Samsung G2613C Bruksanvisning

Samsung G2613C Bruksanvisning
G2613C-1(SW)
4/4/00 9:48 AM
Page i
MIKROVÅGSUGN
G2613C
Bruksanvisning
och
tillagningsguide
400
560
240
800W
120
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
8
Code No. : DE68-00619B
G2613C-1(SW)
4/4/00 9:48 AM
Page 1
Du har just köpt en
mikrovågsugn från SAMSUNG.
Denna bruksanvisning innehåller en mängd
värdefull information om användningen av din
mikrovågsugn. Ta dig tid att läsa dem, eftersom
de kommer att hjälpa dig att till fullo
utnyttja funktionerna hos
mikrovågsugnen.
Innehåll
◆ UGN .........................................................................................................................
2
◆ KONTROLLPANEL ..............................................................................................
3
◆ SÅ ANVÄNDER DU DENNA BRUKSANVISNING ..........................................
4
◆ INSTALLERA OCH STÄLLA I ORDNING MIKROVÅGSUGNEN
■
■
■
■
■
■
Säkerhetsföreskrifter .....................................................................................
Tillbehör.........................................................................................................
Installera mikrovågsugnen.............................................................................
Så fungerar en mikrovågsugn .......................................................................
Kontrollera att ugnen fungerar rätt.................................................................
Om du är osäker eller har ett problem...........................................................
5
7
8
9
9
10
◆ LAGA MAT MED MIKROVÅGSUGNEN
■
■
■
■
■
■
Tillagning/Uppvärmning.................................................................................
Stoppa tillagningen ........................................................................................
Ändra tillagningstiden ....................................................................................
Manuell upptining av mat...............................................................................
Råd för snabbuppvärmning ...........................................................................
Effektnivå och tidsinställning .........................................................................
11
12
12
13
13
14
◆ TRADITIONELLA TILLAGNINGSMETODER
■
Grillning .........................................................................................................
15
◆ REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNINGEN
■
■
■
■
■
Råd om kokkärl..............................................................................................
Råd för tillagningen........................................................................................
Rengöring av mikrovågsugnen......................................................................
Förvaring och reparation av mikrovågsugnen ...............................................
Tekniska data ................................................................................................
1
16
17
23
23
24
SW
G2613C-1(SW)
4/4/00 9:48 AM
Page 2
UGN
SW
VRED FÖR
TIDSINSTÄLLNING
VÄRMEELEMENT
VENTILATIONSHÅL
VENTILATIONSHÅ
EFFEKTVÄLJARE
400
560
240
800W
120
0
1
2
3
60
LUCKSPÄRRAR
50
4
40
5
30
6
7
20
10
KOPPLING
SPÄRRHÅL
GLASSKIVA
2
8
TRYCKKNAPP FÖR
LUCKÖPPNING
ROTATIONSRING
LUCKA
9
G2613C-1(SW)
4/4/00 9:48 AM
Page 3
Kontrollpanel
SW
UPPTINING
SNABBTILLAGNING
TRYCKKNAPP FÖR
LUCKÖPPNING
3
G2613C-1(SW)
4/4/00 9:48 AM
Page 4
Så använder du denna bruksanvisning
SW
Du har just köpt en mikrovågsugn från SAMSUNG. Denna bruksanvisning innehåller en mängd värdefull
information om användningen av din mikrovågsugn:
◆ Säkerhetsföreskrifter
◆ Lämpliga tillbehör och kokkärl
◆ Praktiska matlagningsråd
I början av bruksanvisningen finns bilder av ugnen och - framför allt - kontrollpanelen, motsvarande din
typ av mikrovågsugn.
I steg-för-steg-anvisningarna används två olika symboler.
☛
➢
Viktigt
Anmärkning
FÖRESKRIFTER FÖR ATT UNDVIKA RISKEN ATT UTSÄTTAS FÖR SKADLIG
MIKROVÅGSENERGI
Om du inte följer nedanstående säkerhetsanvisningar kan du bli utsatt för skadlig mikrovågsenergi.
(a) Du får inte under några omständigheter försöka starta mikrovågsugnen med öppen lucka. Försök inte
ändra på säkerhetslåsen (luckspärrarna) eller sätta in något i säkerhetslåsens hål.
(b) Placera aldrig något föremål mellan ugnsluckan och ugnens framsida. Låt inte matrester eller
rengöringsmedel samlas på tätningsytorna. Se noga till att luckan och tätningsytorna hålls rena. Torka
rent efter användning, först med en fuktig trasa, därefter med en mjuk, torr trasa.
(c) Använd inte ugnen om den är skadad. Se först till att den repareras av en kvalificerad
mikrovågsservicetekniker som utbildats av tillverkaren.
Det är ytterst viktigt att ugnsluckan stängs ordentligt och att det inte finns skador på
(1) luckan, lucktätningarna och tätningsytorna
(2) gångjärnen (trasiga eller lösa)
(3) nätsladden
(d) Ugnen får inte ändras eller repareras av någon annan än en mikrovågsservicetekniker med rätt
kvalifikationer och utbildad av tillverkaren.
4
G2613C-1(SW)
4/4/00 9:48 AM
Page 5
Säkerhetsföreskrifter
SW
Innan du lagar mat eller värmer flytande livsmedel i din mikrovågsugn, ska du kontrollera att följande
säkerhetsåtgärder har vidtagits.
1
ANVÄND INGA kokkärl eller köksredskap av metall i mikrovågsugnen:
◆
◆
◆
Kastruller, skålar eller fat av metall
Porslin med guld- eller silverdekorationer
Grillspett, gafflar osv.
Orsak:
2
3
4
VÄRM INTE:
◆
Lufttäta eller vakuumförslutna flaskor, burkar eller påsar.
Exempel: Barnmatsburkar
◆
Lufttäta matvaror.
Exempel: Ägg, nötter i skal, tomater
Orsak:
Det ökade trycket kan få dem att explodera.
Tips:
Ta av lock och stick hål på skinn, påsar osv.
STARTA INTE mikrovågsugnen när den är tom.
Orsak:
Ugnens väggar kan skadas.
Tips:
Låt alltid ett glas vatten stå kvar i ugnen. Vattnet absorberar mikrovågorna om du av misstag
startar ugnen när den är tom.
TÄCK INTE baksidans ventilationshål med tyg eller papper.
Orsak:
5
Vissa tallrikar och skålar absorberar mikrovågorna, och värme överförs alltid från maten till kärlet.
Kärlet blir därför hett.
RÖR INTE värmeelementet eller ugnens innerväggar.
Orsak:
7
Tyget eller papperet kan börja brinna, eftersom det kommer ut het luft från hålen.
ANVÄND ALLTID grytvantar eller grytlappar när du tar ut något från ugnen.
Orsak:
6
Elektriska ljusbågar och gnistor kan uppstå, vilket kan skada ugnen.
Väggarna kan vara tillräckligt varma för att du ska bränna dig även när tillagningen har avslutats,
trots att det inte ser ut så.
Låt aldrig brännbart material komma i kontakt med ugnens insidor. Låt ugnen svalna först.
För att minska risken för brand i ugnen:
◆ Förvara aldrig brännbara material i ugnen.
◆ Ta bort förslutningsremsor med ståltråd från pappers- och plastpåsar.
◆ Använd inte mikrovågsugnen för att torka tidningar.
◆ Om rök skulle uppstå, ska du låta luckan vara stängd, slå av ugnen och dra ur nätsladden från
vägguttaget.
5
G2613C-1(SW)
4/4/00 9:48 AM
Page 6
Säkerhetsföreskrifter (fortsättning)
SW
8
Var särskilt försiktig när du värmer drycker och barnmat.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
9
FYLL ALDRIG kärlet ända upp, och välj ett kärl som är bredare upptill än nedtill så motverkar du risken
för överkokning. Flaskor med smal hals kan också explodera om de överhettas.
KONTROLLERA ALLTID temperaturen på barnmat eller mjölk innan du ger den till barnet.
VÄRM ALDRIG en nappflaska med nappen på, eftersom flaskan kan explodera om den överhettas.
Var noga med att inte skada nätsladden.
◆
◆
10
Ge ALLTID vätskan en ståtid på åtminstone 20 sekunder efter det att ugnen slagits ifrån, så att
temperaturen utjämnas.
Rör om under uppvärmningen, om det behövs, och rör ALLTID om efter uppvärmningen.
För att förhindra flytande livsmedel att stormkoka med risk för heta stänk och brännskada, ska du röra
om före, under och efter uppvärmningen.
Om någon skulle bränna sig, ska följande FÖRSTA HJÄLPEN-instruktioner följas:
•
Håll det skadade hudpartiet i kallt vatten i minst 10 minuter.
•
Täck över med ett rent och torrt förband.
•
Smörj inte in med någon kräm, olja eller salva.
Lägg inte nätsladden eller stickkontakten i vatten, och håll den borta från varma föremål.
Använd inte mikrovågsugnen om nätsladden eller stickkontakten är skadade.
Stå på en armlängds avstånd från ugnen när du öppnar luckan.
Orsak:
11
Håll ugnens insida ren.
Orsak:
12
Matrester eller fettstänk på väggarna eller botten kan skada färgen och minska ugnens effektivitet.
Klickljud kan höras när ugnen används, speciellt vid upptining.
Orsak:
13
Den heta luften eller ångan kan bränna dig när den släpps ut.
Ljudet kan uppstå när den elektriska effekten ändras. Följande är normalt.
Om mikrovågsugnen startas tom, kommer strömmen av säkerhetsskäl att brytas automatiskt. Vänta då i
minst 30 min; sedan kan du använda ugnen som vanligt.
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Vid tillagning och uppvärmning i engångsmaterial och brännbara material bör du titta in
genom luckans fönster då och då.
VIKTIGT
Små barn får ALDRIG tillåtas använda mikrovågsugnen eller leka med den.
De bör inte heller lämnas utan tillsyn i närheten av mikrovågsugnen då den används.
Sådant som barn kan intressera sig för ska inte förvaras eller gömmas ovanför ugnen.
6
G2613C-1(SW)
4/4/00 9:48 AM
Page 7
Tillbehör
SW
Beroende på vilken modell du har köpt ingår flera tillbehör som kan
användas på olika sätt.
1
Koppling, monterad på motoraxeln i botten av ugnen.
Syfte:
2
2
Glastallriken vilar på rotationsringen.
Glastallrik, placeras på rotationsringen så att dess centrum
passas in i kopplingen.
Syfte:
4
Kopplingen driver glastallriken runt.
Rotationsring, placeras mitt i ugnen.
Syfte:
3
1
Glastallriken är den yta som normalt används vid
tillagningen; den kan lätt tas ut och rengöras.
3
Metallgaller, placeras på glastallriken.
Syfte:
☛
Med hjälp av metallgallret kan du laga till två rätter
samtidigt. En mindre tallrik kan placeras på glastallriken
och en annan ovanpå gallret. Metallgallret kan användas
vid grillning och kombinationstillagning.
4
ANVÄND INTE mikrovågsugnen utan rotationsringen
och glastallriken.
7
G2613C-1(SW)
4/4/00 9:48 AM
Page 8
Installera mikrovågsugnen
SW
Mikrovågsugnen kan placeras nästan var som helst (arbetsyta i
köket, kökshylla, rullvagn, bord).
☛
Rekommendationer
◆ ordentligt jordad (jordad stickkontakt)
Placera INTE mikrovågsugnen i
varm eller fuktig omgivning, t ex
intill en vanlig ugn eller ett
värmeelement.
Respektera de ovan angivna
kraven på nätspänningen. En ev.
förlängningssladd måste uppfylla
samma krav som ugnens sladd.
Torka av ugnens insida och
lucktätningen med en fuktig trasa
innan du använder
mikrovågsugnen första gången.
8
För din egen och andras säkerhet bör apparaten vara
◆ ansluten till ett jordat eluttag för 230 V, 50 Hz.
1
Placera ugnen på en flat, vågrät och stabil yta. När du installerar
ugnen, måste du lämna utrymme för ventilationen: minst 10 cm fritt
utrymme på baksidan och på båda sidorna av ugnen samt 20 cm
ovanför.
2
Blockera aldrig ventilationshålen. Det kan leda till att ugnen
överhettas och automatiskt stängs av. Det går då inte att använda
den förrän den har svalnat ordentligt.
3
Ta bort allt förpackningsmaterial inuti ugnen. Sätt in rotationsringen
och glastallriken. Kontrollera att glastallriken kan rotera fritt.
4
Anslut sladden till ett jordat uttag. Om nätsladden till apparaten
skadas, måste den ersättas med en specialsladd(referens
I-SHENG SP022, KDK KKP4819D ,EUROELECTRIC 3410, SAMIL
SP-106B, MOONSUNG EP-48E). Kontakta din återförsäljare för att få
den utbytt.
G2613C-1(SW)
4/4/00 9:48 AM
Page 9
Så fungerar en mikrovågsugn
SW
Mikrovågor är högfrekventa elektromagnetiska vågor; den energi
som frigörs gör det möjligt att koka eller värma upp mat utan att
form eller färg förändras.
Du kan använda din mikrovågsugn till:
◆ Upptining
◆ Uppvärmning
◆ Tillagning
400
560
240
800W
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
8
Tillagningsprincip
1
Mikrovågorna som alstras av magnetronen fördelas likformigt,
eftersom maten roterar på glastallriken. På så vis kokas maten
jämnt.
2
Mikrovågorna absorberas av maten till ett djup av ca 2,5 cm.
Kokningen fortsätter sedan när värmen sprids inuti maten.
3
Tillagningstiderna varierar beroende på vilken behållare som
används och matens egenskaper:
◆ Kvantitet och täthet
◆ Vattenhalt
◆ Starttemperatur (kall eller rumstempererad)
☛
Eftersom det inre av livsmedlen kokas genom
värmespridning, fortsätter tillagningen även efter det
att du tar ut maten ut ugnen. Den ståtid (efterkokning)
som anges i recept och i denna bruksanvisning måste
därför respekteras, så att:
◆ maten tillagas jämnt och ända in i mitten
◆ temperaturen blir densamma rakt igenom maten
Kontrollera att ugnen fungerar rätt
Följande enkla metod ger dig möjlighet att kontrollera att ugnen
alltid fungerar rätt. Om du är osäker, se avsnittet "Om du är osäker
eller problem uppstår" på följande sida.
➢
1
2
3
◆
◆
◆
Ugnen ska vara ansluten till ett lämpligt vägguttag.
Glastallriken ska vara på sin plats i ugnen.
Om du använder en annan effektnivå än den
högsta tar det längre tid för vattnet att koka.
400
560
240
800W
120
Öppna luckan. Ställ en skål med vatten på glastallriken.
Stäng luckan.
Ställ in högsta effektläget genom att vrida på vredet för
EFFEKTLÄGE.
Ställ in tiden på 4 - 5 minuter genom att vrida på vredet för
tidsinställning.
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
9
8
G2613C-1(SW)
4/4/00 9:48 AM
Page 10
Om du är osäker eller har ett problem
SW
Att bekanta sig med en ny apparat tar alltid lite tid. Om du har något av problemen i nedanstående lista,
prova då de föreslagna lösningarna. De kan bespara dig den tid, de kostnader och olägenheter som ett
servicebesök i onödan medför.
Problem
◆
◆
◆
◆
Fukt kondenseras i ugnen
Luft strömmar kring luckan och runt ugnens
yttersidor
Ljus reflekteras kring luckan och runt ugnens
yttersidor
Ånga tränger ut genom luckspringorna och
ventilationshålen.
Kontroll/Förklaring/Lösning
Detta är normalt.
Ugnen startar inte när du vrider på vredet för
TIDSINSTÄLLNING.
◆ Är luckan ordentligt stängd?
Maten är inte alls kokt
◆ Har du ställt in tiden korrekt?
◆ Är luckan stängd?
◆ Har du överbelastat eluttagen och orsakat att en säkring gått
eller en brytare löst ut?
Maten är antingen för lite eller för mycket kokt
◆ Ställde du in rätt tillagningstid för detta slags mat?
◆ Valde du rätt effektläge?
Gnistor och knastrande ljud i ugnen (ljusbågar)
◆ Har du ställt in ett fat med metalldekorationer?
◆ Har du glömt en gaffel eller annat metallredskap i
ugnen?
◆ Ligger aluminiumfolie alltför nära innerväggarna?
Ugnen stör radio eller TV
◆ Mindre störningar i TV eller radio kan uppstå medan
ugnen används. Detta är normalt.
Lösning: Placera inte ugnen i närheten av TV- eller
radioapparater eller antenner.
Om ovanstående råd inte hjälper dig att lösa problemet bör du anteckna följande:
◆ Modell och serienummer, vilka normalt anges på ugnens baksida
◆ Garantiuppgifter (datum och inköpsställe)
◆ En tydlig beskrivning av problemet
Kontakta därefter återförsäljaren eller Samsungs serviceavdelning.
10
G2613C-1(SW)
4/4/00 9:48 AM
Page 11
Tillagning/Uppvärmning
SW
Här förklaras metoden för tillagning och uppvärmning av mat.
☛
KONTROLLERA ALLTID inställningarna innan du
lämnar ugnen utan tillsyn.
1
Öppna ugnsluckan genom att trycka in den stora, fyrkantiga
knappen i kontrollpanelens nedre högra hörn. Placera maten mitt
på glastallriken. Stäng luckan.
2
Ställ in högsta effektläget med vredet för EFFEKTLÄGE.
Modell
G2613C
MAX EFFEKT
800W
400
560
240
800W
120
0
3
Ställ in tiden med vredet för TIDSINSTÄLLNING.
Resultat: Lampan i ugnen börjar lysa och glastallriken roterar.
Tillagningen påbörjas.
➢
Du kan ändra effektläget under tillagningen med vredet
för EFFEKTLÄGE.
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
11
8
G2613C-1(SW)
4/4/00 9:48 AM
Page 12
Stoppa tillagningen
SW
Du kan när som helst stoppa tillagningen för att
◆ Kontrollera maten
0
◆ Vända på maten eller röra i den
1
◆ Låta maten stå
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
Om du vill stoppa tillagningen...
Gör detta:
Tillfälligt
◆ Öppna luckan.
8
9
Resultat: Tillagningen stoppas.
Stäng luckan om du vill återuppta
tillagningen.
Helt och hållet
Ställ vredet för TIDSINSTÄLLNING
på '0'.
Ändra tillagningstiden
0
Precis som vid vanlig matlagning kan det hända att du måste ändra
tillagningstiden en aning, alltefter matens egenskap och din egen
smak. Du kan:
1
2
3
60
50
4
40
5
30
◆ När som helst undersöka hur tillagningen fortskrider helt
enkelt genom att öppna dörren och titta efter.
◆ Förlänga den återstående tillagningstiden
6
7
20
10
9
8
Du förlänger den återstående tillagningstiden genom att vrida vredet för
TIDSINSTÄLLNING till önskat läge.
➢
12
Under pågående tillagning kan du ändra tillagningstiden
bara när du har valt mikrovågsgrill eller den alternerande
funktionen mikrovåg-grill.
G2613C-2(SW)
4/4/00 9:49 AM
Page 13
Manuell upptining av mat
SW
1
Öppna ugnsluckan genom att trycka in den stora, fyrkantiga
knappen i kontrollpanelens nedre högra hörn.
2
Placera den frysta maten i ugnen och stäng luckan.
3
Ställ vredet för EFFEKTLÄGE på symbolen för upptining.
4
Ställ vredet för TIDSINSTÄLLNING på lämplig tid.
Resultat:
400
560
240
800W
120
Upptiningen börjar.
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
8
Råd för snabbuppvärmning
1
Placera maten i ugnen och stäng luckan.
2
Ställ vredet för EFFEKTLÄGE på maximalläge.
400
560
240
3
Ställ vredet för TIDSINSTÄLLNING på läget för snabbtillagning
(dryck, soppa/sås och färska grönsaker).
800W
120
➢
Symbol
Se tabellen nedan beträffande snabbtillagning.
Recept
Portionsstorlek
Ståtid
Drycker
(uppvärmning)
1,5 dl
1 - 2 min
Soppa/sås
(uppvärmning)
Färska
grönsaker
(tillagning)
0
1
2
2 - 3 dl
200 ~ 300 g
2 min
2 min
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
13
8
G2613C-2(SW)
4/4/00 9:49 AM
Page 14
Effektnivåer och tidsinställning
SW
Drift:
Ställ vredet för EFFEKTLÄGE på lämplig nivå.
Med funktionen för effektnivå kan du anpassa den tillförda energin
och därmed den tid som behövs för tillagning eller uppvärmning av
maten alltefter dess typ och mängd. Du kan välja mellan flera
effektnivåer.
EFFEKTLÄGE
%
G2613C
MIKROVÅG
GRILL
100%
800W
-
MEDELHÖG
70%
560W
-
MEDEL
50%
400W
-
30%
240W
-
20%
160W
-
15%
120W
-
-
-
1000W
100%
800W
1000W
18%
82%
HÖG
MEDELLÅG
UPPTINING (
)
LÅG
GRILLNING (
)
Växling mellan
MIKROVÅG och GRILL
Andel av tiden under 100
sek av denna funktion
Den tillagningstid som anges i recept och i det här häftet motsvarar
den angivna effektnivån.
14
Om du väljer en...
måste tillagningstiden...
högre effektnivå
minskas
lägre effektnivå
ökas
G2613C-2(SW)
4/4/00 9:49 AM
Page 15
Grillning
SW
Med grillen kan du värma och bryna mat snabbt utan att använda
mikrovågor. För det ändamålet är ugnen utrustad med ett
grillgaller.
☛
Använd alltid grytvantar när du vidrör kärlen i ugnen,
eftersom de kommer att bli mycket heta.
1
Förvärm grillen till den angivna temperaturen genom att ställa
vredet för EFFEKTLÄGE på symbolen för grillning (
) och ställa
vredet för TIDSINSTÄLLNING på lämplig tid.
2
Öppna luckan och placera maten på gallret.
3
Ställ vredet för EFFEKTLÄGE på symbolen för grillning (
4
Ställ vredet för TIDSINSTÄLLNING på lämplig tid.
).
400
Resultat:
➢
560
240
Grillningen startar:
800W
120
Bry dig inte om ifall värmen slås på och av under
grillningen. Det är för att förhindra överhettning av
ugnen.
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
15
8
G2613C-2(SW)
4/4/00 9:49 AM
Page 16
Råd om kokkärl
SW
När man tillagar mat i mikrovågsugn måste mikrovågorna kunna tränga in i maten utan att reflekteras
eller absorberas av den skål eller motsvarande som används.
Därför måste kokkärlet väljas med omsorg. Om det är märkt mikrovågssäkert" kan du vara lugn.
Följande tabell är en lista på olika kokkärl osv. där du kan se om de kan användas och i så fall hur.
Kokkärl
Mikrovågssäker
Aluminiumfolie
✔ ✘
Kommentarer
Små bitar kan användas för att skydda vissa delar av
maten från att upphettas alltför mycket. Ljusbågar kan
uppstå om folien ligger alltför nära en innervägg eller om
alltför mycket folie används.
Brynplatta
✔
Förvärm inte mer än åtta minuter.
Porslin och keramik
✔
Porslin, keramik, glaserat lergods och benporslin är
vanligen lämpliga, dock ej om de har
metalldekorerationer.
Engångsartiklar av polyesterplast
eller papp
✔
Vissa frysta livsmedel är förpackade i sådant material.
✔
Kan användas för att värma upp mat. Överhettning kan
leda till att polystyren smälter.
Kan fatta eld.
Kan orsaka ljusbågar.
Snabbmatsförpackningar
• Polystyrenmuggar och -kärl
• Papperspåsar och tidningspapper
• Returpapper och material med
✘
✘
metalltrådar
Glas
• Ugnseldfast
• Finare glas
✔
✔
• Glasburkar
✔
Metall
• Tallrikar och fat
• Påsförslutningar med ståltråd
Papper
• Tallrikar, muggar, servetter och
hushållspapper
• Returpapper
✘
✘
Kan orsaka ljusbågar eller brand.
✔
Kan användas vid korta tillagningstider och vid
uppvärmning. Även för att suga upp överflödig fukt.
Kan orsaka ljusbågar.
✘
Plast
• Behållare
✔
• Plastfolie
✔
• Fryspåsar
✔ ✘
Smörgåspapper
16
Kan användas, dock ej om det har metalldekorerationer.
Kan användas för att värma upp mat och dryck. Ömtåligt
glas kan spricka eller gå sönder om det upphettas hastigt.
Locket måste tas av. Endast lämpliga för uppvärmning.
✔
Särskilt värmetålig termoplast. Vissa andra typer av plast
kan missformas och missfärgas vid höga temperaturer.
Använd inte melaminplast.
Kan användas för att bevara fuktighet. Bör ej komma i
kontakt med maten. Var försiktig när folien tas bort,
eftersom het ånga frigörs.
Enbart om de är kokbara eller ugnseldfasta. Bör ej vara
lufttäta. Stick vid behov hål med en gaffel.
Kan användas för att bevara fuktighet och förhindra
stänk.
G2613C-2(SW)
4/4/00 9:49 AM
Page 17
Råd för tillagningen
SW
Några tillagningsmetoder
För att se till att maten i mikrovågsugnen blir jämnt uppvärmd bör du
fördela den noga enligt följande enkla råd. GLÖM INTE att låta maten
stå efteråt (ståtiden).
Omvandlingstabell för enheter
UNGEFÄRLIGT
ANTAL
GRAM/MILLILITER
1
25
2
50
3
75
4 (1/4 lb)
100
5 (1/4 pint)
150
6
175
7
200
8 (1/2 lb)
225
9
250
10 (1/2 pint)
275
11
300
12 (3/4 lb)
350
13
375
14
400
15 (3/4 pint)
425
16 (1 lb)
450
17
475
18
500
19
550
20 (1 pint)
575
När du tillagar maträtter med
oregelbunden form bör du se till att
placera de tunnaste delarna, som
värms upp snabbast, närmast
tallrikens mitt.
För att förhindra att de tunnaste
delarna av vissa typer av mat värms
upp för länge kan du täcka spetsarna
med små bitar aluminiumfolie (som
inte får placeras nära ugnens väggar).
Exempel: Kycklingben, lammkotletter,
hela fiskar.
Exempel: Huvudet och stjärten på
hela fiskar, vingarna på en
ostyckad kyckling.
Om du lagar till flera bitar av samma
typ bör du försöka se till att de är
ungefär lika stora och placera dem i
en ring på tallriken.
Mat med skinn (eller liknande) måste
stickas med en gaffel, så att ånga kan
komma ut; annars kan det hända att
skinnet spricker.
Exempel: Potatis, blomkålsbuketter,
tomater.
Exempel: Potatis, tomater, korv,
äggulor, hel fisk.
17
G2613C-2(SW)
4/4/00 9:49 AM
Page 18
Uppvärmning
Livsmedel
SW
HUVUDRÄTTER
Portionstallrikar
1 tallrik
2 tallrikar
4 tallrikar
2-3
3 - 41/2
6-8
2-4
4-6
6 - 10
MEDEL-HÖG (70%) • Rör om ordentligt efter 1 minut.
Grytor som inte kan röras
om(t ex LASAGNE)
1 portion
2 portioner
4 portioner
5-8
9 - 12
12 - 16
MEDEL-LÅG (30%) • Täck över med mikrovågssäker plastfolie.
MEDEL-LÅG (30%) • Vrid tallriken med 2 minuters mellanrum.
MEDEL (50%)
1 portion
2 portioner
4 portioner
Pizza
1 hel pizza
1 bit pizza
1 - 11/2
11/2 - 3
31/2 - 6
7 - 10
2
31/2 - 4
1 portion, kokad
4 portioner, kokade
Portionscurry med ris
Pasta
1 portion
4 portioner
Färdiglagad mat (vita
bönor, spagetti), soppor
och rispudding
200 g
425 g
Pudding på
sockerkaksbas
1 portion
4 portioner
Plumpudding
1 portion
Hel (ca 0,5 kg)
MEDEL-HÖG (70%) • Täck över med mikrovågssäker plastfolie.
• Flytta på tallriken (tallrikarna) en gång
under tillagningstiden.
• Täck över med mikrovågssäker plastfolie.
HÖG (100%)
• Täck över med mikrovågssäker plastfolie.
• Rör om ordentligt när halva
tillagningstiden har gått.
MEDEL-HÖG (70%) • Ta bort eventuell folieform.
HÖG (100%)
• Lägg hushållspapper under och över
pizzan.
HÖG (100%)
1/4 - 1/2
3/4 - 21/2
HÖG (100%)
HÖG (100%)
3-4
11/2 - 2
MEDEL-HÖG (70%)
HÖG (100%)
2-3
8 - 10
3-5
• Tillför lite buljong, grädde eller smör
för att
- tillföra fukt
MEDEL-HÖG (70%)
- förhindra att riset klibbar
Ris
18
• Täck tallriken med sås och se till att köttet
och grönsakerna är placerade mot
tallrikens kanter.
MEDEL-HÖG (70%)
• Vrid tallriken när halva tillagningstiden har gått.
• Placera tallriken på ett tallriksgaller.
Grytor som kan röras om
1 portion
2 portioner
4-6 portioner
Köttfärspajer
1 portionspaj
4 portionspajer
PUDDINGAR
Kommentarer
11/2 - 3
21/2 - 41/2
Pajer
1 familjepaj, kall
1 portionspaj
2 portionspajer
KONSERVERADE MAT
Effektläge
Kokt kött, kyckling,
kycklinglår, hamburgare osv
1 serving
2 portioner
GRÖNSAKER
MJÖLMAT
Tillagningstid
(min)
3-4
10 - 12
2-3
3-4
1 - 11/2
2-3
1/2 - 1
4-5
MEDEL-HÖG (70%
HÖG (100%)
---
• Tillför lite buljong, grädde eller smör
för att
- tillföra fukt
- förhindra att pastan klibbar
• Flytta maten till lämpligt ugnssäkert
kärl.
• Täck över med mikrovågssäker
plastfolie.
• Rör om ordentligt efter 1 och 2 minuter.
• Täck över med mikrovågssäker
plastfolie.
• Låt stå i 2 - 3 minuter före servering, i
synnerhet om puddingen överst har ett
lager med sylt.
• Värm försiktigt i ett kärl utan lock,
HÖG (100%)
MEDEL-HÖG (70%) eftersom den höga halten alkohol och
socker gör att puddingen bränns om
den blir för varm.
HÖG (100%)
G2613C-2(SW)
4/4/00 9:49 AM
Page 19
Upptining
Livsmedel
KÖTT
FISK
FRUKT
MJÖLPRODUKTER
Ståtid (min)
Kommentarer
• Skydda eventuella tunna eller smala delar
med folie.
• Vänd två gånger under upptiningen.
• Bryt isär ofta.
• Lyft undan tinade delar så snart som möjligt
och låt dem stå.
Helt kött med ben
(nötkött, lamm, fläsk osv)
8 - 11
20 - 30
Köttfärs (oxfärs/lammfärs)
7-9
10 - 15
Biff, kotletter
6-9
10 - 15
• Vänd maten när halva upptiningstiden har gått.
• Skydda vid behov ändstycken och ben med folie.
Korv, bacon
4-5
5
• Ta isär och flytta omkring två gånger under
upptiningen.
15
5 min först, därefter
ytterligare 5 min
• Bryt isär och lägg undan upptinade delar allt
eftersom.
Kött i bitar
7-8
10 - 15
Hel kyckling, anka,
kalkon osv
8 - 10
20 - 30
• Skydda vid behov vingar, bröstben och ben
med folie.
• Tina först med bröstsidan nedåt och vänd
efter halva tiden.
Lår, vingar, ben
Små
Stora
6-8
7-9
10 - 15
10 - 15
• Lägg de tunnare delarna mot tallrikens mitt.
• Vänd och flytta omkring två gånger under
upptiningen.
4-5
5 - 10
3-5
10 - 15
• Skydda vid behov smala ändstycken med
folie.
• Lägg ut i ett enda lager.
• Vänd en gång under upptiningen.
Tillagade grytor
FÅGEL
Tillagningstid
(min per 450 g)
Hel fisk (forell, makrill)
Mindre filéer (spätta,
strömmingsflundra)
Större filéer (torsk, lax)
4-5
10 - 15
Räkor, musslor
5-6
(per 225 g)
5 - 10
Fisk i kokpåse
3-5
5
Bär (hallon, körsbär,
jordgubbar)
6-8
5 - 10
Frukter
(äpple, persika, rabarber)
7-8
5 - 10
Puréer, fruktdesserter
7 - 10
10 - 15
• Rör försiktigt under upptining.
Fruktpaj, sockerkaka,
cheesecake med fruktgelé
3-4
10 - 15
• Placera på serveringstallrik.
Bröd
Stort skivat/Oskivat bröd
5-7/6-8
10 - 15
Litet skivat/Oskivat bröd
3-5/4-6
10 - 15
•
•
•
•
1 skiva
10 - 20 sek.
-
Småbröd, franskbröd o d
1
2
4
15 - 15 sek.
30 sek.
1 - 11/2
1-2
1-2
1-2
Ogräddad deg
1
(per 225 g)
20
Fylld smör- eller pajdeg
(18-20 cm)
4-5
5 - 10
Korvbröd (4)
2-3
5
1 - 11/2
40 - 60 sek.
5 - 10
Sockerkaka och liknande kakor
Hel
Bitar
• Rör om när halva upptiningstiden har gått.
• Stick några hål i påsen och placera den i ett
ugnssäkert kärl.
• Vänd påsen när halva upptiningstiden har gått.
• Mät upp den mängd som behövs.
• Rör en gång eller flytta omkring under
upptining och ståtid.
Ta ut ur plastpåsen.
Lägg på hushållspapper.
Vänd när halva upptiningstiden har gått.
Tina inte för länge, eftersom brödet då blir
torrt.
• Ta ut ur påsen.
• Lägg på hushållspapper.
• Vänd ofta, så att den inte blir för varm
någonstans.
• Lägg på serveringstallriken med
hushållspapper under.
• Ta bort papperet före serveringen.
• Slå in varje bröd i hushållspapper för att
fukten ska absorberas.
• Observera ståtiden!
• Lägg på hushållspapper.
19
SW
G2613C-2(SW)
4/4/00 9:49 AM
Page 20
Tillagning av kött
SW
Livsmedel
OXKÖTT
Mindre stekar (filé)
Lättstekt
Medium
Välstekt
Större stekar
(bog, fransyska, högrev)
Lättstekt
Medium
Välstekt
Bringa och grytstek
(välkokt)
Biff (225 g)
Lättstekt
Välstekt
LAMM
Finstyckat kött
(lägg, filé, ryggbiff)
Medium
Välstekt
Grovstyckat kött
(högrev, bog)
Välstekt
FLÄSKKÖTT
KALVKÖTT
Kommentarer
6
6-8
8-9
HÖG(100%) under • Vänd när halva upptiningstiden har gått.
• Låt stå 15-25 minuter.
de första 3 min,
sedan MEDEL(50%)
10 - 12
13
14 - 15
HÖG(100%) under • Skydda ben och ytterkant med folie.
• Vänd när halva upptiningstiden har gått.
de första 5 min,
sedan MEDEL(50%) • Låt stå 15-25 minuter.
20
3
5
10 - 12
12 - 14
HÖG(100%) under
de första 5 min,
sedan UPPTINING
(30%)
MEDEL-HÖG (70%)
• Tillaga under lock.
• Låt stå 20 minuter.
---
HÖG(100%) under • Vänd när halva upptiningstiden har gått.
• Låt stå 15-25 minuter.
de första 5 min,
sedan MEDEL(50%)
15
• Vänd de tunnare delarna mot tallrikens
mitt.
• Låt stå 5 minuter.
8 - 10
MEDEL-HÖG (70%)
Lägg, bog
Välstekt
10 - 12
HÖG(100%) under • Vänd när halva upptiningstiden har gått.
• Låt stå 15-25 minuter.
de första 5 min,
sedan MEDEL(50%)
Kotletter
Välstekt
8 - 10
MEDEL-HÖG (70%)
Hel skinka med ben
(välkokt)
Stek (välkokt)
Bacon
1 skiva
2 skivor
4 skivor
20
Effekt
Kotletter
Välstekt
Lägg, bog, lår, högrev
Välstekt
SKINKA
Tillagningstid
(min per 450 g)
15
10 - 12
6-8
3/4 - 11/4
11/2 - 21/4
23/4 - 4
• Vänd de tunnare delarna mot tallrikens
mitt.
• Låt stå 5 minuter.
HÖG(100%) under • Vänd när halva upptiningstiden har
de första 5 min,
gått.
sedan MEDEL(50%) • Låt stå 15-20 minuter.
MEDEL (50%)
• Vänd när halva upptiningstiden har
gått.
• Låt stå 15-20 minuter.
MEDEL-HÖG (70%) • Vänd när halva upptiningstiden har
gått.
• Låt stå 5 minuter.
HÖG (100%)
• Täck över löst med hushållspapper.
G2613C-2(SW)
4/4/00 9:49 AM
Page 21
Tillagning av färska grönsaker
POTATIS
Livsmedel
Kvantitet
Tillagningstid
(min på HÖG)
Bakpotatis
1
2
4
4-5
6-8
12 - 14
3
6-7
Haricots verts
450 g
6-8
Skurna brytbönor
450 g
5-6
Bondbönor
225 g
4-5
Ärter
225 g
4-6
Hela ärt- eller bönskidor
375 g
6-7
1/2 medelstor
5-7
Brysselkål
450 g
225 g
8 - 10
5-7
Blomkålsbuketter
1 hel
10
Broccoli
450 g
225 g
7-8
4-5
Spenat
450 g
5-6
Primörer
450 g
7-8
Morötter
(tunt skivade)
450 g
225 g
10
6-7
Rödbetor (oskalade)
4 medelstor
12 - 15
Rovor och kålrötter
450 g
10 - 12
Palsternackor
(skurna i fjärdedelar)
450 g
Svamp
225 g
2-3
• Tillaga med smält smör i kärl med lock.
• Koka inte för länge.
Lök
Hel
Skuren i klyftor
2 stora
4-5
4-6
2-3
• Blanchera i kärl med lock utan att tillsätta
vatten.
Tomater
2
2-3
• Skär i halvor på tvären.
• Klicka över smör eller riven ost.
• Tillaga i kärl utan lock.
Zucchini
225 g
3-4
• Koka i lite vatten tills zucchinin nätt och
jämnt börjar mjukna.
4 stjälkar
2-3
• Tillsätt 30 ml vatten.
1
2
4
2-3
3-4
6-8
• Slå in varje kolv i ugnssäker plastfolie eller
placera i grunt, ugnssäkert kärl.
• Vänd två gånger under tillagningen.
450 g
5-6
• Tillsätt 60 ml vatten.
1
4-5
• Slå in var och en i mikrovågssäker plastfolie.
225 g
6-7
• Placera i stort, ugnseldfast kärl och täck över noga.
• Rör om ordentligt när halva tillagningstiden har gått.
• Om den ska mosas, lägg till 1 - 2 minuter till
tillagningstiden.
Skalad potatis skuren
i 3 cm-tärningar
BÖNOR,
ÄRTER o d
VITKÅL,
BLOMKÅL
od
ROTSAKER
ANDRA
GRÖNSAKER
Vitkål (grovhackad)
Bladselleri (halvor)
Majskolvar
Sparris
Kronärtskockor
Pumpa i 3 cm-tärningar
Kommentarer
• Skölj noga och stick många småhål med gaffel.
• När den är nästan genomkokt, slå in den i
folie och låt stå i 5 minuter.
• Placera i stort, ugnssäkert kärl och täck över noga.
• Rör om ordentligt när halva tillagningstiden har gått.
• Om den ska mosas, lägg till 1 - 2 minuter till
tillagningstiden.
• Tillsätt 30 ml vatten.
• Provsmaka när minsta tillagningstiden har
gått.
• Servera genast.
• Tillsätt 60 ml vatten.
• Tillsätt 60 ml vatten.
• Lägg buketterna med de smalare delarna
mot tallrikens mitt.
• Koka tunnare blad med bara mycket lite
vatten.
• Täck över något lite.
• Tillsätt 60 ml vatten.
• Tillsätt 60 ml vatten.
• Täck över noga.
• Rör om när halva tillagningstiden har gått.
• Slå in i mikrovågssäker plastfolie eller
tillaga i kärl med lock.
21
SW
G2613C-2(SW)
4/4/00 9:49 AM
Page 22
Tillagning av djupfrysta grönsaker
SW
Livsmedel
Kvantitet
Tillagningstid
(min på HÖG)
Kommentarer
POTATIS
Potatisskivor
(1 cm tjocka)
1
2
4-5
6-8
• Djupfrysta pommes frites lämpar sig inte för
tillagning i mikrovågsugn.
BÖNOR,
ÄRTER o d
Haricots verts
450 g
8 - 10
Bondbönor
375 g
7-8
• Tillsätt 30 ml vatten.
• Placera i ett grunt ugnssäkert kärl och täck
över.
Ärter
125 g
225 g
450 g
2-3
4-5
8
225 g
4-5
Blandade grönsaker
125 g
225 g
3-4
4-6
Vitkål
225 g
3-4
• Tillsätt 45 ml vatten.
Brysselkål
225 g
4-5
• Tillsätt 30 ml vatten.
• Smaka av efter kortaste tillagningstiden för
att undvika för lång kokning.
Blomkål
225 g
5-6
Broccoli
225 g
5
Spenat
225 g
4-5
---
ROTSAKER
Morötter
225 g
4-6
• Tillsätt 30 ml vatten.
ANDRA
GRÖNSAKER
Majskolvar
1
3-4
2-3
8 - 10
• Tillsätt en klick smör.
Majskorn
225 g
3-4
• Tillsätt 30 ml vatten.
Hela ärt- eller
bönskidor
VITKÅL,
BLOMKÅL
od
22
• Tillsätt 30 ml vatten.
• Tillsätt 30 ml vatten.
• Flytta omkring buketterna när halva
tillagningstiden har gått.
• Låt stå i 1 -2 min och salta efter behov.
• Tillsätt inget vatten.
G2613C-2(SW)
4/4/00 9:49 AM
Page 23
Rengöring av mikrovågsugnen
SW
Följande delar av mikrovågsugnen bör rengöras regelbundet för att
fett och matrester inte ska samlas.
◆ Insidan och utsidan
◆ Luckan och tätningen
◆ Glasskiva och rotationsring
☛
SE ALLTID TILL att luckans tätningar är rena och att
dörren stängs ordentligt.
1
Rengör utsidan med en mjuk trasa och varmt vatten med milt
rengöringsmedel. Skölj av och torka torrt.
2
Ta bort stänk och fläckar inuti ugnen och på rotationsringen med
en våt trasa med milt rengöringsmedel. Skölj av och torka torrt.
3
Fastbrända matrester kan tas bort genom att en kopp utspädd
citronsaft placeras på glastallriken och ugnen körs i tio minuter på
maximal effekt. Det tar också bort lukter.
4
Rengör glastallriken när det behövs. Den tål diskmaskin.
☛
Rekommendationer
SPILL INTE vatten i
ventilationshålen.
ANVÄND ALDRIG repande
redskap eller kemiska
lösningsmedel.
Var särskilt försiktig när du rengör
luckans tätningar så att inga
matrester
◆ Samlas
◆ Hindrar luckan från att stängas
ordentligtcorrectly
Rengör insidan av genast efter varje användning med
milt rengöringsmedel, men låt först ugnen svalna så
att du inte bränner dig.
Förvaring och reparation av mikrovågsugnen
Du bör vidta några enkla försiktighetsåtgärder om du ställer undan
mikrovågsugnen eller skickar den på service.
Ugnen får inte användas om luckan eller dörrtätningarna skadas,
t ex genom:
◆ Trasigt gångjärn
◆ Förstörda tätningar
◆ Skadat eller knäckt hölje
Endast kvalificerade mikrovågsservicetekniker får utföra
reparationer
☛
TA ALDRIG bort ytterhöljet från ugnen. Om ugnen är
trasig och måste repareras, eller om du är osäker på
dess funktion:
◆ Ta ut stickproppen ur vägguttaget
◆ Kontakta närmaste servicecenter
Förvaring av ugnen
Om du vill ställa undan ugnen en tid, välj då en torr, dammfri plats.
Orsak:
Damm och fukt kan försämra ugnens funktion.
23
G2613C-2(SW)
4/4/00 9:49 AM
Page 24
Tekniska data
SW
SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både konstruktionen, utförandet och denna
bruksanvisning kan därför ändras utan föregående meddelande.
Strömförsörjning
230 V ~ 50 Hz
Effektförbrukning
Mikrovåg
Grill
Kombinerat läge
1350 W
1000 W
1350 W
Uteffekt
800 W (IEC-705 )
Arbetsfrekvens
2.450 MHz
Magnetron
OM75SH(31)
Kylfunktion
Motordriven fläkt
Mått (B x H x D)
Yttermått
489 x 275 x 361 mm
Innermått
306 x 181 x 322 mm
Volym
17 liter
Vikt
Netto
ca 16 kg
24
G2613C-2(SW)
4/4/00 9:49 AM
Page 25
ELECTRONICS
Printed in Korea
G2613C1(NO)
4/4/00 10:08 AM
Page i
MIKROBØLGEOVN
G2613C
Bruksanvisning og
kokebok til
mikrobølgeovn
400
560
240
800W
120
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
8
G2613C1(NO)
4/4/00 10:08 AM
Page 1
Du har nettopp kjøpt
en SAMSUNG mikrobølgeovn.
Denne bruksanvisningen inneholder mye nyttig
informasjon om hvordan du kan bruke mikrobølgeovnen. Ta deg tid til å lese bruksanvisningen, slik at du kan utnytte alle
funksjonene til mikrobølgeovnen.
Innholdsfortegnelse
◆ OVN ..........................................................................................................................
2
◆ BETJENINGSPANEL ...................................................................................................
3
◆ BRUKE DENNE BRUKSANVISNINGEN ..........................................................................
4
◆ MONTERE OG KLARGJØRE MIKROBØLGEOVNEN
■
■
■
■
■
■
Sikkerhetsforskrifter.......................................................................................
Tilbehør .........................................................................................................
Plassere mikrobølgeovnen ............................................................................
Slik virker mikrobølgeovnen ..........................................................................
Kontrollere at mikrobølgeovnen fungerer riktig..............................................
Hvis du er i tvil eller det oppstår et problem .................................................
5
7
8
9
9
10
◆ LAGE MAT I MIKROBØLGEOVNEN
■
■
■
■
■
■
Lage/varme mat.............................................................................................
Slå av mikrobølgeovnen ................................................................................
Øke ovnstiden................................................................................................
Tine mat manuelt...........................................................................................
Hurtig oppvarming .........................................................................................
Varmeeffekter og ovnstider ..........................................................................
11
12
12
13
13
14
◆ TRADISJONELL MATLAGNING
■
Grilling ..........................................................................................................
15
◆ GODE RÅD FOR BRUK AV MIKROBØLGEOVNEN
■
■
■
■
■
Kokekar ........................................................................................................
Kokebok til mikrobølgeovnen .......................................................................
Rengjøre mikrobølgeovnen ..........................................................................
Oppbevaring og reparasjon av mikrobølgeovnen .........................................
Tekniske data ................................................................................................
1
16
17
23
23
24
NO
G2613C1(NO)
4/4/00 10:08 AM
Page 2
OVN
NO
VENTILASJONSÅPNINGER
VARMEELEMENT
INNSTILLING
AV OVNSTID
INNSTILLING AV
VARMEEFFEKT
VENTILASJONSÅPNINGER
400
560
240
800W
120
0
1
2
3
60
DØRHENGSLER
50
4
40
5
30
6
7
20
10
ROTOR
BARNESIKRINGSHULL
GLASSPLATE
2
8
DØRÅPNINGSKNAPP
RULLERING
OVNSDØR
9
G2613C1(NO)
4/4/00 10:08 AM
Page 3
Betjeningspanel
NO
TINING
HURTIG
OPPVARMING
DØRÅPNINGSKNAPP
3
G2613C1(NO)
4/4/00 10:08 AM
Page 4
Bruke denne bruksanvisningen
NO
Du har nettopp kjøpt en SAMSUNG mikrobølgeovn. Denne bruksanvisningen inneholder mye nyttig
informasjon om hvordan du kan bruke mikrobølgeovnen:
◆ Sikkerhetsforskrifter.
◆ Velegnet tilbehør og kokekar.
◆ Nyttige tips om tilberedning.
Foran i bruksanvisningen finner du illustrasjoner av mikrobølgeovnen, og noe som er enda viktigere, en
oversikt over knappene på betjeningspanelet.
I de trinnvise fremgangsmåtene i bruksanvisningen forekommer disse to forskjellige symbolene:
☛
➢
Viktig
Bemerk
UNNGÅ UTILSIKTET UTSETTELSE FOR MIKROBØLGER
Hvis disse sikkerhetsforskriftene ikke følges, kan du utsettes for skadelige mikrobølger.
(a) Mikrobølgeovnen må under ingen omstendigheter brukes med døren åpen. Forsøk heller aldri å fingre med
sikkerhetslåsene (hengslene på døren) eller stikke noe inn i åpningene.
(b) Det må ikke settes noe i klemme i ovnsdøren. Pass også på at det ikke samles opp matrester eller
rengjøringsmiddel på pakningsoverflatene. Pakningsoverflaten på døren og mikrobølgeovnen skal alltid vaskes
etter at mikrobølgeovnen har vært i bruk. Vask først med en fuktig klut og tørk deretter av med en myk og tørr
klut.
(c) Mikrobølgeovnen må ikke brukes hvis den er defekt. Reparasjoner skal foretas av kvalifiserte serviceteknikere
med god kjennskap til Samsung mikrobølgeovner.
Det er spesielt viktig at ovnsdøren kan lukkes og at det ikke er skade på:
(1) Døren, pakningene på døren og pakningsoverflatene.
(2) Dørhengslene (ødelagte eller løse).
(3) Strømledningen.
(d) Ovnen må ikke justeres på noen måte eller repareres av andre enn kvalifiserte serviceteknikere som er
opplært av produsenten.
4
G2613C1(NO)
4/4/00 10:08 AM
Page 5
Sikkerhetsforskrifter
NO
Kontroller at du følger disse sikkerhetsforskriftene, før du begynner å lage eller koke mat i
mikrobølgeovnen.
1
Det skal IKKE brukes kokekar av metall i mikrobølgeovnen:
◆
◆
◆
Metallbegre eller -beholdere.
Middagsservice med gull- eller sølvdekorasjoner.
Stekespidd, gafler o.l.
Forklaring: Elektrisk lysbue eller gnistdannelse kan forekomme, og kan skade mikrobølgeovnen.
2
Du må ALDRI sette følgende inn i ovnen:
◆
Lufttette eller vakuumpakkede flasker, glass og beholdere.
Eksempel: Glass med barnemat.
◆
Mat med skall.
Eksempel: Egg, nøtter med skall, tomater.
Forklaring: Det økte trykket kan få beholderne eller f.eks. egget til å eksplodere.
Tips:
3
Ta av lokket, og stikk hull på skallene, posene osv.
Mikrobølgeovnen må IKKE brukes når den er tom.
Forklaring: Veggene i ovnen kan skades.
Tips:
4
La det alltid stå et glass med vann i mikrobølgeovnen. Vannet absorberer mikrobølgene hvis mikrobølgeovnen
startes ved en feil.
Ventilasjonsåpningene bak på mikrobølgeovnen må IKKE tildekkes med stoff eller papir.
Forklaring: Stoffet eller papiret kan antennes når den varme luften kommer ut av ventilasjonsåpningene.
5
Du bør ALLTID bruke grytekluter når du tar noe ut av ovnen.
Forklaring: Enkelte kokekar absorberer mikrobølgene, og det overføres alltid varme fra maten til kokekaret. Kokekarene
er derfor varme.
6
Varmeelementene eller veggene inne i mikrobølgeovnen må ALDRI berøres.
Forklaring: Veggene er kanskje så varme at du brenner deg, selv om mikrobølgeovnen er slått av og veggene ikke ser ut
til å være varme. Brannfarlig materiale må aldri komme i kontakt med veggene inne i mikrobølgeovnen, før
ovnen er avkjølt.
7
Risikoen for at det oppstår brann inne i mikrobølgeovnen reduseres hvis du:
◆ Ikke oppbevarer brannfarlig materiale i ovnen.
◆ Fjerner ståltråden eller lignende fra papir- eller plastposer.
◆ Ikke bruker mikrobølgeovnen til å tørke avispapir.
◆ Lar ovnsdøren være lukket hvis du oppdager røyk, og slår av ovnen eller tar støpselet ut av stikkontakten.
5
G2613C1(NO)
4/4/00 10:08 AM
Page 6
Sikkerhetsforskrifter (forts.)
NO
8
Vær spesielt forsiktig når du varmer væsker og barnemat.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
9
Kokekaret skal ALDRI fylles helt til randen. Velg et kokekar som er bredere øverst enn nederst, slik at væsken ikke
koker over. Flasker med smal flaskehals kan eksplodere hvis de blir for varme.
Kontroller ALLTID at barnematen eller melken ikke er for varm, før den gis til barnet.
Tåteflasken skal ALDRI varmes med flaskesmokken på, da flasken kan eksplodere hvis den blir for varm.
Vær forsiktig med strømledningen.
◆
◆
10
Maten skal ALLTID stå i minst 20 sekunder etter at ovnen er slått av (varmefordelingstid), slik at temperaturen i
maten utjevnes.
Rør rundt hvis det er nødvendig under oppvarming, og ALLTID etter oppvarming.
Du bør alltid røre rundt før, under og etter oppvarming, for å hindre fosskoking og mulig skolding.
Hvis du skolder deg, skal du følge disse FØRSTEHJELPSRÅDENE:
•
Skyll det skåldede området i kaldt vann i minst 10 minutter.
•
Legg på en ren og tørr forbinding.
•
Det skal ikke smøres krem, olje eller salve på det skåldede området.
Strømledningen eller støpselet må aldri komme i kontakt med vann eller varme overflater.
Mikrobølgeovnen skal ikke brukes, hvis det er feil på strømledningen eller støpselet.
Stå på en armlengdes avstand fra mikrobølgeovnen når du åpner døren.
Forklaring: Du kan bli skoldet av den varme luften eller dampen som kommer ut av mikrobølgeovnen.
11
Mikrobølgeovnen skal alltid holdes ren innvendig.
Forklaring: Matrester eller olje som er fastbrent innvendig i mikrobølgeovnen kan skade overflaten og dermed nedsette
mikrobølgeovnens effektivitet.
12
Klikkelyder kan høres når mikrobølgeovnen brukes, spesielt ved opptining av mat.
Forklaring: Når varmeeffekten endres, kan denne lyden høres. Dette er normalt.
13
Når mikrobølgeovnen startes uten at det er mat i ovnen, slås strømmen automatisk av. Etter 30 min. kan du bruke ovnen
igjen.
VIKTIGE FORHOLDSREGLER
Når du varmer eller tiner mat i engangs kokekar av plast, papir eller lignende, bør du holde
øye med maten i mikrobølgeovnen.
VIKTIG
Små barn bør ALDRI leke med eller bruke mikrobølgeovnen. Barn skal alltid holdes under
oppsyn når de oppholder seg i nærheten av mikrobølgeovnen mens den er i bruk. Gjenstander
som tiltrekker barns oppmerksomhet skal ikke oppbevares eller gjemmes over
mikrobølgeovnen.
6
G2613C1(NO)
4/4/00 10:08 AM
Page 7
Tilbehør
NO
Avhengig av hvilken modell du har kjøpt, leveres mikrobølgeovnen
med flere tilbehør som kan brukes på en rekke ulike måter.
1
Rotor, allerede plassert over motorakselen nederst i mikrobølgeovnen.
Formål:
2
2
Rulleringen støtter glassplaten.
Glassplate, plasseres på rulleringen og med det midterste beslaget på
rotoren.
Formål:
4
Rotoren får glassplaten til å dreie rundt.
Rullering, plasseres i midten av mikrobølgeovnen.
Formål:
3
1
Glassplaten tjener som underlag for kokekar, og kan lett tas ut
for rengjøring.
3
Metallrist, plasseres på glassplaten.
Formål:
☛
Metallristen kan brukes til å varme to tallerkener med mat
samtidig. En liten tallerken kan settes direkte på glasspalten, og
en annen tallerken kan settes ovenpå risten. Metallristen kan
brukes ved grilling og kombinert tining og oppvarming.
4
Mikrobølgeovnen må IKKE brukes uten rulleringen og
glassplaten.
7
G2613C1(NO)
4/4/00 10:08 AM
Page 8
Plassere mikrobølgeovnen
NO
Mikrobølgeovnen kan plasseres nesten hvor som helst (på en
kjøkkenbenk, en hylle, et rullebord eller et annet bord).
☛
Anbefalinger
Mikrobølgeovnen må IKKE plasseres i
varme eller fuktige omgivelser.
Eksempel: Ved siden av en vanlig
stekeovn eller ved en
radiator.
Spesifikasjonene for mikrobølgeovnens
strømforsyning skal respekteres.
Enhver forlengelsesledning som tas i
bruk, skal ha samme standard som
strømledningen til mikrobølgeovnen.
Mikrobølgeovnen skal tørkes innvendig
med en fuktig klut før den tas i bruk
første gang. Det samme gjelder
pakningen på ovnsdøren.
8
Av sikkerhetsmessige årsaker skal dette apparatet
være:
◆ Forskriftsmessig jordet (3-bens støpsel).
◆ Tilkoblet en vanlig 230 V AC, 50 Hz stikkontakt.
1
Sett mikrobølgeovnen på en flat, jevn og stabil overflate. (Kontroller at det
kommer tilstrekkelig med luft til ovnen. Det skal være minst 10 cm til
nærmeste vegg eller gjenstand bak og på sidene av mikrobølgeovnen, og
20 cm fri høyde over mikrobølgeovnen.)
2
Ventilasjonsåpningene må aldri tildekkes da ovnen kan overopphetes og
slås derfor automatisk av. Ovnen kan ikke brukes før den er tilstrekkelig
avkjølt.
3
Fjern all emballasjen som finnes inne i mikrobølgeovnen ved levering.
Legg rulleringen og glassplaten på plass. Undersøk at glassplaten roterer
uhindret.
4
Sett støpselet i en 3-bens jordet stikkontakt. Hvis apparatets strømledning
er skadet, må den byttes med en spesialledning (referanse I-SHENG
SP022, KDK, KKP 4819 D, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E eller
EUROELECTRIC 3410). Kontakt din lokale forhandler.
G2613C1(NO)
4/4/00 10:08 AM
Page 9
Slik virker mikrobølgeovnen
NO
Mikrobølger er høyfrekvente elektromagnetiske bølger. Den utløste
energien brukes til å koke, oppvarme eller tine mat, uten at maten
endrer fasong eller farge.
Du kan bruke mikrobølgeovnen til å
◆ Tine mat.
◆ Oppvarme mat.
◆ Tilberede mat.
400
560
240
800W
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
8
Virkemåte
1
Magnetronen danner mikrobølger som fordeles jevnt i mikrobølgeovnen,
når maten på glassplaten dreies rundt. Maten blir derfor oppvarmet jevnt.
2
Mikrobølgene absorberes i det ytterste laget av maten (2,5 cm). Oppvarmingen
fortsetter deretter etter hvert som varmen spres inne i maten.
3
Det er stor forskjell på hvor lang ovnstid de forskjellige matvarene skal ha.
Ovnstiden avhenger av følgende forhold:
◆ Vekt og massefylde.
◆ Vanninnholdet.
◆ Starttemperaturen (kjøleskapstemperatur eller oppvarmet til
romtemperatur).
☛
Maten blir oppvarmet inne i midten ved at varmen fra de
ytterste lagene fordeles inn mot midten. Oppvarmingen
fortsetter derfor etter at du har tatt maten ut av mikrobølgeovnen. Varmefordelingstidene i denne bruksanvisningen skal
derfor overholdes slik at:
◆ Maten blir jevnt oppvarmet helt inn til midten.
◆ Maten ikke er kaldere i midten enn i de ytterste
lagene.
Kontrollere at mikrobølgeovnen fungerer riktig
Det er enkelt å kontrollere at mikrobølgeovnen fungerer riktig.
Bruk følgende enkle fremgangsmåte. Hvis du er usikker på hva du
skal gjøre, kan du lese avsnittet "Hvis du er i tvil eller det oppstår et
problem" på neste side.
➢
400
560
240
800W
120
◆
Mikrobølgeovnen skal være tilkoblet en
stikkontakt i veggen.
◆
Glassplaten skal sitte på rulleringen i ovnen.
◆
Hvis du ikke bruker maksimal varmeeffekt, tar det
lengre tid å koke vannet.
0
1
Åpne ovnsdøren. Sett en glasskål med vann oppå glassplaten.
Lukk ovnsdøren.
1
2
3
60
50
2
3
Innstill varmeeffekt til maksimum ved å dreie på den øverste knappen.
Innstill ovnstiden til 4-5 minutter ved å dreie på den nederste knappen.
4
40
5
30
6
7
20
10
9
9
8
G2613C1(NO)
4/4/00 10:08 AM
Page 10
Hvis du er i tvil eller det oppstår et problem
NO
Det tar litt tid før du lærer å bruke mikrobølgeovnen. I tabellen nedenfor finnes en liste over løsninger på
en rekke problemer som ofte forekommer. Bruk tabellen hvis det oppstår et problem. Du kan spare både
tid og penger hvis du unngår et besøk hos reparatøren.
Problem
◆
◆
◆
◆
Kontroll/forklaring/tiltak
Det er kondensvann i mikrobølgeovnen.
◆ Dette er normalt.
Det strømmer luft omkring mikrobølgeovnen.
Lyset reflekteres ved døren og det ytre kabinettet.
Det kommer damp ut av ovnsdøren og ventilasjonsåpningene.
Mikrobølgeovnen slås ikke på, når du dreier
på den nederste knappen for innstilling av ovnstid.
◆ Er ovnsdøren helt lukket?
Maten er verken helt eller delvist oppvarmet.
◆ Er knappen for innstilling av ovnstid satt i riktig stilling?
◆ Er ovnsdøren helt lukket?
◆ Er den elektriske kretsen overbelastet slik at det er gått en sikring,
eller er et relé avslått?
Maten har enten fått for lite ovnstid eller for mye varme.
Har du valgt riktig varmeeffekt?
◆ Var ovnstiden riktig innstillet for denne typen matvare?
Det dannes gnister i mikrobølgeovnen.
◆ Har du brukt service med metallkant?
◆ Har du glemt en gaffel eller en annen
metallgjenstand i ovnen?
◆ Er aluminiumsfolien plassert for tett på
veggene i mikrobølgeovnen?
Mikrobølgeovnen forstyrrer radio- eller TV-mottakelsen.
◆ Mikrobølgeovnen kan forstyrre radio- eller TV-mottakelsen når
den er slått på. Dette er normalt.
Løsning: Mikrobølgeovnen skal plasseres i en viss avstand fra
radioer, TV-apparater og antenner.
Hvis problemet ikke løses ved å følge veiledningen i tabellen, skal du notere:
◆ Mikrobølgeovnens modellnavn og serienummer, som normalt finnes på baksiden av
mikrobølgeovnen.
◆ Garantibestemmelsene (kjøpedatoen og innkjøpsstedet).
◆ En presis beskrivelse av problemets art.
Deretter kan du kontakte din lokale SAMSUNG-forhandler eller SAMSUNGs kundeservice.
10
G2613C1(NO)
4/4/00 10:09 AM
Page 11
Lage/varme mat
NO
Den følgende fremgangsmåten beskriver hvordan du kan lage eller
varme opp mat i mikrobølgeovnen.
☛
400
Du skal ALLTID kontrollere innstillingen av
mikrobølgeovnen, før du lar maten stå uten oppsyn.
560
240
800W
1
Åpne ovnsdøren ved å trykke på den store knappen i nederste høyre
hjørne av betjeningspanelet. Sett maten midt på glassplaten. Lukk
ovnsdøren.
2
Innstill varmeeffekt til maksimum ved å dreie på den øverste knappen.
3
Modell
G2613C
MAKSIMUM EFFEKT
800W
120
0
1
2
3
60
Innstill ovnstid ved å dreie på den nederste knappen.
Resultat: Lyset i ovnen slås på og glassplaten begynner å rotere. Maten
tilberedes.
➢
Du kan endre varmeeffektnivået mens mikrobølgeovnen
er slått på, ved å dreie på den øverste knappen for
innstilling av varmeeffekt.
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
11
8
G2613C1(NO)
4/4/00 10:09 AM
Page 12
Slå av mikrobølgeovnen
NO
Du kan slå av mikrobølgeovnen når som helst, slik at du kan:
0
◆ Holde øye med maten.
1
2
◆ Vende maten, røre i sausen eller lignende.
3
60
50
◆ La maten stå slik at varmen kan fordele seg fra de
ytterste lagene og inn mot midten.
4
40
5
30
6
7
20
10
Hvis du vil slå av mikrobølgeovnen… skal du…
8
9
Midlertidig
◆ Åpne døren.
Resultat: Ovnen slås av.
Lukk ovnsdøren, hvis du vil slå på
mikrobølgeovnen igjen.
Helt
Drei den nederste knappen for innstilling av
ovnstid til "0".
Øke ovnstiden
Det kan ofte være nødvendig å justere ovnstiden litt etter hvilken
matvare du tilbereder, og etter din personlige smak. Du kan alltid:
0
◆ Åpne ovnsdøren og se på maten.
1
2
◆ Øke den resterende ovnstiden.
3
60
50
4
40
5
30
6
Den resterende ovnstiden økes ved å dreie den nederste knappen for innstilling av
ovnstid mot høyre.
7
20
10
9
12
8
➢
Du kan kun justere ovnstiden mens mikrobølgeovnen er
slått på hvis du bruker grillelementet, eller ved skiftevis
bruk av mikrobølger og grillelement.
G2613C2(NO)
4/4/00 10:13 AM
Page 13
Tine mat manuelt
NO
1
Åpne ovnsdøren ved å trykke inn den store knappen nederst i høyre hjørne
av betjeningspanelet.
2
Sett den frosne maten i ovnen, og lukk ovnsdøren.
400
3
Drei den øverste knappen for innstilling av varmeeffekt til tiningssymbolet.
4
Angi ovnstid ved å dreie på den nederste knappen.
Resultat:
560
240
800W
120
Tiningen startes.
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
8
Hurtig oppvarming
1
Sett maten i ovnen, og lukk ovnsdøren.
2
Drei den øverste knappen for innstilling av varmeeffekt til maksimal effekt.
400
560
240
3
Angi hva som skal varmes (drikke, suppe/saus, rå grønnsaker) ved å dreie
på den nederste knappen.
800W
120
➢
Symbol
Se tabellen nedenfor for mer informasjon om hurtig
oppvarming.
Mat-/drikkevare
Porsjonsstørrelse
Varmefordelingstid
0
1
2
Drikkevarer
(oppvarmes)
150 ml
Suppe/
saus
(oppvarmes)
200~300 ml
1 - 2 min
3
60
50
2 min
4
40
5
30
6
7
20
10
Rå
grønnsaker
(kokes)
200 ~ 300 g
9
2 min
13
8
G2613C2(NO)
4/4/00 10:13 AM
Page 14
Varmeeffekter og ovnstider
NO
Fremgangsmåte:
Angi varmeeffekt ved å dreie på den øverste knappen.
Du skal regulere varmeeffekten og dermed ovnstiden etter hvilken
råvare du vil lage i ovnen, eller etter hvilken ferdigmat som skal
oppvarmes. Du kan velge mellom flere varmeeffektnivåer.
VARMEEFFEKT
%
G2613C
MIKROBØLGER
GRILL
HØY
100%
800W
-
MEDIUM HØY
70%
560W
-
MEDIUM
50%
400W
-
30%
240W
-
20%
160W
-
15%
120W
-
-
-
1000W
100%
800W
1000W
18%
82%
MEDIUM LAV
OPPTINING (
)
LAV
GRILL (
)
Skiftevis bruk av mikrobølger
og grill.
Prosentvis tidsfordeling ved
ovnstid på 100 sek.
Ovnstider i oppskrifter og i denne bruksanvisningen gjelder angitte
varmeeffektnivåer.
14
Hvis du velger en…
skal ovnstiden…
Høyere varmeeffekt
Reduseres
Lavere varmeeffekt
Økes
G2613C2(NO)
4/4/00 10:13 AM
Page 15
Grilling
NO
Ved å bruke grillfunksjonen kan du varme og brune maten hurtig,
uten bruk av mikrobølger. Til dette formålet leveres
mikrobølgeovnen med en metallrist.
☛
Du bør alltid bruke grytekluter når du tar noe ut av
ovnen, da kokekarene vil være meget varme.
1
Forvarm mikrobølgeovnen ved å dreie den øverste knappen for innstilling
av varmeeffekt mot grillsymbolet (
). Angi ovnstid ved å dreie på den
nederste knappen.
2
Åpne døren til mikrobølgeovnen, og legg maten på metallristen.
3
Drei den øverste knappen for innstilling av varmeeffekt mot grillsymbolet
(
).
400
560
240
4
Angi ovnstid ved å dreie på den nederste knappen.
Resultat:
➢
Grillingen begynner.
800W
120
Viften i mikrobølgeovnen slås på og av ved bruk av
grillelementet. Dette er normalt. Formålet er å unngå
overoppvarming av mikrobølgeovnen.
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
15
8
G2613C2(NO)
4/4/00 10:13 AM
Page 16
Kokekar
NO
Når du lager mat i mikrobølgeovnen, skal du være oppmerksom på at mikrobølgene skal kunne trenge inn
i matvarene uten at de blir reflektert eller absorbert av kokekaret.
Du bør derfor velge kokekar med omhu. Hvis kokekaret er merket som ildfast mikrobølgeovnsfat, er du på
den sikre siden.
I tabellen nedenfor kan du se om de forskjellige typer kokekar egner seg til bruk i mikrobølgeovnen, og
hvordan du skal bruke kokekarene.
Kokekar
Kan brukes
i mikrobølgeovnen
Aluminiumsfolie
✔ ✘
Kommentarer
Du kan legge små stykker aluminiumsfolie over utsatte deler
av maten. Hvis aluminiumsfolien kommer for tett på veggen i
mikrobølgeovnen, eller hvis du bruker mye aluminiumsfolie,
kan det oppstå elektrisk lysbuedannelse.
Stekeplate
✔
Må bare forvarmes i 8 minutter.
Porselen og steingods
✔
Porselen, keramikk, glassert steingods og benporselen er
vanligvis velegnet til bruk i mikrobølgeovnen, hvis det ikke er
metallkant på.
Polyesterskåler
✔
Frostvarer selges ofte i polyesterskåler.
Emballasje til ferdigmat
• Emballasje av polystyren
✔
Ferdigmat kan varmes direkte i polystyrenemballasjen. Du må
derimot være oppmerksom på at emballasjen kan smelte, hvis
den blir for varm.
Brannfarlig.
Kan forårsake elektrisk lysbuedannelse.
•
•
Papirposer eller avispapir
Resirkulert papir eller metallklemmer
Glassvarer
• Ildfast glass
• Tynt glass
• Syltetøyglass
✘
✘
✔
✔
✔
Velegnet til bruk i mikrobølgeovnen hvis det ikke er metallkant på.
Kan forårsake elektrisk lysbuedannelse.
Kan brukes til oppvarming av mat eller væske. Tynt glass kan
gå i stykker, hvis det blir oppvarmet for fort.
Skåler
Metallklemmer på fryseposer
✘
✘
Kan forårsake brann eller elektrisk lysbuedannelse.
Tallerkener, kopper,
servietter og kjøkkenrull
Resirkulert papir
✔
Kan brukes ved korte ovnstider og under oppvarming. Kan
brukes til å absorbere det overskytende vannet eller fettet.
Kan forårsake elektrisk lysbuedannelse.
•
Plastskåler
✔
•
Plastfolie
✔
•
Fryseposer
Metall
•
•
Papir
•
•
Plast
Voks eller tett papir
16
✘
✔ ✘
✔
Ildfast termoplast er spesielt velegnet. Noen plasttyper
deformeres og misfarges i sterk varme. Kokekar av
melaminplast må ikke brukes i mikrobølgeovnen.
Plastfolie er velegnet til å hindre at maten blir tørr. Plastfolie
bør ikke komme i kontakt med maten. Når du fjerner plastfolien
skal du være forberedt på at det kan strømme varm damp opp
fra maten.
Fryseposer må bare settes i ovnen hvis de tåler
koking/ovnsvarme. Fryseposene må ikke være lufttette. Stikk
hull på posen med en gaffel, hvis det er nødvendig.
Kan brukes til å hindre uttørring av maten og fettsprut i
mikrobølgeovnen.
G2613C2(NO)
4/4/00 10:13 AM
Page 17
Kokebok til mikrobølgeovnen
NO
Et par gode råd om bruk av mikrobølgeovnen
Bruk de enkle teknikkene som er vist nedenfor, for å sikre at maten
blir jevnt oppvarmet i mikrobølgeovnen. HUSK at maten skal stå en
stund etter at mikrobølgeovnen er slått av, for at varmen skal fordeles
i maten.
Omregningstabell mellom engelske
og norske måleenheter
OUNCES/FLUID
OUNCES
GRAM/MILLILITER
(CA.)
1
25
2
50
3
75
4 (1/4 lb)
100
5 (1/4 pint)
150
6
175
7
200
8 (1/2 lb)
225
9
250
10 (1/2 pint)
275
11
300
12 (3/4 lb)
350
13
375
14
400
15 (3/4 pint)
425
16 (1 lb)
450
17
475
18
500
19
550
20 (1 pint)
575
Mat med forskjellig tykkelse skal
plasseres slik at de tynneste delene
peker mot midten av skålen.
Eksempler: kyllinglår,
lammekoteletter, hele fisk.
Legg aluminiumsfolie over den
tynneste delen av maten, for å unngå
at de får for sterk varme (aluminiumsfolien skal ikke berøre veggene i
mikrobølgeovnen).
Eksempler: hoder og haler på hele
fisk, vingene på en hel
kylling.
Maten skal deles i like store stykker,
og plasseres i en ring rundt i skålen.
Eksempler: poteter, brokkoli, tomater.
Det skal stikkes hull på matvarer med
skinn eller skall, slik at vannet i maten
kan fordampe uten at skinnet eller
skallet går i stykker.
Eksempler: poteter, tomater, pølser,
eggeplommer, hele fisk.
17
G2613C2(NO)
4/4/00 10:13 AM
Page 18
Oppvarming
Råvare
NO
Varmeeffekt
Kommentarer
MED-HØY (70 %)
• Hell saus over kjøttet og legg kjøttet og
grønnsakene ut mot kanten av tallerkenen.
• Drei tallerkenen en halv omgang, når
halvparten av ovnstiden er gått.
• Sett tallerkenen i et stativ.
MED-HØY (70 %)
• Legg over plastfolie.
• Vend maten en enkelt gang, slik at
maten blir jevnt oppvarmet.
2-4
4-6
6 - 10
MED-HØY (70 %)
• Legg over plastfolie.
• Rør rundt i gryten når det har gått
1 minutt.
1 porsjon
2 porsjoner
4 porsjoner
5-8
9 - 12
12 - 16
MED-LAV (30 %)
MED-LAV (30 %)
MEDIUM (50 %)
• Legg over plastfolie.
• Drei skålen rundt med 2 minutters
mellomrom.
1 porsjon
2 porsjoner
4 porsjoner
1 - 11/2
11/2 - 3
31/2 - 6
HØY (100 %)
7 - 10
2
31/2 - 4
MED-HØY (70 %)
HØY (100 %)
HØY (100 %)
1/4 - 1/2
3/4 - 21/2
HØY (100 %)
HØY (100 %)
3-4
11/2 - 2
MED-HØY (70 %)
HØY (100 %)
Porsjonsanretninger på
tallerken
1 tallerken
2 tallerkener
4 tallerkener
HOVEDRETTER
Ovnstid
(minutter)
Kjøtt, kyllingstykker,
hamburgere og lign.
1 porsjon
2 porsjoner
Gryter som det kan røres
rundt i.
1 porsjon
2 porsjoner
4-6 porsjoner
2-3
3 - 41/2
6-8
11/2 - 3
21/2 - 41/2
Matretter som det ikke skal
røres rundt i (f.eks. LASAGNE)
GRØNNSAKER
TERTER SAMT
RIS- OG
PASTARETTER
Terter
1 terte til 4 personer, kald
1 liten terte
2 små terter
Kjøtterter
1 liten terte
4 små terter
Pizza
1 hel pizza
1 pizzastykke
Ris
1 porsjon kokt ris
4 porsjoner kokt ris
1 porsjon ris med
karrisaus
Pasta
1 porsjon
4 porsjoner
Ferdigretter
(bønner på boks,
spaghetti, supper og
rispudding)
200g
425g
BOKSEMAT
Sukkerbrød
1 porsjon
4 porsjoner
KAKER
Engelsk julekake
1 porsjon
Hel (450 g)
18
2-3
8 - 10
3-5
3-4
10 - 12
MED-HØY (70 %)
MED-HØY (70 %)
2-3
3-4
HØY (100 %)
1 - 11/2
2-3
HØY (100 %)
1/2 - 1
HØY (100 %)
MED-HØY (70 %)
4-5
• Legg over plastfolie.
• Rør rundt når halvparten av ovnstiden
er gått.
• Evt. kan terten tas ut av
aluminiumsformen.
• Still terten på et bakepapir, og legg
bakepapir over terten.
---
• Hell over litt sky, fett eller smør for å:
- Gjøre maten mer saftig.
- Unngå at risen klistrer seg
sammen.
• Hell over litt sky, fett eller smør for å:
- Gjøre maten mer saftig.
- Unngå at pastaen klistrer seg
sammen.
• Maten skal helles over i en egnet skål
som kan tåle mikrobølger.
• Legg over plastfolie.
• Rør rundt i skålen etter 1 og
2 minutter.
• Legg over plastfolie.
• Kaken bør stå i 2-3 minutter før
servering, spesielt hvis det skal legges
syltetøy på kaken.
• Kaken skal varmes opp i en skål uten lokk.
Ellers kan alkoholen i kaken fordampe og
samles under lokket, hvilket medfører risiko
for brann.
G2613C2(NO)
4/4/00 10:13 AM
Page 19
Opptining av frosne råvarer
Råvare
KJØTT
FISK
FRUKT
BAKVERK
Varmefordelingstid
(minutter)
Kommentarer
Større stykker kjøtt
(oksekjøtt, lammekjøtt,
svinekjøtt osv.)
8 - 11
20 - 30
• Legg folie over tynne eller smale kjøttstykker.
• Vend kjøttstykkene to ganger under opptiningen.
Hakket kjøtt/lam
7-9
10 - 15
• Brekk kjøttet i mindre stykker med jevne
mellomrom.
• Ta ut kjøttet etter hvert som det tines.
Biffer, koteletter, små
kjøttstykker
6-9
10 - 15
Pølser, bacon
4-5
5
• Vend kjøttet to ganger under opptiningen.
• Legg folie over ender og ben, hvis det er
nødvendig.
• Skill pølsene fra hverandre og vend kjøttet under
opptiningen.
15
5 min ved halv tid,
5 min til slutt.
Kjøtt i terninger
7-8
10 - 15
Hel kylling, and, kalkun og
lignende
8 - 10
20 - 30
Lår, vinger
Små
Store
6-8
7-9
10 - 15
10 - 15
Gryteretter
FJÆRKRE
Ovnstid
(min/450 g
råvare)
Hele fisker (laks, makrell)
4-5
5 - 10
Fiskefileter (rødspette, kippers)
3-5
10 - 15
Større stykker fisk (torsk, laks)
• Ta ut kjøttet etter hvert som det tines.
• Legg folie over vinger, brystben og lår, hvis
det er nødvendig.
• Start med å la kyllingbrystet vende nedover.
Vend kyllingen når halvparten av
opptiningstiden er gått.
• Legg kjøttstykkene slik at de tynneste endene
peker mot midten av skålen.
• Kjøttstykkene skal vendes og flyttes rundt i skålen
to ganger i løpet av opptiningen.
• Legg folie over tynne ender, hvis det er
nødvendig.
• Fiskene må ikke legges oppå hverandre.
• Drei skålen en gang under opptining.
4-5
10 - 15
Reker, muslinger
5-6
(pr. 225 g)
5 - 10
Fisk i kokepose
3-5
5
Bær (bringebær,
kirsebær, jordbær)
6-8
5 - 10
Større frukt (epler, ferskener,
rabarbra)
7-8
5 - 10
Pureer, fruktdessert
7 - 10
10 - 15
• Rør omhyggelig rundt under opptiningen.
Fruktterte, epleterte,
ostekake med fruktovertrekk
3-4
10 - 15
• Legg maten på serveringsfatet.
Brød
Store skiver/stykker brød
5-7/6-8
10 - 15
Små skiver/stykker brød
3-5/4-6
10 - 15
1 skive
10-20 sek
-
Boller og horn
1
2
4
15 - 15 sek
30 sek
1 - 11/2
1-2
1-2
1-2
Wienerbrød, som ikke er
tidligere stekt
1
(pr. 225 g)
20
Fruktterter
(18-20 cm diameter)
4-5
5 - 10
Pølseruller (4)
2-3
5
1 - 11/2
40 - 60 sek
5 - 10
Sukkerbrød
Hele
Enkelte stykker
• Rør rundt når halvparten av opptiningstiden
er gått.
• Stikk hull på posen og legg den i en skål som tåler
mikrobølger.
• Vend posen når halvparten av opptiningstiden er gått.
• Du bør bare tine den mengde bær som du har
bruk for.
• Rør rundt en enkelt gang under opptiningen, og
en enkelt gang etter tiningen.
• Ta brødet ut av plastemballasjen.
• Legg brødet på et stykke bakepapir i
mikrobølgeovnen.
• Vend brødet når halvparten av
opptiningstiden er gått.
• Hvis du beregner lengre opptiningstid enn
nødvendig, kan brødet bli tørt.
• Ta wienerbrøddeigen ut av emballasjen.
• Legg deigen på et stykke bakepapir i mikrobølgeovnen.
• Vend wienerbrøddeigen i løpet av opptiningen, slik at
varmen fordeles jevnt.
• Sett fruktterten på et stykke bakepapir på
serveringsfatet.
• Ta vekk bakepapiret før servering.
• Pølserullene rulles i bakepapir for å oppsuge fukten.
• Varmefordelingstiden skal overholdes.
• Sett kaken på et stykke bakepapir.
19
NO
G2613C2(NO)
4/4/00 10:13 AM
Page 20
Tilberede kjøtt
Ovnstid
NO
Råvare
Mindre stykker stek
(oksefilet)
Rødt kjøtt i midten
Medium
Gjennomstekt
OKSEKJØTT
Større stykker stek
(ribbestek og
tykkstek)
Rødt kjøtt i midten
Medium
Gjennomstekt
Tykkbryst og
grytestek
(gjennomstekt)
Biffer (225 g)
Rødt kjøtt i midten
Gjennomstekt
LAMMEKJØTT
Meget mørt kjøtt
(lammelår, filet,
lammestek)
Medium
Gjennomstekt
Mindre mørt kjøtt
(bog, brystfilet)
Gjennomstekt
Lammekoteletter
Gjennomstekt
(minutter/450 g kjøtt)
Varmeeffekt
Kommentarer
6
6-8
8-9
HØY (100 %)
i første 3 min,
deretter
MEDIUM (50 %)
• Vend steken når halvparten av
ovnstiden er gått.
• La steken stå i 15-25 minutter før
servering.
10 - 12
13
14 - 15
HØY (100 %)
i første 5 min,
deretter
MEDIUM (50 %)
• Legg folie over benene og de tynneste
delene av kjøttet.
• Vend steken når halvparten av
ovnstiden er gått.
• La steken stå i 15-25 minutter før
servering.
20
HØY (100 %) i første
5 min, deretter
MED-LAV (30 %)
3
5
MED-HØY (70 %)
10 - 12
12 - 14
HØY (100 %)
i første 5 min,
deretter
MEDIUM (50 %)
• Steken skal være tildekket.
• La steken stå i 20 minutter før
servering.
---
• Vend steken når halvparten av
ovnstiden er gått.
• La steken stå i 15-25 minutter før
servering.
15
• Legg kotelettene slik at den tynneste enden
8 - 10
MED-HØY (70 %)
peker mot midten av skålen.
• La kotelettene stå 5 minutter før servering.
SVINEKJØTT
KALVEKJØTT
Fleskestek
Gjennomstekt
10 - 12
Svinekoteletter
Gjennomstekt
8 - 10
Kalvestek
Gjennomstekt
RØKT SKINKE
Store stykker
(gjennomstekt)
Skiver (gjennomstekt)
Bacon
1 skive
2 skiver
4 skiver
20
15
10 - 12
HØY (100 %)
i første 5 min,
deretter
MEDIUM (50 %)
• Vend steken når halvparten av ovnstiden er
gått.
• La steken stå i 15-25 minutter før servering.
MED-HØY (70 %)
• Legg kotelettene slik at den tynneste enden
peker mot midten av skålen.
• La kotelettene stå 5 minutter før servering.
HØY (100 %)
i første 5 min,
deretter
MEDIUM (50 %)
• Vend steken når halvparten av
ovnstiden er gått.
• La steken stå i 15-20 minutter før
servering.
MEDIUM (50 %)
• Vend steken når halvparten av ovnstiden er
gått.
• La steken stå i 15-20 minutter før servering.
6-8
MED-HØY (70 %)
3/4 - 11/4
11/2 - 21/4
23/4 - 4
HØY (100 %)
• Vend kjøttet når halvparten av ovnstiden er
gått.
• La kjøttet stå i 5 minutter før servering.
• Legg bakepapir over baconskivene.
G2613C2(NO)
4/4/00 10:13 AM
Page 21
Rå grønnsaker
POTETER
BØNNER,
ERTER og
lign.
KÅL, BLOMKÅL
osv.
ROTFRUKTER
Mengde
(minutter med HØY
varmeeffekt)
Hele poteter
1
2
4
4-5
6-8
12 - 14
Skrelte poteter i terninger
på 3 cm.
3
6-7
• Legges i stort ildfast fat med folie/fat over.
• Rør godt om etter halv ovnstid.
• Potetmos: øk ovnstiden med 1-2 min.
Franske bønner
450g
6-8
Prydbønner i skiver
450g
5-6
• Hell over 30 ml vann.
• Prøvesmak når minimums ovnstid er gått.
• Serveres omgående.
Brede bønner
225g
4-5
Erter
225g
4-6
Sukkererter
375g
6-7
medium stor
5-7
Rosenkål
450g
225g
8 - 10
5-7
Blomkål i mindre stykker
1 hel
10
Brokkoli
450g
225g
7-8
4-5
Spinat
450g
5-6
Sommerkål
450g
7-8
Gulrøtter
(i tynne skiver)
450g
225g
10
6-7
4 medium store
12 - 15
Kålrot og turnips
450g
10 - 12
Pastinakk (kvarte)
450g
Champignoner
225g
2-3
2 store
4-5
4-6
2-3
Tomater
2
2-3
• Skjær tomatene over på midten.
• Legg på smør eller dryss over revet ost.
• Varmes uten lokk.
Squash
225g
3-4
• Hell over litt vann. La stå til den er passe
myk.
4 stykker
2-3
• Hell over 30 ml vann.
Maiskolber
1
2
4
2-3
3-4
6-8
• Maiskolbene rulles enkeltvis i plastfolie eller
legges i en ildfast skål som tåler mikrobølger.
• Vend maiskolbene to ganger i løpet av
oppvarmingen.
Asparges
450g
5-6
• Hell over 60 ml vann.
1
4-5
• Artiskokkene rulles enkeltvis i plastfolie.
225g
6-7
• Legg terningene i en skål som tåler mikrobølger, og lukk tett til.
• Rør om i terningene når halvparten av ovnstiden er gått.
• Hvis terningene skal moses, kan ovnstiden forlenges med
1-2 minutter.
Kål (i store stykker)
Rødbeter (med skall)
ANDRE
GRØNNSAKER
Ovnstid
Råvare
Løk
Hele
Kvarte
Bladselleri (halve)
Artiskokker
Gresskar i terninger á
3 cm
Kommentarer
• Vaskes grundig. Stikk hull med en gaffel.
• Legg over folie når potetene er nesten helt
ferdige. La stå i 5 minutter før servering.
• Hell over 60 ml vann.
• Hell over 60 ml vann.
• Legg stykkene slik at stilken vender mot
midten av skålen.
• Hell over litt vann.
• Tildekkes delvis.
• Hell over 60 ml vann.
• Hell over 60 ml vann.
• Lukk tett til.
• Rør om når halvparten av ovnstiden er
gått.
• Rulles inn i plastfolie eller legges under lokk i en
skål.
• Tildekkes under lokk med litt smør.
• Pass på at champignonene ikke får for mye
varme.
• Løkene blansjeres under lokk og uten tilsetning av
vann.
21
NO
G2613C2(NO)
4/4/00 10:13 AM
Page 22
Frosne grønnsaker
NO
Råvare
Ovnstid
Mengde
(minutter med HØY
varmeeffekt)
Kommentarer
1
2
4-5
6-8
• Pommes frites egner seg ikke til
tilberedning i mikrobølgeovnen.
• Hell over 30 ml vann.
• Legg grønnsakene i en ildfast skål som
tåler mikrobølger, og dekk tett til.
POTETER
Potetskiver
med 1 cm tykkelse
BØNNER,
ERTER osv.
Franske bønner
450g
8 - 10
Prydbønner i skiver
375g
7-8
Erter
125g
225g
450g
2-3
4-5
8
Sukkererter
225g
4-5
Grønnsakblanding
125g
225g
3-4
4-6
Kål
225g
3-4
• Hell over 45 ml vann.
Rosenkål
225g
4-5
• Hell over 30 ml vann.
• Prøvesmak etter minimum ovnstid, for å
unngå at blomkålen får for mye varme.
Blomkål
225g
5-6
Brokkoli
225g
5
Spinat
225g
4-5
ROTFRUKTER
Gulrøtter
225g
4-6
•
Hell over 30 ml vann.
ANDRE
GRØNNSAKER
Maiskolber
1
3-4
2-3
8 - 10
•
Legg på smør.
Løse mais
225g
3-4
•
Hell over 30 ml vann.
KÅL,
BLOMKÅL osv.
22
• Hell over 30 ml vann.
• Hell over 30 ml vann.
• Vend grønnsakene når minimum ovnstid er gått.
• La grønnsakene stå i 1-2 minutter, og smak til
med salt.
• Det skal ikke helles over vann.
---
G2613C2(NO)
4/4/00 10:13 AM
Page 23
Rengjøre mikrobølgeovnen
NO
Følgende deler av mikrobølgeovnen skal rengjøres med jevne
mellomrom. Ellers kan matrester og fettflekker brenne seg fast, slik
at det blir vanskelig å få ovnen ren igjen.
◆ Innvendige og utvendige overflater.
◆ Døren og dørhengslene.
◆ Glassplaten og rulleringen.
☛
Du skal ALLTID kontrollere at dørhengslene er rene,
og at døren kan lukkes helt igjen.
1
Vask mikrobølgeovnen utvendig med en myk klut og varmt såpevann.
Vask deretter med en fuktig klut uten såpevann, og tørk av
mikrobølgeovnen med en tørr klut.
2
Bruk såpevann til å fjerne fettsprut og flekker på veggene innvendig i
mikrobølgeovnen og på rulleringen. Vask deretter med en fuktig klut uten
såpevann, og tørk av mikrobølgeovnen med en tørr klut.
3
Fastbrent mat og dårlig lukt fjernes ved å stille en kopp uttynnet
appelsinjuice på glassplaten. Slå på mikrobølgeovnen i 10 minutter med
full varmeeffekt.
4
Glassplaten kan vaskes i oppvaskmaskinen.
☛
Anbefalinger
Det må IKKE komme vann inn i
ventilasjonsåpningene.
Bruk ALDRI skurepulver eller
oppløsningsmiddel.
Pakningene på ovnsdøren skal
rengjøres spesielt omhyggelig.
◆ Det må ikke være partikler på
pakningene.
◆ Det må ikke være partikler som kan
komme i klemme i ovnsdøren, slik
at den ikke kan lukkes helt igjen.
Rengjør mikrobølgeovnen innvendig med mildt
såpevann etter bruk, når mikrobølgeovnen er avkjølt.
Oppbevaring og reparasjon av mikrobølgeovnen
Du bør ta noen få enkle forholdsregler, før du reparerer eller
oppbevarer mikrobølgeovnen.
Mikrobølgeovnen må aldri tas i bruk hvis ovnsdøren eller
dørhengslene er defekte:
◆ Ødelagte dørhengsler.
◆ Ødelagte pakninger.
◆ Bøyd eller bulket ytre kabinett.
Reparasjoner må kun utføres av kvalifisert servicepersonale.
☛
Du må under INGEN omstendigheter avmontere
mikrobølgeovnens ytre kabinett. Hvis
mikrobølgeovnen er defekt, eller hvis du ikke er sikker
på at den fungerer som den skal, skal du:
◆ Ta støpselet ut av stikkontakten.
◆ Sende mikrobølgeovnen til reparasjon.
Oppbevaring av mikrobølgeovnen
Mikrobølgeovnen skal oppbevares på et tørt og støvfritt sted.
Forklaring: Støv og fukt kan ødelegge komponentene i mikrobølgeovnen.
23
G2613C2(NO)
4/4/00 10:13 AM
Page 24
Tekniske data
NO
SAMSUNGs produkter utvikles hele tiden. Vi forbeholder oss derfor rett til å endre tekniske data uten
forutgående varsel.
Strømkilde
230 V ~50 Hz AC
Strømforbruk
Mikrobølgeovn
Grill
Skiftevis grill og mikrob.
1350 W
1000 W
1350 W
Varmeeffekt
800 W (IEC-705 )
Driftsfrekvens
2,450 MHz
Magnetron
OM75SH(31)
Avkjøling
Motordrevet kjølevifte
Mål (b x h x d)
Utvendige mål
489 x 275 x 361 mm
Innvendige mål
306 x 181 x 322 mm
Volum
17 liter
Vekt
Netto
Ca. 16 kg
24
G2613C2(NO)
4/4/00 10:13 AM
Page 25
ELECTRONICS
Trykt i Korea
G2613C1(FI)
4/4/00 10:07 AM
Page i
MIKROAALTOUUNI
G2613C
Käyttäjän opas
ja
Ruoanlaitto-opas
400
560
240
800W
120
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
8
G2613C1(FI)
4/4/00 10:07 AM
Page 1
Olet juuri hankkinut
SAMSUNG-mikroaaltouunin.
Tässä Käyttäjän oppaassa on paljon hyödyllistä
tietoa mikroaaltouunisi käyttämisestä
ruoanlaittoon. Ohjeisiin kannattaa perehtyä siten saat täyden hyödyn mikroaaltouunin
ominaisuuksista.
Sisällys
◆ UUNI .........................................................................................................................
2
◆ OHJAUSTAULU ..........................................................................................................
3
◆ TÄMÄN OPPAAN KÄYTTÄMINEN .................................................................................
4
◆ MIKROAALTOUUNISI ASENTAMINEN JA VALMISTELU
■
■
■
■
■
■
Turvallisuus ..................................................................................................
Varusteet .......................................................................................................
Mikroaaltouunisi asentaminen .......................................................................
Miten mikroaaltouuni toimii ............................................................................
Mikroaaltouunisi toiminnan tarkistaminen......................................................
Jos olet jostakin asiasta epävarma tai ilmenee ongelmia ............................
5
7
8
9
9
10
◆ MIKROAALTOUUNIN KÄYTTÄMINEN RUOANLAITTOON
■
■
■
■
■
■
Ruoan valmistus/kuumentaminen .................................................................
Kuumentamisen keskeyttäminen...................................................................
Kuumennusajan lisääminen ..........................................................................
Pakasteiden sulattaminen käsiohjauksella ....................................................
Pika-asetusten käyttö ....................................................................................
Tehotason ja ajan vaihtelu.............................................................................
11
12
12
13
13
14
◆ PERINTEISET RUOANVALMISTUSTAVAT
■
Grillaus ........................................................................................................
15
◆ KÄYTTÖSUOSITUKSIA
■
■
■
■
■
Astiaopas.......................................................................................................
Ruoanlaitto-opas ...........................................................................................
Mikroaaltouunisi puhdistaminen ....................................................................
Mikroaaltouunisi varastointi ja korjaukset ......................................................
Tekniset tiedot ...............................................................................................
1
16
17
23
23
24
FI
G2613C1(FI)
4/4/00 10:07 AM
Page 2
UUNI
FI
TUULETUSAUKOT
AJASTIMEN
NUPPI
KUUMENNUSVASTUS
TEHOTASON
SÄÄTÖNUPPI
TUULETUSAUKOT
400
560
240
800W
120
0
1
2
3
60
OVEN SALVAT
50
4
40
5
30
6
7
20
10
KYTKINKAPPALE
LASIALUSTA
2
8
OVENAVAUSPAINIKE
RULLARENGAS
OVI
9
TURVASALPOJEN
LOVET
G2613C1(FI)
4/4/00 10:07 AM
Page 3
Ohjaustaulu
FI
PAKASTEEN SULATUS
PIKA-ASETUS
OVENAVAUSPAINIKE
3
G2613C1(FI)
4/4/00 10:07 AM
Page 4
Tämän oppaan käyttäminen
FI
Olet juuri hankkinut SAMSUNG-mikroaaltouunin. Käyttäjän oppaassa on paljon hyödyllistä tietoa
mikroaaltouunisi käyttämisestä ruoanlaittoon:
◆ Turvallisuusohjeita
◆ Sopivat välineet ja astiat
◆ Hyödyllisiä ruoanlaittovihjeitä
Kirjasen alussa on kuvat uunista ja ennen kaikkea sen ohjaustaulusta, niin että löydät painikkeet
helpommin.
Toimintaohjeissa käytetään kahta opastavaa tunnusta:
☛
➢
Tärkeätä
Huomaa
TURVALLISUUSOHJEITA LIIALLISELLE MIKROAALTOENERGIALLE ALTISTUMISEN
VÄLTTÄMISEKSI
Seuraavassa esitettyjen turvallisuusohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa haitallisen altistumisen mikroaaltoenergialle.
(a) Missään tapauksessa uunia ei saa yrittää käyttää oviluukku avoinna tai estää turvalukkojen (oven salpojen)
toimintaa tai panna mitään esineitä salpojen reikiin.
(b) Älä pane mitään esineitä uunin oviluukun ja uunin etupinnan väliin tai päästä ruoan tai puhdistusaineen jätteitä
kertymään tiivistyspintoihin. Varmista, että oviluukku ja oven tiivistyspinnat pysyvät puhtaina pyyhkimällä ne
käytön jälkeen ensin kostealla ja sitten kuivalla pehmeällä liinalla.
(c) Älä käytä uunia, jos se on vioittunut, ennen kuin sen on korjannut tehtaan kouluttama pätevä
mikroaaltohuoltomies.
On erityisen tärkeätä, että ovi sulkeutuu kunnolla ja että seuraavissa osissa ei ole vaurioita:
(1) Ovi, oven tiivisteet ja tiivistyspinnat
(2) Oven saranat (rikki tai löyhällä)
(3) Verkkojohto
(d) Uunia ei saa säätää tai korjata kukaan muu kuin tehtaan kouluttama pätevä mikroaaltohuoltomies.
4
G2613C1(FI)
4/4/00 10:07 AM
Page 5
Turvallisuus
FI
Ennen kuin lämmität ruokaa tai nestettä mikroaaltouunissasi, muista seuraavat varotoimenpiteet.
1
ÄLÄ KÄYTÄ mitään metallisia astioita tai esineitä mikroaaltouunissa:
◆
◆
◆
Metalliastioita.
Tarjoiluastioita, joissa on kulta- tai hopeakoristelua.
Vartaita, haarukoita jne.
Syy:
2
3
4
ÄLÄ KUUMENNA
◆
Ilmatiiviitä tai tyhjiöpakattuja pulloja, tölkkejä tms.
Esimerkki: Vauvanruokatölkit.
◆
Ilmatiiviitä ruokia
Esimerkki: Munat, kuorelliset pähkinät, tomaatit.
Syy:
Paineen nousu voi saada ne räjähtämään.
Vihje:
Poista kansi ja puhkaise kuoret, pussit yms.
ÄLÄ KÄYTÄ mikroaaltouunia tyhjänä.
Syy:
Uunin seinämät voivat vioittua.
Vihje:
Pidä uunissa aina vesilasillista. Vesi imee itseensä mikroaallot, jos vahingossa panet uunin käyntiin tyhjänä.
ÄLÄ PEITÄ takana olevia tuuletusrakoja kankaalla tai paperilla.
Syy:
5
Jotkin astiat imevät itseensä mikroaaltoja, ja ruoasta johtuu aina lämpöä astiaan. Siksi astiat kuumenevat.
ÄLÄ KOSKETA kuumennusvastuksia tai uunin sisäseinämiä.
Syy:
7
Uunista tuleva kuuma ilma voi sytyttää kankaan tai paperin palamaan.
KÄYTÄ AINA patalappuja tai kintaita astian ottamiseen uunista.
Syy:
6
Voi syntyä sähkövalokaaria tai kipinöintiä, joka voi vahingoittaa uunia.
Seinämät voivat olla polttavan kuumat ruoan kuumentamisen jälkeenkin, vaikka ne eivät näytä kuumilta. Varo
kuumia kohtia. Älä päästä syttyviä aineita koskettamaan mitään uunin sisäpintoja. Anna uunin ensin jäähtyä.
Palon välttämiseksi uunin sisällä:
◆ Älä säilytä uunissa syttyviä aineita.
◆ Poista paperi- ja muovipusseista metallilankasulkimet.
◆ Älä käytä mikroaaltouunia sanomalehtien kuivattamiseen.
◆ Jos huomaat savua, älä avaa ovea; katkaise virta uunista tai irrota verkkojohto seinästä.
5
G2613C1(FI)
4/4/00 10:07 AM
Page 6
Turvallisuus (jatkoa)
FI
8
Ole erityisen huolellinen kuumentaessasi nesteitä ja vauvanruokia.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
9
ÄLÄ KOSKAAN täytä astiaa reunoja myöten, ja valitse ylikiehumisen välttämiseksi astia, joka levenee ylöspäin.
Kapeakaulaiset pullot voivat räjähtääkin, jos ne kuumenevat liikaa.
Tarkista AINA lapsen ruoan tai maidon lämpötila ennen sen antamista lapselle.
ÄLÄ KOSKAAN kuumenna vauvan pulloa tutin ollessa pullon suulla, koska pullo voi räjähtää, jos se kuumenee liikaa.
Varo vahingoittamasta verkkojohtoa.
◆
◆
10
Anna AINA ruoan seistä vähintään 20 sekuntia uunin sammumisen jälkeen, jotta lämpötila tasaantuu.
Sekoita tarvittaessa kuumennuksen aikana ja sekoita AINA kuumennuksen jälkeen.
Kuohahduksen ja siitä aiheutuvien palovammojen välttämiseksi ruokaa on syytä sekoittaa ennen kuumennusta, sen
aikana ja sen jälkeen.
Palovamman sattuessa noudata näitä ENSIAPUOHJEITA:
•
Pidä palanutta ihoaluetta kylmässä vedessä ainakin 10 minuutin ajan.
•
Peitä puhtaalla, kuivalla siteellä.
•
Älä käytä mitään voiteita tai öljyjä.
Älä upota verkkojohtoa tai pistotulppaa veteen, ja pidä verkkojohto poissa kuumilta pinnoilta.
Älä käytä laitetta, jos sen verkkojohto tai pistotulppa on viallinen.
Seiso käsivarren mitan päässä uunista kun avaat oven.
Syy:
11
Ulos virtaava kuuma ilma tai höyry voi aiheuttaa palovammoja.
Pidä uunin sisäpuoli puhtaana.
Syy:
12
Uunin seinämiin roiskunut ruoka tai öljy voi vioittaa maalipintaa ja heikentää uunin tehokkuutta.
Käytön aikana voi kuulua naksahtelua, etenkin pakasteita sulatettaessa.
Syy:
13
Kun uunin sähköteho vaihtelee, voi kuulua ääntä. Tämä kuuluu asiaan.
Jos mikroaaltouunia käytetään ilman kuormaa, virta katkeaa turvallisuuden vuoksi automaattisesti. Kun uuni on levännyt
30 minuutin ajan, sitä voidaan jälleen käyttää normaalisti.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Katso silloin tällöin uuniin kuumennuksen aikana, jos kuumennettava ruoka on muovisissa, paperisissa
tai muusta palavasta aineesta tehdyissä kertakäyttöpakkauksissa.
TÄRKEÄTÄ
Pienten lasten EI KOSKAAN saa antaa käyttää mikroaaltouunia tai leikkiä sillä.
Heitä ei myöskään pidä jättää uunin lähelle ilman valvontaa sen ollessa käytössä.
Lapsia kiinnostavia tavaroita ei pidä panna talteen tai piiloon juuri uunin yläpuolelle.
VAROITUS
Mikroaaltosäteily
Ihmiset eivät saa altistua mikroaaltosäteilylle, jota magnetroni tai muu mikroaaltogeneraattori voi
aiheuttaa virheellisen kytkennän tai käytön vuoksi.
Mikroaaltoliitäntöjen, aaltoputken, laippojen ja liitosten on oltava tiiviit.
Älä anna generaattorin toimia ilman kuormaa, johon mikroaaltoenergia imeytyy.
Älä koskaan katso avoimeen aaltoputkeen tai antenniin generaattorin ollessa toiminnassa.
6
G2613C1(FI)
4/4/00 10:07 AM
Page 7
Varusteet
FI
Riipuen ostamastasi mallista saat sen mukana lisävarusteita, joita
voit käyttää usealla tavalla.
1
1
Kytkinkappale, joka on jo valmiiksi uunin pohjassa olevalla akselilla.
Tarkoitus: Kytkinkappale pyörittää lasialustaa.
2
Rullarengas, joka asetetaan keskelle uunia.
2
Tarkoitus: Rullarengas kannattaa lasialustaa.
3
Lasialusta, joka pannaan rullarenkaan päälle niin että sen keskikohta
osuu kytkinkappaleeseen.
Tarkoitus: Lasialusta on kuumennusalustana uunia käytettäessä; se on
helppo ottaa ulos puhdistusta varten.
4
3
Metalliritilä, joka pannaan ilmakuumennuslautaselle.
Tarkoitus: Metalliritilän avulla voidaan kuumentaa samalla kertaa kahta
ruoka-astiaa. Lasialustalle voidaan panna pieni lautanen ja
toinen ritilän päälle. Metalliritilöitä voidaan käyttää grillauksessa
ja yhdistelmäkäytössä.
☛
4
ÄLÄ KÄYTÄ mikroaaltouunia ilman kytkinkappaletta,
rullarengasta ja lasialustaa.
7
G2613C1(FI)
4/4/00 10:07 AM
Page 8
Mikroaaltouunisi asentaminen
FI
Tämä mikroaaltouuni voidaan sijoittaa lähes minne tahansa
(keittiön työtasolle tai hyllylle, siirrettävään vaunuun, pöydälle).
☛
Suosituksia
◆ maadoitettuun pistorasiaan, jossa on.
ÄLÄ asenna mikroaaltouunia kuumaan
tai kosteaan paikkaan.
Esimerkki: Tavallisen lieden tai lämpöpatterin viereen.
Uunin sähköliitäntäohjeita on
noudatettava, ja mahdollisen
jatkojohdon on laadultaan vastattava
uunin mukana toimitettua verkkojohtoa.
Pyyhi uunin sisäpuoli ja oviluukun
tiiviste kostealla liinalla ennen uunin
ensimmäistä käyttöä.
8
Turvallisuuden vuoksi laite on liitettävä:
◆ 230 voltin, 50 hertsin vaihtojännite.
1
Aseta uuni tukevalle tasaiselle vaakasuoralle pinnalle. Varmista uunin
riittävä tuulettuminen - jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa uunin taakse ja
sivuille ja 20 cm sen yläpuolelle.
2
Älä koskaan peitä tuuletusaukkoja, koska uuni voi tällöin kuumentua liikaa
ja katkaista itseltään virran. Tämän jälkeen uunia ei voida käyttää ennen
kuin se on jäähtynyt riittävästi.
3
Poista uunin sisältä kaikki pakkaustarvikkeet. Pane rullarengas ja
lasialusta paikalleen. Tarkista, että lasialusta pääsee vapaasti pyörimään.
4
Liitä verkkojohto maadoitettuun pistorasiaan. Jos uunin verkkojohto
vahingoittuu, se on korvattava erikoiskaapelilla (I-SHENG SP022, KDK
KKP 4819D, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E tai EUROELECTRIC
3410). Anna paikallisen Samsung-edustajan vaihtaa kaapeli.
G2613C1(FI)
4/4/00 10:07 AM
Page 9
Miten mikroaaltouuni toimii
FI
Mikroaallot ovat suurtaajuisia sähkömagneettisia aaltoja; niistä
vapautuva energia kypsentää tai lämmittää ruoan muuttamatta sen
muotoa tai väriä.
Voit käyttää mikroaaltouunia
◆ pakasteiden sulattamiseen
◆ ruoan lämmittämiseen
◆ ruoan kypsentämiseen
400
560
240
800W
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
8
Kuumennusperiaate
1
Magnetronin synnyttämät mikroaallot jakaantuvat tasaisesti, kun ruoka
pyörii lasialustalla. Siten ruoka kypsyy tasaisesti.
2
Mikroaallot tunkeutuvat ruokaan noin 2,5 senttimetrin syvyyteen.
Kypsyminen edistyy kuumuuden kehittyessä ruoan sisällä.
3
Kypsymisaika vaihtelee käytetyn astian ja ruoan ominaisuuksien mukaan:
◆ Määrä ja tiheys.
◆ Vesipitoisuus.
◆ Alkulämpötila (pakastettu tai ei).
☛
Koska ruoan keskiosat kypsyvät lämmön johtumisen
avulla, kypsyminen jatkuu vielä sen jälkeen kun ruoka
on otettu uunista. Siksi on noudatettava ruokaohjeissa
ja tässä kirjasessa esitettyjä seisonta-aikoja, jotta
◆ ruoka kypsyy tasaisesti sisäosiaan myöten
◆ ruoan lämpötila on kauttaaltaan sama
Mikroaaltouunisi toiminnan tarkistaminen
Seuraavassa selostetulla yksinkertaisella tavalla voit tarkistaa, että
mikroaaltouunisi toimii oikein. Jos olet epävarma jostakin seikasta,
katso seuraavalla sivulla olevaa kohtaa "Jos olet jostakin asiasta
epävarma tai ilmenee ongelmia".
➢
400
560
240
800W
120
◆
Uunin on oltava liitettynä maadoituspistorasiaan.
◆
Lasialustan on oltava paikallaan uunissa.
◆
Jos teho asetetaan maksimitehoa pienemmäksi,
veden kuumeneminen kiehuvaksi kestää
kauemmin.
0
1
2
1
Avaa uunin oviluukku. Pane lasialustalle vesikuppi. Sulje ovi.
2
Aseta uuni suurimmalle teholle tehotason säätönuppia kiertämällä.
3
Aseta kuumennusajaksi ajastinnupista kiertämällä 4 tai 5 minuuttia.
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
9
8
G2613C1(FI)
4/4/00 10:07 AM
Page 10
Jos olet jostakin asiasta epävarma tai ilmenee ongelmia
FI
Uuteen kodinkoneeseen tutustuminen vie aina oman aikansa. Jos jokin alla mainituista seikoista aiheuttaa
ongelmia, kokeile ehdotettuja keinoja. Ne voivat säästää turhan huoltokäynnin ajan ja vaivan.
Ongelma
◆
◆
◆
◆
Höyryä tiivistyy uunin sisälle
Ilmaa virtaa oviluukun ja ulkokotelon ympärillä
Valon heijastuksia oviluukun ja ulkokotelon ympärillä
Höyryä tulee oviluukun ympäriltä tai aukoista
Tarkistus/Selitys/Ratkaisu
Tämä on normaalia.
Uuni ei käynnisty, kun kierrät ajastinnuppia
◆ Onko ovi kunnolla kiinni?
Ruoka ei kuumene lainkaan
◆ Oletko asettanut ajan oikein?
◆ Onko ovi kiinni?
◆ Oletko ylikuormittanut sähköliitäntää niin että sulake on palanut tai
automaattivaroke lauennut?
Ruoka on joko liian kypsää tai ei tarpeeksi kypsää
◆ Onko aika-asetus oikea kysymyksessä olevalle ruoalle?
◆ Oliko tehotason asetus oikea?
Uunissa kipinöi ja ritisee (valokaaria)
◆ Oletko käyttänyt astiaa, jossa on metallikoristeita?
◆ Oletko jättänyt uuniin haarukan tai muun metalliesineen?
◆ Onko alumiinifoliota liian lähellä seinämää?
Uuni aiheuttaa radioon tai televisioon häiriöitä
◆ Uunin toimiessa voi radiossa tai televisiossa esiintyä lievää
häiriötä. Tämä on normaalia.
Ratkaisu: Sijoita mikroaaltouuni kauemmaksi televisioista,
radioista tai antenneista.
Jos yllä olevat ohjeet eivät auta selvittämään pulmaasi, pane muistiin seuraavat tiedot:
◆ Malli ja sarjanumero, jotka yleensä löytyvät uunin takaa.
◆ Takuutiedot (ostopaikka ja -päivämäärä).
◆ Selvä kuvaus ongelmasta.
Ota sitten yhteys paikalliseen myyjääsi tai SAMSUNG-huoltoon.
10
G2613C1(FI)
4/4/00 10:07 AM
Page 11
Ruoan valmistus/kuumentaminen
FI
Seuraavassa selostetaan, miten kypsennät tai lämmität ruoan.
☛
Tarkista AINA ensin uunin asetukset ennen kuin
lähdet uunin luota.
400
560
240
1
2
3
Avaa ovi painamalla ohjaustaulun oikeassa alakulmassa olevaa isoa
painiketta. Aseta ruoka keskelle lasialustaa. Sulje ovi.
800W
120
Aseta uuni suurimmalle teholle tehotason säätönuppia kiertämällä.
Malli
G2613C
MAKSIMITEHO
800W
0
Aseta kuumennusaika kiertämällä ajastinnuppia.
Result:
➢
Vaikutus: Uunin valo syttyy ja lasialusta alkaa pyöriä.
Kuumennus alkaa.
Voit muuttaa tehotasoa kuumennuksen aikana kiertämällä
tehotason säätönuppia.
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
11
8
G2613C1(FI)
4/4/00 10:07 AM
Page 12
Kuumentamisen keskeyttäminen
FI
Voit milloin tahansa keskeyttää kuumentamisen, niin että voit
0
◆ katsoa ruokaa
1
2
◆ kääntää tai sekoittaa ruokaa
3
60
50
4
40
◆ antaa ruoan seistä
5
30
6
Kuumentamisen keskeyttämiseksi...
7
20
10
8
9
◆ Avaa ovi.
Hetkeksi
Vaikutus: Kuumennus lakkaa.
Kuumennus jatkuu, kun suljet oven.
Kokonaan
Kierrä ajastinnuppi nollaan.
Kuumennusajan lisääminen
0
Kuten tavanomaisessakin ruoanlaitossa, voi ruoan laadusta ja
omasta maustasi riippuen sattua, että valmistusaikaa pitää hieman
muuttaa. Voit
1
◆ milloin tahansa tarkistaa, miten kypsyminen edistyy,
yksinkertaisesti avaamalla oven
2
3
60
50
4
40
5
30
◆ lisätä jäljellä olevaa kypsennysaikaa
6
7
20
10
9
8
Ruokasi kypsennysaikaa voit lisätä kiertämällä ajastinnuppia haluamaasi
suurempaan asentoon.
➢
12
Voit muuttaa aika kuumennuksen aikana vain siinä
tapauksessa, että valittuna on mikroaaltokuumennus tai
vuorottainen mikroaaltokuumennus ja grillaus.
G2613C2(FI)
4/4/00 10:10 AM
Page 13
Pakasteiden sulattaminen käsiohjauksella
FI
1
Avaa ovi painamalla ohjaustaulun oikeassa alakulmassa olevaa isoa
painiketta.
2
Aseta pakaste uuniin ja sulje ovi.
3
Kierrä tehotason säätönuppi sulatustunnuksen kohdalle.
4
Aseta sopiva kuumennusaika kiertämällä ajastinnuppi.
Vaikutus:
400
560
240
800W
120
Sulatus alkaa.
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
8
Pika-asetusten käyttö
1
Pane ruoka uuniin ja sulje ovi.
2
Aseta uuni suurimmalle teholle tehotason säätönuppia kiertämällä.
400
560
240
3
Kierrä ajastinnuppi halutun pika-asetustunnuksen kohdalle (juomat,
keitto/kastike tai tuoreet vihannekset).
800W
120
➢
Tunnus
Katso alla olevaa pika-asetustaulukkoa.
Annostyyppi
Annoskoko
Seisonta-aika
Juomat
(Lämmitys)
150 ml
1 - 2 mins.
0
1
2
3
60
Keitto/
Kastike
(Lämmitys)
200~300 ml
2 mins.
50
4
40
5
30
Tuoreet
vihannekset
(Kypsennys)
200 ~ 300 g
2 mins.
6
7
20
10
9
13
8
G2613C2(FI)
4/4/00 10:10 AM
Page 14
Tehotason ja ajan vaihtelu
FI
Käyttö:
Kierrä tehotason säätönuppi halutun tehon kohdalle.
Tehotason asetuksen avulla voit valita, miten paljon energiaa
ruokaan siirtyy ja siten sen, miten kauan sen kypsentäminen tai
lämmittäminen kestää, ruoan laadun ja määrän mukaan.
Valittavana on useita tehotasoja.
TEHOTASO
%
G2613C
MIKROAALTO
GRILLI
MAKSIMI
100%
800W
-
KESKISUURI
70%
560W
-
PUOLITEHO
50%
400W
-
30%
240W
-
20%
160W
-
15%
120W
-
-
-
1000W
100%
800W
1000W
18%
82%
PIENEHKÖ
SULATUS (
)
PIENI
GRILLI (
)
Vuorottelu, MIKROAALTO ja
GRILLI
Käyntiaikaosuus eli sekunteja
100 s aikana
Ruokaohjeissa ja tässä oppaassa esitetyt kypsennysajat vastaavat
kulloinkin osoitettua tehotasoa.
14
Jos valitset
niin kypsennysaikaa on
suuremman tehotason
vähennettävä
pienemmän tehotason
pidennettävä
G2613C2(FI)
4/4/00 10:11 AM
Page 15
Grillaus
FI
Grillin avulla voit kuumentaa ja ruskista ruokaa nopeasti
käyttämättä mikroaaltoja. Tätä tarkoitusta varten uunisi mukana
toimitetaan grillausritilä.
☛
Älä koskaan kajoa uunissa oleviin astioihin ilman
patakintaita, koska ne voivat olla hyvin kuumia.
1
Esikuumenna grilli haluttuun lämpötilaan kiertämällä tehotason säätönuppi
grillitunnuksen (
) kohdalle ja kiertämällä ajastinnuppi sopivan ajan
kohdalle.
2
Avaa oviluukku ja pane ruoka uuniin ritilälle.
3
Kierrä tehotason säätönuppi grillitunnuksen (
4
Kierrä ajastinnuppi sopivan ajan kohdalle.
) kohdalle.
400
Vaikutus:
➢
560
240
Grillaus alkaa.
800W
120
Älä huolestu, vaikka kuumennusvastus kytkeytyy päälle ja pois
grillauksen aikana. Tämä järjestelmä on suunniteltu uunin
ylikuumenemisen estämiseksi.
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
15
8
G2613C2(FI)
4/4/00 10:11 AM
Page 16
Astiaopas
FI
Kun mikroaaltouunia käytetään ruoanlaittoon, on mikroaaltojen päästävä tunkeutumaan ruokaan,
heijastumatta astiasta tai imeytymättä siihen.
Siksi ruoanlaittoastiat on valittava huolellisesti. Jos astiassa on merkintä, että se sopii mikroaaltokäyttöön,
ei asiasta tarvitse huolehtia.
Seuraavassa taulukossa on lueteltu erilaisia astioita ja osoitettu, sopivatko ne mikroaaltouunissa
käytettäväksi ja miten.
Ruoanlaittoastia
Sopivuus
mikroaaltouuniin
Selityksiä
Alumiinifolio
Sopii/Ei
Voidaan käyttää pieniä määriä joidenkin osien suojaamiseksi
liikakypsymiseltä. Jos folio on liian lähellä uunin seinämää tai
jos sitä on liikaa, voi esiintyä kipinöintiä.
Kertakäyttöiset polyesteri-pahviastiat
Sopivia
Jotkin pakasteet ovat pakattuina tällaisiin astioihin.
Lasiastiat
• Uunista-pöytään-astiat
• Hienot lasiastiat
Sopivia
Sopivia
Voidaan käyttää, ellei niissä ole metallikoristeita.
Voidaan käyttää ruoan tai nesteiden lämmittämiseen. Ohut lasi
voi särkyä tai säröillä, jos se kuumenee äkkiä.
Kansi poistettava. Sopivat vain lämmittämiseen.
•
Lasitölkit
Sopivia
Metalli
•
•
Astiat
Pakastepussin metallisiteet
Ei
Ei
Voi aiheuttaa kipinöintiä tai palon.
Muovi
•
Astiat
Sopivia
•
Kelmu
Sopii
•
Pakastepussi
Sopii/Ei
Lautaset, kupit,
lautasliinat ja talouspaperi
Sopivia
Etenkin kuumuutta kestävät kestomuoviastiat. Eräät muut
muovit voivat vääntyä tai muuttaa väriä kuumassa.
Melamiinimuovia ei pidä käyttää.
Voidaan käyttää kuivumisen estämiseksi. Kelmun ei pidä
koskettaa ruokaa. Varo polttamasta käsiäsi höyryyn kelmua
poistettaessa.
Vain keittämisen tai uunin kestävät. Ei saa olla ilmatiivis.
Puhkaise tarvittaessa haarukalla.
Paperi
•
•
Uusiopaperi
Pikaruokapakkaukset
• Polystyreenikupit ja -astiat
•
•
Paperipussi tai sanomalehti
Uusiopaperi tai metalliosat
Posliini- ja saviastiat
Ei
Sopivia
Ei sovi
Ei sovi
Sopivia
Lyhytaikaiseen kypsennykseen ja lämmittämiseen. Myös liian
kosteuden imemiseen.
Voi aiheuttaa kipinöintiä.
Voidaan käyttää ruoan lämmittämiseen. Liika kuumuus voi
sulattaa polystyreenin.
Voi syttyä palamaan.
Voi aiheuttaa kipinöintiä.
Posliini, kiviastiat, lasitetut saviastiat ja luuposliini ovat yleensä
sopivia, ellei niissä ole metallikoristeita.
Ruskistuslevy
Sopii
Esikuumennusaika enintään 8 minuuttia.
Voipaperi tai vahapaperi
Sopii
Voidaan käyttää kuivumisen ja roiskumisen estämiseksi.
16
G2613C2(FI)
4/4/00 10:11 AM
Page 17
Ruoanlaitto-opas
FI
Vihjeitä mikroaaltouunin käytöstä
Jotta ruoka kypsyisi tasaisesti mikroaaltouunissasi, asettele ruoka
huolellisesti alla esitettyjen ohjeiden mukaan. MUISTA MYÖS
noudattaa seisonta-aikoja.
Unssit grammoina/millilitroina
OZ./FL.OZ.
G/ML
(LIKIMÄÄRIN)
1
25
2
50
3
75
4 (1/4 lb)
100
5 (1/4 pint)
150
6
175
7
200
8 (1/2 lb)
225
9
250
10 (1/2 pint)
275
11
300
12 (3/4 lb)
350
13
375
14
400
15 (3/4 pint)
425
16 (1 lb)
450
17
475
18
500
19
550
20 (1 pint)
575
Muodoltaan säännöttömiä ruokaaineksia kuumennettaessa asettele
ohuimmat osat, jotka kypsyvät
nopeimmin, astian keskelle päin.
Esimerkki: Kanankoivet,
lampaankyljykset,
kokonaiset kalat.
Kun kypsennät useita paloja
samanlaisia aineksia, pyri saamaan
palat tasakokoisiksi ja asettele ne
kehään.
Esimerkki: Perunat,
kukkakaalinpalaset,
tomaatit.
Joidenkin ruokien ohuimpien kohtien
liian kypsymisen välttämiseksi ne on
syytä suojata peittämällä ne pienillä
alumiinifolion palasilla (eivät saa
koskettaa uunin seinämiä).
Esimerkki: Kokonaisten kalojen päät
ja pyrstöt, kokonaisen
kanan siivet.
Kuorelliset ruoat on pisteltävä
haarukalla, jotta höyry pääsee pois
eikä kuori halkea.
Esimerkki: Perunat, tomaatit,
makkarat,
munankeltuaiset,
kokonaiset kalat.
17
G2613C2(FI)
4/4/00 10:11 AM
Page 18
Lämmittäminen
Ruoka
FI
Aterialautaset
1 lautanen
2 lautasta
4 lautasta
PÄÄRUOAT
Kypsennetty liha, kana,
kyljykset, hampurilaiset
jne.
1 annos
2 annosta
Pataruoat, joita voidaan
hämmentää
1 annos
2 annosta
4 - 6 annosta
Vuoat, joita ei voi hämmentää (esim. lasagne).
1 annos
2 annosta
4 annosta
VIHANNEKSET
TÄRKKELYSPITOISET
RUOAT
1 annos
2 annosta
4 annosta
Piirakat
1 perhekokoinen,
pakaste
1 annospiirakka
2 annospiirakkaa
Pizza
1 kokonainen pizza
1 pizzaviipale
Riisi
1 annos keitettyä riisiä
4 annosta keitettyä
riisiä
Curryannos riisin kera
Pasta
1 annos
4 annosta
SÄILYKKEET
VANUKKAAT
2-3
3 - 41/2
6-8
11/2 - 3
21/2 - 41/2
Tehotaso
Huomautuksia
KESKISUURI (70%)
• Peitä liha kastikkeella ja asettele liha
ja vihannekset lautasen laidoille.
• Käännä, kun puolet ajasta on
kulunut.
• Aseta lautaset pinotelineeseen.
KESKISUURI (70%)
• Peitä kelmulla.
• Järjestä kerran uudelleen
kypsennyksen aikana.
• Peitä kelmulla.
• Sekoita hyvin 1 minuutin kuluttua.
2-4
4-6
6 - 10
KESKISUURI (70%)
5-8
9 - 12
12 - 16
PIENEHKÖ (30%)
PIENEHKÖ (30%)
PUOLITEHO (50%)
1 - 11/2
11/2 - 3
31/2 - 6
MAKSIMI (100%)
7 - 10
2
31/2 - 4
KESKISUURI (70%)
MAKSIMI (100%)
MAKSIMI (100%)
• Poista mahdollinen alumiinifolioalusta.
• Pane alle ja päälle huokoista
talouspaperia.
3-4
11/2 - 2
KESKISUURI (70%)
MAKSIMI (100%)
---
2-3
8 - 10
3-5
KESKISUURI (70%)
3-4
10 - 12
KESKISUURI (70%)
Nopeat ruoat (kypsennetyt pavut, spagetti,
keitot ja riisivanukas)
7oz (200g)
15oz (425g)
2-3
3-4
MAKSIMI (100%)
Sokerikakkuvanukas
1 annos
4 annosta
1 - 11/2
2-3
MAKSIMI (100%)
1/2 - 1
MAKSIMI (100%)
KESKISUURI (70%)
Englantilainen
jouluvanukas
1 annos
Kokonainen (450 g)
18
Kuumennusaika
(min)
4-5
• Peitä kelmulla.
• Pyöritä astiaa 2 minuutin välein.
• Peitä kelmulla.
• Sekoita hyvin, kun puolet ajasta on
kulunut.
• Lisää hieman lihalientä, kermaa tai
voita
- kosteuden lisäämiseksi
- tarttumisen estämiseksi
• Lisää hieman lihalientä, kermaa tai
voita
- kosteuden lisäämiseksi
- tarttumisen estämiseksi
• Siirrä sopivaan uunivuokaan.
• Peitä kelmulla.
• Sekoita hyvin 1 ja 2 minuutin kuluttua.
• Peitä kelmulla.
• Anna seistä 2 - 3 minuuttia ennen
tarjoamista, etenkin jos pinnalla on
hilloa.
• Lämmitä varovasti avoimessa astiassa,
koska vanukas voi liiaksi kuumennettaessa
palaa suuren alkoholi- ja
sokeripitoisuutensa vuoksi.
G2613C2(FI)
4/4/00 10:11 AM
Page 19
Pakasteiden sulattaminen
Ruoka
LIHA
LINNUT
KALA
HEDELMÄT
VILJATUOTTEET
Kuumennusaika
(min/450 g)
Seisonta-aika (min)
Huomautuksia
Kokonaiset paistit (nauta,
lammas, sika jne.)
8 - 11
20 - 30
• Suojaa ohuet tai kapeat päät foliolla.
• Käännä kaksi kertaa sulatuksen aikana.
Jauheliha (nauta, sika,
lammas)
7-9
10 - 15
• Erottele usein.
• Ota irtisulaneet osat pois mahdollisimman
pian ja pane odottamaan.
Pihvit ja kyljykset
6-9
10 - 15
• Käännä, kun puolet sulatusajasta on kulunut.
• Suojaa tarvittaessa päät tai luut foliolla.
Makkarat, pekoni
4-5
5
Kypsät vuokaruoat
15
5 min puolivälissä,
5 min lopuksi.
Liha kuutioina
7-8
10 - 15
Kokonainen kana, ankka,
kalkkuna jne.
8 - 10
20 - 30
Koipipalat, siivet, reisipalat
Pienet
Isot
6-8
7-9
10 - 15
10 - 15
Kokonainen kala (kirjolohi,
makrilli)
4-5
5 - 10
Kalafileet (kampela, silli)
3-5
10 - 15
Kyljykset (turska, lohi)
4-5
10 - 15
Katkaravut, simpukat
5-6
(225 g kohti)
5 - 10
Keittopussissa oleva kala
3-5
5
Irralliset pehmeät marjat
(vadelmat, kirsikat,
mansikat)
6-8
5 - 10
Irralliset kovat hedelmät
(omenat, persikat, raparperi)
7-8
5 - 10
Soseet, hedelmäjälkiruoat
7 - 10
10 - 15
• Sekoita huolellisesti sulatuksen aikana.
Hedelmätortut, rahkatortut,
joissa on päällä hedelmää
3-4
10 - 15
• Aseta tarjoiluvadille.
5-7/6-8
10 - 15
Leipä
Suuri leipä, viipaloitu/kokonainen
Pieni leipä, viipaloitu/kokonainen
1 viipale
Sämpylät ja sarvet
1
2
4
Kypsentämätön voitaikina
3-5/4-6
10 - 15
10 - 20 sekuntia
-
15 - 15 sekuntia
30 sekuntia
1 - 11/2
1-2
1-2
1-2
1
(225 g kohti)
20
Hedelmätorttu
(18 - 20 cm)
4-5
Sokerikakku
Kokonainen
Annos
1 - 11/2
40 - 60 sekuntia
5 - 10
5 - 10
• Erottele ja järjestele uudelleen kaksi kertaa
sulatuksen aikana.
• Erottele sulaneet osat mahdollisimman pian ja
pane sivuun odottamaan.
• Suojaa tarpeen mukaan siivet, rintaluu,
koivet foliolla.
• Sulata ensin rintapuoli alaspäin ja käännä,
kun puolet sulatusajasta on kulunut.
• Aseta ohuet päät vadin keskelle päin.
• Käännä ja järjestele uudelleen kaksi
kertaa sulatuksen aikana.
• Suojaa tarvittaessa ohuet päät foliolla.
• Asettele yhteen kerrokseen.
• Käännä kerran sulatuksen aikana.
• Sekoita, kun puolet ajasta on kulunut.
• Puhkaise pussi ja pane uunivuokaan.
• Käännä, kun puolet ajasta on kulunut.
• Mittaa haluttu määrä.
• Sekoita tai järjestele kerran uudelleen
sulatuksen ja seisotuksen aikana.
• Ota pois muovikääreestä.
• Pane huokoisen talouspaperin päälle.
• Käännä, kun puolet sulatusajasta on
kulunut.
• Liian pitkä sulatus kuivattaa leivän.
• Ota pois kääreestä.
• Pane huokoisen talouspaperin päälle.
• Käännä usein, jotta mikään kohta ei
kuumene.
• Aseta talouspaperin päälle tarjoiluvadille.
• Poista paperi ennen tarjoamista.
• Aseta talouspaperille.
19
FI
G2613C2(FI)
4/4/00 10:11 AM
Page 20
Lihan kypsentäminen
FI
Ruoka
NAUTA
Pienet paistit (filee)
Verinen
Keskikypsä
Hyvin kypsä
Paksut paistit
Verinen
Keskikypsä
Hyvin kypsä
Patapaisti, rinta
(hyvin kypsäksi)
Pihvi (225 g)
Verinen
Hyvin kypsä
LAMMAS
Pehmeät osat (koipi,
filee, kylkirivi)
Keskikypsä
Kypsä
Sitkeämmät osat (lapa,
luuton rinta)
Kypsä
SIANLIHA
VASIKKA
10 - 12
13
14 - 15
20
3
5
10 - 12
12 - 14
Paisti, lapa
Kypsäksi
10 - 12
Kyljykset
Kypsäksi
8 - 10
Leikkeet (kypsäksi)
Pekoni
1 viipale
2 viipaletta
4 viipaletta
Tehotaso
MAKSIMI (100 %)
ensimmäisten 3 min
ajan, sitten
PUOLITEHO (50 %)
MAKSIMI (100 %)
ensimmäisten 5 min
ajan, sitten
PUOLITEHO (50 %)
MAKSIMI (100 %)
ensimmäisten 5 min
ajan, sitten
PIENEHKÖ (30 %)
KESKISUURI
(70 %)
MAKSIMI (100 %)
ensimmäisten 5 min
ajan, sitten
PUOLITEHO (50 %)
Huomautuksia
• Käännä, kun puolet ajasta on kulunut.
• Anna seistä 15 - 25 minuuttia.
• Suojaa luu ja ulkoreuna foliolla.
• Käännä, kun puolet ajasta on kulunut.
• Anna seistä 15 - 25 minuuttia.
• Kypsytä kannen alla.
• Anna seistä 20 minuuttia.
---
• Käännä, kun puolet ajasta on kulunut.
• Anna seistä 15 - 25 minuuttia.
15
8 - 10
Paistit (kypsäksi)
20
6
6-8
8-9
Kyljykset
Kypsäksi
Paisti, lapa, kylkirivi
Kypsäksi
KINKKU
Kuumennusaika
(min/450 g)
KESKISUURI
(70 %)
MAKSIMI (100 %)
ensimmäisten 5 min
ajan, sitten
PUOLITEHO (50 %)
KESKISUURI
(70 %)
• Aseta ohuet päät keskelle päin.
• Anna seistä 5 minuuttia.
• Käännä, kun puolet ajasta on kulunut.
• Anna seistä 15 - 25 minuuttia.
• Aseta ohuet päät vadin keskelle päin.
• Anna seistä 5 minuuttia.
15
MAKSIMI (100 %)
ensimmäisten 5 min
ajan, sitten
PUOLITEHO (50 %)
• Käännä, kun puolet ajasta on
kulunut.
• Anna seistä 15 - 20 minuuttia.
10 - 12
PUOLITEHO (50 %)
• Käännä, kun puolet ajasta on kulunut.
• Anna seistä 15 - 20 minuuttia.
6-8
KESKISUURI
(70 %)
3/4 - 11/4
11/2 - 21/4
23/4 - 4
• Käännä, kun puolet ajasta on kulunut.
• Anna seistä 5 minuuttia.
• Peitä löyhästi talouspaperilla.
MAKSIMI (100 %)
G2613C2(FI)
4/4/00 10:11 AM
Page 21
Tuoreiden vihannesten kypsentäminen
Määrä
Kuumennusaika
(min, 100 %
teholla)
Huomautuksia
Kokonaiset kuoriperunat
1
2
4
4-5
6-8
12 - 14
• Pese hyvin ja pistele haarukalla joka puolelta.
• Kun perunat ovat lähes kypsiä, kääri
folioon ja anna seistä 5 minuuttia.
Kuoritut perunat 3 cm:n
kuutioina
3
6-7
• Pane isoon uunivuokaan ja peitä tiiviisti.
• Sekoita hyvin, kun puolet ajasta on kulunut.
• Jos teet sosetta, pidennä aikaa 1 - 2 minuutilla.
Leikkopavut
450g
6-8
Köynnöspavut,
halkaistut
450g
5-6
• Lisää 0,5 dl vettä.
• Maista lyhimmän kypsytysajan kuluttua.
• Tarjoa heti.
Härkäpavut
225g
4-5
Herneet
225g
4-6
Kaali (karkeasti
pilkottuna)
5-7
450 g
225 g
8 - 10
5-7
1 kokonainen
10
Parsakaali
450 g
225 g
7-8
4-5
Pinaatti
450 g
5-6
Lehtikaali
450 g
7-8
Porkkanat (ohuina
viipaleina)
450 g
225 g
10
6-7
4 keskikokoista
12 - 15
Lantut ja nauriit
450 g
10 - 12
Palsternakat (neljänneksinä)
450 g
Sienet
225 g
2-3
• Kypsennä kannellisessa astiassa voisulan kera.
• Älä kypsennä liikaa.
Sipulit
Kokonaiset
Neljänneksinä
2 isoa
4-5
4-6
2-3
• Esikypsytä kannellisessa astiassa vettä lisäämättä.
2
2-3
• Halkaise pitkittäin.
* Ripota päälle voinokareita tai juustoraastetta.
* Kypsennä ilman kantta.
225 g
3-4
• Kypsennä pienessä vesimäärässä juuri ja
juuri pehmeiksi.
4 vartta
2-3
• Lisää 0,5 dl vettä.
1
2
4
2-3
3-4
6-8
• Kääri yksittäin kelmuun tai kypsennä
matalassa uunivuoassa.
• Käännä kaksi kertaa kypsytyksen aikana.
450 g
5-6
• Lisää 1 dl vettä.
1
4-5
• Kääri yksittäin kelmuun.
225 g
6-7
• Pane isoon uunivuokaan ja peitä tiiviisti.
• Sekoita hyvin, kun puolet ajasta on kulunut.
• Jos teet sosetta, pidennä aikaa 1 - 2 minuutilla.
Ruoka
PERUNAT
PAVUT,
HERNEET
jne.
KAALI,
KUKKAKAALI
jne.
Kaali (karkeasti
pilkottuna)
Brysselinkaali
Kukkakaali, lohkoiksi
jaettuna
JUUREKSET
Punajuuret (kuorineen)
MUUT
VIHANNEKSET
Tomaatit
Kesäkurpitsat
Sellerinvarret (halkaistut)
Maissintähkät
Parsa
Artisokat
Kurpitsa 3 cm:n kuutioina
• Lisää 1 dl vettä.
• Lisää 1 dl vettä.
• Järjestä kannat vadissa keskelle päin.
• Kypsytä vain pehmeitä lehtiä hyvin pienessä
vesimäärässä.
• Peitä kevyesti.
• Lisää 1 dl vettä.
• Lisää 1 dl vettä.
• Peitä tiiviisti.
• Sekoita, kun puolet ajasta on kulunut.
• Kääri kelmuun tai kypsennä kannellisessa astiassa
21
FI
G2613C2(FI)
4/4/00 10:11 AM
Page 22
Pakastevihannesten kypsentäminen
FI
Ruoka
Määrä
Kuumennusaika
(min, 100 %
teholla)
1
2
4-5
6-8
• Uunissa paistettavat ranskanperunat eivät
sovi mikroaaltouunissa kypsennettäviksi.
• Lisää 0,5 dl vettä.
• Pane matalaan uunivuokaan ja peitä.
Huomautuksia
PERUNAT
Perunaviipaleet
(1 cm paksut)
PAVUT,
HERNEET
jne.
Leikkopavut
450 g
8 - 10
Härkäpavut
375 g
7-8
Herneet
125 g
225 g
450 g
2-3
4-5
8
Sekavihannekset
125 g
225 g
3-4
4-6
Kaali
225 g
3-4
• Lisää 0,75 dl vettä.
Brysselinkaali
225 g
4-5
• Lisää 0,5 dl vettä.
• Maista lyhimmän kypsytysajan kuluttua
liikakypsennyksen välttämiseksi.
Kukkakaali
225 g
5-6
• Lisää 0,5 dl vettä.
• Järjestele uudelleen, kun puolet ajasta on kulunut.
• Anna seistä 1 - 2 min ja lisää suolaa maun mukaan.
Parsakaali
225 g
5
Pinaatti
225 g
4-5
JUUREKSET
Porkkanat
225 g
4-6
•
Lisää 0,5 dl vettä.
MUUT
VIHANNEKSET
Maissintähkät
1
3-4
2-3
8 - 10
•
Lisää nokare voita.
Sokerimaissi
225 g
3-4
•
Lisää 0,5 dl vettä.
KAALI,
KUKKAKAALI
jne.
22
• Lisää 0,5 dl vettä.
• Älä lisää vettä.
---
G2613C2(FI)
4/4/00 10:11 AM
Page 23
Mikroaaltouunisi puhdistaminen
FI
Seuraavat mikroaaltouunisi osat on puhdistettava säännöllisesti,
jottei niihin kerry rasvaa ja ruoanmurusia:
◆ Sisä- ja ulkopinnat
Suosituksia
ÄLÄ päästä vettä tuuletusrakoihin.
◆ Oviluukku ja oven tiivisteet
◆ Lasialusta ja rullarengas
☛
Pidä AINA huoli, että oven tiivisteet ovat puhtaat ja
että ovi sulkeutuu kunnolla.
1
Puhdista ulkopinnat pehmeällä liinalla ja lämpimällä saippuavedellä.
Huuhdo ja kuivaa.
2
Puhdista kaikki roiskeet ja tahrat sisäpinnoista ja rullarenkaasta
saippuaisella liinalla. Huuhdo ja kuivaa.
3
Kovettuneet ruoantähteet saadaan pehmenemään ja hajut pois panemalla
kupillinen laimennettua sitruunamehua lasialustalle ja kuumentamalla
täydellä teholla 10 minuuttia.
4
Pese lasialusta aina tarvittaessa. Se on astianpesukoneen kestävä.
☛
ÄLÄ KOSKAAN käytä naarmuttavia
hankausaineita tai kemiallisia
liuotinaineita.
Huolehdi oven tiivisteitä
puhdistettaessa siitä, että ruoanmurut
◆ eivät keräänny
◆ eivät estä ovea sulkeutumasta
kunnolla.
Puhdista uuni sisältä aina käytön jälkeen miedolla
pesuaineliuoksella, mutta anna uunin jäähtyä ennen
puhdistusta palovammojen välttämiseksi.
Mikroaaltouunisi varastointi ja korjaukset
Mikroaaltouunin varastoinnin ja huollon suhteen on otettava
huomioon muutama yksinkertainen seikka.
Uunia ei pidä käyttää, jos sen oviluukku tai oven tiivisteet ovat
vahingoittuneet:
◆ Sarana rikki
◆ Tiivisteet vialliset
◆ Uunin kotelo vääntynyt tai vioittunut
Uunia ei saa korjata kukaan muu kuin pätevä
mikroaaltohuoltomies.
☛
ÄLÄ KOSKAAN poista uunin ulkokuorta. Jos uunissa
on vika ja se kaipaa huoltoa, tai jos ei ole varma sen
kunnosta,
◆ irrota pistotulppa seinästä
◆ ota yhteys lähimpään SAMSUNG-huoltoon
Uunin varastointi
Jos haluat panna uunisi joksikin aikaa sivuun, valitse sille kuiva, pölytön
säilytyspaikka.
Syy:
Kosteus ja pöly voivat vaikuttaa haitallisesti uunin sisäosiin.
23
G2613C2(FI)
4/4/00 10:11 AM
Page 24
Tekniset tiedot
FI
SAMSUNG pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteitaan. Siksi teknisiä arvoja ja näitä käyttöohjeita voidaan
muuttaa siitä erikseen ilmoittamatta.
Verkkosyöttö
230 V ~ 50 Hz AC
Tehonkulutus
Mikroaalto
Grilli
Yhdistelmäkäyttö
1350 W
1000 W
1350 W
Antoteho
800 W (IEC-705 )
Toimintataajuus
2,450 MHz
Magnetroni
OM75SH(31)
Jäähdytystapa
Tuuletinmoottori
Mitat (L x K x S)
Ulkomitat
489 x 275 x 361 mm
Uunin sisämitat
306 x 181 x 322 mm
Tilavuus
17 litraa
Paino
Netto
n. 16 kg
24
G2613C2(FI)
4/4/00 10:11 AM
Page 25
ELECTRONICS
Painettu Koreassa
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 1
MIKROBØLGEOVN
G2613C
Betjeningsvejledning
og
madlavningsguide
400
560
240
800W
120
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
8
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 1
Du har netop købt en
SAMSUNG mikrobølgeovn.
Denne betjeningsvejledning indeholder mange
nyttige oplysninger om, hvordan du kan bruge
mikrobølgeovnen. Brug lidt tid til at læse
betjeningsvejledningen, så du kan
udnytte alle mikrobølgeovnens
funktioner.
Indholdsfortegnelse
◆ OVNEN .....................................................................................................................
2
◆ BETJENINGSPANELET ................................................................................................
3
◆ OM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING ..........................................................................
4
◆ INSTALLERING OG KLARGØRING AF MIKROBØLGEOVNEN
■
■
■
■
■
■
Sikkerhedsforskrifter .....................................................................................
Tilbehør ........................................................................................................
Mikrobølgeovnens installation ......................................................................
Sådan virker mikrobølgeovnen .....................................................................
Kontroller, at mikrobølgeovnen fungerer korrekt ..........................................
Hvis du er i tvivl om noget, eller der opstår et problem ................................
5
7
8
9
9
10
◆ MADLAVNING I MIKROBØLGEOVNEN
■
■
■
■
■
■
Lave mad/opvarme færdigmad .....................................................................
Slukke for mikrobølgeovnen .........................................................................
Indstille ekstra tid ..........................................................................................
Manuel optøning af mad ...............................................................................
Hurtig opvarmning ........................................................................................
Varmeeffekt og ovntid ...................................................................................
11
12
12
13
13
14
◆ TRADITIONELLE TILBEREDNINGSMETODER
■
Grilning ..........................................................................................................
15
◆ GODE RÅD OM BRUGEN AF MIKROBØLGEOVNEN
■
■
■
■
■
Kogegrejsguide .............................................................................................
Madlavningsguide .........................................................................................
Rengøring af mikrobølgeovnen ....................................................................
Reparation og opmagasinering af mikrobølgeovnen ....................................
Tekniske specifikationer ...............................................................................
1
16
17
23
23
24
DA
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 2
OVNEN
DA
TIMER
VENTILATIONSHULLER
VARMELEGEME
DREJEKNAP FOR
INDSTILLING AF
VARMEEFFEKT
VENTILATIONSHULLER
400
560
240
800W
120
0
1
2
3
60
DØRHAGER
50
4
40
5
30
6
7
20
10
ROTOR
BØRNESIKRINGSHULLER
GLASPLADE
2
8
KNAP FOR
DØRÅBNING
RULLERING
DØR
9
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 3
Betjeningspanelet
DA
OPTØNING
HURTIG
MADLAVNING
DØRÅBNINGSKNAP
3
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 4
Om denne betjeningsvejledning
DA
Tillykke med din nye SAMSUNG mikrobølgeovn. Denne betjeningsvejledning indeholder mange nyttige
oplysninger om, hvordan du kan bruge mikrobølgeovnen.
◆ Sikkerhedsforskrifter
◆ Velegnet tilbehør og kogegrej
◆ Nyttige tips om tilberedning
Forrest i vejledningen finder du illustrationer af mikrobølgeovnen, og hvad der er endnu vigtigere, en
oversigt over knapperne på betjeningspanelet.
I trinvise vejledninger i betjeningsvejledningen forekommer disse forskellige symboler:
☛
➢
Vigtigt
Bemærk
UNDGÅ STRÅLING MED MIKROBØLGER
Hvis disse sikkerhedsforskrifter ikke følges, kan du blive udsat for skadelig stråling fra mikrobølgeovnen.
(a) Mikrobølgeovnen må under ingen omstændigheder være tændt, når døren er åben. Forsøg heller aldrig at pille
ved sikkerhedslåsene (dørholdemekanismerne) eller stikke noget ind i åbningerne.
(b) Der må ikke sættes noget i klemme i ovndøren. Pas også på, at madrester eller rengøringsmiddel ikke sætter
sig fast på pakningsoverfladerne. Pakningsoverfladerne på døren, og mikrobølgeovnen skal altid aftørres, når
mikrobølgeovnen har været i brug. Vask først med en fugtig klud og derefter med en blød og tør klud.
(c) Mikrobølgeovnen må ikke bruges, hvis den er defekt. Reparationer skal foretages af kvalificerede
serviceteknikere med godt kendskab til Samsungs mikrobølgeovne.
Det er specielt vigtigt, at ovndøren kan lukkes, og at der ikke er skade på:
(1) Døren, pakningerne på døren og pakningsfladerne.
(2) Dørholdermekanismerne (ødelagte eller løse).
(3) Strømledningen.
(d) Ovnen bør ikke justeres på nogen måde eller repareres af andre end kvalificerede serviceteknikere med godt
kendskab til Samsungs mikrobølgeovne.
4
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 5
Sikkerhedsforskrifter
DA
Inden du laver mad eller koger vand i mikrobølgeovnen, bør du kontrollere, at du følger
sikkerhedsforskrifterne, der er beskrevet nedenfor.
1
Der må IKKE bruges kogegrej af metal i mikrobølgeovnen:
◆
◆
◆
Metalbægre eller beholdere.
Middagsservice med guld- eller sølvdekorationer.
Stegespid, gafler el. lign.
Forklaring: Metalgenstande kan give anledning til elektriske lysbuer eller gnister, der kan skade mikrobølgeovnen.
2
Du må ALDRIG indsætte følgende i mikrobølgeovnen:
◆
Lufttætte eller vakuumpakkede flasker, glas og beholdere.
Eksempel: Glas med babymad.
◆
Mad med skal.
Eksempel: Æg, nødder med skal, tomater.
Forklaring: Det øgede tryk kan få beholderen eller skallen på f.eks. æggene til at eksplodere.
Tips:
3
Tag låget af, og prik hul på skallerne, poserne o.s.v.
Mikrobølgeovnen må IKKE tændes, når den er tom.
Forklaring: Væggene i ovnen kan blive ødelagte.
Tips:
4
Der skal altid stå et glas vand i mikrobølgeovnen. Vandet absorberer mikrobølgerne, hvis mikrobølgeovnen
startes ved en fejltagelse.
Ventilationsåbningerne bag på mikrobølgeovnen må IKKE tildækkes med stof eller papir.
Forklaring: Der kan gå ild i stoffet eller papiret, når den varme luft kommer ud af ventilationsåbningerne.
5
Du bør ALTID bruge grydelapper, når du tager noget ud af ovnen.
Forklaring: Nogle kogegrej absorberer mikrobølgerne, og der overføres altid varme fra maden til kogegrejet.
Kogegrejet er derfor varmt.
6
Varmeelementerne eller væggene inde i mikrobølgeovnen må ALDRIG berøres.
Forklaring: Væggene kan være så varme, at du brænder dig, selv om mikrobølgeovnen er slukket, og væggene ikke ser
ud til at være varme. Brændbart materiale må aldrig komme i kontakt med væggene inde i mikrobølgeovnen,
før ovnen er afkølet.
7
Risikoen for, at der opstår brand i mikrobølgeovnen reduceres, hvis du:
◆ Ikke opbevarer brændbart materiale i ovnen.
◆ Fjerner ståltråden eller lignende fra papir- eller plastposer.
◆ Ikke bruger mikrobølgeovnen til at tørre avispapir.
◆ Holder ovndøren lukket, hvis du opdager røg, og slukker ovnen eller tager stikket ud af kontakten.
5
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 6
Sikkerhedsforskrifter (fortsat)
DA
8
Vær især forsigtig, når du varmer væsker og barnemad.
◆
◆
◆
◆
Maden skal ALTID stå i mindst 20 sekunder, efter at ovnen er slukket sådan, at temperaturen i maden jævnes ud.
Rør rundt, hvis det er nødvendigt under opvarmning og ALTID efter opvarmning.
Du bør ALTID røre rundt, før, under og efter opvarmning for at hindre voldsom kogning og mulig skoldning.
Hvis du bliver skoldet, skal du følge disse FØRSTEHJÆLPSRÅD:
•
Skyl det skoldede område i koldt vand i mindst 10 minutter.
•
Læg en ren og tør forbinding på.
•
Der må ikke smøres creme, olie eller salve på det skoldede område.
◆
Kogegrejet må ALDRIG fyldes til randen. Anvend kogegrej, som er bredere øverst end nederst, så væsken ikke
koger over. Flasker med smal flaskehals kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
Kontroller ALTID, at barnemaden eller mælken ikke er for varm, før den gives til barnet.
Sutteflasker må ALDRIG varmes op, medens sutten er skruet på. Flasken kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
◆
◆
9
Vær forsigtig med strømledningen.
◆
◆
10
Strømledningen eller stikket må aldrig komme i kontakt med vand eller varme overflader.
Mikrobølgeovnen må ikke bruges, hvis strømledningen eller stikket er defekt.
Stå på en armlængdes afstand fra mikrobølgeovnen, når du åbner døren.
Forklaring: Du kan blive forbrændt af den varme luft eller damp, der strømmer ud af mikrobølgeovnen.
11
Mikrobølgeovnen skal altid være ren indvendigt.
Forklaring: Fastbrændte madrester eller olie ødelægger malingen og nedsætter mikrobølgeovnens effektivitet.
12
Mikrobølgeovnen giver klikkelyde, når den bruges. Det sker tit under optøning af frosne madvarer.
Forklaring: Når varmeeffekten ændres, høres denne lyd. Dette er normalt.
13
Når mikrobølgeovnen startes, uden at der er mad i ovnen, slås strømmen automatisk fra. Efter 30 minutter, kan du bruge
ovnen igen.
VIGTIGE FORHOLDSREGLER
Når du laver mad eller tør frossen mad op og anvender engangs-kogegrej af plastik, papir eller
andet brændbart materiale, bør du holde øje med maden i mikrobølgeovnen.
VIGTIGT
Mindre børn må ALDRIG lege eller bruge mikrobølgeovnen. Børn skal ALTID holdes under
opsyn, når de opholder sig i nærheden af mikrobølgeovnen, medens den er i brug. Genstande,
der tiltrækker børns opmærksomhed, må ikke opbevares eller gemmes over mikrobølgeovnen.
FORSIGTIGHED
Mikrobølger er farlige.
Det er farligt at udsætte sig for mikrobølger fra magnetron eller anden mikrobølgegenerator
ved forkert tilslutning eller brug.
Dette gælder for alle tilslutninger af mikrobølgeovnen.
Bølgeleder, flanger og samlinger skal være intakte.
Generatoren må ikke være i gang, uden at der er noget til at absorbere mikrobølgeenergien.
Se aldrig ind i en åben bølgeleder eller antenne, medens generatoren kører.
6
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 7
Tilbehør
DA
Afhængig af hvilken model, du har købt, leveres mikrobølgeovnen
med forskelligt tilbehør, som kan bruges på en række forskellige
måder.
1
Rotor, allerede placeret over motorakslen nederst i mikrobølgeovnen.
Formål:
2
2
Rulleringen støtter glaspladen.
Glasplade, placeres på rulleringen og med det midterste beslag på
rotoren.
Formål:
4
Rotoren drejer glaspladen rundt.
Rullering, placeres i midten af mikrobølgeovnen.
Formål:
3
1
Kogegrejet stilles på glaspladen, der er let at tage ud og gøre
ren.
3
Metalstativ, for anbringelse på glaspladen.
Formål:
☛
Metalstativet kan bruges til at tillave mad på to tallerkner
samtidigt. En lille tallerken kan placeres på glaspladen og en
anden tallerken på stativet. Metalstativet kan bruges i grillen og
ved kombinationsmadlavning.
4
Mikrobølgeovnen må IKKE bruges uden rulleringen og
glaspladen.
7
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 8
Mikrobølgeovnens installation
DA
Mikrobølgeovnen kan placeres næsten hvor som helst (på et
køkkenbord, en hylde, et rullebord eller et andet bord).
☛
Anbefalinger
◆ Jordes forskriftsmæssigt (med 3-bensstik).
Mikrobølgeovnen må IKKE placeres i
varme eller fugtige omgivelser.
Eksempel: Ved siden af en almindelig
ovn eller nær en radiator.
Specifikationerne for mikrobølgeovnens strømforsyning skal
respekteres. Hvis du er nødt til at
benytte en forlængerledning, skal den
opfylde samme specifikation som
strømledningen til mikrobølgeovnen.
Mikrobølgeovnen skal aftørres
indvendigt med en fugtig klud, før den
tages i brug den første gang. Det
samme gælder pakningssiden på
ovndøren.
8
Af sikkerhedsmæssige årsager skal mikrobølgeovnen:
◆ Tilsluttes en almindelig 230 V AC, 50 Hz
stikkontakt.
1
Stil mikrobølgeovnen på en flad, jævn og stabil overflade. Kontroller, at der
kommer tilstrækkelig med luft til ovnen. Der skal være mindst 10 cm til
nærmest væg eller genstand på siden af mikrobølgeovnen, og 20 cm fri
højde over mikrobølgeovnen.
2
Ventilationshullerne må aldrig tildækkes. Ovnen kan blive overophedet, så
den automatisk bliver slået fra. Ovnen kan ikke bruges igen, før den er
tilstrækkelig afkølet.
3
Fjern al den emballage, som findes inde i mikrobølgeovnen ved levering.
Sæt rulleringen og glaspladen på plads. Kontroller, at glaspladen roterer
uhindret.
4
Sæt stikket i en 3-bens jordet kontakt. Hvis apparatets strømledning er
ødelagt, skal den udskiftes med en specialledning (reference I-SHENG
SP022, KDK KKP 4819 D, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E eller
EUROELECTRIC 3410). Kontakt din lokale forhandler ved udskiftning.
Strømledningen er S/AFRICA, U.A.E og ISRAEL er EUROOELECTRIC
(3183Y).
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 9
Sådan virker mikrobølgeovnen
DA
Mikrobølger er højfrekvente elektromagnetiske bølger. Den udløste
energi bruges til at koge, opvarme eller optø mad, uden at maden
ændrer form eller farve.
Du kan bruge mikrobølgeovnen til at:
◆ Optø mad.
◆ Varme færdigmad op.
◆ Tilberede mad.
400
560
240
800W
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
Virkemåde
1
Magnetronen frembringer mikrobølger, som fordeles jævnt, når maden på
glaspladen drejer rundt. Maden bliver derfor opvarmet jævnt.
2
Mikrobølgerne absorberes i det yderste lag af maden (2,5 cm).
Opvarmningen fortsætter derefter, efterhånden som varmen spredes inde i
maden.
3
Der er stor forskel på, hvor lang ovntid de forskellige madvarer skal have.
Det afhænger af følgende forhold:
◆ Vægt og massefylde.
◆ Vandindholdet.
◆ Starttemperaturen (køleskabskold eller ikke).
☛
Inde i midten bliver maden varmet op, ved at varmen
fra de yderste lag fordeles ind mod midten.
Madlavningen fortsætter derfor efter, at du har taget
maden ud af ovnen. Varmefordelingstiderne, der er
anført i denne betjeningsvejledning, skal derfor
overholdes sådan, at:
◆ Jævn tilberedning af maden.
◆ Samme temperatur i hele maden.
Kontroller, at mikrobølgeovnen fungerer korrekt
400
Det er nemt at kontrollere, at mikrobølgeovnen fungerer korrekt,
brug følgende enkle fremgangsmåde. Hvis du er usikker på, hvad du
skal gøre, kan du se i afsnittet "Hvis du er i tvivl om noget eller der
opstår et problem" på næste side.
➢
◆
◆
◆
560
240
800W
120
Ovnen skal være tilsluttet en stikkontakt.
Glaspladen skal sidde på rulleringen i ovnen.
Hvis du ikke benytter maksimal varmeeffekt, tager
det længere tid at koge en kop vand.
0
1
2
3
Åbn ovndøren. Stil en kop vand på glaspladen og luk ovndøren.
Indstil varmeeffekt ved at dreje på COOKING POWER CONTROLknappen.
Indstil tiden på 4 til 5 minutter ved at dreje på TIMER-knappen.
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
9
8
8
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 10
Hvis du er i tvivl om noget, eller der opstår et problem
DA
Det tager lidt tid at lære mikrobølgeovnen at kende. I tabellen nedenfor er der angivet en række hyppigt
forekommende problemer. Brug tabellen, hvis der opstår et problem. Det kan spare dig både tid og penge
til et besøg hos reparatøren.
Problem
◆
◆
◆
◆
Der er kondensvand i mikrobølgeovnen
Der strømmer luft omkring mikrobølgeovnen
Lyset reflekteres ved døren og det ydre kabinet
Der kommer damp ud af ovndøren og ventilationshullerne
Mikrobølgeovnen starter ikke,
når du drejer på TIMER-knappen
Forklaring/Afhjælpningsmetode
Dette er normalt.
◆ Er ovndøren lukket helt til?
Maden er slet ikke blevet varmet op
◆ Er minuturet indstillet korrekt?
◆ Er ovndøren lukket helt til?
◆ Er det elektriske kredsløb blevet overbelastet, så der er sprunget
en sikring eller et relæ er slået fra?
Maden har enten fået for lidt eller for meget varme
◆ Var ovntiden korrekt til denne type af madvarer?
◆ Har du valgt rigtig varmeeffekt?
Der dannes gnister i mikrobølgeovnen
◆ Har du brugt en skål med metalkant?
◆ Har du glemt en gaffel eller en anden metalgenstand i ovnen?
◆ En alufolien for tæt på mikrobølgeovnens indervæg?
Mikrobølgeovnen forstyrrer radio- eller TV-modtagelsen
◆ Når ovnen er tændt, kan den være en smule forstyrrende for
radio- eller TV-modtagelsen. Dette er normalt.
Løsning: Mikrobølgeovnen skal placeres i en vis afstand fra
radio, TV-apparater og antenner.
Hvis problemet ikke løses ved at følge vejledningen i tabellen, skal du notere:
◆ Mikrobølgeovnens modelbetegnelse og serienummer, der normalt er anført på bagsiden af
mikrobølgeovnen.
◆ Garantibestemmelserne (købsdatoen og købsstedet).
◆ En præcis beskrivelse af problemets art.
Derefter kan du kontakte din lokale SAMSUNG-forhandler eller SAMSUNGS service efter salg.
10
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 11
Lave mad/opvarme færdigmad
DA
Denne vejledning beskriver, hvordan du kan lave mad i
mikrobølgeovnen eller varme færdigmad op.
☛
400
Du skal ALTID kontrollere indstillingen af
mikrobølgeovnen, inden du lader den stå uden opsyn.
560
240
800W
1
Åbn ovndøren ved at trykke på den store knap i det nederste hjørne på
betjeningspanelet. Stil maden midt på glaspladen. Luk ovndøren.
2
Stil varmeeffekten på maksimum ved at dreje COOKING POWER
CONTROL-knappen.
3
Model
G2613C
MAXIMUM POWER
800W
Indstil tiden ved at dreje på TIMER-knappen.
Resultat: Ovnlyset tændes og glaspladen drejes rundt. Tilberedningen
starter.
➢
Du kan ændre varmeeffekt under tilberedningen ved at
dreje på COOKING POWER CONTROL-knappen.
120
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
11
8
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 12
Slukke for mikrobølgeovnen
DA
Du kan slukke for mikrobølgeovnen når som helst, så du kan:
0
◆ Se til maden.
1
2
◆ Vende maden eller røre i den.
3
60
50
◆ Lade den stå.
4
40
5
30
6
7
20
10
8
9
Hvis du vil slukke
mikrobølgeovnen...
Skal du...
Midlertidigt
◆ Åbne døren.
Resultat: Tilberedningen stoppes.
Luk døren for at starte tilberedning igen.
Helt
Stil TIMER-knappen på "0".
Indstille ekstra tid
0
Som ved traditionel madlavning, kan det tit være nødvendigt at
justere ovntiden en smule efter madvarerne og din personlige smag.
Du kan altid:
1
2
◆ Åbne ovndøren og se til maden.
3
60
50
4
40
◆ Øge den resterende ovntid.
5
30
6
Den resterende ovntid øges ved at stille TIMER-knappen på en længere tid.
7
20
10
9
12
8
➢
Ovntiden kan kun justeres, når ovnen er tændt, d.v.s. når
du har valgt mikrobølgefunktion, grill eller skift mellem
mikrobølge og grill.
G2613C2(DA)
4/4/00 10:09 AM
Page 13
Manuel optøning af mad
DA
1
Åbn ovndøren ved at trykke på den store knap nederst til højre på
betjeningspanelet.
2
Stil den dybfrosne mad ind i ovnen og luk døren.
400
560
240
3
Drej COOKING POWER CONTROL-knappen til optøningssymbolet.
4
Stil TIMER-knappen på den ønskede tid.
Resultat:
800W
120
Optøning starter.
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
8
9
Hurtig opvarmning
1
Stil maden ind i ovnen og luk døren.
2
Stil COOKING POWER CONTOL-knappen på Max Power.
400
560
240
3
Drej på TIMER-knappen for at vælge hurtig tilberedning (drikkevarer,
suppe/sauce og friske grøntsager).
800W
120
➢
Symbol
Se nedenstående tabel om hurtig tilberedning.
Madvare
Portionsstørrelse
Varmefordelingstid
Drikkevarer
(opvarmning)
150 ml
1 - 2 min.
0
1
2
Suppe/
sauce
(opvarmning)
200~300 ml
Friske
grøntsager
(tilberedning)
200~300 g
2 min.
3
60
50
4
40
5
30
2 min.
6
7
20
10
9
13
8
G2613C2(DA)
4/4/00 10:09 AM
Page 14
Varmeeffekt og ovntid
DA
Betjening:
Stil COOKING POWER CONTROL-knappen på den ønskede
varmeeffekt ved at dreje på knappen.
Du skal tilpasse varmeeffekten og dermed ovntiden til den type af
mad, du vil lave i ovnen eller færdigmaden, der skal varmes op.
Varmeeffekten kan indstilles i flere trin.
VARMEEFFEKT
%
G2613C
Mikrobølge
Grill
HØJ
100%
800W
-
MEDIUM HØJ
70%
560W
-
MEDIUM
50%
400W
-
30%
240W
-
20%
160W
-
15%
120W
-
-
-
1000W
100%
800W
1000W
18%
82%
MEDIUM LAV
OPTØNING (
)
LAV
GRILL (
)
Skift af funktion eller MW og
GRILL.
Andel af tid under aktuel
funktion i 100 sekunder.
Ovntider i opskrifter og i denne betjeningsvejledning gælder for
bestemte varmeeffekter.
14
Hvis du vælger en...
Så skal ovntiden...
Højere varmeeffekt
Reduceres
Lavere varmeeffekt
Øges
G2613C2(DA)
4/4/00 10:09 AM
Page 15
Grilning
DA
Grillen giver dig mulighed for at opvarme og brune maden hurtigt
uden brug af mikrobølgefunktionen. Derfor er der leveret en
grillstativ med din mikrobølgeovn.
☛
Brug altid grydelapper eller vanter, når du skal tage i
tallerkner i ovnen, da de er meget varme.
1
Forvarm grillen til den ønskede temperatur ved at stille COOKING POWER
CONTROL-knappen på GRILL-symbolet (
) og stille TIMER-knappen
på den ønskede tid.
2
Åbn døren og sæt maden ind på stativet.
3
Stil COOKING POWR CONTROL-knappen på GRILL-symbolet (
4
Indstil grill-tiden ved at dreje på TIMER-knappen.
).
400
Resultat:
560
240
Grilningen starter.
800W
120
➢
Det er helt normalt, at varmelegemet tændes og slukkes under
grilningen. Systemet er skabt for at undgå overophedning af
ovnen.
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
15
8
G2613C2(DA)
4/4/00 10:09 AM
Page 16
Kogegrejsguide
DA
Når du laver mad i mikrobølgeovnen, skal du være opmærksom på, at mikrobølgerne skal kunne trænge
ind i madvarerne uden at blive reflekteret eller absorberet af kogegrejet.
Du bør derfor vælge kogegrej med omhu. Hvis kogegrejet er mærket som mikroovnfast, er du på den sikre
side.
I tabellen nedenfor kan du se, om en bestemt type kogegrej egner sig til brug i mikrobølgeovnen.
Kogegrej
Mikroovnfast
✔ ✘
Alufolie
Kommentar
Du kan dække udsatte stykker af maden med små stykker
alufolie. Hvis alufolien kommer for tæt på væggen i
mikrobølgeovnen, eller hvis du bruger meget alufolie, kan der
ske elektrisk lysbuedannelse.
Stegeplade
✔
Må kun forvarmes i 8 minutter.
Porcelæn og stentøj
✔
Porcelæn, keramik, glaseret stentøj og porcelæn er normalt
velegnet til brug i mikrobølgeovnen, medmindre der er
metalkant på.
Polyesterbakker eller papbakker
✔
Frostvarer sælges ofte i bakker.
Emballage til færdigmad
• Emballage af polystyren
✔
Færdigmad kan varmes direkte i polystyrenemballagen. Du
skal dig være opmærksom på, at emballagen kan smelte, hvis
den bliver for varm.
Brandfarligt.
Kan forårsage elektrisk lysbuedannelse.
•
•
Papirposer eller avispapir
Genbrugspapir eller metalklemmer
Glasvarer
• Ildfast glas
• Tyndt glas
•
•
Kan benyttes, medmindre der findes en metalkant.
Kan bruges til at varme mad eller væske. Skørt glas kan gå i
stykker ved for hastig opvarmning.
Husk at tage låget af. Kun egnet til at varme mad.
✔
Skåle
Metalklemmer på fryseposer
✘
✘
Kan forårsage brand eller elektrisk lysbuedannelse.
Tallerkner, kopper, servietter og
køkkenrulle
Genbrugspapir
✔
Kan bruges ved korte ovntider og under opvarmning. Kan
bruges til at absorbere det overskydende vand eller fedt.
Kan forårsage elektrisk lysbuedannelse.
Papir
•
✔
✔
Syltetøjsglas
Metal
•
•
✘
✘
Plastik
• Plastikskåle
•
Plastfolie
•
Fryseposer
Vokspapir eller fedttæt papir
16
✘
✔
✔
✔ ✘
✔
Ildfast termoplastik er specielt velegnet. Nogle typer plastik
deformeres og misfarves i stærk varme. Kogegrej af
melaminplastik må ikke bruges i mikrobølgeovnen.
Plastfolie er beregnet til at forhindre, at maden bliver tør.
Plastfolie bør ikke komme i kontakt med maden. Når du fjerner
plastfolien, skal du være forberedt på, at der kan strømme
varm damp op fra maden.
Fryseposer må kun sættes i ovnen, hvis de tåler
kogning/ovnvarme. Fryseposerne må ikke være lufttætte. Prik
hul på posen med en gaffel, hvis det er nødvendigt.
Kan bruges til at forhindre udtørring af maden og fedtstænk i
mikrobølgeovnen.
G2613C2(DA)
4/4/00 10:09 AM
Page 17
Madlavningsguide
DA
Nogle få madlavningsteknikker
For at sikre en ensartet tilberedning af maden i mikrobølgeovnen skal
man være omhyggelig med at anvende følgende enkle teknik. Glem
IKKE varmefordelingstiden.
Konverteringstabel
ENGELSKE MÅL
Når man tillaver mad med en
uregelmæssig form, placerer man de
tyndeste dele, som tillaves hurtigere,
mod midten.
GRAM/MILLILITER
1
25
2
50
3
75
4 (1/4 lb)
100
5 (1/4 pint)
150
6
175
7
200
8 (1/2 lb)
225
9
250
10 (1/2 pint)
275
11
300
12 (3/4 lb)
350
13
375
14
400
15 (3/4 pint)
425
16 (1 lb)
450
17
475
18
500
19
550
20 (1 pint)
575
Eksempler: Kyllingelår,
lammekoteletter, fisk.
For at undgå, at de tyndeste dele på
visse madtyper får for meget, kan
man dække enderne med små stykker
alufolie (må ikke komme i berøring
med væggene).
Eksempel: Hoved og hale på fisk,
vinger eller en hel kylling.
Hvis du tillaver flere stykker af den
samme mad, skal du prøve at dele
dem i lige store dele og placere dem i
en ring i en skål eller et fad.
Mad med skind, skal eller skræl skal
prikkes med en gaffel, så dampen kan
komme ud. Herved undgår man
sprækker.
Eksempel: Kartofler, blomkålsstykker,
tomater.
Eksempler: Kartofler, tomater, pølser,
æg, fisk.
17
G2613C2(DA)
4/4/00 10:09 AM
Page 18
Opvarmning
Tilberedningstid
(minutter)
Effektniveau
Tallerkner med mad
1 tallerken
2 tallerkner
4 tallerkner
2-3
3 - 41/2
6-8
MED-HIGH (70%)
Tillavet kød, kylling,
kotelet, burgere etc.
1 portion
2 portioner
11/2 - 3
21/2 - 41/2
Madtype
DA
HOVEDRETTER
Gryderetter
1 portion
2 portioner
4-6 portioner
2-4
4-6
6 - 10
MED-HIGH (70%)
Retter som ikke kan
omrøres (f.eks. Lasagne)
1 portion
2 portioner
4 portioner
5-8
9 - 12
12 - 16
MED-LOW (30%)
MED-LOW (30%)
MEDIUM (50%)
1 portion
2 portioner
4 portioner
1 - 11/2
11/2 - 3
31/2 - 6
HIGH (100%)
1 familiepie, kold
1 enkelt pie
2 enkle pier
7 - 10
2
31/2 - 4
MED-HIGH (70%)
HIGH (100%)
HIGH (100%)
1/4 - 1/2
3/4 - 21/2
HIGH (100%)
HIGH (100%)
3-4
11/2 - 2
MED-HIGH (70%)
HIGH (100%)
2-3
8 - 10
3-5
MED-HIGH (70%)
GRØNTSAGER
STIVELSESRIG
MAD
MED-HIGH (70%)
Kommentar
• Dæk kødet med kødsaft, med kød og
grøntsager længst ude ved kanten.
• Drej halvvejs under opvarmningen
• Stabl tallerknerne.
• Tildæk med plastfolie.
• Flyt om under tilberedningen.
• Tildæk med plastfolie.
• Rør godt rundt efter 1 minut.
• Tildæk med plastfolie.
• Drej på retten i 2-minutters intervaller.
• Tildæk med plastfolie.
• Rør godt rundt efter den halve tid.
Pie
Mince pie
1 enkel pie
4 enkle pier
Pizza
1 hel pizza
1 stykke pizza
• Hvis nødvendigt, fjernes den fra
foliebakken.
• Lad den stå og dæk til med
køkkenrulle.
---
Ris
1 portion tilllavet
4 portioner tillavet
Karry med ris
Pasta
1 portion
4 portioner
DÅSEPRODUKTER
Hurtigmad (bønner,
spagetti), suppe og
risengrød
200 g
425 g
Budding
1 portion
4 portioner
BUDDING
Julebudding (eng.)
1 portion
En hel (450 g)
18
• Tilsæt lidt sky, fløde eller smør for at:
- tilføre fugtighed.
- undgå fastbrænding.
3-4
10 - 12
MED-HIGH (70%)
• Tilsæt lidt sky, fløde eller smør for at:
- tilføre fugtighed.
- undgå fastbrænding.
2-3
3-4
HIGH (100%)
• Lægges på en mikroovnfast tallerken.
• Tildæk med plastfolie.
• Rør rundt efter 1-2 minutter.
1 - 11/2
2-3
HIGH (100%)
• Tildæk med plastfolie.
• Lad stå i 2-3 minutter inden servering,
især hvis der er syltetøj på.
1/2 - 1
HIGH (100%)
MED-HIGH (70%)
4-5
• Opvarm på en udækket tallerken, da
alkoholen og sukkeret kan få den til at
brænde på, hvis den bliver for varm.
G2613C2(DA)
4/4/00 10:09 AM
Page 19
Optøning
Madtype
KØD
FISK
MELPRODUKTER
Kommentar
• Afskærm tynde eller smalle steder med
alufolie.
• Vend et par gange under optøning.
8 - 11
20 - 30
Hakket kød (bøf/lam)
7-9
10 - 15
Steg, koteletter
6-9
10 - 15
Pølser, bacon
4-5
5
15
5 min. halvvejs,
5 min. ved slutningen.
Kød i terninger
7-8
10 - 15
Hel kylling, and, kalkun etc.
8 - 10
20 - 30
• Afskærm vinger, brystben, lårben med
alufolie hvis nødvendigt.
• Optø brystsiden nedad først og vend
halvvejs under optøning.
Lårben, vinger, lår
Små
Store
6-8
7-9
10 - 15
10 - 15
• Læg de tyndere ender mod midten.
• Vend og flyt om to gange under optøning.
Hel fisk (ørred, makrel)
4-5
5 - 10
Filet (rødspætte, sild)
3-5
10 - 15
• Afskærm tynde dele med alufolie hvis
nødvendigt.
• Læg i et enkelt lag.
• Vend en gang under optøning.
Stegt fisk (torsk, laks)
4-5
10 - 15
5-6
(pr 225 g)
5 - 10
Pose med kogt fisk
3-5
5
Løs, blød frugt (hindbær,
kirsebær, jordbær)
6-8
5 - 10
Løs, hård frugt (æbler,
pærer, rabarber)
7-8
5 - 10
Frugtmos, frugtdessert
7 - 10
10 - 15
• Rør godt rundt under optøning.
Frugtpie, trifli, ostetærte
med frugt
3-4
10 - 15
• Lad stå på en serveringstallerken.
Brød
Store skiver/uskivet brød
5-7/6-8
10 - 15
Smalle skiver/uskivet brød
3-5/4-6
10 - 15
•
•
•
•
1 skive
10 - 20 sek
-
Rundstykker og croissant
1
2
4
15 - 15 sek
30 sek
1 - 11/2
1-2
1-2
1-2
Ubagt kagedej
1
pr. 225 g)
20
Tærte
(18-20 cm)
4-5
5 - 10
• Lad stå på køkkenrullepapir på serveringstallerkenen.
• Fjern papiret inden servering.
Pølse i svøb (4)
2-3
5
• Læg køkkenrullepapir om hver for at opsuge fugt.
• Varmefordelingstiden er vigtig.
1 - 11/2
40 - 60 sek
5 - 10
Rejer, musling
FRUGT
Varmefordelingstid
(min.)
Hele stykker (bøf, lam,
svinekød etc.)
Gryderetter
FJERKRÆ
Tilberedningstid
(minutter/450 g)
Sukkerbrødskage
Hele
Stykker
• Del på farsen,
• Fjern optøede stykker så hurtigt som muligt
og lad varmen fordeles.
• Vend halvvejs under optøning.
• Afskærm tynde eller smalle steder med
alufolie.
• Del og flyt om et par gange under optøning.
• Bryd af og fjern optøede stykker.
• Rør rundt halvvejs under optøning.
• Prik hul i posen og læg den på et mikroovnfast fad.
• Vend halvvejs under optøning.
• Vej den mængde, der skal bruges
• Rør rundt og flyt om under optøning og
varmefordelingstiden.
Fjern plasten.
Lad stå på køkkenrullepapir.
Vend halvvejs under optøningen
For lang optøning tørrer brødet.
• Fjern emballagen
• Lad stå på et køkkenrullepapir.
• Vend ofte, så den ikke bliver varmt.
• Lad stå på køkkenrullepapir.
19
DA
G2613C2(DA)
4/4/00 10:09 AM
Page 20
Tilberedning af kød
DA
Madtype
KØD
Lille steg (filet)
Let stegt
Medium stegt
Hårdt stegt
Større steg
(højreb, halestykke)
Let stegt
Medium stegt
Hårdt stegt
Bryststykke og
grydesteg
(hårdt stegt)
Steg (225g)
Let stegt
Hårdt stegt
LAM
Møre stykker
(ben, filet)
Medium stegt
Hårdt stegt
Sejere stykker
(skulder, bryst med ben)
Hårdt stegt
SVIN
KALVEKØD
med alufolie.
HIGH (100%) de
første 5 min., derefter • Vend halvvejs under tilberedningen.
• Lad stå i 15-25 minutter.
MEDIUM (50%)
• Afskærm ben og den yderste kant
20
3
5
10 - 12
12 - 14
HIGH (100%) de
• Tillaves tildækket.
første 5 min., derefter
• Lad stå i 20 minutter.
MEDIUM-LOW
(30%)
MED-HIGH (70%)
---
• Vend halvvejs under tilberedningen.
HIGH (100%) de
første 5 min., derefter • Lad stå i 15-25 minutter.
MEDIUM (50%)
15
10 - 12
Kotelet
Hårdt stegt
8 - 10
Bacon
1 stykke
2 stykker
4 stykker
20
10 - 12
13
14 - 15
Ben, skulder
Hårdt stegt
Steg (hårdt stegt)
Kommentar
• Vend halvvejs under tilberedningen.
HIGH (100%) de
første 3 min., derefter • Lad stå 15-25 minutter.
MEDIUM (50%)
8 - 10
Stegestykker (hårdt
stegt)
Effektniveau
6
6-8
8-9
Kotelet
Hårdt stegt
Ben, skulder, nyre, kam
Hårdt stegt
YDERLÅR
Tilberedningstid
(minutter/450 g)
15
MED-HIGH (70%)
• Læg de tyndere ender mod midten.
• Lad stå i 5 minutter.
• Vend halvvejs under tilberedningen.
HIGH (100%) de
første 5 min., derefter • Lad stå i 15-25 minutter.
MEDIUM (50%)
MED-HIGH (70%)
HIGH (100%) de
første 5 min.,
derefter MEDIUM
(50%)
• Læg de tyndere ender mod midten.
• Lad stå i 5 minutter.
• Vend halvvejs under tilberedningen.
• Lad stå i 15-20 minutter.
10 - 12
MEDIUM (50%)
• Vend halvvejs under tilberedningen.
• Lad stå i 15-20 minutter.
6-8
MED-HIGH (70%)
• Vend halvvejs under tilberedningen.
• Lad stå i 5 minutter.
3/4 - 11/4
11/2 - 21/4
23/4 - 4
HIGH (100%)
• Læg et stykke køkkenrullepapir over.
G2613C2(DA)
4/4/00 10:10 AM
Page 21
Friske grøntsager
Kvantitet
Tilberedningstid
(min. ved HIGH)
Hele kartofler med skræl
1
2
4
4-5
6-8
12 - 14
Skrællede kartofler i 3 cm
terninger
3
6-7
Snittebønner
450g
6-8
Skivede pralbønner
450g
5-6
Hestebønner
225g
4-5
Ærter
225g
4-6
Sukkerærter
375g
6-7
Kål (snittet)
1/2 medium
5-7
Rosenkål
450g
225g
8 - 10
5-7
Blomkål, delt
1 hel
10
Broccoli
450g
225g
7-8
4-5
Spinat
450g
5-6
Bladgrøntsager
450g
7-8
Gulerødder
(tyndt skivede)
450g
225g
10
6-7
4 medium
12 - 15
Kålroer og turnips
450g
10 - 12
Pastinak (i fire dele)
450g
Svampe
225g
2-3
Løg
Hele
Delt
2 store
4-5
4-6
2-3
Tomater
2
2-3
• Skær over på tværs.
• Tag lidt smør eller ost på.
• Tilbered i en udækket tallerken.
225g
3-4
• Tilberedes med en smule vand til de er
bløde.
Selleri (delt)
4 stilke
2-3
• Tilsæt 30 ml vand.
Majskolber
1
2
4
2-3
3-4
6-8
• Svøbes ind i plastfolie eller lægges på en
flad mikroovnfast tallerken.
• Vendes to gange under tilberedningen.
Asparges
450g
5-6
• Tilsæt 60 ml vand.
1
4-5
• Svøbes ind i plastfolie.
225g
6-7
Madtype
KARTOFLER
BØNNER,
ÆRTER etc.
KÅL, BLOMKÅL
etc.
RODFRUGTER
Rødbeder (ikke skrællet)
ANDRE
GRØNTSAGE
Courgette
Artiskokker
Græskar i 3 cm terninger
Kommentar
• Vaskes godt og prikkes med gaffel.
• Når de er næsten færdigkogte, svøbes de
ind i folie og lades stå i 5 minutter.
• Lægges på en mikroovnfast tallerken og dækkes let til.
• Rør rundt halvvejs under tilberedningen.
• Hvis mos ønskes, lægges 1-2 min. til
tilberedningstiden.
• Tilsæt 30 ml vand.
• Smag efter minimum tilberedningstid for at
se om det er klart.
• Serveres med det samme.
• Tilsæt 60 ml vand.
• Tilsæt 60 ml vand.
• Læg stilkene mod midten.
• Tilbered bløde blade med kun lidt vand.
• Tildæk let.
• Rødbeder (ikke skrællet).
• Tilsæt 60 ml vand.
• Dæk let til.
• Rør rundt halvvejs under tilberedningen.
• Svøbes ind i plastfolie eller lægges en
overdækket tallerken.
• Tilberedes i en overdækket tallerken med
smeltet smør.
• Må ikke koge for længe.
• Kog i en dækket tallerken uden ekstra
vand.
• Placeres på en mikroovnfast tallerken og dækkes let til.
• Rør godt rundt under tilberedningen.
• Hvis der ønskes mos, lægges 1-2 min. til
tilberedningstiden.
21
DA
G2613C2(DA)
4/4/00 10:10 AM
Page 22
Optøning af grøntsager
DA
Madtype
Kvantitet
Tilberedningstid
(min. ved HIGH)
Kommentar
KARTOFLER
Kartoffelskiver
(1 cm tykke)
1
2
4-5
6-8
• Chips egner sig ikke til tilberedning i
mikroovn.
BØNNER,
ÆRTER etc
Snittebønner
450g
8 - 10
Hestebønner
375g
7-8
• Tilsæt 30 ml vand.
• Placeres i en flad mikroovnfast tallerken
med tildækning.
Ærter
125g
225g
450g
2-3
4-5
8
Sukkerærter
225g
4-5
Blandede grøntsager
125g
225g
3-4
4-6
Kål
225g
3-4
• Tilsæt 45 ml vand.
Rosenkål
225g
4-5
• Tilsæt 30 ml vand.
• Smag på kålen efter minimumtiden er gået
for at mærke, om den klar.
Blomkål
225g
5-6
• Tilsæt 30 ml vand.
• Flyt rundt halvvejs gennem tillavningen.
• Lad stå i 1-2 minutter for smag til med salt.
Broccoli
225g
5
Spinat
225g
4-5
RODFRUGTER
Gulerødder
225g
4-6
•
Tilsæt 30 ml vand.
ANDRE
GRØNTSAGER
Majskolber
1
3-4
2-3
8 - 10
•
Tilsæt lidt smør.
Majs
225g
3-4
•
Tilsæt 30 ml vand.
KÅL,
BLOMKÅL etc.
22
• Tilsæt 30 ml vand.
• Tilsæt ikke vand.
---
G2613C2(DA)
4/4/00 10:10 AM
Page 23
Rengøring af mikrobølgeovnen
DA
Følgende dele af mikrobølgeovnen skal rengøres for ikke at
madrester og fedtpletter skal sætte sig fast:
◆ Indvendige og udvendige overflader.
◆ Ovndør og dørholdemekanismer.
◆ Glasrude og rullering.
☛
Du skal ALTID kontrollere, at dørholdemekanismerne
er rene, og at døren lukker helt tæt til.
1
Vask mikrobølgeovnen udvendigt med en blød klud og varmt sæbevand.
Vask efter med en fugtig klud uden sæbevand, og aftør mikrobølgeovnen
med en tør klud.
2
Fjern stænk og fedtpletter på væggene indvendigt i mikrobølgeovnen og
på rulleringen med sæbevand. Vask efter med en fugtig klud uden
sæbevand, og aftør mikrobølgeovnen med en tør klud.
3
Fastbrændt snavs og dårlig lugt fjernes ved at stille en kop fortyndet
appelsinjuice på glaspladen og tænde mikrobølgeovnen i 10 minutter med
fuld varmeeffekt.
4
Glaspladen kan vaskes i opvaskemaskinen.
☛
Anbefalinger:
Der må IKKE komme vand i
ventilationskanalerne.
Brug ALDRIG skurepulver eller
opløsningsmiddel.
Pakningerne på ovndøren skal
rengøres specielt omhyggeligt.
◆ Der må ikke sidde partikler på
pakningerne.
◆ Der må ikke være partikler, der kan
komme i klemme i ovndøren, så
den ikke lukker helt til.
Gør ovnrummet rent med sæbevand efter brug, men
vent til ovnen er kølet af for at undgå skader.
Reparation og opmagasinering af mikrobølgeovnen
Du bør tage nogle få enkle forholdsregler, før du reparerer eller
opmagasinerer mikrobølgeovnen.
Mikrobølgeovne må aldrig tages i brug, hvis ovndøren eller
dørholdemekanismerne er defekte:
◆ Ødelagte dørholdemekanismer.
◆ Ødelagte pakninger.
◆ Bøjet eller bulet ydre kabinet.
Reparationer må kun udføres af kvalificeret servicepersonale.
☛
Du må under INGEN omstændigheder afmontere
mikrobølgeovnens ydre kabinet. Hvis
mikrobølgeovnen er defekt, eller hvis du ikke er sikker
på, at den fungerer som den skal, skal du:
◆ Tage stikket ud af kontakten.
◆ Sende mikrobølgeovnen til reparation.
Opmagasinering af mikrobølgeovnen
Mikrobølgeovnen skal opmagasineres på et tørt og støvfrit sted.
Forklaring: Støv og fugt kan ødelægge komponenterne i mikrobølgeovnen.
23
G2613C2(DA)
4/4/00 10:10 AM
Page 24
Tekniske specifikationer
DA
SAMSUNGSs produkter udvikles hele tiden. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre de tekniske
specifikationer uden forudgående varsel.
Strømkilde
230 V ~50 Hz AC
Strømforbrug
Mikrobølge
Grill
Kombineret tilstand
1350 W
1000 W
1350 W
Varmeeffekt
800 W (IEC-705 )
Driftsfrekvens
2,450 MHz
Magnetron
OM75SH(31)
Køling
Motordreven ventilatorkøling
Mål (W x H x D)
Ydermål
489 x 275 x 361 mm
Ovnrum
306 x 181 x 322 mm
Volumen
ca 6000 cm3
Vægt
Netto
ca. 16 kg
24
G2613C2(DA)
4/4/00 10:10 AM
Page 25
ELECTRONICS
Trykt i Korea
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 1
MIKROBØLGEOVN
G2613C
Betjeningsvejledning
og
madlavningsguide
400
560
240
800W
120
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
8
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 1
Du har netop købt en
SAMSUNG mikrobølgeovn.
Denne betjeningsvejledning indeholder mange
nyttige oplysninger om, hvordan du kan bruge
mikrobølgeovnen. Brug lidt tid til at læse
betjeningsvejledningen, så du kan
udnytte alle mikrobølgeovnens
funktioner.
Indholdsfortegnelse
◆ OVNEN .....................................................................................................................
2
◆ BETJENINGSPANELET ................................................................................................
3
◆ OM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING ..........................................................................
4
◆ INSTALLERING OG KLARGØRING AF MIKROBØLGEOVNEN
■
■
■
■
■
■
Sikkerhedsforskrifter .....................................................................................
Tilbehør ........................................................................................................
Mikrobølgeovnens installation ......................................................................
Sådan virker mikrobølgeovnen .....................................................................
Kontroller, at mikrobølgeovnen fungerer korrekt ..........................................
Hvis du er i tvivl om noget, eller der opstår et problem ................................
5
7
8
9
9
10
◆ MADLAVNING I MIKROBØLGEOVNEN
■
■
■
■
■
■
Lave mad/opvarme færdigmad .....................................................................
Slukke for mikrobølgeovnen .........................................................................
Indstille ekstra tid ..........................................................................................
Manuel optøning af mad ...............................................................................
Hurtig opvarmning ........................................................................................
Varmeeffekt og ovntid ...................................................................................
11
12
12
13
13
14
◆ TRADITIONELLE TILBEREDNINGSMETODER
■
Grilning ..........................................................................................................
15
◆ GODE RÅD OM BRUGEN AF MIKROBØLGEOVNEN
■
■
■
■
■
Kogegrejsguide .............................................................................................
Madlavningsguide .........................................................................................
Rengøring af mikrobølgeovnen ....................................................................
Reparation og opmagasinering af mikrobølgeovnen ....................................
Tekniske specifikationer ...............................................................................
1
16
17
23
23
24
DA
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 2
OVNEN
DA
TIMER
VENTILATIONSHULLER
VARMELEGEME
DREJEKNAP FOR
INDSTILLING AF
VARMEEFFEKT
VENTILATIONSHULLER
400
560
240
800W
120
0
1
2
3
60
DØRHAGER
50
4
40
5
30
6
7
20
10
ROTOR
BØRNESIKRINGSHULLER
GLASPLADE
2
8
KNAP FOR
DØRÅBNING
RULLERING
DØR
9
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 3
Betjeningspanelet
DA
OPTØNING
HURTIG
MADLAVNING
DØRÅBNINGSKNAP
3
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 4
Om denne betjeningsvejledning
DA
Tillykke med din nye SAMSUNG mikrobølgeovn. Denne betjeningsvejledning indeholder mange nyttige
oplysninger om, hvordan du kan bruge mikrobølgeovnen.
◆ Sikkerhedsforskrifter
◆ Velegnet tilbehør og kogegrej
◆ Nyttige tips om tilberedning
Forrest i vejledningen finder du illustrationer af mikrobølgeovnen, og hvad der er endnu vigtigere, en
oversigt over knapperne på betjeningspanelet.
I trinvise vejledninger i betjeningsvejledningen forekommer disse forskellige symboler:
☛
➢
Vigtigt
Bemærk
UNDGÅ STRÅLING MED MIKROBØLGER
Hvis disse sikkerhedsforskrifter ikke følges, kan du blive udsat for skadelig stråling fra mikrobølgeovnen.
(a) Mikrobølgeovnen må under ingen omstændigheder være tændt, når døren er åben. Forsøg heller aldrig at pille
ved sikkerhedslåsene (dørholdemekanismerne) eller stikke noget ind i åbningerne.
(b) Der må ikke sættes noget i klemme i ovndøren. Pas også på, at madrester eller rengøringsmiddel ikke sætter
sig fast på pakningsoverfladerne. Pakningsoverfladerne på døren, og mikrobølgeovnen skal altid aftørres, når
mikrobølgeovnen har været i brug. Vask først med en fugtig klud og derefter med en blød og tør klud.
(c) Mikrobølgeovnen må ikke bruges, hvis den er defekt. Reparationer skal foretages af kvalificerede
serviceteknikere med godt kendskab til Samsungs mikrobølgeovne.
Det er specielt vigtigt, at ovndøren kan lukkes, og at der ikke er skade på:
(1) Døren, pakningerne på døren og pakningsfladerne.
(2) Dørholdermekanismerne (ødelagte eller løse).
(3) Strømledningen.
(d) Ovnen bør ikke justeres på nogen måde eller repareres af andre end kvalificerede serviceteknikere med godt
kendskab til Samsungs mikrobølgeovne.
4
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 5
Sikkerhedsforskrifter
DA
Inden du laver mad eller koger vand i mikrobølgeovnen, bør du kontrollere, at du følger
sikkerhedsforskrifterne, der er beskrevet nedenfor.
1
Der må IKKE bruges kogegrej af metal i mikrobølgeovnen:
◆
◆
◆
Metalbægre eller beholdere.
Middagsservice med guld- eller sølvdekorationer.
Stegespid, gafler el. lign.
Forklaring: Metalgenstande kan give anledning til elektriske lysbuer eller gnister, der kan skade mikrobølgeovnen.
2
Du må ALDRIG indsætte følgende i mikrobølgeovnen:
◆
Lufttætte eller vakuumpakkede flasker, glas og beholdere.
Eksempel: Glas med babymad.
◆
Mad med skal.
Eksempel: Æg, nødder med skal, tomater.
Forklaring: Det øgede tryk kan få beholderen eller skallen på f.eks. æggene til at eksplodere.
Tips:
3
Tag låget af, og prik hul på skallerne, poserne o.s.v.
Mikrobølgeovnen må IKKE tændes, når den er tom.
Forklaring: Væggene i ovnen kan blive ødelagte.
Tips:
4
Der skal altid stå et glas vand i mikrobølgeovnen. Vandet absorberer mikrobølgerne, hvis mikrobølgeovnen
startes ved en fejltagelse.
Ventilationsåbningerne bag på mikrobølgeovnen må IKKE tildækkes med stof eller papir.
Forklaring: Der kan gå ild i stoffet eller papiret, når den varme luft kommer ud af ventilationsåbningerne.
5
Du bør ALTID bruge grydelapper, når du tager noget ud af ovnen.
Forklaring: Nogle kogegrej absorberer mikrobølgerne, og der overføres altid varme fra maden til kogegrejet.
Kogegrejet er derfor varmt.
6
Varmeelementerne eller væggene inde i mikrobølgeovnen må ALDRIG berøres.
Forklaring: Væggene kan være så varme, at du brænder dig, selv om mikrobølgeovnen er slukket, og væggene ikke ser
ud til at være varme. Brændbart materiale må aldrig komme i kontakt med væggene inde i mikrobølgeovnen,
før ovnen er afkølet.
7
Risikoen for, at der opstår brand i mikrobølgeovnen reduceres, hvis du:
◆ Ikke opbevarer brændbart materiale i ovnen.
◆ Fjerner ståltråden eller lignende fra papir- eller plastposer.
◆ Ikke bruger mikrobølgeovnen til at tørre avispapir.
◆ Holder ovndøren lukket, hvis du opdager røg, og slukker ovnen eller tager stikket ud af kontakten.
5
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 6
Sikkerhedsforskrifter (fortsat)
DA
8
Vær især forsigtig, når du varmer væsker og barnemad.
◆
◆
◆
◆
Maden skal ALTID stå i mindst 20 sekunder, efter at ovnen er slukket sådan, at temperaturen i maden jævnes ud.
Rør rundt, hvis det er nødvendigt under opvarmning og ALTID efter opvarmning.
Du bør ALTID røre rundt, før, under og efter opvarmning for at hindre voldsom kogning og mulig skoldning.
Hvis du bliver skoldet, skal du følge disse FØRSTEHJÆLPSRÅD:
•
Skyl det skoldede område i koldt vand i mindst 10 minutter.
•
Læg en ren og tør forbinding på.
•
Der må ikke smøres creme, olie eller salve på det skoldede område.
◆
Kogegrejet må ALDRIG fyldes til randen. Anvend kogegrej, som er bredere øverst end nederst, så væsken ikke
koger over. Flasker med smal flaskehals kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
Kontroller ALTID, at barnemaden eller mælken ikke er for varm, før den gives til barnet.
Sutteflasker må ALDRIG varmes op, medens sutten er skruet på. Flasken kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
◆
◆
9
Vær forsigtig med strømledningen.
◆
◆
10
Strømledningen eller stikket må aldrig komme i kontakt med vand eller varme overflader.
Mikrobølgeovnen må ikke bruges, hvis strømledningen eller stikket er defekt.
Stå på en armlængdes afstand fra mikrobølgeovnen, når du åbner døren.
Forklaring: Du kan blive forbrændt af den varme luft eller damp, der strømmer ud af mikrobølgeovnen.
11
Mikrobølgeovnen skal altid være ren indvendigt.
Forklaring: Fastbrændte madrester eller olie ødelægger malingen og nedsætter mikrobølgeovnens effektivitet.
12
Mikrobølgeovnen giver klikkelyde, når den bruges. Det sker tit under optøning af frosne madvarer.
Forklaring: Når varmeeffekten ændres, høres denne lyd. Dette er normalt.
13
Når mikrobølgeovnen startes, uden at der er mad i ovnen, slås strømmen automatisk fra. Efter 30 minutter, kan du bruge
ovnen igen.
VIGTIGE FORHOLDSREGLER
Når du laver mad eller tør frossen mad op og anvender engangs-kogegrej af plastik, papir eller
andet brændbart materiale, bør du holde øje med maden i mikrobølgeovnen.
VIGTIGT
Mindre børn må ALDRIG lege eller bruge mikrobølgeovnen. Børn skal ALTID holdes under
opsyn, når de opholder sig i nærheden af mikrobølgeovnen, medens den er i brug. Genstande,
der tiltrækker børns opmærksomhed, må ikke opbevares eller gemmes over mikrobølgeovnen.
FORSIGTIGHED
Mikrobølger er farlige.
Det er farligt at udsætte sig for mikrobølger fra magnetron eller anden mikrobølgegenerator
ved forkert tilslutning eller brug.
Dette gælder for alle tilslutninger af mikrobølgeovnen.
Bølgeleder, flanger og samlinger skal være intakte.
Generatoren må ikke være i gang, uden at der er noget til at absorbere mikrobølgeenergien.
Se aldrig ind i en åben bølgeleder eller antenne, medens generatoren kører.
6
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 7
Tilbehør
DA
Afhængig af hvilken model, du har købt, leveres mikrobølgeovnen
med forskelligt tilbehør, som kan bruges på en række forskellige
måder.
1
Rotor, allerede placeret over motorakslen nederst i mikrobølgeovnen.
Formål:
2
2
Rulleringen støtter glaspladen.
Glasplade, placeres på rulleringen og med det midterste beslag på
rotoren.
Formål:
4
Rotoren drejer glaspladen rundt.
Rullering, placeres i midten af mikrobølgeovnen.
Formål:
3
1
Kogegrejet stilles på glaspladen, der er let at tage ud og gøre
ren.
3
Metalstativ, for anbringelse på glaspladen.
Formål:
☛
Metalstativet kan bruges til at tillave mad på to tallerkner
samtidigt. En lille tallerken kan placeres på glaspladen og en
anden tallerken på stativet. Metalstativet kan bruges i grillen og
ved kombinationsmadlavning.
4
Mikrobølgeovnen må IKKE bruges uden rulleringen og
glaspladen.
7
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 8
Mikrobølgeovnens installation
DA
Mikrobølgeovnen kan placeres næsten hvor som helst (på et
køkkenbord, en hylde, et rullebord eller et andet bord).
☛
Anbefalinger
◆ Jordes forskriftsmæssigt (med 3-bensstik).
Mikrobølgeovnen må IKKE placeres i
varme eller fugtige omgivelser.
Eksempel: Ved siden af en almindelig
ovn eller nær en radiator.
Specifikationerne for mikrobølgeovnens strømforsyning skal
respekteres. Hvis du er nødt til at
benytte en forlængerledning, skal den
opfylde samme specifikation som
strømledningen til mikrobølgeovnen.
Mikrobølgeovnen skal aftørres
indvendigt med en fugtig klud, før den
tages i brug den første gang. Det
samme gælder pakningssiden på
ovndøren.
8
Af sikkerhedsmæssige årsager skal mikrobølgeovnen:
◆ Tilsluttes en almindelig 230 V AC, 50 Hz
stikkontakt.
1
Stil mikrobølgeovnen på en flad, jævn og stabil overflade. Kontroller, at der
kommer tilstrækkelig med luft til ovnen. Der skal være mindst 10 cm til
nærmest væg eller genstand på siden af mikrobølgeovnen, og 20 cm fri
højde over mikrobølgeovnen.
2
Ventilationshullerne må aldrig tildækkes. Ovnen kan blive overophedet, så
den automatisk bliver slået fra. Ovnen kan ikke bruges igen, før den er
tilstrækkelig afkølet.
3
Fjern al den emballage, som findes inde i mikrobølgeovnen ved levering.
Sæt rulleringen og glaspladen på plads. Kontroller, at glaspladen roterer
uhindret.
4
Sæt stikket i en 3-bens jordet kontakt. Hvis apparatets strømledning er
ødelagt, skal den udskiftes med en specialledning (reference I-SHENG
SP022, KDK KKP 4819 D, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E eller
EUROELECTRIC 3410). Kontakt din lokale forhandler ved udskiftning.
Strømledningen er S/AFRICA, U.A.E og ISRAEL er EUROOELECTRIC
(3183Y).
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 9
Sådan virker mikrobølgeovnen
DA
Mikrobølger er højfrekvente elektromagnetiske bølger. Den udløste
energi bruges til at koge, opvarme eller optø mad, uden at maden
ændrer form eller farve.
Du kan bruge mikrobølgeovnen til at:
◆ Optø mad.
◆ Varme færdigmad op.
◆ Tilberede mad.
400
560
240
800W
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
Virkemåde
1
Magnetronen frembringer mikrobølger, som fordeles jævnt, når maden på
glaspladen drejer rundt. Maden bliver derfor opvarmet jævnt.
2
Mikrobølgerne absorberes i det yderste lag af maden (2,5 cm).
Opvarmningen fortsætter derefter, efterhånden som varmen spredes inde i
maden.
3
Der er stor forskel på, hvor lang ovntid de forskellige madvarer skal have.
Det afhænger af følgende forhold:
◆ Vægt og massefylde.
◆ Vandindholdet.
◆ Starttemperaturen (køleskabskold eller ikke).
☛
Inde i midten bliver maden varmet op, ved at varmen
fra de yderste lag fordeles ind mod midten.
Madlavningen fortsætter derfor efter, at du har taget
maden ud af ovnen. Varmefordelingstiderne, der er
anført i denne betjeningsvejledning, skal derfor
overholdes sådan, at:
◆ Jævn tilberedning af maden.
◆ Samme temperatur i hele maden.
Kontroller, at mikrobølgeovnen fungerer korrekt
400
Det er nemt at kontrollere, at mikrobølgeovnen fungerer korrekt,
brug følgende enkle fremgangsmåde. Hvis du er usikker på, hvad du
skal gøre, kan du se i afsnittet "Hvis du er i tvivl om noget eller der
opstår et problem" på næste side.
➢
◆
◆
◆
560
240
800W
120
Ovnen skal være tilsluttet en stikkontakt.
Glaspladen skal sidde på rulleringen i ovnen.
Hvis du ikke benytter maksimal varmeeffekt, tager
det længere tid at koge en kop vand.
0
1
2
3
Åbn ovndøren. Stil en kop vand på glaspladen og luk ovndøren.
Indstil varmeeffekt ved at dreje på COOKING POWER CONTROLknappen.
Indstil tiden på 4 til 5 minutter ved at dreje på TIMER-knappen.
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
9
8
8
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 10
Hvis du er i tvivl om noget, eller der opstår et problem
DA
Det tager lidt tid at lære mikrobølgeovnen at kende. I tabellen nedenfor er der angivet en række hyppigt
forekommende problemer. Brug tabellen, hvis der opstår et problem. Det kan spare dig både tid og penge
til et besøg hos reparatøren.
Problem
◆
◆
◆
◆
Der er kondensvand i mikrobølgeovnen
Der strømmer luft omkring mikrobølgeovnen
Lyset reflekteres ved døren og det ydre kabinet
Der kommer damp ud af ovndøren og ventilationshullerne
Mikrobølgeovnen starter ikke,
når du drejer på TIMER-knappen
Forklaring/Afhjælpningsmetode
Dette er normalt.
◆ Er ovndøren lukket helt til?
Maden er slet ikke blevet varmet op
◆ Er minuturet indstillet korrekt?
◆ Er ovndøren lukket helt til?
◆ Er det elektriske kredsløb blevet overbelastet, så der er sprunget
en sikring eller et relæ er slået fra?
Maden har enten fået for lidt eller for meget varme
◆ Var ovntiden korrekt til denne type af madvarer?
◆ Har du valgt rigtig varmeeffekt?
Der dannes gnister i mikrobølgeovnen
◆ Har du brugt en skål med metalkant?
◆ Har du glemt en gaffel eller en anden metalgenstand i ovnen?
◆ En alufolien for tæt på mikrobølgeovnens indervæg?
Mikrobølgeovnen forstyrrer radio- eller TV-modtagelsen
◆ Når ovnen er tændt, kan den være en smule forstyrrende for
radio- eller TV-modtagelsen. Dette er normalt.
Løsning: Mikrobølgeovnen skal placeres i en vis afstand fra
radio, TV-apparater og antenner.
Hvis problemet ikke løses ved at følge vejledningen i tabellen, skal du notere:
◆ Mikrobølgeovnens modelbetegnelse og serienummer, der normalt er anført på bagsiden af
mikrobølgeovnen.
◆ Garantibestemmelserne (købsdatoen og købsstedet).
◆ En præcis beskrivelse af problemets art.
Derefter kan du kontakte din lokale SAMSUNG-forhandler eller SAMSUNGS service efter salg.
10
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 11
Lave mad/opvarme færdigmad
DA
Denne vejledning beskriver, hvordan du kan lave mad i
mikrobølgeovnen eller varme færdigmad op.
☛
400
Du skal ALTID kontrollere indstillingen af
mikrobølgeovnen, inden du lader den stå uden opsyn.
560
240
800W
1
Åbn ovndøren ved at trykke på den store knap i det nederste hjørne på
betjeningspanelet. Stil maden midt på glaspladen. Luk ovndøren.
2
Stil varmeeffekten på maksimum ved at dreje COOKING POWER
CONTROL-knappen.
3
Model
G2613C
MAXIMUM POWER
800W
Indstil tiden ved at dreje på TIMER-knappen.
Resultat: Ovnlyset tændes og glaspladen drejes rundt. Tilberedningen
starter.
➢
Du kan ændre varmeeffekt under tilberedningen ved at
dreje på COOKING POWER CONTROL-knappen.
120
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
11
8
G2613C1(DA)
4/4/00 9:50 AM
Page 12
Slukke for mikrobølgeovnen
DA
Du kan slukke for mikrobølgeovnen når som helst, så du kan:
0
◆ Se til maden.
1
2
◆ Vende maden eller røre i den.
3
60
50
◆ Lade den stå.
4
40
5
30
6
7
20
10
8
9
Hvis du vil slukke
mikrobølgeovnen...
Skal du...
Midlertidigt
◆ Åbne døren.
Resultat: Tilberedningen stoppes.
Luk døren for at starte tilberedning igen.
Helt
Stil TIMER-knappen på "0".
Indstille ekstra tid
0
Som ved traditionel madlavning, kan det tit være nødvendigt at
justere ovntiden en smule efter madvarerne og din personlige smag.
Du kan altid:
1
2
◆ Åbne ovndøren og se til maden.
3
60
50
4
40
◆ Øge den resterende ovntid.
5
30
6
Den resterende ovntid øges ved at stille TIMER-knappen på en længere tid.
7
20
10
9
12
8
➢
Ovntiden kan kun justeres, når ovnen er tændt, d.v.s. når
du har valgt mikrobølgefunktion, grill eller skift mellem
mikrobølge og grill.
G2613C2(DA)
4/4/00 10:09 AM
Page 13
Manuel optøning af mad
DA
1
Åbn ovndøren ved at trykke på den store knap nederst til højre på
betjeningspanelet.
2
Stil den dybfrosne mad ind i ovnen og luk døren.
400
560
240
3
Drej COOKING POWER CONTROL-knappen til optøningssymbolet.
4
Stil TIMER-knappen på den ønskede tid.
Resultat:
800W
120
Optøning starter.
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
8
9
Hurtig opvarmning
1
Stil maden ind i ovnen og luk døren.
2
Stil COOKING POWER CONTOL-knappen på Max Power.
400
560
240
3
Drej på TIMER-knappen for at vælge hurtig tilberedning (drikkevarer,
suppe/sauce og friske grøntsager).
800W
120
➢
Symbol
Se nedenstående tabel om hurtig tilberedning.
Madvare
Portionsstørrelse
Varmefordelingstid
Drikkevarer
(opvarmning)
150 ml
1 - 2 min.
0
1
2
Suppe/
sauce
(opvarmning)
200~300 ml
Friske
grøntsager
(tilberedning)
200~300 g
2 min.
3
60
50
4
40
5
30
2 min.
6
7
20
10
9
13
8
G2613C2(DA)
4/4/00 10:09 AM
Page 14
Varmeeffekt og ovntid
DA
Betjening:
Stil COOKING POWER CONTROL-knappen på den ønskede
varmeeffekt ved at dreje på knappen.
Du skal tilpasse varmeeffekten og dermed ovntiden til den type af
mad, du vil lave i ovnen eller færdigmaden, der skal varmes op.
Varmeeffekten kan indstilles i flere trin.
VARMEEFFEKT
%
G2613C
Mikrobølge
Grill
HØJ
100%
800W
-
MEDIUM HØJ
70%
560W
-
MEDIUM
50%
400W
-
30%
240W
-
20%
160W
-
15%
120W
-
-
-
1000W
100%
800W
1000W
18%
82%
MEDIUM LAV
OPTØNING (
)
LAV
GRILL (
)
Skift af funktion eller MW og
GRILL.
Andel af tid under aktuel
funktion i 100 sekunder.
Ovntider i opskrifter og i denne betjeningsvejledning gælder for
bestemte varmeeffekter.
14
Hvis du vælger en...
Så skal ovntiden...
Højere varmeeffekt
Reduceres
Lavere varmeeffekt
Øges
G2613C2(DA)
4/4/00 10:09 AM
Page 15
Grilning
DA
Grillen giver dig mulighed for at opvarme og brune maden hurtigt
uden brug af mikrobølgefunktionen. Derfor er der leveret en
grillstativ med din mikrobølgeovn.
☛
Brug altid grydelapper eller vanter, når du skal tage i
tallerkner i ovnen, da de er meget varme.
1
Forvarm grillen til den ønskede temperatur ved at stille COOKING POWER
CONTROL-knappen på GRILL-symbolet (
) og stille TIMER-knappen
på den ønskede tid.
2
Åbn døren og sæt maden ind på stativet.
3
Stil COOKING POWR CONTROL-knappen på GRILL-symbolet (
4
Indstil grill-tiden ved at dreje på TIMER-knappen.
).
400
Resultat:
560
240
Grilningen starter.
800W
120
➢
Det er helt normalt, at varmelegemet tændes og slukkes under
grilningen. Systemet er skabt for at undgå overophedning af
ovnen.
0
1
2
3
60
50
4
40
5
30
6
7
20
10
9
15
8
G2613C2(DA)
4/4/00 10:09 AM
Page 16
Kogegrejsguide
DA
Når du laver mad i mikrobølgeovnen, skal du være opmærksom på, at mikrobølgerne skal kunne trænge
ind i madvarerne uden at blive reflekteret eller absorberet af kogegrejet.
Du bør derfor vælge kogegrej med omhu. Hvis kogegrejet er mærket som mikroovnfast, er du på den sikre
side.
I tabellen nedenfor kan du se, om en bestemt type kogegrej egner sig til brug i mikrobølgeovnen.
Kogegrej
Mikroovnfast
✔ ✘
Alufolie
Kommentar
Du kan dække udsatte stykker af maden med små stykker
alufolie. Hvis alufolien kommer for tæt på væggen i
mikrobølgeovnen, eller hvis du bruger meget alufolie, kan der
ske elektrisk lysbuedannelse.
Stegeplade
✔
Må kun forvarmes i 8 minutter.
Porcelæn og stentøj
✔
Porcelæn, keramik, glaseret stentøj og porcelæn er normalt
velegnet til brug i mikrobølgeovnen, medmindre der er
metalkant på.
Polyesterbakker eller papbakker
✔
Frostvarer sælges ofte i bakker.
Emballage til færdigmad
• Emballage af polystyren
✔
Færdigmad kan varmes direkte i polystyrenemballagen. Du
skal dig være opmærksom på, at emballagen kan smelte, hvis
den bliver for varm.
Brandfarligt.
Kan forårsage elektrisk lysbuedannelse.
•
•
Papirposer eller avispapir
Genbrugspapir eller metalklemmer
Glasvarer
• Ildfast glas
• Tyndt glas
•
•
Kan benyttes, medmindre der findes en metalkant.
Kan bruges til at varme mad eller væske. Skørt glas kan gå i
stykker ved for hastig opvarmning.
Husk at tage låget af. Kun egnet til at varme mad.
✔
Skåle
Metalklemmer på fryseposer
✘
✘
Kan forårsage brand eller elektrisk lysbuedannelse.
Tallerkner, kopper, servietter og
køkkenrulle
Genbrugspapir
✔
Kan bruges ved korte ovntider og under opvarmning. Kan
bruges til at absorbere det overskydende vand eller fedt.
Kan forårsage elektrisk lysbuedannelse.
Papir
•
✔
✔
Syltetøjsglas
Metal
•
•
✘
✘
Plastik
• Plastikskåle
•
Plastfolie
•
Fryseposer
Vokspapir eller fedttæt papir
16
✘
✔
✔
✔ ✘
✔
Ildfast termoplastik er specielt velegnet. Nogle typer plastik
deformeres og misfarves i stærk varme. Kogegrej af
melaminplastik må ikke bruges i mikrobølgeovnen.
Plastfolie er beregnet til at forhindre, at maden bliver tør.
Plastfolie bør ikke komme i kontakt med maden. Når du fjerner
plastfolien, skal du være forberedt på, at der kan strømme
varm damp op fra maden.
Fryseposer må kun sættes i ovnen, hvis de tåler
kogning/ovnvarme. Fryseposerne må ikke være lufttætte. Prik
hul på posen med en gaffel, hvis det er nødvendigt.
Kan bruges til at forhindre udtørring af maden og fedtstænk i
mikrobølgeovnen.
G2613C2(DA)
4/4/00 10:09 AM
Page 17
Madlavningsguide
DA
Nogle få madlavningsteknikker
For at sikre en ensartet tilberedning af maden i mikrobølgeovnen skal
man være omhyggelig med at anvende følgende enkle teknik. Glem
IKKE varmefordelingstiden.
Konverteringstabel
ENGELSKE MÅL
Når man tillaver mad med en
uregelmæssig form, placerer man de
tyndeste dele, som tillaves hurtigere,
mod midten.
GRAM/MILLILITER
1
25
2
50
3
75
4 (1/4 lb)
100
5 (1/4 pint)
150
6
175
7
200
8 (1/2 lb)
225
9
250
10 (1/2 pint)
275
11
300
12 (3/4 lb)
350
13
375
14
400
15 (3/4 pint)
425
16 (1 lb)
450
17
475
18
500
19
550
20 (1 pint)
575
Eksempler: Kyllingelår,
lammekoteletter, fisk.
For at undgå, at de tyndeste dele på
visse madtyper får for meget, kan
man dække enderne med små stykker
alufolie (må ikke komme i berøring
med væggene).
Eksempel: Hoved og hale på fisk,
vinger eller en hel kylling.
Hvis du tillaver flere stykker af den
samme mad, skal du prøve at dele
dem i lige store dele og placere dem i
en ring i en skål eller et fad.
Mad med skind, skal eller skræl skal
prikkes med en gaffel, så dampen kan
komme ud. Herved undgår man
sprækker.
Eksempel: Kartofler, blomkålsstykker,
tomater.
Eksempler: Kartofler, tomater, pølser,
æg, fisk.
17
G2613C2(DA)
4/4/00 10:09 AM
Page 18
Opvarmning
Tilberedningstid
(minutter)
Effektniveau
Tallerkner med mad
1 tallerken
2 tallerkner
4 tallerkner
2-3
3 - 41/2
6-8
MED-HIGH (70%)
Tillavet kød, kylling,
kotelet, burgere etc.
1 portion
2 portioner
11/2 - 3
21/2 - 41/2
Madtype
DA
HOVEDRETTER
Gryderetter
1 portion
2 portioner
4-6 portioner
2-4
4-6
6 - 10
MED-HIGH (70%)
Retter som ikke kan
omrøres (f.eks. Lasagne)
1 portion
2 portioner
4 portioner
5-8
9 - 12
12 - 16
MED-LOW (30%)
MED-LOW (30%)
MEDIUM (50%)
1 portion
2 portioner
4 portioner
1 - 11/2
11/2 - 3
31/2 - 6
HIGH (100%)
1 familiepie, kold
1 enkelt pie
2 enkle pier
7 - 10
2
31/2 - 4
MED-HIGH (70%)
HIGH (100%)
HIGH (100%)
1/4 - 1/2
3/4 - 21/2
HIGH (100%)
HIGH (100%)
3-4
11/2 - 2
MED-HIGH (70%)
HIGH (100%)
2-3
8 - 10
3-5
MED-HIGH (70%)
GRØNTSAGER
STIVELSESRIG
MAD
MED-HIGH (70%)
Kommentar
• Dæk kødet med kødsaft, med kød og
grøntsager længst ude ved kanten.
• Drej halvvejs under opvarmningen
• Stabl tallerknerne.
• Tildæk med plastfolie.
• Flyt om under tilberedningen.
• Tildæk med plastfolie.
• Rør godt rundt efter 1 minut.
• Tildæk med plastfolie.
• Drej på retten i 2-minutters intervaller.
• Tildæk med plastfolie.
• Rør godt rundt efter den halve tid.
Pie
Mince pie
1 enkel pie
4 enkle pier
Pizza
1 hel pizza
1 stykke pizza
• Hvis nødvendigt, fjernes den fra
foliebakken.
• Lad den stå og dæk til med
køkkenrulle.
---
Ris
1 portion tilllavet
4 portioner tillavet
Karry med ris
Pasta
1 portion
4 portioner
DÅSEPRODUKTER
Hurtigmad (bønner,
spagetti), suppe og
risengrød
200 g
425 g
Budding
1 portion
4 portioner
BUDDING
Julebudding (eng.)
1 portion
En hel (450 g)
18
• Tilsæt lidt sky, fløde eller smør for at:
- tilføre fugtighed.
- undgå fastbrænding.
3-4
10 - 12
MED-HIGH (70%)
• Tilsæt lidt sky, fløde eller smør for at:
- tilføre fugtighed.
- undgå fastbrænding.
2-3
3-4
HIGH (100%)
• Lægges på en mikroovnfast tallerken.
• Tildæk med plastfolie.
• Rør rundt efter 1-2 minutter.
1 - 11/2
2-3
HIGH (100%)
• Tildæk med plastfolie.
• Lad stå i 2-3 minutter inden servering,
især hvis der er syltetøj på.
1/2 - 1
HIGH (100%)
MED-HIGH (70%)
4-5
• Opvarm på en udækket tallerken, da
alkoholen og sukkeret kan få den til at
brænde på, hvis den bliver for varm.
G2613C2(DA)
4/4/00 10:09 AM
Page 19
Optøning
Madtype
KØD
FISK
MELPRODUKTER
Kommentar
• Afskærm tynde eller smalle steder med
alufolie.
• Vend et par gange under optøning.
8 - 11
20 - 30
Hakket kød (bøf/lam)
7-9
10 - 15
Steg, koteletter
6-9
10 - 15
Pølser, bacon
4-5
5
15
5 min. halvvejs,
5 min. ved slutningen.
Kød i terninger
7-8
10 - 15
Hel kylling, and, kalkun etc.
8 - 10
20 - 30
• Afskærm vinger, brystben, lårben med
alufolie hvis nødvendigt.
• Optø brystsiden nedad først og vend
halvvejs under optøning.
Lårben, vinger, lår
Små
Store
6-8
7-9
10 - 15
10 - 15
• Læg de tyndere ender mod midten.
• Vend og flyt om to gange under optøning.
Hel fisk (ørred, makrel)
4-5
5 - 10
Filet (rødspætte, sild)
3-5
10 - 15
• Afskærm tynde dele med alufolie hvis
nødvendigt.
• Læg i et enkelt lag.
• Vend en gang under optøning.
Stegt fisk (torsk, laks)
4-5
10 - 15
5-6
(pr 225 g)
5 - 10
Pose med kogt fisk
3-5
5
Løs, blød frugt (hindbær,
kirsebær, jordbær)
6-8
5 - 10
Løs, hård frugt (æbler,
pærer, rabarber)
7-8
5 - 10
Frugtmos, frugtdessert
7 - 10
10 - 15
• Rør godt rundt under optøning.
Frugtpie, trifli, ostetærte
med frugt
3-4
10 - 15
• Lad stå på en serveringstallerken.
Brød
Store skiver/uskivet brød
5-7/6-8
10 - 15
Smalle skiver/uskivet brød
3-5/4-6
10 - 15
•
•
•
•
1 skive
10 - 20 sek
-
Rundstykker og croissant
1
2
4
15 - 15 sek
30 sek
1 - 11/2
1-2
1-2
1-2
Ubagt kagedej
1
pr. 225 g)
20
Tærte
(18-20 cm)
4-5
5 - 10
• Lad stå på køkkenrullepapir på serveringstallerkenen.
• Fjern papiret inden servering.
Pølse i svøb (4)
2-3
5
• Læg køkkenrullepapir om hver for at opsuge fugt.
• Varmefordelingstiden er vigtig.
1 - 11/2
40 - 60 sek
5 - 10
Rejer, musling
FRUGT
Varmefordelingstid
(min.)
Hele stykker (bøf, lam,
svinekød etc.)
Gryderetter
FJERKRÆ
Tilberedningstid
(minutter/450 g)
Sukkerbrødskage
Hele
Stykker
• Del på farsen,
• Fjern optøede stykker så hurtigt som muligt
og lad varmen fordeles.
• Vend halvvejs under optøning.
• Afskærm tynde eller smalle steder med
alufolie.
• Del og flyt om et par gange under optøning.
• Bryd af og fjern optøede stykker.
• Rør rundt halvvejs under optøning.
• Prik hul i posen og læg den på et mikroovnfast fad.
• Vend halvvejs under optøning.
• Vej den mængde, der skal bruges
• Rør rundt og flyt om under optøning og
varmefordelingstiden.
Fjern plasten.
Lad stå på køkkenrullepapir.
Vend halvvejs under optøningen
For lang optøning tørrer brødet.
• Fjern emballagen
• Lad stå på et køkkenrullepapir.
• Vend ofte, så den ikke bliver varmt.
• Lad stå på køkkenrullepapir.
19
DA
G2613C2(DA)
4/4/00 10:09 AM
Page 20
Tilberedning af kød
DA
Madtype
KØD
Lille steg (filet)
Let stegt
Medium stegt
Hårdt stegt
Større steg
(højreb, halestykke)
Let stegt
Medium stegt
Hårdt stegt
Bryststykke og
grydesteg
(hårdt stegt)
Steg (225g)
Let stegt
Hårdt stegt
LAM
Møre stykker
(ben, filet)
Medium stegt
Hårdt stegt
Sejere stykker
(skulder, bryst med ben)
Hårdt stegt
SVIN
KALVEKØD
med alufolie.
HIGH (100%) de
første 5 min., derefter • Vend halvvejs under tilberedningen.
• Lad stå i 15-25 minutter.
MEDIUM (50%)
• Afskærm ben og den yderste kant
20
3
5
10 - 12
12 - 14
HIGH (100%) de
• Tillaves tildækket.
første 5 min., derefter
• Lad stå i 20 minutter.
MEDIUM-LOW
(30%)
MED-HIGH (70%)
---
• Vend halvvejs under tilberedningen.
HIGH (100%) de
første 5 min., derefter • Lad stå i 15-25 minutter.
MEDIUM (50%)
15
10 - 12
Kotelet
Hårdt stegt
8 - 10
Bacon
1 stykke
2 stykker
4 stykker
20
10 - 12
13
14 - 15
Ben, skulder
Hårdt stegt
Steg (hårdt stegt)
Kommentar
• Vend halvvejs under tilberedningen.
HIGH (100%) de
første 3 min., derefter • Lad stå 15-25 minutter.
MEDIUM (50%)
8 - 10
Stegestykker (hårdt
stegt)
Effektniveau
6
6-8
8-9
Kotelet
Hårdt stegt
Ben, skulder, nyre, kam
Hårdt stegt
YDERLÅR
Tilberedningstid
(minutter/450 g)
15
MED-HIGH (70%)
• Læg de tyndere ender mod midten.
• Lad stå i 5 minutter.
• Vend halvvejs under tilberedningen.
HIGH (100%) de
første 5 min., derefter • Lad stå i 15-25 minutter.
MEDIUM (50%)
MED-HIGH (70%)
HIGH (100%) de
første 5 min.,
derefter MEDIUM
(50%)
• Læg de tyndere ender mod midten.
• Lad stå i 5 minutter.
• Vend halvvejs under tilberedningen.
• Lad stå i 15-20 minutter.
10 - 12
MEDIUM (50%)
• Vend halvvejs under tilberedningen.
• Lad stå i 15-20 minutter.
6-8
MED-HIGH (70%)
• Vend halvvejs under tilberedningen.
• Lad stå i 5 minutter.
3/4 - 11/4
11/2 - 21/4
23/4 - 4
HIGH (100%)
• Læg et stykke køkkenrullepapir over.
G2613C2(DA)
4/4/00 10:10 AM
Page 21
Friske grøntsager
Kvantitet
Tilberedningstid
(min. ved HIGH)
Hele kartofler med skræl
1
2
4
4-5
6-8
12 - 14
Skrællede kartofler i 3 cm
terninger
3
6-7
Snittebønner
450g
6-8
Skivede pralbønner
450g
5-6
Hestebønner
225g
4-5
Ærter
225g
4-6
Sukkerærter
375g
6-7
Kål (snittet)
1/2 medium
5-7
Rosenkål
450g
225g
8 - 10
5-7
Blomkål, delt
1 hel
10
Broccoli
450g
225g
7-8
4-5
Spinat
450g
5-6
Bladgrøntsager
450g
7-8
Gulerødder
(tyndt skivede)
450g
225g
10
6-7
4 medium
12 - 15
Kålroer og turnips
450g
10 - 12
Pastinak (i fire dele)
450g
Svampe
225g
2-3
Løg
Hele
Delt
2 store
4-5
4-6
2-3
Tomater
2
2-3
• Skær over på tværs.
• Tag lidt smør eller ost på.
• Tilbered i en udækket tallerken.
225g
3-4
• Tilberedes med en smule vand til de er
bløde.
Selleri (delt)
4 stilke
2-3
• Tilsæt 30 ml vand.
Majskolber
1
2
4
2-3
3-4
6-8
• Svøbes ind i plastfolie eller lægges på en
flad mikroovnfast tallerken.
• Vendes to gange under tilberedningen.
Asparges
450g
5-6
• Tilsæt 60 ml vand.
1
4-5
• Svøbes ind i plastfolie.
225g
6-7
Madtype
KARTOFLER
BØNNER,
ÆRTER etc.
KÅL, BLOMKÅL
etc.
RODFRUGTER
Rødbeder (ikke skrællet)
ANDRE
GRØNTSAGE
Courgette
Artiskokker
Græskar i 3 cm terninger
Kommentar
• Vaskes godt og prikkes med gaffel.
• Når de er næsten færdigkogte, svøbes de
ind i folie og lades stå i 5 minutter.
• Lægges på en mikroovnfast tallerken og dækkes let til.
• Rør rundt halvvejs under tilberedningen.
• Hvis mos ønskes, lægges 1-2 min. til
tilberedningstiden.
• Tilsæt 30 ml vand.
• Smag efter minimum tilberedningstid for at
se om det er klart.
• Serveres med det samme.
• Tilsæt 60 ml vand.
• Tilsæt 60 ml vand.
• Læg stilkene mod midten.
• Tilbered bløde blade med kun lidt vand.
• Tildæk let.
• Rødbeder (ikke skrællet).
• Tilsæt 60 ml vand.
• Dæk let til.
• Rør rundt halvvejs under tilberedningen.
• Svøbes ind i plastfolie eller lægges en
overdækket tallerken.
• Tilberedes i en overdækket tallerken med
smeltet smør.
• Må ikke koge for længe.
• Kog i en dækket tallerken uden ekstra
vand.
• Placeres på en mikroovnfast tallerken og dækkes let til.
• Rør godt rundt under tilberedningen.
• Hvis der ønskes mos, lægges 1-2 min. til
tilberedningstiden.
21
DA
G2613C2(DA)
4/4/00 10:10 AM
Page 22
Optøning af grøntsager
DA
Madtype
Kvantitet
Tilberedningstid
(min. ved HIGH)
Kommentar
KARTOFLER
Kartoffelskiver
(1 cm tykke)
1
2
4-5
6-8
• Chips egner sig ikke til tilberedning i
mikroovn.
BØNNER,
ÆRTER etc
Snittebønner
450g
8 - 10
Hestebønner
375g
7-8
• Tilsæt 30 ml vand.
• Placeres i en flad mikroovnfast tallerken
med tildækning.
Ærter
125g
225g
450g
2-3
4-5
8
Sukkerærter
225g
4-5
Blandede grøntsager
125g
225g
3-4
4-6
Kål
225g
3-4
• Tilsæt 45 ml vand.
Rosenkål
225g
4-5
• Tilsæt 30 ml vand.
• Smag på kålen efter minimumtiden er gået
for at mærke, om den klar.
Blomkål
225g
5-6
• Tilsæt 30 ml vand.
• Flyt rundt halvvejs gennem tillavningen.
• Lad stå i 1-2 minutter for smag til med salt.
Broccoli
225g
5
Spinat
225g
4-5
RODFRUGTER
Gulerødder
225g
4-6
•
Tilsæt 30 ml vand.
ANDRE
GRØNTSAGER
Majskolber
1
3-4
2-3
8 - 10
•
Tilsæt lidt smør.
Majs
225g
3-4
•
Tilsæt 30 ml vand.
KÅL,
BLOMKÅL etc.
22
• Tilsæt 30 ml vand.
• Tilsæt ikke vand.
---
G2613C2(DA)
4/4/00 10:10 AM
Page 23
Rengøring af mikrobølgeovnen
DA
Følgende dele af mikrobølgeovnen skal rengøres for ikke at
madrester og fedtpletter skal sætte sig fast:
◆ Indvendige og udvendige overflader.
◆ Ovndør og dørholdemekanismer.
◆ Glasrude og rullering.
☛
Du skal ALTID kontrollere, at dørholdemekanismerne
er rene, og at døren lukker helt tæt til.
1
Vask mikrobølgeovnen udvendigt med en blød klud og varmt sæbevand.
Vask efter med en fugtig klud uden sæbevand, og aftør mikrobølgeovnen
med en tør klud.
2
Fjern stænk og fedtpletter på væggene indvendigt i mikrobølgeovnen og
på rulleringen med sæbevand. Vask efter med en fugtig klud uden
sæbevand, og aftør mikrobølgeovnen med en tør klud.
3
Fastbrændt snavs og dårlig lugt fjernes ved at stille en kop fortyndet
appelsinjuice på glaspladen og tænde mikrobølgeovnen i 10 minutter med
fuld varmeeffekt.
4
Glaspladen kan vaskes i opvaskemaskinen.
☛
Anbefalinger:
Der må IKKE komme vand i
ventilationskanalerne.
Brug ALDRIG skurepulver eller
opløsningsmiddel.
Pakningerne på ovndøren skal
rengøres specielt omhyggeligt.
◆ Der må ikke sidde partikler på
pakningerne.
◆ Der må ikke være partikler, der kan
komme i klemme i ovndøren, så
den ikke lukker helt til.
Gør ovnrummet rent med sæbevand efter brug, men
vent til ovnen er kølet af for at undgå skader.
Reparation og opmagasinering af mikrobølgeovnen
Du bør tage nogle få enkle forholdsregler, før du reparerer eller
opmagasinerer mikrobølgeovnen.
Mikrobølgeovne må aldrig tages i brug, hvis ovndøren eller
dørholdemekanismerne er defekte:
◆ Ødelagte dørholdemekanismer.
◆ Ødelagte pakninger.
◆ Bøjet eller bulet ydre kabinet.
Reparationer må kun udføres af kvalificeret servicepersonale.
☛
Du må under INGEN omstændigheder afmontere
mikrobølgeovnens ydre kabinet. Hvis
mikrobølgeovnen er defekt, eller hvis du ikke er sikker
på, at den fungerer som den skal, skal du:
◆ Tage stikket ud af kontakten.
◆ Sende mikrobølgeovnen til reparation.
Opmagasinering af mikrobølgeovnen
Mikrobølgeovnen skal opmagasineres på et tørt og støvfrit sted.
Forklaring: Støv og fugt kan ødelægge komponenterne i mikrobølgeovnen.
23
G2613C2(DA)
4/4/00 10:10 AM
Page 24
Tekniske specifikationer
DA
SAMSUNGSs produkter udvikles hele tiden. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre de tekniske
specifikationer uden forudgående varsel.
Strømkilde
230 V ~50 Hz AC
Strømforbrug
Mikrobølge
Grill
Kombineret tilstand
1350 W
1000 W
1350 W
Varmeeffekt
800 W (IEC-705 )
Driftsfrekvens
2,450 MHz
Magnetron
OM75SH(31)
Køling
Motordreven ventilatorkøling
Mål (W x H x D)
Ydermål
489 x 275 x 361 mm
Ovnrum
306 x 181 x 322 mm
Volumen
ca 6000 cm3
Vægt
Netto
ca. 16 kg
24
G2613C2(DA)
4/4/00 10:10 AM
Page 25
ELECTRONICS
Trykt i Korea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement