Samsung FHD Large Format Display <br>48'' DC48E Handleiding

Add to My manuals
131 Pages

advertisement

Samsung FHD Large Format Display <br>48'' DC48E Handleiding | Manualzz
Gebruikershandleiding
ED65E ED75E
EM65E EM75E
DC32E DC40E DC48E DC55E
DC32E-M DC40E-M DC48E-M DC55E-M
DC40E-H DC48E-H
De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen
de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te
verbeteren.
Het aanbevolen aantal uren per dag voor de EDE, EME, DCE-modellen is minder dan
16 uur.
Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk
ongeldig.
Inhoudsopgave
Voordat u het product in gebruik
neemt
Auteursrecht6
Veiligheidsvoorzorgen7
Symbolen7
Reiniging7
Opslag8
Elektriciteit en veiligheid
8
Installatie9
Bediening11
Voorbereidingen
De componenten controleren
14
Componenten14
Onderdelen15
Configuratiescherm15
Achterkant17
Achterkant18
Antidiefstalslot19
Afstandsbediening20
Voordat u het product installeert
(installatiehandleiding)22
Wisselen tussen staand en liggend
22
Ventilatie22
Installeren van de wandmontage
23
Voorbereiding voorafgaand aan installeren
wandmontage23
Installeren van de wandmontageset
Specificaties wandmontageset (VESA)
23
24
Afstandsbediening (RS232C)
25
Kabelaansluitingen25
Aansluiting28
Controlecodes29
Een bronapparaat aansluiten en
gebruiken
Voordat u een apparaat aansluit
Controlepunten voordat u een
apparaat aansluit
38
Source46
MDC gebruiken
Installatie/verwijdering MDC-programma 47
Installatie47
Verwijderen47
Verbinden met MDC
MDC gebruiken via RS-232C
(een norm voor seri&euml;le datacommunicatie)
MDC gebruiken via Ethernet
48
48
49
38
Aansluiten op een computer
38
Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog type) 38
Aansluiten met een DVI-kabel (digitaal type) 39
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
39
Aansluiten met een HDMI-kabel
40
Aansluiten op een videoapparaat
Aansluiten met de AV-kabel
Aansluiten met de componentkabel
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
Aansluiten met een HDMI-kabel
41
41
41
42
43
Een audiosysteem aansluiten
43
De LAN-kabel aansluiten
44
De HDBase-T aansluiten
45
De invoerbron wijzigen
46
Schermaanpassing
Picture Mode50
Wanneer de invoerbron PC, DVI, HDMI(PC) is 50
Wanneer de invoerbron AV, Component,
50
HDMI(AV) is
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)51
Gamma51
Calibrated value52
Picture Size53
Picture Size53
Position54
Zoom/Position54
Resolution Select55
2
Inhoudsopgave
Auto Adjustment55
Speaker Settings66
PC Screen Adjustment56
Reset Sound66
Inhoud afspelen uit het interne geheugen of via
USB76
Network Channel77
Network
System
Network Status67
Setup79
Network Settings67
Network type67
Netwerkinstellingen (bedraad)
68
Netwerk instellen (draadloos)
70
WPS(PBC)72
Menu Language80
PIP57
Advanced Settings58
Dynamic Contrast59
Black Tone59
Flesh Tone59
RGB Only Mode59
Colour Space59
White Balance59
Motion Lighting59
Picture Options60
Colour Tone61
Colour Temp.61
Digital Clean View61
MPEG Noise Filter61
HDMI Black Level62
Film Mode62
Motion Plus62
Dynamic Backlight62
Picture Off63
Wi-Fi Direct73
AllShare Settings73
Server Network Settings74
Connect to server74
Server Access74
FTP Mode74
Device Name74
Reset Picture63
Applications
Het geluid aanpassen
Sound Mode64
Sound Effect65
Source List75
Refresh75
Edit Name75
Information75
Multi Control80
Instellingen configureren voor Multi Control80
Time81
Clock Set81
Sleep Timer81
On Timer81
Off Timer82
Holiday Management82
Eco Solution83
Energy Saving83
Eco Sensor83
No Signal Power Off83
Auto Power Off83
Auto Protection Time84
Screen Burn Protection85
Pixel Shift85
Timer86
Immediate display87
Side Grey87
MagicInfo Lite76
3
Inhoudsopgave
Ticker88
Clone Product100
Video Wall89
Video Wall89
Format89
Horizontal89
Vertical90
Screen Position90
Reset System100
Source AutoSwitch Settings91
Source AutoSwitch91
Primary Source Recovery91
Primary Source91
Secondary Source91
Change PIN92
General93
Max. Power Saving93
Game Mode93
Auto Power On93
Safety Lock93
Button Lock94
Standby Control94
HDBT Standby94
Network Standby94
Lamp Schedule95
OSD Display95
Power On Adjustment95
Temperature Control95
Anynet+ (HDMI-CEC)96
Anynet+ (HDMI-CEC)96
Auto Turn Off97
Foutoplossing voor Anynet+
98
Reset All101
DivX&reg; Video On Demand101
PC module power101
Synced power-on101
Synced power-off101
Beschikbare knoppen en functies tijdens het
afspelen van video
108
Beschikbare knoppen en functies tijdens het
afspelen van muziek
109
Ondersteunde bestandsindelingen voor
ondertiteling en het afspelen van media
110
Ondertiteling110
Compatibele bestandsindeling voor
afbeeldingen110
Ondersteunde bestandsindelingen voor muziek111
Ondersteunde video-indelingen
111
Support
Software Update102
Update now102
Contact Samsung102
Foto's, video's en muziek afspelen
(media afspelen)
Lees het volgende voordat u de functie voor
het afspelen van media gebruikt met een
USB-apparaat103
Een USB-apparaat gebruiken
105
Menu-items op de pagina met de lijst met
media106
Beschikbare knoppen en functies tijdens het
afspelen van foto's
107
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een
Samsung-servicecentrum114
Het product testen
114
De resolutie en frequentie controleren
114
Controleer het volgende
115
Vragen en antwoorden
122
Specificaties
Algemeen123
Voorinstelbare timingmodi
125
4
Inhoudsopgave
Bijlage
Dienstverlening tegen betaling
(door klanten)
127
Geen productdefect
127
Productschade als gevolg van een fout van de
klant127
Overig127
Een optimale beeldkwaliteit en het
voorkomen van scherminbranding
Optimale beeldkwaliteit
Het voorkomen van scherminbranding
128
128
128
Licentie130
Terminologie131
5
Hoofdstuk 01
Voordat u het product in gebruik neemt
Auteursrecht
Wijzigingen voorbehouden.
&copy; 2016 Samsung Electronics
Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics.
Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics niet toegestaan.
Microsoft, Windows zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
VESA, DPM en DDC zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics Standards Association.
Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende bedrijven.
•• In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
-- (a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
-- (b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
•• U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt
uitgevoerd.
6
Veiligheidsvoorzorgen
Reiniging
――Wees voorzichtig bij het reinigen. De behuizing en het scherm van geavanceerde LCD-panelen zijn
Let op
gevoelig voor krassen.
――Ga bij het reinigen als volgt te werk.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK - NIET OPENEN
――De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van
de afbeeldingen.
Let op : OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN MAG U HET PANEEL NIET
VERWIJDEREN. (OF DE ACHTERZIJDE)
BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN.
LAAT REPARATIE EN ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
1
Zet het product en de computer uit.
2
Trek het netsnoer uit het product.
――Pak het netsnoer vast aan de stekker en kom niet met natte handen aan
de kabel. Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.
Dit symbool wil zeggen dat er hoogspanning aanwezig is binnenin.
3
Het is gevaarlijk om onderdelen binnen in het product aan te raken.
Dit symbool wil zeggen dat er belangrijke documentatie over de bediening en het onderhoud van dit
product bestaat.
Veeg het product af met een schone, zachte, droge doek.
•• Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol,
oplosmiddelen of oppervlakteactieve middelen
bevatten.
!
•• Spuit geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks op het
product.
Symbolen
Waarschuwing
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
4
Maak een zachte en droge doek nat met water en wring de doek goed
uit, voordat u daarmee de behuizing van het product reinigt.
Let op
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of schade aan eigendommen tot
gevolg hebben.
5
Sluit het netsnoer weer op het product aan wanneer u klaar bent met
reinigen.
Activiteiten met dit symbool erbij zijn niet toegestaan.
6
Zet het product en de computer aan.
Aanwijzingen met dit symbool erbij moeten worden opgevolgd.
7
Opslag
Steek de stekker in een geaard stopcontact (alleen voor apparaten met
isolatie van type 1).
Op het oppervlak van hoogglansmodellen kunnen witte vlekken ontstaan als in de buurt een ultrasone
luchtbevochtiger wordt gebruikt.
――Neem contact op met ons servicecentrum als het product binnenin moet worden gereinigd (niet
•• Dit zou een elektrische schok of letsel kunnen veroorzaken.
!
Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Let erop
dat het netsnoer niet onder een zwaar voorwerp komt.
gratis).
Elektriciteit en veiligheid
•• Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.
――De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van
de afbeeldingen.
Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Waarschuwing
Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen
loszittend stopcontact.
Verwijder stof van de pennen van de stekker of het stopcontact met een
droge doek.
•• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
•• Er kan brand ontstaan.
Sluit niet meerdere producten aan op &eacute;&eacute;n stopcontact.
•• Oververhitte stopcontacten kunnen brand veroorzaken.
!
Kom niet met natte handen aan de stekker. Anders kan een elektrische
schok worden veroorzaakt.
Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).
•• Een slechte verbinding kan brand veroorzaken.
!
8
Installatie
Let op
Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.
•• Het product kan schade oplopen door een elektrische schok.
Waarschuwing
Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het
product. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.
•• Er kan brand ontstaan.
Gebruik alleen het netsnoer dat Samsung met uw product heeft
meegeleverd. Gebruik het netsnoer niet voor andere producten.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Laat de wandbevestiging monteren door daartoe gekwalificeerde mensen.
!
•• Installatie door ongekwalificeerde personen kan tot letsel leiden.
Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is
aangesloten.
!
•• Gebruik alleen geschikte kasten.
!
•• Bij problemen moet u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact
kunnen trekken om de stroom naar het product volledig uit te
schakelen.
Plaats het product niet in een slecht geventileerde ruimte, zoals een (boeken)
kast.
•• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
•• Met alleen de aan-uitknop op de afstandsbediening wordt het product
niet volledig uitgeschakeld.
Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.
Houd tussen het product en de muur een afstand van minimaal 10 cm aan
voor ventilatie.
•• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
•• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
!
!
Houd de plastic verpakking buiten bereik van kinderen.
•• Kinderen kunnen stikken.
!
9
Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond
(bijvoorbeeld een plank die niet goed vastzit of een tafel die niet goed recht
staat).
Let op
Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.
•• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
•• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
•• Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel
trillingen, kan het product schade oplopen of brand veroorzaken.
!
Plaats het product niet in een voertuig of op een locatie waar het blootstaat
aan stof, vocht (waterdruppels bijvoorbeeld), olie of rook.
Leg het product niet op de voorkant.
•• U zou het scherm kunnen beschadigen.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
!
Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of warme
voorwerpen, zoals een kachel.
Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de
onderrand van de voorkant van het product niet uitsteekt.
•• De levensduur van het product kan korter worden of er kan brand
ontstaan.
•• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
•• Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het juiste
formaat.
Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.
Zet het product voorzichtig neer.
•• Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.
•• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
•• De voorkant is zwaar. Plaats het product daarom op een vlakke en
stabiele ondergrond.
!
Olie die als voedingsproduct wordt gebruikt, sojaolie bijvoorbeeld, kan het
product beschadigen of vervormen. Installeer het project niet in een keuken
of in de buurt van een aanrecht.
SAMSUNG
!
Als u het product op een ongebruikelijke plek plaatst (blootgesteld aan veel
fijne stofdeeltjes, chemische stoffen, extreme temperaturen, veel vocht of
een plek waar het product lange tijd achter elkaar continu in gebruik is), kan
dit ernstige gevolgen hebben voor de prestaties.
•• Neem contact op met een Samsung-servicecentrum als u het product
op een dergelijke plek wilt plaatsen.
10
Bediening
Leg geen zware voorwerpen of voorwerpen die de aandacht trekken van
kinderen, zoals speelgoed of snoep, boven op het product.
•• Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer kinderen
dat speelgoed of snoep proberen te pakken, met mogelijk ernstig
letsel tot gevolg.
Waarschuwing
In het product komt hoogspanning voor. Haal het product niet uit elkaar en
repareer of wijzig het product niet zelf.
Zet bij onweer het product uit en trek de stekker uit het stopcontact.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
•• Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum.
!
Voordat u het product verplaatst, moet u het product uitzetten met de aanuitschakelaar en het netsnoer en alle overige aangesloten kabels losmaken.
Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het
product.
•• Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.
!
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
!
Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet
u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen
met een Samsung-servicecentrum.
Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.
•• Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een
elektrische schok of brand.
•• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
!
Zorg ervoor dat kinderen het product niet als klimrek kunnen gebruiken.
Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte
onmiddellijk goed luchten.
•• Kinderen kunnen ernstig letsel oplopen.
•• Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken.
!
Als u het product laat vallen of als de behuizing beschadigd raakt, moet u
het product uitzetten en het netsnoer losmaken. Neem vervolgens contact
op met een Samsung-servicecentrum.
•• Langdurig gebruik kan leiden tot brand of een elektrische schok.
GAS
Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere
kabels te trekken.
•• Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een
elektrische schok of brand.
11
Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de
buurt van het product.
Let op
•• Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.
Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt
weergegeven, kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels
beschadigd raken.
!
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een
tafelkleed of gordijn.
•• Activeer de energiespaarstand of gebruik een schermbeveiliging met
een bewegend beeld als u het product gedurende langere tijd niet
gebruikt.
!
•• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
-_100
Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld
bijvoorbeeld) of ontvlambare voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in
het product (via de ventilatieopeningen of in- en uitgangen en dergelijke).
•• Een teveel aan stof kan in combinatie met warmte een elektrische
schok of een stroomlek veroorzaken.
!
Gebruik het product op de aanbevolen resolutie en frequentie.
•• Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde
substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met
een Samsung-servicecentrum.
•• Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het
gevolg zijn.
Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet
te gebruiken (tijdens een vakantie bijvoorbeeld).
•• Uw ogen kunnen vermoeid raken.
!
Houd het product niet op zijn kop en verplaats het product niet aan de voet
alleen.
Zet geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een vaas, bloempot of
fles, boven op het product.
•• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
•• Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde
substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met
een Samsung-servicecentrum.
Te lang van te dichtbij naar het scherm kijken kan slecht zijn voor de ogen.
•• Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het
gevolg zijn.
!
Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
12
Laat uw ogen minstens vijf minuten rusten na elk uur dat u de monitor hebt
gebruikt.
Voorkom dat kinderen de batterij in hun mond stoppen als deze uit de
afstandsbediening wordt gehaald. Houd de batterij buiten bereik van
kinderen.
•• Zo geeft u uw ogen rust.
•• Neem direct contact op met uw arts als een kind een batterij in zijn
mond heeft gestopt.
!
Het product wordt na verloop van tijd warm. Raak het beeldscherm niet aan
wanneer het product al geruime tijd is ingeschakeld.
Let bij het vervangen van de batterij op de juiste polariteit (+, -).
Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.
Gebruik alleen de aangegeven standaardbatterijen en gebruik nooit
tegelijkertijd een nieuwe en een gebruikte batterij.
!
•• Anders kan de batterij beschadigd raken of brand, persoonlijk letsel of
schade veroorzaken als gevolg van lekkage van batterijvloeistof.
!
Wees voorzichtig bij het aanpassen van de hoek of hoogte van het product.
Batterijen (oplaadbaar en niet oplaadbaar) zijn geen standaard afval en
dienen ter recycling te worden aangeboden. Als verbruiker is de klant
verantwoordelijk voor het op de juiste manier retourneren van gebruikte of
oplaadbare batterijen.
•• U kunt uw handen of vingers knellen en u pijn doen.
•• Als u het product te scheef zet, kan het vallen en letsel veroorzaken.
!
!
Zet geen zware voorwerpen op het product.
•• Anders kunnen de batterijen beschadigd raken of brand,
persoonlijk letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage van
batterijvloeistof.
•• De klant kan gebruikte of oplaadbare batterijen afgeven bij het
dichtstbijzijnde gemeentelijke afvaldepot of bij een winkel die
eenzelfde type batterijen verkoopt.
•• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.
•• Dit kan uw gehoor beschadigen.
13
Hoofdstuk 02
Voorbereidingen
De componenten controleren
-- Indien er componenten ontbreken,
neemt u contact op met de leverancier
waar u het product hebt gekocht.
Componenten
――De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.
-- De afbeeldingen kunnen afwijken van de
echte componenten.
-- Het product wordt geleverd zonder voet.
Als u een voet wilt monteren, kunt u deze
apart aanschaffen.
Beknopte installatiehandleiding
-- De RS232C-adapter kan gebruikt worden
om verbinding te maken met een andere
monitor met gebruik van de RS232Ckabel van het type D-SUB (9 pennen).
Garantiekaart
(Niet overal beschikbaar)
Voorschriften
Netsnoer
-
-
+
+
Batterijen
(Niet overal beschikbaar)
Afstandsbediening
D-SUB-kabel
(alleen voor EDE- en EME-modellen)
RS232C(IN)-adapter
Houderring (4x)
(alleen voor EDE- en EME-modellen)
14
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande
Onderdelen
kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
Knoppen
Configuratiescherm
Omschrijving
Product inschakelen.
Als u op de knop
drukt wanneer het product is ingeschakeld, wordt het
bedieningsmenu weergegeven.
――U sluit het schermmenu door de paneeltoets minstens &eacute;&eacute;n seconde ingedrukt te
houden.
Hiermee gaat u naar een hoger of lager menu. U kunt hiermee ook de waarde van
een optie wijzigen.
Paneeltoets
Hiermee gaat u naar het menu links of rechts.
――U kunt het volume aanpassen door de paneeltoets naar links of rechts te
Luidspreker
bewegen wanneer het bedieningsmenu niet wordt weergegeven.
DC32E DC32E-M
Logo
(optioneel)
Sensor afstandsbediening
Trek niet met veel kracht aan het logo. Het logo kan scheuren of afbreken.
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de
sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
――Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar
deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere
weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
Luidspreker
Logo
Gebruik de afstandsbediening binnen 7 tot 10 meter van de sensor op het product en onder een hoek van 30 links en rechts
van de sensor.
――Bewaar de gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen en recycle de batterijen.
――Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Vervang beide batterijen tegelijkertijd.
――Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen.
Sensor afstandsbediening
15
――Als u op de knop
op de paneeltoets drukt wanneer het product is
ingeschakeld, wordt het bedieningsmenu weergegeven.
Knoppen
Omschrijving
Hiermee selecteert u de aangesloten bron.
Bedieningsmenu
Source
EDE / EME
Beweeg de paneeltoets naar rechts om Source
te selecteren in het
bedieningsmenu. Wanneer de lijst met bronnen wordt weergegeven, beweegt u de
paneeltoets naar links of rechts om de gewenste bron te selecteren. Druk vervolgens
op de paneeltoets.
Hiermee opent u het schermmenu.
Menu
Beweeg de paneeltoets naar links om Menu
te selecteren in het bedieningsmenu.
Het bedieningsscherm wordt weergegeven. Beweeg de paneeltoets naar rechts om
het gewenste menu te selecteren. U kunt een item in een submenu selecteren door
de paneeltoets naar boven, onder, links of rechts te bewegen. Als u instellingen wilt
wijzigen, selecteert u het gewenste menu en drukt u op de paneeltoets.
De modus MagicInfo activeren.
MagicInfo
Return
Beweeg de paneeltoets naar boven om MagicInfo
te selecteren in het
bedieningsmenu.
――Alleen de DCE, DCE-M, DCE-H-modellen worden ondersteund.
Tools weergeven.
DCE / DCE-M / DCE-H
Tools
Beweeg de paneeltoets naar boven om Tools
te selecteren in het
bedieningsmenu.
――Alleen de EDE, EME-modellen worden ondersteund.
Het product uitschakelen.
Power off
Beweeg de paneeltoets naar onder om Power off
te selecteren in het
bedieningsmenu. Druk vervolgens op de paneeltoets.
Return
Hiermee verlaat u het bedieningsmenu.
Return
16
Achterkant
Poort
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De
HDBT IN
Omschrijving
Hiermee wordt het HDMI-signaal met een HDBaseT-zender op een aangesloten
LAN-kabel gezet.
specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter
verbetering van de kwaliteit.
――Alleen de EDE, EME-modellen worden ondersteund.
――Alleen de EME-modellen worden ondersteund.
USB
(5V, 1.5A)
DVI IN / MAGICINFO IN
HDBT IN
Hiermee kunt u verbinding maken met een USB-geheugenapparaat.
DVI IN: Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een DVI- of
HDMI-DVI-kabel.
MAGICINFO IN: Gebruik de (speciale) DP-DVI-kabel wanneer u een netwerkbox
(apart verkrijgbaar) wilt aansluiten.
USB
(5V, 1.5A)
Hierop sluit u bronapparatuur aan die werkt met een HDMI-kabel.
RGB IN
Hiermee kunt het apparaat op een bronapparaat aansluiten met een D-SUB-kabel.
RS232C IN
Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een RS232C-adapter.
RS232C OUT
DVI IN /
MAGICINFO IN
HDMI IN
RGB IN
HDMI IN
RS232C IN
RS232C OUT
RGB / DVI /
HDMI / AV /
COMPONENT
/ AUDIO IN
AUDIO
OUT COMPONENT IN
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN
Hiermee kan via een audiokabel geluid van een PC worden ontvangen.
AUDIO OUT
Aansluiting voor de verbinding met de audio-uitgang van een bronapparaat.
AV IN / COMPONENT IN
Hiermee kunt u het apparaat op een bronapparaat aansluiten met de AV/
componentadapter.
IR / AMBIENT SENSOR IN
Hiermee kan stroom naar de externe sensorkaart worden geleverd of het
lichtsignaal van de sensor worden ontvangen.
17
Achterkant
Poort
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De
AUDIO OUT
Aansluiting voor de verbinding met de audio-uitgang van een bronapparaat.
AV IN / COMPONENT IN
Hiermee kunt u het apparaat op een bronapparaat aansluiten met de AV/
componentadapter.
AUDIO IN
Hiermee kan via een audiokabel geluid van een PC worden ontvangen.
specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter
verbetering van de kwaliteit.
Omschrijving
――Alleen de DCE, DCE-M, DCE-H-modellen worden ondersteund.
AUDIO OUT
USB
COMPONENT IN
(5V, 1.5A)
DVI IN / MAGICINFO IN
AUDIO IN
Hiermee kunt u verbinding maken met een USB-geheugenapparaat.
DVI IN: Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een DVI- of
HDMI-DVI-kabel.
MAGICINFO IN: Gebruik de (speciale) DP-DVI-kabel wanneer u een netwerkbox
(apart verkrijgbaar) wilt aansluiten.
USB
(5V, 1.5A)
DVI IN /
MAGICINFO IN
HDMI IN 1
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Hierop sluit u bronapparatuur aan die werkt met een HDMI-kabel.
IR IN
Hiermee kan stroom naar de externe sensorkaart worden geleverd of het
lichtsignaal van de sensor worden ontvangen.
RS232C IN
Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een RS232C-adapter.
RGB IN
Hiermee kunt het apparaat op een bronapparaat aansluiten met een D-SUB-kabel.
RJ45
Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een LAN-kabel.
HDMI IN 2
IR IN
RS232C IN
RGB IN
RJ45
18
Antidiefstalslot
――Dankzij het antidiefstalslot kunt u het product veilig gebruiken, zelfs in openbare ruimten.
――De vorm van het slot en de vergendelingsmethode zijn afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
――De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van de afbeeldingen.
Een antidiefstalapparaat vergrendelen:
――Standaard: afzonderlijk verkocht
1
Bevestig de kabel van uw antidiefstalslot aan een zwaar object, bijvoorbeeld een bureau.
2
Steek een uiteinde van de kabel door de lus aan het andere eind.
3
Plaats het vergrendelingsapparaat in het antidiefstalslot aan de achterzijde van het product.
4
Sluit het slot.
-- Een antidiefstalslot kan afzonderlijk worden aangeschaft.
-- Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
-- Antidiefstalsloten zijn verkrijgbaar bij elektronicazaken of online.
19
Afstandsbediening
――Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten
onbedoeld worden bediend.
――Wanneer een knop in de onderstaande afbeelding geen beschrijving heeft, wordt die knop niet ondersteund door het product.
POWER
OFF
Product inschakelen.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Pas het volume aan.
Hiermee wijzigt u de bron.
Het schermmenu weergeven of verbergen of
terugkeren naar het vorige menu.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Cijfertoetsen
Voer in het schermmenu het wachtwoord in.
-- De functies van de toetsen op de
afstandsbediening kunnen per product
verschillen.
9
CH LIST
Het geluid dempen.
Het geluid weergeven: druk nogmaals op MUTE
of druk op de volumetoets (+ VOL -).
MUTE
VOL
Het product uitschakelen.
CH
MagicInfo
Player I
Gebruik deze sneltoets voor rechtstreekse
toegang tot MagicInfo.
De sneltoets werkt als de netwerkbox is
aangesloten.
Startknop MagicInfo.
――Alleen de DCE, DCE-M, DCE-H-modellen
worden ondersteund.
20
Snel veelgebruikte functies selecteren.
Terug naar het vorige menu.
TOOLS
INFO
Informatie weergeven over de huidige
invoerbron.
Naar het menu boven, onder, rechts of links van
het huidige menu of een de instellingen voor
een optie aanpassen.
Een menuselectie bevestigen.
RETURN
EXIT
Het huidige menu verlaten.
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Vergrendeling activeren.
IR control
SET
Handmatig een aangesloten invoerbron
selecteren. U kunt kiezen uit PC, DVI, HDMI.
Gebruikt in de modus Anynet+ en in de
multimediamodus.
-- De functies van de toetsen op de
afstandsbediening kunnen per product
verschillen.
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
21
Voordat u het product installeert
(installatiehandleiding)
Om letsel te voorkomen moet dit apparaat, overeenkomstig de installatie-instructies, stevig aan de vloer/wand zijn
bevestigd.
•• Zorg dat een bevoegd installatiebedrijf de wandmontage installeert.
•• Het kan anders vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
•• Zorg dat de aangegeven wandmontage wordt ge&iuml;nstalleerd.
Wisselen tussen staand en liggend
――Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.
•• Als u het product verticaal wilt gebruiken (staand), draait u het met de klok mee zodat het LED-lampje zich aan de
onderkant bevindt.
Ventilatie
Installatie aan een rechte muur
A Minimaal 40 mm
B Omgevingstemperatuur: lager dan 35 C
A
•• Wanneer u het product aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de achterzijde
minimaal 40 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 35 C blijft.
B
Afbeelding 1.1 Zijaanzicht
22
Afbeelding 1.3 Zijaanzicht
Installatie in een nis in de muur
――Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.
B
D
D
Bovenaanzicht
A Minimaal 40 mm
B Minimaal 70 mm
A
C Minimaal 50 mm
D Minimaal 50 mm
E Omgevingstemperatuur: lager dan 35 C
――Wanneer u het product in een nis aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de
achterzijde minimaal 40 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 35 C blijft.
C
E
Afbeelding 1.2 Zijaanzicht
Installeren van de wandmontage
Voorbereiding voorafgaand aan installeren wandmontage
Voor het installeren van een wandmontage van een andere fabrikant gebruikt u de houderring (1).
――Alleen de EDE, EME-modellen worden ondersteund.
Installeren van de wandmontageset
1
De wandmontageset (afzonderlijk verkocht) stelt u in staat om het product aan de wand te monteren.
Voor gedetailleerde informatie over het installeren van de wandmontage, wordt verwezen naar de instructies die meegeleverd
worden met de wandmontage.
Wij raden aan dat u contact opneemt met een technicus voor hulp bij het installeren van de beugel van de wandmontage.
Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor enige schade aan het product of verwondingen aan uzelf of anderen als u
ervoor kiest om de wandmontage zelf te installeren.
23
Specificaties wandmontageset (VESA)
•• Samsung-wandmontagesets bevatten een gedetailleerde installatiehandleiding en alle onderdelen die nodig zijn voor
montage worden meegeleverd.
――Installeer uw wandmontage op een stevige wand loodrecht op de vloer.
•• Gebruik geen langere schroeven dan de standaardlengte en gebruik geen schroeven die niet voldoen aan de standaard
VESA-schroefspecificaties. Te lange schroeven kunnen schade veroorzaken aan de binnenkant van het product.
Voordat u de wandmontage bevestigt op oppervlakken zoals gipsplaat, dient
u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde dealer voor aanvullende
informatie.
Als u het product installeert tegen een schuine wand, kan het vallen en dit kan
leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen.
•• Voor wandmontages die niet voldoen aan de standaard VESA-schroefspecificaties, kan de lengte van de schroeven
vari&euml;ren afhankelijk van de specificaties van de wandmontage.
•• Draai de schroeven niet te hard vast. Dit kan het product beschadigen of ertoe leiden dat het product valt, wat leidt tot
persoonlijke verwondingen. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.
•• Samsung is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijke verwondingen wanneer een niet-VESA of nietgespecificeerde wandmontage gebruikt wordt of wanneer de consument de installatie-instructies voor het product niet
opvolgt.
•• Laat altijd twee mensen het product tegen een wand monteren.
•• Standaardafmetingen voor wandmontagesets worden getoond in de onderstaande tabel.
Eenheid: mm
Modelnaam
VESA-specificaties
schroefgat (A * B) in
millimeter
ED65E / ED75E / EM65E / EM75E
/ DC48E / DC55E / DC48E-M /
DC48E-H / DC55E-M
400 x 400
DC32E / DC40E / DC32E-M /
DC40E-M / DC40E-H
200 x 200
Standaardschroef
M8, L32
Aantal
4
――Installeer uw wandmontageset niet terwijl uw product aan staat. Dit kan leiden tot persoonlijke verwondingen als gevolg
van een elektrische schok.
24
Afstandsbediening (RS232C)
•• Pintoewijzingen
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kabelaansluitingen
RS232C-kabel
Interface
RS232C (9-pins)
Pin
TxD (nr. 2), RxD (nr. 3), GND (nr. 5)
Bitsnelheid
9600 bps
Databits
8-bits
Pariteit
Geen
Stopbit
1-bits
Datatransportbesturing
Geen
Maximale lengte
15 m (alleen afgeschermd type)
&lt;Mannelijk type&gt;
Pin
&lt;Vrouwelijk type&gt;
Signaal
1
Gegevensdrager detecteren
2
Ontvangen gegevens
3
Verzonden gegevens
4
Gegevensterminal voorbereiden
5
Signaalaarde
6
Gegevensset voorbereiden
7
Verzendaanvraag
8
Klaar voor verzenden
9
Ringindicator
25
LAN-kabel (alleen voor DCE, DCE-M, DCE-H-modellen)
•• RS232C-kabel
Aansluiting: 9-pins D-Sub-naar-stereokabel
6
•• Pintoewijzingen
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Mannelijk type
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO-
Tx
2
----------
2
Rx
CONN.
Gnd
5
----------
3
Gnd
(&oslash; 3,5 mm)
Pinnr.
Standaardkleur
Signaal
1
Wit en oranje
TX+
2
Oranje
TX-
3
Wit en groen
RX+
4
Blauw
NC
5
Wit en blauw
NC
6
Groen
RX-
7
Wit en bruin
NC
8
Bruin
NC
26
Crossover-LAN-kabel (PC naar PC)
•• Aansluiting: RJ45
Directe LAN-kabel (PC naar HUB)
HUB
P1
P2
Signaal
P1
P2
Signaal
TX+
1
&lt;--------&gt;
3
RX+
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signaal
TX-
2
&lt;--------&gt;
6
RX-
&lt;--------&gt;
1
TX+
RX+
3
&lt;--------&gt;
1
TX+
2
&lt;--------&gt;
2
TX-
RX-
6
&lt;--------&gt;
2
TX-
RX+
3
&lt;--------&gt;
3
RX+
RX-
6
&lt;--------&gt;
6
RX-
Signaal
P1
TX+
1
TX-
27
Aansluiting
•• Aanslutiing 2 (DCE / DCE-M / DCE-H-modellen)
――Zorg ervoor dat u elk van de adapters aansluit op de juiste RS232C IN- of OUT-poort op het product.
•• Aanslutiing 1 (EDE / EME-modellen)
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Aanslutiing 3 (DCE / DCE-M / DCE-H-modellen)
RS232C
IN
28
Nr.
Controlecodes
Status weergavebieding (Opdracht bediening ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
Opdrachttype
ID
Datalengte
Opdracht
0xAA
Opdrachttype
Opdrachttype
Datalengte
Data
1
Waarde
Opdracht
10
Videomuur aan
0x84
0~1
11
Gebruikersbediening Videomuur
0x89
-
Bijvoorbeeld Inschakelen &amp; ID=0
Checksum
Opdracht
Nr.
Waardebereik
•• Alle communicaties vindt plaats in hexadecimalen. De checksum wordt berekend door alle
waarden met uitzonderingen van de koptekst, bij elkaar op te tellen. Als de som van de checksum
uit meer dan 2 cijfers bestaat, zoals hieronder (11+FF+01+01=112), wordt het eerste cijfer
verwijderd.
0
ID
Opdracht
Checksum
Bediening (Opdracht bediening instellen)
Koptekst
Opdrachttype
Waardebereik
1
Aan/uit-regeling
0x11
0~1
2
Volumeregeling
0x12
0~100
3
Ingangsbronbediening
0x14
-
4
Schermmodusregeling
0x18
-
5
Schermgrootteregeling
0x19
0~255
6
PIP aan/uit
0x3C
0~1
7
Automatische afstellingsregeling
(alleen voor computer en BNC)
0x3D
0
8
Regeling modus videomuur
0x5C
0~1
9
Kinderslot
0x5D
0~1
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x11
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x11
ID
ID
Datalengte
Data 1
1
&quot;Power&quot;
Datalengte
Data 1
1
1
Checksum
12
•• Als u alle apparaten die met een seri&euml;le kabel zijn aangesloten, wilt bedienen, ongeacht de ID's,
stelt u voor de ID '0xFE' in en verzend u de opdrachten. De opdrachten worden door elk apparaat
uitgevoerd, maar de ACK reageert niet.
29
Aan/uit-regeling
Volumeregeling
•• Functie
Een product kan via een computer worden in- en uitgeschakeld.
•• Functie
Het volume van een product kan worden aangepast via een computer.
•• Voedingsstatus weergeven (voedingsstatus AAN/UIT ophalen)
•• Volumestatus weergaven (Volumestatus ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x11
ID
Datalengte
Checksum
0
•• De voeding IN-/UITSCHAKELEN (voeding AAN/UIT)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x11
ID
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x12
Datalengte
Data
Checksum
1
&quot;Power&quot;
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x12
•• Ack
0: Uitschakelen
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x11
&quot;Power&quot;
Checksum
0xAA
0xFF
ID
ID
Datalengte
Data
1
&quot;Volume&quot;
Checksum
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x11
&quot;ERR&quot;
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x12
&quot;Volume&quot;
Checksum
•• Nak
•• Nak
Opdracht
0
&quot;Volume&quot;: de code voor de volumewaarde die moet worden ingesteld voor een product. (0-100)
&quot;Power&quot;: de voedingscode die moet worden ingesteld voor een product.
Koptekst
Checksum
&quot;Volume&quot;: de code voor de volumewaarde die moet worden ingesteld voor een product. (0-100)
1: Inschakelen
Opdracht
Datalengte
•• Het volume instellen (Volume instellen)
&quot;Power&quot;: de voedingscode die moet worden ingesteld voor een product.
Koptekst
ID
Checksum
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x12
&quot;ERR&quot;
Checksum
&quot;ERR&quot; : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
&quot;ERR&quot; : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
30
Ingangsbronbediening
0x55
•• Functie
De ingangsbron voor een tv/product kan worden gewijzigd via een computer.
――DVI_video, HDMI1_PC(HDMI_PC) en HDMI2_PC kunnen niet worden gebruikt met de opdracht
Instellen. Deze reageren alleen op de opdrachten met 'Ophalen'.
――Beschikbare invoerbronnen kunnen vari&euml;ren afhankelijk van het model.
•• Ingangsbronstatus weergeven (Status ingangsbron ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x14
ID
Datalengte
――MagicInfo is alleen beschikbaar op modellen met de MagicInfo-functie.
Checksum
――RF(TV) en DTV zijn alleen beschikbaar voor modellen met een tv.
0
•• Ack
•• De ingangsbron instellen (Ingangsbron instellen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x14
ID
Datalengte
Data
1
&quot;Input Source&quot;
Checksum
&quot;Input Source&quot;: de code voor de ingangsbron die moet worden ingesteld voor een product.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Ingangsbron
0x08
Component
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1(HDMI)
0x22
HDMI1_PC(HDMI_PC)
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
HDBT
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x14
&quot;Input
Source&quot;
Checksum
&quot;Input Source&quot;: de code voor de ingangsbron die moet worden ingesteld voor een product.
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x14
&quot;ERR&quot;
Checksum
&quot;ERR&quot; : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
31
Schermmodusregeling
•• Nak
•• Functie
De schermmodus van een tv/product kan worden gewijzigd via een computer.
De schermmodus kan niet worden geregeld wanneer de functie Video Wall is ingeschakeld.
――Deze bediening kan alle worden uitgevoerd voor modellen met een tv.
Opdracht
0xAA
0x18
ID
Datalengte
Opdracht
0xAA
0x18
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Breedbeeldzoom
0x0B
4:3
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x18
&quot;ERR&quot;
Checksum
•• De schermgrootte weergeven (Status schermgrootte ophalen)
Datalengte
Data
Checksum
1
&quot;Screen Mode&quot;
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x19
ID
Datalengte
Checksum
0
•• Ack
&quot;Screen Mode&quot;: een code waarmee de status van het product wordt ingesteld
0x01
0xFF
Datalengte
•• Functie
De schermgrootte van een product kan worden gewijzigd via een computer.
0
ID
0xAA
ID
Schermgrootteregeling
Checksum
•• De grootte van het beeld instellen (Beeldgrootte instellen)
Koptekst
Opdracht
&quot;ERR&quot; : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
•• De schermstatus weergeven (Status schermmodus ophalen)
Koptekst
Koptekst
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x19
&quot;Screen Size&quot;
Checksum
&quot;Screen Size&quot;: schermgrootte product (bereik: 0 - 255, eenheid: inch)
•• Nak
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x18
&quot;Screen
Mode&quot;
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x19
&quot;ERR&quot;
Checksum
Checksum
&quot;ERR&quot; : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
&quot;Screen Mode&quot;: een code waarmee de status van het product wordt ingesteld
32
PIP aan/uit
Automatische afstellingsregeling (alleen voor computer en BNC)
•• Functie
De PIP-modus van een product kan worden in- of uitgeschakeld via een computer.
•• Functie
Het scherm van het computersysteem automatisch aanpassen via de computer.
――Alleen beschikbaar op de modellen die een PIP-functie hebben.
――De modus kan niet worden bediend als Video Wall is ingesteld op On.
•• De status voor de automatisch afstelling weergeven (Auto Adjustment-status ophalen)
Geen
――Deze functie is niet beschikbaar in MagicInfo.
•• De automatische afstelling instellen (Set Auto Adjustment)
•• De PIP-status aan/uit weergeven (Status PIP AAN/UIT ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x3C
ID
Datalengte
Checksum
Opdracht
0xAA
0x3C
Opdracht
0xAA
0x3D
ID
Datalengte
Data
1
&quot;Auto
Adjustment&quot;
0
ID
Checksum
&quot;Auto Adjustment&quot; : 0x00 (te allen tijde)
•• PIP aan/uit instellen (PIP IN-/UITSCHAKELEN)
Koptekst
Koptekst
Datalengte
Data
1
&quot;PIP&quot;
•• Ack
Checksum
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x3D
&quot;Auto
Adjustment&quot;
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x3D
&quot;ERR&quot;
&quot;PIP&quot;: een code die wordt gebruikt om de PIP-modus van een product in of uit te schakelen
Checksum
1: PIP AAN
0: PIP UIT
•• Nak
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x3C
&quot;PIP&quot;
Checksum
ID
Checksum
&quot;ERR&quot; : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
&quot;PIP&quot;: een code die wordt gebruikt om de PIP-modus van een product in of uit te schakelen
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x3C
&quot;PIP&quot;
Checksum
&quot;ERR&quot; : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
33
Regeling modus Video Wall
Kinderslot
•• Functie
De modus Video Wall kan voor een product worden geactiveerd via een computer.
•• Functie
De pc kan worden gebruikt om de functie Safety Lock op een product in of uit te schakelen.
Deze bediening is alleen beschikbaar voor een product waarvoor de functie Video Wall is
ingeschakeld.
•• De videomuurmodus weergeven (Get Video Wall Mode)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x5C
ID
Datalengte
Deze functie kan altijd worden ingesteld, ongeacht of het apparaat is in- of uitgeschakeld.
•• De status van het kinderslot weergeven (Status kinderslot ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x5D
ID
Datalengte
Checksum
Checksum
0
0
•• Het kinderslot in- of uitschakelen (Kinderslot in-/uitschakelen)
•• De videomuur instellen (Videommuurmodus instellen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x5C
ID
Datalengte
Data
1
&quot;Video Wall Mode&quot;
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x5D
ID
Datalengte
Data
1
&quot;Safety Lock&quot;
Checksum
Checksum
&quot;Safety Lock&quot;: de kinderslotcode die moet worden ingesteld voor een product
&quot;Video Wall Mode&quot;: een code waarmee de modus Video Wall voor een product wordt geactiveerd
1: AAN
1: Full
0: UIT
0: Natural
•• Ack
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x5C
&quot;Video Wall
Mode&quot;
•• Nak
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x5C
&quot;ERR&quot;
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x5D
&quot;Safety Lock&quot;
Checksum
&quot;Safety Lock&quot;: de kinderslotcode die moet worden ingesteld voor een product
&quot;Video Wall Mode&quot;: een code waarmee de modus Video Wall voor een product wordt geactiveerd
Koptekst
Koptekst
Checksum
Checksum
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x5D
&quot;ERR&quot;
Checksum
&quot;ERR&quot; : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
&quot;ERR&quot; : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
34
Videomuur aan
•• Nak
•• Functie
PC schakelt Videomuur van product AAN/UIT.
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x84
ERR
Checksum
•• Haal aan/uit-status van Videomuur op
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x84
ID
Datalengte
&quot;ERR&quot; : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
Checksum
Gebruikersbediening Videomuur
0
•• Functie
PC schakelt functie Videomuur van product aan/uit.
•• Zet Videomuur aan/uit
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x84
ID
Datalengte
Data
Checksum
1
V.Wall_On
•• Haal status Videomuur op
•• V.Wall_On : Videomuurcode in te stellen op product
1: Videomuur AAN
•• Ack
Opdracht
0xAA
0xFF
Opdracht
0xAA
0x89
ID
Datalengte
Checksum
0
•• Videomuur instellen
0: Videomuur UIT
Koptekst
Koptekst
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
Checksum
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x89
ID
Datalengte
Value1
Value2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Checksum
Wall_Div: Videomuur-scheidingscode instellen op product
V.Wall_On : Zie hierboven
35
10x10 Videomuurmodel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Uit
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
36
Wall_SNo : Productnummercode instellen op product
10x10 Videomuurmodel: ( 1 ~ 100)
Nummer instellen
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
Value2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Checksum
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x89
ERR
Checksum
&quot;ERR&quot; : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
37
Hoofdstuk 03
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
Voordat u een apparaat aansluit
Controleer het volgende voordat u andere apparaten op dit product aansluit. Tot de apparaten die op dit
product kunnen worden aangesloten, behoren pc's, camcorders, luidsprekers, settopboxen en dvd/Bluray-spelers.
Controlepunten voordat u een apparaat aansluit
――Lees de gebruikershandleiding die bij het bronapparaat is geleverd voordat u het apparaat aansluit.
Het aantal poorten en de locatie van de poorten kan op bronapparaten kan per apparaat verschillen.
――Sluit het netsnoer niet aan totdat alle aansluitingen zijn voltooid.
Aansluiten op een computer
•• Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
•• U kunt op verschillende manieren een computer op het product aansluiten.
Selecteer een verbindingsmethode die geschikt is voor uw computer.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog type)
Wanneer u het netsnoer aansluit tijden het aansluiten, kan het product beschadigd raken.
――Sluit de geluidspoorten correct aan: links = wit en rechts = rood.
――Controleer het type poorten aan de achterzijde van het product dat u wilt aansluiten.
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN or AUDIO IN
38
Aansluiten met een DVI-kabel (digitaal type)
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
――Wanneer u een HDMI-DVI-kabel gebruikt om een computer op het product aan te sluiten, stelt u Edit Name
in op DVI PC voor toegang tot de video- en audio-inhoud die is opgeslagen op de computer.
DVI IN /
MAGICINFO IN
HDMI IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN or AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN or AUDIO IN
――Door een DVI-HDMI-adapter te gebruiken kunt u de DVI-poort op het product gebruiken als HDMIpoort.
HDMI
DVI IN /
MAGICINFO IN
39
Aansluiten met een HDMI-kabel
HDMI IN
40
Aansluiten op een videoapparaat
•• Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
•• U kunt een videoapparaat op het product aansluiten door gebruik te maken van een kabel.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
――Druk op de afstandsbediening op de toets SOURCE om de bron te wijzigen.
Aansluiten met de AV-kabel
Aansluiten met de componentkabel
AV IN / COMPONENT IN
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN or AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN or AUDIO IN
41
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
――Er wordt geen geluid weergegeven als er een videoapparaat op het product wordt aangesloten middels een HDMI-DVI-kabel. Om dit probleem op te lossen, kunt u een audiokabel op de audiopoorten op het
product en het videoapparaat aansluiten. Wanneer u een HDMI-DVI-kabel gebruikt om een videoapparaat op het product aan te sluiten, stelt u Edit Name in op DVI Devices voor toegang tot de video- en audioinhoud die is opgeslagen op het videoapparaat.
――Ondersteunde resoluties zijn onder andere 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p en 576p.
DVI IN /
MAGICINFO IN
HDMI
HDMI IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN or AUDIO IN
42
Aansluiten met een HDMI-kabel
Een audiosysteem aansluiten
Gebruik een HDMI-kabel of HDMI-naar-DVI-kabel (tot 1080p)
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
•• Gebruik een HDMI-kabel om een digitaal apparaat aan te sluiten en een betere beeld- en
audiokwaliteit te krijgen.
•• Een HDMI-kabel ondersteunt digitale video- en audiosignalen en vereist geen audiokabel.
-- Gebruik een HDMI-DVI-kabel en audiokabel om het product op een digitaal apparaat aan te
sluiten dat geen HDMI-uitvoer ondersteunt.
•• Het beeld wordt mogelijk niet normaal weergegeven (of helemaal niet) of de audio werkt mogelijk
niet als een extern apparaat, dat een oudere versie van HDMI-modus gebruikt, op het product is
aangesloten. Vraag de fabrikant van het externe apparaat om informatie over de HDMI-versie en
vraag, wanneer deze is verouderd, om een upgrade als zich een dergelijk probleem voordoet.
•• Zorg dat u een HDMI-kabel met een dikte van 14 mm of minder gebruikt.
AUDIO OUT
•• Zorg dat u een gecertificeerde HDMI-kabel koopt. Anders wordt het beeld mogelijk niet
weergegeven of doet zich een verbindingsstoring voor.
•• Een HDMI-basiskabel met hoge snelheid of een kabel met ethernet wordt aanbevolen.
Dit product ondersteunt niet de ethernetfunctie via HDMI.
HDMI IN
43
De LAN-kabel aansluiten
――Alleen de DCE, DCE-M, DCE-H-modellen worden ondersteund.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
RJ45
•• Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).
*Shielded Twisted Pair
44
De HDBase-T aansluiten
――Alleen de EME-modellen worden ondersteund.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
――HDBase-T (Tx) verzendt gegevens van een extern apparaat naar HDBase-T (Rx). Zorg dat ze rechtstreeks verbonden zijn door middel van een LAN-kabel.
――Gegevensoverdracht is niet beschikbaar als HDBase-T (Rx) is verbonden met HDBase-T (Tx) via een hub.
――HDBase-T werkt met unshielded twisted pair (UTP) of shielded twisted pair (STP) kabels, maar om CE-conformiteit te garanderen, zijn STP-kabels en STP-connectoren vereist.
Beschermde kabels en connectoren worden aanbevolen om te beschermen tegen onvoorspelbare elektrische omgevingsruis die de prestaties kan be&iuml;nvloeden.
Het wordt aanbevolen om een STP-kabel te gebruiken om de prestaties te maximaliseren. Met een UTP-kabel of patch kunnen de prestaties achteruitgaan.
HDMI OUT
HDBase-T (Rx)
HDBase-T (Tx)
HDBT IN
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
LAN-kabel
HDMI OUT
45
De invoerbron wijzigen
Met Source kunt u verschillende bronnen selecteren en de naam van de bronapparaten wijzigen.
Source
――Het scherm wordt mogelijk niet goed weergegeven als er een onjuiste bron is geselecteerd voor het bronapparaat waarnaar
U kunt het scherm van een bronapparaat weergeven dat op het product is aangesloten. Selecteer in de Source List een bron
om het scherm van de geselecteerde bron weer te geven.
――Door de knop SOURCE op de afstandsbediening te gebruiken, kan ook de invoerbron worden gewijzigd.
MENU m → Applications → Source List → ENTER E
u wilt converteren.
Source
HDMI
HDMI-CEC
DVD Player
AV
Component
PC
DVI
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
46
Hoofdstuk 04
MDC gebruiken
MDC (Multiple Display Control) is een toepassing waarmee u eenvoudig meerdere weergaveapparaten tegelijk kunt besturen via een computer.
-Raadpleeg Help na installatie van het MDC-programma, als u meer informatie wilt over het gebruik van het programma. Het MDC-programma is beschikbaar op de website.
Installatie/verwijdering MDC-programma
Installatie
――De installatie van MDC kan worden be&iuml;nvloed door de grafische kaart, het moederbord en de
7
Controleer in het venster 'Ready to Install the Program' het directorypad voor de installatielocatie
en klik op 'Install'.
8
De voortgang van de installatie wordt weergegeven.
9
Klik op 'Finish' in het venster 'InstallShield Wizard Complete' dat wordt weergegeven.
netwerkomstandigheden.
――Selecteer 'Launch MDC Unified' en klik op 'Finish' om het MDC-programma meteen uit te
1
Klik op het installatieprogramma voor MDC Unified.
2
Selecteer een taal voor de installatie. Klik vervolgens op 'OK'.
3
Wanneer het scherm 'Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified' wordt
――Het is mogelijk dat het uitvoerpictogram MDC niet wordt weergegeven, afhankelijk van het
weergegeven, klik dan op 'Next'.
computersysteem of de productspecificaties.
――Druk op F5 als het uitvoerpictogram niet wordt weergegeven.
4
voeren.
10Nadat het programma is ge&iuml;nstalleerd wordt het snelkoppelingspictogram MDC Unified op het
bureaublad gemaakt.
Selecteer in het venster 'License Agreement' dat wordt weergegeven de optie 'I accept the
terms in the license agreement' en klik op 'Next'.
Verwijderen
5
Vul in het venster 'Customer Information' alle informatievelden in en klik op 'Next'.
1
6
Selecteer in het venster 'Destination Folder' het directorypad voor de installatielocatie en klik op
Selecteer Instellingen &gt; Configuratiescherm in het menu Start en dubbelklik op Programma
toevoegen/verwijderen.
'Next'.
2
Selecteer MDC Unified in de lijst Wijzigen/verwijderen.
――Als geen directorypad wordt opgegeven, wordt het programma ge&iuml;nstalleerd op de standaard
locatie.
47
Verbinden met MDC
MDC gebruiken via RS-232C (een norm voor seri&euml;le datacommunicatie)
Sluit een seri&euml;le RS-232C-kabel aan op de seri&euml;le poort op de computer en de monitor.
――Alleen de EDE, EME-modellen worden ondersteund.
Monitor 1
RS232C IN RS232C OUT
Monitor 2
Computer
48
MDC gebruiken via Ethernet
Geef het IP-adres van het primaire weergaveapparaat op en sluit het apparaat aan op de computer. Weergaveapparaten kunnen met een LAN-kabel op elkaar worden
aangesloten.
Verbinding met een gewone LAN-kabel
――Met de RJ45-poort op het product en de LAN-poorten op de HUB kunnen meerdere producten worden aangesloten.
――Alleen de DCE, DCE-M, DCE-H-modellen worden ondersteund.
Computer
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
49
Hoofdstuk 05
Schermaanpassing
Configureer de Picture-instellingen (Backlight, Colour Tone enzovoort).
De lay-out van de opties in het menu Picture kunnen vari&euml;ren, afhankelijk van het product.
Picture Mode
Selecteer een beeldmodus (Picture Mode) die geschikt is voor de omgeving waar het product wordt gebruikt.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Wanneer de invoerbron PC, DVI, HDMI(PC) is
Welke opties er voor Picture Mode worden weergegeven, is afhankelijk van de huidige invoerbron.
•• Information: deze modus zorgt voor minder vermoeide ogen en is geschikt voor het weergeven van informatie aan het
publiek.
Picture
Picture Mode
Information
&middot; Backlight
100
100
&middot; Contrast
100
100
&middot; Brightness
45
45
&middot; Sharpness
50
50
&middot; Colour
50
50
&middot; Tint (G/R)
G50
50
R50
50
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
-- Calibration is alleen beschikbaar op DCE-M, DCE-H-modellen.
•• Advertisement: deze modus is geschikt voor het weergeven van video-inhoud en binnen-/buitenreclame.
•• Calibration: in deze modus worden de instellingen voor helderheid, kleur, gamma en uniformiteit toegepast die met het
kleurkalibratieprogramma Advanced Color Management zijn gewijzigd.
-- Als u de modus Calibration goed wilt gebruiken, moet u de instellingen voor de beeldkwaliteit, zoals helderheid,
kleur, gamma en uniformiteit, goed configureren met het kleurkalibratieprogramma Advanced Color Management.
-- U kunt het programma Advanced Color Management downloaden van www.samsung.com/displaysolutions.
Wanneer de invoerbron AV, Component, HDMI(AV) is
•• Dynamic: deze modus is geschikt voor heldere omgevingen.
•• Standard: deze modus is algemeen geschikt voor elke omgeving.
•• Movie: deze modus zorgt voor minder vermoeide ogen.
•• Calibration: in deze modus worden de instellingen voor helderheid, kleur, gamma en uniformiteit toegepast die met het
kleurkalibratieprogramma Advanced Color Management zijn gewijzigd.
-- Als u de modus Calibration goed wilt gebruiken, moet u de instellingen voor de beeldkwaliteit, zoals helderheid,
kleur, gamma en uniformiteit, goed configureren met het kleurkalibratieprogramma Advanced Color Management.
-- U kunt het programma Advanced Color Management downloaden van www.samsung.com/displaysolutions.
50
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Uw product heeft diverse opties om de beeldkwaliteit af te stellen.
Ingangsbron
PC, DVI, HDMI, HDBT (wanneer een
computer is aangesloten)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Information
&middot; Backlight
100
100
&middot; Contrast
100
100
&middot; Brightness
45
45
&middot; Sharpness
50
50
&middot; Colour
50
50
&middot; Tint (G/R)
G50
50
AV, Component, HDMI, HDBT (720p,
1080i, 1080p)
Picture Mode
Opties die kunnen worden
gewijzigd
Information / Advertisement
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
Calibration
Backlight
Dynamic / Standard / Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Calibration
Backlight
――Wanneer u iets verandert aan Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour of Tint (G/R), wordt het schermmenu
dienovereenkomstig aangepast.
――U kunt voor elk extern apparaat dat op een ingang van het product is aangesloten, instellingen afstellen en opslaan.
――Door de helderheid van het beeld te verminderen, spaart u energie.
R50
50
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Gamma
Stel de primaire kleurenintensiteit bij.
――Als Picture Mode op Calibration staat, is Gamma uitgeschakeld.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Gamma
0
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
51
Calibrated value
Hiermee geeft u aan of de instellingen voor helderheid, kleur, gamma en uniformiteit die met het kleurkalibratieprogramma
Advanced Color Management zijn gewijzigd, moeten worden toegepast in de informatie- en advertentiemodi.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――U kunt het programma Advanced Color Management downloaden van www.samsung.com/displaysolutions.
――Als Picture Mode op Calibration staat, is Calibrated value uitgeschakeld.
Picture
Calibrated value
――Alleen de DCE-M, DCE-H-modellen worden ondersteund.
Don't apply
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
52
Picture Size
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Als u een kabelkast of satellietontvanger hebt, kan deze ook zijn eigen schermformaten hebben. Wij raden u echter aan om
vooral de 16:9 modus voor uw product te gebruiken.
――Welke opties er voor aanpassing worden weergegeven, is afhankelijk van de huidige invoerbron.
•• 16:9: hiermee stelt u het beeld in op breedbeeld 16:9.
Picture Size
Picture Size
•• Zoom1: gebruik dit voor gematigde vergroting. snijdt de boven- en zijkanten af.
16:9
•• Smart View 1: hiermee verkleint u het 16:9-beeld met 50%.
――Smart View 1 kan alleen worden gebruikt in de modus HDMI.
&middot; Position
Resolution Select
•• Zoom2: gebruik dit voor een krachtigere vergroting.
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Smart View 2: hiermee verkleint u het 16:9-beeld met 25%.
――Smart View 2 kan alleen worden gebruikt in de modus HDMI.
•• 4:3: hiermee stelt u het beeld in op 4:3, de standaardmodus.
――Stel uw product niet voor langere tijd in op 4:3.
De randen die links en rechts of boven en onder aan het scherm worden weergegeven, kunnen beeldretentie
(schermverbranding) veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt.
•• Screen Fit: geeft het volle beeld weer zonder enige afsnijdingen als HDMI- (720p/1080i/1080p) of Component-signalen
(1080i/1080p) worden ingevoerd.
•• Custom: hiermee wordt de resolutie gewijzigd op basis van de voorkeuren van de gebruiker.
•• Original ratio: als de invoerbron PC, DVI, HDMI(computeraansluiting) is, wordt de video in de oorspronkelijke
beeldverhouding afgespeeld.
――De beschikbare poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het model.
――U kunt voor elk extern apparaat dat op een ingang van het product is aangesloten, instellingen afstellen en opslaan.
53
Position
Hiermee past u de beeldpositie aan. Position is alleen beschikbaar als Picture Size is ingesteld op Zoom1, Zoom2, Screen Fit.
――Om de functie Position te gebruiken na Zoom1, Zoom2 of Screen Fit te hebben geselecteerd, volgt u deze stappen.
Picture Size
Picture Size
Zoom1
&middot; Position
Resolution Select
1
Druk op de knop d en selecteer Position. Druk op de knop E.
2
Druk op de knop u of d om het beeld omhoog of omlaag te bewegen.
3
Druk op de knop E.
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
――Om de functie Zoom/Position te gebruiken na Custom te hebben geselecteerd in HDMI (1080i/1080p) of Component
Zoom/Position
(1080i/1080p) of Custom, volgt u deze stappen.
Picture Size
Picture Size
Custom
&middot; Zoom/Position
Resolution Select
Off
1
Druk op de knop d en selecteer Zoom/Position. Druk op de knop E.
2
Selecteer Zoom of Position. Druk op de knop E.
3
Druk op de knop u/d/l/r om het beeld te verplaatsen.
4
Druk op de knop E.
――Als u het beeld naar de originele positie wilt resetten, selecteert u Reset in het scherm Zoom/Position.
Het beeld wordt naar de standaardpositie ingesteld.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
54
Resolution Select
Als het beeld niet normaal is, zelfs als de resolutie van de grafische kaart een van de volgende is, kunt u de beeldkwaliteit
optimaliseren door dezelfde resolutie voor het product te selecteren als voor de pc met dit menu.
Beschikbare resoluties: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Picture Size
Picture Size
16:9
&middot; Position
Resolution Select
Off
-- Alleen beschikbaar in de modus PC.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Auto Adjustment
Stel de frequentiewaarden/posities af en stem de instellingen automatisch af.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
-- Alleen beschikbaar in de modus PC.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
55
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
Verwijdert of vermindert de beeldruis.
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
PC Screen Adjustment
Coarse
Fine
Position
50
0
Als de ruis niet alleen met fijnafstemming wordt verwijderd, gebruikt u de functie Coarse om de frequentie zo goed
mogelijk af te stellen (Coarse) en voert u opnieuw een fijnafstemming uit. Nadat de ruis is verminderd, stelt u het beeld
opnieuw in zodat het met het midden van het scherm wordt uitgelijnd.
•• Position
Om de schermpositie van de computer af te stellen als het niet is gecentreerd of niet op het scherm van het product
past.
Druk op de knop u of d om de verticale positie af te stellen. Druk op de knop l of r om de horizontale positie af te
stellen.
•• Image Reset
stelt het beeld opnieuw in op de standaardinstellingen.
Image Reset
-- Alleen beschikbaar in de modus PC.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
56
PIP
MENU m → Picture → PIP → ENTER E
PIP-instellingen
Het beeld van de externe videobron staat in het hoofdscherm en het beeld van het product staat in het PIP-scherm voor
subbeelden.
Hoofdafbeelding
Picture
PIP
Subafbeelding
AV
PC, DVI, HDMI, MagicInfo, HDBT
Component
DVI, HDMI, MagicInfo, HDBT
PC
AV, HDMI, MagicInfo, HDBT
DVI, HDMI
AV, Component, PC
HDBT
PC, AV, Component
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
-- Voor het geluid bij PIP raadpleegt u de aanwijzingen bij Sound Select.
-- Als u het product uitzet terwijl u aan het kijken bent in de PIP-modus, wordt de PIP-functie
gereset naar uit. Wanneer u uw product weer aanzet, moet u opnieuw PIP aanzetten om te
kijken in de PIP-modus.
-- U merkt wellicht dat de afbeelding in het PIP-scherm enigszins onnatuurlijk wordt wanneer u
het hoofdscherm gebruikt voor het bekijken van een spel of karaoke.
――Beschikbare invoerbronnen kunnen vari&euml;ren afhankelijk van het model.
•• PIP (Off/On): hiermee schakelt u de PIP-functie in of uit.
•• Source: hiermee selecteert u de bron voor het subbeeld.
•• Size (
,
,
•• Position (
,
――In de modus (
,
,
,
): hiermee selecteert u de grootte van het subbeeld.
,
,
): hiermee selecteert u de positie van het subbeeld.
,
,
) kunt u Position niet selecteren.
•• Sound Select (Main/Sub): hiermee bepaalt u of u het geluid van het Main-beeld of het geluid van het Sub-beeld hoort.
57
Advanced Settings
Ingangsbron
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
Picture Mode
Advanced Settings
PC, DVI, HDMI, MagicInfo,
HDBT (wanneer een computer
is aangesloten)
Information
White Balance
Advertisement
White Balance
AV, Component, DVI, HDMI,
HDBT
Dynamic
Niet beschikbaar
AV, Component, DVI, HDMI,
HDBT
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space / White Balance /
Motion Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space / White Balance
――Beschikbare invoerbronnen kunnen vari&euml;ren afhankelijk van het model.
――Als Picture Mode op Calibration staat, is Advanced Settings uitgeschakeld.
White Balance
Motion Lighting
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
58
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Pas het contrast van het scherm aan.
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
White Balance
Motion Lighting
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Selecteer het zwartniveau om de schermdiepte af te stellen.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Hiermee wordt de roze Flesh Tone benadrukt.
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
RGB Only Mode
Hiermee geeft u de kleuren Red, Green en Blue weer voor fijne aanpassingen in de tint en verzadiging.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Stelt bereik en vari&euml;teit van de kleuren af (de kleurruimte) die beschikbaar zijn om beelden te cre&euml;ren.
•• Auto / Native
White Balance
hiermee kunt u de kleurbalans voor een natuurlijker beeld aanpassen.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: hiermee kunt u de donkerheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: hiermee kunt u de helderheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
•• Reset: hiermee reset u de White Balance naar de standaardinstellingen.
Motion Lighting
Vermindert het energieverbruik door de helderheid van het scherm te verminderen als het beeld op het scherm in beweging is.
•• Off / On
59
Picture Options
Selecteer een optie met de pijltoetsen u en d en druk vervolgens op E.
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Ingangsbron
Gebruik de pijltoetsen om de instelling te wijzigen en druk vervolgens op E.
PC
Picture Options
Colour Tone
Colour Temp.
Standard
10000K
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
-- Motion Plus is alleen beschikbaar op EDE, EME-modellen.
DVI, HDMI, MagicInfo, HDBT
(wanneer een computer is
aangesloten)
AV, Component, DVI, HDMI,
HDBT
Picture Mode
Picture Options
Information
Colour Tone / Colour Temp. / Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Colour Temp. / Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
Information
Colour Tone / Colour Temp. / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Colour Temp. / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Calibration
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
Dynamic / Standard / Movie
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Clean View /
MPEG Noise Filter / Film Mode / Motion Plus /
Dynamic Backlight
Calibration
Digital Clean View / MPEG Noise Filter /
HDMI Black Level / Film Mode / Dynamic Backlight
――Beschikbare invoerbronnen kunnen vari&euml;ren afhankelijk van het model.
60
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Colour Temp.
Standard
10000K
Wanneer de invoerbron PC, DVI, HDMI, MagicInfo, HDBT (computeraansluiting) is.
•• Off / Cool / Standard / Warm
Wanneer de invoerbron AV, Component, DVI, HDMI of HDBT is.
Digital Clean View
Off
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Warm1 of Warm2 wordt uitgeschakeld zodra u Picture Mode instelt op Dynamic.
MPEG Noise Filter
Off
――U kunt voor elk extern apparaat dat op een ingang van het product wordt aangesloten, instellingen afstellen en opslaan.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
――Beschikbare invoerbronnen kunnen vari&euml;ren afhankelijk van het model.
Colour Temp.
Hiermee past u de kleurtemperatuur aan (Red/Green/Blue). (Bereik: 3000K-15000K)
――Deze optie kan worden gebruikt als Colour Tone is ingesteld op Off.
Digital Clean View
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
-- Motion Plus is alleen beschikbaar op EDE, EME-modellen.
Als het door uw product ontvangen zendsignaal zwak is, kunt u de functie Digital Clean View activeren om eventuele
statische beelden en echobeelden op het scherm te verminderen.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Als het signaal zwak is, dient u alle opties te proberen totdat het product het beste beeld weergeeft.
MPEG Noise Filter
Vermindert de MPEG-ruis om verbeterde beeldkwaliteit te bieden.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
61
HDMI Black Level
Motion Plus
selecteert het zwartniveau op het scherm om de schermdiepte aan te passen.
――Alleen de EDE, EME-modellen worden ondersteund.
•• Normal / Low
――Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het ingangssignaal, aangesloten op het product via een
HDMI of DVI-aansluiting, is ingesteld op RGB444.
Verwijdert de wazigheid en trillingen van sc&egrave;nes met grote hoeveelheden snelle bewegingen om een
duidelijker beeld te geven.
Film Mode
Deze modus wordt gebruikt voor de weergave van films.
Stelt het product automatisch in om van alle bronnen filmsignalen op te vangen en te verwerken en
stelt het beeld voor optimale kwaliteit af.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Beschikbaar in AV, Component (480i / 1080i), HDMI (1080i).
Afhankelijk van het land kunnen de menunamen verschillen.
Off: hiermee schakelt u Motion Plus uit.
Clear: hiermee zet u Motion Plus op Clear (voor een duidelijke weergave van bewegende beelden).
Standard: hiermee zet u Motion Plus op Standard.
Smooth: hiermee zet u Motion Plus op Smooth (voor een natuurlijke weergave van bewegende
beelden).
Custom: gebruik dit om de scherminbranding en trillingen te reduceren zoveel als u wilt.
•• Blur Reduction: gebruik dit om de scherminbranding te reduceren zoveel als u wilt.
-- Dit wordt alleen ondersteund als Motion Plus is ingesteld op Custom.
•• Judder Reduction: gebruik dit om de trillingen te reduceren zoveel als u wilt.
-- Dit wordt alleen ondersteund als Motion Plus is ingesteld op Custom.
•• LED Clear Motion : hiermee worden bewegende beelden duidelijker weergegeven.
-- Dit wordt alleen ondersteund als Motion Plus is ingesteld op Custom.
•• Reset: hiermee herstelt u de Motion Plus-instellingen naar de standaardwaarden.
-- De kleur op het scherm kan onbedoeld vari&euml;ren met deze optie.
-- Uitgeschakeld wanneer PIP is ingesteld op On.
――De functie kan afwijken, afhankelijk van het model.
Dynamic Backlight
Hiermee wordt de achtergrondverlichting automatisch aangepast, zodat u het best mogelijke
schermcontrast krijgt voor de huidige omstandigheden.
•• Off / On
――Dynamic Backlight is niet beschikbaar als de invoerbron is ingesteld op PC en Video Wall op On
staat.
62
Picture Off
Het scherm van het product wordt uitgeschakeld, maar het geluid blijft aan. Druk op een willekeurige toets op uw
afstandsbediening om het scherm weer in te schakelen.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
Reset Picture
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Reset Picture
Reset uw huidige afbeeldingmodus naar de standaardinstellingen.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Picture Off
Reset Picture
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
63
Hoofdstuk 06
Het geluid aanpassen
Configureer de geluidsinstellingen (Sound) van het product.
Sound Mode
U kunt een geluidsmodus kiezen die aansluit op uw persoonlijke voorkeuren.
•• Standard: selecteert de normale geluidsmodus.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: geeft het beste geluid voor films.
•• Clear Voice: benadrukt stem boven andere geluiden.
Sound
Sound Mode
•• Music: benadrukt muziek boven stem.
Standard
•• Amplify: verhoog de intensiteit van geluid met hoge frequentie om een betere luisterervaring mogelijk te maken voor
slechthorenden.
――Als Speaker Select op External staat, is Sound Mode uitgeschakeld.
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
64
Sound Effect
Configureer het gewenste geluidseffect voor het geluid dat wordt weergegeven.
――Als Speaker Select op External staat, is Sound Effect uitgeschakeld.
MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
――Alleen beschikbaar wanneer Sound Mode is ingesteld op Standard.
•• DTS TruSurround HD (Off / On)
Deze functie voorziet in een virtuele stereofonie-ervaring met 5.1 kanalen via een luidsprekerset met gebruik van HRTF
(Head Related Transfer Function)-technologie.
•• DTS TruDialog (Off / On)
Deze functie stelt u in staat om de intensiteit van een stem te verhogen boven achtergrondmuziek of geluidseffecten
zodat de dialoog duidelijker gehoord kan worden.
•• Equaliser
Gebruik Equaliser om de geluidsinstellingen per luidspreker aan te passen.
-- Balance L/R: hiermee stelt u de balans af tussen de rechter- en linkerluidspreker.
-- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (aanpassing van de bandbreedte): hiermee stelt u het niveau van de
specifieke frequentie van de bandbreedte af.
-- Reset: hiermee reset u de equalizer naar de standaardinstellingen.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
65
Speaker Settings
MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E
Sound
Sound Mode
•• Speaker Select (External / Internal / Receiver)
Als u luistert naar de soundtrack van een uitzending of film via een externe ontvanger, kunt u een geluidsecho horen die
wordt veroorzaakt door het verschil in decodeersnelheid tussen de luidsprekers van het product en de luidsprekers die
zijn aangesloten op uw audio-ontvanger. Als dit gebeurt, stelt u het product in op External.
――Wanneer u Speaker Select op External zet, worden de luidsprekers van het product uitgeschakeld.
U hoort alleen geluid via de externe luidsprekers. Wanneer Speaker Select op Internal staat, zijn zowel de luidsprekers
van het product als de externe luidsprekers aan. U hoort geluid via beide luidsprekers.
Standard
――Als er geen videosignaal is, zijn zowel de luidsprekers van het product als de externe luidsprekers gedempt.
•• Auto Volume (Off / Normal / Night)
Het volume kan per kanaal vari&euml;ren.
Sound Effect
Speaker Settings
Laat het volume automatisch aanpassen wanneer u overschakelt naar een ander kanaal.
Reset Sound
Night maakt het volumeniveau gelijk (lager) op elk kanaal, zodat het volumeniveau lager is wanneer u van kanaal wisselt.
Night is vooral handig 's nachts, wanneer u het volume laag wilt houden.
Normal maakt het volumeniveau gelijk op elk kanaal, zodat het volumeniveau hetzelfde is wanneer u van kanaal wisselt.
――Als u de volumeregeling van een aangesloten bronapparaat wilt gebruiken, zet u Auto Volume op Off. Een wijziging
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
van het volume van het aangesloten bronapparaat wordt mogelijk niet toegepast als Auto Volume is ingesteld op
Normal of Night.
――Als Speaker Settings op External staat, is Auto Volume uitgeschakeld.
Reset Sound
Reset alle geluidsinstellingen naar de fabriekswaarden.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
66
Hoofdstuk 07
Network
Network is alleen beschikbaar op DCE, DCE-M, DCE-H-modellen.
Network Status
Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
U kunt de huidige netwerk- en internetstatus controleren.
Wanneer u de netwerkinstellingen configureert, kunt u diverse Smart Hub-functies gebruiken,
bijvoorbeeld om te zoeken op internet, om inhoud te delen via een thuisnetwerk en om functies bij te
werken.
Network type
•• Wireless / Wired
67
Netwerkinstellingen (bedraad)
•• Afhankelijk van de configuratie van uw netwerk, kunt u uw product bevestigen aan uw LAN door
de LAN-poort op de achterkant van uw product direct te verbinden met een stopcontact van het
netwerk met gebruik van een LAN-kabel.
Zie het onderstaande schema. Merk op dat het stopcontact bevestigd is aan een modem of router
elders in uw huis.
Aansluiten op een bedraad netwerk
Er bestaan drie manieren om uw product te bevestigen aan uw LAN met gebruik van een kabel.
•• U kunt uw product bevestigen aan uw LAN door de LAN-poort op de achterkant van uw product
met een extern modem te verbinden met gebruik van een LAN-kabel.
Zie het onderstaande schema.
LAN
De LAN-poort aan de muur
RJ45
LAN
Extern modem
(ADSL / VDSL)
De modempoort aan de muur
Modemkabel
RJ45
LAN-kabel
•• U kunt uw product bevestigen aan uw LAN door het verbinden van de LAN-poort op de achterkant
van het product met een IP-verdeler die verbonden is met een extern modem. Gebruik een LANkabel voor de verbinding. Zie het onderstaande schema.
LAN
De modempoort aan de muur
Extern modem
(ADSL / VDSL)
IP-deler
(in geval van een DHCP-server)
RJ45
LAN-kabel
In het geval van een dynamisch netwerk, dient u een ADSL-modem of -router te gebruiken die het
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ondersteunt. Modems en routers die DHCP ondersteunen,
geven automatisch het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden die uw product nodig heeft voor
toegang tot het internet, zodat u dit niet handmatig in hoeft te voeren. De meeste thuisnetwerken zijn
dynamische netwerken.
Sommige netwerken hebben een statisch IP-adres nodig. Als uw netwerk een statisch IP-adres
nodig heeft, moet u het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden handmatig invoeren in het
kabelopmaakscherm van uw product bij het instellen van de netwerkverbinding. Voor het verkrijgen van
het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden, neemt u contact op met uw Internet Service Provider
(ISP).
Als u een Windows-computer hebt, kunt u deze waarden ook via uw computer verkrijgen.
――U kunt ADSL-modems gebruiken die DHCP ondersteunen indien uw netwerk een statisch IP-adres
nodig heeft.
――ADSL-modems die DHCP ondersteunen, laten u tevens statische IP-adressen gebruiken.
Modemkabel
LAN-kabel
LAN-kabel
68
Stel de netwerkverbinding in om internetservices te gebruiken zoals het uitvoeren van softwareupgrades.
Network Settings automatisch (bedraad)
Hierop sluit u een netwerkkabel aan voor de verbinding met het netwerk.
2
In het pop-upmenu dat verschijnt, klikt u op Status.
3
Op het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op het tabblad Support.
4
Op het tabblad Support klikt u op de knop Details. De netwerkverbindingswaarden worden
weergegeven.
Sluit eerst een netwerkkabel aan.
Hoe u automatisch kunt instellen
Hoe u handmatig kunt instellen
1
Stel Network type in op Wired op de pagina Network Settings.
1
Stel Network type in op Wired op de pagina Network Settings.
2
Druk op de knop Connect om Network Settings te starten.
2
Druk op de knop Connect om Network Settings te starten.
-- De knop Connect kan alleen worden gebruikt wanneer de LAN-kabel goed is aangesloten.
3
Het scherm voor netwerktests verschijnt en verifieert de netwerkverbinding.
-- De knop Connect kan alleen worden gebruikt wanneer de LAN-kabel goed is aangesloten.
3
Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht 'Wired network and Internet
connection completed.'.
――Als de verbinding mislukt, dient u de LAN-poortverbinding te controleren.
――Als het automatische proces de waarden van de netwerkverbinding niet kan vinden of als u de
verbinding handmatig wilt instellen, gaat u naar de volgende paragraaf voor het instellen van het
netwerk.
verificatieprocedure stopt.
4
5
――Wanneer u IP Settings instelt op Enter manually, verandert DNS Setting automatisch in
Enter manually.
6
Selecteer ten slotte onderaan op de pagina OK en druk op E. Het scherm voor netwerktests
verschijnt en de verificatieprocedure start.
De netwerkverbindingswaarden ophalen
1
Selecteer het veld bovenaan, druk op E en zet vervolgens IP Settings op Enter manually.
Herhaal de invoerprocedure voor elk veld in het IP Address.
In een kantoor kunnen statische IP-adressen worden gebruikt.
Om de netwerkverbindingswaarden op de meeste Windows-computers weer te geven, volgt u
onderstaande stappen.
Selecteer IP Settings in het scherm voor de netwerkverbinding. Het scherm IP Settings wordt
weergegeven.
Network Settings handmatig (bedraad)
Als dit het geval is, informeert u bij de netwerkbeheerder naar het IP-adres, het subnetmasker, de gateway
en het adres van de DNS-server. Voer deze waarden handmatig in.
Het scherm voor netwerktests verschijnt en de verificatieprocedure start. Druk op Stop. De
7
Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht 'Wired network and Internet
connection completed.'.
Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder op het scherm.
69
Netwerk instellen (draadloos)
Automatische netwerkinstelling (draadloos)
Aansluiten op een draadloos netwerk
Draadloze IP-deler
(router met een DHCP-server)
De LAN-poort aan de muur
USB
De meeste draadloze netwerken hebben een optioneel veiligheidssysteem dat vereist dat apparaten
die toegang tot het netwerk hebben een gecodeerde beveiligingscode uitzenden, ook wel een
toegangscode of Security Key genoemd. De Security Key is gebaseerd op een toegangszin die meestal
uit een woord of een reeks letters en nummers van een aangegeven lengte bestaat, die u hebt moeten
invoeren toen u voor uw draadloze netwerk de beveiliging instelde. Als u deze methode voor het instellen
van de netwerkverbinding gebruikt en voor uw draadloze netwerk een Security Key hebt, moet u tijdens
de automatische of handmatige instellingsprocedure de toegangszin invoeren.
Hoe u automatisch kunt instellen
LAN-kabel
draadloze LAN-adapter van Samsung
(afzonderlijk verkocht)
Samsung raadt het gebruik van IEEE 802.11n aan. Wanneer u video afspeelt via een netwerkverbinding,
kan het zijn dat de video niet soepel afgespeeld wordt.
――Selecteer een kanaal voor de draadloze IP-verdeler die momenteel niet gebruikt wordt. Als het kanaal
dat ingesteld is voor de draadloze IP-verdeler momenteel gebruikt wordt door een ander apparaat in
de nabijheid, leidt dit tot interferentie en een communicatiefout.
1
Stel Network type in op Wireless op de pagina Network Settings.
2
De functie Network zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst beschikbare
netwerken weergegeven.
3
vervolgens twee keer op de knop E.
――Uw product ondersteunt alleen de volgende beveiligingsprotocollen voor draadloze netwerken.
――Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u Refresh om opnieuw te
Als u de modus Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n selecteert en het coderingstype is
ingesteld op WEP, TKIP of TKIP AES (WPS2Mixed) op uw AP of draadloze router, ondersteunen Samsung
producten geen verbinding overeenkomstig de nieuwe Wi-Fi-certificatiespecificaties.
zoeken.
――Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop Stop.
――Als uw draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u verbinding maken met het
netwerk via PBC (Push Button Configuration) of PIN (Personal Identification Number). WPS configureert
automatisch de SSID- en WPA-sleutel in elke modus.
De knop Add Network wordt weergegeven.
4
Als het scherm Enter password. verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router selecteert
die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.
――Verbindingsmethoden: U kunt de draadloze netwerkverbinding op drie manieren instellen.
Automatisch instellen (met gebruik van de functie Automatisch netwerk zoeken), handmatig instellen,
WPS(PBC)
In de lijst van netwerken drukt u op de knop ▲ of ▼ om een netwerk te selecteren en drukt u
5
Als de router beveiliging heeft, voert u de Enter password. (beveiligingssleutel of pincode) in.
70
6
Gebruik ten slotte de pijltoets rechts om de cursor naar Done te verplaatsen en druk op E. Het
Hoe u handmatig kunt instellen
scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.
1
Stel Network type in op Wireless op de pagina Network Settings.
2
De functie Network zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst beschikbare
――Er is verbinding met de router, maar internet is niet toegankelijk.
7
Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht 'Your wireless network and Internet
netwerken weergegeven.
connection are setup and ready to use.'.
3
Handmatige netwerkinstelling (draadloos)
In de lijst van netwerken drukt u op de knop u of d om een netwerk te selecteren en drukt u
vervolgens twee keer op de knop E.
In een kantoor kunnen statische IP-adressen worden gebruikt.
――Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u Refresh om opnieuw te
Als dit het geval is, informeert u bij de netwerkbeheerder naar het IP-adres, het subnetmasker, de gateway
en het adres van de DNS-server. Voer deze waarden handmatig in.
zoeken.
――Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop Stop.
De netwerkverbindingswaarden ophalen
Om de netwerkverbindingswaarden op de meeste Windows-computers weer te geven, volgt u
onderstaande stappen.
De knop Add Network wordt weergegeven.
4
Als het scherm Enter password. verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router selecteert
die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.
1
Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder op het scherm.
5
Als de router beveiliging heeft, voert u de Enter password. (beveiligingssleutel of pincode) in.
2
In het pop-upmenu dat verschijnt, klikt u op Status.
6
Gebruik ten slotte de pijltoets rechts om de cursor naar Done te verplaatsen en druk op E. Het
3
Op het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op het tabblad Support.
4
Op het tabblad Support klikt u op de knop Details. De netwerkverbindingswaarden worden
scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.
7
Selecteer Stop tijdens de pogingen om verbinding te maken met het netwerk. De verbinding wordt
nu gestopt.
weergegeven.
8
Selecteer IP Settings in het scherm voor de netwerkverbinding. Het scherm IP Settings wordt
weergegeven.
9
Selecteer het veld bovenaan, druk op E en zet vervolgens IP Settings op Enter manually.
Herhaal de invoerprocedure voor elk veld in het IP Address.
――Wanneer u IP Settings instelt op Enter manually, verandert DNS Setting automatisch in
Enter manually.
71
10Selecteer ten slotte onderaan op de pagina OK en druk op E. Het scherm voor netwerktests
verschijnt en de verificatieprocedure start.
11Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht 'Your wireless network and Internet
connection are setup and ready to use.'.
WPS(PBC)
Hoe u kunt instellen met WPS(PBC)
Als uw router een knop voor WPS(PBC) heeft, volgt u onderstaande stappen.
1
Stel Network type in op Wireless op de pagina Network Settings.
2
Selecteer WPS(PBC), druk op E en druk vervolgens nog een keer op E.
3
Druk binnen 2 minuten op de knop WPS(PBC) op uw router. Uw product verkrijgt automatisch alle
netwerkinstellingswaarden die nodig zijn en maakt verbinding met uw netwerk.
4
Het scherm voor netwerkverbinding verschijnt en het netwerk is ingesteld.
72
Wi-Fi Direct
AllShare Settings
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
――Als u deze functie wilt gebruiken, moet uw mobiele apparaat Wi-Fi Direct ondersteunen.
MENU m → Network → AllShare Settings → ENTER E
Stel deze optie in als u het product wilt aansluiten op draadloze mobiele apparaten. Met deze functie
kunt u draadloze mobiele apparatuur rechtstreeks, zonder router, aansluiten op het product.
Als u uw mobiele apparaat met behulp van Wi-Fi Direct wilt
aansluiten op uw product, volgt u onderstaande stappen:
1
Ga naar het scherm Wi-Fi Direct. Het product begint te zoeken naar apparaten.
2
Schakel de functie Wi-Fi Direct op uw apparaat in. Selecteer het gewenste Wi-Fi-apparaat.
•• PBC (Push Button Configuration – Configuratie met een druk op de knop): Druk binnen 2
minuten op de knop WPS(PBC) op uw Wi-Fi-apparaat. Uw product verkrijgt automatisch alle
netwerkinstellingswaarden die nodig zijn en maakt verbinding met uw netwerk.
•• PIN: voer de weergegeven PIN in op uw apparaat.
――Als u de verbinding met het apparaat wilt verbreken, selecteert u eerst het aangesloten Wi-Fiapparaat en vervolgens selecteert u Disconnected.
Toont een lijst mobiele telefoons of verbonden apparaten die zijn ingesteld om de functie AllShare Play
met dit product te gebruiken.
•• Allow / Deny: laat de apparaten toe/blokkeert de apparaten.
•• Delete from the list: verwijdert de apparaten uit de lijst.
――Deze functie verwijdert alleen de naam van het apparaat uit de lijst. Als het verwijderde apparaat
is ingeschakeld of verbinding probeert te maken met het product, verschijnt het opnieuw in de
lijst.
De functie AllShare Play gebruiken
Er verschijnt een alarmvenster dat u informeert dat de media-inhoud (video's, foto's, muziek) die van een
mobiele telefoon is verzonden, op uw product wordt weergegeven. De inhoud wordt automatisch na 3
seconden afgespeeld. Als u zodra het alarmvenster verschijnt op de knop RETURN of EXIT drukt, wordt
de media-inhoud afgespeeld.
――De eerste keer dat een apparaat via de mediafunctie toegang tot uw product neemt, verschijnt een
pop-upwaarschuwingsvenster. Druk op de knop E en selecteer Allow. Hiermee kan de telefoon vrij
toegang nemen tot het product en de functie AllShare Play gebruiken om inhoud af te spelen.
――Als u de overdracht van media-inhoud van een mobiele telefoon wilt uitschakelen, selecteert u Deny
in AllShare Settings.
――Inhoud wordt, afhankelijk van de resolutie en indeling, mogelijk niet op uw product afgespeeld.
――Afhankelijk van het type media-inhoud, werken de knoppen E en ◄ / ► mogelijk niet.
――Met het mobiele apparaat kunt u AllShare Play besturen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van
elk mobiele toestel voor meer details.
73
Server Network Settings
Device Name
MENUm → Network → Server Network Settings → ENTERE
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Connect to server
Maak verbinding met een netwerk om Player te starten.
Selecteer of voer een naam voor het apparaat in.
Deze naam kan op het netwerk getoond worden op afstandsbedieningen binnen het netwerk.
•• User Input / [Signage]Display 1 ~ 6
•• Server Address / SSL / Port
――Als de optie SSL is ingeschakeld, wordt de server geconfigureerd voor het gebruik van https en
wordt de gegevensoverdracht versleuteld.
――Voer het IP-adres en poortnummer van de server in. Gebruik 7001 als het poortnummer. (Wanneer u
met poortnummer 7001 geen verbinding kunt maken met de server, dient u bij uw serverbeheerder
het juiste poortnummer te achterhalen en dan het poortnummer te wijzigen.)
Server Access
Geef aan hoe verbinding wordt gemaakt met het servernetwerk.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Geef de FTP-bedrijfsmodus op.
•• Active / Passive
74
Hoofdstuk 08
Applications
Source List
Refresh
MENU m → Applications → Source List → TOOLS → Refresh → ENTER E
Met Source kunt u verschillende bronnen selecteren en de naam van de
bronapparaten wijzigen.
Als u geen apparaat kunt vinden dat u wilt, selecteert u Refresh voor het vernieuwen van de lijst.
U kunt het scherm van een bronapparaat weergeven dat op het product
is aangesloten. Selecteer in de Source List een bron om het scherm van de
geselecteerde bron weer te geven.
――Door de knop SOURCE op de afstandsbediening te gebruiken, kan ook de
Edit Name
invoerbron worden gewijzigd.
――Het scherm wordt mogelijk niet goed weergegeven als er een onjuiste bron is
geselecteerd voor het bronapparaat waarnaar u wilt converteren.
MENU m → Applications → Source List → ENTER E
MENU m → Applications → Source List → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Soms wordt het scherm niet goed weergegeven tenzij de naam van het bronapparaat wordt opgegeven in Edit Name.
Daarnaast kunt u voor een optimale beeldkwaliteit de naam van het bronapparaat het beste wijzigen in Edit Name.
――De lijst kan de volgende bronapparaten bevatten. Welke apparaten bij Source worden vermeld, hangt af van de
geselecteerde bron.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV /
IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
Applications
――Welke instellingen in het menu Picture beschikbaar zijn, hangt af van de actieve bron en de instellingen in Edit Name.
Source List
Information
MagicInfo Lite
MENU m → Applications → Source List → TOOLS → Information → ENTER E
U kunt gedetailleerde informatie over het geselecteerde externe apparaat zien.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
75
MagicInfo Lite
MENU m → Applications → MagicInfo Lite → ENTER E
Applications
MagicInfo is een zakelijke oplossing waarmee het product kan worden gebruikt als (reclame)bord. Met deze oplossing kunt u
afbeeldings- en videobestanden uit het interne geheugen of vanaf een aangesloten USB-opslagapparaat afspelen.
――Alleen de DCE, DCE-M, DCE-H-modellen worden ondersteund.
Inhoud afspelen uit het interne geheugen of via USB
U kunt inhoud afspelen uit het interne geheugen of van een aangesloten USB-opslagapparaat.
Source List
MagicInfo Lite
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
76
Device : All
Content : All
Sort by : File Name
Options
Beschikbare functies op de pagina MagicInfo
De pagina met de lijst MagicInfo biedt de volgende functies.
•• Device
-- Selecteer Internal of USB om een apparaatlijst te zoeken.
All / Internal / USB
•• Content
-- Selecteer een type inhoud als criterium voor het zoeken naar de gewenste lijst met inhoud.
All / Video / Image
•• Sort by
Geef aan waarop u de inhoud wilt sorteren.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Network Channel
U kunt inhoud, sjablonen en schema's afspelen die op de server zijn
geconfigureerd.
•• In het menuscherm van Player kunt u zien of de server is aangesloten
(goedkeuring).
Druk op INFO op de afstandsbediening als u wilt zien of de server is
verbonden terwijl er een Network Channel actief is.
1
Selecteer Network Channel in het menu Player.
――Het bericht No channels wordt weergegeven als geen kanaal is
geregistreerd in Network Channel.
2
Network Channel wordt gestart.
-- File Name / Recently played
•• Options
Options in het MagicInfo-scherm
Naam optie
Handelingen
Play Selected
De gewenste inhoud selecteren en afspelen.
Send
Inhoud kopi&euml;ren naar een ander opslagapparaat.
Delete
De gewenste inhoud verwijderen.
Settings
Gedetailleerde eigenschappen van inhoud configureren.
――Zie de volgende pagina voor meer informatie over de functie Settings.
77
Settings
Default Storage
Selecteer de opslaglocatie voor gedownloade geplande kanalen van het netwerk.
Settings
•• Internal / USB
Select the storage location that you want to download scheduled channels from
the network to.
Default Storage
Repeat Mode
Repeat Mode
Hiermee stelt u de herhaalmodus in voor het al dan niet herhalen van de afgespeelde inhoud.
Internal
One
Close
•• One / All
Picture Size
Display Duration
Safely Remove USB Device
Reset Settings
Picture Size
Stel Picture Size in op Fit to Screen of Original Size.
•• Fit to Screen / Original Size
――Alleen beschikbaar voor Video- en Image-inhoud.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Display Duration
De duur per pagina instellen voor diavoorstellingen.
――Alleen beschikbaar voor Template- en Image-inhoud.
Safely Remove USB Device
Verwijdert op veilige wijze het USB-geheugen
Reset Settings
Hiermee kunt u alle waarden onder Settings terugzetten op de standaardwaarden (van toen u het product kocht).
78
Hoofdstuk 09
System
Setup
Voer de oorspronkelijke stappen uit zoals de eerste keer dat u dit product in gebruik nam.
――Geef uw pincode van 4 cijfers in. Standaard is de pincode '0-0-0-0'.
U kunt de pincode eventueel wijzigen met de functie Change PIN.
MENU m → System → Setup → ENTER E
Stel de stand-bymodus voor HDBaseT in.
――Alleen de EME-modellen worden ondersteund.
System
•• Off: Dit apparaat kan niet via HDBT worden ingeschakeld wanneer dit is uitgeschakeld.
•• On: Houd de HDBT-module actief als het apparaat is uitgeschakeld. (Hierdoor wordt meer stroom verbruikt.)
Setup
Menu Language
English
Multi Control
Time
Eco Solution
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
79
Menu Language
MENU m → System → Menu Language → ENTER E
Stel de menutaal in.
――Wanneer u de taalinstellingen wijzigt, worden de wijzigingen alleen toegepast op de schermmenu's.
Ze worden niet toegepast op andere functies op uw computer.
Multi Control
MENU m → System → Multi Control → ENTER E
Instellingen configureren voor Multi Control
•• ID Setup
Wijs een ID aan een set toe. (Bereik: 0~99)
Druk op u of d om een getal te selecteren en druk op E.
•• ID Input
Geef de ID op van het apparaat dat via een invoerkabel is aangesloten op het product voor de
ontvangst van een ingangssignaal.
Gebruik de cijfertoetsen op afstandsbediening om het gewenste nummer op te geven dat u wilt
gebruiken.
•• PC Connection
Selecteer een methode om op MDC aan te sluiten om het MDC-signaal te ontvangen.
――Alleen de DCE, DCE-M, DCE-H-modellen worden ondersteund.
-- RS232C cable
Communiceert via een RS232C-kabel met MDC.
-- RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
Communiceert via Wi-Fi met MDC.
80
Time
U kunt Clock Set of Sleep Timer configureren. U kunt er met de functie Timer ook voor zorgen dat het product automatisch
wordt in- of uitgeschakeld op een bepaald tijdstip.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Selecteer Clock Set. Selecteer Date of Time en druk vervolgens op E.
Time
Gebruik de nummertoetsen om de nummers in te voeren of druk op de pijltoetsen omhoog/omlaag. Gebruik de pijltoetsen
links/rechts om van &eacute;&eacute;n invoerveld naar het volgende te gaan. Druk ten slotte op E.
――Alleen beschikbaar wanneer Clock Mode is ingesteld op Manual.
Clock Set
Sleep Timer
Off
On Timer
Off Timer
Holiday Management
――U kunt de Date en Time rechtstreeks instellen door op de nummertoetsen op de afstandsbediening te drukken.
Sleep Timer
Schakelt het product na een vooraf ingestelde tijdsperiode automatisch uit.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om een tijdsperiode te selecteren en druk vervolgens op E. Als u Sleep Timer
wilt annuleren, selecteert u Off.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
On Timer
Stel On Timer in zodat uw product automatisch op een tijdstip en dag van uw keuze wordt ingeschakeld.
De voeding wordt ingeschakeld en het opgegeven volume of de opgegeven invoerbron wordt gebruikt.
On Timer: stel de aan-timer in door een van de zeven opties te selecteren. Stel de huidige tijd eerst in.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
――Voordat u On Timer gebruikt, moet u de klok instellen.
•• Setup: selecteer Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun of Manual. Als u Manual selecteert, kunt u de
dagen kiezen waarop u wilt dat On Timer uw product inschakelt.
――Het vinkje geeft de dagen aan die u hebt geselecteerd.
•• Time: stel de uren en minuten in. Gebruik de nummertoetsen of de pijltoetsen omhoog/omlaag om de nummers in te
voeren. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om invoervelden te wijzigen.
•• Volume: stel het gewenste volumeniveau in. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om het volumeniveau te wijzigen.
•• Source: selecteer de invoerbron van uw keuze.
81
Off Timer
Time
Stel de uit-timer (Off Timer) in door een van de zeven opties te selecteren. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
――Voordat u Off Timer gebruikt, moet u de klok instellen.
Clock Set
Sleep Timer
Off
On Timer
Off Timer
Holiday Management
•• Setup: selecteer Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun of Manual. Als u Manual selecteert, kunt u de
dagen kiezen waarop u wilt dat Off Timer uw product uitschakelt.
――Het vinkje geeft de dagen aan die u hebt geselecteerd.
•• Time: stel de uren en minuten in. Gebruik de nummertoetsen of de pijltoetsen omhoog/omlaag om de nummers in te
voeren. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om invoervelden te wijzigen.
Holiday Management
Timer wordt uitgeschakeld gedurende een periode die wordt aangemerkt als vakantie.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Add: hier kunt u de periode opgeven die u wilt toevoegen als vakantie.
Selecteer de begin- en einddata van de vakantie die u wilt toevoegen met gebruik van de knoppen u/d en klik op de
knop Save.
De periode wordt toegevoegd aan de lijst met vakanties.
-- Start: stel de begindatum van de vakantie in.
-- End: stel de einddatum van de vakantie in.
-- Delete: alle items uit de lijst met vakanties verwijderen.
Selecteer Delete. Het bericht 'Delete all holidays?' verschijnt.
Selecteer Yes. Alle vakanties worden verwijderd.
•• Apply: stel de On Timer en Off Timer zo in dat er niet wordt geactiveerd op feestdagen.
-- Druk op E en selecteer de ingestelde On Timer en Off Timer die niet moeten worden geactiveerd.
-- De geselecteerde On Timer en Off Timer zullen niet worden geactiveerd.
82
Eco Solution
Energy Saving
U kunt het energieverbruik verminderen door de helderheid van het scherm aan te passen.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
No Signal Power Off
Auto Power Off
15 min
Off
Om energie te besparen, passen de afbeeldinginstellingen zich automatisch aan het licht in de kamer aan.
•• Off / On
――Wanneer u de instelling bij Backlight onder Picture wijzigt wanneer Eco Sensor is ingeschakeld, kan Off niet worden
gebruikt.
――Als het schermcontrast onvoldoende is, stel dan Eco Sensor in op Off.
Als Eco Sensor op Off staat, voldoet hij mogelijk niet aan de energienormen.
Min. Backlight
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Wanneer Eco Sensor op On staat, kunt u de minimale helderheid van het scherm handmatig aanpassen. Min. Backlight is de
donkerste stand. Zorg ervoor dat de instelling bij Min. Backlight lager is dan die bij Backlight.
――Als Eco Sensor op On staat, kan de helderheid van het beeldscherm wijzigen (enigszins donkerder of helderder worden),
afhankelijk van de lichtintensiteit van de omgeving.
No Signal Power Off
U kunt stroom besparen door het apparaat uit te schakelen wanneer er van geen enkele bron een signaal wordt ontvangen.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Uitgeschakeld wanneer een verbonden PC in de energiebesparende modus staat.
――Het product schakelt automatisch uit op een gespecificeerd tijdstip. De tijd kan indien gewenst gewijzigd worden.
Auto Power Off
Om oververhitting te voorkomen, wordt het product automatisch uitgezet als u niet binnen 4 uur op een knop op de
afstandsbediening drukt of een knop aanraakt op het voorpaneel van het product.
•• Off / On
83
Auto Protection Time
Als het scherm gedurende een bepaalde door u gedefinieerde tijd een stilstaande afbeelding weergeeft, activeert het product
de screensaver om het vormen van ingebrande spookafbeeldingen op het scherm te voorkomen.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
MENU m → System → Auto Protection Time → ENTER E
System
Auto Protection Time
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
84
Screen Burn Protection
Om de kans op scherminbranding te reduceren is deze unit uitgerust met Pixel Shift-technologie voor preventie van
scherminbranding.
Met Pixel Shift wordt het beeld iets verplaatst op het scherm.
MENU m → System → Screen Burn Protection → ENTER E
De instelling voor Pixel Shift Time stelt u in staat om de tijd in minuten te programmeren tussen bewegingen van het beeld.
Pixel Shift
Screen Burn Protection
Beeldretentie kan worden geminimaliseerd door de pixels iets horizontaal of verticaal te bewegen.
Pixel Shift
Off
Timer
Off
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical en Time kunnen alleen worden gebruikt wanneer Pixel Shift is ingesteld op On.
Immediate display
Off
•• Horizontal: hiermee bepaalt u hoeveel pixels het scherm horizontaal wordt verplaatst.
Side Grey
Off
•• Vertical: hiermee bepaalt u hoeveel pixels het scherm verticaal wordt verplaatst.
•• Time: hiermee stelt u het tijdsinterval in voor het uitvoeren van de respectievelijk horizontale of verticale verplaatsing.
Beschikbare Pixel Shift-instellingen en optimale instellingen
Beschikbare instellingen
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Optimale instellingen
Horizontal (pixels)
0~4
4
Vertical (pixels)
0~4
4
Time (minuten)
1 min ~ 4 min
4 min
――De waarde voor Pixel Shift kan verschillen, afhankelijk van de productgrootte (inch) en modus.
――Weergave van een stilstaand beeld of een 4:3-beeld voor langere tijd kan tot beeldretentie leiden. Dit is geen defect.
――Als Picture Size op Screen Fit staat, is Pixel Shift uitgeschakeld.
85
Timer
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
U kunt de timer instellen voor Screen Burn Protection.
De functie Screen Burn Protection stopt automatisch na de opgegeven tijd.
Timer
•• Off
•• Repeat: hiermee wordt het patroon ter voorkoming van beeldretentie dat bij Mode is ingesteld weergegeven met de
opgegeven tussentijd (Period).
――Period en Time kunnen worden geconfigureerd wanneer Repeat is geselecteerd.
•• Interval: hiermee wordt het patroon ter voorkoming van beeldretentie dat bij Mode is ingesteld weergegeven
gedurende een bepaalde periode (van Start Time tot End Time).
――De optie kan alleen worden gebruikt wanneer Clock Set is geconfigureerd.
•• Mode: hier selecteert u het patroon dat u wilt gebruiken om het scherm te beschermen.
-- Pixel: hiermee worden continu zwarte pixels op het scherm weergegeven.
-- Rolling bar: hiermee beweegt een verticale balk van links naar rechts.
-- Fading screen: hiermee wordt het hele scherm eerst lichter en dan donkerder.
――De patronen Rolling bar en Fading screen worden maar &eacute;&eacute;n keer weergegeven, ongeacht de opgegeven periode of
tijd.
•• Period: hiermee kunt u het interval voor het activeren van Screen Burn Protection opgeven.
-- 1 hour ~ 10 hour
――Deze optie kan worden gebruikt wanneer Repeat is geselecteerd bij Timer.
•• Time: hiermee bepaalt u hoe lang de functie Screen Burn Protection aan moet blijven.
-- 10 Sec ~ 50 Sec
――Ingeschakeld wanneer Timer is ingesteld op Repeat en Mode op Pixel.
•• Start Time: hiermee bepaalt u wanneer de schermbeveiliging moet beginnen.
――Deze optie kan worden gebruikt wanneer Interval is geselecteerd bij Timer.
•• End Time: hiermee bepaalt u wanneer de schermbeveiliging moet stoppen.
――Deze optie kan worden gebruikt wanneer Interval is geselecteerd bij Timer.
86
Immediate display
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Selecteer de screensaver die u onmiddellijk wilt weergeven.
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Side Grey
Wanneer het scherm is ingesteld op de beeldverhouding 4:3, kunt u de helderheid instellen van de witte delen aan de zijkant
om het scherm te beschermen.
•• Off / Light / Dark
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
87
Ticker
U kunt tekst invoeren en die laten weergeven op het scherm tijdens het bekijken van video's of foto's.
•• Off / On
――Message, Time, Position, Motion en Font Style kunnen alleen worden gebruikt wanneer Ticker is ingesteld op On.
MENU m → System → Ticker → ENTER E
•• Message: hiermee voert u de tekst in die moet worden weergegeven op het scherm.
•• Time: stel Start Time en End Time in voor de weergave van een Message.
System
Ticker
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
-- De functie Ticker is alleen beschikbaar wanneer Menu Language is ingesteld op English.
•• Position: selecteer een richting voor de weergave van een Message. U kunt kiezen uit Horizontal en Vertical.
-- Horizontal (Left / Centre / Right)
-- Vertical (Top / Middle / Bottom)
•• Motion: geef de Direction en Speed op voor de weergave van een Message.
-- Motion (Off / On)
-- Direction (To the Left / To the Right / To the Top / To the Bottom)
-- Speed (Slow / Normal / Fast)
――Direction en Speed kunnen alleen worden gebruikt wanneer Motion is ingesteld op On.
•• Font Style: geef de Size en Font colour op voor het bericht.
88
Video Wall
U kunt de lay-out van meerdere aangesloten weergaveapparaten aanpassen om een videomuur te vormen.
Daarnaast kunt u een deel van het beeld of het volledige beeld op de weergaveapparaten weergeven.
Als u meerdere beelden wilt weergeven, raadpleegt u de MDC Help of de gebruikershandleiding bij MagicInfo. Bepaalde
apparaten ondersteunen de functie MagicInfo niet.
MENU m → System → Video Wall → ENTER E
Video Wall
Video Wall
Video Wall
On
&middot; Format
Full
&middot; Horizontal
1
&middot; Vertical
1
&middot; Screen Position
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
-- Bepaalde apparaten ondersteunen de functie MagicInfo niet.
-- De optie Video Wall kan alleen worden gebruikt wanneer PIP is ingesteld op Off.
-- Als er horizontaal en verticaal meer dan vier weergaveapparaten worden aangesloten, kunt
u het beste een XGA-invoerresolutie van (1024 x 768) of hoger gebruiken om te voorkomen
dat het beeld donker wordt vanwege het gereduceerde contrast en de gereduceerde
kleurintensiteit.
U kunt Video Wall in- en uitschakelen.
Als u een videomuur wilt weergeven, selecteert u On.
Format
Selecteer een indeling om beelden op meerdere weergaveapparaten weer te geven.
•• Full: de beelden worden op een volledig scherm weergegeven.
•• Natural: de beelden worden weergegeven in de oorspronkelijke resolutie, zonder dat ze worden vergroot of verkleind.
――De optie Format kan alleen worden gebruikt wanneer Video Wall is ingesteld op On.
Horizontal
Met deze functie wordt het scherm automatisch opgedeeld overeenkomstig het aantal opgegeven horizontale
weergaveapparaten.
Geef het aantal horizontaal gerangschikte weergaveapparaten op.
Het horizontale scherm wordt automatisch opgedeeld op basis van het opgegeven aantal.
U kunt maximaal 15 weergaveapparaten toewijzen aan de horizontale rangschikking.
――Het scherm kan maximaal worden opgedeeld in 100 schermen (horizontale en verticale schermen vermenigvuldigd). Als
de horizontale rangschikking is ingesteld op 15, kunnen er maximaal 6 weergaveapparaten worden toegewezen aan de
verticale rangschikking. Als de verticale rangschikking echter is ingesteld op 15, kunnen er maximaal 6 weergaveapparaten
worden toegewezen aan de horizontale rangschikking.
――De optie Horizontal kan alleen worden gebruikt wanneer Video Wall is ingesteld op On.
89
Vertical
Video Wall
Video Wall
On
&middot; Format
Full
&middot; Horizontal
1
&middot; Vertical
1
&middot; Screen Position
Met deze functie wordt het scherm automatisch opgedeeld overeenkomstig het aantal opgegeven verticale
weergaveapparaten.
Geef het aantal verticaal gerangschikte weergaveapparaten op.
Het verticale scherm wordt automatisch opgedeeld op basis van het opgegeven getal.
U kunt maximaal 15 weergaveapparaten toewijzen aan de verticale rangschikking.
――Het scherm kan maximaal worden opgedeeld in 100 schermen (horizontale en verticale schermen vermenigvuldigd). Als
de horizontale rangschikking is ingesteld op 15, kunnen er maximaal 6 weergaveapparaten worden toegewezen aan de
verticale rangschikking. Als de verticale rangschikking echter is ingesteld op 15, kunnen er maximaal 6 weergaveapparaten
worden toegewezen aan de horizontale rangschikking.
――De optie Vertical kan alleen worden gebruikt wanneer Video Wall is ingesteld op On.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Screen Position
U kunt de rangschikking van de opgedeelde schermen aanpassen door de weergaveapparaten die worden ge&iuml;dentificeerd
met een nummer, te verplaatsen met de functie Screen Position.
Selecteer Screen Position om de rangschikking van de weergaveapparaten weer te geven (ge&iuml;dentificeerd met een nummer)
op basis van de instellingen bij Horizontal en Vertical. Als u de rangschikking wilt wijzigen, verplaatst u een nummer
(weergaveapparaat) door gebruik te maken van de richtingstoetsen op de afstandsbediening en op E te drukken.
――U kunt maximaal 100 weergaveapparaten indelen in Screen Position.
――De optie Screen Position kan alleen worden gebruikt wanneer Video Wall is ingesteld op On.
――Het venster Screen Position wordt alleen weergegeven wanneer Horizontal en Vertical zijn geconfigureerd.
90
Source AutoSwitch Settings
Wanneer u het scherm inschakelt met Source AutoSwitch On en de vorige geselecteerde videobron niet actief is, zal het
scherm automatisch naar een actieve ingangsbron voor video zoeken.
MENU m → System → Source AutoSwitch Settings → ENTER E
Source AutoSwitch
Wanneer Source AutoSwitch op On staat, wordt automatisch gezocht naar actieve video.
Source AutoSwitch Settings
Als de actieve videobron niet wordt herkend, wordt de selectie bij Primary Source gebruikt.
Source AutoSwitch
On
&middot; Primary Source Recovery
Off
&middot; Primary Source
All
&middot; Secondary Source
PC
De selectie bij Secondary Source wordt gebruikt als er geen primaire videobron beschikbaar is.
Als de primaire en secundaire bron beide niet worden herkend, voert het scherm twee zoekopdrachten uit voor een actieve
bron; bij elke zoekopdracht worden de primaire en de secundaire bron gecontroleerd. Als de zoekopdrachten niets opleveren,
gaat het scherm terug naar de eerste videobron en wordt het bericht weergegeven dat er geen signaal is.
Wanneer voor Primary Source de optie All is geselecteerd, controleert het scherm twee keer op rij alle video-ingangen. Als er
geen actief videosignaal wordt gevonden, keert het scherm terug naar de eerste videobron in de reeks.
Primary Source Recovery
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Selecteer of u de primaire ingangsbron wilt herstellen wanneer er een primaire ingangsbron wordt aangesloten.
――De functie Primary Source Recovery wordt uitgeschakeld als Primary Source op All staat.
Primary Source
Stel Primary Source in voor de automatische invoerbron.
Secondary Source
Stel Secondary Source in voor de automatische invoerbron.
91
Change PIN
Het scherm Change PIN wordt weergegeven.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Wanneer het scherm Confirm verdwijnt, drukt u op de knop Close. Het product heeft uw nieuwe PIN onthouden.
Kies 4 willekeurige cijfers als pincode en voer deze in bij Enter New PIN. Voer dezelfde 4 cijfers nog een keer in bij
Confirm New PIN.
System
Change PIN
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
92
General
Max. Power Saving
Zet het product uit om het stroomverbruik te reduceren nadat de PC een gespecificeerde tijdsperiode niet is gebruikt.
MENU m → System → General → ENTER E
•• Off / On
――Alleen beschikbaar in de modi PC, DVI, HDMI.
General
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
Auto Power On
Off
Safety Lock
Off
Button Lock
Off
Standby Control
Off
Network Standby
Off
Game Mode
Bij het verbinden met een spelconsole zoals PlayStation™ of Xbox™ kunt u genieten van een meer realistische spelervaring
door het selecteren van spelmodus.
•• Off / On
――Voorzorgsmaatregelen en beperkingen voor Game Mode
Voor het loskoppelen van de spelconsole en het verbinden van een ander extern apparaat stelt u Game Mode in op Off in
het instelmenu.
――Game Mode is niet beschikbaar als de invoerbron is ingesteld op PC.
――Als Game Mode op On staat. Picture Mode wordt ingesteld op Standard en Sound Mode wordt ingesteld op Movie.
Auto Power On
Deze functie schakelt het product automatisch in zodra de stekker in het stopcontact wordt gestoken. De aan-uitknop hoeft
niet te worden ingedrukt.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Off / On
Safety Lock
Vergrendeling activeren.
•• Off / On
Alle menu's en knoppen op het product en de afstandsbediening, behalve LOCK op de afstandsbediening, worden met de
functie Safety Lock vergrendeld.
U ontgrendelt de menu's en knoppen door te drukken op LOCK en vervolgens het wachtwoord in te voeren
(standaardwachtwoord: 0 - 0 - 0 - 0).
93
Button Lock
General
Dit menu kan gebruikt worden voor het vergrendelen van de knoppen op het product.
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
Auto Power On
Off
Standby Control
Safety Lock
Off
U kunt instellen dat het product naar de stand-bystand schakelt zodra er een invoersignaal wordt ontvangen.
Button Lock
Off
Standby Control
Off
HDBT Standby
Off
Network Standby
Off
Als Button Lock op On staat, kan het product alleen worden bediend met de afstandsbediening.
•• Off / On
•• Auto
De energiebesparingsmodus wordt ingeschakeld wanneer er geen invoersignaal wordt gedetecteerd, ook al is er een
bronapparaat aangesloten op het weergaveapparaat.
Het bericht No Signal wordt weergegeven als er geen bronapparaat is aangesloten.
•• On
Hiermee wordt de energiebesparingsmodus geactiveerd als er geen invoersignaal wordt gedetecteerd.
•• Off
Het bericht No Signal wordt weergegeven als geen invoersignaal wordt gedetecteerd.
――De optie Standby Control kan alleen worden gebruikt wanneer Source List is ingesteld op PC, DVI, HDMI.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
――Als No Signal wordt weergegeven terwijl er wel een bronapparaat is aangesloten, controleert u de kabelverbinding.
HDBT Standby
Houd de HDBT-module actief als het apparaat is uitgeschakeld. (Hierdoor wordt meer stroom verbruikt.)
•• Off / On
――Alleen de EME-modellen worden ondersteund.
Network Standby
Deze functie houdt de netwerkvoeding ingeschakeld wanneer het product wordt uitgeschakeld.
•• Off / On
――Deze functie is alleen beschikbaar voor modellen die verbinding kunnen maken met een netwerk.
94
Lamp Schedule
General
Lamp Schedule
Off
OSD Display
Power On Adjustment
0 Sec
Temperature Control
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
77
Stelt de lichtsterkte op een opgegeven tijdstip bij naar een door de gebruiker opgegeven waarde.
•• Off / On
OSD Display
Geeft een menu-item op het scherm weer of verbergt dit.
•• Source OSD / No Signal OSD / MDC OSD
Power On Adjustment
U kunt instellen dat de opwarmtijd voor het scherm wordt ingeschakeld nadat u op de aan/uit-knop hebt gedrukt. (Bereik: 0 –
50 seconden)
――Bij een te korte opwarmtijd kan het product vanwege overspanning beschadigd raken.
Temperature Control
Deze functie detecteert de interne temperatuur van het product. U kunt een temperatuurbereik opgeven dat acceptabel is.
De standaardtemperatuur is ingesteld op 77 C.
De aanbevolen bedrijfstemperatuur voor dit product is 75 tot 80 C (op basis van een omgevingstemperatuur van 40 C).
――Het scherm wordt donkerder weergegeven wanneer de huidige temperatuur de opgegeven temperatuurlimiet overschrijdt.
Als de temperatuur blijft stijgen, wordt het product uitgeschakeld om oververhitting te voorkomen.
95
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENU m → System → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER E
Anynet+ is een functie die u in staat stelt om alle verbonden Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen te bedienen met
uw afstandsbediening van Samsung. Het Anynet+-systeem kan alleen gebruikt worden met Samsung-apparaten met een
Anynet+-functie. Om er zeker van te zijn dat uw Samsung-apparaat deze functie heeft, kijkt u of er een Anynet+-logo op staat.
――U kunt Anynet+-apparaten alleen bedienen met de afstandsbediening van het product, niet met de knoppen op het
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
product.
――De afstandsbediening van het product werkt wellicht niet onder bepaalde omstandigheden. In dit geval selecteert u
opnieuw het Anynet+-apparaat.
――Anynet+ werkt wanneer het AV-apparaat dat Anynet+ ondersteunt in stand-by of aan staat.
――In de PIP-modus werkt Anynet+ alleen wanneer er een AV-apparaat is aangesloten als hoofdscherm. Deze functie werkt
niet als het AV-apparaat is aangesloten als tweede scherm.
――Anynet+ ondersteunt tot 12 AV-apparaten in totaal. N.B.: u kunt maximaal 3 apparaten van hetzelfde type verbinden.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
-- De Anynet+-functies werken niet met de producten van andere fabrikanten.
Anynet+-menu
-- Voor aanwijzingen met betrekking tot het aansluiten van externe Anynet+-apparaten
raadpleegt u de gebruikershandleiding van het apparaat in kwestie.
Het Anynet+-menu wijzigt afhankelijk van het type en de status van de Anynet+-apparaten die verbonden zijn met het
product.
-- U kunt slechts &eacute;&eacute;n ontvanger verbinden (home theater).
Anynet+-menu
Omschrijving
View PC
Wijzigt Anynet+-modus naar PC-modus.
Device List
Toont de lijst met Anynet+-apparaten.
(naam_apparaat) MENU
Toont het menu van de menu's voor verbonden apparaten. Bijv. als een DVD-speler
verbonden wordt, wordt het schijfmenu van de DVD-speler weergegeven.
(naam_apparaat) Tools
Toont het menu tools van het verbonden apparaat. Bijv. als een DVD-speler
verbonden wordt, wordt het menu tools van de DVD-speler weergegeven.
――Afhankelijk van het apparaat, is dit menu wellicht niet beschikbaar.
(naam_apparaat) Title Menu
Toont het titelmenu van de schijf in het verbonden apparaat. Bijv. als een DVD-speler
verbonden wordt, wordt het titelmenu van de film in de DVD-speler weergegeven.
――Afhankelijk van het apparaat, is dit menu wellicht niet beschikbaar.
96
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Instellen van een Anynet+-apparaat om automatisch uit te schakelen (Off) wanneer het product wordt uitgeschakeld.
•• No / Yes
――Als Auto Turn Off is ingesteld op Yes, gaan actieve externe apparaten uit op het moment dat het product wordt
uitgeschakeld.
――Mogelijk niet ingeschakeld, afhankelijk van het apparaat.
Schakelen tussen Anynet+-apparaten
1
Druk op de knop TOOLS, selecteer Anynet+ (HDMI-CEC) en druk vervolgens op E.
2
Selecteer Device List en druk op de knop E.
Als u geen apparaat kunt vinden dat u wilt, selecteert u Refresh voor het vernieuwen van de lijst.
3
Selecteer een apparaat en druk vervolgens op de knop E. U kunt overschakelen naar het geselecteerde apparaat.
――Het menu Device List wordt alleen weergegeven wanneer u Anynet+ (HDMI-CEC) instelt op On in het menu System.
――Het overschakelen naar het geselecteerde apparaat kan tot 2 minuten duren. U kunt het overschakelen niet annuleren
tijdens het overschakelen.
――Als u een Anynet+-apparaat geselecteerd hebt door te drukken op de knop SOURCE en vervolgens de invoerbron te
selecteren, kunt u de Anynet+-functie niet gebruiken.
――Zorg ervoor dat u overschakelt naar een Anynet+-apparaat met behulp van de Device List.
97
Foutoplossing voor Anynet+
Probleem
Anynet+ werkt niet.
Mogelijke oplossing
•• Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen Anynet+-apparaten.
•• U kunt slechts &eacute;&eacute;n ontvanger verbinden (home theater).
•• Controleer of het stroomsnoer van het Anynet+-apparaat goed is aangesloten.
•• Controleer de verbindingen van de Video/Audio/HDMI-kabel van het Anynet+-apparaat.
•• Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) op On staat in het Anynet+-instelmenu.
•• Controleer of de afstandsbediening compatibel is met Anynet+.
•• Anynet+ werkt in bepaalde omstandigheden niet. (eerste installatie)
•• Als u de HDMI-kabel hebt verwijderd en vervolgens opnieuw verbonden hebt, dient u ervoor te zorgen dat u de apparaten
opnieuw zoekt of u zet uw product uit en weer aan.
•• Controleer of de Anynet+-functie van het Anynet-apparaat ingesteld is op On.
Ik wil Anynet+ starten.
•• Controleer of het Anynet+-apparaat goed aangesloten is op het product en controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is
ingesteld op On in het Anynet+ System-menu.
•• Druk op de knop TOOLS voor het weergeven van het Anynet+-menu en selecteer het menu dat u wilt.
Ik wil Anynet+ afsluiten.
•• Selecteer View PC in het Anynet+-menu.
•• Druk op de knop SOURCE op de afstandsbediening van het product en selecteer een niet- Anynet+-apparaat.
Het bericht 'Disconnecting
Anynet+ device ...' wordt
weergegeven op het scherm.
•• U kunt de afstandsbediening niet gebruiken tijdens het configureren Anynet+ of het overschakelen naar een
weergavemodus.
Het Anynet+-apparaat speelt niet af.
•• U kunt de afspeelfunctie niet gebruiken wanneer de eerste installatie bezig is.
•• Gebruik de afstandsbediening nadat het product de Anynet+-configuratie heeft afgerond of klaar is met het overschakelen
naar Anynet+.
98
Probleem
Het verbonden apparaat wordt
niet weergegeven.
Mogelijke oplossing
•• Controleer of het apparaat wel of niet Anynet+-functies ondersteunt.
•• Controleer of de HDMI-kabel wel of niet goed aangesloten is.
•• Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) op On staat in het Anynet+ System-menu.
•• Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten.
•• Voor Anynet+ is een HDMI-verbinding nodig. Zorg ervoor dat het apparaat verbonden is met uw product via een HDMIkabel.
•• Sommige HDMI-kabels ondersteunen Anynet+-functies wellicht niet.
•• Als de verbinding verbroken wordt als gevolg van een stroomstoring of de HDMI-kabel is losgekoppeld, dient u de
apparaatscan te herhalen.
99
Clone Product
MENU m → System → Clone Product → ENTER E
Clone Product
Clone to USB
Clone from USB
Exporteer de productinstellingen naar een USB-apparaat of laad de instellingen via een USB-apparaat.
Deze optie is handig wanneer u dezelfde instellingen wilt gebruiken voor meerdere producten.
•• Clone to USB: hiermee kopieert u de productinstellingen naar een USB-apparaat.
•• Clone from USB: hiermee wijst u de instellingen die op een USB-apparaat zijn opgeslagen toe aan het product.
-- Na afloop van de configuratie wordt het product automatisch uit- en weer ingeschakeld.
――Deze optie werkt mogelijk niet goed als er op het USB-apparaat andere bestanden staan dan alleen het bestand met
instellingen.
――Controleer of het USB-apparaat goed werkt voordat u deze optie gebruikt.
――De optie kan worden gebruikt voor producten met dezelfde Model Code en Software Version.
Ga naar Support → Contact Samsung en zoek de Model Code en Software Version van het product.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Reset System
Met deze optie worden de huidige instellingen onder System hersteld naar de fabrieksinstellingen.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
100
Reset All
MENU m → System → Reset All → ENTER E
Met deze optie worden de huidige instellingen voor een weergaveapparaat hersteld naar de
fabrieksinstellingen.
DivX&reg; Video On Demand
MENU m → System → DivX&reg; Video On Demand → ENTER E
Toont de registratiecode die geautoriseerd is voor het product.
Als u verbinding maakt met de DivXⓇ-website en registreert met die code, kunt u het VODregistratiebestand downloaden.
Voor meer informatie over DivXⓇ VOD gaat u naar 'http://vod.divx.com'.
PC module power
MENU m → System → PC module power → ENTER E
De PC-module kan los van de LFD worden in- en uitgeschakeld.
Synced power-on
Instellen op Uit om de pc-module in te schakelen zonder het LFD in te schakelen.
•• Off / On
Synced power-off
Instellen op Uit om de pc-module uit te schakelen zonder het LFD uit te schakelen.
•• Off / On
101
Hoofdstuk 10
Support
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Het menu Software Update stelt u in staat om uw productsoftware te upgraden naar de nieuwste versie.
――Zorg ervoor dat u de stroom niet uitzet totdat de upgrade klaar is. Het product gaat automatisch uit en aan na het afronden van de software-upgrade.
――Bij het upgraden van software gaan alle video- en audio-instellingen die u gedaan hebt terug naar de standaardinstellingen. Wij adviseren u om uw instellingen op te
schrijven zodat u ze gemakkelijk kunt resetten na de upgrade.
Update now
Werk de software bij naar de meest recente versie.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Bekijk deze informatie als uw product niet goed werkt of wanneer u de software wilt upgraden.
U kunt informatie vinden over onze Helpcentra en over het downloaden van producten en software.
――Contact Samsung en zoek de Model Code en Software Version van het product.
102
Hoofdstuk 11
Foto's, video's en muziek afspelen (media afspelen)
Geniet van video-, foto- en muziekbestanden die op een USB MSC-apparaat zijn opgeslagen.
U kunt foto's, video's en muziek afspelen die op een opslagapparaat zijn opgeslagen.
U kunt diverse inhoud afspelen op de volgende manieren.
•• Met een USB-apparaat: u kunt media, zoals video's, foto's en muziek, afspelen vanaf een USB-apparaat.
•• Door een opslagapparaat aan te sluiten: u kunt media afspelen die op een opslagapparaat zijn opgeslagen, zoals op een smartphone, camera, computer of
clouddienst.
Lees het volgende voordat u de functie voor het afspelen van media
gebruikt met een USB-apparaat
Let op
•• Voordat u een USB-apparaat op het product aansluit, moet u een back-up van uw bestanden maken om ervoor te zorgen dat u geen gegevens kwijtraakt.
Samsung Electronics is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van gegevens.
•• Verwijder de USB-kabel niet terwijl gegevens worden geladen.
•• Als u een USB-apparaat aansluit met een USB-verlengkabel, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kunnen de bestanden die op het apparaat zijn
opgeslagen misschien niet worden gelezen.
•• Als het product een aangesloten USB-apparaat niet herkent, zijn de bestanden op het USB-apparaat mogelijk beschadigd of niet afspeelbaar.
Sluit het USB-apparaat in dit geval aan op de computer om het te formatteren en zorg er vervolgens voor dat het apparaat goed wordt aangesloten.
•• Harde schijven (via USB aangesloten) van meer dan 2 TB worden niet ondersteund.
103
Compatibele apparaten voor het afspelen van media
•• Sommige digitale camera's, smartphones en audioapparaten die via USB werken, zijn mogelijk niet compatibel met het product.
•• Media afspelen kan alleen met USB MSC-apparaten.
•• MSC staat voor Mass Storage Class, een apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden opgeslagen en getransporteerd.
Enkele voorbeelden van MSC-apparaten: USB-sticks, kaartlezers en harde schijven met USB-aansluiting. (USB-hubs worden niet ondersteund.)
Deze MSC-apparaten moeten rechtstreeks worden aangesloten op een USB-poort op het product.
•• Als er meer dan &eacute;&eacute;n PTP-apparaat (Picture Transfer Protocol) wordt aangesloten, werkt er maar een apparaat tegelijk.
•• Als er meerdere MSC-apparaten worden aangesloten, worden sommige apparaten mogelijk niet herkend. USB-apparaten die veel stroom nodig hebben (meer dan
500 mA of 5 V), worden mogelijk niet ondersteund.
•• Als er een waarschuwing voor oververhitting wordt weergegeven wanneer er een USB-apparaat is aangesloten of wordt gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk
niet herkend of kan het USB-apparaat misschien niet goed werken.
•• De schermbeveiliging wordt geactiveerd als het product gedurende de tijd die bij Auto Protection Time is opgegeven, niet wordt gebruikt.
•• De energiebesparende stand van bepaalde externe harde schijven kan automatisch worden uitgeschakeld na aansluiting op het product.
Bestandssysteem en bestandsindelingen
•• Het afspelen van media werkt mogelijk niet goed met multimediabestanden zonder licentie.
•• Media Transfer Protocol (MTP) wordt niet ondersteund.
•• Ondersteunde bestandssystemen zijn FAT16, FAT32 en NTFS (alleen-lezen).
•• Sequenti&euml;le JPEG wordt ondersteund voor het afspelen van media.
Progressieve JPEG wordt niet ondersteund.
•• Afbeeldingen met een hogere resolutie kunnen er langer over doen voordat ze op het scherm worden weergegeven.
•• De maximale JPEG-resolutie die wordt ondersteund is 15360x8640 pixels.
•• Als een bestand incompatibel of beschadigd is, wordt het bericht Not Supported File Format. weergegeven.
•• Bij het sorteren van bestanden in mapweergavemodus kunnen per map maximaal 1000 bestanden worden weergegeven.
•• Als een USB-apparaat 8000 bestanden en mappen of meer bevat, worden sommige bestanden en mappen mogelijk niet weergegeven.
•• MP3-bestanden met DRM die tegen betaling zijn gedownload van een website, kunnen niet worden afgespeeld.
――Digital Rights Management (DRM) is een systeem ter bescherming van het auteursrecht op gegevens die via internet of andere digitale media worden verspreid.
DRM maakt beveiligde distributie mogelijk en/of illegale distributie van gegevens onmogelijk.
104
Een USB-apparaat gebruiken
U wordt aangeraden om een harde schijf
met USB-aansluiting te gebruiken die over
een eigen voedingsadapter beschikt.
Een USB-apparaat verbinden
1
Schakel uw product in.
2
Verbind een USB-apparaat met foto-, muziek- en/of videobestanden met de USB-poort op de achterkant of zijpaneel van het product.
3
De pagina New device connected. verschijnt automatisch wanneer een USB-apparaat wordt aangesloten op het product.
――Als er maar een USB-apparaat is aangesloten, worden de bestanden die op het USB-apparaat zijn opgeslagen automatisch afgespeeld.
――Als u wilt zien welke inhoud op het USB-apparaat is opgeslagen, sluit u het USB-apparaat aan op een USB-poort van het product.
Een USB-apparaat verwijderen
U wordt aangeraden om een USBapparaat te verwijderen met de functie
Disconnect USB Device.
Een USB-apparaat verwijderen uit Source
1
Druk op SOURCE op de afstandsbediening. U kunt ook naar Source gaan met het schermmenu.
SOURCE → Source
2
Selecteer USB bij Source en druk vervolgens op de knop TOOLS op de afstandsbediening. De optionele menu-items worden weergegeven.
3
Selecteer Disconnect USB Device en wacht tot de verbinding met het USB-apparaat is verbroken. De verbinding met het USB-apparaat is verbroken.
105
Menu-items op de pagina met de lijst met media
Naam optie
Handelingen
Slide Show
Een diavoorstelling starten.
――Dit menu-item is niet beschikbaar als Sort by is ingesteld op Folder.
Encoding
Een codeertaal selecteren als de titel of de inhoud verkeerd wordt weergegeven.
Play Selected
De gewenste inhoud uit de lijst met media selecteren en afspelen.
Photos
Videos
Music
c
c
c
c
c
106
Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van foto's
Wanneer u op de knop E of TOOLS drukt, worden de volgende knoppen weergegeven. De knop RETURN laat de knoppen verdwijnen.
Door op de knop INFO te drukken terwijl
een bestand is geselecteerd, wordt
informatie over het geselecteerde bestand
weergegeven.
•• Previous / Next
De vorige of volgende foto weergeven.
•• Start Slide Show / Stop Slide Show
Een diavoorstelling starten of stoppen. Met een diavoorstelling kunt u alle foto's uit een map afspelen.
•• Slideshow Settings
-- Speed: De snelheid van de diavoorstelling wijzigen.
-- Effects: Overgangseffecten tussen foto's toepassen.
•• Zoom
Maximaal 4x inzoomen op foto's.
•• Rotate
Foto's draaien.
•• Background Music
Achtergrondmuziek afspelen tijdens het bekijken van foto's.
-- Background Music / Mini Player
――Er moet een muziekbestand zijn opgeslagen op hetzelfde apparaat.
――Onderbreek de muziek die nu wordt afgespeeld of schakel over naar een ander muziekbestand met Mini Player.
•• Settings
Naam optie
Handelingen
Picture Mode
De Picture Mode wijzigen.
Sound Mode
De Sound Mode wijzigen.
――Dit menu-item is alleen beschikbaar wanneer Background Music wordt afgespeeld.
Information
Informatie over een bestand weergeven.
107
Beschikbare knoppen en functies
tijdens het afspelen van video
Wanneer u op de knop E of TOOLS drukt, worden de volgende knoppen
weergegeven. De knop RETURN laat de knoppen verdwijnen.
•• Pause / Play
Een video onderbreken of afspelen.
De volgende functies zijn beschikbaar in de pauzemodus. In de pauzemodus
is geen geluid te horen.
Naam optie
Handelingen
Picture Mode
De Picture Mode wijzigen.
Sound Mode
De Sound Mode wijzigen.
Audio Language
Een video afspelen in de gewenste taal. Deze functie kan alleen worden gebruikt bij het streamen
van een bestand dat meerdere audio-indelingen ondersteunt.
Information
Informatie over een bestand weergeven.
•• Rewind / Fast Forward
Een video achteruit of vooruit spoelen. Indien gewenst kunt u het afspelen
3x zo snel laten verlopen. Selecteer ∂ om als afspeelsnelheid opnieuw de
oorspronkelijke snelheid te krijgen.
•• Previous / Next
Selecteer tweemaal  als u de vorige video wilt afspelen. Als u eenmaal 
selecteert, wordt de huidige video afgespeeld vanaf het begin.
Selecteer ‚ als u de volgende video wilt afspelen.
•• Search
een andere video in dezelfde map selecteren en afspelen. (Search Titles)
•• Repeat Mode
Repeat Mode configureren. (Off, Repeat One, Repeat All)
•• Picture Size
De schermgrootte (Picture Size) wijzigen. Welke schermgrootten worden
ondersteund, hangt af van het beeld. (Original / Mode 1 / Mode 2 /
Smart View 1 / Smart View 2)
•• Settings
108
Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van muziek
Wanneer u op de knop E of TOOLS drukt, worden de volgende knoppen weergegeven. De knop RETURN laat de knoppen verdwijnen.
•• Pause / Play
Muziek onderbreken of afspelen.
•• Rewind / Fast Forward
Muziek achteruit of vooruit spoelen. Indien gewenst kunt u het afspelen 3x zo snel laten verlopen. Selecteer tweemaal ∂ als u het vorige muziekbestand wilt
afspelen.
•• Previous / Next
Selecteer tweemaal  als u het vorige muziekbestand wilt afspelen. Als u eenmaal  selecteert, wordt het huidige muziekbestand afgespeeld vanaf het begin.
Selecteer ‚ als u het volgende muziekbestand wilt afspelen.
•• Repeat
De modus Repeat configureren. Met One Song wordt het huidige muziekbestand steeds herhaald. Met All worden alle bestanden in een map herhaald.
•• Shuffle
Willekeurig afspelen in- of uitschakelen.
•• Sound Mode
De Sound Mode wijzigen.
109
Ondersteunde bestandsindelingen voor ondertiteling en het afspelen
van media
Ondertiteling
Extern
•• MPEG-4 Timed Text (.ttxt)
•• SAMI (.smi)
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Micro DVD (.sub of .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
Intern
•• Xsub
Container: AVI
•• SubStation Alpha
Container: MKV
•• Advanced SubStation Alpha
Container: MKV
•• SubRip
Container: MKV
•• MPEG-4 Timed Text
Container: MP4
Compatibele bestandsindeling voor afbeeldingen
Type
JPEG
4096 x 4096
PNG
BMP
110
Ondersteunde bestandsindelingen voor muziek
Bestandsextensie
*.avi, *.mkv, *.asf, *.wmv, *.mp4, *.3gp, *.vro, *.mpg,
*.mpeg, *.ts, *.tp, *.trp, *.mov, *.flv, *.vob, *.svi, *.divx
Ondersteunde video-indelingen
•• Video-inhoud wordt niet afgespeeld, of niet juist afgespeeld, in het geval van een fout in de inhoud of de container.
•• Geluid of video werkt mogelijk niet als de inhoud een standaard bitsnelheid/framesnelheid heeft boven de vermelde compatibele frame/sec weergegeven in de
bovenstaande tabel.
•• Als de indextabel een fout geeft, wordt de functie Seek (Jump) niet ondersteund.
•• U kunt stotteren van het bestand ervaren bij het afspelen van video via een netwerkverbinding.
•• Het kan langer duren voordat het menu weergegeven wordt als de bitsnelheid van de video hoger is dan 10Mbps.
•• Sommige USB-apparaten/digitale camera's kunnen niet compatibel zijn met de speler.
Video-decoder
Audio-decoder
Ondersteunt tot H.264, niveau 4.1
Ondersteunt maximaal WMA 10 Pro 5.1-kanaals.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 en AVCHD worden niet ondersteund.
WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt niet ondersteund.
Voor alle videocodecs behalve MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB niet ondersteund.
•• onder 1280 x 720: max. 60 frames
Ondersteunt maximaal 2-kanaals met alleen Vorbis in de Webm-container.
•• boven 1280 x 720: max. 30 frames
GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.
Ondersteunt alleen BD MVC-specificaties.
111
Container
Video Codec
Resolutie
Framesnelheid
(fps)
Bitsnelheid
(Mbps)
Audio Codec
3gpp
DivX 3.11 /DivX4.X
1280 x 720
60
30
AAC
asf
avi
flv
mkv
mov
AC3
XVID
H.264 BP / MP / HP
MPEG-4 SP/ASP
mp4
ps
vro
DD+
DTS Core
HE-AAC
LPCM
WINDOW MEDIA VIDEO V9
ts
vob
ADPCM
MP3
WMA
MPEG2
MPEG1
H.263
DivX5.x
DivX6.X
112
Container
Video Codec
Resolutie
Framesnelheid
(fps)
Bitsnelheid
(Mbps)
Audio Codec
3gpp
DivX 3.11 /DivX4.X
1920 x 1080
30
30
AAC
asf
avi
flv
mkv
mov
mp4
AC3
XVID
ADPCM
DD+
H.264 BP / MP / HP
DTS Core
MPEG-4 SP/ASP
HE-AAC
LPCM
WINDOW MEDIA VIDEO V9
ps
ts
vob
MP3
MPEG2
WMA
MPEG1
vro
H.263
DivX5.x
DivX6.X
MOTION JPEG
640 x 480
30
8
113
Hoofdstuk 12
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecentrum
Voordat u met de klantenservice van
Samsung belt, kunt u het product als
volgt testen. Als het probleem zich blijft
voordoen, kunt u contact opnemen met
de dichtstbijzijnde klantenservice van
Samsung.
Als er geen beeld wordt weergegeven,
controleert u het computersysteem, de
videocontroller en de kabel.
Het product testen
Controleer of uw product normaal werkt door gebruik te maken van de testfuncties van het product.
Als er een leeg scherm wordt weergegeven terwijl het aan/uit-lampje knippert, zelfs als het product goed is aangesloten op een computer, voert u de producttest uit.
1
Schakel zowel de computer als het product uit.
2
Koppel alle kabels los van het product.
3
Product inschakelen.
4
Als No Signal wordt weergegeven, werkt het product normaal.
De resolutie en frequentie controleren
Not Optimum Mode wordt kort weergegeven als een modus wordt geselecteerd die de ondersteunde resoluties overschrijdt
(zie Ondersteunde resoluties).
114
Controleer het volgende
Installatieprobleem (PC-modus)
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.
Controleer de kabelverbinding tussen de het product en de computer en zorg ervoor dat de kabels
goed zijn bevestigd.
Wanneer er een HDMI- of HDMI-DVI-kabel is aangesloten op
het product en de PC, wordt er aan alle vier de kanten van
het scherm een lege ruimte weergegeven.
De lege ruimte op het scherm wordt niet veroorzaakt door het product.
De lege ruimte op het scherm wordt veroorzaakt door de pc of grafische kaart. U kunt dit probleem
oplossen door de schermgrootte aan te passen in de HDMI- of DVI-instellingen voor de grafische kaart.
Als het instellingenmenu van de grafische kaart geen optie bevat waarmee de schermgrootte kan
worden aangepast, werkt u het stuurprogramma van de grafische kaart bij naar de nieuwste versie.
(Neem contact op met de fabrikant van de grafische kaart of de computer voor meer informatie over
het aanpassen van de scherminstellingen.)
PC wordt weergegeven in Source wanneer geen computer
is aangesloten.
PC wordt altijd weergegeven in Source, ongeacht of er een computer is aangesloten.
Probleem met het scherm
Het aan/uit-lampje brandt niet. Het scherm wordt niet
ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de voedingskabel is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.
Controleer of het product goed is verbonden met een kabel.
Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.
Not Optimum Mode wordt weergegeven.
Dit bericht wordt weergegeven wanneer een signaal van de grafische kaart de maximale resolutie en
frequentie van het product overschrijdt.
Raadpleeg de tabel met de standaardsignaalmodi en stel op basis van de productspecificaties een
maximale resolutie en frequentie in.
115
Probleem met het scherm
De beelden op het scherm worden vervormd weergegeven.
Controleer de kabelaansluiting met het product.
Het scherm is niet helder. Het scherm is vaag.
Pas Coarse en Fine aan.
Verwijder alle accessoires (videoverlengkabels, enzovoort) en probeer het opnieuw.
Stel de resolutie en de frequentie in op het aanbevolen niveau.
Het scherm is onstabiel en vertoont trillingen.
Er blijven schaduwen of echobeelden achter op het scherm.
Controleer of de resolutie en de frequentie van de computer en de grafische kaart zijn ingesteld
binnen een bereik dat compatibel is met het product. Vervolgens kunt u indien nodige de
scherminstellingen aanpassen door de aanvullende informatie in het productmenu den de tabel met
standaardsignaalmodi te raadplegen.
Het scherm is te helder. Het scherm is te donker.
Pas Brightness en Contrast aan.
De schermkleur is inconsistent.
Ga naar Picture en pas de instellingen bij Colour Space aan.
Het wit lijkt niet echt wit.
Ga naar Picture en pas de instellingen bij White Balance aan.
Er wordt geen beeld op het scherm weergegeven en het
aan/uit-lampje knippert elke 0,5 tot 1 seconde.
Het product bevindt zich in de energiebesparingsmodus.
Het product gaat automatisch uit.
Ga naar System en controleer of Sleep Timer is ingesteld op Off.
Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om terug te keren naar het vorige scherm.
Als een computer op het product is aangesloten, controleer dan de voedingsstatus van de computer.
Controleer of de voedingskabel goed op het product is aangesloten en of de stekker goed in het
stopcontact zit.
Als het signaal van het aangesloten apparaat niet wordt gedetecteerd, gaat het product na 10 tot 15
minuten automatisch uit.
De beeldkwaliteit van het product is anders dan in de winkel
waar het product is aangeschaft.
Gebruik een HDMI-kabel om HD-kwaliteit te krijgen.
116
Probleem met het scherm
Het beeld op het scherm ziet er niet normaal uit.
Gecodeerde video-inhoud kan er afwijkend uitzien in sc&egrave;nes met veel snelle bewegingen, zoals bij
sport of een actiefilm.
Een zwak signaal of lage beeldkwaliteit kan tot een abnormaal beeld leiden. Dit betekent niet dat het
product defect is.
Een mobiele telefoon binnen een afstand van &eacute;&eacute;n meter kan storing geven op analoge en digitale
producten.
De helderheid en de kleur zien er niet normaal uit.
Ga naar Picture en pas de scherminstellingen aan, zoals Picture Mode, Colour, Brightness en
Sharpness.
Ga naar System en pas de instellingen bij Energy Saving aan.
Zet de scherminstellingen terug op de standaardinstellingen.
Aan de rand van het scherm zijn gebroken lijnen zichtbaar.
Als Picture Size is ingesteld op Screen Fit, wijzigt u deze instelling in 16:9.
Lijnen (rood, groen of blauw) zijn zichtbaar op het scherm.
Deze lijnen worden weergegeven wanneer er een defect is in de chip DATA SOURCE DRIVER IC van de
monitor. Neem voor dit probleem contact op met een Samsung Servicecenter.
Het scherm ziet er instabiel uit en blijft vervolgens staan.
Het scherm kan stil blijven staan wanneer een andere resolutie dan de aanbevolen resoluties wordt
gebruikt of het signaal niet stabiel is. U lost dit probleem op door de computer in te stellen op een
aanbevolen resolutie.
Weergave op het volledige scherm is niet mogelijk.
Geschaalde SD-inhoud (4:3) kan zwarte balken geven aan beide zijden van een HD-kanaal.
Een video met een andere beeldverhouding dan het product zelf kan zwarte balken geven aan de
boven- en onderzijde van het scherm.
Stel het schermformaat in op schermvullende weergave op het product of het bronapparaat.
117
Problemen met het geluid
Er wordt geen geluid weergegeven.
Controleer of de audiokabel goed is aangesloten of pas het volume aan.
Controleer het geluidsvolume.
Het volumeniveau is te laag.
Pas het volume aan.
Als het volumeniveau nog steeds erg laag is nadat u het hebt vergoogd naar het maximale niveau,
past u het volume voor de grafische kaart of het programma op de computer aan.
Wel beeld, geen geluid.
Als een HDMI-kabel is aangesloten, controleert u de audio-instellingen op de computer.
Ga naar Sound en wijzig Speaker Select in Internal.
Als een bronapparaat wordt gebruikt
•• Controleer of de audiokabel goed is aangesloten op de audio-ingang van het product.
•• Controleer op het bronapparaat de instellingen voor de weergave van geluid.
(Bijvoorbeeld, als op de monitor een HDMI-kabel is aangesloten, moeten de audio-instellingen
op de decoder misschien worden gewijzigd in HDMI.)
Als een DVI-HDMI-kabel wordt gebruikt, hebt u een aparte audiokabel nodig.
Als het product een hoofdtelefoonaansluiting heeft, mag daar niets op aangesloten zijn.
Sluit de voedingskabel opnieuw op het apparaat aan en start het apparaat vervolgens opnieuw.
Ruis uit de luidsprekers.
Controleer de kabelaansluiting. Controleer of er geen videokabel is aangesloten op een audio-ingang.
Controleer de signaalsterkte nadat u een kabel hebt aangesloten.
Een zwak signaal kan tot vervormd geluid leiden.
118
Problemen met het geluid
Er is toch geluid hoorbaar bij een gedempt volume.
Wanneer Speaker Select is ingesteld op External, kan de volumeknop niet worden gebruikt en is
dempen niet mogelijk.
Regel het volume voor de externe luidsprekers bij.
De audio-instellingen voor de hoofdluidsprekers staan los van de interne luidsprekers van het product.
Wanneer u het volume op het product wijzigt of dempt, verandert dit niets op een externe versterker
(decoder).
Geluid uit de monitor verandert niet na aanpassing van
Sound Mode.
De audio-instellingen voor de hoofdluidsprekers staan los van de interne luidsprekers van het product.
Echo uit de luidsprekers.
Een echo kan worden veroorzaakt door verschillen in de decodeersnelheid van het product en de
externe luidsprekers.
De audio-instellingen op een bronapparaat veranderen niets aan de instellingen van de interne
luidsprekers van het product.
Stel in dit geval Speaker Select in op External.
Problemen met de afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
Zorg dat de batterij is geplaatst (+/-).
Controleer of de batterijen leeg zijn.
Controleer of er sprake is van een stroomstoring.
Zorg ervoor dat de voedingskabel is aangesloten.
Controleer of er speciale verlichting of neonlampen zijn ingeschakeld in de nabijheid van het product.
Problemen met een bronapparaat
Er wordt een piepend geluid weergegeven wanneer mijn
computer wordt opgestart.
Als u een piepgeluid hoort als de pc wordt aangezet, moet u de pc laten nakijken.
119
Ander probleem
Kleine deeltjes op de randen van het product.
De deeltjes maken deel uit van het ontwerp van het product. Het product is niet defect.
Het menu PIP is niet beschikbaar.
Het menu is in- of uitgeschakeld afhankelijk van de modus Source.
Wanneer ik de resolutie van de computer wil veranderen,
krijg ik de melding &quot;The defined resolution is not
supported.&quot;.
Het bericht &quot;The defined resolution is not supported.&quot; wordt weergegeven als de resolutie van de
invoerbron de maximumresolutie van het scherm overschrijdt.
Wanneer een DVI-HDMI-kabel wordt aangesloten, komt er
in de modus HDMI geen geluid uit de luidsprekers.
DVI-kabels geven geen geluid door.
HDMI Black Level werkt niet goed op een HDMI-apparaat
met YCbCr-uitvoer.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een bronapparaat, zoals een dvd-speler of decoder, met
een HDMI-kabel (RGB-signaal) is aangesloten op het product.
Geen geluid in de modus HDMI.
De weergegeven kleuren kunnen er afwijkend uitzien. Beeld of geluid is mogelijk niet beschikbaar. Dit
kan zich voordoen als op het product een bronapparaat is aangesloten dat alleen een oude versie van
de HDMI-norm aankan.
U lost dit probleem op door de computer in te stellen op een resolutie die het scherm ondersteunt.
Om geluid te hebben moet u de audiokabel aansluiten op de juiste ingang.
Als deze problemen zich voordoen, sluit dan niet alleen de HDMI-kabel maar ook een audiokabel aan.
Sommige grafische kaarten van computers herkennen HDMI-signalen zonder geluid niet automatisch.
In dit geval moet u handmatig een geluidsingang selecteren.
Geluidsingang
Schermmodus
PC
Automatisch
Computerinstellingen
DVI PC
Audio-ingang (stereopoorten)
Computerinstellingen
120
Ander probleem
De IR-sensor doet het niet.
Controleer of het lampje van de sensor gaat branden wanneer u op een knop op de afstandsbediening
drukt.
•• Als het lampje van de sensor niet gaat branden, zet u het product uit en weer aan met de
schakelaar achter op het product.
(Wanneer het scherm wordt uitgezet, gaat het rode aan/uit-lampje branden.)
Als het lampje van de sensor nog steeds niet gaat branden nadat u het product uit en weer aan
hebt gezet, is mogelijk een interne verbinding losgekomen.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter om het product te laten repareren.
•• Als het sensorlampje wel brandt maar niet knippert (rood) op het moment dat u op een knop op
de afstandsbediening drukt, is de IR-sensor mogelijk defect.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter om het product te laten repareren.
•• Als er niets verandert op het scherm op het moment dat u op een knop op de afstandsbediening
drukt en het sensorlampje knippert wel (rood), dan is het moederbord mogelijk defect.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter om het product te laten repareren.
121
Vragen en antwoorden
Vraag
Hoe kan ik de frequentie wijzigen?
Antwoord
U kunt de frequentie instellen via uw grafische kaart.
•• Windows 7: Ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen →
Beeldscherm → Resolutie aanpassen → Geavanceerde instellingen → Beeldscherm en
pas de frequentie aan bij Beeldscherminstellingen.
•• Windows 8: Ga naar Instellingen → Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke
instellingen → Beeldscherm → Resolutie aanpassen → Geavanceerde instellingen →
Beeldscherm en pas de frequentie aan bij Beeldscherminstellingen.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van
uw computer of grafische kaart voor meer
informatie over instellingen.
•• Windows 10: ga naar Instellingen → Systeem → Beeldscherm → Geavanceerde
beeldscherminstellingen → Eigenschappen van beeldschermadapter → Beeldscherm en
pas onder Beeldscherminstellingen de Vernieuwingsfrequentie aan.
Hoe kan ik de resolutie wijzigen?
•• Windows 7: ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen →
Beeldscherm → Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.
•• Windows 8: Ga naar Instellingen → Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke
instellingen → Beeldscherm → Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.
•• Windows 10: ga naar Instellingen → Systeem → Beeldscherm → Geavanceerde
beeldscherminstelllingen en pas de resolutie aan.
Hoe stel ik de energiebesparingsmodus in?
•• Windows 7: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm →
Vormgeving en persoonlijke instellingen → Persoonlijke instellingen → Instellingen voor
schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.
•• Windows 8: U kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Instellingen →
Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Persoonlijke
instellingen → Instellingen voor schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.
•• Windows 10: U kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Instellingen → Persoonlijke
instellingen → Vergrendelingsscherm → Instellingen voor time-out van beeldscherm →
Stroomverbruik en &amp; slaapstand of via BIOS SETUP op de computer.
122
Hoofdstuk 13
Specificaties
-
Algemeen
Grootte
Modelnaam
Paneel
-
Weergavegebied
H
V
ED65E / EM65E
Grootte
Klasse 65 (64,5 inch / 163 cm)
Klasse 75 (74,5 inch / 189 cm)
Weergavegebied
1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
10 W + 10 W
10 W + 10 W
Audio-uitgang
Modelnaam
Paneel
Audio-uitgang
ED75E / EM75E
DC32E / DC32E-M
DC40E / DC40E-M / DC40E-H
Grootte
Klasse 32 (31,5 inch / 80,1 cm)
Klasse 40 (40,0 inch / 101,6 cm)
Weergavegebied
698,4 mm (H) x 392,85 mm (V)
885,6 mm (H) x 498,15 mm (V)
10 W
10 W + 10 W
123
Modelnaam
Paneel
DC48E / DC48E-M / DC48E-H
DC55E / DC55E-M
Grootte
Klasse 48 (47,6 inch / 120,9 cm)
Klasse 55 (54,6 inch / 138,7 cm)
Weergavegebied
1054,08 mm (H) x 592,92 mm (V)
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
Audio-uitgang
10 W + 10 W
10 W + 10 W
Stroomtoevoer
Dit product gebruikt 100 tot 240 V. Raadpleeg het label op de achterkant van het product, aangezien het
standaardvoltage per land kan verschillen.
Omgevingsvereisten
In bedrijf
Temperatuur: 0 C – 40 C (32 F – 104 F)
Luchtvochtigheid: 10% tot 80%, niet condenserend
Opslag
Temperatuur: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Luchtvochtigheid: 5% tot 95%, niet condenserend
――Plug-and-Play
Deze monitor kan worden ge&iuml;nstalleerd op en gebruikt voor elk Plug and Play-systeem. De binaire gegevensuitwisseling tussen de monitor en het computersysteem
optimaliseert de monitorinstellingen. De monitor wordt automatisch ge&iuml;nstalleerd. U kunt de installatie-instellingen echter naar wens wijzigen.
――Schermpunten (pixels)
Door de manier waarop dit product wordt geproduceerd kan circa &eacute;&eacute;n pixel per miljoen pixels (1 ppm) van het paneel lichter of donkerder worden weergegeven. Dit is
niet van invloed op de prestaties van het product.
――Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet
treffen.
――Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.
124
Voorinstelbare timingmodi
――Vanwege de eigenschappen van het scherm kan dit product voor elk schermformaat slechts worden ingesteld op &eacute;&eacute;n resolutie voor een optimale beeldkwaliteit.
Wanneer er een andere resolutie dan de opgegeven resolutie wordt ingesteld, kan dit ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Om dit te voorkomen, kunt u het beste de
opgegeven optimale resolutie voor uw product selecteren.
Controleer de frequentie wanneer u een CDT-product vervangt (aangesloten op een computer) door een LCD-product. Als het LCD-product geen ondersteuning biedt
voor 85Hz, wijzigt u de verticale frequentie voor het CDT-product naar 60Hz en sluit u vervolgens het LCD-product aan.
Synchronisatie
Resolutie
-- Horizontale frequentie
De tijd die nodig is om &eacute;&eacute;n lijn van links
naar rechts op het scherm te scannen,
wordt de horizontale cyclus genoemd.
Het omgekeerde van deze horizontale
cyclus is de horizontale frequentie. De
horizontale frequentie wordt gemeten in
kHz.
-- Verticale frequentie
Het product geeft een beeld meerdere
keren per seconde weer (zoals een
knipperende tl-lamp) om een beeld voor
de kijker weer te geven. De frequentie
waarmee een beeld per seconde
wordt weergegeven, wordt de verticale
frequentie of vernieuwingsfrequentie
genoemd. De verticale frequentie wordt
gemeten in Hz.
Horizontale frequentie
30 – 81 kHz
Verticale frequentie
48 – 75 Hz
Optimale resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Maximale resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Het scherm wordt automatisch aangepast als er een signaal via uw computer wordt overgedragen die behoort tot de volgende standaard signaalmodi. Als het signaal dat
via de computer wordt verzonden, niet tot de standaard signaalmodi behoort, wordt er mogelijk een leeg scherm weergegeven terwijl het aan/uit-lampje brandt. Wijzig in
dat geval de instellingen overeenkomstig de volgende tabel door de gebruikershandleiding bij de grafische kaart te raadplegen.
Resolutie
Horizontale frequentie Verticale frequentie
(kHz)
(Hz)
Pixelklok
(MHz)
Sync-polariteit
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
125
Resolutie
Horizontale frequentie Verticale frequentie
(kHz)
(Hz)
Pixelklok
(MHz)
Sync-polariteit
(H/V)
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
126
Hoofdstuk 14
Bijlage
Dienstverlening tegen betaling
(door klanten)
――Wanneer u om service vraagt, kunnen wij in de volgende gevallen ondanks de garantie kosten in
rekening brengen voor een bezoek van een monteur.
Productschade als gevolg van een fout van de klant
Productschade als gevolg van een verkeerde handeling of verkeerde reparatie door de klant.
Als het product schade heeft opgelopen als gevolg van:
•• impact van buitenaf of laten vallen;
•• het gebruik van verbruiksartikelen of apart verkochte producten die niet voldoen aan de eisen van
Samsung;
Geen productdefect
•• reparatie door een persoon die geen monteur is van een erkend servicebedrijf of partner van
Samsung Electronics Co., Ltd.
Reiniging van het product, afstelling, uitleg, herinstallatie enzovoort.
•• wijziging van het model of reparatie van het product door de klant;
•• Als een monteur aanwijzingen geeft voor het gebruik van het product of gewoon enkele opties
aanpast zonder het product te demonteren.
•• gebruik van het product op een verkeerde spanning of via niet-goedgekeurde elektrische
aansluitingen;
•• Als een defect het gevolg is van externe omgevingsfactoren (internet, antenne, signaal van kabel
enzovoort).
•• het niet volgen van de voorzorgsmaatregelen uit de gebruikershandleiding.
•• Als een product opnieuw wordt ge&iuml;nstalleerd of als er extra apparaten worden aangesloten na de
eerste installatie van het aangeschafte product.
•• Als een product opnieuw wordt ge&iuml;nstalleerd op een andere locatie of na een verhuizing.
•• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik vraagt vanwege een product van een ander bedrijf.
•• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van het netwerk of een programma van een ander
bedrijf vraagt.
•• Als de klant vraagt om de software voor het product te installeren en te configureren.
Overig
•• Als het product defect raakt als gevolg van een natuurramp. (onweer, brand, aardbeving,
overstroming enzovoort)
•• Als verbruiksartikelen op zijn. (batterij, toner, verlichting, kop, trilmechanisme, lamp, filter, lint
enzovoort)
――Als de klant om service vraagt terwijl het product niet defect is, kunnen servicekosten in rekening
worden gebracht. Lees daarom eerst de gebruikershandleiding.
•• Als een monteur de binnenzijde van het product moet ontdoen van stof of vreemde stoffen.
•• Als de klant om een extra installatie vraagt na aanschaf van het product bij een postorderbedrijf of
online.
127
Een optimale beeldkwaliteit en het
voorkomen van scherminbranding
Zwarte matrix
Gemeenschappelijke
elektrode (ITO)
Kleurenfilter
Optimale beeldkwaliteit
•• Vanwege de aard van het productieproces voor dit product, wordt ongeveer 1 op de miljoen pixels (1
ppm) op het -scherm donkerder of lichter weergegeven. Dit is niet van invloed op de prestaties van
het product.
-- Het aantal subpixels per type -scherm: 6.220.800
Source
Afvoer
•• Start Auto Adjustment om de beeldkwaliteit te verbeteren. Als er nog steeds ruis wordt
weergegeven nadat u de Auto Adjustment-functie hebt uitgevoerd, past u de instellingen voor
Coarse of Fine aan.
•• Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het beeld op het
scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.
-- Activeer de energiebesparingsmodus of een dynamische schermbeveiliging wanneer u het
product enige tijd niet gebruikt.
TFT
Poort
Pixelelektrode
(ITO)
Opslagcondensator
(Cs)
Databus-lijn
Het voorkomen van scherminbranding
Wat is scherminbranding?
Wanneer het LCD-scherm normaal wordt gebruikt, mag er geen scherminbranding optreden. Een
normaal gebruik verwijst naar continu veranderende videopatronen. Wanneer er langdurig een vast
patroon op het LCD-scherm wordt weergegeven (langer dan 12 uur), kan er een licht spanningsverschil
optreden tussen de elektroden in de pixels die vloeibare kristallen besturen.
Een dergelijk spanningsverschil tussen de elektroden neemt naar verloop van tijd toe, waardoor het
vloeibare kristal dunner wordt. Als dit gebeurt, is het mogelijk dat het vorige beeld zichtbaar blijft
wanneer het patroon wordt gewijzigd. Om dit te voorkomen, moet het opgebouwde spanningsverschil
worden verlaagd.
――Wanneer het LCD-scherm normaal functioneert, mag er geen scherminbranding optreden.
128
Scherminbranding voorkomen
――De beste manier om het product te beschermen tegen scherminbranding is om het product uit
te schakelen of om ervoor te zorgen dat het computersysteem een schermbeveiliging uitvoert
wanneer het product niet wordt gebruikt. Ook is de garantie mogelijk beperkt, afhankelijk van de
gebruiksaanwijzing.
•• Uitschakelen, schermbeveiliging en energiebesparingsmodus
-- Schakel het product 2 uur uit wanneer u het 12 uur hebt gebruikt.
-- Ga naar Weergave-eigenschappen &gt; Stroomtoevoer op uw computer en stel in dat het product
wanneer dit nodig is, wordt uitgeschakeld.
-- Het gebruik van een schermbeveiliging wordt aanbevolen.
U kunt het beste een schermbeveiliging met &eacute;&eacute;n kleur of een bewegende afbeelding gebruiken.
•• Wijzig regelmatig de kleur
-- Gebruik twee kleuren
Schakel om de 30 minuten tussen de 2 kleuren, zoals hierboven wordt weergegeven.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Gebruik liever geen tekstkleuren en achtergrondkleuren die qua helderheid zeer contrasteren.
(Helderheid: hoe licht of donker een kleur is. Dit hangt af van de hoeveelheid licht die wordt
uitgestraald.)
――Gebruik liever geen grijs, aangezien deze kleur de scherminbranding kan bevorderen.
――Gebruik liever geen kleuren die qua helderheid zeer contrasteren (zwart en wit; grijs).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Wijzig regelmatig de tekstkleur
-- Gebruik heldere kleuren die qua helderheid vergelijkbaar zijn.
Interval: wijzig elke 30 minuten de tekst en achtergrondkleur.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Verplaats en wijzig de tekst elke 30 minuten, zoals hieronder.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Geef regelmatig een bewegende afbeelding alsmede een logo weer.
Interval: geef na 4 uur 60 seconden een bewegende afbeelding met een logo weer.
129
Licentie
Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het double-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
This DivX CertifiedⓇ device has passed rigorous testing to ensure it plays
DivXⓇ video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find
your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
&reg;
Premium Sound 5.1
&reg;
Studio Sound
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks &amp; DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477,
5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,
7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the
Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks &amp; DTS
Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under
license.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052.
Open Source-licentiekennisgeving
Wanneer u open-source software gebruik, zijn er open-source licenties beschikbaar in het
productmenu. De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.
Voor informatie over de Open Source-licentiekennisgeving kunt u contact opnemen met het
Samsung Customer Center of een e-mail sturen naar [email protected].
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
130
Terminologie
480i/480p/720p/1080i/1080p____ Elk
van de bovenstaande scanfrequenties
verwijst naar het aantal effectieve
scanlijnen die de resolutie bepalen. De
scanfrequentie kan worden aangeduid
in i (interlaced) of p (progressief ),
afhankelijk van de scanmethode.
- Scannen
Scannen verwijst naar een proces
voor het verzenden van pixels die op
progressieve wijze het beeld vormen.
Hoe groter het aantal pixels, hoe
helderder en levendiger het beeld.
- Progressief
In de progressieve scanmodus worden
alle lijnen met pixels op het scherm &eacute;&eacute;n
voor &eacute;&eacute;n gescand (progressief ).
- Interlaced
In de interlaced scanmodus, worden
eerst alle oneven lijnen met pixels
van boven naar beneden gescand en
vervolgens worden alle andere lijnen
met pixels (die nog niet zijn gescand)
gescand.
Non-interlace- en
interlacemodus____ De noninterlacemodus (progressieve
scan) geeft een horizontale lijn op
progressieve wijze van de boven- naar
de onderkant van het scherm weer.
In de interlacemodus worden eerst
de oneven lijnen en vervolgens de
even lijnen weergegeven. De noninterlacemodus wordt voornamelijk
gebruikt voor monitoren omdat het een
helder beeld geeft. De interlacemodus
wordt voornamelijk gebruikt voor tv's.
Dot Pitch____ Het scherm bestaat uit
rode, groene en blauwe stippen. Hoe
kleiner de afstand tussen deze punten
hoe hoger de resolutie. Dot pitch
verwijst naar de kleinste afstand tussen
twee punten met dezelfde kleur. Dot
pitch wordt gemeten in millimeters.
Verticale frequentie____ Het product
geeft een afbeelding meerdere
keren per seconde weer (zoals
een knipperende tl-lamp) om een
beeld voor de kijker weer te geven.
De frequentie waarmee een beeld
per seconde wordt weergegeven,
wordt de verticale frequentie of
vernieuwingsfrequentie genoemd. De
verticale frequentie wordt gemeten in
Hz.
Bijvoorbeeld: 60Hz verwijst naar het
feit dat &eacute;&eacute;n beeld 60 keer per seconde
wordt weergegeven.
Horizontale frequentie____ De tijd
die nodig is om &eacute;&eacute;n lijn van links naar
rechts op het scherm te scannen, wordt
de horizontale cyclus genoemd. Het
omgekeerde van deze horizontale
cyclus is de horizontale frequentie. De
horizontale frequentie wordt gemeten
in kHz.
Bron____ Invoerbron verwijst naar een
videobronapparaat dat is aangesloten
op het product, zoals een camcorder of
video- of dvd-speler.
Componentpoorten (groen, blauw
en rood)____ De componentpoorten,
die de contrastsignalen identificeren,
overdragen en ontvangen, bieden een
superieure beeldkwaliteit ten opzichte
van de andere aansluitmethoden.
Plug &amp; Play____ Plug &amp; Play is
een functie waarmee de gegevens
tussen een monitor en een computer
automatisch worden uitgewisseld voor
een optimale weergaveomgeving.
Het product gebruikt VESA DDC
(internationale norm) om Plug &amp; Play uit
te voeren.
Resolutie____ De resolutie is het
aantal horizontale punten (pixels)
en verticale punten (pixels) waaruit
het scherm is opgebouwd. Het geef
aan hoe gedetailleerd een beeld
wordt weergegeven. Bij een hogere
resolutie kunnen er meer gegevens
worden weergegeven op het scherm
en is handig wanneer er tegelijkertijd
meerdere taken moeten worden
uitgevoerd.
Bijvoorbeeld: een resolutie van 1920 X
1080 bestaat uit 1920 horizontale pixels
(horizontale resolutie) en 1080 verticale
pixels (verticale resolutie).
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Dit is een interface
die kan worden aangesloten op
zowel een digitale audiobron als op
een high-definition videobron door
gebruik te maken van &eacute;&eacute;n kabel zonder
compressie.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) is een
toepassing waarmee u meerdere
weergaveapparaten tegelijk kunt
besturen via een computer. De
communicatie tussen een computer en
een monitor vindt plaats via RS232Ckabels (seri&euml;le gegevensoverdracht) en
RJ45-kabels (LAN).
131

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 81.3 cm (32") 1920 x 1080 pixels LED 400 cd/m²
  • Direct-LED BLU 8 ms
  • Built-in speaker(s) 10 W

Related manuals

Download PDF

advertisement