KA88 | Black&Decker KA88 BELT SANDER Type 3 instruction manual

506555 - 92 TR
Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
KA88
2
3
TÜRKIYE
Kullanım amacı
d. Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e. E l e k t r i k l i b i r a l e t i a ç ı k h a v a d a
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f. Eğer bir elektrikli aletin nemli bir
bölgede çalıştırılması zorunluysa, bir
artık akım aygıtı (RCD) korumalı bir
kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
Black & Decker zımparanız ahşap, metal,
plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması
için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafif hizmet
ve hobi kullanımı içindir.
Güvenlik talimatları
Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları
Uyarı! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Aşağıda yer alan uyarılar ve
talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması,
yangın ve/veya ciddi yaralanma
riskine neden olabilir.
Bütün uyarı ve güvenlik talimatlarını ileride
bakmak üzere saklayın. Aşağıda yer alan
uyarılardaki «elektrikli alet» terimi şebeke
elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
3. Kişisel güvenlik
a. Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b. Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c. İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d. Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e. Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f. Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
1. Çalışma alanının güvenliği
a. Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık veya karanlık alanlar kazaya
davetiye çıkartır.
b. Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c. B i r e l e k t r i k l i a l e t i ç a l ı ş t ı r ı r k e n
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2. Elektrik güvenliği
a. Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b. B o r u l a r, r a d y a t ö r l e r, o c a k l a r v e
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde
yüksek bir elektrik çarpması riski vardır.
c. Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
4
5. Servis
a. Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili servise
tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin
muhafaza edilmesini sağlayacaktır.
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g. Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun. Bu
toz toplama ataşmanların kullanılması tozla
ilgili tehlikeleri azaltabilir.
Elektrikli el aletleri için ek güvenlik talimatları
Uyarı! Zımparalar için ek güvenlik
talimatları
•
4. Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
a. Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b. Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c. Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi
veya elektrikli aletlerin saklanması
öncesinde fişi güç kaynağından çekin
ve/veya aküyü elektrikli aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri aletin istem
dışı olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d. Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e. Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f. Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g. Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
•
•
•
•
•
5
Aletin zımpara kağıdı/tabanı kendi
kablosuna temas edebileceği için
elektrikli el aletini yalıtımlı kavrama
yüzeylerinden tutun. «Akım taşıyan» bir
teli kesmesi metal kısımları «akım taşır»
hale götürür ve operatörün çarpılmasına
yol açacaktır.
Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitlemek
ve desteklemek için kelepçeler veya
başka pratik yöntemler kullanın. Parçayı
elle veya vücudunuza dayamanız dengesiz
durmasına neden olacaktır ve aletin
kontrolünü kaybetmenize yol açabilir.
Uyarı! Zımparalama uygulamaları nedeniyle
açığa çıkan tozla temas operatörün ve
çevrede bulunanların sağlığını tehlikeye
atabilir. Toz ve dumanlara karşı korunma
için özel olarak tasarlanmış bir toz maskesi
kullanın ve çalışma alanına giren veya bu
alanda bulunan kişilerin de korunduğundan
emin olun.
Zımparalama işleminin ardından tüm tozu
güzelce temizleyin.
Kurşun bazlı olma ihtimali olan boyaları ve
zehirli toz üretebilecek ahşap ve metalleri
zımparalarken özel bir dikkat gösterin:
- Çocukların veya gebe kadınların çalışma
alanına girmesine izin vermeyin.
- Çalışma alanında bir şey yemeyin,
herhangi bir içecek veya sigara içmeyin.
- Toz partiküllerini ve diğer moloz kalıntılarını
güvenli bir şekilde atın.
Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür
kişiler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu
bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili
talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir.
Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
•
maruz kalmanın önceden değerlendirilmesinde
de kullanılabilir.
Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda
açıklanmıştır. Herhangi bir aksesuarın veya
bağlantının ya da işlemin, bu kılavuzda
tavsiye edilen şekilden başka bir şekilde
kullanılması şahısların yaralanmalarına ve/
veya mal kaybına yol açabilir.
Uyarı! Elektrikli aletin mevcut kullanımı
sırasındaki titreşim emisyon değeri, aletin
kullanım yöntemine bağlı olarak, beyan edilen
değere göre farklılık sergileyebilir. Titreşim
düzeyi belirlenen seviyenin üzerinde artış
gösterebilir.
Diğer kişilerin güvenliği
• Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür
kişiler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu
bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili
talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir.
• Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İşyerinde düzenli olarak elektrikli alet kullanan
çalışanları korumak amacıyla 2002/44/EC
tarafından getirilen elektrik güvenliği önlemlerini
belirlemek üzere titreşime maruz kalmayı
değerlendirirken, çalışma döngüsü içerisinde
örneğin aletin kapalı olduğu ve aktif durumda
olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar
gibi, bütün zaman dilimleri dahil olmak üzere
mevcut kullanım durumu ve aletin kullanım şekli
göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.
Diğer tehlikeler
Aletin kullanımıyla ilgili ekte sunulan güvenlik
uyarılarına dahil olmayan ilave kalıcı riskler
ortaya çıkabilir. Bu riskler, hatalı, uzun süreli
kullanım vb. dolayısıyla ortaya çıkabilir.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin
uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların
kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden
kaçınılamaz. Bunlar:
• Aletin dönen ve hareket eden parçalarına
dokunma sonucu ortaya çıkan
yaralanmalar.
• Herhangi bir parçayı, bıçak veya
aksesuarı değiştirirken ortaya çıkan
yaralanmalar.
• Aletin uzun süreli kullanılması sonucu
ortaya çıkan yaralanmalar. Herhangi
bir aleti uzun sürelerle kullanacaksanız
düzenli olarak çalışmanıza ara verin.
• Duyma bozukluğu.
• Aleti kullanırken ortaya çıkan tozun
solunması sonucu ortaya çıkan sağlık
sorunları (örnek: ahşapta çalışırken,
özellikle meşe, akgürgen ve MDF).
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri
bulunmaktadır:
Uyarı! Yaralanma riskini en aza
indirmek için kullanıcı kullanım
talimatlarını mutlaka okumalıdır.
Elektrik güvenliği
Bu alet çift yalıtımlıdır. Bu yüzden
hiçbir topraklama kablosuna gerek
yoktur. Her zaman şebeke geriliminin
aletin üretim etiketinde belirlenmiş
değerlere uyup uymadığını kontrol
edin.
•
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike
oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili
Black & Decker Servis Merkezi tarafından
değiştirilmelidir.
ÖZELLİKLER
1. Açma/kapama düğmesi
2. Kesintisiz çalıştırma düğmesi
3. Ayarlanabilir kol
4. Gergi kolu
5. Geri çekilebilir kapak
6. Merkezleme topuzu
7. Toz atma çıkışı
Titreşim
Teknik veriler ve uygunluk beyanatı içerisinde
belirtilen titreşim emisyon değerleri EN60745
tarafından belirlenen standart bir test yöntemine
uygun olarak ölçülmektedir ve diğer bir aletle
karşılaştırma yaparken kullanılabilir. Beyan
edilen titreşim emisyon değeri aynı zamanda
6
Montaj
•
Uyarı! Montajdan önce aletin kapalı ve fişinin
çekilmiş olduğundan emin olun.
Bir elektrik süpürgesinin bağlanması (Şekil
F)
• Adaptörü (12) toz atma çıkışına (7) takın.
• Elektrikli süpürgenin hortumunu adaptöre
bağlayın.
Zımpara kayışının takılması (Şekil A)
Uyarı! Aleti, zımpara kayışı takılı olmadan
kesinlikle kullanmayın.
•
•
•
•
Toz kartuşunu çıkartmak için toz atma
çıkışından çekin.
Zımpara kayışındaki (8) gerginliği almak
için gergi kolunu (4) dışarı doğru çekin.
Eski zımpara kayışını çıkarın.
Silindirlerin üzerine yeni bir zımpara kayışı
yerleştirin. Zımpara kayışındaki okun aletin
üzerindeki okla aynı yöne baktığından emin
olun.
Zımpara kayışını germek için gergi kolunu
(4) içeri doğru itin.
Kullanımı
Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin
verin. Aşırı yüklenmeyin.
Açılması ve kapatılması
• Aleti açmak için, açma/kapama düğmesine
(1) basın.
• Sürekli çalışması için kesintisiz çalıştırma
düğmesine (2) basın ve değişken hızlı
açma/kapama düğmesini bırakın.
• Aleti kapatmak için açma/kapama düğmesini
bırakın. Kesintisiz çalışma konumundayken
aleti kapatmak için değişken hızlı açma/
kapama düğmesine bir kez daha basın ve
bırakın.
Zımpara kayışının hareket yolunun
ayarlanması (Şekil B)
Hareket yolunun doğru olduğundan emin
olmak için zımpara kayışı silindirler üzerinde
merkezlenmelidir.
• Aleti baş aşağı tutarak açın.
• Merkezleme topuzunu (6) zımparalama
kayışın hareket yolu silindirler üzerinde
merkezlenene kadar çevirin.
Toz kartuşunun boşaltılması (Şekil E ve G)
Toz kartuşu, her 10 dakikalık kullanımda bir
boşaltılmadır.
• Toz kartuşunu (11) arkaya doğru çekerek
aletten çıkartın.
• Kapağı (13) saatin yönünde çevirerek
çıkartın.
• Toz kartuşunu, filtreyi (14) aşağı bakacak
şekilde tutun ve sallayarak içindekileri
boşaltın. İçindekileri boşaltmak için kapağı
sallayın.
• Kapağı (13) tık sesiyle yerine oturana kadar
saat ters yönde çevirerek toz kartuşunun
üzerine yeniden takın.
• Toz kartuşunu alete geri takın.
Tutma kolunun ayarlaması (Şekil C)
Kol 3 konuma ayarlanabilir.
• Kilitleme kolunu (9) dışarı doğru çekerek
kolun (3) kilidini açın.
• Kolu istediğiniz konuma ayarlayın.
• Kilitleme kolunu içeri doğru çekerek iterek
kolu kilitleyin.
Kapağın geri çekilmesi (Şekil D)
Kapak, dar alanlarda zımpara yapmak için geri
çekilebilir.
Toz kartuşu filtresinin temizlenmesi
Toz kartuşu filtresi yeniden kullanılabilir ve
düzenli aralıklarla temizlenmelidir.
• Toz kartuşunu (11) yukarıda açıklandığı
şekilde boşaltın.
• Filtreyi (14) toz kartuşundan çekip çıkarın.
Uyarı! Filtreyi çevirmeyin.
• Filtreyi bir çöp kutusunun üzerinde tutup
hafifçe vurmak suretiyle aşırı tozu silkeleyin.
Uyarı! Filtreyi temizlemek için fırça, basınçlı
hava veya sert nesneler kullanmayın. Filtreyi
yıkamayın.
Uyarı! Kapak yalnızca ayarlanabilir kol yukarı
konumunda iken geri çekilebilir.
• Kolu (3) düz yukarı konuma getirin.
• Kapağı (5) yukarı kaldırın.
• Kapağı kapatmak için önce tırnağı (10) yana
çekin.
Toz kartuşunun takılması ve çıkartılması
(Şekil E)
• Toz kartuşunu (11) toz atma çıkışına (7)
takın.
7
•
•
•
Çevrenin korunması
Filtreyi yerine takın.
Kapağı yerine takın.
Toz kartuşunu alete geri takın.
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal
evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.
Yararlı tavsiyeler
• Aleti her zaman eki elinizle tutun.
• Alete çok fazla baskı uygulamayın.
• Zımpara kayışının durumunu düzenli olarak
kontrol edin. Gerektiğinde değiştirin.
• Her zaman ahşabı damar yönünde
zımparalayın.
• Yeni boya katlarını başka bir kat vurmadan
önce zımparalarken hassas zımpara kağıdı
kullanın.
• Çok bozuk yüzeylerde veya boya katlarını
kazırken kaba zımpara kağıdıyla başlayın.
Diğer yüzeylerde orta kabalıkta kağıtla
başlayın. Her iki durumda da, pürüzsüz bir
yüzey için dereceli olarak hassas zımpara
kağıdına geçin.
• Mevcut aksesuarlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi
için satış noktalarına danışın.
Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi
gerektiğini düşünmeniz veya artık kullanılamaz
durumda olması halinde onu, evsel atıklarla
birlikte atmayın. Bu ürünü, ayrı olarak
toplanacak şekilde atın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende
satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler
içerebilir.
Aksesuarlar
Aletinizin performansı kullanılan aksesuara
bağlıdır. Black & Decker ve Piranha aksesuarları,
yüksek kalite standartlarına göre üretilmiş
ve aletinizin performansını arttıracak şekilde
tasarlanmıştır. Bu aksesuarları kullanarak,
aletinizden en iyi verimi alacaksınız.
Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna
ulaşan Black & Decker ürünlerinin toplanması
ve geri dönüşüme sokulması için bir imkân
sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından
faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim
adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise
iade edin.
Bakım
Aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz
olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması
gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli
temizliğe bağlıdır.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın
yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya
da, alternatif olarak internet’ten Black & Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas
bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
Uyarı! Bakımdan önce aletin kapalı ve fişinin
çekilmiş olduğundan emin olun.
• Aletinizdeki havalandırma deliklerini
yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle
düzenli olarak temizleyin.
• Motor muhafazasını düzenli olarak nemli
bir bezle silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı
temizleyiciler kullanmayın.
8
Garanti
Teknik özellikleri
Giriş voltajı
Giriş gücü
Kayış hızı
Zımpara tabanı yüzeyi
Ağırlık
VAC
W
m/dak
mm
kg
KA88
Type 3
230
720
250
75 × 533
3,7
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir
ve bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin
üstünde bir garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir
şekilde garanti ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal
etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma
tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı
malzeme, işçilik ya da uygunsuzluk nedeniyle
bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en
az sorunu yaşatarak Black & Decker hatalı
kısımları değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış
ve yıpranmış ürünleri tamir etmeyi veya
değiştirmeyi garanti eder. Ancak bu belirtilenler
şu durumlar dışında geçerlidir:
• Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla
kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
• Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
• Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden
veya kaza sırasında zarar görmüşse;
• Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker
servis ekibinden başkası tarafından tamir
edilmeye çalışılmışsa.
EN 60745’e göre ses basıncı düzeyi:
Ses basıncı (LpA) 91 dB(A),
belirsizlik (K) 3 dB(A)
Akustik güç (LWA) 102 dB(A),
belirsizlik (K) 3 dB(A)
EN 60745’e göre tespit edilen toplam titreşim
değerleri (üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri (ah) 5,3 m/s2, belirsizlik
(K) 1,5 m/s2
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya
veya yetkili tamir servisine satın aldığınıza
dair ispat sunmalısınız. Fatura ve garanti
kartı gerekmektedir. Bu kılavuzda belirtilen
listeden size en yakın yetkili tamir servisinin
yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif
olarak internet’ten Black & Decker yetkili
tamir servislerinin listesini ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas
bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com
KA88
Black & Decker, «teknik özellikleri»
bölümünde açıklanan bu ürünlerin aşağıda
belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan
eder: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 607452-4
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
Black & Decker ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı Black & Decker adına vermiştir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
Kevin Hewitt
Başkan Yardımcısı, Global Mühendislik
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
İngiltere
27/10/2010
9
10
32
2
16
4
E16138
46
39
30
45
5
7
48
6
17
15
1
47
26
27
22
www.2helpU.com
36
18
24
KA88
25
14
3
21
31
23
42
36
29
56
33
19
28
35
12
53
11
13
37
13 - 10 - 10
20
54
8
34
10
11
55
9
TYP.
3
No.
1
2
3
4
5
6
7
İl
Adana
Afyon
Ağrı
Ankara
Ankara
Antalya
Aydın
8
9
10
11
12
13
14
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çorum
Diyarbakır
Elazığ
15
16
17
18
19
20
21
22
Erzurum
Eskişehir
Isparta
Mersin
Mersin
İstanbul
İstanbul
İstanbul
23
24
İstanbul
İstanbul
Yetkili Servis
Emin Elektrik Bobinaj
Emek Motor
Tamgüç Bobinaj
Orhan Bobinaj
Yiğit Bobinaj
E.B.A. Elektrik
Saydam Motor Yedek
Parça
Vokart
Vokart
Kısacık Bobinaj
Ovalı Bobinaj
Emek Bobinaj
Çetsan Elektrik
Kalender Elektrik
Bobinaj
Bursan Bobinaj
Escom Elektronik
İzmir Bobinaj
Şekerler Elektrik Bobinaj
Üniversal Bobinaj
Akel
Fırat Dış Ticaret
Kardeşler Bobinaj
Elektrik
Mert Elektrik
SVS Teknik
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
Kastamonu
Kayseri
Kocaeli
Gebze
Malatya
Muğla
Muğla
Muğla
Nevşehir
Niğde
Adapazarı
Orijinal Elektrik
Tarık Makina
Doruk Hırdavat
Boro Civata
Çetin Bobinaj
Doruk Hırdavat
Mert Bobinaj
Akın Elektrik Bobinaj
Gülsoy Bobinaj Makina
Teknik Karot
Özer Bobinaj
Bodrum Makina
General Elektrik Bobinaj
Öztürk Bobinaj İnşaat
Çiftgüç
Emek Motor
Engin Elektrik Bobinaj
42
43
Sivas
Tekirdağ
Bayraktar Elektrik
Birkan
44
45
46
47
48
49
50
Tokat
Uşak
Van
Zonguldak
Zonguldak
Yalova
Düzce
Çetin Elektrik Bobinaj
Zengin Bobinaj
Özen Elektrik Bobinaj
Genel Elektromotor
Tümen Bobinaj
Kale İnşaat
Yıldız Makina
Adres
Kızılay Cad. 9. Sok. No: 9/D
Karaman Mah. Gazlı Göl Cad. No: 15
Kağızman Cad. No: 42
Yalınç Sok. No: 17 Siteler
668. Sok. No: 8 Eminel Koop. İvedik / Ostim
San. Sit. 682. Sok. No: 38
Küçük San. Sit. Çubukçu Sok. No: 2/B Söke Aydın
Telefon
0322 351 80 46
0272 212 11 14
0472 215 70 41
0312 385 92 92
0312 395 05 37
0242 345 36 22
0256 512 81 91
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No: 7/B
Beşevler Küçük San. Sit. 47. Sok. Parkoop No: 67 Nilüfer
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No: 41
Hamdibey Mah. İstiklal Cad. No: 160
Küçük San. Sit. 23. Cad. No: 5/C Cami Yanı
San. Sit. Karakol Sok. No: 1
San. Sit. 11. Sok. No: 46
0224 254 48 75
0224 441 57 00
0286 217 96 71
0286 316 49 66
0364 234 68 84
0412 223 72 77
0424 224 85 01
San. Sit. 5. Blok No: 135
Kırmızı Toprak Mah. Ali Fuat Güven Cad. No: 31/A
Yeni San. Sit. 6. Blok No: 28
Nusratiye Mah. 5005 Sok. No: 20/A
Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68 Sok. No:19
Nato Yolu Cad. Özgün Sok. No: 1 Y. Dudullu
Tersane Cad. Kuthan No: 38 Kat: 3 Karaköy
Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No: 5 Çağlayan
0442 242 77 28
0222 224 15 30
0246 223 70 11
0324 336 70 98
0324 233 44 29
0216 540 53 55
0212 252 93 43
0212 224 97 54
İkitelli Org. Demirciler San. Sit. D-2BL. No: 280 İkitelli
Evliya Çelebi Mah. İstasyon Cad. Gibtaş San. Sit. F Blok
No: 24 Tuzla
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 24 Güneşli – Bağcılar
Bağdat Cad. Adalı Sk. No: 8 Maltepe
1426 Sok. No: 14 Hurdacılar Sit. Doğanlar/Bornova
1203/2. Sok. No: 21/B Gıda Çarşısı Yenişehir
Cüneyt Bey Mah. İbrahim Turan Cad. No: 98/A Menderes
1426 Sok. No: 14 Hurdacılar Sit. Doğanlar/Bornova
San. Çarşısı 4. Blok No: 35
Eski San. Böl. 5. Cad. No: 8
S.Orhan Mah. İlyasbey Cad. 1111 Sok. No: 5/1 Gebze
Gaziler Mah. İbrahimağa Cad. No: 125
Yeni San. Sit. 2. Cad. No: 95
Türkkuyusu Mah. San. Sit. Ethem Demiröz Sok. No: 8
Taşyaka Mah. San. Sit. 260. Sok. No: 18 Fethiye
Atakent Mah. Çevreyolu Üzeri
Yeni San. Sit. 8 Blok No: 28
Eski San. Çarşısı 1. BL. No: 2 Niğde
Maltepe Mah. Orhan Gazi Cad. (Tek Yokuşu) Şehit Metin
Akkuş Sok. No: 19
Yeni Çarşı No: 72 C
Şeyh Sinan Mah. Ş. Pilot İhsan Aksoy Sok. Aksoy Pasajı
No: 20/7-B
San. Sit. Cami Altı No: 22
İslice Mah. Ürem Sok. No: 10/C
Alçekiç Pasajı No: 41
Çınartepe Mah. T.T.K 69 Ambarları 4. Kısım
Kışla San. Sit. D Blok No: 17 Kdz. Ereğli
Hürriyet Mah. Eski Bursa Cad. No: 39 Altınova
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No: 10
0212 549 65 78
0216 446 69 39
zst00153489 - 19-05-2011
11
0212 515 67 71
0216 370 21 11
0232 478 14 12
0232 469 80 70
0232 782 10 84
0232 478 14 12
0366 212 38 89
0352 336 41 23
0262 646 92 49
0262 642 79 10
0422 336 39 53
0252 316 28 51
0252 612 38 34
0252 697 64 98
0384 213 19 96
0388 232 83 59
0264 291 05 67
0346 221 47 55
0282 654 50 91
0356 214 63 07
0276 227 27 46
0432 214 22 20
0372 268 08 64
0372 323 74 97
0226 461 22 43
0380 514 70 56
12
Download PDF

advertising