Sony | STR-DG720 | Sony STR-DG720 Руководство по установке

3-283-374-41(1)
2: Tilslutning af højttalere/2: Kaiuttimien liittäminen/
2: Ligar os altifalantes/2. Подключение громкоговорителей
STR-DG720
3: Tilslutning af andre apparater/3: Muiden laitteiden
liittäminen/3: Ligar outros componentes/
3. Подключение других компонентов
Videoapparater/ Videolaitteet/ Componentes de vídeo/ Видеокомпоненты
TV
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
TV
Lynvejledning beskriver
Pika-asetusopas
Guia de instalação rápida
Руководство по быстрой установке
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
SAT IN
Y
OPTICAL
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
TV
SAT
DVD
MONITOR
IN
L
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
R
CENTER
L
IN
IN
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
R
PR/
CR
COAXIAL
DIGITAL (ASSIGNABLE)
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
PB/
CB
VIDEO
OUT
PB /
CB
PR/
CR
COAXIAL
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
DVD
IN
Y
VIDEO
IN
DVD
IN
OUT
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
SAT
IN
HDMI
AM
SAT
IN
OPTICAL
DC5V
0.7A MAX
DVD IN
OUT
OPTICAL
IN
AM
L
R
CENTER
L
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
Bemærk!
Sørg for at ændre
fabriksindstillingen for
DVD- indtastningsknappe på
fjernbetjeningen, så du kan
bruge knappen til at styre
DVD-afspiller. For detaljer se
"Ændring af knapfunktionerne" i
betjeningsvejledning, der følger
med receiveren.
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
R
L
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SUB WOOFER
Satellittuner eller Set-top-boks/
Satelliittiviritin tai digiboksi/
Sintonizador de satélite ou Set-top box/
DMPORT
FRONT B
AUDIO
OUT
SPEAKERS
SURROUND BACK SURROUND
R
FRONT A
L
L
R
L
A
A
R
SPEA
Спутниковый тюнер или компьютерная приставка
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
AM
SAT IN
OUT
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
OUT
3 2 8 3 3 7 4 4 1
*
(1)
Sony Corporation © 2008 Printed in Malaysia
TV
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
TV
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
SAT IN
ANTENNA
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
DVD IN
BD IN
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
TV
SAT
DVD
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
R
OPTICAL
CENTER
L
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
L
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
R
L
IN
AUDIO
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
L
R
L
L
CENTER
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
R
L
DMPORT
SUB WOOFER
SPEAKERS
R
SA-CD/CD/CD-R
CENTER
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
AUDIO
OUT
FRONT B
R
TV
L
LINE
IN
B
SUB WOOFER
Kabler til tilslutning (medfølger ikke)/Liittämisessä käytettävät
johdot (ei sisälly vakiovarusteisiin)/Cabos utilizados para a
ligação (não fornecido)/Кабели, используемые для
подключения (не входит в комплект)
TV
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
TV
SAT
DVD
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
L
R
L
CENTER
R
B
Monofonisk lydkabel/Monoääninen audiojohto/
Cabo de áudio mono/Монофонический аудиокабель
Кабели громкоговорителей
L
R
SUB WOOFER
Højttalerkabler/Kaiutinjohdot/Cabo de altifalante/
FRONT B
AUDIO
OUT
L
R
VIDEO 1
A
L
DMPORT
SA-CD/CD/CD-R
AUDIO
IN
FRONT A
CENTER
L
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
R
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
C
TV
C
SAT IN
ANTENNA
SPEAKERS
C
DVD IN
BD IN
OUT
OPTICAL
Nota
Mude a definição de fábrica
do botão de entrada DVD do
telecomando para poder utilizá-lo
para comandar o leitor de DVD.
Para mais detalhes, consulte
“Alterar a atribuição dos botões”
no manual de instruções do
receptor.
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
D
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
C
PB/
CB
VIDEO
OUT
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
R
OUT
Примечание
Обязательно измените
заводские установки для
кнопки ввода DVD на пульте
дистанционного управления,
чтобы эту кнопку можно было
использовать для управления
DVD- проигрыватель.
Подробную информацию см. в
пункте “Изменение назначений
кнопок” в инструкции по
эксплуатации ресивера.
VIDEO
IN
DVD
IN
OUT
A
AKERS
OPTICAL
AUDIO
OUT
HDMI
PB/
CB
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
1: Installation af højttalerne/
1: Kaiuttimien asentaminen/
1: Instalar os altifalantes/
1. Установка громкоговорителей
AUDIO
IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
PR/
CR
COAXIAL
AUDIO
OUT
R
VIDEO 1
AUDIO
IN
L
DMPORT
OUT
DVD IN
VIDEO
OUT
DVD
IN
FRONT B
R
VIDEO
IN
DMPORT
SA-CD/CD/CD-R
IN
R
Y
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
R
AUDIO
IN
SAT IN
SAT
IN
PR/
CR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AM
PB/
CB
VIDEO
OUT
MONITOR
IN
L
HDMI
IN
VIDEO
IN
DVD
IN
DC5V
0.7A MAX
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
OPTICAL
Y
SAT
IN
OPTICAL
COAXIAL
OUTPUT
HDMI
IN
SAT
IN
OPTICAL
R
*
OUTPUT
OPTICAL
DIGITAL (ASSIGNABLE)
Huomautus
Vaihda kaukosäätimen DVD
-valintapainikkeen tehdasasetusta
niin, että voit ohjata painikkeella
DVD-soitin. Lisää tietoa tämän
vastaanottimen käyttöohjeiden
”Painikemääritysten
muuttaminen”- kohdasta.
Проигрыватель дисков Blu-ray
DVD- проигрыватель
OUTPUT
TV
Blu-ray-disc-afspiller/
Blu-ray-levysoitin/
Leitor de disco Blu-ray/
DVD-afspiller/
DVD-soitin/
Leitor de DVD/
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
TV
SAT
DVD
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
R
L
AUDIO
OUT
L
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
SUB WOOFER
INPUT
TV/Television/
Televisor/Телевизорa
SURROUND BACK SURROUND
R
L
R
L
Kabler til tilslutning (medfølger ikke)/Liittämisessä käytettävät johdot (ei sisälly vakiovarusteisiin)/
Cabos utilizados para a ligação (não fornecido)/Кабели, используемые для подключения
(не входит в комплект)
10 mm
SPEA
Dansk
Denne Lynvejledningen beskriver, hvordan du
tilslutter en DVD afspiller, Satellittuner eller Settop-boks, Blu-ray-disc-afspiller, TV, højttalere og
subwoofer, så du kan nyde surround sound. Se
betjeningsvejledningen, som følger med receiveren.
Illustrationerne i vejledningen angiver højttalerne
som  til .
 Fronthøjttaler (venstre)
 Fronthøjttaler (højre)
 Centerhøjttaler
 Surround-højttaler (venstre)
 Surround-højttaler (højre)
 Surround-baghøjttaler (venstre)
 Surround-baghøjttaler (højre)
 Subwoofer
1: Installation af højttalerne
Illustrationerne ovenover viser et eksempel på et
7.1 kanals højttalersystem (syv højttalere og en
subwoofer). Se den betjeningsvejledning, der følger
med receiveren.
2: Tilslutning af højttalere
Tilslut højttalerne svarende til numrene og
højttalertypen.
Om højttalerledninger
• Brug højttalerledninger, som passer til rummets
bredde.
• Når du beslutter, hvilken farve eller mærke
højttalerledning der skal tilsluttes til plus (+) eller
minus (–) stikket, er du altid sikker på at tilslutte
korrekt uden at tage fejl af plus og minus.
DKFIPTRU+DG720_4UC.indd 1
Om højttalerstik
• Tilslut  stikket til  stikket i receiveren, og
tilslut  stikket til  stikket i receiveren.
• Se illustrationen ovenfor angående oplysninger om
tilslutning af højttalerledninger.
Om knappen SPEAKERS (OFF/A/B)
Du kan vælge højttalersystemet. Se "7: Valg af
højttalersystemet" i betjeningsvejledningen, som
følger med receiveren, hvis du vil have yderligere
oplysninger.
3: Tilslutning af andre
apparater
Dette er et eksempel på tilslutning af denne receiver
og dine apparater. Se trin 3 og 4 i “Introduktion”
i den betjeningsvejledning, der følger med
denne receiver, angående oplysninger om andre
tilslutninger og apparater.
4: Tilslut alle netledninger til
sidst
Tilslut netledningen til en stikkontakt i væggen.
Se "Tilslutning af netledningen" i den
betjeningsvejledning, der følger med receiveren.
C
D
A
Suomi
Tämä Pika-asetusopas selittää, kuinka DVDsoitin, satelliittiviritin tai digiboksi, Blu-raylevysoitin, televisio, kaiuttimet ja lisäbassokaiutin
liitetään voidaksesi nauttia monikanavaisesta
surround-äänestä. Katso lisätietoja vastaanottimen
vakiovarusteisiin sisältyvästä käyttöohjeesta.
Tämän oppaan kuvissa kaiuttimet on merkitty
symboleilla  – .
 Etukaiutin (vasen)
 Etukaiutin (oikea)
 Keskikaiutin
 Takakaiutin (vasen)
 Takakaiutin (oikea)
 Takakeskikaiutin (vasen)
 Takakeskikaiutin (oikea)
 Lisäbassokaiutin
1: Kaiuttimien asentaminen
Yllä olevissa kuvissa on esimerkkinä 7.1-kanavainen
kaiutinjärjestelmä (Seitsemän kaiutinta ja yksi
lisäbassokaiutin). Katso lisätietoja vastaanottimen
vakiovarusteisiin sisältyvästä käyttöohjeesta.
2: Kaiuttimien liittäminen
Liitä kaiuttimet niiden määrän ja tyypin mukaan
ohjeita noudattamalla.
Tietoja kaiutinjohdoista
• Käytä huoneen koon mukaan tarpeeksi pitkiä
kaiutinjohtoja.
• Varmista, että liität kaiutinjohdon tietyllä värillä
merkityn johtimen aina joko plus (+) -liitäntään tai
miinus (–) liitäntään.
Tietoja kaiutinliitännöistä
• Liitä -liitäntä vastaanottimen -liitäntään ja
-liitäntä vastaanottimen -liitäntään.
• Lisätietoja kaiutinjohtojen liittämisestä on yllä
olevassa kuvassa.
Tietoja SPEAKERS (OFF/A/B)-painikkeesta
Voit valita käytettävän kaiutinjärjestelmän. Katso
lisätietoja vastaanottimen vakiovarusteisiin
sisältyvän käyttöohjeen kohdasta ”7: Kaiuttimien
valitseminen”.
3: Muiden laitteiden
liittäminen
Kuvassa on esimerkki tämän vastaanottimen
liittämisestä muihin laitteisiin. Lisätietoja muiden
laitteiden liittämisestä on tämän vastaanottimen
vakiovarusteisiin sisältyvän käyttöohjeen
”Aloittaminen”-osan kohdissa 3 ja 4.
4: Liitä kaikki virtajohdot
viimeiseksi
Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan.
Katso lisätietoja vastaanottimen vakiovarusteisiin
sisältyvän käyttöohjeen kohdasta ”Verkkovirtajohdon
liittäminen”.
Português
Este Guia de instalação rápida descreve como um
leitor de DVD, Sintonizador de satellite ou set-top
box, leitor de disco Blu-ray, televisor, altifalantes
e um subwoofer para poder ouvir som surround
multicanal. Para obter mais informações, consulte o
manual de instruções fornecido com o receptor.
As figuras do guia identificam os altifalantes de 
a .
 Altifalante frontal (esquerdo)
 Altifalante frontal (direito)
 Altifalante central
 Altifalante de surround (esquerdo)
 Altifalante de surround (direito)
 Altifalante de surround traseiro (esquerdo)
 Altifalante de surround traseiro (direito)
 Subwoofer
1: Instalar os altifalantes
As figuras acima são o exemplo da configuração
de um sistema de altifalantes de 7.1 canais (Sete
altifalantes e um subwoofer (altifalante de graves)).
Consulte o manual de instruções fornecido com o
receptor.
2: Ligar os altifalantes
Ligue os altifalantes de acordo com o número e tipo
dos mesmos.
Cabos de altifalantes
• Utilize os cabos de altifalantes adequados à largura
da sala.
• Se escolher a cor ou marca do cabo do altifalante
a ligar ao conector positivo (+) ou negativo (–),
não pode haver enganos relativamente aos pólos
quando ligar o cabo.
HDMI-kabel/HDMI-kaapeli/Cabo HDMI/Кабель HDMI
Optisk digitalt kabel/Optinen digitaalinen johto/Cabo digital óptico/Оптический цифровой кабель
Tomadas de altifalantes
• Ligue a tomada  à tomada  do receptor e a
tomada  à tomada  do receptor.
• Para obter mais informações sobre a ligação dos
cabos de altifalantes, consulte a figura acima.
Botão SPEAKERS (OFF/A/B)
Pode seleccionar o sistema de altifalantes. Para obter
mais informações, consulte “7: Seleccionar o sistema
de altifalantes” no manual de instruções fornecido
com o receptor.
3: Ligar outros componentes
É um exemplo de como ligar este receptor e os seus
componentes. Para obter mais informações sobre
outras ligações e outros componentes, consulte os
passos 3 e 4 de “Como começar” no manual de
instruções fornecido com este receptor.
4: Ligar todos os cabos de
alimentação no fim
Ligue o cabo de alimentação de CA a uma tomada
de parede.
Consulte “Ligar o cabo de alimentação de CA” no
manual de instruções fornecido com o receptor.
Русский
В данном Руководстве по быстрой установке описано
подключение проигрывателя DVD, спутникового
тюнера или компьютерной приставки, телевизора,
громкоговорителей и сабвуфера для прослушивания
многоканального объемного звучания. Подробную
информацию см. в инструкции по эксплуатации,
прилагаемой к ресиверу.
На рисунках в руководстве громкоговорители
обозначены буквами от  до .
 Передний громкоговоритель (левого)
 Передний громкоговоритель (правого)
 Центральный громкоговоритель
 Громкоговоритель объемного звучания (левого)
 Громкоговоритель объемного звучания
(правого)
• Определив цвет или маркировку кабеля
громкоговорителя, который нужно подключить
к разъему плюс (+) или минус (-), можно всегда
правильно подсоединить кабель, не ошибаясь в
выборе разъема.
Гнезда громкоговорителя
• Соедините гнездо  с гнездом  ресивера, а гнездо 
с гнездом  ресивера.
• Для получения дополнительной информации
о подключении кабелей громкоговорителя см.
рисунок выше.
Информация о кнопке SPEAKERS (OFF/A/B)
Можно выбрать акустическую систему. Для получения
дополнительной информации см. раздел “7. Выбор
акустической системы” в инструкции по эксплуатации,
прилагаемой к ресиверу.
 Задний громкоговоритель объемного звучания
(левого)
 Задний громкоговоритель объемного звучания
(правого)
 Сабвуфер
1. Установка
громкоговорителей
На рисунках выше показан пример конфигурации
7.1-канальной акустической системы (семь
громкоговорителей и один сабвуфер). См. инструкцию
по эксплуатации, прилагаемую к ресиверу.
2. Подключение
громкоговорителей
Подключите громкоговорители в соответствии с их
номером и типом.
3. Подключение других
компонентов
Это пример подключения компонентов к ресиверу. Для
получения подробных сведений о других подключениях
и других компонентах ознакомьтесь с пунктами 3 и 4
инструкции по эксплуатации, прилагаемой к данному
ресиверу.
4. Подключите все кабели
питания в последнюю
очередь
Надежно подключите кабель питания переменного тока
к электрической розетке. См. раздел “Подключение
кабеля питания переменного тока” в инструкции по
эксплуатации, прилагаемой к ресиверу.
Кабели громкоговорителей
• Кабели громкоговорителей Используйте кабели
громкоговорителей, длина которых соответствует
ширине комнаты.
12/13/2007 8:35:43 AM
STR-DG720 3-283-374-41(1) DK, FI, PT, RU
5: Automatisk kalibrering af højttalerindstillingerne/
5: Kaiutinasetusten automaattinen kalibrointi/
5: Calibrar automaticamente as definições dos
altifalantes/
5: Автоматическая калибровка настроек
громкоговорителя
Dansk
Portuguese
5: Automatisk kalibrering af højttalerindstillingerne
5: Calibrar automaticamente as definições dos altifalantes
Du kan indstille højttalerne for automatisk at opnå den lyd, du ønsker, fra alle de tilsluttede højttalere ved hjælp af
funktionen Automatisk kalibrering. Funktionen Automatisk kalibrering vil:
• Kontroller tilslutningen mellem hver højttaler og receiveren.
• Juster højttalerens lydstyrke.
• Måle afstanden fra hver højttaler til din lytteposition.
Pode configurar os altifalantes para obter automaticamente o som que deseja de todos os altifalantes ligados, utilizando a
função de calibração automática. A função de calibração automática vai:
• Verifique a ligação entre cada altifalante e o receptor.
• Ajuste o nível do altifalante.
• Medir a distância de cada altifalante a partir da sua posição de audição.
1 Ligue o microfone optimizador fornecido à tomada AUTO CAL MIC do receptor.
2 Instale o microfone optimizador.
Coloque o microfone optimizador na sua posição de audição. Também pode utilizar um suporte ou tripé para que o
microfone optimizador permaneça à mesma altura que os ouvidos.
3 Carregue em AMP MENU e, em seguida, carregue em AUTO CAL.
A função de calibração automática é iniciada.
1
2
3
?/1
Tilslut den medfølgende optimizermikrofon til AUTO CAL MIC-jackstikket i receiveren.
Opsæt optimizermikrofonen.
Anbring optimizermikrofonen i din lytteposition. Du kan også anvende en stol eller et stativ, så optimizermikrofonen
er i samme højde som dine ører.
Tryk på AMP MENU, og tryk derefter på AUTO CAL.
Funktionen Automatisk kalibrering startes.
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
ANALOG
DIRECT
MUTING
Optimizermikrofon (medfølger)/
Optimointimikrofoni (vakiovaruste)/
Microfone optimizador (fornecido)/
Микрофон объемного звука
(прилагается)
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
Oplysninger om funktionen Automatisk kalibrering finder du i trin 8 i “Introduktion” i den betjeningsvejledning, der
følger med denne receiver.
Para obter mais informações sobre a função de calibração automática, consulte o passo 8 de “Como começar” no manual
de instruções fornecido com este receptor.
Bemærk!
Notas
• Hvis der er nogen forhindringer på vejen mellem optimizermikrofonen og højttalerne, kan kalibreringen ikke udføres korrekt. Fjern eventuelle forhindringer fra
måleområdet for at undgå målefejl.
• Se houver obstáculos entre o microfone optimizador e os altifalantes, não é possível executar correctamente a calibração. Retire os obstáculos da área de medição
para evitar erros nas medidas.
• Funktionen Automatisk kalibrering kan ikke registrere subwooferen. Derfor bevares alle subwoofer-indstillingerne.
• A função de calibração automática não pode detectar o subwoofer. Por isso, todas as definições do subwoofer são mantidas.
• Hvis basfrekvensen er lavere, end du synes om, kan du bruge SYSTEM-menuen til at indstille højttalernes størrelse. Se den betjeningsvejledning, der følger med
receiveren, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
• Se a frequência dos graves for inferior às suas expectativas, utilize o menu SYSTEM para defi nir o tamanho dos altifalantes. Para obter mais informações, consulte
o manual de instruções fornecido com este receptor.
6: Tilslutning af andre apparaters
Du skal indstille hvert apparat, så lyden kommer korrekt ud af højttalerne, når du afspiller fra et tilsluttet apparat. Yderligere
oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der følger med hver enhed.
Efter indstillingen
TV ?/1
TV INPUT
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
DVD/BD
MENU
4
7
9
8
>10
-
6
5
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
AMP
MENU
Suomi
Русский
5: Kaiutinasetusten automaattinen kalibrointi
5: Автоматическая калибровка настроек громкоговорителя
Kaikkien liitettyjen kaiuttimien asetukset voi määrittää automaattisen kalibrointitoiminnon avulla. Automaattinen
kalibrointi suorittaa seuraavat toimet:
• Kaiuttimien ja vastaanottimen välisen kytkennän toimivuus.
• Kaiuttimien äänenvoimakkuustason säätäminen.
• Kunkin kaiuttimen ja kuuntelupaikan välisen etäisyyden mittaaminen.
С помощью функции автоматической калибровки можно автоматически настроить все
громкоговорители для достижения требуемого звучания. Функция автоматической калибровки
обеспечит:
• Проверка соединения между каждым громкоговорителем и ресивером.
• Регулировка уровня громкости громкоговорителей.
• Измерение расстояния от каждого громкоговорителя до точки прослушивания.
1
2
1
2
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä optimointimikrofoni vastaanottimen AUTO CAL MIC -liitäntään.
Valmistele optimointimikrofoni.
Sijoita optimointimikrofoni kuuntelupaikkaan. Voit myös käyttää tuolia tai jalustaa apuna niin, että
optimointimikrofoni on korvien korkeudella.
Paina AMP MENU ja AUTO CAL.
Automaattisen kalibrointi käynnistyy.
Lisätietoja automaattisesta kalibrointitoiminnosta on tämän vastaanottimen vakiovarusteisiin sisältyvän käyttöohjeen
”Aloittaminen”-osan kohdassa 8.
Huomautuksia
• Jos optimointimikrofonin ja kaiuttimien välissä on esteitä, kalibrointia ei voida suorittaa oikein. Poista kaikki esteet mittausalueelta mittausvirheiden estämiseksi.
• Automaattinen kalibrointitoiminto ei tunnista lisäbassokaiutinta. Lisäbassokaiuttimen asetukset eivät täten muutu.
• Jos bassotoisto on liian voimakas, muuta kaiuttimien kokoasetuksia SYSTEM-valikon avulla. Katso lisätietoja tämän vastaanottimen vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta.
6: Muiden laitteiden asetusten valitseminen
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
Подробную информацию о функции автоматической калибровки см. в пункте 8 раздела “Подготовка к
эксплуатации” в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к ресиверу.
Примечания
• При наличии препятствий между микрофоном объемного звучания и громкоговорителями калибровка будет выполнена неверно. Удалите все
препятствия из области измерений во избежание ошибки.
• Функция автоматической калибровки невозможна для сабвуфера. Именно поэтому все настройки для сабвуфера сохраняются.
• Если частота басов ниже предпочтительной, воспользуйтесь меню SYSTEM, чтобы задать размер громкоговорителей. Подробную
информацию см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к ресиверу
6: Настройка других компонентов
Asetusten valitsemisen jälkeen
Vastaanotin on valmis käytettäväksi. Katso lisätietoja vastaanottimen vakiovarusteisiin sisältyvästä käyttöohjeesta.
После настройки
Теперь ресивер готов к работе. Подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к ресиверу.
M
FM MODE
TV
X
DKFIPTRU+DG720_4UC.indd 2
3
Подключите прилагаемый микрофон объемного звука к гнезду AUTO CAL MIC на ресивере.
Установите микрофон объемного звука.
Установите микрофон объемного звука в точке прослушивания. Можно также использовать опору
или штатив, чтобы микрофон объемного звучания находился на одном уровне с вашими ушами.
Нажмите кнопку AMP MENU, затем нажмите кнопку AUTO CAL.
Включится функция автоматической калибровки.
Необходимо настроить каждый компонент, чтобы звук надлежащим образом воспроизводился через
громкоговорители во время воспроизведения на подключенном компоненте. См. инструкцию по эксплуатации,
прилагаемую к каждому компоненту.
Valitse muiden laitteiden asetukset niin, että liitetyn laitteen toistoääni kuuluu kaiuttimista oikein. Katso lisätietoja toistavan laitteen
käyttöohjeesta.
O
Após as definições
O receptor está pronto a ser utilizado. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o receptor.
3
AUTO CAL
Deve instalar cada componente de forma a que o som seja emitido correctamente pelos altifalantes quando ouvir o som de um
componente ligado. Consulte o manual de instruções fornecido com cada componente.
Receiveren er nu klar til brug. Se betjeningsvejledningen, som følger med receiveren, hvis du ønsker flere oplysninger.
MUSIC
THEATRE
6: Instalar outros componentes
x
12/13/2007 8:35:45 AM
STR-DG720 3-283-374-41(1) DK, FI, PT, RU
Download PDF

advertising