε τη θύρα HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN που

βρίσκεται στο πίσω µέρος της οθόνης µε την κάρτα ήχου του υπολογιστή.

3.

COMPONENT IN

1. R - AUDIO - L

: Συνδέστε τη θύρα του DVD, VCR (DVD / DTV Set-

Top Box) στη θύρα R-AUDIO-L της οθόνης.

2. P

R

, P

B

,Y

: Συνδέστε τη θύρα VIDEO OUT του DVD / DTV Set-

Top Box µε τις θύρες εισόδου P

R

, P

B

,Y µε τη βοήθεια

ενός καλωδίου βίντεο συνιστωσών (P

R

, P

B

,Y).

4.

ANT IN

z

Συνδέστε το οµοαξονικό καλώδιο κεραίας ή CATV στον

ακροδέκτη της κεραίας στο πίσω µέρος της οθόνης.

Χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε ένα οµοαξονικό

καλώδιο κεραίας.

5.

HDMI IN / DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)

1. HDMI IN

: Συνδέστε την υποδοχή HDMI που υπάρχει στο πίσω

µέρος της οθόνης µε την αντίστοιχη υποδοχή HDMI τής

ψηφιακής συσκευής εξόδου µε ένα καλώδιο HDMI.

2. DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)

: Συνδέστε την υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT

(OPTICAL) της οθόνης σας στην έξοδο ψηφιακού

σήµατος ήχου του συστήµατος οικιακού

κινηµατογράφου µε DVD (ή του ενισχυτή), µε τη χρήση

οπτικού καλωδίου εξόδου ψηφιακού σήµατος ήχου.

6.

EXT(RGB) / SERVICE

1. EXT(RGB)

: Συνδέστε τη θύρα EXT (RGB) της οθόνης µε τη

συσκευή αναπαραγωγής DVD µε ένα καλώδιο SCART.

Η θύρα EXT(RGB) της οθόνης δέχεται είσοδο και

παρέχει έξοδο τηλεοπτικού σήµατος ή σήµατος βίντεο.

2. SERVICE

: Πρόκειται για µια ειδική υποδοχή που χρησιµοποιείται

για σέρβις.

7.

z

Συνδέστε τα ακουστικά σας στον ακροδέκτη σύνδεσης

ακουστικών.

8.

z

Η κλειδαριά Kensington είναι µια συσκευή που

ασφαλίζει το σύστηµα σε µια συγκεκριµένη θέση όταν

αυτό χρησιµοποιείται σε δηµόσιο χώρο.

(Η συσκευή ασφάλειας θα πρέπει να αγοραστεί

χωριστά)

Για να χρησιµοποιήσετε µια συσκευή ασφάλειας,

επικοινωνήστε µε το κατάστηµα από όπου την

αγοράσατε.

9.

COMMON INTERFACE z

Αυτή η επιλογή εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε τη

CAM που

βρίσκεται µέσα στην υποδοχή CI.

Τα στοιχεία στην επιλογή Πληροφορίες εφαρµογής

αφορούν την

κάρτα CI.

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη CAM οποιαδήποτε

στιγµή, είτε

είναι ανοικτή είτε είναι κλειστή η τηλεόραση.

10. S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO -L

1. S-VIDEO / VIDEO

: Συσκευές εισόδου όπως DVD, VCR ή Εικονογράφοι

συνδέονται στον ακροδέκτη βίντεο ή S-βίντεο της

οθόνης µε το καλώδιο RCA ή S-βίντεο

2. R - AUDIO -L

: Συνδέστε τη θύρα του DVD, VCR (DVD / DTV Set-

Top Box) στη θύρα R-AUDIO-L της οθόνης.

Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση της οθόνης σας για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τις

συνδέσεις καλωδίων.

Τηλεχειριστήριο

Η απόδοση του τηλεχειριστηρίου µπορεί να επηρεαστεί από µια τηλεόραση ή άλλη ηλεκτρονική

συσκευή που λειτουργεί κοντά στην οθόνη, προκαλώντας δυσλειτουργία λόγω παρεµβολής

συχνοτήτων.

1.

POWER

2.

Αριθµητικά κουµπιά

3.

-/--

6.

7.

4.

TV/DTV

5.

CH LIST

8.

MENU

MUTE

9.

10.

Κουµπιά µετακίνησης

επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά

ENTER

11.

RETURN

12.

SOURCE

13. PRE-CH

14. GUIDE

15. D.MENU

16.

P

17.

EXIT

18.

INFO

19. TTX/MIX

20. COLOR BUTTON

21. P.MODE, M/B (MagicBright)

22. S.MODE

23. AUTO

24. P.SIZE

25. DUAL I-II

26. SUBTITLE

27.

SOURCE

28.

PIP

1.

POWER

Χρησιµοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε και να κλείσετε την οθόνη.

2. Αριθµητικά κουµπιά

Επιλέξτε TV κανάλια στην κατάσταση λειτουργίας TV. Χρησιµοποιείται για την αλλαγή του

καναλιού όταν είναι επιλεγµένη η λειτουργία PIP (Εικόνα µέσα σε εικόνα) και ως πηγή PIP

SOURCE (Πηγή PIP) έχει οριστεί η TV (Τηλεόραση).

3. -/--

(Επιλογή µονοψήφιου /διψήφιου καναλιού )

Χρησιµοποιείται για να επιλέξετε ένα κανάλι µε αριθµό 10 ή µεγαλύτερο.

Πατήστε αυτό το κουµπί, και θα εµφανιστεί το σύµβολο "--".

Εισάγετε τον διψήφιο αριθµό του καναλιού.

4. TV/DTV

Γίνεται απευθείας επιλογή του τρόπου λειτουργίας τηλεόρασης και DTV

5. CH LIST

Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη "Channel List".

6.

Ρυθµίστε την ένταση του ήχου.

7.

MENU

Ανοίγει το µενού OSD. Χρησιµοποιείται επίσης για την έξοδο από το µενού OSD ή την

επιστροφή στο προηγούµενο µενού.

8.

MUTE

Πατήστε για προσωρινή σίγαση του ήχου.

Προβάλλεται στην κάτω αριστερή περιοχή της οθόνης.

Πατήστε ξανά το κουµπί MUTE για να ακυρώσετε τη λειτουργία Mute (Σίγαση). Εναλλακτικά,

πατήστε τα κουµπιά για να ακυρώσετε τη λειτουργία Mute .

9.

Κουµπιά µετακίνησης επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά

Μετακινείται οριζόντια, κατακόρυφα από το ένα στοιχείο µενού στο άλλο ή ρυθµίζει

επιλεγµένες τιµές µενού.

10.

ENTER

Χρησιµοποιείται για την επιλογή του µενού OSD.

11.

RETURN

Επιστροφή στο προηγούµενο µενού

12.

SOURCE

Αλλάζει από κατάσταση λειτουργίας PC σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο.

Αλλαγή της πηγής επιτρέπεται µόνο σε εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεµένες, την

στιγµή εκείνη, µε την οθόνη.

- ∆εν µπορείτε να παρακολουθήσετε TV ή DTV µε τη χρήση του κουµπιού SOURCE

- Μπορείτε να δείτε τηλεόραση µόνο µε τη χρήση του κουµπιού TV ή DTV.

13. PRE-CH

Αυτό το κουµπί χρησιµοποιείται για να επιστρέψετε στο αµέσως προηγούµενο κανάλι.

14. GUIDE

Electronic Program Guide (EPG) display

15. D.MENU

Προβολή µενού DTV

16.

P

Στην κατάσταση λειτουργίας TV, επιλέγει τηλεοπτικά κανάλια.

17.

EXIT

Όταν το µενού ρύθµισης οθόνης είναι ενεργοποιηµένο: Με το πλήκτρο Έξοδος (Exit)

µπορείτε να εξέλθετε από την οθόνη του µενού ή να κλείσετε το µενού ρύθµισης οθόνης.

18.

INFO

Πληροφορίες για την τρέχουσα εικόνα εµφανίζονται στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

19. TTX/MIX

Τα τηλεοπτικά κανάλια παρέχουν γραπτές υπηρεσίες πληροφοριών διαµέσου teletext. z

Κουµπιά Teletext

Για περισσότερες πληροφορίες > TTX / MIX

20. COLOR BUTTON

Πατήστε για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κανάλια, καθώς και για να αποθηκεύσετε τα

αγαπηµένα σας κανάλια στην αντίστοιχη λίστα, στο µενού “Channel List”.

21. P.MODE, M/B (MagicBright)

Όταν πατάτε αυτό το κουµπί, στο κέντρο του κάτω µέρους της οθόνης, εµφανίζεται η

τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.

TV / DTV / AV / Ext. / S-Video / Component / HDMI Mode : P.MODE( Picture Mode )

Η οθόνη έχει τέσσερις αυτόµατες ρυθµίσεις εικόνας που είναι εργοστασιακά

προκαθορισµένες.

Στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουµπί, για να µετακινηθείτε µέσα από τις διαθέσιµες προ-

διαµορφωµένες καταστάσεις λειτουργίας.

( Dynamic Standard Movie Custom )

PC / DVI Mode : M/B ( MagicBright )

Το MagicBright είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που παρέχει το βέλτιστο περιβάλλον θέασης

ανάλογα µε τα περιεχόµενα της εικόνας που βλέπετε.

Στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουµπί, για να µετακινηθείτε µέσα από τις διαθέσιµες προ-

διαµορφωµένες καταστάσεις λειτουργίας.

( Entertain Internet Text Custom )

22. S.MODE

Όταν πατάτε αυτό το κουµπί, στο κέντρο του κάτω µέρους της οθόνης, εµφανίζεται η

τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.

Η οθόνη έχει έναν ενσωµατωµένο στερεοφωνικό ενισχυτή υψηλής πιστότητας.

Στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουµπί, για να µετακινηθείτε µέσα από τις διαθέσιµες προ-

διαµορφωµένες καταστάσεις λειτουργίας.

( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )

23. AUTO - ∆ιατίθεται µόνον κατά τον τρόπο λειτουργίας PC.

Ρυθµίζει αυτόµατα την ένδειξη της οθόνης.(PC)

24. P.SIZE

Πατήστε για να αλλάξετε το µέγεZZoom της οθόνης.

- PC/ DVI mode : Wide / 4:3

- TV / DTV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

- Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

25. DUAL I-II

STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll και MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO µπορούν να

λειτουργήσουν ανάλογα µε τον τύπο εκποµπής, αν πατήσετε το κουµπί DUAL του

τηλεχειριστηρίου, ενώ παρακολουθείτε TV.

Εναλλάσσει τις επιλογές MONO/STEREO, DUAL 1/DUAL 2 και MONO/NICAM

MONO/NICAM STEREO.

26. SUBTITLE

Προβολή ψηφιακών υποτίτλων

27.

SOURCE - Einstellbar bei eingeschalteter PIP-Funktion

Επιλέξτε την πηγή εισόδου SOURCE για την PIP.

28.

PIP - ∆ιατίθεται µόνον κατά τον τρόπο λειτουργίας PC/DVI

Πατήστε το κουµπί PIP για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε (On/Off) την οθόνη PIP.

Μοντέλο

SyncMaster 225MD

Σύνδεση της οθόνης σας

1. Σύνδεση σε υπολογιστή

3.

4.

1.

2.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης σας στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω µέρος της

οθόνης.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης σε κάποια κοντινή πρίζα.

Χρησιµοποιήστε µια σύνδεση που είναι κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.

2-1.

Χρήση του (αναλογικού) ακροδέκτη D-sub στην κάρτα video.

Συνδέστε το καλώδιο σήµατος στη θύρα PC που βρίσκεται στο πίσω µέρος της οθόνης.

[PC]

2-2.

Χρήση του (ψηφιακού) ακροδέκτη DVI στην κάρτα video.

Συνδέστε το καλώδιο DVI στη θύρα DVI-D που βρίσκεται στο πίσω µέρος της οθόνης.

[DVI-D]

Συνδέστε τη θύρα HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN που βρίσκεται στο πίσω µέρος της οθόνης µε την

κάρτα ήχου του υπολογιστή.

Ανοίξτε την οθόνη και τον υπολογιστή

2. Σύνδεση Macintosh

1. Χρήση του (αναλογικού) ακροδέκτη D-sub στην κάρτα video.

Συνδέστε το καλώδιο σήµατος στη θύρα D-SUB που βρίσκεται στο πίσω µέρος της οθόνης.

[PC]

2. Ανοίξτε την οθόνη και τον υπολογιστή Macintosh.

Σύνδεση σε άλλες συσκευές

Αυτή η οθόνη επιτρέπει στον χρήστη να την συνδέσει µε συσκευές εισόδου όπως συσκευές

αναπαραγωγής DVD, VCR, εικονογράφους, DTV ή TV χωρίς να αποσυνδέσει τον υπολογιστή.

Η διάταξη στο πίσω µέρος της οθόνης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα µε το προϊόν.

Η διάταξη στο πίσω µέρος της οθόνης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα µε το προϊόν.

Το καλώδιο DVI σε HDMI, το οπτικό καλώδιο ψηφιακού ήχου και το στερεοφωνικό καλώδιο RCA

(για τον υπολογιστή) πωλούνται ξεχωριστά.

Αποταθείτε σε ένα

Κέντρο σέρβις

για να αγοράσετε προϊόντα που πωλούνται ξεχωριστά.

1. Σύνδεση AV Devices

Η οθόνη έχει ακροδέκτες σύνδεσης AV για την σύνδεση συσκευών εισόδου AV όπως DVD, VCR ή

Εικονογράφους. Μπορείτε να ευχαριστηθείτε σήµατα AV εφ όσον η οθόνη είναι ανοιχτή

(ενεργοποιηµένη).

1. Συσκευές εισόδου όπως DVD, VCR ή Εικονογράφοι συνδέονται στον ακροδέκτη βίντεο ή S-βίντεο

της οθόνης µε το καλώδιο RCA ή S-βίντεο

2. Συνδέστε τη θύρα AUDIO OUT της συσκευής DVD/VCR/βιντεοκάµερας στη θύρα R-AUDIO-L της

οθόνης.

3. Έπειτα ξεκινήστε το DVD, VCR ή τους Εικονογράφους µε την εισαγωγή κασέτας ή δίσκου DVD.

4. Χρησιµοποιήστε το κουµπί SOURCE για να επιλέξετε AV ή S-Video.

2. Σύνδεση του EXT.(RGB) - Σύνδεση της θύρας EXT (RGB) - Αφορά αποκλειστικά συσκευές ήχου εικόνας που υποστηρίζουν SCA

Συνδέστε τη θύρα EXT (RGB) της οθόνης µε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD µε ένα καλώδιο SCART.

Μπορείτε να προβάλλετε DVD, συνδέοντας απλώς τη συσκευή DVD µε την οθόνη, εφόσον είναι

αναµµένη.

1. Συνδέστε τη θύρα EXT (RGB) της οθόνης µε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD µε ένα καλώδιο

SCART.

2. Όταν κάποια συσκευή Scart είναι συνδεδεµένη στην οθόνη σας, η επιλογή Source αλλάζει

αυτόµατα σε Ext.

3. Σύνδεση TV

Μπορείτε να δείτε τηλεοπτικά προγράµµατα στην οθόνη εάν αυτή είναι συνδεδεµένη µε µια κεραία ή µε ένα καλώδιο CATV χωρίς να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε ξεχωριστό λογισµικό ή υλικό τηλεοπτικής

λήψης.

1. Συνδέστε το οµοαξονικό καλώδιο κεραίας ή CATV στον ακροδέκτη της κεραίας στο πίσω µέρος της

οθόνης.

Χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε ένα οµοαξονικό καλώδιο κεραίας.

Όταν χρησιµοποιείτε µια εσωτερική κεραία.

Ελέγξτε τον ακροδέκτη της κεραίας πρώτα στον τοίχο και συνδέστε το καλώδιο της κεραίας.

Όταν χρησιµοποιείτε µια εξωτερική κεραία.

Εάν χρησιµοποιείτε εξωτερική κεραία, χρησιµοποιήστε, αν είναι δυνατόν, κάποιον επαγγελµατία

για να κάνει την εγκατάσταση.

Για να συνδέσετε το καλώδιο RF στον ακροδέκτη εισόδου της κεραίας:

Κρατήστε το χάλκινο τµήµα του καλωδίου RF ίσιο.

2. Ανοίξτε την οθόνη.

3. Επιλέξτε TV, χρησιµοποιώντας το κουµπί TV/DTV.

4. Επιλέξτε κάποιο επιθυµητό τηλεοπτικό κανάλι.

Προκαλείται φτωχή λήψη από ασθενές σήµα;

Αγοράστε και τοποθετήστε έναν ενισχυτή σήµατος για καλύτερη λήψη.

4. Σύνδεση DVD/DTV Set Top Box.

Συνδέστε στην είσοδο DVD/DTV Set Top Box εάν η συσκευή διαθέτει ακροδέκτη DVD/DTV. Μπορείτε να

παρακολουθήσετε την συσκευή συνδέοντας την µε την οθόνη εφ όσον υπάρχει τροφοδοσία.

1. Συνδέστε τη θύρα AUDIO OUT της συσκευής DVD/DTV Set-Top Box στη θύρα R-AUDIO-L της

οθόνης.

2. Συνδέστε τη θύρα VIDEO OUT του DVD / DTV Set-Top Box µε τις θύρες εισόδου P

R

, P

B

,Yµε τη

βοήθεια ενός καλωδίου βίντεο συνιστωσών (P

R

, P

B

,Y).

3. class="style6"Χρησιµοποιήστε το κουµπί SOURCE για να επιλέξετε Component.

5. Σύνδεση HDMI

∆εν µπορείτε να συνδέσετε υπολογιστή στην υποδοχή HDMI IN.

1. Συσκευές εισόδου όπως είναι οι συσκευές DVD, συνδέονται στην υποδοχή HDMI IN µε χρήση του

καλωδίου HDMI.

2. Στη συνέχεια, τοποθετήστε έναν δίσκο DVD στη συσκευή DVD και εκκινήστε την αναπαραγωγή.

3. Χρησιµοποιήστε το κουµπί SOURCE για να επιλέξετε HDMI.

6. Σύνδεση µε χρήση ενός καλωδίου DVI to HDMI

1. Συνδέστε την έξοδο DVI µιας ψηφιακής συσκευής στην υποδοχή HDMI IN της οθόνης

χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο DVI to HDMI.

2. Συνδέστε το κόκκινο και το λευκό βύσµα του στερεοφωνικού καλωδίου RCA (για τον υπολογιστή)

στις υποδοχές της ψηφιακής συσκευής που έχουν αντίστοιχο χρωµατισµό και συνδέστε το βύσµα

της άλλης άκρης του καλωδίου στην υποδοχή HDMI/PC DVI-D AUDIO IN της οθόνης.

3. Στη συνέχεια, τοποθετήστε έναν δίσκο DVD στη συσκευή DVD και εκκινήστε την αναπαραγωγή.

4. Χρησιµοποιήστε το κουµπί SOURCE για να επιλέξετε HDMI.

7. Σύνδεση και χρήση ενισχυτή

Μπορείτε να συνδέσετε την είσοδο ψηφιακού ήχου (οπτική) ή την τυπική είσοδο ήχου του ενισχυτή

σας στην οθόνη σας, χρησιµοποιώντας το κατάλληλο καλώδιο.

1. Συνδέστε την υποδοχή [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] της οθόνης σας µε την υποδοχή

εισόδου ήχου του ψηφιακού ενισχυτή σας, χρησιµοποιώντας οπτικό καλώδιο.

2. ρίστε την Internal Mute (Εσωτερική σίγαση) στο On στο µενού Sound (Ήχος) χρησιµοποιώντας το

κουµπί MENU.

3. υθµίστε την επιλογή Sound Volume (Ένταση ήχου) χρησιµοποιώντας τα κουµπιά Volume ( + , - )

του ενισχυτή σας.

4. Όταν ολοκληρωθούν οι συνδέσεις, ενεργοποιήστε την οθόνη και τον ενισχυτή σας.

Επειδή δεν ακούγεται κανένας ήχος από την οθόνη σας, θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε έναν

ενισχυτή.

Για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο σύνδεσης ενός ηχείου και ενός ενισχυτή, ανατρέξτε στα

αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης που παρέχουν οι κατασκευαστές.

8. Σύνδεση του COMMON INTERFACE

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη CAM οποιαδήποτε στιγµή, είτε είναι ανοικτή είτε είναι κλειστή η

τηλεόραση.

Αγοράστε µια µονάδα CAM CI, επισκεπτόµενοι την κοντινότερη αντιπροσωπία ή µέσω τηλεφώνου.

1. Εισαγάγετε την Κάρτα CI µέσα στη CAM, προς την

κατεύθυνση του βέλους, µέχρις ότου εφαρµόσει καλά.

2. Εισαγάγετε τη CAM, µε την Κάρτα CI τοποθετηµένη, µέσα στην υποδοχή κοινής διασύνδεσης.

(Εισαγάγετε τη CAM προς την κατεύθυνση του βέλους, µέχρις τέλους, έτσι ώστε να είναι

παράλληλη µε την υποδοχή.)

3. Ελέγξτε εάν µπορείτε να δείτε εικόνα σε κάποιο κανάλι µε κωδικοποιηµένο σήµα.

9. Σύνδεση ακουστικών

Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σας στην οθόνη.

1. Συνδέστε τα ακουστικά σας στον ακροδέκτη σύνδεσης ακουστικών.

Χρήση της βάσης στήριξης

Η οθόνη αυτή υποστηρίζει διάφορους τύπους κανονικών (στάνταρ) βάσεων VESA. Θα χρειαστεί

είτε να διπλώσετε είτε να αφαιρέσετε την βάση που χρησιµοποιείται για να τοποθετήσετε µια

βάση VESA.

1. ∆ίπλωµα της βάσης

Μπορείτε να δώσετε κλίση από -1 έως 23 µοίρες στην οθόνη.

2. Τοποθέτηση βάσης

Η οθόνη συνδέεται µε µηχανισµό στήριξης διασύνδεσης 100 mm x 100 mm συµβατού τύπου VESA.

A. Οθόνη και βάση

B. Μηχανισµός στήριξης διασύνδεσης (Πωλείται χωριστά)

1. Θέστε την οθόνη εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος.

2. Γείρατε την οθόνη LCD µε την εµπρόσθια όψη προς τα κάτω πάνω σε επίπεδη επιφάνεια, µε ένα

µαξιλάρι από κάτω για προστασία.

3. Ξεβιδώστε τη ρυθµιζόµενη βίδα της βάσης στρέφοντας την προς τα αριστερά για να την ξεσφίξετε και

τελικά να την αφαιρέσετε από τη βάση.

4. Ευθυγραµµίστε τον Μηχανισµό Στήριξης ∆ιασύνδεσης µε τις οπές του Μηχανισµού Στήριξης του

Πίσω Καλύµµατος και ασφαλίστε τον µε τις τέσσερις βίδες της βάσης-βραχίονα, της κρεµαστής βάσης

τοίχου ή κάποιας άλλης βάσης. z z z z

Μην χρησιµοποιείτε βίδες µε µεγαλύτερο µήκος από το τυπικό, καθώς ενδέχεται να προκληθεί

ζηµιά στο εσωτερικό της Οθόνης.

Για τα στηρίγµατα τοίχου που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA, το

µήκος των βιδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα µε τις προδιαγραφές.

Μην χρησιµοποιείτε βίδες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA. Μην

βιδώνετε τις βίδες υπερβολικά σφιχτά, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή να

προκληθεί πτώση του προϊόντος και ενδεχόµενος τραυµατισµός. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη

για τέτοιου είδους ατυχήµατα.

Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για την πρόκληση βλαβών ή προσωπικών τραυµατισµών, όταν

χρησιµοποιηθεί στήριγµα τοίχου εκτός προδιαγραφών VESA ή µη καθορισµένο στήριγµα

τοίχου ή όταν ο πελάτης δεν ακολουθήσει τις προδιαγραφές εγκατάστασης του προϊόντος. z z z

Για να στερεώσετε την οθόνη σε τοίχο, θα πρέπει να προµηθευτείτε το κιτ στερέωσης σε τοίχο,

που σας επιτρέπει να τοποθετήσετε την οθόνη σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από την

επιφάνεια του τοίχου.

Επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Samsung για περισσότερες

πληροφορίες. Η Samsung Electronics δεν θα είναι υπεύθυνη για βλάβες που προκαλούνται

από την χρησιµοποίηση κάποιας βάσης άλλης από τις καθορισµένες.

Χρησιµοποιήστε το στήριγµα τοίχου, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα.

Εγκατάσταση της Mονάδας ∆ίσκου της οθόνης (Αυτόµατα))

Όταν σας προτρέψει το λειτουργικό σύστηµα του οδηγού οθόνης, εισάγετε το CD-ROM που

εσωκλείεται µε αυτήν την οθόνη. Η εγκατάσταση του οδηγού διαφέρει λίγο από λειτουργικό

σύστηµα σε λειτουργικό σύστηµα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αντιστοιχούν στο

λειτουργικό σας σύστηµα.

Προετοιµάστε µια κενή δισκέτα και κατεβάστε το αρχείο του προγράµµατος οδηγού από την

τοποθεσία ιστού στο ∆ιαδίκτυο που φαίνεται εδώ. z

Τοποθεσία ιστού στο

∆ιαδίκτυο: http://www.samsung.com/ (WorldWide) http://www.samsung.com/monitor/ (Η.Π.Α.) http://www.sec.co.kr/monitor/ (Κορέα) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Κίνα)

1. Εισάγετε το CD στη µονάδα CD -ROM.

2. Κάντε κλικ στο "

Windows

".

3. Επιλέξτε το µοντέλο της οθόνης σας από τον κατάλογο µοντέλων και κάντε κλικ στο πλήκτρο "OK".

4. Αν µπορείτε να δείτε το ακόλουθο παράθυρο "Μήνυµα", κάντε κλικ στο πλήκτρο "Συνέχεια

Αναζήτησης". Έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "OK".

(Λειτουργικό Σύστηµα Microsoft

®

Windows

®

XP )

Αυτός ο οδηγός οθόνης βρίσκεται υπό κατοχύρωση του λογότυπου MS, και η

εγκατάσταση αυτή δεν βλάπτει το σύστηµά σας. Ο κατοχυρωµένος οδηγός θα

δηµοσιευτεί στην Αρχική Σελίδα των Οθονών Samsung http://www.samsung.com/

5. Η εγκατάσταση του οδηγού οθόνης έχει ολοκληρωθεί.

Εγκατάσταση της Mονάδας ∆ίσκου της οθόνης (Xειροκίνητα)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Όταν σας προτρέψει το λειτουργικό σύστηµα του οδηγού οθόνης, εισάγετε το CD-ROM που

εσωκλείεται µε αυτήν την οθόνη. Η εγκατάσταση του οδηγού διαφέρει λίγο από λειτουργικό

σύστηµα σε λειτουργικό σύστηµα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αντιστοιχούν στο

λειτουργικό σας σύστηµα.

Προετοιµάστε µια κενή δισκέτα και κατεβάστε το αρχείο του προγράµµατος οδηγού από την

τοποθεσία ιστού στο ∆ιαδίκτυο που φαίνεται εδώ. z

Τοποθεσία ιστού στο

∆ιαδίκτυο: http://www.samsung.com/ (Worldwide) http://www.samsung.com/monitor/ (Η.Π.Α.) http://www.sec.co.kr/monitor/ (Κορέα) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Κίνα)

Λειτουργικό Σύστηµα Microsoft

®

Windows Vista

1. Τοποθετήστε το CD των Οδηγιών χρήσης στη µονάδα CD-ROM.

2. Κάντε κλικ στο

(Έναρξη) και "Πίνακας ελέγχου". Στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο

"Εµφάνιση και Εξατοµίκευση".

3. Κάντε κλικ στο "Εξατοµίκευση" και έπειτα στο "Ρυθµίσεις εµφάνισης".

4. Κάντε κλικ στο "Ρυθµίσεις για προχωρηµένους."

5. Κάντε κλικ στο "Ιδιότητες" στην καρτέλα "Οθόνη". Εάν απενεργοποιηθεί το κουµπί "Ιδιότητες",

αυτό σηµαίνει ότι η ρύθµιση παραµέτρων της οθόνης σας έχει ολοκληρωθεί. Η οθόνη µπορεί να

χρησιµοποιεί ως έχει.

Εάν εµφανιστεί το µήνυµα "Τα Windows χρειάζονται.", όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα,

κάντε κλικ στο "Συνέχεια".

Αυτός ο οδηγός οθόνης βρίσκεται υπό κατοχύρωση του λογότυπου MS, και η

εγκατάσταση αυτή δεν βλάπτει το σύστηµά σας.

Ο κατοχυρωµένος οδηγός θα δηµοσιευτεί στην Αρχική Σελίδα των Οθονών

Samsung http://www.samsung.com/

6. Κάντε κλικ στο "Ενηµέρωση προγράµµατος οδήγησης." στην καρτέλα "Πρόγραµµα

οδήγησης".

7. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής "Αναζήτηση στον υπολογιστή µου για λογισµικό

προγράµµατος οδήγησης" και κάντε κλικ στο "Επιλογή από µια λίστα προγραµµάτων

οδήγησης συσκευών στον υπολογιστή µου".

8. Κάντε κλικ στο "Από δίσκο." και επιλέξτε το φάκελο (για παράδειγµα, D:\Drive) όπου βρίσκεται

το αρχείο ρύθµισης του προγράµµατος οδήγησης και κάντε κλικ στο "OK".

9. Επιλέξτε το µοντέλο που αντιστοιχεί στον υπολογιστή σας από τη λίστα των µοντέλων οθόνης

που εµφανίζεται στην οθόνη σας και κάντε κλικ στο "Επόµενο".

10. Κάντε κλικ στο "Κλείσιµο" > "Κλείσιµο" > "OK" > "OK" στις παρακάτω οθόνες, που

εµφανίζονται µε τη σειρά.

Λειτουργικό Σύστηµα Microsoft

®

Windows

®

XP

1. Εισάγετε το CD στην µονάδα CD -ROM.

2. Κάντε κλικ "Έναρξη" —> "Πίνακας Ελέγχου" έπειτα κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εµφάνιση και

Θέµατα".

3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Προβολή" και επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθµίσεις" έπειτα κάντε κλικ στο "Για

Προχωρηµένους...".

4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Ιδιότητες" στην καρτέλα "Οθόνη" και επιλέξτε την καρτέλα "Οδηγός".

5. Κάντε κλικ στο "Ενηµέρωση Οδηγού.." και επιλέξτε "Εγκατάσταση από λίστα ή.." έπειτα κάντε κλικ

στο πλήκτρο "Επόµενο".

6. Επιλέξτε "Μην αναζητήσεις, θα.." έπειτα κάντε κλικ στο "Επόµενο" και έπειτα κάντε κλικ στο

"Εισαγωγή δισκέτας".

7. Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Αναζήτηση" έπειτα επιλέξτε A:(D:\Οδηγός) και επιλέξτε το µοντέλο της

οθόνης σας στον κατάλογο µοντέλων και κάντε κλικ στο πλήκτρο "Επόµενο".

8. Αν µπορείτε να δείτε το ακόλουθο παράθυρο "Μήνυµα", έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "Συνέχεια

Αναζήτησης". Έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "OK".

Αυτός ο οδηγός οθόνης βρίσκεται υπό κατοχύρωση του λογότυπου MS, και η εγκατάσταση αυτή δεν

βλάπτει το σύστηµά σας. Ο κατοχυρωµένος οδηγός θα δηµοσιευτεί στην Αρχική Σελίδα των Οθονών

Samsung http://www.samsung.com/

9. Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Κλείσιµο" έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "OK" συνεχώς.

10. Η εγκατάσταση του οδηγού οθόνης έχει ολοκληρωθεί.

Λειτουργικό Σύστηµα Microsoft

®

Windows

®

2000

Όταν δείτε στην οθόνη σας "Η Ψηφιακή Υπογραφή ∆εν Βρέθηκε", ακολουθήστε αυτά τα

βήµατα.

1. Επιλέξτε το πλήκτρο "OK" στο παράθυρο "Εισάγετε δισκέτα".

2. Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Αναζήτηση" στο παράθυρο "Απαιτείται Αρχείο".

3. Επιλέξτε A:(D:\Οδηγός) έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "Άνοιγµα" και έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο

"OK".

Πώς να κάνετε την εγκατάσταση

1. Κάντε κλικ "Έναρξη" , "Ρυθµίσεις" , "Πίνακας Ελέγχου ".

2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Προβολή" .

3. Επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθµίσεις" και έπειτα κάντε κλικ στο "Για προχωρηµένους..".

4. Επιλέξτε "Οθόνη".

1η Περίπτωση:Αν το πλήκτρο "Ιδιότητες" είναι ανενεργό, σηµαίνει πως έχουν ρυθµιστεί σωστά οι

παράµετροι της οθόνης σας. Σταµατήστε την εγκατάσταση.

2η Περίπτωση:Αν το πλήκτρο "Ιδιότητες" είναι ενεργό, κάντε κλικ στον πλήκτρο "Ιδιότητες" και

ακολουθήστε τα επόµενα βήµατα.

5. Κάντε κλικ στο "Οδηγός", έπειτα κάντε κλικ στο "Ενηµέρωση Οδηγού.." και έπειτα κάντε κλικ στο

πλήκτρο "Επόµενο".

6. Επιλέξτε "Προβολή καταλόγου των γνωστών οδηγών για αυτή την συσκευή για να επιλέξω

συγκεκριµένο οδηγό" έπειτα κάντε κλικ στο "Επόµενο" και έπειτα κάντε κλικ στο "Εισαγωγή

δισκέτας".

7. Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Αναζήτηση" και επιλέξτε A:(D:\Οδηγός).

8. Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Άνοιγµα", έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "OK".

9. Επιλέξτε το µοντέλο της οθόνης σας και κάντε κλικ στο πλήκτρο"Επόµενο" έπειτα κάντε κλικ στο

πλήκτρο "Επόµενο".

10. Κάντε κλικ στο πλήκτρο"Τέλος" και έπειτα στο πλήκτρο "Κλείσιµο".

Αν µπορείτε να δείτε το παράθυρο "Η Ψηφιακή Υπογραφή ∆εν Βρέθηκε ", κάντε κλικ στο

πλήκτρο "Ναι". Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Τέλος" και έπειτα στο πλήκτρο "Κλείσιµο".

Λειτουργικό Σύστηµα Microsoft

®

Windows

®

XP Millennium

1. Κάντε κλικ "Έναρξη" , "Ρυθµίσεις" , "Πίνακας Ελέγχου ".

2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Προβολή" .

3. Επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθµίσεις" και έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "Προηγµένες Ιδιότητες".

4. Επιλέξτε την καρτέλα "Οθόνη".

5. Κάντε κλικ στο πλήκτρο"Αλλαγή" στην περιοχή "Είδος Οθόνης".

6. Επιλέξτε "Προσδιορίστε την θέση του οδηγού".

7. Επιλέξτε "Προβολή καταλόγου όλων των οδηγών σε συγκεκριµένη θέση.." έπειτα κάντε κλικ στο

πλήκτρο "Επόµενο".

8. Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Εισαγωγή δισκέτας".

9. Προσδιορίστε A:\(D:\οδηγός) και κάντε κλικ στο πλήκτρο"OK".

10. Επιλέξτε "Εµφάνιση όλων των συσκευών" και επιλέξτε την οθόνη που αντιστοιχεί σε αυτήν που

συνδέσατε στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο "OK".

11. Συνεχίστε να επιλέγετε το πλήκτρο "Κλείσιµο" και το πλήκτρο "OK" µέχρι να κλείσετε το παράθυρο

διαλόγου Προβολή Ιδιοτήτων.

(Μπορεί να εµφανιστεί κάποια άλλη οθόνη µε προειδοποιητικά µηνύµατα ή άλλα, τότε κάντε κλικ στην

κατάλληλη για την οθόνη σας επιλογή.)

Λειτουργικό Σύστηµα Microsoft

®

Windows

®

NT

1. Κάντε κλικ στο Έναρξη, Ρυθµίσεις, Πίνακας Ελέγχου, και έπειτα κάντε διπλό κλικ στο

εικονίδιο"Προβολή".

2. Στο παράθυρο Προβολή Πληροφοριών Καταχώρησης, κάντε κλικ στην Καρτέλα Ρυθµίσεις και έπειτα

κάντε κλικ στοΌλες Οι Λειτουργίες Προβολής.

3. Επιλέξτε την λειτουργία που θέλετε να χρησιµοποιήσετε (Ανάλυση, Αριθµός χρωµάτων και Κάθετη

Συχνότητα) και κάντε κλικ στο OK

4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Εφαρµογή αν δείτε πως η οθόνη λειτουργεί κανονικά αφού έχετε κάνει κλικ

στο ∆οκιµή. Αν η οθόνη δεν είναι κανονική, αλλάξτε σε διαφορετική λειτουργία (χαµηλότερη

λειτουργία ανάλυσης, χρωµάτων ή συχνότητας).

Αν δεν υπάρχει Λειτουργία στο Όλες οι Λειτουργίες Οθόνης, επιλέξτε το επίπεδο ανάλυσης

και την κάθετη συχνότητα ανατρέχοντας στις Προεπιλεγµένες Λειτουργίες Οθόνης στις οδηγίες

χρήσης.

Λειτουργικό Σύστηµα Linux

Για να εκτελέστε το Χ-Window, πρέπει να δηµιουργήσετε το αρχείο X86Config, το οποίο είναι ένα είδος

αρχείου ρύθµισης συστήµατος.

1. Πατήστε Enter στην πρώτη και δεύτερη οθόνη πριν εκτελέστε το αρχείο X86Config.

2. Η τρίτη οθόνη ειναι για την ρύθµιση ποντικιού.

3. Καθορίστε ένα ποντίκι για τον υπολογιστή σας.

4. Η τρίτη οθόνη ειναι για την επιλογή πληκτρολογίου.

5. Καθορίστε ένα πληκτρολόγιο για τον υπολογιστή σας.

6. Η επόµενη οθόνη ειναι για την ρύθµιση της οθόνης σας.

7. Πρώτα, ρυθµίστε την οριζόντια συχνότητα της οθόνης σας. (Μπορείτε να εισάγετε άµεσα την

συχνότητα).

8. Καθορίστε την κάθετη συχνότητα της οθόνης σας. (Μπορείτε να εισάγετε άµεσα την συχνότητα).

9. Εισάγετε το όνοµα του µοντέλου της οθόνης σας. Η πληροφορίες αυτές δεν θα επηρεάσουν την

εκτέλεση του X-Window.

10. Έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση της οθόνης σας.

Εκτελέστε τα X-Window µετά την εγκατάσταση άλλων απαιτούµενων περιφερειακών.

Input

Μοντέλο

SyncMaster 225MD

∆ιαθέσιµες καταστάσεις

λειτουργίας

: PC / DVI : TV : DTV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Source

List

Η προεπιλεγµένη ρύθµιση πιθανόν να διαφέρει ανάλογα µε την επιλεγµένη λειτουργία εισόδου

(πηγή σήµατος εισόδου που έχει επιλεχθεί στον κατάλογο External Input) και την επιλεγµένη

ανάλυση.

Περιγραφή Αναπαραγωγή

/ ∆ιακοπή

Χρησιµοποιείται για να επιλέξετε PC, TV ή κάποια άλλη εξωτερική πηγή

εισόδου συνδεδεµένη µε την οθόνη. Χρησιµοποιείται για να επιλέξετε την

οθόνη της επιλογής σας.

Το αντίστοιχο κουµπί στο τηλεχειριστήριο είναι το SOURCE'.

- Μπορείτε να επιλέξετε εναλλακτικά µεταξύ των λειτουργιών TV και

DTV, πατώντας το κουµπί TV/DTV.

1) PC

2) DVI

3) TV

4) Ext.

5) AV

PIP

Edit

Name

6) S-Video

7) Component

8) HDMI

9) DTV

Όταν συνδέονται µε την οθόνη εξωτερικές A/V συσκευές όπως VCR ή DVD, η

λειτουργία PIP σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε βίντεο από τις εν' λόγω

συσκευές σε ένα µικρό παράθυρο επιβεβληµένο στο σήµα εικόνας βίντεο του

υπολογιστή (On/Off)

- ∆ιαθέσιµο Μόνο σε Κατάσταση Λειτουργίας PC/DVI

1) PIP : TΑνοίξτε και κλείστε την οθόνη PIP.

Το αντίστοιχο κουµπί στο τηλεχειριστήριο είναι το ' PIP

'.

Off / On

2) SOURCE : Επιλέξτε την πηγή εισόδου για το PIP.

Το αντίστοιχο κουµπί στο τηλεχειριστήριο είναι το ' SOURCE

'.

PC / DVI : TV / Ext. / AV / S-Video / Component

3) Size : Αλλάξτε το µεγέθους του παραθύρου PIP

/ / /

Εάν επιλέξετε ,

ενεργοποιηθούν.

4) Position: Αλλάξτε τη θέση του παραθύρου PIP.

/ / /

5) Transparency : Ρύθµιση της διαφάνειας (Transparency ) των παραθύρων

PIP.

High / Medium / Low / Opaque

Ονοµάστε τις συσκευές εισόδου που είναι συνδεδεµένες στις υποδοχές

εισόδου για να κάνετε ευκολότερη την επιλογή πηγής εισόδου.

1) PC

2) DVI

3) Ext.

4) AV

5) S-Video

6) Component

7) HDMI

PIP

SOURCE

Size

Position

Transparency

Picture

PC / DVI Κατάσταση λειτουργίας

∆ιαθέσιµες καταστάσεις

λειτουργίας

: PC / DVI : TV : DTV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Η προεπιλεγµένη ρύθµιση πιθανόν να διαφέρει ανάλογα µε την επιλεγµένη λειτουργία εισόδου

(πηγή σήµατος εισόδου που έχει επιλεχθεί στον κατάλογο External Input) και την επιλεγµένη

ανάλυση.

Περιγραφή Αναπαραγωγή

/ ∆ιακοπή

MagicBright™ Η τεχνολογία MagicBright™ είναι µία νέα δυνατότητα η οποία αποδίδει το

καλύτερο δυνατό περιβάλλον προβολής, ανάλογα µε το περιεχόµενο που

προβάλλεται. ∆ιατίθενται 4 διαφορετικές καταστάσεις: Text, Internet,

Entertain και Custom. Κάθε κατάσταση διαθέτει τη δική της, προρρυθµισµένη

τιµή φωτεινότητας. Μπορείτε εύκολα να επιλέξετε µία από τις 4 ρυθµίσεις,

απλώς πατώντας το κουµπί 'M/B'.

Το αντίστοιχο κουµπί στο τηλεχειριστήριο είναι το 'M/B'.

1) Entertain

: Υψηλή Φωτεινότητα

Για την παρακολούθηση κινούµενων εικόνων, όπως είναι ένα DVD ή

VCD.

2) Internet

: Μέση Φωτεινότητα

Για την εργασία µε διάφορες εικόνες, όπως είναι κείµενα και γραφικά.

3) Text

: Κανονική Φωτεινότητα

Για έγγραφα ή εργασίες που περιλαµβάνουν µεγάλα κείµενα.

4) Custom

Παρόλο που οι τιµές έχουν επιλεχθεί µε προσοχή από τους µηχανικούς

µας, οι προκαθορισµένες τιµές µπορεί να µην είναι ικανοποιητικές για τα

µάτια σας, ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας. Σε αυτή την περίπτωση,

ρυθµίστε τη Φωτεινότητα και το Κοντράστ, χρησιµοποιώντας το µενού

OSD.

Custom

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα µενού επί της οθόνης για αλλαγή των

ρυθµίσεων contrast (αντίθεση), brightness (φωτεινότητα) και Sharpness

(οξύτητα) ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας.

1) Contrast

: Ρυθµίζει την αντίθεση.

2) Brightness

: Ρυθµίζει τη φωτεινότητα.

3) Sharpness

: Ρύθµιση της ευκρίνειας (Sharpness).

Εάν κάνετε ρύθµιση της εικόνας χρησιµοποιώντας την λειτουργία Custom, το MagicBright θα

αλλάξει σε κατάσταση λειτουργίας Custom

Colour Tone

Η απόχρωση ενός χρώµατος µπορεί να αλλάξει.

1) Cool

Colour

Control

2) Normal

3) Warm

4) Custom

Ρυθµίστε τους ξεχωριστούς χρωµατικούς ελέγχους R, G, B .

1) R-Gain

2) G-Gain

3) B-Gain

Εάν κάνετε ρύθµιση της εικόνας χρησιµοποιώντας την λειτουργία Colour Control το Colour Tone

θα αλλάξει σε κατάσταση λειτουργίας Custom

Image Lock

Το κλείδωµα εικόνας (Image Lock) χρησιµοποιείται για τον µικροσυντονισµό

και τη λήψη της βέλτιστης εικόνας, µε αφαίρεση του θορύβου που δηµιουργεί

ασταθείς εικόνες µε «τρεµούλιασµα» και «λάµψεις». Αν δεν λάβετε

ικανοποιητικά αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας τη Ρύθµιση Ακριβείας,

χρησιµοποιείστε τη Χονδρική Ρύθµιση και µετά πάλι την Ακριβείας.

- ∆ιαθέσιµο Μόνο σε Κατάσταση Λειτουργίας PC

1) Coarse (κόκκος)

: Αφαιρεί το θόρυβο όπως, για παράδειγµα, τις κατακόρυφες λωρίδες. Η

ρύθµιση του κόκκου ενδεχοµένως να προκαλέσει µετακίνηση της

περιοχής εικόνας στην οθόνη. Μπορείτε να την επαναφέρετε στην

αρχική της θέση χρησιµοποιώντας το µενού οριζόντιου ελέγχου

(Horizontal Control).

2) Fine

: Αφαιρεί το θόρυβο, όπως είναι οι οριζόντιες γραµµές. Αν ο θόρυβος

παραµένει, ακόµη και µετά από τη ρύθµιση Ακριβείας, επαναλάβετέ την

µετά από τη ρύθµιση της συχνότητας (συχνότητα ρολογιού).

3) Position

: Ρυθµίζει τη θέση της οθόνης οριζόντια και κατακόρυφα.

1) Coarse

2) Fine

3) Position

Auto

Adjustment

Size

Οι τιµές των Fine (ρύθµιση ακριβείας), Coarse (χονδρική ρύθµιση), position

(θέση) ρυθµίζονται αυτόµατα.

Εάν αλλάξετε την ανάλυση στον πίνακα ελέγχου, θα πραγµατοποιηθεί η

λειτουργία Auto Adjustment.

Το αντίστοιχο κουµπί στο τηλεχειριστήριο είναι το 'AUTO'.

- ∆ιαθέσιµο Μόνο σε Κατάσταση Λειτουργίας PC

Μπορείτε να εναλλάξετε το µέγεθος .

1) Wide

2) 4:3

PIP Picture

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις οθόνης PIP.

- ∆ιαθέσιµο Μόνο σε Κατάσταση Λειτουργίας PC / DVI

1) Contrast

: Ρυθµίζει το κοντράστ του παραθύρου PIP στην οθόνη.

2) Brightness

:Ρυθµίζει την φωτεινότητα του παραθύρου PIP στην οθόνη.

3) Sharpness

: Χρησιµοποιείται για να ρυθµίσει την διαφορά ανάµεσα στις πιο

σκοτεινές και τις πιο λαµπερές περιοχές του παραθύρου PIP.

4) Colour

: Ρυθµίζει το χρώµα στο παράθυρο PIP.

∆ιαθέσιµες καταστάσεις λειτουργίας : PIP ON

TV / DTV / Ext. / AV / S-Video / Component / HDMI Κατάσταση λειτουργίας

∆ιαθέσιµες καταστάσεις

λειτουργίας

: PC / DVI : TV : DTV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Mode

Screen

Mode

Η προεπιλεγµένη ρύθµιση πιθανόν να διαφέρει ανάλογα µε την επιλεγµένη λειτουργία εισόδου

(πηγή σήµατος εισόδου που έχει επιλεχθεί στον κατάλογο External Input) και την επιλεγµένη

ανάλυση.

Περιγραφή Αναπαραγωγή

/ ∆ιακοπή

Η οθόνη έχει τέσσερις αυτόµατες ρυθµίσεις εικόνας ("Dynamic", "Standard",

"Movie" και "Custom")που είναι εργοστασιακά προκαθορισµένες. Μπορείτε

να ενεργοποιήσετε είτε το Dynamic, Standard, Movie είτε το Custom.

Μπορείτε να επιλέξετε το "Custom" για να ανακαλέσετε τις προσωπικές σας

ρυθµίσεις εικόνας.

Το αντίστοιχο κουµπί στο τηλεχειριστήριο είναι το 'P.MODE'.

1) Dynamic

2) Standard

3) Movie

4) Custom

Custom Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα µενού της οθόνης για να αλλάξετε τα contrast (κοντράστ) και brightness (φωτεινότητα) σύµφωνα µε την

προσωπική σας προτίµηση.

1) Contrast

: Ρυθµίζει την αντίθεση.

2) Brightness

: Ρυθµίζει τη φωτεινότητα.

3) Sharpness

: Ρυθµίζει την ευκρίνεια της εικόνας.

4) Colour

: Ρυθµίζει το χρώµα στο παράθυρο PIP.

Colour

Tone

Η απόχρωση ενός χρώµατος µπορεί να αλλάξει.

1) Cool2

2) Cool1

3) Normal

4) Warm1

5) Warm2

Size

Μπορείτε να εναλλάξετε το µέγεθος .

Το αντίστοιχο κουµπί στο τηλεχειριστήριο είναι το 'P.SIZE'. z

TV / DTV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9

/ Zoom1 / Zoom2 / 4:3 z

Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

- Ούτε η λειτουργία Zoom1 ούτε η λειτουργία Zoom2 υποστηρίζει

αναλύσεις υψηλότερες από 720p όταν ο τρόπος λειτουργίας εισόδου έχει

οριστεί σε Component ή HDMI.

Ο χρήστης µπορεί να καθορίσει το Screen mode µόνον όταν η ρύθµιση picture size για το µέγεθος της εικόνας οριστεί σε Auto Wide . Κάθε

Digital

NR

Film

Mode

µεµονωµένη Ευρωπαϊκή χώρα απαιτεί διαφορετικό µέγεθος εικόνας, οπότε

αυτή η λειτουργία προορίζεται για επιλογή από το χρήστη.

- Η λειτουργία Picture Size είναι διαθέσιµη σε τρόπο λειτουργίας Auto

Wide.

- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη στον τρόπο λειτουργίας HDMI,

PC ή Component.

1) Wide

2) 16:9

3) Zoom1

4) Zoom2

5) 4:3

- Digital Noise Reduction (Reduction numerique de bruit).

Μπορείτε να ρυθµίσετε τη δυνατότητα µείωσης του θορύβου σε Off / Low /

Medium / High / Auto.

La fonction Digital Noise Reduction (Reduction numerique de bruit) vous permet de profiter d'images toujours plus belles.

1) Off

2) Low

3) Medium

4) High

5) Auto

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φιλµ από

τη ρύθµιση Film Mode Off / On .

Η δυνατότητα Film Mode σάς παρέχει εµπειρία θέασης ποιότητας

κινηµατογράφου.

- Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει αποκλειστικά αναλύσεις έως 480i/576i

όταν ο τρόπος λειτουργίας εισόδου έχει οριστεί σε Component ή HDMI.

Off

On

Sound

∆ιαθέσιµες καταστάσεις

λειτουργίας

: PC / DVI : TV : DTV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Η προεπιλεγµένη ρύθµιση πιθανόν να διαφέρει ανάλογα µε την επιλεγµένη λειτουργία εισόδου

(πηγή σήµατος εισόδου που έχει επιλεχθεί στον κατάλογο External Input) και την επιλεγµένη

ανάλυση.

Περιγραφή Αναπαραγωγή

/ ∆ιακοπή

Mode

Custom

Auto

Volume

Η οθόνη έχει έναν ενσωµατωµένο στερεοφωνικό ενισχυτή υψηλής

πιστότητας.

Το αντίστοιχο κουµπί στο τηλεχειριστήριο είναι το 'S.MODE'.

1) Standard

: Επιλέξτε το Standard (Καθιερωµένες) για τις καθιερωµένες

εργοστασιακές ρυθµίσεις.

2) Music

: Επιλέξτε Music (Μουσική) όταν παρακολουθείτε µουσικά βίντεο ή

κονσέρτα.

3) Movie

: Επιλέξτε Movie (Ταινία) όταν προβάλλετε ταινίες.

4) Speech

: Επιλέξτε Speech (Οµιλία) όταν παρακολουθείτε κάποιο πρόγραµµα

που περιέχει κυρίως διάλογους (π.χ. ειδήσεις).

5) Custom

: Επιλέξτε Custom (Προσαρµοσµένο) εάν θέλετε να τροποποιήσετε τις

ρυθµίσεις σύµφωνα µε τις προσωπικές σας προτιµήσεις.

Οι ρυθµίσεις ήχου µπορούν να ρυθµιστούν προκειµένου να προσαρµοστούν

στις προσωπικές προτιµήσεις σας.

1) Bass

: Τονίζει ήχους χαµηλών συχνοτήτων.

2) Treble

: Τονίζει ήχους υψηλών συχνοτήτων.

3) Balance

: Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την ισορροπία του ήχου ανάµεσα στο

αριστερό και το δεξιό ηχείο.

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο ακόµη κι όταν η ρύθµιση του ήχου

είναι 0.

Ελαττώνει τις διαφορές στην στάθµη της έντασης ανάµεσα στους

εκφωνητές .

Off

On

Internal

Mute

Sound

Select

Εάν ρυθµίσετε αυτό το µενού στο "On", η έξοδος ήχου από τα ηχεία

τοποθετείται σε σίγαση όταν χρησιµοποιείτε το σύστηµα οικιακού

κινηµατογράφου.

Off

On

SRS

TruSurround

XT

Μπορείτε να απολαύσετε µελωδικό και ζωντανό ήχο, σαν να προερχόταν

από ηχεία 5.1 καναλιών.

Off

On

Μπορείτε να επιλέξετε είτε Main είτε Sub όταν είναι ενεργοποιηµένη η

λειτουργία PIP.

1) Main

2) Sub

∆ιαθέσιµες καταστάσεις λειτουργίας : PIP ON

Channel

∆ιαθέσιµες καταστάσεις

λειτουργίας

: PC / DVI : TV : DTV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Η προεπιλεγµένη ρύθµιση πιθανόν να διαφέρει ανάλογα µε την επιλεγµένη λειτουργία εισόδου

(πηγή σήµατος εισόδου που έχει επιλεχθεί στον κατάλογο External Input) και την επιλεγµένη

ανάλυση.

Περιγραφή Αναπαραγωγή

/ ∆ιακοπή

Country

Επιλέξτε την χώρα στην οποία χρησιµοποιείται το προϊόν πριν

χρησιµοποιήσετε το χαρακτηριστικό αυτόµατης αποθήκευσης (Auto Store).

Εάν δεν δείτε την χώρα σας στην λίστα, επιλέξτε Other .

1) Belgium

2) France

3) Germany

4) Italy

5) Netherlands

6) Spain

7) Sweden

8) Switzerland

9) United Kingdom

10) Others

11) CIS

12) E. Europe

DTV

Country

Επιλέξτε τη χώρα στην οποία χρησιµοποιείται το προϊόν από την επιλογή

DTV country προτού χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αυτόµατης

αποθήκευσης, Auto Store.

1) France

2) Germany

3) Italy

4) Spain

5) Switzerland

6) United Kingdom

7) Austria

8) Sweden

9) Finland

10) Denmark

Auto

Store

Manual

Store

Μπορείτε να κάνετε σάρωση στις περιοχές τηλεοπτικών συχνοτήτων που

είναι διαθέσιµες στην περιοχή σας και να αποθηκεύσετε αυτόµατα όλα τα

κανάλια που θα εντοπιστούν.

Μπορείτε να κάνετε σάρωση στις περιοχές τηλεοπτικών συχνοτήτων που

είναι διαθέσιµες στην περιοχή σας και να αποθηκεύσετε αυτόµατα όλα τα

κανάλια που θα εντοπιστούν.

1) Programme: Εισαγωγή του κατάλληλου αριθµού προγράµµατος στην

οθόνη.

2) Colour System: Ρυθµίστε επαναλαµβανόµενα µέχρι να επιτευχθεί η

καλύτερη ποιότητα χρώµατος.

(Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43)

3) Sound System: Ρυθµίστε επαναλαµβανόµενα µέχρι να επιτευχθεί η

καλύτερη ποιότητα ήχου.

(B/G <-> D/K <-> I <-> L)

4) Channel : Επιλογή του καναλιού µετάδοσης από την ρύθµιση του up/down (πάνω /κάτω), κάτω από την τρέχουσα συχνότητα.

5) Search : Ο δέκτης κάνει σάρωση στην περιοχή συχνοτήτων µέχρι να

ληφθεί στην οθόνη σας το πρώτο κανάλι ή το κανάλι που επιλέξατε.

6) Store : Χρησιµοποιείται για την ανταλλαγή των αριθµών των δύο

καναλιών

Channel

Manager

Sort

1) Channel List : Μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα κανάλι έτσι ώστε να προβάλλονται µόνο τα κανάλια που θέλετε.

" " is active when "Child Lock" is selected to "On".

2) Child Lock : έπει τα παιδιά από την παρακολούθηση ακατάλληλων

προγραµµάτων, καθώς εµποδίζει την προβολή συγκεκριµένων

εκποµπών ή προγραµµάτων βίντεο. Η λειτουργία Child Lock (Γονικό

κλείδωµα) µπορεί να επιλεγεί µόνον από το τηλεχειριστήριο.

Χρησιµοποιείται για την ανταλλαγή των αριθµών των δύο καναλιών

Name

Fine

Tune

LNA

Εάν µεταδίδονται πληροφορίες ονοµάτων καναλιών όταν αποθηκεύετε τα

κανάλια είτε µε το χέρι είτε αυτόµατα, τα ονόµατα εκχωρούνται απ' ευθείας

στα κανάλια. Μπορείτε ωστόσο να αλλάξετε αυτά τα ονόµατα ή να

εκχωρήσετε νέα ονόµατα όπως απαιτείται.

Εξ' αιτίας ασθενών σηµάτων ή µιας εσφαλµένης διαµόρφωσης της κεραίας,

ορισµένα από τα κανάλια ενδέχεται να µην συντονιστούν σωστά.

Amplifie les signaux lorsque la reception de l'antenne n'est pas suffisante.

Cependant, si les signaux entrants interferent les uns avec les autres, eteignez le LNA. Il risque en effet de mal fonctionner.

Off

On

1) Channel List

2) Child Lock

Setup

∆ιαθέσιµες καταστάσεις

λειτουργίας

: PC / DVI : TV : DTV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Language

Η προεπιλεγµένη ρύθµιση πιθανόν να διαφέρει ανάλογα µε την επιλεγµένη λειτουργία εισόδου

(πηγή σήµατος εισόδου που έχει επιλεχθεί στον κατάλογο External Input) και την επιλεγµένη

ανάλυση.

Περιγραφή Αναπαραγωγή

/ ∆ιακοπή

Μπορείτε να επιλέξετε µία από τις 8 γλώσσες.

Sleep Timer

Απενεργοποιεί την οθόνη µετά την πάροδο µιας προκαθορισµένης χρονικής

περιόδου.

1) Off 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180

- Το αντίστοιχο κουµπί στο τηλεχειριστήριο είναι το 'SLEEP'.

Menu

Transparency

Αλλάζει την αδιαφάνεια φόντου των OSD (ενδείξεων οθόνης).

1) High

2) Medium

3) Low

4) Opaque

Blue Screen

Εάν δεν λαµβάνεται κανένα σήµα ή αν το σήµα είναι πολύ ασθενές, η κακής

ποιότητας εικόνα του φόντου αντικαθίσταται αυτόµατα από µια µπλε οθόνη.

Εάν επιθυµείτε να συνεχίσετε να προβάλλεται την κακής ποιότητας εικόνα,

πρέπει να θέσετε την κατάσταση λειτουργίας "Blue screen" στο

"Off" (απενεργοποιηµένη).

Off

On

HDMI Black

Level

Όταν υπάρχει κάποια συσκευή DVD ή set-top box συνδεδεµένη στην

τηλεόρασή σας µέσω HDMI, ενδέχεται να µειωθεί η ποιότητα της οθόνης,

π.χ. να αυξηθεί το επίπεδο του µαύρου, χαµηλή αντίθεση ή

αποχρωµατισµός κ.λπ., ανάλογα µε την εξωτερική συσκευή που έχει

συνδεθεί. Στην περίπτωση αυτή, ρυθµίστε την ποιότητα της εικόνας της

τηλεόρασής σας, προσαρµόζοντας τη ρύθµιση HDMI black level. Αυτή η

λειτουργία είναι ενεργή µόνον όταν κάποια εξωτερική συσκευή (συσκευή

DVD, STB κ.λπ.) είναι συνδεδεµένη στην τηλεόραση µέσω HDMI (Σήµα

RGB).

- ∆ιαθέσιµο µόνο στην κατάσταση λειτουργίας HDMI.

Normal

Low

Reset

Σηµείωση:Η επιλεγόµενη γλώσσα επηρεάζει µόνο τη γλώσσα των ενδείξεων

της οθόνης (OSD). ∆εν επηρεάζει το λογισµικό του υπολογιστή σας.

Οι παράµετροι εικόνας αντικαθίστανται µε τις προεπιλεγµένες εργοστασιακές

τιµές.

1) Image Reset - ∆ιαθέσιµο Μόνο σε Κατάσταση Λειτουργίας PC

2) Colour Reset - ∆ιαθέσιµο Μόνο σε Κατάσταση Λειτουργίας PC/DVI

1) Image Reset

2) Colour Reset

|

Ξεκινώντας

|

Channel

|

Guide

|

Setup

|

Language

Η εταιρεία δεν εγγυάται την κανονική λειτουργία του µενού DTV για άλλες

χώρες, εκτός από τις 6 που υποστηρίζονται (Ηνωµένο Βασίλειο, Γαλλία,

Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία), επειδή υποστηρίζονται µόνον τα πρότυπα

αυτών των χωρών. Επιπλέον, όταν η χώρα της ροής µετάδοσης είναι

διαφορετική από την χώρα που έχει επιλεγεί από τον τρέχοντα χρήστη, το

κείµενο που εµφανίζεται στον κατάλογο καναλιών, στις Πληροφορίες, στον

Οδηγό, στον ∆ιαχειριστή Kαναλιών κ.λπ. ενδέχεται να µην προβάλλεται σωστά.

∆ιαθέσιµα στη λειτουργία DTV. Προκαθορίστε τη λειτουργία DTV,

χρησιµοποιώντας το κουµπί TV/DTV στο τηλεχειριστήριο σας. Για να

διευκολυνθεί η περιήγησή σας στο σύστηµα του µενού επί της οθόνης, καθώς

και η διαµόρφωση των διάφορων ρυθµίσεων που είναι διαθέσιµες, ανατρέξτε

στην ακόλουθη εικόνα.

Πατήστε το κουµπί D.MENU.

- Guide

| - Now & Next Guide

| - Full Guide

| - Scheduled List

| - Default Guide

|

- Channel

| - Auto Store

| - Manual Store

| - Edit Favourite Channels

| - Channel List

|

- Setup

| - Menu Transparency

| - Parental Lock

| - Subtitle

| - Subtitle Mode

| - Audio Format

| - Digital Text

| - Time Zone

- Now/Next, Full Guide

- High, Medium, Low, Opaque

- Enter PIN

- Off, On

- Normal, Hard of hearing

- PCM, Dolby Digital

- Disable, Enable

| - System

|

- Product Information

- Signal Information

| Upgrade

| - Common Interface

| -

|

- Language

| - Audio Language

| - Subtitle Language

| - Teletext Language

| - Preference

|

|

|

|

-

- Primary Audio Language

- Secondary Audio Language

- Primary Subtitle Language

- Secondary Subtitle Language

- Primary Teletext Language

- Secondary Teletext Language

Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές, απλά

πατώντας το κουµπί D.MENU στο

τηλεχειριστήριο.

Τα υποστοιχεία του µενού CI µπορεί να διαφέρουν, ανάλογα µε το µοντέλο CAM.

|

|

Ξεκινώντας

|

Channel

|

Guide

|

Setup

|

Language

|

Auto Store

/

Manual Store

/

Edit Favourite Channels

/

Channel List

Αυτόµατη ενηµέρωση της λίστας καναλιών

Μπορείτε να ενηµερώσετε τη λίστα καναλιών όταν κάποιο κανάλι

προσθέσει νέες Υπηρεσίες ή εάν µετακινήσετε την τηλεόραση σε

µια νέα τοποθεσία.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Channel", και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε και πάλι το κουµπί ENTER, για να επιλέξετε "Auto

Store".

Πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, θα εµφανιστεί ο αριθµός των

υπηρεσιών που σαρώθηκαν.

Η υπάρχουσα λίστα αγαπηµένων καναλιών δεν θα διαγραφεί όταν ενηµερωθεί η λίστα καναλιών. Για να διακόψετε την

σάρωση προτού ολοκληρωθεί, επιλέξτε "Παύση" και πατήστε το κουµπί ENTER.

Πρώτα ορίστε τη χώρα, πατώντας το MENU στο DTV και, στη συνέχεια, πατώντας το Channel -> DTV Country .

Εάν η κατάσταση του σήµατος είναι κακή, θα εµφανιστεί το µήνυµα "No Service found! Check the aerial connection".

Μη αυτόµατη ενηµέρωση της λίστας καναλιών

Μπορείτε να καθορίσετε κάποιο κανάλι για µια γρήγορη αναζήτηση καναλιών.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Channel", και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Manual Store", και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Channel", Πατήστε το

ΚΟΚΚΙΝΟ κουµπί του τηλεχειριστηρίου.

Channel: Στο Ηνωµένο Βασίλειο εµφανίζονται κατά σειρά τα κανάλια από "5" έως "69". (Ανάλογα µε τη χώρα)

Frequency: Εµφανίζεται η συχνότητα που είναι διαθέσιµη στην οµάδα Κανάλι.

Bandwidth: Το διαθέσιµο εύρος ζώνης είναι 7 ή 8 MHz.

5. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, θα εµφανιστεί ο αριθµός των υπηρεσιών που σαρώθηκαν.

6. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

Επεξεργασία αγαπηµένων καναλιών

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα αγαπηµένα κανάλια σας χρησιµοποιώντας τα

τέσσερα έγχρωµα κουµπιά.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Channel", και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Edit Favourite Channels", και,

στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Πατήστε το κόκκινο κουµπί για να προβάλλετε όλα τα κανάλια που είναι

αποθηκευµένα αυτή τη στιγµή.

5. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε a channel you want.

Πατήστε το κουµπί ENTER.

∆ίπλα στο επιλεγµένο κανάλι εµφανίζεται ένα εικονίδιο " " και το κανάλι

είναι έτοιµο να προστεθεί στη λίστα των αγαπηµένων καναλιών.

- Για ακύρωση, πατήστε και πάλι το κουµπί ENTER.

- Select All: Επιλογή όλων των καναλιών που προβάλλονται αυτή τη

στιγµή.

- Select None: Αποεπιλογή όλων των επιλεγµένων καναλιών.

- Preview: Προβάλλει το (τα) κανάλι(α) που είναι επιλεγµένο(α) αυτή τη

στιγµή.

Οι ρυθµίσεις των Αγαπηµένων καναλιών ολοκληρώθηκαν.

6. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

- Add

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν είναι επιλεγµένο ένα ή

περισσότερα αγαπηµένα κανάλια.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Channel", και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Edit Favourite Channels", και,

στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Πατήστε το κόκκινο κουµπί στο µενού "Edit Favourite Channels". Για να

προσθέσετε περισσότερα κανάλια, ανατρέξτε στο βήµα 5 της

προηγούµενης διαδικασίας.

5. Εάν θέλετε να ελέγξετε το κανάλι που πρόκειται να αποθηκευτεί, πατήστε

το κουµπί RETURN Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

Για να προσθέσετε όλα τα κανάλια στη λίστα αγαπηµένων καναλιών,

πατήστε το κόκκινο κουµπί.

Για να αφαιρέσετε όλα τα κανάλια, πατήστε το πράσινο κουµπί.

Preview : Προβάλλει το (τα) κανάλι(α) που είναι επιλεγµένο(α) αυτή τη

στιγµή.

Πατήστε το κουµπί CH LIST για να προβάλλετε το διαχειριστή αγαπηµένων

καναλιών.

- Renumber

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Channel", και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Edit Favourite Channels", και,

στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Επιλέξτε το κανάλι που επιθυµείτε, χρησιµοποιώντας το κουµπί ή .

5. Πατήστε το πράσινο κουµπί.

Ο χώρος εισαγωγής του αριθµού είναι κενός.

6. Εισαγάγετε το νέο αριθµό καναλιού. Πατήστε ENTER για αποθήκευση ή

RETURN για ακύρωση.

Πατήστε το κουµπί για να διαγράψετε κάποιο ψηφίο.

Αν εισαγάγετε έναν αριθµό που έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο κανάλι, ο

αριθµός εκχωρείται στο επιλεγµένο κανάλι και ο προηγούµενος αριθµός

που έχει εισαχθεί στο επιλεγµένο κανάλι εκχωρείται στο άλλο κανάλι. Αυτό

είναι, οι δύο αριθµοί ανταλλάχθηκαν. Τα αγαπηµένα κανάλια ταξινοµούνται

αυτοµάτως σε φθίνουσα σειρά αριθµών καναλιών.

7. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

- Preview

1. Στο µενού "Edit Favourite Channels", επιλέξτε το κανάλι του οποίου θα

κάνετε προεπισκόπηση, πατώντας το κουµπί ή .

2. Πατήστε το κίτρινο κουµπί.

Το επιλεγµένο κανάλι προβάλλεται στην οθόνη.

- Delete

1. Στο µενού "Edit Favourite Channels", επιλέξτε το κανάλι που θα διαγράψετε

από τα αγαπηµένα κανάλια, πατώντας το κουµπί ή .

2. Πατήστε το µπλε κουµπί.

Θα διαγραφεί το επιλεγµένο κανάλι και ο αριθµός του.

Για να προσθέσετε και πάλι κάποιο κανάλι που έχετε διαγράψει στη λίστα

αγαπηµένων καναλιών,.

Επιλογή λίστας καναλιών

Μπορείτε να εξαιρέσετε κάποια επιλεγµένα κανάλια

από τα κανάλια που έχετε σαρώσει. Όταν κάνετε

σάρωση µέσα στα αποθηκευµένα κανάλια, αυτά που έχετε επιλέξει να παραλείπονται δεν εµφανίζονται. Όλα

τα κανάλια που δεν επιλέξατε συγκεκριµένα να

παραλείπονται θα εµφανιστούν κατά τη διάρκεια της

σάρωσης.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το

µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε

"Channel", και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί

ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε

"Channel List".

Πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "All",

"Favourites" or "Default".

Πατήστε το κουµπί ENTER.

5. Πατήστε το κίτρινο κουµπί για εναλλαγή µεταξύ των

αγαπηµένων καναλιών και όλων των καναλιών.

Τα αγαπηµένα κανάλια εµφανίζονται µόνον εάν κάνατε την αντίστοιχη ρύθµιση προηγουµένως, στο µενού "Editing Your

Favourite Channels".

6. Πατήστε το κόκκινο ή το πράσινο κουµπί για να προβάλλετε την προηγούµενη ή την επόµενη σελίδα της λίστας καναλιών.

7. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε κάποιο κανάλι για ρύθµιση.

Πατήστε το κουµπί ENTER.

Όταν αλλάζετε κανάλι, εµφανίζεται ο αριθµός και το όνοµα του καναλιού, καθώς και ένα εικονίδιο, στην επάνω αριστερή

γωνία της οθόνης.

Ο αριθµός και το όνοµα του καναλιού εµφανίζονται εάν το κανάλι ανήκει σε "όλα" τα κανάλια και το εικονίδιο εµφανίζεται

εάν το κανάλι ανήκει στα αγαπηµένα

κανάλια.

8. Πατήστε το µπλε κουµπί για εναλλαγή µεταξύ της τηλεόρασής σας, του ραδιοφώνου, του ∆εδοµ./Άλλα και Όλων.

9. Πατήστε το κουµπί CH LIST για έξοδο από τη λίστα καναλιών.

Προβολή πληροφοριών προγράµµατος

Ενώ παρακολουθείτε κάποιο κανάλι, µπορούν να εµφανίζονται πρόσθετες

πληροφορίες σχετικά µε το τρέχον πρόγραµµα.Ενώ παρακολουθείτε κάποιο

κανάλι, µπορούν να εµφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το

τρέχον πρόγραµµα.

1. Ενώ παρακολουθείτε κάποια εκποµπή, πατήστε το κουµπί INFO.

Εµφανίζονται οι πληροφορίες προγράµµατος.

2. Για έξοδο από τις πληροφορίες προγράµµατος, πατήστε το κουµπί INFO.

|

Ξεκινώντας

|

Channel

|

Guide

|

Setup

|

Language

|

Now & Next Guide

/

Full Guide

/

Scheduled List

/

Default Guide

Προβολή των πληροφοριών EPG

Οι πληροφορίες του EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός

προγράµµατος) παρέχονται από τους σταθµούς. Κάποιες

καταχωρίσεις προγράµµατος µπορεί να εµφανίζονται κενές ή

µε λανθασµένα στοιχεία, ως αποτέλεσµα των πληροφοριών

που µεταδίδονται σε ένα συγκεκριµένο κανάλι. Οι

καταχωρίσεις που εµφανίζονται θα ενηµερώνονται δυναµικά,

µόλις γίνονται διαθέσιµες νέες πληροφορίες.

Now & Next Guide

Για τα έξι κανάλια που υποδεικνύονται στην αριστερή

στήλη, εµφανίζονται οι πληροφορίες της τρέχουσας και της

επόµενης εκποµπής.

Full Guide

Οι πληροφορίες του προγράµµατος εµφανίζονται σε

χρονική σειρά, ανά ώρα. Εµφανίζονται δύο ώρες

πληροφοριών προγράµµατος, τις οποίες µπορείτε να

εκτελέσετε κύλιση προς τα επάνω και προς τα κάτω.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού

DTV.

2. Πατήστε το κουµπί ENTER για να επιλέξετε "Guide".

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Now & Next

Guide" ή "Full Guide".

Πατήστε το κουµπί ENTER.

Μπορείτε επίσης να εµφανίσετε το µενού του οδηγού απλά

πατώντας το κουµπί GUIDE.

4.

Για... Τότε...

Να παρακολουθήσετε µια εκποµπή που

βρίσκεται στη λίστα του EPG

- Επιλέξτε µια εκποµπή πατώντας το

κουµπί , , , .

- Πατήστε το κουµπί ENTER.

Εάν είναι επιλεγµένη η επόµενη εκποµπή, είναι προγραµµατισµένη και θα πρέπει

να εµφανίζεται το εικονίδιο ρολογιού. Εάν πατήσετε και πάλι το κουµπί ENTER,

ακυρώνεται ο προγραµµατισµός και εξαφανίζεται το εικονίδιο ρολογιού. Για

λεπτοµέρεις σχετικά µε τον προγραµµατισµό εκποµπών, ανατρέξτε στην επόµενη

σελίδα.

Προβολή πληροφοριών εκποµπής

Εναλλαγή µεταξύ των "Now & Next

Guide" και "Full Guide"

- Επιλέξτε την εκποµπή που επιθυµείτε,

πατώντας το κουµπί , , , .

- Πατήστε το κουµπί INFO µόλις Πατήστε

το κουµπί INFO µόλις.

- Πατήστε το κόκκινο κουµπί

επανειληµµένα.

Προβολή της λίστας "Favourites" ή "All

Channels"

- Πατήστε το πράσινο κουµπί

επανειληµµένα.

Γρήγορη κύλιση προς τα πίσω (24 ώρες).

- Πατήστε το κίτρινο κουµπί

επανειληµµένα.

Γρήγορη κύλιση προς τα εµπρός (24 ώρες).

- Πατήστε το µπλε κουµπί επανειληµµένα.

Ο τίτλος της εκποµπής βρίσκεται στο επάνω µέρος του κέντρου της οθόνης. Για λεπτοµερείς πληροφορίες, κάντε κλικ στο

κουµπί INFO. Στις λεπτοµερείς πληροφορίες περιλαµβάνονται τα εξης: Αριθµός καναλιού, Χρονική διάρκεια, Γραµµή

κατάστασης, Επίπεδο γονικού ελέγχου, Πληροφορίες ποιότητας βίντεο (HD/SD), Λειτουργίες ήχου, Υπότιτλοι ή Teletext,

Γλώσσες υπότιτλων ή Teletext και µια σύντοµη περιγραφή της επιλεγµένης εκποµπής. "..." εµφανίζεται, εάν η σύνοψη έχει

µεγάλο µέγεθος.

Εµφανίζονται έξι κανάλια. Για να εκτελέσετε κύλιση µεταξύ των καναλιών, µετακινηθείτε σε καποιο κανάλι χρησιµοποιώντας το

κουµπί ή . ή .

Χρήση της λίστας προγραµµατισµένων

Εάν δηµιουργήσετε µια λίστα προγραµµατισµένης προβολής µε τις εκποµπές

που θέλετε να δείτε, την ώρα που προγραµµατίσατε θα επιλεγεί αυτόµατα το

κανάλι της προγραµµατισµένης εκποµπής, ακόµη και αν παρακολουθείτε

κάποια άλλη εκποµπή.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί ENTER για να επιλέξετε "Guide".

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Scheduled List", και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Πατήστε το κόκκινο κουµπί.

Θα επιλεγεί το κανάλι της προγραµµατισµένης εκποµπής.

5. Πατήστε το κουµπί ENTER για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο και ρυθµίστε

το µε το κουµπί ή .

Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε την ώρα και τα λεπτά, πατώντας τα

αριθµητικά κουµπιά στο τηλεχειριστήριο.

- Channel: Ρυθµίστε το κανάλι.

- Time: Ρυθµίστε την ώρα.

- Date: Ρυθµίστε έτος, µήνα και ηµέρα.

- Frequency: Ρυθµίστε τη συχνότητα.

("Μία φορά", "Καθηµερινά" ή "Εβδοµ/αίως")

6. Αφου ρυθµίσετε το πρόγραµµα, πατήστε το κόκκινο κουµπί.

7. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

- Save: Αποθήκευση του ρυθµισµένου προγράµµατος.

- Cancel: Ακύρωση του ρυθµισµένου προγράµµατος.

- Add Programme: Προσθήκη νέου προγράµµατος.

- Edit: Προσαρµογή του επιλεγµένου προγράµµατος.

- Delete: ∆ιαγραφή του επιλεγµένου προγράµµατος.

Ρύθµιση του προεπιλεγµένου οδηγού

Μπορείτε να ρυθµίσετε το στυλ του προεπιλεγµένου οδηγού.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί ENTER για να επιλέξετε "Guide".

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Default Guide" και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Επιλέξτε "Now/Next" ή "Full Guide" χρησιµοποιώντας το κουµπί

ή

και πατήστε το κουµπί ENTER.

5. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

Προβολή όλων των καναλιών ή των αγαπηµένων καναλιών

Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές απλώς

πατώντας το κουµπί GUIDE στο

τηλεχειριστήριο.

Στο µενού EPG, µπορείτε να προβάλλετε όλα τα κανάλια ή τα

αγαπηµένα κανάλια.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού

DTV.

2. Πατήστε το κουµπί ENTER για να επιλέξετε "Guide".

3. Επιλέξτε τον οδηγό που επιθυµείτε ("Now & Next Guide" ή

"Full Guide"), πατώντας το κουµπί ή .

4. Πατήστε το κουµπί ENTER.

5. Πατήστε το πράσινο κουµπί.

Θα γίνεται εναλλαγή µεταξύ της λίστας όλων των καναλιών

και της λίστας των αγαπηµένων καναλιών.

6. Επιλέξτε την εκποµπή που επιθυµείτε, πατώντας το

κουµπί , , .

7. Πατήστε το κουµπί INFO για να εµφανιστούν πληροφορίες

σχετικά µε την επιλεγµένη εκποµπή.

8. Όταν δεν έχει ρυθµιστεί η λίστα µέσω της Επεξ.

αγαπηµένων καναλιών:

- Εµφανίζεται το µήνυµα "The favourites list is empty.

Would you like to choose your favourites now?".

- Επιλέξτε "Yes". Εµφανίζεται το µενού "Edit Favourite

Channels" . Εάν επιλέξετε "No" όλα τα κανάλια θα

παραµείνουν ως έχουν.

9. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

Η λίστα "All Channels" περιέχει τα κανάλια που έχουν

σαρωθεί από τη λειτουργία ενηµέρωσης της λίστας

καναλιών. Τα κανάλια προβάλλονται όλα στον τρόπο

λειτουργίας "All Channels".

Η λίστα "Favourites" (favourite channels) περιέχει τα

κανάλια που ορίστηκαν από το µενού "Edit Favourite

Channels".

|

Ξεκινώντας

|

Channel

|

Guide

|

Setup

|

Language

|

Menu Transparency

/

Parental Lock

/

Subtitle

/

Subtitle Mode

/

Audio Format

/

Digital Text

/

Time Zone

/

System

Ρύθµιση της διαφάνειας του µενού

Μπορείτε να ρυθµίσετε τη διαφάνεια του µενού.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Setup" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Menu Transparency" και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Κάντε την απαιτούµενη επιλογή ("High", "Medium", "Low", or "Opaque")

πατώντας το κουµπί ή και πατήστε το κουµπί ENTER για να

αλλάξετε τη ρύθµιση.

5. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

Ρύθµιση γονικού κλειδώµατος

Αυτή το λειτουργία σάς επιτρέπει να εµποδίζετε τους µη εξουσιοδοτηµένους

χρήστες, όπως παιδιά, να παρακολουθούν ακατάλληλα προγράµµατα, µε τη

χρήση ενός -ψήφιου κωδικού ΡΙΝ (Προσωπικός αριθµός αναγνώρισης) που

καθορίζεται από το χρήστη. Το µενού επί της οθόνης θα σάς καθοδηγήσει για

να εκχωρήσετε έναν κωδικό ΡΙΝ (µπορείτε να τον αλλάξετε αργότερα, αν

χρειαστεί).

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Setup" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Parental Lock." και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Εµφανίζεται το µήνυµα "Enter PIN".

5. Εισαγάγετε τον τρέχοντα 4-ψήφιο κωδικό PIN σας,

χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά κουµπιά (0~9). Οι επιλογές που είναι

διαθέσιµες στο µενού "Parental Lock" εµφανίζονται όταν είναι επιλεγµένη η

"Parental Rating".

Ο προεπιλεγµένος κωδικός ΡΙΝ για κάθε καινούργια τηλεόραση είναι 0000.

Εάν εισάγετε κάποιον άκυρο κωδικό ΡΙΝ, θα εµφανιστεί το µήνυµα "Invalid

PIN code. Please try again.".

6. Πατήστε το κουµπί ENTER.

7. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε την κατηγορίααξιολόγησης

περιεχοµένου που θέλετε να κλειδώσετε. Πατήστε το κουµπί ENTER.

8. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, επιλέξτε "Change PIN" πατώντας

το κουµπί ή .

Εµφανίζεται το µήνυµα "Enter New PIN".

9. Εισαγάγετε το νέο κωδικό PIN σας, χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά

κουµπιά (0~9).

Εµφανίζεται το µήνυµα "Confirm New PIN".

10. Εισαγάγετε και πάλι το νέο κωδικό PIN για επιβεβαίωση, χρησιµοποιώντας

τα αριθµητικά κουµπιά (0~9).

Εµφανίζεται το µήνυµα: Ο κωδικός ΡΙΝ σας τροποποιήθηκε µε επιτυχία.

11. Πατήστε το κουµπί ENTER.

12. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ΡΙΝ σας, πατήστε τα κουµπιά του

τηλεχειριστηρίου µε την ακλόλουθη σειρά, για επαναφορά του ΡΙΝ στην

προεπιλεγµένη τιµή 0-0-0-0: POWER (Off), MUTE, 8, 2, 4, POWER (On).

Ρύθµιση των υπότιτλων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Setup" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Subtitle " και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Επιλέξτε "On", πατώντας το κουµπί

ή . Press the ENTER button.

πατήστε το κουµπί ENTER.

5. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

Ρύθµιση της λειτουργίας υπότιτλων

Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού για να ρυθµίσετε τη λειτουργία υποτίτλων. Η

επιλογή "Normal" κάτω από το µενού είναι οι βασικοί υπότιτλοι και η επιλογή

"Hard of hearing" είναι οι υπότιτλοι για άτοµα µε προβλήµατα ακοής.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Setup" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Subtitle Mode" και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Normal" ή "Hard of hearing".

Πατήστε το κουµπί ENTER.

5. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

Εάν η εκποµπή που παρακολουθείτε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία "Hard of hearing", ενεργοποιείται αυτόµατα η επιλογή

"Normal", ακόµη και αν επιλέξετε τη λειτουργία "Hard of hearing".

Επιλογή της µορφής ήχου

Μπορείτε να ακούσετε ήχο Dolby Digital µόνο µέσω δέκτη ήχου που είναι

συνδεδεµένος µε καλώδιο οπτικής ίνας. Μπορείτε να ακούσετε ήχο PCM µόνον

από το κεντρικό ηχείο. Όταν εκπέµπεται ήχος από το κεντρικό ηχείο και τον

δέκτη ήχου συγχρόνως, ενδέχεται να ακούγεται ηχώ, λόγω της διαφοράς στην

ταχύτητα αποκωδικοποίησης µεταξύ του κεντρικού ηχείου και του δέκτη ήχου.

Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία εσωτερικής σίγησης.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Setup" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Audio Format" και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "PCM" ή "Dolby Digital".

Πατήστε το κουµπί ENTER.

5. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

Η µορφή ήχου που εµφανίζεται εξαρτάται από το σήµα µετάδοσης. Ο ήχος Dolby digital είναι διαθέσιµος µόνον όταν η

τηλεόραση είναι συνδεδεµένη µε κάποιο εξωτερικό ηχείο, χρησιµοποιώντας καλώδιο οπτικής ίνας.

Επιλογή του ψηφιακού κειµένου (µόνον για το Ην. Βασίλειο)

Εάν η εκποµπή µεταδίδεται µαζί µε ψηφιακό κείµενο, ενεργοποιείται αυτή η

δυνατότητα.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Setup" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Digital Text" και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Disable"ή"Enable".

Πατήστε το κουµπί ENTER.

5. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

Το MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) είναι ένα διεθνές πρότυπο για συστήµατα

κωδικοποίησης δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στα πολυµέσα και στα υπερµέσα. Βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο

από το σύστηµα MPEG που περιλαµβάνει υπερµέσα σύνδεσης δεδοµένων όπως στατικές εικόνες, υπηρεσία

χαρακτήρων, κινούµενες εικόνες, αρχεία γραφικών και βίντεο, καθώς και δεδοµένα πολυµέσων. Το MHEG είναι

τεχνολογία αλληλεπίδρασης χρήστη χρόνου εκτέλεσης και εφαρµόζεται σε διάφορους τοµείς που περιλαµβάνουν το VOD

(Βίντεο κατ΄απαίτηση), την ITV (∆ιαδραστική τηλεόραση), το EC (Ηλεκτρονικό εµπόριο), την ηλεκτρονική εκπαίδευση, τις

τηλεσυσκέψεις, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα παιχνίδια δικτύου.

Επιλογή της ζώνης ώρας (Μόνον για την Ισπανία)

Επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Setup" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Time Zone" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας, πατώντας το κουµπί

ή .

Πατήστε το κουµπί ENTER.

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιµες. Ιβηρική Χερσόνησος και

Βαλεαρίδες Νήσοι - Κανάριες νήσοι

5. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

Προβολή πληροφοριών προϊόντος

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά µε τη συσκευή σας. Για σέρβις ή

επισκευή, επικοινωνήστε µε έναν εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της

Samsung.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Setup" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "System" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Πατήστε και πάλι το κουµπί ENTER για να επιλέξετε "Product Information".

Εµφανίζεται το µενού Πληροφορίες προϊόντος. - Έκδοση Λογισµικού,

Έκδοση Υλικολογ/κού

5. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

Έλεγχος των πληροφοριών σήµατος

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του σήµατος.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Setup" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "System" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Signal Information" και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER.

5. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

IΕάν η κατάσταση του σήµατος είναι κακή, θα εµφανιστεί το µήνυµα "No signal.".

Αναβάθµιση του λογισµικού

Για να παραµένει ενηµερωµένη η συσκευή σας µε τις νέες δυνατότητες

Ψηφιακής τηλεόρασης, µεταδίδονται τακτικά αναβαθµίσεις λογισµικού, ως

µέρος του κανονικού τηλεοπτικού σήµατος. Η συσκευή εντοπίζει αυτόµατα

αυτά τα σήµατα και εµφανίζει την ένδειξη αναβάθµισης λογισµικού. Σας δίνεται

η επιλογή να εγκαταστήσετε την αναβάθµιση.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Setup" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "System" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Software Upgrade" και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER.

5. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Software Infomation",

"Manual Upgrade" ή "Satandby Mode upgrade".

Πατήστε το κουµπί ENTER.

Πατήστε το κουµπί ENTER και, στη συνέχεια, εµφανίζεται η τρέχουσα έκδοση λογισµικού. Για να προβάλλετε τις πληροφορίες έκδοσης

λογισµικού, πατήστε και πάλι το κουµπί ENTER.

Πατήστε το κουµπί ENTER για αναζήτηση νέου λογισµικού από τα

κανάλια που µεταδίδουν εκείνη τη στιγµή.

- Standby Mode Upgrade : On / Off

Πατήστε το κουµπί ENTER. Για να συνεχίσετε την

αναβάθµιση λογισµικού µε ανοικτή τη βασική τροφοδοσία ισχύος,

επιλέξτε On, πατώντας το κουµπί ή .

Μια µη αυτόµατη αναβάθµιση εκτελείται αυτόµατα, 45 λεπτά µετά την

είσοδο της συσκευής σε κατάσταση αναµονής. Καθώς η τροφοδοσία

ισχύος της µονάδας είναι ανοικτή εσωτερικά, η οθόνη µπορεί να ανάβει

µε χαµηλή φωτεινότητα σε προϊόντα LCD. Αυτό το φαινόµενο µπορεί

να συνεχιστεί για περισσότερο από 1 ώρα, µέχρις ότου ολοκληρωθεί η

αναβάθµιση του λογισµικού.

6. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

Προβολή κοινής διασύνδεσης

Αυτή η επιλογή εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε τη CAM που βρίσκεται µέσα

στην υποδοχή CI.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Setup" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "System" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Common Interface" και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER.

5. Πατήστε το κουµπί ENTER για να εµφανιστούν οι πληροφορίες για την

εφαρµογή σας.

6. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

Τα στοιχεία στην επιλογή Πληροφορίες εφαρµογής αφορούν την κάρτα CI.

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη CAM οποιαδήποτε στιγµή, είτε είναι ανοικτή

είτε είναι κλειστή η τηλεόραση.

1. Αγοράστε µια µονάδα CAM CI, επισκεπτόµενοι την κοντινότερη

αντιπροσωπία ή µέσω τηλεφώνου.

2. Εισαγάγετε την Κάρτα CI µέσα στη CAM, προς την κατεύθυνση του

βέλους, µέχρις ότου εφαρµόσει καλά.

3. Εισαγάγετε τη CAM, µε την Κάρτα CI τοποθετηµένη, µέσα στην

υποδοχή κοινής διασύνδεσης.

(Εισαγάγετε τη CAM προς την κατεύθυνση του βέλους, µέχρις τέλους, έτσι ώστε να είναι παράλληλη µε την υποδοχή.)

4. Ελέγξτε εάν µπορείτε να δείτε εικόνα σε κάποιο κανάλι µε

κωδικοποιηµένο σήµα.

Επιλογή του µενού CI (Κοινή διασύνδεση)

Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να κάνει επιλογές στο µενού που παρέχεται από

τη CAM.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Setup" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "System" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Common Interface" και, στη

συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER.

5. Επιλέξτε το "CI Menu" πατώντας το κουµπί

ή και πατήστε το κουµπί

ENTER.

6. Select the required option by pressing the

ή και πατήστε το κουµπί

ENTER.

7. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

Επιλέξτε το µενού CΙ µε βάση το µενού Κάρτα PC.

Επαναφορά

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αποθηκευµένες τιµές της συσκευής στις

εργοστασιακές προεπιλεγµένες τιµές.

Η λειτουργία Επαναφορά διαγράφει όλες τις πληροφορίες καναλιών και

προτιµήσεις χρήστη, επαναφέροντας όλες τις τιµές στην εργοστασιακά

προεπιλεγµένη κατάστασή τους.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Setup" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "System" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Reset" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

5. Εµφανίζεται το µήνυµα "Enter PIN".

6. Εισαγάγετε τον τρέχοντα 4-ψήφιο κωδικό PIN σας, χρησιµοποιώντας τα

αριθµητικά κουµπιά (0~9).

Εµφανίζεται το µήνυµα προειδοποίησης. Πατώντας τα έγχρωµα κουµπιά µε

τη σειρά (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και µπλε), θα γίνει επαναφορά όλων

των τιµών.

7. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

|

Ξεκινώντας

|

Channel

|

Guide

|

Setup

|

Language

|

Audio Language

/

Subtitle Language

/

Teletext Language

/

Preference

Επιλογή της γλώσσας προτίµησης (Υπότιτλοι, Ήχος ή Teletext)

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγµένες τιµές για τις γλώσσες υπότιτλων, ήχου και teletext. Προβάλλει τις πληροφορίες γλώσσας για την εισερχόµενη

ροή σήµατος.

1. Πατήστε το κουµπί D.MENU για να προβάλλετε το µενού DTV.

2. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Language" και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

3. Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε "Audio Language", "Subtitle

Language" ή "Teletext Language".

Πατήστε το κουµπί ENTER.

4. Επιλέξτε µια συγκεκριµένη γλώσσα, πατώντας επανειληµµένα το κουµπί

ή .

Πατήστε το κουµπί ENTER.

Στις περιπτώσεις που η επιλεγµένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιµη στη

µετάδοση, η Αγγλική γλώσσα είναι η προεπιλογή.

5. Πατήστε το κουµπί EXIT για έξοδο.

Ενώ παρακολουθείτε κάποια εκποµπή, µπορείτε να επιλέξετε τους

υπότιτλους. Ενώ παρακολουθείτε κάποια εκποµπή, µπορείτε να επιλέξετε

τη γλώσσα ήχου.

Προτίµηση

Αυτό το µενού αποτελείται από 6 υποµενού: Κύρια γλώσσα υποτίτλων, ∆ευτ.

γλώσσα υποτίτλων, Κύρια γλώσσα διαλόγων, ∆ευτ. γλώσσα διαλόγων, Κύρια

γλώσσα Teletext και ∆ευτ. γλώσσα Teletext.

Χρησιµοποιώντας αυτή τη δυνατότητα, οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν µία

από τις γλώσσες (Αγγλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Σουηδικά, Γαλλικά, Ουαλικά,

Γαλικιανά, Ιρλανδικά, ∆ανέζικα, Φινλανδικά, Νορβηγικά, Ισπανικά, Τσεχικά και

Ελληνικά). Η γλώσσα που επιλέγεται εδώ είναι η προεπιλογή, όταν ο χρήστης

επιλέγει κάποιο κανάλι.

- Πατήστε το κουµπί

ή για να επιλέξετε το µενού που επιθυµείτε (Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle

Language, Primary Audio Language, Secondary Audio Language, Primary Teletext Language, or Secondary Teletext

Language) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER. Εµφανίζονται οι επιλογές του µενού που επιλέξατε.

- Πατήστε το κουµπί

ή για κάνετε την επιλογή που επιθυµείτε (Αγγλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Σουηδικά, Γαλλικά,

Ουαλικά, Γαλικιανά, Ιρλανδικά, ∆ανέζικα, Φινλανδικά, Νορβηγικά, Ισπανικά, Τσεχικά και Ελληνικά) και, στη συνέχεια,

πατήστε το κουµπί ENTER.

Εάν αλλάξετε τη ρύθµιση γλώσσας, η Γλώσσα υπότιτλων, η Γλώσσα ήχου και η Γλώσσα Teletext του µενού Γλώσσα

(ανατρέξτε στη σελίδα 45) αλλάζουν αυτόµατα στην επιλεγµένη γλώσσα.

Οι επιλογές Γλώσσα υπότιτλων, Γλώσσα ήχου και Γλώσσα Teletext του µενού Γλώσσα εµφανίζουν µια λίστα µε γλώσσες

που υποστηρίζονται από το τρέχον κανάλι και η επιλογή είναι τονισµένη. Εάν αλλάξετε αυτή τη ρύθµιση γλώσσας, η νέα

επιλογή ισχύει µόνο για το τρέχον κανάλι. Η αλλαγή αυτής της ρύθµισης δεν επηρεάζει τις ρυθµίσεις Κύρια γλώσσα

υποτίτλων, Κύρια γλώσσα διαλόγων και Κύρια γλώσσα Teletext του µενού Προτίµηση.

Μοντέλο

SyncMaster 225MD

Έλεγχος Λειτουργίας

Ελέγξτε µόνοι σας τα ακόλουθα τµήµατα πριν καλέσετε για σέρβις. Ελάτε σε επαφή µε το κέντρο

εξυπηρέτησης για προβλήµατα που δεν µπορείτε να επιλύσετε µόνοι σας Ελέγξτε µόνοι σας τα

ακόλουθα τµήµατα πριν καλέσετε για σέρβις. Ελάτε σε επαφή µε το κέντρο εξυπηρέτησης για

προβλήµατα που δεν µπορείτε να επιλύσετε µόνοι σας

∆εν υποστηρίζεται η κατάσταση λειτουργίας Βίντεο

Μη βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας | Πρόγραµµα οδήγησης προσαρµογέα οθόνης

Συντήρηση και καθαρισµός | Συµπτώµατα και Προτεινόµενες ενέργειες.

1. ∆εν υποστηρίζεται η κατάσταση λειτουργίας Βίντεο

Η οθόνη σας προσφέρει λειτουργία αυτοελέγχου που σας επιτρέπει να ελέγχετε αν η οθόνη σας

λειτουργεί σωστά.

1. Σβήστε και τον υπολογιστή και την οθόνη σας.

2. Αποσυνδέστε το καλώδιο του βίντεο από το πίσω µέρος του υπολογιστή.

3. Ανοίξτε την οθόνη.

Το παρακάτω σχήµα («Έλεγχος καλωδίου σήµατος») εµφανίζεται σε µαύρο φόντο όταν η οθόνη

είναι στην κανονική κατάσταση λειτουργίας της παρότι δεν λαµβάνει κάποιο σήµα εικόνας βίντεο. Σε

κατάσταση λειτουργίας αυτοελέγχου, ο ενδείκτης τροφοδοσίας του LED παραµένει πράσινος και το

σχήµα µετακινείται στην οθόνη.

4. Κλείστε την οθόνη σας και επανασυνδέστε το καλώδιο του βίντεο κι έπειτα εκκινήστε και τον

υπολογιστή και την οθόνη.

Αν η οθόνη σας παραµένει κενή και µετά την προαναφερθείσα διαδικασία, ελέγξτε τον ρυθµιστή βίντεο και

το υπολογιστικό σύστηµα. Η οθόνη σας λειτουργεί κανονικά.

2. Μη βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας

Εάν η κάθετη ανάλυση δεν είναι στην βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας, µπορείτε ακόµα να δείτε την οθόνη

αλλά εµφανίζεται για ένα λεπτό το παρακάτω προειδοποιητικό µήνυµα και µετά εξαφανίζεται.

Ο χρήστης πρέπει να ρυθµίσει την συχνότητα µέσα στο χρονικό διάστηµα του ενός λεπτού.

Ανατρέξτε στο Specifications (Προδιαγραφές) > Preset Timing Modes (Προκαθορισµένες

λειτουργίες χρονισµού) για τις αναλύσεις ή τις συχνότητες που υποστηρίζονται από την οθόνη.

3. Πρόγραµµα οδήγησης προσαρµογέα οθόνης

Ο προσαρµογέας οθόνης αναφέρεται στο πρόγραµµα οδήγησης της κάρτας βίντεο του

υπολογιστή. Εάν δεν έχει ρυθµιστεί σωστά ο προσαρµογέας, δεν µπορείτε να ρυθµίσετε την

ανάλυση, την συχνότητα ή το χρώµα και δεν µπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα

οδήγησης της οθόνης.

1. Έλεγχος του προγράµµατος οδήγησης του προσαρµογέα

Κάντε κλικ στο Έναρξη -> Ρυθµίσεις -> Πίνακας ελέγχου -> Οθόνη -> Ρυθµίσεις -> Προχωρηµένες -

> Προσαρµογέας.

Αν εµφανιστεί η ένδειξη "Default" (προεπιλεγµένο) ή το µοντέλο κάποιου άλλου προϊόντος, αυτό

σηµαίνει ότι το πρόγραµµα οδήγησης του µετασχηµατισµού δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.

Εγκαταστήστε το πρόγραµµα οδήγησης του µετασχηµατιστή και πάλι σύµφωνα µε τις οδηγίες που

παρέχονται από τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή της κάρτας οθόνης.

2. Εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης του προσαρµογέα

Οι οδηγίες που δίνονται παρακάτω είναι γενικές. Για συγκεκριµένα θέµατα,

επικοινωνήστε µε τους αντίστοιχους κατασκευαστές της κάρτας βίντεο ή του υπολογιστή.

1) Κάντε κλικ στο Έναρξη ->Ρυθµίσει ->Πίνακας ελέγχου -> Οθόνη-> Ρυθµίσεις -> Προχωρηµένες

-> Προσαρµογέας ->Ενηµέρωση προγράµµατος οδήγησης ->Επόµενο -> Εµφάνιση λίστας

γνωστών προγραµµάτων οδήγησης για αυτήν την συσκευή ώστε να µπορώ να διαλέξω ένα

συγκεκριµένο πρόγραµµα οδήγησης ->Επόµενο ->Λήψη δίσκου (Εισαγωγή δισκέτας

προγράµµατος οδήγησης κάρτας βίντεο) -> OK -> Επόµενο -> Επόµενο ->Ολοκλήρωση.

2) οδήγησης προσαρµογέα στον υπολογιστή σας. Εκτελέστε το Setup.exe ή το Install.exe που

βρίσκεται µέσα στο αρχείο εγκατάστασης προγράµµατος οδήγησης προαρµογέα.

4. Συντήρηση και καθαρισµός

1. Συντήρηση του περιβλήµατος της οθόνης

Καθαρίστε µε µαλακό πανί αφού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. z z

Μην χρησιµοποιείτε βενζόλιο, αραιωτικά ή άλλες εύφλεκτες

ουσίες, ή βρεγµένο πανί.

Προτείνουµε την χρήση κάποιου καθαριστικό µέσο της Samsung ώστε να αποφευχθεί ζηµιά στην οθόνη.

2. Συντήρηση της επίπεδης οθόνης Καθαρίστε απαλά µε µαλακό πανί (βαµβακερό φανελένιο). z z

Μην χρησιµοποιείτε ακετόνη, βενζόλιο ή αραιωτικό. (Ενδέχεται

να προκαλέσουν ψεγάδια ή παραµόρφωση της επιφάνειας της

οθόνης.)

Θα απαιτηθεί από τον χρήστη να πληρώσει το κόστος και τα

σχετικά έξοδα για την επιδιόρθωση των βλαβών που προκάλεσε

ο(η) ίδιος(α).

5. Συµπτώµατα και Προτεινόµενες ενέργειες.

Μια οθόνη αναπαράγει οπτικά σήµατα που λαµβάνονται από τον υπολογιστή. Έτσι, αν υπάρχει

πρόβληµα µε τον υπολογιστή ή την κάρτα βίντεο, αυτό µπορεί να είναι η αιτία η οθόνη να

φαίνεται κενή, φτωχής απόδοσης χρωµάτων, θορύβου, µη υποστηριζόµενης κατάστασης

λειτουργίας βίντεο, κλπ. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε πρώτα την πηγή του προβλήµατος, και

µετά επικοινωνήστε ένα κέντρο εξυπηρέτησης ή τον αντιπρόσωπό σας .

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεµένα στον υπολογιστή.

2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν παράγει χαρακτηριστικούς ήχους (µπιπ) περισσότερο από 3

φορές κατά την διαδικασία της εκκίνησης. (Αν παράγει χαρακτηριστικούς ήχους, απαιτείται

συντήρηση της µητρικής κάρτας του υπολογιστή.)

3. Αν εγκαταστήσατε νέα κάρτα βίντεο ή αν συναρµολογήσατε εσείς τον υπολογιστή, ελέγξτε αν είναι

εγκαταστηµένο το πρόγραµµα οδήγησης προσαρµογέα (βίντεο) και το πρόγραµµα οδήγησης οθόνης.

4. Ελέγξτε αν ο ρυθµός σάρωσης της οθόνης έχει οριστεί στο εύρος συχνοτήτων 56 Hz ή 75 Hz. (Μην

υπερβαίνετε τα 60 Hz όταν χρησιµοποιείτε τη µέγιστη ανάλυση.)

5. Αν έχετε προβλήµατα κατά την εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης προσαρµογέα (βίντεο),

εκκινήστε τον υπολογιστή σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας, αφαιρέστε τον Προσαρµογέα Οθόνης

στον "Πίνακα Ελέγχου, Σύστηµα, ∆ιαχειριστής Συσκευής" και έπειτα κάντε επανεκκίνηση τον

υπολογιστή για να εγκαταστήσετε εκ νέου το πρόγραµµα οδήγησης προσαρµογέα (βίντεο).

Kατάλογος ελέγχου

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται πιθανά προβλήµατα καθώς και οι λύσεις τους. Πριν

καλέσετε τεχνικό για συντήρηση, διαβάστε τις πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα για να δείτε αν

µπορείτε εσείς οι ίδιοι να αντιµετωπίσετε κάποιο πρόβληµα. Εάν πραγµατικά χρειάζεστε βοήθεια,

καλέστε τον τηλεφωνικό αριθµό στην ενότητα πληροφοριών ή επικοινωνήστε µε τον

αντιπρόσωπό σας. .

Προβλήµατα σχετικά µε την εγκατάσταση.

| Προβλήµατα σχετικά µε την οθόνη | Ηχητικά προβλήµατα |

Προβλήµατα που σχετίζονται µε το τηλεχειριστήριο

1. Προβλήµατα σχετικά µε την εγκατάσταση.

Αναφέρονται προβλήµατα που σχετίζονται µε την εγκατάσταση της οθόνης καθώς και οι λύσεις

τους.

PC

προβλήµατα

Φαίνεται ότι ο υπολογιστής

δεν λειτουργεί κανονικά.

TV

Η οθόνη τρεµοπαίζει

Η οθόνη της τηλεόρασης είναι

θολή ή εµφανίζει σήµατα

θορύβου.

∆εν λαµβάνεται τηλεοπτικό

σήµα

Λύσεις

z

Ελέγξτε αν το πρόγραµµα οδήγησης προσαρµογέα

οθόνης (Πρόγραµµα οδήγησης VGA) είναι

εγκατεστηµένο σωστά. (Ανατρέξτε στο Εγκατάσταση

προγράµµατος οδήγησης ) z

Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήµατος µεταξύ του

υπολογιστή και της οθόνης είναι ασφαλισµένο και

σφιγµένο.

(Ανατρέξτε στο Σύνδεση µε υπολογιστή ) z

Ελέγξτε αν ο ακροδέκτης της τηλεοπτικής κεραίας

είναι ασφαλισµένος στην εξωτερική κεραία.

(Ανατρέξτε στο Σύνδεση µε τηλεόραση ) z

Επιλέξτε αυτόµατο πρόγραµµα (Auto Store) για να

διαµορφώσετε αυτόµατα το σύστηµα των καναλιών.

(Ανατρέξτε στο Auto Store )

2. Προβλήµατα σχετικά µε την οθόνη

Αναφέρονται προβλήµατα που σχετίζονται µε την οθόνη καθώς και οι λύσεις τους.

προβλήµατα

Η οθόνη είναι κενή (ανενεργή) και

ο ενδείκτης τροφοδοσίας

απενεργοποιηµένος (off)

Μήνυµα "Check Signal Cable"

Μήνυµα "Not Optimum Mode"

Η εικόνα κυλάει κατακόρυφα.

Λύσεις

z

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σταθερά

συνδεδεµένο και η οθόνη LCD ενεργοποιηµένη (on).

(Ανατρέξτε στο Σύνδεση της οθόνης ) z z

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σήµατος είναι σταθερά

συνδεδεµένο µε τις πηγές βίντεο ή υπολογιστή. (Ανατρέξτε

στο Σύνδεση της οθόνης σας )

Βεβαιωθείτε ότι οι πηγές βίντεο ή υπολογιστή είναι

ενεργοποιηµένες. z z

Ελέγξτε την µέγιστη ανάλυση και την συχνότητα του

προσαρµογέα του βίντεο.

Συγκρίνετε αυτές τις τιµές µε τα δεδοµένα στο γράφηµα

Προκαθορισµένες λειτουργίες χρονισµού.

z

Ελέγξτε αν το καλώδιο σήµατος είναι συνδεδεµένο και

ασφαλισµένο. Συνδέστε το ξανά µέχρι να ασφαλίσει

(Ανατρέξτε στο Σύνδεση µε υπολογιστή )

Η εικόνα δεν είναι καθαρή. Η

εικόνα είναι θολή.

Η εικόνα είναι ασταθής και

πάλλεται.

Είδωλα εµφανίζονται στην

εικόνα.

Η εικόνα είναι πολύ φωτεινή ή

πολύ σκοτεινή.

z z z

Εκτελέστε συντονισµό συχνότητας Coarse και Fine .

Ενεργοποιήστε ξανά αφού αφαιρέσετε όλα τα εξαρτήµατα

(καλώδιο επέκτασης βίντεο, κλπ.)

Θέστε την ανάλυση και την συχνότητα στις προτεινόµενες

περιοχές τιµών. z

Ελέγξτε αν η ανάλυση και η συχνότητα που έχουν τεθεί για

την κάρτα βίντεο του υπολογιστή βρίσκονται εντός της

περιοχής τιµών που υποστηρίζει η οθόνη. Εάν όχι, ρυθµίστε

τις ξανά ανατρέχοντας στις τρέχουσες πληροφορίες κάτω

από το µενού της οθόνης και τις προκαθορισµένες

λειτουργίες χρονισµού . z

Ρυθµίστε τα Brightness (φωτεινότητα) και Contrast

(κοντράστ).

(Ανατρέξτε στο Brightness , Contrast ) z

Ρυθµίστε το χρώµα χρησιµοποιώντας το Custom κάτω από

το µενού ρύθµισης χρωµάτων OSD (ενδείξεων οθόνης).

Το χρώµα της οθόνης είναι

ανακόλουθο.

Η χρωµατική εικόνα είναι

παραµορφωµένη µε σκοτεινές

σκιές.

Φτωχή απόδοση του λευκού

χρώµατος.

Ο ενδείκτης τροφοδοσίας

αναβοσβήνει πράσινος.

Η οθόνη είναι κενή (ανενεργή) και

η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας

είναι παραµένει πράσινη ή

αναβοσβήνει κάθε 0,5 ή 1

δευτερόλεπτο.

z z z

Η οθόνη αποθηκεύει τις αλλαγές που έγιναν στις ρυθµίσεις

στην µνήµη OSD.

Η οθόνη χρησιµοποιεί το σύστηµα διαχείρισης ισχύος του.

Πατήστε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο.

Η οθόνη είναι κενή και

αναβοσβήνει.

z

Αν δείτε το µήνυµα "TEST GOOD" (∆οκιµή Καλή) στην

οθόνη, όταν πατήσετε το πλήκτρο MENU, ελέγξτε την

σύνδεση καλωδίου µεταξύ της οθόνης και του υπολογιστή,

για να βεβαιωθείτε ότι το βύσµα έχει συνδεθεί σωστά.

3. Ηχητικά προβλήµατα

Παρακάτω αναφέρονται προβλήµατα που σχετίζονται µε ηχητικά σήµατα καθώς και οι λύσεις

τους.

προβλήµατα

∆εν υπάρχει ήχος

Η στάθµη του ήχου είναι πολύ

χαµηλή.

Λύσεις

z z

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου είναι σταθερά συνδεδεµένο

και µε την θύρα εισόδου (audio-in) στην οθόνη σας και µε την

θύρα εξόδου (audio-out) στην κάρτα ήχου σας. (Ανατρέξτε

στο Σύνδεση της οθόνης σας )

Ελέγξτε την στάθµη της έντασης. (Ανατρέξτε στο Ένταση ) z z

Ελέγξτε την στάθµη της έντασης. (Ανατρέξτε στο Ένταση )

Εάν η ένταση συνεχίζει να είναι πού χαµηλή αφού την θέσετε

στο µέγιστο, ελέγξτε τον ελεγκτή έντασης στην κάρτα ήχου

του υπολογιστή ή µέσω του λογισµικού.

Οι ηχητικοί τόνοι είναι πολύ

υψηλοί ή πολύ χαµηλοί

z

Ρυθµίστε τα Treble και τα Bass.

4. Προβλήµατα που σχετίζονται µε το τηλεχειριστήριο

Αναφέρονται προβλήµατα που σχετίζονται µε το τηλεχειριστήριο καθώς και οι λύσεις τους.

προβλήµατα

Τα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου

Λύσεις

z

Ελέγξτε τις πολικότητες (+/-) των µπαταριών.

δεν αποκρίνονται.

z z z z

Ελέγξτε εάν έχουν αδειάσει οι µπαταρίες.

Ελέγξτε αν υπάρχει τροφοδοσία.

Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεµένο και

σφαλισµένο.

Ελέγξτε αν κάποια ειδική λάµπα φθορισµού ή νέον είναι

αναµµένη στην γύρω περιοχή.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ερώτηση

Πώς µπορώ να αλλάξω την

συχνότητα;

Πώς µπορώ να ρυθµίσω την

ανάλυση;

Πώς µπορώ να ρυθµίσω την

λειτουργία Εξοικονόµησης

Ενέργειας;

Πώς µπορώ να καθαρίσω το

εξωτερικό περίβληµα/ Λυχνία

Εικόνας;

Απάντηση

z z

Η συχνότητα αλλάζει από την επαναρύθµιση των

παραµέτρων της κάρτας βίντεο.

Σηµειώστε ότι η υποστήριξη της κάρτας βίντεο µπορεί να

ποικίλει, ανάλογα µε την έκδοση του οδηγού που

χρησιµοποιείται.

(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή ή της κάρτας

βίντεο για λεπτοµέρειες.) z z

Windows ME/XP/2000: Ρυθµίστε την ανάλυση από το

Πίνακας Ελέγχου, Προβολή, Ρυθµίσεις.

Επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή της κάρτας βίντεο για

λεπτοµέρειες. z

Windows ME/XP/2000: Ρυθµίστε την λειτουργία από το

BIOS-SETUP του υπολογιστή ή από την προφύλαξη οθόνης.

(Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο του Υπολογιστή/ Windows). z z

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και καθαρίστε την

οθόνη µε ένα µαλακό πανί, χρησιµοποιώντας είτε ένα

καθαριστικό διάλυµα είτε απλά νερό.

Μην αφήσετε υπόλοιπα απορρυπαντικού ούτε να χαράξτε το

περίβληµα. Προσέξτε να µην εισέλθει νερό µέσα στην οθόνη.

Μοντέλο

SyncMaster 225MD

Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριοτικά

Γενικά

Όνοµα µοντέλου

Οθόνη LCD

SyncMaster 225MD

∆ιαστάσεις

Περιοχή προβολής

Βήµα εικονοστοιχείων

Συγχρονισµός

Οριζόντια

∆ιαγώνιος 22,0" ιντσών (55 cm)

473,76 mm (οριζόντια) x 296,1 mm (κάθετα)

0,282 mm (οριζόντια) x 0,282 mm (κάθετα)

Κάθετη

Χρώµα οθόνης

16,7 M

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Ανάλυση

Βέλτιστη ανάλυση

Μέγιστη ανάλυση

1680 x 1050 @ 60 Hz

1680 x 1050 @ 60 Hz

Σήµα Εισόδου, Ολοκληρώθηκε

Αναλογικό RGB

Επίπεδο TTL (Υψηλή τάση ≥ 2,0 V, χαµηλή τάση ≤ 0,8 V)

0,7 Vp-p ± 5%

Μέγιστο ρολόι εικονοστοιχείων

135 MHz

Παροχή ισχύος

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Καλώδιο σήµατος

Καλώδιο D-sub ακροδεκτών 15 προς 15, αποσπώµενο

Βύσµα DVI-D προς DVI-D, αποσπώµενο (Πωλείται χωριστά)

Βύσµα σήµατος

Βύσµα D-sub 15 ακίδων, 3 γραµµών, Βύσµα DVI-D 24 ακίδων, 3 γραµµών

Βύσµα HDMI 19 ακίδων Τύπου A, Σύνθετο, S-Video, Συνιστωσών, SCART, TV, DTV

∆ιαστάσεις (WxHxD) / Βάρος

520,0 X 439,0 X 201,9 mm / 20,5 X 17,3 X 7,9 inch / 7,1 kg / 15,7 lbs (Αφού αναδιπλώσετε τη Βάση)

520,0 X 386,0 X 65,5 mm /20,5 X 15,2 X 2,6 inch (Μετά την τοποθέτηση της βάσης)

Μηχανισµός ∆ιασύνδεσης VESA

100 mm X 100 mm

Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες

Λειτουργική

Αποθήκευση

Θερµοκρασία: 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F)

Υγρασία: 10% ~ 80%, άνευ συµπύκνωσης

Θερµοκρασία: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F)

Υγρασία: 5% ~ 95%, άνευ συµπύκνωσης

∆υνατότηταPlug and Play

Αυτή η οθόνη µπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε συµβατό σύστηµα Plug & Play. Η αλληλεπίδραση της

οθόνης και των υπολογιστικών συστηµάτων προσφέρει καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και ρυθµίσεις στην

οθόνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εγκατάσταση της οθόνης πραγµατοποιείται αυτοµάτως, εκτός κι αν

ο χρήστης επιθυµεί να επιλέξει εναλλακτικές ρυθµίσεις.

Αποδοχή κουκίδων

Η οθόνη TFT LCD κατασκευάστηκε µε προηγµένη τεχνολογία ηµιαγωγών µε ακρίβεια πλέον του 1ppm (ένα

εκατοµµυριοστό) για το εν λόγω προϊόν. Τα εικονοστοιχεία του ΚΟΚΚΙΝΟΥ, του ΠΡΑΣΙΝΟΥ, του ΜΠΛΕ και

του ΑΣΠΡΟΥ χρώµατος φαίνονται φωτεινά µερικές φορές ή διακρίνονται µερικά µαύρα εικονοστοιχεία. Αυτό

δεν οφείλεται στην κακή ποιότητα και δεν πρέπει να σας ανησυχεί. z

Για παράδειγµα, ο αριθµός των υπο-µικροστοιχείων εικόνας που περιλαµβάνονται σε αυτό το προϊόν είναι

5.292.000.

Σηµείωση: Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε µεταβολή χωρίς προηγούµενη

προειδοποίηση.

Εξοπλισµός κατηγορίας Β (εξοπλισµός για οικιακή χρήση)

Το προϊόν αυτό πληροί τις οδηγίες περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας για οικιακή χρήση και µπορεί να

χρησιµοποιηθεί σε όλες τις περιοχές συµπεριλαµβανοµένων των κοινών κατοικηµένων περιοχών.

(Ο εξοπλισµός κατηγορίας Β εκπέµπει λιγότερα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα απ' ό,τι ο εξοπλισµός κατηγορίας

Α)

Εξοικονόµηση Ενέργειας

Αυτή η οθόνη διαθέτει ένα ενσωµατωµένο σύστηµα διαχείρισης ισχύος που καλείται Λειτουργία Εξοικονόµησης

Ενέργειας. Αυτό το σύστηµα εξοικονοµεί ενέργεια ενεργοποιώντας τη λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης

ρεύµατος της οθόνης σας όταν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η οθόνη επιστρέφει

αυτοµάτως στην κανονική της λειτουργίας όταν µετακινείτε το ποντίκι του υπολογιστή ή πατάτε ένα πλήκτρο του

πληκτρολογίου. Για εξοικονόµηση ενέργειας, κλείστε την οθόνη σας όταν δεν τη χρειάζεστε, ή όταν δεν την

χρησιµοποιείτε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Το σύστηµα Εξοικονόµησης Ενέργειας λειτουργεί µε συµβατή

κάρτα βίντεο VESA DPM, η οποία είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή σας. Χρησιµοποιήστε βοήθηµα του

λογισµικού, το οποίο είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας, για να ρυθµίσετε αυτήν τη λειτουργία.

Κατάσταση Κανονική Λειτουργία

Κατάσταση λειτουργίας

εξοικονόµησης

ενέργειας

Kikapcsolas

EPA/ENERGY 2000

Ενδεικτική λυχνία

τροφοδοσίας

Κατανάλωση ισχύος

Μπλε

Μικρότερη από 58 W

Αναβοσβήνει Μπλε

Μικρότερη από 1 W

Μαύρο

Μικρότερη από 1 W

Αυτή η οθόνη είναι συµβατή µε τα πρότυπα EPA ENERGY STAR

λειτουργική δυνατότητα VESA DPM.

®

και

ENERGY2000 όταν χρησιµοποιείται µε υπολογιστή εξοπλισµένο µε

Ως ∆ιεθνής Εταίρος της ENERGY STAR

®

, η SAMSUNG έχει εφαρµόσει σε

αυτό το προϊόν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Αποδοτικότητας της ENERGY STAR

®

.

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA,1680 x 1050

Προκαθορισµένες Καταστάσεις ΛειτουργίαςΟθόνης

Αν το σήµα που µεταδίδεται από τον υπολογιστή είναι το ίδιο µε τις ακόλουθες Προεπιλεγµένες Λειτουργίες

Χρονισµού, η οθόνη θα ρυθµίζεται αυτοµάτως. Ωστόσο, αν το σήµα είναι διαφορετικό, η οθόνη µπορεί να

µείνει κενή ενώ λειτουργεί η δίοδος φωτεινής εκποµπής (LED). Ανατρέξτε το εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας

βίντεο και ρυθµίστε την οθόνη ως εξής.

Πίνακας 1. Προεπιλεγµένες Λειτουργίες Χρονισµού

Κατάσταση

Λειτουργίας Οθόνης

Οριζόντια

Συχνότητα

(kHz)

31,469

31,469

31,469

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

60,000

63,981

79,976

Κάθετη

Συχνότητα

(Hz)

70,086

59,940

70,087

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

60,020

75,025

Pixel Clock

(Ρολόι

εικονοστοιχείων)

(MHz)

25,175

25,175

28,322

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

108,000

108,000

135,000

Πολικότητα

Συγχρονισµού

(H/V)

+/-

-/-

-/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

64,674 59,883

Οριζόντια Συχνότητα

119,000 +/-

Ο χρόνος σάρωσης µιας γραµµής που συνδέει οριζόντια το δεξί και το

αριστερό άκρο της οθόνης καλείται Οριζόντιος Κύκλος και ο αντίστροφος

αριθµός του Οριζόντιου Κύκλου καλείται Οριζόντια Συχνότητα. Μονάδα

Μέτρησης: kHz

Κάθετη Συχνότητα

Η οθόνη, σαν έναν λαµπτήρα φθορίου, πρέπει να επαναλαµβάνει την ίδια

εικόνα πολλές φορές ανά δευτερόλεπτο για να εµφανίσει εικόνα στον

χρήστη. Η συχνότητα αυτής της επανάληψης καλείται Κάθετη Συχνότητα ή

Ρυθµός Ανανέωσης. Μονάδα µέτρησης: Hz

Οι τρόποι λειτουργίας που υποστηρίζονται για κάθε εξωτερικό σήµα εισόδου.

Input Source

Component

HDMI

Input Source

AV(CVBS)

S-VIDEO

EXT

TV(Analog)

DTV

480i

@60Hz

576i

@50Hz

Υποστηριζόµενες αναλύσεις

480p

@60Hz

576p

@50Hz

720p

@50/60Hz

O O O O O

X X O O O

Υποστηριζόµενα συστήµατα

NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM

NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM

NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM, RGB

PAL B,G,D,K,I

SECAM L/L', D,K

DVB-T

1080i

@50/60Hz

O

O

1080p

@50/60Hz

O

O

Μοντέλο

SyncMaster 225MD

Επικοινωνήστε µε τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά µε προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε µε το

κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

North America

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

Latin America

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM 02 201 2418 http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC 844 000 844 http://www.samsung.com/cz

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

70 70 19 70

030-6227 515 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi

3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min) http://www.samsung.com/fr

01805-121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864)

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

CIS

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232 http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Ορολογία

Σήµα συγχρονισµού

Τα σήµατα συγχρονισµού (Sync) αναφέρονται στα καθιερωµένα σήµατα που απαιτούνται για την

εµφάνιση των επιθυµητών χρωµάτων στην οθόνη. ∆ιαιρούνται σε κατακόρυφα και οριζόντια σήµατα

συγχρονισµού. Αυτά τα σήµατα εµφανίζουν εικόνες µε κανονικά χρώµατα µε βάση την επιλεγµένη

συχνότητα και ανάλυση.

Τύποι σηµάτων συγχρονισµού

Ξεχωριστά

Σύνθετα

Πρόκειται για ένα σύστηµα µετάδοσης µεµονωµένων σηµάτων κατακόρυφου και

οριζόντιου συγχρονισµού προς την οθόνη.

Αυτό είναι ένα σύστηµα που συνδυάζει σήµατα κάθετου και οριζόντιου

συγχρονισµού σε ένα σύνθετο σήµα και το µεταδίδει στην οθόνη. Η οθόνη

προβάλλει τα σήµατα χρώµατος αναλύοντας το σύνθετο σήµα στα αρχικά

σήµατα χρώµατος.

Βήµα Κουκκίδα

Η εικόνα στην οθόνη αποτελείται από κόκκινες, πράσινες και µπλε κουκκίδες. Όσο πιο κοντά

βρίσκονται οι κουκκίδες, τόσο υψηλότερη είναι η ανάλυση. Η απόσταση µεταξύ δύο κουκκίδων ίδιου

χρώµατος καλείται "Βήµα Κουκκίδας". Μονάδα: mm

Κάθετη Συχνότητα Η οθόνη πρέπει να ανανεώνεται αρκετές φορές ανά δευτερόλεπτο για να

δηµιουργήσει και να εµφανίσει µια εικόνα για το χρήστη. Η συχνότητα αυτής της επανάληψης ανά

δευτερόλεπτο καλείται Κάθετη Συχνότητα ή Αναλογία Ανανέωσης. Μονάδα: Hz

Παράδειγµα:

Θεωρούµε ότι η συχνότητα είναι 60 Hz, όταν η ίδια λυχνία αναβοσβήνει 60 φορές το

δευτερόλεπτο.

Οριζόντια Συχνότητα

Ο χρόνος σάρωσης µιας γραµµής που συνδέει οριζόντια το δεξί µε το αριστερό άκρο της οθόνης

καλείται Οριζόντιος Κύκλος. Ο ανάστροφος αριθµός του Οριζόντιου Κύκλου καλείται Οριζόντια

Συχνότητα. Μονάδα: kHz

Μέθοδος µε πλέξη σάρωσης και χωρίς πλέξη σάρωσης

Η κατά σειρά εµφάνιση των οριζόντιων γραµµών της οθόνης από το πάνω ως το κάτω µέρος καλείται

µέθοδος χωρίς πλέξη σάρωσης ενώ η εµφάνιση γραµµών που έχουν οριστεί µε µονό αριθµό κι έπειτα

γραµµών που έχουν οριστεί µε ζυγό αριθµό στη σειρά καλείται µέθοδος µε πλέξη σάρωσης. Η µέθοδος

χωρίς πλέξη σάρωσης χρησιµοποιείται για την πλειοψηφία των οθονών για να εξασφαλιστεί ευκρινής

εικόνα. Η µέθοδος µε πλέξη σάρωσης είναι ίδια µε αυτή που χρησιµοποιείται στην τηλεόραση.

Plug & Play

Αυτή η λειτουργία παρέχει την καλύτερη ποιότητα οθόνης για το χρήστη επιτρέποντας την αυτόµατη

ανταλλαγή στοιχείων µεταξύ του υπολογιστή και της οθόνης. Αυτή η οθόνη ακολουθεί το διεθνές

πρότυπο VESA DDC για τη λειτουργία Plug & Play.

Ανάλυση

Ο αριθµός των οριζόντιων και κάθετων κουκκίδων που χρησιµοποιείται για τη σύνθεση της εικόνας της

οθόνης καλείται "ανάλυση". Αυτός ο αριθµός δείχνει την ακρίβεια της οθόνης. Η υψηλή ανάλυση είναι

αποτελεσµατική στην εκτέλεση πολλαπλών λειτουργιών καθώς µπορεί να εµφανιστούν περισσότερες

πληροφορίες στην οθόνη.

Παράδειγµα: Αν η ανάλυση είναι 1680 x 1050, αυτό σηµαίνει ότι η οθόνη αποτελείται από 1680

οριζόντιες κουκκίδες (οριζόντια ανάλυση) και 1050 κάθετες γραµµές (κάθετη ανάλυση).

Καλώδιο RF

Ένα στρογγυλό καλώδιο σήµατος που χρησιµοποιείται γενικά για τηλεοπτικές κεραίες.

∆ορυφορική µετάδοση

Υπηρεσίες µετάδοσης που παρέχονται διαµέσου δορυφόρου. Επιτρέπει υψηλή ποιότητα εικόνας και

καθαρό ήχο σε όλη τη χώρα ανεξάρτητα από την περιοχή του θεατή.

Ισορροπία ήχου

Ισορροπεί τα επίπεδα του ήχου που προέρχονται από το κάθε ηχείο σε τηλεοράσεις µε δύο ηχεία.

Καλωδιακή τηλεόραση

Παρότι η επίγεια µετάδοση γίνεται µέσω σηµάτων συχνότητας διαµέσου του αέρα, η καλωδιακή

µετάδοση γίνεται διαµέσου καλωδιακού δικτύου. Για να δείτε καλωδιακή τηλεόραση, πρέπει να

αγοράσετε έναν καλωδιακό δέκτη και να τον συνδέσετε επάνω στο καλωδιακό δίκτυο.

CATV

Το "CATV" αναφέρεται στις υπηρεσίες µετάδοσης που παρέχονται σε ξενοδοχεία, σχολεία και άλλα

κτήρια διαµέσου του δικού τους συστήµατος µετάδοσης, εκτός από εκποµπές VHF ή UHF από επίγειους

σταθµούς µετάδοσης. Τα προγράµµατα CATV ενδέχεται να περιλαµβάνουν ταινίες, ψυχαγωγικά και

εκπαιδευτικά προγράµµατα. (∆ιαφέρει από την καλωδιακή τηλεόραση.

Η παρακολούθηση των προγραµµάτων CATV µπορεί να γίνει µόνο µέσα στην περιοχή στην οποία

προσφέρονται οι υπηρεσίες CATV

S βίντεο

Συντοµογραφία του "Super Video." Το S-βίντεο επιτρέπει µέχρι και 800 γραµµές κατακόρυφης

ανάλυσης, προσφέροντας υψηλής ποιότητας βίντεο.

VHF/UHF

Τα κανάλια από 2 έως 13 αναφέρονται σε VHF και τα κανάλια από 14 έως 69 σε UHF.

Συντονισµός ακριβείας καναλιών

Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει στον θεατή να συντονίσει µε ακρίβεια το τηλεοπτικό κανάλι για να έχει

τις καλύτερες συνθήκες προβολής. Η τηλεόραση Samsung διαθέτει και χειροκίνητα και αυτόµατα

χαρακτηριστικά συντονισµού ακριβείας καναλιών επιτρέποντας στον θεατή να πραγµατοποιήσει τις

ρυθµίσεις που επιθυµεί.

Είσοδος εξωτερικής συσκευής

Η είσοδος εξωτερικής συσκευής αναφέρεται στην είσοδο βίντεο από εξωτερικές συσκευές βίντεο όπως

VCR, εικονογράφοι, και συσκευές αναπαραγωγής DVD, ξέχωρα από µια τηλεοπτική µετάδοση.

DVD

ύπος τεχνολογίας ψηφιακού δίσκου που συγκεντρώνει µόνον τα πλεονεκτήµατα του CD και του LD, για

απόδοση ανάλυσης υψηλής ποιότητας έτσι ώστε ο χρήστης να απολαµβάνει καθαρότερες εικόνες.

DTV Broadcasting (Μετάδοση ψηφιακής τηλεόρασης)

Βελτιωµένη τεχνολογία τηλεοπτικής αναµετάδοσης για την επεξεργασία ψηφιακού σήµατος βίντεο µε τη

χρήση ενός set-top box, που αποδίδει υψηλή ανάλυση και καθαρότερη ψηφιακή εικόνα στην οθόνη.

LNA (Low Noise Amplifier)

Προέρχεται από την τεχνολογία τεχνητού δορυφόρου που ενισχύει το αδύναµο σήµα σε περιοχές

χαµηλής λήψης, µε σκοπό την προβολή καθαρότερης εικόνας.

Μετατροπέας κεραίας

Ένα εξάρτηµα σύνδεσης που χρησιµοποιείται για τη σύνδεση του πλατιού καλωδίου της κεραίας

(καλώδιο τροφοδοσίας) στην τηλεόραση.

Αγγλική λεζάντα (= Ρύθµιση λεζάντας)

Χαρακτηριστικό επιλογής γλώσσας που επιτρέπει την προβολή αγγλικών υποτίτλων (λεζάντα) ή

υπηρεσιών κειµένου από τα κανάλια (π.χ. AFKN) ή βιντεοκασέτες (µε την ένδειξη CC), που είναι

εξαιρετικά χρήσιµες για την εκµάθηση αγγλικών.

Πολυπλεκτική εκποµπή

Επιτρέπει στο χρήστη να απολαύσει την τηλεοπτική εκποµπή τόσο στα Κορεάτικα όσο και στην ξένη

(πρωτότυπη) γλώσσα, καθώς επίσης και σε στερεοφωνική λειτουργία.

A2

Το συγκεκριµένο σύστηµα χρησιµοποιεί δύο φορείς για τη µετάδοση δεδοµένων φωνής. Χώρες όπως η

Βόρεια Κορέα και η Γερµανία χρησιµοποιούν αυτό το σύστηµα.

BTSC

Broadcast Television System Committee (Επιτροπή τηλεοπτικού συστήµατος µετάδοσης)

Το στερεοφωνικό σύστηµα αναµετάδοσης που χρησιµοποιείται στις περισσότερες χώρες που έχουν

υιοθετήσει το σύστηµα NTSC, συµπεριλαµβανοµένων των Ηνωµένων πολιτειών, του Καναδά, της Χιλής,

της Βενεζουέλας και της Ταιβάν. Επίσης αναφέρεται στον οργανισµό που δηµιουργήθηκε για την

προώθηση και την διαχείρισή του.

EIAJ

Electronic Industries Association of Japan

(Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ηλεκτρονικών Προϊόντων της Ιαπωνίας) .

DVI

Το DVI είναι το ακρώνυµο του Digital Video Interface (∆ιεπαφή ψηφιακού βίντεο). Πρόκειται για µια

τεχνολογία διεπαφής βίντεο νέου τύπου που παρέχει την υψηλότερη ποιότητα εικόνας για συσκευές

προβολής υψηλής ποιότητας και κάρτες γραφικών υψηλής ποιότητας, περιλαµβανοµένων και επίπεδων

οθονών LCD.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Πρόκειται για µια διεπαφή σύνδεσης ψηφιακού σήµατος βίντεο και ήχου υψηλής ποιότητας, µε ένα

καλώδιο, χωρίς συµπίεση.

- HD (High Definition - Υψηλή ανάλυση)

Η τεχνολογία HD χρησιµοποιεί δέσµη 1080 γραµµών, 2πλάσιας πυκνότητας (1080i). Η τεχνολογία

HD παρέχει πενταπλάσια καθαρότητα εικόνας από την υφιστάµενη µέθοδο και έχει ευρύ φορµά

οθόνης 16:9.

- SD (Standard Definition - Τυπική ανάλυση)

Η τεχνολογία SD χρησιµοποιεί δέσµη 480 γραµµών, διπλάσιας πυκνότητας (480i). Η τεχνολογία SD

αποδίδει ποιότητα εικόνας µεταξύ της HD και της υφιστάµενης αναλογικής µεθόδου. Αποδίδει

ποιότητα εικόνας διπλάσια από την αναλογική τηλεόραση.

SRS TruSurround XT

Αυτή η ιδιότητα αποδίδει ζωντανό τρισδιάστατο ήχο υψηλής ποιότητας όπως και τα ηχεία 5,1 καναλιών,

χρησιµοποιώντας ηχεία 2 καναλιών. Έχει ισχυρή απόδοση όταν εισάγεται στερεοφωνικό σήµα.

Για Καλύτερη Προβολή Οθόνης

1. Ρυθµίστε τον ρυθµό ανάλυσης και εισαγωγής οθόνης του υπολογιστή (ρυθµός ανανέωσης) στον

πίνακα ελέγχου του υπολογιστή, σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, για καλύτερη ποιότητα

εικόνας. Η ποιότητα εικόνας µπορεί να είναι ανοµοιογενής αν η οθόνη TFT-LCD δεν σας παρέχει άριστη ποιότητα εικόνας.

{

{

Ανάλυση: 1680 x 1050

Κατακόρυφη συχνότητα (ρυθµός ανανέωσης): 60 Hz

2. Η οθόνη TFT LCD κατασκευάστηκε µε προηγµένη τεχνολογία ηµιαγωγών µε ακρίβεια πλέον του

1ppm (ένα εκατοµµυριοστό) για το εν λόγω προϊόν. Ωστόσο, τα εικονοστοιχεία του ΚΟΚΚΙΝΟΥ, του

ΠΡΑΣΙΝΟΥ, του ΜΠΛΕ και του ΑΣΠΡΟΥ χρώµατος φαίνονται φωτεινά µερικές φορές ή διακρίνονται

µερικά µαύρα εικονοστοιχεία. Αυτό δεν οφείλεται στην κακή ποιότητα και δεν πρέπει να σας ανησυχεί.

{

Για παράδειγµα, ο αριθµός των υπο-µικροστοιχείων εικόνας που περιλαµβάνονται σε αυτό το

προϊόν είναι 5.292.000.

3. Όταν καθαρίζετε την οθόνη εξωτερικά, να χρησιµοποιείτε την προτεινόµενη ποσότητα καθαριστικού

σε απαλό, στεγνό πανί και να τη γυαλίζετε. Μην ασκείτε πίεση στην επιφάνεια LCD, τρίψτε την

απαλά. Αν ασκήσετε µεγάλη πίεση, µπορεί να δηµιουργηθούν στίγµατα.

4. Αν δεν είστε ικανοποιηµένοι από την ποιότητα της εικόνας, µπορείτε να τη βελτιώσετε εκτελώντας τη

«λειτουργία αυτόµατης ρύθµισης» στην οθόνη που εµφανίζεται όταν είναι πατηµένο το κουµπί

τερµατισµού του παραθύρου. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν παρεµβολές και µετά την αυτόµατη

ρύθµιση, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ/ΧΟΝΤΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ρύθµισης.

z

5. Εάν η οθόνη σας είναι σταθερή για ένα εκτεταµένο χρονικό διάστηµα, µπορεί να εµφανιστεί µια

παγωµένη ή θαµπή εικόνα.

Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας στην εξοικονόµηση ενέργειας ή ορίστε µια κινούµενη εικόνα για την

προφύλαξη της οθόνης όταν δεν χρησιµοποιείτε την οθόνη για ένα εκτεταµένο χρονικό διάστηµα.

6. Μην αφήνετε την εικόνα ακίνητη (όπως όταν παίζετε παιχνίδια ή όταν συνδέετε ένα DVD στην

τηλεόραση LCD) στην έγχρωµη οθόνη TFT-LCD (Thin Film Transister Liquid Crystal Display,

Τρανζίστορ λεπτού στρώµατος - Οθόνη υγρών κρυστάλλων) για µεγάλο χρονικό διάστηµα, καθώς

αυτό µπορεί να προκαλέσει διατήρηση της εικόνας στην οθόνη. Αυτή η διατήρηση της εικόνας είναι

γνωστή ως "κάψιµο της οθόνης". Για να αποφύγετε τη διατήρηση της εικόνας, µειώστε τη φωτεινότητα

και την αντίθεση της οθόνης όταν προβάλλονται στατικές εικόνες.

Σωστή προβολή ψηφιακών εκποµπών

Οθόνη Ψηφιακής εκποµπής

16:9 HD

Οθόνη ψηφιακής εκποµπής SD

Οθόνη Ψηφιακής εκποµπής

4:3

Η οθόνη αυτή προβάλλεται όταν

οι σκηνές λαµβάνονται µε τη

χρήση εξοπλισµού ψηφιακής

εκποµπής και αποστέλλονται σε

λειτουργία HDTV (16:9).

Αυτή η οθόνη προβάλλεται όταν οι

σκηνές µετατρέπονται σε

αναλογικό σήµα εκποµπής πριν

από την αποστολή. Οι άνθρωποι

και τα αντικείµενα φαίνονται

µεγαλύτερα από ό,τι είναι στην

πραγµατικότητα..

Αυτή η οθόνη δηµιουργείται όταν προβάλλεται αναλογικό

σήµα κατά την εκποµπή HDTV.

Εάν οι σκηνές εµφανιστούν κοµµένες, αλλοιωµένες ή παγωµένες, δεν έχει πρόβληµα η

τηλεόραση. Επικοινωνήστε µε την εταιρεία καλωδιακής εκποµπής για να γίνει έλεγχος.

Για πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση και τη χρήση της συσκευής βίντεο, DVD, DVD combo, οικιακού κινηµατογράφου, υπολογιστή κ.λπ., ανατρέξτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια

χρήσης.

∆ικαιούχοι

Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή καθ' οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της

Samsung Electronics Co., Ltd.

Η Samsung Electronics Co., Ltd. δεν ευθύνεται για ελαττώµατα στα στοιχεία που περιλαµβάνονται στη

συσκευασία ούτε για τυχαίες ή επακόλουθες βλάβες αναφορικά µε την προµήθεια, την απόδοση ή τη χρήση

του αντικειµένου αυτού.

Samsung είναι το σήµα κατατεθέν της Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows και Windows NT

είναι τα σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation; VESA, DPM και DDC είναι τα σήµατα κατατεθέντα

της Video Electronics Standard Association; το ENERGY STAR® όνοµα και λογότυπο είναι σήµατα

κατατεθέντα της Υπηρεσίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος των Η.Π.Α (EPA). Ως ∆ιεθνής εταίρος

της ENERGY STAR®, η Samsung Electronics Co., Ltd. εφαρµόζει σε αυτό το παρόν τα ∆ιεθνή sΠρότυπα

Αποδοτικότητας τηςENERGY STAR®. Όλα τα άλλα ονόµατα προϊόντων που αναφέρονται εδώ µπορεί να

είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα που εκχωρούνται στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Πινακίδα ειδοποίησης σχετικά µε τα εµπορικά σήµατα και την άδεια χρήσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ (Χωρίς ∆ιατήρηση της Εικόνας)

Οι Οθόνες και οι Τηλεοράσεις LCD µπορεί να παρουσιάσουν διατήρηση της εικόνας όταν γίνεται

αλλαγή από µία εικόνα σε άλλη ειδικά όταν προβάλλουν µία σταθερή εικόνα για πολύ µεγάλο

χρονικό διάστηµα.

Αυτός ο οδηγός σκοπό έχει να επιδείξει την σωστή χρήση των προϊόντων LCD ώστε να

προστατευτούν από την διατήρηση της Εικόνας.

Εγγύηση

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη που προκλήθηκε από τη διατήρηση εικόνων.

Το "κάψιµο της οθόνης" δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Τι είναι η διατήρηση της Εικόνας;

Κατά την κανονική λειτουργία µίας οθόνης LCD, δεν συµβαίνει η διατήρηση στα

µικροστοιχεία της εικόνας. Παρόλα αυτά, εάν η ίδια εικόνα προβληθεί για ένα µεγάλο

χρονικό διάστηµα, µία πολύ µικρή διαφορά στο ηλεκτρικό φορτίο συσσωρεύεται

ανάµεσα στα δύο ηλεκτρόδια τα οποία εµπεριέχουν τους υγρούς κρυστάλλους. Αυτό

µπορεί να δηµιουργήσει συσσώρευση υγρών κρυστάλλων σε µερικά σηµεία της οθόνης

Οπότε η προηγούµενη εικόνα διατηρείται όταν γίνεται η αλλαγή σε µία νέα κινούµενη

εικόνα.Όλα τα προϊόντα προβολής, συµπεριλαµβανοµένων και των LCD υπόκεινται σε

διατήρηση εικόνας.Αυτό δεν είναι ελάττωµα του προϊόντος.

Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις παρακάτω συστάσεις για να προστατεύσετε το LCD

σας από την διατήρηση της εικόνας.

Power Off, (σβηστή οθόνη) Screen Saver,(προστασία οθόνης) ή Power

Save (διαφύλαξη ισχύος) Mode (Κατάσταση Λειτουργίας)

Παράδειγµα) z

Όταν χρησιµοποιείτε µία ακίνητη εικόνα σβήστε την οθόνη, z

- Σβήστε την οθόνη για 4 ώρες µετά από 20 ώρες χρήσης.

- Σβήστε την οθόνη για 2 ώρες µετά από 12 ώρες χρήσης.

Εάν αυτό είναι δυνατόν χρησιµοποιήστε Screen saver (προστασία οθόνης).

- Συστήνεται µονοχρωµατικό Screen saver (προστασία οθόνης) ή

κινούµενης εικόνας. z

Σβήστε την Οθόνη µέσω του PC (Υπολογιστή) Display Properties Power

Scheme (Ιδιότητες Προβολής ∆ιαχείριση Ισχύος)

Προτάσεις για συγκεκριµένες εφαρµογές.

Παράδειγµα) Αεροδρόµια, Σταθµοί Μετεπιβίβασης, Χρηµατιστήρια, Τράπεζες,

και Συστήµατα Ελέγχου.

Σας προτείνουµε να ρυθµίσετε το σύστηµα προβολής σας σύµφωνα µε τα

παρακάτω:

Προβολή Πληροφοριών και Λογότυπο ή Κινούµενη Εικόνα σε κύκλο.

Παράδειγµα) Κύκλος Προβολή Πληροφοριών για 1 ώρα ακολουθούµενη από

Προβολή Λογότυπου ή κινούµενης εικόνας για 1 λεπτό.

Αλλάζετε το Χρώµα των Πληροφοριών περιοδικά (Χρησιµοποιήστε δύο

χρώµατα)

Παράδειγµα) Εναλλάσσετε το Χρώµα Πληροφοριών ανάµεσα στα δύο χρώµατα

κάθε 30 λεπτά.

Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε συνδυασµό χαρακτήρων και χρώµατος φόντου

στον οποίο υπάρχει µεγάλη διαφορά στην φωτεινότητα.

Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε Γκρι χρώµατα, τα οποία εύκολα µπορεί να

προκαλέσουν διατήρηση εικόνας. z

Αποφεύγετε:Χρώµατα µε µεγάλη διαφορά στην φωτεινότητα (Μαύρο & Λευκό,

Γκρι)

Παράδειγµα)

z

Προτεινόµενες ρυθµίσεις:Λαµπερά χρώµατα µε µικρή διαφορά στην

φωτεινότητα

- Αλλάξτε το χρώµα των χαρακτήρων και το χρώµα του φόντου κάθε 30 λεπτά

Παράδειγµα)

- Να αλλάζετε τους χαρακτήρες κάθε 30 λεπτά µε την χρήση κίνησης.

Παράδειγµα)

Ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσετε την οθόνη σας από την διατήρηση

της Εικόνας είναι να ρυθµίσετε το PC σας (Υπολογιστή) ή το Σύστηµα σας να

λειτουργεί ένα πρόγραµµα Screen Saver (προστασίας της οθόνης) όταν δεν την

χρησιµοποιείτε.

Όταν µία οθόνη LCD λειτουργεί κάτω από κανονικές συνθήκες µπορεί να µην

παρουσιάσει διατήρηση της εικόνας.

Οι κανονικές συνθήκες ορίζονται ως η συνεχόµενη αλλαγή εικόνων.Όταν η οθόνη LCD

λειτουργεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα µε σταθερή εικόνα (για περισσότερο από 12 ώρες), µπορεί να υπάρξει µία πολύ µικρή διαφορά στην τάση ανάµεσα στα ηλεκτρόδια

που εισάγουν τον υγρό κρύσταλλο (LC) σε ένα µικροστοιχείο εικόνας.Η διαφορά τάσης

ανάµεσα στα ηλεκτρόδια αυξάνει καθώς περνά η ώρα, αναγκάζοντας τον υγρό

κρύσταλλο να γείρει.Όταν συµβεί αυτό, τότε όταν αλλάξει η εικόνα η προηγούµενη

εικόνα είναι ορατή .

Για να το αποτρέψετε αυτό, πρέπει να µειωθεί η συσσωρευµένη διαφορά τάσης.

Η Οθόνη µας LCD ικανοποιεί το ISO13406-2 Pixel fault Class II.

Σωστή ∆ιάθεση αυτού του Προϊόντος

(Απορρίµµατα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού)

- Μόνον για την Ευρώπη

Τα σήµατα που εµφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το

συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται µαζί µε τα υπόλοιπα

οικιακά απορρίµµατα µετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειµένου να

αποφευχθούν ενδεχόµενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία

εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων, σας παρακαλούµε να το

διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριµµάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιµη επαναχρησιµοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε µε τον πωλητή

απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες,

προκειµένου να πληροφορηθούν τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τόπο και τον

τρόπο µε τον οποίο µπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το

περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή µε τον προµηθευτή

τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συµβολαίου

πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναµιγνύεται µε άλλα

συνηθισµένα απορρίµµατα προς διάθεση.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement