Sony | SEL1670Z | Sony SEL1670Z Vario-Tessar T* E 16-70 мм F4 ZA OSS Инструкция по эксплуатации

4-468-083-42(1)

ˎˎНе натискайте кнопку фіксатора об’єктива на камері
під час прикріплення об’єктива.
ˎˎНе прикріплюйте об’єктив під кутом.
Для від’єднання об’єктива
(Див. малюнок –.)
Interchangeable Lens
Посібник з експлуатації
Инструкция по эксплуатации
Утримуючи натиснутою кнопку фіксатора
об’єктива на камері, обертайте об’єктив
проти годинникової стрілки доки він не
зупиниться, а потім від’єднайте об’єктив.
 Прикріплення бленди об’єктива
Для зменшення відблисків та забезпечення
максимальної якості зображення рекомендується
використовувати бленду об’єктива.
Vario-Tessar T
E 16-70mm F4 ZA OSS
E-mount
©2013 Sony Corporation

Сумістіть червону лінію на бленді об’єктива
з червоною цяткою на об’єктиві (позначкою
бленди об’єктива), потім вставте бленду
об’єктива в кріплення об’єктива і обертайте
її за годинниковою стрілкою доти, поки
не защепиться на місці і червону цятку
на бленді об’єктива не буде суміщено з
червоною цяткою на об’єктиві (позначкою
бленди об’єктива).
ˎˎПід час використання спалаху з камерою, від’єднайте
бленду об’єктива, щоб уникнути перекривання світла
спалаху.
ˎˎПід час зберігання прикріпіть бленду об’єктива назад до
об’єктива.
SEL1670Z
 Трансфокація
Printed in Thailand

 Фокусування
Існує три способи фокусування.
ˎˎАвтофокусування
Камера фокусується автоматично.
(Пряме ручне фокусування)
Після того як камера сфокусується в режимі
автофокусування, можна буде виконати точне
фокусування вручну.
ˎˎРучне
В даному посібнику пояснюється, як
використовувати об’єктиви. Примітки щодо
використання, наведені в окремій брошурі
«Застережні заходи перед експлуатацією».
Обов’язково прочитайте обидва документи перед
використанням об’єктива.

2
Даний об’єктив призначений для камер Sony α з
E-перехідником. Його використання на камерах з
A-перехідником неможливе.
Об’єктив Vario-Tessar T E 16-70mm F4 ZA OSS
розроблений спільно ZEISS та Sony Corporation і
призначений для камер Sony з E-перехідником. Даний
об’єктив виготовлений згідно з суворими стандартами і
системою забезпечення якості ZEISS.
3
1
6
Для отримання докладної інформації про сумісність
відвідайте веб-сайт Sony у вашій області або зверніться
до дилера Sony або в місцевий уповноважений
сервісний центр Sony.
Примітки щодо використання
ˎˎПід час перенесення камери з прикріпленим об’єктивом
4 5
обов’язково надійно утримуйте камеру та об’єктив.
ˎˎНе беріться за частину об’єктива, яка висувається під час
трансфокації.
7
Застережні заходи щодо використання
спалаху
ˎˎПід час використання спалаху завжди знімайте бленду
об’єктива та виконуйте зйомку на відстані щонайменше
1 м від об’єкта. Під час використання певних комбінацій
об’єктива та спалаху об’єктив може частково перекривати
світло спалаху, що призведе до появи тіні у нижній
частині знімка.

Віньєтування
–1
ˎˎПід час використання об’єктива кути екрану будуть більш
темними, ніж його центр. Для зменшення цього ефекту
(який називається віньєтуванням) закрийте діафрагму на
1–2 поділки.
 Найменування компонентів
(1)
(2)
1 Позначка бленди
2 Кільце фокусування
3 Кільце трансфокації
4 Шкала фокусної відстані
5 Позначка фокусної відстані
6 Контакти об’єктива*
7 Установлювальна позначка
* Не торкайтесь контактів об’єктива.
–2
 Прикріплення та від’єднання
об’єктива
Для прикріплення об’єктива
(Див. малюнок –.)
1

2
Зніміть задню та передню кришки
об’єктива і кришку корпусу камери.
ˎˎПередню кришку об’єктива можна прикріпляти/
від’єднувати двома способами, (1) та (2). Для
прикріплення/від’єднання кришки об’єктива з
прикріпленою блендою об’єктива використовуйте
спосіб (2).
Сумістіть білу позначку на оправі
об’єктива з білою позначкою на камері
(установлювальною позначкою), потім
вставте об’єктив у кріплення камери
і обертайте його за годинниковою
стрілкою до фіксації.
фокусування
Фокусування виконується вручну.
Детальна інформація щодо налаштувань режиму
наведена в посібнику з експлуатації, що додається до
камери.
Технічні характеристики
Назва виробу
(Назва моделі)
Фокусна відстань,
еквівалентна 35-мм
формату* (мм)
Групи елементів об’єктива
Кут огляду*
Мінімальна фокусна
відстань** (м)
Максимальне збільшення
(X)
Мінімальна поділка
діафрагми
Діаметр фільтра (мм)
Розміри (максимальний
діаметр × висота)
(Приблиз., мм)
Маса (Приблиз., г)
Функція компенсації
тремтіння
В данном руководстве поясняется, как использовать
объективы. Примечания относительно
использования, приведены в отдельной брошюре
“Примечания по использованию”. Обязательно
прочтите оба документа перед использованием
объектива.
Данный объектив предназначен для камер Sony α
с E-переходником. Его использование на камерах с
A-переходником невозможно.
Объектив Vario-Tessar T E 16-70mm F4 ZA OSS
разработан совместно ZEISS и Sony Corporation и
предназначен для камер Sony с E-переходником.
Данный объектив изготовлен по строгим стандартам и
системе обеспечения качества ZEISS.
Для получения подробной информации о
совместимости посетите веб-сайт Sony в вашей
области или обратитесь к дилеру Sony или в местный
уполномоченный сервисный центр Sony.
Примечания относительно
использования
ˎˎПри переноске камеры с прикрепленным объективом
обязательно надежно удерживайте камеру и объектив.
ˎˎНе беритесь за часть объектива, которая выдвигается при
трансфокации.
Меры предосторожности при использовании
вспышки
ˎˎПри использовании вспышки всегда снимайте бленду
Обертайте кільце трансфокації до отримання
потрібної фокусної відстані.
ˎˎDMF
ˎˎDMF
объектива и выполняйте съемку на расстоянии не менее 1
м от объекта. При определенных комбинациях объектива
и вспышки объектив может частично закрывать свет
вспышки, что приведет к появлению тени в нижней части
снимка.
Виньетирование
ˎˎПри использовании объектива углы экрана будут более
темными, чем его центр. Для уменьшения этого эффекта
(который называется виньетированием) закройте
диафрагму на 1–2 деления.
 Наименование компонентов
1 Метка бленды
2 Кольцо фокусировки
3 Кольцо трансфокации
4 Шкала фокусного расстояния
5 Метка фокусного расстояния
6 Контакты объектива*
7 Установочная метка
* Не прикасайтесь к контактам объектива.
Vario-Tessar T
E 16-70mm F4 ZA OSS
(SEL1670Z)
24-105
 Прикрепление и отсоединение
объектива
12-16
83°-23°
0,35
1
Для прикрепления объектива
(См. рисунок –.)
0,23
f/22
55
66,6×75
308
Так
2
Снимите заднюю и переднюю крышки
объектива и крышку корпуса камеры.
ˎˎПереднюю крышку объектива можно прикреплять/
отсоединять двумя способами, (1) и (2). Для
прикрепления/отсоединения крышки объектива
с прикрепленной блендой объектива используйте
способ (2).
Совместите белую метку на оправе
объектива с белой меткой на камере
(установочной меткой), затем вставьте
объектив в крепление камеры и
поверните его по часовой стрелке до
фиксации.
ˎˎНе нажимайте кнопку фиксатора объектива на
камере во время прикрепления объектива.
ˎˎНе прикрепляйте объектив под углом.
* Значення, наведені вище для фокусної відстані,
еквівалентної 35-мм формату, і кута огляду, відповідають
цифровим фотоапаратам зі змінним об’єктивом,
обладнаним датчиком зображення розміру APS-C.
** Мінімальна фокусна відстань — це відстань від датчика
зображення до об’єкта.
ˎˎВ залежності від механізму об’єктива фокусна відстань
може змінюватися під час будь-якої зміни відстані
з’йомки. Наведені вище значення фокусної відстані
передбачають, що об’єктив сфокусовано на безмежність.
Для отсоединения объектива
(См. рисунок –.)
Комплектність поставки
Об’єктив (1), передня кришка об’єктива (1),
задня кришка об’єктива (1), бленда об’єктива (1),
Футляр для об’єктива (1),
комплект друкованої документації
 Прикрепление бленды объектива
Конструкція та технічні характеристики можуть
змінюватися без попереднього повідомлення.
є товарним знаком Sony Corporation.
Удерживая нажатой кнопку фиксатора
объектива на камере, поверните объектив
против часовой стрелки до упора, а затем
отсоедините объектив.
Для уменьшения бликов и обеспечения максимального
качества изображения рекомендуется использовать
бленду объектива.
Совместите красную линию на бленде
объектива с красной точкой на объективе
(меткой бленды), затем вставьте бленду
объектива в крепление объектива и
поворачивайте ее по часовой стрелке до
тех пор, пока не защелкнется на месте и
красная точка на бленде объектива не будет
совмещена с красной точкой на объективе
(меткой бленды).
ˎˎПри использовании вспышки с камерой, отсоедините
бленду объектива, чтобы избежать загораживания света
вспышки.
ˎˎВо время хранения прикрепите бленду объектива обратно
к объективу.
 Трансфокация
Вращайте кольцо трансфокации до
получения нужного фокусного расстояния.
 Фокусировка
Существует три способа фокусировки.
ˎˎАвтофокусировка
Камера фокусируется автоматически.
(Прямая ручная фокусировка)
После того как камера сфокусируется в режиме
автофокусировки, можно будет выполнить точную
фокусировку вручную.
ˎˎРучная
фокусировка
Фокусировка выполняется вручную.
Подробные сведения по настройкам режима приведены
в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к камере.
Технические характеристики
Название изделия
(Название модели)
Фокусное расстояние,
эквивалентное 35-мм
формату* (мм)
Группы элементов
объектива
Угол обзора*
Минимальное фокусное
расстояние** (м)
Максимальное увеличение
(X)
Минимальное деление
диафрагмы
Диаметр фильтра (мм)
Размеры (максимальный
диаметр × высота)
(Приблиз., мм)
Масса (Приблиз., г)
Функция компенсации
дрожания
Vario-Tessar T
E 16-70mm F4 ZA OSS
(SEL1670Z)
24-105
12-16
83°-23°
0,35
0,23
f/22
55
66,6×75
308
Да
* Значения, приведенные выше для фокусного расстояния,
эквивалентного 35-мм формату, и угла обзора,
соответствуют цифровым фотоаппаратам со сменными
объективами, оснащенными датчиком изображения
размера APS-C.
** Минимальное фокусное расстояние — это расстояние от
датчика изображения до объекта.
ˎˎВ зависимости от механизма объектива фокусное
расстояние может изменяться при любом изменении
расстояния съемки. Приведенные выше значения
фокусного расстояния предполагают, что объектив
сфокусирован на бесконечность.
Комплектность поставки
Объектив (1), передняя крышка объектива (1),
задняя крышка объектива (1), бленда объектива (1),
Футляр для объектива (из полиуретана, сделанный в
Китае или во Вьетнаме, EAC) (1),
набор печатной документации
Конструкция и технические характеристики могут быть
изменены без уведомления.
является товарным знаком Sony Corporation.
‫‪⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿫#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ ‪Vario-Tessar T E 16-70mm F4 ZA OSS‬‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ‪ ZEISS‬و ‪ Sony Corporation‬وﻫﻲ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻜﺎﻣﻴﺮات‬
‫‪ Sony‬ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ .E‬ﺗﻢ اﻧﺘﺎج ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺻﺎرﻣﺔ‬
‫‪ⷦ⭾#ⴆ⮺#‬‬
‫وﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻮدة ﻟﺸﺮﻛﺔ ‪.ZEISS‬‬
‫ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺼﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺎت‪ .‬ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﻛﺘﻴﺐ »ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل« اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ E‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﻮع ‪ .Sony α‬ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪.A‬‬
‫ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ ‪Vario-Tessar T E 16-70mm F4 ZA OSS‬‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ‪ ZEISS‬و ‪ Sony Corporation‬وﻫﻲ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻜﺎﻣﻴﺮات‬
‫‪ Sony‬ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ .E‬ﺗﻢ اﻧﺘﺎج ﻫﺬه اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺻﺎرﻣﺔ‬
‫وﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻮدة ﻟﺸﺮﻛﺔ ‪.ZEISS‬‬
‫ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ﺗﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ‪ ،‬أو‬
‫اﺳﺘﺸﺎرة وﻛﻴﻞ ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬أو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺮﺧﺺ‪.‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫ˎ‬
‫ˎ‬
‫ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻣﺴﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫واﻟﻌﺪﺳﺔ داﺋﻤﺎً‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﻟﻰ ﻣﺴﻚ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰوم‪.‬‬
‫ˎ‬
‫ˎ‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ أرﻛﺎن اﻟﺸﺎﺷﺔ أﻇﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪ .‬ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻈﺎﻫﺮة )ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺘﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ(‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺈﻏﻼق ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻤﻘﺪار‬
‫درﺟﺔ واﺣﺪة أو درﺟﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫‪Ṑ➀㻿‬‬
‫‪ 5‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري‬
‫‪⊃㏿#+4,/#⿕㔴#⊃㏿#㤘#+4,/#Ἦ㔴#⊃㏿#㤘#+4,/#‬‬
‫‪ 6‬وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ*‬
‫‪⊃㏿#䄻ὓ#+4,/#⊃㏿#㥷㇫ⴛ#+4,/#ḻ㫇⒳㴯#⮯㴯#‬‬
‫‪ 7‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء‬
‫‪ ȏ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻧﺰﻋﻬﺎ‬
‫‪ 1‬ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫‪ 2‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫‪ 3‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم‬
‫‪ 4‬ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري‬
‫‪ 5‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري‬
‫‪ 6‬وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ*‬
‫‪ 7‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‬
‫‪#ᴋ#Vrq|#Frusrudwlrq㇏#⬸㻓ㇼᴿᵛ1‬‬
‫ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.ȏ–ȩ‬‬
‫‪ 1‬اﻧﺰع واﻗﻴﺘﻲ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ وﻏﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫ˎ‬
‫‪2‬‬
‫*ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻠﻤﺲ وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ ȏ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻧﺰﻋﻬﺎ‬
‫ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫)راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.ȏ–ȩ‬‬
‫‪ 1‬اﻧﺰع واﻗﻴﺘﻲ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ وﻏﻄﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫ˎ‬
‫‪2‬‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻴﻦ )‪ (1‬و)‪ .(2‬ﻋﻨﺪ‬
‫ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﻮن ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎً‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﻮب )‪.(2‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا )ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ(‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ‬
‫ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب‬
‫اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ˎ‬
‫ˎ‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أﺛﻨﺎء ﺗﺮﻛﻴﺐ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻨﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.ȏ–Ȫ‬‬
‫ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺰر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻀﻐﻮﻃﺎً‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ‬
‫اﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ Ȑ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ˎ‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪ ،‬اﻓﺼﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺠﺐ ﺿﻮء‬
‫اﻟﻔﻼش‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‪.‬‬
‫‪ ȑ‬اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰوم‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم اﻟﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري اﻟﻤﺮﻏﻮب‪.‬‬
‫‪ Ȓ‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺰر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻀﻐﻮﻃﺎً‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ‬
‫اﻓﺼﻞ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ Ȑ‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻳﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺳﻮء اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﻟﻀﻤﺎن أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺟﻮدة اﻟﺼﻮرة‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻐﻄﺎء(‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﺳﺔ وﺗﺪوﻳﺮه ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺼﺪر ﻃﻘﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎذاة اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻐﻄﺎء(‪.‬‬
‫ˎ‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪ ،‬اﻓﺼﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺠﺐ ﺿﻮء‬
‫اﻟﻔﻼش‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‪.‬‬
‫‪ ȑ‬اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰوم‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم اﻟﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري اﻟﻤﺮﻏﻮب‪.‬‬
‫‪ Ȓ‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‬
‫• ‪) DMF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ(‬
‫ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﺒﻄﻪ ﻳﺪوﻳﺎً ﺑﺼﻮرة‬
‫دﻗﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻳﺪوﻳﺎً‪.‬‬
‫ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬
‫‪Vario-Tessar T‬‬
‫‪E 16-70mm F4 ZA OSS‬‬
‫)‪(SEL1670Z‬‬
‫‪105-24‬‬
‫‪16-12‬‬
‫‪23°-83°‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪f/22‬‬
‫‪55‬‬
‫‪75×66.6‬‬
‫‪308‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫* اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ‪ 35mm‬وزاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ‬
‫أﻋﻼه ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﺎﻣﻴﺮات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺰودة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ‬
‫اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎس ‪.APS-C‬‬
‫** اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة‬
‫واﻟﻬﺪف‪.‬‬
‫ˎ وﻓﻘﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أي ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪ .‬اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﺆرﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أﻋﻼه ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن‬
‫‪❯#⬣ㄠ⮛⓼⮓ᴋ#⊃㏿㇏#⬣ㄠ✌ぇ#᝷㿫⮓#‬‬
‫‪⮛⓼㿠ᴿᵛ1#⬣ㄠ⬸㇏#㍳㇏⬣㿤ㆷ#✻ḻ㇏#嗰⬣ㄠ#‬‬
‫‪㉻#㍳㇏⬣㿤嗰ぇ⮓#㚯㋧㿏ⵛ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿⏳#‬‬
‫‪⬣ㄠ㿏ᢧ#㉻ぇ#ệ#ᙷ㐷#⮛⓼⮓⏳#┟ệ#ㇴㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪㇫#⊃㏿ᴋ#Vrq|#囫#㣫Ⓥ⇳#ⵓⴛ㯓#H#␿ㄫ㴯#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ㄠㆳ⋓#⮛᜻ẏ〿⴬ᴿᵛ1#D#␿ㄫ㴯#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ぇ⮓ᴋ#⬣ㄠ㿗#ⲏ#〽⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪Ydulr0Whvvdu#W# #H#490:3pp#I7#]D#RVV‬‬
‫‪ᴋ#]HLVV⬣シ#Vrq|#Frusrudwlrq㇫#ᝬṐㆳ⋓#‬‬
‫‪ᚓ⚓㿿ㆳⓧ#Vrq|#H#␿ㄫ㴯#㣫Ⓥ⇳ㄠㆳ⋓#‬‬
‫‪⮛᜻ẏ〿⴬ᴿᵛ1#㇫#⊃㏿ᴋ#]HLVV⬣㇏#〻ᜠ㿓#㻓㍷#‬‬
‫‪⚆#㻿㐿❫㐔#ⵓⴛ㯓㿏ぇ#⭔⬧ẏ〿⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪䂯䃏⮨ぇ#᝷㿓#⬸⮯㿓#㊌❫ᴋ#ᛧ㍳㿏ⵓᴋ#㐷つ㇏#‬‬
‫‪Vrq|#ㅰ#⬣㇫㴯⏳#⚠▯㿏ⵓᛧᬏ#Vrq|#ᵷ␣㊇#₇ᴋ#‬‬
‫‪㐷つ㇏#㇯㐔ẓ#Vrq|#⮓⢻ⴛ#ⵓ⮛ぇ#▯㇏㿫#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫• ‪) DMF‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ(‬
‫ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺿﺒﻄﻪ ﻳﺪوﻳﺎً ﺑﺼﻮرة‬
‫دﻗﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﻴﺪوي‬
‫‪▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#‬‬
‫‪ˎ# ⊃㏿⏳#⟷㚠㿓#⬸㭓⋓#㣫Ⓥ⇳⏳#ㄫ⚏㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#‬‬
‫اﻟﺒﺪ اﻟﺒﺆري اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ‬
‫‪) *35mm‬ﻣﻢ(‬
‫ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ‪-‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة*‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ** )ﻣﺘﺮ(‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ اﻟﻘﺼﻮى )‪(X‬‬
‫درﺟﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ‬
‫ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﻢ(‬
‫اﻷﺑﻌﺎد )اﻟﻘﻄﺮ اﻷﻗﺼﻰ × اﻻرﺗﻔﺎع(‬
‫)ﻣﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺟﺮام‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز‬
‫‪Vario-Tessar T‬‬
‫‪E 16-70mm F4 ZA OSS‬‬
‫)‪(SEL1670Z‬‬
‫‪105-24‬‬
‫‪16-12‬‬
‫‪23°-83°‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪f/22‬‬
‫‪55‬‬
‫‪75×66.6‬‬
‫‪308‬‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫* اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ‪ 35mm‬وزاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ‬
‫أﻋﻼه ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﺎﻣﻴﺮات رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﺰودة ﺑﻤﺴﺘﺸﻌﺮ‬
‫اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎس ‪.APS-C‬‬
‫** اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮرة‬
‫واﻟﻬﺪف‪.‬‬
‫ˎ وﻓﻘﺎً ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أي ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪ .‬اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﺆرﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أﻋﻼه ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬واﻗﻴﺔ ﻋﻠﺒﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ )‪،(1‬‬
‫واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ )‪ ،(1‬ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ )‪ ،(1‬ﻃﻘﻢ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ‬
‫ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻲ ‪.Sony‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4 5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪使用注意事項‬‬
‫。‪搬移已安裝鏡頭的相機時,請務必確實握住相機和鏡頭‬‬
‫。‪請勿握住變焦時鏡頭突出的任何部分‬‬
‫‪‬‬
‫ˎ‬
‫ˎ‬
‫‪–1‬‬
‫‪使用閃光燈的注意事項‬‬
‫‪使用閃光燈時,請至少與目標保持 1 公尺的距離,然後‬‬
‫‪取下鏡頭遮光罩再進行拍攝。使用某些鏡頭與閃光燈組合‬‬
‫‪時,鏡頭可能會阻擋部分閃光燈源,進而導致相片底部出‬‬
‫。‪現陰影‬‬
‫ˎ‬
‫‪使用鏡頭時,螢幕角落可能會變得比螢幕中心暗。要降低‬‬
‫。‪該現象(周邊暗角),請縮小 1 到 2 個孔徑距離‬‬
‫ˎ‬
‫‪㣫Ⓥ⇳シ#⊃㏿⏳#┟ệ#㈏#㈘⾻#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪Ȏ 零件識別‬‬
‫‪␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪遮光罩指示‬‬
‫‪對焦圈‬‬
‫‪變焦圈‬‬
‫‪焦距刻度‬‬
‫‪焦距指示‬‬
‫*‪鏡頭接點‬‬
‫‪安裝指示‬‬
‫‪㧶ᲂ⟆#▖⮓▫ⱂ#ⷦⱂ#‬‬
‫‪ˎ# 㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#⚏ὓⵓ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#㊓ᛧ㿏᝗#‬‬
‫‪㾳⬣㜫ぇ⮓#㟓Ⰳ㿓#4#p#ᛧ␣⏳#ệ᝗#㞣へ㿏ⵤⵓ゛1#‬‬
‫‪ㇳ⟷#⊃㏿シ#㾃∏ⵓ#㋧㿠㇏#᜴ㄧ#⊃㏿ᙷ#㾃∏ⵓ㇏#⣒ㆻ#‬‬
‫‪⟷⟻㉸ㆳ⋓#㚟ᵟ㿏っ#⬣㐻#⾻∏㔴ぇ#㇃へ㇫#ᬏ㬷ᬗ#ⲏ#‬‬
‫‪ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪⌮ᘎ㞢#‬‬
‫‪〫Ộᜃ#ẗ#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#㇫≣㿓#䁻⬸+⢻ᮛ㴯⇳᝗#㿟,ㆻ#‬‬
‫‪〽⿗⊛⓫#㋧␣ᚓ⏳#4ぇ⮓#5#ⴛ㰨#㊌ḻ#ᵢㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫‪Ȏ#≪㥲#㬿Ɫ㩂ጚ#‬‬
‫ⴛ‪4#䄻ὓ#㇯ᷨ‬‬
‫␸‪5#㝿㊇#‬‬
‫␸‪6#㎃#‬‬
‫‪7#㝿㊇#ᛧ␣#᱿᡿‬‬
‫ⴛ‪8#㝿㊇#ᛧ␣#㇯ᷨ‬‬
‫‪9#⊃㏿#㊈㊇‬‬‫ⴛ‪:#␿ㄫ㵼#㇯ᷨ‬‬
‫‪-#⊃㏿㇏#㊈㊇ㆻ#⑃㐷㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫)。‪安裝鏡頭(參見圖 ȏ–ȩ‬‬
‫。‪取下鏡頭的前後蓋以及相機的機身蓋‬‬
‫。‪有(1)和(2)兩種方式可以安裝/取下鏡頭前蓋‬‬
‫‪要連帶鏡頭遮光罩一同安裝/取下時,請使用方法‬‬
‫。)‪(2‬‬
‫ˎ‬
‫‪將鏡身上的白色指示與相機機身上的白色指‬‬
‫‪示(安裝指示)對齊,然後將鏡頭放進相機‬‬
‫。‪安裝座並以順時針方向旋轉直到鎖緊為止‬‬
‫。‪安裝鏡頭時,請勿按下相機上的鏡頭釋放鍵‬‬
‫。‪請勿傾斜安裝鏡頭‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫ˎ‬
‫ˎ‬
‫‪ȏ#ᳶ⹲#≪ㄓ#⃹#ⴆᅚ㩂ጚ#‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#≪ㄓ㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪+ዢẦ#ȏ0ȩ#ㄢⵚ1,#‬‬
‫‪按住相機上的鏡頭釋放鍵,以逆時針方向旋轉鏡‬‬
‫。‪頭直至鏡頭鬆開,然後再取下鏡頭‬‬
‫‪1# ⩈ᦎ#ᳶ⹲#㎋ᇦ#㍞Ἶᱦ#⇢㆞#㎋#Ⱞ#‬‬
‫‪Ȑ 安裝鏡頭遮光罩‬‬
‫‪ˎ# ⿕㔴#⊃㏿#㤘ㆻ#+4,ᝳ#+5,㇏#ệ#ᙷ㐷#⚠✌ㆳ⋓#‬‬
‫‪⟷㚠2㊓ᛧ㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#⊃㏿#䄻ὓ⏳#⟷㚠㿓#‬‬
‫‪⬸㭓ぇ⮓#⊃㏿#㤘ㆻ#⟷㚠2㊓ᛧ㿏ᴋ#᜴ㄧぇᴋ#⚠✌#‬‬
‫‪+5,⏳#⬣ㄠ㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪2# ᳶ⹲#ℚ᳞ⱂ#ℛ△#Ɫᡛ➎Ṧ#㍞Ἶᱦⱂ#ℛ△#‬‬
‫‪Ɫᡛ➎+Ẳ⮞㟯#Ɫᡛ➎,⪺#Ỉ㊂#៎ⰶ/#ᳶ⹲Ṧ#‬‬
‫‪㍞Ἶᱦ#Ẳ⮞㞢⪺#ᕦ⮶#ᘍᇊ#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖊ#‬‬
‫‪ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶầឲ៎1#‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩂ᴎ὞#‬‬
‫‪+ዢẦ#ȏ0Ȫ#ㄢⵚ1,#‬‬
‫‪ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#Ⳬ△#☊Ⱞ#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#᢮㞢+㮮ᧆ#‬‬
‫‪Ɫᡛ➎,⬪#Ỉ㊂#㮮/#ᳶ⹲#㮮ᧆṦ#ᳶ⹲#Ẳ⮞㞢⪺#‬‬
‫‪▧Ɐ㩞☆#ㄚ㍟#♶ẖც#ᖂ☆#ⴆⱺẖ⪺#ᇊ⳿ᤊ#‬‬
‫‪ᨶጶ⺪#⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᢶẖ὞#ᳶ⹲#㮮ᧆⱂ#‬‬
‫‪Ⳬ△#᢮㞢ც#ᳶ⹲ⱂ#Ⳬ△#᢮㞢+㮮ᧆ#Ɫᡛ➎,⬪#‬‬
‫‪Ỉ㉾⪞⺻ឲ៎1‬‬
‫‪將鏡頭遮光罩上的紅線對齊鏡頭上的紅點(遮光‬‬
‫‪罩指示),然後將鏡頭遮光罩裝入鏡頭安裝座,‬‬
‫‪以順時針方向旋轉直至其卡至定位為止,且鏡頭‬‬
‫‪遮光罩上的紅點對準鏡頭上的紅點(遮光罩指‬‬
‫。)‪示‬‬
‫‪相機使用閃光燈時,請先取下鏡頭遮光罩,以免擋住閃光‬‬
‫。‪燈燈源‬‬
‫。‪存放時,請將鏡頭遮光罩倒過來放在鏡頭上‬‬
‫‪ȑ#ⷶ#‬‬
‫‪⮺㩂᝾#ㇲ⳺#ᅚẖᵆ#ⷶ#ẫⰮ#ᢶẖ⟗⟆⬎1‬‬
‫‪Ȓ#ㇲ⳺#‬‬
‫‪㝿㊇ㆻ#⑕㠋ᴋ#ᷧぇᴋ#ệ#ᙷ㐷#⚠✌㇫#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪ˎ#ⱺᣃ#ㇲ⳺#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ぇ⮓#㈇Ṑㆳ⋓#㝿㊇㇫#㋧㉿Ạᴿᵛ1‬‬
‫‪ˎ#GPI#+៎ⱞᳳ㞢#✂ᣃ#ㇲ⳺,#‬‬
‫‪㣫Ⓥ⇳ᙷ#㈇Ṑ#㝿㊇ㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#⑕㠏#䄻ぇ#ⲏṐㆳ⋓#‬‬
‫‪♯⮯#㋧㊌ㆻ#㿗#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪ˎ#✂ᣃ#ㇲ⳺#‬‬
‫‪ⲏṐㆳ⋓#㝿㊇ㆻ#㋧㉿㿠ᴿᵛ1‬‬
‫‪┟ὓ#⮛㊌ぇ#᝷㿓#㈇⮯㿓#ᬫㄠㆷ#㣫Ⓥ⇳ぇ#⟷Ⰴẓ#‬‬
‫‪⬣ㄠ⮛⓼⮓⏳#㚯㋧㿫#㍳ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪ⷦ⭾#ⴆ⮺#‬‬
‫‪Ydulr0Whvvdu#W#‬‬
‫‪H#490:3pp#I7#]D#RVV#‬‬
‫‪+VHO49:3],‬‬
‫‪ⴆ㥲Ὧ‬‬
‫‪+ᾒᡢὯ,‬‬
‫ˎ‬
‫。‪旋轉變焦圈調整至理想的焦距‬‬
‫‪Ȓ 對焦‬‬
‫。‪對焦有三種方法‬‬
‫‪自動對焦‬‬
‫‪‬‬
‫ˎ‬
‫。‪相機會自動對焦‬‬
‫)‪DMF(直接手動對焦‬‬
‫ˎ‬
‫。‪相機在自動對焦後,您即可以手動進行細部調整‬‬
‫‪手動對焦‬‬
‫ˎ‬
‫。‪您可以手動對焦‬‬
‫‪有關模式設定的詳細資訊,請參閱相機隨附的使用說‬‬
‫。‪明書‬‬
‫‪規格‬‬
‫‪㚟ᵟẏ㐷#⿁ᜃ#㿏⊛⓫#⊃㏿#䄻ὓ⏳#㊓ᛧ㿏ⵤⵓ゛1‬‬
‫‪ᰊㆳⵤⵓ゛1‬‬
‫ˎ‬
‫‪ȑ 變焦‬‬
‫‪ˎ# 㣫Ⓥ⇳シ#㿟᥏#㾃∏ⵓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᜴ㄧ#㾃∏ⵓ#⣒㇫#‬‬
‫‪ˎ# ❫᝷#ⵓぇᴋ#⊃㏿#䄻ὓ⏳#Ἓ㑈〫⮓#⊃㏿ぇ#ᛧᨯ⋓#⾃ㅃ#‬‬
‫‪‬‬
‫‪建議您使用鏡頭遮光罩以降低炫光現象,以確保影像‬‬
‫。‪最佳品質‬‬
‫‪㍞Ἶᱦⱂ#ᳶ⹲#ⴆᅚ#Ⅾ㞦Ⱞ#ᛮṢ#▫㗆ᵆ#ᳶ⹲ც#‬‬
‫‪ἲ㊆#ᨶጶ⺪#ℂ⟆ᆮ#ℓ㪏Ⱖᵆ#ᳶ⹲Ṧ#ᢶẚ#㮮#‬‬
‫‪ᳶ⹲Ṧ#ⴆᅚ㩓ឲ៎1#‬‬
‫‪㾃∏〫#䁻⬸ㆻ#㍻㇫᝗#⬣㐻㇏#䃋㐿ㆻ#㟓ᵷ䃋㿏⊛⓫#‬‬
‫‪⊃㏿#䄻ὓ⏳#⬣ㄠ㿏ᴋ#᛺㇫#㌂⴬ᴿᵛ1‬‬
‫‪–2‬‬
‫‪ȏ 安裝及取下鏡頭‬‬
‫)。‪取下鏡頭(參見圖 ȏ–Ȫ‬‬
‫‪᪦⪞ᖯឲ៎1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫。‪* 請勿觸碰鏡頭接點‬‬
‫‪ˎ# ⊃㏿⏳#⬣ㄠ㿗#ῃ#䃋⓫㇏#ᠷ㲸㇫ᙷ#䃋⓫#㎈ᙻぇ#⢻㿫#‬‬
‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ دون إﺷﻌﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻌﻼﻣﺔ‬
‫‪如需相容性的詳細資訊,請造訪所在地區的 Sony 網‬‬
‫‪站,或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務‬‬
‫。‪中心‬‬
‫‪ˎ# ㎃#㈈Ṑ#ⵓぇ#㳷〫ᬏゟ#⊃㏿㇏#〫‛#⟷⟻ḻ#㈘㐷#‬‬
‫‪Ȑ#ᳶ⹲#㮮ᧆ#≪ㄓ㩂ጚ#‬‬
‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬
‫‪2‬‬
‫‪周邊暗角‬‬
‫‪ᱻ⏫㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪Vario-Tessar T‬‬
‫‪E 16-70mm F4 ZA OSS 為 ZEISS 與‬‬
‫‪Sony Corporation 共同研發,專為 Sony E-安裝座相機而‬‬
‫‪設計。 此鏡頭是依據 ZEISS 嚴格的標準及品質保證系統‬‬
‫。‪所製造‬‬
‫‪ˎ# ⊃㏿ᴋ#᜴⬣㐷ᜃ#㈜㚠㿏㐷#␿ⵤⵓ゛1‬‬
‫• اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‬
‫اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ‬
‫)اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ(‬
‫‪本使用說明書詳細說明使用鏡頭的方式。在另頁上‬‬
‫。‪的“使用前的注意事項”可以找到使用注意事項‬‬
‫。‪使用鏡頭前,請務必閱讀以上文件‬‬
‫。‪為 Sony Corporation 之商標‬‬
‫‪ˎ# ⊃㏿⏳#㈜㚠㿗#ῃ#㣫Ⓥ⇳㇏#⊃㏿#㊓ᛧ#⛻㴳ㆻ#‬‬
‫ﺗﻮﺟﺪ ‪ 3‬أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫‪此鏡頭專為 Sony α 相機系統 E-安裝座相機設計。您‬‬
‫。‪無法在A-安裝座相機上使用‬‬
‫ﻟﻨﺰع اﻟﻌﺪﺳﺔ )راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ‪(.ȏ–Ȫ‬‬
‫ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‪.‬‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪.‬‬
‫اﻟﺒﺪ اﻟﺒﺆري اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ‬
‫‪) *35mm‬ﻣﻢ(‬
‫ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ‪-‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫زاوﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة*‬
‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ** )ﻣﺘﺮ(‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ اﻟﻘﺼﻮى )‪(X‬‬
‫درﺟﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري اﻷدﻧﻰ‬
‫ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺷﺢ )ﻣﻢ(‬
‫اﻷﺑﻌﺎد )اﻟﻘﻄﺮ اﻷﻗﺼﻰ × اﻻرﺗﻔﺎع(‬
‫)ﻣﻢ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ )ﺟﺮام‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(‬
‫وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻫﺘﺰاز‬
‫ˎ‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻀﻐﻂ زر ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا أﺛﻨﺎء ﺗﺮﻛﻴﺐ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري ﻳﺪوﻳﺎً‪.‬‬
‫ﺗﻮﺟﺪ ‪ 3‬أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‪.‬‬
‫اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ‬
‫)اﺳﻢ اﻟﻤﻮدﻳﻞ(‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻴﻦ )‪ (1‬و)‪ .(2‬ﻋﻨﺪ‬
‫ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ‪/‬ﻧﺰع واﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﻮن ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎً‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﻮب )‪.(2‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا )ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ(‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ‬
‫ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب‬
‫اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ˎ‬
‫ˎ‬
‫ﻳﻮﺻﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺳﻮء اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﻟﻀﻤﺎن أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺟﻮدة اﻟﺼﻮرة‬
‫ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻐﻄﺎء(‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﺳﺔ وﺗﺪوﻳﺮه ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺼﺪر ﻃﻘﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎذاة اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﺳﺔ )ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻐﻄﺎء(‪.‬‬
‫。‪設計和規格有所變更時,恕不另行奉告‬‬
‫‪ 4‬ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﺆري‬
‫‪ᾋ㈇㇯#⚆#㍳ㄋ#㊓ㅇㆷ#み᝗〽㇫#✷᜴㿗#᜴ㄧᙷ#‬‬
‫*ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻠﻤﺲ وﺻﻼت اﻟﻌﺪﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ㇿ⴬ᴿᵛ1#‬‬
‫‪ Ȏ‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء‬
‫ˎ‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺪﺳﺔ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ أرﻛﺎن اﻟﺸﺎﺷﺔ أﻇﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪ .‬ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻈﺎﻫﺮة )ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺘﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ(‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺈﻏﻼق ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻤﻘﺪار‬
‫‪*# 68pp䂌#Ὠᙷ#㝿㊇#᢯㇫#⚆#⡧#⿬ᡷㆷ#DSV0F#㫣ᢧ#‬‬
‫درﺟﺔ واﺣﺪة أو درﺟﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش‪ ،‬ﻗﻢ داﺋﻤﺎً ﺑﻔﺼﻞ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫ﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻚ‪ .‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ واﻟﻔﻼش اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﻣﻌﺎً‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺗﺤﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ وﺟﻮد ﻇﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫ﺗﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ‬
‫‪所含物品‬‬
‫、)‪鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1‬‬
‫‪鏡頭遮光罩(1)、鏡頭防塵袋(1)、成套印刷文件‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬
‫‪㇫♯㐷#⮳⮓ᙷ#㈜㚠ẓ#⊃㏿#ះ䃏#ᙷᴜ#ᾋ㐷㮯#㣫Ⓥ⇳ぇ#‬‬
‫‪ᢧ⚏ㆻ#ị#ᚉㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪**#㟓Ⰳ#㝿㊇ㆷ#㇫♯㐷#⮳⮓⋓⟷㮧#㾳⬣㜫ᣃ㐷㇏#‬‬
‫‪Ȏ‬‬
‫‪ᛧ␣ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪ 1‬ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻄﺎء اﻟﻌﺪﺳﺔ‬
‫‪ˎ# ⊃㏿#Ⓥ㥛ᴿ㐏ぇ#ᾧ⇳#㞣へ#ᛧ␣ᙷ#⚋᪃⓫#㝿㊇#᢯㇫ḻ#‬‬
‫‪ 2‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺆري‬
‫‪⚋᪋#ⲏ#ㇿ⴬ᴿᵛ1#ㅻ㇏#㝿㊇#᢯㇫ᴋ#⊃㏿#㝿㊇ㆻ#‬‬
‫‪▫㿓ᵷ⋓#⑕㠋〿ㆻ#ῃ⏳#ᙷ㊌㿓#᛺ㇼᴿᵛ1‬‬
‫‪ 3‬ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺰوم‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼش‬
‫ˎ‬
‫‪Ydulr0Whvvdu#W#‬‬
‫‪ⴆ㥲Ὧ‬‬
‫ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ‪ ،‬أو‬
‫ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ﺗﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ‬
‫‪H#490:3pp#I7#]D#RVV#‬‬
‫‪+ᾒᡢὯ,‬‬
‫‪ +VHO49:3],‬ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺮﺧﺺ‪.‬‬
‫اﺳﺘﺸﺎرة وﻛﻴﻞ ﺳﻮﻧﻲ ‪ Sony‬أو ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت‬
‫‪68pp㫿#᧛ც#ㇲ⳺# 570438‬‬
‫‪ጢⱞ*#+pp,‬‬
‫‪ᳶ⹲#ቚ0Ỏ‬‬
‫‪45049‬‬
‫*‪⋚#⩟ዪ‬‬
‫‪;6啘056啘‬‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻣﺴﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا‬
‫ˎ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ‬
‫‪㉆♶#ㇲ⳺**#+p,‬‬
‫‪3168‬‬
‫واﻟﻌﺪﺳﺔ داﺋﻤﺎً‪.‬‬
‫‪㉆៪#㬿៪#+[,‬‬
‫اﻟﺰوم‪.‬‬
‫‪3156‬ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻇﻴﻔﺔ‬
‫ˎ ﻻ ﺗﻌﻤﺪ اﻟﻰ ﻣﺴﻚ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺪﺳﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫‪㉆♶#i0➎㚛‬‬
‫‪i255‬‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼش‬
‫‪㨮㘚#⺪Ṯ#+pp,‬‬
‫‪88‬‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ وﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬
‫ˎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼش‪ ،‬ﻗﻢ داﺋﻤﺎً ﺑﻔﺼﻞ ﻏﻄﺎء‬
‫‪9919啑:8‬‬
‫‪⭢㫿㍂✂#+㉆៪#‬‬
‫ﻓﺈن‬
‫ﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻚ‪ .‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ واﻟﻔﻼش اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﻣﻌﺎً‪،‬‬
‫‪⺪Ṯ#俄#ᙼⱞ,#‬‬
‫ﻣﻦ‬
‫اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺗﺤﺠﺐ ﺿﻮء اﻟﻔﻼش ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ وﺟﻮد ﻇﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ‬
‫‪+⩧#pp,‬‬
‫اﻟﺼﻮرة‪.‬‬
‫‪ⷻᲳ#+⩧#j,‬‬
‫;‪63‬‬
‫‪㰾᧎Ầ#⇞⳿#ጚត‬‬
‫‪ㇿ㇃‬‬
‫ﺗﻀﺎؤل اﻟﻨﺼﻮع اﻟﺤﺎﻓﻲ‬
‫。‪上焦距預設鏡頭對焦在無線遠‬‬
‫‪Vario-Tessar T‬‬
‫‪E 16-70mm F4 ZA OSS‬‬
‫)‪(SEL1670Z‬‬
‫‪24-105‬‬
‫‪12-16‬‬
‫‪83°-23°‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪f/22‬‬
‫‪55‬‬
‫‪66.6×75‬‬
‫‪308‬‬
‫‪支援‬‬
‫‪產品名稱‬‬
‫)‪(型號‬‬
‫‪等效於 35mm 規格焦‬‬
‫)‪距*(mm‬‬
‫‪鏡頭組元件‬‬
‫*‪視角‬‬
‫)‪最小對焦**(m‬‬
‫)‪最大放大倍數(X‬‬
‫‪最小光圈值‬‬
‫)‪濾光鏡直徑(mm‬‬
‫‪尺寸(最大直徑 × 高‬‬
‫)‪度)(約 mm‬‬
‫)‪質量(約 g‬‬
‫‪防震功能‬‬
‫‪* 以上顯示的 35mm 規格等效焦距值和視角是以配有‬‬
‫。‪APS-C 尺寸影像感應器的可換鏡頭數碼相機為準‬‬
‫。‪** 最短對焦距離就是影像感應器到拍攝物體的距離‬‬
‫‪ˎ 視鏡頭結構而定,焦距會因拍攝距離變化而有所不同。以‬‬
‫。‪上焦距預設鏡頭對焦在無線遠‬‬
‫‪所含物品‬‬
‫、)‪鏡頭(1)、鏡頭前蓋(1)、鏡頭後蓋(1‬‬
‫‪鏡頭遮光罩(1)、鏡頭防塵袋(1)、成套印刷文件‬‬
‫。‪設計和規格有所變更時,恕不另行奉告‬‬
‫‪‬‬
Download PDF