Samsung | GT-N8000 | Samsung GT-N8000 Ohjekirja

GT-N8000
Käyttöopas
Tämän oppaan käyttäminen
Onnittelut Samsung-mobiililaitteen hankinnan johdosta.
Tämä tehokas, helposti mukana kulkeva laite tarjoaa sinulle
parhaan Internet- ja mobiilitietokonekokemuksen kevyessä,
erittäin monipuolisessa ympäristössä, joka sopii aktiiviseen
elämäntyyliisi. Googlen Android-käyttöjärjestelmään perustuva
Samsung-mobiililaite tarjoaa tuhansia hyödyllisiä ja viihteellisiä
sovelluksia rikastamaan Internet-käyttöä matkoilla.
Integroidulla langattomalla yhteydellä ja helposti reagoivalla
kosketusnäytöllä voit lukea kirjoja ja sanomalehtiä matkalla;
lukea tuoreimmat uutiset, urheilutulokset ja säätiedot; hallita
multimediatiedostoja ja työhön liittyviä tiedostoja; sekä selata
Internetistä esimerkiksi karttoja tai yritysosoitteita.
Lue tämä ensin
Lue varotoimet ja opas huolella ennen laitteen
käyttöönottamista, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja
asianmukaisesti.
●● Tämän käyttöoppaan kuvaukset perustuvat laitteen
oletusasetuksiin.
●● Tämän käyttöoppaan kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa
todellisesta tuotteesta.
●● Tämän käyttöoppaan sisältö voi poiketa tuotteesta ja
palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta,
ja sisältöä saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Voit ladata käyttöoppaan uusimman version osoitteesta
www.samsung.com.
●●
Tämän oppaan käyttäminen
2
Ominaisuudet ja lisäpalvelut voivat vaihdella laitteen,
ohjelmiston tai palveluntarjoajan mukaan.
●● Tämän käyttöoppaan muotoilu ja toimitus perustuu Google
Android -käyttöjärjestelmiin ja saattaa vaihdella käyttäjän
käyttöjärjestelmän mukaan.
●● Sovellukset ja niiden toiminnot voivat vaihdella maan, alueen
tai laitteiston mukaan. Samsung ei ole vastuussa kolmansien
osapuolten aiheuttamista suorituskykyongelmista.
●● Samsung ei ole vastuussa toimintaongelmista
tai yhteensopimattomuuksista, jotka aiheutuvat
muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta
käyttöjärjestelmäohjelmistosta. Käyttöjärjestelmän
mukauttaminen voi johtaa laitteen tai sovellusten
virheelliseen toimintaan.
●● Voit päivittää mobiililaitteen ohjelmiston osoitteessa
www.samsung.com.
●● Laitteen mukana tulleet ohjelmistot, äänilähteet, kuvat ja
muu sisältö on lisensoitu rajoitettuun käyttöön Samsungin ja
sisältöjen omistajien välillä. Näiden materiaalien erottaminen
ja käyttäminen kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin on
tekijänoikeuslakien vastaista. Samsung ei ole vastuussa
tällaisista käyttäjän aiheuttamista tekijänoikeusrikkomuksista.
●● Säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.
●●
Tämän oppaan käyttäminen
3
Ohjekuvakkeet
Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin,
ennen kuin aloitat:
Vaara – tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai
muille
Varoitus – tilanteet, jotka voivat olla haitallisia
laitteellesi tai muille laitteille
Huomautus – huomautuksia, käyttövinkkejä tai
lisätietoja
►
Katso – sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi:
► s. 12 (tarkoittaa ”katso sivu 12”)
→
Seuraavaksi – valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden
järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Avaa
sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Tietoja
laitteesta (tarkoittaa ensin Asetukset ja sitten Tietoja
laitteesta)
Tekijänoikeus
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Tämä käyttöopas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien
suojaama.
Mitään osaa tästä käyttöoppaasta ei saa kopioida, jakaa, kääntää
tai lähettää missään muodossa tai millään keinolla, sähköisesti
tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, nauhoitus
ja tallennus tiedontallennus- ja noutojärjestelmään, ilman
Samsung Electronicsin ennalta antamaa kirjallista lupaa.
Tämän oppaan käyttäminen
4
Tavaramerkit
SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin
omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
●● Android-logo, Google , Google Maps , Google Mail ,
™
™
™
YouTube™, Google Play™ Store, ja Google Talk™ ovat Google
Inc:n tavaramerkkejä.
●●
●●
Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki
kaikkialla maailmassa.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
●● DivX , DivX Certified ja
®
®
niihin liittyvät logot ovat
Rovi Corporationin tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä,
joita käytetään lisenssin puitteissa.
●●
●●
Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat
omistajilleen.
Tämän oppaan käyttäminen
5
DIVX-VIDEO
DivX® on digitaalinen videomuoto, jonka on kehittänyt Rovi
Corporationin tytäryhtiö DivX, LLC. Tämä laite on virallisesti DivX
Certified® -sertifioitu laite, joka toistaa DivX-videoita. Sivustossa
www.divx.com on tästä lisätietoja sekä ohjelmia, joilla tiedostoja
voidaan muuntaa DivX-videoiksi.
TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMAND -VIDEOISTA
Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi
toistaa ostettuja DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia. Saat
rekisteröintikoodin laitteen asennusvalikon DivX VOD -osasta.
Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa vod.divx.com.
DivX Certified® -sertifioitu DivX®-videoiden toistoon HDkokoon 720p saakka, mukaan lukien maksullinen sisältö.
Saattaa toistaa DivX®-videoita HD-kokoon 1080p saakka.
Tämän oppaan käyttäminen
6
Sisältö
Kokoaminen ...................................................... 12
Pakkauksen avaaminen ................................................................. 12
SIM- tai USIM-kortin asettaminen paikalleen . ..................... 12
Akun lataaminen .............................................................................. 13
Muistikortin (lisävaruste) asentaminen . ................................. 15
Aloittaminen ..................................................... 18
Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä ............................. 18
Laitteeseen tutustuminen ............................................................ 19
S Pen -kynän ja kosketusnäytön käyttäminen ..................... 23
Alkunäyttöön tutustuminen . ...................................................... 25
Sovellusten käyttäminen .............................................................. 31
Laitteen mukauttaminen .............................................................. 32
Tekstin kirjoittaminen ..................................................................... 39
Erikoisominaisuuksien käyttäminen .............. 42
S Pen -kynän perustoiminnot........................................................ 42
S Pen -kynän lisätoiminnot............................................................. 43
S Pen -kynän kärjen vaihtaminen................................................ 44
Liikkeiden oppiminen....................................................................... 45
Käsinkirjoitustilan käyttäminen.................................................... 47
S Note -toiminnon käyttäminen.................................................. 51
Pikamuistikirjan käyttäminen........................................................ 60
Kalenteritoiminnon käyttäminen................................................ 61
Opi käyttämään Pikakomento-toimintoa................................ 64
S Pen -kynän Ilmanäkymä............................................................... 65
Näytön alueen kaappaaminen..................................................... 66
Sisältö
7
Internet-toiminnot ........................................... 67
Internet ................................................................................................. 67
Game Hub . .......................................................................................... 72
Play-kirjat . ............................................................................................ 72
Play-elokuvat ...................................................................................... 72
Play-kauppa ........................................................................................ 73
YouTube ................................................................................................ 74
Video Hub ............................................................................................ 74
Maps ....................................................................................................... 75
Latitude ................................................................................................. 76
Paikalliset . ............................................................................................ 77
Navigointi . ........................................................................................... 77
Samsung Apps . ................................................................................. 78
S Suggest . ............................................................................................ 79
Google ................................................................................................... 79
Learning Hub . .................................................................................... 80
Yhteydenpito .................................................... 81
Soittaminen ........................................................................................ 81
Viestit ..................................................................................................... 92
Google Mail ......................................................................................... 94
Sähköposti ........................................................................................... 97
Talk .......................................................................................................... 99
ChatON . .............................................................................................. 100
Messenger ......................................................................................... 101
Google+ .............................................................................................. 101
Viihde ............................................................... 102
Musiikki ............................................................................................... 102
Music Hub .......................................................................................... 105
Sisältö
8
Kamera ................................................................................................ 105
Videosoitin . ....................................................................................... 115
Galleria ................................................................................................ 118
Paper Artist ........................................................................................ 122
Videoeditori ...................................................................................... 122
Henkilökohtaiset tiedot ................................. 126
Yhteystiedot . .................................................................................... 126
Liitettävyys . .................................................... 130
Tietokoneyhteydet . ....................................................................... 130
Wi-Fi ...................................................................................................... 132
Wi-Fi Direct ........................................................................................ 135
AllShare Cast ..................................................................................... 136
AllShare Play ..................................................................................... 137
Ryhmälähetys . ................................................................................. 140
Bluetooth ........................................................................................... 141
Matkapuhelinverkkoyhteyden jakaminen .......................... 143
GPS . ...................................................................................................... 145
TV-yhteys . .......................................................................................... 146
VPN-yhteydet ................................................................................... 148
Työkalut ........................................................... 150
Hälytys ................................................................................................. 150
Laskin ................................................................................................... 151
Lataukset ............................................................................................ 151
Dropbox . ............................................................................................ 152
Omat tiedostot ................................................................................ 153
Polaris Office ..................................................................................... 155
PS Touch ............................................................................................. 156
Puhehaku ........................................................................................... 157
Sisältö
9
S Voice . ................................................................................................ 157
Maailmankello ................................................................................. 158
Asetukset . ....................................................... 159
Asetukset-valikon käyttö ............................................................. 159
Wi-Fi ...................................................................................................... 159
Bluetooth ........................................................................................... 159
Datan käyttö ..................................................................................... 159
Lisää asetuksia . ................................................................................ 160
Estotila ................................................................................................. 162
Ääni . ..................................................................................................... 162
Näyttö .................................................................................................. 163
Tallennustila ...................................................................................... 164
Virransäästötila ................................................................................ 164
Akku . .................................................................................................... 164
Sovellusten hallinta ....................................................................... 165
Sijaintipalvelut ................................................................................. 165
Lukitusnäyttö ................................................................................... 165
Turvallisuus . ...................................................................................... 166
Kieli ja syöttö . ................................................................................... 168
Pilvi . ...................................................................................................... 170
Varmuuskopioi ja palauta ........................................................... 170
Lisää tili . .............................................................................................. 171
Liike . ..................................................................................................... 171
S Pen ..................................................................................................... 171
Lisävaruste ......................................................................................... 172
Päivämäärä ja aika .......................................................................... 172
Helppokäyttöisyys . ........................................................................ 173
Sovelluskehittäjien asetukset .................................................... 174
Tietoja laitteesta .............................................................................. 176
Sisältö
10
Vianmääritys ................................................... 177
Hakemisto ....................................................... 182
Sisältö
11
Kokoaminen
Pakkauksen avaaminen
Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:
●● Mobiililaite
●● Pikaopas
Käytä vain Samsungin hyväksymiä ohjelmistoja.
Piraattiohjelmistot tai laittomat ohjelmistot saattavat
aiheuttaa vahinkoja tai toimintahäiriöitä, joita valmistajan
takuu ei kata.
Laitteen mukana toimitettavat osat ja saatavissa olevat
tarvikkeet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
●● Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
●● Laitteen mukana tulleet varusteet sopivat siihen
parhaiten.
●● Muut kuin laitteen mukana toimitetut varusteet eivät
välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
●●
SIM- tai USIM-kortin asettaminen paikalleen
Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber
Identity Module) -kortin, jossa ovat liittymän tiedot, kuten
henkilökohtainen PIN-tunnus, sekä käytettävissä olevat
valinnaiset palvelut. Voit hankkia USIM (Universal Subscriber
Identity Module) -kortin UMTS- tai HSDPA-palveluja varten.
Kokoaminen
12
SIM- tai USIM-kortin asentaminen:
1 Avaa SIM-korttipaikan kansi.
2 Aseta SIM- tai USIM-kortti siten, että kullanväriset kontaktit
ovat alaspäin.
Älä aseta muistikorttia SIM-korttipaikkaan. Jos
muistikortti lukkiutuu SIM-korttipaikkaan, vie laite
Samsung-huoltoon muistikortin poistamista varten.
●● Laitteen SIM-korttipaikka on tarkoitettu vain standardin
mukaisille SIM-korteille. Jos laitteen SIM-korttipaikkaan
asetetaan microSIM-kortti tai hyväksymättömään
pitimeen asetettu microSIM-kortti, SIM-korttipaikka voi
vahingoittua.
●●
3 Sulje SIM-korttipaikan kansi.
Akun lataaminen
Laitteessa on sisäinen akku. Akku täytyy ladata, ennen kuin
laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, tai jos akku on ollut
käyttämättömänä pitkän aikaa.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita. Muut kuin
hyväksytyt laturit voivat saada akun räjähtämään ja
vioittaa laitetta.
Kokoaminen
13
Lataa akkua vain laturilla. Akkua ei voi ladata USBkaapelin kautta.
●● Kun akun varaus laskee alhaiseksi, laitteesta kuuluu
merkkiääni ja näyttöön tulee akun tyhjenemisilmoitus.
Myös akun kuvake on tyhjä. Jos akun varaustaso
laskee liian alas, laitteesta katkeaa virta automaattisesti.
Laitteen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.
●● Jos akun varaus on kokonaan purkautunut, laitteeseen
ei voi kytkeä virtaa, vaikka USB-virtasovitin olisi kytketty.
Anna tyhjän akun latautua jonkin aikaa, ennen kuin
yrität kytkeä laitteeseen virran.
●●
1 Kytke USB-kaapeli USB-virtasovittimeen ja kaapelin toinen
pää monitoimiliitäntään.
USB-virtasovittimen muoto voi vaihdella alueen mukaan.
USB-kaapelin kytkeminen väärin voi vahingoittaa
laitetta tai USB-virtasovitinta vakavasti. Takuu ei kata
epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
Kokoaminen
14
2 Kytke USB-virtasovitin tavalliseen pistorasiaan.
Voit käyttää laitetta latauksen aikana, mutta akun
lataaminen voi tällöin kestää kauemmin.
●● Kun laitteen akkua ladataan, kosketusnäyttö ei
välttämättä toimi epävakaan virransyötön takia. Jos näin
käy, irrota USB-virtasovitin pistorasiasta tai irrota USBkaapeli laitteesta.
●● Laite voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia,
eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä
suorituskykyyn.
●● Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie se sekä laturi
Samsung-huoltoon.
●●
3 Kun akku on täysin ladattu, irrota USB-virtasovitin ja USB-
kaapeli ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.
Irrota USB-virtasovitin, kun et käytä sitä, jotta säästäisit
energiaa. USB-virtasovittimessa ei ole virtakytkintä. Irrota
siksi sähkön säästämiseksi USB-virtasovitin pistorasiasta,
kun et käytä sovitinta. Laitteen tulisi latauksen aikana olla
lähellä pistorasiaa.
Muistikortin (lisävaruste) asentaminen
Laitteessa voi käyttää muistikortteja, joiden muistikapasiteetti
on enintään 64 Gt. Muistikortin valmistaja tai tyyppi voi
aiheuttaa sen, etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia
laitteen kanssa.
Samsung soveltaa muistikortteihin hyväksyttyjä
teollisuusalan standardeja, mutta jotkin merkit eivät
välttämättä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa.
Yhteensopimattoman muistikortin käyttö voi vioittaa
laitetta tai muistikorttia ja turmella kortille tallennetut
tiedot.
Kokoaminen
15
Laite tukee muistikorteissa ainoastaan FATtiedostomuotoa. Jos laitteeseen laitetaan toiseen
muotoon alustettu kortti, laite kehottaa alustamaan
muistikortin uudelleen.
●● Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen usein lyhentää
muistikorttien käyttöikää.
●● Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin
tiedostohakemisto näkyy sisäisen muistin kansiossa
extSdCard.
●●
1 Avaa muistikorttipaikan kansi.
2 Aseta muistikortti siten, että kullanväriset kontaktit ovat
alaspäin.
3 Työnnä korttia korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.
4 Sulje muistikorttipaikan kansi.
Kokoaminen
16
››Muistikortin poistaminen
Ennen kuin irrotat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta
irrottaminen on turvallista.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Tallennustila
→ Poista SD-kortti käytöstä → OK.
2 Avaa muistikorttipaikan kansi.
3 Paina muistikorttia varoen, kunnes se irtoaa laitteesta.
4 Irrota muistikortti.
5 Sulje muistikorttipaikan kansi.
Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai käyttää tietoja,
sillä muuten tietoja voi hävitä ja muistikortti tai laite voi
vahingoittua.
››Muistikortin alustaminen
Jos muistikortti alustetaan tietokoneessa, se ei välttämättä toimi
laitteessa. Alusta muistikortti vain laitteessa.
Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Tallennustila →
Alusta SD-kortti → Alusta SD-kortti → Poista kaikki.
Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut
tärkeät tiedot ennen muistikortin alustamista. Valmistajan
takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen
menetystä.
Kokoaminen
17
Aloittaminen
Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä
Kytke laite päälle painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, asenna se
noudattamalla näytön ohjeita.
Katkaise laitteen virta painamalla jonkin aikaa virtanäppäintä ja
valitsemalla Katkaise virta → OK.
●● Noudata kaikkia valtuutetun henkilökunnan julkaisemia
varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa
langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten
lentokoneessa tai sairaalassa.
●● Jos haluat käyttää ainoastaan niitä laitteen toimintoja,
jotka eivät vaadi verkkoa, siirry lentotilaan.
››Lentotilaan siirtyminen
Lentotilassa voit kytkeä kaikki langattomat yhteydet pois
käytöstä ja käyttää verkkoa tarvitsemattomia palveluita
paikoissa, joissa langattomat laitteet ovat kiellettyjä, kuten
lentokoneissa ja sairaaloissa.
Voit kytkeä lentotilan päälle tai pois päältä valitsemalla
Asetukset → Lisää asetuksia ja valitsemalla sen jälkeen
Lentotila-valintaruudun.
Aloittaminen
18
Laitteeseen tutustuminen
››Laitteen osat
6
1
2
3
3
7
4
8
9
5
14
10
11
15
12
13
Aloittaminen
19
Numero
Toiminto
1
Virta-/Palautus-/Lukitusnäppäin
2
Äänenvoimakkuusnäppäin
3
Kaiutin
4
Muistikorttipaikka
5
Monitoimiliitäntä
6
SIM-korttipaikka
7
Etukameran objektiivi
8
Valoisuuden tunnistin
9
Mikrofoni
10
Kuulokemikrofonin liitäntä1
11
Sisäinen antenni
12
Takakameran objektiivi
13
S Pen -kynän kolo
14
IrLED-merkkivalo
15
Salamavalo
1. Kuulokemikrofonin liittäminen laitteeseen väärin voi vahingoittaa
kuulokemikrofonin liitäntää tai kuulokemikrofonia.
Aloittaminen
20
››Näppäimet
Näppäin
Toiminto
Virta/
Palatus2/
Lukitus
Kytke laite päälle (paina jonkin aikaa);
Siirry laitteen asetuksiin (paina jonkin
aikaa); lukitse kosketusnäyttö; Palauta laite
(pidä painettuna 8-10 sekunnin ajan).
ÄänenvoiSäädä laitteen äänenvoimakkuutta.
makkuus
››Ilmoituskuvakkeet
Näytön alareunassa näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella
alueen tai operaattorin mukaan.
Kuvake
Selitys
Ei signaalia
Signaalin voimakkuus
GPRS-verkkoyhteys
EDGE-verkkoyhteys
UMTS-verkkoyhteys
Avoimia Wi-Fi-yhteyspisteitä käytettävissä
Yhteys Wi-Fi-yhteyspisteeseen
Bluetooth käytössä
GPS käytössä
Puhelu meneillään
2. Jos laitteessa ilmenee vakava virhe, se lakkaa vastaamasta
tai jumiutuu, toimintojen palauttaminen edellyttää laitteen
nollaamista.
Aloittaminen
21
Kuvake
Selitys
Puhelu pidossa
Vastaamatta jäänyt puhelu
Tietoja ladataan laitteesta
Tietoa ladataan laitteeseen
Soitonsiirto käytössä
Kytketty tietokoneeseen
USB-yhteys käytössä
Wi-Fi-yhteys käytössä
Uusi teksti- tai multimediaviesti
Uusi sähköpostiviesti
Uusi Google Mail -viesti
Uusi vastaajaviesti
Hälytys käytössä
Tapahtumailmoitus
Verkkovierailu (normaalin palvelualueen
ulkopuolella)
Älykäs pysäytys aktivoitu
Lentotila käytössä
Musiikin toisto käynnissä
Virhe tai varoitus
S Pen -kynä irrotettu
Akun varaustasov3
10:00 AM
Kellonaika
3. Jos käytät laturia, jota Samsung ei ole hyväksynyt, tämä kuvake ei
tule näkyviin.
Aloittaminen
22
S Pen -kynän ja kosketusnäytön
käyttäminen
Laitteen kosketusnäytöstä on helppo valita vaihtoehtoja ja
suorittaa toimintoja. Tässä osassa kuvataan kosketusnäytön
käytön perustoiminnot.
●● Älä paina kosketusnäyttöä sormenpäillä, äläkä
käytä kosketusnäyttöä terävillä esineillä. Muutoin
kosketusnäyttö voi vahingoittua tai siinä voi ilmetä
toimintahäiriö.
●● Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden
sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset
voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
●● Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin veden kanssa.
Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa
olosuhteissa tai kastuessaan.
●● Näytön jättäminen pitkäksi ajaksi joutotilaan voi johtaa
jälkikuviin (näytön palamiseen) tai haamukuviin.
Sammuta kosketusnäyttö, kun laite ei ole käytössä.
●● Älä taivuta S Pen -kynää.
●● Älä käytä S Pen -kynää magneettisia häiriöitä
aiheuttavien lähteiden läheisyydessä. Muutoin S Pen
-kynä saattaa toimia virheellisesti tai jumiutua.
Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella
tavalla, irrota sen suojakalvo ennen laitteen käyttöä.
●● Voit ostaa korvaavan S Pen -kynän Samsungin
jälleenmyyjältä.
●● Jos S Pen -kynä ei toimi kunnolla, vaihda sen kärki tai vie
se Samsungin huoltokeskukseen.
●● Saat parhaan tuloksen pitämällä S Pen -kynää
pääasiassa kohtisuorassa kosketusnäyttöön nähden ja
välttämällä jyrkkiä kulmia.
●●
Aloittaminen
23
Voit ohjata kosketusnäyttöä seuraavilla toimilla:
●● Napauta: Voit valita tai käynnistää valikoita, vaihtoehtoja ja
sovelluksia koskettamalla niitä kerran sormella tai laitteen
mukana toimitetulla S Pen -kynällä.
●● Kosketa jonkin aikaa: Napauta kohdetta ja kosketa sitä
vähintään kaksi sekuntia, kunnes näyttöön avautuu
vaihtoehtojen luettelo.
●● Vedä: Voit siirtyä luettelon kohtiin painamalla ja vetämällä
sormea ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
●● Vedä ja pudota: Voit siirtää kohdetta painamalla kohdetta ja
vetämällä samalla sormea.
●● Kaksoisnapauta: Voit lähentää tai loitontaa katselemistasi
kuvista ja Internet-sivuista kaksoisnapauttamalla nopeasti
sormellasi.
››Kosketusnäytön kiertäminen
Laitteessa on sisäinen liikkeentunnistin, joka tunnistaa
sen asennon. Jos kierrät laitetta, käyttöliittymä kääntyy
automaattisesti laitteen asennon mukaisesti.
Voit määrittää käyttöliittymän pysymään samassa asennossa
valitsemalla järjestelmäpalkin oikean puolen ja valitsemalla
sitten Näytön kierto ilmoituspaneelissa.
››Kosketusnäytön lukitseminen ja lukituksen
vapauttaminen
Kun laitetta ei käytetä tiettyyn aikaan, laite sammuttaa
kosketusnäytön ja lukitsee sen automaattisesti, jotta vältyttäisiin
tahattomilta toiminnoilta. Voit lukita kosketuskäytön
manuaalisesti painamalla virtanäppäintä.
Voit avata lukituksen kytkemällä virran näyttöön
virtanäppäimellä tai napauttamalla jotakin näytön kohtaa ja
vetäisemällä sormea mihin tahansa suuntaan.
Aktivoimalla näytön lukituksen voit estää muita henkilöitä
käyttämästä tai lukemasta henkilökohtaisia tietojasi ja
muita laitteeseen tallennettuja tietoja. ► s. 35
Aloittaminen
24
Alkunäyttöön tutustuminen
Kun laite on valmiustilassa, se näyttää alkunäytön. Alkunäytössä
näkyvät ilmoituskuvakkeet, pienoisohjelmat, sovellusten
pikavalinnat ja muut kohteet. Voit selata vasemmalle tai oikealle
haluamaasi alkunäytön paneeliin.
1
2
3
4
Yllä esitetty näyttö voi vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
Numero
Toiminto
1
Voit siirtyä suoraan vastaavaan paneeliin
valitsemalla näytön yläosassa olevan pisteen.
2
Voit etsiä sovelluksia ja tiedostoja laitteesta ja
haluamiasi tietoja Internetistä Google-hakupienoisohjelman avulla.
3
Siirry sovellusluetteloon.
4
Järjestelmäpalkki (katso seuraavaa osaa.)
Aloittaminen
25
Järjestelmäpalkki
Järjestelmäpalkista voit esimerkiksi siirtyä näytöstä toiseen
nopeasti, käynnistää sovelluksia ja näyttää järjestelmätiedot.
Numero
Toiminto
1
Ota kuva nykyisestä näytöstä; Tee
ruudunkaappaus ja avaa piirtolehtiö (kosketa
jonkin aikaa). Tämä voidaan muuttaa toiseksi
toiminnoksi. ► s. 163
2
Palaa edelliseen näyttöön.
3
Palaa alkunäyttöön; Käytä Google-hakupienoisohjelmaa tai Google Now -toimintoa
(kosketa jonkin aikaa).
4
Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo.
5
Näytä ilmoituskuvakkeet ja laitteen tila;
Ilmoituspaneelin avaaminen.
6
Avaa Moni-ikkunapaneeli.
››Sovelluksen pikavalinnan lisääminen
alkunäyttöön
1 Avaa sovellusluettelo ja kosketa sovelluksen kuvaketta
jonkin aikaa.
2 Siirrä kuvake haluamaasi kohtaan tai alkunäytön toiseen
paneeliin.
Aloittaminen
26
››Pienoisohjelman lisääminen alkunäyttöön
Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka lisäävät
alkunäyttöön käteviä toimintoja sekä tietoja.
●● Jotkin pienoisohjelmat ottavat yhteyden
verkkopalveluihin. Internet-pohjaisen pienoisohjelman
käyttö saattaa aiheuttaa lisämaksuja.
●● Käytettävissä olevat pienoisohjelmat voivat vaihdella
alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
1 Avaa sovellusluettelo ja avaa pienoisohjelmapaneeli
valitsemalla Pienoisohjelmat.
2 Selaa pienoisohjelmapaneelissa vasemmalle tai oikealle.
3 Lisää pienoisohjelma alkunäyttöön koskettamalla sitä jonkin
aikaa.
››Kohteen siirtäminen alkunäytössä
1 Kosketa kohdetta jonkin aikaa, kunnes alkunäytön ruudukko
tulee näkyviin.
2 Vedä kohde haluamaasi paikkaan.
››Kohteen poistaminen alkunäytössä
1 Kosketa poistettavaa kohdetta jonkin aikaa.
Roskakorikuvake ilmestyy alkunäytön yläosaan.
2 Vedä kohde roskakoriin.
3 Vapauta kohde, kun roskakori muuttuu punaiseksi.
Aloittaminen
27
››Paneelin lisääminen alkunäyttöön tai
poistaminen alkunäytöstä
Voit järjestellä pienoisohjelmia lisäämällä tai poistamalla
alkunäytön paneeleja.
1 Siirry muokkaustilaan asettamalla alkunäytössä näytölle
kaksi sormea ja puristamalla niitä yhteen.
2 Lisää, poista tai järjestele paneeleja:
Voit lisätä uuden paneelin valitsemalla .
Voit poistaa paneelin koskettamalla paneelin pienoiskuvaa
jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten roskakoriin.
●● Voit määrittää alkunäytön paneelin valitsemalla
.
●● Voit muuttaa paneelien järjestystä koskettamalla paneelin
pienoiskuvaa jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten uuteen
paikkaan.
●●
●●
3 Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla
.
››Moni-ikkunasovellusten käynnistäminen
Moni-ikkunapaneelista käynnistetyt sovellukset näkyvät
tavallista pienemmissä ikkunoissa, joita voi siirtää ja joiden
kokoa voi lisätä tai vähentää.
1 Avaa moni-ikkunapaneeli valitsemalla järjestelmäriviltä
2 Käynnistä sovellus valitsemalla se.
.
Jos haluat siirtää sovelluksen toiseen paikkaan, napauta ja
pidä sovelluksen otsikkoa ja vedä se uuteen paikkaan.
●● Suurenna ikkuna näytön kokoiseksi valitsemalla
.
●● Pidä sovellus aina päällimmäisenä valitsemalla
.
●● Sulje sovellus valitsemalla
tai .
●●
Aloittaminen
28
Voit näyttää kaksi eri moni-ikkunasovellusta koko näytön
tilassa vierekkäin valitsemalla Kaksoisnäkymä. Voit
vaihtaa kahden sovelluksen paikkaa napauttamalla
sovelluksen otsikkoriviä ja vetämällä sen toiseen
sovellukseen.
●● Voit järjestää käynnistetyt moni-ikkunasovellukset
päällekkäin valitsemalla Limittäisnäkymä.
●●
Moni-ikkunasovellusten määrittäminen
1 Avaa moni-ikkunapaneeli valitsemalla järjestelmäriviltä
2 Valitse Muokkaa.
.
Yläpaneelissa on luettelo sovelluksista, jotka voidaan
käynnistää moni-ikkunasovelluksina kun taas alapaneelissa
on luettelo moni-ikkunapaneeliin lisätyistä sovelluksista.
●● Voit lisätä sovelluksen moni-ikkunapaneeliin valitsemalla
kohteen yläpaneelista.
●● Voit poistaa sovelluksen moni-ikkunapaneelista
valitsemalla kohteen alapaneelista.
3 Kun olet valmis, valitse Valmis.
Aloittaminen
29
››Ilmoituspaneelin käyttäminen
Valitse alkunäytössä tai sovelluksen käytön aikana
järjestelmäpalkin oikea puoli ja valitse sitten vaihtoehto
ilmoituspaneelissa.
Voit nähdä laitteen tilan ja käyttää seuraavia vaihtoehtoja:
●● Wi-Fi: Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
●● GPS: Ota GPS-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
●● Ääni: Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä. Voit
asettaa laitteen äänettömään tilaan värinän tai mykistyksen.
●● Näytön kierto: Ota automaattinen kierto käyttöön tai poista
se käytöstä.
●● Bluetooth: Ota Bluetooth-toiminto käyttöön tai poista se
käytöstä.
●● Mobiilidata: Ota datayhteys käyttöön tai poista se käytöstä.
●● Estotila: Estotilan ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä. Estotilassa laite estää kaikki ilmoitukset.
●● Virransäästö: Ota virransäästötila käyttöön tai poista se
käytöstä.
●● AllShare Cast: Ota AllShare Cast -toiminto käyttöön tai poista
se käytöstä.
●● Synkronoi: Ota sovellusten automaattinen synkronointi
käyttöön tai poista se käytöstä.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella alueen
tai palveluntarjoajan mukaan.
Aloittaminen
30
Sovellusten käyttäminen
1 Avaa sovellusluettelo valitsemalla alkunäytössä
2 Selaa vasemmalle tai oikealle toiseen näyttöön.
.
Valitsemalla jonkin näytön alaosassa olevan pisteen voit
myös siirtyä suoraan vastaavaan näyttöön.
3 Valitse haluamasi sovellus.
Voit näyttää pienoisohjelmapaneelin valitsemalla
Pienoisohjelmat.
4 Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla
alkunäyttöön valitsemalla
.
; Palaa
››Äskettäin käytettyjen sovellusten käyttäminen
1 Tarkastele viimeksi käytettyjen sovellusten luetteloa
valitsemalla
.
2 Valitse haluamasi sovellus.
››Tehtävienhallinnan käyttö
Tämä laite on moniajolaite. Siinä voi olla käynnissä useita
sovelluksia samaan aikaan. Useiden sovellusten samanaikainen
käyttäminen voi kuitenkin aiheuttaa laitteen jumiutumisen
tai hidastumisen tai lisätä virrankulutusta. Voit välttää tällaiset
ongelmat sulkemalla tarpeettomat ohjelmat Tehtävienhallintavalikossa.
1 Valitse → Teht.hallinta → Aktiiviset sovellukset.
2 Voit sulkea sovelluksen valitsemalla Lop.
Voit sulkea kaikki aktiiviset sovellukset valitsemalla Lopeta
kaikki.
Aloittaminen
31
Laitteen mukauttaminen
Voit hyödyntää laitettasi paremmin mukauttamalla sen omien
tarpeidesi mukaiseksi.
››Näytön kielen vaihtaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Kieli ja syöttö
→ Kieli.
2 Valitse haluamasi kieli.
››Kellonajan ja päivämäärän määrittäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Päivämäärä ja
aika.
2 Valitse aikavyöhyke, määritä aika ja päivämäärä ja muuta
muita asetuksia.
››Kosketusäänen ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Ääni →
Kosketusäänet.
››Laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Paina äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.
2 Valitse ja säädä kunkin äänen äänenvoimakkuutta
vetämällä liukusäätimiä.
Aloittaminen
32
››Siirtyminen äänettömään tilaan
Voit siirtyä äänettömään tilaan tai poistua siitä seuraavasti:
●● Avaa ilmoituspaneeli järjestelmäpalkin oikeasta reunasta ja
valitse Ääni.
●● Paina virtapainiketta jonkin aikaa ja valitse
.
●● Avaa sovellusluettelo ja valitse Puhelin → Nronäpp. ja
kosketa jonkin aikaa
-kuvaketta.
››Alkunäytön taustakuvan valitseminen
1 Kosketa alkunäyttöä jonkin aikaa.
2 Valitse Aseta taustakuva → Alkunäyttö.
Elävät taustakuvat: Animoidut, laitteen mukana tulleet
kuvat.
●● Galleria: Ottamasi valokuvat tai Internetistä lataamasi
kuvat.
●● Taustakuvat: Laitteen mukana tulleet taustakuvat.
●●
3 Valitse kohde.
4 Valitse Aseta taustakuva.
Jos valitsit kohteen Galleria-valinnasta, siirrä sinistä kehystä
tai muuta sen kokoa kehyksestä vetämällä. Valitse sitten
Valmis.
Samsung ei ole vastuussa laitteen mukana tulleiden
oletuskuvien ja taustakuvien käytöstä.
Aloittaminen
33
››Näytön kirkkauden säätäminen
Laitteessa on valontunnistin, joka havaitsee ympäristön valon ja
säätää näytön kirkkautta automaattisesti. Voit määrittää näytön
kirkkauden myös manuaalisesti.
Näytön kirkkaus vaikuttaa siihen, miten nopeasti laite
kuluttaa akun virtaa.
Laitteen asettaminen säätämään kirkkautta
automaattisesti
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Näyttö →
Kirkkaus.
2 Valitse kohdan Automaattinen kirkkaus vieressä oleva
valintaruutu.
3 Valitse OK.
Laite lisää automaattisesti kirkkautta kirkkaassa ympäristössä
ja vähentää kirkkautta hämärässä ympäristössä.
Kirkkauden säätäminen manuaalisesti
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Näyttö →
Kirkkaus.
2 Tyhjennä kohdan Automaattinen kirkkaus vieressä oleva
valintaruutu.
3 Vedä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle.
4 Valitse OK.
Aloittaminen
34
››Määritä näytön lukitus
Voit lukita laitteen ottamalla näytön lukitustoiminnon käyttöön.
●● Kun määrität näytön lukituksen, laite pyytää
avauskoodia aina, kun käynnistät sen tai vapautat
kosketusnäytön lukituksen.
●● Jos unohdat PIN-koodin tai salasanan, vie laite
nollattavaksi Samsung-huoltoon.
●● Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten
tietojen menettämisestä eikä laittomien ohjelmien
aiheuttamista muista vahingoista.
Kasvolukituksen poistamisen määrittäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Lukitusnäyttö
→ Näyttölukko → Kasvolukitus.
2 Lue varoitusviesti ja valitse Seuraava.
3 Valitse Ota käyttöön → Jatka.
4 Säädä laitetta niin, että kasvosi mahtuvat kuvan sisälle.
5 Kun kasvoistasi on otettu kuva oikein, valitse Jatka.
6 Määritä toinen lukituksen avauksen PIN-koodi tai kuvio.
Aloittaminen
35
Lukituksen määrittäminen avattavaksi kasvojen- ja
äänentunnistuksen avulla
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Lukitusnäyttö
→ Näyttölukko → Kasvot ja ääni.
2 Valitse Seuraava → Ota käyttöön → Jatka.
3 Säädä laitetta niin, että kasvosi mahtuvat kuvan sisälle.
4 Kun kasvoistasi on otettu kuva oikein, valitse Jatka.
5 Valitse .
6 Sano lukituksen avauskomentona käytettävä sana tai lause
neljä kertaa.
7 Valitse Done.
Valitse turvallisuuden parantamiseksi Adapt Voice.
8 Määritä toinen lukituksen avauksen PIN-koodi tai kuvio.
Lukituksen avauksen allekirjoituksen määrittäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Lukitusnäyttö
→ Näyttölukko → Allekirjoitus.
2 Valitse Määritä se, piirrä allekirjoituksesi kolme kertaa, →
Vahvista.
3 Määritä toinen lukituksen avauskoodi → OK.
Aloittaminen
36
Avauskuvion määrittäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Lukitusnäyttö
→ Näyttölukko → Kuvio.
2 Lue näytön ohjeet ja esimerkit ja valitse Seuraava.
3 Piirrä sormella vähintään neljä pistettä yhdistävä kuvio ja
valitse Jatka.
4 Vahvista kuvio piirtämällä se uudelleen ja valitsemalla
Vahvista.
5 Määritä varmistuksena käytettävä PIN-koodi.
Jos unohdat lukituksen avauskuvion, voit poistaa näytön
lukitustoiminnon käytöstä käyttämällä määritettyä PINkoodia.
Lukituksen avauksen PIN-koodin määrittäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Lukitusnäyttö
→ Näyttölukko → PIN.
2 Anna uusi PIN-koodi (numeerinen) ja valitse Jatka.
3 Anna PIN-koodi uudelleen ja valitse OK.
Avaussalasanan määrittäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Lukitusnäyttö
→ Näyttölukko → Salasana.
2 Anna uusi salasana (aakkosnumeerinen) ja valitse Jatka.
3 Anna salasana uudelleen ja valitse OK.
Aloittaminen
37
››SIM- tai USIM-kortin lukitseminen
Voit lukita laitteen aktivoimalla SIM- tai USIM-kortin mukana
tulleen PIN-koodin.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Turvallisuus
→ Määritä SIM-kortin lukitus → Lukitse SIM-kortti.
2 Anna PIN-koodi ja valitse OK.
Kun PIN-koodilukitus on käytössä, laitteen kytkeminen päälle
edellyttää aina PIN-koodia.
●● Jos syötät PIN-koodin usean kerran väärin, SIM- tai
USIM-kortti lukkiutuu. SIM- tai USIM-kortti voidaan
vapauttaa antamalla PUK-koodi.
●● Jos lukitse SIM- tai USIM-korttisi antamalla väärän PUKkoodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
››Etsi matkapuhelimeni -ominaisuuden
ottaminen käyttöön
Kun laitteeseen asetetaan uusi SIM- tai USIM-kortti, Etsi
matkapuhelimeni -toiminto lähettää automaattisesti uuden
puhelinnumeron määritetyille vastaanottajille, jotta laite
voidaan jäljittää ja palauttaa.
Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinulla on oltava Samsungtili, jolla voit etäkäyttää laitetta Internetin kautta.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Turvallisuus
→ SIM-kortin vaihtohälytys.
2 Valitse Sisäänkirjaus.
Luo tili valitsemalla Luo uusi tili.
Lue käyttöehdot, valitse Hyväksyn kaikki yllä olevat
käyttöehdot -kohdan vieressä oleva valintaruutu ja valitse
Hyväksy.
Aloittaminen
38
3 Anna Samsung-tilisi käytössä tarvittava sähköpostiosoite ja
salasana ja valitse sitten Kirj.
4 Vedä liukusäädin oikealle Tallenna-kohdan viereen.
5 Valitse Hälytysviesti.
6 Kirjoita vastaanottajille lähetettävä tekstiviesti ja valitse OK.
7 Lisää vastaanottajat:
Valitse Luo ja kirjoita puhelinnumerot manuaalisesti,
mukaan lukien maan suuntanumero ja merkki +.
●● Valitse Yht.tiedot ja valitse puhelinnumerot
yhteystietoluettelosta.
●●
8
Valitse Tallenna.
Tekstin kirjoittaminen
Voit syöttää tekstiä valitsemalla merkkejä
virtuaalinäppäimistöltä, kirjoittamalla käsin näyttöön tai
puhumalla sanoja mikrofoniin.
Tekstiä ei voi syöttää joillain kielillä. Kun kirjoitat tekstiä,
voit muuttaa kirjoituskielen miksi tahansa tuetuksi
kieleksi.
››Näppäimistön tyypin vaihto
Voit vaihtaa näppäimistön tyyppiä. Valitse
järjestelmäpalkissa ja valitse näppäimistön tyyppi.
Voit syöttää tekstiä myös puhumalla. Valitse
ja
puhesyöttövaihtoehto haluamasi kielen mukaan.
Aloittaminen
39
››Tekstin kirjoittaminen Samsung-näppäimistöllä
Voit kirjoittaa tekstiä valitsemalla aakkosnumeerisen
näppäimistön ja käyttämällä seuraavia näppäimiä:
Yllä esitetty näyttö voi vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
Numero
Toiminto
1
Vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä.
2
Vaihda numero-/erikoismerkkitilan ja ABC-tilan
välillä.
3
Avaa näppäimistöasetukset. Siirry
käsinkirjoitustilaan koskettamalla -kohtaa
jonkin aikaa, syötä teksti puhumalla.
4
Tyhjennä syöte.
5
Siirry uudelle riville.
6
Liitä kohde.
7
Lisää välilyönti.
Kun ennakoiva tekstitila (XT9) on käytössä, voit käyttää
jatkuvaa syöttötapaa, jossa syötät tekstiä liikuttamalla
sormea näppäimistöä pitkin. ► s. 168
Aloittaminen
40
››Tekstin kopiointi ja liittäminen
Kun syötät tekstiä, voit käyttää sitä muissa sovelluksissa
kopioimalla ja liittämällä sitä.
1 Kosketa sanaa jonkin aikaa.
2 Valitse haluamasi teksti vetämällä kohdetta tai .
3 Kopioi teksti leikepöydälle valitsemalla Kopioi tai leikkaa
teksti leikepöydälle valitsemalla Poimi.
4 Kosketa tekstinsyöttökenttää jonkin aikaa toisessa
sovelluksessa.
5 Liitä teksti leikepöydältä tekstinsyöttökenttään valitsemalla
→ Liitä.
Aloittaminen
41
Erikoisominaisuuksien
käyttäminen
Laitteen toimintojen avulla voit syöttää tekstiä, siepata piirroksia
ja käyttää liikeohjausta tai puhekomentoja, joten voit käyttää
laitetta tehokkaana muistikirjana.
S Pen -kynän perustoiminnot
Laitteen mukana toimitetaan erityinen S Pen -kynä. S Pen
-kynällä voit käyttää seuraavia toimintoja:
Napauta: Valitse kohde, avaa valikko tai käynnistä sovellus
napauttamalla kohdetta tai näytön aluetta.
●● Kosketa jonkin aikaa: Kosketa S Pen -kynällä kohdetta yli kaksi
sekuntia.
●● Kaksoisnapauta: Napauta kohdetta tai aluetta kaksi kertaa
nopeasti.
●● Vetäise: Siirry luetteloissa tai näytöissä napauttamalla näytön
aluetta ja vetämällä sitten hitaasti S Pen -kynällä ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle.
●● Piirrä: Piirrä viiva tai kuvio piirtoalustalla.
●● Kirjoita: Kirjoita tekstiä käsinkirjoituspaneelissa.
●●
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
42
S Pen -kynän lisätoiminnot
S Pen -kynällä voit käyttää myös seuraavia lisätoimintoja.
Paluu
Palaa edelliseen näyttöön painamalla
S Pen -painiketta ja piirtämällä .
Valikko
Avaa nykyisellä näytöllä käytettävissä
olevien vaihtoehtojen luettelo
painamalla S Pen -painiketta ja
piirtämällä .
Ruudunkaappaus
Tee ruudunkaappaus painamalla S Pen
-kynän painiketta ja koskettamalla
näyttöä kynällä jonkin aikaa.
Ruudunkaappauksen jälkeen voit
piirtää tai kirjoittaa siihen tai rajata sitä.
Muokattu kuva tallennetaan kansioon
Omat tiedostot → sdcard0 →
Pictures → Screenshots.
Pikamuistiinpano
Käynnistä Pikamuistiinpano-toiminto
painamalla S Pen -painiketta ja
kaksoisnapauttamalla samalla näyttöä.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
43
Tekstin valinta
Samsung UserManual
Kun painat S Pen -painiketta, valitse
teksti vetämällä kynää vasemmalle tai
oikealle.
Pikakomento
Käynnistä Pikakomento-toiminto
painamalla S Pen -painiketta ja
vetämällä kynä ylös.
Käynnistä sovellus tai toiminto
piirtämällä Pikakomento-näytössä
elekomento. ► s. 64
S Pen -kynän kärjen vaihtaminen
Jos kärki on kulunut tai näyttää siltä, että S Pen -kynä ei toimi
kunnolla, vaihda kärki uuteen.
Jos S Pen -kynä ei toimi kunnolla kärjen vaihtamisenkaan
jälkeen, varmista, että kärki on työnnetty kokonaan
paikalleen.
1 Tartu kärjen irrotustyökalulla kärkeen ja vedä se ulos.
2 Aseta uusi kärki S Pen -kynään edellisen kärjen paikalle ja
työnnä se kokonaan paikalleen.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
44
Liikkeiden oppiminen
Laitteen sisäinen liikkeentunnistus tarjoaa lisää ohjaustapoja.
Voit suorittaa toimintoja liikuttamalla laitetta tai tekemällä eleitä
käsilläsi.
Joidenkin näiden toimintojen käyttäminen edellyttää, että
liikkeentunnistustoiminto otetaan ensin käyttöön. Avaa
sovellusluettelo, valitse Asetukset → Liike ja vedä sitten
oikealle liukusäädintä näytön oikeassa yläkulmassa.
››Kallista
Pitele laitetta kaksin käsin, kosketa näytössä kahta kohtaa jonkin
aikaa ja lähennä tai loitonna kuvaa kallistamalla laitetta puolelta
toiselle.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
45
››Panoroi
Kosketa näytössä olevaa kohdetta jonkin aikaa ja panoroi
sitten laitetta vasemmalle tai oikealle, niin kohde siirtyy toiselle
sivulle aloitusnäytössä tai sovellusluettelossa. Kun kuva näkyy
lähennettynä, voit vierittää kuvaa siirtämällä laitetta haluamaasi
suuntaan.
››Nosta
Nostamalla laitteen ylös näet, onko olemassa vastaamattomia
puheluja tai uusia viestejä. Kun katselet puhelulokeja,
viestilokeja, yhteystietoja tai kun käytät ChatON-toimintoa, soita
puhelu nostamalla laite ylös ja pitämällä sitä lähellä kasvoja.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
46
Käsinkirjoitustilan käyttäminen
Samsung-näppäimistöstä voit siirtyä käsinkirjoitustilaan ja
kirjoittaa tekstiä tavallista helpommin. Siirry käsinkirjoitustilaan
koskettamalla jonkin aikaa -painiketta ja valitsemalla sitten
-painikkeen nostamatta sormea näytöltä.
Kirjoita tekstiä käsinkirjoituspaneeliin.
Vaihda Samsung-näppäimistöön valitsemalla
.
Yllä esitetyt näytöt voivat vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
››Käsinkirjoitusohjeet
●●
Kun olet kirjoittanut yhden merkin, kirjoita seuraava. Kirjoita
jokainen kirjain edellisen merkin oikealle puolelle. Jos piirrät
viivan edellisen merkin päälle, se voidaan tunnistaa uutena
merkkinä.
-- Esim. Ei tunnistettu
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
47
●●
Kirjoita merkit pystyyn (älä kallista niitä).
-- Esim. Tunnistettu
-- Esim. Ei tunnistettu
●●
Älä kirjoita merkkejä päällekkäin.
-- Esim. Tunnistettu
-- Esim. Ei tunnistettu
●●
Useimmissa kielissä ei tunnisteta ainoastaan yksittäisiä
merkkejä, vaan myös yhteen kirjoitetut merkit, jotka
muodostavat sanoja. (Tätä kutsutaan sanojen ja ilmausten
tueksi.) Sanoja ja ilmauksia tukevat ja tukemattomat kielet
on lueteltu tässä oppaassa. (Kaikkien käsinkirjoituksen
ohjelmistopohjaista syöttöpaneelia tukevien kielten pitäisi
tukea sanoja ja ilmauksia.)
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
48
-- Sanoja ja ilmauksia tukevat kielet: English UK, English US,
Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español,
Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano,
Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski,
Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina,
Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
-- Yksittäisten merkkien tunnistuksen tuki
-- Sanojen ja ilmausten tunnistuksen tuki
●●
Joissakin kielissä tuetaan kursiivikirjoitusta.
(Kursiivikirjoituksen tunnistus)
-- Kursiivikirjoitusta tukevien kielten pitäisi tukea myös
yhdistettyjen merkkien kirjoitusta.
-- Kielissä, joissa kursiivikirjoitusta ei tunnisteta, merkit on
kirjoitettava erikseen.
-- Kursiivikirjoitusta tukevat ja tukemattomat kielet on lueteltu
tässä oppaassa.
-- Kursiivikirjoitusta tukevat kielet: English UK, English US,
Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
-- Kursiivikirjoitusta tukemattomat kielet: Čeština, Български,
Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어,
Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina,
Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi,
Norsk, Svenska
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
49
-- Esimerkki kursiivikirjoitusta tukevasta kielestä: English
-- Esimerkki kursiivikirjoitusta tukemattomasta kielestä: 한국어
●●
Kun kirjoitat useammalle kuin yhdelle riville, jätä niiden väliin
tarpeeksi tilaa.
-- Esim. Tunnistettu
-- Esim. Ei tunnistettu
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
50
S Note -toiminnon käyttäminen
S Note -toiminnolla voit luoda muistiinpanoja lisäämällä
muistiinpanoihin erilaisia multimediasisältöjä, ja voit myös lisätä
muistiinpanon pikakuvakkeen aloitusnäyttöön.
S Note sisältää erilaisia malleja, joiden avulla voit luoda
muistilappuja helposti.
●● Muistilappu/Vapaa muistio: Voit luoda yksinkertaisen
muistilapun aloittamalla tyhjästä sivusta.
●● Kokousmuistio: Voit tehdä muistilappuja kokouksista,
konferensseista tai luennoista.
●● Aikakauslehti: Voit luoda multimediamuistilapun lisäämällä
multimediatiedostoja.
●● Päiväkirja: Voit luoda valokuvapäiväkirjan.
●● Resepti: Voit luoda omia reseptejäsi.
●● Matka: Voit luoda matkakertomuksia.
●● Vaakasuuntainen: Voit luoda riipustella ja piirrellä.
●● Muistio: Voit luoda muistioita.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
51
››Muistion luominen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse S Note.
2 Valitse → malli.
3 Kirjoita tekstiä tai piirrä piirros.
1
2
3
4
5
Yllä esitetty näyttö voi vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
Numero
Toiminto
1
Siirry näyttötilasta muokkaustilaan tai päinvastoin.
2
Piirrä piirros; muuta kynän asetuksia
(kaksoisnapauta). ► s. 54
3
Käytä tuottamistyökaluja. ► s. 55
4
Kirjoita tekstiä näppäimistöllä; Muuta tekstin
asetuksia (kaksoisnapauta). ► s. 54
5
Tyhjennä luonnos tai käsinkirjoitukset; Muuta
pyyhekumin leveyttä tai tyhjennä syöte
(kaksoisnapauta).
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
52
4 Lisää valokuva tai äänileike.
Voit tallentaa luonnostelun ja jäljittämisprosessin.
1
2
3
4
5
Yllä esitetty näyttö voi vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
Numero
Toiminto
1
Kumoa edellinen toimi.
2
Tee edellinen toimi uudelleen.
3
Lisää multimediatiedosto, kuten teksti tai
valokuva.
4
Lisää äänitallenne äänittämällä puhetta tai muita
ääniä.
5
Merkitse viesti tärkeäksi.
Lisää sivu valitsemalla .
Jos haluat piirtää vain S Pen -kynällä, valitse .
●● Voit lähentää kuvaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja
levittämällä niitä erilleen. Voit loitontaa kuvaa siirtämällä
sormia lähemmäs toisiaan. Kun kuvaa on lähennetty, voit
selata näyttöä vetämällä kahdella sormella.
●●
●●
5 Kun olet valmis, valitse Tall.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
53
››Kynän tai tekstin määritteiden muuttaminen
Muistilappua luodessasi voit muuttaa seuraavia määritteitä:
●● Voit muuttaa kynän tyyppiä, viivan paksuutta tai kynän väriä
kaksoisnapauttamalla .
4
5
6
1
2
3
7
Yllä esitetty näyttö voi vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
Numero
Toiminto
1
Muuta kynän tyyppiä.
2
Muuta viivan paksuutta.
3
Muuta kynän väriä.
4
Tallenna nykyiset asetukset kynäprofiiliksi.
5
Avaa pieni ikkuna, jossa voit esipiirtää
kynäasetuksen.
6
Poista esiasetettu kynäprofiili.
7
Lisää uusi väri Värinvalitsimella.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
54
●●
Voit muuttaa tekstin määritteitä kaksoisnapauttamalla
.
1
2
3
4
Yllä esitetty näyttö voi vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
Numero
Toiminto
1
Valitse vaihtoehto.
2
Näytä nykyiset määritteet tai muuta niitä.
3
Muuta tekstin väriä.
4
Lisää uusi väri Värinvalitsimella.
››Tuottamistyökalujen käyttö
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse S Note.
2 Valitse → malli.
3 Kaksoisnapauta ja valitse työkalu.
Kaavan vastaavuus: Muunna käsin kirjoitettu kaava hyvin
järjestetyksi kaavaksi.
●● Muodon vastaavuus: Muunna piirtämäsi muodot.
●● Käsinkirj. tekstiksi: Muunna käsin kirjoitettu muistilappu.
●● Kun kosketat
jonkin aikaa, näkyviin tulee
työkalupaneeli, jonka avulla voit vaihtaa työkalua
helposti.
●● Valitsemalla
voit etsiä tietoja käsin kirjoitetusta
avainsanasta esimääritetyllä Internet-sivulla.
●●
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
55
››Ohjeita käsinkirjoitettujen kaavojen ja lukujen
luontiin
●●
Kirjoita kaava yhdelle riville. Jos kirjoitat pitkän kaavan tai yli
yhdelle riville jatkuvan kaavan, laite muuntaa kaavan väärin.
●●
Puuttuva loppusulje tai neliöjuuresta puuttuva luku aiheuttaa
tilapäisen virheen kaavan muunnossa. Kaava muunnetaan
valmiiksi, kun olet kirjoittanut kaavan.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
56
●●
Kun piirrät nuolen, piirrä nuolen runko ensin.
●●
Kun piirrät nuolen pään, piirrä se yhdellä vedolla.
Yllä esitetyt näytöt voivat vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
››Muistioiden näyttäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse S Note.
2 Voit hakea muistiota valitsemalla kohdan
3 Valitse muistilappu.
(tarvittaessa).
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä muistion katselun
aikana:
●● Voit lähentää kuvaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja
levittämällä niitä erilleen. Voit loitontaa kuvaa siirtämällä
sormia lähemmäs toisiaan.
●● Voit siirtyä muistilapun sivulta toiselle valitsemalla nuolen
näytön alareunasta, selaamalla vasemmalle tai oikealle ja
valitsemalla sivun.
●● Voit katsoa lähennetyn muistilapun muut osat
siirtämällä näytön vasemmassa alakulmassa näkyvää,
esikatselupaneelissa olevaa punaista kehystä.
●● Vaihda moni-ikkunatilaan valitsemalla
.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
57
Voit siirtyä muokkaustilaan valitsemalla tai napauttamalla
näyttöä.
●● Voit lähettää muistilapun muille valitsemalla
→ Jakotapa.
●● Voit viedä muistilapun valitsemalla
→ Vie. Muistilappu
viedään kuva- tai PDF-tiedostona sijaintiin Omat tiedostot →
sdcard0 → S Note Export.
●● Voit hallita monisivuista muistilappua valitsemalla
→
Muokkaa sivuja.
●● Voit tallentaa muistilapun tapahtumaksi valitsemalla
→
Luo tapahtuma. Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus
määräytyy valitun mallin mukaan.
●● Voit lisätä aloitusnäyttöön pikavalinnan muistilappua varten
valitsemalla → Aseta pikanäppäimeksi.
●● Voit tulostaa muistilapun WLAN- tai USB-yhteyden kautta
valitsemalla → Tulosta. Laite on yhteensopiva ainoastaan
joidenkin Samsung-tulostimien kanssa.
●● Voit tallentaa muistilapun toisella nimellä valitsemalla
→
Tallenna nimellä.
●● Voit asettaa huomautuksen taustakuvaksi tai yhteystiedon
kuvaksi valitsemalla → Aseta.
●●
››Muistilappujen muokkaus
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse S Note.
2 Valitse muistilappu.
Voit lisätä muistilappuun kannen tai muuttaa kantta
koskettamalla muistilappua jonkin aikaa ja valitsemalla
Muokkaa kantta.
3 Siirry muokkaustilaan valitsemalla
näyttöä.
tai napauttamalla
4 Muokkaa muistilappua näytön kuvakkeiden avulla.
Voit vaihtaa muistilapun taustakuvaa valitsemalla →
Vaihda taustaa.
●● Voit poistaa muistilapun valitsemalla
→ Poista.
●● Voit lisätä tunnisteen valitsemalla
→ L. tunn.
●●
5 Valitse Tall.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
58
››Muistilappujen synkronointi
Voit synkronoida muistilappusi palvelimen kanssa.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse S Note.
2 Valitse → Synkronoi → vaihtoehto.
3 Valitse synkronoitavat muistilaput ja valitse sitten
Synkronoi.
Voit synkronoida kaikki muistilaput valitsemalla Synkronoi
kaikki.
4 Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja valitse sitten
K. sisään.
5 Valitse Synkronoi nyt.
››Muistilappujen hallinta kansioiden avulla
Kansion luominen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse S Note.
2 Valitse → Luo kansio.
3 Anna nimi ja valitse OK.
4 Valitse uusi kansio.
●●
●●
Voit luoda muistilapun valitsemalla
Voit luoda alikansioita valitsemalla
→ malli.
→ Luo kansio.
Muistiinpanojen kopiointi tai siirtäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse S Note.
2 Valitse tarvittaessa kansio.
3 Valitse → Kopioi tai Siirrä.
4 Valitse muistiinpanot → Kopioi tai Siirrä.
5 Siirry uuteen paikkaan.
6 Valitse Kopioi tänne tai Siirrä tänne.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
59
Pikamuistikirjan käyttäminen
Voit luoda tekstiä ja piirroksia sisältävän pikamuistilapun missä
tahansa näytössä.
1 Avaa pikamuistilappu painamalla S Pen -kynän painiketta ja
kaksoisnapauttamalla näyttöä.
2 Kirjoita tekstiä tai piirrä piirros.
1
2
3
4
5
Yllä esitetty näyttö voi vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
Numero
Toiminto
1
Piirrä piirros; muuta kynän asetuksia, kuten
kynän tyyppiä, viivan leveyttä tai kynän väriä
(kaksoisnapauta).
2
Kirjoita tekstiä näppäimistöllä.
3
Tyhjennä luonnos tai käsinkirjoitukset; Muuta
pyyhekumin leveyttä tai tyhjennä syöte
(kaksoisnapauta).
4
Kumoa edellinen toimi.
5
Tee edellinen toimi uudelleen.
3 Valitse lopuksi
.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
60
Kalenteritoiminnon käyttäminen
Laitteessa on tehokas ajanhallintatoiminto, jolla voit
hallita aikataulujasi ja tehtäviäsi tavallista kätevämmin ja
tehokkaammin. Voit luoda ja katsella tapahtumia, lisätä
merkintöjä ja vaihtaa näyttötilaa.
Käynnistä S Planner -toiminto avaamalla sovellusluettelo ja
valitsemalla Kalenteri.
1
2
Yllä esitetty näyttö voi vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
Numero
Toiminto
1
Aseta nykyinen päivämäärä.
2
Määritä näytettävät kalenterit.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
61
››Tapahtuman tai tehtävän luominen
Luotavia tehtäviä ja muistiinpanoja ei voida synkronoida
Google Calendar™ -toiminnon kanssa.
Tapahtuman luominen:
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Kalenteri → .
2 Jos näyttöön tuleen kalenterin synkronointiin liittyviä
virhesanomia, valitse Valmis.
3 Valitse Lisää tapahtuma ja kirjoita tiedot.
Voit etsiä ja lisätä sijaintinäkymän valitsemalla .
●● Lisää huomautus valitsemalla Merkinnät → vaihtoehto.
●● Lisää kuva valitsemalla Kuvat → vaihtoehto.
●●
4 Kun olet valmis, valitse Tallenna.
Tehtävän luominen:
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Kalenteri →
2 Valitse Lisää tehtävä ja kirjoita tiedot.
.
Lisää huomautus valitsemalla Merkinnät → vaihtoehto.
●● Lisää kuva valitsemalla Kuvat → vaihtoehto.
●●
3 Kun olet valmis, valitse Tallenna.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
62
››Näkymätilan vaihtaminen
Voit vaihtaa kalenterin näyttötilaa valitsemalla näyttötilan
välilehden. Voit vaihtaa näyttötilaa myös napauttamalla näyttöä
kahdella sormella ja puristamalla niitä yhteen tai levittämällä
niitä.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Kalenteri.
2 Valitse näkymätila näytön yläreunassa.
Vuosi: Kuukauden päivittäiset lohkot.
●● Kuukausi: Kuukauden päivittäiset lohkot.
●● Viikko: Yhden kokonaisen viikon päivät tunneittain.
●● Päivä: Yksi kokonainen päivä tunneittain.
●● Luettelo: Luettelo kaikista tapahtumista.
●● Tehtävä: Luettelo kaikista tehtävistä.
●●
››Tapahtuman tai tehtävän näyttäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Kalenteri.
2 Valitse tehtävän tai tapahtuman etsintää varten
(tarvittaessa).
Rajoita etsintää valitsemalla Kaikki → vaihtoehto.
3 Valitse kalenterista päivä.
Voit valita nykyisen päivän valitsemalla Tänään.
Vaihda moni-ikkunatilaan valitsemalla .
●● Voit siirtyä tietyn päivän kohdalle syöttämällä päivän
manuaalisesti valitsemalla → Siirry, syöttämällä päivän
valitsemalla
tai
ja valitsemalla Aseta.
●● Ota käsinkirjoitus käyttöön Kuukausinäkymä-tilassa
valitsemalla → Ota käsinkirjoitustila käyttöön.
●● Poista käsinkirjoitus käytöstä tai poista käsinkirjoitettu
valitsemalla → Poista käsinkirjoitustila käytöstä.
●●
●●
4 Tuo tapahtuman tai tehtävän tiedot näkyviin valitsemalla se.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
63
››Tapahtuman hälytyksen sammuttaminen
Jos määrität kalenteritapahtumalle hälytyksen, määritettynä
ajankohtana näyttöön tulee tapahtumahälytyksen kuvake.
1 Valitse tapahtumailmoitus ilmoituspaneelissa.
2 Tuo tapahtuman tai tehtävän lisätiedot näkyviin valitsemalla
se.
Voit asettaa tapahtumahälytyksen torkkutilaan tai hylätä sen
valitsemalla valintaruudun tapahtuman tai tehtävän nimen
vieressä ja valitsemalla Torkku tai Hylkää.
Opi käyttämään Pikakomento-toimintoa
Opi soittamaan puhelu, lähettämään viesti tai tekemään haku
käyttämällä eleitä.
Näytä pikakomentopaneeli painamalla S Pen -painiketta ja
vetämällä kynä ylös.
Käynnistä sovellus piirtämällä paneeliin ele.
››Elekomentojen luominen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → S Pen →
2
Pikakomentojen asetukset.
Valitse Lisää komento → Valitse sovellus tai Valitse
toiminnot.
Valitse sovellus tai toiminto → vaihtoehto.
3
4 Piirrä uuden elekomennon ele ja valitse sitten Valmis.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
64
››Elekomentojen muuttaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → S Pen →
Pikakomentojen asetukset.
2 Valitse muutettava elekomento.
3 Vaihda sovellusta tai toiminnon esiasetusta, tai vaihda
nykyinen ele piirtämällä uusi valitsemalla ensin ja sitten
Valmis.
Jos uusi elekomento on sama kuin jokin olemassa oleva
elekomento, se ei astu voimaan.
S Pen -kynän Ilmanäkymä
Kun pidät S Pen -kynää lähellä näyttöä, näyttöön ilmestyy
osoitin. Esikatsele sisältöä tai näytä ponnahdusikkunoiden
tietoja siirtämällä osoitin tiedostoihin, aiheisiin tai asetuksiin.
Voit selata paneeleita tai luetteloita siirtämällä osoittimen
näytön reunaan (ylös/alas/vasemmalla/oikealle).
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
65
Näytön alueen kaappaaminen
1 Pidä S Pen -painike alhaalla ja valitse alue piirtämällä.
2 Liitä sovellus valittuun alueeseen valitsemalla sovellus
näytön alareunassa näkyvästä sovellusluettelosta.
Valittu alue tallennetaan Galleria → Screenshotskansioon.
●● Yllä esitetty näyttö voi vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
●●
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
66
Internet-toiminnot
Internet
Tässä osassa kuvataan suosikkisivustojen käyttö ja niiden
merkitsemisen kirjanmerkeillä.
Internet-yhteyden muodostamisesta ja
mediatiedostojen lataamisesta saatetaan laskuttaa
erikseen. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.
●● Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, että
Internet-selaimen valikko poikkeaa tässä esitetystä.
●● Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella alueen
ja palveluntarjoajan mukaan.
●●
››Verkkosivujen selaaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja avaa kotisivusi valitsemalla Internet.
Voit siirtyä haluamallesi Internet-sivulle valitsemalla URLsyöttökentän ja antamalla sivuston Internet-osoitteen.
2 Siirry Internet-sivulta toiselle seuraavien painikkeiden avulla:
1
5
6
2
3
4
7
8
9
Yllä esitetty näyttö voi vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
Internet-toiminnot
67
Numero
Toiminto
1
Sulje nykyinen välilehti.
2
Siirry taakse- tai eteenpäin Internetsivuhistoriassa.
3
Lataa nykyinen Web-sivu uudelleen; Kun laite
lataa Internet-sivuja, tämän kuvakkeen tilalla
näkyy kuvake .
4
Avaa uusi välilehti.
5
Avaa Internet-selaimen toimintoluettelo.
6
Siirry moni-ikkunatilaan.
7
Avaa tallennettujen kirjanmerkkien ja
äskettäisen Internet-historian luettelo.
8
Etsi tietoja.
9
Lisää kirjanmerkki nykyiselle sivulle.
Internet-sivustoja selatessasi voit käyttää seuraavia toimintoja:
Voit lähentää tai loitontaa kuvaa koskettamalla näyttöä
kahdella sormella ja levittämällä niitä erilleen (voit loitontaa
siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan).
Jos otat kallistusliikkeet käyttöön, voit lähentää tai
loitontaa kuvaa koskettamalla kahta kohtaa sormilla
jonkin aikaa ja kallistamalla laitetta puolelta toiselle.
●● Voit avata uuden välilehden valitsemalla
→ Uusi välilehti.
●● Voit avata uuden välilehden evästeitä tallentamatta
valitsemalla → Uusi ink. -välilehti.
●● Voit lisätä kirjanmerkkipikavalinnan alkunäyttöön valitsemalla
→ Lisää pikanäppäin.
●● Voit lähettää sivun Internet-osoitteen muille valitsemalla
→ Jaa sivu.
●●
Internet-toiminnot
68
Voit etsiä tekstiä sivulta valitsemalla → Etsi sivulta.
Voit siirtyä työpöytänäkymään valitsemalla →
Työpöytänäkymä.
●● Voit tallentaa nykyisen sivun ja lukea sitä myöhemmin offlinetilassa valitsemalla → Tallenna luettavaksi offlinetilassa. Voit näyttää tallennetut sivut valitsemalla →
Tallennetut sivut.
●● Voit esittää Internetistä ladatut kohteet valitsemalla
→
Lataukset.
●● Voit tulostaa Web-sivun WLAN- tai USB-yhteyden kautta
valitsemalla → Tulosta. Laite on yhteensopiva ainoastaan
joidenkin Samsung-tulostimien kanssa.
●● Voit mukauttaa selainasetuksia valitsemalla
→ Asetukset.
●●
●●
››Tietojen etsiminen puheohjauksella
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Internet.
2 Valitse URL-syöttökenttä.
3 Valitse ja sano hakusana laitteen mikrofoniin.
Laite etsii hakusanaan liittyvät tiedot ja sivustot.
Internet-toiminnot
69
››Useiden sivujen avaaminen
Voit avata useita sivuja ja siirtyä niiden välillä.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Internet.
2 Avaa uusi välilehti valitsemalla .
3 Siirry toiselle sivulle uudessa välilehdessä.
4 Siirry avointen välilehtien välillä valitsemalla haluamasi
välilehden otsikko.
››Kirjanmerkin määrittäminen suosikkisivustoa
varten
Jos tiedät Internet-sivun osoitteen, voit lisätä kirjanmerkin
manuaalisesti.
Kirjanmerkin lisääminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Internet.
2 Kirjoita Internet-osoite tai siirry haluamallesi Internet-sivulle.
3 Merkitse nykyinen Internet-sivu valitsemalla → .
Voit lisätä kirjanmerkin nykyiselle sivulle myös valitsemalla
.
4 Anna kirjanmerkin nimi.
5 Anna suosikkisivusi Internet-osoite ja valitse lisättävä
kirjanmerkkisijainti (jos se on tarpeen).
6 Valitse OK.
Internet-toiminnot
70
Voit käyttää kirjanmerkkitoimintoja valitsemalla ja painamalla
kirjanmerkkiä jonkin aikaa:
●● Voit avata Internet-sivun käytössä olevaan välilehteen
valitsemalla Avoin.
●● Voit avata Internet-sivun uuteen välilehteen valitsemalla Avaa
uudessa välilehdessä.
●● Voit muokata kirjanmerkkiä valitsemalla Muokkaa
kirjanmerkkiä.
●● Voit lisätä kirjanmerkkipikavalinnan alkunäyttöön valitsemalla
Lisää pikanäppäin.
●● Voit lähettää sivun Internet-osoitteen muille valitsemalla Jaa
linkki.
●● Voit kopioida sivun Internet-osoitteen valitsemalla Kopioi
linkin URL.
●● Voit poistaa kirjanmerkin valitsemalla Poista kirjanmerkki.
●● Voit käyttää sivua selaimen kotisivuna valitsemalla Aseta
kotisivuksi.
Kirjanmerkkikansion luominen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Internet.
2 Valitse → → .
3 Anna kirjanmerkkikansiolle nimi.
4 Valitse Valmis.
››Viime historian käyttäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Internet.
2 Valitse → Historia.
3 Valitse sivu, jolle haluat siirtyä.
Internet-toiminnot
71
Game Hub
Tässä osassa kuvataan, miten voit käyttää pelejä.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Game Hub.
2 Valitse pelipalvelu.
3 Pelien etsiminen ja käyttäminen.
Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella alueen ja
palveluntarjoajan mukaan.
Play-kirjat
Tässä osassa kuvataan, miten voit selailla ja ladata kirjoja Google
Play Books -sovelluksella. Voit lukea kirjatiedostoja laitteessasi.
Avaa sovellusluettelo ja valitse Play-kirjat.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Play-elokuvat
Tässä osassa kuvataan, miten voit selailla ja vuokarata elokuvia
Google Play Movies -sovelluksella. Voit katsella elokuvia
laitteessasi.
Avaa sovellusluettelo ja valitse Play-elokuvat.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Internet-toiminnot
72
Play-kauppa
Laite pohjautuu Android-ympäristöön, ja sen toimintaa voidaan
laajentaa asentamalla siihen uusia sovelluksia. Lataamalla
sovelluksia Play-kaupasta voit ostaa pelejä ja mobiilisovelluksia
helposti ja nopeasti.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
●● Laite tallentaa ladattujen sovellusten käyttäjätiedostot
sisäiseen muistiin.
››Sovelluksen lataaminen ja asentaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Play-kauppa.
→ Play-kauppa-vaihtoehdon
Voit myös valita
sovellusluettelon oikeassa yläkulmassa.
2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, valitse
Hyväksy.
3 Etsi sovellus ja lataa se laitteeseen.
Kun lataus on valmis, laite asentaa sovelluksen
automaattisesti.
››Sovelluksen asennuksen poistaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Play-kauppa.
2 Valitse .
3 Valitse kohde, jonka haluat poistaa.
4 Valitse Poista → Ok.
Internet-toiminnot
73
YouTube
Tässä osassa kuvataan, miten videoita katsellaan YouTubesivustosta ja miten niitä ladataan sivustoon.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
››Videoiden katselu
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse YouTube.
2 Valitse video.
3 Näytä video koko näytön kokoisena napauttamalla
videonäyttöä ja valitsemalla
.
4 Ohjaa toistoa virtuaalinäppäimillä.
››Videoiden lähettäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse YouTube.
2 Valitse → Kirjaudu sisään ja valitse sitten Google-tilisi,
jos se on linkitetty YouTubeen. Voit myös valita Lisää tili ja
määrittää tilin YouTubeen kirjautumista varten.
3 Valitse ja valitse sitten haluamasi video.
4 Anna lataustiedot ja valitse Lähetä.
Video Hub
Tässä osassa kuvataan, miten voit käyttää videoita.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Video Hub.
2 Valitse luokka.
3 Videoiden etsiminen ja käyttäminen.
Internet-toiminnot
74
Maps
Tässä osiossa kuvataan, miten sijainti määritetään Google
Maps™-sovelluksella, miten kartoista etsitään katuja,
kaupunkeja ja maita ja miten pyydetään ohjeita.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
●● Paikannuspalvelut on aktivoitava, jotta sijainti voidaan
paikantaa ja etsiä kartalta. ► s. 145
››Tietyn sijaintipaikan etsiminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Maps.
Kartta näyttää nykyisen sijaintisi.
2 Valitse .
3 Anna sijainnin hakusana.
Voit ohjata sijainnin etsimistä puheella valitsemalla .
4 Valitse sijainti, jonka tiedot haluat nähdä.
Voit näyttää kaikki hakutulokset valitsemalla
Hakutulokset.
●● Voit tarkastella nykyistä sijaintiasi valitsemalla
. Voit siirtyä kompassinäkymään, joka vaihtaa suuntaa
liikuttaessasi laitetta, valitsemalla .
●● Voit etsiä lähistöllä olevan paikan valitsemalla .
●● Saat reittiohjeet haluamaasi paikkaan valitsemalla
.
●● Voit lisätä karttakerroksia valitsemalla
.
●● Saat näkyviin muiden toimintojen luettelon valitsemalla .
●● Voit lähentää tai loitontaa kuvaa asettamalla kaksi sormea
näytölle ja levittämällä sormia toisistaan tai puristamalla
niitä yhteen hitaasti. Voit myös kaksoisnapauttaa
näyttöä. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoon
kaksoisnapauttamalla näyttöä.
●● Voit lisätä sijaintiin tähden valitsemalla paikan nimen
puhekuplan → .
●●
Internet-toiminnot
75
››Reittiohjeiden hakeminen tiettyyn
määränpäähän
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Maps.
2 Valitse .
3 Kirjoita lähtöpaikan ja määränpään osoite.
Voit antaa osoitteen yhteystietoluettelosta tai tähtipaikoista
tai osoittaa pisteen kartalta valitsemalla → vaihtoehto.
4 Valitse kulkutapa (auto, bussi, käveleminen) ja valitse sitten
5
Siirry.
Reitti näkyy kartalla. Valitun kulkutavan mukaan voi olla, että
näkyvissä on useita reittejä.
Kun olet valmis, valitse → Tyhjennä kartta.
Latitude
Tässä osassa kuvataan, miten sijainti jaetaan ystävien kanssa
Google Latitude™-palvelulla.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Latitude.
Laite liittyy Latitude-palveluun automaattisesti.
2 Valitse kaveri, jonka haluat lisätä yhteystiedoista valitsemalla
→ Lisää kavereita tai antamalla sähköpostiosoite.
3 Valitse Kyllä.
Kun ystävä hyväksyy kutsun, voit jakaa sijaintitiedot.
4 Valitse luettelosta ystävä.
Ystäviesi sijainnit on merkitty karttaan heidän valokuvillaan.
Internet-toiminnot
76
Paikalliset
Seuraavien ohjeiden avulla voit etsiä lähistöllä olevan paikan.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Paikalliset.
2 Valitse luokka.
Laite etsii valittuun luokkaan liittyvät lähellä olevat paikat.
3 Tuo paikan tiedot näkyviin valitsemalla sen nimi.
4 Käytä tietoja katsellessasi seuraavia vaihtoehtoja:
Esitä paikka kartalla valitsemalla .
Näytä reitti paikkaan valitsemalla .
●● Näytä paikan puhelinnumero valitsemalla
●●
●●
.
Navigointi
Seuraavassa kuvataan, miten GPS-navigointijärjestelmällä
paikannetaan ja näytetään määränpää puheopastuksella.
●● Navigointikartat, nykyinen sijaintisi ja muut
navigointitiedot voivat poiketa todellisista
sijaintitiedoista. Kiinnitä aina huomiota tieolosuhteisiin,
liikenteeseen ja muihin seikkoihin, jotka voivat
vaikuttaa ajamiseen, ja noudata ajaessasi kaikkia
turvallisuusvaroituksia ja määräyksiä.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Internet-toiminnot
77
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Navigointi.
2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, valitse
Hyväksyn.
3 Anna määränpää jollain seuraavista tavoista:
Sano määränpää, kuten: ”Navigoi kohteeseen määränpää”.
Kirjoita määränpää virtuaalinäppäimistöllä.
●● Valitse määränpää yhteystietojen osoitteista.
●● Valitse määränpää tähdellä merkityistä paikoista.
●●
●●
4 Käytä paikannuspalvelua noudattamalla näytön ohjeita.
Samsung Apps
Samsung Apps -sovelluksella voit ladata helposti lukuisia
sovelluksia suoraan laitteeseesi. Samsung Apps tarjoaa runsaasti
pelejä, uutisia, viitteitä, sosiaalisia verkostoja, navigointia,
terveyssovelluksia ja muuta. Sen avulla saat mobiililaitteesta
haluamasi käyttökokemuksen heti.
Laitteen älykkyys lisääntyy, kun asennat siihen täysin
optimoituja sovelluksia Samsung Apps -sovelluksella. Tutki
loistavia sovelluksia ja paranna mobiililaitekokemusta
entisestään.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
●● Lisätietoja on osoitteessa www.samsungapps.com.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Samsung Apps.
2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, lue
käyttöehdot ja valitse Hyväksy.
3 Etsi ja lataa haluamasi sovellukset.
Internet-toiminnot
78
S Suggest
Voit etsiä ja ladata uusimmat Samsungin suosittelemat
sovellukset. Avaa sovellusluettelo ja valitse S Suggest.
Google
Tässä osassa kuvataan, miten voit etsiä laitteeseen tallennettuja
tai Internetissä olevia tietoja.
››Avainsanan etsiminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Google.
2 Kirjoita hakusana ja valitse näppäimistöltä
Voit etsiä tietoja puheen avulla valitsemalla
hakusanan laitteen mikrofoniin.
.
ja sanomalla
3 Valitse hakutulos.
Voit rajata hakua valitsemalla → Asetukset → Tablethaku ja valitsemalla sitten haettavien sovellusten vieressä
olevat valintaruudut.
››Käytä Google Now -järjestelmää
Käynnistä Google-haku tarkastellaksesi Google Now -kortteja,
jotka sisältävät tarvitsemasi tiedot.
Avaa sovellusluettelo ja valitse Google.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
●● Sijainnin määrittämiseksi on paikannuspalvelut otettava
käyttöön.
●● Käytä toimintoa kirjautumalla Google-tiliin.
Internet-toiminnot
79
Learning Hub
Tässä osassa kuvataan, miten voit käyttää oppimateriaaleja.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Learning Hub.
2 Valitse luokka.
3 Hae ja käytä videoluentoja tai kirjoja.
Internet-toiminnot
80
Yhteydenpito
Soittaminen
Tässä luvussa kuvataan puheluihin liittyvät toimet, kuten
soittaminen ja puheluihin vastaaminen, puhelun aikana
käytettävät toiminnot sekä puheluihin liittyvien ominaisuuksien
mukauttaminen ja käyttö.
››Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen
Voit soittaa, hyväksyä puhelun, lopettaa puhelun ja hylätä
puhelun sekä näppäimillä että kosketusnäytön avulla.
Soittaminen
1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo, valitse Puhelin →
Nronäpp. ja syötä suunta- ja puhelinnumero.
2 Jos haluat soittaa äänipuhelun, valitse
.
Jos haluat soittaa videopuhelun, valitse Videopuhelu.
3 Lopeta puhelu valitsemalla Loppu.
Tallenna puhelinmuistioon numerot, joihin soitat usein.
► s. 126
●● Voit siirtyä puhelulokiin nopeasti ja soittaa äskettäin
soittamaasi numeroon valitsemalla Puhelin → Lokit.
●●
Yhteydenpito
81
Puheluun vastaaminen
1 Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvaketta mihin tahansa
suuntaan ympyrän reunaan saakka.
Kun laite soi, voit mykistää soittoäänen painamalla
äänenvoimakkuuspainiketta.
2 Lopeta puhelu valitsemalla Lopeta puhelu.
Puhelun hylkääminen
Kun puhelu saapuu, vedä -kuvaketta mihin tahansa suuntaan
ympyrän reunaan saakka.
Voit lähettää puhelun hylätessäsi viestin valitsemalla Hylkää
puhelu viestillä.
Määritä ensin soittajalle lähetettävä tekstiviesti. Avaa
sovellusluettelo ja valitse Puhelin → Nronäpp. →
→ Puheluasetukset → Puheluasetukset → Määritä
hylkäysviestit.
IP-puhelun soittaminen
1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo, valitse Puhelin →
Nronäpp. ja syötä suunta- ja puhelinnumero.
2 Valitse
.
●● Voit määrittää tilit IP-puheluja varten. Avaa
sovellusluettelo ja valitse Puhelin → Nronäpp. →
→ Puheluasetukset → Internet-puheluasetukset →
Tilit.
●● Voit määrittää tilin IP-puhelujen oletusasetukseksi. Avaa
sovellusluettelo ja valitse Puhelin → Nronäpp. →
→ Puheluasetukset → Internet-puheluasetukset →
Tilit → tili → Aseta ensisij. tiliksi.
Yhteydenpito
82
Tauon lisääminen
Tässä osassa kuvataan, miten voit lisätä tauon numeroiden
väliin syöttäessäsi PIN-koodia tai tilinumeroa automaattisessa
vastausjärjestelmässä.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Puhelin → Nronäpp. ja syötä
2
sitten suuntanumero ja puhelinnumero.
Valitse → Lisää kahden sekunnin tauko tai Lisää
odotus.
3 Anna muut numerot.
4 Soita numeroon valitsemalla
.
●● Jos lisäät kahden sekunnin tauon, muut numerot
lähetetään järjestelmään automaattisesti kahden sekunnin
kuluttua.
●● Jos lisäät odotustauon, valitse Kyllä, kun näyttöön tulee
ponnahdusikkuna,
Soittaminen ulkomaille
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Puhelin → Nronäpp. ja lisää
+-merkki koskettamalla jonkin aikaa 0-painiketta.
2 Valitse koko numero (maan numero, suuntanumero ja
puhelinnumero) ja soita numeroon valitsemalla .
››Kuulokemikrofonin käyttäminen
Kun liität kuulokemikrofonin laitteeseen, voit vastata puheluihin
ja ohjata laitetta ilman käsiä:
●● Voit vastata puheluun painamalla kuulokemikrofonin
painiketta.
●● Voit hylätä puhelun painamalla kuulokemikrofonin painiketta
jonkin aikaa.
●● Voit asettaa puhelun pitoon tai noutaa pidossa olevan
puhelun painamalla kuulokemikrofonin painiketta jonkin
aikaa.
●● Voit lopettaa puhelun painamalla kuulokemikrofonin
painiketta.
Yhteydenpito
83
››Toimintojen käyttäminen puhelun aikana
Voit käyttää seuraavia toimintoja puhelun ollessa meneillään:
●● Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla
äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.
●● Voit asettaa puhelun pitoon valitsemalla Pito. Voit noutaa
pidossa olevan puhelun valitsemalla P. pito.
●● Voit soittaa toiseen numeroon valitsemalla Lisää puhelu ja
valitsemalla sitten toisen numeron.
●● Voit vastata toiseen puheluun vetämällä
-kuvaketta mihin
tahansa suuntaan ympyrän reunaan saakka koputusäänen
kuuluessa. Laite kysyy, lopetetaanko ensimmäinen puhelu, vai
laitetaanko se pitoon. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää,
että sinulla on käytössäsi koputuspalvelu.
●● Voit avata numeronvalintanäytön valitsemalla Nronäpp.
●● Voit kytkeä mikrofonin pois päältä valitsemalla Mykistä,
jolloin toinen osapuoli ei kuule sinua.
●● Voit kuulla toisen osapuolen ja puhua hänelle Bluetoothkuulokemikrofonin kautta valitsemalla Kuuloke.
●● Voit avata puhelinmuistion valitsemalla Yhteystiedot.
●● Voit siirtyä puhelusta toiseen valitsemalla Vaihda.
●● Voit soittaa neuvottelupuhelun soittamalla toisen puhelun
tai vastaamalla toiseen puheluun ja valitsemalla Yhdistä, kun
olet yhteydessä toiseen osapuoleen. Voit lisätä osallistujia
toistamalla tämän. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää,
että sinulla on käytössäsi neuvottelupuhelupalvelu.
Yhteydenpito
84
››Toimintojen käyttäminen videopuhelun aikana
Voit käyttää seuraavia toimintoja videopuhelun aikana:
●● Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä valitsemalla Vaihda
kameraa.
●● Voit avata numeronvalintanäytön valitsemalla Nronäpp.
●● Voit kytkeä mikrofonin pois päältä valitsemalla Mykistä,
jolloin toinen osapuoli ei kuule sinua.
●● Voit kuulla toisen osapuolen ja puhua hänelle Bluetoothkuulokemikrofonin kautta valitsemalla Kuuloke.
●● Voit piilottaa kuvasi toiselta osapuolelta valitsemalla
→
Piilota minut.
●● Voit valita toiselle osapuolelle näytettävän vaihtoehtoisen
kuvan tai videon valitsemalla → Kuvat tai Videot.
●● Voit käyttää toisen osapuolen kuvaa koskettamalla toisen
osapuolen kuvaa jonkin aikaa. Voit siepata kuvan näytöstä tai
tallentaa videopuhelun valitsemalla Tallenna tai Tallenna.
●● Lisää kuvaan tunnekuvakkeita valitsemalla
→ Animoidut
hymiöt.
●● Voit vaihtaa katselutilan teemanäkymään valitsemalla
→
Teemanäkymä.
●● Käytä kuvaan koristekuvakkeita valitsemalla
→ Ota
sarjakuvanäk. k.
Puhelun tallentaminen ilman lupaa on lainvastaista
monilla alueilla. Pyydä aina toisen osapuolen suostumusta
ennen puhelun tallentamista.
Yhteydenpito
85
››Vastaamatta jääneiden puhelujen näyttäminen
ja vastaaviin numeroihin soittaminen
Laite näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä. Voit
soittaa vastaamatta jääneen puhelun soittajalle avaamalla
ilmoituspaneelin ja valitsemalla vastaamattoman puhelun.
››Automaattisen hylkäyksen määrittäminen
Jos haluat hylätä soitot tietystä numerosta automaattisesti,
käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen
ottaminen käyttöön ja automaattisen hylkäyksen luetteloiden
luominen:
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Puhelin → Nronäpp. →
→ Puheluasetukset → Puheluasetukset → Puhelun
hylkäys.
2 Valitse Automaattinen hylkäystila ja valitse sitten
vaihtoehto.
●● Kaikki numerot: Hylkää kaikki puhelut.
●● Autom. hylkäysnumerot: hylkää tietystä numerosta
tulevat puhelut.
3 Ota automaattinen hylkäystila käyttöön vetämällä kohdassa
Automaattinen hylkäystila olevaa liukusäädintä oikealle.
4 Valitse Automaattisen hylkäyksen luettelo.
5 Valitse .
6 Syötä hylättävä numero ja valitse Tallenna.
Voit määrittää ehdot numeroa varten.
7 Voit lisätä numeroita toistamalla vaiheet 4-6.
Yhteydenpito
86
››Puhelunsiirron määrittäminen
Puhelunsiirto on verkkopohjainen ominaisuus, jolla saapuva
puhelu lähetetään toiseen valitsemaasi numeroon. Voit
määrittää tämän ominaisuuden erikseen eri olosuhteille, joissa
et pysty vastaamaan puheluun, kuten kun puhut toista puhelua
tai kun olet palvelualueen ulkopuolella.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Puhelin → Nronäpp. →
→ Puheluasetukset → Puheluasetukset → Puhelunsiirto
→ puhelun tyyppi.
2 Valitse ehto.
3 Anna numero, johon haluat siirtää puhelut, ja valitse Päälle.
Asetus lähetetään verkkoon.
››Sallitut numerot -tilan käyttäminen
Sallitut numerot -tilassa laitteella voi soittaa vain sallittujen
numeroiden luetteloon tallennettuihin numeroihin. Sallitut
numerot -tilan ottaminen käyttöön:
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Puhelin → Nronäpp. →
→ Puheluasetukset → Puheluasetukset → Muut
asetukset → Sallitut numerot → Ota sallitut num. k.
2 Anna SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2 ja valitse OK.
3 Valitse Sallittujen numeroiden luettelo ja lisää Sallitut
numerot -tilassa käytettävät yhteystiedot.
Yhteydenpito
87
››Puheluneston määrittäminen
Puhelunesto on verkkopohjainen ominaisuus, jolla voidaan
rajoittaa tietyntyyppisiä soittoja ja estää muita soittamasta
laitteellasi.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Puhelin → Nronäpp. →
→ Puheluasetukset → Puheluasetukset → Muut
asetukset → Puhelunesto → puhelun tyyppi.
2 Valitse ehto.
3 Anna puheluneston salasana ja valitse OK.
Asetus lähetetään verkkoon.
››Koputuksen määrittäminen
Koputuspalvelu on verkkopohjainen palvelu, joka ilmoittaa
saapuvista puheluista, kun puhut toista puhelua. Tämä
ominaisuus toimii ainoastaan äänipuheluissa.
Avaa sovellusluettelo ja valitse Puhelin → Nronäpp. → →
Puheluasetukset → Puheluasetukset → Muut asetukset →
Koputus. Asetus lähetetään verkkoon.
››Puhelulokien lukeminen
Voit lukea puhelu- ja viestilokeja suodatettuina tyypeittäin.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Puhelin → Lokit.
2 Valitse → Näyttöperuste → vaihtoehto.
3 Valitse loki, jonka tiedot haluat lukea.
Voit soittaa numeroon tai lähettää siihen viestin
tietonäkymässä. Voit myös käyttää tiettyjä käteviä
toimintoja koskettamalla jonkin aikaa luettelossa olevaa
lokia.
Yhteydenpito
88
››Puheluasetusten mukauttaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Puhelin → Nronäpp. →
→ Puheluasetukset → vaihtoehto.
2 Muuta seuraavia asetuksia:
Asetus
Toiminto
Puhelun hylkäys
Aseta kaikki tietyistä
puhelinnumeroista tulevat puhelut
hylättäviksi automaattisesti.
Voit lisätä puhelinnumeroita
automaattisen hylkäyksen
luetteloon.
Määritä
hylkäysviestit
Lisää viesti tai muokkaa viestiä, joka
lähetetään hylätessäsi puhelun.
●● Laitteen soittoääni: Valitse
Soitto- ja
näppäinäänet
puhelun saapuessa kuultava
soittoääni.
●● Laitteen värinä: Lisää tai valitse
värinäkuvio.
●● Värinä soidessa: Aseta puhelin
värisemään ja soittamaan
soittoääni puhelujen saapuessa.
●● Näppäinäänet: Aseta
laite soittamaan ääni, kun
numeronvalintanäytön näppäimillä
syötetään numeroita.
●● Puhelun värinät: Määritä laite
Puheluhälytys
värisemään, kun toinen osapuoli
vastaa puheluun tai lopettaa sen.
●● Puhelun tila -äänet: Aseta laite
hälyttämään puhelun tilasta
puhelun aikana.
●● Hälytykset puheluiden
aikana: Aseta laite hälyttämään
tapahtumista puhelun aikana.
Yhteydenpito
89
Asetus
Toiminto
●● Vastaa puheluihin
Puh. vastaaminen/
lopettaminen
puhekomennoilla: Aseta
laite vastaamaan saapuviin
puheluihin tai hylkäämään ne
puhekomennoilla.
●● Virtanäppäin lopettaa puhelut:
Aseta laite lopettamaan puhelu,
kun virtanäppäintä painetaan.
●● Automaattinen vastaus:
Puheluiden
lisävarusteet
Märitä, vastaako laite puheluihin
määritetyn ajan kuluttua
automaattisesti (käytettävissä vain,
kun kuulokemikrofoni on liitetty).
●● Autom. vastausajastin: Määritä,
miten kauan laite odottaa ennen
puheluihin vastaamista.
●● Lähtevän puhelun ehdot: Aseta
laite sallimaan lähtevät puhelut
Bluetooth-kuulokemikrofonin
avulla, vaikka laite olisi lukittu.
●● Lähtevän puhelun tyyppi:
Valitse niiden lähtevien puhelujen
tyyppi, joissa käytetään Bluetoothkuulokemikrofonia.
Puheluiden
lisävoimakkuus
Määritä tämä näyttämällä
äänenvoimakkuuden säädin puhelun
aikana.
Lisää voimakk.
taskussa
Määritä laite lisäämään soittoäänen
voimakkuutta sen ollessa suljetussa
paikassa, esim. laukussa tai taskussa.
Puhelunsiirto
Aseta saapuvat puhelut lähetettäviksi
määritettyyn numeroon.
Yhteydenpito
90
Asetus
Toiminto
●● Numeron näyttö: Näytä numerosi
Muut asetukset
muille osapuolille lähtevissä
puheluissa.
●● Puhelunesto: Määritä puhelut
rajoitettaviksi puhelutyypin
mukaan.
●● Koputus: Aseta laite hälyttämään
saapuvista puheluista meneillään
olevan puhelun aikana.
●● Autom. soitontoisto: Määritä,
soitetaanko automaattisesti
uudelleen numeroon, johon ei
saatu yhteyttä tai johon puhelu
katkesi.
●● Sallitut numerot: Ota käyttöön
Sallitut numerot -tila estääksesi
lähtevät puhelut numeroihin,
joita ei ole SIM- tai USIM-kortin
sallittujen numeroiden luettelossa.
●● Autom. suuntanumero:
Määritä etuliite (suuntanumero
tai maan numero) lisättäväksi
automaattisesti ennen
puhelinnumeroa.
Videopuhelun
kuva
Valitse toiselle osapuolelle näytettävä
vaihtoehtoinen kuva.
Oma video
vastaanotetussa
puhelussa
Määritä, näytetäänkö toiselle
osapuolelle suora videokuva sinusta.
Käytä puhelun
epäonnistumisen
valintoja
Määritä, yritetäänkö äänipuhelua
videopuhelun yhdistämisen
epäonnistuttua.
Vastaajapalvelu
Valitse vastaajapalvelun tarjoaja.
Yhteydenpito
91
Asetus
Toiminto
Vastaajan
asetukset
Anna vastaajapalvelimen
numero. Saat tämän numeron
palveluntarjoajaltasi.
Soittoääni
Aseta laite ilmoittamaan, kun
vastaajaan saapuu viesti.
Värinä
Aseta laite värisemään
vastaajaviestin saapuessa.
Tilit
Aseta laite vastaanottamaan
IP-puhelut ja määritä tilit IPpuhelupalveluja varten.
Käytä Internetpuhelua
Aseta laite käyttämään IPpuhelupalveluja. IP-puhelupalveluja
voi käyttää vain Wi-Fi-yhteyden
kautta.
Viestit
Tässä osassa kuvataan, miten tekstiviestejä (SMS) ja
multimediaviestejä (MMS) laaditaan ja lähetetään sekä miten
lähetetyt ja vastaanotetut viestit luetaan ja miten niitä hallitaan.
Viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta voidaan
veloittaa ylimääräistä, kun olet oman palvelualueesi
ulkopuolella. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.
››Tekstiviestin lähettäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Viestit →
2 Lisää viestin vastaanottajat.
.
Syötä puhelinnumerot manuaalisesti ja erota ne
puolipisteellä tai pilkulla.
●● Valitse puhelinnumerot luettelosta valitsemalla
.
●●
Yhteydenpito
92
3 Valitse Kirjoita viesti ja kirjoita viesti.
Jos haluat lisätä viestiin hymiöitä, valitse
4 Lähetä viesti valitsemalla
→ Lisää hymiö.
.
››Multimediaviestin lähettäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Viestit →
2 Lisää viestin vastaanottajat.
.
Syötä puhelinnumerot tai sähköpostiosoitteet
manuaalisesti ja erota ne puolipisteellä tai pilkulla.
●● Valitse puhelinnumerot tai sähköpostiosoitteet luettelosta
valitsemalla .
Jos kirjoitat sähköpostiosoitteen, laite muuntaa viestin
multimediaviestiksi.
●●
3 Valitse Kirjoita viesti ja kirjoita viesti.
Jos haluat lisätä viestiin hymiöitä, valitse
4 Valitse
→ Lisää hymiö.
ja lisää liite.
Voit valita tiedoston tiedostoluettelosta tai kuvata uuden
valokuvan tai videon.
5 Lähetä viesti valitsemalla
.
››Teksti- tai multimediaviestin näyttäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Viestit.
Viestit ryhmitellään viestiketjuiksi yhteystiedon mukaan,
kuten pikaviestimessä.
2 Valitse viestiketju.
3 Näytä multimediaviestin tiedot valitsemalla viesti.
Yhteydenpito
93
››Vastaajaviestien kuunteleminen
Jos olet määrittänyt vastaamatta jääneet puhelut ohjattavaksi
vastaajapalvelimeen, soittajat voivat jättää puheviestin, jos et
vastaa saapuvaan puheluun. Vastaajan käyttö ja vastaajaviestien
kuunteleminen:
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Puhelin → Nronäpp. ja
kosketa sitten jonkin aikaa
.
2 Noudata vastaajapalvelimen ohjeita.
Sinun on tallennettava vastaajapalvelimen numero ennen
sen käyttöä. Pyydä numero palveluntarjoajaltasi.
Google Mail
Voit noutaa uusia sähköpostiviestejä Google Mail™ -palvelusta
Saapuneet-kansioosi. Kun muodostat yhteyden tähän
sovellukseen, näyttöön ilmestyy Saapuneet-kansionäyttö.
Lukemattomien viestien määrä näkyy otsikkorivillä, ja
lukemattomat viestit näkyvät lihavoituina.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
●● Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, että
Google Mail -valikon nimi poikkeaa tässä esitetystä.
Yhteydenpito
94
››Sähköpostiviestin lähettäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Google Mail → .
2 Valitse vastaanottajakenttä ja kirjoita sähköpostiosoite.
3 Valitse aihekenttä ja kirjoita aihe.
4 Valitse tekstikenttä ja kirjoita sähköpostiviestin teksti.
Voit liittää valokuvan valitsemalla .
●● Voit poistaa liitetyn valokuvan valitsemalla
nimen oikealla puolella.
●●
liitteen
5 Lähetä viesti valitsemalla LÄHETÄ.
Jos olet offline-tilassa tai palvelualueen ulkopuolella, viesti
säilytetään viestiketjussa, kunnes olet online-tilassa ja
palvelualueella.
››Sähköpostiviestin näyttäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Google Mail.
2 Päivitä viestiluettelo valitsemalla .
3 Valitse sähköpostiviesti.
Käytä viestinäkymässä seuraavia toimintoja:
●● Voit luoda uuden viestin valitsemalla
.
●● Voit etsiä sähköpostiviestin valitsemalla
.
●● Voit arkistoida viestin valitsemalla .
●● Jos haluat poistaa viestin, valitse .
●● Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen viestiin selaamalla
vasemmalle tai oikealle.
Yhteydenpito
95
Voit vastata viestiin valitsemalla .
●● Voit lähettää vastauksen kaikille vastaanottajille valitsemalla
.
●● Voit välittää viestin muille henkilöille valitsemalla
.
●● Voit lisätä viestiin tähden valitsemalla
.
●● Voit näyttää liitteen valitsemalla NÄYTÄ. Voit tallentaa sen
laitteeseen valitsemalla TALLENNA.
●● Voit lisätä viestiin tunnisteen valitsemalla → Muuta
tunnisteita.
●● Voi merkitä viestin lukemattomaksi valitsemalla → Merkitse
lukemattomaksi.
●● Voit merkitä viestin tärkeäksi valitsemalla → Merkitse
tärkeäksi.
●● Voit piilottaa viestin valitsemalla → Ohita. Voit siirtää viestin
Saapuneet-kansioon valitsemalla Kaikki viestit ja vetämällä
viestin Postilaatikko-kansioon.
●● Voit tallentaa viestin roskapostiluetteloon valitsemalla →
Ilmoita roskapostista.
●● Voit ladata viestit uudelleen valitsemalla → Päivitä.
●● Voit mukauttaa kunkin tunnisteen asetuksia valitsemalla →
Hallinnoi tunnisteita.
●● Voit mukauttaa sähköpostiasetuksia valitsemalla →
Asetukset.
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella tilin
mukaan.
●●
Yhteydenpito
96
Sähköposti
Tässä osassa kuvataan, miten sähköpostiviestejä lähetetään tai
luetaan omalta tai yrityksen tililtä.
››Sähköpostitilin määrittäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Sähköposti.
2 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi.
3 Valitse Seur. (yleiset sähköpostitilit) tai Manuaal. asennus
(muu yrityksen sähköpostitili).
4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
5 Voit lisätä sähköpostitilejä valitsemalla
→ Asetukset →
Lisää tili ja toistamalla vaiheita 2–4.
Kun olet määrittänyt sähköpostitilin, sähköpostiviestit ladataan
laitteeseen. Jos olet luonut vähintään kaksi tiliä, voit vaihtaa
sähköpostitilistä toiseen. Valitse tilin nimi näytön vasemmasta
yläkulmasta ja valitse tili, jolta haluat noutaa viestit.
››Sähköpostiviestin lähettäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Sähköposti →
2 Lisää viestin vastaanottajat.
.
Syötä sähköpostiosoitteet manuaalisesti ja erota ne
puolipisteellä tai pilkulla.
●● Valitse sähköpostiosoitteet luettelosta valitsemalla
.
●●
3 Valitse aihekenttä ja kirjoita aihe.
4 Valitse tekstinsyöttökenttä ja syötä sähköpostiviestin teksti.
Voit piirtää luonnoksen valitsemalla
Yhteydenpito
97
.
5 Valitse → liitettävät tiedostot.
6 Lähetä viesti valitsemalla .
Voit lähettää viestin valittuna aikana ja päivänä valitsemalla
.
Jos olet offline-tilassa tai palvelualueen ulkopuolella,
viestiä säilytetään Lähtevät-kansiossa, kunnes olet onlinetilassa ja palvelualueella.
››Sähköpostiviestin näyttäminen
Kun avaat sähköpostitilin, voit lukea aiemmin hakemasi
sähköpostiviestit offline-tilassa tai muodostaa yhteyden
sähköpostipalvelimeen ja lukea uudet viestit. Kun olet hakenut
sähköpostiviestit, voit lukea ne offline-tilassa.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Sähköposti.
2 Päivitä viestiluettelo valitsemalla .
3 Valitse sähköpostiviesti.
Käytä viestinäkymässä seuraavia toimintoja:
●● Voit etsiä sähköpostiviestin valitsemalla
.
●● Voit luoda uuden viestin valitsemalla
.
●● Voit vastata viestiin valitsemalla
.
●● Voit lähettää vastauksen kaikille vastaanottajille valitsemalla
.
●● Voit välittää viestin muille henkilöille valitsemalla
.
●● Jos haluat poistaa viestin, valitse
.
●● Vaihda moni-ikkunatilaan valitsemalla
.
●● Voit lisätä viestiin tähden valitsemalla
.
●● Voit tallentaa vastaanottajien sähköpostiosoitteet
puhelinmuistioon yhteystietotyhmäksi valitsemalla →
→ Valmis.
●● Voi merkitä viestin lukemattomaksi valitsemalla
→
Merkitse lukemattomaksi.
Yhteydenpito
98
Voit siirtää viestin toiseen kansioon valitsemalla → Siirrä.
Voit tallentaa viestin valitsemalla → Tallenna sähköposti.
Viesti tallennetaan kansioon Omat tiedostot → sdcard0 →
Saved Email.
●● Voit näyttää viestit luokittain valitsemalla
→ Laj.per.
●● Voit muuttaa näkymätilaa valitsemalla
→ Näkymätila.
●● Voit tulostaa viestin WLAN- tai USB-yhteyden kautta
valitsemalla → Tulosta. Laite on yhteensopiva ainoastaan
joidenkin Samsung-tulostimien kanssa.
●● Voit suodattaa lähettäjän viestit valitsemalla
→ Aseta
ensij. lähettäjäksi. Voit lukea lähettäjän viestit määrätyssä
Saapuneet-kansiossa.
●● Voit poistaa kaikki viestit valitsemalla
→ Poista kaikki.
●● Voit muuttaa kirjasinkokoa valitsemalla
→ Kirjasinkoko.
●● Voit mukauttaa sähköpostiasetuksia valitsemalla
→
Asetukset.
●● Voit tallentaa liitteen laitteeseen valitsemalla liitevälilehden →
.
Valittavissa olevat toiminnot voivat vaihdella
sähköpostitilin tai laitteen asennon mukaan.
●●
●●
Talk
Tässä osassa kuvataan, miten ystävien ja perheen kanssa
voidaan jutella Google Talk™ -palvelun avulla.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
››Tilan määrittäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Talk.
2 Lisää Google-tilisi (tarvittaessa).
3 Mukauta tilaa, kuvaa ja näytettävää viestiä.
Yhteydenpito
99
››Ystävien lisääminen ystäväluetteloon
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Talk → .
2 Anna ystävän sähköpostiosoite ja valitse VALMIS.
Kun ystäväsi hyväksyy kutsun, hänet lisätään
ystäväluetteloon.
››Keskustelun aloittaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Talk.
2 Valitse ystävä ystäväluettelosta. Keskustelunäyttö avautuu.
3 Kirjoita viesti ja lähetä se.
Voit lisätä ystäviä keskusteluun valitsemalla → Lisää
keskusteluun.
●● Jos siirtyä aktiivisesta keskustelusta toiseen valitsemalla
ystävän ystäväluettelosta.
●● Voit lopettaa keskustelun valitsemalla → Lopeta
keskustelu.
●●
ChatON
Tässä osassa kuvataan, miten voit lähettää ja vastaanottaa
pikaviestejä ChatON-sovelluksen avulla millä tahansa laitteella,
jossa on matkapuhelinnumero.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse ChatON.
Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa,
määritä tilin asetukset noudattamalla näyttöön tulevia
ohjeita.
2 Kirjoita viesti ja lähetä se.
Yhteydenpito
100
Messenger
Opi lähettämään pikaviestejä ystäville ja perheenjäsenille sekä
vastaanottamaan niitä Google+-pikaviestipalvelun avulla.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Messenger.
Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa,
määritä tilin asetukset noudattamalla näyttöön tulevia
ohjeita.
2 Kirjoita viesti ja lähetä se.
Google+
Opi käyttämään Googlen sosiaalista verkkopalvelua. Voit
luoda ryhmiä kuulumisten ja ajatusten jakamista, pikaviestien
lähettämistä ja vastaanottamista sekä valokuvien lataamista
varten.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Google+.
Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa,
määritä tilin asetukset noudattamalla näyttöön tulevia
ohjeita.
2 Valitse yhteisöverkoston ominaisuus.
Yhteydenpito
101
Viihde
Musiikki
Tässä osassa kuvataan, miten voit kuunnella musiikkisoittimella
suosikkimusiikkia liikkuessasi. Musiikkisoitin tukee seuraavia
tiedostomuotoja: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.
●● Voit toistaa myös seuraavissa muodoissa olevia
tiedostoja, jos avaat ne Omat tiedostot -kansiosta tai
selaimesta: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
●● Laitteen ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin
tiedostomuotoja tueta.
●● Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän,
tiedostoja avattaessa voi ilmetä virhe.
●● Toiston laatu voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
●● Joidenkin tiedostojen koodaus voi aiheuttaa sen,
etteivät ne toistu oikein.
››Musiikkitiedostojen lisääminen laitteeseen
Siirrä ensin tiedostoja laitteeseen tai muistikortille:
●● Lataa langattomasta verkosta. ► s. 67
●● Lataa tietokoneesta Samsung Kies -ohjelmiston avulla.
► s. 130
●● Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ► s. 143
●● Synkronoi Windows Media Player 11:n kanssa. ► s. 131
●● Kopioi muistikortille.
Viihde
102
››Musiikin toistaminen
Kun olet siirtänyt musiikkitiedostoja laitteeseen tai muistikortille:
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Musiikki.
2 Valitse haluamasi luokka → musiikkitiedosto.
3 Kosketa musiikkisoitinkenttää.
4 Ohjaa toistoa virtuaalinäppäimillä.
Voit käyttää seuraavia toimintoja valitsemalla toiston aikana :
Voi lisätä musiikkitiedostoja soittolistaan valitsemalla Lisää
soittol.
●● Voit kuunnella musiikkia Bluetooth-kuulokemikrofonin kautta
valitsemalla Bluetoothin kautta. Tätä asetusta ei voi käyttää,
kun kuulokemikrofoni on kytketty laitteeseen.
●● Voit lähettää musiikkitiedoston muille tai jakaa sen
valitsemalla Jakotapa
●● Voit määrittää musiikkitiedoston soittoääneksi valitsemalla
Aseta.
●● Voit hakea laitteita, joissa on mediajako aktivoituna,
valitsemalla Hae lähellä olevia laitteita.
●● Voit muuttaa musiikkisoittimen asetuksia valitsemalla
Asetukset.
●● Voit ohjata musiikkisoitinta kuulokemikrofonin avulla.
Käynnistä musiikkisoitin painamalla valmiustilassa
kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa. Aloita toisto
tai siirrä se taukotilaan painamalla kuulokemikrofonin
painiketta.
●● Voit nauttia 5.1-kanavaisesta virtuaalisesta tilaäänestä
monikanavaista sisältöä kuunnellessa, esimerkiksi DVDelokuvia katsellessa.
●●
Viihde
103
››Soittolistan luominen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Musiikki.
2 Valitse → Uusi soittolista.
3 Kirjoita uuden soittolistan nimi ja valitse OK.
4 Voit lisätä musiikkitiedostoja soittolistaan valitsemalla
musiikkitiedostojen vierestä .
Voit poistaa musiikkitiedostoja soittolistasta valitsemalla
musiikkitiedostojen vierestä .
5 Valitse Valmis.
››Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Musiikki.
2 Valitse → Asetukset.
3 Mukauta musiikkisoitinta seuraavilla asetuksilla:
Asetus
Toiminto
SoundAlive
Valitse äänitehoste.
Toistonopeus
Muuta toistonopeutta.
Sanoitus
Määritä sanoitus näytettäväksi toiston
aikana.
Automaattinen
musiikin
lopetus
Aseta musiikkisoitin sammumaan
määritetyn ajan kuluttua
automaattisesti.
Musiikkivalikko
Valitse musiikkikirjastonäytössä
näytettävät musiikkiluokat.
Viihde
104
Music Hub
Voit käyttää online-musiikkikauppaa ja etsiä ja ostaa
suosikkikappaleitasi. Voit myös lisätä musiikkitiedoston
toiveluetteloosi ja toistaa ladattuja musiikkitiedostoja.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Music Hub.
2 Valitse ja anna sitten haettava avainsana.
3 Valitse jokin hakutulosten luettelossa olevista
vaihtoehdoista.
Jos haluat ostaa albumin, valitse hintalappu suorita
ostoprosessi loppuun toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
Kamera
Tässä osassa kuvataan, miten valokuvia ja videoita kuvataan.
●● Kamera sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä
määritetyn ajan kuluessa.
●● Muistin käyttö määräytyy kuvausohjelman ja
kuvausolosuhteiden mukaan.
››Valokuvan ottaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Kamera.
2 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat
säädöt.
Viihde
105
3
4
1
5
6
2
Numero
Toiminto
1
Käytä kameran pikavalintoja.
●●
: Vaihda etu- ja takakameran välillä.
●●
: Muuta salaman asetusta.
●●
: Vaihda kuvaustilaa.
●●
: Käytä erikoistehostetta.
●●
: Säädä valotusarvoa.
Voit lisätä tai poistaa usein käytettävien
asetusten pikavalintoja. ► s. 114
2
Muuta kameran asetuksia.
3
Näytä tallennussijainti.
4
Vaihda videokameraan.
5
Ota valokuva.
6
Katsele otettuja valokuvia.
Voit lähentää asettamalla kaksi sormea näytölle ja
levittämällä niitä hitaasti kauemmas toisistaan. Voit
loitontaa puristamalla sormia yhteen. Voit lähentää tai
loitontaa myös painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.
3 Kosketa esikatselunäytössä kohtaa, johon haluat tarkentaa.
Tarkennuskehys siirtyy paikkaan, jota napautit, ja muuttuu
vihreäksi, kun kohteeseen on tarkennettu.
4 Ota valokuva valitsemalla
.
Valokuva tallentuu automaattisesti.
Viihde
106
Kun olet ottanut valokuvia, voit katsella niitä valitsemalla
kuvankatseluohjelman.
●● Voit katsella lisää valokuvia selaamalla vasemmalle tai oikealle.
Voit myös napauttaa näyttöä ja selata valokuvien pikkukuvia
näytön alareunassa.
●● Voit lähentää tai loitontaa kuvaa asettamalla kaksi sormea
näytölle ja levittämällä sormia toisistaan tai puristamalla niitä
yhteen hitaasti. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoon
kaksoisnapauttamalla näyttöä.
●● Voit lisätä valokuvan suosikkiluetteloon valitsemalla
.
●● Voit lähettää valokuvan muille valitsemalla
→ valinta.
●● Voit poistaa valokuvan valitsemalla
→ OK.
●● Voit käynnistää kuvaesityksen valitsemalla
→ Kuvaesitys
→ Käynnistä kuvaesitys. Voit pysäyttää kuvaesityksen
napauttamalla näyttöä.
●● Voit tallentaa valokuvassa näkyvät kasvot kasvotunnisteiksi
valitsemalla → Kasvotunniste. ► s. 120
●● Voit lisätä kuvaan muistilapun valitsemalla
→ Lisää
valokuvamuistiinpano. Voit muokata muistilappua
napauttamalla kuvassa .
●● Voit lisätä valokuvan leikepöydälle valitsemalla
→ Kopioi
leikepöydälle.
●● Voit kiertää valokuvaa vastapäivään valitsemalla
→ Kierrä
vastapäivään.
●● Voit kiertää valokuvaa myötäpäivään valitsemalla
→ Kierrä
myötäpäivään.
●● Voit rajata osan valokuvasta valitsemalla
→ Rajaa.
●● Voit muokata valokuvaa kuvanmuokkaimella valitsemalla
→ Muokkaa.
●● Voit asettaa valokuvan taustakuvaksi tai yhteystiedon kuvaksi
valitsemalla → Aseta.
●● Voit lähettää valokuvan henkilölle, jonka kasvot on merkitty
valokuvassa tunnisteella, valitsemalla → Kaverien
valokuvien jakaminen.
Viihde
107
Voit tulostaa valokuvan Wi-Fi- tai USB-yhteyden kautta
valitsemalla → Tulosta. Laite on yhteensopiva ainoastaan
joidenkin Samsung-tulostimien kanssa.
●● Voit muuttaa tiedoston nimeä valitsemalla
→ Nimeä
uudelleen.
●● Voit etsiä laitteet, joissa median jako on käytössä, valitsemalla
→ Hae lähellä olevia laitteita.
●● Voit näyttää valokuvan tiedot valitsemalla
→
Yksityiskohdat.
●●
››Kuvaustilan vaihtaminen
Voit ottaa valokuvia useissa kuvaustiloissa. Voit vaihtaa
kuvaustilaa valitsemalla → Kuvaustila → vaihtoehto.
Asetus
Toiminto
Panoraama
Ota panoraamavalokuvia. Tämä tila
on käytettävissä vain takakameraa
käytettäessä.
Kuvanjako
Ota valokuva ja lähetä se muille Wi-Fi Direct
-toiminnon avulla.
Kaverien
valokuvien
jakaminen
Lähetä valokuva henkilölle, jonka kasvot on
merkitty kuvassa tunnisteella.
Hymykuvaus
Aseta laite tunnistamaan henkilöiden
kasvot ja auttamaan ottamaan valokuvia
hymyilevistä kasvoista.
Sarjakuva
Ota kuvia, joissa on sarjakuvatehosteet.
Viihde
108
››Kameran asetusten mukauttaminen
Ennen valokuvan ottamista voit käyttää seuraavia asetuksia
valitsemalla -kuvakkeen:
Asetus
Toiminto
Muokkaa
pikavalintoja
Muokkaa usein käytettävien asetusten
pikavalintoja.
Muotokuva
Vaihda etu- ja takakameran välillä.
Salama
Vaihda salamavaloasetusta: Voit kytkeä
salaman päälle tai pois manuaalisesti tai
määrittää kameran käyttämään salamaa
tarvittaessa automaattisesti.
Kuvaustila
Vaihda kuvaustilaa.
Tehosteet
Käytä erikoistehostetta, kuten seepiaa tai
mustavalkoisia sävyjä.
Ohjelmatila
Vaihda ohjelmatilaa.
Valotusarvo
Muuta kirkkautta säätämällä valotusarvoa.
Tarkennustila
Ota lähikuvia tai aseta kamera
tarkentamaan kohteeseen automaattisesti.
Ajastin
Määritä viive, jonka kamera odottaa ennen
kuvan ottamista.
Tarkkuus
Muuta tarkkuusasetusta.
Valkotasapaino
Säädä väritasapainoa valaistuksen mukaan.
Viihde
109
Asetus
Toiminto
ISO
Säädä kuvakennon herkkyyttä.
Mittaus
Valitse valotusmittauksen tyyppi.
Näkyvyys
ulkona
Valitse sopiva valaistustila ottamalla
Näkyvyys ulkona -asetus käyttöön.
Suuntaviivat
Näytä esikatselunäytössä suuntaviivat.
GPS-tunniste
Aseta kamera lisäämään valokuviin
sijaintitiedot.
●● Voit parantaa GPS-signaalia olemalla
kuvaamatta olosuhteissa, joissa signaali
voi olla estetty, kuten rakennusten välissä
ja matalilla alueilla tai huonolla säällä.
●● Sijaintisi voi näkyä valokuvissa, kun
lataat ne Internetiin. Voit estää tämän
poistamalla GPS-tunnisteasetuksen
käytöstä.
Tallenna
käännettynä
Määritä kamera kääntämään kuva
peilikuvaksi automaattisesti, kun otat kuvan
etukameralla.
Kuvanlaatu
Valitse valokuvien laatutaso.
Tallennustila
Valitse muistisijainti otettavien valokuvien
tallennusta varten.
Nollaa
Nollaa kameran asetukset.
Viihde
110
››Videon kuvaaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Kamera.
2 Vaihda videokameraan vetämällä liukusäädintä.
3 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat
säädöt.
6
Numero
Toiminto
1
Käytä videokameran pikavalintoja.
●●
: Vaihda etukameraan ja kuvaa video
itsestäsi.
●●
: Muuta salaman asetusta.
●●
: Vaihda tallennustilaa (viestin liitettä tai
normaalia tallennusta varten).
●●
: Käytä erikoistehostetta.
●●
: Säädä valotusarvoa.
Voit lisätä tai poistaa usein käytettävien
asetusten pikavalintoja. ► s. 114
2
Muuta videokameran asetuksia.
3
Näytä tallennussijainti.
Viihde
111
Numero
Toiminto
4
Vaihda kameraan.
5
Kuvaa video.
6
Katsele kuvattuja videoita.
Voit lähentää asettamalla kaksi sormea näytölle ja
levittämällä niitä hitaasti kauemmas toisistaan. Voit
loitontaa puristamalla sormia yhteen. Voit lähentää tai
loitontaa myös painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.
4 Kosketa esikatselunäytössä kohtaa, johon haluat tarkentaa.
Tarkennuskehys siirtyy koskettamaasi kohtaan ja muuttuu
vihreäksi, kun kohde on tarkennettu.
5 Aloita kuvaus valitsemalla
6 Lopeta kuvaus valitsemalla
.
.
Video tallentuu automaattisesti. Siirrä kuvaus taukotilaan
valitsemalla .
Voit katsella kuvattuja videoita valitsemalla kuvaamisen jälkeen
kuvankatseluohjelman.
●● Voit katsella lisää videoita selaamalla vasemmalle tai oikealle.
Voit myös napauttaa näyttöä ja selata videoiden pikkukuvia
näytön alareunassa.
●● Voit toistaa videon valitsemalla
.
●● Voit lisätä videon suosikkiluetteloon valitsemalla
.
●● Voit lähettää videon muille valitsemalla
→ valinta.
●● Voit poistaa videon valitsemalla
→ OK.
Viihde
112
Voit käynnistää kuvaesityksen valitsemalla → Kuvaesitys
→ Käynnistä kuvaesitys. Voit pysäyttää kuvaesityksen
napauttamalla näyttöä.
●● Voit muuttaa tiedoston nimeä valitsemalla
→ Nimeä
uudelleen.
●● Voit etsiä laitteet, joissa median jako on käytössä, valitsemalla
→ Hae lähellä olevia laitteita.
●● Voit näyttää videon tiedot valitsemalla
→ Yksityiskohdat.
●●
››Videokameran asetusten mukauttaminen
Ennen videon kuvaamista voit käyttää seuraavia asetuksia
valitsemalla :
Asetus
Toiminto
Muokkaa
pikavalintoja
Muokkaa usein käytettävien asetusten
pikavalintoja.
Itsetallennus
Vaihda etu- ja takakameran välillä.
Salama
Vaihda salamavaloasetusta: Voit ottaa
salaman manuaalisesti käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
Tallennustila
Vaihda tallennustilaa.
Tehosteet
Käytä erikoistehostetta, kuten seepiaa tai
mustavalkoisia sävyjä.
Valotusarvo
Muuta kirkkautta säätämällä valotusarvoa.
Viihde
113
Asetus
Toiminto
Ajastin
Valitse, miten pitkän viiveen jälkeen kamera
alkaa tallentaa videota.
Tarkkuus
Muuta tarkkuusasetusta.
Valkotasapaino
Säädä väritasapainoa valaistuksen mukaan.
Näkyvyys
ulkona
Valitse sopiva valaistustila ottamalla
Näkyvyys ulkona -asetus käyttöön.
Suuntaviivat
Näytä esikatselunäytössä suuntaviivat.
Tallenna
käännettynä
Määritä videokamera kääntämään kuva
peilikuvaksi automaattisesti, kun kuvaat
liikkuvaa kuvaa etukameralla.
Videokuvan
laatu
Valitse videoiden laatutaso.
Tallennustila
Valitse tallennusmuisti kuvattavien
videoiden tallennusta varten.
Nollaa
Nollaa videokameran asetukset.
››Pikavalintakuvakkeiden muokkaaminen
Voit lisätä tai poistaa usein käytettävien asetusten pikavalintoja.
1 Valitse esikatselunäytössä → Muokkaa pikavalintoja.
2 Kosketa jonkin aikaa kuvaketta vaihtoehtojen luettelossa ja
vedä kuvake pikavalinta-alueelle.
Voit poistaa pikavalinnan koskettamalla jonkin aikaa
kuvaketta ja vetämällä kuvakkeen vaihtoehtojen luetteloon.
3 Palaa esikatselunäyttöön napauttamalla näyttöä.
Viihde
114
Videosoitin
Tässä osassa kuvataan, miten videosoitinta käytetään.
●● Laitteen ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin
tiedostomuotoja tueta.
●● Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän,
tiedostoa avattaessa voi ilmetä virhe.
●● Toiston laatu voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
●● Joidenkin tiedostojen koodaus voi aiheuttaa sen,
etteivät ne toistu oikein.
››Videon toistaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Videosoitin.
2 Valitse video.
3 Ohjaa toistoa seuraavilla painikkeilla.
1
2
5
6
7
3
8
9
4
10
Yllä esitetty näyttö voi vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
Numero
Toiminto
1
Mykistä video.
2
Vaihda videonäytön kuvasuhdetta.
Viihde
115
Numero
Toiminto
3
Selaa tiedostossa eteen- tai taaksepäin
vetämällä tai napauttamalla palkkia.
4
Aloita toisto uudelleen; Siirry edelliseen
videoon (kaksoisnapauta); Selaa tiedostoa
taaksepäin (kosketa jonkin aikaa).
5
Valitse äänitehoste.
6
Vaihda kelluvan näytön tilaan;
Ruudunkaappaus; Siirry videosoittimen
asetuksiin; Siirry moni-ikkunatilaan.
7
Säädä äänenvoimakkuutta.
8
Keskeytä toisto; jatka toistoa valitsemalla
9
Lisää kirjanmerkki.
10
Siirry seuraavaan tiedostoon; Selaa tiedostoa
eteenpäin (kosketa jonkin aikaa).
.
Videon toiston aikana voit käyttää seuraavia toimintoja:
●● Voit tehdä videokuvasta ruudunkaappauksen valitsemalla
.
Otettu kuva tallennetaan Galleria → Screenshots -kansioon.
●● Vaihda kelluvan näytön tilaan valitsemalla
. Voit siirtää
näyttöä koskettamalla sitä jonkin aikaa. Palaa kokonäytön
tilaan koskettamalla näyttöä.
●● Voit lähettää videon muille tai jakaa sen valitsemalla
→
Jakotapa.
●● Voit jakaa videon osiin valitsemalla
→ Luvun esikatselu.
Voit etsiä osan ja siirtyä suoraan kyseiseen kohtaan.
Viihde
116
Voit rajata osan videosta valitsemalla → Leikkaa.
Voit kuunnella musiikkia Bluetooth-kuulokemikrofonin kautta
valitsemalla → Bluetoothin kautta.
●● Voit viedä nykyisen videon videotyökaluun valitsemalla
→
Videoeditori.
●● Voit tuoda kirjanmerkkisi näkyviin valitsemalla
→
Kirjanmerkit. Tämä vaihtoehto on näkyvissä vain, jos olet
lisännyt kirjanmerkkejä toiston aikana valitsemalla .
●● Voit näyttää videon tiedot valitsemalla
→ Yksityiskohdat.
●● Voit asettaa videosoittimen lopettamaan toiston määritetyn
ajan kuluttua automaattisesti valitsemalla → Videon
automaattinen sammutus.
●● Voit etsiä laitteet, joissa median jako on käytössä, valitsemalla
→ Hae lähellä olevia laitteita.
●● Voit muuttaa videosoittimen asetuksia valitsemalla
→
Asetukset.
●●
●●
››Videosoittimen asetusten mukauttaminen
1 Valitse toiston aikana → Asetukset.
2 Muuta seuraavia asetuksia:
Asetus
Toiminto
Toistonopeus
Muuta toistonopeutta.
Tekstitys
Mukauta tekstitystiedoston asetuksia.
Toista seuraava Aseta videosoitin toistamaan seuraava
automaattisesti tiedosto automaattisesti.
Värisävy
Valitse värisävy.
Näkyvyys
ulkona
Aseta laite lisäämään näytön kontrastia
kirkkaassa auringonvalossa.
Viihde
117
Galleria
Tässä osassa kuvataan, miten laitteen muistiin tallennettuja
valokuvia ja videoita katsellaan.
●● Älä lukitse laitteen näyttöä katsellessasi DivX Video-OnDemand -sisältöä. Aina, kun lukitset näytön toistaessasi
DivX Video-On-Demand -sisältöä, käytettävien
vuokrakertojen määrä vähenee.
●● Laitteen ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin
tiedostomuotoja tueta.
●● Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän,
tiedostoja avattaessa voi ilmetä virhe.
●● Toiston laatu voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
●● Joidenkin tiedostojen koodaus voi aiheuttaa sen,
etteivät ne toistu oikein.
››Valokuvan katseleminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Galleria.
2 Valitse kansio → kuva.
Valokuvaa katsellessasi voit käyttää seuraavia toimintoja:
●● Voit katsella lisää valokuvia selaamalla vasemmalle tai oikealle.
●● Voit lähentää tai loitontaa kuvaa asettamalla kaksi sormea
näytölle ja levittämällä sormia toisistaan tai puristamalla niitä
yhteen hitaasti. Voit myös kaksoisnapauttaa näyttöä. Voit
palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoon kaksoisnapauttamalla
näyttöä.
Jos kallistustoiminnot on otettu käyttöön, voit lähentää
tai loitontaa kuvaa koskettamalla sormilla kahta pistettä
jonkin aikaa ja sitten kallistamalla laitetta edestakaisin.
Viihde
118
Voit lisätä valokuvan suosikkiluetteloon valitsemalla .
Voit lähettää valokuvan muille valitsemalla → valinta.
●● Voit poistaa valokuvan valitsemalla
→ OK.
●● Voit käynnistää kuvaesityksen valitsemalla
→ Kuvaesitys
→ Käynnistä kuvaesitys. Voit pysäyttää kuvaesityksen
napauttamalla näyttöä.
●● Voit tallentaa valokuvassa näkyvät kasvot kasvotunnisteiksi
valitsemalla → Kasvotunniste. ► s. 120
●● Voit lisätä kuvaan muistilapun valitsemalla
→ Lisää
valokuvamuistiinpano. Voit muokata muistilappua
napauttamalla kuvassa .
●● Voit lisätä valokuvan leikepöydälle valitsemalla
→ Kopioi
leikepöydälle.
●● Voit kiertää valokuvaa vastapäivään valitsemalla
→ Kierrä
vastapäivään.
●● Voit kiertää valokuvaa myötäpäivään valitsemalla
→ Kierrä
myötäpäivään.
●● Voit rajata osan kuvasta valitsemalla
→ Rajaa.
●● Voit muokata valokuvaa kuvanmuokkaimella valitsemalla
→ Muokkaa.
●● Voit asettaa valokuvan taustakuvaksi tai yhteystiedon kuvaksi
valitsemalla → Aseta.
●● Voit lähettää valokuvan henkilölle, jonka kasvot on merkitty
valokuvassa tunnisteella, valitsemalla → Kaverien
valokuvien jakaminen.
●● Voit tulostaa valokuvan Wi-Fi- tai USB-yhteyden kautta
valitsemalla → Tulosta. Laite on yhteensopiva ainoastaan
joidenkin Samsung-tulostimien kanssa.
●● Voit muuttaa tiedoston nimeä valitsemalla
→ Nimeä
uudelleen.
●● Voit etsiä laitteet, joissa median jako on käytössä, valitsemalla
→ Hae lähellä olevia laitteita.
●● Voit näyttää valokuvan tiedot valitsemalla
→
Yksityiskohdat.
●● Vaihda moni-ikkunatilaan valitsemalla
.
●●
●●
Viihde
119
››Uuden valokuva-albumin luominen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Galleria.
2 Valitse → Uusi albumi.
Voit luoda uuden albumin kansion valitsemisen jälkeen
myös valitsemalla .
3 Anna nimi ja valitse OK.
4 Valitse vasemmasta paneelista kansio ja valitse sitten
oikeasta paneelista siirrettävät tai kopioitavat kuvat.
5 Kosketa valitsemiasi kuvia jonkin aikaa ja vedä ne sitten
6
uuteen albumiin.
Valitse Tallenna → Siir. tai Kopioi.
Googlessa tai yhteisösivustoissa olevat verkkopohjaiset
valokuva-albumit synkronoidaan automaattisesti laitteen
kanssa. Voit sallia synkronoinnin vain Wi-Fi-verkon kautta
valitsemalla → Asetukset ja valitsemalla sitten
Synkronoi vain Wi-Fin kautta -asetuksen vieressä olevan
valintaruudun.
››Kasvojen merkitseminen kuvaan
Tässä osassa kuvataan, miten voit merkitä kuviin kasvoja
niin, että voit soittaa puheluja, lähettää viestejä, lähettää
sähköpostiviestejä Google Mailin tai sähköpostin välityksellä ja
ladata viestejä yhteisösivustoihin kasvotunnistepikavalintojen
avulla.
Kasvontunnistus voi epäonnistua kasvojen kulman,
kasvojen koon, ihonvärin, ilmeen, valaistusolosuhteiden
tai kuvattavan henkilön vaatteiden mukaan.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Galleria.
2 Valitse kuva.
Viihde
120
3 Valitse
→ Kasvotunniste → Päällä.
Tunnistetut kasvot näkyvät kehyksessä.
4 Valitse tunnistetut kasvot → Lisää nimi.
5 Valitse henkilön nimi yhteystietoluettelosta.
Yhteystieto linkitetään kuvassa oleviin kasvoihin.
Kun kasvotunniste näkyy nimen kanssa, valitse kasvotunniste ja
käytä valittavissa olevia toimintoja.
››Videon toistaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Galleria.
2 Valitse kansio → video (osoitettu -kuvakkeella).
3 Aloita toisto valitsemalla .
4 Ohjaa toistoa painikkeilla. ► s. 115
Voit käyttää seuraavia toimintoja valitsemalla toiston aikana :
●● Voit lähettää videon muille tai jakaa sen valitsemalla
Jakotapa.
●● Voit jakaa videon osiin valitsemalla Luvun esikatselu. Voit
etsiä osan ja siirtyä suoraan kyseiseen kohtaan.
●● Voit rajata osan videosta valitsemalla Leikkaa.
●● Voit kuunnella musiikkia Bluetooth-kuulokemikrofonin kautta
valitsemalla Bluetoothin kautta.
●● Voit viedä nykyisen videon videotyökaluun valitsemalla
Videoeditori.
●● Voit tuoda kirjanmerkkisi näkyviin valitsemalla Kirjanmerkit.
Tämä vaihtoehto on näkyvissä vain, jos olet lisännyt
kirjanmerkkejä toiston aikana valitsemalla .
●● Voit näyttää videon tiedot valitsemalla Yksityiskohdat.
●● Voit etsiä laitteet, joissa median jako on käytössä, valitsemalla
Hae lähellä olevia laitteita.
●● Voit muuttaa videoasetuksia valitsemalla Asetukset.
Viihde
121
Paper Artist
Katso, miten kuvat saa näyttämään piirroksilta, joissa on
hauskoja tehosteita tai kehyksiä.
Avaa sovellusluettelo ja valitse Paper Artist.
●● Muokattu kuva tallennetaan Galleria → Paper
Pictures-kansioon.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Videoeditori
Voit muokata videoita ja käyttää erilaisia tehosteita.
››Videon luominen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Videoeditori.
2 Valitse (tarvittaessa).
3 Valitse kehysteema.
4 Valitse Lisää media.
5 Valitse vasemmasta paneelista luokka, sitten videon
tekemiseen tarvittavat kuvat, videot ja äänet ja lopuksi
Valmis.
●● Voit poistaa kuvia tai videoita koskettamalla kohdetta
jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten roskakoriin.
●● Voit muuttaa kuvien tai videoiden järjestystä
koskettamalla kohdetta jonkin aikaa ja vetämällä sen
sitten uuteen paikkaan.
●● Voit rajata kuvan tai videon koskettamalla kohdetta ja
vetämällä sitten kulmasulkeista vasemmalle tai oikealle.
●● Voit säätää kunkin äänitehosteen äänenvoimakkuutta
valitsemalla Ääni ja siirtämällä sitten taajuuskorjaimen
palkkeja.
Viihde
122
6 Valitse → siirtymätehoste.
7 Kun olet valmis, valitse → Vie.
8 Valitse tarkkuusasetus.
9 Anna videolle nimi ja valitse OK.
››Videon osan rajaaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Videoeditori.
2 Napauta muokattavaa kohdetta aikajanalla.
3 Siirrä aloituskohdan kulmasulje kohtaan, josta haluat
rajauksen alkavan.
4 Siirrä lopetuskohdan kulmasulje kohtaan, johon haluat
5
rajauksen päättyvän.
Valitse → Tallenna.
››Videon jakaminen kahtia
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Videoeditori.
2 Napauta muokattavaa kohdetta aikajanalla. Voit jakaa vain
kuvia tai videoita.
3 Sijoita se mustalle katkoviivalle vetämällä pienoiskuva
haluamaasi kohtaan.
4 Valitse
5 Valitse
.
→ Tallenna.
››Tehosteen lisääminen videoon
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Videoeditori.
2 Napauta muokattavaa kohdetta aikajanalla.
3 Valitse Videotehoste → tehostevaihtoehto.
4 Valitse → Tallenna.
Viihde
123
››Kuvatekstin lisääminen videoon
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Videoeditori.
2 Sijoita se mustalle katkoviivalle vetämällä pienoiskuva
haluamaasi kohtaan.
Valitse Teksti → tekstiasetus.
3
4 Tekstin kirjoittaminen.
5 Valitse → Tallenna.
››Piirroksen lisääminen videoon
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Videoeditori.
2 Sijoita se mustalle katkoviivalle vetämällä pienoiskuva
3
haluamaasi kohtaan.
Valitse Kynä → asetus ja piirrä sitten näyttöön.
●● Voit kumota viime toimenpiteen valitsemalla
.
●● Voit tehdä uudelleen viime toimenpiteen valitsemalla
4 Kun olet valmis, valitse Valmis.
5 Valitse → Tallenna.
››Äänitehosteen lisääminen videoon
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Videoeditori.
2 Sijoita se mustalle katkoviivalle vetämällä pienoiskuva
haluamaasi kohtaan.
3 Valitse Äänitehosteet → ääniasetus.
4 Valitse → Tallenna.
Viihde
124
.
››Kerronnan lisääminen videoon
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Videoeditori.
2 Sijoita se mustalle katkoviivalle vetämällä pienoiskuva
haluamaasi kohtaan ja valitse sitten Tallenna.
3 Aloita äänitallennus valitsemalla
4 Lopeta äänitallennus valitsemalla
5
taukotilaan valitsemalla
Valitse → Tallenna.
.
Viihde
125
.
. Siirrä äänitallennus
Henkilökohtaiset tiedot
Yhteystiedot
Tässä luvussa kuvataan, miten henkilökohtaisten tietojen ja
liikeyhteystietojen luettelo luodaan ja miten sitä hallitaan.
Yhteystietoihin voi tallentaa nimiä, matkapuhelinnumeroita,
kotipuhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, syntymäpäiviä ja
muita tietoja.
››Yhteystiedon luominen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Yhteystiedot.
2 Valitse Yhteystiedot → .
3 Valitse tallennuspaikka.
4 Kirjoita yhteystiedot.
5 Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla Tallenna.
Voit luoda yhteystiedon myös numeronvalintanäytöstä.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Puhelin → Nronäpp.
2 Anna puhelinnumero ja valitse → vaihtoehto.
3 Kirjoita yhteystiedot.
4 Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla Tallenna.
Henkilökohtaiset tiedot
126
››Yhteystiedon etsiminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Yhteystiedot.
2 Valitse Yhteystiedot.
3 Selaa yhteystietoluettelossa ylös tai alas.
Voit löytää yhteystiedon myös syöttämällä muutaman
kirjaimen yhteystietoluettelon yläosassa olevaan
tekstinsyöttökenttään.
4 Valitse yhteystiedon nimi.
Kun yhteystieto on löytynyt, voit käyttää seuraavia toimintoja:
●● Voit muokata yhteystietoja valitsemalla
.
●● Voit poistaa yhteystiedon valitsemalla
→ OK.
●● Voit soittaa yhteystiedolle valitsemalla
tai .
●● Voit lähettää viestin valitsemalla
.
●● Voit lähettää sähköpostiviestin valitsemalla
.
●● Voit tallentaa yhteystiedon suosikkeihin valitsemalla
.
››Yhteystietojen tuominen ja vieminen
Voit tuoda (vcf-muotoisia) tiedostoja laitteen USB-muistista
tai muistikortilta tai viedä niitä laitteen USB-muistiin tai
muistikortille.
Yhteystietotiedostojen tuominen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Yhteystiedot.
2 Valitse Yhteystiedot.
3 Valitse → Tuo/Vie → Tuo SD-kortilta tai Tuo USBmuistista.
4 Valitse, haluatko tuoda yksittäisen yhteystietotiedoston,
useita yhteystietotiedostoja vai kaikki yhteystietotiedostot,
ja valitse sitten OK.
5 Valitse tuotavat yhteystietotiedostot ja valitse OK.
Henkilökohtaiset tiedot
127
Yhteystietotiedostojen vieminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Yhteystiedot.
2 Valitse Yhteystiedot.
3 Valitse → Tuo/Vie → Vie SD-kortille tai Vie USBmuistiin.
4 Vahvista valitsemalla OK.
››Yhteystietojen kopioiminen ja siirtäminen
Yhteystietojen kopioiminen SIM- tai USIM-kortilta
laitteeseen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Yhteystiedot.
2 Valitse Yhteystiedot.
3 Valitse → Tuo/Vie → Tuo SIM-kortilta.
4 Valitse yhteystiedot ja valitse Valmis.
Yhteystietojen kopioiminen laitteesta SIM- tai USIMkortille
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Yhteystiedot.
2 Valitse Yhteystiedot.
3 Valitse → Tuo/Vie → Vie SIM-kortille.
4 Valitse yhteystiedot ja valitse Valmis → OK.
Henkilökohtaiset tiedot
128
››Käyntikortin luominen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Yhteystiedot.
2 Valitse Yhteystiedot.
3 Valitse yhteystietoluettelon yläosasta Määritä profiili.
4 Kirjoita henkilökohtaiset tietosi ja valitse Tallenna.
Voit lähettää käyntikorttisi muille valitsemalla
Käyntikortin jakotapa:.
→
››Yhteystietoryhmän luominen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Yhteystiedot.
2 Valitse Ryhmät → .
3 Anna ryhmälle nimi ja mukauta ryhmän asetuksia.
4 Valitse Lisää jäsen.
5 Valitse jäsenet yhteystietoluettelosta ja valitse Valmis.
6 Kun olet valmis, valitse Tallenna.
››Pikavalintanumeron määrittäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Yhteystiedot.
2 Valitse Yhteystiedot.
3 Valitse → Pikavalinta-asetus.
4 Valitse paikan numero → yhteystieto.
Voit soittaa pikavalintanumeroon koskettamalla
numeronvalintanäytössä paikkanumeroa jonkin aikaa.
Henkilökohtaiset tiedot
129
Liitettävyys
Tietokoneyhteydet
Tässä osassa kuvataan, miten laite liitetään tietokoneeseen
USB-kaapelilla eri USB-yhteystiloissa. Kun kytket laitteen
tietokoneeseen, voit synkronoida tiedostot Windows Media
Player -ohjelmalla, siirtää dataa suoraan laitteeseen ja laitteesta
ja käyttää Samsung Kies -ohjelmaa.
Älä irrota USB-kaapelia tietokoneesta, kun laite siirtää
tai käyttää tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai laite
vahingoittua.
Parhaan tuloksen saavutat, kun liität USB-kaapelin suoraan
tietokoneen USB-porttiin. Tiedonsiirto voi epäonnistua
USB-keskitintä käytettäessä.
››Yhteyden muodostaminen Samsung Kiesillä
Varmista, että Samsung Kies -ohjelma on asennettu
tietokoneeseen. Voit ladata ohjelman Samsungin sivustosta.
Samsung Kies toimii sekä Windows- että Macintoshtietokoneissa.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Samsung Kies käynnistyy automaattisesti. Jos Samsung Kies
ei käynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta Samsung Kies
-kuvaketta tietokoneessa.
2 Kopioi tiedostot tietokoneesta laitteeseen.
Lisätietoja on Samsung Kies -ohjelmiston ohjeessa.
Liitettävyys
130
››Synkronointi Windows Media Playerin kanssa
Varmista, että Windows Media Player on asennettu
tietokoneeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Avaa Windows Media Player ja synkronoi musiikkitiedostot.
››Liittäminen medialaitteena
Voit liittää laitteesi tietokoneeseen ja käyttää laitteeseesi
tallennettuja mediatiedostoja.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Valitse järjestelmäpalkin oikea puoli ja valitse sitten
Yhdistetty medialaitteena → Medialaite (MTP).
3 Siirrä tiedostoja laitteesta tietokoneeseen tai päinvastoin.
››Liittäminen kameralaitteena
Voit liittää laitteesi tietokoneeseen kamerana ja käyttää laitteesi
tiedostoja.
Käytä tätä USB-liitäntätilaa, jos tietokoneesi ei tue media
transfer protocol (MTP) -protokollaa tai laitettasi varten ei
ole asennettu USB-ohjainta.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Valitse järjestelmäpalkin oikea puoli ja valitse sitten
Yhdistetty medialaitteena → Kamera (PTP).
3 Siirrä tiedostoja laitteesta tietokoneeseen tai päinvastoin.
Liitettävyys
131
Wi-Fi
Tässä osassa kuvataan, miten laitteen langattomalla
ominaisuudella muodostetaan yhteys mihin tahansa
langattomaan lähiverkkoon (WLAN), joka on I IEEE 802.11 a/b/g/
n-standardien mukainen.
Voit muodostaa yhteyden Internetiin tai toiseen
verkkolaitteeseen missä tahansa paikassa, jossa on yhteyspiste
tai langaton tukiasema.
Laite käyttää ei-harmonisoitua taajuutta ja on tarkoitettu
käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. WLAN-toimintoa
voi käyttää EU:ssa sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei
saa käyttää ulkotiloissa.
››Wi-Fi-ominaisuuden ottaminen käyttöön
Avaa sovellusluettelo, valitse Asetukset ja vedä sitten Wi-Fikytkin oikealle.
Taustalla toimiva Wi-Fi-toiminto kuluttaa akkuvirtaa.
Voit säästää akkua aktivoimalla ominaisuuden vain
tarvittaessa.
››Wi-Fi-verkon etsiminen ja yhteyden
muodostaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Wi-Fi.
Laite etsii käytettävissä olevat Wi-Fi-yhteyspisteet
automaattisesti.
2 Valitse Wi-Fi-verkot-kohdasta verkko.
3 Anna tarvittaessa verkon salasana.
4 Valitse Yhdistä.
Liitettävyys
132
››Wi-Fi-verkon lisääminen manuaalisesti
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Wi-Fi → Lisää
Wi-Fi-verkko.
2 Anna verkon SSID-tunnus ja valitse suojaustyyppi.
3 Valitse suojausasetukset valitun suojaustyypin mukaisesti.
4 Valitse Tallenna.
››Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon WPS
(Wi-Fi Protected Setup) -painikkeella
Voit luoda yhteyden suojattuun verkkoon WPS:llä.
Yhteyden luominen WPS-painikkeella
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Wi-Fi.
2 Valitse WPS-merkitty verkko kohdasta Wi-Fi-verkot.
3 Anna verkon salasana → Yhdistä ja valitse sitten →
WPS-painike.
4 Paina tukiaseman WPS-painiketta kahden minuutin
kuluessa.
Yhteyden luominen WPS PIN -koodilla
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Wi-Fi.
2 Valitse WPS-merkitty verkko kohdasta Wi-Fi-verkot.
3 Anna verkon salasana → Yhdistä ja valitse sitten → WPS
PIN -merkintä.
4 Anna tukiasemassa PIN-koodi ja paina käynnistyspainiketta.
Liitettävyys
133
››Staattisten IP-asetusten määrittäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Wi-Fi.
2 Valitse verkko Wi-Fi-verkot -kohdasta ja valitse sitten Näytä
lisäasetukset -valinnan vieressä oleva valintaruutu.
3 Valitse IP-asetukset -kohdan alta avattava valikko.
4 Valitse Staattinen.
5 Muuta verkon IP-asetuksia, kuten IP-osoitetta,
yhdyskäytävää, verkon etuliitteen pituutta ja DNS-palvelinta.
6 Valitse Yhdistä.
››Wi-Fi-asetusten mukauttaminen
1 Valitse sovellusluettelosta Asetukset → Wi-Fi →
Lisäasetukset.
→
2 Muuta seuraavia asetuksia:
Asetus
Toiminto
Verkkoilmoitus
Aseta laite ilmoittamaan, kun
käytettävissä on avoin Wi-Fi-verkko.
Pidä Wi-Fi
lepotilassa
käytössä
Määritä, pidetäänkö Wi-Fi-ominaisuus
käytössä lepotilassa.
Wi-Fi-ajastin
Aseta aika, jolloin Wi-Fi-ominaisuus
kytketään päälle tai pois päältä.
MAC-osoite
Näytä laitteen MAC-osoite.
IP-osoite
Näytä nykyisen verkon IP-osoite.
Liitettävyys
134
Wi-Fi Direct
Tässä osassa kerrotaan, miten voit yhdistää kaksi laitetta toisiinsa
Wi-Fi Direct -toiminnolla Wi-Fi-verkon kautta ilman tukiasemaa.
Tämä toiminto käynnistyy vain silloin, kun Wi-Fiominaisuus on päällä.
››Laitteen yhdistäminen toiseen laitteeseen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Wi-Fi.
2 Käynnistä Wi-Fi-verkko vetämällä Wi-Fi-kytkin oikealle.
3 Valitse Wi-Fi Direct.
4 Valitse Hae → laite.
Kun toisen laitteen omistaja hyväksyy yhteyden, laitteet
yhdistetään.
››Tietojen lähettäminen Wi-Fi-verkon kautta
1 Valitse tiedosto tai kohde asianomaisessa sovelluksessa.
2 Valitse vaihtoehto tietojen Wi-Fi-lähetystä varten.
Vaihtoehdon valitsemistapa voi vaihdella tietojen tyypin
mukaan.
3 Etsi toinen laite ja valitse se.
››Tietojen vastaanottaminen Wi-Fi-verkon kautta
Jos vastaanotat tietoja, ne tallennetaan laitteeseen
automaattisesti. Vastaanotetut tiedot tallennetaan ShareViaWifikansioon.
Liitettävyys
135
AllShare Cast
Opi liittämään laitteesi suureen näyttöön AllShare Cast -donglen
avulla ja jakamaan sitten sisältöäsi.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
●● Verkkoyhteys voi aiheuttaa sen, että joitakin tiedostoja
puskuroidaan.
●● Jos määrität Wi-Fi-taajuusalueen (5 GHz tai 2,4 GHz),
AllShare Cast -dongleja ei ehkä löydetä tai niihin ei
saada yhteyttä.
●● Jos katsot televisiolla videoita tai pelaat pelejä, valitse
vastaava TV-tila, jotta saat parhaan mahdollisen
kokemuksen AllShare Castin käytöstä.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Lisää
asetuksia → AllShare Cast.
2 Vedä AllShare Cast -vipu oikealle.
3 Valitse laite.
Kun laitteet on kytketty, näet laitteesi näytön toisen laitteen
näytössä.
4 Avaa tai toistaa tiedostoa.
5 Ohjaa näyttöä oman laitteesi painikkeilla.
Liitettävyys
136
AllShare Play
AllShare Playn avulla voit toistaa ja lähettää rekisteröityjen
laitteiden tai rekisteröidyn verkon tallennuslaitteen välillä minkä
tahansa tiedoston.
AllShare Play -palvelu on käytettävissäsi, kun kirjaudut
Samsung-tilillesi ja rekisteröit vähintään kaksi laitetta
tiedostopalvelimiksi. Rekisteröintitavat voivat vaihdella
laitetyypin mukaan. Lisätietoja AllShare Play -toiminnon
käytöstä saat valitsemalla → FAQ.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
››Tiedoston lähettäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse AllShare Play.
2 Valitse rekisteröity laite tai tallennuslaite, jossa
mediatiedostot ovat.
3 Valitse medialuokka ja valitse tiedoston valintaruutu.
4 Valitse .
5 Valitse rekisteröity laite tai tallennuslaite tiedoston
tallentamiseksi.
››Tiedoston jakaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse AllShare Play.
2 Valitse rekisteröity laite tai tallennuslaite, jossa
mediatiedostot ovat.
3 Valitse medialuokka ja valitse tiedoston valintaruutu.
4 Valitse ja sitten jakovaihtoehto.
Liitettävyys
137
››Tiedoston toistaminen lähellä olevassa
laitteessa
Yhdistettyjen laitteiden käyttö mediasoittimina voi
aiheuttaa sen, että tuetut tiedostomuodot poikkeavat
tässä esitetystä.
●● Verkkoyhteys voi aiheuttaa sen, että joitakin tiedostoja
puskuroidaan.
●●
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse AllShare Play.
2 Valitse rekisteröity laite tai tallennuslaite, jossa
mediatiedostot ovat.
3 Valitse medialuokka ja valitse tiedoston valintaruutu.
4 Valitse .
5 Valitse mediasoittimena käytettävä laite.
6 Ohjaa toistoa oman laitteesi painikkeilla.
››Ryhmälähetystoiminnon käyttäminen
Voit jakaa näyttöjä useiden samaan Wi-Fi-yhteyspisteeseen
yhdistettyjen laitteiden kesken.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse AllShare Play.
2 Valitse medialuokka ja valitse tiedoston valintaruutu.
3 Valitse → Ryhmälähetys.
4 Anna PIN-koodi ja valitse Val.
Liitettävyys
138
››Rekisteröidyn laitteen tai tallennuslaitteen
sisällön hallitseminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse AllShare Play.
2 Valitse rekisteröity laite tai tallennuslaite.
3 Tuo tiedostosi näkyviin ja hallitse niitä.
››AllShare Play -asetusten mukauttaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse AllShare Play.
2 Valitse → Settings.
3 Muuta seuraavia asetuksia:
Asetus
Toiminto
Registered
storage
Näytä rekisteröidyt tallennuslaitteet,
jotka on lisätty AllShare Play
-toimintoon.
Registered
devices
Näytä AllShare Play -palveluun lisätyt
laitteet tai muokkaa niitä.
Setting up web
services
Kirjaudu yhteisösivustoihin tiedostojen
lähettämistä varten.
Auto upload
photos from
mobile
Aseta lataamaan valokuvat
rekisteröidystä tallennuslaitteesta, kun
kirjaudut sisään.
Video quality
settings
Optimoi laitteen videon laatu
määrittämällä tämä, kun toistat
tietokoneeseen tallennettuja videoita.
Lock AllShare
Play
Aseta AllShare Play -palvelu lukittavaksi
Samsung-tilisi salasanalla.
Language
Valitse näytön kieli.
About
Näytä AllShare Play -palvelun tiedot.
Liitettävyys
139
Ryhmälähetys
Voit jakaa kuvia, asiakirjoja ja musiikkia muiden samaan Wi-Fiyhteyspisteeseen yhdistettyjen laitteiden kesken.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
››Tiedoston jakaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Ryhmälähetys.
2 Valitse muiden laitteiden kanssa jaettavan mediasisällön
tyyppi Käynnistä-kohdasta.
Jos laitteesta ei ole muodostettu yhteyttä Wi-Fiyhteyspisteeseen, muodosta verkkoyhteys valitsemalla Ei
yhdistetty.
3 Valitse jaettavat tiedostot ja valitse sitten Tehty.
4 Anna PIN-koodi ja käynnistä sitten Ryhmälähetys.
››Liittyminen toiseen Ryhmälähetykseen
1 Valitse sovellusluettelossa Ryhmälähetys.
2 Valitse jaettu mediasisältö Liity-kohdasta, anna PIN-koodi ja
valitse sitten OK.
Liitettävyys
140
Bluetooth
Bluetooth on lyhyen etäisyyden langaton
tiedonsiirtoteknologia, jolla tietoa voidaan siirtää noin 10 metriä
ilman fyysistä yhteyttä.
Tietojen siirtäminen Bluetoothin avulla ei edellytä laitteiden
kohdistamista toisiinsa. Jos laitteet ovat kantomatkan sisällä
toisistaan, voit vaihtaa tietoja niiden välillä silloinkin, kun ne ovat
eri huoneissa.
●● Samsung ei vastaa langattomalla Bluetoothominaisuudella lähetetyn tai vastaanotetun tiedon
mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä
väärinkäytöstä.
●● Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain
sellaisista laitteista, joihin luotat ja jotka on suojattu
asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat
lyhentää toimintaetäisyyttä.
●● Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia
laitteesi kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat etenkin
laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai
hyväksymiä.
●● Älä käytä Bluetooth-toimintoa laittomiin tarkoituksiin
(esimerkiksi tiedostojen luvattomaan kopiointiin tai
tietoliikenteen laittomaan salakuunteluun kaupallisiin
tarkoituksiin). Samsung ei vastaa Bluetooth-toiminnon
laittoman käytön seurauksista.
Liitettävyys
141
››Langattoman Bluetooth-ominaisuuden
kytkeminen päälle
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Bluetooth.
2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön vetämällä Bluetoothkytkin oikealle.
››Toisen laitteen etsiminen ja laiteparin
muodostaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Bluetooth →
Hae.
2 Valitse laite.
3 Täsmää Bluetooth-PIN-koodit kahden laitteen välillä
valitsemalla OK. Voit myös antaa Bluetooth-PIN-koodin ja
valita OK.
Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai
hyväksyy yhteyden, laitepari muodostetaan. Jos laiteparin
muodostus onnistuu, laite etsii käytettävissä olevat palvelut
automaattisesti.
Joillakin laitteilla, kuten kuulokemikrofoneilla ja handsfree-autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden
PIN-koodi (esimerkiksi 0000). Jos toisella laitteella on PINkoodi, se on annettava.
››Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden
kautta
1 Valitse tiedosto tai kohde asianomaisessa sovelluksessa.
2 Valitse vaihtoehto tietojen Bluetooth-lähetystä varten.
Vaihtoehdon valitsemistapa voi vaihdella tietojen tyypin
mukaan.
3 Etsi Bluetooth-laite ja muodosta sen kanssa laitepari.
Liitettävyys
142
››Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden
kautta
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Bluetooth ja
valitse sitten laitteesi nimen vieressä oleva valintaruutu.
Voit määrittää sen ajan pituuden, jonka laite on näkyvissä,
valitsemalla → Näkyvyyden aikakatkaisu.
2 Jos näyttöön tulee pyyntö antaa Bluetooth-ominaisuuden
PIN-koodi, anna se ja valitse OK.
3 Vahvista kahden laitteen välinen yhteys valitsemalla
Hyväksy.
Vastaanotettavat tiedot tallennetaan kansioon bluetooth. Jos
vastaanotat yhteystiedon, se tallennetaan puhelinmuistioon
automaattisesti.
Matkapuhelinverkkoyhteyden jakaminen
Tässä osassa kuvataan, miten laitetta voidaan käyttää
langattomana modeemina tai langattomana tukiasemana
tietokoneille ja muille laitteille jakamalla laitteen
matkapuhelinverkkoyhteys.
››Laitteen matkapuhelinverkkoyhteyden
jakaminen Wi-Fi-yhteyden kautta
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Lisää
asetuksia → Internet-yhteyden jakaminen → Siirrettävä
Wi-Fi-tukiasema.
2 Vedä liukusäädin oikealle Siirrettävä Wi-Fi-tukiasema
-valinnan viereen.
3 Valitse Siirrettävä Wi-Fi-tukiasema.
4 Valitse Määritä ja määritä verkkoasetukset laitteen
tukiasemakäyttöä varten.
Liitettävyys
143
Asetus
Toiminto
Verkon nimi
(SSID)
Näytä ulkoisille laitteille esitettävä
laitenimi ja muuta sitä.
Piilota oma laite
Estä muita laitteita paikantamasta omaa
laitetta.
Turvallisuus
Valitse suojaustyyppi.
Salasana
Näytä verkkoavain tai muuta sitä
estääksesi verkon luvattoman käytön.
Näytä salasana
Aseta salasanat näkymään niitä
syötettäessä.
Näytä
lisäasetukset
Valitse lähetyskanava.
5 Kun olet valmis, valitse Tallenna.
6 Paikanna toisella laitteella laitteesi nimi käytettävissä olevien
yhteyksien luettelosta ja muodosta verkkoyhteys.
Laite jakaa matkapuhelinverkkoyhteyden toisen laitteen
kanssa.
Voit rajoittaa mobiiliverkon jaon tiettyihin laitteisiin.
Valitse Sall. laitteet ja muuta jakotilaksi Vain sallitut
laitteet luomalla ensin laiteluettelo ja valitsemalla sitten
laitteen nimi.
Liitettävyys
144
››Laitteen matkapuhelinverkkoyhteyden
jakaminen USB-yhteyden kautta
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Lisää
asetuksia → Internet-yhteyden jakaminen.
3 Valitse USB-yhteys.
Voit lopettaa verkkoyhteyden jakamisen tyhjentämällä
kohdan USB-yhteys vieressä olevan valintaruudun.
Verkkoyhteyden jakamismenetelmä voi vaihdella
tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan.
GPS
Tässä laitteessa on GPS-vastaanotin. Tässä osassa kuvataan,
miten paikannuspalvelut otetaan käyttöön.
Jotta saisit hyvän GPS-signaalin, älä käytä laitetta seuraavissa
olosuhteissa:
●● rakennusten välissä, tunnelissa, maan alla tai rakennuksen
sisällä
●● huonolla säällä
●● korkeajännitelinjojen tai sähkömagneettisten kenttien lähellä
●● ajoneuvossa, jonka ikkunoissa on aurinkosuojakalvot
Älä kosketa tai peitä antennin sijaintialuetta kädellä tai
muulla esineellä GPS-toimintojen käytön aikana.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Liitettävyys
145
››Paikannuspalvelujen aktivoiminen
Paikannuspalvelut on aktivoitava, jotta sijaintitiedot voidaan
vastaanottaa ja etsiä kartalta.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset →
Sijaintipalvelut.
2 Muuta seuraavia asetuksia:
Asetus
Toiminto
Käytä
langattomia
verkkoja
Aseta laite etsimään sijaintisi Wi-Fi- ja/tai
matkapuhelinverkkojen kautta.
Käytä GPSsatelliitteja
Aseta laite etsimään sijaintisi GPSsatelliittien avulla.
Sijainti ja
Google-haku
Voit määrittää laitteen käyttämään
Google-haussa ja muissa Googlepalveluissa nykysijaintiasi.
TV-yhteys
Voit ohjata laitteella televisiota ja katsella suosikkiohjelmiasi
sekä saada valintoihisi perustuvia ohjelmaehdotuksia. Voit
ohjata myös muita televisioon kytkettyjä laitteita.
››Laitteesi asettaminen television
kaukosäätimeksi
Laite on ensin liitettävä Wi-Fi-yhteyspisteeseen ja on
varmistettava, että laitteen infrapunaportti osoittaa television
suuntaan.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Smart Remote.
2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, valitse
Agree.
Liitettävyys
146
3 Käännä laitetta vastapäivään vaakasuuntaiseen asentoon.
4 Valitse vaihtoehto kohdan Set Up Smart Remote Now:
vierestä:
5 Valitse Choose Brand → televisiosi merkki.
6 Tarkista laitteen ja television välinen yhteys valitsemalla Test
Power On/Off → Kyllä.
7 Valitse Valmis.
Voit lisätä muita laitteita valitsemalla Add New Device.
8 Ohjaa televisiota tai muita laitteita laitteen kuvakkeilla.
››Kaukosäädinasetusten mukauttaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Smart Remote.
2 Valitse .
3 Muuta seuraavia asetuksia:
Asetus
Toiminto
Televisión
Vaihda komentokoodit, jos sinulla on
ongelmia tietyn kaukosäätimen kanssa.
Add New
Device
Määritä televisioon kytkettyjen
oheislaitteiden yhteydet.
Reset Peel
Nollaa yhteysasetukset.
Send Feedback
Raportoi mielipiteesi sovelluskehitystä
varten.
Liitettävyys
147
VPN-yhteydet
Voit luoda virtuaalisia yksityisverkkoja (VPN) ja muodostaa
suojatun yhteyden yksityisverkkoon julkisen verkon, kuten
Internetin, kautta.
●● Laitteesi Internet-yhteysasetukset on todennäköisesti
jo määritetty. Jos et voi muodostaa Internet-yhteyttä,
muokkaa yhteysasetuksia. Jos et ole varma syötettävistä
yhteystiedoista, kysy neuvoa palveluntarjoajaltasi.
●● Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että näytön
lukitustoiminto on otettu käyttöön.
››VPN-yhteyksien määrittäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Lisää
asetuksia → VPN → Lisää VPN-verkko.
2 Muuta seuraavia asetuksia:
Asetus
Toiminto
Nimi
Anna VPN-palvelimen nimi.
Tyyppi
Valitse VPN-tyyppi.
Palvelimen osoite
Syötä VPN-palvelimen IP-osoite.
L2TP-vihje
Anna salainen L2TP-salasana.
IPSec-tunniste
Anna käyttäjätunnus.
Esijaettu IPsec-avain
Anna esijaettu suojausavain.
Liitettävyys
148
Asetus
Toiminto
IPSeckäyttäjävarmenne
Valitse käyttäjävarmenne, jonka
avulla VPN-palvelin tunnistaa
sinut. Voit tuoda varmenteita
VPN-palvelimesta tai ladata niitä
Internetistä.
IPSecmyöntäjävarmenne
Valitse varmenteiden myöntäjän
(CA) varmenne, jonka avulla VPNpalvelin tunnistaa sinut. Voit tuoda
varmenteita VPN-palvelimesta tai
ladata niitä Internetistä.
IPSecpalvelinvarmenne
Valitse palvelinvarmenne, jonka
avulla VPN-palvelin tunnistaa
sinut. Voit tuoda varmenteita
VPN-palvelimesta tai ladata niitä
Internetistä.
PPP-salaus (MPPE)
Määritä tiedot salattaviksi
ennen niiden lähettämistä VPNpalvelimeen.
Näytä lisäasetukset
Aseta verkon lisäasetukset
näkyviksi muuttamista varten.
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella VPN-tyypin
mukaan.
3 Kun olet valmis, valitse Tallenna.
››Yhteyden muodostaminen yksityisverkkoon
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Lisää
asetuksia → VPN.
2 Valitse yksityisverkko.
3 Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja valitse Yhdistä.
Liitettävyys
149
Työkalut
Hälytys
Tässä osassa kuvataan, miten tärkeille tapahtumille asetetaan
hälytys.
››Uuden hälytyksen määrittäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Hälytys →
2 Määritä hälytyksen tiedot.
.
Voit ottaa käyttöön ennen varsinaista hälytystä kuuluvat
simuloidut luonnonäänet valitsemalla Älykäs herätys
-kohdan vieressä olevan valintaruudun.
3 Kun olet valmis, valitse Tallenna.
››Hälytyksen lopettaminen
Kun hälytys kuuluu:
●● Voit sammuttaa hälytyksen vetämällä
-kuvaketta mihin
tahansa suuntaan ympyrän reunaan saakka.
●● Voit toistaa hälytyksen määritetyn ajan kuluttua vetämällä
-kuvaketta mihin tahansa suuntaan ympyrän reunaan saakka.
››Hälytyksen poistaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Hälytys → .
2 Valitse hälytyksen vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten
Poista.
●● Voit poistaa hälytyksiä koskettamalla hälytystä jonkin
aikaa ja valitsemalla Poista.
●● Voit poistaa hälytyksen käytöstä valitsemalla hälytyksen
vieressä olevan kellokuvakkeen.
Työkalut
150
Laskin
Tässä osassa kuvataan, miten laitteella suoritetaan
laskutoimituksia samalla tavalla kuin tavallisella taskulaskimella.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Laskin.
2 Suorita matemaattisia perustoimintoja tai käytä tieteellistä
laskinta laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.
Lataukset
Tässä osassa kuvataan, miten voit hallita Internetistä lataamiesi
tiedostojen lokia.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Lataukset.
2 Valitse latausluokka.
3 Avaa ladattu tiedosto valitsemalla loki.
Voit poistaa lokin valitsemalla valintaruudun ja
valitsemalla sitten .
●● Voit jakaa ladatun tiedoston muiden kanssa valitsemalla
valintaruudun ja valitsemalla sitten .
●●
Työkalut
151
Dropbox
Tässä osassa kuvataan, miten voit tallentaa ja jakaa tiedostoja
muiden kanssa Dropbox -pilvivarastointipalvelun avulla.
Kun tallennat tiedostoja Dropbox-kansioosi, laite synkronoi
tiedot automaattisesti Web-palvelimen ja kaikkien muiden
tietokoneiden kanssa, joihin Dropbox on asennettu.
Jos olet uusi käyttäjä, luo tili.
››Dropboxin aktivointi
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Dropbox → Start.
2 Anna sähköpostiosoite ja salasana ja valitse sitten Log in.
3 Valitse Next → Turn on.
››Lataa tiedostoja Dropbox -kansioon
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Dropbox.
2 Valitse → Photos or videos tai Other files.
3 Valitse tiedostot.
4 Valitse Dropbox → kansio.
5 Valitse Upload.
Kansion tiedostot lisätään Web-palvelimeen ja
kotitietokoneeseesi.
››Tiedoston näyttäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Dropbox →
2 Valitse tiedosto.
Työkalut
152
.
Omat tiedostot
Tässä osassa kuvataan, miten laitteeseen tallennettuja kuvia,
videoita, musiikkitiedostoja, äänileikkeitä ja muita tiedostoja
käytetään nopeasti ja helposti.
››Tuetut tiedostomuodot
Laite tukee seuraavia tiedostomuotoja:
Tyyppi
Muoto
Kuva
BMP, GIF, JPG, PNG
Video
MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Musiikki
MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV,
IMY, MID, XMF, OTA
Laitteen ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin
tiedostomuotoja tueta.
●● Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän,
tiedostoja avattaessa voi ilmetä virhe.
●● Toiston laatu voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
●● Joidenkin tiedostojen koodaus voi aiheuttaa sen,
etteivät ne toistu oikein.
●●
››Tiedoston avaaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Omat tiedostot.
2 Valitse kansio.
Voit siirtyä yhden tason ylöspäin tiedostohakemistossa
valitsemalla .
●● Voit palata tiedostohakemiston ylimmälle tasolle
valitsemalla .
●●
3 Valitse avattava tiedosto.
Työkalut
153
››Kansion luominen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Omat tiedostot.
2 Valitse .
3 Anna nimi ja valitse Valmis.
››Tiedostojen kopioiminen tai siirtäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Omat tiedostot.
2 Valitse kopioitavien tai leikattavien kansioiden tai
tiedostojen vieressä oleva valintaruutu.
3 Valitse tai .
4 Siirry haluamaasi kansioon ja valitse
.
››Tiedostojen lähettäminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Omat tiedostot.
2 Valitse niiden tiedostojen vieressä oleva valintaruutu, jotka
3
haluat lähettää.
Valitse → vaihtoehto.
››Tiedostojen poistaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Omat tiedostot.
2 Valitse poistettavien kansioiden tai tiedostojen vieressä
3
olevat valintaruudut.
Valitse → Kyllä.
Työkalut
154
Polaris Office
Tässä osassa kuvataan, miten voit luoda ja katsella Microsoft
Word-, Excel-, PowerPoint- ja Adobe PDF -tiedostoja laitteessa.
››Uuden asiakirjan luominen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Polaris Office.
Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa,
rekisteröidy verkkokäyttäjäksi tai ohita rekisteröinti.
2 Valitse → asiakirjatyyppi.
3 Kirjoita asiakirjan sisältö.
Voit kumota viime toimenpiteen valitsemalla .
Voit tehdä uudelleen viime toimenpiteen valitsemalla .
●● Voit lisätä kohteen, kuten kuvan, hyperlinkin tai taulukon,
valitsemalla .
●● Voit muuttaa tekstin tai kohteen asetuksia valitsemalla
.
●●
●●
4 Valitse lopuksi .
5 Syötä asiakirjan nimi ja valitse asiakirjan tallennussijainti.
6 Valitse Tallenna.
››Asiakirjan avaaminen
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Polaris Office.
2 Valitse Selain → asiakirjatiedosto.
3 Näytä asiakirja haluamallasi tavalla.
Voit muokata asiakirjaa (Word-, esitys- tai Excel-tiedostoa)
napauttamalla näyttöä.
●● Vaihda moni-ikkunatilaan valitsemalla
.
●●
Työkalut
155
Voit tallentaa asiakirjan toisella nimellä valitsemalla →
Tallenna nimellä.
●● Voit etsiä tai korvata asiakirjasta tekstiä valitsemalla
→
Etsi ja Korvaa.
●● Voit lähentää tai loitontaa kuvaa asettamalla kaksi sormea
näytölle ja levittämällä sormia toisistaan tai puristamalla
niitä yhteen hitaasti. Voit myös valita → Lähennä/
loitonna.
●● Voit tulostaa tiedoston WLAN- tai USB-yhteyden kautta
valitsemalla → Tulosta. Laite on yhteensopiva
ainoastaan joidenkin Samsung-tulostimien kanssa.
Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella asiakirjan
tyypin mukaan.
●●
››Asiakirjojen käsitteleminen verkossa
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Polaris Office.
2 Valitse Clouds → tili.
3 Anna tilisi käytössä tarvittava sähköpostiosite ja salasana ja
valitse sitten OK.
4 Tarkastele ja käsittele palvelimessa olevia asiakirjoja.
PS Touch
Voit käyttää tärkeimpiä Photoshop-toimintoja, kuten tasoja,
valintatyökaluja, säätöjä ja suodattimia, ja luoda laitteessasi
ammattimaiselta näyttäviä tiedostoja.
PS Touch -sovelluksella voit helposti yhdistää kuvia, muokata
haluamiasi elementtejä ja lisätä suodatintehosteita sekä käyttää
luomaasi sisältöä Adobe Create Cloud -palvelun avulla.
Avaa sovellusluettelo ja valitse PS Touch.
Adobe Creative Cloud -palvelun käyttäminen edellyttää
Adobe-tunnusta.
Työkalut
156
Puhehaku
Tässä osassa kuvataan, miten voit etsiä Internetistä tietoja
puheen avulla.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Puhehaku.
2 Sano hakusana mikrofoniin.
Laite etsii hakusanaan liittyvät Internet-sivut.
3 Valitse hakutulos.
S Voice
Tässä osassa kuvataan S Voice -toiminnon puhekomentojen
käyttö.
Voit valita numeron, lähettää viestin, kirjoittaa muistion tai
suorittaa muita tehtäviä puhumalla laitteeseen.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
●● Äännettäessä epäselvästi, puhuttaessa meluisissa
paikoissa tai käytettäessä loukkaavaa kieltä, slangisanoja
tai murteellisia ilmaisuja laite voi olla tunnistamatta
komentoja tai toimia tavalla, jota käyttäjä ei ole
tarkoittanut.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse S Voice.
2 Sano hakusana mikrofoniin.
Valitse
sanoaksesi uuden komennon.
Voit poistaa äänipyynnöt käytöstä valitsemalla
Työkalut
157
.
Maailmankello
Tässä osassa kuvataan, miten toisten alueiden kellonaika
esitetään.
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Maailmankello
2 Valitse .
3 Kirjoita kaupungin nimi ja valitse kaupunki luettelosta.
Voit valita kaupungin maailmankarttanäkymästä.
4 Valitse .
5 Voit lisätä maailmankelloja toistamalla vaiheet 2-4.
Voit käyttää kelloissa kesäaikaa koskettamalla kelloa
jonkin aikaa ja valitsemalla Kesäaika-asetukset.
Työkalut
158
Asetukset
Asetukset-valikon käyttö
1 Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset.
2 Valitse asetusluokka ja valitse sitten vaihtoehto.
Wi-Fi
Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden
Wi-Fi-verkkoon ja käyttää Internetiä tai muita verkkolaitteita.
Bluetooth
Ottamalla Bluetooth-ominaisuuden käyttöön voit vaihtaa tietoja
lyhyillä etäisyyksillä.
Datan käyttö
Voit seurata datakäyttömäärää ja mukauttaa raja-asetuksia.
Mobiilidata: Aseta laite käyttämään datayhteyttä missä
tahansa matkapuhelinverkossa.
●● Aseta mobiilidatan rajoitus: Aseta mobiilidatan käytön raja.
●● Datan käyttöjakso: Muuta rajajakson asetuksia.
●●
Voit käyttää muita asetuksia valitsemalla .
Dataverkkovierailu: Aseta laite käyttämään datayhteyttä
verkkovierailun aikana.
●● Rajoita taustadataa: Aseta laite poistamaan synkronointi
taustalla käytöstä mobiiliverkkoa käytettäessä.
●●
Asetukset
159
Synkronoi tiedot automaattisesti: Aseta laite
synkronoimaan yhteystiedot, Kalenteri, Sähköposti, Internet ja
sosiaalisten verkkojen kuvat automaattisesti.
●● Näytä Wi-Fi-käyttö: Aseta näyttämään Wi-Fi-yhteyden
datakäyttö.
●● Mobiilitukiasemat: Aseta laite kieltämään suuret lataukset
tai varoittamaan niistä tai estämään taustasovelluksia
käyttämästä toisen laitteen mobiilitukiasemaa.
●●
Lisää asetuksia
Voit muuttaa asetuksia, jotka ohjaavat yhteyksiä muihin
laitteisiin tai verkkoihin.
››Lentotila
Ottamalla lentotilan käyttöön voit poistaa käytöstä kaikki
laitteen langattomat toiminnot. Voit käyttää ainoastaan niitä
toimintoja, jotka eivät käytä verkko-ominaisuuksia.
››Matkapuhelinverkot
Mobiilidata: Aseta laite käyttämään datayhteyttä missä
tahansa matkapuhelinverkossa.
●● Dataverkkovierailu: Aseta laite käyttämään datayhteyttä
verkkovierailun aikana.
●● Yhteyspisteiden nimet: Valitse yhteyspisteen nimi
matkapuhelinverkkoja varten. Voit lisätä tai muokata
yhteyspisteiden nimiä. Voit palauttaa yhteyspisteiden
asetukset tehdasasetusten mukaisiksi valitsemalla →
Palauta oletukset.
●● Verkkotila: Valitse verkon tyyppi.
●● Verkko-operaattorit:
-- Hae verkoista: Etsi ja valitse verkko.
-- Valitse automaattisesti: Aseta laite valitsemaan
ensimmäinen käytettävissä oleva verkko.
●●
Asetukset
160
››Internet-yhteyden jakaminen
Siirrettävä Wi-Fi-tukiasema: Aseta laite toimimaan
langattomana yhteyspisteenä muita laitteita varten.
●● USB-yhteys: Aseta laite toimimaan USB-yhteydellä
tietokoneeseen liitettävänä langattomana modeemina.
●● Ohje: Näytä ohjeet yhteystoimintojen käyttöön.
●●
››VPN
Määritä ja hallitse virtuaalisia yksityisverkkoja (VPN).
››Lähellä olevat laitteet
Tiedostonjako: Voit ottaa käyttöön tiedostonjako-toiminnon
ja sallia muiden DLNA-laitteiden käyttävän laitteesi
mediatiedostoja.
●● Jaettu sisältö: Aseta jakamaan sisältösi muiden laitteiden
kanssa.
●● Laitteen nimi: Anna mediapalvelimen nimi laitettasi varten.
●● Sallittujen laitteiden luettelo: Näytä luettelo laitteista, jotka
saavat käyttää laitettasi.
●● Ei-sallittujen laitteiden luettelo: Näytä luettelo laitteista,
jotka eivät saa käyttää laitettasi.
●● Lataa kohteeseen: Valitse muistipaikka ladattavien
mediatiedostojen tallennusta varten.
●● Tiedostot muista laitteista: Määritä, hyväksytäänkö
lähetykset muista laitteista.
●●
››AllShare Cast
Ota AllShare Cast -toiminto käyttöön ja jaa näyttösi muiden
kanssa.
››Kies Wi-Fin kautta
Yhdistä laite Samsung Kies -ohjelmaan Wi-Fi-yhteyden kautta.
Asetukset
161
Estotila
Valitse estettävät ilmoitukset tai aseta sallimaan määrätyiltä
yhteyshenkilöiltä saapuvien puheluiden ilmoitukset estotilassa.
Ääni
Muuta laitteen eri äänten asetuksia.
●● Voimakkuus: Säädä laitteen eri äänien äänenvoimakkuutta.
●● Värinän voimakkuus: Säädä värinän voimakkuutta.
●● Laitteen soittoääni: Valitse saapuvien puhelujen soittoääni.
●● Laitteen värinä: Aseta laitteeseen mukautettu värinä, jota
käytetään puhelun saapuessa.
●● Oletusilmoitukset: Valitse soittoääni, joka hälyttää
tapahtumista.
●● Värinä soidessa: Aseta puhelin värisemään ja soittamaan
soittoääntä puheluiden saapuessa.
●● Näppäinäänet: Aseta laite soittamaan ääni, kun
numeronvalintanäytön näppäimillä syötetään numeroita.
●● Kosketusäänet: Määritä laite soittamaan merkkiääni, kun
valitset sovelluksen tai vaihtoehdon.
●● Näytön lukitusääni: Aseta laite soittamaan ääni
kosketusnäyttöä lukittaessa tai vapautettaessa.
●● Haptinen palaute: Aseta laitteeseen värinä, jota käytetään
kosketusnäppäimiä valittaessa tai kun laite reagoi tiettyihin
tilanteisiin.
Asetukset
162
Näyttö
Muuta asetuksia, jotka ohjaavat laitteen näyttöä ja taustavaloa.
●● Taustakuva: Muuta taustakuvan asetuksia.
-- Alkunäyttö: Valitse alkunäytön taustakuva.
-- Lukitusnäyttö: Valitse lukitun näytön taustakuva.
-- Alku- ja lukitusnäytöt: Valitse alkunäytön ja lukitun näytön
taustakuva.
●● Näyttötila: Valitse näyttötila.
●● Kirkkaus: Säädä näytön kirkkautta.
●● Näytön aikakatkaisu: Määritä, kauanko laite odottaa ennen
näytön taustavalon sammuttamista.
●● Älykäs aikakatkaisu: Aseta laite estämään näytön
taustavaloa sammumasta, kun katsot näyttöä.
●● Kirjasimen tyyli: Vaihda näyttötekstien kirjasintyyppiä.
●● Fonttikoko: Muuta kirjasinkokoa, jota käytetään sovelluksissa
kohteiden luonnissa ja näytössä.
●● Pikakäynnistys: Vaihda järjestelmäpalkin
pikakäynnistyssovellus. Pikavalintakuvakkeiden muutokset,
jotka ilmaisevat valitun sovelluksen.
Asetukset
163
Tallennustila
Näytä laitteen ja muistikortin muistitiedot. Voit myös alustaa
muistikortin.
Muistikortin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot
muistikortilta.
Sisäisen muistin todellinen kapasiteetti on vähemmän
kuin ilmoitettu kapasiteetti, koska käyttöjärjestelmä ja
oletussovellukset käyttävät osan muistista.
Virransäästötila
Ota virransäästötila käyttöön ja muuta virransäästötilan
asetuksia.
●● Suorittimen virransäästö: Aseta laite rajoittamaan joidenkin
järjestelmäresurssien käyttöä.
●● Näytön virransäästö: Aseta laite vähentämään näytön
kirkkautta.
●● Poista haptinen palaute käytöstä: Aseta laitteeseen värinän
esto, kun valitset
tai
tai kun pidät virtapainiketta
painettuna.
●● Perehdy virransäästötilaan: Näytä tietoja akkuvirran
säästämisestä.
Akku
Näytä laitteen käyttämän akkuvirran määrä.
Asetukset
164
Sovellusten hallinta
Tarkastele ja hallitse laitteessa olevia sovelluksia.
Sijaintipalvelut
Muuta sijaintipalvelujen asetuksia.
●● Käytä langattomia verkkoja: Aseta laite etsimään sijaintisi
Wi-Fi- ja/tai matkapuhelinverkkojen kautta.
●● Käytä GPS-satelliitteja: Aseta laite etsimään sijaintisi GPSsatelliittien avulla.
●● Sijainti ja Google-haku: Voit määrittää laitteen käyttämään
Google-haussa ja muissa Google-palveluissa nykysijaintiasi.
Lukitusnäyttö
Lukitusnäyttö-tilan muuttaminen.
Näyttölukko: Ota käyttöön näytön lukitustoiminto.
●● Lukitusnäytön asetukset:
Asetukset ovat käytössä vain, kun
pyyhkäisylukitusvaihtoehto on määritetty.
●●
-- Pikanäppäimet: Aseta sovellusten pikanäppäimet
näytettäväksi ja muokattavaksi lukitussa näytössä.
-- Tietosyöte: Aseta uutiset tai osaketiedot näytettäväksi
lukitussa näytössä.
-- Kello: Aseta kello näytettäväksi lukitussa näytössä.
-- Kaksoiskello: Aseta kaksoiskello näytettäväksi lukitussa
näytössä.
-- Sää: Aseta säätiedot näytettäviksi ja muuta säänäytön
asetuksia.
Asetukset
165
-- Aaltoliiketehoste: Aseta aallokkotehoste näytettäväksi
lukitussa näytössä.
-- Ohjeteksti: Aseta ohjeteksti näytettäväksi lukitussa
näytössä.
-- Aktivointikomento lukitusnäytössä: Aseta laite
tunnistamaan herätyskomento, kun näyttö lukitaan.
-- Määritä herätyskomento: Määritä herätyskomento, joka
käynnistää S Voice -sovelluksen tai suorittaa määritetyn
toiminnon.
●● Ponn.muistiinp. luk.näyt.: Aseta laite käynnistämään S Note
näyttöä kaksoisnapautettaessa, kun kosketusnäyttö on
sammutettu.
●● Omistajan tiedot: Kirjoita tiedot, jotka näytetään lukitussa
näytössä.
Turvallisuus
Muuta laitteen ja SIM- tai USIM-kortin suojausasetuksia.
●● Salaa laite: Aseta salasana laitteessa olevien tietojen
salaamista varten. Salasana on annettava aina, kun laitteeseen
kytketään virta.
Lataa akku ennen tämän asetuksen ottamista käyttöön,
koska tietojen salaaminen voi kestää yli tunnin.
●●
Salaa ulkoinen SD-kortti:
-- Salaa: Aseta laite salaamaan tiedostot, kun ne tallennetaan
muistikortille.
-- Täydellinen salaus: Määritä kaikki muistikortin tiedot
salattaviksi.
-- Ohita multimediatiedostot: Määritä kaikki muistikortin
tiedot salattaviksi multimediatiedostoja lukuun ottamatta.
Salattua muistikorttia ei voi käyttää tehdastietojen
palautuksen jälkeen. Poista muistikortin salaus ennen
tehdastietojen palautusta.
Asetukset
166
Kaukosäätimet: Aseta laite etäohjattavaksi Internetin kautta,
jos laite katoaa tai varastetaan.
●● SIM-kortin vaihtohälytys: Ota käyttöön Etsi
matkapuhelimeni -ominaisuus.
●● Etsi matkapuhelimeni -sivusto: Avaa SamsungDivesivusto (www.samsungdive.com). Voit jäljittää kadonneen tai
varastetun laitteen ja hallita sitä SamsungDive-sivustossa.
●● Määritä SIM-kortin lukitus:
-- Lukitse SIM-kortti: Aseta SIM- tai USIM-kortti lukittavaksi.
Laitteen käyttäminen SIM- tai USIM-kortin kanssa edellyttää
PIN-koodia.
-- Muuta SIM-kortin PIN-koodi: Muuta SIM- tai USIM-kortin
mukana toimitettua PIN-koodia.
●● Muuta salasanat näkyviksi: Aseta salasanat näkymään niitä
syötettäessä.
●● Laitteen järjestelmänvalvojat: Näytä järjestelmänvalvojat,
jotka olet hyväksynyt laitteelle. Voit sallia laitteen
järjestelmänvalvojien lisätä laitteeseen uusia käytäntöjä.
●● Tuntemattomat lähteet: Aseta laite asentamaan mistä
tahansa lähteestä ladatut sovellukset. Jos et valitse tätä
asetusta, voit asentaa vain Play-kaupasta ladatut sovellukset.
●● Luotetut valtuustiedot: Aseta laite käyttämään varmenteita
ja valtuuksia sovellusten käytön suojaamiseksi.
●● Asenna laitteen tallennust.: Asenna salatut varmenteet,
jotka on tallennettu USB-tallennuslaitteeseen.
●● Poista valtuustiedot: Poista varmenteet laitteesta ja nollaa
salasana.
●●
Asetukset
167
Kieli ja syöttö
Muuta kielten ja tekstinsyötön asetuksia.
››Kieli
Valitse näytön kieli.
››Oletus
Valitse tekstinsyöttötapa.
››Google Voice -kirjoitus
Ota käyttöön Google-puhesyöteominaisuus, jotta voit syöttää
tekstiä puhumalla. Voit muuttaa puhesyötön asetuksia
valitsemalla .
●● Valitse syöttökielet: Valitse Google-puheentunnistuksen
syöttökielet.
●● Estä loukkaavat sanat: Estä laitetta tunnistamasta loukkaavia
sanoja puhesyötteestä.
●● Lataa offine-puheentunn.: Lataa ja asenna offlinepuhesyötteen kielitiedot.
››Samsung-näppäimistö
Voit muuttaa Samsung -näppäimistön asetuksia valitsemalla .
●● Tekstinsyöttökieli: Valitse näppäimistöllä käytettävä
syöttökieli.
●● Ennakoiva teksti: Ota käyttöön XT9-tila, jossa sanoja
ennakoidaan syötteen perusteella ja ehdotetaan sanoja. Voit
myös mukauttaa sanojen ennustuksen asetuksia.
●● Jatkuva syöttö: Aseta tekstinsyöttö mahdolliseksi
näppäimistöä pyyhkäisemällä.
●● Käsinkirjoitus: Muuta käsinkirjoitustilan asetuksia, kuten
tunnistusaikaa, kynän paksuutta ja kynän väriä.
Asetukset
168
Äänitulo: Ota käyttöön puhesyöteominaisuus, jotta voit
syöttää tekstiä puhumalla.
●● Autom. isot kirjaimet: Aseta laite käyttämään
automaattisesti isoa kirjainta virkkeen alussa.
●● Automaattiset välimerkit: Määritä laite lisäämään piste, kun
kaksoisnapautat välilyöntinäppäintä.
●● Merkin esikatselu: Aseta laite näyttämään jokaisen
napautetun kirjaimen esikatselukuva.
●● Värinä näpp. napautett.: Aseta laite värisemään näppäintä
napautettaessa.
●● Ääni näpp. napautett.: Aseta laite toistamaan ääni näppäintä
napautettaessa.
●● Opetusohjelma: Näytä Samsung-näppäimistön käytön
opetusohjelma.
●● Palauta asetukset: Palauta Samsung-näppäimistön
tehdasasetukset.
●●
››Puhehaku
Googlen puheentunnistusohjelmassa ovat käytettävissä
seuraavat toiminnot:
●● Kieli: Valitse Google-puheentunnistuksen kieli.
●● Puhe: Aseta laite antamaan äänipalaute ja ilmoittamaan
sinulle nykyisestä toiminnosta.
●● Estä loukkaavat sanat: Aseta laite piilottamaan loukkaavat
sanat puhehaun tuloksista.
●● Lataa offine-puheentunn.: Lataa ja asenna offlinepuhesyötteen kielitiedot.
Asetukset
169
››Teksti puheeksi -tuotos
Ensisijainen TTS-moduuli: Valitse puhesynteesiohjelma. Voit
muuttaa puhesynteesiohjelmien asetuksia valitsemalla .
●● Puhenopeus: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden nopeus.
●● Kuuntele esimerkki: Kuuntele puhetekstinäytettä.
●● Ajotila: Ota ajotila käyttöön, niin saat kuuluvat ilmoitukset
saapuvista puheluista, viesteistä ja tapahtumatiedoista.
●●
››Osoittimen nopeus
Säädä laitteeseen liitetyn hiiren tai trackpadin osoittimen
nopeutta.
Pilvi
Muuta tietojen tai tiedostojen synkronointiasetuksia Samsungtilin tai Dropbox-pilvivarastoinnin suhteen.
Varmuuskopioi ja palauta
Muuta asetusten ja tietojen hallinta-asetuksia.
●● Varmuuskopioi omat tiedot: Aseta laite varmuuskopioimaan
asetuksesi ja sovellustietosi Google-palvelimeen.
●● Varmuuskopioinnin tili: Määritä Google-varmuuskopioinnin
tili tai muokkaa sitä.
●● Automaattinen palautus: Määritä asetukset ja sovellustiedot
palautettaviksi, kun sovellus on asennettava uudelleen.
●● Alkuperäisten tietojen palautus: Nollaa asetukset
tehdasasetusarvoiksi ja poista kaikki tietosi.
Asetukset
170
Lisää tili
Lisää oma sähköpostiosoite tai SNS-tilejä.
Liike
Voit muuttaa asetuksia, jotka ohjaavat laitteen
liikkeentunnistusta.
●● Älykäs hälytys: Aseta laite ilmoittaan, onko olemassa
vastaamattomia puheluja tai uusia viestejä nostamalla laitteen
ylös.
●● Zoomaa kallistamalla: Aseta käyttämään kallistustoimintoa
lähentämisessä ja loitontamisessa, kun katsot kuvia tai selaat
verkkosivuja.
●● Siirrä kuvaketta panoroimalla: Aseta laite siirtymään toiselle
sivulle, kun kohdetta kosketetaan jonkin aikaa ja laitetta sitten
liu’utetaan vasemmalle tai oikealle.
●● Selaa kuvia panoroimalla: Kun kuva näkyy lähennettynä,
voit vierittää kuvaa siirtämällä laitetta haluamaasi suuntaan.
●● Herkkyysasetukset: Säädä liikkeiden reaktionopeutta.
●● Perehdy liikkeisiin: Näytä liikkeenhallinnan opetusohjelma.
S Pen
Muuta S Pen -kynän käyttöasetuksia.
●● Kynän kiinnitys-/irrotusääni: Aseta laite antamaan
äänimerkki, kun S Pen -kynä asetetaan koloon tai vedetään
kolosta ulos.
●● Akunsäästö: Aseta näyttö siten, että se ei reagoi, kun asetat
tai poistat S Pen -kynän.
Asetukset
171
Asetukset kynän irrottamisen jälkeen: Ota käyttöön
ponnahdusikkunailmoitus ja äänimerkki, kun S Pen -kynä ei
ole enää laitteen lähellä.
●● Ilmanäkymä: Ota käyttöön S Pen -osoittimen näyttö, kun
kynä leijuu näytön yläpuolella.
●● Ääni- ja haptinen palaute: Aseta laite antamaan äänimerkki
ja värisemään Ilmanäkymä -toiminnon käynnistyessä.
●● Pikakomentojen asetukset: Määritä Pikakomento-asetukset.
●● S Pen -kynän ohje: Avaa S Pen -kynän käyttöohjeet.
●●
Lisävaruste
Telakointiääni: Aseta laite toistamaan ääni, kun laite liitetään
pöytätelakkaan tai irrotetaan siitä.
●● Äänilähtö: Valitse käytettävän äänimerkin muoto, kun laite
kytketään HDMI-laitteisiin.
●●
Kaikki laitteet eivät tue tilaääniasetuksia.
Päivämäärä ja aika
Muuta asetuksia, jotka määräävät, miten aika ja päivämäärä
näkyy laitteessa.
Jos akun varaus purkautuu kokonaan tai akku poistetaan
laitteesta, kellonaika ja päivämäärä nollautuvat.
Automaattinen päivämäärä ja kellonaika: Aseta laite
vastaanottamaan aikatiedot verkosta ja päivittämään aika ja
päivämäärä automaattisesti.
●● Aseta päivämäärä: Aseta nykyinen päivämäärä
manuaalisesti.
●● Aseta aika: Aseta nykyinen aika manuaalisesti.
●●
Asetukset
172
Automaattinen aikavyöhyke: Aseta laite vastaanottamaan
aikavyöhyketiedot verkosta, kun laite siirtyy aikavyöhykkeeltä
toiselle.
●● Valitse aikavyöhyke: Valitse aikavyöhyke.
●● Käytä 24 tunnin muotoa: Aseta aika näytettäväksi 24- tai
12-tuntisena.
●● Valitse päivämäärän muoto: Valitse päivämäärän
esitysmuoto.
●●
Helppokäyttöisyys
Helppokäyttöisyyspalvelut on tarkoitettu käyttäjille, joilla on
fyysisiä rajoitteita. Voit parantaa laitteen käyttöliittymän ja
ominaisuuksien helppokäyttöisyyttä muuttamalla seuraavia
asetuksia.
●● Näytön automaattinen kierto: Aseta käyttöliittymä
kiertymään automaattisesti laitetta kierrettäessä.
●● Näytön aikakatkaisu: Määritä, kauanko laite odottaa ennen
näytön taustavalon sammuttamista.
●● Sano salasanat ääneen: Aseta laite sanomaan ääneen
TalkBack-ohjelman avulla salasanat, jotka kirjoitat Internetsivuilla.
●● Puh. vastaaminen/lopettaminen:
-- Vastaa puheluihin puhekomennoilla: Aseta laite
vastaamaan saapuviin puheluihin tai hylkäämään ne
puhekomennoilla.
-- Virtanäppäin lopettaa puhelut: Aseta laite lopettamaan
puhelu, kun virtanäppäintä painetaan.
●● Helppok. pikakuvake: Lisää helppokäyttöisyysasetusten
pikakuvake, joka tulee näyttöön painettaessa virtanäppäintä
jonkin aikaa.
●● TalkBack: Aktivoi TalkBack, joka tuottaa puhepalautteen.
●● Fonttikoko: Muuta kirjasinkokoa, jota käytetään sovelluksissa
kohteiden luonnissa ja näytössä.
●● Negatiivivärit: Käännä näytön värit näkyvyyden
parantamiseksi.
Asetukset
173
Teksti puheeksi -tuotos:
-- Ensisijainen TTS-moduuli: Valitse puhesynteesiohjelma.
Voit muuttaa puhesynteesiohjelmien asetuksia valitsemalla
.
-- Puhenopeus: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden
nopeus.
-- Kuuntele esimerkki: Kuuntele puhetekstinäytettä.
-- Ajotila: Ota ajotila käyttöön, niin saat kuuluvat ilmoitukset
saapuvista puheluista, viesteistä ja tapahtumatiedoista.
●● Paranna verkon käytettävyyttä: Aseta sovellukset
asentamaan Internet-komentosarjat, jotka helpottavat niiden
Internet-sisällön käyttöä.
●● Monoääni: Ota monoääni käyttöön, jos kuuntelet ääntä
yhdellä nappikuulokkeella.
●● Poista äänet käytöstä: Mykistä kaikki laitteen äänet.
●● Viive jonkin aikaa -painalluksella: Aseta näytön jonkin aikaa
-kosketuksen tunnistusaika.
●●
Sovelluskehittäjien asetukset
Voit muuttaa sovelluskehityksen asetuksia.
●● Työpöydän varmuuskopioinnin salasana: Aseta salasana
varmuuskopioitavien tietojen suojausta varten.
●● Pysy hereillä: Aseta laitteen näyttö pysymään käytössä akkua
ladattaessa.
●● Suojaa SD-kortti: Aseta laite sallimaan muistikortilla olevien
tietojen käyttö vain sellaisille laitteille, joilla on asianmukaiset
käyttöoikeudet.
●● USB-virheenkorjaus: Ota käyttöön USB-virheenkorjaustila
laitteen yhdistämiseksi tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Asetukset
174
Salli keksityt paikat: Salli valesijaintien ja -huoltotietojen
lähettäminen sijainninhallintapalveluun testitarkoituksissa.
●● Valitse sovellus, jolle haluat suorittaa virheenkorjauksen:
Valitse sovellukset, joiden virheet korjataan, ja estä virheet,
kun keskeytät virheenkorjauksen.
●● Odota virheenkorjausta: Aseta estämään valitun sovelluksen
latautuminen, kunnes virheenkorjain on valmis.
●● Näytä kosketukset: Aseta laite näyttämään osoitin näyttöä
kosketettaessa.
●● Näytä osoittimen sijainti: Aseta laite näyttämään
koordinaatit ja osoittimen jälki näyttöä kosketettaessa.
●● Näytä asettelun rajat: Aseta näyttämään rajat.
●● Näytä näytönohjainnäkymän päivitykset: Aseta näytön
alueet vilkkumaan, kun niiden GPU-tiedot päivittyvät.
●● Näytä näytön päivitykset: Aseta laite vilkuttamaan alueita
näytössä, kun ne on päivitetty.
●● Ikkuna-anim. mittakaava: Valitse ponnahdusikkunoiden
avaus- ja sulkemisnopeus.
●● Siirtymäanimaation mittakaava: Valitse näyttöjen
vaihtumisnopeus.
●● Animaattorin kestoasteikko: Valitse kuinka kauan
ponnahdusikkunoita näytetään.
●● Poista laitteistokerrokset käytöstä: Aseta piilottamaan
laitteiston peittokuvat.
●● Pakota GPU-piirtotila: Aseta laite käyttämään
2D-laitteistokiihdytystä grafiikkasuorituskyvyn
parantamiseen.
●● Rajoitettu tila: Aseta laite vilkuttamaan näyttöä, kun
sovellukset suorittavat pitkiä toimintoja.
●● Näytä suorittimen käyttö: Aseta laite näyttämään luettelo
kaikista aktiivista prosesseista.
●● Näytönohjaimen hahmonnusprofiili: Aseta tarkistamaan
GPU-renderointiajan aika.
●●
Asetukset
175
Ota jäljet käyttöön: Aseta kaappaamaan käytön ja
järjestelmän suorituskyvyn tiedot.
●● Älä säilytä toimintoja: Aseta laite lopettamaan käynnissä
oleva sovellus, kun uusi sovellus käynnistetään.
●● Rajoita taustaprosesseja: Aseta laite rajoittamaan taustalla
ajettavien prosessien määrää.
●● Näytä kaikki ANR:t: Aseta laite hälyttämään taustalla
käynnissä olevista vastaamattomista sovelluksista.
●●
Tietoja laitteesta
Näytä laitteen tiedot, kuten mallinumero ja versio.
Voit ladata ja asentaa laiteohjelmistopäivityksen firmware
over-the-air (FOTA) -palvelun avulla. Voit tarkistaa
laiteohjelmistopäivitysten olemassaolon valitsemalla
Ohjelmistopäivitys → Päivitä.
Asetukset
176
Vianmääritys
Kun kytket laitteen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää
syöttämään yhden seuraavista koodeista:
Code
Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana
Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on
annettava laitteelle määritetty salasana.
PIN
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai
kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun
on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana
toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän
ominaisuuden käytöstä Lukitse SIM-korttivalikossa.
PUK
Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty,
syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu
useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta
saamasi PUK-koodi.
PIN2
Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia,
syötä SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2koodi. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.
Laite näyttää verkon ja palveluiden virheilmoitukset
Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono
vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry
toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
●● Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys
palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.
●●
Vianmääritys
177
Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti
Jos laitteessa on kosketusnäyttö, ja se ei reagoi asianmukaisesti,
kokeile seuraavaa:
●● Poista kosketusnäytöstä suojakalvo. Suojakalvo voi estää
laitetta tunnistamasta syötteitä, eikä sellaista suositella
kosketusnäyttölaitteelle.
●● Pidä huoli, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun napautat
kosketusnäyttöä.
●● Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet
poistuvat.
●● Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty tuoreimpaan
versioon.
●● Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut, vie se
paikalliseen Samsung-huoltoon.
Laite jumiutuu tai tapahtuu vakava virhe
Jos laite jumittuu tai lakkaa toimimasta, se voidaan saada taas
toimimaan sulkemalla sovelluksia tai nollaamalla laite. Jos laite
jumiutuu eikä reagoi, paina virtapainiketta 8-10 sekuntia. Laite
käynnistyy automaattisesti uudelleen.
Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin.
Avaa sovellusluettelo ja valitse Asetukset → Varmuuskopioi ja
palauta → Alkuperäisten tietojen palautus → Palauta laite
→ Poista kaikki.
Puhelut keskeytyvät
Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto,
yhteys verkkoon voi katketa. Siirry toiselle alueelle ja yritä
uudelleen.
Lähteviä puheluita ei yhdistetä
Varmista, että olet painanut soittopainiketta.
●● Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
●●
Vianmääritys
178
Saapuvia puheluita ei yhdistetä
●●
●●
Varmista, että laitteen virta on kytkettynä.
Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
Muut eivät kuule puhettasi
Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
●● Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
●● Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty
oikein.
●●
Äänen laatu on heikko
●●
●●
Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono
vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry
toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
Puhelua ei yhdistetä, kun soitat yhteystiedoista
●●
●●
Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.
Laite antaa äänimerkin, ja akkukuvake on tyhjä
Akun varaus on vähissä. Lataa akku, jotta voit jatkaa laitteen
käyttöä.
Akku ei lataudu kunnolla tai laite sammuu
Jos akku ei enää lataudu täyteen, korvaa se uudella. Vie laite
paikalliseen Samsung-huoltoon.
Vianmääritys
179
Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa
Kun käytät enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai kun
käytät sovelluksia pitkän aikaa, laite saattaa tuntua kuumalta
kosketettaessa. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa
laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn.
Kameran käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus
Samsung-laitteessa on oltava riittävästi muistia ja
akussa riittävästi latausta kameran toiminnalle. Jos saat
virheilmoituksen kameran käynnistyessä, kokeile seuraavaa:
●● Akun lataaminen.
●● Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai
poistamalla tiedostoja laitteelta.
●● Käynnistä laite uudelleen. Jos kameran kanssa on yhä
ongelmia, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Musiikkitiedostoja avattaessa näyttöön ilmestyy
virheilmoitus
Jotkut musiikkitiedostot eivät välttämättä toimi Samsunglaitteessa eri syistä. Jos saat virheilmoituksen avatessasi
musiikkitiedostoa, kokeile seuraavaa:
●● Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai
poistamalla tiedostoja laitteelta.
●● Tarkista, että musiikkitiedosto ei ole DRM (Digital Rights
Management) -suojattu. Jos tiedosto on DRM-suojattu,
tarkista että sinulla on sen soittoon vaadittu lisenssi tai avain.
●● Tarkista, että laite tukee tiedostotyyppiä.
Vianmääritys
180
Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta
Tarkista, että laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on
käytössä.
●● Tarkista tarvittaessa, että langaton Bluetooth-ominaisuus on
käytössä siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.
●● Tarkista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetoothkantaman sisällä (10 metriä).
●●
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsunghuoltoon.
Kun laite liitetään tietokoneeseen, niiden välille ei
muodostu yhteyttä
Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli on yhteensopiva
laitteen kanssa.
●● Tarkista, että olet asentanut ja päivittänyt tietokoneen
ohjaimet.
●● Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows XP, varmista,
että tietokoneeseen on asennettu Windows XP Service Pack 3
tai uudempi.
●● Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Samsung Kies 2.0
tai Windows Media Player 10 tai uudempi.
●●
Vianmääritys
181
Hakemisto
akku
kartta
lataaminen 13
navigoinnin käyttö 77
reittiohjeiden haku 76
sijainnin jakaminen ystävien
kanssa 76
tietyn sijaintipaikan
etsiminen 75
AllShare Cast 136
AllShare Play 137
automaattinen hylkäys 86
Bluetooth
käyttökoodit 177
kirkkaus, näyttö 34
koputus 88
kosketusnäyttö
aktivoiminen 142
tietojen lähettäminen 142
tietojen
vastaanottaminen 143
etsi matkapuhelimeni 38
game hub 72
Google 79
Google Latitude 76
Google Mail 94
Google Maps 75
Google Now 79
Google Talk 99
hälytykset
käyttäminen 23
lukitseminen 24
laite
asetukset 159
ilmoituskuvakkeet 21
ilmoituspaneeli 30
kytkeminen päälle tai pois
päältä 18
mukauttaminen 32
osat 19
painikkeet 21
luominen 150
poistaminen käytöstä 150
sammuttaminen 150
latausten hallinta 151
learning hub 80
liitettävyys
Kalenteri 61
kamera
AllShare Play 137
Bluetooth 141
GPS-yhteydet 145
matkapuhelinverkkoyhteyden
jakaminen 143
tietokoneyhteydet 130
VPN-yhteydet 148
Wi-Fi 132
kameran
mukauttaminen 108, 109
valokuvien ottaminen 105
videoiden kuvaaminen 111
videokameran
mukauttaminen 113
Hakemisto
182
maailmankello 158
muistikortti
puhelut
hylkääminen 82
koputus 88
kuulokemikrofonilla 83
puhelunsiirto 87
soittaminen ulkomaille 83
useita osallistujia 84
valintojen käyttäminen
äänipuhelun aikana 84
vastaamatta jääneiden
puhelujen näyttäminen 86
vastaaminen 82
alustaminen 17
asentaminen 15
poistaminen 17
multimediaviestit
katseleminen 93
lähettäminen 93
music hub 105
musiikkisoitin
musiikin toistaminen 103
soittolistan luominen 104
ryhmälähetys 140
sähköposti
navigointi 77
Paikallinen 77
päivämäärä ja aika,
määrittäminen 32
pakkauksen avaaminen 12
Pikakomento
katseleminen 98
lähettäminen 97
tilien määrittäminen 97
sallitut numerot -tila 87
Samsung Apps 78
Samsung Kies 130
SIM-/USIM-kortti
komentojen luominen 64
komentojen
muuttaminen 65
asentaminen 12
lukitseminen 38
PIN-lukitus 38
Play Books 72
Play-kauppa 73
Polaris Office 155
puhelinmuistio
S Note 51
S Pen -kynä 42
S Pen -kynän
ilmanäkymä 65
S Suggest 79
tekstin kirjoittaminen 39
tekstiviestit
yhteystietojen
etsiminen 127
yhteystietojen
luominen 126
katseleminen 93
lähettäminen 92
puheluloki 88
puhelunsiirto 87
Hakemisto
183
tiedostonhallinta
tiedostojen avaaminen 153
tiedostojen kopioiminen tai
leikkaaminen 154
tiedostojen
poistaminen 154
tuetut tiedostomuodot 153
viestit
multimediaviestien
lähettäminen 93
sähköpostin
lähettäminen 97
sähköpostitilien
määrittäminen 97
tekstiviestin
lähettäminen 92
vastaajan käyttö 94
tietokoneyhteydet
massamuisti 131
Samsung Kies 130
Windows Media Player 131
VPN-yhteydet
luominen 148
yhteyden
muodostaminen 149
valikkonäyttö
käyttäminen 31
valokuvat
Wi-Fi
katseleminen 118
kuvaaminen 105
aktivoiminen 132
verkkojen etsiminen
ja yhteyden
muodostaminen 132
WPS:llä 133
vastaajapalvelu 94
verkkoselain
Internet-sivujen
selaaminen 67
suosikkien lisääminen 70
yhteystiedot
kopioiminen 128
luominen 126
tuominen ja vieminen 127
videoeditori 122
video hub 74
videopuhelut
YouTube
videoiden katseleminen 74
videoiden lähettäminen 74
soittaminen 81
toimintojen
käyttäminen 84, 85
vastaaminen 82
äänetön tila 33
videosoitin 121
videot
tallentaminen 111
toistaminen 115, 121
Hakemisto
184
Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa laitteesi
ominaisuuksista laitteeseen asennetun ohjelmiston tai
käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.
Kies-ohjelman asennus (PC Sync)
1. Lataa Kiesin viimeisin versio Samsungin sivuilta
(www.samsung.com/kies) ja asenna se
tietokoneellesi.
2. Kytke laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Samsung
Kies käynnistyy automaattisesti.
Lisätietoja ohjelmasta saat Kiesin omasta oppaasta.
Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI" => "Ongelmanratkaisu"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515
www.samsung.com
Finnish. 12/2012. Rev. 1.0
Download PDF

advertising