KA280 | Black&Decker KA280 ORBITAL SANDER instruction manual

Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
www.blackanddecker.com.tr
KA280
2
3
4
TÜRKIYE
3.
a.
Kullanım amacı
Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve
boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır. Bu
alet sadece hafif hizmet ve hobi kullanımı içindir.
Güvenlik talimatları
Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları
b.
Uyarı! Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine uyulmaması elektrik çarpması,
yangın ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
c.
Bütün uyarı ve güvenlik talimatlarını ileride bakmak
üzere saklayın.
Aşağıda yer alan uyarılardaki «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan
elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
d.
Çalışma alanının güvenliği
Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık
ve karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
e.
f.
Elektrik güvenliği
Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması riskini arttıracaktır.
Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini arttırır.
Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
5
Kişisel güvenlik
Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç
ya da alkolün etkisi altındayken kullanmayın.
Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi
kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun
toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret
veya kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Cihazı güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin
kapalı konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık konumdaki elektrikli aletleri elektrik
şebekesine bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin
ve takı takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol
elbiseler ve takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha
iyi ve güvenli çalışacaktır.
Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm
elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü elektrikli aletten ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri aletin
istem dışı olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya
bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
f.
g.
5.
a.
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların çoğu,
elektrikli aletlerin bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı
uygun şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim
aletlerinin sıkışma ihtimali daha düşüktür ve kontrol
edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli
aletin öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
Diğer kişilerin güvenliği
♦
Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması durumunda kullanabilir.
♦
Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek amacıyla
kontrol altında tutulmalıdır.
Titreşim
Teknik veriler ve uygunluk beyanatı içerisinde belirtilen
titreşim emisyon değerleri EN60745 tarafından belirlenen
standart bir test yöntemine uygun olarak ölçülmektedir ve
diğer bir aletle karşılaştırma yaparken kullanılabilir. Beyan edilen titreşim emisyon değeri aynı zamanda maruz
kalmanın önceden değerlendirilmesinde de kullanılabilir.
Servis
Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların kullanıldığı yetkili servise tamir ettirin. Bu,
elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Uyarı! Elektrikli aletin mevcut kullanımı sırasındaki titreşim emisyon değeri, aletin kullanım yöntemine bağlı
olarak, beyan edilen değere göre farklılık sergileyebilir. Titreşim düzeyi belirlenen seviyenin üzerinde artış
gösterebilir.
Elektrikli el aletleri için ek güvenlik talimatları
Uyarı! Zımparalar için ek güvenlik talimatları
♦
♦
♦
♦
♦
♦
İşyerinde düzenli olarak elektrikli alet kullanan çalışanları korumak amacıyla 2002/44/EC tarafından getirilen
elektrik güvenliği önlemlerini belirlemek üzere titreşime
maruz kalmayı değerlendirirken, çalışma döngüsü içerisinde örneğin aletin kapalı olduğu ve aktif durumda
olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar gibi, bütün
zaman dilimleri dahil olmak üzere mevcut kullanım durumu ve aletin kullanım şekli göz önünde bulundurularak
değerlendirilmelidir.
Aletin zımpara kağıdı/tabanı kendi kablosuna
temas edebileceği için elektrikli el aletini yalıtımlı
kavrama yüzeylerinden tutun. «Akım taşıyan» bir
teli kesmesi metal kısımları «akım taşır» hale götürür
ve operatörün çarpılmasına yol açacaktır.
Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitlemek ve
desteklemek için kelepçeler veya başka pratik
yöntemler kullanın. Parçayı elle veya vücudunuza
dayamanız dengesiz durmasına neden olacaktır ve
aletin kontrolünü kaybetmenize yol açabilir.
Uyarı! Zımparalama uygulamaları nedeniyle açığa
çıkan tozla temas operatörün ve çevrede bulunanların sağlığını tehlikeye atabilir. Toz ve dumanlara
karşı korunma için özel olarak tasarlanmış bir toz
maskesi kullanın ve çalışma alanına giren veya bu
alanda bulunan kişilerin de korunduğundan emin
olun.
Zımparalama işleminin ardından tüm tozu güzelce
temizleyin.
Kurşun bazlı olma ihtimali olan boyaları ve zehirli
toz üretebilecek ahşap ve metalleri zımparalarken
özel bir dikkat gösterin:
Çocukların veya gebe kadınların çalışma alanına girmesine izin vermeyin.
Çalışma alanında bir şey yemeyin, herhangi bir
içecek veya sigara içmeyin.
Toz partiküllerini ve diğer moloz kalıntılarını
güvenli bir şekilde atın.
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Herhangi bir aksesuarın veya bağlantının ya da
işlemin, bu kılavuzda tavsiye edilen şekilden başka
bir şekilde kullanılması şahısların yaralanmalarına
ve/veya mal kaybına yol açabilir.
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Uyarı! Yaralanma riskini en aza indirmek için kullanıcı kullanım talimatlarını mutlaka okumalıdır.
Elektrik güvenliği
Bu alet çift yalıtımlıdır. Bu yüzden hiçbir topraklama kablosuna gerek yoktur. Her zaman
şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker Servis
Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
ÖZELLİKLER
1. Açma/kapama düğmesi
2. Autoselect® düğmesi
3. Taban / hız ayarı göstergesi
4. Taban çıkartma düğmesi
5. Eksantrik zımpara tabanı
6. Geniş detay zımpara tabanı
7. Zımpara tabanı ucu
8. Detay zımpara ataşmanı
9. Toz kartuşu
6
Montaj
♦
♦
Uyarı! Montajdan önce aletin kapalı ve fişinin çekilmiş
olduğundan emin olun.
♦
Zımpara tabanların çıkartılması (Şekil A)
♦
Zımpara tabanını çıkartmak için taban çıkartma
düğmesine (4) basın ve tabanı (6) aletten çekin.
♦
♦
Eksantrik zımpara tabanının takılması (Şekil B)
♦
Aleti, şekil B’de gösterildiği gibi zımpara tabanı (5)
yukarı bakacak şekilde tutun.
♦
Zımpara tabanındaki toz çıkışlarını (10) alet tabanındaki toz çıkışları (11) ile hizalayın.
♦
Zımpara tabanını yerine oturana kadar bastırın.
Vidayı (17) çıkartın.
Eşkenar dörtgen biçimli uç yuvasını (16) zımpara
tabanından çıkartın.
Detay zımpara ataşmanını (8) zımpara tabanına
(6) takın.
Vidayı (17) takıp sıkın.
Uygun zımpara kağıdını (18) detay zımpara ataşmanına takın.
Profil zımpara ataşmanı
Profil zımpara ataşmanı, kıvrımlı ve girintili çıkıntılı parçaların zımparalanması için kullanılır.
Profil zımpara ataşmanının takılması (Şekil I)
♦
Vidayı (17) çıkartın.
♦
Eşkenar dörtgen biçimli uç yuvasını (16) zımpara
tabanından çıkartın.
♦
Profil zımpara ataşmanını (19) zımpara tabanına
takın.
♦
Vidayı (17) takıp sıkın.
Zımpara kağıtlarının takılması (Şekil C)
♦
Aleti, zımpara tabanı (5) yukarı bakacak şekilde
tutun.
♦
Zımpara kağıdını (12), kağıttaki deliklerin tabandaki
deliklerle aynı hizada olduğundan emin olarak zımpara tabanının (5) üzerine yerleştirin.
Profil zımpara ucunun takılması ve çıkartılması (Şekil
J ve K)
♦
Uygulamanıza en uygun profil ucunu seçin.
♦
Profil ucunun (20) ön kısmını profil zımpara ataşmanının (19) ön tarafındaki oyuğa yerleştirin.
♦
Diğer kısmı da tık sesi çıkartarak yerine oturana
kadar bastırın.
♦
Profil ucunu (20) çıkartmak için, ileri itip arka ucunu
profil zımpara ataşmanından (19) çekerek çıkartın.
Geniş detay zımpara tabanı
Bu taban ile aleti detay veya titreşimli zımpara olarak
kullanabilirsiniz.
Geniş detay zımpara tabanını takma (Şekil D ve E)
Detay zımparalama için sivri uç ön tarafta olmalıdır (Şekil D).
Geniş alanları zımparalamak için sivri uç arka tarafta
olmalıdır (Şekil E).
♦
Zımpara tabanını yukarıda, “eksantrik zımpara tabanının takılması” kısmında anlatıldığı şekilde takın.
♦
Zımpara tabanını yerine oturana kadar bastırın.
Profil zımpara ucuna bir zımpara kağıdı takılması
(Şekil L)
♦
Zımpara kağıdını (21) profil zımpara ucuyla (20)
hizalayın.
♦
Zımpara kağıdını, profil zımpara ucunun üzerine
bastırın ve profilin şeklini aldığından emin olun.
Zımpara kağıtlarının takılması (Şekil F)
♦
Zımpara kağıdından (14) iki eşkenar dörtgen biçimli
ucu (13) ayırın.
♦
Aleti, zımpara tabanı yukarı bakacak şekilde tutun.
♦
Zımpara kağıdını (14), kağıttaki deliklerin tabandaki
deliklerle aynı hizada olduğundan emin olarak zımpara tabanının üzerine yerleştirin.
Eşkenar dörtgen biçimli uçlar (15), aşındığında ters çevrilebilir ve değiştirilebilir.
♦
Ucun ön kısmı aşındığında, zımpara kağıdından
ayırın, ters çevirin, tekrar zımpara tabanının üstüne
bastırın.
♦
Ucun tamamı aşındığında, zımpara tabanından çıkartıp yeni bir eşkenar dörtgen biçimli uç (13) takın.
Panjur zımpara ataşmanı (Şekil M) (Sadece KA280L)
Panjur zımpara ataşmanı ile yarıklar içinde çalışabilirsiniz.
♦
Vidayı (17) çıkartın.
♦
Eşkenar dörtgen biçimli uç yuvasını (16) zımpara
tabanından çıkartın.
♦
Panjur zımpara ataşmanını (22) zımpara tabanına
takın.
♦
Vidayı takıp sıkın.
♦
Uygun zımpara kağıdını panjur zımpara ataşmanına takın.
Zımparalama için her iki tarafın da kullanılmasını sağlamak için panjur zımpara ataşmanının üst yüzeyine
kendinden yapışkanlı bağlantı parçasının (23) ek parçası
eklenebilir.
♦
Kendinden yapışkanlı bağlantı parçasından (23)
kaplama kağıdını sökün.
♦
Kendinden yapışkanlı bağlantı parçasını panjur zımpara ataşmanının (22) üst yüzeyine takın.
♦
Zımpara kağıdını kendinden yapışkanlı bağlantı
parçasına tutturun.
Zımpara tabanının ucu (Şekil G)
Zımpara tabanının ucu (7) aşındığında ters çevrilebilir
veya değiştirilebilir. Eşkenar dörtgen biçimli uç yuvası (16)
aşındığında değiştirilebilir. Yedek parçaları Black & Decker
yetkili servisinden temin edebilirsiniz.
♦
Vidayı (17) çıkartın.
♦
Aşınmış parçayı ters çevirin veya değiştirin.
♦
Vidayı takıp sıkın.
Detay zımpara ataşmanı (Şekil H)
Detay zımpara ataşmanı, ince ayrıntılı zımparalama için
kullanılır.
Diğer tehlikeler
Aletin kullanımıyla ilgili ekte sunulan güvenlik uyarılarına
7
Açılması ve kapatılması (Şekil N)
♦
Aleti açmak için, açma/kapama düğmesini (1) I konumuna getirin.
♦
Aleti kapatmak için, açma/kapama düğmesini (1) O
konumuna getirin.
dahil olmayan ilave kalıcı riskler ortaya çıkabilir. Bu riskler,
hatalı, uzun süreli kullanım vb. dolayısıyla ortaya çıkabilir.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına
rağmen, başka belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
♦
Aletin dönen ve hareket eden parçalarına dokunma
sonucu ortaya çıkan yaralanmalar.
♦
Herhangi bir parçayı, bıçak veya aksesuarı değiştirirken ortaya çıkan yaralanmalar.
♦
Aletin uzun süreli kullanılması sonucu ortaya çıkan
yaralanmalar. Herhangi bir aleti uzun sürelerle kullanacaksanız düzenli olarak çalışmanıza ara verin.
♦
Duyma bozukluğu.
♦
Aleti kullanırken ortaya çıkan tozun solunması sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları (örnek: ahşapta
çalışırken, özellikle meşe, akgürgen ve MDF).
Autoselect® Teknoloji (Şekil O)
Zımpara makinesinde değişik zımpara uygulamalarını
gösteren Autoselect® düğmesi (2) bulunmaktadır. Çalışılacak zımpara uygulamanıza göre doğru çalışma şeklini
seçmek üzere kullanılırlar.
♦
Autoselect® düğmesini (2) kullanarak aşağıdaki
uygulamalardan birini seçin:
Detay zımparalama (A).
Köşe zımparalama (B).
Titreşimli zımparalama (C).
Eksantrik zımparalama (D).
Kullanılacak doğru taban ve tavsiye edilen zımparalama
hızı, taban/hız ayar penceresinde (3) belirtilecektir.
Not: Seçilen hızı, Autoselect® düğmesini düşük hız için
(A) ve (B) konumlarına veya yüksek hız için (C) ve (D)
konumlarına getirerek, geçersiz kılabilirsiniz.
Kullanımı
Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin. Aşırı
yüklenmeyin.
Uyarı! Aleti kullanırken havalandırma deliklerini kapamayın. Aleti şekil R‘de gösterildiği gibi tutun. Zımpara
tabanının iş parçası üzerinde düz olduğundan emin olun.
♦
Aleti bir tabanı üzerine akılı olarak saklayın.
♦
Ellerinizi aletin mil kısmından uzak tutun.
♦
Alet çalışırken Autoselect® düğmesini döndürmeyin.
♦
Kullanırken parmaklarınızı taban üzerine koymayın.
Autoselect® düğmesi uygulama tablosu
Ayar
Uygulama
Tavsiye edilen taban
Taban rengi Hız ayarı
Ufak alan zımparalama.
Kolayca dar alanlara
Erişim sağlar
Detay zımpara ataşmanı
Turuncu
(1) Düşük
Geniş alan zımparalama.
90° köşelerin kenarını
zımparalama
Geniş detay zımpara
tabanı, uç kısmı önde
Mavi
(1) Düşük
Titreşimli zımparalama.
90° köşelerin kenarını
zımparalama
Geniş detay zımpara
tabanı, uç kısmı arkada
Mavi
(2) Yüksek
Geniş alan zımparalama.
Kısa sürede boya kazıma
Eksantrik zımpara tabanı
Yeşil
(2) Yüksek
8
Toz kartuşu filtresinin temizlenmesi
Toz kartuşu filtresi yeniden kullanılabilir ve düzenli aralıklarla temizlenmelidir.
Otomatik fren sistemi (ABS)
Bu alette bir otomatik fren sistemi bulunmaktadır. Alet
çalışma yüzeyinde olmadığında, bu özellik diskin hızını,
motorun hızının altında tutar. Alet kapatıldığında, disk
çok çabuk duracaktır.
♦
Toz kartuşunu (9) yukarıda açıklandığı şekilde boşaltın.
♦
Filtreyi (25) toz kartuşundan çekip çıkarın.
♦
Filtreyi bir çöp kutusunun üzerinde tutup hafifçe
vurmak suretiyle aşırı tozu silkeleyin.
Uyarı! Filtreyi temizlemek için fırça, basınçlı hava veya
sert nesneler kullanmayın. Filtreyi yıkamayın.
♦
Filtreyi (25) yerine takın.
♦
Kapağı (24) yerine takın.
♦
Toz kartuşunu (9) alete takın.
Toz kartuşunun boşaltılması (Şekil P ve Q)
Toz kartuşu (9), her 10 dakikalık kullanımda bir boşaltılmalıdır.
Toz kartuşunu (9) arkaya doğru çekerek aletten çıkartın.
♦
Kapağı (24) saatin tersi yönde çevirerek çıkartın.
♦
Toz kartuşunu (9), filtreyi (25) aşağı bakacak şekilde
tutun ve sallayarak içindekileri boşaltın. İçindekileri
boşaltmak için kapağı (24) sallayın.
♦
Kapağı (24) tık sesiyle yerine oturana kadar saat
yönünde çevirerek toz kartuşunun üzerine yeniden
takın.
♦
Toz kartuşunu (9) alete geri takın.
Aksesuarlar
Zımpara makinenizle verilen aksesuarlar satın aldığınız modele göre değişir. Aşağıda listeli aksesuarların tümü Piranha
aksesuar çeşidimizde bulunmaktadır. Eğer aşağıda listeli aksesuarlardan birine ihtiyaç duyarsanız fakat satın aldığınız
model içeriğinde sağlanmıyorsa lütfen satış noktalarına danışın veya aşağıda belirtilen adreste web sitemizi ziyaret edin.
www.blackanddecker.eu.
Parça
Açıklama
Amaç
Geniş detay zımpara tabanı (6).
Orta ve geniş alanlar için. Geniş detay
zımpara tabanı, köşeler ve çalışma alanının
kenarlarında kullanılabilir.
Eksantrik zımpara tabanı (5).
Geniş alanlar için. Eksantrik zımpara
tabanı, kavisli yüzeylerde ve yüksek kaliteli
pürüzsüzlük gerektiğinde kullanılabilir.
Detay zımpara ataşmanı (8).
Ufak ve erişmesi zor alanlar için. Detay
zımpara ataşmanı hafif zımparalama ve
köşelerde zımparalamada kullanılabilir.
Panjur zımpara ataşmanı (22).
Panjur gibi girintili çıkıntılı alanlar için.
Profil zımpara ataşmanı (19).
Aşağıda listeli profil uçlarını kullanmak için
ataşman
İçbükey kavisli zımparalama profili.
Bu şekle uygun detay zımparalama için.
Dışbükey kavisli zımparalama profili (20).
Bu şekle uygun detay zımparalama için.
9
Parça
Açıklama
Amaç
Sivri kavisli zımparalama profili.
Bu şekle uygun detay zımparalama için.
İki yedek uçlu 240 grit geniş detay
zımpara kağıdı.
Hassas titreşimli zımparalama.
İki yedek uçlu 120 grit geniş detay
zımpara kağıdı.
Orta titreşimli zımparalama.
İki yedek uçlu 60 grit geniş detay
zımpara kağıdı.
Kaba titreşimli zımparalama.
İki yedek uçlu metal
parlatma pedi (gri).
Cila uygulamaları.
İki yedek uçlu ahşap
Temizleme keçesi (kırmızı).
Ahşap veya metalde temizleme veya.
polisaj işleri.
240 grit eksantrik zımpara diski.
Hassas eksantrik zımparalama.
60 grit eksantrik zımpara diski.
Kaba eksantrik zımparalama.
Polisaj bonesi (beyaz).
Polisaj işleri.
120 grit profil zımpara kağıdı.
Profil zımparalama işleri.
Yedek panjur zımpara ataşmanı.
Panjur zımpara kağıtlarını takmak için.
60 grit panjur zımpara kağıdı.
Kaba panjur zımparalama.
120 grit panjur zımpara kağıdı.
Orta panjur zımparalama.
10
Parça
Açıklama
Amaç
120 grit profil zımpara kağıdı.
Orta profil zımparalama.
Yararlı tavsiyeler
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Çevrenin korunması
Kullanıcı rahatlığı için alet tek elle ya da iki elle işletilebilir (Şekil R). Ellerinizi havalandırma deliklerinin
üzerine koymayın.
Alete çok fazla baskı uygulamayın.
Zımpara kağıdının durumunu düzenli olarak kontrol
edin. Gerektiğinde değiştirin.
Her zaman ahşabı damar yönünde zımparalayın.
Yeni boya katlarını başka bir kat vurmadan önce
zımparalarken hassas zımpara kağıdı kullanın.
Çok bozuk yüzeylerde veya boya katlarını kazırken
kaba zımpara kağıdıyla başlayın. Diğer yüzeylerde
orta kabalıkta kağıtla başlayın. Her iki durumda da,
pürüzsüz bir yüzey için dereceli olarak hassas zımpara kağıdına geçin.
Mevcut aksesuarlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi için
satış noktalarına danışın.
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla
birlikte atılmamalıdır.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması
halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü,
ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme
sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır.
Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp
belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün
satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
Aksesuarlar
Aletinizin performansı kullanılan aksesuara bağlıdır.
Black & Decker ve Piranha aksesuarları, yüksek kalite
standartlarına göre üretilmiş ve aletinizin performansını
arttıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu aksesuarları kullanarak, aletinizden en iyi verimi alacaksınız.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise iade edin.
Bakım
Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Uyarı! Elektrikli/şarjlı alet üzerinde herhangi bir bakım
işlemi gerçekleştirmeden önce:
♦
♦
♦
♦
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak
internet’ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
Aleti kapatın ve fişten çekin.
Ya da aletin çıkartılabilir aküsü varsa; aleti kapatın
ve aküyü aletten çıkartın.
Ya da aletin dahili aküsü varsa, bitene kadar çalıştırın ve sonra kapatın.
Şarj cihazını temizlemeden önce fişten çekin. Şarj
cihazınız, düzenli temizlik dışında herhangi bir bakım
gerektirmemektedir.
Teknik özellikleri
KA280 TYPE 1
Aletinizdeki ve şarj cihazındaki havalandırma deliklerini
yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak
temizleyin.
Motor muhafazasını düzenli olarak nemli bir bezle silin.
Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın.
Mandreni düzenli olarak tamamen açın ve içindeki tozu
dökmek için hafifçe vurun (mandren alete takılıysa).
Voltaj
VAC
230
Giriş gücü
W
220
Yörünge hızı
dev/dak
8500 / 13000
Yüksüz hızı
dev/dak
17000 / 26000
Ağırlık
kg
1.9
EN 60745’e göre ses basıncı düzeyi:
Ses basıncı (LpA) 78.5 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A)
Akustik güç (LWA) 89.5 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A)
EN 60745’e göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri (ah) 7,8 m/s2, belirsizlik (K)
1.5 m/s2
11
AT Uygunluk Beyanatı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.
MAKİNE DİREKTİFİ
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
KA280 KA280L
Black & Decker, «teknik özellikleri» bölümünde açıklanan
bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
Black & Decker ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı Black & Decker
adına vermiştir.
Kevin Hewitt
Başkan Yardımcısı, Global Mühendislik
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
İngiltere
18-02-2010
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni
haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa
Serbest Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme, işçilik ya da uygunsuzluk
nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en
az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış ve yıpranmış ürünleri
tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti eder. Ancak bu
belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir:
♦
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa
veya kiraya verilmişse;
♦
Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
♦
Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza
sırasında zarar görmüşse;
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili
tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız.
Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet’ten
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış
sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
zst00243406 - 05-08-2014
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Şehir
Adana
Afyon
Ağr
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Antalya
Aydın
Aydın
Aydın
Aydın
Balıkesir
Balıkesir
Batman
Bolu
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çorum
Denizli
Diyarbakir
Düzce
Edirne
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Gaziantep
Hatay
Isparta
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
Karaman
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırklareli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Manisa
Mersin
Mersin
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Nevşehir
Niğde
Sakarya
Samsun
Sivas
Şanlıurfa
Tekirdağ
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Trabzon
Uşak
Van
Yalova
Zonguldak
Zonguldak
Yetkili Servis
Adres
Emin Elektrik Bobinaj
Kızılay Cad. 9 Sok. No: 9/D
Emek Motor
Karaman Mah. Gazlı Göl Cad. No: 15
Tamgüç Bobinaj
Kağızman Cad. No: 42
Akotek Ticaret
Yeniyol Cad. No: 85
Orhan Bobinaj
Yalınç Sok. No: 17 Siteler
Orhan Bobinaj Şube
41. Sok. No: 39 Ostim
Yiğit Bobinaj
668. Sok. No: 8 Eminel Koop. İvedik Ostim
Başak Elektrik
Ahievran Cad. 36. sok. No: 2 Ostim
E.B.A Elektrik
San. Sit. 682. Sok No: 38
Yaşar Bobinaj
Aşağı Pazarcı Mah. San. Girişi No: 19 Manavgat
Uslu Bobinaj
G. Pınarı Mah. Oba Yolu Üzeri no: 27/C Alanya
Tacıroğlu Kaya Bobinaj
1.San. Sit. Üst San. Cad. 2. Sok. No: 31/A
Saydam Motor
Küçük San. Sit. Çubukçu Sok. No: 2/B Söke
Özgür Bobinaj
Kuşadası San. Sit. j Blok no:13 Kuşadası
Ege Bobinaj
Yeni Mah Atatürk Bul. No:206/E Didim
Tezger Bobinaj
Yeni San. Sit. Cumhuriyet Cad. 198/A
Küre Bobinaj
Atatürk Cad. No: 104 Bandirma
Topiz Bobinaj
Cumhuriyet Cad. 1512 Sok. No: 50
Kilitçi Ticaret
Aşağı Soku San. Sit. 37.Blok No:16
Vokart Ltd. Şti.
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No: 7/B
Kısacık Bobinaj
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No: 41
Ovalı Bobinaj
Hamdibey Mah. İstiklal Cad. No: 160 Biga
Emek Bobinaj
Küçük San. Sit. 23. Cad No: 5/C
Örsler Bobinaj
Sedef Çarşısı 9/10
Çetsan Elektrik
San. Sit. Karakol Sok. No: 1
Yıldız Makina
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No: 10
Efe Bobinaj
Küçük San. Sit. 22. Blok
Demir Bobinaj
San. Sit. 7. Blok No: 3 Keşan
Kalender Elektrik Bobinaj
San. Sit. 11. Sok No: 46
Ümit Elektrik Makina
San. Çarşısı 770 Sok. No: 71
Bursan Bobinaj
San. Sit. 5. Blok No: 135
Escom Elektronik
Kırmızı Toprak Mah. Ali Fuat Güven Cad. No 31/A
Eser Bobinaj
K.S.S A Blok 11. Cad.25. Ada No: 55 Ş.Kamil
Karaşahin Bobinaj
İsmet Paşa Mah. Şenyurt Cad. No: 35
Öz Kardeş Bobinaj
Yeni San. Sit. 38/A Blok No: 34
İzmir Bobinaj
Yeni San. Sit. 6 Blok No: 28
Akel El. Servis Hizmetleri
Nato Yolu Caddesi Özgün Sok No: 1 Y.Dudullu
Birlik Elektromekanik
Perpa Tic. Mer. B Blok Mavi Avlu Kat.4 No: 318 Okmeydanı
Fırat Dış Ticaret
Tersane Cad. Kuthan No: 38 Kat 3 Karaköy
Kardeşler Bobinaj
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad.No: 5 Çağlayan
Mert Elektrik
İkitelli Org. Demirciler San. Sit. D-2 Blok No: 280 İkitelli
Svs Teknik
İstasyon Cad. Gibtaş San. Sit. F Blok No: 24 Tuzla
Tarık Makina
Bağdat Cad. Adali Sok. No: 8 Maltepe
Tekniker Bobinaj
Birlik San. Sit. 1. Cad. K.Dükkanlar No: 15 Beylikdüzü
Orijinal Elektrik
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No:24 Güneşli
Birlik Bobinaj
2824 Sok. No: 18/1. San. Sit. Halkapınar
Boro Cıvata
1203/2 Sok. No: 21-B Yenişehir
Çetin Bobinaj
Cüneyt Bey Mah. İbrahim Turan Cad. No 98/A Menderes
Doruk Hırdavat
1426 Sok. No: 14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
Özüm Elektrik Bobinaj
Yeni San. Sit. 735. SoK. No: 2
Teknik Bobinaj
İnönü Mah. İnebolu Cad. No: 132
Akın Elektrik Bobinaj
Eski San. Bölgesi 5. Cad. No: 8
Tarık Elektronik
K.İbrahim Mah. M.Kemal Bulvarı No: 72/C
Yalçın Bobinaj
Yeni San. Sit. C3 Blok No:55 Lüleburgaz
Efe Elektrik Bobinaj
Körfez San. Sit. 12. Blok No: 13
Gülsoy Bobinaj
S.Orhan Mah. İlyasbey Cad.1111 Sk No: 5/1 Gebze
Teknik Karot
Gaziler Mah. İbrahimağa Cad. No:125 Gebze
Meb. Murat Elk. Bobinaj
Karatay San. Sit. Fatih Mah. Çiçekli Sok. No: 10
Sözenler Bobinaj
Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Merkezi Anamur 10562 Sok. No:8
Doğan Bobinaj
Yeni San. Sit. 19. Sok: 28/1
Özer Bobinaj
Yeni San. Sit. 2. Cad. No: 95
Çavuş Bobinaj
Kurtuluş Mah. Fatih Cad. No: 44/A Soma
Uslu Bobinaj Ve Makina
Güzelyurt Mah. Kenan Evren San. Sit. 5309 Sok. No: 63/A
Şekerler Elekrik Bobinaj
Nusratiye Mah. 5005 Sok. No: 20/A
Üniversal Bobinaj
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad.68 Sok. No: 19
Bodrum Makina
Türkkuyusu Mah.San. Sit. Ethem Demiröz Sok. No: 8 Bodrum
General Elektrik Bobinaj
Taşyaka Mah. San. Sit. 260. Sok. No: 18 Fethiye
Başaran Teknik
Beldibi Cad. Sanayi Girişi No: 5/C Marmaris
Öztürk Bobinaj
Atakent Mah. Çevreyolu Üzeri Dalaman
Çiftgüç Soğutma
Yeni San. Sit. 8. Blok No: 28
Emek Motor
Eski San. Çarşısı 1.Blok No: 2
Engin Elektrik Bobinaj
Maltepe Mah. Orhan Gazi Cad. Şehit Metin Akkuş Sok. No: 19
Akış Bobinaj
Ulus Cad.San. Sit. Keresteciler Kısmı No: 40
Bayraktar Elektrik
Yeni Çarşı No: 72/C
Ay Elektrik
Samsat Kapı Avşaroğlu Garajı No: 19
Birkan Teknik
Şeyhsinan Mah. Ş.Pilot İ.Aksoy Sok. Aksoy Psj. No: 20/7-B ÇORLU
Çetin Elektrik Bobinaj
100.Yıl San. Sit. 14B Blk. No: 10
Çetin Elektrik Bobinaj
San. Sit. Camii Altı No: 22
Akçay Bobinaj Makina
Yaylacık Mah.Tosun San Sit No: 3 Akçaabat
Makina Market
Rize Cad. No: 71 Değirmendere
Zengin Bobinaj
İslice Mah. Ürem Sok. No: 10/C
Özen Elektrik Bobinaj
Alçekiç Pasajı No: 41
Deniz El. Ser. Hizmetleri
Hürriyet Mah. Eski Bursa Cad. No: 39 Altınova
Genel Elektromotor
Çınartepe Mah.T.T.K 69 Ambarları 4. Kısım
Tümen Makina
Kışla Sanayi Sit. D Blok No: 17 Kdz.Ereğli
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş. SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ TEL. 0212 533 98 34
13
Telefon
0322 351 80 46
0272 212 11 14
0472 215 70 41
0358 218 71 19
0312 350 95 29
0312 385 92 92
0312 395 05 37
0312 386 20 84
0242 345 36 22
0242 742 44 07
0242 511 57 01
0256 212 70 48
0256 512 81 91
0256 622 1373
0256 811 05 95
0266 246 23 01
0266 718 46 79
0488 214 87 70
0374 215 43 64
0224 254 48 75
0286 217 96 71
0286 316 49 66
0364 234 68 84
0258 261 42 74
0412 237 29 04
0380 514 70 56
0284 225 35 73
0284 714 38 26
0424 224 85 01
0446 224 08 01
0442 242 77 28
0222 224 15 30
0342 235 30 84
0342 231 17 33
0326 221 22 91
0246 223 70 11
0216 540 53 55
0212 222 94 18
0212 252 93 43
0212 224 97 54
0212 549 65 78
0216 446 69 39
0216 441 05 59
0212 875 17 78
0212 515 67 71
0232 458 39 42
0232 469 80 70
0232 782 10 84
0232 478 14 12
0338 212 32 69
0366 212 62 26
0352 336 41 23
0288 214 19 72
0288 412 41 97
0262 335 18 94
0262 646 92 49
0262 642 79 10
0332 235 64 63
0332 342 63 18
0274 231 22 00
0422 336 39 53
0236 614 13 78
0236 236 33 86
0324 336 70 98
0324 233 44 29
0252 316 28 51
0252 612 38 34
0252 419 20 29
0252 697 64 98
0384 213 19 96
0388 232 83 59
0264 291 05 67
0362 238 07 23
0346 221 47 55
0414 215 74 76
0282 654 50 91
0282 263 86 60
0356 214 63 07
0462 227 54 26
0462 328 14 80
0276 227 27 46
0432 214 22 20
0226 461 22 43
0372 268 08 64
0372 323 74 97
14
90614376
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising